Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

K JÆRLIGHET ÅPNET DØRENE

s.

4

MUSLIM HELBREDET FRA HELVETESILD I ANSIKTET

s.

16

TroenTROENS BEVIS MAGASIN - DESEMBER 2011 - 52. ÅRGANG

BETLEHEMSSTJERNEN OG JULEEVANGELIETS PERSONER

s.

30

“Da sa engelen til dem: “Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket tildel. For i dag er er det født dere en Frelser i Davids by.”

.

Luk 2, 10 - 11a


Innhold:

TROENS BEVIS TrOENS BEViS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOr SKANDINAVIA SKANDiNAViA DESEMBER 2011 APriL 2011 52. årgang 52. ÅrGANG

03

Innhold:

s. MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE

04

s. SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅ s. ZANZiBAr LEDEREN:

03

TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og TROENS BEVIS VIL ALT GJØR JEG FOR EVANGELIET unådde folkeslag s. - formidle på vekkelse - være en tro profetisk røst som og innhøsting BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE setter fokus på misjon og - gi balanserte og trosstyrkende VErDEN s. artikler som inspirerer til unådde folkeslag vekst i hele kristenfolket INDONESIA:

06

04

- formidle tro på vekkelse

s.

08

s.

10

og innhøsting KJÆRLIGHET ÅPNET DØRENE UTGIS AV MØTTE JESUS i JErUSALEM - gi balanserte og trosstyrkende TROENS BEVIS artiklerEvangelisering som inspirerer til Verdens

09

Verdens Evangelisering

OMSOrG FOr DE FATTiGE i iSrAEL INNFØDTE EVANGELISTER: 2011 ET HISTORISK ÅR REDAKTØR: s. E-post: mail@tbve.no Sten Sørensen Nettsted: www.troensbevis.no TANKEr OM LiVET DESIGNER: Edvardsen Fax Rune (+47) 38 35 75 01

15

rUNE EDVArDSEN PÅ LEDErKONFErANSE

1425

s. s. SLiK JEG “DET SEr DET BREVKURSET NYE LIV”: GIR VELSIGNELSEN VIDERE s.

26

rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr s. TiL DiNASENTErET i GOMA MIRACLE CHANNEL: s. MUSLIM HELBREDET FRA HELVETESILD I GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS ANSIKTET

16 30

32 30 33

12

12s. 13

18

s. s. MiSJONSNYTT ARKEOLOGIEN STADFESTER DE s. HISTORISKE FAKTA TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN

Saronsvekst Dal, N-4480 i heleKvinesdal kristenfolket PrEKÆrT BEHOV s. Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 UTgIS aV INDONESIA: s. E-post: mail@troensbevis.no GIR FRUKT TROENS BEVIS FEMÅRSPLANEN HVEM SKAL GÅ Nettsted: www.troensbevis.no

Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal REDAKSJON : s. ANSVARLIG UTGIVER: Tlf. (+47) 38 35 75 00

s.

4034

s. s. ØrKENFOLKENE BØYEr KNE DINA STIFTELSEN: MODENA FLISER SELGER FYRVERKERI s. HVOR ALT OVERSKUDD GÅR TIL DINA STIFTELSEN BrEVKUrSET

39

Mariell Hovdhaugen

Hvorfor skjer det så lite i våre menigheter? REDaKSJON:DUTYFREE Da JesusBangkok gikk herogpå jord, hadde han kommer har en omgangskrets ville JOURNALISTER : Jeg flyr mellom Nairobi. Flyvertinnen langs raden medde enfleste kjerre av og oss roper Ansvarlig utgiver:

vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært Bente Thakre rune Edvardsenvennlig: «Dutyfree». Det er noe spesielt i stemmen hennes. Jeg får en følelse av at nå skal jeg gjøre både slitsomt og utfordrende å følge en der dag. Han være sammen Kåre J. Stusdal et godt kjøp. Slippe skatten og forpliktelsene somJesus rår ellers det ikkeprioriterte er dutyfree.åDet er som jeg redaktør: med Degjøre somende “rettroende” ikke villetilrettelagt ha noe for med å igjøre. Sten Sørensen får veldig lystsamfunnets til å sitte her iutstøtte. flysetet og handel som er fullstendig meg, tilSten Sørensen var,med skjedde det noe. fikk synet tilbake, lamme kunne gå, Nathalie Edvardsen legg tilHvor varenenn kan han jeg sitte et glass Cola vedBlinde siden av meg. Wow det er fint med shopping du.og alle eller somstress. en ble sett. nærmest hopper ut av “Shop on board” katalogen til Kenya Airways. redaksjonssekretær: Håvard Axel Kator Ingen køer Varene Mariell EdvardsenWow shopping er greitav du.møter, så blir kanskje bare noen ti-talls frelst i uka i Norge. Hvorfor? Tross tusenvis FOTOGRAF: Vel, i de fleste tilfeller er det ikke noen ufrelste på våre møter til å ta imot forkynnelse

Nathalie aBONNEMENT Edvardsen Dette minner meg omfordi hvordan flestei går på dutyfree shopping i god eller omsorg, vi erde isolert egne lokaler. Vi har ikkei Guds værtRike, der servert ute, ogrett møtt folk på

stolen.deres Pastoren serverer ukens dutyfree og så går dagene, ukene og årene. Jeg flyr over milliarder hjemmebane.

Sendes ut gratis i

ABONNEMENT av mennesker denne natten på turen fra Indonesia til Afrika. Ikke en sjel får jeg se for jeg er så høyt Norge og Norden er løsningen og ordningen. Sendes ut gratis i oppe i Menighet luften. Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: krNorden 349,- pr. år Norge og detnettopp siste er detpåflere nyepåsom til møter. Bygdefolk som ser seg velkomGiro:kr 3080 30år 43007Nå hari jeg Frivillig kontingent: 349,- pr. vært bakken jobb kommer og sett titusener av unge i øynene og prekt evangeliet men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Giro: 3080 30 43007 til en generasjon de fleste forkynnere aldri møter. Du får ingenting gratis der Dansk postgiro: 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygDansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmarki gården. Men det er en historie du kan lese i bladet. demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 ikkeersatt sine bein der.Man Hvorfor holder norske 1-658-0546 Hos demen flestehar kristne det mange likheter: beveger seg høyt Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter på og i samme uten at Svensk postgiro: 7 42 87-4 oppe hele uka. Flyr over tar meddur, dutyfreen på tonene søndag. treffer? Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i Finsk postgiro: 800014 70201790 Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. på ideg lengeJo,nok. Dualleer Færøyisk postgiro: Færøyisk postgiro: 66222 66222Landing! Cabin crew Vi takehar yourventet seat, ropes høytalerne. vi skal velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med alle er N-4480 Kvinesdal hvile av og til, men vi er cabincrew og ikke passasjerer i denne alle er N-4480 Kvinesdal

alle menigheter Evangeliet. Jeg for drømmer tiden. Vi er de som «selger»for og «leverer og jobber» at denne “NAV-kontor”. dette selskapet kontoret i verdenom skalet nås.kristent Vi er cabin crew på detPåviktigste jobber i overflod, men vi trenger flere verden.erAirdet Heaven. Grafisk produksjon Grafisk produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i Hegland TrykkTrykk AS, Flekkefjord Norge, vi vil få se resultater! Hegland AS, FlekkefjordHa en hele flott jul og etog spennende Opplag: 80007200 eksemplarer Opplag: eksemplarernytt år!

Vi er sammen om Oppdraget! 2

TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2011

ansvarlig utgiver


Leder av Sten Sørensen Leder av Sten Sørensen.

AltMenighetens gjør jeg for evangeliet viktigste oppgave Menighetens to Paulus. viktigste oppgaver er evangelisering Overskriften er hentet fra Han er forbilledlig i sin og misjon. Det første skjer i nærmiljøet og det andre holdning i utbredelsen av evangeliet. Ingen ting må hindre skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige ham i å nå ut med evangeliet. Det er hans grunnsyn. Han er temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge utrolig tilpasningsdyktig – hvis han bare kan vinne mennesker merke til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. for Jesus. Alt gjør han for evangeliet! Det har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste

Mangeårene. kristne iMulighetene dag er opptatteravderfor å ha enstore klar distanse til evangefor å spre ikke-kristne. Holdningen er ”vi” og ”dem”. De som er innenfor liet til nye grupper mennesker. og de som er utenfor. Skillene skal være klare. Det er ingen tilpasning. Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlingen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på

arbeid og ser om– dette kallet Forerer da ermenighetens man svak og feig og kompromisser istedenfor å blir prioritert og levd ut. være radikal og tydelig.

De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, og disse er aktive brukere av de moderne medier. Selvfølgelig skal man aldri kompromisse på evangeliets innhold. Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant Det står fast for alltid! Man rammene rundt evangeliet forandrer være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke mensegnesker og det dersom er viktig åviflyte i kulturen til en hveruttid. Da har skapes de i forkant skjeller dem eller dømgode møteplassene der en viser respekt og hører på hverandre. mende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som Dette er viktig i misjonstenkningen, det er sannelig er negative eller dømmende.men Så enkelt er det. viktig

her hjemme på berget også dersom våre medmennesker skal bli frelst. Dersom vi er geniunt interessert i mennesker og viser dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at

Vi finner Paulus syn godteller representert i forbindelse Detmange kan kanskje opplevesitruende stille spørsmål ved Vi har mennesker dag erååpne og søkende. tomannshånd ved at en talte til enmed gruppe menmuligheter somrammer aldri før. nesker.i Jerusalem. Det var enApostelmøtet, effektiv metode, apostelmøtet som den vi kaneneste lese effektive gyldigheten til våre og programmer: Er de hensiktsom i Apostlenes gjerninger kapitel 15, finner sted fordi flere messige, eller har de hatt sin tid? Er de mer til hinder enn til hedninger er kommet til tro og blitt en del av menighetsnytte i dag? Selvransakelse og selvinnsikt er viktige dyder for ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene fellesskapet. Dette får flere av de jødiske lederne problemer dagens menighet, men det hjelper lite uten vilje til endring av har aldriat hedningene vært større til som å forkynne enn nå!” med, og de ønsker skal leve dem etter at evangeliet hensyn tilgjennom dem som endade ikkeulike er nådd.medier Er vi villige til å gå en de er kommet til tro. Apostelmøtet er heftig og synspunktene ekstra mil? Gjør vi det som må til? på saken spriker fra det mest konservativt ortodokse til friheten metoden som fantes på den tiden. Paulus er talsmann for. Møtet får et vellykket resultat og de Paulus sa det så riktig: Alt gjør jeg for evangeliet! Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesskap Senere kom trykkekunsten og evangeliet ble formidlet hedningkristne må bare avstå fra fire ting: Avgudsoffer, som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker gjennom litteratur. Tenk hvor mange som har fått en blod, kvalt og hor. De trenger ikke å bli omskåret og holde også å være med i en menighet der barn og barnebibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjenMoseloven. barn er stolte av å være med i samme menighet som nom det skrevne ord har kommet til tro. meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformidlingen. I vår tid har evangelisering også skjedd gjennom «I dag kanogman i enkelte kristne miljøer få inntrykk av at en levende kristen for all del ikke radioTV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Det siste som er evangelisering må tilpasse seg har og skjedd ta hensyn, for da ergjennom man svak, feig og kompromisser.» Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske internett. hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må det være brennende hjerter som er grepet av Jesus! En av de siste moderne brukes er I Apostlenes gjerninger kapitel 16 treffermedier Paulus påsom Timoteus. Informasjon sprespåsom i tørt gress. Det Han blirFacebook. med som Paulus medarbeider hansild videre påståsDetatunderlige det viktigste mediet Egypt på nyåret i misjonsreise. skjer: Paulus selv iomskjærer forbindelse med opprøret og beseiringen av president Timoteus før de legger ut på reisen. Paulus gjør en handling Mobarak var nettopp Facebook. Ikke minst deatunge som synes å stå i sterk kontrast til Apostelmøtets vedtak om er aktive brukere av det mediet og informasjon omskjæring av hedninger ikke trenger å finne sted. Hvorfor spres i storsom skala. gjør Paulus, så sterkt forfekter den kristnes frihet, det stikk

motsatte i egen praksis? Taler han med to tunger?

De elektroniske mediene er kanaler for å spre informasjon. Mange beklager seg over den teknologiske Nei, han begrunner sin handling i et ønske om å vise hensyn utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom til jødene somkanaler. var i de områdene, for de visste alle formidles at Timoteus´dessdisse Svært mye destruktivt far var greker. Paulus var klok og strategisk. I Apostelmøtet ville verre gjennom ulike teknologiske medier.

redaktør

Paulus ha menighetens lære og praksis på plass. Det måtte aldri være noen tvil like om hva skullevenn lære!med Men itiden forbindelse Vi må fulltde være og semed mulighetdet å skulle nå folkegrupper med evangeliet, tenker Paulus ene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større strategisk. ønsker han at ingen ting må hindre ham medier i å nå enn til åDa forkynne evangeliet gjennom de ulike ut mednå! evangeliet. Paulus at, skal jødene høre påfinnes ham ogdet en Gjennom devet elektroniske mediene enorm mulighetvære til åomskåret, spre evangeliet! Timotes, så må Timoteus ellers vil deLa taleoss for derfor bruke alleomskjærer kanaler Paulus til å nå ut! Det Han er vår å døve ører. Derfor Timoteus. gjøroppgave det være gode for evangeliets skyld,forvaltere! for at jødene skal vinnes. er Et evangelisering og Dette erMenighetens en raus og sannhovedoppgave evangelisk holdning. annet sted misjon. Som ”organisasjon” er menigheten den eneste sier Paulus: For jøder er jeg en jøde, og for hedninger er jeg er til–for ikke-medlemmer, alle andre kjemper som ensom hedning forsine å vinne dem. stort sett for å ivareta sine medlemmers interesser.

I dag kan man i enkelte kristne miljøer få inntrykk av at en Menighetens hovedoppgave er å formidle evanlevende kristen for all del ikke må tilpasse seg og ta hensyn.

geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evaluTROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2011

3


KAMPANJER Rune Edvardsen besøkt Indonesia med sitt team. Dette var en spennende kampanje, og her kan du lese hva som skjedde.

God Jul

Kampanje i vulkanbyen:

- Kjærlighet åpnet dørene Siste helgen i oktober hadde Rune Edvardsen sin tredje kampanje i Indonesia, der over 14 000 ungdommer deltok. Nå går bønnene til de lokale menighetene og oppfølgingsarbeidet som er startet i Magelang.

Av Nathalie Edvardsen Vi er i tredje år av en femårsplan om å vinne indonesiske sjeler for Jesus. For et år tilbake besøkte vi byen Mandao på øya Sulawesi, som er kjent for å være et av hovedsetene til satanistbevegelsen. Opprinnelig skulle kampanjen være i millionbyen Yogyakarta på øya Java, men ble flyttet da ingen kirker våget å støtte arrangementet.

og Mount Merapi er et av dem. Fjellet har verdens mest aktive vulkan, og nøyaktig et år tilbake sprakk fjellet. Vulkanasken som rant nedover fjellkjeden tok tre hundre menneskeliv og ødela hjemmene til mange. Ødeleggelsene og frykten for en ny vulkan preger fortsatt innbyggerne i byen.

43 kilometer nordvest for millionbyen ligger byen Magelang, med bare litt over 100 000 innbyggere. Byen er omringet av fjell

Det er ingen tvil om at vi befinner oss i et område og et land som er lukket for evangeliet.

Over 14 000 kom til kampanjen.

4

KAMPANJER DESEMBER 2011

Stengt for evangeliet

Innbyggere benyttet seg av helsetilbudet til Dina Stiftelsen.


Flere kjente artister opptrådde. Landet har ingen statsreligion, men den nasjonale ideologien likestiller fem religioner. Islam er største med 87 prosent tilhørere. Protestantisme, katolisisme, hinduisme og buddhisme er de fire andre godkjente religionene. Kristendommen er ikke akseptert og forkynnelsen fra scenen må gjøres med forsiktighet. Det samme gjelder TV og radiointervjuer. Når vi nå befinner oss i Magelang, er det få som vet hvorfor vi egentlig har reist 35 timer for å besøke en liten by i Indonesia.

Fokus på hjelpearbeid

Troens Bevis arrangerer kampanjer i landet i samarbeid med Dina Stiftelsen. Ved å sette fokus på hjelpearbeid bidrar det til inngang og respekt hos indoneserne. Siden offentlig forkynnelse ikke er tillatt kan kjærlighetsgjerning fremme budskapet vi kommer med. Denne helgen arrangeres konserter både fredag og lørdags kveld for ungdommene i byen. På dagtid har Dina Stiftelsen en mobil klinikk ved kampanjeområdet som tilbyr innbyggerne i Magelang gratis helsesjekk og utdeling av medisiner.

Forsamlingen var full av tenåringer som fikk høre forkynnelsen.

Rune på scenen i Magelang.

Konsertkampanje i Magelang

Lørdag kveld står det tettpakket av ungdommer i forsamlingen, uvitende om at de befinner seg på et slags vekkelsesmøte. Vår medarbeider Billy Lantang forteller at det er telt over 9 000 ungdommer, som er en økning på omkring 4 000 fra fredagen. Flere kjente indonesiske artister er leid inn for arrangementet. I forsamlingen vandrer folk fra fire menigheter i byen som er tilstede for å skape kontakt med ungdommene. Stanken av røyk og alkohol luktes fra forsamlingen når de fortar sine vandringer. De utveksler kontaktinformasjon i håp om å få dem til menighetene i etterkant av kampanjen. En SMS-tjeneste er også opprettet for å knytte kontakt og oppfølging med ungdommene. Telefonnummeret til hjelpesentralen vises på skjermene flere ganger i løpet av helgen.

Fikk høre om Josefs sønn

Rune Edvardsen med band gjør seg klare på scenen og går i gang med musikken sin. Den samme som er spilt for hinduister i India. Flere ganger har vi sett resultater av slike kampanjer. Denne helgen håper vi å skape nye resultater.

Hjelpesentralen ble markedsført på storskjermene.

KAMPANJE DESEMBER 2011

5


Etter han har vært frem og tilbake på hvilket budskap som skal forkynnes denne lørdagskvelden, er Rune i gang med å dele sin tro. Bibelen og Koranen forteller om Josef som var kjæreste med Maria. Rune bruker historien om den vakre jomfruen som ble gravid uten samleie. Barnet var ikke Josefs sønn, men han valgte å elske Han som det var hans egen. Videre fortsette fortellingen om sønnen til Josef, mannen som alle kjenner navnet på. De strenge forholdene gjør at et alterkall kan ikke tas slik som det gjøres i India. Heller ikke Brevkurset ”Det Nye Liv” kan deles ut. Kontakten må foregå over SMS-tjenesten som ungdommer oppfordres til å kontakte. Slik kan de stille flere spørsmål om Jesus. Resultatene av kampanjen kan derfor ikke ses i øyeblikket.

Fornøyde studenter

I forsamlingen står fem sykepleierstudenter som har vært på konsertene fredag og lørdag kveld. De har sett informasjonsfilmene om arbeidet til Dina Stiftelsen og hørt budskapet fra det norske teamet. Nå har de tatt frem mobilene og sender tekstmelding til hjelpesentralen som markedsføres. Studentene forteller at skolen ligger like ved konsertområdet og at alle elevene har vært der begge kveldene. – Vi takker for at dere har kommet så langt for å være med oss. Aldri har vi hatt ett arrangement med det kjærlighetsbudskapet dere vitner om. Dina Stiftelsen gjør et utrolig arbeid og jeg er imponert, sier Rizqi Ardiani (16). Ingen av dem ble rammet av vulkanen som brøt ut fra Mount Merapi for nøyaktig et år siden, men forteller at det var en skremmende tid i uvisshet om hvor stor skaden ville bli. Etter samtalen fikk de fem studentene møte Rune og bandet bak scenen. Klemmer og autografer ble gitt, og de forlot konserten med hyggelige opplevelser.

550 får oppfølging

Rapporter fra forrige kampanjer forteller at ungdommer er ledet til Jesus og er nå aktive i lokale menigheter. Billy Lantang opplever at den mest effektive metoden er at kirkemedlemmer vandrer i forsamlingen og forsøker å utveksle kontaktinformasjon. Han tror ved å holde tett kontakt i en seks måneders periode vil mange av dem finne veien til menighetene, og forteller at denne metoden plantet en menighet etter første kampanje til Troens Bevis. Billy tror også at dette er en smart metode i et land som er lukket for evangeliet. I Magelang var det ikke tillatt å forkynne åpent slik som de fikk tillatelse i Manado.

Mange tok kontakt på SMS-tjenesten.

550 ungdommer registrerte navn og kontaktinformasjon på listen til menighetene denne kampanjen. Nå arbeider de lokale menighetene med å holde kontakten over en lengre periode og forsøke å få dem til menighetene. Samme gjelder ungdommene som tok kontakt via SMS. Vær med å be for oppfølgingsarbeidet og at kampanjen skal få sin frukt i Magelang!

6

KAMPANJE DESEMBER 2011

Studentene Titik Sugiarti, Rizqi Ardiani, Iih Setiyani, Ika Pujiwahyuningsih og Dicky takket for arrangementet som viste så mye kjærlighet og omsorg for andre mennesker.


Er dette effektiv forvaltning? På flyplassen i Yogyakarta sitter jeg etter en kampanje i byen Magelang. Tanker og inntrykk etter konsertene skal fordeles konstruktivt. Lærdom kommer av det man utfører og opplever.

Av Rune Edvardsen Indonesia er et litt annerledes muslimsk land en vi er vant til. På en måte er alle ting tillatt, men på bunnen finnes det mange bud og regler. De unge er fullstendig frigjorte, men likevel låst i sin bakgrunn og kultur. Vestens musikk, røyk, alkohol og sex er normalt i ungdomslivet til en indoneser. Dette er målgruppen vi har forsøkt å nå med Sannheten.

Som 49-åring snakker jeg meg inn i tenåringers hverdag og problemer. Dette gjør jeg med forståelse, vennlighet og gir dem motiverende råd for livene deres. Pilene sendes der de kan treffe, og opplever at flere hundre tar frem mobilene og sender tekstmelding for videre kontakt.

Som forkynner og musiker er det underlig å stå foran en forsamling av samme typen som verdensartistene har. Å nå et hjerte i denne unge perioden av livet, oppleves som meget utfordrende. Fleste forkynnere og evangelister har aldri møtt en slik målgruppe på sine arrangementer.

Mine opplevelser er vanskelig å måle ettersom konseptet er så annerledes enn det jeg er vant til. En indre lyst ønsker å fyre løs med evangeliet, men kan ikke. Det ville ødelagt for kirkene i en by og et land der kristne risikerer mye for sin tro. De indonesiske myndighetene er åpne for alle, men gamle skikker og tradisjoner er tunge motspillere.

Budskapet i innpakning

Det funker!

Tankene går til første kvelden med appellen som må balanseres på hårfine punkter. En forsøker å male et bildet av verdens Frelser til mennesker som ikke har lov å høre om Han. Myndighetene gir meg heller ikke lov til å forkynne budskapet jeg kommer med.

Mange av våre partnere vil nok rystes litt av våre arrangementer i landet. De følger ikke helt den vanlige tenkningen. Selv sliter jeg med egne fordommer, men vitnesbyrdene jeg får høre etter tidligere kampanjer er flotte resultater. Det nytter, det funker og

er.

Rune Edvardsen er ikke vant til denne typen forsamling.

Peter Carlshon og Rune Edvardsen på scenen i Magelang. KAMPANJE DESEMBER 2011

7


det holder! Å vinne et menneske for Jesus i Indonesia er som å vinne 1000 i Afrika. Noen reagerer når byens ordfører står på scenen, takker oss sammen med flere muslimske ledere og ber en bønn for konsertene. Vi bringer Jesus til de innerste sirklene. DER ER MÅLET OG MULIGHETEN. Der Jesus kommer til, skjer det mirakler!

Bygger hus til vulkanofre

Dagen etter dro vi til områder hvor vulkanasken fra Mount Merapi spredde sin død og fordervelse. For nøyaktig et år siden ble hus, vann og kloakkanlegg ødelagt av asken som kom sprøytet ut av fjellet. Asken er nå fjernet fra hjemmene, men er fortsatt å se på marken.

Landet er på vei i en fase som Europa var i da kirkene mistet sin makt for noen ti år siden. Islam har et kjempeproblem. Moderne tenkende mennesker kommer ikke til å fortsette med tradisjoner. En ny tid kommer i den muslimske verden der slaget er tapt. Oppløsningen kommer innenfra. Flere fundamentalister vil nok komme, men de fleste kommer til å leve som moderne mennesker med et minimalt forhold til religionen. Sekulariseringen er enorm i denne tiden. Igjen kommer ikke deres barn til å bli tvunget inn i harde rammer da foreldrene ikke fulgte loven. Må Oppdraget nå dem med frihet, kjærlighet, glede, trygghet og sannhet. Måtte veien gå til Himmelen!

Litt “lite action” blir opplevelsene for en som kjenner godt til forholdene i Kongo. For meg ble forholdene udramatisk som arbeider med død, drap, voldtekt og brutalitet. Men for dem som mistet hjemmet, er dette en stor tragedie. Alt ble tatt fra dem. For kun 1200 USD kan vi bygge hus for familier som ønsker å få tilbake til sitt hjemsted. Med glede skal Dina Stiftelsen være med å etablere hus for familier i området. Ta kontakt om du ønsker å bidra til dette prosjektet!

Muslimer blir Jesustroende

Kjærlighet og omtanke forandrer verden. De fleste muslimene som møter Jesus, vitner at dette skjedde da noen viste omtanke, medfølelse og gav dem hjelp. I Magelang ble dette bevist da folk åpnet sine hjerter for kjærlighetsbudskapet vi kom med.

Rune Edvardsen sammen med høvdingen i landsbyen der Dina Stiftelsen skal bygge hus til vulkanofre.

Forkynte til tenåringer

Siste konsert ble på mange måter en fest. Vi fikk tale og spille til 15% av befolkningen i byen. Dette var stort sett ungdommer som tilsier at nærmere 50% av alle tenåringer i byen må ha vært tilstede. De lyttet og responderte vennlig til oss, selv om noen hadde litt for mye alkohol i seg. Gjennombruddet kom da vi avsluttet med å synge: ”Fatherless, walk on, and pray that you’ll be strong.” Et gjennombrudd vi håper å se mye resultater fra. Mange tok frem mobilene og sendte melding med ”HJELP” til telefonnummeret som vistes på storskjermene. Om få timer møter jeg lederen for SMS-tjenesten, for å gjennomgå resultatene.

EN TING ER SIKKERT, VI HAR TATT JESUS DER HAN IKKE HAR VÆRT FØR! HAN HAR BLITT SYNLIG FOR TUSENVIS AV UNGE INDONESERE. Gjennom media ble Jesus også synlig for hele øyen Java.

Et land i forandring

I vesten hører vi lite om Indonesia. Forandringer skjer i landet. Både gode og vonde. Menneskene er utrolig vennlige, og det er merkelig å se kontrastene fra de mest radikale fundamentalister som dreper og utfører bestialske handlinger, til de mest imøtekommende mennesker jeg noen gang har møtt.

8

KAMPANJE DESEMBER 2011

Flere TV- og radionkanaler ønsket intervju med rockeevangelisten.


Femårsplanen gir frukt Troens Bevis er i tredje året av en femårsplan i Indonesia. Tre av virkeområdene til misjonsorganisasjonen er satt i verk i landet med flest muslimer i verden. I følge rapportene er mange sjeler vunnet for Jesus.

Av Nathalie Edvardsen I 2010 startet Troens Bevis en femårs-satsing i Indonesia. Arbeidet med Brevkurset ”Det Nye Liv” og Innfødte Evangelister skulle utvides i landet. Med kampanjene til Rune Edvardsen skulle nye områder inntas. Også hjelpearbeid ville i samarbeid med Dina Stiftelsen få sitt fotfeste i landet. I det tredje året av femårsplanen rapporteres det om vekst og nysatsing på alle områder.

Ungdommer ledet til Jesus

I oktober 2010 holdt Rune Edvardsen sin første kampanje i landet. Først ut var Sidarjo på øst-Java. Byens myndigheter la restriksjoner på budskapet som skulle formidles fra scenen. For å få kontakt med ungdommene i ettertid ble det derfor markedsført et telefonnummer som de kunne sende en SMS til. Her fikk de svar på spørsmål om Jesus, forbønn og kontakt med lokale menigheter. Billy Lantang er Troens Bevis sine medarbeidere i Indonesia. Han forteller at mange ungdommer i Sidoarjo sto fram som Jesustroende etter kampanjen i byen. Gjennomsnitt 1 500 ungdommer tok kontakt via telefonnummeret hver måned i etterkant av kampanjen. Året etter ble det arrangert kampanje i satanistbyen Manado på øya Sulawesi. Her fikk Rune lov å forkynne et åpent evangelium for byens ungdommer. Rapportene forteller at omkring 300 går nå i kirke etter kampanjen i byen. Mange ungdommer opplevde trakassering og forfølgelse fra muslimske fundamentalister da de sto frem som Jesustroende etter kampanjene. Siste helgen i oktober holdt Troens Bevis nye konserter, denne gangen i Magelang på midt-Java. Over 14 000 ungdommer var tilstede under kampanjen. Nå er lokale menigheter klar til å ta imot henvendelser fra ungdommene som ønsker kontakt og oppfølging i etterkant. Kontaktinformasjonen til 550 ungdommer er allerede registrert.

69 nye evangelister

I dag får 55 innfødte evangelister støtte fra Troens Bevis i Indonesia. Siden starten i 1970 er det gitt støtte til over 600 evangelister i landet. I år har markedsføringen av en Innfødte Evangelist Aksjon ført til at 69 nye får støtte. Dette er såkalte pionerevangelister.

Brevkurset i ny utgave

I år lansertes en ny utgave av Brevkurset ”Det Nye Liv”. Kurset

Fornøyde ungdommer på konsertkampanje i Magelang. er samlet i en bokform der elevene svarer på spørsmål til hver leksjon. Når kurset er gjennomført sendes boken for korrektur til lokale medarbeider av Troens Bevis. Kurset gjennomgås og sendes tilbake til eleven. Elevene får også tilsendt en diplom dersom kurset ble bestått. Sary Latif er nyansatt av Troens Bevis til å arbeide med den indonesiske utgaven av Brevkurset. Fra Jakarta er hun i gang med å spre kurset til nye områder. Allerede har 300 elever tatt den nye utgaven av Brevkurset. Snart er også en internettutgave klar for lansering.

Tror planen er effektiv

Rune Edvardsen gleder seg stort over resultatene som kommer ut fra satsingen og lærer mye av å drive misjonsarbeid i landet. Både med konsertkampanjene og hjelpearbeid opplever han at mennesker nås med kjærlighetsbudskapet. Rune tror selv at kampanjene når en målgruppe svært få andre når. Konsertkampanjene i landet arrangeres fredag og lørdags kvelder. Ungdommene som kommer til festivalene er ute på fest. - Jesus sa: ”Gå ut til alle og gjør dem til mine disipler!” Det er fryktelig mange som blir glemt fordi vi tror det er umulig å nå dem når de mangler interessen for kirken. Vår måte er å gå rett KAMPANJE DESEMBER 2011

9


til kjernen og formidler et budskap som gjelder deres liv. Slik blir evangeliet forkynt på deres språk. De strenge forholdene i landet gjør at man ikke kan ta evangeliet fullt ut slik man er vant til i India og Afrika. Selv skulle Rune gjerne tatt forkynnelsen enda lengre, men tror at budskapet blir lagt igjen på en måte som når hjertene til folk. Han frykter at døren ville bli stengt dersom man hadde tatt grensene mye lengre. - Det å vinne en sjel for Jesus i dette landet kan tilsi flere hundre afrikanere eller indere. Mange av våre brevkurselever var opprinnelig muslimer som nå har blitt Jesustroende. Forholdene er noe helt annet en hva vi er vant til. Jeg tror planen er effektiv og god siden vi klarer å hente ut så mange med den lille innsatsen vi gjør i landet. Brevkurset “Det Nye Liv” i ny form.

- Like bra som rapportene! Øyvind Aasen har vært med som lydmann på en rekke kampanjeturer. På Indonesia-kampanjen i oktober tok han med konen Lisbeth. Sammen fikk de oppleve den åndelige nøden i landet.

Av Nathalie Edvardsen Øyvind og Lisbeth Aasen har fulgt Troens Bevis i mange år. Hver måned leser de månedsmagasinet og er faste deltakere på Sommerstevnet. Da er Øyvind å finne ved miksepulten. De senere årene har han også vært med som lydmann på en rekke kampanjer til Rune Edvardsen. For to år siden var ekteparet med til Kongo. Der fikk Lisbeth se den store fattigdommen og nøden. Nå som ekteparet har vært med til Indonesia får de oppleve den stor åndelig nøden i landet. - Indonesia er et helt annet land å innta enn Kongo. Jeg tror konsertkampanjene er en døråpner for misjonsarbeidet og veien er nok lang før de store vekkelsene blir synlige, forteller lydmannen fra Klippen Lyd og Lys. - Gjennom arbeidet til Troens Bevis er vi vant til å se de store skarene løpe frem til scenen og ta i mot Jesus. Her kan vi ikke invitere til frelse og på den måten kan vi ikke se de synlige resultatene. Men slik man opplever publikum virker det som at de tar i mot og blir berørt av det som blir formidlet. På sikt tror jeg vi kan se de store fruktene.

Arbeidet på nært hold

Troens Bevis har blitt viktig for hele familien. Hele familien gleder seg allerede til neste Sommerstevne i Sarons Dal. Når

10

KAMPANJE DESEMBER 2011

Øyvind er ute å reiser venter de hjemme spent på rapportene. Engasjementet til ekteparet ble enda større da de selv fikk være med å se at arbeidet var like bra som rapporten tilsier. Nå anbefaler de også andre til å engasjere seg i arbeidet til misjonsorganisasjonen. Lisbeth legger til at hun har stor tro på visjonen med innfødte evangelister. - De innfødte evangelistene når lengre enn det mange nordmenn kan og er derfor en bedre forvalting av ressurser, avslutter hun før ekteparet setter kursen mot Norge.


Dina Stiftelsen med hjelp til vulkanofre For 2000 USD bygger Dina Stiftelsen hus for rammede av vulkanen i Magelang på øya Java. Nå kan du være med å støtte prosjektet!

Av Nathalie Edvardsen Når Troens Bevis arrangerer kampanjer i Indonesia gjøres det i samarbeid med Dina Stiftelsen. På kampanjeområdene setter stiftelsen opp mobile klinikker som tilbyr gratis helsesjekk og utdeling av medisiner. Siste helgen i oktober holdt Rune Edvardsen en kampanje i Magelang på øya Java. Også da var en mobil klinikk satt opp på området. Om formiddagene var det mange som benyttet seg av helsetilbudet. Den eldre damen Partomin fikk høre om den mobile klinikk gjennom sine barnebarn. Lørdag var hun kommet for å benytte seg av tilbudet. (se bildeserie)

1. Partomin fikk sjekket helsen sin helt gratis ved den mobile klinikken i Magelang.

Helseklinikk i Surabaya og Manado

Magelang ligger mellom flere fjellkjeder og for nøyaktig et år siden sprakk fjellet Mount Merapi. 300 mistet livet og mange familier måtte evakuere. Da mennesker dro tilbake til sine hjem var det mange som fant hjemmene ruinert. Vulkanasken hadde fratatt dem alle deres eiendeler. Rune Edvardsen utnyttet sin tur til Mangelang for å se om Dina Stiftelsen kunne gjøre noe for vulkanofrene. Fra før har Dina Stiftelsen startet to klinikker i landet. I Surabaya på øst-Java hjelper helseklinikken ofre for en pågående naturkatastrofe i området. Klinikken tilbyr også tannhelse og i september ble klinikken selvdreven. I Manado er bygningen av klinikken akkurat fullført. Her skal gratis legehjelp gis til mennesker som bor på en søppelhaug.

2. Etter helsesjekkene fikk den eldre damen utlevert medisiner.

Bygger murhus

Flere prosjekter ble presentert for Rune under et besøk til de rammede områdene. Dina Stiftelsen ønsker nå å bidra med nye hjem til ofre av vulkanen. Hvert hus vil koste 1200 USD. Husene skal bygges i mur og kunne stå imot et nytt utbrudd dersom det skulle skje.

Vil du være med å gi vulkanofrene et nytt hjem? Ta kontakt på telefon (+47) 38 35 75 00 eller mail@dinastiftelsen.no.

3. Partomin forlot området med et smil.

Dina Stiftelsen vil bygge murhus til vulkanofrene.

KAMPANJE DESEMBER 2011

11


INNFØDTE EVANGELISTER Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

God Jul

2011 et historisk år for Innfødte Evangelister Troens Bevis Verdens Evangelisering sitt kall er å gå til alle folkeslag, nasjoner og etniske grupper. Dette var Aril Edvardsens visjon fra 1960 og den lever ennå. Nasjonale kirker og nasjonale vitner skulle være nøkkelen for det verdensvide arbeidet vårt. Derfor var det fantastisk å oppleve den enorme responsen vi fikk på årets Sommerstevne da vi lanserte vårt mål om øke antallet støttede innfødte evangelister med 400 dette året. Dette er midt i vår visjon, en visjon vi gjennom tro vet Gud har født frem. Vi fylles av takknemlighet til Ham og til våre støttepartnere som slik bekrefter visjonen.

Av Kåre J. Stusdal På Sommerstevnet lanserte vi vårt mål om å skaffe støtte til 400 nye innfødte evangelister dette året. Disse skulle i hovedsak fordeles i India, Indonesia, Nord -Afrika og Midt- Østen. På stevnet opplevde vi en utrolig respons som langt overgikk det vi hadde trodd skulle være mulig. Takket være et enormt engasjement fra folk så hadde vi ved stevnets slutt fått dekket støtte til 227 nye innfødte evangelister. Resten skulle vi skaffe støtte til ut året på møter rundt om i Norge. Når vi nå skriver medio november har vi passert 300, noe som er et fantastisk resultat. Det kan i skrivende stund se ut som vanskelig å nå målet på 400, men det er jo enda noen dager igjen av 2011. Uansett resultat så er dette året historisk i forhold til satsningen på innfødte evangelister. Aldri før har det blitt lagt til over 300 nye i løpet av et år. Det er gjort mange regnestykker på hvor mange som kommer til å bli frelst de neste årene gjennom disse 300. Skulle de ”bare” vinne en ny hver måned hver er tallet 3 600 på et år. Vi tror jo at gjennomsnittstallet blir mye høyere enn som så. Når vi da legger til de 600 som støttes fra før vil vi se mange tusen frelste de neste årene gjennom de innfødte evangelistene. 12

INNFØDTE EVANGELISTER DESEMBER 2011

Det er spennende tider på avdelingen nå. Potensialet er så enormt at det er vanskelig å fatte. Omfanget av det de innfødte evangelistene oppnår er enormt. Noen av våre innfødte evangelister vitner om opp mot 1500 frelste i løpet av et år, mens andre sier at det er så mange som kommer til tro gjennom tjenesten at de har sluttet å telle. Andre igjen gjør et nitidig såarbeid i noen av verdens vanskeligste land å nå. Når vi leser statistikk fra noen av disse landene ser vi fra 0.1 til 4% kristne. Altså utgjør de kristne et lite mindretall, og de blir også forsøkt stoppet av andre religiøse makter. Men alle rapporter som kommer ut viser at antallet kristne vokser i de fleste av disse landene. Det er en bekreftelse på at ”han som er i oss er sterkere enn han som er i verden”. I andre land igjen er andelen kristne ganske så stor, men her er det folkegrupper som ennå ikke er nådd. Som i Tanzania hvor Samweli Benjamin arbeider. Han arbeider blant muslimene der og skriver: ”Sammen med Boazi Kinyengo jobber jeg for Herren på kysten av Bagamoyo nær Dar es Salaam. Over 14 menigheter har blitt plantet i Bagamoyo distriktet, som er et område okkupert av muslimer. Mange muslimer kommer til menighetene for å få


forbønn for sykdom, og siden vi begynte å plante disse menighetene har mange muslimer blitt berørt av Gud. Mange av dem er redde for å forlate islam, men en god del velger å ta imot Jesus og menighetene vokser for hvert år. Vi driver også en bibelskole som trener disipler og evangelister i hvordan å nå de unådde landsbyene. I juni og juli gikk vi fra hus til hus i landsbyene; Kiwangwa, Msata, Fukayosi,Makole, Challinze og vitnet om Jesus. I løpet av denne kampanjen ble 98 mennesker frelst og født på ny. Menighetene langs kysten har nå til sammen 700 medlemmer. Vi ser stadig at synd, demoner og sykdom må gi tapt for kraften i Jesu Kristi navn.” På avdelingen for innfødte evanglister arbeides det på spreng med å klargjøre vitnesbyrdene fra over 100 nye innfødte evangeliter i India. Mange av de som tegnet seg for å støtte en innfødt evangelist fra India har nå fått et bilde og vitnesbyrd. Rapportene fra de innfødet evangelistene i India vitner om at Guds rike går frem og ”nytt land inntas”. P.Yesudas, i distriktet Nellore i Andhra Pradesh skriver: ”Gud velsigner det nye arbeidet vi startet i landsbyen Sambamurthy Peta i fjor. Nå samles 35 personer hver uke og vi har begynt å be Gud om et nytt kirkebygg i denne landsbyen. I april arrangerte vi barne- og ungdomsleir i Gottigundla og nærmere 200 møtte opp. De fleste av disse kom fra ikke kristne hjem og i løpet av leiren tok 47 av disse imot Jesus. Pris Herren!” Våre kontakter i Indonesia arbeider iherdig for å klargjøre over nærmer 130 vitnesbyrd. Og vi arbeider målrettet for å finne de rette innfødte evangelistene å støtte i Midt-Østen og Nord-Afrika. Gjennom mange år har Troens Bevis Verdens Evangelisering opparbeidet seg et stort kontaktnett. Vi vet at behovene er mange, men vi sikter oss inn på de som vi tror er strategisk riktige personer i hvert av de land vi nå skal støtte innfødte evangelister i. Derfor er dette et viktig bønnearbeid som nå gjøres ved siden av det konkrete. Vær med oss i bønn for dette! Sammen skal vi være med å forandre mennesker, områder og nasjoner.!

Glenn Tønnesse er frimodig under Sommerstevnet, og utfordrer folk til og støtte innfødt evangelist.

FLOTTE JULEGAVETIPS! Du kan kjøpe flotte julegaver til venner og familie. Aril Edvarsen var en utrolig forfatter og har skrevet mange bøker. Her er noen av dem! Han har også skrevet tre spennende bøker om Barah, disse er kjempespennende. Fine bøker og lese for barna når de skal sove. Går du inn på Webshop på troensbevis.no finner du disse tre bøkene for 250-. Et kjempe bra tilbud!

129-. 149-. 149-.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Tlf: (+47) 38 35 75 00 Epost: mail@troensbevis.no troensbevis.no

Hermon Folag AS Tlf: (+47) 63 80 30 99 Epost: ordre@hermon.no hermon.no INNFØDTE EVANGELISTER DESEMBER 2011

13


BREVKURSET “DET NYE LIV” Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

God Jul

Gir velsignelsen videre Pastor Winangsit ble på 80-tallet introdusert for Brevkurset ”Det Nye Liv”. Tretti år senere innfører han kurset til sin menighet ved vulkanfjellet Mount Merapi.

Av Nathalie Edvardsen Winangsit er pastor for en menighet i utkanten av Mount Merapi på øya Java. Omtrent 40 mennesker er medlemmer av kirken. I området rundt bor det hovedsakelig muslimer. Hans far var opprinnelig muslim, men ble en Jesustroende. Slik fikk han høre om Jesus fra barndommen. Selv er Winangsit fra Madurese stammen som gjør at han automatisk får dødsstraff for å være en kristen. I alle sin år i tjeneste har han aldri opplevd å bli forfulgt eller truet på grunn av han sin tro. I stedet opplever han at mange mener det er uvanlig og modig av en Madurese til å stå frem som en Jesustroende.

Tok kurset på 80-tallet

I sine yngre dager fikk han kall og et ønske om å begynne på bibelskole, men Winangsit manglet penger til utdanningen. I 1969 dro han til hovedstaden Jakarta og fikk jobb i Immanuel Evangelistic Foundation. Lønnen sparte han til å fullføre kallet om bibelskole. I den nye jobben møtte han Hilda Daniels, som er Troens Bevis sin samarbeidspartner i Jakarta. Hun introduserte pastoren for Brevkurset ”Det Nye Liv”. Winangsit forteller at han ble meget begeistret da han på 80-tallet tok Troens Bevis sitt Brevkurs. Dette ble en sentral rolle i hans tjeneste som misjonær. Han dro til flere øyer og områdene som var sterkt preget av både islam og hinduisme. På hvert sted plantet han menigheter og trente nye pastorer til å fortsette misjonsarbeidet etter han dro. I starten brukte han leksjonene som undervisning i gudstjenestene, og opplevde at kurset ble et redskap til å bryte ned religionskultur og tradisjoner som hindret mennesker å komme nærmere Gud.

14

BREVKURSET ”DET NYE LIV” DESEMBER 2011

Innfører kurset i menigheten

Tretti år senere er kurset gitt ut på nytt. Denne gangen i en bokform. Nå vil pastoren introdusere kurset for hele menigheten sin. Han tror at dette vil hjelpe dem til å forstå og få klahet i frelsen og evangeliet. Fortsatt opplever han mange som ser på troen gjennom Det gamle testamentet. - Det er en stor glede å få innføre kurset i min menighet. Nå kan de lære det som velsignet meg for tretti år siden. Spesielt her i områder som kulturer og tradisjoner preger. Jeg tror Brevkurset ”Det Nye Liv” vil hjelpe min menighet til å vokse enda mer, sa pastoren da vi møtte ham i oktober under en kampanje i Magelang, på øya Java. Mange av elevene kan verken lese eller skrive og kan bli en utfordring for menigheten. Pastoren påpeker at elevene vil få konsulenthjelp slik at alle skal kunne fullføre kurset. Kurset skal også spres videre rundt landsbyen og håper at dette kan skape større nettverk for menigheten. Under møte med den engasjerte pastoren fikk han overlevert 40 eksemplarer av Brevkurset ”Det Nye Liv” som nå innføres i menigheten.


120 bestod Brevkurset “Det Nye Liv” Under en reise til Indonesia fikk jeg møte 120 brevkurselever til Troens Bevis. Da vi besøkte dem i oktober fikk alle elevene utlevert diplom for å ha fullført Brevkurset ”Det Nye Liv”.

Av Nathalie Edvardsen I den indonesiske hovedstaden Jakarta har 120 mennesker fullført Brevkurset. I forbindelse med Indonesia-kampanjen Troens Bevis arrangerte i oktober, fikk vi være med å overlevere diplomene til elevene som hadde bestått kurset.

ikke er er døpt, døpes i skjul. Han tror at undervisningen elevene fikk gjennom Brevkurset vil hjelpe han og menigheten til vokse for Guds Rike. Nå er de velkommen til å tjenestegjøre i kirken.

Sary Latif er ansatt av Troens Bevis for å arbeide med den indonesiske utgaven av Brevkurset. I år er kurset gitt ut i ny utgave, denne gangen i en bokform.

For alle er det ikke like enkelt å være en Jesustroende. La oss forsettet å be for dem som nå frykter for sine liv.

Sammen med Sary dro jeg til GPDI Immanuel Church, kirken til de 120 elevene. En trehjulstaxi skulle kjøre oss til menigheten. Gjennom noen smale gater på vei til menigheten ble strøkene mer og mer forfallen. Da det ble for smalt for taxien måtte vi spasere resten. Langs veien stoppet vi ved en jernbanen som lå imellom de trange gatene. Da jeg så utover området så det rett og slett ikke ut! Søppel lå strødd over alt. Noen steder var det samlet i store hauger. Jeg kunne se babyer og barn gå langs togskinnene. I sidekantene satt mennesker med små fortetninger. Andre var midt i avføringsprosesser. Sary forklarte at menneskene bodde langs jernbanene og at mange av elevene vi nå skulle møte kom fra dette området. De fleste elevene var meget fattige. For dem var det stort å være elever av Brevkurset ”Det Nye Liv”.

Elever fikk diplom

Sary Latif deler ut diplom til elevene.

Jernbanen utenfor menigheten.

Pastor Matjef Dapar hjalp menigheten til å ta Brevkurset “Det Nye Liv”.

Stanly og Pastor Matje Dapar i dåpsbassenget.

Bare ti meter fra jernbanen lå menigheten. Møtet hadde startet, og vi snek oss inn mens de lovsang og priste Herren. Pastor Mantje Dapar forkynte på bahasa. Jeg forstod lite. Mantje er omtalt som å være en engasjert pastor med hjerte for fattige. Ved å være vennlig mot menneskene i nærområdet opplever han at flere og flere kommer til kirken. Selv er han fysisk funksjonshemmet, men lar seg ikke stoppe av det. Etter talen var det klart for utdeling av de godkjente brevkursene. Siden min far hadde satt kursen mot Afrika, var det jeg som måtte overleve hilsen fra Norge. På vegne av ansatte og partnere fortalte jeg hvor stolte vi er av dem, og at mange ba for dem hver eneste dag. Deretter leste Sary opp navnene på elevene. En etter en kom frem for å motta diplom. Smilene og latteren ga signaler om at de var meget stolte over å ha gjennomført kurset. Mange kunne verken lese eller skrive, men hadde fått konsulenthjelp av menigheten.

Ble truet på livet

Opprinnelig skulle mange av elevene døpes tidligere denne dagen. Flere fikk drapstrusler i forkant og våget derfor ikke. Vi fikk allikevel være vitner til dåpen til ekteparet Stanley og Maja. Nå vil også de bli elever av Brevkurset ”Det Nye Liv”. Mantje forteller at i de neste ukene skal elevene som fortsatt

BREVKURSET ”DET NYE LIV” DESEMBER 2011

15


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV - kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet.

God Jul

Muslim helbredet fra helvetesild i ansiktet I en tid der en ny vind ser ut til å blåse gjennom den arabiske verden opplever Miracle Channel at muslimer har mange spørsmål om den kristne tro. Selv kristne arabere takker oss for programmene som hjelper dem å forklare bibelens opprinnelse overfor sine muslimske venner.

Av Bente Rognmo Thakre Da Nasir Siddiki ble innlagt på sykehuset i Toronto i 1987, hadde han det verste tilfellet av helvetes ild i ansiktet som sykehuset noen gang hadde sett. Blemmene som dekket ansiktet var flere centimeter i størrelse og spredde seg fra den ene siden av ansiktet, ned halsen og til skulderen. Øret var blitt så misformet at det hang ned på skulderen. På dette tidspunktet var Nasir en velstående foretningsmann i Ontario i Canada. Men millionene som stod på kontoen kunne ikke redde han. I en alder av 34 år lå den muslimske mannen på dødsleiet. Immunforsvaret hans hadde slått seg helt av. Legene trodde ikke han kom til å klare seg til neste morgen. Nasir husker at han ropte ut til Muhammed etter hjelp, men det eneste som møtte han var stillhet. - Jeg visste at det som var på den andre siden av døden var noe skremmende, men jeg visste ikke hva det var, minnes han.

16

MIRACLE CHANNEL DESEMBER 2011

Isaks Gud

Midt i den lammende stillheten og frykten kom han til å tenke på flere av helbredelses historiene om profeten Jesus som han hadde lest om i Koranen. - I fortvilelse ropte jeg ut, “Kristendommens Gud, dersom du er virkelig, ikke la meg dø. Da det virket som om natten ikke kunne bli mørkere, kom det et lys inn i sykehusrommet, husker han. - Det var omrisset av en person. Jeg kunne ikke se ansiktsutrykket fordi lyset som skinte fra denne personen var så sterkt. Denne personen snakket uten å åpne munnen sin… Han sa, “Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud.” Muslimer anerkjenner Ismael fra Abrahams ætt, men de anerkjenner ikke Isaks ætt. Da stemmen som talte sa han var Abraham, Isak og Jakobs Gud, skjønte Nasir hvem personen bak lyset var. - Det var uten tvil Jesus Kristus, bekrefter han.


Alt ble nytt

Nasir Siddiki kan vise til et foto som viser den alvorlige graden av helvetesild som han led av. Han er ikke i tvil om at han ble helbredet. Forskjellen er udiskutabel. Blemmene er helt borte. Øret hans har nå en perfekt fasong. Huden hans er olivenfarget, jevn og helt uten arr. Men han sier at den viktigste forandringen er ikke fysisk, men det som skjedde inne i han. Nasir, som hadde fulgt i fotsporene til syv generasjoner med Sunni muslimer, fra Abu Bakr Siddiq, Muhammeds nærmeste venn og Islams første Kalif, ble ny både på innsiden og utsiden gjennom kraften til Jesus Kristus. Legene som behandlet han søkte etter svar på hvordan angrepet på immunforsvaret hans kunne forandre seg så radikalt over natten.

Mary fra Syria skriver at hun hadde aldri hadde hørt at Kristus er vår frelser. (illustrasjonsfoto)

- Jeg prøvde å fortelle sykehuspersonalet hva som hadde skjedd i løpet av natten, men selvsagt så trodde de ikke på meg… jeg trodde det nesten ikke selv, og mitt store spørsmål var “er Jesus virkelig Guds sønn slik de kristne hevder eller er han kun en profet slik jeg var blitt fortalt under hele oppveksten?” Nasir ble utskrevet fra sykehuset neste dag. Morgenen deretter fikk han et nytt tegn som Nasir mener viser Jesus sin dype kjærlighet og nåde. - Jeg husker at det var søndag morgen og jeg våknet opp klokken seks, jeg gikk rett over til TV’n – jeg vet ikke hvorfor – og slo det på. På skjermen stod det, “Er Jesus Guds sønn?” Tilfeldigheter? Jeg tror ikke det. Alene i stuen, foran TV-skjermen, med rennende tårer inviterte jeg Jesus inn i livet mitt. Det faktum at han ville helbrede en muslim på fredagen og frelse han på søndagen fortalte meg hvor stor Jesus kjærlighet og nåde er.”

”Jesus frelser og forandrer fremdeles liv i Midtøsten og Nord-Afrika.”

Misjon på hjertet

Nasir er ikke i tvil om at Jesus elsker muslimer på lik linje med alle mennesker. Etter det som skjedde gikk han på bibelskole. Nå er han sterkt engasjert i misjon i flere land. - De muslimske nasjonene er modne for innhøstning. Dette er mennesker som Jesus døde for. Han mener også at en av de største misjonsoppgavene i dag er å nå den muslimske verden med verdens beste budskap. - Vi trenger å elske alle muslimer. De er gode mennesker, men de er forførte, slik jeg også var. Men vi har det største våpenet på jorden og i universet - kjærlighet!

”Ett nytt program for arabiske ungdom fikk 1800 Facebook venner den første uken.”

MIRACLE CHANNEL DESEMBER 2011

17


Din familie

Julen blir det du gjør den til! Snart kryper helligdagene på oss, for noen den beste tiden på året, for andre mye kaos og stress. Her er noen små tips til dagene du har igjen av 2011. Lykke til! • Adventsfest med de nærmeste vennene til barnet ditt. Send ut invitasjon, og si også at dere kommer til å snakke litt om julens budskap. På den måten er det ingen som kan føle seg støtt i etterkant. Kan gjøres på uendelig mange måter. Et forslag er å starte med å spise grøt, deretter pynter man pepperkakehjerte som man har med seg hjem, så samler man barna og leser en bok om juleevangeliet eller finner en film om dette. En gang lagde vi hjerter av papp der alle sa noe fint om hver enkelt, som vi skrev ned på hjertet. La barna dine være med i hele prosessen. Lage invitasjoner, tenke ut aktiviteter, kanskje de vil lese selv? Dette krever litt, men så dropp litt av julevasken, da vel! • Ingen kan hjelpe alle…men alle kan hjelpe èn! Snakk sammen i familien, og finn noen dere kan oppmuntre, og bety litt ekstra for i jula. Det kan være så enkelt som å bake to kringler i stedenfor en, og pakke den inn og sende barna over til den gamle nabodama=)

18

FAMILIESIDER DESEMBER 2011

• Juletradisjon. Har din familie en juletradisjon som er «bare» dere? For vår del jobber vi med saken… Men det å hugge vårt eget tre i skogen var suksess i fjor. Eller at ungene får 100-200 kr og går i butikkene alene og handler til bestemor og bestefar, og vi har IKKE lov til å bestemme noe. Blir mye moro av det=) • Få vaskehjelp. Ops. Vet jeg kan tråkke på noen tær her, men om du jobber masse, og kjenner jula blir nesten kvalmende fordi i tillegg til alt det andre, så skal huset skinne; så kjøp deg ut av det! Eller enda bedre – finn en ungdom eller noen som trenger pengene, og gjør det sammen med dem! Eller om du har tenåringsbarn – betal dem litt ekstra, og forvent litt ekstra. • Ta en dag av gangen. Jula blir litt stress uansett, sånn er det bare… Men den kan være så utrolig rik! Du er herre over egen tid, bruk den vist. Planlegg fridagene, og snakk sammen om forventninger! Og ta en dag av gangen. Kikk inn i øynene til dem du er glad i, og kjenn på det at du er elsket at Gud!


Kreativ Jul! • Kjøp en ny bibelfortellingsbok til barna i adventstiden, og bestem deg for å lese sammen med dem. Om det har sklidd litt ut i høst, bestem deg for å få rutinene på plass igjen. Å lese og be sammen med barna er minst like viktig for deg som for dem! • Gjør en ting som virkelig ville glede din ektefelle, og kanskje positivt overraske også=)? Trenger du tips? • Bestill en hudpleie-time og gi den på en hverdag. • Gjør en av de tingene du vet ektefellen setter veldig pris på, bare sånn uten videre! • Lag «adventskalender», f.eks bare den siste uken før julaften, med oppmuntrende ord, gode minner fra året som har gått, ting du elsker ved han/henne, små gaver. • Gi ektefellen en kveld med gutta/ jentene. Be dem gå på kino med en kompis/venninne, og kose seg skikkelig. • Advent betyr ventetid. Hva betyr advent for deg? Hvor er Jesus i hverdagen din? Du har en kilde inni deg som rommer all kraft du måtte trenge. Ikke undervurder det. La ventetiden fylle deg med takknemlighet og kjærlighet, kjenn at du er elsket for akkurat den du er! Da kommer alt i riktig perspektiv!

Adopter et barn, for en uke! Her kommer et tips du kan ta opp i en familiesamling, eller tenke seriøst på: En del familier som reiser til Sommerstevnet gjør plass til en ekstra! De inviterer rett og slett med en kompis eller venninne til et eller flere av barna=). Foreldrene har enten ikke mulighet til å komme selv, eller rett og slett ikke lyst. Det barna opplever på Planetene gir evighetsverdi, og det er det verd å ligge litt trangt i teltet eller campingvogna for, vel! Så lykke til med «adopsjonsprosessen»! Som så mye annet, så gir det som regel mer enn det krever!

FAMILIESIDER DESEMBER 2011

19


evis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! bevis magasin JanUar 2010 Kontakt Troens Bevis på 38JanUar 35 752010 00 for støtteannonse fortroens ditt firma også! troens bevis magasin

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Vi støtter RE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse VÅRE for ditt firma også! Merry Christmas FASTE ST ler. Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! misjonen RE A/S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 ST 75 0 Vi støtter VÅRE BØRRE Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere A/S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 0 Vi støtter misjonen G BØRRE FEVANG A/S ger Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! - Kontakt Troens Troens Bevis (+47) 38 7575 0000 for for støtteannonser for ditt -Kontakt Bevispå på +47 383535 støtteannonse forfirma. ditt firma. til unådde folkeslag AV TEPARTNERE! misjonen G til unådde FEVANG A/S G.T. Eiendom AS BØRRE Utleie av Vi støtter ER KJØP / SALG folkeslag 6 60 BØRRE Utleie av AV tteannonse for ditt firma også! 4016 Stavanger TEPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde folkeslag BØRRE OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter A/S MER misjonen VÅRE FASTE STØTTEPARTNE KJØP / SALG BØRRE FEVANG A/S tteannonse for ditt firma også! 9 00 EIENDOMMER Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for ditt fir misjonen VÅRE STØTTEPARTNE til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 9 00 Vi støtter 4016 Stavanger

ns Bevis arbeide

NGROS sarbeide

ens Bevis

NGROS MED :

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

KONGSBE

sitt misjonsarbeide

• Datarekvisita • Rengjøring troens bevis magasin JanUar 2010 Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide • Datarekvisita

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

KONGSBE

Kongsberg Pa forbruksvarer

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering Askeladden 4 skudd går uavkortet KONGSBERG PAPIR ENGROS 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til

•Kongsberg Kontorrekv Pa

•forbruksvarer Datarekvis

Kontorrek •• Tørkemate

EIENDOMMER LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for ditt fir TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV misjonen KJØP / SALG EIENDOMMER LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi støtte EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen til unådde EIENDOMMER Vi støtte Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjonen KONGSBERG PAPIR ENGROS VI EIENDOMMER HJELPER DEG MED: FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misjonen V I HJELPER DEG MED unåd fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til unåd fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folkeslag OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folkeslag Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning EIENDOMMER Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og Autorisert regnskapskontor TLF . 32 27 49 00 fakturering, skatt og Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal bedriftsrådgivning Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 regnskapskontor TLF. 32 27 49 00 Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

ist på

é?

orming sist på edriften? n, ng MED

tt og: orming n, ing ng apirog Engros tt 4 ing BERG

BØRRE BØRRE

Har du en god forretningsidé?

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Papir 80 Engros 481 BERG rtner o 80 ntor 81 ros@

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

www.aider.no

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

- din sparringspartner

gros@

Arendal 00 35 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

40% av vårt ov Ønsker dinuavk bedr skudd går støtte misjonen til misjonsformå samtidig handle fornuftige priser Ønsker din bed Ta kontakt. Vi støtte misjonen sender katalog. samtidig handle

fornuftige prise Ta kontakt. Vi sender katalog.

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

Arendal o 00 35 09 er.no ontor

• Datarekvis

40% av vårt ove • Tørkemate skudd går uavko til misjonsformå

Teorikurs Teorikurs

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerførerJan rimelige reservedeler Trafikklærer: Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for 0 Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens OENS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. ie både i Songdalen VER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 gasin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i AKT 22 Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 3. Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. lie både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor ens Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 beidet for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 22 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie ngeliet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, ens Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 ens Bevis sarbeide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 rvedeler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 beidet for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rmerker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie angeliet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele t utvalg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 NGROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for rvedeler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.saksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN fÅ TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører rmerker. både i Songdalen og TROENS sist på Kontor: 38reservedeler 10 00 traler og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige tdu utvalg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 gsaksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i orming 2 sider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører traler og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler rngkr. 50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører du i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie til deDronningensgate fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler 95 4610913 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: 2 sider. Mobil: 922 14 692510 23 00 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår ler. forbruksvarer innenfor: er kr. 50.sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Papir Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 4 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 BERG forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. AS KONGSBERG PAPIR ENGROS 80 Engros er grossist på • Kontorrekvisita • Hobby/forming • Tørkemateriell • Catering Bestill den idag. Den koster kr. 50.81 forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økonomi-dele Verdens Evan å nå du de u

TEPARTNERE! tteannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! ASTE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler evis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS ASTETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE FASTE STØTTEPART Teorik Utleie av onomi-deler ASNæringslokaler Økonomi-deler på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også! EevisFASTE STØTTEPARTNERE! bådefor i Song Kontakt TroensAS Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse dit Vi støtter G.T.Eiendom Teori RRE Øk ono Økono Kristian Vi støtter oens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

VÅRE NG A/S AV G r AS MMER

ger

o gros@

0 ER 6 o 60 AV

RE til unådde G A/S RE A/S RE! folkeslag A/S ALG RRE gså! G AS AV IE

0o

BØRRE

Aud & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

KONTAKT Telefon +47 913 35 222 Kontakt Troens Bevis på 38 35MÅNED, 75 00SE for foronomi-deler ditt firma også! folkeslag • Tørkemateriell • Catering til unådde /støtteannonse SALG SIDE 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler • Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. 1 1 E-mail: fornuftige priser. KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på

SALG 7/ER 49 00 9LEIE 00 AV 9OMMER 00

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler 4016 Stavanger Mob:90 56 06 60 misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

BØRRE

Økonomi-dele Vi lagerfører Verdens Evan til åde nå fleste du de u Husk at vi og Vi lagerfører hytteruter, k til de fleste traktorseter, Husk at vi Al og sylindere. hytteruter,21k Katalog traktorseter, Bestill den id sylindere. A Katalog 21 Bestill den id

• Datarekvisita

• Rengjøring

Økonomi-deler AS 69 10 23 00 Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER Vi støtter

69 både i www.o Son Trafikklærer: Øk ono Økono Kristian 69 Mobil: 922 www.1 Trafikklærer: Kontor: 38 1 Mobil: 922 1 Privat: 38 0 Kontor: 38 1 Privat: 38 0

Vi stø misjo til un folkes

Dronningensgate 95 4610 Kri Mobil 922 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 95 4610 Kri Mobil 922 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser. ●


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov

kr. _________ per måned

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: * Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto

* Beløpsgrense per trekkmåned kr.

3080 30 08090

Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (Trekkdato den 22. i hver måned)

(KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Person nr:

Navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift: Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal

Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway|mail@troensbevis.no|Tlf:(+47) 38 35 75 00|Fax:(+47) 38 35 75 01|Web: troensbevis.no


Troens Bevis april:Layout 1

24-03-11

14:35

Side 24

DU KANEGEN FÅ DIN EGEN STEDSFORTREDER! FÅ DIN INNFØDTE EVANGELIST! Hva skal jegjeg gjøre? Velg etVelg land eller folkeslag med (snakk Troens Bevis). Hva skal gjøre? et land eller(snakk folkeslag med Troens Bevis). Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din Innfødte Evangelist. din innfødte misjonær. Hva vil motta? vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Hva viljeg jeg motta?Bilde ogBilde og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. Rapporter frafra arbeidet din evangelist tar deltar i. Nyhetsbrevet Rapporter arbeidet din misjonær del i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og misjonsbladet Troens Bevis. Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Ta kontakt med:

mye misjonstoff og andre interessante aritkler. Innfødte Evangelister, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal,

4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no

OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til TroensOM Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelleDet og forutsettes at For gaver til Troens Bevis,kroner intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. er for norske givere. Det en kroner forutsetning skattefradrag at du haraltså gitt oss samlet gavebeløp er er 500 eller for høyere. Dette gjelder for personnumhver ektefelle og er for mer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle en gang, tarkommer vi vare påfradraget dette til neste innberetning. kan oppgi dette på telefon: siffer). Da inn års som egen postDu i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no. gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: Du 35 kan75 også Troensoss Bevis, Sarons 4480tbve@tbve.no. Kvinesdal, Norway. 38 00,skrive eller til sende dette påDal, e-post: Eller skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


Slik jeg ser det!

God Jul

Når Bibelen ikke er bibelsk Denne gang:

Egil Svartdahl, Lil emor Åleskjær, David Hasseløy, Arnfiinn Clementsen

Kritikere har kommet, kritikere har gått. Den eldgamle boken har overlevd dem alle. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå», sa Jesus. Gang på gang må historien bekrefte: «Guds ord hadde rett!» Men selv de som har samme syn på Bibelen, kan ha forskjellig syn i Bibelen. Det er ulike tolkninger og fortolkninger. For kristenliv og menighetsliv vil det alltid være avgjørende hva Guds ord sier. Det viktigste er ikke hva vi mener, hva vi synes og hva vi tror, men hva sier Guds ord? Erfaringen har vist oss at det ikke alltid er lett å bli enige om hva Bibelen mener. Ordkløveri. Mange tror at alt som står i Bibelen er bibelsk. Om vi bare siterer et bibelord, så er vi på sikker grunn. Debatter blir dueller mellom bibeltro mennesker – væpnet med ord som er «skarpere enn noe tveegget sverd». I kampens hete glemmer vi at det er «Åndens sverd» og ikke vårt. At skarpe kniver må brukes av kjærlige hender. I et helhjertet ønske om å forsvare Jesus, skjer det for oss som for Peter; han «hadde et sverd. Han trakk det, hogg etter øversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av ham». Vår Herre og Mester har hatt mye å gjøre med å få på plass løsøre etter våre skarpe ordkløverier. I kampen om å være mest bibelske, kan vi bli ganske så ubibelske. Det var ingen tvil om at de skriftlærde og fariseerne var rettroende. De hadde monopol på bibeltroskap og visste alt til enhver tid i enhver sak. Ikke bare hva Bibelen sier, men hva den mener. De hadde så stor autoritet at deres ord sto på linje med Ordet. I de minste detaljer hadde de laget klare regler for hva som var rett eller galt, ifølge Guds ord. Men da Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, kjente de ham ikke igjen. Ordet stemte ikke med ordene. Jesus var ubibelsk. Et dilemma. Vi gjorde samme erfaring for noen år siden. Noen predikanter var samlet for å snakke om noe det var vanskelig å få klarhet i. Alle ønsket å vite hva Guds ord sier om dette og la det være avgjørende. I denne spesielle saken viste det seg å være verre enn vi trodde. Etter noen timers samtale er det en som i sin fortvilelse spør: «Skal vi følge Guds ord eller skal vi gjøre som Jesus?» Hvilket dilemma! Ikke alt er bibelsk fordi det står i Bibelen. Vi må også spørre: Er det lovisk eller evangelisk? Mye av det som presenteres som bibelsk, blir ubibelsk fordi det er lovisk. Ikke fordi det er noe galt

med loven, men med bruken av den. «Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett», skriver Paulus til Timoteus. Summen av loven. Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Han er den eneste som til fulle har vist oss loven med livet. Da Jesus ble menneske, ble hans liv lærens fortolkning. Han som ofte kom i konflikt med skriftlærde og fariseere, kom aldri i konflikt med Guds ord. Han som brøt med autoriserte regler og fortolkninger, brøt ikke Guds bud. Når vi ikke vet hva vi skal mene eller gjøre for ikke å komme på kant med Ordet, er vi på trygg grunn når vi gjør som Jesus. Det finnes ikke noe bibelsk kristenliv uten kjærlighet. «Bokstaven slår i hjel», men Ånden gjør levende. Når vi bruker rett ord i feil ånd, får vi galt svar. Derfor er Ordet og Ånden uløselig knyttet sammen. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Summen av loven og profetene er: «Du skal elske Herren din Gud …» og du skal elske din neste som deg selv». Ingen kan oppfylle loven uten kjærlighet, for kjærlighet er lovens oppfyllelse. Alle holdninger som ikke har denne basis, er både Guds- og menneskefiendtlige. Når mennesker er viktigere enn regler, er det bibelsk å helbrede på sabbaten. Der loven dømmer den beste, TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2011

23 23


bedriftsrådgivning - din sparringspartner

God Jul

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor

Leir-og konferansessenter Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

-Du Menighetsweekend kAN få DIN EgEN StEDfoRtREDER!

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet fo å nå du de unådde med evangeliet.

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller et folkeslag (Snakk med Troens Bevis). Økonomi-deler AS støtter Troens Bevi lagerfører rimelige reservedeler Bestem hvor mye du kan gi august hver måned. Be -regelmessig Evangelisering i arbeidet fo Utleiesesong: juni for din innfødte misjonær. ViVerdens

Du kAN få DIN EgEN StEDfoRtREDER!

til åde kjente med traktormerker. nå fleste du de unådde evangeliet.

at vi også har et stort utvalg i Hva vil skaljegjegmotta? gjøre? Bilde Velg et eller etpresentasjon folkeslag (Snakk Troens Bevis). Husk Vi lagerfører rimelige reservedele hytteruter, kraftoverføringsaksler, Hva og land vitnesbyrd fra dinmed misjonær. til de fleste hydraulikksentraler kjente traktormerker www.klimasystem.no Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. traktorseter, og Rapporter fra arbeidet din misjonær tar del i. Nyhetsbrevene Høsten i Flammer

Husk at vi Alt har finner et stortdu utvalg 37 25 78 00 sylindere. dette i vår Støttogmisjonen, en weekend i misjons- ogTlf:visjonssenteret iartikler. også hytteruter, månedsmagasinet Troens Bevis, som har mye misjonsstoff og andre interessanteKatalog 21kraftoverføringsaksler på hele 912 sider. traktorseter, hydraulikksentraler og HvaDal, vil jegKvinesdal. motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. Sarons Det komplette leirsenter! Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

Alt dette finner du i vår Rapporter framed: arbeidet din Bevis misjonær tar del i. Nyhetsbrevene Flammer sylindere. Ta kontakt Troens Verdens Evangelisering, IEM,Høsten Saronsi Dal, Katalog 21 på hele 912 sider og tilby månedsmagasinet Troens har mye misjonsstoff ogevangelisering, andre interessanteBestill artikler. den idag. Den koster kr. 50. 4480 Kvinesdal. Telefon +47 iBevis, 38troens 35 som 75 00. E-mail: tbve@tbve.no Vi kan omvisning bevis verdens DU KAN fÅ TROENS og inspirerende fra stedet. Aud & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER Ta kontakt med:forkynnere Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no Kontakt Troens Bevis på 38Selvstendige 35 75 00SE forSIDE støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Distributører 3. Øk AS Aud OSS. &Herbalife Øyvind Gloslie Økonomi-deler 69 10 23 00 Telefon +47 913 35 222 www.okonomi-deler.no Støtter Troens Bevis Selvstendige Herbalife Distributører For gaver til Troens Bevis, inntil 12 000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet Øk onomi-deler AS Økonomi-deler sitt misjonsarbeide 69 10 23 00 gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for norske givere. www.okonomi-deler.no 1 1 KONGSBERG PAPIR ENGROS Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven Kongsberg Papir Engros er grossist på over innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle 11 siffer). Da kommer forbruksvarer innenfor: Hva skal jeg gjøre? til Velg et land eller et folkeslag (Snakk med Troens Bevis).fradraget inn som egen post ihvor selvangivelsen. du gitt oss dette en gang, tar for vi vare dette til neste års innberetning. • Kontorrekvisita Hobby/forming Bestem mye du kanHar gi hver måned. Be regelmessig din• på innfødte misjonær. Du kan oppgi dette på telefon: 38 35 75 00, eller sende oss dette• Rengjøring på e-post: tbve@tbve.no. Eller Kontakt oss: Tlf: (+47) 38 35 75 00 | Fax: (+47) 38 35• Datarekvisita 75 01 | mail@troensbevis.no | troensbevis.no • Tørkemateriell • Catering skriv tilvil Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. KJØP SALG Hva jeg motta? Bilde /og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær.

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE!

oppLySNINgER oM SkAttEfRADRAg

Vi støtter Du kAN få DIN EgEN StEDfoRtREDER! BØRRE

misjonen til unådde folkeslag

FEVANG A/S

Rapporter fra arbeidet din misjonær AV tar del i. Nyhetsbrevene Høsten i Flammer Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overOG UTLEIE Askeladden 4 går uavkortet og månedsmagasinet Troens Bevis, som har mye skudd misjonsstoff og andre interessante artikler. 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

EIENDOMMER

Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, PÅSKETUR TIL ISRAEL 4480 Kvinesdal. TLF Telefon +47 27 38 35 75 00 00. E-mail: tbve@tbve.no P . 32 49 ÅSKE Ønsker din bedrift å støtte misjonen og samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Rune Edvardsen og Sarons Dal, inviterer menigheter og private til en spennende og litt annerledes tur til Israel, Påsken 2012.

Tlf. 32 72 85 80 Fax: 32 72 85 81

www.k-p-e.no E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

TUR TIL ISRAEL

I HJELPER DEG Dato: 30. mars til 9.Vapril 2012

MED: Regnskap, lønn, fakturering, skatt og EN TUR FOR ALLE SOM ER LITT SPORTY OG EVENTYRLYSTEN bedriftsrådgivning

Besøke de Bibelske stedene Fredskonserter Troens Bevis Verd Besøke jødiske og palestinske områder ens Evange inviterer til lisering og en Rune Edva Dette blir en tur for alle som er litt rdsen Badeferie i Eilat sporty og ev spennende tur, og den en Autorisert regnskapskontor passer for all tyrlystne. e! Reise og priser tilrettelagt familier 8 - 4847 Arendal 30. Mars Strømsbusletta 09. April 2 012 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 For gaver til Troens Bevis, inntil 12 000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det Vi håper du blir forutsettes at samlet s til Is Fredskonsert i Bethlehem og Eilateller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle ogmederosfor rael! gavebeløp er 500 kroner norske givere. En tur til Det Israel vi besøker de for viktigste stedene,at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven erder en forutsetning skattefradrag For gaver til Troens Bevis, inntil 12 000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet samtidigover som innbetalt det blir en årsbeløp tur med nære gode relasjoner Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis fradraget inn som til likningsmyndighetene (alle 11 siffer). Da kommer gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle Verdens Evangelisering i arbeidet og for er for norske givere. og spennende utflukter. Det blir varme samlinger til å nå dutar de unådde egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, vi varemed på evangeliet. dette til neste års innberetning. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven oppbyggelse for deltakerne. passer utmerket familier. Vi sende lagerfører reservedeler Du kan oppgi detteTuren på telefon: 38 35 75for00, eller ossrimelige dette på e-post: tbve@tbve.no. Eller over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene 11 siffer). Da kommer fradraget inni som til (alle de fleste kjente traktormerker. både Songdalen og skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Husk at vi også har et stort utvalg i egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Kristiansand hytteruter, kraftoverføringsaksler, Du kan oppgi dette på telefon: 38 35 75 00, eller sende osshydraulikksentraler dette på e-post:ogtbve@tbve.no. Eller Jan Noreid traktorseter, Trafikklærer: sylindere. Alt dette finner du i vår Kontakt: skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

oppLySNINgER oM SkAttEfRADRAg

oppLySNINgER oM SkAttEfRADRAg

Teorikurs

Katalog hele 912 E-post: mariell@troensbevis.no | Tlf: (+47) 38 35 75 03 | Mob: (+47) 99 20 75 03 21 Fax:på (+47) 38 35 57 sider. 01 Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

Aud & Øyvind Gloslie

Mobil: 922 14 419 Kontor: 38 10 04 00 Privat: 38 01 32 77


Troens Bevis arbeidet for evangeliet.

Troens Bevis servedeler arbeidet for tormerker. evangeliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder med Lundegeilen 10,seminarer 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand fra disse.LEDIG Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 LEDIG som vårpLASS! frelserinnom komNoreid vi inn under Velkommen Trafikklærer: Jan Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Ofte ber vi Gud Utleie Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440hevder TONSTAD Israel. Det er de som at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie ANNONSE Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no Tlf.Jeg 37er25 37for 00at Bibelen Fysioterapeut/ kan aldri bli vekkelse i etpå land hvis oss finnes det mennesker som heten? glad Spesialkompetanse konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37tlf: 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax:Grimstad 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus forlikte verden med Pb.og311, 4892 Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv,lloyd@primainvest.no så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse a k s j e s e l s k a p G R U P P E N lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårt sterkeste våpen” i prøvelser - prosjekter (2 Kor 5:19). Guds vrede over Kjøper forretningsbygg, og Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter og-tomter. -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å fiender, velsign dem som i gE deres og gjerning. Elsk ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

RE! HOGST/FRAM-

også! er AS 00 er AS 00

r.no

r.no

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

PRIM A

HOGST/FRAMKJØRING

PRIM

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter, Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita, ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

A

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

G R U P P E N

d

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

f i

B

E

Velkommen innom 

Vi selger datarekvisiter,

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

en og d Noreid 19 4 00 77

A

urs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

ort utvalg i eservedeler ngsaksler, ktormerker. entraler og tortdu utvalg er i våri ingsaksler, 912 sider. entraler og ster kr. 50.er du i vår 912 sider. ster kr. 50.-

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

g d

1


God Jul

Hjelper nye menigheter Troens Bevis har i alle år arbeidet for å styrke den lokale menighet. Vi ønsker nå å gjøre en større satsing omkring dette i Norge. Vi tror på å stå sammen, hjelpe hverandre og fullføre Oppdraget. I tro til Gud strekker vi oss lengre og vi har nå ansatt Hans Martin Skagestad som koordinator og evangelist. Han skal reise rundt i Norge for å knytte de lokale menigheter og ressursene sammen ut ifra tiltalen “Mitt land, mitt ansvar”.

Av Glenn Tønnessen Vi har et foreløpig mål om å hjelpe to menigheter hvert halvår. Denne høsten har innsatsen vært konsentrert om ungdomsarbeidet i Leirvåg Bedehus på Fonnes utenfor Bergen, samt Frie Venner i Grimstad. På begge steder har flere titalls ungdommer blitt frelst og begge steder står arbeidet snart på egne ben. Etter flere forespørsler har vi for neste halvår valgt å prioritere ungdomsarbeidet i de nærliggende menighetene Filadelfia Tonstad og Pinsekirka Flekkefjord. På Tonstad drives det et flott juniorarbeid, men ungdomsarbeidet er lagt ned. Innlandsbygda med rundt 800 innbyggere og eget idrettsgymnas har få kristne ungdommer og totalt sett lite ungdomsarbeid. Menigheten opplever at de ikke klarer å holde på ungdommen når de passerer junioralderen. I Flekkefjord har ungdomsarbeidet blitt redusert til et minimum i løpet av de siste par årene. Den flotte kystbyen med nær 5000 innbyggere representerer starten på Sørlandet fra vest. Det drives i dag et lite ungdomsarbeid i menigheten der noen få er innom på fredagskveldene til sosiale samlinger.

HVORDAN: • Menigheter som trenger hjelp kontakter oss. • Etter samtaler med menighetens ledelse vurderer vi engasjement. • Vi kontakter en nærliggende resurssterk menighet og kanaliserer team til den menigheten som trenger hjelp (de sterke hjelper de svake). • Evangelist Hans Martin Skagestad m/team starter opp arbeidet i menigheten. • Når arbeidet står på egne ben trekker vi oss ut for å gå til nye menigheter som trenger hjelp.

Disse to menighetene er lokalisert såpass nærme hverandre at det er gode muligheter for sambruk av ressurser. Allerede i slutten av oktober var Hans Martin sammen med pastoren og ungdomsstyret i Flekkefjord der vårhalvåret ble planlagt. Planlegging av satsingen på Tonstad står nå for tur. Hans Martin er en enkel ung evangelist som ble frelst for fem år siden. Han har inntil nå vært ungdomspastor i Betania Kristiansand, der han fikk se et ungdomsarbeid som vokste og tjenestegaver som utviklet seg. Han har allerede rukket å stå i flere ungdomsvekkelser og hjulpet frem flere ungdomsmiljø. - Jeg tror Flekkefjord blir enkel. Vi har litt å bygge på og ungdommene der har tidligere vist at de kan trekke mange ungdom til menigheten. Byen har for tiden ingen sterke ungdomsmiljø og behovet er derfor stort. Da sa Jesus til disiplene sine: “Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans” (Matt.9.37-38).

“Ditt land, er ditt ansvar!” Hans Martin Skagestad

26

SAMMEN FOR NORGE DESEMBER 2011


Partnervideoen kommer til deg i postkassen den 19.desember, dermed kan du nyte den hele Juleferien og vise den til din familie og dine nære venner. Her får du se spennende repotasjer fra vårt misjonsarbeid, og spennende kampanje snutter.

SAMMEN FOR NORGE DESEMBER 2011

27


Troens Bevis 25 år siden – Desember 1985

God Jul

Historien om gamle Simeon i templet. Julens budskap og jordens etniske grupper Utdrag fra julepreken av Aril Edvardsen

Luk.2:29 -32: ”Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.” Det er julehøytid igjen. Vi skal feire Frelserens komme til jorden. Skriftstedet over forteller om gamle Simeon som fikk oppleve å se Verdens Frelser og holde Jesusbarnet i sine armer. Da steg lovsangen og takken opp fra hans hjerte, slik den stiger opp fra alle som får se ”Guds frelse”. Julens budskap må ut til ”alle ætter, stammer, tunger og folkeslag. Gleden skal ”vederfrares alt folket”. Dette hadde gamle Simoen klart for seg da han frambrakte sin profeti, fordi ”Den Hellige Ånd var over han”, og han var ”drevet av Ånden”. Han visste at dette var ”Guds frelse” som Gud hadde ”beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene”, dvs. de etniske grupper. (gresk: ethnos). Ordet ”Ethnos” er oversatt i vår Bibel med ”hedningene” eller ”folkeslagene”. Bokstavlig talt betyr ordet ”alle etniske grupper”. En etnisk gruppe er et folk som har samme språk og samme kultur. I dag lever det 2,5 milliarder mennesker i 16 750 etniske grupper som enda ikke har hørt evangeliet og fått del i julens glade budskap. Ingen av disse upriviligerte menneskene kan si som Simeon at de ”kan fare herfra i fred, for med egne øyne har jeg sett din frelse”. De har enda ikke sett lyset – Han som er verdens lys. I Rom 1:13-15 sier Paulus at han ”står i gjeld” til alle etniske grupper ”både grekere og barbarer, til siviliserte og usiviliserte. Derfor er han villig til å forkynne evangeliet for alle for at han kan ”høste frukt” blant alle etniske grupper og folkeslag. Det er en videreføring av denne pauliske misjonsmetode og oppdrag, som du og jeg og alle medarbeiderne i Troens Bevis Verdens Evangelisering er med på daglig gjennom våre mange forskjellige virkegrener. Alt hva vi i dag gjør i 120 av verdens nasjoner – også denne julen – tar sikte på å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede er nevnt, men som skrevet er: ”De som ikke har fått budskapet om han skal se, og de som ikke har hørt skal forstå”. (Rom 15:20-21) Sammen ønsker vi å kunne ”høste frukt blant alle folkeslag og etniske gruppe”. Da vil stadig flere og flere kunne stemme i det som gamle Simeon sa: ”Nå kan jeg fare herfra i fred, for med egne øyne har jeg sett din frelse”. Alle som får se ”Guds frelse” og ”Verdens lys”, slik som gamle Simeon, blir fylt med takk og lovsang. Daglig får vi 28

TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2011

rapporter og brev fra alle kanter, fra mennesker som har fått møte Jesus, på grunn av at du og jeg er med i dette verdensvide arbeidet. ”Fra jordens ytterste ender hører vi lovsanger: Ære være den Rettferdige”. (Jes 24:16) Hvor utallige mange ganger har ikke jeg – som representant for alle partnere og medarbeidere – fått oppleve den ufattelige glede å få motta takk fra mennesker fra mange etniske grupper utover jorden, fordi de med egne øyne har fått sett ”Guds frelse”, på grunn av det mangesidige arbeidet vi sammen driver ut fra Sarons Dal.


Misjonsnytt Guds kjærlighet smelter hjerter på Grønland For første gang opplever en lokal menigheten på Grønland at det er flere Inuitter enn Europeere på møtene! Historisk sett har Grønlandsfolket vært Inuitt immigranter fra Canada. Tidligere har mange hatt en shamanistisk og anemistisk tro. Spredt i bosettinger rundt kysten, levde de fleste som fangstmenn inntil nordmenn og dansker brakte forandringer til levemåten deres. Nå har mye endret seg, men behovene til de 58 000 menneskene som bor på Grønland er fremdeles store. Mange er fremdeles lavt utdannet og mange er arbeidsledige. Og mange er fiendtlige innstilt overfor evangeliet. Men den siste tiden er det kommet et gjennombrudd blant Inuitt folkene på isøya, og for første gang i historien opplever en av de lokale menighetene drevet av en misjonsfamilie fra Færøyene at det er flere Grønlendere enn Europeere på

møtene. Flere Inuitter forteller at det er første gang de har forstått det kristne budskapet og har skjønt at de trengte Gud. En mann sa: ”Jeg har trodd på Gud, men ikke slik som jeg hørte i dag. Jeg vil gjerne lære mer og følge Jesus på denne måten”. Om sin kone sa han: ”Hun har aldri før ville snakke om Gud. Dette er første gang hun har nevnt troen sin og hun sier at hun ønsker å følge Jesus.”

”Denne menigheten på Grønland opplever nå en vekkelse blant Inuitt folkene.”

Be om at den voksende menigheten skal fortsette å spre Jesu kjærlighet til øyas beboere. Kilde: www.om.org

”Nuuk har 14 000 innbyggere og er Grønlands hovedstad.

Ballongmisjon over Nord-Korea Kristne i Sør-Korea blåser opp heliumsballonger med bibelvers og sender dem over grensen til Nord-Korea. En av de kristne fra Sør Korea som er med på aksjonene forteller at de har kalt den “Operasjon Løvetann”.

brødre og søstre så de vet at vi ber for dem og vi håper at bibelversene på ballongene vil oppmuntre dem.

- Vi begynte med dette prosjektet i 1991, og akkurat som en løvetann trenger vind får å spre frøene, trenger vi vind for å spre budskapet, forklarer Peter.

Tidligere har de også sendt opp større ballonger fra båter ute i havet med en liten radio, en bibel og litt kristen litteratur.

“Det er nesten umulig å få smuglet bibler inn i Nord Korea, så ballonger med bibelvers er en av de mest effektive måtene å dele evangeliet, forklarer han.

Peter er også ansvarlig for et kristent radioprogram for blir produsert ukentlig i Soul og sendt til Nord Korea. www.charismanews.com

”Nord Koreanere som ser over elva mot grensen til Kina. Til venstre en liten gutt som jobber i en gruve.”

“Ved å sende disse ballongene vil vi også oppmuntre våre Nord Koreanske

TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2011

29


Arkeologi

ARKEOLOGIEN STADFESTER DE HISTORISKE FAKTA:

Betlehemstjernen og juleevangeliets historiske offentlige personer Av Aril Edvardsen Bibelkritikere, liberale teologer og enkelte vitenskapsfolk har stadig sådd tvil om Bibelens beretninger omkring Jesu fødsel. Intet opplyst menneske med frisk hjerne vil i dag prøve på å fornekte Jesu fødsel og at Jesus har levd på vår jord. Men mange bibelkritikere har hevdet at Matteus’ og Lukas’ referering av personer og hendelser omkring hans fødsel er uhistoriske, konstruerte legender, som ikke passer inn i den historiske virkelighet. Bibelens beretninger omkring Jesu fødsel inneholder referat til flere historiske hendelser og personer, som vi må kunne oppspore og historisk kontrollere. Problemet her er bare at tidligere historikere og kirkefedre rotet med disse historiske tidspunkter, og ikke minst at den skytiske munken Dionysius Exiguus feilberegnet tidspunkt for Jesu fødsel, da han fastsatte vår tidsregning på 500-tallet. Blant annet startet han med År 1 e.Kr. som året for Jesu fødsel, samtidig som Herodes den Store, som Bibelen forteller var konge i Jødeland da Jesus ble født, døde i år 4 f.Kr. I tillegg kommer også det historiske faktum at kong Herodes oppholdt seg syk i Jeriko ca. 2 år før han døde. Likeså har andre historiske personer og hendelser som Bibelen taler om, blitt feilplassert av historikere. Og først gjennom den senere tids arkeologiske funn og vitenskapelige astronomiske beregninger, har disse bibelhistoriske og historiske hendelser og personer overraskende vist seg å være identiske. Til tross for bibelkritikeres og mange historikeres og vitenskapsfolks fordommer, treghet og motstand, har kritikken mot juleevangeliet tapt skanse etter skanse. Motvillig har disse fordomsfulle kritikere måttet se seg slått av bibelvers etter bibelvers og de moderne arkeologiske og astronomiske funn.

Fem historiske personer og hendelser

Vi skal her ta for oss 5 opplysninger i juleevangeliet om historiske personer og hendelser, som det har stått strid om, og som nå kan historisk kontrolleres. Og alle disse bibelske beretninger om disse personer og hendelser, har ved de arkeologiske og astronomiske funn, på nytt bevist at Bibelen har alltid rett. 1. JESUS FØDT UNDER DEN GRUSOMME KONG HERODES’ TID. (År 40 – 4 f.Kr.) 2. FOLKETELLING UNDER KEISER AUGUSTUS (30 f.Kr. – 14 e.Kr.) 3. KVIRINIUS VAR LEDER (HEGEMON) I SYRIA UNDER FOLKETELLINGEN (Ca. 12 f.Kr. – 9 e.Kr.) 4. BETLEHEMSTJERNEN 5. VISMENN FRA ØSTEN (Gresk: MAGOI = ASTROLOGASTRONO MER FRA BABYLON) SOM ANKOM JERUSALEM OG BETLEHEM PÅ GRUNN AV BETLEHEMSTJERNEN. Ved å sammenligne og sammenstille disse historiske opplysninger fra juleevangeliet, skal vi se at alle 5 begivenheter peker mot årstallet 7 f.Kr.

Den grusomme Kong Herodes den store (40/37 – 4 f.Kr.)

Kong Herodes den Store var den første konge og leder for jødene som ikke var av jødisk ætt, slik Moseloven forlangte i 5.Mos. 17:15: ”En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror.” Herodes ble utropt til konge over Israel i Rom i år 40 f.Kr. men begynte ikke å regjere før i år 37 f.Kr. Fra kirkehistorikeren Eusebius, som siterer Josefus, får vi vite at kong Herodes’ far, Antipater var sønn av Antipas, den hedenske

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager (40/37 – 4 f.Kr.), kom noen magere (gresk: magoi) fra Øst til Jerusalem, og sa: Hvor er den fødte konge av judeerne? Hans stjerne har vi nemlig sett i DEN AFTENOPPGANG, og vi er kommet for å hylle ham”. (Matt. 2:1-2 i professor Konradin Ferrari d’Occhieppo’s oversettelse av den greske grunntekst fra ”Novum Testamentum gresk og latin”.)

30

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011


Apollo-presten for Apollotemplet i Askalon. Antipater ble kidnappet av edomittene og vokste opp hos dem, og ble senere en edomittisk general. Han giftet seg med Cypros, en arabisk/ edomittisk kvinne som fødte ham Herodes, som senere ble konge over Israel.

To viktige profetier

Alle jødene og deres skriftlærde, og trolig kong Herodes selv, kjente til to viktige Messias-profetier som både jødene på den tiden og senere de første jødekristne var opptatt av. Den første lød slik: ”Kongespir (scepter) skal ikke vike fra Juda, før Fredsfyrsten (Messias) kommer.” (1.Mos. 49:10) Den andre profetien lød slik: ”Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt (jøde) til å sitte på Israels trone for mitt åsyn.” (2.Krøn. 6:16) Disse to profetier fikk stor oppmerksomhet da Herodes, som ikke var jøde, ble konge over Jødeland. Herodes selv satte ut rykter om at han var halvjøde, samtidig som han giftet seg med den jødiske prinsessen Mariamne, som var datter av jødenes siste dronning Alexandra, og datterdatter av den siste Makkabeer-kongen Hyrkanus II (61 – 40 f.Kr.), for å legalisere sitt kongedømme.

Jødefolket alltid styrt av jødiske ledere

Helt fra Moses’ tid hadde jødefolket blitt styrt av jødiske konger, stattholdere eller yppersteprester. Endog under bortførelsen til Babylon og deretter, når Judea var en persisk provins, lot babylonerne og perserne jødene bli styrt av jødiske guvernører og stattholdere, så som Serubabel, Esra og Nehemja. Også mens de greske kongene, både Selevkidene og Ptolemaiene vekselvis innlemmet Jødeland i sine riker, ble jødene styrt av sine egne yppersteprester, som også var statholdere.

Da Antiokus Epifanus (175 – 163 f.Kr.) tok fra jødene denne retten, samt vanæret templet, kom Makkabeer-opprøret, og deretter ble Israel styrt av jødiske konger av Makkabeer-ætten, inntil Herodes ble gjort til konge av romerne.

Herodes- den første leder for jødene av hedens ætt

De jødiske skriftlærde ble sjokkert da Herodes, en mann som ikke var jøde, ble konge i år 37 f.Kr. – og med tanke på de to viktige Messias-profetiene ulmet det over alt i Israel. Men jødiske skriftlærde er gode til å ”fortolke” Skriftene etter omstendighetene, så da Herodes’ jødiske dronning Mariamne, av jødisk kongeslekt, like etter fikk prinsene Alexander og Aristobulus, slo de skriftlærde seg noenlunde til ro med at det tross alt eksisterte folk av jødisk ætt på Davids trone.

Herodes’ frykt og hat mot alle av jødisk kongeslekt

Fra Bibelen og historien kan vi se hvor paranoid Herodes var overfor alle av jødisk kongeslekt, og hvor hissig han var etter å finne Messias og drepe ham, da han fikk høre fra de vise menn fra Østen at jødenes konge nå var født. I år 31 f.Kr. drepte Herodes den siste Makkabeer-kongen, Hyrkanus II, som var bestefar til hans egen dronning Mariamne. I år 29 f.Kr. drepte han dronning Mariamne. I år 33 f.Kr. hadde han drept hennes bror Aristobulus III, den unge ypperstepresten av kongeslekt.

Merkeåret 7 f.kr. – Herodes dreper sine sønner av jødisk ætt.

I år 7 f.Kr. gikk det opp for hele jødefolket og deres skriftlærde at kong Herodes ikke hadde tenkt å la sine prinser av jødisk kongeslekt bli konger over jødefolket. Da gjorde han nemlig sin sønn – ikke-jøden Antipater, som var sønn av Herodes’ første

Den verdenskjente, banebrytende astronom Johannes Kepler stilte spørsmålet: Var Betlehemstjernen en supernova? I dag vet astronomene at en supernova (se bildet) er stjerner som PLUTSELIG ØKER I LYSSTYRKE MANGE MILLIONER GANGER, OG FOR EN KORT TID VOKSER I LYSSTYRKE, for eksempel 50 000 – 100 000 ganger større lysstyrke enn Solen.Men astronomiprofessor d’Occhieppo, medlem av Østerrikes Vitenskapsakademi og professor ved Wien Universitet, mener at Betlehemstjernen var sammenstillingen (konjunksjonen) av planetene Jupiter og Saturn i Fiskens tegn i år 7 f.Kr. Hans syn støttes av mange astronomer.

Den såkalte ”Antiokiasteinen”, funnet i Antiokia i Pisidia, der den romerske offiseren Gaius Caesia forteller at han gjorde tjeneste under Kvirinius duumvirat i Syria og Øst-Tyrkia mellom år 11 – 1 f.Kr.

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011

31


”Rester” av den såkalte Keplers supernova, fotografert av Max Planck Instituttet. Johannes Kepler oppdaget denne supernova – nå kalt Kepler SNR 1604 – den 9. oktober 1604, nærmere 10 måneder etter at han oppdaget Jupiters og Saturns sammenstilling i Fiskenes tegn. Da hans astronomiske kalkuleringer viste at de to planetene hadde opplevd den samme sammenstilling (konjunksjon) i år 7 f.Kr. spekulerte han på om det samme fenomen den gang også ble etterfulgt av en slik supernova – og om Jupiters og Saturns konjunksjon, eller om eventuell påfølgende supernova, kunne ha vært Betlehemstjernen?

hustru Doris, som var av edomittisk ætt, til medregent. Samme året drepte Herodes og Antipater prinsene Alexander og Aristobulus, de siste som var av jødisk kongeslekt. Dermed var hele det kongelige hus som regjerte på ”Davids trone” av hedensk – ikke-jødisk – ætt.

Aristobulus, økte hatet på begge side. Herodes ble mer grusom etter dette. Josefus kaller det for Skjebnen, og sier at i tiden som fulgte, slaktet Herodes folk, og sparte ikke en gang sine beste venner. Kongen ble barbarisk, og ble syk både på legemet og sinnet.

Skriftenes profetier kan ikke falle til jorden

Herodes flyttet til Jeriko år 5 f.kr

Derfor måtte Messias, kongen av Davids og Judas ætt komme i år 7 f.Kr. for å oppfylle de to profetiene om at ”det ikke skulle mangle en mann av Davids ætt på Israels trone”, og at ”kongespir ikke skulle vike fra Juda før Fredsfyrsten kommer”. (2.Krøn. 6:16 og 1.Mos. 49:10) Vi kan se fra kirkehistorikeren Eusebius at de første jødekristne la stor vekt på disse to profetier for å markere tidspunktet for Jesus Messias’ fødsel. Derfor måtte Jesus Messias bli født akkurat på den tid som han ble født, under kong Herodes, skriver Eusebius i et helt utførlig kapitel.

De fromme jøders motstand mot Kong Herodes

Motstanden mot Herodes som konge, som ble sterkere etter at han drepte prinsene Alexander og Aristobulus i år 7, hadde Herodes merket fra jødefolket helt fra begynnelsen. Blant annet gjorde selotlederen Judas, sønn av Hiskia fra Galilea, opprør mot Herodes og inntok Galileas hovedstad Sepphoris i år 4 f.Kr. – tre år senere. Da romerne kåret Herodes til jødenes konge i Rom i år 40, tok det ham tre år å underlegge seg Israel med makt. Moseloven forbød Israelsfolket å ha en konge som ikke var jøde slik Herodes var. (5.Mos. 17:15) Før Herodes gikk til angrep for å innta Jerusalem i år 37, giftet han seg derfor med Makkabeerprinsessen Mariamne. Men etter at han fikk makten drepte den hedenske Herodes hele Det høye råd, og innførte keiserdyrkelse og statuer av keiseren over alt. Derfor var det stadig tilløp til opprør og drapsforsøk på Herodes fra jødene. Men da han begynte å bygge jødenes tempel i år 19, begynte jødene etter hvert å bøye seg for hans makt.

Den grusomme Herodes

Men etter at han drepte sine sønner som var de siste gjenlevende av jødisk kongeslekt i år 7 f.Kr., ble det stadig større motstand mot hans kongedømme, fordi de fromme jødene da trodde at det manglet en mann av Davids ætt på Israels trone. De visste ikke da at Jesus hadde blitt født det samme året, slik at Messiasprofetiene var fremdeles inntakt. Josefus forteller at etter at Herodes drepte Alexander og

Josefus forteller videre at da Herodes fortvilet over å ikke kunne bli frisk igjen, han var nå i sitt 70. år, ble han helt vill av raseri, og kastet seg ut i de verste overdrivelser i alle situasjoner. Hans ustyrlige raseri gjorde han helt ulik alle andre mennesker, forteller Josefus. Fra år 5 f.Kr. var han så syk at han forlot Jerusalem, og oppholdt seg ved kurbadene i Jeriko til sin død i mars/april år 4 f.Kr. Derfor må De vise menn fra Østen ha besøkt Jerusalem før år 5, fordi de møtte kong Herodes i Jerusalem og ikke i Jeriko. Vi skal snart se at kong Herodes, ut fra opplysningene av vismennene (magoi) fra Østen, om tidspunktet da ”Betlehemstjernen” først hadde vist seg, drepte alle guttebarn i Betlehem som var 2 år og yngre. Alt dette peker mot at Jesus ble født i år 7 før vår tidsregning.

Folketellingen under Keiser Augustus, som var det første manntall mens Kvirinius var leder (greks: Hegemon i Syria

Historikere har lenge visst at det ble holdt en folketelling i Syria og Jødeland i år 6 e.Kr. da Kvirinius var keiserlig legat i Syria og Kikilia (Sørøst Tyrkia) fra år 6 – 9 e.Kr. Og fordi historikerne har trodd at dette var ”den første innskriving i manntallet under Kvirinius”, som Lukas 2:1-2 taler om, har Lukas blitt beskyldt for historisk unøyaktighet. Men senere funn har vist at Kvirinius var en framstående senator i Roma, ved navn Publius Sulpicius Kvirinius fra år 12 f.Kr. Like etter ble han sendt av keiser Augustus som kommandant for de romerske legionene i Kilikia og deler av Syria, og var hegemon (som betyr: leder, kommandant, sjef ) – det nøyaktige ord som Lukas bruker. Han hadde hovedkvarteret i Syria, under sitt første oppdrag i Øst-romerriket fram til ca. år 1 f.Kr. Og mellom år 10 – 7 f.Kr. ledet han de romerske legioners krig mot den opprørske Homonadenses-stammen i Taurusfjellene, ut fra sitt hovedkvarter i Syria. Det har tatt lang tid for fordomsfulle antibibelske historikere å fatte at Kvirinius hadde mange ledende oppdrag for keiser Augustus i Syria og Øst-romerriket mellom år 12 f.Kr. og 9 e.Kr. Allerede i 1912 og 1913 ble de to såkalte ”Antiokia-steinene” funnet i Antiokia i Pisidia, som begge var baser for statuer til en romersk offiser ved navn Gaius Julius Cæsia (Cæsiano), som forteller at han gjorde tjeneste under Kvirinius’ duumvirat


mellom år 11 f.Kr. og 1 f.Kr. Duumvirat og tittelen Duumvir, var et tofoldig lederskap av to likestilte romerske medregenter. Kirkefaderen og historikeren Tertullian (ca. 160 – 225 e.Kr.) skriver at Kvirinius var leder i Syria, mens Sentius Saturninus (to perioder: 9 –6 f.Kr. og 4 – 2 f.Kr.) og Kvintillus Varius (7 – 4 f.Kr.) var landshøvdinger i Syria. Han forteller også at straks Varius ble landshøvding i år 7 f.Kr. ble det utført en folketelling i Syria og Jødeland. Dette var helt sikkert ”den første innskriving”mens Kvirinius var kommandant (hegemon) i Syria”. (Luk. 2:2) Denne ”første folketelling” som ble utført under Varius i år 7 f.Kr. kan ha blitt beordret og vedtatt holdt av Kvirinius allerede i år 10 f.Kr. – men ikke blitt keiserlig lov før i år 8 f.Kr. (som vi skal se om et øyeblikk). Arkeologen Dr. Jerry Vardaman, ved Mississippi State University har tydet den såkalte ”Æmillus Secundas steintavlen” i Venezia’s Museum, som ble funnet i Beirut for ca. 300 år siden. Denne steintavlen, skrevet i år 10 f.Kr. refererer til en folketelling som beordres av Kvirinius, som jo var keiser Augustus spesielle representant i øst. Lukas forteller at den første folketellingen under Kvirinius ble en folketelling i hele Romerrikets verden, satt i gang av keiser Augustus, som var keiser fra år 30 f.Kr. til 14 e.Kr.

Keiser Augustus’ 3 folketellinger

Men ingen kjente til at keiser Augustus beordret en folketelling som ble utført i nærheten av år 7 f.Kr. – bare folketellinger på helt andre tidspunkt. I 1914 fant W. M. Ramsey fragmenter av keiser Augustus’ ”Res Gestae Divi Augusti” (Gjerningene av den guddommelige

Augustus) i Antiokia i Pisidia, skrevet på latinsk. Disse finnes i dag i Yalvac Museet i Tyrkia. Fragmenter av andre kopier har blitt funnet i Appolonia i Hellas og i Augustus Templet i Ankara. Her forteller keiser Augustus at han 3 ganger gav ordre til 3 folketellinger. Den første folketelling gav han ordre om i 28 f.Kr. sammen med Markus Agrippa, og 4 063 000 romerske borgere ble registrert. Keiseren gav ordre om den andre folketellingen i år 8 f.Kr. Dette passer godt med folketellingen som ble holdt under Varius i Syria og Jødeland i år 7 f.Kr. – og som Kvirinius hadde foreslått eller bedt om i år 10 f.Kr. Også vi moderne borgere kjenner til at det statlige og offentlige byråkrati må ha tid for å sette forslag og lovvedtak ut i praksis. Keiser Augustus forteller at folketellingen han beordret ved lov i 8 f.Kr. registrerte 4 233 000 som romerske borgere. Den tredje folketellingen i Augustus’ regjeringstid, beordret keiseren, sammen med sin adopterte sønn og etterfølger Tiberius, like før Augustus døde i 14 e.Kr. Da ble det registrert 4 937 000 som romerske borgere. Vi ser her fra keiser Augustus’ egen biografi, som han offentliggjorde over hele riket, at folketellingen som han gav ordre om i år 8 f.Kr. må være ”den første folketellingen” da Kvirinius var kommandant (hegemon) i Syria. Dette var Bibelens folketelling som brakte Josef og Maria til Betlehem, der Jesus ble født. Dette fokuserer og peker også på året 7 f.Kr.

Tre fragmenter av keiser Augustus selvbiografi ”Res Gestae Divi Augusti” (Gjerningene av den guddommelige Augustus) som stod innrisset på ”Monumentum Antiochenum” i Antiokia i Pisidia. I sin selvbiografi forteller keiser Augustus om hans befaling om 3 folketellinger – i år 28 f.Kr., i år 8 f.Kr. (som med stor sikkerhet var den første innskriving under Kvirinius utført i år 7 f.Kr.) – og i år 14 e.Kr.

Den keiserlige matematiker og kongelige astronom Johannes Kepler (1571 – 1630) observerte den 17. desember 1603 at de to planetene Jupiter og Saturn møttes i en såkalt konjunksjon (sammenstilling, sammentreff ) i Fiskenes stjernebilde (tegn). Det astronomiske faguttrykket konjunksjon, brukes når to himmellegemer møtes på linje ovenfor Jorden og ovenfor hverandre på samme ”lengdegrad”, slik at de ser ut som én stor stjerne. Kepler fant ut at de to planetene hadde opplevd 3 lignende sammenstillinger i år 7 f.Kr. Det skulle senere vise seg at babylonske astronomer kjente til at dette skulle hende minst 800 år f.Kr. Her sees en skjematisk tegning av fenomenet.


Betlehemstjernen og keplers store ”supernova”

Alle som har hørt juleevangeliet har hørt om vismennene (gresk: magoi = astrologiarkeologene) fra Østen og Betlehemstjernen. I de siste par generasjoner har både arkeologiske funn av leirtavler i det gamle Babylonia, og mange av vår tids ledende astronomer, gitt sitt svar på hvem disse vismenn var, og forklart fenomenet med superstjernen. Det hele begynte først på 1600-tallet, da den berømte keiserlige matematiker og kongelige astronom Johannes Kepler (1571 – 1630) oppdaget to astronomiske fenomener på himmelen. Den 17. desember 1603 observerte han gjennom sitt enkle teleskop at de to planetene Jupiter og Saturn møttes i en såkalt konjunksjon i stjernebildet Fiskene (Pisces). Det astronomiske faguttrykket konjunksjon (som betyr: sammentreff, sammenstilling) brukes når to himmellegemer møtes på samme lengdegrad, og kommer så nær hverandre at de ser ut som én stor lysende stjerne. Den 9. oktober 1604 oppdaget Kepler også et annet fenomen, som hadde blitt omtalt i oldtiden i babylonske, egyptiske, greske, romerske og kinesiske kilder. Disse ”stjerner” ble kalt ”Novae” – nye stjerner – på latinsk, og navnet Nova bærer de den dag i dag. Fenomenet Kepler oppdaget i 1604, var en ”Supernova”, som siden har blitt omtalt som ”Keplers supernova. SNR 1604.” Dens gassrester ble igjen identifisert av astronomer i 1941, og har siden blitt fotografert av Max Planck Instituttet.

En supernova er stjerner som plutselig øker sin lysstyrke mange millioner ganger. Disse nova (ny stjerner) er stjerner som plutselig, og for en kort tid, vokser i lysstyrke, for eksempel 50 000 – 100 000 ganger større lysstyrke enn Solen. Kunne en slik supernova som Kepler oppdaget i 1604, og som kun Tycho Brahe før ham, hadde oppdaget i 1572, være Betlehemstjernen som viste seg ved Jesu fødsel? Da Johannes Kepler i desember 1603 undersøkte i sine notater angående Jupiters og Saturns konjunksjon (sammenstilling) husket han plutselig på at den jødiske rabbiner Isaac Abarbanel fra Venezia i 1497 hadde referert fra gamle jødiske astrologer, som hadde sagt at Messias skulle bli åpenbart når det skjedde en sammenstilling av Jupiter og Saturn i Fiskenes tegn. I en kommentar til Daniels bok, sier Abarbanel at Jupiter var kongestjernen for frelse og rettferdighet, og Saturn for sabbaten og Lovens oppfyllelse, og Fiskene var tegnet for endetiden og Israels frelse. Da Johannes Kepler kalkulerte og sjekket Jupiter og Saturn bakover i tiden, oppdaget han at hans astronomiske kalkulering viste at de to planetene hadde opplevd samme sammentreff i Fiskenes tegn i år 7 f.Kr. Han spekulerte da om dette fenomen den gang, også var blitt etterfulgt av en supernova. Men han fant ingen omtale av en supernova på den tiden i Oldtidens kilder.

Inngang til nye tidsalder - fra værens tegn til fiksens tegn Ifølge Rabbi Isaac Abarbanel og jødiske folkelige legender, eksisterte det oppfatninger om at Messias skulle komme til jord mellom en gammel og en ny tidsalder. Sammenstillingen

Romersk mynt fra Antiokia i Syria, som viser Værens tegn. Mynten ble trolig utgitt første gang i år 6 e.Kr. for å feire at romerne overtok direktestyret av provinsen Judea, da kong Herodes’ sønn Arkelaus (se Matt. 2:22) ble fratatt makten, og Coponius ble landshøvding i Judea. Denne mynten ”feirer” nok trolig også et farvel til Værens tidsalder (se stjernen som forsvinner bak væren), med overgangen til den nye tidsalder i Fiskenes tegn. Geografen og vitenskapsmannen Ptolemaios (ca. 85 – 170 e.Kr.) forklarte i sin ”Tetrabiblos” at Væren Aries dominerte folket i ”Judea, Idumea (Edom), Samaria, Palestina og Coele Syria” – som i praksis var de områdene som kong Herodes hadde styrt.

De første kristne anvendte Fiskens tegn som symbol, fordi de første bokstaver i ordene Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren blir IXTHYS = fisk. Men dette symboliserte trolig også det astronomiske faktum at i tiden omkring Jesus, Kongens og Frelserens komme til jord, ble det innledet en ny tidsalder, med overgangen fra Værens tegn til Fiskens tegn. Oldtidens klassiske vitenskapsmenn og filosofer regnet Dyrekretstidsaldrene som regel i runde tall, så som Værens tidsalder fra ca. 2100 f.Kr. til tiden omkring vår tidsalders begynnelse, og Fiskens tidsalder fra ca. år 0 til ca. 2100 e.Kr.

34

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011


(konjunksjonen) mellom planetene Jupiter og Saturn i Fiskenes tegn skjedde i år 7 f.Kr. som var meget nær tidspunktet for overgangen fra én astronomisk tidsalder til en annen. Omkring denne tiden gikk vårjevndøgnenes presisjon over fra Værens (Aries) tegn til Fiskenes (Pisces) tegn i Dyrekretsens sirkelbane på himmelen. Dette ble av både jødiske og babylonske astronomer tolket astrologisk som at med denne nye tidsalder ville Den Høyeste Gud, som stjernen Jupiter representerte, bringe frelse og rettferdighet til alle nasjoner. Navnet Jupiter antas å stamme fra det latinske ordet ”Juris-pater” og ”Justitiæ-pater”, som betyr ”Rettferdighets Fader”, forteller Gustav Teres i oversettelsen av astronomiprofessor Konradin Ferraro d’Occhieppo’s bok ”Betlehemstjernen – hva var det som hendte?” Professor d’Occhieppo mener at Jupiters og Saturns sammentreff (konjunksjon) i år 7 f.Kr. var Bibelens Betlehemsstjerne, da Jesus ble født. Det er en kjent sak at de første kristne brukte ”Fiskens tegn” som sitt symbol, fordi de første bokstavene på gresk i ordene ”Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren” utgjør det greske ordet for fisk: IXTHYS. Kanskje de med dette symboltegn også forkynte at en ny tidsalder var begynt ved Jesu komme til jord.

Babylons astronomastrologer og profetier om kongestjernen i oppgang

Vi har sett at vismennene fra Østen som fulgte Betlehemstjernen ble kalt magoi, flertallsordet for det greske ordet magos. Dette ordet brukes også i Septuaginta (LXX) oversettelsen fra ca. 270 f.Kr. av Daniels bok, om grupper blant Babylons vismenn. Men i vår norske bibel blir dette ordet oversatt fra arameisk til det forvirrende ordet åndemaner. Den arameiske grunntekst for magoi, blir oversatt på engelsk til ordet trollmann (enchanter), som også kan bety magiker.

De babylonske vismenn var sterkt opptatt av astronomi og astrologi, helt tilbake til sumerenes tid. Det viser arkeologiske funn av mange leirtavler med astronomiske observasjoner og astronomiske tabeller, helt tilbake til det tredje årtusen f.Kr. Dette finner vi også i Bibelens omtale av Babylon og babylonerne som ”de som gransker himmelen og kikker på stjernene, de som måned for måned varsler det som skal hende deg”, forteller profeten Jesaja ca. 740 – 700 f.Kr. (Jes. 47:13) I Daniels bok fortelles det at Nebukadnesar opphøyet profeten Daniel (620 – 535 f.Kr.) til leder for alle Babylons vismenn (Dan. 5:11). I vår norske bibeloversettelse bestod disse av spåmennene (engelsk: magikerne), åndemanerne (engelsk: trollmennene, gresk: magoi), stjernetyderne (gresk og engelsk: kaldeerne), og tegntyderne (engelsk: spåmennene). Juleevangeliets bruk av det greske ordet magoi for å beskrive vismennene fra Østen, viser oss som Daniels bok, at disse Østens vismenn var opptatt med, og innvidd i astronomi, astrologi og stjernetydning. Ordet kaldeer, som er identisk med babyloner, blir på alle språk oversatt til stjernetyder. Når profeten Daniel var leder for Babylons vismenn i et langt liv, må disse ha blitt kjent med Messiasprofetien fra 1408 f.Kr. i Mosebøkene, hvor det står skrevet: ”Jeg ser Ham (Messias), men ikke nå. Jeg skuer Ham, men ikke nær. EN STJERNE STIGER OPP FRA JAKOB, EN KONGESTAV (SEPTER) LØFTER SEG FRA ISRAEL”. (4. Mos. 24:17) Vi skal snart se at det messianske uttrykket Spire = Anatolé (Min tjener Spire. Sak. 3:8, En rettferdig spire. Jerem. 23:5) er identisk med det greske ordet anatolé (oppgang), som vismennene bruker om Betlehemstjernen i Matt. 2:2. På norsk oversettes dette slik: ”Vi så hans stjerne i Østen” (Norsk

En rekonstruksjon av Babylon på Nebukadnesars II’s og profeten Daniels tid. Bibelen forteller at Nebukadnesar satte Daniel som leder over Babylons vismenn, som bestod av astronomer, astrologer og stjernetydere. Her møter vi igjen ordet magoi (magere) som brukes om vismennene fra Østen som ”fulgte” Betlehemstjernen. Her blir også ordet kaldeer, som er identisk med babyloner, oversatt med ordet stjernetyder. Babylonias og Assyrias leirtavler viser at disse Østens vismenn, i alle fall fra før 800 f.Kr., ventet på et stort astronomisk fenomen i år 7 f.Kr., som involverte planetene Jupiter og Saturn i Fiskens tegn.

En av de mange babylonske leirtavler med astronomiske tekster og observasjoner. Denne befinner seg i British Museum i London.

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011

35


Studiebibel), og: ”Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry”. (Det Norske Bibelselskap). Det samme ordet anatolé brukes også om Sakarias’ uttrykk om Jesu fødsel, der han sier at ”Gud lot SOLOPPGANG fra det høye gjeste oss”. (Luk. 1:78) Det samme greske ordet, bruker også Septuaginta-oversettelsen av Mal. 4:2, der det på norsk står: ”Rettferdighetens sol skal GÅ OPP med legedom under sine vinger.” Alle disse messianske uttrykk forbinder Messias, Israels konges komme, med et astronomisk faguttrykk som har å gjøre med himmellegemers oppgang på himmelhvelvingen. Legendene om at en stor konge skulle bli født når en stor stjerne eller et sammentreff (konjunksjon) av store stjerner skjedde, var utbredt hos vismenn og astronomastrologer over hele Midtøsten, og særlig blant vismennene i Babylon.

Gamle Babylonske og assyrisk leirtavler fra minst 800 f.kr. Forutsa Jupiters og Saturns konjuksjon i år 7 f.kr.

Ifølge verdens fremste astronomiprofessor, Konradin Ferrari d’Occhieppo, ble Jesus født mellom mai og september i år 7 f.Kr. – da ”Betlehemstjernen” viste seg med full kraft. I sin bok ”Betlehemstjernen – hva var det som hendte?” – fører professor d’Occhieppo bevis for at babylonske vismenn allerede

helt fra det 8. århundre før Kristus, fokuserte på at Jupiter og Saturn skulle sammenstilles og oppleve stillstand, så de så ut som én stor stjerne i år 7 f.Kr. En eldgammel kileskriftkalender som finnes i Britisk Museum fra Babylonia fokuserer på den store begivenhet som ville skje i år 7 f.Kr. Flere andre babylonske og assyriske leirtavler med astronomiske kalkuleringer, kjent som ”almanakker” forutsier bevegelsene til planetene Jupiter og Saturn, og i noen tilfeller også Mars, omkring tiden for Jesu fødsel, ca. år 7 f.Kr. På slutten av 1800-tallet ble det gjort arkeologiske utgravninger i den gamle sumeriske byen Sippar, som var solguden Shamash by. Her fant arkeologene tusener av leirtavler da de gravde ut rester av zigguraten (pyramiden), templet og den gamle Astrologiskolen i Sippar. I 1925 oppdaget den tyske vitenskapsmannen P. Schnabel at en av leirtavlene med astronomiske observasjoner, fortalte at over en periode på 5 måneder i år 7 f.Kr. skulle det bli 3 sammentreff (konjunksjoner) mellom planetene Jupiter og Saturn i Fiskenes tegn. Ifølge Simo Parpola, professor i Assyriologi ved Helsinki Universitet, har arkeologene nå funnet 4 slike astronomiske leirtavler som alle peker mot Jupiters og Saturns 3 konjunksjoner i år 7 f.Kr.

Denne steintavlen fra ca. 870 f.Kr. som viser solguden Shamas, ble funnet i solgudens by Sippar. Slike tavler med kileskrift funnet i ruinene av Astrologiskolen i Sippar viser at babylonske vitenskapsmenn hadde en utrolig stor kunnskap om mange astronomiske fenomener. (Fra Granger-samlingen).

En av de astronomiske leirtavlene, som Britisk Museum i London kaller ”Adventkalendere”, fordi disse tavler med kileskrift – slik som denne assyriske leirtavlen – forutsier helt fra før 800 f.Kr. konjunksjoner (sammenstillinger) av Jupiter og Saturn – og delvis Mars, i tiden 8 – 7 f.Kr. I 1925 fant den tyske vitenskapsmannen P. Schnabel leirtavler i ruinene av Astrologiskolen i Sippar, som forutsa at Jupiter og Saturn skulle oppleve 3 konjunksjoner i Fiskenes tegn over en periode på 5 måneder i år 7 f.Kr.

”Etter at magerne (gresk: magoi) hadde lyttet til kong Herodes ord, dro de av sted. Og se, DEN STJERNEN SOM DE HADDE SETT I DENS AFTENOPPGANG, GIKK FORAN DEM (og viste vei), MENS DEN (I SIN FRAM OG TILBAKEGANG) BLE STÅENDE OPPE (der) HVOR BARNET VAR.” (Matt. 2:9 d’Occhieppo’s oversettelse)

36

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011


Dette viser at Babylons og Østens vismenn så frem til at disse store astronomiske sammenstillinger skulle inntreffe i år 7 f.Kr. – og at de også tolket det som innledningen til en ny tidsalder da en rettferdighetens konge skulle fødes. Vismennene fra Østen – omtalt i Matteus kapittel 2 – som kom til Jerusalem til kong Herodes (i år 7 f.Kr.), før han flyttet permanent til Jeriko og oppholdt seg der til sin død i år 4 f.Kr. – må ha vært utsendinger for Babylons og Østens vismenn som kjente til disse eldgamle astronomiske leirtavlene.

Jupiters og Saturns tre sammenstillinger i år 7 f.kr

Professor d’Occhieppo, medlem av Østerrikes Vitenskapsakademi, sier at fenomenet med Jupiter og Saturns 3 sammenstillinger (konjunksjoner = sammentreff ) begynte med Jupiters morgenoppgang i mars i år 7 f.Kr. Ifølge professor d’Occhieppo skjedde den første sammenstilling av Jupiter og Saturn i Fiskenes tegn, så planetene så ut som en stor stjerne natten mellom 28. og 29. mai i år 7 f.Kr. Den 15. september skjedde den siste store aftenoppgangen sett fra Babylon, og den store stjernen beveget seg vestover mot Israel i løpet av natten. Da kan vismennene, (som kalles magoi) ha blitt sikker på at Kongen var født, og gitt seg på vei til Israel, en reise på ca. 110 mil. De kunne da ha nådd Jerusalem omkring 1. november. Den 29. september skjedde den andre sammenstillingen, mens den tredje konjunksjonen skjedde natten mellom 4. og 5. desember i år 7 f.Kr. Beretningen om vismennene og Betlehemstjernen er i følge professor d’Occhieppo full av astronomiske faguttrykk, som ikke kommer tydelig frem i de vanlige bibeloversettelsene. Professor d’Occhieppo slår fast at Matteus kapittel 2 inneholder så mange astronomiske faguttrykk at kun astronomiske eksperter, slik som bare vismennene selv og lignende astronomiske eksperter kunne oppfatte.

Astronomiske faguttrykk i Matteus’ beretningen

Professor d’Occhieppo tar for seg faguttrykkene i Matteus kapittel 2. Vers 1 – Apó anatalon = fra oppgangene. Dette er et faguttrykk for retningene for stjerners oppgang, dvs. ”fra Østen”. Vers 2 og 9 – En té anatole = i (aften)-oppgangen. Merk den bestemte artikkel og substantivets entall som angir tydelig forskjell fra vers 1. Vers 9 – Hó astér elthón estáthe epáno hou én to paidon = Stjernen i sin (frem og tilbake) gang ble stående oppe (der) barnet var. Et faguttrykk for stjernens stillstand. Estáthe angir treffende og anskuelig dette fenomén. Den babylonske astronomien beregnet stillstanden nøyaktig på tid og sted mellom stjernenes ”frem og tilbakegang”. Den fremadskridende og tilbakegående bevegelse er uttrykt ved aorist – partisippet ”elthón” der verbet betyr ”å komme og gå”.

Vers 7 – Herodes ekribosen par autón tón khrónon ton pahinoménon asteros = Herodes spurte dem nøye ut om tiden for tilsynekomsten av (den fremdeles synlige) stjernen. Av dette verset og vers 16 om tidspunktet for tilsynekomsten, kan vi med rette slutte at det var Jupiters morgenoppgang i mars år 7 f.Kr. som magikere har nevnt for kong Herodes. De astronomiske beregninger kan slå fast med sikkerhet alle disse datoer som her nevnes.

Kong Herodes og Jerusalem ble oppskaket

Bibelen forteller hvor rystet og sjokkert både kong Herodes og hele Jerusalems befolkning ble over vismennenes tolkning av stjernen. Herodes samlet de skriftlærde og spurte dem ut hvor Messias skulle bli født – og fikk klart svar: ”I Betlehem i Judea, for så er det skrevet”. (Mika 5:1) Etter å ha sjokkert Herodes og hele Jerusalem, og fått vite at Messiaskongen skulle fødes i Betlehem, dro vismennene den 8 km lange veien til Betlehem. Imens la Herodes opp planer om å drepe den nyfødte konge, straks han fikk vite hvem han var.

Til Betlehem i kveldingen den 12.nov i år 7 f.kr

d’Occhieppo slår fast at vismennene må ha vært nær Betlehem da solen gikk ned den 12. november år 7 f.Kr. De fikk da se ”stjernen” gikk foran (og viste vei). Nettopp den kvelden snudde Jupiter og Saturn som var tett inntil hverandre og stillstanden skjedde. Stjernen (i sin frem - og tilbakegang) ble stående oppe (der) hvor barnet var. Denne stillstanden er forutbeskrevet i de eldgamle babylonske kileskrifter. Samtidig sto zodiaklyset (dyrekretslyset) som en kjegle over Betlehem, og over huset der Jesusbarnet var. (Se tegning side ……) Bibelen forteller gripende: ”Mens de betraktet stjernen, kjente de en overmåte stor glede. Og da de trådte inn i huset, fikk de se guttebarnet med Maria, hans mor, og de falt på kne og hyllet ham. Derpå åpnet de sine skatter og bar frem gaver til ham: Gull, røkelse og myrra.” (Matt. 2:10-11) Da vismennene unnlot å melde fra til Kong Herodes om Jesusbarnet, satte han i gang massakren av guttebarn i Betlehem og omegn av de som var under ”2 år eller yngre”. Dette passer igjen på Jesu fødsel i år 7 f.Kr. når vi vet at etter år 5 oppholdt Herodes seg resten av sitt liv i Jeriko, og derfor måtte ha møtt vismennene i Jerusalem før år 5 f.Kr.

Herodes` massakrer og hans grusomme endelikt

Vi må regne med at Herodes’ edomittiske sønn Antipater, som medregent fra år 7 f.Kr. også stod bak massakren i Betlehem sammen med sin far, fordi Bibelen forteller: «Etter at Herodes var død (og like før det hadde han drept Antipater), viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt, og sa: Stå opp, ta barnet og moren med deg og dra til Israels land. For de (flertall) som stod barnet etter livet er døde.» (Matt.2:19-20) Det betyr tydeligvis Herodes og medregenten Antipas. Josefus’ beskrivelse av Herodes grusomheter passer godt inn


De stripete linjer viser planetene Jupiter og Saturns bevegelser i forhold til hverandre mens de stadig nærmet seg hverandre i året 7 f.Kr., inntil de gikk sammen og «sto stille» (stillstanden) den 12. november. (Matt. 2:9 d’Occhieppo’s oversettelse)

Det store astronomiske fenomen i år 7. f.Kr.: Skjematisk fremstilling av sammenstillingen av Jupiter og Saturn, og delvis Mars, sett fra Jerusalem. Konjunksjonen av disse planeter ville få dem til å sees som én eneste stor stjerne – særlig under stillstanden, som Bibelen beskriver slik: ”den kom og ble stående over stedet der barnet var.” (Matt. 2:9) med hans barnemassakre i Betlehem. Mens han var syk i Jeriko, ødela to av jødenes fremste skriftlærde, Judas og Mattias sammen med 40 unge menn, den gylne romerske ørn som Herodes hadde satt opp ved inngangen til templet. Den romerske ørn symboliserte guden Jupiter, og alle jøder på den tiden tolket ørnen som symbol på Romerriket både hos profeten Habakkuk og andre skrifter, noe vi nå ser tydelig fra Dødehavsrullene. Herodes’ soldater fanget Judas og Mattias og de 40 fromme jøder og førte dem til Herodes i Jeriko, der han brente dem. Samme natt, var det måneformørkelse forteller Josefus, som gjør det mulig for oss til å datere dette til 12. mars år 4 f.Kr. Like etter samlet Herodes alle jødiske ledere fra hele landet og stengte dem inne på Hippodromen i Jeriko, og gav ordre om at alle skulle drepes med det samme han døde for at Herodes skulle være sikker på at det ble gråt i landet etter hans død. Deretter drepte Herodes sin sønn og medregent Antipater, fem dager før han selv døde under de grusomste lidelser i mars/april år 4 f.Kr.

Messiasforventningene øker

Professor Martin Hengel ved Tübingen Universitet i Tyskland, skriver i sin bok «Zelotene» om tiden under kong Herodes: «Hatet til den uekte og illegale kongen (Herodes) i følge Moseloven, styrket jødefolkets lengsel etter den sanne kongen (Messias) og Israels forløsning. Det ble en stigning i den Messianske forventning som til og med hadde effekt i det kongelige slott og i kongens råd.»

Oppfyllelsen av Daniels 70 uker stod for døden

Samtidig ser vi fra Josefus og mange jødiske skrifter på den tiden at folket ventet på Messias og forløsningen, fordi Daniels 70 uker snart var oppfylt, som begynte på Esras og Nehemjas tid. (Se Dan.9:24-27) Med tanke på dette, understreker P. Billebeck den store innflytelse Daniels bok hadde på jødedommen på denne tiden og skriver: «Kampen mot Rom ble godtatt fordi slutten på Daniels 70 uker nærmet seg, og fordi Menneskesønnen i Daniel 7:13, dvs. Messias, stod for døren.» Daniels 70 uker hadde en stor innflytelse på alle jødiske sekter, noe også Dødehavsrullene viser.

Derfor har Lukas virkelig belegg for det hans skriver om døperen Johannes fremtreden: «Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias.» (Luk.3:15) Når så prinsene Alexander og Aristobolus som de siste av den jødiske kongeætt, drepes i år 7 f.Kr. forstår vi godt at de fromme jøder som kjente Skriftene, blant annet de to Messias-profetiene fra 2.Krøn. 6:16 og 1.Mos.49:10, var sikre på at Messias nå var født i år 7 f.Kr. Jesu fødsel og personene og hendelsene omkring denne store begivenhet, er bedre historisk dokumentert enn noen annen persons fødsel i hele verdenshistorien.

Referanser: The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan 1992. Side 28 – 38. Internet: Supernova 1604. Wikipedia Encyclopedia. (Keplers Supernova & Keplers Star). The Achievement of the Divine Augustus (Res Gestae Divi Augusti) Oxford University Press, 1967. Isaac Abarbanel: Le Sorgenti della Salvezza, Venezia 1497. ”The Res Gestae Divi Augusti as recorded on the Monumentum Antiochenum”. American Journal of Archaeology 47, 1-54, 1926. Israel Today Magazine. Februar 2003. Nr. 49, Side 18. Werner Keller: The Bible as History. Barnes & Noble. New York 1995. Side 327-331. Simo Parpola: The Magi and the Star. Bible Review, Desember 2001, side 16-23 og 52 og 54. Jan Wilson: Jesus, The Evidence. Harper & Row, New York, 1984.


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi: “Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13) Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering ditt testament kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke må være arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger.

Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet.

Troens Bevis er godkjent I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at for å motta arv uten å testamentet inneholder vedkommenes siste vilje og betale arveavgift til staten. man skal underskrive testamentet. For mere råd og veiledning: Vitnene skal skrive på dokumentet at de har under- (+47) 38 35 75 00 tegnet etter ønske fra testator ( vedkommende som Kontaktperson: Arnold Dragland utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. arnold@troensbevis.no Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene.

SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL 7. - 15.JULI, 2012

troensbevis.no

planeter.no

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

39


Dina Stiftelsen - fra hjerte til hjerte

Har kan du lese spennende rapporter og hendelser fra Dina Stiftelsens arbeid.

God Jul

Modena Fliser selger fyrverker i hvor alt overskudd går til Dina Stiftelsen. - Hvis du først skal bruke pengene på fyrverkeri og skyte det opp på nyttårsaften er det jo greit å vite at overskuddet av dette går til noe fornuftig. Oppi alt det unyttige er det tross alt fornuftig å være med å støtte Dinastiftelsen ved å kjøpe fyrverkeri hos oss, sier Pål Gundersen som er daglig leder Modena Kristiansand.

Av Håvard Axel kator Nyttår = Fyrverkeri

I flere år har Modena fliser solgt fyrverkeri hvor hele overskuddet har gått uforbeholdent til Dina Stiftelsen. Modena fliser ble kjent med Dina Stiftelsen via noen av sine egne ansatte som besøkte arbeide ved og være med på en byggetur. Byggetur – fakta: Deltageren betaler sine egne utgifter samt en støtte til bygningsmateriell og en personlig mulighet til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest. - Salg av fyrverkeri var bestemt lang tid i forveien. Her var den egentlige avtalen at halvparten av overskuddet skulle gå til en ansatte-tur. Da noen av de ansatte kom hjem fra en byggetur med Dina Stiftelsen ble det fremmet et ønske om å la overskuddet gå til dette formålet. Det ble enstemmig vedtatt av de andre ansatte, forteller prosjektselger Steinar Egeland. Siden den gang har det blitt samlet inn penger til flere skoler og

40

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011

bygg. Flere av de ansatte har selv vært på besøk og jobbet på byggene de så iherdig har samlet inn penger til. Og det ser ikke ut til at engasjementet og fyrverkerisalget skal dabbe av hos Modenafolket, snarere tvert imot. - Jeg er med på dette fyrverkerisalget fordi vi så at pengene gikk uavkortet til Dina Stiftelsen. Stiftelsen er ryddig og grei med en liten administrasjon slik at pengene vi samler inn går rett til dem som faktisk trenger pengene, sier innkjøpssjef Terje Gundersen.

Nærmest blitt en tradisjon

- Dette hadde aldri fungert om det ikke kom fra de ansatte selv. Vi, Modena, legger til rette, men det er de ansatte selv som tar seg av salg og står på de få dagene det er lov til å selge fyrverkeri. Uten deres engasjement hadde dette aldri skjedd. - For Modena skaper dette arbeidet et engasjement og et samhold som er helt unikt. Vi er en gjeng som jobber dugnad hvert


n

år og har det kjempegøy sammen. Det er noe som nesten alle vil være med på, og det har nå nærmest blitt en tradisjon for oss, forteller Pål Gundersen. Flere fra Modena har vært med på slike byggeturer som Dina Stiftelsen arrangerer. Og flere skal det bli, i November i år var et nytt byggeteam nede for å begynne på den nye skolen i Masissi i Kongo. En skole som blir bygget opp med penger Modena har samlet inn. - Modenas engasjement og fyrverkerisalg gir god avkastning til Dina Stiftelsen. I fjor fikk Burundi en skole bestående av tre bygg for elever og et bygg for lærere, og nå i helt på slutten av året får Masissi et nytt skolebygg. Dette er ganske fantastisk, sier en engasjert prosjektleder, Helge Flatøy fra Dina Stiftelsen.

Helge og Steinar henger opp Modena skilt.

- Grunnen til at du blir engasjert i dette er at du kan gjøre så enormt mye for så lite. Her ser du resultater med en gang. De du hjelper og har ingen ting. Det lille du gjør har en enorm betydning for de som får hjelpen. For å si det på en annen måte så er det rart om du ikke blir engasjert av et slikt arbeid, sier prosjektselger, Steinar Egeland. Steinar Egeland og Pål Gundersen har begge vært på byggetur og fått oppleve på nært hold både byggingen og hva pengene har gått til. Noe de to trekker frem er styrken i folket de hjelper. Til tross for det de har opplevd har de et humør, glede og et ønske om å ta del i oppbygging, det være seg barnehjem eller skoler. Det andre er at administrasjonskostnadene til stiftelsen er så lave og som gjør dette arbeidet enda mer attraktivt.

Hele gjengen samlet.

Dugnadsånd og fellesskap

- For meg er det viktig at det er på dugnad. Vi får altså ikke betalt for å stå og selge fyrverkeriet. Dette ble ikke satt i gang for at Modena skulle tjene mer. Det er penger rett til Dina Stiftelsen uten noen form for baktanker fra Modena. Det er noe jeg merker at kundene som kjøper fyrverkeriet setter pris på og kan fyre opp enda mer, forteller en smilende Terje Gundersen. Det hele startet i 2008 med et utsalgsted på Lumber i Vågsbygd. Siden den gang har antallet utsalgssteder økt. Nå finnes de altså på Modena i Vågsbygd, Modena i Sørlandsparken, Modena i Grimstad og et utsalg i Flekkefjord. - I år skal jeg i hvert fall være med å selge. Jeg ble syk rett før salget skulle starte i fjor, noe som var utrolig kjedelig. Jeg hadde gledet meg så til dette. Det skaper et enormt samhold for oss som er med samtidig som pengene går til noe bra. Det er jo helt perfekt, sier Terje Gundersen.

Her selges det fyrverkeri.

Og Pål Gundersen følger opp: - I år håper vi at vi slår alle rekorder. Håpet er jo at vi etter hvert år med fyrverkerisalg skal kunne reise et nytt bygg. Ny skole eller et nytt barnehjem. Det er drømmen min for dette arbeidet. - Det er veldig flott at Modena Fliser gjør dette for Dina Stiftelsen. Jeg vil bare oppfordre alle som har tenkt å kjøpe fyrverkeri i år om å gjøre det på de utsalgsstedene hvor overskuddet går til Dina Stiftelsen. Det går til dem som ingenting har og trenger det mest. VEL FYRT, OG GODT NYTT ÅR FRA OSS I DINA STIFTELSEN, sier Helge Flatøy.

Pål Gundersen sammen med en gutt fra senteret.

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011

41


Partnervideo

Høsten 2011

p O pdraget i praksis

43007

Årets Julegave Høstens partnervideo fra Troens Bevis er like rundt hjørnet. Her får du et innblikk fra høstens store begivenheter. Vi vil med denne ønske alle partnere en riktig god jul, og takke for at DERE er med å spre evangeliet via Troens Bevis sine virkegrener.

Partnervideoen kommer i posten rundt 20. desember!

42 42

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011 2011 TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER


SJELER VINNES FOR JESUS! Rune Edvardsen og team var nettopp på kampanje i Indonesia. 14 000 ungdommer fikk høre budskapet om Jesus de få dagene kampanjen varte. Etterarbeidet er i gang og frukten skal høstes. Mer om kampanjen leser du i denne utgaven av Troens Bevis. Det er et stort behov for finansiering av slike kampanjer. Neste misjonsreise er India, der tusenvis av hinduer skal få høre evangeliet. Alle som gir respons vil få utdelt Brevkurset ”Det Nye Liv” som er et viktig redskap i etterarbeid av kampanjen. Til nå er 250 menigheter plantet som frukt av kampanjene i landet. I februar skal minst 20 nye menigheter plantes.

Vil du være med og støtte dette arbeidet?

Gud velsigner deg – og takk for din forbønn og gave!

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på www.troensbevis.no

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011 DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011 TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

43 43 43


God Jul og Godt Nytt år! Gud velsigne dere.

Trosaksjonen Innfødte Evangelister

Siden starten i 1965 har omkring 15.000 Innfødte Evangelister blitt sendt ut. Disse evangelistene har igjen plantet mer enn 20.000 menigheter. De Innfødte Evangelistene er en av de viktigste hovedpulsårene i Troens Bevis Verdens Evangelisering Før årets Sommerstevne underholdt vi 600 innfødte evangelister. Like før Stevnet inntok vi gjennom tro og i bønn, Runes store trosmål ; Som var 400 nye før nyttår. Dette var et så stort trosmål, at vi på forhånd var enige om at det var kun Gud som kunne fylle dette. Vi samlet oss i bønn, og vi spente våre trosmuskler da vi satte et delmål på 180 nye innfødte evangelister i løpet av Stevnet. I fjor fikk vi om lag 30. I år fikk vi støtte til 277 nye! Den Gud vi tror på er miraklenes Gud. Vi har fått en mirakuløs start, men trenger 150 til iløpet av dette året. I begynnelsen av juni var jeg i Kongo. Der traff jeg Mathias. Han vant et sted mellom 50 og 100 mennesker for Jesus i 2010. I Malawi vant Lameck Banda omlag 1500 mennesker for Jesus i 2010.

Vil du være med på eventyret, og ha din egen lokale menighetsplanter, som løper rundt med evangeliet? Vi er mange som har flere innfødte evangelister løpende der ute. Du får din egen navngitte innfødte evangelist med bilde, og rapporter fra hva din evangelist gjør ute i verden. For 500 kr pr.mnd, kan du være med oss i vårt store trosmirakel for 2011. Dere kan gjerne være to eller flere som deler på en evangelist. 500 kr er ikke mer enn en god middag på en restaurant. Jeg kan ikke tenke meg en bedre og mer effektiv måte å forvalte misjonsmidlene på. Jeg har med egne øyne sett at det fungerer. Glenn Tønnessen, Administrativleder i Troens Bevis.

Riv ut skjemaet, og send i posten til oss, du kan også ta kontakt via vår tlf: (+47) 38 35 75 00 JEG VIL STØTTE EN INNFØDT EVANGELIST Navn: Adresse:

Postnr:

Tlf:

Mob:

44

Sted:

DINA STIFTELSEN DESEMBER 2011

E-post:

Signatur: Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway | mail@troensbevis.no | troensbevis.no | Tlf: (+47) 38 35 75 00 | Fax: (+47) 38 35 75 01 44

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis Magasin - Desember 2011  

BETLEHEMSSTJERNEN OG JULEEVANGELIETS PERSONER MUSLIM HELBREDET FRA HELVETESILD I ANSIKTET KJÆRLIGHET ÅPNET DØRENE “Da sa engelen til dem: “V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you