Page 1

2012-13 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat

Pärnu 2013


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 SAATEKS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 KOOLIPERE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Õppeaasta arvudes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Kooli juhtkond ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Kooli töötajad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Esimesed klassid ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Lõpetajad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Tasemetööd --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Lõpueksamite tulemused ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Lõpetajate edasine tegevus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Tublid 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

TUGISÜSTEEMID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 HOOLEKOGU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ÕPILASESINDUS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 RAAMATUKOGU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 HUVITEGEVUS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Ülevaade kooliüritustest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Huviringid 2012/13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

ALGKLASSID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54 Koosseis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 Algklasside tööd ja tegemised -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55

2


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 HUMANITAARAINED----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Koosseis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Aasta põhitoimetused ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67

MUUSIKA AINEÜHENDUS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 Koosseis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75 Toimunud muusikaüritused--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75 Saavutused muusikas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89

OSKUSAINED ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 Koosseis --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 Kunstiõpetuse, käsitöö ja tööõpetuse tegemised ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 Tööõpetus ja käsitöö ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 94 Kehalise kasvatuse tegemised -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98

TEADUSAINETE AINEÜHENDUS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 Koosseis ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 Aineühenduse tööst ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 127 Matemaatika------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 127 Füüsika --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 Keemia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 Bioloogia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 136 Geograafia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 Majandusõpetus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 147 Informaatika ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148

VÕÕRKEELED--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 Koosseis ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 Inglise keel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 Saksa keel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155

3


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Soome keel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 Vene keel------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 160 Võõrkeelte kokkuvõtteks --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163

Koostasid õppealajuhatajad ja aineühendused : Eevi Palu, Sille Arust, Piret Soa, Cedrut Kuusk, Ene Viigimäe, Fred Rõigas, Kai Kõks, Marianne Tekkel, Lembi Lukas Kujundas ja küljendas: Taimi Dreier © Pärnu Ülejõe Gümnaasium Pärnu 2013

4


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Saateks Üks mis on kindel ja kunagi ei muutu, on see, et kõik muutub. Nii ka hariduses, tahame seda või mitte. Hea meel on sellest, et valdav osa meie õpetajatest näeb meie kooli lähitulevikus hea koolina, kus väärtustatakse õpilaste loovust, arengut ja heaolu. Neid samu väärtusi tahetakse ka endas kanda. Maailma parim hokimängija Wayne Gretzky on enda edukuse põhjusena toonud välja järgmist: „Ma uisutan sinna, kuhu litter läheb, mitte sinna, kus ta oli.“ Loovad, enda tegevust analüüsivad ja õpihimulised õpetajad oskavad näha raamist väljapoole, mille tulemusel avaneb suurem pilt ja seetõttu ollakse seal juba ootamas, kuhu haridus suundub. Head õpetajatöö nautimist!

Direktor Margus Veri

5


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Koolipere Õppeaasta arvudes Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis alustas või jätkas 2012/2013. õppeaastal õpinguid 788 õpilast. Klassikomplekte oli 36. Õpilaste arvu muutumist viimasel viiel aastal näitab tabel 1. Tabel 1. Õpilaste arv koolis 2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Õpilaste arv kokku

832

758

749

760

788

I kooliaste – 1. – 3. klass

171

195

199

215

224

II kooliaste – 4. – 6. klass

192

192

179

178

187

III kooliaste – 7. – 9. klass

235

190

193

204

204

gümnaasium – 10. – 12. klass

234

181

178

163

173

Tabel 2. Õpilaste arvud klassiti Klass

Klassijuhataja

Õpilaste arv

Tüdrukud

Poisid

1.

1.a

Tiina Kütt

26

18

8

2.

1.b

Janne Änilane

26

7

19

3.

1.c

Ly Eisenschmidt

25

11

14

4.

2.a

Maret Hansalu

23

17

6

5.

2.b

Jaana Järv

24

13

11

6

2.c

Anu Raadik

24

16

8

7.

3.a

Helle Toots

26

14

12

8.

3.b

Jane Murulauk

24

12

12

9.

3.c

Tiina Tohver

26

12

14

224

120

104

I kooliaste kokku 10.

4.a

Marianne Tekkel

19

11

8

11.

4.b

Eliana Prangli

23

11

12

12.

4.c

Eve Uustal

22

13

9

13.

4.e

Anne Agasild

3

2

1

14.

5.a

Gert Köösel

23

14

9

15.

5.b

Veiko Vetik

27

14

13

16.

5.e

Anne Agasild

5

1

4

17.

6.a

Külli Pärtelson

22

14

8

18.

6.b

Mari-Liis Kirss

16

9

7

6


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 19.

6.c

Ave Ermus

19

10

9

20.

6.e

Kadri Killing

8

1

7

187

100

87

II kooliaste kokku 21.

7.a

Anu Tilk

26

12

14

22.

7.b

Lembi Lukas

25

13

12

23.

7.e

Kadri Killing

5

2

3

24.

8.a

Maimu Muttik

23

12

11

25.

8.b

Liina Kanarbik

19

12

7

26.

8.c

Ene Viigimäe

24

13

11

27.

8.e

Karin Känd

5

3

2

28.

9.a

Eve Redik

19

11

8

29.

9.b

Maris Agasild

25

18

7

30.

9.c

Marja Tõnts

26

12

14

31.

9.e

Karin Känd

7

3

4

III kooliaste kokku

204

111

93

Põhikool kokku

615

331

284

31.

10.a

Ene Eisenberg-Lindqvist

30

21

9

32.

10.b

Cedrut Kuusk

30

10

20

33.

11.a

Anne Kärner

28

17

11

34.

11.b

Segne Miidla

30

15

15

35.

12.a

Kai Kõks

29

20

9

36.

12.b

Taimi Dreier

26

15

11

Gümnaasium kokku

173

98

75

Kool kokku

788

429

359

7


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Kooli juhtkond

Margus Veri – direktor Eevi Palu – direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Sille Arust - direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Piret Soa – direktori asetäitja noorsootöö alal

Kooli töötajad ÕPETAJATE SOOLINE JA VANUSELINE KOOSSEIS Meeste ja naiste osakaal õpetajate hulgas mehed 19%

naised 81%

Õpetajate vanuseline koosseis 40-49 aastased 30%

50-59 aastased 36%

8

30-39 aastased 14% kuni 30 aastased 9% 60 ja üle 11%


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 ÕPETAJAD JA RINGIJUHID

1.

Agasild, Anne

26. Kärner, Daisy

51. Soomere, Mare

2. Agasild, Maris

27. Köösel, Gert

52. Suppi, Kristi

3. Allikson, Annika

28. Kübar, Enn

53. Suvorov, Kairi

4. Arust, Sille

29. Kübar, Ulla

54. Talts, Ann-Liis

5. Aurik, Aveli

30. Kütt, Tiina

55. Talts, Marek

6. Dreier, Taimi

31. Liiva, Liina

56. Tamme, Peeter

7. Edo, Egon

32. Lukas, Lembi

57. Tammik, Krista

8. Eesmaa, Eda

33. Lusik, Laine

58. Tammisto, Aira

9. Eisenberg-Lindqvist, Ene

34. Miidla, Segne

59. Tekkel, Marianne

10. Eisenschmidt, Ly

35. Murulauk, Jane

60. Tilk, Anu

11. Ermus, Ave

36. Muttik, Maimu

61. Tohver, Tiina

12. Ervald, Heinrich

37. Palk, Eva

62. Toots, Helle

13. Hansalu, Maret

38. Palu, Indrek

63. Tõniste, Tõnu

14. Jakobson, Kärt

39. Palu, Eevi

64. Tõnts, Marja

15. Juga, Karin

40. Piksar, Mari

65. Udso, Merle

16. Järv, Jaana

41. Prangli, Eliana

66. Uustal, Eve

17. Kanarbik, Liina

42. Pärtelson, Külli

67. Vendla, Karin

18. Kiik, Liia

43. Raadik, Anu

68. Vendla Raimond

19. Killing, Kadri

44. Raidmets, Mari

69. Vendla, Rein

20. Kirss, Mari-Liis

45. Raudver, Signe

70. Veri, Margus

21. Kirss, Raul

46. Redik, Eve

71. Vetik, Veiko

22. Kuusk, Cedrut

47. Rõigas, Fred

72. Viigimäe, Ene

23. Kõks, Kai

48. Saarts, Sirje

73. Vouraki, Lamprini

24. Känd, Karin

49. Sepandi, Ene

74. Änilane, Janne

25. Kärner, Anne

50. Soa, Piret

9


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 HALDUSTÖÖTAJAD 1.

Aksin, Aimi

1.

Ennok, Sirje

9. Lootus, Piret

2. Kaalep, Kadri

2. Heldja, Rosilda

10. Lepp, Raul

3. Laasmaa, Eili

3. Karu, Elga

11. Metsanurm, Helgi

4. Tõkke, Neidi

4. Kase, Ell

12. Mäe, Maarika

5. Voronovski, Viktor

5. Kivimäe, Heli

13. Reinsalu, Marika

6. Kõiv, Pärje

14. Tuisk, Kairi

7. Lauk, Maie 8. Lauk, Signe

AASTA TEGU JA AASTA KOLLEEG Juba viiendat korda selgitatakse õpetajate õppeaastalõpu rahuloluküsimustiku abil välja aasta tegu ja aasta kolleeg. 2012/2013. õppeaasta aasta teo tiitliga tunnustati kooli muusikaklasside aastapäevale pühendatud kontserti „40 aastat muusikakallakut Ülejõel“. Suurejoonelise etenduse vormisid lavaküpseks muusikaõpetajad Fred Rõigas, Maimu Muttik, Anu Tilk, Eve Redik, Rein Vendla ja kooli huvijuht Piret Soa.

Aasta kolleegiks valiti õppealajuhataja Eevi Palu.

10


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Esimesed klassid 1. septembril 2012 alustas õpinguid meie koolis 77 õpilast.

1.a klass, klassijuhataja Tiina Kütt

1.

Alltoa, Berit

10. Laineste, Kätri-Liis

19. Padul, Isabel

2. Aruste, Janette

11. Luhasaar, Gerit

20. Püide, Hendrik

3. Baranauskaite, Jolanta

12. Luup, Rannar

21. Rahu, Merit

4. Danilenko, Angelika

13. Mardik, Elisabeth

22. Salundi, Pert

5. Eier, Marcus

14. Maripuu, Annabel

23. Tammann, Heike

6. Kalmus, Greete

15. Mirjam, Franko

24. Tolmik, Ivor-Marten

7. Kask, Mirith

16. Murik, Endrik

25. Viilik, Kris-Martin

8. Kõrvemaa, Maria

17. Nairis, Iiris

26. Ööbik, Emma Herta

9. Kübar, Marta

18. Nairis, Liisi

11


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 1.b klass, klassijuhataja Janne Änilane

1.

Akk, Rain

10. Muhu, Karolin

19. Smeljanski, Sten

2. Annusver, Rene

11. Mäekuusk, Oskar

20. Talviste, Joosep

3. Borissova, Arina

12. Niinemets, Andreas

21. Tammik, Laura

4. Groskoph, Armin

13. Otterklau, Ott

22. Tammik, Remi

5. Hermann, Ketlin

14. Piiriste, Jete-Miia

23. Tiismaa, Lauri

6. Kaasik, Karl Sebastian

15. Pulk, Albert

24. Vaher, Rauno

7. Kaubi, Tarmo

16. Pulk, Tomi

25. Vainikk, Raido

8. Kirsel, Rasmus

17. Rannak, Egert

26. Õismaa, Melani

9. Lank, Maria

18. Sinijärv, Ander

12


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 1.c klass, klassijuhataja Ly Eisenschmidt

1.

Evart, Mari-Liis

10. Lilletai, Ingrid

19. Sellin, Markus

2. Iva, Triine

11. Lilletai, Madis

20. Sutt, Endri

3. Jauk, Lisa Marie

12. Lupp, Jessica

21. Tamme, Ragnar

4. Kiviselg, Mari

13. Lõhmus, Sander

22. Tori, Marili

5. Kutser, Magnus

14. Maidla, Ken

23. Tornijainen, Marius

6. Kuusmann, Kati

15. Mõttus, Emil Alexander

24. Treumuth, Erilyn

7. Laubert, Keiron

16. Peeterson, Devon

25. Tuule, Jarmo

8. Lauri, Mari Silvia

17. Pärast, Heleriin

9. Lelov, Marten

18. Raadik, Sanel

13


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Lõpetajad PÕHIKOOLI LÕPETAJAD Kiituskirjaga lõpetajad

Kristel Ild

Kelli-Elen Peterson

Silvio Meskat

14

Kerli Kaelep

Karli Udso


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 9.a (muusika) klass, klassijuhataja Eve Redik

1.

Aus, Taavi

8. Leesment, Anete

15. Saamann, Johann

2. Haase, Kristin

9. Leppmets, Karl Hendrik

16. Seerma, Triinu-Liis

3. Ild, Kristel

10. Luhomaa, Alois

17. Tammeleht, Erik

4. Kaevand, Anete Angela

11. Meskat, Silvio

18. Ustenko, Karina

5. Kaimak, Anette

12. Nurmsoo, Kaijo-Martti

19. Vulkan, Kaisa

6. Laur, Siret

13. Nõmm, Marleen

7. Lees, Eeros

14. Riis, Maria

15


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 9.b (loodus) klass, klassijuhataja Maris Agasild

1.

Aruste, Krete-Kristin

10. Kullas, Karoliina

19. Saar, Kristiina

2. Barinova, Jaana

11. Leheste, Eliisabeth

20. Salundi, Teet

3. Freimanis, Aleksandra

12. Liiv, Daniel

21. Sildmäe, Jaanika

4. Grosenstein, Sander

13. Lindt, Eliis-Helena

22. Sillat, Cleer

5. Ilves, Kasper Taave

14. Lumi, Laura

23. Soovik, Maris Klaudia

6. Juhanson, Jane

15. Malken, Birgit

24. Udso, Karli

7. Jurkatam, Elis

16. Peterson, Kelli-Elen

25. Viljak, Jaan

8. Kaelep, Kerli

17. Pärtelson, Sten

9. Klooster, Helly

18. Reinhold, Mareli

16


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 9.c klass, klassijuhataja Marja Tõnts

1.

Aaslaid, Kenno

10. Lehtaar, Liilia

19. Reinhold, Franko

2. Buht, Jennifer

11. Leimberg, Tauri

20. Salu, Tanel

3. Haljasmets, Mirko

12. Muru, Meeri-Ly

21. Slugen, Liis

4. Ignatenko, Ingrid

13. Mändla, Birgit

22. Šatalova, Anna-Marija

5. Jaksi, Lisette

14. Nõmm, Kristofer

23. Tamsalu, Kadi

6. Kirves, Mihkel

15. Pruul, Nele Liis

24. Tedremäe, Agnes

7. Kutepov, Anželo

16. Pärtel, Egert

25. Tiivits, Dabriel-Samuel

8. Kuudisiim, Ken-Henrik

17. Ree, Steve

26. Vaar, Anna-Mari

9. Lee, Laura

18. Reila, Julius

17


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 9.e klass, klassijuhataja Karin Känd

1.

Kepp, Katre

5. Marjak, Tähte

2. Kondel, Caroly

6. Raba, Mait

3. Koronen, Ardo

7. Tuule, Teivid-Aloi

4. Koronen, Jarno

GÜMNAASIUMI 52. LEND Kuldmedaliga lõpetajad

Kristiina Ojamets

Kaidi Rannak

18

Tarmo Dulinets


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 12.a klass, klassijuhataja Kai Kõks

Humanitaarsuund 1.

Muusikasuund

Aruste, Kristiina

1.

Alliku, Charlotte-Lorena

2. Jürnens, Sander

2. Lõbu, Martin

3. Kase, Lisanna

3. Maaroos, Raik

4. Kirsi, Otto-Georg

4. Marksalu, Ariel

5. Kirss, Robert

5. Ojaots, Mihkel

6. Lehismets, Trine-Liise

6. Viires, Triin

7. Lippe, Kevin

7. Vitsberg, Anni

8. Lumijõe, Birgit 9. Lõpp, Hendrik 10. Ojamets, Kristiina 11. Palango, Karoliina 12. Pelju, Helen 13. Põder, Silvia 14. Rannak, Kaidi 15. Reier, Marit 16. Säde, Janett 17. Tammik, Merilyn 18. Tiivits, Anette 19. Tori, Reelika 20. Tsepkin, Reimo 21. Veri, Liisa 22. Vinni, Hele-Riin

19


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 12.b klass, klassijuhataja Taimi Dreier

Loodussuund 1.

Hunt, Elina

Majandussuund 1.

Bachmann, Jaan

Reaalsuund 1.

Almosen, Cärola

2. Jõrand, Teele

2. Kolk, Triin

2. Dulinets, Tarmo

3. Küla, Martin

3. Kull, Kevin

3. Liik, Kristiina

4. Oidema, Olev

4. Rosenberg, Ragnar

4. Loosaare, Deily

5. Sagim, Kersti

5. Sang, Ronald Bertil

5. Luik, Mari-Liis

6. Säinas, Birgit

6. Sempelson, Kristen

6. Lükk, Andra

7. Taaksalu, Triin

7. Miemis, Kairi

8. Tammisaar, Risto-Mario

8. Orumaa, Jane

9. Toom, Mairo

9. Peetsalu, Maili 10. Siig, Armin 11. Šalajev, Sven

20


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Tasemetööd 3. KLASS Eesti keel Klass

3.a 3.b 3.c Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 25 21 25 71

Keskmiselt saadud punkte (max 56) 48,4 43,8 42,6 44,0

Õigsus %des

Keskmine hinne

86,4 78,2 76,1 80,2

4,4 4,0 3,7 4,0

Keskmiselt saadud punkte (max 60) 50,3 47,5 50,2 49,3

Õigsus %des

Keskmine hinne

83,9 79,2 83,6 82,2

4,2 3,9 4,3 4,1

Keskmiselt saadud punkte (max 68) 61,3 57,5 59,8 43,6 55,6

Õigsus %des

Keskmine hinne

Keskmiselt saadud punkte (max 44) 35,5 33,5 27,3 7,9 26,1

Õigsus %-des

„5“

„4“

15 8 3 26

„3“

5 6 13 24

„2“

5 6 8 19

1 1 2

Matemaatika Klass

3.a 3.b 3.c Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 25 23 25 73

„5“

„4“

9 7 12 28

„3“

12 9 9 30

„2“

4 5 3 12

2 1 3

6. KLASS Eesti keel Klass

6.a 6.b 6.c 6.e Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 21 15 20 7 63

90,1 84,5 87,9 64,1 81,7

„5“

4,8 4,1 4,5 3,0 4,1

„4“

12 4 11 27

„3“

9 9 8 1 27

„2“

2 1 5 8

1 1

Matemaatika Klass

6.a 6.b 6.c 6.e Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 22 15 20 7 64

80,6 76,2 61,9 17,9 56,7

Keskmine hinne 4,0 3,8 3,1 1,4 3,1

„5“

„4“

4 4 2 10

13 4 17

„3“

5 7 16 28

„2“

2 3 5

„1“

4 4

Õppealajuhataja Sille Arust

21


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Lõpueksamite tulemused PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID Eesti keel ja kirjandus Klass Õpilaste "5" "4" "3" "2" "1" Edukus Kvaliteet Keskmine arv % % hinne 9a 19 5 10 4 0 0 100 79 4,1 9b 25 6 10 9 0 0 100 64 3,9 9c 26 2 14 10 0 0 100 62 3,9 9e 7 0 1 6 0 0 100 16 3,1 Kokku 77 13 35 29 0 0 100 62 3,8 Matemaatika Klass Õpilaste "5" "4" "3" "2" "1" Edukus Kvaliteet Keskmine arv % % hinne 9a 19 8 7 4 0 0 100 79 4,2 9b 25 3 8 14 0 0 100 44 3,6 9c 26 1 11 14 0 0 100 46 3,5 9e 7 0 0 7 0 0 100 0 3,0 Kokku 77 12 26 39 0 0 100 49 3,5 Valikeksamid Inglise keel Klass Õpilaste "5" "4" "3" "2" "1" Edukus Kvaliteet Keskmine arv % % hinne 9a 6 4 2 0 0 0 100 100 4,7 9b 13 6 7 0 0 0 100 100 4,5 9c 4 3 1 0 0 0 100 100 4,9 9e 2 0 0 2 0 0 100 0 3,0 Kokku 25 13 10 2 0 0 100 92 4,4 Saksa keel 9a 9b Kokku

1 1 2

1 0 1

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 100 100

100 100 100

5,0 4,0 4,5

Vene keel 9b 9c Kokku

1 2 3

1 1 2

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 100 100

100 100 100

5,0 4,5 4,7

Bioloogia 9a 9b Kokku

5 3 8

2 3 5

2 0 2

1 0 1

0 0 0

0 0 0

100 100 100

89 100 88

4,2 5,0 4,5

22


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Geograafia Klass Õpilaste "5" "4" "3" "2" "1" Edukus Kvaliteet Keskmine arv % % hinne 9a 4 0 0 4 0 0 100 0 3,0 9c 10 1 4 5 0 0 100 50 3,6 9e 5 0 1 4 0 0 100 20 3,2 Kokku 19 1 5 13 0 0 100 32 3,4 Keemia 9c Kokku

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

100 100

100 100

4,0 4,0

Ühiskonnaõpetus 9a 2 9b 7 9c 10 Kokku 19

0 0 0 0

2 3 8 13

0 4 2 6

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

100 43 80 68

4,0 3,4 3,8 3,7

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID Õppeaine

Meie keskmine

Vabariigi keskmine

Õpilaste arv

Bioloogia

64,2

57,5

9

Ühiskonnaõpetus

69,0

65,9

32

Eesti keel

62,9

65,3

55

Geograafia

53,3

58,0

37

Inglise keel

77,3

73,6

37

Keemia

46,1

69,9

7

Matemaatika

60,2

64,8

12

Saksa keel

86

79,2

1

Vene keel

61,0

72,1

1

Lõpetajate edasine tegevus PÕHIKOOL Lõpetajaid kokku- 77 Gümnaasiumisse kokku sellest Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi Pärnu Ühisgümnaasiumi Pärnu Hansagümnaasiumi Pärnu Koidula Gümnaasiumi Pärnu Sütevaka HG Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

48 (62,3%) 26 3 9 3 6 1

Kutseharidusse kokku Sellest Pärnumaa Kutsehariduskeskusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Järvamaa Kutsehariduskeskussse

28 (36,4%)

Ei õpi ega tööta

1 (1,3%)

23

26 1 1


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 GÜMNAASIUM Lõpetajate arv 12.a - 29 12.b - 26 KOKKU- 55

Kõrgkooli Eestis 10 3 13 23,6%

Kutseharidusse Eestis 3 1 4 7,3%

Kutseharidusse Pärnus

Tööle Eestis

Tööle välismaale

4 4 7,3%

12 12 24 43,6%

2 3 5 9,1%

Õppima välismaale 1 1 1,8%

Sõjaväkke 1 3 4 7,3%

Tublid 2013 PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUMI PARIMAD ÕPILASED 2012-2013 Noor Teadur Nr

Õpilase nimi

Klass

Aine

KV

1

Sten Kokk

3a

matemaatika "Känguru" "Nuputa" peastarvutamine

2

Maarja Kahre

3b

LV

PV

ÜR

Õpetaja

86p

Helle Toots

I

Helle Toots

matemaatika "Känguru"

82p

matemaatika "Nuputa"

I

Jane Murulauk

klassi parim õppur 3

4 5

6

Kenrico Ryusei Tsuchimoto Kristen Oliver Niin Paula Kübar

Marlen Kokla

Jane Murulauk

3b

matemaatika "Nuputa"

I

Jane Murulauk

3b

matemaatika "Nuputa"

I

Jane Murulauk

4a

õpioskuste olümpiaad klassi parim õppur Lauluvõistlus "Ümin 2013" muistendi kirjutamine ilus käekiri tubli sportlane õpioskuste olümpiaad

I

Marianne Tekkel Marianne Tekkel Anu Tilk Marianne Tekkel Marianne Tekkel Ene Viigimäe Marianne Tekkel

4a

pronksd I I I

Lauluvõistlus "Ümin 2013" 7

Karoliina Malm

4a

õpioskuste olümpiaad

pronksd.

Alexander Jõepera

4a

Anu Tilk

I

Lauluvõistlus "Ümin 2013" 8

Marianne Tekkel pronksd

matemaatika "Känguru" õpioskuste olümpiaad

Anu Tilk 83p

I

Lauluvõistlus "Ümin 2013" Victoria Konstaabel

6c

pronksd.

Anu Tilk Egon Edo

matemaatika "Känguru" "Nuputa" peastarvutamine

10

Marie Anna Blehner

7a

Marianne Tekkel Marianne Tekkel

tubli sportlane 9

Jane Murulauk

117p I

Marianne Tekkel Marianne Tekkel

matemaatika

V

Marianne Tekkel

õpioskuste olümpiaad

IV

Marianne Tekkel

matemaatika "Nuputa"

I

24

XIIXIII

Karin Känd


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 peastarvutamine

I

matemaatika "Känguru" eesti keel

11

Marta Miil

7b

III

Karin Känd

96p

Karin Känd

V

inglise keel

I

geograafia

I

Lembi Lukas Merle Udso

II

klassi parim õppur (kõik viied) matemaatika "Nuputa"

I

Kadri Killing

Karin Känd

peastarvutamine

XIIXIII III

matemaatika "Känguru"

80p

Karin Känd

bioloogia matemaatika

I

Karin Känd

II

Maris Agasild

II-IV

Karin Känd

klassi parim õppur 12

Kerstin Ollo

8a

käsitöö

I

draamakonkurss 13

Heiki Reila

8b

I

eripr.

Mari-Liis Kirss Liina Kanarbik

matemaatika "Känguru"

88p

Cedrut Kuusk

robootika

I-II

Cedrut Kuusk

I

Enn Kübar

14

Martin Liiva

8c

töö- ja tehnoloogiaõpetus

15

Kätlin Strikholm Silvio Meskat

8c

saksa keel

I

Ave Ermus

9a

saksa keel

I

Ave Ermus

16

plakatikonkurss "Hans ja Grete" klassi parim õppur (kõik viied) kunstiolümpiaad 17

Laura Kotova

10a

eripr

V

Ene Sepandi

Ene Sepandi

soome keel

V-VI

Mare Soomere

X

Ene EisenbergLindqvist Marja Tõnts

X X

Ene EisenbergLindqvist Ene EisenbergLindqvist Marja Tõnts

I

Marja Tõnts

klassi parim õppur 18

19 20

Kristi Lootus

Marleen Mihkelson Sarah Särav

10a

10a 10a

inglise keel (British Studies) "Meediamull"

I-II

inglise keel (British Studies) inglise keel (British Studies) Zonta klubi esseevõistlus

I

„Meediamull“

I-II

Pärnu LC preemia laureaat 21

Janno Jaanoja

10b

matemaatika "Känguru"

87p

Cedrut Kuusk

22

Renee Gustasson Kairi Janson

10b

matemaatika "Känguru"

81p

Cedrut Kuusk

11a

kirjandus

23

I

eesti keel

Marja Tõnts IV

„Meediamull“

I

Ümin 2013

I I

Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna

25

II

Marja Tõnts Marja Tõnts Maimu Muttik Maimu Muttik


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 eseekonkurss

24

Heleri All

11a

aktiivne õpilasesinduse liige kirjandus

I

„Meediamull“

I

Marja Tõnts I

Marja Tõnts

Ümin 2013

I

Maimu Muttik

I-V

Fred Rõigas

25

Mailiis Ollino

11a

Lauluvõistlus "Sügisulg"Bkat. finaal aktiivne õpilasesinduse liige klassi parim õppur (kõik viied) kirjandus

26

Mirjam Tammisto

11b

eesti keel

I

Marja Tõnts I

inglise keel

Mari Raidmets

I

Ene EisenbergLindqvist

27

Eliis Roosmaa

11b

aktiivne õpilasesinduse liige Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna eseekonkurss Kodu-uurimine

28

Tarmo Dulinets

12b

saksa keel

I

infootsimisvõistlustlus

V

Taimi Dreier

„Meie Pärnu“

III

Anne Kärner, Gert Köösel

III

Maimu Muttik

I

Mari Raidmets V

Ave Ermus

klassi parim õppurkuldmedal tubli sportlane 29

Mairo Toom

12b

majandus

Veiko Vetik I-II

Kristi Suppi

Head ainetundjad Nr

Õpilane

Klass

Aine

1

Mirith Kask

1a

klassi parim õppur

Tiina Kütt

2

Joosep Talviste Ingrid Lilletai

1b

klassi parim õppur

Janne Änilane

1c

klassi parim õppur

Ly Eisenschmidt

Kaspar Ojasoo Angelika Tammik Grethel Lankots Jenny Urmaste Kristin

2a

klassi parim õppur

Maret Hansalu

2b

klassi parim õppur

Jaana Järv

2c

klassi parim õppur

Anu Raadik

3a

"Nuputa" peastarvutamine

3a

inglise keele ristsõnad

3 4 5 6 7 8

KV

I I

26

LV

PV

ÜR

Õpetaja/juhendaja

Helle Toots Sirje Saarts


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Kandelin 9

Laura Talumaa

3a

inglise keele ristsõnad

I

muistendi kirjutamine

I

10

Heli Tomson

3a

klassi parim õppur

11

Alari Kasesalu

3c

matemaatika "Känguru"

Kerdo Käärma

3c

Helle Toots Helle Toots 65p

"Nuputa" peastarvutamine 12

Sirje Saarts

I

Tiina Tohver

matemaatika "Känguru"

65p

klassi parim õppur 13

Rasmus Roosleht

4a

14

Sander Somelar

4a

15

Karel Koronen

4b

16

17

Oskar Tuulik

4b

rahvusvaheline võistlus "World Education Games" (8.-10-aastased) World Math Day (peastarvutamine) tubli sportlane

I

rahvusvaheline võistlus "World Education Games" (8.-10-aastased) World Math Day (peastarvutamine) Lauluvõistlus "Ümin 2013" matemaatika "Känguru"

I

inglise keel inglise keele ristsõnad inglise keel inglise keele ristsõnad muistendi kirjutamine infootsimisolümpiaad

18

Helena Udso

4c

20

Karin Säde

4e

infootsimisolümpiaad inglise keele ristsõnad tubli sportlane inglise keele ristsõnad klassi parim õppur tubli sportlane klassi parim õppur

21

Kätlin Säde

5e

klassi parim õppur

22

Andra-Helena Toomet

5a

matemaatika "Känguru"

5a

80p

Kai Kõks Kai Kõks Kai Kõks Kai Kõks Eliana Prangli Eve Uustal

IV V

Eve Uustal Sirje Saarts Veiko Vetik Sirje Saarts Eve Uustal Veiko Vetik

82p I

Sirje Saarts

I-II

Gert Köösel

82p I

inglise k. "Adventures with English" Pärnu viktoriin

27

Tiina Kütt

III

klassi parim õppur (kõik viied) matemaatika "Känguru" matemaatika

Anu Tilk Eliana Prangli

III III III III III IV

V

inglise k. "Adventures with English" Pärnu viktoriin

Melody Nirk

Taimi Dreier

pronksd.

I

18 19

Taimi Dreier

Egon Edo

I

4b

23

Tiina Tohver Tiina Tohver

Edna Eva Pupp Kevin Poljans Delis Pajuri

4c 4c

Tiina Tohver

Tiina Kütt Tiina Kütt

III

Sirje Saarts

I-II

Gert Köösel


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

6b

klassi parim õppur (kõik viied) klassi parim õppur (kõik viied) inglise k. "Adventures with English" inglise k. "Adventures with English" inglise k. "Adventures with English" klassi parim õppur (kõik viied) klassi parim õppur (kõik viied) klassi parim õppur (kõik viied) klassi parim õppur (kõik viied) bioloogia

6b

õpioskused

24

Martti Meen

5a

25

5a

26

Eliise-Marite Siimann Kaspar Lootus

27

Martin Lepp

5b

28

Grete Karita Tomast Karoliina Ild

5b

Carola Kanarbik Kärolin Veerpalu Heliise Jõepera Anastasija Gorjatševa

6a

29 30 31 32 33

5a

6a

6a

34

Indrek Lilletai

6b

35

Jan-Daniel Peterson Geidy Tammik Sten Erik Tomingas

6b

36 37

38 39 40 41

Raven Õun Anne-Mai Peetsalu Martin Tamjärv Riin Kristin Velsvebel

6b 6c

6c 6c 6e 7a

Annika Allikson

III

Janne Änilane

IV

Marianne Tekkel

Kai Kõks

klassi parim õppur (kõik viied) soome keel matemaatika "Känguru"

I-II 99p

matemaatika õpioskused õpioskused klassi parim õppur (neljadviied) klassi parim õppur

I

informaatikavõistlus "Kobras" kunstiõpetuse konkurss

I

Stella Lutter

8a

matemaatika "Känguru"

IX-XII III

eripr.

draamakonkurss

Mari-Liis Kirss Cedrut Kuusk Liina Kanarbik Cedrut Kuusk

II eripr.

28

Taimi Dreier Maret Hansalu

78p

TÜ teadusk. "Ettevalm. mat. olümp I" klassi parim õppur (kõik viied) kodundus

Mare Soomere Marianne Tekkel Marianne Tekkel Marianne Tekkel Marianne Tekkel

IV IV

IV

draamakonkurss

8a

III

I

43

Epp Peetsalu

Mare Soomere

klassi parim õppur (kõik viied) inglise keel

kodundus

45

III

Mare Soomere

8a

8a

Sirje Saarts

I-II

Johanna Ling

Birgit Padul

III

soome keel

42

44

I

Mari-Liis Kirss Liina Kanarbik


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

46 47

Karmen Mardik Karl Hendrik Leppmets

8a 9a

klassi parim õppur (kõik viied) käsitöö

III

informaatika (infootsimine)

Mari-Liis Kirss

III

Taimi Dreier/Heinrich Ervald

TÜ teadusk. "Pogrammeerim. alused" aktiivne õpilasesinduse liige tubli helitehnik 48

Sander Kangur

8a

matemaatika

I

draamakonkurss

49

50

51

52 53

Silver Põlgaste

Taisto Roosipuu

Kristel Ild

Siret Laur Kelli-Elen Peterson

eripr.

8b

klassi parim õppur (kõik viied) TÜ teadusk. "Ettevalm. mat. olümp I" keemia

8c

geograafia inglise keel robootika klassi parim õppur (üks neli) matemaatika "Känguru"

9a

9a 9b

töö- ja tehnoloogiaõpetus infootsimisvõistlus klassi parim õppur TÜ teadusk. "Ettevalm. mat. olümp I" bioloogia eesti keel geograafia klassi parim õppur (kõik viied) kunstiolümpiaad bioloogia

Kerli Kaelep

Liina Kanarbik

Cedrut Kuusk V-VI

Külli Pärtelson

I-II

Kadri Killing Merle Udso Cedrut Kuusk

I I

80p II IV

Karin Känd Enn Kübar Taimi Dreier Karin Känd

III-IV III I

IV III-IV

kirjandus

54

Cedrut Kuusk

V

Maris Agasild Marja Tõnts Kadri Killing

Ene Sepandi Maris Agasild Liina Kanarbik

9b

TÜ teaduskool "Anatoomia ja füsiol." klassi parim õppur (kõik viied) kirjandus

V

Liina Kanarbik

V

Liina Kanarbik

II-III

Kai Kõks

55

Kristiina Saar

9b

klassi parim õppur (kõik viied) kirjandus

56

Karli Udso

9b

inglise keel

Maris Agasild

I

29


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 57

Nele Liis Pruul

9c

58 59

Tähte Marjak Taavi Kreem

9e 10b

60

geograafia klassi parim õppur (neljadviied) klassi parim õppur matemaatika "Känguru" matemaatika rahvusvaheline võistlus "World Education Games" (14.-18-aastased) World Math Day (peastarvutamine) kunstiõpetus

10b

61

Markus Gottlieb Põlluste Lele Saarts

62

Gerrit Uudikas

11a

inglise keel

63

Gerly Kivisto

11b

54

Anett Padul

11b

TÜ teaduskool "Anatoomia ja füsiol." matemaatika

I-II

Kadri Killing

75p I I

III

Ene Sepandi

klassi parim õppur V-VI

Merle Udso Maris Agasild

I

Segne Miidla

TÜ teaduskool "Anatoomia ja füsiol." TÜ teadusk. programm "Keemia õpikoda" klassi parim õppur 65

66 67 68

69 70

August Reila

11b

Külli Pärtelson

I

Maimu Muttik

keemia

IV

Külli Pärtelson

TÜ teadusk. "Täiendavaid teemasid koolikeemiale"

Külli Pärtelson

Maris Agasild

11b

Cärola Almosen

12b

TÜ teaduskool "Anatoomia ja füsiol." TÜ teadusk. programm "Keemia õpikoda" matemaatika

12b

TÜ teaduskool "Koolimatemaatika II" inglise keel

12b

bioloogia

11b

Maris Agasild

Ümin 2013

Merilin Sepandi Sigrid Vainult

Jaan Bachmann Teele Jõerand

Cedrut Kuusk Cedrut Kuusk Taimi Dreier

Külli Pärtelson I

Segne Miidla I

Triin Kolk

12b

72

Ronald Bertil Sang

II

Ene EisenbergLindqvist Maris Agasild

III-IV

„Meie Pärnu“ 71

Segne Miidla

III I

12b

informaatikavõistlus "Kobras" majandus

KV

112113 III

Anne Kärner, Gert Köösel Taimi Dreier Kristi Suppi

Konkursside võitjad Jrk

Õpilane

Klass

Konkurss

1

Maria Kõrvemaa

1a

ilus käekiri

LV II

30

PV

ÜR

Õpetaja/juhendaja Tiina Kütt


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

2 3

Marta Kübar Berit Alttoa

1a 1a

4

Erilyn Treumuth Kati Kuusmann Heleriin Pärast Lisandra Mäe

1c

kunstikonkurss "Pärnu kuurort 175" ilus käekiri kunstikonkurss "Metsavaht hunt" ilus käekiri

1c

ilus käekiri

1c

kunstikonkurss

eripr

Ly Eisenschmidt

2a

luuletamine

III

Maret Hansalu

kunstikonkurss

eripr

Maret Hansalu

eripr

Maret Hansalu

5 6 7

II

Maret Hansalu

III eripr I

Tiina Kütt Maret Hansalu Ly Eisenschmidt

I

Ly Eisenschmidt

8

Teele Saulep

2a

kunstikonkurss

9

Sander Tony Sisask Getter Vanamõisa Emma Liisa Lõhmus Karini-Ketlin Köösel Reine Esko

2a

luuletamine

2b

luuletamine

I

Jaana Järv

2b

luuletamine

II

Jaana Järv

2b

kunstikonkurss

II

Jaana Järv

2c

ilus käekiri

Johanna Maria Kosk

3a

muistendi kirjutamine

10 11 12 13 15

I

I

3b

17 18

Madis Kaare

3c

kunstikonkurss "Pärnu kuurort 175" kunstikonkurss "Pärnu kuurort 175" muistendi kirjutamine

19 20

Degrid Lilles Nele Tomingas Mirjam Einaste

4a 4a

Lauluvõistlus "Ümin 2013" Lauluvõistlus "Ümin 2013"

4b

muistendi kirjutamine

21

Helle Toots

I

Hannaly Helstein Ahti Strati

3b

Anu Raadik III

ilus käekiri 16

Maret Hansalu

Helle Toots I

Maret Hansalu

III

Maret Hansalu

II

Tiina Tohver pronksd. pronksd.

II

Eliana Prangli

klassi parim õppur 22

Kermo Palmsaar

4b

Eliana Prangli

kunstikonkurss

eripr

Eliana Prangli

tubli sportlane 23

Jennifer Ristimets

4c

Egon Edo

kunstikonkurss

III

Eve Uustal

tubli sportlane 24 25

Norman Stoljar Laura Lelov

Anu Tilk Anu Tilk

Veiko Vetik

4c

kunstikonkurss

eripr

Eve Uustal

5a

Pärnu viktoriin

I-II

Gert Köösel

kunstikonk. "Minu unistuste Eesti" klassi parim õppur (kõik viied)

31

III

Maret Hansalu


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 26

Eero Reila

5a

poistelauluvõistlus 2013

27

Mirkko Vatter

5a

Pärnu viktoriin

I-II

Gert Köösel

28

Irene Väin

5a

kunstiõpetus

II

Maret Hansalu

29

5b

Pärnu viktoriin

I-II

Annika Allikson

6a

draamakonkurss

eripr

Lembi Lukas

31

Jenna Velsvebel Liina Bergmann Merli Ilm

6a

kunstiõpetus

II

Maret Hansalu

32

Triin Kauber

6a

draamakonkurss

eripr

Lembi Lukas

30

II

Maimu Muttik

klassi parim õppur 33

Egeli Lõbus

6a

draamakonkurss

eripr

Lembi Lukas

34

Eliise Maidlas

6a

draamakonkurss

eripr

Lembi Lukas

õpioskused

IV

35

Maris Rubin

6a

klassi parim õppur (kõik viied) draamakonkurss

36

Marek Berggrünfeld

8b

robootika

eripr

Lembi Lukas I-II

töö- ja tehnoloogia 37

Marianne Tekkel

Cedrut Kuusk

IV

Raul Kirss

8b

robootika

I-II

Cedrut Kuusk

8b

robootika

I-II

Cedrut Kuusk

39

Andry Groskopf Taavi Tomingas Raiko Vainikk

8b

robootika

I-II

Cedrut Kuusk

40

Liis Leppnurm

8a

draamakonkurss

41

Anete Angela Kaevand Erik Tammeleht Krete-Kristin Aruste Mareli Reinhold Kristofer Nõmm

9a

lauluvõistlus "Sügisulg" Bkat. finaal aktiivne õpilasesinduse liige aktiivne õpilasesinduse liige aktiivne õpilasesinduse liige koolifilmikonk. "Kunst meie ümber" koolifilmikonkurss

38

42 43 44 45

46

Astor Leon Jürgens

9a 9b 9b 9c

10a

eripr

Liina Kanarbik I-V

Fred Rõigas

I I

„Meediamull“

I-II

Ümin 2013

I III

Informaatikavõistlus "Kobras" inglise keel

I

Maimu Muttik 23.37.

I

Marja Tõnts

Taimi Dreier Kai Kõks

47

Casper Lohk

10a

Ümin 2013

III

48

Angela Aasa

10a

"Meediamull"

I-II

Marja Tõnts

49

Merili Algo

10a

"Meediamull"

I-II

Marja Tõnts

50

Erik Grenberg

11a

Bändomaania 2013

I

51

Kaari Tõke

11a

Ümin 2013

I

"Meediamull"

I

lauluvõistlus "Sügisulg" B-

32

Maimu Muttik

Maimu Muttik Marja Tõnts

I-V

Fred Rõigas


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 kat. finaal

52

Hedi Maaroos

11a

aktiivne õpilasesinduse liige Ümin 2013

53

Kristen Taavi Ilves

11a

Ümin 2013 "Meediamull"

54

Carl Väljaäär

11a

Maimu Muttik

III

Maimu Muttik

I

Ümin 2013

Marja Tõnts III

Maimu Muttik

"Meediamull"

I

Marja Tõnts

eripr

Marja Tõnts

11a

56

Mattias Blehner Arthur Niin

luulekonkurss "Koidulaulik" Ümin 2013

11a

57

Fred Teearu

58

55

I

III

Maimu Muttik

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

11a

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

11b

Ümin 2013

I

Maimu Muttik

59

Maarja Tammann Mario Nurmis

11b

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

60

Kaarel Vomm

11b

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

61

Henri Vaimla

11b

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

62

Kristen Sala

11b

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

63

Marko Pilisner

11b

Ümin 2013

III

Maimu Muttik

64

Anni Vitsberg

12a

Sügisülg 2012 A-kategooria

III

Fred Rõigas

65

Martin Lõbu

12a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

tubli muusik

Fred Rõigas

Sügisulg 2012 B-kategooria

I

Bändomaania 2013

I

Fred Rõigas

tubli sportlane 66

Karoliina Palango

12a

Veiko Vetik

„Koidulaulik“

I

„Meediamull“

67

Kristiina Ojamets

12a

12a

I

Marja Tõnts

III

kunstikonkurss

eripr

Anne Kärner, Gert Köösel Ene Sepandi

kunstiolümpiaad

V

Ene Sepandi

„Meediamull“

I III

klassi parim õppurkuldmedal tubli sportlane

Kaidi Rannak

Marja Tõnts

"Meie Pärnu"

"Meie Pärnu"

68

eripr

Marja Tõnts Anne Kärner, Gert Köösel

Ene Viigimäe

aktiivne õpilasesinduse liige „Meie Pärnu“

III

klassi parim õppurkuldmedal aktiivne õpilasesinduse

33

Anne Kärner, Gert Köösel


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 liige tubli sportlane

Ene Viigimäe

69

Ariel Marksalu

12a

tubli muusik

Fred Rõigas

70

Mihkel Ojaots

12a

tubli muusik

Fred Rõigas

Tublid sportlased Jrk

Õpilane

Klass

Võistlus

1

Merily-Anett Hallik

4a

tubli sportlane

KV

Marleen Jauk

4a

Rasmus Kirotar

4a

ÜR

Õpetaja/juhendaja

Anu Tilk Ene Viigimäe

pronksd.

tubli sportlane

Anu Tilk Egon Edo

Lauluvõistlus "Ümin 2013" 4

pronksd.

tubli sportlane Lauluvõistlus "Ümin 2013"

3

PV

Ene Viigimäe

Lauluvõistlus "Ümin 2013" 2

LV

pronksd.

Anu Tilk

4a

tubli sportlane

Egon Edo

5

Karl-Mattias Prangli Riko Rallmann

4a

tubli sportlane

Egon Edo

6

Liis Tepp

4a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

7

Emily Nora Elizabeth Urla

4a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

Lauluvõistlus "Ümin 2013" 8

pronksd.

Anu Tilk

Janeli Jepifanov Mark Kirbits

4b

tubli sportlane

Karin Juga

4b

tubli sportlane

Egon Edo

4b

tubli sportlane

Egon Edo

4b

tubli sportlane

Karin Juga

4b

tubli sportlane

Karin Juga

13

Hendrik Madisson Elisabeth Pihlap Änn Lii Randmaa Danel Drobet

4c

tubli sportlane

Egon Edo

14

Georg Grahv

4c

tubli sportlane

Egon Edo

15

Maria Grenberg Kermo Mitt

4c

tubli sportlane

Veiko Vetik

4e

tubli sportlane

Veiko Vetik

9a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

9a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

9a

tubli sportlane

Veiko Vetik

9b

tubli sportlane

Veiko Vetik

21

Anete Leesment Marleen Nõmm Johann Saamann Sten Pärtelson Mihkel Kirves

9c

tubli sportlane

Veiko Vetik

22

Steve Ree

9c

tubli sportlane

Veiko Vetik

23

Franko Reinhold

9c

tubli sportlane

Veiko Vetik

9 10 11 12

16 17 18 19 20

34


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 24

Otto-Georg Kirsi

12a

tubli sportlane

Veiko Vetik

tubli muusik

Fred Rõigas

25

Robert Kirss

12a

tubli sportlane

Veiko Vetik

26

Silvia Põder

12a

tubli sportlane

Ene Viigimäe

12a

koolisisene võistlus "Särav solist" tubli sportlane

12a

tubli sportlane

Veiko Vetik

tubli muusik

Fred Rõigas

tubli sportlane

Karin Juga

27 28

29

Merilyn Tammik Reimo Tsepkin Kristiina Liik

12b

35

I Ene Viigimäe


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Tugisüsteemid TUGIKOMISJONI KOOSSEIS Esimees: Eevi Palu - õppealajuhataja Liikmed: Margus Veri - direktor Sille Arust - õppealajuhataja Signe Raudver - eripedagoog-logopeed, HEV koordinaator Ulla Kübar - eripedagoog-logopeed Aive Hirs - psühholoog Ello Jõepera - sotsiaalnõustaja, protokollija Aveli Aurik - abiõpetaja

KOMISJONI TÖÖST Toimus 25 koosolekut, kus arutati 25 õpilase toetamise küsimust, osales 17 lapsevanemat. Kõikide õpilaste puhul olid kaasatud komisjoni töösse ka klassijuhatajad ja vajadusel ka aineõpetajad. Lisaks sellele toimus operatiivselt ka palju erineva koosseisuga võrgustikke õpilaste toetamiseks. See võimaldas küsimuste sisulise lahendamise kiiresti ning tõsisemaid probleeme valdavalt ennetades. Õpilaste probleemid* jagunesid järgmiselt: 1. õppeedukus- 19 korral 2. kodune olukord- 9 korral 3. suhted- 9 korral 4. koolikohustuse täitmine- 11 korral, sealhulgas taotlus alaealiste komisjoni saatmiseks-2 korral 5. tervis- 15 korral 6. käitumine- 16 korral 7. õpilaskodu vajadus- 4 korral * Tavaliselt esinesid probleemid kombineeritud kujul. Klassiti jagunesid õpilased järgmiselt: 1. kl 4

2. kl

3. kl

4. kl.

5. kl

2

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

4

7

4

4

Tugikomisjonis arutati ka üldisi küsimusi:           

õpitulemusi jt õppetööga seotud küsimusi õpilaste terviseprobleeme (osales kooli medõde) õpilaste hariduslike erivajaduste arvestamist põhikooli lõpueksamitel kooli ja kodu koostööd, õpilaskodu vajadust koolikohustuse täitmist 8.e klassi kutseõppe korraldamist kahe õa jooksul koostöös Pärnu Kutsehariduskeskusega 1. klasside komplekteerimisega ja kooliküpsusega (koolivalmiduse kaart) seotud probleeme, tehti vastavad ettepanekud üldhariduse peaspetsialistile Virve Laubele ja konsulteeriti alushariduse peaspetsialisti Marga Napp’aga 10.klasside vastuvõtu korraldamist karjääripäevade korraldamist 9. ja 12. klassidele õpilastele kohaldatavate tugimeetmete rakendamist nõustamis- või alaealiste komisjoni suunamise küsimusi

36


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Lisaks tugikomisjoni koosolekutele toimusid ka sel õa regulaarselt iganädalased tugikomisjoni infokoosolekud. Sel ajal oli õpetajal või kooli töötajal võimalus tulla probleemidest rääkima, et sellele koos lahendust leida. Kasvatustöö põhieesmärk - õpilase toetamine põhihariduse omandamisel  toetada õpilast, sealhulgas HEV õpilast õppetöös  toetada õpilast koolikohustuse täitmisel  toetada õpilast käitumisprobleemide lahendamisel, et õpetaja saaks õpetada ja õpilane õppida

PÕHITEGEVUSED Kasvatustöö põhitegevused olid:  HEV õpilaste märkamine ja nendele sobiva õppevormi või toetuse tagamine, eritingimuste taotlemine hariduslike erivajadustega 9. klasside õpilastele põhikooli lõpueksamite sooritamiseks. Eritingimusi lõpueksamil vajas 22 õpilast, kes klassiti jagunesid järgmiselt: 9.e - kõik 7, 9.c - 7, 9.b - 5 ja 9.a - 3.  tugikomisjoni töö ettevalmistamine koostöös tugispetsialistide, õpilaste, klassijuhatajate ja lastevanematega.  HEV koordinaatori Signe Raudveri abistamine (vestlused vanematega) dokumentide kogumisel nõustamiskomisjoni saatmiseks- Pärnumaa nõustamiskomisjoni suunati 6 õpilase materjalid, mis olid seotud õpiraskustega klassi õppima asumiseks- 2 õpilast (1 tüdruk- 7b, 1 tüdruk- 4c kl.), koduõppe määramiseks2 õpilast (1 tüdruk- 8b ja 1 tüdruk- 6b kl.), väikeklassi tingimustes õpetamiseks- 1 poiss- 6e (õpib Vastseliina Internaatkoolis), eriloa saamiseks õpingute jätkamiseks mittestatsionaarses vormis täiskasvanute gümnaasiumis – 1 tüdruk- 7b  õpilaste terviseprobleemidest ja nõustamiskomisjoni otsusest lähtuvalt IÕK koduõppe vormis tunniplaanide koostamine  pidev koolikohustuse täitmise jälgimine ja linnavalitsuse peaspetsialisti teavitamine koolikohustuse mittetäitmisest (eKoolis üle 20% põhjuseta puudumist veerandis)- 2 õpilast ( 1 poiss- 9a, 1 tüdruk- 7a)  tegelemine klassist välja saadetud tundi segavate ja vahetunnis halvasti käituvate õpilastega  õpilaste omavahelise suheteklaarimise lahendamine- nii sõnaline kui ka füüsiline vägivald kaasõpilaste suhtes  tegelemine õpilastega, kes järelvalveta või kellel puudus kodune hool (1 tüdruk- 3b)  ülevaade õpilaste aine- ja huvialastest saavutustest ja abi tublide päeva vastuvõtu organiseerimisel  õpetaja ja õpilaste, vahel ka õpetaja ja vanemate vaheliste konfliktide lahendamine  koostöö erinevate tugispetsialistidega koolis (eripedagoog ja HEV koordinaator Signe Raudver, eripedagoog Ulla Kübar, abiõpetajad Aveli Aurik ja Krista Tammik ning võrgustikuga: Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid: sotsiaalnõustaja Ello Jõepera, psühholoog Aive Hirs, juhataja Lea Mardik; noorsoopolitseinik Kristi Vahi, lastekaitsespetsialist Kaja Maasoo, lastepsühhiaater Kaja Rand, üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, alushariduse peaspetsialist Marga Napp, alaealiste komisjoni sekretär Maarja Burket Kõik tehtu on aidanud kaasa õpilast toetava tugisüsteemi kujunemisele ja edasisele arengule. Esikohal olid käitumis-, suhte- ja õppetööst osavõtuga seotud probleemid. Käitumisküsimuste lahendamisel on õpilastel või ka juhtunu pealtnägijatel vajalik olnud kirjutada seletuskiri. Tegemist oli erinevate käitumisprobleemidega, mis valdavalt algasid laste järelmõtlematust tegutsemisest vahetunnis või tunni segamisest, kuid tõsisematel juhtumitel oli tegu varguse (koolis, kooliväline), sõnalise või füüsilise vägivallaga (koolis või kooliväline) kaasõpilase suhtes.

37


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Ühel korral tegin vanema soovil politseisse avalduse kehavigastuse tekitamise pärast: 1 poiss- 9c klassist. Seitsme õpilase puhul jõudis asi alaealiste komisjoni, kusjuures 2 nendest olid tütarlapsed kooliväliste pahandustega. Käitumisprobleemidega paistsid silma poisid ja seda juba 1. klassist alates (1c), muutes tunni töö võimatuks. Arvukalt oli omavahelisi suheteklaarimisi (eriti 6. , 7. ja 8. klassides). Siiski on enamasti olnud võimalik lastega probleemid rahulikult läbi arutada ja ühiselt õppetööd jätkata. Püsivalt on tähelepanu nõudnud mõned multiprobleemsed lapsed, kelle puhul on hetkeväljundite ja kooli võimaluste abil raske leida toimivaid lahendusi- sealt ka kodu ja tervisega seotud probleemide tõus ning üle hulga aja 1 põhihariduseta koolist lahkuja- 1 tüdruk- 7.b klassist (Pärnumaa Nõustamiskomisjoni eriloaga täiskasvanute gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppevormi) Sel õa kirjutas seletuskirja 94 õpilast. Probleemiti (sageli õpilasele iseloomulik multiprobleemsus) jagunesid õpilased järgmiselt:  käitumine – 68 juhtu, neist 20 olid tunnistajad  põhjuseta puudumine- 8  suitsetamine- 5 Klassiti jagunesid õpilased järgmiselt: 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

10. kl

4

1

5

4

6

16

33

13

11

1

Vestlusel käis 129 õpilast ja 38 vanemat. Õpilaste probleemid jagunesid järgnevalt:       

käitumine – 74 juhtu, neist 28 tunnistajat põhjuseta puudumised – 17 suhete klaarimine – 14 õppimine – 10 tervis – 9 asjade (raha) kadumine – 20 kooli vara lõhkumine- 6 õpilast (peaukse välis- ja siseklaas, rohelise saali lagi) või mittesihipärane kasutamine- 4 õpilast (WC ja koridoride ustevahelise ala reostamine, fassaadi ja siseuste sodimine jms)

Vanematega seotud probleemid:  lapse probleemi lahendamine – 30  probleemi lahendamine õpetajaga – 2  kooli vastuvõtt – 6 Klassiti jagunesid vestlustel käinud: 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

10. kl

11. kl

12. kl

11

7

6

10

12

18

24

13

17

8

0

3

KASVATUSTÖÖ ÕNNESTUMISED Edasi on arenenud kooli tugisüsteem- arvukate erinevate koosseisudega võrgustike või nn ümarlaudade operatiivne kokkukutsumine tugikomisjonide väliselt, võimaldas probleemide sisulise lahendamise kiiresti ning tõsisemaid probleeme ennetades, mistõttu toimus 25 tugikomisjoni eelmise õa 34 asemel. Puudus ka vajadus kasvatustöökomisjoni kokkukutsumiseks. 38


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Kõik 9. klassi õpilased lõpetasid põhikooli. Tegus on olnud koostöö üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube ja alaealiste komisjoni sekretäri Maarja Burketiga, tänu kellele käisid ka meie HEV õpilased Tallinnas Meremuuseumi Lennusadamas. Tänu heale koostööle dr. Kaja Ranna ja Pärnu maakonna Nõustamiskomisjoniga, üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube ja alaealiste komisjoni sekretäri Maarja Burketi ja kooli tugispetsialistidega on õnnestunud leida õppimisvõimalusi lastele, kellel klassiõppes toimetulek on ülejõukäiv või kellel puudub kodune hool ja järelevalve (õpilaskoduga kool). Sel õa ei jätka õppetööd meie koolis 8 multiprobleemset õpilast (1. kl. -3, 3. kl. – 1, 6. kl. – 1, 7. kl. – 2 ja 8. kl. – 1)

LAHENDAMIST VAJAVAD PROBLEEMID 1.

Jätkuvalt on probleemiks õpilased, kelle hariduslikud erivajadused on seostunud terviseprobleemide ja pikaajaliselt väljakujunenud negatiivsete koduste tegurite koosmõjuga ning kelle uurimiseks, ravimiseks ja õpetamiseks nii Pärnus kui ka riigis tervikuna võimalusi ei jätku. Kahjuks ei aita ka üldhariduse peaspetsialisti teavitamine ega alaealiste komisjoni meetmed, kui puuduvad vajalikud spetsiifiliste võimalustega õppeasutused. Oma negatiivne osa on siin ka selles, et perearstid ei väljasta arstitõendeid.

2. Eelpoolöeldust tulenevalt on üle hulga aja 1 põhihariduseta koolist lahkuja - 1 tüdruk- 7b (Pärnumaa Nõustamiskomisjoni otsuse alusel täiskasvanute gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppevormi) ja klassikursuse kordaja 1 tüdruk- 7e ja 1 tüdruk- 1b klassist, kellel koduseks keeleks vene keel. 3. Vajalik oleks abiõpetajat matemaatikas III kooliastmesse. Meie õpetajad töötavad suure koormusega. Krista Tammik 8. ja 9. klassi õpilastele õpiabi matemaatikas anda ei suuda. 22-le 9. kl. õpilasele oli vaja taotleda Innovelt eritingimusi eesti keele ja matemaatika lõpueksami sooritamiseks. 4. Linnas vajavad ülevaatamist koolivalmiduskaartide valmimise, 1. klasside komplekteerimisega seotud tähtajad ning kooliküpsuse määramisega seotud dokumentide liikumine 5. HEV õpilaste suur osakaal (30%) ja erivajaduste spetsiifika (sh õppetöös individuaalset juhendamist ja abi vajavate õpilaste suur arv) ning tendents kooliks ettevalmistamata laste arvukuse kasvule annab aluse järeldada, et 1 abiõpetaja ametikoht koolis ei ole küllaldane pakkumaks õpilasele vajalikku spetsiifilist pedagoogilist abi õppetöös. Näen osalist lahendust aineõpetajate rakendamisega üldtööaja arvelt nn tunnirahu klassi loomisega (näit. Kivilinna Gümnaasiumis tegutseb see „õnnetoa“, filmis Waterloo Road’i Kool „karistusklassi“ nime all). 6. 8.e klassi õpilastele pakutud võimalus vanemate soovil alates uuest õppeaastast omandada kahe õa jooksul müüja (tüdrukud) ja üldehituse (poisid) eriala Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ei realiseerunud teiste koolidel huvipuuduse tõttu. 7. Vähese soovijate arvu tingis ka kutsehariduskeskuse vähene ja liiga hiljaks jäänud reklaamitöö.

ETTEPANEKUD* PÄRNU LINNAVALITSUSE KULTUURI- JA HARIDUSOSAKONNALE: (Väljavõte tugikomisjoni protokollist 11. juunil 2013 nr 25) Üle vaadata linnas koolivalmiduskaartide valmimise, 1. klasside komplekteerimisega seotud tähtajad ning kooliküpsuse määramisega seotud dokumentide liikumine jm detailid: 1.

Koolivalmiduskaart valmib lasteaedades 31. märtsiks;

2. 6-aastaste (kes soovivad kooli tulla enne koolikohustuslikku vanust) ja mittekooliküpsete ja koolipikendust vajavate 7-aastaste koolivalmiduskaardid edastab lasteaed nõustamiskomisjonile seisukohavõtuks. 3. Pärnumaa Nõustamiskomisjon annab soovituse alustada 6-aastaselt koolikohustuse täitmist juhul, kui laps on omandanud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava eeldatavad 7-aastase lapse päde39


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 vused ning mitte üheski kooliküpsuse valdkonnas (vaimsed, füüsilised, sotsiaalsed oskused) arendamist vajavaid külgi pole. 4. Kui lapsevanem nõustamiskomisjoniga koostööd ei tee, kaasab komisjon lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti või sotsiaalametniku. 5. 1. klasside komplekteerimine toimub 30. aprilliks. 6. Arvestades 1. klassi astujate hariduslike erivajaduste spetsiifikat ( sotsiaalne ebaküpsus, tähelepanu ja tundeelu häired) soovitame tungivalt kaaluda 1. ja 2. väikeklasside avamist linnas. *Ettepanekud edastatud kirjalikult linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laubele.

Õppealajuhataja Eevi Palu

40


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Hoolekogu Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimsel ja jälgimisel ning kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu liikmed olid 2012/2013. õa Age Roosipuu (esimees), Meelis Lippe (aseesimees), Väino Linde (Pärnu Linnavolikogu esindaja), Signe Raudver (põhikooli õpetajate esindaja, sekretär), Veiko Vetik (gümnaasiumi õpetajate esindaja), Margit Blehner (liige), Kaire Aamisepp (vilistlaste esindaja), Imbi Tamm (liige) ja Kairi Janson (õpilaste esindaja). Hoolekogu töövorm on koosolek. Toimus 3 hoolekogu koosolekut: 4. septembril 2012, 14. novemberil 2012 ja 7. mail 2013. aastal. Hoolekogu koosolekute päevakorras on õppeaasta jooksul olnud järgmised teemad: 4. septembri koosolekul kinnitati hoolekogu 2012/2013. õppeaasta koosseis. Õpilaste esindajaks hoolekogus sai Kaire Janson. Samuti kinnitati 2012/2013. õppeaasta tööplaan ja õppealajuhataja Eevi Palu andis ülevaate õppe-kasvatustööst 2011/2012. õppeaastal. Seoses ümberkorraldustega Pärnu bussiliikluses oli direktor Margus Veri sõnul kooli juhtkonna arvates otstarbekas muuta tundide toimumise algusaega, millega hoolekogu ka nõustus. 23. jaanuari koosolekul kuulati direktori ülevaadet kooli eelarvekava projektist, anti ülevaade õpilase individuaalse arengu toetamisest koolis ja õppealajuhataja Sille Arust rääkis uue arengukava elluviimisest ja õppekava rakendamisest. Arutati Pärnu koolisüsteemi muutusi - gümnaasiumide lahutamine põhikoolist ja mis sellega kaasneb. Imbi Tamm ja Age Roosipuu võtsid osa 19. novembril 2012. a toimuvast Pärnu hariduselu arengukava avalikust arutelust. Osaleti ühe õpilase kasvatus- ja õpiraskusi puudutavate küsimuste arutelul. Juunikuus võttis Margit Blehner osa pedagoogide atesteerimisest. 24. mai koosolekul andis Margus Veri ülevaate muutustest Pärnu koolivõrgus seoses Pärnu Koidula Gümnaasiumi muutmisega ainult gümnaasiumiosaga kooliks. Tehti kokkuvõte hoolekogu tööst ja plaane järgmiseks õppeaastaks. Järgmisel õppeaastal on plaanis saada uuemat infot „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” rakendamisest koolis ja osaleda rohkem õpilaste käitumis- ja õppimisprobleemide lahendamisel. Kavas on kooli söökla toitude kvaliteedi ja maitseomaduste küsimusi koosolekutel enam käsitleda.

Hoolekogu sekretär Signe Raudver

41


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Õpilasesindus Õpilasesindus on kooli vabatahtlik ühendus, mille peamisteks ülesanneteks on ürituste korraldamine ja koolilehe välja andmine. Õpilasesindust juhib president. Kuni 24. maini 2013 oli õpilasesinduse presidendiks Kristiina Ojamets, 24. maist alates Mareli Reinhold. Õpilasesinduse liikmed sellel õppeaastal olid järgmised: 1.

Kristiina Ojamets (12.a)

2. Kaidi Rannak (12.a) 3. Merilyn Tammik (12.a) 4. Martin Lõbu (12.a) 5. Heleri All (11.a) 6. Kairi Janson (11.a) 7. Kaari Tõke (11.a) 8. Carl Väljaäär (11.a) 9. Karli Alliku (11.b) 10. Mirjam Tammisto (11.b) 11. Karl Hendrik Leppmets (9.a) 12. Erik Tammeleht (9.a) 13. Krete-Kristin Aruste (9.b) 14. Mareli Reinhold (9.b)

ÜRITUSED Selle aasta jooksul korraldas õpilasesindus mitmeid üritusi. Aastat alustasime uue solistikonkurssi - Särav Solist - korraldamisega, millest loodetavasti kujuneb välja iga-aastane üritus. Mihklipäeval korraldasime jällegi Mihklilaata, mis osutus veelgi menukamaks kui eelneval õppeaastal. Eriti suurt osavõtlikkust näitas välja algkool, kes oli küpsetiste jms. müümisel esirinnas. Enne talvevaheaega korraldas õpilasesindus taaskord Jõuluballi, kuhu said kõik 9.-12. klassi õpilased tulla. Väiksematele korraldasime jõuludisko, mis osutus väga menukaks. Nagu tavaks saanud, paigutasime sõbrapäeval fuajeesse sõbrapäevakaartide postkasti, kuhu koolipere sai postitada kirju ning mille sisu hiljem õpilasesinduse liikmed laiali jagasid. 23.02 osales meie kool ja õpilasesindus Eesti Vabariigi aastapäeva rongkäigus, kus õpilasesindus asetas meie kooli poolt Alevi kalmistule pärja. Kevadel korraldasime nüüd juba traditsiooniks saanud liikumiskavade peo, kuhu iga aastaga järjest rohkem osalejaid ja publikut tuleb. Viimastel koolinädalatel taaselustas õpilasesindus stiilipäevad. Igal kolmapäeval said kooliõpilased ennast vastavalt stiilile riietada. Ürituste korraldamise kõrvalt võttis õpilasesindus osa ka erinevatest koolivälistest üritustest. Kõigepealt oli Lahe Koolipäev, mis toimus 20. novembril Rahvusooper Estonias, ning millest kujunes välja väga inspireeriv koolipäev meile kõigile. Samuti käis õpilasesindus meie kooli ja siinseid õppimisvõimalusi tutvustamas Suunajal, mis toimus 20. veebruaril Pärnu Kontserdimajas.

42


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Uuel kooliaastal ootame jällegi palju avaldusi õpilasesindusse astumiseks, sest praeguste kaheteistkümnendike ja üheksandike lahkumise järel vajame uusi, aktiivseid liikmeid, kes oleksid nõus oma aega panustama koolielu veelgi paremaks muutmiseks.

Õpilasesinduse president Mareli Reinhold

43


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Raamatukogu Ei saanud raamatukogu läbi muutusteta ka see aasta, meie perre lisandus uus raamatukoguhoidja Neidi Tõkke. Teine muutus oli õige pisike – raamatukogu juhataja Kadri vahetas õppeaastalõpul perekonnanime, kandes nüüd nime Kadri Haavandi. Kadri asus ka kooliraamatukogude eest võitlema suuremal tasandil, saades valitud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni juhatusse ning ajakirja Raamatukogu toimetuskolleegiumisse. Aga millega me siis sel õppeaastal hakkama saime? Lisaks kõigele harjumuspärasele, mis sisaldas laenutamist, vestlemist, mängimist, raamatute arvele võtmist, raamatukogu internetis haldamist ja koolitustel käimist ja kõike muud, me ka otsisime koos lastega kadunud asju ning otsisime isegi kadunud lapsi, aitasime kodutöid teha, saime kingiks raamatuid ja lilli, riputasime üles pilte, käisime kooliraamatukoguhoidjate suveseminaril, aitasime parandada lisaks raamatukoguraamatutele ka laste koduseid raamatuid ja võtsime lausa suvepuhkusel olles keset poodi lugeja käest raamatuid vastu! Me andsime teist korda välja auhinna „Raamatukogu Suurim Sõber“, mille sai endale sõbralikkuse, abivalmiduse ja viisakuse eest Maris Paas. Suvel tegime me inventuuri, mis oli meie raamatukogu jaoks esimene kord. Inventuur läks edukalt ja nii mõnedki asjad said selgemaks. Inventuuri käigus märkisime kadunuks 1160 teavikut. Raamatukogu arvudes Lugejaid: 895 Laenutusi: 15 741 Põhikogus teavikud: 10 358 tk Uusi põhikogu raamatuid annetamise teel juurde saadud: 300 tk Uusi põhikogu ajakirju, auviseid ja raamatuid ostmise teel juurde saadud (ka. metoodika) : 301 tk Uusi õpikuid: 2164 tk, 49 nimetust

Raamatukogu juhataja Kadri Haavandi

44


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Huvitegevus Ülevaade kooliüritustest Puud annavad käest kätte tuult ja inimpõlved teatepulka. Kes väike tarkust kogub truult, see sobib varsti suurte hulka. On ühed väljalennupakul ja teised alles läve hakul. Ei iial tühjaks jää see õu. Ei iial vanaks jää see õu. On järjest uutel koolialgus. Ja läinuid saadab koolivalgus. Puud annavad käest kätte tuult käest kätte, ladvast latva tuult. ja põlvest põlve kestab see koolirõõm ja koolitee. L. Hainsalu

1. ja 2. september- kooliaasta avaaktused Läbi sai mõnus suvepuhkus ning tuli taas koolipinki asuda. 1. ja 12. klassid alustasid juba 1. septembril. Nagu ikka traditsioon, tõid abituriendid esimese klassi juntsud käekõrval saali. Kõlasid kaunid laulud ning sõnavõtud. Külalisena võttis sõna Pärnu linnavalitusest Virve Laube.

2. septembril liitus kooliperega ka 2.- 11. klass. Hommik algas kõigil klassijuhatajatunniga ning päeva jooksul toimusid erinevatele vanuseastmetele kogunemised, kus direktor Margus Veri kooliaasta alanuks kuulutas.

45


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 10. september- 10. klasside tutvumisõhtu Uued kümnenda klassi õpilased rivistusid 10. septembri pärastlõunal kooli fuajees, kust nad ühiselt aulasse suundusid, et omavahel paremini tuttavaks saada. 11.b klassi noored olid ettevalmistanud mängud ning stiiliks sai seekord noormeestele „Hipiajastu iluvõimlejad“ ning neidudele „70ndate diskoajastu“. Koduse ülesandena pidid mõlemad kümnendad klassid looma 1- minutilise diskotantsu laulu „I Will Survive“ järgi. Oli lõbus ja meeldejääv üritus kõigile.

17.- 20. september- rebaste nädal ESMASPÄEV: Stiil: Teletupsud (klassi peale kohustuslik üks maskott, kas Noo-Noo/BeebiPäike/ Voice-Trumpet Kogunemine kooli ees 7:50. Esimene pikk vahetund: koduse ülesande ettekandmine- teletupsulik, originaalne ning humoorikas liikumiskava. Teine pikk vahetund: võistlus

46


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 TEISIPÄEV: Stiil: Lauljad Hollywoodist (tüdrukud-Lil Wayne ja poisid-Lady GaGa) Kogunemine kooli ees 7:55. A klass valmistab ette hommikusöögi sööklas (esimese tunni alguseks). Esimene pikk vahetund: laul, mis lööks laineid MTVs! Teine pikk vahetund: võistlus KOLMAPÄEV: Stiil: Vanurid põgenenud vanadekodust (peame silmas käimisraame, jalutuskeppe, valehambaid, proteese, luubi taolisi prille ja tururätte ning turukotte!!) Kogunemine rohelises saalis 7:55 Esimene pikk vahetund: võistlus. Teine pikk vahetund: tantsulahing Kodune ülesanne: ühiselt kirjutada originaalne ning naljakas rebasevanne

NELJAPÄEV: Stiil: Sigatüüka kool!! Wingardium Leviosa repsud! Kogunemine 7:55 kooli ees. B klass valmistab ette hommikusöögi sööklas (esimese tunni alguseks). Esimene pikk vahetund: koduse ülesande ettekandmine- humoorikas näidend Harry Potteri ja Sigatüüka aineil Neljapäeva õhtul, algusega kell 17.30 ristimine ja pidulik lõputseremoonia.

47


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 28. september- mihklilaat Tore ülekooliline traditsiooniks saanud üritus.

5. oktoober- õpetajate päev Et ühel päeval oleks 24 tunni jooksul kogu maailma tähelepanu keskpunktis õpetajate töö ja saavutused, nende mured ja probleemid, lõi UNESCO 1994. aastal tähtpäeva «Õpetajate päev». Õpetajate päeva tähistatakse kogu maailmas 5. oktoobril. Traditsiooni eestvedajaks on lisaks UNESCO-le õpetajate maailmaorganisatsioon. Tavaliselt vahetavad õpetajad ja abituriendid õpetajate päeval korraks oma rollid ehk abituriendid mängivad «rangeid» õpetajaid ning õpetajad «ulakaid» õpilasi. Õpetajate päev on õpilastele üks oodatuimaid sündmusi koolielus. Seekordki said õpilased ja õpetajad kohad vahetada. Toimus 4 esimest tundi ning seejärel olid õpetajad palutud aulasse meeleolukale oma kooli õpilaste kontserdile. Koolipäeva jooksul oli õpetajatel võimalus külastada Pärnu Muuseumit, kus giid tegi huvitava ülevaate sealsest püsinäitusest.

48


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 7. oktoober- kooli 54. sünnipäev

On eluaeg meeles ja vaks maad veel kauemgi koolijütsi takune põli. Ports aastaid on paigal ja pükse läks hirmsasti eks natuke kasu ikka kah tuli. Ema käe otsas sibades koolimütsi ja kotiga läksime kooliga esimest arvet klaarima…. Kaarel Kilvet 4. lend 1. septembril 1958. aastal alustas tööd Pärnu 4. Keskkool. 1. septembril ei olnud koolimajas veel kõik koristustööd lõpetatud, sellepärast peeti esimene aktus maja taga mullahunnikute vahel. Klassikomplekte oli 22, õpilasi 733, õpetajaid 37. Sel õppeaastal tähistasime kooli 54. aastapäeva. Tõeliselt pidulik päev kogu kooliperele. Toimusid aktused, kus õpilased laulsid, tantsisid. Direktor pidas kõigile pidukõne. Aktuste lõpus sai iga klassi kooli poolt maitsva kringli. 20. detsember- jõulusalong Kauaoodatud jõuluvaheaja juhatab

sisse

õpilasesinduse

poolt korraldatav jõulusalong 9.- 12. klasside õpilastele ning õpetajatele. Ürituse muusikalise poole sisustasid meie muusikud vastavast

vanuseastmest

ja

õpetaja Fred Rõigas. Vahelduseks pakuti rahvale seltskonnamänge ning kõigil oli võimalus käia end pildistamas fotonurgas.

49


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 22. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa! Ei leia mina iial teal see suure, laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa, mu isamaa! "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" on Eesti Vabariigi riigihümn, mille viisi lõi 1848. aastal saksa päritolu Soome

helilooja

Fredrik

Pacius. Ta kirjutas selle viisi Johan Ludvig Runebergi luuletuse

„Meie

(„Maamme”)

maa” muusika

jaoks. Eestikeelsed sõnad kirjutas laulule Johann Voldemar Jannsen. Eestis lauldi seda esimest korda esimesel üldlaulupeol, mis toimus 18.–20. juunil 1869. aastal. Õppeaasta kõige isamaalisem koolipäev juhatati sisse pidulike aktustega, mille alguses kõlas võimsalt Eesti Vabariigi hümn. Tähistasime isamaa 95. aastapäeva. Kõlasid luuletused kodust ja kodumaast, lauldi isamaalisi laule. Õpetaja Anne Kärneri juhendamisel kokku pandud kava lõpetas abiturient Silvia Põder lauluga „Koit“. Kavast jäi kõlama eestlastele iseloomuliku sisuga Leili Andre luule „Kes selle tamme istutas?“. 23. veebruaril marssisime rõõmsalt noortele korraldatud rongkäigus, asetasime langenud kangelastele pärja ning kuulasime Rüütli platsil pidukõnet ja Eesti Manifesti. Ilm oli päikseline ning tuju hea! 28. märts- kooli ajaloo konverents II „Jüri Koksi teguderohked aastad (1971- 1982) “ (loe lähemalt humanitaarainete peatükist) Meie juured ei ole lapsepõlves, kodumullas ja maakamaras, murukoplis, kus aabitsalapsed mängivad. Meie juured on igas paigas, kust me kunagi mööda käinud. Nii me kasvame virnrohu kombel kinni hakates siit ja sealt.

50


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Ja need lõputa keerlevad teed ja need kaugustes sinavad metsad, unistuste mägedest rääkimata, võõrad paigad ja võõrad nimed saavad omaks ja uuesti võõraks. Ei nad päriselt kao. äkki haljendab ränduri kepp Ning kasvatab juuri ja õisi. Karl Ristikivi

Konverentsi päevakord: 10.00-10.03 Avakõne- Piret Soa 10.03-10.13 esineb kooli puhkpilliorkester, juhendaja Rein Vendla 10.13-10.30 õpilasettekanne “Jüri Koks– võimekas ja kindlakäeline koolijuht” Carl Väljaäär 11.a klassist 10.30-10.45 õpilasettekanne ,,Ainulaadne Aina Lagus” Kaidi Rannak 12.a klassist 10.45-10.50 endine õpetaja Liina Kirss ,,Mõne sõnaga direktor Koksist ja muusikast” 10.50– vilistlased juhatab sisse Alari Janson lauluga 10.53 vilistlased meenutavad..... 11.10 laulavad Heli Vahing ja Peeter Kaljumäe 11.15-11.40 vaheaeg 11.40-12.00 vilistlane Anne Eenpalu ettekandega “Isamaa ilu hoieldes”. Moto noortele: „Võlgnen tänu oma õpetajatele ja koolile“ 12.00-12.20 vilistlane Väino Linde ettekandega ”Euroopa Liidu tulevikust”. Moto noortele: „Karda vähem, looda rohkem, söö vähem, mälu rohkem, virise vähem, hinga rohkem, räägi vähem, ütle rohkem, vihka vähem, armasta rohkem, ja kõik head asjad kuuluvad sulle.“ (Rootsi vanasõna) 12.20-12.40 vilistlane Jüri Mõis ettekandega “Äri valem”. Moto noortele: „Unistused olgu suured!“

51


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Viimane koolikell 26. aprill - 12. klassid ja 27. mai - 9. klassid

Tublide päev – 4. juuni (vt tabel lk 24)

52


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Huviringid 2012/13 Huviringi nimetus

toimumise aeg

koht

Anne Kärner

N 7.,8.tund

A127

bioloogia

Maris Agasild

kokkuleppel

B206

nuputamine

Marianne Tekkel

T 7. tund

A205

Egon Edo

E 16.00-17.30 ja K 15.00-16.30

suures võimlas

võrkpall 10.- 12. klassi P+T

Ene Viigimäe

K 16.30 (17.00)-18.00 (18.30)

suures võimlas

korvpall 10.- 12. klassi poisid

Veiko Vetik

R 18.30-20.00

suures võimlas

korvpall 7.- 8. klassi poisid

Veiko Vetik

T 15.00-16.00

suures võimlas

võistlustants 3.c klass

Mari Piksar

T 3. tund

aeroobikasaalis

võistlustants 2.c klass

Mari Piksar

T 4. tund

aeroobikasaalis

võistlustants 1.c klass

Mari Piksar

K 3. tund

aeroobikasaalis

rahvatants

Krista Tammik

E 5. tund, K 1. tund (1. b klass)

aulas

Maimu Muttik

E 7. tund

A301

poistekoor 2.,4.-6.klass

Maimu Muttik

T 1. tund

A301

poistekoor 1.,3. klass

Maimu Muttik

T 6. tund

A301

2a klassi ansambel

Maimu Muttik

T 5. tund

A301

solistid

Maimu Muttik

E 8. tund

A301

segakoor

Maimu Muttik

K 9. tund

A301

mudilaskoor

Anu Tilk

T 1. tund, K 5.,7. tund

A305

4a klassi ansambel

Anu Tilk

K 1. tund

A305

1a klassi ansambel

Anu Tilk

N 6. tund

A305

7a klassi ansambel

Anu Tilk

N 7.tund

A305

lastekoor

Eve Redik

E 6. tund, T 1. tund, K 7. tund

A306

3b klassi plokkflööt

Eve Redik

R 4. tund

A306

3c klassi plokkflööt

Eve Redik

R 5. tund

A306

kitarr edasijõudnud + koolibänd

Marek Talts

T 16.00-18.00

klaveriõpe (individuaaltund)

Liia Kiik

E-R alates 12.00 TASULINE

basskitarr

Ann- Liis Talts

E 15.00-16.30

soololaul, hääleseade

Fred Rõigas

E- R alates 14.00

popkoor 9.- 12. klassidele

Fred Rõigas, Liina Liiva

N 8.,9. tund

orkester

Rein Vendla

E, K alates 14.00

ansamblid, solistid 1.- 12. klass

Liina Liiva

T, K alates 14.00

plokkflöödi ansambel

Liina Liiva

K 7. tund

AINERINGID kodu- uurimine

SPORT JA LIIKUMINE võrkpall noorem kooliaste

MUUSIKA poistekoor 7.- 8. klass

A205

Huvijuht Piret Soa

53


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Algklassid Koosseis

Esimeste klasside õpetajad:

Kolmandate klasside õpetajad:

1.a – Tiina Kütt – klassiõpetaja (vanemõp)

3.a – Helle Toots – algklasside ja inimeseõpetuse

1.b – Janne Änilane - klassiõpetaja (vanemõp)

õpetaja

1.c – Ly Eisenschmidt - klassiõpetaja

3.b – Jane Murulauk – klassi- ja põhikooli inglise keele õpetaja

Teiste klasside õpetajad:

3.c – Tiina Tohver - algklasside õpetaja

2.a – Maret Hansalu - klassiõpetaja (vanemõp)

Neljandate klasside õpetajad:

2.b – Jaana Järv - klassiõpetaja

4.a – Marianne Tekkel - klassiõpetaja (vanemõp)

2.c – Anu Raadik – algklasside õpetaja

4.b – Eliana Prangli - klassiõpetaja 4.c – Eve Uustal – klassiõpetaja

Krista Tammik – abiõpetaja Aveli Aurik – abiõpetaja Signe Raudver – eripedagoog, HEV-koordinaator Ulla Kübar – eripedagoog, eesti keele õpetaja

54


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Algklasside tööd ja tegemised Traditsiooniliselt saavad algklasside üritused hoo sisse sügisnäitusega ja õppeaasta lõpeb võistlustega, mis mõeldud just neljandikele.

SÜGISE SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE ALGKLASSIDES On traditsiooniks saanud, et algklassid tähistavad sügise saabumist näitusega. Sügise algus kalendrijärgi oli 22. septembril 17:49. Kuna see oli reedene päev, alustasime oma näituse väljapanekut esmaspäeval 24. septembril. Nii oli nädalavahetusel hea näitusematerjale koguda. Näitusest võtsid osa kõik algklasside õpilased. Toodi sügisande, põnevate kujudega kartuleid-porgandeid, lillekompositsioone, sügisandidest kujundatud tegelasi. Lisaks sellele kaunistasid II korruse seinu toredad laste sügiseteemalised joonistused erinevates tehnikates. Näitus oli üleval nädala lõpuni.

Õpetaja Maret Hansalu

55


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 PÄRNU LINNA ALGKLASSIDE KUNSTIKONKURSS 18. oktoobril 2012 toimus Pärnu linna algklasside kunstikonkurss, millest võtsid osa kõik õpilased. Tööd valmisid kunstikooli õpetajate välja mõeldud teemadel „Robotimaailm“, „Minu sõber“ ja „Mustrimaailm“. Igast klassist valiti 3 parimat tööd, mis saadeti linna hindamiseks. Tublimatest tublimad olid: 1. klasside arvestuses Eripreemia - Heleriin Pärast (pildil), õp Ly Eisenschmidt 2. klasside arvestuses II koht - Karini-Ketlin Köösel, õp Jaana Järv Eripreemia – Lisandra Mäe, õp Maret Hansalu Eripreemia - Teele Saulep, õp Maret Hansalu 4. kl. arvestuses III koht - Jennifer Ristimets (pildil), õp Eve Uustal Eripreemia - Kermo Palmsaar, õp Eliana Prangli Eripreemia - Norman Stoljar, õp Eve Uustal Võidutööd olid eksponeeritud linnarahvale vaatamiseks Pärnu Keskuse kunstisaalis.

Palju toredaid võite on saavutanud õpilased veel erinevatel joonistusvõistlustel nii linnas kui vabariigis. Joonistusvõistlus „Pärnu Kuurort 175“ (linn ja maakond) . 1.-3. klassi vanusegrupis I koht Hannaly Helstein 3.b klass II koht Maria Kõrvemaa 1.a klass III koht Ahti Strati 3.b klass Metsanädal 2013 joonistusvõistlusel „Metsavaht hunt“ (üle-eestiline võistlus) 1.– 3. klassi eripreemia loomingulisuse eest saavutas Berit Alttoa 1.a klassist.

Õpetaja Ly Eisenschmidt

56


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 2. KLASSIDE LUULELUGEMISKONKURSS 6. novembril toimus meie koolis 2. klasside luulelugemiskonkurss. Luuletusi loeti isade, vanaisade ja pere teemal. Iga õpetaja valis koostöös oma klassi õpilastega välja 3 tublimat õpilast – kokku 9 osalejat. Nende üheksa lapse seast valis žürii omakorda välja kolm silmapaistvamat luulelugejat, kelleks osutusid Sander Tony Sisask 2. a klassist (õp Maret Hansalu), Angelika Tammik 2. b klassist (õp Jaana Järv) ning Grethel Lankots 2. c klassist (õp Anu Raadik). Need kolm õpilast (pildil) esindasid meie kooli 8. novembril Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis ülelinnalisel 2. klasside luulelugemiskonkursil. Nii Sander Tony, Angelika kui ka Grethel olid väga tublid ning esinesid vapralt. Eriti tubli oli aga Sander Tony Sisask, kes pälvis oma humoorika ning meeldejääva esitusega žürii (pildil) eripreemia.

Õpetaja Jaana Järv

NUPUTA VÕISTLUS 3. KLASSIDELE 22. novembril 2012 korraldati Koidula gümnaasiumis Pärnu linna üldhariduskoolide 3.klasside õpilastele Nuputamise võistlus. Igast klassist sai osa võtta üks 3-liikmeline võistkond. Iga ülesande lahendamiseks oli antud konkreetne aeg. Peastarvutamise ülesanded pidid lahendama kõik võistkonnaliikmed individuaalselt. Peastarvutamisel saadud punktide keskmine ja ülesannete punktid liideti ning võitis suurima punktisumma kogunud võistkond. Meie kooli 3. b klassi võistkonnal, kuhu kuulusid Maarja Kahre, Kenrico Ryusei Tsuchimoto ja Kristen Oliver Niin, õnnestus saada linna parimad punktid. Õpilasi juhendas Jane Murulauk.

Õpetaja Jane Murulauk

57


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 TIHASEPÄEV ALGKLASSIDES Jaanuar on koolides ikka olnud natuke unine ja aeglasevõitu kalendrikuu: õpilased naasevad jõulupuhkuselt ja harjuvad tasapisi kooli toimetustega. Sellel õppeaastal otsustasin meie pisima koolipere kohe jaanuaris tegutsema kutsuda. Nimelt toimus 21.-25. jaanuaril koolisisene üritus „Tihasepäev“. Ürituse eesmärgiks oli ennekõike pöörata tähelepanu meie talvistele sulelistele – vahvatele paigalindudele, kes oma värvilise sulestikuga valge lume taustal meile talveajal silmailu pakuvad. Hea kasvatusliku momendina ei saa unustada võimalust panna algklasside õpilased varakult kaasa mõtlema selle üle, kui rasket võitlust need toredad karvapallid ellujäämise nimel talvel peavad. „Tihasepäeva“ raames oli klassides võimalus vastavalt oma vanusele ja soovidele valida erinevaid tegevusi, mille hulka kuulusid paigalindude vaatlemine ühe nädala jooksul, vaatluspäevikute täitmine, vaatlustulemuste võrdlemine ja klassikaaslastele tutvustamine. Samuti toimusid erinevad töötoad, kus meisterdati linnumaju, joonistati, vooliti, kuulati lindude häälitsusi, vaadati õppefilme, lahendati ristsõnu ja lauldi teemakohaseid laule. Vanemate klasside õpilased uurisid talviseid sulelisi veidi põhjalikumalt. Nemad tegid vahvaid uurimustöid ja ettekandeid. Nii mõnelgi õpilasel valmis teemast lausa õpimapp. Õpetajad rääkisid õpilastele erinevatest Eesti paigalindudest ja nende talvistest tegemistest. Kõige enam tutvuti erinevate tihastega. Kogu algklassipere võttis ürituse soojalt vastu ja aktiivsematele jagus tegutsemislusti küllaga. Tegevus toimus projekti„Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“ raames. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Klassiõpetaja ja loodusõpetuse õpetaja Janne Änilane

KIRJATEHNIKAVÕISTLUS 5. veebruaril toimus koolis kirjatehnikavõistlus, kus osales igast algklassist 3 õpilast. Konkursil osalejad näitasid ilusat ärakirjaoskust lehe- või õpikuteksti järgi. Teksti pikkus olenes klassist, noorematel õpilastel oli tekst lühem, vanematel pikem ja raskem. Kaasõpilased said ilusaid kirjalehti vaadata näitusel. Kirjatehnikavõistluse tulemused: Esimesed klassid 1. koht – Kati Kuusmann 1.c – õp Ly Eisenschmidt 58


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 2. koht – Erilyn Treumuth 1.c - õp Ly Eisenschmidt 3. koht – Isabel Padul 1.a – õp Tiina Kütt Teised klassid 1. koht – Reine Esko 2.c – õp Anu Raadik 2. koht – Kerttu Tammeleht 2.c – õp Anu Raadik 3. koht – Anabel Kalamees 2.b – õp Jaana Järv Kolmandad klassid 1. koht – Johanna Maria Kosk 3.a – õp Helle Toots 2. koht – Linda Lepiku 3.c – õp Tiina Tohver 3. koht – Laura Seegel 3.a – õp Helle Toots Neljandad klassid 1. koht (pildil)– Paula Kübar 4.a – õp Marianne Tekkel

2. koht – Anete-Ketlin Helstein 4.c – õp Eve Uustal 3. koht – Karoliina Malm 4.a - õp Marianne Tekkel

Õpetaja Helle Toots ILMEKALT LUGEMISE MÕÕDUVÕTMINE PÄRNU ALGKLASSIDE ÕPILASTELE IIRI NÄDALA RAAMES Lugemine toimus Villa Artises kolmapäeval, 13. märtsil. Igast koolist sai osaleda kuni kolm 2.-4. klasside parimat lugejat. Jutuvestmine toimus kahes vanusekategoorias – 2.-3. klass ja 4. klass. Ürituse korraldajad andsid nimekirja raamatutest, et lihtsustada õpetajate tööd. Vastavalt lugeja häälematerjalile või esinemisoskusele leidis juhendaja vajaliku teksti, mida hakati õpetama ja õppima. Selgus, et lugemine polegi nii lihtne kui algul arvati. Esinemise ajal oli vaja saavutada kontakt kuulajaga, hoida järge raamatus ja olla ise loomulik ning vaba. 59


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Laste lugemist kuulas 3-liikmeline heatahtlike tädide –onude žürii. Tunnustati julgust, selget häält, tekstist arusaamist ning ilmekust. Meie kooli õpilaste diplomitele kirjutati nii: Karoliina Malm – kõige meeliköitvam lugeja Jane-Ly Heinsoo – väga tubli lugeja Kaspar Ojasoo – kõige julgem lugeja Tublide õpilaste juhendajad olid Maret Hansalu, Jane Murulauk ja Marianne Tekkel.

Õpetaja Marianne Tekkel EMAKEELEPÄEV 14. märtsi teame emakeelepäevana. Sellel päeval Pärnu linna algklasside õpilased kirjutasid ilusat käekirja ja luuletusi ning mõtlesid välja muistendeid. Vastavalt vanusele ja oskustele olid lastel erinevad ülesanded. Kõige nooremad, esimeste klasside lapsed, kes olid just selgeks saanud kõik kirjatähed, võistlesid ilusa käekirja kirjutamises. Teised klassid, kellele oli jõukohane riimide seadmine, luuletasid. Kolmandad ja neljandad klassid kirjutasid aga päris oma välja mõeldud muistendi. Esimeste klasside kolm ilusamat käekirja: 1. Erilyn Treumuth 1.c kl (õp Ly Eisenschmidt) 2. Maria Kõrvemaa 1.a kl (õp Tiina Kütt) 3. Marta Kübar 1.a kl (õp Tiina Kütt) Teiste klasside kolm paremat luuletajat: 1. Getter Vanamõisa 2.b kl (õp Jaana Järv) 2. Emma Liisa Lõhmus 2.b kl (õp Jaana Järv) 3. Lisandra Mäe 2.a kl (õp Maret Hansalu)

60


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Getter Vanamõisa 2.b kl (õp Jaana Järv)

61


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Emma Liisa Lõhmus 2.b kl (õp Jaana Järv)

Kolmandate klasside parimad kirjutajad: 1. Laura Talumaa 3.a kl (õp Helle Toots) 2. Madis Kaare 3.b kl (õp Tiina Tohver) 3. Johanna Maria Kosk 3.b kl (õp Tiina Tohver) Neljandate klasside parimad kirjutajad: 1. Paula Kübar 4.a kl (õp Marianne Tekkel) 2. Mirjam Einaste 4.b kl (õp Eliana Prangli) 3. Oskar Tuulik 4.b kl (õp Eliana Prangli)

62


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Emakeelepäeva kirjutamistest on saanud tore traditsioon, sellel päeval tahavad kõik õpilased hästi ja ilusasti kirjutada.

Õpetaja Tiina Kütt VÕIMLEMISPIDU Võimlemispeod on jätnud oma jälje kooli teguderohketesse päevadesse. Juba eelmise peo lõppedes hakkasid õpetajate Anu ja Tiina peas tiirlema uued ideed. Seekordne kava oli seotud pärimusaastaga. Võimlemistundides mängime ju ikka rahvuslikke mänge. Miks siis mitte esitada neid ka koolirahvale? Mõeldud tehtud! Valisime välja kaks rahvuslikku mängu: Mina olen vaene mees ja Käin ümber küla ringi. Lapsed oskavad nautida oma esivanemate kultuuri! Kogu õppeprotsess oli tore ja lõbus. Võimlemispidu toimus samal päeval emakeelepäevaga. Hommikul näitasid lapsed oma loomingulisi võimeid ning kirjutasid luuletusi ja muistendeid. Vaimne pingutus tehtud, suundusime suurde võimlasse. Võimla oli juba liikumishuvilisi õpilasi täis. Veel mõned viimased korraldused ja esinemised võisidki alata. Ootasime põnevusega oma etteaste järjekorda. Lapsed sättisid end ritta ja alustasid eeslaulja märguande peale. Oh õnnetust! Me polnud arvestanud suure saali ja pealtvaatajate sagimisega. Hääled jäid nõrgukesteks. Kogu esinemine läks lörri! Siit moraal- edaspidi kasutame kaasaegseid tehnilisi vahendeid. Ootame uut pidu! Uutest ideedest meil puudust ei ole!

Õpetajad Tiina Tohver ja Anu Raadik

63


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 ÕPIOSKUSTE OLÜMPIAAD 4. KLASSILE Õpioskuste võistlus oli kõigile üritusega seotud inimestele rikastav kogemus. Tagasiside põhjal otsustades olid samal arvamusel ka 4. b klassi osalejad: Õpioskuste olümpiaadil oli palju rahvast. Seal olid lahedad ülesanded. Mulle meeldis väga ülesanne, kus pidi luudest kokku panema inimese skeleti. Kokkuvõtteks oli kõigil tuju hea. (Kermo Palmsaar) Õpioskuste võistlusel pidime töötama meeskonnana ja iseseisvalt erinevate teabeallikatega, eristama olulist teavet ja seda seostama, vormistama lahendeid ja viiteid korrektselt ning kasutama ülesannete lahendamiseks antud aega ratsionaalselt. Meie meeskonnas arvestati kõikide rühmaliikmete arvamusega ja tehti koostööd. (Elise Kalda) See õpioskuste võistlus oli normaalne, aga minu arust oli antud ülesannete lahendamiseks liiga vähe aega. (Mirjam Einaste) Me harjutasime päris palju. Enne võistlust olime ärevil. Peale võistlust olime veel rohkem ärevil. Kokkuvõttes oli tore üritus. (Oskar Tuulik) Kokkuvõtteid lugedes olime meeldivalt üllatunud kui leidsime oma kooli 4. a klassi võistkonna esikohalt. Hea koostöö, õiged vastused, korrektne viitamine ja vormistamine ning ratsionaalne aja kasutamine – seda kõike oskasid kõige paremini Karoliina Malm, Marlen Kokla, Paula Kübar ja Alexander Jõepera (võistkond pildil). Õpilasi juhendas õpetaja Marianne Tekkel.

Õpetaja Eliana Prangli RISTSÕNADE LAHENDAMISE VÕISTLUS INGLISE KEELES 6. aprillil 2013 toimus meie kooli 4. klassidele inglise keeles ristsõnade lahendamise võistlus. Võisteldi 2liikmeliste võistkondadena. Kokku osales 12 võistkonda. Lahendada tuli 10 erinevat ülesannet. Viis esimest võistkonda olid: 1. koht - Karel Koronen ja Oskar Tuulik (4.b) 2. koht - Helena Udso ja Delis Pajuri (4.c) 3. koht - Karoliina Malm ja Marlen Kokla (4.a) 4. koht - Elise Kalda ja Kati Saar (4.b) 5. koht - Marleen Jauk ja Nele Tomingas (4.a) Reedel, 26.aprillil 2013, toimus ülelinnaline ristsõnade lahendamise võistlus inglise keeles 4. klassidele Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Iga kool võis võistlema saata 2 võistkonda. Osales 14 võistkonda seitsmest Pärnu linna koolist. Lahendamisaega oli 60 minutit ja kokku oli võimalik saada 171 punkti. Võit läks Kuninga tänava põhikooli 159 punktiga. Meie kooli võistkondadel läks ka väga hästi. 3. koha saavutas 4.b klassi võistkond - Karel Koronen ja Oskar Tuulik 152 punktiga. ( õp Kai Kõks) 64


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 5. koha saavutas 4.c klassi võistkond - Helena Udso ja Delis Pajuri 144 punktiga. (õp Sirje Saarts) 7. mail 2013 toimus samalaadne üritus meie kooli kolmandikele. Osales 10 võistkonda kõikidest 3. klassidest. Viis esimest võistkonda olid: 1. Laura Talumaa ja Kristin Kandelin 3.A 183 P (õp Sirje Saarts) 2. Sten Margus ja Ott Ottender 3.A 173,5 P (õp Sirje Saarts) 3. Liise Salundi ja Heli Tomson 3.A 169 P (õp Sille Arust) 4. Endrik Laanemäe ja Hans Kristian Kivimäe 3.b 167,5 p (õp Jane Murulauk) 5. Kerdo Käärma ja Kristjan Aruste 3.c 154 p (õp Mare Soomere)

Õpetaja Kai Kõks KIRJANDUS- JA TEATRIMÄNG "ROOSTEVABA RAUD" Jaak Kännu (Gulliveri), Endla teatri ja Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonna koostöös sündinud mäng oli pühendatud Eno Raua 85. sünniaastapäevale. Selles mängus osales kümme võistkonda (igaühes seitse mängijat) Pärnumaa ja linna koolidest. Selle ürituse eesmärgid: 

õpilaste vaba aja sisustamine;

lugemishuvi tõstmine, Eno ja Piret Raua loominguga tutvumine;

Pärnu Keskraamatukoguga tutvumine ja lugejaskonna laiendamine;

teatrihuvi propageerimine ning loovuse ja loomingulisuse arendamine;

meeskonnatöö õppimine ja arendamine.

Mitu kevadkuud väldanud kirjandus- ja teatrimäng “Roostevaba Raud” tõi teise koha Pärnu Ülejõe gümnaasiumi 4.a klassi võistkonnale, milles mängisid Alexander Jõepera, Marlen Kokla, Paula Kübar, Karoliina Malm, Rasmus Roosleht, Sander Somelar ja Nele Tomingas. Kahes eelvoorus toimus klassikaline mälumäng, teemadeks Eno ja Piret Raua looming ja elu ning Endla teatri lasteetendused ja Eesti lasteteater. Poolfinaal- ja finaalmängus oli vaja lisaks mälumängule esitada ka 6-minutiline lühinäidend mõne Eno või Piret Raua raamatu põhjal. Esimeseks esinemiseks valiti katkend Piret Raua raamatust „Ernesto küülikud“ ja finaalis mängiti kilplasi, kes on pärit Eno Raua loomingust.

65


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Mängu lõpetas suur kostüümipidu Endla teatris 14. mail, kuhu oodati kõiki osalenud võistkondi koos sõprade ja juhendajatega. Toimus kostüümide

promeneerimine

sammassaalis, mängiti ringmänge. Suures saalis avanes õpilastel võimalus esineda kilplaste looga, mis andis väikestele näitlejatele unustamatu kogemuse ja elamuse. Auhinnaks said õpilased ise valida raamatu, mis nende raamaturiiulilt veel puudus.

Meie õppeaasta lõppes õpetajatele mõeldud üritusega 6. juunil pealkirjaga „Klassiõpetajate kogemuspäev II“. Kokkusaamise eesmärk oli tunnustada linna aktiivsemaid klassiõpetajaid ning anda ja vahetada kogemusi avastusõppe teemadel. Meie koolist sai tunnustuse osaliseks Janne Änilane eduka tegevuse eest ülelinnaliste loodusviktoriinide korraldamisel ja eduka töö eest klassiõpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis.

Algklasside aineühenduse juht Marianne Tekkel

66


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Humanitaarained Koosseis

Gert Köösel – põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anne Kärner – gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse vanemõpetaja Annika Allikson – põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo ja inglise keele õpetaja Ulla Kübar – õpiraskustega klasside ja 5. b klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, logopeed Liina Kanarbik – põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marja Tõnts – põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mari Raidmets – gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Lembi Lukas - põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ave Ermus – põhikooli eesti keele ja kirjanduse, ajaloo ning põhikooli ja gümnaasiumi saksa keele vanemõpetaja Eva Palk – psühholoogiaõpetaja

Aasta põhitoimetused Möödunud õppeaasta oli plaanide tegemise ja materjalide kogumise ning korrastamise aasta: tuli lõplikult vormistada uued ainekavad, otsida seda, millega kavandatu ellu viia. Küllap on viimastel aastatel valdav osa õpetajaid kõike loetavat vaadanud kas/kuidas-seda-tunnis-rakendada-pilguga. Ja kõige selle juures kuklas teadmine, et kogu see töö piirdub vaid katsetusfaasiga. Kui plaanid valmis ja esimese ringi mõtted teoks saanud, pole suurt osa neist enam vaja – gümnaasiumist on saanud põhikool. 67


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 EDU LINNAS JA KAUGEMALGI Ebakindlusele, otsingutele ja katsetamisele vaatamata oli 2012/13. õppeaasta meile edukas. Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus oli Mari Raidmetsa õpilane Mirjam Tammisto (11.b) esimene (pildil), Marja Tõntsu õpilane Kristel Ild (9.a) kolmas. Lisaks neile käis olümpiaadil veel 10 õpilast: Marie Anna Blehner (7.a), Stella Lutter ja Epp Peetsalu (8.a), Kerli Kaelep ja Kelli-Elen Peterson (9.b), Joanna Jakobson (10.b), Kairi Janson ja Heleri All (11.a), Anett Padul (11.b), Kristiina Liik (12.b) - tublid olid kõik. Kirjandusolümpiaadi linnavooru võitis 11. klassi võistkond koosseisus Kairi Janson, Heleri All, Mailiis Ollino, juhendas Marja Tõnts. Liina Kanarbiku juhendatud 9. klassi võistkond oli 5. Tublid olid 5. klasside ajalooviktoriini võitjad Melody Nirk, Andra-Helena Toomet, Laura Lelov, Mirkko Vatter (5.a) ja Jenna Velsvebel (5.b), kes jagasid ülelinnalisel võistlusel 1.-2. kohta. Õpilasi juhendasid Gert Köösel ja Annika Allikson. Kodanikunädala raames toimunud ülelinnalisel viktoriinil said abituriendid Kristiina Ojamets, Karoliina Palango, Kaidi Rannak (12.a), Teele Jõerand ja Tarmo Dulinets (12.b) Gert Kööseli juhendamisel gümnasistide hulgas kolmanda koha, põhikoolivõistkond oli 7. Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa üldhariduskoolide vahel peetud meediateemalise mälumängu “Meediamull” finaalvõistluse võitis meie võistkond koosseisus Astor Leon Jürgens ja Sarah Särav (10.a), Kairi Janson ja Heleri All (11.a) ning Karoliina Palango ja Kristiina Ojamets (12.a). Võistkonda toetas Marja Tõnts. Meie kodutööd võib näha http://www.youtube.com/watch?v=6t_06hcpQ84 ja http://www.youtube.com/watch?v=CRaYlEql3tw 10.a klassi õpilane Sarah Särav säras ja saavutas peapreemia Pärnu Zonta klubi esseevõitlusel "Pärnu ja Pärnumaaga seotud naised". Õpetaja Marja Tõnts. Ülelinnalise draamakonkursi 8.a kl võistkond (Liis Lepnurm, Sander Kangur, Stella Lutter, Kerstin Ollo, Epp Peetsalu, õpetaja Liina Kanarbik) ja 6.a kl võistkond (Liina Bergmann, Egeli Lõbus, Triin Kauber, Maris Rubin, Elise Maidlas, õpetaja Lembi Lukas) said eripreemia. „Koidulauliku“ linnavooru võitis ja vabariiklikus voorus sai eripreemia Karoliina Palango (12.a), linnavoorus sai eripreemia Carl Väljaäär (11.a). Karoliina Palango sai eripreemia ka „Kuldsuu“ kõnevõistlusel. Tema esinemisest on võimalik osa saada http://www.youtube.com/watch?v=0dBSDtudWv8

LAIENDASIME SILMARINGI JA TEGIME ELU HUVITAVAMAKS Õpetajad ja õpilased käisid vaatamas Tallinna Linnateatri etendust „Maailmale nähtamatud pisarad“, Rakvere teatri etendusi „Nullpunkt“ ja „Uurimise all“, NO-teatri „Võtame uuesti“, Endla teatri noortestuudio etendust „Issi, vii mind kõrtsust koju!“; filmi „Eestlanna Pariisis“; külastasid näitust „Tähelepanu! Kaamera!“. Abituriendid käisid Vargamäel ja Türi Ringhäälingumuuseumis.

TORE SÜGISPÄEV VARGAMÄEL JA TÜRI RINGHÄÄLINGUMUUSEUMIS Ühel kenal septembrikuu kolmapäeval vuras Ülejõe gümnaasiumi abituurium Vargamäe suunas, et näha „Tõe ja õiguse“ kuulsaid paiku. Olime tellinud kahe muuseumi ühisprojekti, mis päädis kuuldemängu lindistusega Türil, loomulikult „Tõe ja õiguse“ põhjal. Vargamäel oli traditsioonilise muuseumikülastuse ja taluhoonetega tutvumisele lisaks võimalus tutvuda lina töötlemisega kuni riide valmimiseni. Linane riie on küll moes ja seda on võimalik poodidest osta, aga kui palju vaeva peab selleks nägema, et linavarrest saaks linane riie, saime ise proovida.

68


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Mõtlema pani ka see, kui tagasihoidlikes ja rasketes tingimustes meie esivanemad elasid. Eriti raske oli naiste elu. Veetoobrid olid tühjaltki tüdrukutele rasked tõsta, Krõõt pidi aga täis ämbreid tassima ligi poole kilomeetri kauguselt. Tore oli kõlaritest kuulda romaanist tuntud helisid, näiteks Krõõda kirstukaane kriuksumist. Põnev oli ka kirjaniku vahakuju taustal ennast jäädvustada. Sauna-Madise metsaäärse eluaseme lähedal olid ka külakiiged. Lõbutsesime seal meiegi. Enne lahkumist saime kätte tekstid, mille põhjal kuuldemänguks valmistuda. Teine pool päevast kulus Ringhäälingumuuseumi rikkalike väljapanekutega tutvumiseks. Eriti noormeeste silmad lõid särama sellist tehnikaimet nähes. Väljapanekus olid erinevate ajastute raadiod, televiisorid ja muu tehnika. Väga lõbus oli ka kuuldemängu salvestamine kohapeal. Näitlejateks meie õpilased, kes valisid rollid omal soovil. Mina olin taustajõudude hulgas: pidime tüdrukutega sigade moodi röhkima, kui Krõõt neid põssatades koju tulema meelitab. Musta materjali kuulates tõdesime, et meie abituriendid võiks oma elu tulevikuski näitlemisega siduda. Kõige toredam oli aga see, et kõigile soovijatele saadeti kuuldemängu salvestus meilile. Oli tore ja muljeterohke päev. Kahju, et oleme oma klassiga nii vähe eesti kultuuriga seotud paiku külastanud.

Mari-Liis Luik, 12.b

Abituriendid Vargamäel, pildistas Teele Jõerand

5.a, 6.a ja 6.c klassi õpilased osalesid lugemisketis „Hansenist Tammsaareni“, lugedes jutustust „Meie rebane“. http://www.youtube.com/watch?v=e7TqUO6meZE

EMAKEELENÄDAL UUT MOODI Emakeelenädala naelaks oli draamakonkurss, mille viis praktilise tööna läbi 11.a kl õpilane Kaari Tõke Marja Tõntsu juhendamisel. Oma tööaruandes kirjutab Kaari: „Emakeelepäeval, 14.03. 2013. a toimus Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis draamakonkurss „Kaasaegses võtmes muinasjutud“, mis oli mõeldud põhikoolile ja gümnaasiumile. Selle konkursi üheks eesmärgiks oli tähistada emakeelepäeva üritusega, kus õpilased saaksid näidata oma muinasjuttude tundmist, näitlemisoskust ja loomingulisust. Osalejad pidid tuntud muinasjutud (näiteks „Tuhkatriinu“, „Punamütsike“jt) lühikese ettevalmistusajaga kaasajastatult dramatiseerima ning seejärel esitama publikule ja žüriile. 69


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Veel oli eesmärgiks kaasata võimalikult suur osa kooliperest kas publiku, esinejate või žüriiliikmetena, pakkudes esinemis-, osalemis- ja hindamiskogemust.“ Võistkonda kuulus 5-6 mängijat; muinasjutt, mis tuli kaasajastada ja kooliperele ette kanda, valiti loosi teel; ettevalmistusaega oli 1 tund ja lavaaega 6 minutit; kasutada võis kõiki abivahendeid. Põhikoolis tuli välja 9 ja gümnaasiumis 8 võistkonda. Tulemuseks sündisid huvitavalt lahendatud kaasaegsed lühinäidendid, kus õpilased said näidata oma näitlejameisterlikkust ning loomingulisust ja publik nautida suurepäraseid etteasteid . Žürii valis välja parimad. Põhikooli parimaks naisnäitlejaks kuulutati Rave-Ly Ristmägi (5.a, muinasjutt „Inetu pardipoeg“), parimaks meesnäitlejaks Karl-Louis Laasmäe (8.a, muinasjutt „Rapuntsel“).

Parima idee eripreemia sai 8.a I võistkond (pildil) (Kerstin Ollo, Karl-Markus Pruul, Karmo Järv, Sander Kangur, Andre Daniel Jonel Kiper, Karmen Mardik; muinasjutt „Kolm põrsakest“).

Põhikooli võistluse võitis 5.a II võistkond (pildil) (Eero Reila, Robi Leppnurm, Gertu Karulas, Karoliina Loorents, Irene Väin, Rave-Ly Ristmägi; muinasjutt „Inetu pardipoeg“)

70


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Gümnaasiumi parimaks naisnäitlejaks tunnistati Maarja Tammann (11.b , muinasjutt „Okasroosike“) ja parimaks meesnäitlejaks Kristen Taavi Ilves (11.a, muinasjutt„Punamütsike“), parima idee preemia sai 12.a I võistkond (pildil) (Martin Lõbu, Hendrik Lõpp, Karoliina Palango, Ariel Marksalu, Otto-Georg Kirsi; muinasjutt „Hans ja Grete“).

Gümnaasiumi üldvõitjaks oli 11.a (Heleri All, Merle Kappak, Kairi Janson, Kristen Taavi Ilves, Ringo Kalm; muinasjutt „Punamütsike“. Suur osa õpilastest võttis osa õpilaskonkursist „Sõnavigurid“. Konkursi kuulutas välja Haridus- ja Teadusministeerium. Oodati vabal teemal kirjutisi, milles kõik sõnad algaksid ühe tähega, tekstis ei oleks ühtki Rtähte või oleks hästi palju täpitähti. Viiendikest oli tublim sõnadega mängija Kaspar Lootus (5.a), kuuendikest Carola Kanarbik (6.a), seitsmendikest Harold Kiisler (7.a), kaheksandikest Romet Annast (8.c), üheksandikest Eeros Lees (9.a), kümnendikest Agnes Kirss (10.b), üheteistkümnendikest Merli Post (11.a) ja abiturientidest Risto Mario Tammisaar (12.b).

71


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 TÕEKSPIDAMISTE ÄÄREALAD Jõudes oma tõekspidamiste ääremaile, võime märgata kõhetuid kujusid või vääramatuid vägilasi, vastavalt võimalustele. Väljapääs tõekspidamiste äärealadelt osutub üldjuhul võimatumaks, kui oleme võimelised oma võlumaailmas mõistma. Püüeldes väljapääsu poole, võitleme võimsate jõududega: mõistuse ja jõledustest nõretavate kuritöödega. Tõekspidamiste äärealad on lähedased ääretute kõrbetega. Üksildased, jõuetud, nõrkemise äärel olevad hinged kõnnivad seal õigeid märke tähele panemata kui õudusunenäos. Pöörates äärealadelt lõunasse, jõuame jõeni, mis mõtestab hingede tõekspidamisi. Jõesängis väänlevadpöörlevad põhimõtted mõõdutundetult, et lõpuks jõuetute hingede mõtteisse pääseda. Tõekspidamised, õelad ja võõrad või sõbralikud ja müstilised, päästavad eksinud õnnetu hinge väljasuremisest, mõtestades kõike, mis siiani kõrgustes kättesaamatuna püsis. Hinged väärivad päästmist!

Merili Post 11. klass Gümnasistid parandasid vigast teksti. Parim keelevigade parandaja oli Heleri All (11.a), tähelepanelikuks keelevigade parandajaks tunnistati Kairi Janson (11.a), tubliks keelevigade parandajaks Teele Jõerand (12.b).

72


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

UUS AASTA Uus aasta algab hoopis teisiti. Kooli legendaarne eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mari Raidmets otsustas, et on aeg igapäevane koolitöö lõpetada ja hobitegevustele pühenduda. Loodame, et Mari leiab ikka aega ja tahtmist meile oma nõuga (aga mõnikord ka ehk jõuga) abiks olla.

Humanitaarainete ühenduse juht Lembi Lukas

73


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Muusika aineühendus Kui mina olin veel väikene mees, Üks helin mul helises rinna sees. Ja kui minu sirgusin suuremaks, Läks helingi rinna sees kangemaks. Nüüd on see helin pea matnud mind, Ta alla rusuks on raugenud rind. See helin mu elu ja minu hing, Tal kitsaks on jäänud maapäälne ring. J. Liiv Sel õppeaastal täitus 40. aastat kooli muusikakallaku sisseviimisest. „IV keskkool muusikakooliks” – nii algas tutvustav artikkel „ Pärnu Kommunistis” 1972. a. kevadel… 1. septembril 1972 – avatigi muusikahuvilise direktori Jüri Koks´i eestvedamisel Pärnu IV Keskkoolis 1. muusikaklass 36 õpilasega, muusikaõpetajaks Inda Orisaar. Klassi said kandideerida lapsed üle Pärnu linna. Muusikatunde oli nädalas 4 (klass jagunes kaheks grupiks, mõlemal grupil 4 tundi). Lisandusid koorilaulutunnid ja teisest õppeaastast pilliõpe. 1. septembril 1973 alustas järgmine klass – muusikaõpetajana asus tööle Kai Mölder. Aastate jooksul on muusikaklassidega töötanud veel Tiiu Künnapas, Svetlana Haug, Mall Põial, Jana Trink, praegu Maimu Muttik, Eve Redik, Anu Tilk ja Fred Rõigas. Paralleelselt on koolis antud ka instrumendiõpetust – klaveri-, akordioni-, viiuli-, klarneti-, flöödi-, tšellotunde, õpetajateks Maimu Hirvoja, Endel Priilinn, Eve Valgre(Luha), Tiit Erm, Helle Kuusik, Imbi Haugas,Maire Varma, Irina Matveus, Eva Taul, Marju Mäe, Tõnu Rein jpt. Ajalooline kokkuvõte jätkub…

74


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Koosseis Sel õppeaastal õpetasid muusikat: Maimu Muttik - muusikaõpetaja, poiste-, noormeeste- ja segakoori dirigent (pildil) Anu Tilk - muusikaõpetaja, mudilaskoori dirigent (pildil) Eve Redik - muusikaõpetaja, tütarlastekoori dirigent (pildil) Fred Rõigas - muusika-, solistiõppe-, hääleseade õpetaja (pildil) Inderk Palu - õpetab valikainetena harmooniat ja noodigraafikat, koolibändi juhendaja Liia Kiik - klaveri- ja akordioniõpetaja Liina Liiva - muusikaõpetaja, ringijuht Rein Vendla - puhkpilliorkestri dirigent, õpetab erinevaid puhkpille Marek Talts - kitarriõpetaja, koolibändi juhendaja Ann-Liis Talts - basskitarri õpetaja

Toimunud muusikaüritused 7. september - kontsert «XX sajandi muusikaeksam–vinüülist mp3ni» Gustav Adolfi Gümnaasiumi eestvedamisel said meie kooli õpilased osa võtta uhkest muusikalisest lavastusest „XX sajandi muusikaeksam- vinüülist mp3ni“. Kaheosaline suurejooneline lava-show oli ainulaadne rännak läbi XX sajandi muusikaajaloo – vinüülist mp3ni. Kõlas üle kolmekümne maailma müüduma ja armastatuma kapala

muusi-

suurkujudelt,

nagu Pink Floyd, The Beatles, Elton John, Led Zeppelin, ABBA jpt. Laval astusid üles andekad noored muusikud üle terve Eesti. Kaasa tegid Ines, Andres Kõpper, Uku Suviste, Ivo Linna, Norman Salumäe, Bonzo, Birgit Varjun ja Marten Kuningas. Kokku oli laval ligi 100 andekat noort muusikut! Kontserdi muusikaline juht oli Siim Aimla, lavastajad Mari-Liis Pruul ja Kristjan Rohioja. Kontserdid toimusid 1. septembril Tartus, 7. septembril Pärnus ja 8. septembril Tallinnas.

75


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

76


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 11. oktoober - kontsert „Kustas Kikerpuu sünnist 75 aastat“ Kustas Kikerpuu (19. 10.1937-20.10.2008) oli eesti džässmuusik ja helilooja, orkestrijuht ja muusikapedagoog. Kava: Kustas Kikerpuu elust – Piret Soa „Trummitüdruk“ ja ,,Mustad sõstrad“ esitab kooli puhkpilliorkester Rein Vendla juhendamisel „Unelmate hällilaul“ - 4.a klassi solist Emily Nora Elizabeth Urla, klaveril juhendaja Fred Rõigas „Kuldkollane“ - 6.a klassi solist Liina Bergmann, klaveril Fred Rõigas „Punab pihlakaid“ - 9.a klassi solist Anete Angela Kaevand, klaveril Fred Rõigas „Ammu tunnen Sind“ - 10.b klassi solist Lele Saarts, klaveril Fred Rõigas „Kõlab swing“ - 7.a klassi solist Jaak Soa, saadab koolibänd „The Clan“ Meenutusi õppejõud Kikerpuust - Fred Rõigas (pildil) „Mure meeltes taob“ - Fred Rõigas, klaveril 11.a klassi õpilane Heleri All „Meie kaks“ - 12.a klassi solist Lorena Alliku, kitarriga Martin Lõbu 12.a klassist „Mu süda oled Sa“ - 11.a klassis solist Kaari Tõke, klaveril Heleri All „Sa äratasid luiged minus ellu“ - 12.a klassi solist Anni Vitsberg, klaveril Fred Rõigas „Oleks hea“ - solist Heleri All, saadab „The Clan“ Vilistlane Alari Janson - üllatus ,,Kui kustunud päikesenaer“ - 11.a klassi ansambel, saadab „The Clan“ Ühislaulud „Anna andeks“, „Pühapäev“ ja „Tantsulaul“

77


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Kooli puhkpilliorkestri kontserdid

Puhkpilliorkester Rein Vendla juhendamisel on terve õppeaasta jooksul andnud mitmeid kontserte, osalenud linnaüritustel, festivalidel Pärnus ja Tartus ning õppinud ühislugusid laagrites Poolas ja Ukrainas. Killukesi nende ülesastumisest:

78


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

79


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

80


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 18. detsember- kooli jõulukontsert Eliisabeti kirikus Kava: Sajab laia valget ja pehmet lund tähesära sillerdab ja kuu heidab lumele pikki varje ning värsked jäljed viivad Sind kohta, kus Sind oodatakse – tuba on soe ja hubane. Küünlavalgus peegeldub aknalt Sinu südamesse ja tekitab eriliselt sooja, armastust täis tunde

Orkester „La vie en Rose“, juhendaja Rein Vendla Orkester „Heal the World“, solistid Kaari ja Fred, saateks popkoori ansambel (pildil) 3.a klassi solist Aurelia Pärtelson „Talveöö“, klaveril Fred Rõigas 4.a klassi solist Emily Urla „Linn juba magab“, klaveril Fred Rõigas 4.a klassi ansambel ,,Päkapiku jõululaul“ , juhendaja Anu Tilk 5.a klassi ansambel (pildil) „Väike küünal“, juhendaja Maimu Muttik 8.a klassi koor „ Üks roosike,5“ja „Iidsed jõulud“, juhendaja Maimu Muttik Solist Silvia Põder „Honesty“, klaveril Fred Rõigas

Solist Hedi Maaroos „Ma tõusen tuhast üles“, klaveril Fred Rõigas Solist Anni Vitsberg „You Raise Me Up“, klaveril Fred Rõigas; viiulil Liisa Veri, kitarril Martin Lõbu Neidude ansambel ,,Snowflakes“, klaveril Fred Rõigas Solist Martin Lõbu (pildil) „Let it Snow“ Segakoor „On jõuluvaikus üle maa“, juhendaja Maimu Muttik Segakoor „White Christmas“ 11.a klassi ansambel „Jingle Bells“, juhendaja Maimu Muttik Ühendkoor ühislaulud „Jõululumi“ ja „Häid jõule“

81


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 13. märts- kontsert „Valter Ojakäär 90“ KAVA: Valter Ojakääru elust - Piret Soa „Pärnu marss“, “Pikapilli polka“ - kooli puhkpilliorkester Rein Vendla juhendamisel „Ära mine mööda“ - Jaak Soa 7.a klassist koolibändiga „The Clan“ „Mu ema“ - 11.a klassi neidude vokaalansambel „Olematu laul“ - Kairi Janson 11.a klassist koolibändiga „Unustatud viiul“ - Mirkko Vatter 6.a klassist, Liisa Veri 12.a klassist viiulil, Heleri All 11.a klassist klaveril „See pole“ - Heleri All bändiga „The Clan“ „Mäng“ - Liise Salundi 3.a klassist bändiga „Sõit pilvelaeval“ - Emily Nora Elizabeth 4.a klassist, klaveril Fred Rõigas „Üks väike laul“ - Lele Saarts 10.b klassist bändiga

„Õhtu rannal“ - Anni Vitsberg 12.a klassist bändiga „Sõnad tuulde“ - Lorena Alliku 11.a klassist „Meeletu maailm“ - ühislaul koos orkestriga „The Clan“ koosseisus - Martin Lõbu ja Otto

Georg

Kirsi

kitarridel,

Erik

Grenberg basskitarril, Reimo Tšepkin trummidel.

82


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 20. aprill - kontsert „40 aastat muusikakallakut Ülejõe gümnaasiumis“ Õpilased 1.

"Tervituslaul" – ühendkoorid, juhendajad Maimu Muttik, Anu Tilk, Eve Redik

2.

"Helin" – ühendkoorid

3.

"Kui pidu, siis pidu"- mudilaskoor ja poistekoor , saadab puhkpilliansambel

4.

„Koolikell” - tütarlastekoor , dirigeerib Tiiu Künnapas, klaveril Heleri All

5.

"Küla kuuleb"- segakoor, juhendab Maimu Muttik

6.

"Laulu lõpetus" – neidude ansambel, juhendab Maimu Muttik

7.

"Pariisi tänavapoiss" – solist Eero Reila, akordionil Mihkel Ojaots, Erik Grenberg-bass, Reimo Tsepkin – trummid, juhendab Maimu Muttik

8.

"Jõua, jõua kevade" –esitab 4a ansambel, juhendab Anu Tilk

9.

"Mu süda oled Sa" –solist Marleen Nõmm, klaveril Heleri All, juhendab Eve Redik

10.

"Romantika" – meesansambel, juhendab Maimu Muttik

11.

„Sa äratasid luiged minus lendu“ – solist Anni Vitsberg, klaveril Fred Rõigas, juhendaja Fred Rõigas

12.

„Karussell“ - Mihkel Ojaots a ordionil

83


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Vilistlased 1.

"Läbi öö" – bänd A3

2.

"Somebody To Love” - segakoor & The Clan, juhendajad Maimu Muttik ja Fred Rõigas, liikumine Ulla Helin- Mengel

3.

"Stay" - Liis Viin

4.

"All Around Me" - Helen Teigar ja Martin Lõbu

5.

„Sind otsides“ – Karit Sepp, klaveril Kadi Sepp

6.

"Muusikat olgu me majas" I muusikaklassi vilistlased

7.

"Vihma loits" - vokaalansambel Greip

8.

"Revelations of Corporations" - bänd Voice Of Voices

9.

”La vie en Rose” - puhkpilliorkester, juhendaja Rein Vendla

10. ”New York, New York" puhkpilliorkester & Kaire Vilgats 11. "Muusika" – segakoor ja vilistlased, juhendaja Merlin Madisson 12. „Muusika me sees ümber” – kõik koos Õhtut juhivad: Maarja Tammann ja Ilmar Raud

84


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

85


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 23.- 25. mai- segakoor kontsertreisil Sankt- Peterburgis Segakooril oli võimalus koos õpetaja Maimu Muttiku ja Anu Tilgaga ette võtta kontsertreis Peterburgi. Tutvuti sealsete kultuuriväärtustega ning anti kontsert Peterburi Jaani kirikus.

86


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

87


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

88


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Saavutused muusikas Sügisulg 2012 Toimus ajavahemikus 9.-25. november 2012

FINALISTID 13-15 aastased B-kategooria - -Anete Angela Kaevand9.a klassist, juhendaja Fred Rõigas 16-19 aastased B-kategooria - Heleri All 11.a klassist, juhendaja Fred Rõigas, Kaari Tõke 11.a klassist, juhendaja Fred Rõigas, Martin Lõbu 12.a klassist, juhendaja Fred Rõigas 16-19 aastased A-kategooria - Anni Vitsberg 12.a klassist, juhendaja Fred Rõigas

TULEMUSED 16-19 aastased B-kategooria - I koht MARTIN LÕBU, juhendaja Fred Rõigas 16-19aastased A-kategooria - III koht ANNI VITSBERG, juhendaja Fred Rõigas

ERIPREEMIAD KARMEN MARDIK torueripreemia, juhendaja Maimu Muttik HELERI ALL sarmika esituse eest, juhendaja Fred Rõigas KAARI TÕKE eheda esituse eest, juhendaja Fred Rõigas Ümin2013 – Pärnu linna ja maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss Pronksdiplom: Ülejõe gümnaasiumi 4.a klassi segaansambel koosseisus Degrid Lilles, Nele Tomingas, Merily-Anett Hallik, Marleen Jauk, RasmusKirotar, Emily Nora Elisabeth Urla, Sander Sometar, Paula Kübar, Karoliina Malm, Marlen Kokla, Aleksander Jõepera, juhendajaAnuTilk Hõbediplom: Maimu jüngrid (pildil) koosseisus Carl Väljaäär, Kristen-Taavi Ilves, Fre d Teearu, Casper Lohk, Mattias Blehner, Astor Leon Jürgens, Mario Nurmis, Marko Pilisner, Kristen Sala, Arthur Niin, Henri Vaimla, Kaarel Vomm, juhendaja Maimu Muttik

89


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Kulddiplom: Ülejõeneiud (pildil) koosseisus Anett Padul, Kairi Janson, Kaari Tõke, Heleri All, Hedi Maaroos, Maarja Tamman, juhendaja Maimu Muttik

Muusikaosakonna esseekonkursi tulemused on selgunud Juba üheksandat korda korraldas raamatukogu muusikaosakond muusikateemaliste esseede konkursi Pärnu õpilastele. Esseid hinnati kahes vanuseastmes – põhikooliõpilased ja gümnaasiumiõpilased. Võitjad vanemas vanuseastmes: II koht Kairi Janson ( muusikaõpetaja Maimu Muttik) III koht Mirjam Tammisto (muusikaõpetaja Maimu Muttik)

Muusika aineühenduse juht Fred Rõigas

90


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Oskusained Koosseis

Ene Viigimäe – aineühenduse esimees:

2b, 3b, 4a, 6/7e, 6bc, 8c, 9a, 9c, 10a, 10b, 11a, 12a, võrkpall

Karin Juga

2a, 3a, 4b, 5ae, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8/9t, 9b, 11b, 12b

Veiko Vetik

4ce, 5b, 7a, 7b, 8a, 8bc, 9ab, 9c, 11a, 11b, 12a, 12b, korvpall

Egon Edo

1a, 1b, 1c, 4a ,4b, 4ce, 5ae, 6a, 6bc, 10a, 10b, võrkpall

Anu Raadik

2c

Tiina Tohver

3c

Ene Sepandi

5b, 6b, 6c, 6/7t, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a, 9c, 10ab, 11a, 11b, 12a, 12b

Maret Hansalu

2a, 3b, 5a, 6a, 7a,

Raul Kirss

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6c, 6/7e, 7b, 8a, 8b, 8/9t, 9a, 9b

Enn Kübar

4/5e, 6a, 6b, 7a, 8c, 8/9t, 9c

Mari-Liis Kirss

5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 6/7t, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8/9e, 9a, 9b, 9c

Jaana Järv

4/5e

91


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Kunstiõpetuse, käsitöö ja tööõpetuse tegemised KUNSTIKONKURSS JA KUNSTIOLÜMPIAAD Kunstivallas toimus sel aastal nii kunstikonkurss kui ka kunstiolümpiaad. Kunstikonkurss toimus 19.jaanuaril Hansagümnaasiumis. See oli laupäevane päev ja lastel oli aega oma töö teostamiseks 4 tundi. Osalesid Pärnu linna koolide 5.–12. klasside õpilased, igast paralleelist 1 esindaja. Teemad olid enne teada: portree, abstraktne joonistus või installatsioon.

Meie kooli õpilastest said auhinnalised kohad: 5.a klass - Irene Väin II koht (paremal pildil) 6.a klass - Merli Ilm II koht (vasakul pildil) 7.a klass - Riin Kristin Velsvebel II koht (alumisel pildil). Nende õpetaja on Maret Hansalu. 12. klass – Kristiina Palango – eripreemia. Õpetaja Ene Sepandi. Kunstiolümpiaad toimus 12. aprillil Hansagümnaasiumis. Osa võis võtta koolist 2 õpilast. Üksõpilane 7.-9. klass ja teine õpilane 10.-12. klass. Olümpiaad koosnes kolmest osast: teooria, praktiline töö kohapeal (teema teadmata) ja kodune praktiline töö. Meie koolist sai III koha 10. klassi õpilane Markus Gottlieb Põlluste. Õpetaja Ene Sepandi.

JOONISTUSVÕISTLUSED LINNAS JA VABARIIGIS Palju toredaid võite on saavutanud õpilased veel erinevatel joonistusvõistlustel nii linnas kui vabariigis. „Minu unistuste Eesti“ (linn ja maakond) joonistusvõistlusel võitis 4. -6. klassi vanusegrupis III koha Laura Lelov 5.a klassist. 92


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Vabariikliku plakatikonkursi „Hans ja Grete“ kümne parima hulgas oli Silvio Meskat 9.a klassist Eriti tubli on Kristofer Nõmm 9.c klassist, kes saavutas vabariiklikul konkursil „Koolifilm“ I koha ja linnas koolinoorte videokonkursil „Kunst meie ümber“ I koha.

Foto: URMASLUIK/PRNPM/EMF

Kevadel oli koolis suur kunsti ja tööõpetuse ülevaatenäitus. Kahjuks oli see üleval ainult ühe päeva, nii et kõik klassid ei jõudnudki seda külastada.

93


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Tööõpetus ja käsitöö 2012/2013 õppeaasta oli tegus ja heade tulemustega aasta. Tehti loovtöid, projektitöid, osaleti edukalt piirkondlikul ja ülevabariigilisel tööõpetuse ainekonkursil. Tulemused piirkondlikul käsitöö ainekonkursil Üldvõit Kerstin Ollo (8a) III koht 8. klasside arvestuses – Karmen Mardik (8a) Tulemused piirkondlikul kodunduse ainekonkursil II koht 8. klasside arvestuses – Epp Peetsalu (8a) IV koht 8. klasside arvestuses – Johanna Ling (8a) Tulemused vabariiklikul käsitöö ainekonkursil I koht Kerstin Ollo (8a) Tulemused piirkondlikul töö-ja tehnoloogiaõpetuse ainekonkursil I koht 8. klasside arvestuses – Martin Liiva (8c) II koht 8. klasside arvestuses – Taisto Roosipuu(8c) IV koht 8. klasside arvestuses – Marek Berggrünfeld (8b) Õpilastööde näitus Maikuus pandi kooliperele ja lastevanematele oma oskuste ja ande näitamiseks üles õpilastööde näitus. Siin on valik palju kiidusõnu saanud näitusetöödest.

5. klassi tüdrukute projektitööd

7.a klassi õpilaste projektitöö „Vihased pallid“, mis kingiti algklasside õpilastele 8. klassi tüdrukute projektitöö „Rahvuslike lillemotiividega seinavaip“

94


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Birgit Paduli (8a) ja Stella Lutteri (8a)rahvuslikus stiilis kandlekotid. Hannabel Hoolma (8a) ja Kerstin Ollo (8a)rahvuslikus stiilis kandlekotid.

Väikekandled ja nende tikanditega kaunistatud kandlekotid, mis on valminud 8.a klassi õpilaste loovtöödena. Kingitus koolile rahvusliku kandlemängu õpetamiseks.

Kelli-Elen Petersoni (9a) pitsiline sall ja Heliise Jõepera (6b) tikitud käpikud. Tähte Marjaku (9e) pärltikandis pilt ja Kerl iKaelepi (9a)pitsilinesall.

95


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Eeros Leesi (9a )lõputöö “Teelaud“ ja Jaan Viljaku (9b)talutool.

Silvio Meskati (9a) lõputöö „Maitseainete riiul'“

Ornamentaalsete lõigetega kujundatud 7. klassi poiste kaanega karbi ja 8. klassi poiste temaatiliste puulõigetega kaunistatud treitud kausid.

96


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Valik 5. ja 6. klassi poiste meisterdatud puutöid.

97


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Kehalise kasvatuse tegemised Oli üks täitsa tavaline õppeaasta. Õppetöö toimus plaanipäraselt. Sügisel ja kevadel püüdsime võimalikult kaua välitunde teha. Talvel käisime aktiivsematega Kesklinna liuväljal. Lapsed on saanud huvitavaid ja mitmekesiseid kehalise kasvatuse tunde. Sel õppeaastal oli 8.klassi õpilastel vaja teha loovtöö. Spordivaldkonna valijaid oli päris mitu. Kaks tüdrukut tegid liikumiskava oma klassi tüdrukutele ja kaks tüdrukut esimese klassi lastele. Esitati need kooli liikumiskavade üritusel. Kolm tüdrukut viisid läbi sportliku ürituse 2.klassidele ja kolm poissi „Rammumehe“ võistluse. Lisaks oli ka veel üks 11.klassi õpilase võrkpallialane uurimistöö. Viimast aastat said abituriendid sooritada kooli eksamit kehalises kasvatuses. Sellise valiku tegid kaksteist noormeest ja üks neiu. 11.b klassi neiu Anett Paduli juhendamisel õppisid tema klassiõed selgeks kava millega osaleti Pärnumaa esimesel võimlemispeol. Tööle asus uus kehalise kasvatuse õpetaja Egon Edo, kes kohanes hästi meie eluoluga. Toimusid kõik traditsioonilised klassidevahelised võistlused nii suurtele kui väikestele. Väärib märkimist, et sel aastal lõpetas üks läbi aegade aktiivsemaid klasse – sportlik 12.a. Jätkuvalt edukalt läks meil ka ülelinnalistel võistlustel. Uue alana oli kavas põhikoolile orienteerumisvõistlus. Osalesime ka mitmel Eesti koolide võistlusel. Eriti hästi läks „Osavaima korvpalluri“ festivalil, kus 8.-9.klassi poiste võistkond saavutas teise koha. Minivõrkpallipiigad olid viiendad ja võrkpallineiud kaheksandad. Meie tublide spordilaste saavutustega oleme aasta läbi kõiki kursis hoidnud kooli kodulehe vahendusel. Kiitust jagatakse aasta jooksul ja tublide päeval.

11.b neiud Pärnumaa võimlemispeol

KOOLIVÕISTLUSED JA ÜRITUSED 11. - 12.septembril toimus üleriigilise tervisepäeva raames traditsiooniline klassidevaheline pendelteatejooks. Jooksud toimusid vanuste kaupa. Osalesid kõik 2.-12. klassid. Kiiremad olid algklassides 2.a, 3.a ja 4.a, 5.-6. klassidest 6.c, 5.a ja 6.a, 7.-8. klassidest 8.a, 7.b ja 8.c. 9.-12. klassidest olid kiiremad 10.a, 12.a ja 9.a. Seekord õpetajate tiimi kokku ei saadud. Võidust tähtsam oli loomulikult osavõtt ja tervislikule eluviisile tähelepanu pööramine.

98


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

2.a klass tervisepäeval

12.a klass tervisepäevl

99


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 4.-5. oktoobril toimusid klassidevahelised jalgpallivõistlused. 9.-12. klassi turniiril osales kuus võistkonda. Turniiri võidu otsustas napp väravate vahe. Võitjaks osutus 10.b (Timo Aas, Madis Arust, Marek Kangur, Steven Lippmaa, Martin Rondo, Andrian Särkinen, Kristo Vinogradov),

järgnesid

12.a

(Otto-Georg Kirsi, Robert Kirss, Martin Lõbu, Hendrik Lõpp, Raik Maaroos, Reimo Tsepkin, Merilyn

Tammik),

11.a

Erik

Grenberg, Ringo Kalm, Merle Kappak, Mailiis Ollino, Lisanna Taaber, Gerrit Uudikas, Carl Väljaäär ), 12.b, 10.a ja 9.c. Kaasa lõid ka mõned vaprad neiud. 7.-8. klasside mängud võitis favoriit 8.a (Karmo Järv, Sander Kangur, Andre Daniel Ionel Kiper, Karl-Louis Laasmäe, KarlMarkus Pruul, Märt Änilane), järgnesid 7.b (Marko Kaare, Oliver

Lehtsaar,

Ben-Braien

Lubi, Reiko Soom, Harley Vaske, Kenneth-Richard Vellet ), 8.c (Kalmer Aidama, Martin Liiva, Hans-Patrick Müür, Max Pärna, Taisto Roosipuu, Brayn Tölp) ja 7.a. 5.-6. klassi turniiril näitas kindlat mängu

6.a

(Martin

Hansschmidt, Martin Meresaar, Kristjan

Metsanurm,

Mihkelson,

Karl-Erik

Kevin Pärn,

Rannar Tšipurin, Marko Täker ), järgnesid 6.b (Janar Aniste, Jan Kuusik, Indrek Lilletai, Herman Mõlder, Khenor Pae, Aigar Paluoja Elmar Roolaht ), 6.c ( Ott Gridassov, Jürgen Niitvähi, Madis Paas, Madis Ramst, Sten Erik Tomingas, Rainis Vendel, Raven Õun ) ja 5.a.

100


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 10. novembril oli isadepäeva võistlus. Sel aastal oli osalejaid eelmiste aastatega enam – rohkem kui kahekümnest perest. Osaleti suure innuga ja võitjaid ei selgitatud. Kavas olid teatevõistlused, saalihoki, sulgpall, sai teha täpsusviskeid ja visata sopsu, rassida

ergomeetril

ja

mängida lauatennist. Koos söödi kringlit ja joodi limpsi. Oli lõbus päev.

Detsembris toimusid võimlemisvõistlused 3. klassidele ja tihedas konkurentsis selgusid kooli võistkonna liikmed. Teiste vanuste kooli võistkonnad komplekteeriti tunnis nähtu põhjal.

101


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 5. detsembril toimus traditsiooniks muutuv klassidevaheline saalihoki. Kuna võistkonnas peavad olema nii poisid kui tüdrukud, siis mõnel klassil käib võistkonna

moodustamine

raskelt. Tasavägise turniiri võitja selgitasid nagu jalgpalliski 10.b ja 12.a. Võitjaks tuli 10.b (Marek Kangur, Steven Lippmaa, Ott Liivaru, Martin Rondo, Kristo Vinogradov, Joanna Jakobson, Anneli Leesment, Kati-Karolin

Prangli,

Anu

Roots, Lele Saarts), järgnesid 12.a

Sander Jürgens, OttoGeorg Kirsi, Kevin Lippe, Martin Lõbu, Hendrik Lõpp, Raik Maaroos, Mihkel Ojaots, Reimo Tsepkin, Charlotte-Lorena Alliku, Kristiina Ojamets, Kaidi Rannak, Merilyn Tammik, Anni Vitsberg), veidi üllatuslikult 12.b (Tarmo Dulinets, Olev Oidema, Sven Šalajev, Risto Mario Tammisaar, Mairo Toom, Teele Jõerand, Kristiina Liik, Kersti Sagim), 11.a, 10.a ja 11.b. 6. veebruaril toimus saalijalgpalli turniir, kus nagu saalihokiski osalesid ka tüdrukud. Juba kolmanda turniiri järjest võistis 10.b (Timo Aas, Marek Kangur, Steven Lippmaa, Martin Rondo, Andrian Särkinen, Kristo Vinogradov, Kati-Karolin Prangli, Anu Roots, Lele Saarts, Kätlin Sagim), sel aastal igavene teine tundub olevat 12.a (Otto-Georg Kirsi, Robert Kirss, Martin Lõbu, Hendrik Lõpp, Reimo Tsepkin, Kaidi Rannak, Anette Tiivits, Anni Vitsberg, Liisa Veri), kolmas koht kuulus 11.a klassile (Erki Grenberg, Kristen Taavi Ilves, Ringo Kalm, Kimmo Kuru, Gerrit Uudikas, Heleri All, Kairi Janson, Merle Kappak, Mailiis Ollino, Laura Roots,

Pille-Riin Saarpere), vahvalt mängisid ka 10.a ja 12.b. 12.veebruaril toimus vastlapäeva tähistamine 1.-4.klassidele. Klassid ehitasid lumefiguure. 3.-4. klasside õpilased mängisid veel lumes palli ja 1.-2.klasside õpilased tegid kaasa lõbusaid teatevõistlusi. Oli meeldejääv lumine päev. Klassidevahelised rahvastepallilahingud toimusid vahetult enne ülelinnalisi võistlusi. Mängisid nii viiendad, neljandad kui kolmandad klassid. Paremusjärjestuse tegime, aga võitjaid välja ei kuulutanud. Tähtis on, et lapsed tunneks rõõmu ja ei kurvastaks. Tublimatest valiti kooli võistkond. 102


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 6. märtsil toimus gümnaasiumi osa klassidevaheline võrkpall. Võitjaks osutus 11.b (Kevin Kaar, Marko Pilisner, Marek Sahtel, Geir Tagapere, Henri Vaimla, Kaarel Vomm), ikka teine koht 12.a klassile (OttoGeorg Kirsi, Robert Kirss, Martin

Lõbu,

Kristiina

Ojamets, Kaidi Rannak, Reimo

Tsepkin,

Anni

Vitsberg), järgnesid 10.b (Marek Kangur, Jagnar Lepp, Ott Liivaru, Steven Lippmaa,

Kati-Karolin

Prangli, Markus Gottlieb Põlluste, Martin Rondo), 11.a, 10.a ja 12.b. 13. märtsil toimus klassidevaheline võrkpall 7.-9. klassidele. Osalejad arenesid iga geimi ja mänguga. Paremusjärjestuseks kujunes 8.a (Andra Holland, Hannabel Hoolma, Sander Kangur, Johanna Ling, Epp Peetsalu, KarlMarkus Pruul ) , 8.be (Iris Abdullajev,

Andry

Groskopf, Egert Kiviselg, Kristo Kõnnusaar, Silver Põlgaste, Verner Stolts, Raiko (Kristin

Vainikk),

8.c

Kaup,

Liis

Lensment, Max Pärna, Taisto Roosipuu, Elina Suut, Aveli Tämm, Regina Vaikla), 9.a ja 8.a II

14. märtsil toimus liikumiskavade üritus, mis oli jätkuvalt mitmekesine esitatud numbrite poolest. Osalejaid oli 1.-12. klassidest.

103


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

8.a tüdrukud liikumispeol

Aprillis toimusid klassidevahelised kombineeritud teatevõistlused 1.-3. klassidele. Valisime ühtlasi kõige osavamad ja kiiremad kooli esindama. 8.-11. aprillil toimusid korvpalli mängud. 8.-12. klassile. Teise turniiri sel aastal võitis 11.b klass (Kevin Kaar, Marko Pilisner, Marek Sahtel, Henri Vaimla, Kaarel Vomm). Teise koha saavutas 9.c (Mihkel Kirves, Anželo Kutepov, Ken-Henrik Kuudisiim, Franko Reinhold, Steve Ree), kolmas oli 8.ac ühendvõistkond (Sander

Kangur,

Karl-Louis

Laasmäe,

Karl-Markus

Pruul,

Max Pärna, Taisto Roosipuu ), võidurõõmu said maitsta ka 11.a, 12.a ja 10.b. 16.-17. aprillil mängisid 6.-8. klassid

korvpalli.

turniiri

võitis

8.c

Tasavägise (Kalmer

Aidama, Roland Arumäe, Martin Liiva, Hans-Patrick Müür, Max Pärna, Taisto Roosipuu, Brayn Tölp), järgnesid 6.bc (Janar Aniste, Herman Mõlder, Khenor Pae, Elmar Roolaht, Ott Gridassov, Sten Erik Tomingas), 8.a (Karmo Järv, Sander Kangur, Kevin Kvatš, Karl-Louis Laasmäe, Karl-Markus Pruul, Märt Änilane) ja 7.a. 104


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 29. aprillil toimus ülekooliline sportlike ürituste päev. Ilm oli superilus. 12. klassid kirjutasid lõpukirjandit. 3.4. ja 8.-9.klassid said huvitava kogemuse rannas orienteerudes. 5.-7. klassid osalesid maastikumängul, mida viisid läbi 8. klasside õpilased oma loovtöö raames. 2. klassid pidasid maha oma esimese rahvastepalli võistluse. 1. ja 10.-11. klassid tegutsesid koos klassijuhatajatega. Mais toimusid algklassidele jooksuvõistlused. 1.- 4. klassid jooksid 60 m ja 300 m, kõik lapsed lõid kaasa ja said diplomi.

1. klasside jooksupäev

105


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 ÜLELINNALISTEST VÕISTLUSTEST OSAVÕTT 20. septembril algasid selle õppeaasta koolidevahelised võistlused, milleks oli pendelteatejooks. Osalesime kõigis kuues vanuseklassis. Võistlusel, kus alati on palju ootamatusi, riske, õnne, saavutasime viis auhinnalist kohta. 3. klassi võistkond 2.koht Ranel Lorup 3a

Heli Tomson 3a

Karoli Arakas 3c

Sten Margus 3a

Hans Kristian Kivimäe 3b

Madis Kaare 3c

Kristofer Mulluste 3a

Heike Lehiste 3b

Kairo Kiltmaa 3c

Eveli Mälk 3a

Ahti Strati 3b

Linda Lepiku 3c

Ott Ottender 3a

Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b

Renet Saare 3c

Kristiina Rannak 3a

Sigrid Tõnson 3b

Jaanika Tomingas 3c

Liise Salundi 3a

Kirsika Aidama 3c

3. klassi võistkond

4. klassi võistkond 2. koht Merily-Anett Hallik 4a

Rasmus Roosleht 4a

Georg Grahv 4c

Marleen Jauk 4a

Liis Tepp 4a

Maria Grenberg 4c

Alexander Jõepera 4a

Emily Nora Elizabeth Urla 4a

Sander Kodasmaa 4c

Rasmus Kirotar 4a

Janeli Jepifanov 4b

Jennifer Ristimets 4c

Paula Kübar 4a

Mark Kirbits 4b

Anna Vikkisk 4c

Karl-Mattias Prangli 4a

Hendrik Madisson 4b

Kermo Mitt 4e

Riko Rallmann 4a

Änn Lii Randmaa 4b

106


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

4. klassi võistkond

5. klassi võistkond 3. koht Gertu Karulas 5a

Annika Vainikk 5a

Greta Pinka 5b

Robert Laanemaa 5a

Rando Vainikk 5a

Karin Pärnala 5b

Evelin Laaso 5a

Mirkko Vatter 5a

Grete Karita Tomast 5b

Kaspar Lootus 5a

Irene Väin 5a

Jaceline Värk 5b

Martti Meen 5a

Laura Eichhorst 5b

Janno Orumaa 5e

Elis Mihkelsoo 5a

Raiko Kalmus 5b

Eero Reila 5a

Mike Liivet 5b

5. klassi võistkond

107


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 8. – 9. klassi võistkond 3. koht Taavi Aus 9a

Hannabel Hoolma 8a

Sandra Rannak 8b

Anete Leesment 9a

Sander Kangur 8a

Gerli Saarts 8b

Johann Saamann 9a

Andre Daniel Ionel Kiper 8a

Kristin Kaup 8c

Sten Pärtelson 9b

Karl-Louis Laasmäe 8a

Taisto Roosipuu 8c

Steve Ree 9c

Birgit Padul 8a

Aveli Tämm 8c

Franko Reinhold 9c

Epp Peetsalu 8a

Tuuli Jõepera 7b

Tanel Salu 9c

Karl-Markus Pruul 8a

Andra Holland 8a

Iris Abdullajev 8b

8.-9. klassi võistkond

10. – 12. klassi võistkond 2. koht Otto-Georg Kirsi 12a

Lisanna Taaber 11a

Sten Palm10a

Karoliina Palango 12a

Anett Padul 11b

Kristina Tillart 10a

Silvia Põder 12a

Henri Vaimla 11b

Hendrik Vits 10a

Reimo Tšepkin 12a

Angela Aasa 10a

Timo Aas 10b

Anni Vitsberg 12a

Grete Enn 10a

Madis Arust 10b

Kristen Taavi Ilves 11a

Merlyn Jürgenson 10a

Marek Kangur 10b

Merle Kappak 11a

Casper Lohk 10a

Agnes Kirss 10b

Laura Roots 11a

Josep Mihkels 10a

Steven Lippmaa 10b

108


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

10.-12. klassi võistkond

Septembris toimusid veel krossijooksu võistlused. Kiitust väärib 3. klassi võistkond, kes esmakordselt sellel võistlusel osales ja sai 3.koha, 4.klassi võistkond kordas eelmise aasta 3.kohta. 3. klassi võistkond Ranel Lorup 3a

Heike Lehiste 3b

Kairo Kiltmaa 3c

Sten Margus 3a

Kaspar Tiido 3b

Kerdo Käärma 3c

Kristofer Mulluste 3a

Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b

Linda Lepiku 3c

Eveli Mälk 3a

Sigrid Tõnson 3b

Renet Saare 3c

Kristiina Rannak 3a

Kirsika Aidama 3c

Jaanika Tomingas 3c

Liise Salundi 3a

Karoli Arakas 3c

Hannaly Helstein 3b

Madis Kaare 3c (ind IV koht)

3. klassi võistkond

109


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 4. klassi võistkond Merily-Anett Hallik 4a

Liis Tepp 4a

Georg Grahv 4c

Marleen Jauk 4a

Mark Kirbits 4b

Maria Grenberg 4c

Alexander Jõepera 4a

Hendrik Madisson 4b

Delis Pajuri 4c

Paula Kübar 4a (ind VI koht)

Elisabeth Pihlap 4b

Jennifer Ristimets 4c

Karl-Mattias Prangli 4a

Ethel Telling 4b

Helena Udso 4c

Riko Rallmann 4a

Siim Volkmann 4b

Kermo Mitt 4e

Sander Somelar 4a

Danel Drobet 4c

4. klassi võistkond

Eero Reila 5a

individuaalne III koht

Sten Erik Tomingas 6c individuaalne V koht Aveli Tämm 8c

individuaalne IV koht

Oktoobris toimusid esmakordselt orienteerumisvõistlused. Meie lapsi soovis palju osaleda ja esineti hästi. Järgnevalt paremaid tulemusi Marie Anna Blehner 7a individuaalne I koht

Krisli Siitan 4e

Danel Drobet 4c

individuaalne II koht

Karl-Mattias Prangli 4a individuaalne VI koht

Kermo Mitt 4e

individuaalne III koht

Elmar Roolaht 6b

111

individuaalne V koht

individuaalne

VI

koht


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

4. klassi orienteerujad

Septembris-oktoobris toimunud jalgpalliturniiridel saavutasid nii 8.-9. klassi kui 10.-12. klassi võistkonnad 4. koha. Novembris sai teoks teist aastat rahvaliiga (ei

osale

litsentsiga

mängijad)

võrkpall.

Kuna meie lapsed osalevad aktiivselt kooliringi töös, siis see on neile

väga

oodatud

võistlus. Tüdrukud näitasid väga võitluslikku mängu ja pärjati kuldmedalitega, poiste saagiks jäid pronksmedalid. Silvia Põder 12a

Kristiina Liik 12b

Lisanna Taaber 11a

Merilyn Tammik 12a

Merle Kappak 11a

Grete Enn 10a

Anni Vitsberg 12a

Mailiis Ollino 11a

Kristi Lootus 10a

Otto-Georg Kirsi 12a

Reimo Tsepkin 12a

Kevin Kaar 11b

Robert Kirss 12a

Sven Šalajev 12b

Joosep Laev 10a

Martin Lõbu 12a

Risto Mario Tammisaar 12b

Hendrik Vits 10a

111


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Novembris toimusid veel 4.-5. klassi rahvastepalli ja 10.-12. klassi poiste korvpalli mängud. Kõik andsid endast parima, aga tuleb veel harjutada. 12. detsembril toimus võimlemisvõistlus (akrobaatikakava ja hüpe) esmakordselt Pärnu Spordihallis. Oli väga lahedasti ruumi ja iga järgnev vanuseklass sai rahulikult valmistuda. Kuna meil enam sel alal ringitunde ei toimu, siis on ka teistel koolidel võimalus võita. Lapsed olid väga tublid, kõigis neljas vanuseklassis saavutasime teise koha, üldkokkuvõttes tuli võit. 2. klassi võistkond Anabel Kalamees 2b Aleksandr Kurman 2b Karini-Ketlin Köösel 2b Stephan Lebedev 2b Elandra Lõbus 2b (ind I koht) Anneli Mihkelsoo 2b (ind II koht) Trevor Reimets 2b Angelika Tammik 2b Sander Tuuga 2b

112


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 3. klassi võistkond Ranel Lorup 3a (ind I koht) Sten Margus 3a (ind koht) Kristofer Mulluste 3a Erki Praks 3a Kristiina Rannak 3a Liise Salundi 3a Laura Talumaa 3a Heli Tomson 3a Rasmus Jõesaar 3b Maarja Kahre 3b Hans Kristian Kivimäe 3b Endrik Laanemäe 3b Rajen Lumiste 3b

4. klasside võistkond

Trino Marii Slugen 3b Ahti Strati 3b Sigrid Tõnson 3b Martina Uusalu 3b 4. klassi võistkond Merily-Anett Hallik 4a Marleen Jauk 4a (ind I-II koht) Paula Kübar 4a Karoliina Malm 4a Karl-Mattias Prangli 4a Rasmus Roosleht 4a Sander Somelar 4a

5. klasside võistkond

Janeli Jepifanov 4b Hendrik Madisson 4b Kermo Palmsaar 4b Elisabeth Pihlap 4b

5. klassi võistkond

Mirkko Vatter 5a

Siim Volkmann 4b

Mari-Liis Lehiste 5a

Irene Väin 5a

Danel Drobet 4c

Karoliina Loorents 5a

Laura Belova 5b

Sander Kodasmaa 4c

Kaspar Lootus 5a

Laura Eichhorst 5b

Liisa Leit 4c

Martti Meen 5a (ind III koht)

Cris-Eric Laanemäe 5b

Anna Vikkisk 4c

Eero Reila 5a

Alex Ots 5b

Rando Vainikk 5a (ind II koht)

113


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Enne jõulupuhkusele minekut pidasid korvpallilahingud ära veel 8.-9. klassi poisid. Meie kossupoisid saavutasid 3. koha. Kasper Taave Ilves 9b Teet Salundi 9b Mihkel Kirves 9c Anželo Kutepov 9c Ken-Henrik Kuudisiim 9c Sander Kangur 8a Karl-Markus Pruul 8a Max Pärna 8c Taisto Roosipuu 8c Jaanuaris

toimusid

mitmed

pallimängu võistlused. Võidukad olid 6.-7. klassi korvpallurid. Edukad olid võrkpallurid 6.-9. klassi tüdrukud võitsid kuldmedalid, 6.-9. klassi poisid ja 10.-12. klassi neiud hõbemedalid, 10.-12. noormehed pidid tasavägiste mängudega turniiril leppima 4. kohaga. Tublid olid 4. klasside rahvastepalli mängijad – poisid 4. koht, tüdrukud 5. koht. 1. koht Alan Metsoja 7a Neeme Nurm 7a Jaak Soa 7a Reiko Soom 7b Kenneth-Richard Vellet 7b Janar Aniste 6b Khenor Pae 6b Kaspar Lootus 5a 1. koht Marleen Nõmm 9a Andra Holland 8a Hannabel Hoolma 8a Johanna Ling 8a 114


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Epp Peetsalu 8a Kristin Kaup 8c Keitlin Sammul 8c 2. koht Johann Saamann 9a Sten Pärtelson 9b Karl-Markus Pruul 8a Andry Groskopf 8b Max Pärna 8c Taisto Roosipuu 8c Egert Kiviselg 8e Verner Stolts 8e 2. koht Kristiina Ojamets 12a Kaidi Rannak 12a Anni Vitsberg 12a Merle Kappak 11a Mailiis Ollino 11a Pille-Riin Saarpere 11a Merlyn Jürgenson 10a Kati-Karolin Prangli 10b Veebruaris toimusid 3. klasside rahvastepallivõistlused ja kooliliiga (ei osale klubide litsentsiga mängijad) võrkpallivõistlused. 3. klassi lapsed said võistelda

uues

spordihallis

ja

omandasid hea kogemuse tõsises konkurentsis. Poisid võitlesid viimase sekundini ja võitsidki ning

said õiguse osaleda

vabariiklikul turniiril. Tüdrukud olid ka tublid. Meie kooli rahvastepalli

võistkondadel

olnud aastaid

ei

esikolmikusse

asja, nüüd juba teist aastat järjest on see õnnestunud. Kooliliiga võrkpalli Pärnu Linna

115


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 etapil saavutasid tüdrukud südika mänguga teise ja poisid kolmanda koha. Eelmise aasta võitu kordas 3x3 korvpalli tiim. 3. klassi rahvastepall 1. koht Ranel Lorup 3a Ott Ottender 3a Erki Praks 3a Rasmus Jõesaar 3b Ahti Strati 3b Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b Madis Kaare 3c Kairo Kiltmaa 3c Kooliliiga võrkpall 2. koht Kristin Haase 9a Anete Leesment 9a Maria Riis 9a Triinu-Liis Seerma 9a

Iris Abdullajev 8b

Birgit Mändla 9c

Elina Suut 8c

Liis Lensment 8c

Kooliliiga võrkpall 3. koht Karl Hendrik Leppmets 9a

Steve Ree 9c

Max Pärna 8c

Johann Saamann 9a

Franko Reinhold 9c

Taisto Roosipuu 8c

Teet Salundi 9b

Sander Kangur 8a

3x3 korvpall 1. koht Kaspar Lootus 5a Alexander Jõepera 4a Hendrik Madisson 4b Danel Drobet 4c 21. veebruaril sai teoks teist korda koolidevaheline

jäähokivõistlus.

Sel

aastal toimus võistlus ka gümnaasiumiosale. Meie kooli

poisid

väga

hästi

mõlemas

mängisid saavutades

vanuses

kol-

manda koha. 116


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Sten Pärtelson 9b

Olev Oidema 12b

Jaan Viljak 9b

Karl Maruste 11b

Anželo Kutepov 9c

Henri Vaimla 11b

Ken-Henrik Kuudisiim 9c

Josep Mihkels 10a

Tanel Salu 9c

Hendrik Vits 10a

Andre Daniel Ionel Kiper 8a

Janno Jaanoja 10b

Marko Kaare 7b

Jagnar Lepp 10b Rait Varatu 10b

6.-7. märtsil saavutati mitmeid auhinnalisi kohti sisekergejõustikuvõistlusel. Kristofer Mulluste 3a 60m II

Aveli Tämm 8c II, 60m III

kaugushüpe I, kõrgushüpe

Karl-Mattias Prangli 4a 300m III

Franko Reinhold 9c

1000m III

Rasmus Roosleht 4a

60m I, kaugushüpe I

Grete Enn 10a

600m II

Elis Mihkelsoo 5a 60m III

kaugushüpe I, 300m II,

Kristina Tillart 10a

60m I

Merle Kappak 11a

kõrgushüpe III

Anneliis Tomson 6b

300m III

Laura Roots 11a

kõrgushüpe II

Marleen Jauk 4a

60m II

Sten Erik Tomingas 6c kõrgushüpe III

Pille-Riin Saarpere 11a kuulitõuge II

medalistid Kristofer, Karl-Mattias, Marleen ja Rasmus

Märtsis toimusid Pere Võrkpalli miniliiga Pärnu etapi mängud 4.-6. klassile. Tüdrukud saavutasid oodatud võidu. Tublid olid ka teise võistkonna tüdrukud ja mõlema võistkonna poisid. Poiste võidud on alles ees. Triin Liivaru 6a

Anastasija Gorjatševa 6b

Katre Helena Kõrboja 5b

Maris Rubin 6a

Annika Holland 6c

Änn Lii Randmaa 4b

117


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 15. märtsil toimusid ergomeetrivõistlused. Sel aastal olid kavas sprindivõistlused ja võistkondlik sprint. Meie gümnasistid said kolmanda koha ja Kätlin Strikholm 8c individuaalse 4. koha. Grete Enn 10a

Marek Kangur 10b

Gertrud Mihkelstein 10a

Markus Gottlieb Põlluste 10b

Veli Vaigur 10b

4.-5. klassi võistkond saalijalgpalli turniiril ette otsa ei jõudnud. Malevõistlusel olid edukamad Stephan Lebedev 2.b klassist ja Rasmus Roosleht 4.a klassist vastavalt kolmanda ja neljanda kohaga.

Aprillis toimunud kombineeritud teatevõistlustel õnnestus lõpuks ka võidurõõmu maitsta. Suurepärase esitusega sai hakkama 3.klassi võistkond. Vahvalt võistlesid ka nooremad. Johanna Maria Kosk 3a Ranel Lorup 3a

Heike Lehiste 3b

Madis Kaare 3c

Erki Praks 3a

Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b

Kairo Kiltmaa 3c

Liise Salundi 3a

Sigrid Tõnson 3b

Linda Lepiku 3c

Hans Kristian Kivimäe 3b

Kirsika Aidama 3c

võidukas teatevõistluste tiim

8. mail toimusid murdmaateatejooksud. Auhinnalised kohad said nii 2., 3. kui ka 4. klassi võistkonnad. 3. klassi võistkond saavutas 1. koha. Ranel Lorup 3a

Hans Kristian Kivimäe 3b

Madis Kaare 3c

Kristofer Mulluste 3a

Heike Lehiste 3b

Kairo Kiltmaa 3c

Liise Salundi 3a

Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b

Linda Lepiku 3c

Laura Talumaa 3a

Sigrid Tõnson 3b

Jaanika Tomingas 3c

118


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

võidukas 3.klassi võistkond

4. klassi võistkond saavutas 2. koha. Merily-Anett Hallik 4a

Karl-Mattias Prangli 4a

Georg Grahv 4c

Marleen Jauk 4a

Riko Rallmann 4a

Delis Pajuri 4c

Rasmus Kirotar 4a

Rasmus Roosleht 4a

Jennifer Ristimets 4c

Paula Kübar 4a

Hendrik Madisson 4b

Helena Udso 4c

4.klassi võistkond

2. klassi võistkond saavutas 2. koha. Hendrik Kauber 2a

Margit Mõis 2a

Sander Tony Sisask 2a

Sander Lepaste 2a

Aurelia Roos 2a

Karini-Ketlin Köösel 2b

119


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Elandra Lõbus 2b

Günther Miklas 2c

Agnessa Siim 2c

Trevor Reimets 2b

Kätriin Pae 2c

Arko Vall 2c

2. klassi võistkond

9. mail osales meie koolist üheksa 5.-9. klasside võistkonda heategevuslikul teatejooksul, mis toimus samaaegselt 18 paigas üle Eesti. Pärnu üritus toimus Vallikäärus. Võistlushooaja lõpetasid kergejõustiklased. Viimasel võistlusel olime väga edukad. Üle paljude aastate oli kavas ka sprinditeade. Meie nooremate tüdrukute algatusvõime osaleda kandis vilja ja tasuks kolmas koht. 4. klassi võistkond 1. koht Annabel Aron 4a Merily-Anett Hallik 4a Marleen Jauk 4a Rasmus Kirotar 4a Paula Kübar 4a Karl-Mattias Prangli 4a Rasmus Roosleht 4a (kaugushüpe I, 60m jooks I, 300m jooks I) Sander Somelar 4a Liis Tepp 4a Janeli Jepifanov 4b Hendrik Madisson 4b (pallivise I)

4. klassi tüdrukud

Kermo Palmsaar 4b Edna Eva Pupp 4b Änn Lii Randmaa 4b Mattias Sinijärv 4b 120


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Siim Volkmann 4b Georg Grahv 4c Maria Grenberg 4c Delis Pajuri 4c Jennifer Ristimets 4c Helena Udso 4c Kermo Mitt 4e 3.klassi võistkond 2. koht Johanna Maria Kosk 3a Ranel Lorup 3a Sten Margus 3a Kristofer Mulluste 3a (kaugushüpe I, 60m jooks I) Eveli Mälk 3a Ott Ottender 3a Erki Praks 3a Liise Salundi 3a Laura Talumaa 3a Rasmus ja Endrik - palliviske medalistid

Hannaly Helstein 3b

Kenrico Ryusei Tsuchimoto 3b

Rasmus Jõesaar 3b (pallivise I)

Sigrid Tõnson 3b

Hans Kristian Kivimäe 3b

Martina Uusalu 3b

Endrik Laanemäe 3b (pallivise II)

Madis Kaare 3c

Heike Lehiste 3b

Kairo Kiltmaa 3c

3. klassi tüdrukud

121


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

3. klassi poisid

Elis Mihkelsoo 5a

kaugushüpe II, 60m jooks II, 300m jooks II

Anette Rallmann 6a

4x100m jooks III

Geidy Tammik 6b

4x100m jooks III

Anneliis Tomson 6b

4x100m jooks III

Herman Mõlder 6b

pallivise III

Anete Siman 7b

60m jooks I, kaugushüpe II, 4x100m jooks III

Johann Saamann 9a

100m jooks III

Franko Reinhold 9c

800m jooks II

Kristina Tillart 10a

100m jooks I

Pille-Riin Saarpere 11a kuulitõuge II

122


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

6.-7. klassi kergejõustiklased

4x100 m pronksitüdrukud

123


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 VABARIIGI VÕISTLUSTEST OSAVÕTT 28. novembril osales gümnaasiumi neidude rahvaliiga võrkpalli võistkond Lähtel. Üle Eesti oli kokku tulnud 10 tugevat naiskonda. Olime uustulnukad ja ei teadnud täpselt mis meid ees ootab. Võit linnas andis küll enesekindlust, aga otsustavatel hetkedel ei pidanud närv vastu. Tundsime kaotusekibedust ja võidurõõmu, lõpptulemuseks kaheksas koht. 24. jaanuaril toimus Pärnus „Osavaima korvpalluri“ festival. Meie kooli poisid oli väga osavad. Kõik sooritasid kuus erinevat harjutust. 8.-9. klassi poiste tiim jäi ülinapilt teiseks, 6.-7. klassi tiim oli kuues. Väärt saavutused mõlemad. 9. märtsil osalesid 3. klassi poisid Viljandis Eesti Koolispordi Liidu rahvastepalli piirkondlikul finaalvõistlusel. Finaalid toimusid Eestimaa neljas paigas. Poisid panid oma kõik oskused mängu, aga tasavägisel turniiril tuli leppida neljanda kohaga. Aprillis korraldasime miniliiga võrkpalli Lääne regioonivõistluse. Meie tüdrukud võitsid selle ja said õiguse osaleda finaalturniiril. Kohilas mängiti samuti hästi. Mängima mindi medalimõtetega, aga leppida tuli viienda kohaga. Triin Liivaru 6a Maris Rubin 6a Anastasija Gorjatševa 6b Annika Holland 6c Katre Helena Kõrboja 5b Änn Lii Randmaa 4b

2. mail toimus Pärnus 3x3 korvpalli finaalvõistlus. Meie poiste võistkond osales meistriliigas ja võitis teel finaalturniirile Pärnu etapi. Ka finaalis võideldi vapralt. Konkurents oli tihe, tulemuseks 32 võistkonna seas 16. koht.

124


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 EDUKAD EESTI MEISTRI- JA KARIKAVÕISTLUSTEL Sõudmine Kätlin Strikholm

Eesti 2012 MV „C” kl kahene III;Eesti 2013 KV „B“ kl kahene II, MV „A“ kaheksane I

Kergejõustik Kristina Tillart

Eesti 2013 MV „A“ kl 4x100m III;Eesti 2013 MV täiskasvanud 4x400m I, KV 4x100m III, Eesti 2013 MV „A“ kl 100m III, 200m III

Anete Siman

Eesti 2013 MV „B“ kl 100m tõkkejooks II

Korvpall Mihkel Kirves

Eesti “A” kl 2013 MV III

Max Pärna

Eesti „B“ kl 2013 MV II

Jalgpall Ingrid Ignatenko

Eesti „B” kl 2012 MV I

Võrkpall Karl-Markus Pruul

Eesti „C” kl 2013 MV III

Egert Kiviselg

Eesti „C” kl 2013 MV III

Verner Stolts

Eesti „C” kl 2013 MV III

Andry Groskopf

Eesti „C” kl 2013 MV III

Annika Holland -

Eesti „D” kl 2013 MV II

Anastasija Gorjatševa Eesti „D” kl 2013 MV II Triin Liivaru

Eesti „D” kl 2013 MV III, rannavõrkpalli MV II

Hendrik Madisson

Eesti „D” kl 2013 MV II

Rasmus Roosleht

Eesti „E” kl 2013 MV II

Rasmus Jõesaar

Eesti „E” kl 2013 MV II

Karmo Palmsaar

Eesti „E” kl 2013 MV II

Oskar Tuulik

Eesti „E” kl 2013 MV II

Jalgrattasport Kevin Lippe

Eesti 2012 noorte MV teatekross I;

Jaagup Vaar

Eesti 2012 M-14 kl MV maanteesõidus II, Eesti 2012 M-14 kl MV ühisstardis II; Eesti 2012 noorte MV teatekross I

Orienteerumine Marie Anna Blehner

Eesti 2012 N14 kl MV lühirada II; Eesti 2012 M14-16 kl MV teatejooks

Oskusainete ühenduse juht Ene Viigimäe

125


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Teadusainete aineühendus Koosseis

Pildil vasakult alates: Daisi Kärner - gümnaasiumi geograafia õpetaja Janne Änilane – 5.b ja 6.b bioloogia süvaõppega klasside loodusõpetuse õpetaja Maris Agasild - põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia õpetaja; vanemõpetaja Eda Eesmaa - põhikooli keemia, põhikooli bioloogia ja põhikooli loodusõpetuse õpetaja Marianne Tekkel - 6.c klassi matemaatika õpetaja Margus Veri - 7. klasside loodusõpetuse ja gümnaasiumi valikkursuste inimese anatoomia ja füsioteraapia ning füsioteraapia õpetaja Kadri Killing - põhikooli geograafia õpetaja Segne Miidla - põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika õpetaja; vanemõpetaja Karin Känd - põhikooli matemaatika õpetaja Taimi Dreier - põhikooli ja gümnaasiumi informaatika õpetaja; õpetaja-metoodik Cedrut Kuusk - põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika õpetaja; vanemõpetaja Tõnu Tõniste - põhikooli ja gümnaasiumi füüsika õpetaja Külli Pärtelson - põhikooli ja gümnaasiumi keemia õpetaja Eve Uustal - II kooliastme informaatika õpetaja Pildilt puuduvad: Tiina Kütt - 5.a klassi matemaatika õpetaja Krista Tammik - matemaatika abiõpetaja Heinrich Ervald – põhikooli ja gümnaasiumi informaatika õpetaja Kristi Suppi - majandusõpetuse õpetaja; õpetaja-metoodik 126


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Aineühenduse tööst Üleminek uuele õppekavale jätkus teist aastat. Sel õppeaastal said lõplikult valmis kooli ainekavad. Esimest korda pidi iga 8. klassi õpilane esitlema loovtööd ja 11. klassi õpilane kaitsma uurimistöö. Sebimist ja töökoormuse kasvu oli märgata nii õpilastel kui ka õpetajatel. Tööde juhendajad ei olnud mitte ainult oma kooli õpetajad, vaid ka Pärnu Loodusmajast ja mujalt. Ühe uurimistöö valmimisele aitasid kaasa küsimustele vastajad, lapsevanemad ja sageli oli pool suguvõsa haaratud sellest. Suur tänu kõigile, kes õnneliku lõpuni aitasid ja rasketel momentidel õpilasi toetasid. Siinkohal õpetus uutele 8. ja 11.-ndate klasside õpilastele: „Alustage varakult! Ajast tuleb puudu!“ Uue õppekavaga seoses tegeldi pidevalt uute õppematerjalide otsimise ja ettevalmistamisega. Õppetööd raskendas vajalike õpikute hilinenud ilmumine või lausa puudumine. Suureks abiks olid õpetajate koolitused, kust saadi häid ideid ja juhiseid õppematerjalide leidmise kohta. Käesoleval õppeaastal osaleti rohkearvuliselt nii kooli-, linna-, piirkondlikel kui ka vabariiklikel aineolümpiaadidel, võistlustel ja viktoriinidel. Lisaks koolisisestele tegemistele võtsid õpilased osa Tartu Ülikooli täiendõpetest, teaduskooli õpingutest ja loengutest. Koolitöö lahutamatuks osaks on saanud õppereisid. Bioloogia süvaõppega õpilased olid tihedat seotud Pärnu Loodusmajaga. Lisaks Loodusmaja õppetundidele võeti osa mitmetest matkadest ja õppelaagritest.

Matemaatika TEADUSKOOL Kooliaasta algas Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustele registreerimisega. Õpilased, kel oli sügavam huvi aine vastu, said ennast täiendada ja valmistuda eelseisvaks olümpiaadiks osaledes teaduskooli õpingutel. Kursused olid kaugõppevormis. Õpilastele saadeti konspektid ja õppematerjalid, mis nad iseseisvalt läbi töötasid ja vastavasisulise koduse kontrolltöö sooritasid. Selles töös aitas ja juhendas õpilasi ka aineõpetaja. Kokku tuli õppeaasta jooksul lahendada viis kontrolltööd. Kursuse lõppedes said kontrolltööd sooritanud õpilased

Tartu Ülikooli tunnistuse ja hinnangu tehtud tööle.

Kursuse õppetasu maksis kool.

Sel aastal lõpetasid kursused: 

„Huvitavad arvud“ Marie Anna Blehner ja Marta Miil (õp Karin Känd)

„Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks I“ Sander Kangur, Stella Lutter ja Taisto Roosipuu (õp Cedrut Kuusk)

„Koolimatemaatika II “ Cärola Almosen (õp Segne Miidla)

Täpsemalt saab TÜ Teaduskooli kohta uurida aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/ Tartu Ülikooli Pärnu kolledži poolt toimus 25.10.2012-20.01.2013 täiendõppeprogramm „Matemaatika täiendõpe põhikoolile I ja II“. Koolituse maht oli 26 tundi (1 EAP). Kursused viis läbi Cedrut Kuusk. Kursused toimusid sügisesel ja talvisel koolivaheajal. Õppetöö toimus kahes vanusegrupis: 6.-7. klassi õpilastele ja 8.-9. klasside õpilastele. Omandati võtted tasandi geomeetria, aritmeetika ja loogika ning jaguvuse ülesannete lahendamise kohta, mida käsitletakse kooliprogrammis vähe. Kursuse tunnistuse saamiseks tuli lahendada kaks kodust kontrolltööd. Kursusel osalesid õpilased nii Pärnu maakonnast kui ka Pärnu linnast. Kindlasti toimub sarnane kursus ka järgmisel õppeaastal. Antud kursuse lõpetasid Pärnu Ülejõe Gümnaasiumist: Marta Miil, Jan-Daniel Peterson, Victoria Konstaabel, Marie Anna Blehner , Jaak Soa ning Stella Lutter, Sander Kangur, Birgit Padul , Heiki Reila, Epp Peetsalu, Taisto Roosipuu. 127


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Koduste kontrolltööde materjalid ja ülesanded leiavad huvilised üles Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi kodulehelt matemaatika õppematerjalide alt.

VÕISTLUSED JA VIKTORIINID Nuputa Selle õppeaasta esimene pärl matemaatika vallas oli vaieldamatult matemaatikavõistlus „Nuputa“. 7. klasside võistkond saavutas ülieduka võidu Pärnu linnas. Võistlusel osales kaks võistkonda: 5.-6. klasside võistkond kooseisus: Melody Nirk, Andra- Helena Toomet, Victoria Konstaabel ja Sten Erik Tomingas õp Marianne Tekkeli juhendamisel ja 7. klasside võistkond: Marta Miil 7b ja Marie Anna Blehner 7a -- neid juhendas õp Karin Känd. Selle aasta "Nuputa" piirkonnavooru toimumisepäev jõudis kätte äkki. Meil leidus kaks vahvat tüdrukut, aga kolmandat võistkonnaliiget ei olnud. Marta ja Marie-Anna otsustasid minna välja kaheksesi. Osalejaid oli kõigist linna koolidest, mõnest isegi mitu võistkonda ja kõik täiskoosseisuga. Enne viimast vooru - loovülesanded oli meie kool neljas. Tulemused teatati tõusvas joones. Ei olnud me

neljandad,

kolmandad,

teised ... Tore oli vaadata tüdrukute

üllatunud

Edestasime

mõne

nägusid! punktiga

Kuninga tn põhikooli võistkonda. Ees ootas sõit vabariiklikku finaali. Õnneks olid mõlemad tegusad tüdrukud just sel laupäeval muudest võistlustest-esinemistest vabad. Rõuge põhikooli sõitis Pärnust mõlema vanusegrupi kaks parimat, nii igast linnast ja maakonnast, kokku 29 kolmeliikmelist võistkonda. Meie jälle kaheksesi! Ülesanded olid keerulised, vahed esimese viieteistkümnel võistkonnal väikesed. Jäime oma tulemusega rahule 12.-13. koht, sest kadumaläinud punktid olid tõesti rasked. Ka õpetajal võttis nende õigele tulemusele jõudmine aega. Peaasi - me olime veenvalt üle linnas teiseks tulnud võistkonnast. Meie esikoht linnas ei olnud juhuslik!

Karin Känd Känguru Teine pärl oli üleriigiline „Känguru“ võistlus, mis toimus 28. märtsil. Meie koolist osales 59 õpilast rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel "Känguru". Kokku oli sel aastal vabariigis 13134 osavõtjat 369 koolist. Võistluse käigus tuli 1 tunni ja 15 minuti jooksul lahendada eri raskusast-

128


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 mega valikvastustega ülesandeid. Võistlus toimus neljas vanuserühmas: ekoljerid, benjaminid, kadetid ja juuniorid. Meie koolist tunnustati „Noore Teaduri“ märgiga sel õppeaastal üheksat õpilast. Need olid: Sten Kokk 3a (õp. helle Toots), Maarja Kahre 3b (õp. Jane Murulauk), Alexander Jõepera 4a ja Victoria Konstaabel 6c (õp. Marianne Tekkel), Marie Anna Blehner 7a ja Marta Miil 7b (õp. Karin Känd), Heiki Reila 8b, Janno Jaanoja 10b ja Renee Gustasson 10b (õp. Cedrut Kuusk).

Hea ainetundajana tunnustati lisaks veel üheksat õpilast: Alari Kaseselau 3c ja Kerdo Käärma 3c (õp. Tiina Tohver), Karel Koronen 4b (õp. Eliana Prangli), Andra- Helena Toomet 5a ja Melody Nirk 5a (õp. Tiina Kütt), Sten Erik Tomingas 6c (õp. Marianne Tekkel), Stella Lutter 8a (õp. Cedrut Kuusk), Taisto Roosipuu 8c (õp. Karin Känd) ja Taavi Kreem 10b (õp. Cedrut Kuusk) Parimad tulemused, mis vabariigis saavutati: 159. koht ja 86 punkti Sten Kokk 3a klassist (6. tulemus Pärnus oma vanusegrupis) õp. Helle Toots 214. koht ja 83 punkti Alexander Jõepera 4a klassist õp. Marianne Tekkel 38. koht ja 117 punkti Victoria Konstaabel 6a (3.-4. tulemus Pärnus) õp. Marianne Tekkel 172. koht ja 99 punkti Sten Erik Tomingas 6a (10. tulemus Pärnus) õp Marianne Tekkel 75. koht ja 96 punkti Marie Anna Blehner 7a (4.-5. tulemus Pärnus) õp Karin Känd 141. koht ja 88 punkti Heiki Reila 8b (8. tulemus Pärnus) õp Cedrut Kuusk 69. koht ja 87 punkti Janno Jaanoja 10b (2. tulemus Pärnus) õp Cedrut Kuusk 110. koht ja 81 punkti Renee Gustasson 10b (6. tulemus Pärnus) õp Cedrut Kuusk 190. koht ja 75 punkti Taavi Kreem 10b (9.-10. tulemus Pärnus) õp Cedrut Kuusk

129


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Üleriigiline matemaatikavõistlus „Känguru „ 28. märtsil 2013.a Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis

Tulemusi saab vaadata http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru

ÜLERIIGILISED ROBOOTIKA- JA TEHNOLOOGIAPÄEVAD

Kolmandaks pärliks oli osavõtt kahel korral Pärnus üleriigilistest robootika- ja tehnoloogiapäevade piirkondlikest võistlustest. Meie kooli võistkond „Hullud professorid“ saavutas 1.-2. koha võistlusel, mille teemaks oli täisautomaatne lahtikäiv sild-- tark sild ja 3. koha, kus teemaks oli “Paber ja struktuurid“. Võistkonda kuulusid mõlemal korral poisid 8b klassist: Heiki Reila, Silver Põlgaste, Taavi Tomingas, Marek Berggrünfeld, Andry Groskopf ja Raiko Vainikk. Neid juhendas poiste matemaatikaõpetaja Cedrut Kuusk.

130


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

„Lõpuks saavutasimegi 1. koha!“ Hetk 20. märtsil 2013.a autasustamiselt. Pildil: Taavi, Silver, Andry, Heiki, Raiko ja Marek. Aukirja andmas Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Mart Kuuskmann ja sekretär Erika Paulsen.

Võistlused toimusid projekti TeeMe raames ja projekti eesmärgiks on põhikooli õpilaste hulgas äratada huvi teaduse, inseneri eriala ning huvi reaalainete vastu. Arendada meeskonnatöö oskusi ning avaliku esinemise kogemust.Võistlused olid kahepäevased ning toimusid sügisesel ja kevadisel koolivaheajal. 23.-24. oktoobril 2012 toimunud võistluse teemaks oli „Paber ja struktuurid“. Siiani olid tehnoloogiapäevade probleemülesanded enam keskendunud mingi olukorra lahendamisele (nt “Transport veekanalis” või “Kaevuri päästmine”). Seekord läheneti tehnoloogiale aga materjalipõhiselt. Lahendada tuli 3 erinevat probleemülesannet – “Sõida tomat lömmi”, “Pakend” ja “Paberist pilvelõhkuja”. Esimene ülesanne tähendas lömastamismasina ja tomati kaitsmise barrikaadi ehitamist. Teiseks ülesandeks oli valmistada kahe muna pakend, mis 1 meetri kõrguselt kukutatuna kaitseks mune katki minemast. Kolmandaks ülesandeks oli ehitada võimalikult kõrge torn, mis peab kandma etteantud raskust, milleks oli E. Vilde „Pisuhänd“.

24. oktoobril 2012 tehnoloogiapäevadel Silver, Taavi, Heiki, Raiko, Marek ja Andry. Meie tomatipurustaja

131


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Võistkond „Hullud proffessorid“ saavutasid 3. koha.

19.-20. märtsil 2013 toimunud võistluse teemaks oli täisautomaatne lahtikäiv sild-- „tark“ sild. Ülesandeid oli kaks: „Lahtikäiv sild ja selle automaatika“ ning „Autonoomne sõiduk“. Ehitati automaatselt lahtikäiv sild, mis suutis kanda sellest üle sõitvat sõiduk-robotit. Robot pidi ületama silla juhindudes sillale ja silla ette pandud mustast isoleerteibist. Esialgu, kui sild oli tavaasendis, sõitis silla alt läbi madal veesõiduk. Hiljem, kui lähenes aga kõrge laev, pidi sild avanema ja seejärel sulguma. Silla juhtimismehhanism pidi läheneva laeva ära tundma, otsustama kas on vaja silda avada või mitte. Liikluse sulgemiseks paigaldati sillale tõkkepuu ja valgusfoor. Robot pidi liikluse sulgemise ära tundma ja ootama kuni sild on uuesti liikluseks avatud. Roboti ja silla avamise mehhanismide valmistamiseks kasutati Lego Minstromi komplekte. Silla valmistamiseks kasutati grill- ja hambatikke, puupulki jm vahendeid. Töö tulemus sõltus suuresti meeskonnatööst ja tööjaotusest. Seekordne ülesanne ei olnud kerge ja kõik ei sujunud sugugi nii nagu loodeti. Tööde kaitsmisel hinnati meeskonnatööd, töö esteetilist väljanägemist, automaatika töötamist silla avanemisel ja sõiduki juhtimisel.

Pildil: Heiki, Taavi, Silver, Raiko, Andry, Marek ja vastvalminud sild

132


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Uue õppekava kohaselt on 8. klassi õpilastel ette nähtud loovtöö. Need poisid otsustasid ühistööna tehnoloogiapäevadel valmistada etteantud ülesandele vastava „objekti“. Kohustusliku loovtööga saadi hakkama juba eelmise aasta sügisesel koolivaheajal, kus teemaks oli „Paber ja struktuurid“. Kindlasti toimuvad robootika- ja tehnoloogiapäevad ka järgmise õppeaasta sügisel. Praegused 5.-9. klasside õpilased , tulge järgmisel sügisel robotroonika päevadele!

Cedrut Kuusk OLÜMPIAADID 19. jaanuaril 2013 toimus matemaatika linnavoor 4.- 6. klassi õpilastele ja piirkondlik olümpiaad 7. – 12. klassi õpilastele. 4.-6. klassi linnavoorust osavõtt on alati rohkearvuline. Sel aastal osales Pärnu linnas kokku 73 õpilast. Meie koolist 9 õpilast. 4.-6. klasside linnavoorust parima tulemuse – 5. koha saavutas Victoria Konstaabel 6c klassist. (õp. Marianne Tekkel). 4. klassidest 9.-11. koha saavutasid Kermo Palmsaar (õp. Eliana Prangli) ja Marlen Kokla (õp. Marianne Tekkel), tublid olid ka Oskar Tuulik (õp. E. Prangli) ja Alexander Jõepera (õp. M. Tekkel). 5. klassidest 7.-9. koha saavutasid Melody Nirk (õp. Tiina Kütt) ja Andra-Helena Toomet (õp T. Kütt ja M. Tekkel). Tubli oli Grete Karita Tomast (õp. T. Kütt). 6. klassist osales ka Jan Daniel Peterson. 7.-12. klassi õpilastele oli juba matemaatika piirkondlik olümpiaad. Meie koolist osales 11 õpilast. Võrdluseks siinkohal, et 7.-9. klassi õpilastest osales Pärnu linnast 62 õpilast ja gümnaasiumi astmest 37 õpilast. Parima tulemuse – 4. koha saavutas Marta Miil 7b klassist (õp. Karin Känd) ja 6.-9. koha Marie Anna Blehner 7a (õp. Karin Känd). 8. klassidest 7. koha saavutas Sander Kangur 8a ja 8.-9. koha Stella Lutter 8a (õp. Cedrut Kuusk) ning 10.12. koha Taisto Roosipuu 8c (õp. K. Känd) 10. klassist 8.-9. kohta jagasid Astor Leon Jürgens 10a ja Taavi Kreem 10b (õp. C. Kuusk) 11. klassist 7.-9. kohale tuli Anett Padul 11b (õp. Segne Miidla). Osalesid veel Geir Tagapere 11b ja Cärola Almosen 12b (õp. S. Miidla)

ÕPIOSKUSTE OLÜMPIAAD Traditsiooniliselt alustavad kuuendikud oma võistlusi õpioskuste olümpiaadiga. Sel aastal toimus üritus 4. oktoobril Vene gümnaasiumis. Võistluse eesmärgiks on, et õpilased oskavad 

iseseisvalt töötada erinevate teabeallikatega

eristada olulist teavet ja seda korrektselt vormistada

kasutada ülesannete lahendamiseks antud aega ratsionaalselt

Oma oskusi näidati kolmes erinevas toas. Ruuduline tuba-- igast võistkonnast valiti üks õpilane, kes lahendas infootsimise ülesannet arvutis ja teises ruumis lahendati matemaatikaülesandeid arvutis. Sinises ja rohelises toas tuli võistkonnal koos tegutseda ning leida õigeid lahendusi. Meie kooli võistkonda kuulusid Anastasia Gorjatševa, Eliise Maidlas, Victoria Konstaabel, Sten Erik Tomingas ja Raven Õun. Õpilasi juhendas Marianne Tekkel. Ühise töö tulemusena saavutati linnas tubli neljas koht.

Marianne Tekkel 133


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 MATEMAATIKA TASEMETÖÖST, PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMIST JA GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMIST 2013.a maikuus toimuvad iga-aastased tasemetööd kõigile 6. klasside õpilastele. Sel aastal osutus matemaatika tasemetöö parajaks pähkliks. Kogu kurja juureks osutus aja puudus. Koostatud tasemetöö pikkuseks ei sobinud 45 minutit! Õpilased muutusid ärevaks ja hakkasid kiirustama. Matemaatika ülesandeid tuleb aga lahendada rahulikus tempos, siis ei ole lohakusvigade arv nii suur. Iga hindelise töö korral tuleb leida ajareserv, et tehtud lahendused üle kontrollida. Sel aastal jäi see aja puudusel paljudel õpilastel ära. Nii mõnigi õpilane ei jäänud rahule seetõttu ka hinnanguga, mis anti tasemetööga tema oskustele ja teadmistele. Minule kui õpetajale meeldisid tasemetöö ülesanded väga. Ülesanded olid huvitavad ja elulise sisuga ning ei olnud ka 6. klassi lõpetajale rasked. Kõik teemad olid õppetöös läbitud. Edaspidi ootaksin siiski lühemat tasemetööd.

Füüsika 26. jaanuaril 2013 toimus füüsika piirkondlik olümpiaad. 7.-8. koha saavutas Silver Põlgaste 8b. Teda juhendas õpetaja Tõnu Tõniste. 12. detsembril toimus füüsikavõistlus „Kajakas“, mille korraldas TÜ Teaduskool. Sellest võistlusest võtsid osa Geir Tagapere ja Cärola Almosen. Füüsikalist mõtlemist ei vaja mitte ainult elukutselised füüsikud, vaid see tuleb kasuks väga paljudes näiliselt füüsikakaugetes eluvaldkondades, sh. panganduses (nt. investeerimisel) ja äritegevuses (nt ärimudelite koostamisel). Võistluse küsimused olid nii koolifüüsikaga seotud teemadel, kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Selgus, et heaks tulemuseks ei ole sageli vaja mitte niivõrd matemaatilist ja tehnilist osavust ülesannete lahendamisel, vaid pigem head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet. Mida pean silmas füüsika tundide ettevalmistamisel? Füüsika õppimise üheks eesmärgiks on ÕPPIMA ÕPPIMINE. Õppimine eeldab iseseisvat tööd õpikuga ja muude allikatega ning sealt kõige olulisema leidmist. Ja kui õpilane oskab ÕPPIDA, tekkib mõnel ka huvi ja armastus füüsika vastu. Selleks olen kooli koduleheküljele ülesse pannud mitmesugused juhised. Olen koostanud tööjuhendid, mis aitavad õpilast. Olen püüdnud õpetada õpilasi oma aega planeerima. „Ära raiska aega, sest see on aine, millest on tehtud meie elu!“ Kas selline lähenemine füüsika õpetamisel õigustab, seda aga peavad ütlema praegused õpilased tulevikus.

Tõnu Tõniste

Keemia Sel õppeaastal koolisiseseid üritusi ei toimunud. Samas korraldati meie koolis kaks ülelinnalist üritust, milleks olid keemia viktoriin 8. klassidele ja piirkondlik olümpiaad. 134


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Keemia piirkondlik olümpiaad toimus 12. jaanuaril. Meie koolist osales kokku 6 õpilast, kes saavutasid järgmised kohad: 4. koht August Reila (11b) 5.-6. koht Silver Põlgaste (8b) 13. koht Kelli Elen Peterson (9b) 14. koht Sander Kangur (8a) 16.-17. koht Taavi Tomingas (8b), Taisto Roosipuu (8c) Keemia olümpiaadi suurt osavõtjate arvu silmas pidades saavutasid meie õpilased üsna head tulemused. Keemia viktoriin toimus 7. mail viiendat korda. Küsimused koostas ning ürituse korraldas Külli Pärtelson. Osavõtjad olid Pärnu linna kõikidest koolidest. Viktoriin oli meeleolukas ning väga tasavägine. Meie kooli esindas 4-liikmeline võistkond, kes saavutas ülinapi kaotusega 6. koha. Võistkonda kuulusid: Birgit Padul (8a), Tauri Ramst (8a), Elina Suut (8c) ja Taisto Roosipuu (8c).

Pildil: ülelinnaline keemiaviktoriin 8. klassidele. Foto: Külli Pärtelson

Septembris tööd alustanud Tartu Ülikooli Teaduskoolis osales 11b klassi õpilane August Reila, kes läbis kursuse “Täiendavaid teemasid koolikeemiale“. TÜ Pärnu Kolledzi Noorte Teaduskeskuses toimunud kursuse „Abiks riigieksamil“ läbisid edukalt August Reila ja Mihkel Ojaots. 7. juunil viimast korda toimunud

riigieksamil oli 8

eksaminanti. Vaatamata raskele eksamitööle, saavutas parima tulemuse August Reila (11b), kelle tulemus hinnati 92 punktile.

Külli Pärtelson

135


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Bioloogia Iga uue õppeaasta juhatab 1.septembri aktusel sisse direktor. Bioloogia aine sissejuhatuseks on iga-aastane seenenäitus Pärnu Loodusmajas. Seda näitust külasid kõik looduskallakuga klasside õpilased. Õpilased, kel oli sügavam huvi bioloogia vastu, alustasid 2012.a. septembris TÜ Teaduskooli kursustega. „Inimese anatoomia“ kursuse läbis edukalt: Kelli-Elen Peterson 9b. „Inimese anatoomia ja füsioloogia“ kursuse lõpetasid Kerly Kivisto 11b, Lisette Köster 11b, Anett Padul 11b ja Merilin Sepandi 11b. Kõiki õpilasi juhendas õp. Maris Agasild.

ÕPPEREISID Bioloogia õppimisega kaasnevad põnevad õppereisid. Esimene õppereis Taevaskotta toimus juba septembris. 26. septembril külastasime Tartu Ülikooli Biomeedikumi ja Põllumajandusülikooli. Põllumajandusülikoolis tutvustati meile peamiselt veterinaaria teaduskonda ning näidati erinevaid ruume, kus on võimalik uurida isegi lehmi või hobuseid. Veel tutvustati meile sealset muuseumiruumi, kus võis näha erinevate loomade, nii suurte kui väikeste, skelette. Sealt liikusime edasi biomeedikumi, kus nägime erinevaid laboreid. Nägime isegi surnukeha, mille peal noored arstitudengid õppisid.

16. oktoobril toimus õppereis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Kõigepealt tutvustati meile õppimisvõimalusi selles koolis ning seejärel tegid selle kooli õpilased meile väikese ringkäigu. Vastuvõtjate seas oli ka meie kooli vilistlasi. Saime näha kus ja kuidas õpivad õed, ämmaemandad, hambatehnikud, farmatseudid ja optometristid. Soovijad said külastada ka erinevaid loenguid.

136


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Kevadel külastasime bioloogiagrupiga Haapsalu Taastusravikeskust. Meile tutvustati selle maja ajalugu ning sealsete füsioterapeutide tööd. Muu hulgas saime näha, kuidas töötab kõnnirobot ja milliseid vahendeid on välja mõeldud puuetega inimestele, et võimalikult paljude asjadega iseseisvalt hakkama saaksid. Seejärel jaotati meid gruppidesse. Iga grupp sai

minna ühe füsioterapeudiga kaasa ning tema tööd kõrvalt vaadata. Nägime, kuidas harjutas uuesti kõndimist raske õnnetuse tagajärjel ratastooli jäänud naine ning last, kellel oli raskusi liikumise ja keskendumisega.

Merilin Sepandi

Novemberis külastasid 4.b ja 5.b loodusklasside õpilased Tallinna Botaanikaaeda. Õpilased uurisid Urmas Laansoo juhendamisel troopilisi ja lähistroopilisi tarbetaimi, põnevaid toataimi, sibultaimi, ravim- ja maitsetaimi. Tegevus toimus projekti „Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“ raames. Rahastas KIK. 18.-22. veebruaril 2013 osalesid Saksamaal Bielefeldis toimunud projektis Horizon „Geneetiline sõrmejälg“ Anett Padul, Mario Nurmis, Merin Sepandi ja Kristin Aljaste. Kaasas oli õpetaja Maris Agasild. Projektis osalemise eesmärgiks oli anda õpilastele aimu tööst molekulaarbioloogia laboris. Projekt toimus Bielefeldi Ülikooli molekulaarbioloogia laboris ja Friedrich – von – Bodelschwingi nimelise gümnaasiumi bioloogiaklassis. Külastati ka Münsteris asuvat Inimgenoomi Instituuti, kus õpilastele tutvustati molekulaarbioloogia rakendamise võimalusi kriminoloogias.

137


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 LOENGUD Paralleelselt õppetööga külastasid õpilased ja ka õpetajad loengusarja Pärnu Noorte Teaduskeskuses. Huvilisi jätkus Monika Übneri loengule „Inimestest ja looduslikest setetest“, Tambet Kikase „Kaardid, andmed ja 3D mudelid“, Urmas Tartese „Fotojahil looduses“, Tõnu Talvi „Kas loodusest võõrandumine on paratamatus“, Mati Kaalu „ Loomaaiad ja elurikkus“, Marika Mikelsaare “Mikroobid inimeste alatiste kaaslastena”, Riin Tamme “ Farmakogeneetika -- kuidas geenid aitavad keskkonda säästa” ning Mati Martini “ Mürgised selgrootud, sealhulgas ka Eestis”. 10. detsembril oli külas kotkauurija Gunnar Sein. Ta rääkis Kotkaste olukorrast Eestis ja tutvustas ka varustust, mida selleks tarbeks vaja läheb. 14. detsembril külastasid bioloogiagrupi õpilased Pärnu muuseumi ning osalesid loodusõhtul „Meri, tuul, hülged ja inimesed“. Hülgeid ja nende eluolu tutvustas zooloog Ivar Jüssi. Saadi teada huvitavaid fakte hüljeste päritolust, millised olid hülgerahva head ja halvad aastad viimasel sajandil, hüljeste tänapäevastest uurimismeetoditest ning millised oleksid hüljeste ja inimeste suhted tulevikus. 10. aprillil toimus „Teaduspäev Pärnus“. Üritus oli suunatud õpilastele, kus teadlased ja õppejõud tutvustasid oma uurimisvaldkondi. Õpilased said parema ettekujutuse erinevatest teadusvaldkondadest, teadlase elukutsest, teaduse ja teadlaste missioonist kaasaegses ühiskonnas. Selle raames korraldas Tartu Ülikool teadlaste loengud Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Pärnu Hansagümnaasiumis, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Meie koolis said õpilased kuulata järgmiseid loenguid: 

Tiina Tamm „Pärmseened-- eukarüootsed mudelsüsteemid“,

Darja Lavõgina „Lülitid elusrakkudes: proteiinkinaasid“,

Marina Šunina „Immuunsüsteem: meie organismi ilu ja tarkuse sulam“,

Maris Alver „Geenivaramu: vananemisest, elustiilist ja pikaealisusest“.

Analoogne teaduspäev toimus Pärnus teist aastat. Ürituse organiseeris Virve Laube.

25. aprillil toimus Pärnu keskraamatukogus loodusõhtu teemal „Hunt-- aasta loom 2013 “. Vestlust juhis Keskkonnateabe keskuse ulukiseireosakonna juhataja zooloog Peep Männil. Loodusõhtul tutvustati huntide suhteid teiste metsloomadega ja läbisaamist inimestega Eestis ning teistes riikides. Kuulsime viimaseid uudiseid šaakalitest Läänemaal.

138


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Maikuus toimus kogu kooliperele A. Turovski loeng „Kevad loomariigis“. Üritus toimus projekti „Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“ raames. Rahastas KIK. Üritust koordineeris ning korraldas

Janne Änilane. NÄITUSED 2013.a veebruaris sai kogu koolipere osa jäätmeteemalisest rändnäitusest. Näitus tutvustas meile pakendi liike, pandimärgiga pakendeid, konteinerkogumissüsteeme. Õpilased tutvusid Keskkonnateenistuse poolt koostatud jäätmealaste teabetahvlite ning näidistega ja täitsid töölehti. Märtsis järgnes nimetatud näitusele 5b klassile jäätmeteemaline töötuba. Töötoa viis läbi Tehnika- ja Loodusmaja õpetaja. Aprillis toimusid kalade töötoad 4b, 5b ja 6b õpilastele. Õpilased õppisid kalade sise- ja välisehitust. Tutvusid mere- ja magevee kaladega. Töötoad viisid läbi Tehnika- ja Loodusmaja õpetajad.

OLÜMPIAADID JA VIKTORIINID 2. veebruaril 2013 toimus bioloogia piirkondlik olümpiaad. Meie koolist osales olümpiaadil 16 õpilast. Tulemused olid järgmised : 6. klasside arvestuses saavutas 3. koha Heliise Jõepera 6b (õp. Janne Änilane); 9. koha Eliise Maidlas 6a (õp. Külli Pärtelson) ja 13. koha Victoria Konstaabel 6c. 7. klasside arvestuses 2. koha saavutas Marta Miil 7b, 9. koha Tuuli Jõepera ja 18. koha Angela Dulinets. Neid juhendas õp. Maris Agasild. 8. klassidest 6. koht Silver Põlgaste, 8. koht Taavi Tomingas ja 15. koht Heiki Reila. Kõik kolm poissi õpivad 8b klassis ja nende õpetajaks on Maris Agasild. 9. klassidest jagasid 3.-4. kohta Kristel Ild ja Kelli Elen Peterson, 16. koht Kristiina Saar (õp. M. Agasild). 11. klassidest 9.-10. koht Kristin Aljaste ja 13.-14. koht August Reila. 12. klassidest saavutas 3.-4. koha Teele Jõerand ja 6.-7. koha Kersti Sagim (õp. M. Agasild).

139


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus, mis gümnaasiumi astmele toimus 9 ja 10 . märtsil Tartus , kutsuti osalema Teele Jõerand. Põhikooli Bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus, mis toimus 17 – 19. maini Tartus, osales Heliise Jõepera. Aprillis osales 6.b klass üleriigilisel Metsaviktoriinil. Tublimad said auhinnaks kompassi.

PÄRNU LOODUS- JA TEHNIKAMAJA POOLT KORRALDATUD ÕPPELAAGRID Enamus bioloogia süvaõppega klasside õpilastest võtavad aktiivselt osa Pärnu Loodusmaja õppetööst, ning

matkadest

õppelaagritest.

Õppelaagrid on rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt. Talvelaager toimus 03.05.01.2013 Reiu puhkekülas ja teemaks oli "Mine metsa jälgede järgi".

Helen Pärn ja Tuuli-Mai Tomingas 8b klassist omavalmistatud räätsadega

Omavalmistatud pesakastid, mis kõik pandi metsa üles

140


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Reiu talvelaagri seltskond

Laagrist võtsid osa meie kooli bioloogiaklasside õpilased. Laager oli väga põnev. Üks vahvamaid tegevusi oli ellujäämisõpetuse matkaretk, kus õpetati tuld tegema ja jälgima loodust. Samuti oli väga tore viie kilomeetri pikkune matk, kus pidime neljakesi lahendama erinevaid küsimusi, mis matkateel paiknesid. Valmistasime ise lindude pesakaste, mida saime hiljem metsa üles panna. Laagri põnevaim osa oli ise räätsade valmistamine. Selleks pidime metsast otsima palju erinevaid oksi. Nende kokku sidumine osutus aga raskemaks, kui esialgu arvasime. Kokkuvõttes said kõik hakkama, kuigi paljudel ei tulnud mõlemad räätsad ühesuurused. Laagri lõpupäeval oli räätsajooks, mille tulemusena võitjal pidid olema lõpuks kõige tervemad räätsad. Hiljem said kõik tubliduse ja osavõtlikkuse eest kingitusi.

Taevaskoja Salamaal õppelaagris

141


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 12.-18. juuni 2013 toimus Taevaskoja Salamaal õppelaager „Ürgloodus ja inimene”. Laagris tutvuti Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealaga ja tehti õppereis Ahja jõel. Vaadati vääriselupaikasid ja Devoni liivakivipaljandeid. Läbi GPS-orienteerumismängu tutvuti ürgloodusega. Koostööd tehti gruppides: rohelised, sinised, punased, kollased. Pakutud toit oli väga maitsev ja mitmekülgne. Kõige popim osa oligi grill õhtu, kus lauldi kõik koos lõkke ümber. Nagu laagrites ikka, toimus ööhäire. Laagri lõpul tehti teisele vahetusele laagriraamat ja võistlusi. Raamatu tegemiseks pidime küsitlema laagrilisi. Kõik olid sõbralikud ja leidsime palju uusi sõpru.

Tuuli-Mai Tomingas Hollandi Horizon ühenduse kool Coornhert Lyceum korraldas Haarlemis 26.05-01.06.2013 veeteemalise

projektikohtumise. Projektikohtumisel osalesid õpetaja

Anne

Agasild,

Marleen

Mihkelson, Kristi Lootus, Ott Liivaru ja Mihkel Paalberg. Osalejad tutvusid Hollandi veesüsteemidega ja osalesid uurimusliku õppe töötubades.

11.–18. august 2013 toimus BaNRI projekt raames Rootsis Uppsalas õppelaager Baltimaade koolide õpilastele. Uurimised toimusid Erkeni järve ääres. Meie koolist osalesid selles laagris Heiki Reila, Taavi Tomingas ja Silver Põlgaste 8b klassist. Õpilastega olid kaasas Loodusmaja õpetajad Milvi Talts ja Mariliis Rebane. Uuriti järves leiduvaid taimestikku ja loomastikku, mõõdeti erinevates sügavustes vee temperatuuri ja vee keemilist koostist.

Silver, Heiki ja Taavi Uppsalas

142


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Taga seisavad Heiki, Taavi ja Silver, nende ees istub õpetaja Mariliis Rebane

Meie põhilised tegevused: 

Loengud

Veetaimestiku ja -loomastiku uurimine s.h. vähipüük

Mikroskoobi ja binokulaaridega uurimine

Matkad

Muuseumite ja vaatamisväärsustega tutvumine

Rühmatööd

Silver Põlgaste

143


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Silver Põlgaste. Teda õpetab professor USA-st

Vähipüük Erkeni järvel

144


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Geograafia AASTA GEOGRAAFIAS... ...Oli rahulik. Õppeaasta alguses alustas MTÜ Mondo ja EV Välisministeeriumi koostöös süvaõppekursus „Maailmahariduse- ja riiklike õppekavade (PRÕK ja GRÕK) valdkonnapädevuste tulemuslik seostamine alusväärtustega”. Kuna kursuse ühe osana oli kooliprojekti läbiviimine, siis kooliaasta lõpus toimus 31.05.13 8a klassi kaasabil Foorumiteater teemal „Meie eakaaslaste mured“. Teemadeks olid nii rassiline ebavõrdsus, arstiabi kättesaadavus, naiste ja tüdrukute olukord ning immigratsiooni probleemid. Esimese veerandi lõpus toimus juba teist aastat järjest „Elav raamatukogu“ 9. ja 12. klasside õpilastele. Seekord oli „lugemiseks“ meile külla tulnud 17 erineva eluala inimest

Novembri alguses toimus kooli geograafiaolümpiaad ning kohe peale seda linna parimate ainetundjate õppereis Jääaja keskusesse. Kooli parimad ainetundjad on: 7. klass: Marie Anna Blehner, 8.klass Silver Põlgaste, 9. klass Nele-Liis Pruul ja Kristel Ild Detsembri alguses võtsid samad õpilased mõõtu linnaolümpiaadil ning Marie Anna väljus tubli 2. kohaga 7. klasside arvestuses. Veebruaris osalesid gümnaasiumis riigieksamina geograafia valinud õpilased ning põhikooli õpilased MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuse poolt korraldatud „rohujuure koomiksite“ töötoas, kus õpilased said aimu globaliseerumisega kaasnevatest probleemidest ning oma käega joonistada koomiksi mõnel nendest teemadest.

145


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Cärola Almoseni joonistatud koomiks

Peale vabariigi aastapäeva käisid 8/9 e klassi õpilased õppereisil Jääaja keskuses. Põhikooli lõpueksam ja riigieksam geograafias möödusid töises õhkkonnas. Tundub esialgu, et geograafia-alaselt oli koolis vähe üritusi, kuid need, mis olid, pakkusid rõõmu korraldajatele ning teadmisi ja osalemisrõõmu osavõtjatele. Siinkohal sooviksingi järgmisteks aastateks märkamist ja teadmisjanu – need aitavad edasi!

Kadri Killing, geograafia õpetaja.

146


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Majandusõpetus 17. septembril olid majandustunnis külas Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse programmi Entrum esindajad, kes tutvustasid projekti ja kutsusid osalema. 21. märtsil toimus super-finaal Pärnu Kontserdimajas. Finaali pääses ka meeskond, kelle liikmeks Mairo Toom. Meeskonna idee tulemusena on valminud Mairo poolt leht: http://www.e-talentbank.com/ Novembris osales kümme õpilast Töövarjupäeval – ostujuhi, kohtunike, logistiku, informaatikaõpetaja, päästekorraldaja, panga kontori juhataja, Maanteeameti ehitusosakonna juhataja ja filmioperaatori varjudena. 15. detsembril korraldas 12b klass traditsiooniliselt Pärnu Kaubamajakas koolide- ja õpilasfirmade müügining perepäeva „Jäärmark 2012“. Seekordset projektimeeskonda juhtisid Kristen Sempelson, Ronald Bertil Sang ja päevajuht oli Mairo Toom. 4. veebruaril olid 11b ja 12b majandussuuna õpilastel külas Elamusaasta projekti raames ajakirjanikud Tuuli Koch ja Andri Maimets, neid saatis projektijuht Elo-Liis Parmas. Vabariiklikul õpilasfirmade aastalaadal, 9. veebruaril Kristiine keskuses, osales 11b klassi ÕF Viharavi, kelle juhatuse esimees oli Maarja Tammann. Majandusolümpiaadi piirkonna voorus, 2. märtsil TÜ Pärnu Kolledžis, jäi 1.-2. kohta jagama 12b klassi õpilane Mairo Toom, kes osales seejärel 28. märtsil majandusolümpiaadi vabariiklikus finaalis Estonian Business School´is. 4. märtsil, Elamusaasta projekti raames külastasid 10b klassi vabakutseline näitleja Tambet Tuisk, arhitekt Margit Mutso ja projektijuht Elo-Liis Parmas. 11. märtsil külastas projekti Tagasi Kooli raames 11b ja 12b majandussuuna õpilasi Margit Paakspuu Europassist. 27. mail kaitsesid 11b klassi õpilased äriplaane ning ÕF Viharavi oma tegevust, mille nad olid valinud

gümnaasiumi-

astme

kohustuslikuks

praktiliseks tööks.

Maarja Tammann, Kristjan Sempelson, tagant paistab Kristina Vinogradov

Kristi Suppi

147


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Informaatika

Võistluse I voor toimus 12.–16. novembril 2012. a.

„Kobras” on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mille teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt. Arvestust peetakse kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.–8. klass), juuniorid (9.–10. klass) ja seeniorid (11.–12. klass). Iga rühma parimad kutsutakse viktoriini II vooru (ehk finaalvõistlusele), mis toimub Tartus informaatikaolümpiaadi lõppvooruga samal nädalavahetusel. Meie kooli tulemused vanusegruppide lõikes: BENJAMINID Lõppvooru kutsuti 23 õpilast, osavõtjaid oli kokku 1961. Tulemused lehel http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/kobras12_1voor_tul_ben.html Meie kooli õpilased esinesid väga hästi: Riin Kristin Velsvebel (7.a) kutsuti lõppvooru, kogus 78 punkti 90-st ja jagab sellega 9.12. kohta vabariigis. Marie Anne Blehner (7.a)

- 72

punkti ja jagab 24.- 37. kohta (edasipääsust jäi puudu 2 punkti) Jaak Soa (7.a) - 69 punkti, 70.78. koht. Harold Kiisler (7.a ), Paul-Erik Roosipuu (8.c) - 68 punkti, jagavad 79.-88. kohta. Benjaminide vanusegrupis võttis võistlusest osa meie koolist 79 õpilast. JUUNIORID Lõppvooru kutsuti 21 õpilast, osavõtjaid oli kokku 1343. Tulemused

http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/kobras12_1voor_tul_jun.html

Meie koolist saavutas väga hea tulemuse Astor Leon Jürgens (10.a) - 66 punkti, 25.-37. koht (edasipääsust jäi puudu 3 punkti) Meie koolist osales juuniori vanuseklassis 58 õpilast. 148


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 SEENIORID Lõppvooru kutsuti 18 õpilast, osavõtjaid oli kokku 708 Tulemused http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/kobras12_1voor_tul_sen.html Meie koolist osales 39 õpilast ja parima tulemuse saavutas Triin Kolk (12.b) jagades 57 punktiga 112.-130. kohta

Meie kooli õpilaste tulemused linna infootsimisvõistlusel, märts 2013 Kuni 6. klasside võitkonnad: Eda-Eva Pupp ja Kevin Poljans 4. koht Martin Lepp ja Robi Leppnurm 6. koht 7.-9. klassi õpilased Karl Hendrik Leppmets 3. koht Taisto Roosipuu 4. koht Riin Kristiin Velsvebel 6.-8. koht Gümnaasiumiõpilased Tarmo Dulinets 5. koht Kati-Karolin Prangli 7. koht Rahvusvahelisel võistlusel "World Education Games“ peastarvutamise võistlusel World Math Day oli 8.-10-aastaste seas meie kooli tublimad Rasmus Roosleht ja Sander Somelar 4.a klassist, 14.-18-aastaste seas Taavi Kreem 10.b klassist.

Taimi Dreier

Teadusainete ühenduse juht Cedrut Kuusk

149


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Võõrkeeled Õppeaastal 2012/2013 õpetatakse Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi põhikooliosas järgnevaid võõrkeeli: inglise keelt A-võõrkeelena saksa keelt B-võõrkeelena vene keelt B-võõrkeelena. Gümnaasiumiosas õpetatakse:

inglise keelt (B2 taseme võõrkeel) saksa keelt (B1 ja A2 taseme võõrkeel) vene keelt (B1 taseme võõrkeel) soome keelt (A2 taseme võõrkeel) hispaania keelt (A2 taseme võõrkeel).

Koosseis Õpetaja nimi

Ametijärk

Õpetatavad ained

1. Anne Agasild

vanemõpetaja

vene keel inglise keel inglise keel inglise keel inglise keel briti ajalugu ja kultuur saksa keel (eesti keel, ajalugu) inglise keel inglise keel briti kultuur ja ajalugu vene keel inglise keel (algõpetus) saksa keel inglise keel inglise keel soome keel vene keel inglise keel (algõpetus) inglise keel saksa keel hispaania keel

2. Annika Allikson 3. Sille Arust vanemõpetaja 4. Ene Eisenberg- vanemõpetaja Lindqvist 5. Ave Ermus vanemõpetaja 6. Kärt Jakobson 7. Kai Kõks

vanemõpetaja vanemõpetaja

8. Laine Lusik 9. Jane Murulauk 10. Eevi Palu 11. Sirje Saarts 12. Mare Soomere

vanemõpetaja

13. Aira Tammisto 14. Marianne Tekkel

vanemõpetaja

15. Merle Udso

vanemõpetaja

16. Lina Vouraki

150

Kooliaste, õpetab II, III, IV II II I III, IV IV II, III, IV

kus Klassijuhataja 4/5.e

10.a 6.c

II, III, IV I, II, III, IV

12.a

II, III, IV I, II

3.b

IV I, II, III I, II, III, IV II, IV II, III, IV II

4.a

III, IV III IV


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Inglise keel OLÜMPIAADID 7. detsembril 2012 toimus Pärnu Ühisgümnaasiumis inglise keele vabariikliku olümpiaadi piirkondlik voor 10.-12. klasside õpilastele. Kokku osales 93 gümnasisti, kes kirjutasid täpselt ühesugust tööd. Töö eest oli võimalik saada maksimaalselt 40 punkti. Meie kooli õpilaste tulemused olid järgmised: 12. klass 2. koht Jaan Bachmann 35,5 punkti (õp Ene Eisenberg-Lindqvist) 8.-11. koht Helen Pelju 31 punkti (õp Kai Kõks) 14. koht Hendrik Lõpp 29 punkti (õp Kai Kõks) 16. koht Kristiina Ojamets 27 punkti (õp Kai Kõks) 11. klass 5.-6. koht Gerrit Uudikas 32 punkti (õp Merle Udso) 9.-10. koht Mirjam Tammisto 30 punkti (õp Ene Eisenberg-Lindqvist) 13.-14. koht Heleri All 24 punkti (õp Kärt Jakobson) 10. klass 6. koht Astor Leon Jürgens 30 punkti (õp Kai Kõks) 14.-15. koht Mihkel Paalberg 26 punkti (õp Kärt Jakobson) 16. koht Joosep Raiend 25 punkti (õp Kärt Jakobson) 19. koht Alari Linnaste 22 punkti (õp Merle Udso) Vastav koolivoor kõikidele gümnaasiumiklasside õpilastele toimus 19.-20. novembril 2012. 151


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 9. märtsil 2013 toimus Pärnu Ühisgümnaasiumis 6.-9. klasside inglise keele olümpiaad Pärnu linnakoolide õpilastele. Meie kooli õpilaste tulemused olid järgmised: 6. klass 9. koht Indrek Lilletai (6.b) (õp Kai Kõks) 13. koht Carola Kanarbik (6.a) (õp Jane Murulauk) 16.-17. koht Kärolin Veerpalu (6.a) (õp Jane Murulauk) 18.-19. koht Karl-Eerik Pärn (6.a) (õp Jane Murulauk) 7. klass 12.-13. koht Marek Mereäär (7.a) (õp Sirje Saarts) 16.-17. koht Marie Anna Blehner (7.a) (õp Merle Udso) 22.-23. koht Riin Kristin Velsvebel (7.a) (õp Merle Udso) 24. koht Marek Järve (7.b) (õp Merle Udso) 8. klass 15.-19. koht Sander Kangur (8.a) (õp Merle Udso) 22. koht Kristo Loit (8.a) (õp Merle Udso) 24.-25. koht Kätlin Strikholm (8.c) (õp Merle Udso) Hans-Patrick Müür (8.c) (õp Merle Udso) 9. klass 2.-3. koht Karli Udso (9.b) (õp Kai Kõks) 8.-10. koht Kristiina Saar (9.b) (õp Kai Kõks) 14.-16. koht Birgit Malken (9.b) (õp Kai Kõks) Kerli Kaelep (9.b) (õp Kärt Jakobson) Vastav koolivoor toimus 19. veebruaril 2013.

"ADVENTURES WITH ENGLISH" „Adventures with English“ on ülelinnaline inglise keele orienteerumismäng 5. klassidele, mida korraldab Pärnu Vene Gümnaasium. Sel õppeaastal toimus see 30. novembril 2012. Igast Pärnu linna koolist võis osa võtta üks 5-liikmeline võistkond. Üks inglise keele õpetaja pidi võistkonda saatma. Osales 9 võistkonda. Meie kooli võistkond saavutas 3. koha. Võistkonda kuulusid: 1. Andra-Helena Toomet 5.a (õp Sirje Saarts) 2. Melody Nirk 5.a (õp Sirje Saarts) 3. Eliise-Marite Siimann 5.a (õp Sirje Saarts) 4. Kaspar Lootus 5.a (õp Mare Soomere) 5. Martin Lepp 5.b (õp Annika Allikson) Õpilasi saatis õpetaja Sirje Saarts

INGLISE KEELE MAISKONNALOOLINE VIKTORIIN 5. KLASSIDELE. 6. märtsil 2013 toimus meie kooli 5. klasside õpilastele inglise keele maiskonnalooline viktoriin. Võisteldi kaheliikmeliste võistkondadena. Viktoriinis osales 6 võistkonda. Tulemused olid järgmised: 1. koht "The Pro Team" (5.a) - Eliise-Marite Siimann ja Andra-Helena Toomet (111,5 punkti). Juhendaja õp Sirje Saarts. 152


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 2. koht "Happy Smile" (5.a) - Melody Nirk ja Irene Väin (110,5 punkti). Juhendaja õp. Sirje Saarts. 3. koht "Kiwi Friendz" (5.b) - Jenna Velsvebel ja Martin Lepp (102,5 punkti). Juhendaja õp. Annika Allikson. Viktoriini pani kokku ja viis läbi õpetaja Kai Kõks koos õpetaja Annika Alliksoniga..

BRITISH STUDIES – POP CULTURE: JUBILEE YEARS – VABARIIKLIK OLÜMPIAAD Antud olümpiaad toimus 8. märtsil 2013 Pärnu Ühisgümnaasiumis. Olümpiaad koosnes kahest osast: 

suuline esitlus (ood või räpp)

kirjalik viktoriin (3 teemat)

Suuline esitlus oli OOD KUNINGANNALE seoses Briti kuninganna Elizabeth II teemantjuubeliga (2-3 minutit) koos seda toetava slaidiesitlusega. Viktoriini osad olid: 

The Beatles (golden jubilee) Faktid bändi liikmete kohta, loodud muusika ja mõjud Briti kaasaegsele kultuurile.

James Bond (golden jubilee) Faktid James Bondi kohta, kõik Bondi filmid, näitlejad, režissöörid, filmimuusika, kasutatud eriefektid ja tehnoloogia.

London 2012 olümpiamängud ja paraolümpiamängud Faktid Londoni olümpiamängude kohta: ava- ja lõputseremoonia (osalenud kuulsused) võistlusrajatised, maailmarekordid, osavõtjate arv, TV esitused, sümbolid, vabatahtlikud, veidrad vahejuhtumid, poliitilised ja muud skandaalid. 153


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Pärnu

Ülejõe

Gümnaasiumist

osalesid 10.a klassi õpilased Sarah

Särav,

Kristi

Lootus

ja

Marleen Mihkelson (pildil). Meie kooli võistkond saavutas olümpiaadil vabariigis 10. koha. Kuna materjal oli äärmiselt mahukas ja viktoriiniküsimused üsna keerukad, siis oli see tulemus rõõmustav ja ootamatu. Meie oodi esitlust hinnati 3. koha vääriliseks omas grupis, kuid see osa oli pigem meelelahutuslik ja mõjutas lõpptulemust vähe. Hinnati teksti, esitlust, esitluse laadi, artikulatsiooni, keelelist ladusust ja huvitavat ideed. Õpilaste juhendaja oli Ene Eisenberg-Lindqvist.

EneEisenberg-Lindqvist 4. KLASSIDE INGLISEKEELNE RISTSÕNADE LAHENDAMISE VÕISTLUS 16. aprillil 2013 toimus meie kooli 4. klassidele inglise keeles ristsõnade lahendamise võistlus. Võisteldi 2liikmeliste võistkondadena. Kokku osales 12 võistkonda. Lahendada tuli 10 erinevat ülesannet. Töö panid kokku õpetajad Marianne Tekkel, Sirje Saarts ja Kai Kõks. Viis esimest võistkonda olid: 1. koht - Karel Koronen ja Oskar Tuulik (4.b) (õp Kai Kõks) 2. koht - Helena Udso ja Delis Pajuri (4.c) (õp Sirje Saarts) 3. koht - Karoliina Malm ja Marlen Kokla (4.a) (õp Marianne Tekkel) 4. koht - Elise Kalda ja Kati Saar (4.b) (õp Kai Kõks) 5. koht - Marleen Jauk ja Nele Tomingas (4.a) (õp Marianne Tekkel) 2 esimest võistkonda lähevad edasi ka ülelinnalisele võistlusele 26. aprillil 2013 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli.

ÜLELINNALINE RISTSÕNADE LAHENDAMISE VÕISTLUS 4. KLASSIDELE INGLISE KEELES 26. aprillil 2013 toimus ülelinnaline ristsõnade lahendamise võistlus inglise keeles 4. klassidele Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Iga kool võis võistlema saata 2 võistkonda. Osales 14 võistkonda seitsmest Pärnu linna koolist. Lahendamisaega oli 60 minutit ja kokku oli võimalik saada 171 punkti. Võit läks Kuninga Tänava Põhikooli 159 punktiga. Meie kooli võistkondadel läks ka väga hästi. 3. koha saavutas 4.b klassi võistkond - Karel Koronen ja Oskar Tuulik (pildil) 152 punktiga. ( õp Kai Kõks) 5. koha saavutas 4.c klassi võistkond - Helena Udso ja Delis Pajuri 144 punktiga. (õp Sirje Saarts) 154


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 3. KLASSIDE INGLISEKEELNE RISTSÕNADE LAHENDAMISE VÕISTLUS 7. mail 2013 toimus meie kooli 3. klassidele ristsõnade lahendamise võistlus inglise keeles. Osales kokku 10 võistkonda kõikidest 3. klassidest. Viis esimest tublit võistkonda olid: 1. Laura Talumaa ja Kristin Kandelin 3.a 183 p (õp Sirje Saarts) 2. Sten Margus ja Ott Ottender 3.a 173,5 p (õp Sirje Saarts) 3. Liise Salundi ja Heli Tomson 3.a 169 p (õp Sille Arust) 4. Endrik Laanemäe ja Hans Kristian Kivimäe 3.b 167,5 p (õp Jane Murulauk) 5. Kerdo Käärma ja Kristjan Aruste 3.c 154 p (õp Mare Soomere)

Saksa keel Õppeaasta 2012/2013 algas traditsiooniliselt linna saksa keele aineühenduse kokkusaamisega 6. septembril, et paika panna olulisemad tegemised ja üritused eelolevaks hooajaks. Meie kool sai juurde kaks uut saksa keele õpingutega alustajate gruppi 6.c ja 6.e klassist, kokku 15 õpilast. Novembris osales saksa keele õpetaja Ave Ermus koolitusel, mis puudutas uuendusi B-võõrkeele riigieksami sooritamisel. Sel õppeaastal tuli huvilistel õpilastel kohaneda uue lõpueksami süsteemiga, kus riigieksami asemel sooritatakse rahvusvaheliselt tunnustatud Goethe keeleeksam B1- või B2-keeletaseme sertifikaadi omandamiseks. 9. jaanuaril 2013 tegid õpilased läbi tasemetesti, mis andis aimu võimaliku tasemevaliku sobivusest. Meie koolist jõudis B2-keeletaseme sertifikaadini abiturient Tarmo Dulinets, kes kogus 86,5 punkti.

VABARIIKLIKU SAKSA KEELE OLÜMPIAADI PIIRKONNAVOOR Abituriendid osalesid 7. detsembril 2012 saksa keele vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoorus. Osalejaid oli terve maakonna peale kokku 13. Tallinna Ülikooli korralduskomisjoni poolt seatud lävend nõudis 35 punkti kogumist, I koha omanik kogus 34,5 punkti. Tulemused: Tarmo Dulinets 12.b – V koht Kaidi Rannak 12.a - VIII koht Liisa Veri 12.a - XI koht

ÜLELINNALINE

JÕULUÜRI-

TUS Juba teist aastat järjest võisid linna 6. klasside saksa keele õppijad koguneda Ülejõe gümnaasiumisse

jõuluhõngulisele

saksa keele üritusele, seekord 13. detsembril. Üheskoos lauldi jõululaule, mängiti põnevaid lauamänge, lahendati keerukaid nuputamisülesandeid ja joonistati-kirjutati pühadekaarte – seda kõike muidugi saksa keeles. 155


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Tore oli näha sära õpilaste silmis, kui nad oma pooleaastast

keeleoskust

proovile

pannes kõige pakutuga hakkama said. Erinevalt eelmisest aastast viisid üritust läbi 11. klassi õpilased, kel seljataga märksa pikem saksa keele õppimise kogemus.

SAKSA KEELE PROPAGEERIMINE Igal aastal on aktiivsemad saksa keele õppijatest gümnasistid käinud 5. klassides rääkimas saksa keelest kui teisest võimalikust õpitavast võõrkeelest. Tutvustatakse nii keelt kui räägitakse ka Saksamaast. Seda ikka selleks, et peagi tehtavaks keelevalikuks huvilisi tekitada. Sel õppeaastal oli aga kogu linna viiendikel uudsena võimalus osaleda Saksa Suursaatkonna poolt korraldataval saksa keele promoüritusel „Autobahn”, mille eesmärk oli muidugi ikka huvi saksa keele vastu äratada, et kuuenda klassi teise võõrkeele valik lihtsam oleks. Meie koolist osales üritusel 17 viienda klassi õpilast, kes olid toimunust suures vaimustuses ning vähemalt üritusejärgselt kindlalt valmis uueks võõrkeeleks saksa keelt valima.

156


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

PÄRNU LINNA SAKSA KEELE OLÜMPIAAD Pärnu linna saksa keele olümpiaad toimus 2. aprillil 2013 Humanitaargümnaasiumis. Kokku osales olümpiaadil 28 õpilast, neist viis meie koolist. Ka sel aastal suutsime oma kooli nime kõrgel hoida, tuues lõpptulemusena kaasa kõigi vanuseastmete esikohad! Tulemused: 8. klass - Kätlin Strikholm I koht 9. klass - Silvio Meskat I koht ning Teet Salundi VII koht 12. klass -Tarmo Dulinets I koht ning Kaidi Rannak VIII koht

„SAKSA KEVAD” Traditsiooniliselt toimusid ka 2013. aasta kevadel üleriigilise ürituse „Saksa Kevad” programmi raames mitmed põnevad ettevõtmised Pärnus. Linnamäng "Saksa jäljed Pärnus"/"Deutsche Spuren in Pärnu" oli mõeldud 8.-9. klasside saksa keele õpilastele, kes võistkondadena linnas orienteerusid ning võidu ülesandeid täitsid. Meie koolist osales segavõistkond koosseisus: Siret Laur, Karina Ustenko, Silvio Meskat, Kätlin Strikholm, Taisto Roosipuu. Kokku osales võistuorienteerumisel 43 õpilast viiest Pärnu koolist. Tasavägisel võistlusel jäid meie kooli õpilased jagama IV-VII kohta, saavutades 23,5 punkti (I koht - 26 p). Gümnasistid said osaleda videokonkursil, kus tuli lavastada J.W. von Goethe ballaad „Erlkönig” vabalt valitud vormis ning see videona žüriile esitada. Kokku osales võistlusel kuus õpilasgruppi ning kuna tööd olid väga tasavägiselt loodud, ei antudki välja auhinnalisi kohti, vaid nimetati ära põnevamaid nüansse. Meie kooli võistkonda kuulusid abituriendid Tarmo Dulinets, Liisa Veri, Cärola Almosen, Hendrik Lõpp ning OttoGeorg Kirsi. 157


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 20. mail olid kõik usinamad õpilased ja nende juhendajad palutud pidulikule saksa keele õppeaasta lõpetamisele Café Grandi, kus taaskord väga hea töö tulemused ette said loetud ning asjaosalised Saksa Suursaatkonna ja Goethe Instituudi meenetega ka auhinnatud. Enne suvevaheajale minekut jäid veel ära oodata põhikooli lõpueksami (hinded „4” ja „5”) ning riigieksami tulemused (Kaidi Rannak – 86 p), millega nii õpilased kui ka saksa keele õpetaja Ave Ermus väga rahule jäid.

AveErmus

Soome keel 1. septembril 2012 asus esmakordselt meie koolis soome keelt teise ehk B-võõrkeelena õppima üheksa kuuendate klasside õpilast. Võimalusest sai reaalsus tänu Soome Instituudi vahendusel saadud haridusministeeriumi toetusele, sest kõik vajalikud õppematerjalid on vaja tellida Soomest ja see on üpriski kulukas. Septembris oli kogu kooliperel suurepärane võimalus vaadata meie raamatukogus kaht näitust. Soome graafiku Inge Lööki „Vahvad vanamemmed”, kus vanad naised postkaartidel naudivad praegust hetke ja elavad võib-olla isegi veidi hulljulgelt, sest elu ei kulge nagunii plaani järgi. Vahvate vanamemmede elus on kaks päeva, mille pärast pole vaja muret tunda – eilne ja homne. Ja koomiksinäitus FINEST, mis tutvustab kümne Eesti ja kümne Soome kunstniku nägemust teemal “24 tundi” ja on nii tehniliselt kui ka stiililiselt mitmekülgne väljapanek mõlema riigi nüüdiskoomiksist. FINEST nimi on saadud Soome ja Eesti riikide rahvusvaheliste lühendite ühendamisest FIN ja EST. Lisaks tähendab ju inglise keele sõna finest tõlkes suurepäraseim.

Septembris käis õpetaja Mare Soomere koolitusreisil Soomes. Selle eesmärgiks oli tutvuda S2 ehk soome keele kui teise keele õpetamise ja õppimisega erinevates koolides, lisandus veel huvitav kultuuriprogramm ja mitmed töised arupidamised soome keele B-keelena õpetamisest eesti koolides.

158


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Projekti „Sõbraks soome keelega” raames olid meil septembris töötoad, mille sisustasid keeleteadlane, soome keele õpetaja ja rockbändi Jytäjyrsijät liige Lari Kotilainen, lastekirjanik Reetta Niemelä ja tõlkija Anna Sidorova. Töörühma töös osales ja tõlkida aitas doktorant Kersten Lehismets.

159


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 Projekt „Soomlane soome keele tunnis” võimaldas esimesel poolaastal meie õpilastele esinema kutsuda Soome Instituudi praktikandi Katariina Suurpalo, kes tutvustas Soome tuntud brände (Nokia, Marimekko, Iittala, Angry Birds jt.), ning Juhani Tynjälä, kes Soome Vabariigi iseseisvuspäeva eel rääkis Soome ajaloost. Viimatinimetatud tähtpäevaks valmis ka meie õpilaste plakatinäitus.

12. oktoobril võtsime osa traditsioonilisest Aleksis Kivi ehk soome kirjanduse päevast Elvas . (Mäletatavasti olime selle ürituse korraldajad eelmisel korral meie.) Jaanuaris 2013 käisime gümnaasiumiõpilastega kultuurireisil Helsingis. Aprillis osales meie 10. klassi õpilane Laura Kotova Tartus vabariiklikul soome keele olümpiaadil ning jagas 5.-6. kohta. Väga tubli tulemus. Mais selgitasime välja ka parima soome keele tundja 6. klassis. Esikoht läks jagamisele Anastasija Gorjatševa ja Geidy Tammiku vahel. Uuel õppeaastal alustab taas uus 6. klassi B-keele grupp. Ja mõistagi jätkub soome C-keelena õppimine gümnaasiumiastmes, millega alustasime 2007. aasta sügisel.

Mare Soomere

Vene keel 2012/13 õ.-a. töötab koolis 3 vene keele õpetajat: Aira Tammisto, Anne Agasild ja Laine Lusik. Pärnu linna vene keele õpetajate aineühenduse juhiks on Koidula Gümnaasiumi kauaaegne õpetaja-metoodik Viive Korb. Traditsioonilisel kogunemisel augusti lõpus tegime kokkuvõtteid ja seadsime sihte uueks õppeaastaks Pärnu Ühisgümnaasiumis. 26.09.2012. tähistasime Euroopa keelte päeva laulude ja ristsõnade lahendamisega klassides. 27.09.2012. olid meil külas lektorid Sankt-Peterburi Ülikoolist, kes tutvustasid meile uusi suundi vene keele kui võõrkeele õpetamisel. 160


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 11.10.2012. käisime linna vene keele õpetajatega külas Pärnu Vabakoolis, kus pidasime maha ka töise koosoleku. Lahkeks võõrustajaks oli õpetaja Heli Lank. 6.11.2012. osales Laura Kotova 10.a klassist Pärnu Vene Gümnaasiumi korraldatud luulekonkursil, kus esitati Anna Ahmatova ja Igor Severjanini luulet. Üritus toimus Pärnu Keskraamatukogus. 9.11.2012. toimus Tallinnas üleriigiline vene keele festival gümnasistidele. Meie kooli esindasid 11.a klassi õpilased Laura Roots ja Viktoria Vetšerkovskaja. 15.11.2012. käisime linna õpetajatega koolitusreisil Tallinna Prantsuse Lütseumis ja Reaalkoolis. Külastasime Tallinna Reaalkooli õpetaja Alla Kirillova lahtist tundi ja Prantsuse Lütseumis tutvusime selle kooli vene keele õpetaja Tatjana Trojanovaga, kes on ühtlasi ka gümnaasiumiosa vene keele õpikute autor. Oli väga kasulik kogemuste vahetamine.

Meil on juba traditsiooniks saanud, et igal aastal viime läbi Koidula Gümnaasiumis vene keele päeva, nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. 29.11.2012. toimus gümnaasiumi osa ja 24.01.2013. oli põhikooli osa. See üritus meeldib lastele väga, kuna ülesanded on huvitavad, lõbusad ja õpilased võistlevad segavõistkondades.

28.03.2013. toimus ülelinnaline vene keele festival, kus igalt koolilt oli 2-3 etteastet. Meie õpilased valisid laulud. Esinesid 8.a klass tervikuna ja 11.a klassi tüdrukud, kelle etteaste oli väga muljetavaldav.

161


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13 17.05.2013 oli Rääma Põhikoolis igakevadine maastikumäng põhikoolile. Osalesid õpilased 6., 7., 8. Ja 9. klass. Toimus orienteerumine ja kontrollpunktides küsimustele vastamine.

LaineLusik

162


Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13

Võõrkeelte kokkuvõtteks 2012/2013 õppeaasta lõppes väga hästi. Inglise keele riigieksami sooritas 37 abiturienti saavutades suurepärase kogu kooli keskmise tulemuse 77,27 punkti. Inglise keele riigieksami üleriigiline keskmine oli 72,0 punkti. Meie kooli madalaim punktisumma oli 47 punkti ja kõrgeim 95 punkti. Kõrgeima punktisumma 95 punkti saavutasid kaks õpilast Helen Pelju 12.a klassist ja Jaan Bachmann 12.b klassist. 90punktisesse kategooriasse kuulusid veel 92 punkti Tarmo Dulinets (12.b) ja Teele Jõerand (12.b), 91 punkti Kristiina Ojamets (12.a) ja Charlotte-Lorena Alliku (12.a), 90 punkti Marit Reier (12.a). Saksa keele riigieksami sooritas üks õpilane tulemusele 86 punkti ja vene keele riigieksami samuti üks õpilane tulemusele 61 punkti. Inglise keele põhikooli lõpueksami sooritas 25 õpilast keskmisele hindele 4,4. Saksa keele põhikooli lõpueksami sooritas 2 õpilast keskmisele hindele 4,5 ja vene keele põhikooli lõpueksami 3 õpilast keskmisele hindele 4,7. See õppeaasta rõhutas ja panustas ainealaste üritustega noorematele klassidele. Soome ja saksa keele propageerimine 5. ja 6. klassides, inglisekeelsete ristsõnade ja mõistatuste lahendamine 3. ja 4. klassides ning maiskonnalooline viktoriin 5. klassides. Oluline teetähis meie koolile on soome keele õpetamise alustamine B-võõrkeelena 6. klassides.

Võõrkeelte aineühenduse juht Kai Kõks

163

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi aastaraamat 2012-13  

Koostasid aineühenduste juhid ja õppealajuhatajad

Advertisement