Keszthely 2019.12.05

Page 1

NYITVA! NYUGAT-BALATON

Érték és tartalom

Elite TAPÉTA Szaküzlet

2019. december 5., XXIX/49.

Keszthely Bem J. u 33. • www.elitetapeta.hu • +36/20 2600-440

OLD SMOKEY BURGER

Ha lemaradt a látás hónapjáról, a Dinter és Admirál Optikákban

december 15-ig még jelentkezhet ingyenes látásellenőrzésre. Keszthely, Kossuth L. u. 30. Tel.: 83/314-285 Részletekről érdeklődjön az üzletben. Akció időtartama: 2019. december 5-től 15-ig.

Hévíz, Kölcsey u. 4. Tel.: 83/340-960 Hévíz, Deák téri üzletház Tel.: 83/342-060

DIESEL SZERVIZ DIESEL ADAGOLÓ JAVÍTÁS • HENGERFEJ FELÚJÍTÁS

Írásunk „Street Food élmény, havonta új ízvarázs” címmel, a 4. oldalon olvasható.

COMMON-RAIL INJEKTOR NAGYNYOMÁSÚ SZIVATTYÚ Keszthely, Csapás út 1. • Tel.: 06 20 375 0045; 06 70 608 2315 Web: kiralydiesel.addel.hu • E-mail: kiralydiesel@gmail.com

Lapostetők víz- és hőszigetelése, palatetők felújítása bádogozással.

Hatos Utazási és Ingatlanközvetítő Iroda PREMIUM partner partner

Keszthely, Kossuth u.2. Tel/Fax.+3683311535 www.hatostourist.hu

Az Ön legjobb utazási tanácsadója, a legkedvezőbb last minute akciókkal itthonról és külföldről!

• városlátogatások • hajóutak • nyaralások repülővel, autóval • egzotikus utak • körutazások • repülőjegyek •egyénre szóló ajánlatok • utas- és sztornóbiztosítások

Ingatlanközvetítés

https://hatosimmohu.ingatlan.com

A TAPOLCAI PISZTRÁNGTELEPEN egész évben kapható: Élô pisztráng 2.150 Ft/kg Füstölt pisztráng 3.100 Ft/kg Élô ponty 1.200 Ft/kg Élô szürke harcsa 2.800 Ft/kg Élô lazacpisztráng 2.500 Ft/kg TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLÔ Nyitva: H-P: 8-17 • Szo: 8-13 Tel.: 06-70/3127-977 Facebook: Tapolcaipisztráng

Az ajánlat 2019.10.15-től visszavonásig tart.

25 év tapasztalat. Tel.: 06-30/9270-298


2

Hévíz

Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

2019. december 5.

Hévíz Festetics téren felállított városi karácsonyfájánál advent első vasárnapján Kiss László esperes mondta el ünnepköri gondolatait, majd Kepli József János alpolgármesterrel együtt gyújtott gyertyát az adventi koszorún. A rendezvényen az óvodások adtak műsort. Az ünnepköri hétvégéken számos kulturális esemény (részletes program az előző heti lapszámunkban olvasható) kínál karácsonyra hangoló kikapcsolódást.

Nívódíjat kapott Hévíz a belvárost megújító munkáért ■■A Széchenyi utca megújításáért a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS által 2010ben alapított, évente átadásra kerülő Köztérmegújítási Nívódíjat kapott Hévíz városa.

együtt a közműrendszer tel­ jes felújítására is sor került. A városvezetőt a kitüntetés kapcsán kérdeztük a nagy vo­ lumenű fejlesztésről, annak a városra való hatásáról. - Környezetvédelmi, tu­ r isztikai és közlekedési szempontból is több évtize­ A szakmai zsűri értékelé­ des adósságot törlesztett Hé­ sében szerepel elismerésként, víz városa a Széchenyi utca hogy a munkával a város ön­ teljes megújításával - emelte kormányzata hosszú távra ki a fő szempontokat Papp szóló fejlesztési programot Gábor. - A több mint egymil­ hajtott végre. A kitüntető cí­ liárd forintos fejlesztés ön­ met Papp Gábor polgármester kormányzati és állami kö­ vette át a napokban Alsóőrsön zös beruházásként valósult rendezett ünnepségen. meg. Az utcában nem csupán A beruházás nem csak ar­ a teljes útburkolat cseréjét culatváltozást hozott, az al­ végeztette el az önkormány­ építményi munkálatokkal zat, teljes közműfelújítás,

járdaszélesítés, parkolóépí­ tés történt, továbbá megújult a zöldfelület az utca teljes hosszában. Az új műszaki megoldá­ sok alkalmazásával is fon­ tos szempont volt a város arculatának javítása, amire jelentős önerőt fordított az önkormányzat. - Az elektromos felsőveze­ tékek földkábel rendszerrel lettek kiváltva, ezáltal a város­ kép jóval esztétikusabb meg­ jelenést kapott - hangsúlyozta a polgármester. - Cserélve let­ tek a régi lámpaoszlopok, ez már önkormányzati finanszí­ rozással történt. A közművek föld alá vitele, a szennyvíz- és csapadékelvezetés, a járdák kiszélesítése, újraburkolása is a város feladata volt, s ugyan­ csak az önkormányzati beru­ házás keretében valósult meg a zöldfelületek, a kapubejá­ rók kialakítása, valamint az új utcabútorok beszerzése és kihelyezése. Állami feladat­ ként zajlott az úttest újjáépí­ tése, szegélyezése, aszfalto­ zása és a táblák kihelyezése, mindezen túl az önkormány­ zat saját forrásból plusz egy gyalogátkelőhelyet építtetett. A látványosságot kieme­ lik az élő környezeti díszek.

Hévízi muzsikusok délvidéki turnéja

A zöldfelület megújításáról Papp Gábor elmondta még, hogy a GAMESZ munkájá­ nak köszönhetően 136 darab 5 méteres égerfa került ki a Széchenyi utcába, 18 ezer tő cserje és virág mellett teljessé tette a fő utca növényesítését. Mindez lépéstartást is jelent azzal, hogy Hévíz rendszere­ sen a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny me­ zőnyének élvonalában van. A fürdőváros évről évre részt

vesz a mozgalomban, és so­ kat tesz a pozíció megtartásá­ ért. Az eredményt a városkép tükrözi. Az idei nyáron tör­ tént szemlézés során a minő­ sítő bizottság tagjai is különös érdeklődést mutattak a meg­ újult Széchenyi utca virágosí­ tása iránt, az értékelés alapján környezetkímélő városfenn­ tartást is tükröző arculatért akkor a Belügyminisztérium különdíját kapta meg Hévíz.

Horányi Árpád

Jótékonysági süteményvásár Karácsony k özeledtével a Hévízi Szo bakiadók Szövetsége

Jótékonysági sütemény vá

sárt

szervez, mely nek teljes bevéte lét a hévízi Család- és G yermekjóléti Szolgálatnak ajánlja fel.

A vásár időpon tjai: december 1. , 8., 15., 22., 14:00 órától Helyszín: Erzs ébet királyné utca (Városi Kön yvtár előtt) Információ: H évízi Szobak iadók Szövet sége Tel.: 30 / 63 5 4280

■■Szerbiában vendégszerepelt a napokban a hévízi Happy Dixieland Band. A fürdőváros közismert, im­ máron tradicionális Boldog

Békeidők Hévíze rendezvény zenekari kíséreteként szer­ veződött formáció a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá­ val látogatott a határainkon túlra. Két koncertet adtak a

turné során: a zentai Mojo Clubban és a szabadkai vá­ rosháza szecessziós díszter­ mében (képünkön) léptek fel, telt házas látogatottság mellett nagy sikert aratva.

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek, Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! | melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát, – mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók!


2019. december 5. 3 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

FENYÔFA VÁSÁR

2019. december 9-tôl Keszthely, vasútállomás régi raktárépületénél +36-30/256-9856 +36-20/283-4734

329503

KÁVÉGÉP & Szaküzlet, Szerviz

Jura Saeco DeLonghi +36 30 358-6675, www.kavesam.hu 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.

Marcali, Sport u. 5. • Tel.: 06 85 510 376 E-mail: dora.barkacs@vipmail.hu

MULTIFOKÁLIS :: k é d n k jjá é A d A án ISS Z EISS cse ZE n rrii lle ncse é t e l e b é t l e b M IIU M M É U R P M É PR riáhozz** ó g e iáho t r a ó k g e t ka

LENCSE

-50% MULTIFOKÁLIS

LENCSE MULTIFOKÁLIS MULTIFOKÁLIS 5 29.900 Ft /pár-tól 0 % LENCSE LENCSE -50%

k: Ajándé Alapkategóriás lencsék, ISS Alapkategóriás lencsék, ZE kezdõ felhasználóknak már kezdõ felhasználóknak már encse l beltéri k: PRÉMIUM Ajándé oz* ZEISS ategóriáh cse nk 2019. 2019. november november 1 - 2019. 1 - 2019. december december 31-ig 31-ig

le beltéri UM PRÉMI * riához ó g e t Különbözõ a k

Saját Saját keret keret esetén esetén is! is!

29.900 29.900 29.900 * IUM ÉM M* PR MIU É PR

AP AL P A AL

Alapkategóriás lencsék, Különbözõ kezdõ felhasználóknak már csatorna csatorna Alapkategóriás szélességgel Alapkategóriás lencsék, szélességgel lencsék, kezdõmár kezdõ felhasználóknak

* IUM ÉM M* PR MIU É PR

Ft /pár-tól Ft /pár-tól Saját keret esetén is!

Ft /pár-tólSaját keret esetén is!

felhasználóknak már

2019.12.05-től visszavonásig.

* 83/311-284 � Nyitva: H-P.: * Keszthely, Kossuth 4. �Tel.: 10-18, Szo.: 9-17 UM IUM Saját keret esetén is! PRÉH-P.: MI ÉM Keszthely, Kossuth 4. �Tel.: 83/311-284 � Nyitva: 10-18, Szo.: 9-17 PR

AP

AL 2019. november 1 - 2019. december 3

2019. november 1 - 2019. decemb

Különbözõ Különbözõcsatorna ! csatorna ZLET #optika szélességgel ÚJ Ü

szélességgel

AP

AL

*

IUM

ÉM

*

IUM

ÉM

Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.:83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13 Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.:83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13 Keszthely, Tapolcai út 96-98. • Nyitva: H-P: 9.30 - 17.30 Sz: 9.30 - 13.30 PR

PR


Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

4

2019. december 5.

Street Food élmény, havonta új ízvarázs ÉV VÉGI AKCIÓVAL ■■

Keszthely és Hévíz gaszt­ ronómiai palettájának immá­ ron közismert kuriózuma a Street Food élménnyel fű­ szerezett ételbár. A mindkét városban való elérhetőség a legjobb mód, hogy a téli ün­ nepekre való készülődéssel telített napjainkon se kelljen lemondanunk a minőségi ét­ kezésről. Sietős dolgaink mel­ lett gyorsan, ugyanakkor kel­ lemes körülményeket között tudunk jókat enni. Keszthelyen a sokak által „Barna ABC” épületeként is­ mert Bercsényi úti háztömb árkádjai alatt akár a szabad­ ban könyöklő asztaloknál vagy a belső vendégtérben leülve étkezhetünk. Hévíz délnyugati városrészén, a Ta­ virózsa utcában találunk ha­ sonló miliőre, ahol fedett te­ raszon is helyet foglalhatunk.

A választék bősé­ ges: a több mint 30 féle étel között csak hamburger­ ből kínálnak 16 félét, valamennyi helyben készül egyedi ízv ilágú marhahús pogá­ csával kézműves módon. Mindegyik kérhető menüben is, így ha­ sábburgonyával tálalják 0,33as dobozos üdítővel. Speci­ alitás a Dürüm Old Smokey módra, tortillában borjúhús­ sal, friss zöldségekkel. Külön­ legesség a Döner pita tésztá­ ban, grillezett csirkemell filé csíkokkal, joghurttal, vagy igény szerint feta sajttal tá­ lalva. Ugyancsak kuriózum a BBQ Mexikói Csirkeszárny. Ingyenes fogyasztásra kínálja magát a kihívást jelentő Giga­ burger Akció! „Ha helyben 15 perc alatt megeszed, nem te fizeted” ajánlattal. Rendelésre házhoz is viszik az ételt, ha éppen nincs ked­ vünk kimozdulni. Keszthe­ lyen ehhez a 06-70/215-3231 számot kell hívni, kiszállítás kérhető a város területén túl

NYOMTATÁS, FÉNYMÁSOLÁS, fekete-fehér 20 Ft-tól, színes 80 Ft-tól.

NÉVJEGYKÁRTYA AKCIÓ: Gyenesdiásra is. Hévízen a 06-70/43-43-43-5 szám hívá­ sával lehet rendelni a kívánt ételt helyi, egregyi, alsópáho­ ki, felsőpáhoki, cserszegto­ maji és Keszthely-kertvárosi címekre. A teljes étlap olvas­ ható az Old Smokey Burger facebook oldalán.

500 db 10 000 Ft.

Részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken: Keszthely Pethő u. 3. • +36 30/277-7998 printshopkeszthely@gmail.com

TŰZIFA AKCIÓ!

AKÁC KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA 32.000 Ft/m3

INFOBOX

(1x1x1,7)

Ifj. Böőr Lajos, Pacsa

+36-30/853-6192 EUTR AA6376361 2019.11.07-től visszavonásig.

Keszthely, Bercsényi u. 1/A Nyitva minden nap: 10-től 22 óráig Kiszállítás: 06 70/215-3231 Hévíz, Tavirózsa u. 16. Nyitva minden nap: 10-től 21 óráig Kiszállítás: 06 70/43-43-43-5

www.vizeshazfalak.hu

Siófok, Kossuth utca 19.

VÁRJUK ÖNÖKET:

2019.12.05-31-ig

Minőségében a megszokott, változatosságában azonban havi rendszerességgel bevezetésre kerülő egy-egy új ízvilágú kínálattal is találkozhatnak az Old Smokey Burger vendégei.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK

VIZES FALAK Ingyenes felmérés! Utólagos szigetelése lemezpréseléses technológiával!

Tősér Árpád

Gyenesdiás, Béke u. 2. Tel.: +36-30/6300- 680

NYITVATARTÁS: MINDEN NAP REGGEL 7:30-tól 21:00-ig

12.06. péntek

12.09. hétfő

12.10. kedd

12.11. szerda

Leves

Étterem

12.05. csütörtök

Francia hagymaleves

Frittata leves

Zöldbableves

Zöldség krémleves

Karfiolleves

B menü A menü

Tel.: 0620/935-9110 • www.szanox.hu

06-30/458-7717 06-20/246-2502 06-74/467 355

170494

vízszigetelő vízszigetelő Kft. Kft.

CigánySült hekktörzs pecsenye Rizibizi tartár steakburgonya ZöldborsóSertéspaprikás főzelék galuska Fasírt

Bolognai spagetti

Menük ára: Barbecue 1200 Ft

Ananászos csirkeszárny csirkemell rizs zöldséges kuszkusz Halfasírt petrezselymes burgonya

Rakott penne tészta Reggel 7: 30-tól: : LEK ÁLLANDÓAN KÉRHETŐ ÉTE kávé, üdítő, emell • Rántott trappista sajt csirk r Natú • iol karf tott Rántott gombafejek • Rán TŐL KOCSONYA KAPHATÓ! szendvics ség körettel. MINDEN PÉNTEK ránt kérhető rizs és párolt zöld

Egya

Babgulyás ízes bukta


2019. december 5. 5 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

Már most gondoljon az új esztendőre! Az új év se teljen fog és mosoly nélkül!

Dr. Nowinszky Tibor Bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus szakorvos Keszthelyen és Tapolcán

Keszthely, Bercsényi Miklós u. 65. Nyitva: hétköznap 8:00-18:00 óra Bejelentkezés, információ:

06 83/510-724 06 30/902-9169 www.euromedica.hu

INDULÓ KÉPZÉSEK

VÉGKIÁRUSÍTÁS!

E-00803/2014/A002

2019. december 21-től 2020. január 5-ig a rendelő zárva tart.

Legolcsóbban, bontás nélkül, garanciával! +36/30/213-1105

317686

KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT!

E-00803/2014/A001

EMELŐGÉP-KEZELŐ E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

HATÓSÁGI VIZSGA TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

A KÉSZLETEMEN LÉVŐ KONYHABÚTOROK KÖZEL BESZERZÉSI ÁRAKON ELADÓK!

Nyitva novemberben H-P: 9-17ig Szombat: 9-12 óráig Tel.: 84/363-773 • 70/367-4284

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Tel./Fax: 92/510-159,

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala@t-online.hu, Honlap: www.titzala.hu

Az akció ideje 11.15-től a készlet erejéig.

www.szarszobutor.hupont.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Dr. Győrffy Edit Márta Radiológus főorvos

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!

TARGONCAVEZETŐ,

167130

Minden kedves és leendô páciensünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog mosolyokkal teli Új évet kívánunk!

ÚJ BÚTOROK ÜZLETE

BALATONSZÁRSZÓ, MIKES K. U. 4.

ULTRAHANGDIAGNOSZTIKAI MAGÁNRENDELÉS Keszthely, Bercsényi u. 65. (Spar udvar) Rendelési idő: szerda 15-17 óra

Bejelentkezés: +36 30/902-9169, 83/510-724 Sümeg Városi Kórház Rendelési idő: kedd 15-17 óra

MINŐSÉGI HASZNÁLTAUTÓK, MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL Siófok, Vak Bottyán utca 27.

(Az autókölcsönzővel egy telephelyen.)

Bejelentkezés: +36 30/215-8864 piezo@t-online.hu • www.ultrahang.g-portal.hu

www.sebesi.hu Tel.: 06-20/335-9596

20 ÉVE KESZTHELYEN Születésnapunk alkalmából minden számlát nyitó új ügyfelünket megajándékozzuk egy powerbankkel! NÉZZEN BE HOZZÁNK! Cím: 8360 Keszthely, Széchenyi utca 1-3.

A kikapcsolódás nálunk csak egy lehetőség a sok közül...

Az akció időtartama: 2019. december 2. - 2020. január 17.

Lepje meg szerettét ajándékkártyával! Megvásárolható a Hévízi Tófürdő pénztárában.

Ajándékot az akció időtartama alatt a keszthelyi Raiffeisen Bank fióknál folyószámlát vagy hitelkártya számlát nyitó új ügyfél kaphat, aki 2019. november 29-én nem rendelkezik sem Raiffeisen lakossági folyószámlával, sem hitelkártya számlával. A számla 2020. december 31-ig nem szüntethető meg.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház www.spaheviz.hu


Adventmelléklet

6

2019. december 5.

Advent melléklet

YÉT IS CÉGES RENDEZVÉN ! TARTSA NÁLUNK

Különleges és egyedi ajándékkal szeretné meglepni szeretteit? Akkor ajánlatunk Önnek szól:

• BOWLING • SQUASH Teljes körű szolgáltatás • BILIÁRD Egyedi szórakozási lehetőségek, • SZAUNA finom ételek, kedvező árak! • SZOLÁRIUM

ARANY-EZÜST ÉKSZEREK 20-30 %-OS KEDVEZMÉNNYEL ÓRÁK 10-20 % KEDVEZMÉNNYEL KIFUTÓ MODELLEK AKÁR 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL!

Kérje ajánlatunkat!

PÉNTEK-SZOMBAT ÉJFÉLIG NYITVA!

Törtarany beszámítás és felvásárlás emelt áron!

HELYBEN SÜTÖTT, EREDETI OLASZ PIZZÁK, ELVITELRE IS!

Az akció 2019.11.28-tól 12.31-ig érvényes.

Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 89. (83) 510 330 • (20) 47 99 566

Keszthely, Murvás u. 2. be Tel: 30 97 31 189 Nézzen hozzánk!

ZENE TÁNC

TOMBO

LA

Bővített helykínálattal, két teremben, különböző zenei stílussal, korlátlan étel- és italfogyasztással, érkezéskor aperitiffel és pogácsával, éjfélkor tűzijátékkal várjuk a szórakozni vágyókat egy reggelig tartó színvonalas szilveszteri bálba! Szabadon választhat a bulizene és a 80-as és 90-es évek nagy RETRO slágerei között!

Mindez csak 22.000 Ft/fő Gin Tonic zenekar és DJ Tüsy (Tüskés Balázs)


Adventmelléklet

2019. december 5. 7

Karácsonyfadísz fillérekből?

■■Ha unod a szokásos csillogó gömböket, idén tegyél saját készítésű díszeket a fára!

Az sem baj, ha egyébként kétbalkezes vagy, és a pénz­ tárcádat sem fogja megviselni a kézműveskedés: cikkünk­ ben egyszerű alapanyagokból, könnyen elkészíthető díszeket mutatunk. MASNIS TOBOZ A toboz elmaradhatat­ lan alapanyaga a karácsonyi dekorációnak. Az a jó benne, hogy nem is kell különösebben díszíteni, önmagában is remekül mutat. Persze, egy selyem masnival a tetején és némi arany festé­ ket rászórva percek alatt még ünnepibbé varázsolhatod. Erősíts a tetejére ragasz­ tópisztollyal egy madzagot, aminél fogva fel tudod aggat­ ni a fára, a masnit pedig kösd a madzagra, és kész is van.

ILLATOS-ROZMARINGOS Ha cuki illatos fenyőfácskát szeretnél kreálni, néhány rúd fahéjra, rozmaringra és apró díszkövekre lesz szükséged. Ragasztópisztoly segítsé­ gével erősítsd fel a fenyőfa­ alakba rendezett rozmarin­ gokat merőlegesen a fahéjra, majd ragaszd fel a díszeket is rá. Ha ez megvan, már csak va­ lamilyen akasztót kell ráap­ likálnod, és már mehet is a karácsonyfára.

PASZTELL FENYŐFÁK Ugyancsak tündéri fenyőfá­ kat készíthetsz, ráadásul na­ gyon egyszerűen, ha külön­ böző pasztell árnyalatú filc anyagból váltakozó méretű négyzeteket vágsz ki, majd összeilleszted őket. Ehhez szükséged lesz még tűre és cérnára is, na meg per­ sze türelemre, mert a folyamat az előzőeknél időigényesebb, de az ünnep előtti időszak épp ideális arra, hogy lassíts egy kicsit.Tehát ha kivágtad a négyzeteket, befűzted a tűbe a cérnát, és a végére csomót kötöttél, keresd meg a legna­ gyobb darabkát, majd szúrd a közepébe a tűt. Húzd át rajta, majd szép sorjában fűzd fel rá az egy­ re csökkenő méretű filc-dara­ bokat, és kész is a fenyőalak, amelynek a tetejére egy kis kartondarabot ragassz csúcs gyanánt. www.bien.hu

Fahéjas csillag

Kajdi Kristály

A környéken egyedülálló használati- és dísztárgyak választéka üvegből, kristályból! • homokfúvás (céges logók üvegekre, poharakra, plakettek készítése) • gravírozás • ólomkristály dísztárgyak csiszolása Balatongyörök, Füredi u. 7. Telefon: 06-83/346-433 • 06-30/937-0323 www.kajdikristaly.hu

SZILUETT DIVAT Új áru érkezett! Női-férfi pólók 5 XL-ig Új táskakínálat! TAPOLCA, TESCO

Nyitva tartás: Hétfőtől szombatig: 9.00-20.00 Vasárnap: 9.00-19.00

KARÁCSONYRA AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ! VONYARC TOURIST Kft. utazási ajánlatai: • Hallstatt és St.Wolfgang adventi kirándulás: 2019.december 14. (szombat), Ár: 13.600 Ft/fő • POZSONY adventkor Hauswirth csokigyár látogatással: 2019.december 15. (vasárnap), 8.700 Ft • BURGENLAND adventkor (Fraknó vára-Rust (Fertő-tó)Eisenstadt): 2019. december 22., 8.200 Ft www.vonyarctourist.hu Jelentkezés: Vonyarc Tourist Kft. Tel.: 83/348-315, Mobil: 30/9376-491. E-mail: vonyarc.tourist@t-online.hu GM. eng.sz.: R-0788/93/2002

Hozzávalók: 350 g darált mandula, 200 g cukor, 20 g fahéj, 70 g tojásfehérje, csi­ pet só, egy teáskanál citromlé Glazúr: egy tojásfehérje, 175 g porcukor, citromlé A tojásfehérjét fölverjük, és a többi anyagot hozzáadjuk. Egy napig pihentetjük hűtő­ ben. A pihent tésztát egy cm vastagra nyújtjuk, és csillag formára kiszúrjuk. Négy per­ cig sütjük 200 C°-on. A glazúrt úgy készítjük, hogy a fehérjét a cukorral ha­ bosra keverjük, és ezzel a fe­ hér habos krémmel díszítjük a csillagokat. A kész sütiket lan­ gyos sütőben szárítjuk.

forrás: mindmegette.hu

MINDEN KEDVES UTASUNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNUNK!

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066 Nyitva: H-P: de.: 9-12, du.: 14-17, Szo.: 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS

SZAKTANÁCSADÁS ÉV VÉGÉIG! Szemvizsgálat bejelentkezés alapján! Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.11.01-től 12.31-ig.


Iso Color Festékház | A PIKTOR CSOPORT tagja 3D levelű műfenyő

MŰFENYŐK 2D + 3D levelű műfenyő

2D levelű műfenyő

POLYMIX Külső ágai 3D

NORDMANN KING

levéllel készültek, az ágvégeken világosodnak • Pántos ágkonstrukció • Több méretben: 150, 180, 210, 240 cm

Az egyik leg legszebb eg g és legdúsabb legd le g ús gd úsab abb 2 2D-s fenyő • Pántos Páánt ntos os áágkonstrukció gkk • Több Tö m ére ér ére méretben: 90, 15 90 50, 0 1 8 210, 240 cm 150, 180, 4890 Ft helyett

4150

A legimpozánsabb műkarácsonyfa, terjedelmes és sűrű • Beakasztós ág • Több méretben: 150, 180, 210 cm

26350

db 90 cm

POLYSTAR Terjed Terjedelmes, edel elm m sűrű, kiváló m minőségű inős in ősé é • Ágvégei Á végeii világoszöldek, Ág ágtö ág töve v i ssötétek ágtövei • Klassziku Klasszikus lucf fen nyő idézi lucfenyőt • Pántos Pánt Pá n os áágkonstrukció ág konsstr t • 150, 150 15 0, 2 0, 10 cm 210

54990 Ft helyett

46750 Ft-tól

30990 Ft helyett

Ft-tól

3D levelű ű élethű műfenyő műffeny yő

EVERGREEN

57850 Ft helyett

db

49190 Ft-tól

150 cm

db

Ft-tól

150 cm

db 150 cm

BELTÉRI DEKOR ÁCIÓ

Beltéri ablakdísz Karácsonyfa, harang változat, 8 db melegfehér LED • 19 cm magas • Tapadókorongos elemtartó • Elem nem tartozék 1450 Ft helyett

1250 Ft

Gyertyapiramis Fehér festett ablakdísz • 7 db izzó (melegfehér) • 40 cm széles • Kapcso olóval Kapcsolóval • 230 V

2990 Ft helyett

2550 Ft

db

KID 412, KID 415

db

KKAD 03

Beltéri fényfüzér 8 programos mini fényfüzér • 50 db meleg- vagy hidegfehér LED • 4,9 m hosszú • Zöld vezeték • Időzítővel 1990 Ft helyett • Elem nem tartozék

1690 Ft

db

MLC 58

KJL 50

Jégcsap izzósor

KÜLTÉRI FÉNYEK

15 cm-es jégcsap-dekoráció • 50 db hidegfehér LED • Hossza: 7,3 m • Átlátszó vezeték, 230 V (adapter)

Mikro LED-es fényfüzér köteg

7750 Ft helyett

10 ágú, 200 vagy 250 db meleg- és hidegfehér mikro LED

6590 Ft

db

13990 Ft helyett EXTRA HOSSZÚ

11890

Ft db

KKL 500F/WW

LED-es sziporkázó fényfüzér 500 LED • Melegfehér, minden tizedik LED hidegfehéren villog • 50 m hosszú • Fehér vezeték • 230 V (adapter)

3990 Ft helyett

• Kül- és beltéri • 1,9 méter hosszú réz színű vezeték • 230 V (adapter)

A PONTSZERŰ MICRO LED, FÉNYESEN RAGYOGÓ, VARÁZSLATOS HATÁST KÖLCSÖNÖZ AZ ÜNNEPEKRE.

3390 Ft

db

ML 200

4650 Ft helyett

3950 Ft

db

ML 250

Iso Color Festékház | Akciós időszak: 2019. november 29-től december 23-ig, illetve a készlet erejéig.


Keszthely, Rezi u. 5-7. • Telefon: +36 (30) 743-9695 •

Iso Color Festékház

CSILLOGÓ DEKOR ÁCIÓ

ES

INGYEN

HOBBI DEKORFESTÉKEK PENTART

DEKORFESTÉKEKK BEMUTATÓJA

> lágy dekorfesték, metál akrilfesték, mágnesezhető festék, neon világító akrilfesték, lazúrgél, stencilpaszta, ta, táblafesték.....

DECEMBER 13-án D pénteken p pé énteken 8 - 13 óráig

790 Ft helyett

650 Ft

9 ml | 72222 Ft/l TÜKÖRPERMET FESTÉK

1450 14 50 Ft hhelyett l tt

BONDEX

750 Ft

500 ml | 2300 Ft/l

230 ml | 6043 Ft/l

50 ml | 15000 Ft/l

TEMPERA TEMPER TEM PERAA METÁL M ETÁLL METÁ

LÁGYY DEKORFESTÉK LÁG DEKORFE DEKO RFESTÉ STÉKK

GLAMOUR GLAMOU GLA MOURR / DE DEL DELICATE METÁLFESTÉK MET E TÁÁLFFE

Bútorlakk és festék

ÚJ SZÍ

NE

TEKLA

K

ÚJ

Visszaállítja a kifakult, megkopott fafelületek patináját és különleges, régies külsőt kölcsönöz • Kiemeli a fa erezetét • Könnyen tisztítható, TIPP c mosható felületet en es kedv Régi, különleg kapunk k a n k t ás t o a r h o t ic • 5 színben bú nk by c h

TE R

MÉK

s h a b n öz h e t ü ö kölcs vele.

4990 Ft helyett

4490

890 Ft helyett

1390 Ft

1150 Ft

VINTAGE STÍLUSBAN

Vintage Effect festék

1750 Ft helyett

Ft

500 ml | 8980 Ft/l

Fa F a bútorok, székek, asztalok, polcok, ffaajtók, szekrények fa p professzionális festéke • Kiemelten nagy keménységű, tartós bevonat • Gyorsan száradó, vízbázisú • UV álló • Lakk: kiemeli a fa természetes színét, erezetét. Fényes, matt és softmatt változatban, színtelen • Festék: selyemfényű, több színben

2190 Ft helyett

3690 Ft helyett

2690 Ft helyett

4650 Ft helyett

1890 Ft-tól

3150 Ft-tól

2290 Ft-tól

3950 Ft-tól

lakk

lakk

festék

festék

0,375 l | 5040 Ft/l

0,75 l | 4200 Ft/l

0,375 l | 6107 Ft/l

0,75 l | 5267 Ft/l

A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT Szénmonoxid riasztók HONEYWELL

XC100D

• 10 év élettartam és jótállás • Nagyméretű riasztási üzenetekk Elektrokémiai érzékelő: • Informatív LCD kijelző j már alacsony gázkoncentrációnál is riaszt • 60 percenkénti önellenőrzés • Beépített akkumulátor 25390 Ft helyett • Méret: 100x72x36 mm • LED-es állapot kijelzők Ft • Fürdőszobába is telepíthető db • Riasztási memória, eseménynaplózás

21590

XC100

XC70

• 10 év élettartam és jótállás • Nagyméretű riasztási üzenetek

• 7 év élettartam és jótállás

21490 Ft helyett

16390 Ft helyett

18290 Ft

13950 Ft

db

Nyitva: Hétköznap: 7.00-17.00 óráig | Szombaton: 7.00-12.00 óráig

db


Adventmelléklet

10

2019. december 5.

Grincsfa, avagy manófa készítése lépésről lépésre Üdvözlünk ■■1. A grincsfa alapját a zanót képezi, amit feltétlenül meg kell vásárolnod valamilyen hobbi- vagy virágboltban. A zanót nem egy örökzöld növény, de vesszőhöz hasonló ágai vannak – ezeket tudjuk felhasználni többek között a grincsfa készítése során.

6. A következő díszítési lé­ pés opcionális: ha van kedved, a kaspó és a zanót közti részt kidekorálhatod pl. fenyőágak­ kal, de sokan eleve úgy készí­ tik a grincsfát, hogy az oázis ne látszódjon ki. Másik lehetőség, hogy ezt a területet annyira feldíszíted, hogy szinte ki sem látszik a kaspó. 7. Jöhet végre a díszítés! 2. A grincsfa alapja még egy Először a drótot célszerű el­ masszív kaspó, ami az ízlésed­ rejtened úgy, hogy egy széle­ nek és a zanót mennyiségé­ sebb szalaggal ismét átkötöd nek megfelelően lehet kisebb a grincsfát. Természetesen a vagy nagyobb, egyszerűbb és zanót legvége se maradjon ki, ezt teljesen be kell fedned. A díszített is. Ami biztos, hogy a grincsfa méretétől függetlenül fennmaradó, túllógó szalagból jó ötlet valamilyen nehezéket készíthetsz masnit, és persze külön is kidekorálhatod a ma­ tenni az aljára (pl. kavicsokat), nehogy felboruljon. nósapka legvégét. A legtöbben 3. Ha a nehezék megvan, jö­ valamilyen lelógó díszt, csen­ het a grincsfa bázisa, az oázis. gőt tesznek a grincsfa tetejére, Ezt szükség esetén rögzíthe­ egymáshoz közel kell bele­ formázást. Lényeges, hogy a ezzel is hangsúlyozva a végét. ted ragasztópisztollyal, de ál­ szúrnod az oázisba. Értelem­ rögzítés során teljesen végig­ 8. Utolsó lépésben pedig tel­ talában elegendő, ha az üre­ szerűen minél több zanótot menj a szálakon, a drót ott ér­ jesen egyénre szabottan feldí­ sen maradt részeket kitöltöd vettél, annál tömzsibb, dúsabb jen véget, ahol a zanót utolsó szítheted a grincsfádat: hasz­ kaviccsal. A zanót tartóssága lesz a grincsfád „törzse”. szála magaslik. Ennek a lépés­ nálhatsz rajta ceruzaelemmel érdekében jó, ha vizet töltesz 5. Ha a tűzdeléssel elké­ nek köszönhetően válik for­ működő fényeket, karácsony­ a kaspóba. szültél, már kezdheted is a mázhatóvá a manósapka te­ fadíszeket, bevetheted a hó­ 4. Ha megvan az alap, már grincsfa formázását. Ehhez teje: akár hurkot is tehetsz rá, sprayt, feliratokat rögzíthetsz jöhet is a zanót! Az ágacs­ egy vékony drótra lesz szük­ de mindenképpen lefelé kell rajta és így tovább. kákat egyesével, lehetőleg séged. A drót lehetővé teszi a irányítanod. forrás: www.bien.hu

a hópelyhek világában!

■■Andrej Oszokin előszeretettel örökít meg az emberi szem számára rejtve maradó apró részleteket makrofotóin. Harmatcseppek, gombák, rovarok stb. köszönnek vis�­ sza párját ritkító természet­ fotóin, melyekhez a jó fel­ szereltség mellett a sok-sok gyakorlás és a végtelen tü­ relem is elengedhetetlen kö­ vetelmény. Mindenekfelett

„HÁZIASSZONYKÍMÉLŐ” Karácsonyi ajánlatunk ELVITELRE

HALÁSZLÉ, HIDEG és MELEG KARÁCSONYI TÁLAK December 9-től RENDELHETŐK

+36 83 777 550 • +36 30 396 0020 tomposetterem@gmail.com 8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 56-60.

pedig a jó szem, annak a ké­ pessége, hogy észrevegyük a minket körülvevő csodákat, és hogy a megfelelő pillanat­ ban kattintsuk el a gépet. A moszkvai fotóművész minden szükséges „kellékkel” rendel­ kezik, mint ahogy a hópely­ hek csodás formagazdagsá­ gát megörökítő felvételein is láthatjuk.

forrás: karacsony.hu


Adventmelléklet Növények, amik varázslatossá teszik a karácsonyt

2019. december 5. 11

■■A karácsony a szeretet és a meghittség ünnepe. Ilyenkor nem csak a szívünket öltöztetjük díszbe, otthonunkat, környezetünket is igyekszünk hasonlóan széppé és ünnepivé varázsolni. Ennek pedig elengedhetetlen kellékei a szemrevaló, dekoratív karácsonyi növények.

méltán válhat az ünnepi asztal központi díszévé. A decembe­ ri ünnepek előtt általában a pi­ ros virágú fajták kaphatók, de a színváltozatok a vöröstől a na­ rancssárgán át a rószaszínig és a fehérig terjednek. Valamennyi színváltozat esetén a virágszir­ mok lehetnek egyszínűek, csí­ kosak vagy pettyezettek. KARÁCSONYI KAKTUSZ A karácsonyi kaktusz - aho­ gyan a neve is sejteti - termé­ Meglepő módon az évvégi ün­ szetes körülmények között nepeket hangulatossá tevő nö­ november végétől a decembe­ vények jelentős része a trópusi Az amarillisz szintén igen ri ünnepekbe nyúlóan hozza éghajlaton őshonos. Ez azt jelen­ népszerű karácsonyi növény. virágait. A levelek végéről bá­ ti, hogy szobanövényként kell Ez a hosszú szárú, kecses, jos karácsonyfadíszekként le­ gondoznunk őket, nem pedig hagymás dísznövény hatal­ csüngő kis virágok szemet olyan kerti növényként, amely mas, trombita alakú virágaival gyönyörködtetőek. a téli fagyban, hóban telel át. Az alábbiakban bemutatott növé­ nyek is meglehetősen érzéke­ nyek, ezért nem szabad hagy­ nunk, hogy huzat vagy hirtelen hideg levegő érje őket. AMARILLISZ

Mézeskalácsos gofri

Várjuk kedves vendégeinket naponta nyitva tartó üzletünkben cukrászsütemények, TORTÁK, DÍSZTORTÁK, BEIGLIK (MÁKOS, DIÓS, GESZTENYÉS) SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL.

Hozzávalók: • 20 dkg liszt • 0,5 csomag sütőpor • 6 dkg porcukor • 1 ek kristálycukor • 6 dkg vaj • 2,5 dl tej • csipet só • 2 tojás • 1 tk mézeskalács-fűszerkeverék A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjéből és a porcukorból ha­ bot verünk. A sárgáját elkeverjük a cukorral és az olvasztott vaj­ jal. Összeforgatjuk a keveréket, majd hozzáadjuk a sütőporral és a fűszerkeverékkel elkevert lisz­ tet. Állandó kevergetés mellett hozzáadjuk a tejet is. 20 percre hűtőbe tesszük, majd kisütjük.

www.nlcafe.hu

hogy őt védje, addigi fehér vi­ rágait kék színűre változtatta. Manapság a növényt az évvégi ünnepek előtt cserépbe ültetve, karácsonyfa alakúra metszve árusítják. MAGYAL Igaz, hogy a magyal általá­ ban nem kapható cserepes ka­ ROZMARING Bár a rozmaring kevés­ rácsonyi dísznövényként, ága bé közismert ünnepi növény, élénkpiros bogyóival és sötét­ nagy visszatérőként ismét he­ zöld, fényes, szúrós szélű levele­ lyet kapott az üzletekben a ka­ ivel mégis tökéletes karácsonyi rácsonyi növények között. Egy dekorációs kelléket alkot. Meg­ évszázadokkal ezelőtt született lepő módon, míg a magyal ha­ néphiedelem szerint, mikor Jé­ gyományos karácsonyi növény, zus anyja Egyiptomba mene­ története egészen a druidákig kült, köntösét egy rozmaring­ nyúlik vissza, akik számára az bokor előtt kék fonalból szőtte, örök életet testesítette meg. s hogy meg ne lássák, a bokor, hobbikert.hu

SZERETETTEL MEGHÍVJUK 2019. december 14-én a Csokonai ÁMK-ban megrendezésre kerülő

24. Karácsonyi Kupa nemzetközi öregfiúk teremlabdarúgótornára.

Étterem Gyenesdiás, Béke u. 2. Asztalfoglalás: +36-30/6300-680

TUNK: A L N Á J A I Y KARÁCSON T FELVESZÜNK)

ÉS (ELŐRENDEL ével 1.590 Ft gy harcsafil va al ty nt po é zl ás 800 Ft al •H • Kocsonya ta 1.800 Ft sz po bleu, ká t öt • Tölt enye, cordon 2.990 Ft s, cigánypecs t) hú re tt kö to es án (r gy ott sajt, ve • Sültes tál nt rá é, fil sa onyával ntott harc natúr vagy rá selymes burg fogas petrez lt sü Ft en 0 zb • Egés -90 dkg) 8.99 (2-3 főre 80 300-1.500 Ft sztenyés) 1. ge , ós di , os , csirkecomb, • Bejgli (mák szűzpecsenye tt ltö tö 0 Ft/fő. j, ra (csabai ka iasaláta) 2.09 • Hidegtálak inótojás, franc sz ka , cs er ek sonkat vagdalt golyó,

Az ajánlat 12.05-től visszavonásig tart.

Nyitvatartás: Minden nap reggel 7:30-tól 21:00-ig


Adventmelléklet

12

2019. december 5.

Öltöztessük karácsonyi díszbe a borokat!

■■Öltöztessük díszbe az ajándékba szánt borokat! Az egyedi csomagolású itóka minden bizonnyal telitalálat lesz.

Karácsonykor sokan szere­ tünk jó borokat ajándékozni főleg férfi ismerőseinknek, hi­ szen a bor az, ami garantáltan kedvező fogadtatásban része­ sül az erősebbik nem körében. De nem lehet mindig csupán egy díszes bortartó zacskóban átadni ezeket. Idén lepjük meg saját készítésű címkével bor­ kedvelő ismerőseinket. Egyszerű piros csomago­ lópapírra és egy arany- vagy ezüstszínű filctollra lesz

Adventi kirándulások: ENI TRAVEL AGENCY Hévíz, Vörösmarty u. 91. Tel.: +36-30/8945-839

szükségünk. A címke elkészí­ tése előtt mérjük le a bor ere­ deti címkéjét, hogy biztosan eltakarjuk azt, mivel minden borfajta és márka címkéje elté­ rő, ezt mindegyiknél érdemes megismételni, nehogy később kapargatni kelljen. (Le is áztat­ hatjuk őket, ha úgy jobban tet­ szik.) A papírra, miután kivágtuk, bármilyen mintát vagy jókíván­ ságot ráírhatunk, eset­ leg díszíthetjük csillámporral vagy műhóval, de ez esetben mindenképpen lakkozzuk le az elkészült művet, és hagy­ juk száradni pár percig. Ha nem vagyunk bizto­ sak a kézügyességünkben,

Pozsony (11.30.) 9.990 Graz (12.01.) 9.990 Baden (12.07.) 9.990 Bled-Ljubljana (12.08.) 10.990 Wörthi-tó (12.14.) 11.990 Zágráb (12.15.) 9.990 Mariazell (12.21.) 10.990

de azért szeretnénk egyedi boroscímkét gyártani, ne es­ sünk kétségbe. Az internetről bármikor letölthetünk egy szép képet vagy számító­ gépen megcsi­ nálhat­ juk

a cikor­ nyás feliratot, amit később csak kinyomtatunk, formára vágunk, és már rá is ragaszt­ hatjuk az üvegre.

Meseszép karácsonyi kopogtató

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Eng.szám: U-001438

■■Ha épp azon töröd a fejed, milyen legyen az idei karácsonyi kopogtatód, jó helyen jársz, te magad is könnyedén elkészítheted az ajtódekort. Képkeretből

Ha nincs már időnk pe­ pecselni a rajzolással vagy a szerkesztéssel, egyszerűbben is megoldhatjuk a dolgot, ha szép, mintás csomagolópa­ pírt használunk. Ez esetben csak mérni és szabni kell, majd ráragasztani a címké­ re a papírt. Ha fel akarjuk dobni, köthetünk arany­ zsinórt a palack nyakára vagy övként az általunk gyártott címkére, jókí­ vánságainkat pedig ap­ ró kártyán a palack nya­ kára erősíthetjük. Ha találunk otthon kisebb anyagdarabokat, esetleg nyakkendőt is köthe­ tünk az üveg nyakára, amit odaragaszthatunk az általunk

készített címkéhez, így az job­ ban egy helyben marad. Azoknak, akik csak feliratot szeretnének, a legegyszerűbb, ha a tavalyi ajándékzacskókról levágják a feliratos részt és rára­ gasztják a borra. Igyekezzünk minél vékonyabb papírból ké­ szült díszzacskókat válogatni, azokat könnyebb felragasztani. Ha mókás versikéket, áldáso­ kat szeretnénk a bor címkéjé­ re, akkor számítógéppel vagy szabadkézzel, feltűnő színnel, filctollal írjuk rá a címkére. Ha szabadkézzel dolgozunk, érde­ mes előtte vékonyan behúzni a vezető vonalakat vonalzóval, nehogy elcsússzon az üzenet.

forrás: karacsony.hu

Lel Ki Főzde

mindenmentes cukrászda

Karácsonyi előrendeléseket felveszünk december 17-ig glutén-, tej-, tojás-, cukormentes bejglikre (mákos-meggyes, diós-almás, gesztenyés-narancsos) és süteményekre is.

Telefonszám: 06-30/530-4404 Keszthely, Zsidi út 7. • Nyitva: H-Sz: 9-18; V: 10-18

CSERI BERRY ÉDESSÉG ÚJ!

Adventi ajánlata:

ÚJ!

• KIMÉRT ÉDESSÉGEK • SZALONCUKROK, CSOMAGOLT BONBONOK •GUMICUKROK, RÁGÓK ÉS MÁS FINOMSÁGOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Ünnepelj Badacsonyban, a Hableányban, a Laposa Birtok központjában! Küldj magadnak Hableányos képeslapot az újévi fogadalmaiddal! Éjszakai pincetúra a régió legmodernebb borászatának mélyére Éjfélkor koccintás, zseniális bor-étel párosítások korlátlan bor- és sörfogyasztás

www.tixa.hu

+36 (20) 316 0163 bisztro@hableanybadacsony.hu

363159

Keszthely, Fô terén az adventi vásárban 12.05-12.22-ig!

Gondoltad volna, hogy egy üres képkeretből csodás ko­ pogtatót lehet varázsolni? Ráadásul nem is kellenek hozzá különleges eszközök – ha szeretnéd elkészíteni, csu­ pán néhány karácsonyi gömb­ díszre, szalagokra és egy kis ragasztóra lesz szükséged, va­ lamint némi festékre, ha új színt akarsz adni a keretnek. Ha megvan a keret, egy­ szerűen csak fel kell rá erő­ sítened a szalagjuknál fogva azokat a díszeket, amelyeket le szeretnél lógatni róla, és már mehet is a bejárati ajtóra.

forrás: www.bien.hu

Tapolca, Deák F. u. 1-3. • Tel.: 06 87/322-418


Adventmelléklet

2019. december 5. 13

Karácsonyi ajándékválasztás Karácsonyfavásár!

■■Karácsonyi ajándék-

választásnál érdemes nagyon gondosan eljárni. Hiszen a szeretet ünnepén az ajándékunkkal azt mondjuk a szeretteinknek, hogy odafigyelünk rájuk, törődünk velük, és igenis képesek vagyunk olyan ajándékot kitalálni, ami örömet szerez nekik.

Persze, előfordulhat, hogy már nincs ötletünk. Nincs ok aggodalomra, most adunk néhány ve­ zérfonalat, és néhány konkrét ötletet is. Kará csonyi ajándékválasztás – Ami megidézi a karácsony szellemét A karácsonyi ajándékozás arról szól, hogy meg­ mutatjuk a sze­ retteinknek, hogy (még min­ dig) szeretjük őket. Ezért az átlagosan semmitmondó aján­ dékok most nem szerepelhet­ nek a listán.

A legjobb, ha kétféle aján­ dék típussal készülünk, az egyik, amelyik személy­ re szabott, egyedi. A másik pedig, azigazikarácsonyos ajándékok. Hogy mik ezek? A sok-sok karácsony-min­ tás ajándék, amivel bizto­ san nem lőhetünk mellé és remekül kiegészíti az egyé­ ni ajándékunkat, felnagyítva ezzel azt. Ezek a kará­ csonyos ajándékok kedvesek, cukik, és megidézik a ka­ rácsony szellemét. Ha nagy a csa­ lád, vá las�­ szunk egy „te­ matikus ötletet”, és ké­ sz ítsü n k ajá n dé k­ c s om a go ­ kat. Példá­ ul, az idei téma legyen a konyha. Kará­ csonyos kötények, edényfo­ gók, főzőkesztyűk és bögrék várják, hogy összecsomagol­ juk őket némi szaloncukorral

és egy-egy karácsonyos mé­ cses tartóval. Karácsonyi ajándékválasztás – Személyre szabottan ha már a kiegészítő aján­ dékokat kiválasztottuk, eset­ leg be is szereztük, akkor jö­ het az igazi feladat. Képzeljük magunk elé a szeretteinket egyenként. Mit csinálnak leg­ szívesebben, mit esznek, mit isznak szívesen, milyen ék­ szereket viselnek. és ami a legfontosabb, idézzük fel, mit is mondtak arról, mit szeret­ nének ajándékba kapni. Mert hölgyeim és uraim, a család­ tagjaink folyamatosan mond­ ják, hogy mi mindent szeret­ nének majd egyszer. Legyen a karácsony, az a majd egyszer. Ha mindezt végig gondol­ tuk, kezdjünk el írni egy listát. Könyvek, futócipők, ékszerek és római utazás… mind mind lehet a karácsonyfa alatt, sze­ retteink igaz örömére. Már csak egy-egy doboz édesség a hölgyeknek, és egy üveg alkohol az uraknak, és készen van a komplett kará­ csonyi ajándékcsomag.

Közvetlenül az méretőstermelõtõl széles n, és fajtaválasztékba n évek óta változatla kedvezõ árakkal! VÁGOTT ÉS TÖVES KARÁCSONYFÁK! Árusítás december 13-tól MINDEN NAP 9 órától! Keszthely, Mátyás király u. 59. Keszthely, Bercsényi u. 72. (Husqvarna Szaküzlet előtt)

Érd.: 06 70/6240-409

forrás: szuperkaracsony.hu

Nyáry Krisztián - Életemnél is jobban

amely újabb 115 magyar sze­ óta módszeresen gyűjti a relmes levelet és történetet tar­ talmaz. A válogatásban mások magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb mellett Szabó Magda, Mészöly vagy éppen legfelháborí- Miklós, Kölcsey Ferenc, Vörös­ marty Mihály, Kossuth Lajos, tóbb szerelmes leveleit. Rákóczi Ferenc, Jászai Mari, A gyűjteményből 125 levelet a Liszt Ferenc, Kosztolányi De­ hozzájuk tartozó történetekkel zső, József Attila, Babits Mihály, együtt közre is bocsátott 2018- Erzsébet királyné vagy éppen ban megjelent, nagy sikerű Írjál Frida Kahlo leveleibe pillant­ és szeressél című könyvében. hatunk bele. Ahány levél, an�­ Az Életemnél is jobban című nyiféle sors és érzelem. Mert a kötet a sorozat második darabja, szerelemnek sokféle arca van.

■■Nyáry Krisztián évek

Líra-Móra Könyvesbolt – Keszthely

DECEMBER 7. EXTRA AKCIÓK 1800-2100


Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

14

2019. december 5.

Nyitva: H-P: 9.00-17:30, Szo: 9.00-13.00

Keszthely, Rákóczi u. 8. Telefon: 06-70/9539-321 www.ronikbutor.hu

BÚTORHÁZ ÉS KONYHASTÚDIÓ

Korfu sor 380 cm

187.500 Ft

Messina szekrénysor 4 m-es

183.200 Ft

Kuba 6-os étkező

Zille konyha 2 m-es

151.000 Ft Dubai 3-2-1 ülőgarnitúra

AJÁNDÉK:

- fogantyúk - munkalap - mosogatótálca - szifon

546.400 Ft

UTOLSÓ DARAB! 2020. január 2. csütörtöktől a megszokott nyitva tartással várjuk kedves vásárlóinkat!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS: December 8-án 9-13-ig December 15-én 9-13-ig December 22-én 9-13-ig December 24-25-26-án és December 31-én: ZÁRVA

Az ajánlat 2019.12.05-től a készlet erejéig tart.

150.500 Ft Európa asztallal


2019. december 5. 15 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

A gyenesdiási főzőcsapat helyszíni disznóvágással, toros vacsora elkészítésével járult hozzá az önkormányzat által hagyományosan rendezett idősek napi köszöntő résztvevőinek vendéglátásához. Az alkalmi konyhás civil közösség segítségével több mint 200 adag étel került az ünnepeltek asztalára.

Krónika

Veronika világelső Ausztriában is megúszták

■■ A világranglista élére került idén elért eredményei alapján Major Veronika, a Keszthelyi BEFAG SC sportlövője.

A már olimpiai kvótát szer­ zett versenyző sportpisztoly lövészetben szerezte meg a versenyszám 2019. évi leg­ jobbjának járó díjat. A hírt a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) tette közé a minap. Az elnyert Arany céltábla-díjat a müncheni át­ adó gáláról Major Veronika versenyzési elfoglaltsága mi­ att Nagy György, a magyar Sportlövő Szövetség elnöke hozza el. A kitüntetés személyes és hivatalos átvételére a közel­ jövőben Keszthelyen kerül majd sor.

Zöld-fehérek győzelme

■■Újabb kiemelkedő teljesítményekkel növelték Keszthely sportéletének felzárkózásával. Egyenlí­ hírnevét a Keszthelyi Kistettek, majd előnyre is szert cápák SE úszói.

Keszthelyt a 10-14 éves kor­ osztályból, a legtöbb arany­ érmet hozták el. Hetyei Nóra ■■Bravúros győzelmet 7 versenyszámban indult és aratott idegenben az NB valamennyiben aranyérmet II. női kézilabda bajnoktettek a hazaiak, ám végül szerzett. Tóth Luca 6, Sze­ ság 10. fordulóján Hévíz visszavette a vezetést és meg­ Ausztriában, a Bécs melletti mán Viktória 5, Varga Balázs csapata. érdemelten nyerte a mérkő­ Schwechat városban rendezett 2, Princz Petra 1 számban bi­ A mérkőzés Balatonboglá­ zést az óriási szívvel játszó kétnapos SVS-Schwimmen zonyult a legjobbnak, Dávid ron zajlott le mintegy 100 néző hévízi csapat. Valamennyi já­ Trophy versenyen az érem­ Virág 1 ezüst- és 4 bronzér­ előtt helyi ellenféllel szemben, tékos példás hozzáállása kel­ tábla első helyén végeztek. A met gyűjtött. Edzőjük Csala Balatonboglár- Hévíz 29-30 lett a sikerhez és az értékes 2 nemzetközi mezőnyben 3 or­ Tamás. (12-14) eredménnyel. ponthoz. A Hévíz legközelebb szág 25 csapatának 354 spor­ Négyen 11 számban dön­ Remekül kezdtek a zöld-fe­ december 7-én a tabella 5. he­ tolója között 6 fő képviselte töttek meg megyei csúcsot, hér vendégek, 5-0, majd 11-5 lyén álló Nemesvámost fogad­ volt az eredmény a javukra, ja 14 órakor. A bajnokságot a a félidő végére viszont vál­ Siófok U22-es csapata vezeti tozott a helyzet a bogláriak a Pécs előtt.

Komolyzenei programzáró ■■November végén zárult a hévízi protestáns templomban a hagyományos Viva la Musica komolyzenei koncertsorozat idei programja.

világi zenét játszó számos ka­ maracsoport vendégszerep­ lése színesítette a kulturális közéletet. Az év utolsó előadá­ sán helyi muzsikusok nyújtot­ tak élményt a látogatóknak, a A márciustól tartó muzsi­ Musica Antiqua együttes és kás esték során egyházi és szólistái adtak műsort.

köztük 12, illetve 16 éve fenn­ állót is. Hetyei Nóra (14) 100 méteres mellúszásban elért 1:11.09 ideje Zala megyei csúcs nemcsak a saját kor­ osztályában, hanem a teljes felnőtt korosztályig a legjobb időeredménynek számít. A 100 méteres vegyes úszás­ ban elért 1:04.76 idejével pe­ dig 9 éves megyecsúcsot adott át a múltnak, időeredménye a 17 éves korosztályig me­ gyecsúcsnak számít.


ÁLLÁSBÖRZE A Keszthelyi Kórház

Kft.

kollégákat. Tapasztalat előnyt jelent.

Az OTP Ingatlanpont keszthelyi és tapolcai irodájába érettségivel, gépjárművel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres.

Önéletrajzokat az allas@go.kristalyhotel.hu email címre kérjük.

Érdeklődni: 06-70/4282-823

Éves állásra keresünk

Takarító Pultos-felszolgáló Recepciós Rezervációs

illetve heti egy alkalomra

éjszakás recepciós

VILLANYSZERELŐ végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk

KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOKRA baromfitelepeinkre.

• kiemelt bérezés • munkába járás támogatása • egy műszakos munkarend • családias légkör • határozatlan idejű munkaszerződés • biztos vállalati háttér Várjuk jelentkezését a hr@gallus.hu e-mail címen vagy a 70/934-2698 telefonszámon.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOT hirdet a

következő munkakörök betöltésére:

• DIETETIKUS • SZAKÁCS • KONYHAI KISEGÍTŐ (jelentkezés: elelmezes.ov@keszthelyikorhaz.hu; 83/311-060/2300 mellék) Részletes pályázati feltételek: http://www.keszthelyikorhaz.hu/index.php/category/allasajanlatok/

A Wellness Hotel Katalin éves állásra, kiemelt kereseti lehetőséggel, helybeli új munkatársakat keres következő munkakörökbe:

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

idegennyelv-ismerettel

• RECEPCIÓS

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ és ANYAKÖNYVVEZETŐ

• KONYHAI KISEGÍTŐ szállodai / éttermi gyakorlattal

További információt Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző nyújt a 06-83/348-033/23-as telefonszámon. Jelentkezési határidő: 2020. január 6.

Érd.: 06-83/311-324 telefonon vagy az info@hotelkatalin.hu e-mail címen.

• MOSODAI ALKALMAZOTT

munkakör betöltésére. A pályázati kiírás részletes feltételei a www.vonyarcvashegy.hu honlapon találhatóak.

Hévízi gyógy- és wellness szálloda munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

SZAKÁCS

délutános műszakban

A Hunguest Hotels Zrt. Hotel Helios 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91. felvételre keres

• KONYHAI SEGÉDMUNKÁST (MOSOGATÓ).

06-30/858-7173

Érdeklődni: Veress Ferenc konyhafőnöknél a 30/268-0892 -es telefonszámon lehet.

SZOBAASSZONY

• GYÓGYMASSZŐRT.

Érdeklődni:

Érdeklődni: 06-30/774-2322

A Bódai Műanyag Kft. Sümeg, Tátika u. 566. hrsz. telephelyére

FELVÉTELT HIRDET

munkatársak részére több műszakos munkakörbe. Előny: alap- vagy középfokú műszaki végzettség, alapfokú számítógépes ismeretek. Amit kínálunk: munkahelyre járás költségének térítése, betanítást követően kiemelt bérezés.

HAVI KERESET 200.000 FT-TÓL

Gépkocsivezetőt keresünk nemzetközi "C" kategóriás jogosítvánnyal.

Raktárost felveszünk! Jelentkezéseket a p.bodai@bodaimuanyag.hu e-mail címre várjuk!

Fényképes önéletrajzokat a gyogyaszat@hotelhelios.hunguesthotels.hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni: Gogeff Janka gyógyászat vezetőnél a 30/268-0889 -es telefonszámon lehet.

• ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓT. Fényképes önéletrajzokat a hhmuszakregio4@muszak.hunguesthotels.hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni: Hosszú Péter regionális műszaki vezetőnél a 30/631-1750-es telefonszámon lehet. A Hunguest Hotels Zrt. Hotel Panoráma 8380 Hévíz, Petőfi S. u. 9. felvételre keres

• FELSZOLGÁLÓT. Fényképes önéletrajzokat a vendeglatas@hotelpanorama.hunguesthotels.hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni: Papp Krisztián éttermi üzletvezetőnél a 30/619-8649-es telefonszámon lehet.


ÁLLÁSBÖRZE A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház álláspályázatot hirdet a következő munkakörök betöltésére:

• RAKTÁROS

(Hotel Spa Hévíz - Platán Étterem)

(Jelentkezés: edith.fodor@spaheviz.hu)

• INFORMATIKUS

(Jelentkezés: csaba.czimondor@spaheviz.hu)

Club Dobogómajor üdülőfalu éves állásra,

éjszakai műszak vállalásával, azonnali kezdéssel felvételt hirdet

RECEPCIÓS

munkakör betöltésére. Elvárások: - középfokú végzettség (felsőfokú előny) - angol és német nyelv ismerete Jelentkezéseket fényképes önéletrajz beküldésével a

farofuntek.timea@abbaziagroup.com e-mail címre várjuk.

Pályázati feltételek: www.spaheviz.hu

Minden órában eladunk egy ingatlant!

A hévízi Hotel Európa fit keres éves állásra

Csatlakozzon hozzánk

1 fő

és adja el Ön a következőt!

BÁRTENDERT, azonnali belépéssel.

Szakmai tapasztalat, képesítés nem alapfeltétel!

Szakmai tapasztalat előnyt jelent. Jelentkezni kizárólag a palyazat@europafit.hu email címen lehet, fényképes önéletrajzzal.

Pálfi László – régióvezető, Nyugat-Balaton

ÁLLÁST KÍNÁL

Karosszérialakatos munkatársat keresek keszthelyi munkahelyre.

Bérezés:

nettó:

150.000-

300.000 Ft-ig. Kálóczi Karosszéria

Keszthely, Hévízi u. 5. szám alat-

Éves állásra háztartási kisgépsze-

Wir suchen Immobilien für un-

Keszthelyen

ti Csíkos ABC élelmiszerüzletbe

relőt keresünk akár betanítással.

sere Kunden in Tapolca, Keszt-

stúdió/apartman kiadó 1-2 fő ré-

éves állásra eladót felveszünk.

Elektromos végzettség feltétel.

hely und Sümeg Umgebung.

szére max. május végéig, nyugodt,

Tel.: +36-30/217-2671

Érd.: +36-30/268-1938 Gastro-

Tel.: +36-70/953-9137 Email:

csendes környezetben. Érd.: +36-

Nemzetközi kapcsolatokkal ren-

Inox és Szerviz Bt.

tapolca@cdci.hu

30/864-3710

delkező Tellus Invictus Kft. felsőfo-

JÁRMŰ

Érd.: +36-20/320-8935

kú angol nyelvvizsgával rendelkező

Használt, idős autó felvásárlás

Keszthelyi Eurófa 2000 Kft. fa-

munkatársat keres kiemelt bére-

hivatalosan! +36-30/733-7753

ipari áruházába bolti értékesítőt keres. Faipari jártasság előny. Érd.: +36-20/9316-801, email: info@eurofa.hu

zéssel. Fényképes önéletrajzokat a horvathsandor@tellusinvictus.hu e-mail címre várunk. Étterem éves állásra németül beszélő felszolgálót és ételfutárt fel-

Keszthelyen 30 éve működő asz-

vesz kiemelt bérezéssel. +36-

talosműhelybe asztalosokat és

30/654-6735 Fairteam 2000 Kft.

műhelyvezetőt keresünk kiemelt

Hévízi étterem jó kereseti lehető-

bérezéssel. Érd.: Fatér Csabánál +36-20/931-6801

séggel éves állásra szakácsot felvesz.

Érdeklődni:

+36-

30/2326769 Fairteam 2000 Kft.

Autóbontó autókat vásárol! Igazolás kiadása és a szállítás ingyenes. Tel.: 06-20/4455-665 Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777 Autóbontó autókat vásárol! Igazolás kiadása és a szállítás ingyenes. Tel.: 06-20/4455-665 INGATLAN

apartmanházban

Győrsövényházán eladó egy 987

Hévíz sétálóutcájában, a tó-

m2-es építési telek aszfaltos utcá-

fürdő bejáratától pár szám

ban. Villany, gáz a telken. +36-

méterre, liftes házban 35

70/398-0099

m2-es, bútorozott lakás ala-

Keszthely mellett 3 kis földterület

csony rezsivel hosszú távra

eladó. Tel.: +36-70/389-1077

kiadó. Kéthavi kaució szük-

ALBÉRLET

Hévíz, Zrínyi utcában 7 lakásos

séges. 110.000 Ft/hó. Érd.: +36-70/608-7408

társasházban garzonlakás bútoro-

Kiadó házat vagy külön bejáratú

zottan, gépesítve, gépkocsibeálló-

házrészt keresek kistestű kutyával

val kiadó. 42.500 Ft + rezsi. +36-

Keszthelyen vagy Gyenesdiáson

20/9671-060

max. 60.000 Ft-ig, akár májusig

Kiadó albérlet! Hévízen albérleti

is. +36-30/401-0022

Vagyonőröket keresek éves ál-

Ápolásban jártas, empatikus

lásra állandó éjszakára. Érd.: +36-

személyt keresek Keszthelyen,

Eladna, venne? Leveszünk vállá-

szoba kiadó egy főnek, vagy pár-

Keszthelyen, csendes kör-

30/3313-997 Szima-Sec Kft.

idős, ágyhoz kötött édesapám

ról az eladás, vétel terhét. www.

nak. 1 főre 60.000 Ft, párnak

nyezetben, 140 m2-es, kert-

ápolására. Érd.: +36-20/401-

balatoni-ingatlanok.com

90.000 Ft rezsivel együtt. Tel.:

kapcsolatos, bútorozott lu-

5210, nemzsuzsanna@gmail.

30/218-0000

+36-30/900-3679

xuslakás, garázzsal kiadó.

com

Balatongyörök belterületén kis

Fél évre kiadó 1,5 szobás, beren-

Érd.: +36-20/9316-801

Hévízi divatárú üzletbe keresünk németül és oroszul beszélő kolléganőt éves állásra, azonnali kez-

+36-

Lakatost vagy lakatos mellé kise-

ház, Balatonra panorámás 817 m2

dezett, világos lakásom Keszthely

30 m2-es, egyszobás lakás kiadó

déssel. Érdeklődni: +36-30/408-

gítőt keresünk. Érd.: +36-30/268-

telekkel eladó. Irányár: 20 M Ft.

belvárosában. Tel.: +36-20/206-

2 fő részére Hévíz, Egregyi út 41/A

0766

1938 Gastro-Inox és Szerviz Bt.

Érd.: +36-30/491-3255

4664

sz. alatt. Érd.: +36-30/245-3094


APRÓHIRDETÉSEK

18

2019. december 5.

BABAINFÓ MÛSZAKI ASSZISZTENST KERESÜNK A Szent Kristóf Pincészet, Borétterem és Rendezvényközpont éves állásra Zamárdiba keres

SZAKÁCS kollégát Jelentkezés a 06 30 487-8299 telefonszámon.

Feladatok

• kivitelezésekhez árajánlatok bekérése, kiértékelése, folyamatban lévő munkák felügyelete • műszaki elszámolásokhoz adminisztratív teendők elvégzése • műszaki területek nyilvántartásának napi vezetése • tervdokumentációk naprakész nyilvántartása

Készségek, személyes tulajdonságok

• középfokú műszaki végzettség • kitartás, önállóság • igényes, pontos munkavégzés, megbízhatóság

Tapasztalat

A GREEN TYRE Zrt. Marcali, használt gumiabroncs-hulladék feldolgozással foglalkozó telephelyére munkatársakat keres a következő pozíciókba:

- KARBANTARTÓ - RAKODÓMUNKÁS Jelentkezni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 8700 Marcali, Kossuth L. u. 82. Mobil: +36-30-188-6153 e-mail: karrier@greentyre.hu

Keszthely belvárosában 60 m2es, egyedi fűtésű, földszinti lakás bérbe adó. Érd.: +36-30/3398342 Keszthely belvárosában 2 db 75 m2-es (összenyitható) lakás kiadó-eladó! Érd.: +36-30/3398342 Keszthelyen, Béri Balogh Ádám utcában bútorozott albérlet kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd.: 0683/314-436, +36-30/317-4100 SZOLGÁLTATÁS

Ha beázik a tetője, van megoldás! Mindenfajta tető javítása, ha régi, ha új nem számít, kis csapatunk mindent elhárít. Tetőmosás, kúpcserép kenése, kéménybontás stb. Több, mint 15 év szakmai tapasztalattal! +3630/7542-610 Festőmunkákat vállalok korrekt áron, rövid határidővel. A legkisebb munkára is hívjon bizalommal! Tel.: +36-30/453-4366

Jelentkezni lehet a 06 20/665-1551-es telefonszámon, vagy önéletrajzát várjuk a hr@carbona.hu e-mail címre.

TŰZIFA AKCIÓ!

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA!

34.000 Ft-tól/erdei m (1×1×1,7 m) 3

17.000 Ft-tól/m3 (1×1×1 m)

Ömlesztett m3. Kedvező szállítással!

SIMONICS FAIPARI KFT. Hívjon bizalommal!

06-30/854-0005

2019.06.01-től visszavonásig. AA5866724

GreenTyre

• épületüzemeltetési munkakörben szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel

A keszthelyi kórházban 2019. november 25 - december 2. között születtek: november 25-én: Sas-Szűcs Erika és Sas Péter kislánya, Szofi. 26-án: Veiczi Éva és Baján Róbert kisfia, Benett. 28-án: Makó-Hóbár Petra és Makó Balázs kislánya, Olívia. december 1-én: Bogdán Alexandra és Bogdán Zsolt kislánya, Zselyke Evelin. Simon Brigitta és Pétervári Tamás kislánya, Nóra Jázmin. 2-án: Bogdán Katalin és Bogdán Krisztián kislánya, Leila Hanna. Törökné Sági Andrea és Török Attila kisfia, Marcell. Vargáné Hegedüs Szilvia és Varga István kisfia, Adrián.

Forrás: keszthelyi kórház

(A nevek esetleges elírásáért, névsorból való kimaradásért felelősséget nem vállalunk.)

Tűzifa fűrészelést, hasogatást, területek tisztítását vállalom Zalaapáti 20 km-es körzetében, számlaképesen. Tel.: +3630/453-4366

Külső-belső szigetelést, burko-

Faipari kézi gépek eladók. Tel.:

lást, gipszkartonozást és villany-

+36-30/522-7126

szerelést rövid határidővel, korrekt

Veszélyes fák kivágását, egyéb

áron vállalunk. Tel.: +36-20/280-

stihl fűrészes munkákat felelős-

LAKÁS

2824

ségvállalással, gyümölcsfák, sö-

Lakásfelújítást, kisebb átalakítást vállalok. Tel.: +36-30/4397408

Kézműves apró-, szeletsütemé-

vények szakszerű visszavágását

nyek, pogácsák rendelhetők, nem

vállalom. Érd.: +36-30/621-7428,

Eladó Keszthelyen, a Vaszary K. utcában egy 54 m2-es lakás Érd.: +36-70/616-0066

csak ünnepekre! Számlával, enge-

+36-70/331-7322

Töltődjön fel az ünnepekre! Többféle masszázst vállalok. Kérésre házhoz megyek. Hívjon bizalommal! Érdeklődni: +36-30/4032116

déllyel. Tel.: +36-20/327-0846

Duguláselhárítás 0-24-ig! Duguláselhárítás, ipari csőkamerázás, állapotfelmérés. Csatornaépítés, csővezetékek. villanyvezetékek nyomvonalazása. Csőtörés bemérése gázzal. www. sos-dugulas.hu Tel.: +3620/9252-528 Masszázs házhoz Keszthelyen és környékén. Tel.: +36-30/8550444 Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók 50% kedvezmén�nyel, nyugdíjasoknak +10%. +36-20/500-8185

Őstermelőtől ezüstfenyő, szerb

TÁRSKERESÉS

luc, luc és nordmann 120-250 cm

Társkereső Iroda leinformált ügy-

eladó Cserszegtomajon, a Várszín-

félkörrel, országos adatbázissal,

háztól ÉK-re. Akár kiválasztással

szakértői segítséggel. Tel.: +36-

is. +36-30/458-9573

30/873-0266

Ezüst tárgyakat, herendi porce-

Dekoratív 40-es szabadidőpart-

lánt, antik faliórákat, bútorokat,

nert keres. +36-70/585-4596

festményeket, hagyatékot vásáro-

60-as, igényes, csinos, özvegy,

lok. Házhoz megyek. +36-30/233-

értelmiségi hölgy független, eg-

8318

zisztenciával rendelkező urat ke-

Homlokzati állványrendszer bé-

res 67 éves korig. +36-30/725-

relhető. KL-BAU Junior Kft. Tel.:

4512

+36-30/427-9980 EGYÉB

Vásárolok ezüstöt, gyalupa-

Bútortárolásra alkalmas kismé-

dot,

retű raktárhelyiségek kiadók. Gye-

dunyhát, porcelánt, hagyaté-

nesdiás +36-30/254-1949

kot, szarvasagancsot. Értesí-

bontóasztalt,

fateknőt,

Gázpalackot vásárolnék (oxigén,

tésre házhoz megyek. Ramos-

acetilén, PB, stb.) Tel.: +36-

20/259-8656

74/465-699

+36-30/979-8398,

LEGOK nagyon olcsón eladók. Star Wars, híres épületek... +3630/7936-989

Eladó Sármelléken, a Barátság ltp-en egy 70 m2-es, I. emeleti lakás. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: +3630/678-1988, +36-30/578-3085 Keszthelyen I. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, függőfolyosós lakás iskola, uszoda közelében eladó. Irányár: 21 M Ft. +36-30/4346965 CSALÁDI HÁZ

Keszthely belvárosában, a Vak Bottyán u. 50. alatti 3 szintes + tetőtéri, déli, szélső, sorházi lakás kiváló adottságokkal, garázzsal, saját udvarral eladó. Ingatlanosok ne keressenek! 35,5 M Ft. +3630/254-6329 Gyenesdiásnak a Keszthely felőli részén 3 hálószobás, szerkezetkész ház illetve üres építési telek tulajdonostól eladó. Tel.: +3630/9292-622


i u. Zrín y

Móricz Z

. mre u

. Dr

u. Fortun a

Antal

nc u.

Nagy

HIRDETÉSFELVÉTEL HÉVÍZEN! u.

Szabó Lő ri

. rgy u

u. ludy Kisfa

Kedd: 7.00-13.00, Szerda: 7.00-13.00, Csütörtök: 7.00-13.00, Péntek: 7.00-15.00, Szombat: 7.00-12.00

er u. s Pét Vere

a Gyö Dózs

Budai

Keszthely, Piac alsó üzletsor sarok • Tel.: 06-20/566-8125

Dr. Bab ócsay u .

PIACI HÚSBOLT

Kodá ly Zo ltán u .

u. Akác

Attila u.

2019. december 5. 19 Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

Mikes u.

u. Park

uth

igye

s u.

Lajo

yi Fr orán

s u.

Nyugat Balatoni Szuperinfó Lapzárta: hétfő 16 óra Felelős kiadó: TEL INFÓ BT. Keszthely, Széchenyi u. 1-3. Tel./Fax: 83/314-612 Kiadásért felel: Iski Zsolt ügyvezető Nyomás: ADC Hungary Kft. 9163 Fehértó, Dózsa Gy. tér 7. Szedés, tördelés: HELIKON INFÓ KFT. Megjelenik: Keszthely, Hévíz, Tapolca, Sümeg, Marcali, Fonyód és 29 környezõ község. A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztõség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. Irodáink: Keszthely, Széchenyi u. 1-3., Tel.: 83/511-890 kszinfo@t-online.hu Tapolca, Nagyköz u. 7. Tel.: 87/510-268 tapolcainfo@tapolcainfo.t-online.hu Hévíz, Petőfi u. 7. (Írisz stúdió) Tel.: 83/340-709 E-mail: irisznet@t-online.hu URL: http://www.szuperinfo.hu Színhelyességért csak hozott proof esetén tudunk felelősséget vállalni! A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT, ÚJSÁGBAN VALÓ ELRENDEZÉSÉÉRT NEM (ill. az általunk okozott hiba esetén csak az aktuális hirdetés díjának értékéig) VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET! A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Koss

Dr. K

+36-20/4953-765

IMPRESSZUM

u. weis

30/9292-622

mel

Cím: Keszthely, Ady E. u. 49. Érd.:

Sem

a Kristály üzletházban. 32 m2.

tulajdonostól eladó. Tel.: +39-

www.nyugatbalatonihirdetes.hu

.

ty u

szerkezetkész ház kis telekkel

mar

Üzlethelyiség kiadó Keszthelyen,

r u.

Sugá

s Vörö

son, strand közeli, 3 szobás,

c u.

Ajánlatunk 2019.12.05-től a készlet erejéig érvényes.

. tila u

.

ÜZLET-IRODA

or u. Sánd

ef At

Józs

Hévízi t

Hévíz, Petőfi u. 10-12. • Tel.: +36-30/349-5524 Nyitva: H-P: 9-16, Szo: zárva u. Park

Balaton-parton, Gyenesdiá-

Új helyen!

u. véd Hon

ty u

. os u

y Ján Aran

Szé

mar

Saját készítésű termékeink és füstölt áru kínálatunk, valamint mangalica vastag szalonna a készlet erejéig kapható! Bankkártyás fizetési lehetőség!

u.

irodájában. s Vörö

CSIRKE-, MARHA- ÉS SERTÉSHÚS FOLYAMATOSAN KAPHATÓK.

onai

Csok

Lotus VIP Travel

né u. Erzsébet király

Széc

• friss kakas • friss tyúk • friss kacsaszárnytő • kacsa bőrös háj • fagyasztott I. o. hízott kacsacomb 2.525 Ft/kg 1.980 Ft/kg

Petőfi

DECEMBER 5. CSÜTÖRTÖKTŐL

Hévíz Fere n

Széchenyi u.

. yi u hen

sey

Zríny i u.

Martino

Attila u.

vics u.

u.

Dr. Babócsay

os u.

A

u.

Töltelékezéshez többféle bél és fűszersó kapható!

Vajda Á k

Móricz Z

ludy Kisfa

nt u. si Báli

Balas

sigmond

• bőrös félsertés (kérésre daraboljuk) • bőrös formázott sonka • bőrös formázott lapocka • szakított császár • bőrös karaj • kolbászhús

Nyírfa u.

Hunyadi u.

u.

Madá

Kölc

ch u.

DECEMBERI KÍNÁLATUNK:

Keszthelyen a Bercsényi utca 1.

fogva mélyen piaci ár alatt. Tel.:

szám alatt 20 m2-es üzlet eladó.

+36-20/358-5454

Érdeklődni: +36-30/972-7757

GARÁZS

Dupla garázs, 26 m2-es, zárt,

2002-ben alapított Kft. eladó. Tel.: +36-30/9446-427

biztonságos helyen, Keszthelyen, a Mátyás király utcában, mélygarázsban eladó. Érd.: +36-30/4039425

OKTATÁS

Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, pincér, vendéglátás-szervező, vendéglátó üzletvezető, ven-

Kiadó garázs Hévízen december

déglátó eladó, aranykalászos gaz-

1-től, a ház alatt. Tel.: +36-

da

30/568-6486

minervakft.hu; +36-70/593-2232,

Keszthelyen, a Szent Miklós úti

(E-000909/2014/A001-A011)

garázssoron garázst vásárolnék!

OKJ

tanfolyam.

www.

SZABADIDŐ-ÜDÜLÉS

Tel.: +36-30/9698-342

Hajdúszoboszlói egyhetes üdü-

Keszthelyen, a Lovassy utcai ga-

lés menüválasztásos vacsorával

rázssoron garázs eladó vagy ki-

24.900 Ft/fő/6 éj. Tel.: +36-

adó. Érd.: 83/348-270

70/313-5501

. zsa u

kiadó. Érd.: 06-30/352-3980

tandó, sürgősen, családi oknál

ó Tavir

80 m2 családi ház enyhén felújí-

rt u.

Hévíz központjában üzlethelyiség

Spo

Keszthelyen tulajdonostól eladó

kon

Heli

Ady

u.

. re u

End

Adja fel hirdetését a SZUPERINFÓBA

ONLINE BÁRMIKOR, BÁRHONNAN! Egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb! Mobiltelefonról is! Bankkártyás fizetési lehetőség.


Szuperinfó online hirdetés feladás: www.nyugatbalatonihirdetes.hu

20

ELADÓ HÁZAT, TELKET KERESEK KESZTHELYEN.

Keszthely Bercsényi M. u. 2. Nyitvatartás: H - Szo: 9-18; Vas: ZÁRVA; Tel.: 06-30/815-55-30

Dec. 09-től (H)

ALKALMI RUHÁK

2019. december 5.

Akciós áron vállaljuk FA ablakok, ajtók és műemlékjellegű nyílászárók gyártását, beépítését! Telefon: +36 30 3398 797 E-mail: fa-max@fa-max.hu web: www.fa-max.hu

DECEMBER 09-TŐL FELÚJÍTANDÓ HÁZ IS ALKALMI RUHÁK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN! HETI AJÁNDÉK! DEC 09-14 ÉRDEKEL! FELNŐTT ÉS GYEREKDZSEKI, KABÁT VÁSÁRLÁSAKOR MŰANYAG ÉS FA AJÁNDÉK KÖTÖTT SAPKA! Tel.: +3630 3398 797

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN! Dec. 09-14. (H-Szo)

HETI AJÁNDÉK!

NYÍLÁSZÁRÓKAT

FELNŐTT- ÉS GYEREKDZSEKI, KABÁT VÁSÁRLÁSAKOR

Y GYÖNG -MED

AJÁNDÉK KÖTÖTT SAPKA!

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

AKUPUNKTÚRA

• BURKOLÁST • FESTÉST • KŐMŰVESMUNKÁT • TÉRKÖVEZÉST • TÁMFAL ÉPÍTÉST • KÜLSŐ HŐSZIGETELÉST • SZÍNEZÉST ÁRON KEDVEZŐ • KÜLSŐ NK! U L FELÚJÍTÁST VÁLLA

DIGITÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS

www.akupunkturakeszthely.hu Időpont-egyeztetés, bejelentkezés: +36-30/331-6221

BEST-CHANGE

GELDWECHSEL PÉNZVÁLTÁS

GYORS, TISZTA MUNKAVÉGZÉS, INGYENES ÁRAJÁNLAT: +36-30/446-9345

Keszthely, Fő tér

KESZTHELY, HÉVÍZI ÚT

DÜBÖRGÔ

ELEFÁNT ÉTTEREM

(Z+D mögött a körforgalom mellett!)

Tel.: 06 20/332-0255

K-V: 11.30-22-ig. H: szünnap

Dübörgő Elefánt keddtől péntekig 11.30-tól 15 óráig

5 féle menü várja 990 Ft-tól 1.100 Ft-ig.

Szombat-vasárnapi menü 1.700 Ft melyhez desszertet is adunk! Étlapról klasszikus magyar, és erdélyi ízekkel várjuk vendégeinket.

TŰZIFA AKCIÓ!

Ömlesztve

(1x1x1m)

Kimérve

(1x1x1m)

17.000 Ft/m -től

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! Akciós áron vállaljuk MŰANYAG ablakok, ajtók gyártását, beépítését! Telefon: +36 30 3398 797 E-mail: plastmobalaton@plastmobalaton.hu Web: www.nyilaszarogyartas.hu

3

20.000 Ft/m -től 3

Akác, bükk, cser, tölgy, gyertyán

0630/690-0528 Tűzifa-Telep Kft. 2019.01.29-tól visszavonásig. AA5837621

TERMELÔI TOJÁSBOLT SÁRMELLÉKEN! Goldavis Kft. 8391 Sármellék, Ízek útja 8/1. Tel: 20/665-7747 Nyitva: hétfôtôl-péntekig 9-12 és 12,30-15 óráig Szombaton 9- 12 óráig étkezési tojás árak (bruttó):

• „M”: 32.-Ft/db • „S”: 25.-Ft/db • méreten aluli: 12.-Ft/db 360 db feletti vásárlás esetén -10% (2019. 11.21-tôl visszavonásig.)

ecemberre:

tunk d Ünnepi ajánla

MÜVEG E Z S T T E L KOMP

t F 0 0 9 . 21 sével 26.900 Ft

Vékonyított lenc

MULTIFOKÁLIS

25%

SZEMÜVEG

EL KEDVEZMÉNNY

2.05-12.31-ig

Érvényes: 2019.1

NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET Bemutatóterem, Raktárkészlet

FA, MŰANYAG, ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, GARÁZSAJTÓK, VÁLASZFALAK FORGALMAZÁSA! SZAKTANÁCSADÁS, HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS, GARANCIA KISZÁLLÍTÁS, BONTÁS, BEÉPÍTÉS BONTÁS UTÁNI TELJES HELYREÁLLÍTÁS EGYES MÉRETEK KÉSZLETRŐL AZONNAL KIVITELEZŐKNEK EGYEDI KEDVEZMÉNY

8300 Tapolca, Kossuth L. u. 54. www.tapolcaablak.hu | +36 30 860 9089