Списание ГРАДЪТ, брой 4/2021

Page 104

102  ГРА ДЪТ   БРОЙ 4 | 2021

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ КОГАТО СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ МИСЛЯТ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕДИ НАС

Живеем във времена на бързо развиващи се технологии. Домовете ни стават все по-интелигентни и все повече свързани с интернет. Системите за комфорт в дома – отопление, охлаждане, топла вода и вентилация – трябва да бъдат крачка напред, за да осигурят висока ефективност, ниски разходи и в същото време да опазват околната среда. Именно тук от огромно значение е не само прогресът във внедряваните технологии, но и използването на смарт контролни системи, които да следят за пълен синхрон в работата на системите и да мислят за утрешния ден преди нас. Hoval TopTronic®Е прави това възможно чрез обединението на всички съоръжения от HOVAL за отопление, охлаждане, топла вода и вентилация в обща контролна система. КАК СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ ЗНАЯТ ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕДИ НАС И С КАКВО НИ ПОМАГА ТОВА Всички Hoval съоръжения имат вградена интелигентна контролна система TopTronic®Е, която е свързана с интернет и следи прогнозата на времето 3 дни напред.

Благодарение на това се оптимизира режимът на работа на котела или термопомпата, което спомага за реализиране на икономии. Представете си например, че от утре започва затопляне. Котелът UltraGas® ще знае това още днес и постепенно ще намали мощността си, за да може в точния момент да осигури точната топлина. Това спестява излишно изразходване на енергия и съответно спестява пари. И още нещо - ако прогнозата е за слънчево време, котелът ще даде максимално предимство на соларната система UltraSol® да загрее бойлера с безплатната слънчева енергия. По същия начин ще работи и термопомпата UltraSource®, както за отоплителния, така и за охладителния режим. Контролираме и настройваме системата си през мобилно приложение или компютър, задаваме седмични и дневни индивидуални програми, така че да постигнем комфорт и ниски разходи. ОВК СИСТЕМИТЕ АКТИВНО УЧАСТВАТ В СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ Модерната контролна система се адаптира към дневния ритъм на обитателите. Ако всички членове на семейството