Budapest eszak-buda 2019.11.28

Page 1

MegrendelÊs: bolt@mapking.hu, vagy telefonon: 221-9707, vagy szemÊlyesen a TÉRKÉPKIRà LY SzakßzletÊben: Címßnk megvåltozott: BUDAPEST VI. Ó UTCA 3. Nyitva: H-P: 10:00-18:30-ig • december 9-t l 23-ig MINDEN NAP NYITVA!

JĂ–VĹ?RE MEGĂšJUL AZ ALLEE

Vårhatóan mÊg 2020-ban megvalósítjåk a munkålatok jelentős rÊszÊt.

(2. oldal)

www.dunatox.hu

2019. november 28. • 48. hÊt

Budapest • Észak-Buda

VisegrĂĄd, Budapest jĂĄtszĂłtere

Fújható szigetelÊssel hatÊkonyabb a tetőszigetelÊs Egy szigetelÊs nÊlkßli csalådi håzban az energia 35%-a a falakon, 25%-a az ablakokon, 15%-a a padlón keresztßl, 25%-a pedig a 7. oldal tetőn åt tåvozik.

„A cÊlom a zene szolgålata� Ro R ost And ndre r a de re dece cemb ce m er mb 22-ÊÊn eg 22 egyy na nagy gysz gy szzab a ås åsú ú kko onc n errtt ttel el ßnn nep epllili påly på lyaf a ut af utås åsån ås ånak ån ak 30 ÊÊvves jub ubililileu eumå eu mått a må Bu B udaape pest st Kon ongr g es gr esssz szus szus usii KÜ K Üzp zpon o tb on ban an.. Eg E ym mååsi sk jelees Êv je Ê fo ford rdul rd uló is esi ul sikk eerrre rre az Êv Êvre ree: a mŹ mŹvÊ vÊsz vÊ szznő ő 25 2 5 Êvv v el eze zelő lő őtt tt debß de ßtåålt a mililån ånói ån ói Sccaalaa sszzínpa ín npa padå dån. då n. 4. ol olda daal d al

Fotó: Emmer Låszló – Opera

Kåpråzatos panoråmåjåval, híres fellegvåråval, lovagi tornabemutatóival kihagyhatatlan ÊlmÊny Visegråd a hazai Ês a kßlhoni turiståk szåmåra. ÖsszegyŹjtÜttßk, mi mindent Êrdemes megnÊzni a fővårostól nÊhåny kilomÊterre lÊvő hangulatos telepßlÊsen. 5. oldal

Ç€Ĺ?ĹŻÄ„Ĺ? Ç€ÄžÇŒÄžĆšĆ… ĹľĹ?ŜƅĆ?Ä Ĺ?Ĺ? ĆŒĆľĹšÄ‚Ć&#x;Ć?ÇŒĆĄĆšĹż ĆşÇŒĹŻÄžĆšĹŻÄ„ĹśÄ?Ä‚ ͞ƚƂÄ?Ä? ĹľĹ?Ŝƚ ϭϹϏϏ ĆşÇŒĹŻÄžĆš Ä‚ Ç€Ĺ?ĹŻÄ„Ĺ? ĎŻĎŹ Ĺ˝ĆŒĆ?njĄĹ?Ä„Ä?Ä‚ŜͿ žƾŜŏÄ‚ĆšÄ„ĆŒĆ?Ä‚Ćš ĹŹÄžĆŒÄžĆ? Ä‚ DUNAKESZI, Ă“BUDA ÉS BUDAKALĂ SZI ĆľÄ?ŚĂŜÄ?Ä‚Ĺś ĹŻÄ Ç€Ć… ĆŒĆľĹšÄ‚Ć&#x;Ć?ÇŒĆĄĆšĹż Ć?njĂůŽŜŊÄ‚Ĺ?Ä?Ă͘ ZÄ Ć?ÇŒžƾŜŏÄ‚Ĺ?ĚƅĆ? ϲ ĹżĆŒÄ„Ć?Í• Ä‚ĹŻĹŹÄ‚ĹŻĹľĹ? žƾŜŏĂǀĄůůĂůſŏÍ• ĨĆŒĹ?Ć?Ć? ŜLJƾĹ?ÄšĹ&#x;ĹŠÄ‚Ć?ŽŏÍ• ÄšĹ?Ä„ŏŽŏ ĹŠÄžĹŻÄžĹśĆšĹŹÄžÇŒÄ Ć?Ä Ćš Ĺ?Ć? Ć?ÇŒĹ&#x;ǀĞĆ?ĞŜ ǀĞĆ?Ć?ÇŒƺŏÍ• ĂžĞŜŜLJĹ?Ä?ĞŜ ŚĂǀŽŜƚĂ ϭϏͲϭώ ŜĂƉŽƚ ƚƾĚ ǀĄůůĂůŜĹ?͘ ÍžĹšÄ ĆšÇ€Ä Ĺ?Ä Ĺś Ĺ?Ć? ŜLJĹ?ƚǀĂ ǀĂĹ?LJƾŜŏͿ

&S FELADATOK: Íť ĆşĹ?LJĨĞůĞŏ ĆľÄšÇ€Ä‚ĆŒĹ?Ä‚Ć? ĹŹĹ?Ć?ÇŒŽůĹ?Ä„ĹŻÄ„Ć?Ä‚ Íť ǀĂĆ?Ä‚ĹŻÄ„Ć? Íť Ć&#x;Ć?ÇŒĆĄĆšÄ„Ć?Ĺ? ĨŽůLJĂžĂƚ Ç€Ä Ĺ?ÇŒÄ Ć?Äž • Ć‰Ä ĹśÇŒĆšÄ„ĆŒĹŹÄžÇŒÄžĹŻÄ Ć? ĆŒÄšÄžĹŹĹŻĆ…ÄšĹśĹ? ĹšÄ ĆžĆ…ĆšĆ…ĹŻ Ć‰Ä ĹśĆšÄžĹŹĹ?Ĺ? ĹŹĹ?ÇŒÄ„ĆŒſůÄ‚Ĺ? Ͼ͗ϏϏͲϭϳÍ—ϏϏͲ Ĺ?Ĺ? Ä‚ ϏϲͲϯϏͲώϹϳͲϰϳͲώϹͲĆ‚Ć? ƚĞůĞĨŽŜĆ?njĄžŽŜ͘ PĹśÄ ĹŻÄžĆšĆŒÄ‚ĹŠÇŒŽŏÄ‚Ćš ÄžͲžÄ‚Ĺ?ĹŻÄ?ĞŜ Ä‚ ŚƾΛϹĂĆ?ÄžÄ?͘Ä?Žž ÄžͲžÄ‚Ĺ?ĹŻ Ä?Ĺ&#x;ĹľĆŒÄž Ç€Ä„ĆŒŊƾŏ͘

5 lĂŠgkamrĂĄs nĂŠmet Veka proďŹ lbĂłl akĂĄr hĂĄrom rĂŠteg Ăźveggel, 7 ĂŠv garanciĂĄval. Fakro tetĹ‘tĂŠri ablakok 25% kedvezmĂŠnnyel! TetĹ‘ablakokhoz kĂźlsĹ‘-belsĹ‘ rolĂłk szĂŠles vĂĄlasztĂŠka! PadlĂĄsfeljĂĄrĂłk, tetĹ‘kibĂşvĂłk.

Dekorfóliås, CPL beltÊri ajtók 37.990 Ft+åfa-tól! Tovåbbå redőnyÜk, pårkånyok, garåzskapuk kedvező åron. KÊrjen irodånktól szemÊlyre szabott årajånlatot! Mår 18 Êve a lakossåg szolgålatåban!

7HUPHOĘL 0DJ\DU 0p] Marci bĂĄcsi mĂŠhĂŠszete Amikor a szem megpihen, az agy jobban dolgozik. ZEISS Officelens lencsĂŠk kedvezmĂŠnnyel! Tel.: 212-5102 1024 Bp. Margit krt. 65. www. egyesoptika.hu

AkĂĄcmĂŠz: VegyesmĂŠz: HĂĄrsmĂŠz: SelyemfĹą mĂŠz: NapraforgĂł mĂŠz: RepcemĂŠz:

2.400 Ft 1.550 Ft 2.300 Ft 1.750 Ft 1.550 Ft 1.650 Ft

Rendeljen mÊzet a termelőtől!

0,97 kg-os Ăźvegben

RUHATISZTĂ?TĂ“ SZALONBA MUNKATĂ RSAT KERESĂœNK

Budapest III., BĂŠcsi Ăşt 267. (bejĂĄrat a FehĂŠregyhĂĄzi ĂştrĂłl) Telefon: 430-0181, e-mail: diadaliv2001@t-online.hu www.diadaliv2001.hu

AJTÓ–ABLAK M anyag nyílåszårók 45% kedvezmÊnnyel dec. 31-ig!

$NWXiOLV $.&,Ă?1. /pSHV Pp] D WLV]WD DNiFPp]]HO HJ\ iUEDQ NJ RV  YHJEHQ )W GE (JpV]VpJHV FVHPHJH pV DMiQGpNQDN LV NLWÄŚQĘ

www.termeloimagyarmez.hu .|]HOHJ D 0LNXOiV 06-30/587-5950 • 1/409-1481 Ingyenes håzhozszållítås!*

* Budapesten Ês nÊhåny kÜrnyező telepßlÊsen, 5 000 Ft feletti rendelÊs esetÊn. RÊszletek: termeloimagyarmez.hu

AJà NDÉKTà RGYAK A VILà G MINDEN RÉSZÉB L! FIGYELJE NAPONTA A HONLAPUNKAT: www.terkepkiraly.hu

30 343 3155

Karåcsonyi ajånlat a TÉRKÉPKIRà LYTÓL

Tel.: 06

e-mail: megrendeles@dunatox.hu


H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Történelmi kézműves vásár a Nemzeti Múzeumban

Aktuális

November 30. és december 1-je között a látogatók nemcsak a történeti és régészeti kiállítások kincseit tekinthetik meg a múzeumban, hanem olyan hagyományőrzőkkel is találkozhatnak, akik eredeti technikákkal, egy-egy korszak szellemében készítenek tárgyakat.

t LÚT[ÚSǻTÚL QBMÈTU ÏT TÓLLÚT[ÚSǻ NǻLÚEUFUÏTF

t DTǮT[FSFMǮL t IFHFT[UǮL ÓWIFHFT[UǮL t EBSVTPL t LBSVTT[FM FT[UFSHÈMZPTPL FHZFEJ BMLBUSÏT[FL HZÈSUÈTB

t HÏQMBLBUPTPL BDÏMT[FSLF[FUJ MBLBUPTPL WÓ[T[JWBUUZÞL UVSCJOÈL HZÈSUÈTÈIP[

t T[FSFMǮ MBLBUPTPL t $/$ FT[UFSHÈMZPTPL FHZFEJ BMLBUSÏT[FL LÏT[ÓUÏTF

t IPTT[FT[UFSHÈMZPTPL OBHZUFOHFMZǻ BMLBUSÏT[FL HZÈSUÈTB

t WJMMBOZT[FSFMǮL /$ $/$ HÏQFL KBWÓUÈTB

t NǻT[BLWF[FUǮ HÏQJ GPSHÈDTPMØ $/$ JTNFSFUUFM SFOEFMLF[Ǯ

Garantált munka 2025-ig, három műszakban. Munkavégzés helye: Budapest VIII. kerület Jelentkezés: 06-1-299-8561 14.00-ig, info@ganz-eem.com

ELADÓ PÉNZTÁROS KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA innovatív nemzetközi csapat rutinos szakértő kollégák modern drogéria környezet fejlődési lehetőség

jelentkezni lehet a budapest@rossmann.hu e-mail címen vagy a karrier.rossmann.hu oldalon.

www.szinesfenymasolok.hu info@manualhungary.hu ◊ költségelemzés ◊ eladás ◊ bérlet ◊ lízing ◊ üzemeltetés ◊ szervíz Manual Hungary Kft.

Sűrűbb tömegközlekedés advent idején ■ A Budapesti Közlekedési Központ az adventi időszakban sűríti a nagy forgalmú vonalak járatindulásait. December 2-ától 2020. január 3-áig a 3-as metró minden nap, hétvégén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az utasokat. Decemberben az adventi hétvégéken sűrűbben közlekedik majd a 2-es, a 4-es és 6-os, valamint a 17-es villamos, továbbá a 80-as trolibusz. December 24-én a belvárosból körülbelül 15:00 és 15:30 között indulnak az utolsó metrószerelvények, és a metróállomásoktól a legtöbb nappali járat utolsó indulása ezekhez csatlakozik. Ezt követően az éjszakai hálózat

Fotó: wikipedia, illusztráció

A „Rosatom” Corporation állami vállalkozása, Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

járataival lehet közlekedni. A repülőteret kiszolgáló 200E járat ezen a napon is 0-24 óráig közlekedik a Nagyvárad tér és a Liszt Ferenc Airport 2 között, valamint a 100E busz is egész nap jár. Az év végi időszakban nemcsak szilveszterkor, hanem – a szilveszter előtti időszakban jellemző erős éjszakai forgalomra tekintettel – az azt megelőző éjszakákon is segíti a BKK a közlekedést. A december 27-éről 28-ára virradó éjszakától kezdve a 30-áról 31ére virradó éjszakáig a 2-es és a 4-es metró hosszabb üzemidővel közlekedik. Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján a BKK a belvárost érintő kiemelt nappali autóbuszjáratokat – az

Az Erkel Ferenc Vegyeskar adventi hangversenye

■ December 7-én, szombaton 18.00-kor kezdődik az Erkel Ferenc Vegyeskar adventi hangversenye a Budapest-Fasori Református Egyházközség templomában (1071 Bp., Városligeti fasor 5.).

(continuo). Vezényel: Cseri Zsófia. A műsorban romantikus és kortárs motetták, valamint különböző nemzetek karácsonyi dalai is megszólalnak, mindezek mellett pedig Johan Sebastian Bach: G-dúr Prelúdium és fúga A jótékonysági koncert célja a (BWV 541.) és Antonio ViMozgássérült Emberek Reha- valdi: Magnificat (RV 610) dabilitációs Központja támoga- rabja is elhangzik. tása, az ellátást könnyítő eszközök beszerzésére. Közreműködik: Pálúr Sándor orgonaművész, A belépés díjtalan. Draskóczy Eszter és Farkas Erzsébet (hegedű), Fritsch Adományaikat a koncert Boglárka (brácsa), Lisztes helyszínén, az erre a célra kiBerta (cselló), Fasang Zoltán- helyezett dobozban helyezné (nagybőgő), Tóth Viktor hetik el.

5-ös, 7-es, 8E és 9-es buszt – december 27-e és 30-a közötti időszakban is éjjel–nappal közlekedteti. Szilveszter éjjel egész éjszaka jár majd a 2-es, a 3-as (Nagyvárad tér és Újpest központ között) és a 4-es, valamint éjjel 1 óráig közlekedik az 1-es metró. Egész éjjel jár továbbá a belvárost érintő 5-ös, 7-es, 8E és 9-es autóbusz, az éjszakai buszok többségén pedig sűrűbb menetrend lép életbe vagy nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek. Decemberben több ünnepi jármű is útra kel: lesz többek között karácsonyi fényvillamos, Mikulástroli és adventi hajó is.

Jövőre megújul az Allee

Fotó: wikipedia

Bérezés Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet megegyezés szerint. munkaidőben 8-15-ig a 06-70/702-4259.

villanyszerelő, forgácsoló, és betanított munkásokat. CÉGÜNK FELVÉTELRE KERES: Géplakatos,

CSEPEL METALL VASÖNTÖDE KFT.

2019. november 28.

2

Több mint 5,5 milliárd forintból újul meg a budai Allee bevásárlóközpont, a kivitelezés 2020 második negyedévében kezdődik és várhatóan még 2020-ban megvalósítják a munkálatok jelentős részét. Az Allee több mind 140 üzletnek, köztük egy 13 termes multiplex mozinak, valamint számos étteremnek, irodának, egy fitneszteremnek, a parkolóban pedig 1200 autónak biztosít helyet. A komplexumnak évente több mint 18 millió látogatója van. A tervek szerint korszerűsítik a csaknem 47 ezer négyzetméteres létesítmény belső és külső kialakítását, illetve bővítik a szolgáltatásokat.


FenyĹ‘ Ăœnnep

■Ahogy a mondås is tartja, „Fenyő nÊlkßl nincs karåcsony�. A karåcsonyi ßnnepeknek hosszú Êvek óta elengedhetetlen programja Fenyő Miklós Êv vÊgi nagykoncertje.

A FenyĹ‘ Ăœnnep showmĹąsor idĂŠn is fergeteges hangulatot ĂŠs szĂĄmtalan meglepetĂŠst Ă­gĂŠr 2019. december 27ĂŠn, a Papp LĂĄszlĂł Budapest SportarĂŠnĂĄban. FenyĹ‘ MiklĂłs a ’60-as ĂŠvektĹ‘l a rock & roll elsĹ‘szĂĄmĂş ĂŠs utĂĄnozhatatlan hazai nagykĂśvete, aki ma is ugyanazzal a lendĂźlettel ĂŠs aktivitĂĄssal dolgozik, folyamatosan koncertezik itthon ĂŠs kĂźlfĂśldĂśn egyarĂĄnt. PĂĄlyafutĂĄsĂĄnak tĂśbb mint 50 ĂŠve alatt, tĂśbb

mint 400 dalt kÜszÜnhetßnk neki, ő tÜbb mint egy szerző, tÜbb mint egy előadó, mert ő egy igazi kultusz. KoncertjÊn a Fenyő GyÜngye zenekar Ês a Csacska Macska vokål kísÊri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azÊrt, hogy mindenkit tåncba vigyenek. A koncerten termÊszetesen felcsendßlnek majd az elmaradhatatlan ÜrÜkzÜld slågerek is, mint a Csókkiråly, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungåria, de meglepetÊsekben sem lesz hiåny. A megírt tÜbb szåz szerzemÊnyből van mit vålogatni, így az este sorån nÊhåny ritkåbban jåtszott dalt is hallhat majd a kÜzÜnsÊg.

Kosårlabda zsonglőrÜk a vilåg kÜrßl

■A vilåghírŹ Harlem Globetrotters idÊn decemberben kezdi meg a rekordot jelentő, zsinórban a 94. turnÊszezonjåt.

A legújabb „Pushing the Limits� elnevezÊsŹ vilågkÜrßli turnÊjuk keretÊben, 2020. måjus 19-Ên Budapesten, a Tßskecsarnokban mutatjåk be a kosårlabdåzås legnagyobb trßkkjeit. A show a Broadway Event Ês a Multimedia Organisation szervezÊsÊben Êrkezik hazånkba. Az új turnÊ szåmos újdonsågot ígÊr a kÜzÜnsÊgnek. A jelenleg 21 vilågrekorddal bßszkÊlkedhető Globetrotters minden meccsen Êlőben kísÊrel meg újabb vilågrekordot felållítani. TÜbb helyszínen előadjåk majd a teljesen

elsÜtÊtített pålyån a legendås „Magic Circle� („BŹvÜs kÜr�) labdaadogató bemelegítÊsßket, melynek sorån csupån csak egy vilågító Baden kosårlabda szolgåltatja majd az egyedßli fÊnyforråst. A rajongók nagy ÜrÜmÊre „Az ÜtÜdik negyed� elnevezÊsŹ interaktív, meccs utåni autogram-osztogatås is ållandó eleme lesz a show-nak, ahol a kÜzÜnsÊgnek lehetősÊge nyílik kÜzelről, szemÊlyesen talålkozni a sztårjåtÊkosokkal.

KÊpeslapokat våsårolok Csepreg, Zamårdi, Szentendre, Leånyfalu Budapest telepßlÊsekről, Ês cserkÊszet tÊmåban.

info@bodai.hu Tel.: 0620-944-1144

)e/É521 $ KLUGHWpV IHOPXWDWyMD 10% HQJHGPpQ\W NDS

Z Z Z LURGDEXWRUIHODURQ KX *|G|OOŋ 7iQFVLFV 0 XWFD 1\ + 3 LJ ‡ 7HO

RED NY JAVĂ?TĂ SOK. SzĂşnyoghĂĄlĂłk -5%! Ę• Napellenz k akciĂłs ĂĄron!

SzĂ­nes hĂ­rek

M anyag ĂŠs alumĂ­nium red nyĂśk 5% kedvezmĂŠnnyel!

,52'$ % Ă” 7 2 5

www.hoffmannredony.hu

3

Tel.: 06-1/2624-724 • 06-30/209-5987 • 06-1/409-2229

2019. november 28.


Paparazzi

A progressive house hazai világsztár dj duója újra itthon A StadiumX dj-producer páros lassan a világ összes jelentős klubjában, fesztiválján megfordult, legutóbb a Tomorrowland-en képviselték hazánkat. Most végre engedve a hazai rajongók követelésének itthon is klubturnéra indulnak.

Rost Andrea: „A célom a zene szolgálata”

– Milyen programmal, különlegességekkel készül az alkalomra? – Amikor a 25. évfordulót ünnepeltük 5 évvel ezelőtt, teljesen más repertoárt mutattam a közönségnek, mint amilyet most fogok. Azóta több olyan Puccini-szereppel gyarapodott a repertoárom, amelyeket akkor még nem énekeltem. A december 22i koncert anyaga reprezentatív válogatás: énekelni fogok Desdemonát, Toscát, az Ékszeráriát Gounod Faustjából és operettet is – csupa olyan művet, amely pályafutásom tartozéka, de nem énekeltem öt évvel ezelőtt. – Hogyan emlékszik vissza az első szereplésére a milánói Scalaban? – Debütálni a Scalában mindenképpen mérföldkövet jelent. Egy Scala-beli premier után nagy sebességre szokott váltani az énekesek karrierje. Számomra annál is inkább meghatározó volt ez a pillanat, mivel a Rigoletto Gildáját, pályafutásom egyik emblematikus szerepét énekelhettem. Maestro Mutival nagyon alapos és nagyon sok zenei együttes-próbánk volt, köszönhetően annak is, hogy előtte több mint húsz évig nem játszották a Scalában a nagy Verdi-trilógiát: a Rigolettót, a Traviatát és A trubadúrt. – Mi volt a 30 éves pályafutásának a legemlékezetesebb momentuma? – 1989. január 6., amikor az Erkel Színházban debütáltam Goundo Rómeó és Júliájának női címszerepében és az imént említett Scala-beli bemutatkozás.

– Mi a megfogalmazott célja a művészetével? Mi motiválja, mi vezérli? – Én valóban azt gondolom, hogy a célom a zene szolgálata. Ez fennkölten hangzik, de így van. November elején két alkalommal is Paminát

gyorsan valamire rá kellene mutatnom, Massenet operájának, a Tha's címszerepe jut eszembe. Nagyon szívesen elékelném.

Olykor türelmetlen magával – Mit szeret a legjobban a hivatásában és mi jelent benne nehézséget? – Legjobban tanulni szeretek. Az újabb és újabb kihívások teljesítése frissen tartja az embert. És ebből fakad

– Amikor felfedeznek egy tehetséges művészt, mindenki szeretettel üdvözli, elismeréssel, biztatással kényezteti. Az életpálya előrehaladtával aztán folyamatosan nőnek az elvárások: lazítani nemigen lehet, a rossz napok nem megengedettek, hiszen mindenki, aki jegyet vesz az előadásra, a legjobbat akarja hallani és látni. Elég egy megbicsaklás, hogy elkezdődjék az élveboncolás, holott valószínűleg tényleg csak egy rossz pillanatról van szó. És higgyék el, egy elkötelezett és felelős-

énekeltem A varázsfuvolában az Erkel színpadán. Az előadás előtt végiggondoltam a szerepet, majd azzal a szándékkal léptem a színpadra, hogy megvalósítsam a zeneszerző akaratát és ezt a közönség is megérezze. Hogy ameddig ezt a zenét, illetve engem hallgatnak, másféle, ne „hétköznapi” lélekkel üljenek a nézőtéren. Ez motivál és ez vezérel.

Karrier és anyaság megfért egymás mellett – Melyik elért eredményére a legbüszkébb? – Az életem nagy erénye, hogy a világhírnevet az anyasággal össze tudtam egyeztetni. Mindkét dolog ugyanis egész embert követel. – Talán nincs is olyan jelentős női főszerep az operairodalomban – vagy ha van is, akkor kevés - amit ne játszott volna el. Van olyan érzése, hogy valami, amire vágyott volna, kimaradt az életéből? – Maradjunk csak a lírai (lírai koloratúra) szopránszerepeknél. Nem tartom korántsem lezártnak a pályámat, nem visszafelé tekintek, és nem összegzek. Ha most

Fotó: Emmer László

■ Rost Andrea december 22-én egy nagyszabású koncerttel ünnepli pályafutásának 30 éves jubileumát a Budapest Kongresszusi Központban. Egy másik jeles évforduló is esik erre az évre: a művésznő 25 évvel ezelőtt debütált a milánói Scala színpadán.

Fotó: Csibi Szilvia

Telefon: 06-20/950-49-41 Felújított mosógépek garanciával!

Mosógépek szerelését vállalom!

2019. november 28.

4

a nehézség is: türelmetlen vagyok időnként saját magammal, gyorsan szeretnék mindent megtanulni, ám ez nem erről szól. – Milyen érzéseket él meg, amikor színpadra lép? – Egy versenylóhoz hasonlítanám ezt az érzést, amelyik edzett, edzett és alig várja, hogy kezdődjék a futam. Én is alig várom, hogy színpadra léphessek. – Gyakran mondják, hogy a tehetség felelősség és teher is egyben. Ön érezte bármikor is ennek a súlyát? Ha igen, miként nyilvánult ez meg?

ségteljes művész tudja, mikor milyen felkéréseket vállal vagy nem vállal el, milyen szerepeket tart repertoáron és melyekről mond le az idő múlásával.

Fontos az alázat és az odafigyelés – Tanárként is jelentős feladatokat vállal. Manapság hol és mit tanít, illetve mit tart fontosnak – akár művészi, akár emberi viszonylatban - átadni a következő generációknak? – Kurzusokon segítem a fiatal énekeseket úgy énektechnikailag, mint interpretációban.

Igyekszem átadni a művészethez való viszonyulásomat is, amely szerint fontos az alázat, az odafigyelés, hogy mindig minőségi munkát adjunk ki a kezünkből. Törekedni kell arra, hogy ne sablonokban gondolkozzunk. Megfontolt és kigyakorolt technikai és színészi megoldásokra van szükség. A szerepeket át kell gondolni, mert ellenkező esetben a szerepformálás és az énektechnika elválik egymástól, ami hiteltelenné teszi az interpretációt. – Lényeges az Ön számára a társadalmi szerepvállalás, amelyet többek között saját alapítványán keresztül is megvalósít. Milyen tevékenységeik vannak? Kiknek és hogyan segítenek? – Egész pályafutásom során nyitott voltam (és vagyok) olyan felkérésekre, amelyek honoráriumával különböző projektek megvalósulását segítettem elő. 2017-ben egy, a Semmelweis Egyetem Pető András Karával történt exkluzív megállapodás értelmében lettem a Pető Intézet Jószolgálati Nagykövete. Ennek keretében segítettem a zsűri munkáját a Pető Énekversenyen, énekeltem is a gyerekekkel. Alapítványommal közösen jótékonysági aukciót rendeztünk az ott tanuló gyerekek által festett képekből, amelyek közül egyet meg is vásároltam. Tavaly decemberi gálahangversenyemet is a Pető Intézet javára szerveztem. Énekelek a december 9-én sorra kerülő szegedi koncerten a SZTE Gyermekklinika „Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítvány” javára. 2020. május 20-án az épülő budakeszi evangélikus templom munkálatait segítendő lépek fel – kiváló kollégáimmal – egy hangversenyen a Budavári Evangélikus templomban. – Milyen tervei, céljai vannak, amelyek még megvalósításra várnak? – Nagyon sok minden van alakulóban, talán korai lenne még nevesíteni ezeket. Budai Klára


GĂĄbor Ă ron rĂŠzĂĄgyĂşja Budapesten lĂĄthatĂł

UtazĂĄs

A HadtĂśrtĂŠneti MĂşzeumban lĂĄthatĂł a GĂĄbor Ă ron ĂĄltal ĂśntĂśtt rĂŠzĂĄgyĂşk egyetlen megmaradt pĂŠldĂĄnya. A sepsiszentgyĂśrgyi SzĂŠkely Nemzeti MĂşzeumbĂłl ĂŠrkezett ĂĄgyĂş ĂŠs tovĂĄbbi hatvan 1848-49-es ereklye tĂśbb mint fĂŠl ĂŠven ĂĄt vendĂŠgeskedik Budapesten.

Kedvelt kiråndulóhely a csernobili nukleåris katasztrófa Üvezete A låtogatók szåma kßlÜnÜsen tavasszal ugrott meg. A turiståk szåmånak jelentős nÜvekedÊsÊben elsősorban az jåtszott szerepet, hogy szåmos infrastrukturålis fejlesztÊst hajtottak vÊgre, egyebek mellett elektronikus belÊpőjegyeket vezettek be, ami megkÜnnyíti a bejutåshoz szßksÊges adminisztråciót. Emellett az HBO Csernobilról kÊszített sorozata is nagyban hozzåjårult ahhoz, hogy megnőtt az ÊrdeklődÊs a nukleåris katasztrófa sújtotta terßlet irånt. A låtogatók tÜbbsÊge - 80 szåzalÊka - kßlfÜldi volt, a legtÜbben, 15 738-an Nagy-Britanniåból Êrkeztek. A turiståk måsodik legnÊpesebb csoportja Lengyelorszågból (9378) Êrkezett, őket kÜveti a

ĹŤ

â– KĂĄprĂĄzatos panorĂĄmĂĄjĂĄval, hĂ­res fellegvĂĄrĂĄval, a VisegrĂĄdi KirĂĄlyi palotĂĄval ĂŠs mĂşzeumĂĄval, lovagi tornabemutatĂłival kihagyhatatlan ĂŠlmĂŠny VisegrĂĄd a hazai ĂŠs a kĂźlhoni turistĂĄk szĂĄmĂĄra.

30 kilomÊteres kÜrzetÊben a teljes lakossågot evakuåltåk. A sÊrßlt nÊgyes blokkot 1986 novemberÊben egy ideiglenes betonszarkofåggal fedtÊk le. Az új, korszerŹ, az ígÊretek szerint 100 Êvre biztonsågot nyújtó vÊdőburkot a Novarka francia konszern Êpítette, a munkålatok 2011ben kezdődtek. A mŹszaki csúcsteljesítmÊnynek szåmító, 36 ezer tonna súlyú, 110 mÊter hosszú, 257 mÊter szÊles Ês 105 mÊter magas, fÊlhenger formåjú acÊlszarkofåg 1,5 milliård euróba kerßlt. Az új vÊdőburkot 2016 vÊgÊn helyeztÊk rå a nÊgyes blokkra.

ÖsszegyŹjtÜttßk, mi mindent Êrdemes megnÊzni a fővårostól nÊhåny kilomÊterre lÊvő hangulatos telepßlÊsen.

A FellegvĂĄrban a Szent Korona-mĂĄsolata

9.225 ĹŤ

FO G -( LAL Ë?& J )2 ON

ņř .IJ ºIJa$Ĺ™.Âş& ĹŤ'#(Ĺ…ĹŤÄƒĹŤa$-4 % ĹŤ - .a(

TĂŠli Wellness Napok

Évről Êvre tÜbb tízezren låtogatnak el a våros legmagasabb pontjån fekvő Fellegvårba, melynek teraszåról rendkívßli panoråma nyílik a Dunakanyarra, Ês mely tÜbb, elsősorban a kÜzÊpkorról szóló izgalmas kiållítåsnak is otthont ad. A Szent Koronåt Ês a koronaÊkszereket tÜrtÊnelmßnk kßlÜnbÜző periódusaiban tÜbbszÜr is őriztÊk a Fellegvårban. E tÊnynek ållít emlÊket a vår falai kÜzÜtt ma is megtekinthető, tÜkÊletesen hŹ Szent Korona-måsolatot bemutató kiållítås. A Fellegvårat

ĂŠvente 400 ezer lĂĄtogatĂł keresi fel.

Hol raboskodott Salamon kiråly? A Fellegvårhoz hasonlóan a Salamon-torony szåmos eskßvői ceremónia színhelye napjainkban is, illetve a hozzå kapcsolódó tornapålyån rendezik meg minden Êv júliusånak måsodik hÊtvÊgÊjÊn a PalotajåtÊkokat, amely a Szent GyÜrgy Lovagrend katonai hagyomånyőrző tagozatånak kÜzÊpkori lovagi torna bemutatói.

500 Êves reneszånsz palotakert A palotåt 150 ezren låtogatjåk Êvente. KertjÊben a kÜzÊpkori kert nÜvÊnyeinek maradvånyait talåltåk meg a rÊgÊszek, amelyeket 2001-ben visszaßltettek, így szßletett meg a reneszånsz kert 500 Êvvel ezelőtti termÊseivel.

FotĂł: visitvisegrad

szĂĄmĂş, mintegy 107 ezer turista lĂĄtogatott el a csernobili atombaleset ĂśvezetĂŠbe.

sorban NÊmetorszåg (7826), az Egyesßlt à llamok (5580) Ês Csehorszåg (4063). A vilåg eddigi legsúlyosabb atomerőmŹ-katasztrófåja 1986. åprilis 26-ån kÜvetkezett be az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Ukrån SZSZK terßletÊn, a Kijevtől kevesebb mint 100 kilomÊterre Êszakra fekvő csernobili erőmŹ negyedik blokkjåban. Robbanås kÜvetkeztÊben rÊszben megsemmisßlt a reaktor aktív Üvezete, a levegőbe nagy mennyisÊgŹ radioaktív anyag kerßlt, Ês sugårfelhő borította be Európa nagy rÊszÊt. A katasztrófa miatt az erőmŹ

FotĂł: wikipedia

â– IdĂŠn eddig rekord-

VisegrĂĄd, Budapest jĂĄtszĂłtere

EGZOTIKUS UTAZĂ SOK KĂŠ rj e t ĂŠ li kat a l Ăł g u s u n kat !

Repßlős utazåsainkból: Egyesßlt Arab EmírsÊgek Ês Omån Mesebeli India I. ThaifÜld – kÜrutazås Ês ßdßlÊs Nagy thaifÜldi kÜrutazås ThaifÜld – angkori kiråndulåssal A Halong-ÜbÜlt l Angkorig Varåzslatos Mexikó Peru – az inkåk ÜrÜksÊge Buenos Airest l Rio de Janeiróig Ausztrålia Ês Új-ZÊland II. Madeira, az ÜrÜk tavasz szigete

10 nap 9 nap 12 nap 14 nap 15 nap 12 nap 11 nap 12 nap 11 nap 22 nap 8 nap

+ reptĂŠri illetĂŠk 427.000 Ft 227.000 Ft 276.000 Ft 382.000 Ft 428.000 Ft 645.000 Ft 523.000 Ft 914.000 Ft 587.000 Ft 1.485.000 Ft 256.000 Ft

FEHÉRVà R TRAVEL BÓNUSZ: 5*-os indulåsi garancia • útlemondåsi biztosítås a rÊszvÊteli díjban • egyedßl utazók felår nÊlkßl • idegenvezetÊs rådiós adó-vev vel • luxusautóbuszok • budapesti indulås

El jelentkezĂŠs a nyĂĄri katalĂłgus Ăştjaira dec. 4-t l!

www.szindbad.hu |+36 84 361 071 |recepcio@szindbad.hu NOVEMBER 3 - DECEMBER 21 KĂ–ZĂ–TT | 8636 Balatonszemes, Ă rnyas fasor 1.

Âť 06-30/989-4284 Ĺ? 06-1/240-9637

5

FEHÉRVà R TRAVEL

8000 SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, VĂĄrkĂśrĂşt 40. Tel.: 22/321-871

www.fehervartravel.hu

Eng.szĂĄm: R01364/1996/2000

KĂ DFELĂšJĂ?TĂ S HĹ?KEZELÉSSEL, 5 ĂŠv garanciĂĄval.

2019. november 28.


Legyen pontos munkaköri leírásunk!

Álláspont

Többnyire az első nap előtt megkapjuk a munkaköri leírásunkat. Ha mégsem, akkor készíttessünk egyet, mert megkönnyítheti az együttműködést, hiszen le van leírva benne részletesen, hogy az általunk betölteni kívánt pozícióhoz milyen feladattok, felelősségi körök és elvárások tartoznak.

Ha elénk tesznek egy tesztet… ■ Előfordul, hogy a kiválasztási folyamat során valamilyen tesztet kell írnunk. Ez lehet szakmai teszt, vagy személyiségi teszt. Igazából egyikre sem tudunk külön felkészülni, ezért, amit tehetünk, hogy előző este ne igyunk alkoholt, illetve lehetőség szerint aludjuk ki magunkat. Mindkettő az agyi kapacitásra van hatással, amire a tesztek kitöltése közben nagy szükségünk lesz. A szakmai teszt esetében az eddigi tapasztalatokra, gondolkodásunk gyorsaságára, problémamegoldó képességünkre kíváncsi a leendő munkáltatónk. A

HAJDÚSZOBOSZLÓI

*

*

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS 3 éjszaka 15 000 Ft 4 éjszaka 18 000 Ft 7 éjszaka 26 250 Ft

*

Telefon: 06 20 318 5238 www.holidayszoboszlo.hu

2019. november 28.

6

Jelentkezz szentendrei csapatunkba kiemelt bérezéssel! 32 aniko.ecseri@amrest.eu

Fogyjon a Body Space segítségével!

A nyári alak ősztől tavaszig készül.

!

5 + 1 alkalmas Body Space bérlet: 17.500 Ft

A BodySpace vákuumos fekvő infrabicikli, jelenleg a leghatékonyabb eszköz a cellulit csökkentésére és egyben fogyasztásra.

350

0F

t - tó

l

Sl &B Slim&Beauty

1500 Ft-tól

A BodyRoll masszázsgép infra technológiával. A masszázshengerek felgyorsítják a vérkeringést, így a zsír könnyebben távozik!

Body Space Óbuda Ób d Ȉ 1033 Bp. B Apát A át u. 4. 4 06-30/288-9195

Hozd magad formába! https://www.facebook.com/bodyspaceobuda/

személyiség és/vagy IQ teszt kitöltetésének célja az, hogy egy szubjektív alapon, az interjúbeszélgetése(ke)n megszerzett benyomást valamilyen pszichológiai alapra helyezze, és nézze meg, hogy a jelölt mennyire illene bele a pozícióval kapcsolatos elképzelésekbe. Milyen vezetői képességei vannak, hogyan kommunikál a kollégákkal, hogy oldja meg a problémákat, mennyire bírja a stresszt, képes-e delegálni,

vagy milyen pontosan végzi az adminisztrációt. Ilyen tesztek kitöltésénél amennyire tudjuk, zárjuk ki az időt, mint tényezőt. Érdemes „helyette” a feladatra koncentrálni, hogy a lehető legtöbb kérdésre tudjunk válaszolni, de az ne zavarjon, ha esetleg 20-ból csak 14-re sikerül. Lehet, hogy az is már 140%, miután nem tudjuk a kiértékelésének módját. A tesztben lehetnek olyan probléma megoldásra vonatkozó feladatok is, melyek esetében szintén nincs elég idő arra, hogy a feladat végére érjünk, és kijöjjön például, hogy X=2. Itt a lényeg nem a végeredmény, hanem a gondolkodásmódunk felmérése, hogyan értelmezzük, merre indulunk el, hogyan állunk neki az adott helyzetben.

Mondjuk el az állásinterjún, amit szeretnénk!

■ Az állásinterjúra felkészülésben pont olyan „jók” vagyunk, mint a közösségi oldalak álláskeresési aspektusaiban, tudjuk, hogy meg kell nézni a cég honlapját, ahová megyünk, pont úgy, mint ahogy azt is tudjuk, hogy illetlen képet nem rakunk ki a közösségi oldalra, mert álláskeresési szempontból nem lesz jó.

nem kell felkészülnie. Tehát rögtönözni fog, nem jut eszébe a stresszben pár fontos dolog, majd elkeseredve gondolja végig az állásinterjú után: ezt sem mondtam el, meg azt sem, jó lesz-e így. Amikor nem lesz jó, az úgyis történhet, hogy megkapja az állást, majd próbaidőben esik kétségbe: nem passzolnak, jaj, hová került, menekülne. Vagy kiderül

valami, ami elfogadhatatlan a cég számára, és megválnak tőle (pl. az egyik előző helyéről komoly konfliktussal vált el, és az a cég itt épp ügyfele lenne). Ebben persze az interjúztató is hibás, mert kérdezni tudni kell, de ha már ő ügyetlen volt, és nem kérdezett jól (ami mellett még lehet jó szakmai vezető, csak épp állásinterjúztatni nem tud), akkor nem derültek ki dolgok.

A felkészülésnek viszont ez csak egy kis része. Ismerjük a céget, a terméket, a tevékenységet. Ebből tudunk kérdéseket felépíteni, de egy állásinterjúnak ez csak a fele. A másik fele az lenne, amit magunkról akarunk elmondani, de általában erre nem készülnek fel rendesen az álláskeresők. Mindenki úgy gondolja, hogy magáról úgyis tud mindent, A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.


2019. november 28.

É-Buda

Nem is olyan könnyű a pénzzel gazdálkodni

Fújható szigeteléssel gyorsabb, tisztább és hatékonyabb a tetőszigetelés

Hirdessen a Szuperinfóban!

■ Egy szigetelés nélküli családi házban az energia 35%-a a falakon, 25%a az ablakokon, 15%-a a padlón keresztül, 25%-a pedig a tetőn át távozik. A tető hőszigetelése – az egyre népszerűbb innovatív fújható szigetelésnek köszönhetően a legegyszerűbben, leggyorsabban elvégezhető munka. A Knauf Insulation egy korábbi, nem reprezentatív felmérése szerint Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75%-át, családi ház esetén akár havi 40-50 ezer forintot fűtésre költenek. Az épületek 60-70%-ában nincs szigetelve a tető, a födém, ezért érdemes még most a tél beállta előtt a tetőt, födémet szigetelni, hogy ne az utcát fűtsük. Mivel a meleg levegő felfelé száll, így a tetőn keresztül a keletkezett fűtési energia 25%-a

A középiskolai és általános iskolai pedagógusok 76 százaléka úgy látja, hogy a gyerekek nem osztják be jól pénzüket - derült ki a K&H felméréséből. A középiskolások főként az internetről, az általános iskolások pedig inkább otthon szereznek ismereteket a pénzkezelésről.

Telefon: 06-1/887-0707 E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

távozik. Hiába a jól záródó, modern nyílászáró, ha a födémen át elszökik a meleg. A tetőszerkezet utólagos szigetelése – illetve a régi 15-20 éves megroskadt tetőszigetelés felújítása – korábban több hétig tartó munkával, bosszúsággal járó felújítás volt. Egy új technológiának, a fújható szigetelésnek köszönhetően azonban tisztán, gyorsan, bontás nélkül, akár egy nap alatt végezhetnek a szakemberek a teljes padlás és tető szigetelésével. A fújható üveggyapot egy kötőanyagmentes, hófehér vattaszerű anyag, melyben a szálak kötik egymáshoz magukat, így nem szúr és nem porzik.

LEGYEN BÜSZKE ÉVEIRE! AHÁNY ÉVES, ANNYI % KEDVEZMÉNY!*

HÓFALÓ

Kalcium-klorid granulátum és oldat

$ NDOFLXP NORULG D YLOiJ OHJKDWpNRQ\DEE MpJPHQWHVtW{ DQ\DJD DPHO\ & RQ LV NpSHV PHJROYDV]WDQL D MHJHW pV D KDYDW $ NDOFLXP NORULG DONDOPDV PLQG D PHJHO{]{ NH]HOpVUH KDYD]iV HV{ HO{WWL NLMXWWDWiV $ NDOFLXP NORULG D YLOiJ OHJKDWpNRQ\DEE MpJPHQWHVtW{ DQ\DJD DPHO\ & RQ LV NpSHV PHJROYDV]WDQL D MHJHW pV D KDYDW $ NDOFLXP NORULG DONDOPDV PLQG D PHJHO{]{ NH]HOpVUH KDYD]iV HV{ HO{WWL NLMXWWDWiV PLQG D] XWyNH]HOpVUH PiU OHKXOORWW FVDSDGpN Ky NLDODNXOW MpJSiQFpO ROYDV]WiViUD PLQG D] XWyNH]HOpVUH PiU OHKXOORWW FVDSDGpN Ky NLDODNXOW MpJSiQFpO ROYDV]WiViUD )HOROGyGiV N|]EHQ LQWHQ]tYHQ K{W WHUPHO H]pUW D VDMiW W|PHJpQpO VRNV]RU W|EE MHJHW NpSHV IHOROYDV]WDQL )HOROGyGiV N|]EHQ LQWHQ]tYHQ K{W WHUPHO H]pUW D VDMiW W|PHJpQpO VRNV]RU W|EE MHJHW NpSHV IHOROYDV]WDQL $ WHUPpN QiWULXPPHQWHV ROYDV]WyKDWiVD SHGLJ W|EEV]|U|VH PiV DOWHUQDWtY MpJPHQWHVtW{N KDWiViQDN $ WHUPpN QiWULXPPHQWHV ROYDV]WyKDWiVD SHGLJ W|EEV]|U|VH PiV DOWHUQDWtY MpJPHQWHVtW{N KDWiViQDN +DV]QiODWD VRUiQ WHOMHVHQ IHOROGyGLN QLQFV PDUDGYiQ\ DQ\DJ $ NDOFLXP NORULG ROGDW pV JUDQXOiWXP KDWiVD +DV]QiODWD VRUiQ WHOMHVHQ IHOROGyGLN QLQFV PDUDGYiQ\ DQ\DJ $ NDOFLXP NORULG ROGDW pV JUDQXOiWXP KDWiVD OpQ\HJpEHQ PHJHJ\H]LN D NLMXWWDWiV WHUYH]HWW PyGMiWyO I JJ KRJ\ PHO\LNHW pUGHPHV KDV]QiOQL OpQ\HJpEHQ PHJHJ\H]LN D NLMXWWDWiV WHUYH]HWW PyGMiWyO I JJ KRJ\ PHO\LNHW pUGHPHV KDV]QiOQL

-61% 61 ÉV

Granulátum: 77%-os kalcium-klorid granulátum Oldat: 30%-os kalcium-klorid oldat

-31% 31 ÉV

SZEMÜVEGKERETEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK! ÓBUDA AUCHAN, BUDAPEST SZENTENDREI ÚT 115. 30/659-5133 * A kedvezmény meghatározott szemüvegkeretekre érvényes komplett szemüveg készíttetése esetén. Más kedvezményekkel nem összevonható, készpénzre nem váltható. Boltonként változó árukészlet, részletek az ȹ\NGVGMDGP #\ CMEKȲ KFʃVCTVCOC FGEGODGT HGDTWȡT

www.owe.hu

5 kg 10 kg 25 kg 1000 kg 10 l 1000 l

FLNNV]iP *:+&& FLNNV]iP *:+&& FLNNV]iP *:+& FLNNV]iP *:+&& FLNNV]iP *:+&&2 FLNNV]iP *:+&&2

YRQDONyG YRQDONyG YRQDONyG YRQDONyG YRQDONyG YRQDONyG

3RO\HWLOpQ ]ViNEDQ NJ RV pV NJ RV ]ViN HVHWpQ I OOHO HOOiWYD OLWHUHV P DQ\DJ NDQQiEDQ OLWHUHV ,%& WDUWiO\EDQ G RR E EE NE WN A Y HW U NAG Y A R YHZU R TN . 1137 körút Budapest, 2. G G ABudapest, R Y ZSzent R T István . 1137 Szent István körút 2. 7HOHIRQ )D[ 0RELO 7HOHIRQ )D[ 0RELO E-mail: info@FDFO KX :HE ZZZ FDFO KX www.cacl2.hu E-mail: info@FDFO KX :HE ZZZ FDFO KX

www.cacl2.hu

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest

7


2019. november 28.

8 HÁZTARTÁSI GÉPEK

Mosógépek

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA helyszíni

szerelését vállalom! Telefon: 06-20/950-4941

készpénzfizetéssel vásárol! Antik bútorokat, porcelánokat, f festményeket, órákat, zongorát, s csillárokat, aranyat, sz nyegeket, réz-, bronz-, ezüsttárgyakat, régi pénzeket, kitüntetéseket! Mindenféle régi lakberendezési cikket.

Felújított mosógépek garanciával!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu (A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk készpénzben!

INGATLAN

Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 1 órán belül!! e-mail: antiktargyvetel@gmail.com

Telefon:

06-30/324-4986

KESZTHELYEN tulajdonostól eladó 80 m²-es családi ház kedvező áron. 06-20/358-5454

SZOMBAT, VASÁRNAP, ÜNNEPNAP IS HÍVHATÓ!

ADÁS-VÉTEL BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv és hagyaték vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 06-20/947-3928 VÁSÁROLOK régi motorkerékpárt, felesleges robogót. Rossz karórákat, matchboxot, bizsut. 06-70/650-3168

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft. ALKATRÉSZ RAKTÁROST keres a XI. kerületbe azonnali kezdéssel. Számítógép irodai szintű ismerete (Word, Excel, Outlook stb.), angol nyelv ismerete elvárás. Jelentkezni Hegedűs Andor beszerzési vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken:

hegedus.andor@homm.hu vagy +36-20/334-4060.

MAGAS ÁRON vásárolok régiséget, festményeket, műtárgyakat, hagyatékot, szőnyegeket, órákat, ezüstöt, aranyékszert, borostyánokat, kerámiákat, varrógépeket, bútorokat, kitüntetéseket. Valamint teljes lomtalanítást vállalok! Tel.: 06-70/352-8776

FENYŐÁRUSÍTÁSHOZ eladókat keresünk 2019.12.08.-24-ig. +36-30/278-0561, +36-30/298-9234 Libra-Ken Bt.

ÁLLÁS

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

Karosszéria lakatosokat keresünk!

katai.zoltan@homm.hu vagy +36-20/236-9011.

Homm Kft.

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas KAROSSZÉRIA LAKATOSOKAT keresünk Budapesten a XI. kerületbe azonnali kezdéssel. Karosszéria lakatos végzettség szükséges. Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken:

BUDAPESTI munkásokat keresünk építőipari segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.: 06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

ÉLETMÓD

tanfolyam ȯΎƥȯɀȵȷɂ hídnál.

Ƨȹɂȯɂʑ˶ ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲ ÉPÍTŐANYAGOK II. OSZTÁLYÚ trapézlemez akció! Horganyzott és színes trapézlemezek 1200-1300 Ft/m² (nettó). Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-9472

FAKIVÁGÁS

MUSTI PÉKSÉG felvételt hirdet pék szakmunkás vagy pékségben jártas betanított munkás részére ajkai telephelyére. Tel: 70/635-0263

FAKIVÁGÁS alpintechnikával, területgondozás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítással. 30/255-4466

Budapest melletti szállodáinkba

FENYŐFA

felszolgáló, recepciós és szobalány kollégákat keresünk.

Önéletrajzokat az: ertekesites@gastland.hu e-mail címre várjuk. UGHNOēGQL (Vendégváró Vendégfogadó Kft.)

a 06-30/238-7886-os telefonszámon lehet.

32 TONNÁS négytengelyes billencsre, gépjárművezetőt keresünk Budapest területére.Tel: +36-30/941-0325 Blefaro-Bau Kft.

Gipszkartonozót, segédmunkást, burkolót, kőművest, festőt felveszek! 06-20/998-2369 Ház- és l

e akásf lújít

ás

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

ANTIKVITÁS

Alkatrész raktárost keresünk!

Homm Kft.

ABLAK-AJTÓ MŰANYAG ABLAK , redőny kedvező áron, garanciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 www.amitmamegvehetsz.hu

NYÍREGYHÁZÁN a Vécsey utcában, vasútállomástól 5 percre, téglaépítésű társasház földszintjén 39 nm-es egyszobás lakás bútorostól vagy anélkül eladó. Ár: 12,87 MFt. Tel.: 06-20/222-7766

Csak pontosan, szépen, úgy érdemes.

NORDMANN FENYŐ 1,5-5 méterig kiválasztással I. oszt. darabáron Zalaegerszegen eladó. Tel:+36-20/338-8844

MEZŐFALVÁN 5 szobás, nagy nappalis, konyhás, két fürdős családi ház csendes, tiszta utcában, 1500 nm-es telken eladó. Tel.: 06-30/235-76-51 MARGIT-HÍD BUDAI hídfőjénél eladó egy 110m2, 3,5 szobás lakás. Tel.: 06-1/384-99-53

KÁDFELÚJÍTÁS KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL , 5 év garanciával. Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 240-9637, 06-30/989-4284

KÉMÉNY SZERELT KÉMÉNY, tetőjárda, kéménybélelés, kondenzációs kazán bekötése ügyintézése. 06-20/407-0533

KÖNYV TELJES KÖNYVTÁRAKAT, régi és modern könyveket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTALGIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosztalgia.antikvarium@gmail.com ifj. Nagy László RÉGI KÖNYVEK, könyvtárak, hagyatékok vétele magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: fontantikvarium@gmail.com

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

M anyag és alumínium red nyök 5% kedvezménnyel! RED NY JAVÍTÁSOK. Szúnyoghálók -5%! Napellenz k akciós áron!

Tel.: 06-1/2624-724 06-30/209-5987, 06-1/409-2229 www.hoffmannredony.hu ROVARÍRTÁS

FESTÉS-MÁZOLÁS FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, takarítással! Tel.: 06-30/422-1739 SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS -olcsón, minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19

FODRÁSZAT FÉRFI HAJVÁGÁS otthonában kiszállással a 6, 13. kerületben. Tel.: 06-31/789-7530

FOGÁSZAT FOGSOR EXPRESSZ! Javítás azonnal. Készítés gyorsan. Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 Szombaton is! HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését és javítását vállalom garanciával. 06-20/980-3957

GÉP, SZERSZÁM LAKATOS-, bádogos- és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/6026-229

Tel.: 06

30 343 3155

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Agancs felvásárlás! 06-30/788-6062 2 akár

10 000 – 30 000 darabja

Log Plasticon Zrt

Ft ot aték y g a H is!

Bizalmat építünk!

Pharma Primary Packaging

Folyamatosan növekvő orvosi és gyógyszer csomagoló eszközöket gyártó vállalat stabil háttérrel, hosszú távra keres munkavállalókat tököli telephelyére:

» OPERÁTOR 12 órás műszak (br. 1.320 Ft-tól) » OPERÁTOR 8 órás/2 műszak (br. 1.180 Ft-tól) » GÉPBEÁLLÍTÓ » KARBANTARTÓ » RAKTÁROS-TARGONCÁS » MINŐSÉGELLENŐR munkakörökbe többműszakos és folyamatos munkarendbe, tiszta, légkondicionált munkaterületre. Amit kínálunk: • kiemelt bérezés • teljesítmény-alapú mozgóbér • cafetéria • utazási hozzájárulás • fejlesztési prémium • munkatárs ajánlási bónusz • higiénikus környezet Jelentkezés: Tel.: 06-24/488-246/32-es melléken vagy 06-30/223-0838 számon. E-mailben: munkaugy@logpac.hu • személyesen: 2316 Tököl, Csépi út 137.

Megvalósítjuk álmaid esküvőjét! Teljes körű esküvőszervezés Budapesten, Pest megyében és a káprázatos Velencei-tónál.

Szárnyaljon hát a képzelet,

együtt mindent megvalósítunk! Esküvői tanácsadás, ha magatok veszitek kézbe a szervezést, de iránymutatásra van szükségetek a sok ŞííĩçŅɇîŔɇČĩÿIJōħÈáČijȴ áradat közepette.

e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu SZOLGÁLTATÁS ZÁRSZERELÉS-JAVÍTÁS -nyitás, -csere. Non-Stop. Lakatosmunkák. Tel.: 06-20/971-4461 ÁCS ÉS bádogos mester! Építés, Javítás, felújítás. Tel: 06-70/381-8165, 06-70/773-6607 LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések készítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. Tel.: 06-30/299-1211

Keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken: Swan Weddings Esküvőszervezés – Marschall Krisztina okleveles esküvőszervező: +36-70-199-2862 žžžȞŔžÇĩžíççČĩĀŔȞćťɇȗɇČĩÿIJʋŔžÇĩžíççČĩĀŔȞćť


2019. november 28.

9

Zsazsa Galéria

Szakértelem és becsület egy helyen ARANY EZÜST ÓRA BRILL BOROSTYÁN HAGYATÉK

Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, HÁZTÓL HÁZIG javítás

Készpénzért vásárolunk

festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, ezüst dísztárgyakat és készleteket, zománcos és brilles ékszereket, továbbá hagyatékot. el n Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél) jjö jö m re Ké

www.szonyegexpressz.hu 280-7574 • 06-30/94-94-360 TETŐ

hozzánk!

TETŐDOKTOR! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése. S.O.S munkák is! Telefon: 06-30/622-5805, 06-20/492-4619

Telefon: 350-4308, 06-30/944-7935

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS Tel.: 887-0707 3 éjszaka

TOLLTISZTÍTÁS

15 000 Ft* 4 éjszaka 18 000 Ft* 7 éjszaka 26 250 Ft*

Tartalma: ✓ korlátlan büféreggeli, ✓ kétfogásos meleg vacsora, ✓ korlátlan wellness.

* Az IFA-t nem tartalmazza.

ÜDÜLÉS ŐSZI AKCIÓK APARTMANOKBA fürdő 50 m 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adóval, garázs, Wifi. CSAK: 23.250f Ft/fő/csomag (min.2 fő/lakás) Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere.hu 30/381-7941

HONLAPUNKON N a nap 24 órájában feladhatja hirdetését interneten!

Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól (briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok

HAJDÚSZOBOSZLÓI

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje; bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők, garázsok építése; fedlapcsere; tetőtérbeépítés, szigetelés; Lindab tető, új tető cserepezés. 06-70/7719-838

Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, ékszerész hagyaték felvásárlás!

Ezüst dísztárgyak felvásárlása 100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek (forgalomból kivont valuta)

Hirdetésfelvétel!

Ékszerek aukciós áron!

Antik arany; Gyémánt; Briliáns

Apró- és keretes hirdetését már az alábbi irodákban is feladhatja:

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

XV., Média 2000 Bt.,

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS

Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837, 06-30/201-1951

1117 K rösy József utca 7-9. Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

Telefon: 06 20 318 5238 www.holidayszoboszlo.hu

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 dinasztiagaleria11@gmail.com

WC-TARTÁLY, VÍZSZERELÉS

Margit u. 18.,

VÍZÓRA TELJES ügyintéssel, villanybojler,

Tel.: 403-0205

INGATLAN FELVÁSÁRLÁS

csap javítás, csere garanciával! Tímár Attila

XX., Kapucenter, Szűrös-Team

06-20/9537-284

Határ út 90.,

A NAP

Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

24

órájában

BUDAPEST

www.szuperinfo.hu

Mikulásfutás

2019. DECEMBER 8. Budapest, Sóház utca

(a Budapesti Corvinus Egyetem és a Központi Vásárcsarnok között)

TÁV: 2300 MÉTER, CSALÁDI FUTAM: 700 MÉTER

Tulajdon részek, telkek, osztatlan közös tulajdon, haszonélvezeti jog, végrehajtással terhelt. Életjáradék felvásárlása akár 24 órán belüli készpénz fizetéssel. Közjegyző és ügyvéd jelenlétében. Budapesten és vidéken.

tel.: 06-70-286-5607

www.allami-ingatlanfelvasarlas.com

Vas: 48 Ft/kg Vaslemez: 38 Ft/kg +8 mm fölötti: 54 Ft/kg Akkumulátor: 200 Ft/kg Vállaljuk irodaházak, ipari létesítmények klímaberendezéseinek bontását, elszállítását. Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék esetén tehergépkocsit biztosítunk. Fizetés korrekt áron. ʕ Hívjon bizalommal! Tel.: +36 30 9348-463

Világpiaci árakhoz igazodva szeretettel várunk minden kedves érdekl d t. Az átvételhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány • Adóazonosító szám • Lakcímkártya TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

A MIKULÁSRUHÁT MI ADJUK, NEKED CSAK FUTNI KELL!

VASTELEP ÉRD NAGYÁLLOMÁS Tel./fax: 06-23/360-149 Nyitva tartás: hétfôtôl – péntekig: 8.00–16.00 óráig

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Autó karosszériát csak darabolva és fémtiszta állapotban veszünk át!

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

SZŐNYEG, KÁRPIT

Szőnyeg- és kárpittisztítás

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkeresked . A t le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös min sítés bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jöv je! Komoly érdekl d k megkeresését örömmel várom.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST villanyszerelést és burkolást vállalunk Budapest és környékén. Tel : 06-70-215-4305


rovatunkat megtalĂĄlja a 2. oldalon.

AktuĂĄlis SĹąrĹąbb tĂśmegkĂśzlekedĂŠs advent idejĂŠn

2019. november 28.

10

Kikapcsoló Fekete Andrås: Tßsi Ês Lobonc megmenti Bam Bandit Az egÊsz ott kezdődÜtt, hogy Bam Bandit elraboltåk. Vagy ott, hogy Hßvelyk úr megalapította a Nemzeti Fogvåjó Dinasztiåt. Vagy ott, hogy Bam Bandi apukåja, Bam Balåzs l ffogpiszkålókÊszítő-mester, milliårdos ßzletember lett. Vagy talån mÊg Bam Balåzs hånyattatott gyerekkoråban, amikor is mindenki Bambånak csúfolta. A lÊnyeg, hogy most Tßsinek Ês Loboncnak a kezÊbe kell vennie az irånyítåst, Ês megkßzdenie a szuhadåkkal (szúnyogok, hangyåk Ês darazsak elkÊpesztően veszÊlyes keverÊke) Ês a krotikkal (akik krokodilok Ês tigrisek szerelmÊből szßlettek), majd ki kell szabadítania legjobb baråtjukat Sam ÖldÜk fogsågåból.

„Sose lesz vĂŠgeâ€? December 28-ĂĄn rendhagyĂł, óÊvbĂşcsĂşztatĂł koncertre hĂ­vja kĂśzĂśnsĂŠgĂŠt a Budapesti Kongresszusi KĂśzpontba a CsĂ­k Zenekar. A kĂźlĂśnleges estet BorbĂĄs Marcsi a magyar gasztrohagyomĂĄnyokkal fĹąszerezi.

Akinek råadåsul hårom sze- Mivel Êpp tizenkÊt nap van me van. håtra karåcsonyig, Vili úgy dÜnt, minden A karåcsony nagy kÜnyve egyes napra új Amikor bekÜszÜnt a tÊl Ês a meglepetÊst talevegőben hópelyhek ezrei lål ki. TizenkÊt kavarognak, eljÜn az ideje meglepetÊs! Ez az esti kuckózåsnak, a me- lesz aztån az sÊknek Ês a ajåndÊk! - gondolja. Bår Vili meglepetÊsei nem varåzslatnak. egÊszen úgy sßlnek el, ahoKÜnyvßnk gyan tervezte, ajåndÊkai nem lapjain båtor csupån a Mikulåst, hanem az gyerekek, beegÊsz falut jó kedvre derítik. szÊlő ållatok, kis gyufaårusok, k k karåcsonyi å Mauri Kunnas klasszikus szellemek Ês a napkeleti bÜl- mesekÜnyve az ajåndÊkozås csek is megelevenednek. Ta- ÜrÜmÊről szól. Gazdag, szílålkozhatunk a Mikulåssal, nes Ês vidåm - akår ålmaink a Kisasszonyokkal Ês a Hó- karåcsonya. kirålynővel. Sőt, bepillantåst nyerhetßnk a manók, óriåsok Kicsi Gesztenye Klub: Az első karåcsony Ês tßndÊrek vilågåba is. Magyarorszåg egyik legnÊpMauri Kunnas: szerŹbb animåciós mesesoMikulås tizenkÊt ajåndÊka rozata Ês zenÊs produkciója Vili, a kis manógyerek na- vÊgre megjelenik kÜnyvben gyon szeretnÊ megajåndÊ- is! A 3-6 Êveseknek szóló lakozni a Mikulåst. De mivel pozó kÊt mesÊje a karåcsony szerezhetne neki ÜrÜmet? kÜrßl forog. A Kicsi Gesztenye

Klub tagjai egyĂźtt kĂŠszĂźlnek az Ăźnnepekre, ĂŠs ĂŠlvezik a tĂŠli idĹ‘jĂĄrĂĄs adta ĂśrĂśmĂśket. HĂłembert ĂŠpĂ­tenek, korcsolyĂĄznak, ĂŠs megvizsgĂĄljĂĄk, mibĹ‘l van a jĂŠgcsap meg a jĂŠgvirĂĄg. A kĂśzĂśs kalandok kĂśzben a nĂŠgy Ĺ‘selemet szimbolizĂĄlĂł ďŹ gurĂĄkkal (NapsugĂĄrral, PuďŹ val, Ollyval ĂŠs Kicsi GesztenyĂŠvel) meg persze a bĂĄtor ĂŠs okos kislĂĄnnyal, LizĂĄval egyĂźtt mi is tanulunk a minket kĂśrĂźlvevĹ‘ vilĂĄgrĂłl.

Matt Haig: Az Igazmondó Glimpi Igazmondó Glimpinek, a Karåcsony-trilógia egyik legnÊpszerŹbb szereplőjÊnek nehÊz az Êlete, hiszen kÊptelen hazudni, Ês emiatt folyton bajba kerßl. De ebben a kÜnyvben Glimpi vÊgre igazi otthonra talål! Ez a vicces Ês szívmelengető mese az igaz baråtsågról, az őszintesÊgről, a kudarcok feldolgozåsåról, de leginkåbb mÊgis az Êlet szÊpsÊgÊről szól.

KARĂ CSONYI KONCERT a BelvĂĄrosi FĹ‘plĂŠbĂĄnia Templomban (Bp., V. MĂĄrcius 15. tĂŠr - ErszĂŠbet-hĂ­d pesti hĂ­dfĹ‘) 2019. december 14., szombat, 19:30–21:00 Bach, Händel, Mozart mĹąvei szĂłlalnak meg a BelvĂĄrosi KĂĄntorĂĄtus (karigazgatĂł: Gesztesi TĂłth LĂĄszlĂł) ĂŠs a Savaria Barokk Zenekar elĹ‘adĂĄsĂĄban. VezĂŠnyel: NĂŠmeth PĂĄl

Jegyårak: Felnőtt: 2500 Ft Diåk: 1500 Ft

Jegyek a templom informĂĄciĂłs pultjĂĄnĂĄl vĂĄlthatĂłk hĂŠtkĂśznaponkĂŠnt 10-17 Ăłra kĂśzĂśtt, valamint a jegy.hu oldalon.

Fejtse meg rejtvĂŠnyĂźnket ĂŠs a megfejtĂŠst kĂźldje be cĂ­mĂźnkre! SzuperinfĂł RejtvĂŠny, 1132 Budapest, VisegrĂĄdi u. 48., e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu #FLÂŤME™TJ IBU‘SJEâ 2019. december 6. " IFMZFT NFHGFKU™TU CFLÂŤMEâL LÂĽ[ÂĽUU FHZ ,FEWFOD SFKUW™OZMBQPLC¢M ÂĽTT[F‘MMÂ?UPUU rejtvĂŠnycsomagot sorsolunk ki. A helyes megfejtĂŠst ĂŠs a nyertesek nevĂŠt B 4[VQFSJOG¢ EFDFNCFS ™O NFHKFMFOâ T[‘N‘CBO LÂĽ[ÂĽMKÂŤL A SzuperinfĂł 2019/46. heti rejtvĂŠnyĂŠnek megfejtĂŠse: "[ JHB[J G‘KEBMNBU JT FOZIÂ?UJ B[ JEâ Nyertese: LiebernĂŠ Palotai Linda, Budapest XIX. GratulĂĄlunk! A nyeremĂŠnyeket postĂĄn kĂźldjĂźk el.

"KÂťOEĂƒLP[[PO FMĂ GJ[FUĂƒTU XXX LFEWFODXFCBSVIB[ IV


Kikapcsoló

Újévi nagykoncertre készül a Budapest Klezmer Band Mazel Tov! címmel rendezi meg a Budapest Klezmer Band újévi nagykoncertjét január elsején, Szulák Andrea és Dunai Tamás fellépésével a Budapest Kongresszusi Központban. A csaknem 30 éves múltra visszatekintő együttes tradicionális zsidó zenét játszik.

Rideg Sándor – Tímár Péter: Indul a bakterház „Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kormányozzák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájára fordítok. A csősztől elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltiltom. Aki vét a törvény ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek, Három angyal vigyáz a világra. Nincs szárnyuk, és nehogy kilopják beIkrek Ingadozó ó lesz a hangulanem fehér ruhában énekelgetnek: hanem gyorlőle a pénzt. Ha Ne m ta a hétten, és emellett zon m én leszek a sak, vadak, veszélyesek – és nagyon dögöna Rá a e az enerrgiaszintje sem a ert őlni túl yos r m k k i fő, nem sek. És mindannyian Charlie Townsend d m B s, s e d lesz stabil. Sokszor be on úg ágos olgo gten ato mos yázz et y alkalmazásában állnak. lesz a k n v n érzi m agát testileg a i ó jla k eg érz t ig yed i, kish , m biyen n ha ak. V tippe ek, Az elmúlt évtizedekben Charpanasza a szegény embernek, mert és lelk k ileg is kimeg n i e a e t ü a em ű. rt L kb dé l nn atn ik rültne ek. Szánjon lie, a titokzatos főnök detektívmég a Bundás kutyának is akkokép Ha ne mon meg po látsz l, ak dni ö giak k a l a okka k a anya kteidőt a töltődésgít egye ival, üzde es ügynöksége nagyra nőtt: már ra pampuskát juttatok, mint a a z e a arn ha bef lasé n ak ni re! ne get k rest kor ak ne, gy so az egész világon vállalnak két öklöm. Törvénybe iktac m p á pl l va ka . szé érni. sefelderítő- és őrző-védő tom, hogy palacsintán köll gy Ez ka ssel osak en t té . munkát – és így persze élni a tehénpásztornak.” a megbízók is nagyon A kacagtató regény, sokfélék lettek. A a magyar filmek legfilmben szereplő je a színpadon. különlegesen kiBendegúz „meséje” a világról, és képzett három nő arról, mivé lesz az egyik külföldi akciókra szervea szilvásgombóc Brad Pitt zett egység tagja. faluhelyen. A nyilas férfi sármos és mentErő, ész, kacérság A Turay Ida hetetlenül romantikus alkat. Színház előadáés humor a fegyA női szívek elrablója. A decemsát Cseke Péter verük – és nem ber 18-án született Brad Pittre is igaz mindez, sosem jelenfélnek használni. rendezte. tett számára problémát a hódítás.

Ezz a hét nem kevéss megNe leg V ratepetést tartogat. Vá le pc é yé lja yen Ba duf for meglepő és l lan pió ag k, sít i, me ek tú k or agi v anna á l észe. latokban lehet ré Sk é a sáh rt a na z any jai v íts a h oz n zok m gyra kozik Gyakran találk oly ond seg oh e é o e m t z g törő tám r. kom ki g ran szembe azzal, hogy hir za a Ha alka valóHa n lel bát ten egé t v lm t m ér n , nem az történik hé pe jen ho elen sodrá alaki as s ez z A é z h kér z hozzá íl, amihez o ara ból, ki. t y t v ag n gjá ne ge tókra lelhe egn ek ym van szokva.. m ein ga re on dön ban s . t tés eme eret inak lam djon tést vait. érd a sz aráta ni gy b va

ebbe a zenei műfajba. A jazz örökzöldeket tartalmazó album hol feltölt energiával, hol lecsillapítja a hosszú munkanapokon elfáradt hallgatókat, szerelembe ejt és szerelemben tart. Az album minden dala egy-egy külön világ az album egységén belül. Bátran kijelenthetjük, hogy az I ❤ Swinget hallgatva valóban megtörténik a varázslat, csak a dalokra figyelünk.

Nyilas

Dés László: Mi vagyunk a Grund! Dés László 2018. december 29-én a Budapest Sportaréna színpadán csodálatos hangulatú koncertet adott, amely ezúttal DVD formájában is megjelent.

IMPRESSZUM MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Halak

Szűz Sz űz

Iván Szandra és Jász András duója immár harmadik albumát jelenteti meg az „I ❤…” sorozatban. A zenésztársak gyönyörű egymásra találásáról beszélhetünk, hiszen ritka az ennyire egymást építő, egymást támogató zenei együttműködés, mint náluk. A nemzetközi szinten is ismert és elismert előadók közös játéka rabul ejt és elvarázsol, Iván Szandra bársonyosan búgó hangja, visszafogott zongorajátéka valamint Jász Andris füstös klubbok hangulatát megidéző, virtuóz, ugyanakkor letisztult szaxofonozása elrepíti hallgatóit a swing világába, melyben az is otthonosan érezheti magát, aki először téved

Kimondottan álmodozó Ez hangulatában van. SokM aa a r n y r r a hé ér szor kapja magát azon, zlá úg érzi ke , ho t ne leg os ak zd hogy a fellegekben jár. j gy m Or cs en lül t e ű e n ú n en j alk zer s b örTele van tervekkel és ba sze né, bele dol alm é ná gys k go as h . a r álmokkal. Ráadásul sta Na ül ja i n h t a le Oko kba kív Ezt Mo og. a fog l egyre jobban alana aszta mind hető san gy agát nt. észre berek po s kul minden ön m ará is em ózk na ent ég y r t o ljo ban . Ne eleg ezete az tar yekörül. n ny ni, n vá a in örn n g ven ívese k a k n. ós agyo sáág sz dna tébe ot! bb ko ze

Iván Szandra -Jász Andris: I heart Swing

Mindenkivel kedves és Biz on a megértő lesz, a szokottc i sol yos Ko l ő s ema n. Az em bban jobba nál is jo nt m le nyen ö e t tban dolg ok en berek előszeretettel t Víz n ne a kör elük u s ike nie dja kal v i. t ba járnak önhöz egy nia rült , de , mit kap ná vező amos kapn a t m . s e jl ne kis terápiára, mert cs sza Ne h agá még kelle- Mo zös l, ha össz aka z t n ú e képes m ö e mondhatni t ne úl zza rász em k tév nen hh m sok -ha ánze inde tően és e n a meggyógyítani a m l m a á eg ielő ig, szm tten ni, héte zlelküket. ha Re d len l a a bb iga me zt, tegy . u u s s t ro ú ei e k g a kel mit pá gyfo rzet l. na ágé s

Charlie angyalai

A nagyszabású koncerten az elmaradhatatlan slágerek mellett bemutatásra került az Éjféli járat című album, mely Dés László első olyan dallemeze, melyet önmagának, mint énekes előadónak írt, valamint zeneszerzői munkásságából ez alkalommal a színpadi darabok kerültek előtérbe. Az est folyamán felidézték a Valahol Európábant, a Dzsungel könyvét, A Pál utcai fiúkat és természetesen a legfrissebb színpadi művet, a Vágy villamosa balettet is. A darabok felidézésében minden esetben a futó színházi produkció résztvevői voltak Dés László segítségére.

Kiadó: Mai Reklám Kft. • Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója • Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka • Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1132 Bp., Visegrádi u. 48. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777 • Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.

11

Rost Andrea: „A célom a zene szolgálata”

2019. november 28.


A víz csodálatos hatása testünkre és lelkünkre

Életmód

Kiránduljunk sokat vízközelbe! Itt negatív ionokban gazdag a levegő, ami képes arra, hogy semlegesítse a minket körülvevő baktériumokat és vírusokat. Otthon pedig zuhanyozzunk hideg vízzel reggelente! A hideg víz egészséges stresszhormonokkal lát el, így koffein nélkül is felpörget.

A csontritkulásos betegek Vényköteles lesz néhány ibuprofén töredéke kezelteti magát tartalmú fájdalomcsillapító

■ A csontritkulásos betegeknek csak húsz százaléka áll orvosi kezelés alatt, pedig kezelés nélkül jelentősen nő a törési kockázat.

Évente 17 ezren szenvednek combnyaktörést, és harmaduk a szövődmények miatt nem éli meg a következő év végét. A csontritkulás egyetlen figyelmeztető jele, ha a testmagasság öt centiméterrel csökken. A két legnagyobb rizikófaktor az életkor - nőknél menopauza után, férfiaknál 65 éves kor felett - és a

már bekövetkezett csonttörés. Az utóbbi akár ötszörösére is emeli a törés lehetőségét. A Tovább ne törj! elnevezésű program kockázatfelmérő kérdőívének kitöltésével meg lehet állapítani, kinek mennyi esélye van a csontritkulásra, csonttörésre. Magas rizikófaktor esetén pedig érdemes szűrővizsgálatra menni, a gyógyszeres kezelés ugyanis a felére képes csökkenteni a törési kockázatot.

■ Jövő év május 1-jével vénykötelessé válnak egyes ibuprofén és dexibuprofén tartalmú fájdalomcsillapítók. A változás a 600 és 800 milligramm ibuprofént és 300 milligramm dexibuprofént tartalmazó tablettákat érinti.

Számos gyógyszerformában (tabletta, szuszpenzió, krém) kapható önmagában vagy kombinációban. Magyarországon jelenleg szinte kizárólag vény nélkül érhető el. Alacsonyabb, 1200

milligrammnál kisebb napi dózisban széles körben használják heveny fájdalom, láz, meghűlés enyhítésére, magasabb dózisban reumás betegségek hosszú távú kezelésére ajánlják.

A döntés előzménye, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2014-ben indított vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy az ibuprofén magas napi összdózisa fokozott szív- és érrendszeri kockázattal jár, ami már orvosi kontrollt igényel. Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentők közé tartozik, és csaknem 60 éve van forgalomban a világon.

Fotó: A kép illusztráció

Munkavégzés helye: Önéletrajzokat a megpályázott munkakör megjelölésével • elektromos és mechanikus karbantartó • nyomdai szakmunkás A CSEPELI SZÉKHELYŰ ZRÍNYI NYOMDA ZRT. az alábbi e-mail címre várjuk: hr@zrinyi.hu 1212 Bp., II. Rákóczi F. utca 177-179. • targoncavezető MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE: • operátor

2019. november 28.

12

A BIZALOM ÜZLETE A LOUIS GALÉRIA! Hotel Gellért EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS Á December 2. hétfő 10-17-ig

XI. Szent Gellért tér 2. Forrás terem FELMENT AZ ARANY ÁRA! ARANY AKÁR 950018 600 Ft!

Minden ügyfelünket vendégül látjuk!

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Falióra Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is) 200 000– Kimagasló áron keresünk arany 1 vagy 3 600 000 Ft-ig! rézsúllyal zsebórákat akár m köd 200 000–600 000 Ft-ig! faliórát (Egyedi akár keresek. 1 M Ft) (balra CARTIER ROLEX OYSTER OMEGA PATEK PHILIPPE I.W.C. CONSTELLATION CHRONOGRAPH Acél: akár 80 000 Ft 1930-AS ÉVEK SCHAFFHAUSEN Acél: akár 1 000 000 Ft Acél: akár 250 000 Ft Acél: akár 100 000 Ft Acél: akár 1 000 000 Ft Arany: Arany: akár 1 500 000 Ft Arany: akár 500 000 Ft Arany: akár 200 000 Ft Arany: akár 2 000 000 Ft akár: 100 000 Ft

Karamellszínű golyós láncot vásárolunk!

5000–15 000 Ft

Nem baj, ha nem működik.

BOROSTYÁN VÁSÁR!

felhúzós el nyben)

Napsárga golyós láncot vásárolunk!

40 000–120 000 Ft

Louis Galéria: Bp., II. Margit krt. 51–53. • Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935

E-mail: lakatos@mconet.hu (A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni) Weblap: W bl llouisgaleria.hu o i l i h Nálunkk az értékbecslés, é tékb lé szaktanácsadás kt á dá 40 éves é szakmai k i ttapasztalattal t l tt l INGYENES!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.