a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Kompetensutveckling

2019 HÖST

FÖR SKOLANS PERSONAL

TEMA

DET SAMARBETANDE KLASSRUMMET Kooperativt lärande ger goda resultat i fråga om elevers lärande och deras sociala kompetens.

Nyhet Mark Siegbahn

BETEENDEDESIGN I SKOLAN Hjärna, puls och glädje

Kooperativt lärande låter fler elever bli sedda i klassrummet

Läs artikeln KOOPERATIVT LÄRANDE LYFTE KLASSRUMMET med Pernilla Lundh Sandgren på s.4


För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, förmedlad på ett verksamhetsnära sätt. Här möts vardag och vetenskap. Hela vårt erbjudande om kompetensutveckling hittar du på studentlitteratur.se/utbildning


Innehåll 3 4 19 36 40 47 56

Tema: Det samarbetande klassrummet Kooperativt lärande i klassrummet – intervju med Pernilla Lundh Sandgren

Normkritisk pedagogik – ett begrepp som kräver engagemang – intervju med Lotta Björkman E tt nytt perspektiv på läraryrket som profession – intervju med Johan Alvehus I ropet Försäljningsvillkor

40

2

4

Nyheter

36


Det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande ger goda resultat i fråga om elevers lärande och deras sociala kompetens. Samarbete i skolan kan överlag vara mycket fruktbart men ställer krav på kunskap om vad som verkligen fungerar när elever, lärare, andra professioner i skolan, rektorer, samt elevernas föräldrar tillsammans ska bidra till elevernas utveckling. Här hittar du både böcker och utbildningar som hjälper dig att klara den utmaningen!

3


Det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande lyfte klassrummet Det var mer eller mindre av en slump som läraren Pernilla Lundh Sandgren i Bälinge skola först kom i kontakt med kooperativt lärande. Sedan dess har hon arbetat aktivt med arbetssättet och sett hur övningar som ”Hör vi ihop?”, ”Inre-yttre cirkel” och ”Huvuden ihop!” ger större arbetsglädje och låter fler elever bli sedda i klassrummet. Bälinge skola är en landsbygdsskola med 400 elever strax utanför Uppsala. Här arbetar Pernilla Lundh Sandgren som klasslärare i årskurs 1–3. I sin yrkesroll söker hon ständigt efter sätt att utvecklas och det var så hon förra sommaren för första gången stötte på begreppet ”kooperativt lärande”. – Jag började läsa bloggen på kooperativt.com och lockades av tankarna kring inkludering och arbetsro. Det dyker upp mycket flugor inom pedagogiken, som ibland

4

känns konstruerade. Men det här kändes mer som ett nytt sätt att tänka. Jag blev nyfiken och ville lära mer. Sagt och gjort. Pernilla gick en workshop och skaffade mer material om kooperativt lärande. Och efter höstlovet satte hennes förstaklassare igång med det nya arbetssättet. Snart såg Pernilla skillnader i förhållandet mellan barnen i klassrummet, och mellan barnen och läraren. Istället för handuppräckning där bara en kan svara på lärarens fråga fick eleverna träna på att lära varandra, bland annat genom en så kallad lärkompis. – Vi har fått en bättre sammanhållning i klassen och det nya arbetssättet ger eleverna självförtroende genom att kunna hjälpa andra. Men det är förstås en utmaning för mig som lärare, att släppa kontrollen en aning. Jag har fått en ny syn på mitt jobb, kan man säga. Som stöd använder Pernilla resurspaketet


PERNILLA LUNDH SANDGREN Pernilla Lundh Sandgren har arbetat som lärare sedan 1997. Hon är verksam som klasslärare i årskurs 1–3 på Bälinge skola utanför Uppsala och har arbetat med kooperativt lärande sedan förra året.

Kooperativt lärande låter fler elever synas och bli sedda i klassrummet.

Kooperativt lärande i praktiken. Där finns en mängd förslag till verktyg och övningar som ger inspiration till undervisningen. En av övningarna som eleverna särskilt uppskattar är ”Hör vi ihop?”, som hon använder bland annat i engelska. Då kan halva klassen få lappar med namn på färger på engelska och hälften på svenska. Sedan får barnen gå runt i klassrummet tills de hittar kompisen de hör ihop med. Till andra lärare som vill prova kooperativt lärande ger Pernilla tipset att läsa bloggen och de böcker som finns, både de praktiska och de teoretiska. Men också att inte ta för allvarligt på saken. – Det handlar inte om antingen eller i det här arbetssättet. Vare sig elever eller lärare orkar arbeta kooperativt hela tiden. Det kan vara så enkelt som att inleda skoldagen med att prata med sin lärkompis om några intressanta fakta man har lärt sig.

5


Det samarbetande klassrummet

Duktiga föreläsare med ett otroligt engagemang. Learning by doing. Vi fick prova all teori praktiskt. Jag lärde mig massor. Fantastiskt pedagogiskt. Jag har aldrig varit på något bättre. Eivi Karlberg, Parkskolan, Laholm.

6


NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON Niclas Fohlin är grundskollärare, förskollärare, specialpedagog och doktorand i specialpedagogik. Jennie Wilson är grundskollärare F–6 och förstelärare. Båda har arbetat med kooperativt lärande i flera år och utbildar andra lärare.

Kooperativt lärande

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

Vägen till det samarbetande klassrummet Tid & plats Göteborg

23–24 oktober

Stockholm

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna på olika sätt samarbetar drar de nytta av varandras kunskaper och ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Niclas Fohlin och Jennie Wilson presenterar teorierna bakom arbetssättet och ger konkreta exempel och verktyg för att skapa ett kooperativt lärande.

Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium.

16–17 september

Malmö

3–4 oktoberi

Genomförande: Workshop två heldagar.

Linköping

Mål: Få kunskap om och strategier för hur du som lärare kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utveckla din egen didaktiska repertoar med strategier för fungerande grupparbete.

Falun

10–11 oktober 7–8 november Boka-tidigt-pris:

3 995 kr exkl. moms I priset ingår även resurspaketet Koooperativt lärande i praktiken.

NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON

Kooperativt lärande i praktiken Handbok för lärare i grundskolan

Resurspaket

Resurspaketet är ett praktiskt stöd för dig som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Det visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta förslag till lektionsupplägg. Förklarande filmer och mallar för arbetet i ditt kooperativa klassrum finns bland de digitala resurser som medföljer boken. Resurspaket 84 s | 2018 | Art.nr 40106 | ISBN 9789144128078 | 392 kr

Resurs­paketet ing i priset förår utbildning en. 7


NICLAS FOHLIN M.FL.

Grundbok i kooperativt lärande Vägen till det samarbetande klassrummet Denna bok förmedlar ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Eleverna samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper vilket leder till både ökad måluppfyllelse och social sammanhållning. I boken ges strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Författarna går även igenom den forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande. 312 s | 2017 | Art.nr 39458 | ISBN 9789144116723 | 288 kr

SPENCER KAGAN & JETTE STENLEV

Kooperativt lärande

Det samarbetande klassrummet

Samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning Hur gör du eleverna delaktiga i undervisningen? Hur utvecklar du elevernas lärande och sociala förmåga? Hur skapar du positiva och inspirerande lärsituationer? I boken presenteras idéer och principer om hur elevernas färdigheter i att arbeta självständigt och tillsammans med andra kan utvecklas. Boken lyfter fram många konkreta exempel på hur man skapar mötesstrukturer och situationer i klassrummet där eleverna lär sig samarbeta, uttrycka sig, befästa och dela kunskaper mellan sig. Översättare: Monica Orwehag. 192 s | 2017 | Art.nr 39179 | ISBN 9789144114279 | 242 kr

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6. Ända sedan studietiden har hon lagt stort fokus på samarbete och elevaktivitet för ett fördjupat lärande. De senaste åren har hon arbetat alltmer med kooperativt lärande med sina elever.

Tre snabba frågor Jennie Wilson är medförfattare till två böcker om kooperativt lärande.

Varför tycker du att man ska arbeta med kooperativt lärande? Jag tycker att man ska arbeta med kooperativt lärande för att det ger arbetsglädje för både lärare och elever, det skapar en undervisningsgemenskap där alla kan delta, det stärker relationerna mellan eleverna och höjer deras kunskapsresultat.

Hur arbetar man med kooperativt lärande? För att arbeta kooperativt skapar du möten mellan elever kring ämnesinnehåll där du på ett väldigt strukturerat sätt ser till att eleverna behöver varandra för att lyckas med uppgiften.

Har du något lyckosamt exempel från skolan där man använt sig av metoden? Om och om igen ser och hör jag om elever som tidigare av olika anledningar inte har kunnat delta utan suttit vid sidan — kanske med assistent, elever som mått dåligt, elever som förstört för sina klasskamrater, elever som varit utåtagerande, elever med olika svårigheter, elever som inte pratar — som efter några månader med strukturerat kooperativt lärande har vänner, deltar i undervisningen, stöttar sina kamrater, förklarar, hjälper, uppmuntrar och mår bra.

8


NYHET GRAHAM NUTHALL

Elevens vägar till kunskap Denna bok förmedlar ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Eleverna samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper vilket leder till både ökad måluppfyllelse och social sammanhållning. I boken ges strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Författarna går även igenom den forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande.

Internationell storsäljare

312 s | 2017 | Art.nr 40314 | ISBN 9789144131504 | 288 kr

NYHET NILS WEDEL

Kamratlärande Kamratlärande är en metod där eleverna lär av varandra. Det betyder att relationen mellan eleverna i lärprocessen är symmetrisk i motsats till den asymmetriska relation som råder mellan en lärare (vuxen) och en elev (barn). Det innebär att elevernas bekräftelse av varandra har ett annat och kanske högre värde i kamratlärande än när läraren bekräftar eleverna i traditionell undervisning. Den sociala gemenskap och det interaktiva språkliga samspel som karakteriserar barn som undervisar varandra skapar goda förutsättningar för att de kan lära av varandra. Kamratlärande går igenom teorin bakom metoden och ger en lång rad praktiska exempel på hur man som pedagog kan lägga upp och underlätta arbetet med kamratlärande. Bokens förord har skrivits av John Hattie. Svenskt förord av Niclas Fohlin.

Förord av John Hattie

Översättare: Agneta Eriksson. 216 s | 2018 | Art.nr 39920 | ISBN 9789144125732 | 265 kr

9


Det samarbetande klassrummet

H E L DAGS KO N F E R E N S

Ett klassrum i Boka förändring på webben https://bit.ly/2GlVeb9

– Vi skapar skillnad, på riktigt Vad är det som utmärker framgångsrika skolländer och varför är det alltid samma länder som ligger i topp? Vad kan vi göra för att ge undervisningen och lärandet ett värde, på riktigt? Hur kan vi stärka elevsamarbetet för att öka elevernas kunskaper, trygghet och inkludering? Vilka förmågor är viktiga, egentligen? Under den här dagen tas vi med på en resa bortom statistik och grafer och går rakt in i klassrummen för att göra skillnad på riktigt. Välkommen till Ett klassrum i förändring, ett samarbete mellan Studentlitteratur och Högskolan Kristianstad. Föreläsare: Lucy Crehan, Maria Wiman, Niclas Fohlin och Pernilla Holmstedt

Målgrupp: Lärare 1– 9 samt utvecklingsledare och ledare verksamma inom skola. Datum: 9 oktober 2019, kl. 09.00–16.00. Pris: T  .o.m. 9 september 1295 kr (exkl.moms) T.o.m. 9 oktober 1495 kr (exkl.moms) Lunch och fika ingår. Plats: Högskolan Kristianstad, aulan, hus 7 Hitta dit: https://www.hkr.se/om-hkr/kontakt/ Anmälan: https://bit.ly/2GlVeb9 Kontakt vid frågor: robert.jensen@studentlitteratur.se eller ring 046-31 23 24.

Läs mer om konferensen och föreläsarna på: studentlitteratur.se/ett_klassrum_i_forandring

10


Program 08.30 – 09.15 REGISTRERING OCH FRUKOST 09.15 –10.30 VAD SKAPAR UTBILDNING I VÄRLDSKLASS? LUCY CREHAN Varför är det alltid samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar? Vad betyder det för svensk skola? Lucy Crehan tar oss med på en resa rakt in i klassrummen, hemmen och kulturen i Finland, Japan, Singapore, Shanghai och Kanada. Lucy var en vanlig brittisk lärare när hon tröttnade på förutsättningarna för sitt arbete och i stället gav sig ut på denna upptäcktsresa. I främmande kulturer och avlägsna klassrum börjar hon hitta förklaringar till vissa länders framgångar i internationella kunskapsmätningar.

10.45 –12.00 KOOPERATIVT LÄRANDE – VÄGEN TILL DET SAMARBETANDE KLASSRUMMET NICLAS FOHLIN Kooperativt lärande (KL) är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Niclas Fohlin presenterar teorierna bakom arbetssättet, forskning samt konkreta exempel på strategier. Deltagarna får dessutom möjlighet att själva prova på KL. Med KL kan du skapa ett samarbetande klassrum där elever blir varandras lärresurser. Genom att använda samarbetets kraft i undervisningen kan lärande ske förbehållslöst mellan individer. Läraren får genom KL flera verktyg att skapa elevaktivitet så att denne kan inkludera och engagera alla elever i den gemensamma undervisningen.

12.00 –3.00 LUNCH 13.00 –14.15 VÄRDESKAPANDE LÄRANDE – ENGAGEMANG OCH ARBETSGLÄDJE I KLASSRUMMET MARIA WIMAN Gör elevernas skoltid viktig på riktigt! Målet med värdeskapande undervisning är att låta eleverna uppleva ett konkret värde av det de gör i skolan. Det gör man genom att knyta an till vad som händer utanför klassrummets väggar. Målet är aktiva samhällsmedborgare med driv! Maria blandar forskning med egna erfarenheter, visar vad som är viktigt att tänka på och möjliga arbetssätt. Hon tar med er på en resa som blandar skratt med allvar: Ingenting är omöjligt om man släpper in elevernas kreativitet. Med hjälp av verkliga mottagare utanför klassrummet, en gnutta mod, digitala verktyg och ett inkluderande arbetssätt blir skolan viktig på riktigt!

14.15 –14.45 FIKA 14.45 –16.00 KOLLEGIALT LÄRANDE ELLER KOLLEGIALT DELANDE PERNILLA HOLMSTEDT Kollegialt lärande beskrivs som en av de främsta framgångsfaktorerna för att utveckla skolan. För att utveckling ska ske är det viktigt att de kollegiala samtalen är av god kvalitet. Dock visar studier att fokus i samtalen ofta stannar i erfarenhetsutbyte och inte går vidare till att bli lärande. För att få till stånd ett fokusskifte till lärande behöver det kollegiala lärandet vara en naturlig del av lärares arbete, där lärare systematiskt undersöker effekten av sin och andras undervisning. Föreläsningen diskuterar utmaningar med det kollegiala lärandet och ger verktyg för att utveckla ett fokus på lärande.

r e s ä l e r Vi fö Lucy Crehan

Maria Wiman

Niclas Fohlin

Pernilla Holmstedt

Lärare med en magisterexamen i skolutveckling. Idag arbetar hon som konsult där hon bland annat tagit fram nya utbildningsreformer. Hennes studier har tagit henne jorden runt där hon föreläst om sina resultat. Författare till boken Cleverlands.

Lärare i svenska och so, som undervisar på högstadiet i Östra grundskolan i Huddinge. Har även undervisat årskurs 4–6. Utsedd till Årets pedagog i Huddinge 2016. Vunnit Huddinges pris för entreprenörskap och Lärarförbundets utmärkelse ”Årets punkare i skolvärlden” 2017. Utsedd till Sveriges bästa lärare 2019.

Grundskollärare F–9, förskollärare och specialpedagog. Arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildningar för skolor. Han är också medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande och Kooperativt lärande i praktiken.

Universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad där hon arbetar med lärarutbildning och kompetensutveckling. Grundskollärare med en master i utbildningsvetenskap. Arbetar med olika skolverksuppdrag, till exempel samverkan för bästa skola. I dessa insatser är det kollegiala lärandet en viktig del.

11


ROSS W. GREENE

Vilse i skolan Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt Med sin fasta övertygelse om att alla barn uppför sig väl om de kan, ger Ross W. Greene stöd åt lärare som upplever att de inte alltid räcker till för de elever som behöver dem mest. I Vilse i skolan beskriver Ross W. Greene hur man med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa beteendemässigt utmanande barn och ungdomar att hantera sitt beteende. Översättare: Silvia Jönsson. 332 s | 2016 | Art.nr 33871 | ISBN 9789144109701 | 299 kr

BO HEJLSKOV ELVÉN

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

Det samarbetande klassrummet

Med hjälp av lågaffektivt bemötande, till exempel i form av avledning och kravanpassning, kan ofta problemskapande beteende undvikas hos både barn och vuxna, med eller utan neuropsykiatriska svårigheter. Här presenteras lågaffektivt bemötande med dess teori, etik och praktik. Denna bearbetade andra upplaga – vars första upplaga sålde i mer än 40 000 ex - har bland annat berikats med ett nyutvecklat arbetsmaterial. 232 s | 2018 | Art.nr 33497 | ISBN 9789144110981 | 305 kr

ANN-LOUISE LJUNGBLAD

Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten kastar nytt ljus över läraryrkets relationella dimensioner. I boken får vi följa fyra lärare som eleverna vittnar om möter dem på ett särskilt utvecklande sätt. Intresset väcktes kring vad dessa lärare gör i undervisningen som ur elevers perspektiv kan vara betydelsefullt. 176 s | 2018 | Art.nr 39892 | ISBN 9789144125275 | 259 kr

ANNE LINDER

Professionell relationskompetens De flesta är eniga om att relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet och att denna kompetens är betydelsefull för barns trivsel och lärande. Men vad är egentligen relationskompetens? Författaren belyser olika perspektiv på samspelets möjligheter respektive begränsningar samt hur de professionella kan anpassa sitt beteende för att stödja elevernas utveckling och lärande. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och andra som är intresserade av utvecklingsstödjande relationer. Översättare: Nils-Martin Lundsgård 176 s | 2018 | Art.nr 39617 | ISBN 9789144119526 | 253 kr

CHRISTEL SUNDQVIST

Den samarbetande läraren Lärarhandledning och samundervisning i skolan Den här boken handlar om samarbetet mellan lärare med allmänpedagogisk kompetens och lärare med specialpedagogisk kompetens, och hur detta samarbete kan utvecklas i syfte att möta det varierande elevbehov som lärare ställs inför i klassrummet. 184 s | 2014 | Art.nr 38327 | ISBN 9789144097459 | 242 kr

12


ALASTAIR HENRY M.FL.

Motivational practice Insights from the Classroom The authors identify the ways in which teachers can develop a motivational practice, and the linguistic, pedagogical and relational skills this involves. The book provides a clear, practitioner-oriented perspective on motivation and teaching, and offers valuable insights into activities that pupils find engaging. Based on an extensive research carried out in the classrooms of secondary school teachers of English who were successful in motivating pupils, the book offers practical guidance by drawing attention to the motivational affordances associated with, for example, the everyday use of digital technologies, activities that provide pupils with opportunities for creative expression, and various aspects of projectworking that create interest and trigger engagement.

336 s | 2019 | Art.nr 39568 | ISBN 9789144118482 | 276 kr

This book offers a wonderful combination of a comprehensive survey of motivation theory and a rich collection of practical classroom activities – in short, everything you ever wanted to know about motivation! Zoltán Dörnyei, University of Nottingham, om Motivational practice.

SAIMA GLOGIC & ANNIKA LÖTHAGEN HOLM

Nyanlända. Vägledning till inkluderande undervisning - Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser Om mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning. Författarna förklarar organisationens roll i inkludering och hur samsyn om värdegrund, undervisning och förhållningssätt skapas. Stort utrymme ges åt kulturella aspekter på undervisning och vad de innebär för elever och lärare. Här ges också råd om hur språkinriktad undervisning och studiehandledning blir stöttande, effektiv och tydliggjord för eleverna. 192 s | 2016 | Art.nr 40046 | ISBN 9789173828864 | 320 kr

13


Serieromaner tillgängliga för alla

Ladda arbets hem mater till bö i ckern al a v nypon forlag ia .se

Uppdrag i skaparverkstan är serieromaner som kombinerar spännande tidsresor med fakta om teknik och vetenskap. Böckerna bjuder in till eget skapande genom aktivitetssidorna i slutet. Kombinationen är perfekt för ovilliga läsare som lockas av dataspel och teveserier.

Resan till Mars Ville och hans kompisar har tagit med sig lite saker till sin favoritplats, skaparverkstan på biblioteket. När de pratar om att bygga en robot tar bibliotekarien plötsligt med dem på en tidsresa till den röda planeten Mars. Men hur ska de komma därifrån?

Resan till Minotaurus labyrint Kody och hennes vänner är på väg till skaparverkstan på biblioteket. Vännerna kastar sig in i ett nytt uppdrag och får magisk hjälp av bibliotekarien. Plötsligt befinner de sig i en grekisk labyrint. Runt hörnet hör de Minotaurus ryta, de förstår att de måste ta sig ut. Kan de koda sin väg ut innan det är försent?

Nypon förlag är en del av Studentlitteratur. Fler lättlästa böcker och smakprov hittar du på nyponforlag.se 14


ULF BLOSSING & ANN-CHRISTINE WENNERGREN

Kollegialt lärande Resan mot framtidens skola Utgångspunkten i boken är att kollegialt lärande är mer än en metod eller en modell. Å ena sidan finns det modeller och redskap för samtal och förbättring mellan lärare, å andra sidan visar det sig vara svårt att få dessa att bli en del av det dagliga skolarbetet. I boken förstås kollegialt lärande som en praktik som utmanar det traditionella samarbetet. För att få det kollegiala lärandet att bli hållbart och framgångsrikt behöver hela skolans verksamhet granskas och förbättras. I Kollegialt lärande ges flera exempel på hur skolor har använt modeller och redskap, men också på hur skolor har byggt en organisation som kan stödja kvalitetsutvecklande processer. 144 s | 2019 | Art.nr 39143 | ISBN 9789144111254 | 270 kr

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Tre snabba frågor Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren, författare

Hur skiljer sig den här boken från andra som handlar om kollegialt lärande? Vi beskriver hur redskap och strukturer kan användas för kollegialt lärande som riktas mot elevernas behov. Utöver det beskriver vi hur en organisation behöver byggas för att det kollegiala lärandet ska vara långsiktigt och hållbart. Dessutom problematiserar vi elevers deltagande liksom ledarskapet i det kollegiala lärandet.

Vad är ”framtidens skola”? Framtidens skola är vår vision om att skolor i framtiden bildar gemenskaper för professionell utveckling med skolledare, lärare och elever som huvudaktörer. Framtidens skola svarar också för huvuddelen av lärarstudenters utbildning.

Vilka reaktioner hoppas ni väcka med boken? Vi tänker att boken ska påverka invanda föreställningar om skola och lärande. Dessutom hoppas vi att den ska bidra till en tydlig väg framåt på resan mot det kollegiala lärandet i professionella gemenskaper. Exemplen i boken visar också att många skolor redan är på väg – mot att forma framtidens skola.

15


ANDY HARGREAVES & MICHAEL T. O’CONNOR

Professionell kollegialitet Att utveckla lärares samarbete Professionell kollegialitet i skolan innebär något utöver att lärare samtalar, utbyter erfarenheter och reflekterar ihop. I denna bok argumenterar författarna för att det handlar om att: 1) medvetet designa och utveckla kollegiala arbetsformer inom professionen; och 2) utöva kollegialitet med ett professionellt förhållningssätt; med utgångspunkt i en etablerad kunskapsbas och med sikte på ett ständigt fördjupande av det professionella kunnandet. Boken erbjuder en rad empiriska exempel från olika länder. Översättare: Anna Holmqvist.

Det samarbetande klassrummet

200 s | 2019 | Art.nr 40228 | ISBN 9798144129969 | 231 kr

ANN S. PIHLGREN (RED.)

Casemetodik för lärare

Att överbrygga klyftan mellan teori och praktik Boken behandlar metodik för dialoger där fallbeskrivningar används för att presentera dilemman som stimulerar till reflektion. Målet är att stärka den gemensamma analysen samt att utveckla lärarens mentaliseringsförmåga genom deliberativ dialog. Ansatsen är allmändidaktisk snarare än ämnesdidaktisk och boken består av två delar. I den första delen presenteras metodikens teori och i del två praktiken: ett antal case med fokus på olika områden som exempelvis ordningsfrågor, undervisning, betygssättning, samarbetssvårigheter inom arbetslaget och jämställdhet. 176 s | 2019 | Art.nr 39896 | ISBN 9789144125398 | 253 kr

16


NYHET MAJA LINDQVIST

Kollegialt lärande – Att handleda i skolans värld Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité. 224 s | 2019 | Art.nr 39143 | ISBN 9789144111254 | 270 kr

ANNIKA CEDERBERG-SCHEIKE

Handledning för kollegialt lärande Boken erbjuder fallbeskrivningar och konkreta exempel på hur handledning kan gå till, med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar och lärares arbete. Den utgör en utmärkt guide till verksamma lärare som vill utveckla det kollegiala lärandet på sin arbetsplats. 152 s | 2016 | Art.nr 39238 | ISBN 9789144112541 | 270 kr

METTE LILJENBERG

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete Lärares och skolledares praktik Distribuerat ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Den här boken erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i praktiken. Tanken är att erbjuda lärare och skolledare ett ramverk att använda sig av i analysen av den egna organisationens distribuerade ledarskap. 160 s | 2018 | Art.nr 39291 | ISBN 9789144113302 | 276 kr

KIM SCHILDKAMP M.FL.

Datagrundad skolförbättring utifrån datateam®metoden Datateam®metoden beskriver en process i åtta steg där grupper arbetar systematiskt, tillsammans för att identifiera och lösa problem utifrån fakta/data. I boken vägleds läsaren genom varje steg, och dessutom ges utförliga fallbeskrivningar som illustrerar hur datateam®metoden har använts i praktiken. Översättare: Birgit Lönn. Förord: Hans Blossing. 150 s | 2016 | Art.nr 39016 ISBN 9789144109817 | 270 kr

PHILIP RUNSTEN & ANDREAS WERR

Kunskapsintegration Om kollektiv intelligens i organisationer Vi har alla varit med om det – gruppen där samarbetet bara fungerar. Som åstadkommer fantastiska resultat. Där det skapas energi och där deltagare blommar ut. Möten som tar till vara deltagarnas kunskaper. Men det finns också andra grupper, som inte fokuserar på kunskapsutbytet och som bara skapar frustration. I den här boken argumenterar vi för begreppet kollektiv intelligens som ett sätt att förstå denna skillnad mellan olika gruppers dynamik och framgång. 242 s | 2016 | Art.nr 37333 | ISBN 9789144088440 | 270 kr

17


ANN S. PIHLGREN (RED.)

Skolans konflikter – Vad varje lärare bör veta Skolan är en arena för en rad konflikter på olika nivåer – mellan elever, lärare, föräldrar och ledning men också i ett samhälleligt och ideologiskt perspektiv. Läraren befinner sig i och ska i sin vardag hantera det korstryck som olika konflikter ger upphov till. Den här antologin belyser konflikterna i skolan utifrån en rad olika perspektiv, från samhällets makrosystem till skolans mikrosystem. I boken belyses skolverksamhetens komplexa konfliktytor och hur ett utvecklande och förebyggande arbete kan se ut.

Det samarbetande klassrummet

256 s | 2019 | Art.nr 39835 | ISBN 9789144124056 | 299 kr

NYHET ANETTE FORSSTEN-SEISER

Skolförbättring med vetenskaplig grund Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap

Att utveckla skolan och dess undervisning är en viktig uppgift för lärare och skolledare. Skolförbättring med vetenskaplig grund ger både inspiration och konkret vägledning för den som vill utveckla en skolas verksamhet genom aktionsforskning. Aktionsforskningen innebär att systematiskt undersöka och pröva olika praktiska dilemman för att på så vis bidra till förändring. 160 s | 2019 | Art.nr 39909 | ISBN 9789144125619 | 276 kr

Boken, som är lättillgänglig och intressant, bör intressera rektorer och pedagoger som aktivt önskar arbeta med skolförbättring ur ett perspektiv där de sätter den egna skolans behov i fokus. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr. 14, 2019, om Skolförbättring med vetenskaplig grund.

HELEN TIMPERLEY

Det professionella lärandets inneboende kraft Helen Timperley redogör utifrån praktiknära forskning vad rektorer kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel, som visar hur lärare, rektorer och huvudmän tillsammans kan förbättra elevers resultat. Boken innehåller en mängd konkreta exempel. Översättare: Lisa Sjösten. 180 s | 2019 | Art.nr 37298 | ISBN 9789144088853 | 302 kr

18


Nyheter Vårt utbud inom kompetensutveckling svarar mot dina aktuella behov och därför utvecklas vårt erbjudande kontinuerligt. Här hittar du nyheter inom angelägna områden för att underlätta i din skolvardag: både seminarier och vår senaste bokutgivning.

19


NY UPPLAGA INGER FRIDOLFSSON

Vallmomodellen Balanserad läs- och skrivinlärning Vallmomodellen ger läraren ett verkningsfullt redskap för att fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Som hjälp i kartläggningen av elevernas erövrande synliggör modellen de trösklar som läs- och skrivinlärningen innehåller och för varje tröskelnivå grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig innan de kan ta sig vidare. Författaren beskriver utförligt en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar. Till boken hör även två arbetsböcker riktade till eleverna.

Nyheter

312 s | 2019 | Art.nr 39091 | ISBN 9789144134406 | 334 kr

Inger Fridolfsson är fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och har varit verksam i forsknings­ projekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet.

Tre snabba frågor Inger Fridolfsson, författare

Bokens undertitel är Balanserad läs- och skrivinlärning. Vad menas med balanserad? Med balanserad läs- och skrivinlärning menas att det ska vara en balans mellan å ena sidan avkodning, som är den tekniska delen, och å andra sidan språklig förståelse. Båda dessa komponenter måste finnas med. Det bygger på den numera väletablerade modellen ”The Simple View of Reading” som beskriver läsförståelse som en produkt av avkodning och språklig förståelse.

Din bok innehåller en tydlig handlingsplan för olika tröskelnivåer i läs- och skrivinlärningen. Vad är vinsten med det? Vinsten med trösklarna är att så tidigt som möjligt hitta de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar att tidiga insatser kan vara avgörande för att förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Med hjälp av trösklarna kan man noga följa elevernas läs- och skrivutveckling. Handlingsplanen ger även lärare förslag på lämpliga övningsuppgifter som också har förankring i forskning.

Det finns nu två nyutkomna arbetsböcker till Vallmomodellen. Vad är tanken med dem? Tanken med arbetsböckerna är att eleverna självständigt ska kunna färdighetsträna. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och boken kan påbörjas vid olika tidpunkter under läsåret, beroende på elevens förkunskaper. Övningarna har en tydlig struktur med en långsam progression och med många repetitioner. Tack vare den tydliga strukturen ges eleven möjlighet att lyckas, något som bidrar till att självförtroendet stärks.

20


EVA-KRISTINA SALAMEH & ULRIKA NETTELBLADT (RED.)

Språkutveckling och språk­ störning hos barn, del 3 Flerspråkighet – utveckling och svårigheter Behovet av samlad kunskap om flerspråkiga barn med språkstörning är stort. Detta är del 3 i Studentlitteraturs serie om språkutveckling och språkstörning hos barn. Den handlar om flerspråkiga barn – en heterogen grupp som bland annat skiljer sig åt vad gäller bakgrund, språk, tid i Sverige och möjligheter att tala svenska. Boken vänder sig främst till logopeder och specialpedagoger, men även till lärare som möter flerspråkiga barn i förskola/tidiga skolår. 404 s | 2018 | Art.nr 38349 | ISBN 9789144097121 | 345 kr

Läs mer om del 1 och del 2 i serien på studentlitteratur.se

CARINA ENGSTRÖM

Pratlust och talängslan – om selektiv mutism I boken beskrivs diagnosen selektiv mutism och konsekvenserna av att inte klara av att kommunicera verbalt. Aktuell forskning presenteras översiktligt. Fokus ligger på hur man genom samverkan mellan barnets familjenätverk, skola samt vårdgivare kan identifiera, utreda och hjälpa barn som har svårigheter att utveckla sin verbala kommunikation och sitt språk på grund av ångestreaktion. 280 s | 2018 | Art.nr 39891 | ISBN 9789144125282 | 230 kr

NY UPPLAGA CARINA FAST

Literacy – i familj, förskola och skola Vad motiverar barn till att läsa och skriva? Vad och var läser de? För vilka ändamål ska barn lära sig att läsa och skriva? Vilka läsare och skrivare vill vi ha? Författaren beskriver hur de textvärldar som barn växer upp i idag, inte minst inom populärkultur och nya medier, bidrar till barns literacyutveckling och hur detta kan fångas upp i skolan för att skapa en kontinuitet i barns lärande. I denna nya upplaga ingår ett nyskrivet kapitel. 224 s | 2019 | Art.nr 32983 | ISBN 9789144127583 | 253 kr

NY UPPLAGA GISELA HÅKANSSON

Tvåspråkighet hos barn i Sverige Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne både inom skola och forskning. Författaren sammanfattar den senaste internationella och svenska forskningen om tvåspråkighet hos barn. De olika kapitlen tar bland annat upp språkval, kodväxling, språkutveckling och språkförlust. Fokus ligger på utvecklingsprocessen vid simultan respektive successiv inlärning av två språk. I en översikt över de cirka 140 olika språk som används av barn i Sverige beskrivs gemensamma och språkspecifika drag. 224 s | 2019 | Art.nr 31417 | ISBN 9789144116297 | 242 kr

21


KATARINA LUNDIN

Språkets byggstenar Grammatik och textarbete för lärarstuderande F–6 Här presenteras svenska språkets grammatik som en uppsättning analysredskap som kan användas i ett språkutvecklande arbete. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska resonemang och exempel från elevers texter: Vad är det vi ser i elevtexterna, och hur kan vi sätta ord på det vi ser? De grammatiska redskapen kan även användas i klassrummet för resonemang med eleverna om språkstruktur och texter liksom i diskussioner kollegor emellan om textutvecklande undervisning. 240 s | 2019 | Art.nr 39895 | ISBN 9789144125367 | 230 kr

NY UPPLAGA BRITT JOHANSSON & ANNIQA SANDELL RING

Nyheter

Låt språket bära Genrepedagogik i praktiken Författarna beskriver hur man i den tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar (åk 1–6). I centrum står den funktionella grammatikens perspektiv på språk och lärande liksom lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp. I denna nya upplaga har det tillhörande digitala materialet lagts lättåtkomligt på bokens webbplats. 287 s | 2019 | Art.nr 40054 | ISBN 9789144128894 | 334 kr

BETHANNE PAULSRUD M.FL. (RED.)

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang Författarna beskriver transspråkande ur olika perspektiv: som resurs för elevers utveckling och lärande, i relation till digitala medier, som meningsskapande praktik, som norm och ideologi samt som rum för transspråkande. Samtliga kapitel bygger på forskning genomförd i Sverige, och transspråkande utforskas i relation till svenska styrdokument och de pedagogiska villkor som råder här. 280 s | 2018 | Art.nr 39620 | ISBN 9789144119755 | 259 kr

NY UPPLAGA ELISABETH ZETTERHOLM & MECHTILD TRONNIER

Perspektiv på svenskt uttal Fonologi, brytning och didaktik Detta är en handbok som ger lärare råd och vägledning i uttalsundervisningen. I den första delen
beskriver författarna svenskans fonetik och fonologi utifrån ett andraspråks­perspektiv med fokus på uttal och uttalsunder­visning. I den andra delen samlas fonologiska beskrivningar av 13 olika modersmål jämte brytningsanalyser, som belyser de olika fenomen som påverkar inlärarens uttal i svenska. 176 s | 2017 | Art.nr 35760 | ISBN 9789144134604 | 288 kr

22


NY UPPLAGA SHARON KEAVENEY & GUN LUNDBERG

Early Language Learning and Teaching Pre-A1–A2 This book will help teachers to view the CEFR as an essential tool for planning and assessing early language learning at the Pre-A1, A1 and A2 levels. By adopting a plurilingual approach to language teaching and providing increased exposure to new language learning contexts, teachers and learners can embark on a language journey filled with communicative, interactive activities which promote language use in the classroom and beyond. 256 s | 2019 | Art.nr 37158 | ISBN 9789144127286 | 265 kr

NY UPPLAGA BO LUNDAHL

Engelsk språkdidaktik Texter, kommunikation, språkutveckling Engelsk språkdidaktik för ämneslärare. Författaren lyfter fram teorier och forskningsresultat men ger också en mängd råd kring praktiskt klassrumsarbete. I denna kraftigt reviderade, fjärde upplaga har frågor kring bedömning fått stort utrymme, men även områden som digital läsning, flerspråkighet och transspråkande, förhållandet mellan färdigheter och förmågor, grammatik, lässvårigheter, motivation, lyssnande, tal och samtal samt muntlig och skriftlig återkoppling. 560 s | 2019 | Art.nr 4890 | ISBN 9789144122502 | 322 kr

SHARON AHLQUIST

’English is Fun!’ Challenges and Opportunities English in Years 4–6 Every teacher knows that there are as many individual differences as there are pupils in the class. The purpose with this book is to show, in theory as well as in practice, how English can and should be fun, for teacher and pupil alike. The chapters discuss how children learn English, the importance of a positive classroom climate, what makes a good English lesson in terms of organization, materials and methods, how different tasks show us evidence of learning, and how we can try to meet the needs of all our learners. 208 s | 2019 | Art.nr 39734 | ISBN 9789144121574 | 242 kr

23


PATRICIA DIAZ

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning Författaren presenterar ett antal tydliga framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning: att samla in, synliggöra och arbeta utifrån elevernas förkunskaper, att erbjuda olika typer av stöttning, att få eleverna att aktivt samarbeta, interagera och kommunicera samt att arbeta aktivt med ord och begrepp. I alla kapitel ges utförliga förslag på digitala verktyg som kan användas i klassrummet (åk 7–gy). Till boken hör även en webbplats där boken finns i digitalt format med klickbara länkar till alla de verktyg och webbsidor som författaren beskriver.

Nyheter

176 s | 2018 | Art.nr 39632 | ISBN 9789144120102 | 288 kr

Patricia Diaz är språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH samt föreläsare, konsult och utbildare, med särskilt fokus på användning av digitala verktyg för att stötta och bidra till elevers kunskapsutveckling.

Tre snabba frågor Patricia Diaz, författare

Bokens titel är Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning – är den bara för språklärare då? Absolut inte! Att undervisa i språk och att arbeta språkutvecklande är olika saker. (Trots att språklärare förstås arbetar språkutvecklande inom ramen för sitt ämne.) För att kunna utveckla kunskap inom ett ämnesområde behöver man ett adekvat ämnesspråk – därför behöver alla lärare arbeta språkutvecklande. Boken riktar sig till alla ämneslärare som vill bli bättre på att använda digitala verktyg för det ändamålet.

Din bok innehåller mängder med konkreta exempel på hur du arbetar med digitala verktyg. Vilket råd skulle du vilja ge till lärare som känner sig inspirerade och vill prova meddetsamma? Att börja med något litet, till exempel något digitalt responssystem för att exempelvis stämma av förkunskaper, och vara lyhörd för hur det fungerar med elevgruppen. Det som fungerar fint med en grupp elever behöver inte fungera lika bra med nästa grupp. Det kan även bero på gruppens dagsform, precis som med alla pedagogiska metoder, tekniker och verktyg.

Vad är det för vinster med digitala verktyg sett till elevernas lärande? Med digitala verktyg finns fler sätt att variera och individanpassa undervisningen och erbjuda olika typer av stöttning, beroende på elevens behov och förutsättningar. Genom ett aktivt och genomtänkt användande av digitala verktyg får eleverna även möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och sin källkritiska förmåga, vilket är nog så viktigt i det moderna samhälle vi lever i.

24


JENNY EDVARDSSON

Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg Handbok med tydliga exempel åk 7–gy. Fyra olika samtalsmodeller presenteras: Chambers modell för boksamtal, Hem- och expertgrupper, Text och tanke samt Sokratiska samtal. Till var och en av dem ges konkreta lektionsexempel och förslag på skönlitteratur att arbeta med. Till modellerna knyter författaren även digitala verktyg och resonerar om hur de kan användas för att skapa engagemang hos eleverna och utveckla deras förståelse av texterna. 336 s | 2019 | Art.nr 40098 | ISBN 9789144127927 | 219 kr

Jenny Edvardsson är leg. lärare i svenska och historia. Hon har författat läromedel samt böcker om undervisning och läsning, och har tilldelats flera olika priser för sitt arbete med digital teknik i klassrummet.

Tre snabba frågor Jenny Edvardsson, författare

Du skriver i förordet att det här är en handbok som du själv som undervisande lärare länge har saknat. På vilket sätt då? Jag har saknat en bok som konkret lyfter hur man kan arbeta med skönlitteratur och samtal. I denna bok presenteras flera modeller för litteratursamtal och som lärare kan man direkt använda sig av modellerna i den egna undervisningen.

En av modellerna för arbete med litteratur som du föreslår är hem- och expertgrupper. Finns det något särskilt man ska tänka på om man vill prova arbetssättet i sin klass? Arbetar man med denna modell blir det viktigt att fundera över gruppindelningen. Vilka elever ska vara i samma hemgrupp och vilka elever ska ingå i samma expertgrupp? Det blir också viktigt att fundera över vilken/vilka böcker som ska läsas och vilken elev som ska läsa vilken bok.

Du kopplar arbete med digitala verktyg till de olika modellerna för litteratursamtal. Vilka vinster finns det med det? De digitala verktygen kan vara ett stöd men också motiverande för den enskilda eleven. De kan också vara ett bra hjälpmedel när flera elever ska samarbeta. För mig som lärare kan de bidra till att jag kan följa elevernas arbete i realtid och att jag lätt kan ge feedback.

25


26

Nyheter


JOANNA LUNDIN Joanna Lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare om NPF, anpassningar och skolutveckling. Författare till boken En skola som fungerar – för alla.

Inkludering i praktiken Joanna Lundin visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader. Hon delar med sig av sin kunskap om funktionsvarianter. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som NPF-pedagog sätter hon sedan det dagliga arbetet i fokus och visar på enkla men effektiva metoder och strategier som gagnar inte bara elever med NPF utan alla elever. Det handlar exempelvis om vårt förhållningssätt till och bemötande av våra elever men också om hur vi ordnar den fysiska lärmiljön.

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

Målgrupp: Personal inom grundskolan och gymnasiet och deras rektorer samt andra med ledningsfunktion inom skolan. Genomförande: Seminarium halvdag. Mål: Utbildningen ger konkreta och handfasta kunskaper om hur man kan anpassa och utveckla skolan så att vi bättre möter elevernas behov. Vid en workshop finns tillfälle att fördjupa kunskapen och utveckla arbetssättet.

Tid & plats Malmö

2019-09-23, 17.00–19.00

Boka-tidigt-pris:

555 kr exkl. moms

JOANNA LUNDIN

En skola som fungerar – för alla En skola som fungerar – för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser. Här finns

många praktiska tips och handfasta råd om hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång.

104 s | 2017 | Art.nr 39543 | ISBN 9789144118581 | 184 kr

27


CLAES NILHOLM

En inkluderande skola Möjligheter, hinder och dilemman De flesta elever i svensk skola har en bra situation i den meningen att de trivs och når målen. Men hur ska vi göra för att hjälpa de elever som inte har det bra i skolan? Hur skapar vi en skola där alla elever har en bra situation samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt?

Nyheter

312 s | 2017 | Art.nr 39940 | ISBN 9789144126241 | 230 kr

Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot special­pedagogik och har under lång tid undervisat och forskat om barn och elever i svårigheter.

DYLAN WILIAM (RED.)

Skolor som våra barn behöver Så skapar vi dem Det är inte helt lätt för lärare, skolledare och skolpolitiker att förhålla sig till alla idéer om hur skolan borde göra för att förbättra skolan och undervisningen. Dylan Wiliam reder ut vad som fungerar och inte fungerar. Han slår hål på myter om skolutveckling, som att mindre klasser leder till bättre lärande, att rekrytering av smartare lärare leder till förbättrade resultat eller att det fria skolvalet ökar kvalitén. Wiliam beskriver ett antal enkla, genomförbara och kostnadseffektiva sätt att utveckla undervisningen för alla elever i alla skolor. Han visar också hur skolpolitiker, skolledare, rektorer, lärare, föräldrar och andra kan bli mer kritiska konsumenter av utbildningsforskning. Översättare: Monica Orwehag. 192 s | 2019 | Art.nr 40223 | ISBN 9789144129877 | 265 kr

28


HELENE ELVSTRAND, LINA LAGO, MARIA ABRAHAMSSON (RED.)

Fritidshemmets möjligheter Att arbeta fritidspedagogiskt I Fritidshemmets möjligheter presenterar författarna en rad viktiga områden där fritidshemmet kan bidra till barns allsidiga utveckling och lärande. I boken lyfts kärnfrågor som fritidshemmets sociala uppdrag, lek, föräldrasamverkan, fritidshemsutveckling. I boken tas även nyare innehåll om fritidspedagogiskt arbete upp, till exempel hur man kan arbeta med språk, matematik, naturvetenskap och teknik. 200 s | 2018 | Art.nr 39625-01 | ISBN 9789144119953 | 288 kr

ANN S. PIHLGREN (RED.)

Rasten Möjligheternas mellanrum Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en tid för ”ickelärande”, ett kortare uppehåll då eleverna fick paus från lärandet. Den här antologin förespråkar i stället att rasten ses som ett möjligheternas mellanrum, ett rum för lek, kreativitet och rörelse som också ger rekreation och vila 216 s | 2019 | Art.nr 39833 | ISBN 9789144124049 | 253 kr

PER DAHLBECK & PÄR WIDÉN (RED.)

En skola som utmanar – när skolan blir meningsfull ur elevers perspektiv Den här boken innehåller tre skolors berättelser om hur de strävar efter att skapa en meningsfull skola att gå till varje dag. Eftersom varje skola har sina specifika förutsättningar vad gäller organisation, elevantal, ålder på barnen, storlek och geografiskt läge så blir det tre helt olika berättelser. 152 s | 2019 | Art.nr 40264 | ISBN 9789144130798 | 265 kr

MATTS MATTSSON (RED.)

Erkännandets pedagogik Sju pedagoger berättar Hur kan man förstå relationen mellan livserfarenheter och professionsutveckling? Vilken betydelse har förebilder, erkännanden och pedagogiska traditioner? Vad menas med teori och praktik? Författarna beskriver erkännandets pedagogik som ett särskilt förhållningssätt bland lärare och pedagoger. Det står för kompetensen att upptäcka och uppmuntra elevers, studenters och andra studiedeltagares förmågor och möjligheter. I boken diskuteras även sambandet mellan det liv man lever och den profession man utövar. 256 s | 2019 | Art.nr 40209 | ISBN 9789144129778 | 253 kr

29


INGRID HENNING-LOEB, LILL LANGELOTZ & KARIN RÖNNERMAN (RED.)

Att utveckla utbildningspraktiker – Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer Hur villkoras lärande i olika utbildningssammanhang? Vilka omständigheter och förhållanden inverkar på det som sker i pedagogisk verksamhet? Den här boken utgår från teorin om praktikarkitekturer och hjälper oss att förklara vad som framstår som möjligt och rimligt att göra i en given situation. Varför förändringsinitiativ, till exempel, går i en viss riktning, eller varför vissa grupper av individer tenderar att exkluderas i ett visst utbildningssammanhang. 240 s | 2019 | Art.nr 40331 | ISBN 9789144132129 | 253 kr

Nyheter

THOMAS JOHANSSON

Socialpsykologi & samtidsanalys En introduktion Socialpsykologi och samtidsanalys är en introduktion till det socialpsykologiska tänkandet om vår samtid. Den socialpsykologi som presenteras i boken kan beskrivas som socialfilosofiskt inspirerad, kritisk och hermeneutisk. 144 s | 2019 | Art. nr 40180 | ISBN 9789144129228 | 207 kr

NY UPPLAGA MARCUS HERZ & THOMAS JOHANSSON

Det professionella mötet En grundbok Boken ger en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. Genom att börja i socialpsykologin och sedan successivt gå i riktning mot samtalets filosofiska och psykologiska domäner, får vi en bredare förståelse för samtalets vidare sociala och kulturella sammanhang. Denna upplaga har utökats med teorier och tankar om vad som kan utgöra ”det goda mötet” samt med diskussioner om det digitala professionella mötet. 127 s | 2019 | Art.nr 38878 | ISBN 9789144128993 | 230 kr

STEFAN JERKEBY

Att redan vara motiverad - om hinder och möjligheter för lärande Boken ger en vidgad syn på motivation och visar på hur motivation i olika former redan finns som möjliga pedagogiska tillgångar, liksom hur lärande kan vara ett möjligt självändamål. I en rad exempel med teoretiska reflektioner visas hur olika typer av redan befintlig motivation aktualiseras i klassrum och andra pedagogiska miljöer, exempelvis i sociala medier. 154 s | 2019 | Art.nr 39918 | ISBN 9789144125626 | 224 kr

30


TITTI LJUNGDAHL

En skola att längta till Elever med omfattande frånvaro I boken beskrivs två projekt som har genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan. Några förhållningssätt visade sig vara av stor betydelse. En god relation med respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö utifrån varje elevs behov är centrala faktorer i boken. 112 s | 2018 | Art.nr 39692 | ISBN 9789144120898 | 167 kr

ANNA BORG & GUNILLA CARLSSON KENDALL

Utanförskap i skolan Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Boken är upplagd som en praktisk guide som steg för steg går i­genom Nytorpsmodellen och förklarar varför och hur. Mentorer kan använda Nytorpsmodellen för att hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen p ­ lanering och självständigt arbete. Den har även använts i arbetet med att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till en fungerande skolgång. 196 s | 2018 | Art.nr 39623 | ISBN 9789144119823 | 270 kr

NY UPPLAGA PIA HÄGGBLOM

Universell design för lärande Ett inkluderande förhållningssätt Universell design för lärande (UDL) är ett koncept för att nå ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar genom en mer elev- och studentcentrerad undervisning. UDL är därför ett konkret hjälpmedel för dig som är pedagog och vill skapa en tillgänglig lärmiljö. Det är både en process och ett förhållningssätt på samma gång. 160 s | 2019 | Art.nr 39392 | ISBN 9789144115245 | 230 kr

EVA INSULANDER M.FL.

Design för lärande historia Medeltiden som exempel Denna bok belyser hur historia kan användas på olika arenor. Vi går in på frågor som rör hur medeltiden tar gestalt i skolans undervisning i jämförelse med hur medeltiden gestaltas/iscensätts/används utanför skolan. Vi diskuterar hur denna tidsepok avgränsas, görs tillgänglig, blir möjlig att bearbeta och, förstås, vilken slags kunskap om medeltiden som värderas i skolan. 224 s | 2019 | Art.nr 39447 | ISBN 9789144117089 | 288 kr

MALIN VALSÖ & FRIDA MALMGREN

Fysisk lärmiljö Optimera för trygghet, arbetsro och lärande Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande? 274 s | 2019 | Art.nr 39579 | ISBN 9789144119236 | 235 kr

31


32

Nyheter


FREDRIK ZIMMERMAN Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och är lektor vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning på Högskolan i Borås. Han forskar om könsnormer och har de senaste åren haft ett fokus på normer kring maskulinitet och dess relation till elevers vardag och prestationer i skolan.

Få fler pojkar att lyckas i Boka på webben skolan studentlitteratur.se /utbildning

På de flesta skolor presterar pojkar som grupp sämre än flickor. Fler pojkar än flickor går ut grundskolan utan ett fullständigt betyg. Under utbildningen presenterar Fredrik Zimmerman olika orsaker till de sämre resultaten. Han ger förslag och resonerar kring fruktbara strategier och handlingar som förbättrar prestationerna – och gynnar både flickor och pojkar. Föreläsningen har ett fokus på hur olika

normer och ideal skapas bland pojkar och hur det påverkar deras studier och resultat. I föreläsningen presenteras även andra perspektiv, exempelvis biologins påverkan på pojkars studier. Målgrupp: Lärare i grundskolan och gymnasium. Genomförande: Föreläsning halvdag. Mål: Få ökad kunskap om hur man kan bidra till att fler pojkar lyckas i skolan.

Tid & plats Göteborg

2019-10-02, 15.00–17.00

Helsingborg

2019-10-21, 15.00–17.00

Boka-tidigt-pris:

555 kr exkl. moms

33


34

Nyheter


MARK SIEGBAHN Mark Siegbahn är utbildad lärare och beteendevetare. Han arbetar idag som lärare och skolutvecklare. Med hans bakgrund som både lärare och beteendevetare lägger han stort fokus på inkludering, beteendeekonomi och skapar förutsättningar för nästa generation vuxna.

Beteendedesign i skolan Boka på webben

– Hjärna, puls och glädje

studentlitteratur.se /utbildning

Hur kan vi skapa förutsättningar för att fler elever ska lyckas i den svenska skolan? Denna utbildning ger kunskaper om hjärnan och hur vi kan trigga igång ämnen som påverkar motivation, glädje, stolthet och relationsskapande. Beteendedesign i skolan är ett koncept som är framtaget för att öka förutsättningar för inlärning, engagemang och inkludering med stöd av forskning inom beteendeekonomi, beteendevetenskap och fysisk aktivitet.

Målgrupp: Lärare, fritidspersonal, elevhälsan och skolledare. Genomförande: Seminarium halvdag. Mål: Ökad förståelse för hur vi ger elever större förutsättningar för inlärning samt praktiska verktyg för implementering.

Tid & plats Värnamo

2019-09-18, 15.00–17.00

Linköping

2019-10-09, 15.00–17.00

Lund

2019-10-23, 15.00–17.00 Boka-tidigt-pris:

555 kr exkl. moms

35


” 36

Att arbeta med normkritisk pedagogik innebär inte att kryssa i en box och så är det klart. Det är ett åtagande som kräver sant engagemang.


LOTTA BJÖRKMAN Lotta Björkman är legitimerad gymnasielärare och expert på normkritisk pedagogik. Idag arbetar hon som utbildningskonsult och som adjunkt i pedagogik på Södertörns högskolas interkulturella lärarutbildning.

Normkritisk pedagogik – ett begrepp som kräver engagemang Egentligen hade hon tänkt att bli regissör, men när Lotta Björkman för många år sedan klev över tröskeln till klassrummet blev hon fast i skolans värld. Idag är hon frilansande utbildningskonsult och adjunkt i pedagogik vid Södertörns högskola. Dessutom är hon en av personerna bakom utvecklingen av normkritisk pedagogik, ett fenomen som fullkomligt exploderat under de senaste åren. På gott och ont, har det visat sig. Teorierna bakom normkritisk pedagogik har ett brett internationellt ursprung och en historia flera decennier tillbaka, men själva begreppet är faktiskt en svensk uppfinning. Det föddes under en studiecirkel i queerpedagogik 2007, där Lotta Björkman var en av deltagarna. – Att diskutera i de termerna var en naturlig fortsättning på mitt intresse för demokratifrågor och genusperspektiv. Även ett tydligt fokus på hbtq-frågor fanns med mig från mitt arbete inom RFSU. Det väckte mycket frågor om hur en icke-förtryckande undervisning kan bedrivas. Det ledde i sin tur till att jag och andra började tillämpa idéerna praktiskt i våra egna klassrum. En utgångspunkt för normkritisk pedagogik i praktiken blev att påverka normer genom så kallade medvetna mikrohandlingar. Det betyder att genom till exempel språk, val av arbetsmaterial, gruppindelningar och hur ordet fördelas utmana existerande maktordningar. Sedan 2010 har begreppet fullständigt exploderat, säger Lotta Björkman. Mängder av metodmaterial har utvecklats och begreppet används flitigt i myndighetsrapporter.

– På gott och ont. Ett begrepp som används i många sammanhang riskerar att urvattnas och bli innehållslöst. Normkritisk pedagogik behandlas ibland som om det vore ett stringent teoretiskt begrepp, men det är det inte. Vi kan också se en ”juridifiering” av samhället som påverkar användningen av begreppet, där normkritisk pedagogik ses som en enkel ”vaccination” för att hålla sig på rätt sida om diskrimineringslagen I boken Normkritisk pedagogik, Perspektiv, utmaningar och möjligheter, med Lotta Björkman och Janne Bromseth som redaktörer, diskuterar forskare, lärare och utbildare hur begreppet normkritisk pedagogik utvecklats teoretiskt och i praktisk användning fram till idag. –Att arbeta med normkritisk pedagogik innebär inte att kryssa i en box och så är det klart. Det är ett åtagande som kräver sant engagemang. Du måste läsa på ordentligt och framför allt fundera över varför du vill jobba normkritiskt. Vad är problemet som ska lösas? Och vilket är det bästa förhållningssättet för att lösa det? Lotta ger ett exempel från en fritidsgård som hade problem med våldsamma killar som styrde och tjejer som inte vågade gå dit. Regler och förmaningar var ingen väg framåt utan lösningen i det här fallet blev istället att bygga om hela fritidsgården. Man tog bort biljardrummet där våldet uppstod och gav istället mer plats för pyssel och aktiviteter i köket. – Ett normkritiskt förhållningssätt måste handla om ”Varför säger vi och gör vi så?”, inte ”Så ska man inte göra.” Vi pedagoger måste börja med oss själva, vad vi har för barnsyn och hur vi pratar kring de här frågorna i kollegiet. All förändring börjar inifrån, avslutar Lotta Björkman.

37


LOTTA BJÖRKMAN & JANNE BROMSETH (RED.)

Normkritisk pedagogik Perspektiv, utmaningar och möjligheter I den här antologi diskuterar lärare, utbildare och forskare verksamma inom området hur begreppet har utvecklats teoretiskt och hur det används i pedagogisk praktik. Vilka erfarenheter har gjorts av dem som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren? Texterna sätter åter fokus på normkritisk pedagogik. Antologins röster diskuterar detta på det perspektivskapande, problematiserande och hela tiden allt annat än perfekta och fullständiga sätt som det innebär att hela tiden försöka bli en normkritisk pedagog. 360 s | 2019 | Art.nr 39478 | ISBN 9789144118086 | 334 kr

Nyheter

YLVA HOFVANDER TRULSSON & MARIA WESTVALL (RED.)

Skapande och integration I en tid med fler mångkulturella skolor i Sverige efterfrågas pedagogiska verktyg och kunskap om kulturella perspektiv i arbetet med barn och unga. Skapande, konst och musik innebär möjligheter för interkulturella arbetsformer och möten, men hur balanseras frågor om kulturella rättigheter med frågor om jämlikhet? Vilka ställnings­ tagande blir viktiga på vägen? I boken presenteras erfarenheter och forskning från det konstnärliga området. 196 s | 2018 | Art.nr 39677 | ISBN 9789144120706 | 253 kr

MARIA WESTVALL M.FL. (RED.)

Migration - musik - mötesplatser Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle I Migration – musik – mötesplatser undersöker forskare från olika discipliner de innebörder och roller som musik har för medlemmar i föreningar bildade på etnisk grund i Sveriges tre största städer. En gemensam fråga är hur samspelet ser ut mellan musik, föreningarnas verksamheter och medlemmarnas engagemang och meningsskapande. 256 s | 2018 | Art. nr 39886 | ISBN 9789144125022 | 275 kr

JONAS STIER

Kulturmöten En introduktion till interkulturella studier Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier är en introducerande text till fältet ­interkulturella studier. Utifrån en bred samhällsvetenskaplig teoribas, och med belysande exempel, tar boken fasta på fenomenet kultur. ­Teman som avhandlas är språk, icke-verbal kommunikation, stereotyper, för­domar, etnocentrism, främlingsfientlighet, rasism och rasbiologi. 232 s | 2019 | Art.nr 31484 | ISBN 9789144132778 | 265 kr

38


JOHAN ALVEHUS M.FL.

Lärarkåren och förstelärarna Splittrad, stärkt och styrd profession Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren ens en profession? Vad innebär autonomi och hur påverkas en yrkesgrupp av att det uppstår hierarkier inom den? Den här boken tar sin utgångspunkt i förstelärarreformens införande i svensk skola och för en nyanserad diskussion om det omtvistade professionsbegreppet och förutsättningarna för lärares yrkesutövning. 256 s | 2019 | Art.nr 39673 | ISBN 9789144123387 | 276 kr

Miss artik a inte Joha eln me på s.n Alvehuds 40-41

Boken utgör ett intressant och välkommet bidrag i diskussionen om förstelärare och är intressant för en bred målgrupp som är eller är på väg att bli verksamma i skolans värld. Marie Leijon, BTJ-häftet nr 8, 2019.

EVA BJERKHOLT

Professionshandledning för lärare Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt kunskapsområde och som praktisk verksamhet. Innehållet är uppdelat i tre delar: • Del 1 introducerar handledning som begrepp och kunskapsområde. • Del 2 ger en inblick i handledningsfältets historiska rötter och utvecklingen av det pedagogiska handledningsområdet. • Del 3 introducerar en sociokulturell och dialogisk ansats till handledning. 288 s | 2019 | Art.nr 39778 | ISBN 9789144122496 | 345 kr

MARITA CRONQVIST

Etiskt ledarskap Didaktik i förskola och skola Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad och hör till den tysta förtrogenhetskunskapen. Hur kan lärarens etiska ledarskap identifieras, verbaliseras och utvecklas? I boken synliggörs det komplexa och många gånger svårfångade etiska området. Författaren beskriver och diskuterar hur ett etiskt ledarskap kan utvecklas i undervisningen med hjälp av det didaktiska verktyget Didetik. 128 s | 2018 | Art.nr 39893 | ISBN 9789144125268 | 207 kr

39


40

Nyheter


JOHAN ALVEHUS Johan Alvehus är lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskning handlar om kunskapsarbete och professionsorganisationer inom privat och offentlig sektor. Han intresserar sig särskilt kring frågor om vardagens arbetsprocesser och om ledarskap och han har studerat detta inom exempelvis revisionsbyråer, IT-utvecklingsföretag och svensk skola.

Ett nytt perspektiv på läraryrket som profession De senaste åren har debatten om förstelärarreformen och avprofessionaliseringen av läraryrket varit livlig och känslorna har många gånger varit starka, något som kan stå i vägen för en mer objektiv diskussion kring arbetsinnehållet och vad införandet av förstelärarna egentligen kan tillföra skolan. Det menar Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Johan Alvehus har i många år intresserat sig för frågor kring styrning och ledning av professionella organisationer. Hans tidigare forskning har rört allt från skattejurister och revisor till svensk sjukvård – och nu skolvärlden. Tillsammans med forskarkollegorna Sanna Eklund och Gustaf Kastberg har han skrivit boken Lärarkåren och förstelärarna, en djupdykning i synen på läraryrket som profession och införandet av en ny hierarkisk nivå inom skolan. Och han ser en tydlig skillnad i jämförelse med sina tidigare studier. – I de flesta professionella organisationer finns ett naturligt förhållande till hierarki. En ung revisor sysslar med ”bean counting”, för att successivt jobba sig uppåt i hierarkin. Och i sjukvården vandrar läkaren vägen från AT-läkare till kanske en dag överläkare och klinikchef. I skolan finns inte det tänkandet. Det är en väldigt stark kultur av att alla är på samma nivå och autonoma i sitt yrkesutövande.

Synen på försteläraren som ’bästeläraren’ kan ge upphov till konflikter.

Han menar att mycket av kritiken mot förstelärarreformen kan härledas från just det synsättet. Införandet av hierarki blir ett upplevt hot mot autonomin och självständigheten. Men från ett arbetsprocess-perspektiv kan man se det precis tvärtom, menar Johan Alvehus. – En väl fungerande förstelärare avlastar både rektorer och lärarkollegier, på ett sätt som frigör tid och faktiskt kan öka autonomin i klassrummet, och lärarnas autonomi skolorganisationen. I vår studie ser vi också att kritiken ofta är mer på en principiell nivå, än praktisk. Som i Jag tycker att reformen är dålig, men vår förstelärare är fantastisk. – Lösningen, säger Johan Alvehus, är att vidga autonomi-begreppet till utanför klassrummet och prata mer om autonomi på kollegial nivå och styrningen av hela skolan. Och att noggrant definiera vilken roll förstelärarna egentligen ska ha. – Dessutom är transparens och involvering i processen viktig. Idag är det oftast rektorn som utnämner förstelärarna, kanske vore det bättre om kollegiet själva gjorde det.

41


Från forskning till klassrumspraktik Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska forskningen kan därför kännas mer som en belastning än en hjälp. Denna bokserie är tänkt att underlätta vardagen för läraren genom konkreta råd om hur forskningsrön kan omsättas direkt till skolpraktik. Varje titel i serien behandlar ett eget tema och innehåller en samling korta och lättillgängliga texter från några av de mest inflytelserika rösterna på den internationella pedagogik­scenen. Varje kapitel avslutas med praktiska tips. Böckernas korta och konkreta kapitel ger en bra ram för en strukturerad diskussion kollegor emellan.

ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Framsteg

Nyheter

Från forskning till klassrumspraktik I boken diskuterar John Hattie, Andy Hargreaves, David Didau, James Nottingham med flera vad som kännetecknar god undervisning. I centrum för all effektiv undervisning och allt effektivt lärande står elevernas framsteg. De experter som bidragit med texter i boken har alla sin egen infallsvinkel på frågor som lärare behöver fundera över: ”Hur definierar vi och hur mäter vi framsteg?”, och framförallt ”Hur ser vi till att ge alla elever möjlighet att göra framsteg?”. Tillsammans ger författarna ett panoramaperspektiv på ett begrepp som är centralt i arbetet som lärare och ger en rad handfasta tips. Översättare: Anna Holmqvist. 200 s | 2018 | Art.nr 39712 | ISBN 9789144121390 | 230 kr

ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Återkoppling Från forskning till klassrumspraktik I boken diskuterar några av världens mest uppmärksammade pedagoger hur återkoppling kan förstås och användas på en hel rad olika sätt. Även om varje författare i boken – Dylan Wiliam, Mick Waters, Geoff Petty, Taylor Mali med flera – har sitt eget unika perspektiv på återkopplingens betydelse för undervisning och lärande är alla överens om vikten av att återkopplingen har formen av klar och tydlig kommunikation. Varje kapitel avslutas med ett antal konkreta tips och råd. Översättare Anna Holmqvist. 192 s | 2018 | Art.nr 39776 | ISBN 9789144122380 | 230 kr

ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Engagemang och motivation Från forskning till klassrumspraktik I boken resonerar tongivande pedagoger kring vikten av motivation för elevers lärande. Mick Waters argumenterar exempelvis för ett belöningssystem som ger en försiktig knuff i rätt riktning – så kallad nudging, Susan Wallace lyfter läraren som viktig förebild för att skapa motivation hos eleverna, Paul Dix visar på sätt att fånga elevers nyfikenhet genom ett visst risktagande. I den här boken hittar du mängder av konkreta tips och råd på hur både lärare och elever kan bli engagerade och motiverade. Översättare: Johanna Holmberg. 192 s | 2019 | Art.nr 39984 | ISBN 9789144126920 | 253 kr

42


PER LAUVÅS & ANDERS JÖNSSON

Ren formativ bedömning En ny bedömningspraktik Det som börjar bli alltmer tydligt, ju mer vi lär oss om formativ och summativ bedömning, är nämligen att de inte fungerar så väl ihop. En bedömningspraktik där man blandar formativ och summativ bedömning, tycks vara den som ger flest negativa effekter – samtidigt som det troligen är just en sådan bedömningspraktik, som är vanligast i skolan idag. I den här boken ges därför ett delvis nytt perspektiv på bedömning, vars viktigaste princip är att summativ och formativ bedömning hålls åtskilda i så hög grad som möjligt, så att den formativa bedömningen är ”ren formativ bedömning”. 216 s | 2018 | Art.nr 40019 | ISBN 9789144127798 | 265 kr

Tre snabba frågor Per Lauvås och Anders Jönsson, författare

Vad innebär ”ren formativ bedömning”? Ren formativ bedömning innebär att bedömningen är helt och hållet inriktad mot att stödja elevernas lärande. Det vanliga är dock att kombinera med summativ bedömning, som betygsättning. Forskning visar tydligt att den formativa bedömningen tappar sin potential, när de båda formerna kombineras.

Vilken behållning får läsaren efter att ha läst boken? Först och främst handlar det om att inse hur den summativa bedömningen på olika sätt begränsar möjligheterna att arbeta formativt. Men det handlar också om att få en bild av hur en bedömningspraktik kan se ut, som är mer ändamålsenligt utformad. Vi hoppas att läsaren håller med om att det är fullt möjligt, kanske till och med enkelt, att skapa utrymme för ren formativ bedömning med motsvarande goda resultat för elevernas lärande.

Vilka reaktioner vill ni väcka med boken? Bedömning och betygsättning är ett kontroversiellt ämne i Sverige, vilket innebär att många säkert kommer att reagera på boken. För oss är det emellertid viktigt att visa hur en bedömningspraktik kan etableras, som verkligen kan stödja elevernas lärande, utan att öka arbetsbördan eller stressnivån för vare sig elever eller lärare.

DYLAN WILIAM

Att följa lärande Formativ bedömning i praktiken I denna andra upplaga stärker författaren med ny evidens den formativa bedömningens verkningskraft på elevprestationer. Belägg från hela världen visar att formativ bedömning i klassrummet inte endast fungerar, utan att metoden kan användas i vanliga klassrum utan extra resurser. I den nya upplagan har de praktiska tipsen utökats för att också visa hur den formativa bedömningen kan tillämpas vid föreläsningar och katederundervisning. Därtill aktualiseras forskningsstudier som är relaterade till en arbetsmiljö i förändring. 208 s | 2019 | Art.nr 36420 | ISBN 9789144124957 | 265 kr

Handbok till Att följa lärande Formativ bedömning i praktiken Som komplement till Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken har denna handbok ett huvudsakligt syfte: att hjälpa lärare att utveckla en formativ bedömningspraktik i klassrummet. I handboken ges enkla och praktiska tekniker och idéer samt mallar och checklistor för att utveckla praktiken i undervisningen. Teknikerna kan enkelt anpassas för undervisning i alla ämnen och för alla åldrar. 208 s | 2019 | Art.nr 39879 | ISBN 9789144124964 | 230 kr

43


MOGENS NISS & UFFE THOMAS JANKVIST (RED.)_

Elevers svårigheter att lära sig matematik Hur de kan förstås och avhjälpas I den här boken presenteras sex fallstudier där danska matematiklärare berättar om hur de har arbetat med elever med svårigheter att lära sig matematik. Alla bokens författare har gått vidareutbildningen till matematikvägledare vid Roskilde Universitet och boken bygger på deras projekt under utbildningen samt egna erfarenheter och analyser.

Nyheter

112 s | 2018 | Art.nr 40183 | ISBN 9789144129198 | 230 kr

MOGENS NISS & UFFE THOMAS JANKVIST

Från stötesten till byggsten Matematikdidaktiska möjligheter Vissa gymnasieelever klarar sig fint i skolan förutom när det gäller ämnet matematik. Trots att de arbetar hårt och samvetsgrant får de aldrig grepp om ämnet. I den här boken presenteras en rad fallstudier genomförda av danska gymnasielärare som har gått en särskild forskningsbaserad vidareutbildning till matematikvägledare för att kunna hjälpa elever med matematikspecifika inlärningssvårigheter. Det är de aktuella lärarnas egna framställningar och analyser som utgör bokens kärna. Kapitlen representerar olika nedslag i matematikinlärningens svårigheter. 130 s | 2019 | Art.nr 40184 | ISBN 9789144129204 | 230 kr

44


CATHERINE TWOMEY FOSNOT & BILL JACOB

Unga matematiker i arbete Algebra Böckerna i serien Unga matematiker i arbete bjuder på berättelser från klassrum, förhållningssätt till undervisning och ger exempel på kontexter som gynnar ett utforskande arbetssätt. Tillsammans täcker de tre böckerna grundskolans kursplaner i matematik och syftar till att utveckla elevens förmåga att resonera och tänka som en matematiker. Översättare: Katarina Sjöwall Trodden 216 s | 2019 | Art.nr 40146 | ISBN 9789144128573 | 311 kr

Läs mer om böckerna på studentlitteratur.se

CONSTANTA OLTEANU

Programmering för matematiklärare Årskurs 1–6 Denna bok vänder sig i första hand till matematiklärare i åk 1-6 och täcker in den programmering som finns definierad i kursplanen. Lärare behöver känna till vad, hur, varför och när man kan sammanväva matematiken med programmering för att kunna möta och utveckla elevens tankar, idéer och resonemang. I boken presenteras en mängd konkreta exempel och förslag på aktiviteter, som visar på hur man kan arbeta med programmering i matematik i det visuella programmeringsspråket Scratch. 128 s | 2019 | Art.nr 39983 | ISBN 9789144127125 | 207 kr

IDA HEIBERG SOLEM M.FL.

Tal och tanke 2 – matematikundervisning från årskurs 2 till 6 Tal och tanke 2 visar hur man kan genomföra god matematikundervisning i årskurs 4–6, baserat på internationell forskning och praktiska erfarenheter från klassrum. Boken har en bred infallsvinkel på ämnet, där elevernas tänkande och argumentation står i centrum. Författarna lägger vikt vid klassamtal i matematik och ger många förslag på hur goda samtal kan initieras samt hur läraren kan stimulera elevernas matematiska tänkande. 400 s | 2019 | Art.nr 39836 | ISBN 978914412-4070| 399 kr

SANDRA L. ATKINS

Att skapa en språkrik matematikundervisning Hur definierar eleverna viktiga matematiska begrepp? Och hur skulle du vilja definiera dem? Att skapa en språkrik matematikundervisning berättar om praktiska metoder för att utveckla den begreppsliga förståelsen, genom att man använder sig av fysiska, bildliga, verbala och symboliska representationsformer. Matematiken ska vara minnesvärd snarare än något man ska memorera. Översättare: Martin Bergqvist. 136 s | 2019 | Art.nr 39880 | ISBN 9789144124971 | 230 kr

45


MARIE LUNDIN KARPHAMMAR

Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna Läsaren får en helhetsbild och en förståelse för hur barnkonventionen kan användas och implementeras i praktiken i syfte att stärka barnets rättigheter. Intentionen med att implementera barnkonventionen är främst att få verksamheterna att utgå från en gemensam barnsyn och ett värdegrundsbaserat synsätt i allt arbete som rör barn och unga direkt eller indirekt. Boken vänder sig till alla som ska eller redan arbetar direkt eller indirekt med barn i kommunal verksamhet. 160 s | 2019 | Art.nr 39678 | ISBN 9789144120683 | 242 kr

NY UPPLAGA JOHANNA SCHIRATZKI

Barnrättens grunder I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen och barnets bästa som rättslig princip, i samspelet med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp. Utrymmet för barnets med- och självbestämmande analyseras i förhållande till föräldrars, samhällets och andras ansvar. Ett kapitel omfattar barnrättens sociala dimension.

Nyheter

176 s | 2019 | Art.nr 31133 | ISBN 9789144127453 | 270 kr

MARIA GRAHN-FARLEY

Barnkonventionen En kommentar      År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen, svensk lag. Det är första gången som riksdagen har bestämt sig för att inkorporera en av FN:s konventioner för mänskliga rättigheter i svensk rätt. I den här boken presenteras en detaljerad rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt under de kommande åren. 264 s | 2019 | Art.nr 40213 | ISBN 9789144129723 | 253 kr

EVA SEGERSTRÖM

Barnets rättigheter – Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag är en utmaning för många politiker och yrkesverksamma. Att varje enskilt barn har rättigheter är en självklarhet för de flesta men vad betyder det i praktiken? 216 s | 2019 | Art.nr 39595 | ISBN 9789144119212 | 259 kr

NY UPPLAGA STAFFAN OLSSON

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund? I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. I boken redogörs för den kommunala och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för till exempel yttrande- och meddelarfrihet. 304 s | 2019 | Art.nr 7788 | ISBN 9789144132266 | 288 kr

46


I ropet Vi erbjuder utbildningar som både anknyter till vetenskap och är direkt användbara i verksamheten. Här finner du aktuella och efterfrågade föreläsare som kan komma till din skola.

47


48

I ropet


RONNY KARLSSON Ronny Karlsson, speciallärare, har länge arbetat metodiskt med språkträning med elever som ej fått flyt i läsningen. På skolan där han själv jobbat har man sedan införandet av den strukturerade lästräningen lyft resultaten till i det närmaste 100 % måluppfyllelse för både årskurs 3 och 9.

BRAVKODutbildning För en lyckad lästräning

BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare och/eller dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

Målgrupp: Speciallärare, specialpedagoger och andra som arbetar med elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Genomförande: Föreläsning och metodutbildning heldag. Mål: Att lära sig arbeta med BRAVKOD-materialet.

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

Tid & plats Stockholm 28 augusti

Göteborg

9 september

Helsingborg 12 september

Örebro

2 oktober

Umeå

9 oktober

Karlskrona 16 oktober

Boka-tidigt-pris:

2 065 kr exkl. moms

RONNY KARLSSON & BODIL JÖNSSON

BRAVKOD

BRAVKOD är ett träningsmaterial för elever som behöver träna på att automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialen kan endast köpas efter genomgången utbildning (teori + praktik).

49


Praktisk pedagogik Praktisk pedagogik är en ny serie med resurspaket för dig som snabbt vill komma igång med att prova något nytt. R ­ esurspaketen innehåller både tryckta och digitala resurser med lättillgänglig ­layout. Bland resurserna finns till exempel instruerande filmer, ­mallar och kopieringsunderlag som kan användas direkt i ditt ­klassrum. Allt är utformat för att ge dig maximalt stöd så att du kan fokusera på att utveckla din undervisning.

KARIN PETTERSSON

I ropet

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Resurspaket

Boken ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt en mängd exempel­ lektioner som kan användas direkt i klassrummet. Författaren resonerar kring exemplen och beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd. I de digitala resurserna ingår arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter, det vill säga allt material som behövs för att genomföra exempellektionerna i boken. Resurspaket 232 s | 2017 | Art.nr 40044 | ISBN 9789144129150 | 408 kr

Karin Pettersson är lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språk- och kunskapsutveckling. Hon föreläser inom både lärarutbildning och lärarfortbildning.

50


NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON

Kooperativt lärande i praktiken

Resurspaket

Handbok för lärare i grundskolan

Kooperativt lärande innebär att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper. Det gör att de blir mer engagerade och aktiva och både måluppfyllelsen och den sociala sammanhållningen ökar. Kooperativt lärande i praktiken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med denna metod.

Boken är utformad så att användaren snabbt kan se vad som gäller för olika strukturer: lämpliga användningsområden, vad målet är, vilka förbered­ elser som behövs och hur själva övningen går till. Här finns också information om vilka digitala resurser som läraren kan använda för att underlätta sitt arbete med respektive struktur.

Kooperativt lärande i praktiken är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. Bland de digitala resurser som medföljer boken finns förklarande filmer för läraren och mallar, till exempel strukturkort, rollkort och utvärderingsdokument, för arbetet i det kooperativa klassrummet.

De digitala resurserna fungerar på dator och surfplatta och aktiveras med en kod som följer med varje bok. Licensen gäller för en användare. De digitala resurserna nås med hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken.

Den tryckta boken är indelad i tre delar:

Resurspaket 84 s | 2018 | Art.nr 40106 | ISBN 9789144128078 | 392 kr

•e  n kort teoretisk bakgrund till kooperativt lärande •b  eskrivningar av ett antal övningsstrukturer ­indelade efter om de används för par-, gruppeller klassarbete • lektionsförslag där författarna visar hur struktur­ erna kan användas i olika sammanhang till exempel för att utveckla samarbetsfärdigheter eller när eleverna ska arbeta med en gemensam läsupplevelse.

Niclas Fohlin är grundskollärare, förskollärare, special­ pedagog och doktorand i specialpedagogik. Jennie Wilson är grundskollärare F–6 och förstelärare. Båda har arbetat med ­kooperativt lärande i flera år och utbildar andra lärare.

51


MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Framgångsrika kvinnor I det här resurspaketet presenteras 50 nya ”grejer” om framgångsrika kvinnor och händelser. De framgångsrika kvinnornas gärningar är främst inom idrott, kultur, politik och humanitära insatser. I de digitala resurserna får du tillgång till förberedda genomgångar till varje ”grej”. Som bonus får du ytterligare 13 förberedda genomgångar av utvalda framgångsrika kvinnor ur de två tidigare resurspaketen. Resurspaket 112 s | 2017 | Art.nr 39840 | ISBN 9789144123943 | 315 kr

Resurspaket

I ropet

Grej of the Day, GOTD, är en prisbelönt pedagogisk metod som utvecklats av Micke Hermansson. Metoden går ut på att hålla regelbundna mikrolektioner baserade på kända personer, platser och händelser. Lektionerna innehåller delarna: ledtråd, fakta och kuriosa, frågor samt kopplingar till annan kunskap.

MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Sverige

Resurspaket

Detta resurspaket innehåller allt som behövs för att hålla 50 olika mikrolektioner om Sverige. I de digitala resurserna finns förberedda genomgångar med text, bilder och kartor till samtliga ”grejer”. Materialet passar både nybörjare inom metoden eller de som redan har kommit igång med GOTD. Urvalet av ”grejer” med bland annat lektioner om djur och traditioner gör att innehållet fungerar för lågstadieelever. Grej of the Day Sverige kan också fungera som en utmärkt inkörsport till Sverige och svenska för våra nyanlända elever. Resurspaket 112 s | 2016 | Art.nr 39403 | ISBN 9789144115962 | 315 kr

MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Lust för kunskap åk 3–6

Resurspaket

Det här resurspaketet är första delen i serien. Det innehåller 100 ”grejer”. Boken inleds med en steg-för-steg-guide till hur du kan arbeta med metoden med din klass. Materialet passar både för dig som redan har kommit igång och för dig som vill börja arbeta med GOTD. Förberedda genomgångar ingår i de digitala resurserna. Resurspaket 224 s | 2016 | Art.nr 39178 | ISBN 9789144112411 | 475 kr

Psst! 52

Det finns en arbetsbok till Grej of the Day-serien. Läs mer på: studentlitteratur.se/grejoftheday


KIM SJÖBERG

Skrivligheter ­Inspirationsbok

Resurspaket Kim Sjöberg har bred erfarenhet av undervisning och inspirerar många lärare genom sina föreläsningar. Skrivligheter Inspirationsbok sammanfattar hennes bästa skrivupplevelser där hon med fantasi, lek och ett medvetet arbetssätt visar hur man inkluderar alla elever i skrivandet. Skrivligheter Inspirationsbok är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. De digitala resurserna erbjuder filmer där Kim Sjöberg presenterar tankarna bakom S­ krivligheter, ­förberedda genomgångar för de gemensamma upplevelserna, en mängd nedladdningsbara ­kopieringsunderlag samt skrivbara versioner av en del av kopieringsunderlagen.

och cirkelmodellen. Därefter följer konkreta och handfasta lektionsplaneringar för skrivupplevelser för årskurserna 1–3. Lekfulla och spännande inslag gör att alla elever blir inkluderade och har en gemensam utgångspunkt i sitt skrivande. Det språkutvecklande arbetssättet gör att elever med svenska som andraspråk får en säker grund att stå på. De digitala resurserna fungerar på dator och surfplatta och aktiveras med en kod som följer med varje bok. Licensen gäller för en användare. De digitala resurserna nås med hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken. Resurspaket 112 s | 2018 | Art.nr 39588 | ISBN 9789144119984 | 542 kr

I den tryckta lärarhandledningen presenterar Kim Sjöberg sina tankar om elevers skrivutveckling som har inspirerats av arbete med ASL, genrepedagogik

Kim Sjöberg är legitimerad lärare och fritidspedagog. Hon arbetar idag som rektor med stort intresse för skriv- och läsinlärning med stöd av digitala verktyg. Hon driver oppetklassrum.se, där hon med stor framgång inspirerar lärare att skapa skrivglädje hos elever i de tidigaste skolåren.

53


Våra smarta elevpaket innehåller både digitala läromedel och böcker. Det blir så mycket bättre – tänker vi – om du kan variera dig och använda både padda och penna i din undervisning. Ännu bättre blir det när du med hjälp av lärarpaketet frigör tid från din planering och dina förberedelser.

54

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


Planeringsverktyg För skolor, förskolor och fritidshem

Se vårt nya sortiment av planeringsverktyg

Gör det lättare att planera din verksamhet med vårt sortiment av planeringsverktyg för skolor, förskolor och fritidshem. Läs mer på: https://www.studentlitteratur.se/planeringsverktyg 55


Försäljningsvillkor Nedanstående är utdrag ur våra försäljningsvillkor. Kontakta oss för fullständiga villkor.

Böcker BESTÄLLNINGAR Aktuellt sortiment finns också att beställa på studentlitteratur.se Beställningar tas också emot på telefon 046-31 21 00 och via e-post kundservice@studentlitteratur.se PRISER De angivna priserna gäller från och med katalogens utgivningsdatum och tills­vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventuella tryckfel. FRAKT Frakten betalas alltid av köparen. BETALNINGSVILLKOR Som skola/organisation handlar du normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar.

Utbildningar Nedanstående villkor gäller seminarier. ANMÄLNING TILL SEMINARIUM Anmälningar till seminarier görs via vår webb studentlitteratur.se eller genom att kontakta utbildningsrådgivare Robert Jensen. En anmälan till våra seminarier är bindande men inte personlig. Vid förhinder kan plats överlåtas till en kollega. Återbetalning av seminarieavgiften sker endast om seminariet måste ställas in. Biljetter till seminariet skickas via e-post cirka två veckor före seminariet. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Studentlitteratur erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

Som privatperson handlar du direkt på vår webb och betalar då antingen direkt med kort (Visa eller Mastercard) eller via faktura från Klarna.

Kontakta oss VI SVARAR PÅ FRÅGOR OM VÅRA BÖCKER, SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR

56

Sigrid Ekblad Produktchef Kompetensutveckling 046-31 22 38 sigrid.ekblad@studentlitteratur.se

Leif Lundgren Utbildningsrådgivare 046-31 23 23 leif.lundgren@studentlitteratur.se

Robert Jensen Utbildningsrådgivare 046-31 23 24 robert.jensen@studentlitteratur.se

Anton Stifors Utbildningsrådgivare 046-31 23 69 anton.stifors@studentlitteratur.se


Kan du redan allt?

FÜlj oss – vi uppdaterar dig inom kompetensutveckling studentlitteratur.se /nyhetsbrev


39955

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, förmedlad på ett inspirerande och verksamhetsnära sätt. Här möts vardag och vetenskap. Hela vårt kompetensutvecklingserbjudande hittar du på studentlitteratur.se/utbildning

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund 046-31 20 00

Kundservice 046-31 21 00

studentlitteratur.se

kundservice@studentlitteratur.se

Profile for Studentlitteratur AB

Kompetensutveckling för personal inom skolan ht 2019  

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, för...

Kompetensutveckling för personal inom skolan ht 2019  

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, för...