Page 1

Nyhetsbrev - Januar 2011 - 27 ĂĽrgang

Bli med til India

- verdens nest største nasjon


Høsten i Flammer er et gratis nyhetsblad fra Troens Bevis Verdens Evangelisering som hver måned sendes ut til alle støtte­partnerene. Adresse: Troens Bevis Verdens Evangelisering Sarons Dal 4480 Kvinesdal Bankgiro nr. Norge: 3080 30 43007 Danmark: 1-658-0546 Færøyene: 6-6222 Tlf.: (+47) 38 35 75 00 Fax: (+47) 38 35 75 01 Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Kåre J. Stusdal Redaksjons­ medarbeider: Mariell E. Hovdhaugen Abonnement: Gratis Opplag: 7.500 E-mail: mail@tbve.no Nettside: www.tbve.no Grafisk Produksjon: Kvina Grafikk AS 4480 Kvinesdal Trykk: Hegland Trykk AS FOR FASTE GIVERE TIL INNFØDT EVANGELIST MISJON - Ikke bruk giroene i bladene våre for å støtte innfødte misjonærer. Bruk giroene som ligger i giro-mappen vi har sendt ut. Bruker du nettbank og telegiro må kid feltet på giroen fra Innfødt Evangelist Misjon (IEM) alltid fylles ut. Mangler du giroer eller ønsker du å bli fast giver til IEM, ta kontakt på telefon 38 35 75 00 eller tbve@tbve.no

INDIA

Innfødte Misjonærer bryter nytt land.

Av: Kåre J. Stusdal I mange år har Troens Bevis støttet innfødte misjonærer i India. Aril hadde mange kampanjer og predikantkonferanser i landet. Rune har fulgt opp dette med en rekke musikkampanjer de siste ti årene. I tillegg så er det over 36 år siden den første brevskolen ble startet i India. Det siste som vi nå har startet er at Dina Stiftelsen har begynt å støtte et senter for folk som lider av spedalskhet. India, verdens nest folkerike land, har mange religioner. I utgangspunktet er det religionsfrihet i landet, men en opplever fra tid til annen spenninger mellom religionene. Det varierer noe hvem det går ut over, men de kristne har smale kår i mange av Indias stater. Mens det i andre stater er stor grad med kristen påvirkning. I dag regner en med at 2.4 % av Indias befolkning er kristne. Godt og vel 12 % er muslimer og 79 % er hinduer. Med disse tallene er India en stor misjonsmark, og Troens Bevis vil øke innsatsen her for å vinne enda flere indere for Jesus.

2

Troens Bevis støtter for tiden 173 innfødte misjonærer i India. Disse er fordelt på flere stater. Allerede i 1964 fikk den første innfødte misjonæren i India støtte via Troens Bevis. Gjennom årene har mange landsbyer blitt nådd og et utall menigheter plantet av disse. Mange av våre kontaktpersoner vitner om at uten den støtte de innfødte misjonærene får ville de ikke vært i stand til å nå ut til landsbyene slik de nå har gjort. De siste årene har Troens Bevis begynt å støtte mange innfødte misjonærer gjennom Manna Ministries, som Ernest Komanapalli leder. Gjennom musikkampanjene til Rune så etableres flere menigheter i hver av byene som besøkes. Her følger rapporter fra noen av disse innfødte misjonærene:

A. Das som holder til i landsbyen Kamalpuram. Kjære brødre og søstre i Kristus. Tusen takk for deres regelmessige økonomiske støtte og deres bønner. Menigheten og familien sender sine hilsener. Gud gjør store ting i menigheten og i det utadrettede arbeidet, og i år har vi fått 16 nye medlemmer. Det er mange som blir frelst for tiden. Mr. Manda er aktivist i en hinduistisk gruppe og kommer til menigheten for å spionere på hva som foregår. Lenge


visste vi ikke at det var derfor han kom og vi ba han komme igjen. En søndag kom han og spurte oss om vi kunne be for et gynekologisk problem hans kone hadde. Han hadde ikke lyst at dette skulle bli annonsert på møte, men var nysgjerrig på om hun kunne få helbredelse ettersom hun var hindu. Vi sa at Gud var for alle og vi ba for henne. Uken etter kom han tilbake og sa at konas blødninger hadde holdt opp. Han avslørte da at han var hinduistisk aktivist. Men da han hadde hørt budskapet og vitnesbyrdene søndag etter søndag, hadde han begynt og tro, og nå ønsket han forbønn for at han og kona skulle få barn. Gud svarte den bønnen også, og nå er hun gravid. Begge ble døpt i mars. Mr. Manda har fått mange problemer med den hinduistiske gruppen. De har prøvd å drepe ham og mishandlet ham opp til flere ganger. Men Herren er med ham og han er et aktiv medlem av menigheten. Jalli Sreenu som er student ved universitetet, led av hukommelsestap og dette plaget han så mye at han ønsket å ta sitt eget liv. Han kom på ungdomsmøte

og ble rørt av Gud. Nå er han aktivt med i ungdomsarbeidet.

J. Isaac arbeider ut fra landsbyen Konayala Palem. Kjære brødre og søstre i Kristus! Hilser dere i Jesu fantastiske navn! Tusen takk for den økonomiske støtten og for forbønn. Min kone og mine barn har det bra og sender dere sine hilsener. Vår menighet vokser for hvert år. I år har 8 personer blitt lagt til menigheten. Vi holder regelmessige gudstjenester: Gud berører og velsigner disse dagene. Vi har holdt bibelskole i sommer, og ca. 50 barn fra landsbyen deltok. Vi ga dem frokost og lunsj, og siste dag ga vi alle barna en liten gave. Tidligere på søndagsskolen har det bare vært 30 barn. Etter sommerskolen har det økt til 40. Ungdommene våre holdt også to dager med møter i slutten av april. Og 30 ungdom samlet seg i Guds nærvær disse to dagene. Ungdommene er aktive i søndagsgudstjenesten, de synger, spiller og forbereder misjonsturer.

10 av de 173 innfødte misjonærene som støttes i India. Disse var alle med på predikantkonferanse under en av Rune Edvardsens kampanjer.

3


Vi var på misjonstur til Madhurapalli og ei 14 år gammel jente kom til møte sammen med foreldrene sine. Foreldrene sa hun hadde vært stum i 2 år og at hun derfor hadde måttet slutte på skolen. Vi ba for henne, Gud rørte henne og alle som var på møtet priste den allmektige Gud. Hun selv, Madhura og hennes foreldre, tok imot Jesus etter at han hadde gjort dette mirakelet i familien deres. I landsbyen Thammavaram holdt vi kveldsmøter. Da vi ba for de syke, kom et par frem med sin 10 år gamle datter Neelima. Hun led av et hjerteproblem, hun så veldig svak ut og hadde hjerteklaffer som ikke fungerte som de skulle. Vi ba for henne og sa at Jesus ville helbrede henne, og de måtte ha tro på ham. Etter 20 dager fikk vi beskjed om at Neelima har det bra, ser frisk ut og klarer å ta til seg næring. Pris Gud. Hennes foreldre kom og vitnet på møtet i mai. Gud bruker oss på en fantastisk måte. Vær så snill og be for vår tjeneste og løft oss opp i deres daglige bønner.

- I det dere døper dem og lærer dem.

Musikkkampanjer

får god grobunn når Rune forkynner. Den 20. og den 21. musikkfestivalen holdes nå i januar. Rune og teamet ser frem mot disse med spenning og i tro til Herren om at også denne gangen skal en bli vitne til Guds gjerninger blant folket. Vær med i bønn for disse to kampanjene som vil bli fyldig dekket i bladet Troens Bevis.

Gjennom Rune Edvardsens Musikk Festivvaler de siste knappe 10 år har Troens Bevis vært med å plante over 200 menigheter. De fleste av disse festivalene har vært i forskjellige byer i staten Andhra Pradesh. Vår kontakt, Biskop Ernest Komanapalli sier at disse kampanjene har hatt en stor påvirkning på folk, ikke bare i Andhra Pradesh, men over store deler av India. Ernest kom egentlig til Sarons Dal for flere år siden for å ha samtaler med Aril Edvardsen. Men Aril var dessverre ikke hjemme akkurat da, men han fikk møte Rune. De delte sine hjerter for hverandre og en ide begynte å ta form. ”Vi må nå den unge generasjon i India!” Dette var deres felles hjertes tanker. Vestlig musikk påvirker dagens unge i India. Når de så får det himmelske budskapet pakket inn i musikken åpnes deres hjerter, og Ordet

Vi åpner et nytt brevskolekontor i India Brevkurset forandrer menneskers liv verden over. Aril Edvardsen pleide å si at brevskolen er vår største evangelist. I Hyderabad er Biskop Ernest Komanapalli og staben hans nå godt i gang med de siste forberedelsene for oppstarten av et nytt brevskolekontor. Offisiell åpning skal skje under årets Musikk Festivale med Rune og team i midten av januar 2011. Brevkurset ”Det Nye Liv” (”New Life” på

4


engelsk) ble skrevet av Aril Edvardsen i 1970. Han hadde bruk for et enkelt og effektivt redskap for å følge opp nyfrelste etter store kampanjer rundt om i verden. Brevkurset er et bibelsk selvstudium, som siden er blitt oversatt til 55 forskjellige språk. Til nå har mer enn 5,5 millioner mennesker over hele verden gjennomført brevkurset. Dette tallet er nok mye høyere i virkeligheten, men vi har ikke mulighet til å holde kontakt med alle dem som bruker brevkurset uten vår økonomiske støtte.

innredes, brevkurs skal trykkes… alt skal gjøres klar for å ta imot de nye elevene etter Musikk Festivalen. India er verdens nest mest folkerike nasjon med mer en 1,1 milliarder mennesker. For tiden har vi 3 små NLS brevskolekontor i India, men gjennom en omstrukturering og styrking av arbeidet håper vi å nå enda flere mennesker med Evangeliet.

I flere år har Rune med team reist til India og gjennomført Musikk Festivaler i 20 byer sammen med Biskop Ernest Komanapalli. Manna Full Gospel Ministries, som er Komanapallis eget organisasjon med hovedkontor i Hyderabad, har tatt seg av nyfrelste og det har resultert i mer en 200 nye menighetsplantninger. Vi ønsker nå å gi dem vårt beste oppfølgingsredskap, brevkurset ”Det Nye Liv” og starter derfor en ny, stor brevskole i Hyderabad i India.

G. Latha bor i Visakhapatnam. Hun har sent inn sitt vitnesbyrd til vårt brevskolekontor i Chennai.

Her forteller noen av våre elever med egne ord om sitt første møte med Jesus.

Det er spennende tider også for oss her hjemme på hovedkontoret og vi gleder oss over å komme i gang med arbeidet. Staben skal få opplæring, kontoret skal

Rune Edvardsen formidler det kristne budskapet i sang og forkynnelse.

5

”Jeg vokste opp i en hindu familie, men etter jeg hadde studert leksjonene i brevkurset ble livet mitt helt forvandlet. Jeg ble nysgjerrig og ville vite mer om alle de undrene Jesus gjorde. På den tiden hadde jeg det vanskelig på skolen. Noen av mine venner ble uenige og jeg gråt mye. En dag kom en jente bort til meg og sa: ” Ikke gråt fordi du har mistet en venn. Du har en trofast, ærlig og god venn i Jesus som aldri forlater deg.” Jeg er så glad i Jesus og i Bibelen. Jeg ber daglig


Vi vil bringe det gode budskap ut gjennom brevkurset ”Det Nye Liv”.

og leser Bibelen ofte. Vær så snill å be for meg og familien min.”

da jeg fikk leksjonene ble jeg sint. Etter hvert begynte jeg likevel å lese dem, men jeg kunne ikke forstå noe i starten. Langsomt skjønte jeg hva kurset forklarte og jeg ble glad. Jeg lærte om sannheten. Fremdeles kunne jeg ikke forstå alt, så jeg ringte brevskolekontoret. En mann fra staben ba meg om å komme til kontoret. Der forklarte de meg mange ting og

Milind Motiram Pandav bor i Manmad og sendte sitt vitnesbyrd til vårt brevskolekontor der. ”Jeg fikk brevkurset gjennom en venn. Jeg var Hindu og mot kristendommen, så

Gjennom kampanjer, brevskole og innfødte misjonærer plantes det stadig nye menigheter i India.

6


svarte på mange av mine spørsmål. Jeg fikk veldig gode råd og jeg ble så lykkelig. Hele staben ba for meg og familien min. Nå studerer jeg Bibelen regelmessig og takker Jesus for brevkurset.”

Hjelp til Spedalske Utenfor byen Amalapuram har Manna Ministries drevet et senter i flere år for mennesker som lider av spedalskhet. Denne sykdommen som vi ikke ser noe særlig til i Europa er fremdeles utbredd i India. På samme måte som det var på Jesu tid så blir de spedalske ”frosset” ut av samfunnet. I dag kjenner en medisin som gjør at sykdommen ikke er like smittsom som før, men likevel mister folk jobben og blir utstøtt. Gjennom det tvinges de til et liv på gatene som tiggere. For å hjelpe disse ”utstøtte” ble det etablert et senter hvor disse kan få et sted å være, og få den nødvendige hjelp og pleie som de trenger. Manna Ministries mistet for et par år siden den støtten de hadde fått til dette arbeidet og har ikke vært i stand til vedlikehold på senteret.

Derfor går nå Dina Stiftelsen inn i dette og allerede i januar reiser det et team dit for å ta del i det praktiske vedlikeholdet. Staben i Troens Bevis var og besøkte dette senteret i 2008 da mange av oss var med Rune på hans musikk festival. Møtet med de spedalske ble sterkt. Her fikk vi møtet mennesker som hadde mistet alt. Det at de hadde mistet legemsdeler som fingrer, tær og neser var kanskje ikke det største tapet. Det å ikke lenger være kjent av sin familie og slekt må være forferdelig. Likevel møtte vi en flokk smilende mennesker som tok oss i mot med blomster og sang. Å høre disse menneskene synge lovsanger til Herren gjorde inntrykk! Det er høsttid! Du har nå fått lese om noe av det arbeidet som Troens Bevis og Dina Stiftelsen er med på i India. Jesus sa at markene allerede var hvite til høst. Det er dette vi nå ser i India.

Mannen med brun skjorte hadde en høyere offentlig stilling før sykdommen rammet ham. Nå vitner han om Guds godhet.

7


BESØK VÅRE NETTSIDER www. troensbevis.no www. jtn.no www. dinastiftelsen.no www. miraclechannel.net www. miraclechannel.com www. businessforumnorge.no

Miracle Channel live streaming på websiden

Troens Bevis Verdens Evangelisering

tbve@tbve.no

www.tbve.no

Tlf: 38 35 75 00

Høsten i Flammer 2011-01  
Høsten i Flammer 2011-01  

Høsten i Flammer er et gratis nyhetsblad fra Troens Bevis Verdens Evangelisering som hver måned sendes ut til alle støttepartnere.