__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Szigeti Ernő

06-30/887-5284 Tapolca, Gyulakeszi u. 585/3, NYUGAT-BALATON

Érték és tartalom

2020. április 30., XXX/16.

E-mail: szigetiasztalos@gmail.com

SZUPERINFÓ ONLINE HIRDETÉS FELADÁS: WWW.NYUGATBALATONIHIRDETES.HU

Immunerôsítés + Méregtelenítés 30 percben biciklizve vagy ütemes sétával Korlátozott létszámú bejelentkezés és fokozott egészségügyi szabályok bevezetése mellett NYITVA VAGYUNK! Várunk Keszthelyen, a Georgikon utca 7/a. alatt.

Május első vasárnapján, május 3-án köszöntsük az édesanyákat!

15%-os Újranyitási Akció

Ezen a napon az anyaságról emlékezünk meg.

május 31-ig.

Bejelentkezés kizárólag telefonon vagy facebook oldalunkon +36 20 292 4454 • divineinfrastudio

TETŐFELÚJÍTÁS Palatetők bontás nélküli felújítása VILLAS bitumenlemezzel.

10 év garancia, összeszokott csapat.

Tel.: 06-20/955-5184

PALÁNTA ÉS MUSKÁTLI VÁSÁR TERMELŐTŐL Muskátli: álló és futó Palánta: paprika, paradicsom, uborka stb. Házhoz szállítás lehetséges Ancsa Kamra Vállus 30/193-3631

Autófényezési és autóápolási szaküzlet

Szúnyog Sándor

GÁZKÉSZÜLÉK szerelő mester

- Baxi - Radiant - Vaillant - Saunier - Duval - Ariston

GÁZKAZÁNOK MÁRKASZERVIZE.

Gáztűzhelyek, gáz- és villanyboilerek javítása.

május 3-án!

Tel.: 06-30/501-6792

https://www.facebook.com/baautotrade E-mail: info@ba-auto.hu

Tel.: +36 30 93 93 300 +36 30 93 93 745

Nyitva: H-V.: 8-15 Május 1-én ZÁRVA


2

Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

Hévíz

2020. április 30.

Varázslatosan szép látványával szelíden pompázik a gyógytó. Csendességében hívó szavai suttognak, hogy megjelenjen benne újra a fürdőélet is. Üdíthessen és enyhet adjon, viszonozhassa oly sok-sok ember szeretetét.

Turisztikai aktualitások és válságkezelés Hévízen célzó rendelkezések mellett a gazdaság életben tartásáért a ros polgármestere és H. szolgáltatókkal való egyezteHorváth Orsolya önkortések során születtek döntémányzati főtanácsadó a sek - mondta el az utóbbi hetek koronavírus okozta válönkormányzati munkájáról a sághelyzetből való kilásajtó képviselői körében Papp balás lépéseiről tartott Gábor polgármester. Hangsajtótájékoztatón tett súlyozta továbbá: - Bízunk, több bejelentést. hogy az utóbbi évtizedes ön- Hévíz a turizmusból él, ezt kormányzati munka teremtett átérzik a helyiek. Fegyelmezett olyan alapot, aminek segítséa lakosság a hozott intézkedé- gével túl tudunk jutni a jelen sek betartását illetően, bízva súlyos problémáin, amik a száezek mielőbb kedvező hatá- mításaink szerint az idei év sában. Az emberek védelmét szintjén mintegy másfél milliárd forint kiesést vetítenek előre. A veszteség ellensúlyozását segíti az önkormányzat Hotel Aquamarint működtető cégének eladásából származó bevétel, mindemellett az ott folyó felújítási költség, Papp Gábor és H. Horváth Orsolya a mintegy 70 dolgozó

■■Papp Gábor, Hévíz vá-

munkahelyének vállalt megtartása nem a város kasszáját terheli. A fürdőváros a jelenleg is tartó fejlesztő munkákkal, a város virágosításával, tisztaságának, rendezettségének fenntartásával is hangsúlyozza a turistáknak szóló aktuális jelmondatát: „Hévíz megvár!” - Mindennapos tevékenységünkkel készülünk a vendégforgalom újjáéledésének lehetőségére - mondta a városvezető. - Bízunk, hogy a belföldi vendégforgalom június végére, július közepére beindul, folyamatosan megy végbe a talpra állás. Mindenkitől kérjük a lojalitást, a közösségben való gondolkodást. A pályázatokkal támogatott beruházások haladnak, folyik a parkolási rendszer átalakítása, az önerős fejlesztések egy részét kell átstruktúrálnunk. Készülünk az elmaradt programok későbbi időpontokban

való megtartására, a vendégeknek nem kell lemondaniuk a Hévízen megszokott rendezvényekről. Papp Gábor beszélt az ideA város arculatával készen áll a nyitásra. gen forga l m i adóval kapcsolatos kormányH. Horváth Orsolya beszélt zati rendelkezésről, miszerint arról, hogy a szobakiadók imidén április 22-től az év vé- már 5 éve tartó szálláshely géig a vendégeknek nem kell fejlesztő pályázati lehetőséüdülőhelyi díjat fizetniük. A gét az eddigi módon biztovendégéjszakákról azonban sítja az önkormányzat. Az a nyilvántartás vezetése, s a előző évben befizetett idehatáridők szerinti bevallás to- genforgalmi adó 50 százalévábbra is szükséges, annak ka igényelhető, április végéig alapján a központi költségve- megkötik a támogatási szertésből finanszírozza az állam ződéseket. Az idei válságos az elmaradt adóbevételt. A ha- helyzetből adódóan a pályáztárnapig esedékes, beszedett ható pénzalap a következő idegenforgalmi adót május 15- esztendőben is a mostani báig kell bevallani és fizetni a zist jelentő 2019-es évi befikorábbi gyakorlatnak megfe- zetések összege szerint lesz lelően, változatlan rendben. majd megállapítva.

■■A helyi szellemi élet

évforduló kapcsán olvasható a Hullámverésben: Esterházy Péterre születésének 70., Márai Sándorra 120. évfordulója jegyében emlékeznek a szerzők. A folyóirat címlapján látható Esterházyról személyes hangvételű, a rendszerváltás „előszeléhez” is köthető esszé olvasható Karambol címmel, Péczely Dóra tollából, aki sorsának alakulását is meghatározó emlékeit idézi fel. Máraira Bod Péter emlékezik, Hol van a régi ország Szindbád úr? című, munkásságelemző írással. A Hajószakács szerzőjeként Fehér Béla szólal meg, mint gasztrotörténész, a székelygulyás recept megalkotásának legendáját járva körül. Az Öböl fejezet szokott módon a helyi irodalomtörténetnél enged kikötni. Molnár András, a Zala Megyei Levéltár igazgatójának Deák Antal, A poéta címmel írt anyagát olvashatjuk. Maga a tartalmi felvezetés eleve izgalmas várakozást teremt: „Zala vármegye alispánja, országgyűlési követ,

Maszkokat adott a város Egyelőre neten olvasható a Hévíz

■■Hévíz város önkor-

is kaptak maszkot, elsőként a szociális szférában 500 lett átadva. Papp Gábor polgármester elmondta, hogy természetesen eddig sem nélkülözték a dolgozók a védőeszközöket, az átadott darabok biztonsági tartalékot jelentenek. Továbbá a Mindamellett, hogy nem lett helyi posta, a hévízi és a kesztkötelezően előírva a maszkvi- helyi kórház, s a mentőállomás selés, Hévíz ezzel is igyekezett munkatársai számára is bizhozzájárulni a helyiek egész- tosított maszkokat az önkorségének megőrzéséhez és a mányzat. A hévízi polgárőrök, járvány terjedésének lassítá- rendőrök is igény szerint jutsához. Lakosonként egy mos- hatnak hozzá az önkormányható, újra hasznosítható textil zat által vásárolt készletből. maszkot és egy szűrővel elláA védőeszközökből jut az tott N95/FFP2-es védőmasz- érettségizőknek, a vizsgák kot biztosított a város. A he- lebonyolításában résztvevő lyi intézményekben dolgozók pedagógusoknak.

mányzata saját költségén közel hatezer maszkot szerzett be a helybeliek, a védekezésben és a város intézményeiben dolgozók védelme érdekében.

is digitális módon talál házhoz, így olvasható a Hévíz című művészeti folyóirat friss száma. A kéthavonta megjelenő periodika áprilisi példánya egyelőre a szerkesztőség facebook oldalán érhető el.

A Nyílt víz fejezet a lap mintegy 80 oldalának felén kínál színes tallózást versekben és prózákban egyaránt. Zömében budapesti, több kötetes írók, költők munkáiban lapozhatunk. Mindemellett szokott módon tetten érhető a fiatal tehetségek felkarolása a publikációs lehetőségek nyújtásával, elősegítve megisme■■Hévíz minden év má- ezen a napon Hévíz zászló- résüket. Többek költészetébe jus elsején ünnepli város- díszbe öltözik. Papp Gábor tudunk ezúttal is bepillantani sá válásának évfordulópolgármester virtuális módon verseken keresztül. Így a taníját, erre idén rendhagyó osztja meg ünnepi gondolata- tói hivatást gyakorló Skobrák módon kerül sor. it a lakossággal a várossá ava- Máté, a tavaly Junior SzépíróA rendezvényt a veszély- tás évfordulójára emlékezve. díjjal kitüntetett Ferencz Móhelyzet miatt nem tudják úgy A beszédet nem követi a ki- nika, a Színház- és Filmművéünnepelni, ahogy az megszo- tüntető díjak átadása, azokat szeti Egyetem hallgatójaként kott volt. Május elsején 9 órai szeretnék majd méltó kere- Csala Károly, a szegedi egyekezdettel rendhagyó városna- tek között átnyújtani, amikor temista Vasjempek Péter írápot tartanak a sajtó képvise- az nagyobb körben lehetsé- saiból lehet meríteni. lői jelenlétében a városházán, ges lesz. Két emlékező írás kerek

Megtartják a város napját

táblabíró és nem mellesleg Deák Ferenc bátyja, aki lemond a követi székről a későbbi haza bölcse javára. Deák Antal azonban nem csak politikus, és Ferkó testvére, hanem költő is volt, aki történelmi regéket írt, Kisfaludy Sándort tartotta etalonnak és a kor legnagyobbjaival állt kapcsolatban, ám kéziratai soha nem jutottak el a kiadásig.” A lapszám természetesen nyomtatott formában is elérhető lesz majd, amint lecseng a járványhelyzet.


2020. április 30. 3 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TŰZIFA VÁSÁRLÁS AKÁR OTTHONRÓL IS! Cser, tölgy 1 m-es tűzifa 20.500 Ft/erdei m³+ ÁFA (bruttó 26.035 Ft/erdei m³) Cser, tölgy 2 m-es tűzifa 19.000 Ft/erdei m³+ ÁFA (bruttó 24.130 Ft/erdei m³) Az árak 35 km-en belül házhoz szállítva értendők, és egy erdei m3-re (1*1*1,7 m) vonatkoznak. Érvényes 2020.05.31.-ig vagy a készlet erejéig. Érdeklődni a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet, 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 34. tel.: +36 87/535-200; Keszthelyi Erdészet 8360 Keszthely, Sopron u. 41. tel.: +36 83/515-360 elérhetőségeken lehet. „További tűzifa termékeinkről, árainkról és az online vásárlás részleteiről a www.bakonyerdo.hu honlapon tájékozódhat!”

Dr. Pál Marianna Maja felnőtt- és gyermek bőrgyógyászat -anyajegyvizsgálat, bőrrákszűrés -jóindulatú növedékek eltávolítása -esztétika: hyaluronsavas feltöltés, botox RENDEL: Hévíz, Petőfi S. u. 7. alatt

(P&B Lézer-sebészet rendelőjében) www.palmborgyogyasz.hu

Válassza a megbízható partnert – Bakonyerdő Zrt.

Rendelési idő: szerda 15-18 óráig Telefon: +36 30 339 5976

EUTR: AA0002798

• INFRASLIMXFEKVŐ INFRABICIKLI • MASSZÁZS

Az alakformálás mekkája

Megérkezett új gépünk a Rollshape! Izomlazítás, zsírsejtbontás, bőrregeneráció, és regenerálás egyszerre. A forgó fa görgőkkel felszerelt készülék nem finomkodik a cellulittal és a feszes izmokkal. Használata ellazít, fogyaszt és relaxál is egyben.

Időpontfoglalás: www.bodyu.hu +36 30/858-9251 K E S Z T H E L Y

SZÛRÕ KIS- és NAGYKERESKEDÉS

Mutatom a ...

anyag, kam e z ü , j Ola drauli i h , n e l ol k vegő-, p

olajo , k ő r ű z s

Legolcsóbban, bontás nélkül, garanciával! KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT!

+36/30/213-1105

Lapostetők víz- és hőszigetelése, palatetők felújítása bádogozással. 25 év tapasztalat. Tel.: 06-30/9270-298

Megállni nem kötelező, DE ÉRDEMES! AKÁR CSAK EGY ÁRAJÁNLATÉRT! ÉPÍTŐANYAGOK A-TÓL Z-IG!

3 napra

t 7 őú rül 0-737 lke li e /38 Dé , 30 a, 0 olc -40 Tap /413 87

Z 83/ alaszen 361 tgró -50 t, De 0, 3 ák F. 0/3 u. 1. 80402 2

le

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! 317686

... telefonszámot: 30/651-9620, és az e-mail címet: echte@enternet.hu

Takarítson meg

időt, pénzt és TUDTA-E Ha INGYEN energiát! adjuk bérbe ? nálunk

TETŐFA

vásárol tetőcserepet

a cserépfelvonót!

NEM KELL TOVÁBB KERESGÉLNIE, NÁLUNK MINDENT EGY HELYEN MEGTALÁL!

HŐSZIGETELNI TAVASZI SZERETNÉ TÉRKŐ VÁSÁR! VÉDJE TETŐFÁJÁT A Nem kell hónapokat várnia, HÁZÁT? nálunk számos térkő GOMBÁK ÉS ROVAROK ELLEN! Mi segítünk benne! azonnal elérhető! Faanyagáztatás

KÉSZLETRŐL impregnáló géppel!

JÁRÓLAPOK SZENZÁCIÓS ÁRON Stardust 30x60

KÉRJEN EGYEDI AJÁNLATOT ÜZLETEINKBEN! Vödrös vakolatok azonnali helyszíni keveréssel!

SZERSZÁMGÉPEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

(antracite, beige, ivory)

ECHT-E SZÛRÕCENTRUM KFT.

Gyenesdiás, Jókai köz 2. • Tel.: 06-83/511-699 Tel/Fax: 06-83/317-097 • Mobil: 06-30/2475-770

3.900 Ft/m

2

Profi szakembernek jár a profi szerszám!

Keszthely, Vass Miklós u. Tel.: 06-83/510-715, 06-30/520-5944

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2020. 05. 15 ill. a készlet erejéig érvényesek!


Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

4

2020. április 30.

Online képzés a vízimentő szolgálatnál ■■A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) is küzd azért, hogy a járványhelyzet kialakult körülményei közt is teljesíteni tudják feladataikat.

része minden évben az utánpótlás képzése is, hiszen mindig van szükség új kollégákra. A kialakult helyzet e tekintetben nagy kihívás elé állította a szolgálatot, az általában kora tavasztól szervezett tanfolyamokat ez A szervezet készül a nyá- évben a hagyományos móri szezonra, bizakodva hogy don nem tudták elindítani. idén is lesz, még ha később A VMSZ hírül adta: mindis kezdődik, és kicsit más- emellett tudták, hogy nem ként zajlik majd, arra min- állhatnak le, mert amikorden tekintetben szeretnének ra a járványügyi helyzettel készen állni. A felkészülés kapcsolatos korlátozások

feloldása megtörténik, késésbe kerül a tanfolyamok kellő időre való lebonyolítása. „Bár mi mindig úgy gondoltuk, hogy egy vízimentő, vagy úszómester tanfolyamon nagyon fontos és sokat jelent a folyamatos személyes kapcsolat, most ebből kicsit engednünk kellett és átálltunk a távoktatásra. Időt kell nyernünk és amennyire lehet, előre kell dolgoznunk. Ez az érdeke egyesületünknek is és azoknak is, akik

IMPRESSZUM Nyugat Balatoni Szuperinfó Lapzárta: hétfő 16 óra Felelős kiadó: TEL INFÓ BT. Keszthely, Széchenyi u. 1-3. Tel./Fax: 83/314-612 Kiadásért felel: Iski Zsolt ügyvezető Nyomás: ADC Hungary Kft. 9163 Fehértó, Dózsa Gy. tér 7. Szedés, tördelés: HELIKON INFÓ KFT. Megjelenik: Keszthely, Hévíz, Tapolca, Sümeg, Marcali, Fonyód és 29 környezõ község. A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztõség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. Irodáink: Keszthely, Széchenyi u. 1-3., Tel.: 83/511-890 kszinfo@t-online.hu

ONLINE BÁRMIKOR, BÁRHONNAN! Egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb! Mobiltelefonról is! Bankkártyás fizetési lehetőség.

ténylegesen órákat tartanak élő, videós kapcsolattal. Emellett folya matos tesztelési lehetőséggel és tanulási segédanyagokkal is támogatják a felkészülést. A következő online kurzus május 8-án indul. Érdeklődni, jelentkezni a http://www. vizimentok.hu/hu/oktatas/ tanfolyamok-1255.html linken lehet. Az online képzés időtartama alatt a résztvevőknek folyamatosan rendelkezésükre állnak, senkit nem hagynak magára. Újabb csoportok indításához várják a jelentkezőket, s azt is, hogy mielőbb a személyes találkozásra is sor kerülhessen, majd pedig a gyakorlati órák után az egyesületük tagjaként üdvözölhessék őket.

Zöld Zala vetélkedő online

www.nyugatbalatonihirdetes.hu

Adja fel hirdetését a SZUPERINFÓBA

szeretnének velünk dolgozni már az idén nyáron. Már kipróbáltuk és úgy látjuk, működik…” - adta hírül közleményében a VMSZ. Olyan kurzusokat indítanak, melyek elméleti órái online formában, távoktatással zajlanak. A gyakorlati órákra akkor kerül majd sor, amikor a járvánnyal kapcsolatos helyzet azt lehetővé teszi. Hangsúlyozzák: a szakmai követelményekből nem engednek, az ismeretek elsajátításához minden segítséget megadnak a hallgatóiknak. Egy kurzust már elindítottak, a tapasztalatok jók, látják benne a lehetőségeket és most azon dolgoznak, hogy mindezt továbbfejlesszék. Jelenleg

Tapolca, Nagyköz u. 7. Tel.: 87/510-268 tapolcainfo@tapolcainfo.t-online.hu Hévíz, Petőfi u. 10-12. Tel.: +36-30/349-5524 URL: http://www.szuperinfo.hu Színhelyességért csak hozott proof esetén tudunk felelősséget vállalni! A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT, ÚJSÁGBAN VALÓ ELRENDEZÉSÉÉRT NEM (ill. az általunk okozott hiba esetén csak az aktuális hirdetés díjának értékéig) VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET! A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

■■A járványhelyzet miatt idén a virtuális tér adta lehetőségeket kihasználva rendezi meg a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár az általános iskolai felső tagozatosok körében hagyományos Zöld Zala vetélkedőt.

2-3 naponként összesen 6 témakörben adják meg a feladatokat a könyvtár www.fgyvk. hu honlapján, illetve a www. facebook.com/FGYVKKeszthely oldalon. A z on line vetélkedőn egyéni nevezéssel indulhatnak a diákok. Fontos tudnivaló, hogy a tematika nem az iskolai természetismeret A versenyt az intézmény és biológia tankönyv anyaKeszthely és környéke termé- ga. Egyéb információkat a szeti értékei címmel hirdette zoldzala.fgyvk@gmail.com meg, május 4-től 16-ig tartó email címen kérhetnek az lebonyolítással. Ez idő alatt érdeklődők.


2020. április 30. 5 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

Föld napja a világhálón

■■Online módon rendezte meg idén a Föld napja jegyében tudományos programját a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Nadányi Zoltán: Anyu Tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom.

„Anyu, anyu! Anyu!” hangzik este-reggel, jaj de sok baj is van ilyen kis gyerekkel.

Ha kávé keserû, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy: anyu!

"Anyu, anyu, anyu!" most is kiabálom, most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom.

Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba, csak egy szóba került, csak egy kiáltásba.

Csak látni akarlak, Anyu, fényes csillag, látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak.

Keserûbôl édes, rosszból csuda jó lesz, sírásból mosolygás, olyan csuda-szó ez.

Látni sietséged, angyal szelídséged, odabújni hozzád, megölelni téged.

A szakmai tartalom felölelte a balatoni régió fejlesztésének, kulturális turizmusának, erdő- és vadgazdálkodásának legfontosabb ismereteit, aktualitásait, továbbá vidékfejlesztési témakörben a fenntarthatóság és a népesség-megtartó képességgel, valamint a Balaton vízminősége változásaival kapcsolatos tudnivalókat. Mindezekről szólóan összesen 6 előadás hangzott el neves szakemberektől. Nemzetközi kitekintéssel beszélt a tájértéki kapcsolt

ökomúzeumok szerepéről a Göteborgi Egyetem képviseletében dr. Némethy Sándor, keszthelyi előadója volt a programnak humánökológiai kérdésekről szólóan a Pannon

Egyetem Georgikon Kara részéről dr. Alföldi Zoltán. A jelentős érdeklődéssel kísért rendezvény az elhangzottak feletti konzultációval zárult.

Szobanövények szabadba ültetésének szabályai

Soha ne tegyük ki a szobanövényeket tűző erős napra. A szobanövényeket csak a reggeli vagy a késő délutáni napsütés érheti, mert ellenkező esetben akár egy nap alatt kiéghetnek.

Inkább árnyékba helyezzük el őket. Akár naponta is locsolni kell a növényeket. Hetente egyszer az öntözővízhez adjunk egy kevés tápoldatot is. Ültessük át nagyobb edénybe a kihelyezésre szánt növényt, mert ellenkező esetben nem fog fejlődni. Viharok esetén érdemes a növényeket védett helyre vinni, de a kisebb áztató esők jót tesznek. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, a növényeink a nyár során hogy a télálló pálmák egész évnagyot fognak nőni. A pálmákat ben kint maradhatnak, tévedés. akár a kertbe is kitehetjük. Az, A korallvirágok és a pozsgások

Étterem Gyenesdiás, Béke u. 2. Tel.: +36-30/6300- 680

NYITVATARTÁS: MINDEN NAP

7:30-tól 21:00-ig HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

s B menü A menü Leve

■■Vannak növények sőt szinte minden növény ilyen - amelyek imádják a napot és a meleget. Van azonban néhány fontos szabály, amelyeket be kell tartani, mielőtt kirakjuk őket a szabadba.

04.30. csütörtök

05.01. péntek

Zöldségleves

Bableves

Cigánypecsenye pirított parázs burgonya

Rántott szelet hasábburgonya

Sárgabab főzelék fasírtgolyó

Marhapörkölt dödölle

legszebbek. Sziklakertbe vagy virágágyásba is elhelyezhetők. Konténerbe kitehetjük a szobafikuszt és összeültethetjük más egynyáriakkal is. Tavas�szal, ha szükséges, ültessük át laza virágföldbe. A szobafenyő igen kedvelt növény. Akinek van kertje vagy erkélye, árnyékos helyre teheti ki, ahol nem éri közvetlen, állandó, erős napsütés. Öntözzük a földjét rendis ültethetők erkélyre, terasz- szeresen, így hamarosan dús, ra, balkonládába, egy nagyobb üde, erős szobafenyőt láthatunk virágtartóba. Csoportosan a a kertünkben. www.edenkert.hu

05.02 - 05.03. szombat-vasárnap

05.04. hétfő

05.05. kedd

05.06. szerda

Csontleves

Paradicsomleves

Burgonyaleves

Zellerkrémleves

Cordon bleu hasábburgonya

Makói sertésszelet hasábburgonya tartár

Dubarry szelet rizs

Bográcsgulyás, túrós palacsinta

Rántott csirkecomb rizibizi Fasírtpogácsa petrezselymes burgonya

Marhapörkölt dödöllével Rántott szelet, rizs Cigánypecsenye, steakburgonya Cordon Bleu, hasábburgonya Egy menü ára: 1300 Ft

TVÉGÉRE: GAZDASÁGOS SÜLTES TÁL HÉ , nye Rántott szelet, cigánypecse b, om sőc fel cordon bleu, csirke Ft 00 25 rántott sajt, vegyes köret:

ÁLLANDÓAN KÉRHETŐ ÉTELEK:

• Rántott gombafejek • Rántott karfiol • Natúr csirkemell • Rántott trappista sajt Egyaránt kérhető rizs és párolt zöldség körettel. Érvényes 2020.04.30-tól visszavonásig.

Menük ára: 1300 Ft

Reggel 7:30-tól: kávé, üdítő, szendvics


Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

2020. április 30.

Egyedi kivitelezés és régi sírok felújítása. Tavaszi akciókkal várjuk!

Vizes falak utólagos szigetelése lemezpréses technológiával!

Szakképesítéssel rendelkezem

Tősér Árpád

HIRDETÉSÉT FELADHATJA ONLINE VAGY TELEFONON A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN: info@lotusviptravel.hu • Tel.: 06-30/349-5524 Hévíz, Petőfi u. 10-12.

Vízszigetelő Kft.

06-30/458-77-17 • 06-20/246-2502 • 06-74/467-355

www.vizeshazfalak.hu

378108

6


APRÓHIRDETÉSEK

2020. április 30. 7 25 ÉVES A SZUPERINFÓ

ÁLLÁSLEHETŐSÉG RAKTÁROSÁRUKIADÓ Munkavégzés helye: Keszthely Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előny!

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba 2 műszakos munkarendbe az alábbi munkakörökbe:

• ÖSSZESZERELŐ

(előny szakmunkás végzettség vagy műszaki beállítottság)

• CNC GÉPKEZELŐ Jelentkezni lehet: Tel.: 06-30-4595311 vagy önéletrajz beküldésével: estmkft@strabag.com

BASALT-KÖZÉPKŐ KFT UZSA

Jelentkezni személyesen az üzletben lehet (Keszthely, Vass Miklós utca). A jelentkezéshez fényképes önéletrajz szükséges!

női munkavállalót keres:

ÜGYVEZETŐI ASSZISZTENS munkakörbe

Feltételek: • felsőfokú gazdasági végzettség • tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás • legalább 5 éves szakmai gyakorlat

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Előny: • mérlegképes könyvelői jogosultság • controlling tapasztalat

Flottabővítés miatt C + E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező

Pályázatot a laub@basalt.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

sofőr kollégát keresünk!

Információ munkanap 9-15 között

Jelentkezni e-mailben lehet az iroda@janhaz.hu címen!

telefonszámon

ÁLLÁST KERES Takarító, bejárónő, bolti eladó, pultos, gyermekfelügyelő munkát keresek Zala megyében. +36-20/315-7824

ÁLLÁST KÍNÁL A Zalapavo Kft. kéthelyi pulykatelepére állatgondozó munkatársat keresünk. Érd.: Szolnoki János +3630/141-3944

Ingatlaneladás járvány idején! Segítünk, hogy biztonságosan adhassa el ingatlanát. Kérem, keressen bátran! Végh Kata OTPIP +36-20/469-3330

Antik, régi ülő-, fekvőgarnitúrák, székek, fotelek, heverők, kanapék áthúzását, javítását szállítással vállalom. +36-30/313-9058

Keszthelyen, Táncsics utcában összközműves építési telek eladó bontandó házzal. Irányár. 17,9 M Ft. Érd.: +3630/381-2444, +36-30/644-2911

Épületbontás, veszélyes fák kivágása, bozótirtás, kertgondozás, gépi- és kézi földmunkák, lom és törmelék elszállítás, tetőmosás, térkőtisztítás. +36-30/251-4838

ALBÉRLET

Keszthelyen, Csapás úton lévő CNG gázkúti kávézóba felszolgálót felveszek éves állásra. +3630/848-6012 Hela Premium Kft.

Hévíz, Zrínyi utcában 7 lakásos társasházban egyszobás lakás bútorozottan, gépesítve, gépkocsibeállóval kiadó. 49.500 Ft + rezsi. +3620/9671-060

Épületgépészetben jártas eladót keresünk. Hom-Szer Kft. +36-30/2989525

Balatongyörök, Kossuth utcában családi ház albérletbe kiadó. Érd.: +36-70/538-7000

JÁRMŰ Autóbontó autókat vásárol! Igazolás kiadása és a szállítás ingyenes. Tel.: 06-20/4455-665 Használt, idős autó felvásárlás hivatalosan! +36-30/733-7753 Lakókocsit vásárolok, állapotától függetlenül, okmányok nélkül is. Tel.: +36-30/203-4592 Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. +36-30/421-8575, +36-70/424-7820, +36-70/632-5836

INGATLAN Gyenesdiás Keszthely felőli részén 600 m2 építési telek 7 M Ft-ért tulajdonostól eladó. Tel.: +36-30/9292622

Sármelléken külön bejáratú lakrész 2-3 fő részére kiadó. Érd.: +3630/476-6897 Keszthely vagy Zalaszentgrót környékén kb. 40 m2-es, földszintes, lépcsőmentes albérletet keresek hosszú távra. Tel.: +491724668729 Keszthely és vonzáskörzetében kb. 80 m2-es, lépcsőmentes, földszintes, ill. lifttel elérhető lakást hosszú távra bérelnénk; akadálymentesítést fizetnénk/vállalnánk. Tel.: +491724668729

SZOLGÁLTATÁS Gépi földmunkák mini forgókotróval, homlokrakodóval, billencs kisautóval. Fuvarozás, árok- és alapásás, tereprendezés, bokrok, tuskók kiszedése stb. +36-30/7542-610

Redőnyjavítás! Új redőnyök és egyéb árnyékolástechnikai eszközök szerelése, javítása garanciával. Tel.: +3630/750-9669 Festőmunkákat vállalok korrekt áron, rövid határidővel. A legkisebb munkára is hívjon bizalommal! Tel.: +3630/453-4366 Gépészmérnök vállal víz-, gáz-, fűtésszerelést, - javítást, új házak gépészeti kivitelezését. Érd.: +36-20/9853285 Duguláselhárítás 0-24-ig! Duguláselhárítás, ipari csőkamerázás, állapotfelmérés. Csatornaépítés, csővezetékek. villanyvezetékek nyomvonalazása. Csőtörés bemérése gázzal. Tel.: +36-20/9252528 www.sos-dugulas.hu Kisebb-nagyobb kőművesmunkát, belső átalakítást, térkövezést vállalunk. Érd.: +36-30/406-3941 Fűnyírás, díszpázsitok kezelése, gyepszellőztetés, kaszálás pontos, precíz szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot! +36-30/511-0610

A KESZTHELYI ERDÉSZETNÉL kiváló minőségű

TŰZIFA

vásárolható széles választékban a tavalyinál olcsóbb áron.

VÁLASSZA A MEGBÍZHATÓ PARTNERT! Érdeklődni:

83/515-360, 83/515-363

30/38 25 120

telefonon, vagy személyesen a Keszthely, Sopron u. 41. sz. alatt EUTR: AA0002798

Tűzifa fűrészelést, hasogatást, elhanyagolt területek tisztítását, gyérítést, szártépőzést, mulcsozást, fűnyírást vállalok számlaképesen. Tel.: +3630/453-4366

MTD V40 (40 cm átmérő és 1500 Watt) elektromos gyepszellőztető gyűjtővel 29.000 Ft-ért eladó. Tel.: +3630/9467-731

Takarítás. Vállaljuk társasházak, családi házak, nyaralók takarítását. Akár csak egy gyors fertőtlenítést is. Lehet alkalmi megrendelés, de rendszeres megbízás is. Számlaképesen. +36-30/836-8877 Burkolást vállalok kül- és beltéren, kisebb volumenű festést, gipszkartonozást. Telek Patrik +36-70/6009462 Rendkívüli jövedelmet garantáló, konkurenciamentes tevékenységhez vállalkozó partnereket keresünk! Tájékoztatás: www.kekmadarfeszek. webnode.hu

TÁRSKERESÉS Dekoratív csinos hölgy szabadidőpartnert keres. +36-70/585-4596

EGYÉB Bútortárolásra alkalmas kisméretű raktárhelyiségek kiadók. Gyenesdiás +36-30/254-1949 Gázpalackot vásárolnék (oxigén, acetilén, PB, stb.). Tel.: +36-20/259-8656 50 literes üvegballon (kosár nélkül) 3.500 Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/9467731

Homlokzati állványrendszer bérelhető. KL-BAU Junior Kft. Tel.: +3630/427-9980 Dunnákat, párnákat 24.500 Ft/kgért, örökséget hagyatékból vásárolok. Ingyenes kiszállás! +36-70/4157633 Személyre szóló horoszkóp elemzés skype-on. Bejelentkezés: Végh Kata +36-20/469-3330

LAKÁS Keszthelyen, belvároshoz, Balatonparthoz közel IV. emeleti téglalakás 13,5 M Ft-ért eladó. Tel.: +36-70/7776347

GARÁZS Garázs kiadó hosszú távra Keszthelyen, a Fodor utcában, autó beállás vagy raktározás céljára. Villany van, jól megközelíthető, száraz. Ár: 25.000 Ft/ hó. Eladás is szóba jöhet. Tel.: +3670/506-0220

OKTATÁS Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-2232. www. minervakft.hu (E-000909/2014/ A001-A011)


8

Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

2020. április 30.

TŰZIFA AKCIÓ!

Ömlesztve

(1x1x1m)

Kimérve

(1x1x1m)

17.000

Ft/m3-től

20.000 Ft/m -től 3

Akác, bükk, cser, tölgy, gyertyán

0630/690-0528 Tűzifa-Telep Kft.

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS NYÁRI GUMIK 11.900 Ft-tól!, KÁTYÚGARANCIÁVAL! Alufelnik és acéltárcsák nagy választékban! B.F. Goodrich KORMORAN

Keszthely, Tapolcai u. 27/a. Tel.: 83/315-132 Ny.: H-P.: 8.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00 Az akció 2020.04.30-tól visszavonásig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

Dr. Lőrincz Rita Keszthely, Erzsébet kir. u. 14.

2019.01.29-tól visszavonásig. AA5837621

BEST-CHANGE GELDWECHSEL PÉNZVÁLTÁS Keszthely, Fő tér

Változatlan feltételekkel továbbra is nyitva!

SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁS Rendel: H, K, Cs: du.; Sz, P: de. Tel.: 83/313-030 rendelési időben

MÁJUS 1-ÉN 13 ÓRÁIG NYITVA TARTUNK!

CSALÁDI TÁLAK ELVITELRE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL PÉNTEKTŐL! A MENÜ: Újházi tyúkhúsleves

a, senye, rántott sertésbord Vegyes tál 3 főre (Cigánypec rántott sajt, rcs, eke kat puly ött tölt kemell, baconbe göngyölt sült csir 7.000 Ft el, hasábburgonyával) Ár: rántott gomba jázminrizzs s B MENÜ: Újházi tyúkhúsleve szűzérmék, tt ato forg ba rzsá Vegyes tál 3 főre (Pankó mo sal, rtás má nya kacsacomb, szarvassült áfo karfiol rózsák, tott rán ), sajt ölt füst & c Cordon rouge (füstölt laza Ft 00 8.6 Ár: el krokettel, jázminrizzs s

VEGA TÁL: Sütőtökkrémleve

fasírt, rántott karfiol, Rántott camembert, cukkini gombafejek, grillsajt, tott rán ött tölt val úró kapros juht s salátával. Ár: 7.000 Ft fris s fetá el, fűszeres sült jázminrizzs Az ár magába foglalja a csomagolást is, érvényes 2020.04.30-tól visszavonásig.

TOMPOS ÉTTEREM • Keszthely, Pázmány P. u. 56-60. Tel.: 83/777-550 • 06 30/396-0020 • www.tomposetterem.hu

PRIMÔR MAGYAR ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK

MEGÉRKEZETT A LAJOSMIZSEI MAGYAR EPER

Lecsópaprika akció 699 Ft/kg VÁRVÖLGYI DARABOLT SONKA • VÁRVÖLGYI HURKA-KOLBÁSZ • VÁRVÖLGYI FÜSTÖLT KOLBÁSZ • VÁRVÖLGYI FŐTT FEJ, • CSÉCSI SZALONNA • VÁRVÖLGYI TEPERTŐ • VÁRVÖLGYI DISZNÓSAJT • VÁRVÖLGYI KOLOZSVÁRI SZALONNA

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK!

ÉLELMISZER, ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

UGYANAZON AZ ÁRON, MINT AMENNYIÉRT AZ ÜZLETBEN VÁSÁROLNA! Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Cserszegtomaj településeken INGYENES A KISZÁLLÍTÁS! Hévíz, Alsópáhok, Felsôpáhok, Balatongyörök településekre 500 Ft a kiszállítás költsége!

Rendelésfelvétel: 06-30/741-5775, realcsosztoth@gmail.com H-P 9-17-ig; Szo: 9-15-ig. Facebookon is megtalál minket: Real Élelmiszer-Zöldség-Gyümölcs

FRISS NYÚJTOTT HÁZI RÉTESEK FOLYAMATOSAN KAPHATÓK! SAVANYÚ KÁPOSZTA ÉS KÁPOSZTALEVÉL KAPHATÓ! PI-VÍZ, PI-SZÓDA, PI-ZERO VÍZ FOLYAMATOSAN KAPHATÓ! Áraink 2020. április 30-tól a készlet erejéig érvényesek.

Profile for szuperinfo

Keszthelyi Szuperinfó 2020.04.30.  

Keszthelyi Szuperinfó 2020.04.30.