Page 1

TTÜ Tudengileht

Studioosus september 2008

TASUTA

lk 3

Tudengite sõiduharjumised

Ühikate probleem

Noorte teadlaste tegemised

Heiki Beres - kõigi tipikate eest!

Üliüpilaste suvemängud

Rebaseabi

lk 8

lk 4

lk 9

lk 5

lk 12


2 | PEATOIMETAJA PEATOIMETAJA VEERG

Peatoimetaja veerg Tere! Selle õppeaasta algusest jätkan mina Studioosuse veergudes peatoimetajana. Meeskonnaga püüame jätkuvalt lugejani tuua informatiivseid ja sisukaid lugusid. Juba selle numbriga on Studioosus läbi teinud paar muutust – tähelepanelikum lugeja märkab, et käesolev Studioosus on trükitud teistsugusele trükipaberile kui varasematel aastatel ning artiklite poole pealt on juurde ilmunud tudengiteaduse veerg. Uue trükipaberiga näitame, et me oleme keskkonnast hoolivad inimesed – tegemist on kiletamata paberiga, mis emakest loodust niiväga ei koorma. Tudengiteaduse veerust niipalju et, selles veerus kajastame Tehnikaülikoolis nii õppejõudude kui ka loomulikult tudengite poolt läbi viidavaid teadustegevusi, -töid ja huvitavaid projekte. Pisut etteruttavalt mainin, et plaanis on Studioosuse väljaandmine ajakirjana ning uus kujundus. Nüüd on lugejal natuke ootusärevust ka!

Bia Nassar Studioosuse peatoimetaja bia.nassar@tipikas.ee

Värsketele TTÜ tudengitele soovin edukat esimest semestrit. Võtke osa rebasenädalast, mis toimub 1. kuni 4. september. Kui on mõni mure või küsimus, pöörduge julgelt tuutori poole. Kõik tipikad, TTÜ staadionil toimub 18. septemberil RauaRock, kus seekord peaesinejaks on Vennaskond ning põnevaid elamusi on oodata ka tudengite Sügispäevadest. Head lugemist!

Studioosus

karikatuur: Timmo Toomla

Peatoimetaja: Bia Nassar Küljendaja: Anni Helm Meeskond: Eve Neumann, Timmo Toomla, Ullabritt Laanemets, Annika Reiman, Maarja Käger, Tambet Teder, Veiko Karu

Trükk: AS Vaba Maa Väljaandja: TTÜ Üliõpilasesindus Aadress: Ehitajate tee 5, Tallinn E-post: ajaleht@tipikas.ee Telefon: 620 36 21 ©Studioosus 2008


KAANELUGU REBASEERI | 3

Rebaseabi Riho Külaots riho.kylaots@ tipikas.ee

Kes on tuutor? Tuutor on rebase sõber vanemalt kursuselt. Tuutor on aktiivne vanema kursuse tudeng, kes on läbinud vastavad koolitused ning leiab alati vastuse rebaste küsimustele. Olles vähemalt ühe aasta TTÜs õppinud, on tuutor omal nahal tunda saanud, kuivõrd uus on kõik ülikoolis.

Välimääraja Tuutor on kõige lihtsamini eristatav eelnädalal ning esimestel õppenädalatel, kui ta kannab kollast T-särki, kirjaga rebaseabi ning millel on kujutatud takust ammutavat rebast.

Millega tuutor tegeleb? Tuutor on ülikooliaasta algul rebaste

jaoks füüsiliselt olemas, et viimased saaksid võimalikult kiiresti oma küsimustele vastused. Tuutor viib läbi tuutoritunni, kus ta eelkõige aitab aru saada, mida õpingukorralduse loengus räägiti. Olles ise tudeng, oskab tuutor anda kasulikke

näpunäiteid, mida akateemilistes tundides ealeski ei saa. Näiteks, kuidas hakkama saada erinevate õppeainete või õppejõududega. Kui ühtegi tuutorit pole silmapiiril, siis võib talle alati kirjutada. Aadress tuutor@tipikas.ee vastab alati sinna tulnud küsimustele.


2 | PEATOIMETAJA 4 UUDISED

Uuring üliõpilaste sõiduharjumuste kohta Tarmo Seliste tarmo.seliste@ eyl.ee Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) poolt üliõpilaste seas läbiviidud küsitlus näitab, et üliõpilased kasutavad maakondade vahelist transporti valdavalt kodust kõrgkooli käimiseks ning transpordiliikidest eelistab enamus tudengeid kasutada bussi. Enam kui pooled uuringus osalenud tudengid liiguvad erinevate maakondade vahel vähemalt paar korda kuus, kolmandik 1-5 korda nädalas ning 5% lausa iga päev. Peamise põhjusena toovad tudengid välja vajaduse kodust kõrgkooli ja tagasi sõita (54% küsitluses osalenud tudengeist), lähedasi ja tuttavaid külastada (34%),

puhkama sõita (6%) ja tööl või praktikal käia (4%). Peamise transpordivahendina kasutavad 64% üliõpilastest bussi, viiendik autot (isiklikku või sõbra/tuttava oma), 13% rongi ning 2% hääletamist. Seejuures leiavad pea kõik küsitletud tudengid (96%), et hinnad bussiliikluses on nende jaoks kõrged või väga kõrged. Küsitluse tulemused näitavad praegu üliõpilastele kehtivate sõidutoetuste puudulikkust. On mõistetamatu, miks riik paneb üliõpilasi valiku ette, millist transpordiliiki kasutada. Tudengi jaoks on oluline transporditeenuste kättesaamine taskukohase hinnaga. Sõidusoodustus peaks kehtima üliõpilastele ühtselt nii rongides kui bussides, vastasel juhul on lähtuvalt tudengi elukohast tegemist diskrimineerimisega,” märkis EÜLi juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas Olga Tšerjomuškina. Ligi ¾ küsitlusele vastanud üliõpilastest

on seisukohal, et tudengitele peaks ühistranspordis kehtima fikseeritud sõidusoodustus täispileti hinnast. Veerand vastanuist leiab, et üliõpilased peaksid saama vajadustepõhist toetust, mis arvestaks elukoha kaugust kõrgkoolist ning 2% arvab, et sõidusoodustuse saamise aluseks peaks olema õppeedukus. „Üliõpilastele kehtiv sõidusoodustuste süsteem peab olema lihtne ning läbipaistev. EÜL on koostöös erakondadega korraldanud ümarlaua olukorra kaardistamiseks, nüüd on aeg mõelda ka lahenduste peale ning eelkõige oodata Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi tegutsemist,” täiendas Tšerjomuškina. EÜL viis küsitluse läbi elektrooniliselt ajavahemikus 24.07-04.08. Küsitlusele vastas kokku 1010 üliõpilast. www.eyl.ee

Õpilased vajavad ühtset õpilaspiletit Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) arvates tekitab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vastu võetud õpilaspileti väljaandmise korra ja vormi määrus õpilaspiletite väljastamisel segaduse, mis muudab keeruliseks õpilastele soodustusi pakkuvatel ettevõtetel õpilase staatuse kontrollimise. „Erineva vormiga õpilaspiletite tuvastamine põhjustab hulga probleeme, näiteks bussi- kui rongiliikluses. Sisuliselt võib ju igaüks võtta ette ja teha oma õpilaspileti, mis avab tee võltsimistele ning muudab võimatuks pileti autentsuse tuvastamise,” ütles Eesti Õpilasesinduste

Liidu juhatuse esimees Deivi Sarapson. Mõlema organisatsiooni hinnangul loob määrus olukorra, kus kooli pidajad hakkavad looma õpilaspiletite registreid, mis seab ohtu kogutavate andmete turvalisuse. Samuti taunivad mõlemad organisatsioonid rahvusvahelise ISIC õpilaspileti määruses märkimata jätmist. Õpilaspileti välimuse kõrval tuleb riiklikult reguleerida ka õpilaspileti tehniline standard. Juba täna väljastavad mitmed koolid kiibiga varustatud õpilaspiletit, mida üle Eesti kasutada ei saa. ”Eestis võiks kehtida üks riiklikult tunnustatud ning võimalikult hästi eristuv

õpilaspilet. Seaduslikult tuleks reguleerida ISIC õpilaspileti küsimus, mida kasutab iga kolmas õpilane. ISIC õpilaspilet on UNESCO poolt tunnustatud ainukene rahvusvaheline õpilasstaatust tõendav dokument,” ütles EÜLi juhatuse esimees Joonas Pärenson. Õpilased ja üliõpilased on seisukohal, et Haridus- ja Teadusministeerium peaks asuma ette valmistama uut õpilaspileti väljaandmise määrust, mis määraks kindlaks riikliku õpilaspileti vormi ning tunnustaks riiklikult rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit. Tarmo Seliste

TTÜ ühineb IUA-ga Maarja Käger maarja.kager@ gmail.com Käesoleva aasta 27. mail allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja International University Audentes (IUA) ühinemislepingu, mille kohaselt

koolid konkurentsivõime ja sünergia suurendamiseks 30. juunil ka ühinesid ning IUA tudengid said TTÜ üliõpilasteks. Siinkohal on oluline märkida, et IUA on Audentes ASi asutus, mis TTÜle müüdi. IUAs õpib hetkel ligi 2000 tudengit, kellest pea 400 on rahvusvahelised tudengid. Niisiis, tere tulemast uutele tipikatele! Esialgu saab IUAst, kust õpetatakse õigusteadust, ärikorraldust ja rahvusvahelisi suhteid, TTÜ majandusteaduskonna struktuuriüksus. Praegu toimub IUA

tudengitele õppetöö senistes õppehoonetes, kõigis õppesuundades ja keeltes. Edasine juhtimine ja töökorraldus töötatakse välja 2009. aasta sügiseks. TTÜle lähevad üle ka IUA raamatukogu, õppekavad, töölepingud, arhiivid ja andmebaasid. TTÜ sõlmib aga Audentesega üürilepingu Tondi tänava õppehoone kasutamiseks 2008/2009. õppeaastal.


KAANELUGU UUDISED | 3 5

Ühikate probleem Maarja Käger maarja.kager@ gmail.com Ilma armu andmata on alanud järjekordne kooliaasta. Ühiselamute rohkusest hoolimata on päris palju neid, kel pole esmatähtis koolitundides osalemine, vaid elupaiga otsimine. Aitamaks kaasa edukale õppeaasta algusele, uuris Studioosus erinevaid tudengite majutusvõimalusi. TTÜ viies ühiselamus, millest kaks on praegu ehitamisel (valmivad orienteeruvalt 2008. aasta novembriks ja 2009. aasta lõpuks), leiavad öömaja endale umbes 1500 üliõpilast, kusjuures koha hind on sõltuvalt ühiselamu vanusest ning mugavustest 7501300 krooni + kommunaalmaksud. Kuna

ühiselamuid haldab mittetulundusühingust TTÜ üliõpilasküla, on tegemist ühe soodsaima elamispinnaga. Koha saamiseks on kaks võimalust: esmakursuslaste puhul konkursipall (varasemad õpitulemused + kodu kaugus koolist) ning teisalt on võimalik üliõpilaskülale esitada taotlus ühiselamu koha saamiseks (ootejärjekord moodustub taotluse esitamise kuupäevast - kes ees, see mees). Vähendamaks näiliselt pikka ootejärjekorda, palub üliõpilasküla, et need, kes ühiselamu kohta ei soovi, aegsasti endast teada annaksid (campus@ campusTTU.ee). Ühiselamute täpsemaid tingimusi, hindu ning ehitusprotsessi võite uurida lähemalt aadressilt http://campusttu.ee/! Tudengid, kes kas ei saa või ei taha ühiselamusse minna ning pole sugulasituttavaid, kelle juures elada, võivad elamispinda otsida portaalist Tudengi Kodu (www.tudengikodu.org), foorumitest, ostu-

müügi kuulutustest või erinevatelt kinnisvara lehekülgedelt (www.kuldnebors.ee, www. soov.ee, www.yyr.ee, www.kuulutused.ee, www.ekspresskinnisvara.ee, jne). Tihti on nn ostu-müügi kuulutusi ka peamaja VI korpuse garderoobi juures oleval stendil. Teadjamad tudengid soovitavad tegutseda ühteaegu kiirelt ning kaalutletult - head pakkumised võib keegi teine nina eest ära napsata. Kasutades ära tudengite praegust täbarat olukorda, on tulnud ette ka juhuseid, kus Tudengi Kodu portaalis on kallim hind kui mõnel teisel kinnisvara lehel. Erinevaid interneti kommentaare lugedes selgus, et usalduse tekitamiseks on soovitatav otsida korterit kellegagi koos. Eelistatud on aga noorpaarid – korteriomanikul ei teki eelarvamust, et jäädakse väga lühikeseks ajaks või lõhutakse-laamendatakse. Seega, kindlat meelt ning Studioosuse poolt edu uue kodu otsingutel!

Ülikoolilinnaku kavand


2 | ÜRITUS 6 PEATOIMETAJA

Tallinna Tudengite Sügispäevad Tallinnas toimuvad tudengipäevad kaks korda aastas ning iga üritus on erinev ning omanäoline nii programmi kui külastajate poolest. See nüanss muudab sügise ja kevade alaprojektid kordumatuteks sündmuseks. 2008 . aasta sügisel pakume taas omanäolist programmi, kus püüame säilitad kõik vana ja hea, kuid samas juurde luua uusi võimalusi, kokku panna ainulaadset ning uuenduslikku programmi. Kui kevadel keskendusime teadusele ning pakkusime kavas mõneti rohkem loenguid hariduslikel ja silmaringi avardamise teemadel, siis sügisel panustame kultuurilise programmi esiletoomisele. Nii on kavas laulukooride ja rahvatantsijate esinemised, sportlikud jõukatsumised kui ka elamusrohked lauluetteasted saatesarjas „Eesti otsib superstaari“ võistelnud andekatelt lauljatelt. Sarnaselt eelnevatele aastatele rõhume üliõpilaste ühtekuuluvustundele läbi traditsiooniliste suurettevõtmiste: avaparaad, isamaaline öölaulupidu, tudengigladiaator (suurvõistlus koolide

esindajatele, batuudi takistusraja läbimine). Traditsiooniliste ürituste ja ettevõtmistena on kavas kirbuturg, tudengibändide etteasted ja PÖFF öökino. Uuenduslikuna avame sellel sügisel Tallinna tudengite rekordite raamatu, mis hakkab endas kandma ajaloolisi numbreid. Igal päeval võtame ette ühe suure tegevuse ning püüame selle üheskoos ellu viia. Nii proovime näiteks esmaspäeval avaparaadil kõik tudengid ühiselt tantsima panna, teisipäeval kuulutame välja ametlikud kallistamise ja aususe minutid, kolmapäeval ja neljapäeval purustame osavuserekordeid. Ühistegevused kasvatavad noores inimeses enesekindlust, ettevõtlikust ja teistega arvestamise oskust. Ent mis kõige olulisem – kuuluvustunnet. Sel ettevõtmisel on iga üliõpilane oluline. Esile toomist väärib esmakordselt kavas olev meeskonnatöö oskust arendav HEXATHLON. See on orienteerumisvõitlus, kus võistkonnad peavad läbima kaardil ette antud trassi. Hexathlon koosneb kuuest alast: täpsusala,

märgala, taiplikkusala, jõuala, kiirusala, vastupidavusala. Lisaks põhilisele tegevusele, mis toimub Tammsaare pargis asuvas peatelgis, leiab huvitavaid meelelahutuslikke ja kultuuriüritusi üle Tallinna linna – Tudengimajas, kõrg- ja ülikoolides, klubides. Eelpool on toodud lühiülevaade Tallinna Tudengite Sügispäevadel toimuvast. Lisainformatsiooni leiab meie kodulehelt – www.tudengipaevad.ee Tallinna Tudengite Sügispäevade korraldajameeskond. Ettepanekute ja küsimuste korral saab abi Tallinna Tudengite Sügispäevade projektijuhi Evelin Vuus´i käest, e-posti aadressiga evelin.vuus@eyl.ee

TTU juubel ja tudengkonna 88. sunnipaevapidu

rauarock Peaesineja

VENNASKOND

TASUT

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus

Kontsert TTU staadionil 18. septembril kell 19

A


KAANELUGU PERSOON | 3 7

Heiki Beres – kõigi tipikate eest! Eve Neumann eve.neumann@ gmail.com Heiki on Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesinduse juhatuse esimees. Ta on kõigi tipikate jaoks väga oluline inimene – ta paneb üliõpilasesinduse rattad käima, suhtleb teiste ülikoolide ja organisatsioonidega, hoolitseb selle eest, et kõigil tudengitel oleks ülikoolis palju põnevat teha ning tore olla! Oma esimesel ülikooliaastal astus Heiki Energeetikateaduskonna Üliõpilaskonna ja Kultuuriklubi Patarei liikmeks. Juba teisel aastal tegutses ta aktiivselt üliõpilasesinduse ridades reklaamimüügijuhina. Studioosuse toimetusel õnnestus Heiki kinni püüda ning temaga pisut juttu ajada.

Mis me Heikist teada saime? Edasiviiv jõud on uued kogemused ja inimesed, väljakutsed. TTÜ parim osa on aktiivsed tudengid ja

nende korraldatud üritused. Muutust vajaks õpetamise tase. Loengute ja harjutustundide tase on väga erinev. Õppejõud on küll oma ala spetsialistid, kuid soovida jätab nende oskus teadmisi tudengitele edasi anda. Nõmme metsas tegi viimati sporti kaks nädalat tagasi. Tüüpiline tudengilõuna on kiirustades söödud. Meeldejäävaim maitseelamus oli meekook esimese korpuse sööklas – linna parim! Mida mäletad esimesest koolipäevast TTÜ-s? Õnnestus hõlpsalt leida loengute ruumid? Palju uusi tuttavaid ja kerge imestus, et siin on ikka nii palju tudengeid. Ruumide ja korpustega probleeme ei olnud. Ühel korral siiski hilinesime sõbraga 20 minutit loengusse, sest ei suutnud leida üht väiksemat ruumi. Kas jääb ka peale üliõpilasesinduse töö vaba aega või oled 24/7 rakkes? Millal viimati näiteks kinos käisid? Lausa 24/7 rakkes ei ole, natuke aega jääb ikka üle. Kuid eks selle ajaga on tihtilugu nii, et see tuleb enese jaoks lihtsalt võtta. Kinos käisin päris ammu, see on rohkem selline talvine

ajaviide. Mis on sinu energilisuse saladus? Kuidas ennast vormis hoiad? Positiivne maailmavaade ja optimistlik suhtumine. Kõikidest olukordadest, olgu nad head või halvad, tuleb õppida. Vormis hoiavad tervisesport ja šokolaad, viimast kulub mõni nädal üsna palju. Miks peaks sinu arvates noor tudeng olema aktiivne nii koolis kui kooliväliselt? Edukad on need, kes ise tegutsevad! Aktiivsus laiendab tutvusringkonda, pakub arendavaid väljakutseid ja häid kogemusi edaspidiseks eluks. Kus ja kes on Heiki Beres kümne aasta pärast? Sellele küsimusele on hetkel võimatu vastata. Mulle ei meeldi väga kindlaid plaane teha ja sellega end raamidesse suruda. Üks hea soovitus tipikatele: Olge ise aktiivsed ja julged. Teie ise olete olete need, kes tudengielu meeldejäävaks saavad teha. Osalege kindlasti üliõpilasesinduse valimistel – need inimesed seisavad hea selle eest, et kõikidel tipikatel oleks mõnus elu.

foto: André Altjõe


8 | TUDENGITEADUS

Eesti noorte teadlaste tegemised Eesti noori teadlasi koondab – Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA). Ühingusse kuulub liikmeid pea kõigist Eesti suurimatest ülikoolidest. Aktiivsetel inimestel on alati palju tegemisi, nii on noorte teadlastegagi. Selles artiklis on kokku võetud lühidalt ENTA väga aktiivne suvi. Ülevaade on doktorantide assambleest, õppevisiidist Šveitsi ning septembris toimuvast ümarlauast.

Doktorantide assamblee 2008. õppeaasta kevadsemestril sai ENTA poolt kokku kutsutud doktorantide assamblee. Toimusid esimesed kokkusaamised ja arutelud: Tallinna Ülikoolis 25. aprillil 2008.a. ning 23. mai 2008.a. Tallinna Tehnikaülikoolis. Esimesel istungil oli erikülalisena kohal TLÜ rektor prof Rein Raud ning TTÜs toimunud istungil oli erikülalisena kohal TTÜ teadusprorektor prof Rein Vaikmäe. Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia algatuse eesmärk on luua Eesti doktorantide esinduslik foorum, mis võimaldaks teha doktorantide hääle kuuldavaks nii Eesti ülikoolidele, Haridus- ja Teadusministeeriumile kui ka poliitikutele. Tähtsal kohal on ka väljund Euroopa tasemel, kus Eesti doktorantidel on võimalik mõjutada teadus- ja kõrghariduspoliitikat tänu ENTA liikmelisusele Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukogus (EURODOC). Toimunud doktorantide assambleedel arutleti mitmete päevakohaste teemade üle: doktorantuuri nominaalaja pikkus, juhendajate hindamiskriteeriumid, õppelaenu kustutamise võimalused pärast doktorikraadi saamist, doktorantide ühiskondlik aktiivsus jne. Kõlas mõte pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole ettepanekuga muuta määrust, mis võimaldaks doktorandil töötada teadurina sihtfinantseeritava teema juures. Seda muidugi tingimusel, kui muud teaduskriteeriumid (nt publikatsioonide

olemasolu rahvusvahelistes eel-retsenseeritavates ajakirjades) on vastaval kandidaadil täidetud. ENTA leiab, et doktorantide assamblee on hea platvorm nn kaasamispoliitika rakendamiseks, doktorantide arvamuste kaardistamiseks ning suuremahuliste küsitluste läbiviimiseks. Näiteks, ENTA korraldamisel ja vahendamisel toimub käesoleva aasta septembrist detsembrini üle-Euroopaline doktorantide küsitlus, mille tulemuste vastu tundsid juba huvi ka Euroopa Liidu Komisjon ning Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon. On mõistagi tähtis, et ka Eesti doktorantide arvamus oleks küsitluse tulemusi kajastavas raportis esindatud. Järgmine doktorantide assamblee istung toimub Tartu Ülikoolis oktoobris, kuhu kutsutakse haridus- ja teadusminister Tõnis Lukast.

Baltimaade noorte teadlaste õppevisiit Šveitsi teaduskeskustesse 17.-20. juunil 2008. a. toimus ENTA eestvedamisel rahvusvaheline koolitus: “BALTMOB II - Focusing on the Swiss experiences”. Koolituse eesmärgiks oli väärtustada interdistsiplinaarseid uuringuid ning tõsta noorteadlaste huvi selle valdkonna vastu. Projekti raames toimus Balti riikide doktorantide õppevisiit Šveitsi teadus-arendusasutustesse ja ülikoolidesse tutvustamaks interdistsiplinaarsete uuringute spetsiifikat ning akadeemilise mobiilsuse rolli selliste uuringute läbiviimises. Samuti pöörati tähelepanu teadusuuringute juhtimisoskustele. Koolitusest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu noored teadlased erinevatelt teadussuundadelt, näiteks: biomeditsiin, sotsioloogia, mäendus, bioinformaatika, füüsika, energeetika, matemaatika jt teadusalad. Projekti väljundina ilmub ingliskeelne kogumik interdistsiplinaarsetest uuringutest Baltimaades.

Projekti toetasid GEBERT RÜF STINFTUNG’i Swiss-Baltic Net programm ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Ümarlaud “Eesti noored Euroopa teadmistepõhises ühiskonnas” ENTA korraldab 6. septembril Eesti Teaduste Akadeemia saalis ümarlaua, mille peateemaks on Eesti noorte roll teadmistepõhises ühiskonnas. ENTA peab oluliseks pakkuda noortele võimalust tutvuda arvamusliidrite, teadlaste, ärimeeste, teadusajakirjanike ja poliitikute nägemusega Eesti teadmistepõhise ühiskonna ülesehitamisest ning toetudes saadud infole, võimaldada neil kujundada oma arvamused selles valdkonnas ja võtta kindel seisukoht. Ümarlaua arutelu juhib Tallinna Tehnikaülikooli prorektor prof Rein Vaikmäe. Ümarlaud on osa suurest üle-Euroopalisest algatusest, mis toimub Prantsusmaa EL eesistumise egiidi all “Young People within the European Knowledge-Based Society”. Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia – www.enta.ee Doktorantide assamblee – http://www. enta.ee/baltmob/index.php?page=197 BaltMob 2 projekt – www.enta.ee/baltmob2 FPEU projekt – www.enta.ee/fpeu Eurodoc - www.eurodoc.net Tudengiteaduse blogi – http://tudengiteadus.blogspot.com/ Kontakt ENTAga: enta@enta.ee

Lõppsõna Tallinna Tehnikaülikoolis tegutsevad mitmed teadusklubid ja TTÜ tublid noorteadlased võtavad mitmetelt konkurssidelt edukalt osa. Püüame ka edaspidi Studioosuse numbrites kajastada, kuidas noored teaduses hakkama saavad. Veiko Karu, Dmitri Teperik


TUDENGITEADUS | 9

Tudengid ehitavad Eesti esimese satelliidi Bia Nassar bia.nassar@ mail.ee Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengid on võtnud käsile ainulaadse ettevõtmise – ehitada ja lennutada orbiidile satelliit. Plaanide kohaselt peaks satelliit orbiidile lennutatama kolme aasta pärast. Ülesanne on kõigile projektis osalejatele suur väljakutse, sest peale valmisehitamisele tuleb üliõpilaste välja mõelda seadme rakendus, leida projekti rahastajad ning hankida satelliidi kosmosesse lennutamiseks luba. Olemas on raha maapeale tugijaama ehituseks ning selleks vajalik tehnika on tellitud. Satelliit lennutatakse orbiidile ühe suure kanderaketiga. Millise riigi teenust selleks kasutatakse on veel ebaselge, kuid võib mainida, et odavaim on satelliidi orbiidile lennutamine Venemaal. Tehiskaaslase ehitus ning orbiidile lennutamine nõuab palju teadmisi ning osavust. Arvestada tuleb kosmosetööstuse rangete satelliidi valmistamise ning testimise reeglite. Esialgu hangivad tudengid kogemusi teiste satelliitidega sidet pidades. Lähiajal avatakse ka Tartu Ülikooli füüsika instituudis satelliitside jälgimise labor, kus tudengid õpivad, kuidas satelliidilt teavet saada ning mis selle infoga teha. Välja on pakutud idee, et TTÜ tudengid võiksid moodustada oma meeskonna, kes võiksid tegeleda satelliidi toitesüsteemi

väljatöötamise ja päikesepaneelidega. Septembri alguses toimub ka TTÜ-s Eesti Tudengisatelliidi projekti tutvustav üritus. Olulisi fakte projektist: · Tegemist on kuupsatelliidiga. · Satelliidi küljepikkuseks on 10 cm. · Satelliidi suurus vastab rahvusvahelistele reeglitele: mass 1 kilogramm ning ruumala 1 liiter. · Tehiskaaslase kogumaksumuseks sõltub selle funktsioonist. · Baasjaama maksumuseks on 215 000

krooni ning satelliidi üleslennutamine circa 400 000 krooni. · Üliõpilaste juhendajaks Mart Noormao Tartu Ülikooli füüsika instituudist. Võta ühendust järgmiste inimestega, kui soovid sateliidi ehitamises kaasa lüüa: Kaupo Voormansik kaupo.voormansik@estcube.eu Silver Lätt - silver.latt@estcube.eu Uuri lähemalt: www.estcube.eu

TTÜ osaleb kahe tippkeskuse töös Projektikonkursi „Teaduse tippkeskuste arendamine” tulemusena toetatakse kahe Tallinna Tehnikaülikooli teaduse tippkeskuste tegevust. SA Archimedes otsustas jagada 66,4 miljonit krooni Arvutiteaduse tippkeskusele ja 73,8 miljonit krooni Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskusele. Keskuste loomise eesmärgiks on tippuurimisrühmade koostöö kaudu tõsta Eesti teaduse tulemuslikkust. Raha teaduse tippkeskuste toetusteks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Arvutiteaduste tippkeskus moodustub TTÜ Küberneetika Instituudi, Cybernetica

ASi ja Tartu Ülikooli teadlastest. Tippkeskuse tegevus katab suurema osa Eestis tehtavast arvutiteadusest. Tippkeskuses edendatakse Eesti arvutiteadust kuuel alal: programmmikeeled ja -süsteemid, turvalisus, tarkvara-tehnika, teadus- ja inseneriarvutused, bioinformaatika ning inimkeeletehnoloogia. Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika keskus (lühinimetusega CEBE - Centre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering) koosneb kolmest Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksust - arvutitehnika ja elektroonika instituut infotehnoloogia teaduskonnast ning Tehnomeedikum.

Keskuse eesmärgiks on läbi viia elektroonika, analoog- ja digitaaldisaini ning biomeditsiinitehnika alaseid uuringuid intelligentsete, missioonikriitiliste ja usaldatavate sardsüsteemide projekteerimiseks. Sardsüsteemideks on programmeeritavad ja sihtorienteeritult töötavad süsteemid, milles üheks osaks on arvutikomponendid. Selliseid süsteeme võib paigutada tehniliste vahendite kui ka näiteks inimese sisse. Üha enam on saanud selgeks intelligentsete sardsüsteemide loomise vajadus, millele CEBE pühendub. Uuri lähemalt: http://str.archimedes.ee/ Bia Nassar


2 | | PEATOIMETAJA 10 OHHOO!

Microsoft annab tudengitele tasuta tarkvara Alates 25. augustist on kõigil Eesti õppuritel võimalik tasuta kasutada Microsofti arendus- ja disainivahendeid. Microsofti uus algatus on suunatud kõikidele õppivatele noortele, kes on endale vormistanud ISIC kaardi. Bill Gatesi poolt aasta alguses avalikustatud programmi DreamSpark raames on alates augustist tudengitel ja ka keskkooliõpilastel võimalik ilma igasuguse tasuta kasutada Microsofti arendus- ja disainivahendeid. Microsofti Eesti esinduse arendusplatvormi evangelisti Andres Sireli sõnul on Microsofti algatuse eesmärk pakkuda õppuritele võimalust kasutada professionaalidele mõeldud tarkvara ja enda oskusi seeläbi arendada. Maailmas kasutab peaaegu miljard inimest iga päev erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, et omavahel suhelda ja luua uusi tarkvaralahendusi. Näiteks uuringufirma IDC prognoosib, et järgmise nelja aasta jooksul tekib tehnoloogiavaldkonnas üle seitsme miljoni uue töökoha. „Usume, et tehnoloogia abil on võimalik korda saata vingeid asju, kui on olemas õiged tööriistad. Arvestades, et tõenäoliselt luuakse järgmise kümne aasta jooksul rohkem uusi lahendusi kui

viimase kolmekümne jooksul kokku, siis on meie noortel kindlasti oluline tunda end konkurentsivõimelisena ja kindlana,“ ütles Sirel. Sireli sõnul on Microsofti algatuse eesmärk tuua tehnoloogia tudengitele lähemale, et neil oleks võimalik panna oma loovus ja tehnoloogiline potentsiaal proovile ning valmistuda edukaks karjääriks. „DreamSpark annab kõikidele õppuritele ligipääsu professionaalsetele vahenditele, et arendada näiteks innovaatilisi Internetivõi mobiilseid rakendusi, kujundada animeeritud veebilahendusi või luua mõni lahe mäng Xboxi või PC jaoks,“ ütles Sirel. „Üliõpilase staatuse tuvastamist võimaldab Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt välja arendatud uudne online õpilasja üliõpilaspiletite register, kuhu lisanduvad sellest aastast ka EÜLi poolt väljastatud Eesti Üliõpilaspiletite numbrid. Usaldusväärne elektrooniline õpilas-või üliõpilasstaatuse kontrollimise võimalus on aluseks Microsofti poolt pakutava tasuta tarkvara saamiseks, mistõttu võib DreamSpark’i tulekut Eestisse võtta tunnustusena ISIC meeskonna poolt tehtud tööle,“ märkis Eesti Üliõpilaskondade Liidu äriüksuse juht

Garry Koort. DreamSparki raames tasuta pakutavad rakendused on täpselt identsed nendega, millega iga päev töötavad sajad tuhanded arendus- ja disainiprofessionaalid terves maailmas. Selleks, et saada osa DreamSparki pakutavatest programmidest, peab (üli)õpilasel olema ISIC Scholar või Student kaart. See, millist eriala õpitakse, ei ole oluline, sest tehnoloogilistele vahenditele ligipääs ja nende oskuslik kasutamine on tähtis igas valdkonnas. Tarkvara allalaadimiseks tuleb minna aadressile www.dreamspark.com, kus saab Windows Live ID (MSN-i) kasutajanime ja parooliga ennast registreerida ning soovitud rakendused arvutisse tõmmata. DreamSparki paketti kuuluvad Visual Studio 2008 Professional Edition, Expression Studio (sisaldab programme Web, Blend, Media, Design ja Encoder), SQL Server 2005 Developer Edition, Windows Server Standard Edition 2003 ning XNA Game Studio 2.0. Lisaks sellele saavad arendushuvilised tasuta registreeruda XNA Creators Club liikmeks. Jaan Vare


KAANELUGU KONKURSS|| 3 11

Kõik kirjutama! Seoses TTÜ 90. aastapäevaga ning TTÜ tudengkonna maskoti Juuliuse läheneva 90. sünnipäevaga kuulutab üliõpilasesindus välja JUULIUSE LEGENDIVÕISTLUSE. Pane oma fantaasia tööle ning kirjuta umbes ühe A4-pikkune jutt Juuliuse õpingutest TTÜs - põnevatest loengutest, sündmusterohketest laboratoorsetest töödest, ainulaadsest ja sisutihedast

tudengielust jne. Valmis jutt too hiljemalt 8. septembriks üliõpilasesinduse kontorisse VI korpuse teisel korrusel. Saabunud töid hindab esinduse liikmetest koosnev zürii ning parimad tööd avaldatakse tudengilehes Studioosus ning tudengiportaalis tipikas.ee. Loomulikult ootavad parimate juttude autoreid ka auhinnad! Kõigi eelvoorust edasi pääsevate juttude

autorid saavad soetada omale TTÜ tekli soodushinnaga 100 krooni. Oma teklile saad järgi tulla samuti üliõpilasesinduse kontorisse. Võitjad kuulutatakse välja Juuliuse pronkskuju avamisel 15. septembril.

välja ühes osas stipendiaadi pangakontole novembri lõpus. Täpsem ülevaade kõigist stipendiumitest asub TTÜ Arengufondi kodulehel www. ttu.ee/arengufond, kus on täpselt kirjas stipendiumile kandideerimiseks vajalikud tingimused – näiteks teatud erialal õppimine, sooritatud ainepunktide arv, juhendava õppejõu soovitus, valmisolek stipendiumit rahastavas ettevõttes või TTÜs töötamiseks. Tihti on üheks eeliseks kõrge kaalutud keskmine hinne, kuid mitte alati. Igal juhul tasub huvipakkuva stipendiumi tingimused üle vaadata. Oluline on jälgida, et avalduse vorm oleks täpselt selline nagu

Arengufondi kodulehel näidatud! Kandideerimisel tuleb lisaks heale õppeedukusele kasuks ka õppetööväline aktiivsus – tegutsemine üliõpilasesinduses, üliõpilasnõukogus, mõnes tudengiorganisatsioonis või teadusklubis. Lõpetuseks, stipendiume on küllaltki vähe ja tublisid tudengeid on palju. Kuid siiski on stipendiumid mõeldud tudengitele jagamiseks ning seega miks ei võiks üks stipendiaatidest olla just sina? Proovida tasub alati! Kärt Toomel

Ullabritt Laanemets

Stipendiumid Iga aasta septembris saavad TTÜ tudengid (v.a. esmakursuslased) kandideerida TTÜ Arengufondi stipendiumitele, mille eesmärgiks on aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna Tehnikaülikoolis. Stipendiumitaotlusi saab esitada 01. septembrist kuni 30. septembrini. Stipendiumite suurused sõltuvad õppetasemest – bakalaureuseja inseneriõppe stipendiumid on suuruses 15 000-20 000 krooni, magistriõppes 25 00030 000 krooni ning doktoriõppes 50 000100 000 krooni. Stipendiumid makstakse


2 | | PEATOIMETAJA 12 SPORT

Iga kolmas tudeng oli tipikas! 20.-22. juunil korraldas Eesti Akadeemiline Spordiliit juba üheksandat aastat järjest Üliõpilaste Suvemänge. Tänavused mängud läksid tudengispordi ajalukku kui kõige arvukama osavõtjaskonnaga üritus Eesti üliõpilasspordis. Käärikule oli kohale tulnud 582 üliõpilassportlast, kellest 190 olid Tallinna Tehnikaülikoolist. Ka teised ülikoolid olid tublid, Tallinna Ülikool osales 73 ja Tartu Ülikool 61 tudengiga. Kindlasti on paljudel raske uskuda, et Tallinna Ülikool on meist sportlikum, kuid juba teist aastat järjest pidid tipikad üldarvestuses naaberülikooli paremust tunnistama. Tõenäoliselt on asi hoopis selles, et meie kõvemad sportlased ei soovi rahvaspordiüritustest osa võtta. Suured punktikaotused tekkisid just

aladel, milles TTÜ peaks olema võitmatu. Tänavakorvpallis pidime tunnistama üheksa meeskonna paremust, naiskonda meil polnudki. Samuti polnud TTÜ esindatud naiste rinnuliujumises ning õppejõudude mitmevõistlusel ei osalenud ühtegi TTÜ esindajat. Aga vaatamata väikestele puudujääkidele olime mitmetel aladel ülekaalukalt võitmatud. Mängude esimesel alal frisbees tõi üllatusvõidu TTÜ Ehituse võistkond. Mõnevõrra oodatum oli Artur Saaliste kergejõustiku esikoht. Kaksikvõidud saime jalgpallis tänu TTÜ Avanseri ja SS Prügikala võistkondadele. Köieveos oli legendaarne TTÜ Baruto Sats taaskord oma tuntud headuses. Köieveo teise koha kindlustasid meile TTÜ Ehitajad. Meeste seinamäejooksus tõid kaksikvõidu Sten Sults

Üldarvestus Koht Kool Punkte 1 TALLINNA ÜLIKOOL 160,5 2 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 143 3 TARTU ÜLIKOOL 119 4 SISEKAITSEAKADEEMIA 115 5 TARTU LENNUKOLLEDŽ 88 6 TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL 74,5 7 EESTI MAAÜLIKOOL 54,5 8 AUDENTES 22 9 TALLINNA MAJANDUSKOOL 19,5 10 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL 20 11 ESTONIAN BUSINESS SCHOOL 16,5 12 KVÜÕA KÕRGEM SÕJAKOOL 12,5 13 EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽ 11 14 I STUUDIUM 8,5 15 EESTI MEREAKADEEMIA 5,5

ja Artur Saaliste. Meeste rinnuliujumises saavutasid Ayrton Grossman, Karpo Korõtko, Toomas Vaimann meile lausa kolmikvõidu! Rõõm on tõdeda, et rannavõrkpall on endiselt tipikate seas populaarne. 16-st võistkonnast seitse olid meie ülikoolist, kellest TTÜ/Artic Sport jõudis ka poodiumi madalaimale astmele. Suvemängudel jagati välja kaks karikat. Kui aktiivsuselt oli Tallinna Tehnikaülikool kolmandat aastat järjest võitmatud, siis üldarvestuses parandasime eelmise aasta kolmandat kohta, jäädes Tallinna Ülikooli järel teisele kohale. Tipikaid toetasid suvemängudel: Koger ja Partnerid, Artic Sport, Saku Läte, E-Betoonelement ja TTÜ Spordiklubi. Urmo Ustav

Kõrgkoolide aktiivsustabel Koht Kool Punktid 1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 313 2 TALLINNA ÜLIKOOL 200 3 TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL 132 4 TARTU LENNUKOLLEDŽ 114 5 TARTU ÜLIKOOL 110 6 SISEKAITSEAKADEEMIA 102 7 EESTI MAAÜLIKOOL 68 8 TALLINNA MAJANDUSKOOL 45 9 TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL 22 10 EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽ 20 11 KVÜÕA KÕRGEM SÕJAKOOL 17 12 I STUUDIUM 14 13 AUDENTES 13 14 EESTI MEREAKADEEMIA 3 15 ESTONIAN BUSINESS SCHOOL 2

foto: Riho Külaots


KAANELUGU SPORT | | 13 3

Võrkpall TTÜs: uus nimi, koosseis muutunud TTÜ peatreeneriks on tuleval hooajal Laos Lukas, teise treeneri positsiooni hõivas Harri Rumm, meeskonna mänedžeriks on Uku Rummi. Hetkel on leping sõlmitud kümne mehega. Neist kaheksa mängisid ka eelmisel aastal Sylvesteri meeskonnas: Viljar Vahter, Reimo Kuri, Kaupo Kivisild, Ahto Tuuling, kes ka õpivad TTÜs ning Raigo Tatrik, Mihkel Sepp, Vaido Veek ja Madis

Pärtel. Tallinna Tehnikaülikooli, endise nimega Sylvesteri meeskonnas on veel kaks uut nurgaründajat: Aeroc Rakveres mänginud Elia Lulla ja Pärnu ridadesse kuulunud Kristjan Jürima. Viimane omandab samuti haridust TTÜs. Peatreener Laos Lukas otsib kahele vabale kohale nurgaründajat ja sidemängijat. Testimisel on kaks meest Pärnust, üks

Saaremaalt ja kolm Tallinnast. Ka kahe viimase lepingu saajad siirduvad TTÜsse õppima. Esimene treening toimus 4. augustil ning esimesed pallitreeningud saalis on kohe algamas. TTÜ eesmärgiks uuel hooajal on sekkuda Selveri ja Tartu Pere Leiva kullaheitlusesse. Jagnar Pindmaa TTÜ Võrkpalli FanClubi Juhataja

Hei tipikas, mine sportima! Ullabritt Laanemets lullabritt@ gmail.com

Kas 3 AP kehalises võetud? Trenniringide hinnad laes? Kuula siis hoolega. TTÜ üliõpilastel on võimalik, olenemata deklareeritud kehaliste arvust, käia TTÜ spordisaalis väga mõistliku raha eest treenimas. Ühe semestri hind TTÜ

üliõpilasele on 400 krooni. Kiiremad arvutused – tulemuseks ~100 krooni kuu. Lusti kui palju. Kui jäi silm/kõrv peale, siis mine semestri alguses TTÜ spordihoonesse ja aja saali teisel korrusel paberid korda!


2 | | PEATOIMETAJA 14 REKLAAM


KAANELUGU REKLAAM| | 15 3


2 | | PEATOIMETAJA 16 MIS TOIMUB?

Mis toimub?!?

2

9

16

9

2

Mis toimub? 1

1

Sügissemestri algus

8

8

kell 17.00 semestri õpingukava esitamise tähtaeg majandusteaduskonna statsionaarsetele üliõpilastele

15 punane joon - semestri õppetööalase liikumise lõpp

Tallinna Tudengipäevad

23

3

10

17

3

4

4

rebasevande andmine TTÜ staadionil, suur rebaste pidu

11

18

Club Hollywood Tudengite Sügipäevade Warm-up

5

12

6

12

6

7

14

7

September 2008

5 õppetöö algus kaugõppe üliõpilastele

19

20

21

10 11 12 13 14

ÜLIKOOLI AASTAPÄEV, doktorite promoveerimine

Tallinna Tudengipäevad

24

RauaRock

Tallinna Tudengipäevad

25

26

27

28

15 16 17 18 19 20 21

kell 17.00 semestri õpingukava esitamise tähtaeg (v.a majandusteaduskonna statsionaarsetele üliõpilastele)

22

30

Club Hollywood Tallinna Tudengimees 2008

Club Illusion Tartu Tudengimees 2008

22 23 24 25 26 27 28

Tallinna Tudengipäevad

29

29 30

2008 September  

Tallinna Tehnikaülikooli tudengiajakiri - Studioosus