Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2016

Page 1

BIOKAASU Suomen Biokaasuyhdistyksen j채senlehti 1/2016

6th Nordic Biogas Conference, Finland Sep 2016


2 BIOKAASU 1/2016 SUOMEN BIOKAASUYHDISTYS RY FINLANDS BIOGASFORENING RF c/o Envor Group Oy Voimalankatu 56 30420 FORSSA info@biokaasuyhdistys.net www.biokaasuyhdistys.net Perustettu 1991, nykyinen nimi 2007

HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Mika Laine Jäsenet Alpo Kitinoja Maritta Kymäläinen Teija Paavola Juhani Tenhunen Mikko Saalasti Esa Salokorpi Olli Nevalainen Outi Pakarinen Jäsenmaksut 2016 Henkilöjäsenmaksu 40 € Opiskelijajäsenmaksu 20 € Yhteisöjäsenmaksu: Liikevaihto alle 1 milj. 300 € Liikevaihto 1–3 milj. 750 € Liikevaihto yli 3 milj. 1000 € IBAN tilinumero Nordea FI36 2422 1800 0096 92 (pankkisiirron viestiosaan kirjoitetaan maksajan nimi ja osoite)

BIOKAASU-lehti Perustettu 2009 8. vuosikerta, nro 1 huhtikuu 2016 ISSN 2242-5799 (painettu) ISSN 2242-5802 (verkkolehti) Päätoimittaja: Mika Laine Toimittaja: Alpo Kitinoja Taitto: Jaana Huhtala Painopaikka: Nekapaino Oy, Pirkkala

Tässä lehdessä: Pääkirjoitus....................................................................................3 NBC 2016 welcomes you aboard!.......................................4 Biogas paves the way towards a low carbon society..............................................................................................6 Biokaasulaitokset kasvava ala – henkilöstöturvallisuuden varmistus tärkeää.................8 Developing biogas ecosystem in Central Finland.... 10 The first Bioboksi biogas plant will produce local vehicle fuel in Qvidja.............................................................. 12

PÄÄKIRJOITUS

Nordic Biogas Conference 2016 toteutuu syyskuun alussa Viking Grace –laivalla, joka kaasukäyttöisenä matkustajalaivana on näyttänyt esimerkkiä liikenteen kaasukäytöistä. Biokaasun tuotannon kasvaessa ja kaasun jalostuksen kehittymisen myötä on hyvin todennäköistä, että jonain päivänä myös näitä risteilyitä voidaan toteuttaa biokaasulla. Suomen Biokaasuyhdistyksen hallitus on jo pitkään tehnyt työtä NBC 2016 tapahtuman mahdollistamiseksi. Kuluneen vuoden aikana on istuttu lukuisia kertoja sekä pidetty yhteispohjoismaisia skype-neuvotteluja liittyen tulevan konferenssin toteutumisen edellyttämien asioiden järjestämiseksi. Tapahtuma on alansa johtava pohjoismaissa ja odotamme kahden risteilypäivän aikana paikalle yli 300 kävijää, minkä lisäksi toteutuu vielä yhden päivän excursio Turku-Forssa-Helsinki akselilla. Biokaasun tuotanto on samaan aikaan noussut uusiin tuotantohuippuihin pohjoismaissa ja nyt voidaankin puhua jo varsinaisesta biokaasubuumista. Tästä kertoo osaltaan myös merkittävä julkinen näkyvyys ja myös se, että biokaasun tai hieman laajemmin bioenergian ympärille tai siihen liittyen, järjestetään lukuisia kilpailevia tapahtumia jatkuvalla syötöllä. NBC 2016 tulee tarjoamaan ylivoimaisesti laajimman ja kiinnostavimman kattauksen ajankohtaisista aihepiireistä niin tuotantoon kuin biokaasun hyödyntämiseenkin liittyen. Asiaa lähestytään niin teknologian kuin regulaationkin näkökulmasta ja ennen kaikkea tapahtuma tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkottua pohjoismaisten johtavien toimijoiden kanssa. Kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille tapahtuman järjestelyyn osallistuneille! Työ jatkuu vielä ja ennen syyskuuta näemme toivottavasti runsaslukuisesti biokaasuyhdistyksen jäsenistöä yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4. Haminassa.

Biogas opens up new possibilities in the circular economy........................................................ 14

Suomen Biokaasuyhdistys

Methator - Farmsized biogas and manure handling solution.................................................................... 16

Puheenjohtaja Mika Laine

Cover crops offer resources for biogas production.18 Modern solutions for bio gas storing............................. 20 EcoEnergy SF to invest in first-of its- kind biogas plant in Äänekoski .................................................. 22

BIOKAASU 1/2016

3


BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

Photo: Casum

4

NBC 2016 WELCOMES YOU ABOARD!

Sonja Jurmu and Marion Ticklén Students at Häme University of Applied Sciences (HAMK) The Nordic Biogas Conference (NBC 2016) will be held September 7th­9th in Finland. This is the second time when Finland is hosting the conference and this year the conference is on M/S Viking Grace cruise ship ­on a ‘gas cruise’. The conference also includes a technical tour day (Friday 9th September) to three Finnish biogas plants; Biovakka in Turku, Envor Biotech in Forssa and HSY in Espoo. The Finnish Biogas Association is working together with other Nordic countries to build a conference which will attract attendees internationally. NBC 2016 is the sixth Nordic Biogas Conference in a row of successful conferences in the past years. The first conference was held in Hel-

sinki, Finland, in 2006. Since then all Nordic countries have organized the conference, which is held every second year to strengthen the cooperation and to share the latest developments in the biogas sector. In 2012 the NBC reached its highest number of participants, ca. 500, in Copenhagen. Last time, in 2014 in Reykjavik, the capital of Iceland, the conference had ca. 170 participants. This year in Finland the aim is to exceed that number of participants ­ 300 participants are expected to step aboard for the NBC 2016. The NBC 2016 program (7th and 8th September) includes both plenum and parallel sessions, as well as a poster session and an exhi-

bition. The exhibition allows the companies to display their operation, the latest biogas practices, innovations and processes, as well as the participants to get commercial contacts. The aim of the NBC is to share the best knowhow and practices in the biogas industry. Another aim is to enable networking and cooperation among different parties, such as company people, decision­makers and researchers. The NBC 2016 will be opened by Finnish MEP Sirpa Pietikäinen focusing on the European Circular Economy where the biogas production has a key role. In all, the NBC program includes presentations on biogas industry situation and future trends specifically in Nordic countries but also elsewhere in Europe. Agro and marine biomasses, food waste and forest industry sludges as biogas sources, as well as the digestate utilization and nutrient recycling are hot topics included in the conference agenda. Biogas upgrading, LBG, and the growing role of biomethane in transportation, as well as synthetic biomethane production are on the menu. In short, NBC 2016 assembles the actual topics to support and enable the biogas industry growth in the future. Nordic Biogas Conference is spreading across the Nordic borders, thus getting more and more international. All Nordic countries working together provide a possibility for an easy channel to share information, making the conference greater and better known all over Europe. The NBC 2016 is heading towards a future where biogas is the necessary option to secure the sustainability and circular economy in real life. In this development the NBC 2016 participants will be key persons in making biogas sector well known and more utilized in our future.

NBC 2016 – ASTU LAIVAAN! Perinteinen Nordic Biogas Conference NBC 2016 järjestetään tänä vuonna M/S Viking Grace ­kaasuristeilyaluksella 7.­–8.9., jonka jälkeen on vierailupäivä (pe 9.9.) suomalaisilla biokaasulaitoksilla. NBC on toteutettu yhteispohjoismaisen järjestelyorganisaation voimin joka toinen vuosi eri Pohjoismaissa, alkaen v:sta 2006 Helsingissä. Konferenssissa on ollut vahva teollisuus­ja yrityspainotus, sopivasti yhdistettynä biokaasualan viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Tilaisuuden avaa MEP Sirpa Pietikäinen, Euroopan kiertotaloutta käsittelevällä esityksellä. Konferenssin rinnakkaissessioiden ohjelmassa painottuvat tänä vuonna biokaasutuotannon rooli ravinnekierrätyksessä, biokaasun jalostus ja tuotannon monet eri raaka­ainevaihtoehdot, ml. vesibiomassa ja metsäteollisuuden lietteet, kuin myös maatalouden sivuvirrat. Nouse NBC 2016 laivaan ja ole mukana edistämässä biokaasualan kehitystä ja valoisaa tulevaisuutta.

Equipment and Chemistry for Biogas solutions More info: www.nodicbiogas.com

www.banmark.fi

5


6

BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

BIOGAS PAVES THE WAY TOWARDS A LOW CARBON SOCIETY

Jukka Metsälä, Vice President, Biogas Business Unit, Gasum

emissions that are hazardous to human health. Fortunately, clean gas energy creates new possibilities for sustainable and localized energy production. Natural gas, LNG and biogas are all forming a bridge to a sustainable energy future. In the beginning of the bridge, CO2 emissions from natural gas are around 40 % lower compared to coal, for instance. 100% Finnish and renewable biogas is found in the end of the bridge – with zero emissions. Besides the carbon neutrality, biogas is also a useful tool to build up value for a product or a service through enhanced image or product features. The ability to differentiate is crucial, and the communicational possibilities of biogas are enormous in the food industry, for instance.

Photo: Roni Lehti

Recently, the Finnish biogas market has taken its first steps forward. The forces driving this change are clear: green products and services as well as sustainable business practices are increasingly valued by customers. Additionally, the national targets and climate objectives set by the European Union are creating fresh demand for low carbon energy solutions. However, given the present energy market structure, the speed of the change seems to be fairly modest. From an ecological point of view, coal is used way too commonly. For example, in the cities covered by a recent study (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere and Lahti), carbon dioxide emissions increased by around 20% between 2010 and 2015. At the same time, there has also been a significant increase in local

Nonetheless, the development of a sound biogas market requires both a versatile demand for gas and an extensive supply of biogas. As it is possible to produce biogas from waste, following the principles of the resource-wise circular economy, it is essentially important to be able to integrate the waste management and other sidestreams seamlessly into energy production. How can this all be achieved? Firstly, the efficient logistics and infrastructure for biogas should be developed regionally. The building of the gas ecosystem is already in full swing: for example, the nationwide Biotehdas chain became part of Gasum’s biogas business in last February. In addition, Finland’s first LNG terminal, build by Skangas, will be opened in the autumn of 2016 in Pori. Secondly, in order to ensure the effectiveness, profitability and the security of supply, the regional biogas production facilities need to be large enough. Once there is sufficient demand and supply for biogas by the local hubs, the gas ecosystem can be extended by natural gas, LNG and liquefied biogas LBG as well. If there is a need for a small scale solution in the beginning, the supply of gas can be based on gas containers (either LNG or compressed natural gas CNG). At the same time, the developing gas ecosystem contributes to cleaner road transport, since Gasum aims to increase the number of the gas filling stations by 35 new ones in the next ten years. At the moment, already around 40% of the customers select biogas to fill up their vehicles at Gasum’s public filling stations. The Finnish biogas market and the whole gas ecosystem is at its best when developed together. An ecosystem, already by definition, consists of different actors, networks and partnerships. We welcome you all to contribute to this ambitious roadmap. Towards a carbon-neutral future – Cleanly with natural energy gases | www.gasum. com

BIOKAASU LUO VÄYLÄN VÄHÄHIILISEEN YHTEISKUNTAAN Suomalainen biokaasumarkkina on ottanut viime vuosien aikana ensimmäisiä askeliaan eteenpäin. Taustalla on selkeä energiamarkkinan muutos: kuluttajat arvostavat tuotteiden ja palveluiden vähäpäästöisyyttä yhä korkeammalle. Myös kiristyvät päästötavoitteet luovat uutta kysyntää vähähiilisille energiaratkaisuille. Biokaasumarkkinan kehittyminen vaatii kaasun monipuolista kysyntää ja kattavaa biokaasun tarjontaa. Koska biokaasua voidaan tuottaa resurssiviisaasti jätteistä, jäte- ja energiamarkkinoiden yhdistäminen on avainasemassa. Biokaasun tehokas logistiikka ja infrastruktuuri syntyy luontevimmin alueellisten ratkaisujen kautta. Ollakseen taloudellisesti kannattavaa biokaasua on kuitenkin tuotettava tarpeeksi suurissa yksiköissä. Suuri yksikkökoko palvelee myös kaasuekosysteemin kehittymistä, sillä kuten biokaasua, myös LNG:tä voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti kaasuputkiverkon ulkopuolella. Lisäksi pienen mittakaavan energiatarpeisiin Gasum tarjoaa paikallisen kaasukonttitoteutuksen (CNG/LNG). Suomen biokaasumarkkina ja sitä tukeva kaasuekosysteemi rakentuu parhaiten yhteisvoimin – tähän kehitystyöhön Gasum toivottaa kaikki tervetulleiksi.

7


8

BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

BIOKAASULAITOKSET KASVAVA ALA – HENKILÖSTÖTURVALLISUUDEN VARMISTUS TÄRKEÄÄ

Anne Kortela

Metaanivuoto on biokaasulaitoksessa mahdollinen turvallisuusriski, jonka ennalta ehkäisy on haluttu varmistaa Stormossenilla. Kuuden kunnan biokaasulaitoksessa Vaasan seudulla Detectorin kaasunvalvontalaitteet ja niiden säännöllinen huolto ovat taanneet työntekijöiden turvallisuuden luotettavasti jo vuosia. – Jos metaania pääsee vuotamaan laitteista, kyseessä on aina räjähdysvaara. Ulkona metaani ei ole vaarallista, koska se on ilmaa kevyempää, mutta laitoksen sisällä on tärkeää varmistaa turvallisuus. Laitoksessamme on Detectorin valmistamat kaasunilmaisimet, jotka on kytketty hälytysjärjestelmään, joten vuodon havaitsee välittömästi sireenien alkaessa soida. Illalla ja yöllä hälytys menee suoraan päivystäjälle, linjaesimies Thomas Kalander kertoo. Hälytysrajat on asetettu niin alhaisiksi, että ennen varsinaista vaaraa on vielä aikaa tehdä asialle jotain. Se on todettu myös käytännössä, sillä silloin tällöin sireenit ovat pärähtäneet päälle. Vahingoilta on kuitenkin vältytty.

Thomas Kalander suorittaa tarkistusmittauksia Detectorin kannettavalla laitteella Stormossenilla. Kuva: Stormossen.

– Olemme tehneet myös huoltosopimuksen Detectorin kanssa. Kerran vuodessa laitteet käydään tarkistamassa ja kalibroimassa. On hyvin tärkeää, että ne pidetään kunnossa, ja olemme olleet Detectorin toimintaan tyytyväisiä, siksi yhteistyötä on jatkettu hyvin pitkään, Kalander jatkaa. Stormossenin oma henkilökunta valvoo myös laitoksen toimintaa jatkuvasti. Valvontaan kuuluu mahdollisten vuotokohtien seuraaminen. Kaasu voi päästä vuotamaan esimerkiksi putkiston vesilukon kohdalta, jos vesi pääsee vuotamaan pois. Siksi putkistoja valvotaan aika ajoin Detectorin kannettavalla laitteella, jonka kanssa voi liikkua eri paikoissa. – Käymme erityisesti mittaamassa mahdollisia rikkivedyn pitoisuuksia, sillä rikkivety on erittäin vaarallista. Jos sitä hengittää, voi menettää tajuntansa nopeasti. Rikkivetyä voi syntyä esimerkiksi kaivoissa. Siksi olemme erittäin tarkkoja siitä, että säiliötyössä on kunnollinen ilmastointi. Sen lisäksi jatkuva valvonta on tärkeää, Thomas Kalander sanoo. Stormossenin biokaasulaitos on yksi suomalaisista edelläkävijöistä. Se on ollut toiminnassa jo 1990-luvulta lähtien. Viime vuonna laitoksessa käsiteltiin 28 000 tonnia jätelietteitä, joista suurin osa oli peräisin Vaasan jätevedenpuhdistamosta. Lisäksi biojätettä käsiteltiin reilut 6 000 tonnia. Siitä suurin osa tuli ympäristön kotitalouksista. Myös teollisuudelta ja kaupalta toimitettiin biojätettä, esimerkiksi pakattuja elintarvikkeita. Ne murskataan Stormossenilla ja puristetaan muovipuristimen läpi. Sen jälkeen jäljelle jäänyt pakkausjäte toimitetaan jätteenpolttolaitokselle. Myös Detector Oy on edelläkävijä omalla alallaan. Kaasunvalvontateknologian asiantuntijalla on kokemusta 35 vuotta. Detec-

Detector Oy:n huolto- verkosto on laajentunut uusilla huoltopisteillä, joita on Vaasassa, Lahdessa, Kuopiossa ja Oulussa. Uudet huoltoautot ovat valmiiksi varusteltuja. Kuva: Stormossen. tor suunnittelee, kehittää ja valmistaa kaasunvalvontalaitteita eli kaasunilmaisimia, valvontakeskuksia ja valvontaohjelmia Suomessa sertifioidulla laadulla ja tuottaa niihin myös elinkaaripalvelut. Yritys on lisäksi ainoa suomalainen valmistaja, jolla on ATEX-hyväksyntä kaasunilmaisimilleen. Luokitus mahdollistaa kaasunilmaisimien käytön räjähdysvaarallisissa ATEX-tiloissa. – Valmistamme kaasunilmaisimia laajasti erilaisille kaasuille, mutta tällä hetkellä bioenergian kasvunäkymät ovat erityisen kiinnostavat. Bioenergian käyttö yleistyy nopeasti tiukkenevien säännösten ja ympäristövaatimusten takia sekä lämmitys- että liikennekäytössä ja haluamme olla aktiivisesti mukana kehityksen kärjessä. Strateginen painopistealueemme on valmistaa sertifioituja tuotteita, joita voi muokata joustavasti asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, toimitusjohtaja Pentti Maunu sanoo. Viime aikoina Detector on vahvistanut huolto-organisaatiotaan Suomessa. Lisäksi yritys on saavuttanut vientimarkkinoillaan uuden alueen saatuaan vuonna 2015 yhteistyösopimuksen Lähi-Idän alueen kokonaistoimittajan, NAFFCO:n kanssa. Yhtiö on merkittävä toimija esimerkiksi kaasu- ja öljykenttien kokonaistoimittajana. Detectorilla on pitkään ollut vientiä myös Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.

METHANE LEAK IS A SAFETYRISK Methane leak is safetyrisk in biogas stations. Oy Stormossen Ab has rechecked that beforehand. Company Detector has many Gas detector Models and top knowledge is in Turku, Finland says CEO Pentti Maunu. Gas detectors are designed to detect and monitor gases in the air. They are essential for the industry to reduce the risks to the personnel and the plant by giving early warnings of gas leaks. The necessity of using gas detectors is also stipulated by the authorities. The propability for hazardous and asphyxiant gases to occur in air increases constantly due to the increasing use of different gases in the industry. The most common groups of gases which should be moritored are: combustible gases, toxic gases, explosive gases, oxygen deficiency gases (aphyxiant hazard), refrigerants, VOC-emissions (Volatile Organic Compound)

9


10 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

DEVELOPING BIOGAS ECOSYSTEM IN CENTRAL FINLAND

Central Finland is a region of around 20 000 km2 and 275 700 inhabitants. Technically available biogas potential in Central Finland has been calculated to be around 460 GWh per year (Vänttinen et al. 2009). Highest potential is in agricultural sector, as grass from water protection zones, fallow land and from the second harvest which is not needed for animal feed, correspond around 300 GWh per year. In addition around 70 GWh biogas from manure and at least 40 GWh from straw could be produced annually. Waste materials contain around 60 GWh biogas potential composing from municipal biowaste (22 GWh), industrial biowaste (20 GWh) and sludge from municipal wastewater treatment plants (15 GWh). These figures do not contain landfill gas. Currently around 37 GWh biogas is produced in Central Finland annually, of which the highest proportion is from landfill gas (20 GWh). Landfill gas is used to produce electricity and heat by micro turbines. In addition to that about 13 GWh is produced from wastewater sludge which is used in CHP-engine to produce heat and electricity for the plant. Two biogas plants produce traffic fuel (around 4 GWh total), one from cow manure and agricultural residues (Kalmari farm in Leppävesi, two separate reactors nowadays) and the other from biowaste and wastewater sludge (Joutsa). Thus at most 8 % from the technically available biogas potential is in use nowadays. Two biogas plants have got investment grants from the state in the beginning of 2016. Mustankorkea, the local waste management company in Jyväskylä, is going to build a biogas plant which treats municipal biowaste and wastewater sludge. Biogas, around 15 GWh annually, will be upgraded to biomethane and used as traffic fuel. The other new biogas plant

Photo: Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

is going to be built in Äänekoski to treat sludge from pulp mill. Approximately 24 GWh biogas will be produced and upgraded to biomethane. Both of these investments should be in operation in 2017. After these two biogas plants around 17 % of the technically available biogas potential in Central Finland is going to be in use. There are around 2000 gas vehicles in Finland and around 100 of them are regularly refueled in Central Finland. Currently there are two biomethane stations in Central Finland and totally 24 public biomethane stations in Finland. New biogas plants in Jyväskylä and in Äänekoski will also produce biomethane and at least two new biomethane stations will be opened. In addition to these, Gasum Ltd. is going to open LNG/CNG station in Jyväskylä in 2017. It is possible to deliver local biomethane from this station also. After these investments the availability of biomethane in Central Finland will increase dramatically. It is important to develop the demand of biogas/biomethane at the same time as the

production is developing. For example the biomethane from the biogas plant to be built in Jyväskylä could be used to refuel around 1300 passenger cars or about two thirds of the demand of the local public transport in Jyväskylä. In addition to traffic use biogas/biomethane can be used to heat and/or electricity production and to replace e.g. natural gas or LPG in industry. Technically available biogas potential (460 GWh) could cover 16 % of the energy used in transport sector in Central Finland or 11 % of the total amount of the oil used (Keski-Suomen Energiatoimisto 2015). Biogas/biomethane can thus be an important part in the transition to carbon neutral society and to diminish the demand of the energy import. Moreover, the developing biogas ecosystem consisting of the production and consumption of biogas and the very important sector, nutrient recycling, could have very positive effect on employment also.

References: Vänttinen, V-H., Tähti, H., Rasi, S. & Rintala, J. 2009. Biokaasuteknologian alueellinen hyödyntämispotentiaali Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopisto. In Finnish. Keski-Suomen Energiatoimisto 2015. KeskiSuomen energiatase 2014. In Finnish. Available: http://www.kesto.fi/default.asp?sivuID=31039.

KESKI-SUOMEN KEHITTYVÄ BIOKAASUEKOSYSTEEMI Keski-Suomen teknisesti hyödynnettävissä oleva biokaasupotentiaali on noin 460 GWh vuodessa. Tästä määrästä enimmillään noin 8 % on nykyisin käytössä, sillä biokaasua tuotetaan neljässä eri pisteessä yhteensä noin 37 GWh. Tästä määrästä suurin osa, noin 20 GWh, on kaatopaikkakaasua. Biokaasua käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon ja kahdessa kohteessa biokaasua jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Kaksi kohtalaisen isoa biokaasulaitosta on pian rakenteilla Keski-Suomessa. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukselle rakennetaan biokaasulaitos käsittelemään biojätteitä ja jätevesilietteitä (noin 15 GWh/vuosi) ja Äänekoskelle rakennetaan laitos käsittelemään sellutehtaan jätevesilietteitä (noin 24 GWh/vuosi). Näistä molemmista laitoksista kaasu on ensisijaisesti tarkoitus jalostaa liikennepolttoaineeksi. Biokaasun ja erityisesti biometaanin tarjonnan lisäännyttyä on erityisesti kiinnitettävä huomiota myös kysynnän kasvattamiseen. Tätä voidaan edistää esimerkiksi kuntien kilpailuttamien kuljetusten kautta ja myös yksityiset kuljetusyritykset ovat ratkaisevassa roolissa. Biokaasun tuotanto ja käyttö vahvistavat aluetaloutta, sillä niillä voidaan korvata merkittävä määrä tuontiöljystä (noin 11%). Lisäksi tuotanto- ja käyttöketjun ympärille voi syntyä huomattavasti uusia työpaikkoja, samoin kuin biokaasuteknologiaan oleellisesti liittyvän ravinnekierrätyksen ympärillekin. Photo: Outi Pakarinen

11


12 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

13

THE FIRST BIOBOKSI BIOGAS PLANT WILL PRODUCE LOCAL VEHICLE FUEL IN QVIDJA

BioGTS Ltd

The first Bioboksi biogas plant will be taken into use at Qvidja manor in Parainen, SouthWestern Finland before October 2016. Bioboksi is a concept of a Finnish biogas and biodiesel plant manufacturer BioGTS Ltd. Bioboksi biogas plant is a standardized combination of a biogas plant, biogas upgrading unit and a refilling unit. Thus, Bioboksi is a standard biogas plant to produce vehicle fuel from for example agricultural waste or biowaste. Qvidja manor is owned by Mr. Ilkka Herlin and Ms. Saara Kankaanrinta. “To Qvidja Bioboksi biogas plant will be placed right next to a new cowshed”, tells farm manager Pekka Heikkinen from Qvidja. Bioboksi biogas plant is intended to produce vehicle fuel as well as organic fertilizer products. Also other solutions leading towards an energy and fertilizer selfsufficient farm will be constructed to Qvidja. In addition to Bioboksi biogas plant, at least wood gasification plant will be constructed. “All our biogas plants are manufactured in our factory hall in Jyväskylä. This enables high quality and efficient serial manufactur-

ing. Bioboksi-concept upgrades our strategy to even higher level. Bioboksi is a standardized combination of biogas plant, biogas upgrading unit and refilling unit”, explains Mika Rautiainen, CEO of BioGTS Ltd. Standardized combination has several advantages compared to traditional biogas plants design. Investment costs are very competitive due to low design costs per standard unit and efficient manufacturing under serial production. The prices of the Bioboksi biogas plants start from 498,000 €. BioGTS Ltd is a Finnish company manufacturing factory made biogas and biodiesel plants. All the plants of BioGTS are manufactured in Jyväskylä, Finland. Biogas technology of BioGTS biogas plants and Bioboksi biogas plant are patented. Technology is based on a dry anaerobic digestion in a mixed plug-flow reactor. In this kind of biogas reactor, biodegradable wastes such as biowaste or agricultural wastes can be digested without additional water. This means higher waste treatment and energy production capacity per reactor volume compared to traditional wet biogas reactors. The smallest

Bioboksi-biogas plant combines biogas plant, biogas upgrading unit and refilling unit into one standard ensemble. Photo: BioGTS Ltd.

Biogas plant of Haminan Energia Ltd is based on the BioGTS biogas plant technology. Plant started its operation in Virolahti in October 2015. Photo: BioGTS Ltd. treatment capacity of a Bioboksi with one biogas reactor unit is about 660 t/y. This means for example cultivation from 15-20 ha, or manure of 50 milking cows. Bioboksi in Qvidja is planned to treat agricultural wastes with capacity of 850 t/a. “Main feedstock for the biogas plant will be dry manure from cattle”, tells farm manager Pekka Heikkinen from Qvidja. Part of the produced biogas will be used to heat biogas reactor, but the main product of the biogas plant will be biomethane. Biomethane upgraded into methane content of 95-98 % is ready to be used as a vehicle fuel. Bioboksi of Qvidja will produce biomethane enough for over 60 passenger cars yearly fuel consumption. In addition, nutrient containing digestate will be formed. The separated digestate will be used as field fertilizer at first. Later on, the digestate will be upgraded into organic fertilizer products. Digestate from a Bioboksi biogas plant has a dry matter content around 10-15 %. This means that the nutrients are in more concentrated form compared to the digestate from a traditional wet biogas plant. For a customer Bioboksi biogas plant is an easy option. As standardized solution, not much engineering needs to be done. Because

of the modular design, Bioboksi plant is easy to scale bigger later on if the needs change. Possible customers of the Bioboksi include farms and companies producing or collecting biodegradable wastes. In a Bioboksi biogas plant waste is converted to energy to own vehicle tank. Can the vehicle fuel be more local?

Additional information: Annimari Lehtomäki Business Development Director, BioGTS Ltd Tel: 040 761 9166, E-mail: annimari.lehtomaki@biogts.com http://www.biogts.fi

”Ensimmäinen Bioboksi biokaasulaitos otetaan käyttöön Qvidja kartanolla Paraisilla Lounais-Suomessa lokakuussa 2016. Bioboksi on suomalainen konsepti biokaasun ja biodieselin tuotantoon, valmistajana BioGTS Oy. Bioboksi on standardoitu yhdistelmä biokaasun tuotannosta, jalostuksesta ja ajoneuvotankkauksesta. Bioboksi on siis standardoitu biokaasulaitos joka tuottaa liikennekaasua esim. maatalousjätteestä tai ruokajätteestä.”


14 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

BIOGAS OPENS UP NEW POSSIBILITIES IN THE CIRCULAR ECONOMY

Antti Ojala

renewable energy, biogas. Following the principles of the circular economy, the extremely environmental friendly energy is used by the factories producing Kesko’s own and popular Pirkka-named private label groceries. And so the loop is ready and closed. In practice, the biowaste from almost a hundred K-food stores in the Uusimaa region as well as the Keslog warehouses in Vantaa is taken to the Labio biogas plant in Lahti, Finland. Then the raw biogas is upgraded by Gasum into top-grade, 100 % Finnish energy, which is transmitted via the gas pipeline network to customers manufacturing Pirkka products, such as Myllyn Paras frozen food factory and Wursti meat product facility. The upgraded biogas has two striking qualities. Firstly, it is totally domestic and local energy made by fully sustainable raw material, biowaste. Secondly, it has zero emissions. By this resource-wise method, the annual carbon di-

Photo: Antti Ojala

Enhanced recycling, re-use and resourcewise economy are current megatrends driving change in various different industries. In Finland, a unique approach capitalizing on the biogas ecosystem has been established by Kesko, a Finnish retail company, and Gasum, a Finnish gas sector expert. The result is a world-class example of the benefits of the circular economy. As a leading sustainable retail chain in Finland, reducing food waste is a top priority for Kesko. First of all, efficient logistics and pricing are the key factors in optimizing the right amount of groceries in the stores. Secondly, the surplus food is largely donated to charities as food aid. However, what could be done with food wastage that is inedible and, in other words, invalid for human consumption? In the autumn of 2015 Kesko and Gasum decided to match the trendy circular economy talk with their walk. Now the inedible food is collected, re-used and turned into high-class

oxide emissions of the manufacturing of Pirkka products are cut by 380 tonnes. Consequently, the consumer is able to choose a food product made by circulated bioenergry. A sustainable energy economy is being created in cooperation with a network of partners. In the era of the circular economy, the new partnerships are likely to generate innovative approaches. Indeed, the cooperation between Kesko and Gasum is unique in the entire world. In addition, Gasum launched the Biogas Label in October 2015. The label ensures that the product has been made with 100% Finnish biogas, and the label is awarded to products and product groups made with biogas or services in the production of which biogas is utilized. Gasum aims to strongly increase the supply of biogas and enter into new biogas partnerships – within as well as outside the gas network. Biogas is a versatile energy source that can be used in the same manner as natural gas. Currently, the usage of biogas is increasing in Finland, in powering industries, in heat and power production, in gas cookers, and as a road vehicle fuel, for instance.

PIRKKA-TUOTTEITA VALMISTETAAN KIERRÄTYSBIOKAASULLA K-ruokakaupassa myymättä jäävät elintarvikkeet ohjataan ensisijaisesti ruoka-apuun. Mutta mitä syömäkelvottomalle hävikille voisi tehdä? Syksyllä 2015 Kesko ja Gasum veivät kiertotalouden seminaarisaleista käytäntöön. Yhteistyömallissa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Nyt lähes sadan Uudenmaan Kruokakaupan sekä Keslogin Vantaanvarastojen biojätteet ohjataan Labion biokaasulaitokselle Lahteen. Siellä Gasum jalostaa raakabiokaasun huippuluokan kotimaiseksi energiaksi, joka siirtyy kaasuverkossa Pirkkatuotteita valmistaville biokaasuasiakkaille, esimerkiksi Myllyn Parhaalle ja Wurstille. Biokaasulla valmistettu Pirkkatuote onkin asiakkaalle helppo valinta ympäristön ja vastuullisuuden puolesta. Kestävä energiatalous syntyy yhteistyössä kumppaniverkoston toimijoiden kanssa, ja Keskon ja Gasumin yhteistyö on ainutlaatuista koko maailman mittakaavassa. Gasumin tavoitteena on lisätä voimakkaasti biokaasun tarjontaa ja solmia uusia biokaasukumppanuuksia – niin kaasuverkoston alueella kuin sen ulkopuolellakin.

15


16 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

METHATOR - FARMSIZED BIOGAS AND MANURE HANDLING SOLUTION

Katri Sainio

Treatment of manure requires large investments in machinery and equipment. Transporting, mixing and spreading the manure is also costly and time consuming. Furthermore, there are strict limits on the amounts of phosphorous and other nutrients when spreading the manure on the fields. Methator - a Finnish cleantech start-up sees manure more of an opportunity than a problem. It has worked closely with its clients to create solutions that solve everyday problems with manure. Controlling nutrient levels and removing phosphorus from the manure enables larger quantities of manure to be spread on a smaller land area. Also, removing the solid material from manure means less money spent on mixing and makes the manure easier to spread on the fields. The technology enables fast processing of manure to biogas, thus reducing the reactor size to fit within a container. Therefore, the system can be installed quickly, transferred if needed, and even re-sold. Farmers understand the benefits of biogas, but for many the investment and running cost of traditional biogas plants are too high. Methator manure handling solutions CAPEX and OPEX are considerably lower compared to traditional biogas plants and thanks to the modular structure, the investment can be made gradually. “Manure handling challenges are global. We believe our system is scalable to different

”MethatorTM on suomalainen clean-

tech start-up, jonka tuottavat lannankäsittelyratkaisut muuttavat lannan ongelmasta tilalla hyödynnettäväksi resurssiksi. Järjestelmää on testattu niin sika- kuin lehmätiloilla. Ensimmäinen kaupallinen järjestelmä on noussut Pukaroon Amerikan Porsas Oy:n tilalle alkuvuodesta 2015.”

farm sizes. Our aim was to create solutions that are cost-effective and help farms to be more self-sustaining in terms of energy.” describes Jan Österman, Methator Ltd. CEO. Methator produces manure handling solutions that turn manure from problem to profit and cost savings. The solutions have been tested both in pig and cow farms. The first commercial system has been in use since beginning of the year 2015 in Pukaro, Finland. “We invested in Methator because it offered reasonably fast payback, and was transferable. We didn’t want to leave large installations to our kids. On manure handling, we have achieved the benefits that we set out to get. Mainly time savings, lower fuel consumption and then of course biogas.” states Guy Bosas from Amerikan Porsas Oy in Pukaro.

17


18 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

COVER CROPS OFFER RESOURCES FOR BIOGAS PRODUCTION

Erika Winquist1, Maritta Kymäläinen2, Laura Kannisto2, Hannu Känkänen1, Oiva Niemeläinen1 and Katariina Manni2 Grass and other green crops can be cultivated simultaneously with the main cultivated crop, i.e. as undersown cover crops (CC). The interest towards CC cultivation in Finland has increased greatly after the subsidies for CC cultivation was raised in 2015. During the growing season in 2015, CCs were grown on about 250 00 ha. Thus, CCs could provide considerable resources for biogas production. The cultivation of CCs is beneficial because it offers an effective tool to reduce nutrient leaching from fields. A recent review shows that the use of undersown CCs decreased the nitro-

gen leaching by 42 % on an average level in the field leaching studies in Sweden and Denmark (Aronsson et al. 2016). CCs can be used also to decrease the amount of phosphorus in the soil, when CCs are harvested. In addition, CCs have positive impacts on crop production through improving soil structure. The cultivation of CCs increases soil organic matter content and in that way also improves soil structure and water holding capacity. The soil organic matter content is increased even when CCs are harvested, because the stubble and the deep roots (up to 50 – 80 cm depth) remain in the soil.

Natural Resources Institute Finland (Luke) Häme University for Applied Sciences (HAMK)

1 2

Harvesting cover crops at HAMK Mustiala fields in early October 2015. Photo: Katariina Manni.

As a part of the Nutrient resource –project (financed by Finnish Ministry of Environment 2015 - 2017), a field study was done at HAMK Mustiala educational farm in 2015 where various species suitable as CCs were undersown with spring barley. The barley was harvested in late August for grain, except one treatment which was harvested for whole crop silage in early August. The CCs were harvested in early October (Fig.). The CC biomass yield varied with species, seeding rate and fertilization. The highest CC biomass yield (ca. 2060 kg DM ha-1) was reached with Italian ryegrass at seeding rate 20 kg ha-1. On the other hand, the barley grain yield was decreased most with Italian ryegrass. In addition, the biomethane potential of Italian ryegrass (270 dm3 kg-1 DM) was not among the highest. The highest biomethane potential (400 dm3 kg-1 DM) was obtained with a mixture of perennial grasses (English ryegrass, timothy, meadow fescue and tall fescue). When the biomass yield (ca. 1250 kg DM ha-1), was taken into account, an energy yield of ca. 5 MWh ha-1 was achieved with perennial grasses. The amount of barley straw (stubble) among the CC biomass decreased the biomethane potential, but increased the harvested cover crop biomass yield. Thus higher biogas production was obtained for kg-1 DM when barley was harvested as whole crop silage but, however, not for ha-1, in this study. The results of this field study showed that CCs have a high biomethane potential and provide a feasible raw material resource for biogas production. Roughly calculated with an average energy yield of 5 MWh ha-1, cultivating CCs in Finland on an area of 250 000 ha would provide an energy content of 1 250 000 MWh. When calculated as traffic fuel, this would equal to 1 031 000 MWh, assuming the own energy use of a biogas plant to be 15 % of the biogas energy, and the upgrading efficiency of biogas to traffic fuel to be 97 %. Further estimation of the

19

TIIVISTELMÄ

Aluskasvien viljelyn suosio kasvoi Suomessa viime vuonna siitä saatavan ympäristökorvauksen noustessa. Vuonna 2015 otettiin viljelyyn mukaan aluskasvi 250 000 hehtaarille viljelysmaata. Aluskasvina voidaan käyttää esim. nurmea tai apilaa, joka kylvetään samaan aikaan pääkasvin kanssa. Aluskasvien tehtävänä on mm. sitoa ravinteita ja näin vähentää ravinnevalumia. Aluskasvien sato voisi myös tarjota merkittävän raaka-ainelähteen biokaasun tuotannolle, ja sitä kautta ravinnekierrätykselle. Osana Ravinneresurssi-hanketta (YM RaKi-ohjelma) HAMK:n Mustialan opetusmaatilalla toteutettiin kenttäkoe kesällä 2015, jossa kevätohran aluskasvina viljeltiin mm. italian raiheinää ja monivuotista heinäseosta. Paras kuiva-ainesato saatiin italian raiheinällä, mutta paras metaanintuottopotentiaali monivuotisella heinäseoksella. Monivuotisen heinäseoksen kuiva-ainesadon (1250 kg ka ha-1) ja metaanintuottopotentiaalin (400 dm3 kg-1 ka) perusteella aluskasvisadon energiantuottopotentiaaliksi arvioitiin n. 5 MWh ha-1. amount of produced traffic fuel would lead to the annual consumption of ca. 90 000 passenger cars. The results will be published as a poster in the 6th Nordic Biogas Conference, 7 – 9 September 2016, Viking Grace, Stockholm – Turku. Aronsson, H., Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Liu, J., Øgaard, A.F., Känkänen, H., Ulén, B. (2016). The ability of cover crops to reduce nitrogen and phosphorus losses from arable land in southern Scandinavia and Finland. Journal of Soil and Water Conservation 71(1) 41-55.


20 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

MODERN SOLUTIONS FOR BIO GAS STORING

Heikki Harri

Photos: Heikki Harri

Viafin Group is a Finnish company specialized in the supply of high-standard systems to process industry installations and more recently for storing both LNG and LBG. Over the years Viafin has supplied several hundreds of gas storing systems and vessels, of which almost half is delivered to outside Finland. The contributing factors are the company’s dedication to research and development, its quality manufacturing and the trust Viafin has achieved by working in close cooperation with engineering companies and process industry majors. In this segment Viafin is specialized in storing cryogenic liquefied gases, in particular. The storing systems require a lot of expertise and special know-how due to the hazardousness of gases. For safe storing, Viafin supplies insulated tanks and vessels, and the necessary piping coupled with the assembly. In practice every project is carried out individually. For instance,

the piping system includes a variety of valves, sensors and insulation elements. Further range also covers vehicle filling stations. It is in the company’s interest to promote the use of natural gases that in too many cases are burnt into the air at numerous landfills all over Finland and naturally even more so elsewhere. “It is a sad situation. Gases could be commercialized quite easily but the necessary link between the landfills and the potential end users is missing. Technically, the solutions exist but they are not yet in common use. The overall potential of using LNG and LBG as fuel by many old and new end users is simply huge. Furthermore, it also is relatively cheap in comparison to existing fuel types,” explains Panu Perasto, project director. “One example of the opportunity the LBG offers is featured by the attached photo show-

ing how LNG is fed to Viking Grace. The use of LNG is naturally economically viable in ships when compared to fuels previously used. More and more ships change to LNG and also ports are ready to supply it. The infrastructure exists already. The two storage tanks shown on the left upper corner of the photo are ready to use LBG as well, if LBG would be available. The tanks have been supplied by Viafin,”Perasto clarifies. On the other hand, LNG is shipped in big cargo vessels to Finland from overseas. Therefore, using LBG the potential for savings are even bigger because LBG is a domestic fuel and the transportation costs are much lower. Indeed, it would be feasible to collect the landfill gases and convert them into LBG using the available hydration technology. Viafin has almost 40 years of experience in the supply of storage towers, storage tanks, equipment and components to various process industries, such as energy, pulp and paper, and the mining industry.

21

VIAFIN NYKYAIKAISIA RATKAISUJA BIOKAASUN PROSESSEIHIN JA VARASTOINTIIN Viafin valmistaa massatorneja, painesäiliöitä ja teollisuusputkistoja 40 vuoden kokemuksella. Palvelemme maailman johtavia tuotantojärjestelmien toimittajia ja asiakkaita energia-, metsä- sekä kaivosteollisuudessa. Korkealaatuinen metalliteollisuuden osaamisemme perustuu vuosikymmenien kehitystyöhön ja kokemukseen, koulutettuun henkilöstöön, yhteistyökykyyn sekä alan lukuisten standardien hallintaan.

Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenet saavat 10 % alennuksen osallistumismaksuista DENAn Berliinissä 20.6. järjestämässä Euroopan biometaanikonferenssissa. Sen saamiseksi tulee antaa alennuskoodi (FBA10). Konferenssin sivut ovat paikassa www.dena.de/biomethane Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenet saavat jäsenalennuksen osallistumismaksuista Euroopan Biokaasuyhdistyksen (EBA) Ghentissä 27.–29.9. järjestämässä biokaasukonferenssissa. Konferenssin sivut ovat paikassa www.biogasconference.eu/conference


22 BIOKAASU 1/2016

BIOKAASU 1/2016

ECOENERGY SF TO INVEST IN FIRST-OF ITS- KIND BIOGAS PLANT IN ÄÄNEKOSKI

Mari Eskelinen-Mäki, Envor Protech Oy Biogas plant to process the pulp slurries of MetsäGroup Bioproduct Mill Envor Protech Oy has developed the technology for the first, commercial full-scale biogas plant that shall use forest-based slurries from pulping process as the feedstock. EcoEnergy SF Oy – a sister company to Envor Protech - is currently building a biogas plant in the area of MetsäFibre Bioproduct Mill in Äänekoski. Biogas plant shall process the wastewater slurries of the Bioproduct Mill, and turn those into biogas for transportation, fertilizers and solid biofuel. “Envor Protech has been studying the anaerobic digestion of high lignin content materials for almost a decade. Äänekoski project has been prepared and studied in close cooperation with MetsäGroup. We began the co-operation as soon as MetsäFibre started the planning process for the new Bioproduct Mill in the beginning of 2014”, Mika Laine, the Chairman of Envor Group Oy and EcoEnergy SF Oy, explains. “This project is first-of-its kind, globally”, he continues. “In the future, there is a vast potential to expand this technology to both existing paper and pulp mills as well as the next generation bioproduct mills still in drawing boards”. EcoEnergy SF Oy as well as Envor Protech Oy are owned by Envor Group Oy, Eko-Kvintti Oy and Protech AD Services Oy. Finnish government has named the development of bioeconomy as one of the key strategic development goals for the future. EcoEnergy SF’s biogas investment was one of the strategic investment projects in Finland, which received the investment support from the Ministry of Economic Development and Employ-

ment. The total investment cost is 15,3 Meuros, and the government support is 4,6 Meuros. The construction work on the site have already started. The biogas plant shall be in ramp-up phase in spring 2017, parallel with the Bioproduc Mill. MetsäFibre Bioproduct Mill is the first new generation Bioproduct Mill in the world, as well as the single biggest investment in the history of Finnish forest sector. When in operation, the EcoEnergy SF biogas plant produces biogas that shall be upgraded into biomethane for transportation. The technology used for upgrading is based on the membrane technology that has been used already for over three years in Envor Group’s Forssa plant. The gas is pressurized up to 250 bars. The biogas produced can be stored into containers and transported to the places where it is easily accessible by the end-users. EcoEnergy has initially made an agreement with Gasum Oy on the utilization of the biomethane. There is a plan to build a biogas station on the national main road 4 to service the private and professional traffic. The biomethane produced is also used as a fuel for the internal logistics in the Bioproduct Mill. In few years time as the LNG and LBG market is developing the potential of biogas in professional transportation is remarkable, Laine envisions. In addition to biogas, EcoEnergy’s plant is producing solid fuel that can replace coal or heavy fuel oil in boiler plants. Traditionally the digestate from the biogas plant is used as fertilizer. However, the digestate from the pulp based biogas process still contains remarkable amounts of lignin, having a high heat value. Thus, the solid residual, is highly potential green fuel to substitute fossil fuels used in coal fired boiler plants.

23

ECOENERGYSF OY:LTÄ SUURINVESTOINTI ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YHTEYTEEN

Mari Eskelinen-Mäki, Envor Protech Oy Yhtiö rakentaa maailman ensimmäistä metsäpohjaista biomassaa hyödyntävää biokaasulaitosta Äänekoskelle. Envor Protech Oy on mukana toteuttamassa maailman ensimmäistä sellutehdasympäristöön sijoittuvaa biokaasulaitosta Äänekoskelle. EcoEnergySF Oy:n biokaasulaitos rakentuu Metsä Fibren biotuotetehtaan yhteyteen. Biokaasulaitos käyttää raaka-aineenaan Metsä Fibren uudella tehtaalla syntyviä metsäpohjaisia biolietteitä. Olemme tutkineet metsäpohjaisten biomassojen hyödyntämistä biokaasuprosessissa jo reilut kymmenen vuotta, ja tätä hanketta on valmisteltu hyvin pitkään Metsä Groupin kanssa. Olemme olleet yhteistyössä siitä asti, kun Metsä Fibre aloitti biotuotetehtaan suunnittelun vuoden 2014 alkupuolella, Envor Groupin ja EcoEnergyn hallituksen puheenjohtaja Mika Laine kertoo. Hanke on ensimmäinen laatuaan, muita vastaavia laitoksia ei ole olemassa. Tulevaisuudessa tämän tyyppistä biokaasuprosessia on kuitenkin mahdollista toteuttaa jo olemassa olevissa sekä parhaillaan suunnitteilla olevissa biojalostamoissa että metsäteollisuudessa. Envor Group Oy:n lisäksi EcoEnergy:n omistaa Eko-Kvintti Oy ja Protech AD Services Oy. Osaltaan investoinnin mahdollistaa myös hankkeen nostaminen yhdeksi hallituksen biotalouden kärkihankkeeksi. Toteutettavan investoinnin kokonaisarvo on 15,3 miljoonaa euroa, ja siihen on saatu työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea 4,6 miljoonaa euroa. EcoEnergy on jo aloittanut biokaasulaitoksen rakennustyöt. Laitos valmistuu koekäyttöön keväällä 2017, samaan aikaan Metsä Fibren biotuotetehtaan kanssa. Metsä Fibren

biotuotetehdas on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas ja metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. EcoEnergyn biokaasulaitos tuottaa biokaasua, joka jalostetaan biometaaniksi liikennekäyttöön. EcoEnergy on jo tehnyt aiesopimuksen yhteistyöstä Gasum Oy:n kanssa. Valtatie 4:n varteen on tarkoitus rakentaa tankkausasema, joka palvelee etelä–pohjoissuuntaista liikennettä sekä alueen merkittävää työmatkaliikennettä. Tuotettu biokaasu puhdistetaan membraaniteknologialla, minkä käytöstä Envorilla on jo yli 3 vuoden kokemus Forssaan toteutetun laitoksen osalta ja paineistetaan 250 bar paineeseen. Äänekoskella tuotettavaa biokaasua suunnitellaan jo alusta lähtien siirrettävän konttiratkaisuna sopiviin kulutuskohteisiin Keski-Suomen alueella, jolloin kaikki tuotettava biokaasu saadaan hyötykäyttöön. Biokaasua hyödynnetään myös biotuotetehtaan kuljetuksissa sekä alueella käytössä olevien työkoneiden polttoaineena. Laine näkee biokaasun käytössä teollisuuden kuljetuksissa muutenkin merkittävää potentiaalia, kun LNG- ja LBG-markkinan kehittyminen tuo kaasukäyttöiset autot laajemminkin maantiekuljetuksiin. Biokaasun lisäksi EcoEnergyn biokaasulaitos valmistaa kiinteää biopolttoainetta, jolla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Perinteisesti biokaasulaitoksessa syntyvä mädäte on hyödynnetty lannoitteena, mutta metsäpohjainen liete pääraaka-aineena sisältää merkittävästi ligniiniä. Tämän ansiosta kuivatun mädätteen energiasisältö vastaa hyvinkin kivihiiltä ja tarjoaa sille vaihtoehtoisen uusiutuvan, päästöttömän kiinteän polttoaineen kattiloille.


!"#$!%&' "(()!' *! +$$"(+ ',&)&'""! - . / . 0 !+!'1 )$2& 3+$$"()!"5&!67$6(+"&66$3 . " #$%&' " ( ) (

* ) ( + ( " ( ( ) " " ) " " (

6# !55$(%( #(+$$'8

(5("5( &6#$$' $ !6# !55$(%( #(+$$' " !55&&""$9

::: ' )%!2*! 1$" 2 #


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.