Nytt & Nyttigt om Gris

Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Gris Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv • Producerad av Svenska Foder AB

Gyltan är gårdens framtid!

– Extra viktigt att utfodra henne rätt

Ny h e t !

Vi har mjölkersättningen till din mjölkanläggning!

Avvänja utan zink 2022? Vi har lösningen!

Upptäck vårt nya slaktgrissortiment!

Produkter för rengöring och desinfektion.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Gris UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Gris ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 2 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD

Ökad lönsamhet – ett gemensamt mål Svenska Foder jobbar ständigt med utveckling som ger resultat på gårdsnivå. Det är kombinationen av erfarenhet och kunskap, för att åstadkomma förändring och förbättring, som ger resultat ute hos varje producent. Samarbetet ute på gård är a och o för att lyckas med denna målsättning.

Vi erbjuder både färdigfoder och specialanpassade premixprodukter till den svenska marknaden. Via Vilofoss – som är den vitamin-och mineralverksamhet som vår ägare bedriver – får vi ett välbehövligt och mycket inspirerande internationellt perspektiv på de senaste rönen inom näringen. Det är just den professionella kompetensen som ska ge resultat i våra grisproducenters verksamhet. Detta, tillsammans med den dialog som Svenska Foders grisfoderavdelning har med dig som grisproducent är verklig viktig för att utveckla produktionen. Din erfarenhet och kunskap är därför ovärderlig för vårt arbete. Tillsammans kan vi optimera och driva oss själva åt rätt håll, för att nå bästa resultat. Det är erfarenheterna på gårdsnivå som ger oss utmaning och inspiration att fortsätta hitta utfodringsstrategier och foderutveckling som ökar lönsamheten för dig. Välkommen att höra av dig till oss på Svenska Foders grisavdelning!

Stina Carlsson, förman på Long Smågris. Fotograf Daniel Ström. ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges. TRYCK Stibo Complete, mars 2021.

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Grovfoder, Växt & Spannmål, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

/svenskafoder

2


INNEHÅLL 4

Potentialen utnyttjas med rätt beslut

6

Hållbarhet innebär både djurvälfärd och ekonomi

8

Optilab- Hög kvalité ger bra smaklighet

9

Sortval för foderproduktion

10

Aminobalans

12

Proteinfodermedel

9

Sortval för foderproduktion

SMÅGRISAR 14

Smågrisen i fokus

15

Foder till smågrisar

19

Viktiga hjälpmedel i smågrisproduktionen

22

Järnprodukter

15

Foder till smågris

SUGGOR 24

Suggan i fokus

26

Övergångsutfodring av suggor

27

Foder till suggor

30

Gyltan är gårdens framtid! SLAKTGRISAR

32

Slaktgrisen i fokus

33

Foder till slaktgrisar

30

Foder till suggor

EKOLOGISK PRODUKTION 36

Foder för ekologisk produktion HANDELSVAROR

38

Vitaminer

41

Rengöring och desinfektion

47

Strömaterial

48

SORTIMENTSÖVERSIKT FODER

32

Slaktgrisen i fokus!

3


Potentialen utnyttjas med rätt beslut Att se över de delarna i en verksamhet som inte når sin fulla potential, är väl använd tid. Vi i Svenska Foder arbetar för att kunna möta dina krav på kompetens och foderutveckling. Det är så du når dina förbättrade resultat – och vi våra!

Vårt sätt att göra din verksamhet rättvisa, är att låta hela vår koncerns erfarenheter koncentreras till din gård och din verksamhet. Svenska Foder, DLG, Vilofoss – alla har vi samlat på oss kunskaper och erfarenheter genom åren som vi samlat för din verksamhet ska kunna nå sin fulla potential. Oavsett om du har slaktgrisar eller smågrisar är det viktigt med hög tillväxt. Men hög tillväxt får man inte genom ett ensidigt tankesätt. Tänk istället stort och brett. Med den nya genetiken, som inte längre är så ny, har det blivit ännu viktigare att fokusera på smågrisarnas överlevnad – och se till att utfodra och sköta suggorna så att deras potential utnyttjas. Svenska Foder erbjuder ett komplett sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera, kan vi se till att dina grisar växer snabbare och kan lämna avdelningen på kortare tid. Det resulterar i lägre foderkostnader och ger dessutom välbehövliga tomdagar i avdelningen. Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment för att kunna utnyttja den potential som smågrisproducenterna nu har i och med det nya avelsmaterialet. Detta har resulterat i vårt foderkoncept – Foder för framtiden. För att du lättare skall identifiera dessa foder har vi märkt ut dem med en särskild symbol. Våra helfoder är pelleterade och det ger ett bättre foderutnyttjande jämfört med mjölfoder. Det minskar spill och separationer och ger en tydlig ekonomisk vinst. Helfoder är därför det absolut enklaste och säkraste du kan ge till dina grisar. Om du har egen spannmål eller foderbiprodukter erbjuder vi ett komplett sortiment av koncentrat och premixer, så väl standard som skräddarsydda, allt för att utnyttja varje

4


Svenska Foders erbjuder ett komplett sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera, kan vi se till att dina grisar växer snabbare och kan lämna stallet på kortare tid. gårds potential maximalt. Vilofoss är vår koncerns samlade premix- och tillskottsverksamhet, och en global aktör med fokus på kvalitet och resultat. I sin verksamhet har man tillgång till det allra senaste inom forskning och utveckling – där fokus ligger på den specifika produktionen: din.

Longs Smågrisproduktion Familjen Wiberg och Stensson – som driver var sin slaktgrisproduktion – äger tillsammans Longs Smågris: en smågrisproduktion som uppfördes 2002. Här får vi möta Stina Carlsson som arbetar som förman sedan 10 år tillbaka på Longs Smågris.

Med den kompetens vi tillsammans besitter i koncernen – med en samlad foderutveckling, unik forskningsverksamhet där vi utför praktiska försök kopplade till såväl gårdsspecifika premixer som färdigfoder – kan vi adressera grisnäringen på rätt sätt: utnyttja potentialen för en hållbar ekonomi som gör skillnad på gårdsnivå.

Longs Smågris har i princip enbart gårdsanpassade produkter, alltså koncentrat och premixer, via Svenska Foders fabrik utanför Vara. De köper också en av Svenska Foders storsäljare, Smågris Tjuvstart, som smågrisfoder i BB och har planer på att testa Småmix PrimeFeed Safe. Nästa år, 2022, införs zinkoxidförbudet. Stina Carlsson berättar att man är igång med att hitta rätt sätt att möta förbudet. – Vi har avvaktat att gå igång med en utfodringsförändring vid avvänjning inför zinkförbudet, eftersom vi installerade ett nytt restlöst utfodringssystem våren 2020. Nu är vi i full gång med att hitta en lösning på det. Vi tänker testa Småmix Prime Fakta Longs Smågris Feed Safe, eftersom Svenska Foder har Familjen Wiberg och familjen haft goda resultat med Stensson – som driver var sin slaktkonceptet på andra grisproduktion – äger tillsammans gårdar. – Vi har ett långvarigt samarbete med Svenska Foder, och är nöjda med hur vi tillsammans kan hitta de bästa lösningarna för vår produktion.

5

Longs Smågris, utanför Vara – en smågrisproduktion som uppfördes 2002. Longs produktion består av 650 suggor i ett tvåveckorssystem, där man tar fram 20 000 smågrisar per år. Man producerar 30,5 smågrisar per årssugga.


Hållbarhet innebär både djurvälfärd och ekonomi Madelene Eklund har arbetat i Svenska Foder i lite drygt ett år. Hon är utbildad husdjursagronom och har arbetat som naturbrukslärare under två år och arbetade därefter hos en konkurrent som grisfodersäljare. Därefter kom hon till Svenska Foder, och hon trivs mycket bra. ”Det känns mer familjärt och flexibelt än på andra jobb jag haft”. Madelene fascineras framförallt av produktionen, och dialogen med sina kunder. Hur man tillsammans kan skapa hållbara resultat för gården. Även om det var yrket veterinär som först hägrade för Madelene Eklund blev utbildningen till husdjursagronom helt rätt val i retrospektiv. – Jag kom på att jag framförallt vill arbeta förebyggande med fokus på hur djuren mår och hur de presterar för de producenter som jag samarbetar med. Det gör utbildningen inom husdjursagronomi perfekt. Att ha en god kännedom om djurens fysiologi, stallmiljö, foder och avelsarbete, har gett mig en bra grund för mitt jobb på Svenska Foder. Dessutom gillar Madelene statistik och hur man meningsfullt gör uppföljningar på produktionen, så att de goda resultaten följer på de förändringar man gör i stallet. Varför hennes yrkesliv kom att handla om just grisar och grisproduktion, tror hon främst beror resultat och avläsning: – Grisen är ett intelligent och intressant djur, säger Madelene. Och inom grisproduktion kan man snabbt se förändringar. Om något inte fungerar i produktion, och du hittar något som skulle kunna förändra det, ser du snabbt resultat. Det gör arbetet stimulerande och inspirerande att verkligen engagera sig i. – Dessutom är våra kunder entreprenörer ut i finger-

6

spetsarna, som har massor av visioner och idéer på hur de vill förbättra sin verksamhet. Att få vara med och göra dessa visioner verkliga, det är det är mitt jobbs bästa del. Att tillsammans fundera ut hur man kan göra det bättre för både djuren och produktionen, gör det lustfyllt att gå till jobbet varje dag. – Det är självklart utmanade, och inte alltid enkelt, tillägger hon. Men det är precis som det ska vara. Vilofoss som är DLG-koncernens samlande varumärke för mineraler, vitaminer, premixer och koncentrat – med en ständig uppveckling av hur producenterna bäst får en hållbar produktion såväl när det gäller djurvälfärd som ekonomiskt – har under många år (i över 80 år) utvecklat konkurrenskraftiga, resurseffektiva och hållbara produkter för lantbruket. För Madelene och hennes kollegor handlar det dagliga arbetet om att skräddarsy en utfodringsstrategi som passar den unika gårdens förutsättningar. Då är denna erfarenhet ovärderlig. Det ger en god grund för vidare utveckling, eftersom man tillsammans med producenterna ständigt för dialog om vad som krävs för att åstadkomma goda resultat.


– Dessutom är våra kunder entreprenörer ut i fingerspetsarna, som har massor av visioner och idéer på hur de vill förbättra sin verksamhet. Att få vara med och göra dessa visioner verkliga, det är det är mitt jobbs bästa del. Madelene Eklund, grisfodersäljare

– För att kunna möta gårdens förutsättningar på bästa sätt, anpassar vi våra produkter, konstaterar Madelene. Vi lyssnar noga till vår kund: vad som finns, vad som saknas, och hur vi bäst kan ta tillvara djurens kapacitet. Beroende på vilken spannmålstillgång kunden har, vilken biprodukt, permeat eller drank, ser vi till att ta fram ett foder som gör skillnad. Styrkan är att vi har korta beslutsvägar och fattar snabba beslut om förändringar, när förutsättningarna på gården förändras. Vi har alltid möjlighet att uppdatera recepten och anpassa kundens premix/ koncentrat efter de nya förutsättningarna.

– Genom att erbjuda djup kunskap om fodrets funktioner – tillsammans med en tillverkning med fokus på kvalitet i vår fabrik här på Varaslätten – kan vi leverera en produkt som skapar en ökad hållbarhet hos djuren. Det genererar en bättre ekonomi. Så tänker vi varje dag, precis som våra kunder. – Hållbarhet inkluderar i vår värld såväl ekonomi, djur som drift på totalen. Tänker man annorlunda, når man inte de goda resultaten, avslutar hon.

7


Optilab – Hög kvalité ger bra smaklighet och tillväxt! Devisen ”det var bättre förr” gäller som tur är inte foderindustrin. Om man går 30-40 år tillbaka kunde det dyka upp problem med fodrets smaklighet, djuren ville inte äta. Det man analyserade var kemiska parametrar och många gånger hittade man inget fel. Givetvis tittade och luktade man men sällan analyserade man hygienen på mikrobiologisk väg. För det mesta kom det en förändring efter ett tag och allt fungerade igen men vad felet var uppdagades sällan. I dag har man säkerställt kvalitén genom en ökad kunskap kring smaklighet och djurhälsa. All foderspannmål som används i Svenska Foders recept har mögel- och toxinkontrollerats, detta är en av dom viktigaste bitarna för ett välsmakande och säkert foder. Problemen som uppstod och som det var dålig kunskap kring tidigare var de toxiner som mögelsvampar kan bilda. De flesta känner säkert till deoxynivalenol eller DON som bildas av fältsvampen Fusarium. Grisar (och människor) är mycket känsliga för detta toxin och den första djurreaktionen är matvägran. Troligtvis var det ofta detta mögeltoxin och liknande som i många fall orsakade smaklighetsproblemen förr i tiden. Efter ett tag fungerade fodret bra igen och då var den toxinbelastade spannmålen slut och djuren fick hygieniskt bra vara igen men orsaken till problemen fick man aldrig klarhet i. Det är inte bara spannmål som kan utgöra en risk, även hö och halm kan lagras fel så mögelsporer växer till. Förra vinterns milda och fuktiga väderlek gjorde att många grovfoderpartier återfuktades och fick mögelskador. Detta innebar att vi på den mikrobiologiska avdelningen klassade ner och stoppade användning av ett stort antal skadade partier.

8

Även under denna vinter 2020/21 ser vi samma tendens av fukt och värme vilket gör att vi uppmanar lantbrukare att ha en extra koll på lagrade partier av hö, halm och spannmål. När vi läser av proverna för hygienanalys ser vi alltför ofta förekomst av Aspergillus Fumigatus vilken är en lagringssvamp som växer bra vid kroppstemperatur 37˚C. En av riskerna med denna svamp är att sporerna vid inandning sätter sig i luftvägarna hos djur och människor. Sporerna kan då föröka sig i lungor och bihålor vilket kan ge upphov till Aspergillos som hos personer med nedsatt immunförsvar kan vara mycket allvarligt. För att minska risken att drabbas av lungproblem är det mycket viktigt att använda munskydd vid minsta tecken på mögelproblem.

Snabb och smidig webshop Vi på Optilab erbjuder en rad olika analyser från mikrobiologi till kemiska analyser för att hitta rätt näringsvärde och kvalité. Har du frågor eller är osäker på vad du behöver göra för att säkerställa dina råvaror, kontakta oss via: infolab.grovfoder@svenskaoptilab.se eller 0510-54 53 94

Köp dina analyser via www.optilab.se


Svenska Foders växtodlingsavdelning tipsar om sortval för dig som blandar ditt eget foder hemma.

Bästa sortvalen för dig som behåller din spannmål på gården Foderkorn

Vårvete

Flair

WPB Skye foder – kvarn

Fjolårets nykomling med god rymdvikt, kortare strå och låg tendens till strå- och axbrytning. Medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Godkänd i Danish Preferred som malt.

Hög stabil avkastning både obehandlade och behandlade

• Hög avkastning • Kort strå • Mlo- & nematodresistent

• Hög avkastningspotential • Högt falltal • God sjukdomsprofil

led. Högt falltal, god motståndskraft mot gulrost och mjöldagg. Något senare mognad, goda kärnegenskaper och hög tusenkornvikt.

Åkerböna

Havre Delfin – Gryn/export

Stella – Brokblommig

Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalité blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren. Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg.

Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

• Hög avkastning • Gul havre • Goda stråegenskaper

Ärt Eso Säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda

stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

Mer information om dessa sorter finns att läsa i Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder. Kontaktuppgifter till din växtodlingssäljare finns på baksidan av broschyren!

9


Aminobalans Det är aminosyrorna som spelar roll!

Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens proteinbildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med fodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

Den viktiga balansen

Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier. Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. I Svenska Foders koncept, AminoBalans, tittar vi på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvarurval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

AminoBalans • rätt nivå • rätt balans • rätt aminosyror

Är det brist på en livsviktig aminosyra hjälper det inte att höja nivån av en annan aminosyra.

10


Proteinkvalitet i några vanliga råvaror Proteinkvalitet i några vanliga råvaror 10%

SIS-aminosyrornas andel av proteinet

9% 8%

Sojamjöl

7%

Rapsmjöl Potatisprotein

6%

Fiskmjöl

5%

Åkerböna

4%

Ärter

3%

Vete Korn

2%

Havre

1% 0% Lysin

Metionin

Cystein

Treonin

Tryptofan

11

Isoleucin

Valin

Leucin


Proteinfodermedel För dig som har egen spannmål och utfodrar det tillsammans med premix så är det följande proteinfodermedel som vi kan erbjuda:

Sojamjöl

Värmebehandlat rapsmjöl

Sojamjöl en biprodukt efter att oljan utvunnits ur sojabönan. Det är en smaklig råvara som innehåller hög

halt av protein och passar mycket bra att utfodra grisen med. Proteinet är av hög kvalitet, både med avseende på smältbarhet och aminosyrasammansättning, vilket gynnar tillväxt och produktivitet. Sojan är GMO-fri och följer sojadialogens kriterier angående ansvarsfull och hållbart producerad och certifierad soja.

Leveranstid för en hel bil med soja:

Rapsmjöl är en biprodukt från oljeframställning.

Det är ett kvalitativt proteinfodermedel som har bra smältbarhet och smaklighet, som är viktigt i ett grisfoder. Näringssammansättningen passar bra för grisens behov och ges fördelaktigt till slaktgrisar och suggor i lagom mängd. Leveranstid:

Beställs dag 1 innan kl. 11 för leverans tidigast dag 3.

Beställ onsdag innan kl. 16 för leverans veckan efter.

Expro

Stor beställning Fullt lass med bil och flak

Expro är benämningen på ett rapsmjöl som är framställt med en speciell metod. Efter att oljan

pressats ur och sedan extraherats från rapsfröet, så mals det ned. Därefter värmebehandlas mjölet under tryck för att öka proteinets nedbrytbarhet i vommen. Detta är ett proteinfodermedel som oftast ges till kor men det går även bra att utfodra grisar med. Leveranstid för en hel bil med Expro:

Beställ torsdag innan kl.12 för leverans veckan efter.

Vid beställning av ett helt lastbilslass soja eller Expro, 30 ton, så direktlevereras det från Denofa i Norge respektive AAK i Karlshamn. Det finns möjlighet att dela på en bil mellan två gårdar om de ligger inom 2 mils radie. Då blir den delande leveransen på 18 respektive 12 ton till gårdarna.

Leveransalternativ för hel bil: • Vanlig flakbil • Flakbil med walking floor • Bulkbil • Låg bil

Mindre beställning

Beställningar mellan 3-12 ton kan levereras med bulkbil från våra fabriker. Levarensvillkor: Leverans på dag 3 om beställning sker innan kl. 11 dag 1.

Läs m er !

Proteinfodermedel för olika ålderskategorier Protein är en stor del av grisens foderstat, oavsett ålderskategori. Den lilla grisen är känslig och behöver ett proteinfodermedel som är mycket smakligt, har hög smältbarhet och en gynnsam aminosyraprofil. Dessutom ska råvaran vara fri från ämnen som kan irritera tarmen. Till smågrisarna är det därför bra att använda fler proteinkällor än soja och raps. Vi rekommenderar användning av ett koncentrat där man har tillsatt proteinråvaror som är extra skonsamma, läs

12

mer om våra smågriskoncentrat på sidan 17. För den växande grisen är det viktigt att ge ett bra proteinfodermedel för att kunna växa och bygga muskler. Lika viktigt är det att ge den fullvuxna grisen ett bra proteinfodermedel för underhållsbehov så att inte proteinreserverna börjar brytas ned i kroppen. För båda dessa djurkategorier är soja och raps ett mycket bra alternativ!


SMÅGRISAR

Smågrisar

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer


Smågrisen i fokus Alla våra smågrisfoder har ett noga utvalt innehåll av råvaror, allt för att få bästa möjliga smaklighet och hög smältbarhet. Dessutom ingår syror och enzymer. Syrorna sänker pH i grisens mag- och tarmkanal, vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. Enzymerna förbättrar ytterligare smältbarheten för viktiga näringsämnen. Vårt koncept AminoBalans gör att du kan känna dig säker på att grisens får sitt behov av alla aminosyror uppfyllt. För att ytterligare stimulera smågrisens immunförsvar innehåller alla våra foder till smågrisar organiskt selen.

Tidig konsumtion av torrfoder är viktigt för mag- och tarmutvecklingen De första veckorna efter födseln har grisen begränsad förmåga att bryta ned annat foder än mjölk. Men genom att ge spädgrisen små mängder torrt foder stimuleras magoch tarmutvecklingen och grisens förmåga att smälta fodret ökar. Tidig konsumtion av torrfoder gör att grisen vid avvänjning har bättre förutsättningar att klara övergången till en spannmålsbaserad kost. Det ger också tyngre smågrisar. En god näringsförsörjning under digivningsperioden ger dessutom ett bättre skydd mot sjukdomar och ger bättre förutsättningar för en hög tillväxt efter avvänjning. Suggan får avlastning och hennes förutsättningar för att vara i god kondition vid avvänjningen ökar.

Lönsam övergång från smågris till slaktgris För de flesta besättningar är det ekonomiskt intressant att ge tillväxtgrisarna över 20 kg ett riktigt bra slaktgrisfoder istället för ett tillväxtfoder. Med Opti Go får du denna möjlighet! Mer om detta på sidan 34.

Läs m er !

Öka smågrisens foderintag med Smågris Prestart eller Tjuvstart Det bästa sättet att få smågrisarna att äta foder tidigt är att ge dem Smågris Prestart eller Tjuvstart. Båda är extremt smakliga foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. Högt intag av torrfoder tidigt avlastar dessutom suggan som även hon är i bättre kondition vid avvänjningen. Med Smågris Prestart och Tjuvstart har du riktigt goda chanser att utnyttja potentialen, även om du avvänjer vid relativt låg ålder. Att Tjuvstart på kort tid blivit en stor succé är ett bevis för detta!

14

Utfodringsrutinerna är lika viktiga som fodret! Ge smågris Prestart eller Tjuvstart gärna fyra gånger om dagen på en ren och torr plats på golvet där smågrisarna enkelt kommer åt det. Börja utfodra små givor redan första levnadsveckan. Öka givan successivt i takt med att konsumtionen ökar så att grisarna har fri tillgång till foder. Mer om våra smågrisfoder finns att läsa på nästa sida.


Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Färdigfoder Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar, vana vid att äta torrfoder. Smågrisar som äter foder tidigt hos suggan är tyngre och i bättre kondition vid avvänjningen. Dessutom så stimulerar tidigt intag

av foder snabbare tarmutveckling för att kunna bryta ned spannmålsbaserad kost. Tänk på att inte byta foder precis i samband med avvänjning. Vi erbjuder er mycket smakliga och väl anpassade smågrisfoder för alla åldrar!

Veckan före avvänjning Avvänjning

Första levnadsveckan Smågris Prestart/Tjuvstart

2 veckor efter avvänjning

PrimeFeed Safe/Smågris Start

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon

Smågris Start

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon

Smågris Alert

Smågris Supreme/ Smågris Syra Express/ Smågris Kanon Smågris Alert

Smågrisfoder i BB Smågris Prestart

Foder för framtiden

Ett smakligt foder anpassat för den minsta grisen.

Fodret innehåller utvalda kvalitetsråvaror som har hög smältbarhet och högt näringsinnehåll. Smågris Prestart säljes i 15 kg säck eller på bulk.

Smågris Tjuvstart

Storsäljare!

Vårt mest populära smågrisfoder då det är otroligt smakligt för den lilla grisen. Kan användas som

ett startfoder i BB och ges fram till veckan innan avvänjning. Smågris Tjuvstart säljes i storsäck och på bulk.

Läs m er !

Ladda smågrisen med vitamin E och organiskt selen via mjölken Efter avvänjningen kan smågrisen drabbas av brist på vitamin E. Under denna period är foderintaget lågt, stressnivån hög och grisens behov av vitamin E och selen högt. Samtidigt fungerar inte grisens tarm normalt och den har svårt att ta upp det vitamin som finns i fodret. Detta gör att smågrisen kan få brist på dessa. Därmed ökar risken att drabbas av plötslig hjärtdöd och ett försämrat immunförsvar.

För att förebygga detta kan suggan ges extra vitamin E och organiskt selen i fodret. Då överförs vitamin E och selen från suggan till smågrisen via mjölken. Smågrisen kan bygga upp en reserv och risken för störningar efter avvänjning minskar. Därför innehåller våra foder och koncentrat för suggor förhöjda halter av vitamin E samt organiskt selen. Se våra produkter på sidan 40.

15

SMÅGRISAR

Foder till smågrisar


Avvänjningsfoder Smågris Alert

Smågris Start Ett avvänjningsfoder med högt näringsinnehåll och extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Fodret har riktigt höga krav på

Ett tryggt och säkert foder. Gör att smågrisarna växer

snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen, fungerar även bra att ge som ett skonsamt enhetsfoder. Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov. Smågris Alert säljes i storsäck och på bulk

Smågris PrimeFeed Safe

aminosyror och är förstärkt med flera aminosyror för att säkerhetsställa grisens behov. Kan ges från födsel fram till 14 dagar efter avvänjning, Smågris Start säljes i storsäck och på bulk.

Foder för framtiden

Nyhet!

– Ett säkert sätt att lyckas med avvänjning utan zink i hög dos! PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder framtaget för att klara avvänjningen utan tillsats av zink i hög dos. PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination

Lousie Lundahl om PrimeFeed Safe:

av skonsamma råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer, allt för att lyckas med en avvänjning utan zink i högdos För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimeFeed Safe-konceptet även på bra management rutiner. Smågris PrimeFeed Safe säljes i storsäck och på bulk.

– Detta foder funkar verkligen kanon bra! Flera av våra kunder som haft svårt att fasa ut zinken har lyckats med PrimeFeed Safe!

PrimeFeed Safe bygger på följande: • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser

Läs m er !

• Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarmutveckling

Försöksresultat

• Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen

Som föregångare till konceptet PrimeFeed Safe, utfördes 2018 ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling. Här visade det sig att försöksledet med ett koncept från Vilofoss presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm Zinkoxid. Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan Vilofoss-konceptet och försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid. PrimeFeed Safe är en vidareutveckling av Vilofoss-konceptet och är anpassad till den svenska marknaden.

• Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt • Hög vitaminisering för optimal immunstatus • Organiskt bunden zink för optimal immunstatus och tarmhälsa • Organiskt bundet selen för optimal immunstatus • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena • ContraFlam Advanced: antiinflammatorisk kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

16


Smågris Syra Express Näringsrikt tillväxtfoder med hög smältbarhet.

Ger mesta möjliga näring åt smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Detta visar sig i hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga produktionsresultat. Fodret har höga krav på aminosyror, vilket säkerhetsställer att grisens behov tillgodoses. Smågris Syra Express innehåller också syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier i mag- och tarmkanal.

Smågris Kanon Ett konkurrenskraftigt sammansatt foder för bra tillväxt. Helt vegetabiliskt. Detta är ett foder som är lite

vassare än Smågris Syra Express men fortfarande väldigt prisvärt. Fodret har självklart Aminobalans för att få ett foder som är optimalt anpassat till tillväxtgrisen och det innehåller syror för att gynna mag-tarmhälsan.

Smågris Supreme – För maximal tillväxt! Vårt vassaste tillväxtfoder. För att maximalt utnyttja

tillväxtpotentialen hos våra moderna tillväxgrisar har vi tagit fram detta foder med hög aminosyranivå och självklart AminoBalans. För att ytterligare utnyttja näring-

SMÅGRISAR

Tillväxtfoder

Foder för framtiden

sämnena i Smågris Supreme innehåller fodret syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som konkurrerar om näringsämnena i mag- och tarmkanalen.

17


Koncentrat och Premixer till smågrisar Småmix PrimeFeed Safe

Nyhet!

Foder för framtiden

Avvänjningskoncentrat för att klara utfasning av zink i högdos. Detta koncentrat innehåller skonsamma

råvaror med hög näringstillgänglighet och fiber som bidrar till tidig tarmutveckling och bibehållen god hälsa. Koncentratet innehåller en kombination av tillsatser som ger bästa förutsättningar för god immunstatus, bra tillväxt och håller oönskade organismer borta. För att lyckas med avvänjning utan zink i hög dos krävs en kombination av rätt foder och goda skötselrutiner. Småmix PrimeFeed Safe blir tillsammans med din egen spannmål snarlikt vårt populära avvänjningsfoder, PrimeFeed Safe.

Gårdsanpassade produkter Vi tillhandahåller även skräddarsydda koncentrat och premixer till smågrisar. Våra koncentrat- och premixlösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på varje enskild gård maximalt. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer.

18

Småmix Rejäl

Nyhet!

Ett exklusivt koncentrat som ger dig ett tryggt och säkert foder men också bra förutsättningar för en hög tillväxt. Småmix Rejäl innehåller en hög nivå smält-

bara råvaror och syror för att minska risken för bland annat obalans i tarmen. Toxinbindare är tillsatt för att skydda smågrisen från eventuella toxiner i halm och spannmål. Allt för att ge grisen så optimala förutsättningar som möjligt. Småmix Rejäl är ett koncentrat som används tillsammans med din egen spannmål.


SMÅGRISAR

Viktiga hjälpmedel i smågrisproduktionen Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lägre är födelsevikten. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. Det kommer att visa sig såväl i produktionsresultatet som i ekonomin! Vi på Svenska Foder bidrar med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven. Dessa produkter i kombination med ett bra management är något vi verkligen tror på!

Piglet Saver Smågrisdödligheten är som störst tre till fyra dygn efter födseln. Merparten av de grisar som dör gör det av

energibrist. Den energireserv som smågrisarna föds med förbrukas normalt inom 12 timmar. Därför är det mycket viktigt att fokusera på energiförsörjningen av den nyfödda grisen. Koncentrera därför insatsen för att rädda smågrisar kring de första levnadsdygnen. Att säkerställa att grisen får i sig den energirika råmjölken är den enskilt viktigaste åtgärden för hög spädgrisöverlevnad. Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar. Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg födelsevikt. Det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först!

Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar.

Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att utnyttja näringsämnena i suggmjölken. Piglet Saver höjer hormonnivån till normal nivå vilket gör att grisen bättre kan utnyttja energin i suggans mjölk.

19


First Feeder Foderautomaten First Feeder ger smågrisarna tillgång till färskt foder dygnet runt. Du kan använda

automaten både i grisningsavdelningen och i tillväxtavdelningen. First Feedern bidrar till ökat foderintag och tillväxt, samtidigt som foderutnyttjandet förbättras. Automaten kan ställas in enligt egna önskemål avseende mängd foder och antal utfodringar. Detta möjliggör att fler grisar får möjlighet att äta och därmed ökar foderintaget även för de grisar som är lite svagare och deras chans att överleva förbättras avsevärt. Därför har First Feeder en positiv effekt på hälsoläget i besättningen och bidrar till minskad medicinanvändning och dödlighet. Efter avvänjningen är det idealiskt att låta de minsta grisarna utfodras med en First Feeder. Då kan man ge smågrisfodret i tillväxtavdelningen under en period för att ge bättre möjlighet att komma ifatt sina kullsyskon. First Feeder blir också ett viktigt hjälpmedel i besättningar som avser att sänka avvänjningsåldern eller avvänja utan zink eftersom problemet med underviktiga grisar minskar. Ta hjälp av våra duktiga säljare för att komma fram till hur du bäst använder First Feeder på din gård! De producenter som använder First Feeder lyfter fram många fördelar med automaten. Högre avvänjningsvikt och fler överlevande smågrisar är några av dessa. Att First Feeder sparar arbete och tid är en annan viktig aspekt.

Fördelar med First Feeder • Foder och vatten blandas först vid utfodringen • Alltid färskt och hygieniskt foder • Kan anpassas för optimal utfodring av grisar från 3 till 12 kg • Kan utfodra både restriktivt och i fri tillgång • Registrerar grisarnas foderintag • Kan användas som ”amsugga”

YoghurLac Dagens sugga får högt antal levandefödda smågrisar och detta gör att de ibland kan vara svårt för henne att tillgodose alla kultingars näringsbehov. Detta gör att smågrisarna ibland kan behöva lite extra näring och där är YoghurLac ett väldigt bra alternativ. YoghurLac är en energirik syrad mjölkprodukt

med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier och elektrolyter. Det används som tillskottsfoder till smågrisen under digivningsperioden och runt avvänjning för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och upprätthålla vätskebalansen. Rutinmässig användning av YoghurLac ökar smågrisöverlevnaden och underlättar avvänjningen. YoghurLac blandas med ljummet vatten och utfodras i långtråg eller i smågrishörnan.

20

YoghurLac är en väl sammansatt produkt bestående av: • Mjölkpulver som ger lättillgänglig näring och hög smaklighet • Mjölksyrabakterier som stabiliserar mag- och tarmkanalen • Mjölksyra som bidrar till lågt pH som förhindrar tillväxten av E-coli samt ger en fräsch smak. • Laktos, eller mjölksocker, som är en effektiv och lättsmält energikälla • Elektrolyter vilka bidrar till optimal salt- och vätskebalans i mag- och tarmkanalen. YoghurLac är ett utmärkt hjälpmedel för att utnyttja potentialen i modern smågrisproduktion


Mjölkersättning som toppdressing

Grisett är en mycket smaklig mjölkersättning, framtagen för att ges som toppdressing. Ge Grisett torrt ovanpå smågrisfodret (ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där behovet finns. Det är lätt och hygieniskt att använda, inget spill och minimalt med arbete.

Ett foder med högt innehåll av mjölkprodukter stimulerar smågrisens foderintag. Har du en kull med många levande födda och låga födelsevikter följer vanligtvis också en lägre tillväxt per gris. Det är därför viktigt att smågrisarna börjar äta foder redan under digivningsperioden. Tidig foderkonsumtion stimulerar mag- och tarmutvecklingen och ökar smågrisarnas tillväxthastighet både före och efter avvänjningen.

Vid avvänjning kan Grisett ges för att underlätta övergången till enbart spannmålsbaserad kost. Smågrisen får tillgång till mycket lättsmälta råvaror och avvänjningsfodret blir extra smakligt och inbjudande om mjölkersättningen strös ovanpå. Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en ren mjölkersättning. Grisett är helt löslig i vatten. Bra att tänka på när du utfodrar Grisett flytande är att vara extra noggrann med hygienen på den plats där det utfodras.

Mjölkersättning till din mjölkanläggning Det blir allt vanligare med att installera koppanläggningar och mjölksystem i grisningsavdelningarna. Till dessa anläggningar så är det viktigt att ha väl anpassade produkter för att kunna utnyttja systemet maximalt. Detta har resulterat i två nya produkter med samlingsnamnet PiggyFoss.

PiggyFoss Premium

Nyhet!

Denna mjölkblandning är anpassad för den allra yngsta grisen och ges fördelaktigt i mjölkanläggningen under de 10-12 första dygnen. Om din anläg-

gning klarar av att utfodra två blandningar så rekommenderas det att använda PiggyFoss Premium till den första blandningen. PiggyFoss Premium är lämplig för omrörning i kallt vatten, mycket stabil blandning vid omrörning, fäller inte ut och separerar inte.

PiggyFoss Plus

Nyhet!

Fördelar med PiggyFoss • Alltid samma råvara, alltid samma kvalitet • Innehåller skummjölkspulver

PiggyFoss Plus är en enhetsblandning för mjölkanläggningar i grisningsstallet. Denna produkt är speciellt

• Mineraler och vitaminer för bästa möjliga välbefinnande för grisarna

anpassad till system som enbart kan ha en mjölkblandning. PiggyFoss Plus är lämplig för omrörning i kallt vatten, mycket stabil blandning vid omrörning, skummar inte, fäller inte ut och separerar inte.

• Mjölksyrabakterier och en kombination av organiska syror

21

SMÅGRISAR

Läs m er !

Grisett


Järnprodukter Grisen föds med en järndepå som förbrukas inom en vecka. Om grisen hålls utomhus får den i sig järn genom att böka i jorden, men smågrisar som hålls inomhus måste få sitt behov av järn tillgodosett på annat sätt. Forskning har visat att det inte är optimalt att ge grisen allt järn på samma gång. Vid en injektion får alla grisar samma mängd järn

PorcoFer

oavsett storlek. Överskott av järn kan exempelvis leda till ökad risk att drabbas av ledinflammationer. Smågrisarna bör istället ha järn tillgängligt under en längre period eftersom de då på ett naturligt sätt kan anpassa järnupptaget efter sitt behov.

Gristorw

PorcoFer är ett välsmakande foderjärn av högt biologiskt värde. I tarmen styrs upptaget av järn utifrån grisens individuella behov. PorcoFer är enkelt att ge – strö det direkt på golvet eller i fodertråg vid tre tillfällen. Börja ge PorcoFer då grisarna är ett par dagar gamla och avsluta då de är 10-12 dagar gamla. Man slipper därmed hanteringen och stressmomentet det innebär att ge smågrisen en spruta. Observera dock att den dag som PorcoFer ges så ska inget annat torrfoder erbjudas smågrisarna.

Med PorcoFer... • Sparas tid, eftersom man inte behöver hantera alla grisar • Undviks ”järnöverskott”, då järnet tas upp gradvis över en period • Tillgodoses järnbehovet hos både stora och små grisar på ett optimalt sätt

22

Önskar man ha kvar den första järninjektionen kan man komplettera den med Gristorw. Då behövs inte en andra järninjektion. Gristorw är ett järnberikat fodertillskott baserat på vitmossetorv med tillsats av lättupptagligt järn, koppar, zink och mangan. Varje kull får en rejäl näve Gristorw från första levnadsdygnet och fram till järninjektionen. Därefter ges två till tre nävar per dag upp till tre veckors ålder.


SUGGOR

Suggor

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer • Foder till gyltor


Suggan i fokus Suggan är grundpelaren i hela grisproduktionen och med rätt management, miljö och foder så kommer hon att prestera på topp. Suggan har olika näringsbehov beroende på var hon är i sin cykel och måste därför ha flera foder för att kunna prestera optimalt. Under dräktigheten så ska hon reglera eventuell undervikt samtidigt som hennes foderintag i slutet av dräktigheten har inverkan på kultingarnas födelsevikt och vitalitet. Under digivningen så ska hon få minimalt vikttapp samtidigt som hon ska förse upp till 16-18 kultingar med näringsrik mjölk. För att kunna göra övergången från en förhållandevis låg giva dräktighetsfoder till en hög giva digivningsfoder på bästa sätt så bör hon få ett övergångsfoder i kombination av en succesiv ökning av foderkurvan.

FiberBalans När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fiber från olika källor har olika egenskaper. Inom DLGkoncernen har vi arbetat intensivt med detta. Vi delar nu in fibrer i: 1. Fermenterbara fiber dvs fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen 2. Icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur. Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

FiberBalans till suggor ger • Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion • Energi till grisningen • Mindre förstoppning • Mättnadskänsla (sinsuggor)

24


Fiberbalans och grisning Danskt försök med olika nivåer av växttråd Kontroll

Fiber

(3,8% växttråd)

Ingen förstoppning

(7,0% växttråd)

Mild (< 2 dagar) Svår (3-4 dagar) Extremt svår (> 5dagar)

SUGGOR

Danskt försök med olika fiberkällor Antal dödfödda Antal dödfödda, st

2,5 Fem dagars utfodring med mer fibrer före grisning reducerar förekomsten av förstoppning markant. De extra fibrerna bestod främst av fermenterbara fiber.

2 1,5 1 0,5 0

Kontroll

Lucern

Betfiber

Fiberkälla

25

= fermenterbara fiber


Övergångsutfodring av suggor Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt även byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter. Fokus i utfodring under denna period är att få en så skonsam övergång och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en kulting per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna. Suggans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden, då mjölkproduktionen ännu inte kommit igång. Det höga protein- och aminosyrainnehållet i ett digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt proteininnehåll i suggfoder kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyranivå än ett digivningsfoder.

Övergångsutfodring av suggor ger: • Skonsam övergång från dräktighet till digivning • Snabbare och smidigare grisning • Färre dödfödda smågrisar • Vitalare smågrisar

26

Sugg Prep 70

Foder för framtiden

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans och rätt protein- och aminosyranivå för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Att ersätta en del av digiv-

ningsfodret med Sugg Prep 70 runt grisningen ger suggan en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. Sugg Prep 70 används i perioden 14 dagar före grisning till 5 dagar efter. I torrfoderanläggningar ersätts 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70, per utfodringsdag.


Balans

Foder till suggor

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Våra foder är energirika, välbalanserade och smakliga. Koncepten FiberBalans och AminoBalans säkerhetsställer att suggan får hela sitt behov av aminosyror och fibrer uppfyllt – Allt för att nyttja hennes fulla potential!

Exempel på utfodringsstrategier Grisning

Seminering

Avvänjning

Suggprepp 70

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Classic

Suggprepp 70

Suggfoder Laktal

Suggfoder Total

Suggprepp 70

Suggfoder Total

Grisning

Seminering

Läs m er !

Ha koll på hullet Låt suggans hull styra fodergivan. En sugga med normalt hull har bättre förutsättningar att föda pigga och välmående grisar. Under dräktighetens sista veckor är fostertillväxten som störst. Var därför noga

med att behovet av protein är tillgodosett. Om inte tar hon av sina egna kroppsreserver. Ekolodning av suggans ryggspäck ger en säkrare hullbedömning än vad ögat klarar av!

27

SUGGOR

Suggfoder Vital 70


Dräktighetsfoder Suggfoder Vital 70

Foder för framtiden

Dräktighetsfoder anpassat till den högpresterande suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens

utveckling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för suggan och hennes smågrisar!

Suggfoder Classic Suggfoder Classic är ett utmärkt dräktighetsfoder.

Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Digivningsfoder Suggfoder Intens 70

Foder för framtiden

Digivningsfodret nummer ett anpassat till den högproducerande suggan. Suggfoder Intens 70 är ett ener-

girikt och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men framförallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten. Hög aminosyranivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion med minimalt vikttapp. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Suggfoder Laktal

Suggfoder Extra Suggofer Extra är ett digivningsfoder med samma höga

krav på aminosyror som Intens 70 men med något enklare råvarusammansättning.

Suggfoder Total

Suggfoder Laktal är ett digivningsfoder som lämpar sig i besättningar med något lägre intensitet.

Även i Suggfoder Laktal har vi stort fokus på konceptet AminoBalans. Smakliga råvaror tryggar ett högt foderintag!

Tillskottsfoder

Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt enhetsfoder som täcker behoven både för den digivande och för den dräktiga suggan. Extra fokus

på aminosyran valin som är viktig för mjölkproduktionen. Även ett bra foder för den växande gyltan.

Våra suggfoder har en hög energihalt

Suggfoder Erotika

• Ger mer energi med samma mängd foder • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden

Tillskottsfoder utformat för suggan med dålig aptit eller som har sämre hull. Suggfoder Erotika är ett

mycket smakligt och näringsrikt foder för att hjälpa suggan som behöver det lilla extra. Det kan användas som tillskottsutfodring i BB för att minska hulltapp men kan även användas till flushing av den avvanda suggan. Suggfoder Erotika säljs i storsäck och på bulk.

28

• Möjliggör hög mjölkproduktion • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagångsgrisare


Koncentrat och premixer till suggor Proteinhalten i spannmål kan variera mycket beroende på t ex skördenivå, sort och jordmån. För att utnyttja spannmålen på bästa sätt och samtidigt få rätt balans i utfodringen, krävs koncentrat med olika sammansättningar. Det har vi på Svenska Foder. Våra koncentrat tillgodoser grisens alla behov och är anpassade efter spannmålens proteinhalt. Dräktiga och digivande suggor har olika näringsbehov och också olika behov av fibersammansättning. Detta har vi tagit hänsyn till i våra nya koncentrat Suggmix Omega Di 70 och Suggmix Omega Sin 70.

Foder för framtiden

Koncentrat för den högproducerande digivande suggan. Naturligtvis innehåller även Sugg Omega Di 70

hög aminosyranivå samt FiberBalans- allt för att suggan ska kunna producera så mycket mjölk som möjligt. Smakligheten är i topp!

– Genom att ge två separata koncentrat till suggan under digivning och dräktighet så kan man möta suggans behov på bästa sätt! Det leder till ökad produktion och bättre resultat, både i stallet och i plånboken.

Suggmix Omega Sin 70

Nyhet!

Foder för framtiden

Koncentrat för den högproducerande dräktiga suggan. Sugg Omega Sin 70 innehåller fiskfettsyror för

livskraftiga smågrisar, lagom aminosyranivå samt FiberBalans.

Sugg Lacto Ett mycket bra koncentrat som tillsammans med gårdens egen spannmål ger ett utmärkt foder till digivande och dräktiga suggor. Sugg Lacto har ett

högt näringsinnehåll och mycket bra smaklighet. Passar hemmablandare med höga krav på smågristillväxt och fruktsamhet.

Gårdsanpassade produkter Vi tillhandahåller även skräddarsydda premixer och koncentrat till suggor. Våra premix- och koncentratlösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på varje enskild gård maximalt. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer.

29

SUGGOR

Suggmix Omega Di 70

Nyhet!

Magdalena Bengtsson om Omega Di 70 och Sin 70


Gyltan är gårdens framtid! Gyltan är inte en slaktgris, hon ska växa i lagom takt med ett foder väl anpassat för hälsosam tillväxt. Då blir hon en hållbar och högproducerande sugga. Vi har utformat ett sortiment till gyltan för att ge henne dom bästa förutsättningar att prestera optimalt i framtiden.

Opti Avel

Suggfoder Total

Vårt färdigfoder för den växande gyltan med högt innehåll av aminosyror och vitaminer. Detta foder

är speciellt anpassat för den moderna genetiken och dess högre krav på utfodring till gyltan för att ge henne de optimala förutsättningarna för att växa hållbart.

Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt enhetsfoder som täcker behoven både för den digivande

och för den dräktiga suggan. Även ett bra foder för den växande gyltan med lite försiktigare utfodringsintensitet.

Avelsföretagens rekommendationer vid första seminering:

Gylt Hög Vårt koncentrat för den växande gyltan med högt innehåll av aminosyror och vitaminer. Detta koncen-

trat är speciellt utformat för den moderna genetiken och dess högre krav på utfodring till gyltan för att ge henne de optimala förutsättningarna för att växa hållbart.

Läs m er !

Gyltan är inte en slaktgris Visste du att det inte är tillräckligt mycket vitaminer för gyltan i ett vanligt slaktgrisfoder? Ett slaktgrisfoder är anpassat för en gris som ska växa snabbt upp till ca 6 månader och har därför helt andra vitamin- och mineralkrav än ett foder som är anpassat för en blivande högproducerande sugga. Därför är det inte optimalt att utfodra en gylta med slaktgrisfoder!

30

DanBred

Topigs Norsvin

Vikt (kg)

130-155

150-160

Ålder (dagar)

230-250

240-250

Späckmått (mm)

12-15

12-14


SLAKTGRISAR

Slaktgrisar

Färdigfoder • Koncentrat • Premixer


Slaktgrisen i fokus Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har under de senaste åren ökat successivt. Men spridningen mellan besättningar är stor. Det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en potential att utnyttja! 2015

2016

2017

2018

2019

Köttprocent

58,5

58,6

58,6

58,7

58,7

Tillväxt, g/dag*

923

926

941

946

948

MJ NE/kg tillväxt**

26,6

26,4

25,7

25,4

25,8

Dödlighet, %

1,5

1,7

1,6

1,8

1,7

* Tillväxten är korrigerad till 30 kg insättningsvikt ** Foderförbrukningen är korrigerad till 30kg insättningsvikt samt 115 kg levandevikt vid slakt.

Fodereffektivitet För att kunna göra förbättringar i sin produktion är det nödvändigt att veta utgångsläget. Därför är resultatuppföljning viktig. Den statistik som årligen redovisas av Gård & Djurhälsan är intressant att studera. De två parametrar som visar en indikation på fodereffektivitet är tillväxt/dag och foderförbrukning/kg tillväxt. Genom att utläsa utvecklingen av dessa två parametrar i tabellen ovan så kan man se en tydlig men långsam förbättring de senaste åren. Riktigt intressant blir det om vi jämför årsmedeltalen med resultatet från de 25% bästa omgångarna med de bästa resultaten. I diagrammet nedan ser du vilken potential som finns men som inte utnyttjas av alla. Med rätt foder och management kan även du utnyttja potentialen!

32

Läs m er !

Förmalningsgraden och foderstrukturen påverkar fodereffektiviteten! Om grisen har ett högt foderintag och sämre foderutbyte så kan det vara läge att analysera storleken på partiklarna i fodret. Fodret ska varken vara för grovt- eller för finmalt, utan precis lagom för att grisen ska nyttja det optimalt. Detta innebär att till en slaktgris bör minst 60 % av foderpartiklarna bör vara under 1 mm, max 40 % bör vara mellan 1-2 mm och inget bör vara större än 2 mm.


Foder till slaktgrisar Svenska Foders helfoder till slaktgrisar har familjenamnet Opti och finns i ett flertal olika varianter avsedda att användas från 25 kg fram till slakt. Basen för bra foderutnyttjande är välbalanserade foder. Detta når vi bland annat genom AminoBalans-konceptet!

Exempel på utfodringsstrategier Insättning

ca 40-45 kg

Opti Go

ca 60 kg

Opti Max

Opti Finish

Opti Max

Opti Finish Opti Max

SLAKTGRISAR

33


Helfoder

Nyhet!

Opti Go

Opti Max

Ett energi- och aminosyrarikt startfoder med extra hög smaklighet. Vitamin- och spårämnesinnehållet är

förstärkt och fiberspjälkande enzymer är tillsatta för att höja smältbarheten. Opti Go är fodret för dig med kort uppfödningsintervall, som behöver utnyttja tillväxtkapaciteten maximalt från insättning. Det är även ett intressant alternativ för dig som vill ha ett slaktgrisfoder till tillväxtgrisar över 20 kg. Tack vare sitt höga näringsinnehåll kan Opti Go även användas som enhetsfoder tillsammans med vassle.

Nyhet!

Ett foder för dig som har höga krav på produktionsresultaten med hög nivå av aminosyror. Fodret in-

nehåller även fiberspjälkande enzymer för att öka smältbarheten och öka tillgängligheten av näringsämnen. Opti Max är ett bra alternativ för dig som har en högintensiv enhetsutfodring eller som mittfasfoder för dig som har flera faser.

Opti Finish

Nyhet!

Ett väl anpassat slutfasfoder med lite lägre aminosyranivå. Passar även utmärkt för dig som har en låginten-

siv enhetsutfodring och ett långt omgångsintervall. Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror. Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer.

Drank: Permeatvassle/Drank:

Opti Drank Go & Opti Drank Max Opti PD Go & Opti PD Max

Läs m er ! I samtliga nya slakgrisfoder är det en ökad nivå av selen och vitaminer som bidrar till en friskare och därmed en mer lönsam gris. Vi har valt att tillsätta organiskt selen då det kan ha en positiv inverkan på grisens immunförsvar. Höjda nivåer av A- och D-vitamin bidrar till bättre muskelkoordinering och benhälsa.

34


Koncentrat och premixer till slaktgrisar Slaktmix är familjenamnet på koncentrat till slaktgrisar. I Slaktmix sortimentet hittar du flexibla produkter anpassade efter din spannmål och eventuella alternativa råvaror. Våra duktiga säljare optimerar fram den bästa foderlösningen för din besättning, naturligtvis baserat på gårdens egna analysresultat.

Välj koncentrat utifrån de fodermedel som finns på gården För att utnyttja potentialen i de egna fodermedlen maximalt är det viktigt att välja rätt koncentrat. Spannmålens proteinhalt är avgörande, dels för valet av koncentrat men även för rätt inblandningsnivå. Vi har produkter vars näringsinnehåll är anpassat för användning tillsammans med fodermedel som ärter, åkerbönor, drank, och permeatvassle. Alla våra koncentrat kan användas i såväl blöt- som torrutfodring.

Slaktmix Talang

Nyhet!

Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål och hög produktivitet. Det är högt aminosyrainnehåll

och kan användas till ett startfasfoder eller till ett foder med högre intensitet.

Slaktmix Solid

Nyhet!

Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål och till en mindre intensiv utfodringsstrategi eller slutfasfoder.

Slaktmix Protein

Nyhet!

Ett koncentrat som är framtaget för eget spannmål och

ärter eller åkerböna i foderstaten.

Slaktmix Drank

Nyhet!

Slaktmix PD

Nyhet!

Ett koncentrat som är anpassat för eget spannmål och

Gårdsanpassade produkter Vi tillhandahåller även såväl standard som skräddarsydda premixer och koncentrat till slaktgrisar. Våra gårdsanpassade lösningar innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på var gård maximalt. De kompletterar foderstater med olika fodermedel som soja, spannmål, vassle, drank eller andra alternativa fodermedel. Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer!

ärter eller åkerböna i foderstaten.

Storpremix Storpremix kallar vi de premixer där det också ingår en del proteinråvaror. En del av sojan på gård kan därmed ersättas av andra proteinfodermedel. Kombinationen av flera proteinråvaror är fördelaktigt för aminosyrabalansen och är ofta ett lönsamt alternativ, speciellt då sojapriset är högt. Våra storpremixer är pelleterade och tack vare en högre inblandning ökar doseringssäkerheten.

35

SLAKTGRISAR

Ett koncentrat som är anpassat till eget spannmål och till en mindre intensiv utfodringsstrategi eller slutfasfoder.


Foder för ekologisk produktion Utgångspunkten i den ekologiska produktionen är att odla så mycket av fodret som möjligt på den egna gården. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan olika gårdar. Det finns också andra faktorer som påverkar valet av fodermedel. Fodret måste täcka grisens näringsbehov och ge goda resultat både i smågrisproduktionen och i slaktgrisstallarna. Svenska

Smågris Grön

Foders ekologiska fodersortiment är framtaget för att ge grisen de rätta förutsättningarna för en god produktivitet och hälsa. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov. Vi kan erbjuda dig både helfoder och koncentrat, godkända både för dig som har KRAV och EU-ekologisk produktion.

Småmix Grön

Enhetsfoder till smågrisar. Smågris Grön är ett smakligt helfoder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggfoder Grön

Koncentrat till smågrisar upp till 25 kg. SmåMix Grön ger tillsammans med spannmål ett smakligt foder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i magoch tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggmix Grön Koncentrat till suggor. Suggmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som uppfyller både den digivande och den dräktiga suggans behov.

Enhetsfoder till suggor. Suggfoder Grön är ett näringsrikt helfoder för den digivande och dräktiga suggan. Fodret har ett näringsinnehåll som väl matchar ett konventionellt foder.

Slaktmix Grön

Opti Grön

Koncentrat till slaktgrisar. Slaktmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som kan utfodras från 25 kg till slakt.

Enhetsfoder till slaktgrisar. Opti Grön är ett välbalanserat helfoder till slaktgrisar. Används från 25 kg fram till slakt. Ger potential för en effektiv produktion.

36


Handelsvaror

HANDELSVAROR

Vitaminer• Rengöring & desinfektion • Strömedel m.m.


Handelsvaror Det är många insatsvaror som behövs för att utnyttja potentialen i grisproduktionen. Vi har ett brett utbud av produkter som underlättar vardagen. Här följer ett urval av de viktigaste. De flesta finns i våra Djur&Natur butiker, hos våra återförsäljare och kan även levereras från vårt centrallager.

Produkt

Egenskap/information

Förp. strl.

Pall strl.

Torra vitaminer, läs mer på sida 40 Deltavit ADE

Brunst och immunstimulerande. Ej till slaktsvin.

20 kg/säck

30 st

Deltavit E 5 000

Selenrik E-vitaminprodukt. Utmärkt för stötdosering.

20 kg/säck

30 st

Deltavit E 30 000

Högkonc. E-vit.prod. med selen. Främst för inblandning i foder.

20 kg/säck

30 st

Flytande vitaminer, läs mer på sida 40 Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen.

5 liter/dunk

108 st

Deltavit B

Flytande B-vitamin.

5 liter/dunk

108 st

Deltavit Multi

Flytande multivitamin med selen. Ej till slaktgrisar.

5 liter/dunk

108 st

48 st

Järnpreparat, läs mer på sida 22 Gristorw

Torvprodukt. Järnberikad torvprodukt som ger sunda smågrisar.

50 liter/säck

Porcofer

Järntillskott till spädgrisar. Ersätter helt första järninjektionen.

5 kg/hink

Mjölkersättning, läs mer på sida 21 Grisett

Mycket smaklig mjölkersättning. Utmärkt som toppdressing.

20 kg/säck

28 st

PiggyFoss Premium

Mjölkersättning anpassat till mjölkanläggningar som första blandning.

25 kg/säck

50 st

PiggyFoss Plus

Mjölkersättning anpassat till mjölkanläggningar som enhetsblandning.

25 kg/säck

50 st

55 st

Elektrolyter, läs mer på sida 20 Dialyt

Elektrolytkoncentrat. För snabb återställning av störd vätskebalans.

20 kg/säck

Fasthydral

Mjölkersättning anpassat till mjölkanläggningar som första blandning.

42 st

YoughurLac

Mjölkersättning kombinerad med Electrolyt. Syrad mjölkprodukt med högt innehåll av mjölksyra-bakterier och elektrolyter.

8 kg

pH-sänkare, läs mer på sida 42 Myrsyra

pH-sänkare

200 liter/fat

HelmGräs

pH-sänkare. Hämmar tillväxt av svampar och jäst i blötfoder.

1000 liter/container

MultiCid

pH-sänkare. Används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och skadliga mikroorganismer.

20 kg

38

32 st


Produkt

Egenskap/information

Förp. strl.

Pall strl.

Desinfektion och rengöring, läs mer på sidorna 41-45 Allround Såpa

Rengöringsmedel. Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiologiska trycket sänks.

20 liter /dunk

32 st

Kenosan

Rengöringsmedel. Framtaget för att klara av de svåraste miljöerna.

22 kg

32 st

DM Clean

Diskmedel för slutna blötutfodringssystem. Löser effektivt upp fett- och proteinbeläggningar.

25 kg

32 st

Virkon S

Desinfektionsmedel. För byggnader, inredning, luft och vatten.

50 g–5 kg

Jodopax Vet

Desinfektionsmedel. För rengöring och desinfektion av sår, hud, föremål, stallar och för fotbad.

500 ml

Virocid

Konc. desinfektionsmedel. Effektivt mot alla mikroorganismer.

10 liter /dunk

75 st

Cid 2000

Desinfektionsmedel. För vatten och vattensystem.

10 kg

75 st

Stalosan F

Desinfektionsmedel i pulverform. Verksam mot sjukdomsframkallande mikroorganismer och parasiter.

8 kg/säck 15 kg/säck

48 st 36 st

Stalosan Basic

Desinfektionsmedel i pulverform. Förbättrar den hygieniska miljön.

15 kg/säck

66 st

Våra strömedel, läs mer på sida 47 Kutterspån

Svenskt spån. Dammseparerad.

Ca 25 kg

18 st

Torvströ

Strömaterial. Effektiv uppsugningsförmåga.

300 liter

15 st

Torvmix

Strömaterial. Blandning av torv och spån.

300 liter

15 st

Easy-Strö

Strömaterial. Värmebehandlad finhackad halm.

25 kg

30 st

Easy-Way

Strömaterial. Granulerad värmebehandlad hackad halm.

16 kg

45 st

Easy-Bedding

Strömaterial. Pelleterad värmebehandlad hackad halm, 8 mm.

13 kg

65 st

Urval av våra medel mot flugor och skadedjur Professionell bekämpning av skadedjur Nomus AB, www.nomus.se, info@nomus.se, 0510-54 53 60 Diverse mus- och råttfällor

Brett sortiment av beten och fällor. Kontakta din säljare för mer information.

Myrr D och Myrr Dosa

Mot myror och andra kryp. Myrr Dosa kan användas inomhus.

Myrr Extra & Myrr Utvattning

Mot myror. Används utomhus.

Neporex, 1 kg och 5 kg

Mot flugor. Hindrar fluglarver att utvecklas till vuxna flugor.

Agita 10 WG

Mot flugor. Blandas med vatten och stryks på ytor där flugorna gärna sitter.

Kill-it

Flugspray. Stäng fönster och dörrar och spraya utan att träffa tak, inredning eller väggar.

Övriga produkter Foderautomat. Automatisk fodertilldelning för smågrisar.

Piglet Saver

Tillskottsfoder. Tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen.

Dextros

Druvsocker. Har positiv inverkan på suggans fertilitet.

39

HANDELSVAROR

First Feeder


Vitaminer Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Varför behöver grisen E-vitamin? E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Brist på E-vitamin kan ge: • dödfödda grisar • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar • muskeldegeneration • svag brunst

Sortiment Deltavit ADE Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

30-60 75-750 ***

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

20-40 40-80 10-20*

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

4-7 7-14 2-4

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

4-7 7-14 2-4

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätthåller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

2-3 15-20 2-3

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och allmäntillstånd.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktgrisar g/dag

5 10 5-2

Deltavit E-5000 Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Deltavit E-30 000 Torr

Högkoncentrerad E-vitamin som även innehåller selen. I första hand rekommenderad för användning i foderblandningar eller då behovet av E-vitamin är extra stort.

Deltavit Multi Flytande

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

Deltavit E-Se Flytande

Deltavit B Flytande

40


Rengöring och desinfektion Rengör din blötfoderanläggning Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktgrisstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

Det kan vara dags att rengöra din anläggning när: • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag • Det är beläggningar i foderrören • MHöga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats • pH-värdet inte kan kontrolleras • Gården ska saneras

Så här rengör du på bästa sätt Tankar för blötfoderkomponenter är att betrakta som en del av blötfoderanläggningen och skall även de kontrolleras och rengöras regelbundet. För att resten av anläggningen inte skall återkontamineras av bakterier, jäst och/eller mögel efter rengöring och desinficering är det viktigt att dessa töms, rengörs och desinficeras först. Töm därefter blötfoderanläggningen på foder. Tillsätt DM Clean i en vattenlösning som spolas runt i anläggningen under ca 4 timmar så att fett- och proteinbeläggningar löses upp. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut. Desinficera därefter anläggningen genom att till rent vatten tillsätta CID 2000. Spola runt lösningen i ca 3 timmar. Pumpa därefter ut vätskan och spola igenom anläggningen med rent vatten. Nu är din anläggning väl rengjord! För en optimal uppstart är det en bra idé att tillsätta mjölksyrabakterier. Det underlättar etableringen av de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Efter uppstarten är det också viktigt att regelbundet mäta pH-värdet.

Syrning av blötfodret Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvampar växt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa svampar, ett bättre alternativ.

HANDELSVAROR

Det kan lätt uppstå mögeltillväxt i anläggningen, speciellt i nedloppen till blandartanken och i blandartankens översta del. Inne i rörslingorna bildas det lätt avlagringar, vilket på sikt kan leda till problem.

41


Produkter för pH-sänkning MultiCid

Glöm inte bort dricksvattnet!

EInnehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Helmgräs Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst. Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

Myrsyra En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produkten är mycket frätande.

42

Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland annat en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem är CID 2000 ett utmärkt val. Det är viktigt att ha koll på vilket pH-värde vattnet har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättningen och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du MultiCid.


Produkter för rengöring och desinfektion En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erb-juda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Kenosan Storlek: 22 kg/dunk

Rengöringsmedel för stallar och inredning

Godkänd i ekologisk • Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel produktion! som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket.

• Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna • Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vara dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt. 1. Gör en grundlig grovtvätt

• Längre verkningstid minskar risken för att det torkar in

2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)

• Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

3. Dosering 0,5-2 %

5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.

43

HANDELSVAROR

Godkänd i ekologisk produktion!

4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast.


Produkter för rengöring och desinfektion Allround Såpa Storlek: 20 liter/dunk

Rengöringsmedel för vatten-och blötfoderanläggningar.

Godkänd i ekologisk produktion! • Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks

• Löser effektivt upp hinnor av fett och protein • Miljö- och användarvänlig sammansättning • Kraftig och långverkande skumeffekt

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt. 1. Gör en grundlig grovtvätt. 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten).

Godkänd i ekologisk produktion!

3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %. 4. Verkningstid: 15-30 minuter. 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten.

Virocid Storlek: 10 liter/dunk

Desinfektionsmedel för stallar och inredning.

Godkänd i ekologisk • Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel produktion! • Tar död på alla mikroorganismmer som virus, bakterier, svampar och sporer

• Internationellt testat och erkänt (EN och AOAC) • Dokumenterad effekt gällande förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier

För desinfektion av stallar utan djur, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer. Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar) Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smittryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial. Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3. Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i en avdelning bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

44


45

HANDELSVAROR

Det är viktigt att stallet är torrt innan desinfektion annars krävs en högre dosering av desinfektionsmedlet. Det är också viktigt att alla såparester har försvunnit då detta annars kan leda till att desinfektionen får dålig effekt!


Produkter för rengöring och desinfektion Virkon® S Storlek: 50 g-5 kg

Desinfektionsmedel för stallar och inredning.

Godkänd i ekologisk • Kan användas produktion!när djur finns i stallet

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stövel-, luft- och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur.

• Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor

Doseras med 1 % för desinfektion av ytor, utrustning, stövelbad, vattensystem. Vid dimdesinfektion (efter ytdesinfektion) använd 0,5-1 % lösning. Verkar på 10-30 minuter.

• Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer

Stalosan F Storlek: 8 kg/15 kg

Torrdesinfektion

Godkänd i ekologisk • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, produktion! svampar och parasiter såsom koccidier • Sänker andelen ammoniak • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner • Kan användas när fåglar finns i stallet • Effektiv mot flugor

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag-, tarmoch hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar grisens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas. Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

Hjälper till att hålla nere ammoniakhalten! Stalosan Basic Storlek: 8 kg/15 kg

Torrdesinfektion

Godkänd i ekologisk produktion!

Använd 50 g/m2 på eller under ströbädden en gång per vecka under produktionsperioden.

• Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö • Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste • Kan användas när det finns djur i stallet

46


Produkter för rengöring och desinfektion CID 2000 Storlek: 10 kg

Rengöring och desinfektionsmedel för vatten-och blötfoderanläggningar.

Godkänd i ekologisk Perfekt efter tillsats av on! ktianvända produatt

vitaminer etc. i vattenledningarna. • Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar • Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar • Skonsam mot material av plast och rostfritt stål • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Godkänd i ekologisk produktion!

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror. I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten. Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas.

DM Clean Storlek: 25 kg/240 kg

Rengöring av vatten- och blötfodersystem.

Godkänd i ekologisk • Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar produktion! • Innehåller korrosionsskydd • Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Godkänd i ekologisk produktion!

Innehållet av kalium- och natriumhydroxid säkrar en effektiv rengöring även vid lägre vattentemperaturer. För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000. Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet. Låt verka i max 2 h. Skölj därefter noggrant med vatten. Obs! DM Clean och CID 2000 får inte komma i kontakt med varandra då det kan ge korrosion.

Läs m er !

Varför är CID 2000 ett bättre val än en ren syraprodukt för att rengöra systemet efter tillsats av vitaminer etc.? en peroxidprodukt såsom CID 2000 säkrar man att biofilmen försvinner och att det sker en desinfektion av systemet. CID 2000 innehåller även perättiksyra som djuren ofta tycker är smakligare än exempelvis klor.

47

HANDELSVAROR

Syra dödar inga bakterier. Den hämmar tillfälligt deras tillväxt och har på det viset effekt – men så fort syran tas bort från dricksvattnet så kommer bakterierna tillbaka mycket snabbt. Det finns också svampar som kan använda syra som tillväxtsubstrat och svampar önskar vi inte heller i systemet. Genom att använda


Rengöringsschema för ditt stall 1

Utgödsling och blötläggning

Gödsla ut och blötlägg avdelningen och alla inventarier.

2

Rengöring av vattensystem

Börja med detta innan grovtvätten. Under normala förhållanden räcker det med en desinfektion av vattensystemet med Cid 2000. Om systemet är mycket smutsigt rekommenderas att först göra rent vattensystemet med DM Clean (såpa för vattenledningar). Därefter görs en desinfektion med Cid 2000. (Obs! Viktigt att DM Clean och Cid 2000 inte blandas). • Vattenrengöring: Tillsätt 3-5 % DM Clean i vattensystemet och låt detta verka i max 2 timmar. Därefter skölj noggrant systemet med rent vatten, innan desinfektionen. • Vattendesinfektion: Tillsätt 2 % Cid 2000 via en vattendoserare och låt lösningen stå i rören i 5-12 timmar. Låt detta ske medan grovtvätten av stallet sker, så att Cid 2000 sköljer igenom nipplarna när dessa påverkas av vattenstrålen från högtryckstvätten. Skölj därefter med rent vatten.

3

Grovtvätt

Grundlig grovtvätt med tvättrobot + manuell högtryckstvätt, all synlig gödsel skall vara borta (>90% rent). Var speciellt uppmärksam på följande kritiska punkter: • Ventilationsrör och fläktar på båda sidor • Väggventiler och luftintag • Golvet: Sprickor och håligheter • Fodernedsläppsrör, tvättas gärna invändigt med iller • Foderledningar, utvändig tvätt • Dricksvattensystemet utvändigt Grovrengöringen avslutas med en visuell kontroll av stallet innan det läggs ut såpa på ytor och material

48

4

Läs alltid bruksanvisningen innan användning. Använd alltid rekommenderad skyddsutrustning, handskar och mask.

Tvätt med såpa

Applicera rengöringsmedlet Allround Såpa med skumlans och lågt tryck. Dosering 2% – (ca. 6 ltr i BB-stall (15x26) och ca. 5 ltr. i tillväxtstall (15x20) och ca. 9 ltr. i slaktgrisstall (48x15), inkl. inventarier, yta etc). Se till att komma åt bakom rör, lösdelar, mattor, kastrationsvagnar, fodervagnar och övriga inventarier. Glöm ej att rengöra skumpistolen efteråt med rent vatten. Låt Allround Såpan sitta kvar i 10 till 20 minuter (ska inte torka ut). Därefter tvättas rengöringsmedlet bort med lågt tryck (ca. 80 till 100 bar) och hög vattenmängd. Avsluta med att ta bort vatten i tråg och hoar. Torka ut stallarna innan desinfektion.

5

Desinfektion

Desinfektion, i stall utan djur används Virocid med skumpistol. Sätt dosering på 1. Använd följande mängder: • BB-stall (15x26), inkl. väggar och inventarier: 1,8 ltr. Virocid • Tillväxtstall (15x20), inkl. väggar och inventarier: 1,7 ltr. Virocid • Slaktgrisstall (15x48), inkl. väggar och inventarier: 2,9 ltr. Virocid Var noggrann med desinfektion omkring alla inventarier, sprickor, hörnor, drivgångar, väggar, kastration/fodervagnar, vattenkoppar etc. Använd ansiktsmask med A2+A3 filter vid desinfektion. Glöm ej att rengöra skumlans med rent vatten efter användning. Låt stallen stå i ca. 2 timmar innan värme och ventilation sätts igång. När stallet är torrt, strö Stalosan F på golvet, för att säkra en desinfektion vid grisningen Utlastningsrum, ramp och vagnar. Rengörs med högtryckstvätt efter varje gång det har använts. Desinficera med 0,2 ltr. Virocid. Det räcker till ca. 50 m2 yta. I kalla perioder används Virocid med dubbel dosering. Betäckningsstall: vid avvänjning och fram till betäckning, ska det vara en torr yta vid suggornas juver. Manuel daglig rengöring och uttorkning med Stalosan, hjälper till med detta.


Strömaterial Halm

Spån/torv

Easy-Strö

Kutterspån

Dryg ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Värmebehand-

lingen ger produkten dess suveräna uppsugningsförmåga på ca 5 ggr sin egen vikt vilket leder till en låg förbrukning. Dessutom gör värmebehandlingen att Easy- Strö är helt fritt från bakterier och svampsporer. Easy-Strö ger ett bättre stallklimat eftersom den binder ammoniaklukten. Den består av ren halm och kan med fördel återföras till jorden.

Easy-Way Granulerad ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga.

Easy-Way är en ströprodukt som är lätt att hantera både mekaniskt och manuellt. Med dess tyngd ligger den kvar på golvet trots ett väl ventilerat stall. Binder ammoniak och dammar minimalt vilket medför en torr och hygienisk miljö. Finns i storsäck alternativt småsäck

Kutterspån. Ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån

är dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.

Torvströ Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugningsförmåga. Dess låga pH skapar en ogynn-

sam miljö för bakterier vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår.

Torvmix En blandning mellan torvströ och kutterspån.

Blandningen kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö

Easy-Bedding Easy-Bedding är en värmebehandlad halmprodukt pressad i 8 mm stora pellets. Fördelen med

denna ströprodukt är dess goda uppsugningsförmåga som också gör att den absorberar ammoniaklukt. Därför behövs en mindre mängd strö jämfört med andra produkter på marknaden.

t h ålla Hjä l pe r t il l a t h alt en ! k ia on m m a e r e n

HANDELSVAROR

49


Guide till rätt produkt För att underlätta ditt val har vi samlat de viktigaste produkterna på det här uppslaget. En kortfattad beskrivning för varje produkt hjälper dig på vägen. Naturligtvis stöttar våra erfarna och intresserade säljare dig gärna. Allt för att valet ska bli det rätta. Rätt val efter just dina förutsättningar.

Balans

AMINO

Färdigfoder smågrisar

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

BB foder

Avvänjningsfoder Foder för framtiden

Foder för framtiden

Smågris Prestart

Smågris Tjuvstart

Smågris PrimeFeed Safe

Smågris Alert

• för den yngsta grisen

• för den yngsta grisen

• utan hög dos zink

• tryggt och säkert

• stimulerar tidig konsumtion

• väldigt smakligt

• smakligt

• höga krav på aminosyror

• noggrant utvalda råvaror med hög smältbarhet

• aminosyrabalans för optimal tarmutveckling

• trygg proteinnivå

• stimulerar tidig konsumtion

• fiberbalans för god tarmhälsa

• avlastar suggan

• antiinflammatoriska råvaror

• smakligt

• hög nivå mjölkråvara

Avvänjningsfoder

• skonsamt råvaru-urval • syror som verkar antibakteriellt och sänker pH

Tillväxtfoder

Nyhet!

Foder för framtiden

Smågris Start

Smågris Syra Express

Smågris Kanon

Smågris Supreme

• möjliggör hög produktivitet

• tryggt foder som skapar bra förutsättningar för hög tillväxt

• näringsrikt foder som möjliggör hög tillväxt

• vårt vassaste tillväxtfoder

• organiska syror

• för känsliga magar

• helt vegetabiliskt

• organiska syror

• hög krav på aminosyror

• organiska syror

• organiska syror

• hög energihalt

• skonsam proteinnivå

• smakliga råvaror med hög smältbarhet

Koncentrat till smågrisar

Nyhet! Foder för framtiden

Nyhet!

Småmix PrimeFeed Safe

Småmix Rejäl

Gårdsanpassade Koncentrat

• avvänjningskoncentrat för att klara avvänjning utan zink i högdos

• tryggt tillväxtkoncentrat för hög tillväxt

• vi anpassar efter gårdens förutsättningar

• smakligt och skonsamt

• brett urval av råvaror

• aminosyrabalans för optimal tarmutveckling

• näringsrikt

• brett urval av tillsatser

• fiberbalans för god tarmhälsa

50

• högt aminosyrainnehåll


Balans

AMINO

Färdigfoder suggor

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Digivningsfoder

Övergångsfoder

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Extra

Suggfoder Laktal

Sugg Prep 70

• fiberbalans

• hög aminosyranivå

• grisningsfoder

• hög aminosyranivå

• hög nivå E-vitamin

• foder för lite lägre intensitet

• hög smaklighet

• hög nivå vitamin E

• lättare grisning

• hög smaklighet

• fokus på fiberbalans

dkänd i ekologisk Go • fiskfettsyror • hög on! E ktivitamin dunivå pro • mycket hög smaklighet

• skonsam övergång

• toxinbindare • fiskfettsyror • ersätt 1 kg digivningsfoder med 1 kg Sugg Prep 70 • hög smaklighet

Dräktighetsfoder

Enhetsfoder

Tillskottsutfodring

Foder för framtiden

Suggfoder Vital 70

Suggfoder Classic

Suggfoder Total

Suggfoder Erotika

• för en bekymmersfri grisning

• väl anpassad energi- och aminosyranivå för den dräktiga suggans behov

• enhetsfoder

• för suggan som behöver det lilla extra

• fokus på fiberbalans • toxinbindare

• smakligt • ett bra alternativ till den växande gyltan

• fiskfettsyror • hög smaklighet

• mycket hög smaklighet • hög energi och aminosyra- nivå • kan användas för ”flushing”

• för vitala smågrisar

Koncentrat till suggor

Nyhet! Foder för framtiden

Nyhet! Foder för framtiden

Suggmix Omega 70 Di

Suggmix Omega 70 Sin

Sugg Lakto

• digivningskoncentrat

• dräktighetskoncentrat

• fiberbalans

• för en bekymmersfri grisning

• digivningskoncentrat med lägre intensitet

• hög aminosyranivå

• fiberbalans

• toxinbindare

• toxinbindare

• fiskfettsyror

• fiskfettsyror

• hög nivå vitamin E

• vi anpassar efter gårdens förutsättningar

• hög smaklighet

• brett urval av råvaror • brett urval av tillsatser

• hög nivå vitamin E

Gyltfoder Färdigfoder

Koncentrat

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Opti Avel

Suggfoder Total

• färdigfoder för den växande gyltan

• enhetsfoder

• högt aminosyrainnehåll

• ett bra alternativ till den växande gyltan

Gårdsanpassade Koncentrat och Premixer

Gylt Hög • koncentrat för den växande gyltan

• smakligt

• högre vitaminisering

51


Balans

AMINO

Färdigfoder slaktgrisar

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Startfasfoder

Mittfas-/Enhetsfoder

Slutfas/Enhetsfoder

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Opti Go

Opti Max

Opti Finish

• fodret med många möjligheter

• för besättningar med höga krav på produktionsresultat

• slutfasfoder eller

• insättningsfoder

• fas ett eller enhetsfoder

• tillväxtgrisar över 20 kg

• hög smältbarhet

• hög smältbarhet

• hög nivå aminosyror

• enhetsfoder vid lägre intensitet

Opti Drank Go, Opti Drank Max, Opti PD Go och Opti PD Max • färdigfoder särskilt anpassade till drank och permeat • start-, mitt- och slutfasfoder • anpassade till olika inblad- ning av drank

• högt näringsinnehåll

Koncentrat och premixer till slaktgrisar Koncentrat

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Slaktmix Talang

Slaktmix Solid

Slaktmix Protein

Slaktmix Drank

• utmärkt som fas 1 foder, eller som enhetskoncen- trat med hög intensitet

• blandas med spannmål till ett konkurrenskraftigt foder

• kompletterar gårdens baljväxter och spannmål

• kompletterar dranken på ett utmärkt sätt

Godkänd i ekologisk • används on!spannmål duktimed pro på gård

• lite lägre utfodringsintensitet

• funkar med mindre mängder • hög aminosyranivå baljväxter

• högt innehåll av aminosyror • lägre innehåll av protein

• anpassad till normala proteinnivåer i spannmål

Koncentrat

Nyhet!

Premixer

Slaktmix PD

Storpremix

• kompletterar drank och permeatvassle utmärkt

• pelleterade

• högt innehåll av aminosyror

• konkurrenskraftiga när sojapriset är högt

Godkänd i ekologisk • lägre innehåll duktion!av salt pro

• innehåller en del protein

• högre inblandning ger högredoseringssäkerhet

Gårdsanpassade Koncentrat och Premixer • vi anpassar efter gårdens förutsättningar • brett urval av råvaror • brett urval av tillsatser

• ca 7% inblandning

52


Mina sidor

är dina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress)till transport@svenskafoder.se

Beställ online DYGNET RUNT! Mina Sidor


20057163

DDTTDAFTFAFADFFTAAFFTDDFAFFTFFAADDDDFTDDDT RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Hitta din närmaste säljare! Energi

Växt

Nils Nilsson

042-301 78 19

Fredrik Reis (Försäljningschef)

010-130 29 63

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Andreas Holm

010-130 29 06 010-130 83 61

Fjäderfä

Gris

Fredrik Reis (Försäljningschef)

010-130 29 63

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86

Madelene Eklund Viktoria Klang Isabelle Westergren Thea Kristensson Magdalena Bengtsson (Föräldraledig)

010-130 29 22 010-130 29 25 010-130 29 36 010-130 29 33 010-130 29 26

(Föräldraledig, tillbaka i augusti)

Nöt & Får

Johan Stensson (Marknadschef)

010-130 83 24

Syd Helena Hägg (Säljchef Skåne) Linda Dahlberg

010-130 29 32 010-130 29 05

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Kajsa Lätt

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 17

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Josefina Andersson Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Malin Landén (Föräldraledig) Camilla Haglund Kajsa Karlsson

010-130 29 43 010-130 29 38 010-130 29 96

Återförsäljare, Häst & FarmPack

Rebecca Nilsson (Försäljningschef) Nils Lennartsson

010-130 29 07 010-130 83 80

Syd Kerstin Bagge Fredrik Johansson (FarmPack)

010-130 29 12 010-130 29 18

Väst Susanne Edlund Malin Hultman (FarmPack) Öst/Mälardalen Anette Zackrisson Emma Roos (FarmPack)

Carsten Klausen (VD/marknadschef) Victor Ebel (Ansvarig Spannmål) Johanna Öwall

010-130 29 69 010-130 83 88 010-130 83 14

Niklas Ingvarsson (Produktchef Utsäde) Johannes Lübeck

010-130 29 79 010-130 83 01

Pierre Lindskog (Kalk)

0510-828 28

(Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt)

(Produktchef Växtskydd)

Syd Fredrik Reis (Säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson

010-130 29 63 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Fredrik Reis (Säljchef) Annette Jacobsson Emelie Ivarsson Johan Vårenius Jens Jonsson Kajsa Lätt Peter Olsson Ludvig Johansson

010-130 29 63 010-130 29 13 010-130 83 44 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 17 010-130 29 23 010-130 29 52

Öst Fredrik Reis (Säljchef) Gustaf Larsson (Föräldraledig) Martina Hallberg Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson Marcus Älmefur

010-130 29 63 010-130 83 69 010-130 29 54 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 29 19

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Leif Karlsson

010-130 83 16 010-130 83 10

Mälardalen Fredrik Reis (Säljchef) Eva-Lotta Andersson

010-130 29 63 010-130 29 03

Nord Malin Landén (Föräldraledig) Camilla Haglund Kajsa Karlsson

010-130 29 43 010-130 29 38 010-130 29 96

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se

010-130 29 31 010-130 29 73 010-130 83 21 010-130 29 78

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se