Page 1

Handelsbanken, Malmö Inredning och takterrassgestaltning

Ombyggnaden är en utökning av bankens befintliga lokaler som finns i direkt anslutning och verksamheten består av programmering och utveckling av bankens tjänster via internet. Verksamheten kräver tysta lokaler och består av separata cellkontor längs fasaden med en öppen gemensam del i mitten. Glaspartier mot kontoren består av tunna ekpartier där de stora glasytorna ger ljus och luft åt rummen. Ett större konferensrum finns som tillsammans med två mindre rum placerats avskiljt från övriga kontor i slutet av korridoren. I ombyggnaden ingick även de terrasser som finns in mot gården. Växternas blandat kalla och varma gröna färger med inslag av lavendel fick också följa med in i lokalerna. I cellkontoren har väggarna en bruten vit nyans som i mitten av huset bryts av med blanka färgade väggar vid

SWECO FFNS Arkitekter AB Rosenlundsgatan 31 Box 17920, 118 95 Stockholm Tel 08-522 952 00 Fax 08-522 953 00

de gemensamma samlingsplatserna. Dessa färger kommer även igen i pentryluckor och som inslag i textilier på möbler och gardiner. Golvet i linoleum består av breda ränder i tre grå nyanser, där väggarna monterats i efterhand och får bilda egna avgränsningar och mönster.

Uppdrag

Takterrassgestaltning och inredning av Handelsbankens lokaler på Kalendergatan, Malmö Konsult SWECO FFNS Uppdragsansvarig: Lena Borglund Landskapsarkitekt: Peter Krigström Projektering: Boel Fors Uppdragsgivare Handelsbanken Byggnadsavdelningen i Stockholm Projektets storlek 940 m2 Investeringar Slutfört 2002


Tieto Enator, Malmö Ombyggnad och inredning av kontor

TietoEnator ville samla alla sina bolag i ett attraktivt hus, centralt beläget i Malmö. Amplions Fastigheter Södra AB hade en centralt belägen kontorsfastighet, ursprungligen ritad av Aron Johansson 1929 för Televerket. Vårt uppdrag var att skapa morgondagens kontor såväl avseende hus som inredning. Den gamla befintliga ekporten som var igensatt har ånyo tagits upp och det nya inre entrépartiet har ritats i en stram men ändå modern design där bl a gamla etsade glas har återanvänts. Färgsättningen är lugn med inslag av starkare färger på fondväggar och de fristående ”tysta rummen” förlagda i mitten av huset. Ytterväggarna har en levande putsstruktur medan mellanväggarna är mattmålade och de inre boxarna blänker i en varmröd kulör. Cellkontoren och öppna landskap är placerade utmed fönsterfasaden.I mitten av huset ligger sk ”tysta rum”,

SWECO FFNS Arkitekter AB Rosenlundsgatan 31 Box 17920, 118 95 Stockholm Tel 08-522 952 00 Fax 08-522 953 00

uppglasade i starkare färg för att skapa möjligheter att dra sig undan för mindre möten och sammankomster. På övre planet ligger ett lite exklusivare måltidsrum där lite större personal - och kundträffar kan förekomma. I direkt anslutning till detta finns ett sk ”cosy corner” med mjuka fåtöljer och varm väggbelysning. Uppdrag

Ombyggnad och inredning av kontor Konsult SWECO FFNS i Malmö Uppdrgsansvarig: Mark Ryberg Handläggare bygg: Boel Fors Medverkande: Lars Nilsson Handläggare inred: Lena Borglund Uppdragsgivare Ombygg: Amplion Fastighets AB Inredning: TietoEnator Projektets storlek 4100m2 Investeringar Slutfört 2001-


Apotek S:t. Knut Inredning

Foto: Ole Jais

För att avlasta de båda Apoteken Hjorten och Svanen i Lund beslöt Apoteket AB 2001 att etablera ett nytt apotek i Postens fd lokaler på Knut den stores Torg. Lokalen på ca 400 m2 skulle enligt apotekets beräkningar omfatta 180 recipi alltså kunna betjäna 180 000 kunder om året. Apoteket arbetar utifrån ett färdigt koncept avseende färger, material och inredningsdetaljer. Vår uppgifter har varit att applicera detta i den nya apotekslokalen. Projekteringen har skett i nära samarbete med brukarna, alltså apotekschefen samt apotekskonsulten. Apotekskonsulenten fungerar som en länk mellan apoteket AB, brukarna och projektörerna. Lokalen som är långsmal ligger i ett befintligt hus. Den befintliga glaserade tegelväggen i entrén bevarades. Övriga ytskikt valdes utifrån konceptet. Avdelningen för allmänheten utgörs av lite mindre än halva lokalen, resten av ytan är disponerad för apotekspersonalen med officin, varumottagning, personalutrymmen och arkivdel. Diskarna utgör den fysiska avgränsningen mot kunderna och de

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

bakomliggande djuplådorna förstärker det visuella skiljet så att personalen kan arbeta med hög sekretess. Ytan för allmänheten innehåller höga och låga hyllor med egenvårdsprodukter indelade efter huvudkategorier: Hud, Hår etc. Hyllorna är vinklade så att gavlarna är placerade mot entrén och tydliggör annonseringen mot kunderna. Kundernas behov av avskiljdhet är viktig. Diskarna är utformade så att den svängda sittbänken ger skydd vid samtal. En sitthörna med lugn musik, kundvideo och ett akvarium ger trevlig stimulans åt de väntande kunderna.

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Apotek S:t. Knut SWECO FFNS i Malmö. Uppdragsansvarig: Lena Borglund Apoteket AB 413 m². 2003


Veberöd bibliotek Inredning

Foto: Ole Jais

Orten Veberöd hade väntat länge på att få klartecken för sitt nya Bibliotek – och Medborgarkontor när projektet till slut satt igång på allvar under året 2002. Organisationen i byggnaden var ganska given med Medborgarkontor samt administrativa funktioner placerat i den befintliga delen och Bibliotekets verksamhet i den nya tillbyggnaden. Biblioteket och Medborgarkontoret har många olika funktioner. Det är ett kombinerat skol – och allmänt bibliotek samt informationscenter för medborgarna i byn. Det största arbetet i projektet låg i utformningen av bibliotekets rumsliga upplevelser och funktioner. För inredningens del betydde det att ”tydlighet” och ”flexibilitet” blev nyckelord som vi tog fasta på. I planlösningen framgår med klarhet hur man rör sig i olika stråk och zoner i biblioteket. Vi ville undvika att möbleringen av lokalen blev en uppställning av hyllor i raka led och har därför istället skapat ”gläntor” i form av läsrum med olika aktivitet och

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

atmosfär. Bibliotekshallen kan delas in i fyra huvudzoner i tvärgående riktning; information, aktivitet (barn och ungdom), bokförvaring, och läsrum/studie. I längsgående riktning har man en fast, stationär del i sidorna samt ett mittstråk med flexibilitet i form av lägre, mobila hyllsystem. Färgskalan hålls i en ljus bruten vit grundton på väggar samt grönt i läsrum och en mörkt blå vägg som ska fungera som blickfång och fond i informationsdelen. I förbindelsesbyggnaden har man en lite råare känsla och har valt stengolv samt låter det röda teglet framträda på väggar. Veberöd bibliotek, inredning Uppdrag Inredningsarkitekt SWECO FFNS i Malmö. Uppdragsansvarig: Lena Borglund Projektteam: Karin Bellander och Åsa Swanberg Lunds Kultur och Fritid Uppdragsgivare ca 600 m2 (inredning) Storlek Slutfört år oktober 2004

Projekt_Inredning_SwecoArchitectsMalmo  
Projekt_Inredning_SwecoArchitectsMalmo  

Inredningsprojekt från Swecos arkitekter i Malmö.

Advertisement