Списание "ГРАДЪТ" - брой 1, 2019 г.

Page 68

66  ГРА ДЪТ   ЯНУАРИ / ФЕВРУАРИ 2019

БЮРО "ДЕСЕТ архитекти" СЪЗДАВАНЕ НА ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР В РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА СОФИЯ Вярваме, че архитектурата може да бъде социално отговорен фактор за формиране на съвременното общество чрез емоционално-естетическия си потенциал, хедонистичната и екологичната устойчивост!

2025

ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА Жп линията разделя града и ограничава развитието му на север поради това, че физическият и историческият център остават в южната част на града Жп ареалът се явява разделител, граница и периферия на южната част на града, поради което качествата на средата са лоши. Шумът, прахът от северните индустриални зони и от транспортния транзит са твърде големи и влияят негативно върху тази част от града