Page 1

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT 2010-2011


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Aastaraamatu koostasid aineühenduste juhid Lembi Lukas, Piret Soa, Cedrut Kuusk, Ene Viigimäe, Marianne Tekkel, Kai Kõks ning õppealajuhatajad Sille Arust ja Eevi Palu Kujundas ja küljendas Taimi Dreier Pärnu 2011

2


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

SISUKORD SAATEKS................................................................................................................................................. 5 MEIE KOOLIPERE ................................................................................................................................ 6 TUGISÜSTEEMID ............................................................................................................................... 26 RAAMATUKOGU ................................................................................................................................ 31 HOOLEKOGU ....................................................................................................................................... 32 PROJEKTITÖÖ .................................................................................................................................... 33 MUUSIKAÕPETUSE AINEÜHENDUS JA HUVITEGEVUS.......................................................... 38 ALGÕPETUSE AINEÜHENDUS ........................................................................................................ 67 HUMANITAARAINETE ÜHENDUS ................................................................................................. 77 OSKUSAINETE ÜHENDUS ................................................................................................................ 84 TEADUSAINETE ÜHENDUS .......................................................................................................... 114 VÕÕRKEELTE AINEÜHENDUS .................................................................................................... 130

3


2010-2011

4

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

SAATEKS

Käesolevas aastaraamatus on esitatud tagasivaade 2010.- 2011. õppeaasta tegevusele ja sündmustele. Aastaraamat on oluliseks abivahendiks kooli arendustegevuses, andes ülevaate kõigi kooli tegevusvaldkondade tööst, sisaldades faktimaterjale õpilaste ja kooli personali kohta. Vaadates tagasi, analüüsides tehtut, on võimalik seada uusi eesmärke ja kavandada tegevusi koolitöö paremaks korraldamiseks. Iga-aastaselt ilmuvad aastaraamatud on väärtuslik materjal kooli arengukava koostamisel ja sisehindamise läbiviimiseks. Edu järgmiseks aastaks ja jõudu kõigi oluliste sündmuste kajastamiseks uutes aastaraamatutes!

Margus Veri, direktor

5


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

MEIE KOOLIPERE

ÕPPEAASTA ARVUDES Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis alustas käesoleval õppeaastal õpinguid 749 õpilast. Klassikomplekte oli 35. Õpilaste arvu muutust näitab tabel 1. Tabel 1 Õpilaste arv koolis

Õpilaste arv kokku I kooliaste – 1. – 3. kl II kooliaste – 4. – 6. kl III kooliaste – 7. – 9. kl gümnaasium – 10. – 12. kl

2006/07 932 182 196 309 245

2007/08 869 181 190 265 233

2008/09 832 171 192 235 234

2009/10 758 195 192 190 181

2010/11 749 199 179 193 178

Tabel 2 Õpilaste arvud klassiti

Klass 1. 1.a 2. 1.b 3. 1.c 4. 2.a 5. 2.b 6 2.c 7. 3.a 8. 3.b 9. 3.c I kooliaste kokku 10. 4.a 11. 4.b 12. 4.c 13. 5.a 14. 5.b 15. 6.a 16. 6.b 17. 6.c 18. 6t II kooliaste kokku 19. 7.a 20. 7.b 21. 7.c 22. 7t 23. 8.a 24. 8.b 25. 8t 26. 9.a 27. 9.b 28. 9t III kooliaste kokku Põhikool kokku 29. 10.a 30. 10.b

6

Klassijuhataja Helle Toots Jane Murulauk Tiina Tohver Marianne Tekkel Eliana Prangli Eve Uustal Tiina Kütt Janne Änilane Ly Eisenschmidt Maret Hansalu Tiiu Sinijärv Anu Raadik Anu Tilk Lembi Lukas Maimu Muttik Liina Kanarbik Ene Viigimäe Karin Känd Eve Redik Urmas Martinson Marja Tõnts Laine Lusik Gert Köösel Veiko Vetik Laine Lusik Ave Ermus Sirje Saarts Laine Lusik

Kai Kõks Margit Roomet

Õpilaste arv 26 25 23 23 24 22 24 17 15 199 24 16 22 24 26 22 13 27 5 179 19 25 21 8 24 23 8 34 24 7 193 571 32 30

Tüdrukud 14 13 10 14 11 11 14 7 8 102 14 7 10 11 12 11 7 14 3 89 11 18 9 3 15 11 2 17 12 0 98 289 22 17

Poisid 12 12 13 9 13 11 10 10 7 97 10 9 12 13 14 11 6 13 2 90 8 7 12 5 9 12 6 17 12 7 95 282 10 13


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT 31. 11.a 32. 11.b 33. 12.a 34. 12.b 35. 12.c Gümnaasium kokku Kool kokku

Anne Agasild Cedrut Kuusk Kadri Killing Anne Kärner Mare Soomere

21 26 23 26 20 178 749

18 13 16 12 12 110 399

2010-2011

3 13 7 14 8 68 350

KOOLI JUHTKOND

Margus Veri – direktor Eevi Palu – direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Sille Arust - direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Piret Soa - direktori asetäitja noorsootöö alal

Pilt 1 kooli juhtkond

7


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KOOLITÖÖTAJAD ÕPETAJAD JA RINGIJUHID

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

8

Agasild, Anne Agasild, Maris Arust, Sille Aurik, Aveli Dreier, Taimi Eesmaa, Eda Eisenberg-Lindqvist, Ene Eisenschmidt, Ly Ermus, Ave Ervald, Heinrich Hansalu, Maret Jakobson, Kärt Joon, Silja Juga, Karin Kanarbik, Liina Kiik, Liia Killing, Kadri Kirss, Mari-Liis Kuusemäe, Marika-Heda Kuusk, Cedrut Kõks, Kai Känd, Karin Kärner, Anne Köösel, Gert

Pilt 2 Õpetajad ja ringijuhid 1. sept 2010

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Kübar, Enn Kübar, Ulla Kütt, Tiina Lagus, Aina Lukas, Lembi Lusik, Laine Martinson, Urmas Miidla, Segne Murulauk, Jane Muttik, Maimu Naissoo, Tiiu Ots, Maarja Palu, Indrek Palu, Eevi Piksar, Mari Prangli, Eliana Pärtelson, Külli Raadik, Anu Raidmets, Mari Raudver, Signe Redik, Eve Roomet, Margit Rondo, Anneli Rõigas, Fred

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Saart, Sirje Sepandi, Ene Sinijärv, Tiiu Soa, Piret Soomere, Mare Suppi, Kristi Suvorov, Kairi Šablojeva, Julia Tammisto, Aira Talts, Marek Tekkel, Marianne Tilk, Anu Tohver, Tiina Toots, Helle Tõniste, Tõnu Tõnts, Marja Udso, Merle Uustal, Eve Vendla, Rein Veri, Margus Vetik, Veiko Viigimäe, Ene Volberg, Hille Änilane, Janne


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

HALDUSTÖÖTAJAD 1. 2. 3. 4. 5.

Aksin, Aimi Laasmaa, Eili Seiman, Katrin Viher, Reet Voronovski, Viktor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ennok, Sirje Heldja, Rosilda Karu, Elga Kase, Ell Kivimäe, Heli Kõiv, Pärje Lauk, Maie

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lauk, Signe Lootus, Piret Lepp, Raul Metsanurm, Helgi Peetsalu, Meeli Tamm, Tiia Tuisk, Kairi

AASTA TEGU JA AASTA KOLLEEG Alates 2008/2009. õppeaastast selgitatakse õpetajate aastalõpu rahuloluküsimustiku abil välja aasta tegu ja aasta kolleeg. 2008/2009. aasta kevadel peeti aasta teoks tunnistati kooli remont ja aasta kolleegiks valiti Eili Laasmaa – alati lahke ja sõbralik laborant. Kooli remondi lõppemine sai ka järgmisel 2009/2010. õppeaastal parima teo nimetuse. Aasta kolleegiks hinnati sel aastal Reet Viher – abivalmis ja kohusetundlik raamatukogutöötaja. 2010/2011. õppeaasta aasta tegu oli Mari Raidmetsa raamat „Pool sajandit keskharidust Ülejõel“. Aasta kolleegiks valiti õppealajuhataja Sille Arust.

Pilt 4 Direktor Margus Veri ja Mari Raidmets

Pilt 3 Sille Arust

9


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

ESIMESED KLASSID 1. septembril 2010 alustas õpinguid meie koolis 74 õpilast.

1.A KLASS, KLASSIJUHATAJA HELLE TOOTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

10

Erala, Kert Ild, Lauri Kandelin, Kristin Kokk, Sten Kosk, Johanna Maria Laasmäe, Robin Lorup, Ranel Margus, Sten Mulluste, Kristofer Mälk, Eveli Ollino, Kristjan Ottender, Ott Paugus, Andreas Erik

Pilt 5 1.a klass

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Praks, Erki Puusepp, Kaisa-Liis Pärtelson, Aurelia Rannak, Kristiina Ratut, Rebeca-Mey Salundi, Liise Sameli, Maris Seegel, Laura Talumaa, Laura Tamm, Karolin Tomson, Heli Urmaste, Jenny Vahtra, Ron-Aaron


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

1.B KLASS, KLASSIJUHATAJA JANE MURULAUK

Pilt 6 1.b klass

1. Heinsoo, Jane-Ly 2. Helstein, Hannaly 3. Ilves, Annaliis 4. Jõesaar, Rasmus 5. Järvmaa, Joosep 6. Kaaviste, Laura 7. Kahre, Maarja 8. Kirsi, Ander 9. Kivimäe, Hans Kristian 10. Kohjus, Regina 11. Laanemäe, Endrik 12. Lehiste, Heike 13. Looring, Mary-Ly

14. Lumiste, Rajen 15. Niin, Kristen Oliver 16. Reile, Karita 17. Slugen, Trino Marii 18. Strati, Ahti 19. Suigusaar, Siim 20. Sutt, Martin 21. Tiido, Kaspar 22. Tolli, Andra 23. Tsuchimoto, Kenrico Ryusei 24. Tõnson, Sigrid 25. Uusalu, Martina

11


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

1.C KLASS, KLASSIJUHATAJA TIINA TOHVER

Pilt 7 1.c klass

1. Aidama, Kirsika 2. Arakas, Karoli 3. Aruste, Kristjan 4. Gorjatševa, Evelina 5. Joonsaar, Karel 6. Jürgen, Reivo 7. Jürisoo, Marjan 8. Kaare, Madis 9. Kasesalu, Alari 10. Käärma, Kerdo 11. Kütt, Andreas 12. Lepiku, Linda 13. Liiv, Kevin

12

14. Lohu, Robi 15. Metsa, Marliise 16. Metsanurm, Kenar 17. Nurm, Rasmus 18. Rand, Ronan 19. Saarnak, Karl 20. Tamme, Reilika 21. Tammjärv, Raiko Taave 22. Tiik, Marie 23. Tomingas, Jaanika 24. Vahur, Ranek 25. Valme, Cristlin


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KOKKUVÕTE TASEMETÖÖDEST Tabel 3 3. klass Eesti keel

Klass

3.a 3.b 3.c Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 24 17 16 57

Keskmiselt saadud punkte (max 54) 45,5 45,1 42,8 44,5

Õigsus %-des 84,2 83,4 79.3 82,3

Keskmine hinne

„5“

„4“

4,2 4,2 4,1 4,2

„3“

7 5 5 17

„2“

15 11 9 35

2 1 1 4

1 1

„4“

„3“

Tabel 4 3. klass Matemaatika

Klass 3.a 3.b 3.c Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 24 17 16 57

Keskmiselt saadud punkte (max 30) 27,3 26,7 27,5 27,2

Õigsus %-des

Keskmiselt saadud punkte (max 56) 51,3 50,7 47,0 43,8 48,2

Õigsus %-des

91,1 89,0 91,7 90,6

Keskmine hinne

„5“

4,7 4,8 4,8 4,8

16 13 13 42

8 2 2 12

„2

2 1 3

-

Tabel 5 6. klass Eesti keel

Klass 6.a 6.b 6.c 6t Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 22 14 27 5 68

91,6 90,6 84,0 78,2 86,1

Keskmine hinne

„5“

4,5 4,6 4,2 4,0 4,3

„4“

11 8 7 26

„3“

11 6 19 5 41

„2 “ 1 1

-

Tabel 6 6. klass Matemaatika

Klass 6.a 6.b 6.c 6t Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 22 14 27 5 68

Keskmiselt saadud punkte (max 40) 31,5 32,1 24,5 14,8 25,7

Õigsus %-des 78,8 80,2 61,3 37,0 64,3

Keskmine hinne 4,1 4,1 3,4 2,6 3,6

„5“

„4“

5 5 2 12

„3“

14 6 10 30

„2“

3 3 13 3 22

2 2 4

Tabel 7 6. Klass Kunstiõpetus

Klass 6.a 6.b 6.c 6.t Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 21 14 26 5 66

Keskmiselt saadud punkte (max 50) 41,8 39,9 40,1 36,4 39,6

Õigsus %-des 83,5 79,8 80,2 72,8 79,1

Keskmine hinne 4,2 3,9 4,0 3,6 3,9

„5“

„4“

„3“

„2“

9 2 3 14

7 8 19 3 37

5 4 4 2 15

-

13


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KOKKUVÕTE RIIGIEKSAMITEST Riigieksamite tulemused 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

92 64,26

75,1

72

70,5

69,6

67,5

62,3

59,9

51,3

50,9

46,5

aine ja eksami tegijate arv

Joonis 1 Riigieksamite tulemused

14


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

KULDMEDALIGA LÕPETAJAD

Pilt 9 Mariann Hobustkoppel

Pilt 8 Katre Ojamets

Pilt 10 Mariann presidendi vastuvõtul

15


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

LÕPETAJAD PÕHIKOOLI LÕPETAJAD

Pilt 11 9.a klass

9.a klass, klassijuhataja Ave Ermus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

16

Alliku, Karli Aunpuu, Kati Belousova, Diana Bergmann, Liis Blehner, Mattias Grenberg, Erik Holm, Angela Ilves, Kristen Taavi Kaimak, Maris Karotam, Kai-Riin Kirotar, Anita Kivisto, Gerly

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kohjus, Egne Lust, Michael Jeffrey Maruste, Karl Meemaa, Sigrid Niin, Arthur Nurmis, Mario Padrik, Andre Padul, Anett Pilisner, Marko Reila, August Sala, Kristen Sepandi, Merilin

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Särel, Gretli Tammann, Maarja Teearu, Fred Vaigur, Elsbet Vaimla, Henri Vetšerkovskaja, Viktoria Villemson, Ats Vinogradov, Kristina Vomm, Kaarel Väljaäär, Carl


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 12 9.b klass

9.b klass, klassijuhataja Sirje Saarts 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aamisepp, Merit Alamaa, Argo Aljaste, Kristin Aunapuu, Mari Berens, Patricia Entson, Kevin Hansson, Grete Iljin, Roman

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Järve, Eneli Kahre, Marko Kaljula, Sander Kippa, Riin Kukk, Kairo Laanemets, Vello Orumaa, Katrin Piigert, Laura-Liis

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Post, Merili Pulk, Sander Raud, Ilmar Rebane, Ken Tagapere, Geir Tori, Timo Unt, Liis Vahar, Helena

17


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 13 9.t klass

9.t klass, klassijuhataja Laine Lusik 1. 2.

18

Kiviselg, Elari Kullasepp, Risto

3. 4.

Laapas, Jari Lauri Allan Niin, Mihkel

5. 6.

Roots, Kerdo Saat, Artur


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

GÜMNAASIUM 51. LEND

Pilt 14 12.a klass

12.a klass, klassijuhataja Kadri Killing 1. Haugas, Anett 2. Hobustkoppel, Mariann kuldmedal 3. Jaanoja, Siim 4. Kartau, Kaisa 5. Kivilo, Annika 6. Küla, Mari 7. Madisson, Merlin

-

8. Mägi, Rasmus 9. Nairis, Tarmo 10. Paavel, Argo 11. Padari, Maarja 12. Peets, Ellis 13. Pitko, Sanna Kaisa 14. Põhjala, Jaana 15. Rannak, Triin

16. Rohi, Liis 17. Salus, Artur 18. Sepp, Merilin 19. Sommer, Eliisa 20. Strikholm, Mikk 21. Teigar, Helen 22. Tettermann, Rain 23. Umalas, Jaanika

19


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 15 12.b klass

12. b klass, klassijuhataja Anne Kärner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

20

Aaslaid, Kauri Aniste, Janter Aua, Martin Joosep, Siim Konno, Liis Kull, Calvin Liedemann, Peeter Lusikas, Liis Martin, Heleene

10. Mõis, Marjel 11. Nuuma, Heiki 12. Oolup, Tammo 13. Orgma, Merilin 14. Ots, Harri 15. Pelberg, Annette 16. Pärnpuu, Andra 17. Reinsalu, Keit 18. Saar, Janely

19. Sild, Janno 20. Tael, Sirle 21. Tali, Regiina 22. Tamm, Taavi 23. Tori, Janri 24. Torn, Kaisa 25. Vänto, Teele


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 16 12. c klass

12. c klass, klassijuhataja Mare Soomere 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Andresson, Angela Bachmann, Jürgen Heinsalu, Kristi Kajak, Käroli Korn, Kris Kägu, Sander Limmert, Marta

8. Lükepak, Mari 9. Metsaots, Andres 10. Mäeorg, Enn 11. Noppel, Anett 12. Ojamets, Katre - kuldmedal 13. Orav, Kädi 14. Sanglepp, Arnold

15. Tamla, Ingrid 16. Tamm, Mari-Liis 17. Tammik, Kristina 18. Veelaid, Peeter 19. Virak, Karolin

21


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KIITUSKIRJAGA LÕPETASID KLASSI 1.a 1. Johanna Maria Kosk 2. Ott Ottender 3. Liise Salundi 4. Heli Tomson 5. Jenny Urmaste

1.b 1. Maarja Kahre 2. Heike Jakovleva 3. Rasmus Jõesaar 4. Ahti Strati 5. Laura Kaaviste 6. Endrik Laanemäe 7. Martin Sutt

1.c 1. Kirsika Aidama 2. Eveliina Gorjatševa 3. Madis Kaare 4. Kerdo Käärma 5. Linda Lepiku

2.a 1. Hanna-Ly Aleksandrov 2. Marleen Jauk 3. Alexander Jõepera 4. Marlen Kokla 5. Paula Kübar 6. Karoliina Malm 7. Karl- Mattias Prangli 8. Riko Rallmann 9. Sander Somelar 10. Nele Tomingas 11. Aleksandra Tugi 12. Kendra Visnu

2.b 1. Mirjam Einaste 2. Elise Kalda 3. Jevgenij Kotov 4. Hendrik Madisson 5. Lily-Marit Meskat 6. Kerli Ott 7. Kermo Palmsaar 8. Robin Pihelgas 9. Elisabeth Pihlap 10. Timo Pulk 11. Edna Eva Pupp 12. Kati Saar 13. Mattias Sinijärv 14. Ethel Telling 15. Oskar Tuulik

2.c 1. Georg Grahv 2. Maria Grenberg 3. Anete-Ketlin Helstein 4. Richard Jalakas 5. Sander Kodasmaa 6. Liisa Leit 7. Delis Pajuri 8. Kevin Poljans 9. Jennifer Ristimets 10. Merili Rohelpuu 11. Helena Udso 12. Eliisabet Vetšerkovskaja 13. Anna Vikkisk

3.a 1. Laura Lelov 2. Martti Meen 3. Melody Nirk 4. Kailiis Reinart 5. Lilli Liina Reinväli 6. Andra-Helena Toomet 7. Mirkko Vatter

3.b 1. Laura Belova 2. Chris-Eric Laanemäe 3. Frederik Leppik 4. Grete-Karita Tomast

3.c 1. Annabel Heindla 2. Martin Lepp 3. Karmen Raudoja 4. Anete Tamm 5. Irene Väin

4.a 1. Martin Hansschmidt 2. Karoliina Ild 3. Merli Ilm 4. Triin Kauber 5. Carola Kanarbik 6. Egeli Lõbus 7. Eliise Maidlas 8. Anette Rallmann 9. Kärolin Veerpalu 10. Ralf Vihmaru 11. Helena Viks

4.b 1. Anastasija Gorjatševa 2. Indrek Lilletai 3. Jan-Daniel Peterson

4.c 1. Kaisa Künnapas 2. Anne- Mai Peetsalu 3. Jessica Rohelpuu 4. Janelle Sillamaa 5. Sten Erik Tomingas

22


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT 5.a 1. Marie Anna Blehner

5.b 1. Tanno Aak 2. Marta Miil

6.a 1. Sander Kangur 2. Stella Lutter 3. Birgit Padul 4. Epp Peetsalu

6.c 1. Taisto Roosipuu

7.a 1. Siret Laur

7.c 1. Jennifer Buht

2010-2011

8.a 1. Helen Drobet

Sille Arust, õppealajuhataja

23


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

ÕPILASESINDUS KOOSSEIS Õpilasesindus on kooli vabatahtlik ühendus, mille peamisteks ülesanneteks on ürituste korraldamine ja koolilehe välja andmine. Õpilasesindust juhib president. Kuni 8. aprillini oli õpilasesinduse president Kris Korn, 9. aprillist alates Tauri Roosipuu.

Pilt 17 Õpilasühenduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed sellel õppeaastal olid järgmised: Siim Jaanoja (12.a) Rain Tettermann (12.a) Eliisa Sommer (12.a) Kris Korn (12.c) Birgit Jürivete (11.a) Grete Vellet (11.a) – lahkus teisel poolaastal Taavi Kappak (11.b)

Tauri Roosipuu (11. b Karolina Zagorovskaja (11.b) Deanna Vainoja (11.b) Madis Viik (11.b) Alice Lublo (8.a) Triin Veli (8.a)

Kooliaasta alguses sai õpilasesindus endale oma ruumi, mis asub Rohelises saalis. Kevadel töötasime välja ka õpilasesinduse põhikirja, mis reguleerib õpilasesinduse tegevust.

24


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

ÜRITUSED Õpilasesindus korraldas aasta jooksul mitmeid üritusi. Sügisel korraldasime filmiõhtuid, mis olid üsnagi populaarsed. Mihklipäeval korraldasime esmakordselt Mihklilaada, kus kõik õpilased omavalmistatud küpsetisi said müüa. Loomakaitsepäeval tegime koolis korjanduse koertevarjupaiga toetuseks. Hilissügisel, kui ilmad juba kehvemad ja valge aeg lühem, kontrollisime helkuri kasutamist õpilaste ja õpetajate seas ning vahetusjalanõude kasutamist koolis. Viimasel koolinädalal enne talvevaheaega korraldasime maskiballi, mis oli üks suurimaid ja uhkemaid üritusi sel õppeaastal. Sõbrapäeval moodustasime koolis niinimetatud sõbraketi, mille eesmärgiks oli tekitada õpilastes ühtsustunnet. Kevadel korraldasime nüüd juba traditsiooniks saanud liikumiskavade peo, kus oli rohkelt osavõtjaid. Viimase üritusena toimus PlayBacki koolivoor, kus selgitati välja need grupid, kes kooli linnavoorus esindasid.

TAIFUUN Eelmisel õppeaastal ilmus koolileht ainult kahel korral. Seetõttu otsustas õpilasesindus koolilehe päästmiseks midagi ette võtta. Peale pikka arutamist ja kaalumist jõuti otsuseni, et koolileht peab edaspidi ilmuma internetis. Sellel variandi kasuks rääkisid mitmed eelised. Esiteks võimalus pakkuda värskeid uudiseid. Paberversiooni puhul ei oleks leht tõenäoliselt tihemini kui kord veerandis ilmunud. See oleks tähendanud seda, et lehe ilmumise ajaks oleksid paljud uudised juba kaks kuud vanad. Veebiversioonis on aga võimalus uudis või artikkel kohe lugejateni tuua. Teiseks põhjuseks oli kõik kirjastamisega seonduv. Veebis saame me pakkuda lugejatele kvaliteetseid fotosid ja seda ilma arvulise piiranguta. Enam ei teki muret artiklite mahu, ajalehtede trükkimise ja müümisega. Tagantjärgi võib öelda, et see otsus õigustas end täielikult. Oktoobri lõpus valmiski veebileht Taifuun sil www.ylejoe.eu, kust peale artiklite leiab infot ka ürituste ja õpilasesinduse kohta. Veebilehelt leiab ka koolifoorumi, mis pole kahjuks seni aktiivset kasutust leidnud. Internetti kolimise käigus sai koolileht endale ka senise Kooli Kaja asemel uue nime - Taifuun. SEDA SEETÕTTU, ET TAIFUUN ON JUST NII VÕIMAS, KUI ÜKS HEA KOOLILEHT OLEMA PEAKS NING KUNA TUGEV TORM JÄTAB ALATI ENDAST JÄLJE, SIIS TAHTSIME KA MEIE JÄTTA IGASSE ÜLEJÕE KOOLIPERE LIIKMESSE JÄLJE, MIS ÄRGITAKS TUNDMA HUVI OMA KOOLI ÕPILASTE JA ÕPETAJATE TEGEVUSE VASTU.

Tauri Roosipuu, 11.b klassi õpilane

25


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

TUGISÜSTEEMID

TUGIKOMISJON KOOSSEIS Esimees: Eevi Palu – õppealajuhataja Liikmed: Margus Veri - direktor Sille Arust - õppealajuhataja Signe Raudver - eripedagoog, HEV koordinaator Ulla Kübar - eripedagoog Aive Hirs - psühholoog Ello Jõepera - sotsiaalnõustaja, protokollija Aveli Aurik - abiõpetaja Eripära: I poolaastal puudus koolist tervislikel põhjustel õppealajuhataja Eevi Palu, kes juhib koolisisest kasvatustööd õpilastega ja juhatab tugikomisjoni. I poolaastal juhatas komisjoni direktor Margus Veri.. Tugikomisjon käis koos 33 korda ja selle tegevus on protokollitud. Kasvatustöökomisjoni polnud vajadust sel õppeaastal kokku kutsuda.

KOMISJONI TÖÖST Arutati 58 õpilase toetamist. Õpilaste probleemid jagunesid järgmiselt: 1. õppeedukus – 37 korral 2. koostöö koduga- 30 korral 3. käitumine (tundides, vahetundides ja väljaspool kooli)- 29 korral 4. koolikohustuse täitmine- 15 korral 5. õpilase tervis- 11 korral Klassiti jagunesid õpilased järgmiselt: 1. kl 5

2. kl 1

3. kl 3

4. kl 6

5. kl 8

6. kl 3

7. kl 6

8. kl 11

9. kl 12

10.kl 1

11.kl 1

12.kl 1

Tugikomisjonis arutati: • • • • • • • • • •

26

õpiraskustega õpilaste klassi avamist (5.-6. klass); uue põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse rakendamist; abiõpetaja küsimust (täitmata 0,5 kohta) ja tema tööülesandeid; eripedagoogilist dokumentatsiooni koolis; HEV- õpilastega seotud tööd koolis, dokumentatsiooni esitamine ja kooli esindamine Pärnumaa nõustamiskomisjonis; uue õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmist; lapse koolivalmiduse kaarti; ennetustegevust seoses õpilaste kalduvusega tervistkahjustavale käitumisele (koostöö noorsoopolitseiga: film, vestlused 7. – 9. klassides narkoprobleemidest); 10. klasside komplekteerimine; õpilaste terviseprobleemid (koostöö kooli meditsiiniõe Marika Tõnismaga).


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

KASVATUSTÖÖ KOKKUVÕTE (II POOLAASTAL 1) PÕHITEGEVUSED Kasvatustöö põhitegevused olid: • • • • • • • • • • • •

tugikomisjoni töö ettevalmistamine ja suhtlemine õpilaste, nende vanemate, klassijuhatajate ja tugispetsialistidega; HEV koordinaatori Signe Raudveri abistamine dokumentide kogumisel õpilase nõustamiskomisjoni saatmiseks (iseloomustused klassijuhatajatelt, avaldus ja taotlused, psühhiaatri tõendid lapsevanemalt); õpilaste suunamisel õpiraskustega õpilaste klassi vestlused vanematega ja õpilastega nõusoleku saamiseks nõustamiskomisjoni suunamiseks; igapäevane kasvatustöö, mis on dokumenteeritud päevaraamatus järgmiselt: kuupäev, nimi, probleem, pakutud lahendus; tegelemine klassist väljasaadetud tundi segavate, vahetunnil halvasti käitunud õpilastega; õpilaste omavaheliste suhete klaarimine nii koolis kui ka väljaspool kooli (füüsiline või sõnaline vägivald kaasõpilaste suhtes); õpilaste õppeedukuse küsimused; koolikohustuse täitmine; õpetaja ja õpilas(t)e ning vahel ka vanemate vaheliste konfliktide lahendamine; suhtlemine vanematega; suhtlemine klassijuhatajatega ja aineõpetajatega probleemide ilmnemisel; tervistkahjustava käitumise ennetustegevus.

Käitumisküsimuste lahendamisel on sageli vajalik õpilastel kirjutada seletuskiri. II poolaastal kirjutas seletuskirja 22 õpilast. Klassiti jagunesid õpilased järgmiselt: 3. klass 3

5. klass 8

6. klass 4

7. klass 5

8. klass 1

Tugikomisjoni kutsuti 58 õpilast koos vanematega ja lisaks tegeldi veel 66 õpilase järgmiste probleemidega: • • • • • • • • •

käitumisküsimused (48 korral); õpiraskused (15 korral); suhteprobleemid (12 korral); emotsioonidega seotud probleemid (7 korral); koduga seotud (12 korral); puudumine, sealhulgas põhjuseta (22 korral); terviseprobleemid (8 korral); sõltuvusega seotud (2 korral); isiklik mure (1 korral).

Ühel õpilasel võis esineda ka mitu probleemi. Kokku tuli tegeleda 124 õpilase probleemidega (17% õpilaste üldarvust). Klasside lõikes jagunesid need 66 õpilast järgmiselt: Kokku 63

1.

2.

3. 2

4. 1

5. 11

6. 14

7. 15

8. 10

9. 7

10. 3

11. 2

12. 1

PÕHIPROBLEEMID Erinevad käitumisprobleemid (77 korral) 1

Õppealajuhataja Eevi Palu oli I poolaastal haiguslehel

27


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Tundide segamine, pahandused ja agressiivsus vahetunnis ja ka väljaspool kooli. Tõsisematel juhtumitel oli tegemist suitsetamise, liikluseeskirjade rikkumise, varguse (kooliväline), füüsilise või sõnalise vägivallaga (koolis või kooliväline) kaasõpilase suhtes. 4 õpilase puhul jõudis asi alaealiste komisjoni ning 3 nendest olid III kooliastme tütarlapsed kooliväliste pahandustega. Poistest oli alaealiste komisjoni kutsutud üks noormees. 2 korda oli kaasatud ka noorsoopolitsei. Esiletõstmist väärib koostöö klassijuhatajate Anu Tilga, Ene Viigimäe, Lembi Lukase, Liina Kanarbiku, Eve Rediku ja Veiko Vetikuga. Õpiraskused (52 korral) Nõustamiskomisjoni suunati 13 (eelmisel õa 20) õpilast. Korduvalt tuli õpilastele ja nende vanematele selgitada vajadust käia eripedagoogi juures parandusõppe ja kõneravi tundides ning aineõpetaja konsultatsioonides. Õpilastega, kes möödunud õa said suunamise 4. – 5. tasandusklassi (10 õpilast), kuid jäid olude sunnil (klassi ei avatud rahapuudusel) õppima tavaklassi, tegelesid abiõpetaja, eripedagoogid, pikapäevarühmas ka klassiõpetajad. 2011/2012. õa jätkavad need õpilased õpinguid 5. – 6. õpiraskustega õpilaste klassis. Suur vajadus on abiõpetaja järele, kes suudaks aidata III kooliastme õpilasi reaalainetes (praegu 0,5 abiõpetaja kohta täitmata). Kogemus näitab, et õpiraskustega õpilaste klassis tulevad põhihariduse omandamisega toime ka need lapsed, kes tavaklassis hakkama ei saaks. Põhjuseta puudumine (37 korral) Koolikohustuse täitmata jätmine ei olnud koolis teravaks probleemiks. Põhiliselt oli tegemist üksikutest tundidest või lühiajalise puudumisega. Tänuväärset tööd tegid klassijuhatajaid Laine Lusik, Karin Känd, Sirje Saarts, Marja Tõnts, Veiko Vetik, kes hoidsid õpilaste kooliskäimisel silma peal ja tegid koostööd sotsiaalnõustaja Ello Jõeperaga. Küsimuste arutellu kaasati klassijuhataja, laps ja vanem, mille tulemusena kooliskäimine ja õpitulemused paranesid. Terviseprobleemid (19 korral) 19st õpilasest viis oli koduõppel ja üks vastu kevadet individuaalõppel. Lisaks psühhiaatrilistele probleemidele oli palju ülemiste hingamisteede haigusi, mis takistasid kooliskäimist. Mitmel juhul oli tegemist vanematega, kes ei tähtsustanud lapse tervise jälgimist. Terviseprobleemide ennetamiseks pidasid noorsoopolitseinikud 7. – 9. klasside õpilastele loengu ja näitasid teemakohast filmi. Õpiraskustega lapsed käisid õppenõustamiskeskuse projekti raames tasuta Eesti Tervishoiumuuseumis. Koduga seotud probleemid (42 korral) Enamiku koolist põhjuseta või väga kergekäeliselt puuduvate laste puhul oli tegemist koduste probleemidega (vähene kasvatuslik mõju, järelvalvetus, majanduslikud probleemid, alkoholism, hoolimatus). Juba I kooliastme õpilased veedavad suhteliselt palju aega nn „vabakäigul” ja vanemate tugi lapsele koduste kooliülesannete tegemisel või kontroll selle üle paljudel juhtudel puudub. Enamasti võtab vanem siiski vastu koolipoolse abi ja on valmis koostööks. Õppeaasta jooksul oli tihe side kooli sotsiaalnõustaja Ello Jõepera, lastekaitsespetsialistide Kaja Maasoo ja Tarmo Oidekiviga. On toimunud vastastikune infovahetus perede olukorra ja laste liikumise kohta, spetsialistid on külastanud vajadusel kodu ja teinud koostööd õpilaste probleemide lahendamisel.

KASVATUSTÖÖ ÕNNESTUMISED • Alates 2011.-12. õppeaastast saab hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) koordinaatoriks (dokumentatsiooni esitamine ja kooli esindamine Pärnumaa nõustamiskomisjonis) eripedagoog Signe Raudver. • Toimiva tugikomisjoni tegevusega on pööratud tähelepanu uue PGS-i rakendamisele, arendatud edasi õpilast toetavat tugisüsteemi (uuendatud dokumentatsioon HEV õpilaste jälgimiseks, 5.-6. õpiraskustega klassi avamine). • Kvaliteetse koolisisese meeskonnatöö tulemusena ei ole koolikohustuse mittetäitjaid ja põhihariduseta väljalangejaid ning kõik 9. klassi õpilased lõpetasid põhikooli. • Haridusliku erivajadusega õpilase märkamine ja toetamine klassijuhataja ja aineõpetaja poolt, vanema ning vajadusel ka õppealajuhataja ja vastavate spetsialistide kaasamine probleemilahendusse.

28


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

• Tulemuslik võrgustikutöö: hea koostöö sotsiaalnõustaja Ello Jõeperaga laste koolikohustuse täitmise ja käitumis- ning koduga seotud probleemide lahendamisel, psühholoog Aive Hirsiga õpilaste ja vanemate abistamisel, lastepsühhiaater Kaja Rannaga laste tervise ning lastekaitsespetsialistide Tarmo Oidekivi ja Kaja Maasooga laste koduste probleemide ning noorsoopolitseiniku Kristi Vahiga laste käitumisprobleemide lahendamisel ning tervistkahjustavat käitumist ennetava selgitustöö tegemisel. • Traditsiooniks saanud koostöö õppenõustamiskeskuse karjäärinõustajatega 9. ja 12. klasside õpilastele tulevikuvõimaluste selgitamisel.

LAHENDAMIST VAJAVAD PROBLEEMID • Taotleda haridusosakonnalt õpiraskustega klassides töötavate õpetajate koolitamist oma kooli baasil. • Täita 0,5 abiõpetaja ametikoht (III kooliastme reaalainetes).

Eevi Palu, õppealajuhataja

KÕNERAVI JA PARANDUSÕPE Meie koolis on kõneravi- ja parandusõppeõpetajaid 10. Kõneravitunde andsid sel õppeaastal 2 eripedagoogi, parandusõppetunde aga 8 õpetajat. Juba eelmise õppeaasta lõpus arutati klassijuhatajate, aineõpetajate ning parandusõppe- ja kõneraviõpetajate vahel läbi, kes peaksid järgmisel õppeaastal õpiabi saama. Sügisel otsustati lõplikult, kes kõneravi- ja parandusõppetundidest osa võtavad ning teavitati vanemaid. 2010/2011. õa jooksul on kõneravitundidest osa võtnud 101 õpilast. Neist 53 olid tüdrukud ja 58 poisid. Kõneravitunnid toimusid 1.-6. klassi õpilastele. Valdav enamus õpilastest jõudis kõne ja keele arengus märgatavalt edasi. Õpilasi õpetati kaks korda nädalas rühmatundides, kus oli keskmiselt 6 õpilast. Eelmise aastaga võrreldes oli õpilaste arv enam-vähem sama, sest eripedagoogide ametikohtade arv ja rühmade suurused olid sarnased. 3. kooliastmes kõneravitunde ei toimunud. Poisse on kõneravi vajavate õpilaste hulgas endiselt rohkem, nagu ka I kooliastme õpilasi on enam kui II kooliastme omi. Parandusõpet vajavate õpilaste nimekirjas on olnud 70 õpilast. Neist 32 olid tüdrukud ja 38 poisid. Õppetöö toimus 1-4 korda nädalas rühmatundidena, kus oli kuni 6 õpilast. Eelmise aastaga võrreldes oli õpilaste arv jäänud samaks. Parandusõppe tundidest võtsid osa 1.-9. klassi õpilased. 1. klasside parandusõppe tunde alustati 3. õppeveerandil. 5.-6. klassis parandusõppe tunde polnud, sest nendes klassides on 2 kõneravi tundi nädalas. Kuna abiõpetaja on eripedagoogilise haridusega, siis tegi ka tema oma tundides osaliselt kõneravi- ja parandusõppe alast tööd. Positiivne oli see, et kõigile kakskeelsetele lastele sai osutatud abi eesti keele oskuse parandamiseks. Perspektiivis on kakskeelsete laste õpetamist täiustada, näiteks luua rühmi eesti keele õpetamiseks muukeelsetele. Terve õppeaasta jooksul tehti plaane järgmiseks õppeaastaks. Kool kinnitas erivajadustega õpilase õppe koordinaatori (eripedagoogi), kes koordineerib ka kõneravi- ja parandusõppe alast tööd koolis. Eripedagoogid töötasid välja ”Õpilase individuaalse jälgimise kaardi”, mille alusel võetakse edaspidi õpilasi õpiabirühmadesse (endised kõneravi- ja parandusõpperühmad). Nimetatud kaart läheb käiku 2011/2012. õa-l.

29


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Õppeaasta lõpus toimus koosolek kõneravi- ja parandusõppeõpetajatele, mille viis läbi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator. Koosolekul tutvustati muudatusi seadusandluses ja õpiabirühmade töös järgmisel õpeaastal.

Signe Raudver, eripedagoog

PIKAPÄEVARÜHMAD Pikapäevarühma tööst võtsid I kooliastmes osa 124 ja II kooliastmes 47 õpilast. Tegutses 14 rühma, mida juhendasid 14 algklassi- ja klassiõpetajat (Helle Toots, Jane Murulauk, Tiina Tohver, Marianne Tekkel, Eliana Prangli, Eve Uustal, Tiina Kütt, Janne Änilane, Ly Eisenschmidt, Maret Hansalu, Tiiu Sinijärv, Anu Raadik, Ave Ermus, Marika-Heda Kuusemäe). Pikapäevarühmades oli õpilastel võimalus õpetaja juhendamisel ja abistamisel teha koduülesandeid, aines mahajäänutel saada järeleaitamist. Tublide lastega valmistuti olümpiaadideks. Leidus aega ka sportimiseks ja arendavate mängude mängimiseks.

30


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

RAAMATUKOGU

ÜLDINFO Põhikogu suurus arvuliselt 10 161 ühikut.

LAENUTUSED Kokku laenutusi: 9653 Keskmiselt laenutusi: • 1.-3. klass 9,42 • 4.-6. klass 5,88 • 7.-9. klass 3,46 • 10.-12. klass 13,76 • Õpetajad, töötajad 45,41 Keskmine laenutuste arv on saadud kõikide sellesse astmesse kuulunud õpilaste arvu jagamisel kõikide selle astme laenutuste arvuga.

KÜLASTUSED Kokku külastusi: 15 364 Keskmiselt külastusi: • 1.-3. klass 20,25 • 4.-6. klass 19,26 • 7.-9. klass 7,49 • 10.-12. klass 22,56 • Õpetajad, töötajad 28,67 Keskmine külastuste arv on saadud kõikide sellesse astmesse kuulunud õpilaste arvu jagamisel kõikide selle astme külastuste arvuga. Külastuste koguarvu summas on arvestatud ka õpetajate ja töötajate külastusi.

Katrin Seiman, raamatukogu juhataja

31


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

HOOLEKOGU

HOOLEKOGU Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 2010/2011. õppeaastal olid hoolekogu liikmed järgmised: Age Roosipuu (esimees), Meelis Lippe (aseesimees), Väino Linde (Pärnu Linnavolikogu esindaja), Signe Raudver (põhikooli õpetajate esindaja, protokollija, sekretär), Veiko Vetik (gümnaasiumi õpetajate esindaja), Margit Blehner (liige), Kaire Aamisepp (liige), Imbi Tamm (liige), ja Kris Korn (õpilaste esindaja). Hoolekogu töövorm on koosolek. 2010/2011. õppeaastal toimus kolm koosolekut: 9. detsembril 2010. aastal, 16. märtsil ja 25. mai 2011. aastal. 9. detsembri koosolekul valiti hoolekogu uueks liikmeks Imbi Tamm, uueks esimeheks Age Roosipuu (endine aseesimees), uueks aseesimeheks Meelis Lippe ning saadeti ära hoolekogu endine esimees Renee Riisenberg. Samal koosolekul kiideti heaks ka kooli põhimäärus, mille väljatöötamisel eelnevalt osaleti. 16. märtsi koosolekul arutati pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korda, misjärel vastav kord ka kehtestati. 25. mai koosolekul valiti hoolekogu sekretäriks Signe Raudver, kuulati ülevaateid kooli tegevuse kontrollimise lõpparuandest, sisehindamise aruandest ja kooli kodukorras tehtud muudatustest. Arutati esimeste klasside õpilaste arvuga seotud küsimusi, misjärel anti nõusolek kehtestada 2011/2012. õppeaasta esimeste klasside täituvuse ülemiseks piirnormiks 26 õpilast. Seejärel tehti kokkuvõte hoolekogu tööplaani täitmisest sellel õppeaastal. Järgmisel õppeaastal on hoolekogul plaanis tõhustada koostööd kooliga seadusest tulenevate ülesannete täitmisel (eelarve kava projekti arutamine, aastaaruande esitamine lastevanemate üldkoosolekule, õppekava muudatuste arutamine jms).

Age Roosipuu, hoolekogu esimees

32


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

PROJEKTITÖÖ

HORIZON, COMENIUS JA KOOLIPROJEKTID Kooliaasta algas kiirete ettevalmistustöödega, sest tulemas olid külalised Austriast Saksa Kultuuri Instituudi ja Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi kaudu, Euroopa koolide ühenduse Horizon koolidest ja Comeniuse projekti „ECO IS ECHOING“ partnerkoolidest. Septembri keskel jõudis kohale Austria õpetaja Nina Sagmeister, kes viis läbi saksa keele tunde, tutvustas oma riiki, selle vaatamisväärsusi ja koolisüsteemi. Toimusid saksa keele tunnid meie kooli õppeköögis, kus õpilased vaid saksakeelse juhatamise ja retsepti abil põnevaid küpsetisi valmistada said - retseptid pärinesid loomulikult Austriast. Niina jagas õpilastele retsepte:: Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, Apfelkompott Neid saab vaadata kooli helt http://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/projektid/comenius/152keelesild

Pilt 18 Nina Sagmeister

Pilt 19 Saksakeelses kokandustunnis

Septembri lõpus jõudsid Pärnusse Horizon külalised Itaaliast ja Hollandist, et osaleda rabateemalises projektis „Bog-walking“. Külaliste vastuvõtu ja majutusega tegelesid kooli gümnaasiumiosa õpetajad ja õpilased. Nädala kestnud projektist jäid osalejatele eredamalt meelde räätsamatk Soomaal ja Tartu AHHAA teaduskeskuse pimedate näituse külastamine.

33


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 20 Räätsamatk

Oktoober algas meie koolis juba teist aastat kestnud looduse- ja keskkonnateemasid puudutava Comeniuse projekti „ECO IS ECHOING“ projektikohtumisega. Põhikooli- ja gümnaasiumiosa õpilased koos õpetajatega võtsid vastu külalisi Rumeeniast, Türgist ja Hispaaniast. Kümne päeva jooksul tutvustati projekti käigus varem läbiviidud tegevusi, Pärnu haridussüsteemi, matkati koos külalistega Pärnumaa soodes ja rabades ning tutvuti Tartu ja Tallinna vaatamisväärsustega. Külalistele jätsid sügava mulje rabade puhtus ja mitmekesisus, Kabli linnuvaatlusjaama töö ja Tallinna vanalinn.

Pilt 21 Soomaa matkarada

Veebruaris sõitis grupp bioloogiahuvilisi Saksamaale, et osaleda Bielefeldis toimuval projektikohtumisel „Genetic Fingerprint“. Projektikohtumise kokkuvõttes tõid osalejad esile rühmatöödena läbiviidud katsed, Bielefeldi Ülikooliga tutvumise ja Berliini linnaekskursiooni.

34


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 22 Bielefeldis

Mais osalesid gümnaasiumiõpilased kahel Horizon koolide projektikohtumisel. Itaalias, Bolognas toimus projektikohtumine “Exploring Nature Around Bologna”. Sellest reisist jäi osalejatele eredalt meelde Bologna lähistel asuva Spipola koobas ja Firenze vanalinn.

Pilt 23 Spipola koopas

Teine projektikohtumine maikuus toimus Hollandis Haarlemis. Projekt „Waterweek“ tutvustas Hollandit läbi veega seotud teemade ja tegevuste. Osalejad tutvusid Haarlemi linna veesüsteemiga ja said katsetada erinevaid veepuhastamise võimalusi.

35


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 24 Haarlemi linnaekskursioon

Pilt 25 Projekti „Waterweek“ osalised

36


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Projektiaasta lõpetas Comeniuse projekti viimane kohtumine Hispaanias Murcias. Imeline loodus, suurepärane vastuvõtt, Murcia loomaaed ja Valencia akvatoorium- need on märksõnad, mis jäid osalejate reisimuljetest kõlama.

Kogu kooliaasta jooksul viidi õpetaja Janne Änilase juhendamisel läbi projekt „Taime-aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“ millest saab lähemalt lugeda aastaraamatu algklasside tegevuste osas.

Pilt 26 Aleksandra ja Kasper Taave Hispaanias

Pilt 27 Meie projektipartnerid

Eve Uustal, projektide koordinaator

37


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

MUUSIKAÕPETUSE AINEÜHENDUS JA HUVITEGEVUS

MUUSIKA JA HUVITEGEVUS Pärnu Ülejõe Gümnaasium on muusikakallakuga kool. Muusika süvaõpet saadakse juba alates 1. klassist. Õpilastel on võimalus õppida erinevaid pille ja laulda koorides, ansamblites, solistina või koolibändis. Koolis tegutseb väga aktiivselt puhkpilliorkester. Sel õppeaastal osalesid kõik muusikakollektiivid laulupeol.

KOOSSEIS

Pilt 28 Muusikaõpetajad

Piret Soa - direktori asetäitja noorsootöö alal Maimu Muttik - muusikaõpetaja, poiste-, noormeeste- ja segakoori dirigent Anu Tilk - muusikaõpetaja, mudilas- ja tütarlastekoori dirigent Eve Redik - muusikaõpetaja, mudilas- ja tütarlastekoori dirigent Fred Rõigas - muusikaõpetaja, koolitab soliste, klaverisaatjaid Liia Kiik - klaveri- ja akordioniõpetaja Rein Vendla - puhkpilliorkestri dirigent, õpetab erinevaid puhkpille Marek Talts - kitarriõpetaja Inderk Palu - juhendab koolibände, õpetab gümnaasiumi muusikasuunal harmooniat ja noodigraafikat Julia Šablojeva - tantsuõpetaja Mari Piksar - tantsuõpetaja

38


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

2010/2011 ÕPPEAASTAL TEGUTSENUD RINGID Tabel 8 ringide nimekiri

AINERINGID 1 2 3 4 5 SPORT JA LIIKUMINE 1 2 3 4 MUUD RINGID 1 2 3 MUUSIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Huviringi nimetus

õpilaste arv huviringis

tundide arv nädalas

kooliaste/klassid

juhendaja/d

kodu- uurimine eesti keele uurimistööd inglise keel- WebQuest huvitav emakeel bioloogia

5 9 7 11 7

1 1 1 1 2

11.- 12. kl 7.- 12. kl 7.- 9. kl 11. klass 9. kl

Anne Kärner Marja Tõnts Merle Udso Lembi Lukas Aina Lagus

võrkpall korvpall poistele seltskonnatants tantsuring

19 20 12 48

2 3 2 8

10.- 12.kl 8.- 12. kl 10.- 12.kl 1.- 4. klass

Ene Viigimäe Veiko Vetik Mari Piksar Julia Šablojeva

klaasimaal malering käsitööring

13 24 11

2 3 2

3.- 4. kl 1.- 9.kl 5.- 12.kl

Maret Hansalu Ly Eisenschmidt Tiiu Naissoo

poistekoor noormeestekoor Noortekoor (segakoor) solistid mudilaskoor 5.a ansambel 8.a ansambel 2.a ansambel A- lastekoor B- lastekoor solistid koolibänd Instrumendiõpe (klaver) Instrumendiõpe (kitarr) soololaul orkester kokku

60 8 66 4 42 12 3 11 49 12 10 9 23 4 5 32 536

3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 10 4 2 26 91

2.- 7. kl 8. kl 10.- 12.kl 3. ja 9.kl 2.- 4.kl 5.kl 8.kl 2.kl 5.- 8. kl 1.- 4. kl 1.- 7. kl 10.- 11. Kl 1.- 6. Kl 7.- 12. kl 4.- 10. Kl 4.- 9. Kl

Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Eve Redik Eve Redik Eve Redik Indrek Palu Liia Kiik Marek Talts Fred Rõigas Rein Vendla

39


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

SAAVUTUSED RINGITÖÖS PÄRNU POISTELAULUVÕISTLUS 7. märtsil 2011 toimus ülelinnaline poistelauluvõistlus. Osalemas oli nii lasteaiapoisse kui ka noormehi, vanuses 5 –19 aastat. Mirkko Vatter 3.a klassist saavutas 8-9-aastate vanusegrupis I koha. Eero Reila 3.a klassist saavutas 10-11-aastate vanusegrupis III koha. Juhendaja Maimu Muttik. Aleksander Jõepera 2.a.klassist pälvis eripreemia. Juhendaja Anu Tilk

ANSAMBLITE KONKURSS Meie koolist osales 17. aprillil Pärnu Kontserdimajas konkursil 4 ansamblit: 1.a klassi ansambel POMELO - juhendaja Fred Rõigas 2.a klassi ansambel - juhendaja Anu Tilk 5.a klassi ansambel MEGAMIX - juhendaja Anu Tilk 11.a klassi ansambel CRUELLA PUELLA - juhendaja Fred Rõigas 2.a ja 5.a klassi ansambleid tunnustati PRONKSDIPLOMITEGA. Ansamblid esinesid koosseisus: 2.a klassi ansambel: Marleen Jauk, Alexander Jõepera, Rasmus Kirotar, Marlen Kokla, Markus Kuuse, Paula Kübar, Karoliina Malm, Nele Tomingas, Kendra Visnu. 5.a klassi ansambel MEGAMIX: Marie Anna Blehner, Kristin Halliste, Anni Kõrvemaa, Alan Metsoja, Jaak Soa, Daiana Soomere, Natalie Amanda Svensson, Eliise Vahtra, Riin Kristin Velsvebel, Marelle Vool, Gert Janson löökpillidel

TANTSUVÕISTLUSED Tantsuturniir "Magus algus" V etapp 14. mail osalesid Hendrik Madisson, Edna Eva Pupp, Oskar Tuulik, Mirjam Einaste, Alari Kasesalu, Linda Lepiku, Karl Mattias Prangli, Nele Tomingas Kohilas tantsuturniiril. Karl Mattias Prangli - Nele Tomingas tulid finaalis oma vanuseklassi 15 paari hulgas 5. kohale. Lapsi juhendas Mari Piksar. Tantsuvõistlus "Tähtede turniir" 28. mail toimus Pärnu SpordiPilt 29 Väikesed tantsijad trennis koos juhendaja Mari Piksariga hallis tantsuvõistlus "Tähtede turniir". Meie kooli õpilastest võistles kolm tantsupaari. Eriti edukalt esinesid Oskar Tuulik ja Mirjam Einaste, kes saavutasid oma vanusegrupis II koha. Lapsi juhendas Mari Piksar.

40


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

LÜHIÜLEVAADE ÜRITUSTEST 1. SEPTEMBRI AKTUSED Kooliaasta algas kõikidele aktusega kooli aulas. Viimasel aktusel kell 13.00 sai meie koolipere endale 3 klassitäit uusi õpilasi, kellele anti kätte nende esimene õpik - aabits. Külalisena oli meid tervitama tulnud Pärnu abilinnapea Anneli Akkermann.

Pilt 30 Anneli Akkermann tervitab

Pilt 31 Esimene koolikell

Pilt 32 Suured ja väikesed

41


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

16. SEPTEMBRIIL 10. KLASSIDE TUTVUMISÕHTU Kümnendate klasside tutvumisõhtu toimus neljapäeval 16. septembril kooli aulas ja väikeses võimlas. Toimunud ürituse eesmärgiks oli värskete kümnendike omavaheline tutvumine ja nende ettevalmistamine rebaste nädalaks. Ühtlasi selgus ka järgmise aasta tutvumisõhtut korraldav klass. Ürituse dresscode’ks oli Marilyn Monroe ja Elvis Presley. Tore oli näha, et mõlemad klassid seda eeskujulikult järgisid. Kella kuueks oli kooli fuajeesse kogunenud juba paras hulk kümnendikke, kelle esimeseks ülesandeks oli jõuda elusalt ja tervelt esimeselt korruselt neljandale. Seda tuli teha neil Pilt 33 Tutvumisõhtu korraldajad 11. b klassist kolmeliikmelistes gruppides, kus iga liikme jalg oli naabri omaga kinni teibitud. Neljandale korrusele jõudnud pidid kirjutama enda kohta midagi tabavat või erilist. Kui kõik õnnelikult aulasse olid jõudnud, loeti kirjutised ette ja oma klass pidi arvama, kellega on tegu. Esimeseks alaks, milles mõõtu võeti, oli teatejooks, kus teatepulga asemel kasutati õuna. Joosti paarides, kus võistlejad pidid õuna hoidma üksteise vahel käte abi kasutamata. Järgmise võistluse eesmärgiks oli see, et üks lusikas käiks iga rivis seisva inimese ühe riideeseme alt läbi. Lusikat pidid ajama aga kõrval seisvad inimesed. Mõned võistlused toimusid väikeses võimlas. Esimene oli neist mündi edasiandmise võistlus. Välja nägi see nii, et klass lamas rivis võimlemismatil ja esimesele lamajale pandi münt kõhu peale. Münt tuli järgmisele edasi anda ilma jäsemeid ja muid kehaliikmeid kasutamata ehk rullides end kõrvallamaja peale ja seda tuli korrata seni, kuni münt viimase liikmeni jõuab. Sportliku poole pealt võtsid klassid mõõtu korvpallis vabavisetega ja topispalli hoidmises rinna kohal ettesirutatud käte vahel. Väikest jahutust pakkus trussikusulatamise võistlus, kus kõik said anda oma kehasoojust trussikuid sisaldava jääkamaka sulatamiseks. Kuna B klassi poolt sulatamise tagajärjel võimla põrandale jäänud morssi ei loetud vastava alaliidu poolt määrustepäraseks, siis võidu sai endale A klass. Söömisvõistluse eesmärgiks oli mõlema klassi viiel sööjal ära süüa kausitäis purustatud õunu, mida võistkonna kuues liige neile lusikaga manustas. Viimaseks võistluseks oli võimalikult pika riideketi moodustamine võistlusel osalevate inimeste riietest. Aega oli antud selleks viis minutit. Kõik hakkasid kiirelt riideid seljast kiskuma ja ritta seadma. Õhtu oli kestnud pea kolm tundi, kui tuli aeg teha otsus. Kuna ühiselt kaetud laud oli lookas, siis jäid kümnendikud hea ja paremaga keha kinnitama ja 11. B klass läks otsust langetama. Peale arutelu ja punktiarvestust naasis 11.b koos karika ja auhindadega. Otsuse langetamisel arvestati mõlema klassi alavõitude arvu, kohalolnute protsenti ja dresscode’ i järgimist. Enne, kui teatati järgmise aasta tutvumisõhtu korraldaja, jagati välja eriauhinnad. Peale seda selgus ka laiemale avalikkusele tutvumisõhtu võitja, kelleks oli 10.a klass.

42


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 35 Presley ja Monroed

Pilt 36 Presley ja Monroed

Pilt 34

10.a klass võidukas

43


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

20.-23. SEPTEMBRIL REBASTENÄDAL 4 päeva täis põnevaid tegemisi organiseeris 12.c klass. 23. septembril andsid noored oma rebasevande ja said ametlikult gümnaasiumipere liikmeteks. Võitjaks tuli taas 10.a klass. Esmaspäev Stiil: 112 Kodune ülesanne: 112-teemaline laul. Teisipäev Stiil: Tsirkus Kodune ülesanne: tantsuline tsirkusekava.

Pilt 37 stiil 112, rivistus koolimaja ees

Kolmapäev Stiil: Mehhiko Kodune ülesanne: katkend seebiooperist.

Pilt 38 Stiil Mehhiko, seebioopr

Neljapäev Stiil: Öko Ženjad ja Anud Kodune ülesanne: humoorikas ja originaalne rebasevanne. Õhtul ristimine ja pidulik lõputseremoonia.

Pilt 39 Ristimine

29. SEPTEMBRI MIHKLILAAT Esmakordselt toimus meie kooli Rohelises saalis laat, kus oli kõikidel õpilastel võimalik müüa enda tehtud asju - ehteid, käsitööd, küpsetisi, suupisteid. Laadal oli võimalik ka mänge mängida ja lihtsalt head muusikat kuulata. Üritusel oli rohkelt laadalisi ning loodame, et sellest kujuneb üks vahva traditsioon.

44


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

4. OKTOOBER - LOOMAKAITSEPÄEV Õpilasesindus korraldas loomakaitsenädalal koolis korjanduse, kuhu võis tuua kõike, mis oleks vajalik loomade varjupaigale. “Toodi palju toitu ja konserve, tekke, mänguasju ja muud vajalikku,” rääkis ettevõtmise üks korraldajaid, õpilasesinduse liige Madis Viik. “Annetati ka raha, mille eest osteti koerte ja kasside kuivtoitu ja ülejäänu anti üle varjupaigale.” Pärnu loomade varjupaigale viidi kokku üle 100 kilogrammi kuivtoitu, palju mänguasju, tekke, kausse ja muud vajalikku.

Pilt 40 Loomade varjupaigale kingitusi viimas

5. OKTOOBER- ÕPETAJATEPÄEV Kooli pikaajaline traditsioon on olnud õpetajatepäeva tähistamine. Seekord nägi päevakava välja järgmine: Kell 8.15 Õpetajatepäeva kontsert aulas. Kell 9.00 algas koolipäev tunniplaanijärgselt esimese tunniga. Tunde andsid õpilased. Õpetajad said aga registreeruda eriklassidesse: muusika-, liikumise- ja muude huvide klass. Muusiklassis sai Merlin Madissoni käe all õppida noodigraafikat ja kitarri. Deanna Vainoja juhendas sulgpalli ja tantsu. Jaana Põhjala ja Maarja Padari juhendasid muude huvide klassis, kus õpetajad rebisid paberist portree.

Pilt 41 Noodigraafika tunnis

Kell 12.00 olid õpetajad tagasi aulas. Toimus põgus pilguheit sellele, millega õpetajate eriklassid päeva jooksul tegelesid, tublimad ka esinesid. Peale seda pakuti kringlit ja kohvi. Kell 19.00 algas õpetajate pidulik õhtu Pärnu Kontserdimajas.

45


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

. Pilt 42 Meisterdamise tunnis

Pilt 43 Esineb õpetajate kitarriansambel

46


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

21. OKTOOBRER - ALGKLASSIDE KOSTÜÜMIPIDU 21. oktoobri õhtupoolikul võis koolimaja uksest sisenemas näha lapsi, kes olid end kellekski maskeerinud. Uhked kostüümid seljas, suunduti kooli aulasse kostüümipittu. Ürituse avas ,,Nõialaul“ Jaak Soa ja Liina Bergmanni esituses. Kõik lapsed said kaasa tantsida. Gümnasist Deanna Vainoja õpetas lastele selgeks ühe tantsu, peanõiad õpetajad Eve Uustal ja Tiina Tohver näitasid lastele vaimuka laulumängu ning tirisid kõiki osalejaid ussimängu. Lõpetuseks vaatasime kõik koos suurelt ekraanilt lastelavastust ,, Väike nõid“. Oli üks vahva üritus kõigile!

Pilt 44 Väiksed nõiad hoos

Pilt 45 Kostüüme igasuguseid

27. NOVEMBER - 3. DETSEMBER KOOLI SÜNNIPÄEVA NÄDAL Kooli sünnipäeva tähistati traditsioonilise sünnipäeva nädalaga. Üles pandi kooliteemaline näitus, toimus klassidevaheline eviktoriin, tunde külastasid meie vilistlased Kaisa Pajusalu, Teele Üprus, Toomas Alatalu, Jane Mets, Terje Talts ja Väino Linde. Nädal lõppes aktustega ja kringli söömisega.

47


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

20. DETSEMBER – JÕULUKONTSERT ELIISABETI KIRIKUS Kontserdi kava: Õpetajate ansambel ,,Aeg“ 11.a ansambel ,,Talve tulek“ 8.-9.a poisid ,,Talveöö“ 8- 9.a poisid „Head uut aastat“ 8.a duett ,,Uus valgus“ 11.a ansambel ,,Walking on the moon“ Trio Inderk Palu ja 10.a muusikud instrumentaalpala(d). 10.b solist Kristel Rääk ,,You make me feel“ 12.a Helen Teigar ,,Honesty“ 5.a ansambel ,,Süüta küünal“ 10.a ,,Oh Dannenbaum“ Silvia Põder 9.a neiud ,, Jõulud näevad tulla“ Segakoor „Jõulud käes“ Segakoor „Jingle Bells“ Segakoor ,,Jõululaps“ Segakoor ,,Hallelujah“ Solisid Merlin Madisson ja Karl Väljaäär 10.a ansambel ,,Heal the world“

Pilt 46 Esinevad 8.-9. klassi noormehed

Pilt 48 Esineb segakoor, dirigent Maimu Muttik

Pilt 49 Õpetaja Indrek Palu ja 10.a klassi noormehed

48


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

21. DETSEMBER - 9.-12. KLASSIDE MASKIBALL 21. detsembril toimus Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aulas järjekordne jõulusalong. Sel aastal viidi üritus läbi uues kuues – maskiballina. Osaleda said kõik 9.-12. klasside õpilased, kooli personal ja vilistlased. Juba üleeelmisel aastal käis meie kooli vilistlane Lorean Türin välja idee korraldada jõulusalong maskiballi stiilis. Koolimaja remondi tõttu võimalused soovitud balli korraldamiseks puudusid ning see mõte jäigi soiku. Kuna sel aastal takistusi polnud, otsustasid õpilasesinduse liikmed selle idee teoks teha. Meie maskiballi eeliseks oli see, et üritus ei jäänud traditsioonilise balli piiridesse, vaid oli stiililt vabam. Ei pidanud järgima balli etiketi nõudeid – tüdrukud said valida oma kleidipikkuse ise ning tulla ilma kaaslaseta. Kes aga üksi tulla ei soovinud ning koolist sobivat kaaslast ei leidnud, võis kutsuda kellegi ka väljastpoolt meie kooli. Sel õhtul oli neidudel võimalus tunda end printsessidena – teha pähe kaunid soengud ning võtta kapist välja riidepuul kauarippunud õhtukleidid. Samas võisid külalised tulla ka huvitavates silmapaistvates kostüümides. Kohustuslikuks esemeks oli mask! Ball algas külaliste saabumisega kell 19:00, seejärel peeti avakõne, millele järgnes avavalss. Õhtu vältel sai muretult suhelda koolikaaslastega, nautida söögi/joogipoolist ning näha meeldejäävaid etteasteid. Õhtu üllatuseks oli maitsev peotort. Õhtu teisel poolel keerutas plaate DJ Rain Tettermann.

Pilt 50 Õpetajad maskiballil

Pilt 51 Esineb balletistuudio

49


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 52 Peotort

Pilt 53 Ballikülalisi

50


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

11. VEEBRUAR - KOOLI AJALOO RAAMATU ESITLUS 2010. aasta lõpus valmis õpetaja Mari Raidmets sulest meie esimene kooliraamat „Pool sajandit keskharidust Ülejõel“. Raamat pakub põnevaid elamusi, annab ajaloolise ülevaate ja sisaldab ligi 600 lehekülge vilistlaste toredaid mälestusi kooliajast. Raamat pälvis aasta teo tiitli. 11. veebruaril toimus kooli aulas raamatuesitlus. Ürituse avas kooli segakoor isamaaliste lauludega õpetaja Maimu Muttiku juhendamisel. Piret Soa tutvustas lühidalt raamatut ja seejärel saigi sõna raamatu autor ise ning järgnes pidulik teoste üleandmine, abiliste tänamine. Üritusele järgnes bankett, kus oli võimalus raamatusse autogrammi saada ja koolimälestusi pajatada.

Pilt 55 Mari Raidmets ja vilistlane Mart Alliku

Pilt 54 Mari Raidmets ja vilistlane nr 1 Toomas Alatalu

14. VEEBRUAR - SÕBRAPÄEV Ühe keskaegse legendi järgi on 14. veebruar päev, mil linnud valivad endale sobiva paarilise pesapunumiseks. Meie koolis pesa punuma ei hakatud, aga üks mõnus sõbrapäeva tähistamine tuli küll välja. Kõigil oli võimalus meeles pidada oma sõpru, sõbrannasid ja parimat õpetajat kaardiga ja loomulikult oma salapärast VALENTINI. Sõbrapäeva postkast pandi üles juba 10. veebruaril. 14. veebruaril oli kooliperel soovituslik riietuda sellel päeval punaselt või kleepida endale näiteks iga oma sõbra auks üks süda külge, sest tavaliselt me kanname oma sõpru südames ja nad pole kordagi öelnud, et neil seal kitsas on. Kõik suured, väikesed ja parimad sõbrad kogunesid esimesel suurel vahetunnil rohelisse saali, et saada osaks sõbrapäeva meelelahutuslikust ja meloodilisest poolest. Ühiselt moodustati läbi koolimaja sõbrakett.

51


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

23. VEEBRUAR - EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE Õppeaasta üks tähtsamaid üritusi on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Meie pikaajaline traditsioon on isamaalised aktused, kuhu alati kutsutud külalised. Seekord sai aktustel sõna meie vilistlane veebel Ergo Vaske ja kapten Priit Rööp. Õhtul toimus Alevi kalmistu juures miiting, asetati pärjad langenud kangelaste mälestussamba jalamile ning seejärel marsiti rongkäigus Pärnu hotelli ette. Seal loeti ette iseseisvusmanifest ning seejärel suunduti Endal teatrisse, kus toimus noortele kontserti. Vaatamata käredale pakasele osales aastapäeva tähistamisel suur hulk õpilasi ja õpetajaid.

Pilt 56 Rongkäigus

8. APRILL - PLAYBACK 8. aprillil toimus kooli aulas PlayBacki (staarijäljendajate konkurss) koolivoor. Tulemused olid järgmised: 1.-3. klass Võitis 2.a klass Ithaka Maria looga “Hopa’pa-rei”. Klassi esindasid: Kendra, Hanna-Ly, Nele, Karoliina ja Paula. 4.-6. klass Võitis 6.a klass kooseisus: Hanna, Stella, Andra, Birgit, Liis ja Epp. 10.-12. klass Võitis 10.b klass, kes oli ka ainus osaleja selles vanuserühmas. 16. aprillil kell 14.00 Kuursaalis algaval Pärnumaa Playbackil astuvad üles ka 5. A klassi neiud Anni, Kristin, Daiana ja Mirell, kes esinesid Jessie J looga “Price Tag”.

52


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 57 5.a klass

Pilt 58 5.a klass

53


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

14. APRILL - ÜLEJÕE ÖÖBIK Igakevadine võistulaulmine toimus antud õppeaastal 14. aprillil 2 etapis. Päeval konkureerisid algklasside õpilased ning õhtul 5.- 12. klass. Ürituse korraldas Maarja Padari 12.a klassist. 1.- 2. klass A- kategooria solistid: 1. koht - Aurelia Pärtelson 1.a klassist+ tiitel VÄIKE ÜLEJÕE ÖÖBIK , juhendaja Fred Rõigas 2. koht - Degrid Lilles 2.a klassist, juhendaja Anu Tilk 3. koht - Alexander Jõepera 2.a klassist, juhendaja Anu Tilk 1.- 2. klass B- kategooria solistid: 1. koht - Kirsika Aidama 1.c klassist, juhendaja Eve Redik 2. koht - Kerdo Käärma 1.c klassist, juhendaja Eve Redik 3. koht - Kenrico Rysei Tsuchimoto 1.b klassist + eripreemia publiku kaasahaaramise eest, juhendaja Eve Redik 1.- 2. klassi ansamblid: 1. koht - 2.a klassi ansambel koosseisus Marleen Jauk, Alexander Jõepera, Rasmus Kirotar, Marlen Kokla, Markus Kuuse, Paula Kübar, Karoliina Malm, Nele Tomingas, Kendra Visnu, juhendaja Anu Tilk 2. koht - 1.a klassi ansambel ,,Pomelo" , juhendaja Fred Rõigas Eripreemia 1.c klassi ansamblile südamliku esituse eest, juhendaja Eve Redik 3.- 4. klass A- kategooria solistid: 1. koht - Mirkko Vatter 3.a klassist, juhendaja Maimu Muttik 2. koht - Eero Reila 3.a klassist, juhendaja Maimu Muttik 3. koht - Lilli Liina Reinväli 3.a, juhendaja Maimu Muttik

Pilt 59 Väike Ülejõe ööbik Aurelia

3.- 4. klass B- kategooria solistid: 1. koht - Irene Väin 3.c klassist, juhendaja Eve Redik 2. koht - Grete Karita Tomast 3.b klassist, juhendaja Anu Tilk 3. koht - Künter- Sten Nurm 3.b klassist, juhendaja Anu Tilk Eripreemia Liina Bergmannile 4.a klassist küpse hääle eest, juhendaja Eve Redik. 3.- 4. klassi ansamblid: 1. koht - 4.a klassi neiude trio koosseisus Liina Bergmann, Kärolin Veerpalu ja Eliise Maidlas, juhendaja Eve Redik 2. koht - 3.a klassi ansambel, juhendaja Maimu Muttik 5.- 8. klassi solistid: 1. koht - Marleen Nõmm 7.a klassist, juhendaja Eve Redik 2. koht - Anete Leesment 7.a klassist, juhendaja Eve Redik 3. koht - Enri Remmelgas 7.a klassist, juhendaja Eve Redik Eripreemia Andra Holland 6.a klassist puhta vokaali ja kauni eestikeelse esituse eest, juhendaja Maimu Muttik 5.- 8. klassi ansamblid: 1. koht - 5.a ansambel MEGAMIX koosseisus Marie Anna Blehner, Kristin Halliste, Anni Kõrvemaa, Alan Metsoja, Jaak Soa, Daiana Soomere, Natalie Amanda Svensson, Eliise Vahtra, Riin Kristin Velsvebel, Marelle Vool, Mihkel Saar, Gert Janson, juhendaja Anu Tilk

54


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

2. koht – 8.a klassi duett koosseisus Triin Veli ja Alice Lublo, juhendaja Anu Tilk 3. koht – 7.a klassi segaansambel, juhendaja Eve Redik Eripreemia 6.b klassi ansamblile koosseisus Taavi Tomingas, Kelly Saagim, Dolores Eamets innuka ettevõtmise eest, juhendaja Eve Redik 9.- 12. klassi solistid: 1. koht - Anett Padul , juhendaja Maimu Muttik 2. koht - Kristel Rääk, juhendaja Fred Rõigas 3. koht - Raido Lill, juhendaja Fred Rõigas Eripreemia SAALI ÄRATAJA 9.a klassi õpilasele Carl Väljaäärele oma bändiga, juhendaja Maimu Muttik ÜLEJÕE ÖÖBIK 2011 - Silvia Põder 10.a klassist, klaveril Kris Korn 12.c klassist, juhendaja Fred Rõigas 9.- 12. klassi ansamblid, klassikavad, bändid: 1. koht – 10.a klassi bänd 2. koht - ansambel MULTIMUS 3. koht – 11.a ansambel CRUELLA PUELLA Eripreemia klassikava eest 12.a klassile.

2. JUUNI – TUBLIDE PÄEV

Pilt 60 Ülejõe ööbik Silvia

2. juunil oli 185 õpilast koos vanematega ja 42 õpetajat-juhendajat kutsutud tublide päeva tähistamisele. Toimus kaks aktust. Esimesel osalesid 1.- 4. ja teisel aktusel 5.-12. klasside tublid. Kooli juhtkond sai üle anda väga heade saavutuste eest antud õppeaastal tänukirjad, meened ja stipendiumid. Peale aktust toimus olid kõik oodatud banketile. Tabel 9 Tublide päevale kutusutud

NOOR TEADUR Õpilane

Klass

Aine

1

2.a

Nuputa 2. klassidele

4.c

Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses „Känguru“

2

Kendra Visnu

Sten Erik Tomingas

matemaatika

Koolis

Linnas

Piirkonnas

I

Vabariigis

Õpetaja Marianne Tekkel

Pronks diplom I

Anu Tilk

Anu Tilk

I

100 p

Anu Raadik

III

Anu Raadik

Tubli sportlane 3

Astor Leon jürgens

8.a

Infootsimisolümpiaad

II

„Känguru“

4

5

Kristina Vinogradov

August Reila

9.a

Matemaatika olümpiaad 8. kl. „Känguru“

9.a

Edukas maletaja, Pärnumaa koolinoorte MV „Känguru“ Kodanikunädala viktoriin

Taimi Dreier 85 p

I

Margit Roomet Margit Roomet

111 p

Cedrut Kuusk Kersti Kivioja

86 p V

Cedrut Kuusk Gert Köösel

55


2010-2011 6

7

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Anett Padul

Kristiina Ojamets

9.a

10.a

„Känguru“

82 p

Cedrut Kuusk

Matemaatika olümpiaad 9. kl. Kirjandus

I

Cedrut Kuusk

Parim emakeeletundja 9. kl. Ülejõe ööbik, 9.-12. kl. solistid Emakeel

I

Liina Kanarbik

I

Maimu Muttik

II

Liina Kanarbik

I

„American Studies“

Marja Tõnts IV

Kõnevõistlus

I

Kai Kõks Lembi Lukas

Klassi parim õppur 8

Liisa Veri

10.a

„American Studies“

IV

Kai Kõks

9

Kaidi Rannak

10.a

„American Studies“

IV

Kai Kõks

Soome keel

XI

Mare Soomere

11.a

„American Studies”

III

Ene EisenbergLindqvist Ene EisenbergLindqvist

III III

Ene EisenbergLindqvist Ene EisenbergLindqvist Gert Köösel

VI

Mare Soomere

14.

Ave Ermus

10

Kätlin Mäesalu

11

Kertu Soodla

11.a

W.S.Maughami lühijuttude jutustamine võistlus. „American Studies”

12

Allan Käo

11.a

„American Studies” I

13

Argo Paavel

12.a

Kodanikunädala viktoriin Soome keel

14

Mikk Strikholm

12.a

Saksa keel

II

15

Eliisa Sommer

12.a

Teadustöö

I

I

Mari Raidmets

Meediamull 16

Janter Aniste

12.b

Majandus

I

III

Mari Raidmets

20.-24.

Kristi Suppi

Tubli sportlane

HEAD AINETUNDJAD Õpilane

Klass

Aine

1

Heli Tomson

1.a

Klassi parim õppur

2

Maarja Kahre

1.b

Klassi parim õppur

3

Karl-Mattias Prangli

2.a

peastarvutamine 2. kl. „Nuputa“ Ülemaailmne matemaatikapäev

4

Alexander Jõepera

2.a

Linnas

Piirkonnas

5

Helena Udso

2c

6

Andra Helena

3. a

Peastarvutamine

Vabariigis

Parim Tänukiri platinum award Tänukiri platinum award Pronks diplom I

Õpetaja

Marianne Tekkel

Ülemaailmne matemaatikapäev Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Klassi parim õppur

56

Koolis

Marianne Tekkel

Marianne Tekkel

Anu Tilk

Anu Tilk

II

Tiina Kütt


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Toomet „Känguru“ 7

Melody Nirk

3. a

Kunstikonkurss Peastarvutamine Klassi parim õppur

8

Grete-Karita Tomast Martin Lepp

3.b

Klassi parim õppur

3.c

3. kl. inglise keele olümpiaad Inglise keele ristsõnad ja mõistatused 3. klasside luuletamisvõistlus „Känguru“

9

10

Anete Tamm

3.c

72 p

Tiina Kütt

I III

Maret Hansalu Tiina Kütt

I

Ly Eisenschmidt

I

Ly Eisenschmidt

I

Ly Eisenschmidt 69 p

Ly Eisenschmidt

Klassi parim õppur 11

Triin Kauber

4.a

12

Indrek Lilletai

4.b

Klassi parim õppur Tubli sportlane

13 14 15

Jan-Daniel Peterson Mirell Kärbik

4.b

4. kl. inglise keele olümpiaad Inglise keele ristsõnad ja mõistatused Klassi parim õppur

5.a

Ilukirja võistlus 5.kl.

Marie Anna Blehner

5.a

„Känguru“

I

Kai Kõks

I

Kai Kõks

I

Ave Ermus

„Nuputa“ Tubli maletaja, koolinoorte MV 1.-5. kl., võistkondlikult Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Inimeseõpetus

92 p

Tiina Kütt

IV

Tiina Kütt

I II

Kersti Kivioja

Pronks diplom

IV

Anu Tilk

X

Kadri Killing

Klassi parim õppur 16

Marta Miil

5.b

Peastarvutamine Matemaatika olümpiaad 5. kl. Klassi parim õppur

II I

V-VI

Margit Roomet Margit Roomet

17

Tanno Aak

5.b

Klassi parim õppur

18

Reiko Soom

5.b

Peastarvutamine

III

Margit Roomet

„Nuputa“

IV

Margit Roomet

19

Sander Kangur

6.a

Õpioskuste olümpiaad

III

Marianne Tekkel

Matemaatika olümpiaad 6. kl. „Nuputa“

20

Epp Peetsalu

6.a

I

Marianne Tekkel IV

Marianne tekkel

Klassi parim õppur (kõik viied) Õpioskuste olümpiaad

III

Marianne Tekkel

Peastarvutamine

II

Marianne Tekkel

„Nuputa“

IV

Marianne Tekkel

Ilukirja võistlus 6. kl.

I

Liina Kanarbik

Klassi parim õppur (kõik

57


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT viied) Miniliiga võrkpallis

II

21

Birgit Padul

6.a

22

Hanna Pajula

6.a

Klassi parim õppur (kõik viied) Õpioskuste olümpiaad

6.a

Tubli sportlane Miniliiga võrkpallis Õpioskuste olümpiaad

III

Marianne Tekkel

Peastarvutamine

III

Marianne Tekkel

23

24

Stella Lutter

Heiki Reila

6.b

III

Marianne Tekkel II

Klassi parim õppur (kõik viied) „Känguru“ 5. – 6. kl.

119 p

Bioloogia 6. kl.

V

Cedrut Kuusk Janne Änilane

Klassi parim õppur 25

Taisto Roosipuu

6.c

õpioskused

III

„Känguru“ 5.-6. kl.

Karin känd 109 p

Infootsimisolümpiaad

Karin Känd

IV

Eve Uustal

Klassi parim õppur 26

6.c

Infootsimisolümpiaad

II

Eve Uustal

27

Hans-Patrick Müür Liis Lensment

6.c

Infootsimisolümpiaad

II

Eve Uustal

28

Martin Liiva

6.c

Infootsimisolümpiaad

IV

Eve Uustal

29

Merlin Niitvähi

6.t

Klassi parim õppur

30

Silvio Meskat

7.a

Ülemaailmne matemaatikapäev

31

Kristel Ild

7.a

Ülemaailmne inglise keele õigekirja päev

Tänukiri platinum award Tänukiri platinum award

Inimeseõpetuse viktoriin Klassi parim õppur

IV

Taimi Dreier

Taimi Dreier

Helle Toots

32

Siret Laur

7.a

33

Kelli-Helen Peterson

7b

34

Mareli Reinhold

7.b

WEBQUESTI võistlus

I-II

Kai Kõks

35

Kristiina Saar

7.b

WEBQUESTI võistlus

I-II

Kai Kõks

36

Nele-Liis Pruul

7.c

I

Marja Tõnts

37

Tähte Marjak

7.t

Parim emakeeletundja 7. kl. Klassi parim õppur

38

Endrik Põldsalu

8.a

infootsimisolümpiaad

39

Alice Lublo

8.a

40

Helen Drobet

8.a

Parim emakeeletundja 8. kl. Klassi parim õppur

41

Merili Algo

8.b

Klassi parim õppur

42

Maarja Tammann

9.a

„Känguru“

Matemaatika kooliolümpiaad 7.kl. Bioloogia 7.kl.

I

Segne Miidla V

Maris Agasild

Klassi parim õppur

43

Liis Bergmann

9.a

Kodanikunädala viktoriin „Känguru“

44

Maris Kaimak

9.a

Klassi parim õppur

45

Kaarel Vomm

9.a

„Känguru“

58

V

Taimi Dreier

I

Marja Tõnts

71 p V

Cedrut Kuusk Gert Köösel

71 p

Cedrut kuusk

69

Cedrut kuusk


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Tubli sportlane 46

Anita Kirotar

9.a

Füüsika kooliolümpiaad põhikooli osas Kodanikunädala viktoriin Tubli sportlane

I

Tõnu Tõniste V

Gert Köösel

V

Marja Tõnts

47

Geir Tagapere

9.b

Klassi parim õppur

48

Marit Reier

10.a

Kirjandusolümpiaad

49

Jaan Bachmann

10.b

50

Teele Jõerand

10.b

Inglise keele olümpiaad 10. kl. Bioloogia 10. kl.

IV

Ene EisenbergLindqvist Maris Agasild

51

Tarmo Dulinets

10.b

Bioloogia 10 .kl.

V

Maris Agasild

Saksa keel

V

I

VII

Ave Ermus

Klassi parim õppur 52

Mairo Toom

10.b

Kaysa Luht

11.a

53

Mirjam Riivald

11.a

Ülemaailmne inglise keele õigekirja päev

54

Deanna Vainoja

11.b

Saksa keel

VI-VII

Kodanikunädala viktoriin Aktiivne õpilasesinduse liige Füüsikaolümpiaad gümnaasium Geograafia

I

55

Tauri Roosipuu

11.b

Kõnevõistluse improvoor Klassi parim õppur

I

Mari Raidmets

Tänukiri platinum award VI

Ave Ermus Gert Köösel

I

Tõnu Tõniste II-III

Kodanikunädala viktoriin Kodanikupäeva viktoriin

Taimi Dreier

Kadri Killing

I

Gert Köösel

Meediamull

II

Gert Köösel

III

Lembi Lukas

Aktiivne õpilasesinduse liige Klassi parim õppur 56

Agris Hüüp

11.b

Inglise keele olümpiaad

57

Triin Rannak

12.a

Ülemaailmne matemaatikapäev

58

Mariann Hobustkoppel

12.a

Matemaatika olümpiaad Emakeel

I

IV Tänukiri platinum award

I

Ene EisenbergLindqvist Taimi Dreier

Segne Miidla IV

Mari Raidmets

Klassi parim õppur 59

Sanna Pitko

12.a

60

Maarja Padari

12.a

Inglise keele olümpiaad 12.kl. Kirjandusolümpiaad

61

Keit Reinsalu

12.b

majandus

52

Andra Pärnpuu

12.b

Klassi parim õppur

63

Katre Ojamets

12.c

Klassi parim õppur

I

Kai Kõks IV

Mari Raidmets II-III

35.

Kristi Suppi

Tubli sportlane

59


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KONKURSSIDE VÕITJAD Õpilane

Klass

Konkurss

1

Ranel Lorup

1.a

Kunstikonkurss

2.

Aurelia Pärtelson

1.a

3

Linda Lepiku

1.c

Ülejõe Ööbik, A-kat. solistid 1.-2. kl. arvestuses + tiitel „Väike Ülejõe ööbik“ 1. kl Ilukirjavõistlus

Koolis

Linnas

Piirkonnas

III

Vabariigis

Õpetaja Helle Toots

I

Fred Rõigas

I

Tiina Tohver

I

Eve Redik

Klassi parim õppur 4

Kirsika Aidama

1.c

5

Marleen Jauk

2.a

7

8

9

10

11

12

13

14

Rasmus Kirotar

Marlen Kokla

Markus Kuuse

Paula Kübar

Karoliina Malm

Nele Tomingas

Degrid Lilles

Mirjam Einaste

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.b

Ülejõe Ööbik, B-kat. solistid 1.-2.kl. arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses 2. kl ilukirjavõistlus Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2. kl. ansamblite arvestuses Klassi parim õppur Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2.kl. ansamblite arvestuses Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss Ülejõe Ööbik 1.- 2.kl. ansamblite arvestuses Kunstikonkurss 2. kl luuletamisvõistlus

60

Pronks diplom I

Anu Tilk

Anu Tilk Pronks diplom

I

Anu Tilk

Anu Tilk Pronks diplom

I

Anu Tilk

Anu Tilk Pronks diplom

I

Anu Tilk

Anu Tilk Pronks diplom

Anu Tilk

I

Anu Tilk

I

Marianne Tekkel Pronks diplom

I

Anu Tilk

Pronks diplom I

Anu Tilk

Anu Tilk Pronks diplom

I

Anu Tilk

Anu Tilk II

I

Anu Tilk

Eliana Prangli Eliana Prangli


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Klassi parim õppur 15

Markus Soon

2.b

16

Mirkko Vatter

3.a

Tubli maletaja, linna koolinoorte MV võistkondlikult Poistelauluvõistlus

3.a

Ülejõe Ööbik 3.-4. kl. Akat. solistid Poistelauluvõistlus

17

Eero Reila

18

Laura Lelov

3.a

Kullo Lastegalerii kunstikonkurss „Hetk parima sõbraga“ 3. kl ilukirjavõistlus

19

Gertu Karulas

3.a

Kunstikonkurss

20

Irene Väin

3.c

21

Eliise Maidlas

4.a

22

Liina Bergmann

4.a

23

Kärolin Veerpalu

4.a

Ülejõe Ööbik 3.-4. kl Bkat solistid Ülejõe Ööbik 3-4. kl. ansamblite arvestusesneidude trio Ülejõe ööbik, 3-4. kl. ansamblite arvestusesneidude trio Ülejõe Ööbik, 3-4. kl. ansamblite arvestusesneidude trio Kirjatehnika võistlus 4. kl. Tubli sportlane

24

Anette Rallmann

4.a

IX II

Kersti Kivioja

I

Maimu Muttik

I

Maimu Muttik III

Maimu Muttik I

Maret Hansalu

Tiina Kütt I

Maret Hansalu

I

Eve Redik

I

Eve Redik

I

Eve Redik

I

Eve Redik

I

Maret Hansalu

Loodusviktoriin

II

Maret Hansalu Janne Änilane/ Tiiu Sinijärv Anu Raadik

Tubli sportlane 25

Heliise Jõepera

4.b

Loodusviktoriin

II

26

Raven Õun

4.c

Loodusviktoriin

II

27

Kaisa Künnapas

4.c

4. kl luuletamisvõistlus

28

Jessica Rohelpuu

28

Kristin Halliste

5.a

29

Anni Kõrvemaa

5.a

30

Alan Metsoja

5.a

I

Anu Raadik

Klassi parim õppur

31

Jaak Soa

5.a

32

Daiana Soomere

5.a

Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Tubli maletaja, Pärnu linna koolinoorte MV võistkondlikult Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix”

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

II

Kersti Kivioja

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

61


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

33

Natalie Amanda Svensson

5.a

34

Eliise Vahtra

5.a

35

Riin Kristin Velsvebel

5.a

36

Marelle Vool

5.a

37

Gert Janson

5.a

38

Mihkel Saar

5.a

39

Silvia Siig

5.b

40

Georg Ott

5.a

41

Silver Soon

5.b

42

Loviise Jürgens

6.b

43

Diana Novikova

6.b

44

6.b

45

Marek Berggrünfeld Eeros Lees

7.a

Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Kevadümin 2011 vokaalansamblite konkurss, ansambel „Megamix” Ansambel „Megamix” Ülejõe Ööbikul (löökpillidel) Ansambel „Megamix” Ülejõe ööbikul Edukas maletaja, Koolinoorte MV individuaalselt ja võistkondlikult Tubli maletaja, linna koolinoorte MV võistkondlikult Tubli maletaja, linna koolinoorte MV ja võistkondlikult Vene keele maastikumäng Vene keele maastikumäng Vene keele maastikumäng Draamakonkurss

46

Alois Luhomaa

7.a

Draamakonkurss Kooli SuDoku MV

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

Pronks diplom

Anu Tilk

I

Anu Tilk

I

Anu Tilk Kersti Kivioja II III Kersti Kivioja

III IV II

Kersti Kivioja

II

Aira Tammisto

II

Aira Tammisto

II

Aira Tammisto

I

Marja Tõnts

I

Marja Tõnts

I

Segne Miidla

47

Erik Tammeleht

7.a

Draamakonkurss

I

Marja Tõnts

48

Taavi Aus

7.a

Draamakonkurss

I

Marja Tõnts

49

Enri Remmelgas

7.a

„Parim noor instrumentalist 2011“ Draamakonkurss

I

III

Rein Vendla Marja Tõnts

Kooli SuDoku MV

I

Segne Miidla

Kooli SuDoku MV Ind. parim tulemus Ülejõe Ööbik, solistid 5.8. kl. arvestuses Inimeseõpetuse viktoriin Klassi parim õppur

I

Segne Miidla

I

Eve Redik

50

Maria Riis

7.a

51

Marleen Nõmm

7.a

52

Jennifer Buht

7.c

53

Kalli Alev

8.a

Kunstikonkurss

54

Diana Belousova

9.a

Üleriigilised tehnoloogiapäevad Tubli sportlane

62

II

III

II

Helle Toots

Maret Hansalu II

Cedrut Kuusk


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

55

Kristiina Aruste

10.a

Meediamull

56

Karoliina Palango

10.a

I

Kai Kõks

57

Martin Lõbu

10.a

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

58

Otto-Gorg Kirsi

10.a

W.S.Maughami lühijuttude jutustamine võistlus 10. kl. Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Parim luulekogu 10. klassides Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Meediamull

I

Lembi Lukas

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Ülejõe ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Ülejõe Ööbik, 9.-12. kl. ansamblite arvestuses, 10.a bänd Tiitel „Ülejõe Ööbik 2011” Arvutijoonistuste võistlus „Elurikkus” Kunstikonkurss

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

I

Fred Rõigas/ Indrek Palu

I

Fred Rõigas

59

Reimo Tšepkin

10.a

60

Mihkel Ojaots

10.a

61

Sander Jürgens

10.a

62

Martti Laas

10.a

63

Raido Lill

10.a

64

Silvia Põder

10.a

65

Elina Uibu

10.b

67

Madis Viik

I

I

III

III

I I

Marja Tõnts

Marja Tõnts

Ene Sepandi Ene Sepandi

11.b

Meediamull

III

Lembi Lukas

4.–14.

Kristi Suppi

68

Kristina Bauer

11.b

Aktiivne õpilasesinduse liige Õpilasfirmade konkurss

69

Joosep Kasekänd

11.b

Õpilasfirmade konkurss

4.–14.

Kristi Suppi

70

Rainer Marts

11.b

Õpilasfirmade konkurss

4.–14.

Kristi Suppi

71

Taavi Kappak

11.b

72

Jaanika Umalas

12.a

Aktiivne õpilasesinduse liige Meediamull

III

Mari Raidmets

73

Enn Mäeorg

12.c

I

Mari Suurväli

Tänukiri platinum award

Mare Soomere

74

Kris Korn

12.c

Õpilasfirmade laat „Parim idee”, ühisfirma Eained Ülemaailmne inglise keele õigekirja päev „Ülejõe ööbik 2011” klaverisaatja Tubli sportlane Aktiivne õpilasesinduse liige

63


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

PARIMAD SPORTLASED Õpilane

Klass

Ala

1

4.a

Tubli sportlane

2

Martin Hansschmidt Merli Ilm

4.a

Tubli sportlane

3

Carola Kanarbik

4.a

Tubli sportlane

4

Martin Meresaar

4.a

Tubli sportlane

5

4.a

Tubli sportlane

6

Kristjan Metsanurm Kevin Mihkelson

4.a

Tubli sportlane

7

Martin Nõmm

4.a

Tubli sportlane

8

Helena Viks

4.a

Tubli sportlane

9

4.b

Tubli sportlane

10

Anastasija Gorjatševa Ott Gridassov

4.c

Tubli sportlane

11

Annika Holland

4.c

12

Madis Ramst

4.c

Tubli sportlane Miniliiga võrkpallis Tubli sportlane

13

Greete Tohv

4.c

Tubli sportlane

14

Marili Juhanson

5.b

15

Andra Holland

6.a

16

Johanna Ling

6.a

17

Kati Aunpuu

9.a

Tubli sportlane Miniliiga võrkpallis Tubli sportlane Miniliiga võrkpallis Tubli sportlane Miniliiga võrkpallis Tubli sportlane

18

9.a

Tubli sportlane

19

Kristen Taavi Ilves Kristen Sala

9.a

Tubli sportlane

20

Fred Teearu

9.a

Tubli sportlane

21

Henri Vaimla

9.a

Tubli sportlane

22

Carl Väljaäär

9.a

Tubli sportlane

23

Sander Kaljula

9.b

Tubli sportlane

24

Rain Tettermann

12.a

Tubli sportlane

25

Siim Joosep

12.b

Tubli sportlane

26

Harri Ots

12.b

Tubli sportlane

27

Sirle Tael

12.b

Tubli sportlane

28

Kaisa Torn

12.b

Tubli sportlane

29

Käroli Kajak

12.c

Tubli sportlane

64

Koolis

Linnas

Piirkonnas

Vabariigis

II

II II II

Õpetaja


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

1.-3. JUULI KOOLINOORTE LAULU- JA TANTSUPIDU 1. - 3. juuni toimus Tallinnas XI koolinoorte laulu- ja tantsupidu. Terve õppeaasta pingutati selle nimel, et laulud selgeks saada ning laulupeole pääseda. Õppeaasta jooksul tuli korduvalt osaleda eelproovides ja nii mõnigi koolipäev läks laulmise tähe all. Õnneks olid õpetajad mõistvad ja toetavad ning lapsed väga tublid. Meie koolist olid esindatud peol järgmised kollektiivid: • mudilaskoor-juhendajaks oli Anu Tilk, saatjateks Maret Hansalu ja Ulla Kübar; • tütarlastekoor- juhendajaks Eve Redik, saatjateks Eliana Prangli ja Kadri Killing; • poistekoor ja segakoor- juhendajaks Maimu Muttik, saatjateks Cedrut Kuusk, Gert Köösel, Ave Ermus ja Anne Agasild; • kooli puhkpilliorkester- juhendajaks Rein Vendla, saatjaks Piret Soa. Laulupeost saad lisainformatsiooni aadressilt: http://maa-ja-ilm.laulupidu.ee/ Pidu oli vahva ja meeldejääv kõigile! Pilt 61 Rongkäigus

Pilt 62 Kooli koorid rongkäigus

65


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 63 Meie puhkpillipoisid

Pilt 64 Segakoor

66


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 65 Poistekoor

Pilt 66 Laulupeo tuli

Piret Soa, muusikaõpetuse aineühenduse esimees ja huvijuht

67


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

ALGÕPETUSE AINEÜHENDUS

KOOSSEIS

Pilt 67 Algõpetuse aineühendus

1.a Helle Toots - klassiõpetaja ja inimeseõpetuse õpetaja 1.b Jane Murulauk – klassiõpetaja ja põhikooli inglise keele õpetaja 1.c Tiina Tohver – klassiõpetaja 2.a Marianne Tekkel - klassiõpetaja (vanemõpetaja) 2 b Eliana Prangli - klassiõpetaja 2 c Eve Uustal - klassiõpetaja 3.a Tiina Kütt - klassiõpetaja 3.b Janne Änilane – klassiõpetaja (vanemõpetaja) 3.c Ly Eisenschmidt - klassiõpetaja 4.a Maret Hansalu – klassiõpetaja (vanemõpetaja) 4.b Tiiu Sinijärv - klassiõpetaja 4.c Anu Raadik – klassiõpetaja (vanemõpetaja)

68


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

AINEÜHENDUSE TÖÖST Algklassides on 2010/2011. õppeaasta olnud väga teguderohke. Üritusi on olnud nii kehale, vaimule kui ka silmailuks. Suurematest ja tähtsamatest ettevõtmistest annavad ülevaate järgmised kirjatükid.

KUNSTIKONKURSS 23. septembril 2010 toimus Pärnu linna algklassideõpilaste kunstikonkurss. Kunstikonkursid on toimunud linnas igal aastal. Kui eelmistel aastatel on igast klassist üks õpilane läinud võistlema kuhugi teise kooli, siis sel aastal said õpilased esimest korda joonistada kõik omas koolis. Õpetajad valisid päeva lõpus igast klassist välja kolm parimat tööd ja need saadeti linna. Linnas juba otsustas žürii Kristel Kallau eestvedamisel, millised tööd olid parimaist parimad. Teemad sel aastal- „Kes elab metsa sees“ ja „Tulin külla raamatule“ Meie koolist valiti auhinnalistele kohtadele 5 õpilast. 1. klassid 3. koht Ranel Lorup - õp Helle Toots eripreemia Madis Kaare - õp Tiina Tohver 2. klassid 2. koht Mirjam Einaste - õp Eliana Prangli 3. klassid 1.koht Andra-Helena Toomet - õp Maret Hansalu eripreemia Edgar Kiivit - õp Ly Eisenschmidt Maret Hansalu Pilt 68 Mirjam Einaste joonistus

SÜGISANDIDE NÄITUS 2010 4. oktoobril toimus meie koolis sügisandide näitus. Kokku võttis näitusest osa ligi 120 õpilast. Kõige usinamalt osalesid 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 4.b ja 4.c klasside õpilased. Täname ja kiidame lastevanemaid Kaie Puppi, Ketu Puppi, Riho Kaldat ja Andres Pranglit, kes aitasid näitust ette valmistada.

69


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 69 Sügisandide näitus

Pilt 70 Tõrupoiss – Sigrid Tõnson 1.b

Pilt 71 1. klasside meisterdused

Eliana Prangli

70


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

„NUPUTA“ VÕISTLUS 3. KLASSILE Võistlusel osales igast 3. klassist üks 4liikmeline võistkond. Linnavoor toimus 11. novembril 2010 Koidula koolis. Ülesanded olid koostatud 3. klassi ainekavast lähtuvalt, lisaks oli veel nuputamis-, kiirus-, loovus- ja tähelepanuülesandeid. „Nuputa“ võistlusel olid ka individuaalselt lahendatavad ülesanded peastarvutamiseks. 8 ülesannet anti korraga kätte ja etteantud aja jooksul tuli need lahendada. Ülesanded olid mitmetehtelised. Ülejäänud nuputamis-, tähelepanu- ja loovusülesanded lahendati võistkondlikult. Peastarvutamises olid tublid meie kooli 3.a klassi tüdrukud. Andra-Helena Toomet oli teine ja Melody Nirk kolmas. Võistkondlikult meie koolil nii hästi ei läinud - 3.a klass oli 10., 3.c 12. ja 3.b 16. Tiina Kütt

„NUPUTA“ VÕISTLUS 2. KLASSILE Teise klassi õpilastele mõeldud „Nuputa“ võistlus toimus kahes etapis. 4. novembril osalesid kõik õpilased. Ülesandeid lahendati innukalt, sest ainult parimad pääsesid lõppvooru. Punktide järgi oli meie kooli edukaim Mirjam Einaste 2.b klassist. Lõppvooru pääsesid veel Karl-Mattias Prangli, Nele Tomingas ja Kendra Visnu 2.a klassist. „Nuputa“ võistluse lõppvoor toimus 3. veebruaril meie koolis. Selgitati välja Pärnu linna tublimad peastarvutajad ning nutikamad nuputajad. Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi parim peastarvutaja on KarlPilt 72 Noor Teadur Kendra Visnu tublide päeva aktusel

Mattias Prangli ja võistluse võitis Kendra Visnu, kes on seega Noore Teaduri märgi omanik. Mirjam Einaste sai VI koha. Marianne Tekkel

JÕULUBALL 2.a ja 2.b klassi õpilaste jõuluballi korraldamiseks oli põhjuseid mitu: tantse treeniti selleks, et tüdrukud õpiksid naiselikkust ja poisid härrasmehelikkust, sest alati on moes olla viisakas ja väärikas ning nagu ütlevad õpetajad Eliana Prangli ja Marianne Tekkel: „Selle toreda ja sõbraliku peoga soovime kujundada laste suhtlemisoskust ja esinemisjulgust ning tahame näha tantsijate head rühti. Tähtis on ka see, et klassiüritustel saavad esineda riburada pidi kõik lapsed, mitte ainult parimad.” Esinemispäeval said tantsupõrandal kokku üle 45 tantsija, kes näitasid kohaletulnud vanematele lüürilise aeglase valsi ja romantilise rumba põhisamme. Tantsud õpetas lastele selgeks endine tipptasemel võistlustantsija, meie kooli vilistlane ja nüüd juba meie koolis töötav õpetaja Mari Piksar.

71


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Sellel jõuluballil said Paula Kübar, Hendrik Madisson ja Kermo Palmsaar elu esimese õhtujuhiks olemise kogemuse. Nad olid väga tublid! Lisaks ilusale tantsuetteastele lauldi õpetajate Eve Rediku ja Anu Tilga juhendamisel jõululaule, mängiti plokkflööti, poisid räppisid, esitati kõigile lapsepõlvest tuttavat jõululugu raamatust „Bullerby lapsed“ ja sooviti häid soove. Laste etteasteid jälgis veidi ülemeelik jõuluvana. Hea meel on sellest, et mitmed tantsupisikuga nakatunud lapsed nagu Mirjam, Edna Eva, Nele, Kerli, KarlMattias, Oskar ja Hendrik jätkavad tantsimist võistlustantsu tasemel.

Pilt 73 Meie võistlustantsijad

Soovime, et selline üritus muutuks meie koolis traditsiooniliseks. Eliana Prangli

MATEMAATIKAOLÜMPIAAD 15. jaanuaril 2011 toimus Koidula Gümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osalesid parimad õpilased alates 4. klassist. Õpetajad Anu Raadik, Tiiu Sinijärv ja Maret Hansalu juhendasid ja õpetasid oma matemaatikuid, sest ülesannete lahendamine nõudis senisest erinevat lahendamisoskust. Meie kooli esindasid Sten Eerik Tomingas, Eliise Maidlas ja Indrek Lilletai. Matemaatikaolümpiaad on kaheosaline. Esimeses osa ülesanded on nutikuse ja kiire mõtlemise peale ning vastus on lühisõnaline. Teise osa viis ülesannet on koostatud põhimõttel, et õpilane kirjutab üles kogu lahenduskäigu koos selgitustega, mille abil ta jõuab õige vastuseni. Väga oskuslikult vormistas oma töö ja saavutas 3. koha Sten Erik Tomingas. Nelja õppeaasta jooksul on tubli noore teaduri matemaatilisi võimeid arendanud klassijuhataja Anu Raadik. Marianne Tekkel

KIRJATEHNIKAVÕISTLUS Kirjatehnikavõistlus I-IV klassidele toimus 8. veebruaril 2011. See võistlus on olnud koolisisene ja toimunud igal aastal veebruarikuus, sest selleks ajaks on ka esimesed klassid omandanud juba kirjatähed ja ka suured kirjatähed on peaaegu selged. Esimeste klasside võistlejatel lubati kasutada suurtähe asemel ka joonistähte. Selleks võistluseks valmistutakse klassides juba pikemalt ette ja toimuvad oma klassi sisesed kirjatehnikavõistlused, sealt siis kolm parimat saavad kooli võistlusele. Võistlusele saamiseks pingutavad kõik ja eks see olegi eesmärk, et käekiri ikka ilus oleks, sellest räägitakse ja seda tähtsustatakse. Võistluste tekst antakse maha kirjutada oma lugemikust, tööle pannakse number, mitte nimi-seda selleks, et hindamine oleks õiglasem. Hindavad kõik algklasside õpetajad. Hindamise tulemusena selguvad paralleelklasside kolm parimat. Auhinna diplomid antakse võitjatele kätte veerandilõpu aktusel.

72


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Kirjatehnikavõistluse tulemused: 1. klass I koht – Linda Lepiku 1.c II koht – Kristen Oliver Niin 1.b III koht – Maarja Kahre 1.b 2. klass I koht – Paula Kübar 2.a II koht – Anete-Ketlin Helstein 2.c III koht – Helene Udso 2.c 3. klass I koht – Laura Lelov 3.a II koht – Elise Marite Siimann 3.a III koht – Andra-Helena Toomet 3.a 4. klass Pilt 74 Paula Kübar 2.a

I koht – Kärolin Veerpalu 4.a II koht – Maris Rubin 4.a III koht – Karoliina Ild 4.a Maret Hansalu

ALGKLASSIDE EMAKEELEPÄEV Juba teist aastat tähistame emakeelepäeva kirjutamisega. Esimesed klassid teevad ilukirja ja teised luuletavad. Meie kooli õpilaste töid lugesid, imetlesid ja nautisid Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajad ning andsid ka omapoolse hinnangu. Žüriisse kuulusid Kadi Rinaldo, Reet Mõis, Eda Käsper, Pille Tahker. Tabel 10 Emakeelepäeva parimad

Koht 1.klass 1. 2. 3. 2.klass 1. 2. 3. 3.klass 1. 2. 3. 4.klass 1. 2. 3.

Nimi

Teema

Linda Lepiku Johanna-Maria Kosk Kerdo Käärma Mirjam Einaste

Õpetaja

Märkused

Tiina Tohver Helle Toots Tiina Tohver Eliana Prangli

Marlen Kokla Alexander Jõepera

„Lõbus lugu“ „Kevadel on helisev hääl“ „Emakeelepäev“ „Lõbus lugu“

Martin Lepp Laura Lelov Lilli Liina Reinväli

„Lõbus lugu“ „Kevadel on helisev hääl“ „Kevadel on helisev hääl“

Ly Eisenschmidt Tiina Kütt Tiina Kütt

Kaisa Künnapas Jan Kuusik Janelle Sillamaa

„Lõbus lugu“ „Kodus on mõnus“ „Lõbus lugu“

Anu Raadik Tiiu Sinijärv Anu Raadik

Marianne Tekkel Marianne Tekkel

Eriline mõte

73


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

1. klassidest leidsid veel äramärkimist Madis Kaare, Ott Ottenderi ja Kristen Oliver Niine tööd. Kõikide õpilaste tööd olid väga kauni käekirjaga kirjutatud. 2. klassidest märgiti veel ära Merily- Anett Hallik 2.a klassist 3. klassidest leidsid veel erilist tunnustust Kailiis Reinart, Andra-Helena Toomet ja Mike Liivet 4. klassidest leidsid veel äramärkimist Kevin Mihkelson, Janar Aniste ja Liisi Raid Kokkuvõtte kirjutas Vanalinna Põhikooli aineühenduse juht Tiiu Maide

ÕPIOSKUSTE OLÜMPIAAD 4. KLASSIDELE 7. aprillil 2011 toimus Ülejõe gümnaasiumis õpioskuste olümpiaad Pärnu koolide 4. klasside õpilastele. Võistlema kogunesid erinevate klasside esindused. Teadmisi ja õpioskusi näidati kolmes erinevas võistluspaigas: sinises, rohelises ja ruudulises töötoas. Kasutades ruumisolevaid õppematerjale ja –vahendeid, õpikud, ajalehed ja sõnaraamatud, sai leida vastuseid väga erinevatele küsimustele. Õpilased said teadmisi vanaaja ühiskonnakorraldusest, muusikaajaloost ja rahvapillidest, taimedega värvimise saladustest, oskasid infoülesannetest välja lugeda olulisi andmeid Eesti rahvusliku koosseisu kohta, kuulasid loodushääli ja kasutasid bioloogiaalaseid teadmisi ja – oskusi erinevate ülesannete täitmisel. Matemaatikas pidi teadma erinevaid mõisteid, araabia ja rooma numbreid ning oskama lahendada SuDoku –ülesannet. Helle Toots

INGLISE KEELE OLÜMPIAAD 12.aprillil 2011 toimus inglise keele olümpiaad ristsõnade lahendamise võistlusena. Eelnevalt selgitati välja tublimad klassidest, kes kogunesid 1. tunni ajal õpetajate Jane Murulaugu ja Sirje Saartsi klassi. Algul tundsid läbiviijad ärevust, kuna 4 istekohta olid tühjad. Õnneks segadus 5 minuti pärast lahenes. Hilinejad olid võistluse asukoha täpsustanud. 45 minutit oli ruumis näha ja tunda pingelist mõtlemist, nuputamist, arutamist ja tulemused olid järgmised. 3. klass 1. Martin Lepp 2. Kailiis Reinart 3.-4. Lilli-Liina Reinväli Jenna Velsvebel

3.c 3.a 3.a 3.c

78 p 74 p 69 p 69 p

õp Ly Eisenschmidt õp Sirje Saarts õp Sirje Saarts õp Ly Eisenschmidt

4. klass 1. Indrek Lilletai 2. Kärolin Veerpalu 3. Karl Murik Ly Eisenschmidt

74

4.b 110 p õp Kai Kõks 4.a 101 p õp Jane Murulauk 4.c 94 p õp Anu Raadik


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

VÕIMLEMISPIDU Lahedaks traditsiooniks on saanud kooli võimlemispidu. Seal saavad kokku igas vanuses sportlikud ja vaimukad õpilased. 1.c plaanis selgeks õppida mõned püramiidid. Kahjuks jäi puudu kandvast jõust. Appi tulid 4.c klassi musklis poisid. Harjutustunnid olid lõbusad ja töised. Kavas oli ehitada viis püramiidi. Iga ehitis sai endale väärilise nime. Vilemehe märguande peale kerkisid uhked „Pilvelossid“. Pealtvaatajad nautisid humoorikat esinemist. Kuna IV klassi tüdrukud jäid püramiididest välja, otsustasid nad oma klassi poisid haarata kantritantsu. Nii said poisid näidata oma võimeid kahel erineval moel. Kõik 1. ja 4. klassi c-kad said võimlemispeol esineda. Lastele, nende juhendajatele ja vanematele meeldis pidu väga! OOTAME PÕNEVUSEGA UUT VÕIMLEMISPIDU! Tiina Tohver ja Anu Raadik

SEITSE ON MAAGILINE NUMBER Seitse aastat on algklassides toimunud loodusteemalisi projekte. Sellel õppeaastal oli algklassides läbivaks loodushariduslikuks teemaks taimed. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel viidi läbi projekt „Taime-aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis”. Projektis osalesid õpilased 1.-6. klassideni. Vahvaid tegemisi looduse vallas jätkus meie majas terveks kooliaastaks. Sügisel sõitsid õpilased loodusega tutvuma Kabli looduskeskusesse ja Kabli linnujaama, Tolkuse rabasse. Oktoobris toimus ravimtaimenädala raames „Tee– ja meepäev”, kus iga klass viis läbi ravimteede maitsmise. Külla olid kutsutud lapsevanemad, kes jagasid oma kogemusi ja teadmisi ravimtaimede vallast. Sügise lõpus said loodusklasside õpilased lähemalt avastada, kuidas tehakse teadustööd Võrtsjärve Limnoloogiajaamas. Õppepäeva lõpuks said õpilased tundma erinevaid Eesti mageveekalu. 10. veebruaril toimus meie koolis ülelinnaline loodusviktoriin 3.-4. klassidele. Võisteldi taimede ja loomade tundmises, tehti uurimusi ja katseid.

Pilt 75 Loodusviktoriin

Aprilli alguses peatus meie koolis üle-eestiline rändnäitus ja põrandamäng „Rännates mööda Eestimaad”. Kevadesse mahtus veel RMK loodusviktoriinil kaasalöömine.

Pilt 76 Rändnäitus

Pilt 77 Põrandamäng

75


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Viimasel kooliveerandil viidi läbi ülekooliline keskkonnanädal. Keskkonnanädalat alustas Looduse– ja Tehnikamaja õpetajate poolt väljapandud huvitav ja haruldusi sisaldav kollektsioonide näitus. Nädalal toimusid viktoriinid 1.-4. klassidele, erinevad klassidesisesed käelised tegevused ja kooli algklasside ühine filmivaatamise hommik „Kes meil metsas elavad?”.

Pilt 78 Kollektsioonide näitus

Pilt 79 Kollektsioonide näitus

Tegusa aasta lõpetas looduslaager bioloogia süvaõppe klasside õpilastele. Projekti finantseeris: Õpetajad Janne Änilane, Eve Uustal.

ÕPETAJATE TUNNUSLAUSEID Janne Änilane – „Loodusõpetus põnevaks!“ Eve Uustal – „Siin ja praegu“ Tiina Kütt – „Alustatud asjad viiakse lõpuni“ Helle Toots – „Eestimaalt maailma“ Marianne Tekkel – „Teeme ära! Vaatame, mis välja tuleb.“ Tiiu Sinijärv – „Põhjalikkus ja korrektus“

Ly Eisenschmidt - „Kui vaja, teeme ära!“ Tiina Tohver - „Arvuti on minu „sõber““ Anu Raadik – „Siiralt ja rõõmsalt!“ Maret Hansalu – „Armsalt ja ausalt!“ Jane Murulauk – „Muusika ja naeratus“ Eliana Prangli – „Ilus on teha ilusaid asju“

Marianne Tekkel, algõpetuse aineühenduse esimees

76


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

HUMANITAARAINETE ÜHENDUS

KOOSSEIS

Pilt 80 Humanitaarainete ühenduse liikmed

Liina Kanarbik – põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ave Ermus – 5.A klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Kärner – gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, uurimistööde juhendaja Ulla Kübar - tasandusklasside eesti keele ja kirjanduse õpetaja, logopeed Lembi Lukas – põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse, väitluse ja uurimistööde õpetaja Urmas Martinson – tasandusklasside ajalooõpetaja Gert Köösel – põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Marja Tõnts – põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse, kultuuriloo õpetaja, uurimistööde juhendaja Mari Raidmets – gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, uurimistööde juhendaja Hille Volberg – gümnaasiumi psühholoogiaõpetaja (puudub pildilt)

77


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

AINEÜHENDUSE TÖÖST. ÕPETAJATE KOOLITUS Käesolev õppeaasta on olnud ettevalmistuseks uuele õppekavale üleminekul. Uuritud on uute ainekavade sisu, õppevahendite ja õppekirjandusega varustatust. Koolitused on olnud eelkõige uue õppekavaga seotud: „Eesti keele ja kirjanduse õpetajate uue õppekava koolitus“, „Eesti keele riigieksam 2012“, koolituskonverents „Mis on keeletarvitajale raske?“, "Kirjandusõpetuse tänapäevane didaktika ja metoodika" . Huvitav, materjalirohke ja uusi ideid tekitav oli TÜ korraldatud "Kirjandusõpetuse tänapäevane didaktika ja metoodika", lektor Andres Org.

AINEOLÜMPIAADID, VÕISTLUSED, KONKURSID LINNAS JA VABARIIGIS Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorust võttis osa 12 seitsmenda kuni kaheteistkümnenda klassi õpilast. 1. koha saavutas Kristiina Ojamets (10. kl, õp Marja Tõnts), 4. koha Mariann Hobustkoppel (12. kl, õp Mari Raidmets).

Pilt 81 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru võitja Kristiina Ojamets

Kirjandusolümpiaadi linnavoorul osales 4 õpilast. Anett Padul sai 2. koha (9. kl, õp Liina Kanarbik), Maarja Padari 4. koha (12. kl, õp Mari Raidmets), Marit Reier 5. koha (10. kl, õp Marja Tõnts). Ülelinnalise kodanikunädala viktoriini võitis 11. klasside võistkond koosseisus Tauri Roosipuu, Deanna Vainoja, Allan Käo; põhikoolivõistkond (9. klasside õpilased August Reila, Anita Kirotar, Maarja Tammann) oli kaheksa võistkonna hulgas viies. Õpilasi juhendas Gert Köösel.

78


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 82 Allan, Deanna ja Tauri

Üleriigilisest kodanikupäeva viktoriinist võttis osa 113 meie kooli õpilast. Tauri Roosipuu (11.B) saavutas 2. koha. Põhikooli draamakonkursil sai 1. koha linnas 7.A võistkond: Taavi Aus, Alois Luhamaa, Enri Remmelgas, Erik Tammeleht, Eros Lees. Õpetaja Marja Tõnts. Luulekonkursil "Koidulauliku valgel" linnavoorus osalesid Daniel Liiv 8. kl, Liisa Veri 10. kl (õp Marja Tõnts). Liivide luulekonkursil pälvis Erik Tammeleht (7. kl) eripreemia (õp Marja Tõnts). "Meediamulli" finaalmängus Viljandis oli võistkond koosseisus Otto Kirsi, Kristiina Aruste (10.A); Madis Viik, Tauri Roosipuu (11.B); Eliisa Sommer, Jaanika Umalas (12.A) III (õp-d Marja Tõnts, Lembi Lukas, Mari Raidmets). Finaalmängus osalesid Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaal võitnud võistkonnad. Oktoobrikuus avaldatud kogumikus „Õpilaste kodu-uurimistöid 27“ ilmus vabariigi 5 parema töö hulgas Anett Paduli ja Merilin Sepandi „Eesti esimene naislendur Elvy Kalep“. Tööd juhendas Anne Kärner.

TASEMETÖÖD JA EKSAMID 6.A klassi eesti keele ja kirjanduse tasemetöö keskmine hinne 4,5; 6.B klassi keskmine hinne 4,6; 6.C klassi keskmine hinne 4,2; 6.T klassi keskmine hinne 4,0; kooli keskmine hinne 4,3. 6.A ja 6.B klassi õpetaja Liina Kanarbik, 6.C klassi õpetaja Lembi Lukas, 6.T klassi õpetaja Ulla Kübar. Põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksam 9.A - 3,59; 9.B - 3,63; 9.T - 3,0 Kübar.

9.A ja 9.B klasse õpetas Liina Kanarbik, 9.T Ulla

Põhikooli ühiskonnaõpetuse eksami valis 24 õpilast. Keskmine hinne 4,0. Õpetaja Gert Köösel.

79


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Kõik 68 riikliku eksamikirjandi kirjutanut said positiivse tulemuse. Keskmine punktisumma 59,9 on natukene kõrgem vabariigi keskmisest (59,2). Paremad tulemused olid 12.a klassi õpilastel Mari Külal ja Merlin Madissonil (87 punkti). Õpetaja Mari Raidmets. Ühiskonnaõpetuse riikliku eksami sooritasid kõik 40 eksami valinud õpilast. Vabariigi keskmine 67,7; meie õpilaste keskmine punktisumma 75,1. Õpetaja Anne Kärner. Parim tulemus (93 punkti) oli 12.B klassi õpilasel Janter Anistel. 2 õpilast sooritasid ajaloo riikliku koolieksami. Keskmine hinne 67,5. Vabariigi keskmine 64,4. Gümnaasiumi koolieksami ühiskonnaõpetusest sooritas 3, ajaloost 2 õpilast. 13 gümnaasiumilõpetajat kaitsesid uurimistöid (9 õpetaja Mari Raidmetsa, 1 Marja Tõntsu ja 3 Anne Kärneri juhendamisel). 1 õpilane esitas ilukirjandusliku loometöö. 2 õpilast sooritasid kirjanduse koolieksami. 12 kaheksandate klasside õpilast valis üleminekueksami eesti keelest ja kirjandusest, 8 kümnendate ja 12 üheteistkümnendate klasside õpilast eesti keelest. Üks 10. klassi õpilane esitas uurismistöö kirjandusest, üks 11. klassi õpilane omaloomingulise muinasjutukogumiku.

UURIMISTÖÖD 2011. aastal valminud uurimistööd Vana õppekava järgi on meie kooli humanitaarharu õpilased tegelnud uurimistöödega 11. ja 12. klassis. 12nda lõpus võib õpilane kaitsta tööd koolieksamil või leppida vaid kooliastme hindega. Kuna humanitaaride grupid on tavaliselt 15-20 õpilast ja juhendamine on eesti keele õpetaja ülesanne, tekib üsna absurdne olukord, sest sellist hulka töid on ühel inimesel üsna raske kvaliteetselt juhendada. Olen aastaid seda tööd teinud ja rõõmustan tõsiselt oma kolleegide pärast, sest uue õppekava järgi satuvad juhendaja rolli kõikide ainete õpetajad. Sellel on mitu head külge: teemade ring avardub ja tööde kvaliteet paraneb, sest ühel õpetajal ei tohiks olla üle 4-5 juhendatava. Veel töökogemuslikke tähelepanekuid seoses internetiavarustes pakutavate võimalustega. Rohkem tuleks valida teemasid, mille puhul plagiaadivõimalused on miinimumini viidud. Näiteks kirjanike, kunstnike, heliloojate, näitlejate elulood on juba nii uuritud, et sellele ei suuda õpilane midagi lisada. Sugupuu-uurijad saavad internetist teiste koostatud materjali üsna hõlpsasti kätte, nii et nende teemade puhul oleks mõttekas jõuda tabelite ja sugupuude joonistamise juurest inimeste mälestuste kogumiseni või leida mingi hoopis uus vaatenurk, nagu tegi seda Mariann Hobustkoppel, kes uuris oma sugupuud elukutsete ja huvide-hobidega seoses. Seda aga ei anna ükski internetiportaal, vaid ainult sugulased ise. Kuna moodi on läinud suguvõsakokkutulekud, siis on võimalusi mälestuste kogumiseks küllaga. Arvestada tuleb sellega, et vanemate inimeste mälestustel on järjest suurem väärtus, sest selliseid tarkusi kui elu ei anna ükski raamat. Meie kooli ajaloo uurijad olid selles mõttes eelistatud olukorras, et said kasutada vastvalminud raamatut „Pool sajandit keskharidust Ülejõel“. Kõige tugevam töö selles valdkonnas on Triin Rannaku ja Siim Jaanoja kahe kooli õpilaste küsitlusel põhinev võrdlev uurimus koolinoorte toitumisest Paide Ühisgümnaasiumis ja Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis. Nemad ei saanud valmis materjali mujalt kui küsitluslehtedelt ja sadade küsitluslehtede läbitöötamine ja järelduste tegemine on väga töömahukas. Kindlasti peaks seda tutvustama kooliperele, sest kevadel ei jäänud selleks aega. Rain Tettermann ei jõudnud noorteadurite tööga statistikast kaugemale, nii et selle põhjal võiks uurimistöid edasi teha. Polütehniliste erialade, eriti meie koolis populaarsete piimanduse ja lasteaiakasvatajate oma vääriks ka põhjalikumat lähenemist, kui Ellis Peets seda oma töös jõudis teha. Hoopis käsitlemata on näiteks reaal-, humanitaar- ja majandusharu. Sporditööst on Liis Türini põhjalik statistiline uurimus aastast 2008, millele lisandus 2011. aastal Tarmo Nairise spordipedagoogika eriala tutvustav töö. Ka siin on süvitsi minemise võimalusi küllaga. 2010/11. aasta uurimused (15) on laias laastus kolmest valdkonnast: kooli ja lähiümbruse ajalugu (6 tööd); suguvõsa uurimine (5 tööd) ja varia (4 tööd). 10 õpilast sooritas koolieksami ja 3 tööd said ülelinnalisel tasandil esitletud, nendest jõuab üleriigilisele kodu-uurimiskonverentsile Kaisa Kartau töö „Koonga valla Tarva küla ajaloosündmuste keerises“. Teadustööde linnakonverentsil tunnistati parimaks Eliisa Sommeri uurimus „Töötus Pärnus“. Teist aastat järjest on õpilased kasutanud võimalust eksamit sooritada ilukirjanduslikus vormis: sel aastal esitles oma lüürilist armastuslugu “Minu käsi su käes“ Mari Küla. Mari Raidmets, tööde juhendaja

80


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

KOOLISISESED AINEALASED TEGEMISED Traditsiooniks on kujunenud kümnendike luulekogude näitus emakeelenädalal. Selle aasta paremad kogud koostasid OttoGeorg Kirsi (10.a) ja Roland Bertil Sang (10.b)

. Pilt 83 Parimad luulekogud

Julm Sõda. Oo rumala juubeldus. Sõda jumala julmus Saatuse juhatav noogutus. Hullus!

On tähitud tee meie kehade lehast. Katkised lapsed. Punavad põsed. Pisarad verest ja veest.

Sõidame, kilesse mähitud. Sõidame, riides me kehad veoautokastis.

Sõda, miks panid nad nutma? Nemad, kel kõik oli ees? (Roland Bertil Sang) 81


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Viiendat aastat toimus kümnendike kõnevõistlus. Klassides toimunud I voorust jõudsid koolivooru Mairo Toom, Kaidi Rannak, Kristiina Ojamets, Tarmo Dulinets, Silvia Põder, Kristiina Aruste, Karoliina Palango. I vooru võitis Kristiina Ojamets, II Tarmo Dulinets. Kõnevõistluse teise vooru võitja Kristiina Ojametsa kõne: Eino Baskin on öelnud: „Selleks peab olema andekas inimene, et eluga Eestis toime tulla.“ Kuigi see tsitaat ei saaks olla enam õigem, kui ta juba on, siis nüüd on eestlasel vaja võtta veel üks samm homse päeva suunas, sest iga homne tekitab uusi küsimusi, kuidas peaks end armsa, kuid siiski veel pisut ebakindla kodumaa ja turvalise Euroopa Liidu vahel jagama. Vastus oleks justkui ilmselge – eestlane ma olen ja eestlaseks ma jään, kuid muutused on sellisel ajal lausa rusuvad ja vajalikud. Kui Eesti kuulus veel Nõukogude Liitu, oli eestlases entusiasmi ja tahet. Me hüppasime pea ees sisse reformidesse ja läänelikku maailma. Me tahtsime muutuda ja saada Põhjamaa õnneliku ja rahuloleva rahva musternäidiseks. Nüüd 21. sajandil, kui me oleme siiski veel suhteliselt noor riik, oleks justkui ambitsioonid kadunud. See on tegelikult isegi loomulik, et nagu tavaline eestlane ikka – võõrastav, kade ja tõsine – ei suuda enam endale kõike uut sisse ahmida. Tulevikus on üha raskem tunda kuuluvust oma rahvaga ja Eestiga, kui suur Euroopa Liidu pere avasüli meid hoopis enda juurde ootab. Ilmselt just see oligi üheks põhjuseks, miks Eesti rahvas alguses suure hurraaga euro tulekut 1. jaanuaril 2011 ootas, kuid mida aeg sellele verstapostile lähemale, kahtlema hakkas ja suhtub nüüd euro kasutuselevõttu võõrastavalt. Midagi täitsa oma ja taasiseseisvuse saavutamist määratlev kaob – Eesti kroon. Siiski tahame aga välja paista ja olla nende riikide seas, kes vajavad eraldi ära mainimist, kes seda siis ei tahaks? Sellisel ristteel olles, suudan mina tulla ühe lahenduse peale. Edeneme aeglaselt, kuid põhjalikult, sest sprindis pole eestlased kunagi eriti lootusrikkad olnud. Eestlase kalleim vara on alati olnud kultuur. Kultuuris peitub selgesõnaliselt kõik see, mis ühe eestlase jaoks on ilus ja valus. Näiteks rahvaluule, rahvalaulud, proosa, romaanid räägivad suuremal määral meie minevikust. See on ju see miski, mis toob rahva kokku laulukaare alla, käsi ühendama ja meenutama. Sellised asjad kehtivad tavaliselt vanema põlvkonna puhul, kellel on eredamalt meeles, mille pärast laulupidusid üldse korraldatakse, kuid julgen öelda, et tegu on erandiga. Noortele läheb täpselt sama palju korda, et saaks tugeval häälel „Koitu“ või „Palvet“ laulda. Vaevalt on maailmas palju maid, kus rahvuskultuuril nii kindel ja vankumatu roll täita oleks. Õlg-õla tunnet on raske hallil argipäeval leida, aga kui saab ükskord aastas seda tunda, siis ikka täie-eest ja iga eestlane teab, et see on olemas, südames peidus. Ma olen kindel, et kultuur on alatiseks püsivaim ja kindlaim asi, mida siit külmalt maalt üldse leida võib. Hoiame oma pärandit – kultuuri, ka 21.sajandil au sees. Tuleviku vaadates räägitakse ikka ainult muutustest või uuendustest. Eesti rahvas vaatab tulevikku ja mida ta seal näeb? Mina näen seal võrdväärselt uuendustega vanu haavasid, mis on tervenenud, kuid armi sisse söövitanud. Eesti rahvas on väike ja sellepärast, ei ole mõtet meid süüdistada pessimismis, kui me ikka vaatame murelikult itta . Meis kõigis on see natukenegi sallimatus slaavlaste vastu, see lihtsalt on seal. Seda pole süstinud noortesse ajaloo õpik või muu taoline, vaid see on kandunud edasi põlvkonniti. On ju mõistetav, et inimene kardab seda, mis on temalt midagi võtnud ja võib võtta. Nii ongi see kartus kantud üle vihkamiseks. Mõnda asja ei saa muuta olematuks ja see on üks nendest, kuid ma siiralt loodan, et meie, noorem põlvkond, kellel on võimalus omavaheliste suhete parandamiseks, ei vaata venelasest eakaaslase poole ja ei näe temas midagi halba. Eestlane peaks minu meelest olema avatuma südamega, kõikide raputada saanud suhete parandamiseks. Asjad muutuvad ja see pole tingimata halb, kindlasti ka eestlase jaoks, nad peavadki lõppude lõpuks muutuma. Rahulik ja tõsine eestlane jääb ikka selleks, kes ta on, ent peaks minu arvamusel vaatama mõningatele asjadele uue pilguga. Muutus ei tähenda, et miski eelnev kaotsi läheks.

82


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Kõnevõistluse improvoorus osalesid Mairo Toom, Kaidi Rannak, Kristiina Ojamets, Tarmo Dulinets, Silvia Põder, Karoliina Palango, Janne Jõe. Võitja Mairo Toom astus üles linna „Kuldsuu“ kõnevõistlusel. 11. klasside õpilased valmistasid koostöös kirjandusõpetaja Lembi Lukase, vene keele õpetaja Anne Agasilla ja muusikaõpetaja Anu Tilgaga ette rühmatööd vene romantismi- ja realismiaegsete kirjanike loomingust. Rühmatööd kanti ette 17. detsembril, õpilased esitasid Lermontovi ja Puškini luulet, laule nende tekstidele, novellidest "Ametniku surm", "Paks ja peenike", "Naela otsas" loodud omaloomingulisi filme ja lavastuskatkendeid. Emakeelenädalal märtsikuus toimus 5. ja 6. klasside õpilastele ilusa käekirja võistlus (võitjad Mirell Kärbik 5.A ja Epp Peetsalu 6.A klassist); selgitati III kooliastme parimad ainetundjad (Nele-Liis Pruul (7.C kl), Alice Lublo (8.A kl), Anett Padul (9.A kl); gümnaasiumi kirjandusviktoriini võitsid Jaanika Umalas, Eliisa Sommer, Mari Küla, Kaisa Kartau, Maarja Padari (12.A kl). Oktoobrikuus viisid Marja Tõnts ja Mari Raidmets 10. klasside õpilased raamatukogutundi Pärnu Keskraamatukokku, novembris külastasid gümnasistid Pärnu Uue Kunsti Muuseumi näitust "Kunstnik loeb", jõulude eel käisid seitsmendikud Palamusel, kevadel olid 11. klasside õpilased Vargamäel, viiendikud Kilplalas. Aasta jooksul toimus meie aineühenduse eestvedamisel 8 teatrikülastust. Õpilased ja kolleegid olid kutsutud vaatama etendusi „Iha jalakate all“ „Madame Bovary“, „Tuulte pöörises“, "Põletus", "Mees, kes teadis ussisõnu", "Meeste kodu","Hecuba pärast", "Petmine".

MÕTTEID UUE ÕPPEAASTA EEL Järgmine õppeaasta tekitab oma uuendustega ebakindlust ja kõhklusi. Seitsmendad ja kümnendad klassid peaksid alustama tööd uute ainekavade järgi, kuid uut õppekirjandust veel ei ole. 2012.aasta kevadel sooritavad abituriendid riikliku eksami uues vormis. Seega ootab ees aasta, mis eeldab õpetajalt loomingulisust, palju isetegemist ja koostööd – eelkõige aega. Et kõigega toime tulla, ootame toetust ja rahulikku töökeskkonda.

Lembi Lukas, humanitaarainete ühenduse esimees

83


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

OSKUSAINETE ÜHENDUS

KOOSSEIS

Pilt 84 Oskusainete ühenduse liikmed

I reas vasakult: Enn Kübar (tööõpetus), Urmas Martinson (tööõpetus, kunstiõpetus), Veiko Vetik (kehaline kasvatus) II reas: Tiiu Naissoo (käsitöö), Ene Sepandi (kunstiõpetus, joonestamine - vanemõpetaja), Marika-Heda Kuusemäe (kehaline kasvatus) , Tiina Tohver (kehaline kasvatus) III reas: Ene Viigimäe (kehaline kasvatus), Karin Juga (kehaline kasvatus), Anu Raadik (kehaline kasvatus - vanemõpetaja) Pildilt puudub Maret Hansalu (kunstiõpetus - vanemõpetaja) Ene Viigimäe – esimees: Karin Juga Veiko Vetik Marika-Heda Kuusemäe Anu Raadik Tiina Tohver Ene Sepandi Maret Hansalu Urmas Martinson Enn Kübar Tiiu Naissoo

84

1.b, 2.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 9.b, 10.a, 11.b, 12.a, 12.b, võrkpalliring 1.a, 2.b, 5.a, 5.b, 6.ab, 7.b, 6./7.t, 8./9.t, 9.a, 10.b, 11.a, 12.c 2.c, 6.ab, 7.ab, 7.c, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.ab, 12.ac, 12.b, korvpalliring 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, ringid - akrobaatika, rahvastepall 4.c 1.c 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b, 12.c 1.b, 3.a, 4.a, 5.a, 8.a, 8.b, klaasimaal 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b, 9.b; 6./7.t, 7.b, 8./.9.t 5.a, 6.c, 6./7.t, 7.c, 8.a, 8./9.t, 9.a 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 6./7.t, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, käsitööring


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

AINETEÜHENDUSE TÖÖST Aineühendus lähtus töös kooli selle aasta prioriteetidest: • •

iga õpilase individuaalse arengu toetamine; koostöö (meeskonnatöö) tõhustamine.

TUNNIVÄLISE TÖÖ EESMÄRGID • • • • •

Kooli spordivõistluste ja ürituste ettevalmistamine, läbiviimne, korraldamine ja kokkuvõtted – tulemused kooli kodulehel ja autasustamised. Ülelinnalistest võistlustest osavõtt – võistkondade komplekteerimine ja osalemine. Edukamate esitamine direktorile kiituse tegemiseks ja tulemused kooli kodulehele. Vabariiklikest võistlustest osavõtt – kõrge potentsiaali korral. Osalemine kunstikonkurssidel linnas ja vabariigis. Osalemine käsitöö ja tööõpetuse olümpiaadil linnas.

KUNSTIÕPETUSE, KÄSITÖÖ JA TÖÖÕPETUSE TEGEMISED Kooli sünnipäevaks kutsuti külla vilistlasi. Kunstist tuli rääkima tegevkunstnikuna töötav vilistlane Terje Talts (Väli). Vestlus oli äärmiselt julgustav oma tee valimiseks ja mitte esimese kriitika korral sellest loobumisest. Terje näitas oma töid arvutist ja mõned olid tal ka kaasas. Tekkis poleemika kunsti tasuvuse üle ja ühiselt leiti, et saab ikka hakkama küll, kui teed midagi hingega. Kunstiõpetuse tunnis joonistati õpetajate portreed.

Pilt 85 Õpetaja Ene Sepandi

Pilt 86 Õpetaja Veiko Vetik

85


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Osaleti ka kahel suuremal vabariiklikul konkursil (25 tööga), aga kahjuks ilma auhinnaliste kohtadeta. Individuaalselt üllatas aga Eliina Uibu 10.b klassist, kes vabariiklikul arvutijoonistusvõistlusel saavutas 14-18-aastaste vanusegrupis 1. Koha (http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/2010_voidutood.html). Ene Sepandi juhendamisel saavutas ta linnaolümpiaadil samuti 1. koha. Maret Hansalu õpilaste saavutused leiab algklasside valdkonnas.

Pilt 87 Eliina Uibu võidutöö teemal Emakese Maa lapsed. Allikas http://fav.me/d32ow8e ( näeb pilti täissuuruses)

86


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Töö-ja tehnoloogiaolümpiaadil saavutas 9.t klassi õpilane Mihkel Niin 6. koha, juhendas Enn Kübar. Käsitöö ja kodunduse konkursil saavutas 9.b klassi õpilane Patricia Berens kodunduse valdkonnas 6. koha, juhendas Tiiu Naissoo. Igal aastal on toimunud traditsiooniline õpilastööde näitus. Sel aastal otsustati pind jagada kolme ruumi vahel. Käsitööd ja tööõpetuse asjad käsitöö klassis, algklassid - oma korrusel ja joonistused I korrusel.

Pilt 88 Kevadnäitus käsitöö klassis

Pilt 89 Kevadnäitus käsitöö klassis

Ainetevahelise lõimingu raames külastasid 9.- 12. klasside õpilased näitusi: Piiri Liias „100 Madonnat“ ja „Kunstnik loeb“. Hiljem kirjutasid õpilased oma muljetest. 10. klassid valmistasid emakeele tunnis luulekogud, mille kujundamise juhenduse said kunstiõpetuse tunnis. Nendest oli raamatukogus väike näitus. Uue olukorrana oli 6. klassidel üleriigiline tasemetöö kunstiõpetuses. Ene Sepandi

87


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

KEHALISE KASVATUSE TEGEMISED Kehalises kasvatuses oli pärast kooli remonti esimene täisaasta, kus kõike sai teha plaanipäraselt. Ootame ikka juurde inventari ja asjade hoiustamise kohti. Tundides püüdsime lapsi innustada ja arvestada individuaalsete võimetega. 10 õpilast valis gümnaasiumi lõpueksamiks kehalise kasvatuse. Koosolekuid pidasime vastavalt vajadusele – üritused või võistlused igal nädalal. Spordiaasta oli väga tihe spordiürituste poolest. Koolis toimusid võistlused kõikidele vanustele. Uue alana võtsime kavva saalihoki ja üle pikkade aastate taaselustasime isadepäeva ürituse. Enamjaolt toimuvad koolisisesed võistlused pärast tunde. Ülelinnalistest võistlustest võtsime osa väga aktiivselt. Neid alasid, kus võistkonda või võistlejaid välja panna ei olnud, oli vähe. Sageli oli selleks ka objektiivseid põhjuseid (tublidel ja mitmekülgsetel lastel väga palju tegemist, nõrgematel õppijatel järelvastamised, raske kokku saada konkurentsivõimelist võistkonda). Paljud pallimängud toimusid uues spordihallis ja seega lastel uus kogemus. Oma koolis viisime läbi mitu ülelinnalist võistlust ja miniliiga võrkpalli Lääne regiooni etapi. Vabariiklikest võistlustest 10.-12. klassi noormeeste korvpall ei läinud planeeritult, sest mängijate vigastuste tõttu ei pääsenud napilt finaali. 4.-6. klassi võrkpall see-eest sujus ootuspäraselt – linna etapi ja piirkondliku etapi võit ning 2. koht finaalis. Püstitati neli uut koolirekordit kergejõustikus. Koolis on jätkuvalt õpilasi, kes on edukalt esindanud Pärnu linna võistkondi (klubid, spordikool). Õppeaasta lõpul kutsutakse kooli tublide päevale kõige mitmekülgsemad ja mitme aasta jooksul aktiivselt kooli esindanud õpilased 4., 9. ja 12.klassidest

KOOLIVÕISTLUSED JA ÜRITUSED 9. septembril toimus üleriigilise tervisepäeva raames klassidevaheline pendelteatejooks. Meie koolis on see muutunud traditsiooniks. Jooksud toimusid koolipäeva lõpus vanuste kaupa. Osalesid kõik 2.-12. klassid. Kiiremad olid algklassides 2.a, 3.a ja 4.a, 5.-6. klassidest 6.a, 6.c ja 5.b, 7.-8. klassidest 8.a, 8.b ja 7.b. 9.-12. klassid olid jaotatud kahte gruppi vastavalt poiste arvule klassides. I grupis olid kiiremad 12.b, 9.a ja 10.a, teises 12.a, 11.a ja 12.c. Tähtis oli loomulikult osavõtt ja tervisele tähelepanu pööramine

Pilt 90 2. klassid tervisepäeval

88


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 91 4. klassid tervisepäeval

Pilt 92 Teatejooksul 9.-12. klassi õpilased

Septembris ja oktoobris võistlesid 3.-4. klassid palliviskes, klotsijooksus ja rahvastepallis. 5. oktoobril toimusid klassidevahelised jalgpallivõistlused. 7.-12. klassi turniiril osales seitse võistkonda. Mängud olid huvitavad ja pinget jätkus lõpuni, arvestada oli vaja väravate vahet ja penalteid lüüa. Võitjana väljus 10.a (Robert Kirss, Keiso Pedriks, Martin Lõbu, Otto-Georg Kirsi, Reimo Tsepkin, Raido Lill), järgnesid 12.b (Kauri Aaslaid, Janter Aniste, Harri Ots,

89


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Calvin Kull, Janno Sild, Martin Aua, Keit Reinsalu, Janri Tori), 11.b (Taavi Kappak, Glaid Laev, Villi Kirss, Joosep Kasekänd, Martin Paasoja, Kristjan Voolaid, Tauri Roosipuu), 12.c, 10.b, 8.a ja 7.b . 5.-6. klassi turniiril ei vääratanud favoriit 6.a (Sander Kangur, Karl-Louis Laasmäe, Karl-Markus Pruul, Andre Daniel Ionel Kiper, Kevin Kvatš, Kristo Loit, Tauri Ramst, Märt Änilane), südikat vastupanu osutas neile teise koha omanik 5.b (Anete Siman, Reiko Soom, Kenneth-Richard Vellet, Tanno Aak, Henry Uibu, Marko Kaare, Harley Vaske, Silver Soon), järgnesid 6.c (Taisto Roosipuu, Max Pärna, Martin Liiva, Kalmer Aidama, Kevin Jüriöö, Roland Arumäe, Brayn Tölp), 6.b, 6.a tüdrukud ja 5.a .

Pilt 93 7.-12. klassi jalgpallivõistluse võitjad - 10.a võistkond

Pilt 94 5.-6. klassi jalgpallivõistluse võitjad - 6.a võistkond

90


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

13. novembril oli isadepäeva võistlus. Üle paljude aastate toimunud üritusel osales 13 isa lapsega. Paljud olid algklasside lapsed. Mängiti palliletsu, sulgpalli, saalihokit, olid teatevõistlused ning sai visata korvpalli ja ergomeetrit tõmmata. Isad said kingiks koolilogoga särgid.

Pilt 95 Isadepäeva sulgpallivõistlus

Pilt 96 Isadepäeva saalihokivõistlus

Detsembris toimusid võimlemisvõistlused 3.-4. klassidele ja akrobaatikaringis osalejatele. Edukamad said diplomi ja tihedas konkurentsis selgusid koolivõistkonna liikmed.

91


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

15. detsembril toimus esmakordselt klassidevaheline saalihoki. Mängu formaat oli poisid-tüdrukud (väravas poiss) - poisid. Kõik said huvitava kogemuse võrra rikkamaks. Kuna saalihoki harrastajaid (klubi tasandil) koolis ei ole, siis oligi arvata, et tuleb põnev turniir. Omavahelise mängu tulemusena tuli võitjaks 11.b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Taavi Kappak Glaid Laev Villi Kirss Keiro Jõgisalu Martin Paasoja Tauri Roosipuu Deanna Vainoja Signe Saar Regina Maruste Liis Korn

10.a (Robert Kirss, Keiso Pedriks, Martin Lõbu, Otto-Georg Kirsi, Reimo Tsepkin, Raik Maaroos, Hendrik Lõpp, Silvia Põder, Liisa Veri, Anni Vitsberg, Merilyn Tammik, Hele-Riin Vinni) ees. Järgnesid 12.b (Harri Ots, Calvin Kull, Martin Pilt 97 Klassidevahelise saalihokivõistluse võitjad – 11.b võistkond Aua, Keit Reinsalu, Janri Tori, Sirle Tael, Annette Pelberg, Liis Konno, Liis Lusikas), 10.b ja 9.a. 16. veebruaril toimus sportliku abituriendi, Kris Korni, eestvedamisel saalijalgpalli turniir. 12.a koosseisus osalesid ka kaks vaprat tüdrukut – Helen Teigar ja Sanna-Kaisa Pitko. Paremusjärjestuseks kujunes 10.ab (Robert Kirss, Keiso Pedriks, Martin Lõbu, Otto-Georg Kirsi, Reimo Tsepkin, Tarmo Dulinets, Sven Šalajev), 11.b (Taavi Kappak, Glaid Laev, Keiro Jõgisalu, Joosep Kasekänd, Tauri Roosipuu), 12.c (Kris Korn, Sander Kägu, Enn Mäeorg, Arnold Sanglepp, Jürgen Bachmann, Andres Metsaots), 12.b ja 12.a . Märtsis toimusid klassidevahelised rahvastepallilahingud 2.-4. klassidele. 16. märtsil toimus kauaoodatud klassidevaheline võrkpall. Võitjale, 11.b klassile (Taavi Kappak, Glaid Laev, Keiro Jõgisalu, Joosep Kasekänd, Tauri Roosipuu, Madis Viik, Agris Hüüp), ei tulnud ükski võit kergelt. Järgnesid 12.b I (Kaisa Torn, Calvin Kull, Martin Aua, Keit Reinsalu, Janri Tori, Peeter Liedemann), 12.c (Katre Ojamets, Käroli Kajak, Kris Korn, Enn Mäeorg, Arnold Sanglepp, Jürgen Bachmann), 10.a, 12.b II ja 11.a (ainult tüdrukud, neid aitas Tarmo 12.a).

92


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 98 Klassidevahelise võrkpallivõistluse võitjad 11.b võistkond

17. märtsil toimus liikumiskavade päev, mis oli väga mitmepalgeliste numbritega. Osalejaid oli 1.-12. klassidest.

Pilt 99 1.c liikumiskava esitamas

93


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 100 2.b klass

Pilt 101 1.b klass

94


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 102 12.a klass

Pilt 103 Võimlemisklubi „Rüht“

30. märtsil toimus klassidevaheline võrkpall 6.-8. klassidele. Osalejad arenesid iga geimi ja mänguga. Paremusjärjestuseks kujunes 8.b (Anette Steinberg, Janika Dulinets, Kätlin Sagim, Karl Eerik Eisenschmidt, Karl Kivisto, Tõnis Soovik, Toomas Rosar, Edvin-Ander Timofejev), 6.a (Hanna Pajula, Andra Holland, Epp Peetsalu, Johanna Ling, Stella Lutter, Karl-Markus

95


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pruul, Sander Kangur), 8.a (Helen Drobet, Kati-Karolin Prangli, Kristi Lootus, Felicia Palmsaar, Ingrid Soomets, Triin Veli, Ott Liivaru, Kristo Vinogradov, Jagnar Lepp), 7.c, 6.bt, 7.a, 6.c ja 7.b .

Pilt 104 6.-8. klasside võrkpallivõistluse võitjad 8.b võistkond

Aprillis toimusid klassidevahelised kombineeritud teatevõistlused 1.-4. klassidele. 13. aprilli olid meil külas Pärnu Võrkpalliklubi treenerid, vilistlased Evely Pajula ja Toomas Jasmin, ning neli esindusmeeskonna liiget, kes tegid 2. klasside õpilastele toreda näidistreeningu.

Pilt 105 Võrkpalliüritus 2. klassidele

96


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Aprillis toimusid klassidevahelise korvpalli mängud. 9.-12. klassi turniiril otsustas võitja lisaaeg. Kindlat närvi näitas 11.b (Taavi Kappak, Glaid Laev, Joosep Kasekänd, Martin Paasoja, Kristjan Voolaid, Keiro Jõgisalu) võites 12.b (Siim Joosep, Janter Aniste, Harri Ots, Calvin Kull, Martin Aua, Keit Reinsalu, Janri Tori, Peeter Liedemann, Janno Sild, Tammo Oolup), järgnesid 12.ac (Kris Korn, Sander Kägu, Rain Tettermann, Tarmo Nairis, Siim Jaanoja), 9.a, 10.a ja 10.b . 6.-8. klassi mängud võitis 7.c (Mihkel Kirves, Anželo Kutepov, Egert Pärtel, Franko Reinhold, Steve Ree), järgnesid 8.a (Veli Vaigur, Kristo Vinogradov, Jagnar Lepp, Daniel Liik, Ott Liivaru, Ingmar Ignatenko), 6.c (Taisto Roosipuu, Max Pärna, Kalmer Aidama, Kevin Jüriöö, Roland Arumäe, Hans-Patrick Müür, Sten Endrik Mihkelsoo, Harri Alev, Jaagup Vaar), 7.a, 7.b ja 6.a

Pilt 106 Klassidevahelise 9.-12. klassi korvpallivõistluse võitjad 11.b võistkond

Pilt 107 Klassidevahelise 6.-8. klassi korvpallivõistluse võitjad 7.c võistkond

97


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

25. aprillil toimus ülekooliline matkapäev. Ilm oli superilus. 12. klassid kirjutasid lõpukirjandit ja 9. klassid valmistusid eksamiteks. Klassid võisid soovi korral ise päeva sisustada. 6. klassid tegid eelseisvat tasemetööd silmas pidades jalgsimatka linna kultuuriobjektidega tutvudes. Oli veel jalgrattamatkalisi, 2. klassid matkasid Soomaal ja 1. klassid seiklesid oma õpetajaga.

Pilt 108. 4.c klass matkapäeval sihtpunkti jõudmas

3.-8. klassid läbisid Jaansoni rajal Ülejõe linnaosa poolses küljes edasi-tagasi matka. Mais toimusid algklassidele erinevad kergejõustikuvõistlused. 1. ja 2. klassid jooksid 60m ja 300m, kõik osalejad said diplomi. 3.-4. klassid võistlesid jooksudes, kaugushüppes ja palliviskes, tublimad said diplomid.

Pilt 109 Algklasside kergejõustikuvõistlused algavad

98


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

26. mail toimusid üle mitme aasta kooli meistrivõistlused odaviskes, kettaheites ja 100 m jooksus. Osalejaid oleks võinud olla rohkem, samas näidati väga häid tulemusi. Odavise

Kettaheide

1. Keiro Jõgisalu 11.b 2. Kris Korn 12.c 3. Sven Šalajev 10.b

42.35 39.33 39.07

1. Martin Paasoja 11.b 2. Joosep Kasekänd 11.b 3. Risto Mario Tammisaar 10.b

35.43 31.43 29.92

1. Sirle Tael 12.b 2. Kaisa Torn 12.b

26.38 20.86

1. Sirle Tael 12.b 2. Kaisa Torn 12.b 3. Käroli Kajak 12.c

21.24 20.11 18.76

100m 1. Martin Paasoja 11.b 2. Kris Korn 12.c 3. Villi Kirss 11.b

11,1 11,3 12,3

1. Kaisa Torn 12.b 2. Sirle Tael 12.b

13,9 15,0

Pilt 110 Kooli kergejõustiku meistrivõistlustest osavõtjad

99


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

ÜLELINNALISTEST VÕISTLUSTEST OSAVÕTT 15. septembril algasid selle õppeaasta koolidevahelised võistlused, milleks oli pendelteatejooks. Osalesime kõigis kuues vanuseklassis. Meie muidu väga edukal alal seekord esikolmikusse ei jõutud. Lapsed olid kõik väga vaprad, sest hakkas vihma sadama ja tingimused polnud just kiita. 30. septembril toimus krossijooks. Saavutati häid individuaalseid kohti, erilist kiitust väärib 3. klassi võistkondlik 1. koht 1. Mike Liivet 3.c individuaalne 3. koht 2. Eero Reila 3.a individuaalne 4. koht 3. Elis Mihkelsoo 3.a individuaalne 5. koht 4. Evelin Laaso 3.a individuaalne 6. koht 5. Robert-Toomas Kantsik 3.a 6. Laura Lelov 3.a 7. Karoliina Loorents 3.a 8. Kaspar Lootus 3.a 9. Martti Meen 3.a 10. Elise-Marite Siimann 3.a

11. Mirkko Vatter 3.a 12. Chris-Eric Laanemäe 3.b 13. Frederik Leppik 3.b 14. Greta Pinka 3.b 15. Karin Pärnala 3.b 16. Grete Karita Tomast 3.b 17. Raiko Kalmus 3.c 18. Annika Vainikk 3.c 19. Rando Vainikk 3.c 20. Irene Väin 3.c

5. klassi võistkond 3. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Anete Siman 5.b individuaalne 5. koht Hedi Tori 5.b individuaalne 6. koht Mirell Kärbik 5.a Alan Metsoja 5.a Marten Leilop 5.a Erik Naissaar 5.a Jaak Soa 5.a Riin Kristin Velsvebel 5.a Tanno Aak 5.b

10. Marili Juhanson 5.b 11. Tuuli Jõepera 5.b 12. Marko Kaare 5.b 13. Ander Klooster 5.b 14. Ben-Braien Lubi 5.b 15. Marta Miil 5.b 16. Reiko Soom 5.b 17. Kenneth-Richard Vellet 5.b

Oktoobris toimusid ka jalgpallivõistlused. 8.-9. klassi poiste julge pealehakkamine lõppes tubli 4. kohaga. 10.-12. klassi võistkonna kokkusaamisega oli pidevalt raskusi, seega tuli leppida kaotustega ja ühe viigiga. Novembris toimusid 4.-5. klassi rahvastepalli ja 6.-7. klassi poiste korvpalli mängud. Rahvastepallis saavutasid tüdrukud hinnatava 4. koha, poisid olid samuti tublid. Need lapsed pole paar eelnevat aastat remondi tõttu saanud korralikult rahvastepalli harjutada. Korvpallipoisid saavutasid 4. koha. Medalist jäi puudu üks korv. Eks natuke andis ikka tunda kahe eelneva aasta lünklik harjutamine, aga poisid arenesid iga mänguga aina paremaks. 14. detsembril toimus meie kooli korraldusel ülelinnaline võimlemisvõistlus. See on juba aastaid olnud meile väga edukas ala, seda eelkõige tänu väsimatu õpetaja Marika-Heda Kuusemäe pingutusele.

100


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 111 5. klassi võistkond saavutas ülelinnalisel võimlemisvõistlusel 1. koha

5. klassi võistkond 1. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Deil Belousov 5.a individuaalne 1. koht Marta Miil 5.b individuaalne 1. koht Anete Siman 5.b individuaalne 2. koht Hedi Tori 5.b individuaalne 3. koht Tanel Bergmann 5.a Marie Anna Blehner 5.a Gert Janson 5.a Anni Kõrvemaa 5.a Athos Lainet 5.a Marten Leilop 5.a Alan Metsoja 5.a Erik Naissaar 5.a Riin Kristin Velsvebel 5.a Angela Dulinets 5.b Marko Kaare 5.b Oliver Lehtsaar 5.b Silvia Siig 5.b

101


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 112 4. klassi võistkond saavutas ülelinnalisel võimlemisvõistlusel 1. koha

4. klassi võistkond 1. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

102

Helena Viks 4.a individuaalne 1. koht Carola Kanarbik 4.a individuaalne 2. koht Khenor Pae 4.b individuaalne 3. koht Liina Bergmann 4.a Martin Hansschmidt 4.a Karoliina Ild 4.a Triin Kauber 4.a Egeli Lõbus 4.a Kevin Mihkelson 4.a Martin Nõmm 4.a Kevin Puust 4.a Anette Rallmann 4.a Kärolin Veerpalu 4.a Christian Erala 4.b Indrek Lilletai 4.b Aigar Paluoja 4.b


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 113 3. klassi võistkond saavutas ülelinnalisel võimlemisvõistlusel 1. koha

3. klassi võistkond 1. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Rando Vainikk 3.c individuaalne 1. koht Chris-Eric Laanemäe 3.b individuaalne 2. koht Martti Meen 3.a individuaalne 3. koht Laura Belova 3.b individuaalne 3. koht Laura Lelov 3.a Karoliina Loorents 3.a Eero Reila 3.a Lilli-Liina Reinväli 3.a Sandra Kaljula 3.b Frederik Leppik 3.b Alex Ots 3.b Grete Karita Tomast 3.b Triin Elblaus 3.c Raiko Kalmus 3.c Katre-Helena Kõrboja 3.c Mike Liivet 3.c Jenna Velsvebel 3.c Irene Väin 3.c

103


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 114 2. klassi võistkond saavutas ülelinnalisel võimlemisvõistlusel 1. koha

2. klassi võistkond 1. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

104

Sten Margus 1.a individuaalne 1. koht Marleen Jauk 2.a individuaalne 1. koht Rasmus Jõesaar 1.b individuaalne 2. koht Liisa Leit 2.c individuaalne 2. koht Laura Talumaa 1.a individuaalne 3. koht Danel Drobet 2.c individuaalne 3. koht Karel Koronen 2.b Georg Grahv 2.c Maria Grenberg 2.c Lisete Jõepera 2.c Sander Kodasmaa 2.c Delis Pajuri 2.c Kevin Poljans 2.c Jennifer Ristimets 2.c Eliisabet Vetšerkovskaja 2.c Anna Vikkisk 2.c Ranel Lorup 1.a Karoli Arakas 1.c Linda Lepiku 1.c


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Jaanuaris toimusid mitmed pallimängu võistlused. Edukad olid 6.-9. klassi võrkpallurid, 10.-12. klassi võrkpallipoisid olid tublid ja hakkajad, et üle mitme aasta sai võistkond välja pandud. Seekord 5. koht. Kiitust väärivad 9.a korvpallipoisid. 6. - 9. klasside võrkpall 2. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Helen Drobet 8.a Kati-Karolin Prangli 8.a Anette Steinberg 8.b Marleen Nõmm 7.a Andra Holland 6.a Johanna Ling 6.a Hanna Pajula 6.a Epp Peetsalu 6.a

Pilt 115 6.-9. klassi võrkpalli võistkond

6. - 9. klasside võrkpall 3. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ott Liivaru 8.a Karl Eerik Eisenschmidt 8.b Karl Kivisto 8.b Tõnis Soovik 8.b Edvin-Ander Timofejev 8.b Karl-Markus Pruul 6.a

Pilt 116 6.-9. klassi võrkpalli võistkond

105


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

8.-9. klasside korvpall 3. koht 1. 2. 3. 4. 5.

Kristen Taavi Ilves 9.a Michael Jeffrey Lust 9.a Karl Maruste 9.a Arthur Niin 9.a Marko Pilisner 9.a

6. 7. 8. 9. 10.

Kristen Sala 9.a Fred Teearu 9.a Henri Vaimla 9.a Kaarel Vomm 9.a Carl Väljaäär 9.a

Veebruaris toimusid 3. klasside rahvastepallivõistlused ja kooliliiga (ei osale klubides harjutavad mängijad) võrkpallivõistlused. 3. klassi lapsed said võistelda uues spordihallis ja omandasid hea kogemuse tõsises konkurentsis. Seekord veel kõrgele kohale ei jõutud, aga kõik andsid endast parima. Kooliliiga võrkpalli Pärnu Linna etapil tuli väga napilt teiseks jääda, aga tüdrukud mängisid väga hästi. Võistkonnas mängisid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kati Aunpuu 9.a Diana Belousova 9.a Maarja Tammann 9.a Helen Drobet 8.a Kristi Lootus 8.a Janika Dulinets 8.b Kätlin Sagim 8.b Marleen Nõmm 7.a

Pilt 117 6.-9. klassi kooliliiga võrkpallitüdrukud

2.-3. märtsil saavutati mitmeid auhinnalisi kohti sisekergejõustikuvõistlusel. Annika Holland 4.c Carola Kanarbik 4.a Anželo Kutepov 7.c Otto-Georg Kirsi 10.a Kaisa Torn 11.b Kris Korn 12.c

106

D kl. 60 m 3. koht 9,1; 300 m 3. koht 54,9 D kl. 300 m 4. koht 55,6 B kl. 1000 m 2. koht 3.07,9; 60 m 4. koht 7,7 A kl. kaugus 1. koht 6.21 J kl. kõrgus 1. koht 1.45 J kl. 60 m 2. koht 7,2


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 118 Kaisa Torn

2010-2011

Pilt 119 Anželo Kutepov

v Pilt 120 Kris Korn

Pilt 121 Daniel Liik

9. märtsil toimusid ergomeetrivõistlused. Tulemused: Daniel Liik 8.a individuaalne 1. koht, Arnold Sanglepp 12.c individuaalne 4. koht

107


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

5.-7. klassi võistkond 2. koht 1. 2. 3. 4. 5.

Aleksandra Freimanis 7.b individuaalne 1. koht Meeri-Ly Muru 7.c individuaalne 4. koht Ken-Henrik Kuudisiim 7.c Enri Remmelgas 7.a Mihkel Kirves 7.c

Veebruaris-märtsis mängisid 10.-12. klassi poisid korvpalli. Sellelt alalt tuli ka oodatud 1. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rain Tettermann 12.a Janter Aniste 12.b Siim Joosep 12.b Harri Ots 12.b Martin Paasoja 11.b Kristjan Voolaid 11.b Taavi Kappak 11.b Villi Kirss 11.b Keiro Jõgisalu 11.b

Pilt 122 Võidukas korvpallitiim

16.-17. märtsil toimusid Pere Võrkpalli miniliiga Pärnu etapi mängud 4.-6. klassile. Tüdrukud saavutasid 1. koha (vaata vabariiklikust osast) ja poisid 3. koha 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Karl-Markus Pruul 6.a Kristo Kõnnusaar 6.b Taisto Roosipuu 6.c Max Pärna 6.c Verner Stolts 6t Egert Kiviselg 6t

31. märtsil osales 4.-5. klassi võistkond saalijalgpalli turniiril. Mängiti südikalt, aga ette otsa ei jõutud Pilt 123 4.-6. klassi võrkpallipoisid

108


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

4. aprillil toimunud kirimale võistluse tulemused: 2. koht:. Marie Anna Blehner 5.a (individuaalne 1. Koht), Silver Soon 5.b (individuaalne 4. Koht), Alan Metsoja 5.a. 3. koht: Silvia Siig 5.b (individuaalne 2. Koht, Georg Ott 5.a , Markus Soon 2.b ) 6. aprillil näitasid võitluslikku mängu 10.-12. klassi võrkpallipiigad, tasuks 3. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kaisa Torn 12.b Käroli Kajak 12.c Katre Ojamets 12.c Kristiina Ojamets 10.a Silvia Põder 10.a Kaidi Rannak 10.a Merilyn Tammik 10.a

Pilt 124 Gümnaasiumi võrkpallipiigad

12. aprillil toimunud kombineeritud teatevõistlustel üllatas 2. kohaga 1. klassi võistkond 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ranel Lorup 1.a Erki Praks 1.a Kristiina Rannak 1.a Liise Salundi 1.a Rasmus Jõesaar 1.b Ahti Strati 1.b Kenrico Ryusei Tsuchimoto 1.b 8. Sigrid Tõnson 1.b 9. Kirsika Aidama 1.c 10. Madis Kaare 1.c 11. Linda Lepiku 1.c 12. Jaanika Tomingas 1.c 2., 3. ja 4. klasside võistkonnad oli samuti väga tublid, lihtsalt sportlikku õnne jäi väheks.

Pilt 125 1. klassi võistkond

109


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

3. mail toimusid murdmaateatejooksud. Tublid olid nii 2., 3. kui ka 4. klasside võistkonnad. 3. klassi võistkond saavutas 2. koha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Evelin Laaso 3.a Kaspar Lootus 3.a Elis Mihkelsoo 3.a Eero Reila 3.a Elise-Marite Siimann 3.a Greta Pinka 3.b Karin Pärnala 3.b Grete Karita Tomast 3.b Raiko Kalmus 3.c Annika Vainikk 3.c Rando Vainikk 3.c Jenna Velsvebel 3.c

Pilt 126 3. klassi võistkond

5. mail osales meie koolist kümme 5.-8. klasside võistkonda heategevuslikul teatejooksul, mis toimus samaaegselt 18 paigas üle Eesti. 11.-16. mail mängisid 6.-7. klassi jalgpallipoisid alagrupi-ja kohamänge. Pinget jagus viimase mänguni, tasuks 2. koht 1. 2. 3. 4. 5.

Anželo Kutepov 7.c Mihkel Kirves 7.c Steve Ree 7.c Sten Pärtelson 7.b Mait Raba 7.t

6. 7. 8. 9. 10.

Sander Kangur 6.a Karl-Louis Laasmäe 6.a Karl-Markus Pruul 6.a Taisto Roosipuu 6.c Max Pärna 6.c

Võistlushooaja lõpetasid kergejõustiklased. 17.-18. mail võtsid mõõtu 3., 4. ja 5. klassid 5. klassi võistkond 2. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Deil Belousov 5.a Tanel Bergmann 5.a Marie Anna Blehner 5.a Mirell Kärbik 5.a Jaak Soa 5.a Riin Kristin Velsvebel 5.a Marko Kaare 5.b pallivise 3. koht 49.80 Oliver Lehtsaar 5.b

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ben-Braien Lubi 5.b Marta Miil 5.b kaugus 2. koht 4.42 Kaidi Norenberg 5.b Anete Siman 5.b Reiko Soom 5.b Hedi Tori 5.b Henry Uibu 5.b Kenneth-Richard Vellet 5.b

4. 5. 6.

Merli Ilm 4.a Carola Kanarbik 4.a Triin Kauber 4.a

4. klassi võistkond 3. koht 1. 2. 3.

110

Ott Gridassov 4.c 60 m 2. koht 8,7 Liina Bergmann 4.a Martin Hansschmidt 4.a


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Triin Liivaru 4.a Martin Meresaar 4.a Kristjan Metsanurm 4.a Kevin Mihkelson 4.a Martin Nõmm 4.a Rannar Tšipurin 4.a Helena Viks 4.a Anastasija Gorjatševa 4.b Heliise Jõepera 4.b Herman Mölder 4.b

Elis Mihkelsoo 3.a Raiko Kalmus 3.c

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2010-2011

Aigar Paluoja 4.b Annika Holland 4.c Karl Murik 4.c Jürgen Niitvähi 4.c Madis Ramst 4.c Jessica Rohelpuu 4.c Janelle Sillamaa 4.c Greete Tohv 4.c Sten Erik Tomingas 4.c

60 m 2. koht 9,5, 300 m 3. koht 1.00,0, kaugus 3. koht 3.90 pallivise 2. koht 42.70

19. mail näitasid head taset 6.-12. klassi õpilased. Korvpallur Martin Paasoja tulemused näitavad silmad ette kergejõustiklastelegi. Hanna Pajula 6.a Ardo Koronen 7t Anželo Kutepov 7.c Anni Vitsberg 10.a Otto-Georg Kirsi 10.a Reimo Tsepkin 10.a Martin Paasoja 11.b Keiro Jõgisalu 11.b

pall 2. koht 55.70 pall 1. koht 68.90 60 m 3. koht 7,8 kuul 3. koht 9.35 100 m 2. koht 11,6, kaugus 2. koht 6.44, kuul 2. koht 12.70 100 m 3. koht 12,5 100 m 1. koht 11,1, kaugus 1. koht 6.62 kaugus 3. koht 5.67

Pilt 127 Otto-Georg Kirsi, Martin Paasoja, Keiro Jõgisalu

111


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

VABARIIGI VÕISTLUSTEST OSAVÕTT 2. novembril toimus Raplas Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. klassi korvpallivõistluse alagrupi turniir. Poisid saavutasid võidu Saaremaa Ühisgümnaasiumi üle, kaotasid aga Rapla Ühisgümnaasiumile. Finaalturniirile ei pääsetud, aga 6.-10. koht on väga kõrge tulemus. Võistkonnas mängisid Janter Aniste, Harri Ots ja Peeter Liedemann 12.b, Rain Tettermann 12.a ja Kristjan Voolaid, Taavi Kappak, Glaid Laev 11.b . Loodetud auhinnalisele kohale Eesti koolide seas sai takistuseks vigastatud Siim Joosepi jaa Martin Paasoja mitte osalemine. Sport juba on kord selline. 17. märtsil toimus Eesti Koolispordi Liidu Pere Võrkpalli Miniliiga Pärnu etapp. Võistlusel osalesid 4.-6. klassi õpilased. Meie tüdrukud said ootuspärase võidu. 27. aprillil korraldasime oma koolis Lääne regiooni etapi. Tüdrukud näitasid koduseinte toel võitluslikku mängu ja jõudsid turniirvõiduga finaali. Finaalturniir toimus 11. mail Kohilas. Seal tuli tunnistada vaid väljakuperemeeste paremust, seega Eesti koolide seas kõrge 2. koht 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hanna Pajula 6.a Andra Holland 6.a Epp Peetsalu 6.a Johanna Ling 6.a Marili Juhanson 5.b Annika Holland 4.c

Pilt 128 4.-6. klassi minivõrkpallurid

UUED KOOLIREKORDID KERGEJÕUSTIKUS 15 – 16 a. kaugushüpe 15 – 16 a. 300 m jooks 15 - 16 a. 60 m jooks 11 – 12 a. pallivise

Keiso Pedriks Keiso Pedriks Keiso Pedriks Hanna Pajula

6,92 36,12 7,10 55,70

Võrus Tallinnas Tallinnas Pärnus

20.02.2011 23.01.2011 22.01.2011 19.05.2011

EDUKAD EESTI MEISTRI- JA KARIKAVÕISTLUSTEL Sõudmine Arnold Sanglepp Daniel Liik -

112

Eesti 2011 KV meeste kahene 2. koht Eesti 2011 MV sisesõudmises „B” kl. 2. koht; 2011 KV „A” kl. kahene 2. koht, sprindi MV „B” kl. 2. koht


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Korvpall Siim Joosep Martin Paasoja Kristjan Voolaid -

Eesti “A” kl 2011 MV 3. koht Eesti “A” kl 2011 MV 3. koht Eesti “A” kl 2011 MV 3. koht

Jalgpall Joosep Kasekänd Calvin Kull Robert Kirss Kristen Taavi Ilves Ingrid Ignatenko -

Eesti “A” kl 2010 MV 3. koht Eesti “A” kl 2010 MV 3. koht Eesti „B1” kl 2010 MV 1. koht Eesti „B1” kl 2010 MV 1. koht Eesti „C” kl 2010 MV 1. koht

Võrkpall Keiro Jõgisalu Käroli Kajak -

Eesti „A” kl 2010 KV 2. koht, 2011 EVF KV ja MV 3. koht Eesti „A” kl 2011 MV 3. koht

Kergejõustik Villi Kirss Keiso Pedriks -

Eesti „J” kl 2011 MV 4X110 m tõkkejooks 1. koht Eesti „A” kl 2011 talv. MV 60 m ja kõrgus 2. koht, 300 m 3. koht

Taekwondo Regina Vaikla -

Eesti 13a MV 2010 sparring 1. koht

Ene Viigimäe, oskusainete ühenduse esimees

113


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

TEADUSAINETE ÜHENDUS

KOOSSEIS

Pilt 129 Aineühenduse liikmed

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi teadusainete aineühenduse moodustavad õpetajad, kes õpetavad matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, geograafiat, informaatikat ja majandust, kokku 18 õpetajat. Matemaatikat õpetavad Cedrut Kuusk (vanemõpetaja), Karin Känd, Segne Miidla (vanemõpetaja), Margit Roomet ning klassiõpetajad Marianne Tekkel (vanemõpetaja) ja Tiina Kütt. Füüsikat õpetab Tõnu Tõniste. Informaatika õpetajad on Taimi Dreier (õpetaja-metoodik), Heinrich Ervald ja Eve Uustal. Keemiat õpetab Eda Eesmaa. Külli Pärtelson, kes käesoleval aastal korraldas keemia riigieksamiks ettevalmistusi, järgmisest õppeaastast jätkab keemia õpetamisega. Bioloogiat õpetavad Maris Agasild (vanemõpetaja), Aina Lagus (vanemõpetaja), klassiõpetaja Janne Änilane (vanemõpetaja) ja direktor Margus Veri. Loodusõpetuse õpetaja on Margus Veri. Geograafia õpetajad on Kadri Killing ja Kairi Suvorov. Gümnaasiumi majanduse õppesuuna õpilastele õpetab majandust Kristi Suppi (õpetaja-metoodik). Majanduse õppesuuna õpilased õpivad lisaks majandusmatemaatikat (õp Segne Miidla) ja majandusgeograafiat (õp Kadri Killing). Reaalsuuna õpilastel on valikainetena matemaatika reaali ja füüsika reaali tunnid, programmeerimise alused ning joonestamine. Joonestamist õpetab Ene Sepandi (vanemõpetaja). Bioloogia õppesuund õpib lisaks anatoomiat, mikrobioloogiat ja tervisliku toitumist.

114


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

MATEMAATIKA Sel õppeaastal osalesid meie kooli õpilased aktiivselt õpioskuste võistlusel, SuDoku piirkondlikul võistlusel, piirkondlikul matemaatika piirkondlikul olümpiaadil, „Nuputa“ võistlustel, üleriigilisel “Känguru” ja „Kobrase“ võistlusel. Osaleti üleriigilistel Tehnoloogiapäevadel Pärnu Ühisgümnaasiumis nii sügisesel kui ka kevadisel koolivaheajal. Enne piirkondlike võistlusi toimus koolisisene SuDoku võistlus ja kooli matemaatikaolümpiaad. Õpilased võtsid osa Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži juures toimunud täienduskoolitustest. Oli matemaatika tasemetöö 6. klassile, põhikooli lõpueksam ja gümnaasiumi riigieksam.

ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 8. oktoobril toimus Pärnu linnas õpioskuste võistluse piirkonnavoor, millest võttis osa meie kooli kuuendike võistkond koosseisus –Taisto Roosipuu, Sander Kangur, Hanna Pajula, Epp Peetsalu ja Stella Lutter. Võistluse pearõhk oli otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskusel. Oluline oli tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust ja valida ülesannete lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Õpilased töötavad erinevates töötubades-sinine-, roheline -ja ruuduline tuba. Nädalase tõsise harjutamise järel õnnestus meil saavutada 3. koht. Õpetajatest aitasid kaasa Karin Känd ja Marianne Tekkel.

SUDOKU VÕISTLUS

Pilt 130 Võistlejad ja õpetaja Marianne Tekkel

Pärnu linna ja maakonna piirkondlik SuDoku meistrivõistlus toimus 11. novembril Paikuse Põhikoolis. SuDoku võistlusi on seal peetud juba viiendat aastat järjest. Esimesed kaks aastat olime võitmatud. Sel aastal saavutasime küll vaid 5. koha, samas olime Pärnu linna koolidest parimad osavõtjad. Kokku võttis võistlusest osa 20 võistkonda erinevatest Pärnu linna ja maakonna koolidest. Võistkond koosnes viiest 5.-9. klassi õpilasest, igast klassist üks õpilane. 60 minuti jooksul lahendas võistkond kergeid, keskmisi ja raskeid SuDokusid omal valikul. Kerged SuDokud andsid 2 punkti; keskmised 5 punkti; rasked 9 punkti. Võistluse lõppedes punktid liideti.

115


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Meie kooli võistkond oli Pärnu linnas parim. Võistkonnas: Reiko Soom 5.b, Hanna Pajula 6.a, Maria Riis 7.a, Kati- Karolin Prangli 8.a ja Katrin Orumaa 9.b klassist. Neid juhendas õpetaja Cedrut Kuusk. Enne piirkondliku võistlust toimus ka koolisisene võistlus, mille läbiviimisel aitasid kaasa kõik matemaatikat õpetavad õpetajad.

OLÜMPIAADID 3. detsembril toimus kooli matemaatikaolümpiaad. Osa võttis 54 õpilast 5.-12. klassist. Parimad neist osalesid 15. jaanuaril piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil 4.-12. klassile. Piirkondlikust olümpiaadist võttis osa 20 õpilast. 4. klass

8. klass

3. koht Sten Erik Tomingas, õp Anu Raadik 23. koht Eliise Maidlas, õp M. Hansalu 27. koht Indrek Lilletai

9. koht Astor Leon Jürgens, õp Margit Roomet 16. Koht Laura Kotova, õp Margit Roomet

5. klass

9. klass

5.-6. koht Marta Miil, õp Margit Roomet 10.-11. koht Marie Anna Blehner, õp Tiina Kütt 27. koht Mirell Kärbik, õp Tiina Kütt

8. koht Geir Tagapere, õp Cedrut Kuusk 14. koht Anett Padul, õp Cedrut Kuusk

6. klass 10. koht Hanna Pajula, õp Marianne Tekkel 11. koht Sander Kangur, õp Marianne Tekkel 13. koht Epp Peetsalu, õp Marianne Tekkel 7. klass

10. klass 16. koht Tarmo Dulinets, õp Margit Roomet 11. klass 10. koht Deanna Vainoja, õp Cedrut Kuusk 12. koht Tauri Roosipuu, õp Cedrut Kuusk

20. koht Alois Luhomaa, õp Segne Miidla 21. koht Siret Laur, õp Segne Miidla 23. koht Maria Riis, õp Segne Miidla

MATEMAATIKA „NUPUTA” LINNAVOOR Osales kaks võistkonda 5.-6. klassist. Mõlemas võistkonnas oli 4 õpilast. 4. koha saavutas võistkond: Sander Kangur ja Epp Peetsalu 6. klassist ning Reiko Soom ja Marie Anna Blehner 5. klassist. Neid juhendas õpetaja Marianne Tekkel.

Pilt 131 Nuputajad Marie Anna, Epp, Sander, Reiko

116


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

RAHVUSVAHELINE MATEMAATIKAVÕISTLUS „KÄNGURU 2011“ 18. märtsil osales meie koolist 58 õpilast rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel „Känguru". Kokku oli sel aastal Eestist 13 419 osavõtjat 361 koolist. Võistluse käigus tuli 1 tunni ja 15 minuti jooksul lahendada eri raskusastmega valikvastustega ülesandeid. Võistlus toimus neljas vanuserühmas. „Känguru“ tulemusi saab vaadata www.teaduskool.ut.ee/kanguru Meie kooli parimad üleriigilises arvestuses: 3.-4. klass, ekolierid 88. koht Sten Erik Tomingas, 5.- 6. klass, benjaminid 39. koht Heiki Reila 97. koht Taisto Roosipuu 345. kohta jagasid Sander Kangur, Hanna Pajula ja Marie Anna Blehner 7.-8. klass, kadetid 342. koht Astor Leon Jürgens 9.-10. klass, juuniorid 11. koht Kristina Vinogradov 102. koht August Reila 146. koht Anett Padul

Pilt 132 Kristina, Anett, Sten Erik, August

Nelja õpilast tunnustas Pärnu Linnavalitsus Noore Teaduri märgiga. Need olid Sten Erik Tomingas (õp Anu Raadik), Kristina Vinogradov, August Reila ja Anett Padul (õp Cedrut Kuusk). Vabariigi arvestuses Kristina Vinogradovi saavutatud 11. koht 2105 juuniori hulgas on kiitust vääriv tulemus. Kirstina läbis ka Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis 54-tunnise täienduskoolitusprogrammi „Matemaatika täiendõpe põhikoolile II“ ajavahemikul 01.10.1010-06.01.2011.

ÜLERIIGILISED TEHNOLOOGIAPÄEVAD Juba kolm aastat järjest on meie õpilased osalenud tehnoloogiapäevadel. Sel õppeaastal toimusid tehnoloogiapäevad sügisesel ja kevadisel koolivaheajal. Tehnoloogiapäevad toimuvad üheaegselt Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Ürituste eesmärgiks on populariseerida põhikooli õpilaste hulgas teadust ning äratada neis insenertehnilist ning reaalteaduslikku huvi. Kasutatakse Lego Mindstorm’i komplekte. Tööd tehakse erinevate koolide õpilastest moodustatud meeskondades. Arendatakse meeskonnatöö oskusi ning avaliku esinemise kogemust. Õpilastel on hea võimalus sisustada koolivaheaja kaks päeva koos vanade ja uute sõpradega ning saada uusi teadmisi ja oskusi. Sügisel ehitati RoboMikku. Kevadine ülesanne oli „Tšiili kaevurite päästmine“. Kaevureid käisid päästmas Heiki Reila 6. klassist ja Diana Belousova ning Kristina Vinogradov 9. klassist. Dianat tunnustati teise kohaga. Tore, et sellisest üritusest võtavad osa ka tüdrukud! Õpilaste juhendajana oli kaasas õpetaja Cedrut Kuusk.

117


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 133 Heiki robotijuhtimise programmi kallal

Pilt 134 Diana rõõmustab 2. koha üle

118


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMI KOKKUVÕTE Kolmas kooliaste lõppeb kolme eksami sooritamisega. Eesti keel ja matemaatika on kohustuslik kõigile ja kolmanda eksamiaine valib õpilane ise. 9.a klassi 34 õpilast sooritasid kõik eksami edukalt. Hindele „väga hea“ kirjutas eksamitöö 7 õpilast. Keskmine klassi hinne oli 4,03. Eksamitöö maksimaalne punktide summa oli 50. Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse valimi põhjal oli vabariigis punktide keskmine 31,3 punkti. Tubli klass oli! 9.b tulemused olid tagasihoidlikumad (keskmine 38,5 punkti), kuid ka nemad ületasid vabariigi keskmist. Eredalt jäid meelde Roman Iljini ja Geir Tagapere veatu stereomeetriaülesande lahenduskäik (õp Cedrut Kuusk)

RIIGIEKSAMI KOKKUVÕTE 2010/11. õppeaastal osales matemaatika riigieksamil 30 õpilast keskmise tulemusega 51,3 punkti. Väikese reaaligrupi õpilaste keskmine tulemus oli 62,5 punkti. Tublim klass oli 12.c keskmise tulemusega 60 punkti. Kõrgeid punkte said Andres Metsaots ja Mariann Hobustkoppel 85 punkti, Katre Ojamets 82 punkti (õp Segne Miidla). Pilt 135 Marko Pilisner ja Kaarel Vomm. Foto: Ants Liigus - Pärnu Postimees

FÜÜSIKA 24. septembril toimus Pärnu Kolledžis “Teadlaste öö”. Grupp gümnaasiumi õpilasi käisid kuulamas loengut tähistaevast, õhtul jäid huvilised kuulama ka kliimateadlase Andres Tarandi loengut ”Mis selle kliimaga siis lahti on?” 14. oktoobril tehti 9.a klassile ekskursioon Keila-Joa hüdroelektrijaama ja Iru soojuselektrijaama. Ekskursioonist võtsid osa 34 õpilast. Huvitava ürituse organiseerisid õpetajad Tõnu Tõniste ja Kadri Killing. 21. oktoobril, veerandi viimasel päeval, toimus gümnaasiumiklassidele füüsika, keemia, matemaatika, bioloogia, geograafia, informaatika klassidevaheline viktoriin. Oli ka naljaküsimusi. Viktoriini viisid läbi õpilasesinduse õpilased huvijuht Piret Soa juhendamisel. Küsimused koostasid Tõnu Tõniste, Cedrut Kuusk, Kadri Killing, Maris Agasild, Eda Eesmaa. Parimaid osalejaid premeeriti vastava aine hinnetega. Selle vahva viktoriini idee autoriks oli Tõnu Tõniste. Detsembris toimus füüsika kooliolümpiaad 9.-11. klassile. Tulemused põhikoolis: 1. koht Anita Kirotar, 2. koht Laura-Liis Piigert.

Gümnaasiumi osas: 1. koht Tauri Roosipuu, 2. koht Deanna Vainoja 3. koht Tarmo Dulinets.

119


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

17. jaanuaril osales piirkondlikul füüsikaolümpiaadil Tarmo Dulinets 10.b klassist. 6. märtsil osales viis õpilast Pärnu linna füüsikaviktoriinil. Osalejad: Marko Kahre, Kairo Kukk, Ken Rebane, Laura-Liis Piigert kõik 9.b klassist ja Viktoria Vetšerkovskaja 9.a klassist. Rõõmu teeb asjaolu, et viimastel aastatel on sinna alati olnud vabatahtlikke minejaid. 13. juuni füüsika riigieksamil osales 2 õpilast (tulemustega 51 ja 42 punkti) Tõnu Tõniste

KEEMIA 11. detsembril toimus kooli keemiaolümpiaad. Osales 10 õpilast. 21. jaanuaril osales 6 õpilast piirkondlikul keemiaolümpiaadil. 8. klassist:

11. klassist:

16. koht Margret Alttoa 18. koht Erik Põldsalu, 21. koht Angela Aasa 22. koht Merili Algo

12. koht Taavi Kappak 14. koht Deanna Vainoja

10. mail toimus Vanalinna Põhikoolis 8. klassidele ülelinnaline keemiaviktoriin. Meie koolist võttis osa 8.b klassi õpilased: Olivia Järve, Angela Aasa, Merili Algo, Margret Alttoa. Üritus oli väga hästi organiseeritud: nupukad küsimused, koogid ja kommid laual. Saime küll eelviimase koha, kuid konkurentsi pakkusime siiski. Põhikooli õpilastest valis keemia lõpueksamiks üks õpilane August Reila, kes hinnati hindega „väga hea“. Keemia riigieksam toimus 7. juunil. Eksaminandide arv oli 10, kellest kolm olid abituriendid ja seitse õpilast 11. klassist. Õpilastel oli võimalus osaleda 1.10.2010-3.06.2011 eksamiks ettevalmistaval valikkursusel, mille maht oli 2 tundi nädalas. Kursuse jooksul võeti läbi kõik põhiteemad ja lahendati eelmiste aastate riigieksamite ülesandeid. Eksamile eelnes proovieksam, mis andis hea ülevaate omandatud teadmistest ja oskustest, võimaluse välja selgitada eksimused ning prognoosida oodatavaid tulemusi. Eksamitulemused olid rahuldavad, võrreldes eelmise aastaga märgatavalt paranenud. Keskmine punktide arv oli 50,9. Parima tulemuse (76 punkti) saavutas Regina Maruste. Positiivseks võib pidada eksaminandide arvu tõusu. Eelmisel aastal valis ja sooritas riigieksami ainult üks õpilane.

BIOLOOGIA Pärnu Ülejõe Gümnaasium on tuntud kui bioloogia süvaõppega kool. Juba II kooliastmes saab õpilane valida bioloogia suuna, millega kaasneb üks lisatund loodusõpetust nädalas ja nii kuni III kooliastme lõpuni. Gümnaasiumis, kui õpilane valib bioloogia süvaõppe, siis lisanduvad valikkursustena anatoomia, tervislik toitumine, eluslooduse süstemaatika, (mikrobioloogia, botaanika , zooloogia), ökoloogia ja keskkonna kaitse.

120


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Bioloogia ja loodusõpetuse tundidele lisaks toimusid sel õppeaastal rohked koolisisesed kui ka välisprojektide raames ettevõtmised, olümpiaadid, huvitavate loengute ühiskülastused, õppereisid, lõpueksamid põhikooli ja gümnaasiumi lõpus. Õpilased osalesid rohkearvuliselt Taru Ülikooli Teaduskoolis. Kogu õppeaasta toimus koolisisene projekt 1.-6. klassidele ” Taime-aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis” õpetaja Janne Änilase eestvedamisel. Koolisisesed projektid oli järgmised: (http://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/projektid/kooliprojektid/223-taime-aastapaernu-uelejoe-guemnaasiumis-2010-2011) Tabel 11 Taime-aasta projekti üritused

Etapp 1.

Tegevus Õppereisid Soomaale, Tolkusele ja Kablisse, sügisnäitus.

Väljund/Tulemus Erinevate puuliikide õppimise eesmärgil toimuvatele õppereisidele (3) sõidavad õpilased 1.-4. klassini (130), taimenäidiste kogumine.

2.

Perekonnanimepuu koostamine

3.

5.

Uurimuste koostamine mürktaimedest ja ravimtaimedest Ravimteede päev, herbaarlehtede valmistamine Õppepäev õpilastele.

6.

Linnaviktoriin

7. 8.

Keskkonnanädal Õppereis limnoloogiajaama

Nimepuude koostamisel osalevad õpilased 1.-6. klassidest (350). Valmivad ühistööd taimede nimetusega perenimedest. Uurimustöid mürktaimedest (15) ja ravimtaimeraamatuid (4) koostavad õpilased looduse süvaõppe klassidest (70). Ravimteede tundma õppimise ja herbaarlehtede (30) koostamise päeval osalevad looduse süvaõppe klasside õpilased 4.-6. klassist. Loodushoiu teemalisel õppepäeval osalevad kooli õpilased loodushariduse süvaõppe klassidest 4.-9 klassideni (120). Internetipõhisele viktoriinile on oodatud osalema õpilaste võistkonnad Pärnu linna koolide 4.-6. klassidest (60 õpilast). Kaasatud on kogu koolipere (700). Veetaimestiku õppimise teemalisele õppekäigule sõidavad õpilased 5.-6. looduse süvaõppe klassidest (48).

9.

Õppelaager Kablis

4.

2-päevases rannaniitude taimestiku uurimise teemalises õppelaagris Kablis osalevad õpilased looduse süvaõppe 4.-6. klassidest (70).

Toimumise aeg 13., 20., 27. september 2010 (õppereisid). 28. september-11. oktoober (sügisnäitus) 1.-22- oktoober 2010

8.-22. november.2010

6.-18. detsember 2010

7.-11. märts 2011

4.-8. aprill 2011

18.-22. aprill 2011 aprill 2011 2.-3. mai 2011

Septembris külastasid nii algklassi-, põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased seenenäitusi. 17. septembril toimus kuuendate klasside ekskursioon Võrtsjärve äärde Limnoloogiajaama õpetaja Jänne Änilase eestvedamisel. 21. septembril toimus matk “Seened Pärnu parkides” koos Pärnu-Viljandi regiooni loodushariduse spetsialisti Merike Palginõmmega ja õpetaja Maris Agasillaga. 28. septembril „Horizon“ organisatsiooni välisprojekti „Bog Walking“ raames matkati Soomaal. Enne matka tutvustasid gümnaasiumiõpilased külalistele raba kui ökosüsteemi. Matkajuhiks oli õpetaja Maris Agasild. 2. oktoobril käisid 9.-12. klasside õpilased õpetajate Aina Laguse ja Maris Agasillaga Maavalitsuse saalis kuulamas Mati Martini loengut ”Mürgid loomariigis”. Oktoobris käis 10.a klass õppereisil õpetaja Aina Laguse ja direktor Margus Veriga Tartu Ülikooli Biomeedikumis ja Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis. 8.-22. novembril toimus koolisisese projekti raames ravimtaimenädal “Tee ja meepäev”. Organiseeris Janne Änilane.

121


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

3. novembril käis 34 9.a klassi õpilast õpetaja Aina Laguse ja direktor Margus Veriga õppeekskursioonil Tartus. Külastati Tartu Ülikooli Biomeedikumi. Neid võttis vastu meie kooli vilistlane professor Sulev Kõks. Külastati TÜ Vana Anatoomikumi. TÜ Biomeedikumis kuulati TÜ õppejõu Riina Runneli (meie kooli vilistlane) loengut “Suuõõne hügieen”. Tutvuti Toomemäega ja seal asetsevate teadlaste monumentidega (N. Pirogov, K. E. von Baer, K. J. Peterson, Fr. Faehlmann) 15. novembril külasid 4. -12. klassi õpilased Janne Änilase ja Maris Agasillaga Pärnu Loodusmaja näitust “Kutsumata külalised”. 17., 25. ja 30. novembril käisid gümnaasiumi bioloogiagruppide õpilased õpetaja Maris Agasillaga kuulamas loenguid “Vaktsineerimine. Jah või ei?”, “Vigastused ja alkohol” ning “Loomaaia tähtsus tänapäevases maailmas” taas Maavalitsuse saalis . 23. novembril käis 10.b klass klassijuhataja Cedrut Kuuse ja bioloogiaõpetaja Maris Agasillga Tallinnas, kus külastati Tallinna Tervihoiu Kõrgkooli ja Tallinna tehnikaülikooli juures asuvat Geenitehnoloogia Instituuti. 17. jaanuaril toimus kooli aulas loeng “Emakavähi ennetamine”. 5. veebruaril toimus bioloogia vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoor. Osales 17 õpilast. Tulemused: 6. klass 5. koht Heiki Reila, õp Janne Änilane 7. klass 5. koht Meriliin-Eliise Salus 9. koht Aleksandra Freimanis 12.-13. koht Kristiina Saar 8. klass 12. koht Olivia Järve 14. koht Astor Leon Jürgens 17. koht Merili Algo 26. koht Angela Aasa

10. klass 4. koht Teele Jõerand 5. koht Tarmo Dulinets 11. klass 7. koht Agris Hüüp 12. koht Signe Saar 12. klass 7. koht Enn Mäeorg 8. koht Ingrid Tamla, kõigil õp Maris Agasild

9. klass 16. koht Anett Padul 18. koht Liis Bergmann 19. koht Patricia Berens

4. veebruaril toimus matk “Märgalade kaitsepäev” Soomaal. Matkal osales kogu 8.b klass õpetajate Maris Agasilla ja Merike Palginõmmega. 28 .veebruarist 4. märtsini olid gümnaasiumiõpilased koos Maris Agasillaga Bielefeldis, kus osaleti rahvusvahelises projektis ”Genetic Fingerprint.” (Vt pilt 136, 137) 11.-15. aprillil oli keskkonnanädala raames Pärnu Loodusmaja poolt loodusteemaline rändnäitus “Hoia, mida armastad”. Samuti mängiti Janne Änilase õpetusel põrandamängu “Rännates mööda Eestimaad”. 16. aprillil käidi kuulamas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis Sulev Kõksi loengut “Mis põhjustab tusatuju - päikese puudus või geenid?”

122


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 136 Meie ja Betheli gümnaasiumi õpilased ja õpetajad

Pilt 137 Berliinis

123


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Märtsist kuni 28. aprillini võttis RMK Rahvusvahelise metsa-aasta arvutiviktoriinist osa 57 4.-6. klassi õpilast. 6. mail organiseeris õpetaja Aina Lagus 7.c, 10.b, 11.a ja 11.b klassile (kokku 30 õpilasele) õppeekskursiooni Tartu. Külastati TÜ Biomeedikumi, tutvuti sisseastumise võimalustega TÜ arstiteaduskonda, tutvuti Toomemäega ja seal paiknevate teadlaste monumentidega, külastati TÜ Mikrobioloogia Instituuti ning kuulati huvitavat loengut “Bakterid”. Külastati Tartu Struve Tähetorni. 31. mail toimus 4.-6. klasside laagripäev Soomaal Janne Änilase eestvedamisel Tunnivälisest tegevusest: Õpetaja Aina Laguse juhendamisel lõpetasid 9.a klassi 7 õpilast TÜ Inimese anatoomia ja füsioloogia Teaduskooli kursuse. Need õpilased olid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bergmann, Liis Kivisto, Gerli Lust, Michael Jeffrey Nurmis, Mario - lõpetas Teaduskooli kursuse kiitusega Reila, August Padul, Anett Kaimak, Maris

BIOLOOGIA RIIGIEKSAMI KOKKUVÕTE Õpetaja Aina Lagus valmistas bioloogia riigieksamiks ette viis õpilast, kellest parimaid tulemusi said Mariann Hobustkoppel (87 punkti), Triin Rannik, (80 punkti), Sanna Pitko, (74 punkti). Keskmine tulemus 71,4 punkti. Kooli bioloogia riigieksami keskmise tulemusega olime vabariigis 33. kohal.

SUVEKURSUS ROOTSIS Selle aasta suvel käisin Rootsis suvekursusel Uurisime järvede toitainete koguseid ja liikide mitmekesisust. Ujusime järvedes ning püüdsime kala. Külastasime Stockholmi ja Uppsalat (hääldus upsaala, mitte upsala). Iga väljasõitu õnnistas ilmataat sademetega, olgu siis vihm või rahe. Väljasõidud polnud ainult lõbutsemiseks, seal tutvustati ka Rootsi ülikoole. Erkeni laboratoorium oli hubane ja seal sai nii mõnigi kord hiliste öötundideni olla, sest uurimistöö tähtaeg oli kukkumas. Pilt 138 Suvekursusel osalejad Uurimistöö oli aeganõudev ja tähendas rootsikeelsete raamatute otsimist, aga õnneks oli mul rootslasest partner, kelle abil oli lihtsam paljust aru saada. Hea seltskonnaga võib töö tegemine lõbusalt minna. Seda suve Rootsis jäävad meenutama tööde kogumid, pildid rahvusvahelistest sõpradest. Signe Saa, 11.b klassi õpilane

124


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

GEOGRAAFIA 14. oktoobril tehti 9.a klassile ekskursioon Keila-Joa hüdroelektrijaama ja Iru soojuselektrijaama. Ekskursioonist võtsid osa 34 õpilast. Huvitava ürituse organiseerisid õpetajad Tõnu Tõniste ja õp Kadri Killing. 14. oktoobril toimus ka neljale õpilasele preemiareis Nõva looduskeskusesse. 11. novembril toimus kooli geograafiaolümpiaad põhikooliõpilastele. Selgitati välja kooli parimad ainetundjad, kes esindasid hiljem meie kooli piirkondlikul olümpiaadil. 4. detsembril geograafia piirkondlik olümpiaad. Osa võttis 9 õpilast. Parim tulemus oli Tauri Roosipuul 11.b klassist, kes saavutas 2.-3. koha (õp Kadri Killing). Samast klassist saavutas Deanna Vainoja 7. koha. 7. klass 9. koht Nele-Liis Pruul 13. koht Kelli-Elen Peterson 14. koht Erik Tammeleht 8. klass 15. koht Angela Aasa 18. koht Kaisa Annuk 9. klass 9. koht Liis Bergmann 10. koht Anett Padul, kõiki õpetas õp Kairi Suvorov

Pilt 139 Tauri Roosipuu

26. aprillil käisid gümnaasiumiõpilased Pärnu Maavalitsuse saalis koos õp Kadri Killinguga kuulamas Ivar Puura loengut ”Võtmesündmused Maa ja elu ajaloos”. 3. juunil oli geograafia riigieksam. Eksami valis ja ka sooritas meie koolis 20 õpilast. Keskmine tulemus oli 62,3 punkti, mis andis meile linnas paremuselt 3. koha. Kõrgeim tulemus oli 12.a klassi õpilasel Merlin Madissonil - 85 punkti. Üle 70 punkti oli viiel õpilasel ehk siis veerandil eksaminandidest. Selle tulemuse üle võib väga uhke olla!

125


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

MAJANDUS Septembris asutasid 11.b klassi õpilased õpilasfirma EurBiggy. Õpilasfirma tooteks olid rahakotid, mis mõeldud eurorahale. Kotil oli suur senditasku, kus hea hoida münte, aga ka kaarte ja paberraha. Õpilasfirmal olid konsultandid, meie kooli lõpetanud Janika Klaar ja Orvi Rea, kes leidsid oma tudengielu kiiruse juures aega, et käia tihti abistamas ja juhendamas oma nooremaid koolikaaslasi. 18. novembril toimus vabariiklik töövarjupäev, kus osalesid pea kõik gümnaasiumis majandust õppivad õpilased. Väike loetelu erinevate ametite esindajatest, keda sel päeval „varjutati“ - politsei leitnant, konstaabel, Terviseameti inspektor, fotograaf, ratsaspordi- ja korvpallitreener, autoremondilukksepp, müüja-konsultant, hambaarst, iluteenindaja, riigikogulane, panga euro-projektijuht, prefektuuri majanduskuritegude talituse juht, toidutehnoloog, Kaitseliidu tagalaülem, õpetaja. 11. detsembril toimus juba kolmandat aastat koolide- ja õpilasfirmade müügipäev „Jäärmark“ Pärnu Kaubamajakas. Meie jaoks on see lausa aasta sündmus, kuna üle saja osalejaga üritust organiseerib juba traditsiooniliselt 12.b õpilaste projektimeeskond. 2010. aasta 12.b projektimeeskonna eestvedajad olid Andra Pärnpuu ja Keit Reinsalu, meeskonnas veel Teele Vänto, Marjel Mõis ja Janter Aniste.

Pilt 140 Jäärmarki kuulutus

Eriliseks teeb selle ürituse see, et projektimeeskond korraldab algusest peale kõik ise, alates osalejate kutsumisest, toimumiskoha ametnikega läbirääkimistest, reklaami tellimisest, sponsorite ja esinejate leidmiseni. Osalejate toitlustamise korraldamine, müügilaudade kohaletoimetamine, meediaga suhtlemine, ava- ja lõputseremooniaks sõnavõtjate ning osalejaid hindava žürii leidmine – kõik need tegevused kokku annavad hindamatu kogemustepagasi 12. veebruaril osales ÕF EurBiggy koosseisus Joosep Kasekänd, Rainer Marts ja Sirli Mändmets Tallinnas õpilasfirmade aastalaadal Kristiine Kaubanduskeskuses. 5. märtsil toimus majandusolümpiaadi piirkonnavoor. Pärnu Ülejõe Gümnaasiumist osales 4 õpilast: Keit Reinsalu 12.b, Janter Aniste 12.b, Joosep Kasekänd 11.b ja Rainer Marts 11.b klassist. Janter Aniste saavutas 1. koha ja Keit Reinsalu 2.-3. koha. Võijad kutsuti vabariikliku majandusolümpiaadi lõppvooru, mis toimus 2. aprillil Tallinnas Estonian Business Schooli ruumes.

126

Pilt 141 ÕF EurBiggy Jäärmark´il


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

25. märtsil müüs õpilasfirma oma tooteid Port Arturis, koolinoorte ürituse raames. 27. aprillil toimus Tallinnas Eesti parima õpilasfirma 2011 finaalvõistlus. Võistlemas käisid Kristina Bauer, Rainer Marts ja Joosep Kasekänd. Kuna finaali saavad esimesest voorust (ÕF aasta-aruande põhjal) väljavalitud 14 paremat firmat ja finaalis antakse välja vaid esimesed kolm kohta, siis ülejäänud võivad end lugeda vabariigis 4.-14. kohal olevaks. Need 14 firmat kutsuti ka peaministri vastuvõtule, kuhu meie kahjuks tänu mitmete ürituste kokkulangemisele ei jõudnud.

Pilt 142 ÕF EurBiggy logo

23. mail toimus 11.b klassi äriplaanide kaitsmine, mida oli kuulamas 10.b klass. Kristi Suppi

INFORMAATIKA EENETI ARVUTIJOONISTUSTE VÕISTLUS ELURIKKUS Septembrist kuni novembri keskpaigani oli võimalik joonistada arvutiga ja osaleda oma pildiga konkursil. Sel aastal oli üldteema “Elurikkus”. Meie koolist osales konkursil 64 tööd. 14-18aastaste joonistajate seas võitis 1. koha 10.b klassi õpilase Eliina Uibu (17 a) joonistus teemal „Emakese Maa lapsed“ joonistaja.eenet.ee/viewer/show/25550

ÜLE-EESTILINE INFORMAATIKAVÕISTLUS „KOBRAS“ Novembri teisel nädalal toimus koolinoorte informaatikaviktoriini „Kobras" esimene voor, mis viidi läbi kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.-8. klass), juuniorid (9.-10. klass) ja seeniorid (11.-12. klass). Võistlus toimus Miksikese keskkonnas veebipõhise kontrolltööna, mistõttu enne lahendamist oli vaja õpetajal registreerida endale õpetaja konto ja õpilastel õpilaste konto. Ülesannete lahendamiseks oli aega üks koolitund (45 minutit). Võistlejad ei tohtinud kasutada kõrvalist abi. Viktoriin „Kobras" ei eelda programmeerimisalaseid eelteadmisi. Ülesannete temaatika hõlmab arvutikasutusoskust, arvutitega seonduvat matemaatikat, arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, arvutieetikat jmt. Sellisena toimus võistlus Eestis viiendat korda; kõikide aastate võistluste ülesanded ja tulemused asuvad leheküljel http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/. Korraldasid TÜ Teaduskool ja Miksike. Tulemused meie koolis: • • •

Benjaminid – osales 75 õpilast, Ken-Henrik Kuudisiim ja Tauri Leimberg (7.c) said 24 punkti 30st (vabariiklikku vooru kutsuti vähemalt 26 punkti kogunud õpilased) Juuniorid – osales 32 õpilast, Kaidi Rannak (10.a), Ragnar Rosenberg, Mairo Toom ja Ott Kõks (10.b) kogusid 32 punkti 54st võimalkust (lõppvooru kutsututel oli vähemalt 46 punkti) Seeniorid – osales 18 õpilast. Marten Muru ja Tauri Roosipuu (11.b) said 264 punkti 360st (lõppvooru piir oli 316)

PÄRNU LINNA KOOLIDE INFOOTSIMISOLÜMPIAAD Infootsimisolümpiaad toimus juba kümnendat aastat. Sel aastal toimus 26. veebruaril Koidula gümnaasiumis. Võistlus koosnes kahest osast: kõigepealt leida küsimustele õige vastus, märkida see koos viitega veebilehele üles ja saata korraldajatele; seejärel vormistada tekstidokument koos piltide ja muu vajalikuga nõutud vormindusse. Võistlus toimub kolmes vanuseastmes.

127


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Meie kooli tulemused: Põhikooli noorem vanusegrupp (kuni 6. klass) võistles paarina:

2. koht Hans-Patrick Müür ja Liis Lensment (juhendaja õp Eve Uustal) 4. koht Taisto Roosipuu ja Martin Liiva (õp Eve Uustal) Ülesanded veebilehel https://sites.google.com/site/iov2011noorem/ Põhikooli vanem vanusegrupp (7. kuni 9. klass)

2. koht Astor Leon Jürgens (õp Taimi Dreier) 5. koht Endrik Põldsalu (õp Taimi Dreier) Ülesanded veebilehel http://www.hot.ee/pirets67/ Gümnaasium

7. koht Taavi Kappak (õp Taimi Dreier) 8. koht Tauri Roosipuu (õp Taimi Dreier) Ülesanded veebilehel https://sites.google.com/site/iov2011g/

RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED ARVUTI TEEL

1. märtsil toimus ülemaailmne matemaatika päev - World Math Day 2011 Selles osales üle 2,5 miljoni õpilase 218 riigist vanuses 4-18 aastat. Võistlus toimus reaalsete vastastega üle maailma. Vastased valis arvuti. Võistlusel tuli 1 minuti jooksul lahendada ära võimalikult palju ülesandeid. Kokku oli võimalik võistelda 100 korda ja need saadud punktid liideti kokku lõpptulemuseks. Võistlus oli 4 vanusegrupis: 4-7, 8-10, 1113 ja 14-18. Meie koolist osales võistlusel 147 õpilast 1.-12. klassist.

Meie kooli parimad matemaatika võistlusel: 8-10.aastased:

• Alexander Jõepera 2099 punkti, parim üksiktulemus 37 õiget vastust minutis (PLATINUM AWARD*) • Karl- Mattias Prangli 1678 punkti, parim üksiktulemus 33 õiget vastust minutis (PLATINUM AWARD) 11-13.aastased:

• Silvio Meskat (7.a) 2547 punkti, parim üksiktulemus 37 õiget vastust minutis (PLATINUM AWARD) • Ken-Henrik Kuudisiim (7.c) 1759 punkti, parim üksiktulemus 56 õiget vastust minutis • Kristel Ild (7.a) 1346 punkti, parim üksiktulemus 47 õiget vastust minutis 14-18.aastased:

• Triin Rannak (12. a) 1634 punkti, parim üksiktulemus 38 õiget vastust minutis (PLATINUM AWARD) • Enn Mäeorg (12. c) 1412 punkti, parim üksiktulemus 29 õiget vastust minutis (PLATINUM AWARD) • Grete Peterson (11. a) 989 punkti, parim üksiktulemus 31 õiget vastust minutis

128


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

3. märtsil toimus ülemaailmne inglise keele õigekirja päev - World Spelling Day 2011 Võistlus oli korralduselt sarnane matemaatikavõistlusega. 1 võistlus kestis 1 minuti. Selle aja jooksul pidid õpilased kuulama ingliskeelse sõna eraldi ja seejärel lauses ning siis selle trükkima õigesti. Kokku oli võimalik võistelda 100 korda. Meie koolist osales 44 õpilast 7.-12. klassist.

Parimad tulemused 11-13 aastased:

Kristel Ild (7.a) 610 punkti, parim üksiktulemus 18 õiget sõna minutis (PLATINUM AWARD)

Anette Kaimak (7.a) 172 punkti, parim üksiktulemus 17 õiget sõna minutis (PLATINUM AWARD)

14-18 aastased:

Mirjam Riivald (11.a) 844 punkti, parim üksiktulemus 24 õiget sõna minutis (PLATINUM AWARD)

Enn Mäeorg (12.c) 729 punkti, parim üksiktulemus 23 õiget sõna minutis (PLATINUM AWARD)

Birgit Säinas (10.b) 69 punkti, parim üksiktulemus 18 õiget sõna minutis (PLATINUM AWARD)

* Tänukirja koos märkega PLATINUM AWARD said õpilased, kes võistlesid vähemalt 60 korda.

Taimi Dreier

Cedrut Kuusk, teadusainete ühenduse esimees

129


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

VÕÕRKEELTE AINEÜHENDUS

KOOSSEIS

Pilt 143 Aineühenduse liikmed

Esmakordselt sellel õppeaastal on Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis loodud aineühendus nimega võõrkeeled. Kokku on pandud kõik võõrkeeli õpetavad õpetajad. Aineühendusse kuulub 14 inimest. Ülejõe Gümnaasiumis õpetatavad võõrkeeled on inglise keel (A-võõrkeelena), saksa keel (B/C-võõrkeelena), vene keel (B/C-võõrkeelena), soome keel (C-võõrkeelena), hispaania keel (C-võõrkeelena), prantsuse keel (C-võõrkeelena). Inglise keele õpetajad on Ene Eisenberg-Lindqvist (vanemõpetaja), Kärt Jakobson (vanemõpetaja), Sirje Saarts, Mare Soomere, Merle Udso (vanemõpetaja), Kai Kõks (vanemõpetaja). Algklassiõpetajatest õpetavad inglise keelt Ly Eisenschmidt, Anu Raadik (vanemõpetaja), Jane Murulauk, Marianne Tekkel (vanemõpetaja). Jane Murulauk õpetab inglise keelt algklassides ja ka põhikooliastmes. Kokku 6+4 inimest. Vene keele õpetajad on Anne Agasild (vanemõpetaja), Laine Lusik, Aira Tammisto. Saksa keelt õpetavad Ave Ermus ja õppealajuhataja Eevi Palu (vanemõpetaja). Soome keelt õpetab Mare Soomere. Hispaania keelt õpetab Maarja Ots ja Anneli Rondo. Prantsuse keelt õpetab Anneli Rondo. Õpetajad Anneli Rondo ja Maarja Ots annavad ainult üksikuid tunde, seetõttu pole nad ka võõrkeelte aineühenduse tegevliikmed. Briti ajalugu ja kultuur on õppeaine, mida õpetatakse gümnaasiumis humanitaarsuuna õpilastele kahe kursuse ulatuses ja inglise keeles. Seda õppeainet õpetavad õp. Ene Eisenberg-Lindqvist ja õp. Kai Kõks.

130


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

INGLISE KEEL Inglise keelt märgistasid sel õppeaastal eelkõige olümpiaadid, Webquesti võistlus, lühijutu jutustamise võistlus, Euroopa Komisjoni Keeleoskusuuringu sõeltest ja põhitest ning osalemine kooli välisprojektide töös. Ja nagu ikka põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele lõpueksamiteks valmistumine.

OLÜMPIAADID Inglise keele olümpiaadid toimusid kahes jaos eraldi gümnaasiumiõpilastele ja põhikooliõpilastele. Mõlemale olümpiaadile said kooliolümpiaadi parimad. 28.01.2011 toimus gümnaasiumiolümpiaad Pärnu kolledžis ja sedapuhku piirkondlikuna, s.t maakonna ja linna gümnaasiumiosad koos kirjutasid ühte tööd. Nii pandi ka õpilased ühte üldisesse pingeritta ja seejärel klassiti. Meie kooli tulemused olid järgmised (sulgudes olev number näitab kohta üldjärjestuses): 10. klass 6.-7. koht (36. koht) Eliina Uibu (28,5 p) (Mare Soomere) 9. koht (43. koht) Hendrik Lõpp (27,5 p) (Kai Kõks) 17. koht (64. koht) Jaan Bachmann (21 p) (Ene Eisenberg-Lindqvist) 21. koht (70. koht) Alex Adams (19,5 p) (Ene Eisenberg-Lindqvist) 11. klass 4. koht (11. koht) Agris Hüüp (33 p) 7. koht (18. koht) Marten Muru (31 p) 16.-17. koht (60. koht) Liis Korn (22 p) 20. koht (72. koht) Birgit Jürivete (19,5 p) Kõigi 4 õpetaja on Ene Eisenberg-Lindqvist. 12. klass 7. koht (17. koht) Mariann Hobustkoppel (31,5 p) (Kai Kõks) 12.-13. koht (31. koht) Sanna Pitko (29 p) (Kai Kõks) 15.-17. koht (38. koht) Enn Mäeorg (28 p) (Mare Soomere) 20. koht (71. koht) Kris Korn (19,5 p) (Mare Soomere) Väga tublid olid kõik, kes omas vanusegrupis tulid esimese kümne hulka. 26.02.2011 toimus põhikooli inglise keele linnaolümpiaad Pärnu Ühisgümnaasiumis. Linna aineühendus otsustas septembris, et olümpiaad korraldatakse ainult 6. ja 9. klassidele. Linnavõistluse tulemused: 6. klass 7. koht Taisto Roosipuu (116 p) (Merle Udso) 11. koht Sander Kangur (113 p) (Merle Udso) 9. klass 16.-17. koht Patricia Berens (Sirje Saarts) ja Geir Tagapere (Merle Udso) (47,5 p) 22.-24. koht Mario Nurmis (43,5 p) (Kärt Jakobson) 25. koht Grete Hansson (42 p) (Sirje Saarts).

131


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

11.03.2011 toimus ka vabariiklik ameerika kultuuri olümpiaad gümnaasiumiõpilastele. Olümpiaad toimub igal teisel aastal ja alati korraldab seda Pärnu Ühisgümnaasium.

Pilt 144 Võistkonnad koos

Olümpiaad toimus nagu tavaliselt kahes voorus, teema oli sel aastal „Diverse America“. 1. voorus (tähtaeg 11.02.2011) tuli esitada esitlus ette antud USA osariigi kohta (antud ka esitus- ja hindamiskriteeriumid). 2. voorus toimus viktoriin teemadel: 1. USA presidendid 2. USA maatähised (tähtsamad vaatamisväärsused) 3. USA riigipühad 4. USA sümboolika Võisteldi 3-liikmeliste võistkondadena. Kogu vabariigist osales 24 võistkonda 14 erinevast koolist. Pärnust osalesid ühisgümnaasium, Koidula gümnaasium ja vene gümnaasium ja Ülejõe gümnaasium. Meie kool oli väljas kahe võistkonnaga ja nad esinesid väga edukalt. Meeldetuletus siinkohale lugejale, et kooli õppekavas puudub õppeaine Ameerika kultuur. Kogu materjali omandasid õpilased koolitundide väliselt tehes selleks ekstrasuurt tööd. Siinkohal õpilaste nimed ja tulemused: 3. koht 11.a - Kätlin Mäesalu, Kertu Soodla, Allan Käo (juhendaja õp Ene Eisenberg-Lindqvist) 4. koht 10.a - Kaidi Rannak, Liisa Veri , Kristiina Ojamets (juhendaja õp Kai Kõks).

132


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

Pilt 146 11.a klassi võistkond

Pilt 145 10.a klassi võistkond

133


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Ürituse link Pärnu ühisgümnaasiumi kodulehelt. http://www.yhis.parnu.ee/index.php?option=content&task=view&id=426&Itemid=216 12.04.2011 korraldati kooliolümpiaad 3.-4. klassidele inglisekeelsete ristsõnade ja mõistatuste lahendamise võistlus. 3. klassi töö koostas Jane Murulauk ja 4. klassi töö koostas Sirje Saarts. Tulemused: 3. klassid - osales 10 võistlejat. 1. koht Martin Lepp (3.c) 2. koht Kailiis Reinart (3.a) 3.-4. koht Lilli Liina Reinväli (3.a) ja Jenna Velsvebel (3.c) Juhendajad õp Ly Eisenschmidt (3.c) ja õp Sirje Saarts (3.a). 4. klassid - osales 12 võistlejat. 1. koht Indrek Lilletai (4.b) 2. koht Kärolin Veerpalu (4.a) 3. koht Karl Murik (4.c). Juhendajad õp Kai Kõks (4.b), õp Jane Murulauk (4.a) ja õp Anu Raadik (4.c).

EUROOPA KOMISJONI KEELEOSKUSUURING (EUROPEAN SURVEY ON LANGUAGE COMPETENCES) Novembris 2010 viidi läbi Euroopa Komisjoni keeleoskusuuringu sõeltest inglise ja saksa keele õppuritele. Inglise keele sõeltestis osalesid kõik 9. kl õpilased - 64 õpilast. Kooli keskmine tulemus - 15 punkti (max 20 p). Saksa keele sõeltestis osalesid kõik B-keele õppijad 9. klassides - 11 õpilast keskmise tulemusega 11,09 p (max 20 p). Sõelteste parandasid kooli inglise ja saksa keele õpetajad. Valiku ja analüüsitegemiseks saadeti testid edasi Tallinna. Inglise keele põhitestiks valiti välja 25 õpilast ja saksa keele testiks kõik 11. Inglise keele põhitest toimus 22.02.2011 ja vastav saksa keele test 28.02.2011. Testi viis läbi Virve Laube. Põhitestide tulemusi lubatakse 2012. aasta sügiseks.

LÜHIJUTTUDE JUTUSTAMISE VÕISTLUS 8.12.2010 toimus igati tähelepanuväärne lugemisaasta lõpuüritus, nimelt W. S. Maughami lühijuttude jutustamise võistlus. See on nagu vana hea uus asi. Tahtsime, et õpilased loeksid originaalis klassikuid, pusiksid ajastutruu sõnavara kallal ja õpiksid sellega mõistma, mis võiks tähendada tõlketöö. Võrdluseks vaatasime ka eestikeelseid tõlkeid. Süvenevaks probleemiks on õpilaste suuline eneseväljendusoskus ja esinemisoskus, mis läheb aasta-aastalt üha kehvemaks. Selline võistlus annab võimaluse neile, kes sellega hästi hakkama saavad või neile, kes tahavad ja julgevad ennast proovile panna ja just sellist oskust arendada. Seega toimus teksti ümberjutustamine jutustades inglise või ameerika kirjaniku originaalteksti ümber ja samas kasutades ka maksimaalselt autori sõnavara ja väljendeid. Igale gümnaasiumiastmeklassile anti erinev lühijutt ja esimeseks autoriks valiti inglise kirjanik William Somerset Maugham. 1. voorus viidi klassides läbi lugemisoskuse ja arusaamise kontrolltöö antud lühijutu kohta (2 nädalat aega kodus ette valmistada, võimalus kõik sõnad ja mõisted välja kirjutada ja õigus kõiki väljakirjutisi ja kommnetaare kasutada). 2. voorus tuli kõigil õpilastel lühijutt ette kanda klassis, toimus õpilaste poolne hindamine, sealt valik, kes pääsevad lõppvooru võistlema. Lõppvoorus osales kokku 8 gümnaasiumiastme õpilast.

134


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

10. klassile "Mr Know-All" - võitja Karoliina Palango (10.a) (õp Kai Kõks) 11. klassile " The Verger" - võitja Kätlin Mäesalu (11.a) (õp Ene EisenbergLindqvist) 12. klassile "Colonel's Lady" - võitja Mariann Hobustkoppel (12.a) (õp Kai Kõks). Kõige paremaks jutuvestjaks inglise keeles osutus Mariann Hobustkoppel (12.a). Väga hea ja just meeldivalt ning loomulikult autori sõnavara kasutav oli Liisa Veri (10.a). Teised julged etlejad olid Charlotte-Lorena Alliku (10.a), Madis Viik (11.b), Tauri Roosipuu (11.b), Mari Küla (12.a). Žüriisse kuulusid Ulvi Vetevood - Koidula Gümnaasiumist, Eve Merilo - ühisgümnaasiumist, Sirje Saarts - Ülejõe Gümnaasiumist. Auhinnafond toetus oma kooli ja kirjastuse Canopus heale tahtele. Kirjastus Canopus kirjastab W. S. Maughami teoseid Eestis.

Pilt 147 Mariann Hobustkoppel

Pilt 151 Liisa Veri

Pilt 150 Kätlin Mäesalu

Pilt 152 Karoliina Palango

135


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 153 Žürii

Pilt 154 Võistlejad lõõgastumas

136


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

WEBQUEST 2010-2011 Traditsiooniks saanud info otsimise konkurss Webquest 7.-9. klassi õpilastele toimus sel aastal kolmandat korda, hoolimata vabariikliku võistluse lõpetamisest. Meie eesmärgiks oli jätkuvalt laiendada õpilaste silmaringi briti elust, valmistada üheksandikke ette piirkondlikuks aineolümpiaadiks, arendada õpilaste infotehnoloogilisi oskusi ja muidugi ka keeleoskust. Piirkondlik aineolümpiaad muudeti hiljem kahjuks ainealaseks ja nii kadus meil võimalus hiilata oma maalooliste teadmistega. Webquestile asus viis julget võistkonda, keda ootas 20 nädala pikkune töö leida vastused erinevatele Ühendkuningriiki puudutavatele küsimustele ja koostada selleks ajaveeb. Samas tuli oma vastused illustreerida ja varustada vajalike viidetega. Ülesanne osutus väga raskeks ja aeganõudvaks. Siiski pidas peaaegu lõpuni vastu üks vapper võistkond Krismaris - Mareli Reinhold ja Kristiina Saar 7.b-st. Lõpuürituseks, kus võtsime kokku tehtud töö, oli piiratud ajaga Webquest, kus 45 minuti jooksul võistlesid omavahel viis tiimi, kes suudab küsimustele juba tuntud teemadel vastata kiiresti ja samas vormistada vastused korrektselt: piltide ja linkidega. Seekord näitasid kõrget taset 9.b klassi neiud Patricia Berens, Grete Hansson, Merili Post. 2. koha sai võistkond Krismaris ja 3. koha 8.b võistkond koosseisus Olivia Järve ja Inga Iljina. Merle Udso

KOOLI VÄLISPROJEKTIDES OSALEMINE Ülejõe Gümnaasium on Euroopa Koolide Ühenduse „Horizon“ liige. Juba kevadel 2010, kui meie koolis toimus „Horizoni“ ühenduse koolijuhtide konverents, valmistati selleks ette õpilaste hulgast giide, kes suudaksid oma kooli tutvustada inglise keeles. Õpetaja Kai Kõks valis välja neli 9.a klassi ja kaks 11.a klassi tüdrukut – Kaidi Rannak (9.a), Kristiina Ojamets (9.a), Liisa Veri (9.a), Silvia Põder (9.a), Sanna Kaisa Pitko (11.a) ja Mariann Hobustkoppel (11.a). Tüdrukud said siis väga hästi hakkama ja nii jätkus nende töö ka sügisel 2010 kahel nädalal 27.09-10.10.2010. Nüüd kandsid täit giidivastust neli tublit tüdrukut 10.a klassist (Kaidi, Kristiina, Liisa ja Silvia). Osaleti „Horizoni“ projektis „Bog Walking“ ja Comeniuse projekti „Eco is Echoing“ jätkuürituses. Õpetaja Merle Udso ja 6.a klass valmistasid ette ja viisid läbi Comeniuse projekti kohtumisõhtu välisõpilastega. Sündmus oli tujuküllane ja meeldejääv. Pilt 155 Kaidi, Liisa, Kristiina, Silvia

137


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

ÕPETAJATE VÄLISKOOLITUSTEST 2010/2011 õ-a osalesid kaks inglise keele õpetajat väliskoolitustel ja konverentsidel. Elukestva õppe raames osales Merle Udso novembris 2010 nädalasel kursusel Walesi pealinnas Cardiffis, et ise kogeda elu Walesis, kuulda uusimaid nippe, kuidas inglise keelt õpetada ja kohtuda oma kolleegidega Euroopast. Ja samuti novembris 2010 osales Kärt Jakobson inglise keele ja metoodika nädalasel kursusel Londonis Inglismaal. Kursustel osalemine sai teoks SA Archimedese Comenius programmi toetusel. Merle Udso oli kutsutud VI eTwinningu aastakonverentsile, mis toimus 31.03-2.04.2011 Budapestis. Eestist osales 10liikmeline grupp, kuhu kuulub õp Merle Udso tänu kolme- aastasele projektitööle.

RAHVUSVAHELINE KEELELAAGER „TOLERANCE ACADEMY“ Suvi on laagrite aeg. 7.-12.augustini 2011 osalesin koos 4 meie kooli õpilasega – Marie Anna Blehner, Riin Kristin Velsvebel, Mihkel Saar, Jaak Soa - Lätis Salacgrivas rahvusvahelises keelelaagris „Tolerance Academy“. Tänud laagri korraldamise eest lähevad Läti inglise keele õpetajate liidule ja Läti Ameerika saatkonnale, kes katsid kõik osalemiskulud: transport, majutus, söök, külalised, keeletunnid jne. Õnnelikke osavõtjaid oli 20, igal õpetajal oli õigus kaasa võtta neli õpilast. Aeg möödus kiirelt ja õpetajana oli rõõm näha nii töökaid, tarku, julgeid, aktiivseid lapsi, kes võtsid kõigest innuga osa ja jagasid oma mõtteid eakaaslastega. Kui esimesel päeval oli laste hääles tunda värinat, siis laagri lõpuks oli see kadunud ja õpilased ise ütlesid, et mõtlesid ja nägid unenägusid juba inglise keeles. Nagu laagri nimi „Tolerance Academy“ ütleb, pöörasime suurt tähelepanu tolerantsusele, et õpilased oskaksid tähele panna, kui kedagi kiusatakse, ja oskaksid leida lahenduse. Raske on muuta maailma, teisi inimesi, kuid me saame muuta oma suhtumist, iseennast. Kuue päeva jooksul õnnestus õpilastel lisaks igapäevasele viiele tunnile inglise keelele ja erinevatele tegevustele kohtuda nelja huvitava külalisega: nais-merejalaväelasega, kes kaitseb Ameerika saatkonda Riias, Ameerika suursaadikuga Lätis Judith Garberiga, Läti ärinaise Inese Voikaga, kes rääkis juhtimisest ja pani lapsed gruppidena tööle, et näha nende liidrioskusi, ning afroameeriklase John Steeliga, kes jagas oma kogemust olla mustanahaline Lätis. Marie, Riin, Mihkel ja Jaak, olite tublid! Pilt 156 Laagris osalejad

Õpetaja Merle Udso

138


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

SAKSA KEEL 2010./2011. õ-a töötab koolis kaks saksa keele õpetajat - vanemõpetaja õppealajuhataja Eevi Palu ja õpetaja Ave Ermus •

Linna saksa keele aineühenduse koosolek, 14.09.2010

Õppeaasta sai avalöögi tavapärase ainesektsiooni aasta-alguse kohtumisega, mille käigus valisime endile uue eestvedaja – Aive Rantala tööd jätkab Ene Kübarsepp – ning panime paika õppe-aasta ürituste plaani. •

Külalisõpetaja Austriast, 21.09.-01.10.2010

Comeniuse projekti raames saabus meie kooli kaheks nädalaks oma riiki ja saksa keelt propageerima õpetaja Nina Sagmeister Austriast. Ta viis läbi saksa keele tunde kõikides saksa keelt b-keelena õppivates gruppides. Õpilased pidid end väljendama vaid õpitavas võõrkeeles, räägitud said kõik olulised ja huvitavad teemad. Kindlasti sai läbi PPesitluse, lauamängude ja vestluste rohkem selgeks Austria oma looduse ja kultuuriga. Kõige enam meeldis õpilastele küpsetamistund, mil vaid saksakeelsete juhiste abil tüüpilisi Austria küpsetisi valmistati ja hiljem neid maitstes saksakeelseid laule lauldi.

Pilt 157 9. klassi õpilased saksakeelses kokandustunnis

Pilt 159 Õpetaja Nina Sagmeister Austriast

Pilt 158 10. klassi õpilased saksakeelses kokandustunnis

139


2010-2011 • •

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Uut saksa ja vene keele ainekava tutvustav koolitus Hansagümnaasiumis, 11.10.2010 Saksa LV Suursaatkonna korraldatud saksa keele nädal Pärnus, 14.-20.10.2010

Peamiselt Raeküla Vanakooli Keskuses toimunud üritustesari, mille käigus esinesid koorid ja väiksemad muusikakollektiivid saksa heliloominguga, Saksamaal elav väliseestlasest kunstnik juhendas lapsi maalitundides ning näitetrupp Saksamaalt esitas berliini dialektis näidendi. Meie õpilased käisid kontsertidel ja näidendit vaatamas. •

Torsten Riemann – huvitava heliloominguga laulja Saksamaalt humanitaargümnaasiumis, 11.11.2010

Õdusat kontserti käisid kuulamas abituriendid. •

Euroopa Komisjoni keeleoskusuuringu sõeltest, november 2010

Osalesid 11 saksa keelt B-keelena õppijat 9.a ja b klassist. Keskmine tulemus 11 p (max 20 p). •

Vabariikliku saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor linna ja maakonna õpilastele, 28.01.2011

Meie koolist osales kolm gümnasisti: Tarmo Dulinets (10.b) – 21 p, VII koht; Deanna Vainoja (11.b) – 26 p, VI koht ja Mikk Strikholm (12.a) – 36,5 p, I koht. Mikk ületas seatud lävendi ja võis minna olümpiaadi lõppvooru Pärnut ja Pärnumaad esindama. •

Euroopa Komisjoni keeleoskusuuringu põhitest saksa keeles, veebruar 2011

Osalesid 11 saksa keelt b-keelena õppijat 9.a ja b klassist. Tulemused selguvad 2012. aastaks. •

Vabariikliku saksa keele olümpiaadi lõppvoor Tallinna Ülikoolis, 4.-5.03.2011

Pärnut ja Pärnumaad esindas Mikk Strikholm (12.a), võisteldes B-keele õppijana A-keele õppijate hulgas ning saavutas tubli 14. koha. •

Pärnu linna saksa keele olümpiaad, 14.04.2011

Osalesid saksa keele õppijad 8.-12. klassini. Meie koolist osalesid kolm gümnasisti: Tarmo Dulinets (10.b) – V koht, Deanna Vainoja (11.b) – VI-VII koht ja Mikk Strikholm (12.a) – II koht. •

Ostern (munadepühade kombed), 21.04.2011

Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Ülejõe Gümnaasiumi õpilastele korraldatud munadepühade kombeid tutvustav saksakeelne üritus. Meie koolist osales 16 õpilast 6.-7. klassist. •

Õpilastööde näitus ja Saksamaa-Austria-Šveitsi-teemaline viktoriin Pärnu Keskraamatukogu saksa lugemissaalis, mai 2011

Üritustesarja “Saksa kevad” raames korraldatud õpilastööde näitus vendade Grimmide muinasjuttude ainetel. 6.-7. klassi õpilased pidid joonistama muinasjutu teemal, 8.-9. klassi õpilased pidid pildile lisama ka lühitekstid ning gümnaasiumiõpilased lavastama fotoloo, samuti muinasjutu ainetel. Näitusel oli esindatud 23 meie kooli 6.-9. kl õpilaste tööd. Viktoriinil osalesid 7.a klassi õpilane Silvio Meskat ja 7.b klassi õpilane Teet Salundi. Auhinnalist kohta nad ei saavutanud, kuid nad märgiti ära julguse eest, võisteldes vanemate õpilaste ja suuremate võistkondade vastu. •

Saksa keele aineühenduse pidulik tublide tänuüritus Pärnu Keskraamatukogus, 31.05.2011

Üritusele oli kutsutud Mikk Strikholm oma saksa keele õpetajaga. Ave Ermus

140


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

VENE KEEL 2010/2011. õa töötab koolis 3 vene keele õpetajat: Anne Agasild (vanemõpetaja), Laine Lusik ja Aira Tammisto. Pärnu linnas oleval vene keele aineühendusel on saanud traditsiooniks alustada uut õppeaastat koos ja teha ka tööplaan käesolevaks aastaks. Pikka aega on aineühenduse juhiks olnud Koidula Gümnaasiumi õpetaja-metoodik Viive Korb. Septembris 2010 toimus eelmise õppeaasta olümpiaadivõitjate väljasõit Sanga–Tõnise tallu. Osales Daniel Liiv (7.b) koos õp Aira Tammistoga. 01.10.2010 toimus vabariiklik vene keele õpetajate koolitus uue õppekavaga tutvustamiseks. Täiendav koolitus oli Pärnu Hansagümnaasiumis koos saksa keele õpetajatega. 12.12.2010 oli Pärnu Keskraamatukogu saalis vene luuleklassika lugemine koos õpilastega Pärnu Vene gümnaasiumist. Meie kooli esindas Katarina Leppik (6.c), õp Anne Agasild. 13.12.2010 käis koolis esinemas Veronika Petrova, kes tutvustas vene käsitööd ja tegi 10-ndatele klassidele selle kohta väga huvitava esitluse. 17.12.2010 oli meil oma koolis A. Puškini ja M. Lermontovi luuletuste ja laulude esitus, nii eesti kui ka vene keeles 11.a klassi poolt. Samas toimus ka 11.b klassi tehtud filmi ”Paks ja peenike” esitlus. Õpetajad Anne Agasild, Laine Lusik ja eesti keele õp Lembi Lukas. 11.03.2011 toimus Koidula gümnaasiumis ülelinnaline vene keele päev, kus meie kooli õpilase esitlesid 11.b klassi tehtud filmi „Paks ja peenike”. Osalesid õpilased Mari-Liis Aaspalu, Regina Maruste, Signe Saar ja Taavi Kappak. 17.-18.04.2011 oli Tallinnas vene keele õpetajate V konverents, õp Anne Agasild ja Laine Lusik. Viimaseks huvitavaks ürituseks oli põhikoolile korraldatud maastikumäng Rääma põhikooli ümbruses. See meeldis lastele väga. Meie kooli 6. klassi võistkond saavutas 2. koha – Loviise Jürgens, Diana Novikova ja Marek Berggrünfeld. Sama koha sai ka 8. klassi võistkond koosseisus Veli Vaigur, Kristo Vinogradov, Janika Dulinets ja Laura Kotova. Maastikumängu aitas läbi viia õp Laine Lusik. Laine Lusik

SOOME KEEL Võimalus õppida gümnaasiumiastmes soome keelt C-võõrkeelena on meie koolis olnud 4 aastat. Sel õppeaastal oli selle võimaluse kasutajaid kokku 26. 8.10.2010 võtsid 9 soome keele õppijat ja õpetaja osa 10. Aleksis Kivi päeva tähistamisest, mis seekord toimus Loo Keskkoolis Harjumaal. 10. oktoobril tähistatakse Soomes Aleksis Kivi päeva, mis on pühendatud soome kirjandusele. Traditsiooniliselt on Kivipäeval väike eeskava võõrustava kooli poolt ning töötoad, kus koos tehakse ja õpitakse midagi soomepärast, näit. seekord küpsetati karjala pirukaid, visati saabast, lauldi, tehti veidi puutööd jne.

Pilt 160 Siim ja Sander Karjala pirukat tegemas

141


2010-2011

PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

Pilt 165 Teele ja Regiina meisterdamas

Pilt 164 Sander meisterdamas

Pilt 163 Regiina saabast viskamas

Pilt 162 Siim aitab tüdrukuid puutöö tegemisel

Pilt 161 Mihkel laulu harjutamas

142


PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI AASTARAAMAT

2010-2011

8.04.2011 osalesime 14. üleriigilisel soome keele olümpiaadil Agricola. 9. aprillil tähistati Soomes emakeelepäeva. Eestis on seda Soome Instituudi eestvõttel tähistatud juba 14 aastat gümnasistide soome keele olümpiaadiga. Algajate grupis oli tubli Kaidi Rannak (10.a), kes oli 11. Edasijõudnutest sai väga hea 6. koha Argo Paavel (12.a). Juba teist kevadet on üks gümnaasiumi lõpetaja valinud koolieksamiks soome keele. Argo Paaveli hinne sel aastal oli „väga hea“. Kahjuks jäi majandussurutise tõttu ära kultuurireis Helsingisse. Aga üritame uuel õppeaastal selle siiski teoks teha. Mare Soomere

VÕÕRKEELTE LÕPPSÕNA Eestimaal käib koolide igakevadine tulevärk ja mõõduvõtmine ikka läbi riigieksamite. 12.klassi inglise keele riigieksamil osales tänavu 52 õpilast keskmise tulemusega 70,5 (39 p – 93 p). Inglise keele riigieksami riigi keskmine tulemus oli 72,6. Kõrgeid punkte said Mariann Hobustkoppel (12.a) – 93 p, Artur Salus (12.a) – 90 p, Enn Mäeorg (12.c) – 90 p. Põhikooli inglise keele eksamil osales 20 õpilast keskmise hindega 4,5. Kedagi ei hinnatud eksamil hindega „3“. Täpselt 10 õpilast sai hindeks „5“ ja 10 õpilast hindeks „4“. Alates 2008/2009 õppeaastast on Ülejõe gümnaasiumis õpetatud C-võõrkeelena prantsuse ja hispaania keelt. Sel kevadel lõpetas esimene lend õpilasi, kes C-võõrkeelena olid 3 aastat õppinud prantsuse keelt. Hispaania keele õpetamine sai jalad alla 2009/2010 õppeaastal ja eriti hoogustus sel õppeaastal (2010/2011), kui hispaania keele õpetajana asus tööle õp. Maarja Ots. Lõpetuseks saab öelda, et 2010/2011 oli võõrkeeltele tegevusrohke aasta. Toimus väga palju erinevaid sündmusi nii traditsioonilisi kui ka midagi uut ja erakordset, kus olid haaratud nii õpilased kui ka õpetajad. Kooli noorte teadurite hulka kasvatasid 8 õpilast, kes said oma Noor Teaduri märgi just tänu võõrkeelte olümpiaadidele.

Kai Kõks, võõrkeelte aineühenduse esimees

143

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2010-2011  

Koostasid aineühenduste juhid ja õppealajuhatajad.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you