Studvest 2007 26

Page 22

17. oktober 2007

22

STUDVEST

KULTUR Veldedighet. Studentgruppa i

Teaterfestival. I Henriette Pedersens første forestilling ble man

Bergen håper at seriegull til Brann skal gjøre bergenserne gavmilde under søndagens TV-aksjon.

kjent med to skåldede rotter. Denne gangen er det muligens to mennesker, muligens bare ett, og definitivt mye galskap. Tekst: Hilde Sofie Pettersen. Foto: Berit Bye

Tekst: Stine Britt Røshol. Foto: Finn Arne Melhus

Mobiliserer til giverglede – Hovedansvaret til studentgruppa er å mobilisere bøssebærere. De studentene vi rekrutterer vil fungere som et reservekorps, slik at vi er sikre på å få dekkt de aller fleste områdene i Bergen, forteller Marte Ziolkowski. Studentgruppa skal også spre informasjon om TV-aksjonen og få folk til å engasjere seg i saken. – Vi har blant annet hengt opp plakater og har en egen gruppe og event på Facebook.

Vil Skape livsglede «Sammen for barn» handler om mer enn akutt nødhjelp og hjelp til å overleve. TV-aksjonen vil også bidra til å skape nettverk for barn og unge, og gi liv og livsglede. – UNICEF samarbeider med idretten, noe som er et viktig virkemiddel. Idrett engasjerer og skaper samhold og felleskap blant barna. Dessuten vil idrett og lek gi barna noe annet å tenke på slik at livene deres ikke bare kretser rundt sykdommen. De får muligheten til å bare være barn, forklarer Teresie Hommersand. På lørdag kan Brann sikre seriegullet, og jentene tror en eventuell seier kan virke positivt på givergleden. – Vi håper folk er i seiersrus på søndagen, slik at de donerer masse penger. For studentene som kanskje er litt fyllesyke er det bra å komme seg litt ut i frisk luft. Når de møter opp skal vi engasjere dem med smil og godt humør, forsikrer Ziolkowski.

Øremerkede penger Studentgruppa tror folk har tillit til TV-aksjonen. – Man vet at pengene som gis er øremerket de formålene det informeres om. Svært mange sitter klare og venter på at vi skal komme med bøsser søndagen, og de vet hva pengene deres går til. Det er til nå hundre studenter som har meldt seg som bøssbærere og det kun fra Universitetet. – Det ideelle er å få 180 studenter til å stille opp. I fjor hadde vi nesten for mange. Det er lett å få folk til å stille fordi TV-aksjonen er engasjerende, avslutter Thea Wang. For å melde deg som bøssebærer send en mail med navn og nummer til tvaksjonen.uib@hotmail.com

Festgalskap og forvirring – Publikum kan belage seg på mange spørsmål det blir opp til dem selv å besvare. Det er absolutt en del galskap i stykket, men jeg vil kanskje kalle det festgalskap, sier Henriette Pedersen. – I alle fall galskap dagen etter en skikkelig fest, skyter skuespiller Gisle Hass inn. Vi snakker om Henriette Pedersens siste stykke «The problem has no name», som har urpremiere på Meteorfestivalen. Hun har siden sin fullførte koreografutdanning i 2000 satt opp årlige forestillinger hvor kjønnsidentitet og et anslag av noe dyrisk går igjen.

Uavklarte relasjoner To mennesker er i et rom. Kanskje er det på et asyl, kanskje er det et hotellrom. Eller er det én person? Det er tilsynelatende en mann og ei dame. Men det kan også være dyr.

Man trenger ikke å vite, eller å oppleve, at det vi gjør har noe med dyr å gjøre. Dessuten er jo også mennesker dyr. Gisle Hass, skuespiller.

– De har et uavklart forhold seg imellom. Vi har vært inne på tanken at vi i stykket er bare én person. Ble vi egentlig enige om hva vi var? Gisle ser bort på den andre rolleinnhaveren, Siri Jøntvedt. – Vi måtte i alle fall ha skrevet oss inn under ett navn på et asyl, stadfester hun. – Vi er litt forvirret, det er ikke lett å si. Men det er mange emosjoner som kommer frem i løpet av en knapp time.

Henriette Pedersen for første gang med tekst. Utgangspunktet var Harold Pinters stykke «Ashes to ashes», men etter å ha fått avslag fra Pinters agenter måtte hun gå bort fra ideen om å lage en oppsetning basert på det. – De trodde ikke at jeg kom til å lage et tradisjonelt stykke. Og det var jo helt sant, ler Pedersen. Etter å ha prøvd ut ulike alternativ, endte det opp med at hun skrev teksten selv. – Fordi hun ikke ble fornøyd med noe annet, forklarer skuespillerne. Teksten er likestilt med bevegelse og lyd, og det har gitt skuespillerne en ekstra utfordring. – Vi får ikke føle noe. Teksten er bare en del av det andre lydbildet, forteller Gisle Hass.

Dyrisk En viktig del av forberedelsene til stykket har for både Hass og Jøntvedt vært å studere dyrebevegelser. – Det gir næring til spillet. Men man trenger ikke å vite, eller å oppleve, at det vi gjør har noe med dyr å gjøre. Dessuten er jo også mennesker dyr, sier Hass, og gjør det hele enda litt mer forvirrende. Nettopp forvirrelsen er et moment som synes å gå igjen. – Stykket gir en dobbel følelse. Det kan være morsomt, men med noe ubehagelig i bunnen. Og det finnes absolutt en forvirring der et sted, forteller Pedersen.

Utradisjonell I «The problem has no name» arbeider

Bok. Tenårene er pyTAKKNEMLIG ARBEID. Studentgruppa synes årets TV-aksjon har et viktig formål. Fra venstre: Katrine Sirnes Hjellum, Marte Ziolkowski , Thea Wang og Teresie Hommersand.

SAMMEN FOR BARN

ton, gutter er enkle og det handler fortsatt om å «tenke sjæl». Tekst: Sjur Aaserud. Foto: Finn Arne Melhus

• Bøsseaksjon søndag 21. oktober mellom klokken 15 og 17 • Samarbeid mellom UNICEF Norge, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. • Fokuserer på barn berørt av hiv og aids. • De innsamlede pengene går til: - Medisinering av barn

Trond-Viggos tanker

- Forebygge smitte blant barn og unge - Omsorg for foreldreløse og sårbare barn • Støtten går til Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. • Les mer: www.sammenforbarn.no

– Tenk å måtte gå igjennom tenårene igjen. Den sosialt usikre tiden. Kroppen vokser i klar utakt med det mentale inne i deg, og følelsene virrer i kroppen som en skadeskutt

bendelorm. Hadde jeg måttet gå igjennom denne grenseoverskridende fæle perioden en gang til i livet mitt, da hadde jeg ikke ant hva jeg skulle gjøre med meg selv. Folkekjære Trond-Viggo Torgersen er umulig å ikke ha et forhold til, enten det er sangene hans, «partnerskapet» til Flode eller seksualundervisningen han praktiserer, så er han stor i eget land. En kan gå så langt som å kalle ham en nasjonalskatt med sine lune og alltid interessante betraktninger. Nå er han aktuell med hverdagsfilosofiboka «Tenke sjæl». – Utgangspunktet for denne boka var at jeg ønsket å si noe allment og generelt utover mine egne historier og sangtekster. Tekstene i denne boka er knyttet opp til egne tekster med tanker om små og store ting, sier Torgersen.

HENRIETTE PEDERSEN • Aktuell med urfremførelse av stykket «The problem has no name» på Meteor. • Anerkjent som en av landets mest lovende koreografer. • Utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. • Flere oppsetninger bak seg, blant annet «Small stick big bird» og «Hamburger Allée» • Gjester Meteor for andre gang.

METEOR • Internasjonal teaterfestival i Bergen. • Tidligere arrangert i 2001, 2003 og 2005. • Har tidligere år presentert 85 forestillinger fordelt på 43 ulike produksjoner fra 14 land.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.