Page 1

STORM P. MUSEET UNDERVISNING

STORM P. & KUNSTEN

STORM P. SOM KUNSTNER Storm P. var både en dygtig maler og tegner. Man kan nemt genkende Storms måde at tegne og male på, lige meget om han har brugt blyant, blæk eller maling eller vekslet mellem forskellige stilarter.* Han var optaget af skraveringer og mønstre samt inspireret af tegneserier. Storm P. var livet igennem meget interesseret i kunst. Det var af og til som om, Storm P. ikke vidste, om han ville være kunstmaler, satiretegner eller begge dele. Mange af Storm P.s satiretegninger handler om kunst, og tegningerne gør tit grin med kunstnere og deres moderne og uforståelige kunstværker. Da Storm P. var helt ung, så den kendte billedkunstner Thorvald Bindesbøll Storm P.s tegninger. Han rådede ham til ikke at søge ind på kunstakademiet* og blive ”professionel” kunstner. Thorvald ønskede, at Storm P. ville fortsætte med at tegne på sin egen måde.

1

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Billedkunst


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

STORM P. & KUNSTEN

Storm P. havde livet igennem svært ved at vælge imellem, om han skulle være humoristisk satiretegner eller ”rigtig” kunstner. Storm tog til Paris, da han var 22 år gammel. Her opdagede han for alvor malerkunsten. Det var en periode og et sted, der sprudlede af nye ideer og en ny slags kunst – en abstrakt kunst – der altså IKKE behøvede at ligne virkeligheden, men mere handlede om kunstnerens sindsstemning.

ORDFORKLARING

*

Stilart : En stilart inden for tegning eller maleri er en særlig måde at tegne eller male på. En stilart er ofte brugt af flere kunstnere i en bestemt periode. Det kan f.eks. være, at kunstnerne er optaget af at male eller tegne et særligt motiv eller at bruge farverne på en bestemt måde. Kunstakademi: En særlig skole, der uddanner folk til kunstnere.

2

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

STORM P. & KUNSTEN

TEGNESTIL Storm P. blev aldrig uddannet som kunstmaler eller tegner. Som helt ung fik Storm tegneundervisning, men han ændrede ikke sin måde at tegne på. Han er, hvad man kalder ”autodidakt” – altså selvlært kunstner. Storm P. er især kendt for sine særlige skraveringer. En skravering er det særlige mønster, som man bruger til at udfylde et felt i en tegning. Han var rigtig god til at variere sine skraveringer, så en tegning blev levende og ”farverig” at se på, selvom den kun var i sort og hvid. Nogle gange brugte Storm en masse prikker, og andre gange brugte han striber eller streger så indviklede, at hele tegningen forsvandt i snørkleriet. Det er især i Storm P. s stribe Dagens Flue, at man tydeligt kan se de sjove skraveringer. Men også i opfindelsestegningerne kan du se eksempler på de mange finurlige streger. OPFINDELSER OG TEGNESERIER Man brugte sjældent farvetryk på Storm P.s tid, så opfindelsestegningerne egnede sig godt til aviser, bøger og blade, fordi de var uden farve.

3

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

STORM P. & KUNSTEN

Storm P. fik idéer til opfindelsestegningerne fra tidens teknologi, videnskab og opfindelser (se: ”Storm P. og Opfindelserne”). Han hentede inspiration til sin måde at tegne på fra de amerikanske tegneserier og senere tegnefilm. Begge dele var helt nye medier i de første årtier af 1900-tallet. Samtidig fandt Storm P. inspiration hos både tyske, franske og engelske bladtegnere. (Storm P. Museet har idag Storm P.s kæmpe samling af magasiner fra alverdens lande). Tidens tegnere fik inspiration mange steder fra og de lånte hinandens måder at tegne på. Derfor kan man se mange af de samme ideer og motiver blandt forskellige bladtegnere i forskellige lande. Storm P. var ikke den eneste, der tegnede tossede opfindelser. Den amerikanske tegner, Rube Goldberg (18831970), lavede også opfindelsestegninger, der meget lignede Storm P.s. Også englænderne havde deres egen opfindelsestegner. Han hed William Heath Robinson (1872-1944). Det er svært at sige hvem af de tre, der var den første til at tegne opfindelser. Fælles for Storm P., Goldberg og Robinson var, at de alle havde en humoristisk og satirisk tilgang til tidens nye 4

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

STORM P. & KUNSTEN

opfindelser, og alle tre tegnere havde en tegneserieagtig streg og stil. Folk var glade for de skøre opfindelsestegninger, og de blev endnu mere populære under 2. Verdenskrig, hvor der var mangel på varer og materialer, og man blev nødt til at finde nye løsninger på dagligdagsproblemer. Det var f.eks. svært at skaffe benzin, og derfor fandt man ud af, hvordan biler kunne køre på fast brændsel. Det gav Storm P. stof og gode ideer til de tossede opfindelsestegninger. Storm P.s opfindelser blev trykt i forskellige blade og aviser , fra 1909 til 1949, altså i en periode på 40 år! TYPER, TEMAER OG STORM P.SKE FIGURER Storm P. var en af Danmarks første bladtegnere – altså sådan en, der tegnede tegninger til aviser og blade. Han var en af de første til at lave tegneserier og satiretegninger. Storm tegnede tit ”typer” – vagabonder, klovne, direktører, gullaschbaroner, små kontorfolk, fine damer med kæmpe hatte og småbitte hunde – han var god til at tegne karikaturer af folk og med få midler få dem til at se meget grinagtige ud.

5

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

En af de kendteste Storm P. typer er vagabonden, som du møder allerede i de allertidligste af Storm P.s tegninger. Vagabonden bliver et talerør for Storm P. og en figur, han tit vender tilbage til. Også klovnen er en tilbagevendende type – både den glade cirkusklovn i manégen, men også den sørgmodige klovn i cirkusteltets bagkulisse.

Storm P. og Kunsten  

Undervisningstekst til " Storm P.s Opfindelsesværktøj" i faget Billedkusnt

Storm P. og Kunsten  

Undervisningstekst til " Storm P.s Opfindelsesværktøj" i faget Billedkusnt

Advertisement