Page 1

1,68 €

2018 m., Nr. 33

P AVA S A R I S – VA S A R A

A+ KLASĖS APŽVALGA NUOSAVA SAULĖS ELEKTRINĖ PROTINGO NAMO SISTEMOS IŠSKIRTINIS BUTAS VILNIUJE VONIA BE TAISYKLIŲ

+ NAMŲ PROJEKTAI GRAŽI APLINKA (II) 2018 M. INTERJERO TENDENCIJOS MENAS NAMAMS (II)

MODERNUS RĄSTINIS NAMAS ISSN 2029-2619

9 772029 261014


Leidėjas UAB „Super namai“ Lazdynų g. 21-303, Vilnius Tel. (8 5) 203 1670 info@supernamai.lt www.supernamai.lt Vyr. redaktorius Darius Jokubauskas Redaktorė Sandra Kliukaitė sandra@supernamai.lt Autoriai: Rytis Daraškevičius Irena Dirgėlienė Armina Jonušaitė Sandra Kliukaitė Jonas Malinauskas Gabrielė Šermukšnytė Dizaineris Robertas Jakštaitis robertas@supernamai.lt

Reklama Rolandas Liuga rolandas@supernamai.lt Kristina Taraškevič kristina@supernamai.lt Inga Žviedrienė inga@supernamai.lt Kalbos redaktorė Rita Malikėnienė VIRŠELYJE „Shutterstock“ nuotrauka SPAUSDINO UAB „BaltoPrint“ Dėl galimo broko kreiptis į spaustuvę.

UAB „Super namai“ © Visos teisės saugomos. Perspausdinant iliustracijas ir tekstus yra būtinas leidėjo rašytinis

4 p. BŪTI SAVO ERDVĖS DIRIGENTU. IŠMANUSIS NAMAS

sutikimas. Leidėjas neatsako už reklamos skelbimų tekstą ir turinį.

supernamai ‘18 PARODA

ŠILDYMAS | VĖDINIMAS | SANTECHNIKA

RUGSĖJO 21–23 D.

, VILNIUS

PARODOS RĖMĖJAI 2

supernamai


turinys

24 p. Saulės elektrinės privačiuose namuose

10 p.

MODERNŪS MEDINIAI NAMAI. Tvarumas, darna ir estetika

14 p. Praktinis grindų įrengimo vadovas

20 p. „Lazdynėlių vingis“ – projektas, kokio trūksta

28

p.

Šilumos siurbliai ir rekuperatoriai A+ klasės namui

17 p.

32 p.

NUO A PEREINAME PRIE A+

APLINKOS PUOŠYBOS ELEMENTAI

44 p. 56 p.

Vonia be taisyklių

64 p.

BALTIŠKO STILIAUS INTERJERAS

38 p.

BAZILIJONŲ GATVĖS APARTAMENTAI: DIENA IR NAKTIS INTERJERE

Ambiente’2018: kur link judame?

52 p. 73 p. Namų projektai

MENAS NAMAMS (II)


technologijos Armina Jonušaitė-Stapurevič

BŪTI SAVO ERDVĖS DIRIGENTU.

Išmanusis namas UAB „Jung Vilnius“ ir Monikos Juknienės nuotraukos

Kiekvienas iš mūsų svajojame ir nusipelnome gyventi patogiai, naudotis naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis. Viena iš tokių visumą sujungiančių technologijų – tai namų automatizavimo sistema, vadinama išmaniuoju namu.

4

supernamai


technologijos

Tai veiksmingas būdas vientisai valdyti namų sistemas. Išmaniojo namo koncepcija įkūnija maksimalų komfortą, sukurtą remiantis individualiais šeimininko norais, poreikiais ir galimybėmis. Pastato automatika apima esmines dalis: išmanų klimato, apšvietimo, apsaugos ir multimedijos sistemų valdymą – kai jos veikia kartu viena kitą papildydamos ir reaguodamos darniai, o ne atskirai. Tai ne tik pasirinkimas gyventi saugiai, patogiai, funkcionaliai ir ekonomiškai, bet ir paties namo vertės išsaugojimas ateityje.

Pradžių pradžia

maždaug 2000 m. išmanieji namai užkariavo pasaulio rinką.

Šiuo metu apie išmaniuosius namus kalbama ir rašoma ne-

Veiklos ir ateities gairės jau buvo nubrėžtos, nors ne vis-

mažai, jų populiarumas auga ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje.

kas šiandien einasi kaip iš pypkės. Esama tam tikrų šių sis-

Pastebimas lietuvių domėjimasis protingo namo teikiamais

temų vystymosi nesklandumų. Apie tai pasakoja UAB „Jung

išskirtiniais privalumais. Ypač užsakovus domina galimybė tu-

Vilnius“ vadovas Raimundas Skurdenis: „Viena iš rimtesnių

rėti ir realizuoti specifinius poreikius, kartais suteikti truputį

šių sistemų vystymosi bėdų buvo ir tebėra bendro pasaulinio

intrigos, kurią sukurti išmanusis namas turi visas galimybes.

standarto nebuvimas. Dauguma sistemų nėra tarpusavyje

Tarkime, grįžtate nuvargę po darbo, o jus pasitinka savaime

suderinamos arba jų suderinamumas komplikuotas. Buvo

užsideganti būtent tokio ryškumo šviesa, kokią mėgstate.

bandymų sujungti įvairius gamintojus, ir vienas iš jų, iki šiol

Norėtumėte pavalgyti, tačiau nėra nieko paruošto. Tuomet

sėkmingiausias, yra Europos gamintojų įkurta KNX asociaci-

vienu paspaudimu savo telefone mėgstamas restoranas atveš jums norimo maisto. Vis daugiau užsakovų rekomenduoja išmaniuosius namus savo draugams ir pažįstamiems, vis daugiau žmonių Lietuvoje turi galimybę gyventi naudodamiesi naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis. Pasak interjero dizainerės Monikos Juknienės, „protingas namas garantuoja išteklių taupymą, todėl jis įgaus vis didesnių perspektyvų tapti prieinamas didesniam žmonių skaičiui – kuo daugiau žmonių tai išbandys asmenine patirtimi, tuo labiau jie liks patenkinti, geri atsiliepimai ir vertinimai užaugins didesnį susidomėjimą išmaniaisiais namais. Kiekvienas norime gyventi saugiai, patogiai ir ekonomiškai paskirstydami finansus taip, kad daugiau liktų savo asmenybei tobulinti“. Išmaniojo namo užuomazgų galime ieškoti dar XIX amžiuje. Garsiajame Žiulio Verno romane „20 000 mylių po vandeniu“ povandeninis laivas „Nautilus“ jau turėjo beveik visas sistemas, kuriomis puikuojasi šiuolaikiniai išmanieji namai. Fantastinės literatūros rašytojas Rėjus Bradberis minėjo išmaniųjų namų idėją savo kūryboje. Šių vizijų įgyvendinimas prasidėjo vėliau, maždaug 1966–1967 m. (jau prieš 50 metų), kai buvo sukurtas specializuotas kompiuteris ECHO IV, valdęs namų procesus. Tai buvo labiau bandymai ir galimybių demonstravimas. Išmaniųjų namų populiarinimui nemažą įtaką taip pat turėjo 1999 m. pasirodęs filmas „Smart House“, o

supernamai

5


technologijos Raimundas Skurdenis

ja (1999 m). Dėl to keli skirtingi standartai

vaizdo ir garso aparatūros, apsaugos sistemos.

buvo sujungti į vieną. Šiuo metu asociacijai

Jos valdomos iš bet kurios namo vietos patogiu

priklauso 400 gamintojų iš viso pasaulio, jų

būdu – valdymo skydeliu ar išmaniuoju telefonu.

produktai visiškai suderinami. Reikia nepa-

Valdymo įrankiai yra pulteliai, skydeliai, judesio

miršti, jog KNX ženkliukas rodo produktų

jutikliai, veikiantys radijo bangomis, automatinis

suderinamumą, bet neatsako už kokybę.“

valdymas išmaniuoju telefonu arba planšete. Jei

Keletą metų mūsų šalyje vyko tik šių

pasirenkamas valdymas skydeliu, labai patogu

naujų technologijų demonstravimas be re-

tad, jog nereikalingi valdymo pulteliai, kurie daž-

alių įgyvendinamų projektų, o ir gaminius

nai pasimeta.

siūlė tik didieji gamintojai. Pirmieji išmanie-

Didžioji dalis procesų vyksta automatiškai,

ji objektai Lietuvoje ėmė rastis maždaug

net nepastebint gyventojams. Nereikia sukti gal-

nuo 2003 metų. Per metus imta įgyvendin-

vos nei dėl šildymo, vėdinimo ar kitų dalykų, nei

ti po 3–4 nedidelius projektus, dalis jų buvo

žiemą, nei vasarą nereikia galvoti, kokį režimą

skirta naujosioms technologijoms demonstruoti. Pastovus ir

pasirinkti. Tą padaro namo „smegenys“ – išmanioji sistema. Į

realus išmaniųjų namų augimas tiek privačiame, tiek visuo-

šios namo sistemos veikimą reikia kištis tik išimtiniais atvejais,

meniniame sektoriuje prasidėjo maždaug prieš dešimtmetį –

tarkime, išvykstant atostogų nustatyti namą šiuo režimu. Ir tai

2007 m. Jau 5–6 metus matomas aiškus šių sistemų diegimo

tik vienas mygtuko paspaudimas. Esant tokiam režimui, namas

augimas Lietuvos rinkoje, smarkiai nuo pasaulio neatsilieka-

bus saugesnis ir veiks ekonomiškiau.

me ir nesame išimtis. Beveik visuose dideliuose visuomeni-

Viena iš labiausiai vertinamų funkcijų yra taupymas – mak-

niuose objektuose – viešbučiuose, sporto arenose, biuruose,

simaliai racionalus išteklių naudojimas nepakenkiant arba,

naudojamos vienokios ar kitokios išmaniosios technologijos.

atvirkščiai, didinant komfortą. Daugiausia išlaidų paprastai

Gyvai pajusti, kaip veikia išmaniosios sistemos, galima aplan-

tenka šildymo ir vėsinimo sistemoms, todėl į čia ir nukreipia-

kius Valdovų rūmus. Tai puiki pirma pažintis su šiais sprendi-

mos taupymo funkcijos. Esmė paprasta – energija vartojama

mais. Visuomeniniuose pastatuose valdymo sistemos yra tie-

tik ten, kur reikia. Šildymas, vėdinimas pagal programas ir da-

siog būtina pastato dalis, siekiant suvaldyti visus inžinerinius

viklius veikia tik ten, kur yra ar numatyta, kad bus žmonės, ir

procesus ir išgauti racionalų išteklių naudojimą.

tik tuo pajėgumu, kuris būtinas. Gyventojams išvykus sistema

Protingas namas – magiškas namas

veikia taupymo režimu, taip pat ir naktį. Išmanieji namai reaguoja į aplinkos pokyčius ir automatiš-

Svarbiausias dalykas name – patogumas ir funkcionalumas, o

kai parenka optimalų vėsinimo, šildymo ar ventiliavimo režimą,

išmanieji namai patogumo suteikia dar daugiau. Pasitelkdami

tokiu būdu taupome. Visu režimu įjungtas kondicionierius ne

moderniausias technologijas, unikaliu būdu inžinieriai sujungia

visada būtinas. Gal užtenka tik nuleisti žaliuzes, kurios užstotų

visus pageidaujamus namų įrenginius į vieną visumą ir užtikri-

šilumos srautą ir temperatūra nepakiltų virš normos. O gal au-

na tobulą jų veikimą. Sujungiamos šildymo, vėdinimo, apšvie-

tomatiškai atverti langą (nes lauke vėsiau nei patalpoje), įjungti

timo, kondicionavimo, žaliuzių, užuolaidų, buities prietaisų,

ventiliatorių ir leisti cirkuliuoti grynam orui. Jei saulė pietų pusėje pradeda kaitinti langus, automatiškai nusileidžia žaliuzės, įsijungia kondicionierius, namai tiek neįšyla, ir grįžę juos randame vėsesnius ir komfortiškesnius . Jei protingas namas užfiksuoja saugumo pažeidimą, automatiškai užsirakina visos namų durys. Išmaniųjų namų veikimas programuojamas: išmanieji stiklai, įrengti dušo kabinoje, tampa neperšviečiami, kai tik įžengiame į kabiną – sukuriame norimą privačią aplinką. Atrodytų, tai nedideli ir ne itin reikšmingi, bet pastovūs sprendimai, jų visuma ir padeda taupyti, o sutaupoma nemažai: priklausomai nuo pastato – 20–40 proc. R. Skurdenis pataria: „Reikia mąstyti racionaliai ir žvelgti gerokai į priekį – ateityje naujų namų be tokių sistemų statoma jau nebus ir namą parduoti be tokios sistemos bus keblu. Tai viena priežasčių ją diegti. Komfortas, sutaupytas laikas ir energijos ištekliai – pagrindinės priežastys, kodėl šios sistemos diegiamos. Tokiame name gyventi tiesiog komfortiškiau, gyvenimo kokybė geres-

6

supernamai


technologijos nė. Bet tikrai netvirtinu, kad visiems diegti šią sistemą būtina. Nepamirškime, jog svarbiausia ne technika, o žmogus.“ Kaip pasirinkti gamintoją ir nenusivilti, lemia daug veiksnių – gamintojo reputacija, gaminių kokybė, jų pasiekiamumas konkrečioje rinkoje, kaina, dizainas. Sklandų protingo namo veikimą užtikrina ypatingu būdu išvedžiota elektros instalia-

ĮRENGIMAS Įrengimo procesą sudaro šie etapai: a) pažintis su išmaniaisiais namais, norimų funkcijų pasirinkimas;

gvas. Tačiau ir kokybišką įrangą galima sumontuoti nevykusiai

b) elektrotechninio projekto parengimas (galimas, kai turime kitų namo inžinerinių dalių projektus);

ir, deja, tokių atvejų pasitaiko. Kad neištiktų tokia lemtis, pro-

c)

jektuotoją ir diegėją reikėtų rinktis netgi atsakingiau nei gamin-

d) sistemų instaliavimas;

toją, nes būtent nuo jų kvalifikacijos priklausys projekto sėkmė

e)

cija. Išmaniojo namo valdymas yra intuityvus, lankstus ir len-

elektros instaliacijos išvedžiojimo darbai; programavimas ir suderinimas.

ir kokybė. Vilniuje veikia oficialus šių technologijų mokymo centras, tad pasikliauti neturinčiais kvalifikaciją patvirtinančių diplomų neverta. Taip pat verčiau kreiptis ne į individualų as-

ir laidus. Paprastai tai daroma arba naujame pastate, arba jį

menį, bet į įmonę, tai užtikrins ilgalaikius santykius, sutvirtin-

kapitališkai renovuojant. Taip patogiau ir pigiau, nes laidų iš-

tus sutartimis ir atsakomybe.

vedžiojimas, esant įprastai elektros instaliacijai ir išmaniajai,

Kaip įgyvendinti

skiriasi – pastarasis dar paprastesnis, tačiau kitoks. Todėl sename pastate tai įdiegti sunkiau – reikės arba keisti laidyną, arba

Kad namo sistemos taptų automatizuotos ir veiktų pagal iš

naudotis bevielėmis technologijomis, o jos turi tam tikrų apri-

anksto suprogramuotus algoritmus, visos inžinerinės sistemos

bojimų. Todėl dėl noro turėti išmaniuosius namus geriau apsi-

turi bendrai susijungti pagal vienijantį protokolą. Mūsų atvejų

spręsti konkrečiame būsto projektavimo etape, kai dėliojami

tai jau minėtasis KNX. „Nes Europoje dominuojantis standar-

architektūrinis ir inžinerinis būsto projektas.

tas yra KNX. Tad nedvejodamas, beje, ir remdamasis asmenine

KNX sistemoje nėra vieno centrinio valdiklio – namo „sme-

patirtimi, nes jau 11 metų gyvenu bute su įrengta KNX sistema,

genų“, tad ši sistema saugi, nėra galimybės pažeisti centrinį

siūlau rinktis šį protokolą. Jau vien dėlto, kad jį palaiko per 400

mazgą. Pavojaus sistemos veikimui nėra, „išeiti iš proto“ ji

gamintojų, ir bet kuriam iš jų pasitraukus iš rinkos, dar lieka

negali. Kiekvienas mažas aparatas atskiras ir veikia ribotomis

šimtai, galėsiantys realizuoti ar prižiūrėti jūsų sistemą“, – pata-

funkcijomis. Diegėjo uždavinys specialia programa visus tuos

ria R. Skurdenis. Tam reikia į namą išvedžioti specialią įrangą

mažus aparatus suprogramuoti bendrai veikti, ir programa-

supernamai

7


technologijos Monika Juknienė

vimo kompiuteris atjungiamas. Toliau sis-

pradiniame etape labai svarbu apgalvoti savo no-

tema jau veiks savarankiškai. Kurio nors

rus ir poreikius, o viską pasverti ir įvertinti padės

modulio gedimas ar netyčinis sugadinimas

sistemos projektuotojai.

išjungs tik nedideles jo funkcijas, o likusi sistemos dalis veiks be priekaištų. Žmogus

Teigiamai veikia interjerą

nurodymus sistemai gali perduoti mygtuko

Pasirodo, kad išmaniojo namo sistemų diegimas

paspaudimu, liesti jautriu ekranu ar net la-

į gerąja pusę pakeičia ne tik gyvenimo kokybę,

bai populiarėjančiu būdu – balso komanda.

bet teigiamai veikia ir interjerą. Sistema turi savo

Verta įsidėmėti: išmaniųjų sistemų diegi-

valdymo elementus, kurie matomi visiems – tiek

mas nepriklauso nuo pastato ar patalpos

būsto šeimininkams, tiek svečiams. Tai sistemos

tipo, tai labiau norimo funkcionalumo ir ra-

jungikliai. Vietoje gausybės skirtingo dizaino ir

cionalumo klausimas. Ne visur verta dieg-

gamintojų valdiklių, darkančių interjerą, skirtų

ti visas funkcijas, kartais užtenka tik kelių,

šildymui, ventiliacijai, šviesai, signalizacijai, mu-

tarkime, konkrečiam butui. Visgi didžiausias ir apčiuopiamiau-

zikai reguliuoti, gaunate vieną, patogų, ergonomišką ir daž-

sias efektas pasiekiamas ten, kur yra įdiegta daug įvairių sis-

nai labai stilingą valdiklį ant sienos. Jei protingas namas bus

temų.

valdomas skydeliu, projektuojant interjerą jam reikia parink-

Gyventi name greičiausiai planuojate dešimtmečiais, tad

ti tinkamiausią vietą. Protingo namo simboliais jau yra tapę

labai svarbu, jog būtų pasiekiama aptarnaujanti organizacija,

„Jung KNX“ jungikliai. Tai jungikliai, kurių matmenys yra tra-

kilus norui sistemą išplėsti, galbūt pakeisti funkcijas. Jei ga-

diciniai, bet jie suskirstyti į tris, penkias, septynias ir devynias

minys nepažymėtas KNX ženklu, tai dar nereiškia, kad jo bus

dalis priklausomai nuo norimų funkcijų skaičiaus. Jei šie jungi-

neįmanoma suderinti su šia sistema. Net ir minėtai asociacijai

kliai netinka, yra platus įvairių gamintojų jungiklių ir valdymo

nepriklausanti aukštos klasės gamintojų įranga gali būti sude-

skydelių pasirinkimas, kuris patenkins ir išrankiausią skonį.

rinama su šiuo europiniu protokolu, tai daugiau priklauso nuo

Įmonės siūlo įvairių formų, spalvų, dizaino jungiklius, kurie ne

diegėjo kvalifikacijos, noro ir žinių.

tik nedarko interjero, bet jį papuošia, suteikia jam išskirtinu-

Išmaniojo namo kainą lemia trys esminiai kriterijai: norimų funkcijų pobūdis, kiekis ir valdymo būdas. Tarkime, kokių

mo. Gamintojai siūlo dešimtis įvairiausių spalvų valdiklių, tad rinktis tikrai yra iš ko.

ir kiek įrengtų funkcijų pageidaujame šalia miegamojo lovos:

Kaip minėta, įrengiant protingo namo sistemas, galima pa-

ar ilsėdamiesi lovoje norėtume keturių funkcijų (valdyti muzi-

sirinkti jungiklių spalvas, o prie jungiklių derinamos sienų spal-

ką, apšvietimą, užuolaidų užtraukimą / atitraukimą ir kamba-

vos. Jos gali sutapti arba sudaryti kontrastą, tai priklauso nuo

rio temperatūrą) ar penkių (papildoma žadintuvo funkcija). Tad

bendro interjero sumanymo. Šitai iliustruoja interjero dizainerės Monikos Juknienės kelių butų ir namo interjerų pavyzdžiai. Bute B23-15 naudota Le Corbusier ombre naturelle moyenne spalva, bute B23-36 – neutralesnė Le Corbusier ombre naturelle claire spalva. Namo interjere M. Juknienė parinko mėgstamą tamsaus šokolado spalvą Le Corbusier terre d‘hombre brulee. Nuo XIX a. mokslinės fantastikos vizijų nueitas didžiulis kelias ir šiandien tai jau virtę realybe. Kol kas esame tik pradiniame etape. Išmaniųjų sistemų diegimo paklausos augimas rodo, kad artimiausią dešimtmetį nebeliks naujų namų, kuriuose nebūtų diegiamos šios sistemos – vis augantys reikalavimai taupymui, ekologijai, komfortui tiesiog neįvykdomi be jų. „Rinkdamiesi išmaniuosius namus renkamės ateities sprendimą. Ne tik puošiame namų erdvę gražiu interjeru, aukštos kokybės daiktais, bet ir investuojame į naujausias technologijas ir neatsiliekame nuo šiuolaikiško efektyvaus požiūrio į namo valdymą, gyvename pasaulio ritmu. Protingo namo koncepcija turi daugybę sekėjų ir gerbėjų. Visų pirma tai padeda sutaupyti laiko, kuris yra vertingiausias mūsų turtas. Sutaupytą laiką galite skirti šeimai, karjerai, mėgstamiausiam pomėgiui ar kitai aistrai“, – užbaigia M. Juknienė.

8

supernamai


technologijos Irena Dirgėlienė UAB „JM Haus“, Ryčio Šeškaičio, Remigijaus Jutelio nuotraukos

MODERNŪS MEDINIAI NAMAI.

TVARUMAS, DARNA IR ESTETIKA

Lietuviams pradėjus galvoti apie ekologiškumą, vis dažniau grįžtama prie protėvių naudotų statybinių medžiagų, pavyzdžiui, medienos. Atsirandančios naujos tokių medžiagų pritaikymo technologijos vis labiau plinta šiuolaikinėje statyboje. 10

supernamai


technologijos Kūrybinė laisvė architektūriniams sprendimams

Medis dėl savo ekologiškų savybių vis populiarėja, o klijuotoji mediena yra viena iš moderniausių statybinių medžiagų. Klijuotosios medienos gaminiai yra labai aukštos kokybės, nes gamybos metu pašalinami natūraliai medienai būdingi defektai. Mediena klijuojama ekologiškais klijais, kurie netrukdo medžiui „kvėpuoti“, yra atsparūs vandeniui ir suteikia papildomo stiprumo. Šiuolaikinės medienos klijavimo technologijos sudaro galimybes klijuotąją medieną naudoti visų medinio namo konstrukcijos elementų gamybai. Klijuotoji mediena pasižymi gera paviršiaus kokybe. Prieš klijuojant iš medienos išpjaunamos šakelės, defektai, ruošiniai parenkami ir priderinami pagal spalvą ir net tekstūrą, todėl gaminiai iš klijuotosios medienos atrodo nepriekaištingai. Viena esminių klijuotosios

įvairovė bei stiprumas, lengvumas, ekonomiškumas, geros

medienos sienojų savybių – jos geometrinių matmenų stabi-

izoliacinės savybės, estetika, ekologija. Jie suteikia universalių

lumas. Skirtingai nuo paprastos medienos, klijuotoji mediena

naudojimo galimybių.

neturi vidinių įtempių, todėl išlaiko savo formą ir matmenis.

Dažnai visuomeninių ir individualių pastatų statytojai kli-

Nustatyta, kad klijuotosios medienos stiprumas gali būti net

juotosios medienos konstrukcijas renkasi dėl to, kad jų vizua-

du kartus didesnis nei įprastinės. Sienojai iš klijuotojo tašo

linis vaizdas ir estetika susiję su natūralia gamtine medžiagos

gaminami iš lietuviškos ir Sibiro eglės, pušies, maumedžio.

kilme, yra didelės įvairių architektūrinių formų ir sprendimų

Didesnio aukščio sienojai pagreitina statybą, be to, aukštesni

pritaikymo galimybės, medžiagos palankios aplinkai, neišski-

sienojai yra išvaizdesni ir suteikia sienoms savotiško solidu-

ria kenksmingųjų medžiagų, gaminamos iš atsinaujinančių

mo. Namą iš klijuotosios medienos galima pastatyti kur kas

gamtos išteklių, produktas ekologiškas, užtikrinantis tvarumą

greičiau negu iš paprastos, nereikia laiko nusėdimui, todėl

ir darną visuose objekto eksploatacijos etapuose. Be to, pati-

galima gerokai sutrumpinti apdailos darbų trukmę ir statyti

kimi techniniai sprendimai, naudojant šias konstrukcijas, yra

namus visus metus.

ekonomiškai konkurencingi. Šiuolaikinės medienos technolo-

Klijuotosios medienos gaminius vis aktyviau naudoja vi-

gijos leidžia klijuotąją medieną individualioje statyboje nau-

suomeninės paskirties, pramoninių, netgi chemiškai agresy-

doti ne tik statant klijuotojo tašo namus, bet ir gaminant visų

viai aplinkai atsparių pastatų statytojai, tačiau juos vertina ir

medinių namo konstrukcijų elementus: perdangas, stogo, ko-

statantys individualius namus bei architektai, projektuojan-

lonas, montuojant interjero detales ir kt.

tys mažosios architektūros statinius. Klijuotosios medienos konstrukcijos suteikia architektams laisvę realizuoti pačius įvairiausius sumanymus, pradedant

Medinių namų gamyba ir montavimas

nuo paprastų architektūrinių sprendimų, kuriems naudoja-

Dažniausiai klijuotojo tašo namai gaminami iš sukirstų eglės

mos nesudėtingos konstrukcijos, ir baigiant pačios sudėtin-

ir pušies sienojų. Iš klijuotojo tašo pagaminti rąstiniai namai

giausios geometrijos lenktų formų statinių konstrukcijomis.

yra patvarūs, ekologiški, šilti ir greitai bei lengvai pastatomi. Lyginant su rąsto masyvu, tašo šiluminės savybės geresnės

Universalios naudojimo galimybės

apie 30 proc. Pasak klijuotojo tašo modernius namus gaminančios už-

Apsaugos ir ilgalaikiškumo aspektu tiek tokio tipo, tiek kitų

darosios akcinės bendrovės „JM Haus“ vadovo Edvino Rudžio,

statinių užsakovams gamintojai siūlo klijuotosios medienos

pastaruoju metu žmonės vis daugiau žvelgia į ekologiją, na-

konstrukcijas dengti apsauginėmis / apdailinėmis dažyvėmis,

tūralumą, visas pasaulis grįžta prie medžio tiek interjere, tiek

kurios parenkamos vertinant objekto paskirtį ir užsakovo pa-

eksterjere. Medis jau nėra tik medinių trobelių ar pirčių sta-

geidavimus. Dar vienas svarbus momentas, į kurį atkreipia

tybinė medžiaga. Žmonės stato klijuotojo tašo namus net ir

dėmesį gamintojai, tai mitas, kad klijuotosios medienos kons-

pagal labai modernius projektus. Iš klijuotosios medienos na-

trukcijos nėra saugios kilus gaisrui. Atvirkščiai, jos, lyginant

muose montuojamos ir interjero detalės.

su metalo konstrukcijomis, ilgesnį laiką išsaugo laikomąją

Pasak E. Rudžio, klijuotojo tašo namuose geresnis mikro-

galią. Klijuotosios medienos privalumai – atsparumas ugniai,

klimatas, nes tašas „kvėpuoja“, patalpose palaikomas beveik

drėgmei, chemiškai agresyviai aplinkai, formų ir matmenų

tobulas drėgmės lygis, jų nereikia papildomai vėdinti ar drėsupernamai

11


technologijos

KOMENTUOJA ARCHITEKTAS REMIGIJUS JUTELIS Suomijoje statoma 80–90 proc. karkasinių namų – dalis iš jų yra rąstiniai, klijuotojo tašo ar su rąstų imitacija. Tokių namų apdailai naudojami blokeliai arba plytos, todėl iš išorės jie atrodo lyg mūriniai ir yra ganėtinai patvarūs. Šioje šalyje statomos ištisos medinių namų gyvenvietės, o Lietuvoje mediniai namai nėra labai populiarūs.

kinti. Ypač pravartu tokiame name gyventi žmonėms, turintiems alergijų ar kvėpavimo takų problemų. 150 kv. m namą pagaminti užtrunka apie aštuonias savaites. Pati gamyba trunka apie 10 dienų, o ant paruoštų pamatų per dvi savaites pastatoma „dėžutė“. Gerai suplanavus, tokį namą galima pastatyti per šešis mėnesius.

Modernus interjeras klijuotojo tašo rastų namuose Prieš keliolika metų Lietuvoje pirmenybė buvo teikiama mūriniams namams, o rąstiniai namai (tarp jų ir klijuotojo tašo) asocijavosi su senove ir nepatogiu gyvenimo būdu. Dabar tai, kad mediniai namai negali būti tokie pat modernūs kaip ir mūriniai, jau laikoma mitu. Klijuotosios medienos laikančiosios konstrukcijos, naudojamos universaliai, suteikia interjerui ir eksterjerui nepakartojamą efektą. Specialistai paneigia nuomonę, kad klijuotasis tašas kvepia kaimu ir tinka tik vasarnamiui ar medžioklės nameliui. Pasak jų, medinių konstrukcijų bijoti nereikia, o tokio namo interjeras yra modernus ir priklauso nuo gyventojų fantazijos bei gebėjimo išnaudoti visas tokių namų teikiamas unikalias dizaino galimybes. Pavyzdžiui, medinių sienų nebūtina derinti

Galima sakyti, kad klijuotojo tašo mediena suteikia daugiau galimybių dizaino sprendimams. Paprastai, statant namą, rastai sukabinami 90 laipsnių kampu. Žinoma, galima priimti ir kitokį sprendimą, pavyzdžiui, pastatyti šešiakampį namą – tuomet kampai nebus 90 laipsnių, bet sienos vis tiek bus sunertos. Statant namus iš klijuotojo tašo, galima sugalvoti begalę karkaso sprendimų. Visas pastatas gali būti šiuolaikiškas, laisvo dizaino, suprojektuotas naudojant medį ir stiklą. Namo karkasas nebūtinai turi būti dvišlaitis ar keturšlaitis, T, L formų pastatas su keturiomis sienomis. Su klijuotąja mediena galima sugalvoti įdomių ir nestandartinių spendimų. Mediniai namai taip pat pranašesni ir dėl natūralios medžiagos, kuri visada vertingesnė už nenatūralią: cementą, betoną ar pan. Keraminiai blokeliai ar keraminės plytos taip pat laikomi natūraliomis medžiagomis, tačiau juos rišanti medžiaga yra cementas, taip pat naudojamas metalas, stiklo pluošto juostos ir pan. Natūrali medžiaga padeda palaikyti gerą mikroklimatą namuose. Norint įrengti ekologišką šildymo sistemą rąstiniuose namuose reikėtų pagalvoti apie šilumos siurblius „oras– oras“, „oras–vanduo“. Įrengus tokius šilumos siurblius, siūlyčiau papildomai įrengti saulės kolektorius arba nedidelę vėjo ar saulės jėgainę, aptarnaujančią siurblius. Natūrali medžiaga padeda palaikyti gerą mikroklimatą namuose. Žmonės mažiau serga alerginėmis ir kvėpavimo ligomis. Molis, medis – natūraliai kvėpuojančios medžiagos, o klijuotasis rastas tokių savybių neturi.

tik su kitomis natūraliomis medžiagomis – akmeniu, natūralaus pluošto audiniais ar metalu. Dalį sienojo galima dengti

12

plokšte, dažyti ar kitaip dekoruoti kuriant jaukią namų aplin-

aplinką, juos galima derinti su kitomis neutraliomis spalvomis

ką. Dizaineriai sako, kad, kuriant modernų klijuotojo tašo rąs-

ir taip sukurti ne tik modernią, bet ir jaukią, ramią aplinką, ku-

tų namo interjerą, labai svarbu suplanuoti, kaip kris šviesa.

rioje gera ilsėtis. Namus pagyvinus unikaliais ryškiaspalviais

Kadangi sienojai bėgant laikui linkę šiek tiek tamsėti, verta

akcentais, rąstiniai sienojai išryškina jų savitumą. Paaukštin-

pagalvoti, kokias planuojama įrengti lubas ir grindis, kokius

tos lubos – vienas iš būdų išvengti „kaimiškos“ aplinkos, tad

sumontuoti ir sudėti langus, židinius ir kitus interjero elemen-

specialistai siekiantiems sukurti modernią aplinką klijuotojo

tus, kad jie skleistų ar atspindėtų šviesą.

tašo rąstiniame name siūlo rinktis aukštas lubas, sukuriančias

Klijuotojo tašo rąstų name nebūtinai turi stovėti tik kaimiš-

erdvės įspūdį. Rąstiniame name puikiai dera visi šiuolaikiniai

ko stiliaus baldai. Galima drąsiai eksperimentuoti ir rinktis pa-

patogumai, modernios vonios, virtuvės, naujausios techno-

sirenkant modernius, patinkančius baldus. Kadangi, išlikdami

logijos, o norintiems paslėpti šiuolaikinius įrenginius siūloma

neutralios spalvos, rąstinio namo sienojai sukuria savotišką

juos integruoti į baldus ar patraukti iš lankomiausių vietų.

supernamai


technologijos Moduliniai namai – nekenksmingas aplinkai ir gyventojams sprendimas

naująja gyvenamąja vieta žmonės jau džiaugiasi vos po ke-

Nekantraujančioms įsikraustyti į naują namą šeimoms gamin-

bėda – visuomet būstą galima praplėsti šeimai pagausėjus ar

tojai siūlo rinktis modulinius namus. Tokie namai ne tik greitai

sumažinti vaikams užaugus. Naujo namo segmento prijungi-

pastatomi, bet ir nesunkiai pritaikomi prie besikeičiančių šei-

mo ar seno pašalinimo galimybė naujakuriams leidžia jaus-

mos poreikių. Pavyzdžiui, įsikrausčius jaunai šeimai tiks ma-

tis kur kas lanksčiau ir gyventi ne ateitimi ar praeitimi, o būti

žesnis namas, o jau susilaukus vaikų nereikės pirkti erdvesnio

savo namų kūrėjais visą gyvenimą“, – sako „Sveiki namai“ at-

būsto – užteks pristatyti papildomą modulį.

stovas Aivaras Gudonavičius.

lių mėnesių. Vienintelis modulinių namų trūkumas – ribotos interjero ir eksterjero dizaino galimybės, tačiau ir tai nėra

Modulinių namų privalumu laikytina ir tai, kad tokiems na-

Modulinio namo sienos, stogas ir kiti elementai įrengia-

mams, gyvenant juose iki dvejų metų, nereikalingi statybos

mi iš medinio ar metalinio karkaso, užpildyto šiltinimo me-

leidimai, nes tokie namai vertinami kaip laikinieji statiniai.

džiaga, ir kitų konstrukcijai būtinų sluoksnių. Mažo tankio

Greitai pastatomi namai dažniausiai turi ne vieną paskirtį.

medžiaga – šilumos izoliacija – daro namą šiltą ir nepralaidų

Modulinis namas gali tapti tiek vasarnamiu, tiek nuolatiniu

aplinkos triukšmui. Be to, šiuolaikinės šilumos izoliacijos me-

būstu. Tokius namus galima statyti įvairiose vietose, pavyz-

džiagos yra nedegios, todėl moduliniai namai yra atsparūs

džiui, ant kalno šlaito ar šalia ežero. Šie namai statomi netgi

ugniai. Karkasinio tipo išorės sienos yra pranašesnės už mū-

tokiose vietose, kuriose dar nėra nutiesti elektros laidai: tuo-

rines dar ir dėl to, kad neakumuliuoja iš lauko sugeriamo šal-

met galima naudotis saulės baterijomis arba kolektoriais. Jie

čio – toks namas visada bus šiltas. Pasak pašnekovo, mediniai

montuojami ant stogo, kad šeimininkai galėtų ne tik šildyti

namų karkasai neturi jokios neigiamos įtakos namo gyvento-

savo gyvenamąją erdvę, bet ir naudotis elektros prietaisais.

jų sveikatai, užtikrina šilumą ir optimalią drėgmę patalpose,

„Moduliniams namams nėra reikalingi pamatai: jie surenka-

todėl tokie gyvenamieji namai yra ne tik pigūs, bet ir nekenks-

mi ceche, o vėliau kranu pervežami į numatytą sklypą, todėl

mingi namo gyventojams.

MEDINIŲ SODO NAMELIŲ IŠPARDAVIMAS Tel.: (8 5) 210 12 88, 8 600 38 528. El. paštas pagalba@mediniainameliai.lt

Mediniai nameliai tiesiogiai iš gamintojo!

Daugiau namelių rasite www.mediniainameliai.lt


PRAKTINIS GRINDŲ ĮRENGIMO VADOVAS SU „BOSTIK“ Straipsnyje trumpai apžvelgsime pagrindinius grindų įrengimo aspektus, aptarsime, kokie būna pagrindai, kuo jie skiriasi, kodėl reikia naudoti skirtingas paruošimo medžiagas, kokias technologijas geriau naudoti, ką reikia žinoti, norint tinkamai ir kokybiškai atlikti darbą. Patarsime, kaip teisingai įrengti skirtingas grindų dangas, kad jos būtų naudojamos ilgai ir nekeltų rūpesčių. Straipsnyje naudosime „BOSTIK“ gamintojo rekomendacijas ir produktus. Taigi pradėkime nuo pagrindų. Dažniausiai pasitaikantys: 5 Absorbuojantys, arba vandenį įgeriantys, paviršiai: naujas betonas, senas betonas ir įvairios jų modifikacijos, kurių pagrindinė dalis yra cementas. 5 Neabsorbuojantys (vandens neįgeriantys) paviršiai: senos ar naujos keraminės plytelės, senos grindų dangos, mediena (sena dažyta ar lakuota), OSB plokštės, pramoninis betonas, epoksidinės dangos, pakeliamosios grindys (dažniausiai administracinės paskirties pasatuose). Visų įmanomų pagrindų tipų nevardysime, bet paminėsime pagrindinę taisyklę, kuri padeda lengvai orientuotis nustatant, su kokiu pagrindu susidūrėme. Jeigu kyla abejonių, tiesiog paimkite nedidelį vandens kiekį, užpilkite ant pagrindo ir stebėkite: jei vanduo visiškai susigėrė į grindis per kelias sekundes – pagrindas absorbuojantis. Kuo ilgiau vanduo nedžiūsta, tuo mažiau paviršius įgeria. Naujoje statyboje beveik visada gausite naujai įrengtas betonines grindis. Taigi svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kiek laiko praėjo nuo jų įrengimo. Cheminės reakcijos džiūstant betonui vyksta apie 30 dienų, todėl nerekomenduojama anksčiau pradėti ruošti pagrindus ar įrengti dangas. Kitas labai svarbus momentas – drėgmės likutis, esantis betone. Jis priklauso ne tik nuo to, kiek praėjo laiko nuo įrengimo, bet ir nuo patalpų aplinkos. Rudenį ar žiemą, esant didesnei drėgmei ar mažesnei aplinkos temperatūrai, vanduo ne taip greitai garuoja, todėl betone gali būti užsilaikęs kritinis drėgmės kiekis. Kodėl vandens perteklių būtina šalinti? Nes uždarytas viduje vanduo laikui bėgant garuos ir garai, kildami į viršų, pažeis dangas (pūslės PVC lanksčiose dangose, išbrinkęs parketas) ar pakels paruošimo sluoksnį. Kaip žinoti, kada betonas yra sausas? Paprasčiausias buitinis būdas pasitikrinti drėgmę betono viduje – padėti polietileninę plėvelę ant grindų ir ant viršaus pastatyti pripildytą kibirą. Svarbu, kad jo svoris gerai prispaustų plėvelės kraštus. Jeigu kitą dieną pakėlę plėvelę matote vandens kondensatą – betonas dar per daug drėgnas. Saugesnis ir paprastesnis būdas – išsinuomoti betono pagrindo drėgmės matavimo įrenginį. Skirtingi gamintojai naudoja savo reikšmes drėgmei matuoti skaitmeniniu būdu. Bet dažnu atveju skaitmeninio drėgmės matuoklio reikšmė iki 5 rodys, kad betonas yra pakankamai sausas. Kiti žingsniai priklausys nuo to, kokią viršutinę dangą norite instaliuoti, kokio lygumo turite pagrindą ir kokias medžiagas naudosite.

Medinės grindys Vienetinis parketas, masyviosios medienos lentos, visų rūšių parketlentės. Jeigu betoninis pagrindas yra pakankamai sausas, tvirtas ir lygus, galite klijuoti tiesiai ant betono. Naudojant vieno komponento MSP (modifikuoto sililo polimero) klijus, betoninio pagrindo papildomai ruošti nereikia, pakanka pašalinti dulkes siurbliu. „Bostik PK 100“

„Bostik MS elastic“

„Bostik MSP 200“

Stiprūs klijai, tinkami klijuoti parketui iki 8 mm storio, daugiasluoksnei parketlentei iki 14 mm storio. Patogi pakuotė 2×7 kg.

Labai stiprūs ir universalūs klijai. Tinkami visų rūšių parketui, visų rūšių parketlentėms, egzotinei medienai. Galima klijuoti masyviosios medienos lentas 17 cm pločio, parketlentes iki 23 cm pločio. Patogi pakuotė 3× 7kg.

Patys stipriausi šios linijos klijai. Tinkami visų rūšių parketui, visų rūšių parketlentėms, egzotinei medienai. Galima klijuoti masyviosios medienos lentas iki 20 cm pločio. Patogi pakuotė 3×7 kg.

Visi „BOSTIK“ parketo klijai tinka esant grindinio šildymo sistemai.

Tinkamą klijų rūšį parinksite priklausomai nuo to, kokio storio ir matmenų lentas klijuosite. Kuo storesnė lenta ir didesnis jos plotas, tuo stipresnio sukibimo klijus reikės naudoti. Visi nurodyti klijai neturi vandens ar kenksmingųjų lakiųjų medžiagų, išlieka elastingi ir gali būti naudojami ir šildomosioms grindims. Lanksčios PVC dangos Įvairių tipų PVC dangos (heterogeninės ir homogeninės), natūralus linoleumas, PVC lentelės, guma ir pan. Tai pati įnoringiausia ir daugiausia dėmesio paruošimui reikalaujanti dangų rūšis. Paprastai jos būna gana plonos (PVC dažniausiai 2–2,5 mm storio), todėl būtina turėti lygų pagrindą, kad, bėgant laikui, eksploatacijos metu neišryškėtų pagrindo nelygumai. Kodėl negalima klijuoti PVC dangų tiesiai ant betono? PVC dangos yra nelaidžios vandeniui, todėl po danga likusi drėgmė negali išgaruoti. Neparuoštas betonas gali būti skirtingo porėtumo, gali būti nelygiai užtrintas, todėl skirtingai pasisavina drėgmę, esančią klijuose. PVC klijuoti naudojami klijai kietėja, nes juose esantis vanduo ar skiediklis garuoja. Kad danga tinkamai sukibtų, labai svarbus laikas nuo klijų užtepimo iki dangos klojimo. Ant pagrindo užtepti klijai turi pradėti veikti, įgauti lipnumo savy-


bių. Klijų garinimo laikas gali skirtis nuo jų paskirties, sudėties ir aplinkos sąlygų, bet paprastai jis bus 5–15 minučių. Nuo klijų nugarinimo (aktyvavimo klijuoti) iki klijų džiūvimo (viršutinės plėvelės susidarymo) gali praeiti dar 15–30 minučių, priklausomai nuo klijų tipo. Tinkamam rezultatui pasiekti būtina suspėti dangą sukloti tuo metu, kai klijai jau yra nugarinti, bet dar iki galo nesukietėję. Jeigu klijai tepami tiesiai ant betono, dėl skirtingo betono įgeriamumo sunku kontroliuoti klijų garinimo ir džiūvimo laiką. Gali nutikti taip, kad vietomis klijai bus vis dar šlapi, nespėję nugaruoti ir susiaktyvinti, o kitose vietose jau pradėję formuoti kietą plėvelę ir džiūti. Sudėję dangą ant nevienodai pradžiūvusių klijų rizikuojate – šlapi klijai, neturėdami kaip atiduoti drėgmę, gali „suvirti“ po danga, tiesiog liks šlapi ir laikui einant pradės skleisti nemalonų kvapą ar deformuoti dangas; perdžiūvę klijai tiesiog nesukabins dangos su pagrindu. Glaistas

Naudojimo sritis

„Bostik Combi“

Greitai stingstantis, universalus remontinis mišinys. Lengvai šlifuojamas, vidutinio didumo frakcijos. Tinkamas didelėms duobėms užpildyti, storam sluoksniui įrengti iki 5 cm storio. Storiems sluoksniams įrengti galima naudoti smėlio užpildą. Panaudojus didesnį vandens kiekį, plonu glaisto sluoksniu galima uždaryti betone esančias poras („glaistyti per nulį“).

„Bostik Reno Quick“

Tokios pat paskirties remontinis mišinys kaip ir „Bostik Combi“, tik dar greičiau stingsta, yra labai smulkios frakcijos ir turi daugiau plastifikatorių.

„Bostik Traffic“

Greitai savaime išsilyginantis mišinys, skirtas sluoksniams nuo 1 iki 10 mm. Smulki frakcija, didelis plastifikatorių kiekis užtikrina labai gerą skiedinio takumą, todėl galima greitai ir efektyviai, su ekonomiška išeiga išlyginti didelius pagrindų plotus.

„Bostik Flexi“

Greitai savaime išsilyginantis mišinys, skirtas sluoksniams nuo 1 iki 20 mm. Labai universalus produktas. Kiek stambesnė frakcija leidžia pilti ir storesnį sluoksnį (aktualu, kai yra dideli pagrindo aukščio skirtumai). Lengvai šlifuojama. Galima naudoti ir kaip remontinį glaistą betono poroms uždaryti plonu sluoksniu.

„Bostik Flow/Flyt 360“

Savaime išsilyginantys mišiniai skirti storiems sluoksniams įrengti nuo 3 iki 60 mm. Džiūsta 3 mm per parą. Labai ekonomiški ir efektyvūs.

„Bostik Fiber/Fibre“

Savaime išsilyginantys mišiniai, sudėtyje turintys sutvirtinantį pluoštą. Skirti silpniems betoniniams, mediniams pagrindams įrengti bei sutvirtinti. Pluoštas, esantis viduje, papildomai suriša glaistą, todėl jis yra atsparesnis trūkiams, geriau atlaiko apkrovas ir sumažina pagrindo judėjimo pasekmes. Storas sluoksnis atlieka plūdriųjų grindų funkciją.

„Bostik XPS“

Ypač universalus, inovatyvus, savaime išsilyginantis glaistas. Vienintelis glaistas, tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke. Papildomai pridėjus smėlio užpildo, gali būti naudojamas kaip remontinis mišinys duobėms remontuoti ar nuolydžiui formuoti. Labai atsparus apkrovoms – nuo 3 mm sluoksnio gali būti naudojamas kaip galutinė danga pramoniniam naudojimui. Dėl specialios cheminės formulės glaistas džiūsta reaguodamas viduje (kristalizuojasi), į išorę neišskirdamas vandens, todėl galima ant viršaus dangą klijuoti jau po 4 val. Tai gali būti aktualu renovuojant intensyvaus naudojimo komercines patalpas.

Visi „Bostik“ gaminami cementiniai mišiniai tinka grindiniam šildymui.

Todėl PVC dangoms įrengti VISADA geriau paruošti pagrindus išlyginamaisiais mišiniais. Kad ir koks būtų pagrindas, prieš naudojant išlyginamuosius cementinius mišinius reikia naudoti gruntą „Bostik Primer 6000“ arba „Bostik Primatech“. „Bostik Primer 6000“ yra universalaus naudojimo dispersinio pagrindo grunto koncentratas. Absorbuojantiems paviršiams jį reikia skiesti santykiu 1:3. Labai stipriai įgeriančius pagrindus reikėtų gruntuoti du kartus. Neįgeriantiems paviršiams galima naudoti „Bostik 6000“ koncentratą ir pilti išlyginamąjį mišinį, kol dar gruntas nėra iki galo išdžiūvęs, arba naudoti „Bostik Primatech“, kuris sudėtyje turi smulkaus užpildo ir išdžiūvęs suformuoja šlifavimo popieriaus efektą, pagerinantį tolesnę glaisto sukibtį. Tinkamai nugruntavus pagrindą galite rinktis, kokį glaistą naudoti siekiant pageidaujamo rezultato.

Tinkamai pasiruošę pagrindą, galime pereiti prie dangų įrengimo ir klijavimo. Lentelėje pateikiami pagrindiniai produktai ir jų pritaikymas. Iš esmės galioja paprasta taisyklė: kuo storesnė danga, tuo stipresni klijai. Pažymėtina, kad parinkus klijus BŪTINA atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas dėl klijų išeigos, t.y. instaliavimui naudoti tinkamas klijų užtepimo šukas. Klijai

Naudojimo sritis

„Bostik KE 310“

Vidutinio stiprumo klijai skirti kiliminėms dangoms ir PVC dangoms įrengti. Daugiau skirti buitiniam naudojimui. Ilgo atviro laiko. Netinkami PVC lenkti ant sienos.

„Bostik KS 330“

Stiprūs, universalūs klijai visų tipų PVC dangoms ir kiliminėms dangoms klijuoti. Trumpas garinimo laikas, vidutinis darbo laikas. Greitai įgauna pradinį stiprumą. Puikiai pritraukia PVC dangas, laiko lenkimą ant sienos. Labai efektyvūs ir ekonomiški.

„Bostik Attack“

Analogiški KS 330, tokių pat savybių, tik su ilgesniu darbo laiku. Ypač pasiteisina klijuojant didelius plotus.

„Bostik Miplafix 300“

Labai stiprūs ir universalūs klijai. Galima klijuoti įvairaus tipo lanksčias dangas, bet kokio storio PVC, visų tipų kilimus, LVT lenteles ir gumą. Tinka ir natūraliam linoleumui įrengti.

„Bostik Miplafix 800/ Power elastic“

Naujos kartos klijai, specialiai pritaikyti LVT lentelėms klijuoti, vidutinio storio gumai.

„Bostik Linotack/ Miplalino“

Specialūs klijai, skirti natūraliam linoleumui klijuoti.


Klijai

Naudojimo sritis

„Bostik Nogliss/ Fixtack“

Fiksuojamieji klijai. Skirti įrengti dangoms, kurios vėliau gali būti lengvai keičiamos. Tepami voleliu. Nugaravę klijai įgauna lipnumo savybių, bet iki galo nesukietėja, todėl prireikus dangą galima demontuoti ir pakeisti kita. Dažniausiai naudojami kiliminėms plytelėms įrengti administracinės paskirties komerciniuose pastatuose. Stiprūs ir itin ekonomiški.

„Bostik PU 456“

Dviejų komponentų poliuretano pagrindo klijai, skirti intensyviai naudojamoms dangoms, storai gumai klijuoti, pramoninės paskirties objektams, šlapioms patalpoms. Tinkami naudoti lauke. Neturi garinimo laiko.

Kaip ir glaistai, visi „Bostik“ klijai tinka šildomosioms grindims.

Kiliminių dangų įrengimas Instaliuojant kilimines dangas pažymėtina, kad jas įrengiant gali būti taikomi žemesni reikalavimai pagrindo paruošimui. Bet ne tik todėl, kad kilimas paprastai yra storesnis ir viršutinis sluoksnis paslepia pagrindo nelygumus. Didelė kilimų dalis yra pralaidi vandens garams, todėl nesukelia tiek daug nepatogumų klijuojant. Tad jeigu kilimas laidus garams ir jums tinkamas esamo pagrindo lygumas, galite jo papildomai neruošti. Tiesiog tokiu atveju, ištepę klijus ir juos nugarinę, neperdžiovinkite jų – geriau klokite dangą, kol klijai dar drėgni. Dauguma ritininių kiliminių dangų nėra labai pretenzingos ir nereikalauja pačių stipriausių klijų. Atidžiau rinktis reikėtų tik klijuojant natūralių pluoštų, džiuto pagrindo ir labai storus kilimus. Kiliminėms plytelėms įrengti naudokite fiksuojamuosius klijus, dėl to galėsite lengvai renovuoti dangą.

Gal ir atrodo paprasta, bet pagrindų paruošimas ir dangų įrengimas nėra jau toks lengvas procesas. Kaip ir daugeliu atvejų, tam reikia specifinių žinių ir įgūdžių. Taip pat būtini tinkami įrankiai ir įranga. Todėl, esant galimybei, pasitelkite į pagalbą šios srities profesionalus. Saulius Podvaiskis

B NDERUS www.bonderus.lt

NOVATORIŠKAS PRAMONINIŲ DANGŲ ĮRENGIMAS SU NAUJOS KARTOS IŠLYGINAMUOJU MIŠINIU „BOSTIK XPS“ „Bostik XPS“ – premium lygio, greitai kietėjantis, savaime išsilyginantis mišinys, tinkamas naudoti itin didelio apkrovimo zonose, tiek viduje, tiek ir lauke. Naujausias „Bostik“ produktas padės išspręsti net ir pačią sudėtingiausią situaciją. Pagrindiniai produkto privalumai: 1. Lengvai įrengiamas, savaime išsilyginantis mišinys jau nuo 3 mm sluoksnio storio sudaro itin patvarų dėvimąjį sluoksnį (37 mPa). Gali būti naudojamas pramoninės paskirties objektuose. 2. Išdžiūvęs sluoksnis nereikalauja jokio papildomo padengimo, nedūlėja – gali būti eksploatuojamas kaip galutinė viršutinė danga. Siekiant dangą lengviau prižiūrėti, galima dengti dažais, epoksidais ir pan. 3. Storesniam sluoksniui nuo 10 mm įrengti ar nuolydžiams formuoti į mišinį galima pridėti iki 30 % smulkios frakcijos smėlio – itin ekonomiška išeiga. Universalus naudojimas. 4. Produktą galima naudoti ir lauke. Puikiai tinka lauko ir vidaus automobilių aikštelių dangai įrengti ir remontuoti, duobėms užtaisyti. 5. Dėl specialios cheminės formulės mišinys greitai kietėja. Užpylus mišinį, viršutinė danga gali būti instaliuojama jau po 4 valandų. Rekomenduojamas renovuojant didelio intensyvaus naudojimo zonas, kai darbus reikia atlikti per labai trumpą laiką (pvz. ligoninių ar prekybos centrų koridorių dangos keitimas per naktį). 6. Mišinys gali būti pumpuojamas – tinkamas didelės apimties objektams įrengti per trumpą laiką. 7. Tinkamas grindiniam šildymui.

Vienas produktas – daugybė pritaikymo galimybių. Užs. Nr. 18-02-20

Straipsnio turiniui kopijuoti būtina gauti UAB „Bonderus“ raštišką sutikimą.

3 mm storio, pramoniniam naudojimui tinkamos dangos įrengimo kaina 1 kv.m. –

tik 9,99 eur/kvgos.m , (įskaičiuoti darbai ir medžia kaina nurodyta su PVM)

Dėl techninės konsultacijos, sąmatų skaičiavimo ar dangų įrengimo kreipkitės mob. + 370 652 10059 arba rašykite el. paštu: info@bonderus.lt

B NDERUS UAB „Bonderus“ – oficialus įgaliotas „Bostik“ produkcijos distributorius Lietuvoje. Pelesos g. 3, Vilnius. Tel. +370 5 250 5489 www.bonderus.lt


technologijos Armina Jonušaitė-Stapurevič

NUO A PEREINAME PRIE A+. KOKIE ESMINIAI SKIRTUMAI? (I DALIS)

Pasyvaus namo asociacijos, UAB „Rockwool“, UAB „Lanreta“ nuotraukos

K

uo aukštesnė namo energetinė klasė, tuo mažesnės pastatų šildymo sąnaudos. Perkėlus Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, Lietuvoje nuo 2016 m. visi naujai projektuojami namai jau turi atitikti A energinio naudingumo klasę, o nuo naujųjų 2018 m. sausio 1 d. – aukštesnę – A+ klasę. Po trejų metų kartelė pakils dar aukščiau – nuo 2021 m. privalėsime statyti tik A++ reikalavimus atitinkančius namus. Kuo aukštesnės energinės klasės namas, tuo geresniais parametrais jis pasižymi, gyvenimas jame tampa komfortiškas, sumažėja šildymo išlaidos, tokie namai šilti ir jaukūs, efektyvūs ir ekonomiški, projektuojant nemenkas dėmesys skiriamas ir erdvių išdėstymui, individualiam patalpų dizainui.

supernamai

17


technologijos A klasės namai – ne tik mados reikalas

majam pastatui A klasės reikalavimas yra 50 kWh/m2/metus,

Energinį pastatų efektyvumą sudaro penki pagrindiniai kom-

pastato plotui ir keičiantis jo paskirčiai, energinio efektyvu-

ponentai – apvalkalas (šiltinimas), sandarumas, šilumos til-

mo reikalavimai griežtėja, juos pasiekti lengviau dideliame

teliai, efektyvūs langai bei pastato orientacija pasaulio šalių

name. Tarkime, daugiabučiam gyvenamajam 1500–2000 m2

atžvilgiu, vėdinimo sistema ir šildymas. Pagrindinis skirtumas

pastatui reikalavimas yra griežtas kaip ir pasyviam namui –

tarp pasyvaus namo (Passivhaus) ir A klasės namų reikalavimų

15 kWh/m2/metus.

labai didelių reikšmių, pavyzdžiui, 200 m2 vienbučiam gyvenaA+ – 37 kWh/m2/metus, o A++ – 28 kWh/m2/metus. Didėjant

tas, kad pasyviame name reikalaujama šiuos kriterijus suba-

Pereinant prie aukštesnės klasės, keičiasi ir sandarumo –

lansuoti, o A klasės namams reikalavimai yra komponentiniai.

oro apsikeitimo – reikalavimai. A klasės pastato oro apykaitai

Vadinasi, su kiekvienu pliusu reikalavimai griežtėja ir efekty-

reikalavimai yra 1 l/h, A+ ir A++ – jau tik 0,6 l/h, tai taikoma

vumo samprata artėja prie pastatų nulinio energijos suvarto-

ne tik gyvenamiesiems, bet ir gydymo, mokslo, administraci-

jimo. Vienas esminių skirtumų tas, kad A++ klasės pastatams

nės paskirties pastatams. Kultūros, paslaugų, sporto, poilsio

atsiranda reikalavimas didesnę dalį energijos gaminti iš atsi-

paskirties pastatams A klasės reikalavimai yra 1,5 l/h, o A+ –

naujinančių energijos šaltinių, nors esminiai reikalavimai išlie-

1 l/h. Bet kuriai komponentinei daliai – inžinerinei įrangai ar

ka tie patys, tik griežtesni.

vėdinimo sistemai – su kiekvienu pliusiuku reikalavimai griež-

Aukščiausios energinės klasės namai nuo žemesnių kla-

tėja ir efektyvumo samprata linksta prie beveik 0 (nulinės)

sių namų skiriasi energijos suvartojimo sąnaudomis. Svar-

energijos suvartojimo. Žvelgiant 50 ar 100 metų į priekį, net

biausias kriterijus, kuriuo remiantis apskaičiuojamas suvar-

ir 0 energijos suvartojimo namai taps pliusiniais arba aktyvios

tojamos energijos kiekis, yra vieno kvadratinio metro grindų

energijos namais.

plotui šildyti ir vėsinti suvartojamos energijos metinis kiekis.

Svarbiausia, kad pastatas būtų labai efektyvus ir suvar-

Tarkime, sertifikuotam pasyviajam namui jis negali viršyti

totų kuo mažiau energijos, o tai, ką suvartoja iš atsinaujinan-

15 kWh energijos per metus vienam kvadratiniam metrui.

čių šaltinių – saulės, vėjo, šilumokaičių, siurblių, biomasės,

Energijos taip sutaupoma apie 80 proc. daugiau nei įprastuo-

biodujų, hidroterminių ir geoterminių išteklių – visa tai suda-

se namuose. Visgi nacionalinė vertinimo sistema nereikalauja

ro efektyvumo kriterijus. Apie prisiimtus energinio efektyvu-

A+ klasės namas Slovackio g. , Vilniuje 18

supernamai


technologijos energinio efektyvumo pastatai yra 6–12 proc. brangesni už žemesnės (C energinio efektyvumo) klasės pastatus. Vienas įdomesnių tokių namų įgyvendinimo pavyzdžių Lietuvoje – Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos partneriai Pilnų namų bendruomenė ir vienuolynas Merkinėje, Panaros kaime. Pagrindinė bendruomenės misija – pagalba priklausomybe sergantiems žmonėms. Vienas šios bendruomenės namų gavo pasyvaus namo sertifikatą 2012 m., kitas – vienas pirmųjų A++ energinę klasę. Atrodytų, miške įsikūrusiam vienuolynui mažai turėtų rūpėti energinis efektyvumas, juk galima šildytis malkomis, kurių aplinkui pilnas miškas. Tačiau bendruomenės nariai įsitikinę, kad nenori deginti energijos ir dėl to daro viską, kad būtų energiškai efektyvūs, gautų švarią energiją ir jos nesuvartotų.

Šiltinimo medžiagos Termoizoliacinių medžiagų storis didina energinį efektyvumą, tad A+ klasei reikalavimai yra šiek tiek griežtesni nei A klasei. A+ energinio naudingumo klasei reikalavimai nebus mo siekimo kriterijus pasakoja Nacionalinės pasyvaus namo

tokie skirtingi, kaip pereinant, tarkime, iš B į A klasę. Tam,

asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis: „Lyginant su daugeliu

kad namas būtų priskirtas A ar A+ energinio naudingumo

kaimyninių šalių, Lietuva kaip valstybė prisiėmė tikrai nema-

klasei, svarbu užtikrinti tinkamas pastato atitvarinių kons-

žus energinio efektyvumo įsipareigojimus, tad mūsų rinkos

trukcijų šilumines savybes, sandarumą, pasirinkti kokybiš-

dalyviai jau galės kitose Europos šalyse ir pasaulyje konsul-

kus ir šilumai nepralaidžius langus, pašalinti visus šalčio

tuoti, kaip reikia projektuoti ir statyti energiškai efektyvius

tiltelius, įdiegti patikimą mechaninę vėdinimo sistemą. A+

pastatus. Kuo aukštesni reikalavimai nustatyti šalyje, tuo

klasei sumažinta pastatų atitvarų šilumos perdavimo koefi-

jos rinkos dalyviai yra geidžiamesni ten, kur tų reikalavimų nėra arba jie ne tokie griežti ir nemokama to įgyvendinti. Turime šansą tapti energinio efektyvumo specialistais visoje Europoje. Tai jau vyksta šiuo metu, nes daugelis kompanijų eksportuoja savo rangos ar subrangos paslaugas ne tik į Europą, bet ir į kitus žemynus. Tačiau norėtųsi, kad valstybė labiau prisidėtų prie aukštesnės kompetencijos projektavimo specialistų rengimo. Visos išsivysčiusios šalys skatina „proto eksportą“, nes specialistas gali neišvykdamas iš šalies konsultuoti ar projektuoti statinius ir gauti atlyginimą savo šalyje. Sukurdamas produktą kuri visuomenės gerovę.“ Nors vyrauja stereotipas, kad kaimas atsilikęs nuo miesto, tačiau galima teigti, jog visi aukščiausio energingumo pastatai pirmiausia atsiranda kaimo vietovėse, nes ten žmonės apie energinį efektyvumą žino daug ir to siekia. Šiuo metu A++ pastatų nėra daug, užregistruoti tik du, ir abu pastatyti 2016 m., nors reikalavimai A++ namams įsigalios tik po trejų metų. Lygiai taip pat, įsigaliojus A+ klasės reikalavimams, tuo metu jau buvo pastatyti ir patvirtinti 122 tokius reikalavimus atitinkantys pastatai visoje Lietuvoje. Tai rodo, kad suvokiantys efektyvių namų naudą ir matantys konkurencinį pranašumą – statybų atstovai, vystytojai, pirkėjai – renkasi aukštesnės klasės pastatus, teikiačius ne tik finansinę naudą, bet ir komfortą. Toks pastatas yra brangesnis – A klasės Tinkuojamo fasado detalė

supernamai

19


technologijos Vėdinamo fasado detalė

Andrius Buska

tuodama nustatytos pastato energinės klasės šiluminius parametrus.“ Vien tik medžiagos ar produkto geros

deklaruojamos

izoliacinės

savybės

neužtikrina, kad visos atitvaros šiluminės savybės išsilaikys, nes jei konstrukcijoje termoizoliacinė medžiaga laikui bėgant deformuojasi, traukiasi ar suplonėja, tuomet dėl atsiradusių plyšelių galime turėti padidėjusius šilumos nuostolius. Tad medžiaga turi būti ilgaamžė, stabili, nekeisti matmenų ir užtikrinti energinį efektyvumą visus pastato gyvavimo metus. Tačiau nepamirškime, kad bet kuris pastatas yra sudedamųjų dalių visuma, tad reikia vertinti ne tik energinius kriterijus, bet ir kitus sudedamuosius komponentus, darančius namą energiškai efektyvų. Tai atsinaujinantys energijos šaltiniai, aukšto efektyvumo šildymo ir vėdinimo sistemos. Jei nors vieną iš sudedamųjų dalių panaikinsime, vargu ar gausime tokį pastatą, kokio tikimės, – efektyvų, ilgaamžį ir pigiai eksploatuojamą.

Geresniam sandarumui – efektyvūs langai ciento vertė, tad atitvarose reikės storesnių šilumos izoliaci-

Kaip minėta, pereinant į aukštesnę energinę klasę, skiriasi

jos sluoksnių, kartu ir sienos taps storesnės. Šiltinant įprasti-

ir namų sandarumo reikalavimai. Svarbu tinkamai užsanda-

nėmis medžiagomis – putplasčiu ar mineraline vata – sienos pastorės nuo 3 iki 5 cm. Apie reikalavimus šiltinimo medžiagoms pasakoja dr. Andrius Buska, UAB „Rockwool“ techninis vadovas: „Vienas svarbiausių A ir A+ energinio efektyvumo klasės namų reikalavimų yra termoizoliacinis. Nuo pasirinktų sprendimų ir termoizoliacinių medžiagų priklauso atitvarų šiluminiai parametrai ir jų atitiktis tam tikrai energinei pastato klasei. Rinkdamiesi termoizoliacinį produktą dažnai žiūrime jo šilumos laidumo koeficiento vertę, tačiau nereikia pamiršti ir ilgaamžiškumo, kad eksploatacijos metu pasirinktų medžiagų savybės nesikeistų ir bėgant laikui išliktų tokios pat. Tarkime, turime naują gaminį, efektyvų energiniu požiūriu, atitinkantį šiuo metu keliamus reikalavimus, tačiau jei laikui einant tos medžiagos savybės kinta ar pablogėja, prieš tai nustatytų reikalavimų nebetenkame, nes jie pasikeičia ar/ir pablogėja. Todėl ne mažiau svarbios ir kitos naudojamų medžiagų savybės, tokios kaip matmenų stabilumas, laidumas vandens garams, atsparumas vandeniui ir pan. Kompleksinis savybių vertinimas užtikrins, kad atitvarinė konstrukcija bus naudojama daugelį metų, o termoizoliacinės medžiagos sudėtis, matmenys ar struktūra išliks nepakitusi, taip garan-

20

supernamai


technologijos Genadijus Loskutovas

rinti tas vietas, kur galimi didžiausi šilumos

„A++ energinė lango klasė yra geresnė už pa-

nuostoliai – tai sienų ir stogo sujungimai, du-

syviems namams taikomus standartus. Pasy-

rys, langai. Kalbant apie langus, esminis skir-

vių namų langas turėtų būti ne blogesnis nei

tumas tarp A+ ir A++ lango yra lango šilumos

Uw ≤ 0,80 W/m2K. Šiltas ir sandarus langas

perdavimo koeficientas Uw. Šiuo metu pagal

leis namo savininkui sutaupyti pinigus, skir-

galiojančius įstatymus naujiems namams

tus namui šildyti. Kadangi pavyko sukurti

reikalinga A+ klasė, kuri turi būti ne bloges-

sandarų langą, verta paminėti ir geras akus-

nė nei Uw ≤ 0,85 W/m2K. Nuo 2021 m. sausio

tines jo savybes. Nesvarbu, kur stovi jūsų

1 d. lango šilumos perdavimo koeficientas

namas, tai padės apsisaugoti nuo miesto ar

privalės būti ne blogesnis Uw ≤ 0,70 W/m2K.

intensyvaus kelio triukšmo. Taip pat šis lan-

Tokio efektyvumo langų gamybos ir pre-

gas yra sunkiai įveikiamas vagių priešininkas, o tai suteikia namui papildomo saugumo. Dėl

kybos įmonės UAB „Lanreta“ lange pavyko pasiekti naudojant be galo tvirtą GENEO profilį, kuris susti-

jau minėto sustiprinto pluošto audinio langas nėra taip len-

printas RAU-FIPRO – specialiu sustiprintu pluošto audiniu.

gvai įveikiamas kaip įprastinis PVC langas“.

Dėl to vietoj įprastinės metalinės armuotės lango rėme ir

Nelaukiant 2021 m. įsigaliosiančių reikalavimų pasta-

varčioje dedami specialūs šiltinimo profiliai – termomodu-

tams, jau dabar galima įsigyti energiją taupantį gaminį

liai. Taip išvengiama susidarančių šalčio tiltelių. Pasirinktas

„A2PLUS“, kuris atitinka A++ energinio naudingumo klasę.

ypač geras stiklo paketas su šiltu rėmeliu leidžia pasiekti A++

„A2PLUS“ langai sukurti bendradarbiaujant su REHAU atsto-

klasę. Verta paminėti ir apkaustus – paslėpti vyriai papildo-

vybės Lietuvoje darbuotojais, REHAU - ROTO apkaustų at-

mai padeda sutaupyti iki 10 % lango šilumos nuostolių (jokių

stovybės darbuotojais ir su firmos „SKP stiklas“ techniniais

šalčio tiltelių). Pasak įmonės vadovo Genadijaus Loskutovo,

darbuotojais.

supernamai

21


„Lazdynėlių vingis“ –

projektas, kokio Vilniuje trūksta Įsivaizduokite, kad ryte, išėję į plačią savo buto terasą, išgirstate miško ošimą ir paukščių čiulbėjimą, o tolumoje pro siūbuojančias medžių šakas įžvelgiate saulės atspindžius raibuliuojant Neries bangose. Nemenčinė? Valakampiai? Turniškės? O štai ir ne – pažvelkite visai į kitą Vilniaus pusę!

Kadaise Lazdynų dalis, besidriekianti į pietus nuo Oslo gatvės,

bet ir specialūs boksai dviračiams bei motoroleriams pastatyti.

Bukčių miško apsuptyje, buvo laikoma nepatrauklia dėl Žemųjų Panerių ir Vilkpėdės pramonės įmonių kaimynystės. Nors tie

Tad jei pabodo namų tyla, galėsite nusileisti žemyn, pasibalnoti žirgą ir šuoliuoti pirmyn – Vakarinio aplinkkelio sankryža čia pat,

monstrai jau seniai nusibaigė, tačiau Neries pakrantėmis besidriekiančio miško plotai ilgą laiką buvo apleisti, juose riogsojo pa-

o nuo jo tiek triukšmingas Vilniaus centras, tiek užmiestis pasiekiami ranka. Kad mažiau būtų drumsčiama namie likusių gyven-

likti garažai, atliekų ir šiukšlių krūvos. Įspūdingai vietovei sutvar-

tojų ramybė, įvažiavimai į požemines aikšteles bus įrengti atokiau

kyti reikėjo ne tik geros valios, bet ir nemenkų investicijų. Reikalai pajudėjo iš vietos, kai grupė investuotojų priešakyje

nuo namų, prie pat kelio, o didžioji sklypo dalis aplink namus bus skirta želdynams, sporto ir vaikų žaidimų aikštelėms.

su nekilnojamojo turto vystytoja UAB „Gelinvesta“ pasiryžo įgyvendinti vieną stambiausių pastarųjų metų gyvenamosios statybos projektų – mažaaukščių daugiabučių namų gyvenamąjį kom-

Šiuolaikišką, bet ne per daug ekstravagantišką kvartalo architektūrą kūrė Vilniaus architektų dirbtuvės. Pirmuose namuose butai nėra dideli: dviejų kambarių būstų plotai svyruoja nuo

pleksą „Lazdynėlių vingis“. Norėdami rasti bendrą kalbą su vietos gyventojais, projekto vystytojai surengė su jais plačią diskusiją, dalyvaujant savivaldybės atstovams, po kurios pasiryžo papildo-

42 iki 48 kv. m, trijų kambarių siekia 63–65 kv. m. Suplanavimas paprastas ir praktiškas: svetainės jungiamos su virtuvėmis, o darbo kambariai ir miegamieji kruopščiai izoliuojami. Erdvumo

mai investuoti į rajono infrastruktūrą – Lazdynėlių gatvės apšvietimo sutvarkymą, dviračių takų tiesimą, o svarbiausia – prisidėti prie lietaus kanalizacijos kolektorių įrengimo. Komplekso naujakuriams atsivėrė galimybės pėsčiomis arba dviračiu pasiekti svarbias infrastruktūros vietas, sportuoti ir leisti laiką gamtos

įspūdį padidina platūs balkonai, kuriuose atšilus orams galima patogiai pasisėdėti, o pirmo aukšto gyventojai galės džiaugtis lauko terasomis, kurių plotas sieks iki 20 kv. m. Jei vis dėlto prireiktų didesnio gyvenamojo ploto, visuomet yra galimybė įsigyti du gretimus butus ir juos sujungti. Na, o jeigu įvykus svarbioms

prieglobstyje, o kitiems Lazdynėlių gyventojams – išvengti potvynių po smarkių vasaros liūčių. Projekto „Lazdynėlių vingis“ pirmajame etape bus pastatyti du keturių aukštų korpusai, kuriuose iš viso bus įrengta 80 butų. Kiekvienoje laiptinėje bus įrengtas liftas, požeminiame aukšte gyventojams bus pasiūlytos ne tik automobilių laikymo vietos,

permainoms tektų persikelti kitur, tai miško apsuptyje stovintys namai būtų visiškai likvidus nekilnojamasis turtas. Legendų apie „auksinius radiatorius“ prisiklausiusius tautiečius galime nuraminti: visi „Lazdynėlių vingio“ namai turės A energinio naudingumo klasę, o tai reiškia, kad energijos nuostoliai bus minimalūs ir sąskaitos už šildymą ne tik nekels širdies ligų, bet netgi maloniai nustebins. Be papildomo sienų ir perdangų šiltinimo, visuose butuose bus įrengta priverstinė ventiliacija su rekuperacijos sistema, tad paniškiems gandams apie užpelijusias pakampes taip pat nebus lemta išsipildyti. Prie aukšto energinio efektyvumo prisidės ir kokybiški platūs mediniai langai, kurių rėmai aplinkinių peizažų tikrai neužstos. Komplekso butai parduodami su daline apdaila, tad kiekvienas naujakurys gali jį įsirengti taip, kaip širdis geidžia. O jeigu jau pritrūksta fantazijos – tuomet galima pasinaudoti įmonės architektų siūlomais apdailos sprendimais, pritaikytais būtent šiam projektui. Jeigu mintis apie miško ošimą vis dar tebekirba Jūsų galvoje, turėtumėte paskubėti apsispręsti, nes „Lazdynėlių vingis“ sulaukė ažiotažinės paklausos ir dauguma butų buvo išparduota arba rezervuota statyboms nė neprasidėjus. Tad šansų įsikurti ramiajame Lazdynų kampelyje iki šių metų Kalėdų lieka vis mažiau, ir gali tekti palaukti antrojo statybų etapo, kuris prasidės jau netrukus.

22

supernamai

Užs. Nr. 18-03-07


www.bendoreliuslenis.lt

NAMŲ VALDOS SKLYPAI NORINTIEMS GYVENTI ERDVIAI

www.vilniausvakarai.lt

Svečiuose – gamta!

www.lazdyneliuvingis.lt


ekspertai pataria

Saulės elektrinės privačiuose namuose UAB „Solet Technics“ nuotraukos

Lietuva užsibrėžė tikslą iki 2021 metų padidinti elektros energijos, gaminamos saulės elektrinėse, vartotojų skaičių nuo esamų kelių šimtų iki 34 tūkstančių. Ši žinia turėtų nudžiuginti saulės energetikos entuziastus ir plėtotojus.

24

supernamai


ekspertai pataria Aktualiausia – sezoniškumo problema Mitas, kad saulės Lietuvoje yra per mažai ir saulės elektrinių statyti neapsimoka, nebėra toks gajus, koks buvo anksčiau. Mūsų šalyje saulės šviesos per metus vidutiniškai iškrinta tiek pat kiek rytinėje Vokietijos dalyje, kur įrengtų saulės elektrinių koncentracija yra bene didžiausia. Sunku patikėti, bet Lietuvoje fotovoltinės elektros per metus dėl vėsesnio klimato sugeneruojame net daugiau nei Afrikos šalyse ties pusiauju. Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos Meteorologijos skyrius taip pat yra oficialiai patvirtinęs, kad bendrosios saulės spinduliuotės kiekis, pavyzdžiui, Kaune, 2006–2016 m. vidutiniškai sudarė 1063,91 kW/m2. Tai reiškia, kad, saulės modulio efektyvumui siekiant 16 proc., iš vieno kvadratinio modulio metro per metus galima vidutiniškai sugeneruoti daugiau kaip 160 kWh energijos. Mūsų geografinė juosta vis dėlto turi ir trūkumų. Elektros generavimas iš saulės šviesos energijos yra labai sezoniškas. Anot AB „Litgrid“ pateikiamų statistinių duomenų, gamyba žiemą būna iki 15 kartų mažesnė nei vasarą. Toks skirtumas

siems integruoti saulės elektrinę į vidinį tinklą, kuris yra pri-

susidaro ne tik dėl to, kad žiemą turime kur kas daugiau debe-

jungtas prie viešųjų tinklų, tereikia suderinti su AB ESO pagal

suotų dienų ar kad saulės modulius dengia sniego sluoksnis,

išduotas projektavimo sąlygas parengtą projektą, atskirais

bet ir dėl to, kad per Kalėdas džiaugiamės ilgiausia, apie 16 va-

atvejais – gauti leidimą elektrai gaminti.

landų trunkančia naktimi, o per Jonines atvirkščiai – ilgiausia metų diena.

Atsižvelgiant į sezoniškumo ypatumą, jau kelerius metus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas leidžia gami-

Kokią ši mūsų geografinės platumos savybė turi įtaką

nantiesiems elektrą savo poreikiams iš saulės pasinaudoti

elektros iš saulės energijos gamintojams? Žinia, kad komerci-

dvipusės apskaitos galimybe. Paprastai tariant, pasinaudoti

nių elektrinių (statytų iki 2012–2013 metų) savininkams, kurie

viešaisiais elektros tinklais kaip savotišku elektros energijos

visą sugeneruojamą energiją parduoda AB ESO tinklams, tai

akumuliatoriumi. Šia galimybe nuo 2017 m. lapkričio mėnesio

atsiliepia tik išbalansuotu pajamų srautu. Pasak A. Karazino,

gali naudotis ne tik fiziniai asmenys ir biudžetinės įstaigos, bet

pastaruosius kelerius metus saulės elektrinių plėtra vyksta

ir absoliučiai visi ūkio subjektai, pradedant pramonės įmonė-

tik dėl vadinamųjų gaminančių vartotojų, kurie elektrą gami-

mis ir baigiant daugiabučių bendrijomis ar ūkininkais. Svarbu

nasi tik savo pačių poreikiams. Suprantama, kad dažniausiai

žinoti ir tai, kad ataskaitiniams metams pasibaigus pagamin-

daugiau elektros vartojame žiemą nei vasarą, todėl gaminan-

tos ir atiduotos į tinklus energijos perteklius anuliuojamas,

tiems vartotojams gamybos sezoniškumo problema yra ak-

tad gaminantys vartotojai yra linkę įsirengti tik tokio galin-

tualiausia: kaip perkelti vasaros gamybos perteklių į žiemą?

gumo jėgainę, kokios jiems iš tiesų reikia. Ataskaitiniai me-

Padedant akumuliatoriams, kurie kol kas yra vis dar bran-

tai skaičiuojami nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d., tai yra taip

gūs, galima pasaugoti dieną pagamintą elektros energiją ir

sudaroma galimybė pasigaminti visą suvartojamą per metus

panaudoti ją tamsiu paros metu, tačiau perkelti iš vasaros į

elektros energijos kiekį.

žiemą – ekonomiškai nerealu. Tai ką gi daryti? Gaminti tik tiek

Dvipusės apskaitos paslauga leidžia ne tik siekti darnos ir

elektros, kiek reikia vasarą, kai gamyba didžiausia? Deja, to-

aplinkosauginių tikslų mūsų šaliai, žmonėms realizuoti laisvę

kiu atveju dažniausiai elektrinės dėl jos mažumo ir brangumo

būti dar išmintingesniais savo ūkių šeimininkais, užsitikrin-

statyti tiesiog neverta. Svajojantiems pasigaminti visą savo

ti oresnę senatvę ar galiausiai sutaupyti, bet ji yra naudinga

suvartojamą energiją yra gera žinia: sprendimą siūlo dvipusė

visiems elektros rinkos dalyviams. Pasak pašnekovo, elektros

apskaita.

kaina biržoje dažniausiai didesnė būna šviesiu paros metu va-

Kas žinotina apie dvipusę apskaitą?

sarą, būtent tada, kada saulės elektrinių savininkai atiduoda elektros perteklių į viešąjį tinklą. Kitaip tariant, laimi visi: ša-

Anot A. Karazino, jau nuo 2011 metų Lietuvos Respublikos

lyje vyksta atsinaujinančių energijos išteklių energetikos plė-

įstatymai leidžia įsirengti fotovoltines elektrines savo porei-

tra, mažėja elektros importo poreikis, dėl didesnės elektros

kiams gyventojams ir organizacijoms be apribojimų. Norintie-

pasiūlos vartojimo piko metu mažėja elektros kaina pirkėjams supernamai

25


ekspertai pataria

AR PIGIAUSIA YRA GERIAUSIA? Saulės jėgainių statytojai susiduria su keliais paradoksais (mitais): GG Nors žmogus pasiruošęs investuoti tikrai didelę pinigų sumą ir tikisi atsipirkimo per netrumpą laikotarpį, dažniausias pasirinkimo kriterijus Lietuvoje yra... mažiausia kaina. GG Liaudies išminties nesiimsime priminti, tačiau paprastai tariant – stebuklų nebūna ir geras daiktas kainuoja daugiau už prastą.

iš elektros biržos, gaminantys vartotojai gali pasigaminti ir pasaugoti elektros žiemai, o tinklų operatorius (AB ESO) – dar ir uždirbti iš elektros saugojimo mokesčio.

Ar saulės elektrinės atsiperka? Dažniausiai besiruošiantys įsirengti saulės elektrinę savo poreikiams skaičiuoja atsipirkimą gan primityviai ir kelia paprastą klausimą – keleriems metams pakaktų elektrinei pasistatyti reikalingų pinigų apmokėti elektros sąskaitas iš tiekėjų (AB ESO ar nepriklausomų). A. Karazinas pateikia tokio ir alternatyvaus skaičiavimo pavyzdžių. Tarkime, privatus asmuo savo individualiame name per

GG Garantijas visi įrangos gamintojai ir elektrinių statytojai suteikia panašias, tačiau dažnai nesusimąstoma, kiek gi kainuotų ir užtruktų naudojimasis savo garantinėmis teisėmis.

metus suvartoja 10 000 kWh energijos. Pasistatęs kokybiš-

GG Lyginant įvairių tiekėjų pasiūlymus, ne iki galo įvertinama tų pasiūlymų apimtis ir, pasirenkant pigiausią variantą, pabaigoje dažnai nustebina „nenumatytos“ išlaidos.

alternatyvi elektros kaina (AB ESO) – 0,11 €/kWh, elektrinės

GG Kartais manoma, kad pačiam įsirengti susipirkus tik elektrinės komponentus bus pigiau, nei pirkti montavimo paslaugas... Jei Jūs ne elektrikas, greičiausiai bus atvirkščiai. GG Žmonės yra įsitikinę, kad dar ne metas ir dar reikia lukterėti, kol elektrinės dar labiau atpigs. Tiesos yra, nes, lyginant su 2011 m., šiandien elektrinės įsirengimas kainuoja apie 40 proc. mažiau. Kita vertus, pastaruosius kelerius metus kainos pokytis nėra toks didelis, o dar reikėtų įvertinti didėjantį vidutinį šalies atlyginimą, dėl to įrengimo kaina laikui einant turėtų pradėti augti. Bet kokiu atveju šiandien turimus laisvus pinigus geriau investuoti į saulės elektrinę savo poreikiams nei į banko indėlį.

ką 10 kW galingumo saulės elektrinę, per metus jis gali tikėtis vidutiniškai pasigaminti 10 000 kWh energijos. Tarkime, įsirengimo kaina – 12 000 €, tuomet 12 000 € / 0,11 €/kWh = 109 090 kWh. Atsižvelgiant į kiekį, suvartojamą per metus, šios energijos užtektų 109 090 kWh/10 000 kWh (per metus) = 10,9 metams (jei vartojimo apimtis ir kaina nesikeistų!). Didžiausia tokio skaičiavimo yda – lyginamoji elektros kilovatvalandės (iš tinklo) kaina. Sunku tiksliai įvertinti, kiek elektrą iš tinklo kainuos įsigyti po penkerių ar dešimties metų. Be to, dažniausiai nėra įvertinamos ir kitos, sunkiai pinigais išreiškiamos naudos: galimybė realizuoti ir pademonstruoti savo įsitikinimus, kurti socialinės atsakomybės prisiėmimo įvaizdį, sutaupyti alternatyvių sąnaudų (kai, pavyzdžiui, saulės moduliai integruojami į pastatą ir atlieka stogo dangos funkciją, yra sutaupoma dėl alternatyvios stogo dangos), jaustis labiau nepriklausomu ir didesniu savo gyvenimo šeimininku ir pan. Dažnai pamirštama, kad elektrinė gamins elektrą ne 10, o 20 ir daugiau metų. Atsipirkimas (metais) = [Įrengimo kaina – parama – alternatyvios sąnaudos – pinigais sunkiai įvertinamos naudos]/[ Sutaupyta elektros energija iš tinklo × šiandienė tinklo elektros kaina – metinis elektros pasaugojimo mokestis – priežiūros ir finansinės sąnaudos]. Tarkime, be pirmiau išvardytų sąlygų, turime 25 proc. paramą elektrinei (LAAIF), sutaupėme apie 2000 € keraminėms čerpėms (30 €/m2 su darbais), indėlių palūkanų norma mažesnė už infliaciją, priežiūros sąnaudos – 30 €/metus, 70 proc. pasigamintos energijos pasidedame į tinklą išsisaugoti, saugojimo mokestis – 0,04 €/kWh. Investicijos: 12 000 € – (12 000 € × 0,25) – 2000 € = 7000 €; metinės sąnaudos: 10 000 kWh × 0,11 €/kWh – (10 000 kWh × 0,7 × 0,04 €/kWh) – 30 € = 1100 € – 280 € – 30 € = 790 € (per metus); atsipirkimas 7000 € / 790 € (per metus) = 8,86 metų. Be abejo, skaičiuojant padaryta nemažai prielaidų (tarkime, alternatyvios sąnaudos būtų mažesnės skaičiuojant skardinę čerpių imitaciją arba apskritai neintegruojant elektrinės

26

supernamai


ekspertai pataria situacijos, kai tolygaus apšvietimo užtikrinti nepavyksta: vieno masyvo moduliai montuojami ant skirtingų plokštumų (skirtingas posvyrio kampas arba skirtinga padėtis pasaulio šalių atžvilgiu), kai tam tikru dienos metu ant dalies masyvo metami šešėliai (greta augantys medžiai ar stovintys pastatai, stogo konstrukcijos – kaminai, antenos ir kt., priekyje stovinti modulių eilė). • Darbinė saulės modulių temperatūra. Kuo ji žemesnė, tuo elektrinė veikia efektyviau. Kitaip tariant, į stogą integruoti ir vėjo mažiau perpučiami moduliai dirbs prasčiau nei stovintys plyname lauke. • Eksploatacijos metu susidarantis modulių paviršiaus užterštumas. Dulkes ir žiedadulkes neblogai nuplauna lietus, o paukščių „pažymėtą“ modulį reikėtų nuplauti patiems. Pasak A. Karazino, akivaizdu, kad montuojant elektrinę ant esamo šlaitinio stogo teks susitaikyti su namo padėtimi pasaulio šalių atžvilgiu, o dažniausiai ir su posvyrio į horizontą kampu. Ant žemės sumontuotus modulius dažniausiai į stogą, nauji namai LAAIF paramos gauti negali, saulės mo-

bus lengviau prižiūrėti, valyti, saulėtą dieną žiemą papras-

duliai palengva natūraliai degraduoja ir pan.), tačiau šis sce-

tai ir be rizikos gyvybei nubraukti sniegą, pakeisti sugedusį,

narijus yra visiškai tikėtinas. O kur dar visos pinigais sunkiai

sumontuoti optimaliu kampu ir kryptimi, lengviau išvengti

įvertinamos naudos!

šešėlių, po jais nesikaupia nešvarumų, samanų ir kerpių. Yra

Ant žemės ar ant stogo?

ir kita medalio pusė – stogai stovi dyki, o štai žemę galima panaudoti ir kitiems tikslams, ne paskutinėje vietoje ir este-

Vienas dar ir šiandien dažnai užduodamų būsimųjų saulės

tinis vaizdas (įsivaizduokite dviejų metrų aukščio monstrus

elektrinių savininkų klausimas – kur geriau statyti elektrinę?

kieme, po langais), be to, montuojant modulius ant stogo

Ant žemės ar ant stogo?

nereikia rūpintis papildomu aptvėrimu, žolės šienavimu, si-

Anot A. Karazino, vieno atsakymo nėra, abi vietos turi

gnalizacija. Montuojant elektrinę ant plokščio stogo būtina

savo privalumų ir trūkumų. Beje, prieš pasirenkant vietą

įvertinti, ar esamos pastato konstrukcijos gebės atlaikyti

reikėtų prisiminti, kokie pagrindiniai veiksniai lemia saulės

papildomą apkrovą, nes dažniausiai tam pasitelkiami ba-

elektrinės efektyvumą. O jie yra tokie:

lastiniai (be intervencijos į stogą) sprendimai, kitaip tariant,

• Fotovoltinių modulių posvyrio kampas į horizontą ir padė-

konstrukcijos montuojamos ant betoninių blokelių ar plyte-

tis pasaulio šalių atžvilgiu. Fiksuotų (nejudančių) konstruk-

lių. Integruoti moduliai darniai įsilieja į pastato eksterjerą.

cijų elektrinėse optimalus posvyrio kampas yra tarp trisde-

Verta prisiminti, kad tam tikrais atvejais gali prireikti ir sta-

šimties ir keturiasdešimties laipsnių, moduliai turėtų būti

tybos leidimo – pavyzdžiui, montuojant elektrinę ant šlaiti-

atsukti į pietus. Vis dėlto kitokia padėtis irgi nėra tragedija,

nio stogo miesto teritorijoje arba kai elektrinė virš plokščio

pavyzdžiui, statesnis kampas ir penkių–dešimties laipsnių

stogo parapeto iškyla daugiau kaip 1 metrą, todėl įgyvendi-

pasukimas į rytus ar vakarus per metus teatims vos tris–ke-

nimas gali būti brangesnis ir trukti ilgiau.

turis galimo maksimalaus elektros energijos derliaus procentus.

„Solidžios, patikimos elektrinių montavimo bendrovės elektrinėms modeliuoti turi įsigijusios specialius horizonto

• Fotovoltinių modulių elektrinių charakteristikų vienodumas.

fotoaparatus ir reikalingą profesionalią programinę įrangą,

Dažniausiai plokštės į elektros grandinę jungiamos nuosek-

padedančią gan tiksliai prognozuoti elektros derlių konkre-

liai, todėl, norint išgauti maksimalų rezultatą, reikia užti-

čioje geografinėje vietoje, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir

krinti, kad plokštės būtų kuo vienodesnės. Jei abejojama mo-

remiantis dešimtmečiais kauptomis meteorologinių duo-

dulių kokybe, didžiausią gamybos rezultatą galima pasiekti

menų bazėmis. Siekdami geriausio investicijų įdarbinimo,

pasitelkus vadinamuosius optimizatorius.

reikalaukite objektyviais kriterijais paremtų skaičiavimų.

• Sumontuotų modulių apšviestumo tolygumas, šešėliai. Dėl

Prisiminkite, kad pakvietus į numatomą elektrinės vietą net

tos pačios priežasties elektros gamyba bus didžiausia tuo-

nesiteikusio atvykti tiekėjo pasiūlymas, jei ir ne bevertis, tai

met, jei moduliai bus apšviesti tolygiai ir vienodai. Galimos

nepagarbus“, – įsitikinęs A. Karazinas. supernamai

27


technologijos Irena Dirgėlienė

Šilumos siurbliai ir rekuperatoriai A+ klasės namui. Kaip tinkamai pasirinkti?

R

eikalavimai A+ energinio naudingumo klasės pastatui gana griežti, todėl natūralu, kad tinkamai pastatyto tokio statinio eksploatacijos išlaidas yra kur kas mažesnės, jis komfortiškesnis. Sutaupoma dar ir todėl, kad atsisakoma tradicinių šildymo sprendimų: tokiame pastate naudojami modernūs, mažesnio galingumo šilumos siurbliai bei rekuperacinės sistemos, todėl nebereikia „dirbti kūriku“.

Paprastas ir ekonomiškas sprendimas UAB „Eko2šiluma“ direktoriaus Rolando Grikšo pasiteiravome, kokius šilumos siurblius vertėtų rinktis statant A+ energinio naudingumo klasės namą. Pasak pašnekovo, šilumos siurbliai „oras–oras“ yra paprasčiausias ir ekonomiškiausias sprendimas patalpoms šildyti, naudojant lauko ore esančią energiją. „Tai ekologiška ir aplinką tausojanti sistema, naudojanti atsinaujinančius energijos išteklius. „Oras–oras“ šilumos siurbliai gali būti diegiami bet kokio ploto ar plano namuose. Šiai sistemai labai svarbi vidinių įrenginių sumontavimo vieta, kad oro srautai kuo veiksmingiau pasiskirstytų erdvėje. Tokius šilumos siurblius paprasta sumontuoti tiek naujos statybos, tiek senesniuose būstuose (individualiuose namuose ar butuose). Dėl komforto ir nedidelių sąnaudų tai idealus sprendimas papildyti jau esamą vandeninę šildymo sistemą (kietojo ar skystojo kuro, dujinę, elektrinę ir pan.)“, – sako R. Grikšas. „Oras–oras“ šilumos siurbliai yra įvairių tipų: sieniniai, lubiniai, kanaliniai, grindiniai, palubiniai, todėl juos nesudėtin-

28

ga pritaikyti bet kokiame interjere. Anot pašnekovo, dėl ypač

dyti netgi esant –25 °C bei žemesnei aplinkos temperatūrai.

didelio „oras–oras“ šilumos siurblių efektyvumo užtikrinamos

„Oras–oras“ šilumos siurbliai atlieka keletą naudingų funkcijų:

mažos patalpų šildymosi sąnaudos. Kai kuriais atvejais nau-

vasarą veikia kaip oro kondicionieriai ir vėsina patalpas, o vi-

dingojo veikimo koeficientas (COP) siekia net 5,52! Tai reiškia,

diniuose įrenginiuose įdiegtos efektyvios filtrų keliapakopės

kad, suvartodamas 1 kWh elektros energijos, šilumos siurblys

sistemos išvalo patalpų orą nuo dulkių, žiedadulkių ir kitų

gali atiduoti net 5,52 kW šilumos energijos.

alergenų bei šalina kvapus iš patalpų.

Naujausios technologijos leidžia išlaikyti įrenginių pa-

Pavyzdžiui, išskirtinio dizaino sieninis MSZ-LN-VGHZ šilu-

stovią nominaliąją šildymo galią iki –15 °C ir ekonomiškai šil-

mos siurblys su įdiegta unikalia „HyperHeating“ technologija,

supernamai


technologijos mi naujos statybos būstuose, kuriuose nėra numatytas joks kitas šildymosi būdas. Be to, „oras–vanduo“ šilumos siurblį nesudėtinga integruoti ir į jau esamą kietojo ar skystojo kuro, dujinę ar kitą šildymo sistemą. R. Grikšas sako, kad dėl ypač aukšto „oras–vanduo“ šilumos siurblių efektyvumo užtikrinamos mažos patalpų šildymosi sąnaudos. Kai kuriais atvejais naudingojo veikimo koeficientas (COP) siekia net 4,46! Tai reiškia, kad, suvartodamas 1 kWh elektros energijos, MITSUBISHI ELECTRIC šilumos siurblys gali atiduoti net 4,46 kW šilumos energijos. Naujausios technologijos leidžia išlaikyti MITSUBISHI ELECTRIC įrenginių pastovią nominaliąją šildymo galią iki –15 °C ir ekonomiškai šildyti netgi esant –35 °C aplinkos temperatūrai (šilumos siurbliai su įdiegta patentuota „Zubadan“ technologija). Pasak pašnekovo, MITSUBISHI ELECTRIC naujieji PUHZ-SW ir PUHZ-SHW serijos „oras–vanduo“ šilumos siurbliai paruošia net iki +60 °C temperatūros karštą vandenį. Lauko bloko galingumas paprastai parenkamas pabelaidžiu (Wi-fi) adapteriu, „I-see“ temperatūriniu jutikliu ir ki-

gal būsto plotą ir karšto buitinio vandens poreikį. Šilumos

tomis technologinėmis naujovėmis tiekia šilumą esant net iki

siurbliai ypač efektyviai ir ekonomiškai veikia, kai yra sukom-

–35 °C lauko temperatūrai. Tai vieni tyliausių ir efektyviausių

plektuoti su naujosiomis „viskas viename“ ECODAN talpyklo-

šilumos siurblių rinkoje. Išėjus iš kambario galima sumažin-

mis, kuriose integruoti visi reikalingi katilinės komponentai

ti vartojamos energijos kiekį. Galima rinktis iš keturių spal-

ir netgi 200 litrų nerūdijančiojo plieno su šilumokaičiu boi-

vų paletės: įprastą baltą, perlų baltumo, raudonos ir juodos

leris. Tokia sistema užima labai mažai vietos, ją paprasta

spalvos vidinius įrenginius. Kad ir kurią spalvą pasirinksite, šis

sumontuoti, be to, galima sekti elektros energijos suvarto-

šilumos siurblys neabejotinai taps išskirtine namų interjero

jimo istoriją, užtikrinama, kad karštas vanduo paruošiamas

detale.

20 proc. pigiau nei įprastai. Įdiegtas itin efektyvus filtras, ap-

„Oro temperatūra reguliuojama mygtuko paspaudimu, to-

saugantis „Ecodan“ talpyklas nuo užkalkėjimo ir užtikrinan-

dėl „oras–oras“ šilumos siurbliai yra labai komfortiškas šildy-

tis ilgą bei sklandų įrangos naudojimo laikotarpį. Jau galima

mosi / vėsinimosi būdas. Įrenginio darbą galima programuoti

įsigyti išorinius įrenginius, kurie yra itin kompaktiški ir tylūs

savaitei, o su integruotu priedu – belaidžiu (Wi-fi) adapteriu –

(42 decibelai), našios ir aplinkai nekenksmingos šildymo sis-

valdyti jį nuotoliniu būdu. Šilumos siurblys nereikalauja

temos sukuria malonų namų klimatą. Unikali „Ecodan“ tech-

ypatingos priežiūros, tereikia retkarčiais išvalyti įrenginio filtrus“, – pasakoja pašnekovas.

Svarbu parinkti tinkamą šilumos siurblį Paklaustas, kokių dar galima įsigyti efektyvių, patikimų, ekonomiškų ir ekologiškų šildymo įrenginių, R. Grikšas sakė, kad galima rinktis ir „oras–vanduo“ šilumos siurblius, kurie skirti patalpoms šildyti (radiatoriais ar grindine šildymo sistema) ir buitiniam karštam vandeniui ruošti, naudojant lauko ore esančią energiją. Pasak pašnekovo, tai ekologiška ir aplinką tausojanti sistema, naudojanti atsinaujinančius energijos išteklius. „Oras–vanduo“ šilumos siurbliai gali būti diegiami bet kokio ploto ar plano namuose, šiai sistemai nereikia daug vietos. Tokia sistema užima apie 1 kv. m, nereikia kaminų ir atskiros patalpos, nėra svarbi vidinio įrenginio sumontavimo vieta. Tinkamai parinktas šilumos siurblys veikia kaip vienintelis šilumos šaltinis. Dažniausiai šio tipo šilumos siurbliai diegiasupernamai

29


technologijos

1 2

nologija užtikrina maksimalią šilumą ir minimalias energijos

mo režimą ir poreikius. Rekuperatorius parenkamas pagal

sąnaudas.

būsto tūrį ir gyvenančių ar dirbančių žmonių skaičių – yra

Naujausioji nuotolinio valdymo sistema leidžia kontroliuo-

galimybė pasirinkti nuo „mažiausio“, tiekiančio 150 m3/val.

ti šildymo įrenginį tiesiogiai per išmanųjį telefoną ar kompiu-

oro srautą, iki itin galingo įrenginio, tiekiančio 2500 m3/val.

terį nors ir kur būtumėte – namie ar kelyje. Tam sistemoje te-

oro srautą.

reikia įdiegti papildomą priedą – Wi-fi adapterį – ir prisijungti

GG Sieniniai mini rekuperatoriai yra kelių dydžių. Jie tinka-

prie specialios „MELCloud“ programos. Jei išvykstate iš namų

miausi namams, butams ir biurams, kuriuose yra atlik-

ilgesniam laikui, tiesiog paspauskite piktogramą, kurioje pa-

tas remontas. Norint juos naudoti, nereikia griauti sienų,

vaizduotas lagaminas, ir tada nustatymai automatiškai kore-

pakanka išgręžti skylę išorinėje sienoje. Šie kompaktiški

guojami maksimaliai taupyti energiją.

vėdinimo įrenginiai, kuriems nereikalingi ortakiai, daž-

Kokią rekuperacinę sistemą rinktis?

niausiai diegiami patalpose, kuriose nebegalima atlikti ortakių išvedžiojimo darbų. Jie užima nedaug vietos ir tiekia

Nepakankamas patalpų vėdinimas gali sukelti nemažai

105 m3/val. šviežio oro (VL – 100), naudodami vos 31 W

problemų pastato viduje. Tai pagrindinė priežastis būstuo-

elektros energijos.

se (ypač naujuose ar renovuotuose), sukelianti „sergančio namo“ sindromą. Slogus oras, lydimas per didelio ar per

Miegamajame

tinkamiausi

mažesnio

galingumo

mažo drėgmės lygio, sudaro puikias sąlygas plisti įvairioms

52 m3/val. (VL –100) – rekuperatoriai. Šie rekuperatoriai veikia

bakterijoms, pelėsiui ar puviniui, sukelia nuovargį ir įvairių

labai tyliai, todėl juos praktiškiau įrengti miegamuosiuose.

sveikatos negalavimų, taip pat kenkia žmogui ir pačiam pastatui.

Būstuose, kuriuose įdiegta MITSUBISHI ELECTRIC vėdinimo sistema, užtikrinamas itin komfortiškas patalpų mikroklimatas:

Patalpų vėdinimas, užtikrinantis optimalų šviežio oro tie-

GG Tiekiamas šviežias oras. Vėdinant šalinamas užterštas

kimą, tačiau nedidinantis šildymo ir vėsinimo sąnaudų, šian-

oras ir tiekiamas šviežias oras, kuris žmonėms gyvybiškai

dien tampa būtinybe tiek gyvenamosios, tiek komercinės

būtinas. Taip užtikrinamos higieniškos ir komfortiškos gy-

paskirties pastatams. Todėl pastatų statytojai, dizaineriai ir

venimo sąlygos.

savininkai susiduria su tikru iššūkiu, rinkdamiesi efektyvias ir energijos nešvaistančias rekuperacines sistemas.

GG Naikinami kvapai. Tai svarbu ne tik vonios ar virtuvės kambariuose, bet ir visose kitose patalpose.

Pasak R. Grikšo, MITSUBISHI ELECTRIC gamintojo vėdini-

GG Sureguliuojamas drėgmės lygis. Šiuolaikiniai pastatai yra

mo įrenginiai atitinka pačius aukščiausius reikalavimus, kelia-

ypač sandarūs, todėl didėja pelėsio ir įvairių bakterijų dau-

mus rekuperacinėms sistemoms. Patentuotas ir iš specialios

ginimosi tikimybė. „Lossnay“ rekuperatoriai sureguliuoja

celiuliozės pagamintas „Lossnay“ plokštelinis šilumokaitis ne

drėgmės lygį ir užkerta kelią pelėsio, erkučių, bakterijų ir

tik užtikrina efektyvų vienalaikį šviežio oro tiekimą ir slogaus

pan. plitimui.

oro šalinimą, bet ir į patalpas sugrąžina šilumos / vėsos ener-

GG Šalinamos dulkės. Ventiliacija sumažina dulkių ir kitų mi-

giją bei sureguliuoja drėgmės lygį. Gerai išvėdintos patalpos

kroskopinių dalelių kiekį kambariuose, taip sukuriama

gerina darbo našumą ir padeda pailsėti.

švari ir higieniška aplinka.

MITSUBISHI ELECTRIC rekuperacinės sistemos gali būti

GG Taupoma energija. Vėdinant iš patalpų šalinama šiluma

dviejų tipų:

(žiemą) ar vėsa (vasarą), tačiau kitaip, nei vėdinant atida-

GG Ortakiniai rekuperatoriai. Šio tipo sistema dažniausiai

rius langus ar duris, naudojant šiuolaikines „Lossnay“ re-

diegiama naujos statybos arba renovuojamuose individu-

kuperacines sistemas, sutaupoma didžioji dalis energijos

aliuose gyvenamuosiuose namuose bei komercinėse pa-

(iki 90 pr°C.!). Tokiu būdu ne tik užtikrinamas šviežio oro

talpose, kuriose yra galimybė išvedžioti ortakius. Šviežias

tiekimas, bet ir nedidinamos šildymo ar vėsinimo sąnau-

oras ortakiais tiekiamas į visus pageidaujamus kambarius,

dos, be to, nereikia diegti galingesnės šildymo / vėsinimo

sistemos darbą galima programuoti pagal žmonių gyveni-

įrangos.

UAB „Eko2šiluma“ Partizanų g. 27, Kaunas Eigulių g. 2, Vilnius Klientų aptarnavimas +370 (37) 350075 Daugiau informacijos www.eko2siluma.lt 30

supernamai

Užs. Nr. 18-02-15


ŠILUMOS SIURBLIAI –

moderni ir efektyvi sistema šiuolaikiniam vartotojui

„Oras–vanduo“ šildymo sistema: pagrindiniai ypatumai ir veikimo principas Šildymo sistema „oras–vanduo“ nuo kitų šildymo sistemų skiriasi tuo, kad yra nesudėtingai ir greitai įdiegiama, nereikalauja rūpintis žaliavų, skirtų šildymui, sandėliavimu, be to, įrengimui nereikalingas kaminas, tad vartotojas gali išvengti papildomų išlaidų projektuojant namą. Taip pat nereikalingi brangiai kainuojantys žemės darbai ar nuolatinis paties vartotojo dalyvavimas procese. „Oras–vanduo“ šildymo sistemai reikalingas tinkamo galingumo elektros įvadas bei vieta lauke išoriniam įrenginio blokui sumontuoti. „Oras–vanduo“ šildymas efektyvumu nedaug nusileidžia geoterminiam šildymui, tačiau įvertinus mažesnius pradinius sistemos įrengimo bei kiek didesnius šildymo bei karšto vandens ruošimo kaštus, tai puikus pasirinkimas norintiems modernios šiuolaikinės šildymo sistemos“, – teigia UAB „Inoterma“ įmonės direktorius Aringas Vaškevičius. Kad sistema „oras–vanduo“ dirbtų efektyviai ir tarnautų ilgiau Norint, kad sistema namuose veiktų sklandžiai ir efektyviai, „oras–vanduo“ siurblį reikėtų montuoti kartu su grindinio šildymo sistema arba žematemperatūriais radiatoriais ar ventiliatoriniais konvektoriais. Pastebima, kad šilumos siurblys efektyviausiai veikia kartu su grindinio šildymo sistema, o integruojant šilumos siurblį į jau esamą radiatorinę šildymo sistemą, šildymo sąnaudos trečdaliu didesnės nei šildant su grindinio šildymo sistema. Tinkamas šildymo galios, šildymo sistemos komponentų parinkimas bei kasmetinė profilaktinė priežiūra užtikrins įrangos efektyvumą ir ilgaamžiškumą.

Keletas vertingų patarimų prieš įsirengiant šildymo sistemą „oras–vanduo“ namuose Prieš įsigyjant „oras–vanduo“ šilumos siurblį, vertėtų pasidomėti įrenginio generuojamos galios ir naudingumo parametrais esant žemoms lauko temperatūroms. Šilumos siurblių „oras–vanduo“ šildymo galia ir naudingumas COP yra nurodomas +7 lauko ir +35 ruošiamo vandens temperatūroms, o reikalinga patalpų šildymo galia skaičiuojama -20 °C ar žemesnei temperatūrai. Jei norite, kad įrenginys atitiktų visus Jūsų keliamus lūkesčius: veiktų kokybiškai, efektyviai bei turėtų gerus eksploatacinius parametrus, visų pirma konsultuokitės su šios srities specialistais. Rinkitės įmonę, kuri siūlo ne tik šilumos sistemų įrangą, bet kartu teikia profesionalias montavimo paslaugas. Taip pat pasidomėkite teikiamomis garantijomis – taip ateityje išvengsite galimų nesusipratimų dėl neefektyvaus ir trumpalaikio įrangos naudojimo. Atėjus šilčiausiam metų sezonui – aktualus tampa oro kondicionavimas Šiuolaikiniai šilumos siurbliai-oro kondicionieriai ne tik vėsina, bet ir šildo, sausina bei specialiais filtrais ir jonizatoriais valo patalpų orą. Jūsų patogumui kondicionieriai gali būti valdomi nuotoliniu būdu, kai kurie įrenginiai fiksuoja patalpoje esančius žmones ir pagal tai reguliuoja pučiamo oro srauto kryptį. Oro kondicionierių priežiūra nėra sudėtinga: reikėtų reguliariai valyti vidinio bloko filtrus ir periodiškai atlikti profilaktinę apžiūrą bei prireikus papildyti šaldymo sistemos šaltnešio kiekį.

ŠILUMOS SIURBLIAI, ORO KONDICIONIERIAI www.inoterma.lt Tel. +370 641 02 602 | Laisvės pr. 77E, Vilnius

Užs. Nr. 18-03-08

Šių dienų vartotojui svarbu taupyti laiką, išlaidas ir mėgautis išmania, komfortiška namų aplinka, todėl šilumos siurbliai – puikus pasirinkimas, kuris patenkins visus Jūsų lūkesčius. Moderni įranga montuojama greitai, gali ne tik efektyviai šildyti, bet ir vėsinti patalpas šiltuoju metų laiku. Didžioji vartotojų dalis daugiau ar mažiau yra girdėję apie aerotermino šildymo sistemas „oras–vanduo“ ir „oras–oras“ (oro kondicionierius): tiek šilumos siurbliai, tiek oro kondicionieriai šaltnešiu perneša šilumą iš vienos aplinkos į kitą.


aplinkos idėjos Armina Jonušaitė-Stapurevič

APLINKOS PUOŠYBOS ELEMENTAI – TOBULAI DERANČIOS DĖLIONĖS

A

plinkos kūrybos elementų ir medžiagų pasirinkimo pasiūla šiuo metu tikrai didelė. Tiek takų dangų, įvairiausių mažosios architektūros elementų, tiek gyvosios aplinkos dalies – vejos, augalų gausoje pasiklysti nesunku. Tad svarbu nusistatyti pirminį tikslą – kokia aplinka norime džiaugtis, kokie elementai ir medžiagos supa mus aplinkoje. Ir paskutinis žingsnis – kreiptis į specialistą, kad Jūsų norai ir idėjos būtų tinkamai sudėlioti, papildyti, o kažko galbūt tektų atsisakyti ar pakeisti.

32

supernamai

Garliavos medelyno ir UAB „Šamoto keramika“ nuotraukos


aplinkos idėjos Kurkime savo stilių Teisingai pasirinkta aplinkos kūrimo idėja padės suprojektuoti darnią poilsio, žaidimų ar jaukių vakarojimų erdvę. Visų poreikiai, troškimai ir finansinės galimybės skirtingos, tačiau, nežinant pagrindinių aplinkos kūrimo principų, tvarkant aplinką „iš nuojautos“, kažkur matytų pavyzdžių, padaroma nemažai klaidų. „Pasidaryk pats“ idėja išlieka gaji iki šių dienų, tai nėra blogai, tačiau einant šiuo keliu neretai nepaisoma sklypo proporcijų, chaotiškai pasirenkami ar padauginama augalų ir/arba vejos, perdėtai steriliai tvarkomas sklypas natūraliai gamtai nepaliekant jokio šanso pasireikšti. Tad aplinkos kūrimo klausimais tikrai verta pasikonsultuoti su specialistais ir panaudoti jų žinias bei patirtį kuriant savo aplinką. Kraštovaizdžio architekto tikslas – bet kokiu atveju sukurti darnią, gražią ir mielą gyventi aplinką. Todėl užsakovo ir landšafto specialisto bendradarbiavimas tikrai padės pasiekti norimą rezultatą. „Mūsų šalis neturi šimtmečius siekiančių aplinkos kūrimo tradicijų, kaip kad kitos Europos šalys – Anglija, Prancūzija, Vokietija. Lietuvoje galima rasti tik vieną kitą atkurtos buvusio dvaro sodybos, parko suplanavimo pavyzdį, kuriuos sukūrė žymūs kviestiniai užsienio landšafto architektai. Tai didžiulis turtas, palikimas, kurį reikia saugoti ir puoselėti. O šiuolaiki-

įvardijame daugybę objektų, besiskiriančių forma, medžiagiš-

nes miestų, miestelių, privačių sklypų aplinkos planavimo ir

kumu, faktūra, koloritu, jie būna įvairios taikomosios paskir-

kūrimo tendencijas, be abejo, veikia žinios, ateinančios iš už-

ties, įvairaus dekoratyvumo. Tai gali būti lauko baldai, suoleliai,

sienio. Nesant komunikavimo ribų su visu plačiu pasauliu, pa-

staliukai, supynės, laipynės, pavėsinės, patalpos šalia lauko

mažu ir į mūsų aplinką ateina tam tikros apželdinimo, aplinkos

židinių, lauko židiniai, terasos, iškabos, rodyklės, funkcionalios

puošybos naujovės bei mados. Neretas lietuvis jau renkasi

meninės kompozicijos, taip pat dviračių stovai, stendai, atrami-

modernesnį, labiau išgrynintą stilių, su vyraujančiomis aiškio-

nės sienelės, gėlinės, įvairūs vazonai, klombos, šiukšliadėžės,

mis linijomis“, – patirtimi dalijasi UAB „Garliavos medelynas“

šviestuvai, skulptūros, fontanai, paukščių girdyklos. Visi šie

kraštovaizdžio architektė Lidija Balčiūnienė. Švelnesnio, na-

mažosios architektūros elementai, sąveikaudami tarpusavyje

tūralistinio stiliaus mėgėjai susidomi šiuo metu Lietuvoje vis

ir su kitais aplinkos elementais, atlieka funkcinę, estetinę, ergo-

populiarėjančia vadinamąja olandiškąja banga – daugiamečių

nominę, ekologinę funkcijas ir padeda sukurti, pabrėžti konkre-

gėlių, žolių, gali būti ir sumedėjusių augalų deriniais, kompo-

čios aplinkos tapatumą. Šie statiniai reikalauja ne tik kruopš-

zicijomis, kurios kuriamos kuo labiau pritaikant prie esamos

taus atlikimo, bet ir kūrybinės išmonės.

gamtinės aplinkos. Besistengdami atkartoti matytus pavyz-

Didėjant inovacinėms, techninėms galimybėms, vis dau-

džius paraidžiui, kartais pridarome klaidų, neįvertindami savo

giau medžiagų naudojama aplinkos dizaino elementų gamy-

klimato, esamos aplinkos ir mūsų tapatybės. Tad kai kurie ele-

bai. Naudojamos tiek natūralios, tiek dirbtinės medžiagos –

mentai gali atrodyti šiek tiek keistoki ar nederantys bendra-

medis, akmuo, keramika, metalas, plastikas, rečiau stiklas.

me mūsų šalies kontekste. Tačiau ieškoti, domėtis ir pritaikyti

Medžiagos pasirinkimą dažniausiai veikia mūsų klimatinės

bei kurti savo stilių – visada viliojantis ir įdomus kelias.

sąlygos, bendra kuriamos aplinkos koncepcija. Mažosios ar-

Dėliojame savo dėlionę Tinkamai ir vietoje parinkti aplinkos puošybos elementai tik-

chitektūros objektai aplinkai suteikia estetikos, išskirtinumo, savitos specifikos, gali paryškinti didžiąją architektūrą, pilką ir neįdomią erdvę paversti išraiškinga ir įdomia.

rai įneš daugiau spalvų, žaismingumo ir kartu harmoningai

Svarbu neperkrauti aplinkos įvairiais dekoratyviniais ele-

derės su kuriama aplinka. Didžiausias tykantis pavojus – per-

mentais, tad kaip ir bet kokioje srityje posakis „mažiau yra

krauti aplinką detalėmis, kurios tampa nebe išskirtiniais jos

daugiau“ puikiai tinka ir aplinkos kūrimui. Visas procesas pra-

akcentais, o gali sukelti priešingą efektą – chaoso, sunkumo ir

sideda nuo pirminės idėjos ir pasirinktos stilistikos. Keletas

beskonybės jausmą, subjauroti erdvę.

puikiai parinktų aplinkos dizaino elementų, išskirtinių auga-

Mažoji architektūra – tai mūsų sukurtos aplinkos aksesuarai, tikroji jos paskirtis – gražinti, puošti. Mažąja architektūra

lų ar jų kompozicijų gali sukurti darnią, jaukią būti ir gyventi aplinką. supernamai

33


aplinkos idėjos Augalų namai

moto keramika“ siūlo ne tik įvairių formų ilgaamžius, tvirtus

Be nuostabių kvepiančių gėlių žiedų turbūt retas įsivaizduo-

vazonus dubenis, bet atlieka įvairius užsakymus ir pagal indi-

jame tobulą sodybą ar sodą. Svarbu parinkti tinkamą indą

vidualius pageidavimus, eskizus.

gėlėms sodinti. Gėlinės, vazonai gali būti priderinti prie kitų

vazonus – ąsočius amforas, klasikinius, cilindrinius, rutulinius,

mažosios architektūros elementų pagal spalvą, faktūrą, me-

Vanduo

džiagą, dizainą, tai puikus pasirinkimas nenorintiems užveisti

Vanduo – vienas iš kertinių gamtos elementų, gyvybės šalti-

gėlyno. Dideliems ir sunkiems, tarkime, betoniniams vazo-

nis, tad ir savo aplinkoje instinktyviai norime turėti fontaną,

nams vertėtų iš anskto parinkti vietą. Vazonų pasirinkimas iš-

baseinėlį, dekoratyvinį krioklį. Fontanas – tai vandens rezer-

ties didelis – gaminami iš ketaus, betono, dekoruojami plieno

vuaras su autonomine filtravimo sistema ir siurbliuku. Jei no-

ar vario elementais, metaliniai gaminami iš aliuminio, nerūdi-

rite turėti nedidelį tekančio vandens fontanėlį – puiki išeitis

jančiojo plieno, patys įvairiausi plastikiniai, platus formų, spal-

įsigyti jau pagamintą fontaną. Pasirinkus norimą dizainą ir tin-

vų ir dydžių keraminių vazonų pasirinkimo spektras. Itin šiuo-

kamą formą lieka tik surasti jam vietą, sumontuoti ir prijungti

laikiški gaminiai iš natūralių medžiagų. Tai vazonai gėlėms,

prie maitinimo. Tokiuose fontanėliuose jau būna įmontuotas

pagaminti iš kriauklių, smėlio, medžio, augalų lapų. Taip pat

ir siurbliukas, ir vandens talpyklos. Kad vanduo fontane būtų

populiarūs blyškių spalvų, „sendinti“ gėlių vazonai, kuriuose

vienodame lygyje, būtina įrengti vandens persipylimo ir papil-

puikiai atrodo kontrastingos gėlės. Vazonai statomi prie pa-

dymo sistemą.

grindinių namo durų, pavėsinių, terasose.

Pagal galimybes sklypo plotą, esamą reljefą, pasirinktą

Kadangi šie augalų indai neretai kiemuose, terasose stovi

aplinkos dizaino stilių galima pasirinkti vienokį ar kitokį van-

ištisus metus, svarbu pasirinkti mūsų klimatinėms sąlygoms

dens efektą. Tai gali būti mini fontanas, gali būti ir ekobasei-

atsparias medžiagas, kad atlaikytų nemažus temperatūros

nas su įrengtomis kaskadomis, augalų ir maudymosi zono-

svyravimus, drėgmę ir šaltį. Su tokia unikalia medžiaga ir jos

mis. Tokiam vandens efektui įrengti tikrai prireiks specialistų

apdirbimo technologija jau 20 metų dirba įmonė iš panevė-

pagalbos ir jų sukauptų žinių bei patirties. Dažniausiai pasi-

žio „Šamoto keramika“. „Mes esame kūrybinės dirbtuvės, ir

renkami nedideli, paprastai sumontuojami, lengvai prižiūri-

kiekvienu atveju savo produkciją pritaikome tam tikros aplin-

mi fontanėliai. Paprastai vandens telkiniui vieta parenkama

kos tiek interjerui, tiek eksterjerui. Dirbame su nuostabia

sklypo centre, o aplink komponuojami augalai, takeliai, veja,

medžiaga – fajansiniu šamotu arba akmens masės keramika,

skulptūros. Šalia geriau nesodinti aukštų augalų, kad jie savo

jis atsparus mūsų lauko sąlygomis, yra ilgai naudojamas, la-

laja neužgožtų fontano grožio, kurį dar labiau paryškinti gali

bai tvirtas, išdegęs 1300 laipsnių temperatūroje. Jo žavesys

įrengtas apšvietimas. Šviesos diodų lemputės įrengiamos

tas, kad yra ir glazūruotas, ir matinis ir įvairių atspalvių, fak-

telkinio dugne ar iš šonų, jų skaičius priklauso nuo baseino

tūrų“, – pasakoja įmonės vadovas Gintaras Jankauskas. „Ša-

ar fontano dydžio. Puikiu vandes akcentu gali tapti ir aplink augančių augalų apšvietimas. Fontanai gaminami iš betono, polirezino, siūlomi plaukiojantys fontanai, stacionarūs sodo fontanai ir kaskados ne tik sklypui, bet ir terasai ar balkonui, klasikinio, minimalistinio, kaimiško stiliaus. Įmonės „Šamoto keramika“ dailininkai keramikai gali nulipdyti ne tik vazonus, skulptūras, šviestuvus, bet ir originalius, atsparius aplinkos poveikiui lauko fontanus iš fajansinio šamoto.

Šviesa „Lauko apšvietimas, šviestuvai lauke – tai dar viena nauja sritis, kuri pamažu, bet užtikrintai skinasi kelią mūsų aplinkos planavimo procese. Beveik kiekvieną kartą, kuriant aplinkos projektą tenka gerokai pabendrauti ir įrodinėti užsakovui, kad apšviestas sklypas, želdiniai, mažosios architektūros akcentai – tikrai verti reikalingos investicijos. Apšviestas sklypas tiesiog jums „tarnauja“, „dirba“ gerokai daugiau valandų per parą ir dienų per metus, įgauna absoliučiai kitokią aurą. Tinkamai ir teisingai išdėlioti bei nukreipti šviestuvai sukuria išskirtinumą, paslaptį ir intrigą“, – teigia L. Balčiūnienė. 34

supernamai


aplinkos idėjos Šiuo metu siūlomos tokios apšvietimo sistemos, kurias įmanoma įsirengti ir patiems. Apšviesti galima architektūrą, takelius, medžius, gėlynus, pavienius augalus, fontanus, baseinus. Tinkamai parinktas dekoratyvinis apšvietimas išryškins augalų žiedų grožį, krūmų ar medžių tūrį. Įtakos apšvietimo populiarėjimui aplinkos planavimo procese turėjo ir šviesos diodų lempų atsiradimas. Prie takų įrengtas apšvietimas yra ir funkcionalus, ir estetiškas – tamsiuoju paros metu jis išryškina takų linijas, itin mėgstami grindinyje įrengti šviestuvai. Skirtingai nei augalus, takus rekomenduojama apšviesti šalta šviesa. Šviestuvus galima išdėlioti vejoje, toks sprendimas dera prie modernios architektūros, kur žaidžiama pliko betono faktūra, stiklo konstrukcijomis. Jei šviesos prietaisų norite ne tik kaip šviesos šaltinio vakare ar naktį, o ir kaip aplinkos dizaino objektų dieną, rinkitės šviestuvus, lempas ar žibintus, kurie yra iškilę iš grindinio ir pastebimi, su įvairiais stogeliais. Prie jų aplinkos dizaineriai derina akmenis, skulptūras. Yra ir šviestuvų alternatyva – šviečiantys vazonai, kurie atlieka ir vazono, ir šviestuvo funkcijas. Tačiau pradėjus darbus neretai kyla daugybė klausimų: kur išdėstyti šviestuvus, kiek jų ir kokių reikia? Neretai nutinka taip, kad norime ak-

„...KAD NEREIKĖTŲ LAUKTI, KOL MEDŽIAI UŽAUGS.“ UAB „Megaplantas“ priklauso daugiau nei dešimtmetį veikiančiai miesto bei privačių valdų apželdinimo ir želdinių priežiūros įmonių grupei. Mūsų partneriai – didžiausi šimtametes tradicijas puoselėjantys Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir kitų Europos šalių medelynai, vietos ir užsienio kraštovaizdžio architektai, dizaineriai, statybos ir projektavimo kompanijos, nekilnojamojo turto vystytojai. Mūsų specializacija – dideli iš Vakarų Europos atvežti ir aklimatizuoti medžiai bei dekoratyviniai krūmai privačioms ir urbanizuotoms teritorijoms. MES ESAME TAM, KAD... ...remdamiesi geriausia Vakarų Europos želdynų projektuotojų ir želdintojų patirtimi, sodintume ir augintume tik europietišką kokybę atitinkančius želdinius, kurtume jaukios gyvenamosios ir darnios visuomeninės aplinkos tradicijas nuo „plyno lauko“ iki suplanavimo, apželdinimo ir tolimesnės kasdieninės priežiūros.

MES SIEKIAME: G kad Jūs galėtumėte džiaugtis suformuota jaukia, brandžia ir sukuriančia istorinę vertę žaluma čia ir dabar; G kurti jaukią privačią gyvenamąją aplinką ir visuomenines teritorijas.

SU ŠIUO MŪSŲ KUPONU DOVANA – NEMOKAMA KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALISTO KONSULTACIJA

MŪSŲ PASLAUGOS: G Jauni ir brandūs augalai iš mūsų medelyno ir unikalūs augalai iš mūsų partnerių medelynų Europoje.

G Gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų bei augalų projektavimas, planavimas, įrengimas ir priežiūra.

G Vakarų Europoje ir Lietuvoje užaugintų bei aklimatizuotų didelių medžių bei dekoratyvinių krūmų sodinimas, genėjimas. G Individualios apželdinimo specialistų ir kraštovaizdžio architektų konsultacijos. G Gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų bei augalų kasdieninė priežiūra. G Laistymo įranga, išskirtinės kokybės mažosios architektūros detalės, baldai, įrankiai – viskas, ko reikia puoselėti Jūsų aplinką.

UAB „MEGAPLANTAS” Dagilių g. 26, Genaičių k., LT-96164 Klaipėdos raj. supernamai Mob.+370 608 4333435 www.megaplantas.eu


technologijos

centuoti apšviestus augalus ar architektūrą, tačiau neteisin-

Vienomis populiariausių dangų išlieka betono trinkelės,

gai pasirinkti įmantrūs šviestuvai užgožia ir atkreipia dėmesį

jas galima rinktis iš begalės dydžių ir atspalvių, jos palyginti

tik į save. Norint spalvoto apšvietimo, neatsargiai pasirenka-

nebrangios, patogios ir lygios, iš kelių atspalvių galima kurti

mos apšvietimo spalvos, šilti ar šalti atspalviai, tuomet auga-

žaismingus raštus arba rinktis bespalves, pilkos betono spal-

lai gali pavirsti tarsi netikrais, atrodyti ligoti. Ir vėl grįžtame

vos. Galima įsigyti betono trinkelių, imituojančių medienos

į pradžią – vis dėlto geriausiai bet kokį darbą patikėti savo sri-

ar akmens faktūrą, spalvą, rinktis ažūrines trinkeles, tarp jų

ties specialistams.

įkomponuoti dar daugiau augalų. akmens plokščių takai, tai ilgaamžė, tvirta medžiaga. Galima

Takų, kiemų grindinio dangas taip pat yra iš ko rinktis, atsi-

derinti kelių spalvų ir faktūrų akmenį, o siekiant dar įspūdin-

žvelgiant į tai, kokios dangos savybės reikalingos – funkciona-

gesnio efekto komponuoti su kitomis dangomis – žvyru, smė-

lumas, faktūra, spalva, natūralumas, kaina ar klojinio raštai.

liu, klinkerio trinkelėmis.

Kiemo, takų grindinys turėtų būti praktiškas, derėti su visa

Įvairios smulkios skaldos dangos labai „plastiškos“, mat

aplinkos koncepcija. Galima rinktis klinkerines, betonines

prisitaiko prie įvairaus reljefo, lengvai užpildo takelius, pasižy-

ar ažūrines trinkeles, medinį grindinį, šaligatvio plyteles,

mi atspalvių įvairove, gerai dera su stambaus akmens plokš-

akmens skaldą, žvyrą, žvirgždą, gludintus akmenukus, stam-

tėmis, gražiai atrodo žvyre pasodinti augalai.

bias skaldyto granito ar bazalto akmens plokštes, plastikinius korius ar tiesiog veją.

36

Natūralistinio stiliaus kraštovaizdyje nuostabiai dera

Kelias

Šilumos ir jaukumo takams suteikia medinės dangos, jos „draugauja“ su įvairiomis kitomis dangomis. Mediniams ta-

Dažnai pasitaikanti klaida, kai sklypų šeimininkai pasisėja

kams įrengti naudojamos impregnuotos maumedžio trin-

veją ir tik paskui kloja trinkeles. Trinkeles kloti reikia laikantis

kelės, ąžuolas, drebulė, medžių žievė ar drožlės, lentos, šias

tam tikrų aukščių ir nuolydžių, o veja retai būna tokia tiksli,

dangas galima nudažyti. Patvariausia yra maumedžio žievės

tad viename gale vejos ir trinkelių lygis sutaps, o kitame gali

danga.

akivaizdžiai skirtis. Klaidų taisymas – tai papildomi darbai ir

Darnioje aplinkoje puikiai tarpusavyje dera visi gamtiniai

sąnaudos. Kad taip nenutiktų, pirma įrengiamos kietosios

komponentai ir žmogaus sukurti elementai. Aplinka veikia

dangos – aikštelės, takai, laiptai ir tik tuomet sėjama veja ir

žmogų, o žmogaus veikla taip pat veikia aplinką. Todėl sau-

sodinami augalai. Taip pat neretai klojant trinkeles tarp jų

gią, sveiką, harmoningą ir darnią aplinką turi susikurti pats

nepaliekama tarpų, todėl laikui einant gali ištrupėti trinkelių

žmogus, savo kūryba kiek įmanoma labiau įsiliedamas į na-

kampai. Rekomenduojama palikti 3–5 mm tarpelius, kurie už-

tūralų kraštovaizdį, naudodamas toje aplinkoje vyraujančias

pildomi cemento ar skaldos mišiniu.

medžiagas ir formas.

supernamai


Parodoje „Supernamai 2018“ – naujiena Lietuvoje. Sparčiai kylant daugiaaukštei gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties statybai, miesto šurmulys tampa vis smarkesnis ir gausesnis. Todėl jau nieko nebestebina, kad daugelis mieste gyvenančių žmonių vis dažniau dairosi būsto užmiestyje. Pavargęs nuo kasdienio šurmulio, streso ir greito tempo, šiuolaikinis miesto gyventojas renkasi gyvenimą užmiestyje, kuriam būdingas ramesnis, darnesnis ir mažiau streso sukeliantis tempas.

Atnaujintas „Subaru Outback“ – jau JMA centre Prieš 23 metus „Subaru“ konstruktoriai ryžosi drąsiam žingsniui: rinkoje pasirodė tada analogų neturėjęs „Outback“ modelis. Nuolatinę visų ratų pavarą turintis universalas tapo viso automobilių rinkos segmento pradininku: šiandien kitų gamintojų modeliai tik bando žengti tuo keliu, kuriuo „Subaru“ užtikrintai važiuoja daugiau nei du dešimtmečius. Vertinantiems patikimumą ir saugumą Šių metų pavasarį oficialiojo „Subaru“ atstovo – bendrovės „JMA centras“ – salone pristatytas atnaujintas penktos kartos „Outback“ – dar saugesnis, stilingesnis, turintis dar daugiau bazinės įrangos. O kad jis jau seniai yra etalonas – faktas. 200 mm prošvaisa ir nuolatinė visų ratų pavara – tai išskirtinis „Outback“ bruožas.

Pranašumas prieš pirmtaką 2018 metų „Outback“ modelis nuo pirmtako skirsis dviem naujomis kėbulo spalvomis, naujomis priekinėmis grotelėmis, priekiniu bamperiu, pakitusiu ratlankių ir galinio vaizdo veidrodėlių dizainu. Priekiniai Bi-LED žibintai dar geriau apšviečia kelią priklausomai nuo vairo pasukimo krypties. Jums reikia tik pasirinkti, kur norite nuvykti – „Subaru Outback“, standartinėje versijoje turintis ir pagalbos bekelėje „X-MODE“ sistemą, nebijo iššūkių. Oficialusis „Subaru“ atstovas Lietuvoje

UAB „JMA centras“ Verkių g. 39B, LT-09109 Vilnius Tel. (8-5) 2731784 www.subaruvilnius.lt, info@subaruvilnius.lt

Užs. Nr. 18-03-09

Vis populiaresnis tampa poreikis džiaugtis vaizdingu gamtos peizažu, laukine gamta, po darbų pasidžiaugti gamtos ramybe, susilieti su gamta, jaustis laisvai ir patogiai bei mėgautis gamtos teikiamu grožiu. Šiandieną gyvenimas užmiestyje siejamas su ekologišku gyvenimo būdu, kuriame nėra įprasto miesto tempo, tačiau yra daug modernių technologijų ir įrangos, užtikrinančios tokias pat išskirtines ir patogias bei prabangias gyvenimo sąlygas, kokias susikuria mieste gyvenantis žmogus. Užmiestyje turintys visas galimybes susikurti sau patogų ir ramų gyvenimą, neretai susiduria su vienu užmiesčio gyvenimo „malonumu“ – tai bekelė. Nors namas ir modernus, ir jame sukurta visa aplinka patogiai gyventi, neretai pasiekti namus tampa iššūkiu. Tai, ko gero, šiandien vienintelė ir didžiausia bėda, su kuria susiduriama. Kaip žinia, tokias bėdas gali padėti išspręsti patvarus, patikimas ir gerą pravažumą turintis automobilis, todėl šįkart pakalbinome pavasarinės parodos „Supernamai 2018“ dalyvį, oficialų „Subaru“ atstovą Lietuvoje, JMA centro pardavimų vadovą Gintarą Viganauską. Paprašėme papasakoti, kokią naujieną šiemet „Subaru“ pristatys užmiesčio gyvenimą pamėgusiems lietuviams. Koks tai būtų modelis, kuo jis ypatingas.

Gausi bazinė įranga Atnaujintas „Outback“ galėtų būti vadinamas etalonu, jei vertinsime bazinę įrangą. 7 pakopų automatinė pavarų dėžė, 8 colių įstrižainės vidaus įrangos ekranas, „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sistemos. Daug titulų laimėjusi „EyeSight“ saugumo ir avarijų prevencijos sistema atpažįsta ir imasi stabdyti automobilį, kai pernelyg priartėjama prie priekyje važiuojančios transporto priemonės, „EyeSight“ atpažįsta pėsčiuosius, motociklininkus ir net gyvūnus. Visi „Subaru“ modeliai pelno tik pačius aukščiausius saugumo testų įvertinimus, o „Outback“ gali didžiuotis penkiomis „Euro NCAP“ žvaigždutėmis.


namų erdvės

LIETUVA

Bazilijonų gatvės apartamentai: Sandra Kliukaitė

diena ir naktis interjere

38

supernamai


namų erdvės Leono Garbačausko ir „YCL“ nuotraukos.

Nestandartinis 45 kv. m buto planas: siena, įstrižai kertanti visą erdvę ir padalijanti ją į dvi skirtingas funkcines ir vizualias zonas – dienos ir nakties.

Šimtmečius skaičiuojanti Bazilijonų gatvė, esanti Vilniaus senamiestyje, nuo seno slepia įvairias paslaptis. Legendinis Halės turgus, Bazilijonų vienuolynas, senieji miesto vartai, gynybinė siena – tokiame istoriniame kontekste yra šis nedidelis butas, kurio interjerą suprojektavo „YCL“ architektų komanda iš Vilniaus.

Buto planai

supernamai

39


namų erdvės Architektas Aidas Barzda („YCL studio“)

Originalus sprendimas mažam būstui „Bazilijonas“ – taip šį vos 45 kv. m ploto buto projektą pakrikštijo patys jo autoriai (architektai Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis, Justė Surplytė ir dizaineris Rokas Kontvainis). Butas įrengtas rekonstruotame XX a. name, turinčiame romantizmo ir istorizmo bruožų. Įdomus istorinis kontekstas, Bazilijonų vienuolyno kaimynystė ir apleistų senamiesčio užkaborių paslaptys padiktavo asketišką stilių ir lyg vienuolyno migloje paskendusį, pritemdytą šiuolaikinio buto interjerą. Maža erdvė reikalavo netradicinio sprendimo. Kažko neįprasto iš architektų tikėjosi ir buto savininkas. Taigi architektų komanda radikaliai perplanavo visą erdvę – įstrižai stačiakampio plano buto pastatė sieną ir „perkirto“ būstą tarsi į dvi dalis. Taip butas virto viena erdve, vizualiai padalinta į šiltą ir šaltą, arba šviesią ir tamsią, puses. Šviesioji pusė – tai „diena“, kurioje yra bendra virtuvės ir svetainės zona, o rausvomis klinkerio plytelėmis dekoruota „nakties“ zona prasideda nuo įstrižosios sienos ir pereina į mistišką miegamąjį bei vonios kambarį.

40

supernamai

Baltoji svetainės ir valgomojo zona.


namų erdvės Funkcionali virtuvės zona su minimalistinio stiliaus baldais.

„Nakties“ zona: kelionė į miego dimensiją „Nakties“ zona kuria „dienos“ kontrastą – tai prieblandos zona, lyg kelionė į kitą dimensiją, kurią įkvėpė vietinis istorinės architektūros kontekstas, šios gatvės kvartaluose dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų gyvenę bazilijonų ordino vienuoliai ir tamsiosios senamiesčio paslaptys. Pavyzdžiui, pasakojama, kad netoliese esantis bazilijonų vienuolynas XIX a. buvo paverstas kalėjimu, kuriame kalėjo legendinis poetas Adomas Mickevičius, o aplinkiniuose kvartaluose klestėjo didžiulis arklių turgus, žydų krautuvėlės ir net viešnamiai. Senamiestis išties pilnas mistikos ir paslapčių. Štai kodėl „nakties“ zonos sienų ir grindų apdailai architektai parinko senovinį stilių imituojančias terakotos spalvos klinkerio plyteles. Terakotinės molio plytos nuo senų laikų buvo plačiai naudojamos Vilniaus senamiesčio architektūroje. Net betoninės lubos čia buvo nudažytos terakotos atspalvio dažais.

„Mes įsivaizdavome, kad diena yra šviesi, pilna lengvumo, pokalbių, draugų ir maisto, o naktis reikalauja privatumo, saugios ir jaukios vietos, ji šiek tiek tamsi, mieganti,“ – sako šio interjero architektas Aidas Barzda. Būtent ši opozicija padiktavo ir visą interjero koncepciją, kuria tapo kontrastingoji dienos ir nakties programa.

„Dienos“ zona ir minimalistinis dizainas Neįprastos trapecijos formos „dienos“ zonoje dominuoja šviesa ir balta spalva: baltai dažytos ir „šukuotos“ ąžuolo grindys, visiškai baltos sienos ir išbalintos betoninės lubos. Tai erdvė, skirta aktyviam gyvenimui, bendravimui, maisto gaminimui, darbui namuose, todėl čia sklinda daug natūralios dienos šviesos, į butą patenkančios pro tris didžiulius langus. Čia karaliauja šiuolaikinis minimalizmas: ergonomiško dizaino virtuvė ir modernių formų, skandinaviško stiliaus baldai ir interjero elementai. Vonios erdvėje kuriama istorinei senamiesčio architektūrai būdinga terakotos atmosfera.

supernamai

41


namų erdvės Prieblandoje paskendęs asketiško stiliaus miegamojo kambarys.

Įstrižosios sienos paslaptys Įėję į paslaptingą, lyg iš mistinių kino trilerių tiesiai į butą perkraustytą prieblandos zoną, iš tiesų įeiname į miegamojo kambarį. Čia mus pasitinka asketiškas stilius, lyg čia gyventų tikras bazilijonų vienuolis, nes viskas, kas yra miegamajame, tai plati, lova ir superminimalistiniai, plono dizaino šviestuvai. Bet čia mums paruoštas siurprizas. Vėl grįžtame prie jau minėtos įstrižosios sienos. Mat ji išties nepaprasta – siena turi siaurą plyšį, tiksliau, nišą, pro kurią lyg pro rakto skylutę galima pažvelgti į svetainės zoną. Be to, nišoje įrengtas modernus biožidinys, kuris abiem buto zonoms suteikia jaukumo. Kitapus sienos, t. y. „dienos“ zonoje, virš tuščiavidurės abi buto dalis sujungiančios nišos yra dar viena niša, kurioje telpa knygų lentynos ir namų kinas. Taigi įstrižoji siena yra ne tik buto erdvę padalijanti statybinė konstrukcija, bet ir originalus sprendimas, leidžiantis į mažą butą kompaktiškai sutalpinti židinį, vaizdo ir garso aparatūrą, lentynas. Bet ir tai dar ne visos šios sienos paslaptys. Vonios kambarys taip pat paslėptas sienoje. Gal skamba neįtikėtinai, bet iš tiesų dalis vonios kambario, t. y. kriauklė, juodos, asketiško di-

42

Specialieji kino efektai

zaino vonios spintelės ir masyvus veidrodis, yra įkomponuoti

Įdomu tai, kad abiejų zonų baldų spalvų paletė taip pat pa-

įstrižosios sienos nišoje. O štai tomis pačiomis klinkerio ply-

rinkta neatsitiktinai. Visame interjere dominuoja juodos,

telėmis dekoruotas tualetas ir dušo zona integruoti į dar dvi

baltos ir pilkos spalvų baldai, kurie tarsi sujungia dvi kontras-

nišas, esančias priešais įstrižosios sienos nišą.

tingas interjero dalis visiškai netikėtu būdu. Išgaunamas ne-

Nors vonios kambarys nėra didelis, platusis veidrodis, ei-

įprastas vizualinis efektas – monochrominių juodos, baltos,

nantis per visą sieną, vizualiai praplečia vonios kambario er-

pilkos derinys ir intensyvus terakotinis atspalvis sukelia tokį

dvę kone dvigubai. Be to, vonios kambarys nėra izoliuotas, jis

įspūdį, lyg būtumėte iš dalies spalvoto ir kartu nespalvoto

atrodo kaip organiška miegamojo tąsa ir patekti į jį galima net

kino filmo žiūrovas. Tokia monochrominę interjero planavimo

iš dviejų pusių – miegamojo ir koridoriaus. Koridoriaus deko-

strategiją „YCL“ architektai yra pritaikę ir kituose savo kurtuo-

ras taip pat tęsia terakotinę „nakties“ zonos temą, padiktuotą

se interjeruose. Taigi jei norite sukurti išies kontrastingą inter-

senamiesčio architektūrinės stilistikos.

jerą, pasinaudokite šių architektų idėjomis.

supernamai

Įstrižoji siena, jungianti dieną ir naktį interjere.


KAIP UŽTIKRINTI ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMĄ Į JŪSŲ BŪSTĄ Šiuolaikinis namas yra prikimštas įvairios įrangos, tai šildymo sistema, vėdinimo sistema, apsaugos sistema, vaizdo stebėjimo sistema, automatinai garažo ir kiemo vartai ir t. t. Visoms šioms sistemoms veikti reikia elektros energijos. Lietuvoje, palyginti su kitais kraštais, elektros energijos tiekimas yra patikimas, tačiau gedimų pasitaiko, ypač žiemą kaimo vietovėse. Labai svarbu užtikrinti šildymo sistemos maitinimą. Sutrikus vandens cirkuliacijai apšildymo sistemoje, katilas gali perkaisti ir, nesuveikus apsauginiam vožtuvui, viskas gali baigtis didele avarija, be to, žiemos metu nutrūkus cirkuliacijai, namas greitai atvėstų, o nutolusiose vietose kiltų sistemos užšalimo pavojus. Jei jūsų valdoje įrengti automatiniai garažo vartai ar elektroninės kodinės spynos, jūs galite ir nepatekti į savo valdą. Yra begalė sprendimų, kaip rezervuoti kiekvieno įrenginio maitinimą atskirai, mes siūlome visas sistemas rezervuoti vienu įrenginiu, atskiriant ypač svarbias elektros tinklo šakas nuo antraeilių. Kai elektros energija tiekiama iš tinklo, rezervavimo sistema apeinama, sutrikus energijos tiekimui, įsijungia keitiklis ir rezervuotos šakos maitinamos iš akumuliatorių baterijos. MEAN WELL gaminamas TN serijos keitiklis – tai universalus kompiuterizuotas įrenginys, galintis būti namų tinklo rezervinio maitinimo šaltiniu arba autonomine elektrine. TN serijos keitikliai gaminami 1,5 kW ir 3,0 kW galios. Supaprastinta DC/AC keitiklio schema pateikta paveiksle. Keitiklio darbo režimus valdo mikroprocesorius, parametrus galima keisti naudojantis programine įranga arba jungikliu, esančiu ant keitiklio. Keitiklio darbo režimus galite stebėti ant keitiklio sumontuotame indikatoriuje, nuotoliniame indikatoriuje arba kompiuteryje, pasinaudojant programine įranga. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.meanwell.com/ webapp/product/search.aspx?prod=TN-1500

KEITIKLIS GALI DIRBTI DVIEM REŽIMAIS: 1. UPS – rezervinio maitinimo šaltinio darbo režimas, kai elektros energija tiekiama iš tinklo, tiekimas nėra patikimas, o namo sistemoms funkcionuoti elektros energijos tiekimas būtinas nepertraukiamas. Keitiklis, dirbdamas šiuo režimu, stebi elektros tinklo įtampą, kuriai nukritus žemiau kritinės (apie 180 VAC), per 10 ms perjungia namo vartotojus prie rezervinio maitinimo šaltinio. Įprastomis sąlygomis elektros energija namo vartotojams tiekiama iš elektros tinklo, akumuliatorių baterijos palaikomos visiškai įkrautos. Dirbant šiuo darbo režimu saulės baterijos nebūtinos. Darbo laikas iš rezervinio šaltinio priklauso nuo apkrovos dydžio ir akumuliatorių talpos. Kuo didesnė akumuliatorių talpa, tuo ilgesnis rezervavimo laikas. 2. Energijos taupymo režimui veikti būtinos saulės baterijos. Pirmiausia vartojama elektros energija iš saulės baterijų, paskui – sukaupta elektros energija akumuliatorių baterijoje, kai suvartojama sukaupta elektros energija, apkrova per 10 ms perjungiama prie elektros tinklo. Įsirengę tokią sistemą, namuose galite taupyti elektros energijos, taip pat turėti autonomišką sistemą, kuri leidžia nepriklausomai nuo išorinio elektros energijos tinklo patikimumo turėti užtikrintą elektros energijos tiekimą. Vasarą, kai mažiau aktualus elektros energijos rezervavimas, perkėlus keitiklį į vasarnamį ar sumontavus į automobilį, bus sukurtas autonominis 230 V kintamosios srovės šaltinis.

„LEMONA ELECTRONICS“ RASITE: VILNIUJE: Vytenio g. 22; J. Kubiliaus g. 23

KAUNE: Mituvos g. 2

KLAIPĖDOJE: Birutės g. 2

ŠIAULIUOSE: Gegužių g. 30

www.lemona.lt

Užs. Nr. 18-03-06

Struktūrinė keitiklio TN-1500/3000 schema

Šio tipo keitikliai nesinchronizuojami su elektros tinklu (off-greed), todėl tiesiogiai tiekti / parduoti elektros energijos į tinklus negalima.


namų erdvės Sandra Kliukaitė

Baltiško stiliaus interjeras

V

Baltiškas koloritas ir šviestuvas „Luitas“ (diz. Simonas Tarvydas; gam. „INDI“): tūris primena skaldyto akmens paviršių, bet iš tiesų šviestuvas pagamintas iš perdirbto popieriaus masės.

isiems, kam pabodo skandinaviškas interjero stilius ir švediški „ikėjiniai“ baldai, turime dar vieną šiaurietišką alternatyvą – baltiško stiliaus interjerą. Kas sakė, kad neturime savo dizaino? Šis stilius yra užkoduotas mūsų – baltų – DNR, tik mes dar nesame jo atradę ir adaptavę savo namuose. Taigi kaip atrodo modernus baltiškas interjeras ir kaip jį sukurti?

44

supernamai


namų erdvės Spalvinė inspiracija interjerui iš lietuviškos gamtos.

Baltiškas modernizmas: šimtmečio įtaka Tai, ką čia vadiname baltišku stiliumi, iš esmės yra modernus stilius, susiformavęs per pastarąjį šimtmetį Baltijos šalyse ir ypač Lietuvoje. Dar tarpukario Kaune modernizmo stilius buvo nepaprastai populiarus tiek architektūroje, tiek interjere. Tarpukario Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje, suklestėjo tiražuotų baldų gamyba ir madingieji art deco, jugendo, moderno stilistikos bufetai, spintos, spintelės ir kiti baldai buvo „kepami“ kone masiškai. Lietuviškiems baldams originalaus savitumo suteikė toks tarpukariu madingas reiškinys – modernius baldus paįvairinti folkloriniais motyvais, atkeliavusiais iš mūsų pagoniškos praeities. Tai suteikė lietuviškiems baldams unikalaus savitumo, kurį galime vadinti ir baltiško interjero bruožu. Visgi modernūs masinės gamybos baldai buvo įkandami toli gražu ne visiems to meto miestų butų ir namų gyventojams. Legendinis Stapulionienės šezlongas (1959 m.)

Viskas pasikeitė septintajame dešimtmetyje. Masinės gamybos baldai tapo prieinami kiekvienam, kam buvo prieinamas ir standartinis butas daugiabutyje. Kas formavo šių butų

Salotų įrankiai „Spyglys“ (diz. Barbora Adamonytė; gam. „NAMUOS“)

interjero stilių? Įdomu tai, kad tuo metu tarp SSRS ir Skandinavijos šalių buvo visai padorūs santykiai. Lietuvių architektai netgi važiuodavo tobulintis pas Švedijos ir ypač Suomijos architektus, o tuo metu šių šalių pažanga statybų ir dizaino srityse buvo pasiekusi kone aukščiausią lygį Europoje. Palanki politinė aplinka, artima geografinė padėtis, panašus šiaurietiškas charakteris ir apskritai bendros modernizmo tendencijos, tuo metu vyravusios visame pasaulyje, lėmė naują modernų baltiško interjero charakterį, kuris atsiskleidė jau minėtame septintajame dešimtmetyje. Galime prisiminti legendinių architektų Algimanto ir Vytauto Nasvyčių suprojektuotus unikalius modernistinius interjerus Vilniuje, Vytauto Čekanausko šviestuvus, Lygijos Marijos Stapulionienės kurtus serijinės gamybos baldų komplektus, ypač septintojo dešimtmečio šezlongą, kuris savo dizainu nei tais, nei šiais laikais nei kiek nenusileidžia skandinaviško dizaino ikonoms. Kavos staleliai „DEDU“ (diz. „HEIMA studija“; gam. „jot.jot“)

supernamai

45


namų erdvės

Lietuviško dizaino evoliucijos rezultatai

Sofa „BaBa“ (diz. Boris Berlin, Aleksej Iskos; gam. „jot.jot“)

Šimtametės baltiško interjero evoliucijos rezultatas: nuo kaimo gryčios iki šiuolaikiškam skandinaviškam stiliui artimo dizaino, ypač išryškėjo pastarąjį dešimtmetį. Dabar turime išties įvairių lietuviškų baldų dizaino bei interjero elementų pavyzdžių, iš kurių galime susidaryti baltiško interjero pavyzdinę vizualizaciją. Lietuvių sukurti baldai varijuoja nuo funkcinių, išgrynintų geometrinių formų baldų iki itin konceptualių ir net postmodernistinių bruožų turinčių interjero detalių. Kaip ir tarpukariu, taip ir dabar, juose galime rasti tik mums būdingų baltiškų etnomotyvų, bet jau pateiktų modernia forma. Tai paprastas ir santūrus dizainas, kokybiškas ir belaikis, neįmantrių formų, minimalistinis, bet patrauklus savo gaivumu ir funkcionalumu. Įdomūs ir originalūs baltiško dizaino pavyzdžiai, kuriuos Stalas „Grand Mesa“ (diz. Juozas Songaila; gam. „jot.jot“)

galite įsigyti iš skirtingų lietuviškų gamintojų ir platintojų, yra „Jot.jot“, „EMKO“, „NAMUOS“, „Contraforma“, „Lithuanian design block_“, „Mano lietuviški namai“, „Linen tales“, „INDI“, „Šiaurė“, „Sedes Regia“ ir kiti. Daugelis jų vienija lietuvių ir šiaurės šalių dizainerius bei architektus arba dirba kaip nepriklausomos baldų ar interjero dizaino studijos.

Trivietė sofa „BaBaBa“

Kavos staleliai „Naïve“ (diz. Inesa Malafej, Arūnas Sukarevičius; gam. „EMKO“)

Stalas „Euclid“ (diz. Gintaras Antanas Kubilius; gam. „jot.jot“)

46

supernamai


namų erdvės

3

Baltiško interjero kūrimo namuose taisyklės

1

1. Balta spalva, šviesa ir erdvės pojūtis

Daug šviesos ir baltos spalvos – tai užkoduota jau pa-

Stalas „MRS“ (diz. Inesa Malafej, Arūnas Sukarevičius; gam. „EMKO“)

čiame baltų pavadinime. Todėl kuriant baltišką interjerą beveik nekyla klausimas, kokią sienų ar lubų spalvą reikėtų pasirinkti. Baltą. Kitos apdailos detalės taip pat turėtų būti šviesios, nes čia galioja tos pačios žaidimo taisyklės, kaip ir kuriant skandinaviško interjero paletę, juk mes irgi esame šiauriečiai.

Labai svarbu sukurti šviesos ir erdvės pojūtį interjere, net jei baltišką interjerą kuriate nedidelėje standartinio buto erdvėje. Mitas, kad mums būdingos tamsios kaimiško stiliaus kamaraitės ar dėžutės dydžio kambariai,

Rankų darbo indai (gam. „Mano lietuviškai namai“)

paveldėti iš sovietinių blokinių daugiabučių. Ne, mums būdingas šiaurietiškas archetipas su daug šviesos ir aiškiu erdvės pojūčiu. Net jei gyvenate mažoje erdvėje, planuokite ją taip, kad į vidų sklistų kuo daugiau natūralios dienos šviesos ir liktų laisvos erdvės ant grindų.

Žvakidės „Užtemimas“ ir „Pusmėnulis“ (diz. Barbora Adamonytė; gam. „NAMUOS“)

Dekoratyviniai indai „GIRIA“ (diz. Evelina Kudabaitė), pagaminti iš medžių žievių bei lapų pigmentų.

2

2. Natūralios spalvos ir medžiagos

Baltiška estetika labai panaši į visoms Šiaurės šalims būdingą estetiką. Čia dominuoja žemiški tonai: balta, ruda, smėlio,

medžio, riešuto, šieno, pilka, vandens, akmens, bei kiek sodresnės spalvos: juodžemio, molio, žolės, jūros, tamsiai žalia,

atkeliavusi tiesiai iš miškų. Tas pats principas galioja ir renkan-

tis medžiagas interjerui apipavidalinti: natūralus medis (mūsų regione augančių medžių mediena: ąžuolo, beržo, pušies, uosio ir kt.), molis, akmuo, varis. Kalbant apie namų tekstilę – vilna, linas, medvilnė, pinti kilimėliai. Derinkite viską, kas būdinga Šiaurės regionui, susiekite šiuolaikines dizaino tendencijas su istoriniu baltų kontekstu.

supernamai

47


3

namų erdvės

3. Ryšys su gamta ir šiuolaikinėmis tendencijomis

Šviestuvas „Macaron“ (diz. Silvia Ceñal; gam. „EMKO“)

Geriau ryšys su kosmosu nei ryšys su sovietmečiu. Pamirškite griozdiškas sekcijas su servizais, persiškus kilimus ant sienų

ar tautodailininkės močiutės skrynias su staltiesėmis visiems laikams. Tai būdinga slavų kultūrai, o ne baltų. Rinkitės tokius interjero dekoro elementus, kurie turi organišką ryšį su

vietine gamta: vietiniai floristiniai motyvai, baltų simbolikos

elementai, subtiliai panaudoti etnomotyvai, natūralūs mūsų

krašte augantys augalai ir žolės, medis ir akmuo, natūralaus vaško žvakės, modernaus dizaino moliniai ar keraminiai indai

ir, žinoma, ryšys su šiomis dienomis pasaulyje vyraujančiomis interjero dizaino tendencijomis bei technologijomis.

Modulinė lentyna „Foldin“ (diz. Arūnas Sukarevičius; gam. „EMKO“)

Ketaus žvakidės „Aye Aye!“ (diz. Inesa Malafej, Arūnas Sukarevičius; gam. „EMKO“) Stalas „Black Mamba“ (diz. Juozas Songaila; gam. „jot.jot“)

Kilimas „Psychoanalysis“ (diz. Laura Tulaitė, Eivaras Rastauskas; gam. „jot.jot“)

48

supernamai

Žvakės ir namų kvapai „Smells Like Spells“ (diz. Edvardas Kavarskas, Gintarė Ribikauskaitė; gam. „Smells Like Spells“)


„„MONDIZAINAS“, „„TERRACOTA“, „„KVALITERRA“ IŠSKIRTINIAI, JAUKŪS SPRENDIMAI INTERJERUI. Visos interjero projektavimo paslaugos. Baldų gamyba. Didelis plytelių ir santechnikos pasirinkimas.

Tel. +370 657 57 189 Lietuvininkų a. 4, Klaipėda www.mondizainas.lt

Puodžių g. 3, Klaipėda Tel. +370 648 87 186


Išskirtinės kietmedžio plokštės būstui. Šilumos ir jaukumo ansamblis. Taupūs ir savo laiką branginantys lietuviai ieško galimybių rasti efektyvių sprendimų, padėsiančių pamiršti varginantį, nešvarų ir daug kainuojantį darbą montuojant gipskartonio plokštes ir glaistant lubas bei sienas. Iki šiol buvusios populiarios lubos iš gipskartonio ir įtempiamosios lubos iš plastiko užleidžia vietą ekologiškoms lubų plokštėms. Sprendimas taupantiems laiką ir pinigus UAB „Kitokia renovacija“ direktorius Ramunas Sutkus yra įsitikinęs, kad su aukštos kokybės plokštėmis galima bet kokią įnoringą erdvę paversti elegantiška ir individualia. Anot jo, patalpai šilumos ir jaukumo suteikia tikras kietmedžio paviršius, o iš jo pagamintos apdailos plokštės išlaiko savo vertę ilgą laiką. Toks pasirinkimas dažniausiai paaiškinamas tuo, kad lubų padengimas gipskartoniu atima daug darbo ir lai-

ko sąnaudų, o glaistymas ir dažymas – purvinas darbas. Įtempiamosios lubos taip pat turi didelį minusą dėl statinio krūvio, nes jos pagamintos iš plastiko, taip pat jos bijo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, židinio, nuo kurio kylanti šiluma vienoje vietoje pakaitina lubas ir tada jos deformuojasi. Šiuo metu populiarėja kietmedžio plokštės, kurioms medienos lukštas suteikia tvirtumo. Tokios plokštės turi vietos plėtimuisi, todėl jos tinka tokiose patalpose, kuriose kinta drėgnumas. R. Sutkus įsitikinęs, kad pasirinkus „Laatu Paneeli“, „Fibo-Trespo“, „Huntonit“, „Unilin ClicWall“ plokštes, skirtas lubų ir sienų apdailai, galima greitai, paprastai ir kokybiškai atnaujinti ar įrengti patalpas. Minėtosios plokštės pagamintos taip, kad namus įrengti būtų itin lengva – nereikėtų jokio glaistymo, šveitimo ir dažymo. Jos nesunkiai pritaikomos komercinių ir gyvenamųjų patalpų voniose, virtuvėse, saunose. Ekologiškos ir nesunkiai prižiūrimos lubų plokštės UAB „Decopolis“ siūlo dviejų gamintojų lubų plokštes. Galima rinktis Skandinavijos kompanijų „Huntonit“ ir „Laatu Paneeli“ pagamintas ekologiškas ir kokybiškas plokštes.


„Huntonit“ plokštės gaminamos iš medžio dulkių plaušo ir nudažomos penkiais sluoksniais. Tai natūralios medžio plaušo plokštės, pagamintos drėgname procese naudojant pačių medžių klijus – ligniną. Lyginant šias plokštes su dažnai naudojamomis MDF, medžio drožlių, OSB ar faneros plokštėmis, matyti, kad šių medienos plaušo plokščių sudėtyje nėra klijų, todėl jos yra visiškai ekologiškos. Pasak R. Sutkaus, natūralios plokštės yra idealiausias pasirinkimas, nes šių plokščių emisija yra net mažesnė nei natūralaus medžio. „Tai ekologiškas, greitai sumontuojamas, pasižymintis gera garso izoliacija, atsparus krūviams, lengvai prižiūrimas, valomas, neblunkantis, o jeigu reikia – ir perdažomas produktas“, – „Huntonit“ plokščių privalumus vardija pašnekovas. Plokštės elegantiškoms ir išskirtinėms erdvėms R. Sutkus sako, kad su tokiomis plokštėmis greitai, lengvai ir už prieinamą kainą galima įsirengti sienų ar lubų apdailą. Paklaustas, kuo „Laatu Paneeli“ plokštės skiriasi nuo kitų, R. Sutkus sako: „Kitos plokštės ne tik sudėtingai montuojamos, jų paviršių reikia paruošti, glaistyti, dažyti ar net apklijuoti tapetais. „Laatu Paneeli“ plokštės yra pagamintos iš ekologiškos medžiagos, sutaupoma laviko jas montuojant, o sumontavus lieka švaresnė darbo aplinka. Daugiametė „Laatu Paneeli“ gamintojo patirtis užtikrina patikimą bendradarbiavimą, aukštą vertę bei optimalų kainos ir kokybės santykį.“ Lyginant su gipskartonio ir plastiko lubų plokštėmis, „Huntonit“ ir „Laatu Paneeli“ lubų plokštės nebijo nei šilumos šaltinių, nei kitų įrenginių, be to, jos sukuria papildomą šilumos ir garso izoliaciją. R. Sutkus sako, kad klientai gali rinktis ir įvairioms patalpoms naudoti saunos / terasos plokštes, pavyzdžiui, virtuvėje, svetainėje ar vonioje. Tokiu atveju galima rinktis iš didesnio spalvų spektro. Klientams, užsakantiems didesnį kiekį, bendrovės specialistai gali pagaminti ir kitų paviršių plokščių, kurias siūlo patikimi tiekėjai.

Užs. Nr. 18-02-10

Kitos populiarėjančios ir dizainerių mėgstamos plokštės „Laatu Paneeli“ gaminamos iš medžio dulkių plaušo, jos padengiamos medžio lukštu, todėl atrodo lyg didelė, vientisa lenta. Pasak R. Sutkaus, su „Laatu Paneeli“ apdailos plokštėmis bet kokias erdves galima paversti elegantiškomis ir išskirtinėmis. Galima rinktis iš riešuto, ąžuolo, juodo uosio ar sendinto uosio, juodmedžio, zebrano, tamsiosios miletijos (Wenge) medienos paviršių. Tikros medienos paviršius namams suteikia šilumos ir gyvybės jausmą. Svarbu ir tai, kad tokios apdailos plokštės yra kokybiškos: naudojamos ilgai, nes medienos lukštas suteikia plokštėms tvirtumo, be to, jas nesudėtinga sumontuoti. Plokštės gali plėstis, todėl yra patvarios netgi tokiose vietose, kuriose drėgnis kinta.

Verkių g. 42, Vilnius („Medžio centras“)

www.kitokiarenovacija.lt


namų erdvės Gabrielė Šermukšnytė

Eglė Knyzė „Idealios sąlygos“ 2017 m. 60×75 cm

Menas namams:

ŠVELNŪS, DIDELĮ KRŪVĮ NEŠANTYS EGLĖS KNYZĖS PAVEIKSLAI

52

supernamai

Eglė Knyzė


J

namų erdvės aunoji menininkų karta itin perspektyvi, smalsi, sąmoninga, aštraus mąstymo, meis-

Eglė Knyzė „Vartai“. 2016 m. 100×90 cm

triškai reflektuojanti šiandienos pasaulio ledynus. Viena šios kartos perlų – tapytoja

Eglė Knyzė. Jos darbuose susipina stingdantis šaltis ir kone dusinantis karštis, tačiau viskas suvaldoma ir pateikiama neįtikėtinai švelniu ir netgi itin maloniu prisilietimu. Neseniai baigusi magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, menininkė gyvena ir kuria Kaune. Vakarais savo „Eglės studijos“ duris atveria po įtemptų darbų pavargusiems, žinių bagažą papildyti bei tapybos paslapčių išmokti norintiems. Taigi kviečiame susipažinti!

Papasakok apie save: iš kur esi kilus, ką studijavai, kaip nusprendei pasirinkti šitą kryptį? Gimiau ir užaugau Kaune. Nuo mažens mėgau piešti ir į klausimus, kuo norėčiau būti užaugusi, atsakydavau – dailininke. Mano Tėveliai visuomet palaikė mano svajonę, dovanų gaudavau dažų ir kitokių dailės reikmenų. Tad tokio apsisprendimo momento ir nebuvo, visuomet mane tapyba traukė. Šios traukos vedama devintoje klasėje įstojau į dailės gimnaziją, kur meilė kūrybai, motyvacija ir tikėjimas savimi

Visa tai, kas aplinkoje ar mano viduje vyksta, kas mane veikia,

sustiprėjo. Toliau sekė tapybos bakalauro ir magistro studijos

gali tapti įkvėpimo šaltiniu: tai, kas patraukia dėmesį, – frazė,

Vilniaus dailės akademijoje.

vaizdas ar įvykis. Tą dalyką ilgai nešiojuosi, brandinu, galvoju,

Šalia saviraiškos, savižinos, dialogo su aplinka, meistrystės ir kitų dalykų tapyba man taip pat yra ir paslaptis, augimas,

analizuoju, kol iš pastebėjimų, sugretinimų ir apmąstymų randasi idėjos.

nuolatinės paieškos ir pamokos. Tai kelionė sąmoningumo link, tyrinėjimo laukas, kuriame atsiskleidžia tikrovės daugia-

Koks kelias nuo idėjos iki apčiuopiamo daikto?

briauniškumas, kalba, leidžianti perteikti daugiasluoksnius

Kai jau turiu aiškią viziją, kaip darbas turi atrodyti ir ką tuo

pranešimus.

noriu pasakyti, imuosi tapybos. Tačiau tapyba – paslaptinga kelionė, net ir žinodama, kur link einu, sutinku netikėtumų.

Kokia menininko kasdienybė? Kaip gimsta Tavo kūriniai, iš ko semiesi įkvėpimo?

Betapant, ilgą laiką kontempliuojant paveikslo idėją, reikšmę, ji ima augti ir klotis sluoksniais kartu su dažais. Ilgai trunkantis

Toks darbas, kai pats kontroliuoji savo darbo laiką, pats

tapymo procesas panašus į meditaciją, kurio metu atsiverian-

skiri sau užduotis, vertini rezultatus ir esi atsakingas tik sau,

tys nauji paveikslo prasmių sluoksniai tarytum ir manyje kaž-

kasdienybėje teikia lankstumo, tačiau reikalauja sąmoningu-

ką naujo atveria, atkloja. Tapydama atskleidžiu paveikslą, o jis

mo, reguliarios savianalizės ir savidisciplinos.

mane, dažnai ir pati kažką naujo apie save sužinau.

O pati kasdienybė – tai darbas. Darbingas laikas ne tik tas,

Sakoma, kad įkvėpimas ateina bedirbant, ir tai tikra tiesa.

kai stoviu su teptuku rankoje prie molberto. Kūryba praside-

Neretai tos naujai užgimusios idėjos nebesutilpdamos išlipa

da nuo stebėjimo, klausimų kėlimo, apmąstymų, skaitymo ir

iš drobės ir apsigyvena kitoje. Tokiu būdu ir pati kūrybinė

rašymo, siekiant išgryninti mintis ir idėjas, rasti sąsajų. Tuo-

tema auga ir vystosi.

met vyksta paieškos motyvų, kurie geriausiai atskleistų idėją, taip pat raiškos būdų, kurie leistų tiksliai išreikšti norimą žinią, jausmą, pastebėjimą. Galiausiai eskizavimas, pasiruošimo darbai ir tapybos procesas.

Kaip, tavo manymu, reikia derinti meno kūrinį prie interjero (o gal atvirkščiai)? Kaip pasirinkti, kas tinka, kas ne? Harmoningos individualios erdvės kūrimas – kūrybinis

Įkvėpimo semiuosi iš aplinkos, vaizdų, kuriuos matau,

veiksmas, reikalaujantis dėmesingumo ir didelio įsiklausymo.

žmonių, kuriuos sutinku, iš savo santykio su jais ar jų tarpu-

Interjere atsispindi ne tik namų šeimininko estetinis skonis,

savio santykių, taip pat iš kultūrinio lauko, gamtos, kelionių.

bet ir vertybės, charakteris, gyvenimo būdas. supernamai

53


namų erdvės Eglė Knyzė „Faktai ir nuomonės“. 2016 m. 100×80 cm.

Eglė Knyzė „Du mėnesiai, kaip lyja“. 2017 m. 78×97 cm.

Renkantis meno kūrinį svarbiausia, kad tai, apie ką kalba kūrinys, jo estetinės charakteristikos derėtų su interjeru ir jo kuriama atmosfera. Kadangi meno kūrinys nėra interjero priedas, o jo bendros visumos dalis, kuriant interjerą, manau, verta išsyk pamąstyti, koks meno kūrinys darniai įsilietų į visumą. Jis neturėtų būti tarytum įterptas, pridėtas papildomai. Meno kūrinių paieška galėtų vykti kartu su interjero kūrimu, numatant jiems vietą erdvėje. Meno kūrinys interjere, nors ir išlikdamas atskiru, savarankišku kūriniu, tuo pat metu tampa interjero kaip vientiso

Kokiame interjere geriausiai atsiskleidžia Tavo kūriniai?

kūrinio dalimi. Interjeras savo ruožtu sukuria aplinką, erdvę

Kadangi mano darbuose svarbi erdvė (nebūtinai tiesiogi-

meno kūriniui atsiskleisti ir kalbėti. Kai yra dermė tarp interje-

ne, dažniau perkeltine prasme kaip minties, suvokimo erdvė),

ro ir meno kūrinio, jie vienas kitą stiprina, darnina, ir atvirkš-

tuštuma, šviesa, manau, jie geriausiai atsiskleistų minimalisti-

čiai – atsiradus įtampai, tam tikrai konkurencijai tarp meno

niame arba skandinaviško stiliaus interjere.

kūrinio ir aplinkos, kurioje jis tarpsta, jie ima vienas kitą neigti, Kokių turi kūrybinių užmojų? Kokia didžiausia menininko

ardyti vienas kito visumą.

svajonė? Kalbant apie konkrečius planus – toliau kurti, plėtoti kūrybinę temą. Taip pat ketinu šiemet surengti antrąją savo parodą. O dėl svajonių – kadangi, kaip minėjau, kūrybą suvokiu kaip kelionę, augimą, tyrinėjimą, todėl ir tą didžiausią svajonę labai sunku apibrėžti, juk nėra tokio dalyko, kaip galutinis žinojimas ar augimo pabaiga. Šioje svajonių kelionėje, žinoma, yra tikslų, siekių, uždavinių sau, susijusių su asmeniniu tobulėjimu ir aktyviu dalyvavimu kultūrinio lauko gyvenime, bet tai daugiau kelionės ar krypties orientyrai nei tikslai. O galutinis tikslas, manau, yra pats tapybos iššūkis – nepametant savęs, pasiekti kitą. Kur galima įsigyti tavo kūrinių? Išsamiau su mano kūryba galite susipažinti peržvelgę darbų aplanką internete – egleknyze.wordpress.com

54

supernamai

Eglė Knyzė „Smėlio pilis“. 2017 m. 100×90 cm.


namų erdvės Gabrielė Šermukšnytė

VONIA

BE TAISYKLIŲ

V

onios kambarys – vieta, kurioje prasideda ir baigiasi kiekviena nepakartojama mūsų diena. Lengvumas, paprastumas, gaivumas, ramybė, sakote? Ramybė ir gaivumas – taip, tačiau nebijokime keisti įprastų žaidimo taisyklių. Visi žinome, kaip turi atrodyti standartinis vonios kambarys, bet tik pasitelkę netikėtas formas, tekstūrą, koloritą ir išlaisvinę fantaziją, pajusime saldų atradimo, išskirtinumo ir autentiškumo jausmą, kūrybos laisvę. Juk taip malonu išsiskirti iš minios! Nevaržykite savęs – originalus, Jūsų charakterį atskleidžiantis interjeras puikiai nuteiks kiekvienai dienai! Pateikiame keletą žavingos vonios motyvų. Skanaus!

honestlywtf.com nuotrauka 56

supernamai


namų erdvės

Tegyvuoja spalvos! Spalvingos dienos pradžiai puikiai nuteiks nuotaikingos detalės. Pats vo-

1

nios kambarys gali būti netgi baltas, tačiau jame esančios dekoro detalės – šviestuvai, maišytuvai, lentynėlės, padėkliukai, augalai, rankšluosčiai, veidrodžio rėmas, kilimėlis ir kiti smagūs elementai – suskurs itin žaismingą, šiuolaikiškai eklektišką, news.sfr.fr, www.decorpad.com, www.designtrends.com, www.lonny.com, www.urbanoutfitters.com nuotraukos

bet kartu vientisą įspūdį. Paprastai ryškius motyvus besirenkantys žmonės mėgsta permainas, taigi bene didžiausias tokio dekoro pranašumas tas, kad kompoziciją ir ritmiką galima nuolat keisti, tarsi mozaiką perdėlioti taip kardinaliai pakeičiant vonios kambario charakterį ir nuotaiką.

supernamai

57


namų erdvės

Boho jaukumas

2

Laisva dvasia dvelkianti ramybė.

Įvairiausių augalų oazė, mediniai baldai, šiaudiniai, kamštiniai, pinti dekoro elementai, lininiai, medvilniniai audiniai, hipiški

jomis, seni moliniai vazonai, žalvariniai indeliai iš senelio garažo ir iš atraižų pintas kilimėlis. Autentiški daiktai visuomet daug vertingesni. Neįpareigojantis žemės spalvų koloritas skaidriame vandens fone sukurs išties atpalaiduojančią, nerūpestingą nuotaiką. Tūkstančio žvakių šviesoje maloniai pakvies su pasimėgavimu įsitaisyti karštoje vonioje kvapą gniaužiančių įspūdžių kupinos knygos draugijoje.

58

supernamai

decoholic.org, kezcreative.com, digsdigs.com, newmoveis.com.br, realtor.com, www.remontbp.com nuotraukos

artsmedia.info, ideahouseonline.com, bhg.com, glamourparis.com nuotraukos

raštai. Daug investuoti nereikės: čia puikiai tiks kaime rasta medinė lentynėlė su metalinėmis konstrukci-


Tapetai? Tapetai!

namų erdvės

4

Vonios kambaryje tai gan netikėtas sprendimas, tačiau vienas iš kelių kuriant originalų, išskirtinį interjerą yra paviršių medžiagiškumas, o kur jau spalvų, raštų ir atvaizdų kombinacijos. Tapetai – nepelnytai primirštas interjero elementas. Įvairiai derinami tapetai, plytelės ir medis gali duoti netikėtų rezultatų. Smagūs tapetų motyvai, derinami su kitais vonios studio-blooming.myshopify.com, grazia.it, hgtv.com, theperennialstyle.com, thespruce.com nuotraukos

kambario elementais, gali interjerą pakelti visai į kitą lygį, sukurti įspūdingą, pakilią nuotaiką neišleidus begalės pinigų. Žinoma, tapetais patariama dekoruoti tas vietas, kuriose mažiausia vandens taškymo tikimybė.

Tikroms undinėlėms

3

Žaižaruojančių blizgučių magija

skirta tik šventėms? O kas pasakė, kad kiekviena diena negali būti tokia? Mažulytės stiklinės plytelės tarsi deimančiukai, vadinamos mozaika, ypatinga aura apgaubs bet kokią erdvę. Jų kuriami saulės zuikučiai garantuotai praskaidrins net niūriausią rytą. Taip pat kriauklinės, blizgia glazūra padengtos, itin madingos metallic motyvais dekoruotos plytelės ar netgi blizgiomis monetomis nusagstyti paviršiai kartu su kitais išskirtiniais vonios kambario akcentais nuplukdys gilyn į romantišką, svajingą, kiek mistišką vandens pasaulį.

supernamai

59


namų erdvės

Žavingasis art deco Nors sakoma, kad šis stilius labiau pavergia savo vizualinėmis nei funkcinėmis savybėmis, paradoksalu, tačiau tokioje mažoje

5

patalpoje, kaip vonia, galima sutalpinti ir viena, ir kita. Art deco be galo svarbu detalės ir ypač medžiagos. Čia jos derinamos gan eklektiškai, bet jų kombinacija turi sudaryti itin gerą, abejonių nekeliančią kompoziciją. Daiktų gali būti mažai, bet kiekvienas jų turi turėti labai išraiškingą charakterį. Niekas negali būti pamiršta, netgi durų rankena. Skamba gan pretenzingai, tačiau nepamirškite, kad galima derinti itin brangius daiktus su ne tokiais brangiais, taip ginti naudodami trafaretą, seną spintelę perdažyti derančia spalva, rankenas pakeisti į stiklines – ir štai turite be galo stilingo vonios kambario pagrindą.

60

supernamai

decoracion.trendencias.com, livingmarch.com, dwellingdecor.com, www.idealhome.co.uk nuotraukos

pat pasitelkite fantaziją: sienų raštą galite numar-


Nauji butai Pašilaičiuose Tavo šeimai „Amber City“ – tai naujas aukštos gyvenimo kokybės, penkių gyvenamųjų namų kompleksas Vilniuje, išsidėstęs aplink unikalų vidinį kiemą. Projekto plėtotojas – UAB „PPI Group“ Projekto rangovas – AB Panevėžio statybos trestas Darbų pabaiga: 2018 m. II ketvirtis

PROJEKTO PRANAŠUMAI

MŪRINIAI NAMAI Silikatinių plytų mūro lauko sienos apšiltintos laikantis naujausių techninio reglamento reikalavimų, o individuali „Danfoss“ šilumos reguliavimo sistema garantuoja dar mažesnes šildymo sąnaudas. Namai turi B energinio efektyvumo klasę. FUNKCIONALUS SUPLANAVIMAS Itin funkcionalūs butų planai. Visi butai turi erdvų balkoną, pirmuosiuose aukštuose – butai su terasomis. Daugelyje butų virtuvės suprojektuotos nišose ir nuo pagrindinio kambario atskirtos pertvara, suformuoti tamsūs kambariukai, drabužinės miegamuosiuose, nišos sieninėms spintoms. APŽELDINTAS KIEMAS Uždara „Amber City“ gyvenvietė – tai jauki atmosfera ir darni harmonija. Namai išsidėstę aplink didelį, šiuolaikišką vidinį kiemą su poilsio erdvėmis. Čia įrengti lauko treniruokliai, pavėsinės, iškylų zonos, kiemo baseinas, ugdančios ir saugios vaikų žaidimo aikštelės. Apželdinta aplinka ir patogūs suoliukai, pasivaikščiojimų keliai ir dviračių takeliai užtikrins malonų laisvalaikį ir ramų poilsį. SAUGUMAS Visa teritorija aptverta ir stebima IP vaizdo kameromis, uždaras vidinis kiemas, rakinamos laiptinės, prie įėjimų – telefonspynės.

Pašilaičių mikrorajonas – lyderis tarp jaunų šeimų Pašilaičiai yra vienas populiariausių mikrorajonų tarp jaunų šeimų. Pirmiausia, žinoma, dėl patrauklios būsto įsigijimo kainos – neretai tai būna pirmieji jaunos šeimos namai. „Šiame mikrorajone jau yra puikiai išvystyta infrastruktūra, kai kitur naujakuriai neretai maitinami pažadais. Pašilaičiuose patogiai išsidėstę vaikų darželiai, mokyklos, prekybos centrai, sporto klubai, gy-

dymo įstaigos, parkai, geras susisiekimas su kitais mikrorajonais“, – sako „PPI Group“ atstovė. Ji taip pat pastebi, kad dažnai būsto naujai pastatytuose namuose Pašilaičiuose dairosi vietiniai šio mikrorajono gyventojai: „Iš visų parduotų butų daugiau nei du trečdalius įsigijo būtent šio mikrorajono gyventojai. Tai pirkėjai, kurie dairosi erdvesnio būsto, pasikeitus šeimos poreikiams, ar nori gyventi tame pačiame mikrorajone tik moderniame ir ekonomiškame naujos statybos name“.

Daugiau informacijos apie projektą: www.ambercity.lt Kviečiame registruotis apžiūrai el. paštu pardavimai@ppigroup.lt arba telefonu +370 675 95 609. Laukiame Jūsų atvykstant!

POŽEMINĖS IR ANTŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS Automobilius galėsite saugiai laikyti požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje arba antžeminėse vietose. PATOGI INFRASTRUKTŪRA Gyvenamosios vietos lokacija užtikrina patogų susisiekimą, nepriklausomai nuo to, ar naudositės viešuoju transportu, ar nuosavu automobiliu. Atstumas iki viešojo transporto stotelės siekia vos kelis šimtus metrų – čia kursuoja 5G, 32, 46, 105N autobusai ir 7, 13, 18 troleibusai. Jei važiuosite nuosavu automobiliu, miesto centrą pasieksite vos per 10 minučių. Gyventojų patogumui šalia komplekso įkurti vaikų darželiai, mokyklos, parkai, sporto klubai, prekybos centrai ir gydymo įstaigos.. VISA APDAILA Bet kurį Jums patikusį butą jau galite įsigyti su visa apdaila. Siūlome du visos apdailos variantus, kuriuos parengė profesionali dizainerė-architektė Eglė Prunskaitė-Braziulė: „Moderni klasika“ ir „Skandinaviškas jaukumas“.

Užs. Nr. 18-03-12


Išorinės lauko ritininės užuolaidos ZIP SCREEN –

ANALOGŲ NETURINTI INOVACIJA LANGŲ UŽDANGŲ RINKOJE „Efektyvumo ir komforto paieškos – tai nesibaigiantis įkvėpimo šaltinis tiekti į rinką naujus produktus. Vartotojai tampa vis reiklesni ieškodami individualių sprendimų savo kasdienėms situacijoms spręsti, ir standartiniai, įprasti produktai nebegali užtikrinti pakitusios paklausos. ZIP SCREEN – tai daugybės metų paieškų rezultatas“,  – teigia 25 metų veiklos patirtį žaliuzių ir ritininių užuolaidų gamyboje skaičiuojančios UAB „Ardena“ atstovai ir dalijasi rinką sužavėjusio produkto privalumais.

ZIP SCREEN – NATŪRALI LANGŲ UŽDANGŲ EVOLIUCIJA, KURIĄ PADIKTAVO VARTOTOJŲ POREIKIAI Pastarąjį penkmetį aukso amžių išgyvena ypatingi ritininių užuolaidų audiniai, pagaminti pagal specialią SCREEN audimo technologiją. Jie pakeitė požiūrį į tradicines ritinines žaliuzes, kurios, nepaisant audinio pasirinkimo, reikšdavo arba akliną išorės vaizdo blokavimą (t. y. visišką neperregimumą su daliniu šviesos pralaidumu), arba nepakankamą apsaugą nuo saulės. Vos pradėtą gaminti naujos kartos audinį Lietuvos rinkai vieni pirmųjų pristatė būtent „Ardenos“ langų uždangų ekspertai, kurie iš karto suprato šio produkto išskirtinumus ir galimybes. Vos pasirodęs šis audinys surado savo rinką kaip langų vidinių uždangų medžiaga, ir čia SCREEN langų uždangos sulaukė milžiniško susidomėjimo dėl įvairiapusiškumo: gamyboje naudojamas stiklo pluoštas itin veiksmingai apsaugo patalpas nuo perkaitimo, saulės šviesa per ypatingu būdu austą audinį išsisklaido patalpoje ir net ypač saulėtą dieną sumažina atspindžius. Tai užtikrina komfortą ir ergonomiškas darbo bei gyvenimo sąlygas. Svarbu tai, kad šis audinys leidžia matyti vaizdą pro langą, tačiau efektyviai blokuoja matomumą iš lauko pusės. Vidinės ritininės užuolaidos su SCREEN audiniu tapo pirmu

pasirinkimu verslo sektoriuje ir drauge sukėlė daugybę diskusijų privačių būstų savininkams, sprendžiantiems užuovėjų, terasų, didelių panoraminių langų uždengimo klausimus ir norėjusiems pasinaudoti šio audinio teikiamais privalumais. Išaugęs audinio populiarumas ir ypač didelis vartotojų susidomėjimas lėmė tai, kad buvo sukurta išskirtinė konstrukcija, kaip šį gaminį iš vidaus perkelti į lauką, jam suteikiant dar daugiau privalumų bei universalumo.

VEIKSMINGIAUSIA APSAUGA NUO SAULĖS, KAI SPINDULIAI SULAIKOMI PASTATO IŠORĖJE ZIP SCREEN tapo analogų neturinčia lauko langų uždanga, nes ji pirmiausia atlieka visas įprastoms ritininėms užuolaidoms būdingas funkcijas, tačiau ypač veiksmingai apsaugo nuo saulės spindulių, nes neleidžia jiems patekti į patalpą. Jokia kita išorinė langų uždanga (išorinės ritininės užuolaidos ar žaliuzės) nesukuria lygiavertės apsaugos ir privatumo įspūdžio bei matomumo pro langus, kai gaminys yra visiškai nuleistas. Elektra valdomas mechanizmas leidžia itin paprastai pulteliu suskleisti ir išskleisti ritinines užuolaidas, efektyviai užsitikrinant komfortišką namų aplinką. Šio tipo langų uždangoms ypač svar-


išorinės ritininės žaliuzės ne tik atlieka saulės spindulių sulaikymo funkciją, bet ir užtikrina apsaugą nuo uodų ir vabzdžių. Išskirtinio tankumo SCREEN audinys neriboja vaizdo matymo iš vidaus ir neleidžia patekti jokiems kenkėjams į namų vidų. Dėl specialios konstrukcijos šios ritininės užuolaidos gali būti montuojamos ne tik ant įvairiausio tipo langų, bet ir kaip mobilios pertvaros, terasų užuovėjos vietoj stiklų. Šios išorinės ritininės žaliuzės populiariausios ypač tais atvejais, kai ieškoma būdų uždengti panoraminius, stumdomuosius langus ir neįstiklintas terasų konstrukcijas – ZIP SCREEN padeda šiltuoju metų laiku jaustis komfortiškai sėdint lauke, nes, net sustūmus langus, ZIP užuolaidos lieka išskleistos, suformuodamas jaukią užuovėją. Ši lauko langų uždanga yra itin patraukli žmonėms, galvojantiems apie pasyvius ir energiškai efektyvius namus. Saulės blokavimas pastato išorėje leidžia gerokai sutaupyti kondicionavimo sąnaudų ir sumažina patenkančių saulės spindulių kiekį net iki 75 %, taip sutaupoma ir pastato eksploatacinių išlaidų. Estetams ir visiems, vertinantiems gaminio išvaizdą, siūlomas gausus audinių spalvų pasirinkimas ir net penkių mechanizmų bi kokybė, nes tik patvarūs audiniai ir aliumininės konstrukcijos apsaugos nuo mūsų kraštui būdingų meteorologinių sąlygų: kaitrios saulės, lietaus, vėjo, krušos, ir bus ilgaamžė. „Ardena“ siūlomos alternatyvos su išskirtinės kokybės konstrukcija ir uždarymo technologija leidžia užtikrinti atsparumo vėjui lygį iki 145 km/h.

ABEJINGŲ NEPALIEKANTIS NAUDŲ KOMPLEKTAS Privačių namų gyventojams labai svarbu, kad langų uždangos būtų ne tik funkcionalios, bet ir leistų sukurti estetišką namų aplinką. Kaip žinia, nemažai komforto atsisakoma renkantis tarp produktų, pasižyminčių pavienėmis savybėmis. ZIP SCREEN ritininės užuolaidos, be abejonės, yra vienos universaliausių dėl daugybės funkcijų, kurias suteikia vienas ir tas pats gaminys. Šios

ŽALIUZĖS - RITININĖS UŽUOLAIDOS APŠVIETIMAS ELEKTROS INSTALIACIJOS PREKĖS www.ardena.lt

VILNIUS: KAUNAS: KLAIPĖDA: ŠIAULIAI:

Vytenio g. 20, Verkių g. 44 Savanorių pr. 288 Minijos g. 42, PC NIC Pramonės g. 17B, PC NIC

Užs. Nr. 18-03-10

bei šoninių profilių spalvos. Tai leidžia priderinti ZIP SCREEN lauko užuolaidas prie namo fasado ar kuriamo eksterjero. Didelis privalumas – ZIP SCREEN dydis. Šios ritininės užuolaidos gali uždengti ypač didelius langus ir terasų konstrukcijas, nes be jungimo galima jomis apsaugoti iki 5 m ilgio ir iki 15 m² langus. „Ardenos“ projektų vadovė Barbara Litvinovič-Šafranovič baigdama pokalbį tik priduria, kad visi lauko produktai efektyviausi yra tuomet, kai juos numatoma montuoti dar statybų etape. Konsultacija su ekspertais nieko nekainuoja, tačiau leidžia sutaupyti daug laiko, finansų ir priimti patį geriausią sprendimą, kurį, atėjus laikui, beliks užsisakyti. Didžiausių klaidų atsiranda iš nežinojimo apie sprendimus, kurie gali palengvinti ir pakeisti Jūsų gyvenimą.


namų erdvės Jonas Malinauskas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos docentas

Porceliano glazūravimo bandymai, diz. Daniel van Dijck (Olandija).

AMBIENTE’2018: KUR LINK JUDAME?

D

idžioji interjero detalių, virtuvės reikmenų ir dovanų paroda, vasarį vykusi Frankfurte prie Maino, iš pirmo žvilgsnio nepateikė ypatingų staigmenų: joje vyko įvairių pasaulio šalių gamintojų ir prekiautojų susitikimai, garsiųjų prekės ženklų naujovių pristatymai, seminarai ir spaudos konferencijos. Lygia greta buvo surengta ir keletas specializuotų ekspozicijų, siekiančių parodyti konceptualias namų aplinkos naujoves.

64

supernamai


namų erdvės

1. Glazūruoti keraminiai indai, diz. Daniel van Dijck (Olandija). 2. Dirbtiniais kristalais apaugintas objektas, diz. Isaac Monte (Olandija). 3. Stiklo pūtimo įranga, diz. Saro dailės akademija (Vokietija).

1

2

3

Po keletą paviljonų išsklaidytoje „Talents“ parodoje šiemet dalyvavo 31 dizaineris iš 16 šalių; prie jų taip pat šliejosi ir dizaino eksperimentais besiverčiančios smulkios įmonės. Dauguma autorių linko į sudėtingus eksperimentus, skirtus ne masinei gamybai, o unikaliems produktams kurti. Tokį pasirinkimą lėmė išaugęs Europos vartotojų susidomėjimas brangesniais vienetiniais daiktais, stengiantis atsispirti globalinei niveliacijai ir pigių prekių antplūdžiui iš Rytų. Todėl jaunimas noriai eksperimentavo su tradicinėmis amatinėmis technologijomis, jais remdamasis kūrė savas formas. Pavyzdžiui, olandas Danielis van Dijckas įprastus keramikos liejinius dengė originalios sudėties glazūromis, po išdegimo sukuriančiomis nenuspėjamus „mėnulio peizažus“ ir kitokius dekoratyvius paviršius. Jo tėvynainis Isaacas Monte objektus, žinomus kaip šiuolaikinio dizaino ikonos, apaugino dirbtiniais kristalais, paversdamas juos dirbtinėmis fosilijomis (ir kartu pradangindamas jų tikrąją funkciją). supernamai

65


namų erdvės

4. Porceliano indai su rankų darbo popieriaus antdėklais, gam. „Ceramic Japan“ (Japonija). 5. Moduliniai dekoratyviniai elementai, pagaminti iš porceliano 3D spausdinimo būdu. Diz. Marta Cherednik (Australija). 6. Pakabinamieji šviestuvai „Helia“, išlieti iš betono. Diz. Dror Kaspi, „Ardoma design” (Izraelis).

4

5

6

Vieną įspūdingiausių technologinių žaidimų pademonstravo Vokietijos Saaro dailės akademijos studentai, kartu su Prancūzijos Meisenthalio stiklo pūtimo meno centro specialistais sukūrę visą seriją įrangos, „programuojančios“ stiklo indų ir objektų formas. Dėl plieno ir faneros konstrukcijų kiekvienas „pūtinys“ įgauna vis kitokį, individualizuotą pavidalą, padidinantį jo vertę. Technologinių žaidimų nevengė ir greta esantys „rimti“ gamintojai. Pavyzdžiui, firma „Ceramic Japan“ naujoje indų kolekcijoje „Harmony“ sėkmingai derino lieto porceliano puodukus su rankų darbo popieriaus antdėklais, suteikdama jiems unikalumo ir rytietiško žavingumo. Naujų formų paieškas dizaineriai sieja ne tik su tradicinėmis, bet ir su moderniomis technologijomis, visų pirma trimačiu spausdinimu. Australų dizainerė Marta Cherednik, atstovaujanti prekės ženklui „Malinko“, įkvėpta jūros faunos griaučių struktūrų, sukūrė keletą porcelianinių šviestuvų gaubtų, taip pat ažūrinių modulinių elementų, skirtų vonios kambariui puošti. Autorės teigimu, trimačio spausdinimo įvaldymas atvėrė jai itin platų kūrybos diapazoną – nuo sudėtingų architektūrinių struktūrų iki subtiliosios juvelyrikos. 66

supernamai


namų erdvės

7. Plieninė muilinė, diz. Timo Heinen (Vokietija). 8. Žalvario ir keramikos dubuo, diz. Barbara Čimžar (Vokietija). 9. Stalo indų rinkinys „Sensorium“, diz. Laura Görs (Vokietija).

7

Dar viena į namų erdvę besiveržianti technologija, kurią

8

9

tiksliau būtų pavadinti ne nauja, o naujai atgaivinta, yra betono liejimas. Sparčiai tobulėjant liejimo formų kokybei, gimsta vis preciziškesni ir smulkesni gaminiai – gėlių stoveliai, indai, papuošalai, šviestuvų gaubtai. Izraelio dizaineris Droras Kaspis, kompanijos „Ardoma design“ įkūrėjas, šių eilučių autoriui pasakojo, kad jam teko atlikti daugybę bandymų, siekiant pagerinti ne tik fizines, bet ir liečiamąsias betono mišinių savybes. Vienas įspūdingųjų jo darbo rezultatų – kabamasis šviestuvas „Helia“, kurio spiralinė elementų seka formuojama naudojant Fibonačio skaičių seką. Dizaino pažangą lemia ne tik formų vingrybės, bet ir nauji, kad ir nedideli funkciniai atradimai. Pavyzdžiui, vokietis Timas Heinenas tikino išradęs naują muilinės formą: elegantiškas

puikių ergonominių savybių. Dizainerei Laurai Görs stažuo-

lankstinys iš plieno lakšto leidžia nutekėti vandeniui ir apsau-

jantis garsioje kompanijoje „Villeroy&Boch“ atėjo į galvą mintis

go muilą nuo ištižimo. Jo tėvynainė Barbara Čimžar, atlikusi

fermentiniams produktams ragauti pasitelkti ne tik skonį, bet

praktiką senųjų amatų dirbtuvėse, sukūrė dviejų dalių dube-

ir uoslę, todėl stalo indų rinkinį „Sensorium“ ji papildė stiklo

nį, skirtą rankiniam ir mechaniniam maišymui ir turinčiam

gaubtais su „kvapo gaudymo“ angomis viršutinėje dalyje.

supernamai

67


namų erdvės

10. Prieškambario baldai ir įranga, diz. „Roomsafari“ (Vokietija). 11. Sieniniai šviestuvai „Emma“, diz. Tobias Tøstesen, „LikeConcrete“ (Danija). 12. Mediniai padėkliukai, gam. „Rio Lindo“, Lietuva.

10

Šiais laikais nedaug kam pavyksta atrasti naujų minimalistinių baldų idėjų – ką jau kalbėti apie kompleksinius sprendimus. Tuo įdomiau buvo susipažinti su vokiečių dizaino biuro „Roomsafari“ projektais, kurių stilių galima būtų pavadinti „nieko ir dar mažiau“. Vos iš kelių medinių tašų, lenktų metalinių strypų ir tamprių virvių formuojama visa prieškambario baldų gama – nuo pakabų iki skėčių stovelių. Ne kartą apdovanota kompanija plėtoja ir socialinę veiklą, įdarbindama neįgaliuosius ir tuo pelnydama dar daugiau kolegų pagarbos. „Talentų“ ekspozicija, kaip ir visa „Ambiente“ paroda, suteikia puikių verslo plėtojimo galimybių ir Lietuvos kūrėjams. Ankstesniais metais joje sėkmingai dalyvavo tokios žinomos kompanijos, kaip „Contraforma“ ir „March“, o šiemet greta kitų mūsų šaliai atstovavo verslo dovanų gamybos įmonė „Rio Lindo“. Anot jos vadovų, sėkmės receptas šiuometėje parodoje yra gana paprastas: suformuoti produktų seriją iš nebrangių ekologiškų medžiagų, sukurti jiems smagią „legendą“ ir estetišką pakuotę, iš anksto paskleisti informaciją internetu ir užsitikrinti tinkamą vietą parodos paviljone. Šis receptas „Rio Lindo“ gaminiais sudomino potencialius partnerius net iš Japonijos ir Australijos. Apibendrindama dizainerių kūrybinių ieškojimų rezultatus, „Ambiente“ viceprezidentė Nicolette Naumann pažymėjo, kad „savo kūrybiniu dizainu šie naujokai padėjo tvirtus pamatus savo tolesnei profesinei karjerai ir kartu nužymėjo viliojančius ateities kontūrus“. Beliko tik sulaukti šių projektų įgyvendinimo.

11

68

supernamai

12


Lietuviški baldai, kuriantys šeimą

Mūsų salonus rasite: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Aplankykite mūsų internetinę svetainę: www.magresbaldai.ltsupernamai Sekite mus: www.facebook.com/magres.baldai

69


NAUJIENOS Geriausias Portugalijos dizainas didžiausioje Skandinavijos baldų parodoje

Š

PORTUGALIJA/ŠVEDIJA

vedai laukia ne tik „Eurovizijos“ Portugalijoje, bet ir portugalų dizaino Švedijoje. Šiemet svarbiausioje Skandinavijos baldų parodoje „Stockholm Furniture & Light Fair“ buvo pristatytas projektas „The Best of Portugal“, kur buvo galima pamatyti daugybę Portugalijos modernaus dizaino pavyzdžių. Tai išties įdomi šalis, kalbant ne tik apie dainas, bet ir dizainą. Kartu su kaimynais ispanais portugalai kiekvienais metais baldų industrijai padiktuoja vis įdomesnes tendencijas. Pavyzdžiui, Stokholme pristatyta grakščioji minimalistė – kėdė „Slim“, sukurta dizainerio Christophe de Sousa, kuris už ją gavo „European Product Design“ apdovanojimą. Prekės ženklas „MO-OW“ pristatė modernaus dizaino spintelę iš nendrių, kuri gimė po bandymų sujungti tradicines portugalų dailidžių technikas su šiuolaikinėmis formomis. Dizaineriai Ana Fonseca ir Brimet Silva („Digitalab“), kurdami originalių formų modulinių baldų sistemą, pritaikė naujausias hightech technologijas, o baldų estetiką pagrindė kinetiniu menu, gramatika ir kitomis teorijomis bei, žinoma, sujungė juos belaidžiu (Bluetooth) ryšiu. André Teoman, Wewood, MO-OW, Christophe de Sousa nuotr.

Kėdžių kolekcija „Canal“ ITALIJA/OLANDIJA

V

enecijoje dizaino studiją turintis italų dizaineris Luca Nichetto kartu su kontroversišku olandų dizaino gamintoju „MOOOI“ naująjį sezoną ir vėl stebina netradiciniais sprendimais. Tiesą sakant, tai ne kėdės – tai laivai! „Canal“ kėdės net prie stalo švartuojasi kaip laivai. Kurdamas šių neįprastų kėdžių konstrukciją, dizainą ir audinių raštus, įkvėpimo italas sėmėsi iš šimtmečiais Viduržemio jūroje plaukiojusių laivų. Jis derina medį ir metalą kartu su sintetika bei vilna, kurdamas išskirtinius raštus, inspiruotus Venecijos kanalų ir šarvų, dokų ir gondolų, taip Italijos paveldą konvertuodamas į šiuolaikinę dizaino formą.

70

supernamai

MOOOI nuotr.


Veidrodis MUDU LIETUVA

K

onceptualus veidrodis MUDU (diz. Povilas Žakauskas, Povilas Daugis; gam. „jot.jot“) keičia standartinę nuomonę, kad veidrodis – tai tik plokščias, ant sienos kabinamas interjero aksesuaras. MUDU kitoks, jis yra lyg skulptūra, kurią galima apžvelgti iš visų pusių, nes jis neturi savo „blogosios pusės“. Tai lyg tūrinė, elegantiškai erdvėje atsiskleidžianti interjero detalė. Veidrodžio kiautas pagamintas iš koriano akmens, kojelės – iš metalo. Taip pabrėžiamas kontrastas tarp sunkaus kiauto ir lengvų metalinės konstrukcijos kojelių. Dvi visiškai atskirtos dalys susijungia lakoniškomis medinėmis detalėmis, kurios sukuria įspūdį, kad kiautas laisvai pastatytas ant rėmo. Už šį veidrodį lietuvių dizaineriai pirmą kartą istorijoje gavo prestižinį „NYCxDESIGN 2017 awards“ apdovanojimą didžiausios Šiaurės Amerikos baldų ir interjero dizaino parodos „ICFF“ metu. Igno Maldžiūno nuotr.

Baldas-transformeris „Tabletė“ LIETUVA

L

ietuviškas baldas transformeris „Tabletė“ (diz. Dalius Razauskas; gam. EMKO) yra puikus vaistas nuo netvarkos ir varginančios aplinkos. Tai apvali lentynaspintelė, tvirtinama prie sienos. Daugiafunkcė „Tabletė“ vos per akimirką gali pavirsti visaverte darbo vieta, kosmetikos staliuku ar net baru! Koks bus baldo aukštis – standartinis, kiek aukščiau ar kiek žemiau – taip pat yra tavo pasirinkimas, nes lentynos sukurtos taip, kad jų padėtį galėtumėte keisti pagal poreikį. Viduje gali tilpti nešiojamasis kompiuteris, aplankai, katalogai, knygos ir kiti asmeniniai daiktai. Be to, spintelėje įrengti lizdai ir papildoma galimybė integruoti LED apšvietimą. Baldo gamybai panaudotos medžiagos ir furnitūra užtikrina patikimą baldo transformaciją ir stalviršio stabilumą. Be to, minimalistinio dizaino „Tabletė“ puikiai dera kiekviename interjere. Dariaus Petrulaičio ir EMKO nuotr.

supernamai

71


NAMŲ projektai

2018 pavasaris

group


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_97 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

74

P. 2 www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

191 m2

Užstatymo plotas

253 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.august.lt

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_98 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

LOGOTIPAI www.lanreta.lt

www.rockwool.lt

Gyvenamasis plotas

97 m2

Bendras plotas

162 m2

Užstatymo plotas

211 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 3 www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt

75


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_100 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

76

P. 4 www.lanreta.lt

Gyvenamasis plotas

113 m2

Bendras plotas

199 m2

Užstatymo plotas

200 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

3

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.rockwool.lt

www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_101 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

Gyvenamasis plotas

110 m2

Bendras plotas

212 m2

Užstatymo plotas

197 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

3

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

yra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

www.august.lt

P. 5

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt

77


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_102 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

78

P. 6 www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

Gyvenamasis plotas

88 m2

Bendras plotas

185 m2

Užstatymo plotas

233 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

3

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.august.lt

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_103 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

LOGOTIPAI www.lanreta.lt

www.rockwool.lt

Gyvenamasis plotas

100 m2

Bendras plotas

174 m2

Užstatymo plotas

228 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 7 www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt

79


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_104 Modernaus stiliaus dviejų aukštų gyvenamasis namas su stogine.

80

P. 8 www.lanreta.lt

Gyvenamasis plotas

104 m2

Bendras plotas

170 m2

Užstatymo plotas

131 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.rockwool.lt

www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_105 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

Gyvenamasis plotas

107 m2

Bendras plotas

200 m2

Užstatymo plotas

249 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

yra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

www.august.lt

P. 9

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt

81


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_106 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu ir vieno automobilio stogine.

82

P. 1 0 www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

Gyvenamasis plotas

103 m2

Bendras plotas

201 m2

Užstatymo plotas

175 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, šlaitinis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.august.lt

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_107 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių stogine.

LOGOTIPAI www.lanreta.lt

www.rockwool.lt

Gyvenamasis plotas

121 m2

Bendras plotas

168 m2

Užstatymo plotas

281 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 1 www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt

83


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_108 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

84

P. 1 2 www.lanreta.lt

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

198 m2

Užstatymo plotas

260 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.rockwool.lt

www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_115 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su daugiašlaičiu stogu ir garažu dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

188 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

www.august.lt

P. 1 3

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt

85


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_119 Klasikinis vieno aukšto gyvenamasis namas su daugiašlaičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

86

P. 1 4 www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

146 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.august.lt

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

Išmaniosios Šildymo Dujomis Sistemos

www.eko2siluma.lt

www.jdcprekyba.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_120 Dviejų aukštų gyvenamasis namas su dvišlaičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

LOGOTIPAI www.lanreta.lt

www.rockwool.lt

Gyvenamasis plotas

99 m2

Bendras plotas

167 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 5 www.ruukkistogas.lt

www.teriva.lt

87


Žurnalas "Supernamai" Nr. 33  

Žurnalo turinys: http://www.supernamai.lt/?zurnalas=72

Žurnalas "Supernamai" Nr. 33  

Žurnalo turinys: http://www.supernamai.lt/?zurnalas=72

Advertisement