IGLU käsiohjelma

Page 1


aripingviini ulle, jossa rohkea ja sielukas keis Iglu vie katsojansa jäiselle seikkail een pingerill Etelämantereella ajauduttuaan Buzika yrittää selviytyä merijäällä muoviroskaan vänä Buzika pelastaa merestä päi änä Erä ta. nas kun dys iyh viin htaa myös non nimeltään Böbö. Tarinassa vila sotkeutuneen sulavaliikkeisen olen sekä muita u Paa ja etsimään lähtenyt jääkarhu pohjoisnavalta uusia asumusseutu kirjavia meren eläviä. Seikkailuidensa varrella Buzika ja Böbö tuntevat syvää ystävyyttä, koh taavat jännittäviä tilanteita, joissa he oppivat voittamaan pelkonsa sekä hyväks ym ään epätäydellisyyttä ja erilaisuutta. ksesTeoksen lavastuksessa ja puvustu ti kiersa on hyödynnetty monipuolises asta osk ovir rätysmateriaaleja aina mu un mu kasvomaskeihin ja uusiokäytetty ustarmuassa vaatetekstiilejä, rakenn ilta. mo jaa kor sia vikkeita ja purkuo ang Esimerkiksi projisointik as on valmistettu 98% kierrätetyistä juomapulloista.

Olen onnellinen saadessani lasuunnitella juuri lapsille MD:n Juh oaa tarj vuoden teoksen. Koen että taide ja lohtua runsaasti iloa, inspiraatiota, rauhaa massa ajastässä epätasa-ar voisessa ja epävar n nousevat esii sa. Kriisin ja epävarmuuden äärellä teemoja. Ystäasiat ovat myös teoksen sisäisiä voittaminen, vyys, auttamisen tärkeys, pelkojen arvostaden epätäydellisyyden ja erilaisuu minen. Onnea rakas MD! -Mari Rosendahl


Joel Alalantela: Buzika Suvi Eloranta: A. X. Lodley ö Klaara Haapanen: Pingviini / Böb Paau / miekkavalas Mullie hu Ville Oinonen: Pingviini / Jääkar Koreografia ja ohjaus: Mari Rosend ahl Sävellys: Jussi-Pekka Nuto Videosuunnittelu: Heikki Jär vinen Valosuunnittelu: Elina Nopanen Äänisuunnittelu: Henri Puolitaival Lavastussuunnittelu: Mari Rosend ahl ja Heikki Jär vinen Ensi-ilta 26.3.2022 Lavastuksen ompelutyöt: Anni Kot klo 18 iranta Hällä-näyttämö Kuvataiteilija: Samuli Kivinummi Pukusuunnittelu: Mari Rosendahl Kesto n. 45min Pukujen toteutus ja päähineiden suu nnittelu: Laura Lipiäinen Tarpeisto: Laura Lipiäinen ja Suvi Eloranta Maskeeraaja: Pepina Granholm Nukentekijä: Satulia Saarilehto Koreografin assistentti: Suvi Elorant a

en Kuvat: Heikki Järvin iina Leppinen non järjestelyt: Paul an ot tu ja i nt oi in kk Mar anen Myynti: Paula Haaj tteri MD Tuotanto: Tanssitea i, Heikki Järvinen lu: Petteri Aartolaht tte ni un su en fin aa Gr

KIITOKSET Väänänen, Jouni Kivimäki, Tuija nica Stycz, Reijo Tallgren, Vero Hanna Rosendahl, lli, Sami Eskelinen, Ne sityökerho Taito Pirkanmaan kä unen Näpsä / Mirva Junt


BUZIKA isaripingviini. Hei! Olen Buzika, ke äinen, mutOlen utelias ja itsen sinäinen. Jota en halua olla yk linen! ten olen siis... seural mista ja olen Rakastan sukelta Välillä kyllä moshuippu hyvä siinä! vyyttäni. kat haittaavat näky

BÖBÖ Olen satee kasvissyöjä shampoost ki värit. Lä tykkään te tyyppie


enkaariperheen la psi, ä ja pidän silikonitt omasta ta. Lempivärejäni ov at kaikähden innolla seikka iluihin, ja ehdä tuttavuutta ka ikenlaisten en kanssa!

PAAU listi kotini Olen Paau, normaa mutta ilmaston on Pohjoisnavalla oksi olen joutunut lämpenemisen vu utuja. Tykkään mat etsimään uusia se tera voimapussi ja kustella, olen vant paa kuin mopo. voin juosta nopeam la nappaan Pidemmällä reissul ielellämatkamuistoksi m ni kulttuuria.PERINTEISIÄ

LELUJA

ä ja tapah tu

a!

Tek

m

t is

mi

e

Verkatehtaankatu 8, Tampere


A. X. LODLEY Nimeni on A. X. Lo dley. Olen satumai sen maaginen tyyppi. Supervoiman i on regeneraatioky ky: jos menetän varpaani, koko naisen jalan tai jo pa osan sydämestäni, pystyn ka svattamaan sen uu destaan. Pidän viileästä ja puhtaa sta vedestä. Pidetä än siis vesistöt puhtaina pliis! <3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.