Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

FOLK SAMLES I HJEMMENE OG BER FOR EGYPT

s.

8

FOLKEHAVET LØFTET HENDENE MOT HIMMELEN

s.

10

TROENS BEVIS MAGASIN - MARS 2011 - 52. ÅRGANG

NÅR «VITENSKAPEN» STJELER TROEN

s.

34

”Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og det ble stor glede i byen.” Apg 8, 5+8


Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

FOLK SAMLES I HJEMMENE OG BER FOR EGYPT

s.

8

INNHOLD:

FOLKEHAVET LØFTET HENDENE MOT HIMMELEN

s.

10

TROENS BEVIS MAGASIN - MARS 2011 - 52. ÅRGANG

NÅR «VITENSKAPEN» STJELER TROEN

s.

34

”Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og det ble stor glede i byen.” Apg 8, 5+8

s.

s.

TROENS BEVIS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA

s.

MARS 2011 51. ÅRGANG

s.

TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse og innhøsting - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til vekst i hele kristenfolket

s.

UTGIS AV TROENS BEVIS Verdens Evangelisering Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Nettsted: www.troensbevis.no REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Sten Sørensen Redaksjonssekretær: Mariell Edvardsen ABONNEMENT Sendes ut gratis i Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal Grafisk produksjon Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 7200 eksemplarer

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

04 06 08 09 10 12 15 17 19 25 26 28 29 30 32 34 38

KORSETS EVANGELIUM

DISIPPELGJØRING AV ARABERE

FOLK SAMLES I HJEMMENE OG BER FOR EGYPT

BØNNEBEGJÆR FRA EGYPT OG TUNISIA

FOLKEHAVET LØFTET HENDENE MOT HIMMELEN

- JEG HAR TRO PÅ DENNE MÅTEN Å JOBBE PÅ

FOLK TØRSTER ETTER UNDERVISNING

- DETTE VAR LANGT STØRRE ENN DET JEG VAR KLAR OVER!

FAMILIESIDENE

SLIK JEG SER DET

GUD HAR VALGT EN NY GENERASJON

TROENS BEVIS FOR 25 ÅR SIDEN

OPPSTART MED NYE DIREKTESENDINGER Denne måneden ber vi om en spesiell gave til Miracle Channel og misjon blant arabere. Vi startet opp med nye direktesendinger i mars, og vi trenger også støtte til oppfølging av de mange som kontakter oss. Dette er en enorm mulighet til å nå ut med evangeliet!

PÅ FORHÅND TAKK FRA ALLE SEERNE VÅRE!

MISJONSNYTT

DRØMMER OM Å NÅ UNÅDDE

HVEM VINNER KAPPLØPET?

NAR «VITENSKAPEN» STJELER TROEN - DEL III

7000 SØKTE FRELSE I ETIOPIA

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 3. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på www.troensbevis.no


LEDER av Sten Sørensen, redaktør

Korsets evangelium Vårt budskap er korsets evangelium. Det er kraft i evangeliet som lød for en hel menneskehet da Jesus hang på korset og døde for våre synder. Det er kun dette evangelium som kan frelse våre sjeler, og gi oss evig liv. Paulus er så betatt og fokusert på Jesu kors at han sier: ”Jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.” (1Kor 2,2) Noen vers senere sier han: ”Den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.” (vers 8)

opprettelse ble åpenbart gjennom korsets evangelium. Akkurat det tenkte nok ikke de som korsfestet Ham på. De trodde at problemet ble løst gjennom å drepe Ham. La oss se litt på hva som skjedde på korset. Det var tre kors på Golgata den skjebnesvangre dagen. To dødsdømte røvere hang på hver sin side av Jesus. Vi stanser ved den ene røveren: For å kunne være en god kristen kan vi regne med tre forutsetninger: 1. At man har gjort det man har kunnet. At man har satset positivt på De ti bud og Bergprekenen.

“Sett fra denne verdens herskeres side, var det en katastrofe som skjedde da de korsfestet Jesus. For ved å korsfeste Jesus, ble Guds grenseløse kraft og visdom åpenbart gjennom Jesu død.” Sett fra denne verdens herskeres side, var det en katastrofe som skjedde da de korsfestet Jesus. For ved å korsfeste Jesus, ble Guds grenseløse kraft og visdom åpenbart gjennom Jesu død. For Guds seier og gjen-

Når en bro blir åpnet, er det de mest prominente personene som først går over den. Da Jesus åpnet broen til Himmelen, tok han med seg en røver

4

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

2. 3.

Med disse punktene hadde røveren ingen sjanse: 1) Bak seg hadde han et forspilt liv. 2) Foran ventet en brå død. 3) Han hadde ingen stor tro. Men han hadde tre viktige forutsetninger for å bli et Guds barn: 1) Han erkjente at han var en taper. ”Vi får den lønn vi fortjener”. 2) Han aner at Jesus er Guds sønn. ”Husk på meg når du kommer i Ditt rike.” 3) Han vender seg til Jesus med en bønn. Hans tro som er så svak bærer ham helt inn i Guds armer. Når en bro skal åpnes, er de prominente samlet. De høye herrer tripper som førstemenn over broen. Da Jesus ropte på korset: ”Det er fullbrakt!” – var det en bro som var ferdig. En bro fra død til liv, fra Jord til Himmel. Den verdigste til å være med ved innvielsen var en dødsdømt røver: Det er korsets evangelium! Det er Guds grenseløse kjærlighet! Dette er det evangeliet som menneskene trenger å

At framtiden skal bli enda bedre. Ved Guds hjelp skal en bli et virkelig godt medmenneske. At man har en sterk tro.

”Frelsen er imidlertid Guds verk. Det er Han som har tatt initiativet – og det er Han som fullfører verket! Det eneste vi må gjøre er å ta imot Guds gave som er Jesus Kristus.”

få høre. Mange tror de må slutte med det ene og det andre for å kunne bli en kristen. Man gjør frelsen om til bud og regler. Frelsen er imidlertid Guds verk. Det er Han som har tatt initiativet – og det er Han som fullfører verket! Det eneste vi må gjøre er å ta imot Guds gave som er Jesus Kristus. Den som tar imot Jesus, gir Gud retten til å bli Guds barn! Paulus hadde forstått det: Det er Jesu kors det handler om. På korset forlikte Gud verden med seg selv! ”I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.” (Ef 2,16) Jesu kors forsoner oss med Gud og det åpner våre muligheter som Kristi etterfølgere. Og ikke minst: Det er det frigjørende budskapet ikke-kristne trenger å få høre. For det gir håp til alle!

■■■


MIRACLE CHANNEL og YouTube kan vi formidle undervisning og ha personlig kontakt med folk på et nivå som aldri hadde vært mulig ansikt til ansikt i den kulturen der de bor. De fleste føler seg trygge på internett, det er mer utrygt med ting som kommer gjennom posten eller personlig besøk. Men vi ser også at evangeliet har slått rot gjennom programmene våre i hele områder i NordAfrika der seere har kommet sammen og startet undergrunnsmenigheter, spesielt i Algerie. Grunnen til at vi vet dette er at det er pastorer som har rapportert til oss at alle i forsamlingene deres er kommet til tro gjennom Miracle Channel. Mange av disse vil gjerne ha besøk, og vi samarbeider med andre organisasjoner som har mennesker inne i disse områdene som kan følge dem opp, forklarer Barty.

Barty Shokralla ser fantastiske misjonsmuligheter i den arabiske verden ved å kombinere satellitt-tv med de sosiale mediene.

NESTE STEG:

Disippelgjøring av arabere - Nå er vår største utfordring å disippelgjøre seerne som kontakter oss, sier lederen for Troens Bevis sin satellittkanal, Barty Shokralla. Han forteller at det er et ansvar som tynger midt i gleden over den enorme responsen på evangeliet som kanalen høstet i 2010.

Bente Rognmo Thakre Barty Shokralla kan se tilbake på et år som kan betegnes som usedvanlig rikt for satellittarbeidet fra Sarons Dal. Med 161 861 tilbakemeldinger fra seere har han all grunn til å være fornøyd med resultatene. Men Barty forteller at det har ført til at han føler ennå større ansvar med hensyn til hvordan alle disse åndelige søkerne skal kunne følges opp, og disippelgjøres slik at troen får vokse. Hans ønske er at de skal bli kristne ledere der de bor, som igjen kan vinne andre i nærmiljøet for Kristus. - Jeg ser på det litt som å plante frø. De må vannes, og det må lukes, så frøene slår røtter og vokser opp til levedyktige planter. Nå er den store oppgaven vår å 6

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

disippelgjøre seerne som kontakter oss, så de kan vokse i troen. Jeg tenker på en måte at vi er luftvåpenet som slipper evangeliet ned. Nå må vi skaffe hjelp til dem fra bakkenivå, slik at de kan vokse i troen og selv bli ledere som vinner sine egne for Jesus. FANTASTISKE MULIGHETER Å disippelgjøre folk som bor i land der tradisjonelt misjonsarbeid er forbudt og nye troende møter sterk opposisjon fra samfunnet rundt dem, kan virke som en umulig oppgave. Men Barty ser åpne dører. - Internett har åpnet fantastiske muligheter for evangeliet. Gjennom de sosiale nettverkene som Facebook

NYE MULIGHETER Han mener også at det vi nå er vitne til i den arabiske verden av demonstrasjoner og ustabilitet, gjør det viktigere enn noen gang å satse på å utruste de lokale kristne. - Når vi nå snakker sammen har urolighetene i Egypt pågått i tolv dager. I løpet av disse dagene har over 1.2 millioner utlendinger forlatt landet. Jeg er sikker på at det også inkluderer mange utenlandske misjonærer. Det er nok et bevis for at vi må satse ennå sterkere på å disippelgjøre de som tar imot Jesus, så de klarer seg alene. Barty sier at i denne prosessen må vi også være smarte og gå dit folk samles, slik som de sosiale mediene på internett. - Vi ser at vi kan bruke satellitt-tv sammen med internett for å få personlig kontakt med folk. De ser programmene våre, deretter henviser vi dem til rådgivere som hjelper dem over internett. Jeg ser at Gud har gitt oss noen redskap som har åpnet nye dører. Myndigheter kan stenge ned statskanaler, men ikke utenlandske satellittkanaler. Vi ser også at det er begrenset hvor lenge myndigheter vil kutte internettforbindelser for å isolere folket sitt, når hele landet lider store økonomiske tap som følge av sensur. ÅPNE HJERTER Han legger til at på tv-fronten i Sarons Dal er de store utfordringene i året som kommer å finne nye partnere, og skaffe nok midler til å drive arbeidet. - Vi vet at resultatene vi ser ikke ville være mulig uten Guds velsignelse, men resultatene kommer ikke lett likevel. Det er veldig hardt arbeid for alle som er involvert, mye bønn og mange tårer. Jeg kan fortelle at det er mange netter jeg ikke sover, fordi jeg bekymrer meg for hvordan vi skal få betalt regningene på kanalen. Dessverre har ikke givermidlene økt i takt med misjonsarbeidet. Vi har en fantastisk base med givere i Norge og Skandinavia som har støttet oss trofast i mange år, men vi ber til Gud om at ennå flere skal bli tent i brann for misjon blant arabere. Det er så mange som lengter og er helt desperate etter håp og et ord til trøst og styrke. Vi kan vise til store resultater i 10/40 vinduet, som har færrest antall kristne i hele verden. Det jeg kan si helt sikkert er at støtter du misjon gjennom oss, er du garantert at evangeliet kommer frem til mennesker som tar imot med åpne armer og hjerter!

Årsrapport for Miracle Channel: 1. Begynte sendinger på ny satellitt, NileSat. 2. Sendinger på tre satellitter samtidig (Hotbird, NileSat og Galaxy 19) fra Sarons Dal til Midtøsten, Nord-Afrika, Gulflandene, Europa og Nord- Amerika. 3. Første direktesending fra Sarons Dal 4. Tre faste, direktesendte program på kanalen som sendes på tre forskjellige satellitter. 5. Nytt oppfølgingssystem som gir større effektivitet og mulighet for personlig oppfølging gjennom et system som heter “GRMS”, eller Global Response Managing System, sponset av en av våre partnere. 6. Antall program: 887 7. Antall musikkvideoer produsert: 74 8. Antall korte program: 44 9. Seerrespons mottatt er 161 861 fra 49 land. Det er en økning på 42 000 fra 2009. Mål for 2011: 1. Øke programproduksjonen 2. Øke seerantallet 3. Øke antall direktesendinger og interaktive program. 4. Øke økonomisk støtte og antall partnere 5. Starte nytt oppfølgingskontor og ansetter fire personer i arabisk land i samarbeid med lokale kirker og partnere for å avlaste oppfølgingskontoret i Stockholm med oppfølging av seere. 6. Lage en streaming av seer feedback på Tv-skjermen 7. Utvikle den arabiske Miracle websiden og laste opp flere program som kan sees etter behov og ønske.

Fakta om 10/40 vinduet Det er i denne regionen Troens Bevis Verdens Evangelisering har de fleste av sine nasjonale misjonærer, det er her Rune Edvardsen har sine kampanjer og musikk festivaler, det er her vi hjelper hjemløse og voldtatte barn, og det er her Miracle Channel kringkaster på to forskjellige satellitter! 1. Regionen består av 62 land. 2. 4.5 milliarder av verdens befolkning bor i dette området. 3. 97 % av verdens unådde folkegrupper befinner seg her. 4. Det bor 1.2 milliarder Muslimer, nesten 1 milliard Hinduer og 600 millioner Buddhister i dette området. 5. Nesten alle 10/40landene er stengt for vestlige misjonærer. 6. Mange i 10/40-vinduer har aldri hørt navnet Jesus en eneste gang. 7. Regionen har 20 arabiske land med 330 millioner mennesker. 8. Den største moskeèn i verden befinner seg i Pakistan. 9. 85 % av de som bor i 10/40 vinduet er de fattigste av verdens fattige.

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

7


Både under og etter demonstrasjonene har urolige seere i Egypt og Tunisia ringt for å få forbønn for landet sitt.

Kristne samler seg i bønnegrupper i private hjem i Kairo og ber for landet sitt.

Folk samles i hjemmene og ber for Egypt

Bønnebegjær fra Egypt og Tunisia

- Vi er veldig overrasket over det som har skjedd. Bønnegrupper har samlet seg i private hjem og folk ber for hverandre over telefonen, sier Miracle Channels tv-produsent under demonstrasjonene i Kairo.

Under urolighetene som har preget Egypt og Tunisia er det mange seere fra disse landene som ringer oss for å få trøst og forbønn. Husk på våre seere i bønn:

Troens Bevis sin mediemisjonær og tv-produsent som bor i Kairo forteller at folk rundt henne er helt lamslåtte over det som har skjedd i Egypt. - Vi er fremdeles i sjokk, og i dagene under demonstrasjonene følte vi at vi levde i et mareritt. Vi har sett på det som har skjedd i Tunisia og Libanon, men vi har aldri trodd at slike ting ville komme hit, sier Gihan på telefon fra Kairo. Men Gihan legger til at flere kirkeledere og andre kristne i Egypt er optimistiske og velger å tro at noe positivt vil kommet ut av det som nå skjer. - Mange kristne samles i bønnegrupper i private hjem rundt om i Kairo og ber. Og vi bruker telefonen og ber for hverandre, og situasjonen i landet vårt. Gihan er ansvarlig for flere av programmene på Miracle Channel. Urolighetene i den arabiske verden har ikke påvirket de vanlige sendingene fordi kanalen går ut på satellitt fra Sarons Dal. Men en direktesending fra Egypt midt under de største demonstrasjonene måtte gå ut, fordi det ikke var mulig å gjennomføre sendingen uten internettforbindelse. - Men nå har vi fått internett tilbake, så nå går alt som normalt igjen, forsikrer tv-produsenten. Hun forteller at spesielt den siste måneden før demonstrasjonene begynte, var det mye respons på det ukentlige direktesendte innringningsprogrammet fra Egypt som startet opp i fjor høst. 8

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

- Etter bombingen av kirken i Aleksandria på nyttårsaften merket vi en stor pågang av telefoner fra muslimer, faktisk flere fra Saudi-Arabia, som sa at de tok sterk avstand fra terrorangrepene mot kirkene og utrykte sorg over det som hadde skjedd i Aleksandria. Andre fortalte at de likte programmene på kanalen vår, og flere hadde konkrete spørsmål om Kristus og Bibelen.

NADIA FRA EGYPT: ”Tusen takk for Miracle Channel og alle programmene som vi alltid har stort utbytte av. Jeg ringer fra Egypt mens vi opplever de store demonstrasjonene, og vi trenger deres bønner, fordi vi lider. Vi vet ikke hva som vil skje med oss fra dag til dag og det er veldig vanskelig.”

■■■

THANAA FRA EGYPT: ”Vær så snill og be for oss, fordi vi ikke får sove om natten, og det oppleves som om vi er i krig. Tyver slår på dørene våre om natten. Barna våre gråter og er redde.” ALI FRA EGYPT: ”Fred være med dere. Jeg skriver for å spørre dere om dere vil be for oss om at Gud vil redde Egypt fra terrorister, og at de ikke vil komme inn i landet i en ny krig. Forholdene er veldig farlige, og folk blir drept i gatene og ute på marken og i butikkene. Vær så snill og husk på oss i deres bønner.”

Gihan (t.h.) snakker med programlederen i det direkte sendte programmet fra Egypt.

MONA FRA EGYPT: ”Vi er blitt vant til å kontakte dere for å be om forbønn, og vi takker dere for at dere alltid står med oss. Akkurat nå opplever vi gatedemonstrasjoner som vi aldri har opplevd før i vår historie. Alt har forandret seg i løpet av noen få dager, og vi er blitt som fanger i våre hjem. Vi

kan ikke gå ut. Vi kan ikke engang gå ut for å kjøpe brød. Vær så snill og be for oss.” MAGDI FRA TUNISIA: ”Dere har helt sikkert sett det som har skjedd i Tunisia, kuppet mot regjeringen. Dere har sett hvordan folk er blitt drept i gatene og hvordan folk tenner fyr på seg selv fordi de er arbeidsledige og det ikke finnes jobber. Vær så snill og be om at Jesus skal redde Tunisia.” FATIMA FRA TUNISIA: ”Jeg er en stor fan av Miracle Channel. Jeg har også tatt brevkurset Det Nye Liv. Vi har hatt uforutsigbare forhold i landet vårt i over to måneder nå, og vi vet ikke hva som kommer til å skje. Vi som er kristne lever i stor frykt fordi vi ser at de ekstreme islamske gruppene kommer tilbake, etter å ha vært borte i flere år. Vær så snill og be for Tunisia.” AHMED FRA TUNISIA: ”Jeg kommer fra Tunisia, og jeg ser på programmene deres hele tiden. Jeg spør om dere kan be for landet vårt som vi er så glad i, og som er så vakkert. Nå har det blitt et sted med terrorister og drap. Vi pleide å si at presidenten var problemet vårt. Presidenten har dratt, men volden og kriminaliteten er her fremdeles. Be for oss.” ■■■ TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

9


INDIA 2011

Deeven Kumar.

Rune Edvardsen.

Folkehavet løftet hendene mot himmelen I januarutgaven av Troens Bevis Magasin fikk du lese om Musikkfestivalen i Ongole. I dagene etter ble det holdt pastor- og lederseminarer i Amalapuram. Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter, og Per Ove Berg fra Credokriken underviste flere hundre pastorer om ”Hvordan bygge menighet”. Les mer om seminarene i Amalapuram på side 15. Etter seminarene gikk turen videre og evangeliet skulle bringes til en ny by.

Nathalie Edvardsen Andre del av årets kampanjer i India ble arrangert i Srikakulam, en by i den nord-østlige delen av staten Andra Pradesh. En liten by med omkring 200 000 innbyggere. Deeven Kumar i Manna Ministries har vært hovedansvarlig for alle musikkfestivalene Rune Edvardsen har holdt i India. Idet teamet fra Norge ankommer byen, er han på plass for å sørge for de siste forberedelsene. Deeven tar opp mobiltelefonen av lommen og viser oss noen videoklipp. - Vi har fått tillatelse til å gjøre skikkelig PR i byen, forteller han ivrig. - Mange kristne har engasjert seg den siste uken. I går ble trafikken stoppet av glade og dansende kristne. Slik skapte vi nysgjerrighet og vi fikk invitere dem til festivalen. Se hvor mye folk som strømmer til oss, forteller Deeven og peker på mobiltelefonen. Brosjyrer og plakater er delt ut og store ”billboards” er satt opp. Vi har også fått reklamere på en kristen TVkanal. 10

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

Startskuddet for kampanjen gikk fredag kveld 21. januar. Stor tilstrømming skapte trafikkaos. Vakter med illsinte fløyter stoppet trafikken, ledet oss forbi kaoset frem til festivalområdet. Der ventet 20 000 begeistrede indere. En rød løper var lagt frem mot scenen. Noen unge musikere står klar med instrumentene. De setter i gang musikken og leder oss oppover den røde løperen. – For en velkomst, sier Rune Edvardsen og ler forsiktig. Før bandet fra Norge entrer scenen, opptrer flere kjente artister fra området. Når tiden er inne går Rune og bandet i gang. Forkynnelsen blir tatt i mot med åpne hjerter. Omkring 1000 frelsessøkende ble registrert første kveld. Rune avsluttet fredag med å oppfordre publikum til å ta med seg en venn. Det var tydelig at folk tok utfordringen, for dagen etter hadde folkemengden vokst betraktelig. - I kveld var det som man kunne se Guds kraft

Invitasjoner til festivalen ble delt ut i byens gater. TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

11


Ble grepet av Aril Edvardsens visjon som 19-åring:

- Jeg har tro på denne måten å jobbe på! Som 19 åring oppdaget jeg Aril Edvardsen. Fram til da hadde Troens Bevis gått under min radar. På dette tidspunktet var jeg del av et team fra Ungdom i Oppdrag som oppholdt seg i den indiske byen Nagpur. I en uformell prat med en indisk pastor, fortalte jeg at jeg var fra Norge. Hans umiddelbare respons var: Do you know Aril Edvardsen?

Per Eivind Kvammen

Mange lokale artister deltok på musikkfestivalen. gjennom frelsesbønnen til Rune, sier Deeven i det lyset slukkes på scenen. - En spesiell atmosfære la seg over hele forsamlingen. Den store pågangen av frelsessøkende gjorde at vi ikke kunne kalle frem til scenen og utdelingen av registreringskort ble problematisk. Hvor mange som tok i mot budskapet i kveld vil vi nok aldri få vite nøyaktig, men det var flere tusen. Kampanjen ble avsluttet søndag kveld. 40 000 tusen mennesker var samlet på området og det var et mektig syn da folkehavet strakte sine hender mot himmelen.

- Dette var en kampanje i særklasse, forteller en fornøyd Deeven Kumar. - Rune og hans misjonsorganisasjon har vært en velsignelse for India i flere år. Vi får flere invitasjoner fra lokale pastorer som ønsker å arrangere musikkfestival i sine byer. Resultatene er menighetsplanting og åpner dører for lokale kristne i årevis, forteller en sliten Deeven. Nå begynner oppfølgingsarbeidet i Srikakulam. Ti nye menigheter skal plantes og tusenvis av nye brevskoleelever skal følges opp.

■■■

En tilfeldig indisk pastor, fra en middels stor kirke, i en ukjent by, i en lite besøkt del av India, kjente til Aril Edvardsen fra Kvinesdal. Det pirret min nysgjerrighet. Jeg begynte å lese Arils bøker, fikk tak på Troens Bevisbladet, ble grepet av visjonen, hektet på strategien og ble lett en av Troens Bevis’ mange støttepartnere. Siden har jeg fulgt Troens Bevis misjonsarbeid hjemme fra godstolen. Hode og hjerte har vært med på korstog og predikantseminarer i Kaukasus, India og andre steder. Jeg har også fulgt Rune sine musikkfestivaler, særlig i India, med stor interesse de senere årene. Sentrumkirken, som jeg er en del av, ønsker å gi Jesus til en ny generasjon. Det Rune Edvardsen nå gjør i India er midt i gaten for vårt hjerte. At en misjonsleder snakker varmt om å nå den oppvoksende generasjon og selv gjør noe med det, er stort. Konseptet med å ta vestlige musikere med seg til den tredje verden for å gjøre musikkfestivaler er genialt. Det var lett å si ja til å bli med på tur til India! En av de første ting som slår meg, er noe jeg allerede vet. Troens Bevis sitt nettverk rundt i verden er unikt. Den lokale samarbeidspartneren gir et solid inntrykk. Manna Ministries er kirker, barnehjem, skoler, hjelp til fattige, bibelskoler og kirkeplanting under samme paraply. Hele denne bevegelsen er opptatt av å vinne den oppvoksende generasjonen for Jesus. Jeg får inntrykk av at musikkfestivalene har vært en veldig viktig del av dette. De har vært en plogspiss for oppstart av nye kirker og et frisk pust inn i det eksisterende kirkelivet. Troens Bevis har rutine på store arrangementer. Folkemengder på 20 000 til 30 000 mennesker overrasker ingen. De lokale arrangørene vet også hva de driver på med. De er også involvert på scenen. Musikk de bidrar med har mer enn en touch av Bollywood. Fantastisk! Noen av de som opptrer er kjente og halvkjente indiske sangere. Det ser ut som de liker å synge

om Jesus, og opptrer som de reneste lovsangsledere. Bandet og Rune skaper herlig stemning, noe som gir et godt utgangspunkt for å gi de tusenvis av unge indere evangeliet. Rune gjør det med engasjement, innlevelse og overbevisning. Jeg, som de fleste predikanter, liker å se hender som løftes etter frelsesinnbydelse. Derfor er det over veldende å få være med på den massive responsen på Runes innbydelser. Med første øyekast ser det ut som hele forsamlingen løfter hendene med ønske om å ta imot frelsen. Sterk kontrast til vår virkelighet

Per Eivind Kvammen (35) Pastor i Sentrumskirken i Sandnes Gift med Vesna (33) Barn: Mirjam (2) og Lydia (5mnd) Var med Rune Edvardsen til India i januar

40 000 mennesker kom til festivalen søndag kveld. 12

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

13


- Folk tørster etter undervisning

Per Eivind ber for frelsessøkende.

I dagene mellom kampanjehelgene i januar, ble det arrangert et stort predikantseminar i byen Amalapuram. Her fikk indiske pastorer og ledere undervisning og ble utrustet til å føre videre Rune Edvardsens plogspissarbeid gjennom kampanjene i staten Andra Pradesh.

Geir Ingar Egeland I den store kirken til Manna Ministries, sentralt i Amalupuram, runger musikken ut i lokalet. Ett par hundre pastorer og ledere synger med, og innstiller seg på en ny sesjon med undervisning av de to pastorene fra Norge. Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter og Per Ove Berg fra Credokirken i Bergen har blitt med Rune Edvardsen til India, for å være med å undervise på seminarene. hjemme, hvor man opplever at ønsket om å ta imot frelsen og bestemmelsen om å følge Jesus, sitter langt inne. Kanskje er dette tanken som burde prege oss i Norge også; at mennesker selvfølgelig vil ta imot de gode nyhetene om Jesus når de får høre. Det gjør tusenvis av unge indere på musikkfestival disse helgene. Musikkfestivalene er ikke et slag i løse luften. I etterkant av musikkfestivalene planlegges oppstart av 20 kirker. Unge pastorer som er utdannet på Manna

Ministries sin bibelskole er klar til å gå i gang. Ut fra hva som har skjedd etter tidligere musikkfestivaler, er det all grunn til å tro at de vil lykkes. Dette er det stort å være med på. Jeg har tro på denne måten å jobbe på!

■■■

INSPIRERENDE Og det er en særdeles lydhør forsamling som følger det tre dager lange seminaret. - Det er veldig inspirerende, også for meg, å få undervise en så ivrig forsamling, forteller Åge Åleskjær. - Det er en fantastisk bevegelse som Ernest Komanapalli har bygd opp gjennom Manna Minsitries. Det er ledere som virkelig vet hva de driver med. Vi har tre dager med undervisning hvor jeg kan pøse på med det jeg har på hjertet. Vi har en veldig fin kommunikasjon, og jeg føler det går rett hjem.

OPPGLØDD STEMNING I pausene samles deltakerne utenfor kirken og drikker te. Praten går ivrig om undervisningen de får ta del i. Pastor Jswarnjbabu har nettopp flyttet fra Mumbai til Amalapuram, og vil være med og plante nye kirker i området. - Han har et flott budskap, åpenbart gjennom Den Hellige Ånd. Folk blir veldig inspirert, sier Jswarnjbabu ivrig. Og forteller om en oppglødd stemning blant seminardeltakerne. - Folk tørster etter undervisning, og disse dagene lærer de mye nytt. Selv har jeg vært pastor i en pinsemenighet i 19 år, men jeg har lært mye nytt i disse seminarene. Om sannhet og nåde. Om Jesus som kirkens grunnstein. Pastorene leser blader og bøker, men her får de undervisningen presentert direkte.

Per Ove Berg fra Credokirken underviser.

John Kåre Gullestad og Anders Mossberg engasjert på scenen. 14

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

Rune Edvardsen forkynner.

Omkring 200 pastorer og ledere samlet til seminar i Amalapuram. TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

15


Troens Bevis har plantet over 200 menigheter i Andra Pradesh. Her er Pastor Jayakumar i en menighet i Kutnool som ble plantet etter kampanjen i 2005.

Åge Åleskjær og Per Ove Berg syntes det var stort å få oppleve Indiakampanjene på nært hold.

TROR PÅ DEN LOKALE MENIGHET Den røde tråden gjennom seminarene er menighetsbygging. Gjennom Manna Ministries organisasjon har Troens Bevis plantet over 200 menigheter de siste ti årene. - Disse seminarene er kanskje det viktigste vi gjør her i India, forteller Rune Edvardsen. - På kampanjene ser vi tusener ta imot Jesus. Men de fleste av dem har ingen kristen bakgrunn. Dette er hinduer eller muslimer som knapt nok har sett en bibel. De trenger et åndelig hjem for å vokse i troen, og bli bevart. Derfor planter vi alltid nye menigheter i byene vi besøker, og seminarer som dette i Amalapuram er ekstremt viktige for også å gi pastorene påfyll i det viktige oppfølgingsarbeidet. Vi i Troens Bevis tror på den lokale menighet, at den er løsningen for vekkelse og fremgang for Guds rike. Og pastor Jswarnjbabu har tatt utfordringen. – Jeg tror Gud skal kalle millioner av mennesker her i Andra Pradesh.

Per Ove Berg og Åge Åleskjær på gata i Amalapuram.

- Dette var langt større enn det jeg var klar over! De norske pastorene Per Ove Berg og Åge Åleskjær var ikke bare med til India for å undervise pastorer, de fikk også med egne øyne ta del eventyret Troens Bevis opplever gjennom musikkampanjene i landet.

Geir Ingar Egeland

■■■ Selv om de begge har lest og sett reportasjer fra tidligere kampanjer, er det noe helt spesielt selv å være til stede og se resultatene. - Rune gjør en genial ting, han bruker de evner og talenter som er gitt til ham, forteller Per Ove Berg. - De er med og åpner opp, og han når den unge generasjonen med moderne musikk. Vestlig musikk har blitt veldig populært her, og å fylle dette behovet med evangeliet er veldig viktig. Og det kommer jo tusenvis av ungdommer, så det er helt tydelig at dette når fram.

Åge Åleskjær syntes det var inspirerende å undervise en så lydhør forsamling. 16

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

LEVD MED VISJONEN For Åge Åleskjær var det en helt spesiell opplevelse å være med på turen til India. Selv om han har vært tilknyttet Troens Bevis i over 40 år, og jobbet tett med Aril Edvardsen, var dette første gang har var med Troens Bevis på en kampanje i den 3. verden. På en spasertur

gjennom Srikakulams gatevrimmel siste dag er det tid for å oppsummere inntrykkene. - Jeg har jo vært med på alle stevner i Sarons Dal siden 1969, og har jo levd med visjonen om evangeliet til hele verden, forteller Åleskjær. FANTASTISK Å OPPLEVE - Aril Edvardsen hadde predikantseminar og korstog. Rune er jo Arils sønn, mens jeg er en av hans åndelige sønner. Og det at jeg og Rune nå kan stå sammen her ute er veldig meningsfylt for meg. Det er godt å se at det går videre, det er nye tider. Jeg har tenkt mye på et ord i Bibelen disse dagene, om dronning Ester, det står at “ i en tid som denne ble hun reist opp.” Jeg ser at Rune blir reist opp for en tid som denne, og vi kan alle være med og støtte og tjene dagens generasjon. Jeg får veldig tro på det Rune Edvardsen gjør. Fantastisk å oppleve det han har bygd opp over ti år her i India. TROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2011

17


Din familie Her kan du du rive ut siden...

MiniPlaneten

- Hvordan har det vÌrt ü vÌre tilstede pü kampanjekveldene? Det har vÌrt fantastisk ü se hvordan Manna Ministries har sluppet løs denne ungdommelige friskheten. Det samler masse ungdommer pü møtene, og folk blir frelst. Disse rockekonsertene har vÌrt konge ü vÌre med pü! De har nasjonale artister som drar i gang, og nür Rune og bandet kommer pü, har de en kommunikasjon med forsamlingen som er helt eventyrlig! Det hele ender opp med et skikkelig vekkelsesmøte der Rune drar inn garnet, og det er virkelig moro ü vÌre med og se.

Hva vil du si til andre menigheter som kunne tenke seg ü samarbeide tettere med Troens Bevis? - Jeg ser at Troens Bevis har et skikkelig verktøy, som menigheter i Norge kan bruke. Man slipper ü bygge 18

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

â– â– â– 

- For oss er det helt naturlig ĂĽ vĂŚre med ĂĽ jobbe denne uka. Vi er veldig heldige og har en meQLJKHWRJXQGHUYLVQLQJL\SSHUVWHNODVVHWLOKYHUGDJV'DHUGHWĂ&#x;QWÂœYĂ‹UHPHGÂœELGUDVOLNDW andre kan fĂĽ inspirasjon og pĂĽfyll. Vi er ogsĂĽ svĂŚrt imponert over arbeidet som gjøres utfra Sarons Dal. Det er rett og slett utrolig bra! Ă… fĂĽ vĂŚre med i en slik sammenheng er veldig meningsfylt. Vi har ogsĂĽ sett hva denne uka har gjort med ungene vĂĽre. De snakker om dette hele ĂĽret, synger KĂĽre og Jannes sanger og gleder seg til neste stevne, sier Peter. Hvilke tanker og forventninger hadde du til ĂĽ bli medhjelper da du sa ja første gang, og hvordan var det i praksis?

Bønn for syke i Ongole.

- Vi bestemte oss for tre ür siden at vi ønsket at barna vüre skulle fü en uke med god undervisning, sosialt felleskap og moro. Det perfekte stedet for det viste seg ü vÌre Sarons Dal. Vi la en ti-ürs plan hvor vi bestemte oss for ü dra til Sarons Dal hvert ür de neste ti ürene. Dette ser vi pü som en svÌrt god investering. I ür er det tredje üret de er med, og de er i full gang med planleggingen.

Her kan du ri rive ive ut siden...

Og nü fikk du oppleve det med egne øyne? - Jeg har jo sett og lest litt om det før, men dette var langt større enn det jeg var klar over, det er jo virkelig dimensjoner over det som skjer her ute! Jeg tror kanskje at det er Guds ledelse at jeg skulle vÌre med pü dette nü. Jeg har vÌrt opptatt med menighetsbygging i Norge, og det et ogsü veldig viktig, misjonen trenger baktropper hjemme nür vi skal nü ut til hele verden. Troens Bevis har et fantastisk apparat rundt i verden, og vi som menighet vil benytte oss enda sterkere av dette framover. Jeg drar hjem med en stor lyst til ü bli med pü noe lignende en annen gang.

opp alt fra bunnen av. Aril Edvardsen pleide ü si at Troens Bevis dør ved svenskegrensa, og gjenoppstür ute i verden, under andre navn. Slik at vi som Oslo Kristne Senter for eksempel, slipper ü bygge opp eget misjonsarbeid, men i stedet blir til Manna Minsitries her i India.

Her kan du rive ut siden...

Kampanjene i India er større enn det ÅleskjÌr hadde forestilt seg.

MiniPlaneten er tilbudet til vĂĽre aller yngste deltagere under sommerstevnet, og for tredje ĂĽret SÂœUDGHUGHWHNWHSDUHW9DQMDRJ3HWHU+DOWRUSVRPKDUKRYHGDQVYDUHW'HKDUVHOYĂ&#x;UHEDUQRJ synes det er en naturlig del av ferieplanleggingen ĂĽ gi en uke til Sarons Dal.

- Vi gleder oss til ĂĽ gjøre det enda bedre i ĂĽr. Vi har vĂŚrt med ĂĽ forme MinPlanet-konseptet og KDWWHQĂ RWWGLDORJPHG6DURQV'DO+HUWHQNHVGHWRIIHQVLYWRJHNVSDQVLYW'DHUGHWPRURÂœ vĂŚre med. SĂĽ ser jeg fram til ĂĽ treffe igjen bĂĽde barn og voksne som har vĂŚrt med tidligere, og nye som kommer. ,IMRUKDGGH0LQL3ODQHWHQHQSODVVXWIRUGULQJRJPÂœWWHRSSO\VHRPDWOHLUHQYDUIXOOWLOĂ HUH skuffede foreldre og barn. Det er tatt tak i før ĂĽrets leir, og de minste fĂĽr nĂĽ et større omrĂĽde ÂœEROWUHVHJSÂœ2PGHWVNXOOHEOLUHJQNDQDNWLYLWHWHQHĂ \WWHVLQQL.LUNHQL'DOHQVRPOLJJHUL samme bygning som Sarons Dal-hallen. Og en del av parkeringsplassen blir gjerdet inne og tatt i bruk til sykler, fotball og lignende. SĂĽ sjekk ut nettsidene for mer info og pĂĽmelding: www.planeter.no


Din familie

VĂ…RE FASTE STĂ˜TTEPARTNERE

-Kontakt Troens Bevis pü 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma ogsü!

Hamek AS støtter Dina Stiftelsen

Utleie av BĂ˜RRE NĂŚringslokaler.

FEV ANG A/S

G.T. Eiendom AS 4016 Stavanger Mob: 90 56 06 60

VI

HJELPER DEG MED: Regnskap, lønn, fakturering, skatt og bedriftsrüdgivning

Nye internettsider til planetene Sommerleiren i Sarons Dal har hatt sterk økning i antall barn de senere ürene. I fjor var det nesten 700 deltagere. Da øker ogsü behovet for informasjon, og enklere systemer for pümelding. Det var først i fjor at det kun ble mulig ü melde seg pü via nettet, og dette har vi nü videreutviklet. Leiren har fütt egen nettside!

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

www.planeter.no

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00

+HUNDQGXĂ&#x;QQHÂśGLQÂśSODQHWRJDOWGXWUHQJHUDYLQIRIRUQHWWRSSGHQQHSODQHWHQ+HUPHOGHUGX deg pĂĽ, søker om ĂĽ bli medhjelper, eller stiller spørsmĂĽl. Her er det bilder fra tidligere leirer og informasjon om selve stevnet. Det er Nathalie Edvardsen og Ari Selseng som har laget siden, og de sier seg godt fornøyd. +HQVLNWHQHUDWVLGHQVNDOYĂ‹UHVSHQQHQGHIRUEDUQRJXQJHRJDWIRUHOGUHVNDOĂ&#x;QQHOHWWHUH informasjon fra hver av planetene, sier Nathalie. Kongsberg Papir Engros er grossist pĂĽ

Det vil ogsü fortløpende bli lagt ut informasjon om ting forandrer seg underveis, sü stikk innom og sjekk siden med jevne mellomrom.

GT Eiendom AS Postboks 846, Nymoen 3606 Kongsberg

www.gt-eiendom.no .:. tlf. 32 76 83 36 .:. fax. 32 76 72 05

40% av vĂĽrt overskudd gĂĽr uavkortet til misjonsformĂĽl. Ă˜nsker din bedrift ĂĽ støtte misjonen og samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Kongsberg Papir Engros Askeladden 4 3614 KONGSBERG Tlf. 32 72 85 80 Fax: 32 72 85 81 www.k-p-e.no E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

www.norconsult.no


VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE

JEG ØNSKER Å GI MIN STØTTE TIL:

Teorikurs f i

B

E

Miracle Channel Brevskolene

Å

x

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

både i Songdalen og Kristiansand Trafikklærer: Jan Noreid Mobil: 922 14 419 Kontor: 38 10 04 00 Privat: 38 01 32 77

Innfødte misjonærer - Støtte min egen evangelist.

g

Kampanjer

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

Hvor det til en hver tid er størst behov Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 M

Utleie konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom

SIGBJØRN HJORTHAUG

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser Tlf. 51 60 16 62 www.manuellterapeuten.no Ganddal Terapi & Trening Lundegeilen 10, 4323 Sandnes

Velkommen innom Vi selger datarekvisiter, kontorrekvisita, leker, gavear tikler, fotoutstyr mm. Vi har også diverse kristen musikk og film, blant andre Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør.

Tonstad Foto og Papir as Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

JEG ØNSKER Å STØTTE MED:

JEG ØNSKER Å BETALE

100 kr 400 kr 700 kr 1000 kr

www.kulturkvartalet.info - Kultur i sentrum av Sarpsborg Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info

Avtalegiro (gjelder kun Norge) - Fyll ut svarkupong under Giroer som blir tilsendt meg

Annet beløp kr __________,- pr. mnd tlf: 37 25 37 00 fax: 37 25 37 01 P.b. 311, 4892 Grimstad lloyd@primainvest.no

Kjøper forretningsbygg, -prosjekter og -tomter

Engangsgave kr _________,-

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

M

Signatur: (viktig) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon:

Poststed: Mobil:

E-post:

SV ARKUP SVARKUPONG PONG AVTALEGIRO A VTALEGIR RO FFAST AST BET BETALINGSOPPDRAG ALIN NGSOPPDRA G KREDITT K ONT O: 3080.30 0.08090 - GJELDER GJELD DER KUN NORGEE KREDITTKONTO: 3080.30.08090 K ont o onr. Kontonr. Personnr. P ersonnr. KID:

((KID KID FYLLES UT A AV V TROEN TROENS NS BEVIS)

Belastes konto Belastes konto den 22.. hver h er måned: hv * Beløpsgr Beløpsgrense ense pr pr.. mnd..

*B Behøver ehøver ikke ikke å fylles ut!


DU KAN FÅ DIN EGEN STEDSFORTREDER!

SLIK JEG SER DET!

Hva skal jeg gjøre?

Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær.

SAMMEN SKAL VI LYKKES

Hva vil jeg motta?

Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. Rapporter fra arbeidet din misjonær tar del i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har mye misjonstoff og andre interessante aritkler.

Denne gang:

Ta kontakt med:

Arnfinn Clementsen, Lederskap er nødvendig. Men ledere kan være en kork eller en kanal. Manglende lederskap skaper stagnasjon og isolasjon, og ingenting skjer. Når det er strid og uro, enten det er i en kirke eller en organisasjon, finner vi som regel årsaken blant lederne. På den annen side representerer modige ledere de store mulighetene til nytenkning og samarbeid! Vi har mye å lære av historien om Norgay og Hillary. De satte hensikten og målet foran sine egne ambisjoner. Dessverre finnes det også blant pastorer og ledere en type feil sammenligning og konkurransementalitet. Stolthet tar så lett plassen i stedet for sann ydmykhet og tjenersinn. Med tanke på de enorme oppgaver vi står foran behøver vi å legge tilside egoistiske motiver og ambisjoner og sammen strekke oss mot de store fjelltoppene.

Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no

OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Eller skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

Ingen kan vinne helt alene. Det er alltid et team bak enhver seier. ”1-tallet” er rett og slett for lite til å oppnå storhet og resultater. En av de historiene som fascinerer meg, er hvordan Tenzing Norgay fra Nepal og Edmund Hillary fra New Zealand besteg toppen av Mount Everest som de første i historien. 29. mai 1953 sto de på toppen av dette enorme fjellet, som måler 8848 meter over havet.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO

Samarbeid ga suksess. For Tenzing Norgay var dette hans åttende forsøk, det første var allerede i 1935. Senere fortalte Norgay og Hillary at årsaken til at ingen hadde klart det før, var manglende evne til samarbeid. Det var alltid noen som ville være eneren og få æren alene for å bestige fjelltoppen. Flere forulykket i sine forsøk på å risse sitt navn inn i historiebøkene. Disse to forteller at de ble enige om å gjøre det sammen, og de fortalte aldri noen gang hvem av de to som egentlig var den første til å sette foten på det høyeste punktet. Norgay døde i 1986 og Hillary i 2008. Ingen av dem avslørte hemmeligheten. Det var samarbeidet som var suksessen. Deres holdning er et eksempel til etterfølgelse.

Jeg tror på ærlige relasjoner. Det er viktig innen den lokale menigheten, innen bevegelser og kirkesamfunn, men også på tvers av dette i byer og bygder. I Stavanger har vi et levende og varmt fellesskap blant byens pastorer. De ”gode, gamle” fellesmøtene har vi lagt ned, men relasjonene er åpne og ærlige, og vi står sammen på en synlig og tydelig måte i byen og for folket. Når pastorer og ledere står sammen påvirker det atmosfæren i en hel by. Jeg tror ikke det viktigste er å ha felles arrangement. Det som først og fremst teller er at ledere velsigner hverandre, taler vel om hverandre og støtter hverandre, og av hjertet vil byens og landets beste, uten konkurransementalitet. Vi har en felles drøm. Jeg mener selvsagt ikke at vi skal oppgi våre visjoner for lokalmenighet og personlig tjeneste. Vi er ulike, og vi har forskjellige kall og oppgaver. Vi må heie hverandre fram og glede oss når det lykkes for andre, og når noen reiser ut over det alminnelige. Vi behøver enere, og vi behøver banebryterne og veirydderne som bryter grenser og går foran og baner vei. Uten slike hadde alt stått stille. Men ingen er kalt til å stå alene. Vi har en felles drøm for vårt land som er større enn oss selv. For at denne drømmen skal oppfylles, behøver vi hverandre. Vi vil videre! Verden behøver evangeliet. Det er så mange som skal vinnes for Himmelen, så mange syke vi skal be for, så mange behov som skal dekkes, så mange sår som skal leges, så mange ekteskap som skal gjenopprettes, så mange barn som skal oppleve Guds godhet, så mange liv som skal få ny mening og framtidstro, og så mange mennesker som skal forenes i tro på en bedre verden! Oppdraget er stort. Menigheter skal bygges og vokse. Norge skal bli et forandret land! Sammen skal vi lykkes! ■■■ TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

25


Gud har valgt en ny generasjon Jeg sitter og leser kampen om Goliat, som bestefar Aril Edvardsen skrev. Jeg kjenner tårene begynner å trille nedover mine kinn når jeg leser om den kampen han gikk gjennom, med hans livs kall over sitt liv.

www.jtn.no

24 - 26.juni

Misjon|Jesus|Team Challenge|Camping|Bål|Vennskap | Lovsang

Mariel Edvardsen Hovdhaugen Han skriver: ”Jeg kjenner uroen og angsten. Enda en ny kamp mot Goliat nærmer seg. Jeg ser ham ikke, men merker hans nærvær og det knyter seg inne i min mage: Uro, frykt, angst, bekymring for framtiden. Bekymring for det verdensvide misjonsarbeider jeg leder i over 200 land. Goliat er frykt, uro, tvilen. Vi må alle kjempe mot Goliat.” Han deler videre om å være en mulighetstenker, ikke en umulighetstenker. Og gir sin oppmuntring for alle som ønsker og bli Guds mulighetstenkere, og ha en positiv innstilling til Gud, livet og omstendighetene. Tørre og ta initiativ i tro, og da må man regne med og bli motsagt og kritisert av dem som ikke har eller tar initiativ. Personlig vil jeg være en mulighetstenker. Jeg lever i denne verden, i den nye generasjon, som skal innta nytt land. I denne verden kan man så lett bli opphengt i janteloven som sier: Ikke tro at du er noe. Du kan ingenting. Bare gi opp! Hvis vi er ærlige, så tror jeg at vi alle kan kjenne på dette inni oss. For denne verden er så full av bråk, uro, og påvirkning. Vi mennesker er flinke til å holde vårt fysiske legeme og vårt ytre i orden, ved at vi trener, sminker oss, klipper håret og så videre. Men vi glemmer ofte at vårt indre også må programmeres og trenes til og tenke riktig! Jeg prøver å koble inn hjerte på Guds tanker for mitt liv. Prøver og fjerne alt det negative som kan komme inn i hodet. Jeg stritter i mot umulighetstenkingen. Bibelen sier: Mulighetstenkning ser Guds muligheter, til

JESUS TO THE NATIONS

hjelp for oss selv og andre. Jesus sa: ”Du skal elske din neste som deg selv.”( Matt 22:39.) En positiv tro på Gud vil si at Guds navn skal bli æret, at verden skal bli forbedret til menneskehetens beste, og at Guds plan lykkes i våres liv. Da kan vi bli den personen Gud har planlagt at vi skal bli. Vi må utnytte hele potensialet vårt, og det potensialet som Gud har stilt til disposisjon for oss. Jeg vil ikke slippe inn tanker som at jeg ikke får det til, at jeg ikke er bra nok, at alle andre er så mye flinkere. For det kommer ikke fra Gud. Gud skapte bare en som meg, og han skapte bare en som deg. Våre gener er enestående. Jeg er unik, skapt av Gud. DU er UNIK! Jeg vil holde meg til Guds løfter, det er de som kan forvandle mitt indre. Jeg vil være med og forandre denne verden, med den person som jeg er. Jeg er ingen kopi, jeg er en original. Jeg vil elske alle mennesker i denne verden, behandle alle likt. For hvert menneske har fått av Gud en ubeskrivelig verdi, så hvordan kan vi ikke elske alle mennesker? Bestefar skrev i boken at han ønsket at den nye generasjon skulle tidlig i livet lære å tenke Guds tanker, Guds muligheter og Guds storhet, og bli mulighetstenkere. Alle veier og muligheter er ikke utprøvd ennå. Verden er i forandring. Det vil alltid komme nye metoder og nye muligheter til å kunne gjøre tingene bedre, hvis vi alltid holder dørene åpne. Vi som er i den nye generasjonen må reise oss opp og leve i den plan som Gud har tenkt for oss!

■■■

K. Kristensen Bygg AS En god forbindelse til alle faggrupper... Vi påtar oss mindre og større jobber innen tømrer/snekkerfaget Dersom andre faggrupper trengs, koordinerer vi disse etter behov. Ring oss 90 83 16 07 (Vi tar jobber i Bergens-regionen) www.kkristensenbygg.no

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

27


TROENS BEVIS FOR 25 ÅR SIDEN - MARS 1986

MISJONSNYTT

44 Frelst i Egypt i desember

Danske muslimer tar imot Jesus

Det historiske Egypt har en flere tusen-årig historie. Vi kan jo lese om Egypt i Mosebøkene og gamle skrifter. Egypt har en samlet befolkning på 42 millioner innbyggere og hovedstaden er Kairo med omkring seks millioner innbyggere. I hovedstaden Kairo virker mange av våre evangelister. De holder møter, går på gateevangelisering og har sjelesorg. Behovene er enorme i Kairo, en av verdens største byer, og her er fine muligheter til å forkynne. Alle våre evangelister skriver i sine rapporter om frelste og om helbredelser som har skjedd. Makram Sadig skriver: Vi er lykkelige over å kunne si at Gud er den samme, og i dette nye året venter vi flere velsignelser. Han skriver videre at en alkoholiker ble utfridd og huset hans er som Himmelen nå. Jesus kom til huset! En gutt med ødelagt fot ble helbredet av Guds kraft og kan nå gå igjen. Gud ble æret og menneskene sto overveldet. Vi forventer stadig at Gud gjør flere mirakler i Egypt. Når jeg ser gjennom rapportene, har 44 mennesker blitt frelst den siste måneden, og det er ikke lite i et strengt muslimsk land, som regnes som noe av den vanskeligste misjonsmark som finnes. Jesus er like stor overalt i verden, og denne nøden kan ikke Buddha, Mohammed eller Shiva fylle. Bare Jesus som kommer med tilbudet om frelse og evig liv, kan fylle den nøden. D. Garass skriver: Gud er fremdeles på tronen. Han arbeider fremdeles ved sin Hellige Ånd. Vi stoler på at Herren vil gi oss et velsignet og fruktbart år. 6 troende ble fylt av den Hellige Ånd. De er ”tent i brann” av Herren og forkynner for alle budskapet om Jesus, hans kjærlighet og kraft. Jeg vil prøve å nå flere landsbyer med evangeliet og være med på å forandre liv for Jesus.

I alle rapportene kan vi lese om helbredelser, åndsfylde og tro på at Jesus formår. Herren er den samme og utgyder suverent Den Hellige Ånd hvor han vil.

I løpet av de Det er dokumentert at stadig flere siste årene har muslimer i Danmark blir kristne. flere hundre muslimer i Danmark tatt imot Jesus. Vårt Land melder i februar at stadig flere muslimer bosatt i Danmark går over til kristendommen. Noe sikkert anslag for hvor mange det dreier seg om, foreligger ennå ikke. Men ifølge den ledende danske eksperten på slike spørsmål, Mogens Mogensen, kan det dreie seg om rundt 1.000. I seg selv er dette ikke noen stor andel av den muslimske trosgruppen i Danmark, det handler om vel 0,5 prosent. Det interessante er at tallet på slike trosskifter øker, sier flere eksperter på religiøse forhold til avisen, ifølge Vårt Land. - Det er ikke noe lett valg å treffe. Men det er nødvendig for meg, hvis jeg skal føle meg som et helt menneske, sier en 43 år gammel kvinne som bare presenterer seg som Safiya. Hun har nå har gått inn i den frikirkelige menigheten Church of Love. Troens Bevis kan legge til at i 2010 fikk Troens Bevis sin arabiske satellittkanal 2647 henvendelser fra arabere i Danmark, 10 080 fra arabere i Sverige, og 2384 fra arabere bosatt i Norge. De utrykker stor interesse for evangeliet, og mange av dem får nå jevnlig oppfølging fra vårt oppfølgingskontoret.

Til Kina på Radiobølger

Kristne innvandrere i Oslo øker

( Lite utdrag fra en artikkel skrevet av Øystein Sandtorv) To ganger hver dag, morgen og kveld, bølger evangeliet inn over Kina fra en sterk radiostasjon i Taiwan-stredet. De 100 kilowatt sterke senderne bringer radiobølgene til nærmere 80 % av Kinas befolkning over to mellombølgefrekvenser. Slik brytes bambusteppet hver dag. Evangeliet når fram. Det er Troens Bevis i samarbeid med Overseas Radio & Television som står bak disse sendingene. I lengre tid har Troens Bevis fullt ut finansiert disse sendingene. Lokalt i Taiwan er det en rekke medarbeidere som hver dag forbereder og lager disse spesielle programmene. Et samarbeid med en organisasjon i Hong Kong gjør oppfølgingen så effektiv som mulig. Ikke bare brev kommer tilbake, men ofte kommer det besøk til oppfølgingssenteret av mennesker som kommer ut fra Kina. De vil gjerne takke for sendingene og det de har betydd for dem. Hvor mange som blir frelst, og hva de virkelig betyr for befolkningen bak bambusteppet, er det bare Gud som vet. Men de mange positive rapporter som når oss, gir stadig nytt mot og inspirasjon til å fortsette.

■■■ 28

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

Det er nå 91ulike innvandrermenigheter i Oslo, med tilsammen 6000 aktive medlemmer. Minst 40 av menighetene har oppstått de siste ti årene. Hver fjerde aktive kristne osloborger har nå innvandrerbakgrunn. I 2005 fant kirkeplantingsnettverket DAWN Norge at om lag tre prosent av Oslos befolkning er såkalte aktive kristne, altså personer som går til gudstjeneste eller kristne møter minst én gang i måneden. Nå har andelen økt til fem prosent. Men det er ikke Den norske kirke som trekker nye skarer. I statskirken har nemlig besøkstallene sunket med 13 prosent siden 1998, i en periode hvor byens befolkning vokser i rekordfart. I frimenighetene har besøkstallene holdt seg stabilt. Men blant innvandrere og katolikker opplever man det man på Vestlandet ville kalt reneste vekkelsesbølgen, skriver Aftenposten.no i februar.

Hver fjerde aktive kristen i Oslo har innvandrerbakgrunn”. (illustrasjonsfoto)

- Hver uke gjennomføres det gudstjenester på nær 35 språk i Oslo. Det er et enormt mangfold der ute, sier Øivind Augland, leder i Dawn Norge til Aftenposten. 91 MENIGHETER Nettverket har så langt funnet 91 ulike immigrantmenigheter i Oslo, med tilsammen 6000 aktive medlemmer. Minst 40 av menighetene har oppstått de siste ti årene. Samtidig har byens to katolske kirker opplevd en enorm vekst, og har nå 10000 trofaste kirkegjengere. Over halvparten av disse har utenlandsk opprinnelse. Det betyr at hver fjerde aktive kristne Osloborger har innvandrerbakgrunn. HULL PÅ MYTEN Ifølge sosialantropolog ved Universitetet i Oslo Berit S. Thorbjørnsrud slår funnene hull på myten om at innvandrer = muslim. – Vi er blitt så opptatt av å snakke om muslimske innvandrere at vi ikke har lagt merke til at mange av dem, ikke minst østeuropeere og afrikanere, er kristne, sier hun til Aftenposten. Thorbjørnsrud tror mange innvandrere stifter nye menigheter i stedet for å bli en del av de etablerte menighetene, fordi det kulturelle fellesskapet blir en trygg havn i et nytt og fremmed land. – I tillegg til det religiøse aspektet fungerer menighetene som en slags hjelpeinstans for nyankomne. Der møter de likesinnede, får gjenvunnet noe av sin voksenstatus, og får hjelp til å komme seg inn i det norske samfunnet, sier hun. Det er Rezene Tekle, som nettopp har døpt sitt første barn i den koptiske menigheten på Kalbakken, helt enig i. – Å komme hit er som å møte familien min. Jeg føler meg hjemme, sier han.

Bonnke tilbake i Togo etter 20 år Etter å ha virket nesten utelukkende i Nigeria de siste ti årene, setter Bonnke nå fokus på andre deler av Afrika. Etter å ha avsluttet en av sine siste kampanjer i Nigeria på en stund, opplyser Reinhardt Bonnke at teamet hans setter kursen for Lome i Togo i februar, og Quagadoudou i Burkino Faso i mars. Reinhardt Bonnke er kjent som en av de største, nålevende evangelister med store kampanjer. Han er også kjent for sine “Firekonferanser” i Europa, der tusenvis av kristne fra alle kirkesamfunn kommer sammen for å bli inspirert og salvet til tjeneste av Den Hellige Ånd. Reinhard Bonnkes arvtager, Daniel Kolenda, blir en av hovedtalerne under sommerstevnet i Sarons Dal fra 9.-17. juli. ■■■

Daniel Kolenda virker sammen med Bonnke på de store kampanjene i Afrika. Daniel blir også en av hovedtalerne under sommerstevnet i Sarons Dal i juli.


Drømmer om å nå unådde Misjonæren Carl-Gustaf Severin bor rett utenfor Uppsala i Sverige. Han er smilende og vennlig der han tar imot meg for intervju om hans besøk til Sarons Dal på kommende sommerstevne. Gjensynsgleden er gjensidig. Samtalen går lett for jeg har vært så heldig og sett Hans engasjement for misjon ”ute på feltet”. Nå skal han til Kvinesdal og inspirere oss alle!

Helge Kolflaath HAR DU DELTATT PÅ SOMMERSTEVNER I SARONS DAL TIDLIGERE? Nei, det er faktisk første gang, men jeg ser frem til å komme, for jeg har hørt mye om Sarons Dal og hva Gud har gjort der. Jeg har stor respekt for arbeidet, og jeg har mange ganger vært i kontakt med representanter for virksomheten når jeg har vært rundt omkring i verden. HVA ØNSKER DU Å TALE OM PÅ ÅRETS STEVNE? Det er jo misjon som ligger på mitt hjerte, og den dagen menigheten slutter å nå ut med evangeliet, vil den dø. Jeg tror også på Guds kraft, og at mennesker vil bli møtt av Gud og helbredet. Jeg ønsker å fortsette å forkynne det som også var Aril Edvardsens kall, og det er budskapet om frelse til denne verden. Jeg var 14 år da jeg hørte en misjonær fra Thailand, og denne misjonæren grep mitt hjerte. Kanskje det sitter en 14-åring i Sarons Dal, som vil bli grepet av misjon og komme tilbake om 40 år med historier fra misjonsmarken? HVORDAN VIL DU BESKRIVE MISJONSVIRKSOMHETEN TIL TROENS BEVIS? Jeg tror at det er viktig at man ikke bare når dit evangeliet allerede er forkynt, men der evangeliet aldri har blitt hørt. Det er alle menneskers rett å få høre evangeliet i det minste EN gang. Menigheten har ofte trukket opp grenser rundt sin virksomhet. Statistisk sett går ti prosent alle innsamlede midler til misjon, og nitti prosent til menighetens egen virksomhet. Av de ti prosent som brukes til misjonen, går bare 1 prosent til unådde folkeslag. Sarons Dals misjon er jo nettopp å nå ut til de unådde. Som Aril selv har sagt: Hvorfor skal de fleste mennesker få høre evangeliet mange ganger, mens de fleste ikke får høre i det hele tatt? HVORFOR ER MISJON VIKTIG Å PRIORITERE FOR KRISTNE? Dersom vi ikke prioriterer misjon, blir kristendommen innadvendt og usunn. Dersom menigheten ikke er lys og salt i verden, mister den sin kraft, og da får de kristne masse sår, fordi man blir innadvendt og begynner å såre hverandre i stedet. Jeg taler ofte om flyplassme30

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

nigheten, der det går ut og kommer tilbake mennesker som er i tjeneste for Herren. Et eksempel på denne type menighet i Bibelen er Antiokia, som Paulus og Barnabas ble utsendt fra. Dersom menigheten er en sykehusmenighet, vil man bare pleie hverandre, og man mister iveren etter å nå andre. Jeg undres egentlig på om en menighet som ikke når ut med evangeliet har eksistensberettigelse. Da har man jo mistet den røde tråden i evangeliet; at man skal gå ut. KAN DU SI LITT OM DEN MISJONSVIRKSOMHETEN DU STÅR I? De siste 25 år har jeg arbeidet mest i det tidligere Sovjetunionen. Der har vi sett et historisk gjennombrudd for evangeliet. TL Osborn sa en gang til meg: Jeg har aldri sett et liknende gjennombrudd for evan-

geliet noen steder i verden som i det tidligere Sovjetunionen. Det har resultert i menigheter, som nå i sin tur er engasjert i misjon i andre nasjoner. Jeg har for eksempel møtt mennesker i Vietnam som har blitt vunnet av de menighetene som jeg i min tid var med å starte i Russland, slik at de kan kalles mine barnebarn i troen. Det er kanskje det mest fascinerende med arbeidet vi står i. Dette var også Arils visjon, ikke bare å gå ut og bære frukt, men fostre medarbeidere som kan ta arbeidet videre. Vi er en generasjonsvirksomhet der vi jobber for de neste generasjonene. Dette å ha langsiktige mål når det gjelder misjonsarbeidet er ikke alltid like enkelt, men desto mer viktig. Derfor ser jeg frem til å komme til Sarons Dal og forkynne for at også de unge skal nå sin generasjon. Dette bærer jeg mye i mitt hjerte for tiden, hvordan få de unge til å bli grepet av misjonsånden? Lester Sumrall, en fantastisk forkynner og venn av meg sa: ”You will get what you preach”, du vil få det du forkynner. Prek misjon. Du hører mye om helbredelse og sjelesorg i dag, men vi behøver å forkynne om misjon. Man kan lese i Bibelen (Dommerne 5,18) om at Sebulon og Naftalis stammer ga sine liv på krigsfeltets høyder. Det er den type kristne jeg ønsker å se vokse frem, mennesker som lever som åndelige isbrytere, som er pionerer og trenger seg frem med evangeliet og som bryter ny mark. Verden er ikke evangelisert enda, og mennesker MÅ få høre evangeliet. Det finnes et skal i evangeliet, ikke burde. Vi skal gå ut, vi skal legge hendene på de syke. Dette er ikke et misjonsforslag, det er en misjonsbefaling. Jeg har ofte tenkt slik: Når man gifter seg må man finne den andres drøm og leve for den. Vi som Kristi brud må finne ut hva som er Hans drøm. Det er en drøm om å nå de unådde. Nå gløder det av Carl-Gustaf, han gestikulerer ivrig og det er ikke vanskelig å se at han brenner for misjonen. Arbeidet gir ringvirkninger: Nå arbeider vi en del i Kina, og i India har vi også arbeidet noen år, og der vokser arbeidet kraftig. Vi jobber mye med å etablere bibelskoler, der mennesker blir trent. Dette er mye i tråd også med Arils visjon, nemlig å trene innfødte mennesker som i sin tur evangeliserer og planter menigheter, og derved fortsetter arbeidet for Guds rike i sine egne land. OM DU SER TILBAKE PÅ LIVET SOM FORKYNNER, ER DET NOE DU VILLE PRIORITERT ANNERLEDES? Jeg skulle kanskje omprioritere og brukt tiden annerledes. Jeg skulle ønske at jeg hadde involvert meg tidligere i misjon. De 15 første årene av min tjeneste var jeg pastor, noe som formet meg mye på mange måter. Likevel, noen ganger er Guds agenda annerledes enn vår, og jeg lærte masse i denne tiden også. Jeg lærte å jobbe i team og jeg fikk lære mye viktig ved å arbeide ved siden av en eldre pastor, Bror Spetz. Det har vært viktig for meg i mitt arbeid at jeg vet hvordan det er å være pastor. Jeg har min pastor i dag, Ulf Ekman og forsamlingens kraft og støtte i ryggen, noe som har vært veldig verdifullt for meg alle de årene jeg har vært i misjonen. Så langt har jeg besøkt 62

land, og jeg ønsker å besøke 111 land før jeg legger opp. Det er fantastisk med land og folkeslag. Det er faktisk utrolig fascinerende. DERSOM DU KUN SKAL SI ÉN VIKTIG TING TIL KRISTENFOLKET I SKANDINAVIA - HVA VIL DU SI DA? Da ville jeg si: Forlat bekvemmelighetskristendommen og gå over til stridskristendommen, som Sebulon og Naftali stamme gjorde. De sitter ikke og hører på musikk og rådslår i vikene sine, slik de andre gjorde. De stred for evangeliet. Jeg vil fortsette å virke i arven etter Aril, at vi oppliver mennesker til å gå ut i striden for evangeliet. Han dro ut fra koselandet Norge til de utfordringer som fantes der ute, for å nå mennesker for evangeliet. Vi ser dessverre menigheter i dag som har mistet gleden og lovsangen. De er misjonsløse, visjonsløse, innholdsløse og ørkesløse. Nå må vi igjen bli berørt av Guds ild, det står om disiplene som var på vei til Emmaus: ”Brant ikke hjertene i oss da han talte?” En ny ild må komme over folket så alle ønsker å gi sine liv, kanskje ikke alle på misjonsfeltet, men likevel, vi kan alle bli grepet av et brennende hjerte for Jesus. Har vi det, vil vi se hva vi kan gjøre for Gud. Passiviteten må brytes i Kristi kropp. Vi må legge bort nytelsen i menigheten og møtene. Vi må heller ikke være så opptatt av nytelse på hytta eller i båten. Det handler om å bli klar over at livet også er en kamp på barrikadene. Jeg tenker på de unge i Egypt som stod på barrikadene for frihet i sitt land. Det trenger vi mer av i Skandinavia, ikke splittelse og strid, men at vi står sammen for noe, at vi ser mulighetene. Kaleb var 80 år da han sa: Jeg vil ta fjellbygdene, han hadde den erobrende troen. Han hadde tapt et slag om troen på å innta landet 40 år tidligere, men Gud ga revansj. Jeg tror det finnes mennesker, jeg vil sikkert møte noen på Sommerstevnet også, som har blitt skuffet, men som Gud vil gi revansj. Det er denne ånden vi behøver i Skandinavia, ikke den de andre speiderne hadde, de som sa: Det går ikke, vi er for svake og dårlige. Vi behøver mulighetskristne som sier: ”Vi skal ta landet!” HVILKET ØNSKE HAR DU TIL LESERNE AV TROENS BEVIS. Jeg ser frem til å komme til misjonens vugge i det moderne Norge, i Sarons Dal, og jeg ser frem til å treffe dere på sommerstevnet. La oss bli styrket i misjonstroen, og opplive - ikke avlive- hverandre. For meg er mange av dere et nytt bekjentskap, og jeg har store forventninger til konferansen. Kanskje noe nytt og stort skal hende som er ”beyond our dreams and imaginations.” Og glem ikke: Gud er en god Gud, det betyr at noe godt kommer til å hende med deg i Sarons Dal i sommer. Slik avslutter Carl-Gustav Severin, en mann som virkelig brenner for misjon. Normalt har han 160-165 reisedager i året. - Jeg sover i 160 ulike senger og husker aldri hvor jeg er når jeg våkner. Snart skal han våkne i Sarons Dal og dele sin entusiasme med ”Sarons Dal-familien”. TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

31


JUBILEUM JU UBILEUM

TTroens roens Be Bevis vis

INNFØDTE EVANGELIST MISJON

Hvem vinner kappløpet?

Magasinet Magas agassinet

Vi får av og til spørsmål om hvor mange mennesker som nås med evangeliet gjennom de innfødte misjonærene som Troens Bevis støtter. Det er et helt umulig spørsmål å svare på.

Hva Troens Hva Troens Be Bevis vis Magasi Magasin n har betydd d ffor or meg

Kåre J. Stusdal Noen steder er det mange som kommer til tro og blir døpt, mens andre steder er det et nitidig så-arbeid som nå er førsteprioritet. Under møter du noen innfødte misjonærer fra Malawi hvor de opplever at mange gir respons på budskapet. Når en leser fakta fra land hvor levealderen er lav, inspirerer det til større innsats. Dette kappløpet SKAL vi vinne. Litt fakta om Malawi: Malawi ligger sørøst i Afrika. Great Rift Valley går gjennom landet fra nord til sør. I denne fordypningen ligger Malawisjøen, den tredje største innsjøen i Afrika som utgjør 20 % av Malawis areal. Malawi er et av det sub-sahariske Afrikas tettest befolkede land med sine nærmere 15.5 millioner innbyggere. Befolkningen i Lilongwe, Malawis hovedstad siden 1971, teller over 400 000 mennesker. Alle regjeringsdepartementene og parlamentet ligger i Lilongwe. Blantyre er Malawis viktigste kommersielle senter og største by, og har vokst fra omkring 110 000 innbyggere

i 1966 til nesten 500 000 i 1998. Malawis president bor i Lilongwe, mens høyesterett ligger i Blantyre. Gjennomsnittlig levealder i Malawi er 52 år for menn og 54 år for kvinner. Den lave gjennomsnittlige levealderen skyldes mange faktorer. Lav inntekt (gjennomsnittlig inntekt i Malawi er mindre enn $1 per dag), mangelfullt kosthold, dårlig tilgang på medisinsk behandling, mangelfull skoleutdanning, spredning av hiv/aids og styresmaktens økonomiske restriksjoner. Barnedødeligheten er 103 pr.1000 barn. Det er mer enn en million foreldreløse, av disse ble 700 000 foreldreløse da deres foreldre døde av AIDS. Ifølge beregninger fra de malawiske myndighetene, er 14,2 % av befolkningen hiv–positive, og 90 000 dødsfall i 2003 skyldtes aids. Uoffisielle beregninger basert på innleggelser på private sykehus tilsier en hiv-positiv andel av befolkningen på 30 %. DEN INNFØDTE MISJONÆREN JOHN C. BANDA SKRIVER: I juli og august forrige år hadde jeg følgende program. Den første uken i juli besøkte jeg en større farm hvor jeg holdt på med personlig evangelisering. Dette holdt

jeg på med i tre dager. 86 personer tok imot Jesus som sin frelser her. Resten av dagene denne uken brukte jeg til undervisning av de nye troende, og i slutten av uken hadde vi dåp hvor 26 mennesker ble døpt. Den andre uken i juli gikk jeg fra dør til dør for å evangelisere i en mindre fiskelandsby. Her bad jeg for 26 personer med forskjellige lidelser som alle ble helbredet. Som resultat av dette var det mange som ble interessert i å høre budskapet om Jesus, og 42 mennesker tok imot ham som sin frelser. Den tredje uken i juli reiste jeg på en misjonstur til Lilongwe, hvor jeg også gikk fra dør til dør og vitnet om min Frelser og Herre. Her var det 59 personer som kom til tro og tok imot Jesus som sin personlige frelser. Den første uka i august gikk jeg fra vannhull til vannhull, og vitner for alle dem som kommer eller oppholder seg rundt disse. Jeg fikk dele evangeliet med rundt 120 personer ved seks forskjellige vannhull. 56 av disse tok imot Jesus som sin frelser. Den andre uke i august var jeg invitert til å tale i en begravelse. Her var det 72 personer som tok imot Jesus, og 20 personer som ble døpt i Den Hellige Ånd. Etter begravelsen hadde vi også dåp for noen av disse nye troende, som nå kommer til menigheten for undervisning og fellesskap. EN MÅNED I DEN INNFØDTE MISJONÆREN REDBOY BANDAS TJENESTE: Denne måneden kan jeg rapportere om følgende: Den 9. hadde jeg personlig evangelisering hvor 20 personer tok imot Jesus som sin personlige frelser. I tillegg ba jeg for tre barn som ikke kunne høre, og alle tre fikk hørselen igjen. Den 16. holdt jeg undervisning for 120 unge. Jeg underviste i tre dager og rundt 95 tok imot Jesus som sin frelser. 20 ble døpt i Den Hellig Ånd, og mange ble berørt av Gud i forbønn. En del av disse unge kom fra islamsk bakgrunn og ti av disse tok imot Jesus. De 21. holdt jeg en kampanje i Kachere, hvor 92 mennesker kom til tro. 21 ble døpt i Den Hellige Ånd og 18 ble døpt i vann. Til slutt vil jeg takke for månedlige støtten som jeg får. Den hjelper meg i min tjeneste, samtidig som den er til stor hjelp for min familie. Jeg vil si det så sterkt at støtten som jeg får løfter tjenesten til et høyere nivå, fordi jeg kan gi meg helt til den.

32

■■■

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

50 år

TTroens roens o Be Bevis vis Magasin Magassin fyller 50 år i år. årr. Dett Dette te året årret e vil du få hør høre re fr fra ra forskjellige forskj o jellige personer om hva hv va bladet b har betydd ffor o or dem m gjennom årene. årrene e . Denne månedmåned d-en er det tidliger tidligere re re rrektor ektto or ved ve ed TTroens ro oens Bevis Bevis bibelbiibelibel og misjonsinstitutt,, Marit Marriit Rasmussen, Rasmussen,, som delerr sine ttanker. ank a ke err. På 1960 og 1970-tallet På 1970-talle et fikk vi høre høre om en mann n på hadde kall Sørlandet som hadd de fått et spesielt k all fra fra Gud, Gud, nemlig å st støtte øtte innfødte innfødte misjonær misjonærer. er. Dett Dette e var var meget usedvanlig anlig og til delss imot den v vanlige usedv anlige menighetstenking menighetst enking når nå år det gjaldt misjonsarbeid. misjonsarbeid. Hvordan Hv ordan skulle man finne ut noe mer om dette? dette? e var Bevis JJo, o, det v ar selvfølgelig selvfølgelig i Troens Troens Be vis Blad. Her kunne k innfødte misjonærer jeg lese om innf ødte misjonær er i Brasil Brasil og mange ma ange andre være andr e land. JJeg eg ble inspirert i inspir ert til å v ære med på å en misjonstanke var ny. misjonst anke som v a helt n ar y. Ikke bare hvordan Ikk e bar e det,, men det d å kunne følge følge med hv o dan or stod verden det st od til i de forskjellige forskje ellige land rundt om i v erden d av med fforkynnelsen orkynnelsen a v Jesu Jesu Kristi evangelium. evangelium. bibelskoleelevenes Det å ffølge ølge med bibe elskoleelevenes virke virke gjennom gjen nnom mye mange år har også betydd m ye ffor or meg. meg. TTroens roens Bevis Bevis Blad harr vært vært med å sette sette lys på ting som abortsak, holdninger ikke abor tsak,, politiske politiske ho oldninger og ikk e minst misjonens miisjonens sak. Bladet har derf derfor or v vært æ t en tr ær trendsetter endsetter på mange mang ge aktuelle områder områder i Norge, Norge, ja også i andr andre re land land. d. Det har betydd m mye ye for for meg meg,, ffor or her ble den visjonen v som Aril Edvardsen Edvardsen fifikk kk fr fra ra Gud gjor gjortt levende levende ffor or meg og for for mange, mange, mang mange ge fler flere e rundt om i Sk Skandinavia. andin navia. Derfor jeg glad at jeg Derfor g har ca. 10 år med Troens Troens Be Bevis vis Blad innbundet,, ffor or meg m er det viktig som et historisk historisk dokument. Men hist historien orien slutter slutter ikke ikke her her, r, den går vider videre e og og i 2011 leses TB på nett for for jeg je eg må jo følge følge med hva hva som so om skjer rundt om i v verden! erden! Må Gud v adet også i de nest e 50 år r!! velsigne elsigne bla bladet neste år!! V ennlig e hilsen Vennlig

Marit Rasmussen, Rasmusse en, Tidligere Tidliger e rrektor ektor på TBBMI TBBMI


NÅR ”VITENSKAPEN” STJELER TROEN – DEL III I 1953 publiserte Miller og Urey et forsøk som siden har blitt tolket som et uttrykk for at livet kunne oppstå av seg selv. Forsøket har senere blitt omtalt i utallige artikler og bøker. Og det ble også omtalt i vanlige dagsaviser. Dette forsøket har fratatt millioner av mennesker troen på en Skaper. Dine barn og barnebarn lærer om det på skolen, hvor forsøket blir presentert som bevis for at livet kunne oppstå av seg selv - på slump. Men det er ikke bare feil, men fullstendig feil.

Kjel J. Tveter EKSISTENSIELLE SPØRSMÅL Mennesker har alltid vært opptatt av eksistensielle spørsmål som hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her og hvor går vi hen når livet er slutt. Alle folkegrupper, fra verdens urbefolkning og naturfolk til siviliserte folkegrupper, tror på en eller flere guder. Det virker naturlig for mennesket å ha en eller annen form for gudstro. Menneskene har også alltid undret seg over hvordan livet har oppstått og utviklet seg. Mens noen har ment at livet og materien alltid har vært her, har andre vært opptatt av en begynnelse på universet og på livet. SÅ KOMPLEKST AT DET IKKE KAN VÆRE TILFELDIG Bevegelsen Intelligent Design, som stadig får flere tilhengere blant vitenskapsmenn, er et resultat av moderne forskning. En av pionèrene i denne bevegelsen er Michael Behe. Han har utgitt bøker hvor han fremhever kompleksiteten i naturen. Han bruker en musefelle som et eksempel på en kompleks struktur. En musefelle består av noen få deler. Hvis man tar bort en del, fungerer ikke musefella. Alle delene må være der samtidig for at den skal virke. Vi har allerede omtalt livets generator, ATP motoren, som et eksempel på en slik kompleks struktur. Slike strukturer kan vi kalle ikkereduserbare. Vi kan altså ikke redusere strukturen ved å fjerne en del, for da fungerer den ikke. Nå er det i kroppen vår, i de levende celler, en uendelighet av slike ikke-reduserbare strukturer. Vi kan nevne enda et eksempel. Nemlig blodets koagulasjon eller levring. For at et sår skal slutte å blø når vi skjærer oss, er det 18 ulike substanser som må reagere. Mangler en substans, får vi blødersykdommer. Hemofili er en slik sykdom. Alle disse 18 substansene i koagulasjonsmekanismen må altså ha vært der helt fra starten av. Hvis ikke, ville individet ha blødd seg i hjel av selv et lite sår. Alle pådrar seg jo det en eller annen gang. Vi bruker betegnelsen kaskadereaksjoner om reaksjoner hvor ulike substanser aktiveres på en helt bestemt måte i en bestemt rekkefølge. Et eksempel på en slik kaskadereaksjon er å sette opp et stort antall dominobrikker slik at hvis den første faller, 34

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

Kjell J. Tveter (f. 1936) Cand. med. Universitetet i Oslo 1961 Dr. med. Universitetet i Oslo 1970 Spesialist i Generell Kirurgi 1973 Spesialist i Urologi 1975 Professor i kirurgi og urologi i nærmere 23 år, hvorav 18 år ved Urologisk avdeling Ullevål Sykehus kombinert med avdelingsoverlegestilling. Interessefelt: prostatas fysiologi og sykdommer, urologiske kreftsykdommer og rekonstruktiv urologi. Har deltatt i utformingen av nordiske behandlingsprotokoller for kreft i prostata, testikler og nyre. Har ca. 120 vitenskaplige publikasjoner. Er nå pensjonist. Bor i Fredrikstad.

faller alle, og den siste brikken får et eller annet spektakulært til å skje. Mangler en dominobrikke eller ligger en feil, skjer ingenting, alt stopper opp. Tenk et øyeblikk på hvordan vi kan være i stand til å se. Det er ganske fantastisk at påvirkning av lyset kan få hjernen vår til å lage et visuelt bilde av virkeligheten.

En lysstråle skal gjennom mange ledd og avstedkomme en rekke reaksjoner på molekylnivå, som til slutt sender en nerveimpuls til synssentret i hjernen. Og her er cellene laget slik at de kan tolke et nervesignal og omgjøre det til et synlig bilde. For at vi skal kunne se, må lyset passere linse og netthinne, og en rekke muskler aktiveres, og pupillen skal ha riktig størrelse. Darwin selv gav uttrykk for bekymring for sin teori nettopp på grunn av øyets kompleksitet som han innså kunne være en av de viktigste innvendinger mot hans lære. Darwinisten Dawkins har gitt uttrykk for at et delvis utviklet øye kan gi et delvis syn. Han ser altså ikke forskjellen på struktur og funksjon, som han sidestiller. Det er fullstendig feilaktig å anta at et delvis utviklet øye vil kunne gi et delvis syn. Synsevnen vår er også en slik ikke-reduserbar kompleks innretning. GUDSTROEN STYRKES Slike komplekse ikke-reduktive strukturer finnes også i en encellet bakterie. Bakterier beveger seg ved hjelp av små flimmerhår som måler 20 nanometer. (1 nanometer er en million del av 1millimeter). Disse flimmerhårene eller flagellene har en motor som får dem til å rotere hundrevis av ganger i sekundet. Denne motoren er til og med utstyrt med utsjaltingsmekanisme, som vi kjenner som clutch i girkasser på biler. Motoren kan også gå bakover, i revers. Denne motoren er en slik ikke-reduktiv struktur. Selve apparatet for proteinsyntese er også særdeles komplekst. Vi må ha DNA, som altså ikke kan oppstå spontant. Det er kun liv som kan produsere DNA. Deretter må vi ha budet (messenger), proteinfabrikken (ribosomene) og kjøretøyene for transport av aminosyrer. Alle de tre substanser som er nevnt i setningen over, er forskjellige slag RNA. RNA kan heller ikke oppstå spontant. For å få RNA, må det være proteiner. Uten RNA blir det ikke proteiner. Uten proteiner blir det ikke RNA. Det betyr at DNA, RNA og proteiner er gjensidig avhengig av hverandre. Og det har de vært helt fra begynnelsen av livet. Det er ikke noe som utvikles gradvis. For den som tror på et intelligent skapende vesen, styrkes troen når man ser storheten i det vi kaller skaperverket. Den som ikke tror og som har bestemt seg for ikke å ville tro, vil selvfølgelig finne på andre forklaringer enn en skapende Intelligens. LIVETS BEGYNNELSE I 1953 publiserte Miller og Urey et forsøk som siden har blitt tolket som et uttrykk for at livet kunne oppstå av seg selv. Forsøket har senere blitt omtalt i utallige artikler og bøker. Og det ble også omtalt i vanlige dagsaviser. Dette forsøket har fratatt millioner av mennesker troen på en Skaper. Dine barn og barnebarn lærer om det på skolen, hvor forsøket blir presentert som bevis for at livet kunne oppstå av seg selv- på slump. Men det er ikke bare feil, men fullstendig feil. Miller og Urey lot en atmosfære uten oksygen bli utsatt for elektriske gnister i et lukket system, hvor reaksjonsproduktene ble samlet i et separat kammer. De fikk da dannet aminosyrer, som allerede er omtalt som livets byggeklosser siden de bygger opp livsnødvendige

proteiner. Men ur-atmosfæren må ha inneholdt oksygen, og da dannes det ikke aminosyrer. Dessuten ble det i forsøket dannet en rekke andre stoffer som ville reagere mye lettere med aminosyrer enn aminosyrer med hverandre, slik at proteiner ikke ville kunne oppstå. Dessuten vil det i en ”ursuppe” skje nedbrytning av organiske stoffer like fort som de dannes på grunn av hydrolyse.Aminosyrer forekommer i to utgaver, som kalles venstre- og høyredreiende. Hvis vi sender polarisert lys gjennom en løsning med aminosyrer, vil lyset dreie enten til høyre eller til venstre. I dette forsøket ble det dannet like mye høyredreiende som venstredreiende. Nå er det bare venstredreiende aminosyrer som inngår i livets proteiner. Høyredreiende er uforenlig med liv, og kan være skadelig for liv. En hanske til høyre hånd passer heller ikke til venstre hånd. Det er altså livet selv som selektivt produserer venstredreiende syrer. Darwinismen har ingen tilfredsstillende forklaring på hvordan venstredreiende aminosyrer kunne bli selektert i den første primitive ”urcelle” som den ser for seg. STATISTISK USANNSYNLIG Det er gjort statistiske beregninger av sannsynligheten for at et proteinmolekyl kan dannes spontant ved tilfeldighet. Man har gått ut fra et relativt lite protein på 100 aminosyrer og beregnet en tid på 1 milliard år, og har funnet at det er en umulighet. Sannsynligheten er mindre enn 10 i minus 60, dvs. at det aldri kan skje. Sagt på en annen måte: Det er like sannsynlig som at en mann med bind for øynene ville finne ett bestemt sandkorn i Sahara ikke 1, men 3 ganger! Fred Hoyle var astronom og ateist. Han gjorde statistiske beregninger av muligheten for at liv kunne oppstå spontant av seg selv. Han fant at sannsynligheten var 10 i minus 40000 (et 10-tall med førti tusen nuller bak). Han konkluderte med at det er absolutt umulig at livet kan oppstå ved slump. Det endte med at Hoyle aksepterte Guds eksistens. Anthony Flew var professor i filosofi, og i årtier Darwinismens stjerneikon. Han skrev 30 bøker som alle forsvarte Darwinismen. De nye oppdagelser om livets kompleksitet fikk ham imidlertid til å snu, og han måtte akseptere en skapende Intelligens. Problemene med å forstå hvordan den første celle med evne til å reprodusere seg, kunne oppstå av tilfeldighet ble for store for ham. Og det burde det være for mange! Mens Darwinismen angir: Grunnstoffer + vann + sollys = Liv Er følgende setning den eneste riktige: Grunnstoffer + vann + sollys + informasjon = Liv Det bør også nevnes at de lærebøker våre barn og barnebarn har i skolen, omtaler noen meget berømte fostertegninger. Tyskeren Haeckel som levde i siste halvdel av 1800 – tallet arbeidet med fostre. Han ble meget fascinert av Darwins lære. Han mente at et individ gjennomlevde de arter det utviklet seg fra, i TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

35


fininnstilling. I det øyeblikk universet ble til, måtte en rekke naturkonstanter ha en størrelse som var forenlig med liv. Hvis disse konstanter avviker det minste, vil ikke liv kunne oppstå eller vedlikeholdes. Begynnelsesbetingelsene var helt avgjørende. Alle kritiske verdier for naturkonstantene er valgt innenfor de intervaller som tillater eksistens av liv. Det har gitt grunnlag for formulering av et prinsipp: Ved universets begynnelse ble naturkonstantene fastsatt til verdier som muliggjør organisk liv, inkludert mennesket. Dette kalles det antropiske prinsipp. Antropos er gresk for menneske. Prinsippet gir grunnlag for refleksjon: Hvordan kunne dette skje? Hvem har styrt begynnelsen til altet? Sannsynligheten for at dette har skjedd ved tilfeldighet er så liten at det krever en meget stor TRO for å mene det. Reflekterer man videre, dukker følgende mulighet opp: Siden universet ble til ved en plan som muliggjør menneskets eksistens, inngår en plan for mennesket allerede i skapelsesøyeblikket? Som et eksempel på konsekvenser av dette prinsipp kan vi nevne at avstanden mellom jord og måne er helt perfekt. Hvis avstanden var mindre, ville forskjellen mellom flo og fjære sjø forårsake store bølger som ville gi oversvømmelser. Og den store bevegelsen i vannet ville kunne gi friksjon som ville varme opp vannet til temperaturer som var uforenlig med liv. Var avstanden større, ville havstrømmene stagnere, og livsbetingelsene i stagnert vann ville bli dårlige for det marine liv. Avstanden mellom jorda og sola er også ideell. Var den større, ville det bli for kaldt om vinteren. Var den mindre, ville jordas temperatur bli for høy for livets eksistens og opprettholdelse.

Moderne biokjemiske og molekylærbiologiske data utelukker ikke på noen måte en Skaper. fosterlivet. Fosterets utseende ville altså kunne angi sine utviklingsmessige forgjengere. Og han publiserte noen tegninger som er blitt brukt i lærebøker i mer enn 100 år, også i biologibøker som benyttes på universitetene. Selv norske skolebøker utgitt av Gyldendal i 2008 viser tegningene. Her er menneskefosteret tegnet ganske lik fostre fra andre dyr. Man ser gjelleåpninger på halsen, og en lang hale som skal gi assosiasjoner til apehalen. Men Haeckels tegninger er bevisst juks og bedrag. Det har man visst i over 100 år - og ingenting skjer. Er budskapet så viktig at det er underordnet at man bruker bevisst løgn for å få det fram? Menneskefosteret har aldri gjeller og aldri hale, og det likner ikke på noe annet dyr. I dag fins det bilder av menneskefoster på forskjellige stadier som tydelig viser at menneskefosteret er unikt. Hvorfor brukes ikke slike bilder? Disse tegningene har hatt alvorlige konsekvenser. Det fins norske kvinner som i en vanskelig situasjon har vurdert abort, og har blitt tilskyndet til det fordi det er blitt dem fortalt at det er ikke et menneske de har under barmen. Det har endog blitt sagt at det kun er en ”kylling”. Noen bøker har utelatt Haeckels tegninger, men ikke alltid hans konklusjoner. MELLOMFORMER Vi kan bruke fossilet ”Ida” som et bevis på hvor betent problemstillingen om mellomformer mellom ape og 36

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

menneske er. Vi husker alle hvordan hun godt planlagt ble presentert internasjonalt som et betydningsfullt mellomledd mellom ape og menneske, uten å være det. Et annet fossil, Piltdownmannen, ble også presentert som et viktig mellomledd. Han ble gjenstand for flere hundre vitenskaplige publikasjoner. Museer verden over holdt store utstillinger. Og det ble laget rekonstruksjoner som skulle framstille apemennesket. Men etter 40 år ble det bevist at det hele var falskneri. Det bekrefter bare at enkelte er villig til hva som helst for å kjempe for utviklingsteorien, og samtidig svekke troen på en Skaper. I kampen om et livssyn er alt mulig, dessverre. Det er vel heller ingen andre sider av biologien som gir slike store muligheter for tolkning av funnene som nettopp studier av fossiler. Det er neppe til å unngå at personlig livssyn vil farge presentasjonen. Det er ingen av oss som alltid er objektive. I hvert fall ikke i så alvorlige problemstillinger. Vi kan lese at enkelte mener de kjenner, de vet, menneskets utvikling, mens andre hårdnakket benekter det. Mens noen, f.eks. dine barns biologibøker, framstiller Neanderthalmannen som et mellomledd, mener andre at han var et vanlig menneske med en kronisk skjelettsykdom, enten rakitt eller leddgikt. BEGYNNELSESBETINGELSENE FOR LIV HAR EN HÅRFIN BALANSE Til slutt bør det også sies noen få ord om det som gjerne kalles ”the fine tuning of the universe”. Universets

DAGLIGDAGSE MIRAKLER ER LETTE Å OVERSE Personlig er jeg også fascinert av andre sider ved naturen. Men det er noe merkelig som skjer med oss mennesker: Når et mirakel skjer regelmessig og hele tiden, ser vi ikke storheten lenger. Det blir helt dagligdags. For meg er husdyra våre noe helt fantastisk, ja, de er et mirakel. De er en biologisk fabrikk: Fra det gresset som vi går og tråkker på, produserer kua melk som gir alle slags melkeprodukter for store og små. Den gir oss kjøtt, og den gir oss hud til alle slags lærprodukter. Og sauen gir oss ull til mange slags tøy og klær, og også fint kjøtt. Og alle disse produktene stilles til vår disposisjon, til vårt livsopphold, ved dyras fantastiske evne til å bearbeide gresset, - ja, gresset. Jeg klarer ikke å la være å undres over skaperverkets uendelig storhet, dets fullkommenhet. Se bare på et ansikt til et menneske du er glad i, og still deg selv spørsmålet: Hvordan er det mulig at noen kan mene at noe så vakkert med symmetrisk plassering av øyne, ører, munn og nese, noe så fullkomment kan ha blitt formet av en kunstner som heter Tilfeldighet? KAN TRO PÅ SKAPEREN MED HEVET HODE Å være såkalt ”religiøs” betyr som regel noe negativt. Man er i det minste litt dum, naiv og enkel. I hvert fall i Norge. Denne betegnelsen vil i enkeltes øyne frata den religiøse eller troende retten til å mene noe om den såkalte vitenskapen. Jeg håper at denne korte oversikten over enkelte nyere vitenskaplige data, viser at

Bare i Melkeveien er det millioner av stjerner. enhver såkalt religiøs ikke har noen grunn til å gå med senket hode fordi han tror på en Skaper. Moderne biokjemiske og molekylærbiologiske data utelukker ikke på noen måte en Skaper. Tvert imot. FOR Å SUMMERE: 1. Livet kan ikke ha oppstått av seg selv ved tilfeldighet. Det er en umulighet. 2. Arvestoffet-DNA, som er en forutsetning for liv, kan ikke ha oppstått av seg selv ved tilfeldighet. Det er en umulighet. 3. Biologiske proteiner, som er en forutsetning for livet, kan ikke ha oppstått av seg selv ved tilfeldighet. Det er en umulighet. 4. DNAs virkningsmekanisme er uforenlig med Darwinismen. 5. Komplekse ikke-reduktive biologiske strukturer som livet er helt avhengig av, har vært komplette helt fra starten. De kan ikke være resultat av en darwinistisk evolusjon. Den skapende Intelligens som vi på denne måten skimter, har altså enorme kunnskaper i molekylærbiologi, biokjemi, genetikk, matematikk, fysikk, astrofysikk osv. Allmektig er det dekkende ord. Alle trenger vi tid, lang tid for å tilegne oss en genuin forståelse av rekkevidden av dette ord som forklarer alt. Så det er med stor trygghet og sterk overbevisning, og takknemlighet, jeg kan istemme den første trosartikkel: Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Litteratur: Michael J. Behe: Darwins Black Box, New York 1996 Michael Denton: Evolution, a theory in crisis, Great Britain 1986 Anders Gaerdeborn: Intelligent Skapelsestro, Vendelsø 2009 Fred Hoyle: Det intelligente univers, Gyldendal 1984 J.C. Lennox: Gods undertaker. Has science buried God? Lion 2009 Mats Molen: Vårt Ursprung, Sverige 2000 Peder A. Tyvand: Darwin 200 år - en festbrems, Herning 2009 Jonathan Wells: Evolutionens Ikoner, Videnskap eller Myte, TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

37


7000 søkte frelse i Etiopia I januar holdt vi en kampanje i byen Gambella i Etipia, Afrikas tredje største land, med mer enn 85 millioner innbyggere. Her fikk vi oppleve frelse og legedom til tusenvis av mennesker.

Bjørnar Heimstad Jeg har skrevet tidligere en artikkel «Gud møter folk som er langt borte fra våre kirker». Da gav jeg eksempler på hvordan folk i Norge blir helbredet utenfor våre gudstjenester, og ikke minst min egen erfaring gjennom 26 år i utenrikstjeneste, hvor vi ser de største folkemasser og de mest oppsiktsvekkende helbredelser og mirakler der for eksempel muslimer er i flertall. Jeg sitter igjen med samme erfaring fra Etiopia-kampanjen nå i januar. Etiopia har jo vært preget av kristen38

TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

dom siden Apostlenes Gjerninger. Vi har for eksempel historien om den etiopiske hoffmannen, som Filip ledet til Kristus. For meg virker det slik at der kristendommen har hatt lange og dype røtter, står selve Evangeliet om Jesus Kristus svakt. Den kristne religionen har blitt en vaksinasjon mot frelsesbudskapet. Min teori er at dette faktisk er situasjonen også i vårt eget land. Vi takker Gud for alt det Han gjorde i Gambella i Etiopia. Du må ikke misforstå, og tro at jeg er utakknemlig. 7.000 sa tross alt Ja til Jesus og Hans nådes

evangelium. En del syke ble også helbredet. Men i mitt hjerte trives jeg best ”blant hedningene” og slike som aldri tidligere har fått anledning til å ta imot frelsens gave. Derfor setter vi enda større ressurser inn i land som Sudan, der det er en nærmest 100% muslimsk befolkning i nord-områdene. FLERE DØVE FIKK HØRSELEN IGJEN I GAMBELLA ”For å få litt fart på sakene” utfordret Den Hellige Ånd meg å kalle de døve fram til forbønn først. Flere kom fram og jeg la hendene på dem, talte liv og helbredelse inn i ørene deres i Jesu navn, og flere ble momentant helbredet. Denne jenta du ser på bildeserien er et av eksemplene. Hun var født døv på begge ørene, men etter forbønnen kunne hun høre og gjenta det som ble sagt. Hun hørte på god avstand, uten at jeg brukte høyttaleranlegget. Hun gjentok over mikrofonen «Jesus, Halleluja, Amen, osv». De som er født døv må jo lære å snakke fra starten av. De har jo ikke hørt, og dermed ikke kunne lære å snakke. Derfor tester vi de med enkle ord som «mamma, pappa, Jesus, halleluja og amen.»

STÅ OPP OG GÅ I JESU NAVN! Denne damen ble helbredet andre kvelden i kampanjen. Flere av hennes slektninger og hennes pastor, som var på scenen, bevitnet hennes historie: De siste tre årene hadde hun ikke kunne reise seg eller gå. Hun måtte ha hjelp til alt. Armene hennes var bøyd innover, slik hun demonstrer for oss på bildet til høyre. Men nå har miraklet skjedd. Guds kraft kom over henne, hun reiste seg, gikk, og rettet ut armene. Damen var så glad at hun kom fram hver kveld etter dette, og ville vitne. Talene ble tolket til tre forskjellige språk. Amharic, anyauk og nuer. En interessant erfaring, og noe som gav meg god tid til å spissformulere hver eneste setning. Med så mange tolker blir hvert ord dyrebar tid. PREDIKANT- OG LEDERSEMINARET Predikantseminaret ble en suksess. 240 meget oppegående ledere fra alle kirkene i distriktet deltok. Det var en fornøyelse å få lov til å dele Guds planer og visjoner for denne verden med dem. Når de heretter ser ei Coca Cola flaske, vil de alltid tenke på de mennesker som har Cola, men ikke Jesus. Coca Cola har gjort jobben! Kirkens oppdrag er fortsatt ikke utført!

■■■ TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2011

39


SOMMERSTEVNET SOMM MERSTEEVNET I SARONS SD DAL A AL Sommerstevnet: Sommer rstevnet: 9 - 17.jul 17.julii

Planetene: Planetene: e : 11 - 15.juli

TTalere: alere:

nda,, Egil Sv artdah hl,, Carl-Gustaf Carl-Gustaf Severin, Seeverin, Rune Edv Edvardsen, Kolenda, Svartdahl, olen ardsen,, Daniel K Åleskjær, Jostein Jostein Kr ogedal,, Stina og Kai Kai Johansen, Johansen,, Lise K a arlsen, Åge Åleskjær, Krogedal, Karlsen, Kari Edvardsen, Edvardssen, Arnfinn Clementsen, Clementsen,, Bjørn Bergmann, Berrgmann,, Kjell Hal ltorp, Kari Haltorp, Sten Sørensen, Sørenseen,, Gunnar Jeppestøl, Jeppe estøl, Anne og St e ephan Christianse en, Sten Stephan Christiansen, Janne og K åre Skuland,, Helge e Flat øy, Rune He eimvoll Janne Kåre Flatøy, Heimvoll Musikk:

Rune Lar Larsen, sen,, Rune Edvardsen, Edvardsen,, David D Andrè Andrè Østby, Østby, Lisa Børud, “Rett Rett hjem hjem”- kkonsert, onsert, t, Monika Monika ogg Håvard Håvard Kilvær, Kilvær, Mariell Mariell Edvardsen Edvardsen Hovdhaugen, Hovdhaugen, vdhaugen bandet, Stakkeland. Mads Pedersen, Pederseen, YouthPlanet YouthPlanet o ba andet, Anne Mie Heimvoll, Heeimvoll,, Irmelinn St takkeland.

B-BLAD - Ret Returadresse:Troens turadresse:Troens Bevis, Bevis, Sarons Saron ns Dal, N-4480 Kvinesdal

Troens Bevis Magasin - Mars 2011  

FOLK SAMLES I HJEMMENE OG BER FOR EGYPT FOLKEHAVET LØFTET HENDENE MOT HIMMELEN NÅR «VITENSKAPEN» STJELER TROEN ”Filipdro da ned til byen Sam...

Troens Bevis Magasin - Mars 2011  

FOLK SAMLES I HJEMMENE OG BER FOR EGYPT FOLKEHAVET LØFTET HENDENE MOT HIMMELEN NÅR «VITENSKAPEN» STJELER TROEN ”Filipdro da ned til byen Sam...