Tuovi ympäristövastuun työpaja

Page 1

Klo 13.00

Mikä yhteiskuntavastuu? Mitä, miksi ja miten

13.45-15.40

Ympäristövastuun toiminnallinen työpaja - Ympäristövastuun haasteet - Ympäristövastuun nykyiset toimintatavat - Ympäristövastuun haltuunotto

15.40-16.00

Yhteenveto Miten ympäristövastuuasioita voidaan kehittää ja hallista. Mitä omassa organisaatiossa pitäisi seuraavaksi tehdä asian tiimoilta.

Tilaisuudessa myös kahvitarjoilu. Kouluttajana Petra Lattunen, TAKK

Koulutuspaikkana on TAKKin Hervannan toimipiste, luokka 5 Käyntiosoite: Hermiankatu 12 C, Tampere.

Ajo-ohje: http://goo.gl/maps/uIENE

Ilmoittautuminen työpajaan to 20.3.2014 mennessä Tarjalle tai Petralle: Lisätietoja Tarja Liljeroos Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tarja.liljeroos@takk.fi p. 044 7906457

Lisätietoja Petra Lattunen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus petra.lattunen@takk.fi p. 044 7906393


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.