Page 1

MATTEKOLLEN รถvningar infรถr nationella prov i รฅk 6

Namn


MATTEKOLLEN Arbetsboken ”Mattekollen” innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på mellan­stadiet och även som repetition på högstadiet. Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten. Därefter kommer temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen här intill. Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering. Lycka till! Gunnar Albinsson Författare Åsa Horn, STUART Reklambyrå & Print Grafisk form

OBS! Kopieringsförbud Skolcopys arbetshäften är avsedda för engångsbruk, varför all kopiering är förbjuden enligt lag.

© 2019 Gunnar Albinsson och Skolcopy AB Utgivningsår 2019 Tryckår 2019 ISBN 978-91-85427-69-7


INNEHÅLL KLART

REPETITION AV RÄKNESÄTTEN Addition 1 Subtraktion 1 Multiplikation 1 Division 1 Addition 2 Subtraktion 2 Multiplikation 2 Division 2

sidan 2 3 4 5 6 7 8 9

LÄNGD, VIKT, VOLYM Längd Vikt Volym

10–11 12–13 14–15

MATEMATIKENS SPRÅK ROMERSKA SIFFROR OMKRETS OCH AREA

16 17 18–21

TID Klockan Räkna med tid Ett dygn i ett liv

22–23 24 25

MEDELVÄRDE, MEDIAN, TYPVÄRDE OCH VARIATIONSBREDD TABELLER OCH DIAGRAM SKALA ARBETA MED DIN ATLAS GEOMETRI VINKLAR

26–27 28–31 32–34 35 36 37–39

BRÅK Bråkform och blandad form Räkna med bråk

40–42 43

PROCENT Rabatt Räkna med procent

44–45 46–47

ALGEBRA TIPPA RÄTT PRIMTAL EKVATIONER KOORDINATSYSTEM OLIKA NAMN PÅ SAMMA TAL

48–49 50 51 52–53 54–55 56

RÄTTAT


TABELLER OCH DIAGRAM DIAGRAM Ett diagram kan många gånger säga mer än en lång faktatext.

1 000-tals km² 500

Det finns olika sorters diagram. Vi ska här arbeta med: 1. Stående stapeldiagram 2. Liggande stapeldiagram

400 300 200 100

1. Stående stapeldiagram Här ser du hur stora de nordiska länderna är.

Norge

Danmark

Finland

Island

Svara på följande frågor med hjälp av diagrammet. 1. Vilket är det största landet i Norden?

____________________________________

2. Vilket är det minsta landet i Norden?

____________________________________

3. Vilka två länder är ungefär lika stora?

____________________________________

4. Vilket är Nordens näst största land?

____________________________________

5. Hur många gånger större är Sverige än Danmark?

____________________________________

2. Liggande stapeldiagram Här ser du hur långa Sveriges älvar är.

Klarälven-Göta älv Torne älv Dalälven Umeälven Ångermanälven Luleälven

100 200 300 400 500 600 700 800

km

Svara på följande frågor. 1. Vilken är Sveriges längsta älv?

____________________________________

2. Hur lång är den längsta älven?

____________________________________

3. Hur många av Sveriges älvar är längre än 50 mil?

____________________________________

4. Hur många mil är den längsta älven?

____________________________________

5. Vilka två älvar är lika långa?

____________________________________ OBS! Kopiering förbjuden

Sverige


SVENSKA BERG OCH SJÖAR Rita ett stående stapeldiagram över de högsta svenska bergstopparna.

m.ö.h. 2 500

1. Kebnekaise

2 111 m.ö.h.

2. Sarektjåhkkå

2 089 m.ö.h.

3. Kaskasatjåkka

2 076 m.ö.h.

4. Sulitelma

1 860 m.ö.h.

5. Helagsfjället

1 796 m.ö.h.

6. Norra Storfjället

1 767 m.ö.h.

7. Templet (Storsola)

1 728 m.ö.h.

8. Lillsylen

1 704 m.ö.h.

9. Marsfjället

1 590 m.ö.h.

10. Åreskutan

1 420 m.ö.h.

2 000

1 500

1 000

500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Rita ett liggande stapeldiagram som visar Sveriges största sjöar. 1. Vänern

5 490 km²

2. Vättern

1 888 km²

3. Mälaren

1 084 km²

4. Hjälmaren

463 km²

5. Storsjön

456 m²

6. Siljan med Insjön och Orsasjön

354 km²

7. Torneträsk

322 km²

8. Hornavan

280 km²

Vänern Vättern Mälaren Hjälmaren Storsjön Siljan, Insjön, Orsasjön Torneträsk Hornavan

1000 OBS! Kopiering förbjuden

2000

3000

4000

5000

6000

km²


ALGEBRA 1) Räkna ut svaret om x=5 i alla uppgifterna a) x + 19 =

b) 25 – x =

d) 52 – x =

20 e) — = x

c) x • 8 =

f) x • x =

2) Räkna ut svaret om y=10 i alla uppgifterna a) y – 5 + 4 – 1 =

b) y • y • y + 5 =

1000 c) — – 90 – 9 = y

y d) — • 5 = y

3) Skriv likheten som beskriver... a) Ett tal minskas med 15 och svaret blir 2

x–15 = 2

b) Produkten av en faktor och 4 ger svaret 20 c) Största termen är 9 och differensen är 5 d) Summan av 9 och ett tal är 22 e) Täljaren 15 dividerat med ett tal ger kvoten 3

4) Skriv ett uttryck för omkretsen och arean. y a)

x

Omkrets:

Area:

b) z x y Omkrets:

Area: OBS! Kopiering förbjuden


5a) Vilket tal ska stå i stället för x, y och z?

Area 36 m²

x

z

Omkrets 20 dm

y

Area 4 m² x

4m

7 dm

x=

z=

y=

5b) Vad blir kvadratens omkrets?

5c) Vad blir rektangelns area? dm²

6) Vilket värde i svarsrutan stämmer för x? a) 18 – x = 1

x=

b) 2x + 6 = 16

x=

c) 19 – x = 5

x=

d) 4x + x = 15

x=

e) 18 – 2– x = 8

x=

f) x + 2x + 3x = 36

x=

g) 10 — + 10 = 11 x

x=

Svarsruta

2

3

7) Förenkla uttrycken = 25x + 3y – 6

b) 8x + 3y – 2y + 3 –7x + 6

=

c) 6 – 3x + 7y + 2z –19 + 3x

=

d) 9 + 23 – 30 + x + 3x – y

=

e) 4x + 25y + 1 – 4x – 25y

=

8) Beräkna svaren i uppgift 7 om x=1, y=2 och z=3 a =

b =

c =

OBS! Kopiering förbjuden

d =

e=

10

9

5

6

a) 15x – 4 + 3y – 2 + 10x

12 20

8

14 18

17


EKVATIONER När en ekvation ska lösas, ska värdet på en obekant ekvationsdel tas fram.

EXEMPEL 1 x + 18 = 25 (Du ser säkert att x=7) Uppgiften löses så här: Du vill få x-et ensamt på en sida av likhetstecknet. Du får ändra i uppgiften bara du gör likadant på båda sidor om =

x + 18 – 18 = 25 – 18

x = 7

EXEMPEL 2 4x – 12 = 4

4x – 12 + 12 = 4 + 12

4x = 16

4x = 16 4 4 x = 4

EXEMPEL 3 49 – x = 30. Vi gör så att x blir positivt

49 – x + x = 30 + x

49 = 30 + x. Nu vill vi ha x ensamt efter =

49 – 30 = 30 + x – 30

19 = x

? = X , 4 = X+3 10-Y=3, Y=?

20=12+X, X=8

8X-3X

=55

X-15=5 OBS! Kopiering förbjuden


TITTA PÅ EXEMPLEN OCH LÖS FÖLJANDE EKVATIONER 1) x – 15 = 5 ________________________

________________________

________________________

________________________

3) 3x – 12 = 18

4) 18x – 18 = 18

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

5) 4x + 8x = 36

6) 16x – 11x = 25

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

7) 8x – 3x = 55

9)

2) x + 18 = 29

8) 10x + 8x + 2x = 100

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

x = 3 6 ________________________

10) 4x = 8 6 ________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

OBS! Kopiering förbjuden


Våra läromedel Svenska

Lästråden

Röda Tråden Bas Röda Tråden A Röda Tråden B Röda Tråden C Röda Tråden D Ordbanken Ordbyrån Lästråden

Enkla texter på svenska med tillhörande frågor

Engelska

v

v

Fifth Step Further Steps Fourth Step

Small Steps I Small Steps II First Step Second Step Third Step Fourth Step Fifth Step Further Steps

Texts and Accompanying Exercises A Walk Through English Grammar Texts and Accompanying Exercises

Step by Step-serien

Step by Step-serien

Step by Step-serien Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Licens nr 341203 Centrumtryck AB, Avesta, 2013

Geografi Religion

Geografi Sverige Geografi Europa Geografi Världen Uppdrag Religion

Matematik Mattejakten Mattekollen Matematik I Matematik III

MATTEKOLLEN övningar inför nationella prov i åk 6

OBS! Kopiering förbjuden

MATTEKOLLEN

1

www.skolcopy.se ISBN 978-91-85427-69-7

Du hittar oss även på Facebook

stuart.pro

Svanenmärkt trycksak, 3041 0203 , 2019

Profile for STUART REKLAM

Mattekollen  

Mattekollen