Binding 10 dec'22-jan'23

Page 1

Colofon

• Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 7. Oplage: 650 stuks, gedrukt bij Drukland te Westerbroek

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren.

• Bezorging per post buiten Haren voor € 20,00 per jaar i v m portokosten.

• Online te lezen op onze website www.svharen.nl

• Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl

• Voor service en informatieadressen: zie pagina 33 en 35

• SVHaren is een zelfstandige senioren vereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de KG (Koepel Gepensioneerden).

• SVHaren legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

• Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd.

• Ontwerp logo en cover Koos Staal, Haren.

• Foto’s Ton Wester tenzij anders vermeld.

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 20 MARCO & MIRANDA’S haarmode 34

BOOMKER boeken+. 30 MIGNON 10

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 27 MULDER horloges juwelen 30

DAKGOOTREINIGING HAREN 34 PLAS BOSSINADE Haren 12 DIGNO computers 16 ROEDE INTERIEUR 14

EKKELKAMP voor dieren 30 SCHOLMA WOONFLAIR 34

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 20 TIB bv. installatie en onderhoud 12

FIETSSHOP Haren 14 UNISTEE MAKELAARS 22

GASLIJN storing gasapparatuur 22 UW assistent 36

HUMANITAS 32 WESTERHOLM 6

HANS JOLING, schilderwerken 16 WOONZORG 4 HOOGESTEGER schilders 24 YOGA lessen 8

HUBO van der Werf 20 ZINN 28

MAARWOLD 26 ZONNEHOF 15

MARCEL KUIPERS bloembinderij 14

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. Daarna ontvangt u de Binding digitaal op uw email adres

Binding 10 december 2022 januari 2023 2
Binding 10 december 2022 januari 2023 3 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter 5 Activiteiten december 2022 / januari 2023 7 Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 2023 9 BijdrageindeenergiekostenvandegemeenteGroningen 9 Carla vertelt weer verder 11 ‘Lustrum+2+1’ Seniorenvereniging Haren 13 RUBRIEK: Wie doet er mee? 17 Wie doet er mee met de wandelclub? 17 TIP: NUT lezing op 13 december 2022 17 Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18 Veel animo voor het lustrum 21 Het lustrumbestuur: 23 NNO-concertseizoen 2022-2023 25 Overzicht NNO-concerten 27 AgendaActiviteitenBreinbiebForumBibliotheek 31 Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33 Informatie over Seniorenvereniging Haren 35 foto overgenomen met toestemming eigenaar
Binding 10 december 2022 januari 2023 4

Voorwoord van de voorzitter

Volgens mij was ons ‘Lustrum+2+1’ een geslaagd feestje. Diverse leden gaven het bestuur heel veel complimenten die ik hierbij voor een groot deel doorgeef aan het team van MFC de Mellenshorst. U als bezoeker weet waarom. Lees er over verderop in deze Binding.

Maar eerst een vervelend foutje herstellen. In de publicatie van het Forum in de vorige Binding, staat bij de inloopspreekuren abusievelijk dat het inloopspreekuur van Senior Web op maandagen om 13:00 uur begint. Dat moet 14:00 uur zijn.

En nu verder met het laatste voorwoord van 2022. Als u deze Binding ontvangt is het al (bijna) december. En, hij geldt ook voor januari. Bewaren dus. In deze Binding staat weer nieuws uit onze Forum bibliotheek. Sommige mensen denken dat ze er voor naar Groningen moeten, maar de publicaties hebben betrekking op onze eigen Harense Forum bibliotheek.

Als het jaar ten einde loopt komen er allerlei veranderingen op je af. Een er van is de wijziging in de ziektekostenverzekering van Menzis via PMA. PMA stopt. Uw ziektekostenverzekering loopt nu automatisch rechtstreeks bij Menzis. U krijgt alleen nog korting op aanvullende verzekeringen (7%).

Voor wat betreft de NNO concerten, u kunt nu op drie manieren kaarten (met € 5, ) korting kopen. Verderop in deze Binding (NNO concert 2022 2023) staat hoe het in zijn werk gaat. Als u kaarten voor een concert met of zonder ouderenvervoer wilt regelt u dat nu helemaal zelf. Dat is dus echt anders als voor de pandemie. Liesbeth Paagman hoeft niet meer ingeschakeld te worden, hoewel ze dat met veel plezier deed. Liesbeth, alsnog bedankt.

Dan even iets over de hoge energie kosten en de inflatie. De Gemeente Groningen geeft een extra bijdrage energiekosten. Onze penningmeester en chef belastinginvullers heeft een stuk in deze Binding geschreven waarin u kunt lezen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Deze extra regeling levert voor degenen die in de doelgroep vallen een extraatje van € 600,- op.

Voor wat betreft de inflatie, velen krijgen hun financiën maar moeilijk rond. Door meer mensen wordt gelukkig de weg naar de voedselbank gevonden. Een voedselbank, die het steeds maar drukker krijgt. Zowel met het uitdelen van producten als met het verkrijgen er van. Wilt u uw steentje bijdragen door hulp te bieden? Bel naar 050 3642320 of mail naar info@groningenplus.net

Bij een nieuw jaar hoort een Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze keer wordt het vrijdag 13 januari a.s. Van 14:00 uur tot 16:30 uur wordt het weer gezellig in de Mellenshorst. Het bestuur hoopt velen van u daar te ontvangen. Uiteraard met rolletjes, advocaatje met of zonder, boerenjongens/wichter en lekkere hapjes. Maar vooral met gezelligheid. In deze Binding leest u er meer over.

Deze Binding is zoals gebruikelijk samengesteld door Ton Wester. Nu eens niet achter het bureau in zijn comfortabele werkkamer, maar van uit een ziekenhuisbed! Chapeau Ton! En namens iedereen, beterschap!

Rest mij nog u namens het bestuur prettige feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe te wensen. Alles wat wenselijk is voor u en uw naasten in 2023. Tot ziens op 13 januari! N.B. Niet alles blijft bij het oude in 2023. Let op Binding 1!

Anne

Binding 10 december 2022 januari 2023 5

Verandering van tijdperk

"We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk". Dit is een uitspraak van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. De samenleving verandert in hoog tempo. Internet en globalisering maken het mogelijk dat we de grote uitdagingen van deze tijd meekrijgen. De crises lijken over elkaar heen te buitelen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de mensen die in Ter Apel buiten slapen, mensen die geen leefgeld meer hebben omdat de energienota torenhoog is geworden, de klimaatproblematiek, de boeren die geen perspectief meer zien…

Onze cirkel van invloed is beperkt. Hoewel veel problemen ons in meer of mindere mate raken, kunnen we maar weinig problemen oplossen. Als we niet oppassen raken we verlamd door het dagelijkse nieuws. Des te belangrijker is het om te kijken naar wat we wel kunnen doen. Dan gaat het om nabijheid en verbinding, aandacht hebben voor elkaar, een luisterend oor, ontroerd zijn door een kleur, een geur, een mooi gedicht of mooie muziek. Samen lachen, samen kletsen over de dagelijkse dingen, een spelletje doen, een wandeling maken, lekker eten. En elkaar steunen als het nodig is. Westerholm gelooft in de kracht van positieve gezondheid, kijken naar dat wat wél kan. Temidden van het grote tumult op het wereldtoneel, wil Westerholm zorgen dat mensen fijn en veilig oud kunnen worden, met plezier en op hun eigen manier. De cirkel van de eigen invloed mag dan wel niet zo groot zijn, maar is o zo belangrijk…!

Binding 10 december 2022 januari 2023 6

Activiteiten december 2022 / januari 2023

Elke woensdag 10:00 uur Wandelen met de wandelclub behalve op 8 jan*)

1 dec. 10:00-11:30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

1 dec. 14:00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst

1 dec. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort

6 dec. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

8 dec. 10:00 11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

13 dec. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

15 dec. 10:00 11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

17 dec. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort

20 dec. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

21 dec. 10:00-11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

21 dec. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort **).

22 dec. 10:00 11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

27 dec. Geen Koersbal in huize Westerholm

29 dec. Geen inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys

3 jan. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

5 jan. Geen Spelmiddag in De Mellenshorst,

5 jan. Geen Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys Brinkhorst

5 jan. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort **)

10 jan. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

12 jan. 10:00 11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

13 jan. 14:00-16:00 Nieuwjaarsbijeenkomst Mellenshorst

17 jan. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

19 jan. 10:00-11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

24 jan. 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

26 jan. 10:00 11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

26 jan. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort

31 jan 14:30 uur Koersbal in huize Westerholm

2 feb. 10:00-11:30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

2 feb. 14:00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst,

3 feb. 20:15 uur NNO-concert in de Oosterpoort **)

*) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Joke Poelstra (050 534 36 09) of kunt u vinden op onze website

- Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen naar en van activiteiten in Haren is gratis. Altijd zelf tijdig afspreken (06-23 10 77 53). Buiten Haren is alleen bij **) ouderenvervoer mogelijk maar niet gratis.

Binding 10 december 2022 januari 2023 7

Yoga voor Wel Zijn

Yoga wordt gegeven door docente Karka Speelman.

Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of kunt u contact opnemen met Karka Speelman: karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

Er zijn verschillende locaties en tijden Haren: maandag en woensdagochtend

Glimmen: maandagochtend (vroeg)

Glimmen: dinsdagochtend en dinsdagavond

Zuidlaren: woensdagochtend

Noordlaren: maandagavond

Wij gedragen ons volgens de maatregelen van het RIVM.

Tevens verzorgt Karka individuele lessen en geeft doeltreffende klassiek geschoolde massages ter ontspanning en herstel

Binding 10 december 2022 januari 2023 8

Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 2023

Hierbij nodigt het bestuur van de SVHaren de leden uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op: vrijdag 13 januari 2023 van 14:00 – 16:00 uur in MFC De Mellenshorst Onder het genot van een drankje en een hapje blikt de voorzitter terug op het afgelopen verenigingsjaar en geeft een vooruitblik op de plannen voor het nieuwe jaar 2023.

Er wordt gezorgd voor een passende muzikale begeleiding.

‘Het koor Tranendal van het Harens Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys zal er voor zorgen.’

Wij hopen met velen van u te kunnen proosten op een voorspoedig 2023, zowel voor onze vereniging als uiteraard voor u en allen die u lief zijn. Namens het bestuur, Carla Roede, secretaris

BijdrageindeenergiekostenvandegemeenteGroningen

De gemeente Groningen heeft onlangs besloten om een EXTRA bijdrage te verlenen als tegemoetkoming voor de hoge energiekosten die momenteel betaald moeten worden.

Deze extra bijdrage geldt voor inwoners die een netto inkomen hebben dat ligt tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm en bedraagt € 600,00.

Het inkomen wordt als volgt vastgesteld: U neemt de afschriften van uw bankrekening en kiest een willekeurige maand in de periode 1 juli 2022 en 1 november 2022. Noteer de bedragen die u in die maand heeft ontvangen van de SVB (AOW) en van uw pensioenfonds(en) Tel deze bedragen op: dit is uw netto inkomen.

Wanneer u ouder bent dan de AOW leeftijd gelden de volgende bedragen: voor een alleenstaande moet het inkomen liggen tussen € 1.470,80 en € 1.715,94 voor een echtpaar of samenwonenden moet het netto

inkomen liggen tussen € 1.992,43 en € 2.324,50.

Voldoet u aan het bovenstaande dan heeft u recht heeft op de vergoeding van € 600,00.

De gemeente vraagt als bewijsstukken: - een bankafschrift of kopie van uw bankpas specificatie van uw inkomsten - bewijs van andere inkomsten.

U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente met gebruik van uw DigiD. Uw kinderen of andere familieleden kunnen u hierbij helpen. Ook personen of instellingen die geholpen hebben bij uw belastingaangifte kunt u vragen. Zij hebben immers inzage gehad in uw financiën.

Dat betekent dat als uw belasting ingevuld is door een belastinghulp van onze Seniorenvereniging u, indien nodig, bij hem informatie en/of hulp kunt krijgen.

Namens het bestuur, Wil de Munck

Binding 10 december 2022 januari 2023 9
Binding 10 december 2022 januari 2023 10

Carla vertelt weer verder

Het tweede boek dat de leesclub dit seizoen besprak is ‘Aleksan dra’ van Lisa Weeda. Ik vond het een boeiend boek, maar ook moeilijk door de vele namen en verwantschappen en de door elkaar lopende tijdzones. Sommige gebieden waren dan Russisch, dan Oekraïens, dat wisselde naarmate er een oorlog en/of een bezetting plaatsvond. Ik heb het twee keer gelezen, waarbij ik het de tweede keer begrijpelijker vond dan de eerste keer. De ervaringen van mijn collega’s in de leesclub varieerden ook nogal. Het lukt me dan ook niet in het kort de inhoud van het boek te beschrijven en daarom geef ik alleen de grote lijnen weer.

Lisa Weeda (1989) is een Nederlands Oekraïense schrijver en dit boek is haar debuutroman. Zij is onder meer gespecialiseerd in virtual reality en dat is in dit boek goed te merken. Het boek verscheen in oktober 2021, vlak voor het uitbreken van de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

In Aleksandra vertelt Weeda haar familiegeschiedenis, die zich hoofdzakelijk afspeelt in het oosten van Oekraïne (Loegansk, Donetsk,

Odessa). Namen die ons nu ook bekend in de oren klinken helaas. Zij moet een geborduurde doek met daarop de familiegeschiedenis brengen naar het graf van haar oom Kolja, zodat hij rust kan vinden in de dood. Bij de grens tussen Oekraïne en Loegansk raakt zij verdwaald in een graanveld en stuit daar op het ‘Paleis van de verloren Don Kozak’. Dat paleis bestaat uit vele verdiepingen, die allemaal een betekenis hebben in de geschiedenis van Oekraïne en bezetter Rusland. In het paleis wordt zij rondgeleid door haar grootvader Nikolay, die al in 1953 is overleden. Het paleis moet je zien als een soort overgang tussen leven en dood waarin mensen ronddwalen tot zij een graf hebben gekregen. Bijzonder is daarbij de verschijning van de mystieke witte herten met een gouden gewei en een gouden pijl in hun achterwerk. Zij verschijnen soms als een nazaat van een kozak in nood is; ook Nikolay verandert soms (bijna) in een wit hert. Na een lange dwaaltocht in het paleis bereiken Lisa en opa Nikolay de etage waar oom Kolja verblijft, maar die wil niet mee want hij is te onrustig en wil blijven waar hij zit. Dan krijg je in mijn ogen een nogal abrupte overgang want opeens staat Lisa weer beneden in het graanveld, met de geborduurde doek in haar hand. Ze wordt nog even begeleid door twee witte herten (Nicolay en Kolja?) en kan vervolgens haar reis in Oekraïne voortzetten.

Mede door de helaas nog voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het boek een groot succes geworden. Weeda is nu bezig met een boek over de geschiedenis van haar vader. Ik ben benieuwd!

Binding 10 december 2022 januari 2023 11
Binding 10 december 2022 januari 2023 12

‘Lustrum+2+1’ Seniorenvereniging Haren

Eindelijk kon de Seniorenvereniging Haren het eerste lustrum vieren! Op zaterdag 12 november was het zover. Eigenlijk zouden we het feest hebben moeten vieren op 11 november 2020, maar Corona gooide roet in het eten en we konden dus geen feest organiseren.

Nu gelukkig wel! We vierden ons ‘5+2+1’jarig jubileum. 5 omdat dat het echte jubileum was, 2 omdat Corona dat eiste en 1 omdat het eigenlijk 11 november moest zijn maar dan was er al een ander (kinder)feestje. 150 leden kwamen ons (en zichzelf) feliciteren met deze mijlpaal.

In de Mellenshorst vond een bruisend optreden van het bekende duo Pe & Rinus plaats. De productie ‘Pé & Rinus goan weer lös’ viel zeer in de smaak bij een enthousiast publiek. De feestvreugde werd compleet dankzij de voortreffelijke inzet van de vrijwilligers van de Mellenshorst, die de complete voorbereiding en catering verzorgden met een prachtig ingerichte zaal, bubbels bij binnenkomst, koffie, gebak en heerlijke hapjes en drankjes in de pauze. Het was een feestje om nooit te vergeten! Nu op naar het tienjarig jubileum? Carla Roede, secretaris

Binding 10 december 2022 januari 2023 13
Binding 10 december 2022 januari 2023 14
Binding 10 december 2022 januari 2023 15
Binding 10 december 2022 januari 2023 16

RUBRIEK: Wie doet er mee?

In deze rubriek is ruimte voor leden van SVHaren die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om samen naar een concert, een

toneelstuk of dergelijke te gaan.

Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Het bestuur

Wie doet er mee met de wandelclub?

Al sinds de oprichting van onze vereniging maakt een aantal leden elke woensdagochtend een wandeling van ca. 1,5 uur. Omdat het al geruime tijd is geleden dat dit wandelclubje van zich heeft laten horen, in de laatste Binding van dit jaar maar eens weer een oproepje/herinnering.

Wij wandelen dus op de woensdag v.a. 10 uur. Na iedere wandeling drinken we bij het startpunt dit is bijna altijd een horeca gelegenheid met elkaar koffie. Daar wordt overlegd wat het startpunt voor de daarop volgende woensdag al zijn. Dit vertrekpunt kunt u altijd op de website van de SVH vinden.

Momenteel bestaat onze groep uit 9 personen, hierbij aangemerkt dat er zo nu en dan wel eens één van de wandelaars is verhinderd. De leeftijd van de wandelaars ligt tussen de 60 jaar en redelijk ver in de 80. Een

gevarieerd gezelschap van dames en heren.

Mocht u belangstelling hebben: neem gerust contact op met Joke Poelstra (zie de Binding). Mede namens Paulien Prins, Joke Poelstra.

foto joke poelstra

TIP: NUT lezing op 13 december 2022

Op dinsdag 13 december 2022 houdt Frank Westerman om 20:00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. De titel van de lezing luidt: Te waar om mooi te zijn. Over kunst, de mens en de natuur.

Voor Nutsleden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 7,00.

Aanmelden kan van 18 november tot 11 december op https://www.geboektinharen.com/even t-details/https/www.supersaas.nl .

Binding 10 december 2022 januari 2023 17

Doe

uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF METUW PAS)

BOOMKER boeken+ Raadhuisplein 7 geeft 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 37,50 of op 12 m1 dakgoot een korting van 1 m1 www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers, Rijksstraatweg

132 tel. 050 5349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,00 extra korting. Hulp bij u thuis voor € 10,00 per 15 minuten. Normaal € 60,00 per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg

135 tel. 050 5350215 geeft 10 % korting op tuin en dierartikelen http://www.discus.nl/discus ekkelkamp haren.html

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050 5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires tot max € 25,00. www.fietsshopharen.nl

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050 5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25,00 www.bodyfitharen.nl

GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 050-5349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 050-5344235 bij aankoop van een matras en bedbodem gratis een hoofdkussen met 65% eendendons. www.homan haren.nl

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 5348222. Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en damesondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41 tel: 050 5347271. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren.

MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50 5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren

ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg 134, tel. 050 5340973

10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,00 www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl

THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-5350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkel-detail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud, Felland-Noord 1A, tel. 050 5349902.

10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme Elleboog 44, tel: 050-5352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl

UW assistent, Geert Naber tel. 06 82 46 60 28, geertnaber@uwassistent.nl

Uurtarief huishoudelijk hulp voor leden € 18,95 (normaal € 19,50) Uurtarief tuin- en klushulp voor leden € 25,00 (normaal € 27,50).

WALTER HOOGESTEGER Schilders, Onnerweg 69 tel 050-5348268 € 50,00 per man per dag korting op winterschilderwerk, € 25,00 per man per dag korting op buitenschilderwerk www.walterhoogestegerschilders.nl/

WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting 10 % (niet op foodartikelen, boeken en kaarten)www.wereldwinkelharen.nl

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee! Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

Binding 10 december 2022 januari 2023 20

Veel animo voor het lustrum

Binding 10 december 2022 januari 2023 21
foto’s anne boersma
Binding 10 december 2022 januari 2023 22

Het

lustrumbestuur: Opent de feestmiddag op 12 november 2022 foto voor jans gemaakt

Binding 10 december 2022 januari 2023 23
Binding 10 december 2022 januari 2023 24

NNO-concertseizoen 2022-2023

Ook dit jaar is er weer een ruime keuze voor u aan NNO-concerten in de Oosterpoort

U kunt ze als lid van SVHaren tegen een gereduceerd tarief bezoeken met een actiecode.

De concerten voor de komende maanden zijn aangegeven in onderstaande tabel. In de eerste kolom wordt de actiecode vermeld (€ 5,00 korting per kaart, ongeacht de rang). De concerten zullen ook aangekondigd worden in de agenda op pagina 7.

U kunt uw kaarten op drie manieren bekomen.

1. Telefonisch (050 3680111) bij de kassa van de Oosterpoort (werkdagen tussen 12:00 en 14:00 uur) U noemt het concert met de actiecode (zie lijst Binding) en u geeft het nummer van uw bankrekening door voor de betaling. De kaarten liggen dan van af een uur voor de voorstelling klaar bij de kassa of u kunt ze thuis laten sturen.

2. Digitaal via www.nno.nu Tijdens de bestelprocedure ziet u de optie ‘Actiecode’. Vul de code in, klik op controleren en klik verder voor het vervolg van de procedure.

3. Aan de kassa bij de Oosterpoort een uur voor de aanvang van een concert. Geef de actiecode door en koop uw kaarten. Let op, alleen pin of creditkaart betaling! Contant is niet mogelijk.

Bij deze mogelijkheid loopt u de kans dat het concert uitverkocht is zodat u vergeefs komt.

Als u kaarten bestelt via mogelijkheid 1 of 2 kunt u dat vroegtijdig doen, zodat u een week voor het concert als u dat wenst, ouderenvervoer kunt bestellen. Bel dan op werkdagen voor 13:00 uur naar telefoonnummer 06 23 10 77 53. De avonden waarop Ouderenvervoer mogelijk is, zijn in de tabel voorzien van OV

Op de website van NNO www.nno.nu kunt een uitgebreide omschrijving van de concerten vinden.

Anne Boersma.

ACTIECODE DATUM CONCERT VERVOER

KERSTCONCERT

NNO2112 Wo 21 dec

NNO0501

Do 5 jan

Kerst met Eric Corton: we pakken deze wintertraditie weer op, met als speciale gast de jonge Portugese sopraan Leonor Amaral.

NIEUWJAARSCONCERT

Het NNO trakteert met dit feestelijke programma op het beste uit 200 jaar opera, operette, ballet en symfonische muziek.

TSJAIKOVSKI, STRAUSS

NNO2601 Do 26 jan

Tsjaikovski´s Tweede Pianoconcert is minder bekend dan het Eerste, maar het is de vraag of dat terecht is. De orkestwerken van Richard Strauss zijn vaak met films vergeleken. Ze vertellen verhalen waarin je de afzonderlijke anekdotes vaak duidelijk kunt onderscheiden.

Binding 10 december 2022 januari 2023 25
OV
OV
Binding 10 december 2022 januari 2023 26
Binding 10 december 2022 januari 2023 27 Overzicht NNO-concerten Zie ook pag. 25 ACTIECODE DATUM CONCERT VERVOER NNO1011 Do 10 nov VERDI REQUIEM OV NNO1711 Do 17 nov RUBEN BLOCK, TRIGGERFINGERNNO0112 Do 1 dec SIBELIUS, DEBUSSY NNO1712 Za 17 dec MAHLER 10 NNO2112 Wo 21 dec KERSTCONCERT OV NNO0501 Do 5 jan NIEUWJAARSCONCERT OV NNO2601 Do 26 jan TSJAIKOVSKI, STRAUSS NNO0302 Vr 3 feb AFRO-AMERIKAANSE KLASSIEKE MUZIEK OV NNO1102 Za 11 feb WAGNER, SJOSTAKOVITSJ NNO2502 Za 25 feb BEETHOVEN & TSJAIKOVSKI NNO0903 Do 9 mrt VAUGHAN WILLIAMS & RACHMANINOV OV NNO2503 Za 25 mrt FAMILIECONCERT ASSEPOESTER NNO0604 Do 6 apr MATTHAEUS PASSION OV NNO0704 Vr 7 apr MATTHAEUS PASSION (15:00) NNO1404 Vr 14 apr STRAUSS & MAHLERNNO2005 Za 20 mei LISZT & BRUCKNER
Binding 10 december 2022 januari 2023 28
Binding 10 december 2022 januari 2023 29
Binding 10 december 2022 januari 2023 30

Agenda Activiteiten Breinbieb Forum Bibliotheek

Januari – maart 2023

BreinBieb Spelochtenden:

Het spelen van spellen is goed voor het fit houden van het geheugen. Bovendien is het ook nog eens gezellig! Onder begeleiding kan men met elkaar spellen spelen uit de BreinBieb collectie. Dit kunnen quizzen zijn, maar ook memoryspellen of puzzels. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Spelochtenden Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3 Haren 7 februari / 7 maart I 10.30 11.30 uur I gratis

De toegang tot deze ochtend is gratis. Iedereen is deze ochtend welkom maar mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers zijn speciaal uitgenodigd. Er is plaats voor maximaal 8 mensen. Opgave is mogelijk door een mail te sturen naar m.hopma@forum.nl t.a.v. Marieke Hopma.

BreinBieb UP! Gespreksochtenden

In samenwerking met Humanitas zijn er UP! gesprekken in Forumbibliotheek Haren.

Deze vinden in principe iedere derde woensdag van de maand plaats. In een besloten setting kan men deelnemen aan groepsgesprekken waarbij persoonlijke thema’s aan bod komen. Belangrijke dingen die er toe doen als je ouder wordt, het hoeft niet zwaar te zijn maar soms is het fijn om het er eens met leeftijdsgenoten over te hebben.

Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3 Haren

Nadere informatie over dag, thema en tijdstip volgt / 10.00 11.30 uur I gratis De toegang tot deze ochtend is gratis.

Opgave is mogelijk bij Anneke de Koning door te bellen naar 06 52795075 of te mailen naar annekedekoningmc@gmail.com .

BreinBieb

BreinBieb is een speciale collectie in de Forumbibliotheken De Wijert en Haren. Het beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten: van leuke thema’s zoals begrijpen en het ‘fit houden’ van het geheugen tot serieuze onderwerpen zoals dementie en mantelzorg. Er zijn boeken en spelletjes voor het activeren en fit houden van het geheugen. Men mag alle materialen lenen. Ook zijn er regelmatig activiteiten.

Samenwerking

BreinBieb is mogelijk gemaakt met behulp van subsidies van de provincie Groningen en Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren, waarbij Forum Groningen materialen over het brein opneemt in de collectie van de bibliotheek. Het is een samenwerkingsproject met Biblionet Groningen. Er is ook een BreinBieb aanwezig in de bibliotheken in Bedum, Delfzijl, Hoogezand en Veendam.

Meer informatie is te vinden op www.forum.nl/breinbieb

Binding 10 december 2022 januari 2023 31
Binding 10 december 2022 januari 2023 32

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 050 230 73 06

Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van tv toestellen)

Gradus Berendsen 06-15561414

Martien Verlaan . 06-53948836 Cor Bos 06 24653741

Derk Jan du Corbier 06 57550357 (computerzaken)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 364 21 77 coördinatie Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752) Joke Boersma tel. 534 80 36 (postcode 9751, 9753) Yfke de Jong 06-11729377 (postcode 9751, 9753) Ina Blaauw tel. 534 83 49 (postcode 9752) Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753) Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapsnummer vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst: Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café laatste zaterdag van de maand Inloop/ontmoeting/bestuursleden: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10:00 uur 11:30 uur. Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de voormalige gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9:00 -13:00 uur, ten minste één dag van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren, telefoon 050 367 48 84 email wijharen@wij.groningen.nl Humanitas: Voor informatie en aanmelden via telefoon: 050 312 6000 of mip.groningen@humanitas.nl Inloopspreekuur op woensdagmiddag in de bibliotheek van 14:00 15:30.

Medische keuring voor rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, als SVHarenlid, kosten € 40,00 Westerse Drift 95, praktijkingang aan pad tussen Westerse Drift en Hemsterhuislaan)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 40,00 op vertoon van ledenpas, plaats: De Zonnehof)

Binding 10 december 2022 januari 2023 33

Scholma Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in transparante,- en overgordijn stoffen, tapijt: zuiver scheerwol en synthetisch, vloerkleden, parket, Laminaat en pvc vloeren. Novilon vinyl en linoleum. Luxaflex jaloezieën, Shutters en Verosol zonwering. Grote collectie sierkussens en woondecoratie. U krijgt 10%korting op materiaal.

Raadhuisplein18 9751APHAREN tel.050-5344819 www.scholmawoonflair.nl

Binding 10 december 2022 januari 2023 34

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl voorzitter Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl secretaris Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck tel. 230 73 06 penningmeester@svharen.nl penningmeester Van Maerlantlaan 8, 9752 JS Haren

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10:00 uur en 11:30 uur of sturen naar info@svharen.nl

Bankrekening

NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Ria Kip tel. 850 77 46

Kamer van Koophandel nummer 64532682

Contributie voor 2022: € 25,00 per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,00. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u per brief in februari. Dan ontvangt u ook uw nieuwe ledenpas die tot feb. 2024 geldig is. E-mail: info@svharen.nl Website: www.svharen.nl

Ina Blaauw tel. 534 83 49 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Joke Poelstra tel. 534 36 09 Wandelclub

Coby Zijlstra tel. 06-13835785 Fietsclub Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Joke Poelstra tel. 534 36 09 Koffie + eten alleengaanden De Dilgt

Binding 10 december 2022 januari 2023 35
op pagina 7)
Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda
Jeu de boules
Binding 10 december 2022 januari 2023 36