FUBB 2024

Page 1

VÅRENS HETA PROJEKT

TEMA SUSTAINABILITY

Högsta huset med återbrukad tegelfasad

Specialistens bästa tips för att lyckas med återbruk

Högtryck för miljöcertifieringar

EU inför krav på solceller från 2026

Topplista: Arkitekterna med flest uppdrag

Protan SE – Din Säkerhet, Vår Innovation

Brandsäkerhet: Självslocknande, svetsning med varmluft minimerar brandrisken

Flexibilitet: Anpassar sig till väder, flexibel i kyla

Säkerhet: Halkfri yta för ökad monteringssäkerhet

Robusthet: Rivbeständig, lång livslängd, vindtålig

Specialmått: 1,72m bredd för effektiv montering, lägre kostnader

Mekanisk infästning: Enkel att demontera och möjliggör full återvinning www.protan.se

Sveriges största informationstjänst för proffsmarknaden med över en miljon användare under ett år.

Vi håller dig informerad om de senaste produkterna och materialen från tillverkare och leverantörer som riktar sig till den professionella byggmarknaden. Produkterna visas tillsammans med tillhörande dokumentationer såsom föreskrivningstexter (AMA), CAD, BIM, deklarationer, miljöbedömningar, etc.

Tjänsten är kostnadsfri och ger dig möjligheten att göra jämförelser mellan liknande varor.

Du hittar bl.a. fasadskivor från Sverige största tillverkare/leverantörer eller olika typer av golv som plastgolv, betonggolv och massiva trägolv.

Ett snabbt och enkelt verktyg för dig när du står i val av byggvaror till ditt projekt.

www.byggfaktadocu.se

© Byggfakta Eftertryck utan medgivande från Byggfakta är förbjudet.

Produktion: Byggfakta Sverige AB

Tryck:

Design & Tryck i Hudiksvall AB

Hållbarhet är hett!

MÅNGA JOBBAR HÅRT med att lösa nutidens byggprojekt, utan att påverka allt för mycket för kommande generationer. Det som tidigare varit lite ”slit och släng” ska nu återbrukas eller återvinnas, med facit i hand så är det ganska klokt. Vi behöver vara rädda om vår miljö och vår framtid.

I det här numret berättar vi om ett projekt, The Parkside, där återbrukat tegel används i en rekordhög fasad. Vi får också tips av återbruks-specialisten Amanda Borneke hur man kommer igång med återbruk. Man behöver inte alltid sikta så högt, det räcker att börja i liten skala.

NÄR DET GÄLLER byggprojekt finns det olika dokument och certifikat för att guida oss rätt. Vi har till exempel sammanställt en lägesrapport över SGBC:s olika miljöcertifieringar för att göra det ännu enklare att göra bra val inför framtiden.

Flera av de företag som finns med hos oss på ByggfaktaDOCU, lägger stort fokus på miljö och hållbarhet. På mina tio år i branschen så ser jag en enormt stor skillnad på vad som är viktiga delar nu jämfört med 2014.

Kopplat till hållbarhet ser vi även nya lagar som träder i kraft, för det har väl inte undgått någon inom branschen att nya byggnader från år 2026 måste ha solceller, och från 2030 måste även offentliga byggnader utrustas med solinstallationer retroaktivt.

HÅLLBARA INITIATIV FINNS överallt omkring oss. När vi på ByggfaktaDOCU utsåg vinnaren i Årets Innovation så föll valet på en lösning som kan hjälpa företag i bygg- och anläggningsbranschen att nå sina hållbarhetsmål.

Trevlig läsning!

3
OMSLAGSBILD: SWISSPEARL

Certifieringarna som växer - och som skrotas

Trots tuffa tider på bygg- och fastighetsmarknaden är intresset för miljöcertifiering av byggnader stort. Det framgår både av en undersökning från Byggfakta samt statistik från SGBC.

– Kan man inte bygga nytt får man fokusera på att kvalitetssäkra befintliga byggnader i stället, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

NÄR BYGGFAKTA STÄLLDE frågor till bran schen om miljöcertifieringar visade det sig att över en tredjedel, av både de privata (34 %) och offentliga (36,4 %) byggherrarna, tror att andelen miljöcertifierade byggprojekt och fastigheter kommer att öka under 2024.

Enligt Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council (SGBC), finns flera naturliga förklaringar till att intresset håller i sig trots tuffa tider på byggmarknaden.

– När det inte byggs lika mycket nytt är det viktigt att se över och kvalitetssäkra de byggnader man redan har, säger hon.

Snarare är det så att bostadskrisen har gynnat SGBC:s verksamhet. – Hos oss har vi inte märkt av någon kris hittills, 2023 har varit vårt bästa år någonsin. Vi vet ju att nybyggnation av framför allt bostäder har gått ner, men av det som byggts, har det funnits en stor efterfrågan av miljöcertifieringar.

fastighetsägare att arbeta med sitt befintliga bestånd och energieffektivisera, sänka kostnader och kvalitetssäkra för att t ex få bättre finansieringsvillkor, menar Lotta Werner Flyborg.

Något annat som driver på miljöcertifieringar är de olika EU-direktiven inom hållbarhetsområdet. EU:s taxonomiförordning är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) reglerar hur vissa företag ska rapportera information om hållbarhet i sin årsredovisning och det nya EU-direktivet Green Claims ska stärka trovärdigheten i hållbarhetskommunikation i syfte att minska så kallad greenwashing. – Dessa krav kommer att styra oss alla mer framöver. Materialleverantörerna har redan krav på att redovisa EPD:er (miljövarudeklarationer).

FÖRKLARINGEN ÄR, ENLIGT Lotta Werner Flyborg, att det är ett ypperligt tillfälle att utveckla och förvalta det bestånd man har i tider då man inte bygger lika mycket nytt. – Genom att miljöcertifiera höjer man värdet och attraktionen på sin fastighet. Idag ökar också efterfrågan på miljöcertifierade kontorslokaler. Många internationella företag, vill endast hyra i

miljöcertifierade kontorslokaler. Man kvalitetssäkrar och riskminimerar också byggnaden gentemot till exempel banker och försäkringsbolag vilket kan ge gynnsammare villkor.

ATT JUST MILJÖBYGGNAD iDrift är den certifiering som ökar mest bekräftar denna teori.

– De senaste åren har vi sett en dubblering av denna certifiering som hjälper

I BYGGFAKTAS UNDERSÖKNING sticker materialleverantörer, tillsammans med konsulter, ut som målgrupper som ser ett extra stort värde av miljöcertifieringar, och enligt dessa är det viktigt att vinna uppdrag relaterade till miljöcertifierade projekt. En dryg fjärdedel av leverantörerna (27,6%) och konsulterna (27%) svarar att det är ”mycket viktigare” att ha koll på och vinna uppdrag relaterade miljöcertifierade och mer hållbara byggprojekt nu.

– Vi märker också av ett stort intresse från teknikkonsulter genom att många går våra utbildningar. Konsulterna har en stor uppgift i att hjälpa fastighetsägare med certifieringsprocessen. Samtidigt är bygg- och fastighetsbranschenen bransch som har det tufft nu.

I Byggfaktas projektdatabas finns information om miljöcertifieringar för olika projekt. ▪

4
susanne bengtsson Lotta Werner Flyborg

Status för olika miljöcertifieringar, enligt SGBC:

Miljöbyggnad: Den största miljöcertifieringen för byggnader i Sverige. Efter registrering, preliminärcertifieras byggnaden på ritning. Slutlig certifiering sker efter verifiering av uppnådda värden då byggnaden är klar och inflyttad samt varit i drift ett år, då byggherren behöver bevisa att man klarar av att nå upp till uträknade värden.

Miljöbyggnad iDrift: Det här är den certifiering som ökat mest det senaste året och passar dem som vill arbeta med och utveckla sitt befintliga bestånd, genom att energieffektivisera, sänka kostnader och kvalitetssäkra för att t ex få bättre finansieringsvillkor.

Breeam-SE: Certifiering sker enligt svenska regler, men eftersom det är ett internationellt brittiskt system passar det bra om man vill att byggnaden ska bli internationellt jämförbar. Detta system är stort inom EU. Det senaste året har vi sett en ökning av logistikbyggnader i systemet.

Breeam Infrastructure: Certifieringssystem för anläggning och infrastruktur, med ett mindre intresse i Sverige. Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att certifieras enligt detta system. I Norge används systemet betydligt mer i utbyggnaden av vägnätet.

NollCO2: Den certifiering som är svårast att klara av då den hanterar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan över byggnadens hela livslängd, men trots detta har denna certifiering också vuxit de senaste åren. NollCO2 är en top up-certifiering, vilket betyder att den måste kombineras med de bredare systemen Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller Svanen. Den som vill uppnå kraven i den här certifieringen behöver verkligen arbeta med innovation och nytänkande för att klara av den.

Citylab: Här certifierar man hela stadsdelar vilket kräver ett samarbete mellan olika aktörer.

Leed är den amerikanska motsvarigheten till certifieringssystemet BREEAM. SGBC samordnar och utreder frågor och kriterier för den svenska marknaden, men certifieringen sker i USA.

Green Building mäter endast energi. I dagsläget går det inte att nyregistrera i detta system, utan endast återrapportera värden. SGBC har beslutat att lägga ner systemet under 2025, då det anses vara alltför enkelt och inte bidrar tillräckligt till den gröna omställningen.

Källa: SGBC

5
Designers Lars Tornøe Atle Tveit Bloc

HÅLLBARA PROJEKT

från norr till söder

Från Malmö i söder till Jokkmokk i norr planeras och byggs det allt från kontor till skolor och bostäder där hållbarheten står i fokus. Vi har dykt ner i databasen och plockat fram några heta projekt som alla har ambitionen att

The Parkside
6
Ställverket 6. Infinity. Stockholm 3. Emerald House. Stockholm 4. Ställverket. Uppsala 1. Posthornet 1, etapp 2. Lund 2. Hyllie Connect, Södra Vattenparken. Malmö 7. Väktaren 35. Stockholm 8. At Focus/Stockholm South Business Distr. Flemingsberg 9. The Gardens. Solna 11. Oldmästaren 19. Stockholm 5. Polstjärnan, Vattenfalls lokaler. Jokkmokk 10. The Parkside. Göteborg 12. Kaj 16. Göteborg 15. Salix. Göteborg 14. Örebro Brandstation. Örebro 13. Vallargärdets skola. Karlstad

HÅLLBARA PROJEKT

PROJEKT

1 Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Lund Posthornet 1, etapp 2 juli 2024 Wihlborgs Miljöbyggnad guld och NollCo2

2 Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö Hyllie Connect, Södra Vattenparken Q2 2025 Skanska fastigheter Leed Platinum

3 Nybyggnad av kontorshus i Östra Hagastaden, Stockholm Emerald House 2025-2026 Castellum Miljöbyggnad Guld och WELL-certifiering.

4 Nybyggnad av kontor m.m. Boländerna Uppsala Ställverket maj 2025 Vectura Leed platinum

5 Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk Polstjärnan, Vattenfalls lokaler maj 2024 Vattenfall BREEAM

6 Nybyggnad av kontor i Hagastaden, Stockholm Infinity Q3 2025 Castellum Miljöbyggnad Guld samt WELL.

7 Påbyggnad av hotell och kontor, Stockholm Väktaren 35 jun-24

8 Nybyggnad av kontorslokaler i Flemingsberg At Focus/Stockholm South Business Distr nov-26

9 Nybyggnad av kontors- och handelshus, Ulriksdal Solna The Gardens nov-24

10 Nybyggnad av kontor och bostäder, Masthugget Göteborg

11 Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm

12 Nybyggnad av kontor och bostäder Lilla Bommen i Göteborg

The Parkside apr-24

Oldmästaren 19 maj-24

Alecta Fastigheter BREEAM ouanding, återbruk

Skanska Sverige  LEED Guld, NollCO2, Well.

Peab fastighetsutv. Sverige BREEAM outstanding och Well

Riksbyggen + Elof Hansson Fast. Miljöbyggnad Silver

Familjebostäder Miljöbyggnmad guld (Hus 1)

Kaj 16 jun-23 Vasakronan LEED Platina

13 Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall Karlstad Vallargärdets skola höst 2024

14 Nybyggnad av brandstation i Örebro Örebro Brandstation jun-24

15 Nybyggnad av rättspsykiatri i Göteborg Salix okt-24

Ett urval av planerade och påbörjade projekt som alla siktar på olika miljöcertifieringar. Med reservation för att vissa projekt befinner sig i tidigt skede och byggplanerna kan ändras.

Karlstads kommun Miljöbyggnad Silver

Örebro kommun Miljöbyggnad Silver

Rättsmedicinalverket RMV  Miljöbyggand Silver

KÄLLA: BYGGFAKTA

PLANERAD BYGGSTART
NAMN
BYGGHERRE CERTIFIERING
Jokkmokk
7
The Gardens Infinity

biLd: VisuLent

Återbruk mot nya höjder

The Parkside i Göteborg blir det högsta huset i Sverige att kläs med återbrukat tegel. I april sattes spaden i backen för detta rekordprojekt där återbruket når nya höjder.

susanne bengtsson f o t o: Linkarkitektur David

VID MASTHUGGSKAJEN I Göteborg har LINK Arkitektur gestaltat ett 18 våningar högt kontors- och bostadshus, på uppdrag av Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter. Skanska har upphandlats som totalentreprenör.

The Parkside, som det nya kvarteret heter, får en fasad av återbrukat tegel. Det blir det högsta huset i Sverige att förses med just återbrukat tegel samt detaljer av mässing och trä. Detta är möjligt genom storskaligt återbruk av tegel som tillvaratas från byggnader som har rivits. Teglet testas, rensas och CE-märks. Enligt byggherrarna ger lösningen med återbrukat tegel 96 procent minskade koldioxidutsläpp jämfört

med om de valt nytillverkat tegel. - Återbrukat tegel kommer ödmjukt smälta in i miljön kring Masthugget. Flertalet byggnader i området är av tegel och det återbrukade materialet ger en fin patina till The Parkside. Husets volym är anpassat för att släppa ner ljus på gatorna och byggnaderna i sin direkta närhet, säger David Saand, arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur.

LINK HAR INSPIRERATS av arkitekturen i andra hamnstäder så som Rotterdam, London och New York när de nu är med och utvecklar Göteborgs stora stadsutvecklingsområde.

- The Parkside förankrar sig lokalt i Masthugget men blickar också ut mot omvärlden, säger David Saand. Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, där Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter delar fastigheten horisontellt. Byggnadsvolymen

Den mest hållbara byggnaden är den som älskas och inte rivs

delas upp i två förskjutna huskroppar, vilket stödjer gatans karaktär och ger goda dagsljus- och utsiktsförhållanden.

THE PARKSIDE ÄR ett Mixed Use-kvarter och innehåller både hyresrätter, bostadsrätter, verksamhetslokaler, restauranger, butiker och kontor. Detta kommer att skapa en levande stadsdel med puls dygnet runt. Riksbyggen har 68 bostadsrätter och Elof Hansson tillför både kontor och hyresrätter.

Byggnationen har precis startat och huset ska stå klart 2027. The Parkside ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Riktigt bra arkitektur är hållbar, i alla aspekter av frågan. Även gestaltning är en hållbarhetsfråga eftersom den mest hållbara byggnad är den som älskas och inte rivs, säger David Saand, ▪

8

Koncept för värme och kyla i flervåningshus

Thermotech MultiLevel™

Energismart på flera plan.

ETT ENERGISNÅLT SYSTEM MED HÖG KOMFORT

Thermotech MultiLevel® är vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i husets stomme. Systemet tillför extremt lågtempererad vattenburen värme via både golv och tak i varje våningsplan. Den konstanta temperaturen i husets stomme ger en jämn inomhustemperatur året runt och skön svalka sommartid, när utomhustemperaturen är högre än systemets, med nöjda boende på köpet. Systemet bygger in ekonomiska och långsiktiga fördelar genom hela bostadens livscykel.

Thermotech MultiLevel® är perfekt vid nyproduktion av bl.a. flerbostadshus, studentbostäder och äldreboenden.

MultiLevel®

Värme & kyla i samma system

Inbyggt i husets stomme

Självreglerande 21°C året runt

Läs mer på: thermotech.se/thermotech-multilevel Eller kontakta oss så berättar vi mer.

Med naturen som inspiration

Välkommen till UniPlay Nature - där lek och natur förenas i perfekt harmoni för att skapa en lekmiljö som är både vacker och hållbar. Med sin barkbruna trädesign smälter UniPlay Nature sömlöst samman med natursköna områden och ger även urbana miljöer en touch av naturens lugn och skönhet.

En av de största fördelarna med UniPlay Nature är dess flexibla och modulära design. Genom att använda material av hög kvalitet och tillverka komponenter som lätt kan återvinnas eller återanvändas, minskar vi behovet av nyproducerat material och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vår ambition är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle för framtidens generationer.

Välj UniPlay Nature - för lek som håller, både idag och imorgon.

Projekteringsindex - Allt byggande. Hela landet, alla kategorier och från 0 Mkr och allt uppåt (även över 500 Mkr)

SWECO toppar listan

SWECO toppar listan över bolag med flest privata och offentliga arkitektprojekt, följt av Tengbomgruppen och White Arkitekter. Det framgår av en ny rapport om arkitektmarknaden från Byggfakta och Tendium.

ARKITEKTERNA HAR HAFT en utmanande period, från den expansiva fasen år 2022 till en betydande nedgång i det framtida byggkostnadsvärdet för projekteringsstartade projekt, där arkitekt anlitats, vilket har skett under 2023 och 2024.

Nu syns dock indikationer på en stabilisering för arkitekterna, visar en färsk rapport från Byggfakta och Tendium. Nedgången är inte lika dramatisk längre, och de offentliga investeringarna har ökat mellan 2022 och 2023. Det uppskattade framtida byggkostnadsvärdet för projekt som påbörjats mellan de senaste tolv månaderna uppgår till 296 miljarder.

UNDER 2023 KÖPTE statliga myndigheter, regioner, kommuner, offentligt ägda bolag och andra offentliga organisationer tjänster från arkitektföretag för 1,8 mil-

ARKITEKTMARKNADEN - NY RAPPORT

jarder kronor, vilket är en ökning med sex procent. Dessa inköp inkluderar både upphandlingspliktiga köp och avtal genom ramavtal och direktupphandlingar, enligt Tendium.

Kommunerna stod tillsammans för den största delen av de offentliga investeringarna i arkitektföretag under 2023. Mellan 2019 och 2023 var det Stockholms stad som hade den högsta summan utbetalningar till arkitektföretag, med drygt en miljard.

I TOPPEN AV listan över de totalt sett mest aktiva arkitektföretagen återfinns Sweco, följt av Tengbomgruppen och White. Skulle vi däremot ranka enbart efter offentliga investeringar ser bilden annorlunda ut. White Arkitekter intar då förstaplatsen, följda av Tengbomgruppen och Liljewall. ▪

Vill du ta del av rapporten Arkitektmarknaden, som redogör för de senaste trenderna och insikterna om utvecklingen på privata och offentliga arkitektmarknaden, i sin helhet? Ladda hem rapporten: www.byggfakta.se/gratis-rapport_arkitektmarknaden

Topplista arkitekter

Placering Arkitektgrupp/ arkitekt Antal projekt 1 SWECO

Norconsult Sverige AB 117

8 LINK Arkitektur AB 106

9 Tyréns Sverige AB 91 10 ÅF-Infrastructure AB/ AFRY 80 11 FOJAB arkitekter AB 73 12 Arkitema AB 67 13 bsv arkitekter & ingenjörer ab

Contekton Arkitekter Fyrstad AB 51

Arkinova Arkitekter KB 49

* Arkitekterna bakom flest projekt med uppskattad byggstart april 2021 – mars 2026

10
KÄLLA: BYGGFAKTA
Sverige AB 295 2 Tengbomgruppen AB 284 3 White Arkitekter AB 209 4 Liljewall Arkitekter AB 195 5 PE Teknik & Arkitektur AB 148 6 Arkitekterna
140 7
Krook & Tjäder
14
63 15
61 16
60 17
58 18
19
20
67
Wingårdh & Medarbetare AB
Semrén & Månsson Arkitekter AB
Fredblad Arkitekter AB
Cedervall Arkitekter AB
Carlstedt Arkitekter AB 54

Mässans bästa montrar

Derome, Danfoss, Weland och Metabo.

Där har ni utställarna med Nordbyggs bästa montrar. Byggfakta och Byggvärlden utsåg vinnarna i fyra olika kategorier.

MED 900 UTSTÄLLARE i tre olika hallar fanns det gott om montrar på Nordbygg. Många var kreativa, snygga, hållbara, innovativa och hade allt från trevlig personal och roliga aktiviteter till nybakade bullar. Men trots detta utbud fanns det några montrar som stack ut lite extra och därmed premierades av Byggfakta och Byggvärlden, som agerade jury på årets mässa.

ÅRETS MONTER: DEROME

– Vi är väldigt glada och stolta. Vi har fått väldigt fin respons från våra besökare, många vill komma och hänga med oss och det är det som är själva grunden i vår monter. Vi vill prata med folk, samarbeta och bjuda in. Det är därför montern ser ut som den gör, säger Evelina Lerdalen på Derome.

Kollegan Marcus Karlsson förklarar vidare:

– Vi har resonerat utifrån vår gröna tråd - det vill säga trä - när vi utformat vår monter. Produkterna som syns är sådant vi producerar, säljer och bygger hela vår verksamhet kring. Även mysfaktorn har triggat oss. Vi vill skapa värme, gemenskap, och mervärde för våra kunder.

JURYNS MOTIVERING: I Deromes monter får man ett välkommande bemötande i en inbjudande och gemytlig miljö. Den hållbara inredningen speglar verksamheten på ett fint sätt. I montern finns möjlighet att ladda mobilen samtidigt som man avnjuter en mjukglass eller deltar i en tävling. Allt sammantaget gör Derome till en värdig vinnare av Årets monter på Nordbygg 2024.”

ÅRETS INNOVATIVA MONTER: DANFOSS – När vi började planera montern kändes det väldigt viktigt göra något annorlunda, mässan och branschen är annars ganska traditionell och vi har en utmaning i att bli mer digitala. Därför var det viktigt att vi inte hade produkter utan utmanar oss själva i att göra något nytt. eftersom vi jobbar mycket med hållbarhet generellt på Danfoss var det viktigt att kommunicera det, säger Sara Krusell, marknads- och kommunikationsansvarig på Danfoss.

JURYNS MOTIVERING: En hållbar monter där man byggt upp The sustainable city i kartong och där inga fysiska produkter ställs ut i montern utan bara visas digitalt. Dessutom har Danfoss byggt upp en poddstudio dit man bjuder in gäster och livepoddar från mässan. En hållbar monter i vår digitala tidsanda.

12
Marcus Karlsson och Evelina Lerdalen på Derome tog emot priset i för Årets monter. Vinnarna presenterades på utställarminglet Nordic by Night, ett nytt event i mässprogrammet, men prisutdelning skedde i respektive monter. Sara Krusell på Danfoss tog emot pris för Mest Innovativa monter. foto: Josephine fantenberg

ÅRETS OUTFIT: METABO

Det har varit många turer kring vår outfit ska jag erkänna. Jag har vacklat många gånger i det här beslutet, så jag hade en plan B, att vi skulle ha pikétröja istället. Men det här blev helt rätt! Vi trodde det skulle bli varmt men det funkar bra att sälja verktyg i smoking. Bakgrunden till vårt klädval är att Metabo fyller hundra år i år och då ska man ju ha kalas, säger Patrik Barth, försäljningschef.

JURYNS MOTIVERING: Elegant klädsel som speglar att företaget firar hundraårs-jubileum – och samtidigt utgör outfiten en en rolig kontrast till produkterna som visas i montern. Djärvt och kul grepp att sälja verktyg i grön smoking.

Djärvt och kul grepp att sälja verktyg i grön smoking.

ÅRETS PUBLIKMAGNET: WELAND

– Vi känner oss jättestolta och glada. Vi ville att något skulle hända i montern, att folk skulle stanna till och därför har vi samarbetat med före detta skidskytten Magdalena Forsberg. Det har verkligen fungerat bra, det har varit kö till vår tävling i jägarvila, berättar Mattias Andersson, marknadsansvarig på Weland.

Magdalena Forsberg själv var imponerad över besökarnas insatser.

– Många kommer och testar och utmanar varandra, inte bara mig. Här spränger folk gränser, vi har fått se riktiga pannben och fighting faces, säger Magdalena, som har ett personligt rekord på 12 min och 59 sekunder från Mästarnas mästare 2013.

JURYNS MOTIVERING: Med hjälp av skidskytte-världsmästaren Magdalena Forsberg skapar Weland stjärnglans, energi och uppmärksamhet i sin monter. Utmaningen Mässan Mästare lockar både nyfikna besökare och tävlingssugna som vill testa att utmana en stjärna. ▪

13
Metabo vann i kategorin Bästa outfit. Patrik Barth, tv, med kollegor. Besökare kunde utmana Magdalena Forsberg hos Weland. Mattias Andersson, Weland, tog emot pris för Bästa publikmagnet.

Solcellssystem ersätter traditionella hustak

Solpanelerna behöver inte längre monteras som en tilläggsprodukt ovanpå taket utan kan ersätta ett mer traditionellt tak. Swisspearl lanserade sin nyhet på Nordbyggmässan samtidigt som EU inför krav på solceller i alla byggnader. susanne bengtsson

DE SCHWEIZISKA fasadleverantören

Swisspearl kommer med en helt ny serie med integrerade, sömlösa och högeffektiva solceller som omvandlar tak - och även fasader - till effektiva kraftverk genom ett utnyttjande av huset som solfångare. – Här får man ett tak och en energilösning i en och samma produkt då solpanelerna utgör själva taket. Människor vill producera sin egen energi samtidigt som man söker estetisk tilltalande design. Det här är framtiden, säger Amman Naji, produktchef Solar.

Design är viktigt för Swisspearl både vad gäller utbudet av företagets fasadskivor (fibercementskivor) och den nya solcellstekniken. Solmodulerna smälter in i byggnadsskalet genom att panelerna

integreras i stället för att komplettera tak och/eller fasad. Monteringen blir sömlös då panelerna saknar ramar och är kompatibla med övriga tak- och fasadskivor.

– Vi är glada att få erbjuda den allra senaste innovativa tekniken som öppnar upp nya designmöjligheter för arkitekter samtidigt som de bidrar till både kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning, säger Patrik Strömbäck, byggteknisk rådgivare solceller på Swisspearl.

TAKSYSTEMET, SOM HETER Sunskin Roof Lap, erbjuder moduler i tre olika storlekar som kan monteras rakt eller förskjutet. Konstruktionen är robust och tål höga snölaster och kan användas på tak med en lutning på 15° och upp till maximalt 60°. Hur ser ni på Swisspearl på EU:s nya solcellsstandard?

– Det är mycket positivt. Lagen skapar mer fokus kring solceller och vi ser mycket positivt på att Sverige tar rygg på Tyskland som redan har infört detta, säger Patrik Strömbäck

Hur tror ni att detta kommer att förändra marknaden?

– Vi ser att Sunskin ligger helt rätt i tiden på grund av de integrerade designlösningarna. Estetiken ökar i betydelse ju mer

Patrik Strömbäck, byggteknisk rådgivare för solceller på Swisspearl och Amman Naji, produktchef Solar.

allmänt solpaneler används i fastighetsbestånden. Vi mötte ett mycket stort intresse under introduktionen på Nordbygg och det finns efterfrågan i alla typer av byggnader, från villor till offentligt byggande. Swisspearl lanserade nyheten på Nordbygg 23-26 april. Sunskin-systemet används redan i Schweiz och Österrike, men nu breddar man sig mot den tyska och svenska marknaden. ▪

14
Sunskin är ett integrerat solcellssystem som ersätter traditionella tak. foto swisspearl

EU SOLAR STANDARD

Ett nytt direktiv – EU Solar Standard – har klubbats i EU-parlamentet, och kommer att ställa krav på solenergiinstallationer i hela EU. Den nya standarden markerar EU:s åtagande att främja hållbarhet och öka användningen av förnybar energi.

Direktivet innebär att solceller måste integreras i:

• Alla nya kommersiella och offentliga byggnader från och med 2026.

• Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som genomgår renovering från och med år 2027 (under förutsättning att en solcellsinstallation bedöms vara tekniskt möjlig

• Alla nya bostäder från och med år 2029.

• Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering.

• Befintliga offentliga byggnader från och med år 2030. *Undantag kan göras för historiska byggnader och jordbruksbyggnader.

EU direktiv: Kravpåsolceller från2026

Solcellerna fungerar både som tak och fasad. foto: swisspearl

Specialistens tips för att lyckas med återbruk

”Det finns inget avfall - bara resurser”. Det menar Amanda Borneke, Specialist inom cirkulärekonomi på Sweco. Här ger hon sina bästa tips hur man kommer i gång med återbruk, hur man hittar materialet och hur mycket pengar det går att spara totalt sett.

AMANDA BORNEKE, SPECIALIST inom cirkulärekonomi på Sweco, var på Norbygg-mässan och pratade om hållbarhet och återbruk.

Vad har du för tips till de som vill jobba mer med återbruk?

– Det viktigt att planera och inventera i god tid. Ett tips är att börja i tid och teama ihop sig med någon som är miljöoch återbruksinventerare. Det är lätt att hitta material om man vet var man ska leta. Sweco har identifierat 17 olika plattformar för återbruk. Bara 4-5 procent publiceras på den öppna marknaden, resten sker bakom kulisserna. Allra flesta får därför inte reda på vilka material som är tillgängliga och därför kan det upp-

levas som om det inte finns material tillgängligt.

Hur ska man göra då?

– Som sagt, börja i tid, gärna sex månader innan ni behöver materialet. Teama gärna ihop er med miljö- och återbruksinventerare. Vi på Sweco inventerar projekt ett år innan rivning ska ske för att hitta slutanvändare till produkterna. När rivningen börjar är materialet redan förmedlat och klart.

Har du något annat tips?

– Man behöver inte börja så stort, det räcker att börja med något litet, det kan till exempel vara bara en dörr eller en trappa. Jag har testat detta i Byggfaktas tjänst SMART, som visar att det finns 166 000 byggprojekt pågår just nu. Om varje projekt återbrukar för 5000 kronor så skulle alla projekt spara in 830 mil-

16
Skanna QR-kod PRODUKTER OCH LÖSNINGAR TILL HELA BYGGBRANSCHEN. www.byggfaktadocu.se BIM-OBJEKT DEKLARATIONER MILJÖMÄRKNINGAR OCH CERTIFIKAT CAD-DETALJER BESKRIVNINGSTEXTER EPD:ER

”Efterfrågan på dörrar och tegel”

Det cirkulära byggandet ökar, men kan växa än mer. I dag har CC Build (Centrum för cirkulärt byggande) över en miljon inventerade produktenheter i sina lager. – Detta är bara en början, säger Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare på CC Build, Centrum för cirkulärt byggande.

Henrik ekberg

ÅTERBRUKSHUBBEN CCBUILD HAR i dag över en miljon produkter i sina lager. De flesta är redo att köpas och hämtas, men vissa sitter fortfarande kvar på byggnader. – Det är skiftande kvalité på produkterna, och beroende på vilken kvalité man vill ha så kan man söka efter det i vår databas, säger Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare på CC Build.

Vilket material finns det mycket/lite av i produktbanken?

– Det finns mycket aluminiumfönster och dessa blir allt fler. Något som vi inte har så mycket av och som vi ser en stor efterfrågan på är innerdörrar, det är flera projekt som jagar dörrar. Även tegel är eftertraktat, vi ser även att olika aktörer bygger sina egna interna produktbankar för de vill ha dem till sina egna projekt. Så det finns ett utbudsproblem.

Hur mycket kan ni växa?

– Detta är bara en början, våra aktörer kan jobba mycket mer, sen finns det mängder av aktörer som inte har startat med detta än. Lagen om klimatdeklaration har gjort mycket när det gäller detta, allt fler ser vilken nytta det gör att använda återbrukat material.

Vad går absolut inte att återbruka?

– Det finns material med farliga ämnen

Visste du att det är höjda krav på fastighetsnära insamling?

Lugn, vi hjälper dig!

som asbest, PCB, klorparaffiner. Sen kan det finnas hinder som att det inte går att återbruka på plats, utan måste demonteras, det kan vara oåtkomligt eller finnas praktiska hinder för att återbruka. Eller att det blir för kostsamt. Men vi ser att det finns väldigt mycket att återbruka generellt. Största hindren är egentligen de mentala, man tror att det är mer problematiskt än det är. ▪

PWS har lösningarna med ett brett sortiment av genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallssystem för att göra källsorteringen enklare.

pwsab.se
Carina Loh Lindholm

CSRD, ESPR och EED

EU:s gröna giv visar vägen mot den hållbara omställningen, bland annat genom att vi bygger och renoverar på ett mer resurs- och energieffektivt sätt. EU rullar nu ut många nya regelverk och direktiv för att målet om ett klimatneutralt ska uppnås senast 2050.

VILKEN BETYDELSE HAR till exempel Ecodesign, Byggproduktförordning och andra EU-regelverk för att driva utvecklingen inom branschen? Ämnet debatterades flitigt på Nordbygg där många seminarier lotsade besökarna genom den snåriga bokstavsdjungel som de olika EU-direktiven resulterat i.

CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), ESPR (Ecodesign-förordningen), EED (EU:s energieffektiviseringsdirektiv) och EPBD (direktivet om byggnaders energiprestanda) var begrepp som återkommande dök upp på seminarier och i paneldebatter – tillsammans med andra mer eller mindre kända förkortningar.

FÖR MÅNGA MINDRE företag kan alla nya EU-direktiv bli en administrativ börda när detta arbete ska adderas till den vardagliga kärnverksamheten.

– De flesta svenska företag uppfyller redan kraven och gör rätt i sitt klimatarbete, men problemet är att påvisa det. Den administrativa börda man lägger på småföretagen är stor. Företagen måste mäkta med det här, menar Robin Ljungar, hållbarhetschef på Svenskt Trä, som var en av talarna på seminariet EU-regelverk som motor för hållbar utveckling.

– Många lagstiftningar jackar dessutom i varandra vilket kan ge en otydlighet.

JENNY SVÄRD, VD Byggmaterialindustrierna, är inne på samma linje.

– Många uppfyller redan kraven, men det är viktigt att regler och administration inte

FÖRKORTNINGAR

De flesta svenska företag uppfyller redan kraven och gör rätt i sitt klimatarbete, men problemet är att påvisa det.

CPR – Construction Products Regulation, Reviderad Byggproduktförordning, ska stärka byggprodukter på den inre marknaden och att man ska kunna ställa miljö- och klimatkrav på byggprodukter. Gäller nya, använda och även återbrukade produkter. Införande av digitala produktpass.

CSRD – Corporate Sustainable Reporting Directive (direktivet om hållbarhetsrapportering) ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter.

CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive ställer krav på företag kopplat till mänskliga rättigheter och tillbörlig aktsamhet.

hindrar innovation. Kraven måste hamna på en nivå som främjar omställningen. Näringslivet sitter på viktiga nycklar i arbetet.

– Klimatarbetet och affärerna måste gå hand i hand. Vi ställer om samtidigt som vi lyfter våra affärer, säger Annika Lindbäck, delägare Lindbäcks bygg.

När Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, pratade om EPBD nämnde han samverkan som vägen framåt.

– Det här är otroligt komplicerat och det gäller både nya byggnader och det befintliga beståndet. Det här innebär stora utmaningar för byggbranschen och vi kan bara lösa det tillsammans. ▪

ESPR Reviderad Ecodesignförordning. Ska göra hållbara produkter till norm inom EU, inkl byggprodukter. Stål och cement ingår i en första omgång. Införande av digitala produktpass.

EED – Energieffektiviseringsdirektivet innebär att offentliga aktörer och verksamheter ska minska sin energianvändning så att EU når sitt energimål och tryggar sin energiförsörjning.

EPBD Energy Performance of Buildings Directive syftar till att främja åtgärder som förbättrar byggnaders energiprestanda och minskar byggnaders klimatpåverkan. Alla byggnader ska vara nollutsläppbyggnader 2050.

EUDR avskogningsförordningen syftar till att stoppa avskogning och skogsförstörelse kopplad till specifika produkter som säljs på eller exporteras från EU-marknaden

18
EU-REGELVERK
Anders Roskilde, TMF, Christopher Andersson, Byggföretagen, Jenny Svärd, Byggmaterialindustrierna, Annika Lindbäck, Lindbäcks Bygg och Robin Ljungar, TMF, diskuterar EU:s regelverk. foto susanne bengtsson

Denna mur har flera tekniska fördelar jämfört med andra stödmurar

Otroligt stark och klarar höga nivåskillnader

Murblocken är gjutna efter riktiga stenblock och den färdiga muren ser därför helt naturlig ut

Blixbo Cementvaruafabrik AB, Karlsbyheden, Falun www.blixbocement.se • www.vertiblock.se Tel: 023-610 92 • info@blixbocement.se

stora
En mur för både
och små sammanhang

Uppåt för bostäder

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 1,0 procent mellan mars och april enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 1,4 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 3,7 procent medan Bostadsindikatorn har ökat med 10 procent.

BYGGSTARTSINDIKATORN, SOM INKLUDERAR byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 1,0 procent under april, vilket var samma takt som under föregående månad. Föregående månadsutfall har reviderats upp för både bostäder och övriga byggnader. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 3,7 procent i april, en uppgång från förra månaden. – Indikatorn har nu varit svagt uppåtgående i sex månader. Osäkerheten kring hur mycket det faktiskt byggs i vissa projekt, eller om de bara är byggstartade på

pappret, kvarstår men läget ser definitivt lite ljusare ut nu än tidigare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

BYGGSTARTSINDIKATORN FÖR BOSTÄDER steg med 1,4 procent under april. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 9,6 procent högre. Tidigare månadsutfall har reviderats upp en del men utfallen signalerar fortfarande en botten under hösten följt av en återhämtning under vintern och våren. Stockholmsregionen förefaller vara den region där återhämtningen varit starkast.

– Bostadsindikatorn är nu tillbaka på de nivåer den låg på under början av våren 2023. Den ligger dock bara på lite drygt hälften av den genomsnittliga nivån för perioden 2015-22. Så det är fortfarande mycket att återhämta och en fallande projekteringstakt talar för att det kommer att ta tid.

BYGGSTARTSINDIKATORN SIGNALERAR EN

årstakt på omkring 21 000 byggstartade bostäder för 2023, att jämföra med den

Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten under våren och sommaren kommer att öka till 24 000

officiella statistiken som preliminärt visar 29 000.

– Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten under våren och sommaren kommer att öka till 24 000, säger Tor Borg. Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,8 procent under april, något högre än månaden dessförinnan.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn ligger kvar på höga nivåer, även om uppgången mattats av. Större industriprojekt bidrar till den höga byggstartsaktiviteten.▪

20
Tor Borg, t h, analyschef på Byggfakta och Citymark, presenterade byggkonjunkturen på Nordbygg. foto josephine fantenberg

Byggstartsindikatorn för

byggandet utanför bostadssektorn ligger kvar på höga nivåer, även om uppgången mattats av

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

Lösning för schaktmassor prisas

Den molnbaserade webbapplikationen kan hjälpa bygg- och anläggningsbranschen att optimera och digitalisera sin hantering av schaktmassor – och därmed till att nå sina hållbarhetsmål.

SuSanne BengtSSon

EFFICIENT LOAD OUT hjälper bygg- och anläggningsbranschens aktörer att uppnå sina hållbarhetsmål och lönsamhet i utlastningsprojekt. Den digitala tjänsten erbjuder transparens mellan aktörer, ökar säkerheten och minskar miljöpåverkan genom att varje steg i processen optimeras.

NU HAR APPEN utsetts till Årets Innovation 2024, enligt Byggfakta DOCU, som för första gången delar ut denna utmärkelse.

– Jag tror att framgången ligger i kombinationen att Efficient Load Out (ELO) dels är enkel att använda, dels ökar lönsamheten och samtidigt minskar miljöbelastningen – det finns inget motsatsförhållande, säger Annika Nissen, vd på Global Load Out Solutions, som tillhandahåller webbapplikationen.

Rent konkret så används webbapplikationen till att optimera transporter och undvika både överlast, som kan ge viten, och underlast, som leder till ökade transporter. Ett vanligt problem i byggbranschen är att många lastbilar inte går fullastade från byggarbetsplatser.

– Utmaningen har varit att få alla olika aktörer, som har sina olika system och brands, att interagera på en byggsite. Med Efficient Load Out finns all informationen om maxlast för både lastbilar och dumpers, oavsett fordonsflotta, synlig i systemet så att den som lastar slipper gissa, förklarar Annika Nissen.

PRODUKTEN ÄR UTVECKLAD av Volvo AB och Global Load Out Solutions är en startup inom Volvo Construction Equipment. NCC Sverige var byggaktören som initierade lösningen för sitt projekt E02 CentralenVästlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna, efter att ha identifierat utmaningar i samband med transporter av schaktmassor.

– Vi har sparat cirka 8000 lastbilstransporter som annars skulle ha trafikerat centrala Göteborg. Oron över att dra på sig böter gör ofta att man kör med underlast. Men genom att lasta optimalt har vi kunnat köra 10 procent färre lastbilstransporter, berättar Fredrik Reinler, Blockchef på NCC:s entreprenad E02-Centralen. I samma projekt har NCC ersatt Trafikverkets krav på lastkvitton med ett ”digitalt knapptryck” vilket gjort att de även sparat in cirka 70 000 pappersdokument. ▪

Vi har sparat cirka 8000 lastbilstransporter som annars skulle ha trafikerat centrala Göteborg

JURYNS MOTIVERING:

Efficient Load Out är en lättanvänd molnbaserad webbapplikation som ökar lönsamheten och hållbarheten i bygg- och anläggningsprojekt genom att optimera och digitalisera transporter av schaktmassor. Tjänsten, som har utvecklats av Volvo Group och tillhandhålls av Global Load Out Solutions, har som syfte att främja en effektiv och klimatsmart förändring av byggbranschen genom skräddarsydda, lättanvända, digitala tjänster som gör arbetet enklare och samhället mer hållbart. Utöver att minska koldioxidutsläppen bidrar Efficient Load Out till transparenta och spårbara transporter, minskad administration och ökad säkerhet. En tjänst helt i tiden, enligt Byggfakta DOCU som utser Efficientl Load Out till Årets Innovation 2024!

22
Annika Nissen

VARFÖR SENTINEL PLUS TM QXN 75?

Sentinel Plus QXN 75 erbjuder en oöverträffad kombination av hög värmeavvisning och ett stort ljusgenomsläpp.

Sentinel Plus QXN 75 ger en mycket låg ljusreflektion vilket ger glaset en neutral, nästan osynligt utseende.

Tack vare den avancerade sputtering-teknologin som används för att skapa de de olika funktionsskikten i Sentinel Plus QXN 75, har produkten en mycket låg absorption och därmed skapar Sentinel Plus QXN 75 en lösning som är tillämplig även på avancerade glassystem där filmer med stort ljusgenomsläpp normalt inte fungerar.

OSYNLIGT SOLSKYDD

SENTINEL QXN 75 får sin specifika prestanda från skikten i filmens konstruktion som tillverkas med "sputtering-teknik", vilket gör att filmen är extremt spektralt selektiv / "osynlig".

Detta innebär att maximal mängd solvärme kan blockeras samtidigt som det synliga ljuset bibehålls och att ljusreflektionen minimeras på utsidan.

SENTINEL PLUS QXN 75 minskar solvärmeökningen med mer än 50% - där annars mycket mörkare filmer skulle behövas.

SENTINEL PLUS QXN 75 avvisar mer än 99 % av UV-strålningen och mer än 85% av IR-strålningen.

DEN IDEALA LÖSNINGEN

Låg synlig ljusreflektion: nästan osynlig eftersom filmen inte ändrar den synliga reflexionen på glaset

Låg absorption: tillämplig på i princip alla glaskonfigurationer

Hög synlig ljustransmission: > 70%

Hög IR-avvisning

Hög värmereflexion även på högpresterande glas: 42% minskning av g-värdet på Low-E isolerglas

Effektivt skydd mot blekning och missfärgning: Upp till 48% minskning av blekningskoefficienten

Garanti: 10 års tillverkargaranti i hela EUROPA - utan förbehåll

Finns i alla storlekar: upp till 182 cm bredd

Tillverkarcertifikat vid stora projekt

Foton (QXN 75 sedd från insidan och utsidan): Premium Partner Glassprotect, NL
VY FRÅN INSIDAN VY FRÅN UTSIDAN
Sentinel PlusTM75 (*) Europa solargard.se/qxn 0175-748 80 Tillverkad
glasspecialisten Saint-Gobain F oton (insides och utsides vy) : Premium Partner Glassprotect, NL
av
"OSYNLIG"
SOLAR GARDS SENASTE INNOVATION INOM UTVÄNDIGA FÖNSTERFILMER!
Saint-Gobain Solar Gard ® Fönsterfilm för svalare inomhusklimat
VÄRMEREDUKTION FÖR BEFINTLIGA GLAS

Gör årets enklaste energibesparing.

Med våra beröringsfria blandare sparar du enkelt vatten och energi i en fastighet samtidigt som du uppfyller gällande hygienkrav och minskar risken för kostsamma översvämningar. En bonus är att våra beröringsfria blandare trådlöst kan anslutas till Tronic WMS – en lösning som gör att du kan styra hygienspolningen från mobilen var du än är.

Läs mer på fmmattsson.com/sv/wms

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.