Nypon och Vilja förlags vårkatalog 2022

Page 1

VÅREN 2022

LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR BARN OCH UNGA

NR 2 / 2020

38

Beppe Singer blandar fiktion och vetenskap I Elara och den stora kraschen lär sig barn om universum med hjälp av en strandsatt rymdvarelse.

72

Fatta lagen! - nu i lättläst version Dona Hariri vill att alla ska få en chans att fatta lagen.

82

NYHETER!


Nyhet – väck läslusten redan från start

Hur skapar man läsglädje hos de allra yngsta? Med riktigt bra berättelser förstås! I Krumelurkul möter eleverna den prisbelönte författaren Torsten Bengtssons välskrivna texter och jobbar aktivt med flera verktyg som fångar intresset och sänker trösklarna. Läseboken är full av vardagsberättelser som fångar intresset och spännande cliffhangers driver läsandet vidare. För den som ännu inte knäckt läskoden skapar illustrationerna en fin ingång till berättelsen och eleven övas även i bildläsning. Läs mer studentlitteratur.se/krumelurkul


Lättläst för livet! Alla talar om lättläst! För många är en lättläst bok den enda chansen att få en läsupplevelse. På Nypon och Vilja förlag har det därför alltid varit en självklarhet att erbjuda en så bred utgivning som möjligt för vi vet att den behövs. Extra kul är det då att så många uppmärksammade och lyfte den lättlästa litteraturen under hösten 2021. Linnéuniversitetet anordnade tre kvällar om lättläst, Svenska Barnboksinstitutet arrangerade och spelade in en hel rad seminarier om lättläst som visas på UR och Kunskapskanalen, och på Bok & Bibliotek var det flera spännande seminarier om lättläst litteratur. Äntligen får vi träffas igen Med omvärldens stora intresse för det vi gör ser vi extra mycket fram emot att träffa er på mässor och festivaler igen. Precis som tidigare kommer ni att hitta oss på läromedelsmässor och bokprat runt om i landet. Vi vill gärna veta vad ni tycker om våra böcker, och vilka böcker ni och era läsare önskar er. Skolbiblioteken i fokus Vårt arbete med att möta olika elevers behov och öka läsningen bland barn, unga och vuxna är viktigare än någonsin. Därför välkomnar vi utredningen Stärkta

skolbibliotek och läromedel och dess förslag att alla skolor ska ha ett skolbibliotek och det ska vara bemannat av en skolbibliotekarie. Det skulle underlätta för dem med lässvårigheter att få stöd och uppmuntran i sin läsutveckling. Skolbibliotekarien och klasslärarna kan tillsammans vägleda eleverna in i läsningen. Skolbibliotekets bokbestånd ska givetvis möta elevernas olika behov, och här ingår också lättlästa böcker. Det är i skrivande stund oklart när regeringen lägger fram de slutgiltiga förslagen i utredningen för riksdagen. Först då finns det ett underlag att fatta beslut utifrån, som i sin tur kan skrivas in i skollagen. Oavsett utfall hoppas vi att samtalet om lättläst fortsätter på olika sätt. Följ oss och vår lättlästutvecklare Lena Maria Nordstrand på Instagram. Tillsammans bevakar vi lättläst. Varma hälsningar från Nypons och Viljas redaktion

Redaktionen Nypon och Vilja förlag är Sveriges största specialförlag för lättläst litteratur. Vi ger ut böcker för alla som kämpar med sin läsning. I vår utgivning finns skönlitterära berättelser och lättillgängliga faktaböcker på olika nivåer, för att det ska finnas en bok till varje läsare. Våra böcker passar även bra för elever i särskolan.

Översta raden, från vänster Jenny Ivarsson Redaktör Alle Eriksson Förläggare Sofié Leifsdotter Magnusson Förlagskoordinator Mia Ljunggren Redaktör

Nedersta raden, från vänster Charlotta Magnusson Redaktör Henny Holmqvist Förläggare och redaktionschef Annette Persson Redaktör Sara Wåglin Förläggare

3


Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ta del av nyheter, reportage, pedagogisk inspiration och mycket mer! nyponochviljaforlag.se/nyhetsbrev

E-böcker och ljudböcker Våra titlar finns även som e-bok och ljudbok. Allt för att ge fler vägar in i böckernas värld.

Skolor och skolbibliotek kan

Privat– personer kan

Alla kan

abonnera streama låna via ILT, Polyglutt eller Ugglo.

via ljudbokstjänster som Nextory.

via flera olika bibliotekstjänster.

Alla kan

köpa via Adlibris eller Bokus.


Inblick i Nordiska rådet Sedan 1962 har Nordiska rådets litteraturpris delats ut till ett skönlitterärt verk. Det vinnande verket ska uppfylla höga litterära och konstnärliga krav och kan vara en roman, ett drama, en diktsamling, en novellsamling eller en essäsamling skriven på ett av de nordiska språken. Nordiska rådets syfte med priset är att öka intresset för grannländernas litteratur och språk samt för den nordiska kulturgemenskapen. Vinnaren utses av den samlade nordiska bedömningskommittén, som består av två medlemmar från varje nordiskt land. I bedömningskommittén för barn- och ungdomspriset hittar vi vår alldeles egna förläggare Alle Eriksson.

Alle, vill du berätta för oss hur du hamnade i bedömningskommittén? En solig höstdag ringde en person från kulturdepartementet och sa att det var dags för dem att tillsätta nya ledamöter i bedömningskommittén och frågade om jag var intresserad av att bli en av dessa nya. Det var jag definitivt! Varför de hörde av sig till just mig vet jag inte helt säkert, men jag tänker att det har med min breda kunskap om framförallt, barnboksbranschen att göra. Jag har ju stått på de allra flesta ben i branschen, genom att ha startat och drivit ett eget förlag, haft en bokhandel, jobbat som bibliotekarie och som förläggare.

... den nordiska barn- och ungdomslitteraturen mår väldigt bra.

Det låter som ett stort ansvar att utse pristagaren, för nordiska rådets litteraturpris, hur går det till? För att inte avslöja alltför mycket om processen så kan jag säga att det består av väldigt mycket läsande och väldigt mycket diskuterande. Det jag kan säga, är att den nordiska barn- och ungdomslitteraturen mår väldigt bra. De som skriver och

skapar för barn och unga i Norden är drivna och väl insatta i barns och ungas varande i världen idag. Det ryms både stora och svåra frågor, samtidigt som det också finns utrymme för humor med finess. Hur mycket läser du i samband med ditt arbete i bedömningskommittén? Jättemycket! Vi läser nästan all skönlitteratur för barn och unga som kommer ut under året. Många böcker blir det. Kan du se någon spännande trend inom nordisk litteratur? En trend som varit förhållandevis tydlig, är att miljö- och klimataspekten letar sig in i många böcker, oavsett om det är som ett övergripande och drivande tema, eller som en del i en bok vars huvudhandling är en annan. Vad tycker du är roligast med ditt uppdrag? Att få läsa alla underbara böcker! Sen måste jag säga att det nordiska samarbetet och att få läsa mer nordisk litteratur verkligen ger ytterligare en dimension till min bild av barn- och ungdomslitteratur. Det är synd att så lite översätts mellan våra nordiska grannländer, för det finns verkligen en hel del mycket bra litteratur, som skulle förtjäna att bli översatt och som kan ge en ännu större bild av världen i stort, och i Norden specifikt.

5


Läs mer om våra lättlästnivåer

Lättlästnivåer För att underlätta för dig att hitta rätt bok till rätt läsare finns det i anslutning till varje titel en nivåangivelse. Nivåerna skiljer sig om det är en bok för barn eller en bok för unga vuxna och vuxna. Nivåerna är inte knutna till ålder, utan endast till läsförmåga och språklig förmåga. Det betyder att till exempel en faktabok i Nypons utbud också kan fungera på vuxna läsare, om ämnet är rätt för läsaren. På samma sätt kan en bok i Viljas utbud för en läsare i gymnasiet fungera för en läsare i högstadiet.

Lättlästnivåer barn och unga Nivå 1:

För den som knäckt läskoden och just börjat läsa. Det är extremt lite text på varje sida, enkla ord och korta meningar.

Nivå 2: För den som behöver befästa sin läsförmåga. Ett vardagsnära språk och text i korta stycken och med kort radlängd. Nivå 3: För den som kan läsa, men inte så gärna och inte så mycket. Väl-

kända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och koppling mellan orsak och verkan tydlig.

Nivå 4: För den som kommit igång med sin läsning. Kapitelböcker med få eller inga illustrationer. Innehåller något svårare namn, ord och uttryck, samt lite längre meningar.

Nivå 5: För en förhållandevis god men ovan läsare. Böckerna är framtagna med särskilt lättläst-fokus när det gäller språk, innehåll och grafisk form, men innebär trots allt en större utmaning för läsaren. Nivå 6: För den som är på god väg mot traditionella böcker men fortfarande behöver lättläst. Den tänkta läsaren av böcker på den här nivån är kanske ovillig att läsa och behöver därför lättlästa böcker som till sin form lockar till läsning.

6


Rätt utmaning på rätt nivå

TL

Ä ST

-S

MAL

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

T

X

L

.

.

I VÅ

N

T

Lättlästnivåer unga vuxna och vuxna

SM

T

.

.

I VÅ

N

E DI U M

TL

Ä ST

LA

RGE

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

T

.

.

I VÅ

N

T

M

- LARG E

Ä ST

X

X-

E

.

.

I VÅ

TL

N

T

X

Small: Har luftig grafisk form, glest mellan raderna och breda marginaler. Ett

enkelt språk med framför allt huvudsatser. Enstaka meningar med omvänd ordföljd.

ALL

Ä ST

TL

X-Small: Är bilderböcker med lite text och enkel meningsbyggnad. Vardagsnära ord, ofta substantiv eller verb. Finns det bindeord är det de allra vanligaste som ”och” och ”med”.

LAR G

Medium: Har vardagsnära språk och meningar som talar om tid och plats. Böckerna skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelseförlopp snarare än miljö- och personbeskrivningar. Large: Har längre och svårare meningar men språket består av välkända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och väldisponerad. Här finns det person- och miljöbeskrivningar med begränsat antal karaktärer.

X-Large: Passar läsare med ett bra svenskt ordförråd men som behöver lättare grammatik. Böckerna har en mer sammansatt handling och mer variation i språket. XX-Large: För den som kommit igång med sin läsning men har svårt att möta

långa texter på egen hand. Läsaren har ett bra ordförråd och strategier för att förstå ett mindre antal okända ord med hjälp av sammanhanget.

Arbetsmaterial Vi vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Därför har vi kompletterat alla våra skönlitterära svenska och engelska böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna.

7


Innehåll Barn och unga

Serieromaner för alla! 29 för F–3 40 för 4–6

Freja och draken

Årskurs F–3 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 6–9 år.

Årskurs 4–6 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 10–12 år.

Årskurs 7–9 Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 13–15 år.

Fakta för barn

38

Faktaböcker för barn och unga om allt från snabba motorer, mytiska väsen till djur i naturen. För dem som föredrar fakta framför fiktion finns här ett överflöd av faktaböcker.

Fakta för vuxna Här hittar du lättlästa faktaböcker som tar upp aktuella ämnen. Vilka är egentligen orsakerna bakom klimatförändringarna? Vad är ett politiskt mord? Och vad får konspirationsteorier för betydelse i samhället? Läs om det och mycket mer. 82 8


Innehåll 3 böcker om

gentlemannatjuven Arsène Lupin

Unga vuxna och vuxna X–Small På lättlästnivå XS hittar du böcker för vuxna, med mycket enkel text och illustrationer som bildstöd.

Small 97

På lättlästnivå S hittar du vardagsnära berättelser för vuxna, med enkla meningar och lite text.

Medium På lättlästnivå M hittar du böcker för vuxna om relationer, känslor och vardagsliv berättade med enkel text.

Large På lättlästnivå L hittar du böcker för unga vuxna och vuxna, i alla genrer och av välkända författare.

X-Large På lättlästnivå XL hittar du bästsäljare i lättläst version, klassiker, biografier med mera för unga vuxna och vuxna.

113

XX-Large På lättlästnivå XXL hittar du böcker för vuxna med bra ordförråd och som kommit igång med sin läsning. 119

117

9


! R E HET

NY

sid. 16

sid. 16

sid. 17

sid. 19

sid. 19

sid. 23

sid. 29

sid. 29

10

F–3


sid. 29

sid. 31

sid. 33

sid. 35

sid. 38

sid. 45

sid. 46

sid. 46

sid. 47

sid. 48

sid. 51

sid. 52

4–6

sid. 31

sid. 33

11


sid. 53

sid. 55

sid. 91

sid. 95

sid. 57

sid. 59

sid. 97

sid. 97

sid. 61

sid. 67

sid. 97

sid. 67

12

7–9

S–M


sid. 98

sid. 99

sid. 99

sid. 82

sid. 84

sid. 84

sid. 113

sid. 113

NYH

ETE

sid. 105

sid. 116

sid. 117

sid. 119

L–XXL

R!

13


sid. 70

sid. 70

sid. 71

sid. 71

sid. 72

sid. 72

sid. 72

sid. 72

sid. 72

sid. 72

sid. 74

sid. 74

sid. 74

sid. 75

sid. 75

sid. 75

14 14

Fakta


sid. 76

sid. 76

sid. 76

sid. 76

sid. 76

sid. 76

sid. 80

sid. 80

sid. 80

sid. 78

! R E HET

NY

15


Årskurs F–3

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 6–9 år.

Första skoldagen är en spännande dag. Vissa barn kan redan läsa, medan andra får kämpa lite extra med läsningen. Våra lättlästa böcker lockar till läsning med spännande innehåll och intressanta illustrationer. Med rätt böcker, på lagom nivå, tränar nybörjaren läsförmåga och läsförståelse på ett lustfyllt sätt. Varje bok som klaras av är en seger och leder vidare till nästa, och nästa – i en god cirkel där läslust och motivation bygger goda skolresultat.

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s. 6 Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.

BB L

N

L Ä ST N

.

.

. M

TT

EDI U M

.

.

L Ä ST N

LA R G E

Gloria anklagas för att bitas och Mira är orolig att hennes häst blivit sjuk. När Mira fick Gloria i födelsedagspresent var det en dröm som gick i uppfyllelse. Men hästlivet är inte alltid helt enkelt … Författare: Birgitte Bregnedal Illustratör: Lotte Nybo Översättare: Lisa Fransson 40–50 sidor, Lix 9–11

Extra lättläst äventyr med många illustrationer. I slutet av boken finns ett avsnitt med hästrelaterade fakta. www.smakprov.se

MIRA BLIR OROLIG

NY

MIRA PÅ PONNYRIDNING

NY

Mira och Gloria är ute och rider med pappa och hans häst. Mira försöker få Gloria att galoppera, men Gloria vill inte. Hon verkar trött och slö. Mira blir orolig. Gloria är väl inte sjuk?

Det är festival i stadsparken. Mira och Gloria är på plats för att sälja ridturer. Till en början går allt bra. Men så är det en flicka som säger att Gloria bitit henne. Kan det verkligen stämma?

ISBN: 978-91-7987-569-5

ISBN: 978-91-7987-570-1

16

Pris: 99 kr

Mira och Gloria

Miras häst rymmer

ISBN: 978-91-7987-081-2

ISBN: 978-91-7987-096-6

I VÅ

Igenkänning för hästtokiga

TT

.

SM LL A

RSIO

I VÅ

.

- S MALL

L Ä ST N I VÅ

.

X

SERIEN MIRA OCH GLORIA

TT

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

ST

. SN

Ä DenAhär symbolen betyder att titeln finns på flera språk. E


Humor Fritext/kategori

F–3

Barn och unga

SERIEN BODIL

Fartfyllt med Bodil och Tofu! Mårten Melins korta berättelser om den unga kvinnan Bodil, i kombination med Maria Borgelövs helsidesillustrationer i färg, har en bred målgrupp. Böckernas humor uppskattas lika mycket av nybörjarläsare som SFI-elever och unga och vuxna med lässvårigheter.

Bilderna av illustratören Maria Borgelöv bidrar även till att lyfta de komiska poängerna och bildspråk hämtat från seriernas värld förtydligar händelseförloppet för den mer ovana läsaren

BODIL I FULL FART NY När Bodil vaknar har det snöat. Hurra! Hon tar fram sin spark och sätter fart ner mot stan med Tofu. Och snart går det fort. Kanske lite för fort? Hjälp, hon kan inte stanna …

Helene Ehriander, BTJ Bodil badar

Bodil och hundbajset

Bodil bakar

Bodil badar

ISBN: 978-91-7825-307-4

ISBN: 978-91-7987-093-5

ISBN: 978-91-7987-244-1

Bodil i full fart är en halsbrytande historia full av humor, där spänningen stegras i kapp med farten nedför backen. Som vanligt hamnar Bodil i tokigheter på vägen och berättelsen får ett överraskande slut. ISBN: 978-91-7987-404-9

Bodil tittar på hopptornet. Om jag vågar hoppa från ettan ... Då vågar jag nog hoppa från trean också, tänker hon. Det är ju inte så stor skillnad på en och tre meter!

Bodil på kyrkogården

Bodil spelar fotboll

Bodils nya frisyr

ISBN: 978-91-7987-052-2

ISBN: 978-91-7825-445-3

ISBN: 978-91-88789-61-7

Bodil och monstret under sängen ISBN: 978-91-7825-020-2

Bodil klättrar upp till trean. – Om jag vågar hoppa från trean ... Då vågar jag nog hoppa från femman också. Det är ju inte så stor skillnad på tre och fem meter! Så går hon högre uppför stegen. Nu är Bodil uppe på femman. Om jag vågar hoppa från femman ... Då vågar jag nog hoppa från sjuan också, tänker hon. Det är ju inte så stor skillnad på fem och sju meter! 8

www.smakprov.se

Författare: Mårten Melin Illustratör: Maria Borgelöv 24 sidor, Lix 11–16

Pris: 84 kr

SERIEN TYRAS HUSVAGN

Ett campingliv fullt av äventyr

Kapitel 3

Kaos i kanot Tyra och pappa är på en camping vid en sjö. Pappa vill titta på fåglar men Tyra övertalar honom att paddla kanot. Allt går bra ända tills pappa får syn på en havsörn och inte kan sitta still. Då blir det minst sagt ... kaos! ISBN: 978-91-88793-19-5

Utelåst

Äppeltjuven

Tyra och hennes mer försiktiga pappa är ute med den runda husvagnen, och stannar på en camping vid havet. Tyra vill bada och pappa vill såklart titta på fåglar. Men efter badet kommer de inte in i husvagnen, de är utelåsta. Hur ska de göra nu?

Tyra och pappa är på en camping i skogen. Tyra vill plocka kantareller och pappa vill titta på fåglar, så de packar en matsäck och ger sig ut på skogstur. Plötsligt upptäcker de att de har sällskap av någon som är sugen på deras matsäck …

ISBN: 978-91-7825-374-6

ISBN: 978-91-7825-079-0

Tyra och pappa följer en smal väg in mellan träden. Solen värmer och stora humlor brummar i ett snår. Pappa lyssnar på fåglar som sjunger. Tyra spanar efter gula svampar, men hon ser bara en massa myror. Det enda som är gult är några torra löv. Efter en stund kommer de fram till en sjö. På stranden ligger en stock. – Här fikar vi! säger Tyra. Pappa och Tyra sätter sig ner och börjar äta. 10

www.smakprov.se

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Anna Westin 36–40 sidor, Lix 14–15

Pris: 99 kr

17


Barn och unga

F– 3

Humor

SERIEN REX OCH LISA

Rex och Lisa på uppdrag! Rex älskar sin matte Lisa och hon älskar sin lurviga, matglada hund. Tillsammans är de ett oslagbart team när de löser mysterier i vardagen. Det är Rex som är berättare i böckerna och han lockar till skratt genom sina försök att förklara för Lisa om ledtrådarna han känner till. Tänk om Lisa bara kunde förstå vad han säger!

Rex och Lisa och hunden som gått vilse ISBN: 978-91-7987-999-0

2. Fred har inte rymt – Du luktar rök, säger Lisa till Fred. – Ja, mina människor grillade, sa Fred. Men Lisa förstår inte vad Fred säger. – Vet du vems hund det här är? säger Lisa till farmor. – Nej, säger farmor. Han kanske har rymt. – Jag har inte rymt, säger Fred.

14

Rex och Lisa och de stulna kexen

Rex och Lisa och den försvunna tanden

Rex och Lisa och den hemliga koden

ISBN: 978-91-7825-470-5

ISBN: 978-91-7987-032-4

ISBN: 978-91-7987-219-9

www.smakprov.se

Författare: Dori Hillestad Butler Illustratör: Nancy Meyers Översättare: Catharina Andersson 56 sidor, Lix 10–12

Pris: 104 kr

SERIEN RUT

Rut på upptåg

Rut är en påhittig dam i sina bästa år. Hon älskar att leka och tackar aldrig nej till nya galna upptåg. Ibland stöter hon på problem, men det löser hon lätt som en plätt på sitt eget sätt. Med enkla texter och mycket humor passar serien för alla elever som gillar bus.

Rut fyller år

Rut klipper mattan

Rut äter glass

ISBN: 978-91-7567-740-8

ISBN: 978-91-7825-254-1

ISBN: 978-91-7567-828-3

Rut på utflykt

Rut har kuddkrig

Rut river huset

ISBN: 978-91-7567-943-3

ISBN: 978-91-7567-942-6

ISBN: 978-91-7825-257-2

Författare & illustratör: Charlotte Fleischer Översättare: Hans Peterson och A.M. Persson 24 sidor, Lix 8–11

www.smakprov.se

18

Pris: 84 kr


Fritext/kategori Livat på Lingonvägen

F–3

Barn och unga

SERIEN LIVAT PÅ LINGONVÄGEN

Vardagsnära humor på Lingonvägen

Lär känna några i familjen på Lingonvägen!

En snögubbe som saknar näsa och en fågel som ställer till det på kanotutflykten. Familjen på Lingonvägen bjuder på vardagsnära humor för de yngsta läsarna. Välskriven text och sprudlande illustrationer lockar läsaren igenom texten, med bibehållen läslust och stärkt självförtroende.

Jag har alltid ett plåster i fickan. Pappa Rabi Han gillar trädgårdsarbete och odlar tomater, gurkor och paprika i familjens växthus.

Jag springer fortast!

Voff!

Ester, 7 år Ester gillar att klättra och springa, leka med Sotis och att bygga kojor. Hon går på gymnastik och vill bli brandman när hon blir stor.

Jag kan lösa Rubiks kub jättesnabbt!

VAR ÄR KORVEN?

NY

Det är vinter och snö. Härligt! Ester och Igor ska göra en snögubbe. Det är hårt arbete, men till slut blir den hur fin som helst. Men när de ska sätta näsa på snögubben blir det problem. Vad ska de ta? De går in i köket för att se om de kan hitta något. Böckerna är indelade i fyra nivåer – röd, blå, gul och grön. Var är korven? är på nivå röd.

SITT I BÅTEN

NY

Det är dags för utflykt med skolan, och Olgas klass ska paddla kanot. Läraren Anders delar ut flytvästar, och säger att man måste sitta i båten. Det är viktigt! Olga och Amira paddlar på, det går jättebra. Men så kommer det en fågel ...

Igor, 7 år Igor tänker ofta på rymden. Är det verkligen sant att den inte har något slut? Finns det kanske portaler mellan olika universum? Han gillar att bygga lego.

Livat på Lingonvägen är indelade i fyra nivåer – röd, blå, gul och grön. Sitt i båten! är på nivå blå. ISBN: 978-91-7987-557-2

ISBN: 978-91-7987-555-8

Författare: Janina Kastevik

och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén

32–40 sidor

Tre snabba frågor

Pris: 84 kr

till Janina Kastevik och Sarah Utas

Hur fick ni idén till Lingonvägen? Sarah jobbade som barnbibliotekarie och tyckte att det saknades genomarbetade och lockande böcker för de allra färskaste läsarna. Hon tyckte att Janina kunde skriva några sådana, eftersom Janina är barnboksförfattare. Men Janina tyckte att det var en bättre och roligare idé att skriva böcker ihop! Och så blev det. Vi åkte på skrivhelg och spånade fram karaktärerna och våra första manus.

Hur kan man använda böckerna i undervisningen? Lingonvägen är perfekta bänkböcker eller bredvidläsningsböcker som kompletterar den traditionella läseboken. Eftersom de finns på flera olika svårighetsnivåer är det enkelt för läraren att välja en Lingonvägenbok som passar det enskilda barnets läsutveckling. Det brukar också vara populärt bland barnen att det går att ”levla”, det vill säga att gå från en svårighetsnivå till nästa. Det känner barnen igen från dataspelsvärlden, och de förstår att när de får gå upp en nivå har de blivit bättre läsare och blir stolta över det.

Kan humor vara en ingång till läslust? Ja, det tror vi verkligen! Vår ambition är att alla Lingonvägenböcker ska bygga på humor, värme och igenkänning. Och vi vill gärna ha en liten ”knorr” i varje berättelse, det ska hända något drastiskt eller oväntat som gör att barnet får en härlig läsupplevelse trots att böckerna kanske bara har några få sidor.

19


Barn och unga

F–3

Fritext/kategori Livat på Lingonvägen

NIVÅ 1 – RÖD SERIEN LIVAT PÅ LINGONVÄGEN

Läsning för de yngsta

NIVÅ 1 – RÖD • 1–2 meningar per uppslag, upp till 50 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser

Livat på Lingonvägen är en bokserie för de yngsta läsarna. I varje bok återvänder läsarna till familjemedlemmarna som de lärt känna i tidigare i böcker, vilket skapar trygghet och igenkänning.

• Företrädesvis ord med en eller två stavelser

NIVÅ 2 – BLÅ

Böckerna är indelade i fyra nivåer – röd, blå, gul och grön. En långsamt ökande svårighetsgrad ger läsaren möjlighet att lyckas.

NIVÅ 2 – BLÅ • 1–4 meningar per uppslag, ca 100–150 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser

NIVÅ 3 – GUL

NIVÅ 3 – GUL • 3–5 meningar per uppslag • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord • Ord med konsonantförbindelser och med dubbelteckning

LÄRARHANDLEDNING Böckerna i serien är anpassade för läsinlärning och kan användas individuellt eller vid läsning i grupp och oberoende av andra läromedel. Lärarhandledningen beskriver läsutvecklingens olika steg och läsinlärningsmetoder. Den innehåller konkreta tips om hur du kan använda böckerna i ditt arbete. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag med övningar, en läslogg och underlag för ett föräldrabrev. Författare: Gunilla Lindblom 40 sidor ISBN: 978-91-7567-892-4

Pris: 149 kr

• Sammansatta ord • Korta meningar med repetition av ord

NIVÅ 4 – GRÖN

NIVÅ 4 – GRÖN • 6–10 meningar per uppslag • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord

Författare: Janina Kastevik

och Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén 32–40 sidor

Pris: 84 kr

20

• Ord med konsonantförbindelser och med dubbelteckning • Sammansatta ord • Korta meningar med repetition av ord


Fritext/kategori Livat på Lingonvägen

F–3

Barn och unga

Ett stort paket!

Kom ner, Sotis!

Man får inte springa!

Det kliar!

Var är kakan?

Gapa som en haj!

ISBN: 978-91-7567-874-0

ISBN: 978-91-7567-875-7

ISBN: 978-91-7567-876-4

ISBN: 978-91-88793-67-6

ISBN: 978-91-88793-69-0

ISBN: 978-91-7825-109-4

Du är inte min morfar!

På utflykt!

Hurra! Mål!

En lös tand!

Fel buss!

Du härmade mig!

ISBN: 978-91-7567-879-5

ISBN: 978-91-7567-878-8

ISBN: 978-91-7567-877-1

ISBN: 978-91-88793-73-7

ISBN: 978-91-7987-065-2

Min bästa kompis

Var är Sotis?

Är jag bjuden?

Det nappar!

ISBN: 978-91-88295-11-8

ISBN: 978-91-88295-12-5

ISBN: 978-91-88793-71-3

ISBN: 978-91-7987-414-8

ISBN: 978-91-7825-473-6

Fel låt! ISBN: 978-91-7825-644-0

Se alla

22 titlar

på vår

webb! Oj, ett monster?

Jag vill också rida

ISBN: 978-91-7825-389-0

ISBN: 978-91-88295-10-1

21


Barn och unga

F–3

Fritext/kategori Sport och Mini-nypon

SERIEN GILLA SPORT

Klara, färdiga, gå! Att läsa om sport på den allra lättaste nivån är en vinnande kombination för nybörjarläsarna. Gilla sport är rikligt illustrerad i fyrfärg, med korta meningar och några få rader per sida. Ett utmärkt val för dem med läsoch skrivsvårigheter eller för dem som är nya inför svenska språket.

www.smakprov.se

Författare: CC Joven Illustratör: Àlex López och Ed Shems 44 sidor, Lix 13–20

Pris: 79 kr

Gilla gymnastik

Gilla basket

Gilla fotboll

Det är Lilys första gymnastikträff och hon är nervös. Efter uppvärmningen börjar hon träna på de olika redskapen. Men hon trillar av bommen. Tänk om hon trillar av igen! En berättelse om att ha uthållighet.

Lukas gillar basket! Men han är bollkär och vill inte passa bollen. Han vill bara skjuta hela tiden. Både hans kompisar och tränaren blir irriterade på honom. Kan Lukas lära sig att passa basketbollen? Kan han göra mål? En berättelse om att vara en bra lagspelare.

Mia kan springa fort och sparka fotbollen hårt. Men hon har nya fotbollsskor och nu tappar hon en sko. Hur ska hon nu göra mål? Roligt och lättläst för alla fotbollsfantaster.

ISBN: 978-91-7987-228-1

ISBN: 978-91-7987-225-0

ISBN: 978-91-7987-227-4

MININYPON

Kittlande småböcker

22 22

Sigge är borta!

Leas första match

Anton står i mål

Mynta och Frida har sommarlov. De ska gå ut med Sigge, Myntas mosters hund, varje dag på lovet. Men en dag är han borta. Vad har hänt? Tänk om någon har tagit honom!

Det är Leas första hockeymatch. Det ska bli roligt, tycker hon. Men så träffar hon Erik innan matchen. Erik pratar om teka, och röd och blå linje ... Det låter svårt, och nu vet Lea inte om hon vill spela.

Anton och hans lag spelar fotboll. Anton står i mål. Det är en viktig match. Om de vinner, får de en pokal. Anton tar många skott på mål. Men så blir det straff! Nu gäller det att ta den också.

Författare: Lena Lilleste Illustratör: Carina Ståhlberg Lix 10 ISBN: 978-91-7825-392-0

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson Lix 9 ISBN: 978-91-7825-416-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Illustratör: Rasmus Jensen Lix 11 ISBN: 978-91-7825-419-4

Erik och Lea spökar

Vera är en riktig häxa

Erik har inget att göra. Då kommer Lea och spökar för honom. Det är så roligt, att de bestämmer sig för att skrämma Eriks pappa. De gömmer sig under vita lakan. Nu kommer pappa ...

Vera ska bli en riktig häxa, men det vet inte hennes familj. Hon har ett trollspö och övar på sin nalle. Då blir nallen levande! Vera försöker trolla så att den blir vanlig igen, men det går inte.

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson Lix 6 ISBN: 978-91-88793-46-1

Författare: Mårten Melin Illustratör: Jonas Anderson Lix 12 ISBN: 978-91-88789-59-4

Se alla

13 titlar

på vår

webb! 24–28 sidor www.smakprov.se

Pris: 69 kr


Fritext/kategori Humor

SERIEN ROLF

F–3

Barn och unga

ROLF TESTAR KUNG FU

Humoristiskt när Rolf provar på sport

Rolf och Fido är ute och går. Så ser de en skylt där det står att man får testa olika sporter, och går in. Rolf bestämmer sig för att testa kung fu. Han har sett på teve hur man gör, ja han är ju nästan expert. Nu ska han visa hur det ska gå till. Men ... den där tränaren fuskar ju! Rune Fleischer har både skrivit texten och gjort de härliga fyrfärgsbilderna. ISBN; 978-91-7987-511-4

Det blir minst sagt en upplevelse när Rolf ska prova på sport. Tur att han har väskan med sig! Många som kämpat med läsningen har funnit läsglädje i berättelserna om Rolf ‒ en rolig filur med goda avsikter, men ibland blir det bara fel …

Oj, så långa skidorna är! Hur ska Rolf klara detta?

Det är svårt att åka skidor. Särskilt första gången. Så Rolf ska gå i skidskola. Det ska bli kul!

4

5

www.smakprov.se

Författare & Illustratör: Rune Fleischer 24–32 sidor, Lix 6–11

Se alla

19

Pris: 84 kr

titlar

på vår

webb!

Rolf flyger i luften

Rolf på fotboll

Rolf åker skidor

Rolf ser på teve

Rolf på en öde ö

ISBN: 978-91-7825-442-2

ISBN: 978-91-87061-32-5

ISBN: 978-91-7987-346-2

ISBN: 978-91-7567-409-4

ISBN: 978-91-87061-31-8

SERIEN ERIK DEN VILDE

Erik den vilde!

Erik tältar

Erik kör traktor

Erik möter en haj

Erik bygger en koja

ISBN: 978-91-7567-533-6

ISBN: 978-91-7567-824-5

ISBN: 978-91-88793-66-9

ISBN: 978-91-87221-37-8

Se alla

25

Erik och hans monster

titlar

på vår

Eriks dagar är fulla av skräck och hemska monster. Vad sägs om ett spöke när man är ensam hemma och en zombie ute i trädgården? Dessutom är det en otäck skräckfilm på bio, och ett monster under sängen. Fyra läskiga Erik-böcker samlade i en. 60 sidor, Lix 11 ISBN: 978-91-7987-077-5

Pris: 109 kr

webb! Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 24–28 sidor, Lix 8–12

Erik står i mål

Erik skejtar

Erik spökar

ISBN: 978-91-87221-38-5

ISBN: 978-91-7825-468-2

ISBN: 978-91-87221-88-0

Pris: 84 kr

23


Barn och unga

F–3

Fritext/kategori

SERIEN DJURDOKTORN

– De har vanliga namn också, säger mamma. Det här är Rosa. – Hej, Rosa, säger Linus. Han klappar kalven på halsen.

Djurvännen Linus möter olika djur

– Nu måste du hjälpa mig att hitta nytt bajs, säger mamma. För torkat bajs funkar inte. Linus gör en grimas. Men snart ropar han: – Titta där! Han pekar på en kalv som lyfter på svansen. Plask! En komocka landar i gräset. Linus håller för näsan. Mamma tar upp lite bajs. – Vi måste ha bajs från alla djur, säger hon. 10

www.smakprov.se

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Carolina Ståhlberg 28–32 sidor, Lix 10–13

Pris: 99 kr

Linus älskar djur men han har inget eget. Som tur är får han träffa många djur på mammas jobb, för hon är veterinär. Linus mamma hjälper djur som är sjuka eller skadade, och ibland får även Linus hjälpa till. Lärorikt och spännande för den som vill lära sig mer om djur.

Illustratören Carolina Ståhlberg har med generösa helsidesbilder i mangastil gett liv åt både gestalterna och bondgårdsmiljön, där allt är grönt och djuren har gott om plats. Läsförståelsen underlättas också genom att läsaren i bild kan se hur arbetet går till och att det luktar så att Linus får hålla för näsan.

Linus och Rosa

Linus och Raja

Linus och Teddy

ISBN: 978-91-7987-050-8

ISBN: 978-91-7825-346-3

ISBN: 978-91-7825-099-8

Se alla

9

titlar

Helene Ehriander, BTJ Linus och Rosa

på vår

webb! Linus och Morris

Linus och Flisa

Linus och Leo

ISBN: 978-91-7567-953-2

ISBN: 978-91-7567-735-4

ISBN: 978-91-7567-547-3

SERIEN OLLE 8 ÅR

Lätt att läsa – lätt att känna igen sig Med små och stora känslor i vardagen, blir det enkelt att känna igen sig i böckerna om Olle. Han gör ju det som alla elever på lågstadiet gör.

Se alla

10 titlar

på vår

webb!

Ryggsäcken

Bio

ISBN: 978-91-7567-250-2

ISBN: 978-91-88295-07-1

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt 24 sidor, Lix 6–14

Pris: 84 kr Simprovet

Sovsäcken

Sova borta

Matsalen

ISBN: 978-91-7567-846-7

ISBN: 978-91-7567-880-1

ISBN: 978-91-7567-512-1

ISBN: 978-91-7567-334-9

24


Fritext/kategori

F–3

Barn och unga

SERIEN TURBO

Äventyr och humor Där Turbo och hans vänner Simon och Olle är händer det alltid något! Den uppfinningsrika och fantasifulla trion ser på världen med vidöppna ögon och upptäcker såväl kärleken som vampyrer och spöken … De bygger kojor, fångar gammelgäddan och vaktar hundar, och det blir nästan alltid lite tokigare än tänkt.

Se alla

10 titlar

Turbo i fjällen

Turbo hjärta Lisa

Turbo är i fjällen med sina vänner. Plötsligt är Turbos skidor borta, flera andra åkare har också blivit av med sina skidor. Det verkar vara någon som har stulit dem! Turbo, Olle och Simon bestämmer sig för att ta fast tjuven!

Det har börjat en ny tjej i klassen. Hon heter Lisa och är alldeles underbar. Turbo är upp över öronen förälskad och kan tänka sig att göra vad som helst för att få vara med Lisa – även om det innebär att han måste göra något han egentligen är rädd för.

ISBN: 978-91-7825-371-5

ISBN: 978-91-88793-76-8

Turbo blir spökjägare

Turbo och hundtjuven

Turbo, Simon och Olle tycker att det är spännande med spöken och spökhistorier. På väg hem från skolan går de ofta förbi ett övergivet hus. Där bodde det tidigare en elak flygare, men nu är han död. Fast det finns de som säger att de sett honom ändå …

Turbo och Simon passar Olles hund Lillis. Men så händer det som inte får hända – Lillis blir jätterädd för en annan hund och springer sin väg. Turbo och Simon letar och letar, men Lillis är spårlöst försvunnen, tills det plötsligt dyker upp ett brev ...

ISBN: 978-91-88295-17-0

ISBN: 978-91-7567-755-2

på vår

webb!

Hej, det är jag som är Turbo. Jag kallas så för att jag kan springa fort. Mitt riktiga namn är Bo. Men det är det aldrig någon som säger. Jag är tio år och går i fyran. Mina bästa vänner heter Olle och Simon. Vi går i samma klass. Nu ska jag berätta vad som hände för några veckor sedan.

3

www.smakprov.se

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Gunilla Kvarnström 48–56 sidor, Lix 13–16

Pris: 105 kr

Turbo och vampyren Turbo, Simon och Olle är superrädda för vampyrer! De vågar knappt gå ut utan en vitlök i fickan. En kväll ser Turbo en läskig man med spetsiga tänder bita en kvinna i halsen. Han måste vara vampyr! Turbo och hans kompisar bestämmer sig för att trotsa rädslan och kolla upp vampyrmannen. ISBN: 978-91-7567-884-9

SERIEN ALF

Med en extraordinär fantasi! Böckerna om Alf är så långt från vardagsrealism man kan komma.

Författare och illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Catharina Andersson 32 sidor, Lix 8–10

Pris: 84 kr

Alf i rymden

Alf och hajen

Alf råkar ut för både det ena och det andra när han sover. Som i Alf i rymden, där hela huset flyger iväg ut i rymden. Alf får ett sjå att hinna fånga in både huset, mamma och pappa, innan allt försvinner i ett stort, svart hål!

Alf och bästa kompisen ska se en film på teve. Det blir klassikern ”Hajen”, trots att Alf egentligen inte vill. Och det dröjer inte länge förrän hela huset fylls med vatten och en haj dyker upp utanför! Nu måste de rädda sig upp på taket!

ISBN: 978-91-88295-13-2

ISBN: 978-91-88295-14-9

25


Barn och unga

F–3

Mysrys

Tecknade monster! Monsterportalen är en rolig och fantasifull berättelse. De tre små monstren har rymt genom en portal, från en monstervärld och in i vår. Det här är rolig läsning för nybörjarläsare, ovana läsare och läsare med läs- och skrivsvårigheter.

Monsterportalen

MONSTERPORTALEN

Max räddar tre små gulliga och mysiga monster från att drunkna. När de torkar växer de och blir jättestora. Monstren hjälper Max med olika saker. Men när de blir jagade av en ond man, är det Max tur att rädda dem. En tokrolig historia full av illustrationer och en och annan serieruta.

Max räddar tre små gulliga och mysiga monster från att drunkna. När de torkar växer de och blir jättestora. Monstren hjälper Max med olika saker. Men när de blir jagade av en ond man, är det Max tur att rädda dem. En tokrolig historia full av illustrationer och en och annan serieruta. ISBN: 978-91-7825-395-1

Tjejen går iväg med Rolf. Max sätter sig på en bänk.

Konstigt. Varför fick han så bråttom?

Då hörs ett högt PLASK! Max vänder sig om. Det står en man på bron.

Då ser Max en säck i ån. Han går ner till vattnet. Något rör sig i säcken!

Mannen ser på Max. Sedan kör han snabbt i väg i sin bil.

ISBN: 978-91-7825-395-1

Författare och Illustratör: 10

11

www.smakprov.se

Kim Dalsgaard

Översättare: Catharina Andersson 60 sidor, Lix 11

Pris: 99 kr

Skräck på båten

SKRÄCK-SERIEN

Snälla skräckisar som får pulsen att öka

Viktor och Gustav smyger sig ombord på en stor, tom båt i hamnen. De hittar snart en dörr som leder in till en hytt. Men när de väl är där inne, slår dörren igen och de är inlåsta!

Författare: Per Østergaard Illustratör: Lars Samsøe Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 10 ISBN: 978-91-7567-857-3

Pris: 84 kr

Skräck bakom masken

Skräck i skogen

Felix provar några läskiga masker och skrämmer kompisen Axel. Felix tycker det är kul att göra andra rädda. Men plötsligt står det ett hemskt monster i dörren. Gissa vem som blir rädd då?

Viktor och Gustav är med klassen på läger i skogen. De gömmer sig bakom ett stort träd för att skrämma tjejerna. Då kommer det en mystisk man med ett tjockt rep i handen ...

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Carina Gabrielsson Edling 32 sidor, Lix 9 ISBN: 978-91-7567-410-0

Pris: 84 kr

26

Författare: Per Østergaard Illustratör: Lars Samsøe Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 10 ISBN: 978-91-7567-858-0

Pris: 84 kr


F–3

Mysrys

Barn och unga

PAPPA-SERIEN

Rysligt läskigt eller rysligt mysigt? Mysrys och humor! Mårten Melin och Jonas Anderson är duon bakom de humoristiska och lite läskiga böckerna om vampyren Magda.

Författare: Mårten Melin Illustratör: Jonas Anderson 32 sidor, Lix 11

Pris: 99 kr

Pappa, jag är hungrig!

Pappa, var är du?

Magda är hungrig! Hon vill ha något blodigt, som en människa till exempel. Sådana är mums för vampyrer! Men det är rätt svårt att hitta något ätbart. Alla de människor Magda och pappa ser visar sig nämligen vara något helt annat …

Magda letar efter sin pappa, men han finns ingenstans. Hon öppnar dörr efter dörr och möter bara olika monster – utan att bli rädd. Detta är en rolig bok som bara är lite läskig. Och slutet är underbart.

ISBN: 978-91-7567-754-5

ISBN: 978-91-87061-40-0

SERIEN LILLA KAFÉET

Smådeckarna i Skumarp löser mysterier Syskonen Sara och Arash bor i Skumarp där deras pappa har ett litet kafé. När de inte är i skolan eller hänger på pappas kafé, hjälper de polisen att fånga bovar. Sara och Arash är nämligen detektiver – och jättebra på att lösa kluriga brott.

Lilla kaféet hade just stängt. Arash och Sara hjälpte pappa att räkna pengar i kassan. – Åh, nej! sa han och höll upp tusen kronor. Sedeln är falsk. – Hur vet du det? sa Arash. – Pappret är för tjockt, sa pappa. Och sedeln saknar en stämpel. – Vad fräckt! sa Sara. Tusen kronor är mycket pengar. – Minns du vem som gav dig sedeln? sa Arash. – Det var en kvinna som köpte tårtor, sa pappa. Hon hade svart hatt och päls.

– Du måste lämna sedeln till polisen, sa Sara. – Ja, vill ni följa med mig? sa pappa.

4

5

www.smakprov.se

Falska sedlar

Farlig tjuv

Stulen plånbok

ISBN: 978-91-7825-093-6

ISBN: 978-91-7825-321-0

ISBN: 978-91-88793-61-4

Författare: Suzanne Mortensen Illustratör: Klara Hammerth 24 sidor, Lix 13–16

Pris: 99 kr

27


Barn och unga

F–6 F–3

Fritext/kategori

Lättlästa bilderböcker Tänk dig att fly

Citronlemonaden

Detta är en tankeväckande berättelse om att tillhöra två kulturer.

Tänk dig att det är krig! Det är nästan omöjligt att föreställa sig, särskilt för barn som aldrig upplevt det. I boken får man följa med från en oroande och utsiktslös situation, till en hoppfull framtid i ett annat land.

Författare: Hilde Henriksen Illustratör: Helena Ohlsson Översättare: Carina Gabrielsson Edling 40 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-7567-446-9

Författare: Pimm van Hest Illustratör: Aron Dijkstra Översättare: Anna Rosenqvist 32 sidor, Lix 14 ISBN: 978-91-7567-954-9

Pris: 139 kr

Pris: 139 kr På mitt sätt

Lola och jag

En dansande punkrockare uttrycker sig på sitt eget unika sätt. Men kläder, frisyr, musik och ett speciellt sätt att se och höra världen på gör att hen känner sig utanför och ensam. Men vem är inte ensam ibland? Passar läsare i åk 4–6.

När Stella och Lola träffades första gången visste de genast att det var början på en underbar vänskap. Lola var rädd och ledsen, men Stella hjälpte henne att komma över sin rädsla. Nu kan de två vännerna ge sig ut på många roliga äventyr tillsammans. Den som har sådan vänskap kan bli lycklig igen. Passar läsare i åk 4–6.

Författare och illustratör: Chris Gorman 40 sidor ISBN: 978-91-7825-091-2

Författare: Chiara Valentina Segré Illustratör: Paolo Domeniconi Översättare: Ida Andersen 40 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7825-284-8

Pris: 139 kr

Pris: 139 kr

SERIEN RÄVEN OCH KANINEN

På äventyr med goda vänner Räven & Kaninen hittar på Räven och Kaninen är bästa vänner och gör allting tillsammans. De äter glass och tävlar i att blåsa bubbelgum (så får Räven en ny frisyr). De gungar och lär känna Ugglan, som har massor med fantasi. Med Ugglan kan de segla på stormigt hav och kanske få se en val. Och de blir själva bättre och bättre på att hitta på. Räven och Kaninen lär sig också att det alltid finns plats för en ny vän. ISBN: 978-91-7987-394-3

Hur mycket pengar har vi då?

Häftigt! Då kan vi köpa en egen glassaffär.

Tre 10-kronor, sju 5-kronor och 35 1-kronor.

Det är inte mer än 100 kronor.

L

TÄL BES R HÄ

ÄT SS GLA RA I STO S LAS

SOCKERFRI LAKTOSFRI

NYHET

ISGLASS

LT NY SMAK HE

HONUNG

MED SMAK AV VATTEN

DEN BÄSTA EFTERRÄTTEN : EFTERRÄTTEN:

GLASS!

Räven och Kaninen är bästa vänner och gör allting tillsammans. De går på tivoli och äter sockervadd, är en dag på stranden och hittar en skattkarta, bestiger ett berg och möter giftiga grodor. Överallt finns det faror som de måste klara sig undan. Tur att de har varandra!

FRYSTA FRUKTER

sspinnar Gla

Åh.

Räven & Kaninen på äventyr

ISBN: 978-91-7949-268-7

Härligt!

Men vi kan gå och köpa glass.

Författare: Beth Ferry Illustratör: Gergely Dudás Översättare: Björn Wahlberg 104 sidor

10

www.smakprov.se

28

Pris: 109 kr


F–6

Barn och unga

UPPTÄCK SERIER

Väck läslusten med serieromaner! Nu introducerar vi en ny serie med lättlästa serieromaner för yngre läsare. Serier kan vara en utmärkt ingång till att hitta läsviljan. Med bilder som speglar handlingen blir det lätt att hänga med och få nycklar och verktyg för att bemästra förståelsen av ord och bild. I början av varje bok finns en tydlig beskrivning över hur man läser serier, allt för att sänka tröskeln för dem som kämpar med läsningen.

Författare: Arie Kaplan Översättare: Björn Wahlberg 32 sidor

www.smakprov.se

Pris: 99 kr

TROLLET UNDER BRON NY När nyfikenheten tar överhanden kan allt hända! Som att råka byta kropp med ett troll. Noa råkar utlösa en förbannelse, som gör att han på nära håll får lära sig mer om troll. Förvecklingarna leder till många skratt i en mysig historia om vänskap.

FREJA OCH DRAKEN NY

I Trollet under bron blir olikheter som först tycks oöverstigliga ingången till en historia om hur man kan hitta sann vänskap på de mest oväntade platser, om man bara vågar vara nyfiken.

Freja är blyg, höjdrädd och vågar absolut inte anmäla sig till skoluppvisningen. Men så händer något otroligt, Freja träffar en hund–som– absolut–inte–är–en–drake, och livet tar en oväntad vändning.

Illustratör: Àlex López

Följ med på ett lika delar fartfyllt och hjärtevärmande äventyr i denna serieroman för yngre läsare.

ISBN: 978-91-7987-467-4

Illustratör: Cesar Samaneigo ISBN: 978-91-7987-470-4

RYSLIGA SERIER

Rysligt i serieformat! Under samlingsnamnet Rysliga serier presenterar vi serieromaner där läskighetsnivån är uppskruvad för att passa dem som lockas av att få känna kalla kårar och spänning när de läser. Med bilder som speglar handlingen blir det lätt att hänga med och få nycklar och verktyg för att bemästra förståelsen av ord och bild. MITT SLIME LEVER!

www.smakprov.se

Författare: Katie Schenkel Illustratör: Juan Calle Översättare: Björn Wahlberg 40 sidor

Pris: 104 kr

NY

Jenna borde hjälpa till och städa hemma, Men suget efter att göra slime blir för starkt och istället för att vänta på att hennes pappor plockar fram de vanliga ingredienserna, hittar hon ett recept på nätet. Men det är inte vilket recept som helst … Plötsligt är huset fullt av ondskefullt slime och från att ha varit det häftigaste slime Jenna någonsin gjort, gäller det nu att försöka rädda sig undan den kladdiga plågan. Passar läsare i åk 4–6. ISBN: 978-91-7987-472-8

29


Årskurs 4–6

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 10–12 år.

Utbudet av lättlästa böcker måste vara lika brett och mångfasetterat som utbudet av mer traditionella böcker. Elever med lässvårigheter har samma intressen som sina kompisar. Här har vi vuxna ett ansvar att presentera, ja introducera, böcker för dem som kämpar extra med sin läsning. Utmaningen är att finna rätt bok till rätt läsare. På följande sidor finns mängder av lättlästa titlar för elever på mellanstadiet. Flera av titlarna är helt nya. Välj och vraka!

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s. 6 BB L

Ä DenAhär symbolen betyder att titeln finns på flera språk. E N

EDI U M

LA R G E

Konsten att vara vän med en varulv Lukten av lik Ingen vet att Ulf är en varulv, inte ens hans bästa vän Herman. En dag börjar snygga Vera i klassen. Alla gillar henne, även Herman. Men inte Ulf. Han tycker att hon stinker, att hon luktar som ett lik. Ännu värre är att Vera försöker ta Herman ifrån Ulf. Nu måste varulven Ulf göra allt för att rädda sin kompis! ISBN: 978-91-7987-028-7

Författare: Sandra Schwartz Illustratör: Kim Dalsgaard Översättare: Catharina Andersson 48 sidor, Lix 11

Pris: 109 kr

30

L Ä ST N

.

.

. M

TT

.

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

.

SM LL A

RSIO

I VÅ

.

- S MALL

L Ä ST N I VÅ

.

X

TT

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

ST

. SN

Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.


Skräck

4–6

Barn och unga

SERIEN VILKA MONSTER!

Vilka monster! Många har säkert känt sig slukade av ett spel, men för Arvid får uttrycket en helt ny betydelse … Vilka monster! är lika delar kusliga, hemska och roliga. Lite text och mycket bilder gör böckerna extra lättlästa.

Översättare: Catharina Andersson 36 sidor, Lix 16–19

Pris: 99 kr

SLUKAD AV SPELET NY Arvid sitter i källaren och spelar tevespel. Plötsligt går strömmen, och allt blir svart. Men så dyker det upp lysande pilar på väggen, pilar som pekar mot dörren. När han öppnar den ligger en labyrint framför honom. Han känner igen miljön från sitt tevespel och tar några steg in. Det skulle han inte ha gjort ... Författare: Benjamin Bird Illustratör: Patrycja Fabicka

ISBN: 978-91-7987-567-1

Jagad av zombier

Natt på kyrkogården

Basket med varulvar

Monstret från träsket

Författare: Michael Dahl Illustratör: Marilisa Cotroneo ISBN: 978-91-7987-226-7

Författare: John Sazaklis

Författare: Benjamin Bird Illustratör: Patrycja Fabicka ISBN: 978-91-7987-044-7

Författare: John Sazaklis Illustratör: Patrycja Fabicka ISBN: 978-91-7987-405-6

Illustratör: Giada Gatti

ISBN: 978-91-7987-016-4

SERIEN LÄSKIGA HUSET

Mystisk spökkatt leder till tidsresa Mårten Melin är expert på att väcka läslust hos barn och unga. Stina Hjelms teckningar fångar på ett effektfullt sätt den skräckfyllda mystiken som dyker upp mitt i vardagen. Läskiga huset är serien där precis allt kan hända, även tidsresor.

KÄLLAREN

Författare: Mårten Melin Illustratör: Stina Hjelm 48–52 sidor, Lix 17–18

Pris: 109 kr

NY

En dag träffar Jina en mystisk enögd katt. Katten leder henne till en resväska i husets källare. Jina tar väskan till sitt rum och öppnar den. Den är full av vackra gamla klänningar! Hon drar på sig en klänning och plötsligt snurrar det till i huvudet. När Jina tittar upp ser allt annorlunda ut: möblerna, tavlorna. Och på almanackan i köket står det 1956 … ISBN: 978-91-7987-043-0

Tvättstugan

Grannen ovanpå

Taket

ISBN: 978-91-7825-449-1

ISBN: 978-91-7987-023-2

ISBN: 978-91-7987-042-3

31


Barn och unga

4–6

Skräck Fritext/kategori

Kusligt och rysligt spännande Per Berg skrämmer våra läsare med fängslande berättelser där kusliga saker händer både i skolans korridorer och hemma framför datorn. Detta är spänning när den är som bäst! Rappt och enkelt berättat. Ett fint verklighetsdrama i dataspelsmiljö. Det är bra driv i texten och koncist framfört. Staffan Engstrand, BTJ Farligt spel

Författare: Per Berg 32 sidor, Lix 19

Författare: Per Berg 32 sidor, Lix 18

Pris: 109 kr

Pris: 109 kr

Barnen med vita ögon

Farligt spel IRL

Kim och hans klass har matteprov, och Kim hatar matte! En bit in i provet går han på toa och sätter sig uppe på toalocket i ett av båsen. Plötsligt slocknar ljuset, samtidigt som det knackar på dörren till toabåset. Utanför står några barn i olika åldrar. När Kim ser att de har otäcka, vita ögon blir han skräckslagen.

När Albin upptäcker att miljön i hans dataspel är gatan och huset där han bor, är det först häftigt. I spelet samlar han guldmynt, och ute i trappan hittar han ... guldmynt! När han samlar ballonger i spelet, hittar han en ballong på våningen under. Nu börjar det bli otäckt. Vad är spel och vad är verklighet? ISBN: 978-91-7825-447-7

ISBN: 978 91-7987-212-0

SERIEN KOPIAN

Dubbelgångarna tar över! Författare: Sandra Schwartz Illustratör: Flemming Schmidt Översättare: Catharina Andersson 68–76 sidor, Lix 12–14

Pris: 109 kr

Kopian Oskar1.0

Kopian Virus

Kopian Hjärntvätt

Oskar är trött på skolan och alla läxor. Han vill hellre spela dataspel hela dagarna. Man skulle ha en kopia som kunde göra allt tråkigt, tänker han. Då plingar det på dataskärmen: “Klicka här, så får du en kopia helt gratis”. Oskar tror knappt sina ögon! Men snart inser han att det inte alls är gratis, tvärtom.

Något är fel. Det är Oskar och Verner helt övertygade om. Deras kompis Andy är inte alls som vanligt. Har en ond kopia av honom tagit över hans liv? Precis så som höll på att hända för Oskar? Oskar och Verner ger sig ut på ett farligt uppdrag för att rädda Andy.

Oskar, Verner och Andy är på bio och väntar på att filmen ska börja. Plötsligt hörs en hypnotisk röst i högtalarna och försätter alla i trans. De tre killarna lyckas ta sig ut ur salongen, men snart strider de mot elaka kopior. Oskar måste rädda sina kompisar. Då dyker en gammal fiende upp …

ISBN: 978-91-7825-088-2

ISBN: 978-91-7825-443-9

ISBN: 978-91-7987-224-3

32 32


Skräck Fritext/kategori

4–6

Barn och unga

Jakten på den perfekta selfien I sin populära skräckserie, som utspelar sig i sociala medier, ger Helena Dahlgren läsarna nu en skrämmande, alltför verklighetsnära berättelse om den osunda jakten på likes. Önskan att bli sedd och uppmärksammad till vilket pris som helst. En jakt som kan leda till psykisk ohälsa.

Teman som anas är familj och tillhörighet, livet och döden, sorg samt att det man ser på sociala medier inte visar hela sanningen. Det är skickligt berättat och en mycket spännande läsning i kortformat som ges här. Fia Idegård, BTJ De väntar på mig

EN PERFEKT SELFIE

Författare: Helena Dahlgren 36–56 sidor, Lix 16–17

Pris: 109 kr

De väntar på mig

Bleke Karl

Kasper älskar att titta i familjens fotoalbum på Facebook. Semestern i Spanien, påsklovet i Åre och den regniga campingsemestern.

Linnea och Bella träffas som vanligt efter skolan. De sitter på Linneas rum och kollar på YouTube. Linnea älskar klipp med gulliga djur, medan Bella gärna vill bli skrämd. Men när hon ser ett läskigt klipp en gång för mycket blir det läskiga verklighet och hon försvinner. Inget blir sig likt efter det ...

När han tittar på bilderna minns han allt så tydligt: hur det doftade, hur det kändes. Men varför är han inte med på bilderna? Han var ju där, han vet att han var där! Och varför är hans rum så kallt om natten? ISBN: 978-91-7987-233-5

ISBN: 978-91-7987-195-6

NY

Nora köper en ny telefon. Den tar fantastiska selfies och för första gången känner hon sig nöjd med sig själv! När hon lägger ut dem på Insta får hon massor av kommentarer och likes. Men plötsligt dyker det upp selfies på hennes konto, fruktansvärda bilder, som hon inte har något minne av att hon tagit. Kan bilderna ha något med kontot @selfielove att göra? I sina mardrömmar hör Nora en röst som trycker ner henne, säger att hon inte duger, att hon inte är någon. Nora mår dåligt och när hon en dag upptäcker en mörk skugga, ett ansikte på bilderna, vet hon inte längre vem som är vem. ISBN: 978-91-7987-196-3

En ny spökhistoria av Mårten Melin ll

Vi

Flickan på bryggan är på en gång en ömsint skildring av en ny vänskap och en spökhistoria som ger kalla kårar. Skickligt skapar Mårten Melin en krypande osäkerhet om gränsen mellan liv och död och serverar en överraskande vändning i berättelsen.

äs du l a mer?

Mer skräck av Mårten Melin på s.

35

FLICKAN PÅ BRYGGAN NY Jag visste inte om jag var lättad eller besviken. För vad skulle jag göra om jag såg henne?

2 De följande dagarna kunde jag inte sluta tänka på den där bleka tjejen. Varför satt hon där helt själv? Varför var hon ledsen? Jag visste inte, jag hade ju bara tittat på henne en kort, kort stund. Och den där vita baddräkten, jag hade aldrig sett en sådan innan. Jag gick till bryggan varje kväll, men såg henne inte mer den veckan. 8

På tisdagen, exakt en vecka efter att jag sett henne, gick jag ut på bryggan. Det var länge sedan sist, den knakade under mina fötter. Jacko stod kvar på stigen och såg efter mig. Sedan började han lukta på något på marken. Då plaskade det till precis intill mig och tjejen dök upp ur vattnet. Hon satte armbågarna på bryggan för att häva sig upp. Jag tog genast ett par steg bakåt och höll på att ramla i, men lyckades återfå balansen. 9

www.smakprov.se

Författare: Mårten Melin 36 sidor, Lix 19

Pris: 119 kr

Vem är den sorgsna flickan som Sara ser på den gamla bryggan vid sjön? Varje tisdag kväll dyker hon upp när Sara är ute och går med sin hund. Flickan är blek och hennes röst är tunn som en viskning. Sara har hört att en flicka drunknade vid bryggan förra vintern. Och det var just på en tisdag … ISBN: 978-91-7987-382-0

33


Barn och unga

4–6

Skräck

Avgrundsmörker och vänskap Märkliga saker händer i Mia Öströms spännande berättelser. Med magisk realism, hotfulla stämningar och nagelbitande spänning skriver hon om ensamhet, längtan och oväntad vänskap. Böckerna fungerar lika bra för högläsning som för läsning på egen hand.

Det grå skåpet Elias mamma älskar gamla saker och går jämt på loppis. Nu har mamma köpt ett gammalt skåp som står i köket. Det är grått och slitet, Elias tycker att det är fult. Plötsligt börjar märkliga saker hända. Var kommer vinden ifrån? Vart tog måsen som flög in i köket vägen? Och varför är det så kallt? Skåpets historia är kanske mörkare än någon kan ana … ISBN: 978-91-7987-061-4

Rummet med fjärilarna

Berättelsen är dramatisk, rädslorna i Elias och värmen mellan honom och mamma och beskrivningen av Ester i fotbollslaget är inkännande och tydligt beskrivna. Det grå skåpet av författaren Mia Öström är en spännande och lättläst bok.

Nils hade hoppats på en hund eller katt i present, men han får bara helt vanliga fjärilslarver. Men larverna blir något helt annat än vanliga fjärilar. De är stora och fantastiska. Och i rummet är det varmt som i en djungel. Fjärilarna blir mer och mer närgångna. En dag försöker de flyga iväg med Nils. Läsaren förstår att de är ett hot. För sent förstår Nils också det. ISBN: 978-91-7987-343-1 Författare: Mia Öström 92 sidor, Lix 15

Eva E:Son Fransson, BTJ, Det grå skåpet

Pris: 109 kr

Författare: Mia Öström 96 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

Den döda flickans docka

Lättläst skräck för slukaråldern Författare: Katarina Genar

56 sidor, Lix 13 ISBN: 978-91-7825-234-3

Pris: 109 kr

Lek med mig

Skuggan i stallet

Azra har lånat en bok om spöken på biblioteket. Hon älskar att läsa om spöken! På väg hem går hon förbi lekplatsen där det brukar vara fullt av barn, men nu är det kväll och lekplatsen är tom. Men så ser Azra att en gunga rör sig! Där, alldeles ensam, sitter en mycket blek liten flicka som ser på Azra med mörka ögon ….

Fatima tror att hon är ensam i stallet men får plötsligt syn på en ny häst och en sjungande flicka som tar hand om honom. Men när de ska rida ut tillsammans vägrar Fatimas häst att röra sig ur fläcken. Vad är det han är rädd för ...?

24 sidor, Lix 12 ISBN: 978-91-7825-444-6

Pris: 99 kr

34

Nina fyller år och får en gammal docka av sin vintagetokiga mamma. Det är något med dockan som skrämmer Nina. Snart dyker dockan upp i Ninas drömmar, och i dess kläder hittar hon en lapp där det står: ”Flickan som hade dockan förut är död nu. Var försiktig!”

28 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7987-056-0

Pris: 99 kr


Skräck

4–6

Barn och unga

SERIEN FRÖKEN SPÖKE

Blåsigt värre för Fröken Spöke Den femtonde, fristående delen i den ruskigt roliga serien om favoritvikarien Fröken Sparre, som står med ena benet i nutiden och det andra i dåtiden … Kerstin Lundberg Hahn är en mästare på att skriva spännande, kul och lättläst.

Ebba, Ivar och Rut sprang efter Fröken Sparre. – Rektorn är en gammal get! sa hon. Hon lade armarna i kors. 9

www.smakprov.se

15 titlar

på vår

webb!

FRÖKEN SPÖKE BLÅSER BORT NY

Han log och sa tyst för sig själv: – En kvinna som kör mc, nä-nä ... Fröken Sparre blev röd i ansiktet. Hon knöt händerna hårt. Hon var så arg att det började ryka ur öronen. Ebba, Ivar och Rut hade aldrig sett henne så arg. Hon var ju nästan alltid glad. Men nu! Fröken Sparre bet ihop tänderna. Sedan gick hon med arga steg till skolan. Hon stannade på trappan.

Se alla

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén 48–64 sidor, Lix 13–15

Pris: 109 kr

Det blåser upp till storm och Ebbas och Ivars klass får gå tidigare från skolan. På hemvägen hör Ebba och Ivar ett jamande högt uppe i ett träd. De hämtar Fröken Sparre för att få hjälp att ta ner den lilla kattungen. Men just när Fröken Sparre ska flyga upp för att rädda katten kommer det en stark vind och plötsligt är Fröken Sparre som bortblåst ... ISBN: 978-91-7987-556-5

Fröken Spöke kör mc ISBN: 978-91-7987-246-5

Fröken Spöke och mumien

Fröken Spöke och varulvarna

Fröken Spöke hoppar högt

ISBN: 978-91-7825-469-9

ISBN: 978-91-7987-066-9

ISBN: 978-91-7825-386-9

Så himla snyggt berättar författaren Mårten Melin enkelt och psykologiskt om en trafikolycka med dödlig utgång, samtidigt som berättelsen tangerar en spökhistoria eller för den delen en berättelse med övernaturliga inslag. Staffan Engstrand, BTJ, Inte ens döden

Fröken Spöke firar halloween ISBN: 978-91-7987-420-9

Rysningar och spöken i sensommarnatten Inte ens döden Den första veckan efter sommarlovet var värmen hemsk. ”Vi drar till havet, eller hur?” sa Leo. ”Inget kan stoppa mig från att bada idag!” ”Inte mig heller”, sa jag. ”Ses vi på vanliga stället vid fyra?” Och visst skulle de bästa vännerna ses på det vanliga stället vid klipporna. Precis som vanligt, men ändå helt annorlunda ...

Författare: Mårten Melin 36 sidor, Lix 19

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7987-137-6

35


Barn och unga

4–6

k Fritext/kategori Skräc

SERIEN JOURNAL X

Journal X

Författare: Kit A. Rasmussen och Peter Grønlund Översättare: Catharina Andersson

Serien Journal X består av rafflande thrillers, där varje berättelse utgår från de journaler över olösta kriminalfall som kriminalassistent Malm hade i sitt hus. Anton och hans kompis Kalle bestämmer sig för att försöka lösa fallen.

80–88 sidor, Lix 15-16

Pris: 109 kr

Elden är lös Anton och Kalle bestämmer sig för att lösa ett fall som handlar om sju hus som brunnit ner. I en av bränderna har en polisman utsatts för mordbrand och den skyldige går fortfarande lös. Anton och Kalle letar efter ledtrådar och bevis, och är nära att lösa fallet. Men då blir det riktigt farligt för dem!

Kobragift

Farligt avfall

Mordet i källaren

ISBN: 978-91-7825-453-8

ISBN: 978-91-7987-033-1

ISBN: 978-91-7987-210-6

ISBN: 978-91-7987-260-1

Kidnappningsdrama En ung tjej överfalls och slängs in i en skåpbil. Ja, det låter som en film du sett många gånger. Men det är upptakten till Jali Madi Sussos lättlästa thriller för unga läsare. Det är inte enbart nagelbitande spänning, det är också en bok om vänskap och förälskelse.

2. Chris

Chris är hemma. Han äter snabbt upp sin middag. Sedan går han till sitt rum. Han skriver till Linda. Hej. Vad gör du? Det går tjugo minuter, men Linda svarar inte. Nu blir Chris lite orolig. Eddie såg ju henne på bussen nyss. Det är en sak Chris inte har berättat för Eddie. Att han och Linda är ihop.

När Eddie var skadad under sommaren träffades Chris och Linda på en fest. De började prata och sedan dess har de träffats i smyg. Chris har inte vågat säga något till Eddie. Han vet ju hur mycket Eddie gillar Linda. Chris ringer till Eddie. Men mobilen är avstängd. Tänk om Eddie och Linda pratade med varandra på bussen ändå. Då kanske Eddie vet sanningen nu och är arg på honom. Chris spelar sitt nya bilspel. För en stund glömmer han allt annat. Bilspelet känns så verkligt.

16

Författare: Jali Madi Susso 108 sidor, Lix 15

17

www.smakprov.se

Pris: 109 kr

Ett mörkt rum När bästa kompisarna Eddie och Chris har sällskap till bussen efter träningen har de ingen aning om den dramatik de kommer att uppleva de närmaste dagarna. De vet inte att Eddie kommer att se hur Linda slängs in i en skåpbil, och att han sedan vaknar upp tillsammans med henne i ett mörkt rum. Eller att Chris letar efter dem och försöker rädda dem från ett gäng brutala kidnappare. Och de vet inte att Chris till slut avslöjar en hemlighet för Eddie. ISBN: 978-91-7987-198-7

36

Ett mörkt rum [...] är ytterst välskriven och föredömligt lättläst. Ingredienserna förälskelse, spänning och kidnapparjakt borde kunna locka ovilliga läsare i mellan- och högstadieåldrarna. Elisabeth Frank, BTJ Ett mörkt rum


Äventyr

4–6

Barn och unga

SERIEN FLYKTEN FRÅN PLANETEN ALCATRAZ

Fängslande, lättläst sci–fi Flykten från planeten Alcatraz handlar om Zak och Erro som gömt sig ombord på ett rymdskepp i hopp om att få se en riktig rymdstrid på nära håll. Nu är de fast på Alcatraz – den stora straffkolonin där galaxens värsta brottslingar hålls fångna. Det som började som ett ofarligt men spännande äventyr blir snart en lång kamp för att kunna återvända hem.

Resan till järnmånen Zak och Erro försöker fly från planeten Alcatraz genom att smyga ombord på ett rymdskepp. Men de kommer inte långt. Skeppet tar dem till en av planetens månar, ett magnetiskt klot av metall. Enda sättet att gå på månen är med magnetiska stövlar. Snart blir de upptäckta och måste fly. Men hur ska det gå till när de sitter fast på en jättelik metallmåne?

I varje bok följer läsaren de två osannolika vännerna när de gör allt för att fly från planeten Alcatraz! Tillsammans övervinner de motgångar och ser styrkan i sin vänskap och sina olikheter. Sci-fi är en genre som lockar många. Den här lättlästa och fängslande serien är perfekt för dem som kämpar med sin läsning. Korta kapitelböcker med illustrationer i fyrfärg som ger berättelserna liv, i kombination med korta meningar och ett lätt språk, ger läsaren självförtroende att läsa en hel bok. Författaren Michael Dahl har också skrivit över 200 barn- och ungdomsböcker, flera av dem är prisbelönta. En av hans fantasyserier, skriven för dem som har läs- och skrivsvårigheter, tillhör de mest lästa i hela USA.

Fångarna vid giftiga havet Zak och hans vän Erro är fängslade på planeten Alcatraz, efter ett misslyckat flyktförsök. Alcatraz vakter för dem till Giftiga havet, där de låser in dem i burar. Hur ska de ta sig loss, och hur ska de kunna ta sig bort från Giftiga havet? Detta blir vännernas farligaste äventyr någonsin … Illustratör: Shen Fei ISBN: 978-91-7987-232-8

Illustratör: Patricio Clarey ISBN: 978-91-7987-231-1

Författare: Michael Dahl Översättare: Catharina Andersson 44 sidor, Lix 17–19

Pris: 99 kr

37


Barn och unga

4–6

Humor och fakta Fritext/kategori

Humor, äventyr, en robot och fakta om rymden Elara och den stora kraschen är första boken i en ny serie av Beppe Singer med bilder av Katarina Vintrafors. Det är humor, det är spänning och det är lite sci-fi. Det är också lär-orikt, för boken avslutas med en faktadel som i bild och text förklarar rymden, universum och ljusår. Beppe Singer är välkänd programledare, producent, författare och föreläsare. Bland annat har han varit programledare för Det Stora Experimentet som vann Kristallen 2017 för Årets bästa barn- och ungdomsprogram och har också fått pris som Årets folkbildare 2011 för teveprogrammet Hjärnkontoret. Han är författare till bokserien Beppe testar. Illustrationerna är gjorda av Katarina Vintrafors. Hon har illustrerat mer än 50 barn- och ungdomsböcker och är även konstnär och designer.

ELARA OCH DEN STORA KRASCHEN NY Elara är en robot från planeten Melora. Hennes uppdrag är att samla fakta om andra planeter och galaxer. Tyvärr blev hennes rymdskepp skadat på förra planeten hon besökte och hon kraschar på jorden. Där träffar hon syskonen Ester och Matti. De ska hjälpa Elara att komma hem igen och de försöker lära henne om hur det är på jorden. ISBN: 978-91-7987-474-2

Beppe tipsar Beppe Singer tipsar om lustfylld undervisning med Elara och den stora kraschen.

Författare: Beppe Singer Illustratör: Katarina Vintrafors 68 sidor, Lix 18

www.smakprov.se

Jobba ämnesöverskridande Det här är framför allt en bokserie som är anpassad för elever som har läsoch skrivsvårigheter. Språket är lättillgängligt och dessutom är det en riktigt spännande, actionfylld och rolig berättelse vilket gör att vem som helst, oavsett läsfärdigheter, kan ta upp boken och läsa den i klassrummet. Det som är ”twisten” med bokserien är att den har ett faktakapitel i sluten av boken som tar avstamp i fenomen som dyker upp i själva berättelsen. På det sättet kan man i klassrumsmiljö arbeta med NO och ”tjusiga ord” samtidigt som man lästränar. Något jag faktiskt upplever att man kan bli bättre på i skolorna. Att jobba ämnesöverskridande. Att kombinera det bästa av två världar. Varje bok har ett tydligt vetenskapligt tema, vilket gör det enklare för pedagogerna att baka in boken i sin verksamhet. Första boken handlar om rymden, astronomi med mera.

Väcka elevernas intresse Istället för att gå in i klassrummet och inleda lektionen med ”Idag ska vi lära oss allt om …” går jag hellre in och säger ”Jag MÅSTE bara få berätta en cool sak …” Det genomsyrar allt jag gör.

38 38

Pris: 99 kr


Författarintervju Fritext/kategori

4–6

Barn och unga

Fotograf: Ulf Leide

En strandsatt utomjording lär barn om vetenskap En spännande historia om utomjordingen Elara och barnen som hjälper henne? Eller en introduktion till naturvetenskap och uppfostran i vetenskapligt tänkande? – Både och, säger Beppe Singer om sin nya bok Elara och den stora kraschen. Benjamin ”Beppe” Singer har ett förflutet som lärare och är idag en välkänd tv-profil, bland annat som programledare för barnprogrammet Hjärnkontoret, men också författare till ett antal böcker för nyfikna barn och ungdomar. – Jag ville hitta ett annat sätt att umgås med mina tittare. De första experimentböckerna är som kokböcker att ha på diskbänken när man grejar. Samtidigt ”lurar” man barn som inte vill läsa att faktiskt läsa sig till vad man ska göra, säger Beppe.

Lästräning, underhållning och vetenskap i ett Med Elara och den stora kraschen låter Beppe Singer historieberättandet ta större plats än tidigare. Historien om den landsatta utomjordingen Elara, inspirerad av 90-talsserien Alf, och barnen som använder mod och vetenskap

för att hjälpa henne är en humoristisk actionhistoria. Och längst bak i boken finns fördjupande vetenskapsfakta för den som vill lära mer. Men rollen som författare var inte självklar för Beppe.

Lättläst vetenskap en fråga om demokrati Valet att skriva Elara och den stora kraschen som lättläst var ett mycket medvetet val från Beppes sida. – Jag vill nå alla med den här boken. Jag var själv en av dem som misslyckades i skolan och det har gett mig ett underdog-perspektiv i allt jag gör.

Att låta barn leka sig till ett vetenskapligt förhållningssätt är en demokratisk fråga. – Elara och den stora kraschen är det läskigaste jag skrivit, jag har aldrig vågat se mig som författare tidigare utan mer som en lärare eller kock. Men jag tror verkligen på skönlitteratur som ett sätt att få ut vetenskap och samtidigt bidra till lästräning. Faktaböcker får tyvärr ofta stå och damma i ett hörn.

Att sälja in vetenskap till barn och unga på ett spännande sätt ser han som nödvändigt för att klara vårt samhälles utmaningar i framtiden. Att lära sig att skilja på åsikter och fakta och att ”leka” sig till ett vetenskapligt tänkande är en demokratisk fråga. – Världen brinner och kunskap är vårt enda sätt att släcka elden, avslutar Beppe.

39


Barn och unga

4–6

Vänskap och äventyr Fritext/kategori

Jag gör läxan, mamma. Vi har en uppgift om äckliga saker på nätet.

Dina ursäkter blir sämre och sämre.

SERIEN MÅNS OCH MAHDI

Yo.

Måns och Mahdi spinner loss i serieformat

8

9

www.smakprov.se

Se alla

Måns och Mahdi är en serie humoristiska berättelser om hur två killar som inte har ett dugg gemensamt blir vänner. Här finns igenkänning för alla, oavsett ålder och bakgrund. Replikerna och bilderna driver berättelsen framåt, och pratbubblorna med olika färgkodning hjälper läsaren att förstå vem som säger vad.

Måns och Mahdi på gården ISBN: 978-91-7567-960-0

Måns och Mahdi spelar fotboll

titlar

på vår

webb!

Måns och Mahdi Game over ISBN: 978-91-7825-090-5

Måns och Mahdi Bus eller godis? ISBN: 978-91-88789-64-8

SERIEN UPPDRAG I SKAPARVERKSTAN

Humor och vänskap Uppdrag i skaparverkstan kombinerar spännande tidsresor i serieformat med teknik och vetenskap. Kombinationen är perfekt för läsare som hellre ser en teveserie eller spelar dataspel, än läser en bok.

Resan till Mars

De fyra vännerna är plötsligt i en grekisk labyrint. Runt hörnet hör de Minotaurus ryta och de förstår att de måste ta sig ut ur labyrinten. Kan de koda sin väg ut innan det är för sent?

Ville och de andra har tagit med sig lite saker till skaparverkstaden på biblioteket. När de pratar om att bygga en robot, tar Jill med dem på en tidsresa till den röda planeten Mars. Men hur ska de komma därifrån?

ISBN: 978-91-7825-425-5

40

ISBN: 978-91-7825-426-2

Pris: 99 kr

8

ISBN: 978-91-88295-00-2

Resan till Minotaurus labyrint

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi Översättare: Carina Gabrielsson Edling 32–48 sidor

Författare: Shannon McClintock Miller och Blake Hoena Illustratör: Alan Brown Översättare: Anna Rosenqvist 40 sidor

Pris: 99 kr


4–6

Fritext/kategori Serieromaner

Barn och unga

Mysteriet på museet! Sherlock Bones och jakten på diamanten Plötsligt går larmet på det stora museet. Världens största diamant har spårlöst försvunnit. Vilken tur att det bor en mästerdetektiv på museet – Sherlock Bones! Tillsammans med bäste vännen Watts, mer lik en uppstoppad papegoja, kämpar han mot klockan. För att rädda museet och för att själva slippa hamna i förrådet på livstid måste vännerna lösa fallet.

Jag trodde inte att vi skulle ses förrän på sidan 36. Det är då själva historien börjar.

Jag tycker om att lösa mysterier. Jag är nämligen

mästerdetektiv!

Men om du ändå är här …

ISBN: 978-91-7825-475-0

Låt mig få presentera mig. Jag heter

På tr

Författare och illustratör:

Renée Treml

äning

Sherlock Bones.

en …

Översättare: Björn Wahlberg 280 sidor

20

21

Pris: 149 kr

Sny tack gg ling Isak , !

SERIEN SPORTKLUBBEN

Actionfyllda sportberättelser Sportklubben är serieromaner för alla i mellanåldern som gillar sport och spänning. SPORTK LUBBEN – ACTIO Rapp dialog och coola illustrationer skapar NFYLLD SERIE SOM KIC de fartfyllda berättelserna som är lätta att KAR IGÅ NG ADRENA följa, men aldrig blir långtråkiga. LINET O CH Varje historia inleds med en presentation av huvudkaraktärerna i text och bild. Sist i böckerna finns en ordlista som förklarar svåra ord. Serien är en perfekt ingång till läsning för den som vill ha historier med bra driv och 8 högt tempo.

V tryc arför kt Liam e du til l så h Isak årt, ?

Åh n e Liam skad ä ad

Äh, d säke et var rt in t men inge e n.

LÄSNING

EN

Men d bara et var j u trän ing!

Översättare: Ylva Kempe

Jen rät

64 sidor

Pris: 119 kr

Mio och matchen

Teo och tävlingen

Isak på isen

Samir och spelet

Författare: C.J. Renner Illustratörer: Fernando Cano, Andres Esparza, Aburtov

Författare: Scott Ciencin Illustratörer: Andres Esparza, Fares Maese och Aburtov

Författare: Nel Yomtov Illustratör: Gerardo Sandoval ISBN: 978-91-7987-205-2

Författare: Scott Ciencin Illustratör: Fernando Cano och Aburtov

ISBN: 978-91-7825-641-9

ISBN: 978-91-7825-638-9

ISBN: 978-91-7987-417-9

41


Barn och unga

4–6

Fritext/kategori

SERIEN HEMLIGHETER MED HEDDA OCH FRANS

Barns rätt till sin egen tid Boken om Hedda och Frans är en fin och varm skildring av vänskap och integritet. Samtidigt är det en tänkvärd berättelse om barns rätt till sin egen tid. När all tid inte är planerad och fylld av aktiviteter, kan ju något oväntat hända. Heddas hemliga tisdagar

En fantastisk bok med ett mycket viktigt budskap [...] Författaren Åsa Storck väver på ett skickligt sätt ihop en socialrealistisk berättelse som lämpar sig mycket väl att bearbeta genom t.ex. boksamtal och kopplingar till barnkonventionen.

Hedda gillar hemligheter. Och så gillar hon att vara för sig själv. Att få hitta på vad hon vill, utan att någon bestämmer över henne. Mamma och pappa är oroliga. De vill inte att Hedda ska vara ensam. Därför fixar de jämt en massa aktiviteter. Men de vet ingenting om Heddas hemliga tisdagar. Det är på en hemlig tisdag som Hedda får för sig att följa efter Frans. Frans, som också har hemligheter …

Madeleine Jehpsson, BTJ

ISBN: 978-91-7987-075-1 Författare: Åsa Storck 60 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

SERIEN NORA

Med känslor i fokus!

Kerstin Lundberg Hahns böcker om Nora är varma och mångbottnade, och här finns mycket att tänka på och prata om i klassrummet.

Vilken överraskning, Nora! Nora fyller snart år. Hon skriver en önskelista, och det finns bara en sak på listan: en hund. Liten eller stor? Svart eller brun eller vit? Eller prickig? En hund är allt hon vill ha. Så kommer födelsedagen och Nora hoppas. Men det är ingen valp i paketet, och födelsedagen blir den värsta någonsin … ISBN: 978-91-7987-207-6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Ingrid Flygare 44–48 sidor, Lix 12–14

Pris: 104 kr

Efter en liten stund kommer mamma in. Hon har listan i handen. – Men Nora, vi kan inte ha hund. Pappa är ju allergisk. Det vet du, säger mamma. Det brinner, Nora!

April, april, Nora!

Nora vet att man inte får leka med eld, men hon leker inte. Hon bara testar om tändaren funkar. Leon får en idé: de kan grilla korv! Han springer hem och hämtar korv och ketchup och snart har de tänt en liten eld i Lillskogen. Men det blåser, och elden sprider sig snabbt. Först till gräset, sedan till träden!

Idag är det första april, och Nora vet

hur hon ska skoja med Samira Nora tänkerprecis lite. som jobbar på fritids. Det kommer bli så roligt! Men Leon hinner före, och han kommit på exakt samma – Det finns hundar utanbuspäls, säger som Nora! Plötsligt känns det inte roligt med första april längre … hon sedan. allsNakenhundar. ISBN: 978-91-7825-383-8 – Pappa är allergisk mot alla ISBN: 978-91-7825-082-0 hundar, säger mamma. – En katt, då? säger Nora. – Inga djur med päls, säger mamma

42

Nora kastar sig på sängen och vänder


Fritext/kategori

4–6 4–6

Barn och unga

SERIEN LOVE, ERIK OCH TARA

Väck samtal om självkänsla och livet på nätet Gromning, självkänsla och hat på sociala medier. I böckerna om Love, Erik och Tara skriver Ann-Charlotte Ekensten lättläst om det svåra. Böckerna speglar situationer och känslor som unga kan ställas inför och utgör ett bra diskussionsunderlag för samtal om avundsjuka, självkänsla och livet på nätet.

Denna högaktuella, lättlästa och viktiga bok ingår i samma serie som Mer än bara fotboll och Taggad på Insta. Snusk på Snapchat handlar om samma gestalter och knyter an till de tidigare berättelserna, men kan läsas helt fristående.

Mer än bara fotboll

Taggad på Insta

Snusk på Snapchat

Erik är avundsjuk på Love. Love vågar prata med tjejer. Han är bra på fotboll också. Det är inte Erik. Erik tycker inte att han är bra på något alls. Men det håller inte alla med om. När Erik upptäcker att han är avundsjuk på Love, vet han inte hur han ska göra och kompisarna blir ovänner.

Erik har lärt känna Tara på bokfika på biblioteket. När Tara får bekymmer med personer som är elaka mot henne på Instagram, ringer hon till Erik. Han vill så gärna hjälpa henne, men vet inte hur. Hans kompis Love varnar honom för att lägga sig i. När någon i smyg fotograferar Erik och Tara och skriver elaka saker måste något göras.

Erik tycker att Love är konstig. Han har börjat dricka energidryck och spela helt andra dataspel. Love berättar om sin nya kompis, Tobbe. Men vem är Tobbe egentligen? Är han så schyst som han verkar på Snapchat?

ISBN: 978-91-7567-608-1

[...] Boken avslutas med fyra frågor till författaren där hon uppmanar barn som råkar ut för gromning att prata med en pålitlig vuxen. Helene Ehriander, BTJ Snusk på Snapchat

ISBN: 978-91-7987-204-5

ISBN: 978-91-7567-848-1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Sofia Falkenhem 40–44 sidor, Lix 13–14

Pris: 109 kr

43


Barn och unga

4–6

Kärlek och relationer Fritext/kategori

SERIEN OM HANNES

Kärlek, vänskap och lögner Serien om Hannes handlar om det som Katarina von Bredow är expert på att skriva om: kärlek, vänskap, svek och sommarlov. Och det är ju sådant som hennes läsare tycker är viktigt.

Författare: Katarina von Bredow Lix 14–16

Pris: 109 kr

Kär eller magsjuk?

Ska vi bada, eller?

Var är Sara?

Är du med oss?

Hannes är kär i Sara och nu har han kommit på ett sätt att låta henne veta det. Han har köpt ett fint armband som han ska ge henne vid sommarlovets samlingsplats: korvkiosken. Han har ont i magen men vet inte om det beror på magsjuka eller på kärleken till Sara.

Hannes är världens gladaste kille. Han är ihop med Sara och de ska ha sin första dejt. De ska cykla till stranden och bada. Men Hannes är nervös. Tänk om det blir pinsamt? Tänk om Sara vill simma långt ut på djupt vatten och han inte vågar?

Sara hjälper till med en insamling till en sjuk hund. Insamlingen tar all hennes tid och snart börjar Sara bete sig underligt, och Hannes blir orolig. Ska Sara göra slut med honom? När han till sist får veta vad som pågår är det nästan ännu värre. Nu måste han hjälpa Sara!

Vera kommer från Stockholm, många blir imponerade av henne. Men hur pratar Vera egentligen? Hon säger ju nästan rasistiska saker. Och när hon antyder att Hannes är kär i Aisha är det i alla fall inte sant. Hannes är ju ihop med Sara! Men Sara verkar mer tro på Vera än på Hannes, och de blir osams. Är de inte ihop längre?

52 sidor ISBN: 978-91-7567-859-7

72 sidor ISBN: 978-91-88793-15-7

132 sidor ISBN: 978-91-7825-304-3

116 sidor ISBN: 978-91-7987-059-1

BFF-SERIEN

Om vänskap som sätts på prov Emma Fäldt skriver enkelt om kärlek och vad som händer när vänskapen sätts på prov.

Hemligt sms

Superhemligt kär

Elsa och Mischa är bästa vänner. Båda två är kära i Hampus, den nya killen på skolan. De lovar varandra att aldrig bli ihop med honom, eftersom de är just BFF. Men ett hemligt kärleks-sms kan de ju alltid skicka.

I denna uppföljare till Hemligt sms är Elsa ihop med Hampus. Men, hon är hemligt kär i Simon. Hennes bästis Mischa ska hjälpa henne bli ihop med Simon på en skolresa. Men Mischa blir sjuk och Elsa får klara sig själv.

ISBN: 978-91-7567-743-9

ISBN: 978-91-7567-992-1

Författare: Emma Fäldt 56–64 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

44


Vänskap i stallet Fritext/kategori

4–6

Barn och unga

SERIEN PIMS STALL

Mod och vänskap i Pims stall Malin Eriksson brinner för lättläst och att skildra livet i stallet: både samspelet med hästarna och relationerna mellan människorna. Pims stall är en härlig serie om hästar och livet på ridskola, men det är också en berättelse om Neda och Pim, deras mod, drivkraft och vänskap.

Följ mig!

Vi klarar allt!

Modig med dig

JAG HJÄLPER DIG!

När Neda och Pim kommer till ridhuset är deras tränare inte där. Hans häst är sjuk, så han måste till djursjukhuset. Neda och Pim får ansvaret att sköta stallet medan han är borta. Alla är oroliga för tränarens häst. Men snart får de annat att tänka på. Det blir en dramatisk dag i stallet!

Neda och Pim är bästa vänner i stallet; tillsammans är de modiga och handlingskraftiga. Nu ska de gå en hoppkurs på ridskolan. Men Pim har aldrig ridit på ridskola förut, och saker blir inte riktigt som de har tänkt sig. De ställs inför helt nya utmaningar. Och den här gången sätts deras vänskap på prov.

Nedas favorithäst Vide har varit utlånad från ridskolan men nu är han tillbaka. Äntligen ska Neda få rida honom igen! Men Vide ska inte gå fler lektioner, och ridskolan ska sälja honom. Då får Pim en idé: Neda kan köpa honom! Men hur ska hon få ihop pengar? Och kanske har Neda egentligen blivit för stor för att rida honom?

Neda drömmer om att galoppera, snabbt, så att vinden drar i håret. Men hon vågar inte. Alla i hennes ridgrupp vågar utom hon. Och om hon inte galopperar nästa lektion måste hon byta grupp. Hur ska hon övervinna sin rädsla? I en dramatisk situation träffar hon Pim, och de blir vänner. Kanske kan Pim hjälpa henne att våga?

Det är sommarlov. Neda och Pim ska rida till stranden och simma med hästarna Lo och Kaj. Neda har aldrig badat med en häst förut och tycker att det känns lite otäckt, men Pim peppar och hjälper henne som alltid. Så får berättelsen plötsligt en dramatisk vändning. På ett ögonblick har allt vänts upp och ner och Neda blir den som verkligen måste hjälpa. Ännu en gång får läsaren följa Nedas och Pims mod och fina samspel.

ISBN: 978-91-7987-243-4

ISBN: 978-91-7987-058-4

ISBN: 978-91-7825-342-5

ISBN: 978-91-7825-086-8

Vänner i stallet

Författare: Malin Eriksson 44–52 sidor, Lix 12–14

Pris: 104 kr

SERIEN KLARA

Klassiskt hästäventyr

ISBN: 978-91-7987-558-9

Författaren Malin Eriksson har alltid en jättefin ton i sina berättelser – de är enkla, inkännande, välformulerade och inte minst engagerande. Det är fint skildrat, och inte så lite spännande! Sammantaget är Vänner i stallet en mycket bra bok.

Staffan Engstrand, BTJ, Vänner i stallet

Allt börjar med en dröm om att få gå på ridskola ... Med drömmar, ridlektioner, sköthästar och slutligen en egen häst är Klara ett klassiskt hästäventyr för alla som älskar att läsa hästböcker. Klaras dröm

Klaras vintersorg

Klara vill börja rida, men ridskolan är inte bra, tycker mamma. Nu har mamma fått ett nytt jobb och de ska flytta till en annan stad. Där finns en ridskola som verkar bra!

Klara har fått en sköthäst på ridskolan – Sigge. Klara delar honom med elaka Lotta som vill ha honom som sin egen. Hemma väntar stor dramatik när Lasse presenterar sina barn för Klara ...

ISBN: 978-91-7567-758-3

ISBN: 978-91-7567-762-0

NY

Klara Andersson, hästägare Klara får äntligen en egen häst! Star är den sötaste ponnyn i hela världen. Men det blir inte riktigt som Klara har tänkt sig. Star är mager och sur och hugger efter henne! ISBN: 978-91-7567-894-8

Klara, färdiga, gå!

Klaras äventyrsritt

Lisa har anmält Klara och Star till en ridtävling. Men Klara är nybörjare och Star är bara en mager liten ponny. De tränar varje dag, men det behövs ett under för att de inte ska göra bort sig.

Klara och Lisa är på långritt med Star och Olle. Först hjälper de polisen att fånga biltjuvar. När de ska sova över i ett torp blir det åskväder. Star rymmer! Hur ska de hitta honom?

ISBN: 978-91-7567-895-5

ISBN: 978-91-88295-19-4

Författare: Pia Hagmar Bearbetare: Ann Lewenhaupt 96–128 sidor, Lix 16–18

Pris: 119 kr

45


Barn och unga

4–6

Sport Fritext/kategori

SERIEN DANI DÖMER

Väck läslusten med böcker om sport

Dani dömer är en serie om fotboll, men också om att kämpa och att gå sin egen väg. Dani som älskar att spela fotboll håller på att bli en riktigt bra domare. Hon är egentligen en ganska försiktig person, men på fotbollsplanen är hon tuff och som domare kanske ännu tuffare. Dani dömer

DANI DÖMER RÖTT NY

Dani älskar att spela fotboll men ibland har hon svårt att kontrollera sitt humör. Hennes tränare vill att hon ska gå en domarkurs för att bli en bättre spelare. Hela laget skrattar, speciellt Eva som alltid är på Dani: “Dani som domare, vilket skämt!” I sin första match ska Dani döma pojkar 8 år. Men Danis lillebror ska möta Evas lillebror i matchen.

Det går bra för Dani. Hon är en domartalang och blir erbjuden att döma ett utländskt lags träningsmatcher. Det passar bra, tycker hon, nu när hon måste träna inför att döma i Gothia cup till sommaren. Men hon ställs inför ett svårt val. Danis eget lag har ju match samma helg som hon ska döma! Om hon inte ställer upp för laget nu så stryker tränaren henne från matchtruppen. Nu måste hon välja mellan de två saker hon älskar mest. Ska hon spela eller ska hon döma fotboll?

ISBN: 978-91-7987-194-9

Dani dömer straff ISBN: 978-91-7987-571-8 – Ja, på lördag. Jag dömer Azalea, på hemmaplan klockan åtta. Kom om du vill. Mamma tar pappas hand och svarar: – Det är klart jag vill. Vi tar med oss kaffe och tittar på bägge era matcher, eller hur? säger mamma. Hon vänder sig mot pappa. – Ja, det är klart, säger han. Sa du åtta, en lördagsmorgon? Det var en tuff tid. – Det är tufft att vara domare, svarar Dani kort.

10

Dani älskar att spela fotboll! Mot all förmodan gillar hon också domarkursen hon går, och hon pluggar flitigt inför domarprovet. På helgen dömer hon en match mellan pojkar 8 år. Båda lagens tränare tycker att hon gör ett bra jobb. När domaren som ska döma nästa match, den mellan Danis lag och Assyriska, inte dyker upp föreslår tränarna att Dani ska döma. Döma sitt eget lag, hur ska det gå? Kan hon döma rättvist?

2 Hård träning Efter skolan nästa dag hänger Dani med Nina hem. De äter mellanmål innan träningen. Dani tar upp en bok ur träningsväskan. Nina tittar förvånat på henne: – Har du läxorna bland fotbollsprylarna? – Självklart, säger Dani och ler. Det är ju en fotbollsläxa! Nina brer ännu en macka med ost.

Författare: Jesper Tillberg 80–124 sidor, Lix 18–20

11

Pris: 109 kr www.smakprov.se

Dani dömer har själ och hjärta, och är en lättläst bok för fotbollsintresserade unga som verkligen väcker lust att läsa. Staffan Wennerlund BTJ, Dani dömer

ISBN: 978-91-7987-427-8

Oavsett sport – allt kräver träning!

Max sa inget. Han tyckte att laget var bra som det var. – Nu visar vi Aron hur vi värmer upp, sa Kalle.

Killarna gjorde krysshopp och armhävningar. De gjorde kullerbyttor, stod på händer och hoppade groda. Och de stretchade. Linus var inte så vig, men han blev bättre för varje gång. – Jag når nästan tårna nu, sa han. 6

Översättare: Catharina Andersson 40 sidor, Lix 12–17

7

www.smakprov.se

Pris: 109 kr

Lättlästa sportböcker med fokus på att ha roligt, få vänner och att allt kräver träning!

Allt för laget!

46

VÄNNER I SKEJTPARKEN

NY

Max, Linus och Joel tränar gymnastik och Max är bäst av dem alla. När Aron börjar i laget blir Max avundsjuk, för Aron är mycket bättre än han. Snart är det dags för den årliga Vinterkampen, och det gäller att göra allt för laget. Men kommer Max att göra sitt bästa?

Greta har äntligen fått en skejtboard. Men när hon åker i skejtparken ramlar hon, och klasskompisen Felix retar henne. Greta blir ledsen och går hem igen. Hon ska aldrig mer skejta! Så flyttar skejtaren Vilma in i huset intill. Hon och Greta blir snabbt vänner. Snart är det dags för Greta att ta fram brädan igen.

Författare: Cari Meister Illustratör: Genevieve Kote

Författare: Elliot Smith Illustratör: Amanda Erb

ISBN: 978-91-7987-230-4

ISBN: 978-91-7987-564-0


Sport Fritext/kategori

4–6

Barn och unga

SERIEN BBK STORM

Alla behövs för att laget ska nå framgång I den fjärde boken om BBK Storm skriver Niklas Krog inkännande om betydelsen av att lära sig att se sina lagkamrater och att sätta sig in i någon annans tankar och känslor. Hur är det att vara bäst i ett idrottslag? Hur känns det att vara sämst? I idrottslaget, i skolan och i övriga livet påverkar sådana tankar och känslor ungdomars engagemang och prestationer.

BASKET ÄR INTE ROLIGT

NY

Noa spelar basket i BBK Storm. Han och hans kompis Lukas tränar mest av alla i laget. De får spela varje match och ger allt för att vinna. Samir däremot får ofta sitta på bänken. Han vet att han är bland de sämsta i laget och funderar på att sluta.

En foul för mycket

Ilska och slutspel

Försvar är enkelt

ISBN: 978-91-7987-068-3

ISBN: 978-91-7987-097-3

ISBN: 978-91-7987-429-2

Noa och Lukas tror att laget blir bättre om Samir slutar, men coach Efraim har helt andra idéer om hur man får fram ett bra lag. Det gäller att få alla spelare att trivas, inte bara de bästa. ISBN: 978-91-7987-561-9 Författare: Niklas Krog 92–104 sidor, Lix 17–18

Pris: 109 kr

Tre snabba frågor till Niklas Krog

Skriver du på ett särskilt sätt för att motivera till vidare läsning? Eftersom jag själv är en otålig läsare skriver jag alltid för att motivera till vidare läsning. Det innebär att jag försöker se till att det finns en spänning i berättelsen. Ett hot, ett obehag eller något att längta efter. Lycka är trist, så det undviker jag.

Kan du berätta om din starkaste läsupplevelse? Jag läste boken Dune som nittonåring och den skakade om mig ordentligt. Filmen som kom nyligen är riktigt bra, men boken är så mycket mer. En helt ny värld öppnade sig för mitt unga jag. Min serie Hjälmen (se s. 60) är inspirerad av Dune.

Fotograf: Ralf Gyllenvråk

Varför skriver du just ungdomsböcker? Om jag skriver utan att tänka blir det ungdomsböcker. Det kommer liksom av sig själv. Dessutom läser unga människor på ett annat sätt än vuxna. Drömmen är att ge unga läsare en läsupplevelse, som den jag hade med Dune. Vuxna blir sällan berörda på det sättet.

47


Barn och unga

4–6

Sport Fritext/kategori

ALEX-SERIEN

Alex sparkar vidare i magisk fotbollsserie Alex har fått en magisk fotbollströja av sin farmor och med den spelar han bättre än någonsin. Han spelar som ett proffs! Men hur långt kan den magiska tröjan ta honom?

Författare: Martin Palmqvist 44–48 sidor, Lix 16–17

Pris: 99 kr

ALEX OCH DEN MAGISKA BRASSETRÖJAN NY Alex spelar fotboll för Malmö FF och har precis blivit uttagen i P15- landslaget. När Alex reser till London för att spela landskamp försvinner hans magiska tröja på vägen. Alex står inför den viktiga matchen och vet inte vad han ska göra. Kommer det att avslöjas att han är en spelare som alla andra, eller finns det hjälp att få från oväntat håll? Den fjärde boken om Alex är precis som de förra ett spännande fotbollsäventyr.

Alex och den magiska fotbollströjan

Alex och den magiska matchen

Alex och det magiska skottet

ISBN: 978-91-7825-261-9

ISBN: 978-91-7987-245-8

ISBN: 978-91-7987-419-3

ISBN: 978-91-7987-552-7

Tre snabba frågor till Martin Palmqvist

Kan böcker om sport vara en ingång till att börja läsa? Ja, det tror jag. En serie av böcker som jag alltid tänker på med viss nostalgi är Åshöjdens BK av Max Lundgren. En fotbollsserie som jag aldrig glömmer. Älskad av mig och många i min generation. När jag läste om de unga grabbarna i byn Åshöjden, så insåg jag för första gången att läsning faktiskt kunde vara roligt.

Vad har böcker och fotboll gemensamt?

Fotograf: Gunnel Persson

Möjligen strukturen. En fotbollsmatch är precis som böcker uppdelad i delar eller om man vill kalla det för kapitel. Första kvarten, andra halvlek, de inledande fem minuterna. Alla vet ungefär också vad man kan förvänta sig av en fotbollsmatch, men ändå inte. Det finns struktur, men innanför ramen kan allt hända. Precis som med böcker.

Vad är en bra bok? Om en bok är riktigt bra så glömmer man tid och rum och befinner sig inne i boken. Man ser miljön framför sig, man hör rösterna, man känner dofterna. Man lider när huvudpersonen lider, man skrattar när något roligt händer och man känner att det kurrar i magen när någon beskriver en god måltid. När man sedan återgår till sitt eget tråkiga liv, så inser man att det har gått flera timmar.

48 48


Kärlek och vänskap Fritext/kategori

4–6

Barn och unga Barn och unga

Att våga närma sig den man gillar När jag vågar Danne är kär i Katja. Men när de ses i skolan får han inte fram ett ord – det känns som om han ska svimma eller dö. Så en dag får Danne ett brev i sitt skåp. ”Det här är en skattjakt. Följ ledtrådarna”, står det. Någon utmanar honom att gå in i en arg tants trädgård, att klättra upp på skolans tak, att gå på en fest … Är det hela bara ett skämt för att bevisa hur feg Danne är? Eller ska han anta utmaningen? ISBN: 978-91-7825-464-4

Författare: Elin Säfström 52 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

SERIEN MÅNS OCH EMMA

Fängslande kärlekshistoria Så sjukt kär gavs ut 2010 och är den första boken i serien Måns och Emma, en kärlekshistoria som sedan dess fortsatt fängsla nya unga läsare. Böckernas popularitet har lett till både samlingsvolymer och en genomillustrerad specialutgåva, guldboken. Mårten Melin skildrar på ett trovärdigt sätt den allra första förälskelsen med allt vad den innebär. Pirret i magen och den första kyssen, men också motgångarna …

Måns och Emma, första kärleken Måns är kär i Emma. Fel! Han är helt sjukt kär i Emma. Måns och Emmas kärlekshistoria har fängslat barn och unga i tio års tid. Detta är Måns och Emma, första kärleken, en samlingsvolym med de fyra första böckerna i serien. Här får vi följa det unga paret genom förälskelsen, den första kyssen och pirret i att sova över – men även deras motgångar. 96 sidor, Lix 11 ISBN: 978-91-7987-070-6

Pris: 119 kr

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl

Så sjukt kär – guldboken Guldversionen av boken Så sjukt kär. Detta är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten, och om livet i skolan, vänskap och spirande kärlek. Specialutgåva som är genomillustrerad i fyrfärg. 48 sidor, Lix 8 ISBN: 978-91-7825-288-6

Pris: 109 kr

Så sjukt kär 28 sidor, Lix 8 ISBN: 978-91-86447-27-4

Pris: 99 kr

49


Barn och unga

4–6

Historiskt Fritext/kategori

Pojken som blev kvar är en gripande och angelägen berättelse som utspelar sig under andra världskriget. Betyg 5 av 5.

Historia som berör och engagerar

Madeleine Jephsson, BTJ Pojken som blev kvar

Migration och etik, mänskliga rättigheter och demokrati är stora och ständigt aktuella ämnen. Set Mattssons böcker med historiskt innehåll och engagerande ämnen bildar en bra ingång för att skapa förståelse för sin omvärld och för andra.

Pojken som blev kvar Andra världskriget pågår och Danmark är ockuperat av tyskarna. David är elva år och bor med sin familj i Köpenhamn. De är judar och rädslan för nazisterna växer sig större för varje dag som går. David blir sjuk och läggs in på sjukhus. Hans familj väljer då att fly till Sverige och lämna David ensam kvar i Köpenhamn. Han blir omhändertagen av en vänlig familj men måste bygga upp ett nytt liv utan mamma och pappa. Han söker sig nya vägar men brottas ständigt med rädslan för ensamhet och för tyskarna, och med lögnerna kring vem han egentligen är.

År 2016 gavs Så länge min bror andas ut där Mattsson skildrar danska judars flykt till Sverige under andra världskriget. Pojken som blev kvar knyter an till samma tema och är författarens första lättlästa bok riktad till barn och ungdomar.

ISBN: 978-91-7987-399-8

När pojkarna har försvunnit vågar David sig upp ur dammen. Han skyndar sig hem. Det börjar bli mörkt, och han fryser så han skakar.

2 När David kommer hem, hjälper mamma honom av med de våta kläderna. Hon ger honom en pyjamas, och bäddar ner honom i sängen. David ligger länge under sitt tjocka täcke. Men det hjälper inte. Han fryser ändå. Och hostar. Davids mamma står vid sängen. Hon ser orolig ut. – Det är nog bäst att jag går in till grannen och ringer efter doktorn, säger hon.

Mini-intervju

10

11

Författare: Set Mattsson Omslag: Niklas Lindblad 132 sidor, Lix 15

www.smakprov.se Pris: 119 kr

med Set Mattsson

Fotograf: Roger Nellsjö

Kan du berätta lite om var i tiden historien tar sin början?

Berättelsen börjar hösten 1943, i slutet av september. Fram till dess hade den tyska ockupationen inte inneburit några dramatiska förändringar i vardagen för det danska folket och inte heller för judarna. Tyskland ville lyfta fram Danmark som ett exempel på hur de tänkte sig att styra de ockuperade länderna när de vunnit kriget. Under våren och sommaren 1943 ökade motståndsrörelsens sabotage och tyskarna krävde att den danska samlingsregeringen, som fortfarande ledde landet under tysk administration, skulle införa dödsstraff för gripna sabotörer. Regeringen vägrade och valde i stället att avgå. Tyskarna tog över ledningen av landet och införde undantagstillstånd. På order från Berlin beslöts att de danska judarna skulle deporteras. Den 1 oktober 1943 klockan nio på kvällen inledde tyskarna en aktion mot judarna.

Hur såg flykten från Danmark till Sverige ut för de flesta judar?

Den stora majoriteten tog sig över havet till Sverige med hjälp av danska fiskare och deras båtar. De första flyktingarna kom över sundet redan den 28 september. Fiskarna tog i många fall bra betalt för resan. Det råder i dag ingen tvekan om att många av dem gjorde sig en förmögenhet. Samtidigt kan vi inte bortse från att de fruktade att bli arresterade och förlora sina fartyg och därmed möjligheten att försörja sina familjer. Sanningen skulle snart visa sig vara en annan. De tyska patrullbåtarna som bevakade Öresund prioriterade andra uppgifter och inte en enda båt med judiska flyktingar bordades. Och i de fall någon greps för att ha hjälpt judar att fly, blev straffen som utdömdes av danska domstolar milda.

50 50

Hur blev det sedan för de barn som lämnades kvar i Danmark?

Släktingar eller vänner tog i vissa fall hand om barnen, men många hamnade bland främlingar och fick växa upp i deras hem. Barnen kunde också hamna på barnhem, på prästgårdar eller på andra institutioner. Barnen blev som familjemedlemmar och tog del av vardagslivet, men fick samtidigt veta att de skulle hålla sig undan de tyska soldaterna. En pojke som bodde på en bondgård under två år berättade efteråt att han fått stränga order att inte lämna gården. Många av barnen fick också nya namn och försågs med falska identitetspapper. De hamnade i de flesta fall i hem med kristna traditioner och fick uppleva både jul- och påskfirande. Det finns såvitt jag vet inga vittnesmål om barn som for illa under tiden de hölls gömda, men givetvis fick skilsmässan från föräldrarna konsekvenser. För många av barnen blev det ett livslångt trauma och de hade svårt att knyta an till sina föräldrar och syskon som lämnat kvar dem.

De danska judarnas flykt till Sverige har ofta beskrivits som ett drama med lyckligt slut. Tycker du att den bilden stämmer?

Ja, med tanke på hur illa det kunde ha slutat. Det uppskattas att bortåt 8 000 personer lyckades ta sig till Sverige. Hur många som dog under flykten är oklart, men det finns åtminstone 47 dokumenterade dödsfall. Knappt 500 judar deporterades av tyskarna till ett läger i Theresienstadt. Under de nitton månader de befann sig i lägret avled 53 personer. Men, många av de kvarlämnade barnen bar med sig under resten av livet en sorg och en känsla av att ha blivit svikna. Deras föräldrar, som handlade i tron att deras barn hade det tryggare i Danmark än på flykt, kunde inte heller glömma vad de utsatt sina barn för.


Naturfenomen Fritext/kategori

4–6

Barn och unga

SERIEN FAKTASAGOR

Faktasagor om naturfenomen I sin serie med faktasagor om olika naturfenomen inspireras Anna Ehring av egna och andras magiska upplevelser i naturen. Berättelsen om Stella och blixten handlar om hur naturen kan skapa problem, men också lösa dem på ett oväntat sätt. I slutet av boken finns en faktatext som förklarar åska och skyfall.

STELLA OCH BLIXTEN

Juni och stjärnan

Mario och molnet

Junis pappa har dött. Nu är han en av stjärnorna på himlen. Hon brukar prata med honom och berätta om sådant som händer henne. Som att hon fick en kattunge när hon fyllde år! Då blinkar han tillbaka till henne. Nu har kattungen försvunnit. Juni har letat överallt. Tänk om han inte kommer tillbaka! På kvällen går hon ut för att be pappa om hjälp.

Det är sommar och Mario är i Grekland och hälsar på mormor och morfar. Mario leker med hunden Oliv och njuter av värmen. Allt är som vanligt hos mormor och morfar. Förutom att morfar oroar sig för att det inte har regnat på länge, och korna snart inte har något gräs att äta. När Mario och morfar åker till havet för att fiska drar ett oväder in. Och snart börjar det regna, men det är mer än vatten som kommer ner.

ISBN: 978-91-7987-234-2

Mario och molnet, som man först tror är en magisk berättelse, visar sig även vara en faktabok! Texten är lättläst med korta meningar, mestadels enkla ord och mycket dialog. [...] Berättelsen är spännande med ett bra driv och sitt oväntade slut – och den bygger på en verklig händelse. Mona Örjes, BTJ Mario och molnet

ISBN: 978-91-7987-413-1

Stella har inte träffat sin häst Vigge på hela sommaren. Hon har campat med familjen och Vigge har varit på sommarbete. Men nu är Stella äntligen på väg till stallet igen. Det pirrar i hela kroppen av längtan. Men när hon kommer fram till stallet kan hon först inte hitta hästarna. Och sedan hör hon ett mullrande ljud. Ridturen med Vigge blir dramatisk! När blixten slår ner i ett gammalt träd börjar det brinna. Tur då att det finns regn. Kanske för mycket regn … ISBN: 978-91-7987-559-6

Anna tipsar Gör en tromb tillsammans med klassen, ur Mario och molnet.

Författare och illustratör: Anna Ehring 40–48 sidor, Lix 15–17

Pris: 109 kr

NY

Detta behövs: Ett högt glas En pensel eller pinne En pärla

Gör så här Ta ett högt glas och fyll det till hälften med vatten. Vispa runt i glaset med en pensel eller en pinne. När du vispar fort blir det en virvel i vattnet. I virvelns mitt blir det som ett hål. Lägg ner en pärla i virveln. Denna sugs ner i hålet. En tromb är skapad!

51


Barn och unga

4–6

Kärlek och relationer Fritext/kategori

SERIEN HULTA GÅRD

Elden härjar i andra delen av Hulta gård Vänskap, handlingsförmåga och samarbete handlar det om i del två av Hulta gård. En varm och fin skildring av Hugos morfar, hur han med fast men lugn hand visar pojkarna till rätta. Ännu en fin berättelse om Hugo och hans liv på landet. STOPPA ELDEN!

NY

Hugo och Malte tar fyrhjulingen ut i skogen. De har med sig matsäck och stannar vid en sjö. Där gör de upp en eld för att värma sig – vilken härlig dag de ska ha! Men plötsligt kommer en vind och tar tag i lågorna. Det torra fjolårsgräset fattar eld, och snart brinner det i buskarna intill. Hjälp – de måste stoppa elden! ISBN: 978-91-7987-563-3

Författare: Malin Eriksson Sjögärd 48-56 sidor, Lix 11–13

www.smakprov.se

Pris: 99 kr

Rädda gården! har en klockren målgrupp i alla de lässvaga, traktortokiga pojkar som hellre är i maskinhallen än i skolan. […] Boken passar på både mellan- och högstadiet. Camilla Appelgren, BTJ Rädda gården!

Rädda gården! Hugo älskar att hjälpa sin morfar på gården.Där får han köra traktor, och där känner han sig fri. Men när Hugo och morfar arbetar med vårbruket blir morfar plötsligt sjuk. Hur ska det gå för honom? Och hur ska det gå med vårbruket? Då bestämmer Hugo sig: han ska göra klart vårbruket själv! ISBN: 978-91-7987-118-5

SERIEN BARA VARA VÄNNER

Om livet, vänskap och nya utmaningar I Bara vara vänner har Pernilla Gesén skapat spännande och inkännande berättelser om kärlek och vänskap. Som vanligt i Pernillas böcker finns här känslor så att det räcker och blir över. Ny vänskap och spirande kärlek varvas med besvikelse och ilska.

Bara vara vänner – Veras bok

Bara vara vänner – Hakims bok

Bara vara vänner – Noas bok

Veras mamma och pappa har separerat. Vera och hennes lillebror bor i en lägenhet tillsammans med sin mamma som sjunker djupare och djupare ner i alkoholmissbruk. Vera får ta ett stort ansvar hemma. När hon börjar bråka med Dana i skolan resulterar det i ett besök hos kuratorn. Vera tar med sig Hakim till mötet och där får han veta att Veras pappa har lämnat familjen och nu bor tillsammans med Dana och hennes mamma i det stora fina huset som Vera bodde i tidigare. Kan Hakim och Noa hjälpa Vera att söka hjälp och få det bättre?

ISBN: 978-91-7987-067-6

ISBN: 978-91-7987-214-4

ISBN: 978-91-7987-421-6

Författare: Pernilla Gesén 64–76 sidor, Lix 15–17

Pris: 109 kr

52


Vänskap Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

Drömmen om ett epakörkort Ann-Charlotte Ekensten vill locka fram läsglädje hos alla, oavsett förutsättningar. I Körkortet riktar hon sig till alla som drömmer om att få köra epatraktor.

KÖRKORTET 2

Anton messar Hilda och frågar om hon kan hämta honom. Hilda tog sitt körkort direkt när hon fyllde 15 år. På första försöket, så klart. Hon fyller år i maj och har kört runt med sin A-traktor hela sommaren. Nu är det höst, och gula löv klibbar fast i asfalten. Anton brukar åka med Hilda. Han gillar både henne och hennes röda, ombyggda Volvo. 8

Snart hör Anton ett muller. Det är Hildas traktor som rullar fram till honom. Han öppnar dörren och lukten av tallbarr väller mot honom. Det hänger gröna doftgranar överallt där inne. Hilda föser upp sina solbrillor i pannan. Anton känner ingen annan som har solbrillor året runt. Men kanske har hon dem mest som diadem till sitt långa, rosa hår. – Hallå! Visa mig lappen, säger hon. 9

www.smakprov.se

Författare: Ann-Charlotte Ekensten 60 sidor, Lix 15

Pris: 109 kr

NY

Ska Anton aldrig få sitt moppekort? Visst är det mysigt att åka i Hildas epa, men han vill ju köra själv! Och varför känns det plötsligt helt pirrigt att vara nära Hilda? De har ju varit kompisar hur länge som helst. Till sist klarar han ändå provet. Äntligen ska han ut och köra! Men i lyckoruset är det lätt att göra misstag, och Anton blir stoppad av polisen. Hur kunde han vara så dum? ISBN: 978-91-7987-418-6

Tre snabba frågor till Ann-Charlotte Ekensten

Kan du berätta lite om huvudkaraktären Anton?

Fotograf: Jeanette Larsson

Anton är en schysst kille som gillar att hänga med kompisar, bland annat med Hilda. Han har inga syskon och bor själv med sin mamma i ett hus på landet. Mamma jobbar nattskift som barnmorska och därför har Anton lärt sig att ta mycket eget ansvar. Fast ibland blir han ivrig och glömmer av att tänka innan han agerar ...

Har du själv haft något intresse för epatraktorer? Epatraktorer var inte så vanliga där jag bodde när jag var 15–16 år. Men jag hade flera mopeder, den sista var en pärlblå Puch Montana. Supersnygg!

Vad hoppas du uppnå med boken? Kanske kan Körkortet locka någon som inte läser så många böcker? Det vore ju underbart i så fall!

53


Årskurs 7–9

Här hittar du böcker på olika lättlästnivåer med innehåll anpassat för läsare som är 13–15 år.

De sista åren i grundskolan är en utmaning för att få elever med lässvårigheter att till slut bli goda läsare. För att lyckas krävs engagerade lärare och bibliotekarier som kan ”sälja in” värdet av att läsa. Det fordras också böcker som väcker lust att läsa. Lättlästa böcker med ett åldersrelevant innehåll kan vara en lösning. De som kan läsa får inte bara tillgång till en rik bokskatt, utan också till ett gott ordförråd och därmed möjlighet att påverka sitt eget liv.

LÄS MER OM VÅRA NYPON PÅ s. 6 B B Lsymbolen DenAhär Ä betyder att titeln finns på flera språk.

EDI U M

Drömmar, traktorer och vänskap

L Ä ST N

.

. M

SM LL A

TT

.

.

L Ä ST N

LA R G E

I böckerna om drömtraktorn får läsarna följa med tonårskillarna Daniel och Zeke i deras vardag på landet. Här blandas vänskap, kärlek, hästar och svek. Och traktorer förstås.

Rektorn De kom till skolan tio minuter innan första rasten. – Det är ingen idé att vi går in, sa Zeke. Han kramade en snöboll och kastade mot skolklockan. Daniel gjorde likadant. – Den som träffar tolvan först vinner en burk cola, sa han. Daniel träffade mitten på klockan, där visarna sitter ihop. – Det räknas väl, sa han. Det är ju svårare. 12

– Vi sa tolvan, sa Zeke och kastade. Han träffade stuprännan. Den dallrade till. En bit bort lossnade en istapp och föll mot rektorns svarta Mercedes E 350. Den stod som vanligt på rektorns egen parkeringsplats. Istappen splittrades i tusentals bitar. Det påminner om ljudet från krossat glas, tänkte Zeke. Daniel tyckte däremot att det inte lät något alls. Snarare tvärtom. Som om världen tystnat. De såg på varandra. – Fan, sa Zeke. 13

www.smakprov.se

Drömtraktorn

Hästtjejerna från helvetet

Daniel och Zeke bor på landet. För att komma till skolan måste de ta skolbussen. Men ibland åker chauffören förbi hållplatsen utan att stanna. Bara för att jävlas. Då måste de gå genvägen genom skogen. En dag hittar de en gammal rostig traktor i snön. Det är en Volvo T350 Boxer! När de får en skoluppgift att laga något trasigt, vill de fixa till traktorn. Tyvärr ägs den av sure Gammelgösta, som vägrar låta killarna jobba med traktorn. Men Daniel och Zeke tänker inte låta drömtraktorn rosta bort i skogen. Kriget mellan dem och Gammelgösta har bara börjat.

Zeke och Daniel är de enda som verkligen kan traktorer. Alla andra är idioter som inte fattar någonting. Tur att de har varandra. Deras traktor, en röd T350 Boxer, är i toppskick. Snart är det dags för första tävlingen i Tractor Pulling! Men en dag märker de att hästtjejerna från helvetet har flyttat in i bonden Petterssons lada. Daniel verkar inte förstå hur hemska tjejerna är och när han rider med dem blir Zeke rasande. Han känner sig sviken. Men vem är det som sviker vem? Det är inte bara traktorn som sätts på prov, utan även deras vänskap.

ISBN: 978-91-7987-395-0

ISBN: 978-91-7987-396-7

54

Författare: Magnus Ljunggren 176 sidor, Lix 19–20

Pris: 119 kr

I VÅ

- S MALL

TT

.

.

L Ä ST N

.

.

X

TT

SIO

I VÅ

L Ä ST N

I VÅ

TT

N

.

V

ER

I VÅ

SERIEN DRÖMTRAKTORN

ST

. SN

Innehållet i Nypons böcker är anpassat efter läsarens ålder. Därför är böckerna indelade efter ålder i katalogen. Inom varje ålderskategori finns böcker på olika lättlästnivåer. Ett nypon är lättast, sex nypon ger en större utmaning.


Sport och fritid Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

SERIEN EPA-LIV

Epa-liv, drömmar och vänskap Berättelser att känna igen sig i är viktiga för att skapa läslust. Därför behövs ett bra utbud av böcker om livet på landet och intresset för motorer. I sin nya serie Epa-liv skriver Magnus Ljunggren för dem som lägger mycket tid och energi på sin epa. Men här finns också vänskap, förälskelse och utanförskap. Epa-liv är en serie som tar läsaren med på både bilrace och djupa samtal om livet.

EN NY VÄNSKAP

Författare: Magnus Ljunggren 116 sidor, Lix 17

www.smakprov.se Pris: 119 kr

NY

De flesta kan nog känna igen sig i att vara ny i en klass eller i ett sammanhang. För Erik förändras livet radikalt när han måste flytta från Stockholm till en mindre ort. Första dagen i nya skolan upptäcker han alla epatraktorer som står utanför. Det är det töntigaste Erik kan tänka sig. Men det är innan han träffat Frans, och Juno. Och innan han åkt epa för första gången. Det ändrar allt. ISBN: 978-91-7987-568-8

Tre snabba frågor till Magnus Ljunggren

Hur hittade du till skrivandet? Eftersom jag har dyslexi tog det rätt lång tid att hitta till skrivandet. Jag hade två bästa kompisar på mellanstadiet, Hasse och Jonne. Vi hittade på sketcher, pjäser och filmer. Den ena knasigare än den andra. När jag så småningom kom på att jag kunde skriva utan att bry mig om det blev rättstavat eller inte, upptäckte jag att de där hemska bokstäverna faktiskt gick att ha kul med. Allt sånt som mina kompisar och jag brukade hitta på kunde jag göra för mig själv med hjälp av skrivandet.

Fotograf: Emelie Asplund

Hur fick du idén till En ny vänskap? Det vet jag knappt. En dag fanns den där. Jag tror att filmen Sista natten med gänget spelar en viss roll. En film jag tycker mycket om. Boken är tvärtom. Istället för några som ska skiljas efter sin uppväxt är det en som flyttar in i en stad för att skaffa sig vänner och en framtid.

Var du en läslus när du var ung? Nej, men jag har alltid läst. Min dyslexi gjorde mig till en mycket långsam läsare till en början. Sedan har det gått fortare och fortare, mest tack vare att jag är envis. Som mest läslus var jag nog mellan 20 och 40.

55


Barn och unga

7–9

Skräck Fritext/kategori

Böcker som skrämmer till läsning! För Nypon förlag skriver Kerstin Lundberg Hahn lättläst skräck som kryper in under skinnet. Hon har tidigare skrämt läsarna med levande fettklumpar i avloppet, uråldriga hämndlystna varelser under golvplankorna, myllrande råttor, en soldat som går igen och en rabiessmittad hund. Nu kan alla som gillar att bli skrämda se fram emot en ny ryslig läsupplevelse.

Rabieshunden är en spännande och lite otäck historia. När man tror att den är slut, väntar ytterligare ett kapitel där dramatiken skruvas åt. Historien är kort och ganska enkel, men trots det kärnfull och effektiv. Nils Ahnland, BTJ Rabieshunden

Ett morrande obehag RABIESHUNDEN Salim gillar hundar. Men mest av allt gillar han Linda. Därför väntar han vid rastgården dit Linda brukar gå med sin hund. Men plötsligt hör han ett morrande. Ur en buske hoppar en grå hund fram. Den ser helt galen ut! När Salim kommer hem hör han på nyheterna: Polisen varnar för en hund som har rymt i området Granbacken. Den är smittad av rabies och mycket farlig. Håll er inne!

– Kan inte. Jag måste hem. Har lovat hjälpa morsan med en sak. – Salim, du är en god son, flinar Elias och boxar mig på armen. Ses i kväll, kanske? – Visst, säger jag. Vi hörs. – Okej, vi hörs, säger Elias och går i väg med de andra. Jag ska inte hjälpa mamma. Det var en lögn. Sanningen är att jag hoppas att jag ska träffa Linda. Hon brukar rasta sin hund på den stora rastgården. Jag ska gå förbi där på vägen hem. Linda har en liten, svart terrier. Jag gillar hundar. Men framför allt gillar jag Linda.

2. Jag tar väskan över axeln och går hemåt genom en liten skog. Jag gillar hösten. Det luktar gott i skogen och träden är fina med alla gula och röda löv. Det är lite dimma och några bruna löv virvlar upp i blåsten. Efter ett tag kommer jag till hundrastgården. Det är ett grönt staket runt platsen där folk kan låta sina hundar springa lösa och leka.

6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn 68 sidor, Lix 17 7

www.smakprov.se

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-7987-425-4

Råttorna

Den som vaktar gården

Det som lever under oss

Duvor och råttor gillar samma sak: brödbitar, matrester. Det tänkte jag inte på. Så när jag sa till Liam att han fick mata duvorna så betydde det att han fortsatte mata råttorna. Om jag hade tänkt på det – hade katastrofen kunnat undvikas då?

Linn ska fira jul på gården där farmor bodde. Familjens vuxna vill riva ladugården. Men Linn minns farmors ord: ”Gårdstomten straffar dem som inte tar hand om gården.”

ISBN: 978-91-7987-069-0

Det är Davids och Noomis första dag på jobbet hos vaktmästaren i huset. Vaktmästaren ska fixa avloppet i tvättstugan. Plötsligt kommer en granne ut från tvättstugan och skriker: ”Blod. Massor med blod.”

ISBN: 978-91-7825-362-3

56 56

ISBN: 978-91-7825-115-5

Författare: Kerstin Lundberg Hahn 64–80 sidor; Lix 16–18

Pris: 109 kr


7–9

Skräck Fritext/kategori

Barn och unga

Var försiktig med vad du önskar dig! Kerstin Lundberg Hahns sjätte skräckberättelse är en historia om vänskap, svek och en brunn som kräver offer.

DET SOM VÄNTAR I BRUNNEN NY Att Milton är annorlunda är inget Sibel och Olle har tänkt på tidigare. De har ju varit kompisar sedan de var små. Men när Milton visar sina vänner en gammal brunn som han har hittat i skogen förändras allt. Han säger att det är en önskebrunn. Ur djupet har han hört en hes röst viska att brunnen kan uppfylla önskningar. Man måste bara … offra något.

Författare: Kerstin Lundbergh Hahn 60 sidor, Lix 17

www.smakprov.se

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-7987-598-5

Berättelsen är välskriven, spännande och ger redan från början av läsningen en krypande obehagskänsla [...] Carola Forslund, BTJ Vill inget ont

Vem dröjer sig kvar i det gamla torpet? Vill inget ont Vera följer med sin pojkvän Anton och hans familj till deras sommarstuga. Stugan är ett gammalt soldattorp och Anton visar en bild av den siste soldaten som bodde där. Det sägs att han spökar. Stugan är liten, så Vera och Anton ska tälta i trädgården. Det är mysigt. Mitt i natten väcks de av ett ljud. En iskall vind far genom tältet, och så hörs en röst: Nu … kommer … jag … och … tar … er!

Författare: Kerstin Lundberg Hahn 64 sidor; Lix 16

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-7987-208-3

57


Barn och unga

7–9

Skräck Fritext/kategori

Fotograf: Emelie Asplund

Med fascination för det som döljer sig under ytan Vitormen, eller lindormen som den också kallas, är en varelse djupt rotad i svensk mytologi. Ondsint och farlig, flera meter lång och lik en drake är den ett monster ingen människa vill möta. I sin första lättlästa bok Vitormen jagar tar Christin Ljungqvist naturen till hjälp för att berätta en otäck historia om det som döljer sig bortom verkligheten. Kaninhjärta. Fågelbarn. Rävsång. Titlarna på hennes tidigare böcker skvallrar om Christin Ljungqvists dragning till naturen och djuret inom oss. Vitormen jagar utspelar sig i och omkring en skogssjö, inspirerad av Christins egen hemmiljö nära sjön Lygern utanför Kungsbacka. – Jag tycker det är läskigt och fascinerande med sjöar, med sötvatten som är tungt och kan dra ner dig under ytan. Vitormar bor egentligen inte i sjöar, tror jag. Men det passade för min berättelse, säger hon.

Från spöken till monsterskräck Christin beskriver sig själv som en ”spöktroende drömmare” och hennes tidigare böcker har rört sig mest i det inre och spöklika, på gränsen mellan

58

naturligt och övernaturligt. Med Vitormen jagar tar hon steget till en mer actionfylld skräck, något som har haft sina utmaningar.

Jag fascineras av sjöar, med tungt vatten som kan dra ner dig under ytan.

– Att skriva skräck är inte helt enkelt. Du måste fördela skräckeffekterna på ett bra sätt och skriva trovärdigt om saker du verkligen inte har någon erfarenhet av. Som att bli anfallen av en orm som är större än du själv till exempel.

Skriva lättläst är bra språkövning Vitormen jagar är Christins debut som författare av lättläst. Under tiden som mammaledig med barnen Rut och Ester passade ett kortare skrivprojekt bra. Hon ser lättlästformatet som en nyttig träning i att hålla sitt eget språk i schack, samtidigt som hon vill väcka läslust hos alla genom spänningen en skräckberättelse kan ge. – Jag vill gärna skriva mer för barn, men mitt målande språk kan stå i vägen ibland. Att skriva lättläst är en bra övning, att skriva mer direkt och rensa bort metaforer och onödigt svåra ord. Det känns också meningsfullt att skriva en riktigt spännande lättläst historia. För varför skulle de med lässvårigheter förskonas från att bli skrämda, avslutar Christin med ett skratt.


Skräck Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

Lättläst skräck med nordiska väsen Vitormen jagar är den första boken i en serie om nordiska väsen. Det är en skräckhistoria och samtidigt en skildring av vänskap och tillit. På ett rakt och enkelt språk förmedlar den skrämmande känslor – både av att vara förföljd och av att inte våga lita på sitt eget omdöme. Författaren Christin Ljungqvist har skrivit flera ungdomsböcker, men detta är hennes första lättlästa bok.

Jag har ingen lust att vara hos honom längre. Jag samlar ihop mina saker och gör mig redo att cykla hem. – Vad tror du att det är, då? frågar Tana. – Skit samma, svarar jag. Jag slår av högtalaren och går ut från Loves rum. Sedan säger jag till Tana, högt, så att han hör: – Han kan stanna hemma om han så gärna vill det. Men vi tältar vid sjön i morgon.

VITORMEN JAGAR NY Annie och hennes kompisar ska tälta vid sjön i skogen. Annies bäste vän Love är tveksam. Han säger att han har blivit jagad av något stort djur och att det är farligt i skogen. Har Love bara inbillat sig eller finns det något otäckt i skogen?

ISBN: 978-91-7987-428-5

11

Författare: Christin Ljungqvist 100 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

www.smakprov.se

ll

Vi

I denna gastkramande berättelse brottas Annie med frågan om vad hon ska tro på. Ska hon tro på Love eller vill han bara ha uppmärksamhet? Vem eller vad såg hon egentligen den där kvällen? Kan Annie ens tro på sig själv? Känslor av skuld, ånger och saknad blandas med fler frågor, där svaret visar sig vara mer skrämmande än någon vågat tro.

10

2. Nästa dag går Love och jag genom skogen med resten av kompisarna. Det är Henrik, som vill bestämma allt. Till och med sådant han inte vet någonting om. Det är Ida, som alltid ändrar sig och skrattar mycket. Och så Tana, Love och jag. Vi är på väg från Loves hus ner mot sjön. Han ser sig omkring hela tiden. – Jag fattar inte att jag gör det här, säger han.

äs du l a mer?

Du hittar serien Mytiska väsen på s.

71

Skräck och sci-fi Författare: Mats Johansson

Farlig sömn

Robot C2P2

Eriks jullov har precis börjat när skolans bibliotekarie ringer och vill att han kommer och hämtar boken han har beställt. Men Erik har väl inte beställt någon bok ...? Och han har ingen aning om vad som väntar honom på biblioteket …

Adam har en AI som gör allt tråkigt hushållsarbete. Roboten heter Rut och klarar allt i hemmet. Men något känns fel. Har inte Rut börjat bete sig lite underligt ...?

36 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-88793-10-2

48 sidor, Lix 19 ISBN: 978-91-7825-365-4

Pris: 119 kr

Pris: 109 kr

59


Barn och unga

7–9

Klassisk fantasy Fritext/kategori

SERIEN BERÄTTELSEN OM HJÄLMEN

Klassisk fantasy

Niklas Krog tar läsaren med på ett storslaget fantasyäventyr i fyra delar. I en värld av sand, magi och fruktade monster lever Traz ett enkelt och lugnt liv. När en ond magiker dödar Traz familj och han lämnas ensam kvar börjar en lång resa till okända platser och sökandet efter vem han är.

Blodskeppet Krom och karavanen når fram till Blodskeppet. Förödelsen är enorm; människor flyr desperat. Hjälmen tvingar Krom att döda Neva. I sin förtvivlan och ilska över att ha förlorat Neva lyckas Traz slå hjälmen av Kroms huvud. Är de äntligen fria från Hjälmens kraft? ISBN: 978-91-7825-458-3

Karavanen

Skölden

I Öknens hjärta

ISBN: 978-91-7825-114-8

ISBN: 978-91-7825-113-1

ISBN: 978–91–7825–328–9

Författare: Niklas Krog 112–140 sidor, Lix 19–20

Pris: 119 kr

SERIEN LABYRINTEN

Undergång eller hopp vid labyrintens slut Den gamla världen har gått under i Det Stora Kriget och den nya världen är delad i tre delar. Paris och Kairo drömmer om den tredje världen, en bättre värld. Lättläst fantasy om vår tids stora rädslor: klimatkatastrofen och ett tredje världskrig.

Författare: Eva Susso 80–92 sidor; Lix 16–18

Pris: 119 kr Den rätta vägen

Den kalla staden

Den rättvisa världen

ISBN: 978-91-7825-356-2

ISBN: 978-91-7825-472-9

ISBN: 978-91-7987-064-5

60


Urban fantasy Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

SERIEN DE MAGISKA STAVARNA

Den slutliga kampen mellan ljus och mörker Ett nytt magiskt äventyr med Ellen. I seriens tredje och sista del förbereder hon sig på den slutliga kampen mot Gabriel, mörkerhäxornas ledare. Han har tagit båda de magiska stavarna och hotar att förstöra världen. Kan Ellen stoppa honom?

KAMPEN NY Mörkerhäxornas ledare Gabriel har tagit båda de magiska stavarna och hotar att förstöra världen. Det är bara Ellen som kan stoppa honom! De magiska stavarna

Mörkrets kraft

Ellen har just fått veta att hon är en ljushäxa. Nu behöver de andra ljushäxorna hennes hjälp. Deras magiska stav har blivit stulen av mörkerhäxornas ledare, Gabriel. Ellen måste hitta honom för att kunna ta tillbaka staven. Hon hamnar mitt i ett storartat äventyr, som tar henne såväl till de mörka tunnlarna under Gamla stan som till maktens centrum.

Ellen fyller sexton år och blir ljushäxornas ledare. Nu ska hon leda kampen mot mörkerhäxorna och hindra dem från att komma åt de magiska stavarna. Tur att hon har ljushäxan David vid sin sida! David med de fina ögonen, som tror på Ellen och hjälper henne. Men mörkrets kraft är stor och längtan efter makt förblindar. Ellen märker snart att det är svårt att skilja gott från ont – och att veta vem hon kan lita på …

ISBN: 978-91-7987-213-7

ISBN: 978-91-7987-998-3

Men i jakten på stavarna finner Ellen också sanningen om sig själv. Hon förstår vilken kraft hon har, och vilken makt den ger. I den slutliga kampen möts mörker och ljus och Ellen måste göra det rätta … ISBN: 978-91-7987-560-2

Författare: Elin Säfström 80–92 sidor, Lix 16–17

Pris: 119 kr

61


Barn och unga

7–9

Ungdomsböcker Fritext/kategori

2

När träningen är slut går jag tillbaka till elevhemmet. Där har jag ett rum med toalett, dusch och ett pentry. Det är som ett mini-kök, med ett skafferi, ett litet kylskåp och två kokplattor. Lunch och mellanmål äter jag i skolans matsal. Frukost och kvällsmat fixar jag själv. Jag är hungrig så jag kokar makaroner. De blir överkokta. Jag steker falukorv. Den blir bränd. Sedan dränker jag alltihop med en massa ketchup. Till maten dricker jag en liter mjölk. Då smakar den nästan okej.

JOHAN-SERIEN

Drömmen om Zlatan

Jag saknar maten hemma. Saknar att sitta runt matbordet med mamma och pappa och mina systrar. Då tyckte jag mest att det var jobbigt. Ingen ville prata fotboll. De ville bara prata om musik och kultur. Mamma eller pappa ringer nästan varje dag. De frågar hur jag mår och hur det går. Jag vill inte att de ska oroa sig, så jag säger att allt är bra. Och det mesta är ju bra, men … annorlunda. När jag ätit går jag ut i korridoren och bort till allrummet. Där finns det några soffor. En bokhylla med böcker. Serietidningar och DVDfilmer. Ett skåp med en massa spel. En teve. En stereoanläggning. Hassan, Sebbe och Ludde sitter i en av sofforna.

10

Författare: Johanna Nilsson 52–72 sidor, Lix 14–16

11

www.smakprov.se

Pris: 119 kr

Johan drömmer om att bli proffs som Zlatan och att spela i landslaget. Allt han tänker på är fotboll. Men för att nå sitt mål måste han kämpa med både dyslexi och fotbollsskador, samtidigt som han har kärleksproblem. Kommer han att lyckas?

Kanske som Zlatan

Långt ifrån Zlatan

Närmare Zlatan

Johan drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Detta är första boken i serien.

Johan går på fotbollsgymnasiet, ett steg närmare sin dröm att bli proffs. Allt i den nya skolan är svårt. Han kämpar både med sin dyslexi och om en plats i klasslaget. Och så Ella ... Kärlek på distans är inte lätt. Detta är andra boken i serien.

Johan kämpar för att rehabilitera sig efter en skada. Han måste bli stark nog för att fortsätta hålla sin dröm vid liv. Drömmen är att en dag bli fotbollsproffs och minst lika bra som Zlatan. Detta är bok nummer tre i serien.

Sommarlov och allt är perfekt! Johan spelar med gamla laget, träffar sin tjej Ella och blir uttagen till ungdomslandslaget! Men, snart märker Johan att det kommer nya svårigheter med framgången. Detta är bok nummer fyra i serien.

ISBN: 978-91-7567-269-4

ISBN: 978-91-7567-395-0

ISBN: 978-91-7567-600-5

ISBN: 978-91-7567-887-0

Nästan som Zlatan

SERIEN AMINA

Allas vår Amina

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg

Böckerna om Amina har snabbt blivit mångas favoriter. Amina är en ensamkommande flicka från Somalia som har funnit sig väl till rätta i Sverige, med kompisar och löpträning. Men det är svårt också, och hon saknar mamma som är kvar i flyktinglägret i Kenya.

Pris: 119 kr

Spring, Amina!

Kom igen, Amina!

Ge inte upp, Amina!

Satsa allt, Amina!

Vi är bäst, Amina!

60 sidor, Lix 17

72 sidor, Lix 17

72 sidor, Lix 16

84 sidor, Lix 17

96 sidor, Lix 17

ISBN: 978-91-7567-097-3

ISBN: 978-91-7567-386-8

ISBN: 978-91-7567-538-1

ISBN: 978-91-7567-958-7

ISBN: 978-91-7825-380-7

62


Ungdomsböcker Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

SERIEN KRIGARHJÄRTA

Kampsport och kärlek ger styrka Jali Madi Susso debuterade 2019. Krigarhjärta – Sista ronden var hans första lättlästa bok, och i uppföljaren kan man läsa mer om Siddy och hans strävan att bli en bättre människa. Här finns vänskap, kärlek och en längtan efter en väg ut ur ilska och frustration.

Krigarhjärta – Sista ronden Siddy borde söka in till gymnasiet, tänka på sin framtid. I stället hänger han med sina kompisar på Berget. När han är hög och berusad glömmer han saknaden efter sin pappa en stund. Men, så händer något på Berget som får Siddy att önska sig något mer av livet. Han börjar träna MMA och träffar Lucy som han förälskar sig i. Det ger honom en möjlighet att hitta tillbaka till sig själv. När han hamnar mitt i en gänguppgörelse riskerar han plötsligt att förlora allt. Första boken i serien. ISBN: 978-91-7825-466-8

När pojkarna har försvunnit vågar David sig upp ur dammen. Han skyndar sig hem. Det börjar bli mörkt, och han fryser så han skakar.

Krigarhjärta är en hoppfull och engagerande berättelse om vad vänskap egentligen är, hur den första kärleken känns och att bryta sig loss och välja hur man vill leva sitt liv.

Krigarhjärta – Den där känslan 2 När David kommer hem, hjälper mamma honom av med de våta kläderna. Hon ger honom en pyjamas, och bäddar ner honom i sängen. David ligger länge under sitt tjocka täcke. Men det hjälper inte. Han fryser ändå. Och hostar. Davids mamma står vid sängen. Hon ser orolig ut. – Det är nog bäst att jag går in till grannen och ringer efter doktorn, säger hon.

10

11

www.smakprov.se

Författare: Jali Madi Susso 91–100 sidor, Lix 15–16

Pris: 119 kr

Helene Ehriander, BTJ Krigarhjärta

Det går bra för Siddy, han går i gymnasiet och träffar Lucy. De har roligt tillsammans och Siddy hoppas att de kan bli ihop igen. MMA-träningen har också gett resultat och han ska ställa upp i SM. Men så skadar han sig på träningen och det är osäkert om han kan tävla. När han och Lucy är ute stöter de på ett gäng rasister som provocerar Siddy. Han kan inte kontrollera sin ilska och dras in i ett slagsmål. Lucy blir rasande på honom, våld löser ju inget. SM närmar sig, och Siddy har svårt att fokusera. Vad är det han försöker bevisa för sig själv? Och kan han vinna tillbaka Lucy? ISBN: ISBN 978-91-7987-408-7

Farliga livsval och längtan efter något bättre Författare: Jali Madi Susso 100 sidor, Lix 15

Som en gatuhund Liam säljer droger för att tjäna pengar. För pengarna köper han dyra kläder och smycken, en fin bil. Alla kan se att han är framgångsrik; han får respekt och beundran. Men det är farligt att sälja droger. Både polisen och rivaliserande gäng vill stoppa honom. Dessutom har han sin familj och sin flickvän att tänka på. Är det värt risken? ISBN: 978-91-7987-197-0

Pris: 119 kr Det är en verklighetstrogen berättelse, som är skriven med enkla meningar och snabba replikskiften. Det fina med boken är hur den tar avstånd från våld och att våld inte leder till något gott. Som en gatuhund är en lättläst ungdomsroman i högt tempo och stor närvaro. Staffan Engstrand, BTJ Som en gathund

63


Barn och unga Barn och unga

7–9 7–9

Ungdomsböcker Kärlek

Starkt och berörande för ungdomar Vad som är rätt och fel, vem man egentligen är, hur man älskar sig själv och när man borde stå upp för andra ... En tonåring tampas inte sällan med stora frågor och starka känslor. Böcker som fångar upp dessa på trovärdigt sätt kan leda till igenkänning, förståelse och viktiga samtal.

Vi ses på måndag?

Svarta hål

De vita skjortorna

“Köp medges ej.” Joel står i kön för att betala fredagsmys för sig och sin lillasyster. Men pengarna räcker inte. Hjälp kommer från oväntat, men väldigt önskat håll. Längre bak i kön står nämligen den snygge Elias som Joel spanat in. När han erbjuder sig att betala blir det början på längtan, pirr i hela kroppen och kanelbullar.

Bilal drömmer om att åka ut i rymden. Helst försvinna in i ett svart hål. Då skulle han slippa allt som är jobbigt i skolan. Den enda i klassen som han kan prata med är Zara. Men hon är feminist. Bilal vet inte vad han ska tycka om henne. Men han blir varm i hela kroppen när hon ler. Och kanske är hon modigast i hela universum.

Luka bor i en liten ort på landet. Där finns gänget med de vita skjortorna. Killarna som lyssnar på Ultima Thule och gör Hitlerhälsning i smyg på lektionerna. Gänget har makt och Luka vågar inte låta bli att göra som de säger. Luka är rädd för att själv bli utsatt för deras hat. Men en dag går gänget över en gräns …

Författare: Johanna Lindbäck 104 sidor, Lix 16

Författare: Moa Eriksson Sandberg 64 sidor, Lix 17

Författare: Ester Roxberg 44 sidor, Lix 17

Pris: 119 kr

Pris: 119 kr

Pris: 119 kr

ISBN: 978-91-7825-462-0

ISBN: 978-91-7987-209-0

ISBN: 978-91-7987-215-1

Flickan i den rosa skogen

Fågelflickan

Den jag vill vara

Det är något fel på Ella. Sedan hennes pappa dog kan hon inte prata. Hon får inte ur sig ett ord. Ingen förstår, inte kompisarna, inte Ellas tvillingsyster Ester och absolut inte hennes mamma. Pappa ville inte leva, och när han dog tog han med sig allt. Det finns inget kvar. Inga filmkvällar med popcorn, inga promenader i skogen, inga sånger och fester.

Minna vill bli en fågelflicka. Hon vill bli lätt som luft och flyga iväg. Vill slippa sin kropp, för den gör bara ont. Förut tyckte hon om sin kropp. Förut tänkte hon inte på hur hon såg ut. Hon bara levde. Hon åt och drack utan att vara rädd. Nu är varje tugga en kamp.

Joel vaknar upp i en cell hos polisen. Det är inte första gången, hans liv är fullt av tunga droger. Men den här gången är han riktigt illa ute. Joel döms till fängelse för mordförsök på en polis. I fängelset är det tufft. Här gäller det att överleva eller gå under. Det känns ibland som att hans liv är slut. Men skulle det i stället kunna vara början på något nytt? Något bättre?

Författare: Helena Dahlgren 92 sidor, Lix 14

Pris: 119 kr ISBN: 978-91-7825-116-2

64

Författare: Johanna Nilsson 72 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

Författare: Lina Stoltz 100 sidor; Lix 16

ISBN: 978-91-7567-550-3

ISBN: 978-91-7825-450-7

Pris: 119 kr


Ungdomsböcker Kärlek

7–9 7–9

Barn och unga Barn och unga

Starka känslor som går rakt in i hjärtat Att bli förälskad är en fantastisk känsla. Men ibland kan det vara komplicerat. Rakt in i hjärtat är en bok om hur svårt det kan bli när vänskap går över i förälskelse, men kärleken inte är besvarad. Rakt in i hjärtat Eddy spelar fotboll. Men han ser ut som en rockkille med sitt blonda hår som står åt alla håll. 2 Jonas sitter i skolans matsal. Han stoppar in en köttbulle i munnen. Med ketchup smakar de helt okej. En grupp elever kommer in i matsalen. Längst fram går Eddy. Jonas drar en hand genom sitt mörka hår. Han hoppas att Eddy ska se honom. Helst vill han vinka till Eddy. Fast det är han för blyg för.

Jonas stoppar i sig ett par köttbullar till. Eddy är på väg mot honom. – Hej, är allt bra med dig? säger Eddy. Jonas nickar. – Vill du komma hem till mig i kväll? frågar Eddy. Jag har skaffat ett nytt bilspel. – Det skulle vara kul, svarar Jonas. – Ska vi säga klockan sju? Jonas nickar. Eddy går i väg till sina kompisar.

6

Författare: Per Alexandersson 40 sidor, Lix 15

7

Pris: 99 kr www.smakprov.se

Jonas är kär i sin kompis Eddy. En kväll när de ses lägger Jonas armen om honom. Han låter sina läppar snudda vid Eddys nacke. Men allt blir fel. Eddy skriker åt honom att gå och Jonas springer i väg. Vad har han gjort? Kommer Eddy någonsin att prata med honom igen? Kommer han att berätta för alla att Jonas är bög? Tidigare utgiven under titeln Ditt äckel. ISBN: 978-91-7825-446-0

Bearbetningar av tidlösa ungdomsböcker Bästa bok i Bokjuryn, 00-talets viktigaste bok, Augustprisvinnare och filmatiserad. Tre böcker som har gjort avtryck hos många läsare finns i lättläst bearbetning, som kan nå fler läsare. Det gör att fler i klassrummet kan dela samma berättelse, på sin egen nivå.

Kort kjol

Hur kär får man bli?

Sandor slash Ida

Katrin och Frida är bästisar. Sista terminen på högstadiet börjar Adam i deras klass. Frida blir omedelbart superkär i honom, men Adam blir kär i Katrin. Hur ska Katrin göra nu? Hon är förälskad i Adam, men hon kan ju inte svika bästisen Frida. Prata om hopplöst läge!

Sandor är en ensam kille som dansar balett. Ida är en snygg och populär partytjej. Han bor i en håla utanför Göteborg, hon mitt i Stockholms city. Han ägnar all tid åt dansen. Hon har tröttnat på sex. En kväll möts de på chatten.

Äntligen sommarlov! Myran och hennes klasskamrater firar. Myrans bästis åker hem, medan Myran följer med två killkompisar på efterfest. Men festen urartar och de två killarna utsätter Myran för en våldtäkt. För Myran följer en fruktansvärd tid. Rädslan, polisförhören och rättegången. Hur ska hon kunna leva vidare? Och hur ska hon kunna komma tillbaka till skolan där alla vet vad som har hänt?

Författare: Christina Wahldén Bearbetare: Lina Stoltz 108 sidor, Lix 16

Pris: 129 kr ISBN: 978-91-7987-060-7

Författare: Katarina von Bredow Bearbetare: Lina Stoltz 124 sidor, Lix 15

Författare: Sara Kadefors Bearbetare: Cecilia Davidsson 184 sidor, Lix 16

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

ISBN: 978-91-7825-118-6

ISBN: 978-91-7825-413-2

65


Barn och unga

7–9

Kärlek och relationer

Kärlek vid första ögonkastet? Du har en chans

Ska vi ses? Maria sitter på tåget. Hon får ögonkontakt med en snygg tjej. I Göteborg hoppar Maria av tåget. I jackfickan hittar hon en lapp med texten ”Ska vi ses?/A” och ett mobilnummer. Men vågar hon ringa?

Maria och Anna har bara träffats en gång. Maria är redan kär. Nu ska de äntligen ses igen. Maria tar tåget till Lund. Anna ska möta henne på stationen. Maria väntar och väntar, men Anna dyker inte upp. Har hon ångrat sig?

Detta är en nyutgåva av boken som kom ut 2013, nu med nytt omslag.

ISBN: 978-91-7825-087-5

ISBN: 978-91-7825-092-9 Författare: Mårten Melin 36–40 sidor, Lix–9-13

Pris: 99 kr

SERIEN ELI OCH AMY

Med kärleken till musiken När Eli mötte Amy

Eli hjärta Amy låter som en sång

Eli är en ensam 16-åring som känner sig helt fel. Han trivs inte på den lilla ort där han bor och är rädd för nästan allt. En dag sveper Amy in i Elis liv, en färgstark storstadstjej som bestämmer sig för att de ska bli vänner. De älskar ju båda musik! Amy är Elis totala motsats. Hon pratar oavbrutet och vågar precis allt. Detta är första boken om Eli och Amy.

I denna andra bok om Eli och Amy har det gått en månad sedan Amy rusade in i Elis liv. Amy drar med sig Eli på fester och äventyr, men de ses också hemma hos Amy och skriver och spelar musik. Från att ha varit ensam och olycklig har Eli plötsligt fått en bästa vän. Men det är inte alltid lätt att vara vänner när ens drömmar ser så olika ut ... ISBN: 978-91-7825-105-6

ISBN: 978-91-88793-60-7 Författare: Johanna Nilsson 104–112 sidor, Lix 14–15

Pris: 119 kr

SERIEN MÅNS & EMMA

Den stora kärlekshistorien fortsätter Måns & Emma, komma nära Måns & Emma, komma nära är den andra och sista samlingsvolymen om det unga paret. Boken innehåller de tre sista böckerna i serien: Nästan nakna, Så grymt skönt och Pinsamt eller? Nu har Måns och Emma blivit äldre och deras kärlek lite mer avancerad.

ISBN: 978-91-7987-190-1 Pris: 119 kr

Emma & Måns

Författare: Mårten Melin 80–92 sidor, LIx 12–14

www.smakprov.se

66

De sju delarna i serien om Måns och Emma är här ihopskrivna till en ungdomsroman. Författaren Mårten Melin har valt att vända på perspektivet. Nu berättas exakt samma berättelser, men ur Emmas synvinkel. I början av boken skildras en oskuldsfull förälskelse, som successivt övergår i lite mer utmanande kärlek.

ISBN: 978-91-7567-515-2 Pris: 139 kr


Kärlek och relationer Fritext/kategori

7–9

Barn och unga

Böckerna om Max – kärlek, närhet och sex I serien om Max skriver Mårten Melin om hur det är att vara ung. På ett enkelt och rakt sätt berättar han om ung kärlek, närhet och sex, relationer och svek ur ungdomars perspektiv. Det är berättelser att dras in i och svepas med av.

Författare: Mårten Melin Lix 11–14

Pris: 119 kr

Det finns sju böcker i serien. De är fristående och kan läsas i vilken ordning som helst, men följer kronologiskt Max liv och utveckling under flera år. Nu finns de för första gången samlade på samma förlag!

Men jag är kär i henne

Mellan dig och mig

Första gången

I första boken om Max är han och hans klass i fjällen en vecka. Det bara snöar. Tur att det går att bada i poolen och tur att Anja är där. Max hoppas att hon äntligen ska se honom. Men istället är det Hanna som lär Max att åka slalom. Och Hanna som visar sig ha helt magiska fingrar ...

I andra boken är Max och Hanna ihop. Hanna är kär i Max. Jätte­mycket, det märks. Och Max är kär i Hanna. För det är han väl?! Egentligen vill han mest kyssa Anja. Hur kär är han i Hanna? Måste man inte vara mer kär än så här i den man är ihop med?

I tredje boken är Max på semester på landet med pappa och pappas tjej Linnea. I närmaste byn träffar Max en tjej, Maja. Hon har blått hår och spelar bas i ett punkband. Maja är inte lik någon annan Max träffat. Och hon får Max att prova nya saker för första gången.

60 sidor ISBN: 978-91-7567-270-0

48 sidor ISBN: 978-91-7567-361-5

72 sidor ISBN: 978-91-7567-514-5

Endast digital utgåva!

Endast digital utgåva!

TRASIG

NY

UNGA POETERS SÄLLSKAP NY

Max går på gymnasiet. Han är kär i Elin, men har sex med Ida som är lite äldre än han. Egentligen vill han göra slut på förhållandet med Ida och bara satsa på Elin. När han träffar Ida för att göra slut, hamnar de ändå i sängen. Och en tid därefter förstår Max att så lätt var det inte ...

Max och klasskompisen Ella ser en lapp om en poesigrupp. Gruppen kallar sig ”Unga poeters sällskap” och träffas ibland för att läsa och skriva poesi. Både Max och Ella går dit. Där träffar de Emil och Ira, och de fyra bildar en egen grupp. Och det dröjer inte länge förrän Max blir intresserad av Ira. Unga poeters sällskap är den femte boken i serien och finns endast som digital utgåva.

Trasig är den fjärde boken i serien och finns endast som digital utgåva.

52 sidor ISBN: 978-91-7987-554-1

56 sidor ISBN: 978-91-7987-553-4

Pris: 90 kr

Pris: 90 kr

Inte vara utan

Det har hänt en sak

I sjätte boken tycker Max att Danni är världens finaste. Men hon är syrrans bästa kompis och fem år äldre än Max. Det kan aldrig bli något mellan dem. Så flyttar Danni in i lägenheten när Max syster och mamma åker på semester. Och Max och Danni är ensamma ...

I sjunde boken är Max och Dannis relation långt ifrån enkel. Danni är kompis med Max syrra, hon är fem år äldre, och ingen vet att de är ihop. En dag får Max ett sms från Danni: ”Det har hänt en sak.” Danni är med barn. Vad ska de göra nu?

52 sidor ISBN: 978-91-7567-216-8

56 sidor ISBN: 978-91-7825-097-4

Med boken berättar författaren Mårten Melin om kärlek, erotik och vänskap på ett väldigt berörande sätt. En bra bok att sätta i händerna på kärlekssugna (vilket inkluderar i princip alla) tonåringar. Anna Hjerpe, BTJ Det har hänt en sak

67


Barn och unga

7–9

Ungdomsböcker Fritext/kategori

Översättare: Catharina Andersson 48–56 sidor, LIx 11–14

Pris: 104 kr

Se alla

8

titlar

SERIEN UNG

på vår

Ungdomsberättelser med igenkänning

webb! Jag ser dig! Isa får otäcka sms från ett nummer hon inte känner igen. Sms:en blir mer och mer hotfulla, och hon blir rädd. Hon vet inte vem det är, men har sina misstankar. Antagligen är det en kille på skolan. Isa och kompisen Carro bestämmer sig för att avslöja honom. Nu ska de ta honom på bar gärning!

Konceptet Ung innehåller riktigt lättlästa böcker för yngre tonåren. Titlarna är valda för att spegla en verklighet som kanske inte alla ungdomar lever i, men ändå hör talas om. Här finns stöld, sex och utsatthet på sociala medier. Men också vänskap, humor och mod.

Författare: Bjarke Schjødt Larsen ISBN: 978-91-7987-115-4

Flammor av hat

Ingen får veta!

Bara jag

Fuck you!

Vit som Snö

Författare: Bjarke Schjødt Larsen ISBN: 978-91-7825-454-5

Författare: Marianne Randel Søndergaard ISBN: 978-91-7987-030-0

Författare: Julie Clausen ISBN: 978-91-7987-031-7

Författare: Marie Duedahl ISBN: 978-91-7825-455-2

Författare: Marie Duedahl ISBN: 978-91-7825-407-1

Vänskap och mod Sjunga solo

Falafelflickorna

Agnes lyssnar gärna på vad andra säger, men pratar inte så mycket själv. Elin är precis tvärtom, hon tycker om att vara i centrum. Trots att de är så olika är de bästa kompisar sedan dagis. Elin tjatar på Agnes att hon ska följa med till kören och till slut säger Agnes ja. Kören ska sjunga på en festival, och när Elin blir sjuk får Agnes sjunga solot i stället. Men vad tycker Elin om det?

Hawa bor i en förort med stora problem. När sommaren kommer startar hon en detektivbyrå och får omedelbart flera uppdrag. Men de är svåra, som till exempel en klasskompis som vill gömma sig eftersom hon ska bli bortgift mot sin vilja. Med förnuft, mod och handlingskraft lyckas Hawa, tillsammans med sina vänner och en kvinnlig polis, lösa fallen.

ISBN: 978-91-7825-096-7

Författare: Sofie Berthet 80 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

68

ISBN: 978-91-7825-398-2

Författare: Christina Wahldén Bearbetare: Tomas Dömstedt 76 sidor, Lix 16

Pris: 129 kr


7–9 7–9 F–3

Ungdomsböcker Fritext/kategori Fakta för de minsta

Barn och unga Barn och unga Fakta

SERIEN TYPISKT TOBIAS!

Full fart med Tobias! Se alla

I sin serie Typiskt Tobias! skildrar Kerstin Lundberg Hahn med stor värme unga människors funderingar på ett träffsäkert sätt och bjuder på minst ett stort gapskratt.

9

titlar

på vår

webb!

Oväntat besök

Blodigt allvar

Kaos i skallen

Sista hållplatsen

ISBN: 978-91-7825-368-5

ISBN: 978-91-7825-112-4

ISBN: 978-91-7567-536-7

ISBN: 978-91-7567-535-0

FULL FART Tobias drömmer om att kunna ta med sig sin tjej Leila till mysiga ställen. Tänk om han hade en bil och körkort! Tobias har redan börjat övningsköra lite med pappa. Fast bara i krypfart. Nu är det dags att börja öva på allvar. I full fart! Men då gäller det att hålla koll åt alla håll …

Författare: Kerstin Lundberg Hahn ca 40–50 sidor, Lix 15–16

Pris: 104 kr

ISBN: 978-91-7987-073-7

FAKTA FÖR DE MINSTA

Vad är det för skillnad mellan fakta och åsikt? Fakta, åsikter och robotar

Författare och illustratör: Michael Rex 44 sidor

Pris: 99 kr

En del saker är fakta, som hur många robotar det finns i den här boken. Andra saker är åsikter, som vilken robot som är roligast eller dansar bäst. För att kunna avgöra om något är fakta eller åsikt måste vi ibland vänta på att få mer information. Genom att starta om robotarna lär de sig att respektera åsikter och att kompromissa. Boken passar för läsare från 7 år. ISBN: 978-91-7987-074-4

FLER FAKTABÖCKER

69


Barn och unga

Fakta om motorer

MiniMotor

Ute på vägen Vad är det som låter? Titta där! En stor lastbil kör förbi.

4

5

www.smakprov.se

Författare: Mari Schuh Översättare: Lars Ahlström 32 sidor

Pris: 84 kr

MiniMotor är en serie extra lätta faktaböcker framtagna för de allra yngsta. Med lite text och mycket bilder uppmuntrar böckerna till läsning. Här finns förstås en innehållsförteckning och ett register, som i en traditionell faktabok.

Helikoptrar

Stora fordon

Räddningsfordon

Fartyg

Titta upp i luften. Vad är det som flyger där? En helikopter! I den här boken får läsaren veta vad en helikopter kan göra, hur den funkar och hur den ser ut inuti och utanpå.

Vad är det som låter ute på vägen? Titta där! En stor lastbil kör förbi! I den här boken får läsaren veta mer om lastbilen, bärgningsbilen, dumpern, sopbilen, tankbilen och brandbilen.

Sirenerna tjuter. Ett räddningsfordon är på väg till platsen. Någon behöver hjälp. I den här boken får läsaren veta mer om de fordon som kan användas i olika nödsituationer.

Kolla in fartyget med alla sina segel! I den här boken får läsaren veta mer om olika sorters fartyg. Hur de tar sig fram, med segel eller motor. Hur de ser ut och vad de kan ha i lasten.

ISBN: 978-91-7987-053-9

ISBN: 978-91-7987-055-3

ISBN: 978-91-7987-407-0

ISBN: 978-91-7987-406-3

Motorfakta

Serien Motorfakta är för alla unga motorintresserade, som vill lära sig mer om sin favoritsport – eller bara vill få upp farten i läsningen. Här presenteras spännande fakta om olika motorsporter på ett lättläst och lockande sätt. Böckerna är genomillustrerade med fartfyllda bilder i färg.

Fyrhjulingar

Monstertruckar

Sportbilar

Vad gör fyrhjulingar så roliga att köra? Hur tävlar man bäst i sporten? Och vad kan de mer användas till? Svaren finns i den här boken!

Vad kan en monstertruck göra? Hur många bilar kan den krossa? Hur såg den första trucken ut? Svaren finns i den här boken om monstertruckar.

Sportbilar är byggda för att synas och för att kunna köra fort. I den här boken lär sig läsaren mer om några olika modeller och får bland annat veta hur snabba de är.

Författare: Matt Doeden ISBN: 978-91-7987-048-5

Jumbojet, stridsflygplan, fraktplan, det finns många olika typer av flygplan. I den boken får läsaren veta mer om dem, hur de ser ut inuti och utanpå och vad de används till. ISBN: 978-91-7987-601-2

Pris: 94 kr

Vem var motocrossportens första stjärna? Hur ser däcken ut på de olika banorna? Vad är fristil? Svaren finns i den här boken om motocross – en snabb guide till en sport med många hästkrafter. Författare: Matt Doeden ISBN: 978-91-7987-049-2

NY

Översättare: Lars Ahlström 40 sidor

Motocross

Författare: Mandy R. Marx ISBN: 978-91-7987-206-9

FLYGPLAN

Författare: Matt Doeden ISBN: 978-91-7987-229-8

RACERBILAR

NY

Hur snabbt kan en racerbil köra? Varför har de så mycket färger? Vad är skillnaden mellan en racerbil och en vanlig bil? Det finns många olika sorters racerbilar. I den här boken får läsaren veta mer om hur de olika modellerna ser ut och varför de är olika. Författare: Mari Schuh

ISBN: 978-91-7987-599-2

70


Barn och unga

Mytiska väsen

Mytiska väsen

Mytiska väsen är specifikt framtagen för att locka extra mycket till läsning. Med spännande ämnen, magiska världar och passande layout vill vi väcka läsarens nyfikenhet och skapa läslust. Mytiska väsen ger på ett lättfattligt sätt en förståelse för vilka våra mytiska väsen är och deras betydelse, i Sverige och i världen, nu och då.

Häxor Häxor är människor som använder magi. Oftast är det kvinnor. Häxor kan vara snälla eller elaka. Häxor finns inte i verkligheten. Men förr i tiden trodde många på häxor, och det finns många sagor om dem.

4

5

www.smakprov.se

Översättare: Birgitta Melén 40 sidor

Pris: 104 kr

MYTISKA VÄSEN – ZOMBIER NY Boken berättar kortfattat om zombier ur ett mytiskt och historiskt perspektiv med exempel på berättelser och skrönor från olika delar av världen och olika tider. Med en kortfattad text i samspel med kusliga och suggestiva bilder lockar boken till läsning. Nutida skildringar av zombier från moderna filmer och tv-serier lägger grunden för bildspråket och zombiebeskrivningarna. Författare: Bradley Cole

ISBN: 978-91-7987-411-7

Mytiska väsen – Drakar

Mytiska väsen – Häxor

Författare: Tommy Heisz

Författare: Tommy Heisz

ISBN: 978-91-7987-378-3

ISBN: 978-91-7987-379-0

MYTISKA VÄSEN – VARULVAR NY Boken inbjuder med en enkel och kortfattad text till läsning om den skräckinjagande varulven ur ett mytiskt och historiskt perspektiv. Läsaren får ta del av skrönor och sagor från äldre tider och olika delar av världen, men också läsa om historiska personer som anklagats för att vara varulvar.

Mytiska väsen – Vampyrer är en läsvärd, saklig, lättläst bok – utmärkt för läsovana ungdomar om folktrons blodsugande varelser. Eva Bjärlund, BTJ Vampyrer

Författare: Marie Pearson

ISBN: 978-91-7987-412-4

Mytiska väsen – Vampyrer Författare: Tommy Heisz

ISBN: 978-91-7987-380-6

71


Barn och unga

Faktaböcker för de yngsta

Minifakta om Minifakta om ... är en serie extra lättlästa faktaböcker. Böckerna har aktuella och roliga ämnen som passar både yngre och äldre läsare. Texterna har korta ord och enkel text och fotografier i färg på varje uppslag.

ca 28 sidor

Pris: 94 kr

MINIFAKTA OM ELBILAR NY

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I AUSTRALIEN NY

Elbilar blir vanligare och vanligare på våra vägar. Men hur såg den första elbilen ut? Varför behövs den i dag, och hur långt kan den köra. En aktuell bok om elbilen, nu och då.

I Australien lever en del djur som inte finns på någon annan plats i världen. I den här boken får läsaren bekanta sig med emu, koala, känguru, myrpiggsvin och vombat. Hur klarar sig djurungarna i det torra klimatet?

Författare: Per Østergaard Översättare: Lars Ahlström

Författare: Ann-Charlotte Ekensten

MINIFAKTA OM SPARKCYKLAR NY

MINIFAKTA OM LÖSS

ISBN: 978-91-7987-387-5

Många kör sparkcykel i stan. Den tar inte så stor plats som en vanlig cykel och den är lätt att bära med sig. Och så kan man göra kul tricks med en sparkcykel. I den här boken beskrivs sparkcykelns historia från de allra första till dagens elsparkcyklar. Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Lars Ahlström

ISBN: 978-91-7987-384-4

NY

Här bjuds läsaren in till att läsa om lusen som kan krypa omkring i håret, suga blod, lägga ägg och göra så att det kliar alldeles förfärligt. Med korta texter och tydliga bilder beskrivs bland annat hur en lus ser ut, vad den äter, hur länge den lever och hur man gör för att ta bort den. Författare: Lisette Agerbo Holm Översättare: Åsa Oxenmyr

ISBN: 978-91-7987-466-7

ISBN: 978-91-7987-422-3

MINIFAKTA OM SPEEDWAY NY

MINIFAKTA OM KROKODILER NY

Speedway är en sport där man kör motorcykel. I den här boken beskrivs hur man tävlar i speedway, vilka skydd man behöver och hur snabbt det går. Läsaren får också veta mer om en berömd svensk speedwayförare.

Krokodilen är ett fascinerande djur, både för vuxna och unga läsare. I den här boken hittar de fakta om hur olika sorters krokodiler lever, vad de äter och vem som är deras värsta fiende.

Författare: Per Østergaard Översättare: Lars Ahlström

ISBN: 978-91-7987-392-9

72

Författare: Per Østergaard Översättare: Lars Ahlström

ISBN: 978-91-7987-390-5


Faktaböcker för de yngsta

Se alla

Barn och unga

54 titlar

på vår

webb!

Minifakta om ubåtar

Minifakta om tåg

Minifakta om nyckelpigor

Minifakta om hajar

Författare: Per Østergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7825-448-4

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-88793-09-6

Författare: Per Østergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7825-451-4

Författare: Peter Bejder Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7567-724-8

Minifakta om grävlingar

Minifakta om bävrar Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-035-5

Minifakta om djurungar i öknen

Minifakta om giftiga djur

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-038-6

Minifakta om hamstrar

Minifakta om sköldpaddor

Minifakta om djurens bajs

Författare: Lizzie Høysholdt Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7567-725 5

Författare: Sigurd Toftdahl Terkelsen Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-029-4

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-025-6

Minifakta om fladdermöss

Minifakta om snabba båtar

Författare: Henrik Enemark Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-388-2

Författare: Per Østergaard Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-386-8

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-026-3

Författare: Eva Mosegaard Amdisen Översättare: Tomas Dömsted ISBN: 978-91-7825-463-7

Minifakta om djurungar i regnskogen

Minifakta om att börja rida Författare: Malin Eriksson Sjögärd ISBN: 978-91-7987-024-9

Minifakta om djurungar på savannen Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7825-457-6

Minifakta om kor

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-211-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-217-5

Minifakta om grisar

Minifakta om harar

Minifakta om mullvadar

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-072-0

Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-039-3

Författare: Lisette Aagerbo Holm Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-041-6

73


Barn och unga

Faktaböcker

Fakta om ... Med lite text men mycket bilder uppmuntrar böckerna i serien Fakta om ... till läsning. Titlarna tar upp aktuella och roliga ämnen som passar för såväl yngre som äldre läsare, och innebär en något större utmaning för läsaren än Minifakta om-böckerna

40 sidor

Pris: 104 kr

Se alla

70

Faktabokselement som innehållsförteckning, rubriker, särskilt

titlar

markerade ord, punktlistor, diagram, tabeller och faktarutor samt

på vår

webb!

register finns också i våra Fakta om-böcker.

FAKTA OM FOTBOLLS-EM FÖR DAMER NY Vilket land vann historiens första europamästerskap? Hur många medaljer har Sverige vunnit i EM och hur går egentligen ett EM till? Med en blandning av statistik och historiska ögonblick ger den rutinerade lättlästförfattaren Tomas Dömstedt läsaren spännande fakta om hur damfotbollen har utvecklats i Europa. Från att först ha varit ett mästerskap för fyra lag i slutspelet har det vuxit till att bli en av de största fotbollsturneringarna i världen för damer. Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-358-5

74

FAKTA OM SÁPMI NY

FAKTA OM BLODOMLOPPET NY

Samer är ett av världens urfolk, men vad betyder det? Var ligger Sápmi? Och varför är samiska ett hotat språk? Det kan du läsa om i den här boken. Läs även om Jokkmokks marknad, om Sametinget och om renskötseln i Sápmi.

Ny kunskap är alltid värdefull, och kunskap om kroppen kan vara rent livsviktig. Förutom fakta om vad det är som gör att blodet åker runt i kroppen, får läsaren också veta hur fort en bebis hjärta slår och hur många liter blod det ryms i kroppen. Eva Susso är författaren som, förutom att ha suttit i Svenska barnboksakademin, har skrivit ett flertal böcker och även arbetat med läs- och skrivfrämjande aktiviteter på olika bibliotek. Nu tar hon sig an kroppen och först ut är Fakta om blodomloppet.

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7987-366-0

Författare: Eva Susso ISBN: 978-91-7987-549-7


Barn och unga

Faktaböcker

Fakta om några av världens största religioner Annelie Drewsen är journalist och författare och har även arbetat som lärare. Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska, religion och historia. Tillsammans har de skrivit lättlästa faktaböcker om några av världens största religioner.

FAKTA OM ISLAM

NY

Vad menas med halal och vad betyder Allah? Varför är staden Mekka så viktig inom islam, och hur firas eid al-fitr? Vad är Koranen och vilka högtider är viktigast inom islam? På ett lättläst sätt presenterar författarna en av världens största religioner. En faktabok som kan både besvara frågor och väcka nya. Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7987-361-5

FAKTA OM KRISTENDOM

FAKTA OM JUDENDOM

NY

NY

Julfirandet är för många människor i Sverige förknippat med mat och julklappar. Men julen hör också ihop med kristendomen och Jesus liv. Många svenska helgdagar är egentligen kristna högtider. Men vad betyder det egentligen att vara kristen? Och vad innebär det att döpas eller konfirmeras? På ett lättläst sätt presenterar författarna en av världens största religioner.

Judendomen är en monoteistisk religion, men vad betyder det? Och hur beskrivs Gud inom judendomen? Kosher, ortodox och heliga skrifter är alla begrepp inom judendomen, men vad är det för något och hur påverkar de människors vardag? På ett lättläst sätt förklaras och presenteras en av världens största religioner.

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7987-364-6

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7987-362-2

Tre snabba frågor till Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter

Hur har det varit att skriva dessa tre böcker tillsammans? Det har varit både roligt, svårt och tankeväckande. Roligt eftersom det finns så mycket att lära om olika religioner. Svårt just för att det är väldigt mycket och Fakta om-böckerna har ett litet format. Tankeväckande inte minst i arbetet med att söka efter bilder – vilka bilder har och får vi om och genom olika religioner?

Vad hoppas ni att läsarna tar med sig? Vi hoppas att läsarna får med sig en förståelse av att religion handlar om både att tro, att tillhöra och att göra. Vi hoppas förstås också att böckerna ska väcka nyfikenhet på den mångfald som ryms i religionernas värld, både inom och mellan olika religioner.

Varför ville ni skriva om religion? Religion är en viktig del av väldigt många människors vardag. Därför ger det mycket att lära sig mer om religioner. Vi tycker själva att det är ganska ont om lättlästa böcker om olika religioner, och det var därför vi ville skriva våra Fakta om-böcker.

FLER FAKTA OM-BÖCKER

75


Barn och unga

Faktaböcker

FAKTA OM YOUTUBERS NY

FAKTA OM ÅNGEST NY

Smink, vardagsbestyr, psykisk ohälsa och könsidentitet. På Youtube är det både skoj och allvar. Men vad gör egentligen en youtuber? Och hur började allt? Ebba Berg skriver om några av Sveriges största youtubestjärnor, förklarar begrepp och trender och lägger samtidigt en grund för viktiga diskussioner om att våga vara sig själv, och konsekvenserna av näthat.

Alla upplever ångest ibland, när man är rädd eller orolig för något. Men en del barn och vuxna upplever ångest även om det inte händer något farligt. Men vad är ångest egentligen, hur känns den och vad man kan göra åt den? Dessa och fler frågor får lättlästa och innehållsrika svar i denna både viktiga och tillgängliga faktabok. Författare: Frida Bejder Klausen Översättare: Åsa Oxenmyr ISBN: 978-91-7987-375-2

Författare: Ebba Berg ISBN: 978-91-7987-562-6

FAKTA OM KANINHOPPNING NY

FAKTA OM SPINDLAR NY

FAKTA OM TITANIC NY

FAKTA OM DYNAMIT NY

Författare: Ann-Charlotte Ekensten och Angelica Öhrn ISBN: 978-91-7987-363-9

Författare: Henrik Enemark Översättare: Åsa Oxenmyr ISBN: 978-91-7987-374-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-367-7

Författare: Annelie Drewsen ISBN: 978-91-7987-354-7

Fakta om Alfred Nobel

Fakta om käpphästar

Fakta om Fortnite

Fakta om parasport

Fakta om barnkonventionen

Författare: Cilla Dalén och Annelie Drewsen ISBN: 978-91-7987-345-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten och Angelica Öhrn ISBN: 978-91-7987-216-8

Författare: Simon Randel Søndergaard Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-022-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-019-5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-040-9

Fakta om vildsvin

Fakta om ormar

Fakta om sopor

Författare: Emma Alnor Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-018-8

Fakta om Gustav Vasa

Fakta om andra världskriget

Författare: Ulf Sindt ISBN: 978-91-7987-078-2

Författare: Frida Bejder Klausen Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-054-6

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-359-2

Författare: Simon Randel Søndregard Översättare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7987-046-1

76


Faktaböcker

Barn och unga

Sexualitet, samtycke och relationer ll

Vi

Som ung kan det vara svårt att prata om sex, om vad som händer i kroppen och om sin sexualitet. Kanske lyssnar man istället på vad andra säger, eller söker sig till nätet. Det kanske ger bilden av att allt måste vara och kännas på ett visst sätt, när sanningen är att det kan vara på så många andra sätt också. Det här är böckerna som svarar rakt och enkelt på frågorna som är svåra att ställa.

äs du l a mer?

Du hittar Koll på sex på s.

80

Fakta om sex

Fakta om puberteten Det är mycket som händer i puberteten. Kroppen förändras, och det gör hjärnan också. Varför luktar strumporna illa? Varför får jag finnar? Och varför fattar mina föräldrar ingenting? I den här boken får man veta mer om vad som händer, och varför.

De flesta tycker att sex är spännande, och många har frågor om sex. Men man kanske inte alltid vill ställa dem till en vuxen. Då är det bra att den här boken finns! Här får läsaren veta bland annat hur man kan ha sex, hur det kan kännas att vara kåt, vad en orgasm är och vad samtycke betyder.

Författare: Inti Chavez Perez Illustratör: Elias Ericson 40 sidor ISBN: 978-91-7987-192-5

Författare: Inti Chavez Perez Illustratör: Elias Ericson 40 sidor ISBN: 978-91-7987-191-8

Pris: 104 kr

Pris: 104 kr

Det handlar om kärlek, sex och relationer. Om killrollen och våra värderingar kring könet och om vikten av att mötas utifrån respekt [...] Frågorna tas upp på ett bra sätt och belyses ur flera aspekter.

Maj Gustavsson, BTJ

Respekt Hur hånglar man? Hur gör man när man ska ha sex? Och hur vet man om den andre ens vill? I den här boken är inget fult eller tabu, och även det som är jobbigt förklaras rakt och enkelt. Inti Chavez Perez ger tydliga svar på allt man vill veta om sex, oavsett om man är hetero, homo eller bi.

Författare: Inti Chavez Perez Bearbetare: Tomas Dömstedt 128 sidor, Lix 22 ISBN: 978-91-7987-108-6

Pris: 129 kr

Snacka om oskulden!

Fakta om HBTQ

En faktabok om något som inte finns. Låter det konstigt? I den här boken berättar Inti Chavez Perez sanningen om oskulden och mödomshinnan. Det här är en bok om oskulden, och om oskuldsnormer. Och oskuldsnormer finns. De är starka och styr många unga människors liv, på olika sätt. Men saken med oskuldsnormer är att de är just normer. De är alltså bara tankar och regler om oskuld. Och tankar och regler kan vi ändra på – med kunskap.

Det finns många saker som gör dig till den du är. Din musiksmak och favoritfärg är delar av din identitet. Vem du blir kär i är också en del av din identitet. I den här boken får du lära dig mer om vad bokstäverna hbtq står för, vad det innebär att ”komma ut” och varför det finns prideparader.

Författare: Inti Chavez Perez Illustratör: Matilda Petersson 60 sidor, Lix 26 ISBN: 978-91-7723-837-9

Författare: Linnea Lundborg 40 sidor ISBN: 978-91-7987-424-7

Pris: 104 kr

Pris: 149 kr

77


Barn och unga

Fakta kopplad till läroplanen

Aha, nu fattar jag!

Författare: Torsten Bengtsson lllustratör: Per-Anders Nilsson, Mats Minnhagen och Åsa Carlsson 32–40 sidor

www.smakprov.se

Pris: 149 kr

Gemensamt för titlarna i faktaserien Aha, nu fattar jag! är att de innehåller fakta varvade med spännande berättelser. Ämnena är kopplade till läroplanen och passar även för särskolan. Varje uppslag innehåller illustrationer i färg och svåra ord förklaras i marginalen.

Aha-serien – skapar intresse för historia! De historiska böckerna i serien Aha stimulerar läsarens nyfikenhet och inspirerar till ökade kunskaper om svunna tider. Möten med människors berättelser kopplar historiska händelser till sådant som händer idag. UTVANDRINGEN

NY

Längtan efter att få det bättre lockade många svenskar att i mitten på 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet ta båten till Amerika. Där låg landet som erbjöd både jobb och en bit jord. Men resan dit var lång och tuff, och en del kom aldrig fram. Andra kom aldrig hem igen. I Aha – Utvandringen möter läsaren tvillingarna Svea och Sven, som med sin familj utvandrar från ett litet torp i Småland. Deras resa på ett stormigt hav och ögonblicket när de kliver i land i det nya landet är spännande läsning. ISBN: 978-91-7987-542-8

Frihetstiden Sara bor med sin familj i ett litet soldattorp. Hennes pappa har förlorat ett ben i kriget mot Norge och på kvällarna samlas familjen och lyssnar på hans berättelser. Frihetstiden i Sverige varade 1718–1772 och var en spännande tid då kungarna inte längre hade makten, utan riksdagen bestämde. Det fanns två politiska partier, hattar och mössor. ISBN: 978-91-7987-403-2

Gustavianska tiden

Rymden

13-årige Olof lever i Stockholm på 1700-talet och ska bli skomakare som sin far. En dag hör han ett samtal som handlar om att det finns planer på att mörda kungen! Den gustavianska tiden var en spännande tid med bland annat två krig mot Ryssland, två kungar – och ett kungamord.

Den här boken handlar om solen, planeter, stjärnor och galaxer och gör några kända nedslag i rymdhistorien. Maja är tolv år och vinner första pris i en tävling – en resa till en rymdstation! Det blir en spännande och faktafylld resa ut i rymden.

ISBN: 978-91-7987-146-8

78

ISBN: 978-91-7825-467-5

Dinosaurier och livet på jorden Långt innan det fanns människor på jorden fanns det andra djur. Dinosaurierna var sådana djur. Läsaren får möta Anton, som drömmer om att få träffa en livs levande dinosaurie. ISBN: 978-91-88789-56-3

Första världskriget

Andra världskriget

Första världskriget började i Europa 1914. Nya fruktansvärda vapen användes i kriget och många miljoner människor dog. Läsaren får träffa Julia som är 13 år och bor på en bondgård i Frankrike under kriget. På åkern utanför hennes hus landar en engelsk flygare.

Andra världskriget utbröt 1939 och varade i sex år. Här får läsaren träffa Max som var 14 år och bodde i Köln när kriget började. Han berättar om hur livet var under kriget. För att kunna berätta om den hittills mest omfattande konflikten i världen har vi valt att göra boken på 40 sidor.

ISBN: 978-91-7987-062-1

ISBN: 978-91-7825-377-7


Fakta kopplad till läroplanen

Barn och unga

Vikingar

Medeltiden

Vasatiden

Stenåldern

Stormaktstiden

Vikingapojken Sven berättar om vikingarnas resor, om hur de bor, klädsel och vanor, om asatron och mycket annat. Läsaren får också följa med Sven på en resa där det nybyggda vikingaskeppet nästan sjunker i den vilda stormen …

Här berättar Anna om medeltiden. Om hur de bodde och levde. Hon berättar också om riddarna i borgen. Anna och hennes mamma ska gå in till staden. På vägen möter de den stora döden ...

Greta är piga på slottet Tre Kronor. Genom henne får läsaren lära sig om hur det var att leva på Gustav Vasas tid och alla de otroliga berättelserna om hans liv. Vissa sanna, andra rena lögner.

Johan berättar om livet på stormaktstiden. Det är stora krig och kungarna bestämmer över folket. Vasaskeppet gör sin jungfrufärd. En färd som slutar i katastrof.

ISBN: 978-91-87061-20-2

Vide berättar om hur det är att leva på stenåldern. Han ger sig ut på jakt ensam i skogen, och där blir han jagad av vargar. Spännande fakta om hur livet förändrades när stenåldersmänniskorna blev bofasta och började odla.

ISBN: 978-91-7567-845-0

Sex och lite sånt

Teknik med el

Teknik med hus och broar

Liv och miljö

Kropp och hälsa

Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille. En dag hör Simon att de har sex. Simon ber Elin att berätta hur det går till, och vad som egentligen händer med kroppen när man ska bli vuxen.

Tvillingarna Anton och Klara är intresserade av teknik. De berättar om hur el fungerar och om varför man måste vara försiktig med den. I byggandet av allt från ficklampor till drakar slutar det med att Anton nästan dör …

Tvillingarna Anton och Klara berättar om hur man bygger hus och broar. De bygger en hängbro, gjuter egna ljus­stakar och går till ett bygge utan lov. Vilken tur att Klara har mobilen med sig!

Sara berättar om allemansrätten, om sop­sortering och om vad man kan tänka på för att värna om miljön. När hon letar efter sin hund Rex hittar hon döda djur i ån. Vattnet har blivit förgiftat. Tänk om Rex druckit av det giftiga vattnet!

Mira är en sportig tjej. Hon berättar hur kroppen fungerar och vad man ska tänka på för att kroppen ska må bra. Mira är duktig på att simma. En dag när hon är på simtävling händer något riktigt läskigt.

ISBN: 978-91-86447-73-1

ISBN: 978-91-86447-72-4

ISBN: 978-91-86447-71-7

ISBN: 978-91-87061-21-9

ISBN: 978-91-7567-210-6

ISBN: 978-91-87221-98-9

ISBN: 978-91-87061-45-5

ISBN: 978-91-87221-97-2

79


Fakta för de lite äldre Faktaböcker

Barn och unga

Koll på

SVARTA DÖDEN ELLER DIGERDÖDEN Nästa pestpandemi drabbade Europa vid mitten av 1300-talet. Utbrottet startade i Konstantinopel och i Messina i Italien. Båda två var stora kuststäder med fartyg som fraktade varor till och från städerna. En del tror att loppor på smittade råttor förde smittan

_

vidare ut i Europa. När handelsfartyg med råttor ombord seglade iväg, följde pesten med.

PESTEN SOM VAPEN

Koll på … är en serie lättlästa faktaböcker som presenterar många olika ämnen ur ett populärvetenskapligt perspektiv och som ger utrymme för lite längre och mer djupgående fakta än i våra övriga faktaserier.

År 1346 ville det mongoliska folket från Centralasien erövra staden Kaffa vid Svarta havet. En del av mongolerna hade dött av pesten. Nu kastade man de döda kropparna över Kaffas stadsmur, och pesten spred sig i staden. Många i staden dog och det gjorde det lätt för mongolerna att erövra den.

Men eftersom pesten spreds så snabbt, tror en del historiker att det gick till på ett annat sätt. De tror att

i När smittade råttor följer med fartyg kan sjukdomar spridas över världen.

den spreds från människa till människa med luften. De tror att det kan ha varit lungpest. Pesten spred sig snabbt till Nordafrika, Spanien, England och Skandinavien. Senare kom den även till Polen och Ryssland. Pesten påverkade vardagslivet, och både krig och handel mellan länderna upphörde. Man tror att cirka 50 miljoner människor dog i pesten mellan 1346 och 1353. En historiker vid tiden skrev: ”Det var så många som dog att alla trodde att det var världens undergång.”

12

13

44–72 sidor

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

Böckerna är rikligt illustrerade i färg och svartvitt. Svåra ord förklaras i marginalen, faktarutor ger extra och roliga fakta. Böckerna har innehållsförteckning och register. Serien är framtagen för högstadiet men passar också väl för äldre läsare, liksom för de läsare som vill ta steget från böckerna i serien Fakta om … till en lite större utmaning.

KOLL PÅ DEMOKRATI

NY

Vad är demokrati? Hur fungerar den och hur kan man själv delta i det demokratiska arbetet? I den här boken får läsaren veta hur demokratin uppstod och hur den fungerar idag, men också hur det kan se ut i länder där demokratin inte finns. Joakim Ekman är professor i statsvetenskap och forskar om politiskt deltagande och demokratiutveckling. Lina Pilo är gymnasielärare med intresse för språkutveckling och digitala verktyg. Tillsammans guidar de läsaren med lätt hand genom det stora ämne som är demokrati. Författare: Lina Pilo och Joakim Ekman ISBN: 978-91-7987-415-5

KOLL PÅ SEX NY

KOLL PÅ TATUERINGAR

De flesta tonåringar tänker mycket på sex. Men vad är sexualitet? Varför heter det ”säkrare sex” och inte ”säkert sex”? Hur vet man att den andra vill? Och hur vet man egentligen om sexet är bra då? Koll på sex är en bra ingång till samtal om sex och relationer. Förutom att besvara några av de vanligaste frågorna lyfter författaren diskriminerande normer som kan påverka synen på sex. Det avslutande kapitlet innehåller frågor och samtalsingångar för att prata om sex.

Andreas Sölvebring skriver mycket initierat om tatueringskonstens historia, utveckling och framtid. Förutom historiska fakta bjuds läsaren också på spännande historier om några av Sveriges mest kända tatuerare. Man får också veta vad olika motiv betyder och hur tatueringar har gått från att förknippas med kriminalitet, till att bli något som kan bäras av prinsessor, fotbollsspelare och alla däremellan.

Författare: Inti Chavez Perez Illlustratör: Elias Ericson ISBN: 978-91-7987-193-2

Författare: Andreas Sölvebring ISBN: 978-91-7987-540-4

Koll på AI

Koll på pesten

Koll på kalla kriget

Koll på barnkonventionen

Författare: Jesper Allerup Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-063-8

Författare: Barbara Krasner Översättare: Lars Ahlström ISBN: 978-91-7987-051-5

Författare: Søren Elmerdahl Hemmingsen Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-218-2

Författare: Marie Oskarsson ISBN: 978-91-7987-409-4

80

NY

Koll på framtidens uppfinningar Författare: Maja Plesner Översättare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-383-7


T

TL

X

- LA RG E

.

.

Ä ST N

I VÅ

Fakta för deFaktaböcker lite äldre

Unga och unga vuxna Barn och unga

Vilja veta Vilja veta är en serie lättlästa faktaböcker som tar upp aktuella ämnen med utrymme för längre och mer djupgående resonemang. Texterna är raka och tydliga med stundtals svåra ord som ytterligare förklaras med bilder och illustrationer. Böckerna innehåller även källhänvisningar för den som vill utforska ämnet vidare.

Författare: Tomas Dömstedt 60–80 sidor, Lix 31–33

Pris: 149 kr

Konspirationsteorier

Politiska mord

Stora händelser kan vara svåra att förstå, och ibland vill man inte tro på den officiella förklaringen. Då kan det lätt uppstå konspirationsteorier, idéer om att något annat – större – ligger bakom. I den här boken beskrivs några av de vanligaste konspirationsteorierna, men också vad som utmärker konspirationsteorier generellt och hur man kan lära sig att känna igen dem.

Vad är ett politiskt mord? Varför sker det, och vilka konsekvenser kan det få? Vilka var mördarna, och vad hade de för motiv? I den här boken beskrivs några av de mest omtalade politiska morden i historien. Politiska mord leder sällan till ändrad politik eller ett nytt politiskt styre, men de kan sätta djupa spår i ett samhälle. Många menar till exempel att Sverige förändrades för alltid när Olof Palme mördades.

ISBN: 978-91-7949-379-0

ISBN: 978-91-7949-321-9

Klimatförändringar Värmerekord, smältande polarisar och extremväder. Klimatfrågan lyfts dagligen upp i nyheterna och skapar oro för framtiden hos många. Men vilka är egentligen orsakerna bakom förändringarna i klimatet och vilka konsekvenser får de för jorden? Vilka drabbas värst? Och vilka bär ansvaret? Är det världens mäktiga ledare – eller är det du och jag? ISBN: 978-91-7949-277-9

81


T

Ä ST N

Fakta för de lite äldre Faktaböcker .

.

TL

I VÅ

Unga och unga vuxna Barn och unga

X

- LA RG E

Att känna till sina rättigheter och vara medveten om sina skyldigheter Många unga känner inte till sina rättigheter eller skyldigheter. Juridik är ofta svårt och krångligt. I Fatta lagen! av Dona Hariri blir lagen förklarad på ett enkelt och personligt sätt. Med relevanta exempel och situationer ger boken en introduktion till svensk lag för unga. När de vet vad som gäller är det lättare för dem att välja mellan rätt och fel.

Dona Hariri är jurist, föreläsare och programledare. Under sin uppväxt upplevde hon diskriminering och utanförskap, och tidigt bestämde hon sig för att bli jurist. Hon var 12 år när hon köpte sin första lagbok. Juridiken är ett demokratiskt verktyg och Dona arbetar som folkbildare på många olika sätt. Att känna till sina rättigheter är grunden för jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. År 2019 debuterade hon som författare med Fatta lagen!

FATTA LAGEN! NY I Fatta lagen! förklarar Dona Hariri viktiga lagar på ett enkelt sätt. Denna lättlästa bearbetning ger ännu fler unga läsare möjlighet att bekanta sig med svenska lagar med relevans för deras liv. Den går igenom ett urval av situationer som unga människor kan hamna i. Vad behöver man till exempel veta när man hyr en lägenhet i andra hand? Vad innebär det att reklamera en vara? Vad är det för skillnad mellan förtal och förolämpning? Vad innebär samtycke till sex? Har polisen rätt att visitera dig? Dessa och många andra frågor får läsaren svar på i Fatta lagen! ISBN: 978-91-7949-416-2

Författare: Dona Hariri Bearbetare: Lina Stoltz 128 sidor, Lix 24

Pris: 149 kr www.smakprov.se

82


Författarintervju Faktaböcker

Unga och unga vuxna Barn och unga

Fotograf: Ulf Leide

Dona vill ge alla människor koll på juridiken Som jurist har Dona Hariri alltid drivits av att minska klyftorna och göra juridiken tillgänglig för alla. I Fatta lagen! Från hatbrott till snatteri och svartjobb använder hon personliga reflektioner, slang och konkreta exempel för att ge alla människor bättre koll på sina lagliga rättigheter och skyldigheter. Redan som barn i en flyktingfamilj anade Dona Hariri att alla inte är lika inför lagen, och genom åren har hon många gånger fått bekräftat att kunskap om juridiken är en klassfråga. – Juridik är så mycket mer än lagtexter och tvister. Juridik är livet. För att kunna reklamera en soffa, löneförhandla eller registrera ett konto på nätet måste du ha koll. Annars hamnar du utanför, säger Dona.

En bro mellan rättssamhället och människorna I sin roll som jurist har hon sett hur utsatta människors osäkerhet och rädsla kan botas med en stunds juridisk rådgivning – och genom föreläsningar, skolbesök och moderatoruppdrag har

hon arbetat för att bygga en bro mellan rättssamhället och människorna. – Till slut var det bara en bok kvar att göra, säger Dona.

Juridik är så mycket mer än lagtexter och tvister. Juridik är livet. – När jag skrev Fatta lagen! tänkte jag på killarna från min uppväxt. De som tog avstånd från samhällssystemet, ofta av goda anledningar. Utsatta människor har oftast bra koll på sina skyldigheter, men mer sällan på sina rättigheter. Det vill jag ändra på.

Borde vara ett skolämne Att Fatta lagen! nu kommer som lättläst är ett naturligt steg i Dona Hariris ambition att göra juridiken tillgänglig för så många det bara går. Den lättlästa versionen täcker lika många rättsområden, men med kraftigt bantade texter. Boken kan fungera som ett uppslagsverk men också läsas från pärm till pärm och Dona hoppas att den ska komma till användning i skolan. – Skolan har blivit bättre på att undervisa i rättsfrågor, men det finns mycket kvar att göra. Jag tycker att juridik borde vara ett skolämne. Att skapa förtroende för rättsväsendet hos unga är en av de viktigaste frågorna vi har i samhället idag, avslutar hon.

83


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Biografier

SERIEN ETT LIV

Historiska levnadsöden Hon var den normbrytande poeten med ett sorgligt livsöde, men som blev en älskad författare och en förebild för många. Han var geniet som skakade om bilden av universum och drömde om världsfred, men vars upptäckter lade grunden för atombombens uppkomst. Serien Ett liv innehåller lättlästa biografier om människor som på olika sätt påverkat världen och dess historia. Här ges en mer privat bild av den kända vetenskapsmannen Albert Einstein och en ljusare bild av den krisdrabbade Karin Boye.

KARIN BOYE

ALBERT EINSTEIN

NY

NY

Karin Boye är en av Sveriges mest älskade poeter och författare. Hon var också en kvinna som vågade bryta mot sin tids normer. Hon utbildade sig, engagerade sig i rättvise- och jämställdhetsfrågor och hade kärleksrelationer med kvinnor. Inget av detta var särskilt enkelt i Sverige på 1920- och 1930-talen, och Karin Boye är än i dag en förebild för många. I den här boken vill författaren ge en ljusare bild av Karin Boye.

Albert Einstein är känd som en av världens viktigaste vetenskapsmän och vår tids största geni. I den här boken får vi lära känna honom som person, från tiden som den ifrågasättande eleven som hoppade av skolan, till upptäckterna som gjorde honom världsberömd. Det handlar också om kärleken och familjelivet, flykten till USA och hans engagemang i frågor om fred och rättvisa.

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7949-376-9

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-389-9

Ett sagolikt liv ”Mitt liv är en vacker saga, så rik och lycksalig!” Så skrev Hans Christian Andersen i sin självbiografi Sagan om mitt liv. Redan som barn drömde han om att lämna sitt fattiga liv och bli berömd. Han gav sig iväg helt ensam till Köpenhamn för att uppfylla sina drömmar. Med sig hade han penna, sax och en vacker sångröst. Med tiden blev han en hyllad författare, både i andra länder och hemma i Danmark. Han skrev teaterpjäser och romaner, men det är sagorna som är mest kända. Barn och vuxna har skrattat och gråtit åt hans många äventyr där människor, djur och föremål är alldeles levande och verkliga. Föräldrarna kallade honom Hans Christian, men senare i livet sa de flesta Andersen till honom. Som

48–84 sidor, Lix 24–33

författare är han känd som H.C. Andersen. En självbiografi är en bok där författaren berättar om sitt liv. En roman är en bok med en lång berättelse, som oftast är påhittad. Porträtt av Hans Christian Andersen målat år 1835 av

4

Christian Albrecht von Benzon.

5

Pris: 149 kr www.smakprov.se Drottning Kristina

Katarina Taikon

Marie Curie

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-830-0

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-838-6

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7987-047-8

84


T

Ä ST N

TL

Vuxen

.

.

I VÅ

Biografier

X

- LA RG E

Gustav Vasa

Carl von Linné

Gustav Vasa är Sveriges kanske mest kända, historiska kung. Man brukar säga att han lade grunden till det moderna Sverige. Men hur då? Och varför är han så viktig i svensk historia? Den här boken ger läsaren en inblick i hur Sverige såg ut på 1500-talet, hur Gustav Vasa levde och hur han förändrade landet. En spännande resa i tiden!

Biografin Carl von Linné – Ett liv handlar om Linnés liv från fattig pojke i Småland till världsberömd och adlad botaniker. Boken berättar om hans resor genom Sverige och Europa, hans vetenskapliga arbete och hans liv med familjen på Hammarby utanför Uppsala.

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7949-330-1

Författare: Ann-Charlotte Ekensten ISBN: 978-91-7949-388-2

Tove Jansson

Anne Frank

Fadime Sahindal

Olof Palme

Adolf Hitler

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-287-8

Författare: Marian Hoefnagel Översättare: Hans Peterson ISBN: 978-91-88293-08-4

Författare: Christina Wahldén ISBN: 978-91-7723-445-6

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-448-7

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-276-2

Hans Christian Andersen

Astrid Lindgren

Rosa Parks

Martin Luther King

Selma Lagerlöf

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7949-286-1

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-318-3

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-157-8

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-281-0

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-707-5

Zlatan Ibrahimović

Raoul Wallenberg

Tim Bergling

Hans Rosling

Alfred Nobel

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-156-1

Författare: Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter ISBN: 978-91-7723-772-3

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-711-2

Författare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-768-6

Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén ISBN: 978-91-7723-565-1

85


T

.

T LÄ

.

L

E

T LÄ

.

T

.

T LÄ

.

T

.

MAL

I VÅ

.

-S

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

. X-

X

Ä ST I VÅ

- LARG E

TL

N

X

X

RGE

Ä ST N

.

LA

TL

I VÅ

E DI U M

Ä ST

.

M

TL

I VÅ

.

. ALL

Ä ST

I VÅ

I VÅ

SM

TL

N

Ä ST N

N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en XS-bok

TL

LAR G

Böckerna innehåller många illustrationer och fotografier. De har en luftig grafisk form, det är större avstånd mellan raderna och breda marginaler. Böckerna har lite text och en enkel meningsbyggnad. De innehåller vardagsnära ord, ofta är det substantiv eller verb. Texterna handlar om vardagen. Alla ska kunna ta till sig berättelsen oberoende av läsförmåga eller utbildningsbakgrund. Böckerna passar för studieväg 1 på sfi, framför allt kurs A och B. De passar även i undervisningen i svenska från dag ett och vardagssvenska.

BB L Ä

ST

. SN

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O

Träna svenska med Eva och Adam Som analfabet behöver man inte bara lära sig bokstäver – man behöver också tillägna sig och förstå symbolerna för siffror och vanliga företeelser i det nya samhället. Med Eva och Adam blir det en lustfylld upplevelse.

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Catharina Nygård 32 sidor, Lix 11–17

Pris: 109 kr

86

Året runt med Eva och Adam

Siffror med Eva och Adam

Följ med Eva och Adam till stadens torg och ta del av vad de olika årstiderna erbjuder i form av torghandel och naturupplevelser! Boken består av enkel text och bildglosor.

Det här är en grundläggande sifferbok för vuxna. Genom tydliga illustrationer och enkel text presenteras siffrorna 1–10. Berättelsen kretsar kring grannarna Eva och Adam.

ISBN: 978-91-7723-723-5

ISBN: 978-91-7723-552-1

.

.

. EDI U M

L Ä ST N

.

M

TT

I VÅ

.

L Ä ST N

.

SM LL A

TT

I VÅ

.

- S MALL

L Ä ST N I VÅ

.

X

TT

N

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

LA R G E


T

Ä ST

-S

M AL

L

.

.

I VÅ

TL

N

Fotoböcker

X

Vuxen

Författare: Eva Thors Rudvall Foto: Jonatan Bylars och Malin Eriksson 28–32 sidor, Lix 12–15

SERIEN GÅ TILL

Pris: 104 kr

Välkommen till vardagslivet

Författaren och sfi-läraren Eva Thors Rudvall skriver Sveriges kanske mest lättlästa böcker. Fotoboksserien Gå till tar med läsaren till bland annat biblioteket, skogen, tågstationen och vårdcentralen.

Gå till sfi

Gå till b ­ iblioteket

Gå till tvättstugan

Gå till skogen

Tanja ska börja på sfi. Allt är nytt och Tanja är nervös. Men läraren och de andra eleverna verkar trevliga. Tänk om Tanja träffar någon hon känner!

Jamal går till biblioteket för att låna en bok om bilar. Han träffar Lisa som är bibliotekarie. Hon hjälper honom att hitta en bra bok och att ordna ett lånekort.

Sara är i tvättstugan. Hon skäller ut grannen Liam för att han har glömt att ta sin tvätt ur torktumlaren. Men snart får Sara anledning att be Liam om ursäkt …

Siri har tagit sin hund Maxi ut i skogen för att leta svamp. Men Maxi känner doften av ett djur och rymmer. Siri hittar honom mitt i ett kantarellställe.

ISBN: 978-91-7723-322-0

ISBN: 978-91-7723-168-4

ISBN: 978-91-7949-298-4

ISBN: 978-91-7723-446-3

Gå till m ­ ataffären

Gå till t­ andläkaren

Gå till tågstationen

Gå till vårdcentralen

Eva ska handla. Hon har en lista med sig till affären. Vi får följa Evas inköpstur steg för steg. Det blir möten med bekanta och funderingar kring varor.

Vi får följa med Elsa och hennes mamma till tandläkaren. Elsa har ett hål som måste lagas. Läsaren får ta del av vad som händer vid ett tandläkarbesök.

Maja ska åka tåg till Ystad. Först klickar hon på fel biljett, sedan är hissen trasig. Så kommer tåget inrullande. Men var är mobilen, där biljetten finns?

Tim har hög feber och rejält ont i halsen. Han har bokat en tid på vårdcentralen. En doktor undersöker honom och en sköterska tar prover.

ISBN: 978-91-7723-169-1

ISBN: 978-91-7723-570-5

ISBN: 978-91-7723-788-4

ISBN: 978-91-7723-840-9

87


T

Ä ST

-S

M AL

Böcker med bildstöd

L

.

.

I VÅ

TL

N

Vuxen

X

ABC för vuxna!

ABC i stan En ABC-bok för vuxna! Boken innehåller hela alfabetet och varje bokstav presenterar ett namn och en aktivitet. ISBN: 978-91-88291-70-7

Bb

Cc

Bo betalar med kort.

6

Bo

ABC i stan är skriven av Eva Thors Rudvall, som är sfi-lärare med erfarenhet av att undervisa analfabeter. Boken har vackra illustrationer på varje sida samt en kort text och en bildordlista.

betalar

Cissi cyklar på en stolpe.

kort

Cissi

cyklar

stolpe

www.smakprov.se

7

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog 40 sidor, Lix 14

Pris: 109 kr

SERIEN HON & HAN

Missöden och lyckliga slut Kärlek, livsglädje och underhållande berättelser. Ann Gomérs serie med tydliga och vuxna illustrationer av María Hergueta bidrar till mycket läsglädje.

Det finns en humoristisk glimt i berättelsen och Ebba och Filip hinner träda fram som personligheter även om texten är kort. Helene Ehriander, BTJ, Flörten

Flörten

Bråttom

Pajen

Hunden

ISBN: 978-91-88291-73-8

ISBN: 978-91-88293-05-3

ISBN: 978-91-88293-04-6

ISBN: 978-91-7723-371-8

Författare: Ann Gomér Illustratör: María Hergueta 28 sidor, Lix 9–12

Pris: 99 kr

88


Ä ST

-S

M AL

L

.

.

I VÅ

T

TL

N

Böcker med bildstöd

X

Vuxen

SERIEN MOA OCH ALI

Läs lättare med bilder Eva Thors Rudvalls lustfyllda berättelser med illustrationer av Marie Herzog har hjälpt många att läsa sina första böcker. Att kombinera en rolig berättelse med illustrationer och bildordlistor ökar möjligheten att läsa och förstå.

Börja i förskolan

www.smakprov.se

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog 28–44 sidor, Lix 8–14

Nilla ska börja i förskolan och pappa Ali är med den första dagen. De är båda lite nervösa. Ali oroar sig för om Nilla ska trivas, men pedagogen Ola tar med henne bort till gungorna. Och plötsligt händer något som får alla på gott humör. Det här blir bra, tänker Ali!

Pris: 104 kr

Börja i förskolan innehåller en rad användbara glosor från förskolemiljö, för den som är ny i svenska språket. ISBN: 978-91-7949-300-4

Välkommen på fest!

Fixa hemma

Flytta ihop

Äta ute

Biobesöket

ISBN: 978-91-7723-166-0

ISBN: 978-91-88291-71-4

ISBN: 978-91-7723-324-4

ISBN: 978-91-88293-14-5

ISBN: 978-91-88291-02-8

Fixa hemma med parallelltext

Få barn

Veckan

ISBN: 978-91-7723-442-5

ISBN: 978-91-87831-87-4

Boken är på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

ISBN: 978-91-7723-800-3

Pris: 109 kr

89


T

T LÄ

.

T

T

.

.

E

L

.

T

.

.

.

I VÅ

ALL

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

. X-

SM

Ä ST I VÅ

- LARG E

X

X

TL

Ä ST N

N

Ä ST N

.

RGE

TL

I VÅ

LA

.

E DI U M

Ä ST I VÅ

.

M

TL

N

MAL

Ä ST

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST

N

TL

N

T

Så här känner du igen en S-bok

TL

LAR G

Böcker på nivån S har enkla meningar. Om det finns bindeord används oftast ”och” och ”men”. Det kan finnas enstaka meningar med omvänd ordföljd. Böckerna har en luftig grafisk form, det är glest mellan raderna och marginalerna är breda. Böckerna handlar ofta om vardagslivet. Böckerna passar för studieväg 1 och 2 på sfi, framför allt kurs B. De fungerar också för vardagssvenska och svenska från dag ett. BB L Ä

ST

. SN

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O

Det är för att barnen ska vara trygga och inte kunna rymma. Kapitel 2

Inne på gården leker barnen. Några cyklar, några sitter i sandlådan och gräver. Amira vill

Det är första dagen Sana och Amira

också cykla. Hon drar i Sanas hand.

är på förskolan. Förskolan heter Myran. Den ligger nära huset där Sana och Amira bor. Det finns en grind till gården på förskolan. Grinden har två lås och är svår att öppna för barn.

En kvinna kommer fram till Sana och Amira. – Hej Amira! Vad roligt att du är här, säger hon. Kvinnan ler mot Amira. Sedan hälsar hon på Sana.

6

7

www.smakprov.se

Författare: Christina Wahldén 24–40 sidor, Lix 13–17

Pris: 109 kr

I mataffären

På kolonilotten

Vårt fredagsmys

I tvättstugan

ISBN: 978-91-88037-95-4

ISBN: 978-91-7723-151-6

ISBN: 978-91-7723-152-3

ISBN: 978-91-88037-96-1

90

.

.

. EDI U M

L Ä ST N

.

M

TT

I VÅ

.

L Ä ST N

.

SM LL A

TT

I VÅ

- S MALL

.

Serien Vardag tar upp ­företeelser som man ofta stöter på i det svenska samhället. Böckerna ger en inblick i, och förståelse för, det samhälle vi alla är en del av. En möjlighet att läsa om vardagliga händelser och samtidigt träna språket!

X

L Ä ST N I VÅ

Lära mer om Sverige

.

SERIEN VARDAG

TT

N

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

LA R G E


T

Ä ST N

Vuxen

.

.

Lättläst om vardagen

I VÅ

TL

SM

ALL

SERIEN STORGATAN 12

Dramatik på sjukhuset för familjen på Storgatan 12 familjen äter middag.

För hon har en krona med ljus på huvudet och ett rött band om magen. Nora rynkar pannan. Hon vet inte hur lucia ser ut.

– Det vill jag med, säger Adam. – Killar kan inte vara lucia, säger Kenza. – Du ljuger! säger Adam. Middagen blir fort stökig. Emil försöker lugna. – Lucia var alltid en flicka när jag gick i skolan, säger han. Men jag har läst i tidningen att pojkar kan vara lucia nu för tiden.

6

TL

Ä ST

7

.

– Vad vill du vara? frågar Nora. – Lucia, såklart, säger Kenza.

.

– Man får vara lucia, tärna, stjärngosse eller tomte, säger hon.

I VÅ

– Jag ska gå lucia, säger Kenza när

om hur de ska fira lucia på Humlan.

N

När de går hem berättar Kenza mer

L ÄT

I en lägenhet med tre rum och kök bor en helt vanlig familj. Nora från Marocko, Emil från Sverige och barnen som föddes i Paris. Böckerna i serien Storgatan 12 tar upp ämnen som familjeliv, traditioner, kulturkrockar och relationer. Både språk och innehåll är anpassade för dem som behöver träna sitt språk.

SM L Författare: Berthet A LSofie 32–40 sidor, Lix 15–18

Pris: 99 kr

www.smakprov.se

ÅKA TILL AKUTEN

Fira lucia

Börja skolan

Nora är från Marocko och Emil från Sverige. De träffades i Paris och gifte sig. Nu har familjen precis flyttat till Sverige och ska fira lucia för första gången.

Kenza ska börja i förskoleklass till hösten. Hela familjen åker för att köpa saker inför skolstarten. Nora vill köpa block och pennor till Kenza, men det behöver hon inte – barnen får det i skolan.

NY

Noras dotter Kenza har ont i magen. Det blir värre och till slut måste de åka till akuten. Nora tycker att det känns lite otäckt, hon har aldrig varit på ett svenskt sjukhus förut. Snart visar det sig att Kenza har blindtarmsinflammation, och måste opereras. Det blir ett spännande dygn på sjukhuset för Nora och Kenza. ISBN: 978-91-7949-455-1

ISBN: 978-91-7723-792-1 ISBN: 978-91-7949-273-1

Det är en vardaglig, positiv och trevlig berättelse om en vanlig familj, och det är lätt att leva sig in i hur Nora upplever situationen. […] Berättelsen passar utmärkt för läsare som är nya i det svenska samhället. Helene Ehriander, BTJ Stå i kiosken

Vab och semlor

Ringa 112

Stå i kiosken

Nora går på sfi för att lära sig svenska. På fredag har hon ett stort prov som hon behöver plugga till. Hennes man Emil har fullt upp på bageriet, alla vill köpa semlor. Mitt i vardagsstressen blir deras son sjuk. Vem ska vabba?

Nora har hämtat barnen på fritids. Men på vägen händer en olycka. En man blir påkörd, och Nora måste hjälpa honom. Hon ringer 112, och både polis och ambulans kommer till platsen. Det blir en annorlunda eftermiddag för Nora och barnen.

Noras son har börjat på innebandy. Nu ska han spela sin första match med laget och Nora får frågan om hon kan hjälpa till. Men vad menar de? Hon kan ju inget om innebandy. Men snart får hon hjälp av de andra föräldrarna att förstå: hon ska sälja korv och kakor i kiosken. Det kan hon ju.

ISBN: 978-91-7723-828-7

ISBN: 978-91-7949-347-9

ISBN: 978-91-7949-400-1

91


T LÄ

Ä ST N

.

.

I VÅ

Vuxen

TL

SM

ALL

Lättläst om vardagen Se a l l a

13

Författare: Hans Peterson 24–28 sidor, Lix 12–16

på vår

Pris: 99 kr

titlar

webb!

SERIEN OM ANNA OCH JONAS

Följ en familj i vardagen Anna och Jonas lever ett helt vanligt samboliv. Läs om deras liv fyllt av barn, villa och vardags­bestyr. Hans Petersons b ­ erättelser är lätta att läsa och följa med i. Biblioteket

Resan

ISBN: 978-91-88291-905

ISBN: 978-91-87831-96-6

Olyckan

Farfar

Pengar

Bröllopet

Huset

ISBN: 978-91-88037-81-7

ISBN: 978-91-87831-95-9

ISBN: 978-91-87831-39-3

ISBN: 978-91-7567-018-8

ISBN: 978-91-87831-00-3

Rampen

Tricket

Brädan

Jens älskar att åka skateboard. Han är i rampen nästan varje dag. Men så en dag kommer Maria dit. Jens vill visa henne vad han kan, och hur man åker i rampen. Men det visar sig att Maria inte behöver någon hjälp. Tvärtom ...

Igår träffade han Maria i rampen. Hon är grym på skateboard, mycket bättre än Jens själv, och nu hoppas han att hon ska dyka upp i dag igen. Kanske kan hon lära honom ett nytt trick …

Det har gått två veckor sedan Jens träffade Maria. Han tänker på henne varje dag. Men känner Maria likadant? Jens frågar om de ska ses. När Maria kommer till rampen har hon med sig Dylan. En kompis. Eller är han bara en kompis?

Kärlek i skejtparken Om ung förälskelse bland asfalt och betong. Maria och Jens träffas i rampen, det visar sig att de gillar att skejta – och varandra. Serien bidrar till igenkänning, oavsett om man står på randen till vuxenlivet, eller har upplevt denna tid i sitt liv själv.

Författare: Maria Frensborg 24–32 sidor, Lix 12

Pris: 109 kr

ISBN: 978-91-88291-31-8

92

ISBN: 978-91-88291-95-0

ISBN: 978-91-7723-316-9


T

Ä ST N

.

.

Böcker med bildstöd

I VÅ

TL

SM

ALL

SERIEN VILJA BILD

Illustrerade berättelser

Översättare: Carina Gabrielsson Edling och Anna Rosenqvist 44 sidor, Lix 9–13

Pris: 109 kr

Bilder är ofta ett utmärkt komplement för att öka förståelsen i texten. Böckerna i Vilja bild innehåller alla lättlästa texter och många illustrationer som bildstöd. Allt för att underlätta för unga och vuxna som kämpar med att läsa.

Messa mig

Bennys ­foodtruck

Strid i natten

I den mörka skogen

En tjej är på väg till en fest och ser en snygg kille på bussen. Tyvärr visar det sig att det är fler som är intresserade av honom. Åh nej, vad ska hon göra nu?

Benny lagar god mat som han säljer i sin foodtruck. Men en dag trillar han ner från en stege och skadar sig. Hur ska det nu gå?

Soldaterna marscherar i natten, det är deras jobb. Kommer de att behöva strida i natt? En bok som skildrar hur det kan vara att arbeta som soldat.

Nam och Lin ska tälta i skogen. Nam ska bjuda Lin på en fin picknick, men han har glömt en viktig detalj – maten.

Författare: Alice Hemming Illustratör: Paula Romani ISBN: 978-91-7723-557-6

Författare: Cath Jones Illustratör: Mia Underwood ISBN: 978-91-7723-559-0

Författare och foto: Stephen Rickard ISBN: 978-91-7723-560-6

Författare: Cath Jones Illustratör: Kate Morgan ISBN: 978-91-7723-683-2

… realistiska illustrationer harmoniserar väl i kombination med denna varmt mänskliga stundtals humoristiska vardagsskildring … Kristofer Flensmarck, BTJ Bennys foodtruck

Träna på kärlek Lisa springer längs gatan. Plötsligt snubblar hon, och det är då hon träffar Jim. Tycke uppstår, och de bestämmer att de ska träna ihop en dag. Men i stället för att träna börjar de prata, och inser snart att de har en hel del gemensamt! Författare: Elizabeth Dale Illustratör: Mark Long ISBN: 978-91-7723-679-5

Det står skrivet i stjärnorna En ensam man tycker om att titta på stjärnorna. En kväll åker han till det stora observatoriet och träffar Sara. Författare: Alice Hemming Illustratör: Tania Vicedo ISBN: 978-91-7723-558-3

Vuxen


T

.

E

T LÄ

.

T

.

T LÄ

L

.

T

T LÄ

.

.

.

I VÅ

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

. X-

E DI U M

Ä ST I VÅ

- LARG E

X

X

TL

M

N

Ä ST N

.

RGE

TL

I VÅ

LA

.

ALL

Ä ST I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST N

Så här känner du igen en M-bok

TL

LAR G

Böckerna har ett vardagsnära språk och innehåller korta stycken med kort radlängd. Böckerna består i hög grad av huvudsatser, men bisatser förekommer. Ibland används omvänd ordföljd. Konjunktioner som ”och” och ”men” är vanligt förekommande. Böckerna handlar om vardag, samhälle och arbetsliv och skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i. Böckerna fokuserar mer på händelseförlopp än miljö- och personbeskrivningar. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

.

M

TT

L Ä ST N

EDI U M

.

.

L Ä ST N

.

.

.

X

- S MALL Serien om Simon väcker frågor om det livslånga lärandet, som inte är lika självklart tillgängligt för alla.S M A L L Fredrika Ottossons varma och tydliga illustrationer underlättar läsningen.

TT

LA R G E

Författare: Åsa Storck Illustratör: Fredrika Ottosson 44–52 sidor, Lix 13–14

Pris: 119 kr Kramar och brev

Vänner och facebook

Drakar och raggsockor

Simon är 27 år och bor på gruppboendet Loket. Han går på daglig verksamhet, men är så trött på det. För Simon har en dröm: han vill gå i skolan igen. Han älskar att få vänner och lära sig nya saker.

Nu är det kvällen innan Simon ska börja på skolan Norrängen, där han ska gå en kurs om datorer och internet. Simon är nervös. Det är nästan så att han ångrar sig, för det är så mycket han är rädd för.

När Simon skulle börja på sin skola Norrängen fick han hjälp av sin lillebror Filip. Men tänk om det finns saker som Filip behöver hjälp med? Kanske är det Simons tur att hjälpa Filip nu?

ISBN: 978-91-7723-715-0

ISBN: 978-91-7723-804-1

ISBN: 978-91-7723-829-4

SERIEN OM EMMAS LIV

Följ Emmas kärleksbestyr

94

I VÅ

I VÅ

Vardagsnära lärande med Simon

L Ä ST N

I VÅ

TT

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

N

.

V

SERIEN OM SIMON

SI

.

Böckerna passar för studieväg 1 och 2 på sfi, framför allt kurs B och C.

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Christina Heitmann 32–40 sidor, Lix 11–13

Pris: 129 kr

Egen nyckel

Kär i kärleken

Middag för två

I den första boken får Emma nyckeln till sin första egna lägenhet. Nu ska hon leva sitt eget, vuxna liv. Men hon får också snabbt känna på det ansvar som en egen lägenhet för med sig.

Emma arbetar tillsammans med Kim. Men har Emma kanske fått känslor för Kim? Med sin bror försöker Emma reda ut var gränsen går mellan kärlek och vänskap.

Emma är osäker på hur Hannes egentligen vill ha det. Han har aldrig tid att träffa henne. Emma bjuder Hannes på middag för att ta reda på vad han känner.

ISBN: 978-91-87831-88-1

ISBN: 978-91-87831-92-8

ISBN: 978-91-7723-372-5


.

.

Feelgood

I VÅ

T

Ä ST

N

TL

M

E DI U M

Vuxen

SERIEN ROSA RUMMET

Romantisk verklighetsflykt Heta kyssar är den tredje boken i den romantiska trilogin om Sanna. Böckerna kretsar runt presentbutiken Rosa rummet. Det är inkluderande berättelser som handlar om längtan och passion och om vikten av att kommunicera och vara rädda om varandra.

HETA KYSSAR

NY

Varma vindar

Kalla fötter

Sanna trivs på sitt jobb i presentbutiken Rosa rummet. Det var här hon mötte David. Han som gör henne glad och pirrig. Men vad händer med känslorna när det blir missförstånd? Och hur ska två blyga men förälskade människor våga prata om det allra mest privata – kärlek och sex?

Sanna är 32 år och älskar livets goda. Hon har en mysig lägenhet och trivs på sitt jobb i presentbutiken Rosa rummet. Ändå känner Sanna att något saknas: en man att dela tillvaron med. Men var finns han? Kanske närmare än Sanna tror ... ISBN: 978-91-7949-316-5

ISBN: 978-91-7949-317-2

Sanna ska ha semester från sitt jobb i presentbutiken Rosa rummet. Hon vill gärna resa bort med sin älskade David. Helst till Italien. Men vad händer när man inte vågar säga vad man drömmer om? Blir det någon kärleksresa för Sanna och David? Heta kyssar är den tredje boken i den romantiska trilogin Rosa rummet, skriven av den populära författaren Amanda Hellberg. ISBN: 978-91-7949-318-9

Sedan väljer hon en kjol och en tröja, och klär sig snabbt. Hon

Varma vindar fungerar utmärkt som en lättläst kärleksroman i kortformat för vuxna, det finns ett spänningsmoment och fina beskrivningar av den känslomässiga berg- och dalbana som pågår inom en när man är nykär och osäker på vad den andre egentligen känner.

blåser håret och sminkar sig lätt.

2

Hela tiden fryser hon så att hon skakar. Plötsligt märker hon att hon är

Sanna hoppar av bussen och

sen. Nu måste hon skynda sig,

springer mot Rosa rummet. Det

annars missar hon bussen.

är en presentbutik som ligger mitt

Så klantigt! Hon avskyr att stressa.

i stan. Hon var jätteglad när hon fick jobb där, och hon trivs. Ylva är ägare till Rosa rummet. Hon har rosa hår och är nästan alltid glad. Sanna tycker att Ylva är den

Författare: Amanda Hellberg 68–76 sidor, Lix 17–20

bästa chef hon någonsin har haft. 8

9

Pris: 129 kr www.smakprov.se

Pia Lindestrand, BTJ Varma vindar

Feelgood och oväntade möten De svarta glasögonen

Den blå kappan

Yosef provar glasögon i en butik. Han testar ett par svarta bågar. En tjej kommer fram och säger att han är snygg i svart. De pratar en stund. Hon är söt, tänker Yosef. Nästa dag går han tillbaka. Han vill träffa henne igen. Men nu är tjejen försvunnen. Hur ska Yosef hitta henne?

Sara känner sig ensam och längtar efter någon att dela vardagen med. En kylig höstdag när hon är på promenad går hon in i en second hand-butik för att värma sig. Där hittar hon en vacker gammal blå kappa. ISBN: 978-91-7723-780-8

ISBN: 978-91-7949-262-5

Författare: Maria Frensborg 56–64 sidor, Lix 15

Pris: 119 kr

95


Realistiskt och historiskt

.

.

I VÅ

T

Ä ST

N

Vuxen

TL

M

E DI U M

Vad kan ett missförstånd egentligen leda till? En fin berättelse om att alla tampas med något och om vad missförstånd kan leda till. Boken passar utmärkt för unga vuxna och vuxna som kämpar med sin läsning. Den är mycket lättläst och illustrerad av fotografier i både fyrfärg och svartvitt.

En bild av honom Alice stammar, men vem behöver ord när man kan uttrycka sig med bilder? Hon älskar att fota. När hon tittar igenom sina senaste bilder ser hon en suddig figur i bakgrunden. Är hon förföljd? Författare och foto: Jo Cotterill Översättare: Carina Gabrielsson Edling 72 sidor, Lix 14 ISBN: 978-91-7723-561-3

Pris: 109 kr

Vi

Lättläst om att vara ung i dag

ll

äs du l a mer?

Maja träffar Max i Första gången på s.

67

Dagboken

Serum

Tarek har flytt till Sverige. Nu går han i skolan och lär sig svenska. Det är svårt, orden på det nya språket är inte hans ord. En dag får Tarek en dagbok av sin lärare.

Musiken och bandet är Majas hela liv och det finns inget hon älskar lika mycket som att stå på scen och spela bas. Men även i bandet finns intriger!

Författare: Annelie Drewsen 60 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-88291-93-6

Författare: Mårten Melin 48 sidor, Lix 12 ISBN: 978-91-7723-405-0

Pris: 109 kr

Pris: 119 kr

Storstrejk och drama i Fattigsverige Sågverksungen

Mod att ta plats

I Sågverksungen får vi följa med till Svartvik under senvåren 1879, när sågverken runt Sundsvall tystnar och kanonbåtarna kommer. I centrum står den 11-åriga flickan Bricken, som arbetar på sågverket. Vibeke Olsson bygger upp sin historia kring den dramatiska sågverksstrejken och levandegör ett stycke svensk historia.

Sverige 1919. Världskriget gör sig påmint och Sverige är fattigt. Teo skulle gärna gå i skolan, men arbetar som isbärare för att försörja familjen. En dag levererar han is till en äldre dam. Då träffar han Rosa, som han blir förälskad i. Rosa kämpar för kvinnlig rösträtt och tar med honom på ett möte.

.

.

X

96 96

ISBN: 978-91-7723-667-2

Ä ST N I VÅ

T

ISBN: 978-91-7949-322-6 TL

Kampen om rösträtt

- LARG E

Författare: Vibeke Olsson Bearbetare: Lina Stoltz 176 sidor, Lix 16

Författare: Elisabeth Östnäs 52 sidor, Lix 15

Pris: 149 kr

Pris: 119 kr


T

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Arsène Lupin

TL

M

E DI U M

Vuxen

SERIEN OM ARSÈNE LUPIN

Gentleman och tjuv som inspirerat till TV-serie Maurice Leblanc skapade Arsène Lupin i början av 1900-talet i en serie tidningsnoveller. Sedan dess har han dykt upp i otaliga utgåvor och filmer. Nu har den populära Netflix-serien återuppväckt intresset för denna gentlemannatjuv. Med dessa bearbetningar av originalberättelserna kan fler lära känna den tidlöse förklädnadsmästaren Lupin, som ständigt gäckar sin antagonist, polisinspektör Ganimard.

ARSÈNE LUPIN BLIR GRIPEN

NY

Den listige tjuven Arsène Lupin är ombord på ett skepp. Passagerarna vet att han är med på skeppet, men ingen vet vem han är. Diamanter försvinner och stämningen på skeppet är spänd. Ska Lupin avslöjas innan de når land? När Lupin blir distraherad av kärlek lyckas Ganimard faktiskt fånga honom!

ARSÈNE LUPIN I FÄNGELSE

NY

Arsène Lupin sitter i fängelse. Ändå lyckas han skicka ett brev till den rike baron Cahorn. Lupin hotar att stjäla Cahorns skatter. Men är det verkligen Lupin som har skrivit brevet? Och är Cahorns skatter i fara trots att Lupin sitter i fängelse?

Författare: Maurice Leblanc Översättare: Lars Göransson 40–52 sidor, Lix 18–21

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

ARSÈNE LUPIN PÅ FRI FOT

NY

Arsène Lupin är trött på livet i fängelset. Han planerar att fly. Samtidigt pågår rättegången mot honom. När han väl lyckas fly sker det på ett sätt som ingen hade kunnat ana. ISBN: 978-91-7949-423-0

ISBN: 978-91-7949-424-7 ISBN: 978-91-7949-425-4

Tre snabba frågor till Arsène Lupin

Du föddes 1905 men är fortfarande pigg. Hur känns det att ge namn åt en teveserie efter mer än 100 år? Det ser jag som en stor ära! Att en ung man som Assane Diop har blivit inspirerad av mig är glädjande. Tänk att mina gamla knep funkar än i dag!

Ibland jämförs du med Robin Hood. Tycker du själv att det finns några likheter? Ja, det är ju en smickrande jämförelse. Det som motiverar mig är kanske inte att hjälpa de svaga, men om jag gör det samtidigt som jag utför en listig kupp är ingen gladare än jag!

Håller du kontakten med Ganimard? Javisst! Vi är vänner sedan länge. En del av spänningen med att vara tjuv är ju att någon jagar en. Att då bli jagad av en så trevlig prick som Ganimard är ett sant nöje. Vi ses fortfarande då och då och har alltid många gamla minnen att prata om.

97


T

T LÄ

.

T

T LÄ

.

.

E

L

.

T

.

T LÄ

.

.

X-

I VÅ

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

.

- LARG E

RGE

Ä ST I VÅ

X

X

E DI U M

TL

LA

N

Ä ST N

.

M

TL

I VÅ

.

ALL

Ä ST

I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en L-bok

TL

LAR G

Böckerna på nivå L passar den som kan läsa, men som kanske inte läser så gärna och inte så ofta. Språket består av välkända ord och uttryck. Det finns bisatser i böckerna, och omvänd ordföljd förekommer. Texterna handlar om vardagen, men kanske inte just läsarens vardag. Böckerna har ett begränsat antal karaktärer. Handlingen i böckerna är kronologisk och lätt att följa. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O

.

.

N

Pris: 129 kr

Det första mordet

Iskall mördare

ANKLAGAD FÖR MORD

En man hittas skjuten, en man som var illa omtyckt i staden. Mord är mord, och Max är beredd att lösa det på egen hand för att bevisa sin förmåga för stadens invånare. Det är dags för henne att ta itu med sitt första mordfall.

En ovanligt kall försommarvecka är det som vanligt ganska enkla fall: Det är en generator som försvunnit, ett inbrott i en sommarstuga och en man som är saknad. Men så hittas ett nedfryst lik i ett dike, och det visar sig att allt som hänt under veckan har något med liket att göra.

Max Benson är polis i en liten stad där det nästan aldrig händer något. Men så hittas en död kvinna nära stadens hotell. Kvinnan har skador som visar att hon misshandlats innan hon dödades. Max Benson blir kallad till platsen, och kan genast identifiera liket. Kvinnan är flickvän till Max exman, och nu blir han misstänkt för mordet. Max vet inte vad hon ska tro och bestämmer sig för att lösa fallet.

ISBN: 978-91-7949-372-1

ISBN: 978-91-7949-392-9

98

L Ä ST N

Författare: John Lawrence Reynolds M Översättare: LA R G E EDI U M Catharina Andersson 120 sidor, Lix 19

En död kvinna hittas nära stadens hotell, misshandlad och mördad. Max Benson kallas till platsen. Misstänkt för mordet är Max ex-man ... Anklagad för mord är den tredje boken i John Lawrence Reynolds serie om polisen Max Benson.

ISBN: 978-91-7949-278-6

TT

NY

.

.

L Ä ST N

I VÅ

SM LL A

TT

.

- S MALL

.

.

X

I VÅ

I VÅ

Ett nytt mord blir personligt för Max Benson

L Ä ST N

SI

I VÅ

TT

.

L Ä ST N

.

V

TT

ST

. SN

Böckerna passar för studieväg 1, 2 och 3 på sfi, framför allt kurs C och D.


T

LA

RG E

.

.

Spänning

I VÅ

Ä ST

N

TL

Vuxen

En mörk historia om naturens hämnd Skymningsland är Sveriges Radios rysarpodd med specialskrivna berättelser. Vi har valt ut berättelser ur serien och anpassat dem för vuxna läsare som vill ha korta och lätta skräckberättelser. Hemkomst är den andra berättelsen av Jenny Lundin! HEMKOMST

NY

Fredrik var sprängare vid tunnelbygget på Hallandsåsen, då en dödsolycka inträffade. När han nu efter lång tid kommer hem märker föräldrarna att han är helt förändrad. Är han ens deras son längre eller är det något annat som finns i honom? Något som han fått med sig från berget han jobbade i? Något som nu vill tillbaka till mörkret som det kommer ifrån …

Författare: Jenny Lundin 48 sidor, Lix 23

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

ISBN: 978-91-7949-371-4

Viskningar från det förflutna VISKNINGAR Det är augusti 1984. Eva hittar en gammal bandspelare på jobbet. Vaktmästaren säger att den är trasig, men Eva känner att det är något visst med den. Hon provar att spela in en intervju med sin kollega Marie. Bandspelaren verkar fungera. Men på kvällen när Eva ska lyssna på bandet hör hon något helt annat än det de spelade in. Hon hör en röst. En viskning …

En välskriven, kuslig och effektiv skräckhistoria, som definitivt ger mersmak. Nils Ahnland, BTJ Viskningar

ISBN: 978-91-7949-370-7

Pianotekniker, jazzpianist och detektiv! Frank Ryan kastas mot sin vilja in i rollen som detektiv. Uppdraget är helt enkelt för viktigt för att han inte ska engagera sig. På vägen upptäcker han nya sidor av sig själv, men också av personer i sin närhet. Detta är den första boken i serien om Frank Ryan. Det är en spännande men också humoristisk bok med flera oväntade vändningar. BEETHOVENS TIA Författare: Brian Harvey Översättare: Linda Skugge 176 sidor, Lix 21

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

NY

Frank Ryan lever ett lugnt liv som pianotekniker och jazzpianist. Men plötsligt förändras allt. En av hans kunder, en äldre dam, ger honom ett häfte med noter. Dagen därpå är hon död, och mystiska personer söker upp Frank. Det måste vara något speciellt med de där noterna … Frank dras in i ett äventyr som han aldrig hade kunnat drömma om. ISBN: 978-91-7949-452-0

99


T

RG E

Spänning

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

LA

En klassisk och fängslande berättelse av Jeffrey Archer Jeffrey Archer debuterade 1974 och är en av de mest framgångsrika brittiska författarna med mer än 320 miljoner böcker sålda. Han är före detta politiker och skriver ofta politiska thrillers. I Stanna aldrig på motorvägen, med drag av vandringssägen, spelar han på rädslan att bli förföljd. En rädsla många kan känna igen sig i. Med en kort men suggestivt berättad historia håller han läsaren på spänn hela vägen till slutet.

Stanna aldrig på motorvägen Diana är en framgångsrik ensamstående mamma. Hon ska hälsa på sina vänner på landet och efter att ha blivit sinkad av en avundsjuk manlig kollega kommer hon äntligen iväg. Efter ett tag upptäcker hon att hon är förföljd av en vit skåpbil. Hon minns att hon hört om en våldtäktsman som överfaller ensamma kvinnor på motorvägen. Är hon hans nästa offer? ISBN: 978-91-7949-396-7

Diana var ensamstående mamma och chef. Det fanns sällan tid att vila. En helg i månaden bodde barnen James och Caroline hos sin pappa. Då försökte Diana lämna kontoret lite tidigare, för att slippa bilköerna. Diana läste noga och gjorde ett par rättelser. Slarvade hon nu skulle hon få problem. Hon tittade på klockan när hon skrev under det sista pappret, 17.51. Förseningen betydde att hon skulle få sitta en timme längre i bilkön. Diana tog väskan och gick mot dörren. Hon lade pappret på medarbetarens bord. Men hon önskade honom inte en trevlig helg. 6

7

www.smakprov.se

Allt detta har Stanna aldrig på motorvägen och lite till, där det där ”lilla extra” är en krypande otäck känsla av mörker och skräck, som dessutom stannar kvar länge. Linda Skugge, översättare Stanna aldrig på motorvägen

Han hade säkert haft pappret redan i morse. Han kom så här sent för han var sur för att hon blivit chef och inte han. Diana tog hissen ner till garaget. Hon gick till sin bil och slängde in väskan i baksätet. Så gav hon sig iväg. Trafiken kröp fram. Hon lyssnade på nyheterna klockan sex. Partiledarna för de tre största politiska partierna pratade om valet. De sa inte något viktigt. Så bytte nyhetsuppläsaren ämne. Han pratade om en katastrof. FN hotade med straff om de stridande inte kom överens.

En riktigt bra novell ska på blott ett par sidor förflytta läsaren till en annan värld bestående av en tät intrig, en gediget skildrad miljö och trovärdiga personer av kött och blod och – naturligtvis – ska man överrumplas på slutet av något man absolut inte väntat sig.

Författare: Jeffrey Archer Översättare: Linda Skugge 36 sidor, Lix 24

Pris: 129 kr

SERIEN ETT FALL FÖR CLAIRE ABBOTT

Med ett sjätte sinne för att lösa brott Böckerna om Claire Abbott är skrivna av den kanadensiska författaren Gail Anderson-Dargatz. Hon visste redan som 18-åring att hon ville skriva om kvinnor på landsbygden. Idag är hon storsäljande författare och finns utgiven i många länder världen över.

Det är rappt och effektivt skrivet, karaktärerna är tydliga och antydda stämningar och situationer skapar fin närvarokänsla. Riktigt bra. Staffan Engstrand, BTJ, Kidnappad

Kidnappad

Leka med elden

Kampen mot klockan

En ung kvinna har försvunnit i ett bergigt område. Journalisten Claire Abbott vill hjälpa till att hitta flickan. Claire har stark intuition när det gäller brott och tror att hon vet var flickan är, men ingen tror på hennes tips. Hon får själv ge sig ut och leta – en minst sagt farlig expedition.

En rad mystiska bränder bryter ut i staden, och journalisten Claire Abbott tror sig veta vem den skyldiga är. Men kommer någon att tro henne? När pyromanen blir modigare och bränderna värre blir det bråttom. Det gäller att snabbt hitta den skyldiga innan någon skadas, eller ännu värre …

En skola utsätts för bombhot på sociala medier. Trots stora insatser hittar man ingen bomb. Journalisten Claire Abbott tror sig veta vem den skyldige är, men polisen lyssnar inte på henne. Nu är det upp till Claire att lösa fallet på egen hand. Hon tar hjälp av skolans vaktmästare. Men tiden är knapp ...

ISBN: 978-91-7949-323-3

ISBN: 978-91-7949-374-5

ISBN: 978-91-7949-267-0

100

Författare: Gail Anderson-Dargatz Översättare: Catharina Andersson 108–120 sidor, Lix 16–17

Pris: 129 kr


RG E

.

.

Vardagsromantik

I VÅ

T

Ä ST

N

TL

LA

Vuxen

Vardagsnära om kärlek Det här är Katarina von Bredows första bok för vuxna. Vi har lärt känna henne som expert på att skriva om kärlek för unga läsare. Här använder hon samma skarpa blick och säkra driv för att skriva om kärlek för vuxna. Blöta stövlar är en romantisk och lättläst bok om ensamhet och längtan.

Blöta stövlar När Lucia blev gravid valde John att lämna henne och flytta så långt bort han kunde. Sedan dess har hon uppfostrat Maja på egen hand och bestämt sig för att aldrig mer bli kär igen. Men en dag möter hon en annan förälder i förskolans kapprum.

Diana var ensamstående mamma och chef. Det fanns sällan tid att vila. En helg i månaden bodde barnen James och Caroline hos sin pappa. Då försökte Diana lämna kontoret lite tidigare, för att slippa bilköerna. Diana läste noga och gjorde ett par rättelser. Slarvade hon nu skulle hon få problem. Hon tittade på klockan när hon skrev under det sista pappret, 17.51. Förseningen betydde att hon skulle få sitta en timme längre i bilkön. Diana tog väskan och gick mot dörren. Hon lade pappret på medarbetarens bord. Men hon önskade honom inte en trevlig helg. 6

Han hade säkert haft pappret redan i morse. Han kom så här sent för han var sur för att hon blivit chef och inte han. Diana tog hissen ner till garaget. Hon gick till sin bil och slängde in väskan i baksätet. Så gav hon sig iväg. Trafiken kröp fram. Hon lyssnade på nyheterna klockan sex. Partiledarna för de tre största politiska partierna pratade om valet. De sa inte något viktigt. Så bytte nyhetsuppläsaren ämne. Han pratade om en katastrof. FN hotade med straff om de stridande inte kom överens.

Författare: Katarina von Bredow 96 sidor, Lix 17

7

Pris: 129 kr www.smakprov.se

ISBN: 978-91-7723-784-6

Härlig landsortsdramatik Prästen med blått hår

Prästen med grönt hår

Den konservative prästen Bert Ceder ska pensioneras och hans efterträdare visar sig vara en kvinna, med blått hår och piercing i näsan!

Prästen Bert Ceder är nybliven pensionär. Berts dotter Erika har tagit över hans tjänst. Bert är förtjust i Mona, lärare i byn, och vill vinna hennes intresse.

ISBN: 978-91-88037-85-5

ISBN: 978-91-7723-550-7

Polisen och kärleken

En doft av Babylon

Målas polis Margareta Gran är butter och otrevlig mot alla. Men bakom den hårda fasaden döljer sig en ensam person som har svårt att tycka om sig själv.

Den vresige herr Salt har en teoch kryddbutik i Måla. Han lever för sin butik och är mycket ensam. Men livet vänder när en iransk kvinna som kommit som flykting blir hans praktikant.

ISBN: 978-91-7723-547-7

ISBN: 978-91-7723-399-2

Författare: Martin Palmqvist 52–64 sidor, Lix 15–17

Pris: 119 kr

101


T

RG E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

Vuxen

TL

LA

Vänskap och kärlek

Vänskap i tre delar

Författare: Moa Eriksson Sandberg 72–92 sidor, Lix 14–15

Moa Eriksson Sandbergs trilogi belyser de höga krav och osynliga regler som omger unga tjejer, trakasserierna de utsätts för och reaktionerna de får när de står upp för sig själva. Tjejerna Azra, Linn och Nico är i centrum i var sin bok om att vara ung tjej och om stark vänskap.

Pris: 129 kr

Nicos bok

Linns bok

Azras bok

Vi får följa med Nico till dansskolan. Där blir det tydligt vilken press dansare får stå ut med, och hur svårt det är att hinna ta hand om sig själv samtidigt.

Snart är gymnasiet slut. Azra ska börja plugga juridik, och Nico har kommit in på en dansskola. Det är bara Linn som inte vet vad hon ska göra.

Azra har bara några månader kvar till studenten, men ingen plan för framtiden. Hon är trött på alla killar som tafsar, tar plats och snackar skit. Vad kan göras?

ISBN: 978-91-7723-655-9

ISBN: 978-91-7723-548-4

ISBN: 978-91-7723-401-2

Det slutar lyckligt ...

Hoppfull bok om att våga stå upp för sig själv En sten i hjärtat

Äppelpaj med extra vaniljsås

Åke har levt ensam hela livet. Han har aldrig haft någon livskamrat, aldrig funnit den sanna kärleken. När en av hans vänner dör tänker Åke tillbaka på sitt långa liv. Varför har han inte lyssnat på sin längtan? Nu är det för sent att hitta någon att älska. Eller?

Rafael vill att semestern ska ta slut så att han kan återvända till jobbet på äldre­boendet Himmelsbro. Han längtar efter sin kollega Stina. Författare: Annelie Drewsen 48 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-88291-92-9

ISBN: 978-91-7949-390-5

Pris: 119 kr

Brev från kungen Thea sorterar post på Himmelsbro. Hon älskar kungafamiljen och kan allt om den. Plötsligt kommer ett ovanligt brev med kungligt sigill. Författare: Annelie Drewsen 48 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-7723-153-0

Pris: 119 kr

Nu söker jag mannen i mitt liv, eller det som är kvar av det. Cancern har kommit för att stanna. Längtar efter en varm hand, en vänlig blick, en kyss som varar in i döden. När Rafael har läst klart börjar alla skratta. Alla utom Åke. Något kniper till i hans hjärta. Han tänker på mannen med cancer och en papegoja. Han ser honom i sin fantasi. Mannens hand ligger där på sängkanten och längtar.

Kapitel 2 På kvällen knackar det på Åkes dörr. Det är Rafael som kommer. – Då ska vi se, säger han. Har du fått din medicin? Åke mumlar från sin säng. Rafael tittar på medicinlistan, sedan tar han fram Åkes piller. Tre små vita och ett stort gult. Åke är trött på mediciner. De håller honom frisk, men vad ska han göra med de extra dagarna? Livet kommer inte att bli bättre. Det är som det är.

12

13

www.smakprov.se

102

Författare: Annelie Drewsen 64 sidor, Lix 17

Pris: 129 kr


RG E

Vuxen

.

.

I VÅ

T

Ä ST

N

Ny i Sverige

Integrering genom idrott

TL

LA

Om att vara ny i Sverige

Sista matchen?

Darias stigar

IFK Måla har haft problem med för få spelare och för lite pengar. Egon Ek har tagit hand om klubben ett tag, men nu orkar han inte längre. Så plötsligt får han hjälp från oanat håll!

Daria har nyligen kommit till Sverige. Svenska är som en gåta för henne. Men hon tycker om att sjunga och att promenera i parken. I parken träffar hon Marit, en dam som sjunger i kör. Daria bestämmer sig för att följa med till kören.

Författare: Martin Palmqvist 48 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7723-150-9

Författare: Emma-Ida Johansson 32 sidor, Lix 17 ISBN: 978-91-7567-013-3

Pris: 119 kr

Pris: 109 kr

Nyanlända gör sina röster hörda Alla bär på en historia och Det nya landet är två antologier som innehåller personliga berättelser som speglar vårt samtida Sverige. De tar upp hur det är att komma till ett nytt samhälle, men lyfter också tankar om vad det innebär att vara en del av ett nytt land.

Alla bär på en historia

Det nya landet

Alla bär vi på olika minnen, upplevelser och drömmar. 20 personer berättar med egna ord om den första skoldagen, resan till Sverige och livet efteråt. Berättelser som öppnar för samtal.

En antologi med personliga berättelser om vad det innebär att leva och vara en del av ett nytt land. Till boken finns ett kompletterande material och film att använda i klassrummen.

Bearbetare: Torsten Bengtsson 168 sidor, Lix 32 ISBN: 978-91-7723-288-9

96 sidor ISBN: 978-91-7723-344-2

Pris: 99 kr Ä ST

.

.

I VÅ

TL

N

T

Pris: 149 kr

M

E DI U M

Siri och Jamal – vänner som berör Mitt rätta namn

Hitta rätt

Siri och Jamal möts på ett språkcafé. De har båda flytt från krig och kommit ensamma till Sverige. Hon är gammal, han är ung, men de har mer gemensamt än man kan tro.

Jamal har varit i Sverige en tid men han saknar sin familj och har svårt att passa in. På sommarskolan vill de flesta spela fotboll, men inte Jamal. En dag får han prova på att måla. ISBN: 978-91-7723-396-1

Ä ST

I VÅ

TL

N

.

Pris: 109 kr

T

Författare: Åsa Storck 40–48 sidor, Lix 14–15

.

ISBN: 978-91-87831-90-4

M

E DI U M

103


T

.

T

.

T LÄ

.

T LÄ

T LÄ

. - LARG E

E

L

.

.

.

I VÅ

X

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

. X-

Ä ST N

Ä ST I VÅ

RGE

TL

N

LA

.

E DI U M

X

Ä ST I VÅ

M

TL

N

ALL

Ä ST

.

.

SM

TL

I VÅ

MAL

Ä ST N

N

-S

I VÅ

X

TL

.

Ä ST

I VÅ

TL

N

T

Så här känner du igen en XL-bok

TL

LAR G

Här finns böcker för den som kommit igång med sin läsning men ändå behöver lättlästa böcker. Böckerna vänder sig till läsare som har ett bra ordförråd men behöver lättare grammatik. Meningarna består av både huvudsatser och bisatser. Böckerna innehåller något svårare namn, ord och uttryck. Handlingen är mer komplex än på de lättare nivåerna. Berättelserna handlar om samhället, kulturen och livet – men det är fortfarande ett innehåll nära läsarens vardag. BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

.

EDI U M

LA R G E

Dystopisk bladvändare Jens Lapidus Paradis city är ett dystopiskt framtidsdrama där gängkriminalitet som vanligt står i fokus, och motsättningarna är nu starkare än någonsin. Paradis city Sverige i en mörk, snar framtid. För att skydda samhället mot gängkriminalitet har man byggt murar runt ”särområden”, där invånarna kontrolleras genom ”särområdeslagar”. När inrikesministern håller tal i Paradis city, det största särområdet, blir hon kidnappad. Polisen står handfallen. Samtidigt sitter Emir, uppväxt i Paradis city, anhållen för skjutning. Polisen ser sin chans och ger honom ett erbjudande: hitta ministern och bli en fri man. Men det är bråttom …

Författare: Jens Lapidus Bearbetare: Carina Gabrielsson-Edling 280 sidor, Lix 21

Pris: 149 kr

ISBN: 978-91-7949-383-7

Lapidus karakteristiska hårdkokta stil och minimalistiska språk lämpar sig väl i en konvertering till lättläst. Christine Karlsson, BTJ, Paradis city

104

L Ä ST N

.

.

. M

TT

.

SM LL A

.

.

L Ä ST N

I VÅ

TT

I VÅ

- S MALL

L Ä ST N

.

.

X

TT

I VÅ

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

N

Böckerna passar för studieväg 1, 2 och 3, kurs D samt sva, grundläggande nivå.


T

TL

Ä ST N

Vuxen

.

.

I VÅ

Jens Lapidus

X

- LA RG E

Oväntad duo i ny serie av Jens Lapidus Jens Lapidus är en av Sveriges mest lästa kriminalförfattare. Vi har gett ut flera av hans titlar i lättläst bearbetning, bland andra Snabba cash och Paradis city. Nu kommer även VIP-rummet, den första boken i serien om Emelie och Teddy, bearbetad till lättläst. VIP-RUMMET

NY

Teddy har suttit inne, nu vill han starta ett nytt liv. Emelie är jurist, på väg upp i karriären. Tillsammans får de ett oväntat uppdrag: de ska ta reda på vad som har hänt den försvunne överklasskillen och rikemanssonen Philip Schale. Hon har valts ut för att hon är kompetent och plikttrogen, han har valts ut för att uppdragsgivaren vet något om Teddy som ingen annan känner till. Och det är bråttom.

Men det var länge sedan Sara besökte honom på anstalten. Senast var den där gången när hon ville prata om kidnappningen av Mats. Anledningen till att Teddy hamnat på kåken. Efter det hade de inte setts. Dejan körde mot Geneta i Söder­ tälje. Han berättade vad som hänt sedan Teddy dömdes. Ivan var högre upp i hierarkin och boss nu. Dealarna styrdes oftare från Belgrad. – Och jag är bra på att bränna stålar, sa Dejan. Som förut. Min skuld till Kum ökar hela tiden.

3. Emelie Emelie var på jobbet. Hon stod vid fönstret i sitt rum på Leijons advokatbyrå, på sjunde våningen. Utsikten var helt fantastisk. Hon delade rum med Jossan, som var färdig advokat. Om några månader skulle Emelie också bli det. Nu var Emelie nervös. Hon skulle snart ha samtal med delägarna. – Det kommer att gå bra, sa Jossan.

14

15

www.smakprov.se

Författare: Jens Lapidus Bearbetare: Carina Gabrielsson-Edling 272 sidor, Lix 19

Pris: 149 kr

ISBN: 978-91-7949-386-8

Skoningslöst driv i Stockholm Med skoningslöst driv skildrar Jens Lapidus de kriminellas egen logik som ingen annan tidigare har gjort. Med dessa böcker har han skapat en egen genre: Stockholm noir. Vi vill ju helst att allt ska vara svartvitt: de onda mot de goda. I Stockholm noir är det inte så enkelt …

2. JW Fyra killar satt i ett vardagsrum, laddade för fest. De var ljusa, svenska killar. Pojkar med koll. De visste hur man klär sig, hur man uppför sig. De kunde knepen för att få brudar. Få det goda i livet. De satt som vanligt hemma hos Putte innan de gick ut. Lägenheten hade han fått av sina föräldrar på 20-årsdagen. 8

JW kände till familjen. Pappan: finansman. Mamman: ärvda pengar. Familjen ägde hus över halva Stockholm. De hade ätit klart. Lyxig take away med ordentligt kött. Nu satt de i sofforna med sina drinkar. JW älskade det här. Samtalen. Stämningen. De var killar med klass. Planen för kvällen var enkel. Dricka, snorta, spana brudar, kanske dansa en stund, prata, flörta, ragga, snorta igen. Knulla. – Borde vi inte gå snart? sa JW till Nippe. – Vi har bokat bord till klockan tolv, så det är ingen brådska. 9

www.smakprov.se

Snabba cash

Aldrig fucka upp

Livet deluxe

JW har flyttat till Stockholm i jakten på ett bättre liv. Han gör vad som helst för att bli som sina nya polare, för att få cash. De val han gör, för honom samman med Jorge, en knarklangare som nyss har rymt från fängelset. Tillsammans smider de stora planer. Snart korsas deras väg även av Mrado, som arbetar för bossen Radovan. JW drivs allt djupare in i kriminaliteten och till slut finns bara en utväg …

Mahmud är ute ur fängelset. Han ska bara betala tillbaka en skuld, sedan är han fri. Thomas är polisen som inte skyr några medel för att nå dit han vill. Och Niklas är en nyss hemkommen legosoldat. Här hemma startar han ett eget krig. Sakta men säkert blir de alla tre indragna i maffiabossen Radovans nät. Här är allt möjligt, men priset kan bli högt.

Jorge är tillbaka. Och JW är ute från kåken. Livet deluxe hägrar, och de har var sin plan för hur de ska nå dit. Men polisen byter taktik. En undercoveroperatör tar sig djupt in i Stockholms undre värld. Nära Jorge. Nära JW. Samtidigt är en man utan ansikte ute efter Radovan. Och allt går i arv. Känslan, hedern och makten …

ISBN: 978-91-7723-816-4 ISBN: 978-91-7723-563-7

Författare: Jens Lapidus Bearbetare: Tomas Dömstedt 152–184 sidor, Lix 19–20

Pris: 149 kr

ISBN 978-91-7723-836-2

105


T

Ä ST N

Marie Hermanson

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Suggesti spänning av Marie Hermanson Marie Hermanson är en mästare på att skriva romaner med stort psykologiskt djup, stark spänning och mörka undertoner. Hon debuterade 1986, och 1995 blev hon nominerad till Augustpriset med romanen Värddjuret. Med Musselstranden (1998) fick hon sitt stora kritiker- och publikgenombrott. Den blev också återutgiven som en Läsarfavorit, böcker som läsarna själva röstat fram. Marie Hermansons bästsäljande roman Himmelsdalen blev en uppskattad tv-serie under 2020. Det är en tankeväckande och spännande berättelse med oväntade vändningar, som nu också finns på lättläst svenska.

Författare: Marie Hermanson Bearbetare: Lina Stoltz

Ä ST

www.smakprov.se

X

X-

E

.

.

I VÅ

TL

N

T

Pris: 149 kr

LAR G

Musselstranden Det är sommar och UIrika bor med sin vän Annie och hennes familj i en stuga. Vid en utflykt försvinner Annies lillasyster Maja utan ett spår. Sex veckor senare hittas hon vid Musselstranden, långt från ön där hon försvann. Tjugofyra år senare åker Ulrika tillbaka till stugan. Fylld av minnen går hon med sina pojkar till Musselstranden. Där gör de ett skrämmande fynd ...

Himmelsdalen Himmelsdalen är en underbar dal i de schweiziska Alperna. Hit reser Daniel för att besöka sin tvillingbror Max som vilar upp sig på ett lyxigt hälsohem. Max ber Daniel ta hans plats några dagar medan han åker i väg och ordnar sina affärer. Men Max kommer inte tillbaka. För sent inser Daniel att den vackra dalen inte alls är vad den sett ut att vara … 240 sidor, Lix 19 ISBN: 978-91-7949-275-5

168 sidor, Lix 19 ISBN: 978-91-7949-394-3


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Jessica Schiefauer

X

- LA RG E

Vuxen

Skräckhistoria i det korta formatet Sniglarna Jennifer besöker sina morföräldrar. I deras lilla radhus är det mesta som vanligt. Mormor pysslar med trädgården och morfar lyssnar på sin gamla radio. Men kanske håller något på att hända? Det har dykt upp sniglar i trädgården. När mörkret kommer glider deras bruna, blöta kroppar tyst över gräset och tuggar i sig allt. Mormor säger att de äter allt och dras till döende kött. Med hjälp av salt samlar hon dem. Det blir fler och fler. Vad kommer de att göra? ISBN: 978-91-7949-393-6

2 Morfar sitter i fåtöljen. Hans radio är uråldrig, kanalerna skruvas in med ratt. Mellan dem hörs bara tjut och brus och enstaka, skrapiga ord. Han lyssnar på nyheterna tio gånger om dagen, på svenska, engelska och tyska. Jennifer går in i rummet och stänger dörren hårt efter sig, så att han ska höra att hon kommer. Morfar vänder på huvudet. Blicken söker blint över väggarna, stannar någonstans ovanför hennes huvud.

Ögonen är grumliga av starr och mediciner. – Är det du, Solveig? – Nej, det är jag, morfar. Ska jag ställa in Paris på radion åt dig? De säger kanske något om Tjernobyl. Men morfar skakar på huvudet. Han harklar sig så att slemmet rosslar. Radion tjuter och brusar, pekaren står mitt emellan Berlin och Köpenhamn. På byrån ligger den nya radion som han fick till födelsedagen. Det är senaste modellen, en Sony FM Walkman med extralätta hörlurar och digitala siffror. Jennifer sträcker sig efter den. – Ska du inte börja använda den nya radion? Ska jag sätta i batterier?

10

11

www.smakprov.se

Författare: Jessica Schiefauer 48 sidor, Lix 26

Pris: 129 kr

Bästsäljare av prisbelönta Jessica Schiefauer

Författare: Jessica Schiefauer 60–164 sidor, Lix 15–24

Pojkarna

När hundarna kommer

Pose

Kim, Bella och Momo får uppleva hur det är att byta kön för en stund. På dagarna utstår de killarnas kränkningar. På nätterna dricker de av nektarn från en magisk blomma som förvandlar dem till pojkar. Det liv de då får vara med om är mycket annorlunda.

När Ester och Isak möts på en fest vid sjön blir de hopplöst förälskade. De har bara ögon för varandra och de ser inte Antons ensamhet och längtan efter gemenskap. Och när Anton en natt smyger in med blod på kläderna är det för sent.

En ung man sitter modell för en kvinnlig konstnär. Hon är nästan dubbelt så gammal som han. De möts flera gånger i hennes ateljé. Lyssnar på musik, dricker bubbel och äter mat i pauserna från tecknandet. Något uppstår i rummet, en förbjuden attraktion väcks.

Bearbetare: Tomas Dömstedt

ISBN: 978-91-7949-320-2

ISBN: 978-91-7723-317-6

Pris: 129 kr

Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-703-7

Pris: 149 kr

Pris: 149 kr

107


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Skräck och dilemma

3

Nutidshistorisk undervattensskräck Kraken är en suggestiv berättelse som kryper under skinnet på läsaren. Vi får följa utredningen av en grundstötning och allteftersom ledtrådarna läggs ut går det sakta men säkert upp för läsaren vad det är som har orsakat haveriet. Det är inte, vilket alla först tror, ett sovjetiskt spionuppdrag. Ubåten har blivit attackerad. Det som aldrig fick hända har hänt. Havsmonstret har vaknat … Kraken är en berättelse som tar avstamp i ett stycke svensk historia under kalla kriget. Den historiska förankringen ger en verklighetsnära känsla och gör berättelsen extra skrämmande.

Kindwalls glas var tomt. Det blev ofta det. Hur skulle han kunna sova om han inte drack? När journalisten Jakobsson ringde kom minnena tillbaka. Och allt blev plågsamt tydligt. Telefonsamtalet påminde honom. Och sanningen höll honom vaken. Men journalisterna frågade aldrig om kvinnan. Hon som kom till Karlskrona strax före midnatt på tisdagskvällen.

Enligt vissa var hon anställd vid ett departement. Enlig andra kom hon från säkerhetspolisen eller den militära underrättelsetjänsten. Hon var runt femtio. Hon hade grått hår, grå dräkt och glasögon som fick henne att se ut som en katt. Hon talade svenska utan brytning. Kvinnan med kattglasögon kom med taxi till vakten vid Karlskrona örlogsbas. Där krävde hon att få tala med vakthavande befäl. De unga männen i vakten var lite nedlåtande. De ville inte ta order av medelålders civila kvinnor. Kvinnan bad dem göra som hon sa och sluta bete sig som idioter.

12

Författare: Anders Fager 64 sidor, Lix 28

13

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

Kraken En mörk natt mitt under kalla kriget går en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona. Det är länge sedan nu, men Kindwall har fortfarande mardrömmar och kan fortfarande känna skräcken. För han är en av få som vet varför den gick på grund. Och sanningen är så fasansfull att den aldrig får komma ut. Aldrig någonsin … ISBN: 978-91-7949-377-6

Engagerande dilemman Magnus Ljunggrens dilemmaberättelser handlar om unga människor som ställs inför ett moraliskt dilemma. Böckerna i serien väcker tankar och öppnar upp för intressanta samtal i klassrummet.

Författare: Magnus Ljunggren 64–96 sidor, Lix 16

Pris: 119 kr

Mer bror än du

Längta ut

Joel har flyttat hemifrån. Han har en egen lägenhet och ett bra jobb, långt ifrån sin mamma och struliga bror Samir. På jobbet finns Lisa, de har gått samma gymnasium. Då vågade aldrig Joel prata med henne. Nu tar han mod till sig och bjuder ut henne. Men just när allt verkar gå bra, ser det ut som att Samir ska sabba allt igen!

Elvira träffade vi första gången i boken Mer bror än du. Hon jobbar kvar i baren och bor ihop med Vidar som är arbetslös. På skoj anmäler Elvira dem båda till högskoleprovet. Hon hoppas att det ska ge Vidar en chans att starta om. Men när resultatet kommer är det hon som får en ny chans. Ska hon ta den? ISBN: 978-91-7723-739-6

ISBN: 978-91-7723-567-5

Jag såg henne först Magnus och Mikko har länge varit kompisar. I trean på gymnasiet börjar Yalam i deras klass och Magnus blir direkt förälskad. Men hon blir i stället tillsammans med Mikko. Magnus upptäcker att Mikko är otrogen mot Yalam. Han skriver ett mejl till Mikko. Ska han våga skicka det? ISBN: 978-91-7723-796-9

108

Polare eller golare? Fadi är ofta ensam i skolan. Därför känns det först bra när Erik tar kontakt med honom. När en lärare blir bestulen i klassrummet, förstår Fadi snart att det är Erik som tagit plånboken. Han försöker få Erik att lämna tillbaka den. Men så hittas plånboken i en annan elevs skåp – Fadi ställs inför ett dilemma. Ska han berätta vad han vet och bli en golare? ISBN: 978-91-7723-833-1


T

TL

.

. - LA RG E

Skriva sig genom livet Theodor Kallifatides är en av Sveriges mest kända och omtyckta författare. I sitt författarskap återkommer han ständigt till frågor om språk och identitet, om främlingskap och tillhörighet.

Det sista ljuset

Mödrar och söner

Ännu ett liv

Det är nyår i Rinkeby. Odysseas och Adriana har flyttat från Grekland till Sverige. Här försöker de skapa sig ett nytt liv.

Såväl svåra som lyckliga minnen väcks till liv då Theodors mor berättar för honom om sitt liv i en annan tid, ett annat liv.

ISBN: 978-91-7723-553-8

ISBN: 978-91-88037-87-9

Författaren känner krafterna sina. I hemlandet Grekland hittar han tillbaka till skrivandet, på ett oväntat sätt. En berättelse om minnet och språket, om Sverige och Grekland och om tidens gång.

Ä ST N

I VÅ

Bearbetningar

X

ISBN: 978-91-8003-000-7

Vuxen

Författare: Theodor Kallifatides Bearbetare: Tomas Dömstedt 92–120 sidor, Lix 17–23

Pris: 149 kr

Ett nytt land utanför mitt fönster Theodor Kallifatides lämnade Grekland för Sverige 1964. I den här boken utforskar han sitt ursprung och vem han blivit efter trettiosex år i det nya landet. ISBN 978-91-7723-832-4

Personliga berättelser Flera välkända författare har skrivit djupt berörande och fängslande självbiografier. Vi har valt att bearbeta några till lättläst. Här hittar du starka berättelser av Jason Diakité, Georgios Karpathakis och Negra Efendić .

En droppe m ­ idnatt

Underbara ADHD

Jag var precis som du

Jason Diakité växte upp i Lund med amerikanska föräldrar. Hans mamma är vit, hans pappa är svart. Hela sin uppväxt kände han sig halv. Nu söker han sina rötter i en familjehistoria från slaveriets USA till folkhemmets Sverige.

En personlig skildring av hur det kan vara att leva med adhd. Författaren ­beskriver hur det påverkar och har påverkat allt i hans liv och uppväxt. Om problem i skolan, missbruk av droger och svårigheter i relationer.

När Negra är 11 år bryter kriget ut i hennes hemland och forna vänner hemma i byn blir plötsligt fiender. Det blir snart omöjligt att stanna och Negra flyr med sin familj till det avlägsna Sverige. I Sverige är allt verkligen annorlunda.

Författare: Jason Diakité Bearbetare: Tomas Dömstedt 100 sidor, Lix 20

Författare: Georgios Karpathakis Bearbetare: Tomas Dömstedt 64 sidor, Lix 22

Författare: Negra Efendić Bearbetare: Carina Gabrielsson Edling 184 sidor, Lix 20

ISBN: 978-91-7723-447-0

ISBN: 978-91-7723-443-2

ISBN: 978-91-7723-444-9

Pris: 149 kr

Pris: 149 kr

Pris: 149 kr

109


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Bearbetningar och feelgood

Bästsäljande författare i lättläst format

En bebis på Strandcaféet

Damers list

Evie älskar sitt jobb som chef för Strandcaféet och är van vid ett högt tempo. Men nu är hon gravid och ska snart föda. Så en dag står Helen där, den snygga och irriterande kompetenta nya caféchefen. Evie och Helen ogillar varandra från första stund. Men plötsligt tar händelserna en dramatisk vändning och de båda kvinnorna förs samman på ett oväntat sätt ...

Mma Ramotswe har fått ett nytt knepigt fall att lösa. Ägaren till ett av stans mest framgångsrika fotbollslag är bekymrad. Hans populäre målvakt James Pikani, lagets stjärna, har plötsligt börjat släppa in allt fler mål vid matcherna. Kan det vara så att någon betalar honom för att spela dåligt – blir han mutad? Mma Ramotswe anlitas för att undersöka fallet …

Författare: Lucy Diamond Översättare: Helen Ljungmark 160 sidor, Lix 22 ISBN: 978-91-7949-264-9

Författare: Alexander McCall Smith Översättare: Ulla Henning 60 sidor, Lix 24 ISBN: 978-91-7949-265-6

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Karin Brunk Holmqvist Rapsbaggarna Bröderna Albert och Henning lever ett lugnt liv på landet. Varje kväll innan de lägger sig går de en runda i rapsfältet utanför sitt hus. Men – vad är det som pågår? Där syns plötsligt mystiska spår … ISBN 978-91-7723-824-9

Författare: Karin Brunk Holmqvist Bearbetare: Tomas Dömstedt Lix 21–22, 80–108 sidor

Pris: 149 kr Midsommar Beata och Otto väntar på att sonen Bengt ska komma hem och fira midsommar. Med sig har han sin nya fästmö.

Systrarna Tilda och Elida har bott i samma omoderna stuga i hela sitt liv. Världen förändras, men inte systrarna.

44 sidor, Lix 21 ISBN: 978-91-7723-398-5

ISBN: 978-91-7723-727-3

Pris: 119 kr

110

Potensgivarna


T

Ä ST N

Vuxen

.

.

TL

I VÅ

Bearbetningar och feelgood

X

- LA RG E

Om utanförskap och tillhörighet

Gul utanpå

Onanisterna

Författare: Patrik Lundberg Bearbetare: Tomas Dömstedt 152 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-88291-69-1

Författare: Patrik Lundberg Bearbetare: Tomas Dömstedt 120 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-88293-13-8

Pris: 149 kr

Pris: 149 kr

Ä ST

.

.

I VÅ

TL

N

T

Succéromanen om Philippe och Adbel M

En oväntad ­vänskap

En oväntad ­vänskap Light

E DI U M

Boken En oväntad vänskap är här bearbetad till en ännu mer lättläst version. Tanken är att de läsare som kämpar med sin läsning fortfarande ska få tillgång till bra berättelser. Dessutom kan man börja med att läsa den extra lättlästa versionen och sedan, i takt med läsprogressionen, avancera och läsa originalversionen. Fördelen är att man redan är bekant med berättelsen – då blir språket en större utmaning.

Berättelsen om förortskillen Abdel som får jobbet som personlig assistent hos en förlamad företagsledare. Författare: Philippe Pozzo di Borgo Översättare: Nike Bengtzelius Bearbetare: Tomas Dömstedt 108 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7567-168-0

48 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-88037-16-9

Pris: 129 kr

Pris: 99 kr

Drömmar och vändpunkter

Möte vid havet

Hela huset fullt

När livet vänder

Lotten

Jenna säljer glass i strandkiosken. Craig är polis. Nu möts de – av helt fel anledning.

Dee älskar sina tre barn, som alla är vuxna och bor hemma. Men så inträffar en kris …

Författare: Veronica Henry Översättare: Anna Rosenqvist 152 sidor, Lix 22 ISBN: 978-91-7723-776-1

Författare: Maeve Binchy Översättare: Anna Rosenqvist 164 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7723-735-8

Andy McNab växte upp hos fosterföräldrar i södra London. Han drogs in i kriminella gäng, vandaliserade och stal. Armén blev en vändpunkt i hans liv.

Det är fredagen den trettonde. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förändra hans liv för alltid.

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Författare: Andy McNab Översättare: Lars Ahlström 116 sidor, Lix 26 ISBN: 978-91-7723-731-0

Författare: Kerstin Lundberg Hahn 104 sidor, Lix 16 ISBN: 978-91-88291-05-9

Pris: 129 kr

Pris: 129 kr

Vänskap mellan sill & falafel Lena jobbar i köket på en förskola. Att laga mat är både hennes hobby och hennes yrke. Men det är något som saknas i hennes liv – romantik. Författare: Julia Strömblad 88 sidor, Lix 20 ISBN: 978-91-7723-551-4

Pris: 119 kr

111


T

Ä ST N

Bearbetningar

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Bästsäljare i lättlästa versioner Arkan Asaad är född 1980 i den kurdiska delen av norra Irak och kom till Sverige med sin familj 1983. År 2011 debuterade han med Stjärnlösa nätter. En roman som bygger på hans egna erfarenheter av att bli bortgift mot sin vilja, och som han också fick Teskedsordens bokpris för samma år.

Författare: Arkan Asaad Bearbetare: Carina Gabrielsson Edling 124–136 sidor, Lix 18

Pris: 149 kr

Stjärnlösa nätter

Bortom solens strålar

Blod rödare än rött

Amàr, hans pappa och syskon hälsar på släkten i Irak. Men snart förstår Amàr att familjen planerar ett bröllop mellan honom och hans kusin Amina. Amàr vill inte, men till sist klarar han inte av pressen från far och släkten.

Amàr kommer till Sverige med sin familj när han är tre år. Men en dag får pappan ett samtal från hemlandet, och familjens hela tillvaro vänds upp och ner.

Casim är en ung rebell som ofta hamnar i slagsmål. Han gifter sig med Jamila, men snart därefter börjar år av krig och strider.

ISBN: 978-91-88037-06-0

ISBN: 978-91-7723-756-3

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Ta del av nyheter, reportage, pedagogisk inspiration och mycket mer! nyponochviljaforlag.se/nyhetsbrev

ISBN: 978-91-7723-569-9


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Tidlösa berättelser

X

- LA RG E

Vuxen

Tidlösa berättelser

Ä ST

LA

RGE

Ä ST

LA

RGE

FÖRFÖLJAREN

.

.

I VÅ

TL

N

T

.

.

I VÅ

TL

N

T

Med våra lättlästa versioner av välkända sagor och klassiker kan alla läsa samma berättelse, men i olika utgåvor. Här finns berättelser om kärlek och lust, liv och död – men också klassiska skräckskildringar och moraliska dilemman.

NY

En ung kvinna är på väg att ta livet av sig. Hon är förtvivlad för att hon känner sig tvungen att gifta sig med någon hon inte älskar. Så märker hon att en främmande man följer efter henne. De börjar prata och han får henne att se sitt liv i ett nytt ljus. Karin Boye är en av 1900-talets största novellister i Sverige. Med psykologisk skärpa skildrar hon människors ställningstaganden och vägval. Förföljaren ingår i novellsamlingen Bebådelse som gavs ut efter Boyes död 1941. Författare: Karin Boye Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-454-4

2 Winston hade upptäckt att teleskärmen inte kunde bevaka hela hans lägenhet. Skärmen satt på väggen mittemot fönstret i vardagsrummet. Winston kunde sitta vid samma vägg som skärmen utan att bli sedd. Han kom på att han skulle kunna skriva dagbok där utan att någon såg det. För en tid sedan hade han gått in i en prylbod. Där hade han köpt en skrivbok och en penna. 12

PÄLSEN

NY

Hjalmar Söderberg räknas som en av Sveriges allra största författare och många av hans verk har blivit klassiker. Pälsen ingår i novellsamlingen Historietter som utkom 1898. Doktor Henck känner sig sorgsen. Han är sjuk, har dålig ekonomi och hans fru tycks inte längre älska honom. Han går till sin vän John Richardt för att be om ett lån och får då även låna Richardts päls. I den lånade pälsen känner sig Henck som en ny människa. Kanske kan livet bli bättre trots allt. Kanske kan hans fru börja älska honom igen ... Författare: Hjalmar Söderberg Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7949-453-7

Han visste att det han gjorde var väldigt farligt, men det brydde han sig inte om. Han hade ingen att dela sina tankar och känslor med, men han kunde i alla fall skriva ner dem i sin dagbok. Nu tog Winston upp pennan och öppnade boken. Han skulle skriva om vad han hade jobbat med på förmiddagen på Sanningsministeriet. Med små, klumpiga bokstäver skrev han: 4 april 1984. Han tänkte på två personer som han hade sett på förmiddagen. Först den där självsäkra unga kvinnan som gick förbi i korridoren. 13

52–152 sidor, Lix 16–26

www.smakprov.se

Pris: 149 kr

FLER TIDLÖSA BERÄTTELSER

113


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Tidlösa berättelser

Ännu fler tidlösa berättelser

Pengar

Världarnas krig

Selma Berg är 16 år, orädd och nyfiken. Hon drömmer om att bli konstnär och vill studera. Men som ung kvinna på 1880-talet tvingas hon in i ett kärlekslöst äktenskap med en förmögen äldre man. Selma försöker hitta utrymme att leva, samtidigt som hon blir alltmer bitter och hård. Friheten blir hennes enda mål.

Det är i slutet av 1800-talet och jorden invaderas av onda varelser från Mars. De tänker utrota mänskligheten med sina hemska stridsmaskiner. Hur ska människorna kunna stå emot varelsernas eldstrålar och giftiga gas? I boken berättar ett ögonvittne hur det hela började med ett stjärnfall utanför London och hur människorna kämpade för att överleva kriget mellan de två världarna.

Författare: Victoria Benedictsson Bearbetning: Lina Stoltz ISBN: 978-91-7949-397-4

Författare: H.G. Wells Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-373-8

Frankenstein

Bortbytingen

Förnuft och känsla

Unga kvinnor

Författare: Mary Shelley Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-271-7

Författare: Selma Lagerlöf Bearbetare: Cecilia Davidsson ISBN: 978-91-7949-274-8

Författare: Jane Austen Översättare: Anna Rosenqvist ISBN: 978-91-7949-272-4

Författare: Louisa May Alcott Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7723-675-7

114


T

Ä ST N

TL

.

.

I VÅ

Tidlösa berättelser

X

- LA RG E

Vuxen

1984

Djurens gård

Dystopin 1984 utkom 1949. Boken utspelar sig i det framtida samhället Oceanien, där Partiet och dess ledare Storebror styr och kontrollerar allt. Det råder total övervakning, teleskärmar ser och hör allt invånarna gör. Winston Smith drömmer om ett annat liv. Går det att bli fri? Finns det något som partiet inte kan kontrollera? Kan det vara kärleken?

Djuren på bondgården bestämmer sig för att göra uppror. Den elake bonden har plågat dem länge nog! Djuren jagar bort bonden, och två grisar blir ledare för arbetet på gården. Först blir livet bättre, då djuren får mer mat. Men snart tar en av grisarna över makten, och gården utvecklas till en diktatur. Författare: George Orwell Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-313-4

Författare: George Orwell Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7949-314-1

2 Winston hade upptäckt att teleskärmen inte kunde bevaka hela hans lägenhet. Skärmen satt på väggen mittemot fönstret i vardagsrummet. Winston kunde sitta vid samma vägg som skärmen utan att bli sedd. Han kom på att han skulle kunna skriva dagbok där utan att någon såg det. För en tid sedan hade han gått in i en prylbod. Där hade han köpt en skrivbok och en penna. 12

Anne Franks dagbok

Mrs Dalloway

Författare: Anne Frank Översättare: Per Holmer Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-760-0

Författare: Virgina Woolf Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7723-752-5

Han visste att det han gjorde var väldigt farligt, men det brydde han sig inte om. Han hade ingen att dela sina tankar och känslor med, men han kunde i alla fall skriva ner dem i sin dagbok. Nu tog Winston upp pennan och öppnade boken. Han skulle skriva om vad han hade jobbat med på förmiddagen på Sanningsministeriet. Med små, klumpiga bokstäver skrev han: 4 april 1984. Han tänkte på två personer som han hade sett på förmiddagen. Först den där självsäkra unga kvinnan som gick förbi i korridoren. 13

28–52 sidor, Lix 16–26

Pris: 149 kr

www.smakprov.se

Pris: 129 kr

Den hemliga trädgården Författare: Frances Hodgson Burnett Översättare: Catharina Andersson ISBN: 978-91-7987-057-7

Ali Baba och de fyrtio rövarna Översättare: Catharina Andersson Illustratör: Sura Ghazwan ISBN: 978-91-7723-748-8

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Ett dockhem

Pennskaftet

Det går an

Författare: Henrik Ibsen Översättare: Hans Peterson ISBN: 978-91-7949-247-2

Författare: Elin Wägner Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-671-9

Författare: Carl Jonas Love Almqvist Bearbetare: Hans Peterson ISBN: 978-91-7723-820-1

Den fula ankungen

Kallocain

Lille prinsen

Doktor Glas

Författare: H.C. Andersen Bearbetare: Cecilia Davidsson ISBN: 978-91-7723-839-3

Författare: Karin Boye Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-744-0

Författare och illustratör: Antoine de Saint-Exupéry Översättare: Gunvor Bang ISBN: 978-91-88037-91-6

Författare: Hjalmar Söderberg Bearbetare: Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-831-7

Författare: Selma Lagerlöf Bearbetare: Hans Peterson och Tomas Dömstedt ISBN: 978-91-7723-889-8

115


L

T

.

T

.

T LÄ

.

T LÄ

.

T

T

.

E

.

.

I VÅ

X

X

RGE

X-

LAR G

Ä ST N

LÄS MER OM VÅRA NIVÅER PÅ s. 7

.

LA

.

E DI U M

TL

I VÅ

Ä ST I VÅ

M

TL

N

.

ALL

Ä ST I VÅ

.

SM

TL

N

MAL

Ä ST N

.

-S

I VÅ

X

TL

I VÅ

Ä ST N

TL

Ä ST

N

Så här känner du igen en XXL-bok

TL

- LARG E

Böcker på nivån XXL passar den som kommit igång med sin läsning men har svårt att möta långa texter på egen hand. Berättelserna handlar om samhällen, kultur och levnadsöden som läsaren möjligen är främmande för. Läsaren har ett bra svenskt ordförråd och strategier för att förstå ett mindre antal okända ord med hjälp av sammanhanget. Längre och svårare ord kan förekomma, till exempel mer lågfrekventa ord. Meningsbyggnaden kännetecknas av större variation, till exempel fler bisatser, men det är fortfarande enkel grammatik.

BB L Ä

Den Ahär symbolen betyder att titeln finns på flera E R språk. O ST

. SN

.

.

.

. M

L Ä ST N

EDI U M

.

SM LL A

TT

LA R G E

T

Jag är Zlatan

Ä ST

. X-

Hur blev Zlatan, pojken från Rosengård i Malmö, en av vår tids största fotbollsstjärnor? Här berättar han själv om vägen till framgång och om mötet med sin stora kärlek. Om en tuff uppväxt, om segrar och förluster och ett liv som inte bara handlar om bollar i mål. Det här är den lättlästa versionen.

E

.

ra lättläst ext version

X

- LARG E

TL

.

.

X

NYHET!

I VÅ

I VÅ

Ä ST N

N

T

Zlatan Ibrahimovićs berättelse om sin väg från stadsdelen Rosengård i Malmö till världens största fotbollsarenor har lockat mängder av läsare. Boken är en av Sveriges mest sålda titlar och har väckt läslusten hos så många unga. Länge har det efterfrågats en ännu lättare bearbetning av boken. Och nu finns biografin i en extra lättläst version så att de som kämpar med sin läsning kan ta del av hur pojken från Rosengård i Malmö blev en av vår tids största fotbollsstjärnor.

TL

LAR G

JAG ÄR ZLATAN – EXTRA LÄTTLÄST VERSION NY Hur blev Zlatan, pojken från Rosengård i Malmö, en av vår tids största fotbollsstjärnor? Här berättar han själv om vägen till framgång och om mötet med sin stora kärlek. Om en tuff uppväxt, om segrar och förluster och ett liv som inte bara handlar om bollar i mål. Det här är den extra lättlästa versionen. Bearbetare: Carina Gabrielsson Edling 120 sidor, Lix 24

Pris: 139 kr ISBN: 978-91-7949-328-8

116

Bearbetare: Mats Wänblad 292 sidor, Lix 22

Pris: 149 kr ISBN: 978-91-7949-324-0

JAG KÄNDE MIG SOM COOLASTE KILLEN Jag hade mitt kontrakt. Jag var med i juniorlaget. Men jag satt på bänken. Jag var inte dålig. Men jag var fel på andra sätt, tyckte tränarna. Det var sant: Jag skällde ut lagkamrater. Jag skrek och snackade på plan. Många tyckte att jag inte passade in i MFF. Men när jag byttes in gjorde jag ofta mål. Vi kom till slutspelet i junior-SM. Det var en stor grej. Men jag blev inte uttagen. Laget vann junior-SM det året. Utan mig. Det stärkte inte självförtroendet precis. Några juniorer fick spela med A-laget. Jag var inte ens nära. Ändå var jag inte sämre än någon annan. Det hade jag visat i mina inhopp. Vad fan var felet liksom? Som grabb var det coolt att vara kaxig, men nu hade det blivit ett minus. 26

I mitt rum satte jag upp bilder på Ronaldo. Ronaldo var mannen. Han var lysande. Sådan ville jag bli: en kille som gör skillnad. Ronaldo var min hjälte. Utan honom hade jag varit en annan sorts spelare. Jag försökte lära mig Ronaldos sätt att röra sig. Jag dansade fram med bollen. Men vad hade jag för det? Ingenting, trodde jag. Ibland tränade vi med A-laget. Jag vägrade anpassa mig. Jag gav allt. Jag bara smällde på. Varför inte, tänkte jag. Jag har ingenting att förlora. Jag tricksade och spelade tuffa killen. En dag såg jag A-lagets tränare vid planen. Roland Andersson hette han. Han ville träffa mig efteråt. Säkert har han hört något gnäll, tänkte jag. Roland hade spelat VM i Argentina 1978. En gubbe med respekt alltså. Mitt hjärta bultade lite men jag spelade kaxig: – Tjena, Roland. Hur är läget? Ville du något, eller? – Zlatan, det är dags för dig att sluta spela med småskitarna, sa han. Vad snackar han om? tänkte jag. Vad fan har jag gjort småglinen? – Välkommen i A-laget, grabben, sa han då. Jag kände mig som coolaste killen i stan. 27

www.smakprov.se

Författare: David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimović

I VÅ

- S MALL

L Ä ST N

.

.

X

.

Jag är Zlatan – nu i extra lättläst version

TT

I VÅ

L Ä ST N I VÅ

TT

.

V

L Ä ST N I VÅ

TT

SI

N

Böckerna passar sva på grundläggande nivå, delkurs 2–3.


T X

X-

E

.

.

Bearbetningar

I VÅ

Ä ST

N

TL

LA R G

Vuxen

Varför behövs feminismen? När Chimamanda Ngozi Adichie var 14 år blev hon kallad feminist för första gången. Det var ingen komplimang, utan mer en anklagelse. Men hon gjorde ordet till sitt och blev en stolt feminist! Alla borde vara feminister är ett upprop för en feminism som angår oss alla. Boken var från början ett hyllat TED-talk och den delades 2015 ut som gåva till alla elever i årskurs 2 i gymnasieskolan i Sverige. Nu finns den i lättläst bearbetning så att fler kan ta del av den.

Författare: Chimamanda Ngozi Adichie Översättare: Joakim Sundström och Ragnar Strömberg Bearbetare: Tomas Dömstedt 196–204 sidor, Lix 23–26

TL

Ä ST N

.

.

I VÅ

T

Pris: 149 kr

X

- LARG E

belönt! Pris

ALLA BORDE VARA FEMINISTER NY

Americanah

En halv gul sol

Alla borde vara feminister beskriver på ett enkelt och lättfattligt sätt varför feminismen behövs. Boken visar på ojämställdheten i samhället i dag, men också på vägen till förändring. Med humor och skärpa ger Adichie exempel som visar varför feminismen behövs och hur både kvinnor och män vinner på ett jämställt samhälle.

En halv gul sol kretsar kring tvillingsystrarna Olanna och Kainene under 1960-talets inbördeskrig i Nigeria. De är väldigt olika och lever helt olika liv. Men båda vill se ett självständigt Biafra. När kriget bryter ut drabbas alla. Det blir en kamp för att vinna kriget, men också för att överleva när hem och familj splittras.

ISBN: 978-91-7949-325-7

Ifemelu och Obinze växer upp i Nigeria och blir kära som unga. De skiljs åt när Ifemelu flyttar till USA för att studera. I USA driver hon också en framgångsrik blogg där hon skriver om den dolda rasismen i landet. Hon får nya vänner, hon har andra förhållanden. Men hon kan aldrig riktigt glömma Obinze. Efter många år bestämmer hon sig för att flytta hem till Nigeria igen. Och när hon och Obinze möts på nytt ställs de inför sitt livs svåraste beslut.

Pris: 129 kr

Översättare: Ragnar Strömberg ISBN: 978-91-7949-331-8

Översättare: Niclas Hval 56 sidor

Översättare: Joakim Sundström ISBN: 978-91-7949-269-4

Brott på Shetlandsöarna Ann Cleeves prisbelönta Shetlandsserie kom ut i Sverige första gången 2006. Alla böckerna utspelar sig på Shetlandsöarna och handlar om kommissarie Jimmy Perez. Ett perfekt liv När Anna Black, en ung lärare, hittas död i sitt hem tror polisen att det var självmord eller en tragisk olycka. När Jimmy Perez undersöker fallet upptäcker han att det handlar om mord! Författare: Ann Cleeves Översättare: Ulla Henning 104 sidor, Lix 18 ISBN: 978-91-7723-812-6

Pris: 129 kr

117T X

X-

E

.

.

I VÅ

Ä ST

N

TL

LA R G

Vuxen

Salanders sanning – en tickande bomb I den tredje Millennium-boken ställs allt på sin spets. Ska den hemska sanningen om Lisbeth Salanders förflutna dras fram i ljuset, eller kommer mörka krafter att stoppa det? Nu får vi äntligen veta, och upplösningen gör ingen besviken. Luftslottet som sprängdes är en riktig bladvändare, här skickligt bearbetad till lättläst av Tomas Dömstedt.

Män som hatar kvinnor

Flickan som lekte med elden

LUFTSLOTTET SOM SPRÄNGDES

För fyrtio år sedan försvann Harriet Vanger spårlöst. Journalisten Mikael Blomkvist får i uppdrag att ta reda på vad som hände henne. Han tar hjälp av Lisbeth Salander, en ung, professionell hacker med en unik begåvning. Tillsammans är de snart en mörk och blodig familjetragedi på spåren.

Mikael Blomkvist, journalist på tidningen Millennium, har fått uppgifter om en omfattande sexhandel. Flera av de utpekade har höga positioner i samhället. Men när de två som jobbar med artikeln hittas brutalt mördade riktas misstankarna snabbt mot Lisbeth Salander. Hon har just återvänt till Sverige efter en tid utomlands och verkar inte ha något alibi. Däremot har hon goda skäl att hämnas oförrätter i det förflutna.

Två personer ligger på sjukhus med allvarliga skador. Den ena är Lisbeth Salander. Hon är misstänkt för mord och har blivit skjuten i huvudet. Den andre är hennes far, Alexander Zalachenko, som försökt döda henne.

ISBN: 978-91-7723-826-3

ISBN: 978-91-7949-369-1

NY

Flera personer vill tysta Salander. Samtidigt gör Mikael Blomkvist allt för att rentvå henne. Lyckas han publicera sanningen om Salander, kommer den att skaka ett helt land. ISBN: 978-91-7949-368-4

2. JW Fyra killar satt i ett vardagsrum, laddade för fest. De var ljusa, svenska killar. Pojkar med koll. De visste hur man klär sig, hur man uppför sig. De kunde knepen för att få brudar. Få det goda i livet. De satt som vanligt hemma hos Putte innan de gick ut. Lägenheten hade han fått av sina föräldrar på 20-årsdagen. 8

JW kände till familjen. Pappan: finansman. Mamman: ärvda pengar. Familjen ägde hus över halva Stockholm. De hade ätit klart. Lyxig take away med ordentligt kött. Nu satt de i sofforna med sina drinkar. JW älskade det här. Samtalen. Stämningen. De var killar med klass. Planen för kvällen var enkel. Dricka, snorta, spana brudar, kanske dansa en stund, prata, flörta, ragga, snorta igen. Knulla. – Borde vi inte gå snart? sa JW till Nippe. – Vi har bokat bord till klockan tolv, så det är ingen brådska. 9

www.smakprov.se

Författare: Stieg Larsson Bearbetare: Tomas Dömstedt 136–168 sidor, Lix 24–27

Pris: 149 kr

… berättelsen om Lisbeth Salander imponerar. [...] Överlag enkla lätta meningar och en rak handling, där många frågetecken rätas ut allteftersom den osannolika deckarduon närmar sig kärnan. Staffan Engstrand, BTJ Flickan som lekte med elden

119


T

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

Vuxen

X

- LA RG E

Handböcker i fickformat

SERIEN VILJA GUIDE

Färdiga upplägg för lättlästa boksamtal Vilja Guide är en samling inspirerande böcker för dig som vill jobba med lättlästa böcker och skönlitteratur i undervisningen eller genom boksamtal.

Guide till boksamtal med digitala verktyg Hur kan man arbeta med digitala verktyg i samband med boksamtal? Det ger den här guiden svar på. Flera exempel och idéer presenteras – alla med syfte att utveckla elevernas läsförmåga och läslust. Författare: Jenny Edvardsson 36 sidor ISBN: 978-91-7949-395-0

Guide till lättlästa bilderböcker

Guide till boksamtal för sfi och sva

Guide till bearbetade klassiker

Författare: Toura Hägnesten 40 sidor ISBN: 978-91-7723-597-2

Författare: Josefin Schygge 40 sidor ISBN: 978-91-7723-599-6

Författare: Linda Odén 40 sidor ISBN: 978-91-7723-808-9

Format A6, mjuk pärm

Pris: 49 kr

Guide till att läsa och skriva poesi

Guide till boksamtal för alla

Guide till boksamtal med ovana läsare

Författare: Jenny Edvardsson 44 sidor ISBN: 978-91-7949-266-3

Författare: Maria Agdler 40 sidor ISBN: 978-91-7723-598-9

Författare: Jenny Edvardsson 40 sidor ISBN: 978-91-7723-825-6

120

Guide till lättlästa biografier Författare: Annelie Drewsen och Cilla Dalén 36 sidor ISBN: 978-91-7949-329-5


L ÄT

E DI U M

X

Vuxen

.

.

.

ÄÄSS TTLL TTN

.

T

T LÄ

Ä ST

I VÅ

.

.

TL

M

ALL

Å VÅ IV NI

I VÅ

Arbetslivet i Sverige

Ä ST N

N

TL

SM

-LLAA R GEE RG

SERIEN VILJA JOBBA

TL

Ä ST N

I vår utgivningslinje Vilja jobba finns det ett stort antal böcker som på ett lättillgängligt sätt skildrar livet på olika arbetsplatser. Böckerna består av läromedel, yrkesböcker och skönlitteratur som ger en lustfylld ingång till det svenska arbetslivet.

40–76 sidor, Lix 12–18

ISBN: 978-91-7949-399-8

T

.

T

T

T

.

.

M

E DI U M

Ä ST

.

.

T

TL

I VÅ

M

ALL

Ä ST

.

SM

ALL

TL

I VÅ

Ä ST N

.

.

TL

I VÅ

.

.

SM

ALL

Boris är lokalvårdare och städar på en skola. Helmi städar också på skolan. Boris blir alltid så glad när han träffar henne. Han skulle vilja fika med henne, fast han vågar inte fråga. Tänk om hon säger nej! Men så en dag händer något oväntat. Något som gör Boris ännu gladare!

N

Ä ST N

I VÅ

I VÅ SM

TL

ALL

N

Ä ST N

SM

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Elisabeth Werngren

Pris: 109 kr

TL

Boris är lokalvårdare

.

.

I VÅ

T

Lättläst litteratur om olika arbetsplatser

E DI U M

Tid för de äldre

Författare: Ylva Herou ISBN: 978-91-7723-450-0

Författare: Johanna Limme ISBN: 978-91-7723-326-8

RGE

LÄ LA

.

.

.

T

.

.

.

RGE

Ä ST

.

LA

TL

I VÅ

Ä ST I VÅ

RGE

TL

N

LA

.

.

Ä ST I VÅ

RGE

TL

N

LA

I VÅ

. E DI U M

Ä ST N

I VÅ

M

TL

N

Ä ST N

TL

T

Från morgon till kväll

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7949-315-8

T

Ivan är vårdbiträde

Författare: Ylva Herou Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7723-695-5

T

Tara är barnskötare

Författare: Ylva Herou Illustratör: Elisabeth Werngren ISBN: 978-91-7723-699-3

T

Saad är byggarbetare

Samira i kassan

Jared kör truck

Rätt man på rätt plats

Yusef och arga kocken

Mellan glädje och sorg

Författare: Linda Åkerström ISBN: 978-91-7723-325-1

Författare: Per Alexandersson ISBN: 978-91-7723-564-4

Författare: Johanna Limme ISBN: 978-91-7723-449-4

Författare: Per Alexandersson ISBN: 978-91-7723-321-3

Författare: Linda Åkerström ISBN: 978-91-7723-556-9

I arbetslivet Grundbok

Lärarhandledning

Yrke vårdbiträde

Yrke barnskötare

Yrke köksbiträde

Författare: Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen och Jorunn Mo Översättare: Ebba Berg 208 sidor, mjuk pärm ISBN: 978-91-7723-327-5

Författare: Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen och Jorunn Mo Översättare: Ebba Berg 96 sidor, mjuk pärm ISBN: 978-91-7723-397-8

Författare: Ingebjørg Dolve och Janne Grønningen Översättare: Ebba Berg 60 sidor ISBN: 978-91-7723-650-4

Författare: Ingebjørg Dolve och Janne Grønningen Översättare: Ebba Berg 56 sidor ISBN: 978-91-7723-562-0

Författare: Jorunn Mo Översättare: Ebba Berg 40 sidor ISBN: 978-91-7723-571-2

Pris: 290 kr

Pris: 149 kr

Pris: 99 kr

Pris: 99 kr

Pris: 99 kr

121


Pedagogisk material

Pedagogiskt material Nypon förlag är Sveriges största specialförlag för utgivning av lättlästa böcker. Vi månar särskilt om de elever som möter extra utmaningar i skolan. Av den anledningen har vi också några pedagogiska material, framtagna med tanke på dem som upplever att läsningen är lite kämpig.

TESTBATTERIET Materialet prövar språkligt minne, ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och avkodning. Testbatteriet består av 1 st manual, 6 st bildark och 10 st elevprotokoll. Fler protokoll kan beställas separat. Manualen innehåller en kortfattad teoretisk del. Själva testet tar ca 40–60 minuter att göra. För att genomföra testet och tolka resultatet krävs förkunskaper inom områdena språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Testbatteriet bör därför endast användas av personer med sådana kunskaper, som specialpedagoger, speciallärare, logopeder och talpedagoger. Testet är översatt av logopeden Astrid Frylmark.

Testbatteriet komplett

Testbatteriet Extra protokoll

Målgrupp: åk 3–9 ISBN: 978-91-85857-00-5

ISBN: 978-91-975434-7-7

Pris: 355 kr

Pris: 209 kr/10 st

Språkutveckling i förskolan TRAS är ett verktyg för förskolans personal för att följa varje enskilt barns språkliga utveckling. Det gör man genom att observera och sedan notera färdigheterna i en språkcirkel. Med TRAS som metod får man vägledning och struktur i det pedagogiska arbetet.

TRAS handbok

TRAS tips

TRAS cirkelschema

TRAS schema

Handboken ger en grundlig teoretisk beskrivning av de språkområden som TRAS fokuserar på. Varje avsnitt avslutas med idéer för praktiskt genomförande. Med TRAS får personer som professionellt arbetar med mindre barn ett inspirerande material, där teori och praktik hänger samman och ses som varandras förutsättningar.

TRAS tips är ett inspirationsmaterial om hur du som förskolepersonal aktivt kan arbeta med barnens språkliga utveckling. Här får du hjälp att hitta lekar, spel, böcker och annat till arbetet med barnens språk.

Ålderslöst cirkelschema. Det finns tillfällen när barnets ålder saknar relevans när man observerar barnets språk- och kommunikationsförmåga. Det här är ett ålderslöst schema som används vid observation av vilken kompetens barnet har utan att stämma av det mot en viss ålder. Förpackningen innehåller 10 st scheman utan frågor.

Med schemats frågeformulär kan man följa och beskriva den språkliga utvecklingen hos barnet, för att skaffa sig en överblick över barnets starka och svaga sidor. På det sättet kan man förvissa sig om att man observerat och uppmärksammat väsentliga steg i språkutvecklingen hos alla barn. Förpackningen innehåller 10 st scheman.

TRAS CIRKELSCHEMA 10 ST

TRAS SCHEMA 10 ST

TRAS HANDBOK

TRAS TIPS

Översättare: Elisabeth Fredholm ISBN: 978-91-87221-76-7 216 sidor

Översättare: Christina Helmersen ISBN: 978-91-7567-093-5 132 sidor

Pris: 359 kr

Pris: 249 kr

122

ISBN: 978-91-7567-012-6

Pris: 105 kr

ISBN: 978-91-87221-85-9

Pris: 105 kr


S

ENM ÄRK

E

T

Försäljningsvillkor

N VA

Trycksak 3041 0116

BESTÄLLNINGAR

Aktuellt sortiment finns att beställa på nyponochviljaforlag.se

FRAKT Frakten betalas alltid av köparen.

Beställningar tas också emot på telefon 046-31 22 00 och via e-post kundservice@nyponochviljaforlag.se.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PRISER

De angivna priserna gäller fr.o.m. katalogens utgivningsdatum och tills vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventuella tryckfel.

Studentlitteratur, Nypon och Vilja förlag erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, som skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

FÖRLAGSNETTOPRIS (F-PRIS)

INLÄSNINGSTJÄNST

Förlagsnettopriset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt och frakt. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Leveranser till f-pris kan ske till skolor, bokhandlare och andra av förlaget godkända återförsäljare, studieförbund, utbildningsföretag samt, efter bedömning, andra utbildningsanordnare som bedriver organiserad utbildning. RABATTER ORDERVÄRDE 1–4 999

2

30 000–59 999

3

60 000–89 999

4

90 000–139 999

5

140 000–2999 999

7

300 000–

9

Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda dessa kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

BESTÄLL FRÅN LÄRUM

RABATT I % 0

5 000–29 999

De flesta skönlitterära svenska böcker som finns i katalogen finns också som text-, ljud- och bildfiler.

I Finland förmedlas Nypons och Viljas lättlästa böcker via Lärumförlaget. Beställ via: http://shop.larum.fi/ eller kontakta via mejl forlaget@larum.fi eller ring +358 40 653 97 76.

BETALNINGSVILLKOR

F-priskunder handlar normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar.

KÖP SOM PRIVATPERSON

Som privatperson kan du alltid beställa direkt på nyponochviljaviljaforlag.se.

E-böcker och ljudböcker Våra titlar finns även som e-bok och ljudbok. Allt för att ge fler vägar in i böckernas värld.

Skolor och skolbibliotek kan

Privatpersoner kan

abonnera streama via ILT, Polyglutt eller Ugglo.

via ljudbokstjänster som Nextory.

Alla kan

Alla kan

låna

köpa

via flera olika bibliotekstjänster.

via Adlibris eller Bokus.


59

105

119

NR 1 / 2022

38

LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR BARN, UNGA & VUXNA FRÅN NYPON OCH VILJA FÖRLAG

29

29

82

97

NYPON OCH VILJA FÖRLAG vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra skönlitterära svenska böcker med arbetsmaterial.

Redaktionen Box 141 221 00 Lund

Telefon Redaktionen 046-31 20 02

Åkergränden 1 226 60 Lund

Telefon Kundtjänst 046-31 22 00

facebook.com/nyponforlag facebook.com/viljaforlag

instagram.com/nyponforlag instagram.com/viljaforlag

Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Arbetsmaterialen tas fram av lärare och specialpedagoger som själva använder lättläst i undervisningen. En hel del av arbetsmaterialen utgår från genrepedagogiken och tar fasta på cirkelmodellen.

www.nyponochviljaforlag.se