Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

ØNSKER UNGE OG ELDRE VELKOMMEN TIL SOMMERSTEVNET

s.

4

HØRSELSHEMMET JENTE I KAIRO BLE FRISK ETTER FORBØNN

s.

10

BREVKURSET VISER VEIEN TIL JESUS

TROENS BEVIS MAGASIN - JUNI 2011 - 52. ÅRGANG

s.

34

”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” Apg 1, 8


TROENS BEVIS BEVIS TROENS MÅNEDLIGVEKKELSESMAGASIN VEKKELSESMAGASINFOR FOR MÅNEDLIG SKANDINAVIA SKANDINAVIA JUNI 2011 2011 APRIL 52. årgang 52. ÅRGANG

TROENS BEVIS VIL TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og setter fokus på misjon og unådde folkeslag unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse - formidle tro og på innhøsting vekkelse ogtrosstyrkende innhøsting - gi balanserte og - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til artikler til vekst som i heleinspirerer kristenfolket vekst i hele kristenfolket UTGIS AV UTGIS AV TROENS BEVIS TROENS BEVIS Verdens Evangelisering Verdens Evangelisering Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 Tlf. (+47) 38 3535 7575 0000 Fax (+47) 38 35 75 01 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no E-post: mail@tbve.no Nettsted: www.troensbevis.no Nettsted: www.troensbevis.no REDAKSJON: REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Rune Edvardsen Redaktør: Redaktør: Sten Sørensen Sten Sørensen Redaksjonssekretær: Redaksjonssekretær: Mariell Edvardsen Mariell Edvardsen ABONNEMENT ABONNEMENT Sendes ut gratis i Sendes ut gratis i Norge og Norden Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,pr. år Frivillig kontingent: kr 349,pr. år Giro: 3080 30 43007 Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal alle er N-4480 Kvinesdal

Grafisk produksjon Grafisk produksjon Hegland Trykk AS, Hegland Trykk AS,Flekkefjord Flekkefjord Opplag: 7200 eksemplarer Opplag: 8000 eksemplarer

Innhold: Innhold: 03 IKKE NOK MED ENGLER s. 03

23 TROENS s. 18 BEVIS FOR 35 ÅR SIDEN

MENIGHETENS VIKTIGSTE OPPGAVE

RUNE EDVARDSEN sPÅ . LEDERKONFERANSE

s.

s.

04 04

s. s. ØNSKER UNGE RUNE SER ATEDVARDSEN: DE ELSKER HVERANDRE PÅOG ELDRE VELKOMMEN TIL SOMMERSTEVNET ZANZIBAR

06 s . 06 VERDIER I DEN ARABISKE BIBELSKE s.

BØNNEGENERALEN ER PÅ PLASS VERDEN

08 08 10

s. s. MØTTE JESUS I JERUSALEM STEVNEMØTENE KAN BLI SETT PÅ TV s. OVER HELE LANDET PREKÆRT BEHOV

12 10

15

ØRKENFOLKENE BØYER KNE s. TANKER OM LIVET

23

28 BIOLOGISK INFORMASJON s. 30

sTIL . DINASENTERET I GOMA

GUD HAR KNYTTET MEG TIL TROENS BEVIS

30 32

s. s. LISA BØRUD PÅ DINASENTERET MISJONSNYTT

33 32

s. OMSORG FOR DE FATTIGE I ISRAEL s.

14

REKORDSTOR GRUPPE PÅ DUGNADSTUR

ss. . TROENS BEVIS 25 ÅR SIDEN «DULLEDAG» PÅFOR DINASENTERET

s. s. HVEM SKAL GÅ MIRACLE CHANNEL

13

24 MISJONSNYTT s. 25 SLIK JEG SER DET s . 27 SLIK JEG SER DET! s. 26

34 34 39 36

s. sØRKENFOLKENE . BØYER KNE BREVSKOLEN NYTT LIV s. BREVKURSET s.

HJELPER FLYKTNINGER PÅ s. Hvorfor skjer det så lite i våre menigheter? FAMILIESIDENE Da Jesus gikk her på jord, hadde han harKARMELFJELLET en omgangskrets de fleste av oss ville vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært både slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han prioriterte å være sammen Ikke ”de” - men ”vi” med samfunnets utstøtte. De som de villesåhasikre noepå med gjøre. Der er så mange gode meninger der“rettroende” ute. Mangeikke virker detåmeste. Hvor enn han var, skjedde det noe. Blinde fikk synet tilbake, lamme kunne gå, og Hadde "de" bare gjort det eller slikt. For det meste er det "de" og ikke ”jeg” eller ”vi”. Ersom du en dem alle enav ble sett.som hele tiden snakker om ”de”? Da bør du slutte med det. For når ”vi” er ”vi” er vi bibelske og beviser at Gud sendte Jesus til jorden. Når ”vi” er ”vi” Tross avhull møter, så blir kanskje ti-talls frelst i uka Hvorfor? er dettusenvis ikke noe i garnet eller noen bare bruttenoen lenker i kjettingen. Dai Norge. er vi hele. Vel, i de fleste tilfeller er det ikke noen ufrelste på våre møter til å ta imot forkynnelse Hvem er det du følger? Taperen? Løgneren? Den falske? Nei, du følger Kongenes eller omsorg, fordi vi Herre. er isolert i egne lokaler. Vi hari himmel ikke vært møtt på Konge og Herrenes Han som har all makt ogder påute, jord.og Om du folk bærer deres hjemmebane. på bitterhet og tap, vil du være ulykkelig. Det vil ta fra deg gleden og lykken. Om du er bundet av frykt for mennesker og ikke realiserer det du er, har du tapt Menighet er løsningen og ordningen. det meste. Om du skulle gjøre en tabbe eller tre, hva så? Om du skulle i litt uviselighet Jeg enhva menighet ligger bygdatder er for veldig Og gledelig, ikke tilhører få det til, så? Omsom noen skullei ei nevne dudet er litt sånnåpent. eller sånn, hva så? iBruk det det sisteduerhar detog flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkomdet Gud har gitt deg, og sammenlign deg ikke med andre. Du men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste er mer enn god nok! 30 Vær årene vært noe i det iflotte bygen ikke ”VI” medlem ogsærlig ikke eninnhogg ”DE” medlem din menighet. Jeg var nettopp i Bergen er ogpositive møtte menigheter for at demiljøet. Mange bygdefolk til menigheten, vi sammen Guds menighet i Norge. Der sa men har ikkeskal sattbygge sine bein der. Hvorfor holder norske Øystein Gjerme er pastor i Bergen Kirkentreffer? noe veldig menigheter på i som samme dur, uten at tonene bra: ”I vår sender vi ikke ut invitasjoner meni vi Tonene framenighet Himmelen er “Kom som du er. Bli med utfører ”bringvitasjoner”. Dapå kommer de. Vi bringer dem.” felleskapet. Vi har ventet deg lenge nok. Du er Alle menigheter som vokser har et språk som er ”VI” velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med og de heier på alle sine. Alle menigheter som vokalle menigheter for Evangeliet. Jeg drømmer ser har et visjonært og moderne lederskap som om et på kristent “NAV-kontor”. Påmenigheter dette kontoret tenker dagens Norge. Alle som er det jobber i overflod, men vi trengeri lokal flere vokser har fått sin menighet aktivisert oende i arbeidssøkende. Stå sammen med troende miljøet. hele Norge, resultater! og vi vil få se r For vi er Hans legeme og skal utføre Hans oppdrag! ansvarlig utgiver

2

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011


Leder Lederav avSten StenSørensen Sørensen.

Ikke nok med viktigste engler oppgave Menighetens ”Menighetens Men engel entotoviktigste k ti l ordeoppgaver og s a ti l er k vievangelisering nnene: ”Fry k t i kog k e,misjon. for j eg Det vet a t dereskjer s øk ei rnærmiljøet Jes us , den og k orsdet fes te de.” første andre M att 2helt 8, 5. til jordens ender. Vi kan måle den åndelige skjer temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge merke til hvordan dissemøte to hovedoppgaver blir ivaretatt. Det ble et dramatisk ved graven. Kvinnene fikk møte en engel. For noen hadde en slik situasjon blitt Det har en storTenk teknologisk revolusjon siste livets storeskjedd opplevelse. å få møte en engelde som til årene. er Dette derfor må storevære for å livets spre evangeog medMulighetene taler til meg. høydeliet til nye grupper mennesker. punkt!

menighetens arbeid ser omMatt dette tilerer Galilea, og der skal de fåog se Meg.” 28,kallet 9 – 10.blir prioritert og levd ut. åpenbarer Jesus seg for disipEtter oppstandelsen De fleste tar imot han evangeliet detmellom i unge oppår, og lene. I de som førti dagene var på gjør jorden disse er aktive brukere av deermoderne medier. med standelsen og himmelfarten han ikke sammen Skal vi vinne for Himmelen, må nå vi iblir forkant disiplene fysiskmennesker 24 timer i døgnet lenger. Nei, det penba rer seg være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke menfor dem. på en annen måte – han å nesker dersom i forkant dem ut eller har Slik er det ogsåvimed oss: skjeller Jesus åpenbarer seg fordømoss! mende Ingen låner mennesker som Men det holdninger. er like reelt og sterkt somøre omtilhan selv er fysisk negative eller dømmende. Så enkelt er det. tilerstede!

Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlingen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på tomannshånd at en talte til en gruppeslår men-seg ”De som ereller påved leting etter Jesus, nesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive

Dersom vi er geniunt interessert i mennesker og viser dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at mange dag er åpne søkende. Vi har ikke tilmennesker ro medi engler! Deogsøkte den muligheter som aldri før.

korsfestede Jesus. Det er bare de som søker den korsfestede som finner den oppstandne.” ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!” Engler er ”inn” i dag. Vi hører om mennesker som er i metoden som fantesDe påber den kontakt med engler. til tiden. engler og snakker med SenereI kom trykkekunsten og om evangeliet formidlet engler. Bibelen leser vi også engler. ble Mange har gjennom litteratur. Tenk mange fått en hatt englebesøk som harhvor formidlet et som viktighar budskap bibeltraktat ei fikk evangeliseringsbok ogengel som gjenfra Himmelen.eller Peter ei natt besøk av en som nom det skrevne ord har kommet tro. gjorde ham fri fra lenkene og åpnettilfengslets dører for ham. Mange har også opplevd englebeskyttelse. Jo, I vår tidfinnes. har evangelisering også skjedd gjennom englene radioog TV-arbeid. spredd via satellitt. Men disse kvinneneEvangeliet vi leser omer ble ikke oppslukt og Det sisteavsom har skjedd De er evangelisering gjennom beruset englebesøket. var ikke ute etter å se internett. engler. De ville se Jesus! De som er på leting etter Jesus, slår seg ikke til ro med engler! De søkte den En av de Jesus. siste moderne medier som søker brukes er korsfestede Det er bare de som den Facebook. som Informasjon spres som ild i tørt gress. Det korsfestede finner den oppstandne. påstås det vil viktigste mediet Egypt på kors. nyåret Hvis duat virkelig se Jesus, skal dui gå til hans Da i forbindelse med opprøret ogled beseiringen av dine president møter du ikke bare han som og døde for synMobarak var som nettopp Facebook. minst de unge der, men han oppstod igjen til Ikke din rettferdighet. erKvinnene aktive brukere det mediet spres gikk tilav graven. Med og all informasjon sin lengsel søkte i stor kvinnene skala. disse rett person, men på feil sted. De søkte den oppstandne blant de døde. Altfor mange søker De elektroniske er kanaler for å og spredøde inforlivet blant dødemediene former, døde gjerninger masjon. Mange beklager seg over den teknologiske følelser. utviklingen fordi det så mye negativt gjennom Jeg er engstelig om spres våre menigheter presenterer en disse Svært mye destruktivt desstro somkanaler. består av et kjedelig og dødt formidles innhold. Jesus verre”Det gjennom ulikesom teknologiske medier. sier: er Ånden gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.” Vi må likeBlirfullt være venn med mulighetJoh 6, 63. kristentroen gjort omtiden til budog ogseregler som ene nettopp som i vår krav, tid. Mulighetene har aldri vært større blir oppfattet har vi tapt slaget! tilOppdragelseskristendom å forkynne evangeliet gjennom ulike medier enn er ikke de nok. Man kan ikke nå! Gjennom de elektroniske mediene det en bli oppdratt i kristenlivet, man må bli født finnes inn i det! enorm mulighet å spre evangeliet! Lahos ossKari derfor Det er fint at det til finnes en åndelig lengsel og bruke alle kanaler til å nå ut! Det eri dag. vår oppgave Ola Nordmann. Mange er søkende Det er etå væreutgangspunkt gode forvaltere! godt for oss som ønsker å fortelle andre om Jesus! Men like viktig som å ha en lengsel, er å søke Menighetens er evangelisering og på rett sted. Forhovedoppgave man blir ikke tilfredsstilt ved å søke på misjon. menigheten den eneste feil sted.Som Man”organisasjon” kan ikke slukkeertørsten med sjøvann! som er til for alle andre Kvinnene fårsine selvikke-medlemmer, møte Den oppstandne: ”Ogkjemper da de stortfor sett å ivareta medlemmers gikk å for forkynne detsine til disiplene Hans, interesser. se, da møtte Jesus dem og sa: ”Fryd dere!” Så kom de fram og grep Menighetens hovedoppgave evanom føttene Hans og tilba Ham. er Da åsaformidle Jesus til dem: gelietikke til de somGå enda er kommet tro. Det er ”Vær redde! og siikke til Mine brødre attilde skal dra menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

Den som har fått den oppstandne åpenbart for sitt indre menneske, er ikke fornøyd med engler. Det er Jeg ønsker å være en Han del av etkjenner menighetsfellesskap Jesus vi trenger å møte. som oss og elsker som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker oss med en evig kjærlighet! Og nettopp Jesus ønsker vi å være åogså fortelle andremed om! i en menighet der barn og barnebarn er stolte av å være med i samme menighet som meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformidlingen. Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må det være brennende hjerter som er grepet av Jesus!

redaktør

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

3


Sommerstevnet:

Ønsker unge og eldre velkommen til Sommerstevnet Rune Edvardsen gleder seg over at nye familier kommer til Sommerstevnet. Det lover godt for framtiden. Samtidig vet han at det er den trofaste kjernen som holder virksomheten oppe. Nå ser han fram til å møte stevnedeltakerne.

Sten Sørensen

Sommerstevnet har en tverrkirkelig profil. Vi ønsker å nå alt Guds folk i alle aldrer Dessuten er Sommerstevnet en oppfølger av alt vi gjør til hverdags. Under stevneuken viser vi hva vi driver med til daglig, sier misjonsleder Rune Edvardsen. Rune gleder seg over den positive utviklingen som 4

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

har vært de senere årene med nye familier på hvert stevne. Man kan også se den betydelige satsingen som har funnet sted på planetene. Det har vært noen viktige grep som er blitt tatt. Rune understreker at det også er viktig ”å levere” til de som har vært på stevnene i mange år. For trofasthet og tilhørighet er viktig.


Hva preger årets talerliste? I år har vi satset spesielt på misjonerende og evangelistisk forkynnelse. Vi får besøk av to eminente forkynner som står i en sterk misjonstjeneste; nemlig Daniel Kolenda og Carl-Gustaf Severin. Daniel har overtatt etter Reinhard Bonnke og taler allerede til millioner av mennesker. Det blir flott å møte ham. Carl-Gustaf leder jo misjonsarbeidet til Livets Ord i Uppsala og har lang misjonserfaring, særlig i tidligere Sovjetunionen. Begge disse er det verd å høre! Dessuten kommer noen av landets beste forkynnere til stevnet. Det er bare å se på talerlisten, sier Rune Edvardsen. Under samtalen kommer det fram at Rune har hatt mange reisedøgn også i Norge det siste året. Han har besøkt mange menigheter. Rune håper at det er blitt skapt sterke bånd og at mange fra disse menighetene også vil komme til stevnet. Jeg tror på de lokale menighetene. Jeg har stor respekt for det arbeidet som drives rundt omkring. Det er jo slik at noen menigheter står en spesielt nær, som Sørlandskirken i Arendal, Pinsekirken i Flekkefjord og Misjonskirken i Lyngdal. Derfor er jeg glad over at jeg har besøkt andre menigheter også. Det er med og utvider kontaktnettet.

Hva betyr stevnet for deg? Det er på en måte som å gå opp til eksamen. Stevnet er et målepunkt som viser hvor god kontakt vi har med våre støttepartnere. Kommer mange og vi får gode tilbakemeldinger, er det en stor glede. De siste stevnene har vi jo fått mange gode tilbakemeldinger, og det har vært inspirerende å møte støttepartnerne og få konstruktive innspill. Noen har også gitt oss en vennlig korrigering, og det må vi også ta imot, sier Rune med et smil. Stevnet er en møteplass for Rune Edvardsen. Han ønsker å være tilgjengelig for alle de som er glad i Sarons Dal. Han understreker at det er bare å ta kontakt med ham under stevnet. Hva er de største behovene under stevnet? Vi trenger alltid gode medarbeidere som er med og gjør en innsats under stevnet. Mange gjør jo en strålende innsats, men vi trenger enda flere. Dessuten trenger vi et økonomisk løft for å kunne nå de enormt store behov som finnes ute i den store verden, avslutter misjonsleder Rune Edvardsen.

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

5


Bønnegeneralen er på plass under Sommerstevnet Under sommerens stevne i Sarons Dal er Kjell Haltorp nok engang leder av Bønneskolen. Det vil bli bedt frimodige og tillitsfulle bønner til en bønnhørende Gud hver morgen, sier den glade forkynneren fra Sørlandet. Kjell Haltorp ser for seg at mange deltar på Bønneskolen til sommeren.

Sten Sørensen

Kjell Haltorp har vært på stevnene i Sarons Dal siden tidlig på syttitallet. Hans frimodige og smittende forkynnelse har preget mange mennesker både på stevnene og ellers på de mange steder Haltorp har vært. Det var i 1968 Kjell Haltorp møtte Aril Edvardsen for første gang. Da var Haltorp pastor i pinsemenigheten på Åkrahamn. Aril var taler og Folkets Hus var sprengfullt under møteserien. Det var sterke møter som gjorde et uutslettelig inntrykk. Fra da av besøkte Kjell Haltorp jevnlig Sarons Dal både på Bibelskolen og på sommerstevnene. Til sommeren kommer det ut en biografi om Kjell Haltorps rike liv. Den vil bli presentert i forbindelse med Sommerstevnet. Det er forresten mye å feire for Liv og Kjell Haltorp denne sommeren, blant annet har de gullbryllupsdag under Sommerstevnet! Selv om Liv og Kjell har mye å feire, er det Bønneskolen under Sommerstevnet han tenker mest på nå. Han ivrer for bønn og vet at nettopp bønnen er viktig for et godt stevne. 6

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

Lønnspålegg hver dag Hvorfor er bønn viktig? Jesus er vår modell. Han hadde et nært fellesskap med Gud gjennom bønn. Det finnes ingen områder som det er slike løfter knyttet til som bønn. Se Matt 6, 6. Vi kan få lønnspålegg hver dag. Alle kan be. Vi er selvfølgelig på forskjellige nivåer i bønn, men alle kan be ut fra sitt utgangspunkt. Vi merker at djevelen vil hindre oss i bønn, for det er så viktig, sier Kjell Haltorp i kjent stil. Om vi leser om de ulike vekkelser som har vært gjennom historien, ser vi at bønn har vært helt sentralt. Jeg pleier å si at en kristen på knærne ser lengre enn en filosof på tærne!

Er det håp for Norge? Absolutt. De ikke-kristne har aldri vært et problem for Gud. Men det har mange ganger menigheten vært. Det er menigheten som er lys og salt. Kommer menigheten i rett stand vil det bryte gjennom i by og bygd. Svikter derimot menigheten får djevelen fritt leide, svarer Kjell Haltorp med overbevisning.


Jesus og Guds Ord inspirerer meg Hvorfor har du alltid vært en gladforkynner? Vi har jo gledens budskap å bringe. Det finnes ikke bedre nyheter å komme med enn evangeliet. Og folket er åpne i dag. Dessuten er svaret på ditt spørsmål at jeg alltid har latt meg inspirere av Jesus og Guds Ord. Kjell Haltorp reiser land og strand med evangeliet. Han er den fødte evangelisten som bruker alle anledninger til å nå ikke-kristne. Mange blir vunnet gjennom hans virksomhet. Hans liv er et eksempel for andre. Dessuten har Herren gitt han en ny tjeneste de siste årene. Haltorp er også blitt misjonsleder som reiser til Midt-Østen og forkynner de gode nyheter. Han virker både i Jordan, Syria, Libanon, Irak og Israel. Kjell Haltorp har fire teser som han tror er viktige når det gjelder å kommunisere evangeliet til dagens mennesker. Disse er: 1) Humor. 2) Glimt i øyet. 3) En porsjon med guddommelig tro. 4) En porsjon med guddommelig kjærlighet. Med disse fire punktene når man både barn og presidenter. Nå oppfordrer han mange til å bli med på Bønneskolen under Sommerstevnet! Bønneskolen vil være i lokalene til Kirken i Dalen. Dermed er det plass til mange.

ØRKENFOLKENE BØYER KNE Denne boken er veldig aktuell i disse tider vi er i nå. Når du leser denne boken, er det som du leser det du ser på nyhetene.

Boken kan du få kjøpt på Hermon Forlag.

Kun 129-. Hermon Forlag As TLF: 63 80 30 99 Mail: ordre@hermon.no

TROENS BEVIS MAGASIN JUNII 2011

7


Det blir mulig å se stevnemøtene i sommer både på TV over internett og over satellitt.

Stevnemøtene kan bli sett på TV over hele Norge! Nå kan også de som ikke har anledning til å komme til noen herlige dager på Sørlandet for å delta på Sommerstevnet i Sarons Dal se stevnemøtene direkte på web-TV og på Kanal 10.

Bente Rognmo Thakre

Under Sommerstevnet i Sarons Dal vil samtlige møter bli streamet live over Vårt Land sin webside. I tillegg vil alle kveldsmøtene bli sendt direkte på Kanal 10. Stevnesjef Sten Sørensen presiserer at tilbudet ikke er ment som en erstatning for å komme til Sarons Dal. Det beste er alltid å være tilstede i person! Men han håper at det vil bli et fint tilbud for dem som ikke har anledning til å komme til stevnet av forskjellige årsaker. -Vi vet at det kan være partnere som har kommet trofast i mange år, men som ikke klarer å delta på stevnet lenger. Så håper vi naturligvis også at folk som aldri har vært på stevnet vil se de fine møtene våre, og få lyst til å komme med hele familien neste år! Han legger til at han er glad for det positive samarbeidet med både Vårt Land og Kanal 10 som gjør det mulig å invitere folk fra hele Norges langstrakte land til å se møtene både på web-TV og på Satellitt TV. 8

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

For å se web-TV under stevnet kan du ganske enkelt gå inn på troensbevis.no eller Vårt Land sin nettside. Har du parabolutstyr som kan ta inn Thor og Canal Digital, kan du gjøre følgende for å få inn Kanal 10: Ta fjernkontrollen din, trykk på MENY og gjør et nytt søk av kanaler. Da vil du trolig helt automatisk kunne finne kanalen. Om du vil gjøre en manuell innstilling, skriver du inn følgende i menyen: 10,872 GHz, Vertikal, SR: 24,5, FEC: 7/8. Det har vært noen enkeltmottakere som har vanskelig for å ta inn kanalen, men dette er under arbeid for å få fikset. Kanal 10 Norge har fast plass nummer 120. For deg som har kabel-TV, ring inn til kundetjenesten din og be kabel TV-selskapet legge ut kanalen.


Bli en Stevnehelt!

Ønsker Ønsk er du å bidr bidra a under Sommerstevnet? Sommerstevnet? Vi har et st stort ort beho behov v ffor: or: - Vakter Vakter Vakt - Kjøkkenhjelpere Kjøkkenhjelpere

- Kiosk Kioskarbeidere arbeidere Renholdere - Renholder e

Alle St Stevnehelter evnehelter får gr gratis atis mat og o overnatting. vernatting.

”Det er noen som bær bærer er Sommerstevnet Sommerst evnet på en spesiell måte. måte. Det er v våre åre Stevnehelter, Stevnehelter er,, eller som vi tidligere tidliger e kalte kalte for for medhjelpere. medhjelpere. Disse er gull v verd erd for for oss oss.. Vi håper det er mange som stiller sine evner e vner og rressurser essurser til disposisjon ved ved årets år ets Sommerstevne. Sommerstevne. Vi tr trenger enger dere!” dere!” Sten St en Sør Sørensen ensen Stevnesjef Ste St evnesjef

For mer informasjon: Kontakt oss på stevnet@troensbevis.no eller (+47) 38 35 75 00. Se også troensbevis.no


Hørselshemmet jente i Kairo ble frisk etter forbønn Samia Naain var en sterkt hørselshemmet jente som vokste opp i Kairo. Etter mye motgang prøvde hun å ta sitt eget liv. Men et besøk fra ei Jesustroende venninne skulle forandre hele hennes liv. Her er vitnesbyrdet hennes slik hun fortalte det på Miracle Channel.

Bente Rognmo Thakre

Jeg heter Samia Naaim og jeg kommer fra Kairo. Der bodde jeg sammen med foreldrene mine og 10 søsken. Jeg fikk en sykdom da jeg var 8 år gammel som førte til at jeg hørte veldig dårlig og snakket lite. Alle mine brødre og søstre fikk gå på skole, men jeg ble holdt hjemme der jeg måtte rydde, vaske og lage mat for resten av familien. Jeg ble ofte slått av foreldrene mine, selv om de behandlet mine søsken bra. Da jeg endelig fikk lov til å gå på skolen, sendte læreren meg hjem igjen med beskjed om jeg ikke var i stand til å lære noe. Familien min kalte meg stygge navn og behandlet meg som en tjener. Mine foreldre truet med å gi meg bort til et barnehjem, for ingen likte meg. Da jeg hørte det, begynte jeg å hate alle menneskene rundt meg, og jeg hatet meg selv. Giftet bort En uke senere kom mamma hjem med en mann som jeg måtte gifte meg med. Men også han begynte etter hvert å klage over at jeg var funksjonshemmet, døv, og umulig å kommunisere med. Han slo meg og behandlet meg dårlig. Fordi jeg hørte dårlig, klarte jeg så vidt å kommunisere med andre folk. Jeg skjønte lite av det andre sa, og jeg likte ikke livet mitt. Snart fikk jeg tanker om selvmord. Jeg prøvde blant annet å kaste meg foran en bil, og jeg prøvde også å gjøre det slutt ved å gasse meg selv på kjøkkenet vårt, men jeg ble reddet hver gang. Ensom Jeg var veldig ensom, ingen forstod meg og jeg forstod aldri andre. En dag kom ei venninne på besøk og spurte meg hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg begynte å gråte, og fortalte at jeg hadde det forferdelig. Hun spurte om jeg ville be sammen med henne, og hun begynte å snakke om Jesus. Det var første gang jeg hadde hørt om Jesus. Hun fortalte om 10

MIRACLE CHANNEL

hans kjærlighet, og om hans planer for min framtid. Jeg fortalte henne at jeg skulle ønske jeg kunne prate. Jeg hadde en følelse inne i meg at jeg aldri kom til å høre ordentlig, eller snakke igjen. Men da jeg hørte om Jesus, fikk jeg allikevel et håp. Gradvis helbredet En dag ble jeg med venninnen min på et møte i en kirke. Der så jeg en lam kvinne som spurte om forbønn, og etter et par minutter reiste hun seg og begynte å gå! Det var da jeg sa til venninnen min at nå vil jeg snakke. Nå vil jeg be til Jesus om at jeg skal få snakke igjen! Flere kvinner samlet seg rundt meg mens de ba og ropte til Jesus at han skulle helbrede meg. Etter hvert begynte jeg å nynne og synge. Da fortsatte de og be, og jeg kjente at noe skjedde inne i meg. Jeg ble ufattelig glad, da jeg klarte å snakke mer og mer ettersom hørselen gradvis kom tilbake. Det ble bare bedre og bedre. Nå elsker jeg å lovsynge, lese Bibelen og dra på husgrupper. Alle som kjenner meg kan se at jeg er blitt forvandlet. Nå smiler jeg som aldri før. Jesus forandret livet mitt.


En kristen familie i Egypt.

Styrker de troende i Midtøsten og Egypt - Vi oppmuntrer de kristne i Midtøsten og Egypt til å ha tro til Gud i en tid som er preget av frykt for mange av dem, sier lederen for Miracle Channel. I lys av det som har skjedd i araberverdenen de siste månedene er kanalen blitt et ennå viktigere redskap med en stemme som når ut til 330 millioner seere.

Bente Rognmo Thakre

Relativt lite er blitt skrevet om hva de kristne i Midtøsten og Egypt har opplevd etter revolusjonen i Egypt og demonstrasjonene i andre arabiske land denne våren. Det som har skjedd i Egypt og andre land, slik som Syria og Tunisia, er at radikale grupperinger har brukt anledningen til å markere seg. Dette har ført til sterkere forfølgelse og økte problemer for de kristne i hele området. Drept av rykter I begynnelse av mai ble et falskt rykte i Kairo et påskudd til at radikale grupper brente en kirke og tre hus der 12 ble drept og 120 ble såret. Rykte var at de kristne holdt en kvinne mot sin vilje som hadde konvertert til islam.

- “Det er absurd at et meningsløst rykte skal drepe folk” stod det på et banner dagen etter i en demonstrasjon der både muslimer og kristne gikk sammen i protest mot det som var skjedd. Demonstrant Asly Khaled sa til den engelske nettavisen ahramonline.com at “det farligste som truer Egypt nå er sekterisk uro. Dette er vår anledning til å etablere en rettferdig stat hvor alle borgere har samme rettigheter uten å bli diskriminert på grunnlag av religion eller etnisk tilhørighet.“ SOS fra Syria Menneskerettighetsgrupper rapporterte også i begynnelsen av mai, at syriske myndigheter har arrestert mer enn 1000 mennesker i det siste forøket på å knuse opprøret i landet. MIRACLE CHANNEL

11


Den nye Facebook generasjonen i Egypt og Midtøsten ønsker like rettigheter for kvinner og menn og muslimer og kristne.” Mange titalls personer er i tillegg savnet. - Vi har fått flere SOS meldinger fra kristne i Syria, sier Tom Doyle fra e3 Partners, en misjonsorganisasjon med virke i Midtøsten. - Det står ”be for oss”. Det er så mye som skjer akkurat nå, og troende er blitt skyteskiver i flere områder, sier han. Men uansett hvem det er som forårsaker problemene, er det de kristne som ofte må bære brunten. Syria og Egypt er to land der de kristne har overlevd i flere århundre ved å akseptere at de er annenrangs borgere uten like rettigheter som muslimene. Ofte betrakter ekstremister kristendommen som en vestlig religion. Når de er oppskaket over vestlig politikk, er det ofte de kristne i landet deres som må lide. Mange frykter også represalier rettet mot kristne i Midtøsten etter at Osama bin Laden ble drept. Trenger støtte Men allikevel holder de kristne seg sterke. - Flere av de kristne lederne i disse nasjonene er ute og deler sin tro på Kristus, selv om de vet at de er en målskive. Det utvikler seg sterke bånd mellom de troende under forfølgelse. Det gjør kirken ennå sterkere, sier Doyle. Men de kristne trenger all den støtte de kan få fra utsiden. Her har Miracle Channel, den arabiske satellittkanalen fra Sarons Dal, en viktig rolle. - I denne tiden hjelper vi de kristne å ha tro til Gud 12

MIRACLE CHANNEL

selv når de føler at alt rundt dem er ute av kontroll. Mange seere ringer og skriver til oss, og forteller at de er redde og ber oss om å be for dem. Men like viktig er det at vi har et redskap gjennom Miracle Channel der vi kan påvirke både muslimer og kristne i hele den arabiske regionen til å søke fred og leve med respekt for hverandre, slik at alle har like rettigheter i samfunnet, sier Barty Shokralla, lederen for Miracle Channel. Vil hjelpe Spesielt direktesendte program har en stor påvirkningskraft der seere kan ringe inn og komme med spørsmål og kommentarer. I løpet av syv måneder har vi klart å øke de direktesendte programmer fra ett til fire hver uke. I tillegg kommer naturligvis alle de andre programmene som fyller en 24-timers TV-kanal. Et av de nyeste programmene heter ganske enkelt “Spørsmål fra muslimer”. Det tar for seg spørsmål de kan ha om Bibelen, om kristne, sakramentene og andre ting, slik som at kristne drikker blod i nattverden, at de tror på tre guder og at bibelen er forfalsket. - Vi er også veldig oppmuntret over å se at partnerorganisasjoner ser på det som skjer i den arabiske verden og kommer til oss og spør hvordan de kan hjelpe og spre evangeliet og budskapet om fred. Det er mange som legger merke til at vi har et mektig redskap i hendene gjennom sattellittkanalen. Et redskap som forkynner både frelse, fred og forsoning, sier Shokralla.


B Ø N N E K A M PA N J E

I fjor hadde vi en flott misjonsfestival. Ungdommer ble tent for Jesus og misjonen. Det beste som skjedde var at ungdommer tok i mot Jesus på møtene. Det som var enda sterkere var at mange av ungdommene tok i mot Jesus etter møtet nede på campingen. De satt og samtalte med sine venner om møtet, og vennene fikk be til frelse for dem. Slikt inspirerer! Gruppene kunne ta med ufrelste venner gratis på festivalen og flere benyttet seg av det. Den ene gruppen tok med 15 ungdommer og mange av dem tok i mot Jesus. Vi opplevde at festivalen var båret i bønn og vi kunne gå i ferdiglagte gjerninger. Be for festivalen i år også at enda flere kommer og tar i mot Jesus – og at ungdommene vil bli tent for å bringe Jesus ut til nasjonene! TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

13


Ørkenfolkene bøyer kne

Tredje og siste artikkel

Aril Edvardsen

Profetisk budskap om «Ørkenteppets» fall og den kommende vekkelse i Nord-Afrika og Midtøsten

Store politiske omveltninger er nå i ferd med å skje i Midtøsten og landene omkring Middelhavet, særlig i Nord Afrika. Bibelen har klare løfter om vekkelse og innhøstning av sjeler i dette området, som inntil nå har vært et til dels ugjennomtrengelig område på misjonskartet. Få kristne ledere i vår tid har som Aril Edvardsen, vist profetisk innsyn og forutsett de begivenhetene, som i disse dager rulles ut foran hele verdens øyne på våre tv-skjermer. Allerede på 1990-tallet skrev og talte Aril om ”Ørkenteppets” fall. Denne og de to neste artiklene som trykkes i Troens Bevis, er hentet fra Aril Edvardsens bok: ”Ørkenfolkene bøyer kne”, utgitt på Logos Forlag i 1997. Underbare løfter til araberfolkene Når vi nå har «lokalisert» ætlingene av Abrahams syv glemte sønner, skal vi ta for oss Bibelens løfter til disse mange arabiske folkeslag. (Se også kartet.) Her følger underbare løfter om endetidens innhøstning og vekkelse, med tegn og under, der blinde ser og døve hører, som også inkluderer ørkenens byer og Kedars landsbyer, i den store verdensinnhøstningen. Frelsesjubel i ørkenen hvor Kedar og Sela bor Bibelen sier: «De ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. Syng en ny sang for Herren, syng hans pris fra jordens ende - dere som farer ut på havet, og alt som fyller det, fjerne kyster og dere som bor der! Ørk enen og dens by er s k al oppl øfte røs ten, de l ands by ene hvor K edar bor . De s om bor i Sel a (gr unntek s ten tal er her om Edoms hoveds tad), s k al j ubl e, fra fj el l toppene s k al de rope høy t. De skal gi Herren ære og forkynne hans pris på fjerne kyster. Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann skal han egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han vise sin makt. Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. Jeg vil legge fjell og hauger øde og la alle deres vekster tørke bort, jeg vil gjøre elver til land og tørke ut sjøer. Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke visste om, vil jeg la dem ferdes. Mørke steder foran dem vil jeg gjøre til lys og bakker til sletteland. 14

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil for visst ikke la det være. De skal vike tilbake og bli fullstendig til skamme, de som satte sin lit til utskårne bilder, som sier til støpte bilder: Dere er våre guder! Dere døve, hør! Og dere blinde, lukk øynene opp og se! Hvem er blind uten min tjener og døv som den budbæreren jeg sender. Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener? (Jesaja 42:10-19) Her ser vi klart at disse løfter til «ørkenens byer - de landsbyer der Kedar bor», skal oppfylles mens Israel, Herrens tjener ennå er forblindet - før hele Israel blir frelst ved Jesu komme på Oljeberget. Også «de som bor i Sela» (Edoms gamle hovedstad), skal juble» i frelsesfryd (vers 11) i denne tid. Dette er nye ting i verdens innhøstingen, som Guds Ord og Guds Ånd forkynner Guds folk «før de spirer fram» (vers 9), ellers ville vi kanskje ikke kunne tro på slikt. Vi vet jo selv hvor trege vi var til å tro på «de ting som ble forkynt tidligere» - da blant annet Jernteppet falt. Takkoffer og lovprisning fra Midian, Efa, Sjeba, Kedar og Nebajot I Jesaja kap. 60 ser vi også med Bibelens fargerike symbolske bildespråk, hvordan denne innhøstning blant araberfolkene fører til at Midian, Sjeba, Kedar og Nebajot bringer takkoffer til Herren (Hebr. 13:15), mens Israels sønner og døtre holder på å komme tilbake fra landflyktighet blant hedningefolkene og begynner å bygge opp igjen Israels land (vers 9-10). Da skal takkoffer bringes til Herren fra araberfolkene, som forkynner Herrens pris.


«Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne. Alle Kedars sauer skal samles til deg. Nebajots værer skal tjene deg. De skal ofres på mitt alter til velbehag for meg, og min herlighets hus vil jeg herliggjøre. Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» (Jes. 60:6-8) I nytestamentlig og evangelisk betydning er Guds herlighets hus, Menigheten (Hebr. 3:6), og disse offergaver betyr lovprisning til Gud for evangeliet. Bibelen sier: «La oss derfor ved Jesus alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn (Hebr. 13:15) Alt dette er en del av en verdensvid vekkelse før redningsmannen kommer fra Sion og hele Israel blir frelst. Jesaja profeterer: «I Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland (der Keturas sønner bor. 1.Mos. 25:6) hans herlighet. For den kommer lik en veldig flod, som drives fram av Herrens storm. Det skal komme en gjenløser fra Sion, og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren.» (Jes. 59:19-20) Egyptere, sudanesere og folk fra Seba skal tilbe Jesus I Jesaja kap. 45 forteller Bibelen, med Kyros-skikkelsen som forbilde for Messias, den Salvede, hvordan arabiske folkeslag skal falle ned og tilbe, mens Guds frelse ennå er skjult for Israel. Her omtales arabiske folkeslag i Egypt, Sudan (Kus) og områdene omkring øvre Nildalen: «Så sier Herren: «Egypts formue og Nubias (hebr.: Kus= den øvre del av Nildalen - i dag Sudan) vinning, og sabeerne (fra Seba), de høyvoksne menn, skal komme til deg. Og deg skal de tilhøre, deg skal de følge, i lenker skal de gå, og for deg skal de kaste seg ned, deg skal de bønnfalle: Bare hos deg er Gud, og det er ingen annen, ingen annen Gud. Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, du frelser.» (Jes. 45:14-15) Her nevnes arabiske og muslimske områder i NordAfrika, som skal falle ned og tilbe Jesus Messias, mens han ennå er skjult for nasjonen Israel. Åndsutgytelse over Moab, Ammon og Elam i de siste dager Enhver bibelleser kjenner til Joels profeti om åndsutgytelsen over alt kjød i de siste dager. Apostelen Peter gjentar denne profetien i sin tale på den første pinsedag: «Det skal skje i de s i s te dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød.... før Herrens dag kommer». (Ap.Gj. 2:17-21) Her nevnes ingen spesielle navn på land og folk, men ordene alt kjød inkluderer alle - nordmenn og Norge, dansker og Danmark, kinesere og Kina, indiere og India, osv. Men inntil nå - når bibellesere over hele verden

«hører hva Ånden sier til menighetene», har ikke mange bibellesere forstått at navngitte araberfolk og områder i Midtøsten er direkte navngitt i forbindelse med Guds løfter om åndsutgytelse og velsignelse nettopp i de siste dager. Her er 3 slike områder og folk, som har fått slike direkte løfter omtalt av profeten Jeremia. Disse 3 skriftsteder gjelder Moab og Ammon, som i dag er områder i Jordan og nordvestre Saudi Arabia, samt Elam, som er store områder av dagens Iran. Bibelen sier: «Men i de s i s te dager vil jeg gjøre ende på Moabs fangenskap, sier Herren». (Jerem. 48:47) Og videre: «Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap, sier Herren». (Jerem. 49:6) Og videre: «Men i de s i s te dager, da vil jeg gjøre ende på El ams fangenskap, sier Herren». (Jerem. 49:39) Bibelselskapets oversettelse av 1978 oversetter disse 3 skriftstedene med ordene: «skal jeg vende lagnaden for» - istedet for «da vil jeg gjøre ende på fangenskapet». Guds tidsplan for endetiden Hvorfor har ikke misjonsfolket forstått disse løfter om vekkelse og innhøstning også blant araberfolkene, Abrahams ætlinger, før nå? Hvorfor står disse spesielle løftene i Bibelen så ofte sammen med at «Gud gjør noe nytt»? Hvorfor skjer denne åpenbaring om evangelisk vekkelse og innhøstning blant de mange arabiske folkeslag nå? Svaret er tre-foldig, og den siste del av svaret er det viktigste. 1. De evangeliske kristne har bare sett ensidig på Guds løfter til Abrahams ene sønn Isak og glemt de syv andre sønnene. Vi har ikke vært mottagelige og modne før nå, til å motta denne «nye» åpenbaring som nå utfolder seg. 2. Dette har også med «timing» (tidsplan) å gjøre. Slik TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

15


tiden var inne for Jernteppets fall og Sovjetunionen ble åpnet for vekkelse og «innhøstning», slik nærmer det seg nå tiden for at «ørkenmuren» som omslutter araberne og muslimene også faller. 3. Men mest av alt kunne ikke disse profetier og løfter om vekkelse og innhøstning blant de arabiske folkeslag oppfylles før staten Israel, «treskevognen» har blitt gjenopprettet, fordi disse løfter og «det nye» alltid står i forbindelse med at Israels-folket har kommet tilbake i sitt land - men før Israel har mottatt sin Messias (dvs. før Tusenårsriket). Noe nytt blant ørkenens sønner og døtre Israel måtte først være på plass igjen i Midtøsten for at profetien kan begynne å gå i oppfyllelse om at «for hans åsyn skal de som bor i ørkenen bøye kne (araberstammene)... Kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt.» (Salme 72: 9-10) Hør bare her: «Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære meg fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte, kan drikke. Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel!» (Jes.43:19-22) Her ser vi igjen at når «det nye» Gud gjør i ørkenen blant ørkenens «utvalgte» folk slik at de får drikke livets vann, så er staten Israel enda ikke kommet inn i Guds plan, og påkaller og tjener ikke Gud slik han befaler. Enkelte tolker disse løfter til folkene i ørkenen bare til å gjelde jødene i Israels land. Men ørkenen i Israel er ingenting i forhold til ørkenen i araberlandene som omgir Israel. Gud har mange som er utvalgt og utsett til evig liv (Ap.gj. 13:48) blant folkeslagene som stammer fra ørkenens sønner og døtre. Jesu Brud skal bestå av mennesker fra alle folkeslag på jord. Bruden kommer fra ørkenen Når Gud utgyter sin Ånd over ørkenens folkeslag og Abrahams mange ætlinger og skal høste inn skarer i den arabiske verden, som på jorden forøvrig, ser vi at dette blir en to-foldig innhøstning - en høst til frelse og en høst til dom. (Matt. 13:38-43 og 13: 47-50) Dette ser vi også klart i Åpenbaringsboken kap. 14:14-20 En to-foldig innhøstning Det lyder fra himmelen et rop til Jesus, Menneskesønnen: «Send ut din sigd og høst» Timen til å høste inn er kommet, for høsten på jorden er fullmoden! Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over (hele) jorden, og jorden ble høstet.» (vers 15-16) Dette er innhøstningen til frelse. Deretter fra vers 17-20 kommer høsten til dom, og engelen med den skarpe sigd «lot sin sigd gå over jorden.... og kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store.»

16

TROENS BEVIS MAGASIN JUNII 2011

(Den to-foldige innhøstning utdypes mer grundig i min bok: Verdensinnhøstningen på vei mot oss. Logos Forlag 1993) Vi ser også tydelig denne to-foldige innhøstning «innbakt» i Guds løfter om innhøstning og vekkelse blant de arabiske folkeslag, samtidig som vi ser at Israel kommer i stor trengsel, fordi de enda ikke som nasjon har kommet inn i Guds plan. Vann til de tørste i Arabia Jesaja profeterer igjen: «Du mitt knuste, mitt gjennomtreskede folk! Det jeg har hørt av Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, har jeg kunngjort for dere. Utsagn om Duma. Til meg roper de Se’ir: Vekter! Hvor langt på natt? Vekter! Hvor langt på natt? Vekteren svarer: Det k ommer morgen, men også natt. Vil dere spørre, så spør. Kom tilbake igjen! Utsagn om Arabia. I skogen i Arabia skal dere overnatte, dere karavaner av dedanitter! De bri nger vann ut ti l de tørs te. De som bor i Temas land, drar de flyktende i møte med brød. For de flykter for sverdet, for det dragne sverd og den spente bue og for krigens trykk.» (Jes. 21:10-15) Her møter vi igjen folkeslagene av Abrahams ætlinger, Duma, Dedan og Tema, samt et «utsagn om Arabia», der det proklameres: «De bringer vann ut til de tørste», midt i krig og trengsel. «Det kommer en morgen» - dvs. vekkelse og innhøstning, «men også natt» - dvs. dom. Det samme ser vi skal skje på universalt plan når Gud i de siste dager utgyter sin Ånd over alt kjød - det skal skje i en tid med «blod, ild og røykstøtter.» (Ap.gj. 2:17-21) I denne «nådetid» får millioner i alle land - også blant muslimene kallet til frelse, når vekkelsen og innhøstningen går frem. Men når innhøstningens nådetid er over, vil også alle araberfolkene som sa nei til Guds frelse angripe Israel i slaget mot Harmageddon, og oppleve Guds dom Guds herlighet bryter fram fra Yemen Også profeten Habakkuk taler om denne to-foldige innhøstning når Guds herlighet eksploderer i Teman (Yemen) og Paran-fjellet (Sinai) så Kusans telter (et område i Arabia) og Midians land skjelver, og «elvene» (Mesopotamia/Irak=landet mellom elvene) opplever Guds dom. Alle som har vært i Israel eller kjenner hebraisk ved at Teman er det hebraiske navnet på Yemen. «Herre, jeg har hørt budskapet om deg, jeg er forferdet. Herre, din gjerning - kall den til live i vår egen tid! Ja, kunngjør den i vår egen tid! I din vrede må du komme i hu å forbarme deg! Gud kommer fra Teman, Den Hellige fra Paran-fjellet. Sela. Hans prakt dekker himmelen, og jorden er full av hans herlighet. En glans som solens lys bryter fram, stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult. Pest går fram for hans åsyn, og sott følger i hans fottrinn. Han stiger fram og ryster jorden. Han ser opp og får folkene til å skjeve. De evige fjell sprenges i stykker. De


eldgamle hauger synker sammen. Hans gang er som i eldgammel tid. Jeg ser Kusans telter i sorg, teltdukene i Midians land bever. Harmes du, Herre, på elvene? Er din vrede opptent mot dem, eller din harme mot havet, siden du farer fram på dine hester, på dine seierrike vogner?» (Hab. 3:2-8) Den fantastiske vekkelsen i Egypt I Bibelen finnes det også et helt kapittel som forteller om denne to-foldige innhøstning til frelse og dom over vår tids folkerikeste araberland. Det finner vi i Jesaja, kapittel 19 og handler om Egypt - og delvis om Assyria (som i dag tilhører Irak og Syria). Her kan vi også se at dette skjer mens staten Israel har blitt opprettet og at «Juda land skal være en redsel for Egypt.» (vers 17). Dette skjer også i forbindelse med indre uro og strid i Egypt. Bibelen sier: «På den tid skal det være fem byer i landet Egypt som taler Kana’ans tungemål og sverger troskap til Herren, hærskarenes Gud. En av dem skal kalles Ir-Haheres. På den tid skal det være et alter for Herren midt i landet Egypt og en støtte for Herren ved dets grense. Det skal være til et tegn og et vitne i landet Egypt for Herren, hærskarenes Gud. Når de roper til Herren over undertrykkerne, skal han sende dem en frelser og stridsmann og fri dem ut. Herren skal gi seg til kjenne for Egypt, og egypterne skal kjenne Herren på den tid. De skal bære fram slaktoffer og matoffer, de skal gjøre løfter til Herren og holde dem. Herren skal slå Egypt. Han skal slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og lege dem.» (Jes. 19:18-22) Denne fantastiske vekkelse i Egypt når «Herren gir seg til kjenne for Egypt», skal også påvirke Assyria (som i dag er områdene i Syria og Irak) - og når Israel kommer inn i Guds plan, skal dette trekløver, Israel, Egypt og Assyria bli en velsignelse midt på jorden, for hele verden i Tusenårsriket. (Jes. 19:23-25) Syner fra visjonenes fjell Det hviler noe profetisk over Bibelens framstilling av dronningen av Sjeba (ikke Saba, men Sjeba på hebraisk, samme som Abrahams ætling 1.Mos. 25:3) når hun drar til kong Salomo. I Salme 72 kan vi se at Salomos møte med dronningen av Sjeba, får ham til å sette dette møtet i profetisk framtidsperspektiv. Jesus griper også fatt i dette bildet og sier: «Se her er mer enn Salomo» (Matt 12:42) - en som er større enn Salomo gjelder her.» Salomo profeterer: «For hans åsyn skal de som bor i ørkenen bøye kne,... kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt. (Salme 72:9-10) I forbindelse med Jesu fødsel ser vi at alle bibelhenvisninger og bibelkommentarer til Matteus kap. 2 referer nettopp til denne Salomos profeti om «kongene fra Sjeba og Seba som kommer med sine gaver»..... deriblant «Sjebas gull». (Salme 72:10, 15) Matteus forteller at «de vise menn» som kom til

Jesusbarnet med «gull, røkelse og myrra», kom fra «Østerland» nettopp de områder som Abrahams ætlinger, Ismaels ætt og Keturas barn slo seg ned. (Matt. 2:1-11) Det hviler noe profetisk også over denne fortellingen. Jødefolket med deres yppersteprester og skriftlærde kjente Skriftene og løftene om hvor Messias skulle fødes, men de reagerte ikke slik at de søkte etter ham. Tvert imot ble «hele Jerusalem forferdet» over at Messias allerede skulle ha kommet. Det var disse vismenn (eller konger) fra Østerland, som jeg er overbevist var Abrahams arabiske ætlinger, som fant Messias før jødene. Røkelse og myrra som de brakte var kostelige gaver utviklet fra tre som bare vokste i Arabia og de arabiske områder i NordøstAfrika (se kartet). Denne «julefortellingen» er profetisk svanger. Den stadfester Skriftens røde tråd om at utvalgte fra hedningefolkene, inkludert araberfolkene, «Østens barn», skal finne Messias før Jerusalem og Israel gjør det. Jesu brud skal også bestå av ørkenens stammer og folkeslag. Jesu brud skal også uttas blant Abrahams ætlinger som kom fra ørkenen. Kong Salomo ser Bruden i Guds syner fra Libanon, fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon i Midtøsten, og sier: Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder?» (Høys. 3:6 og 4:8-9) Jeg tror at Salomo i Ånden ser Brudens bortrykkelse, der hun «rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren (Brudgommen)». Han ser da at en stor del av brudeskaren skal komme fra ørkenens arabiske stammer og folkeslag, som i dag lever over hele Nord-Afrika og Midtøsten. Derfor er evangeliet om Jesus Midtøstens og NordAfrikas håp. Det er muslimenes håp. Det er hele verdens håp. Det er ditt og mitt håp. Rop ut evangeliet til ørkenens sønner og døtre Rop det ut. Forkynn det på fjelltoppene. Forkynn det via radio og TV. Forkynn det i ørkenen. Forkynn det via satellitt. Forkynn det for Kedars byer og for Sela! Rop det ut til kongene av Sjeba og Dedan! Proklamer det i Teman, Edom, Duma og Egypt. Forkynn Jesu evangelium for alle ørkenens sønner og døtre. Forkynn det gjennom evangelisk litteratur, brevkurs og bibler. Forkynn det gjennom innfødte misjonærer. Rop evangeliet ut for Midian, Nebajot og Efa. Proklamer det for Kusans telter, og for Seba, Kus og folket i Tema. Bring livets vann ut til de tørstende i Arabia. Proklamer legedom og frelse for hele Egypt. Rop det ut til Ismaels ætt at Jesus er Verdens Frelser. La ætlingene av alle Abrahams åtte sønner, som er innbefattet i Abrahams velsignelse få høre budskapet. Glem heller ikke Israel, Sions datter. Forkynn evangeliet for både jøder og arabere at han som ble født i Betlehem er Guds Messias, Guds Fredsfyrste og alle menneskers Frelser.

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

17


VĂ…RE FASTE VĂ…RE FASTE STĂ˜TTEPARTNERE! Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 35 7JTUÂ&#x;UUFS BĂ˜RRE Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 35 STĂ˜TTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma ogsĂĽ! VĂ…RE VĂ…RE FASTE STĂ˜TTEPARTNERE NĂŚringslokaler. VĂ…RE FASTE NJTKPOFO FEVANG A/S Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 for støtteannonse dittfirma firma ogsĂĽ! -Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 35 75 35 0075 for00støtteannonse forforditt ogsĂĽ! Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 35 EPARTNERE! UJMVOlEEF G.T. Eiendom AS BĂ˜RRE Utleie av /&00*&/',+/. / * / ,+/ # #&"# "#

@ D C < H 7 : G < E 6 E >G : C < G D H

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR

Kongsberg Kongsbe g Pap Papir Eng Engros os e er g grossist oss s pĂĽ , .1(/2.#.&++#+$,. 1(/2 # ++#+ , $,.

,+0,..#(2&/&0 , #(2 / 6 ,+

0800#..,#+/#2&/ 8 ,# * +% ,#+/ #2 / 5$,.*&+% 5 6 , 

@ D

/&00*&/',+/. / * / ,+/ # #&"# "#

7JTUÂ&#x;UUFS Utleie eannonse for.-Â?36$/* ditt firma ogsĂĽ!av 4016 Stavanger NĂŚringslokaler. GPMLFTMBH FEVANG 2*87/(,($9 NĂŚringslokaler. VĂ&#x2026;RE 7JTUÂ&#x;UUFS D C < H 7 : G < E 6 E >G : C < G D H @ NJTKPOFO A/S FASTE STĂ&#x2DC;TTEPART FEVANG A/S (,(1'200(5 Mob: 90 56 06 60 av AS G.T. Eiendom Kontakt Troens Bevis pĂĽ 38 35 75 00 Utleie for støtteannonse for@D d NJTKPOFO UJMVOlEEF Hamek AS FEVANG A/S G.T. Eiendom AS .-Â?36$/* 7JTUÂ&#x;UUFS NĂŚringslokaler . NĂŚringslokaler. 4016 Stavanger C < G D H .-Â?36$/* FEVANG A/S 4016 Stavanger støtter Dina Stiftelsen 7/) 2*87/(,($9 UJMVOlEEF GPMLFTMBH 2*87/(,($9 NJTKPOFO .-Â?36$/* (,(1'200(5 G.T G.T.. Eiendom Mob: 90 56 06AS 60 7JT (,(1'200(5 @ D C < H 7 : G < E 6 E > G : C < G D H GPMLFTMBH .-Â?36$/* Mob: 90 56 06 60 Utleie av 2*87/(,($9 4016 Stavanger UJMVOlEEF 2*87/(,($9 NĂŚringslokaler. 7/) NJTK VI (,(1'200(5 HJELPER DEG MED: FEVANG A/S 7/) GGPMLFTMBH PMLFTMBH (,(1'200(5 Regnskap, lønn, Mob: 90 56 06 60 UJMV fakturering, skatt og G.T. Eiendom AS 7/) .-Â?36$/* bedriftsrĂĽdgivning 4016 Stavanger 7/) VI HJELPER DEG MED: GPMLF 2*87/(,($9 VI HJELPER DEG MED: Regnskap, lønn, (,(1'200(5 Regnskap, lønn, Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og

BĂ&#x2DC;RRE BĂ&#x2DC;RRE

#2&/ #&"#

6 0.#(2&/&0 #(2 /BEVIS 6 #+% #+%'8.&+% 8 +% TROENS MAGASIN JANUAR 2010 8 # ,#+/ #2 / 0800#..,#+/#2&/ 6 8 8.(#*0#.&#)) (#* #< #H 6 < 0#.&+% #6 +% @ D C 7 : G E E > G : C < D H /&00*&/',+/. / * / ,+/ G #&"# # "# Papir Engros Eng os er grossist g oss s os pĂĽ Kongsberg Kongsberg Kongsbe ge Papir Pap Engros Eng vĂĽrt ove vĂĽ over- g Pap 40% av Kongsbe , uavko .1(/2.#.&++#+$,. 1(/2 ++#+adden , $,. 4 Askeladden skudd gĂĽ gĂĽr uavkortet e # Aske 3614 KONGSBERG misjonsformĂĽl. s ons o mĂĽ til m 6Kongsbe ,+0,..#(2&/&0 ,+ , g#(2 / 6os , 5$,.*&+% 5 , s*pĂĽ +% Kongsberg Papir Pap Engros Eng er g e grossist oss Tlf. 32 72 85 80 T Ă&#x2DC;nsker d Ă&#x2DC;nske din bedrift ĂĽ ,n bed .1(/2.#.&++#+$,. 1(/2 ++#+ , 85 81 8 +% Fax: 6$,. 0.#(2&/&0  #(2 #/ Fax 32 72 6 #+% #+%'8.&+% sstøtte ø em misjonen s onen og www.k-p-e.no no # 5 d g6 handle e, til #(2 samtidig sam 6hand ,+0,..#(2&/&0 ,+ , 5$,.*&+% 8.(#*0#.&#)) 8 (#* # www #/ k p66e 0#.&+% +%, * +% ma E-mail: E o nu ge p priser. se fornuftige 0.#(2&/&0 pap 6eng #+%'8.&+% #+% 8 +% 6 kbg.papirengros@ os@ Ta kon kontakt. ak Vi #(2 /kbg V Kongsberg Kongsbe g Pap Papir Eng Engros os av vĂĽ vĂĽrt ove oversca no tiscali.no sender 40% sende katalog. ka a og 6 8 8.(#*0#.&#)) (#* # #e 6 0#.&+% # +%4 adden Askeladden Aske skudd gĂĽr gĂĽ uavkortet uavko 3614 KONGSBERG til m misjonsformĂĽl. s ons o mĂĽ

pĂĽ

BĂ&#x2DC;RRE

*&+%

r Engros

RG

40% av vĂĽ vĂĽrt ove overdin d nuavko bedrift e bed ĂĽ Ă&#x2DC;nsker Ă&#x2DC;nske skudd gĂĽ gĂĽr uavkortet sstøtte ø e misjonen m s onen til m misjonsformĂĽl. s ons o mĂĽog samtidig sam d g hand handle e til o nu ged priser. p se fornuftige Ă&#x2DC;nsker Ă&#x2DC;nske din n bed bedrift ĂĽ Ta kontakt. aks onen Vi og V sstøtte økon em misjonen katalog. a og e til sender sende d ka g hand handle samtidig sam

Papir Engros os Kongsberg Kongsbe Tlf. T 32 72 g85Pap 80 Eng Askeladden Aske Fax: Fax 32adden 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no www k p e no Tlf. T ma32 72 85 80 E-mail: E Fax: Fax 32 85 81 kbg.papirengros@ kbg pap72eng os@ sca kno tiscali.no p e no www.k-p-e.no www

fornuftige o nu ge p priser. se kontakt. ak V Vi Ta kon sender ka sende katalog. a og

E-mail: E ma pap eng os@ kbg.papirengros@ kbg tiscali.no sca no

@

V I HJELPER DEG MED fakturering, skatt og:

Regnskap, Autorisert Au o bedriftsrüdgivning se regnskapskontor egnskapskonlønn, o fakturering, skatt Strømsbusletta S ømsbus e a 8 - 4847 A Arendal enda og TTlf.: 37 00 bedriftsrüdgivning 35 00 - Fax Fax: 27 00 35 09

7/) Har du en god forretningsidĂŠ? Ha o e n ngs dĂŠ?

V

:

I HJELPER DEG MED Autorisert Au o se regnskapskontor egnskapskon o Ă&#x2DC;konomi-deler Ă&#x2DC;konom de er AS s støtter ø e T Troens oens Bev Bevis s Ă&#x2DC;nsker Ă&#x2DC;nske du ĂĽ v videreutvikle dese eu vng k ei bed bedriften? en? for Verdens Ve dens Evangelisering Evange arbeidet a be de o Strømsbusletta S ømsbus e a 8 - 4847 A Arendal enda Regnskap, lønn, ĂĽ nĂĽ du de unĂĽdde med evange evangeliet. e TTlf.: 37Au 00 - Fax Fax: 27 00o35 09 Autorisert o 35 se 00 regnskapskontor egnskapskon fakturering, skatt og

Kon , $,.

BĂ&#x2DC;RRE 8 # ,#+/ #2 / 0800#..,#+/#2&/ /&00*&/',+/. / * / ,+/ # #&"# "#

g Pap Papir Eng Engros os e er g grossist oss s pĂĽ Kongsberg Kongsbe $,. , .1(/2.#.&++#+$,. 1(/2 # ++#+ ,

6 ,+ ,+0,..#(2&/&0 , #(2 / 

6 ,

6 0.#(2&/&0 #(2 / 

6 #+% #+%'8.&+% 8 +%

6 8 8.(#*0#.&#)) (#* # #

6 0#.&+% # +%

40% av vĂĽ vĂĽrt ove overgĂĽr uavko uavkortet e skudd gĂĽ til m misjonsformĂĽl. s ons o mĂĽ

Kongsberg Kongsbe g Pap Papir Eng Engros os adden 4 Askeladden Aske 3614 KONGSBERG

Ă&#x2DC;nsker d Ă&#x2DC;nske din n bed bedrift ĂĽ ø em misjonen s onen og sstøtte d g hand handle e til samtidig sam o nu ge p priser. se fornuftige kontakt. ak V Vi Ta kon sender ka sende katalog. a og

5$,.*&+% 5 , * +%

sstøtt ø sam 40% on forn skudd Ta k mis tilsend

Ă&#x2DC;nsk støtte samti fornu Ta ko sende

bedriftsrüdgivning www.k-p-e.no www k p e no HJELPER DEG MED: E-mail: E ma kbg.papirengros@ kbg pap eng os@ Regnskap, lønn, tiscali.no sca no fakturering, skatt og bedriftsrüdgivning

Autorisert Au o se regnskapskontor egnskapskon o Strømsbusletta S ømsbus e a 8 - 4847 A Arendal enda TTlf.: 37 00 35 00 - Fax Fax: 27 00 35 09

Teorikurs

Teorikurs Teorikurs M

M

Ă&#x2DC;kon Verde Ve de ĂĽn

Vi la V a til de Husk Ă&#x2DC;kono hytte hy e Verden ĂĽ nĂĽo trakto rak sylin sy n Vi lag tilKata de Best Bes Husk hytter trakto sylind Kata Bestil

VĂ&#x2026;RE FASTE STĂ&#x2DC;TTEPAR Teo

büdef Kontakt Troens Bevis pü 38 35 75 00 for støtteannonse 

LEDIG ANNONSE PLASS 7JTUÂ&#x;UUFS 

    NJTKPOFO 

    UJMVOlEEF A/S DU FEVANG KAN FĂ&#x2026; TROENS GPMLFTMBH 16 Aud & Ă&#x2DC;yvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER 16 M

/S6 

VI

LEDIG ANNONSE

E

AS

6 Kon $,. 40% 6skud , til m

Tlf. 32 72 85 80 T Fax: 32 72 85 81 Fax

ASTETeorikurs STĂ&#x2DC;TTEPARTNERE!

  er $9 5 60

6 

6Ă&#x2DC;ns 8

Vi lagerfører V ager ører rrimelige me ge reservede reservedeler er Strømsbusletta S ømsbus e a 8 - 4847 A Arendal enda til debedriftsrĂĽdgivning fleste es e kkjente en e traktormerker. rak ormerker bĂĽdeAutorisert i Songdalen og regnskapskontor TTlf.: 37 00 35 00 - Fax Fax: 27 00 35 09Husk a at vvi ogsĂĽ har e et sstort or u utvalg va g i Strømsbusletta 8 4847 Kristiansand Arendal hytteruter, hy eru er kra kraftoverføringsaksler, over ør ngsaks er Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.klimasystem.no www.k masystem.no traktorseter, rak orse er hydrau hydraulikksentraler kksen er og Bev Ă&#x2DC;konomi-deler Ă&#x2DC;konom de er AS støtter s ø eraT Troens oens Bevis s TrafikklĂŚrer: Trafikk ĂŚrer: Jan Nore Noreidd Verdens Ve dens Evangelisering Evange se ng i arbeidet a be de for o Tlf: T f: 37 25 78 00 sylindere. sy ndere Alt de A dette e finner nner duevangeliet. i vĂĽr e ĂĽ nĂĽ du de unĂĽdde med evange Katalog Kata og 21- ddin pĂĽ hele he e 912nessider. der Mobil: 922 14 419 n spa sparringspartner ngspa Ă&#x2DC;konomi-deler Ă&#x2DC;konom de errrimelige AS støtter s ø ereservede Troens T oens Bev Bevis Vi lagerfører ager ører me ge reservedeler ers BestillV Bes den idag. dag Den koster kos er kr. kr 50.50 Verdens Ve dens Evange Evangelisering se ng i a arbeidet be -de for o til fleste esregnskapskontor e unĂĽdde kkjente en e med traktormerker. rak ormerker bĂĽde Songdalen ĂĽde du de evangeliet. e Kontor: 38i 10 04 00 og Autorisert Au onĂĽse egnskapskon o evange ASIN JANUAR 2010 Husk a ate vvia ogsĂĽ har A etenda e sstort or u utvalg va g i Strømsbusletta S ømsbus 8 4847 Arendal Kristiansand www.klimasystem.no www.k masystem.no Vi lagerfører V ager ører rrimelige me geørreservede reservedeler er hytteruter, hy eru er kraftoverføringsaksler, kra over ngsaks er Privat: 38 01 32 77 TTlf.: 37 00 35 00 Fax: Fax 35ormerker 09 til de fleste es e- hydrau kkjente en27 ede00 traktormerker. rak bĂĽde i Songdalen www.klimasystem.no www.k masystem.no Tlf: T f: 37 25 78Nore 00 og www.aider.no www a no s Bevis traktorseter, rak orse er hydraulikksentraler kksen ra er og DU KAN FĂ&#x2026; TROENS TrafikklĂŚrer: Trafikk ĂŚrer: Jan Noreid d det for Husk at a vi v ogsĂĽ har et e stort s or utvalg u va g i Tlf: T f: 37Gloslie 25HVER 78 00 sylindere. sy ndere A Alt de dette e finner nner du i vĂĽr Kristiansand Aud & Ă&#x2DC;yvind eliet. BEVIS GRATIS hytteruter, hy eru er kraftoverføringsaksler, kra over ør ngsaks er Katalog Kata og 21 pĂĽ he hele e 912 ssider. der Mobil: 922 14 419 MĂ&#x2026;NED, KONTAKT Telefon Te efon +47 913 35 222 edeler traktorseter, rak orse eridag. hydraulikksentraler hydrau kksen ra er50 ogTrafikklĂŚrer: Trafikk ĂŚrer: Jan Nore Noreidd Bestill Bes den dag Den koster kos er kr. kr 50.Selvstendige S nd g Herbalife H b Distributører D bu sylindere. sy ndere Alt A dette de e finner nner du i vĂĽr erker. bĂĽde i OSS. Songdalen og 3. SE SIDE www.klimasystem.no Kontor: 38 10 04 00 Ă&#x2DC;konomi-deler Ă&#x2DC;konom dee 95 er 4610 AS K støtter s ø an e and Troens T oens Bevis Bev s Dronningensgate D onn ngen ga Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Katalog Kata 2123 pĂĽ he hele derVe tvalg i 69og 10 00e 912 ssider. Mobil: 922 Verdens dens Evange Evangelisering ng i 14 arbeidet a be419 de o Tlf:se 25 78 00 for Kristiansand Mobil Mob 92237 14 419 www.okonomi-deler.no www okonom de e no Bestill den idag. Bes dag Den kos koster er kr kr. 50 50.-- ĂĽ nĂĽ du DU aksler, de unĂĽdde med evangeliet. evange e KAN FĂ&#x2026; TROENS Privat: 38 01 32 77 Kontor: 38reservede 10Gloslie 04HVER 00 aler og &rrimelige Ă&#x2DC;yvind DU0800#..,#+/#2&/ KAN FĂ&#x2026; TROENS TrafikklĂŚrer: Jan Noreid BEVIS GRATIS Vi lagerfører V agerAud ører me ge reservedeler er u i vĂĽr /&00*&/',+/. #&"# 16 Aud & Ă&#x2DC;yvind Gloslie til de fleste esPrivat: e kkjente en e38 traktormerker. rak ormerker BEVIS GRATIS HVER MĂ&#x2026;NED, KONTAKT Telefon Te efon +47 913 35 222 16 01 32 77 sider. Mobil: Te 922 14+47 419913 Husk a atSSelvstendige vvi ogsĂĽ har et e sstort utvalg u va 3. gi nd OSS. g H Herbalife b Distributører D buor MĂ&#x2026;NED, KONTAKT Telefon efon 35 222 SE SIDE kr. 50.@ D C < H 7 : G < E 6 E > G : C < G D H hytteruter, hy eru er kraftoverføringsaksler, kra over ør ngsaks er Selvstendige S nd OSS. g H Herbalife b Distributører D bu 3. & Ă&#x2DC;yvind Gloslie Kontor:Aud 38 10 04SE 00 SIDE www.klimasystem.no www.k masystem.no traktorseter, rak orse er hydraulikksentraler kksen ra DU KAN FĂ&#x2026; TROENS Dronningensgate D onn ngenhydrau ga e 95 4610 Kristiansand K an andertlf.og 38 10 04 00 692510 Kongsberg Papir Engros er grossist pĂĽ 0800#..,#+/#2&/ 8 # ,#+/ #2 / Telefon Te efon +47 913 35 222 Tlf: T f: 37 78 23 00de e00 Mobil Mob 922 14Gloslie 419 www.okonomi-deler.no www okonom no sylindere. sy ndere Alt A dette de e finner nner du i vĂĽr r. Aud & Ă&#x2DC;yvind $,. .1(/2.#.&++#+$,. BEVIS GRATIS HVER /&00*&/',+/. / * / ,+/ #&"# # "# Privat: SSelvstendige 38 nd01 32 77 g H Herbalife b Distributører D bu Katalog Kata og MĂ&#x2026;NED, 21 pĂĽ hele he eKONTAKT 912 ssider. der Telefon +47 913 35 222 16 Dronningensgate D onn ngen ga e 95 4610 K Kristiansand an and tlf. 38 10 04 00 6 ,+0,..#(2&/&0 6 , 5$,.*&+% 69 10 23 00 Bestill16 Bes den idag. dag Den koster kos er kr. 50 kr 50.-Selvstendige Herbalife Distributører Mobil Mob 922 14 419 www.okonomi-deler.no www okonom de e no @ D C < H 7 : G < E 6 E >G : C < G D H OSS. SE SIDE 3. 16 16 6 0.#(2&/&0 6 #+%'8.&+%    vis pü 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma ogsü!

6 

BĂ&#x2DC;RRE

6 8.(#*0#.&#))

6 0#.&+%

Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Papir Engros 40% av vĂĽrt overMobil 922Kongsberg 14 419 Askeladden 4 skudd gĂĽr uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformĂĽl. M

Ă&#x2DC;nsker din bedrift ĂĽ støtte misjonen og samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

M

Tlf. 32 72 85 80 Fax: 32 72 85 81 www.k-p-e.no E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

MĂ&#x2026;NED, KONTAKT Telefon Te efon +47 913 35 222 Selvstendige S nd OSS. g .-Â?36$/* Herbalife H b Distributører D buSIDE 3. SE

16 16

M

M

Kongsberg Kongsbe g Pap Papir Eng Engros os e er g grossist oss s pĂĽ $,. , .1(/2.#.&++#+$,. 1(/2 # ++#+ ,

6 ,+ ,+0,..#(2&/&0 , #(2 / 

6 ,

6 0.#(2&/&0 #(2 / 

6 #+% #+%'8.&+% 8 +%

5$,.*&+% 5 , * +%

 

    69 10 23 00 6 8 8.(#*0#.&#)) (#* # #

6 0#.&+% # +%

Trafikk Mobil  Konto Privat

7 N U G

Dronningensgate D onn ngen ga e www.okonomi-deler.no www okonom no Kongsberg g Pap Papir Eng Engros os 40% av vĂĽrt ove vĂĽ over- de eKongsbe Askeladden Aske adden 4 skudd gĂĽ gĂĽr uavko uavkortet e 3614 KONGSBERG til m misjonsformĂĽl. s ons o mĂĽ

2*87/(,($9 www.norconslut.no (,(1'200(5 7/)

M

 K

Ă&#x2DC;nsker d Ă&#x2DC;nske din n bed bedrift ĂĽ sstøtte ø em misjonen s onen og samtidig sam d g hand handle e til fornuftige o nu ge p priser. se Ta kon kontakt. ak V Vi

Tlf. 32 72 85 80 T Fax: 32 72 85 81 Fax www.k-p-e.no www k p e no E-mail: E ma kbg.papirengros@ kbg pap eng os@


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsk ønsker er og gi min månedlige gav gavee til: Innfødte Innf ødte Ev Evangelister angelister

kr. kr. _________ per måned

Mir acle Channel Miracle

kr. _________ per måned kr.

Brevkurs Br evkurs

kr.. _________ per måned kr

Kampanjer K ampanjer

kr.. _________ per måned kr

Hvor enhver størst Hv or det til enhv er tid er st ørst behov behov

kr. kr. _________ per måned

Engangsgave Engangsga ve

kr. kr. _________

Giroer Gir oer som blir tilsendt med Magasinet Eventuelle Ev entuelle beskjeder til TTroens roens Be Bevis: vis:

JJA A TTAKK! AKK! Jeg ønsk ønsker er å ben benytte ytte avt avtalegiro alegiro som bet betalingsform alingsform av min månedlige gav gavee til TTroens roens Bevis: Bevis: Beløpsgrense Beløpsgr ense per tr trekkmåned: ekkmåned: Hvis maks maks.. beløp ikke ikke fylles inn, vil beløpsgrensen beløpsgrensen bli satt til Kr Kr.. 5.000,- per tr trekkmåned. ekkmåned.

Mottaker Mott ak er

Mottakers Mott akers konto konto

TTroens r oens Bevis Be vis V Verdens er dens Ev Evangelisering angelisering

3080 30 08090

Beløpsgrense Beløpsgr ense per trekkmåned trekkmåned kr kr.. JJeg eg ønsker ønsker ikke ikke i varsel varsel i forkant forkant av av bet betalingen. alingen.

Belast min K Konto. onto.

(Trekkdato (T rekkdato den 22. i hv hver er måned)

KID-nr.. KID-nr ((KID KID FYLLES UT AV AV TROENS BEVIS)

Person P erson nr:

BRUK BL BLOKKBOKSTAVER: OKKBOKSTA OKKBOKST AVER:

Navn: Adresse: Adr esse:

Tlf:

Postnr./sted: P ostnr./sted:

Mob:

E-post: St ed/dato: Sted/dato:

Underskrift:

Send sv svarkupong arkupong til oss: Troens Troens Be Bevis vis Verdens Verdens Evangelisering, Evangelisering, Sarons Sarons Dal, 4480 Kvinesdal


DU KAN FÅ DIN EGEN EVANGELIST! Hva skal jeg gjøre?

Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte evangelist.

Hva vil jeg motta?

Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tar del i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har mye misjonstoff og andre interessante aritkler.

DU KAN FÅ DIN EGEN STEDSFORTREDER!

va skal jeg gjøre? med: Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Ta kontakt Innfødte Evangelister, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Bestem hvor mye+47 du 38 kan35gi75hver måned. Be regelmessig for Telefon 00. E-post: mail@troensbevis.no din innfødte misjonær.

OMog SKATTEFRADRAG va vil jegOPPLYSNINGER motta? Bilde vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. For gaver til Troens Bevis, 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at i Rapporterintill fra arbeidet din misjonær tar del i . Nyhetsbrevene Høsten samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altsåsom for hver ektefelle og er for Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, har mye misjonstoff norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, og andre interessante aritkler.

slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en a kontaktgang, med:tar vi vare Troens BevistilVerdens Evangelisering, IEM, på dette neste års innberetning. Du kanSarons oppgi Dal, dette på telefon: 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no Eller skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO

OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG


Din familie Her kan du rive ut siden... Her kan du rive ut siden...

Hilsen fra planetsjefen Hei! I skrivende stund har vi passert over 100 medhjelpere til Planetene, og jeg er skikkelig fornøyd. Selv om vi trenger ca 70 personer til, så tror jeg faktisk det løser seg – slik det gjør hvert år! Mange av medhjelperne har vært med år etter år, mens noen aldri har vært i Sarons Dal før, og er veldig spente. Det at vi får nye medhjelpere betyr jo også at det kommer nye folk til stevnet, og at nye mennesker får ta del i Troens Bevis sin drøm. Noen jeg kjenner, tok med brosjyren til smågruppa de går i, og foreslo at hele gjengen skulle bli med i år. Andre har spurt naboer og venner som ikke har vært der før, om de ikke skal legge en av ferieukene i Sarons Dal? Det sier seg selv at jeg alene ikke kan skaffe så mange medhjelpere, så tusen takk til alle som sprer det videre til sitt nettverk.

Her kan du rive ut siden...

Målet vi satte i fjor med 800 deltagere, virker faktisk ikke helt uoppnåelig. Snart 250 påmeldte allerede, og i dag er det 9 mai! Jeg kjenner det kiler litt i magen. Så mange forventningsfulle barn og ungdommer, så mye arbeid som enda gjenstår, så mange som får møte Jesus i løpet av denne uka… Jeg utfordrer deg til å bli med! Meld barna dine på Planetene (www.planeter.no), og meld deg selv som medhjelper! Velkommen til en uke med evighetsverdi=) Cecilie Nyland


Din familie

Visste du at... leir ikke kan overvurderes? Det barn og unge får med seg på en kristen leir, kan ofte gi større resultater en et år med søndagsskole og ungdomsmøte. SEND BARNA DINE PÅ LEIR!

Ditt liv er din tjeneste Hvor tror du at du er viktigst for Gud - blant unådde stammer i jungelen, på jobben eller hjemme hos din familie? Vi tror lett at det er det vi gjør utenfor hjemmet som er mest betydningsfullt. Det er først da vi tjener på ordentlig. Sannheten er at det er like viktig det du er og gjør hjemme som ute. Familien er din første og kanskje største tjeneste. Det er ingen andre arenaer vi har så stor innvirkning på andre menneskers liv som i familien vår. Mange forsøker feilaktig å gi oss inntrykket av at foreldre kommer langt ned på lista over “barnas autoriteter”. Sannheten er at det er mor, far og bestemor som fortsatt inntar de tre øverste plassene på lista. Dine barn vil derfor i stor grad “arve” dine verdier. Hvordan du lever hjemme og hvordan du klarer å vise barna dine hva du tror på er utrolig viktig om du ønsker å bringe dette videre til neste generasjon. Hva kan du gjøre? Hverdagen er full av muligheter til å vise hverandre kjærlighet og respekt. Lykke til med familielivet!

Visste du at... i fjor hadde planetene 170 frivillige medhjelpere! Det var ny rekord, og vi hadde det utrolig moro sammen. Vil du være medhjelper i år? Gå inn på www.planeter.no/medhjelper og send en søknad i dag!


Troens Bevis for 35 år siden Nå trengs det dugnadsarbeidere Etter Aril Edvardsen og misjonsskolens møtetur ser den finansielle situasjonen når det gjelder Sarons Dal-hallen meget lovende ut. Nå mangler det knapt 200 000 kroner på det som det vil koste for å få hallen i brukbar stand til stevnet. Disse resterende 200 000 tror vi at vi skal få inn under selve stevnet, ja mer til, - for fullførelsen av hallen. Men nå er det bare et rop som lyder fra Sarons Dal i innspurten før stevne: Dugnadsarbeidere, Dugnadsarbeidere, Dugnadsarbeidere! Etter planen begynner reisingen av buene omkring 3. juli og deretter legges taket på. Det kan gå, men det skal holde hårfint. Men samtidig som reisningen av hallen pågår, må det til et enormt oppryddingsarbeide. Veier, parkeringsplasser, reising av broen og meget mer skal utføres.

Trollmannens sønn ble evangelist Mange sjeler vinnes for Jesus på det mørke Ny Guinea Troens Bevis støtter fem vitner i den australske delen av New Guinea. Denne øya, som er den nest største i verden, trenger virkelig lyset fra evangeliet om Jesus Kristus. I urskogene i det indre av øya lever ennå noen stammer som driver med hodejakt. Ny Guinea er delt mellom Australia og Indonesia. Også i den indonesiske delen av Ny Guinea, underholder Troens Bevis innfødte evangelister. Evangelist Luluwai, som blir støttet fra Troens Bevis, er sønn av en trollmann. Før han ble frelst, visste han ingen ting om Gud. Hans far og hans onkel pleide å tvinge ham til å sove i nærheten av gravplassen for at han skulle komme i kontakt med de døde forfedrenes ånder. En dag traff han en evangelister som fortalte han om Jesus, og han omvendte seg og ble frelst. Ikke lenge etter kalte Gud ham til å forkynne evangeliet for sitt folk. Nå er han i virksomhet i landsbyene – forkynner evangeliet og holder bibelstudier og bønnemøter sammen med dem som er blitt frelst. Han kan fortelle sitt folk at ikke noen slags trolldom eller hekseri kan gi evig liv eller helbrede fra sykdom. Jesus er deres eneste svar. Rapporten forteller hver måned at folket samler seg for å lytte til evangelistenes ord, og mange sjeler tar imot Jesus som sin frelser. Gud virker med og stadfester Ordet, idet Han griper inn og helbreder syke som svar på bønn. Troens Bevis juni 1976 TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

23


Misjonsnytt Bønnekampanje for savnede barn i Sør-Asia 45 tusen barn forsvinner hvert år i India.

Ifølge FN blir det handlet med 1 million barn i Asia hver eneste dag. I India blir 45 tusen barn meldt savnet hvert år. I tillegg er det flere tusen som er forsvunnet som aldri blir rapportert til myndighetene.

Bente Rognmo Thakre

Barn i Sør-Asia forsvinner av mange forskjellige årsaker. Noen blir kidnappet av fremmede og tvunget til å arbeide. Andre blir solgt inn i sex industrien eller til andre familier som hushjelp. Noen barn har ganske enkelt rømt hjemmefra eller var tvunget til å forlate hjemmet etter at tap av foreldre eller en ny stefar i familien. India har det største antallet fattige og sårbare barn i hele verden. Neste 44 millioner bor på gatene som tiggere. Millioner er foreldreløse. Andre kan være barn til fremmedarbeidere, kommersielle sex arbeidere eller fanger. Tusener er også barnesoldater som er tvunget ut i krig. Tusener av barn på Sri Lanka ble tvunget til å slåss for opprørsgrupper i borgerkrigen med Tamil soldatene. Det triste er at det er mange som står klar til å utnytte disse sårbare barna. En av de vanligste måtene er å tvinge barna inn i den voksne arbeidskraften. Hvordan be for dem: Selv om foreldrene til disse barna kanskje ikke vet hvor de er, vet vi at Gud har omsorg for dem og vet hvor de

er. Følgende punkt beskriver noen av deres bønne behov: - Be for at barna skal bli reddet, gjenforent og akseptert tilbake i familiene sine. - Be for misjonærerne og organisasjoenene som forsøker å hjelpe dem - Be for de fysiske behovene til barna. De fleste får ikke nok å spise, og arbeidet kan ofte være så tungt at de unge kroppene deres blir ødelagt. - Be for jenter og gutter som er tvunget til å jobbe i sex industrien. Be om at bordellenes eiere og kunders gjerninger skal komme ut i lyset og at Jesus kjærlighet skal gjennomtrenge disse mørke stedene. - Be for en radikal endring i Asia slik at borgere i disse landene vil kreve en slutt på profittering og utnyttelse av barn. Kilde: Charismamag.com Rune Edvards en har vært i ns trumental i å s tarte opp ar bei d s om hj el per uts atte barn gj ennom den humanitære organis asj onen Di na Stiftels en. Les mer om Di na Sti ftel s en s i tt arbei d på di nas ti ftel s en.no

Honningjegeren

Bente Rognmo Thakre

En honningjeger i Paraguay må velge mellom stammekulturen og troen på Gud da tragedien rammer.

Høyt oppe i treet strakte La’eenis seg langt ut på en gren mens han med mange års dyktighet klamret seg fast i stammen med føttene. Han gav honningkuben som hang i en gren lengre oppe ett godt slag med stokken sin. Men denne gangen mistet han balansen. Den gamle honningjegeren falt ned med ett brak gjennom grenene og landet forslått på bakken. 24

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

”Ta meg hjem”, hvisket La’eenis til barnebarnet sitt som kom løpende. Så besvimte han. Det å være fysisk sterk er høyt verdsatt blant Manjúi folket i Paraguay. Det er kilden til stolthet og egenverd. Så dersom en syk eller skadet person tror at det er en mulighet for at han kanskje dør eller ikke klarer å underholde familien sin, resignerer han seg til sin


håpløse skjebne, holder opp å spise og drikke, og tilslutt dør. Så mens hans bekymrede familie stelte og passet på han, begynte den hardt skadete Manjúi mannen å følge kulturen sin. Men La’eenis er også en troende og følger Jesus. Misjonærer hadde kommet for flere år siden og tålmodig lært Manjúi folket om Bibelen. De viste stammefolket hvordan Gud hadde virket både i verden og gjennom mennesker fra tidens begynnelse. Og de forklarte hvordan han sendte sin sønn, Jesus Kristus, som villig gikk i døden for alt det gale de noen gang hadde gjort. Og dette budskapet forandret La’eenis liv. Nå var det hans 21 år gamle barnebarn som sørget for at han ikke glemte det. Han satt på en matte og holdt bestefarens hode omsorgsfullt i fanget sitt. Mens han strøk han varsomt over håret, minnet han La’eenis på at det var Bibelens Gud, ikke skjebnen, som var i kontroll over både kvaliteten og lengden av livet. Han minnet han om at Guds omsorg, Hans godhet, Hans suverenitet og Hans plan – Hans perfekte plan. Men mest av alt minnet han sin bestefar om at livets

Honningjegeren i Paraguay som ble hardt skadet i ett fall. gode dager ikke kom fra honningen, men fra Gud som har skapt honningen. Og den gamle honningjegeren hørte på sannheten, husket kilden til håpet hans og bestemte seg for å leve. kilde: Tribal Beat field news

David Wilkerson omkom i bilulykke

Bente Rognmo Thakre

Onsdag 27. april ble David Wilkerson, grunnlegger av Teen Challenge, drept i en frontkollisjon med en traktor i Texas.

Det var 8. februar 1958 at David Wilkerson følte at Gud talte til han om å bruke kveldene til å be istedenfor å se kveldens siste TV-program, ”The Late Show”. På det tidspunktet var han pastor for en menighet på landet i delstaten Pennsylvania. To uker og to dager senere, under bønnestunden på kvelden, følte han seg ledet til å ta opp Life Magazine fra 24. februar, 1958. Han begynte å gråte da han så en tegning på side 30 av syv medlemmer av Dragon gjengen som var tiltalt for drapet på den 15 år gamle polio rammede Michael Farmer. David Wilkerson følte at Guds ånd sa til han,

“Gå og hjelp de guttene.” Selv om Wilkerson aldri hadde vært i New York, David Wilkerson ble 79 møtte han opp i rettssalen år gammel. tre dager senere der gjengmedlemmene stod tiltalt. Dommeren kastet Wilkerson ut på gaten, men fotografer fikk tatt bildet hans, noe som gjorde at han ble gjenkjent av gjengmedlemmer når han vitnet i gatene. Den sene timen med bønn åpnet opp tjenesten til Teen Challenge som David Wilkerson fikk grunnlegge. Han fulgte Guds kall, og hver dag opplever rundt 24 000 menn og kvinner frelse og rehabilitering ved Teen Challenge sentere rundt om i hele verden. I 1987 startet David Wilkerson Times Square Church i New York. Han har også skrevet over 30 bøker, deriblant Korset og Springkniven, boken som gjorde historien til gjenglederen Nicky Cruz verdenskjent. David Wilkerson ble 79 år gammel og bodde med sin kone i New York. Han har fire barn og 11 barnebarn.

Korset og Springkniven. Den mest kjente av David Wilkersons over 30 bøker. TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

25


ens Bevis eidet for ngeliet.

   0

o

vüre faste støttepartnere

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2010

Tlf. 51 60 16 62 UJOHTPNIBSTLKFEEJMJWFU%FU www.manuellterapeuten.no GJOOFTGPSLZOOFSFTPNIBSTLSFWFU Ganddal Terapi & Trening CÂ&#x201C;LFSPHIPMEFSTFNJOBSFSNFE Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOEFUBMKFSUFCFTLSJWFMTFSBWGPSCBO Skogsmaskiner A/S bĂĽde i Songdalen og v/OFMTFSPHIWPSEBONBOLBOCMJGSJ Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG GSBEJTTF+FHIBSHPEFOZIFUFS"MM FOGPSCBOOFMTFCMFCSVUUJ+FTVEÂ&#x201C;EPH Skogsmaskiner A/S TrafikklĂŚrer: Jan Noreid ANNONSE v/PQQTUBOEFMTF%BWJUPLJNPU+FTVT Fred Olsen 4745 Bygland Mobil:PLASS! 922 14 419 LEDIG TPNWĂ&#x152;SGSFMTFSLPNWJJOOVOEFS Velkommen innom Vi utfører WFMTJHOFMTFO PHJOHFOUJOHLBO Kontor: 38 10 04 00 ANNONSE GPSBOESFFMMFSUJMCBLFLBMMFEFU+FTVT Vi KONTAKT selger PLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77

MED som hater dere, og be for dem som VĂ&#x2026;RE FASTE SAMARBEID STĂ&#x2DC;TTEPARTNERE! VELSIGNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og for(VEIBSWFMTJHOFUPTTJ,SJTUVT følger dere.â&#x20AC;?1Ă&#x152;EFOOFNĂ&#x152;UFOLBOWJ Teorikurs MFWFJWFMTJHOFMTFOPHTBNBSCFJEF VĂ&#x2026;RE FASTE +FTVT%FOOFWFMTJHOFMTFOFSGSB STĂ&#x2DC;TTEPARTNERE! (VETTJEFQFSNBOFOU PHEFOFS NFEEFOJWĂ&#x152;SFMJW f

Tlf. 909 84 834

Tlf. 909 84 834

UJMHKFOHFMJHQĂ&#x152;FUIWFSUPNSĂ&#x152;EF iE Ă&#x2026; JWĂ&#x152;SFMJW0GUFCFSWJ(VEPNĂ&#x152; JESUS ER VELSIGNELSEN. Utleie B RĂĽdgivning - Design - F Foto ogalleri, to - F Førtrykk ørtrykk Trykk T +FTVTFSWFMTJHOFMTFOJEJUUPHNJUU - Ferdigjøring - Distribusjon HKÂ&#x201C;SFEFUIBOBMMFSFEFIBSHKPSU konsertlokaler, studio, kafĂŠ- og undervisningsrom PHWJCFSIBNPNĂ&#x152;HJPTTEFUIBO MJW PH)BOFSWFMTJHOFMTFOIFMF g www.kulturkvartalet.info Utleie BMMFSFEFIBSHJUU%FUGÂ&#x201C;SFSMFUUUJM WFSEFOCFIÂ&#x201C;WFS%FTTWFSSFFSEFU d konsertlokaler, studio, galleri, kafĂŠ og undervisningsrom TFMWTUSFWPHFHOFHKFSOJOHFS FOUFO BMUGPSNBOHFJSSJUFSUFPHOFHBUJWF Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no -efjor Trøngsla T røngsla 9, 4400 Flekk d / tlf 38 Flekkefjord 32 69 69 / www.heglandtrykk.no pos Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info EFUFSJMPWJTLGPSNFMMFSJLBSJT LSJTUOF%FFSTJOUFQĂ&#x152;HSVOOBW www.kulturkvartalet.info NBUJTLGPSN"MMSFMJHJPOHĂ&#x152;SVUQĂ&#x152; TZOEFOPHHBMTLBQFOJWFSEFO PH BUWJNĂ&#x152;HKÂ&#x201C;SFCFTUFNUFUJOH GÂ&#x201C;MHF EFBOLMBHFSNFOOFTLFOFQĂ&#x152;HSVOO - Kultur i sentrum av Sarpsborg Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info CFTUFNUFSJUVBMFS FMMFSCFCFTUFNUF BWEFSFTHKFSOJOHFS+FHTJFSJLLF CÂ&#x201C;OOFSGPSBU(VETLBMCMJGPSOÂ&#x201C;ZE BUWJTLBMWÂ?SFFOJHFJBMUFMMFS NFEPTT4BOOLSJTUFOUSPFSNPUUtleie BLTFQUFSFBMU NFOKFHUSPSBUWJ TBUU(VEFSGPSOÂ&#x201C;ZENFEEFUTPN konsertlokaler, studio, galleri,TLBMMJHOF+FTVT7FSEFOCFIÂ&#x201C;WFS kafĂŠ og undervisningsrom +FTVTIBSHKPSU PHQĂ&#x152;HSVOOBWEFU JLLFGPSEÂ&#x201C;NNFOEFLSJTUOF NFO IBSIBOWFMTJHOFUPTT NFOOFTLFOFPNLSJOHPTTCFIÂ&#x201C;WFSĂ&#x152; www.kulturkvartalet.info 7JFSWFMEJHPQQUBUUBWĂ&#x152;CMJWFM NÂ&#x201C;UFNFOOFTLFSTPNFMTLFSEFN - Kultur i sentrum VCFUJOHFU+FTVTIBUFUTZOEFO NFO av Sarpsborg TJHOFU PHEFUCMJSMFUUGFJMGPLVT Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info 7JFSWFMTJHOFU PHEFUWJCÂ&#x201C;SWÂ?SF FMTLFUEFTUPNFSTZOEFSFO7JLBO PQQUBUUBWFSBUEFOOFWFMTJHOFMTFO TQÂ&#x201C;SSFPN(VETWFMTJHOFMTFFMMFS TLBMWJEFSFUJMBOESF0WFSBMUSVOEU GPSCBOOFMTFIWJMFSPWFSNFOOFTLF PTTGJOOFTEFUNFOOFTLFSTPN Utleie IFUFO +FHFSHMBEGPSBU#JCFMFO konsertlokaler, studio, galleri, kafĂŠ og undervisningsrom CFIÂ&#x201C;WFS(VETWFMTJHOFMTFNJEUJ HJSFUUUZEFMJHTWBSâ&#x20AC;?For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 19 fax: 37 25 37Seg 01 IWFSEBHFOTLBNQFSPHQSPCMFNFS Kristus og forlikte verden med www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad (VEIBSWFMTJHOFUPTTNFEFO Selv, sĂĽ Han P.b. ikke tilregner dem IFOTJLU BUWJTLBMWÂ?SFFOWFMTJH overtredelsene deres, og har lagt - Kultur i sentrum av Sarpsborg -lloyd@primainvest.no Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info OFMTFGPSBOESF7FMTJHOFMTFFSPHTĂ&#x152; ord ned i ossâ&#x20AC;? wWĂ&#x152;SUTUFSLFTUFWĂ&#x152;QFOwJQSÂ&#x201C;WFMTFS ,PS (VETWSFEFPWFS Kjøper forretningsbygg, -prosjekter og -tomter PHNPUTUBOE#JCFMFOPQQGPSESFS TZOEPHBMMGPSCBOOFMTFSBNNFU PTTUJMĂ&#x152;PWFSWJOOFEFUPOEFNFE +FTVT%FOTUÂ&#x201C;STUFWFMTJHOFMTFOWJ EFUHPEF3PNFSOFTJFS LBOHJNFOOFTLFSFSĂ&#x152;HJEFN+FTV â&#x20AC;?Velsign ,SJTUJFWBOHFMJVN i E Ă&#x2026; dem som forfølger dere, velsign B og forbann ikke!â&#x20AC;?, og Jesus sier i Matteus 5:44:â&#x20AC;?Men Jeg sier dere: Ă&#x2026; fiender, velsign dem som i gE deres Elsk B d forbanner dere, gjør godt mot dem

x

A

rvedeler merker. utvalg i saksler, raler og du i vĂĽr 2 sider. r kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse pĂĽ rygg- og nakkelidelser

VĂ&#x2026;RE FASTE STĂ&#x2DC;TTEPARTNERE! HOGST/FRAMIBSHKPSU kontorrekvisita, leker, gaveVi utfører TROENS BEVIS. +FHIBSPHTĂ&#x152;IÂ&#x201C;SULSJTUOFVUUBMF ar tikler, fotoutstyr mm. BUwdet er sannelig ikke rart atA/S den FOKJĂ&#x2DC;RING Skogsmaskiner KONTAKT HOGST/FRAMmannen fikk hjerteinfarkt, et slikt v/ Olsen 4745kristen Bygland Vi har ogsĂĽ BEVIS. diverse avFred tømmer, tømmer samt TROENS LEDIG dĂĽrlig liv som han leverw%FUUFFS musikk og film, blant andre KJĂ&#x2DC;RING graving. GVMMTUFOEJHGFJM(VETLJMMFSJLLF Tlf. 909 84 834 Bill Gaither og Evangeliske ANNONSE QĂ&#x152;TUPSFFMMFSTNĂ&#x152;TZOEFS PHIBO

Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 M

av tømmer, sanger i sør.

M

samt

VĂ&#x2026;RE FASTE STĂ&#x2DC;TTEPARTNERE! Vi utfører Tonstad Foto HOGST/FRAMog Papir as

Tlf.KJĂ&#x2DC;RING 909 84 834 av tømmer, samt graving.

HOGST/FRAMKJĂ&#x2DC;RING

f

f

A

HJORTHAUG Vi SIGBJĂ&#x2DC;RN selger datarekvisiter,

Velkommen V elkommen kontorrekvisita, leker, gaveTlf. 51 60innom 16 62

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse pĂĽ rygg- og nakkelidelser

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no Velkommen innom og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING T Tonstad onstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Vi selger4440 datarekvisiter, TROENS BEVIS Tonstadhallen, TONSTADPĂ&#x2026; kontorrekvisita, gaveas00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35leker, 75

f i

B

E

Ă&#x2026;

x

g d

f i

B

E

A

ar tikler, fotoutstyr mm. TTonstadhallen, onstadhallen, 4440 TONSTAD TONSTAD Tlf 38 04 55, tonfot@online.no Vi37har ogsĂĽ diverse kristen musikk og film, blant andre Velkommen innom Bill Gaither og Evangeliske

g d

A

ar tikler, fotoutstyr mm. www.manuellterapeuten.no Vi selger datarekvisiter datarekvisiter,, Ganddal Terapi & Trening Vi har ogsü diverse kontorrekvisita, lekerkristen leker, , gaveLundegeilen 4323 Sandnes musikk og film, 10, blant andre ar tikler, tikler , fotoutstyr mm. Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har ogsü diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51 60 16 62 sanger i sør sør.

x x

A

PLASS! HKFOHKFMEFSPTTJLLFFUUFSWĂ&#x152;SF graving. NJTHKFSOJOHFS+FTVTUPLBMMTZOE PHTUSBGGQĂ&#x152;LPSTFU PHEFOFOFTUF SIGBJĂ&#x2DC;RN HJORTHAUG KONTAKT TZOEFOTPNTLJMMFSFUNFOOFTLF FO Skogsmaskiner A/S GSB(VE FSBUEFJLLFUSPSQĂ&#x152;)BN Fysioterapeut/ BEVIS. v/TROENS Fred Olsen 4745 Bygland %FUTBNNFHKFMEFSGPSIPMEFUUJM LEDIG SIGBJĂ&#x2DC;RN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD *TSBFM%FUFSEFTPNIFWEFSBUEFU Tlf 38 37ANNONSE 04 55, tonfot@online.no Fysioterapeut/ LBOBMESJCMJWFLLFMTFJFUMBOEIWJT Spesialkompetanse pĂĽ JLLFOBTKPOFOWFMTJHOFS*TSBFM%FU PLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser FSTFMWTBHUSFUUĂ&#x152;WFMTJHOF*TSBFM Vi utførerpĂĽ NFOCĂ&#x152;EF#JCFMPHLJSLFIJTUPSJF Spesialkompetanse WJTFSMJLFWFMBUFOTMJLQĂ&#x152;TUBOECMJS Tlf. 51 60og 16 62 KONTAKT ryggnakkelidelser GFJM1Ă&#x152;USPTTBWVHVEFMJHFSFHJNFS www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. IBS(VETWFSLHĂ&#x152;UUGSBN(VET Ganddal Terapi & Trening SIGBJĂ&#x2DC;RN HJORTHAUG Tlf. 51 60 16 10, 62 4323 Sandnes WSFEFSBNNFU+FTVT)BOCMFGPS Lundegeilen www.manuellterapeuten.no CBOOFUGPSWĂ&#x152;STLZME%FSGPSFSWJ av tømmer, samt Fysioterapeut/ Ganddal Terapi & Trening LBMUUJMĂ&#x152;WFMTJHOFBMMFNFOOFTLFS Manuellterapeut graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes %FUUFHKÂ&#x201C;SWJBMMFSNFTUWFEĂ&#x152; GPSLZOOFFWBOHFMJFU NFOPHTĂ&#x152; Spesialkompetanse pĂĽ HKFOOPNWĂ&#x152;SFMJWJIWFSEBHFO JPSE Velkommen innom PHHKFSOJOH rygg- og nakkelidelser

g

Ă&#x2026;

x

19

19


Slik jeg ser det! Gjort er gjort Denne gang:

Arnfinn Clementsen,

manifestasjoner, og igjen blir det mye strev, og ikke minst feil fokus. Hva gjør Gud i dag? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt spørsmålet, og fått like mange svar. Vi tror på en levende Gud som handler og griper inn i historien og i menneskers liv, men likevel røper spørsmålet feil fokus. Svaret blir ofte en eller annen ”bølge” som er på gang et eller annet sted i verden. Og bølgen flytter seg stadig fra by til by og fra sted til sted! Selvsagt har mange ærlige mennesker opplevd store ting og blitt inspirert i ulike sammenheng over hele verden. Gud er ikke avhengig av tid og sted. Det er også viktig for oss med modeller og forbilder, spesielt når disse fører an i å vinne mennesker for himmelen og bygge livskraftige og voksende menigheter. Menighet og menneskers frelse er Guds plan til alle tider, og hvis vi skal være med i ”det Gud gjør” må det være vår agenda! Vi må ha rett fokus Vårt største behov er ikke å se hva Gud gjør, men hva Jesus har gjort. Det Jesus gjorde fortsetter å virke gjennom Guds Hellige Ånd og hans kirke. Det Gud gjør i dag er rett og slett det som allerede er gjort. Ingen ting behøves å legges til eller trekkes fra. Gjort er gjort og nok er nok! Jeg tror det er grunnen til at Paulus i Efeserbrevet ikke ber om at Gud skal gi menigheten noe mer eller gjøre noe spesielt for dem, men han ber om at de skal få se hva Jesus allerede har gjort! Uansett hva behovet er, ligger svaret i det som Jesus har gjort. En større åpenbaring av det som Jesus har gjort kommer til å forløse det vi lengter etter og ofte strever for å få tak i. All religion handler om å gjøre Levende kristendom handler om det som er gjort. Religionen har to grunnleggende mål. Det ene handler om hva vi må gjøre for å bli frelst, og det andre handler om hva vi må gjøre for å få Gud til å gjøre noe. Jeg ser to grøfter. Det ene er det loviske og formalistiske som alltid har stått imot Den Hellige Ånds liv og gjerning. Man blir aldri ferdig med det religiøse strevet, og folk holdes nede i fordømmelse og usikkerhet. Guds nærvær blir en subjektiv følelse i stedet for en stabil sannhet. Det andre er en type mystisisme og en følelsesbetonet kristendom hvor man hele tiden venter på at Gud skal gjøre noe og at Den Hellige Ånd skal komme. Dette fører til en overbetoning på opplevelser og

Gjort er gjort I lovsang og bønn hører vi ofte: Kom Gud! Kom Hellige Ånd! Dette skaper både en feilaktig teologi og et feil fokus. Den Hellige Ånd bor i oss. Gud bor i sin menighet. Han kan få mer rom, og vi kan lære å høre hans stemme tydeligere. Vi kan oppfylles mer av hans kraft og nærvær, og samarbeide mer med ham i hverdagen. Men hvis jeg som en kristen hele tiden skal be han komme og gjøre noe, og hele tiden la mine subjektive følelser bestemme når han er der, er jeg på feil spor. Det handler ikke om å gjøre eller føle, men det handler om det som er gjort! Gjort er gjort, og godt er det! TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

27


Biologisk informasjon

Kjel J. Tveter

ORIGO NORGE

Cellens aktivitet styres etter informasjon All aktivitet i enhver celle i kroppen vår er styrt fra informasjon som finnes i arvestoffet vi alle har fått fra våre foreldre. Arvestoffet utgjøres av DNA. I en enkelt celle er det like mye informasjon som vi kan finne i 100 tykke leksikonbøker. Det er så overveldende at vi må passe oss så vi ikke blir så blaserte at vi mister vår evne til å undres over livet. Koder DNA- språket eller livets språk sammenliknes best med en moderne datamaskin. Vi mennesker kan motta informasjon ved å lese og høre. Det kan ikke en celle. Den mottar beskjed i form av koder. På samme måte som murstein er byggesteiner for et murhus, er aminosyrer byggesteiner for proteiner som vår kropp består av. I et murhus er mursteinene like, fordi de er produsert på samme måte. Aminosyrene er derimot ulike. Det er 20 forskjellige slike aminosyrer som bygger opp proteinene. Siden alle mursteiner har samme form og størrelse, er det ingen bestemt måte å plassere dem på i det nye bygget. Med aminosyrer er det annerledes. De må komme i helt riktig rekkefølge. Det blir som et puslespill hvor bare de rette delene passer inn. Et protein kan sammenliknes med et perlekjede hvor aminosyrene utgjør perlene. For eksempel består hemoglobin av 574 aminosyrer. For å få et nytt fungerende hemoglobin molekyl må de 20 aminosyrer ha sin helt bestemte plass. Blir rekkefølgen gal selv av en enkelt aminosyre, blir det ikke et fungerende hemoglobin molekyl som dannes. Puslespillet går ikke opp. Hemoglobin er jo livs-

Kjell J. Tveter (f. 1936) Cand. med. Universitetet i Oslo 1961 Dr. med. Universitetet i Oslo 1970 Spesialist i Generell Kirurgi 1973 Spesialist i Urologi 1975 Professor i kirurgi og urologi i nærmere 23 år, hvorav 18 år ved Urologisk avdeling Ullevål Sykehus kombinert med avdelingsoverlegestilling. Interessefelt: prostatas fysiologi og sykdommer, urologiske kreftsykdommer og rekonstruktiv urologi. Har deltatt i utformingen av nordiske behandlingsprotokoller for kreft i prostata, testikler og nyre. Har ca. 120 vitenskaplige publikasjoner. Er nå pensjonist. Bor i Fredrikstad.

nødvendig for oss, siden det transporterer oksygen ut til alle celler. Og får ikke cellene oksygen, blir de kvalt og dør. Derfor må produksjonen av hemoglobin- og av alle de andre 100.000 proteiner vi består av - skje på helt riktig måte. Oppskriften til alle proteiner og derfor også hemoglobin, ligger i DNA i cellekjernen. Oppskriften er bygd opp av de fire ”bokstaver” – A – C – G – T som utgjør livets alfabet. Forskere har funnet ut at tre på hverandre følgende bokstaver er bestemmende, og utgjør en kode. Hele oppskriften i DNA blir kopiert og sendes deretter til proteinfabrikken som ligger utenfor kjernen. Der blir koden oversatt og tolket på rett måte. Som et eksempel på en slik kode kan nevnes at ”bokstav”28

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011


rekkefølgen ACA koder for aminosyren threonin, mens GCG koder for aminosyren alanin og CGA koder for arginin. Nå kjenner vi koden til alle de 20 aminosyrene som kroppen bruker og trenger. Men det gjør også proteinfabrikken! Derfor er den i stand til å bygge opp et nytt protein slik at rekkefølgen av hver aminosyre blir helt riktig. De som oppdaget denne genetiske koden, fikk Nobelprisen. Beskjeder må forstås Siden DNAs informasjon befinner seg inne i kjernen, mens produksjonslokalene befinner seg på utsiden av kjernen, må produksjonslokalene eller fabrikken, være i stand til å forstå den beskjeden som kommer fra DNA. DNAs språk forstås altså av fabrikken. Den eneste fornuftige forklaring på det, er at den Intelligens som laget DNA språket, også har utstyrt proteinfabrikken med evne til å forstå DNA språket. Beskjeden fra DNA kommer i form av koder som beskrevet. Det blir ingen overføring av informasjon hvis en kineser snakker med en nordmann som ikke forstår kinesisk. Begge må snakke det samme språket for at samtalen skal bli meningsfull. Så vi kan si at DNA og proteinfabrikken kommuniserer med letthet - fordi de har samme designer. Fra oppskrift til gjennomføring Mens DNA inneholder oppskriften på et protein, er proteinfabrikken i stand til å utføre det oppskriften sier. En slik informasjonsoverføring som begynner med en oppskrift og slutter med den praktiske gjennomføringen kaller vi en biologisk algoritme. Algoritmen for proteinproduksjon har følgende trinn: 1. 2. 3. 4. 5.

Oppskriften ligger i DNA som en kode. Kopiering av koden Sending av denne kodete beskjed. Tolkning av koden (av proteinfabrikken). Praktisk utførelse.

Rekkefølgen kan ikke endres, og algoritmen kan ikke gå den motsatte veien. Det betyr at proteiner ikke kan gi opphav til DNA.

Vi mennesker kjøper en oppskrift for eksempel på en Marius genser, eller får en oppskrift av en venn eller slektning. Vi kan legge oppskriften bort, og ta den fram når vi har tenkt å begynne å strikke. En biologiske algoritme virker annerledes. Så fort DNA koden aktiveres i form av at oppskriften kopieres, så forløper hele prosessen fram til ferdigstillelse av produktet. Hele prosessen gjennomføres fortløpende når den først er startet ved at oppskriften blir kopiert eller avlest. En algoritme kan derfor defineres som en oppskrift som blir iverksatt. Kan ikke oppstå av seg selv En slik biologisk algoritme forutsetter en intelligens. Den kan ikke oppstå av seg selv. Den er formulert. Algoritmen for proteinsyntese involverer mer enn 100 proteiner for selve kopieringen av oppskriften. Likeledes er mer enn 100 proteiner nødvendige for å produsere proteiner. Uten biologiske algoritmer blir det ikke liv. Uten liv blir det heller ingen biologiske algoritmer. Den inorganiske natur har ingen informasjon i form av algoritmer, og er derfor ute av stand til å styre det biologiske liv. Darwinismen forklarer alle biologiske fenomener som resultat av fysiske eller kjemiske reaksjoner som gjelder for den inorganiske natur. Men fysiske og kjemiske lover kan ikke gi opphav til biologiske algoritmer, og kan derfor aldri være årsak til de algoritmer som livet er avhengig av. Biologiske algoritmer er prudukter av en Intelligens som Darwinismen fornekter.

TROENS TROENS BEVIS BEVIS MAGASIN MAGASIN JUNI JUNI 2011 2011

29 29


Lisa Bør Børud ud spilte spilte inn m musikkvideo usikkvideo En spesiell begivenhet begivenhet ffant ant sted sted på Dinasent Dinasenter Dinasenteret eret er et i Goma da Lisa Børud fra fra Grimst Grimstad ad spilte spilte inn Geir Ingar Egelenad Med Dina selv og Lisa Børud i ho hovedrollen, vedr edrollen, ollen, og alle jenjenttene ene på senteret senter eret et som statister, statister er,, ble det gjor ak til gjortt oppt opptak en m usikkvideo på Dinasenteret Dinasenter eret et tidlig i vår. vår. musikkvideo En spesiell begiv enhet, og ikk e bare bare ffor or jentene jentene i Goma. begivenhet, ikke FFor or det er ikk e hv erdagsk er dagskost at en norsk tentenikke hverdagskost åring

rreiser eiser til K ongo for for å lage musikkvideo! musikkvideo! Kongo - Nei, det er vel vel kanskje kanskje ikk e mange norsk e ar tister som ikke norske artister har fått gjor akspause. gjortt det, smiler Lisa i en oppt opptakspause. - Det er v eldig spesielt, og v eldig annerledes veldig veldig annerledes.. Men jeg synes det går kjempebra, kjempebra, og det er v eldig gøy gøy å være vær ære e veldig sammen med jent ene her. her. Vi har det v eldig gøy, gøy, både jentene veldig under og ett er oppt akene. etter opptakene. Engasjer Engasjertt Lisa Børud har lenge v ært oppt att a v Dina Stift elsen. vært opptatt av Stiftelsen. Sørlandskirken Sørlandskirk en i Arendal, Arendal, som hun hun er en del av, av, har samlet inn penger til jent ene i Kongo Kongo i flere flere år jentene år.. Og da n ye sanger skulle skrives skrives til den nye nye CD-en, ville h un nye hun gjerne ha med en sang om ttemaet. emaet. Bestefar Bestefar Arnold skre skr ev teksten, teksten, og pappa Thomas Thomas melodien. Vivian skrev TTrommestad, rommestad, som som e enninne m ed m amma Elin Elin err v venninne med mamma Børud, har flere flere turer turer bak seg til Kongo K ongo. Da hun hun hørte hørte Kongo. 30

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

sangen, ment e h un absolutt at det bur de spilles inn mente hun burde en m musikkvideo usikkvideo på sent eret. er et. Og slik begynt e snøbal senteret. begynte snøbal-len å rulle ar nok litt skeptisk sk eptiske i begynnelsen på å rulle.. - Vi v var skeptiske sende Lisa ned dit, fforteller orteller Elin Børud. - Men dett ev ar dette var noe Lisa selv virkelig virkelig ønsk et så st erkt, og når Vivian ble ønsket sterkt, med v ar det egentlig avgjort. avgjort. Dina Stift elsen har opp var Stiftelsen opp-flere år att Lisa i flere amilien har v ært engasjer år,, ja hele ffamilien vært engasjertt tatt i arbeidet. Så dett ev ar en flott m ulighet, fforteller orteller Elin. dette var mulighet,

- Utr olig opplevelse opplevelse Utrolig o hektisk e oppt aksdager i Goma. Det Men det ble tto hektiske opptaksdager v ar mange scener som skulle i boks, boks, og utallige utallige var tagninger før før det satt som det skulle ak ble tagninger skulle.. Oppt Opptak gjort i matsalen, på skolen skolen og under lek. gjort Innimellom ttagningene agningene ble det også tid til litt male male-arbeid. FFor or Lisa v ar også en del a v et dugnadst eam var av dugnadsteam som v ar i Kongo Kongo for for å arbeide på senteret. senter eret. et. - Det har var v ært en utrolig utrolig opple velse å v ære her, her, og møt e Dina vært opplevelse være møte og de andr e jent ene som jeg har hør ye om, fforor-or andre jentene hørtt så m mye tteller eller Lisa. - P å mange måt er har det v ært annerledes På måter vært enn jeg fforestilte orestilte meg antastisk å se hv or godt meg.. Men ffantastisk hvor jent ene blir ttatt att v are ar e på! jentene vare - Nytt er å hjelpe Nytter Den fferdige erdige videoen k an du se på dinastift elsen.no. kan dinastiftelsen.no. FFor or Elin Børud og rresten esten av av ffamilien amilien v ar det en st erk var sterk opple velse å se det fferdige erdige rresultatet. esultatet. - Vi gråt gråt alle opplevelse mann! Det v ar spesielt st erkt å se Lisa sammen med var sterkt Dina. Tror Tror også turen turen har betydd m ye ffor or Lisa selv, selv, og mye h un v ar utrolig utrolig glad ffor or oppholdet der nede hun var nede.. Dina Stift elsen gjør et fantastisk fantastisk arbeid! Å se håp, håp, og at Stiftelsen det n ytter å hjelpe, hjelpe, midt i så mye mye elendighet, det gjør nytter noe med oss avslutter Elin Børud. oss,, avslutter


på Dinasent Dinasenteret eret

n video til den populære populære sangen om Dina, som v var ar ett a av v sporene sporene på hennes siste siste CD CD..

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

31


TTeam eam fr fra a Island ga gav v Dina-jent Dina-jentene ene

Et tteam eam på 13 fra fra Island besøkt besøkte en nylig ylig Dinasent Dinasenteret eret er et i Kongo K Kongo. ongo. Der kjøpt kjøpte e de k kyllinger, yllinger,, satte yllinger satte mest oppm untret på slutt en a v oppholdet, barna v ed Dinasent eret er et eller tteamet eamet fra fra Islan oppmuntret slutten av ved Dinasenteret

Bente Rognmo Thakre

I mars rreiste eiste et tteam eam på 13 personer fra fra Island til K Kongo ongo sammen med Helge Flat øy. De flest ea v dem v ar ele ver Flatøy. fleste av var elever v ed en bibelskole bibelskole i Re ykjavik. Med på tteamet eamet v ar også ved Reykjavik. var TTroens roens Be vis sin innf ødte e vangelist på Island, Olafur Bevis innfødte evangelist Zophoniasson og hans k one Erdna. Erdna. kone

Etter en 10 timers flytur fra Amsterdam til Rwanda kjørte teamet over grensen til Goma i Kongo. Med i opplegget v ar en fire fire dagers møtekampanje møtekampanje i samar samar-var beid med lok ale menighet er. Selv om det ble en min lokale menigheter. min-dre dr e møt eaksjon enn fførst ørst planlagt, ble150 mennesk mennesker er møteaksjon frelst. fr elst. De får nå oppf ølging gjennom TTroens roens Be vis sitt oppfølging Bevis bre br evkurs ”Det Ny e Liv .” brevkurs Nye Liv.” TTeamet eamet fra fra Island v ar innkvartert innkvartert på Dinasent eret er et og var Dinasenteret fikk derf or tilbringe m ye tid sammen med jent ene som derfor mye jentene bor der or å hjelpe sent eret er et med en ffast ast kilde til mat der.. FFor senteret og egg kjøpt e de kyllinger kyllinger og satt e opp hønsenetting kjøpte satte hønsenetting.. De ttok ok også del i oppga vene som jent ene på sent eret oppgavene jentene senteret har,, og v har ar sammen med dem så m ye som m ulig. var mye mulig. - FFør ør vi reist rreiste eiste til Kongo Kongo fikk vi med oss masse flott e ting flotte som ff.. eks ffotballer, otballer,, git otballer arer er,, h ygiene ar tikler og hø ytaler alere e gitarer, hygiene artikler høytalere ffor or å høre høre på m usikk. Alt ble ttatt att imot med glede musikk. glede,, og straks str aks begynt e barna å spark e ffotball otball og begynte sparke 32

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

klimre gitarene av spille,, klimre på git arene selv om ingen a v dem kunne spille V Erdna Varðardóttir. dna Varðar arðardóttir. ler Er Som team team hadde de lyst til å gjør gjøre e noe helt spesielt for for jentene var jentene til gjengjeld ffor or privilegiet de ffølte ølte det v ar å få vær ære e på sent er eret. være senteret.

- Vi kom frem til at vi ganske ganske enkelt enkelt skulle bruke bruke en dag til bar bare e å dulle med dem på skikkelig jenters vis.. Alle jent jenter senteret skikkelig jent ers vis er på sent senter eret et fikk håndmassasje, lakkert håndmassasje, neglene ble lakk ert og de ble sminket. sminket. tok vi bilder a v dem alle sammen. Det ble en Tilsutt tok av veldig god dag en skint skinte e fra fra veldig dag,, og gleden og kjærlighet kjærligheten øynene til både barna og oss selv! øynene Erdna sier at v ar v anskelig å sett e seg inn i jent enes Erdna var vanskelig sette jentenes or selv om barna virk et m untre untr e og glade situasjon, ffor virket muntre visste de at mange a v dem har mist et alt. Foreldre, For oreldr eldre, eldre visste av mistet søsken, hjem og trygghet. trygghet. søsken, - Men vi ser at på Dinasenteret Dinasenter eret et har de fått fremtid fremtid og håp. Det er det viktigst ea v alt. håp. viktigste av


”dulle” dag

e opp hønsegjerdet hønsegjerdet og gav gav jentene jentene en egen ”dulle dag”. Men det spørs hv hvem em som v var ar nd!


INNFØDT EVANGELIST MISJON

FØDT EVANGELI

Brevkurset viser veien til Jesus Gjennom Brevkurset «Det Nye Liv» vinnes mange mennesker for Jesus. Vi omtaler Brevkurset gjerne som den beste ”evangelisten” vi har i Troens Bevis. Vi får stadig vitnesbyrd fra mennesker som har fått sine liv forvandlet etter at de tok kurset. De som før levde i mørket opplever å bli kjent med en Gud som elsker ufortjent. Slik som Consolta og Elie som du kan lese om under. Jeg heter Consolta. Jeg er veldig takknemlig for alt Gud har gjort for meg. Jeg levde et umoralsk liv og var bundet i prostitusjon. Det hele startet i 1994 under borgerkrig her i Burundi. På den tiden, mens min etniske folkegruppe ble myrdet av en annen, bestemte den nasjonale hæren å samle oss i en intern flyktningsleir. Selv om jeg da fremdeles bare var en liten jente, ble jeg snart gjort til prostituert for soldatene i leiren. Jeg levde et dårlig liv og ble kjent med nesten alle soldater som passerte gjennom flyktingsleiren. Jeg fødte til og med en baby, men vet ikke hvem faren er, siden jeg hadde daglig sex med flere av soldatene. Denne vanskelige situasjonen varte gjennom hele krigen. Jeg var så skamfull over livet mitt og kunne ikke se hvordan jeg skulle komme ut av det. Jeg var så trøtt av livet. Mot slutten av krigen kom det noen fra staben til New Life School til flyktningsleiren vår. De fortalte om Jesus og hvordan han utløste mennesker som var bundet i synd. Jeg ble bedt for og tok imot Jesus som min Herre og Frelser med en gang. Nå er jeg fri og har funnet livsgleden igjen. Jeg er uendelig takknemlig for arbeidet staben i New Life School gjør i Burundi! Amen! Jeg heter El i e og er veldig glad for at Jesus har reddet livet mitt! Under borgerkrigen her i Burundi ble min far drept. Jeg vokste opp som en ungdom full av hat mot dem som var ansvarlig for hans død. Hver dag var jeg ute etter hevn fordi jeg ikke kunne tilgi det som hadde skjedd. Mitt hjerte var full av bitterhet og jeg var sint på alle. Jeg husker at en gang i 2000 var jeg så full av raseri at jeg tok en pistol for å skyte min storebror. Det føltes som en ond ånd plaget meg ustoppelig og i 2007 ble jeg medlem i et politisk parti for lettere å få tilgang til våpen. Jeg ville drepe alle som kunne ha skyld i min fars død. På den tiden kunne jeg ikke se på mennesker som verdifulle; jeg syntes de ikke fortjente å leve, siden min far heller ikke var i livet mer. Jeg var så sint og bitter! Da møtte jeg noen fra staben til New Life School som forkynte om Jesus. Jeg er så takknemlig for den oppofrende jobben New Life School gjør! Jesus har forandret mitt hjerte og jeg har gitt Ham hele mitt liv. Gleden jeg nå opplever er ubeskrivelig stor!

34

INNFØDT EVANGELIST MISJON


Trroens oens Bevis Bevis

JUBILEUM

Magasinet 50 år Alltid m mye ye interessant interessant å lese i TTroens roens Be Bevis vis Jeg har hatt gleden av å være på sommerstevnene i Sarons Dal siden tidlig på 70-tallet. Min far kommer fra Kvinesdal og det var naturlig å kombinere besøk hos familie med møter i Sarons Dal. Jeg har bare gode minner fra denne tida. Møtehallen var veldig stor for et lite barn, men jeg har allikevel alltid følt meg ”hjemme” i Sarons Dal. Stemningen er god og det er et inkluderende fellesskap som merkes av liten og stor.

vært Bevis Det har v ært naturlig å lese TTroens roens Be vis og ffølge ølge med Sarons driver over i arbeidet som Sar ons Dal driv er i så mange land o ver mye interessant hele kloden. Det er alltid m ye int eressant å lese i TTroens roens Bevis. kan oppdatert hva Be vis. Der k an jeg bli oppdat ert om hv a som skjer på de kampanjer korstog. fforskjellige orskjellige k ampanjer og k orstog. Det er spennende og fra ffantastisk antastisk å lese om når ffolk olk fr a en annen kultur med en annen rreligion eligion får høre høre evangeliet ansikter av e vangeliet om JJesus. esus. Bildene viser ansikt er fylt a v glede!

I ungdomstida var det nok flere grunner til at vi kjørte til Sarons Dal. Ungdomsmøtene og konsertene trakk mye folk og det var moro å være der. Det var alltid mye liv og røre og i tillegg fikk vi høre god forkynnelse på en inspirerende og spennende måte. Litt annerledes enn det vi var vant til på bedehuset.

Edvardsen var av store kunnskap Aril Edv ardsen v ar på grunn a v sitt st ore kunnsk ap og evangeliet innflytelse. sitt arbeid ffor or e vangeliet en mann med innflyt else. artikler Bevis var, fremdeles, Hans mange ar tikler i TTroens roens Be vis v ar,, og er fr ar emdeles, veldig interessante inspirerende. siste årene v eldig inter int eressant er essante og inspirer inspir erende er ende. De sist e år ene har Edvardsen vi kunnet lese om Rune Edv ardsen sine rreiser eiser til utlandet hvordan videre. og hv ordan han leder arbeidet vider e. hvordan bruker musikken Det er flott å se hv ordan Rune bruk er m usikken til å nå evangeliet. kommer kontakt ut med e vangeliet. Han k ommer i k ontakt med ffolket olket og flere tusener.. synger ffor or fler e ti tusener

Det har blitt en selvfølge å legge turen til Sarons Dal om sommeren. Jeg har fått høre mange flotte taler av Aril Edvardsen og i senere tid av Rune, og flere andre kjente evangelister. Setter pris på variasjonen av talere fra ulike miljøer i inn- og utland. Det økumeniske fellesskapet er unikt og viktig. Vi kan samles fra forskjellige kristne menigheter og enes om det sentrale som alle har felles, frelsen i Jesus Kristus! God sang og dyktige musikere har alltid hatt en sentral plass i møtene og det har vært til glede for mange.

Bevis variasjon TTroens roens Be vis er med sin v ariasjon og ekthet en inspirasjonskilde lese.. Ønsk Ønsker inspir asjonskilde å lese er Rune og alle hans medarbeidere rike velsignelse lykke medarbeider e Guds rik ev elsignelse og lykk e til med videre! arbeidet vider e! Gratulerer Gr Gratuler atulerer med 50 års jubileet!!

Arleen Hyst Hystad, ad, LLyngdal yngdal


Rita Tsukuhari (t.v.) sammen med flyktinger fra Sudan.

Hjelper flyktninger på Karmel-fjellet - I flere år visste jeg at Gud forberedte meg til noe spesielt, men jeg kunne aldri ha gjettet at det var å hjelpe flyktninger på Karmel-fjellet i Israel, forteller Rita Tsukahira.

Bente Rognmo Thakre / Julia Fisher i Olive Tree Fund Rita Tsukahira og mannen Peter er ledere for Khehilat HaKarmel menigheten på Karmel-fjellet. Historien deres begynte i 1973 da de som kjærester besøkte Santa Fe i USA. Der gikk Rita innom et kaffehus en kveld som het Shalom og fikk høre historien til en jødisk hippie som hadde gitt hjertet sitt til Messias. Rita var amerikansk jøde, og den kvelden tok hun også imot Messias som sin frelser. Da Peter, som var japansk amerikaner, så den radikale forandringen i Ritas liv, gav han også sitt liv til Gud. De giftet seg kort tid etter, og drømmen om å reise til Israel vokste snart frem. Etter bibelskole og fem år i Tokyo reiste de til Haifa og startet et husfelleskap. Og i 1991 ble Rita og Peter bedt om å være pastorer for den messianske menigheten som begynte å vokse ut av et rehabiliteringssenter for narkomane.

36

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

Krisehjem Men i 2002 fikk Rita det hun kaller en påskyndelse fra Gud om å starte et krisehjem for kvinner i tilknytning til menigheten de drev på Karmel-fjellet. Det nye krisesenteret skulle sørge for et trygt sted der kvinner kunne finne ly i armene til Herren mens de lærte om hans kjærlighet, beskyttelse og håp, sier hun. - Da vi åpnet dørene på krisesenteret i januar i 2004 hadde vi ikke en anelse om hvem Gud kom til å sende oss, da vi aldri annonserte senteret eller søkte etter kvinner vi kunne hjelpe. Men Herren begynte å sende oss en jevn strøm av kvinner som var i krise fra alle mulige bakgrunner; Arabere, Jøder, innfødte Israelere og immigranter. Og til vår store overraskelse kom det også kvinner fra nasjonene, den første var Milena fra Colombia som var en av mange tusen utenlandske arbeidere som søkte etter et bedre liv i Israel. Hennes


arabiske kjæreste hadde forsøkt å drepe henne, og hun var under politibeskyttelse mens hun ventet på å vitne mot han i retten. Gjennom Milena ble senteret til Rita introdusert til en helt ny verden av offentlige hjelpetjenester, rettsystemets irrganger og humanitære organisasjoner som forsøker å hjelpe de som lider urett og er utenfor myndighetenes beskyttelse. ”Noe stort” Så, i mars i 2006, fikk Rita en telefon fra immigrasjonspolitiet i Israel som skulle forandre hele fremtiden til krisesenteret. - Da jeg svarte telefonen hørte jeg Herren si til meg at “Rita, dette kommer til å bli stort”. Jeg fikk høre at politiet hadde anholdt en sudansk kvinne på grensen og fikk beskjed om at dersom jeg ikke tok henne kom hun til å bli skilt fra sin 6 år gamle datter og satt i fengsel. På det tidspunktet var det kun en annen sudansk kvinne i Israel. Et par hundre sudanske menn hadde allerede kommet til landet som flyktninger og ble holdt i fengsel. De hadde klart å rømme fra den 20 år gamle krigen mellom Khartoum og folkemordet som fant sted i Darfur. De fleste søkte tilflukt i Egypt, men der ble de også utsatt for fare og forfølgelse. Så satset de alt de hadde og betalte ofte flere hundre dollar til Beduin guider som tok dem opp til grensen av Israel så flyktningene kunne krysse ørkenen skjult av nattens mørke. Etter å ha gått i timevis ville flyktingene bli funnet av Israelske soldater som tok dem med til basene sine. Gata eller oss Fordi Sudan blir betraktet som ett fiendtlig land av Israel, ble flyktningene behandlet som en sikkerhetsrisiko og satt i fengsel. Men immigrasjonspolitiet har ikke noe sted der de kan sette kvinner og barn, forklarer Rita. - Vi tok imot den sudanske kvinnen i 2006. Hun het Aida og var både gravid og traumatisert etter å ha krysset ørkenen under de farligste omstendigheter. Aida var den første kvinnen av mange som kom til oss på denne måten. Jeg husker en kvinne som kom til oss som het Magdas. Rita begynner å gråte. - De må betale beduinene masse penger for å lede dem gjennom ørkenen fra Sudan til Egypt. Hennes mann, helt utkjørt og nær døden av tørst, drakk fra en bensinkanne og døde i armene hennes. Vi tror at hun deretter ble voldtatt av de to mennene som guidet dem. Flyktningene risikerer livet sitt for å komme hit. Mange er asylsøkere, de har blitt slått og torturert. Mange er nominelle kristne med en okkult stammetro, andre er muslimer. Også befinner de seg plutselig hos oss, et Messiansk jødisk felleskap i en landsby nord i Israel! Barn i nød Ett år etter at Rita åpnet senteret begynte plutselig hundrevis av flyktninger, mange fra Eritrea der de islamske styresmaktene forfølger kristne, å krysse grensen til Israel. En humanitær krise ble erklært og Israel og flere hjelpeorganisasjoner satte opp flere mottak for å ta i mot kvinner og barn. Men mottakene ble snart overfylte og forholdene ble stadig dårligere.

Både muslimer, nominelle kristne og arabere opplever Guds omsorg gjennom hjelpen de får på det messianske mottaket. - Som et senter som hadde hjulpet denne gruppen med folk i over ett år følte vi en byrde for å hjelpe disse nykommerne som levde med lite mat og utstyr. Under et besøk til det største mottaket sør i Tel Aviv ble hjertene våre rørt av to små jenter, som da var syv og åtte år. Faren deres hadde blitt igjen i Sudan, og moren deres hadde prøvd å krysse inn til Israel med dem og to yngre søsken. Fra det vi forstod ble moren tatt av Egyptiske soldater. I øyeblikkets desperasjon sendte hun de to eldste jentene av gårde med en av mennene i gruppen for at de skulle komme seg i sikkerhet i Israel. På en eller annen måte fant de veien til dette mottaket som holder til i et av de verste strøkene i Tel Aviv. Vi tryglet mottaket om å få lov til å ta Mona Lise og Mikela med oss til vårt mottak der de ville få sitt eget rom og ha anledning til å være sammen med andre barn på et trygt og vakkert sted. Selv om det var vårt hjertes ønske å se dem gjenforent med sin mor, var det allikevel en stor velsignelse å se dem danse i vår Sabbats samling og vokse i forståelsen av Guds kjærlighet! Til Norge I ettertid har de lært at moren til jentene ikke lever lenger. Faren til jentene er kommet til Norge som flyktning, og de er blitt kontaktet av norske myndigheter, som ifølge Rita, arbeider for å få jentene til Norge så de kan bli gjenforent med faren. - Vår bønn er alltid at Herren skal sende oss de kvinnene og barna som trenger oss mest, for det er så mange som trenger hjelp. Nesten alle som kommer til oss er gravide eller har små barn. Guds hånd Rita forteller at det de gjør er basert på bibelens oppfordring i 3. Mosebok 19: 33-34; ”Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt.” - Dette er en utfordring til Israelerne, inkludert de messianske troende, da vi har så mange andre problemer som truer landet vårt at det å ta seg av de fremmede ikke er en prioritet. Med det er helt klart at Gud, i hans oppfordring til vårt folk, ikke tenker slik. Så lenge som han fortsetter å bringe oss kvinner som Aida, og barn som Mona Lise og Mikela, vil vi fortsette å være Guds utstrakte hånd til de fremmede, de undertrykte og de farløse, forsikrer Rita. TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

37


Forretningsfolk møtes på Utsikten Hotell Tirsdag ettermiddag den 12. juli blir det samling for Business Forum på Utsikten Golf og Konferansehotell. Rune Edvardsen og Åge M. Åleskjær deltar. Det blir også servert en enkel lunsj.

Sten Sørensen

Administrasjonsleder Glenn Tønnesen i Troens Bevis Verdens Evangelisering sier at samlingen vil gi misjonsinspirasjon og fellesskap: - Vi forventer at forretningsfolk skal bli inspirert til å forvalte sine verdier til misjonsformål for på den måten få evig avkastning på sine midler. Vi drømmer om å sette disse menneskene i brann for misjonenes formål. Dette er også en god arena til å komme i kontakt med et breit lag av forretningsfolk for å formidle evangeliet, sier Glenn Tønnesen. 38

TROENS BEVIS MAGASIN JUNI 2011

- Hvilke planer har Business Forum i framtiden? Business Forum drives nå videre av Tor Inge Vasshus for å evangelisere og inspirere forretningsfolk for misjon. Det er et ønske å etablere et styre på tvers av misjonsorganisasjoner. Det støtter vi og synes er en flott visjon. Troens Bevis vil være på de arenaer der vi kan kjøre direkte mot våre konkrete misjonsprosjekt. Business Forum og Troens Bevis vil gjøre enkelttiltak sammen, som for eksempel dette arrangementet, og står forøvrig i god relasjon sammen både i praktisk arbeid og for å løfte og støtte hverandre.


Kampanje med Rune i DR Kongo I tiden 26. mai til 3. juni holder Rune Edvardsen kampanje og fredskonferanse i Masisi og Kamituga i Kongo. Områdene har vært preget av opprør og konflikter. Vær med og støtt den viktige kampanjen og fredskonferansen både økonomisk og i forbønn! Der hvor mange andre ikke tør å reise, der reiser Rune Edvardsen! TAKK AT DU STÅR MED OSS I MISJONSARBEIDET!

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på www.troensbevis.no


9.- 17.JULI, 2011

SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL

www.troensbevis.no Rune Edvardsen, Daniel Kolenda, Egil Svartdahl, Carl-Gustaf Severin, Åge Åleskjær, Jostein Krogedal, Stina og Kai Johansen, Lise Karlsen, Kari Edvardsen, Arnfinn Clementsen, Bjørn Bergmann, Kjell Haltorp, Sten Sørensen, Gunnar Jeppestøl, Helge Flatøy, Anne og Stephan Christiansen, Kåre Skuland. Rune Larsen, Lisa Børud, “Rett hjem” konsert, David Andrè Østby, “Han Innante”, Mads Pedersen, YouthPlanet band, Seven, Monika og Håvard Kilvær, Mariell Edvardsen Hovdhaugen, Anne Mie Heimvoll, Irmelinn Stakkeland. B-BLAD - Returadresse:Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal

Troens Bevis Magasin - Juni 2011  

ØNSKER UNGE OG ELDRE VELKOMMEN TIL SOMMERSTEVNET HØRSELSHEMMET JENTE I KAIRO BLE FRISK ETTER FORBØNN BREVKURSET VISER VEIEN TIL JESUS ”Mende...