Списание "ГРАДЪТ" - брой 4, 2018 г.

Page 234

232  ГРА ДЪТ   ЮЛИ / АВГ УСТ 2018

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ПЪЛНАТА ИНЖЕНЕРИНГОВА УСЛУГА ВЪВ ВИК РЕШЕНИЯТА Е ИЗЦЯЛО ОТ ПОЛЗА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Хотел "Аква Парадайз" в Равда

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ПАЙП СИСТЕМ“