IQ-TESTID

Page 1

IQ-TESTID


Originaali tiitel: Richard Cater IQ TESTS A Complete Guide to IQ Assessment, Including Puzzles in 10 Complete Tests Carlton Books 20 Mortimer Street London W1T 3JW Text © Mensa 2018 Design © Carlton Books Limited 2018 Tõlge eesti keelde © Martin Jaigma ja Tammerraamat, 2019 Toimetanud Kadri Põdra Küljendanud Villu Tammer

ISBN 978-9949-616-85-5 Trükikoda Greif www.tammerraamat.ee


IQ-TESTID KÜMME TESTI JA 200 ÜLESANNET IQ-TASEME HINDAMISEKS

Richard Cater


Mis on Mensa?

Mensa on rahvusvaheline ühing kõrge IQ-ga inimestele, mis koondab rohkem kui 100 000 liiget üle 40 riigis. Ühingu eesmärgid: • märgata ja edendada intelligentsust inimkonna hüvanguks • edendada intelligentsuse olemuse, tunnuste ja kasutuse uuringuid • luua oma liikmetele virgutav intellektuaalne ja sotsiaalne keskkond Inimesed, kelle IQ punktide arv kogu rahvastiku lõikes asub tipmises kahes protsendis, vastavad Mensa liikmesuse nõuetele. Ehk oled see üks viiekümnest, keda me otsime? Mensa pakub oma liikmetele mitmesuguseid hüvesid: • koostöövõrgustikud ja ühiskondlikud tegevused kohalikul ja üleilmsel tasandil • sadu võimalusi hobide ja huvidega tegelemiseks erialastes huvigruppides kunstist zooloogiani • liikmete kuukiri ja piirkondlikud uudislehed • erinevad liikmeüritused, sh võistlusmängud, söök-jook • rahvuslikud ja rahvusvahelised nädalalõpu kogunemised ja konverentsid • intellektuaalselt kannustavad loengud ja seminarid • juurdepääs üleilmsele reisijaid ja võõrustajaid ühendavale võrgustikule SIGHT Lisateave: www.mensa.org


Sissejuhatus 1. test 2. test 3. test 4. test 5. test 6. test 7. test 8. test 9. test 10. test Vastused

10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 131

5


SISSEJUHATUS

6

Tere tulemast! Selles raamatus olevate testide eesmärk on viia sulle kuuluvate hallide ajurakukestega läbi üks korralik vanamoodne testimine. Need ülesanded panevad proovile loogika, ruumilise ja kontseptuaalse mõtlemise ning keskendumise, sundides aju töötama võimete piiril. Loodetavasti saab sellest rahuldust pakkuv kogemus, mis aitab ühtlasi omandada uusi teadmisi. Loodame, et raamatu läbitöötamine võimaldab sul oma intelligentsuse ja aju võimekuse kohta rohkem teada saada. Intelligentsust leidub suuremal või vähemal määral kõigis inimestes. Inimese intelligentsuse tase püsib sama kogu elu jooksul ning seda ei ole võimalik kuidagi suurendada või äkitselt geeniuseks saada. Samuti pole võimalik tõsta IQ-d ehk intelligentsuskvooti: sa kas oled sündinud geeniusena või mitte. Samas asetab väga kõrge IQ sind maailma rahvastiku tipmise 2% hulka (ja seega Mensa liikmesuse nõutele vastavaks). Ja kui sa seal kõrgustes juba oled, siis loodetavasti tegeled millegagi, mis hoiab aju pidevas rakenduses. Lõppude lõpuks on lihtsalt kõrge IQ omamine mõttetu: loeb vaid see, mida sellega peale hakata. Paljud inimesed ei suuda oma vaimset potentsiaali täies mahus ära kasutada. Üks põhjus peitub selles, et nad ei pane ennast proovile. Siin tulebki appi Mensa IQ-testide raamat, mis võib muuta sinu elu paremuse suunas. Igal juhul peaks see sul aitama

teadvustada enda IQ potentsiaali, kui sa seda veel ei tea. Kuidas muidu ilma ennast testimata teada saada, kui intelligentne sa oled! KUIDAS RAAMATUT KASUTADA Raamat koosneb kümnest testist, millest igaüks sisaldab 20 mõtlemisülesannet. Igal ülesandel on õige vastus, mis on toodud raamatu lõpus olevas vastuste rubriigis. Selleks et raamatu sisust maksimumi võtta, tee üks test korraga. Lahenda ülesandeid nii kiiresti kui võimalik, leides esiti vastuseid küsimustele, mis tunduvad lihtsamad, ning tulles seejärel raskemate juurde tagasi. Ülesandeid lahendades püüa jäljendada tegeliku testi tingimusi: vali aeg, mil sind ei segata, mõõda lahendamisele kuluvat aega ning katsu tegutseda rahulikult ja efektiivselt. Testid aitavad kindlaks teha sinu kognitiivseid tugevusi ja nõrkusi, aga nende tulemuseks pole tavapärane IQ skoor (selle tarbeks peab teste läbi viima teatud rangetel tingimustel). Kui oled lõpetanud, kontrolli vastuseid ja arvuta punktid kokku. Oma vaimse võimekuse hindamiseks võid kasutada järgmisi näitajaid.


SKOOR 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

PROTSENT 95 94 93 92 91 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

Kui saavutad järjekindlalt tipptulemusi, võiksid mõelda Mensa testi lahendamise peale. Selleks tuleb võtta ühendust Mensaga: www.mensa.org.uk.

Viiekümnel protsendil rahvastikust on IQ-tase 90 ja 110 vahel. Ainult 2%-l on IQ madalam kui 53 või kõrgem kui 147. INTELLIGENTSUSE TÄHTSUS See raamat ei aita sul oma IQ-d muuta (seda ei suuda mitte keegi), küll aga võib aidata saavutada parima võimaliku tulemuse. Miks IQ testimine on üldse oluline? Keerdküsimused ja mõtlemisülesanded, mõistatused ja testid, mis panevad kukalt kratsima, on sama vanad kui inimkond. Need on aidanud meil oma meeli avardada enamaks kui lihtsalt nuputamiseks, kuidas puust toikaga kiiresti liikuvat looma tabada. Tänu aju võimekuse viimase piirini viimisele on maailm tohutult edasi arenenud alates tule tegemisest ja ratta leiutamisest ning lõpetades superarvutite, Suure Hadronite Põrguti, ookeanide läbiuurimise ning mehitatud kosmosemissioonidega Marsile. Kõik see on sündinud pingsa töö tulemusena, mille käigus pole aju alla andnud, vaid hoopis vastu pidanud, arenenud, kasvanud, häälestunud ja targemaks saanud. Inimaju on kõige peenemalt häälestatud organism kogu teadaolevas universumis. Selleks et ümbritsevat maailma mõista, vaatleb aju iga viimast kui infokillukest, mis kokku moodustavad ümbritseva keskkonna. Seejärel võrdleb aju neid kõigega, millega oleme varem kokku

7


1 . TE ST 8

puutunud. Me võrdleme infokillukesi kuju, suuruse, värvi, tekstuuri ja paljude muude omaduste põhjal ning asetame need mõttelisse kategooriasse, kuhu arvame neid kuuluvat. Näiteks suudab aju järeldada, et valge objekt tänavanurgal on auto, ilma autot tegelikult nägemata. Aju täidab tühikud, mida silmad ja kõrvad ei ole suutnud täita. Kõik need väikesed ühenduslülid moodustavad võrgustiku, mille põhjal meil tekib tähelepanu äratanud objektist piisav arusaam, millest kehtivas olukorras juhinduda. Enamasti piisab lihtsast äratundmisest, aga iga kord, kui objekti tajume, kohaldame selle suhtes ristviitamist, analüüsi ja asukoha kindlaksmääramist – teisisõnu lahendame mõistatust. Loogilise analüüsi võimekus on põhjusega üks meie vaimse arsenali silmapaistvamaid tööriistu koos loomingulisuse ja üldistamisvõimega. Selleta poleks olemas teadust ning matemaatikagi oleks pelgalt objektide kokkulugemine. Ja kuigi koopast oleksime ehk suutnud välja tulla, poleks me ilma nende oskusteta eriti kaugele jõudnud. Inimesele on paratamatult omane enda võrdlemine teistega ning koos kõige muuga iseenda paigutamine mõttelistesse lahtritesse. Meile meeldib omada ülevaadet olukorrast. See kutsub esile instinktiivse tungi ületada oma varasemaid paremaid tulemusi ja ka teistega konkureerida. Kogemused, paindlikkus ja jõud on omandatud oma isiklikke piire kombates, ja see kehtib nii keha kui ka vaimu kohta. Üldistamine ja järeldamine on midagi sellist, millest saame rahuldust ja kasu, ning

osake keerulisest tegurite kombinatsioonist, mis kujundab meie minapilti. Teatud eesmärgi saavutamine pakub meile suurt naudingut, eriti kui eeldame, et tee selleni võib osutuda väga vaevaliseks. Aju kasutab analüüsi, mustrituvastust, üldistamist ja järeldamist, et luua maailmale tähendus ja struktuur. Kihk ennast proovile panna ja testida on sellest tulenev vältimatu refleks. Nii et mis võiks olla veel loomulikum, kui veeta aega mõistatuste kallal pead murdes. AJUTREENING Keeruliste ülesannete lahendamine on üks tähtsamaid asju, mida inimpsüühika võib korda saata. Hiljutised edusammud neuroloogia ja kognitiivse psühholoogia vallas on kinnistanud mõtlemisülesannete ja vaimse gümnastika olulisust. Tänapäeval on aritmeetilised ja keelelised mõistatused, näiteks sudokud ja ristsõnad, saanud meie jaoks igapäevaseks. Isegi arvutimängud on ehitatud üles mõistatusi lahendavatele algoritmidele, kus ühe mõistatuse lahendamine võimaldab liikuda edasi järgmise juurde. Aju tegeleb kogu elu enda konstrueerimise, kujundamise ja organiseerimisega ning on ainuke organ, mis on selleks võimeline. Aju kirjutab oma kasutusjuhendit pidevalt üle ning muudab oma struktuuri kogemustele reageerides. Sarnaselt lihastega kehas reageerib ka vaim treeningule, võimaldades rohkem infot meeles pidada ja püsida intellektuaalselt vormis. Ja kui füüsiline treening võib tunduda tüütu pingutusena, siis ajugümnastikat saab harrastada ka mugavalt diivanil. Nii et ei mingeid vabandusi ega ettekäändeid! Head mõistatamist!Milline allolevatest viisnurkadest sobib kßsimärgi kohale?

Va stu s

?

10

A

B

C

D

E

lk

132


Kaalud 1 ja 2 on täielikus tasakaalus. Mitu kolmnurka on vaja 3. kaalu tasakaalustamiseks?

1 . TE ST

? 1

2

11 Vastus lk 132

3

Kui ¾ on 4½, siis kui palju on 2⅓?

Va stu s

lk 1

32


1 . TE ST

Milline allolevatest kujunditest sobib kokku Ăźlemisega, et moodustuks ruut?

12

A

B

D

s stu Va

lk 1

C

E

32


Milline allolevatest nummerdatud kujunditest sobib küsimärgi kohale?

1

2

1 . TE ST

? 3

4

5

6

Vastus lk 132 Vastus lk 132

Täida ruudustik, kasutades 9 järjestikust arvu, nii et kõik read, tulbad ja suured diagonaalid annaksid kokku sama summa.

7

8

9

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.