Tidningen Succé Nr3 Mars 2018

Page 16

SUCCÉ MÖTER

FOTO: ROBERT ELDRIM

Tobias Persson

Om att vara man på prov

”Man på prov” heter komikern Tobias Perssons nya humorföreställning som handlar om längtan efter barn när det är svårt. I sin show bjuder Tobias in till att ta del av hans personliga berättelse om den allt annat än enkla vägen till att få ett efterlängtat barn. Efter 17 år på Sveriges alla humorscener, med priset ”Årets manlige komiker” i bagaget, manusförfattande, TV-framträdanden och framgångar i England har Tobias förmågan att sätta knorr på allvaret med sin outsinliga förmåga till skarpsint vitsiga ordlekar. kamp mellan hopp och förtvivlan som Tobias Persson vill lyfta fram i sin humorföreställning ”Man på prov”. Publiken bjuds på en befriande och bitvis svart humor - Allt ur en pappas perspektiv. – Vi gjorde 10 IVF under fyra år, det är väldigt mycket. Det går inte att bara gå förbi det jobbiga och bara se det som är kul, ibland känner man att publiken nästan drar andan lite, det gillar jag. Det blir bensprattel och terapi på samma gång säger Tobias Persson. DET ÄR DENNA

enkelt inte fungerar på naturlig väg är provrörsbefruktning (IVF) idag en vanlig metod. Ett ägg tas från kvinnans äggstock och befruktas av en spermie utanför kroppen i laboratorium för att sedan återinföras under insemination till livmodern. Det finns alltså idag en kliniskt etablerad verksamhet till stor hjälp för de som drabbats av ofrivillig barnlöshet. OM DET HELT

SID 16

Första provrörsbarnet i Sverige föddes 1982. Antalet behandlingar har ökat från ca 3000 år 1992 till cirka 19 000 idag. Enligt den senaste rapporten från Nationella Kvalitetsregistret för Assisterad befruktning (Q-IVF) har nästan fyra procent av alla barn som föds i Sverige har kommit till genom en IVF-behandling. Men processen kan vara påfrestande och framförallt ekonomiskt kostsam. Det kräver stort tålamod, strävan efter att få hålla ett eget nyfött litet knyte i famnen kan vara en enda lång kamp, samtidigt som det har skapats nyare och större hopp för de som är drabbade. – Min show handlar om barnlängtan, om kampen att försöka få barn när det är svårt. Jag vill berätta om det parallella universum jag levde i som bara pågick där jag skulle försöka ha psykisk kraft, hålla masken utåt eftersom jag inte hade berättat för mina vänner om vad vi höll på med. Det är många som inte pratar om det av olika skäl, berättar Tobias Persson. Föreställningen är rolig! Men det är väl för att jag har jobbat med humor så många år. Svärtan dyker upp då och då mellan de komiska inslagen. ”Ni som älskar bebisar så mycket, varför skaffar inte ni barn? Det är lätt

att ställa frågan, något som Tobias fick erfara. Skämtsamt menar han att om han hade fått en krona för varje gång han fick frågan skulle han inte behövt ta banklån för att bekosta de otaliga och dyra IVF-försöken. Är det okej att fråga om man inte är rädd för svaret? – Ja, det det är skillnad på att undra och att uppfordrande säga åt andra att det är dags att skaffa barn. Det är många som går och lider av det här. Men det är okej att fråga om man kan och vill prata om det när det inte går som planerat vill säga. Jag kan prata om det nu, efter åtta års distans. Nu går jag upp på scenen och gör det! Du har idag två tvillingtjejer hemma på åtta år. Hade du skrivit manus på temat om du själv inte blivit pappa till slut? – Nej, det hade jag inte. Framförallt hade jag inte orkat göra en humorshow av det. Nu först har jag orkat blicka tillbaka på den tiden och allt kämpande. Det är vår historia, jag och min fru. Hur vi går till kliniken, sprutorna, mediciner, alla ultraljudsundersökningar. Det är många som inte delar våra erfarenheter, men tack och lov kan man ändå relatera till den allmänna kampen för att nå fram till en dröm och längtan. Det är ett allmänmänskligt tema om motgång och lycka. Man måste inte själv ha gått igenom det vi gjorde för att få ut något av showen, det hade blivit en för snäv tillställning för den oinvigde i så fall, det är det inte. Men

ändå är det så vanligt idag med barnlöshet att många säkert känner igen sig, berättar Tobias Persson. Min fru har varit ett fantastisk bollplank, hon har fått fylla i sådant som jag har glömt eller helt enkelt förträngt. Hon har målat och fyllt i mina minnen med bilder från den tiden som känns som en dimma för mig under många år. har Tobias tagit skådespelaren och imitatören Rachel Mohlin, känd från bland annat ”Kvarteret Skatan”, till sin hjälp med manus och regi. Såhär skriver Mohlin på sin facebooksida om samarbetet: ”Man på prov håller högsta klass”. Är så otroligt stolt över dig Tobias! Du är en sån sensationell begåvning; alldeles unik med sån fantastisk tajming, finess och värme. Tack för att jag fick äran att regissera dig och bistå med manusbearbetning av din modiga berättelse.” – Rachel och jag jobbade ihop förr. Det är en stor skillnad att göra standupkomik på Norra Brunn till exempel och att göra en hel teatershow som ”Man på prov”. Det är en helt annan dramaturgi och dynamik i en föreställning där man nästan måste ha ett yttre öga som lyfter upp det hela till en annan nivå. FÖRUTOM SIN FRU

Fortsättning på sidan 18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.