Tandlægebladet 3 - 2017

Page 1

NR. 3 // MARTS 2017

ÅRGANG 121

TANDLÆGEFORENINGENS DANISH DENTAL MEDLEMSBLAD JOURNAL

Det bør du vide om erosioner

PAPTANDLÆGER – NEJ TAK Ejerskabsforholdene i kæder sat under lup

Marginal parodontitis Systemisk antibiotikabehandling Dentale erosioner E-cigaretter Sinusløft, svimmelhed


Nordenta LAB

Dansk produktion

Digitalt aftryk

Konventionelt aftryk

Oversøisk produktion

Mulighedernes LAB Foretrækker du konventionelt eller digitalt aftryk? Skal din tandteknik produceres i Danmark eller oversøisk?

Hvad du ønsker… Hos Nordenta LAB kan du få det, som du vil. Det eneste, du ikke kan fravælge er høj kvalitet og faglighed. Vi har to laboratorier på dansk grund, hvor vores dygtige tandteknikere udfører alt slags arbejde i både fast og aftagelig protetik. Derudover anvender vi en anerkendt og certificeret kinesisk samarbejdspartner. På begge produktionslinjer - dansk som oversøisk - producerer vi på både konventionelt og digitalt aftryk med den nyeste teknologi.

Sporbarhed er din sikkerhed Som din samarbejdspartner sørger vi for, at der er styr på dokumentation, krav og lovgivningen. Vi registrerer hver eneste patient, så vi nemt kan finde oplysninger om den enkelte restaurering samt tilhørende certificeringer på de anvendte materialer. Sporbarheden sikrer, at du kan kontakte os med alle tvivlsspørgsmål. Uanset om det er store eller små udredninger, står vi klar til at fortælle om materialerne. Ring allerede i dag og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig!

Dental esign

Suensonsvej 3 Boks 53 8600 Silkeborg

Tlf. 8682 8333 Fax 8680 5599

www.eastdesign.dk info@eastdesign.dk

FORSENDELSESSKEMA Arbejdsseddel nr.

ARBEJDSSEDDEL Nordenta Nydamsvej 8, 8362 Hørning • Naverland 11, 2600 Glostrup • Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg DECEMBER 2016 Tlf. 87 68 16 11 • www.nordenta.dk Klinik:

q Aftryk

q Triple Tray


INDHOLD

INDHOLD

TANDLÆGEBLADET nr. 3/marts 2017

KORT & GODT

SAMFUND & ARBEJDSLIV

204 L eder Regionerne må betale for administration og dokumentation

258 A rbejdsgruppe vil have kædekontrakter frem i lyset Er klinikejeren i virkeligheden bare ansat? 262 10 ting du bør vide om erosioner Glem rådet om at vente med tandbørstningen

206 99 % har styr på det 207 Kort nyt

SERVICESIDER VIDENSKAB & KLINIK

268 Nyt om navne

221 Faglig leder

272 Kalender med kurser

222 Santos RS, Macedo RF, Souza EA, Soares RSC, Feitosa DS, Sarmento CFM The use of systemic antibiotics in the treatment of refractory periodontitis

275 Kollegiale henvisninger 282 Stillingsannoncer

232 Carvalho TS, Colon P, Ganss C, Huysmans MC, Lussi A, Schlueter N, Schmalz G, Shellis RP, Tveit AB, Wiegand A Consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive tooth wear – diagnosis and management 238 Harrison R, Jr. DH Electronic cigarette explosions involving the oral cavity 246 Starch-Jensen T, Frandsen PC Benign paroksysmal positionel vertigo e­ fter lukket sinusløft 254 Faglig kommentar

Nej tak til paptandlæger Arbejdsgruppe vil have kædekontrakter frem i lyset Læs mere på side 258

17 klinikker udvalgt til tilsyn Læs mere på side 206

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

201 |


MEST LÆSTE PÅ TDLNET.DK Her er de endelige målepunkter for det risikobaserede tilsyn Offentliggørelsen af de endelige målepunkter for det risikobaserede tilsyn på bl.a. tandklinikker har trukket rekordstort antal klik. Hele 3.872 medlemmer klikkede ind på nyheden, hvor der også var link til en gennemgang af målepunkterne for tandklinikker. Hvis du ikke fik læst nyheden, så klik ind på Tdlnet.dk og find den under nyheder.

Vi vil helst ikke have Ryanair-agtige tilstande, hvor den reelle pris er uigennemskuelig SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR DEN ARBEJDSGRUPPE, DER UNDERSØGER EJERSKABSFORHOLD FOR TAND­ KLINIKKER.

Læs mere på side 258 >>>

om Tandlægebladet MANUSKRIPTVEJLEDNING Når du skriver manuskripter til Tandlægebladet, skal du følge bladets vejledninger. Du finder disse samt de sproglige regler, som Tandlægebladet anvender, på Tandlaegebladet.dk. Klik på ”Om Tandlægebladet” i menuen på for­ siden og derefter på ”Manuskript­ vejledninger”. Manuskripter sendes elektronisk til Tandlægebladet til Tina Andersen på ta@tdl.dk. TANDLÆGEBLADETS VIDENSKABELIGE PANEL Lisa Bøge Christensen Lene Baad-Hansen Erik Dabelsteen Jon E. Dahl Ellen Frandsen Lau Dorte Haubek Poul Holm-Pedersen Palle Holmstrup Flemming Isidor Mats Jontell Lise-Lotte Kirkevang Björn Klinge Anne Marie Lynge Pedersen Jesper Reibel Søren Schou Svante Twetman Ann Wenzel

|

202 |

TANDLÆGEBLADETS REDAKTION Nils-Erik Fiehn Lektor, dr.odont. (ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør) nef@tdl.dk Trine Ganer (administrerende redaktør) tg@tdl.dk Gitte Almer Nielsen (redigerende journalist) gan@tdl.dk Bjarne Klausen Tandlæge, dr.odont. (faglig konsulent)

På Tandlaegebladet.dk kan du læse mere. Læs bl.a. bladets formål og mediainformation

FAGREDAKTION Flemming Isidor Professor, dr.odont. Lise-Lotte Kirkevang Professor, ph.d. Palle Holmstrup Professor, dr.odont. PRODUKT- OG LEVERANDØRANNONCER DG Media Tlf. 70 27 11 55 epost@dgmedia.dk www.dgmedia.dk STILLINGSANNONCER OG KOLLEGIALE HENV. Tina Andersen (marketingkoordinator) ta@tdl.dk SEKRETARIAT Adresseændringer og forsendelse: Kontakt medlemsregistreringen på e-mail medlemsregistrering@tdl.dk eller tlf. 70 25 77 11 og vælg medlemsregistrering

ADRESSER Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 www.tandlaegeforeningen.dk info@tandlaegeforeningen.dk Telefonåbningstid: Mandag-torsdag 9.00 – 16.00 Fredag 9.00 – 15.30 Tandlægebladet udkommer 12 gange årligt. Distribueret oplag pr. nummer: 6.138. Medlem af Dansk Oplagskontrol. Medlem af Danske Medier. Gengivelse af artikler fra Tand­ lægebladet og www.tandlaege­ bladet.dk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. UDGIVER Tandlægeforeningen Design og grafisk produktion: vahle+nikolaisen Julie Asmussen Forside: Morten Voigt ISSN: 0039-9353

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


KORT & GODT

ØJEBLIK TAKTIK Fredag den 10. marts 2017 midt på aftenen landede Tandlægeforeningen og Tandplejerforeningen en aftale om en ny ansættelsesoverenskomst for de ca. 1.250 tandplejere, der er ansat på de danske tandklinikker. Forhandlingerne foregik i Tandlægeforeningens lokaler i Amaliegade. På billedet ses forhandlingsleder Per Gaunø Jensen, forhandlingschef Tina Raben Skaarup og juridisk konsulent Cecilie Hertz-Poulsen fra Tandlægeforeningens forhandlingsdelegation på et tidspunkt midt i forhandlingerne, hvor parterne er gået hver til sit for at drøfte situationen. Forhandlingsresultatet, der kommer til urafstemning, kan man læse mere om på Tdlnet.dk

FOTO: CARSTEN SNEJBJERG

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

203 |


KORT & GODT | Leder

REGIONERNE MÅ BETALE FOR ADMINISTRATION OG DOKUMENTATION Der skal være råd til at udføre sundhedsfremmende tandlægearbejde af høj kvalitet. Derfor skal der være penge til at bruge den fornødne tid på tandbehandlingerne. Sådan må de altafgørende keywords lyde for os klinikejere før de kommende overenskomstforhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Forhandlingerne går for alvor i gang efter sommerferien, og den nye overenskomst skal træde i kraft 1. april 2018. Mange klinikejere har allerede nu bidraget med gode forslag til nytænkning og justeringer. Det er tilsyneladende kommet helt bag på politikerne, at den økonomiske ramme for den nuværende overenskomst er blevet overskredet i det omfang, det er sket. Men det er ikke kommet bag på os i Tandlægeforeningen. Selv om vi nu kommer til at betale en fastlagt del af overskridelsen tilbage, har vi fået dokumentation for, at der fra starten ikke var penge nok i rammen, til at vi kunne opfylde de nye nationale kliniske retningslinjer. Vi har også tydelig dokumentation for, at vi har overholdt vores del af aftalen. Heldigvis har vi RLTN’s forhandlingsleder Bo Libergrens ord for, at regionerne har fokus på høj kvalitet i sundhedsvæsenet, herunder tandplejen. Det vil vi selvfølgelig holde ham op på, når forhandlingerne begynder. Vi vil kræve kompensation for alle de krav om administration og dokumentation, som vi for tiden mødes med. Det er tiltag, der koster klinikejerne både tid og penge. Vi vil således have klinikejerne kompenseret for indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel, for omkostninger til Styrelsen for Patientsikkerhed for de risikobaserede tilsyn samt for det øgede tidsforbrug, som tilsynene har ført med sig. Desuden har vi lige indgået aftale med HK om, at klinikassistenterne får en endog meget pæn lønstigning, som også skal tænkes med, når vi skal forhandle en ny tandlægeoverenskomst. Alt i alt vil det være nødvendigt med en betragtelig udvidelse af den økonomiske ramme for en kommende overenskomst. Hvis RLTN ikke vil udvide rammen, ser jeg ikke andre muligheder end en forøgelse af patienternes egenbetaling. Den må politikerne så stå på mål for over for borgerne.

Så ser jeg ikke andre muligheder end en forøgelse af patienternes egenbetaling

EL I N A

O W IN O

204 |

: ANG

|

F OTO

Torben Schønwaldt Formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen


Vi gør hverdagen lettere …

Nye dagpengeregler

Vi kender tandlægernes behov

Vi støtter Tandsundhed uden Grænser

tryghedsordningerne.dk


KORT & GODT

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED:

”99 % HAR STYR PÅ DET Der er styr på tingene på stort set alle danske tandklinikker. Det forventer Karsten Bech, der er sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, forud for de første risikobaserede tilsyn i slutningen af marts. Gitte Almer Nielsen

Der er blevet talt meget om det. Forberedt meget. Og nu starter det altså. Den 27. marts bliver det første risikobaserede tilsyn foretaget på en tandklinik i Region Midtjylland. I alt 17 tandklinikker har fået brev om, at de er udtaget til et tilsyn. Det fortæller Karsten Bech, sektionsleder og overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed. - Størsteparten af klinikkerne er udvalgt helt tilfældigt, mens to til tre stykker er valgt, fordi de ikke har meldt en virksomhedsansvarlig tandlæge.

» Jeg synes, tandlægerne skal tage det roligt KARSTEN BECH, SEKTIONSLEDER I STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Det har ikke undgået sektionslederens opmærksomhed, at danske tandlæger har et anstrengt forhold til det risikobaserede tilsyn. Men det skal ikke være en politiundersøgelse, påpeger han og kalder det i stedet en gensidig læreproces, hvor dialog er den drivende kraft. - Tandlægerne har fået talt det risikobaserede tilsyn op, og jeg synes, de skal tage det roligt. Jeg forventer, at op mod 99 % af tandlægerne har styr på det, og at det derfor kun er et meget lille fåtal, der ikke lever op til målepunkterne. Min egen erfaring er, at danske tandlæger har styr på tingene, og jeg tror, at man nærmest kan fornemme, om det fungerer, som det skal, når man åbner døren til en klinik. Uanset om det er en offentlig eller privat klinik, konkluderer Karsten Bech.

|

206 |

”Vi er presset” Ambitionen er at gennemføre tilsyn på 100 tandklinikker i år, og det bliver både private, kommunale, regionale og statslige klinikker, understreger sektionslederen. Han forklarer, at offentlige klinikker vil blive valgt på samme grundlag som de private, og at en del af udvælgelsen også vil ske af praktiske årsager. - Hvis vi sender en tilsynsenhed til Fyn, så kommer vi også til at besøge flere tandlæger i området, fortæller Karsten Bech og erkender, at der er lang vej til de 100 klinikker. - Vi er lidt pressede. En tilsynsenhed består af to personer, og den ene skal altid være en tandlæge. Lige nu har vi tre tandlæger, men vi har ikke kunnet få besat den sidste stilling. Vi håber, det lykkes inden sommeren, fortæller han. Styrelsen for Patientsikkerhed planlægger nye møder om det risikobaserede tilsyn hen mod sommeren.

Læs mere om det risiko­baserede tilsyn På Tdlnet.dk kan du læse mere om tilsynet og de 22 målepunkter. Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en ny FAQ til tandlæger, som du kan finde på styrelsens webside Stps.dk.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


KORT & GODT

NY WHO-RAPPORT

E-CIGARETTER ER SKADELIGE Der er stigende evidens for, at e-cigaretter skader helbredet. Det er konklusionen i en ny rapport fra WHO, som den danske overlæge fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Charlotta Pisinger, bl.a. står bag. Rapporten giver ifølge Charlotta Pisinger for første gang et samlet overblik over al relevant forskning, knap 200 studier, om e-cigaretter. Et helikopterperspektiv, som hun udtrykker det. – Vi har fået et stærkere fundament at stå på, når vi siger, at ecigaretter ikke er uskadelige. Vi kan se, at e-cigaretter med stor sandsynlighed vil øge risikoen for lungesygdomme, cancer og hjertekar-sygdomme, fortæller Charlotta Pisinger, der samtidig fastslår, at et af de store problemer, når man skal vurdere helbredseffekterne ved e-cigaretter, er manglen på langtidsstudier. Rapporten inkluderer en række nye studier, der har undersøgt de odontologiske perspektiver, og også her er der ny viden. – De hyppigste rapporterede bivirkninger i mundhulen og svælget er tørhed, irritation og hoste. Men flere studier har også fundet, at e-dampe skader cellerne i munden, faktisk på samme niveau, som var man udsat for tobaksrygning. Der er også studier, der viser, at der er øget risiko for marginal parodontitis, tandtab og mundcancer, forklarer Charlotta Pisinger. Overlæge Charlotta Pisinger afholder sessionen ”E-cigaretter og snus” på Årskursus. Se mere på Tdlnet.dk Illustration: Julie Asmussen

Se også kasuistikken ”Electronic cigarette explosions involving the oral cavity" på side 238.

Så længe man ikke som forbruger stemmer med fødderne og skifter tandlæge, sker der jo ikke noget med priserne SINE JENSEN, SENIORRÅDGIVER FOR SUNDHEDSPOLITIK I FORBRUGERRÅDET TÆNK, I POLITIKEN DEN 25. FEBRUAR 2017

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

207 |


Illustration: Julie Asmussen

KORT & GODT

HVER FJERDE AFVIGER I KONTROLSTATISTIKKEN Hvis du afviger i kontrolstatistikken, er du langtfra den eneste. En ny beregning fra Tandlægeforeningen viser, at knap hver fjerde tandlæge med ydernummer afviger i forhold til landsgennemsnittet. Mens 7 % af klinikkerne afviger ved at ligge over 25 %-grænsen, så afviger 17 % ved at være under 25 %-grænsen. – Jeg er ikke overrasket over, at tallene er så høje. Man har jo sat afvigelsesgrænsen ned fra 40 % til 25 % i ét hug og under et år efter, at den nye overenskomst trådte i kraft. Set i det lys synes jeg faktisk, det er flot, at 75 % ligger inden for de 25 %, mener Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen. Formanden for klinikejerne afviser samtidig at kunne vurdere, om afvigelsesgrænsen er for lav. – Vi skal længere hen i overenskomstperioden for at kunne vurdere om en afvigegrænse på 25% giver

mening. Der er formentlig stadig nogle tandlæger, der skal have de nationale kliniske retningslinjer endnu mere ind under huden, og som derfor på sigt ikke vil afvige. Men når det er sagt, er det også vigtigt at pointere, at der altid vil være tandlæger, der afviger, fordi ydelsesforbruget afhænger af patientsammensætningen. Så man kan sagtens overholde retningslinjerne og overenskomsten og så alligevel afvige, fastslår Torben Schønwaldt. Klinikker med færre end 300 patienter og klinikker med under 2.000 ydelser er undtaget for kontrol. www

På Tdlnet.dk kan du læse mere om din kontrolstatistik i Tandlægeforeningens FAQ, og du kan også finde en miniguide til, hvordan du trækker din kontrolstatistik.

Se eller gense informationsmødet om det risikobaserede tilsyn Tandlægeforeningen optog Styrelsen for Patientsikkerheds informationsmøde i København i februar, og du kan nu se det på Tdlnet.dk. www

Klik ind på Tdlnet.dk og find linket via nyheden om videoen.

|

208 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


KORT & GODT

INTERNATIONALT FORSKNINGSNYT

NÅR RODBEHANDLEDE TÆNDER UDVIKLER RODFRAKTUR Vertikale rodfrakturer udgør en alvorlig komplikation efter endodontisk behandling og ender ofte med, at den frakturerede tand må ekstraheres. En indisk forskergruppe har foretaget en nøjere undersøgelse af 197 tænder med verificeret vertikal rodfraktur. Alle tænder var forsynet med krone, men ikke med stiftopbygning, og de var ikke støttetænder for broer eller partielle proteser. I gennemsnit gik der ca. 4½ år fra rodbehandlingen, til rodfrakturen blev konstateret. I denne selekterede gruppe fandt man, at de vigtigste kliniske fund i relation til diagnostik var en dyb, smal poche (80 %), smerte ved perkussion eller palpation (65 %) samt fistel eller hævelse. På røntgenbillederne fandt man den typiske knogledestruktion, der ses som et ”J” rundt omkring rodspidsen (50 %), eller en udvidet rodhindespalte. Den tandtype, der udgjorde den største andel af de frakturerede tænder, var molarer i underkæben (34 %) efterfulgt af præmolarer i overkæben (23 %) og molarer i overkæben. Derudover fandt man, at 80 % af tænderne var fyldt med overskud.

Illustration: Julie Asmussen

Kommentar ved lektor, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang, Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo: – Studiet beskriver fint i detaljer, hvordan det kliniske billede af disse tænder ser ud, og hvilke parametre der kan hjælpe i diagnostikken af vertikale rodfrakturer. I en multipel logistisk regressionsanalyse beskriver man, hvordan forskellige variable påvirker risikoen for, at en rodbehandlet tand uden stift og krone og med verificeret rodfraktur bliver ekstraheret indenfor de første fem år efter rodbehandling. Denne analyse er måske ikke så nyttig. Man kan selvfølgelig overveje, om de frakturerede tænder, der er udsat for et stort tyggetryk og/eller en overdrevet udrensning af rodkanaler, hurtigere vil give symptomer og dermed hurtigere end andre vil blive ekstraheret; men uanset hvad ved vi, at tænder med vertikal rodfraktur oftest må ekstraheres før eller siden. Hvis man havde inkluderet en kontrolgruppe af ikke-frakturerede, rodbehandlede tænder, kronede, uden stift, og ikke støttetænder for broer eller partielle proteser, kunne man have vurderet, om der var nogle forhold, der udgjorde en særlig risiko for udvikling af vertikal rodfraktur, og det ville have været mere nyttig information. Kumar ARP, Shemesh H, Jothilatha S et al. Diagnosis of vertical root fractures in restored endodontically treated teeth: A time-dependent retrospective cohort study. J Endod 2016;42:1175-80.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

209 |


KORT & GODT

Den nye tandlægeoverenskomst har ikke skadet danske tandklinikkers omsætning. Tværtimod. Det viser Tandlægeforeningens Regnskabsanalyse 2015, som er blevet offentliggjort på Tdlnet.dk. Omsætningen på de 56 klinikker, der har deltaget i undersøgelsen i både 2014 og 2015, er steget med knap 4 % – svarende til lidt over 200.000 kr. pr. klinik. Ifølge Tandlægeforeningens økonom Anne Mette Matthiesen er forklaringen på stigningen, at antallet af patienter steg i 2015 efter et fald i 2014. Samtidig steg omsætningen pr. patient knap 5 % i forhold til 2014. Derudover viser undersøgelsen, at udgifter til materialer og teknik er faldet for fjerde år i træk. – Alle udgifter på nær personaleomkostninger og kursusudgifter faldt i 2015 – især lokale- og administrationsudgifter er faldet, konkluderer Anne Mette Matthiesen. Samlet kan hun derfor sætte to streger under et positivt driftsresultat. Det gennemsnitlige driftsresultat ligger på knap to mio.kr. inklusiv ejerløn, og det er en stigning på knap 9 % i forhold til 2014. I alt 92 klinikker har medvirket i regnskabsundersøgelsen.

Lønstigning?

fleksibilitet?

komptenceu dvikling?

VÆR MED TIL AT PÅVIRKE OK-18

|

210 |

Foto: Polfoto

OMSÆTNINGEN STIGER PÅ KLINIKKERNE

www

Læs Tandlægeforeningens Regnskabsundersøgelse 2015 på Tdlnet.dk.

Til efteråret starter forhandlingerne til overenskomsterne på det offentlige område, og Tandlægeforeningen opfordrer nu offentligt ansatte medlemmer til at indsende krav og kommentarer til overenskomsterne. – Vi vil gerne have medlemmerne i tale og høre, hvad der er vigtigt i deres hverdag. Det giver os en rettesnor ift., hvad vi skal arbejde for, siger Susanne Egtoft Nielsen, formand for de offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen. Ifølge formanden vil arbejdsgiverne formentlig igen komme med forringelseskrav, men hun understreger, at hun vil kæmpe for en forbedring af vilkårene i overenskomsterne. – Vi lægger bl.a. vægt på, at der sker generelle lønstigninger, reallønnen forbedres, og at lønreguleringsordningen skal bevares. Samtidig må der ikke ske forringelser på arbejdstidsområdet, fastslår Susanne Egtoft Nielsen. Det forventes, at der er et resultat senest marts 2018. Forslag skal mailes til e-mail: fo-ansatte@tdl.dk senest den 15. maj. Husk at skrive OK-18 i emnefeltet og et ”S” for staten, ”K” for kommuner og ”R” for regioner.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


KORT & GODT

Styrelse vil skabe prisbevidste tandpatienter

DANSKE FORSKERE BANER VEJ IGENNEM OBLITEREREDE RODKANALER Oblitererede rodkanaler med apikal parodontitis kan være stærkt udfordrende. Det kan være svært eller umuligt at bane sig vej igennem den forkalkede kanal frem til den apikale proces; men måske kan ny teknologi, som kendes fra den orale implantologi, lette proceduren. Forskere fra privat praksis og Københavns Universitet har i fællesskab gennemført en ex vivo-undersøgelse, hvor ekstraherede tænder blev indlejret i akryl og forsynet med en apikal guttaperkafyldning med diameteren 0,3 mm. Ved hjælp af overfladescanning og CBCT-scanning blev der konstrueret guideskinner med indlejrede rør, som skulle lede et spiralbor frem til den apikale guttaperkafyldning. Efter at udboringen var gennemført, blev der foretaget endnu en CBTC-scanning med henblik på at fastlægge præcisionen af udboringen. Forskerne havde på forhånd besluttet, at en afvigelse på 0,7 mm fra centrum af guttaperkafyldningen ville være acceptabel, og resultaterne viste en gennemsnitlig afvigelse på kun 0,46 mm (CI 95 %: 0,31-0,49). Resultaterne er indtil videre lovende; men metoden er endnu ikke klar til generel klinisk anvendelse. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Mortensen D, Bjørndal L. Guided access cavity preparation using cone-beam computed tomography and optical surface scans – an ex vivo study. Int Endodont J 2016;49:790-5.

Illustration: Julie Asmussen

Unge skal være mere prisbevidste, når de vælger tandlæge. Det mener Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, der har afsluttet et projekt sammen med Roskilde Kommune, hvor en gruppe næsten 18-årige blev informeret om prisen på konkrete behandlinger samt tandlægernes beliggenhed via en såkaldt digital tandlægevælger. Resultatet var, at 15 % af de unge aktivt valgte tandlæge ud fra prisen. Det samme gjaldt kun for 1 % i kontrolgruppen. – Kunne jeg som ung spare 500 kr. på at få fjernet en visdomstand, så ville jeg da være glad. For den enkelte er det mange penge. Der er 70.000 unge 18-årige her i 2017, så samlet set er der jo store summer at spare, hvis flere træffer et prisbevidst valg, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Ifølge formand for Tandlægeforeningens klinikejere Torben Schønwaldt er det en rigtig god idé aktivt at anspore unge til at få valgt en privat tandlæge. – Men vi er kede af, at man udelukkende fokuserer på den billigste pris. Vi mener, det er vigtigt også at fokusere på kvalitet og service, og at det også bør indgå i overvejelserne. – Skulle man selv betale for en bypassoperation, så ville man nok heller ikke begynde med at google efter billigste operation, siger han.

DANSK FORSKNINGSNYT

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

211 |


KORT & GODT

DANSK FORSKNINGSNYT

4 TING DU BØR VIDE OM WARFARIN OG SVAMPEMIDLER Lægemiddelstyrelsen har opdateret Interaktionsdatabasen på baggrund af to nye studier om interaktion mellem svampemidler og warfarin. Her er fire ting, du bør vide: 1. Nystatin kan anvendes sammen med warfarin 2. Interaktion mellem warfarin og svampemidlerne fluconazol, miconazol og voriconazol kan forårsage alvorlige blødninger 3. Risikoen for interaktion gælder også miconazol oral gel, da en stor del optages systemisk 4. Hvis samtidig behandling med warfarin og et af de tre svampemidler fluconazol, miconazol og voriconazol er nødvendig, skal den antikoagulerende effekt overvåges nøje, og dosis skal justeres efter behov Kilde: Laegemiddelstyrelsen.dk

DANSKERNE BRUGER FÆRRE PENGE PÅ TÆNDER I 2015 brugte danske husstande i gennemsnit 2.000 kr. på tandlægebesøg. Og det er det laveste niveau i 10 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2006 lå det tilsvarende tal på 2.300 kr., hvorefter det voksede til 2.600 kr. i 2011.

Høj patienttilfredshed ved kindtandsbroer Patienter, som mangler en femmer eller sekser, bliver rigtig glade, når de får erstattet den manglende tand med en fuldkeramisk eller metalkeramisk bro. Det er hovedkonklusionen på en undersøgelse fra Aarhus Universitet. 34 patienter, som manglede en første molar eller en anden præmolar og i øvrigt ikke havde kontraindikationer for brobehandling, fik fremstillet treleddede broer. Halvdelen af broerne var fuldkeramiske (zirkonia), de øvrige var af metalkeramik. Patienternes tilfredshed med broernes æstetik og funktion blev vurderet to uger, tre måneder, et år, to år og tre år efter behandlingen ved hjælp af et spørgeskema (Oral Health Impact Profile) med 14 spørgsmål samt ved hjælp af VAS-diagrammer. Før behandlingen blev patienternes tilfredshed med deres tandstatus sammenlignet med tilfredsheden hos en kontrolgruppe med 20 fuldt betandede personer. Endelig blev restaureringernes æstetiske kvaliteter vurderet af den tandlæge, der havde udført behandlingerne, samt af en anden tandlæge, der ikke havde været involveret i behandlingerne. Patienternes tilfredshed med tandstatus steg signifikant efter behandlingen, og de udviste meget høj tilfredshed med broernes funktion og æstetik igennem hele perioden. Faktisk var patienterne mere tilfredse med behandlingsresultaterne, end den behandlende tandlæge var. Patienttilfredsheden var lige høj ved fuldkeramiske og metalkeramiske broer. Nicolaisen MH, Bahrami G, Schropp L, Isidor F. Functional and esthetic comparison of metal-ceramic and all-ceramic posterior threeunit fixed dental prostheses. Int J Prosthodont 2016;29:473-81.

Kilde: www.dst.dk

|

212 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


KORT & GODT

8

Kun 8 % af klinikejerne har afskediget eller sat medarbejdere ned i tid i 2016 pga. forringet økonomi. Det viser Tandlægeforeningens personaleundersøgelse 2016. Det er en klar forbedring i forhold til 2015, hvor tilsvarende tal var 14 %, og i 2013 kunne hele 22 % svare ja til spørgsmålet. I alt 231 klinikejere har svaret på spørgsmålet. Kilde: Tandlægeforeningens Personaleundersøgelse 2016. Se mere på Tdlnet.dk

DANSK FORSKNINGSNYT

Non-kirurgisk parodontalbehandling: INGEN EKSTRA EFFEKT AF METRONIDAZOL ELLER FULL MOUTH DISINFECTION Marginal parodontitis kan behandles på flere forskellige måder; men der er tilsyneladende ikke nogen behandling, der slår den klassiske tandrodsrensning. Det er et af de væsentligste resultater af en omfattende randomiseret, kontrolleret, klinisk undersøgelse, der er udført som et samarbejde mellem universitetet i Oslo og Aarhus Universitet. I undersøgelsen indgik 184 voksne parodontitispatienter, som efter en indledende hygiejnefase havde opnået tilfredsstillende mundhygiejne og fået ekstraheret eventuelle håbløse tænder, men stadig havde mindst fem restpocher ≥ 5 mm. Patienterne blev inddelt i fire behandlingsgrupper: 1) tandrodsrensning + metronidazol, 2) tandrodsrensning + placebo, 3) full mouth disinfection + metronidazol samt 4) full mouth disinfection + placebo. Efter udførelsen af disse behandlinger

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

indgik patienterne i et kontrol- og støtteprogram hvert halve år, skiftevis på universitetet og hos deres egen tandlæge. Ved kontrolundersøgelser efter et, tre og fem år blev der især lagt vægt på, om patienterne havde mistet flere tænder. 68 % af patienterne havde ikke mistet tænder i løbet af de fem år, og der var ikke signifikant forskel på de fire behandlingsgrupper med hensyn til tab af tænder. Der så således ikke ud til at være nogen væsentlig gevinst ved at gennemføre tandrodsrensningen som full mouth disinfection eller ved at supplere med metronidazol. Det sidste er især interessant, da et af inklusionskriterierne var, at patienterne ikke må have bakterier med kendt lav følsomhed for metronidazol. Preus HR, Gjermo P, Bælum V. A randomized double-masked clinical trial comparing four periodontitis treatment strategies: 5-year tooth loss results. J Periodontol 2017;88:144-52.

|

213 |


KORT & GODT | Boganmeldelse

Imponerende og for klinikeren brugbart værk om kraniofacial diagnostik og be­handling

Kjær I Etiology-Based Dental and Craniofacial Diagnostics Wiley Blackwell, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, UK 244 sider, ill. ISBN: 978-1-118-91212-6 Pris i GBP: 89,99

|

214 |

Bogen “Etiology-Based Dental and Craniofacial Diagnostics” er baseret på Inger Kjærs mangeårige imponerende og unikke forskning om normal og anormal prænatal kranial udvikling samt hendes erfaringer med diagnostik og behandling af patienter med sjældne udviklingsmønstre og dysplasier. Bogen knytter elegant ætiologi sammen med kliniske problemstillinger, som opstår i den kliniske hverdag, hvor diagnostik og efterfølgende behandling ofte kan være udfordrende for klinikeren. Bogen består af 17 kapitler, og de indledende kapitler om normal dental og kraniofacial udvikling giver den biologiske baggrund for at forstå anormale patienttilfælde. De følgende kapitler fokuserer på ætiologien bag et bredt udvalg af specifikke patienttilfælde, som forekommer i den kliniske hverdag, dvs. patienter med afvigelser i tandantal og morfologi, tanderuption, rodresorption og kraniofaciale misdannelser og dysplasier. Det afsluttende kapitel illustrerer et antal vanskelige patienttilfælde, som har ukendt ætiologi og dermed kan give inspiration til fremtidig forskning.

Teksten i bogen er gennemgående letforståelig og koblet til et udmærket, righoldigt og unikt billedmateriale. Hvert kapitel fokuserer på spørgsmål om ”hvorfor”, og de fleste af kapitlerne afsluttes på pædagogisk elegant vis med ”highlights” og ”klinisk relevans”.

» Jeg kan kraftigt anbefale bogen Jeg kan kraftigt anbefale bogen til såvel specialtandlæger i ortodonti, børnetandlæger, tandlægestuderende og videreuddannelsesstuderende som til andre medicinske faggrupper med et behandlingspanorama, der omfatter patienter med kraniofaciale misdannelser. Bogen kan ligeledes anvendes som opslagsværk for forskere med interesse i dentoalveolær og kraniofacial diagnostik og behandling. Lars Bondemark, professor, Odontologiska fakulteten, Malmö, Sverige

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


1

VITA® is not a registered trademark of Dentsply Sirona.

ceram.x® universal

Universal Nano-Ceramic Restorative Unik teknologi, unik fornemmelse • Fin adaption og formbarhed • Poleres hurtigt til fantastisk glans • Enkelt farvesystem: 5 farver dækker hele vitaskalaen www.dentsply.eu


KORT & GODT | Boganmeldelse

Sonne O (ed.) Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016 Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland 224 sider, ill. ISSN: 0084-9588 Pris i DKK: 150

|

216 |

44. årgang af Dansk Medicinhistorisk Årbog

En kreds af historisk interesserede læger og farmaceuter står bag udgivelsen af årbogen, hvor Ole Sonne har været redaktør af bogen siden 2009. Bogen rummer ni originalartikler, fem anmeldelser af bøger om medicinhistoriske emner samt seks referater af foredrag ved videnskabelige møder i 2015. Alle årbogens forfattere præsenteres med curricula vitarum. Originalartiklerne omfatter ganske korte artikler på kun få sider som ”Martin Nyrops askebæger (1913)”, der optrådte på lægekontorer på det nyåbnede Bispebjerg Hospital, før nogen var begyndt at spekulere på skadelige virkninger af tobaksrygning, og om tidligere kunstnerisk udformede ”Recept-Convolutter”. Længere artikler beskriver fattigvæsenet og sociale foranstaltninger i København for 200 år siden (”Sundhedsvæsenet og den københavnske fattigreform 1799”) og pestens smitteveje (”Pest, rotter og skibe”). For en ældre anmelder, der har oplevet og husker besættelsestiden 1940-45, er artiklen om ”De medicinske forhold i Frøslev- og Fårhuslejren” interessant. Frø-

slevlejren husede i de sidste krigsår Det tyske Sikkerhedspolitis danske fanger og videreførtes efter befrielsen i 4½ år som Fårhuslejren, hvor den anvendtes som internerings- og straffelejr for landssvigere. I denne artikel indgår også et afsnit

» Bogen rummer et omfattende billedmateriale, fremstår smukt trykt og er forbilledligt redigeret om tandbehandling. Til behandling af Fårhuslejrens fanger entreredes med en lokal tandlæge fra Aabenraa, som kom en eftermiddag om ugen og foretog de nødvendigste tandreparationer. Bogen rummer et omfattende billedmateriale, fremstår smukt trykt og er forbilledligt redigeret. Ib Sewerin

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Behandl patienternes bruksisme – ikke kun symptomerne Måler og reducerer bruksisme

Fordi gode dage starter med gode nætter Book en tid hos en af vores konsulenter for demonstration! Sunstar | Midt- & Nordjylland 25 64 70 76 | Sjælland/Lolland-Falster 21 20 54 45 | København/Nordsjælland 30 30 48 16 |Sydjylland & Fyn 31 32 43 44 | www.GrindCare.dk


XO CARE PÅ SCANDEFA Besøg XO CARE på SCANDEFA og oplev vores nye XO FLEX unit. Under det legendariske navn XO FLEX præsenteres en ny unit, som giver fuld fleksibilitet til at udføre kvalitetsbehandlinger. XO FLEX er udviklet og produceret i Danmark med fokus på kvalitet og design. Unitten har en meget høj finish i materialevalg og overflader.

EXTRAORDINARY DENTISTRY

BESØG VORES DISTRIBUTØRER PÅ SCANDEFA: Nordenta A/S Danmark • Stand C3-027 Unident Danmark ApS • Stand C3 010 DAB Dental Sverige • Stand C2 031


Voxpop | KORT & GODT

KONTROLSTATISTIK: AFVIGER DU?

SVEN RIBER klinikejer, Greve

ANDREA GROTH klinikejer, Odense

Har du tjekket, om du afviger? – Ja, jeg afviger ikke.

Har du tjekket, om du afviger? – Nej, det har jeg ikke.

Tænker du over kontrolstatistikkerne i dit daglige arbejde? – Jeg tænker over det, men ikke i mit daglige arbejde. Jeg prøver at behandle mine patienter optimalt og altid vælge den rigtige behandling.

Tænker du over kontrolstatistikkerne i dit daglige arbejde? – Jeg tænker kun over det, når jeg læser om det i Tandlægebladet eller hører om det på klinikejerkonferencen.

En opgørelse foretaget af TF viser, at hver fjerde afviger mere end 25 % fra landsgennemsnittet. Er det overraskende? – Det er godt nok mange. Hvad mener du om, at grænsen for afvigelse er sat ned fra 40 % til 25 %? – Man kunne godt ende på 25 %, men omlægningen skulle have foregået over en længere periode. Specielt hvis nogle patienter ikke har været vant til at betale for bestemte ydelser. Optimalt set skulle det være foregået over en årrække, så man ville have haft tid til at forklare det til patienterne. Det er bekymrende, at der konstant bliver skåret i pengene til tandplejeydelser, og i sidste ende vil det medføre ringere tandsundhed. TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Frygter du, at du ikke ligger inden for grænsen? – Hvis jeg ikke ligger indenfor grænsen, så er der en faglig forklaring. Det kan være, at jeg afviger indenfor PA-koder, men så skyldes det, at vi på klinikken har travlt med behandling af PA. Er det overraskende at hver fjerde afviger? – Jeg synes som sådan ikke, det er overraskende, da alle klinikker har deres egen patientsammensætning. Patienter er forskellige og bliver ramt af forskellige tandsygdomme. Nogle klinikker ligger lunt i svinget med hensyn til grønne patienter, så jeg kan ikke forstå, at det kan bruges som værktøj.

Hver fjerde tandlæge med ydernummer afviger mere end 25 % fra landsgennemsnittet. Læs mere på side 208.

KATHARINA PETERSEN klinikejer, Farum

Har du tjekket, om du afviger? – Nej, det har jeg ikke. Jeg har først lige købt klinik for 3-4 måneder siden, så fokus har mere været overholdelse af andre retningslinjer mht. overenskomst og hygiejne. Tænker du over kontrolstatistikkerne i dit daglige arbejde? – Når jeg sidder med den enkelte patient, så tænker jeg ikke over, hvor mange PA-behandlinger jeg laver. Jeg forholder mig til patientens situation. Er det overraskende, at hver fjerde tandlæge afviger? – Jeg har arbejdet syv forskellige steder – også udenfor Danmark – og hvert klientel er et udsnit af den befolkningsgruppe, der bor og går til tandlægen lige der, hvilket skaber en individuel variation. Hvad mener du om, at grænsen for afvigelse af sat ned fra 40 % til 25 %? – Jeg synes, det er fint, med noget kontrol over det arbejder vi laver. Jeg har lært meget af kontrol og et kig på tingene, men dialog er afgørende, så man ikke unødvendigt skaber konflikt mellem myndighed og behandler. |

219 |


ak

tu

Ud

n le yt d til e bu d! *

el

Besøg os venligst i Cologne 21.-25.03.2017 Stand R8/S9 + P10, Hall 10.2

VERDENS FØRSTE SAMMENSATTE ENDODONTISKE STIFT • Sammensat endodontisk stift med flere fine individuelle stifter • Bedste tilpasning til enhver rodkanalmorfologi • Perfekt egnet til mekanisk præparerede rodkanaler • Forstærker kroneopbygningen og cementeringskompositten • Alle materialer i sættet tilpasser hinanden

*Kontakt din lokale VOCO konsulent og hør om vores aktuelle tilbud.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

NY


Faglig leder | VIDENSKAB & KLINIK

Faglig leder

Tre sekundærartikler Tandlægebladet har i dette nummer valgt at bringe tre artikler, som tidligere har været publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. De tre artikler drejer sig om emner, der i nogen tid har været i fokus, og som stadig er aktuelle. Den første artikel er et systematisk review vedrørende brug af systemisk antibiotikum som supplement til konventionel behandling af refraktær marginal parodontitis ud fra diagnoserne: kronisk marginal parodontitis og aggressiv marginal parodontitis. Foreligger der evidens for, at dette vil føre til forbedrede behandlingsresultater sammenlignet med konventionel behandling alene? Artiklen er oprindeligt publiceret i Journal og American Dental Association i 2016. På trods af at der synes at være bedre kliniske resultater i seks udvalgte og gennemgåede undersøgelser med supplerende antibiotikaterapi, viser denne oversigtsartikel bl.a., at det ikke kan konkluderes, at der er evidens herfor ud fra studiernes kvalitet. Man kan håbe, at kommende undersøgelser bedre vil kunne vejlede klinikerne i behandlingsvalget. Den anden artikel er en konsensusrapport fra ”European Federation of Conservative Dentistry (EFCD)” om diagnostik,

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

forebyggelse og behandling af erosioner. Denne artikel er oprindeligt bragt i Clinical Oral Investigation i 2015. I november 2014 bragte Tandlægebladet en dansk oversigtsartikel over emnet (Tandlægebladet 2014;118:912-9). Den foreliggende oversigtsartikel, som er skrevet af 10 forskere fra syv forskellige Europæiske universiteter, er godkendt af EFCD og supplerer Tandlægebladets tidligere oversigtsartikel. Den sidste sekundærartikel er en kasuistik om orale skader som følge af eksploderende e-cigaret. Udover rapportering om patienttilfældet omtales e-cigarettyper, design og indgående kemikalier samt andre ulykker forårsaget af e-cigaretter. I kasuistikkens diskussion omtales endvidere bivirkninger af e-cigaretter samt mulige generelle konsekvenser for helbredet. Denne kasuistik har i lighed med den første artikel været publiceret i Journal of American Dental Association i 2016.

Nils-Erik Fiehn Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør, Tandlægebladet

|

221 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

ABSTRACT

Evaluation of the use of adjunct systemic antibiotic therapy in treating refractory periodontitis Background – The goal in treating refractory periodontitis (RP) is to arrest or slow disease progression, which usually has included the use of systemic antibiotics adjunct to conventional mechanical debridement. The aim of this systematic review was to evaluate the evidence that the association of systemic antibiotics with conventional mechanical debridement increases the efficacy of periodontal therapy in the treatment of RP. Types of studies reviewed – The authors searched for studies in PubMed MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Thomson Reuters Web of Science, Scopus, Latin American and Carib­bean Center on Health Sciences Information, and Scientific Electronic Library Online electronic databases by using selected key words from the earliest records up through October 31, 2014. Only clinical intervention studies in which investigators compared the treatment of participants with RP with either mechanical debridement alone or associated with systemic antibiotics were eligible for selection. Two authors independently assessed the risk of bias of each selected study. Results – The authors identified 13 articles and included 6 of them. Investigators in all studies reported greater reductions in probing depth or in loss of clinical attachment level after adjunct systemic antibiotic therapy when compared with mechanical debridement alone. Antibiotics tested included metronidazole, clindamycin, tetracycline hydrochloride, amoxicillin, and amoxicillin and potassium clavulanate. Five studies presented a high risk of bias, and one study presented an unclear risk. Conclusions and practical implications – The overall quality of the evidence does not allow the conclusion that adjunct systemic antibiotics are of additional benefit to conventional mechanical debridement alone.

|

222 |

The use of systemic antibiotics in the treatment of refractory periodontitis A systematic review

Rayane S. Santos, graduate student, Paraiba State University, Campina Grande-PB, Brazil Rodrigo F. Macedo, dental student, Paraiba State University, Campina Grande-PB, Brazil Emanuel A. Souza, graduste student, University of São Paulo-SP Brazil Renata S.C. Soares, assistant professor, ph.d., Periodontics, Paraiba State University, Campina Grande-PB, Brazil Daniela S. Feitosa, assistant professor, ph.d., Periodontology, Federal University of Pernambuco, Recife-PE, Brazil Carlos F.M. Sarmento, assistant professor, ph.d.,Periodontology, Federal University of Pernambuco, Av professor Moares Rego, Recife-PE, Brazil

Denne artikel er oprindeligt publiceret i J Am Dent Assoc 2016;147:577-85.

T

he most common forms of periodontitis— chronic and aggressive—are oral diseases associated with an accumulation of a bacteria-specific subgingival dental biofilm that elicits an exaggerated immune response, which leads to the destruction of the supporting tissues of teeth (1,2). Conventional treatment of such types of perio­ dontitis is centered on the elimination of the bacteria present, mainly via biofilm mechanical debridement alone (surgical or nonsurgical) or, as better established for aggressive periodontitis, supplemented by antibiotic therapy (3,4). Adequate personal biofilm control via oral hygiene measures also is considered an essential part of treatment, as is the control of predisposing or modifying factors (4). Mechanical debridement alone (surgical or nonsurgical) is effective in the treatment of most patients with periodontitis (3-5). However, in a small number of cases (0.5-4%), it does not eliminate or control the disease (6). AlEMNEORD though not a disease category explicitly inPeriodontitis; cluded in the American Academy of Periodonsystemic antibiotic tology (AAP) 1999 Classication of Periodontal therapy; periodontal treatment Diseases and Conditions, the AAP has defined TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Treatment of refractory periodontitis | VIDENSKAB & KLINIK

periodontitis that responds poorly to conventional treatment as refractory periodontitis (RP) (7,8). Thus, rather than a single disease entity, RP describes destructive periodontal diseases—initially diagnosed as chronic, aggressive, or other types of periodontitis—in patients who, when longitudinally monitored, demonstrate additional attachment loss at one or more sites, despite well-executed therapeutic and patient efforts to stop the disease (8). Possible explanations for disease persistence include the presence of intraoral microbial reservoirs of infection, the activity of or superinfection by opportunistic bacteria, or a hyperactive oral neutrophil phenotype (7,9-12). Treatment success is achieved when disease progression is prevented or at least slowed down. It is widely believed that a key aspect of the treatment strategy is the use of systemic antibiotics as an adjunct to mechanical debridement of the biofilm (10,11). Although a number of different antibiotics have been tested for this purpose, a successful standardized antibiotic regimen has not been established. The difficulty or impossibility of identifying an optimal antibiotic may be explained by the heterogeneous microbiological profile of the disease sites of patients with RP (11,13). Although putative bacteria usually are present in large numbers, uncommon species sometimes also are found in substantial quantities (13). The heterogeneous nature of the microbiota, as well as the presence of uncommon species may contribute to the contrasting results observed in different studies. If on one hand there are studies with results indicating that the use of adjunctive antibiotics markedly and sustainably reduces pathogenic species (6,12), others show the persistence, in high numbers, of both known and less well-established potential periodontal pathogens (11,14). The aim of this systematic review was to evaluate the scientific evidence that supports the use of adjunct systemic antibiotic therapy in treating RP. Investigators in recent systematic reviews have concluded that there is solid evidence for the use of adjunct systemic antibiotics in treating both chronic and aggressive periodontitis (15,16). Therefore, we hypothesized that there also may be sufficient evidence that this approach (which the AAP recommends) similarly could be advantageous for treating RP. Methods Focused question We conducted this systematic review according to the Cochrane Collaboration (17) and the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines (18). Thus, we developed the following focused question in accordance with the recognized patient, intervention, comparison, and outcome (19) format: what is the clinical efficacy of systemic antibiotics as an adjunctive therapy to mechanical debridement, when compared with mechanical debridement alone in terms of clinical attachment level (CAL) gain and probing depth (PD) reduction, in patients with RP? TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Search strategy We searched for articles of interest in PubMed MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Thomson Reuters Web of Science, Scopus, Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, and Scientific Electronic Library Online databases and included studies published from inception of the databases up through October 31, 2014. We used the following search algorithm to explore databases by using Boolean phrases: (“anti-bacterial agents” [medical subject headings {MeSH}] OR “systemic antibiotics” OR “antibiotic therapy”) AND (“refractory periodontitis” OR “chronic refractory periodontitis” OR “aggressive refractory periodontitis” OR “periodontal diseases” [MeSH] OR “periodontitis” [MeSH] OR “clinical attachment level” or “probing depth” OR “clinical attachment loss” OR “bleeding on probing”). Eligibility criteria We selected studies only if they met the following inclusion criteria: represented a patient-based study in which an intervention was provided, included patients with explicitly diagnosed RP, included both a mechanical debridement and systemic antibiotic (test) group and a mechanical debridement alone (control) group, the patient received only the systemic antibiotics and mechanical debridement in at least one of the study groups, investigated the effect of the intervention on CAL and PD, and followed up for at least 6 months. We excluded articles from consideration if the study population included participants with systemic disease or who had used antibiotics or other medication (within 30 days of the beginning of the study) known to affect periodontal tissues or treatment. Selection strategy Using a predefined protocol (Fig. 1), two previously calibrated examiners (R.S.S., R.F.M.) performed all described stages independently. Fig. 1 shows the overall process used for selecting the articles used in the final analysis. After database identification of articles and the elimination of studies in duplicate, the first step in the selection process was the title-based screening of articles. To be selected for further consideration, the article had to contain in its title / or more key words, synonyms of these, or a word that was relevant to the topic of interest. In the second step of the selection process, we performed abstract-based screening. We tentatively investigated compliance with the established inclusion criteria. We eliminated in vitro and animal studies, as well as studies in which no intervention was provided to the study population. If there were any doubt during the title-based or abstract-based screening stages about whether the inclusion criteria were being met, we kept the study for a more detailed evaluation during the next stage. The third step of the article selection process was a full-text– based analysis in which we investigated compliance with the |

223 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

Studies subjected to methodological assessment

Full-text-based screening

Abstract-based screening

Title-based screening

Articles found in databases

Udvælgelse af artikler

Outcome assessment The primary outcomes of interest were changes in CAL and PD from baseline up to the end of follow-up. In addition, we investigated secondary outcomes of interest such as bleeding on probing (BOP), gingival recession changes in gingival index, plaque index, and microbiological and immunologic parameters.

Studiesidentified via database searching (n = 414)

Studies after duplicates were removed (n = 230) Studies excluded (n = 178) Studies selected by title (n = 52) Studies excluded (n = 43)

Studies selected by title (n = 9) Included after hand searching reference lists (n = 4) Full-text articles originally assessed for eligibility and new articles identified (n = 13) Full-text articles excluded for not ­meeting inclusion criteria (n = 7)

Studies included in qualitative synthesis (n = 6)

Fig. 1. Key words and search strategy. Fig. 1. Emneord og søgestrategi.

inclusion criteria in greater detail. In addition, we performed a hand search of the reference lists of all articles that reached this third stage to identify any additional studies we may have missed during the electronic database searches. Data extraction Two independent investigators (C.F.M.S., R.S.C.S.) performed data extraction. From each article, we collected the following information: author names, year of publication, study design, participants (number, age, and previous treatment history), interventions used, evaluation method (including follow-up), and results. |

224 |

Quality assessment We evaluated the methodological quality of each study on the basis of the revised recommendations of the Consolidated Standards of Reporting Trials statement (20). Thus, evaluation took into account random sequence generation, allocation concealment, adequate masking of all involved, completeness of outcome data, selective reporting, and other sources of bias. Two independent masked reviewers (C.F.M.S., R.S.C.S.) provided the overall risk of bias for each study and across studies through the guidelines recommended by the Cochrane Collaboration (17). In brief, the risk of bias (low, unclear, or high) within an individual study is based on whether all key domains evaluated show, respectively, either a low risk of bias or at least one key domain with an unclear or high risk of bias. The overall risk of bias (across studies) is then dependent on whether most of the individual studies present either a low, unclear, or high risk. A low risk of bias suggests that the results are unlikely to alter the results seriously, an unclear risk of bias raises some doubt about the results, and a high risk of bias indicates that the bias detected seriously weakens confidence in the results. Results Using the search strategy established, we identified 414 articles of potential relevance in all databases investigated. We identified most articles by using PubMed (n ¼ 356). After elimination of studies identified as duplicates, we subjected 230 studies to title-based screening. Of these, we eliminated 178 because they did not satisfy the inclusion criteria. Thus, 52 articles underwent abstract-based screening, resulting in the selection of nine articles for full-text–based analysis. In the next phase, we further examined inclusion criteria compliance by means of full-text analysis, resulting in the elimination of foue articles. During this investigation, we identified a further four studies by means of hand searching and assessed them regarding fulfillment of the inclusion criteria. Of these, two did not meet the minimum criteria established, and we eliminated another study because its data were included in a subsequent article selected for final evaluation. Thus, only 6 studies reached the final stage of analysis (methodological evaluation). The 6 studies examined in the final analysis were one randomized controlled trial (RCT) and 5 uncontrolled before and after (UBA) studies. In the UBA studies, all participants initially received the control intervention and subsequently the intervention being tested; the idea was that each patient would serve as his or her own control. Thus, in these studies, test and control interventions were not provided simultaneously. TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Treatment of refractory periodontitis | VIDENSKAB & KLINIK

In all studies, results were provided in regard to improvement of clinical parameters related to loss of clinical attachment (CAL, PD) and BOP. Table 1 (21-26) shows that the antibiotics tested included metronidazole (25), clindamycin (23), tetracycline hydrochloride (22), amoxicillin and metronidazole (24,26), and amoxicillin and potassium clavulanate (21). The investigators performed microbiological testing in three studies (21,23,24). There was complete agreement about the overall risk of bias for all studies evaluated. As indicated, we considered five studies (21-25) to have high risk of bias and one study (26) to have an unclear risk. Thus, the overall risk of bias across studies (Fig. 2) (17,21-26) was high. Discussion We performed this review to answer the question of whether the use of adjunct systemic antibiotics in treating RP, a practice the AAP recommends (7), is of any additional benefit when compared with mechanical debridement alone. Although re-

CLINICAL RELEVANCE Although the investigators in the studies we evaluated in this review reported greater success in treating RP with

adjunct antibiotic therapy, the overall body of evidence still does not support its use unequivocally.

sults from all six studies showed that mechanical treatment and systemic antibiotics resulted in the improvement of periodontal parameters from baseline to investigated time points, investigators in five of the six studies did not adequately evaluate whether such effects are superior to those achieved with mechanical debridement alone. Thus, there is insufficient evidence that it produces any additional benefit.

Magnusson and colleagues (21) 1989

?

?

-

?

?

-

-

Papli and Lewis (22) 1989

?

?

-

?

+

-

-

Gordon and colleagues (23) 1990

?

?

+

+

+

-

-

Van Winkelhoff and colleagues (24) 1992

?

?

-

?

+

-

-

Winkel and colleagues (25) 1997

?

?

-

?

+

-

-

Söder and colleagues (26) 1999

+

+

+

?

?

+

?

Random sequence generation

Allocation concealment

Adequate masking

Incomplete outcome data

Selective reporting

Other biases

Overall risk

STUDIES

Bias analyse

DOMAIN

Fig. 2. Risk of bias analysis. (+): Low risk of bias. (-): High risk of bias. (?): Unclear risk of bias. Source: Higgins and Green (17). Fig. 2. Risiko for bias analyse. (+): Lav risiko for bias. (-): Høj risiko for bias. (?): Uklar risiko for bias. Kilde: Higgins og Green (17).

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

225 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

De 6 inkluderede studier Study

Design/ Follow-up

Nº of participants/Mean age (range or stan­ dard deviation)

Interventions

Antibiotic selection based Parameters on microbiologic testing

Magnusson et al, 1989 (21)

UBA/ 1 year

10/52 (36-58)

Control: SRP. Test: SRP and amoxicillin 250 mg + potassium clavulanate 125 mg, 3x/day for 14 days.

Culture and antibiotic sensitivity testing.

Papli and Lewis, 1989 (22)

UBA/ 2 years

16/42.5

Control: SRP. No Test: SRP + tetratracycline hydrochloride 250 mg 1h before root planning and then 1000 mg/day for 6 days.

PD, GR.

Gordon et al, 1990 (23)

UBA/ 2 years

30/47

Control: SRP. Test: SRP + clindamycin 150 mg 4x/d during 7 days.

Antibiotic sensitivity testing.

CAL, PD, BOP, PI

Van Winkelhoff UBA/ 40/36.6±7.8 et al, 3 to 9 months 1992 (24)

Control: SRP and/or periodontal surgery Test: SRP and amoxicillin 375 mg amoxicillin + metronidazole 250 mg, 3x/d for 7 days.

Identification and quantification of Aa in subgingival samples + antibiotic sensitivity testing.

CAL, PD, BOP, numbers an percentages of Aa, Pg and Pi (at day 0 and 3 to 9 months after therapy)

Winkel et al, 1997 (25)

UBA/ 1 year

27/ 45

Control: SRP. No Test: SRP + metronidazole 500 mg, 3x/d during 7days at the beginning of study (day 0) and after 6 months. (quantas x / dia?)

CAL, PD, BOP, PI, presence of obligatory anaerobes and Aa (at day 0 and after 6 months).

Soder et al, 1999 (26)

RCT/ 5 years

98 (smokers and non smokers)/ 36±3.0

Control: SRP. Test: SRP (in some cases periodontal surgery was also performed) and amoxicillin 500 mg + metronidozole 400 mg, 3x/day during 7 days.

CAL, PD, BOP, PI, GI. From GCF: host cells, Aa and obligatory anaerobes.

No

CAL, PD, BOP, GI, PI, suppuration at day 0 and after 3, 6, 9 and 12 months.

RCT, randomly controlled trial; UBA, uncontrolled before and after; SRP, scaling and root planing; PI, plaque index; GI, gingival index; BOP, bleeding on probing; PD, probing depth; GR, gingival recession; CAL, clinical attachment level; Aa, Aggregatibacter actinomycetemcomitans; Pg, Porphyromonas gingivalis; Pi, Prevotella intermedia. (*), changes calculated for each group by the difference between the means (in mm) at the end of follow-up and baseline. (§), mean values (in mm) after (intervention) and before (control) treatment.

Table 1. Summary of methodology and results of studies selected. Tabel 1. Resumé af metodologi og resultater af udvalgte undersøgelser.

|

226 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Treatment of refractory periodontitis | VIDENSKAB & KLINIK

PD Values (mm)

CAL Values (mm)

Statistical Analysis

Results

2,5 mm decrease 2,0 mm gain from baseline from baseline

Statistical analysis was not performed.

Primary outcomes: In comparison to baseline measurements (proposed control), test intervention was associated with a 10% increase in the number of sites with gain of attachment, and a 15 increase in sites that underwent PD reduction >1 mm. Secondary Outcomes: The frequency of BOP and PI was practically unaltered throughout the study.

Increase in % of pockets 1-3 mm (Test: 20.4%, Control: 11,6% Decrease in % of pockets 4-6 mm (Test: 84.3, Control: 57.4% and of pockets 7-10 mm (Test: 78.9%, Control: 44,4%)

Whether there was significant change in PD (of single and multirooted teeth) from baseline in response to test treatment was investigated by multivariate ANOVA.

Primary Outcomes: In comparison to baseline measurements (proposed control), test intervention resulted in reduction of PD in most sites throughout the duration of the study. Reductions in single-rooted teeth were greater. Secondary Outcomes: The number of sites with recession was small thus no further analysis was performed.

Not applicable

Control: 7.6±1.5§ Control: 7.8±1.4§ ANOVA was used to investigate Test: 5.6±0.9§ Test: 6.4±1.2§ differences in clinical parameters and differences between observation periods were analyzed using the t test for paired samples. Differences between groups were calculated using the Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test.

Primary outcomes: In comparison to baseline measurements (proposed control), test intervention resulted (at 12 and 24 months) in increases in the percentage of sites with a CAL gain of at least 3.0 mm and reductions in PD. Secondary outcomes: Increase in the time to detect active disease. Reduction in BOP and no significant changes in the presence of plaque at any time period.

Control: 7.6±1.5§ Control: 7.8±1.4§ Differences in clinical parameters Test: 5.6±0.9§ Test: 6.4±1.2§ were analyzed with ANOVA and differences between observation periods were investigated using t tests for paired samples. Differences between groups were examined using Chi-square.

Primary outcomes: In comparison to baseline measurements (proposed control), test intervention resulted in gains in CAL and reductions in PD.

Control: 6.8±1.0§ Control: 7.7±1.6§ Differences in clinical parameters beTest: 5.3±1.2§ Test: 6.7±1.6 fore (control) and after (test) therapy were analysed using the Wilcoxontest. Clinical response to test treatment of sites with different microbiological profiles were analysed with ANOVA.

Primary outcomes: In comparison to baseline measurements (proposed control), test intervention resulted in significant reductions in CAL and PD. Greatest reduction in PD and gain in CAL observed in patients that at start of study were simultaneously Bf (Tf), Pg and Pi positive. Secondary outcomes: Reduction in BOP and no significant reduction in PI. Reduction in most patients in numbers of Bf (Tf), Pg and Pi.

In non-smokers In non-smokers Differences between baseline (control) Control: 0.0±0.0* Control: 3.3±0.0* and 5 year measurements (test) were Test: 0.7±0.4* Test: 0.7±0.4* analyzed using the paired Student´s t test. In smokers In smokers Mann-Whitney U-test was used for Control: 0.6±0.3* Control: 0.9±0.7* non-parametric statistics on continuTest: 1.0±0.7* Test: 0.6±0.6* ous variables. Chi square test to investigate differences between control and test groups in the number of sites ≥5 mm.

Primary outcomes: From baseline, significant improvements in both test intervention and placebo groups in CAL and PD among non smokers. However, no significant differences between intervention and placebo groups (this was not stated in the article). Secondary outcomes: Improvement in intervention and placebo groups among smokers and non-smokers of BOP GI and PI. Decrease in Aa and Pg in all intervention and placebo groups. Among smokers significant increase in granulocytes. OBS: Dropout rate: over 50%.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

227 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

The studies available were low in numbers and, with one exception (26), were small-scale clinical trials without adequate controls, which presents a high risk of bias. Investigators in the only RCT (26) evaluated showed unclear risk of bias and failed to show any significant improvement when compared with mechanical debridement alone. Moreover, a further analysis of the overall reported benefits on outcomes (for example, meta­analysis) is hampered by the various ways by which the investigators reported quantitative assessments. For example, whereas Winkel and colleagues (25) reported results relative to PD reduction in terms of mean millimeter reduction after treatment, Söder and colleagues (26) assessed improvement on the basis of absence of inflamed sites with a PD less than 5 mm, and Gordon and colleagues (23) assessed improvement on the time for incidence of active disease. Which of these measurements are more or less important is open to debate. That the body of evidence is inconclusive is not surprising when one considers the number and types of studies that reached the final stage of evaluation. Although ideally only RCTs would be included to answer the question posed in this systematic review, the literature consulted before the conception of the study, mainly traditional reviews, books, and AAP position papers, indicated that the number of RCTs on the subject was scarce. Thus, the decision to include other types of intervention trials, although not desirable, in some cases is acceptable (21). Another consideration is that none of the studies included had as the stated purpose the comparison of the effects of systemic antibiotics and mechanical debridement with those of mechanical debridement alone (26). However, data were reported and discussed and conclusions drawn by the respective authors regarding the issue (7). At least in the case of the UBA studies, their conclusions may be related to the authors’ recognition of the limitations of such types of studies. In the case of the RCT evaluated, it is difficult to speculate. Nevertheless, two UBA studies are referenced in the AAP position paper on the parameters of care for RP, so we considered these and the four other similar studies included relevant to the aims of our review. Despite this somewhat unsurprising lack of evidence, the process of performing this review, in itself, raises a number of issues that encourage further research. First, antibiotic use was associated with improvement in periodontal parameters when compared with baseline values (in patients who previously underwent unsuccessful mechanical treatment). This finding may indicate that there may be an additional benefit and that failure to detect this in Söder and colleagues (26) (who used metronidazole) may be due to deficiencies in study design or power. Second, the investigators in the studies analyzed reported s­ ignificant improvement, and no participants were excluded

|

228 |

because of adverse effects, even with a possible tendency of both authors and journals to attribute greater value to positive effects (27). Third, improvements in periodontal parameters were achieved using different antibiotics. These included antibiotics selected either empirically or via microbiological testing. As to the former, one can speculate that they were chosen because of their previous effects in other forms of periodontitis or known effects on specific microbiota. Regardless of the selection method, the improvement of periodontal parameters observed with the different agents is consistent with data indicating that the microbiota associated with RP appears to be case specific—that is, heterogeneous in nature (11-13). This heterogeneity may explain at least in part why a number of antibiotics have been tested or used to manage RP over the years (11-13,22,24-26,28). Because of the different experimental designs and parameters of evaluation used it was not possible, in our review, to identify any clear differences between the effects of the different antibiotics investigated. However, further confirmation of the microbiota heterogeneity in RP with stronger evidence would indicate that microbiological testing may be paramount to more predictable successful treatment outcomes (29,30). This testing would be associated with the possibility of identifying the most effective antibiotics against the casespecific microflora, including, possibly, agents that have not been used before. Another advantage of antimicrobial testing is related to the observation that patients with RP frequently have undergone previous attempts to control the disease, which may have involved the use of a number of different antibiotics and, thus, show an increased risk for the emergence of antibiotic-resistant bacteria (14). Hence, in contrast to how systemic antibiotics are selected for the treatment of other forms of periodontal disease, for RP, it has been recommended that microbiological testing should be performed to select an appropriate agent (9,30). Although the AAP recommends such a procedure in RP, the extent to which periodontal practitioners perform it is unknown. One can speculate, however, that it is low and that the additional costs and difficulties in performing the tests on subgingival biofilm, particularly in some parts of the world, may constitute important contributing factors. Another line of thought is that the key to treating RP successfully may not be the elimination of specific microbiota. Instead, modulation of the host response may be a more effective strategy. This modulation could involve the control of known inflammatory mediators also produced in other periodontal diseases or of yet unknown factors that determine the type of host response mounted against the RP microbial challenge (10,29-31). Identification of the latter in the future may turn out to be the missing piece of the treatment puzzle.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Treatment of refractory periodontitis | VIDENSKAB & KLINIK

There is also the need for a more precise understanding of what in fact is RP. The uncertainty is such that the most recent AAP classification no longer contains a category termed refractory periodontitis. Instead, discussion at the 1999 International Workshop for a led to the conclusion that all forms of periodontitis can be nonresponsive to therapy and that the refractory designation could be added to any type of periodontitis (8). Today, terms such as refractory chronic periodontitis, refractory aggressive periodontitis (as if describing a subset of these diseases) or the more generic refractory periodontitis are used for disease that initially was diagnosed as a known type of periodontitis but that did not respond to its modality of conventional treatment (9-11,32,33). Thus, it still is not clear whether refractory periodontitis is a term that describes, for example, a single condition with patient-specific features, a group of distinct conditions with a similar or differing etiopathogenesis, a variation of more welldefined periodontal diseases, or simply any of the destructive periodontal diseases that, unknown to the periodontist, have not been treated adequately. “Inadequate” treatment may include, for example, the failure to control undiagnosed or still unknown contributing factors. In addition, there is still no consensus regarding the specific clinical parameters used to determine a lack of response to periodontal treatment, which, as discussed, is a defining characteristic of RP. In the studies examined in this article, for example, parameters included “patients who had at least 3 teeth with inflamed pockets and probing depth of 5 mm associated with radiographic bone loss after initial scaling and root planing” (19); “subjects with an unsuccessful periodontal treatment history, showing advanced periodontal breakdown at > 6 sites with bleeding and/or suppuration upon probing” (25); and patients showing sites with 3.0 mm or greater loss in attachment from baseline or the occurrence of a periodontal abscess (24). Mean attachment loss or 3 sites with attachment loss greater than 2.5 mm is an example of the diagnostic criteria for RP used in a 2012 microbiological study (11). Despite these numerous considerations, as mentioned previously, in a small number of cases conventional periodontal treatment does not eliminate or control the disease (7). Such patients receive a diagnosis of RP, which though poorly understood is considered a condition somewhat distinct from the other more well-established forms of periodontal disease (9-11,32,33). Study limitations The most glaring limitation of this review was that five of the six studies did not have a parallel design and, consequently, the investigators in these did not compare the effects of me-

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

chanical debridement alone against mechanical debridement and systemic antibiotics adequately. A second limitation was the small number of studies available for evaluation. One can speculate that this may be due to both the low prevalence of the condition and the difficulty in unequivocally confirming the diagnosis of RP. In addition, only 1 of the studies was an RCT (26) in which the investigators typically evaluated the effects of a single antibiotic. Third, although in most studies statistically significant differences were shown after treatment, the numbers of participants were invariably small. Finally, the studies considered important enough for evaluation were performed more than 17 years ago. A frequent reason why newer studies (11,12) were not eligible for analysis in this review was that, although showing favorable shifts in microbial profiles after antibiotic treatment, they failed to provide data on the effects on clinical parameters (11) or to adopt mechanical debridement alone as a control (12). Evaluation of the strength of the evidence produced in intervention studies in general is still not a clear-cut procedure. Moreover, there appears to be no widely accepted standardized approach for the evaluation of non-RCT clinical intervention studies. Thus, in this review, we evaluated both RCT and non-RCT studies with the Cochrane Collaboration risk of bias assessment tool (17). This tool has become popular for evaluating RCTs; however, it has not been validated formally, and, as Hartling and colleagues (27) have shown, levels of inter­ examiner agreement sometimes vary widely across the 6 domains considered. Despite not being specifically developed for the evaluation of quasi-experimental studies, its use for that purpose nevertheless has been recommended (34). Its use in our review seems to have been adequate for evaluating the deficiencies of both types of intervention studies subjected to analysis. In view of these limitations, it seems clear that more wellcontrolled RCTs with greater numbers of participants are needed. Considering that RP is a relatively rare diagnosis, such RCTs potentially could be achieved via multicentric studies in which the investigators use identical designs and procedures. Studies in which the investigators test the effectiveness of different antibiotics also seem relevant. In these, the possible benefits of antibiotic sensitivity testing could be evaluated further and used to optimize the antibiotic selection process. In addition, RCTs in which the investigators use technological advances available today, such as modern microbiological or host response molecular techniques, always should include data on the corresponding effects of the antimicrobial tested on relevant clinical parameters. The use of existing advanced tools for measurement of clinical parameters, as well as standardized procedures for reporting such effects, also seems essential. As suggested earlier, further clarification of what

|

229 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

constitutes RP also should be sought. The new information obtained potentially could guide the development of alternative treatment strategies. The clinical implications of the results we reported are that, for now, the use of adjunct antibiotic therapy to treat RP will remain just barely empirical. We can hope that in the coming years additional evidence will become available to direct the clinician better in treating this challenging condition. Conclusion Although the investigators in the studies we evaluated in this review reported greater success in treating RP with adjunct antibiotic therapy, the overall body of evidence still does not support its use unequivocally.

Abbreviation key: Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. AAP: American Academy of Periodontology. Bf (Tf): Bacteroides forsythus (Tannerella forsythensis). BOP: Bleeding on probing. CAL: Clinical attachment level. GI: Gingival index. MeSH: Medical subject headings. PD: Probing depth. Pg: Porphyromonas gingivalis. PI: Plaque index. Pi: Prevotella intermedia. RP: Refractory periodontitis. SRP: Scaling and root planing. UBA: Uncontrolled before and after.

Disclosure. None of the authors reported any disclosures.

ABSTRACT (DANSK) Brugen af systemisk antibiotika i behandlingen af refraktær marginal parodontitis Baggrund – Målet med at behandle refraktær marginal parodontitis (RMP) er at standse eller reducere sygdomsudviklingen. Denne behandling har ofte anvendt systemisk antibiotikum som supplement til den konventionelle mekaniske behandling. Formålet med denne systematiske oversigt var at evaluere evidensen for, at systemisk anvendelse af antibiotikum som supplement til konventionel mekanisk behandling øger effekten af behandlingen af RMP. Typer undersøgelser, som er inkluderet – Forfatterne søgte efter studier i PubMed Medline, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Thomson Reuters Web of Science, Scopus, Latin American and Caribbian Center on Health Sciences Information og Scientific Electronic Library Online elektroniske databaser ved hjælp af udvalgte emneord fra de tidligste registreringer og op til den 31. oktober 2014. Kun kliniske interventionsstudier, hvor forskere i behandlingen af deltagere med RMP

med enten konventionel mekanisk rengøring alene eller suppleret med systemisk antibiotika var berettiget til udvælgelse. To forfattere vurderede uafhængigt af hinanden risikoen for bias i hver af de udvalgte undersøgelser. Resultater – Der identificeredes 13 artikler, og forfatterne inkluderede seks af dem. Forskere rapporterede i alle undersøgelser om større reduktioner i pochedybde eller tab af klinisk fæste efter supplerende systemisk antibiotisk behandling sammenlignet med konventionel mekanisk rengøring alene. De antibiotika, der blev undersøgt, omfattede: metronidazol, clindamycin, tetracyklin hydrochlorid, amoxicillin, og amoxicillin med clavulansyre. Fem undersøgelser blev præsenteret med en høj risiko for bias, og ét studie blev præsenteret med en uklar risiko. Konklusioner og praktiske implikationer – Kvaliteten af den samlede dokumentation tillader ikke den konklusion, at supplerende systemisk antibiotika i behandlingen af refraktær marginal parodontitis forøger effekten sammenlignet med konventionel mekanisk behandling alene.

Literature 1. Darveau RP, Tanner A, Page RC. The microbial challenge in periodontitis. Periodontol 2000 1997;14:12-32. 2. Van Dyke TE. The management of inflammation in periodontal disease. J Periodontol 2008;79(8 supp):1601-8. 3. Deas DE, Mealey BL. Response of chronic and aggressive periodontitis to treatment. Periodontol 2000 2010;53:154-66. 4. Hughes FJ, Syed M, Koshy B et al. Prognostic factors in the treatment of generalized aggres-

|

230 |

sive periodontitis. In: Clinical features and initial outcome. Clin Periodontol 2006;33:663-70. 5. Petersilka GJ, Ehmke B, Flemmig TF. Antimicrobial effects of mechanical debridement. Periodontol 2000 2002;28:56-71. 6. Kornman KS. Refractory periodontitis: critical questions in clinical management. J Clin Periodontol 1996;23:293-8. 7. AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY. Parameter on refractory periodontitis. J Periodontol 2000;71(5 supp):859-60.

8. Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol 1999;4:1-6. 9. Topcuoglu N, Kulekci G. 16S rRNA based microarray analysis of ten periodontal bacteria in patients with different forms of periodontitis. Anaerobe 2015;35:35-40. 10. Aboodi GM, Goldberg MB, Glogauer M. Refractory periodontitis population characterized by a hyperactive oral neutrophil phenotype. J Periodontol 2011;82:726-33.

11. Colombo AP, Bennet S, Cotton SL et al. Impact of periodontal therapy on the subgingival microbiota of severe periodontitis: comparison between good responders and individuals with refractory periodontitis using the human oral microbe identification microarray. J Periodontol 2012;83:1279-87. 12. Haffajee AD, Uzel NG, Arguello EI et al. Clinical and microbiological changes associated with the use of combined antimicrobial therapies to treat refractory periodontitis. J Clin Periodontol 2004;31:869-77.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Treatment of refractory periodontitis | VIDENSKAB & KLINIK

13. C olombo AP, Haffajee AD, Dewhirst FE. Clinical and microbiological features of refractory periodontitis subjects. J Clin Periodontol 1998;25:169-80. 14. Socransky SS, Smith, Haffajee AD. Subgingival microbial profiles in refractory periodontal disease. JClin Periodontol 2002;29:260-8. 15. Keestra JÁ, Grosjean I, Coucke W et al. Non­surgical periodontal therapy with systemic antibiotics in patients with untreated chronic periodontitis: a systemic review and meta-analysis.J Periodontal Res 2015;50:294-314. 16. Rabelo CC, Feres M, Gonçalves C et al. Systemic antibiotics in the treatment of aggressive periodontitis: a systemic review and a Bayesian Network meta-analysis. J Clin Periodontol 2015;42:647-57. 17. H iggins JPT, Green S, eds. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. Oxford, United Kingdom: The Cochrane Collaboration; 2011. (Set 2016 november) Tilgængelig fra: URL: www. cochrane-handbook.org. 18. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-

analyses: the PRISMA statement. J Clin Epidemiol 2009;62:1006-12. 19. Miller AS, Forrest JL. Enhancing your practice through evidence­ based decision making: PICO, learning how to ask good questions. J Evid Based Dent Pract 2001;1:136-41. 20. Moher D, Schulz KF, Altman DG. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallelgroup randomized trials. Ann Intern Med 2001;134:657-62. 21. M agnusson I, Clark WB, Low SB, Maruniak J et al. Effect of non-surgical periodontal therapy combined with adjunctive antibiotics in subjects with “refractory” periodontal disease. (I): clinical results. J Clin Periodontol 1989;16:647-53. 22. Papli R, Lewis JM. Refractory chronic periodontitis: effect of oral tetracycline hydrochloride and root planing. Aust Dent J. 1989;34:60-68. 23. Gordon J, Walker C, Hovliaras C, Socransky SS. Efficacy of clindamycin hydrochloride in refractory periodontitis: 24-month results. J Periodontol 1990;61:686-91. 24. Van Winkelhoff AJ, Tijhof CJ, de

Graaff J. Microbiological and clinical results of metronidazole plus amoxicillin therapy in Actinobacillus actinomycetemcomitans-associated periodontitis. J Periodontol 1992;63:52-7. 25. Winkel EG, Van Winkelhoff AJ, Timmerman MF et al. Effects of metronidazole in patients with “refractory” periodontitis associated with Bacteroides forsythus. J Clin Periodontol 1997;24:573-9. 26. Söder B, Nedlich U, Jin LJ. Longitudinal effect of non-surgical treatment and systemic metronidazole for 1 week in smokers and non­smokers with refractory periodontitis: a 5-year study. J Periodontol 1999;70:761-71. 27. Hartling L, Ospina M, Liang Y et al. Risk of bias versus quality assessment of randomized Controlled trials: cross sectional study. BMJ 2009;339:b4012. 28. Dwan K, Gamble C, Williamson PR et al. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias: an updated review. PLoS One 2013;8:e66844. 29. Colombo AP, Boches SK, Cotton SL et al. Comparisons of subgingival microbial profiles of refractory

periodontitis, severe periodontitis, and periodontal health using the human oral microbe identification microarray. J Periodontol 2009;80:1421-32. 30. Shaddox LM, Walker C. Microbial testing in periodontics: value limitations and future directions. Periodontol 2000 2009;50:25-38. 31. Johnstone AM, Koh A, Goldberg MB, Glogauer M. A hyperactive neutrophil phenotype in patients with refractory periodontitis. J Periodontol 2007;78:1788-94. 32. Marconcini S, Covani U, Barone A et al. Real-time quantitative polymerase chain reaction analysis of patients with refractory chronic periodontitis. J Periodontol 2011;82:1018-24. 33. Zhang B, Lin T, He H. Comparative analysis of blood and saliva expression profiles in chronic and refractory periodontitis patients. BMC Oral Health 2015;15:166. 34. Faggion CM Jr, Liu J, Huda F et al. Assessment of the quality of reporting in abstracts of systematic reviews with meta-analyses in periodontology and implant dentistry. J Periodontal Res 2014;49:137-42.

Ikke kun for dit syns skyld - men også for din arbejdsglæde

Lupbriller/mikroskop har mange fordele • En større sikkerhed i diagnose og behandling • En forbedret finmotorik • Mindre træthed og øget effektivitet • En meget bedre arbejdsstilling

Kom gerne og se hele lupbrilleprogrammet fra ExamVision og mikroskoper fra Global™, Leica™, og Zumax™ i vores nye showroom i Daugård. Her kan vores erfarne optometrist, Dorte Gjerlev, også tilpasse lupbrillerne, så de passer 100 % til dig og dit syn. Hun kommer også gerne ud til dig på klinikken. Kontakt os på 78 79 99 89 for en aftale.

70- 23 34 79 11 99 - info@ronvig.dk - www.ronvig.com Gl. Vejlevej 57 – 8721Telefon: Daugård T: 78 89 - info@ronvig.dk - www.ronvig.com/syn-ergonomi

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

231 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

ABSTRACT

Erosioner – diagnose, forebyggelse og behandling Objective – Due to an increased focus on erosive tooth wear (ETW), the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) considered ETW as a relevant topic for generating this consensus report. Materials and methods – This report is based on a compilation of the scientific literature, an expert conference, and the approval by the General Assembly of EFCD. Results – ETW is a chemical-mechanical process resulting in a cumulative loss of hard dental tissue not caused by bacteria, and it is characterized by loss of the natural surface morphology and contour of the teeth. A suitable index for classification of ETW is the basic erosive wear examination (BEWE). Regarding the etiology, patient-related factors include the predisposition to erosion, reflux, vomiting, drinking and eating habits, as well as medications and dietary supplements. Nutritional factors relate to the composition of foods and beverages, e.g., with low pH and high buffer capacity (major risk factors), and calcium concentration (major protective factor). Occupational factors are exposition of workers to acidic liquids or vapors. Preventive management of ETW aims at reducing or stopping the progression of the lesions. Restorative management aims at reducing symptoms of pain and dentine hypersensitivity, or to restore esthetic and function, but it should only be used in conjunction with preventive strategies. Conclusions – Effective management of ETW includes screening for early signs of ETW and evaluating all etiological factors.

Consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive tooth wear – diagnosis and management T. S. Carvalho, Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern, Bern, Switzerland P. Colon, Hôpital Rothschild, AP-HP, Service d’Odontologie, Université Paris Diderot, Paris, France C. Ganss, Department of Conservative and Preventive Dentistry, Dental Clinic, Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany M. C. Huysmans, College of Dental Sciences, Radboud University Medical Center, Radboud University Nijmegen, The Netherlands A. Lussi, Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern, Bern, Switzerland N. Schlueter, Department of Conservative and Preventive Dentistry, Dental Clinic, Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany G. Schmalz, Department of Operative Dentistry and Periodontology, University Medical Centre Regensburg, Regensburg, Germany and Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern, Bern, Switzerland R. P. Shellis, Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern, Bern, Switzerland A. B. Tveit, Department of Cariology and Gerodontology, Institute of Clinical Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Oslo, Oslo,Norway A. Wiegand, Department of Preventive Dentistry, Periodontology and Cariology, Georg August University Göttingen, Göttingen, Germany

Denne artikel er oprindeligt publiceret i Clin Oral Invest 2015;19:1557-61. All authors contributed equally to this work. Names merely appear in alphabetical order.

Aim of the consensus report This consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) is intended to assist practitioners with diagnosis and decision-making about erosive tooth wear (ETW). The recommendations in this document are not intended to define a standard of care but rather should be integrated with a practitioner’s professional evaluation EMNEORD and judgment, as well as a patient’s needs and Dental erosion; preferences (1). diagnosis; etiology; Over the recent decades, there has been preventive measures; restorative therapy increased focus on ETW. The prevalence has |

232 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Erosive tooth wear | VIDENSKAB & KLINIK

Erosioner – score 2

Erosioner – score 3

Fig. 1. Erosive tooth wear on occlusal surfaces of premolars, with deep cupping of the cusps and flattening of the occlusal structures (BEWE 2).

Fig. 2. Erosive tooth wear on occlusal surfaces of molar and premolars with advanced destruction of the occlusal morphology and flattening hollowed out surfaces (BEWE 3).

Fig. 1. Erosioner på okklusalflader af præmolarer med fordybninger af cuspides og affladning af okklusale strukturer (BEWE 2).

Fig. 2. Erosioner på okklusalflader af molar og præmolarer med avancerede destruktioner af den okklusale morfologi udvisende affladede udhulninger.

been studied all over the world and the results varied widely. In many regions, including Europe, the prevalence of the condition is high (2). For instance, a recent European study indicated that around 30% of the population attending general practices aged 18–35 years has at least one tooth with advanced erosive tooth wear (3).Therefore, the EFCD considered this topic as relevant to daily dental practice. To generate this report, the Board of the EFCD appointed an editorial group to produce a text proposal. This text proposal was based on a series of literature reviews compiled in a recent monograph (4). The proposal was then meticulously discussed in a consensus conference in Bern, Switzerland, on the 29th and 30th of April, 2015, during which the report was written. The report has since been approved by the EFCD Board and the general assembly of the EFCD on the 15th of May, 2015. Definition of erosive tooth wear Erosive tooth wear is defined as a chemical-mechanical process resulting in a cumulative loss of hard dental tissue not caused by bacteria. Clinical assessment and classification During a lifetime, teeth are exposed to a number of physical and chemical insults, which, to a various extent, contribute to the wear of dental hard tissues. Although all these factors act together, the morphology of defects may vary depending on the predominant cause. ETW is also multifactorial with acid as the main cause. It ceases from progression if these impacts can be controlled. The assessment therefore consists of the differential diagnosis of TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

several forms of tooth wear and the identification of all relevant causative factors. The clinical examination should be linked to a thorough history taking. In general, ETW is characterized by loss of the natural surface morphology and contour. Typical signs of ETW on occlusal surfaces are cupping of the cusps and flattening of the occlusal structures. In advanced stages, the whole occlusal morphology can disappear and hollowed out surfaces can develop. Restorations may stand proud of the adjacent tooth surface (Figs. 1 and 2). Typical signs of ETW on smooth surfaces are flattening of the surface, and an intact rim along the gingival margin may be present. Concavities may become present, which are normally more wide than deep (Figs. 3 and 4). In all cases, these lesions occur on both permanent and deciduous teeth and can extend into dentine. Lesions can be localized (on single tooth, vestibular/oral), generalized or asymmetric, depending on the etiology. Occlusal lesions must be distinguished mainly from attrition. Attrition is caused by the action of antagonistic teeth (e.g., grinding) and leads to matching facets; lesions typically are flat, sharp bordered, and glossy. Smooth surface lesions must be mainly distinguished from abrasion and wedge-shaped defects. Wedge-­shaped lesions are located at the cervical margin. The coronal part typically has sharp margins and cuts at right angle into the enamel surface. The apical part bottoms out to the root surface. Abrasion is predominantly caused by traumatic oral hygiene habits and may vary in appearance depending on the causative impact. The main difficulty in the clinical assessment is the interaction of the various causative factors, especially when the respective injuries act for a long time. |

233 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

Erosioner – score 2

Fig. 3. Erosive tooth wear on labial surfaces of incisors, presenting small concavities and an intact rim along the gingival margin (BEWE 2). Fig. 3. Erosioner på labialflader af incisiver udvisende små konkaviteter og en intakt kant langs margo gingivae (BEWE 2).

The assessment of progression is important, as it determines whether preventive measures are necessary or interventions implemented were successful, and may help with decisionmaking with respect to when and how to restore worn teeth. Clinical signs of progression are dentine hypersensitivity and dull, frosty appearance, as well as absence of staining of the lesion. Monitoring is possible with study models, standardized photographs, or with a finely graded clinical index at a tooth level. Erosive tooth wear is, in part, a normal wear process occurring over lifetime. For the management of the condition, it is therefore necessary to distinguish between pathological and physiological loss of tooth tissues:

Klassifikationsindeks – BEWE

a

Score

Criteria

Score 0

No erosive tooth wear

Score 1

Initial loss of surface texture

Score 2a

Distinct defect; hard tissue loss involving < 50 % of the surface area

Score 3a

Hard tissue loss involving ≥ 50 % of the surface area

In scores 2 and 3, dentine is often involved

Table 1. Criteria for grading erosive wear. Tabel 1. Kriterier for graduering af erosioner. |

234 |

Erosioner – score 3

Fig. 4. Erosive tooth wear on palatal surfaces of incisors, with some enamel islands still present and an intact enamel rim observed only along the gingival margin of the lateral incisors (BEWE 3). Fig. 4. Erosioner på palatinale flader af incisiver med enkelte emaljeøer er stadig til stede og en intakt emaljekant langs margo gingivae kun på de laterale incisiver (BEWE 3).

“Tooth wear can be regarded as pathological if the teeth become so worn that they do not function effectively or seriously mar the appearance before they are lost for other causes or the patient dies. The distinction of acceptable and pathological wear at a given age is based upon the prediction of whether the tooth will survive the rate of wear” (5). A suitable index for classification is the Basic Erosive Wear Examination (BEWE) (Table 1), which links the grading of lesions with clinical management (6). For scoring, the dentition is divided into sextants. The most severe lesion in each sextant is recorded, and an overall score for a patient is calculated by adding the scores of all sextants. Etiology The first step of ETW is softening of the surface by erosive substances of intrinsic or extrinsic origin or a combination of both. Not all acidic products are necessarily erosive, as explained below. It must be appreciated that, for a risk to be clinically significant, the exposure needs to be frequent, severe, and/or over a long period. We can distinguish between patient-related, nutritional, and occupational factors. Patient-related factors Pre-disposition to erosion There is considerable variation between people in their susceptibility to erosive wear, as measured under standard conditions. Current knowledge suggests that this variation is due to diffeTANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Erosive tooth wear | VIDENSKAB & KLINIK

rences in susceptibility of dental hard tissues to dissolution and to differences in saliva. Saliva is protective against ETW in several ways. Saliva dilutes acidic substances and removes them from the mouth. It buffers and neutralizes acidic products, so shortens erosive episodes. Finally, salivary proteins are the source of the acquired salivary pellicle, which reduces acid erosion. Therefore, reduced salivary flow rate is a risk factor for ETW. Flow rate can be reduced by, for instance high levels of exercise, systemic disease (e.g., Sjögren’s syndrome), and certain medications (e.g., antihypertensives, antidepressives).

CLINICAL RELEVANCE

Reflux, vomiting Because the stomach is a source of intrinsic acid, regurgitation of stomach contents into the mouth is a cause of ETW. For the risk of ETW to be significant, frequent regurgitation over an extended period of time is necessary. Therefore, vomiting due, for instance, to occasional stomach disorders or to morning sickness in pregnancy is not considered a cause for concern. A raised prevalence of ETW has been identified in groups of people in which frequent and persistent regurgitation is a symptom of an underlying medical condition. Such conditions include gastroesophageal reflux disorder (GERD1), rumination, and eating disorders with frequent vomiting (e.g., bulimia nervosa).

Oral hygiene Normal toothbrushing has no harmful effect on sound dental tissues. The softened tooth surfaces caused by exposure to acidic products are vulnerable to tooth brushing. However, softened enamel is not remineralized by saliva over short time periods, so will be worn away even in the absence of tooth brushing. Therefore, postponing brushing after eating acidic products is not a useful preventive measure, especially as brushing is a vehicle for delivery of fluoride in the prevention of caries.

Drinking and eating habits A large proportion of erosive challenges is caused by extrinsic dietary acids (food and drink). The greater the amount of erosive products consumed per day, and the more often they are consumed, the greater the risk of ETW. Drinking habits are important; the hazard presented by an erosive acidic drink is less if it is swallowed in big gulps in a shorter period than if it is sipped over an extended period; retention of an acidic drink in the mouth before swallowing increases the hazard, especially if it is “swished” around the teeth. Clinical observations suggest that drinking through a straw positioned palatally can reduce the risk of erosion, but if acidic drinks are habitually consumed through a straw or “pull-out” drinking cap positioned in front of the teeth, the incisors can be eroded rapidly. Medications and dietary supplements Some medications (e.g., acidic saliva stimulants or preparations containing acetylsalicylic acid) and dietary supplements (e.g., vitamin C tablets) are potentially erosive if they are in the form of chewable tablets or effervescent drinks. Other medications have the side effect of reducing salivary flow, which could indirectly enhance ETW from other agents.

1

GERD = GORD

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Erosive tooth wear is a clinical condition, which calls for the increased attention of the

dental community and is a challenge for the cooperation with other medical specialities.

Nutritional factors The composition of foods and beverages determines how erosive they are. Analyses of many products have identified a low pH and a high buffer capacity as the major risk factors, and the calcium concentration as the major protective factor in determining the erosive potential. It is important not to judge erosive potential by the pH alone; there is no single “critical pH” for erosion. For instance, the pH of yoghurts is about 4.0, yet they are not erosive because they have high calcium concentrations. The buffer capacity of the product (determined by the type of acid and the pH) affects the resistance of the product to being neutralized by saliva. If the product contains substances, such as gums, which adhere to tooth surfaces, they may retain the product at the tooth surface and hence prolong the erosive challenge. Studies have shown that milk and yoghurt consumption is related to a lower prevalence of ETW (7). Occupational factors In some occupations, such as wine tasting or battery manufacture, workers are exposed to acidic liquids or vapors, which can cause rapid erosion of workers’ teeth. This is a rare cause of ETW. Management of erosive tooth wear Preventive management The objective of preventive management of ETW is to reduce or stop progression of the lesions. A prerequisite for effective management is to include screening for early signs of ETW in each clinical examination. When ETW has been identified, all possible etiological factors should be evaluated, for instance through precise questioning by the |

235 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundær artikel

dentist, including general medical conditions, oral hygiene habits, pain, and functional problems. The patient should be instructed to record a food diary for a distinct period of time (e.g., 4 days), including specific eating and drinking habits. Where applicable, salivary flow rates may be determined. Information on clinical presentation and etiological factors should be analyzed carefully. Based on these analyses, an individually tailored preventive program should be suggested to a patient. Intrinsic acid sources are an important cause of ETW. The dentist may play an important role in detecting relevant disorders, such as eating disorders and GERD. Signs and symptoms of GERD may be heartburn, coughing, hoarseness, and dysphagia. When intrinsic acid sources are suspected to be the main causal factor, then referral to a specialist or a general practitioner is advised. If the food diary suggests that extrinsic erosive sources are an important causal factor, then the following advice should be given: 1. Reduce the frequency of consumption of the identified erosive foods and beverages. 2. Avoid eating and drinking habits that extend the contact time of the acid with the teeth. 3. Choose safer food alternatives, such as calcium-enriched (sports) drinks and foods, or water and milk products. The evidence linking tooth brushing habits with ETW is limi­ ted and contradictory. Therefore, the general advice for caries management should not be modified. Additional to causal management options, it is possible to use specific protective products or materials. Products (e.g.,

toothpastes or mouth rinses) containing stannous fluoride or stannous chloride have the potential for slowing the progression of ETW. For other products, data so far are sparse. If dentin hypersensitivity and pain are present as symptoms of erosive wear, the first aim of treatment should be directed at managing etiological factors. As an adjunct treatment, products against dentin hypersensitivity may be advised. Application of a layer of resin sealant or bonding material has been shown to reduce ETW progression and pain for a limited time period. Restorative management The objective of restorative management of ETW is to reduce or stop progression of the advanced lesion, to reduce symptoms of pain and dentine hypersensitivity, or to restore esthetic and function. It should only be preceded by or used in conjunction with preventive strategies. As a rule, one should use the least invasive therapy. Restorative therapies comprise the use of direct (e.g., composites) or indirect (e.g., composites, ceramics, metals) restorations. There is no evidence that ETW should be treated differently from established procedures; loss of tooth tissue should be restored according to the site and extent of loss, regardless of the cause. Generally, direct procedures are less invasive than indirect, and composites have been recommended. Monitoring and evaluation of ETW management should be performed regularly during recall sessions. Acknowledgments The consensus conference was funded by EFCD and the Department of Preventive, Restorative, and Pediatric Dentistry, University of Bern, Switzerland.

ABSTRACT (DANSK) Konsensusrapport fra European Federation of Conservative Dentistry: erosioner – diagnose, forebyggelse og behandling Formål – Som følge af øget fokus på erosive tandskader (ET) har European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) anset ETW som et relevant emne til udarbejdelse af en konsensus­ rapport. Materialer og metoder – Denne rapport er baseret på den foreliggende videnskabelige litteratur, en ekspertkonference og en godkendelse af generalforsamlingen for EFCD. Resultater – ET er en kemisk-mekanisk proces, som resulterer i et kumulativt tab af hårdt tandvæv, der ikke skyldes bakterier. Hårdtvævsforandringen er kendetegnet ved tab af naturlig overflademorfologi og tændernes kontur. Et egnet indeks til klassifikation af ET er ”Basic Erosive wear examination” (BEWE). Ætio|

236 |

logien omfatter patientrelaterede faktorer som prædisposition over for erosion, refluks, opkastning, drikke- og spisevaner samt medicin og kosttilskud. Ernæringsmæssige faktorer relaterer sig til sammensætning af mad og drikkevarer, fx med lavt pH og høj bufferkapacitet (store risikofaktorer) og calciumkoncentrationen (større beskyttelsesfaktor). Arbejdsrelaterede faktorer omfatter eksponering for syrer eller dampe. Forebyggelse af ET sigter mod at reducere eller standse progressionen af læsionerne. Restaurerende behandling sigter mod at reducere symptomer i form af smerte og dentinoverfølsomhed eller genoprette æstetik og funktion, som bør anvendes i forbindelse med forebyggende strategier. Konklusioner – En effektiv indsats af ET omfatter screening for tidlige tegn og evaluering af alle ætiologiske faktorer. TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Erosive tooth wear | VIDENSKAB & KLINIK

Literature 1. Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo TT et al. Topical fluoride for caries prevention: executive summary of the updated clinical recommendations and supporting systematic review. J Am Dent Assoc 2013;144:1279–91. 2. Jaeggi T, Lussi A. Prevalence, incidence and distribution of erosion. In: Lussi A, Ganss C,

eds. Erosive tooth wear—from diagnosis to therapy. Basel: Karger Monographs in Oral Science 2014;25:55–73. 3. Bartlett D, Lussi A, West N et al. Prevalence of tooth wear on buccal and lingual surfaces and possible risk factors in young European adults. J Dent 2013;41:1007–13.

4. Lussi A, Ganss C, eds. Erosive tooth wear—from diagnosis to therapy. 2nd ed. Basel: Karger, 2014;25. 5. Smith BG, Knight JK. An index for measuring the wear of teeth. Br Dent J 1984;156:435–8. 6. Bartlett D, Ganss C, Lussi A. Basic Erosive Wear Examination (BEWE):a new scoring system

for scientific and clinical needs. Clin Oral Investig 2008;12 (Supp 1):S65–8. 7. Salas MM, Nascimento GG, Vargas-Ferreira F et al. Diet influenced tooth erosion prevalence in children and adolescents: results of a meta-analysis and meta-regression. J Dent 2015;43:865-75.

Beauty beyond aesthetics.

Venus Kompositter Perfekte fyldninger hver gang! Giving a hand to oral health.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Zandra Morris Mobil nr. 22 35 57 37

Morten Thomsen Mobil nr. 40 35 93 91

|

237 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundærartikel

ABSTRACT

Use of e-cigarettes poses unforseen risks Background and overview – The use of electronic cigarettes (e-cigarettes) is a rapidly growing trend throughout the United States. E-cigarettes have been linked to the risk of causing explosion and fire. Case description – Data are limited on the associated health hazards of e-cigarette use, particularly long-term effects, and available information often presents conflicting conclusions. In addition, an e-cigarette explosion and fire can pose a unique treatment challenge to the dental care provider because the oral cavity may be affected heavily. In this particular case, the patient’s injuries included intraoral burns, luxation injuries, and alveolar fractures. Conclusions and practical implications – This case report aims to help clinicians gain an increased knowledge about e-cigarette design, use, and risks; discuss the risk of spontaneous failure and explosion of e-cigarettes with patients; and understand the treatment challenges posed by an e-cigarette explosion.

|

238 |

Electronic cigarette explosions involving the oral cavity Rebecca Harrison, DMD, General Practice Residency, Palmetto ­Health, Columbia, South Carolina, USA David Hicklin Jr., program director, DMD, Department of Dental Education, Palmetto Health, Columbia, South Carolina, USA

Artiklen er oprindelig publiceret i J Am Dent Assoc 2016;147:891-6.

E

lectronic cigarettes (e-cigarettes) were introduced in 2007, and since that time 2.5 million Americans have begun using battery-powered personal vaporizers (1). The most common device resembles a traditional cigarette, called a cigalike, and is considered a firstgeneration e-cigarette. Later devices, which produce more vapor, include mods, e-hookahs, vapes, and vape pens (2). Regardless of the design, the same core components are present. A lithium-ion battery powers a heating element that atomizes a liquid solution creating a vapor that is inhaled. The heating coils are activated in two different manners: when the user inhales deeply on the mouthpiece or when the user depresses a button (1). The pharmacologic properties of the addictive and toxic chemicals are difficult to assess given that many different e-cigarette designs (more than 250 brands are on the market) and liquid contents vary (3). The liquid solution consists predominantly of nicotine, flavoring, glycerin, and propylene glycol (1). Nicotine is the primary addictive ingredient in the liquid solution and has concentrations ranging from 0 to 87.2 milligrams per milliliter (3,4). Investigators in a 2014 study reported a discrepancy, by up to 50%, between the concentration indicated on the packaging and the concentration measured in the actual solution (4). Anabasine, nornicotine, and acetaldehyde can be found in e-cigarette liquids, and these chemicals possess additional addictive properties (3). Carcinogenic and toxic chemicals such as formaldehyde are present in e-cigarette vapor (5). In the absence of quality standards, the consistency and ingredients of e-ciga­ EMNEORD rette products are a noteworthy concern (4). Electronic cigarette; The US Fire Administration (1) published tobacco-use a document entitled Electronic Cigarette Fires cessation; and Explosions in 2014. At the time of publi­ fire; mouth injuries

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Electronic cigarette | VIDENSKAB & KLINIK

cation, 25 incidents of explosion and fire related to an e-cigarette had been reported since 2009. Ten injuries and no deaths were associated with the documented occurrences. The incidents were categorized based on the amount of injury the person sustained, and the two cases classified as severe involved the oral cavity. The first government-reported case involving the mouth occurred in November 2011 and involved a Colorado man who spent 8 days in the hospital after his mouth, face, and eyes were burned with debris and battery acid. The second case documented by the US Fire Administration occurred in February 2012 and involved a Florida man who lost teeth and part of his tongue after an e-cigarette explosion (1). Only two events involving the oral cavity have been documented officially by a federal agency; however, an internet search results suggest that e-cigarette explosions involving the oral cavity are occurring more frequently. Five events in the United States have been reported on the internet since the publication of the document by US Fire Administration in October 2014. The five events occurred in Georgia, Colorado, Arkansas, and Florida between September 2015 and November 2015 (6-10). Events outside of the United States have been reported in the United Kingdom and Canada (11,12). The most commonly documented injuries to the oral cavity after an e-cigarette explosion include intraoral burns, luxation injuries, and chipped and fractured teeth (6-8,10). Of the five cases, three had concerns outside of the dentition (6,7,9). One man sustained a dime-sized hole in his hard palate, causing a communication between the oral and nasal cavities. At the time the report was written, the patient was awaiting a prosthesis to occlude the oronasal communication to prevent nasal regurgitation during eating and to aid in speech (6). Another person, listed as being in critical condition, sustained a spinal fracture, which may prevent him from walking again (7). Internal burns are a serious consequence of an e-cigarette explosion; one man was placed in a medically induced coma because of respiratory tract burns (9). Eighty percent of the explosions the US Fire Admin­istration reported occurred during charging; however, the events involving the mouth occurred while the e-cigarette was in use (1). Also, at the time of the US Fire Administration document, no explosions with associated fires related to mods had been reported. The document stated, “Most of the PVs [personal vaporizers] and mods use larger batteries that are removed from the vaporizer and placed in an external charging unit. This helps to ensure that a proper power supply is used to charge the batteries” (1). Although it has been conjectured that the external charging unit has a better battery design (1), it is evident that mods may not be safer devices; in the case we report below, the patient was using this type of e-cigarette. The November 2015 fire and explosion case involving the Colorado man also was caused by a mod (7).

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Many consumer products are required to be tested by a nationally recognized organization, such as UL (formerly known as Underwriters Laboratories) (1). However, e-cigarettes are not required by law to undergo product safety testing. Although no specific regulations are in place, an e-cigarette user could opt to use a battery that has been tested and certified by UL, because UL developed lithium-ion battery standards. Consumers also can decrease the chance of a lithium-ion battery explosion or fire by following the manufacturer’s instructions for charging the battery and only charging it with the unit that was sold with the e-cigarette. E-cigarette users also should be aware that the battery should not be charged with a standard USB port because the voltage and current provided can vary greatly. Instead, they should use the USB port and connection device provided by the manufacturer of the ecigarette. The use of non­approved power adapters appears to be responsible for most incidents, because the battery is subjected to a higher current than is safe and ultimately can result in an explosion or fire (1). Case report A 28-year-old man, with no relevant medical history aside from smoking, was transported via ambulance to the emergency department of a level I trauma center in South Carolina after an e-cigarette explosion and fire. The patient reported uneventfully using the e-cigarette for 11 days from December 25, 2015, to January 4, 2016. On January 4, the e-cigarette unexpectedly exploded and burst into flames. The patient was using the e-cigarette as a smoking cessation aid at the time, as he switched from traditional cigarettes to e-cigarettes in an attempt to titrate his nicotine consumption down. On the day of the event, the patient charged the lithium-ion battery in a standard 120-volt outlet in an external charging device that was purchased separately. After a standard charge cycle, the patient inserted the batteries into the device, placed the mod between his lips, and depressed the button. The patient described feeling a warm sensation in his right hand and seeing a bright light, followed by severe pain in his mouth. The patient then realized that his e-cigarette had exploded, and he had to act to control the fire that ignited his clothes hamper and bedding. After he extinguished the fire, the patient was driven by a private vehicle to a regional hospital. After seeking care at an outlying hospital, the patient was transported via ambulance to a facility equipped with a trauma team. On admission to the emergency department, the trauma team evaluated and stabilized him. The preliminary concern was airway security. However, the patient’s respiratory tract was unaffected by the explosion, and the patient was maintaining 100% oxygen saturation with room air. The trauma team ordered computed tomographic (CT) scans and radiographs to assess the trauma to the anterior maxilla and

|

239 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundærartikel

Kort efter eksplosionen

Fig. 1. Initial appearance in the emergency department, with the patient displaying burns to the dorsal surface of the tongue, maxillary gingiva, and mucosa. Fig. 1. Patienten netop ankommet til traumecenter med forbrændinger på tungeryggen, gingiva og mundslimhinde.

CT-scanning

Fig. 3. Sagittal CT scan shows tooth no. 9 displaced from the socket. Fig. 3. Sagittal CT-scanning viser +1 displaceret fra alveolen.

CT-scanning

Fig. 2. Sagittal CT scan showing multiple alveolar fractures. Fig. 2. Sagittal CT-scanning viser multiple alveolære frakturer.

|

240 |

to evaluate the oral cavity and gastrointestinal tract for potential foreign bodies. Specifically, the trauma team ordered abdomen and chest radiographs, CT scans of the facial bones without contrast material, CT scans of the cervical spine without contrast material, and CT scans of the head without contrast material. The CT scans and radiographs indicated that no foreign bodies were present and helped confirm the need for a dental consultation. The dental resident and attending on-call performed an intraoral clinical examination that revealed that teeth nos. 8 and 10 were either avulsed or fractured along the root surface, tooth no. 9 was luxated palatally, and tooth no. 7 was subluxated (Fig. 1). The CT scans verified the avulsion of tooth no. 10 and the trauma to teeth nos. 7, 8, and 9 and the maxillary alveolar bone (Figs. 2 and 3). The trauma team consulted the oral and maxillofacial surgery department, and they confirmed the diagnoses reached by the dental resident and attending on-call. Lastly, the trauma team consulted the speech pathology department to conduct a swallow study, but the patient refused the test because he was swallowing secretions with no difficulty. At the time of discharge, the patient’s only concerns were related to the oral cavity. The trauma team devised a plan to provide follow-up dental care in an outpatient setting. TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Electronic cigarette | VIDENSKAB & KLINIK

Tre dage efter eksplosionen

CLINICAL RELEVANCE E-cigarettes are a new nico­ tine-based product with a novel delivery system and have the potential to affect public health significantly. E-

cigarette explosions and fires pose unforeseen risks and may cause damage to the dentition and soft tissues of the mouth.

Røntgen

Fig. 4. Appearance at follow-up in the dental center 3 days after the explosion. Tooth no. 9 is displaced 6 millimeters to the palate and extruded 4 mm. Fig. 4. Billedet ved opfølgende undersøgelse tre dage efter eksplosionen. + 1 er displaceret 6 mm palatinalt og ekstruderet 4 mm.

Findings As a result of the explosion, the patient received the following injuries: - tooth no. 7: subluxated; - tooth no. 8: 5 millimeters of root apex present in the socket after a root fracture; - tooth no. 9: lateral luxation 6 mm to the palate and extruded 4 mm; - tooth no. 10: avulsed; - multiple fractures of the maxillary anterior alveolus; - burns on the dorsal surface of the tongue: coagulation necrosis of the superficial tissue; - burns of the maxillary anterior gingiva and mucosa: diffuse sloughing with frank ulceration; - sensitivity associated with teeth nos. 6, 7, and 11 from concussive injury. The dental treatment of this e-cigarette explosion required immediate, interim, and long-term treatment plans. The initial treatment was delayed 3 days to allow the lips and gingiva to heal because the oral mucosal lesions were too painful to begin addressing dental concerns immediately (Fig. 4). The patient rinsed with saline and 0.12% chlorhexidine until any treatment commenced. Because of the pain associated with the intraoral burns, we administered systemic analgesics and educated the patient about preventive measures. The patient was to avoid hot, spicy, and acidic foods and beverages. We recommended a soft diet and the avoidance of carbonated and alcoholic beverTANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Fig. 5. Periapical radiograph showing that tooth no. 7 is present and completely seated in the socket, and approximately 5 millimeters of apex no. 8 remains. Fig. 5. Periapikalt røntgenbillede viser, at 2+ er placeret i alveolen, og at kun ca. 5 mm af apex af 1+ er til stede.

ages. We obtained periapical radiographs (Fig. 5). We removed tooth no. 9 and the remaining portion of tooth no. 8 by using elevators and forceps with local anesthetic. We noted multiple fractured segments of alveolar bone within the traumatized maxillary segment. We irrigated the extraction sites with copious amounts of saline and sutured with 4-0 chromic gut sutures. Tooth no. 7 had decreased mobility compared with that |

241 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundærartikel

16 dage efter eksplosionen

16 dage efter eksplosionen

Fig. 6. Appearance 16 days after the explosion reveals healing of the extraction sites and burns of the facial gingiva.

Fig. 7. Appearance 16 days after the explosion reveals remarkable healing of the burns on the dorsal surface of the tongue.

Fig. 6. 16 dage efter eksplosionen ses heling af ekstraktionssårene og forbrændingerne af den faciale gingiva.

Fig. 7. 16 dage efter eksplosionen ses bemærkelsesværdig heling af forbrændingerne på tungeryggen.

the day of the event, but the tooth was in hyperocclusion. We adjusted the occlusion as indicated to reduce excessive forces on tooth no. 7. We discussed the need to perform ongoing pulp testing and possible endodontic therapy for teeth nos. 6, 7, and 11. We reviewed oral hygiene procedures at this appointment, with the instructions to brush the unaffected teeth carefully while avoiding the ulcerated and necrotic areas, and the patient continued the 0.12% chlorhexidine rinse for 2 weeks. The patient returned 16 days later (Fig. 6) for alginate impressions for interim maxillary partial fabrication. The dorsal surface of the tongue was healed almost completely (Fig. 7). He then returned for the delivery of the wire and acrylic partial (Fig. 8). The patient is expected to be in this interim prosthesis for approximately 4 to 6 months when we will evaluate him for implant prosthetics.

system effects, behavior changes, and spleen damage (3,5). The adverse effects could be more severe than documented because propylene glycol has never been studied under the conditions of use in e-cigarettes. There are no studies that specifically simulate the duration, inhalation, and frequency of use (5). However, investigators in other studies have documented the following health consequences associated with ecigarette use: elevated heart rate and blood pressure, airway inflammation, impaired immunologic response, impaired bac-

Discussion E-cigarettes are not under the authority of the US Food and Drug Administration (FDA) but are considered to be a tobacco product under US law. This essentially means e-cigarettes have been marketed, sold, and consumed in an unregulated environment with little evidence of short- and long-term effects (2). An example of an e-cigarette liquid component lacking definitive safety data is propylene glycol, the chemical found in theater fog machines. This organic chemical is responsible for generating the e-cigarette vapor and accounts for 66% of the fluid content. The FDA deemed propylene glycol to be generally recognized as safe more than 60 years ago (13). However, documented adverse effects of propylene glycol include mouth and throat irritation, dry cough, central nervous |

242 |

25 dage efter eksplosionen

Fig. 8. Appearance of the maxillary partial in place 25 days after the explosion. Fig. 8. Midlertidig partiel protese i overkæben 25 dage efter eksplosionen.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Electronic cigarette | VIDENSKAB & KLINIK

terial phagocytosis, ulcerative colitis, lipoid pneumonia, and subacute bronchial toxicity (2). Another adverse effect that remains unstudied is secondhand and thirdhand exposure. The high concentration of the nicotine found in some e-cigarette liquids can increase exposure risks to nonusers, particularly children. The residual nicotine found on indoor surfaces can lead to thirdhand exposure because it can remain on surfaces for weeks to months. Another risk that e-cigarette liquids pose to children is accidental ingestion. Poison control has reported an increase in unintentional nicotine ingestion, particularly by children (4). The largest growing population of e-cigarette users is adolescents. Many investigators have identified factors such as aggressive marketing, social media, tempting flavor choices, and the ability to obscure use (2). A history of tobacco use is the strongest risk factor for e-cigarette use among adolescents; however, some nicotine-naive adolescents initiate e-cigarette use. It is this population of approximately 160,000 that represents a growing public health concern (2). It is for this reason that e-cigarettes are speculated to serve as a gateway drug (5). Adolescents experimenting with e-cigarettes may develop nicotine dependence inadvertently and then transition to using traditional combustible tobacco products (2). Young adults have become the second largest population of e-cigarette users. In contrast to the adolescent population, young adults are turning to e-cigarettes as a smoking cessation aid. E-cigarette manufacturers make no therapeutic claims about serving as a nicotine replacement therapy; therefore, the FDA does not regulate them as a replacement therapy (5). Despite this fact, many people still may view e-cigarettes as a reasonable alternative to smoking traditional tobacco cigarettes. The findings reported in the literature are conflicting about the effectiveness of smoking cessation because variable factors such as type of system, liquid concentration, battery voltage, puff length, intervals between puffs, and user characteristics in the articles differ. E-cigarettes have potential advantages over traditional cigarettes, but the data are deficient (4). Investigators in one uncontrolled cohort study found that at a 6-to 24-month follow-up, 10% to 50% of people who used nicotine-containing e-cigarettes had stopped smoking (2). This

result is positive, but the amount of nicotine delivered may have been equal to or greater than the amount of nicotine delivered by a traditional cigarette due to variability in the amount of nicotine delivered by various devices and the lack of experimental controls. Compared with a conflicting study with negative results, virtually no nicotine may have been delivered. This comparison underscores the difficulty in designing relevant experiments that create applicable data in regard to e-cigarette safety. More research needs to be conducted under tight constraints with stricter parameters that simulate the behavior of e-cigarette use (2). Although some may assume that e-cigarettes are a safer alternative to traditional tobacco cigarettes, this viewpoint may be unsubstantiated because the short- and long-term health effects are essentially unknown. The negative health consequences of nicotine use are well known and include carcinogenesis, cardiovascular disease, teratogenicity, and toxicity (5). The use of e-cigarettes compounds the negative effects of nicotine with the unknown factor of the likely harmful constituents such as aldehydes, metals, volatile organic compounds, and reactive oxygen species that are not found in tobacco smoke (2). Only limited data are available about the effects of long-standing exposures to aerosolized nicotine, propylene glycol, and flavorings (5). Essentially, evidence of the decreased harm of e-cigarettes compared with that of traditional cigarettes with long-term use is not available. There are considerable discrepancies in the health-effects research and data for e-cigarette use (4). Conclusions E-cigarettes are a new nicotine-based product with a novel delivery system and have the potential to affect public health significantly (4,5). E-cigarette explosions and fires pose unforeseen risks and may cause damage to the dentition and soft tissues of the mouth. Abbreviation key. CT: Computed tomographic. e-cigarettes: Electronic cigarettes. FDA: Food and Drug Administration. Disclosure. Drs. Harrison and Hicklin did not report any disclosures.

ABSTRACT (DANSK) Eksplosion af elektroniske cigaretter involverer mundhulen Baggrund – Brug af elektroniske cigaretter (e-cigaretter) er hastigt voksende i hele USA. E-cigaretter er forbundet med risiko for eksplosion og brand. Patienttilfælde – Der er begrænset viden om sundhedsfaren ved brug af e-cigaret, navnlig langsigtede virkninger. De foreliggende informationer giver ofte modsatrettede konklusioner. Eksplosion og brand af en e-cigaret kan udgøre en vanskelig beTANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

handlingsudfordring, da mundhulen kan blive kraftigt skadet. I dette patienttilfælde indgik intraorale forbrændinger, luksation af tænder og alveolære frakturer. Konklusioner og praktiske implikationer – Denne kasuistik giver klinikere større viden om e-cigaretters opbygning, brug og risici; risikoen for spontane fejl og eksplosion af e-cigaretter bør diskuteres med patienter, også for at forstå behandlingsudfordringer ved en e-cigareteksplosion. |

243 |


VIDENSKAB & KLINIK | Sekundærartikel

Literature 1. US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. Federal Emergency Manage­ment Agency, US Fire Administration. Electronic cigarette fires and explosions. (Set 2016 januar). Tilgængelig fra: URL: https://www.usfa. fema.gov/downloads/pdf/ publications/electronic_cigarettes. pdf 2. Breland A, Soule E, Lopez A et al. Electronic cigarettes: what are they and what do they do? Ann N Y Acad Sci 2016 Jan 15. [Epub ahead of print] 3. Jovanovic M, Jakovljevic M. Regulatory issues surrounding audit of electronic cigarette charge composition. Front Psychiatry 2015;6:133. 4. Callahan-Lyon P. Electronic cigarettes: human health effects. Tob Control 2014;23:ii36-40.

5. Jerry JM, Collins GB, Streem D. E-cigarettes: safe to recommend to patients? Cleve Clin J Med 2015;82:521-6. 6. AOL NEWS. Man severely in­ jured after e-cigarette explodes in his mouth. (Set 2016 januar). Tilgængelig fra: URL: http://www. aol.com/article/2015/09/08/ man-severely­i njured-af tere-cigarette-explodes-in-hismouth/21233058/. 7. CBS NEWS. Man seriously injured by e-cigarette explosion. (Set 2016 januar). Tilgængelig fra: URL: http://www.cbsnews.com/ news/man-seriously-injured-bye-cigarette­explosion/. 8. West T. E-cigarette explodes in Arkansas man’s face with so much force it shattered his teeth, severed his lips. (Set 2016 Jan. Tilgængelig fra: URL: http://

www. inquisitr.com/2556272/ecigarette-explodes-in-arkansasmans-face-with­so-much-force-itshattered-his-teeth-severed-hislips/ 9. Moffitt M. Vaper in coma after ecig explodes, scorching his lungs. (Set 2016 januar) Tilgængelig fra: URL: http://www.sfgate.com/ national/article/Vaper-in-coma­ after-e-cig-explodes-scorchinghis-6596302.php. 10. Sablan L. Man loses teet h, jaw wired together after e-cig explodes. (Set 2016 januar). Tilgængelig fra: URL: http://www. winknews.com/2016/01/21/manloses-teeth-jaw­wired-togetherafter-e-cig-explodes/ 11. Hanna L. British man has three teeth knocked out and suffers burns after e-cigarette explodes in his mouth. (Set 2016 januar).

Skarp pris på unitors

Tilgængelig fra: URL: http:// www.nydailynews.com/news/ world/br itish-man-teet hknocked-exploding­e-cigarettearticle-1.2504361 12. L evine J. A 16-year-old teen suffered second degree burns when an e-cigarette exploded in his face. (Set 2016 januar). Tilgængelig fra: URL: http:// mic.com/ articles/133790/a16 - ye a r- o l d - te e n - s u f fe r e d second-degree-burns-when­an-ecigarette-exploded-in-his-face#. Th9mwynL9 13. A GENCY FOR TOXIC SUBSTANCES & DISEASE REGISTRY. Toxic Substances Portal –propylene glycol: health effects. (Set 2016, maj). Tilgængelig fra: URL: http://www.atsdr.cdc. gov/toxpro.les/tp189-c2.pdf

Kampagnepris Kr.

695,-

Normal pris 850,-

Prisen er ved levering i marts og april 2017.

Gennem dialog med os er du sikker på en omhyggeligt udarbejdet løsning der garanterer en perfekt pasform

|

244 |

Kontakt os på tlf. 86 80 50 40 eller mail@prodental.dk så sender vi din startpakke.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


ZENDIUM – EN UNIK KOMBINATION AF INGREDIENSER, DER ARBEJDER PERFEKT SAMMEN MED DIN MUND 1 2 3 1 4 2 1 5 3 2 4 3 5 1 4 2 1 5 3 2 4 3 5 4 5

STYRKER MUNDENS NATURLIGE FORSVAR

Munden er fantastisk, da den har et naturligt forsvar af enzymer og proteiner for at beskytte sig mod caries og tandkødsproblemer. Zendium understøtter bestanddele i spyttet og styrker mundens naturlige forsvar.

MED ENZYMER OG PROTEINER

Zendium indeholder de samme enzymer og proteiner, som munden bruger til at bekæmpe bakterier og bidrager til et balanceret mikrobiom.

UDEN SLS

(SODIUM LAURYL SULFATE)

Zendium indeholder ikke SLS, et skummemiddel, der er kendt for at kunne virke lokalirriterende og desuden ændre smagsopfattelsen. Den lave skummende konsistens gør den velegnet for selv de mest fintfølende munde.

MILD OG EFFEKTIV

Ved hver tandbørstning giver Zendium dig ekstra styrke* til at bekæmpe årsagerne til huller, tandkødsproblemer og sensitivitet.

ET PÅLIDELIGT VAREMÆRKE Nr. 1 varemærke, som skandinaviske tandlæger stoler på **.

* Øger spyttets beskyttende effekt mod bakterier vs en standard fluortandpasta. ** Undersøgelse udført blandt 608 tandlæger i Skandinavien 2015, Ipsos.

BESØG ZENDIUM PÅ STAND C1 010 og hør mini foredrag v/ Dr. Emanuele Cotroneo “A BALANCED MICROBIOME IS KEY TO ORAL HEALTH” Tilmelding på standen

* Referencer 1. Amerongen AV & Veerman EC. Saliva--the defender of the oral cavity. Oral Dis 2002; 8:12–22; 2. van‘t HW, Veerman EC, Nieuw Amerongen AV & Ligtenberg AJ. Antimicrobial defense systems in saliva. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51; 3. Marsh PD, Head DA & Devine DA. Prospects of oral disease control in the future – an opinion. J Oral Microbiol 2014; 6:26176; 4. Unilever. Data on file; 5. Midda M & Cooksey MW. Clinical uses of an enzyme containing dentifrice. J Clin Periodontol 1986; 13:950–956; 6. Hoogendoorn H & Moorer WR. Lactoperoxidase in the prevention of plaque accumulation, gingivitis and dental caries. I. Effect on oral streptococci and lactobacilli. Odontol Revy 1973; 24:355–366; 7. Berlutti F, et al. Both lactoferrin and iron influence aggregation and biofilm formation in Streptococcus mutans. Biometals 2004; 17:271–278; 8. Berlutti F, et al. Lactoferrin and oral diseases: current status and perspective in periodontitis. Ann Stomatol (Roma) 2011; 2:10–18; 9. Lenander-Lumikari M & Loimaranta V. Saliva and dental caries. Adv Dent Res 2000; 14:40–47; 10. Lenander-Lumikari M, Mansson-Rahemtulla B & Rahemtulla F. Lysozyme enhances the inhibitory effects of the peroxidase system on glucose metabolism of Streptococcus mutans. J Dent Res 1992; 71:484–490; 11. Soukka T, Lumikari M & Tenovuo J. Combined inhibitory effect of lactoferrin and lactoperoxidase system on the viability of Streptococcus mutans, serotype c. Eur J Oral Sci 1991; 99:390–396. 12. Koscielniak D, Jurczak A, Zygmunt A & Krzysciak W. Acta Biochim Pol 2012; 59:451–457; 13. Rantonen PJ & Meurman JH. Acta Odontol Scand 2000; 58:160–165; 14. Zaura E & ten Cate JM. Caries Res 2015; 49 Suppl 1:55–61; 15. Straka M. Neuro Endocrinol Lett 2011; 32:34–38; 16. Sheibaninia A. Biol Trace Elem Res 2014; 162:58–63; 17. Fabian T, et al. Saliva in health and disease. In: Wiley Encyclopaedia of Chemical Biology, vol.2008; 1–9. Begley TP (Editor). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc; 18. Wade WG. Pharmacol Res 2013; 69:137–143; 19. Lamont RJ & Hajishengallis G. Trends Mol Med 2015; 21:172 -183; 20. Segovia C, Hutchinson I, Laing DG & Jinks AL. Brain Res Dev Brain Res 2002; 138:135–146; 21. Majorana A, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010.


VIDENSKAB & KLINIK | Kasuistik

ABSTRACT

Svimmelhed opstået i ­forbindelse med sinusløft Baggrund – Benign paroksysmal positionel vertigo er en relativt hyppigt forekommende godartet sygdom i det indre øre karakteriseret ved kraftig anfaldsvis svimmelhed udløst af bestemte hovedstillinger. Tilstanden skyldes små ørekrystaller, som sedimenterer i ørets buegangssystemer og påvirker balanceorganet. Benign paroksysmal positionel vertigo kan forekomme i umiddelbar relation til hovedtraumer, herunder fjernelse af tænder og sinusløftproceduren. Benign paroksysmal positionel vertigo behandles afhængigt af undertype med forskellige repositionsmanøvrer, hvor krystallerne flyttes væk fra buegangssystemet. Epleys repositionsmanøvre er den hyppigst anvendte, og patienterne oplever ofte hurtig symptomlindring, men recidiv kan forekomme. Patienttilfælde – En 46-årig kvinde blev henvist til øre-næse-hals-læge for diagnostik og behandling af voldsom svimmelhed og kvalme. Dagen forinden havde patienten fået foretaget lukket sinusløft med implantatindsættelse i venstre side af overkæben. Anamnesen, den kliniske undersøgelse og Dix-Hallpike stillingstest verificerede diagnosen benign paroksysmal positionel vertigo. Svimmelheden forsvandt efter to behandlinger med Epleys repositionsmanøvre. Kontrol efter to måneder viste ikke tegn på recidiv. Konklusion – Benign paroksysmal positionel vertigo kan i sjældne tilfælde optræde i umiddelbar forlængelse af tandbehandling. Diagnosen stilles på baggrund af anamnesen, den kliniske undersøgelse og Dix-Hallpike stillingstest. Tilstanden behandles oftest med Epleys repositionsmanøvre, men recidiv kan forekomme.

Henvendelse til forfatter: Thomas Starch-Jensen, e-mail: thomas.jensen@rn.dk

|

246 |

Benign paroksysmal positionel vertigo ­efter lukket sinusløft Thomas Starch-Jensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, postgraduat klinisk lektor, specialtandlæge i tand-, mundog kæbekirurgi, ph.d., Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Peder Christian Frandsen, speciallæge i oto-rhino-laryngologi, Øre-, næse- og halsklinikken på Budolfi Plads, Aalborg

Accepteret til publikation den 31. august 2016

B

enign paroksysmal positionel vertigo (BPPV) er en relativt hyppigt forekommende godartet sygdom i det indre øre. Tilstanden er karakteriseret ved pludselige anfald af kraftig svimmelhed, der udløses ved bestemte hovedstillinger og oftest varer under et halvt minut. BPPV kaldes også krystalsyge eller øresten og blev defineret i 1952 af Dix og Hallpike (1). BPPV inddeles i en primær form, hvor der ikke kan erkendes en udløsende årsag, og i en sekundær form, hvor BPPV er opstået efter et hovedtraume eller en infektion/inflammation i det indre øre (2). BPPV kan forekomme i alle aldersgrupper, men prævalensen stiger betydeligt med alderen (1,2). Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd af primær BPPV (1). Der findes to patogenetiske teorier for udvikling af BPPV, hvor tilstanden enten er forårsaget af små løse ørekrystaller i buegangene eller ørekrystaller, der sætter sig fast i ørets buegangssystem (1). Ørekrystallerne kan løsrive sig fra ørestenssækken og forskubbe sig til en eller flere af de tre buegange i det indre øre, ved en degenerativ afstødning, slag mod hovedet eller ved en kraftig hovedbevægelse. Herved ændres den vestibulo-okulære-refleks ved bestemte hovedstillinger, og patienten vil opleve kortvarig rotatorisk svimmelhed, hvor der samtidig kan ses rykvise øjenbevægelser (nystagmus). BPPV forekommer oftest unilateralt med løse ørekrystaller i den bageste buegang (1). Anamnesen er meget karakteristisk for BPPV. Patienten beretter om anfald af kortvarig voldsom svimmelhed, som udløses af bestemte hovedbevægelser. Til diagnostisk udredning og verificering af den hyppigste form for BPPV EMNEORD anvendes Dix-Hallpikes stillingstest (Fig. 1). Benign ­paroxysmal Hvis der findes en løs øresten i den bagerste positional vertigo; buegang, bliver patienten svimmel, og obserdentistry; ­otorhinolaryngologic vatøren vil sædvanligvis bemærke kraftig nydiseases; sinus floor stagmus i forbindelse med udførelsen af Dixaugmentation; Hallpikes stillingstest. vertigo TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Sjælden komplikation til lukket sinusløft | VIDENSKAB & KLINIK

Dix-hallpike stillingstest

Fig. 1. A. Dix-Hallpike stillingstest udføres ved, at patienten sidder oprejst på undersøgelseslejet med hovedet drejet 45 grader til den afficerede side. B. Patienten lægges hurtigt ned, sådan at hovedet bliver hængende udenfor lejekanten, og nakken er ekstenderet ca. 15 grader, og hovedet fortsat er drejet 45 grader til siden. Øjnene er åbne og observeres hele tiden (30-60 sekunder) af undersøger. Patienten sætter sig op, og samme manøvre udføres på ny, denne gang med hovedet vendt mod den anden side. Testen er positiv, hvis der kommer svimmelhed og nystagmus efter en latenstid på sædvanligvis 2-10 sekunder. Fig. 1. A. Dix-Hallpike position test is performed with the patient sitting upright on the examination table with the head rotated 45 degrees to the affected side. B. The patient is put down quickly, so that the head is hanging outside the table edge and the neck is extended about 15 degrees and the head continues to be rotated 45 degrees to the affected side. The eyes are open and observed all the time (30-60 seconds) by the clinician. The patient sits up and the same manoeuver is performed again, this time with the head rotated towards the other side. The test is positive if there is vertigo and nystagmus after a latency of usually 2-10 seconds.

BPPV er en tilstand, der ofte går væk af sig selv efter flere uger eller måneder uden behandling. Men sygdommen kan behandles effektivt med forskellige repositionsmanøvrer. Den hyppigste undertype af BPPV behandles med Epleys repositionsmanøvre, hvor man forsøger at manipulere ørestenen ud af buegangen og tilbage i ørestenssækken (Fig. 2). Patienterne oplever ofte hurtig symptomlindring efter Epleys repositionsmanøvre, og manøvren kan gentages, til patienten ikke længere har nystagmus (2). Fravær af nystagmus og svimmelhed kan kontrolleres ved at gentage Dix-Hallpikes stillingstest. Svimmelhedsstol er en mere moderne og effektiv metode til behandling BPPV, hvor patienten kan rotere 360 grader i tre planer (3). Efter repositionsmanøvren anbefales patienterne at sove med 45 grader eleveret hovedgærde i nogle få dage samt at undgå at sove på den syge side for at mindske risikoen for recidiv. Imidlertid vil halvdelen af patienterne opleve tilbagefald af BPPV indenfor tre år ved behandling med Epleys manøvre (1). I nærværende artikel præsenteres en 46-årig kvinde med BPPV opstået umiddelbart efter lukket sinusløft og implantatindsættelse i venstre side af overkæben. Patienttilfælde En 46-årig kvinde blev henvist via egen læge til øre-næse-halslæge for diagnostisk og behandling af svimmelhed. Patienten TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

havde syv dage forinden fået foretaget implantatindsættelse i venstre side af overkæben samt lukket sinusløft med osteotomteknik (Fig. 3 og 4). Anamnese Patienten oplyste, at hun ikke tidligere har haft problemer med svimmelhed, men umiddelbart efter implantatindsættelsen, følte hun sig svimmel, da hun skulle rejse sig fra tandlægestolen. I de følgende dage intensiveres svimmelheden i kortvarige anfald, specielt når hun skulle træde ud af sengen til venstre eller ved visse hovedbevægelser. Der var ingen ledsagegener fraset lidt kvalme. Objektiv undersøgelse Otomikroskopi, audiometri og tympanometri viste normale forhold. Ingen spontan nystagmus. Kranienerveundersøgelse og Rombergs test var normale. Head shake test og video-impulstest var normale. Positiv video-Dix-Hallpike stillingstest til venstre. Tentativ diagnose og behandling På baggrund af ovenstående anamnese samt Dix-Hallpike stillingstest blev der stillet følgende tentative diagnose: venstresidig BPPV. |

247 |


VIDENSKAB & KLINIK | Kasuistik

Epleys repositionsmanøvre

Fig. 2. A. Epleys repositionsmanøvre udføres ved, at patienten sidder på lejet med hovedet drejet mod den afficerede side i en 45 graders vinkel. B. Patienten lægges hurtigt ned med hovedet hængende skråt bagover udenfor lejet. C. Hovedets position holdes i 1-2 minutter, hvorefter hovedet vrides 90 grader til den modsatte side, og positionen holdes i endnu 1-2 minutter. D. Patienten ruller over i den ikke afficerede side, og hovedet drejes således, at næsen peger mod gulvet. E. Positionen holdes i 1-2 minutter, hvorefter patienten føres hurtigt op i siddende stilling, stadig med hovedet drejet mod den ikke afficerede side. Fig. 2. A. The Epley’s repositioning manoeuver begins with the patient sits in an upright posture on the examination table with the head rotated toward the affected side in 45 degree angle. B. The patient is then quickly and passively forced down by the clinician into a supine position with the head hanging in a neck extension outside the table edge. C. The head position is held for 1-2 minutes, after which the head is twisted 90 degrees to the opposite side and the position is held for another 1-2 minutes. D. The patient rolls toward the unaffected side so the nose is pointing toward the floor. E. The position is held for 1-2 minutes, after which the patient is brought up to an upright sitting posture, still with the head turned to the unaffected side.

Patienten blev behandlet med venstresidig Epleys repositionsmanøvre. Ved 1-uges kontrol tilkendegav patienten en forholdsvis hurtig bedring af symptomerne, men følte sig fortsat lidt svimmel. Dix-Hallpike stillingstest var negativ, uden nystagmus. Epleys repositionsmanøvre blev gentaget. Patienten blev set til kontrol efter to måneder, hvor hun var symptomfri. Dix-Hallpike stillingstest var negativ, og patienten blev afsluttet. Diskussion Manglende eller mistede tænder erstattes i stigende grad med implantater. Indsættelse af implantater i den bagerste del af overkæben er imidlertid ofte vanskelig på grund af svind af den tandbærende kæbeknogle og kæbehulens udstrækning. Genop|

248 |

bygning af kæbeknoglen kan derfor være nødvendig enten før eller i forbindelse med implantatindsættelse (4). Lukket sinusløft eller åbent sinusløft med lateral vindueteknik er de hyppigst anvendte kirurgiske teknikker til genopbygning af kæbeknoglen i den bagerste del af overkæben, og flere oversigtsartikler har vist høj implantatoverlevelse og med relativt få komplikationer ved anvendelsen af disse behandlingsmodaliteter (4). BPPV opstået i umiddelbar forlængelse af tandbehandling er tidligere beskrevet ved tandekstraktioner, kirurgisk fjernelse af visdomstænder, åbent sinusløft med lateral vindueteknik og ortodontisk kirurgi (5-11). En litteraturgennemgang har vist 15 patienttilfælde med BPPV opstået efter lukket sinusløft med osteotomteknik (Tabel 1) (12-20). I de fleste tilfælde opstod TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Sjælden komplikation til lukket sinusløft | VIDENSKAB & KLINIK

der svimmelhed og kvalme umiddelbart efter endt behandling (12-14,16-20). Behandling med Epleys manøvre medførte hurtig symptomlindring i de fleste patienttilfælde (12,14-17,20), og i enkelte tilfælde var det nødvendigt at gentage behandlingen (13,19). BPPV er en tilstand, der ofte går væk af sig selv efter flere uger eller måneder uden behandling, og i et enkelt af de rapporterede patienttilfælde med BPPV efter lukket sinusløft forsvandt symptomerne spontant efter to dage (17). Nærværende patientfælde fremviste kliniske symptomer identisk med de tidligere rapporterede patienttilfælde med BPPV efter lukket sinusløft med osteotomteknik. Behandling med Epleys repositionsmanøvre medførte ligeledes hurtig symptomlindring. Imidlertid er BPPV relativt hyppigt forekommende, og symptomerne i det aktuelle patienttilfælde er derfor ikke nødvendigvis uløst af den forudgående tandbehandling. Lukket sinusløft og voldsom udvidelse af implantatlejet med osteotomer og hammer kombineret med hyperekstension af hovedet øger risikoen for, at ørekrystallerne løsnes og displaceres til buegangssystemet under operationen (4,21). Stabil hovedposition og skånsom udvidelse af implantatstedet anbefales for at mindske risikoen for udvikling af postoperativ BPPV (4,21).

KLINISK RELEVANS Benign paroksysmal positionel vertigo kaldes også krystalsyge eller øresten. Tilstanden medfører svær anfaldsvis kortvarig svimmelhed ved bestemte hovedstillinger. Benign paroksysmal positionel vertigo kan optræde i umiddelbar relation til tandbehandling. Pa-

tienter, som beskriver kvalme og anfaldsvis svimmelhed opstået i umiddelbar forlængelse af tandbehandling uden anden årsag, anbefales henvist til øre-næse-hals-læge for yderligere diagnostisk udredning og behandling.

Aktuelle patienttilfælde fremviste symptomer, der var karakteristiske for BPPV, og diagnosen blev verificeret ved Dix-Hallpikes stillingstest. BPPV er en forholdsvis sjælden, men velkendt komplikation til lukket sinusløft med osteotomteknik. Behandling med Epleys repositionsmanøvre er en enkel og effektiv behandling. Prognosen er god, men recidiv kan forekomme.

Oversigtsrøntgen før lukket sinusløft

Fig. 3. Præoperativ panoramarøntgen. Fig. 3. Preoperative panoramic x-ray.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

249 |


VIDENSKAB & KLINIK | Kasuistik

Publicerede patienttilfælde Patient

Alder/ Køn

1

57/

Lokalisation

Symptomer

Behandling

Behandlingsresultat

Followup

Forfatter

Venstre side af overkæben

Svimmelhed, opkastning og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre.

-

Peñarrocha et al. 2001

Svimmelhed, opkastning og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling. Dix-Hallpike stillingstest positiv.

Epleys manøvre. Sove i oprejst position

Svimmelheden og kvalmen bedres efter 2 behandlinger med Epleys manøvre.

2 måneder

Kaplan et al. 2003

1

52/

+4,5

1

55/-

+3

Svimmelhed, opkastning og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre.

-

Galli et al. 2004

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre. Dix-Hallpike stillingstest negativ.

½ år

Girolamo et al. 2005

Saker et al. 2005

4

-

-

Svimmelhed og kvalme opstod 1-2 dage efter afsluttet behandling.

1

41/

6+

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre.

-

60/

Tandløs overkæbe

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Hvile

Symptomerne forsvandt efter 2 måneder.

3 år

57/

Tandløs overkæbe

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling. Dix-Hallpike stillingstest positiv.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre.

4 år

82/

Tandløs overkæbe

Svimmelhed og kvalme 1 uge efter behandling.

Hvile

Symptomerne forsvandt spontant efter 2 dage.

2 år

48/

Venstre side af overkæben

Svimmelhed og forvirring umiddelbart efter afsluttet behandling. Dix-Hallpike stillingstest positiv.

Epleys manøvre

Svimmelhed forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre.

3 år

6+

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt gradvist efter Epleys manøvre og symptomfri efter 3 måneder.

6 måneder

Su et al. 2008

6+

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling. Dix-Hallpike stillingstest positiv.

Epleys manøvre og medicinering

Svimmelhed og kvalme forsvandt efter 1. uge og 2 behandlinger med Epleys manøvre.

1 år

Moon-Sun et al. 2010

6+

Svimmelhed og kvalme umiddelbart efter afsluttet behandling.

Epleys manøvre

Svimmelhed og kvalme forsvandt umiddelbart efter Epleys manøvre. Dix-Hallpike stillingstest negativ.

1 måned

Vernamonte et al. 2011

4

1

1

1

49/

27/

50/

Peñarrocha-Diago et al. 2008

Tabel 1. Publicerede patienttilfælde med BPPV efter lukket sinusløft og immediat implantatindsættelse. Tabel 1.. Published cases with BPPV after closed sinus lift and immediate implant insertion.

|

250 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Sjælden komplikation til lukket sinusløft | VIDENSKAB & KLINIK

Oversigtsrøntgen efter lukket sinusløft

Fig. 4. Postoperativ panoramarøntgen. Fig. 4. Postoperative panoramic x-ray.

ABSTRACT (ENGLISH)

Benign paroxysmal positional vertigo following osteotome sinus floor elevation Background – Benign paroxysmal positional vertigo is a relatively common benign disease of the inner ear, characterized by severe attacks of vertigo triggered by certain head movements or position changes. The condition is caused by tiny crystals that stick in the semicircular canals of the ear and affect the balance organ. Benign paroxysmal positional vertigo may occur in direct relation to a head trauma, including removal of teeth and sinus floor augmentation. The most common form of Benign paroxysmal positional vertigo is often treated with The Epley manoeuver in which the crystals are moved away from the posterior semicircular canal. Patients generally experience a good effect of the treatment and the prognosis is good, but recurrence may occur.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Case report – A 46-year-old woman was referred to the earnose-throat surgeon for diagnosis and treatment of severe dizziness and nausea. The day before, the patient had undergone closed sinus lift with implant insertion in the left side of the upper jaw. The medical history, clinical examination and Dix-Hallpike position test verified the diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo. Treatment with The Epley manoeuver resulted in symptom relief. No sign of relapse was observed after 2 months. Conclusion – Benign paroxysmal positional vertigo may occur immediately following dental treatment. The diagnosis is based on the medical history, clinical examination and Dix-Hallpike position test. The condition is usually well treated with The Epley manoeuver, but recurrence may occur.

|

251 |


VIDENSKAB & KLINIK | Kasuistik

Litteratur 1. Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskr læger 2007;169:1996-2002. 2. Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev 2014;12:CD003162. doi, 10.1002/14651858. 3. West N, Hansen S, Møller MN et al. Repositioning chairs in benign paroxysmal positional vertigo: implications and clinical outcome. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273:573-80. 4. Corbella S, Taschieri S, Del Fabbro M. Long-term outcomes for the treatment of atrophic posterior maxilla: a systematic review of literature. Clin Implant Dent Relat Res 2015;17:120-32. 5. Giannini S, Signorini L, Bonanome L et al. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): it may occur after dental implantology. A mini topical review. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015;19:3543-7. 6. Brauer HU. Unusual complications associated with third molar

|

252 |

surgery: a systematic review. Quintessence Int 2009;40:56572. 7. Reddy KS, Shivu ME, Billimaga A. Benign paroxysmal positional vertigo during lateral window sinus lift procedure: a case report and review. Implant Dent 2015;24:106-9. 8. Chiarella G, Leopardi G, De Fazio L et al. Benign paroxysmal positional vertigo after dental surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008;265:119-22. 9. D’Ascanio L, Salvinelli F, Martinelli M. Benign paroxysmal positional vertigo: an unusual complication of molar teeth extraction. Br J Oral Maxillofac Surg 2007;45:176-7. 10. Rodríguez Gutiérrez C, Rodríguez Gómez E. Positional vertigo afterwards maxillary dental implant surgery with bone regeneration. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007;12:E151-3. 11. Beshkar M, Hasheminasab M, Mohammadi F. Benign paroxysmal positional vertigo as a complication of orthognathic surgery. J Craniomaxillofac Surg

2013;41:59-61. 12. Peñarrocha M, Pérez H, Garciá A et al. Benign paroxysmal positional vertigo as a complication of osteotome expansion of the maxillary alveolar ridge. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:106-7. 13. K aplan DM, Attal U, Kraus M. Bilateral benign paroxysmal positional vertigo following a tooth implantation. J Laryngol Otol 2003;117:312-3. 14. Galli M, Petracca T, Minozzi F et al. Complications in implant surgery by Summer’s technique: benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Minerva Stomatol 2004;53:535-41. 15. D i Girolamo M, Napolitano B, Arullani CA et al. Paroxysmal positional vertigo as a complication of osteotome sinus floor elevation. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005;262:631-3. 16. Saker M, Ogle O. Benign paroxysmal positional vertigo subsequent to sinus lift via closed technique. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:1385-7. 17. Peñarrocha-Diago M, RamblaFerrer J, Perez V et al. Benign

paroxysmal vertigo secondary to placement of maxillary implants using the alveolar expansion technique with osteotomes: a study of 4 cases. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23:129-32. 18. Su GN, Tai PW, Su PT et al. Protracted benign paroxysmal positional vertigo following osteotome sinus floor elevation: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23:955-9. 19. Kim MS, Lee JK, Chang BS et al. Benign paroxysmal positional vertigo as a complication of sinus floor elevation. J Periodontal Implant Sci 2010;40:86-9. 20. Vernamonte S, Mauro V, Vernamonte S et al. An unusual complication of osteotome sinus floor elevation: benign paroxysmal positional vertigo. Int J Oral Maxillofac Surg 2011;40:216-8. 21. Sammartino G, Mariniello M, Scaravilli MS. Benign paroxysmal positional vertigo following closed sinus floor elevation procedure: mallet osteotomes vs. screwable osteotomes. A triple blind randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res 2011;22:669-72.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Helt op til 1 ud af 3 af dine patienter lider af isninger* Således ser den eksponerede dentin ud igennem et mikroskop.

Sensodyne® Repair & Protect giver klinisk bevist langvarig beskyttelse mod dentin-hypersensibilitet**

Ved hjælp af NovaMin® teknologi dannes et hydroxyapatit-lignende lag på tændernes eksponerede dentin. Dette lag beskytter de sårbare områder på tænderne og modvirker isninger.

Nordjylland/ Marianne Uggerhøj.

Tlf.: 21421029

Fyn og østjylland/ Kristina Jeppesen.

Midtjylland/ Tessie Prehn.

Tlf.: 24288999

Nordsjælland/ Katrine Rosberg- Finding. Tlf.: 24288954

* Addy M. Int Dent J 2002; 52: 367-375. ** Danner et beskyttende lag på de sårbare områder af tænderne. Børst to gange dagligt for varig beskyttelse mod isninger.

Tlf.: 21691849

CDK/CHSENO/0048/16 211216

For yderligere information, er du er velkommen til at kontakte vores dental reps:


VIDENSKAB & KLINIK | Faglig kommentar

FAGLIG KOMMENTAR

Fake News: Behandling af parodontitis kan redde liv Flemming David Scheutz, docent emeritus, dr.odont., DrPH, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

Holmstrup og medarbejdere gør sig i en meget lang artikel (Tandlægebladet 2017;121:52-61) fyldt med detaljerede spekulationer atter en gang til talsmænd for marginal parodontitis som en mulig risikofaktor for flere medicinske sygdomme (1). Desværre er hovedparten af deres spekulationer baseret på en lang række videnskabeligt set meget ringe artikler. Hvis forfatterne havde gjort sig den ulejlighed at bruge en tjekliste ved gennemgangen af den refererede litteratur, kunne de have reduceret antal artikler betydeligt. De kunne fx have benyttet tjeklisten CASP (Critical Appraisal Skills Programme), som også findes i en dansk version på Odense Universitets Hospitals hjemmeside (http://www.ouh.dk/wm440061). Jeg har tidligere uden held forsøgt at imødegå forfatternes tolkning af litteraturen (2). Det skal jeg derfor undlade at forsøge igen, da det formentlig ville være ”spildte Guds ord på Balle-Lars”. Jeg kan derimod afsløre, at man i relevante lærebøger vil lede forgæves efter næsten alle de ”epidemiologiske” ord og begreber, som Holmstrup og medarbejdere benytter (3-5). At man i epidemiologisk forskning har udviklet specifikke og entydige begreber og dertil hørende veldefinerede forsknings-

» Desværre er hovedparten af deres spekulationer baseret på en lang række videnskabeligt set meget ringe artikler metoder, lader forfatterne således hånt om. Lad mig derfor se på enkelte af de ord og begreber, som forfatterne benytter. Citaterne fra artiklen vil være vist som kursiveret tekst (1). Allerede i titlen går det således galt, når forfatterne skriver Komorbiditet ved marginal parodontitis: To sider af samme sag? Komorbiditet kan defineres som samtidig forekomst af to eller

|

254 |

flere sygdomme. I epidemiologien ville man bruge udtrykket ”en association” og interessere sig for, om denne er kausal eller ej. Hvordan udtrykket To sider af samme sag? skal forstås, er uklart. I Abstract står der Sammenhæng mellem marginal parodontitis og medicinske sygdomme, men udtrykket en ”sammenhæng” er en upræcis terminologi, man ikke benytter i epidemiologien. I biologien findes der ofte ikke ”beviser”, i dette ords rigide betydning, for kausale sammenhænge mellem sygdomsgrupper, bl.a. fordi dokumentation i form af randomiserede kliniske undersøgelser ikke lader sig gennemføre. Man vil forgæves lede efter udtrykket ”beviser” eller dets tilsvarende engelske betegnelse i epidemiologiske bøger og artikler. Med brugen af ordet ”beviser” får man næsten det indtryk, at der er tale om en politimæssig efterforskning. Måske er det derfor, ”beviser” er i anførselstegn? Det bliver ikke bedre, at man skriver i dette ords rigide betydning. Hvad mener forfatterne egentlig med disse ord? Og en begrundelse for, hvorfor man ikke kan gennemføre randomiserede kliniske forsøg, bliver ikke givet. Det er alment accepteret, at det er uetisk ikke at forsøge at finde evidens for kausale associationer netop vha. randomiserede kliniske forsøg. Derfor må man i sådanne sammenhænge arbejde ud fra en akkumuleret sandsynliggørelse. Grundlaget for en gavnlig effekt af parodontalbehandling på de forskellige sygdomme vil dermed formentlig i evighed forblive baseret på en dynamisk sum af indirekte viden. ”Akkumuleret sandsynliggørelse” – hvad er det? ”I evighed” – det var lang tid! ”En dynamisk sum af indirekte viden” – hvad er en dynamisk sum? Og hvad er indirekte viden? De talrige spændende eksperimentelle undersøgelser, som understøtter sammenhængen (mellem MP og hjerte-kar-sygdomme), ligger udenfor nærværende gennemgang. Hvorfor må vi ikke høre om disse spændende eksperimentelle undersøgelser, når vi må høre om så mange andre (ligegyldige) undersøgelser? For klinikeren er det vigtigt at kende til sammenhængen mellem marginal parodontitis og en række medicinske sygdomme, således at relevant diagnostik, profylakse og behandling kan

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Faglig kommentar | VIDENSKAB & KLINIK

iværksættes. Det er i den forbindelse bl.a. vigtigt, at inflammationen i de parodontale væv reduceres. Meget tyder således på, at der herved kan opnås betydelige fordele for individets samlede sundhed med færre menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske fordele til følge. Hvordan skal klinikeren dog kunne ”kende til sammenhængen”, når forfatterne ikke kan dokumentere en evidens? Og at tale om mulige færre menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske fordele er et postulat, der er grebet helt ud af luften.

» Det er ikke noget, der vil styrke vores image som ansvarlige sundhedsfaglige personer Der er akkumuleret en betydelig viden om sammenhængen mellem MP og hjerte-kar-sygdomme, med voksende evidens for en kausal sammenhæng. Der foreligger således plausible mekanistiske data (herunder eksperimentelle resultater, som ikke skal refereres her), og meget tyder på, at parodontal behandling kan nedsætte risikoen for aterosklerotisk sygdom. ”Akkumuleret en betydelig viden” – akkumuleres viden ikke altid? ”Voksende

evidens for en kausal sammenhæng” – er det de mange dårlige artikler, der udgør den voksende evidens? ”Plausible mekanistiske data” – hvad mener forfatterne med plausible? ”Mekanistiske data” – hvad er det dog? Hvorfor må vi stadig ikke høre om de ”eksperimentelle resultater”? Meget tyder på, at der også for MP og RA kan være en bi-direktionel mekanisme, der indebærer øget risiko for MP hos patienter med RA og forværring af RA ved samtidig optræden af MP. ”Bidirektionel mekanisme”? Hvad mener forfatterne? Retfærdigvis skal det nævnes, at forfatterne i deres ordvalg generelt er tilbageholdende med at hævde, at der er evidens for de omtalte ”sammenhænge”. Ikke desto mindre efterlades læseren med det indtryk, at marginal parodontitis er en risikofaktor for adskillige medicinske sygdomme. Tandlægeforeningen synes da også at have den opfattelse, idet foreningen har udsendt en pressemeddelse med overskriften ”Behandling af parodontitis kan redde liv”. I pressemeddelelsen skriver man ”Nu viser ny forskning omtalt i Tandlægebladet, at behandling af parodontitis kan forhindre tidlig død af diabetes”. Her er der virkelig tale om fake news, da der ikke foreligger forskning, der viser, at behandling af marginal parodontitis kan forhindre tidlig død af diabetes. Det er mig ubegribeligt, at Tandlægeforeningen har udsendt denne pressemeddelelse. Det er ikke noget, der vil styrke vores image som ansvarlige sundhedsfaglige personer.

Litteratur 1. Holmstr up P, Damgaard C, Olsen I et al. Komorbiditet ved marginal parodontitis: To sider af samme sag? Tandlægebladet 2017;121:52-61. 2. Sc heutz FD. Er mundhulesygdomme en risikofaktor for

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

c a n c e r, h j e r te - k a r- s y g d o m og diabetes? Tandlægebladet 2016;120:643-5. 3. Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins, 2012.

4. Juul S. Epidemiologi og evidens. København: Munksgaard, 2012. 5. Rothman KJ. Teaching a first course in epidemiologic principles and methods. In: Olsen J, Saracci R, Trichopoupolos D. Teaching epidemiology: a guide

for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine. Oxford: Oxford University Press, 2010.

|

255 |


VIDENSKAB & KLINIK | Faglig kommentar

FAGLIG KOMMENTAR

Reaktion på faglig kommentar: Fake News: Behandling af parodontitis kan redde liv Palle Holmstrup, professor, adjungeret professor, specialtandlæge, dr.odont., odont.dr. (h.c.), ph.d., Fagområdet Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Health, Aarhus Universitet Christian Damgaard, adjunkt, ph.d., Fagområdet Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Ingar Olsen, professor, dr.odont. Afdeling for Oral Biologi, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo Björn Klinge, professor, odont.dr., Odontologisk Fakultet, Malmö Högskola og Odontologisk Institut, Karolinska Institutet, Stockholm Allan Flyvbjerg, centerdirektør, klinisk professor, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Region Hovedstaden og Københavns Universitet Claus Henrik Nielsen, overlæge, professor, ph.d., Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Institut for Inflammationsforskning, Center for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Peter Riis Hansen, overlæge, professor, dr.med., Kardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Svar til Scheutz De fleste af os har allerede, bl.a. i Tandlægebladet (1,2), diskuteret denne sag med Scheutz, hvis forskellige synspunkter vi i kraft af tidligere (3,4) og aktuelle indlæg er bekendt med. Vi finder yderligere debat formålsløs, hvorfor vi anser den for afsluttet.

|

256 |

Litteratur 1. Scheutz FD. Er der virkelig en sammenhæng? Tandlægebladet 2016;120:464. 2. Flyvbjerg A, Hansen PR, Holmstrup P. Vi skal formidle, hvad vi ved om sammenhæng mellem dårlige tænder og sygdom i kroppen. Tandlægebladet 2016;120:465.

3. Scheutz FD. Ekspertråd: Drop t a n d l æ ge n . B e rl i n g s ke Ti dende 22. februar 2005. http:// www.b.dk/danmark/ekspertraad-drop-tandlaegen 4. Scheutz F. Hvem er Erasmus Montanus når det drejer sig om tandrensning? Tandlægebladet 2006;110:154.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Bundsolid Bundsolid Professionel Professionel Personlig Personlig

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Hos Hos Lån Lån & Spar & Spar erer der der kort kort vejvej frafra beslutning beslutning til til handling, handling, individuelle, individuelle, fleksible fleksible løsninger løsninger ogog selvfølgelig selvfølgelig renter renter ogog vilkår, vilkår, der der erer blandt blandt markedets markedets bedste. bedste. VilVil dudu investere investere ogog udvikle? udvikle? Eller Eller ønsker ønsker dudu at at konso konso lidere lidere dindin forretning forretning endnu endnu bedre? bedre? DuDu erer lige lige såså tryg tryg ogog sikker sikker hos hos Lån Lån & Spar, & Spar, som som dine dine patienter patienter erer hos hos dig. dig.

Sejr Sejr Andreas Andreas Jensen Jensen Erhvervsdirektør, Erhvervsdirektør, Lån Lån & Spar & Spar

s s

ET ERET ER

Lån Lån & Spar & Spar Erhverv Erhverv erer specialiseret specialiseret i netop i netop dindin branche, branche, såså dudu som som tandlæge tandlæge fårfår den den bedst bedst mulige mulige rådgivning rådgivning i i forhold forhold til til at at drive drive enen økonomisk økonomisk sund sund forretning. forretning. Faktisk Faktisk har har vi vi allerede allerede mange mange af af dine dine kollegaer kollegaer påpå kundelisten. kundelisten.

E E LILI SPSLPæLæ S S

LS L SBBmemreepreå på .D.DKK

I DIT I DIT

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Du Duer eren enaf afde debedste bedstei idit ditfag. fag. Vi Vier errigtig rigtiggode godei ivores. vores. CICAIA

E RE R HH ER E VR V VV

VilVil dudu høre høre mere, mere, såså ring ring til til osos påpå 3378 3378 2388 2388 ogog aftal aftal et et møde. møde. DuDu kan kan også også læse læse mere mere omom Lån Lån & Spar & Spar Erhverv Erhverv påpå www.lsb.dk www.lsb.dk


SAMFUND & ARBEJDSLIV

Arbejdsgruppe vil have kædekontrakter frem i lyset Overholder kæderne reglerne om, at en tandlæge skal eje over halvdelen af klinikken? Og hvem bestemmer egentlig på en kædeklinik? De spørgsmål skal arbejdsgruppe grave i. Tekst Anders Klebak, freelancejournalist Illustration Julie Asmussen

| 258 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


SAMFUND & ARBEJDSLIV

KÆDERNE KOMMER

Ejerskabsreglerne i tandlægeoverenskomsten er blevet et betændt punkt i diskussionen om kæderne. Rygter florerer om kontrakter, der reelt gør klinikejere til ansatte i kæden. Samtidig er det uklart, om det er kædeselskabet eller tandlægen, der bestemmer, hvad der foregår på klinikken. Begge ting kan være i strid med overenskomsten. En arbejdsgruppe nedsat på Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling vil nu forsøge at få afklaret forholdene, fortæller gruppens formand Susanne Kleist. – Kæderne udfordrer overenskomsten på flere punkter, og vi hører mange rygter om, hvordan kæderne gør det ene og det andet. Grundlæggende skal vi undersøge, hvordan ejerskabsforholdene ser ud, og om det er tandlægen, altså den sundhedsfaglige ejer, der har den bestemmende indflydelse, siger hun. I første omgang har gruppen sendt et spørgeskema ud til kæderne med 20 spørgsmål, der skal afdække vigtige punkter i forhold til ejerskab og indflydelse. Fx hvem der bestemmer i forhold til behandlings- og materialevalg. Eller hvem der fyrer og ansætter personale. Gruppen vil også have indsigt i kontrakterne mellem tandlægerne og kæderne. Men hvad hvis kæderne ikke vil ud med oplysningerne? – Vi har ingen beføjelser til at tvinge et svar ud af dem. Vi kan kun opfordre dem. Nogle kæder kan have legale forretningsmæssige argumenter om ikke at vise kontrakterne til hele verden. Men

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

det er ikke meningen, at de skal ses af andre end arbejdsgruppen, siger Susanne Kleist. Er det realistisk at få svar, der kan være problematiske, frem gennem et spørgeskema, og at alle kæder svarer åbent og ærligt? – Det kan vi ikke vide med sikkerhed. Men vi mener, det er i kædernes egen interesse, at de lægger tingene på bordet. Og hvis først nogle kæder åbner op, håber vi, de andre følger efter. For Tandlægeforeningen er det vigtigt i forhold til rådgivning af medlemmer, at vi har et godt indblik i kæderne. Det er klart, at det vil gøre os mistænksomme, hvis de ikke vil give os oplysningerne, siger hun. Har I andre initiativer, hvis det viser sig at være svært at få oplysningerne? – Ikke for nuværende. Vi vil selvfølgelig opfordre folk til at hjælpe med at bekræfte eller modbevise de rygter, som florerer. Tandlægeforeningen kan nemlig ikke bruge rygter til at handle ud fra.

Vi mener, det er i kædernes egen interesse, at de lægger tingene på bordet SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

| 259 |


SAMFUND & ARBEJDSLIV

Paptandlæger Et af de mere håndfaste stridspunkter er, om tandlægerne i virkeligheden er ansatte i kæden i stedet for at være reelle klinikejere. Hvis en tandlæge fx kan blive fyret af kæden og på den måde miste sin andel af klinikken, er det i strid med overenskomsten, vurderer Susanne Kleist. – Hvis kæderne bare har sat en paptandlæge ind, der skal ligne en ejer, men i virkeligheden arbejder som en ansat i kædeselskabet, så ryger pointen i overenskomsten. Det er noget, vi meget gerne vil til bunds i, siger hun. Men det er for tidligt at sige, hvilke konsekvenser det kan få, hvis der tegner sig et billede af, at nogle kæder arbejder udenfor reglerne. – Så langt er vi ikke kommet endnu. Men overordnet set kan det jo få den konsekvens, at regionerne stopper med at betale tilskud til klinikker, som ikke overholder overenskomsten. Og samtidig står det jo i princippet enhver klinik frit for at arbejde uden tilskud, hvis man ikke vil acceptere betingelserne i overenskomsten, siger Susanne Kleist. Forældede regler? Til gengæld er det mere uklart, hvordan man skal tolke overenskomstens paragraffer om, at tandlægen skal have flertal i forhold til stemmevægt. Hvis kædeselskabet fx står for fælles indkøb af materialer til alle klinikkerne eller stiller krav til omsætningen, er det så i strid med reglerne? – Intentionen i overenskomsten er, at det er sundhedsfagligheden, der skal have bestemmende indfly-

Hvis kæderne bare har sat en paptandlæge ind, der skal ligne en ejer, men i virkeligheden arbejder som en ansat i kædeselskabet, så ryger pointen i overenskomsten. Det er noget, vi meget gerne vil til bunds i SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

| 260 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


SAMFUND & ARBEJDSLIV

delse, men reglerne er formuleret på et tidspunkt, hvor vi ikke havde kæder, som udfordrede overenskomsten. På nogle områder er det derfor svært at sige klokkeklart, om kæderne er på kant med reglerne. Derfor er vi også nødt til at se på, om vi skal justere på dem, så de bliver mere tidssvarende og klare, når vi har et overblik over, hvordan forholdene ser ud, siger hun. Et andet problem er, om de svar, som et kædeselskab giver arbejdsgruppen i dag, også gælder i morgen. – Nogle ejere af tandlægekæder har jo meldt ud, at de vil sælge selskabet til nye ejere. Det bliver interessant at se, hvordan de så vil forholde sig.

Vil ikke modarbejde kæderne Susanne Kleist slår dog fast, at kæderne er kommet for at blive, og arbejdsgruppen ikke er sat i verden for at modarbejde dem. – Vi kigger med kritiske øjne på kæderne, fordi vi ønsker, at det er tandlæger, der har det afgørende ord. Og vi tror, det vil være usundt for patienternes tillid til tandlægerne, hvis pengeinteresser bliver styrende. Vi vil helst ikke have Ryanair-agtige tilstande, hvor den reelle pris er uigennemskuelig, fordi man bliver præsenteret for en masse mersalg og gebyrer, siger hun.

Klinikejere i kæderne risikerer skattesmæk Der er stor skattemæssig forskel på at være ansat i en kæde og på at være selvstændig klinikejer i en kæde, lyder det fra revisor Sten Peters fra Deloitte. Det er SKAT, som suverænt vurderer, om man er det ene eller det andet, og det gør de bl.a. ved at kigge på, om man løber en økonomisk risiko – altså kan tabe penge på at drive virksomhed, forklarer Sten Peters. – Hvis der fx er en passus i kontrakten mellem kæde og ejer om, at kæden træder ind og dækker tab, så kan SKAT vurdere, at man arbejder uden risiko, siger han. Det er heller ikke ligegyldigt, om man arbejder under lønmodtagerlignende forhold i kæden. Fx hvis man får feriepenge, ikke selv bestemmer sine arbejdstider eller kan blive fyret af kæden. – Det kan trække i retning af, at man faktisk er lønmodtager. Man kan ikke sætte to streger under, hvornår man er i den ene eller anden kategori. SKAT laver en samlet vurdering af den enkeltes forhold, siger Sten Peters. Bliver man stemplet som ansat, er det helt andre skatteregler, der gælder, end for ejere. Bl.a.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

i forhold til fradrag. Og det er heller ikke muligt at sætte penge til side i selskabet til senere investeringer. – Alt, hvad du får igennem dit arbejde, tæller som indkomst, og du bliver beskattet af det, siger Sten Peters. Det kan ramme som en ubehagelig overraskelse, hvis SKAT vurderer, at man tilhører lønmodtagerkategorien, fordi det ikke kun gælder fremadrettet. – SKAT kan vælge at se på dine regnskaber nogle år bagud og regne på, om du skylder i skat. Og det er vel at mærke med renter. Sten Peters opfordrer derfor klinikejere, der overvejer salg til en kæde, at få en bindende forhåndsgodkendelse fra SKAT om deres status. – Man skal lægge alle kontrakter, vedtægter og andre papirer frem, så SKAT kan vurdere, hvilken kategori man tilhører, siger han.

| 261 |


SAMFUND & ARBEJDSLIV

10 ting du bør vide om erosioner pH er ikke den eneste skurk, når det kommer til erosioner – faktisk findes der ikke et kritisk pH. Og rådet om at vente en time med tandbørstningen efter indtag af syreholdige læskedrikke kan du godt glemme. Det er to af budskaberne fra professor dr.med.dent. Adrian Lussi og DDS, MSc, ph.d. Thiago Saads Carvalho, førende eksperter i erosioner. Få 10 bud på, hvad du bør vide om erosioner. Tekst Gitte Almer Nielsen Illustration Morten Voigt

1

Nuancer pH’s skurkerolle Man kan ikke bruge pH som rettesnor for, hvor erosiv en læskedrik eller madvare er. Faktisk kan man slet ikke tale om et kritisk pH, fordi der også er andre faktorer, der spiller ind. Yoghurt er et godt eksempel. Varianterne med frugt kan være meget sure, men den høje koncentration af calcium i yoghurt hæmmer demineraliseringen af tænderne, og derfor er yoghurt ikke erosiv på trods af en lav pH.

2

| 262 |

Fanta er værre end Cola En ting er pH og calcium – noget andet er drikkevarers bufferkapacitet. Tag fx Cola og Fanta. Begge har en pH på ca. 2,6, men Cola indeholder fosforsyre, mens Fanta indeholder citronsyre. Førstnævnte har en lavere bufferkapacitet, og derfor kan pH-værdien hurtigt stige til et mere neutralt niveau, mens citronsyre har en høj bufferkapacitet, og derfor forbliver pH lav i længere tid. Det betyder, at læskedrikke med appelsin og citrus, som indeholder citronsyre, er mere erosive end fx Cola.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


SAMFUND & ARBEJDSLIV

3

… Og juice er lige så slemt som Cola Juice er sundt. I hvert fald på nogle måder. Når det kommer til erosioner, er det langtfra så sundt, som mange nok vil tro. Selv om appelsinjuice har en højere pH end Cola, så har det også en højere bufferkapacitet, og det betyder, at juices og Colas erosive potentiale er sammenligneligt – selvfølgelig alt afhængigt af mærke, tilsætningsstoffer og måden, de bliver drukket på.

5

4

Pas på energidrikke Energidrikke er lige så erosive som sodavand, og nogle mærker og typer kan faktisk være værre. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, hvordan energidrikke bliver brugt. Ofte bliver de blandet op med alkohol, og den blanding resulterer faktisk i en endnu lavere pH og gør dem endnu mere erosive.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

6

Børst endelig bare tænder Man kan roligt børste tænder efter indtag af syreholdige mad- og drikkevarer. Det viser epidemiologiske og kliniske studier. Remineraliseringen af den bløde emalje sker nemlig over længere tid, så uanset om man børster tænder eller ej, vil de erosive skader ske. Derimod ville det være uhensigtsmæssigt at undgå tandbørstning, fordi fluor beskytter mod caries.

Drik bare danskvand … altså den uden smag For mange giver det god mening, at vand med kulsyre må være erosivt. Men danskvand er ikke mere erosivt end vand fra hanen, blot fordi det har bobler i. Vand indeholder masser af mineraler herunder calcium, og derfor er danskvand ikke erosivt. Samme budskab gælder dog ikke for danskvand tilsat smag. Smagsstofferne, fx citrus, vil nemlig medføre en lavere pH, og det gør produktet erosivt.

7

Brug sugerør – men gør det rigtigt Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man bruger sugerør, hvis man vil undgå erosioner. Faktisk kan forkert brug gøre mere skade end gavn. Sugerøret skal placeres langt tilbage i mundhulen, så væsken får så lidt kontakt med tænderne som muligt. Hvis det er placeret foran tænderne, vil det øge kontakten. På samme måde kan det øge risikoen for erosioner, hvis man skyller væsken rundt i munden.

| 263 |


SAMFUND & ARBEJDSLIV

8

9

10

Skyl munden – det hjælper En undersøgelse viser, at hvis man skyller munden med vand, efter man har indtaget en syreholdig væske, vil det øge pH i mundhulen. Derfor kan risikoen for erosioner blive reduceret, hvis man skyller munden med vand fem minutter efter, man har drukket en syreholdig væske.

Man kan godt lide af refluks uden at vide det Hvis det ikke er muligt at finde årsagen til syreskader, er det oplagt at rette mistanken mod refluks – også selv om patienten ikke har symptomer, da de kan lide af skjult refluks. Refluks kan give asymmetriske syreskader, og de vil være mere udtalte i den ene side af munden end den anden.

Det skal du sige til dine patienter • Begræns indtaget af syre og sukker til fem enheder om dagen • Synk væsken med det samme og skyl den ikke rundt i munden • Vælg vand i stedet for erosive og cariogene læskedrikke • Børst dine tænder regelmæssigt og mindst to gange om dagen i to minutter • Rengør mellem tænderne med interdentalbørster • Brug tandpasta, der indeholder mindst 1.100 ppm fluorid • Patienter med tegn på erosive skader bør benytte tandpasta med tinfluorid

Læs også artiklen 'Consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive tooth wear – diagnoses and management' på side 232. Kilder: Professor dr.odont. Adrian Lussi og DDS, ph.d. Thiago Saads Carvalho. Begge fra University of Bern, department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry. Samt artiklen Carvalho TS, Colon P, Ganss C et al. Consensus report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive tooth wear – diagnoses and management. Clin Oral Invest 2015;19:1557-61.

| 264 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


SAMFUND & ARBEJDSLIV

INSPIRATION, INDKØB OG NETWORKING - PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE DENTALMESSE

50 ÅR SCANDEFA 2017

Mød dentalbranchen på SCANDEFA i Bella Center, København I 50 år har SCANDEFA været tilbagevendende omdrejningspunkt for fagligt og socialt netværk i dentalbranchen. Hvert år mødes flere tusinde tandlæger, klinikassistenter, tandplejere og branchefolk fra hele Skandinavien for at hente inspiration, for at opleve de nyeste produkter inden for dentaludstyr, tilbehør og beklædning samt for naturligvis at netværke i Bella Centers unikke rammer. Og 2017 er ingen undtagelse. For når årets store branchebegivenhed slår dørene op til SCANDEFA 2017, står en række spændende virksomheder klar med masser af inspiration og faglig rådgivning. Sideløbende med SCANDEFA 2017 afholder Tandlægeforeningen Årskursus, hvor de nyeste teorier og tendenser på dentalområdet belyses. Rekvirér kursusprogram T: +45 33 48 77 69 eller på tandlaegeforeningen.dk

Åbningstider Torsdag den 27. april 2017 kl. 09.00 - 18.00 Fredag den 28. april 2017 kl. 09.00 - 18.00 Sted Bella Center Center Boulevard 5, 2300 København S Adgangsforhold SCANDEFA 2017 er en fagmesse for tandlæger, klinikassistenter, tandteknikere, tandplejere samt branchefolk. Der er gratis adgang ved registrering. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Registrer dit besøg på scandefa.dk - så undgår du kø ved indgangen

SCANDINAVIAN DENTAL FAIR TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

27.-28. APRIL 2017

scandefa.dk| 265 |


SAMFUND & ARBEJDSLIV

TRYGHEDSORDNINGERNE INFORMERER

Sygedagpengeordningen: Nye regler – større udbetaling Tryghedsordningernes Sygedagpenge er primært et tilbud til klinikejere ved fravær på klinikken pga. sygdom eller ulykke. Nye udbetalingsregler – endnu bedre dækning til dig Fra 1. januar 2017 er udbetalingsreglerne blevet endnu mere fordelagtige. Perioden med den højeste procentvise udbetaling på 210 % fordobles fra 50 dage til 110 dage i den første del af sygeperioden. Resten af sygeperioden udbetales fortsat 130 % op til i alt 238 dages udbetaling.

Eksempel på udbetaling Tandlæge A har en omsætning* på 400.000 kr. og er syg et helt år.

Første fraværsdato er efter 1. januar 2017, hvor de nye regler trådte i kraft: • De første 15 hverdage er karensperiode uden udbetaling • De følgende 110 dage udbetales 3.320 kr. pr. dag (210 %) = 365.200 kr. • De resterende 128 dage udbetales 2.056 kr. pr. dag (130 %) = 263.168 kr. • Udbetaling i alt ved ét års sygdom = 628.368 kr. Hvis Tandlæge A var blevet syg under de tidligere gældende reg-

ler, ville udbetalingen have været på 554.220 kr. Dermed modtager tandlægen 84.148 kr. mere efter de nye regler. Ved sygdom – kontakt Tryghedsordningerne Kontakt Tryghedsordningerne på 39 46 00 80 og få afklaret, om du er berettiget til udbetaling fra sygedagpengeordningen. Læs mere om sygedagpengeordningen på tryghedsordningerne.dk

* Iht. Tandlægeoverenskomsten

Skal du ansættes i privat praksis? Få gennemgået din kontrakt, inden du skriver under Hvilken løn kan du forvente? Hvordan kan du sikre optimal efteruddannelse? Og hvad med opsigelsesvarsel og pension? Send os din ansættelseskontrakt og få en professionel, juridisk vurdering inden du skriver under. Du får kommentarer til kontrakten, og vi rådgiver dig, så du kan opnå de bedst mulige ansættelsesvilkår.

Kontakt afdelingen for ansatte tandlæger på fo-ansatte@tdl.dk

| 266 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Kom og oplev vores showrooms Vi har samlet det bedste fra de førende producenter. Så bliver det lettere for dig at sammenligne løsningerne.

t Aftenåben0* 17.00-20.0et hele

u nå d Så kan d e ss . uden str

NY MODEL

UnicLine S Funktionalitet med en nordisk streg Den helt nye UnicLine S, er skabt med tryghed og trivsel for øje. Den gennemførte unit giver dig og din assistent mulighed for at overvåge indstillingerne på det aktive instrument, som projiceres ned på patientens serviet.

*Dent Support holder aftenåbent én gang ugentlig. Ring og hør hvornår.

Dent Support a/s +45 70 233 121 . info@dentsupport.dk . www.dentsupport.dk


SERVICE | Navne

NAVNE Hvis ikke du ønsker din fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Skulle du senere ønske at få offentliggjort din fødselsdag igen, bedes du ligeledes kontakte os senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Tandlægeforeningens medlemsregistrering tlf. 70 25 77 11 eller e-mail medlemsregistrering@tdl.dk

FØDSELSDAGE 14. MARTS 2017 TIL 10. APRIL 2017 30 år Anne Mette Rath Stougaard, København Ø, 17. marts Julie Frederikke Langebæk-Nissen, København Ø, 20. marts Kamyar Taheryan, København Ø, 21. marts Kristina Laursen, Bagsværd, 25. marts Sofie Ahlbom Jørgensen, København S, 31. marts

|

268 |

40 år Pernille Bekker-Gregersen, Nærum, 21. marts Anne Agger Mortensen, Risskov, 21. marts Joan Ahler Brorsbøl, Højbjerg, 22. marts Mats Christiansen, 27171 Nybrostrand, 31. marts Niels-Peter Juul, Slagelse, 10. april 50 år Hanne Sloth Møller, Højbjerg, 16. marts Marianne Ankjær, Roskilde, 19. marts Anne-Mette Holm, Thisted, 27. marts Helle Gamst Skov, Haderslev, 2. april Mona Weiss Christensen, Sønderborg, 2. april Helle Skipper, Skagen, 5. april Nasser Residegan, Hvidovre, 8. april Mette Karlsbjerg Shiran, Vejle, 10. april 60 år Kristian Gauhl Bentsen, Frederiksberg C, 14. marts Anne Bjerrum Kildegaard Andersen, Vedbæk, 20. marts Pia Holm-Petersen, Kongens Lyngby, 21. marts

Otto Jonas Møller, Aalborg, 24. marts Anders Vilmann, Charlottenlund, 30. marts Kim Nielsen, Vedbæk, 5. april 70 år Søren Kindt Waaben, Svenstrup J, 16. marts Peter Søndergaard, Kgs. Lyngby, 29. marts Dan Altmann, Kgs. Lyngby, 9. april Ole Svankjær Thagaard, Solbjerg, 9. april Poul Lennart Hansen, København S, 10. april 75 år Lars Krumholt, Svendborg, 23. marts Mogens Høiby, Charlottenlund, 7. april

DØDSFALD Else Erichsen-Widerström, født 1929 Kandidat år 1955

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Navne | SERVICE

Aarhus-forsker hædres for smerteforskning

HÆDER. Post.doc. Simple Kothari er blevet hædret for sin smerteforskning i kæbeledet.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Simple Futarmal Kothari, post.doc. fra Tandlægeskolen i Aarhus, har modtaget den internationale pris Harold Wolff-John Graham Award. Prisen bliver givet til forskere, som har offentliggjort forskningsresultater om hovedpine og ansigtssmerter. Smerter i kæbeledet er en af de mest almindelige smertetilstande i mund og ansigt. Alligevel er de fysiologiske ændringer og de underliggende mekanismer bag smertetilstandene i kæbeledet ikke fuldt beskrevet. Det er netop her, Simple Kotharis forskningsfokus ligger, og hun hædres nu for sin smerteforskning i kæbeledet, som er et skridt på vejen til bedre diagnostik og behandling af de smerteplagede patienter. Harold Wolff-John Graham Award uddeles af The American Academy of Neurology, og der følger 1.000 dollars med prisen.

|

269 |


SERVICE | Tandlægeforeningens kollegahjælp

KOLLEGAHJÆLP Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise.

Peter Boch

KREDS 4

Stadionvej 32

Kristina Hansen

6510 Gram

VED ALKOHOL- OG MISBRUGSPROBLEMER

Rosengårdcentret, Rød Gade

Tlf. 74 82 12 12

Alkolog

KREDS 1

5220 Odense SØ

E-mail: pboch@grambynet.dk

Birgit Juul Nielsen

Dan Altmann

Tlf. 66 15 80 35

Arnesvej 1

Tlf. 40 28 92 85 Helle Gamst Skov

2700 Brønshøj

Flemming Tolbod

Torvet 3

Tlf. 38 28 18 35

Torvet 2

6100 Haderslev

VED STEMNINGSLIDELSER

5900 Rudkøbing

Tlf. 74 52 28 02

Erhvervspsykologisk

Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

E-mail: helle@gamst-skov.dk

Rådgivning

Charlotte Groule Frederiksberg Kommunale

v/erhvervspsykolog

Tandpleje

Majken Blom Søefeldt

Sofus Francks Vænge 30-32

KREDS 5

KREDS 7

Tlf. 60 40 72 10

2000 Frederiksberg

Per Ilsøe

Majbritt Jensen

E-mail: mail@blomsoefeldt.dk

Tlf. 38 21 03 00

Klostergade 56

Østerågade 20, 1. th

8000 Århus C

9000 Aalborg

Tlf. 86 12 45 00

Tlf. 98 10 20 86

i Københavns Kommune

Tina El-Dabagh

Ove Elmelund Kaarsbo

Tandklinikken

Tordenskjoldsgade 37, 1. th

Østergade 61

Christianshavns Skole

8200 Århus N

9800 Hjørring

Prinsessegade 45

E-mail: tinaeldabagh@hotmail.com

Tlf. 98 92 08 05

Sidsel Fogh Pedersen Børne- og Ungdomstandplejen

1422 København K E-mail: sfp@ktf.dk

KREDS 6

KREDS 9

Marie Winding

Michael Rasmussen

Lars Rasch

Turpinsvej 2

Gl.Vardevej 191

Nørgaards Allé 11

2605 Brøndby

6715 Esbjerg N

7400 Herning

Tlf. 36 75 48 75

Tlf. 75 13 75 13

Tlf. 97 22 07 00

E-mail: mr.mr.rasmussen@gmail.com

KREDS 2 Thomas Hjort

Pia Graversgaard

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

Platanvej 1, Fensmark

Tandplejen i Bredebro

Lena Hedegaard

4684 Holmegaard

Søndergade 11

Susanne Raben

Tlf. 55 54 64 49 – 42 70 05 00

6261 Bredebro

Svanemøllevej 85

Tlf. 74 71 11 33

2900 Hellerup

E-mail: pg@toender.dk

Tlf. 39 46 00 80

KREDS 3 Louise Wilhelmsdal Nørregade 11

TANDLÆGEFORENINGEN

4930 Maribo

Vivian Riel

Tlf. 54 78 03 70

Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

|

270 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Klinisk dokumenterede medicinske højfluoridprodukter til både klinik- og hjemmebrug TIL KLINIKBRUG TIL HJEMMEBRUG

DURAPHAT® 22,6 MG/ML DENTAL SUSPENSION • 22.600 ppm F-

DURAPHAT® 5 MG/G TANDPASTA • 5.000 ppm F-

• Til alle patienter med cariesrisiko

• For patienter fra 16 år+ med høj cariesrisiko

• Hurtig og enkel klinikbehandling

• Enkel at bruge til daglig tandbørstning

• Ingen patient compliance udfordringer

• Receptpligtig

Information i henhold til indlægsseddel Duraphat® 22,6 mg/ml fluorid som natriumfluorid, dentalsuspension

Indikation: Forebyggelse af dental caries. Dosering og indgivelsesmåde: Voksne og børn: Duraphat skal appliceres af tandlægen. Før applikation skal udtalte tandbelægninger fjernes og tænderne tørres. Efter en grundig tandrensning pensles et tyndt lag på de mest følsomme steder på tandsættet ved hjælp af en børste, sonde eller vatpind. Til mælketænder påføres op til 0,25 - 0,3 ml. Til en blanding af mælketænder og blivende tænder påføres op til 0,4 ml. Til blivende tænder påføres op til 0,75 - 1,0 ml. Sædvanligvis gentages applikationen hver 6. måned, men der kan foretages hyppigere applikationer (hver 3. måned). Patienten bør ikke børste tænderne eller tygge mad før 4 timer efter behandling. Overskydende dentalsuspension skylles af efter ca. 4 timer. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Ulcerøs gingivitis. Stomatitis. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Der bør ikke foretages applikation af Duraphat på hele tandsættet på tom mave. Må ikke appliceres på pulpa nær dentin eller på den åbnede pulpa. Væsken må ikke komme i nærheden af øjnene. Tuben indeholder naturgummi/latex. Kan medføre svære allergiske reaktioner. Interaktioner: Der bør der ikke tages større doser af fluoridholdige præparater, som fluoridgel, på behandlingsdagen. Administration af fluoridtilskud bør udsættes til flere dage efter applikation af Duraphat. Tag hensyn til alkoholindholdet i Duraphat-formuleringen. Graviditet og amning: Denne suspension bør ikke anvendes under graviditet eller amning, med mindre der er foretaget en omhyggelig vurdering af risici og fordele. Bivirkninger: Meget sjælden (<1/10.000): Ulcerøs stomatitis, kløgning, kvalme, ødem af mundslimhinden, hudirritation, angioødem, astmaanfald. Overdosering: Ved fluoriddoser på flere milligram pr. kg legemsvægt kan der forekomme en akut toksisk reaktion, omfattende hypocalciæmi, der medfører enzymhæmning. Andre symptomer kan omfatte kvalme, opkastning, diarré, tetani, kramper, kardiovaskulære forstyrrelser, savlen, mavesmerter, paræstesi i mund eller ekstremiteter, hyperrefleksi, træthed, tremor, CNS-depression, krampeanfald, overfladisk vejrtrækning, progressiv respirationsdepression, shock og tørst. Øget risiko for knoglebrud og knogle-fluorose (ledstivhed og deformerede knogler) observeres kun ved permanent indtagelse af høje doser fluorid. Pakningsstørrelser: Cylinderampul: 5 x 1,6 ml; Tube: 1 x 10 ml. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Udlevering og tilskud: B – ikke tilskudsberettiget. Andre lægemiddelformer: Duraphat findes også som tandpasta. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Colgate-Palmolive A/S. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresume, der kan rekvireres vederlagsfrit fra Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, telefon: 43 20 92 00. Opdateret juni 2016.

Duraphat® 5 mg/g fluor som natriumfluorid, tandpasta

Indikation: Forebyggelse af dental caries hos unge og voksne, specielt hos patienter med risiko for multipel caries (i tandkronen og/eller tandroden). Dosering og indgivelsesmåde: Personer over 16 år: 2 cm stribe tandpasta på tandbørsten før hver tandbørstning; tænderne børstes 3 gange dagligt efter hvert måltid, børst lodret fra gumme til tandkant i ca. 3 min. Dental anvendelse. Må ikke synkes. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes af børn og unge under 16 år. Anvendelse af flere fluoridkilder kan føre til fluorose. Der skal foretages en overordnet vurdering af det totale fluorindtag før brug. Fluoridtabletter, -dråber, -tyggegummi, -geler, -lakker eller fluorideret vand eller salt bør undgås ved samtidig brug af Duraphat tandpasta. Risikoen for at synke noget tandpasta skal tages i betragtning, når beregning af den anbefalede indtagelse af fluorid beregnes. Produktet indeholder natriumbenzoat. Benzoater virker mildt irriterende på hud, øjne og slimhinder. Graviditet og amning: Denne tandpasta bør ikke anvendes under graviditet eller amning, med mindre der er foretaget en omhyggelig vurdering af risici og fordele. Bivirkninger: Hyppighed ukendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): Brændende fornemmelse i munden. Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Overfølsomhedsreaktioner. Overdosering: Den toksiske fluordosis er 5 mg pr. kg legemsvægt. Symptomer på overdosering: fordøjelsesproblemer: opkastning, diarré, mavesmerter. I ekstremt sjældne tilfælde kan en overdosis være dødelig. Hvis der er indtaget en betydelig mængde af produktet ved en fejltagelse, skal patienten straks have foretaget en maveskylning, eller opkastning skal fremprovokeres; calcium bør indtages (store mængder mælk), og patienten skal holdes under opsyn i flere timer. Duraphat indeholder menthol, som kan forårsage kramper især hos spædbørn og børn, hvis det ved et uheld indtages i store mængder. Tandemaljen vil få et plettet eller spættet udseende, hvis der absorberes mere end 1,5 mg fluor daglig over flere måneder eller år, afhængig af graden af overdosering. Dette vil blive efterfulgt af øget, alvorlig skørhed i emaljen. Knoglefluorose ses kun ved høj, vedvarende absorption af fluor (over 8 mg daglig). Pakningsstørrelser: 1 x 51 g tube eller 3 x 51 g tuber. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Udlevering og tilskud: B – ikke tilskudsberettiget. Andre lægemiddelformer: Duraphat® findes også som dentalsuspension. Indehaver af markedsføringstilladelsen: ColgatePalmolive A/S. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresume, der kan rekvireres vederlagsfrit fra Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, telefon: 43 20 92 00. Opdateret juni 2016.

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH www.colgateprofessional.dk


SERVICE | Kalender

KALENDER Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 4 2017: Deadline: 4. april 2017 Udkommer: 29. april 2017 Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2017: Deadline: 5. maj 2017 Udkommer: 27. maj 2017 Yderligere oplysninger kan indhentes hos Tina Andersen, Tandlægebladet, tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk. Kurser udbudt kommercielt: Pris: kr. 37,00 pr. mm + moms Kurserne faktureres efter hver udgivelse

KURSER UDBUDT AF FORENINGER, SKOLER OG FAGLIGE SELSKABER

2017 MAJ Generalforsamling efterfulgt af foredrag og middag: Eruptionsafvigelser og rodresorption – hvornår vælger vi kirurgisk behandling? ved Inger Kjær, Professor emerita Dato: 16.5.2017 Sted: Vi holder forårets foredrag i Tandlægeforeningen, Amaliegade 17, 1256 Kbh. K

AUGUST Sommerskole på IOOS i Aarhus 16 spændende kurser for hele tandplejeteamet – 10 helt nye.. Halv- og heldagskurser - foredrag og arbejdskurser. Datoer:15., 16. og 17.8.2017 Arrangør: Institut for Odontologi og Oral sundhed, Aarhus Universitet Info: www.dent.au.dk (efter- og videreuddannelse) |

272 |

Tandpleje for 0-6 årige og nonoperativ behandling – klinik­ assistenter Er relevant for klinikassistenter, som varetager selvstændige patientopgaver med undersøgelse og behandling af småbørn. Fokus på kommunikation, sundhedsfremme og non-operativ behandling. Indgår i Akademiuddannelsen i odontologisk praksis. 9 undervisningsdage på skolen og opgaver hjemme på klinikken i et forløb over ca.3 måneder. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart august. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

SEPTEMBER Kirurgi og implantologi – klinik­ assistenter Praktisk modul, der ruster klinikassistenten til selvstændigt at varetage opgaver i forbindelser med oral kirurgi, fx planlægning af rationelle arbejdsgange, steril opdækning, patientinformation, kvalitetssikring af procedurer mm. 9 undervisningsdage på skolen og opgaver hjemme på klinikken i et forløb over ca.3 måneder. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart september 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Ortodonti – klinikassistenter Et must for klinikassistenter på OR-klinikker. Giver et godt teoretisk og praktisk fundament til at opnå større ansvar og selvstændighed i løsningen af arbejdsopgaverne på en ortoklinik. Indgår i Videreuddannelsen i odontologisk praksis. 9 undervisningsdage på skolen og opgaver hjemme på klinikken i et forløb over ca.3 måneder. Studiestart september. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart september 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: IOOS Aarhus Oral diagnostik og prognose­ vurdering – tandplejere På modulet Oral diagnostik og prognosevurdering er der fokus på behandlingsplanlægning og prognosevurdering af komplekse patienttilfælde. Bredt modul, hvor tandplejeren bliver opdateret i cariologi, parodontologi, klinisk oral fysiologi, slimhindelidelser, risikopatienter mm. på samme niveau som professionsbachelor i tandpleje. Indgår i diplomuddannelsen i oral helse. 9 undervisningsdage over 3 måneder. Studiestart september 2017. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart september 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Kalender | SERVICE

Pædodonti – tandplejere Modulet har fokus på anerkendende kommunikation, okklusionsudvikling, cariologi, risikovurdering, tværfagligt samarbejde og behandlingsplanlægning. Indgår i Diplomuddannelsen i oral helse. Nyt forløb over 3 måneder med færre undervisningsdage og e-læring. Studiestart oktober. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart september 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet Ortodonti I – tandplejere På modulet Ortodonti I er der fokus vækst og udvikling, alle faser i behandlingsplanlægningen, kommunikation og motivationspsykologi, lovgrundlaget og opgavefordelingen mellem tandplejer og specialtandlæge. Indgår i diplomuddannelsen i oral helse. 8 undervisningsdage over 3 måneder. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart september 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

OKTOBER Kommunikation i tandplejen – klinikassistenter Bredt modul, relevant for klinikassistenter, som arbejder med administrative opgaver og/eller patientbehandling. Gode værktøjer til professionel kommunikation på tandklinikken. Indgår i Akademieuddannelsen i odontologisk praksis. 8 undervisningsdage på skolen og opgaver hjemme på klinikken i et forløb over ca.3 måneder. Ansøgningsfrist 1. juni 2017 (hvis plads mulighed for senere tilmelding). Studiestart oktober 2017. Yderligere info: www.dent.au.dk (efterog videreuddannelse) Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

|

273 |


SERVICE

TePe Interdental børster 9 forskellige størrelser Et bredt sortiment af størrelser i både soft & x-soft til alle mellemrum. Det brugervenlige skaft er godt at holde på og ståltråden på børsterne er plastovertrukket for større beskyttelse. Udviklet i samarbejde med førende odontologiske experter i Sverige.

AD150019DK

KOLLEGIALE HENVISNINGER

Made in Sweden

www.tand-profylakse.dk

AD150054DK_ad, tandlaegebladet, 165x111mm_NY.indd 1

20/10/16 14:16

Tjek Forlagets brochurer på tandlaegeforeningen.dk – De kan være til gavn for både dig og dine patienter

|

274 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Kollegiale henvisninger | SERVICE

KOLLEGIALE HENVISNINGER Henvendelse angående kollegiale henvisninger: Tina Andersen, tlf. 33 48 77 33, e-mail: ta@tdl.dk Pris: kr. 37,25 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes for 12 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. juni og den 1. december. Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvar for om kolleger, der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer. Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen. : Tandlæger, der lever op til Tandlægeforeningens krav om dokumenteret efteruddannelse

ADIPOSITAS Tandklinikken Ravn Behandling af overvægtige ­patienter op til 350 kg. Patienterne kan køres ind, men skal kunne gå de sidste 4 m til stolen Handicapvenlig parkering og indgang Strøby Egede Center 15 4600 Køge Tlf. 56 26 72 77 www.tandklinikkenravn.dk

BEHANDLINGSCENTRE Colosseumklinikken Herlev Torv 1 2730 Herlev Tlf. 44 94 09 20/Fax 44 94 91 09 herlev@colosseumklinikken.dk www.colosseumklinikken.dk Fulde rekonstruktioner Knoglegenopbygning Bidfunktion Endodonti Enhver form kirurgi, kort ventetid, også på retrograde rodfyldninger. Implantologi Panoramarøntgen

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Franklin Læssø Kirsten Læssø Mia Herning Avanceret kirurgi og rekonstruktioner: Thomas Kofod Kirurgi: Tina Noer Hausergaarden Hauser Plads 20, 1127 København K v/Nørreport Station Tlf. 33 15 15 34 info@hausergaarden.dk www.hausergaarden.dk Bidfunktion * Smerter Implantologi * Komplikationer Kirurgi * Knogle-opbygning Endodonti * Protetik Rekonstruktioner * Æstetik John Orloff Dip Imp Dent RCS (Eng) Jens Kristiansen Narkose * Brian Lerche, speciallæge Specialklinik f. tandregulering Harry Fjellvang, Specialtandlæge, ph.d. www.tandregulering.info mail@tandregulering.info Giorgia Thomsen, Keramik, 3Shape Tlf. 29 76 11 80 Morten Rye lab.tek. 3Shape Tlf. 22 94 68 00 morten@ryedental.dk Colosseumklinikken Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv) 1100 Kbh. K Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90 kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk Bidfunktion. Bidrekonstruktion, Cerec3. Implantologi, Invisalign. Knogleopbygning, Kirurgi. Parodontal kirurgi. Beh. af retraktioner. Protetik, Æstetik, Endodonti. Panoramarøntgen. Cone-Beam scanning. LiteWire. Jan F. Thomsen Peter Lindkvist Lennart Jacobsen Birgitte Høgh Solrun Joensen Lars Bo Petersen Kenneth Jordy Ib Sewerin

Evident Tandlægerne www.etand.dk Brøndby tlf. 36 75 01 33 Hellerup tlf. 39 62 66 66 Hørsholm tlf. 45 86 76 96 klinik@etand.dk Implantologi Kirurgi Protetik Kæbeprotetik Behandlingsplanlægning Parodontologi Ortodonti Panoramarøntgen Fuldnarkose Erik Andersen Hanne Bahrt Lars Nygaard Lars Rossel Cathrine Holst Lars Hansen Anne Louise Lund Hanne Schüssler Lene Hansen

Erling Nørgaard Tandlægerne i Viby Centret Viby Centret 20 A 8260 Viby J Tlf. 86 14 63 11 www.bidskinne.dk

Specialklinikken Tandlægeskolen i København Københavns Universitet Nørre Allé 20 2200 København N Hjemmeside: www.odont.ku.dk/specialklinik Henvisning til diagnostik og behandling Inden for følgende fagområder: Endodonti Parodontologi Radiologi Telefonisk henvendelse: Connie Baagøe Områdeleder Tlf. 35 32 66 65 E-mail: odont-specialklinik@sund.ku.dk Skriftlig henvendelse: Henvisningsblanketter på hjemmesiden www.odont.ku.dk/specialklinik

Sjælland

BIDFUNKTION Jylland Birgitte Skadborg Brædstrup Implantat Center Tlf. 75 75 12 36 www.implantatcenter.dk Bidfunktion og oral bid­ rehabilitering

Karin Fejerskov Risskov Tandklinik Dybbølvej 25, 8240 Risskov Tlf. 86 17 83 22 klinik@risskovtand.dk www.risskovtand.dk Bidfunktion, ansigtssmerter og snorken Steen Rosby Frederiks Allé 93 8000 Århus C Tlf. 86 12 15 45 Stationsvej 1, 6880 Tarm Tlf. 97 37 15 15 Behandling af funktionelle lidelser i tyggeorganet

Marianne Holst-Knudsen Engløbet 8 2730 Herlev Tlf.: 44 94 16 16 www.herlevtandlaegerne.dk Per Stylvig Gl. Kongevej 164 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 24 85 85

BØRNETANDPLEJE Anne Gro Holst Hansen Kronprinsessegade 46 D 1306 København K Tlf. 33 16 01 01

DENTAL OG MAKSILLOFACIAL RADIOLOGI Aarhus Tandlægeskole CBCT og panorama-undersøgelse Henvisning og prisliste på www.au.dk/tls/for-tandlaeger

|

275 |


SERVICE | Kollegiale henvisninger

Pernille Egdø SpecialTandlægeCenter ­Gentofte Implantater, knogleopbygning­, amotio, rodresektioner, ­autotransplantationer Panorama (OTP), ­oral medicin Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte Tlf: 39 64 65 14 Online henvisning: www.kaebekirurg.dk pernille@kaebekirurg.dk Specialtandlægerne Seedorffs Stræde Panorama, CBCT (3D) og billedbeskrivelse Hanne Hintze, dr.odont. Søren Schou, dr.odont. Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Tlf. 86 35 00 00 E-mail: klinik@sptand.dk www. sptand.dk pecialtandklinikken S Sønderjylland CBCT scanning (3D scanning) CBCT kæbeledsoptagelser Også panorama- og kranie­ optagelser. Henvisningsblanket hentes på www.specialtandklinikken.dk Haderslevvej 54, 6200 Aabenraa Tandlægeskolen Afd. for Radiologi Panorama og kranieoptagelser samt Cone-Beam scanning. (spec. implantatbehandling og kæbeled) Henvisningsblanket hentes på http://odont.ku.dk/specialklinik/radiologi/henvisn_rtg/ og faxes eller sendes til afdelingen. Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N. Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

HJEMMEBEHANDLING HjemmeTandlægen Tandlæge Nadir Handhal m. fl. Telefon 70 27 52 85 info@hjemmetandlaegen.dk www.hjemmetandlaegen.dk

Brædstrup Implantat C ­ enter

IMPLANTATER Fyn Centrum Tandlægerne Odense og Middelfart B. Pade N. Pade Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03 Implantater, protetik, kirurgi. www.centrumtandlaegerne.dk Højfyns Tandplejecenter Tlf. 64 47 12 20 Soft & hard tissue grafting E-mail: kontakt@tandcenter.dk www.tandcenter.dk Peter Marker Specialtandlæge Grønnegade 16, 5000 Odense C Tlf. 66 12 60 12 Sinusløft, knogleopbygning www.petermarker.dk Steen Bjergegaard Slotsgade 21, 5000 Odense C Tlf. 66 11 44 33 E-mail: info@klinik21.dk www.klinik21.dk Panoramarøntgen Cone-Beam 3d-scanning

Jylland Aalborg Implantat Center Kirurgi og/eller protetik KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen PROT. Michael Decker Lisbeth Lynderup Mette Løth Munkholm Boulevarden 5, 9000 Aalborg Tlf. 98 13 48 70 www.tandlaegecentret9000.dk E-mail: mail@tandlaegecentret9000.dk Aarhus Implantat Center Klostergade 56, 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 45 00 Hermodsvej 22, 8230 Åbyhøj Tlf. 70 22 35 53 www.implantatcentret.dk

IR. v/spec.tdl. John Jensen K KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl KIR. v/spec.tdl. Jens Hartlev PROT Birgitte Skadborg Implantologi, kirurgi, narkose Protetiske rekonstruktioner 3D scanning Tinghuspladsen 6 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 12 36 E-mail: tandlaegehuset@ implantatcenter.dk www.implantatcenter.dk Herning Implantat Center Louise Kold & Simon Kold Bryggergade 10 7400 Herning Tlf. 97 12 03 99 www.herningimplantatcenter.dk Kirurgi og protetik. Mulighed for narkose Horsens Implantatcenter Bent Rønn, Løvenørnsgade 1A 8700 Horsens. Tlf. 75 62 10 70 www.horsensimplantatcenter.dk info@horsensimplantatcenter.dk KOHBERGTANDKLINIK.DK Peter Kohberg Implantatcenter Speciale: immediat implantologi Kirurgi og protetik Jernbanegade 6 6360 Tinglev Tlf. 74 64 20 00 www.Kohbergtandklinik.dk mail@Kohbergtandklinik.dk Kolding Implantat Center Carl-Otto Hedegaard Jens Thorn, spec.tdl., ph.d. Sundhedshuset Jernbanegade 26 6000 Kolding Tlf. 75 50 65 00 www.sundtand.dk Implantatkirurgi og -protetik Lone Nyhuus Nørgaards Alle 11 7400 Herning Tlf. 97 22 07 00 Implantatbaseret protetik Niels Rintza Ådalsparken 27, Sædding 6710 Esbjerg V Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99 Implantatkirurgi og protetik

|

276 |

Puk Bergmann Nørregade 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 22 49 Randers Kirurgi og Implantatcenter Specialtandlægerne Sundhedshuset Dytmærsken 10, 8900 Randers Tlf. 87 10 69 79 www.sundhedshuset.dk Ulrik Holm-Christoffersen Implantater, knogleopbygning. Straumann, Nobel, Ankylos, Dio, Astra. Panorama, CBCT. Narkose Sønder Allé 5, Aarhus C, Tlf. 86 13 26 36 aarhusimplantater@gmail.com

Sjælland Bagsværd Implantatklinik Henrik Gutte Koch Bagsværd Hovedgade 99, 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 98 34 20 E-mail: tand@gutte.dk www.tandimplant.dk – rimelige kollegiale priser Jørgen Rostgaard Henrik Bruhn Jensen Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65 www.peblingetand.dk Kæbekirurgisk Klinik Niels Ulrich Hermund, ph.d., kæbekirurg Søren A. C. Krarup, kæbekirurg Jytte Buhl, kæbekirurg Esben Aagaard, kæbekirurg Hovedvagtsgade 8, 3. sal 1103 København K T: 33 12 24 04 W: kkh8.dk Lars Jessen Støden 3, 1., 4000 Roskilde Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51 Implantatbaseret protetik Niels Gersel Specialtandlæge, dr.odont. København & Roskilde Astra, Straumann, XiVE www.implantat-kirurgi.dk Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Kollegiale henvisninger | SERVICE

Nino Fernandes Obels Gaard, Vestergade 2 1456 København K Tlf. 33 15 48 99 www.tmkkirurgi.dk Astra, Straumann, Nobel, Xive, Camlog, Dio Pernille Egdø SpecialTandlægeCenter ­Gentofte Implantater, knogleopbygning­, amotio, rodresektioner, ­autotransplantationer Panorama (OTP), ­oral medicin Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte Tlf: 39 64 65 14 Online henvisning: www.kaebekirurg.dk pernille@kaebekirurg.dk Specialtandlægerne i Bredgade Malene Hallund Lars Pallesen Louise Barnechow Søren Hillerup Bredgade 29, 4. sal 1260 København K Tlf. 78 79 29 29/Fax 78 77 29 29 Online henvisning via www.bredgade.dk eller info@bredgade.dk Specialtandlægerne Ole Schwartz, ph.d. og Thomas Kofod, ph.d. Alt indenfor Tand-, Mundog Kæbekirurgi Alle typer implantater og rekonstruktioner, herunder immediate fuldkæbebroer. Lyngby Implantat Center Lyngby Hovedgade 27, 3 sal 2800 Lyngby Tlf: 45 87 01 90/Fax 45 87 45 01 info@lyngbyimplantatcenter.dk Henvisningsblanket hentes på: www.lyngbyimplantatcenter.dk Torben Jørgensen Vesterbrogade 11 A 1620 København V Tlf. 33 24 73 75 Rekonstruktioner på implantater

KIRURGI Fyn Klinik for Kæbekirurgi Torben Thygesen, ­Kæbekirurg, PhD. Knogleopbygning/Straumann/ Astra/Camlog/Nobel Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Tlf.50 65 62 66 Mail:tht@klinik-vs15.dk www.klinik-vs15.dk Peter Marker Specialtandlæge Grønnegade 16, 5000 Odense C Tlf. 66 12 60 12 Mulighed for narkose www.petermarker.dk

Jylland Aalborg Implantat Center v/specialtdl. Thomas Jensen Boulevarden 5 9000 Aalborg Tlf. 98 13 48 70 www.tandlaegecentret9000.dk Bjarne Neumann Specialtandlæge – Aalborg www.tandsyn.dk Tlf. 98 12 19 72 e-mail: b.neumann@stofanet.dk Brædstrup Implantat Center KIR. v/spec.tdl. John Jensen KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl KIR. v/spec.tdl. Jens Hartlev Tinghuspladsen 6 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 12 36 www.implantatcenter.dk Jens Thorn Specialtandlæge, ph.d. Sundhedshuset, Jernbanegade 26 6000 Kolding Tlf. 75 50 65 00 www.sundtand.dk Kirurgiklinik – Klinik f. TMK-kirurgi Lone Lenk-Hansen Thomas Urban Hermodsvej 22, 8230 Åbyhøj Tlf. 70 22 35 53 www.kirurgiklinik.dk

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Lambros Kostopoulos Specialtandlæge Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran. Rekonstruktiv knogle- og blødtvævskirurgi. Behandling af periimplantitis Silkeborgvej 297, 8230 Åbyhøj Tlf. 86 15 43 44 Leif Fagernæs Jernbanegade 11 6000 Kolding Tlf. 75 52 16 16 E-mail: leif@tdlfagernaes.dk www.tdlfagernaes.dk Kirurgi Implantater Louise Kold & Simon Kold Bryggergade 10 7400 Herning Tlf. 97 12 03 99 www.tandherning.dk E-mail: post@tandherning.dk Mulighed for narkose Martin Dahl Specialtandlæge Boulevarden 9, 9000 Aalborg Tlf. 98 11 76 16 Implantatbehandling Nørgaard Mobil Kæbekirurgi Lena Nørgaard, Spec. tdl. i tand-, mund- og kæbekirurgi. Oral kirurgi og Implantat­ behandling. Erfaring i operationer på børn. www.mobilkaebe.dk E-mail: lena@mobilkaebe.dk Tlf. 21 62 32 94 Niels Rintza Ådalsparken 27 6710 Esbjerg V Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99 Specialtandlægerne Seedorffs Stræde Oral kirurgi og implantater Søren Schou, dr.odont. Hanne Hintze, dr.odont. Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Tlf. 86 35 00 00 E-mail: klinik@sptand.dk www. sptand.dk Ulrik Holm-Christoffersen Kirurgi, implantater. Mulighed for narkose. Sønder Allé 5, Aarhus C Tlf. 86 13 26 36 aarhusimplantater@gmail.com

Sjælland Bagsværd TandlægeCenter Dagligdagens kirurgi Henrik Gutte Koch & Jens Tang Mærkedahl Amotio, rodresectioner m.v. (Vi bruger retroplast) ”Kort/ingen ventetid” Bagsværd Hovedgade 99, 1 2880 Bagsv. 44 98 34 20 E-mail: tand@gutte.dk Colosseumklinikken Herlev Torv 1 2730 Herlev Tlf. 44 94 09 20/Fax 44 94 91 09 Mulighed for narkose Avanceret kirurgi og rekonstruktioner: Thomas Kofod Kirurgi: Tina Noer Jens Kollat Barfod Jernbanepladsen 10 2800 Lyngby Tlf. 45 87 01 03 E-mail: barfod@tandkir.dk Jonas Becktor Specialtandlæge i Kæbekirurgi Strandvejen 116A, 2900 Hellerup Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60 www.becktor.dk Klinik for Kirurgi og Ortodonti Kæbekirurgisk Klinik Niels Ulrich Hermund, ph.d., kæbekirurg Søren A. C. Krarup, kæbe­ kirurg Jytte Buhl, kæbekirurg Esben Aagaard, kæbekirurg Hovedvagtsgade 8, 3. sal 1103 København K T: 33 12 24 04 W: kkh8.dk Rodresektioner Cyster og tumorer Slimhindeforandringer Fjernelse af tænder Knoglerekonstruktion Implantater Nervelateralisering Generel anæstesi Tandlæge Lee ApS Vedelsgade 7 A 4180 Sorø Tlf. 57 88 77 55 www.tandlaegelee.dk Mulighed for narkose Avanceret kirurgi: Specialtandlæge Lars Pallesen Kirurgi: Tandlæge Kristian Lee

|

277 |


SERVICE | Kollegiale henvisninger

Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Solrød Center 52 A, Boks 112 2680 Solrød Strand Tlf. 56 16 75 00 TMK-kirurgi og implantatbeh.

Vibe Rud Thomas Foldberg Puggaardsgade 17, st. 1573 København V Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30 www.endokir.dk

Fyn

Tandlægecentret Svanen v/tandlæge Per Bjørndal Lyngby Hovedgade 27, 4. 2800 Lyngby Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69 www.svanetand.dk

Centrum Tandlægerne Danmarks Implantatcenter Odense klinikken Tlf.: 66 12 62 26 info@centrumtandlaegerne.dk

Tandlægerne i Carlsro Tårnvej 219 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 67 www.carlsrotand.dk

Middelfart klinikken Tlf.: 64 40 24 03 middelfart@ centrumtandlaegerne.dk www.centrumtandlaegerne.dk

Tandlægerne i Gl. Skovlunde Kildestrædet 108 2740 Skovlunde Tlf. 44 92 01 01 Patienter modtages til alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling i narkose. Der er mulighed for at leje sig ind.

Natashia IngemarssonMatzen

Lic.odont., MBA Toftegårds Allé 7 2500 Valby, tlf. 36 17 70 50 Kirurgi, implantater samt ­narkosebeh., søvnapnø og snorken Niels Gersel Specialtandlæge, dr.odont. København & Roskilde Astra, Straumann, XiVE www.implantat-kirurgi.dk Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40 Nino Fernandes Obels Gaard, Vestergade 2 1456 København K Tlf. 33 15 48 99 www.tmkkirurgi.dk Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi Pernille Egdø SpecialTandlægeCenter ­Gentofte Implantater, knogleopbygning­, amotio, rodresektioner, ­autotransplantationer Panorama (OTP), oral medicin Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte Tlf: 39 64 65 14 Online henvisning: www.kaebekirurg.dk pernille@kaebekirurg.dk Simon Storgård Jensen Specialtandlæge Falkoner Alle 7 2000 Frederiksberg Tlf. 38 34 01 33 www.tandfalk.dk Oral kirurgi og implantat­ behandling Specialtandlægerne i Bredgade Malene Hallund Lars Pallesen Louise Barnechow Søren Hillerup Bredgade 29, 4. sal 1260 København K Tlf. 78 79 29 29/Fax 78 77 29 29 Online henvisning via www.bredgade.dk eller info@bredgade.dk

|

278 |

Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Solrød Center 52 A 2680 Solrød Strand Tlf. 56 16 75 00

NARKOSE

Jylland Brædstrup Implantat Center

Tlf. 75 75 12 36 www.implantatcenter.dk L.M. Christensen og F. Sloth Østergade 61 9800 Hjørring Tlf. 98 92 08 05

ouise Kold & L Simon Kold Bryggergade 10 7400 Herning Tlf. 97 12 03 99 E-mail:post @tandherning.dk Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling. Centrum Tandlægerne Danmarks Implantatcenter Aarhus klinikken Tlf.: 86 13 26 36 aarhus@centrumtandlaegerne.dk www.centrumtandlaegerne.dk

Sjælland Lone Lange Dronningensgade 48, 1. 1420 København K Tlf. 32 57 00 19

ORTODONTI Fyn Helle Lindtoft Specialtandlæge i ortodonti Østergade 15, 5492 Vissenbjerg Tlf. 88 80 26 66 E-mail: mail@hellelindtoft.dk www.hellelindtoft.dk Ivan Bøgild Lægehuset Linde Allé 16 5690 Tommerup Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07 E-mail: klinikken@tandlaegerneboegild.dk www.tandlaegerne-boegild.dk Specialtandlæge i ortodonti Specialtandlægerne Fisketorvet ApS Fisketorvet 4-6, 7. 5000 Odense C Tlf. 66 14 33 14 www.tandregulering-odense.dk

Jylland

ODONTOFOBI Maj-Britt Liliendahl Højbro Plads 5, 2. sal 1200 København K Tlf. 33 12 14 38 Rikka Poulsen Hjelmensgade 2 8000 Århus C Tlf. 86 12 88 22 Psykoterapeut MPF www.tandskraek.dk

ORAL HISTOPATOLOGI Oral Patologisk Laboratorium

J. Reibel Blegdamsvej 3 C 2200 København N Tlf. 21 46 16 42 Væv modtages til histologisk diagnostik. Præparatglas m.m. tilsendes på forlangende

Ane Falstie Juul Nørgårds Allé 11, 1. 7400 Herning Tlf. 97 12 59 00 Specialtandlæge i ortodonti Carsten Lemor Brædstrup Implantat Center Tlf. 75 75 12 36 www.implantatcenter.dk Carsten Pallisgaard Boulevarden 5, 9000 Ålborg Tlf. 98 13 48 70 Specialtandlæge i ortodonti Janne Grønhøj Morten G. Laursen Frederiks Allé 93 8000 Århus C Tlf. 86 12 17 66 Specialtandlæger i ortodonti mail@specialtandlaeger.dk Kim Carlsson Jens Kragskov Jyllandsgade 79 C, 1. sal 6700 Esbjerg Tlf. 76 13 14 80 Specialtandlæger i ortodonti

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Kollegiale henvisninger | SERVICE

Specialtandlægen Vesterbro 68 7900 Nykøbing M Tlf. 97 72 59 88 Specialtandlæge i ortodonti Lisbeth Nielsen, ph.d. Tandreguleringsklinikken Sct. Ibsgade 33 8800 Viborg Tlf. 86 62 76 88 Specialtandlæge i ortodonti post@tandreguleringsklinikken.dk www.tandreguleringsklinikken.dk Borchorst tandregulering Vesterbro 95, 1. th. 9000 Aalborg Tlf. 98 13 15 00 administration@borchorsttandregulering.dk Specialtandlæge i ortodonti Henvisninger for røntgenoptagelser og CBCT-scanninger på www.borchorsttandregulering. dk/rtg_henvisning.html Specialtandklinikken Sønderjylland CBCT-scanning Ortodonti Specialtandlæge i ortodonti Jan Hanquist Hansen Haderslevvej 54, 6200 Aabenraa Tlf. 73 62 62 62 specialtandklinikken@mail.dk www.specialtandklinikken.dk Søren Povlsen Nørre Boulevard 61 7500 Holstebro Tlf. 97 84 05 88 www.tandregulering.com Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland Harry Fjellvang Specialtandlæge, ph.d. Specialklinik for tandregulering Tlf. 33 93 07 23 www.tandregulering.info mail@tandregulering.info Helen Torkashvand Specialtandlæge i ortodonti Indenta Clinic Løngangstræde 37, 1. 1468 København K. Tlf. 33 13 20 40 www.tandretning.com www.indentaclinic.dk E-mail: info@indentaclinic.dk

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Karin Binner Becktor Specialtandlæge i ortodonti Strandvejen 116 A, 2900 Hellerup Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60 www.becktor.dk Klinik for Kirurgi og Ortodonti Lone Møller Specialtandlæge i ortodonti Holte Stationsvej 6, 1. sal, 2840 Holte Tlf. 45 42 16 88 www.holtetandreguleringsklinik.dk Michael Holmqvist Specialtandlæger i ortodonti Rosenborggade 3, 1. 1130 København K Tlf. 33 12 32 12 orto@specialtandlaegerne.dk Søren Wiborg Lauesen Jens Fog Lomholt Specialtandlæger i ortodonti Algade 12, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 50 33 www.specialtandlaegerne.com Specialtandlægerne i Bredgade Louise Barnechow Malene Hallund Lars Pallesen Søren Hillerup Ortodontisk behandling af børn og voksne. Facialt og lingualt apparatur. Invisalign. Skeletal forankring. Multidisciplinært samarbejde. Bredgade 29, 4. sal 1260 København K Tlf. 78 79 29 29/Fax 78 77 29 29 Online henvisning via www.bredgade.dk eller info@bredgade.dk Søren Haldager Helen Torkashvand Specialtandlæger i ortodonti Solrød Center 52 A, Box 112 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 76 45­ keepsmiling@tandregulering.dk www.tandregulering.dk Evident Tandlægerne Lene Hansen Specialtandlæge i ortodonti Brøndby: Nygårds Plads 3 B Hellerup: Bernstorffsvej 69 A Tlf. 36 75 01 33 - 39 62 66 66 E-mail: klinik@etand.dk www.etand.dk

PARODONTALBEHANDLING Fyn Lone Sander, ph.d. Mette Rylev, ph.d. Tandlægerne Det Gule Pakhus Havnepladsen 3b 5700 Svendborg Tlf. 62 21 20 09 E-mail: info@tdgp.dk www.tdgp.dk

Marianne Hoffmeyer M.S., Board Certified Perio (USA) Vimmelskaftet 47 (Strøget) 1161 Kbh. K. Tlf. 33 13 66 60 Lars Jessen Støden 3, 1., 4000 Roskilde Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51 Lone Forner, ph.d. Tanja S. Borch, ph.d. Dronningens Tværgade 41, 2. 1302 København K Tlf. 33 13 71 78 tandlaegerne@dronningens­tvaergade41.dk

Jylland Bjarne Klausen, ph.d., dr.odont. Kongensgade 89 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 70 45 E-mail: parodont@esenet.dk www.parodont.dk Brædstrup Implantat Center Lic.odont. Eva Sidelmann Karring Tlf. 75 75 12 36 www.implantatcenter.dk Lone Sander, ph.d. Mette Kjeldsen, ph.d. Mette Rylev, ph.d. Store Torv 6, 3. 8000 Århus C Tlf. 86 12 73 50 http://tdl-storetorv.dk Rikke Wedell Nielsen Tandlægerne Løgstør Bredgade 1 9670 Løgstør Telefon: 98 67 18 55 tandlaegernebredgade1@os.dk Henvisninger modtages for generel parodontitis behandling, parodontitis kirurgi med og uden knogle regeneration, periimplantitis.

Sjælland Jan Bjerg Andersen Kaveh Golestani Mats Christiansen Mikrobiologiske test, kirurgisk laserassisteret parodontalbehandling Gl. Strand 52 1202 København K Tlf. 33 13 42 13 www.justsmile.dk

Colosseumklinikken Østergade 1 (ved Kongens Nytorv) 1100 København K Tlf: 33 12 24 21/Fax: 33 33 99 90 kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk Steen Jørgen Skov, ph.d. Peter Bangs Vej 53 2000 Frederiksberg Tlf. 38 86 18 00 www.teamskov.dk Susanne Dalsgaard Rosenborggade 3 1130 København Tlf. 33 11 39 66 E-mail: klinik@sd-dental.dk www.sd-dental.dk Kirsten Alberg CentrumKlinikken Tinggade 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 61 00 86 E-mail: post@centrumklinikken.dk www.centrumklinikken.dk Peter Røgind Frederiksborggade 4, 1360 københavn k, 33 13 10 01 roegind@roegind.dk Tandklinikken Ravn Nørregade 9 og Strøby Egede Center 15 4600 Køge Tlf. 56 65 25 09 – 56 26 72 77 www.tandklinikkenravn.dk

|

279 |


SERVICE | Kollegiale henvisninger

PROTETIK Fyn Steen Bjergegaard Slotsgade 21 5000 Odense C Tlf. 66 11 44 33 Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik

Jylland Lone Nyhuus Nørgaards Alle 11 7400 Herning Tlf. 97 22 07 00 Inkl. attachmentprotetik

Sjælland Torben Jørgensen Vesterbrogade 11 A 1620 København V Tlf. 33 24 73 75 Fast og aftagelig protetik inkl. implantatbehandling

RODBEHANDLING Gitte Bruun Vesterbrogade 37, 2. 1620 København V Tlf. 33 24 79 33 mail@tandlaegerne-bruun.dk

|

280 |

Jørgen Buchgreitz M.D. Madsensvej 8 3450 Allerød Tlf. 48 17 24 25  Udelukkende endodonti j.buchgreitz@gmail.com Kenneth Jordy Colosseumklinikken Kongens Nytorv Østergade 1 1100 København K. Tlf. 33 12 24 21 E-mail: kongensnytorv@ colosseumklinikken.dk kj@colosseumklinikken.dk Thomas Harnung M. D. Madsensvej 9, 1. 3450 Allerød www.endo-henvisning.dk Tlf. 48 17 27 16 Ortograd endodonti Otto Schmidt Store Torv 18 8000 Århus C E-mail: info@ottoschmidt.dk www.ottoschmidt.dk Ortograd – og kirurgisk endodonti Sune Demant Pedersen c/o Marianne Holst-Knudsen Engløbet 8, 2730 Herlev Tlf: 44 94 16 16 www.herlevtandlaegerne.dk

Søren Grønlund dinTANDLÆGE Fyrvej Fyrvej 26 6710 Esbjerg V Tlf: 75 15 06 00 rtg@fyrvej.dk www.fyrvej.dk Thomas Hedegaard Storegade 3, 8382 Hinnerup Tlf. 86 98 56 26 E-mail: henvisning@storegade3.dk www.thomas-hedegaard.dk Ortograd og kirurgisk endodonti Tom Lykke Gregersen Perlegade 13 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 42 www.perletand.dk Kasper Holm-Busk Klinik: Birgitte Emborg Hersegade 7E 4000 Roskilde Tlf. 46 35 12 07 E-mail: info@emborg.nu www.emborg.nu Vitus Jakobsen Tandlægerne Det Gule Pakhus Havnepladsen 3b 5700 Svendborg Tlf. 62 21 20 09 E-mail: info@tdgp.dk www.tdgp.dk

Mads Juul Risskov Tandklinik Dybbølvej 25, 8240 Risskov Tlf. 86 17 83 22 henvisning@risskovtand.dk www.risskovtand.dk Sune Demant Pedersen Amager Tandklinik Amagerbrogade 175, 1. sal 2300 København S Tlf: 32 55 13 00 www.amagertandklinik.dk mail@amagertandklinik.dk

ÆSTETISK TANDPLEJE John Orloff Hausergaarden Æstetik * eget dental lab. Se under behandlingscentre www.hausergaarden.dk Jan F. Thomsen Peter Lindkvist Colosseumklinikken Kongens Nytorv Østergade 1 1100 København K Tlf. 33 12 24 21 E-mail: kongensnytorv@ colosseumklinikken.dk jt@colosseumklinikken.dk pl@colosseumklinikken.dk Nicolai Yde Klinik for æstetik, implantater og rekonstruktion Hovedvagtsgade 4 1103 Kbh. K Tlf. 33 14 62 78 E-mail: klinik@nicolaiyde.dk www.nicolaiyde.dk

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


SERVICE

NEW GoTo The new standard in light cure bracket adhesive. • • • •

Single piece flash clean up – “roping” off the tooth No bracket rotation At a fraction of the price of similar bracket adhesives Available in push syringe or pre-loaded tips.

Besøg os på Scandefa 2017 stand nr. C1-006 og se vores nyeste produkt.

HOL-AD-GoTo-reliance-A5.indd 2

Nykredit ErhvervsBank

09/03/2017 13:35

Har du din egen klinik, har du også din egen bank I Nykredit ErhvervsBank har vi specialiseret os i rådgivning til tandlæger på tværs af privat og erhverv. Vi har et mål om, at vores rådgivere altid er opdaterede på udviklingen i din branche, og at de har stor indsigt i de særlige forretningsmæssige udfordringer, du sidder med i hverdagen, som fx patientgrundlag, kliniktype og ydelser. Vi ved, at din klinik også er en opsparing til dig og din families fremtid, og din faste rådgiver kan hjælpe med at sætte fokus på udviklingen og potentialet, så den en dag kan realisere jeres drømme. Ring til os allerede i dag på 7010 9010 eller besøg os på nykredit.dk/dinpraksis

R7307_NYK_Egenklinik_165x111.indd 1 TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

01-03-2017 10:44:46

|

281 |


SERVICE | Stillinger

STILLINGSANNONCER Henvendelse angående

Ansættelseskontrakter for

rubrikannoncer:

ansatte tandlæger:

Tina Andersen, tlf. 33 48 77 33,

Ifølge loven skal du som ansat

e-mail: ta@tdl.dk

have en ansættelseskontrakt, der

STILLINGER TILBYDES Offentlig ansættelse

beskriver alle relevante forhold for Pris:

job.rn.dk

ansættelsen.

Stillingsopslag kr. 34,75 pr. spaltemm. Stillinger søges kr. 25,75 pr. spaltemm.

Offentligt ansatte tandlægers

Køb og salg kr. 26,75 pr. spaltemm.

ansættelseskontrakt skal henvise

Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.

til den relevante overenskomst,

Farvetillæg 10 % + moms. Bureaupro-

mens lønnen som regel vil fremgå

vision ydes ikke for annoncer indryk-

af en særskilt lønaftale. Lønaftalen

ket gennem bureau.

indgås af Tandlægeforeningen efter aftale med dig.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,-

Privat ansatte tandlæger har

+ moms.

ingen gældende overenskomster, men når du bruger Tandlæge-

Stillingsopslag i udlandet

foreningens standardkontrakter,

modtages ikke under billetmrk.

bliver lovens betingelser opfyldt. Kontakt altid Tandlægeforeningen,

Sidste frist for indrykning af

inden du skriver kontrakten under.

rubrikannoncer:

Læs mere om ansættelseskontrak-

TB 4 2017: 4/4

ter på Tdlnet.dk

Udkommer: 29/4 TB 5 2017: 5/5 Udkommer: 27/5

Få 50 % i rabat på din jobannonce i Tandlægebladet ved også at indrykke en annonce på dentaljob.dk

- i gode hænder

Ortodontisk specialtandlæge Kæbekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital En fuldtidsstilling (1,0) eller to deltidsstillinger (0,5) som specialtandlæge i ortodonti er ledige til besættelse den 1. augsut 2017 eller efter nærmere aftale. Vi tilbyder en fuldtids/to deltidsstillinger i en moderne og udviklingsorienteret kæbekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Afdelingen opstartede intern ortodontisk behandling i 2015 og arbejder fortsat på at udbygge denne funktion. De ansatte specialtandlæger skal deltage i udbygningen af en ortodontisk enhed under Kæbekirurgisk Afdeling, herunder deltagelse i visitation, fælles konferencer, behandlingsplanlægning og behandling. Der behandles 200 ortodontisk-kirurgiske patienter på afdelingen årligt. I behandlingsplanlægningen anvendes egen CBCT, Dolphin/3D samt intraoral scanner. Endvidere varetagelse af visitation og behandling af patienter i Regionstandpleje regi. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Afdelingen er normeret til otte overtandlæger/specialtandlæger i Tand, mund –og kæbekirurgi/ortodonti og fem uddannelses-tandlæger. Yderligere oplysninger vedr. stillingerne og funktionsbeskrivelse rekvireres ved henvendelse til Ledende overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen, mail jdj@rn.dk eller telefon 9766 2796. Ansøgningsfrist 1. maj 2017. Der forventes afholdt samtaler juni 2017. Ansøgningen stiles til Ledende overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen, Kæbekirurgisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18, 9000 Aalborg.

|

282 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Stillinger | SERVICE

LEDER AF TANDPLEJEN IKAST-BRANDE KOMMUNE Vi søger en faglig velkvalificeret og visionær overtandlæge, som kan lede og fortsætte den udvikling Tandplejen har været i gennem de sidste 10 år. Som overtandlæge i Ikast-Brande bliver du leder af Tandplejen og indgår i det strategiske og tværgående samarbejde i Ikast-brande Kommune. Du skal bevidst prioritere samarbejdet internt og eksternt i kommunen samtidigt med at holde fokus på kerneopgaven.

Tandplejen er organiseret i Børne- og undervisningsområdet. Lederen af Tandplejen indgår i et ledelsesteam med øvrige ledere på Børne- og familieområdet, og indgår også i samarbejdsfora med ledere af dagtilbud og skoler. Kommunens Børn og ungepolitik kan ses på: http://www.ikast-brande.dk/media/858430/ borneogungepolitik.pdf Ansøgningsfrist: d. 4. april 2017 kl. 12.00

Vores nye overtandlæge vil blive leder for 27 medarbejdere, der arbejder målrettet for at skabe bedst mulighed tandsundhed for 9.200 børn og unge. Overtandlægen har et selvstændigt budgetansvar på 15 millioner kroner. Tandplejen er løbende moderniseret og fuldt digitaliseret med bl.a. digital scanning. Tandplejen varetager alle funktioner inkl. ortodonti, kommunal omsorgstandpleje og specialtandpleje. Ikast-Brande kommune er en innovativ kommune kendt for rummelighed, høj faglighed og sikker økonomisk styring. Det bliver den nye leders opgave at videreføre dette, samtidig med at der skal arbejdes med fremtidig struktur og nye fysiske rammer for Tandplejen i forbindelse med omlægninger og centralisering.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Der afholdes ansættelsessamtale d 6. april 2017 Ansættelse pr. 1. maj 2017 eller snarest derefter Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og uden øvre arbejdstid. Hvis du vil vide mere om stillingen og få tilsendt yderligere materiale og forventninger til jobprofil, kan du kontakte Børne- og familiechef Anton Rasmussen på 2090 5978 eller mail anras@ikastbrande.dk

Ansøgningen fremsendes til mail vijen@ikast-brande.dk

|

283 |


SERVICE | Stillinger

STILLINGER TILBYDES Privat ansættelse

AMBITIØS TANDLÆGE TIL DENTALKLINIKKEN AMBITIØS TANDLÆGE TIL DENTALKLINIKKEN HILLERØ HILLERØD TANDLÆGE MED EGNE PATIENTER SØGES Kvalitetsbevidst tandlæge med egne patienter søges til deltidsstilling på Tandlæge Heidi Lunds klinik i Kurhotel Skodsborgs Medical Center.

Er du interesseret i stillingen kontakt Tandlæge Heidi Lund på 2233 0572 eller tand@tandlaegeheidilund.dk.

TANDLÆGE TIL NYOPRETTET STILLING SØGES Tandlæge til nyoprettet stilling, søges til klinik i Aalborg Centrum, 2-3 dage om ugen. Klinik med stor patienttilgang. Nøgleord: omhu og humor.

Billetmrk. 464 Modtager Tandlægebladets redaktion

Dentalklinikken udvider Vi søger derfor en tandlæge til at indgå i de daglige behandlinger på vo Dentalklinikken centralt i Hillerød. udvider Klinikken har 3 behandlingsrum, og du kommer på s Vi søger med derfor entandlæger. tandlæge til indgå i de dagligevi fagligt engagem sammen 3-5 Påatklinikken prioriterer behandlinger på empatisk vores nyeogklinik centralt itilgang Hillerød. sparring samt en omsorgsfuld til patienterne. Klinikken har 3 behandlingsrum, og du kommer på sigt en til at sammen med 3-5 tandlæger. På Bliv delarbejde af et inspirerende fagligt miljø Hos Dentalklinikken vi for et højt behandlingsog serviceniveau til klinikken prioriterer vistår fagligt engagement og kollegial kommer at indgå i et fagligt socialt fællesskab sparringtil samt en empatisk og og omsorgsfuld tilgang tilmed over 26 tandlæ klinikker i hovedstaden og på Fyn. Vi vægter det kollegiale fællesskab h patienterne. 1 gang om måneden til spisning og sparring. Forvent en stejl læringsku up-to-date Bliv en delviden. af et inspirerende fagligt miljø Hos Dentalklinikken står vi for et højt behandlingsInteresse for implantater ogpriser. kirurgi og serviceniveau til rimelige Du kommer til at Du kommer til at udføre alle former for behandlinger indgå i et fagligt og socialt fællesskab med over 26på klinikken. Har d interesse for implantater og kirurgi, er der spændende tandlæger fra vores 6 klinikker i hovedstaden og på udviklingsmuligh har bl.a. et skræddersyet implantatprogram, som er udviklet i samarbe Fyn. Vi vægter det kollegiale fællesskab højt og møStraumann. des ca. 1 gang om måneden til spisning og sparring. Forvent en stejl læringskurve med kurser og up-toVi leder efter en knalddygtig, empatisk, samarbejdsorienteret tand date viden. Til gengæld kan du regne med • Garanti for fuld bog Interesse for implantater og kirurgi • Attraktive løn- og ansættelsesvilkår Du•kommer til at udføre alle former for behandlinger Kurser og efteruddannelse på •klinikken. Harimplantater du en særlig interesse for implantaFokus på ter •og Stort kirurgi, er der spændende kollegialt fællesskab udviklingsmuligheder hos os. Vi har bl.a. et skræddersyet implantatprogram,om som er udviklet i samarbejde med Straumann. Mere stillingen Arbejdstid: 30-37 timer/ugen. Vagtordning med weekendarbejde Start: 1. maj eller derefter Vi leder efter en snarest knalddygtig, empatisk, Ansøgningsfrist: Løbende samarbejdsorienteret tandlæge … Send din ansøgning til: Fadi Dawood på fdn@dentalklinikken.dk Til gengæld kan du regne med Spørgsmål til fuld stillingen: • Garanti for bog Fadi Dawood på 28 12 02 10 • Attraktive løn- og ansættelsesvilkår • Kurser og efteruddannelse • Fokus på implantater Vi glæder os til atfællesskab høre fra dig! • Stort kollegialt

Mere om stillingen Arbejdstid: 30-37 timer/ugen. Vagtordning med weekendarbejde Start: 1. maj eller snarest derefter Ansøgningsfrist: Løbende Send din ansøgning til: Fadi Dawood på fdn@dentalklinikken.dk Spørgsmål til stillingen: Fadi Dawood på 28 12 02 10 Vi glæder os til at høre fra dig!

|

284 |

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Stillinger | SERVICE

HIGH END PRAKSIS SØGER SAMARBEJDSPARTNERE TIL GENERATIONSSKIFTE En veldrevet klinik med godt 2000 aktive patienter. Hurtig overtagelse af den bestemmende indflydelse, men fortsat samarbejde med nuværende ejer. Overtagelse af 260 m2 bolig ugeneret, men i tilknytning til klinikken. Hjælp med finansiering af overtagelsen.

Billetmrk. 463 Modtager tandlægebladets redaktion

Som ledig får du nedsat kontingent. Så husk at kontakte Tandlægeforeningen, hvis du bliver arbejdsledig

Ring på 70 25 77 11, eller send en mail til tdl@tdl.dk TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

285 |


SERVICE | Stillinger

QUICKANNONCER Gå ind på Dentaljob.dk og se alle aktive jobopslag

Nordjyllands Implantatcenter søger tandlæge Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 7419

Tandplejer søges snarest til klinik Bogens og Odense C Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8544

Godt Smil søger tandlæge til Odense Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8566

Fuldtidstandlæge søges til klinik i København K Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8571

Godt Smil Tandlægerne Esbjerg søger dygtig tandplejer Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8583

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8597

Erfaren tandplejer søges til klinik på Østerbro Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8598

dinTandlæge Hobro søger tandlæge Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8603

Grønlandstandplejen har brug for ny cheftandlæge til at føre visionen videre! Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Tandplejer til Abybro Tandland

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8587

Quick nr. 8596

Tandlæge til stor klinik i Odense C, partnerskab muligt

Tandlægekollega søges til klinik 15 min fra Aarhus C

Quick nr. 8606

Quick nr. 8609

Klinik i Rødover søger receptionist/ klinikassistent til barselsvikariat

Banegårdspladsens Tandklinik Næstved søger tandlæge med jus (mulighed for partnerskab)

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8591

Tandplejer søges til moderne klinik i Korsør Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8593

Ny klinikassistent til en mandspraksis i Aabenraa Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

|

Rutineret klinikassistent søges til klinik i Skanderborg

286 |

Quick nr. 8594

Quick nr. 8610

Erfaren og energisk tandplejer til tandlægeklinik i Greve Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8611

Erfaren tandlæge søges til vikariat til tandlægen.dk Odense Vestergade Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8612

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Stillinger | SERVICE

Godt Smil søger tandlæge til Hillerød

Ambitiøs tandlæge til Dentalklinikken Hillerød

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8613

Quick nr. 8631

Tandplejer søges til klinik i Borup

Tandlægevikar til større praksis i Randers C.

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8614

Klinik i Nykøbing F. søger dygtig, empatisk og serviceminded klinikassistent til vikariat med mulighed for fast stilling Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8633

Receptionist søges til Godt Smil Odense Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8635

Quick nr. 8615 Klinikassistent med overblik søges i Hillerød

Tandlæge søges til klinik i Lyngby Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8639

Quick nr. 8618 Klinikassistent til servicecenter i Horsens

Klinik i Holstebro søger Tandplejer søges til barselsvikariat Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8640

Quick nr. 8620 Godt Smil Slagelse søger tandlæge

Klinik i Glostrup søger dygtig tandplejer Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8641

Quick nr. 8622 Dygtig klinikassistent søges til Skødstrup ­Tandklinik

Overtandlæge til Ballerup Kommune Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Holbæk Kommunale Tandpleje søger to tandlæger på hhv. 35 og 14 timer

Quick nr. 8627

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8643

Mariagerfjord Kommunale Tandpleje søger tandlæge

Erfaren klinikassistent søges til Godt Smil Horsens Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8642

Quick nr. 8626

Klinik i Randers søger tandplejer til barselsvikariat Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8629

Find mere om stillingen på www.dentaljob.dk

Quick nr. 8655

|

287 |


Like us! Følg Tandlægebladet på Facebook og få nyhederne først


Køb og salg | SERVICE

KØB OG SALG

Dental Consult ApS v/ Ken Kürstein Strandvej 22 • 4220 Korsør • M: 20 20 92 12 kk@DentalConsult.dk • www.DentalConsult.dk

Vores særlige kompetencer er: • Handel med Tandklinikker – Sælgerkartotek (klinikmægler) (potentielle sælgere) – Ejerskifte og Generationskifte • Finansiering af klinikker og udstyr af Tandlægeklinikker www.Kapital-Coach.dk – Køb og Salg af tandklinikker • Forretningsudvikling af tand– Sælgerrådgivning klinikker, ring og hør mere Salgsopstillinger (prospekt) • Rekruttering af tandlæger, – Køberregister (potentielle købere) tandplejere og klinikassistenter

TANDKLINIK LOKALE PÅ CA. 20 KM2 UDLEJES TIL TANDLÆGE/PLEJER MED EGNE KLIENTER Der skal oprettes egen telefon og der er ikke Røntgen, der er venteværelse og sterilisation. Udlejning ca. 13.000 kr. pr. mdr. Udarbejdelse af samarbejdsaftale.

Klinikformidling · Klinikdrift - fokus på optimering · Salg af klinik - individuel rådgivning · Køberrådgivning - fra tanke til køb · Livslang sparring · Besøg os på www.klinikformidling.deloitte.dk

Tandlæge Gerd Hjorth Nørrebrogade 41, 2200 København N. tlf.70 23 66 55.

Mere end 2.000 tandlæger og læger benytter Deloitte i Danmark.

Per Freitag - +45 30 93 47 51 - pfreitag@deloitte.dk

BLIV TANDLÆGE I HOLTE 3. vær. 66 kvm., Holte Stationsvej nr. 16, 1 tv. Fri parkering. Tæt på Holte Station. Lejemålet overtages uden afståelse. (tidl.tandklinik 35år) Der skal investeres i nyt tandlægeudstyr og inventar. Husleje kr. 8.200 + moms + forbrug

BEHANDLINGSRUM JYLLAND / FYN SØGES TIL LEJE Evt. køb af mindre klinik, gerne uden patienter.

Ring: 51 60 04 69 eller asger@moenster.dk

Henv. Tlf. 25 70 88 00 / mail: per. kaufmann@mail.dk

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

289 |


SERVICE | Leverandørhenvisninger

LEVERANDØRHENVISNINGER Henvendelse angående

Rubrikannoncerne er delt op i

leverandørhenvisninger:

følgende hovedgrupper:

Michael Jessen hos DG Media på

Advokater • Banker • Dental­

michael.j@dgmedia.dk og

laboratorier • Hygiejne •

tlf. 33 70 76 45

Instrumenter • Klinik- og kontor-

Pris: kr. 20,75+ moms pr. spalte-mm.

inventar • Klinikudstyr • Kompres-

Farvetillæg + 10%.

sorer • Rengøring • Revision •

Standard­annonce kr. 300,- pr. gang.

Service & reparation • Tandpleje-

Der faktureres for et halv år ad gan-

midler • Vikarservice • Øvrige

gen den 1. juni og den 1. december.

holck-andersen & tyge sørensen

niels gade advokat (H)

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

FASTPROTEKTIK • IMPLANTAT LØSNINGER • TRIOS READY Købmagergade 5 · 1150 Kbh. K · Tlf. 33151780 · www.flugge-dental.dk

DENTALLABORATORIE ApS. Nørre Farimagsgade 33, 1.th., 1364 København K. Tlf. 4587 0123

www.supradent.dk

ADVOKATER AdvokAtfirmAet

Storkøbenhavn

Lou Advokatfirma att: Adv. Carsten Jensen Østergrave 4, 8900 Randers

HYGIEJNE

Dentalopvaskemaskiner

Tlf. 70 300 500

Safe Sterilization ApS

cj@louadvokatfirma.dk

Strandagervej 27, 4040 Jyllinge

nyhavn 6 ∙ dk ∙ 1051 kBh k tlf: 33 11 93 13 ∙ M: ng@adv-nyhavn.dk

Tlf. 70 23 13 13 • Fax 70 23 12 13

Advokat Mette Neve

Speciale i praksisoverdragelser

Erhvervsvej 2 2600 Glostrup Tlf. 43 27 11 00 Fax 43 27 15 09 www.miele.dk

MOBIL +45 5074 4173 E-MAIL MNE@TVC.DK

Advokat Martin Hector Erhvervsret, virksomhedsoverdragelse, herunder praksisoverdragelser, generel selskabsret og ejendomshandler. Indiavej 1, 2100 København Ø, tlf. 33155050, e-mail mh@hps-law.dk, www.hps-law.dk

til rengøring og desinfektion af dentalinstrumenter Projektering, salg og service af opvaskeanlæg

KLINIKUDSTYR – INDRETNING – INVENTAR

al Perfectio git n Di

Rectus ApS Engtoften 11-13 8260 Viby J. info@rectus.dk www.rectus.dk

Jydekrogen 16 · 2625 Vallensbæk Tlf. +45 2041 5254 · Fax +45 4615 5248 www.planmeca.com

DENTALLABORATORIER Midtjylland Fugl Speciallaboratorium ApS Støbte stel Mejsevej 3 Lichtenbergsgade 1 8700 Horsens Tlf. 75 40 62 15 88 80 30 41

Fugl

Nordjylland Aalborg Vesterbro 72, 9000 Aalborg Tlf. 98 12 53 88

Roskilde ­Orto-Teknik Aps Tlf. 46 32 09 69, Fax 46 32 09 89 www.rot.dk, info@rot.dk

290 |

Revision. Skat. Rådgivning. Revision. Skat. Rådgivning.

Sjælland Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde

|

REVISION – ADMINISTRATION

Dentallaboratorium ApS

www.pwc.dk/tandlaege

www.pwc.dk/tandlaege

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3


Leverandørhenvisninger | SERVICE

Revisionscentret for læger og tandlæger

Et stærkt alternativ! Tlf. 87101930 · Fax 86423795 · proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Revisorerne: Minna Hartvig Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69 tv. 1620 København V Tlf. 33 31 17 00 Fax 33 29 72 00 III

SERVICE & REPARATION GOD SERVICE ER ET SPØRGSMÅL OM TRYGHED OG TILLID! Autoriseret service af Heka, Sirona, KaVo og Planmeca Røntgenautorisation Klinikindretning CEREC CAD/CAM-systemer

Fiskers Dental Service A/S Broenge 1-9 · 2635 Ishøj · Tlf. 43611844 www.fiskers-dental.dk

VIKARSERVICE +DEN LILLE TANDFE VIKARBUREAUET FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE • Erfarne klinikassistenter og tandplejere • TryB4Hire • Rekruttering • Dækker hele Danmark

Eurocard Tandlæge ann.

Kontakt os på 70 20 40 24 info@denlilletandfe.dk

07/0

Læs mere på: denlilletandfe.dk

Eurocard til reduceret pris Som medlem af Tandlæge foreningen kan du få Eurocard Classic, Eurocard Guld og/eller Eurocard Corporate til en særlig attraktiv pris. Ring til Tandlægeforeningen på 70 25 77 11 og hør mere om tilbudet.

Vikarbureauet for klinikassistenter • Landsdækkende Vikarservice • Nu også for Tandplejere • Lidt billigere • Ring fra kl. 6.00 på tlf. 46 73 30 60

TePe – Dansk Tandprofylakse

www.vikartoteket.dk

Staktoften 8, 1. 2950 Vedbæk Tlf. 33 24 34 13

Eurocard, Park Holst Allé 292 Vej 5, Eurocard, H.J. 2605 Brøndby,www.eurocard.dk www.eurocard.dk 2605 Brøndby,

E-mail: dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk www.dansk.tandprofylakse.dk Tandbørster og tandstikkere

TANDPLEJEMIDLER Curaden Scandic ApS Theilgaards Alle 5 4600 Køge Tlf. 70 26 81 70 info@curaden.dk www.curaden.dk

ØVRIGE

DENTAL + LEASING FINANSIERING gninvigdårsesledeL

HINGE Ledelsesrådgivning egniH lidoB røtkerid .mdA

75 79 89 02 54 + .flt Fra kontakt til kontrakt fåhdage un.egnipå h@ b bh@hinge.nu • Telefon +45 20 98 97 57 www.hinge.nu • LinkedIn / Bodil Hinge HINGE har bistået ågE 0528 med A 00fremskaffelse 1 jevjøhstrojH af draagpuriV unet .egstort nih.antal wwwtandlægeklinikker markedets skarpeste finansieringspriser og vilkår. Ring eller send en e-mail, når det gælder investeringer i klinikkens dentale udstyr, indretning og it-systemer.

TANDLÆGEBLADET 2017 | 121 | NR. 3

|

291 |


SAMFUND NY START & ARBEJDSLIV

” Overenskomsten presser mig til at udvide ASGER BLUHME / 36 ÅR Udvider klinikken fra 195 m2 til 357 m2

Du fordobler antallet af kvadratmeter. Hvorfor udvider du? – Jeg har brug for mere plads, så jeg kan ansætte i første omgang en tandplejer og på sigt formentlig flere tandlæger. Jeg har lang ventetid, og jeg kan snart ikke byde patienterne det længere. Skal man have lavet en operation, kan man få en tid om tre måneder. Det er ubehageligt at have en masse patienter, der ikke får den behandling, de har brug for. Det går ikke. Hvorfor har du så travlt? – Det er først og fremmest på grund af den seneste overenskomst, som foreskriver, hvordan vi skal drive virksomhed, og pålægger os en masse administrativt arbejde. I det hele taget bruger jeg efterhånden rigtig meget fritid på administration og journalskrivning. Jeg er oppe på mindst en time om dagen og flere timer i weekenden. Det betyder, at jeg har mindre tid til at behandle patienter, og det tager jeg nu konsekvensen af. Har du ingen betænkeligheder ved at udvide i en tid med konkurrence fra kæderne etc.? – Jeg har da tænkt over det, men jeg er ikke bekymret med det positive patientflow, jeg har.

Hvor er du om et år? – Om et år har jeg ikke længere stress, og jeg har lyst til at gå på arbejde igen. Det er væsentligere at gøre det rigtige end at gøre tingene rigtigt.

| 292 |

TANDLÆGEBLADET 2017 2017 | 121 | 121 NR. |2NR. 3 TANDLÆGEBLADET

FOTO: CATHRINE ERTMANN

CV: 1995: Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus 1999: Klinikfællesskab i Aabybro 2010: Byggede Tandland 1 2017: Bygger Tandland 2

TEKST: TRINE GANER

» Om et år har jeg ikke længere stress

Hvornår har klinikken nået den rette størrelse? – Når der er balance i tingene, og ventetiderne er bragt ned på et rimeligt niveau, er klinikken stor nok. Jeg ønsker ikke at arbejde mere end 37 timer. Det er et mål for mig.


Et smukt og funktionelt nordisk design Lysergonomi, hvor indstillingerne for spray og luft projiceres på patientens serviet, er bare et eksempel på nyskabende funktionalitet i UnicLine S - og så er den designet og produceret i Danmark.

Mød os på Scandefa, stand C3-007, hvor vi præsenterer flere nyudviklede optioner til UnicLine S

Autoriserede forhandlere: Sjælland: Dentalmontering: 4492 4425 Dentotal: 7020 3280 DentSupport: 7023 3121 Focus Dental Service: 4056 5008 JTA Dental: 4492 5400 Scandinavisk Dentalservice: 4343 0039 Vestsjællands Dental: 4058 8397 Wessels Dental: 3255 6544

Fyn: DentSupport: 7023 3121 Fyns Dental: 6592 6977 Dental Kompagniet: 7070 7770 Jylland: AB Dental: 8681 4800 Dental 2000: 8622 1721 Dentalværkstedet: 2082 2138 DentSupport: 7023 3121 Vestjydsk Dental: 9742 4044 Østjydsk Dentalteknik: 4034 0009

Heka Dental Baldershøj 38, 2635 Ishøj 4332 0990 www.heka-dental.dk


LANDSDÆKKENDE

SERVICE

TILPASSET DIN KLINIK

Servicetekniker Michael Kelp

God service er et spørgsmål om tryghed og tillid – trygheden ved at vide, at du får hurtig hjælp, når der opstår et problem, og tilliden til, at vi løser det for dig. Vælg mellem tre forskellige serviceaftaler og få den, der passer bedst til din klinik. Læs mere på www.plandent.dk eller kontakt os på 43 66 44 34, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til serviceaftaler eller udstyr.