Page 1

DYDDIADUR :: DIARY Llun 1 Mon

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 Bastards 7.30 NT Live: Skylight (Encore)

MWLDAN 2

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 6.20 Of Horses And Men 8.20 Chef 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Mer 3 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.30 Made In The Great War

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.00 Shakespeare’s Globe: Macbeth

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 3

5.45 8.10 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sex Tape

MWLDAN 1

6.45 NT Live: Medea Ar Gau Closed 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

MWLDAN 2

7.30 The Good, The Bad and The Welsh

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.45 The House Of Magic 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

1.30 Pudsey The Dog Movie 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

Sul 7 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

Maw 23 Tue MWLDAN 1

Sul 14 Sun MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 2

1.50 Planes 2 4.00 Pudsey The Dog Movie 6.05 The Past 8.40 Sex Tape

MWLDAN 3

1.45 The Nut Job 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Mer 24 Wed

MWLDAN 2

Llun 15 Mon MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

6.00 8.30 Sex Tape 6.30 Bastards 8.45 Jupiter Ascending 6.20 What If? 8.50 Lucy

BOOK ON-LINE! www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Maw 16 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

GUIDE

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

1 2 3

3D

MWLDAN 2

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Iau 18 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.00 Shakespeare’s Globe: A Midsummer Night’s Dream 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

MWLDAN 1

Willi am

MWLDAN 2

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3 LIVE BROADCAST EVENTS

6.05 8.30 Sex Tape 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS OUTDOOR EVENTS

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

Nort

ad

h Ro

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

yth

ystw

Aber

5734/14

SINEMA | CINEMA 2D 3D

LIVE EVENTS 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

THEATR MWLDAN

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.30 The Craghoppers Best Of Kendal World Film Tour 2014 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Iau 25 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

t rs

MWLDAN 2

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 6.45 NT Live: Medea (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

rhaglen 27.06.14 – 18.09.14 programme

pie

MWLDAN 1

Llun 22 Mon

Sad 13 Sat

Mer 17 Wed

Llun 8 Mon

MWLDAN 3

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

C A R D I G A N ’ S 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Na

1.30 The House Of Magic 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 1.10 Pudsey The Dog Movie 3.15 Guardian Of The Galaxy 6.15 The Lunchbox 8.45 Jupiter Ascending 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

3D

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.50 The Nut Job 4.00 Guardians Of The Galaxy 6.10 We Are The Best! 8.30 As Above, So Below 1.45 The House Of Magic 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Our Box Office is open Monday - Sunday. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ir rfa Feid

MWLDAN 3

MWLDAN 2

Gwe 12 Fri

Sad 6 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 6.20 What If? 8.50 Lucy

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.00 3.30 Hugless Douglas 8.00 Marcus Brigstocke 1.45 Pudsey The Dog Movie 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Sul 21 Sun

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1

Iau 4 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Pe nd re

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 11 Thu

Maw 2 Tue MWLDAN 1

Sad 20 Sat

Mer 10 Wed

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

h st

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Hig

MWLDAN 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3D 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 3D 8.30 The Expendables 3

Gwe 19 Fri

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

Maw 9 Tue

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

MEDI :: SEPTEMBER

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk

T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI


MWLDAN CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 27 MEHEFIN HYD AT 18 MEDI A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT RHAGFYR 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 27 JUNE TO 18 SEPTEMBER, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO DECEMBER 2014.

DYDDIADUR :: DIARY GORFFENNAF :: JULY

Maw 29 Tue

Llun 21 Mon

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Annwyl Gyfeillion,

Dear Friends,

Croeso i’n rhaglen haf newydd!

Welcome to our new summer programme!

Paratowch y picnic! Mae’n amser ar gyfer Illyria eto - ac eleni mae hoff gwmni theatr awyr agored y genedl (sydd wedi ei gymeradwyo gan Equity) yn cyflwyno pedwar cynhyrchiad i chi eu mwynhau - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, a chlasur Roald Dahl, George’s Marvellous Medicine.

Picnics at the ready! It’s Illyria time again - and this year the nation’s favourite (and Equity approved) outdoor theatre company bring us four productions to enjoy - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, and Roald Dahl’s much loved classic George’s Marvellous Medicine.

MWLDAN 3

We have some great live broadcast events coming up, with screenings for the very first time from English National Opera, and Shakespeare’s Globe on Screen series, as well as a great new season of events from Met Opera, ROH and Royal Ballet.

Mae ‘na newyddion cyffrous o’r National Theatre – wrth i ni fynd i’r wasg mae NT Live newydd gyhoeddi mai ei dangosiad diweddaraf fydd Skylight, yn serennu Carey Mulligan

Exciting news on the National Theatre Live front - as we go to press NT Live have just announced their latest screening will be Skylight, starring Carey Mulligan (The Great Gatsby) and Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). We’ve also just learned that music for NT Live’s MEDEA will be composed by Mercury Prize and Grammy Award-nominated band Goldfrapp.

(The Great Gatsby) a Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). Yn ogystal, rydym newydd glywed bydd y gerddoriaeth ar gyfer MEDEA gan NT Live yn cael ei chyfansoddi gan y band a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Mercury a Grammy, sef Goldfrapp. Ymhellach i ffwrdd, mae cynhyrchiad teithiol y Mwldan gyda Catrin Finch a Seckou Keita yn cyrraedd y sîn gwyliau haf rhyngwladol, felly os ydych chi’n mynd i WOMAD, Shambala neu Ŵyl Werin Caergrawnt, gwelwn ni chi yno!

Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Prif Weithredwr

Further afield Mwldan’s touring production with Catrin Finch and Seckou Keita will be hitting the international summer festival circuit, so if you’re off to WOMAD, Shambala or the Cambridge Folk Festival we will see you there!

Best Wishes Dilwyn Davies, Chief Executive

MWLDAN 2 3D 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

3D 3D

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.15 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 Dawn Of The Planet Of The Apes 7.45 André Rieu 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D

3 7 32

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events :: Digwyddiadau Byw Exhibitions :: Arddangosfeydd

33 53 58

MWLDAN 2

Cinema :: Sinema

MWLDAN 3

MWLDAN 2

3D

Diary :: Dyddiadur

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D 3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3

3D

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

3D

MWLDAN 3

3D

3D

3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3 3D

3D 3D

3D

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 3D

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sad 23 Sat

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.00 Monty Python Live (Mostly) Encore

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

3D

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: Macbeth

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 7.00 Shakespeare’s Globe: The Tempest 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Gwe 29 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sad 30 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sul 31 Sun MWLDAN 1

Llun 25 Mon MWLDAN 1

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Iau 28 Thu

Sul 24 Sun

Maw 19 Tue

Mer 13 Wed MWLDAN 1

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

Mer 27 Wed 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Gwe 22 Fri

MWLDAN 1

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

3D

MWLDAN 1

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

Maw 26 Tue 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 21 Thu

Llun 18 Mon 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 2

3D

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre,Cilgerran 4.00 Illyria: Robin Hood

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sul 17 Sun

Maw 12 Tue MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

Sad 16 Sat 3D

Llun 11 Mon MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3

Sul 10 Sun

MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

Gwe 15 Fri 3D

Sad 9 Sat

Maw 5 Tue 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

3D

Mer 20 Wed

MWLDAN 1

Gwe 8 Fri 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: The Pirates Of Penzance

Llun 4 Mon 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 2

3D

Sul 3 Sun 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Iau 14 Thu 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 7 Thu

Sad 2 Sat

Llun 28 Mon

Classes :: Dosbarthiadau

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D

Gwe 1 Fri

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

AWST :: AUGUST

Sad 26 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

MWLDAN 2

Iau 24 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

Mer 6 Wed 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Mer 30 Wed

MWLDAN 2

Mer 23 Wed

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 1

Maw 22 Tue

MWLDAN 1

Mae gennym ddigwyddiadau darlledu’n fyw ar y gweill, gyda dangosiadau am y tro cyntaf gan Opera Cenedlaethol Lloegr, a chyfres Globe on Screen Shakespeare, yn ogystal â thymor newydd gwych o ddigwyddiadau o’r Met Opera, ROH a’r Bale Brenhinol.

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3 Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 4.00 Illyria: George’s Marvellous Medicine

3D 3D


01239 621200

Dydd Mercher 3 Medi :: Wednesday 3 September, 7.00yh/pm LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Mawrth 23 Medi :: Tuesday 23 September, 7.00yh/pm ENCORE SCREENING MWLDAN 2 RSC LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE Dydd Iau 17 Gorffennaf :: Thursday 17 July, 6.45yh/pm

SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Mawrth 9 Medi :: Tuesday 9 September, 7.30yh/pm

ENCORE SCREENINGS M W L D A N 2

MWLDAN 2 ENCORE SCREENING

Dydd Iau 28 Awst :: Thursday 28 August, 7.00yh/pm

NATIONAL THEATRE LIVE

SKYLIGHT

SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

Dydd Iau 4 Medi :: Thursday 4 September, 6.45yh/pm M W L D A N 1 Dydd Llun 22 Medi :: Monday 22 September, 6.45yh/pm M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Iau 11 Medi :: Thursday 11 Medi, 7.00yh/pm SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

NATIONAL THEATRE LIVE

MEDEA

THE TEMPEST (PG)

MACBETH (PG) ALL SCREENINGS £12.50 (£11.50)

Dydd Iau 25 Medi :: Thursday 25 Medi, 7.00yh/pm SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (PG)

3


Dydd Iau 16 Hydref Thursday 16 October, 7.15yh/pm

Dydd Iau 29 Ionawr Thursday 29 January, 7.15yh/pm

Dydd Mawrth 5 Mai Tuesday 5 May, 7.15yh/pm

MWLDAN 2

MWLDAN 2 ROYAL OPERA

ROYAL BALLET

THE ROYAL BALLET

MANON

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

(MACMILLAN)

(GIORDANO)

Dydd Llun 27 Hydref Monday 27 October, 7.15yh/pm

Dydd Mawrth 24 Chwefror Tuesday 24 February, 7.15yh/pm

MWLDAN 2 ROYAL OPERA

MWLDAN 2 ROYAL OPERA

I DUE FOSCARI

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Dydd Mercher 26 Tachwedd Wednesday 26 November, 7.15yh/pm

(WAGNER)

MWLDAN 1 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

L’ELISIR D’AMORE I DUE FOSCARI (PLACIDO DOMINGO)

ANDREA CHÉNIER

Dydd Mawrth 16 Rhagfyr Tuesday 16 December, 7.15yh/pm MWLDAN 2 ROYAL BALLET

ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND

Dydd Mawrth 17 Mawrth Tuesday 17 March, 7.15yh/pm MWLDAN 2

MWLDAN 2

LA FILLE MAL GARDÉE (ASHTON) Dydd Mercher 10 Mehefin Wednesday 10 June, 7.15yh/pm MWLDAN 2 ROYAL OPERA

LA BOHÈME (PUCCINI) Dydd Sul 5 Gorffennaf Sunday 5 July, 2.45yp/pmp/pm MWLDAN 2 ROYAL OPERA

SWAN LAKE

GUILLAUME TELL

(PETIPA)

(ROSSINI)

ROYAL BALLET

Dydd Mercher 1 Ebrill Wednesday 1 April, 7.15yh/pm MWLDAN 2 ROYAL OPERA

RISE AND FALL OF THE CITY OF MAHAGONNY (WEILL)

MANON

L’ELISIR D’AMORE

ALL ROYAL OPERA HOUSE SCREENINGS £16 (£15)


01239 621200

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

ENGLISH NATIONAL OPERA 2014 – 2015 SEASON

ALL ENGLISH NATIONAL OPERA SCREENINGS £16 (£15)

MWLDAN 2 Dydd Llun 7 Gorffennaf Monday 7 July, 7.00yh/pm LIVE BROADCAST EVENT ENCORE

Dydd Mercher 11 Mawrth Wednesday 11 March 2015, 7.30yh/pm

Dydd Mercher 1 Gorffennaf Wednesday 1 July 2015, 7.30yh/pm

LIVE BROADCAST EVENT

LIVE BROADCAST EVENT

ENGLISH NATIONAL OPERA

ENGLISH NATIONAL OPERA

ENGLISH NATIONAL OPERA

BENVENUTO CELLINI

LA TRAVIATA

CARMEN (BIZET)

Dydd Mawrth 14 Hydref Tuesday 14 October, 6.30yh/pm LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Mawrth 19 Mai Tuesday 19 May 2015, 7.30yh/pm

ENGLISH NATIONAL OPERA

LIVE BROADCAST EVENT

OTELLO

ENGLISH NATIONAL OPERA

THE PIRATES OF PENZANCE (GILBERT & SULLIVAN)

5


6

www.mwldan.co.uk

THE METROPOLITAN OPERA LIVE 2014 – 2015 SEASON LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

MWLDAN 2

ALL MET OPERA SCREENINGS £16 (£15)

Dydd Sadwrn 11 Hydref Saturday 11 October, 6.00yh/pm

Dydd Sadwrn 13 Rhagfyr Saturday 13 December, 5.00yh/pm

Dydd Sadwrn 14 Chwefror Saturday 14 February, 5.30yh/pm

LIVE BROADCAST EVENT

LIVE BROADCAST EVENT

LIVE BROADCAST EVENT

THE MET OPERA

THE MET OPERA

THE MET OPERA

MACBETH

(VERDI)

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG

Dydd Sadwrn 18 Hydref Saturday 18 October, 6.00yh/pm

(WAGNER)

LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Sadwrn 17 Ionawr Saturday 17 January, 6.00yh/pm

THE MET OPERA

NEW PRODUCTION

LE NOZZE DI FIGARO

LIVE BROADCAST EVENT

(MOZART)

THE MET OPERA

Dydd Mawrth 4 Tachwedd Tuesday 4 November, 7.15yh/pm ENCORE BROADCAST EVENT THE MET OPERA

CARMEN

(BIZET)

Dydd Sadwrn 15 Tachwedd Saturday 15 November, 6.00yh/pm LIVE BROADCAST EVENT

IOLANTA (TCHAIKOVSKY) & DUKE BLUEBEARD’S CASTLE (BARTÓK)

THE MERRY WIDOW (LEHÁR) NEW PRODUCTION

Dydd Mercher 18 Mawrth Wednesday 18 March, 7.15yh/pm ENCORE BROADCAST EVENT THE MET OPERA

LA DONNA DEL LAGO (ROSSINI) NEW PRODUCTION

Dydd Mercher 4 Chwefror Wednesday 4 February, 7.00yh/pm ENCORE BROADCAST EVENT THE MET OPERA

Dydd Sadwrn 25 Ebrill Saturday 25 April, 5.30yh/pm LIVE BROADCAST EVENT

LES CONTES D’HOFFMANN

THE MET OPERA

(OFFENBACH)

(MASCAGNI)

THE MET OPERA

THE DEATH OF KLINGHOFER (ADAMS) The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

CAVALLERIA RUSTICANA & PAGLIACCI (LEONCAVALLO) NEW PRODUCTION


01239 621200

Dydd Iau 26 Mehefin :: Thursday 26 June, @10.00yb – Perfformiad i ysgolion @ 7.00yh – Perfformiad i’r cyhoedd Dydd Gwener 27 Mehefin :: Friday 27 June, @10.00yb – Perfformiad i ysgolion £6 Plant / Children £7 Oedolion / Adults MWLDAN 2

ARAD GOCH

MADOG DYMA GYNHYRCHIAD MWYAF ANTURUS A SYFRDANOL ARAD GOCH ERIOED. STORI I DANIO DYCHYMYG POB TEULU! Dyma gynhyrchiad mwyaf anturus a syfrdanol Arad Goch erioed. Stori i danio dychymyg pob teulu! 1170 – mae’r byd yn fflat a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)! Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith? Yn cyfamser allwch chi helpu i chwilio am Madog? Mae bachgen ifanc yn awyddus i ymuno a’r criw ar gyfer y fordaith ond mae’n methu dod o hyd i Madog. Mae e wedi clywed bod Madog ei hun yn mynd i ymddangos ar draws Cymru yn ystod y misoedd nesaf, os welwch chi o cysylltwch â’r gwas i ddweud eich bod chi wedi ei weld – gwas.madog@aradgoch.org – efallai cewch wobr!! The most adventurous family show yet from Arad Goch! ::

Dydd Iau 3 Gorffennaf :: Thursday 3 July, 8.00yh/pm £12.50 (£11.50) MWLDAN 2 ENCORE BROADCAST EVENT

WEST END THEATRE SERIES

GHOSTS (12A) BY HENRIK IBSEN ADAPTED AND DIRECTED BY RICHARD EYRE STARRING LESLEY MANVILLE Helene Alving (Lesley Manville) has spent her life suspended in an emotional void after the death of her cruel but outwardly charming husband. She is determined to escape the ghosts of her past by telling her son, Oswald (Jack Lowden), the truth about his father. But on his return from his life as a painter in France, Oswald reveals how he has already inherited the legacy of Alving’s dissolute life. Nominated for five Olivier Awards and garnering 5 star reviews across the board, GHOSTS has been described by critics as “A masterpiece. Richard Eyre’s new version has glories too many to list” (The Times), “Lesley Manville gives the performance of her life” (Sunday Telegraph), “A spellbinding production.” (The Independent) and “Superbly acted and powerfully staged” (The Sunday Times). Mae Helene Alving wedi treulio ei bywyd ar goll mewn gwagle emosiynol yn dilyn marwolaeth ei gw ˆr, oedd yn greulon er ymddangosai i bob golwg yn ddymunol iawn. Mae’n benderfynol o ddianc rhag ysbrydion ei gorffennol trwy ddweud wrth ei mab y gwir am ei dad. Ond pan ddaw’r mab yn ôl o Ffrainc, mae’n datgelu ei fod eisoes wedi etifeddu bywyd oeraidd Alving. Ffilm a ddisgrifiwyd gan feirniad fel campwaith. ::

7


8

www.mwldan.co.uk

Dydd Mawrth 8 Gorffennaf Tuesday 8 July, 7yh/pm Dydd Llun 7 Gorffennaf :: Monday 7 July, 7.00yh/pm £16 (£15) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT ENCORE SCREENING

ENGLISH NATIONAL OPERA

TERRY GILLIAM’S BENVENUTO CELLINI Unseen in London for many years and never previously at ENO, Berlioz’s Benvenuto Cellini is forged anew at the London Coliseum by director Terry Gilliam and ENO Music Director Edward Gardner – the identical pairing responsible for the company’s award winning The Damnation of Faust in 2011. With its stunning visual and musical set pieces such as the Mardi Gras carnival, Berlioz’s first completed opera is based on the autobiography of celebrated 16th century goldsmith and sculptor Benvenuto Cellini. Two entwined plots – Cellini’s love for Teresa and his triumphant fulfilment of a commission to cast a bronze statue of Perseus – provide the framework for some of Berlioz’s most vibrant, swashbuckling and tender music, against a plot of thwarted love, elopment, intrigue, disguise, mistaken identity, secular merry making and sacred ceremony. A stellar cast has been assembled for this significant new production, led by rising tenor Michael Spyres in the title role, with the stunning soprano Corinne Winters as Cellini’s lover, Teresa. ENO favourite Willard White returns to the company to add Pope Clement VII to his already extensive list of roles. Mae opera orffenedig gyntaf Berlioz wedi ei seilio ar fywgraffiad Benvenuto Cellini, eurof a cherfluniwr clodfawr o’r 16eg ganrif. Mae dau blot yn cydblethu - cariad Cellini am Teresa a’i gyflawniad gorfoleddus o gomisiwn i gastio cerflun efydd o Perseus - gan ddarparu fframwaith ar gyfer ychydig o gerddoriaeth fwyaf bywiog, cyffrous a thyner Berlioz, yn erbyn plot o gariad rhwystredig, ffoi, chwilfrydedd, camadnabyddiaeth, mwynhau seciwlar a seremoni gysegredig. Cynhyrchiad newydd sylweddol gyda chast serol. ::

Dydd Mercher 9 Gorffennaf :: Wednesday 9 July, 1.30yp/pm Dydd Mercher 9 Gorffennaf :: Wednesday 9 July, 7yh/pm £5 MWLDAN 2

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI

SIOE HAF Dewch i ymuno a chriw Adran Iau Ysgol Gynradd Aberteifi yn eu sioe newydd sbon. Cewch gyfle i weld y disgyblion yn canu a dawnsio’n egnïol ynghyd â chyfarfod a nifer o gymeriadau’r ysgol. Dewch yn llu. Come and join the crew of the Junior Section of Ysgol Gynradd Aberteifi as they present their new summer show. Experience the joyful singing and energetic dancing and meet some interesting characters along the way. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by YSGOL GYNRADD ABERTEIFI


01239 621200 Dydd Mawrth 15 Gorffennaf :: Tuesday 15 July, 7yh/pm Dydd Mercher 16 Gorffennaf :: Wednesday 16 July, 7yh/pm £8 adults, (£7) £5 children M W L D A N 2

9

Dydd Iau 17 Gorffennaf :: Thursday 17 July, 6.45yh/pm LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Mawrth 9 Medi :: Tuesday 9 Sept, 7.30yh/pm ENCORE SCREENING

DYNAMIX PERFORMING ARTS SCHOOL

£12.50 (£11.50) MWLDAN 2

NATIONAL THEATRE LIVE

SKYLIGHT

Stage Adaptation by DEAN PITCHFORD and WALTER BOBBIE Based on the Original Screenplay by Dean Pitchford Music by TOM SNOW Lyrics by DEAN PITCHFORD Additional Music by ERIC CARMEN, SAMMY HAGAR, KENNY LOGGINS and JIM STEINMAN An amateur production by arrangement with R&H Theatricals Europe Ltd.

This summer Dynamix performing arts school returns with one of the most explosive American musicals of all time - Footloose! When Ren and his mother move from Chicago to an unknown farming town nothing prepares them for the radical measures Beaumont has gone to in order to protect their youngsters. Led by local preacher Rev Moor, the senior members of the council have banned dancing and rock music, much to Ren’s dismay. When the reverend’s rebellious daughter sets her sights on Ren the town unravels with youngsters set on changing the law. With award winning songs such as “I Need A Hero” and “Let’s Hear It For The Boys”, dynamic dance routines and gripping scenes Footloose bursts onto the stage at Theatr Mwldan. Yr haf hwn bydd Ysgol y Celfyddydau Perfformio Dynamix yn dychwelyd gydag un o’r sioeau cerdd fwyaf ffrwydrol erioed Footloose! Mae Ren a’i fam yn symud o Chicago i dref fechan yng nghefn gwlad lle mae’r cyngor wedi gwahardd dawnsio a cherddoriaeth roc. Ond mae’r bobl ifanc yno yn benderfynol o ˆ tins dawns newid y gyfraith. Gyda chaneuon adnabyddus a rw ddeinamig daw Footloose yn fyw ar lwyfan y Mwldan. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by DYNAMIX

Bill Nighy (Love Actually, The Best Exotic Marigold Hotel) and Carey Mulligan (Inside Llewyn Davis, The Great Gatsby) feature in the highly anticipated production of David Hare’s Skylight, directed by Stephen Daldry (The Audience), broadcast live from the West End by National Theatre Live. On a bitterly cold London evening, schoolteacher Kyra Hollis (Carey Mulligan) receives an unexpected visit from her former lover, Tom Sergeant (Bill Nighy), a successful and charismatic restaurateur whose wife has recently died. As the evening progresses, the two attempt to rekindle their once passionate relationship only to find themselves locked in a dangerous battle of opposing ideologies and mutual desires. Mae Bill Nighy yn serennu yn addasiad David Hare o Skylight, wedi ei gyfarwyddo gan Stephen Daldry, a’i ddarlledu’n fyw o’r West End gan National Theatre Live. Mae’r athrawes ysgol Kyra Hollis yn derbyn ymweliad annisgwyl gan ei chyn-gariad Tom Sergeant, sydd newydd golli ei wraig. Wrth i’r noson ddatblygu, mae’r ddau yn ceisio ail-gydio yn eu perthynas a fu unwaith yn nwyfus, ond yna’n cael eu hunain ynghlwm mewn brwydr beryglus o ideolegau gwrthwynebol a dymuniadau tebyg.


10

www.mwldan.co.uk

Dydd Sul 20 Gorffennaf :: Sunday 20 July, 7.00yh/pm £13 (£12) LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Iau 24 Gorffennaf :: Thursday 24 July, 7.45yh/pm £16 (£13)

Dydd Llun 18 Awst :: Monday 18 August, 8.00yh/pm – ENCORE SCREENING

LIVE BROADCAST EVENT – ENCORE SCREENING

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MONTY PYTHON LIVE

ANDRE RIEU

(MOSTLY) For the first time in more than three decades, comedy legends Monty Python will perform live on stage together this year. Broadcast from London’s O2 Arena, Monty Python Live (mostly) will play in cinemas around the globe on Sunday 20 July. At a combined age of just 358, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones and Michael Palin will once again perform some of their greatest hits, with modern, topical, Pythonesque twists. Monty Python are rightfully regarded as among the world’s finest-ever comedians. They influenced a generation and revolutionised comedy. Their eagerly awaited reunion promises to be among the biggest live events of 2014. Eleni am y tro cyntaf mewn mwy na tri degawd, bydd Monty Python, enwogion byd comedi, yn perfformio’n fyw ar y llwyfan gyda’i gilydd. Wedi ei ddarlledu’n fyw o Arena O2 Llundain bydd Monty Python Live (mostly) yn dangos yn sinemâu ar draws y byd ar ddydd Sul 20 Gorffennaf. Gydag oed cyfunol o 358, bydd John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin unwaith eto yn perfformio rhai o’u llwyddiannau mawr, ond gyda throeon modern, testunol, arddull Python. Yn gyfiawn, caiff criw Monty Python eu hystyried ymhlith comedïwyr gorau’r byd. Maent wedi dylanwadu ar genhedlaeth ac wedi chwyldroi comedi. Mae eu haduniad, y bu disgwyl mawr amdano, yn argoeli i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf 2041. :: www.montypythonlive.com

Celebrating the 10th Anniversary of André Rieu’s traditional summer evening concerts, staged on the most romantic city square in The Netherlands: the Vrijthof in Maastricht! Be prepared for emotions to soar, during one of the most extraordinary concerts of the year as the maestro puts on a magnificent spectacle during this very special anniversary edition of his much-loved concerts. One of the most popular live acts in the world, the King of Waltz will be working his magic to present an unforgettable evening full of humour, music and emotion for every age. The dramatic and alluring medieval square will be transformed into a romantic open-air concert, featuring André and his famous 60 piece Johann Strauss Orchestra, along with many famous guest artists, soloists, light shows and spectacular fireworks. Spoken parts in English and Dutch with some English subtitles supplied. Mae cyngherddau noson o haf traddodiadol André Rieu eleni yn dathlu eu pen-blwydd yn ddeg mlwydd oed, wedi eu llwyfannu yn y sgwâr dinas mwyaf rhamantus yn yr Iseldiroedd: y Vrijthof ym Maastricht! Paratowch i emosiynau esgyn yn ystod un o’r cyngherddau mwyaf rhyfeddol y flwyddyn wrth i’r maestro gyflwyno perfformiad ysblennydd yn y sioe pen-blwydd arbennig iawn hon. Un o’r actau byw mwyaf poblogaidd yn y byd, bydd Brenin Waltz yn lledu ei hud a chyflwyno noson fythgofiadwy yn llawn hiwmor, cerddoriaeth ac emosiwn ar gyfer pob oed. Yn ymddangos gydag André fydd yr enwog Gerddorfa Johann Strauss ynghyd a nifer o westeion enwog, unawdwyr, sioeau golau a thân gwyllt ffantastig. ::


01239 621200

Dydd Iau 28 Awst :: Thursday 28 August, 7.00yh/pm £12.50 (£11.50)

Dydd Mercher 3 Medi :: Wednesday 3 September, 7.00yh/pm £12.50 (£11.50)

ENCORE SCREENING

LIVE BROADCAST EVENT

MWLDAN 2

Dydd Mawrth 23 Medi :: Tuesday 23 September, 7.00yh/pm ENCORE SCREENING

SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

THE TEMPEST (PG)

MWLDAN 2

by William Shakespeare

RSC LIVE

Director: Jeremy Herrin, Designer: Max Jones Composer: Stephen Warbeck This summer, for the first time, Mwldan is screening three performances from Shakepeare’s Globe in London, your chance to experience three incredible new productions from the world’s most famous stage. Prospero, Duke of Milan, usurped and exiled by his own brother, holds sway over an enchanted island. He is comforted by his daughter Miranda and served by his spirit Ariel and the deformed slave Caliban. When Prospero raises a storm to wreck this perfidious brother and his confederates on the island, his long contemplated revenge at last seems within reach. Imbued with a spirit of magic and the supernatural, The Tempest is Shakespeare’s late great masterpiece of forgiveness, generosity and enlightenment. Jeremy Herrin’s previous work for Shakespeare’s Globe includes 2011’s much loved Much Ado About Nothing. Roger Allam won the Olivier Award for best actor for his role as Falstaff in Henry IV parts 1 & 2 at the Globe in 2010. Other recent credits include The Thick of It (BBC) and Tamara Drewe (Film). Colin Morgan is best known for playing Merlin in the long running BBC series Merlin. Yr haf hwn, am y tro cyntaf bydd y Mwldan yn cipio tri pherfformiad byw o Theatr Globe Shakespeare yn Llundain, eich cyfle i brofi tri chynhyrchiad newydd o lwyfan enwocaf y byd. Mae Prospero, Dug Milan, wedi ei alltudio gan ei frawd ei hun, yn rheoli dros ynys hud. Pan mae Prospero yn creu storm i ddifetha ei frawd, o’r diwedd mae’r dial y bu’n breuddwydio amdano mor hir o fewn ei gyrraedd. Campwaith o faddeuant, haelioni a goleuedigaeth. ::

THE TWO GENTLEMEN OF VERONA Valentine and Proteus are best friends, until they fall in love with the same girl. Having travelled to Milan in search of adventure, they both fall for the Duke’s daughter Silvia. But Proteus is already sworn to his sweetheart, Julia, at home in Verona, and the Duke thinks Valentine is not good enough for his Silvia. With friendship forgotten, the rivals’ affections quickly get out of hand as the four young lovers find themselves on a wild chase through the woods, confused by mistaken identity and threatened by fierce outlaws before they find a path to reconciliation. Simon Godwin makes his RSC debut to direct Shakespeare’s exuberant romantic comedy. He is Associate Director of the Royal Court and his production of Strange Interlude recently played to critical acclaim at the National Theatre. This is the first time in 45 years The Two Gentlemen of Verona has been performed in full production on the Royal Shakespeare Theatre stage. Mae Valentine a Proteus yn ffrindiau gorau hyd nes iddynt syrthio mewn cariad â’r un ferch. Ar ôl teithio i Filan i chwilio am antur, mae’r ddau yn gwirioni ar ferch y Dug, Silvia. Caiff cyfeillgarwch ei anghofio, mae pethau’n mynd dros ben llestri cyn iddynt ddod o hyd i ffordd i gymodi. Mae’n 45 mlynedd ers i The Two Gentlemen of Verona cael ei berfformio mewn cynhyrchiad llawn ar lwyfan Theatr Frenhinol Shakespeare. ::

11


12

www.mwldan.co.uk

OUTDOOR PERFORMANCES AT THE WELSH WILDLIFE CENTRE ESSENTIAL INFORMATION PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN Y CANOLFAN NATUR CYMRU GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL Theatr Mwldan presents its traditional summer outdoor performances at the Welsh Wildlife Centre, Cilgerran in partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales. The performances are presented on a site with panoramic views of the Teifi Marshes, adjacent to the Wildlife Centre building which offers meals and refreshments in The Glasshouse Café, plus gift shop and toilets. Mae Theatr Mwldan yn cyflwyno ei pherfformiadau awyr agored traddodiadol yng Nghanolfan Natur Cymru, Cilgerran mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Caiff y perfformiadau eu cyflwyno ar safle sydd â golygfeydd eang o Gorstiroedd Afon Teifi, yn gyfagos ag adeilad y Ganolfan Natur sy’n cynnig prydau bwyd a lluniaeth yng Nghaffi’r Tyˆ Gwydr, yn ogystal â siop anrhegion a thai bach.

Dydd Iau 31 Gorffennaf :: Thursday 31 July, 7.30yh/pm £15 (£13) £11 children

Dydd Sul 10 Awst :: Sunday 10 August, 4.00yh/pm £13 (£11) £9 children

THE PIRATES OF PENZANCE

ROBIN HOOD

By Gilbert and Sullivan

Traditional, adapted by Oliver Gray

Illyria’s cast consists of 7 actor - singers and Musical Director on piano, but that does not mean that there has been any reduction to Gilbert and Sullivan’s libretto or score. This most popular of their comic operas revolves around Frederick, an apprentice pirate who was born on 29 February, he falls in love with a girl on land, but can’t leave the ship until his 21st Birthday (not his 21st year)! A show filled with laughter, romance and boatload of memorable songs!

Illyria’s production has been adapted from the earliest Robin Hood ballads - predating Chaucer. The drama is written in easy to understand verses and presents lovable characters such as Little John and Maid Marian. First performed in 2007, it remains one of Illyria’s most popular titles. Come and join in the fun as Robin hides from the Sheriff of Nottingham, stealing from the wealthy and give to those in need. You’ll definitely laugh, you’ll probably cry - and if you’re not cheering at the archery competition involving the entire audience then you must be dead. Suitable for all ages 5+.

Mae cast Illyria’n cynnwys 7 actor/cantor a Chyfarwyddwr Cerddorol ar biano, ond nid yw hynny’n golygu bod unrhyw gwtogi wedi bod ar libreto Gilbert nac ar sgôr Sullivan. Mae opera comig mwyaf poblogaidd Gilbert a Sullivan yn troi o gwmpas Frederick, sy’n brentis môr-leidr cafodd ei eni ar 29 Chwefror, ac sydd yna’n dysgu bod yn rhaid iddo aros gyda’r môr-ladron hyd nes ei ben-blwydd yn 21 oed!! Sioe sy’n llawn chwerthin, rhamant a llond cwch o ganeuon cofiadwy! ::

Mae cynhyrchiad Illyria wedi ei addasu o’r baledau Robin Hood cynharaf sy’n rhagddyddio Chaucer. Mae’r ddrama wedi ei hysgrifennu mewn penillion hawdd eu deall ac mae’n cyflwyno cymeriadau hoffus megis Little John a Maid Marian. Mae’n gasgliad o straeon a berfformiwyd yn gyntaf yn 2007 ac erys yn un o deitlau mwyaf poblogaidd Illyria erioed. Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Robin guddio rhag y Sheriff of Nottingham, dwyn wrth yr ariannog a rhoi i’r rhai mewn angen. ::


01239 621200

13

A limited amount of seating for these performances is available - please bring your own low-backed seating or rug and warm clothes. The Glasshouse Café is open for meals prior to the show (bookings on 01239 621600), or bring a picnic to enjoy! The Wildlife Centre will be open two and a half hours before each performance; the performance site opens for picnics one hour before.

Bydd nifer cyfyngedig o seddau ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn – dewch â’ch seddau cefnau isel eich hun neu flanced a dillad cynnes. Bydd Caffi’r Tyˆ Gwydr ar agor ar gyfer prydau bwyd cyn y sioe (bwciwch ar 01239 621600) neu dewch â phicnic i’w fwynhau! Bydd y Ganolfan Natur ar agor dwy awr a hanner cyn y perfformiad; cewch fynediad i safle’r perfformiad ar gyfer picnic awr cyn y sioe.

Performances continue in all but the very worst weather. Tickets are non-refundable. Free car parking is available at the Wildlife Centre. Wheelchair access to performance site. Further information from Theatr Mwldan’s Box Office.

Bydd y perfformiadau yn parhau ymhob tywydd ond y gwaethaf. Ni ad-delir tocynnau. Bydd parcio am ddim ar gael yn y Ganolfan Natur. Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformiad. Mwy o wybodaeth o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. ::

Dydd Mawrth 19 Awst :: Tuesday 19 August, 7.30yh/pm £13 (£11) £9 children

Dydd Sul 31 Awst :: Sunday 31 August, 4.00yh/pm £13 (£11) £9 children

MACBETH

GEORGE’S MARVELLOUS MEDICINE

By William Shakespeare After 23 years, Illyria is STILL the only touring theatre company that has won 4 international awards. Renowned worldwide for its clarity, quality and innovation, Illyria once again presents Shakespeare’s greatest tragedy. Macbeth’s outstanding qualities and achievements ensure that he has a bright future ahead of him. Three mad witches he meets after a battle confirm no less. Or, rather, two of them do. The third states that he will become King himself. One brief, crazy suggestion sows a seed of ambition, causes the unravelling of a great man and incites a chain of treachery, murder and destruction. Expect a gripping story and the dazzling swordplay for which Illyria has an unmatched reputation. Ar ôl 23 mlynedd, mae Illyria yn DAL i fod yr unig gwmni theatr teithiol sydd wedi ennill 4 gwobr ryngwladol. Yn enwog ar draws y byd am ei eglurder, ansawdd a dyfeisgarwch, mae Illyria’n mynd ati unwaith yn rhagor i gyflwyno trasiedi fwyaf Shakespeare. Mae rhinweddau neilltuol Macbeth yn sicrhau fod ganddo ddyfodol disglair o’i flaen, hynny yw, hyd nes iddo gyfarfod â thair gwrach wallgof, ac oddi yno mae un awgrymiad hurt yn arwain at ei ddinistr. Disgwyliwch stori afaelgar a chleddyfa gwych. ::

By Roald Dahl, adapted by David Wood Illyria returns with yet another Roald Dahl classic full of (literally) larger-than-life characters. It is the first day of half term, Gran has written to say she is coming to stay and George will have to give up his bedroom. It would not be so bad if Grandma were a nice Grandma. But George’s Grandma is horrible. “George do this!” “George do that!” “George is it time for my medicine?” What’s the point of taking medicine, George wonders, when it’s clearly not doing her any good and it certainly isn’t making her any nicer? So George decides to concoct his own medicine which he gives to Grandma on a spoon - with hilarious results! Suitable for all ages 5+. Dychwela Illyria gyda chlasur arall o waith Roald Dahl. Mae’n ddiwrnod cyntaf hanner tymor ac mae Mamgu wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn dod i aros a bydd yn rhaid i George rhoi ei ystafell wely iddi. Byddai ddim cynddrwg petasai Mamgu yn fam-gu neis. Ond mae Mamgu George yn ych a fi. Mae George yn mynd ati i gymysgu moddion arbennig iawn iddi, gan nad yw’r moddion sydd ganddi nawr yn ei gwneud ddim yn neisiach - gyda chanlyniadau doniol tu hwnt! ::


14

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 4 Medi :: Thursday 4 September, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST EVENT MWLDAN 1

Dydd Llun 22 Medi :: Monday 22 September, 6.45yh/pm ENCORE SCREENING MWLDAN 2

Dydd Gwener 5 Medi :: Friday 4 September, 7.30yh/pm Dydd Sadwrn 6 Medi :: Saturday 6 September, 7.30yh/pm £7 MWLDAN 2

NT LIVE

CARDIGAN THEATRE

MEDEA

KISS ME LIKE YOU MEAN IT

Terrible things breed in broken hearts. Helen McCrory (The Last of the Haussmans) returns to the National Theatre to take the title role in Euripides’ powerful tragedy, in a new version by Ben Power, directed by Carrie Cracknell. Music for MEDEA will be composed by Mercury Prize and Grammy Award-nominated band Goldfrapp Medea is a wife and a mother. For the sake of her husband, Jason, she’s left her home and borne two sons in exile. But when he abandons his family for a new life, Medea faces banishment and separation from her children. Cornered, she begs for one day’s grace. It’s time enough. She exacts an appalling revenge and destroys everything she holds dear. Mae Helen McCrory (The Last of the Haussmans) yn dychwelyd i’r National Theatre i gymryd y rôl deitl yn nhrasiedi grymus Euripides, mewn fersiwn newydd gan Ben Power, sydd wedi ei gyfarwyddo gan Carrie Cracknell. Mae Medea yn wraig ac yn fam. Er mwyn ei gw ˆr Jason, mae wedi gadael ei chartref a magu dau fab mewn alltudiaeth. Ond pan mae’n gadael ei deulu i ddechrau bywyd newydd, mae Medea yn wynebu alltudiaeth a gwahaniad oddi wrth ei phlant. Wedi ei chorneli, mae’n gofyn am ddiwrnod o ras. Mae’n ddigon o amser iddi dalu’r pwyth yn ôl a dinistrio popeth sy’n annwyl iddi. ::

Written by Chris Chibnall In local community theatre company Cardigan Theatre’s autumn production it’s 3am and the party inside is just coming to an end. However, this is where Tony and Ruth have their first encounter and the magic follows from there. Meanwhile, upstairs, Don and Edie are having a party of their own! This fantastic romantic comedy was written by one of the lead writers of ‘Life on Mars’, ‘Torchwood’ & ‘Dr. Who’, Chris Chibnall. The story follows these two couples through the early morning to sunrise, showing just what the true meaning of love is... Contains adult themes and strong language. 18+ Mae’n 3yb ac mae’r parti ar fin dod i ben. Fodd bynnag, dyma le mae Tony a Ruth yn closio am y tro cyntaf ac mae’r hud yn dilyn gyda hynny. Yn y cyfamser, i fyny’r grisiau, mae Don ac Edie yn cael parti eu hunain! Mae’r comedi ramantus wych hon yn dilyn hanes dau bâr o fore cynnar hyd nes gwawrio, gan ddangos beth yw gwir ystyr cariad..... Yn cynnwys themâu oedolion ac iaith gref. 18+ ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by CARDIGAN THEATRE


01239 621200

Dydd Mercher 10 Medi :: Wednesday 10 September, 7.30yh/pm £13 (£12)

Dydd Iau 11 Medi :: Thursday 11 Medi, 7.00yh/pm £12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING

MWLDAN 2

MWLDAN 2

SAM SWEENEY

SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

MADE IN THE GREAT WAR In 2009 Sam Sweeney, fiddle player with Bellowhead, bought a violin in Oxford. It had all the appearance of a new instrument but the label inside gave the date 1915 and the name Richard S Howard. Discovery of the history behind the fiddle has inspired Sam to create a multi-media performance telling the incredible story of the fiddle which took nearly 100 years to complete, to mark the 100th anniversary of the start of World War I. Collaborating with awardwinning story-teller Hugh Lupton, fellow Bellowhead band mate Paul Sartin and acclaimed concertina player Rob Harbron, as well as Bellowhead lighting designer Emma Thompson who has developed set, projections and lighting for the show, MADE IN THE GREAT WAR will bring the reality of World War I into 2014, as Sam performs the show with the actual fiddle made by non-returning World War I soldier Richard Howard. Pan brynodd Sam Sweeney, chwaraewr ffidil gyda Bellowhead, feiolin yn 2009, roedd ganddi ymddangosiad offeryn newydd sbon, ond y dyddiad ar y label tu mewn oedd 1915. Ar ôl ymchwilio, darganfu Sam fod gan ei offeryn newydd, hanes diddorol iawn, ac mae’r stori hon wedi ysbrydoli Sam i greu perfformiad aml-gyfrwng sy’n adrodd hanes rhyfeddol ei ffidil a gymrodd bron canrif i’w chwblhau, i farcio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Gan gyd-weithredu â’r storïwr clodfawr Hugh Lupton, ei gyd-aelod o’r band Bellowhead, Paul Sartin y chwaraewr consertina enwog Rob Harbron, yn ogystal â dylunydd goleuo Bellowhead, Emma Thompson, sydd wedi datblygu set, tafluniadau a goleuadau ar gyfer y sioe, bydd MADE IN THE GREAT WAR yn dod â realiti’r Rhyfel Byd Cyntaf i 2014, wrth i Sam berfformio’r sioe gyda ffidil go iawn a grëwyd gan Richard Howard, milwr ni ddychwelodd o’r Rhyfel Byd Cyntaf. :: Sam Sweeney’s Fiddle: Made In The Great War is supported by funding from Arts Council England and the English Folk Dance & Song Society.

15

MACBETH (PG) by William Shakespeare Director: Eve Best Designer: Mike Britton Composer: Olly Fox When three witches tell Macbeth that he is destined to occupy the throne of Scotland, he and his wife choose to become the instruments of their fate and to kill the first man standing in their path, the virtuous King Duncan. But to maintain his position, Macbeth must keep on killing – first Banquo, his old comrade-in-arms; then, as the atmosphere of guilt and paranoia thickens, anyone who seems to threaten his tyrant’s crown. From its mesmerising first moments to the last fulfilment of the witches’ prophecy, Shakespeare’s gripping account of the profoundest engagement with the forces of evil enthrals the imagination. Pan mae tair gwrach yn dweud wrth Macbeth mai ei dynged fydd meddiannu gorsedd yr Alban, y mae ef a’i wraig yn dewis fod yn offerynnau eu ffawd ac i ladd y dyn cyntaf yn eu ffordd, sef Brenin Duncan. Ond i gynnal ei safle rhaid i Macbeth parhau i ladd... ::


16

www.mwldan.co.uk

Dydd Sadwrn 13 Medi :: Saturday 13 September, 7.30yh/pm £13 (£11) MWLDAN 2

FRAPETSUS

THE GOOD, THE BAD AND THE WELSH Following on from the huge success of the hilarious ‘I’ll Be There Now, In A Minute!’, this autumn sees the return of the loveable Williams family to the Theatre stage. Dating disaster Rhodri has achieved the impossible. He’s finally found the woman of his dreams, but can he escape from his Mam’s meddling ways? Can Dad, Dai, prove to be the saint holding the family together in the city of sin? Writer Jack Llewellyn takes us from the rolling hills of Carmarthenshire to the bright lights of Las Vegas with another action packed comedy, featuring Trimsaran’s favourite family. Book your tickets now, but remember – What happens in Vegas, stays in Vegas! Yn dilyn llwyddiant ‘I’ll be there now, in a minute!’ mae’r teulu Williams annwyl yn dychwelyd i’r llwyfan. Yn anhygoel, mae Rhodri wedi dod o hyd i’w fenyw berffaith, ond a all ddianc rhag busnesa ei fam? A all Dad, Dai, brofi mai ef sy’n dal y teulu at ei gilydd wrth iddynt ymweld â Las Vegas? Cofiwch, mae’r hyn sy’n digwydd yn Vegas, yn aros yn Vegas! ::

Dydd Gwener 19 Medi :: Friday 19 September, 7.30yh/pm £17 MWLDAN 2

THE JOHNNY CASH ROADSHOW Welcome back the Johnny Cash Roadshow, a show not to be missed by avid fans or the casual listener. Also the only show to be endorsed by the Cash family! This year prepare for a musical adventure unrivalled by any other that truly celebrates the career of a music legend, Johnny Cash. The UK’s No1 Tribute, fronted by respected singer/songwriter Clive John, re-creates with astounding accuracy and truly captures the essence of what it was like to be at a real Cash show! Also featuring Jill Schoonjans as June Carter, all aspects of Cash’s life are covered with impeccable taste. The show takes the audience from the 1950’s right up to 2002 and all the stops in between. All the greatest hits are included, Ring of Fire, Walk the Line as well as the Johnny and June duets Jackson, Long Legged Guitar Pickin’ Man and so many more, all the while accompanied by an amazing video back drop with evocative images and shots from Johnny Cash’s life. Croeso yn ôl i’r Johnny Cash Roadshow. Hon yw’r unig sioe i dderbyn cefnogaeth y teulu Cash! Mae sioe deyrnged arweiniol Prydain yn cipio gwir hanfod bod yn bresennol mewn sioe Cash. Bydd y sioe yn mynd â’r gynulleidfa’r holl ffordd o’r 1950au hyd at 2002 gan gynnwys ei holl ganeuon poblogaidd. ::


01239 621200

Dydd Sadwrn 20 Medi :: Saturday 20 September, 1.00 & 3.30yp/pm £8.50 (£7.50)

Dydd Sadwrn 20 Medi :: Saturday 20 September, 8.00yh/pm £15

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BLUNDERBUS THEATRE COMPANY

OFF THE KERB

HUGLESS DOUGLAS

MARCUS BRIGSTOCKE

Hugless Douglas is a huggable, lovable young brown bear who wakes up one morning in need of a hug. He tries to find the perfect one, but none of them seem quite right. After all, there are so many different hugs to choose from. But Douglas soon discovers that there’s only one hug that will do - a big bear hug from his mum!

Je M’accuse – I Am Marcus

Blunderbus is proud to present this delightful new show which comes to life with an irresistible blend of music, puppetry and high energy storytelling. Little Cubs aged 3 - 7 years old will love this heartwarming tale, but grown-up bears will have lots of fun, too. Join Douglas in this happy new show, full of laughter, sing along songs and plenty of opportunities to join in! Mae Hugless Douglas yn arth fach frown gariadus sy’n dihuno un bore yn eisiau cwtsh. Mae’n ceisio dod o hyd i’r cwtsh perffaith, ond does dim un yn taro’r nod. Ond cyn hir mae Douglas yn darganfod mai dim ond un cwtsh sy’n gwneud y tro - cwtsh enfawr wrth ei fam! Sioe hyfryd gyda chymysgedd o gerddoriaeth, pypedwaith ac adrodd stori gyda digon o gyfle i gymryd rhan a chanu ynghyd. Ar gyfer eirth bach 3 - 7 oed, yn sbort i bobl o bob oed! ::

“Storytelling for young hearts and minds!” The List

Podium dancer, oil rig worker, food addict, musical theatre enthusiast, posh, eco-hypocrite, ex-Goth, muppet fan, award winning comedian and chief beverages operator at the Little Chef – screw politics! Let’s talk about me. Age suitability 15 + Yn ddawnsiwr podiwm, yn weithiwr rig olew, yn gaethiwus i fwyd, yn frwdfrydig am theatr gerdd, yn eco-rhagrithiwr, yn gyn-Goth, yn edmygwr y Muppets, yn gomedïwr clodfawr ac yn brif-weithredwr diodydd yn y Little Chef wfft i wleidyddiaeth! Dewch i ni siarad amdana i. ::

“If you haven’t seen him live, then you haven’t seen him at his very best” *****

The Mirror

“Rare is the stand-up show that makes you laugh, think and then fight back the tears. This is it” **** The Daily Telegraph

17


18

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 25 Medi :: Thursday 25 Medi, 7.00yh/pm £12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING

Dydd Mawrth 30 Medi :: Tuesday 30 September, 7.30yh/pm £9 (£8) MWLDAN 2

MWLDAN 2

THEATR BARA CAWS SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (PG) by William Shakespeare Director: Dominic Dromgoole Designer: Jonathan Fensom Composer: Claire van Kampen Hermia loves Lysander and Helena loves Demetrius – but Demetrius is supposed to be marrying Hermia… When the Duke of Athens tries to enforce the marriage, the lovers take refuge in the woods and wander into the midst of a dispute between the king and queen of the fairies. Shakespeare put some of his most dazzling dramatic poetry at the service of this teasing, glittering, hilarious and amazingly inventive play, whose seriousness is only fleetingly glimpsed beneath its dreamlike surface. Michelle Terry won the 2011 Olivier Award for her portrayal of Sylvia in Tribes (Royal Court). Michelle returns to the Globe having previously played the Princess of France in Love’s Labour’s Lost (2007). Mae Hermia yn caru Lysander a Helen yn caru Demetrius – ond mae Demetrius i fod i briodi Hermia.... Pan mae Dug Athens yn ceisio gorfodi’r briodas, mae’r cariadon yn chwilio lloches yn y goedwig ac yn cerdded mewn i ffrae rhwng brenin a brenhines y tylwyth teg. ::

GARW gan Sion Eirian Y cast | Cast: Rhys Parry Jones, Eiry Thomas, Gwawr Loader, Sion Ifan Cyfarwyddwr | Director: Betsan Llwyd Diwedd yr 80au yn Nyffryn Aman. Mae’r byd yn newid i Llew, cyn löwr a chyn focsiwr. Nid dwylo galrw’r dynion sy’n cynnal teuluoedd bellach, ond bysedd diwyd y gwragwedd. Os yw gorwelion Llew yn culhau, mae gorwelion Sara ei wraig a Lowri ei ferch yn lledaenu i gyfeiriadau annisgwyl. A gyda’r holl newidiadau mae seiliau’r aelwyd yn simsanu. Drama newydd heriol am bobol a’u brwydrau mewn cyfnod o newid ysgytwol yn haners diweddar Cymru. The Aman Valley at the end of the 80s. Llew’s world, an exminer and ex-boxer, is changing. Supporting the families now are not the rough hands of the men but the industrious fingers of the women. And as Llew’s horizons narrow, the horizons of Sara his wife, and Lowri his daughter widen in unforeseen directions. And in the wake of these changes, the foundations of the home begin to crumble. A challenging new play about people and their personal battles in a time of great change in Wales. Addas i rhai dros 14 oed | For 14+ ::


01239 621200

19

Dydd Sadwrn 4 Hydref :: Saturday 4 October, 7.30yh/pm £14 (£12) £1 under 22

Dydd Mawrth 7 Hydref :: Tuesday 7 October, 7.00yh/pm £13 (£11) £8 Children

MWLDAN 2

MWLDAN 2

PETER GOULD MUSIC TRUST

THE THEATRE CHIPPING NORTON

LESLIE HOWARD (PIANO) AND THE WU QUARTET

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

Quin Wu and Matthieu van Bellen (violins), Matthew Kettle (viola), Jo Zeitlin (cello)

A joyfully frenetic whirlwind of a show, full of daft Victorian invention, daring deeds and downright silliness. Three actors portray a cast of thousands in this madcap adaptation of Jules Verne’s globetrotting classic, bringing to life sea storms, police chases and even elephant rides!

Leslie Howard, the Trust’s distinguished patron, gives recitals and concerto performances throughout the world, embracing the whole piano repertoire. The Wu Quartet, whose cellist Jo Zeitlin originates from Pembrokeshire, now perform regularly across the UK and the Continent. As many will remember, they gave a fabulous concert for the Trust three years ago. Their fantastic programme includes Beethoven’s beguiling Harp Quartet, Op 74, the thrilling Wanderer Fantasy for solo piano by Schubert and finally, the stunning and uniquely beautiful Piano Quintet by Cesar Franck. Mae Leslie Howard, noddwr enwog yr Ymddiriedolaeth, yn rhoi datganiadau a pherfformiadau concerto piano ar draws y byd. Mae wedi chwarae gyda rhai o gerddorfeydd gorau’r byd ac fel unawdydd mae’n adnabyddus yng ngwyliau rhyngwladol. Mae Joe Zeitlin, sielydd y Wu Quartet, yn hanu o Sir Benfro, ac erbyn hyn mae’r pedwarawd yn perfformio ar draws Prydain a’r Cyfandir, gyda chyngherddau yn Neuadd Wigmore ac Ystafell Purcell yn Llundain ymhlith nifer eraill. Mae’r rhaglen ragorol yn cynnwys darnau gan Beethoven, Schubert a Franck.::

This brand new production brings the sounds, the smells and even the tastes of a monumental circumnavigation to a stage near you. The sheer spirit of theatrical imagination combines with the great age of industrial invention to produce a piece of theatre that will have you crying with laughter as you travel the world. With a production style that incorporates elements of The 39 Steps, classic farces, theatrical storytelling and Heath-Robinson inventiveness, the joy is watching three extraordinary performers deliver a huge cast of characters that span the globe. A quirky, ingenious set channels the spirit of Victorian invention to deliver the sounds, sights and even smells of world travel. Perfect for adults, families and children over 7 years Corwynt o sioe, yn llawn dyfeisgarwch hurt oes Fictoria, gweithredu mentrus a ffolineb llwyr! Mae tri actor yn portreadu cast o filoedd, gan ddod â stormydd môr, erlidiau’r heddlu a reidiau ar gefn eliffant yn fyw! Daw’r cynhyrchiad newydd hwn a seiniau, aroglau a hyd yn oed blasau’r daith hon o gwmpas y glôb atoch. Mae dychymyg theatraidd yn cyfuno ag oes fawr dyfeisio diwylliannol i gynhyrchu darn o theatr bydd yn eich gwneud i grio wrth chwerthin wrth i chi deithio’r byd. Yn berffaith i oedolion, teuluoedd a phlant dros 7 mlwydd oed. ::

“A rollicking piece of family theatre.” The Stage Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST


20

www.mwldan.co.uk

Dydd Sadwrn 11 Hydref :: Saturday 11 October, 6.00yh/pm £16 (£15)

Dydd Mawrth 14 Hydref :: Tuesday 14 October, 7.30yh/pm £9

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

MWLDAN 2

THE CILGERRAN PLAYERS THE MET OPERA

MACBETH (Giuseppe Verdi)

OH WHAT A LOVELY WAR!

Star soprano Anna Netrebko delivers her searing portrayal of Lady Macbeth, the mad and murderous mate of Željko Luci´ c’s doomed Macbeth, for the first time at the Met. Adrian Noble’s chilling production of Verdi’s masterful adaptation of Shakespeare’s tragedy also stars Joseph Calleja as the noble Macduff and René Pape as Banquo. Fabio Luisi conducts.

To mark the centenary of the start of the Great War, the Cilgerran Players present the ground-breaking musical satire first staged in 1963 by Joan Littlewood and her Theatre Workshop. Alternating comedy and pathos and incorporating some of the best-known songs and parodies of the First War, this work has stood the test of time and continues to entertain and fascinate audiences today.

Mae’r seren soprano Anna Netrebko yn cyflwyno ei phortread seriol o Lady Macbeth, cymar gwallgo’ a llofruddiog y Macbeth condemniedig yng nghynhyrchiad Îeljko Luãiç, am y tro cyntaf yn y Met. Mae cynhyrchiad iasol Adrian Noble o addasiad medrus Verdi ar drasiedi Shakespeare hefyd yn serennu Joseph Calleja fel y bonheddig Macduff a René Pape fel Banquo. Fabio Luisi sy’n arwain. ::

I farcio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr, mae’r Cilgerran Players yn cyflwyno’r ddrama watwar gerddorol arloesol a lwyfannwyd yn gyntaf ym 1963. Gan amrywio comedi a phathos ac ymgorffori rhai o’r caneuon a pharodïau mwyaf adnabyddus y Rhyfel Byd Cyntaf, mae’r gwaith hwn yn dal i ddifyrru a phlesio cynulleidfaoedd heddiw. ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by THE CILGERRAN PLAYERS


01239 621200

21

Dydd Iau 16 Hydref :: Thursday 16 October, 7.15yh/pm £16 (£15) ENCORE SCREENING MWLDAN 2

THE ROYAL BALLET

MANON (MacMillan)

Dydd Mawrth 14 Hydref :: Tuesday 14 October, 6.30yh/pm £16 (£15) MWLDAN 1 LIVE BROADCAST EVENT

ENGLISH NATIONAL OPERA

OTELLO Following the incredible success of ENO’s Peter Grimes, lead tenor Stuart Skelton is reunited with award-winning director David Alden and acclaimed conductor Edward Gardner in Verdi’s opera inspired by Shakespeare’s tragic play. Mae’r tenor arweiniol Stuart Skelton yn ail-uno gyda’r cyfarwyddwr clodfawr David Alden a’r arweinydd blaengar Edward Gardener yn opera Verdi sydd wedi ei hysbrydoli gan ddrama drasig Shakespeare. ::

Manon Lescaut is a beautiful young woman who falls prey to the moral corruption of 18th century Paris. Kenneth MacMillan brings Manon’s story vividly to life, with his ballet, which evokes the brutality and decadence described in Abbé Prévost’s infamous novel, as well as the feckless character of Manon herself – torn between love for the poet Des Grieux and her desire for money and attention. The cast of complex characters includes the callous Monsieur GM, the swaggering Jailer, Manon’s roguish brother Lescaut and his coquettish Mistress, but at the ballet’s heart are the duets MacMillan created for Manon and Des Grieux, which are among the most emotionally intense and erotically charged ever choreographed. Merch brydferth ifanc yw Manon Lescaut yn sy’n cael ei llygru’n foesol gan Baris y 18fed ganrif. Mae’r bale hon sy’n dod â nofel ddrwg-enwog Abbé Prévost yn fyw, yn portreadu cymeriad Manon - wedi rhwygo rhwng cariad am y bardd Des Grieux a’i hawydd am arian a sylw. ::


22

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 17 Hydref :: Friday 17 October, 7.30yh/pm £13 (£12)

Dydd Sadwrn 18 Hydref :: Saturday 18 October, 6.00yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

BLACK RAT PRODUCTIONS AND BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE CO-PRODUCTION

BEDROOM FARCE By Alan Aykbourn Directed by Richard Tunley

THE MET OPERA

LE NOZZE DI FIGARO (THE MARRIAGE OF FIGARO)

From the team behind Bouncers, Up ‘n’ Under: The Welsh Tour, Neville’s Island and last year’s high-flying hit Boeing Boeing.

(Mozart)

Funny, gripping and acutely observed, Alan Ayckbourn’s sophisticated ‘70s comedy lifts the lid on the secrets of marriage from the impetuous joy of new love to unshakable lifelong partnership. Over the course of one night, an outrageously selfish couple parade their problems around the bedrooms of three other couples, exposing the cracks in other people’s marriages as well as their own. Tightly written and exceptionally funny, Bedroom Farce explores the different pressures of relationships at their different stages, slicing deep into the soul of suburbia.

Met Music Director James Levine conducts a spirited new production of Mozart’s masterpiece, directed by Richard Eyre, who sets the action of this classic domestic comedy in a 19thcentury manor house in Seville, but during the gilded age of the late 1920s. Dashing bass-baritone Ildar Abdrazakov leads the cast in the title role of the clever servant, opposite Marlis Petersen as his bride, Susanna, Peter Mattei as the philandering Count they work for, Marina Poplavskaya as the long-suffering Countess, and Isabel Leonard as the libidinous pageboy Cherubino.

Ayckbourn’s comic masterpiece brought to you with the usual Black RAT high energy and gusto! Yn ddoniol, yn afaelgar ac yn sylwgar, mae comedi’r 70au hon gan Alan Ayckbourn yn datgelu cyfrinachau priodas. Dros un noson, mae pâr hunanol yn dinoethi eu problemau yn ystafelloedd wely tri phâr arall, gan amlygu’r craciau mewn priodasau pobl eraill yn ogystal â’u priodas nhw eu hunain. Wedi ei chyflwyno gydag egni ac awch arferol Black RAT. Noson wych yn y theatr. :: In association with RCT Theatres and supported by Arts Council Wales

Mae Cyfarwyddwr Cerddorol y Met, James Levine, yn arwain cynhyrchiad newydd nwyfus o gampwaith Mozart, wedi ei gyfarwyddo gan Richard Eyre, sy’n gosod cyffro’r gomedi ddomestig glasurol hon mewn plasty 19eg ganrif yn Seville, ond yn ystod oes euraidd diwedd y 1920au. Y bas bariton hoenus Ildar Abdrazakov sy’n arwain y cast yn rôl deitl y gwas clyfar, gyda Marlis Petersen fel ei wraig Susanna, Peter Mattei fel yr Iarll merchetgar maent yn gweithio iddo, Marina Poplavskaya fel yr Iarlles ddioddefgar, ac Isabel Leonard fel y gwas bach chwantus Cherubino. ::


01239 621200

Dydd Iau 23 Hydref :: Thursday 23 October, 8.00yh/pm £14

Dydd Sadwrn 25 Hydref :: Saturday 25 October, 7.00yh/pm £8.50 (£7.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

OFF THE KERB

HUMMADRUZ YOUTH THEATRE & CIRCUS

SIMON EVANS LEASHED

THE PLANETS

After a total run at the Edinburgh Fringe 2013, Evans is back with more “Sizzlingly entertaining, beautifully crafted, devastatingly funny gags.” The Guardian. Star of Celebrity Mastermind, Live at the Apollo and Michael McIntyre’s Comedy Roadshow. “A great craftsman of language… an evil delight.” Chortle. Age suitability 15 + Ar ôl perfformiadau pan werthyd pob tocyn yng Ngw ˆ yl Fringe Caeredin 2013, mae Evans yn ôl gyda mwy o“Sizzlingly entertaining, beautifully crafted, devastatingly funny gags.” The Guardian. Seren Celebrity Mastermind, Live at the Apollo a Michael McIntyre’s Comedy Roadshow. “A great craftsman of language… an evil delight.” Chortle. ::

Following 2013’s tour of “Journey to the Centre of the Earth”, Hummadruz looks to the heavens and presents a psychedelic, multi-coloured voyage through the Cosmos. Gustav Holst’s astrological take on The Planets has inspired seven stories that will transport you to an Underwater Kingdom, the Elastic Planet, through time and beyond our Solar System. Performed by a talented group of young people, this major tour is a mix of Ultra-Violet Circus, Dance, Theatre and Illusion. Featuring the recording of Simon Rattle and the Berliner Philharmoniker Orchestra. Suitable for ages 5+. Taith liwgar, seicedelig drwy’r cosmos, mae The Planets gan Gustav Holst wedi ysbrydoli’r saith stori hon a fydd yn eich cludo i Deyrnas Dan y Dw ˆr. Y Blaned Elastig, trwy amser a thu hwnt Cyfundrefn yr Haul. Mae’r daith hon yn gymysgedd o Syrcas Uwch Fioled, Dawns, Theatr a Rhith. Yn cynnwys recordiad o Simon Rattle a Cherddorfa Berliner Philharmoniker. :: A Hummadruz Youth Theatre and Circus production supported by the Arts Council of Wales, Youth in Action and Cardiff Youth Service.

23


24

www.mwldan.co.uk

Dydd Llun 27 Hydref :: Monday 27 October, 2.00yp/pm £8.50 (£7.50) MWLDAN 2

LYNGO THEATRE

JACK AND THE BEANSTALK By Marcello Chiarenza Adapted and performed by Patrick Lynch Music by Carlo ‘Cialdo’ Capelli Design assistant Elena Marini Fee Fi Fo Fum! It’s a giant of a show, we’d love you to come! This classic fairytale now gets the Lyngo treatment so expect lots of surprises, a gripping story and beautiful images as Jack sells his cow for 5 magic beans and finds himself in the land above the clouds. It’s a show for the over 3’s (and their giants) with something for everyone – enormous shoes, tiny houses, showers of silver and gold and a big, leafy explosion! Ages 3+ Mae’r stori tylwyth teg hon yn derbyn ailwampiad Lyngo felly disgwyliwch sawl syrpreis, stori afaelgar a delweddau prydferth wrth i Jack werthu ei fuwch am 5 ffeuen hud a chael ei hun mewn gwlad uwch ben y cymylau. Mae’n sioe i blant dros 3 oed gyda rhywbeth i bawb! ::

Dydd Llun 27 Hydref :: Monday 27 October, 7.15yh/pm £16 (£15) MWLDAN 2

ROYAL OPERA

I DUE FOSCARI (Verdi) Plácido Domingo returns to give his first London performance of another major Verdi baritone role. I Due Foscari is based on a play by Byron set in 15th-century Venice. The two Foscari of the title are the city’s Doge, Francesco Foscari (sung by Domingo) and his son, Jacopo (Francesco Meli), who has been brought back from exile to face charges of treason. Jacopo is innocent, but neither the pleas of Jacopo’s wife Lucrezia (Maria Agresta) nor those of his powerful father are enough to save Jacopo from condemnation by the hostile Council of Twelve. This taut, sombre drama provides the basis for one of Verdi’s most arresting early scores, not heard at the Royal Opera House since 1995 and newly presented in an acclaimed staging by the American director Thaddeus Strassberger, which had a much praised premiere in Los Angeles in 2012 and has gone on to further success in Valencia and Los Angeles. Mae Cyfarwyddwr Cerddorol y Met, James Levine, yn arwain cynhyrchiad newydd nwyfus o gampwaith Mozart, wedi ei gyfarwyddo gan Richard Eyre, sy’n gosod cyffro’r gomedi ddomestig glasurol hon mewn plasty 19eg ganrif yn Seville, ond yn ystod oes euraidd diwedd y 1920au. Y bas bariton hoenus Ildar Abdrazakov sy’n arwain y cast yn rôl deitl y gwas clyfar, gyda Marlis Petersen fel ei wraig Susanna, Peter Mattei fel yr Iarll merchetgar maent yn gweithio iddo, Marina Poplavskaya fel yr Iarlles ddioddefgar, ac Isabel Leonard fel y gwas bach chwantus Cherubino. ::


01239 621200

25

Dydd Mawrth 4 Tachwedd :: Tuesday 4 November, 7.15yh/pm £16 (£15) MWLDAN 2 ENCORE BROADCAST EVENT

THE MET OPERA

CARMEN (Bizet) AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON SATURDAY 1 NOVEMBER DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR DYDD SADWRN 1 TACHWEDD

Dydd Mercher 29 Hydref :: Wednesday 29 October, 7.30yh/pm £12 (£10) £8 Child MWLDAN 2

MORGAN & WEST

A GRAND ADVENTURE After their Mwldan debut in 2013 Morgan & West return with a brand new show. Gadzooks! Time travelling Victorian magicians Morgan & West have lost the secrets to all of their tricks and by hell or high water intend to get them back. Join the dashing duo in a thrilling adventure show filled to the brim with magic as they cross continents, meddle with miscreants and sneak into secret societies. Can Morgan & West catch the crooks, recover their quarry and confound the crowds with their clever conjuring? Find out in… Morgan & West: A Grand Adventure! Mae’r dewiniaid Fictoraidd sy’n teithio trwy amser, Morgan &West, wedi colli cyfrinachau eu holl driciau ac yn benderfynol o’u cael yn ôl. Ymunwch â’r ddau mewn sioe antur gyffrous sy’n llawn dop o hud a lledrith. ::

“A marvellous magical spectacle that will awe and entertain both adults and children.” ***** Three Weeks

Richard Eyre’s mesmerising production of Bizet’s steamy melodrama returns with mezzo-soprano Anita Rachvelishvili singing her signature role of the ill-fated gypsy temptress. Aleksandrs Antonenko plays her desperate lover, the soldier Don José, and Ildar Abdrazakov is the swaggering bullfighter, Escamillo, who comes between them. Pablo Heras-Casado conducts the irresistible score, which features one beloved and instantly recognisable melody after another. Mae cynhyrchiad mesmereiddiol Richard Eyre o felodrama angerddol Bizet yn dychwelyd gyda’r fezzosoprano Anita Rachvelishvili yn canu ei rôl enwog, sef y temtwraig sipsi anffortunus. Aleksandrs Antonenko sy’n chwarae ei chariad, y milwr Don José, ac Ildar Abdrazakov yw’r ymladdwr teirw llawn swae, Escamillo, sy’n dod rhyngddynt. Pablo Heras-Casado sy’n arwain y sgôr rhyfeddol, sy’n cynnwys un felodi hoffus ac adnabyddus ar ôl y llall. ::


26

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 7 Tachwedd :: Friday 7 November, 7.30yh/pm £13 (£12)

Dydd Gwener 14 Tachwedd :: Friday 14 November, 7.30yh/pm £15 (£13.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CELTIC GUITAR JOURNEYS

GA GA

Three of Europe’s finest acoustic guitarists collaborate in an exciting celebration of their Celtic roots. Soig Sibéril from Brittany, Ian Melrose from Scotland and Dylan Fowler from Wales are all international soloists, in their own right and have albums released on the prestigious German label, Acoustic Music Records. In this performance they showcase unique styles that draw on three distinct Celtic traditions and a world of musical experiences. Expect sublime music for trio, dazzling music for duo and scintillating solo performances, in this, their first tour of Wales. Mae tri o gitaryddion acwstig gorau Ewrop yn cydweithredu mewn dathliad cyffrous o’u gwreiddiau Celtaidd. Mae Soig Sibéril o Lydaw, Ian Melrose o’r Alban a Dylan Fowler o Gymru i gyd yn unawdwyr rhyngwladol sydd wedi rhyddhau albymau. Yn y perfformiad hwn maent yn arddangos arddulliau unigryw sy’n tynnu ar dri thraddodiad Celtaidd gwahanol a byd o brofiadau cerddorol. ::

“This is music with heart, soul and, above all a bullish determination to ignore recognised boundaries.”

Chris Jones – BBC online

Performed by a multi-award winning band who have headlined the ‘International Guitar Festival’ on several occasions, this is a Queen show like no other. From numerous Queen Conventions to TV appearances, GA GA have consistently proved why they are so highly rated by critics and audiences alike. There are no wigs, no make-up and definitely no false moustaches but instead a host of massive Queen songs played like they were meant to be. Dyma i chi sioe Queen unigryw, wedi ei pherfformio gan fand clodfawr sydd wedi arwain ‘Gw ˆ yl Ryngwladol y Gitâr’ ac sy’n uchel ei barch ymhlith beirniaid a chynulleidfaoedd. Nid oes unrhyw wigiau, dim colur ac yn sicr dim mwstashis ffug, yn hytrach cewch noson yn llawn caneuon gorau Queen. ::

“Stunning” Official Queen Fan Club “Superb” Brian May Hyrwyddir gan :: Promoted by GAGA


01239 621200

Dydd Sadwrn 15 Tachwedd :: Saturday 15 November, 2.00yh/pm £9 (£8)

Dydd Sadwrn 15 Tachwedd :: Saturday 15 November, 6.00yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

27

THE EGG AND SOUTHBANK CENTRE

THE QUEEN’S KNICKERS Based on the book by Nicholas Allan Adapted by Oliver Birch and John Biddle Directed by Lee Lyford Get your knickers in a twist with this classic comedy for wise young children. What would you do if you lost the Queen’s pants? Dilys, the Queen’s maid, is the royal custodian of her Majesty’s ‘intimate apparel’, otherwise known as the Queen’s knickers. She guards HRH’s smalls as if they were the crown jewels. She would be mortified if anyone got a glimpse of them. But one day the knickers go missing, causing a national state of emergency and a diplomatic incident of catastrophic proportions. A celebration of the garments we all wear, but never show, this children’s classic is inventively told by two elastic actors. It’s all about knickers but it definitely won’t be pants! Age recommendation: 3 +, Running Time: 55 minutes ©1994 by permission of Nicholas Allan Beth fyddech yn gwneud petaech yn colli pants y Frenhines? Mae Dilys, morwyn dillad isaf y Frenhines yn eu gwarchod gyda’i bywyd, ond un diwrnod maent yn diflannu, gan achosi argyfwng gwladol a digwyddiad diplomyddol difrifol. Caiff y stori hon ei hadrodd yn ddyfeisgar gan ddau actor elastig! ::

THE MET OPERA

THE DEATH OF KLINGHOFER (Adams) Composer John Adams’s meditative opus about the 1985 hijacking of the Achille Lauro cruise ship has its highly anticipated Metropolitan Opera premiere. The Death of Klinghoffer—considered by many to be Adams’s greatest opera—overwhelmed audiences when it premiered just a few years after the tragic incident. Featuring breathtaking choral passages and inventive video projections, the dreamlike production of director Tom Morris (War Horse) balances the opera’s poetic libretto and intense dramatic narrative. Tony Award winner Paulo Szot stars in the leading role and David Robertson conducts. Caiff opws myfyriol y cyfansoddwr John Adams am herwgipio’r llong wyliau Achille Lauro ym 1985 ei premiere Opera Metropolitan y bu disgwyl mawr amdano. Syfrdanodd The Death of Klinghoffer - caiff ei ystyried gan nifer yn opera orau Adams - gynulleidfaoedd pan lwyfannwyd ei premiere ychydig flynyddoedd wedi’r digwyddiad trasig. Yn cynnwys darnau corawl a thafluniadau fideo dyfeisgar, mae cynhyrchiad breuddwydiol y cyfarwyddwr Tom Morris (War Horse) yn cydbwyso libreto barddonol a naratif dramatig dwys yr opera. Mae Paulo Szot enillydd y Wobr Tony yn serennu yn y rôl arweiniol a David Robertson sy’n arwain. ::


28

www.mwldan.co.uk

Dydd Mercher 19 – Dydd Sadwrn 22 Tachwedd, 7.30yh/pm :: Wednesday 19 – Saturday 22 November, 7.30yh/pm

Dydd Mercher 26 Tachwedd :: Wednesday 26 November, 7.15yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 1 LIVE BROADCAST EVENT

OPERA TEIFI

AUTUMN PRODUCTION

ROYAL OPERA

The ever-popular local operatic company present their annual autumn production. Further details will be announced in the next programme.

Donizetti’s romantic comedy of rural life shines brilliantly in Laurent Pelly’s hilarious staging, which matches the piece’s perfect blend of sentiment and tomfoolery. Italian conductor and former Jette Parker Young Artist Daniele Rustioni conducts a starry cast. Lucy Crowe takes the dazzling soprano lead as Adina, the most sophisticated woman in the village, loved from afar by Vittorio Grigolo’s handsome but shy Nemorino. Nemorino meets a worrying rival in Levente Molnár’s braggart Sergeant Belcore, until the love potion sold to him by Bryn Terfel’s larger-than-life travelling quack, Dr Dulcamara, gives him a powerful dose of courage – with both comic and touching results.

Cynhyrchiad hydref gan y cwmni poblogaidd Opera Teifi. Caiff manylion pellach eu cyhoeddi yn y rhaglen nesaf. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by OPERA TEIFI

L’ELISIR D’AMORE

Yng nghomedi ramantus Donizetti am fywyd gwledig, Adina yw’r fenyw fwyaf soffistigedig yn y pentref, a’r golygus er swil Nemorino sy’n ei charu o bellter. Ond mae Sergeant Belcore yn gystadleuydd iddo hyd nes i ddiod hud Dr Dulcamara rhoi hwb nerthol o ddewrder iddo - gyda chanlyniadau comig a theimladwy. ::


01239 621200 Dydd Iau 27 Tachwedd :: Thursday 27 November, 1.00yh/pm YSGOLION/SCHOOLS £7 Dydd Iau 27 Tachwedd :: Thursday 27 November, 6.30yh/pm PUBLIC £10 (£8) Dydd Gwener 28 Tachwedd :: Friday 28 November, 10.00yb/am YSGOLION/SCHOOLS £7 MWLDAN 2

MARTYN GERAINT

PWS MEWN BWTS Dydd Mercher 26 Tachwedd :: Wednesday 26 November, 7.30yh/pm £16 (£14) MWLDAN 2

MUGENKYO TAIKO DRUMMERS

THE WAY OF THE DRUM Experience the thundering, exhilarating rhythms of Taiko in a dynamic and captivating show, and gain a unique insight into the world of this powerful art form. A fusion of primal rhythm, energy, choreographed movement and infectious humour to captivate audiences of all ages and backgrounds... After years of performing at some of the country’s most prestigious venues, T.V. and film appearances, touring across continents, and collaborating with different musicians from countless genres, members of Mugenkyo now return to the roots of Taiko drumming with a lively and entertaining concert, performing an array of traditional Taiko whilst revealing the history, culture and background in a dramatic but intimate show. Rhythm, movement and humour light up the stage on a journey that’s not to be missed... Profwch rythmau taranllyd, bywiogol Taiko mewn sioe ddeinamig, hudolus a chewch fewnwelediad i fyd y gelfyddyd rymus hon. Ar ôl blynyddoedd o deithio’r byd a chydweithredu gyda gwahanol gerddorion ac arddulliau, mae aelodau Mugenkyo nawr yn dychwelyd at eu gwreiddiau o ddrymio taiko gyda chyngerdd bywiog a difyr, gan berfformio amrywiaeth o Taiko traddodiadol wrth ddatgelu’r hanes, diwylliant a chefndir mewn sioe ddramatig er personol. ::

Mae’r ffefryn teuluol Martyn Geraint yn cyflwyno ei banto blynyddol. Caiff manylion pellach eu cyhoeddi yn y rhaglen nesaf. Family favourite Martyn Geraint presents his annual Panto. Further details will be announced in the next programme. ::

29


30

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 28 Tachwedd :: Friday 28 November, 8.00yh/pm £14 (£13)

Dydd Iau 4 Rhagfyr :: Thursday 4 December, 7.30yh/pm £15 (£14)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MARTIN SIMPSON

BALLET THEATRE UK

There is no doubt that after 35 years as a professional musician Martin is, right now, better than ever. Widely acknowledged as one of the finest acoustic and slide guitar players in the world, his interpretations of traditional songs are masterpieces of storytelling. His solo shows are intense, eclectic, spellbinding and deeply moving. His career includes collaborations on stage and record with June Tabor, Dick Gaughan and many more. Martin has been nominated an astounding 31 times in the fifteen years of the BBC Radio 2 Folk Awards - more than any other performer with 12 nominations for Musician of The Year, which he has won twice. 2008 saw an incredible 5 nominations for “Prodigal Son” and 2 wins, whilst in 2010 he had an unprecedented 6 nominations for his CD, “True Stories” and a win for Best Traditional Track, “Sir Patrick Spens”. In 2013, Martin celebrated his 60th year with some major festival appearances and the launch of his latest album Vagrant Stanzas. Martin will be embarking on some major touring throughout 2014. Ar ôl 35 mlynedd fel cerddor proffesiynol, nid oes unrhyw amheuaeth bod Martin nawr yn well nag erioed. Mae’n adnabyddus fel un o chwaraewyr gitâr sleid ac acwstig gorau’r byd. Mae ei sioeau unigol yn ddwys, yn eclectig, yn gyfareddol ac yn hynod drawiadol. Nid oes unrhyw un wedi cyfuno elfennau amrywiol cerddoriaeth Prydain, Affro-Americanaidd a hen amser cystal â Simpson. Yn ogystal, mae ei gyfansoddi ei hun wedi cynhyrchu ambell berl. Mae wedi cyd-weithredu gyda nifer o enwogion y byd cerddorol ar hyd ei yrfa, a chafodd ei enwebu 31 gwaith yn hanes 15 mlynedd Gwobrau Gwerin BBC Radio 2, mwy nag unrhyw berfformiwr arall. Mae Martin Simpson yn gitarydd unigol, cynnil a chelfydd, a bydd yn cychwyn ar deithiau sylweddol yn ystod 2014. ::

SWAN LAKE Swan Lake remains one of the most enduring, moving and irreplaceable classical ballet due to its fantastic plot filled with romance, sorcery and betrayal. Join Ballet Theatre UK with their spectacular new production of this timeless classic. This immortal tale tells of a Princess held captive as a swan by the spell of an evil magician, a spell that can only be broken if the Prince swears true love to her. Celebrating their 10th new production, Ballet Theatre UK will be recreating this iconic masterpiece for a new generation, featuring their international cast of supertalented dancers, over 120 new costumes and stunning stage sets, this production promises to be the highlight of the season. Erys Swan Lake yn un o’r baleoedd clasurol mwyaf bythol, teimladwy ac unigryw o ganlyniad i’w phlot gwych sy’n llawn rhamant, dewiniaeth a brad. Mae’r stori anfarwol hon yn adrodd hanes Tywysoges sy’n cael ei chaethiwo fel alarch gan sbel dewin atgas, sbel gellir ond ei chwalu pan fydd Tywysog yn datgan ei gwir gariad amdani. Campwaith yn cynnwys cast dawnus, dros 120 o wisgoedd newydd a setiau llwyfan moethus, mae’r cynhyrchiad hwn yn siw ˆr o goroni’r tymor. ::


01239 621200

Dydd Sadwrn 13 Rhagfyr :: Saturday 13 December, 6.00yh/pm £16 (£15)

Dydd Mawrth 16 Rhagfyr :: Tuesday 16 December, 7.15yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

MWLDAN 2

THE ROYAL BALLET THE MET OPERA

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG (Wagner) James Levine returns to one of his signature Wagner works conducting this epic comedy which is back at the Met for the first time in eight years. A group of Renaissance “master singers” whose song contest unites a city - Johan Reuter, Johan Botha, and Annette Dasch lead the superb international cast in this charming and magisterial celebration of the power of music and art. James Levine sy’n dychwelyd gydag un o’i weithiau Wagner nodweddiadol wrth arwain y comedi epig hon yn ôl yn y Met am y tro cyntaf mewn wyth mlynedd - am grw ˆp o “meistri canu” y Dadeni sy’n aduno dinas gyda’u cystadleuaeth ganu. Johan Reuter, Johan Botha, ac Annette Dasch sy’n arwain cast rhyngwladol rhagorol yn y dathliad hyfryd a meistrolgar hwn o bw ˆer cerddoriaeth a chelf. ::

ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND Christopher Wheeldon’s full-length ballet based on Lewis Carroll’s book is an exuberant piece of storytelling featuring an instantly recognisable cast of characters, among them a tap-dancing Mad Hatter, a tetchy White Rabbit and a raucously bad-tempered Queen of Hearts. Wheeldon, along with composer Joby Talbot and designer Bob Crowley, have created a genuine family ballet in the spirit of Carroll’s much-loved children’s classic. While regular ballet goers can appreciate nods to other famous works – there’s a parody of the Rose Adagio from The Sleeping Beauty, for example, with jam tarts instead of flowers – the ballet is above all a brilliant realisation of Carroll’s zany dream-world featuring stunning choreography, a colourful score and ingenious stage-magic.. Mae bale Christopher Wheeldon sydd wedi seilio ar lyfr Lewis Carroll yn ddarn afieithus o adrodd stori sy’n cynnwys cast o gymeriadau adnabyddus megis y Mad Hatter a’r White Rabbit. Yn fale teuluol, mae’n wireddiad o fyd breuddwydiol hurt Carroll gyda choreograffi syfrdanol, sgôr lliwgar a hud llwyfan rhyfeddol. ::

31


32

www.mwldan.co.uk Yn ystod Tymor yr Ysgol :: School Term Time

Dydd Llun 5yp - 8yh :: Monday 5pm - 8pm Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 10yb - 8yh :: Tuesday – Saturday 10am - 8pm Dydd Sul 12yp - 8yh :: Sunday 12pm - 8pm

Gwyliau’r Ysgol :: School Holidays

Monday - Saturday 10am - 8pm :: Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - 8pm Dydd Sul 12yp - 8yh :: Sunday 12pm - 8pm

Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day and admission is free, come in and have a look around! We frequently hold opening receptions where you can meet the artists and discuss the work - please join our gallery mailing list via our Facebook page, website or Box Office if you’d like further information.

Mehefin 28 June :: Awst 9 August

BRENDAN S BURNS PULSE

Mwldan is delighted to welcome the highly respected artist, Brendan Stuart Burns, to our gallery space. In this collection of work Burns continues his exploration through paint of abstract ideas, drawing upon imagery rooted in the natural world. Brendan Burns’ lives and works in South West Wales. Themes central to Burns’ work include ideas of absence, isolation, mortality and the spiritual. Mae’n bleser gan y Mwldan groesawu’r artist uchel ei barch, Brendan Stuart Burns i’n horiel. Yn y casgliad hwn o waith mae Burns yn parhau trwy baent, ei archwiliad o syniadau haniaethol, gan dynnu ar ddelweddaeth a’i gwreiddiau ym myd natur. Mae Brendan Burns yn byw ac yn gweithio yn Ne Orllewin Cymru. Mae themâu sy’n ganolog i waith Burns yn cynnwys syniadau o absenoldeb, arwahanrwydd, marwoldeb a’r ysbrydol. ::

Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob ac mae mynediad am ddim, dewch i mewn ac edrychwch o gwmpas! Byddwn yn aml yn cynnal derbyniadau agoriadol lle gallwch gyfarfod â’r artistiaid a thrafod y gwaith ymunwch â’n rhestr bostio oriel trwy ein tudalen Facebook, ein gwefan neu’r Swyddfa Docynnau os hoffech wybodaeth bellach.

Awst 16 August :: Hydref 4 October

AMANDA JACKSON TO BUILD A HOME To Build A Home: A Study of the people of Lammas Tir Y Gafel Eco Village and the surrounding community is the work of photographer Amanda Jackson. Known for her portraiture and her photographic studies of sustainability, in this series Amanda continues to examine people who choose to walk a different path. Themes running through the series are the freedom of childhood, how people relate to and rely on the land, and what aspect technology plays in their lives. Sometimes contradictory, often humorous, these photographs taken using medium format film evoke a timelessness while capturing a growing modern movement. Mae I Adeiladu Tŷ: Astudiaeth o bobl Lammas Pentref Eco Tir y Gafel a’r gymuned amgylchynol yn waith y ffotograffydd Amanda Jackson. Yn adnabyddus am ei phortreadaeth a’i hastudiaethau ffotograffig o gynaladwyedd, yn y gyfres hon mae Amanda’n parhau i archwilio pobl sy’n dewis troedio llwybr amgen. Mae’r themâu sy’n rhedeg trwy’r gyfres yn cynnwys rhyddid plentyndod, y ffordd mae pobl yn cysylltu â’r tir ac yn dibynnu ar y tir, a pha agwedd o dechnoleg sy’n chwarae rhan yn eu bywydau. Weithiau’n anghyson, yn aml yn ddigrif, mae’r ffotograffau hyn a gymerwyd gan ddefnyddio ffilm fformat canolig yn creu bytholrwydd wrth gipio symudiad modern cynyddol. ::


SINEMA MWLDAN

01239 621200

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

WHAT’S SPECIAL ABOUT OUR CINEMA PRICES?

33

2D CINEMA: Adult £6.50 2D CINEMA: Child (14 and under) £5 3D CINEMA: Adult £7.50 3D CINEMA: Child (14 and under) £6

BETH SY’N ARBENNIG YNGHYLCH EIN PRISIAU SINEMA?

We aim to keep our prices as low as possible.

Anelwn at gadw ein prisiau mor isel ag sy’n bosibl.

We do not make any additional charge for 3D glasses; the 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

Ni fyddwn yn codi tâl ychwanegol am sbectol 3D; mae’r prisiau 3D yn cynnwys defnydd sbectol 3D

We also do not charge any additional booking or transaction fees WHATSOEVER

Yn ogystal ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd archebu na phrynu O GWBL

We promise to keep our pricing policy clear, consistent and simple – we don’t vary our prices depending on the time of day, or the day of the week.

Rydym yn addo cadw ein polisi prisio yn glir, yn gyson ac yn syml - ni fyddwn yn amrywio ein prisiau yn ôl amser y dydd, na diwrnod yr wythnos.

We do not increase our prices at peak times such as weekends.

Ni fyddwn yn codi ein prisiau ar adegau poblogaidd, megis y penwythnos.

Mehefin :: June 27 – 30 @ 5.50 Gorffennaf :: July 1, 2 @ 8.05 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

NOAH (12A) Darren Aronofsky | 2014 | USA | 138’ Repeat screenings the new film from the director of Black Swan starring Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connolly and Russell Crowe as Noah, a man chosen by God for a great task before an apocalyptic flood destroys the world Russell Crowe sy’n serennu fel Noah, dyn a ddewiswyd gan Dduw ar gyfer tasg arbennig iawn cyn i lif apocalyptaidd ddinistrio’r byd. ::


34

www.mwldan.co.uk Mehefin :: June 27 @ 6.05 & 8.20, 28, 29 @ 1.35, 3.50, 6.05 & 8.20, 30 @ 6.05 & 8.20 Gorffennaf :: July 1 – 4 @ 6.05 & 8.20, 5, 6 @ 1.35, 3.50, 6.05 & 8.20, 7 – 10 @ 6.05 & 8.20 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MRS. BROWN’S BOYS D’MOVIE (15 tbc) Ben Kellett | 2014 | UK | Ireland | tbc

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Brendan O’Carroll’s hilarious big-screen adaptation of his multi-award-winning comedy phenomenon Mrs. Brown’s Boys. Agnes Brown’s livelihood is under threat from the tax man and a ruthless developer; she and her family embark on a campaign to save her market stall and her heritage aided by a motley troop of blind trainee Ninjas and a barrister with an unfortunate affliction. As unwanted secrets emerge from Agnes’ past, could the Brown matriarch finally be out of her depth? Addasiad sgrin fawr hynod ddigrif Brendan O’Carroll o’r ffenomen gomedi Mrs. Brown’s Boys. Mae bywoliaeth Agnes Brown o dan fygythiad gan y dyn treth a datblygwr didostur; mae hithau a’i theulu’n dechrau ar ymgyrch i achub ei stondin marchnad a’i hetifeddiaeth. Wrth i gyfrinachau tywyll o orffennol Agnes ddod i’r wyneb, a allai’r fam hon fod allan o’i dyfnder o’r diwedd? ::

Mehefin :: June 27 – 30 @ 6.15 Gorffennaf :: July 1 - 3 @ 8.30, MWLDAN 3

IN SECRET (15) Charlie Stratton | 2013 | USA | 107’ A romantic thriller set in the lower depths of 1860s Paris, In Secret is a tale of obsessive love, adultery and revenge based on Emile Zola’s scandalous novel, Therese Raquin. Therese (Elizabeth Olsen), a sexually repressed beautiful young woman, is trapped into a loveless marriage to her sickly cousin, Camille (Tom Felton), by her domineering aunt, Madame Raquin (Jessica Lange). Therese spends her days confined behind the counter of a small shop and her evenings watching Madame play dominos with an eclectic group. After she meets her husband’s alluring friend, Laurent (Oscar Isaac), she embarks on an illicit affair that leads to tragic consequences. Ffilm gyffro ramantus wedi ei gosod ym Mharis yr 1860au. Mae In Secret yn stori am gariad obsesiynol, godineb a dial wedi ei seilio ar nofel syfrdanol Emile Zola. Mae Therese wedi ei dal mewn priodas ddigariad â’i chefnder. Mae’n treulio’i dyddiau y tu ôl i gownter mewn siop a’i nosweithiau’n gwylio’i mam yng nghyfraith yn chwarae dominos. Ar ôl cwrdd â ffrind deniadol ei gŵr, Laurent, mae’n cychwyn ar berthynas cudd gydag ef sy’n arwain at ganlyniadau trasig. ::

Mehefin :: June 27 - 30 @ 8.30

Gorffennaf :: July 1 - 3, @ 6.15

MWLDAN 3

JIMMY’S HALL (12A) Ken Loach | 2014 | UK | Ireland | France |109’ This is the final feature film of acclaimed director Ken Loach’s remarkable career. It’s 1921, and political activist Jimmy Gralton’s sin is to build a dance hall on a rural crossroads in Ireland, where young people could come to learn, to argue and to dream... but above all to dance and have fun. A decade later, Jimmy returns from deportation in New York and re-opens the hall. The film is freely inspired by the true story of Jimmy’s life and turbulent times, and celebrates the spirit of free-thinkers everywhere. Ffilm olaf gyrfa Ken Loach. Mae’n 1921, a phechod Jimmy Gratton yw adeiladu neuadd ddawns yn Iwerddon lle gall pobl ifainc ddod i ddysgu, i ddadlau ac i freuddwydio, ond yn anad dim, i ddawnsio a mwynhau. Degawd yn ddiweddarach, mae Jimmy yn dychwelyd o alltudiaeth yn Efrog Newydd ac yna ail-agor y neuadd. Ffilm sydd wedi ei hysbrydoli gan stori wir bywyd Jimmy a’r adeg derfysglyd honno. ::


01239 621200 Mehefin :: June 27 – 30 @ 8.45 MWLDAN 1

35

Gorffennaf :: July 1-3 @ 5.50

MWLDAN 2

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (15) Wes Anderson | 2014 | USA | 100’ Another chance to enjoy Bill Murray, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Edward Norton and Tilda Swinton in this eccentric comedy that recounts the adventures of Gustave H, a legendary concierge at a famous European hotel between the wars, and Zero Moustafa, the lobby boy who becomes his most trusted friend. Comedi ecsentrig sy’n adrodd anturiaethau Gustave H, concierge mewn gwesty Ewropeaidd enwog yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd byd, a Zero Moustafa, y bachgen cyntedd, a ddaeth yn ffrind da iddo. ::

2D PREVIEWS: Mehefin :: June 28, 29 @ 1.20 3D PREVIEWS: Mehefin :: June 28, 29 @ 3.35 2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 4 @ 5.50, 5, 6 @ 1.20 & 5.50, 7 – 11 @ 5.50, 12, 13 @ 3.35 & 5.50, 14 – 16 @ 5.50, 17 @ 4.30 Awst :: August 15 – 21 @ 1.20, 22 – 28 @ 1.15 3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 4 @ 8.00, 5, 6 @ 3.35 & 8.00, 7 – 10 @ 8.00 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 (PG) Dean DeBlois | 2014 | USA | 102’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

It’s been five years since Hiccup and Toothless successfully united dragons and Vikings on the island of Berk. The now inseparable pair journey through the skies in this new family animation, charting unmapped territories and exploring new worlds. When one of their adventures leads to the discovery of a secret inhabitted ice cave, the two friends find themselves at the centre of a battle to protect the peace. Mae pum mlynedd wedi mynd ers i Hiccup a Toothless uno dreigiau a Llychlynwyr yn llwyddiannus ar ynys Berk. Mae’r pâr yn teithio trwy’r awyr yn yr animeiddiad teuluol hwn, i fydoedd newydd. Ond pan mae un o’u hanturiaethau’n arwain at ddarganfod ogof iâ gyfrinachol, mae’r ddau gyfaill yn cael eu hunain yng nghanol brwydr i ddiogelu’r heddwch. ::

Mehefin :: June 28, 29 @ 1.45 Gorffennaf :: July 5, 6 @ 1.15, 12, 13 @ 3.20 MWLDAN 2

MWLDAN 3

POSTMAN PAT (U) Mike Disa | 2014 | UK | 88’ Another chance to see this great new animated family adventure. Cyfle arall i weld y ffilm animeiddiedig deuluol newydd hon. ::


36

www.mwldan.co.uk Mehefin :: June 28, 29 @ 4.00

Gorffennaf :: July 5, 6 @ 3.20

MWLDAN 3

MALEFICENT (PG) Robert Stromberg | 2014 | USA | 97’ Another chance to see this great new live-action family adventure. Cyfle arall i weld y ffilm byw deuluol newydd hon. ::

Gorffennaf :: July 4 - 6 @ 5.30 MWLDAN 3

THE WIND RISES (PG) Hayao Miyazaki | 2013 | Japan | 126’ Acclaimed as “one of the most beautiful animated films ever made”, this is the final film from the amazing Japanese writer and director Hayao Miyazaki and has been hailed as a masterpiece, an epic tale of love, perseverance and the challenges of living and making choices in a turbulent world. Jiro dreams of flying and designing beautiful airplanes, but nearsighted from a young age he’s unable to be a pilot. He joins a major Japanese engineering company in 1927 and becomes one of the world’s most innovative and accomplished airplane designers. The film chronicles much of his life, depicting key historical events, including the Great Kanto Earthquake of 1923, the Great Depression and Japan’s plunge into war. Stori am gariad, dyfalbarhad a’r heriau o fyw a gwneud dewisiadau mewn byd terfysglyd. Mae Jiro Horikoshi yn breuddwydio am hedfan a dylunio awyrennau ysblennydd, ond mae ganddo olwg byr ers ei enedigaeth ac felly ni all fod yn beilot. Mae’n ymuno â chwmni peiriannu mawr Siapaneaidd ym 1927 ac mae’n datblygu i fod yn o’r dylunwyr awyrennau mwyaf medrus ac arloesol y byd. Mae’r ffilm yn croniclo llawer o’i fywyd, ac yn portreadu digwyddiadau hanesyddol allweddol Siapan. ::

3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 4 – 6 @ 8.05, 11, 12 @ 6.10 2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 13 @ 6.10, 14 @ 8.35 MWLDAN 3

BEYOND THE EDGE (PG) Leanne Pooley | 2013 | New Zealand | 90’ Director Leanne Pooley employs rarely seen footage, extensive archival interviews and stunning 3D technology to recreate the epic tale of the first conquest of Mt. Everest in 1953, a mission synonymous with the impossible. The film transports the viewer back in time sixty years to the foot of that seemingly unconquerable mountain, and recreates an incredible journey to the top. While many know that Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first men to stand on the summit, few know how it happened. Mae’r ffilm hon yn cludo’r gwyliwr chwe deg mlynedd yn ôl mewn amser i waelod yr hyn oedd i bob golwg yn fynydd anorchfygol, ac yn ail-greu siwrnai anhygoel i’w gopa. Mae’r cyfarwyddwr Leanne Pooley yn defnyddio darnau fideo, cyfweliadau archifol helaeth a thechnoleg 3D syfrdanol i ddod â stori esgyniad cyntaf Everest ym 1953 yn fyw. ::


01239 621200

37

2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 10, 11 @ 5.30, 12, 13 @ 3.10 & 5.30, 14 – 18 @ 5.30, 19 @ 2.30 & 5.30, 20 @ 5.30, 21 – 24 5.05 3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 10 – 20 @ 8.30, 21 – 24 @ 2.00 & 8.00 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION (12A tbc) Michael Bay | 2014 | USA | China | tbc’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

As humanity picks up the pieces, following the conclusion of Transformers: Dark of the Moon, Autobots and Decepticons have all but vanished from the face of the planet. However, a group of powerful, ingenious businessmen and scientists attempt to learn from past Transformer incursions and push the boundaries of technology beyond what they can control – all while an ancient, powerful Transformer menace sets Earth in his crosshairs. The epic adventure and battle between good and evil, freedom and enslavement ensues. Mae’r Autobots a’r Decepticons wedi diflannu o’r blaned erbyn hyn. Fodd bynnag, mae grŵp o ddynion busnes a gwyddonwyr pwerus a chyfrwys yn ceisio dysgu o gyrchau blaenorol y Transformers a gwthio ffiniau technoleg y tu hwnt i’r hyn gallant reoli. Mae’r hen frwydr rhwng da drwg, rhyddid a chaethwasiaeth yn rhygnu mlaen. ::

Gorffennaf :: July 11 – 16 @ 8.00, 17 @ 4.15 Awst :: August 26 – 28 @ 7.45 MWLDAN 1

MWLDAN 3

OF HORSES AND MEN (15 tbc) Benedikt Erlingsson | 2013 | Iceland | Germany | 81’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Winner of the Best New Director award at the San Sebastián Film Festival and numerous accolades internationally, Benedikt Erlingsson’s critically acclaimed debut feature is a darkly comedic, episodic tale of the lives of a remote Icelandic community and their deeply intertwined and highly emotive relationships with their horses. Unique, engaging and beautifully shot, Of Horses And Men won in six categories at the 2014 Edda Awards (The Icelandic Film and Television Academy), including Best Director, Screenplay and Best Film. Ffilm dywyll, gomig am fywydau pobl mewn cymuned anghysbell yng Ngwlad yr Iâ a’u perthnasau sydd wedi eu cydblethu’n emosiynol â’u ceffylau. Ffilm unigryw, afaelgar sydd wedi ennill llu o wobrau. ::

3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 11, 12 @ 8.15 2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 13 @ 8.15, 14 @ 6.15 MWLDAN 3

THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S.SPIVET (15) Jean-Pierre Jeunet | 2013 | France | Canada | 105’ TS Spivet lives in a Montana ranch with his parents, his sister Gracie and his brother Layton. The boy is a gifted and passionate scientist, he invented the perpetual motion machine and earned the very prestigious Baird of the Smithsonian Museum in Washington. Without telling his family, he journeys through the U.S. on a freight train to receive his prize. No one suspects that the lucky winner is a 10yr old with a dark secret... A new film from the acclaimed director of Amélie and Delicatessen. Mae TS Spivet yn byw ar fferm ym Montana gyda’i deulu. Mae’r crwt yn wyddonydd galluog, dyfeisiodd y peiriant mudiant parhaol ac enillodd Gwobr glodfawr o ganlyniad. Heb ddweud wrth ei deulu, mae’n teithio ar drên ar draws America er mwyn derbyn ei wobr. Nid oes unrhyw un yn meddwl bod yr enillydd yn grwt 10 mlwydd oed a chanddo gyfrinach dywyll... ::


38

www.mwldan.co.uk

2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 17 @ 6.00, 18 @ 5.25, 19 @ 2.35, 20 @ 2.30, 21 – 31 @ 2.20 3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 17 @ 8.45, 18 @ 8.15 19 @ 5.25 & 8.15, 20 @ 4.00 & 7.45, 21 – 23 @ 5.00 & 7.45, 24 @ 5.00 & 8.15, 25 – 31 @ 5.00 & 7.45 MWLDAN 1

MWLDAN 2

DAWN OF THE PLANET OF THE APES (12A tbc) Matt Reeves | 2014 | USA | tbc’ A growing nation of genetically evolved apes led by Caesar is threatened by a band of human survivors of the devastating virus unleashed a decade earlier. They reach a fragile peace, but it proves short-lived, as both sides are brought to the brink of a war that will Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol determine who will emerge as earth’s dominant species. Caiff cenedl o epaod sydd wedi eu hesblygu’n enetig a’u harwain gan Caesar eu bygwth gan griw o oroeswyr dynol y firws marwol a rhyddhawyd degawd yng nghynt. Mae heddwch yn fyrhoedlog, a chyn hir mae’r ddwy ochr ar fin rhyfel bydd yn penderfynu pa un fydd y rhywogaeth fwyaf grymus. ::

Gorffennaf :: July 18 @ 5.45 & 8.00, 19 @ 2.50, 5.15 & 7.40, 20 @ 1.40, 3.15 & 5.15, 21 – 23 @ 1.40, 3.45, 6.00 & 8.15, 24 – 31 @ 1.40, 3.45 & 6.00 Awst :: August 15 – 21 @ 5.50, 22 – 28 @ 3.30, 29 – 31 @ 1.15 Medi :: September 1 @ 1.15, 6 @ 1.30, 7 @ 1.10, 14 @ 4.00, 20 @ 1.45 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

PUDSEY THE DOG: THE MOVIE (U/PG tbc) Nick Moore | 2014 | UK | tbc’ Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

David Walliams provides the voice of wonderdog Pudsey, who won Britain’s Got Talent in 2012 and now makes a big screen debut with partner Ashleigh Butler who also stars in this family adventure film. Pudsey and his siblings Molly, George and Tommy move in to the village of Chuffington-on-Sea with their mother Gail. As the gang stumble across an evil plan from their landlord Mr Thorne and his cat Faustus they must set out to save the village. David Walliams sy’n darparu llais Pudsey’r ci rhyfeddol, a enillodd Britain’s Got Talent gyda’i bartner Ashleigh Butler, sydd hefyd yn serennu yn yr antur deuluol hon. Mae Pudsey a’i frodyr a’i chwiorydd yn darganfod cynllun atgas gan eu landlord ac yn mynd ati i achub y pentref. ::


01239 621200

39

2D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 25 -31 @ 5.15 Awst :: August 1 – 5 @ 2.25 & 5.25 Medi :: September 7 – 8 @ 8.45 3D SCREENINGS: Gorffennaf :: July 25 – 31 @ 2.05 & 8.15 Awst :: August 1 – 5 @ 8.25, 6, 7 @ 8.00 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

JUPITER ASCENDING (12A tbc) Andy Wachowski, Lana Wachowski | 2014 | USA | tbc’ Channing Tatum and Mila Kunis star in Jupiter Ascending, an original science fiction epic adventure from the amazing filmmakers who brought us The Matrix. Jupiter Jones (Kunis) was born under a night sky, with signs predicting that she was destined for great things. Only when Caine (Tatum), a genetically engineered ex-military hunter, arrives on Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol Earth to track her down does Jupiter begin to glimpse the fate that has been waiting for her all along—her genetic signature marks her as next in line for an extraordinary inheritance that could alter the balance of the cosmos. Cafodd Jupiter Jones ei geni o dan wybren y nos, gydag arwyddion yn argoeli bod pethau mawr o’i blaen. Erbyn hyn wedi tyfu’n oedolyn, mae Jupiter yn breuddwydio am y sêr ond yn deffro i realiti diflas ei swydd fel glanhawr. Nid yw pethau’n dechrau gwella iddi hyd nes i Caine, heliwr sydd wedi ei beiriannu’n enetig, gyrraedd y Ddaear i’w darganfod gan roi cipolwg iddi o’r dynged sydd wedi bod yn aros amdani erioed - hi sydd nesaf ar y llinell etifeddiaeth ryfeddol gallai newid cydbwysed y cosmos. ::

Gorffennaf :: July 25 – 31 @ 8.20 MWLDAN 3

TAMMY (15) Ben Falcone | 2014 | USA | 97’ Melissa McCarthy and Susan Sarandon star in this new comedy. Tammy (McCarthy) is having a bad day. She’s totalled her clunker car, been fired from her thankless job and instead of finding comfort at home, finds her husband getting comfortable with the neighbour in her own house. The bad news is, she’s broke and without wheels. The worse news is her grandma, Pearl (Sarandon), is her only option—with a car, cash and an itch to see Niagara Falls. Not exactly the escape Tammy had in mind. But on the road, with grandma riding shot gun, it may be just what Tammy needs. Mae’n Nos Galan ar frig nendwr yn Llundain ac mae Martin yn llythrennol ar yr ymyl. Roedd unwaith yn bersonoliaeth teledu boblogaidd, ond nawr mae’n barod i neidio. Ond nid yw yno ar ei ben ei hun lan fry - mae’r fam sengl Maureen, Jess sydd yn ei harddegau a JJ sy’n cludo pizzas i gyd yno hefyd. Ond yn hytrach na neidio, mae’r pedwar dieithryn hyn yn gwneud cytundeb i aros yn fyw ac i aros gyda’i gilydd....hyd nes Ddydd Sant Ffolant ˆ p o ffrindiau o leiaf. Yn ddoniol ac yn deimladwy, mae’r ffilm yn closio ar y grw annhebygol hwn wrth iddynt encilio o’r ymyl. ::


40

www.mwldan.co.uk

2D SCREENINGS: Awst :: August 1 – 14 @ 1.15, 3.30 & 5.45, 22 – 28 @ 3.40 Medi :: September 6, 7 @ 4.05, 14 @ 1.45, 21 @ 1.50 3D SCREENINGS: Awst :: August 1 – 5 @ 8.00 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE NUT JOB (U tbc) Peter Lepeniotis | 2014 | Canada | South Korea | USA | 85’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

The new animated family film The Nut Job is an action-packed comedy set in fictional Oakton that follows the travails of Surly (voiced by Will Arnett), a mischievous squirrel and his rat friend Buddy, who plan a nut store heist of outrageous proportions and unwittingly find themselves embroiled in a much more complicated and hilarious adventure. Comedi deuluol animeiddiedig am Surly, wiwer ddrygionus a’i gyfaill y llygoden fawr, Buddy, sy’n cynllunio torri mewn i siop gnau. ::

2D SCREENINGS: Awst :: August 1 – 14 @ 5.15, 15 – 21 @ 2.15 & 8.15 Medi :: September 7 @ 3.15, 21 @ 4.00 3D SCREENINGS: Awst :: August 1 – 14 @ 2.15 & 8.15, 15 – 21 @ 5.15 MWLDAN 2

MWLDAN 3

GUARDIANS OF THE GALAXY (12A tbc) James Gunn | 2014 | USA | tbc’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

From Marvel, the studio that brought you the global blockbuster franchises of Iron Man, Thor, Captain America and The Avengers, comes a new team—the Guardians of the Galaxy. An action-packed, epic space adventure, where brash adventurer Peter Quill finds himself the object of an unrelenting bounty hunt after stealing a mysterious orb. But when Quill discovers the true power of the orb and the menace it poses to the cosmos, he must do his best to rally his ragtag rivals for a last, desperate stand—with the galaxy’s fate in the balance. O Stiwdio Marvel dyma i chi griw newydd - ‘The Guardians of the Galaxy’. Yn antur gofod epig llawn cyffro, mae’r anturiwr Peter Quill yn dwyn pelen ryfedd ac yna’n ceisio dianc rhag Ronan, Groot, Gamora a Drax the Destroyer, sydd hefyd yn dymuno ei chael. Ond pan mai Quill yn darganfod gwir bŵer y belen a’r perygl sydd ynghlwm, rhaid iddo geisio achub yr alaeth. ::


01239 621200

41

Awst :: August 6 – 21 @ 1.35, 3.55, 6.15 & 8.35, 22 – 28 @ 8.30 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE INBETWEENERS 2 (15 tbc) Damon Beesley | 2014 | USA | tbc’ The full details of this big screen follow-up to their massive movie debut are still firmly under wraps, but we do know Jay, Neil, Simon, and Will will reunite in Australia for a holiday and that some seriously funny stuff is gonna happen! Mae manylion llawn am y dilyniant hwn yn gyfrinachol, ond rydym yn gwybod y bydd Jay, Neil, Simon a Will yn ail-uno yn Awstralia am wyliau a bydd pethau hynod ddigrif yn siŵr o ddigwydd! ::

Awst :: August 8 – 10 @ 8.00 MWLDAN 1

JERSEY BOYS (15) Clint Eastwood | 2014 | USA | 134’ From acclaimed director Clint Eastwood comes the big-screen version of the Tony Award-winning Broadway musical. It’s the story of four young men from the wrong side of the tracks in New Jersey who came together to form the iconic 1960s group The Four Seasons. The story of their trials and triumphs are accompanied by the songs that influenced a generation, including Sherry, Big Girls Don’t Cry, Walk Like a Man, Dawn, Rag Doll, Bye Bye Baby, Who Loves You, and many more. Fersiwn sgrin fawr o’r sioe Broadway lwyddiannus gan y cyfarwyddwr Clint Eastwood. Mae’n stori am bedwar dyn ifanc o New Jersey sy’n dod at ei gilydd i ffurfio’r grŵp eiconig The Four Seasons yn y 1960au. Yn gyfeiliant i hanes hynt a helynt eu gyrfa yw’r caneuon a ddylanwadodd ar genhedlaeth gan gynnwys Sherry a Big Girls Don’t Cry i enwi ond ychydig. ::

Awst :: August 11 – 14 @ 8.00, 29 – 31 @ 8.40 Medi :: September 1 @ 8.40, 2 @ 8.20 MWLDAN 1

MWLDAN 2

CHEF (15) Jon Favreau | 2014 | USA | 114’ Jon Favreau directs and stars alongside Dustin Hoffman, Robert Downey Jr. and Scarlett Johansson in this new comedy. When Miami-born chef Carl Casper tries and fails to open a restaurant in Los Angeles, he returns to Miami in an effort to reclaim his creative promise, fixing up a food truck he names El Jefe Cubanos while piecing back together his estranged family. He plans to drive across the country to reclaim his success in L.A. Comedi am ben-cogydd o Miami sy’n ceisio, ac yn methu, agor bwyty yn Los Angeles. Mae’n dychwelyd yna i Miami ac yn atgyweirio fan gwerthu bwyd wrth geisio ail-adeiladu’r berthynas â’i deulu sydd wedi dieithrio wrtho. Mae’n bwriadu gyrru ar draws y wlad i ail-hawlio ei lwyddiant yn L.A. ::


42

www.mwldan.co.uk Awst :: August 15 – 21 @ 3.35, 22 – 28 @ 1.25, 29 – 31 @ 3.30 Medi :: September 1 @ 3.30, 7 @ 1.30, 13 @ 1.45, 21 @ 1.45 MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE HOUSE OF MAGIC (U) Jeremy Degruson, Ben Stassen | 2014 | Belgium | 85’ In this new feature-length animated film, Thunder, an abandoned young cat seeking shelter from a storm, stumbles into the strangest house imaginable, owned by an old magician and inhabited by a dazzling array of automatons and gizmos. Not everyone welcomes the new addition to the troupe as Jack Rabbit and Maggie Mouse plot to evict Thunder. The situation gets worse when the magician lands in hospital and his scheming nephew sees his chance to cash in by selling the mansion. Our young hero is determined to earn his place and so he enlists the help of some wacky magician’s assistants to protect his magical new home. Mae Thunder, cath ifanc digartref, wrth chwilio am loches mewn storm, yn dod ar draws y tŷ mwyaf rhyfedd erioed. Hen ddewin sy’n berchen ar y tŷ, sy’n llawn taclau aruthrol. Nid yw pawb yn y tŷ yn croesawu Thunder, a phan mae’r dewin yn gorfod mynd i’r ysbyty, mae ei nai cyfrwys yn cynllunio gwerthu plasty ei ewythr. Ond mae Thunder yn benderfynol o brofi ei hun ac mae’n ymrestru help rhai o gynorthwywyr gwallgo’r dewin i amddiffyn ei gartref hudol newydd. ::

3D SCREENINGS: Awst :: August 15 – 17 @ 8.05 2D SCREENINGS: Awst :: August 19 – 21 @ 8.05 MWLDAN 2

HERCULES (12A tbc) Brett Ratner | 2014 | USA | tbc’ Both man and myth, Hercules (Dwayne Johnson) leads a band of mercenaries to help end a bloody civil war in the land of Thrace and return the rightful king to his throne. A tormented soul from birth, Hercules has the strength of a God but feels the suffering of a human. Unimaginable villains will test the mythical power of Hercules in Director Brett Ratner’s gritty take on one of the most epic action heroes of the ages. Yn ddyn ac yn fyth, mae Hercules yn arwain criw o hurfilwyr i helpu dod â rhyfel gwaedlyd i ben gan osod y Brenin cyfiawn yn ôl ar yr orsedd. Mae gan Hercules gryfder Duw ond teimla dioddefaint bod dynol, ac yn y ffilm epig hon, bydd dihirod diri yn profi ei rym mytholegol. ::

Awst :: August 22 – 31 @ 1.00, 3.15 & 5.30 Medi :: September 1 @ 1.00, 3.15 & 5.30, 6, 7, 14 @ 1.50 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

PLANES 2: FIRE AND RESCUE (U tbc) Roberts Gannaway | 2014 | USA | tbc’ In this animated sequel from Disney world-famous air racer Dusty learns that his engine is damaged and he may never race again. As he shifts gears and is launched into the world of aerial firefighting, Dusty joins forces with veteran fire and rescue helicopter Blade Ranger and his team, a bunch of all-terrain vehicles known as The Smokejumpers. Together, the fearless team battles a massive wildfire, and Dusty learns what it takes to become a true hero. Yn y dilyniant animeiddiedig Disney hwn mae Dusty yn dysgu bod ei motor wedi niweidio ac efallai ni fydd byth yn rasio eto. Mae Dusty yn dechrau ymladd tanau o’r awyr gan ymuno â’r hofrennydd Blade Ranger a’i dîm. Gyda’i gilydd maent yn brwydro’n erbyn tân enfawr, ac mae’n dysgu’r hyn sydd angen i fod yn wir arwr. ::


01239 621200

43

Awst :: August 22 – 25 @ 5.45 MWLDAN 2

THE FAULT IN OUR STARS (12A) Josh Boone | 2014 | USA | 126’ Hazel and Gus are two extraordinary teenagers who share an acerbic wit, a disdain for the conventional, and a love that sweeps them - and us – on an unforgettable journey. Their relationship is all the more miraculous, given that they met and fell in love at a cancer support group. The Fault In Our Stars, based upon the number-one bestselling novel by John Green, explores the funny, thrilling and tragic business of being alive and in love. Mae Hazel a Gus yn ddau blentyn yn eu harddegau sy’n rhannu ffraethineb chwerw, dirmyg tuag at y confensiynol, a chariad sy’n eu harwain nhw - a ni - ar siwrnai fythgofiadwy. Mae eu perthynas hyd yn oed yn fwy gwyrthiol o ystyried eu bod wedi syrthio mewn cariad mewn grŵp cefnogaeth cancr. ::

Awst :: August 22 – 25 @ 7.45 MWLDAN 1

WALKING ON SUNSHINE (12A) Max Giwa | Dania Pasquini | 2013 | UK | 97’ Set to the music of popular hit songs from the 1980s and starring X-Factor’s Leona Lewis in her debut acting role, this romantic musical is set in a beautiful coastal village in present day Italy. After a whirlwind romance, Maddie is preparing to marry gorgeous Italian Raf, and has invited her sister Taylor to the wedding. Unbeknownst to Maddie, however, Raf is Taylor’s ex-holiday flame, and the love of her life... Mae’r sioe gerdd ramantus hon, sy’n cynnwys Leona Lewis o’r X-factor yn ei rôl actio cyntaf, wedi ei gosod yn yr Eidal. Yn dilyn rhamant fer, mae Maddie yn paratoi i briodi’r Eidalwr deniadol Raf, ac mae’n gwahodd Taylor ei chwaer i’r briodas. Yn ddiarwybod i Maddie, Raf yw cyn-gariad Taylor o ramant wyliau, ac yn gariad ei bywyd.... ::

Awst :: August 22 – 28 @ 5.55 MWLDAN 3

EARTH TO ECHO (PG tbc) Dave Green | 2014 | USA | tbc’ After a construction project begins digging in their neighbourhood, best friends Tuck, Munch and Alex inexplicably begin to receive strange, encoded messages on their cell phones. Convinced something bigger is going on, they go to their parents and the authorities. When everyone around them refuses to take the messages seriously, the three embark on a secret adventure to crack the code and follow it to its source. The epic, suspenseful and exciting journey that follows will change all of their lives forever. Ar ôl i brosiect adeiladu ddechrau cloddio yn eu cymuned, mae’r ffrindiau Tuck, Munch ac Alex yn dechrau derbyn negeseuon rhyfedd, wedi amgodio ar eu ffonau symudol. Yn sicr bod rhywbeth mwy yn digwydd, maent yn mynd at eu rhieni a’r awdurdodau, ond nid oes unrhyw un yn eu credu. Felly mae’r tri yn mynd ar antur ddirgel i ddatrys y codau. Siwrnai epig, llawn cyffro gafaelgar bydd yn newid eu bywydau am byth. ::


44

www.mwldan.co.uk

Awst :: August 22 – 25 @ 8.20, 26, 27 @ 8.40 MWLDAN 2

BEGIN AGAIN (15) John Carney | 2013 | USA | 104’ | This latest film from John Carney (Once), is a soul-stirring comedy about what happens when lost souls meet and make beautiful music together. Gretta (Keira Knightley) and her long-time boyfriend Dave (Adam Levine) are college sweethearts and songwriting partners who decamp for New York when he lands a deal with a major label. But the trappings of his new-found fame soon tempt Dave to stray and a reeling, lovelorn Gretta is left on her own. Her world takes a turn for the better when Dan (Mark Ruffalo), a disgraced record-label exec, stumbles upon her performing on an East Village stage and is immediately captivated by her raw talent. From this chance encounter emerges an enchanting portrait of a mutually transformative collaboration, set to the soundtrack of a summer in New York City. Comedi galonogol am yr hyn sy’n digwydd pan mae eneidiau coll yn cyfarfod ac yn creu cerddoriaeth hyfryd gyda’i gilydd. Mae Gretta a Dave yn gariadon ers coleg ac yn bartneriaid cyfansoddi ac sy’n symud i Efrog Newydd pan mae Dave yn llwyddo cael dêl gyda label enwog. Ond cyn hir, mae ei enwogrwydd newydd yn ei demtio i grwydro ac mae Gretta, a’i chalon wedi torri, yn cael ei gadael ar ei phen ei hun. Mae pethau’n dechrau gwella iddi pan mae’n cwrdd â Dan, sy’n cael ei swyno gan ei dawn amlwg. ::

2D SCREENINGS: Awst :: August 29 – 31 @ 1.25 Medi :: September 1 @ 1.25, 2 – 4 @ 6.00 3D SCREENINGS: Awst :: August 29 – 31 @ 3.40 Medi :: September 1 @ 3.40 MWLDAN 3

THE UNBEATABLES (PG tbc) Juan José Campanella | 2013 | Argentina | Spain | 106’ As a youngster Amadeo was obsessed with playing table football in his local café. Now he’s a grown adult he’s desperately trying to get his console-obsessed son away from his computer and back out into the real world where he can meet new people and make friends. Amadeo had to face up to a group of town bullies when he was a youngster, and ended up humiliating the main bully called Grosso. The defeat by Amadeo inflicted a lifelong mental scar on Grosso who, years later, comes back to reap his revenge by bulldozing the entire town to replace it with the world’s biggest soccer stadium, purposefully destroying the football table that Amadeo used to beat him on all those years before. Fel crwt roedd gan Amadeo obsesiwn gyda chwarae pêl-droed pen bwrdd yn ei gaffi lleol. Roedd yn rhaid iddo wynebu bwlis y dref hefyd, ac yn y pendraw trechodd a bychanodd y prif fwli, sef Grosso. Gadawodd y gorchfygiad gan Amadeo graith feddyliol gydol oes ar Grosso, sydd flynyddoedd yn ddiweddarach yn talu’r pwyth yn ôl trwy ddinistrio’r dref gyfan er mwyn adeiladu stadiwm pêl-droed mwyaf y byd ar ei phen, gan ddifetha’n bwrpasol y bwrdd pêl-droed a ddefnyddiodd Amadeo i’w guro blynyddoedd yn gynt. ::


01239 621200

45

3D SCREENINGS: Awst :: August 29 – 31 @ 5.55 Medi :: September 1 @ 5.55 MWLDAN 3

STEP UP: ALL IN (PG tbc) Trish Sie | 2014 | USA| tbc’ Briana Evigan, Ryan Guzman, Adam Sevani and Alyson Stoner star in Step Up: All In, the fifth installment of the international phenomenon in which all-stars from previous episodes come together in glittering Las Vegas, battling for a victory that could define their dreams and their careers. Y pumed ran yn y ffenomen ryngwladol sy’n cynnwys sêr y penodau gynt yn dod at ei gilydd yn Las Vegas i frwydro am fuddugoliaeth y gallai diffinio eu breuddwydion a’u gyrfaoedd. ::

Awst :: August 29 – 31 @ 7.45 Medi :: September 1 @ 7.45, 2, 3 @ 5.45 MWLDAN 1

HECTOR AND THE SEARCH FOR HAPPINESS (12A tbc) Peter Chelsom | 2014 | Germany | tbc’ | This new movie is based on the novel by François Lelord and features an a star cast including Simon Pegg, Christopher Plummer, Rosamund Pike, Stellan Skarsgard, Toni Collette, Jean Reno and Veronica Ferres. Pegg plays Hector, an eccentric yet irresistible London psychiatrist in crisis: he’s going nowhere and his patients are just not getting any happier! Until one day, armed with buckets of courage and child-like curiosity, Hector breaks out of his sheltered vacuum of a life into a global quest to find out if happiness exists: and more importantly, if it exists for Hector. And so begins an exotic, dangerous and hysterical journey. Ffilm sydd wedi ei seilio ar nofel François Lelord ac sy’n cynnwys cast serol, gan gynnwys Simon Pegg. Mae Hector yn seiciatrydd o Lundain sydd mewn argyfwng: nid yw’n symud ymlaen gyda’i fywyd ac nid yw ei gleientiaid yn teimlo’n hapusach! Un diwrnod mae Hector yn mynd ar ymgyrch byd-eang i ddarganfod os yw hapusrwydd yn bodoli o gwbl, ac os yw o fewn ei gyrraedd. ::

Awst :: August 29 – 31 @ 8.30 Medi :: September 1 @ 8.30, 2 – 4 @ 8.15 MWLDAN 3

THE EXPENDABLES 3 (15 tbc) Patrick Hughes | 2014 | USA | tbc’ Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) and the rest of the team come face-to-face with Conrad Stonebanks (Mel Gibson), who years ago co-founded The Expendables with Barney. Stonebanks subsequently became a ruthless arms trader and someone who Barney was forced to kill... or so he thought. Stonebanks, who eluded death once before, now is making it his mission to end The Expendables - but Barney has other plans. Plus Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Harrison Ford and Antonio Banderas also star. Mae Barney, Christmas a gweddill y tîm yn dod wyneb yn wyneb a Stonebanks, deliwr arfau didrugaredd a rhywun roedd yn rhaid i Barney ei ladd...neu dyna beth a gredai o leiaf. Roedd Stonebanks wedi osgoi marwolaeth unwaith o’r blaen a nawr mae’n ceisio rhoi stop ar yr Expendables, ond mae gan Barney syniadau eraill. ::


46

www.mwldan.co.uk Medi :: September 2, 3 @ 8.00, 8, 9 @ 5.40 MWLDAN 1

MWLDAN 2

BASTARDS (12A) Deborah Perkin | 2013 | Morocco | 83’ In Morocco, as in all Muslim countries, sex outside marriage is illegal. Single mothers are despised, their children outcasts, condemned to a life of discrimination. Told with humour and a gripping narrative, Bastards is the first film to tell this story from a mother’s point of view, as young Rabha El Haimer fights to legalise her forced marriage, and to make the father accept his child. Cardiff-based Perkin is the first person to film in the family courts of Morocco, the country that now leads the Muslim world in gender equality. SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Ym Moroco, fel ym mhob gwlad Fwslimaidd, mae rhyw y tu allan i briodas yn anghyfreithlon. Mae mamau sengl yn cael eu casáu, a’u plant yn cael eu halltudio, wedi eu condemnio i fywyd o wahaniaethu. Wedi ei hadrodd gyda hiwmor a naratif gafaelgar, mae’r ffilm hon yn dweud y stori o safbwynt mam, wrth iddi frwydro i gyfreithloni ei phriodas, ac i wneud y tad dderbyn ei blentyn.::

Medi :: September 5 @ 6.00 & 8.30, 6, 7 @ 3.30, 6.00 & 8.30, 8 – 11 @ 6.00 & 8.30, 12 @ 6.05 & 8.30, 13 @ 8.00, 14 @ 8.40, 15 – 18 @ 6.05 & 8.30 MWLDAN 1

MWLDAN 2

SEX TAPE (15 tbc) Jake Kasdan | 2014 | USA | tbc’ When Jay (Jason Segel) and Annie (Cameron Diaz) first got together, their romantic connection was intense, but ten years and two kids later, the flame of their love needs a spark. To kick things up a notch, they decide - why not? - to make a video of themselves trying out every position in The Joy of Sex in one marathon three-hour session. It seems like a great idea - until they discover that their most private video is no longer private. With their reputations on the line, they know they’re just one click away from being laid Screening from date of National Release bare to the world... but as their race to reclaim their video leads to a night they’ll never Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol forget, they’ll find that their video will expose even more than they bargained for. Mae Jay ac Annie yn ceisio ailgynnau’r wreichionen ramantus trwy wneud fideo o’u hunain ym mhob safle yn The Jou of Sex. Roedd y syniad yn un da ar y pryd - hyd nes iddynt ddarganfod nad yw eu fideo mwyaf preifat, bellach yn breifat. Gyda’u henwau da yn y fantol, maent yn sylweddoli eu bod ond un clic i ffwrdd o gael eu dinoethi i’r byd, yn llythrennol. Ond mae eu noson i ail-hawlio’u fideo yn arwain at noson fythgofiadwy, a bydd eu fideo amlygu hyd yn oed yn fwy na’r oeddent wedi disgwyl. ::

Medi :: September 5 – 11 @ 6.20 MWLDAN 3

WHAT IF? (12A tbc) Michael Dowse | 2013 | Ireland | Canada | 102’ Medical school dropout Wallace (Daniel Radcliffe) has been repeatedly burned by bad relationships, having broken up with his girlfriend over a year ago, he lives in his sister’s attic. At his best friend Allan’s party, he meets Chantry, an animator who lives with her longtime boyfriend Ben and they form an instant connection, striking up a close friendship. Still, there is no denying the chemistry between them, leading the pair to wonder, what if the love of your life is actually your best friend? As their friendship grows, so too do Wallace’s feelings for Chantry. Mae Wallace yn byw bywyd unig iawn, ond mewn parti, mae’n cyfarfod â Chantry ac mae’r ddau’n hoffi ei gilydd yn syth. Pan mae Wallace yn ei cherdded adref mae’n dweud wrtho fod ganddi gariad hir dymor. Felly maent yn penderfynu bod yn ffrindiau. Ond wrth i’w cyfeillgarwch ddatblygu, felly hefyd y mae teimladau Wallace tuag at Chantry. ::


01239 621200

47

Medi :: September 5 – 11 @ 8.50 MWLDAN 3

LUCY (15 tbc) Luc Besson | 2014 | France | tbc’ From La Femme Nikita and The Professional to The Fifth Element, writer/director Luc Besson has created some of the toughest, most memorable female action heroes in cinematic history. Now, Besson directs Scarlett Johansson in Lucy, an action-thriller that tracks a woman accidentally caught in a dark deal who turns the tables on her captors and transforms into a merciless warrior evolved beyond human logic. Lucy also stars Academy Award® winner Morgan Freeman. Luc Besson sy’n cyfarwyddo Scarlett Johansson mewn Lucy, ffilm gyffro sy’n olrhain hanes menyw sy’n cael ei dal yn ddamweiniol mewn dêl dywyll ac sy’n ymladd yn ôl yn erbyn ei dalwyr trwy droi’n rhyfelwr ffyrnig sydd wedi esblygu’r tu hwnt i logic dynol. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 7 @ 6.15 MWLDAN 2

THE LUNCHBOX (PG) Ritesh Batra | 2013 | India | France | Germany | USA | 105’ In this warm, affectionate, sweet and clever crowd-pleaser, middle class housewife Ila is trying to add some spice to her marriage and desperately hopes that a new recipe will finally arouse a reaction from her neglectful husband. But when a mistaken delivery in Mumbai’s famously efficient lunchbox delivery system connects her to Saajan, an old man in the dusk of his life, Ila begins a fantastical affair with her mystery suitor, writing notes and pouring her heart into cooking meals for him. As the lunchbox goes back and forth, the fantasy becomes so elaborate that it threatens to overwhelm their reality. SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Mae’r wraig tŷ Ila’n ceisio bywiogi ei phriodas ac mae’n gobeithio y bydd rysáit newydd yn achosi ymateb gan ei gŵr esgeulus. Ond pan mae ei bocs bwyd yn mynd ar goll ymhlith system hynod effeithlon Mumbai gan ei chysylltu ar hap â’r hen ddyn Saajan, mae Ila’n cychwyn perthynas hynod gyda’r dyn dirgel, gan ysgrifennu nodiadau a mynd i drafferthion i goginio prydau iddo. Wrth i’r bocs bwyd fynd nôl ac ymlaen, mae’r ffantasi yn cymhlethu cymaint nes iddi fygwth trechu ar realiti. ::

2D SCREENINGS: Medi :: September 12 @ 5.50, 13, 14 @ 1.30, 3.40 & 5.50, 15 – 19 @ 5.50, 20, 21 @ 1.30, 3.40 & 5.50, 22 – 25 @ 5.50 3D SCREENINGS: Medi :: September 12, 14 – 18 @ 8.00 MWLDAN 1 | MWLDAN 2

THE BOXTROLLS (U/PG tbc) Graham Annable | Anthony Stacchi | 2014 | USA | tbc’ In this new animated family film, an orphaned boy raised by underground creatures called Boxtrolls comes up from the sewers and out of his box to save his family and the town from the evil exterminator, Archibald Snatcher. Based on the children’s novel Here Be Monsters by Alan Snow. Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Yn y ffilm deuluol animeiddiedig hon mae bachgen amddifad sy’n cael ei fagu gan greaduriaid tanddaearol, sef y Boxtrolls, yn dod i fyny o’r carthffosydd i achub ei deulu a’r dref rhag y dienyddiwr atgas, Archibald Snatcher. Wedi ei seilio ar y nofel i blant Here Be Monsters, gan Alan Snow ::


48

www.mwldan.co.uk

Medi :: September 12 @ 5.45 & 8.10, 13, 14 @ 3.55, 6.10 & 8.25, 15 – 18 @ 6.10 & 8.25, 19 @ 6.05 & 8.20, 20, 21 @ 3.55, 6.05 & 8.20, 22, 23 @ 6.05, 24, 25 @ 6.05 & 8.20 MWLDAN 3

THE HUNDRED–FOOT JOURNEY (PG tbc) Lasse Hallström | 2014 | USA | tbc’ Dame Helen Mirren stars in this adaptation of the international bestseller about a lowly Indian chef who conquers the elite world of French haute cuisine. Hassan Kadam (Manish Dayal) is a culinary ingénue who, displaced from his native India with the rest of his family, settles in the quaint village of Saint-Antonin-Noble-Val in the south of France. Filled with charm, it is both picturesque and elegant, the ideal place to open an Indian restaurant, the Maison Mumbai. All is good until the chilly chef proprietress of Le Saule Pleureur, a Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol Michelin starred, classical French restaurant run by Madame Mallory (Helen Mirren), gets wind of it. Her icy protests against the new Indian restaurant a hundred feet from her own escalate to all out war between the two establishments until Hassan’s passion for French haute cuisine and for Mme. Mallory’s enchanting sous chef, Marguerite (Charlotte Le Bon), combine with his mysteriously delicious talent to weave magic between their two cultures and imbue Saint-Antonin with the flavors of life that even Mme. Mallory cannot ignore. Addasiad o’r nofel lwyddiannus am chef Indiaidd sy’n gorchfygu byd haute cuisine Ffrengig. Mae Hassam Kadam yn agor bwyty Indiaidd yn Ne Ffrainc. Mae pob dim yn iawn hyd nes i berchennog bwyty seren Michelin, Mme Mallory, gwyno bod y bwyty Indiaidd yn agor o fewn can troedfedd o’i bwyty hi ei hun. Mae’r sefyllfa’n gwaethygu ac mae rhyfel yn rhygnu rhyngddynt hyd nes i angerdd Hassan am haute cuisine Ffrengig ac am sous-chef Mme Mallory, arwain at gyfuniad rhwng y ddau ddiwylliant ac yn trwytho’r dref gyda blasau bywyd ni all hyd yn oed Mme Mallory eu hanwybyddu. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Medi :: September 14 @ 6.05 MWLDAN 2

THE PAST (12A) Asghar Farhadi | 2013 | France | Italy | Iran | 130’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Like his award-winning drama A Separation, this French drama from Iranian filmmaker Asghar Farhadi is packed with complex characters who have detailed, full lives. Following a four year separation, Ahmad returns to Paris from Tehran, upon his French wife Marie’s request, in order to finalise their divorce procedure. During his brief stay, Ahmad discovers the conflicting nature of Marie’s relationship with her daughter Lucie. Ahmad’s efforts to improve this relationship soon unveil a secret from their past. Mae’r ddrama Ffrengig hon gan y cyfarwyddwr Iranaidd Asghar Farhadi yn llawn o gymeriadau a chanddynt fywydau llawn, manwl. Mae Ahmad yn dychwelyd i Baris o Dehran, yn ôl cais ei wraig Ffrengig Maria, er mwyn cwblhau eu hysgariad. Tra ym Mharis, mae Ahmad yn darganfod natur anghyson perthynas Maria a’i merch. Mae ymgais Ahmad i wella’r berthynas yn datgelu cyfrinach o’r gorffennol. ::


01239 621200

49

Medi :: September 19 – 23 @ 8.00 MWLDAN 1

SIN CITY 2: A DAME TO KILL FOR (18 tbc) Frank Miller | Robert Rodriguez | 2014 | USA | tbc’ Co-directors Robert Rodriguez and Frank Miller reunite to bring Miller’s visually stunning Sin City graphic novels back to the screen in Sin City: A Dame To Kill For. Weaving together two of Miller’s classic stories with new tales, the town’s most hard boiled citizens cross paths with some of its more notorious inhabitants. Gan wau ynghyd ddwy o straeon clasurol Miller gyda straeon newydd, mae dinasyddion mwyaf nerthol y dref yn dod ar draws rhai o’i thrigolion mwyaf drwg-enwog. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Medi :: September 21 @ 6.10 MWLDAN 2

WE ARE THE BEST! (15) Lukas Moodysson | 2013 | Sweden | 102’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

This gloriously funny Swedish coming-of-age comedy from the master director Lukas Moodysson (Show Me Love, Together) revolves around three smart, middle-class 13 year old girls in 1980’s Stockholm who decide to form a punk band - despite not having any instruments and being told by everyone that punk is dead. Based on a graphic novel, We Are The Best! is a paean to DIY culture and the power of rebellion. Mae’r gomedi dod i oed hynod ddigrif hon gan y meistr-gyfarwyddwr, Lukas Moodysson, yn troi o gwmpas tair merch 13 mlwydd oed yn Stockholm yn y 1980au sy’n penderfynu ffurfio band pync - er nad oes ganddynt unrhyw offerynnau! ::

Medi :: September 21 @ 8.30, 22, 23 @ 8.20, 24, 25 @ 8.00 MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

AS ABOVE, SO BELOW (15 tbc) John Erick Dowdle | 2014 | USA | tbc’ Miles of twisting catacombs lie beneath the streets of Paris, the eternal home to countless souls. When a team of explorers ventures into the uncharted maze of bones in this psychological thriller, they uncover the dark secret that lies within this city of the dead. A journey into madness and terror, As Above, So Below reaches deep into the human psyche to reveal the personal demons that come back to haunt us all. Gorwedda milltiroedd o gatacwmau troellog o dan strydoedd Paris, cartref tragwyddol i eneidiau di-rif. Pan mae tîm o anturiaethwyr yn mentro mewn i’r ddrysfa o esgyrn yn y ffilm gyffro seicolegol hon, maent yn datguddio’r cyfrinachau tywyll sy’n llechu. Ffilm sy’n datgelu’r demoniaid personol sy’n dod yn ôl i’n poenydio ni gyd. ::


50

www.mwldan.co.uk

Medi :: September 24 @ 7.30, £12 (£10) MWLDAN 2

THE CRAGHOPPERS BEST OF KENDAL WORLD FILM TOUR 2014 (15 TBC)

Unmissable - The best action and adventure films from around the world!

CASCADA Anson Fogel, Skip Armstrong 2013 | USA | 8’

Each year the very best films from Kendal Mountain Festival are hand-picked to travel the world on the Craghoppers Best of Kendal World Film Tour.

Tangled vines. Endless rain. Dodgy hotel rooms. Mud. Biting Flies. Aggressive viruses…Perfection. Is this a vacation? Paddler and cinematographer alike hunt the remote Mexican jungle for the perfect waterfall...and the perfect shot, exploring a world beyond the unexpected.

Pob blwyddyn caiff ffilmiau gorau Gŵyl Mynydd Kendal eu dewis i deithio’r byd ar Daith Byd Ffilmiau Gorau Kendal Craghoppers. ::

Chwilio jyngl anghysbell Mecsico am y rhaeadr berffaith…a’r llun perffaith, archwilio byd y tu hwnt i’r annisgwyliadwy. ::


01239 621200

51

THE CRAGHOPPERS BEST OF KENDAL WORLD FILM TOUR 2014 (15 TBC)

DISTILLED: SCOTTISH WINTER CLIMBING WITH ANDY CAVE Paul Diffley | 2013 | Scotland | 50’ Andy Cave first climbed in Scotland as a teenager, this was the start of a lifelong journey which took him from the depths of a Yorkshire coal mine to the peaks of the Himalayas. As the story unfolds we see dramatic footage of Andy climbing some of Scotland’s classic and most challenging winter routes in the full spectrum of conditions that Scotland’s mountains can conjure. Ffilm ddramatig o Andy’n dringo rhai o ffyrdd gaeaf clasurol a mwyaf heriol yr Alban ym mhob math o dywydd. ::

HIGH TENSION Peter Mortimer, Nicholas Rosen, Josh Lowell, Zac Barr 2013 | USA | 37’ Mount Everest made headlines around the world this year when it was reported that Ueli Steck and Somine Moro, the strongest duo in Alpinism, were attacked by a crowd of angry Sherpas while attempting a cutting edge new route on the highest - and most crowded mountain in the world. Admidst the bizarre event REEL ROCK was embedded with the climbing team and given an exclusive look at what happened that day and why. Ffilm am y digwyddiadau diweddar ar Fynydd Everest pan ymosodwyd ar ddringwyr gan grŵp o Sherpas dig oherwydd eu bod yn rhoi cynnig ar lwybr newydd arloesol i fyny’r mynydd. ::

ROCKIN CUBA Vladimir Cellier | 2013 | France | 28’ A trip through music and rock climbing. The movie follows the exploration of the Valley of Vinales in Cuba by six French climbers. Taith drwy gerddoriaeth a dringo mynyddoedd. Mae’r ffilm yn dilyn archwilio’r ‘Valley of Vines’ yng Nghiwba gan chwe dringwr o Ffrainc. :: SUBTITLES :: IS-DEITLAU

THE ROAD FROM KARAKOL Fitz Cahill | 2013 | USA | 26’ In Summer 2011, Alpinist Kyle Dempster set out across Kyrgyzstan’s back roads on his bike. His goal to ride across the country via old Soviet roads while climbing as many of the regions’ impressive peaks as possible. He was alone. He carried only a minimalist’s ration of climbing gear. Ten Kyrgyz words rounded out his vocabulary. Part meditation on true spirit of adventure and part epic travelogue. The story of a unique spirit who pedalled to the road and decided to keep going. Yn haf 2011, aeth Kyle Dempster ar daith feicio ar draws Kyrgyzstan. Ei nod oedd beicio ar hyd yr hen lonydd Sofiet a dringo cymaint o gopâu trawiadol yr ardal â phosibl. Roedd ar ei ben ei hun. Y lleiafswm o gyfarpar dringo oedd ganddo, a geirfa iaith leol gyfyng iawn. Stori am ysbryd unigryw.::

IMAGINATE Stu Thompson | 2013 | UK | 7’ Two years in the making, street trials rider Danny MacAskill releases his brand new riding film. Previous projects have focused on locations and journeys, but ‘Imaginate’ sees Danny take a completely different approach to riding. Enter Danny’s mind and enjoy… Mae’r beiciwr treialon stryd Danny MacAskill yn rhyddhau ei ffilm newydd sbon, cyflwyniad hollol wahanol i’w brosiectau blaenorol.


52

www.mwldan.co.uk

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau Full annual membership of Theatr Mwldan’s Film Society is just £66, which gives free entry to all 30 Film Society films and £1.50 discount off all standard 2D screenings at Mwldan (please note the does not include live broadcast screenings, 3D screenigns or alternative content events). Mae aelodaeth llawn Cymdethas Ffilm Theatr Mwldan yn costio ond £66, sy’n caniatau mynediad am ddim i chi i bob un o 30 ffilm y Gymdeithas Ffilmiau, a disgownt o £1.50 oddi ar bob dangosiad sinema 2D arall yn Mwldan (nid yw’r cynning hwn yn cynnwys darllediadau byw, 3D neu ddigwyddiadau cynnwys amgen). FILM TICKETSAVER CARD £22 per year: £1.50 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £22 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.50 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm

CHANGES TO OUR ADVERTISED PROGRAMME NEWIDIADAU I’R RHAGLEN HYSBYSEDIG Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print. If you have pre-booked your tickets for a screening or event at Mwldan, our Box Office will endeavour to contact you (using the contact details given to us when you made your booking) should there be any changes to the programme which affect that event. If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey - that our programme remains as advertised. We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen.

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer dangosiad neu ddigwyddiad yn y Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu â chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawsom gennych wrth archebu eich tocynnau) os oes unrhyw newidiadau i’r rhaglen bydd yn effeithio ar y digwyddiad. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

COMPLIMENTARY TICKETS TOCYNNAU CYFARCH Please note that complimentary tickets and/or cinema raffle prizes are not valid for any film screening which falls in the first four weeks of a film’s National Release. Please contact our Box Office if you need clarification of eligible screenings. Nodwch os gwelwch yn dda nid yw tocynnau cyfarch a/neu wobrau raffl sinema yn cael eu derbyn yn ystod y pedair wythnos gyntaf o Ryddhau Cenedlaethol ffilm. Cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau os bydd angen eglurhad arnoch o’r dangosiadau cymwys.


01239 621200 COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL IN MWLDAN 4!

53

Mwldan offers a range of regular community classes – for further information contact the individual class co-ordinators on the numbers below Mae’r Mwldan yn cynnig amrywiaeth a ddosbarthiadau cymunedol – cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach.

MONDAY :: LLUN

WEDNESDAY :: MERCHER

FRIDAY :: GWENER

*DREAMS DANCE SCHOOL

*DREAMS DANCE SCHOOL

Grade 7 Ballet 4.15-5.45yh/pm

Beginners Freestyle (3+) 4.15-5yh/pm Grade 3 Ballet 5 - 6yh/pm Dance Fitness 6.15 - 7.15yh/pm PILATES 8.30-9.30pm/yh Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

REHABILITION (complete beginners backcare, post operational and osteoporosis) 12.30 - 1.25yp/pm Chair Class 1.30 - 2.30yp/pm Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com  

DANCE FITNESS 6-7yh/pm TAI CHI 7 – 9yh/pm Sean Dowdall: 07791 700 137 seanpdowdall@hotmail.co.uk

TUESDAY :: MAWRTH ART CLASS | DOSBARTH CELF Contact Lifelong Learning | Cysylltwch â Dysgu Gydol: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk Tuesday’s during term time

*DREAMS DANCE SCHOOL Junior Jazz (7+) 4 – 4.45yh/pm Grade 3 Ballet 4.45 – 5.30yh/pm Senior Jazz (13+) 5.30 – 6.15 yh/pm Grade 5 Ballet 6.15-7.15yh/pm

CARDIGAN THEATRE 7:30 – 10yh/pm 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

THURSDAY :: IAU *DREAMS DANCE SCHOOL Beginners Ballet (2.5+) 4 - 4.30yh/pm Primary Ballet (5.5+) 4.30-5.15yh/pm Grade 5 Ballet 5.15 - 6.15yh/pm Stretch and Tone 6.15 - 7.15pm

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU

*DREAMS DANCE SCHOOL Junior Tap (6+) 4.15 - 5yh/pm Junior Street (6+) 5-5.45yh/pm Senior Street (13+) 5.45-6.30yh/pm Senior Tap (13+) 6.30-7.15yh/pm

SATURDAY :: SADWRN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI *

Every third Thursday of the month, 7.30 – 9.30yh/pm Malcolm Gwyon: 01239 811 258

Juniors (age 8 – 13) Plant Iau (oed 8–13) 10:30 – 12:30yb/am Every Saturday during school term Reuben Wells: 07761 757 664 reubenwells@ymail.com

FRIDAY :: GWENER

SUNDAY :: SUL

PILATES 9am/yb

QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR

Level 1 9 – 9.55 Level 2 10 – 10.55 Rehabilitation (backcare and post operational ) 11 – 11.55yb/am

Every Sunday Pob dydd Sul 11:00 – 12:15yp/pm

DREAMS DANCE SCHOOL The listings above are the current classes timetable to 12 July 2014. For summer classes and new timetable from 8 September 2014 visit www.mwldan.co.uk/ whatson/courses-classes/dreams-dance-school or contact Victoria Atkinson: 07581 186 634 or dreamsdance@hotmail.com

Y rhestri uchod yw amserlenni’r dosbarthiadau presennol hyd at 12 Gorffennaf 2014. Am ddosbarthiadau haf ac amserlen newydd o 8 Medi 2014 ewch at www.mwldan.co.uk/whatson/ courses-classes/dreams-dance-school neu cysylltwch â Victoria Atkinson: 07581 186 634 neu dreamsdance@hotmail.com


54

www.mwldan.co.uk

BUSINESS

COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS? We’re here to help your business and our community with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Contact us now to see how we can help!

OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES? Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu!

MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences!

MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun!

MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances.

MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns.

MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people.

All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Contact Ryan Davies, Mwldan’s General Manager for availability and prices ryan@mwldan.co.uk

MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person.

Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

Cysylltwch a Ryan Davies, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am prisiau ac argaeledd presennol ryan@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:


01239 621200

55

Our licensed bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

Photos: Paul Fenrich

BAR :: BAR

ABOUT THEATR MWLDAN

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences.

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year.

Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

11 - 18 OED / YRS? MWLDAN MATES RATES! | PRISIAU MÊTS Y MWLDAN!

MWLDAN MATES RATES! £3 TICKETS FOR 11-18 YEAR OLDS

PRISIAU MÊTS Y MWLDAN! TOCYNNAU £3 I FYNYCHWYR 11-18 OED

We have reserved 8 tickets at just £3 each for many of our live performances at Mwldan for individuals aged 11 to 18 who must make the booking themselves. Look for the logo in the brochure for these events. Tickets are available from Mwldan’s Box Office - call 01239 621200 or pop in to see us. Maximum of 1 ticket per person. Tickets will be allocated entirely at the discretion of the Box Office. Strictly no refunds. We reserve the right to request proof of age ID.

Rydym wedi cadw 8 tocyn am £3 yr un ar gyfer nifer o’n perfformiadau byw yn y Mwldan i unigolion sy’n 11 i 18 oed ac sy’n archebu’r tocynnau eu hunain. Edrychwch am y logo yn y rhaglen am y digwyddiadau hyn. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Mwldan – ffoniwch 01239 621200 neu galwch heibio i’n gweld. Mwyafrif o un tocyn y pen, cadwn yr hawl i ofyn am ddull adnabod i brofi’ch oed. Caiff tocynnau eu dyrannu yn ôl disgresiwn y Swyddfa Docynnau. Ni chewch ad-daliad.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200


Volunteering Are you passionate about the arts and supporting the work we do? Do you want to make a difference to the community in which you live and meet like-minded people? Then why not join our volunteer team at Mwldan? There are many reasons why people volunteer, Here’s just a few… Meet new people, make new friends and spend time in a creative environment with a wide range of people, aged 16 – 80+ Volunteers will receive a complimentary ticket for the events they are volunteering for. A great way to see things for free! As a volunteer you will be able to enjoy Mwldan’s extensive programme, particularly useful for those studying Literature, Media or Theatre Studies at any level or those looking to forge a career in the arts.

To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office.

Gwirfoddoli Ydych chi’n frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Ydych chi am wneud gwahaniaeth i’r gymuned sy’n gartref i chi a chyfarfod â phobl debyg? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Mae ‘na nifer o resymau pam bod pobl yn gwirfoddoli. Dyma i chi ond ychydig….. Cyfarfod â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd a threulio amser mewn amgylchedd creadigol gydag ystod eang o bobl, 16 - 80+ oed Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! Fel gwirfoddolwr byddwch yn gallu mwynhau rhaglen eang y Mwldan, sydd yn enwedig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n astudio Llenyddiaeth, y Cyfryngau neu Astudiaethau Theatr ar unrhyw lefel, neu’r rhai sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y celfyddydau.

I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.


01239 621200

57

CAFÉ MWLDAN Open Tuesday to Saturday 10am to 8pm, Sunday 12 - 4pm

Ar Agor Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn 10yb - 8.30yh, Dydd Sul 12 - 4yp

CALL 01239 613489 TO RESERVE YOUR TABLE

We serve a variety of delicious snacks, salads and hot food, all made using fresh, local and fairtrade ingredients wherever possible. Hot food is served in Cafe Mwldan from 12pm – 2.30pm and from 5.30pm – 7.30pm, outside of these hours we serve cold snacks, sandwiches and cakes. All of our food is freshly prepared to order, so if we’re not too busy we can sometimes make hot food outside of the advertised hours, please ask and we will do our best for you! If you would like a meal following a performance or during an interval, we can serve food to be placed on your table at a specific time if you pre-order and pay beforehand. There is free Wifi for you to use whilst enjoying a cup of coffee, hot chocolate or something cold if you prefer. We also have highchairs, a children’s menu and baby changing facilities to make your family outing as comfortable as possible. Please contact us directly to make arrangements on 01239 613489

Cynigwn amrywiaeth o fyrbrydau, saladau a bwyd poeth blasus, y cyfan wedi eu creu gan ddefnyddio cynhwysion ffres, lleol a masnach deg lle bynnag bo’n bosibl. Caiff bwyd poeth ei weini yng Nghaffi Mwldan o 12yp - 2.30yp ac o 5.30yh - 7.30yh, y tu allan i’r oriau hyn cynigwn fyrbrydau oer, brechdanau a chacennau. Caiff ein holl fwyd ei baratoi’n ffres yn ôl yr archeb, felly os nad ydym yn rhy brysur, gallwn weithiau gwneud bwyd poeth y tu allan i’r oriau uchod, gofynnwch a gwnawn ein gorau! Os hoffech bryd o fwyd yn dilyn perfformiad neu yn ystod egwyl, gallwn baratoi bwyd i’w osod ar eich bwrdd am amser penodol os ydych yn archebu ac yn talu o flaen llaw. Mae ‘na Wi-Fi i chi ei ddefnyddio wrth i chi fwynhau cwpaned o goffi, siocled poeth neu rywbeth oer os yw’n well gennych. Yn ogystal mae gennym gadeiriau uchel, bwydlen i blant a chyfleusterau newid babanod i wneud eich ymweliad teuluol mor hwylus ag sy’n bosibl. Cysylltwch â ni’n uniongyrchol i drefnu ar 01239 613489.

FREE WIFI

AM DDIM


58

www.mwldan.co.uk

DYDDIADUR :: DIARY

MEHEFIN :: JUNE

GORFFENNAF :: JULY (Cont)

Sul 13 Sun

Gwe 27 Fri

Sad 5 Sat

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 Noah 8.45 The Grand Budapest Hotel 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 6.15 In Secret 8.30 Jimmy’s Hall

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

Sad 28 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.20 How To.. Dragon 2 3.35 How To.. Dragon 2 3D 5.50 Noah 8.45 The Grand Budapest Hotel 1.35 3.50 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 1.45 Postman Pat 4.00 Maleficent 6.15 In Secret 8.30 Jimmy’s Hall

Sul 29 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.20 How To.. Dragon 2 3.35 How To.. Dragon 2 5.50 Noah 8.45 The Grand Budapest Hotel 1.35 3.50 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 1.45 Postman Pat 4.00 Maleficent 6.15 In Secret 8.30 Jimmy’s Hall

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1

5.50 Noah 8.45 The Grand Budapest Hotel 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 6.15 In Secret 8.30 Jimmy’sHall

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2

5.50 The Grand Budapest Hotel 8.05 Noah 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 6.15 Jimmy’s Hall 8.30 In Secret

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 The Grand Budapest Hotel 8.05 Noah 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 6.15 Jimmy’s Hall 8.30 In Secret

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1

6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 5.50 The Grand Budapest Hotel 8.00 Ghosts 6.15 Jimmy’s Hall 8.30 In Secret

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 5.50 How To.. Dragon 2 8.00 How To.. Dragon 2 5.30 The Wind Rises 8.05 Beyond The Edge

MWLDAN 1

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1

3D 3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 3D

3.35 5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men 3.20 Postman Pat 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 3.10 Transformers: Age Of… 6.10 Beyond The Edge 8.15 …T.S. Spivet

5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 7.00 Dynamix: Footloose 5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men

3D

4.15 Of Horses And Men 6.00 Dawn Of The Planet Of The Apes 8.45 Dawn Of The Planet 3D Of The Apes 4.30 How To.. Dragon 2 6.45 NT Live: Skylight 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 3D 5.45 8.00 Pudsey The Dog Movie 5.25 Dawn Of The Planet Of The Apes 8.15 Dawn Of The 3D Planet Of The Apes 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 3D

Sad 19 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 6.10 Beyond The Edge 8.15 …T.S. Spivet

3D

Gwe 18 Fri MWLDAN 2

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 How To.. Dragon 2 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie

5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 7.00 Dynamix: Footloose 5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men

Iau 17 Thu

MWLDAN 2

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 How To.. Dragon 2 1.30 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi Sioe Haf 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie

3D

Mer 16 Wed

MWLDAN 3 3D

2.50 5.15 7.40 Pudsey The Dog Movie 2.35 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.25 8.15 Dawn Of The 3D Planet Of The Apes 2.30 5.30 Transformers: AgeOf… 8.30 Transformers: AgeOf…

Sul 20 Sun 3D

MWLDAN 1

Sad 12 Sat

Gwe 4 Fri MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 How To.. Dragon 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi Sioe Haf 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 6.15 …T.S. Spivet 8.35 Beyond The Edge

Maw 15 Tue

Gwe 11 Fri

Iau 3 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 2

5.50 How To.. Dragon 2 8.00 How To.. Dragon 2 7.00 ENO: Benvenuto Cellini 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie

3D

Llun 14 Mon

MWLDAN 2

Iau 10 Thu

Mer 2 Wed

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.35 3.50 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 1.20 5.50 How To.. Dragon 2 3.35 8.00 How To.. Dragon 2 1.15 Postman Pat 3.20 Maleficent 5.30 The Wind Rises 8.05 Beyond The Edge

Mer 9 Wed

Maw 1 Tue

MWLDAN 3

3D

Maw 8 Tue

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D

Llun 7 Mon

GORFFENNAF :: JULY MWLDAN 1

MWLDAN 2

Sul 6 Sun

Llun 30 Mon MWLDAN 1

1.35 3.50 6.05 8.20 Mrs Brown’s Boys D’Movie 1.20 5.50 How To.. Dragon 2 3.35 8.00 How To.. Dragon 2 1.15 Postman Pat 3.20 Maleficent 5.30 The Wind Rises 8.05 Beyond The Edge

3.35 5.50 How To.. Dragon 2 8.00 Of Horses And Men 3.20 Postman Pat 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of… 3.10 Transformers: Age Of… 6.10 Beyond The Edge 8.15 …T.S. Spivet

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3 3D

2.30 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.15 Pudsey The Dog Movie 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 1.40 Pudsey The Dog Movie 4.00 Dawn Of The Planet Of The Apes 7.00 Monty Python Live (Mostly) 3.15 Pudsey The Dog Movie 5.30 Transformers: Age Of… 8.30 Transformers: Age Of…

3D

3D

3D


MWLDAN CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 27 MEHEFIN HYD AT 18 MEDI A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT RHAGFYR 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 27 JUNE TO 18 SEPTEMBER, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO DECEMBER 2014.

DYDDIADUR :: DIARY GORFFENNAF :: JULY

Maw 29 Tue

Llun 21 Mon

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Annwyl Gyfeillion,

Dear Friends,

Croeso i’n rhaglen haf newydd!

Welcome to our new summer programme!

Paratowch y picnic! Mae’n amser ar gyfer Illyria eto - ac eleni mae hoff gwmni theatr awyr agored y genedl (sydd wedi ei gymeradwyo gan Equity) yn cyflwyno pedwar cynhyrchiad i chi eu mwynhau - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, a chlasur Roald Dahl, George’s Marvellous Medicine.

Picnics at the ready! It’s Illyria time again - and this year the nation’s favourite (and Equity approved) outdoor theatre company bring us four productions to enjoy - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, and Roald Dahl’s much loved classic George’s Marvellous Medicine.

MWLDAN 3

We have some great live broadcast events coming up, with screenings for the very first time from English National Opera, and Shakespeare’s Globe on Screen series, as well as a great new season of events from Met Opera, ROH and Royal Ballet.

Mae ‘na newyddion cyffrous o’r National Theatre – wrth i ni fynd i’r wasg mae NT Live newydd gyhoeddi mai ei dangosiad diweddaraf fydd Skylight, yn serennu Carey Mulligan

Exciting news on the National Theatre Live front - as we go to press NT Live have just announced their latest screening will be Skylight, starring Carey Mulligan (The Great Gatsby) and Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). We’ve also just learned that music for NT Live’s MEDEA will be composed by Mercury Prize and Grammy Award-nominated band Goldfrapp.

(The Great Gatsby) a Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). Yn ogystal, rydym newydd glywed bydd y gerddoriaeth ar gyfer MEDEA gan NT Live yn cael ei chyfansoddi gan y band a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Mercury a Grammy, sef Goldfrapp. Ymhellach i ffwrdd, mae cynhyrchiad teithiol y Mwldan gyda Catrin Finch a Seckou Keita yn cyrraedd y sîn gwyliau haf rhyngwladol, felly os ydych chi’n mynd i WOMAD, Shambala neu Ŵyl Werin Caergrawnt, gwelwn ni chi yno!

Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Prif Weithredwr

Further afield Mwldan’s touring production with Catrin Finch and Seckou Keita will be hitting the international summer festival circuit, so if you’re off to WOMAD, Shambala or the Cambridge Folk Festival we will see you there!

Best Wishes Dilwyn Davies, Chief Executive

MWLDAN 2 3D 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

3D 3D

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.15 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 Dawn Of The Planet Of The Apes 7.45 André Rieu 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D

3 7 32

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events :: Digwyddiadau Byw Exhibitions :: Arddangosfeydd

33 53 58

MWLDAN 2

Cinema :: Sinema

MWLDAN 3

MWLDAN 2

3D

Diary :: Dyddiadur

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D 3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3

3D

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

3D

MWLDAN 3

3D

3D

3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3 3D

3D 3D

3D

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 3D

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sad 23 Sat

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.00 Monty Python Live (Mostly) Encore

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

3D

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: Macbeth

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 7.00 Shakespeare’s Globe: The Tempest 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Gwe 29 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sad 30 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sul 31 Sun MWLDAN 1

Llun 25 Mon MWLDAN 1

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Iau 28 Thu

Sul 24 Sun

Maw 19 Tue

Mer 13 Wed MWLDAN 1

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

Mer 27 Wed 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Gwe 22 Fri

MWLDAN 1

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

3D

MWLDAN 1

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

Maw 26 Tue 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 21 Thu

Llun 18 Mon 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 2

3D

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre,Cilgerran 4.00 Illyria: Robin Hood

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sul 17 Sun

Maw 12 Tue MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

Sad 16 Sat 3D

Llun 11 Mon MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3

Sul 10 Sun

MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

Gwe 15 Fri 3D

Sad 9 Sat

Maw 5 Tue 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

3D

Mer 20 Wed

MWLDAN 1

Gwe 8 Fri 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: The Pirates Of Penzance

Llun 4 Mon 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 2

3D

Sul 3 Sun 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Iau 14 Thu 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 7 Thu

Sad 2 Sat

Llun 28 Mon

Classes :: Dosbarthiadau

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D

Gwe 1 Fri

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

AWST :: AUGUST

Sad 26 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

MWLDAN 2

Iau 24 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

Mer 6 Wed 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Mer 30 Wed

MWLDAN 2

Mer 23 Wed

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 1

Maw 22 Tue

MWLDAN 1

Mae gennym ddigwyddiadau darlledu’n fyw ar y gweill, gyda dangosiadau am y tro cyntaf gan Opera Cenedlaethol Lloegr, a chyfres Globe on Screen Shakespeare, yn ogystal â thymor newydd gwych o ddigwyddiadau o’r Met Opera, ROH a’r Bale Brenhinol.

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3 Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 4.00 Illyria: George’s Marvellous Medicine

3D 3D


MWLDAN CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 27 MEHEFIN HYD AT 18 MEDI A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT RHAGFYR 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 27 JUNE TO 18 SEPTEMBER, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO DECEMBER 2014.

DYDDIADUR :: DIARY GORFFENNAF :: JULY

Maw 29 Tue

Llun 21 Mon

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Annwyl Gyfeillion,

Dear Friends,

Croeso i’n rhaglen haf newydd!

Welcome to our new summer programme!

Paratowch y picnic! Mae’n amser ar gyfer Illyria eto - ac eleni mae hoff gwmni theatr awyr agored y genedl (sydd wedi ei gymeradwyo gan Equity) yn cyflwyno pedwar cynhyrchiad i chi eu mwynhau - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, a chlasur Roald Dahl, George’s Marvellous Medicine.

Picnics at the ready! It’s Illyria time again - and this year the nation’s favourite (and Equity approved) outdoor theatre company bring us four productions to enjoy - The Pirates of Penzance, Robin Hood, Macbeth, and Roald Dahl’s much loved classic George’s Marvellous Medicine.

MWLDAN 3

We have some great live broadcast events coming up, with screenings for the very first time from English National Opera, and Shakespeare’s Globe on Screen series, as well as a great new season of events from Met Opera, ROH and Royal Ballet.

Mae ‘na newyddion cyffrous o’r National Theatre – wrth i ni fynd i’r wasg mae NT Live newydd gyhoeddi mai ei dangosiad diweddaraf fydd Skylight, yn serennu Carey Mulligan

Exciting news on the National Theatre Live front - as we go to press NT Live have just announced their latest screening will be Skylight, starring Carey Mulligan (The Great Gatsby) and Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). We’ve also just learned that music for NT Live’s MEDEA will be composed by Mercury Prize and Grammy Award-nominated band Goldfrapp.

(The Great Gatsby) a Bill Nighy (Best Exotic Marigold Hotel). Yn ogystal, rydym newydd glywed bydd y gerddoriaeth ar gyfer MEDEA gan NT Live yn cael ei chyfansoddi gan y band a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Mercury a Grammy, sef Goldfrapp. Ymhellach i ffwrdd, mae cynhyrchiad teithiol y Mwldan gyda Catrin Finch a Seckou Keita yn cyrraedd y sîn gwyliau haf rhyngwladol, felly os ydych chi’n mynd i WOMAD, Shambala neu Ŵyl Werin Caergrawnt, gwelwn ni chi yno!

Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Prif Weithredwr

Further afield Mwldan’s touring production with Catrin Finch and Seckou Keita will be hitting the international summer festival circuit, so if you’re off to WOMAD, Shambala or the Cambridge Folk Festival we will see you there!

Best Wishes Dilwyn Davies, Chief Executive

MWLDAN 2 3D 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

3D 3D

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.15 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 Dawn Of The Planet Of The Apes 7.45 André Rieu 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D

3 7 32

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events :: Digwyddiadau Byw Exhibitions :: Arddangosfeydd

33 53 58

MWLDAN 2

Cinema :: Sinema

MWLDAN 3

MWLDAN 2

3D

Diary :: Dyddiadur

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D 3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3

3D

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

3D

MWLDAN 3

3D

3D

3D

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3 3D

3D 3D

3D

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 3D

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sad 23 Sat

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

MWLDAN 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.00 Monty Python Live (Mostly) Encore

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

3D

3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef

MWLDAN 2

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

MWLDAN 3

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

3D

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: Macbeth

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Walking On Sunshine 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 The Fault In Our Stars 8.20 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2 1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 7.00 Shakespeare’s Globe: The Tempest 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Gwe 29 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sad 30 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3

3D 3D

Sul 31 Sun MWLDAN 1

Llun 25 Mon MWLDAN 1

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Of Horses And Men 1.15 How To... Dragon 2 3.30 Pudsey The Dog Movie 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Begin Again 1.25 The House Of Magic 3.40 The Nut Job 5.55 Earth To Echo 8.30 The Inbetweeners 2

Iau 28 Thu

Sul 24 Sun

Maw 19 Tue

Mer 13 Wed MWLDAN 1

2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 1

Mer 27 Wed 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Gwe 22 Fri

MWLDAN 1

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

3D

MWLDAN 1

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules

Maw 26 Tue 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 1.20 How To... Dragon 2 3.35 The House Of Magic 5.50 Pudsey The Dog Movie 8.05 Hercules 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 21 Thu

Llun 18 Mon 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Chef 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 2

3D

3D

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy Welsh Wildlife Centre,Cilgerran 4.00 Illyria: Robin Hood

1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2

Sul 17 Sun

Maw 12 Tue MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

MWLDAN 3

Sad 16 Sat 3D

Llun 11 Mon MWLDAN 1

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

MWLDAN 3

Sul 10 Sun

MWLDAN 2

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 The Nut Job 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy 2.25 5.25 Jupiter Ascending 8.25 Jupiter Ascending

1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jersey Boys 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

3D

Gwe 15 Fri 3D

Sad 9 Sat

Maw 5 Tue 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

3D

Mer 20 Wed

MWLDAN 1

Gwe 8 Fri 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 7.30 Illyria: The Pirates Of Penzance

Llun 4 Mon 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

MWLDAN 2

3D

Sul 3 Sun 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Iau 14 Thu 1.15 3.30 5.45 The Nut Job 8.00 Jupiter Ascending 1.35 3.55 6.15 8.35 The Inbetweeners 2 2.15 8.15 Guardians Of The Galaxy 5.15 Guardians Of The Galaxy

Iau 7 Thu

Sad 2 Sat

Llun 28 Mon

Classes :: Dosbarthiadau

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D

Gwe 1 Fri

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

AWST :: AUGUST

Sad 26 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

MWLDAN 2

Iau 24 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 1

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

Mer 6 Wed 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.05 8.15 Jupiter Ascending 5.15 Jupiter Ascending 1.40 3.45 6.00 Pudsey The Dog Movie 8.20 Tammy

Mer 30 Wed

MWLDAN 2

Mer 23 Wed

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 1

Maw 22 Tue

MWLDAN 1

Mae gennym ddigwyddiadau darlledu’n fyw ar y gweill, gyda dangosiadau am y tro cyntaf gan Opera Cenedlaethol Lloegr, a chyfres Globe on Screen Shakespeare, yn ogystal â thymor newydd gwych o ddigwyddiadau o’r Met Opera, ROH a’r Bale Brenhinol.

1.40 3.45 6.00 8.15 Pudsey The Dog Movie 2.20 Dawn Of The Planet Of The Apes 5.00 7.45 Dawn Of The Planet Of The Apes 2.00 8.00 Transformers: Age Of… 5.05 Transformers: Age Of…

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 8.30 The Expendables 3 Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 4.00 Illyria: George’s Marvellous Medicine

3D 3D


DYDDIADUR :: DIARY Llun 1 Mon

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 Bastards 7.30 NT Live: Skylight (Encore)

MWLDAN 2

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 6.20 Of Horses And Men 8.20 Chef 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Mer 3 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.30 Made In The Great War

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.00 Shakespeare’s Globe: Macbeth

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 3

5.45 8.10 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sex Tape

MWLDAN 1

6.45 NT Live: Medea Ar Gau Closed 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

MWLDAN 2

7.30 The Good, The Bad and The Welsh

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.45 The House Of Magic 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

1.30 Pudsey The Dog Movie 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

Sul 7 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

Maw 23 Tue MWLDAN 1

Sul 14 Sun MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 2

1.50 Planes 2 4.00 Pudsey The Dog Movie 6.05 The Past 8.40 Sex Tape

MWLDAN 3

1.45 The Nut Job 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Mer 24 Wed

MWLDAN 2

Llun 15 Mon MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

6.00 8.30 Sex Tape 6.30 Bastards 8.45 Jupiter Ascending 6.20 What If? 8.50 Lucy

BOOK ON-LINE! www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Maw 16 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

GUIDE

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

1 2 3

3D

MWLDAN 2

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Iau 18 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.00 Shakespeare’s Globe: A Midsummer Night’s Dream 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

MWLDAN 1

Willi am

MWLDAN 2

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3 LIVE BROADCAST EVENTS

6.05 8.30 Sex Tape 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS OUTDOOR EVENTS

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

Nort

ad

h Ro

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

yth

ystw

Aber

5734/14

SINEMA | CINEMA 2D 3D

LIVE EVENTS 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

THEATR MWLDAN

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.30 The Craghoppers Best Of Kendal World Film Tour 2014 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Iau 25 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

t rs

MWLDAN 2

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 6.45 NT Live: Medea (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

rhaglen 27.06.14 – 18.09.14 programme

pie

MWLDAN 1

Llun 22 Mon

Sad 13 Sat

Mer 17 Wed

Llun 8 Mon

MWLDAN 3

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

C A R D I G A N ’ S 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Na

1.30 The House Of Magic 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 1.10 Pudsey The Dog Movie 3.15 Guardian Of The Galaxy 6.15 The Lunchbox 8.45 Jupiter Ascending 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

3D

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.50 The Nut Job 4.00 Guardians Of The Galaxy 6.10 We Are The Best! 8.30 As Above, So Below 1.45 The House Of Magic 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Our Box Office is open Monday - Sunday. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ir rfa Feid

MWLDAN 3

MWLDAN 2

Gwe 12 Fri

Sad 6 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 6.20 What If? 8.50 Lucy

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.00 3.30 Hugless Douglas 8.00 Marcus Brigstocke 1.45 Pudsey The Dog Movie 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Sul 21 Sun

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1

Iau 4 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Pe nd re

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 11 Thu

Maw 2 Tue MWLDAN 1

Sad 20 Sat

Mer 10 Wed

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

h st

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Hig

MWLDAN 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3D 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 3D 8.30 The Expendables 3

Gwe 19 Fri

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

Maw 9 Tue

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

MEDI :: SEPTEMBER

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk

T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI


DYDDIADUR :: DIARY Llun 1 Mon

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 Bastards 7.30 NT Live: Skylight (Encore)

MWLDAN 2

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 6.20 Of Horses And Men 8.20 Chef 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Mer 3 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.30 Made In The Great War

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

7.00 Shakespeare’s Globe: Macbeth

MWLDAN 3

6.20 What If? 8.50 Lucy

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 3

5.45 8.10 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sex Tape

MWLDAN 1

6.45 NT Live: Medea Ar Gau Closed 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

MWLDAN 2

7.30 The Good, The Bad and The Welsh

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.45 The House Of Magic 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

1.30 Pudsey The Dog Movie 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

Sul 7 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

Maw 23 Tue MWLDAN 1

Sul 14 Sun MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

MWLDAN 2

1.50 Planes 2 4.00 Pudsey The Dog Movie 6.05 The Past 8.40 Sex Tape

MWLDAN 3

1.45 The Nut Job 3.55 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

MWLDAN 1

MWLDAN 3

3D

Mer 24 Wed

MWLDAN 2

Llun 15 Mon MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

6.00 8.30 Sex Tape 6.30 Bastards 8.45 Jupiter Ascending 6.20 What If? 8.50 Lucy

BOOK ON-LINE! www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Maw 16 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

3D

MWLDAN 3

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

GUIDE

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

1 2 3

3D

MWLDAN 2

6.05 8.30 Sex Tape

MWLDAN 3

6.10 8.25 The 100-Foot Journey

Iau 18 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 The Boxtrolls

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.00 Shakespeare’s Globe: A Midsummer Night’s Dream 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

MWLDAN 1

Willi am

MWLDAN 2

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3 LIVE BROADCAST EVENTS

6.05 8.30 Sex Tape 6.10 8.25 The 100-Foot Journey

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS OUTDOOR EVENTS

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

Nort

ad

h Ro

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

yth

ystw

Aber

5734/14

SINEMA | CINEMA 2D 3D

LIVE EVENTS 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

THEATR MWLDAN

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 As Above, So Below 7.30 The Craghoppers Best Of Kendal World Film Tour 2014 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Iau 25 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

t rs

MWLDAN 2

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 6.45 NT Live: Medea (Encore) 6.05 The 100-Foot Journey 8.20 As Above, So Below

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

rhaglen 27.06.14 – 18.09.14 programme

pie

MWLDAN 1

Llun 22 Mon

Sad 13 Sat

Mer 17 Wed

Llun 8 Mon

MWLDAN 3

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

C A R D I G A N ’ S 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Na

1.30 The House Of Magic 3.30 6.00 8.30 Sex Tape 1.10 Pudsey The Dog Movie 3.15 Guardian Of The Galaxy 6.15 The Lunchbox 8.45 Jupiter Ascending 1.50 Planes 2 4.05 The Nut Job 6.20 What If? 8.50 Lucy

3D

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.50 The Nut Job 4.00 Guardians Of The Galaxy 6.10 We Are The Best! 8.30 As Above, So Below 1.45 The House Of Magic 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Our Box Office is open Monday - Sunday. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ir rfa Feid

MWLDAN 3

MWLDAN 2

Gwe 12 Fri

Sad 6 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.00 8.30 Sex Tape 7.30 Cardigan Theatre: Kiss Me Like You Mean It 6.20 What If? 8.50 Lucy

1.30 3.40 5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 1.00 3.30 Hugless Douglas 8.00 Marcus Brigstocke 1.45 Pudsey The Dog Movie 3.55 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Sul 21 Sun

5.45 Hector And The Search For Happiness 8.00 Bastards 7.00 RSC Live: The Two Gentlemen Of Verona 6.00 The Unbeatables 8.15 The Expendables 3

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1

Iau 4 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Pe nd re

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 11 Thu

Maw 2 Tue MWLDAN 1

Sad 20 Sat

Mer 10 Wed

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

h st

MWLDAN 3

MWLDAN 3

5.50 The Boxtrolls 8.00 Sin City 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow 6.05 8.20 The 100-Foot Journey

Hig

MWLDAN 2

1.00 3.15 5.30 Planes 2 7.45 Hector And The Search For Happiness 1.15 Pudsey The Dog Movie 3.30 The House Of Magic 5.45 Transformers: Age Of… 8.40 Chef 1.25 The Unbeatables 3D 3.40 The Unbeatables 5.55 Step Up: All In 3D 8.30 The Expendables 3

Gwe 19 Fri

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

Maw 9 Tue

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

MEDI :: SEPTEMBER

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk

T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

Mwldan Brochure July 2014  

Mwldan Brochure July 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you