Tidningen Succé Nr3 Mars 2018

Page 10

Nu blommar det! Hur många ursnygga skjortor finns det våren 2018? Svaret är massor! Fantasin har inga gränser och nu finns skjortor med glassar, tacos och blommönster i fantastiska färger.När vårens nyheter börjar fyllas på så känns det alltid som om det aldrig någonsin har funnits så mycket snyggt att välja på. Eller så har förra årets känslor fallit i glömska, packats ner och försvunnit. Men nu är den äntligen här, VÅREN och även om en liten smutsig snöhög lever vidare i en skuggig hörna så stör den inte ett dugg. Så nu kliver vi ur de tjocka vinterkläderna, huttrar lite och vänder ansiktet mot solen.

SPECSAVERS Dahlin hos CARL XI MODE

Skjortor från ERNST NYMANS

THE NEW SPRING COLLECTION Reveal your unique style this Spring with our NEW collection of hand-finished colourful jewellery

pandora.net

INSERT YOUR LOGO HERE After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool” in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing).

WACHTMEISTER GALLERIA SID 10

KARLSKRONA

SMYCKEN FRÅN PANDORA HITTAR DU BARA HOS OSS!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.