Nytt&Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder - Inför våren 2022

Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt, Spannmål & Grov foder INFÖR VÅREN

2 022

Grynhavre Delfin Högavkastande med goda stråegenskaper

Maltkorn Prospect

SiloSolve FC

Godkänd i Berlinerprogrammet

– utomordentligt skydd även vid tidig öppning NYHET!

FreshFoss Basic Ny produkt mot varmgång i mixen

Följ upp din höstbehandling och tänk växtskydd med växtföljd

Från balar till plansilo. Ett komplett sortiment för att ta hand om din skörd på bästa sätt.


Följ oss på facebook! venskafoder om/s facebook.c

NYTT&NYTTIGT

Om Växt, Utsäde & Grov foder UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 17 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD Daniel Ström ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Stibo Complete

Mervärde i din odling är vår affärsidé Säsongen 2021 var som vanligt för alla växtodlare – man kan inte avläsa på början, hur slutet ska bli. Vi hade mycket goda förutsättningar från start – utom i vissa delen av Mälardalen, som fick allt för mycket regn på sin vårgröda. Grödorna växte utomordentligt. Vi fick lagom med regn på de flesta håll. Mycket sol. Sen kom torkan, och matningen blev sämre och falltalen sjönk. Istället steg priserna. Vad lär vi oss av det här: jo, att det lönar sig att göra rätt insatser i rätt tid, att hjälpa grödan i tider av stress – och att vara ödmjuk nog att inse att vi inte styr över allt. De problem som våren ställde i vissa områden, har gjort att tillgången på vårutsäde kan bli något mer begränsad än normalt. Årets låga skördar av vårsäden och sen sådd i somliga områden har gjort att inte alla odlingar har klarat sig. Därför bör du vara tidigt ute och gör din beställning för våren. Broschyren är full av sorter som vi slår ett slag för.

Rätt resultat med havre och maltkorn Avsättningen är förstås det viktiga. Havre och maltkorn visar på fina prisbilder just nu. Har du jord som passar för havre, bör du överväga vår grynhavresort Delfin. Delfin har en högre kärnvikt som är en positiv avkastningsdrivande egenskap som bidrar till att hålla uppe sortens avkastningsnivå. Vill du hellre satsa på maltkornet, som också håller hög prisnivå för handeln, är Prospect en otroligt spännande sort. Kombinationen av långt strå och utmärkta stråegenskaper, samtidigt med god resistens mot de flesta sjukdomar är lysande – en frisk, högavkastande sort, kan det bli bättre?

Vall som borgar för god produktion Kvaliteten på ditt grovfoder gör hela skillnaden som mjölkproducent. Detta sortmaterial som noggrant odlas i svenska officiella försök, innan de väljs ut till våra blandningar, är vi mycket stolta över – och vi vet att de ger de resultat som man förväntar sig från våra kunder. Att leverera produkter som ger ett mervärde för dig är hela vår affärsidé.

Kvalitet ett nyckelord Kvalitet är ett nyckelord för både dig och oss. Det gör oss konkurrenskraftiga. Att satsa på kvalitet är rätt varje gång – och att sprida riskerna vid försäljning – är det som kommer att ge bäst resultat varje gång. Se över hur du kan möta varje motgång som vädret eller angreppen skänker dig, genom att göra en motåtgärd. Det ger dig det försprång som behövs för att resultaten ska komma. Lycka till med din odling!

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Gris, Fjäderfä, Får och Växt & Spannmål. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

/svenskafoder

Carsten Klausen

Johanna Öwall

Niklas Ingvarsson

Victor Ebel

Erika Nyström

Henrik Waldedal

Johannes Lübeck

VD carsten.klausen@ svenskafoder.se

Produktansvarig Växtodling johanna.owall@ svenskafoder.se

Produktchef Utsäde niklas.ingvarsson@ svenskafoder.se

Ansvarig Spannmål victor.ebel@ svenskafoder.se

Produktchef Ensilering erika.nystrom@ svenskafoder.se

Inköpsansvarig Emballering henrik.waldedal@ svenskafoder.se

Produktchef Växtskydd johannes.lubeck@ svenskafoder.se


2022

VÅRUTSÄDE

8

s.4

Våroljeväxtguide

10

Maltkornsguide

12

Foderkornsguide

15

Havreguide

17

Vårveteguide

Följ upp din höstbehandling och tänk växtskydd med växtföljd.

SPANNMÅLSHANTERING 20

Hantera din spannmål VALLFRÖ

24

Artbeskrivningar vall

26

Konventionella vallblandningar, Götaland & södra Svealand

33

GEV-blandningar, Götaland & södra Svealand

36

Konventionella vallblandningar, norra Svealand & Norrland

39

GEV-blandningar, norra Svealand & Norrland

41

Etablering av din nya vall

42

Gödning

45

Majsguide

47

Proteingrödor, ärtor & grönfoderblandningar

Optivall Balans – En bra blandning som ger en snabb och god tillväxt, sid. 28.

FreshFoss Basic

ENSILERINGSMEDEL 53

Biologiska ensileringsmedel

62

Kemiska ensileringsmedel

64

FreshFoss

Ny produkt mot varmgång i mixen sid. 64.

s.65

EMBALLERING 66

Plansilofolie

67

Sträckfilm

68

Mantelfilm

69

Rundbalsnät

70

Garn

72

Tubplast

73

Sortimentinfo emballering

Markus Brisbo, Östergården, Brismene.

Emballering Heltäckande sortiment

HÄR TAR VI EMOT DIN SPANNMÅL 75

Spannmålsmottagningar Hitta din mottagningsplats, sid 75.

3

VÅRUTSÄDE

INNEHÅLL


Vi finns till för dig och din gård! Kontakta din växtodlingssäljare på Svenska Foder för att diskutera strategi efter just dina förutsättningar lokalt.

Följ upp din höstbehandling och tänk växtskydd med växtföljd Att alternera grödor och hålla en varierad växtföljd är en självklarhet för de flesta växtodlare för att få en god- och hållbar odlingsekonomi över tid. Samma tänk bör gälla vid val av växtskyddsprodukter med olika verksamma ämnen som alterneras i takt med att grödorna flyttas runt på fälten. Kombinationen lägger en god grund för framtida skördar och hållbar odling.

Ny höstprodukt gav nya möjligheter I somras kom ett nytt produktgodkännande och vi fick tillgång till en ny produkt innehållande Aklonifen och Diflufenikan(DFF) vid namn Mateno Duo för höstbehandling mot ogräs i spannmål. Denna produkt har använts i Danmark under flera år med mkt goda erfarenheter och resultat. Det var glädjande och gav dig som växtodlare ytterligare ett verksamt ämne att använda i arsenalen mot ogräsfloran. I debatten, som finns kring DFF användande i Sverige, så säkerställer denna produkt en anpassad lägre mängd aktivsubstans (DFF) per ha med bibehållen effekt för en hel del ogräs. Möjligheten till effektiv höstbehandling är viktig för fortsatt höga skördar och god odlingsekonomi. Denna produkt ska ha en bra och bred effekt på örtogräs, inklu-

4

sive blåklint och vallmo. Dessa två ogräs har tidigare fått plockas bort under kommande vår där speciellt blåklint haft en förmåga att ”växa sig stor” under höst/vinter trots låga temperaturer med viss stress för behandling i samband med alla andra vårsysslor. Viktigt också att nämna är att den ska ha bra effekt på spillraps vilket minskar risken för att uppföröka klumprotsjuka. Spillraps i våra växtföljder har vi på senare år sett alltmer utav då mer oljeväxter odlas. Med Mateno Duo i kombination med Prosulfokarb (Boxer)tar vi även bort gräsogräsen under hösten. För oss på Svenska Foder var denna kombination en självklarhet att erbjuda dig som lantbrukare då vi såg ”bondenyttan” med ytterligare ett verksamt ämne, speciellt i spannmålsdominerade växtföljder. Vi introducerade därmed en lösning med namn Diamond Pac Höst.


Genom god fältkoll fram tills invintring så får du bra underlag för vad du behöver göra kommande vår och kan planera produktval utifrån fältensbehov redan under vintern. Lika viktigt och självklart att följa upp föregåendeårs behandling inför skörd, lika viktigt är det att följa upp höstbehandlingen innan vintern. Många betingelser såsom dos, struktur, tidpunkt för behandling, växtsäsong osv, spelar roll för resultatet av din höstbehandling och därmed vad du kan förvänta dig för behovsinsats kommande vår. Normalt sett kan du följa upp din lyckade höstbehandling med en enklare produktlösning typ Svenska Foders Goldpac Vår. Har du gräsogräsproblem bör du välja produkt för ändamålet även under våren och vid Renkavle ska du följa upp med välfungerande gräsherbicid. Din växtodlingssäljare på Svenska Foder är väl insatt regionalt och hjälper dig gärna i dessa frågor om produktval.

Växtskydd med växtföljd

Ett exempel på samma fält under 5 år. År 1

Höstkorn

Preparat innehållande klass F+N samt B

År 2

Höstraps

Preparat innehållande klass O och A

År 3

Höstvete

Preparat innehållande klass F+N samt O

År 4

Åkerböna/Ärt

Preparat innehållande klass B+C

År 5

Havre

Preparat innehållande klass O

I exemplet ovan visas förekommande växtföljd tillsammans med en väl fungerande ogrässtrategi där vi alternerar produkter utifrån verkningsmekanismer. Ta hjälp av din växtodlingssäljare på Svenska Foder för att diskutera strategi efter just dina förutsättningar lokalt. Vi finns till för dig och din gård!

Precis som att alternera grödor är det lika viktigt att alternera verksamma substanser för en hållbar odling och minskad risk för resistens. Över tid på fältet bör det användas produkter från olika HRAC-grupper, en klassning utifrån ogräsmedlens verkningsmekanism. De dominerande ”ogräsgrupperna” i spannmålsdominerande växtföljder är produkter från grupp B (ALS) och grupp O (Auxin). Det har det varit under många årtionden och är inget märkligt i sig. Det viktiga här, är därför att inte återkommande varje år på samma plats, använda samma grupp utan alternera sett över hela växtföljden. Bara genom att skriva växtföljden och tillhörande preparatklass så får du en bra överblick för att fatta kloka beslut gällande ogrässtrategin.

Vintertips inför kommande odlingssäsong • Höstbehandlade fällt ska ”gås över” vid invintring – vad behövs till våren? • Se helhet ogräspreparat utifrån din gårds växtföljd och grödor • Avbrottsgröda – ingen självklarhetresistens mässigt vid preparatval! • Prata växtskydd med oss på Svenska Foder för strategi och produktval!

5

VÅRUTSÄDE

Följ upp din höstbehandling


Ditt naturliga val när du ska handla växtskydd

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

Det sker hela tiden förändringar i sortimentet av växtskyddsmedel. Nya produkter blir godkända, andra blir förbjudna eller får ändrade villkor för användning. Utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Det finns många skilda lösningar och kombinationer när du till exempel skall behandla mot ogräs eller svamp i dina grödor. Det rätta beslutet kan ha stor betydelse för resultatet. I Svenska Foder har vi ett mycket brett sortiment av växtskyddsmedel till alla grödor. Vi har löpande utbildningar av våra säljare så att de kan råda dig om den optimala lösningen för din verksamhet.

• Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH. • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden. • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen. • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Generella lösningar och rekommendationer på hur du ska använda dina produkter hittar du i vår broschyr Växtskyddsrekommendationer som finns på hemsidan – du kan också få den av din säljare. Här hittar du växtskyddsrekommendationer för 13 olika grödor.

Jordbrukskalk startskottet på ett bra utbyte

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium. Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Läs broschyren genom att scanna QR-koden

Nyhetsbrev

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändigamängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Få senast nytt om växt

I vårt nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad kring aktuella problemställningar i fält men också konkreta tips på lösningar. Hör röster från kollegor i branscher och få den senast kunskapen inom växtodling. Allt för att skörda framgång.

Vi erbjuder kalk från: Nordkalk • Ignaberga • Uddagården • Köping • Glanshammar • Olshammar

Omya • Calciprill • calcipril/svavel • Magnum • Magnum/koppar

Skanna QR-koden för att prenumerera på nyhets brevet.

Se hela vårt sortiment på svenskafoder.se

6


VÅRUTSÄDE

UTSÄDESGUIDE Våroljeväxter • Maltkorn • Foderkorn • Havre • Vårvete Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. Du hittar mer info på www.svenskafoder.se.


Våroljeväxter

Vårraps Lagonda

Vårrybs Juliet

En ny vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. En hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning

Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom

mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.

ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling och starka stjälkegenskaper med något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad. • Hög avkastning och oljehalt • Snabb vårutveckling • Starka stjälkegenskaper

• Hög oljehalt • Låg tusenkornvikt • Tidig mognad

Contra CL En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider.

Något senare mognad och god stjälkstyrka.

• Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox • God oljehalt och stjälkstyrka • Något senare mognad

Odlingsegenskaper Sverige 2016-2020

Lms Majong (H)

Lagonda (H)

Lms Performer (H)

Lms Solar (H)

Råfett, %

46,6

+0,4

+0,7

45,3

Tusenkornvikt, g

4,7

-0,4

-0,2

3,6

Stjälklängd, cm

110

-7

+/-0

107

Stjälkstyrka, % Mognad, dagar

81 122

+8 +1

+4 +/-0

81 117

Källa: Officiella försök 2016-2020, Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Majong.

8


VÅRUTSÄDE

Råfettskörd årsvis vårraps Område

A-B

A-B

D-F

D-F

Sverige

2020

2016-2020

2016-2020

1460

1460

1364

1320

106

117*

109*

109*

110*

-

116*

100

106

106

Sverige

2016

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

Lms Majong (H), (kg/ha)

1450

730

1270

1190

1420

1350

1210

Lagonda (H)

-

127

112

116*

-

-

Lms Performer

-

130*

103

111*

-

-

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Område Sverige

D-F

D-F

Sverige

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

Lms Solar, CL (kg/ha)

-

-

-

1100

1200

1140

1180

Cultus CL (H)

-

-

-

100

104

101

98

Källa: Officiella försök 2015-2019, separat försöksserie med enbart Clearfield® sorterna. Rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100.

Lin Lin är en tacksam gröda med låga omkostnader som passar bra i växtföljden. Lin är en lite mer anspråkslös gröda men vi får se upp med insekterna även här.

Odlingsegenskaper 2015-2019 Råfett, % av ts

Taurus Linsort med höga och jämna resultat varje år.

Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera. • Övertygande hög råfetthalt • Säkra odlingsegenskaper • Höga och jämna resultat varje år

Stjälklängd, cm

Taurus

LmS Serenade

46,6

-0,5

56

-4

Stjälkstyrka, %

94

-2

Mognad, dagar

127

+1

Källa: Officiella försök 2015-2019. Jämfört med mätare Taurus.

Råfettskörd År

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Taurus, kg/ha

1560

1360

1210

700

1530

1310

LmS Serenade

110*

101

102

106

98

102

Källa: Officiella försök 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Taurus=100.

9


Maltkornsguide KWS Irina – Malt

RGT Planet – Malt

Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.

Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Laureate – Malt

• Frisk med hög avkastning • Utmärkta stråegenskaper • Internationellt flexibelt maltkorn

Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i

medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 20172021. Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna. Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn.

Prospect – Malt Prospect är en högavkastande maltkornsort med medellångt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Catriona – Whiskeymalt Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

• Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet • Goda stråegenskaper • Hög avkastning

Odlingsegenskaper Sverige 2016-2020

Synt. mätare

KWS Irina

Prospect

RGT Planet

Laureate

Protein, % av ts

11,3

+0,3

+0,2

+0,3

-0,2

Rymdvikt, g/l

695

-1

+9

+8

-5

Tusenkornvikt, g

55,6

-0,6

-1,6

-0,5

+1

Stärkelse, i ts

62,1

-0,3

-0,1

+0,2

+0,1

Strålängd, cm

66

-3

1

+2

+/-0

Stråstyrka, %

88

+5

+/-0

-5

-6

Stråbrytning, %

20

-8

-10

+9

-12

Axbrytning, %

26

-1

+2

+2

+3

Mognad, dagar

114

+/-0

+/-0

+/-0

+1

Kornrost, %

9

+3

-1

+/-0

-3

Bladfläcksjuka, %

6

-1

+2

+5

-3

Ramularia/Bladfläcksjuka,%

6

+1

-

+/-0

-1

Mjöldagg, %

1

+/-0

+/-0

+/-0

-1

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

10


VÅRUTSÄDE

Avkastning årsvis Område

A-B

D-F

Sverige

Sort / kg / ha

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016-2020

Synt. mätare

8553

9399

4509

8559

8374

7877

8530

9260

6245

8833

8779

8345

8048

KWS Irina

97

97*

95*

99

95*

97*

98

97*

97*

100

98*

98*

98*

Prospect

-

-

-

107

100

99

-

-

-

104

100

101

100

RTG Planet

103

102

97

103

101

102

100

101

98*

97*

97*

99

100

Laureate

108

104

104

110

99

101

105

104

104

107

100

101

101

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

11


Foderkorn Odlingsegenskaper

Annika Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå

Sverige

Synt. mätare

Annika

Ellinor

Protein, % av ts

11,3

-0,4

+0,1

Rymdvikt, g/l

691

-

+5

Tusenkornvikt, g

55

-1,1

-1

Stärkelse, i ts

62

+0,3

-

Strålängd, cm

66

-

+3

Stråstyrka, %

88

-2

-3

Stråbrytning, %

22

+10

+1

Axbrytning, %

27

+1

-

kvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka.

Mognad, dagar

113

-1

+1

Kornrost, %

9

+1

-2

Bladfläcksjuka,%

6

+4

-1

• Frisk med hög avkastning • Långt strå • Maltkornskvalitet

Ramularia/Bladfläcksjuka,%

6

-1

-1

Mjöldagg, %

1

0

-

och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2. • Högavkastande • Tidig mognad • Hög stärkelsehalt

Ellinor Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkorns-

2016-2020

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis Område

D-F

A-B

Sverige

Sort / kg /ha

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016-2020

Synt. mätare

8553

9399

4509

8559

8374

7877

8530

9260

6245

8833

8779

8345

8048

Annika

-

102

111

103

101

104

-

104

106

107

100

104

104

Ellinor

-

101

101

102

102

102

-

103

100

100

100

102

102*

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

12


VÅRUTSÄDE

Foderkorn – Tidigt Severi

Aukusti

Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra

God avkastning i kombination med tidig mognad.

motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti. • Högavkastande 6-rads korn • Stråstyv och tidig mognad • God sjukdomsprofil

Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter. • Mycket tidigt 6-rads korn • Hög avkastning • Långt strå

Sverige

Norrland

Odlingsegenskaper

Odlingsegenskaper

2016-2020 Protein, % av ts

Synt. mätare

Severi

Aukusti

13,2

-1,4

-0,4

2015-2019

LmS Judit

Severi

Aukusti

Protein, % av ts

11,7

-1,3

-0,6

Rymdvikt, g/l

627

-13

-22

Tusenkornvikt, g

39,7

+1,0

+2,0

Tusenkornvikt, g

49,2

-4,1

-4,9

Stärkelse, i ts

60,2

+1,0

+0,1

Stärkelse, i ts

58,2

+0,9

+0,2

Strålängd, cm

75

+2

+6 -1

Strålängd,cm

78

+/-0

+1

Stråstyrka, %

81

+9

Stråstyrka, %

83

+/-0

-10

Stråbrytning, %

29

-20

-4

Stråbrytning, %

15

+20

+10

Axbrytning, %

19

-10

+37

Mognad, dagar

102

+/-0

-1

Mognad, dagar

96

+6

+1

Bladfläcksjuka,%

11

-1

+12

Bladfläcksjuka,%

18

-11

-10

Mjöldagg, %

7

-2

+42

Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn. Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi). Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

Avkastning 2015-2019 och 2020

Sort / kg / ha

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Synt. mätare

5780 5708 4076 5883 6652

Severi (6 r)

103

Aukusti (6 r)

-

105

Källa: Officiella försök 2015-2019 Norrland i medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit.

90*

104

83*

93

113

Sort / kg /ha

2015 2016 2017 2018

2019

2015-2019

5552

LmS Judit (6 r)

5520 5410 6170 3940

5770

5350

103

Severi (6 r)

104

112*

115

106

109

109*

Aukusti (6 r)

87

102

105

92

98

96

Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Källa: Officiella försök 2015-2019 flerårsmedeltal i medelvärde. OBS! 2018 skördades endast Y-län. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Se diagram över ekologiska Foderkorn på nästa sida.

13


Foderkorn – Ekologisk Odlingsegenskaper

KWS Irina – Malt Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg

tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2. • Frisk med hög avkastning • Utmärkta stråegenskaper • Internationellt flexibelt maltkorn

Ellinor Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkorns-

Sverige

S

Lm

2016-2020

S

lin

El

KW

n Iri

i er

v

Se

11

-0,1

+/-0

+0,1

Rymdvikt, g/l

694

+4,0

+17

-5,0

Tusenkornvikt, g

53,8

-0,8

-0,5

-10,2

Stärkelse, av ts

62,2

+0,2

-0,3

-1,8

Strålängd, cm

66

-4

-11

-9

Stråstyrka, %

94

+3

+5

+2

Stråbrytning, %

6

-1

-5

+27

101,2 7

+47,9 +/-0

+17,9 +1

+18,0 +1

109

-1

-1

-8

Kornrost, %

0

+/-0

+1

+3

Bladfläcksjuka, %

4

+1

+/-0

+1

Mognad, dagar

• Frisk med hög avkastning • Långt strå • Maltkornskvalitet

C

a

or

Protein, % av ts

Ogräs, vikt g/m2 Ogräs, 5 marktäckning

kvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka.

r

o

nd

e es

(6

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Severi

Avkastning årsvis

Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra

motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti. • Högavkastande 6-rads korn • Stråstyv och tidig mognad • God sjukdomsprofil

Sverige Sort / kg / ha

2016 2017 2018 2019

2020

2016-2020

LmS Cresendo

4861 5814 2106 5864

4730

4655

Ellinor

-

-

94

101

107

101

KWS Irina

-

102

103

101

104

101

Severi (6 r)

-

86

67*

75*

83*

78*

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

14

r)


VÅRUTSÄDE

Havre Delfin – Gryn/export Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet)

med mycket goda strå- och kärnegenskaper. En industrihavre som lämpar sig väl till både foder och kvarn. Hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett & proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg. Finns nu även som ekologiskt utsäde. • Hög avkastning • Gulhavre • Goda stråegenskaper

Symphony – Gryn/export Odlas till foder och kvarn. Har en god

kärnkvalitet, stabil/hög skörd, goda stråegenskaper och en god stråstyrka. Symphony har även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga som passar för svagare jordar. Samt god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar. • Gryn- och foderhavre • Hög kärnkvalitet • Goda stråegenskaper

Galant – Gryn/export Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

Niklas – Foder En högavkastande Norrlandshavre med tidig

mognad och utmärkt kärnkvalitet samt hög tusenkornvikt. Har även långt strå med bra stråstyrka. • Tidig mognad och hög avkastning • Utmärkt kärnkvalitet • Hög tusenkornvikt

Odlingsegenskaper k tis te re n Sy äta m

Sverige 2016-2020 Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Stärkelse, % av TS Oljehalt, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Stråbrytning, % Mognadstid, dagar

n

lfi

De

12,2 564 39,6 51,3 5 87 85 17 110

-0,1 +5 +3,5 -0,4 -0,2 +2 +1 -2 +/-0

ny

o ph

m

Sy

S

Lm

+/-0 +8 +4,9 -0,7 -0,4 +4 -5 +11 -1

-0,3 +10 -2,7 +2 -0,3 -1 +2 6 +/-0

Mjöldagg, %

16

-15

-7

+1

Bladfläckssjuka, %

6

+/-0

+/-0

-1

G

t

an

al

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis Område

A-B

Sort / kg /ha

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Synt. mätare Delfin Symphony LmS Galant

6820 104 100 98

8102 107 105 98

4652 99 99 100

5543 99 94 105

9412 97 101 99

6948 101 101 99

Område

D-F

Sverige

Sort / kg /ha

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020

Synt. mätare Delfin Symphony LmS Galant

8605 9139 4835 8850 9346 104 104* 99 105* 104* 101 101 98 102 100 99 100 101 101 96*

8046 104* 101 99

7528 103* 101 99

Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Se diagram över ekologiskt havre och Niklas på nästa sida.

15


Odlingsegenskaper, ekologiskt Sverige 2016-2020

LmS Galant

Delfin

Symphony

11,1 574 36 4,6 78 93 207,9 18 107

+0,1 -6 +5,1 +0,4 +4 +1 -30,7 -1 +2

+0,2 -5 +5,8 +0,2 +4 +/-0 24,8 -2 +/-0

2

+1

+/-0

Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Oljehalt, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Ogräs, vikt m/m2 Ogräs, % marktäck. Mognad, dagar Bladfläckssjuka, %

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Galant. Sjukdom obehandlat.

Avkastning årsvis, ekologiskt Område Sverige Sort / kg /ha

2016 2017 2018 2019 2020

2016-2020

LmS Galant

3740 5117 3127 7160 4577

4665

Delfin Symphony

106

106* 106*

113 112

100 98

97 96

115 120

Källa: EKO-officiella försök, 2016-2020. Rel.tal jämfört med LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper, Niklas Sverige 2015-2019 Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Råfett, % av ts Strålängd, cm Stråstyrka, % Mognad, dagar

LmS Cilla

Niklas

12,7 583 38,3 4,4 83 83 96

+0,7 +0,5 +3,1 +0,3 +6 +6 -1

Källa: Officiella försök 2015-2019 i medelvärde, Norrland. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Avkastning årsvis, Niklas Område Sverige Sort / kg /ha

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019

LmS Cilla Niklas

4831 4796 6110 4725 5391 105 112 109 89 100

5158 104

Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt och Norrland flerårsmedeltal i medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla.

16


VÅRUTSÄDE

Vårvete Odlingsegenskaper

Quarna – Specialkvalitet Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög pro-

teinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar.

Sverige

• Kvarnvete • Utmärkt kärnkvalitet • Extremt hög proteinhalt

Protein, % av ts

14,1

Rymdvikt, g/l

t.

n Sy

m

e

ar

ät

us

i

el

PB

e ky

a

rn

S

ua

S

W

Q

Lm

-0,4

-1,3

+1,8

-0,5

801

+28

-18

+9

+10

Tusenkornvikt, g

42,6

+3,9

+3,2

-0,2

-3

Sibelius – Kvarn

Stärkelse, i ts

66,4

+0,7

+1,7

-1,9

+0,3

Falltal, sek

359,2

+20,1

-11

-0,1

+11,2

Dess kärnkvalitet är på topp genom ett högt och stabilt fall-

Strålängd, cm

77

-2

-1

-2

+3

Stråstyrka, %

89

+1

-3

+2

+3

Mognad, dagar

117

+/-0

+2

-2

+/-0

Gulrost, %

5

-3

+3

-3

+/-0

Svartpricksjuka, %

8

-2

-1

+/-0

+1

Bladfläcksjuka,%

7

-3

-2

+1

-1

Mjöldagg, %

7

+3

-6

+5

+/-0

tal, en hög rymdvikt och proteinhalt. Kort och stabilt strå. Goda bakningsegenskaper och bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Finns nu även som ekologiskt utsäde. • Bra bakningskvalitet • Utmärkta kärnegenskaper • Frisk

WPB Skye – Kvarn

2016-2020

b Si

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Hög stabil avkastning både obehandlade och behandlade led. Högt falltal, god motståndskraft mot gulrost och mjöl-dagg. Något senare mognad, goda kärnegenskaper och hög tusenkornvikt. Används oftast som höstvete i bröd.

• Hög avkastningspotential • Högt falltal • God sjukdomsprofil

Avkastning årsvis, ekologiskt Sort kg / ha

2016

2017 2018

2019

2020

2016-2020

Lms Diskett

4411

5670

3152

4261

-

4205

-

-

110

105

-

102

WPB Skye

97

102

115*

112*

-

105

Quarna

83*

85*

83*

86*

-

83*

Sibelius

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel, rel.tal jämfört med LmS Diskett = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning årsvis Område

A-B

D-F

Sverige

Sort kg / ha

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016-2020

Synt. mätare

6805

7905

4049

7967

8718

7051

7325

7559

5921

7459

9031

7580

7580

-

104

109*

102

109*

106*

-

111*

110*

107*

107*

109*

108*

Sibelius WPB Skye

112*

103

117*

107

108*

109*

111*

112*

115*

113*

110*

112*

111*

Quarna

88

94*

87*

94

92*

91*

85*

89*

81*

87*

90*

87*

88*

LmS Diskett

100

103

96

99

100

100

105*

99

104*

99

100

101

101

Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

17

t

et

sk Di


Vårvete

Sibelius – ett steg fram för avkastning och kvalité Sibelius lanserades förra året på flera års goda resultat i de officiella sortprovningarna samt i de Cerealtekniska försöken där den visat på mycket goda bakningsegenskaper.

För lantbrukaren är det viktigt med hög avkastning och säkerhet i odlingen. För en säker odling av vårvete till kvarn krävs det högt falltal med god falltalsstabilitet, hög rymdvikt och högt protein. Dessa egenskaper testas årligen för att säkerställa att de håller de höga krav som ställs av kvarnen och odlaren. Förutom en förbättrad avkastning, minskad mottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna samt bättre stråegenskaper lyfter Sibelius bakningskvalitéten för kvarnen. Sibelius visar på ett mycket högt mjölutbyte, låg aska och mycket hög vattenabsorption.

Vårrågvete Milewo – Vårrågvete Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens.

Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde. Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden. Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete. • Vårrågvetesort med god skörd • Hög ogräskonkurrens • Odlas på lättare jord Läs om våra proteingrödor & ärtor på sid. 47-50.

18


SPANNMÅLSHANTERING

HANTERA DIN SPANNMÅL

För lagring och leverans till eftersäsongen 2022.


Så här tar du ut ditt prov! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Planlager och lagringsficka • Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut. Silotork • Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen. • Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse.

5

OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

6

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

7

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys. Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

20


NU ÄR DET TID FÖR HYGIENANALYS Annons Optilab

Missa inte hygienstatus på dina lagrade spannmåls- och grovfoderpartier Det har gått en tid sedan skörd och många partier ligger ännu kvar i lager. Detta gör att det finns risk för att hygienen har försämrats. Optilab har analyspaket för hygien i spannmål och grovfoder där förutom mögelstatus även lagringsduglighet kontrolleras. För varje analys bifogas ett utlåtande!

Besök Optilabs webshop på www.optilab.se

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


Bra att veta om din spannmål Rekommenderade torkluftstemperaturer I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse. Utsäde nedtorkning till 14%

Maltkorn nedtorkning till 14%

Brödspannmål nedtorkning till 14%

17%

71 oC

71 oC

74 oC

18%

70 C

70 C

72 oC

19%

68 oC

68 oC

69 oC

20%

65 C

65 C

68 oC

o

o

o

o

Foderspann­mål nedtorkning till 14% Max 100 oC

Ingående vattenhalt

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58 57

18% 17% 16%

71

67

65

63

61

59

71

69

66

64

62

60

58

71

70

68

65

63

61

59

60

15% 14% 13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

22

Kom ihåg !

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinuerli gt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontrolle ra din lagrade vara

Ovanstående rekom menderas att ses över en gång i ve ckan.


Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

14% vh

15% vh

18% vh

2 oC

22% vh

60 dgr

32 dgr

50 dgr

28 dgr

4 oC

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

6 C

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

8 oC

49 dgr

21 dgr

10 dgr

o

o

9 C

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 oC

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

o

13 C

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

14 oC

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 C

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 oC

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 C

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 oC

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

o

o

o

SPANNMÅLSHANTERING

3 C

20% vh

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfröer Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

Vattenhalt, %

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35 30 25

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten.

20 15

Källa: Jordbruksverket / Exab

10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

23


Rätt val av vallfröer

– en del av framgången till ett bra grovfoder! Rödklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har en djupgående pålrot och är torktålig • Passar bäst i 2-3 skördessystem

Vitklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har ett utlöpande växtsätt och snabb återväxt • Bör skördas minst 3 gånger per säsong

Timotej • Bidrar med hög smaklighet, bra fiberkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret • Har en god vinterhärdighet, uthållighet och stråstyrka • Passar bra i 2-3 skördessystem och är lätt att torka

Engelskt rajgräs • Bidrar med ett bra energivärde i grovfodret • Har en snabb etablering och ger hög skörd • Passar bra i intensiva slåtter- och betesvallar och bör skördas 3-4 gånger per säsong

Rörsvingel • Bidrar med en stor mängd torrsubstans till grovfoderskörden • Är torktålig med djupa rötter, högavkastande • Ställer stora krav på rätt skördetidpunkt, skördas minst 3 gånger per säsong

24


Blålusern • Bidrar med hög proteinhalt och mängd torrsubstans i grovfodret • Är torktålig med en kraftig och djupgående pålrot • Trivs bäst på väldränerade jordar med högt pH, minst 6-6,5 • Kan slås av flera gånger per säsong

Ängssvingel • Bidrar med hög mängd torrsubstans i grovfodret • Är ett allsidigt gräs med god återväxtförmåga och torktålighet samt är tramptålig • Passar bra i ett 3-skördesystem

VALLFRÖ

Ängsgröe • Betesgräs som även passar till slåtter • Har underjordiska utlöpare vilket gör den konkurrenskraftig • Tidig skörd eller betesgång ger en högre smältbarhet

Rödsvingel • Betesgräs som är lämpligt för torra marker • Bildar långa utlöpare vilket ger en tät tramptålig matta • Uthållig art

Westerwoldiskt rajgräs • Används som ettårig gröda • Har en snabb etablering och tillväxt • Kan med fördel betas i återväxten

25


Välj rätt blandning! Götaland & södra Svealand Mjölk & kött

Breddat skördefönster

2-3 skörd/år

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

Intensiv odling

2-3 vallår

3-4 skörd/år

3-4 skörd/år

2-4 vallår Baserat på rörsvingel

Delikat Gourmet

2-4 vallår

Med hundäxing, lusern & rödklöver

Sisu Bete & Skritt Bete

Bete

Slåtter

Med lusern & klöver

Med lusern & klöver Med lusern & rajsvingel

Lättare, kalkrika jordar Gotland & Öland

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Premia

Perfekt & Maxicorn

Klöver

Legend & Rejäl

Gräsvall

Rapp & HippHopp

De flesta jordarter

Balans Tixakt

Säker alla jordarter

Trygg

Särskilt mossjordar

Bore

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Tålig

Häst Bete

Slåtter

Intensiv odling

Skritt Bete

Mindre intensiv odling

Bore

Gräsvall

Rapp, HippHopp & Diet

Får & lamm Bete

Slåtter

Gräsvall

Rapp & HippHopp

Klöver

Optifår

26

Sisu Bete (Passar även till slåtter) Skritt Bete


Symboler 90-100% 75%

10

8

50%

6

25%

4

Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren

Kor/köttdjur

Intensitet Återväxt och skördefrekvens

Häst

Skördefönster Bibehållen kvalitet över tid

Får/lamm Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel

Breddat skördefönster – för att hinna skörda

Ibland är vädrets makter inte samstämmiga med vallskörden. Då kan det vara bra med en rörsvingel som ger några extra dagar för skörden. Använd våra blandningar med symbolen för breddat skördefönster. Det vill säga blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet och smaklighet i ett bredare skördefönster.

VALLFRÖ

Intensiva blandningar Delikat Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett

breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta Eng.rajgräs Kentaur Indicus

5% 10%

15%

50%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina

Gourmet Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig.

Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

3%

Ängssvingel 10% Lipoche 10% Praniza Eng.rajgräs Kentaur Indicus

15% 20% Rörsvingel Karolina

27

42%

Timotej Rhonia Lischka


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Tålig Timotej Rhonia Lischka

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde. En stor andel lusern som tack vare sin djupa

pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret. Rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln ger en stark laguppställning för att möta förutsättningarna med sommartorka framför allt på Gotland, Öland och Kalmarregionen

Rörsvingelhybrid Hykor

10% Lusern Creno Radius 25% Galaxie Max

Rödklöver Rozeta Taifun

10%

35%

20% Rajsvingel Achilles

Maxicorn Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för att just

vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern och dess djupa pålrot blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber.

Speciellt lämpliga till områden med behov av torktåliga vallar. Blålusern Galaxie Max Radius

Rödklöver Taifun Rozeta

Glimt från Fältet Balans

Markus Brisbo, Östergården, Brismene Markus Brisbo på Östergården i Brismene, nära Falköping, fokuserar på sin vallodling. Han bedriver 4-skördesystem på cirka 100 hektar. Att han blev nominerad till Vallmästare 2020, talar sitt tydliga språk. Valet av vallblandning är viktig. Optivall Balans passar Markus Brisbos produktion bra.

30%

20%

30%

20%

Timotej Rhonia Lischka

Rörsvingel Karolina

jag håller nere kostnaderna, och samtidigt ser till att produktionen är hög. Mitt mål är att försöka ligga på 11,5 MJ i snitt på mina skördar. Jag upplever att jag får en bättre återväxt om andraskörden kommer tidigt. Det är också bra om fjärdeskörden kommer så tidigt som möjligt, så att vallen hinner hämta sig inför vintern – så att första skörden blir bra. – När jag slår vallen vill jag ha en hög stubb, eftersom gräset kommer igång bättre. I år hann jag knappt svämgödsla innan det var dags för andraskörden, skrattar han.

– Jag gillar Optivall Balans för dess höga andel timotej och hykor – det är en bra blandning som ger en snabb och god tillväxt, något som behövs när man ska hinna med 4 skördar om året. Jag vill gärna komma ut och skörda tidigt, gärna kring den 28 maj. Om det första skörden förläggs försent förskjuts allt, och jag får ett sämre resultat. – Hög kvalitet är a och o för min plånbok. Det är så

28

Att ligga steget före är viktigt för Markus: – Det är så jag kan påverka min produktion positivt – genom noggrann planering och de bästa förutsättningar för odlingen.


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Premia Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger

i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Rörsvingel Karolina

Blålusern Galaxie Max Radius

30%

35%

10%

Rödklöver Taifun Rozeta

10%

15%

Rajsvingel Achilles

Hundäxing Lidaglo

Balans Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skörde-

10%

5% 40%

Timotej Rhonia Lischka

VALLFRÖ

strategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

30%

Rörsvingelhybrid Hykor

15% Eng. rajgräs Kentaur Indicus

Perfekt Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Blålusern Galaxie Max Radius Vitklöver Jura Rödklöver Taifun Rozeta

5%

29

40%

10%

Rörsvingel Karolina

Vallfröblandningar med rörsvingeln Karolina ger mer än bara högre avkastning. Karolina är en smaklig rörsvingel med breddat skördefönster.

Timotej Rhonia Lischka

15%

20%

10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar Trygg Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingel-

hybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

5% 15% 50%

Rörsvingelhybrid Hykor

Timotej Rhonia Lischka

30%

Tixakt Rödklöver Taifun Rozeta

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion.

Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Rörsvingelhybrid Hykor

10% 25%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

45%

Timotej Rhonia Lischka

20%

Bore Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta

mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Rörsvingelhybrid Hykor

40% 60% Timotej Rhonia Lischka

30


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar Legend Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för

en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Storsäljare!

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

5% 10% 50%

25%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Timotej Rhonia Lischka

10% Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Rejäl Rödklöver Taifun Rozeta

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Timotej Rhonia Lischka

10% 30%

VALLFRÖ

Ängssvingel Praniza Lipoche

60%

Optifår Vitklöver Jura

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med

hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

10% Ängssvingel Lipoche Praniza

40%

30%

Timotej Rhonia Lischka

20% Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Gräsvall Hipp Hopp Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar

och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Ängssvingel Lipoche Praniza

40% 60% Timotej Rhonia Lischka

31


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Gräsvall Diet Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre

näringsbehov.

Nyhet 2022!

Rödsvingel Reverent Gondolin Ängsgröe Balin

15% 30%

10%

Ängssvingel Lipoche Praniza Preval

45%

Timotej Rhonia Lischka

Rapp Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en

hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Ängssvingel Lipoche Praniza

35% 50%

Timotej Rhonia Lischka

15%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Betesblandningar Sisu Bete Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre

tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

Timotej Rhonia Lischka Vitklöver Jura Ängsgröe Balin

20%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

10% 10%

30%

10% Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza

Skritt Bete Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst.

Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Ängsgröe Balin Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza

32

15%

25%

Timotej Rhonia Lischka

15% 25%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus


Välj rätt GEV-blandning! Götaland & södra Svealand Mjölk & kött Slåtter

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

Intensiv odling

Breddat skördefönster 3 skörd/år

GEV Kvalitet

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Gräsvall

2 vallår

De flesta jordarter

GEV Action

2-4 vallår

Säker alla jordarter

GEV Säker

Med lusern och klöver

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland och Öland

GEV Kraft

VALLFRÖ

Med lusern och klöver

GEV Stabil GEV Klassic GEV Hipp Hopp

Klöver

2-3 skörd/år

3-4 skörd/år

2-4 vallår Baserat på rörsvingel

GEV Universal Bete

Bete

GEV Framgång

Får & lamm

Häst Slåtter

Slåtter

Mindre intensiv odling

Gräsvall

Gräsvall

GEV Hipp Hopp

GEV Hipp Hopp

Bete

GEV Universal Bete (Passar även till slåtter)

Intensiva blandningar GEV Kvalitet GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett

breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Rödklöver Rozeta Taifun

5% 10%

Eng.rajgräs 15% Kentaur

Rörsvingel Karolina

33

Vitklöver Jura

20%

50%

Timotej Rhonia Lischka


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar GEV Action En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxt-andel.

Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

Rödklöver Vitklöver Jura Rozeta Taifun 5% Timotej 10% Rhonia Ängssvingel Lischka Preval 45% 20% Praniza Lipoche Eng.rajgräs Kentaur

20%

GEV Framgång GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande

och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

proteinMed lusern för högt t he lig tå rk värde och to

Blålusern Radius, Creno 15% Vitklöver Jura 5% Rödklöver 10% Rozeta Taifun 10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

40%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina

GEV Kraft GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust

och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

Blålusern Radius, Creno Vitklöver Jura

15%

Timotej 5% 40% Rhonia Rödklöver 10% Rozeta Lischka Taifun 10% Eng.rajgräs 20% Kentaur Indicus Rörsvingelhybrid Hykor

GEV Säker GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden

Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Vitklöver Jura

Rödklöver Rozeta 5% Taifun 15%

Rörsvingelhybrid Hykor

34

25%

55%

Timotej Rhonia Lischka


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar GEV Stabil GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör

GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

Storsäljare!

Rödklöver Rozeta Taifun Eng.rajgräs Kentaur

Vitklöver Jura

Timotej Lischka Rhonia

5% 15% 45%

10%

Ängssvingel Lipoche Praniza

25%

GEV Klassic GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans

med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

Rödklöver Rozeta Taifun

Ängssvingel Preval Praniza

Timotej Lischka Rhonia

15%

55%

30%

VALLFRÖ

Gräsvall GEV Hipp Hopp GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

Ängssvingel Lipoche Preval 40%

Timotej Rhonia Lischka 60%

Betesblandningar GEV Universal Bete GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som passar i de

flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

Timotej Rhonia Vitklöver Jura Bombus Ängsgröe Balin

35

20%

22%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

8% 12%

28%

10% Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza


Välj rätt blandning! Norra Svealand & Norrland

Mjölk & kött

3 skörd/år

Norrsken

Bete

Slåtter

Vallår 2-3 år

1-2 skörd/år

Klöver

Hållfast, Stadig & 24-7

Gräsvall

Kaliber

Vallår 2-4 år

Topp

Häst

Får & lamm

Slåtter

Bete

Slåtter

Bete

1-2 skörd/år

Norrsken

2 skörd/år

Norrsken

1-2 skörd/år

Vallår 2-3 år

Gräsvall

Gräsvall

Kaliber

Kaliber

Intensiva blandningar Topp Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina

Rödklöver Ilte Selma

ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem. Rörsvingelhybrid Karolina

36

Vitklöver Jura 5% 15%

20%

60% Timotej Rhonia Grindstad


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Med sorter speciellt anpassade för norra Sveriges förutsättningar av ljus och klimat Intensiva blandningar – nu med rörsvingel Karolina för ett breddat skördefönster

Mindre intensiva blandningar Hållfast Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga.

En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Vitklöver Jura

Rödklöver Ilte Selma

2%

30%

60% Timotej Rhonia Grindstad

Stadig Rödklöver Ilte Selma

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.

En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

10%

90%

Timotej Rhonia Grindstad

24-7 24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande

gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Rödklöver Ilte Selma Ängssvingel Preval 13%

15%

72% Timotej Rhonia Grindstad

37

VALLFRÖ

Ängssvingel Preval Pardus

8%


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Gräsvall Kaliber Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och

torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Ängssvingel Preval Pardus

Timotej Rhonia Grindstad

40% 60%

Betesblandningar Norrsken Vitklöver Jura

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vit-

klöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Ängsgröe Balin

Timotej Rhonia Grindstad

10% 10%

40%

40% Ängssvingel Preval

Hur fungerar klöver till mitt djurslag? Mjölkkor Mer klöver

Högre proteinhalt och högre smaklighet

Ökat grovfoderintag ger mer energi

Mer mjölk

Får Klöver i vallen ger värdefullt tillskott av protein i foderstaten. Var dock uppmärksam på mängden rödklöver i vallar och på bete speciellt tiden runt betäckning och högdräktighet. Rödklöver innehåller fytoöstrogener, ett ämne som liknar könshormon. Vid utfodring av stora mängder rödklöver finns det risk att fytoöstrogenerna kan påverka reproduktionsorganen och därmed fertiliteten negativt.

Häst Begränsad andel klöver till häst. OBS! Alsikeklöver är giftigt för häst.

38


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Välj rätt GEV-blandning! Norra Svealand & Norrland Mjölk & kött Slåtter

3 skörd/år

Bete

1-2 skörd/år

Vallår 2-3

Klöver

GEV Midnattsol

GEV Reko

Vallår 2-4 år GEV Uthållig

VALLFRÖ

Får & lamm Bete

GEV Midnattsol

(Passar även för bete till häst)

Intensiva blandningar GEV Uthållig GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god

återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

Vitklöver Rödklöver Jura, Bombus Ilte, Yngve, 5% Selma Timotej 15% Rhonia Grindstad Rörsvingel 10% Karolina 60% 10% Ängssvingel Preval Norild

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma på grund av frötillgång.

39


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Mindre intensiva blandningar GEV Reko GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning med timotej

som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Rödklöver Ilte Selma

Timotej Grindstad Rhonia

15%

Ängssvingel Preval 20% Norild

65%

Betesblandningar GEV Midnattsol Vitklöver Bombus Jura

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Ängsgröe Balin

Ängssvingel Preval

40

Timotej Rhonia Grindstad

10% 10%

40%

40%


Etableringen lägger grunden Start med insådd Sänk utsädesmängden med 20-30%.

2. Helsäd

Få en perfekt start på vallen med mycket ljus i etableringen av gräs och framför allt klöver. Möjlighet till skörd redan första insåningsåret finns.

3. Sådjup frö

Olika arter av gräs påverkas av sådjupet. Ca 1 cm är ett bra sådjup. För djup sådd äventyrar uppkomsten. Så hellre för grunt än för djupt!

4. Kvävegiva

En bidragande orsak till dålig valletablering är kraftig gödsling på skyddsgröda. Dra ner gödselgivan, prioritera insådd och undvik liggsäd.

5. Spruttidpunkt

Särskilt viktigt när klöver ingår i blandningen, spruta i rätt utvecklingsstadie.

6. Utsädesmängd frö

Normalt för de flesta blandningar ca 20-24 kg/ha, bete ca 25-28 kg/ha.

7. Etablering av betesvall

Tänk på tramptåligheten. För bästa utveckling av täthet- och rotsystem ta första skörd, första skördeåret som slåtter innan betessläpp.

Sådjup frö 0 cm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

3,0 3,5 4,0

e j srö ote m Ti

g Än

t

Vi

r

ve

klö

H

ing

äx

d un

Ett stort frö har mer reservnäring och kan placeras på ett större djup. Småfröiga arter som timotej, ängsgröe och vitklöver är mycket känsliga och förlorar snabbt fältgrobarhet vid för djup sådd. Att så en vallfröblandning på ca 1 cm är en god kompromiss.

el

ing

v ds

pl

di

i sd

ä

r l jg ge t ra n i sk rn sv el d g se Rö Lu Än Eng r ve

d

oi

pl

d oi

klö

rt

ve

klö

d

id

po

ra et

En

tr

el gel ing vin v js rs Rö Ra s rä jg a r kt ns ie l Ita

sk

l ge

st

g aj

id

po

ra et

Westerwoldiskt rajgräs

41

VALLFRÖ

1. Utsädesmängd skyddsgröda


Gödning Vid planering av gödselstrategin finns det flera faktorer att tänka på, på fältnivå. Faktorer som bör ingå i övervägandet av kvävestrategin är: gröda, jordtyp, gödselmedel, nedbrukning av halm, fånggrödor, stallgödsling, jordmineralisering, vinterutfällning ect. För bestämning av kalium- och fosforinnehåll i jorden kan jordprover användas. När man matar stora mängder gödsel är

behovet av kalium och fosfor vanligtvis inte så stort. Det är viktigt att fördelningen också anpassas till mängden näringsämnen som avlägsnas från fältet med skörd och eventuellt halm. Med en skörd på 7 ton maltkorn och 3 ton halm, bortförs cirka 25 kg fosfor och ca. 60 kg kalium. Tillförs inte detta via gödsling förbrukar vi markens resurser.

Mineralgödsling Tabellen nedan visar ett litet urval av de mest använda gödningsmedelprodukterna. Se hela sortimentet på svenskafoder.se

Yarabela Axan

N tot (%)

N nitrat (%)

27

S

Mg

13,5

3,7

0,6

3,7

0,6

NS 27-4 Import

27

13,5

Kalksalpeter

15,5

14,4

Balans 26-3-4

25,6

11,3

P

K

Ca

B

18,8 2,6

3,6

3,6

0,6 1

Yaramila 21-3-10

20,6

9

2,6

9,6

3,6

NPK 22-3-10

21,6

8,7

2,6

9,6

2

22-6-6

22

8,4

5,9

5,8

3,0

0,6

24-5-4

24

10,1

4,6

4,2

3,0

0,5

0,02

Stallgödsel Gödselslag

TS-halt (%)

pH-värde

Ander NH4-N(%)*

Ungefärlig C/N-kvot

Hanteringsegenskaper

Urin

1-5

7,5-9

90

2

Pumpbar

Flytgödsel

3-12

6,5-8

50-70

<10

Pumpbar

Kletgödsel

12-16

7-8,5

40-50

12

Flyter ut

Kletgödsel

15-20

7-8,5

40-50

15

Ej helt stapelbar

Fastgödsel

18-25

7,5-9

25

20

Kan staplas > 1 m

Fastgödsel

>25

7,5-9

10

30

Kan staplas >2m

*Andelen NH4-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre svingödsel. Fjäderfägödsel har delvis annorlunda egenskaper. Värdena i tabellen kan därför inte tillämpas på fjäderfägödsel. (Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020, Jordbruksverket)

42


Gödslingsrekommendationer Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha Valltyp

Antal skördar

Skörd ton ts/ha

Total N-giva kg/ ha

Justering/ton skörd +/-

Fördelning/skörd

Timotej/ängsvingel

2

8

180

25

100+80

Timotej/ängsvingel/rajgräs

3

10

240

25

100+80+60

Klöver/gräs, ca 30/70%

2

8

130

15

70+60

Klöver/gräs, ca 20/80%

3

10

190

20

80+60+50

Rajgräs/rajsvingel/klöver

4

12

290

20

90+80+70+50

Rajsvingel/hybridrajgräs/klöver

4

13

310

20

90+80+75+65

Betesvall

Antal avbetningar

Gräs

4

--

200

--

50/avbetning

Vitklöver/gräs

3

--

120

--

40/avbetning

Slåttervall gräs

Slåttervall klöver/gräs

Notera att givorna är riktvärden och bör justeras efter vallsammansättning, skördesystem och det enskilda årets förutsättningar. Källa: Yara

VALLFRÖ

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha I tabellen förutsätts att en jordanalys görs i samband med vallens anläggning. Om en årlig jordanalys görs, vilket är att föredra, följs alltid rekommendationerna för vallår 1. I

Vallår 1 eller vid årlig jordanalys

Vallår 3

IV-V

IV-V

16-20

>20

Skörd ton/ha

0-4

4-8

6

180

120

50

0

0

0

8

220

160

80

0

0

0

10

260

200

110

20

0

0

240

140

50

20

0

6

180

130

100

50

0

0

8

220

180

140

80

0

0

10

230

180

110

20

0

12

280

220

140

50

0

6

180

150

130

100

50

0

8

220

200

180

140

80

0

250

230

180

110

0

60

30

0

0

0

10 Betesvall

III

K-AL-värde 8-12 12-16

12 Vallår 2

K-AL-klass III

II

90

Vallen bortför ca 25 kg K per ton skördad ts. Vid 8 ton ts bortförs alltså 200-240 kg K. Källa: Yara.

43


Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd Baljväxter mest känsliga Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två tre väpplingar beroende på preparatval. Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern är tåliga för preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern är det därför viktigt att välja rätt dosering och behandlingstidpunkt. Det finns inte något optimalt

behandlingsalternativ för båda arterna. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage. Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver behandling på små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda.

Rekommendationer för kemisk ogräsbekämpning Gräs, rödklöver 40-60 g Gratil 75 WG + 0,5 l SF superOlja

Bra val!

10-15 g Express 50 SX 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern 10-15 g Gratil + 0,5 l SF SuperOlja/ 100 l vatten

Bra val!

1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern, alsikeklöver 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs TiII insådd av gräs kan samma preparat användas som vårsådd utan insådd, utom Ally produkter eller preparat med gräsogräseffekt. Harmony Plus 50 SX kan påverka gräsen och då främst ängsvingel 1,5-2,0 l Ariane S

Bred ogräseffekt

1,0 l Starane XL

Bra vid mycket frögrodda skräpper

0,75 -1,0 l Primus XL

Bred ogräseffekt

1,0-1,5 l Tomahawk 200 EC

Bra vid skräppa, maskros, korsört, vanlig stånds, etternässla

44

Bra val!


Majsguide För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet. FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd Sen sådd

Varm lokal Plantor/m2 fpn/ha*

Kall lokal Plantor/m2 fpn/ha*

8,0-9,0 1,7-1,9 7,0-8,0 1,5-1,7

6,5-7,5 1,4-1,6 6,0-7,0 1,3-1,5

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort. *= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

Tips

• Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro

VALLFRÖ

• Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2. • Skörda vid en ts-halt på ca 30% • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhålande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag • Säljs i förpackningar om 50 000 frön • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras

Se de olika majssorterna på nästa sida.

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl. För mer info gå in på www.svenskafoder.se.

En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

Nya sorter kan presenteras under säsong se svenskafoder.se för att se senaste sortmaterial

45


Majsguide Emmerson – FAO 150

Pinnacle – FAO 180

Tillhör de extremt tidiga sorterna och är enligt dansk erfarenhet, något tidigare än Activate. Betyder att odlingen kan ske något nordligare på kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mognad med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

Medeltidig sort med tidig vårutveckling och mycket god

• Extremt tidig • Hög fiberkvalitet • Hög stärkelsehalt

smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde. • Tidig vårutveckling • Både helsäd och kärnmajs • Medeltidig med högt utbyte

Activate – FAO 150

Function – FAO 190

Sorten för dig som önskar en riktigt tidig sort som antin-

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög

• Tidig mognad • God smältbarhet • Odlingssäker på kalla lokaler

• • •

Ambition – FAO 180

Asgaard – FAO 205

Ambition är en välkänd, trygg och medeltidig sort. Högt

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

gen kan skördas tidigt, eller utnyttjas om du sår sent. Activate sätter nya ramar för odlingssäkerhet i våra kallare regioner. Activate ger ett högt och säkert utbyte, men också ett ensilage av mycket hög kvalitet. Kolvandelen är hög och kolvarna väl täckta vilket minskar risken för fågelangrepp.

stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF. • Tidig • Robust • Hög stärkelseskörd

andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.

Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet Storsäljare! Hög stärkelseskörd Robust sort med hög köldtolerans

• Hög kvalitetsprofil • Mycket hög stärkelseskörd • Stora och väl täckta kolvar

46


Proteingrödor Åkerböna

Fernando Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

NYHET!

Fernando är en vitblommig åkerböna med stabila

skördar, senare mognad och en högre proteinhalt. Sorten har en längre stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vid skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur med sitt låga tannininnehåll. • Vitblommig åkerböna • Hög proteinhalt • Goda stjälkegenskaper

Stella

Tiffany

Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkast-

Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning

ning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Sverige

. nt

Sy

2016-2020 Protein, % av ts Tusenkornvikt, g Planthöjd (bestånd), cm Stjälklängd, cm Stjälkstyrka, % Mognad, dagar

e

ar

m

ät

e

lla

St

do

n na

r

Fe

y an

f

Tif

30,3 489,1 81 83,9 92 142

-0,3 +52 +6 +5 +4 -1

+1,2 -8 +2 +1,7 +2 0

+/-0 +22,9 +7 +5 +2 +/-0

7

+1

-2

-1

Chokladfläcksjuka

Utsädesmängd proteingrödor En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha.

Rekommenderad utsädesmängd: • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha) • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha) • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis D-F

Sverige

Område Sort / kg /ha

A 2020

A-B 2016-2020

2018

2019

2020

2016-2020

Synt. mätare Stella Fernando Tiffany

6445 113 109*

5916 109 96 109

1067 128 109 108

4764 109 94 107

5224 115 97 117*

4385 111 96 110*

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Boxer, Gloria, Tiffany och LmS Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

47

VALLFRÖ

Odlingsegenskaper

med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.


Åkerböna – Ekologiskt Odlingsegenskaper

Stella – Brokblommig Ny brokblommig åkerbona som kombinerar hög avkast-

ning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Avkastning, årsvis Område

A-B

D-F

Sverige

2016-2020

2016-2020

2016-2020

LmS Boxer

3191

3309

3245

Stella

115

102

109

Sort

Sverige 2016-2020

LmS Boxer

Stella

30,6 511,8 77 95 83,9 19,2 139

-0,2 20 5 +/-0 4,8 -0,5 -2

7

+1

Protein, % av ts Tusenkornvikt, g Planthöjd, cm Stjälkstyrka, % Stjälklängd,cm Ogräs, vikt g/m2 Mognad, dagar Chokladfläckjsjuka

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren LmS Boxer. Sjukdomar obehandlat.

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med mätaren LmS Boxer = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärtor Odlingsegenskaper

Eso Säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

Bagoo

NYHET!

Bagoo är en frisk högavkastande foderärta med medeltidig

mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har bevisat sitt värde under flera år i den officiella sortprovningen.

Område

2016-2020 Råprotein, % av ts Tusenkornvikt, g Stjälklängd, cm Planthöjd (bestånd), cm Stjälkstyrka, % Mognad, dagar Ärtbladmögel, %

LmS Ingrid

Eso

Bagoo

22,1 293 79,6 67 85 111 13

-0,3 -28,5 +0,4 -6 -17 +2 -3

0 -36 +4 +1 -6 +1 -4

Källa: Officiella försök 2016-2020, rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100, område A-F = Sverige.

• Högavkastande • Mycket goda stjälkegenskaper • Frisk

Avkastning, årsvis

Sverige

A-B

D-F

Sverige

Sort / kg /ha

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

2016-2020

LmS Ingrid

6406

-

3674

5734

5766

5314

5274

4406

4111

5462

5429

4936

5058

Eso Bagoo

111* -

-

108 98

99 104

111* 114

108* 107

106* -

90 -

104 98

101 109

114* 119

104 112

105 -

Källa: Officiella försök 2016-2020, medel. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

48


Ärtor – Ekologiskt Odlingsegenskaper

Avkastning, årsvis Sverige

Sverige 2013-2017 Protein, % av ts Tusenkornvikt, g Drösning (spill), kg/ha Planthöjd, cm Stjälklängd, cm Stjälkstyrka, % Ogräsvikt, g/m2 Mognad, dagar

LmS Clara

Eso

Sort / kg /ha

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

22,9

-0,4

250,3

+0,6

LmS Clara

5330

3600

5010

2420

2410

3770

89 67 83 74 228 130

-28 -1 +1 -11 -1 +8

-

136

105

112

123

Eso

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.

Lupin VALLFRÖ

Boregine – Fodersort Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i

sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

49


Grönfoderblandningar Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Ärt/Havre 51/49 Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn 51/49 Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Korn/Havre 50/50 För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda

Utsädesmängd grönfoderblandningar • 225-250 kg/ha för Ärt/Havre och Ärt/Korn (De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd)

50


Biologiska ensileringsmedel • Kemiska ensileringsmedel Ett näringsmässigt och hygieniskt bra grovfoder gör utfodringen lätt. Då kan enklare typer av kraftfoder användas och i mindre mängder. Djuren tycker att grovfodret är smakligt och mindre foder behöver kasseras. Dessutom skapar grovfodret inga oönskade hälsostörningar hos djuren. När grovfodret inte riktigt blivit som planerat, så skapar det problem - och det kostar. Tapp i mjölkavkastning, tillväxtoch fertilitetsstörningar samt mjölkkvalitetsproblem, för att nämna några.

Ensileringsprocessen och den därefter följande ensilagehantering har betydande inverkan på produktionens totala lönsamhet oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. De bästa förutsättningarna för en lyckad ensileringsprocess skapas av dig. Med ett noggrant utvalt ensileringsmedel och stort fokus under inläggning på de tre ledorden: hacka, packa och täck har grönmassan de bästa förutsättningarna för att omvandlas till ett näringsrikt ensilage med hög smältbarhet.

51

ENSILERINGSMEDEL

ENSILERINGSMEDEL


Röst från Fältet SiloSolve FC

Jonas och Helen Jonsson, Mellerud

Fakta

På gården Håkonebyn som ligger söder om Mellerud driver Jonas och Helen mjölkproduktion med sina 100 årskor och 77 ha åker. På åkrarna odlas framförallt vall med 3-4 skördar per år. Som vallbrott odlas helsäd med insådd av vallfrön.

Antalet djur: 100 årskor Ras: 80 % SRB, 20 % Holstein Avkastning: 11 000 ECM Mjölksystem: 2 DeLavalrobotar Mjölken levereras till: Arla

– Vi har ett samarbete med en maskinstation som kör ensilageskörden åt oss, säger Jonas. Som ensileringsmedel använder vi SiloSolve FC, som vi tycker funkar väldigt bra. – Jag är mycket nöjd med resultatet och ensilagekvaliteten, nästan ingenting av ensilaget behöver kasseras, fortsätter han. Dessutom märker vi inte av någon värmebildning alls på ensilaget. – Utöver det fina resultatet på ensilagekvaliteten är det skönt att veta att jag kan öppna silon tidigt om jag skulle behöva, att dessutom slippa syrorna är jätteskönt! – Att använda SiloSolve FC är en bra försäkring för att få ett bra ensilage, säger Jonas som en slutkläm, ensilageskörden är ju det viktigaste som finns under hela året!

52


SiloSolve

®

Ensilera är att kompromissa. Vi vill ha mycket foder till en låg kostnad. Djuren vill ha ett näringsrikt foder av hög hygienisk kvalitet som smakar gott. Året om. Ensilering är ett fantastiskt sätt att kunna erbjuda näringsrikt grovfoder också under vinterhalvåret. Men det är inte alldeles gratis. Priset för att få ett lagringsstabilt foder betalar vi i näringsförluster. Men, hur mycket det ”kostar” att nå det lagringsstabila stadiet kan du styra över. Genom att styra över näringsförlusterna.

SiloSolve är effektiva biologiska ensileringsmedel sammansatta av väl beprövade bakteriestammar med vardera specifika effekter, som tillsammans bildar ensileringsmedel med unika egenskaper. Med SiloSolve tar rätt bakterier snabbt kommando över ensileringsprocessen och ser till att ensilaget blir lagringsstabilt. I och med att det går fort och att ensilaget verkligen blir stabilt och inte tar värme försvinner det minimalt med näring. SiloSolve ser alltså till att ensileringen inte kostar så mycket näringsförluster.

Ökar

Minskar

grovfoderkonsumtionen

Ökar

Fördelar med

SiloSolve

®

ensileringsmedel

Förbättrar

Är

smaken på ensilaget

Är

skonsamma mot människor, djur och maskiner

kostnadseffektiva

53

ENSILERINGSMEDEL

mjölkproduktionen och ungdjurens tillväxt

TS-förlusterna


SiloSolve . Välj rätt. Gör rätt. ®

®

Vilken SiloSolve passar dig? Är grovfodret ekologiskt?

Ja

SiloSolve FC Eko

Ja

SiloSolve MC

Ja

SiloSolve OS

Ja

SiloSolve FC

Nej Är ts-halten under 30%?

Nej Får du ofta mögel i översta lagret av silon?

Nej Vill du ha ett ensileringsmedel som snabbt ger en säker ensilering, skydd mot varmgång och möjlighet att öppna din silo tidigt?

Tips & råd för bästa resultat Biologiska ensileringsmedel är effektiva produkter. Men, som med de flesta produkter finns det fallgropar som kan göra att du inte når bästa möjliga resultat. Scanna QR-koden med mobilens kamera och få tips på hur du ska använda våra SiloSolve produkter på bästa sätt.

54

Läs mer om SiloSolve


Vad räcker en förpackning till? SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på väg ut

till fältet. Hur många ton grönmassa varje påse räcker till, hur många påsar det är i en förpackning samt hur lång hållbarhet produkten har, ser du i tabellen nedan.

Behandlad grönmassa

Verksamma bakterier

Hållbarhet

Lager

För hela silon

Påse (á 100 g)

Kartong (10 påsar)

Antal

Frys

Rumstemp.

Lagervara i säsong

SiloSolve FC

50 ton

500 ton

250 000 CFU/g gm

24 mån

18 mån

Ja

SiloSolve FC Eko

50 ton

500 ton

250 000 CFU/g gm

24 mån

3 mån

Ja

SiloSolve MC

50 ton

500 ton

250 000 CFU/g gm

24 mån

18 mån

Ja

25 ton/400 m2

-

300 000**

24 mån

18 mån

Beställningsvara

För översta lagret SiloSolve OS*

* Förpackningen innehåller en påse ensileringsmedel á 50 g samt 10 kg Natriumbensoat. ** Vid direktbehandling dosering, 4 g/ton grönmassa.

Hur ska jag blanda och dosera? ENSILERINGSMEDEL

Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren, beroende på behållarens volym och vilken mängd vätska du önskar tillsätta per ton grönmassa. Utgå från maskinens doseringsutrustning när du väljer vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Utifrån detta kan du se i tabellen många påsar som ska blandas i din behållare så att du når rätt koncentration bakterier per ton grönmassa med din valda vätskevolym.

SiloSolve går att blanda till önskad dosering Doseringsvolym, liter/ton gm

Behållarens volym, liter 200 400 1000

4

1

2

5

2

2

4

10

1

4

8

20

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

55


Storsäljare

SiloSolve FC & FC Eko ®

SiloSolve FC ger ensilaget ett effektivt skydd mot varmgång, även vid tidigt öppnande av silon. SiloSolve FC

och SiloSolve FC Eko är exakt samma biologiska ensileringsmedel i två tappningar där SiloSolve FC Eko är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion. Detta är våra mest populära produkter som passar till alla typer av grödor

och för ett brett ts-intervall. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer lägre ts-förluster och att grödans näring bevaras och förblir tillgänglig för djuren. Produktens sammansättning ger ensilaget ett mycket starkt skydd mot varmgång även när silon öppnas bara dagar efter inläggning.

Ingen varmgång

Tidig öppning

Syrefritt

Mångsidig

Efter att silon öppnats tar ensilaget lätt värme. SiloSolve FC skyddar fodret mot varmgång och minskar ts-förlusterna. Försök har också visat att produkten motverkar bildning av mykotoxiner.

Kombinationen av bakterier i SiloSolve FC ger en ovanligt snabb ensilering. Redan efter 7 dagars ensilering ger SiloSolve FC ett utomordentligt lagringsstabilt ensilage.

Bakterien Lactococcus lactis har en speciell egenskap. Den förbrukar syret i silon och minskar tiden tills silon blir syrefri efter inläggning. Det ger lägre näringsförluster och ett lagringsstabilt ensilage.

SiloSolve FC passar till de flesta grovfoder, inkl. majsensilage. Allra bästa resultat fås inom ts-intervallet 30-45 %, men ofta fungerar SiloSolve FC bra även utanför detta intervall.

Bakterierna i SiloSolve FC Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre vilket motverkar tillväxt av jäst och mögel. Den sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv. Lactobacillus buchneri – bildar förutom mjölksyra även ättiksyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

56

Läs mer om SiloSolve FC


Lagringsstabiliteten ökade med i snitt 46% Obehandlat

Timmar

160

SiloSolve FC

Lagringsstabiliteten ökade med i snitt 46%

146*

140 120 98*

100 80 55*

49*

42

32

40

88

78

69

60

Diagrammet visar hur länge ensilaget är lagringsstabilt, dvs hur många timmar det tog innan det ökat 3 grader i temperatur, efter att silon öppnats. Försöket gjordes efter olika många dagars ensilering. SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten i majsensilage (34,4 % ts) med i snitt 46%. *Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

109*

20 0

Dag 2

Dag 4

Dag 8

Dag 16

Dag 32

Ts förlusterna minskade med i snitt 43% 10

%

9

Obehandlat

7,9

8

SiloSolve FC

SiloSolve FC ger en snabb och effektiv fermentering, vilket som diagrammet visar minskar ts-förlusterna för ensilage behandlat med SiloSolve FC trots vitt spridda ts-halter och grödor. (90 dagars ensilering). *Signifikant skillnad (p<0,05)

7,0

6,7

7

Ts förslusterna minskade med i snitt 43%

9,3

5,6*

6 4,9*

5 3,9*

4

3,3*

3 2 1 0

34

Temperatur, °C

32

Gräs 29 % ts

Lusern 34 % ts

Gräs/Lusern 33 % ts

Stabilt i 10 dagar efter öppning

Obehandlat

Stabilt i 10 dagar efter öppning

SiloSolve FC Omgivning +3°C

30 28 26

Ensilaget som behandlats med SiloSolve FC hade dessutom signifikant lägre ts-förluster (3,9%) jämfört med det obehandlade (6,8%) redan när silon öppnades. (Majsensilage, 38,5% ts, 90 dagars ensilering).

24 22 20 18

Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve FC håller sig lagringsstabilit, det vill säga att det inte ökar i värme trots att det utsatts för luftning under 10 dagar.

Exponering för luft, timmar

0

60

120

180

57

240

ENSILERINGSMEDEL

Majs 39 % ts


SiloSolve MC ®

SiloSolve MC bevarar näringen i ensilaget och skyddar mot klostridier. Tillväxt av klostridier förekommer oftast i

våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniumkväve och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde. Också ammoniaken försämrar smaken och foderintaget. SiloSolve MC är utvecklad för ensilering av blöta och andra svårensilerade grönmas-

sor. Den innehåller tre olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier som tillsammans ger en snabb pH-sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH-sänkningen som hämmar klostridierna, dels genom att en av bakterierna har en patenterad effekt mot just klostridier. En snabb pH-sänkning minskar inte bara risken för att de oönskade mikroorganismerna ska skada ensilaget, den minskar också näringsförlusterna. Det har i flera försök visat sig öka mjölkproduktionen med runt 1 kg ECM per ko och dag.

Klostridier

Proteinkvalitet

Mer mjölk

20-35 % ts

Klostridier gillar våta ensilage och syrebrist är inga bekymmer för dem. De bryter ner proteinerna till ammoniak och smörsyra. De kan också försämra kornas hälsoläge samt orsaka avdrag på mjölken. SiloSolve MC skyddar ensilaget genom en effektiv pH-sänkning samt en direkt effekt mot just klostridier.

Eftersom SiloSolve MC motverkar klostridier bevaras grovfodrets protein som istället kan utnyttjas för mjölkproduktion samtidigt som behovet av kraftfoder minskar. Också ammoniakproduktionen hämmas, vilket ökar ensilagets smaklighet.

SiloSolve MC kombinerar bakterier som är riktigt startsnabba med sådana som sänker pH:t ner till en låg och stabil nivå. Resultatet ses som lägre näringsförluster och en ökad produktion.

SiloSolve MC är utvecklad för de blötare svårensilerade ensilagen och ger där en effektiv pHsänkning.

Bakterierna i SiloSolve MC Lactococcus lactis SR3.54 – patenterat god effekt för att reducera tillväxt av klostridier. Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – ger omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH, ta kontroll över ensileringsprocessen och bilda ett lagringsstabilt ensilage.

58

Läs mer om SiloSolve MC


Mer mjölk trots lägre foderförbrukning Obehandlat

Kg

40

SiloSolve MC 38,3*

37,4

38 36

SiloSolve MC ger en mycket snabb och effektiv pH-sänkning. På så sätt bevaras näringen i ensilaget. Diagrammet visar att trots att korna åt mindre mängd foder, så mjölkade de nästan ett kg ECM mer när de fick ensilage behandlat med SiloSolve MC. *Signifikant skillnad (p<0,05).

34 32 30 28 25,3

26

Mer mjölk med lägre foderförbrukning

23,2*

24 22 20

Ts-intag

Klostridier, log CFU/g 4,0

ECM

L.lactis har effekt mot klostridier Obehandlat

MSB

MSB + L.lactis SR3.54

3,9

3,7

L.lactis har effekt mot klostridier

3,5

Diagrammet visar att inte alla mjölksyrabakterier (MSB) har någon effekt mot klostridier. Lacctococcus Lactis SR3.54 däremot, som ingår i SiloSolve MC, är en unik stam som har en patenterad effekt mot klostridier.

3,0 2,5 2,0 1,5

1,2

1,0 0,5 0,0

Proteinet bevaras med SiloSolve MC % Protein, i ts

Obehandlat

25

SiloSolve MC 23,2

23 21 18,2

19 17

14,9

15

18,8

18,7

24,3

19,5

Diagrammet visar att SiloSolve MC bevarar proteinet i ensilaget. I snitt förbättrades proteinvärdet med 5% jämfört med den obehandlade kontrollen. När proteinet inte bryts ner undviks också ammoniak och smörsyra.

15,7

13 11 9

8,5

9,1

7 5

Majs n=5 27,6-38,9% ts

Korn n=2 40,1% ts

Gräs n=2 26,5-38,6% ts

Proteinet bevaras med SiloSolve MC

Gräs/Lusern n=2 32,8-35,0% ts

59

Lusern n=2 34,1-34,2% ts

ENSILERINGSMEDEL

Ts-intag


SiloSolve OS ®

SiloSolve OS ger ett extra skydd för det översta lagret i silon. Hur noggrann man än är under inläggningen är det

ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Detta orsakas av syre som tränger in under plasten under lagringen. SiloSolve OS innehåller L.lactis O224 som konsumerar syre. Denna syrekonsumerande bakterie kombineras i SiloSolve OS med två andra bakterier som tillsammans sänker pH:t snabbt och ner till en låg nivå. Vid det låga pH:t blir natriumbensoatet i SiloSolve OS extra effektivt och ger ett utomordentligt skydd mot jäst och mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon.

Hur använder jag SiloSolve OS? Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas på i samband med att de sista 5-10 lassen läggs in eller genom att de behandlas med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker näringsförlusterna.

Fräscht på toppen

Kassera mindre

Ingen varmgång

Bakterierna i SiloSolve OS konsumerar syre och sänker snabbt och effektivt pH till en stabilt låg nivå. På så sätt blir översta lagret i silon väl skyddat. Natriumbensoatet förstärker skyddet mot jäst och mögel.

SiloSolve OS motverkar jäst och mögel vilket gör att du inte behöver kassera det översta lagret. Mer foder finns kvar till djuren och mindre arbetstid går åt till att ta bort dåligt ensilage.

Det är jäst och mögel som orsakar det vi i dagligt tal kallar varmgång och som gör ensilaget mindre näringsrikt eller till och med skadligt. SiloSolve OS ger ett mycket effektivt skydd mot jäst och mögel och ett lagringsstabilt ensilage.

Bakterierna i SiloSolve OS Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH. Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre i silon. Natriumbensoat – ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de tre kraftfulla bakterierna effektivt bidrar till.

Läs mer om SiloSolve OS


Mindre jäst och mögel i översta lagret Obehandlat

log CFU

7,0

6,6

SiloSolve OS

Mindre jäst och mögel i översta lagret

6,6

6,5 6,0 5,5

Tolererbar nivå

5,0 4,5

SiloSolve OS motverkar jäst och mögel. Diagrammet visar resultat från 9 gårdar där man ser att SiloSolve OS sänker mängden jäst och mögel i översta lagret.

4,3

4,0 3,4

3,5 3,0

Jäst

38

Temperatur, °C

36

Mögel

Ingen varmgång med SiloSolve OS

Obehandlat Omgivning, +3°C

34

SiloSolve OS

32 30

Ingen varmgång Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve OS aldrig tog värme, det vill säga, blev mer än 3 grader varmare än omgivningen. Det obehandlade ensilaget tog värme efter mindre än två dagar.

28 26 24 22 20 Exponering för luft, timmar

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mer näring kvar i silon med SiloSolve 100

% ts kvar för utfodring 98,5 98,8*

98 96

Obehandlat

SiloSolve OS

Mer näring kvar

97,6*

96,5* 95,1*

94,5

93,9

94

92,8*

94,6

94,3*

93,65

92 90 87,7

88 86

Majs 27,6% ts

Majs 30,8% ts

Majs 31,5% ts

Gräs 26,5% ts

Gräs 38,6% ts

Gräs/Balj 26,5% ts

Diagrammet visar att det finns mer av fodret man la in i silon kvar när man ska utfodra, när man behandlar med SiloSolve OS. All ensilering betyder ett tapp av näring och ts, men målet är att minimera förlusterna. *Signifikant skillnad (p<0,05).

ENSILERINGSMEDEL

18


Kemiska ensileringsmedel Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv. Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att föröka sig och stoppa cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier. Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och pro-

HelmGräs

tein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs. För applicering av kemiska ensileringsmedel kan vi förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorppumpen och dess tillbehör.

HelmMajs

HelmGräs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder

HelmMajs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder

upp till 45 % ts. Det är en blandning av myrsyra, propionsyra och natriumformiat. HelmGräs innehåller en hög andel myrsyra vilket också är den syra som är grunden för den snabba pH-sänkningen i ensilaget. En snabb pH-sänkning stoppar omedelbart cellandningen i växterna och minskar därmed förlusterna i färdigt ensilage. Propionsyran motverkar jäst- och mögeltillväxt och natriumformiatet sänker de korrosiva egenskaperna hos produkten. HelmGräs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

och helsädesensilage av majs och spannmål upp till 50 % ts. HelmMajs är en blandning av myrsyra, propionsyra och natriumformiat vilka effektivt hämmar tillväxten av oönskade mikroorganismer i ensilage. I HelmMajs ingår en särskilt hög andel propionsyra. Propionsyran ger skydd mot tillväxt av jäst- och mögelsvampar vilket också ger ett gott skydd mot varmgång. HelmMajs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

Rekommenderad dosering Gröda

HelmGräs

HelmMajs

6->6 liter

6->6 liter

Klöver/Gräs (> 25% Klöver)

5-6 liter

5-6 liter

Klöver/Gräs (< 25% Klöver)

4-5 liter

4-5 liter

Gräs, helsäd, majs

3-4 liter

3-4 liter

Klöver/Lusern

HelmGräs och HelmMajs är tillåtet att använda i KRAV-certifierad och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Dosering avses per ton grönmassa.

62


Rekommenderad dosering av Propionsyra

Propionsyra

CCM – Majs

Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor.

Propionsyrabehandlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganismernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehandling lämpar sig även för ärtor och bönor.

Rekommenderad dosering av Propionsyra Spannmålskonservering Vattenhalt %

Torrsubstans

Dosering l/ton

Under 60 %

6

60-70 %

7,5

Över 70 %

9

Fullfoder – Dosering l/ton: Vid varmgång: börja med 2 liter per ton mix, öka eller minska efter behov. Upp till max 4 liter/ton mix. Minsta mängd 2 liter per ton.

Dosering l/ton 3-6 mån

6-12 mån

15

5

6

17

5,5

7

19

6

7,5

21

7

8,5

23

7,5

9

25

8

10

9

11

9,5

12

31

10,5

13

33

11

14

35

12

15

37

13

16

39

13,5

17

41

14,5

18

ENSILERINGSMEDEL

27 29

63


FreshFoss Under varmare perioder på året har många fått erfara att det fräscha, näringsrika fodret som mixats ihop har tagit värme och förlorat mycket av den värdefulla näringen under tiden det legat på foderbordet. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt av jäst och mögel förbrukas den mest lättillgängliga näringen samtidigt som värme genereras. Mikroorganismerna kan också bilda olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet och sänker foderintaget.

FreshFoss Premium Vår beprövade och välfungerande produkt för att hålla mixen fräsch längre! Har visat sig i försök vara bäst

på att minska varmgång och minska tillväxt av oönskade mikroorganismer i fodermixen. Dosera FreshFoss Premium med 0,5-2 kg per ton mix.

FreshFoss Basic

FreshFoss motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen genom att hämma oönskade mikroorganismer. Produkterna är en blandning av salter från organiska syror vilket gör produkten ofarlig och enkel att hantera jämfört med t.ex. propionsyra. FreshFoss gör att mixen håller sig stabil längre. Genom att förlänga tiden tills den färdiga mixen tar värme kan näringsvärde och smaklighet bibehållas. Den kan därför med fördel användas året runt till mixar som blandas mer sällan, t.ex. till ungdjur och sinkor. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enkla att hantera och minimerar risken för skador, dessutom är de väldigt kostnadseffektiva.

NYHET!

Vår nya produkt som bygger på samma princip som FreshFoss Premium. FreshFoss Basic tillverkas med en annan

teknik jämfört med FreshFoss Premium och har också en något annorlunda sammansättning. Detta möjliggör att produktens pris kan hållas nere. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Basic per ton mix.

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt I Danmark har SEGES jämfört förmågan att stabilisera fullfoder hos 4 olika tillsatser. Försöket visade att FreshFoss var effektivast. • Ingen värmebildning dagen efter utfodring • Längst stabilitet • Tendens till att hämma bakterietillväxt

FreshFoss • Förlänger mixens hållbarhet • Bevarar näringsinnehållet • Torr, ej korrosiv produkt • Motverkar varmgång

De fyra tillsatserna som testades var:

• FreshFoss Premium 1 kg/ton • Natriumbensoat 1 kg/ton • Propionsyra 3 l/ton • Salvana TMR 1 kg/ton • Obehandlad kontroll

Propionsyra

Natriumbensoat

FreshFoss Premium

Salvana TMR

Dag 1

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Lätt värmebildning

Dag 2

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Lätt värmebildning

Dag 3

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Ingen värmebildning

64 64


EMBALLERING EMBALLERING

Plansilofolie • Sträckfilm • Mantelfilm Tubplast • Rundbalsnät • Garn


Plansilofolie Plansilofolie

Vakuumfolie

För att få en lufttät silo är det viktigt att använda en plastfolie av högsta kvalitet. Vår plastfolie har beteck-

ningen ”Superstrength” och är en högpresterande plansilofolie tillverkad med blåst fem- och sjulagersteknik och endast av de bästa råmaterialen. Den tekniken säkerställer stabil och jämn kvalitet samtidigt som råmaterialet placeras optimalt i filmen för att ge den rätt egenskaper. ”Superstrength” är endast 125 my tjock vilket gör den lättare att hantera och lägga på än standardfilmer som är 150 my tjocka. Trots att den är tunnare än marknadens standardfilmer har den en punkteringsmotståndskraft (dart drop) på 500 g vilket är betydligt starkare än marknadens standard. Ett betydligt starkare ensilageark Lätt men tuff och slitstark Lättare att använda tack vare mittvikning Långvarig och kostnadseffektiv

• Tunnare och mer flexibel • Lämplig för ”fuktiga” grödor med större potential för förstörelse

• Fästs vid ensilaget • Minskar luftfickorna för att förbättra effektiviteten hos konventionella folier fermentering av ensilage

på både levande viktökning och mjölkutbyte

UV-skydd Punkteringsmotstånd Styrka Rivmotstånd Svart lager mot genomsyn

Svart/grönt lager med UV-skydd – Punkteringsmotstånd – Styrka – Rivhållfasthet – Svart skikt –

Viktigaste egenskaper:

• En bättre lufttätning ger bättre ensilagekvalitet • Minskar topp- och sidoförluster i silon • Bättre ensilage innebär bättre avkastning

Det grön/svarta skiktet har:

• • • • •

ts-förluster rekommenderar vi även att använda en vakuumfolie. En extra tunn (40 my), transparent folie som läggs först, under den kraftigare plansilofolien, för att minimera eventuella luftfickor.

• En effektivare lufttätning hjälper snabbare

Den har också följande funktioner:

• • • •

För att få ett ännu bättre ensilageresultat och minskade

Täckväv & sandsäckar På toppen av plansilon lägger man täckväv för att säkra ”Superstrength” är svart på undersidan och grön på ovansidan, detta för att ge bäst egenskaper vid ensileringen med en sol och värme reflekterande yta utåt. Den svarta färgen förhindrar genomsyn vilket kan hjälpa till att hålla fåglar borta. På storrullarna (400 m) är varje meter markerad för att förenkla utläggningen.

66

plansilon. Täckväven säkras sedan med hjälp av exempelvis sandsäckar.

• Ett extra skydd för plansilon • Används ovanpå vakuumfolien och plastfolien för att undvika skador från fåglar och andra skadedjur

• Läggs likt en presenning och är mycket kraftig (200 gram/kvm)

• Mörk grön • 7-års UV-skydd

Täckväv finns i storlekarna: 10x12, 10x15, 12x15, 14x16 och 15x18 m. Sandsäcken har storlek 27x120 cm. 250 säckar per förpackning.


Sträckfilm

Sträckfilm används för rundbalar och fyrkantsbalar för att bevara grovfodret. För att upprätthålla arbetet på fältet och upprätthålla gräsens höga näringsvärde är det viktigt att använda en högkvalitativ sträckfilm.

Läs mer om Silotites produkter

Vår huvudleverantör BPI var det första företaget som erbjöd blåst sträckfilm på den svenska marknaden. Som de fortfarande gör med sitt välkända varumärke Silotite, som tillverkas i 5-9 skikt. Dess SP-ackreditering indikerar att kvalitet är kärnan i deras verksamhet. Silotite är det självklara valet för lantbrukare och entreprenörer som vill ha fördelarna med hög styrka, tillförlitlighet och hållbarhet.

Silotite / Silotite Eco Silotite – det perfekta valet för problemfri balning. Silotite är lämplig på alla typer av

balar. Dess konsekvent pålitliga, problemfria prestanda förbättrar inpackningseffektiviteten och kapaciteten. Silotite ger: • Högt punkterings- och rivmotstånd • Mycket stretchtålig • Optimal vidhäftningsförmåga • Levereras i Sleeveemballage som är enkelt att återvinna • UV-skydd

Silotite har testats och godkänts av RISE – Research Institutes of Sweden (f.d SP) – ett ledande internationellt testorgan. Certifikatet ges efter en omfattande undersökning av både tillverkningsprocessen och den färdiga produkten för att säkerställa strikta produktionsstandarder.

SilotitePro 2000 Inbyggd effektivitet. SilotitePro är en

patenterad film som har störst syrebarriär på marknaden. Det är den enda sträckfilmen på marknaden som är typgodkänd av SP Rise med en redovisad hög syrebarriär. • • • • • • • •

Profi Cyklon

Fler balar per rulle Tidsbesparing Bättre grödskvalitet Lättare att återvinna Större rulllängd Förbättrad syrebarriär Utmärkt beskärning av grödor 2000 m/rulle

Röst från Fältet

Profi Cyklon är en sträckfilm som tagits fram av DLG i ett

Profi Cyklon

samarbete med maskinstationer, extruderingsspecialister och internationella råvaruleverantörer. Det är en elastisk sträckfilm med hög punkteringsstryka och har god vidhäftningsförmåga vilket säkerställer bra laminering och gör balarna täta. Profi Cyklon kan användas på alla fabrikat av pressar till både rund- och fyrkantsbalar. Produkten har hög driftssäkerhet, vid höga hastigheter. Nu slipper du dessutom onödiga och tidsödande förpackningar. För att möta vår tids krav på snabb och effektiv tillgång till rullarna – utan extra och onödiga förpackningar, som måste tas om hand – ger vi dig: NO-BOX-lösningen! Med den kan du koncentrera dig på precis det som har med resultatet att göra. Mer på rullen, mindre emballage: winwin!

Claes Andersson, Lagan.

Claes Andersson har kört Profi Cyklon i 3 sorters fyrkantspress (Reeves 855, Vicon 7664, Kuhn 4004) och i en rundbalspress Claas 455.

Trots pappturbinen tycker han att Profi Cyklon är en prisvärd produkt.

67

EMBALLERING

– Fungerar utmäkt i samtliga maskiner, den är inte känslig för varmt väder och minimalt med svansar och få slitningar, säger Claes.


Se Silotites produktfilmer

Mantelfilm Mantelfilm ersätter traditionell nätlindning i rundbalar. Med film istället för nät får du en mer kompakt bal vilket gör hanteringen lättare, samtidigt som du bevarar gräsets näringsvärde bättre.

Baletite/Baletite GO Baletite ersätter traditionellt netwrap i runda ensilage balar. Speciellt skapade för nästa generation av pressmaskiner som kan applicera film istället för nät. Baletite funktioner:

Film & Film Wrapping

• Överlägsen syrebarriär från de ytterligare filmskikten • Exceptionell punkteringsmotstånd • Ytterligare skydd mot balkanter • Mer kompakta, tätare balar • Slät filmyta • Lättare att återvinna

Möjligheten på moderna kombimaskiner som kan anbringa film istället för nätlindning har öppnat vägen för Film&Film (F&F) Wrapping – en förnyande inplastningsmetod med dubbel film som kombinerar den nya generationen av balplast SilotitePro med Baletite ersättningsfilm för nätlindning.

68 68


Rundbalsnät För emballering av rundbalar. För att lyckas bra är det viktigt att använda rundbalsnät av hög kvalité. Till exempel att man har en hög dragstyrka så man skapar kompakta balar och därmed hindrar syreinsläpp. Vi marknadsför nät från Piippo i Finland och RKW i Tyskland. Piippo är den enda nordiska

Piippo Magic Blue Ett funktionssäkert och användarvänligt ljusblått rundbalsnät. Magic Blue är ett nät, som fungerar speciellt bra i

äldre balningsmaskiner, vars justeringsmarginalen har utnyttjats fullt ut. “Easy lifters” är handtag på Piipporullarna som gör det mer ergonomiskt och lättare att lyfta rullen. Handtagen kan enkelt och snabbt tas bort och återanvändas.

tillverkaren av rundbalsnät. De håller en mycket hög kvalité, både på produkter och produktion. Produkterna heter Piippo Magic Blue och Hybrid Edge Master. Från RKW i Tyskland kommer det välkända nätet Rondotex Evolution.

Rondotex Evolution Rondotex Evolution, nätet med röd kant,

är ett omtyckt nät som har funnit sedan näten introducerades på lantbruksmarknaden. Har ett gott anseende och har varit med att utveckla näten till vad de är idag. Förpackningen från Rondotex har integrerade hantag för lättare hantering i butik och på fält. Kännetecken:

Piippo Hybrid EDGE MASTER Den senaste medlemmen i vårt premium balnätsortiment. Genom Hybrid teknologi har vi utvecklat ett nät med

en förbättrad täckning upp till 10 %. Med Edge Master nätet pressar man kompakta och kostnadseffektiva balar och tack vare bara en storlek av hylsan, kan Edge Master användas i de vanligaste balpressarna. Edge Master är det starkaste och längsta nätet på marknaden, vilket möjliggör en materialbesparing av 20 % per bal! Nätet har hög UV-skydd och balarna håller sig längre i förvaring.

• Enkel hantering. • Sidomarkering för enklare funktion. • Röd ändmarkering. • Kant till kant – teknik. • Miljöanpassade. • Producerad i Tyskland

Profi Spidernet Driftsäkert och prisvärt, ett starkt alternativ som

är testat och framtaget av DLG. En UV-stabil, prisvärd kant-till-kant produkt för problemfri lindning. Finns i två bredder för att passa din bal bäst.

69

EMBALLERING

Foto: Piippo


Röst från Fältet Piippo garn

Dan Ingvarsson, gården Eckerud i Erikstad, Mellerud.

Dan Ingvarsson brukar ca. 700 ha åkerareal varav 270 ha är vall. Av dessa produceras det hö på 230 ha som pressas och hålls ihop av Piippo-garn. Dan pressar ca 40 000 småbalar på sommaren. På sommarhalvåret pressas dessutom storbalar som under vinterhalvåret pressas om till småbalar. Storbalarna motsvarar ca ytterligare 20 000 småbalar. För att förenkla lastning och transport paketeras småbalarna om i buntar med 21 balar, dessa säljs sedan till stor del på export till Norge. Till småbalarna används 250 och 300 garn, till de större fyrkantsbalarna 122 eller 130 garn samt i paketeringsmaskinen 145 garn. Så det går åt en del garn om året. Dan är väldigt nöjd med Piippo garnet och har använt det i många år. – Knutstyrkan är bra. Det är rätt mängd så 300 garn är faktiskt 300 m/kg och så är det inte hos alla fabrikat, säger Dan.

70


Garn Garn används vid emballering av fyrkantsbalar, småbalar samt rundbalar där man inte använder nät. Olika dimensioner till olika ändamål. Det är viktigt att kontrollera vilken den verkliga dimensionen är då den uppger hur många meter garn det är per kilo. Vi har ett komplett sortiment som tillverkas av Piippo Oy i Finland. Nordens enda tillverkare av syntetgarn. Piippo Pressgarn Tack vare Piippos ”Real Runnage-koncept” och sin höga specifika styrka erbjuder Piippos pressgarn 10-20 % mer

Piippo fyrkantsgarn

längd per rulle än konkurrenternas motsvarande produkter, utan att ge avkall på knutstyrkan. Piippo pressgarn tillverkas med Firm Film – teknik. Tack vare detta är garnen de mjukaste på marknaden och knutstyrkan av toppklass. Tack vare det mjukare garnet är livslängden av balningsmaskinens metalliska bruksdelar, såsom knytarna, längre.

COBRA R-Serien

Av Piippo – storkantspressgarn kan du välja ett lämpligt

Ny teknologi och nya råvaror gör det möjligt för den nya

garn för de rådande omständigheterna. De topphöga knutstyrkorna möjliggör mycket kompakta balar.

COBRA R-serien att pressa ännu hårdare med tunnare garn. COBRA är ett bindegarn, utvecklat av DLG, som är känt för sin höga kvalitet och sina solida egenskaper. Garnet är tunnt och smidigt och har en hög knutstyrka som säkrar att det håller – även i de nyaste pressarna med särskilt högt presstryck. Ny teknologi och nya råvaror gör det möjligt för den nya COBRA R-serien att pressa ännu hårdare med tunnare garn. Tendenserna inom garnbalning är att de nya stora maskinerna kan klara högre och högre tryck, och därför kräver bindgarnet en större smidighet och hög knutstyrka. Garnet finns i flera kvaliteter. Det är därför lätt att hitta det helt rätta bindgarnet efter det aktuella behovet.

Piippo hårdpressgarn Piippo – hårdpressgarnens höga knutstyrka garanterar

knutarnas hållbarhet även i hård hantering, till och med under vinterförvaring.

Piippo pressgarn för rundbalar Piippo – pressgarnens förmånliga pris minskar kostnaderna

upp till en fjärdedel. På grund av sitt speciella tillsatsämne fäster tråden bättre vid balen, och man undviker störande trådar.

Sisalgarn

COBRAs fördelar är:

• Klarar högt presstryck • Säkrar en stabil drift utan stopp • Har en hög knutstyrka • Garn som inte spricker

Ett naturmaterial som använts i lantbruket under årtionden. Sisal 200 för hård- och mediumpressar, Sisal 300 för

löspressar.

EMBALLERING

71


Foto: bpi agriculture

Tubplast Agflex – tuff, stark & säker Agflex tuber representerar de bästa möjliga lagringslösningarna. En AgFlex-tub i fältet sparar tid, arbetskraft,

lagring och bränslekostnader. Snabba upp din spannmålsskörd genom att fylla en AgFlex-tub i fältet istället för att transportera spannmål med långa sträckor för lagring.

Allt väder

Hög syrebarriär

Motstår revor

72

• 50% större riv- och punkteringsstyrka jämfört med traditionella tuber • 40% mer motståndskraftiga mot kollaps • Testad och beprövad prestanda för användning i såväl hårdaste vinter som hetaste sommarvärme • Garanterad att tåla 24 månaders ultraviolett exponering under normala omständigheter

Punkteringsbeständig

Sjunker ej ihop

UV-skydd


Sortimentsinfo Emballering Plansilofolie

Sträckfilm

Plansilofolie

Silotite

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Dart drop

Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

6

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

250

1800

25

Grön

64

Kartong

8

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

360

1500

25

Grön

80

Kartong

10

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

500

1800

25

Vit

48

Kartong

12

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

500

1800

25

Grön

48

Kartong

14

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

750

1500

25

Vit

40

Kartong

16

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

750

1500

25

Grön

40

Kartong

18

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

750

1500

25

Svart

40

Kartong

20

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Vakuumfolie Vakuumfolie Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

6

50

40

Transparent

8

50/400*

40

Transparent

10

50/400*

40

Transparent

12

50/400*

40

Transparent

14

50/400*

40

Transparent

16

50

40

Transparent

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Täckväv & Sandsäckar Täckväv Färg

Silotite Eko Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1650

25

Vit

40

Sleeve

Silotite Pro 2000 Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

2000

20

Vit

40

Sleeve

750

2000

20

Grön

40

Sleeve

Profi Cyklon Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1900

21

Vit

40

NO-BOX

Mantelfilm

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek

10

12

220 g/m2

Grön

Baletite/Baletite GO

10

15

220 g/m

Grön

15

220 g/m

Grön

Längd (m)

Tjocklek (my)

Rullar/ pall (st)

Förpack.

12

Bredd (mm)

Färg

2

14

16

220 g/m2

Grön

1280

1650

20

Vit

20

Sleeve

15

18

220 g/m

Grön

1380

1650

20

Vit

20

Sleeve

Bredd (cm)

Längd (cm)

Säckar/förpackning

27

120

250

2

2

Sandsäck

73

EMBALLERING

Sortimentsinfo fortsätter på nästa sida.


Sortimentsinfo Emballering Tubplast

Garn

Agflex*

Piippo fyrkantsgarn

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Antal/pall

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

5’ (1.52m)

60 m

200

16

Cropmaster

100

10,5

min 255/ max 275

6.5’ (1.98m)

60 m

200

12

Extreme Super

110

10,5

min 230/ max 260

8’ (2.44m)

60 m

200

10

Big Square

130

9

min 197/ max 220

8’ (2.44m)

75 m

200

8

Original

145

9

min 177/ max 200

9’ (2.74m)

60 m

225

10

9’ (2.74m)

75 m

225

8

10’ (3.05m)

75 m

225

6

12’ (3.66m)

75 m

238

6

Piippo hårdpressgarn

* Beställningsvara i försäsong.

Rundbalsnät Piippo Hybrid EDGE MASTER

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

Baler twine

250

5

min 90/ max 115

Hay

300

5

min 80/ max 95

Traditional

400

5

min 62/ max 72

Piippo pressgarn för rundbalar

Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

1,23 / 1,25

2600

290

Triathlon

700

5

min 35/ max 41

1,23 / 1,25

4000

290

1,23 / 1,25

4600

290

Sisalgarn

Piippo Magic Blue Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

3090

280

Sisal 200

För hård- och mediumpressar

Sisal 300

För löspressar

COBRA

Profi Spidernet

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

Cobra R1 (PP)

105

11

300

Cobra R2 (PP)

120

11

265

Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

3000

250

Cobra R3 (PP)

140

10

240+

250

Cobra Extra (PP)

117

10,25

250

1,30

3000

Rondotex Evolution Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

2000

245

1,23

3000

245

74

EMBALLERING

Fler tabeller hittar du på vår hemsida www.svenskafoder.se


Väst Lev. i vårt val Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St. Levene Vårgårda Erikstad Uddevalla

Öst Lev. i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby Oxelösund

Gotland Lev. i vårt val Fole

Syd Lev. i vårt val Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Lunnarp Bjärsjö Sölvesborg Karlshamn

75

Laureate Maltkorn

Planet Maltkorn

Prospect Maltkorn

Irina Maltkorn

Catriona Maltkorn

Quarna Vårvete

Industri Vårvete

Industri Höstråg

Svarthavre

Industri havre gul

Industri havre vit

Foderhavre

Rågvete

Foderkorn

Fodervete

Industri Höstvete

Praktik Höstvete

Reform Höstvete

Etana Höstvete

Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar


76

Mottagningsplatser:

Andraårskarens grödor

KRAV Brokblommig Åkerböna

Endast skördeleverans = fram till den 30/9 KRAV Vitblommig Åkerböna

Eftersäsong 1/10 – 30/6

KRAV Foderärt

Mottagning hela året

KRAV Rapsfrö

2022 års skörd i västra, östra och södra Sverige.

KRAV Foderkorn

Ingen mottagning

KRAV Irina Maltkorn

KRAV Salome Maltkorn

KRAV Industri Höstråg

KRAV Rågvete

KRAV Industri Havre

KRAV Foderhavre

KRAV Vårvete Industri/Quarna

KRAV Fodervete

KRAV Industri Höstvete

Majs

Brokblommig Åkerböna

Vitblommig Åkerböna

Foderärt

Oljelin

Rapsfrö

MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

Viktigt med täckta vagnar vid transport.

Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan.


Mina sidor

är dina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans

Beställ online DYGNET RUNT!

Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress)till transport@svenskafoder.se

Mina Sidor


20057163

DDTTDAFTFAFADFFTAAFFTDDFAFFTFFAADDDDFTDDDT RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Hitta din närmaste säljare! Energi

Nils Nilsson

042-301 78 19

Fredrik Reis (Försäljningschef)

010-130 29 63

Syd Thomas Jeppsson

010-130 29 30

Väst Linus Neman

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Andreas Holm

010-130 29 06 010-130 83 61

Fjäerfä

Gris

Fredrik Reis (Försäljningschef)

010-130 29 63

Syd/Öst/Väst/Gotland Jörgen Henriksen Louise Lundahl Madelene Eklund Viktoria Klang Isabelle Westergren Magdalena Bengtsson

0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 22 010-130 29 25 010-130 29 36 010-130 29 26

Nöt & Får

Johan Stensson (Marknadschef)

010-130 83 24

Syd Helena Hägg (Säljchef Skåne) Linda Dahlberg Ros-Mari Carlsson Camilla Persson

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 02

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Malin Hultman

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 73

Öst Karolina Béve Josefina Andersson Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 02 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Ulf Adolfsson

010-130 83 03

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Malin Landén (Föräldraledig) Camilla Haglund Kajsa Karlsson

010-130 29 43 010-130 29 38 010-130 29 96

Återförsäljare & Häst Rebecca Nilsson (TF Retailchef) Tobias Härling (Försäljningschef Retail) Syd Kerstin Bagge Väst Susanne Edlund Öst/Mälardalen Anette Zackrisson Nord Camilla Haglund

010-130 29 07 010-130 83 04

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) Victor Ebel (Ansvarig Spannmål) Johanna Öwall (Produktchef Vallfrö,

010-130 29 69 010-130 83 88 010-130 83 14

Produktansvarig Växt. Kalk. Gödning) Niklas Ingvarsson (Produktchef Utsäde) 010-130 29 79 Johannes Lübeck (Produktchef Växtskydd) 010-130 83 01 Fredrik Reis (Säljchef Växt) 010-130 29 63 Pierre Lindskog (EkoNatur) 0510-828 28

Syd Göran Karlsson Ingemar Gullberg Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson Viktoria Klang

010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19 010-130 29 25

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Annette Jacobsson Emelie Ivarsson Johan Vårenius Jens Jonsson Peter Olsson Ludvig Johansson Isabelle Westergren Christofer Breman

010-130 29 13 010-130 83 44 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 52 010-130 29 36 010-130 29 47

Öst Gustaf Larsson Martina Hallberg Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson Josefina Andersson Hedda Pålsson

010-130 83 69 010-130 29 54 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 29 02

Gotland/Fole Kvarn Ulf Adolfsson

010-130 83 03

Mälardalen Fredrik Reis (Säljchef) Eva-Lotta Andersson

010-130 29 63 010-130 29 03

Nord Malin Landén (Föräldraledig) Camilla Haglund Kajsa Karlsson

010-130 29 43 010-130 29 38 010-130 29 96

Farmpack

Rebecca Nilsson (Försäljningschef) Fredrik Johansson Malin Hultman

010-130 29 07 010-130 29 18 010-130 29 73

010-130 29 12 010-130 29 31

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

010-130 83 21 010-130 29 38

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se