Page 1

SWECO Architects, Malmรถ


RÖSTER OM DESIGNDIALOGEN:


"fina förslag från grupperna, det stannade inte enbart vid diskussioner, som ofta sker under workshoparbete"

-projektledare

"man hade hela tiden känslan av att arbetet fortskred, att vi kom längre för varje träff"

"man fick förståelse för andras behov"

-workshopdeltagare

"det var en bra metod för att visualisera det arbete vi tidigare endast formulerat i text"

-workshopdeltagare

-workshopdeltagare

"med designdialogen får jag snabbare och djupare förståelse för projektet"

-arkitekt

"jag är tveksam till om vi skulle ha nått lika långt under en så kort tid utan deras hjälp"

-workshopdeltagare

"verktygslådan verkar vara ett bra redskap för att komma runt planeringsterminologin som av många kan uppfattas som abstrakt och svårförståelig. "

-projektledare


VAD?


Vad är Designdialog? Designdialogen är en engagerande designprocess där där medborgare, tjänstemän, politiker, byggherrar m fl bjuds in för att tillsammans skissa och utforma sin framtida miljö. Designdialogen har använts av oss på SWECO Architects i ett stort antal projekt inom både lokalplanering, idéutveckling och stadsplanering. Design­dialogen är en metod för att nå långt i analys- och visionsarbetet och utgör ett viktigt steg i olika planprocesser och programarbeten. Designdialogen genomförs som en serie workshops där vi på SWECO Architects fungerar som processledare. Deltagarna utvecklar idéer som arkitekten mellan tillfällena väger samman och omsätter till en meningsfull utformning. Genom designdialogens verktyg, som är visuella och handgripliga, görs komplicerade sammanhang förståeliga för alla. Designdialogen har utvecklats av arkitekt Peter Fröst i doktorsavhandlingen Designdialoger i tidiga skeden - arbetssätt och verktyg för kundengagerad arbetsplatsutformning på Chalmers 2004. Peter Fröst jobbar på Sweco i Malmö och som professor på Chalmers.


KUNSKAP FÖRVALTAS

DELAKTIGHET

VARFÖR? FÖRSTÅELSE

BRED FÖRANKRING

ENGAGEMANG RESULTAT


Varför Designdialog? • Designdialogen är ett bra sätt att tidigt få in kunskap från många aktörer i ett projekt. • Designdialogen skapar engagemang och en positiv upplevelse av idéprocessen. • Designdialogen ger en bred förankring hos boende, verksamma och andra berörda. • Designdialogen är ett visuellt och okomplicerat arbetsssätt som bygger på delaktighet. • Designdialogen är en beprövad och välstrukturerad metod som ger ett snabbt och tydligt resultat.


Designdialogens verktyg


skapar delaktighet och engagemang.


HUR?


Hur genomförs Designdialogen? Designdialogen är en strukturerad process med tydligt syfte, innehåll och förväntat resultat i varje steg. I varje projekt designas processen tillsammans med kunden för att anpassas till projektets unika behov och förutsättningar. Arbetet genomförs som en serie workshops där olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla idéer ingår. Här utbyter man erfarenheter, formulerar mål och tar fram lösningar. Mellan varje workshop bearbetas dessa till skissförslag av arkitekten. Workshop 0 Designa processen med kunden Vad ska göras? Avgränsning

Workshop 0

Workshop 1 Kvaliteter & brister Visioner & mål

Workshop 1

Workshop 2 Inspiration Utveckla idéer

Workshop 2

Workshop 3 Utvärdera skissförslag Komplettera Följa upp mål

Workshop 3

Workshop 4 Sammanfattning Avstämning Konsensus

Workshop 4

Förverkligande!


NÄR?


När kan Designdialogen användas? Designdialogen är bra i de flesta tidiga skeden i olika bygg- och planeringsprojekt. Metoden är anpassningsbar till olika skalor och teman. Inom stadsbyggandet passar den exempelvis för:

• Stadsdelsutveckling och visionsarbete • Översikts- och detaljplanearbete • Utformning av offentliga platser • Trygghetsarbete och ljusplanering


grannenbilskollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionisten polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallasjukgymna grannenbilskollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionisten polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallagrannen skollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionistenfrukthandla polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassengrannenbilskollärarenelektrikernfri renpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionistenkommunenstadentidningsbudläraren polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallagrannen skollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionistenböndersjuk polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallalärarearkitek grannenbilskollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionisten polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallagrannen skollärarenelektrikernfrisörenpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionistenbutiksägar polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassengrannenbilskollärarenelektrikernfri renpappanbarnenpensionärernaarkitektenhemlösasjukgymnasterbondenreceptionistenfastighetsägareboendekrogarservitri polisenmammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldadis rehandikapporganisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareall mammordesignerssjuksköterskoradvokaterbostadsrättsföreningarrektornåttondeklassenfotbollsklubbenfolkvaldarehandika organisationerboendetjänstemänfastighetsägarekommunenstadentidningsbudlärarengymnasieeleverdomareallafolkvaldatid

VEM?


n skalla appas n skalla appnbilare skalla risöen skalla appnbiluk skalla appek n skalla appnbilre skalla risöiser skalla appdn

Vem gör Designdialogen? Brukare! Beslutsfattare! Berörda! Tillsammans med bl a:

Jennie Fagerström Landskapsarkitekt jennie.fagerstrom@sweco.se 040 16 72 79

Johanna Eriksson Arkitekt johanna.eriksson@sweco.se 040 16 72 57

Kani Abu-bakr Landskapsarkitekt kani.abu-bakr@sweco.se 040 16 73 81

Peter Fröst Professor, arkitekt peter.frost@sweco.se 040 16 71 49

Susanna Zinkernagel Planeringsarkitekt susanna.zinkernagel@sweco.se 040 16 71 24

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Vx 040 16 70 00 www.sweco.se


tillsammans vet vi mer

Designdialog för stadsbyggnad  

För vidare information, se sista sidan i broschyren.

Advertisement