Nytt&Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder - Inför våren 2022

Page 26

Välj rätt blandning! Götaland & södra Svealand Mjölk & kött

Breddat skördefönster

2-3 skörd/år

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

Intensiv odling

2-3 vallår

3-4 skörd/år

3-4 skörd/år

2-4 vallår Baserat på rörsvingel

Delikat Gourmet

2-4 vallår

Med hundäxing, lusern & rödklöver

Sisu Bete & Skritt Bete

Bete

Slåtter

Med lusern & klöver

Med lusern & klöver Med lusern & rajsvingel

Lättare, kalkrika jordar Gotland & Öland

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Premia

Perfekt & Maxicorn

Klöver

Legend & Rejäl

Gräsvall

Rapp & HippHopp

De flesta jordarter

Balans Tixakt

Säker alla jordarter

Trygg

Särskilt mossjordar

Bore

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Tålig

Häst Bete

Slåtter

Intensiv odling

Skritt Bete

Mindre intensiv odling

Bore

Gräsvall

Rapp, HippHopp & Diet

Får & lamm Bete

Slåtter

Gräsvall

Rapp & HippHopp

Klöver

Optifår

26

Sisu Bete (Passar även till slåtter) Skritt Bete


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.