Page 1

STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

Vi ser på opfindelser! Når du kigger på opfindelsestegninger, synes du måske, at de er sjove, eller at noget ved dem er sjovt. 1. Se på tegningen: Hvilke ting er brugt til at bygge opfindelsen? 2. Hvad er det sjove ved opfindelsestegningen? 3. Kender du udtrykket: ”Det er en ren Storm P. opfindelse!”? Se godt på tegningen og prøv at forkare, hvorfor mon dette udtryk er opstået? 4. Hvad er en Storm P. opfindelse? Tip: Hvilke tillægsord/beskrivende ord synes du, passer til en Storm P. opfindelse? 5. Hvis man byggede opfindelsen, hvad ville være det smarte ved den? Hvad kan den?

DANSK FAKTA

Storm P. opfindelsestegninger blev populære! Folk syntes, at tegningerne var sjove. De forestillede store og sammensatte maskiner, der skulle løse et helt lille problem. Men bag det sjove gemte Storm nogle lidt mere alvorlige tanker: Letter alle de nye opfindelser vores hverdag – eller bidrager nogle af dem i virkeligheden til at gøre det hele mere indviklet og besværligt? Har vi styr på den tekniske udvikling, eller er det snarere den, der styrer os? Hvor besværligt kan det hele gøres, når hverdagens pres skal lettes en smule? Og hvor fjollet kan vi bære os ad?

6. Kan du komme i tanke om en anden måde at løse problemet på?

Den eneste og absolut bedste og mest korrekte måde at komme sodavand i whisky på. Tegnet af Storm P. til Album i 1938.

1

OPFINDELSES VÆ R K T Ø J


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

2

Ind i billedteksten! På den ene tegning kan du se en opfindelse, der skal få et barn til at sluge en pille. Den anden tegning forestiller en særlig udgave af automobilet eller bilen. 1. Hvad synes du om opfindelserne på de to tegninger? Hæng tegningerne op på væggen. Find alle de tillægsord, der beskriver opfindelserne. Skriv hvert ord på post-it-sedler og hæng dem over den tegningen, der passer til (en opfindelse kan være genial, underlig osv.) 2. Prøv at læse billedteksten højt. Hvad synes du om teksten? Er der ord, du skal have forklaret? Beskriv billedteksten med tillægsord på små post-it-sedler. Hæng sedlerne op under hvert billede (en tekst kan være kort, let osv.) 3. Lav en brainstorm i klassen med ideer til, hvad der kan gøre teksten bedre at læse? Sms/chatsprog? Kortere eller længere sætninger? Andet? Prøv at skrive billedteksten om, så den bliver nemmere at læse og forstå. 4. Hvorfor tror du, at Storm P. har skrevet denne tekst til sin opfindelsestegning? Passer teksten til billedet? Har I brugt nogle af de samme tillægsord til billedet som til teksten? 5. I billedteksterne er det som om, at en stemme forklarer, hvad opfindelserne går ud på. Prøv at tegne den mand eller kvinde, der ”forklarer” tegningen med automobilet. 6. Gå sammen to og to. Fordel Storm P.s billedtekster mellem jer og øv oplæsningen af teksten. Fremfør oplæsningen for klassen – I må gerne øve fagter og kropssprog og bruge rekvisitter. Fremfør derefter jeres egen tekst. Hvilken af de to tekster passer bedst til tegningen? Hvorfor?

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

2

Billedteksten som Storm P. har bestemt den skulle være: Man begynder i billedets højre side med manden, der siger ”Nu!” – og betragter derefter manden, som klipper tråden over, således at hunden kan få fat i pølsen og springe ned i kurven, hvilket forårsager, at brødet vipper ned til guldfisken, som derved slår et slag med halen, hvad der får katten til at tabe pillen ned i tragten, således at pillen triller ned i munden på den unge herre i sengen. Dette er apparatet til, på en human og gemytlig måde, at få børn til at sluge en pille. Bokseren foroven til højre har intet med apparatet at gøre, men han ville så gerne med.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

2

Billedteksten er: Disse to cykler (hvoraf den ene er et Automobil) viser tydeligt cyklens overlegenhed i trafikken - idet den kan manøvrere fikst og elegant i alle retninger, medens automobilet stadig er i vejen büde for sig selv og andre.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

3

Gæt en tekst… Her ser du endnu en af Storm P.s mange opfindelsestegninger. Tegningen har ingen titel, men der hører en tekst til. 1. Prøv om du kan gætte teksten til billedet eller noget af den. 2. Hvad handler teksten om? Er det mon en dialog eller en forklaring eller noget andet?

3. Skriv din egen tekst, og tjek, hvordan den originale tekst lyder!

Du må først kigger på svaret herunder, når du har prøvet selv at gætte!

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Det hænder ofte, at man egentlig hellere vil have noget andet til middag end det man får. Her er et apparat, som er meget nemt at passe. Det forvandler på et øjeblik æbleskiver til pandekager frikadeller til krebinetter osv. i Storm P. Mine Opfindelser, 1940.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

4

Ind i billedet…. I skal nu lave en opfindelse i grupper af 2-3 elever. Jeres opfindelse starter som en tegning på papiret og skal ende som et 3-dimensionelt billede, som I selv er med i. Målet er en udstilling på skolen med fotodokumentation. 1. Hver deltager i gruppen skriver en idé til, hvilket problem jeres Storm P. opfindelse skal løse. I kan få idéer til opfindelsen ved at se på billederne herover eller på de andre sider. 2. Alle fremlægger deres idé for gruppen, og en af idéerne vælges. Hvis det er svært at vælge ét forslag, så kan I trække lod blandt idéerne. 3. Nu skal I tegne ting og personer, der kan bruges i opfindelsen: Alle tegner 1 ting og 1 person, som skal med i opfindelsen.

Typiske ting til en Storm P. opfindelse er hverdagsting, f.eks. instrumenter, transportmidler, ure og dyr,. Personerne i opfindelserne kan være børn, gamle mennesker, en balletdanser eller andet.

4. At være en person i en Storm P. opfindelse er skam en fornem sag!

Derfor skal du nu skrive en ansøgning, hvor din person søger en jobbet som statist med en særlig rolle i jeres Storm P. opfindelse. Du skal begrunde hvorfor, du søger rollen. Måske er du særlig god til at stå på tæer, særlig stærk eller andet. Måske har du spillet rollen før i et teaterstykke? Ansøgningen afleveres til din lærer.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

4

5. Gå sammen og tegn opfindelsen. I får muligvis brug for flere hverdagsting. Så tegner I blot dem. Hvis et medlem af gruppen f.eks. har tegnet en cykel som den ting, der skal med, men undervejs synes, at der er mere brug for en bil, for at opfindelsen lykkes, så er det tilladt at ændre sin forslag, hvis bare alle er enige.

Krav til opfindelsen: De ting, I skal bruge kan være små rekvisitter, mens andre ting er lettere at tegne på store ark (f.eks. hvis I skal bruge dyr eller tunge ting!). Desuden skal alle gruppens medlemmer være med i opfindelsen som de 2-3 personer, der har søgt stillingerne.

6. Når rollerne er fordelt, starter I med at lave og samle rekvisitter og udklædningstøj. 7. Tag fotos af jeres arbejde undervejs. 8. Lav jeres Storm P. opfindelse, hvor I bruger jer selv og de ting, I har lavet.

OBS! I får brug for jeres lærer eller en kammerat til at sørge for, at I står rigtigt samt til at tage et foto af jeres opfindelse til sidst.

9. Lav en titel eller skriv en billedtekst til opfindelsen. 10. Lav en opfindelsesudstilling på skolen med jeres opfindelser, billedtekster og fotos.

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

5

Skriv til billeder … 1. Se på opfindelsen og sæt talebobler ind. Hvad siger hunden/manden/katten? 2. Se på opfindelsestegningerne. Vælg en af tegningerne og digt en historie til den! Hvad sker der før/ under/ efter billedet? 3. Vælg en af opfindelserne og lav en personkarakteristik af personerne. Hvem og hvordan er han eller hun?


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

5


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

6

Storm, dyr og opfindelser… I flere af Storm P. opfindelsestegninger er der dyr med. Det er der også i de tegninger, du ser her. 1. Hvilke dyr er med i opfindelserne, og hvor kommer de fra? 2. Dyrene skriver et brev hjem om menneskene, deres levemåde og den nye verden. De skriver også om, hvordan de er havnet midt i Storms opfindelse, og hvordan de har det dér. Skriv brevet. Hvad står der i det? 3. Tegn løs:

Tegn store billeder, der fortæller om dyrets oprindelige liv og levemåde. Du kan også tegne et mellembillede, der viser dyrets rejse til den nye verden! Giv dine billeder en overskrift og/eller lav billedtekster, der passer til.

4. Lav en tegneserie på 3-4 billeder, der viser, hvordan dyr fra fremmede lande havner i en Storm P. tegneserie. Husk talebobler! Du kan også bruge fartstriber og lydord! 5. Klassedebatten

I skal sammen to og to holde et oplæg på ca. 3-5 minutter. I oplægget skal I fortælle om en problemstilling, I har valgt ud fra et emne. Efterfølgende skal I beskrive jeres holdning til problemet. I vælger selv, om I vil være for eller imod et emne eller dele af det. Det vigtigste er dog, at I husker at argumentere for jeres holdninger! Husk også at vælge et mindre område eller problem ud af jeres emne, så I har lettere ved at danne jer en holdning til det.

Når man skal argumentere, er det en god idé at have nogle facts på plads. Hvis man gerne vil argumentere for, at der skal bygges en cykelsti på en bestemt strækning, hvor der ikke er meget plads til cyklister, er det en god idé at have undersøgt, hvor mange (andre end én selv!), der cykler på den vej.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

6

Som forberedelse til jeres oplæg, skal I derfor undersøge jeres emne og problemstilling, så I kan argumentere for jeres holdninger.

Som ide til et emne kan I lade jer inspirere af nogle af de ting, der rørte Storm P., f.eks. moderne teknologi eller dyrevelfærd.

Efter hvert oplæg er der mulighed for, at jeres klassekammerater kan stille spørgsmål til jer. ”Publikum” har også mulighed for at kommentere jeres oplæg og holdninger. Hvis man ønsker at give udtryk for, at man har en anden holdning, end den der er fremlagt, skal man igen huske at argumentere for sine egne synspunkter.

God ro og orden! Taletid efter tur!


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

Robert Storm Petersen, Citronpresseren, 1910

DANSK

6


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

Robert Storm Petersen, Cigarsaksen, 1910

DANSK

6


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

Robert Storm Petersen, Vækkeapparat, 1910

DANSK

6


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

OPGAVEARK

DANSK

7

Ekstraopgaver. • Gæt en ordklasse.

Frem til 1948 skrev man stort begyndelsesbogstav ved ord, der tilhører en særlig ordklasse. Det gør man ikke længere. Måske har du allerede spottet, hvilken ordklasse, det handler om?

• Hvis opfindelsestegningerne var lavet i dag, ville de nok se anderledes ud. Tegn en opfindelse og skriv en tekst, der passer til den tid, du lever i. • Kan du finde eksempler på satire i dag fra aviser, radio eller TV? Hvad bliver nedgjort, og hvad bliver værdsat?

Dansk opgaveark  

Opgaveark til "Storm P.s Opfindelsesværktøj" i faget dansk.

Dansk opgaveark  

Opgaveark til "Storm P.s Opfindelsesværktøj" i faget dansk.

Advertisement