Page 42

40

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС НОВИЯТ МОРСКИ ЦЕНТЪР

Текст АРХ. ДЕСИСЛ АВА СТОЯНОВА , АРХ. МАРИАНА СЪРБОВА , АРХ. ПЕТЯ ТАНЪМОВА

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat