Списание ГРАДЪТ, брой 4, 2020

Page 120

116  ГРА ДЪТ   БРОЙ 4 | 2020

OKOL LAKE PARK НАЙ-МАЩАБНИЯТ ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ ПО МОДЕЛА GOLF & RESIDENTIAL COMMUNITY