Page 1

1 • 99

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Februar


Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Kø res po rten udg i v es af Dansk Køre Forbund, og ud-kommer medio februar, april, juni, august, november

Pro tekto r Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Redakti o n Ansv arshav ende redak tør Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf og fax 9814 7880, mobil 2099 7880 E-mail omjes@post5.tele.dk

Dansk Ride Forbund, Langebjerg 6, 2850 Nærum, tlf 4580 4344, fax 4580 0151

Si ds te fri s t fo r bi drag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redak tionelt stof Ingrid Berner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille, 4370 St. Merløse, tlf og fax 5760 0431

Meddelelser fra selsk aber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034 E-mail bechhart@post10.tele.dk

Anno ncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen

Try kni ng Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510 Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220 Di s tri buti o n Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf 8698 1439

Webs i te: www.hesteinfo.dk/dkf/index.htm

DKFs ti l kny ttede s el s kaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS

2

Ov ero rdnede o rg ani s ati o ner Danmarks Idræts Forbund 2605 Brøndby, tlf 4245 5555

DKFs l edel s e Præsident: Ib Møller, Alling Kloster, Grauballe, 8600 Silkeborg, tlf 8687 7344, fax 8687 7322, E-mail ib_m@get2net.dk Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf 7454 7060 Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf 7454 7060, giro 989 9693

Kø reudv al g Carl Th. Christensen, Vodskovvej 187, 9310 Vodskov, tlf og fax 9828 6532 Pl ø jeudv al g Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannel s es udv al g Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Fo rs i de Kanefart i Karlebo. Bemærk stang. Foto EPG Pri s 25,- kr Opl ag 1.500 stk


Tiderne skifter

Som du sikkert straks har bemærket, har Køresporten skiftet format. Gennem det sidste år har bladet haft så stort et antal sider, at det har været fordelagtigt at ændre til et større format. Vi er vidende om, at mange af læserne medbringer bladet ved forskellige lejligheder, og har været glade for det lille A5 format. Derfor har det været magtpåliggende for redaktionen, at Køresporten fortsat skulle have et dejligt og handy format. Det mener vi er tilfældet med de nærværende 17x24 cm. Vi håber, at læserne vil tage godt imod det nye initiativ, og glæde sig over, at vi nu bla har mulighed for større billeder. Samtidig kan vi afsløre, at Køresporten ikke vil stige i pris på baggrund af ændringen. Vi kan fortsat holde den lave pris på 25 kr pr blad. Desværre har vi måtte tage afsked med Carlsbergs flotte foto på bagsiden, idet bryggeriet har meddelt, at de ikke længere kan tegne annoncen i Køresporten. Det er ærgerligt, men i fortsættelse af sidste års afskedigelser i stalden og reduktion af hesteholdet, må bryggeriet også spare på annoncekronerne.

Bagsiden har været en fast del af bladet siden nr 3 i 1989, og det er altid kedeligt at måtte ændre i gode gamle traditioner, men Køresporten takker hermed Carlsberg for de mange år med det flotte 4-spand på bagsiden. Fotokonkurrence

I nærværende nummer af Køresporten har vi inviteret til en spændende fotokonkurrence. Medlemmerne af DKF har mulighed for at deltage i en konkurrence med emnet: ‘Årets gang med hesten’, og de indsendte fotografier vil blive bedømt af et dommerhold. Vinderen af konkurrence vil modtage en dejlig rejse til Polen eller Østrig, til en værdi af ca 3.000 kr. Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om fotokonkurrencen, så dommerholdet får et stort og vanskeligt arbejde med at udvælge det rigtige billede. God fotojagt!

Fynsk 4-spand ved Rissinge gods deltager i DKFs 25-års jubilæum

Redaktionen

Foto Jens Stougaard

3


Godt i gang med hest og vogn - I Ved Henrik Køier Andersen

Det sker, at mennesker uden forudgående kendskab til heste eller hestevogne, efter en oplevelse som passager på en ekvipage, får lyst til at erhverve sig hest, seletøj og hestevogn. Vi, der har det som hobby eller erhverv, ved, hvor svært det kan være at se, om hesten nu også egner sig til at gå for vogn, om selen nu også vil passe, og om det nu også kan betale sig at restaurere den vogn, vi er ude for at købe. Blandt hestehandlere hedder det sig, at enten åbner man øjnene, eller også åbner man tegnebogen. Men hvis ikke man ved, hvad man skal se efter, nytter det ikke noget, at man har nok så åbne øjne. Jeg vil i dette og de følgende numre af Køresporten ikke gøre mig til ekspert, men blot prøve at videregive mine erfaringer med køb af hest og udstyr samt restaurering af vogne. Ud af hestehandl ersl ægt

Min baggrund er, at min farfar var slagter og

Fra filmoptagelserne til ’Bryggeren’

4

hestehandler. Min far var ligeledes slagter og hestehandler, og som følge af hans store interesse for at køre blev der handlet en del med køreheste og vogne. Herudover blev der altid eksperimenteret med tilkørsel af heste, samt kørsel med alt fra én til fire heste. Vi kørte også studenter og lidt til bryllup. Da jeg var omkring 12 år, fik jeg lov til at købe min første vogn. Det var en lille ponyvogn, som blev sat i stand efter alle kunstens regler. Jeg er i dag 33 år og indehaver af Danmarks mindste vognfabrik. Vi tager os af alle opgaver indenfor reparation og restaurering af vogne. Herudover lejer jeg heste og vogne ud til bla bryllup, studenter, film, reklame mv. Jeg formidler også salg af køreheste, vogne og andet udstyr.

Vi gti gt at tage den ri gti ge besl utni ng

Når man sidder som passager på en hestevogn, med lyst til at anskaffe sig en ekvipage, tror jeg ikke, der er mange, der forestiller sig, hvilke

Foto Henrik Køier Andersen


konsekvenser det kan få for familie, arbejde, økonomi mv. Før man anskaffer sig hest og vogn, skal man tage sig god tid til at gøre op med sig selv og familien, hvordan behovet og økonomien i projektet forholder sig. Man skal jo ikke tage fejl af, at den, der køber en gammel shetlandspony med seletøj og vogn for 5.000 kr, kan opleve lige så stor køreglæde, som den, der køber en coach og et 4-spand for 500.000 kr. Det handler jo også om at have tid og i mange tilfælde familie eller venner, som også har den samme lyst til at deltage i projektet. Mange potenti el l e bl i ver tabt

Jeg er af den opfattelse, at mange potentielle kørefolk bliver tabt i begynderfasen, fordi de ikke får den nødvendige opbakning. Det kan både være, fordi kørsel ikke har nogen interesserede blandt familie og venner, men også fordi de lokale køreselskaber ikke får hjulpet de nye godt i gang. Derfor kunne jeg godt savne en folder, med gode råd, vejledning og telefonnumre på kontaktpersoner i de forskellige områder i Dansk Køre Forbund. Denne folder kunne vejlede om køb af hest, seletøj og vogn, ligesom den kunne ridse grundreglerne op indenfor forspænding og kørsel. Den skulle så sendes ud til alle nye medlemmer, som melder sig ind i DKF, deles ud ved alle stævner, samt ligge hos folk som mig, der ofte er de første, der kommer i kontakt med nye kørefolk. Herudover skulle der lokalt i køreselskaberne være nogle med ansvar for at følge op på de nye medlemmer, så de kommer i gang på en fornuftig og ansvarlig måde, Jeg tror ikke, det gøres ved at arrangere aftener, hvor folk kan komme og køre med deres heste og vogne, med undervisning af en udefra inviteret. Problemet er, at de nye ikke kan overskue læsning og transport, hverken praktisk eller tidsmæssigt. Derfor er man nødt til at opfordre øvede kuske til at tilbyde sig som hjælp i opstartsfasen. Kun ved at fremme bredden, skaber man den konkurrence, som kan presse eliten til at træne mere, og så bliver resultaterne også bedre. Man kan ikke blive ved med at satse på Tordenskjolds soldater.

Anskaf god l i tteratur om emnet

Før man køber en ekvipage selv, kan man henvende sig til lokale kuske og måske få lov til at køre med dem nogle gange. På den måde får man et indblik i omgangen med heste samt rutine i forspænding. Det er også en god ide at anskaffe sig noget litteratur om heste og vogne. Det er ikke noget problem omkring heste, men hvad angår hestevogne, har der i mange år ikke været så gode muligheder, hvis man da ikke kunne læse engelsk, tysk eller fransk. Men i 1998 udkom så bogen, som mange havde ventet på i mange år: bogen ‘Hestevogne i Danmark’, skrevet af Dansk Køre Forbunds præsident Ib Møller. I den kan man læse om kørekulturens historie og blive mere fortrolig med de forskellige typer vogne og deres oprindelige anvendelse. Når man skal købe sin allerførste kørehest, er det efter min mening ikke så vigtigt hvilken race, farve, størrelse, køn eller alder hesten har. Det, der har betydning, er hestens temperament og erfaring. En urutineret kusk med en urutineret hest er en farlig kombination. Selvfølgelig er det da spændende selv at arbejde med føl eller plag under tilkørsel, men først er det vigtigt, at kusken bliver kørt til, og det bliver han bedst af en erfaren hest med et roligt temperament. Så er spørgsmålet, hvor finder man sådan en hest, som er til salg. Det er ikke nemt, men hvis man har lidt tålmodighed og tid til at køre ud at se på heste jævnligt, skal det nok lykkes. Alternativet er at købe en hest, som man ikke er i stand til at køre med. Måske knytter man sig til den og har svært ved at skille sig af med den igen, selvom den ikke egner sig til kørehest. En egnet kørehest kan man godt finde hos en hestehandler, men der kan også være en erfaren kusk, som skifter en ældre hest ud. Man kan indrykke annoncer i Køresporten eller andre blade med hesteannoncer, eller man kan henvende sig til seriøse hestehandlere. God ti d ti l at se på hesten

Når man så skal se på en sådan hest, bør man tage sig god tid til at se dens adfærd i stalden. Er det en hest, som er omgængelig, selvom det er 5


en fremmed, der er omkring den. Hvordan reagerer den på at blive klappet på bagparten eller kælet i hovedet og omkring ørerne. Man skal se hesten få sele og hovedtøj på og se den blive spændt for. Hesten skal gerne være rolig og tålmodig under forspænding. hvorefter man beder om, at der bliver kørt ud på en trafikeret vej, hvor der er chancer for at møde lastbiler, busser eller traktorer. Når hesten sætter vognen i gang, skal det foregå blødt og glidende. Når man så har kørt et lille stykke tid, beder man om at få lov til at se hesten stå stille. Det skal den gerne kunne i længere tid. Ligesom hesten også skal kunne skridte i starten. Heste, som kan løbe stærkt, er der masser af, men heste, der kan skridte og stå stille uanset forholdene, er mere sjældne. Hesten kan fi ndes i nden for al l e racer

Det lyder måske som store krav at stille, men som begynder er det vigtigt, at hesten kan dette, når man selv skal i gang. Som tidligere nævnt er racen ikke af nogen betydning, hvis man vil lære at køre med heste. Man kan finde hesten indenfor alle racer, med det rette sind. Det siger dog sig selv, at sandsynligheden for at finde en egnet begynderhest, er større blandt de racer som hyppigst anvendes som køreheste, det være sig, fjordheste, frederiksborgere og oldenborgere, end det er blandt de mere varmblodige racer. Som før nævnt er det hestens hoved samt hvilke hænder, hesten har været i, som er af betydning. Noget, jeg selv lægger vægt på, udover ovennævnte er, at hestene kan rides af alle, at de kan læsses i trailer eller lastbil, og at de er omgængelige i stalden, hvilket vil sige, at de ikke er nervøse eller står og skraber eller sparker uafbrudt. Når man har besluttet sig for at købe en hest, kan det da være fornuftigt nok at få hesten dyrlægeundersøgt, med bøjeprøver og andet. Dette afhænger dog især af prisen på hesten, men man skal også tage nogle forbehold overfor hvor højt man skal vægte, eksempelvis en bøjeprøve. En dyrlæge kan få næsten hvilken som helst ældre hest til at falde på en bøjeprøve. Men derfor kan der godt være mange gode år i sådan én, for en begynderkusk . Priserne på de forskellige heste er det jo svært 6

at sige noget om, da det er meget individuelt, hvad den enkelte hesteejer vil forlange for sin hest. For nogle er det også af stor betydning, at hesten kommer et sted hen, hvor den får det godt. Det kan betyde, at man kan købe den lidt billigere. Jeg er dog af den opfattelse, at man hellere må betale lidt ekstra for en god hest, frem for at spare ved at købe en billigere hest, med risiko for aldrig at komme ud at køre. Bl i v fortrol i g med hesten

Når man har fået hesten hjem, og både ejeren og hesten er blevet fortrolig med hinanden og omgivelserne, er det tid til at komme ud at køre. Det bør man dog ikke gøre alene. Man skal rette henvendelse til en lokal kusk, som er villig til at køre med de første gange. Om nødvendigt må man betale ham lidt for ulejligheden. Disse første gange er det af uvurderlig betydning, at kusk og hest får nogle gode oplevelser sammen, ligesom man skal vinde hestens tillid. Omvendt skal man ikke vise frygt for hesten, hverken gennem håndtering eller stemmeføring, da hesten mærker det omgående. Man skal ikke være bange for heste, men have respekt for dem. Selv de mest rutinerede heste kan blive bange for noget, de normalt aldrig reagerer på. Med hensyn til valg af seletøj er det vigtigt at tage den tidligere ejer med på råd. Har hesten altid gået med en bestemt type sele, kan det godt være svært at få den til at trække i en anden type. Ligeledes er det meget vigtigt at få at vide, hvilken type bid hesten er vant til at gå med, og hvis

Kugleposten i ’Bryggeren’

Foto HKA


det er stangbid, hvor langt nede i stangen den skal gå. Når man skal ud at købe sele, er der også mange muligheder. Det spænder lige fra en gammel arbejdssele til 2.000-3.000 kr til en ny håndsyet sele af det fineste mærke, som koster ti gange så meget. Igen skal man se lidt på behov og økonomi. Har man tænkt sig at køre meget, er det værd at ofre lidt ekstra på seletøjet. Både for hestens og kuskens skyld. Omvendt kan man for omkring 4.000 kr købe en komplet sele syet i Indien, som er ganske anvendelig, hvis man ikke skal køre så ofte. I næste nummer vil jeg prøve at give nogle råd om, hvad man skal se efter, når man skal købe en vogn. Henrik Køier Andersen

Landauer fra ’Bryggeren’

Foto HKA

Wilhelminas 100-års tronbestigelsesdag

Dronning Wilhelminas 100-års tronbestigelsesesdag - set fra kulissen

Opvisningerne og paraden i forbindelse med 100års dagen for Dronning Wilhelmina’s tronbestigelse er tidligere blevet omtalt her i Køresporten (3•98 og 5•98). Denne lille artikel er derfor ikke tænkt som endnu et referat, men jeg vil derimod fortælle lidt om mine oplevelser af begivenheden set fra kulissen.

Da jeg første gang hørte fra Den Kgl. Stald, at man godt kunne bruge en ekstra mand på turen til Holland, meddelte jeg omgående min arbejdsgiver, at de lige så godt kunne give mig ferie i uge 36, da jeg ellers ville blive sygemeldt med et akut angreb af ‘Bacillus Hippoloicus royale’. Denne ‘sygdom’ har jeg lidt af fra barnsben, da jeg ikke gik i børnehave, men derimod i Den Kgl. Stald, og jeg har derfor holdt forbindelsen til stalden vedlige lige siden. Afsted mod Hol l and

Turen til Palais Het Loo i Apeldoorn, Holland, vidste jeg også, ville vække gode minder, da jeg

tidligere har været der som groom for Mads Palm Greisen i forbindelse med VM for 4-spand i 1982. Allerede de første kilometer af turen til Holland bød på en stor oplevelse, som vi dog godt kunne have undværet. Den Kgl. Staldetat skulle ud over de to spand også have ‘Store Krone’ (Den store 40 år gamle Rolls Royce) med ned til den store begivenhed. En sådan bil behandles selvfølgelig med passende respekt, og det var derfor planlagt, at den skulle transporteres til Holland på en trailer. Da vi skulle starte turen allerede kl 6 om morgenen, var alt andet end heste pakket og læsset dagen før, inklusive ‘Store Krone’. En ting havde man dog ikke tænkt på, nemlig at prøve at køre en tur med traileren med ‘Store Krone’. Ifølge lærebogen var alting i orden, traileren passede til lasten, alle vægtgrænser var overholdt, og den store Toyota Landcruiser kunne let trække lasten. Praksis viste dog noget andet! Når farten kom over 60 km i timen, blev hele vogntoget ustabilt. Rolls Royce’en gyngede let i fjedrene og satte traileren i slinger. Jeg er glad for, at det var en erfaren chauffør, der sad ved rattet. Han var nemlig koldblodig nok til at 7


accelerere ud af problemerne, uden at panikbremse. Nu var der kun en ting at gøre, vende om, læsse Rolls Royce’en af traileren, montere skiltet med CD og så lade den køre selv. Det var noget, der vakte opsigt ikke blot på motorvejen, men også blandt chaufførerne fra de andre kongehuse. På motorvejen specielt ned gennem Tyskland, var det sjovt at se, hvorledes de biler, der kom kørende meget hurtigt bagfra og overhalede Landcruiseren pludselig mistede fart, når de fik øje på Rolls Royce’en. Prøv det i nden!

Erfaringen fra ovenstående lille historie bør man selv tænke på, næste gang man selv skal læse en trailer, det kan godt være, at alle regler og vægtgrænser er overholdt, men derfor er det ikke sikkert, at vogntoget er forsvarlig at køre med! Så afprøv det inden den store dag, hvor man skal afsted til kørestævne.

Jesper Clausen på bukken igen

8

Vel ankommet ti l Het Loo

I Apeldoorn ventede nogle spændende, men lange dage. Onsdagen gik med almindelig udpakning, motionering af hestene samt pudsning af seler og vogne. Om aftenen var der arrangeret en sammenkomst for alle deltagerne. Umiddelbart var denne sammenkomst med en masse mennesker, jeg ikke kendte, og så fra fem forskellige lande ikke det, jeg så mest frem til. Jeg blev dog positivt overrasket, idet det var et meget hyggeligt arrangement, hvor der udendørs var opstillet et par store griller, hvor man selv kunne stege sin mad til musikledsagelse fra et stort hollandsk gadeorgel. Indenfor var der opstillet en række fjernsyn, hvor der blev vist videoer fra de fem deltagende stald-etater. Her så man dels, hvorledes heste og vogne blev brugt i de forskellige lande, men også nok så væsentligt en lang række glimt fra den daglige træning. Disse videoer ville jeg gerne se igen hjemme i min egen stue under lidt mere rolige omstændigheder.


Som man kan se på et af billederne, så fik jeg, ud over at strigle heste og pudse seler, også prøvet at køre et spand heste igen. Jeg må med skam erkende, at jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har kørt et spand heste. Det tog dog ikke mange halve parader, før Bastian og Calif forstod den nye mand på bukken og pænt lavede overgange fra samlet til fri trav ud for de punkter i terrænet, hvor jeg ønskede det. Det er vel ved den daglige træning i skoven, at man lægger grundlaget til den flotte dressur? Ved VM i 4-spandskørsel i 1982 foregik maratonen meget naturligt i den særdeles store skov, som støder helt op til staldene og Palais Het Loo. Fra VM i 82 kunne jeg huske et savværk og en sø, hvor der begge steder var lavet en forhindring. På vores daglige motionsture med hestene lykkedes os dog ikke at finde disse steder. Den ene dag mødte vi derimod den hollandske stald, som var ude og træne med deres geldere. Når man sådan kører i skoven, kan man jo lige så godt være lidt rationelle og få rørt flere heste

Det hollandske 6-spand af gelderheste

på en gang, så de kørte med et 6-spand! (Tilgengæld var der fem mand på vognen). Kunne hestene gå over vi l dri st?

Vi kendte jo ikke skoven så godt og besluttede os derfor til at følge efter det hollandske spand. Da vi havde fulgt efter dem i et kvarters tid, stoppede de og fortalte, at nu skulle de ‘rigtig i skoven’, og vi måtte gerne følge med, hvis vores heste kunne gå over en vildtrist. Poul Erik bekræftigede straks, at det kunne de da sagtens, (han sagde ikke noget om, at de aldrig havde prøvet det før) for man stoler da på sine heste. Nu så vi så, hvorfor der var så mange på den hollandske vogn, de stod nemlig af og gik ved siden af hestene da de skulle over vildtristen. Vore hingstebasser derimod skridtede over risten, som om det var noget de gjorde til daglig. Da vi holdt stille efter at være kommet over risten, spurgte Poul Erik hollænderne om vi ikke skulle bytte spand, idet han gerne ville prøve at

Foto Jesper Clausen

9


køre gelder 6-spandet. Heldigvis ville den hollandske kusk også gerne prøve at køre med kladrubere, så han kom over til Rava, Elenai og undertegnede, mens Poul Erik satte sig på bukken bag gelderne. Hollænderne spurgte selvfølgelig Poul Erik, om han havde kørt seksspand før, jeg tror nok, han svarede lidt afvisende, man skal jo ikke spille Karl Smart, når man får et fremmed 6-spand i hånden. Hollænderne kunne jo heller ikke vide, at kladruberne en gang i mellem bliver kørt som 6-spand. Efter at vi havde kørt et stykke tid med Poul Erik med gelderne og den hollandske kusk med kladruberne, så tog alle hollænderne pludselig deres kasket af. Jeg spurgte selvfølgelig den hollandske kusk, hvorfor de pludselig tog kasketten af? Forklaringen var den, at man i den hollandske stald har den regel, at hvis man taber kasketten, koster det en omgang til hele stalden. Poul Erik havde ingen chance for at få sin kasket af, da han udover pisk, seks linier og heste også skulle holde øje med vejen, som netop på dette sted i den tætte granskov drejede skarpt til venstre. Samtidig skal det også nævnes, at der på begge sider af vejen var grøfter! Poul Erik beholdt sin kasket på og klarede svinget i fin stil. Denne træningstur i skoven, hvor der blev byttet kusk på tværs af landegrænser, er et godt eksempel på, hvad et sådan arrangement også medfører. Normalt er de ansatte i de kongelige stalde meget ‘ensomme’, idet der kun er ét kongehus og én kongelig stald i hvert land, og dermed er antallet af kollegaer naturligt meget begrænset. Derfor var der megen erfaringsudveksling og faglig snak i kulisserne. De kongelige stalde fra Danmark, England, Holland og Sverige har tidligere besøgt hinanden, så her var der også nogle venskaber, der blev genopfrisket. I relation til den kongelige stald fra Spanien, havde vi desværre det problem, at vores spanskkundskaber var meget begrænsede, og da spaniernes engelskkundskaber ligeledes var meget begrænsede, var kommunikationen alt i alt begrænset. I forbindelse med den store parade om søndagen var det meget tankevækkende for undertegnede, at personalet i Den Kongelige Stald hele tiden i baghovedet havde den tanke, at deres job grund10

Danskere i galla

Foto Jesper Clausen

læggende er, altid at være klar til at køre en tur med det danske kongehus, hvor intet må gå galt. Dagens parade blev derfor næsten ‘blot’ opfattet som en træning af hestene, idet der ikke ville være nogle kongelige passagerer i kareterne. Det er jo ikke hver dag, man får lejlighed til at træne sine heste til at gå pænt gennem en hujende folkemængde på 150.000 mennesker, uden at have Dronningen med i kareten.

Efter den afsluttende parade hørte jeg nogle rygter om, at man om nogle år igen vil prøve at samle de kongelige stalde fra hele Europa. Muligvis i Spanien. Bliver dette til noget, kan jeg kun anbefale alle heste- og køreinteresserede at rejse til arrangementet og opleve nogle af alle de traditioner og skikke, som er en del af arbejdet i de forskellige landes kongelige stalde. Alt i alt havde jeg i hvert fald en meget oplevelsesrig tur til Het Loo sammen med Den Kgl. Stald, (samt den hårdeste ferie jeg nogensinde har holdt). Jesper Clausen


DM i kørsel år 2000

Vendsyssel Køreforening har igennem snart mange måneder arbejdet med DM år 2000 i Dronninglund, og et af de større sponsorater er kommet i hus, idet H.F. Transport i Hirtshals har stillet en varevogn med forbrug til rådighed for VK fra 1. januar 1999 og til DM er afsluttet i juli/august 2000. Bilen skal tjene som mandskabs- og materialevogn for VKs bestyrelse mfl, men også som det ses af billedet, en rullende reklame for arrangementet. Dansk Køre Forbunds medlemmer vil formentlig få den at se, da VKs bestyrelse har lovet, at den vil blive flittigt brugt ved store og små stævner rundt i hele Danmark. Fra overrækkelsen, der skete på Dronninglund slot, ses fra venstre direktør Michael Pedersen fra H.F. Transport, som overrækker nøglen til materialeforvalter Poul S. Jensen VK, i overværelse

Overrækkelse af sponsorbilen fra H.F. Transport

af Dronninglunds borgmester Poul Møller og formand for VK, Harald Holm Olesen. Forberedelserne forløber planmæssigt. Dronninglund kommune har fra deres side udpeget 11 mand til styregruppen, bestående af topembedsmænd, politikere samt tekniske- og kulturelle medarbejdere. VK har sat 8 mand i styregruppen, ligesom de praktiske udvalg snart er på plads. Budgettet er lagt (meget stort), og området, der skal bruges omkring Dronninglund slot og Hovedgård, er fastlagt, så alt i alt føler vi, vi er godt på vej. Sluttelig kan vi oplyse, at motorvejsbyggeriet her oppe forventes afsluttet med udgangen af 1999, og dermed klar til DM år 2000. PR Chef Carl Th. Christensen

Foto P.E. Pedersen

11


Blandt hestefolket - humørsprederen

Altid i godt humør, uanset som vinder af talrige køre- og pløjestævner men også når han - undtagelsesvist - ligger en smule nede på ranglisten. Altid god for en kvik, munter og hørbar bemærkning. Richard H. Nielsen Hjælpsom ud over alle grænser. Jeg bliver altid i godt humør, når jeg møder ham. Født på landet som én af syv med jævne husmandsforældre, som aldrig selv opnåede at få en traktor. Nu stolt gårdejer, natu-

relsker, rytter og kusk: Richard Hoffmann Nielsen, som den 18. marts fylder 60 år! Glad og stolt viser han sin gård, sine heste, vogne og sit seletøj frem på Lyndby Møllegård ved Kr. Hyllinge i Midtsjælland. ‘Jeg er taknemmelig for at have skabt alt dette omkring, for jeg har aldrig lært eller fået noget.’ En samtale over en bid brød i hans hus er også livsbekræftende. ‘Jeg er vokset op med heste, og siden jeg var 14 år sendt ud at tjene på landet. Jeg red gerne, når der var mulighed herfor, kørte mejetærsker og pløjede. Landbruget har dog ikke siden været noget for mig, så hellere handle med landbrugsvarer. Men kærligheden til heste vil altid eksistere. Jeg var gardehusar, men sandt nok ikke i den beredne afdeling. Blev korporal og siden våbenmester. Meldte mig til Gaza og red fx forbi pyramiderne på en araberhingst.

Richard Hoffmann Nielsen med sine irske ponyer ved DM på Hjerl Hede 1986

12


Da jeg kom hjem solgte jeg i 11/2 år pelse i København. Det var jeg ikke så ringe til, men fik hurtigt nok af snobberne med de løftede lillefingre. Flyttede så til Lyndby, blev selvstændig og købte Møllegård i 1969, hvor vi siden har boet. Kort efter starten af Dansk Køre Selskab overværede jeg et pløjemesterskab i Ølstykke. Det kunne jeg da gøre lige så godt, mente jeg - og tog mod til at melde mig ind. Siden blev det også til kørsel - og konkurrencer. Jeg har deltaget, som vel den eneste i landet, i samtlige Danmarksmesterskaber, på det sidste dog ‘kun’ som dommer.’ Stærkt trængt får jeg også ud af Richard, at han har vundet Sjællandsmesterskabet otte gang, har været Danmarksmester og dystet i England og Sverige i pløjning foruden at have vundet adskillige stævner i kørsel. Hvert år arrangerer Richard orienteringskørsel, som regel på sjællandske herregårde.

Træning hjemme på Lyndby Møllegård

’Niels (Giversen) og jeg traf hinanden på Grønttorvet, hvor vi begge handlede. Vi gejlede hinanden op, og så gik det stærkt. Fra en enkelt pony kørte vi 4-spand, foreløbig i 12 år. Udover omgangen med de herlige dyr, har det været berigende at få mulighed for at opleve så mange, farverige mennesker, rige som fattige, unge som ældre, og fra alle professioner. Sådan én som mig havde næppe fået trykket så mange ‘fine’ godsejere og baroner i hånden og set så mange herregårde indefra, optrådt i film mm, hvis det ikke havde været for hestene. Og vigtigst af alt, vor familie blev yderligere bundet tæt sammen. Uden min - desværre nu afdøde - kone, og vores datter Solveig var det aldrig blevet til noget.’ På mit spørgsmål, om der er sket ændringer siden den spæde begyndelse, siger Richard: ‘Konkurrencen - men også tonen - er blevet skarpere. I de fleste tilfælde kan vi dog godt være uenige - uden at blive uvenner. Det er også godt,

13


at dommere normalt ikke går personligt efter deltagerne. Jeg har i øvrigt størst respekt for de dommere, der selv har vist, at de kan køre eller pløje. Det kan dog være svært at være dommer, især indenfor kørsel, hvor der ikke er den samme tid til bedømmelse som i pløjningen. Jeg prøver at udnytte hele pointsskalaen, fremfor at skjule mig ved at ligge forsigtigt i midten. Der er heller ikke grund til at give ’barmhjertighedskarakterer’. ’Min gård driver jeg økologisk, men det er der ikke så meget at prale af, for staten giver jo tilskud til at have vedvarende græs - som jeg nok ville have haft alligevel, også uden at bruge kunstgødning. Men jeg forstår ikke sloganet ‘De gode, gamle dage’. Jeg føler mig privilegeret over at leve i vor tid. Forstår derfor heller ikke, at der alligevel er så megen utilfredshed. Jeg har det herligt!’ Der er åbent hus - og lager - lørdag den 20. marts fra kl 13 til 18? Ib Møller

Pløjestævne i 1985

14

Kanefart i Lyndby

Foto Anne Hansen


Fotokonkurrence med flotte præmier

Køresporten udskriver hermed en fotokonkurrence for alle medlemmer af DKF. Alle medlemmer af Dansk Køre Forbund og deres husstande kan deltage i konkurrencen, som har særdeles flotte præmier. Redaktionens medlemmer og deres husstande samt dommerholdet kan ikke deltage.

Emne

‘Årets gang med hesten’

Alle indsendte fotografier skal omhandle emnet ‘Årets gang med hesten’, men bortset fra dette, er der frit slag. Bedømmel se

De indsendte fotos bedømmes af et dommerhold bestående af fotograf Karin Munk, reklamefotograf Nicolaj Parslov og Køresportens redaktør Ole Jespersen. Formater og antal

De indsendte fotos skal leveres som papirbilleder i et maksimal format på 18x24 cm. Dias, negativer og andet, som ikke er papirbilleder, modtages ikke. Hver deltager kan maksimal indsende 3 fotos til konkurrencen.

Indsendel sesfri st

Billeder, som indsendes til konkurrencen, skal være redaktøren i hænde senest 20. marts 1999, på adressen: Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ. Ethvert indsendt foto skal på bagsiden være tydeligt mærket med indsenders navn, adresse og telefonnummer. Ønskes billederne retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Retti gheder

Køresporten og Dansk Køre Forbund forbeholder sig ret til vederlagsfrit at benytte de indsendte billeder i køresportens regi.

Fl otte præmi er

1. præmie Førstepræmien er en 6-dages tur til Wien i perioden 10.-15. maj 1999, til en værdi af 2.995 kr. Eller en 8-dages tur til Polen i perioden 8.-15. august 1999, til en værdi af 3.500 kr. Begge rejser gælder for én person, og kan ikke ombyttes til kontanter. Skulle de to nævnte rejser, mod forventning ikke få tilslutning nok til gennemførelse, vil vinderen kunne vælge en anden rejse til samme værdi blandt Polonez Busrejsers øvrige rejsetilbud. Polonez Busrejser i Aalborg er sponsor for, og arrangør af denne flotte førstepræmie rejse. Læs mere om præmien på næste side.

2. præmie Andenpræmien er sponsoreret af Fujifilm Danmark A/S, og består af en flot sportstaske, indeholdende en løs køletaske samt en flot gaveæske med Fuji-farvefilm til en samlet værdi af ca 350 kr.

3. præmie Tredjepræmien er ligeledes sponsoreret af Fujifilm Danmark A/S og består af en dejlig gaveæske med Fuji-farvefilm, til en værdi af ca 150 kr.

Vi glæder os til at se rigtigt mange indsendte billeder, så lad kameraet, eller kig i skabe og skuffer – og deltag! Vinderne får direkte besked medio april, og vinderbillederne offentliggøres i Køresporten nr 3•99. God fotojagt redaktionen

15


Vinderpræmien i fotokonkurrencen

Vinderen af Køresportens fotokonkurrence kan vælge mellem to busrejser, arrangeret og sponsoreret af Polonez Busrejser i Aalborg. Præmierne er en rejse for 1 person. Rejserne er her kort omtalt. 6 dages bustur ti l Wi en i Østri g

Den første mulighed er en 6-dages tur til Wien i perioden 10.-15. maj 1999. Efter opsamling gennem Jylland, Fyn og Sjælland går turen via Tyskland til Tjekkiet, hvor første overnatning finder sted. Dagen efter kører bussen videre mod Wien, hvor vinderen indkvarteres på hotel/pension i midtbyen. I løbet af dagene i Wien er der rig mulighed for at kigge på byens mange særværdigheder. Blandt andet besøges slottet Schönbrunn, hvor kejsertidens prægtige hestekøretøjer er udstillet i Wagenburg. En aften er der bestilt billet til forestilling i Den Spanske Rideskole, og der vil være mulighed for at arrangere koncertbesøg eller lignende. Den lokale guide vil også ledsage vinderen på en tur til kongeslottet og Lippizzaner museet, hvorfra man også kan kigge ind i hestestaldene i Den Spanske Rideskole. 8 dages rundrejse i Pol en

Den anden mulighed for vinderen af fotokonkurrencen er en 8 dages busrundrejse i Polen, i perioden 8.-15. august. Efter opsamling gennem landet går turen til færgen i Gedser. Første overnatning er i Szczecin i Polen. Efter morgenmad andendagen fortsættes langs østersøkysten til ‘Tripolobyen’, som polakkerne kalder de 3 sammenhængende storbyer Gdansk, Gdynia og Sopot. Ved ankomsten er der rundvisning i byerne, hvor vinderen bla får lejlighed til at se Solidaritetsværftet og monumentet. Næste dag kører man til Malbork, hvor verdens største korsridderborg fra middelalderen er målet for et besøg. Senere på rejsen besøges den historiske by Warszawa, et trakhener-stutteri og et sadelmagerværksted med mulighed for at handle til fordelagtige priser. 16

Sidste dag byder på turens absolutte højdepunkt. Om morgenen ankommer vinderen til verdens største araberauktion i Janow Podlaski, hvor der sidste år blev handlet araberheste for ca 7 mio kr. Den dyreste hest gik for næsten 1,5 mio kr. Køresportens fotovinder overværer auktionen, så det er om at tage den store tegnebog med, hvis en araberhest skal med i bagagen hjem. Yderligere oplysninger om de to ture gives direkte til vinderen.

Andre interesserede har også mulighed for at deltage i de to nævnte ture med Polonez Busrejser, som firmaet har lavet specielt for hestefolk. Rejsebeskrivelser, priser mv rekvireres direkte hos rejseselskabet. Sidste frist for tilmelding til Wienerturen er 19. marts, og der er kun 40 pladser, så vær hurtig, hvis du er interesseret. Polonez Busrejser ApS Skipper Clementsgade 3A, 9000 Aalborg Tlf 9813 6095, fax 9810 1495.


Europamesterskab for koldblodsracer

Efter at have taget natfærgen fra Trelleborg til Rostock indeklemt mellem en grisetransport og Peter Erikssons heste på det overfyldte bildæk, mødtes vi med vores danske groom Mikael, frisk og glad i Rostocks havn. Mikael kom med færgen fra Gedser, og efter 12 timers kørsel på autobahn med et par kortvarige pauser, så Karolina kunne smage på det tyske af bilos krydrede græs, nåede vi Kufstein ved den Østrigske grænse, og efter endnu en halv times kørsel på serpentineveje landede vi i Kirchdorf i Tyrol. Omkring 100 heste var opstaldede i telte. Heraf var mindst 90% hingste. Desuden var der mange kæmpestore racer, som hollandske Zeelandsheste og belgiske koldblods; der var også lette koldblodsheste som Schwarzwaldsheste. 10 deltagende nationer. Stævnepladsen lå i en meget smuk dal helt omsluttet af høje alper, som vi slap for at bestige. I midten var der et stort festtelt, hvor der var høj stemning hver aften med ‘bumpa bumpa’ orkester. Det hele var perfekt, bortset fra, at arrangørerne havde glemt at købe danske flag, men Mikael gjorde så sit til, at Danmark blev både set og hørt. Karin Bondesson med Briffe og beslagsmed Håkan Backlund var ankommet nogle timer før os, og hun holdt sig lidt foran os hele tiden. Karin blev nr 2 på dressuren med 48 strafpoint, og vi var nr 7 efter FEI 1 light. Maratonforhindringerne var meget åbne, således at de gav plads til hollændernes store strandvogne, der var 6-7 meter lange med store træhjul. De blev kørt af et par kæmpeheste uden tospænderstang, og det lykkedes faktisk for kusken at styre, og det endda aldeles nydeligt. Vi var hurtigst i 3. forhindring og Karin i den fjerde. Karin vandt maratonen, og vi blev nr 2. Lørdag aften efter maratonen mødte alle op til fakkeltog med hest på stævnepladsen. Turen gik gennem den nærliggende by, og inden alle ekvipagerne var blevet præsenterede for borgmesteren på torvet, alt sammen på tre sprog af den overalt nærværende belgier Mark Wentein, var den halve nat gået. Op søndag morgen tidligt til katolsk messe på dressurbanen sammen med

hestene og (selvfølgelig) med hornorkester. Præcisionskørslen om eftermiddagen gennemførtes på en meget lang og meget tung bane, men med plus 40 cm og med god tid. Denne disciplin vandt vi, og Karin vandt sammenlagt og blev udnævnt til Europamester med undertegnede på en tredjeplads 0.3 strafpoint efter sølvmedaljetageren, et østrigsk spand med Noriker. Svenske flag og ‘Du gamla Du fria’ for Karin. Forud for kørslen afgjordes også EM i brugskørsel med 5 meter lang pæl bagved hesten på præcisionsbanen på førstedagen og med lang flakvogn på andendagen samt som sidste prøve trækkende en tung slæde med sand: en rigtig kraftpræstation. Der var klasser op til 750 kg samt over, og der var mange heste, der vejede over 1 ton. Konkurrencerne i Kirchdorf afholdes hvertandet år, og det hele arrangeres af Wilhelm Wurm, som indbød os til det 2. EM for koldblods i år 2000. I kørsel findes der klasser for enspænder og for tospand, og det skal være med koldblodsheste med dokumenteret afstamning i mindst tre generationer. Wilhelm Wurm udgiver ‘Internationale Rossinger’, en avis om køresport, koldblod og haflinger. Foruden koldblod konkurreres med alt fra Orlovtravere i 4-spand til araberheste og frisere. Mikael fik et lift tilbage til Kiel med Karin. Karolina blev opstaldet, og jeg tog toget til Italien for at se på 4-spand. Jan-Eric Andreasson, Sverige

Pommersk slæde

17


Protest til Fødevareministeren

Til trods for, at heste herhjemme næsten udelukkende avles og bruges som sportsdyr, anses de i EU udelukkende for at være slagtedyr. Dette fremgår af et EU-direktiv.

Problemet er, at vi ikke har noget at stille i stedet for de midler, der udgår. Det kan betyde, at vi må aflive heste, som ellers kunne være behandlet.

Heste i Danmark opdrættes ikke som slagtedyr, men som sportsheste. De bestiller noget, som andre sportsfolk, og kan få skader som dem.

Foreningen ‘Hestens Værn’ forestår en underskriftsindsamling, som protesterer mod dette EUdirektiv. Alle danske hestevenner! Vær derfor med til at protestere imod misrøgt af heste i Danmark. Skriv under på protestskrivelsen til Fødevareministeren, og send den til Hestens Værn, Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm. Hestens Værn sørger for, at alle protester samlet bliver afleveret til ministeren. Hestens Værn

I praksis betyder det, at medicin, som i årtier har været brugt i behandlingen af hestesygdomme enten er blevet forbudt eller vil blive det senest i år 2000. Det mest anvendte stof til behandling af smertevoldende lidelser i led, sener og muskler er således forbudt fra januar 1998, og i år 2000 følger forbud mod en hel række uerstattelige midler fx til smertebehandling, lokalbedøvelse og narkose.

Denne si tuati on er hel t uforsvarl i g

Til Fødevareministeren

Til trods for, at heste herhjemme næsten udelukkende avles og bruges som sportsdyr, anses de i EU udelukkende for slagtedyr. Dette fremgår af et EUdirektiv. Denne si tuati on er efter mi n meni ng hel t uforsvarl i g.

Derfor henstiller jeg meget indtrængende til Fødevareministeren om at tage affære, så meget mere, som det er min opfattelse, at Dyreværnsloven overtrædes, hvis de skader, som sportsudøvelse kan medføre, ikke til enhver tid kan behandles med den bedste og mest moderne medicin. Da jeg går ud fra, at også ministeren er enig i, at det vil være uforsvarligt ikke at kunne behandle heste under sygdom på den veterinærmæssigt bedste og mest forsvarlige måde, henstiller jeg med disse ord meget indtrængende til ministeren om - på den ene eller anden måde - at løse problemet hurtigst muligt til gavn for hestevelfærden i Danmark. Med venlig hilsen

Underskrift ............................................................................................................... Tydeligt navn ............................................................................................................ Adresse ....................................................................................................................

18


Driving Presidents Councils møde i 1998

Det årlige møde blev denne gang afholdt i Tyskland i Wolfsburg, hvor Folkevognsfabrikkerne ligger. Invitationen kom fra Dr. Günzel v. d. Schulenburg, der er den nye formand for det tyske køreforbund, aktiv kusk med speciale i tandemkørsel, godsejeren, der om sommeren tilser sine jorde fra hesteryg og om vinteren hver morgen holder sine heste i form med dressur i ridehuset. Dr. Schulenburg er endvidere initiativtager til det første kørestævne for handicappede, stævnevært for VM 2000 og far til stævnelederen Günter v. d. Schulenburg. 17 nationers køreforbund var repræsenteret Argentina, Belgien, Canada, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Tyskland, Ungarn og Østrig. Der var afbud fra Tjekkiet og New Zealand, og den russiske delegerede nåede ikke frem, idet hans visum ikke var i orden. Endvidere var der sendt invitation til Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Rumænien og USA. Det blev præciseret, at alle deltagerne var der som repræsentanter for forbund, godkendt af FEI, og man burde derfor koncentrere sig om kørsel i relation til FEI. Det forhindrede dog ikke, at interessante emner udenfor kom til debat, især under beskrivelsen af hvert lands status for kørsel. Indlæg, der bør nævnes

Østrig har haft et kørestævne for koldblodsheste med over 50 deltagende heste, hvor der blev kørt efter modificerede FEI-regler. Norge, der var med for første gang, omtalte, at baggrunden for kørsel i Norge er travløb på is. Den polske delegerede omtalte sit besøg i efteråret i Rusland. Russerne er godt i gang med at få organiseret kørslen især omkring St. Petersborg og Moskva, men de behøver hjælp for at komme videre. Samarbejdet mellem de to byer om kørsel med hest og vogn er præget af afstanden på ca 4.000 km, og begge steder er de stadig uforstående overfor, at alle ikke kører med trojka. Polen vil beholde referenter på E-etapen ved deres nationale stævner, ellers kan de ikke få nogen til at påtage sig jobbet.

Finland ser frem til de nordiske mesterskaber i Åsbo i september, hvor de vil stille med både heste og ponyer, i såvel 2-spand som enspænderklasser. I Argentina er kørefolket delt i to grupper; én, der afholder kørestævner efter FEI-reglerne og én, der afholder kørestævner uden nogen form for regler. Man er ved at udvikle et godt samarbejde med Chile, Brasilien og Sydafrika. I Canada kører 95% af kuskene enspænder. To store nationale kørestævner afholdes hver år, dels i Montreal og dels i Calgary. De aktive kuske deltager begge steder, da disse er obligatoriske for evt udtagelse til VM. Der er 2.500 km mellem de to byer. Australien forbereder et internationalt kørestævne i 1999. Ved et tilsvarende i 1997, deltog Canada, England og New Zealand. New Zealand afholder to nationale mesterskaber; ét for sydøen og ét for nordøen. Man forbereder sig på deltagelse i Melbourne i 1999 og i Gladstone i 2000. England planlægger et internationalt tandemstævne i 2000. De har stor succes med indendørs vinterkonkurrencer med maratonvogne, selvom hestene ikke er i form. Englænderne bruger ikke referenter på nogen af maratonetaperne ved nationale stævner. Holland har fire nationale indendørs kørestævner. En finale vil blive afholdt i forbindelse med VM i springning. De hollandske kuske ønsker at beholde referenter på vognene på maraton E-etapen. Ungarn har ca 600 registrerede kuske. Af aktive konkurrencekuske er der 14 med 4-spand, 40 med 2-spand og ingen enspændere. Over halvdelen kører nu med lipizzanere. Irland dyrker meget ‘Road-driving’, dvs fra pub til pub. Andre emner, der var fremme

Enspænder Med beklagelse erfarede man i Ebbs, at udover i de skandinaviske lande er enspænderkørsel i al almindelighed ikke anset for tilstrækkelig vigtig 19


til, at man kunne stille op med et hold, der var kvalificeret til at blive sendt til et verdensmesterskab. Der var ønske om, at der ikke mere kan meldes en reservehest pr hold af tre. Årsagen hertil er, at i Ebbs var en af de tyske heste udgået i sidste øjeblik, og kusken skulle så efter reglerne køre med holdets reservehest. Da kusken ikke havde erfaring med denne hest, var det et sørgeligt resultat, der blev opnået. Traditionel kørsel - Concour Traditionel Frankrig, Belgien, Holland og USA arrangerer mange af disse stævner, og nye regler godkendt af FEI er på vej. Der er gode erfaringer med kuskenes interesse og stævnerne tiltrækker ofte et stort publikum.

Handicap kørestævner Efter sidste sommer i Wolfsburg at have gennemført det første verdensmesterskab for handicappede, gav man advarsler om, at det var uhyre dyrt at gennemføre. Med kuskenes personlige hjælpere, blev fx indkvartering og forplejning doblet op, etc.

DKFs 25-års jubilæumsdagbog

20

VM 1999 Forberedelserne til verdensmesterskaberne for 2spand, der skal afholdes i Kecskemet, som ligger 70 km syd for Budapest, skrider planmæssigt frem.

VM 2000 23.-27. august 2000 afholdes verdensmesterskaberne for 4-spand i Wolfsburg, Tyskland, med folkevognsfabrikkerne som hovedsponsor. Wolfsburg er en ung by. Grundstenen for folkevognsfabrikkerne blev lagt den 23. maj 1938, og i dag er der over 150.000 indbyggere. Da hotelkapaciteten er lille, har man arrangeret, at to hotelbåde hver med plads til 250 gæster vil blive sejlet ind ad kanalen, der går midt gennem byen. Næste møde Næste møde i Driving Presidents Council afholdes i Budapest 27.-28. november 1999, under forsæde af Joszef Borka. E. Palm Greisen

Foto omj


S tjerneoptrædener på Vi l hel msborg

Kort nyt

Det nationale hestesportscenter Vilhelmsborg planlægger i øjeblikket to særdeles interessante gæsteoptrædener. I år 2000 regner man med at kunne lave et arrangement med Royal Canadian Mounted Police, og i 2002 håber man at kunne gense Den Spanske Rideskoles hvide hingste på Vilhelmsborg. Nye regl er om transport af heste

En ny EU-bekendtgørelse om transport af heste over lange afstande med hensyn til fodring, vanding og strøelse medfører en opstramning. Fremover kræves autorisation for at køre med heste. Autorisationen er nødvendig, hvis hestene skal køres mere end 50 km, eller køres over landegrænser. Kører man med en enkelt hest, behøver man ikke autorisation. Men så snart man kører med heste mod betaling, anser Veterinærdirektoratet det for at være kommercielt, og en autorisation er nødvendig. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man henvende sig til: Veterinær- og Fødevare direktoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C, tlf 3395 6107, og få tilsendt ansøgningsskema og materiale om transport af heste. Ib Bjørke ny di rektør for DVR

Dansk Ride Forbunds tidligere generalsekretær Ib Bjørke tiltrådte med udgangen af januar jobbet som direktør for Dansk Varmblod og Ridesport, der bla har til formål at finde og opkøbe egnede heste til danske konkurrenceryttere. Ib Bjørke afløser den tidligere direktør på Vilhelmsborg, Niels Aage Ladekjær Mikkelsen på posten. Da Ladekjær Mikkelsen i sin tid blev valgt som direktør for Dansk Varmblod og Ridesport, var det ud fra ønsket om at knytte Vilhelmsborg og denne organisation sammen. Den nyudnævnte direktør for Vilhelmsborg, Christian Krogh, har ikke samme hestemæssige baggrund som den afgåede, og derfor har man

valgt en ny DVR-direktør udefra. Ib Bjørke fratrådte 31. januar 1999 sin stilling som generalsekretær for rideforbundet, som han har virket for i over 14 år. Ud over direktørjobbet i DVR vil han bruge sin tid til at læse, ride og følge ridesporten fra tilskuerpladserne. 1 1⁄2 mi l l i on kr ti l dansk ri dni ng

Dansk Ride Forbund har netop fået bevilget mere end 11⁄2 million kr i støtte fra Team Danmark i det næste støtteår. Støtten fra Team Danmark indebærer bla, at det danske dressurlandshold (Lars Petersen, Anne van Olst og Jon D. Pedersen) indplaceres i kandidatgruppen på TDs kandidatliste. ‘Dressurlandsholdet har opfyldt udtagelseskravet til OL i Sidney med deres 5. plads ved VM i 1998’, udtaler direktør Preben Kragelund, Team Danmark, ‘og med støtten til holdet til bla forberedelsesprojekter frem til OL håber vi selvfølgelig på stabilitet og en eventuel forbedring af den placering’. Den samlede støtte til rideforbundet anvendes til aktiviteter inden for dressur, military og ridebanespringning. Ammeordni ng

Hvert år er der omkring 130 henvendelser om hopper, hvor føllet er dødt ved fødslen eller om føl, som er efterladt uden hoppe. I alle tilfælde med efterladte føl bør der forsøges etableret kontakt til ledige hopper. Står man med en mælkeproducerende hoppe eller et moderløst føl, så findes der to døgnvagtstelefoner, hvor avlere kan henvende sig for at komme i kontakt med en nødvendig modpart. Henvendelse kan ske til: Landbohøjskolen, tlf 3528 2948 (Sjælland), eller til Nørlund Hestehospital, tlf 8684 7811 (Jylland). Dansk Mesterskab for besl agsmede

Skandinaviens største beslagsmedearrangement afvikles den 5.-7. marts i Messecenter Herning.

21


I lighed med tidligere år afvikles Dansk Mesterskab for Beslagsmede 1999 parallelt med Dansk Varmblods hingstekåring samt messen Hest & Rytter i Herning. Mere end 27.000 gæster besøgte Messecenter Herning ved arrangementet i marts sidste år. Til mesterskabet, som løber over 3 dage, er mere end 90 beslagsmedemestre, svende og lærlinge fra Danmark, Norge, Sverige og Finland inviteret til at deltage. Hestens Værn fyl der 90 år

Hestens Værn fejrer den 10. april 1999 sin 90 års fødselsdag på Christiansborg hos Den Kongelige Stald. Arrangementet starter efter den nuværende plan kl 12.00, med forskellige belærende indslag om hestesport i dag. Højdepunktet, et minihesteshow med temaet ‘Hesten i det moderne samfund’, vil starte kl 14.00.

FEI regl ement på Internettet

FEI Reglementet kan købes på Internettet. Det er på fransk og engelsk. Adressen er http://www.ffe.com/boutique.htm, eller under altavista ved søgning boutique fei. Der kommer en liste over de forskellige reglementer på fransk, men den kan oversættes til engelsk via translate. God fornøjelse! Marie Chevallier, ØKS

FEI reglementet kan også bestilles hos Dansk Ride Forbunds sekretariat. Adressen står på dette blads side 2. Redaktionen

Til stævne i Lentförden, Tyskland

Efter flere uheld med hestene, en aflyst tur til Windsor i foråret og ikke mindst DM i Horsens, havde vi alligevel lyst til at deltage i en større kørekonkurrence. Gennem nogle forbindelser i Tyskland fik vi arrangeret, at vi kunne deltage i Schlesvig-Holstein og Hamburg mesterskab for 2-spand pony og hest. Der var 45 deltagere i 2-spand hest og 23 deltagere i 2-spand pony (Der startede kun pony I). Stævnet blev afviklet over 3 dage, samtidig med mesterskab i springning, hvor der var over 100 deltagere. Stævnepladsen var et ridecenter, som ligger i nærheden af Lentförden ca 200 km syd for grænsen, og forholdene var særdeles fine. Poul Erik (min far), Annikka (min kone og groom), Jarl og Louis (vore ponyer) og jeg drog afsted torsdag morgen den 27. august i regnvejr, med den sædvanlige store og fyldige oppakning. Ankomst

Vi kørte faktisk lige til stævnepladsen uden svinkeærinder, og fandt hurtigt en hjælpsom tysker,

22

som viste os, hvor vi skulle campere osv. Vi nåede lige at få forteltet op, og så var der påvisning af maratonen, der var lagt på ridecenterets arealer. Ruten var 20 km lang (kun tre etaper), med 7 afvekslende men tekniske forhindringer placeret på E. Ruten blev gennemkørt i bil i samlet flok. Der var dog i alt 3 påvisninger af ruten og forhindringerne. Vi blev lynhurtigt forvirret over de 7 forhindringer, for der var kun en forhindring, som vi umiddelbart kunne blive enige om vejen igennem. Vi måtte erkende, at der var basis for en del timer i forhindringerne (som viste sig at blive i regnvejr). Dressur

Dressurbanen var en 100% jævn græsbane placeret midt på stævnepladsen. Banen holdt til samtlige spand, dvs 68 spand på én dag, hvoraf halvdelen kørte i regnvejr, som vi jo efterhånden er vant til. Der var en udmærket opvarmningsbane umiddelbart ved siden af dressurbanen. Vi fik varmet op og syntes egentligt, at vore to fjordheste virkede veloplagte oven på transpor-


ten til Tyskland, men der var jo også kun ca 500 km til Lentförden fra det nordjyske. Det blev så vores tur, og jeg var vist nær kommet for sent, for når der skal 68 spand igennem på en dag, går det hurtigt, og der var ingen pause mellem de enkelte deltagere. Dressuren blev kørt, og så stod den på gennemgang af forhindringer - igen i regnvejr. Ca 1 time efter at det sidste pony spand havde kørt i regnvejr, fik vi resultaterne udleveret. Vi var godt tilfredse med resultatet, idet det blev til en 4. plads/140 DM og kun 5 point efter vinderen. Maraton

Nu var vi efterhånden ved at vænne os til tyskernes grundighed, men alligevel - elektronisk tidtagning på etaperne og i forhindringerne, det er vi nu ikke vant til. Og så skal man altså køre, når starteren siger ‘Ab’, tiden gør det i hvert fald. A-etapen i fri gangart uden referent gik fint, og skridtetapen, hvor vi fik referent med, gik også fint. E-etapen skulle, ligesom A-etapen, køres uden referent, gangarten var fri, men 25 m før forhindringerne, måtte der kun traves, ellers vankede der strafpoint.

Bent Jensen ved et tidligere stævne i VKS

De første forhindringer gled vi fint igennem, men i forhindring 6 kom en omhyggelig nedkravet pæl i vejen, så vi tog brat holdt i nogle få sekunder. Annikka råbte, ‘Kør bare, jeg er med’ og det gjorde jeg så, ud af forhindringen og igennem den sidste forhindring. Det var først efter slut E, at Annikka listede sig til at sige, at der vist var nogle ribben, der var lidt for langt inde, og at den ene hånd heller ikke havde det for godt. En anden gang må vi vist hellere køre uden om pælene. Hverken Annikka eller ponyer har dog varige mén efter den hårde opbremsning. På trods af pælen lykkedes det os dog at få en 5. plads/160 DM på maratonen, 4 point efter vinderen. Inden forhindringskørslen havde vi en sammenlagt 4. plads og lå 4,5 strafpoint efter den førende, mindre end en bold, så spændingen var stor inden søndagens forhindringskørsel. Dagen afsluttes med overrækkelse af præmier for dressuren og maratonen i rytterstuen, over et par fadøl i bedste ‘Underhusstil’. En sjov og anderledes måde at få overrakt check og rosetter på. NB Der var faktisk tidspunkter med tørvejr denne dag.

Foto omj

23


Forhi ndri ngskørsel

Forhindringsbanen blev opstillet om aftenen den 29. på en 70x100 m bane, men var først åben for besigtigelse den 30. om morgenen. Der var 20 porte incl et L, en Boks og en ZigZag. Der var lavet to volter af fire porte med en diameter på 15 og 20 meter. Så alt i alt en bane, som jeg ikke fandt, gav anledning til at kigge på omkørselsbanen. Med sædvanlig tysk grundighed afvikles forhindringskørslen med elektronisk tidtagning. Banen viste sig at være svær, men der var enkelte fejlfri. Og så blev det min tur. Med let rystende hånd gennemkørte jeg banen i et passende tempo og var faktisk så heldig at køre fejlfri, hvilket dog betød, at der var omkørsel, og som tidligere nævnt, havde jeg jo ikke fundet det umagen værd at forberede mig på denne. Der måtte derfor arbejdes hurtigt på at lære omkørselsbanen. Ud med 10 porte og ny rækkefølge. Jeg fandt ud af, at man kan lære talremsen 1, 3, 12, 16, 8, 6, 10a, 14, 9 og 20 på 10 minutter, samtidig med, at placeringen af portene huskes. Der var 6 med i omkørslen i vores klasse, og jeg skulle starte som den sidste. Den første kørte hurtigt uden dog at køre vildt, så det så jo ikke så slemt ud. Men der kom andre boller på suppen resten kørte faktisk strakt galop fra start til slut, og deltagere før mig var meget tæt på at rulle rundt. Det sidste Annikka sagde var derfor: ‘kør nu ordentligt’. Jeg må sige, at det er nok den sjoveste forhindringskørsel, jeg har oplevet. Og hvem siger så, at en gammel dogcart af træ ikke kan være med. Vi fik en 4. plads/160 DM slået med 0,6 sekund af nr 3 og kun 4 sek. af nr 1. S aml et resul tat

Efter forhindringskørslen gik det så efterhånden op for os, at det var blevet til en samlet 2. plads/220 DM, hvilket må siges at være noget over forventningerne. Vi havde da snakket om, at det kunne være sjovt at være med i pengene (penge til de 11 første i samlet konkurrence og 6 - 9 første i disciplinerne). Efter præmieoverrækkelsen var det bare med at pakke, sige farvel og komme hjem. 24

Der regnede hele vejen hjem, men humøret var godt, for stævnet havde været en stor sportslig oplevelse, og det var imponerende at se, hvordan tyskerne fik tingene til at fungere, herunder både arrangører og deltagere. 68 spand i hård konkurrence, godt kammeratskab, pengepræmier og ingen protester. Konkurrencer i fremti den?

Da vi ankom, kendte vi helt præcis 2 personer på stævnepladsen, men efterhånden lærte vi en del af kollegaerne og arrangørerne at kende. Blandt tyskerne var der klart stemning for, at det kunne være sjovt at starte stævner i Danmark. For mange af deltagerne vil det være noget kortere at køre til Danmark end til fx Sydtyskland. Problemet i Danmark er nok bare, at klasserne er meget små i forhold til, hvad tyskerne er vant til. Men mon ikke der kan findes nogle få større stævner, som kan være interessante. Jeg synes, det vil være spændende, hvis vi kan få tyske kuske til at starte i Danmark. Kun ved at øge konkurrencen bliver vi bedre. Nati onal e stævner i Tyskl and

Det er forholdsvis simpelt at finde et stævne i Tyskland. Der er S-stævner de fleste weekends fra tidligt forår til hen på efteråret, så mulighederne er mange for danske pony- og hestekuske for at komme sydpå og køre i større klasser. Den økonomiske side af sagen er ikke afskrækkende. Der findes også L og M stævner i Tyskland, hvor der er mulighed for at deltage. Den tyske stævnestruktur svarer til den, vi lige har kasseret, og S-stævnerne har altså den højeste sværhedsgrad. Til de tyske stævner veksles der mellem dressur III, IV, V og VI. Er du i nteresseret?

Er du interesseret, så formidler jeg gerne de fornødne kontakter. Med venlig hilsen Bent Askham Jensen, Hals Tlf 9825 4198


Kuskesammenslutningen

Referat fra møde med DKF

Kuskesammenslutningen har holdt møde med DKF i Vodskov, tirsdag den 8. december 1998. Kuskesammenslutningen var repræsenteret ved Knud Jørgensen ØKS, Poul Erik Pedersen VK og Kurt Klindt DKS. Dansk Køre Forbund var repræsenteret ved Marianne Seidenfaden, Niels Giversen, Carl Th. Christensen og Christian Høgild Pedersen. Følgende punker blev drøftet:

• Elitekuskeordningen bortfalder, og udtagelser til mesterskaber mm bliver på grundlag af resultater fra kørte stævner. • Problemer vedrørende pony II og pony III blev drøftet. I det nye reglement kommer der nationale regler for ponyerne. • Kursus i konkurrencepsykologi. Dette er arrangeret og annonceres i nærværende nummer af Køresporten. • Vedrørende kritik af dressurdommere: DKF er opmærksom på problemet og vil gå i gang med uddannelse af flere dommere. Hvis kuske eller andre har lyst til en uddannelse som køredommer, kan de kontakte uddannelsesudvalget og komme til bedømmelse. • Kuskesammenslutningen ved Kurt Klindt ønsker at få tilsendt indbydelser til internationale stævner. • Ønske om bedre rydning eller eventuelt afmærkning af stubbe mm i maratonforhindringer. De enkelte selskaber opfordres til at

Tysk 4-personers Freiberger kane

efterkomme dette. • Bedre kontrol fra DKF ved større stævner og mesterskaber. FEI reglementet bør overholdes. • Kuskesammenslutningen ønskede automatisk tidtagning i forhindringer og ved forhindringskørsel, med display til publikum. Vi blev orienteret om, at DKF allerede arbejder på sagen. • Kuskesammenslutningen ønsker forhindringskørslen afviklet på så store baner som muligt. Dette vil blive taget til efterretning. Alt i alt var det et positivt møde, hvor DKF tog godt imod kuskesammenslutningens forslag.

Kuskesammenslutningen v/ Kurt Klindt

Indkal del se ti l møde den 6. marts

Kuskesammenslutningen indkalder til møde i Lystbådehavnens Restaurant i Korsør, lørdag den 6. marts kl 12.00.

Program 12.00 Velkomst 12.30 Quick lunch med kaffe, kr 104,13.30 Forslag og debat om ting, vi bør arbejde videre med i 1999. Tilmelding senest den 28. februar til Poul Erik Pedersen, tlf 9828 6322 eller til Kurt Klindt, tlf 5650 4004.

25


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, 7454 7060 Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, 4615 2161 DKFs website: www.hesteinfo.dk/dkf/index.htm

Fra formanden

I skrivende stund har vi netop overstået jul og nytår, og efter kalenderen skulle vi være midt i vintertiden, men kigger vi ud, så er der ikke meget, der minder om vinter. Med høje temperaturer og tøvejr skulle man næsten tro, at det var forår. Kaneføret har det også været lidt småt med, men enkelte steder er det dog lykkedes. Vi har afholdt dommerkonference, og et af de helt store emner var det nye kørereglement, som nu er ved at være klar. Der er mange ændringer, nogle af mindre betydning og nogle af større. Af praktiske årsager er der i det nye reglement lavet nogle sider med specielle nationale forhold. Et af de særdeles vigtige er etikken i omgangen med vore heste, og dette er overført fra DRFs etiske regler. Her vil være noget, som vi alle skal forholde os til. Med den fokus. der efterhånden er kommet på dyrevelfærd generelt, må vi også sikre, at vi alle efterlever disse regler på lige fod med andre hestefolk. Reglementet vil være klar i februar måned, og vil af selskabernes sekretærer kunne rekvireres hos DKFs sekretær Allan Bjerre. Uddannelsesudvalget har ansvaret for bla reglementet, og en tak skal lyde til udvalget. En helt speciel tak siger vi til E. Palm Greisen for det meget store og uvurderlige arbejde, han har udført i forbindelse med oversættelse, fortolkning og redigering af det nye reglement. Det har været en kæmpeopgave, og mange rettelser og ændringer er først kommet i sidste øjeblik, så der har ikke været megen tid til jule- og nytårsferie for ‘Mads’. Ved dommerkonferencen var det også dejligt igen at opleve det engagement og den interesse, dommerne viser for deres dommerarbejde, og for at gøre tingene så godt som muligt. Det er trods alt helt frivilligt og ulønnet, at man påtager sig jobbet som dommer, og møder op utallige gange i sommerens løb for at få afviklet de heldigvis 26

mange kørestævner, der afholdes. Derfor er det også vigtigt, at deltagerne er opmærksomme på det store arbejde, dommerne gør! Der er et nyt stævneberegningssystem på vej, og Ole Jespersen arbejder hårdt på at få dette klar, så vi får et bedre og ensartet system til alle vore kørestævner. Dette system har vist sin berettigelse ved utallige kørestævner i udlandet og bruges stort set overalt. Ole Jespersen vil afholde et kursus for de sekretærer og andre, som har behov for at kunne udregne stævneresultater. Der vil kunne deltage 2-3 fra hvert selskab, og kursusindbydelse udsendes direkte til køreselskaberne, når programmet er køreklart i Danmark. Forretningsudvalget har holdt møde bla for at forberede det kommende hovedbestyrelsesmøde, der afholdes på Fjelsted Skov Kro på Fyn, lørdag den 13. marts kl 11.00. Medlemmerne af selskaberne er særdeles velkomne til at overvære mødet, dog uden taleret, men der vil blive mulighed for en dialog med DKFs officials, når mødet er slut. Vor økonomi ser fornuftig ud, og derfor indstiller vi også til hovedbestyrelsen, at vi fortsætter linien med uddannelse af kuske, dommere og banebyggere mfl. Ellers er det jo sæson for møder og indendørsaktiviteter rundt om i selskaberne. Og jeg ønsker alle fortsat god arbejdslyst i den kommende tid indtil om et par måneder, hvor vi igen kan komme rigtig i gang med aktiviteter med vore heste. Med venlig hilsen Svend Åge Nissen


Årets Hest 1998

Nyt fra Dansk Køre Forbund

Der erindres om, at indstillinger til kåring af Årets Hest 1998 skal være DKFs sekretær i hænde senest den 25. februar 1999. Dansk Køre Forbunds ledelse vil herefter foretage den endelige udvælgelse, som offentliggøres på hovedbestyrelsesmødet i marts. Læs også om udvælgelsen i Køresporten nr 2•99. Hovedbestyrel sesmøde 13. marts 1999

Årets hovedbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 13. marts på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby på Fyn. Mødet starter kl 11.00 og forventes afsluttet midt på eftermiddagen. Indkaldelse og dagsorden er udsendt til køreselskaberne. Efter hovedbestyrelsesmødet er der, sædvanen tro, åbent møde med kaffe og brød, hvor tilhørerne kan diskutere løst og fast med DKFs officials. DKFs præsi dent Ib Møl l er fl ytter

Den 18. maj flytter Ib Møller fra Alling Kloster. Fra denne dag er adressen: Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder Tlf 8655 8744, fax 8655 9744. Indtil 18. maj er adressen fortsat Alling Kloster. Ib Møller har endvidere fået E-mail, som allerede nu er aktiv på adressen: ib_m@get2net.dk. Offi ci al s nyt

Jørgen Nissen, SKS er pr 1. januar 1999, efter eget ønske ophørt som køredommer. Esben Jørgensen, MKS er pr 1. januar 1999, efter eget ønske, ophørt som køredommer.

Dommerkandi dater søges

Køreselskaberne opfordres hermed til at indstille egnede medlemmer til uddannelsen som køredommer. Kendetegnende for de nye dommerkandidater skal være, at de har godt alment kendskab til

heste og kørsel. Endvidere vil det være en fordel, hvis kandidaterne selv har deltaget i konkurrencekørsel. Det er endvidere kendetegnende, at dommerkandidaterne nyder almen respekt i kørekredse samt er kendte som gode problemløsere. Køreselskaberne bedes indstille de nye dommerkandidater til Uddannelsesudvalget v/ Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv. Nyt dressurprogram nr 7

FEI har netop frigivet et nyt dressurprogram nr 7, som er beregnet for enspænderklasser. Programmet er blevet oversat til dansk, og på dommerseminaret i januar blev det gennemgået for køredommerne. Disse dommere bedes bemærke, at øvelse 3 og 6 rent geometrisk er ændret. Programmet er indsat i dette blad. Nyt edb program ti l kørestævner

Dansk Køre Forbund har fået et nyt edb program til resultatberegning ved kørestævner. Der er tale om et anerkendt belgisk program, som vore nabolande også benytter ved kørestævner. Programmet har mere end 10 år på bagen, og benyttes ved stort set alle internationale stævner. Senest blev det brugt ved resultatberegningen ved VM i Rom 1998. I skrivende stund afventes nyeste programopdatering fra Belgien, hvorefter programmet oversættes til dansk. Det er hensigten, at programmet introduceres ved et åbent stævne i foråret. Køreselskabernes sekretærer og frivillige hjælpere indbydes til kursus i programmet, så snart det er klar til brug. Herefter vil der blive udarbejdet retningslinier for brugen af programmet, og vi vil senere vende tilbage med yderligere omtale her i bladet. Dansk Køre Forbund på Internettet

Dansk Køre Forbunds velbesøgte hjemmeside under HesteInfo har holdt flyttedag. Fremover er adressen: http://www.hesteinfo.dk/dkf/index.htm Kig indenfor, stedet er netop opdateret. 27


Dansk Ri de Forbunds kurser

Pris Kr 425,- pr deltager incl ophold og forplejning, men excl transport.

Som medlem af et køreselskab under Dansk Køre Forbund er det muligt at deltage i Dansk Ride Forbunds kurser. Naturligvis er kurserne primært rettet mod rideklubber og ridesporten, men flere af kurserne kan også have interesse for køreselskaberne og deres medlemmer. Følgende kursus er rettet mod hestefolk generelt.

Tilmelding Tilmelding foretages til Dansk Ride Forbunds Uddannelsesafdeling att. Helle Eriksen, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 9320 Mårslet, tlf 8693 7288, som også giver yderligere oplysninger.

Formål Efter kurset forventes det, at deltagerne kan soignere hesten til stævner, kåringer samt i dagligdagen.

Dansk Ri de Forbund fl ytter

Kursus i groomi ng

Kursusindhold • Den daglige grooming • Klippemaskiner og trimmeteknik • Trimning/rykning af man og hale • Fletteteknikker • Sådan groomes de forskellige racer • Showtrenser og udstyr

Dato, sted og tilmeldingsfrist Kurset afholdes på Vilhelmsborg ved Århus den 22. maj, kl 10.00-17.00. Tilmelding senest den 12. april.

Pr 1. april 1999 flytter Dansk Ride Forbund fra kontoret i Nærum. Deres nye adresse bliver: Dansk Ride Forbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10, Postboks 20 2920 Charlottenlund Tlf 3996 2020, fax 3996 2075.

Nyt Kørereglement

Det nye kørereglement er oversat til dansk, og kan nu bestilles hos sekretærerne i de lokale køreselskaber. Selskabernes sekretær bestiller så samlet hos DKFs sekretær Allan Bjerre.

Reglementet forventes leveret fra bogtrykkeren 22. marts, og kan således udsendes ultimo marts. Prisen vil være 100,- kr incl porto.

Kuskene bedes være opmærksomme på, at det vil være det nye reglement, der er gældende for den kommende køresæson. Uddannelsesudvalget 28


Køreudvalget

Kørekurser i 1999

Under forudsætning af Hovedbestyrelsens godkendelse i marts 1999, arrangerer Dansk Køre Forbund en række kurser i lighed med 1998. Kurserne er åbne for 1-, 2- og 4-spand hest og pony. Hestene skal være velkørte og kuskene på konkurrenceniveau. Kurserne er 2-dags (se Christer Påhlssons indlæg om opstart på side 30 i dette blad.) Ti l mel di ng og pri s

Tilmelding sker til de kursusledere, der står anført ud for det kursus, man ønsker at deltage i. Optagelse på kurset sker efter ‘først til mølle først malet’ princippet. Deltagerantallet pr kursus Kursus

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6

Kuskepas

Dato

10.-11. 15.-16. 17.-18. 13.-14. 15.-16. 29.-30.

april april april maj maj maj

S el skab S ted

DKS ØKS FKS MKS VK DKS

er 8-10, og der er afsat 4 x 1/2 time pr deltager, med instruktør på vognen. Kursusprisen er for 1- og 2-spand kr 600 og for 4-spand kr 1.000 med opstaldning. Sidste frist for tilmelding, som er bindende, er den 20. marts 1999. Kvittering bedes medbragt til kurset. Instruktør

Instruktør på alle kurser er den kendte svenske kusk og instruktør Christer Påhlsson.

På køreudvalgets vegne Carl Th. Christensen

Kurserne finder sted som følger:

Dorthealyst Ørskovgård Egeskov Havredal Dankær Dorthealyst

Køreudvalget gør opmærksom på, at kuskepas skal benyttes som tidligere.

HASTRUPVEJEN 18 2690 KARLSLUNDE TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00) BILTLF 40 37 23 24

Kursusl eder

Marianne Seidenfaden Asta Axel Frank Madsen Benny Olsen Harald Holm Olesen Marianne Seidenfaden

Propoti ti oner ti l stævner

Tl f

5927 3123 7566 5880 6475 2555 8666 7565 9886 1624 5927 3123

Husk, at propotitioner skal indsendes til Køreudvalget i god tid før åbne stævner.

29


Kære konkurrencekuske Kære Kuske

Dansk Køre Forbunds køreudvalg har bedt mig om at skrive et indlæg vedrørende træningsog stæ vnesæ sonen 1999, og da synes jeg, det kan være hensigtsmæssigt med nogle gode Christer Påhlsson råd, som jeg selv har erfaret som konkurrencekusk. • Hestene skal være i særdeles god kondition (god huld) inden stævnesæsonen.

• Veterinærgennemgang med bøjeprøver, skal udføres således, at man kan behandle eventuelle skader i god tid. Det er også meget vigtigt, at hestens mund og tænder bliver kontrolleret.

• Hovene skal plejes, ved regelmæssig skoning/beskæring (6-8 uger), og man bør ikke benytte for tynde sko, helst 8-12 mm.

Malle Kjær DKS kører Albany Cutter i Karlebo

30

Hvis der er nogen, som tænker på at investere i sin ekvipage, som fx heste, vogn, seler, transportmiddel mm så vil jeg understrege, at uden gode heste kan der aldrig blive et godt resultat. Hvis hestene ikke er blevet brugt i vinterens løb, bør man starte op med at skridte dem i 3-4 uger, inden man begynder travarbejdet. Derefter skal træningen være regelmæssig, mindst 3-4 gange om ugen. Den største opgave for den kommende sæson vil være at få et godt hold i 2-spand heste til VM i Ungarn. Så vil jeg bede alle jer, som virkelig har interesse for kørsel, om at være mere omhyggelige og have mere selvkritik. Hesten eller hestene bliver aldrig bedre end deres kusk. Det kan lyde, som om jeg kræver meget, men det er nødvendigt, hvis man ønsker gode resultater.

Tak for tilliden til, at jeg også i 1999 skal bistå med min erfaring som træner. Med disse råd ønsker jeg jer alle en god trænings- og stævnesæson. Vrångabäck, den 20. december 1998

Med venlig hilsen Christer Påhlsson

Foto EPG


Uddannelsesudvalget

Fra dommerkonferencen 16. januar

18 dommere, ud af 24 var mødt op. Det nye reglement forelå i kopi og blev gennemgået af Mads Palm Greisen og Marianne Seidenfaden. De væsentligste forskelle på det nye og gamle er følgende, nævnt i vilkårlig rækkefølge: Aldersgrænsen for enspænderkuske er sat ned til 16 år, hvilket vil sige det år, man fylder 16 år.

Sponsormærker må være større på maratonvogne, 2.560 cm2 på begge sider samt på sparkebrædt. Sikkerhedssele på maraton må ikke være fastbundet til vognen, men skal holdes af groom. 4spand må skifte hest mellem hver disciplin. Grooms må gerne deltage flere gange i disciplinerne, A og C. Et dommerhold må ikke dømme mere end 40 spand pr dag. Der skal være bremser på 2- og 4-spand, omgangstøj for enspænder, hvis der ikke er bremser. Vognlygter er obligatorisk i både disciplin A og C. Det medfører diskvalifikation, hvis man vælter i dressur og præcisionskørsel. Maratons totallængde er 22 km ved kategori A stævne, hvilket vil sige alle fem etaper, og 16 km ved kategori B stævne, hvilket vil sige stævner med tre maratonetaper. Der er fri gangart i A og i E, med undtagelse af det sidste stykke fra sidste forhindring og til mål, hvor der skal traves eller skridtes. Ingen referenter på etape E. Denne regel diskuteres livligt internationalt, og vi vil på hovedbestyrelsesmødet drøfte, om vi skal vedtage en dansk regel. Ingen referenter på enspænder og ponyspand. Vognen til enspænder i maraton skal være 4 hjulet. Der er ingen maksimal sporvidde, men den største kegleafstand i disciplin C, regnes fra en sporvidde på 160 cm. Det er blevet indskærpet fra DRF at stoppe en hver hest/pony i konkurrencen, der er halt. Hvis halvdelen af en enhåndsvolte køres med 2

hænder, skal C-dommeren fløjte for fejl bane. Enhver øvelse i disciplin A starter, når hestens/hestenes muler er ud for det første bogstav i øvelsen. Der dømmes fejl bane, hvis kusken kører skråt igennem straks, der vendes ned ad langsiden og ikke, som angivet, først ned af langsiden og derefter skråt igennem. Skulle overdommeren overse ovenstående fejl og således ikke fløjte, er det vedtaget, at sidedommeren skal dømme langt ned. Bedømmelse af heste/pony, der går pasgang i skridt eller travøvelserne, kan max give 2-4 point, (sker dette på maratonruten, bedømmes det som forkert gangart). Vises rykning ikke, dømmes der fejl bane. Placeres div buer forkert, dømmes fejl bane, det vil sige, hvis øvelsen ikke starter ved det bogstav, som er angivet i dressurprogrammet. Bruger man maratonvogn i dressur, kan der i præsentationskarakteren maksimalt gives 6 point, og hvis man ikke har lygter på, max 4 point. Det er nu ikke tilladt mere (iflg. FEI) for grooms at stige af vognen på maratonruten. Sker dette, idømmes 20 strafpoint, undtaget er dog etape A, hvor gangarten er fri, og når vognen holder stille, fordi der er problemer med forspændinger, og ved de obligatoriske pauser. Vi er ikke helt enige med FEI, og der tænkes her på det at vise hestene eller ponyerne det fornødne hensyn i vanskeligt, bakket terræn. Det vil da være op til arrangørerne og DKF at dispensere fra reglen. Det henstilles til arrangørerne af kørestævner at gøre start og mål ved forhindringerne så brede, at det uden besvær lader sig gøre at komme ind i disse. Nyt i præci si onskørsel

Stopper en ekvipage i en kombineret forhindring, gives 5 strafpoint samt evt fejl for nedrivninger. Køres der rigtigt ind i en port, men med et hjulpar på hver side af en kegle og uden at vælte nummerskilt eller bolde, er dette straffrit. Det henstilles til arrangørerne, at nummerskiltet er mindst 20 cm fra keglen. Vælter man et nummerskilt i en port, som skal køres umiddelbart efter - eller på et senere tidspunkt, fløjtes der for genopbygning, og kusken tildeles 10 strafpoint. 31


Nyt ti l l æg

Til det nye reglement er et tillæg til brug ved danske kørestævner, hvor der bla dispenseres for bremse/hjul og afstandskrav i FEI reglementet.. Som noget nyt er her et afsnit om etiske regler for omgang med heste. Nyt stævneberegni ngsprogram

Ole Jespersen introducerede et nyt stævneprogram, som er utroligt avanceret, men forholdsvis nemt at betjene. Der vil blive afholdt kurser for sekretærer og andre interesserede ret snart, således at vi kan få glæde af det til stævnerne i år. Programmet prøvekøres i april på Dorthealyst.

Nye dommere/ overdommere

Der laves indstilling til hovedbestyrelsen fra uddannelsesudvalget om at udnævne Jens Søndergård MKS og Marianne Seidenfaden DKS til overdommere. Ligeledes opfordres selskabernes bestyrelser til at indsende navne på personer fra deres foreninger, som vil uddanne sig til dommere, idet der startes et nyt hold op. Der anmodes også om nye emner til banebyggere og teknisk delegerede. Lister med navne sendes til Marianne Seidenfaden. Referent, Olaf Nøbbe

Trænings- og konkurrencepsykologi

DKF ti l byder kursus

Dansk Køre Forbund tilbyder kuske et kursus i Trænings- og konkurrencepsykologi den 20.-21. marts 1999 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn. Det handler om at kunne yde sit absolut bedste, når det gælder, og om at kunne bruge idrætspsykologiens virkefelter og arbejdsmetoder til dette. Kurset arrangeres af Danmarks Idræts Forbund i samarbejde med Dansk Køre Forbund. Prisen pr

deltager er 500 kr i dobbeltværelse og 700 kr i enkeltværelse. Tilmelding skal ske til DKFs kasserer Elsebeth Dehlholm snarest og senest onsdag den 10. marts. Kursusafgiften skal være indbetalt inden deltagelse. Uddannelsesudvalget Mariannne Seidenfaden

Læder i hecter til remme og seler, sytråd, nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte - læderolie og fedt - riflet gummi til vognbund. Lys til vognlygter og facet slebne glas efter mål. Gør gamle spænder som nye med pudseskive og slibemasse samt rustfri torne.

32

Ring og hør mere! Vi sender prøver og prisliste


Dressurprogram nr. 7 Kun for enspænder

Stævne:

Dato:

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Kusk: Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

A X XCM

MRXVK KAF

F FBM

M MC C CH HSXPF FAK

K KEH

H HCMB BX X XE EKAP PBX X XES

10. SHC CMSBVFA

11. A DXG G

© Dansk Køre Forbund

Program

Indkørsel i arbejdstrav Parade, hilsen Arbejdstrav

Øget trav Arbejdstrav

Samlet trav, liner i én hånd Dobbeltbue i 10 m. ud fra langside ved P og R Valgfri lineføring Samlet trav Parade, stilstand 10 sek. Samlet trav Øget trav Arbejdstrav

Samlet trav, liner i én hånd Dobbeltbue 10 m. ud fra langside ved V og S Valgfri lineføring Arbejdstrav Samlet trav Volte til højre efterfulgt af volte til venstre, 15 m. i diameter Samlet trav Arbejdstrav

Skridt til biddet Parade, rykning 3 m. Skridt til biddet

Arbejdstrav Slangegang, 5 buer á 20 m. (3 buer på lille bane)

Vend ad midterlinien Øget trav Parade, hilsen

Udkørsel i arbejdstrav

Bilag H

Bedømmel se

Kørsel lige på midterlinien, overgang til parade, parade til biddet, overgang til arbejdstrav Overgang til øget trav, øgning, fremadsøgning, regelmæssighed, overgang til arbejdstrav Overgang til samlet trav, samling, nøjagtighed i figuren, bøjning, regelmæssighed, fremadsøgning Overgang til parade, ubevægelighed i parade, overgang til samlet trav Overgang til øget trav, øgning, fremadsøgning, regelmæssighed, overgang til arbejdstrav Overgang til samlet trav, samling, nøjagtighed i figuren, bøjning, regelmæssighed, fremadsøgning Overgang til samlet trav, samling, nøjagtighed i figuren, regelmæssighed, bøjning, fremadsøgning

Nr:

Poi nt Bemærkni nger

Overgang til arbejdstrav, bøjning i arbejdstrav, regelmæssighed Overgang til skridt, overgang til parade, parade, rykning, ligeudrettethed, overgang til skridt Overgang til arbejdstrav, arbejdstrav, nøjagtighed i figuren, bøjning, regelmæssighed Ligeudrettet på midterlinien, overgang til øget trav, øgning, overgang til parade, ubevægelighed i parade

33


34


Aktivitetskalender anno 1999

Redaktionen af denne aktivitetskalender er sluttet 15. januar 1999. Aktiviteter indsendt til Køresporten efter denne dato er ikke med. Køresportens redaktion koordinerer ikke stævner og andre arrangementer. Februar 16. ØKS 17. FKS 17. MKS 18. ThKS 25. ThKS 25. VK 27. BKS 28. TKS Marts 3. 4. 4. 12. 13. 13. 14. 17. 17. 18. 20. 20.-21. 20.-21. 27. 27.-28.

Apri l 1. 1.-2. 7. 10. 10. 10. 10.-11. 15. 15.-16. 17. 17. 17.-18.

Besøg på Industrimuseet Klubaften Filmaften Tilkørsel af heste Tilkørsel af heste Foredragsaften 20-års fødselsdag Stutteribesøg

MKS DKS ThKS HKR DKF ThKS FKS MKS TKS ThKS SKS DKF FKS ThKS FKS

Pløjeaften Foredrag på Osted Kro Tilkørsel af heste Filmaften og spisning Hovedbestyrelsesmøde Tilkørsel af heste Køb-salg-bytte dag Arbejdsaften Orienteringsaften Tilkørsel af heste Køb-Salg-Bytte dag Konkurrencepsykologi Kørekursus i FKS Tilkørsel af heste Kørekursus i FKS

ØKS BKS MKS HV TKS VK DKF VKS DKF HKR ThKS DKF

Pløjetræning/instruktion Påsketræning Foredrag med Per Bové Hestens Værns jubilæum Vognmuseet i Horsens Bustur Kørekursus, Dorthealyst Besøg, Billund Travbane Kørekursus, Ørskovgård Bustur til Sjælland Bustur til Sjælland Kørekursus, Egeskov

18. ØKS 21. MKS 24. FKS 24. MKS 30.-2./5 DKS 30.-2./5 FKS Maj 8. 8.-9. 8.-9. 13. 13. 13. 13. 13. 13.-14. 15.-16. 16. 16. 16. 23. 23. 24. 29. 29.-30. 29.-30. 30.

Juni 2. 5.-6. 5.-6. 12.-13. 18.-19. 19.-20. 25.-27. 26. 26.-27. 26.-27. Jul i 2.-4. 3.-4. 10.-11. 10.-17.

Træningsstævne Klargøring af materiel Rengøring af vogne Byttedag Åbent stævne, Dorthealyst Bededagstræf

SKS MKS VK DKS FKS FKS HKR ThKS DKF DKF DKS MKS TKS SKS VKS TKS DKS DKF SKS MKS

Træningsstævne i Fårhus Træningsweekend Træningsstævne Orienteringskørsel Familieudflugt Bustur til Roskilde Skovtur omkring Villestrup Forårstur til Vesløs Kørekursus, Havredal Kørekursus, Dankær Dressurkursus v/ Klindt Orienteringskørsel Træningsstævne Pinsetur i Fiskebæk Løvspringstur Pinsetur Tur til Andelslandsbyen Kørekursus, Dorthealyst Åbent stævne i Rødekro Løvspringstur

ØKS BKS TKS VK SKS MKS BKS VKS SKS ThKS

Orienteringskørsel Orienteringstur Åbent stævne Åbent stævne, Hjørring Studenterkørsel ? Træningsstævne Dyrskue Opvisning, Landsskuet Familie-weekend Sommertur

FKS HKR DKS VK

Åbent stævne, Kærsgård Weekendtur Dressurkursus v/ Konge Jubilæumstur

35


18.-25. FKS 23.-25 MKS 24. BKS

August 7. SKS 7. ThKS 7.-8. BKS 14.-15. HKR 21. VKS 28. VK 28.-29. ØKS 29. BKS

S eptember 4. ThKS 4. VKS 4.-5. VK 6. HKR 10. VKS 11. BKS 11. SKS 11. VKS 11.-12. MKS 12. SKS 17.-19. DKS 18. SKS 18. VK 18.-19. HKR 18.-19. MKS 19. ThKS 19. TKS 19. ØKS 25. FKS Oktober 2. BKS

36

Ferieuge på Egeskov Åbent jubilæumsstævne Landbrugsdag Tur til Varnæshoved Lukket begynderstævne Kørestævnetræning Høstdage på Hessel Træningsstævne Skovtur Åbent stævne Melstedgårdtur Pløjetræning Kørsel, Herning Museum Træningsstævne Pløjedommeraften Høstfest Markarbejde med heste Træningspløjning Pløjedag Træning og løvfaldstur Hos S. og J. Iversen Åbent stævne, Sparresholm Løvfaldstur i Adsbøl Træningspløjestævne Wiffertsholmstævne Bustur til Redefin Løvfaldstur Løvfaldstur Løvfaldstur Løvfaldstur Pløjemesterskab

2. 2. 3. 3. 9. 9. 9. 9. 15. 16. 16. 17. 23.-24. 30.

FKS ThKS DKS HKR DKS SKS VK VKS DKS HKR MKS BKS TKS VKS

November 2. BKS 3. MKS 3. VKS 4. VK 9. ThKS 12. SKS 17. FKS 19. TKS 22. HKR 25. BKS 25. DKS 28. TKS

December 5. MKS 8. VKS 29. ØKS

Jul i 2000 13.-16. VK

Pløjestævne i Vittinge Pløjestævne i Hanherred Løvfaldstur Løvfaldstur Pløjestævne, Sjællandsm. Sønderjydsk pløjemesterskab Åbent pløjestævne Pløjestævne Kulturnat i København Åbent pløjestævne Pløjestævne Løvfaldstur DM og NM i pløjning Staldvandring Læderholdet starter Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Juleafslutning Juletur Julebanko Jule køre- og ridetur DM i kørsel


Overdommere Bækgaard, Herluf Greisen, Erik Palm Jensen, Johnny Nøbbe, Olaf Olsen, Benny Raun, Svend Erik

Dommere Andersen, Cai Andersen, Orla Holst, Søs Jespersen, Ole Johansen, Jørgen Dam Jørgensen, Annalise Kofoed, Judith Konge, Jørgen Larsen, Gunnar Madsen, Gunhild Wolff Nielsen, Richard H. Nielsen, Torben Ratzow, Inge Luise Rysholt, Niels Seidenfaden, Marianne Sort, Henning Søndergaard, Jens Sørensen, Kristian Dommer-kandi dat Golstrup, Helle

Officialliste, kørsel 1999

Trehusevej 2 Grønholtvænge, Karlebo Årsballevej 105 Gl. Kirkevej 32 Kongemosevej 15 Nr. Hjarupvej 3

8722 Hedensted 3400 Hillerød 3700 Rønne 7400 Herning 8620 Kjellerup 6230 Rødekro

Tel efon Tel efax 7589 2107 4828 0197 4828 11 97 5699 9104 9722 2606 8666 7565 7466 4107

Ugleengvej 3 Halskovvej 8 Klattrupvej 109 Bækkedal 16 Koesmosevej 69 Nyborgvej 247 Kolding Landevej 37 Frederikssundsvej 90B Tystofthusevej 13 Ny Sebberupvej 23 Lyndby Møllegård Larsgårdsmark 16 Rytterskolevej 12 Færgevejen 30 Dorthealyst Neksøvej 13 Agergårdsvej 4, Vejrum Sengeløsevej 1

3710 Åkirkeby 7000 Fredericia 7000 Fredericia 9210 Aalborg SØ 5500 Middelfart 5700 Svendborg 7000 Fredericia 2400 Kbh. NV 4230 Skælskør 8723 Løsning 4070 Kr. Hyllinge 9380 Vestbjerg 6000 Kolding 8400 Ebeltoft 4440 Mørkøv 3720 Åkirkeby 7600 Struer 2630 Tåstrup

5697 5110 7586 0635 7586 0262 9814 7880 6440 3367 6221 9085 7594 0370 3811 5466 5819 6672 7565 1362 4640 0027 9826 2395 7556 5151 8634 0437 5927 3123 5697 4210 9746 5088 4399 8881

Strandvejen 98

4654 Fakse

5671 7003

8600 Silkeborg 8831 Skals

8687 7344 8669 6245

8722 Hedensted 4684 Holme-Olstrup 7000 Fredericia 3700 Rønne 8620 Kjellerup 6230 Rødekro 4440 Mørkøv

7589 2107 5556 4188 7586 0262 5699 9104 8666 7565 7466 4107 5927 3123

Præsentati onsdommere Møller, Ib Alling Kloster, Grauballe Wistrup, Ole Kærbyvej 25, Nr. Rind

Tekni sk del egerede Bækgaard, Herluf Garth-Grüner, Preben Holst, Søs Jensen, Johnny Olsen, Benny Raun, Svend Erik Seidenfaden, Marianne

Trehusevej 2 Sparresholm Klattrupvej 109 Årsballevej 105 Kongemosevej 15 Nr. Hjarupvej 3 Dorthealyst

9814 7880 3811 3466

7556 5433

5927 3187

4399 8896

8687 7322

5927 3187 37


Tekni ske konsul enter Hansen, Poul Bildsøe Jensen, Svend Ove Pl øjedommere Andersen, Poul Andersen, Poul Axel, Vagn Christensen, Agnete Christensen, Carl Th. Christensen, Jens Chr. Eliasen, Jens Erik Funch, Jørgen Hansen, Arne Hansen, Flemming Hansen, Poul Bildsøe Holst, Herluf Jensen, Johnny Jensen, Svend Ove Jonasen, Carl Ejnar Larsen, Gunnar Larsen, Kurt Lund, Viggo Lynggård, Anders Madsen, Erik Wolff Madsen, Jørn Wolff Madsen, Svend Mouritsen, Morten Munk, Hans Otto Müller, Gorm Nielsen, Bent Nielsen, Richard H. Nielsen, Søren Karl Norén, Susanne Olesen, Harald Holm Pedersen, Erik Pedersen, Niels Schelde Pedersen, Tage Schelde Rasmussen, Poul Rosenberg, Bent Simonsen, Jens Simonsen, Palle Skafte, Hans Thomassen, Benny Thomsen, Aage

38

Officialliste, pløjning 1999 Norgesvej 20 Kanalvej 27, Enslev

8370 Hadsten 8500 Grenå

Tel efon 8698 1526 8632 2834

Eggeslevlillevej 140 Sejlhøjvej 14 Kirkevej 25 Almevej 14 Vodskovvej 187 Hedegårdsvej 10 Overdrevsvej 1 Møllevej 19 Allerupvej 4 Gl. Nykøbingvej 69 Norgesvej 20 Klattrupvej 109 Årsballevej 106 Kanalvej 27, Enslev Thinstrupvej 105 Tystoftehusevej 13 Vestervang 4 Rens Voldgade 4 Stationvej 35 Hovedvejen 142, Ølsted Ny Sebberupvej 23 Maglemosegård, Kyndeløse Overg. Søtoft Aarsballevej 112 Bøgebakkevej 1, Terslev Melsted Langgade 1 Hornsherredvej 285 Husrækken 13 Søndermarkvej Pulsen 5 St. Valbyvej 242B Gamstvej 13 Lunderskovvej 34 Tingstedvej 60, Reerslev Søhalevej 6 Vorningvej 51 Karuphøjvej 7 Kildeager 2 Vimdalsvej 1, Havredal Bromhølvej 13

4230 Skælskør 7700 Thisted 8751 Gedved 3230 Græsted 9310 Vodskov 7330 Hanstholm 3550 Slangerup 3720 Åkirkeby 6520 Toftlund 4572 Nr. Asmindrup 8370 Hadsten 7000 Fredericia 3700 Rønne 8500 Grenå 7700 Thisted 4230 Skælskør 5750 Ringe 6372 Bylderup Bov 7990 Øster Assels 8723 Løsning 8723 Løsning 4070 Kr. Hyllinge 7620 Lemvig 3760 Rønne 4690 Haslev 3760 Gudhjem 4070 Kr. Hyllinge 8350 Hundslund 9500 Hobro 9930 Dronninglund 4000 Roskilde 6000 Vejen 6622 Bække 2640 Hedehusene 9500 Hobro 8830 Tjele 7470 Karup 2690 Karlslunde 7470 Karup 9352 Dybvad

5354 1190 9792 1602 7566 5880 4839 1825 9828 6532 9796 5022 4733 4319 5697 4037 7483 1685 5932 4263 8698 1526 7586 0262 5699 9104 8632 2834 9792 3048 5819 6672 6262 5260 7464 8269 9776 4173 7565 2049 7565 1362 4640 4336 9782 1159 5699 9093 5638 1598 5648 5597 4640 0027 8655 0180 9854 9006 9886 1624 4638 7047 7536 4263 7538 9860 4616 0630 9854 8448 8645 1265 8666 1615 4615 0050 8662 2120 9886 4458


Fédération Équestre Internationale Avenue Mon-Repos 24, PO Box 157 CH-1000 Lausanne 5 Tlf (4121) 310 47 47, fax (4121) 310 47 60

Nye meddel el ser fra FEI

Bulletin fra FEI

Fremover vil Køresporten bringe de seneste nyheder fra FEI, herunder bla orientere om rettelser i den internationale stævnekalender. Grundlaget for meddelelserne vil være den ved redaktionens slutning nyeste FEI bulletin. Four-i n-Hand Top Dri ver Award 1999

FEI Four-in-Hand Top Driver Award blev introduceret i 1991 og afholdes igen i 1999. Der er tale om en pris, som tildeles den bedst placerede internationale 4-spands kusk gennem hele stævnesæsonen. Følgende stævner tæller med i optjeningen af point: 13.-16. maj Windsor 27.-30. maj St-Gallen 28.-30. maj Tjolöholm 15.-20. juni Aachen 24.-27. juni Ebbs 8.-11. juli Saumur 23.-25. juli Nebanice 12.-15. august Riesenbeck 10.-12. september Waregem 16.-19. september Donaueschingen 24.-26. september Breda

4-spandskuskene må deltage i alle stævnerne, men det er kun de fire bedste resultater, der tæller med til prisen. Deltagerne skal have fuldført mindst fire af de nævnte stævner for at kunne deltage. Point tildeles efter følgende regler:

• 1 point til den samlede vinder af den kombinerede konkurrence ved et stævne • 2 point til nr to i den kombinerede konkurrence • 3 point til nr tre i den kombinerede konkurrence, og så fremdeles til nr 4, 5 etc.

Vinderen er den deltager, der opnår færrest point efter ovennævnte pointtildeling. Skulle der være tale om pointlighed, vil kuskenes fire bedste maratonresultater være afgørende, og skulle der fortsat være pointlighed, vil dressurresultaterne være afgørende. Offi ci al s ved VM for 2-spand i Ungarn

FEI har udpeget følgende officials til det forestående VM for 2-spand i Kecskemet, Ungarn, som finder sted i perioden 18.-22. august 1999. Overdommer Josef Borka, Ungarn Dommere William Anderson, Belgien Enno Georg, Tyskland Helmut Kolouch, Østrig Maurice Perret, Frankrig Reservedommer Erik Palm Greisen, Danmark Teknisk deleg. Tjeerd Velstra, Holland Ankenævn Joseph Moore, England Offi ci al s ved EM for pony 4-spand

Til europamesterskabet for 4-spand pony i Saumur, Frankrig, 8.-11. juli 1999, har FEI udpeget følgende officials: Overdommer Enno Georg, Tyskland Dommere William Andersen, Belgien Pierre de Chezelles, Frankrig Hansruedi Bigler, Schweiz Diana Brownlie, England Teknisk del. Gé Koenig, Holland Banebygger Johan Ant. Brink, Holland Ankenævn Jack Pemberton, Canada

39


Internationale kørestævner 1999

Listen udarbejdet pr 1. februar 1999 Dato

S tævnetype

26.-28. marts

CAI-B

13.-16. maj 13.-16. 22.-23. 27.-30. 28.-30.

CAI, 4/2/1, CSI-A CAIP, 4/2/1 CAI-B, 2/1 CAI-A, 4/CSIO CAI-A, 4/2

28. april - 2. maj

3.-6. juni 4.-6. 15.-20. 17.-20. 24.-27.

2.-4. juli 2.-4. 2.-4. 8.-11. 16.-18. 16.-18. 23.-25.

12.-15. august 18.-22.

3.-5. september 4.-5. 10.-12. 10.-12. 10.-12. 16.-19. 24.-26. 24.-26.

11.-13. november

23.-27. august 2000 18.-22. oktober 2000

2002 40

CAIP-B, 4/2/1

CAI-A, 1 CAI-B, 4/2/1 CHIO/A/S/D CAI-A, 2/1 CAI-A, 4/2/1

CAI-B, 4/2/1 CAI-A, 2 CAI-B, 4/2/1 CH-EU-P, 4 / CAI-A, 2 CAI-A, 4/2 CAIP-A, 4/2/1 CAI-A, 4/2/1

CAI-A, 4/2 CH-M-A, 2 (VM 2-spand)

CAI-A, 4/2/1 CAI-B CAI-B, 2/1, CAIP-B, 2/1 CAI-2 CAI-A, 4 CAI-A, 4/4P / CSI-A/CDI CAIO CAI-A

CAI-A, 4/2/1, CSI-A

VM for 4-spand, heste VM for 1-spand

World Equestrian Games

By

Land

Emsdetten

Tyskland

Ocala, Florida Windsor Windsor St-Justine de Newton St-Gallen Tjolöholm

Dillenburg Poznan Aachen Altenfelden Ebbs

Kladbury n. Labem Mindelstetten Wachtebeke Saumur Beekbergen Weer Nebanice

Riesenbeck Kecskemet

Szilvasvarad Deurne Asbo Târgu Secviesc Waregem Donaueschingen Breda Gladstone, NJ

Verona

Wolfsburg Gladstone

Jerez

USA

England England Canada Schweiz Sverige

Tyskland Polen Tyskland Tyskland Østrig

Tjekkiet Tyskland Belgien Frankrig Holland Østrig Tjekkiet

Tyskland Ungarn

Ungarn Holland Sverige Rumænien Belgien Tyskland Holland USA

Italien

Tyskland USA

Spanien


Europæisk ponykørestævne ’Emsdetten’

Fra den 28. april til 2. maj arrangerer ‘The Riding and Driving Association Emsdetten’ et CAIP/B ponystævne for 4-spand, 2-spand og 1spand. Stævnet afholdes på familien Elfrichs kørecenter i Emsdetten, som er beliggende i nærheden af Münster, ca 190 km vest for Hannover i Tyskland. Ideen om et internationalt ponystævne blev født ved det årlige møde i ‘German Pony Pair Association’ (GPPA) i 1998. GPPA er interesseret i fremtidigt at arrangere et Europamesterskab for pony 2-spand, og arrangementet i Emsdetten bliver det første tiltag i den retning. Arrangørerne og GPPA håber, at mange udenlandske kuske vil deltage i stævnet i Emsdetten. Stævnet vil blive i klasse S med en maraton på 18 km og 6 forhindringer.

Gebyrer

Opstaldning Opstaldning i eget telt Campingvogn Startgebyr, 1-spand Startgebyr, 2-spand Startgebyr, 4-spand

DM 150,- pr pony DM 20,- pr pony DM 30,-

DM 134,- pr spand DM 170,- pr spand DM 190,- pr spand

Ti dspl an

28. april, dyrlægekontrol, 2-spand 29. april, dyrlægekontrol, 1- og 4-spand 29. april, dressur nr 6 for 2-spand 30. april, dressur nr 3 for 1-spand 30. april, dressur nr 6 for 4-spand 1. maj, maraton 2. maj, forhindringskørsel Sidste frist for tilmelding er 30. marts

Yderligere oplysninger fås hos: Gerhard og Jackie Pieper, tlf 0049 4348 1688, fax 0049 4348 1685, (taler tysk, engelsk og fransk). Eller hos Heinz Elfrich, Austum, D48282 Emsdetten, tlf og fax 0049 2572 5021.

Husk

Ved mesterskabsstævner af enhver art, i indog udland, skal kuskene indstilles af det lokale køreselskab til godkendelse i køreudvalget. Køreudvalget

41


Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3, 3720 Aakirkeby, 5697 5110 Sekretær: Flemming Henriksen, Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge, 5648 1630

General forsaml i ng 26. november

Siden sidst

Der var 17 medlemmer incl bestyrelsen, så det blev en hurtig generalforsamling, som forløb meget fredeligt. H.C. Jørgensen blev valgt til aftenens dirigent. Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Kontingentet blev ikke forhøjet, så de er fortsat for et helt år: Aktive kr 220,Passive kr 145,Juniorer kr 85,Køresporten kr 140,Tage Jensen og Poul Ebbesen ønskede ikke genvalg. De blev afløst af Axel Hansen og Flemming Henriksen. Erik Fält blev genvalgt som fanebærer med Johnny Jensen som suppleant. Søren Koch blev revisor i stedet for Ejvind Holm med Tage Jensen som suppleant. Der skal laves en begynderklasse i pløjning. Vi skal lave nogle retningslinier, som skal frem-

Li dt nostal gi i anl edni ng af 20 års fødsel sdagen BKS`s formænd fra 1979 Chr. Bech 1979-1986 H.C. Jørgensen 1986-1988 Bent Nielsen 1988-1990 Johnny Jensen 1990-1993 Bent Hansen 1993-1995 Inge Andersen 1995?

Bestyrel sesmøde 8. december

Inge

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende: Formand Inge Andersen Sekretær Flemming Henriksen Kasserer Noomi Toftegård Aktiviteter Erik Fält Axel Hansen

Hvad nu

Dette efter de gamle protokoller. Her kan man også se, at Bent Nielsen har været i bestyrelsen uafbrudt fra 1979 til 1990. Bornholms Køreselskab startede om en underafdeling af NBKR på initiativ af Chr. Bech alle-

42

lægges på medlemsmødet i januar. Leif Mortensen fik en flidspræmie for sin aktive deltagelse i alle vore pløjearrangementer. Vi er på nuværende tidspunkt 53 medlemmer i BKS. Vi siger tak for godt samarbejde til Tage og Poul og velkommen i bestyrelsen til Axel og Flemming. Jeg håber, I bliver glade for at arbejde sammen med os.

rede i 1974, men først i 1979 blev vi en selvstændig køreforening. I 1981 efterlyste Bent Nielsen deltagere til lædersyning. Læderholdet startede umiddelbart derefter i Jernbanegade 28 i Åkirkeby. I 1982 flyttede man så til Ugleengevejen 3, og er der stadig på 18. sæson. 1982 fik BKS en fane af Danmarkssamfundet. Den har været flittigt brugt lige siden. I 1987 afholdte BKS og VNKRs køreafdeling DM i pløjning med 31 tilmeldte pløjere fra det ganske land. Mange flere havde tilmeldt, men måtte melde fra pga meget sen høst. Vi var 20 personer, der knoklede for at få det hele til at køre. Alle var positive. I 1985 var der 60 aktive og 64 passive med-


lemmer, heraf var 3 æresmedlemmer. 1989 10 års fest med 90 spisende gæster. 1989 var også året med den første familieweekend på produktionshøjskolen med 90 gæster til ‘Grisefest’. 1990 var et turbulent år. Der var ekstraordinær generalforsamling med vor landsformand Ib Møller som dirigent. Det medførte, at BKS fik en helt ny bestyrelse med 5 medlemmer i stedet for 7. Årsagen til alt dette var medlemmernes utilfredshed med nogle strukturer i selskabet. 1991 der var 10 deltagende ekvipager ved kørestævnet på vor bane i Strøby

1993 var der 88 medlemmer i BKS. 1996 Åkirkeby havde 650 års byjubilæum. Der kunne alt lade sig gøre i byen. Vi holdt stævne på byens bedste plads og præsentation midt i byen. Vi havde sponsorer til vore forhindringer. Overskud til selskabet. 1997 og 1998 vi har fået mange nye medlemmer, og de ‘gamle’ er ikke så stævneaktive mere. Det har givet anledning til nye tiltag med ‘køreskole’ og ‘markarbejde’. Dette var nogle pluk fra de gamle protokoller, det er ikke alle år, der er skrevet lige meget om selskabet.

Årets bornholmer

’Vi kan jo ikke andet end være glade for, at vi har så mange venner. Ikke kun i nærheden af, hvor vi bor og arbejder, men over hele øen. Og særligt overrasker det mig, at springet ned til kandidat nr 2 er så stort.’ Sådan udbrød en glad Bent Nielsen, pløjedommer og medlem af DKFs pløjeudvalg, da han for nyligt blev kontaktet af Bornholms Tidende og fik at vide, at han og hustruen Ebba tilsammen af avisens læsere var blevet kåret til ‘Årets Bornholmer’. Ebba og Bent Nielsen opnåede 556 stemmer. Altså en pæn del mere end nummer to, som blev boksetræner Allen Johnson med 294 stemmer. ’Og jeg kan ikke være andet end dybt taknemmelig imod min madmor,’ fortsatte Bent Nielsen. ‘For det er nemlig hende, som har indstillet os til prisen. I min ungdom - for mange herrens år siden - tjente jeg hos Dagmar og Gunnar Westh, som bragte os på banen.’ Forslagene fra læserne skulle være ledsaget af en reel begrundelse. Og her viderebringer vi oplægget fra Dagmar og Gunnar Westh, Rønne, som bragte Ebba og Bent Nielsen på banen. ’Undertegnede vil gerne foreslå kustodepar Bent og Ebba Nielsen, Melstedgaard som kandidater til Årets Bornholmer. Vi vil meget gerne, at de foreslås som par, for kan man nævne Bent uden også at nævne Ebba?

De har siden Melstedgaard blev oprettet som landbrugsmuseum gjort et meget stort og uegennyttigt arbejde for at få museet til at virke som en gammel bondegård - ude med bygninger, maskiner og dyr - såvel som i stuehuset.’

Fra BKS og Køresporten ønsker vi hjertelig tillykke med ’kåringen’.

Dansk Pinto Forening Rekvirer hingsteliste v/Dan Christiansen, tlf. 75 89 32 67

Rekvirer salgsliste v/Charlotte F. Madsen, tlf. 56 26 61 79 www.pinto.dk

43


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187 Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St., 5965 4366, fax 5962 2359

Pl øjestævne 31. oktober

Siden sidst

I samarbejde med landboungdommen i region Præstø afholdtes der Sjællandsmesterskab i pløjning på Gjorslev gods. Det var et godt arrangement, men måske lidt svært at komme ud til på marken, da vejrguderne i så rigelige mængder beskænkede os med regn. Jeg skriver resultaterne af de første 6 placeringer, da der var indsneget sig en lille fejl ved udregningerne for Jørgen Andersen. Om det skulle være en lille hævnakt fra Gyda, fordi Jørgen havde glemt deres bryllupsdag skal jeg lade være usagt? Jan G. Jensen 185,1 Birger Hansen 179,5 Flemming Jensen 175,9 Leif Andersen 174,6 Jørgen Andersen 168,6 Kurt Hansen 167,5 General forsaml i ng 26. november

Formanden bød velkommen til 125 fremmødte på generalforsamlingen, som Peter Eisensøe styrede med erfaren og sikker hånd. Bestyrelsen havde den glæde at udnævne Christian Eisensøe til æresmedlem for lang og tro tjeneste i køresportens regi, siden DKS blev stiftet - ja som årene dog går. Aktiviteterne er de årlige tilbagevendende med få undtagelser. Det betød, at pløjeudvalget plus Svend Ove Jensen kunne holde pløjeteoriaften for 50 interesserede den 31. januar. Busturen til Polen endte op med 20 rejseglade DKSer. Bededagsstævnet på Dorthealyst havde 38 kuske incl 1 fra broderlandet. Orienteringskørslen i Lindholmskovene bød på firnurligheder arrangeret af Richard Løvenhjerte, hvor 28 kuske og medløbere fejrede Kristi Himmelfartsdag. Ved DM i Horsens fra den 9.-12. juli deltog 28 spand fra DKS, 44

og Janni Larsen, Henrik Nakskov, Kurt Klindt og Ole Buch hjemtog mesterskabet i respektive klasser. Mange fik også en hestevognsoplevelse i forbindelse med DKFs 25-års jubilæumsstafetkørsel, som endte på Christiansborg, hvor HKH Prinsesse Benedikte ‘tog imod’ og gav de enkelte kuske håndtryk og et kongeligt ord med på vejen. Sparresholm 4.-6. september samlede 46 ekvipager, hvoraf 10 svenske kuske gav os kamp til stregen. 4. oktober stod P. Eisensøe i spidsen for løvfaldsturen i skovene ved Slagelse, hvor små hundrede mennesker nød den efterårsklædte skov. Fredagen efter deltog 23 spand i Københavns kulturnat, hvor Jørgen Konge var kulturindpisker for hestefolkene, og københavnerne kunne nyde de gamle hestevogne med lys i lygterne. Ved VM i firspand i Rom deltog Ole Buch og leverede en flot præstation i det professionelle selskab. Forinden havde Ole Buch og Ole Nielsen, Allan Sørensen og Kurt Klindt deltaget i Sverige. Vandrepræmierne har atter i år skiftet ‘ejermænd’. Dvs, at Tvedepokalen blev tildelt Jens Svenningsen for hjælpsomhed, støtte og sportsånd som dyrlæge ved såvel hjemlige som udenlandske stævner. Helle Clausens køreentusiasme resulterede i Kvindepokalen. Carlsbergfadet tilfaldt Kjeld Anholm som praktikker og problemløser ved arrangementet på Sparresholm. Vores svenskervenlige Michael Platz fik Groompokalen for indsatsen såvel på dansk som udenlandsk jord på Jan-Eric Andreasons spand. Og ...Ole Buch kan nok en gang spejle sig i 9899. Niels Giversen omtalte mødet med kuskeforeningen som positivt og som bindeled mellem den udøvende og lovgivende magt. Marianne


Seidenfaden fremhævede reglementsændringerne. Ullerup Marked betyder en væsentlig økonomisk indsprøjtning til DKS, og bestyrelsen takker markedet for denne mulighed, samt tak til alle, som bidrager og ‘stiller sig til rådighed’ for køresporten. Allan Bjerre præsenterede regnskabet og de tørre tal, som betyder, at kontingentet forbliver uændret. Ponykuskenes forslag er blevet viderebragt til forbundet. Bestyrelsen udtrykte en varm tak for mangeårigt godt samarbejde med Preben Garth-Grüner som afgået formand. Gorm Müller indvalgtes i bestyrelsen, og Marianne Seidenfaden overtog pladsen som formand/kvinde. Øvrige på valg blev genvalgt. Ved forespørgsel under evt blev det oplyst, at man måtte køre i de faste forhindringer på Dorthealyst ved forudgående henvendelse. At alle kan køre til Hubertusjagten under Dyrehavens bestemmelser. At Køresporten er et åbent blad for positiv og negativ kritik. At bestyrelsen indstiller til dommerhvervet ud fra bla problemløsende

og faglige kvalifikationer. Mads Palm Greisen fik en stor tak for sin indsats i Italien, såvel over for Ole Buch, som over for de tilrejsende VM tilskuere. For øvrigt kunne Ole tage hjem fra generalforsamlingen adskillige meter ‘line’ klogere, takket være Mads Liselotte Watson sluttede aftenen med videoklip fra kørestævnerne og i særdeleshed fra jubilæumsstafetturens sidste strækning fra Lene og Bent Rump i Tjæreby ved Roskilde til Christiansborg.

Foredragsaften 4. marts

Åbent stævne 30. apri l - 2. maj

Referent Mette Giversen

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Formand Marianne Seidenfaden Næstformand Niels Giversen Sekretær Gertrud Sørensen Kasserer Allan Bjerre Medlemmer Mette Giversen, Birger Hansen, Jørgen Andersen, Jacob Bötzauw og Gorm Müller.

Hvad nu

Spændende lysbilledforedrag på Osted Kro kl 19.00 over emnet Jelling-Nordkap tur/retur i hestevogn. Nogle mennesker gør det helt usædvanlige og får på den måde nogle oplevelser, som sætter sig spor i deres liv. Vejmand Per Bové fra Jelling er en af dem. Hele sit liv har hans heste været hans helt store interesse, og i årevis har han haft lyst til at køre til Nordkap i hestevogn. For et par år siden gjorde han alvor af planen. En gammel campingvogn blev rigget om til hestevogn, og med Bølle og Bums gik det i april nordpå. Nu er han hjemme igen, og det er lykkedes os at få ham her til Sjælland. Med sine mange lysbilleder fortæller han begejstret om turen krydret med viser i bedste Poul Dissing stil. Bemærk, at det er kl 19.00, da foredraget tager ca 3 timer. Entre kr 30.

Selv om foråret ikke helt er begyndt, er det alligevel snart tid at tilmelde sig stævnet på Dorthealyst. I år skal vi køre efter et nyt reglement, som jeg har hørt, skulle være færdig 1. marts. Propositioner og tilmelding fås ved henvendelse til Gertrud Sørensen, tlf 5965 4366 eller fax 5962 2359 senest 20. marts.

45


Marts 13. Apri l 3. 11. 25.

Maj 9. 16. 23. 29.-30.

Juni 6. 11.-13. 19. 19.-20. 26.-27.

Andre aktiviteter på Sjælland

Gundsø

Orienteringskørsel

Bromme Gundsø JKR

Jubilæumsstævne Prøvemaraton Træningsstævne

Midtsj. Fakse Haslev Fakse

L-Stævne Dressurkursus Pinsetur L-M Stævne

JKR

Orienteringskørsel Roskilde Dyrskue Sct. Hans fest L-M Stævne L-M stævne

JKR Ullerup SOK

Jul i 10.-11. SOK

August 22. SOK 29. Gundsø

S eptember 5. Bromme 19. JKR 25. Haslev 26. Bromme

Oktober 2. Helsinge 23. Gundsø 30. JKR

Dressurkursus Klubmesterskab L-M Stævne

Orienteringskørsel Træningsstævne Pløjestævne Pløjestævne Pløjestævne Pløjestævne Pløjestævne

DKS har 4 ugers anmeldelsesfrist. Lokale stævner har 2 ugers anmeldelsesfrist, der skal overholdes!

Tyske kvalitetsvogne sælges Maratonvogne Dressurvogne Turvogne

s

Yderligere information:

Mecklenburgische KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jacobsen Tlf. 7580 5225 (kl. 18.00 - 20.00)

46

T. Schmidt


Adressel i ste for sjæl l andske foreni nger

Bromme Køreforening v/ Per Albinussen, Husbjerggård, Døjringe, 4180 Sorø, tlf 5780 6072. Dansk Køre S elskab v/ Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle, tlf 5965 4366.

Fakse Køre- og Rideforening v/ Lesley Ebbensgaard, Vesterskovvej 15, 4640 Fakse, tlf 5671 0036.

Gundsø Ride- og Køreforening v/ Thomas Kjærside, Engbækvej 8, 4000 Roskilde, tlf 4673 2707. Haslev Ride- og Køreforening v/ Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 129, 4690 Haslev, tlf 5638 0131.

Helsinge Køreforening v/ Dina Schierning, Grønnehavegård, Helsingevej 98, 3300 Frederiksværk, tlf 4774 7001.

Jyllinge Køre- og Rideforening v/ Benny Larsen, Vibensøvej 2, 4000 Roskilde, tlf 4673 0052.

Kalundborgegnens Køreforening v/ Jens Anker Larsen, Istebjergvej 13, 4400 Kalundborg, tlf 5950 7374.

Køreforeningen Halsnæs v/ Finn Poulsen, Peder Olsensvej 35, 3390 Hundested, tlf 4798 6308.

Midtsjællands Køreforening v/ Leif Baltzer, Holbækvej 1, 4330 Hvalsø, tlf 4640 8170.

Slangerup og Omegns Køreforening v/ Suzanne Veierskov, Sperrestrupvej 36, 3650 Ølstykke, tlf 4717 9787. Sydsjællands Køre- og Rideforening v/ Jacob Bendtsen, Søndertoften 13, Ornebjerg 4760 Vordingborg, tlf 5537 1487.

Ullerup Køre- og Rideforening v/ Ane Wieder, Wiedersvej 3, 2791 Dragør, tlf 3253 4249.

HESTEFORSIKRING - LAVESTE PRÆMIER I KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S Valkendorfsgade 30 . 1151 København K Telefon 33 15 39 70 .Telefax 33 15 34 70 47


Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen, Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby, 6475 2555 Sekretær: Britt Laursen, Elverodvej 24, 5462 Morud, 6596 4917

General forsaml i ng 18. november

Siden sidst

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Ryslinge forsamlingshus. Formandens beretning og kassererens regnskab blev begge enstemmigt vedtaget. På valg til bestyrelsen var Jens Peder Hansen, Hansa Poulsen og Søren Rasmussen. Ingen af disse ønskede genvalg. Nyvalgte blev

Kl ubaften 17. februar

Hvad nu

Vi vil i år arrangere en hyggelig aften i Ryslinge forsamlingshus, hvor vi skal se film fra jubilæumsturen over Fyn. Endvidere vil Keld Zawada komme og fortælle om, hvordan man kommer i gang med restaurering af gamle vogne. Køb-sal g-byttedag 14. marts

Så er det endnu en gang tid for den årlige oprydning i hestetingene. Medbring alle de ting, som I ønsker at sælge eller bytte væk. Hvis der er nogen, der har vogne eller andre større effekter, der ønskes solgt for højeste bud, bedes disse effekter tilmeldt til Frank Madsen, tlf 6475 2555 senest 1. marts. I løbet af dagen vil der være lodtrækning på adgangsbilletterne. FKS’s cafeteria vil være til stede under arrangementet. Traditionen tro afholdes arrangementet i Jens Peders ridehus på Knøsevej 19 i Gudbjerg fra kl 10-14. Der opkræves en entre på kr 10,- pr person.

48

John Skaaning, Stig Rasmussen og Per Brix. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Frank Madsen Næstformand Morten Birkely Kasserer John Skaaning Øvrige Henrik Ryberg, Mogens Larsen, Stig Rasmussen og Per Brix.

Kørekursus 20. -21. marts

Kurset finder sted i ridehuset hos Helge Post i Dræby med Bent Hvenegaard Lassen som instruktør. Man kan melde til én eller begge dage. Prisen er kr 200,- pr ekvipage pr dag. Tilmelding til kurset skal ske senest den 8. marts til Stig Rasmussen, tlf 6264 1608. Kørekursus 27. -28. marts

Kurset finder sted i ridehuset på Broholm med Troels Sørensen som instruktør. Man kan melde til én eller begge dage. Prisen er kr. 200,- pr ekvipage pr dag. Tilmelding til kurset kan ske senest den 15. marts til Stig Rasmussen, tlf 6264 1608. Kørekursus 10. -11. apri l

Dette kursus er desværre aflyst pga afbud fra instruktør og manglende tilmelding.


Himmerlands Køre- og Rideforening Formand: Kirsten Tomra, Markvejen 65, 9220 Aalborg Øst, 9815 9421 Sekretær: Gitte K. Christensen, Brøndumvej 20, 9500 Hobro, 9852 2171

General forsaml i ng, 24. november

Siden sidst

Generalforsamlingen den 24. november blev afholdt på Hobro Bibliotek med ca 25 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen blev genvalgt, men Tanja Nielsen trådte ud af bestyrelsen pga af sit arbejde, Børge Simonsen kom ind i stedet for. Kim Kannegaard blev valgt som 1. suppleant for to år. Som revisor valgtes Ole Jespersen. Bendt Rosenberg modtog genvalg som revisor suppleant.

i pløjning på Forskningscenter Foulum var han en god og saglig speaker. Vi håber, at vi i mange år fremover stadig må trække på din store ekspertise, Marius.

Kirsten Tomra

Bestyrelsen har senere konstitueret sig således:

Formand Kirsten Tomra, Markvejen 65, 9220 Aalborg Øst. Tlf 9815 9421. Næstformand Anker Kristensen, Haugårdsvej 15, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf 9854 6647. Kasserer Jytte Andersen, Rodstedvej 18, 9541 Suldrup. Tlf 9837 8663. Sekretær Gitte K. Christensen, Brøndumvej 20, 9500 Hobro. Tlf 9852 2171.

Øvrig bestyrelse: Niels Holger Fisker, Nøragervej 3, Gjelstrup, 9240 Nibe. Tlf 9835 1339. Niels Jørgen Ramsdal, Præstemarken 4, Nr. Onsild 9500 Hobro. Tlf 9854 4417. Børge Simonsen, Trinnerupvej 6, Trinnerup, 9575 Terndrup. Tlf 9833 5049. Mari us S chrum bl ev æresmedl em

Foreningens medlem Marius Schrum blev udnævnt til æresmedlem, som tak for hans mangeårige virke i foreningen. Marius var en af foreningens medstiftere og foreningens første formand. Marius Schrum har altid været aktiv, og så sent som til det nyligt afholdte jyske mesterskab

Marius Schrum th. modtager æresbrev

Foto omj

49


Hvad nu

Akti vi tetspl an

Aktivitetsplanen for 1999 er blevet udsendt til alle medlemmer, men hvis nogen ikke har modtaget den, så ring til Gitte Christensen på tlf 9852 2171. Bestyrelsen håber på, at I møder op til de planlagte arrangementer. Fæl l esspi sni ng og fi l maften, 12. marts

Fællesspisning og filmfremvisning arrangeres på Klejtrup Søkro fredag den 12. marts kl. 19.00. Husk! Tilmelding til Anker Kristensen på tlf 9854 6647. Bustur ti l S jæl l and, 17. apri l

Foreningen arrangerer en spændende bustur til Sjælland ovennævnte lørdag.

Undervejs besøges Henrik Køier Andersens karetmagerværksted, hvor vi skal se vogne under restaurering, og vi slutter af med at se Henriks store samling af vogne og redskaber. Herefter går turen videre til Sparresholm, hvor vi skal se den pragtfulde vognsamling, med bla Nordeuropas største samling af erhvervskøretøjer og en fornem samling af Gløy og Fife vogne. Dagen afsluttes med et besøg på Gardehusarkasernen i Næstved, hvor vi bla skal se hestene, sygestalden, dyrlægens klinik og den historiske samling med mange spændende effekter, lige fra hestevogne og automobiler til historiske soldateruniformer. Sidste frist for tilmelding er 27. marts. Tilmelding foretages til Kirsten Tomra, tlf 9815 9421, hvor også yderligere oplysninger om turen gives.

Danmarks mindste vognfabrik

Alt i restaurering, reparation, nybygning, køb og salg

Lakering og staffering af vogne. Reparation og fremstilling af hjul. Montering af skivebremser. Pålægning af gummiringe, flere forskellige typer. Vognstænger fremstillet af asketræ, som er lagret i over 5 år.

Salg af maling, stof og læder i stilægte farver og i en kvalitet, man ellers kun ser i de gamle vogne • Salg af gamle vogne, såvel restaurerede som urestaurerede • Salg af nye og gamle vognlygter samt seletøj • Salg af maratonvogne af høj kvalitet til rimelige priser • Salg af kuskekapper, kørepiske og andet tilbehør.

Vores mål er at fremstille tingene på samme høje niveau, som de små vognfabrikker kunne for 100 år siden, men til priser så alle har mulighed for at vælge den professionelle løsning. Med venlig hilsen

Henrik Køier Andersen

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje · Tlf 4076 5650 eller Tlf 5596 5650 · Telefax 5596 5753

50


Midtjysk Køre Selskab

Formand: Benny Olsen, Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup, 8666 7565 Sekretær: Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer, 9786 1280

General forsaml i ng 11. november

Siden sidst

Generalforsamlingen blev afholdt på foreningens kørecenter i Havredal. Som dirigent blev valgt Jørgen Jørgensen. Generalforsamlingen fortsatte herefter med formandens beretning samt gennemgang af regnskabet. Begge dele blev godkendt, hvorefter man fortsatte med valg til bestyrelsen. Genvalgt blev Torben Christensen og Bente Søndergaard og som suppleanter Palle Simonsen og Boris Christensen. Som revisor Arne Sørensen og til pløjeudvalget Boris Christensen. Lüttichaus vandrepokal blev tildelt Lis Laumann for stor hjælpsomhed og kammeratskab overfor nye kuske. Lis Laumann er ligeledes en

Fi l maften 17. februar

Jul etur 6. december

Det blev til en gåtur i skoven uden heste. Der var mødt 16 personer op til turen, men pga vejret var vejene meget glatte, og man bestemte, at hestene skulle blive hjemme. Efter en dejlig gåtur i skoven var der gløgg og æbleskiver på centret. Tak til Lis og Svend.

Hvad nu

Evt tidligere film fra DM eller fra de Engelske Kongelige Stalde. Pl øjeaften 3. marts

Vi får besøg af Vagn Axel. Der vil blive undervisning af pløjere, hjælpere og målere. Kontakt evt Torben Christensen på tlf 9854 4197. Arbejdsaften 17. marts

Maling af materiel mv.

Rejsefortæl l i ng 7. apri l

god kusk samt en dygtig pløjer. Jørgen Jørgensen fik et erindringsglas for at have fået vandrepokalen i 1997. Herefter blev det forløbne års arrangementer diskuteret, og arrangementer for 1999 blev foreslået.

Vi får besøg af Per Bové Kristensen, der vil fortælle og vise billeder fra sin tur til Nordkap med heste. Entre kr 50,- pr person.

Arrangementer

Alle onsdagsarrangementer vil som sædvanlig starte kl 19.30 - Medbring kaffe og brød. Øl og sodavand kan købes. Ændri ng ti l akti vi tetskal ender

Træningsstævne den 12. og 13. juni bliver rykket til den 19. og 20. juni på grund af stævne i Vendsyssel. Nye medl emmer

MKS vil gerne byde følgende nye medlemmer velkommen: John Hummelshøj, Mølgaardvej 21, Gudum, 7620 Lemvig. Anja Lass, Adelgade 21, lejl. 16, 8900 Randers. Knud Balling, Bredkærvej 2, Linde, 7600 Struer og Charlotte Rasmussen, Rørbækvej 30, 8766 Nr. Snede. 51


Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, 7466 4107 Sekretær: Jeanette Clausen, Galstedvej 14, 6541 Bevtoft, 7451 4119

General forsaml i ng 13. november

Siden sidst

Ca 65-70 personer var mødt op til en fornøjelig aften på Hovslund Kirkekro. Først blev den ordinære generalforsamling holdt, hvor bestyrelsen blev genvalgt. Derefter blev der serveret lidt sild og lune retter. Renè gav god musik til kl 01.30. Det var meget hyggeligt.

Medl emsmøde 7. februar

Her blev programmet for 1999 drøftet og fastlagt.

Hvad nu

I anledning af SKS`s 20 års jubilæum vil der blive serveret et par snitter i løbet af aftenen. Der er bindende tilmelding senest 1. februar til bestyrelsen. Hovedbestyrel sesmøde 13. marts

Repræsentantskabsmøde 14. december

Alle er velkommen, dog er det kun bestyrelsens medlemmer, der har stemmeret.

Køb-sal g-byttedag 20. marts

Det foregår på Revsø Rideskole. Heste tilmeldes til Peter Chr. Jespersen på tlf 7455 1258 senest 16. marts. Træni ngsstævne 8. maj

Stævnet foregår i Fårhus. Se nærmere i næste nummer af Køresporten.

Specialforretning for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

52

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler. # Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste. RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!


Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen, Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted, 9792 1602 Sekretær: Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, 7950 Erslev, 9774 1245

General forsaml i ng 3. november

Siden sidst

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i Plantagehuset i Thisted, hvor 16 medlemmer var mødt op. Poul Andersen gennemgik i formandens beretning årets aktiviteter, hvor der var pænt fremmøde. En af årets største oplevelser var busturen til Polen, som var særdels vellykket. Regnskabet blev godkendt med et lille underskud

Kl ubaften og sel etøjssyni ng

Hvad nu

Som de forrige år er der hver mandag kl 19.00 klubaften og seletøjssyning. Det er i år flyttet ud i Plantagehuset i Thisted, hvor der også er mulighed for at benytte snedkerværkstedet. Du er også velkommen til blot at komme for at se, hvad der sker, og få en hestesnak - husk, medbring selv kaffe og kage. Afslutning 29. marts. Ti l kørsel 4. , 11. , 18. og 25. februar

Vi har igen i år valgt at satse på at hjælpe vore medlemmer med at tilkøre nye heste. Vi har lejet ridehallen hos Viggo Andersen, Sjørring de ovenstående torsdag aftener fra kl 19.00. Der stilles vogn til rådighed, så mød op med jeres heste og benyt lejligheden til at få hjælp til forspændingen. I er selvfølgelig også velkommen til at møde op som tilskuere. Pris kr 100,- pr hest pr aften. Tilmelding til Poul Andersen. Ti l kørsel - S ydthy

på kr 84,33, som især skyldtes, at der er indkøbt nye kasketter, sløjfer mm. Calle Jonasen og Helle Bojesen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Kaj Aage Jespersen og Martin Jonasen valgt. Jørgen Jacobsen blev genvalgt og suppleant blev Jens Jørgen Jensen. ThKS medlemmer har i årets løb deltaget i flere kørestævner og pløjestævner med pæne placeringer. Held og lykke ønsker vi også med deltagelse i det nye år.

Ligeledes har vi udvidet træningen til torsdagene 4. og 18. marts kl 19.00 og lørdagene 13. og 27. marts kl 10.00 i ridehallen hos Mona Hansen,

Gydkærvej 6, Gettrup ved Hurup. Pris kr. 100,pr hest pr gang. Tilmelding til Poul Andersen. Bustur 24. apri l

Vi skal i år besøge karetmager Henrik Køier Andersen, som bla reparerer kongehusets hestevogne. Han har en omfattende samling af landbrugsredskaber og vogne, som bla ofte udlånes til filmoptagelser. Efter besøget i vognhuset og staldene kører vi hen til karetmagerværkstedet. Sidste besøg denne lørdag er på Sparresholm vognsamling, som er nordens mest alsidige samling af ca 100 vogne og kaner. Der er afgang fra Restaurant Marina på havnen i Thisted kl 05.00. Pris kr 200,-/300,- afhængig af antal deltagere. Medbring formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest 10. april til Poul Andersen eller Jørgen Jacobsen. Vel kommen ti l nyt medl em

Patricia Kirk, Ballerumvej 65, Brund, 7700 Thisted. 53


Trekantens Køre Selskab

Formand: Inge Luise Ratzow, Rytterskolevej 12, 6000 Kolding, fax. 7556 5433, tlf 7556 5151 Sekretær: Birte Ærenlund Andersen, Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia, tlf. 7586 0635

General forsaml i ng 4. november

Siden sidst

Der var mødt 22 medlemmer op til den ordinære generalforsamling, som blev afholdt på Dyrehaveskolen i Kolding. Niels Mortensen blev valgt som dirigent, og valgt til bestyrelsen blev Inge Luise Ratzow, Birte Ærenlund Andersen og Orla Andersen. Under eventuelt var der livlig diskussion, da vi jo står for DM i pløjning 99. Niels Schelde Petersen, som på grund af tidsnød, er trådt ud af bestyrelsen, er dog stadig medlem af DM-pløjeudvalget, som består af Jørgen Olsen, Herluf Holst, Niels Schelde Petersen og Inge Luise Ratzow. Ib Møllers indlæg angående tidligere DM-kataloger blev heftigt diskuteret, og man enedes om, at Ib Møllers indlæg nok ikke var alt for heldigt formuleret. Positiv kritik er ok, men verbalt overfald med tilbagevirkende kraft er ikke vejen frem for et godt samarbejde. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Formand Inge Luise Ratzow Sekretær og kasserer Birte Ærenlund Andersen Materialeforvalter Jørgen Olsen Bestyrelsesmedlem Herluf Holst Bestyrelsesmedlem Orla Andersen Fi l maften 19. november

Vi var ca 30, der var mødt op til denne aften hos formanden for Ødis Bramdrup Landsbylaug, Jonna Jørgensen. Vi så diasbilleder fra vores åbne stævne, som blev afholdt sammen med Landsbylaugets sommerfest. En hyggelig aften med en meget levende fortæller. Jul ehygge 29. november

En frisk gåtur ned til Lillebælt og hjem til gløgg, æbleskiver og bankospil var, hvad denne eftermiddag bød på hos Jørgen og Judith.

Vognhjul

# Repareres # Gummi pålægges # Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

54

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451


S tutteri besøg 28. februar

Hvad nu

Marianne og Jens Christensen har inviteret os til at besøge deres stutteri JMC Quarter Horse i St Anslet, som efterhånden har opnået international erkendelse. Både Marianne og Jens er meget dygtige westernryttere. Kaffekurv medbringes. Tilmelding til Inge Luise på tlf 7556 5151 senest 22. februar. Hovedbestyrel sesmøde 13. marts Se andetsteds i bladet

Ori enteri ngsaften 17. marts

Kl 19.00 på Dyrehaveskolen. Nyt fra pløjeudvalget og nyt fra hovedbestyrelsesmødet. Kl 20.00 Hvad siger loven? Vi har indbudt én fra politiet og én fra forsikringsbranchen. Der vil blive gennemgået, hvor-

når en ekvipage er i overensstemmelse med loven, og hvornår den måske absolut ikke er det. Tilmelding til Inge Luise på tlf 7556 5151. Vognmuseet i Horsens 10. apri l

Vi mødes ved vognmuseet i Horsens kl 10.00, hvor Ib Møller har lovet at vise os rundt og fortælle om de udstillede vogne. Efter indtagelse af den medbragte kaffe kan vi gå over og besøge industrimuseet. Tilmelding til Inge Luise på tlf 7556 5151, senest 4. april. Træni ngsstævne i Bække 16. maj Nærmere herom senere.

Pi nsetur hos Tage S chel de Petersen Nærmere herom senere.

55


56


Vendsyssel Køre Forening

Formand: Harald Holm Olesen, Pulsen 5, 9330 Dronninglund, 9886 1624 Sekretær: Anne Grethe Nørgaard, Øster Thorupvej 1, 9330 Dronninglund, 9885 7073

General forsaml i ng 5. november

Siden sidst

På generalforsamlingen blev Jens Peter Pedersen valgt til dirigent. Af formandens beretning fremgik, at kun 3 ud af vores 21 arrangementer var blevet aflyst - trods det dårlige vejr. Ellers gik en del af snakken ved bordene om det kommende DM i år 2000. Britt Nielsen ønskede ikke genvalg, og vi siger tak til Britt for hendes arbejde i

Fi l maften 28. januar

Hvad nu

Vi mødes i Hjallerup Idrætscenter kl 19.30, hvor vi vil se gamle smalfilm fra VKs opstart. Medbring gamle som nye billeder, som kan genopfriske gode gamle minder. Bagefter er der hyggeligt samvær over kaffen, som kan købes på stedet. Færdsel sregl er 25. februar

Kl 19.30 i Hjallerup Idrætscenter. Regler for hestevognskørsel i trafikken. Oplæg ved en politiassistent og en assurandør. Kaffe kan købes. Hel dagsbustur 10. apri l

bestyrelsen. Nyvalgt blev Anne Grethe Nørgaard. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Harald H. Olesen, 9886 1624 Næstformand Birgitte Jensen, 9886 9074 Kasserer Aage Thomsen, 9886 4458 Sekretær Anne Grethe Nørgaard, 9885 7073 Materielforvalter Poul S. Jensen, 9896 5193

Afgang kl 7 fra Aalborg. Tag afkørsel nr 26 på motorvej E45 og parker gratis på P-pladsen ved Th. Sauersvej. Pris kr 120,- pr deltager. Busturen er arrangeret sammen med foreningen Nordfjordhesten. Vi besøger først saddelmageren i Møldrup. Undervejs vil vi nyde vores medbragte madkurve, inden vi besøger Horsens vognmuseum. Tilmelding til Harald på tlf 9886 1624 senest 31. marts.

S el etøjssyni ng

Vores hyggelige aftener med seletøjssyning forsætter. Der er nu så mange deltagere, at der er 2 hold med henholdsvis Poul S. Jensen og Harry S. Pedersen, som undervisere. Det er dejligt at se, at så mange unge også har mod på at træde nålen. Interesserede kan henvende sig til Poul tlf 9896 5193 eller til Harry tlf 9825 7722. Nye medl emmer

Vi byder velkommen til vores nye medlemmer: Hans Dieter Bogham, Ørhedevej 8, 9330 Sæby, Henning Knudsen, Kløvervej 7, 9440 Åbybro, John Nielsen, Ølandsvej 3, Horne, 9850 Hirtshals, Inger Wellendorf, Selsøparken 14, 9400 Nørresundby.

57


MASKINSTATION v/ Arne Jørgensen, Kyndby 3630 Jægerspris

47 52 12 19

AB ER D E EN -A NG US

Stambogsregistrerede avlstyre og kvier sælges Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby 3630 Jægerspris

47 52 12 19

Malmstedts väg 8, Maglehem, 297 95 Degeberga Tel/fax: 044-35 13 54, 0708-88 24 50 E-mail: equuus-driving.sweden@telia.com Du kan också besöka oss på www.equus.home.se

58


Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen, Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern, 9736 9290 Sekretær: Anni Johnsen, Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning, 9711 9887

General forsaml i ng 4. november

Siden sidst

43 medlemmer var mødt op. Jørn Klokkerholm blev valgt som dirigent og styrede med vanlig sikkerhed forsamlingen gennem dagsordenen. Tre forlod bestyrelsen, og tre nye blev valgt ind. Vi takker de tre for deres gode indsats og byder velkommen til de nye. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Niels Jørgen Jensen, tlf 9736 9290 Næstformand Charles Madsen, tlf 9713 2564 Sekretær Anni Johnsen, tlf 9711 9887 Kasserer Anna Kirstine Mouridsen, tlf 9722 3428 Medlem Preben Nørfeldt, tlf 9722 4526

Foredragsaften 9. februar

Jul efest 9. december

Igen i år var julefesten en succes. 54 deltog i arrangementet, hvor der igen var mange flotte sponsorede gevinster til vort amerikanske lotteri. En stor tak til sponsorerne. Festudvalget havde tilrettelagt en virkelig hyggelig aften til stor fornøjelse for vore medlemmer.

Hvad nu

Poul Rask forsøgte sig med en tur til Kina på hesteryg. ‘Drømmen der brast’ hedder foredraget, hvor han fortæller om sine oplevelser undervejs. Foredraget holdes på Højgårdskolen i Lind. Bl ue Horse, Randbøl marts

Suppleant Nina Hagelskjær Materialeformand Poul Poulsen Faglig konsulent Olaf Nøbbe Festudvalg Solveig og Arne Lauridsen samt Nina Hagelskjær Pløjeudvalg Charles Madsen Banebygger Thomas Stræde Revisor Erik Baden

Datoen i medlemsbrev. Vi mødes kl 17.30 og

kører i egne biler til stutteriet, hvor vi får en rundvisning på et markant og moderne stutteri. Tilmelding til formanden Niels Jørgen Jensen, tlf 9736 9290 senest 4 dage før.

Bi l l und Travbane 15. apri l

Vi forsøger igen at lave en hyggelig aften på travbanen i Billund. Tilmelding til Anna Kirstine Mouridsen, tlf 9722 3428 senest 8. april.

59


Annonce fra Kustos Hesteforsikring

60


Østjysk Køre Selskab

Formand: Christian Høgild Pedersen, Kyperstien 1, 7171 Uldum, 7567 8648 Sekretær: Pia Høegh, Hølken Havevej 21, Hou, 8300 Odder, 8655 6574

Siden sidst

Jul e køre- og ri deturen 30. december

Vi blev budt velkommen af den nye direktør på Vilhelmsborg, Christian Krogh, samt af to journalister fra Jyllands Posten, som selv havde fundet ud til os. Dejligt, at der er nogle, som lægger mærke til aktiviteterne. Der mødte 8 ekvipager op, tre 2-spand, fem ryttere og ca 25 fodfolk. Vejret var dejligt årstiden taget i betragtning tøvejr med en smule sol og vind. Nis Valdemar og Jens Laursen fra Århus Rideklub red forridere i røde jakker, hvide bukser mm, og som sædvanlig meget stilfuldt og i højt humør, hvilket vi er dem meget taknemmelige for. Turen gik gennem Vilhelmsborgs jorder, ned ad den gamle hulvej til Moesgård, gennem skoven til Moesgård strand, hvor vi holdt en lille pause. Dernæst tilbage gennem skoven, langs golfbanen, igennem den gamle allé og Hørret skov. Fjordhestene viste virkelig deres styrke gennem skov, næsten søer og stejle skrænter. Efter turen havde Vilhelmsborg velvilligt stillet Dragonstuen til rådighed, og det skal ikke glem-

mes, at vi også fik lov til at sætte hestene på stald - uden beregning. En helt igennem vellykket tur. Det eneste men er bare - hvorfor kommer der ingen af medlemmerne? På generalforsamlingen blev der råbt efter aktiviteter, også for bredden af køresporten. Havde undertegnede ikke selv haft to 2-spand med havde det været en pinlig affære. Tak til Søren Karl for hjælpen, både med at køre det ene spand, men også med det store arbejde med at flytte 4 heste og 2 vogne mm frem og tilbage. Medl emskonti ngent

Pia Høegh

Kontingentet er uændret i forhold til 1998. A-medlem kr 300,B-medlem kr 60,C-medlem kr 60,-

Hvad nu

Karetmagerbesøg 13. marts

Sæt kryds i kalenderen til besøg hos V. Drensgaard, Ebbesensvej 18, 8641 Sorring, kl 13.00. Kom og se, hvordan en karetmager arbejder og kan forvandle en gammel nedslidt vogn til en askepotkaret. Det kan man kalde kunst. Tilmelding inden 1. marts til Marie Chevallier, tlf 8694 6514. Vel mødt.

H. J. Hansen

Nykøbing Landevej 12 Årslev · 4200 Slagelse Tlf. 53 56 71 86

Reparation og nysyning af køre- og rideudstyr Forhandling af alt i hesteudstyr

61


Sindalvej 7 G Box 50 G 9850 Hirtshals G Fax: 98 94 51 66

Vi har specialiseret os i transport af: G G G G G G G

62

Gylle Spildevand Slam fra rensningsanlĂŚg Spildolie Industrifisk Fiskeaffald Konsumfisk


25-års jubilæumskørsel Dansk Køre Forbund

26. juni - 1. august 1998

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

63


Med hest og vogn - fra Skagen til København

I 1998 kunne Dansk Køre Forbund fejre 25-års jubilæum, og for at markere begivenheden i hele landet, havde forbundet og køreselskaberne i fællesskab planlagt at sende en jubilæumsstafet gennem Danmark. Ideen var, at hele bredden af køresporten skulle repræsenteres på turen, og derfor var det vigtigt, at stafetten kunne transporteres af alle typer hesteforspand, og på enhver type af vogn. Peter Strauss fra Vognsamlingen på Sparresholm stillede velvilligt en pragtfuld gammel læderrejsekuffert til rådighed for det enestående arrangement, og omhyggeligt blev kufferten pakket med jubilæumsudgaven af Køresporten, informationsfoldere, vognskilte og jubilæumsglas til brug under turen. Kufferten var tung og gedigen, og som Peter Strauss udtrykte det: ‘ville man da have overvægt, hvis man skulle ud at flyve - selv med kufferten tom’. Besøgsmål, overnatning, forplejning og transport af stafetten blev planlagt i køreselskaberne, og snart havde stafetturen taget form, og ruten for den lange rejse fra Skagen til København var fastlagt. Afgang fra S kagen

Lørdag, den 26. juni 1998 modtog VK, som de første, jubilæumsstafetten. Stafetten blev overrakt på Skagen Rådhus af formanden for DKF, Svend Aage Nissen, og forbundet var endvidere repræsenteret ved kasserer Elsebeth Dehlholm,

Skagens borgmester og S.Å. Nissen læsser stafetten

64

VKs kortege kører ud af Skagen

Fotos omj

køreudvalgets formand Carl Th. Christensen og Køresportens udsendte redaktør. Skagens borgmester Kurt Kirkedal Jensen var til stede, og havde fornøjelsen at være den første, som skrev i den medfølgende rejsedagbog. Denne bog stammer tilbage fra forbundets 10-års jubilæum og er smukt indbundet i et billedskåret træbind. Poul Schøtt Jensen var udvalgt til at være den første, som skulle køre med stafetten, idet han er den eneste af VKs grundlæggere, som stadig er medlem af foreningen. Fra Skagen gik turen ad den smalle, stærkt trafikerede og eneste vej ud af den gamle købstad. Det blev en tur, hvor den motoriserede ferietrafik ikke var så imponeret af stafetkortegen på en halv snes køretøjer, der i adstadigt tempo kørte mod Frederikshavn. Imponerende var det derimod at komme til Ålbæk, hvor kortegen blev modtaget af flagallé og glade indbyggere. Første overnatningssted var Bannerslund Rideklub, hvor der ventede deltagerne en dejlig stald og klubhus til fri afbenyttelse. Næste morgen stod VKs deltagere op til regnvejr, og det skulle desværre senere vise sig, at regn kom til at præge resten af turen gennem Vendsyssel. Gennem et kønt og kuperet terræn gik turen videre mod Frederikshavn og Sæby, og netop i Sæby ventede der kuskene en modtagelse på rådhuset, som selv de mest garvede måtte tage hatten af for. Der var opstillet flag på rådhuspladsen, og der var gulerødder til hestene. Alle de deltagene blev budt på en forfriskning, men også de


mange fremmødte sæbynitter blev trakteret. En særdeles flot modtagelse. Turen fortsatte herefter mod Sæbygård, hvor VK som altid blev varmt og hjerteligt modtaget af Julius Arenfeldt. Dagen sluttede ved Skæve Rideklub, hvor der var planlagt overnatning og et varmt måltid, som alle med glæde tog imod. Den 28. juni skulle vise sig at blive begivenhedernes dag. Turen til Dronninglund var smuk og scenarisk gennem skovene, som deltagerne trods regnen nød til fulde - men med ét blev idyllen brudt af et voldsomt brag. Årsagen var en punktering af Ole Kokholms vognhjul. Reservehjulet lå imidlertid hjemme, så Ole rykkede glad over i den anden side af vognen, og fortsatte på tre hjul. Dog valgte han at sige farvel i Dronninglund. Ved Dronninglund Rådhus blev kortegen modtaget af viceborgmesteren, og pressefolk fra landsdelens aviser var mødt op for at lave reportager fra begivenheden. Omkring middag kom der besøg af den kommende natvært Erik Daugaard. Han kunne meddele, at han selv og naboen John var leveringsdygtige i varme bade, tørring af vogne såvel som tøj. Lidet kunne deltagerne vide, hvilken lykke det senere på dagen skulle bringe. Næppe var stafetturen startet efter frokost, før den første byge kom. Skyerne trak sig sammen og til sidst brød et virkeligt uvejr løs. Ikke nok med regn og hagl, men også et vældigt tordenvejr rasede, netop som kuskene kørte i et åbent engareal uden nogen form for ly. Kortegen ankom derfor noget tidligere end beregnet, men alt var vådt, og tilbuddet om at overnatte på et tørt og varm gulv, var for godt til at afslå.

Tirsdag den 30. juni afgik stafetten fra Øster Uttrup med kurs mod Terndrup. Børge Simonsen var den første himmerlandske kusk, som skulle befragte kufferten. Med de to rødbrogede pintoheste foran dogcarten vakte ekvipagen opsigt undervejs. Efter en dejlig tur gennem Lundby Bakker

På vej mod Aalborghus slot

Stafetten overdrages på slottet

Fotos omj

Stafettens sidste dag i Vendsyssel startede med et besøg på Hals Rådhus, hvorefter vognkortegen bevægede sig mod Aalborg. Inden ankomsten til byen skulle Limfjordsbroen krydses - i myldretiden forstås. Nogle kuske havde set frem til oplevelsen, mens andre frygtede denne nødvendige forcering af Limfjorden. Det værst tænkelige for sidstnævnte gruppe indtraf. Broen var oppe, da kortegen ankom, men ventetiden og den efterfølgende bropassage gik over al forventning. Præcis kl 16.00 ankom VKs kuske til Aalborghus Slot, hvor HKR ventede på overdragelsen. De 16 ekvipagerne linede op i slotsgården, og efter toner af coach- og parforcehorn bød amtmand Claus Rosholm velkommen til Aalborg og til Aalborghus Slot. Efter overdragelse af stafetten stemplede og underskrev amtmanden rejsedagbogen, hvorefter ekvipagerne kørte gennem Aalborgs midtby til overnatningsstedet hos familien Tomra i Øster Uttrup. På denne del af turen blev kufferten standsmæssigt transporteret af Knud-Erik Tomras smukke fjordheste 6-spand. Som afslutning på en begivenhedsrig dag var der fællesspisning i Øster Uttrup Forsamlingshus, hvor VK tog afsked med stafetten og ønskede HKR god rejse gennem Himmerland. På besøg i hel e verden

65


ankom kortegen til Lindenborg Gods, hvor lensgreve C.H. von Schimmelmann tog imod i slotsgården. Med blandt ekvipagerne var familien Tomra med deres landskendte og farvestrålende ‘cirkusvogn’, og det var da kun med nød og næppe, at køretøjet kunne smyge sig gennem porten til det smukke hvide slot fra 1537. Lensgreven og den gamle lensgrevinde skrev hilsner i dagbogen og ønskede lykke til på rejsen mod København. Fra dette pragtfulde sted gik turen mod Terndrup, hvor borgmesteren Børge Olsen bød velkommen. Efter en lille pause fortsattes turen over Terndrup Hede mod godset Gl. Wiffertsholm. Her var det familien Lindegaard, som bød ekvipagerne velkomne i slotsgården. Gl. Wiffertsholm er blandt mange hestefolk kendt som stedet, hvor det traditionsrige Wiffertsholmstævne afvikles. I over 20 år har familien Lindegaard lagt faciliteter til stævnet, hvor kuske, pløjere og ryttere mødes til et årligt og særdeles hyggeligt stævne den tredje weekend i september. Dagen sluttede med en kort køretur mod Lissy og Børge Simonsen i Trinnerup, hvor kortegen skulle overnatte. Fra Trinnerup gik turen via Vive og Oue til frokostpause i det smukke gamle fiskerleje ved Stinesminde. På denne tur havde kortegen fået deltagelse af endnu en beboelsesvogn, idet Børge Simonsen havde spændt sine pintoheste for en

sådan. Sent på eftermiddagen ankom stafetten til Gitte Christensen i Brøndum, men inden da havde turdeltagerne haft lejlighed til at se det fantastiske dødishul i Øls. Efter en dejlig aften med bla snobrød over bål kørte 6 ekvipager videre til vikingeborgen Fyrkat, hvor Hobros borgmester Erland Christensen fortalte om vikingeborgen, sendte en hilsen med i bogen og ønskede held og lykke på turen. Fra Fyrkat fortsatte stafetten ad små og hyggelige veje igennem et smukt landskab til Verdenskortet ved Klejtrup Sø. Inden afgangen nåede værtinden lige at skrive et meget fint digt i bogen. Turen fortsatte nu ad små og hyggelige veje til Hvolris, hvor familien Anker Kristensen på festligste vis tog imod med masser af flag. Endnu engang nød deltagerne det dejlige aftenvejr omkring bålet, men hyggen blev afbrudt af en forsvundet mobiltelefon. Selv efter en omfattende eftersøgning lykkedes det ikke at finde telefonen, men et lyst hoved fandt på at ringe til den. Og så lå den såmænd bare i kagekassen! Sidste dag i HKRs regi gik mod Viborg, hvor stafetten skulle overdrages til MKS. Denne sidste etape blev kufferten transporteret i Anker Kristensens fine holstenervogn, og vel ankommet til Domkirkepladsen i Viborg blev stafetten overdraget til Thomas Bullinger MKS.

Stafetkørsel gennem Himmerland. Børge Simonsens pintoer forrest. 66

Foto omj


Fra Vi borg gi k turen mod Gern

Efter frokosten på Domkirkepladsen tog HKR afsked med stafetten, men familien Tomra fra HKR fortsatte med på turen i deres ‘cirkusvogn’. Turen gik videre via Hald Hovedgård og Dollerup Bakker til MKS´s kørecenter i Havredal. Her var der overnatning til lørdag den 4. juli, hvorefter stafetten blev transporteret gennem Blichers landskab, forbi Jens Langknivs Hule og til Thorning Kirke. Efter en kort pause gik turen videre til Vinderslevholm ved vestenden af Hinge Sø, hvor Karen Ladekjær Mikkelsen bød velkommen og ønskede stafetten god tur mod Christiansborg. Ved 18-tiden ankom kortegen til Alling Kloster, hvor forbundets præsident Ib Møller bød velkommen. De ca 10 heste blev sat på fold ved klosterruinen, hvorefter kuske, hjælpere og gæster blev budt indenfor til fællesspisning og hyggeligt samvær. Ca 30 personer nød den dejlige og berømte biksemad fra Kongensbro Kro. Søndag formiddag var stille, med afslapning og puslen om hestene. Kl 15 var der afgang på turen mod Gern. ØKS overtog stafetten i Gern

Søndag den 5. juli overtog ØKS stafetten ved Gern Feriecenter, hvorefter ruten gik videre mod Århus og et besøg på Vilhelmsborg. Det blev en god tur langs den jyske østkyst, og på Norsminde Gl. Kro ventede 3 ekvipager på stafetten. Den 7. juli ankom kortegen til Odder, hvor der

Der skåles ved Alling Kloster

Fotos omj

var festligheder på torvet. Stafetten blev overdraget fra Pia Høegh til Søren Karl Nielsen, under overværelse af Odders borgmester Elvin J. Hansen. Borgmesteren skrev i rejsedagbogen og takkede for det gode initiativ: at lægge ruten gennem Odder kommune på vejen mod København. Fra Odder gik turen til overnatningsstedet hos Søren Karl Nielsen i Oldrup. Onsdag morgen den 8. juli skiftede stafetten transportør i Voervadsbro. Fem spand fulgte herefter stafetten på turen mod dyrskuepladsen i Horsens. Ved middagstid ankom stafetten til dyrskuepladsen, hvor DM i kørsel skulle til at starte. Det var et flot syn, da kortegen rullede ind på pladsen, og DM arrangørerne bød på forfriskninger til kuske og hjælpere. Det var planlagt, at stafetkøreturen skulle holde pause frem til DM afslutningen den 12. juli. Søndag eftermiddag, i strålende sol, overtog Jørn Wolff Madsen stafetten på dyrskuepladsen. I en dejlig landauer blev kufferten kørt til Sebberup Østergård, hvor den skulle overnatte. Næste formiddag var der officiel modtagelse på Hedensted Rådhus efterfulgt af frokost på Agersbølgård. Stafetkøreturen fortsatte herefter til Vejle, hvor kufferten skulle overdrages til næste køreselskab. S tafetten modtages med champagne

Den 13. juli modtog TKS stafetten foran rådhuset i Vejle. Modtagelsen blev fejret med champagne og kransekage, inden kortegen fortsatte

Stafetten kører fra DM i Horsens

67


mod Søs og Herluf Holst i Klattrup. Undervejs blev det til et besøg i Børkop, hvor borgmester Leif Skov tog imod og ønskede fortsat god tur. Den 15. juli var stafetten nået til Christian IVs slot Koldinghus. Borgmester P. Andersen ønskede forbundet tillykke med jubilæet og held og lykke på den sidste del af turen mod København. Familien Tomra HKR, der havde været med på stafetkøreturen helt fra Aalborg, sluttede deres sommerferietur på Koldinghus. Efter små 3 ugers deltagelse og ca 300 tilbagelagte kilometer med deres ‘cirkusvogn’ og 4-spand fjordheste, var det tid at vende næsen hjemover. Det bør nok tilføjes, at hjemtransporten foregik med lastbil. Den sidste etape i TKS gik fra Dalby Rideskole til Frederikshøj. Ved den gamle grænsekro skulle stafetten overdrages til SKS. Fra den gaml e grænseko ti l Fynshav

SKS overtog den 15. juli stafetten ved den gamle grænsekro nord for Christiansfeld, hvorefter den blev transporteret til overnatning hos æresmedlemmet Jes Asmussen. Hele transporten gennem SKS’s distrikt foregik med en pragtfuld break, som Slesvigske

Vognsamling velvilligt havde stillet til rådighed for foreningen. 17. juli 1998, kl 11.00 poststemples stafetten på Christiansfeld Posthus. Undervejs på turen gennem det sønderjyske blev der foretaget mange besøg. Her nævnes blot nogle få: borgmester Jørgen From i Christiansfeld, Genforenings- og Grænsemuseet, Slesvigske Vognsamlings Venner, borgmester Karen From i Haderslev, Haderslev Museum, Tørning Mølle, postmesteren og borgmesteren i Rødekro samt borgmesteren i Gråsten. Den 19. juli var den store dag på turen gennem Slesvig. Ved ringriderfesten i Gråsten deltog SKS med 20 ekvipager, som kørte med i optoget gennem byen. Turen fortsatte til Dybbøl Mølle, og inden afslutningen i SKS’s regi fik ligeledes Sønderborg og Augustenborg besøg af den store break og stafetten. Tirsdag den 21. juli blev stafetten transporteret den sidste vej af Heinrich Schneider, som sammen med følgevognene skulle bringe kufferten til færgehavnen i Fynshav. Skibsføreren på M/F Thor Sydfyen ønskede tillykke med jubilæet og skrev i rejsedagbogen, at det var en fornøjelse at transportere stafetten videre til Bøjden Færgehavn.

Kusk Rolf G. Nielsen i samtale med Koldings borgmester Per Bødker ved Koldinghus

68


S å sødt som i gaml e dage

Den 26. juli var dagen, hvor FKS startede jubilæumsturen over Fyn. Kufferten var ankommet dagen før med færgen fra Fynshav til Bøjden, og ledsaget af 4 personer fra SKS blev den overdraget til fynboerne. Præcis kl 15.00 gjaldede tonerne fra Mikkel Skaanings gamle posthorn, og kort efter begav kortegen sig afsted, anført af Henri Hages 4spand og den nybyggede coach efter gammel engelsk model. På toppen af vognen sad bla Jens Harder, formanden for FKS Jens Peder Hansen og avisens udsendte medarbejder, som skulle rapportere om jubilæumsturen med kurs mod København. Efter nævnte ekvipage fulgte John Skaanings ekvipage. Tempoet var adstadigt, og selvom der hurtigt dannede sig en kortege af nutidige, motoriserede køretøjer bag ekvipagerne, tog de fleste det med godt humør og smilede og vinkede til de ‘hestetrukne’. Turen gik gennem Faaborgs smalle gader, hvor der lige akkurat var plads til at smyge sig gennem byporten. Hurtigt blev hestekøretøjerne omringet af nysgerrige, der skulle se og røre og ikke mindst fotografere de sjældne gæster. Formanden delte

Morten Birkely forrest i stafetkortegen over Fyn

pjecer ud og fortalte om Dansk Køre Forbunds virke. Sidste stop før Egeskov var Krarup, hvor 11 ekvipager fra FKS stødte til. Greve Michael Ahlefeld fra Egeskov entrede coachen og kørte med det sidste stykke til Egeskov Slot, hvor ankomsten var helt enestående. Ca 3.000 mennesker var mødt op i parken og på slotspladsen for at modtage den flotte kortege, som ligeledes blev trakteret med ‘Peter Most Gardens’ liflige toner. Næste dag skulle turen gå fra Egeskov til Urup, og nu var der friske ekvipager til at transportere stafetten. Søren Rasmussens og Jens Peder Hansens 4-spand og Frank Madsens 2spand. Med blå sommerhimmel og højt humør kørte ekvipagerne til Anette og Erik Knudsen i Sødinge, hvor der vankede forfriskninger til heste, kuske og andet godtfolk. Videre gik turen til frokost hos Mie Kjær i Søllinge, og dagen sluttede hos Rita og Søren Rasmussen i Urup. Den sidste del af turen var yderligere to ekvipager stødt til kortegen. Knapt var hestene spændt fra, da regnen kom. Det veldækkede havebord måtte i al hast rykkes ind i stuerne, til stor ærgelse for gårdens tre døtre, der havde forberedt aftenens haveparty.

Foto Jens Stougaard 69


Den tredje dag på stafetturen over Fyn startede fra Urup med to ekvipager. Første mål var Bogense, og undervejs gik turen forbi Lundsgård og Rissinge. Middagspausen blev holdt hos Morten Birkely, og over middag gjorde ekvipagerne holdt ved ‘De gamles hjem’ i Aunslev. Mange af de ældre nød synet af køretøjerne fra ‘deres tid’. Næste stop var Juelsberg, hvor godsejer Erik Juel fortalte historier fra en svunden tid. På Juelsberg steg Nyborgs viceborgmester og turistchef på vognene og kørte med til torvet i Nyborg. Her sendte viceborgmesteren kufferten videre, og det sidste stykke mod broen blev den kørt af John Skaaning. Med Roof S eat Break over S jæl l and

Lørdag den 25. juli havde Birger Hansen og Kjeld Anholm spændt deres oldenborgere for en roof seat break, som var udlånt af Mads Palm Greisen. Vognen er lavet af Holland & Holland i 1869, og skulle transportere stafetten over hele Sjælland. Repræsentanter for FKS overdragede stafetten til DKS, og jubilæumsturen på Sjælland kunne begynde.

Pause ved Carlsberg Bryggerierne

70

Der blev kørt af de små veje mellem Korsør og Slagelse, og ved middagstid nåede ekvipagen frem til Poul Petersen i Haverbjerg. Over middag gik det videre mod Ødemark, som var målet for denne dag. Søndag sluttede turen hos Marianne Seidenfaden på Dorthealyst, hvor ca 40 mennesker samledes om grillen på gårdspladsen. Ved næste hviledag var ekvipagen nået frem til Lene og Bent Rump i Tjæreby, der var sidste stop inden turen ind til Christiansborg. Fra starten var det tyndt med køretøjer, men jo tættere vi nåede staden, jo flere ekvipager dukkede op. Hos Lene og Bent Rump deltog ca 70 mennesker i en særdeles hyggelig aften, hvor den grillede mad blev indtaget på høloftet. Lørdag den 1. august var sidste dag på stafetkøreturen fra Skagen til København. Fra Tjæreby gik turen mod Toyota i Glostrup, hvor Torben Monk var vært ved en dejlig frokost. På parkeringspladsen foran forretningen var køretøjerne linet op, og efter frokosten gik turen mod Christiansborg. Mange ekvipager var med, men selv om alle køreselskaber var indbudt til at deltage denne sidste dag, var der kun deltagelse fra DKS, FKS, HKR og VK!

Foto omj


Det blev en pragtfuld tur mod centrum. Ruten var lagt ad Roskildevej og Frederiksberg Bakke til Carlsberg Bryggerierne, hvor der var pause. Efter at have nydt lidt af bryggeriets forfriskninger gik turen videre ad Vesterbrogade og over Rådhuspladsen til Christiansborg. Undervejs blev der flittigt delt ud af de medfølgende PR-materialer. Præcis kl 15.00, og til tonerne af coachhorn, rullede ekvipagerne ind på Christiansborg Ridebane, hvor stafetten blev modtaget af HKH Prinsesse Benedikte, DKFs præsident Ib Møller og DKS’s formand Preben Garth-Grüner. Ekvipagerne kørte to omgange omkring ridebanen, således at HKH Prinsessen, officials og publikum kunne nyde synet af de pragtfulde køretøjer. Undervejs blev hver af dem kommenteret af den rutinerede speaker Jørgen Konge. Efter præsentationen var der officielle taler, hvorefter ekvipagerne kørte ind på ridebanen og spændte fra. Som afslutning på en dejlig dag og et storslået arrangement i hele landet var der reception på balkonen over ridebanen. Champagnepropperne sprang, og deltagerne hyggede sig og talte om de første 25 år i forbundets historie. Det var en stor glæde for Dansk Køre Forbund,

Jubilæumskortegen kører over Rådhuspladsen

at forbundets protektor HKH Prinsesse Benedikte kunne afse tid til at modtage stafetten og deltage i den efterfølgende reception på balkonen. Prinsessen var kørt den lange vej fra Gråsten, alene for at deltage i festlighederne. For kuskene var det en stor ære, at HKH hilste på hver enkelt og spurgte interesseret til ekvipagen.

Rejsedagbogen

Undervejs på turen fra Skagen til København fulgte den obligatoriske rejsedagbog med. Bogen var indbundet med det pragtfulde billedskårne træomslag, som blev lavet til forbundets 10-års jubilæum. Gennem hele turen skrev folk hilsener, stemplede og satte segl i bogen. Derfor har forbundet nu fået endnu et værdifuldt arkivalie, som sammen med rejsedagbogen fra 10-års jubilæet i 1983 bør sikres for eftertiden. Held og lykke med de næste 25 år!

Ole Jespersen

Foto omj

71


Stemningsbilleder fra København

72


73


Køb-Salg-Bytte

Landauer sælges. Delvis restaureret, med bremse. Dressurvogn sælges, gennemrestaureret med skivebremse, bredde 148 cm. Henvendelse, tlf 7566 5880. Dogcart sælges. Gennemrestaureret, fra 1910, højglanslakeret, sort med hvide stafferinger, lysegrå nappapolstringer. Til 2spand pony 120-140 cm. Enspænderstænger medfølger. Tlf 5760 0431. Fladbundet fjedervogn sælges. Gennemrestaureret og fast gummi på hjulene. Tlf 8646 4344 eller 4020 4844.

Plovsamling sælges. Ca 30 stk. Mange modeller, bla engelsk Ramson, en del tyske og danske, også ældre. Henvendelse, tlf 7566 5880.

Seletøj sælges. To nye Frahm kørehovedtøjer, str cob, 1.200 kr samlet. En næsten ny bringesele med læderskagler, 130 cm bringestykke og nyt Frahm omgangstøj, 2.500 kr. Tlf 9837 8663.

Seletøj sælges. 2-spand kumteseler til heste. 4-spand kumteseler til welsh mountain. 2 furet hjulplov. Husmandsgummivogn med drejeskammel. Henvendelse, Ole S. Jensen, tlf 6266 1617. 2-spand inkl alt sælges. Avlsgodkendt shetlandshingst samt ifolet pintohoppe. Sortbrogede, meget ens og velkørte. Flot vogn. Forhandlingspris 35.000. Henvendelse, tlf 6261 7889.

Grå vallak sælges, født 1996, far lipizzaner, mor pony, forventet stm 145 cm, godt tilkørt i 2-spand, kan stå i tøjr, pris 10.000 kr. Henvendelse til Karen og Carl Otto, tlf 8668 6217.

74

Køre- og rideheste sælges. Frederiksborg vallak, 8 år, 1- og 2-spand, ridevant, gennemført DM 1998. Frederiksborg vallak, 3 år, lettere kørt i 2-spand. Frederiksborg hingst/vallak, 2 år. Henvendelse til Janni Larsen, tlf 5545 3294.

Fjordhestevallakker sælges. 3-6 år, kørevante i 2-spand, rolige og omgængelige. Pris 7.000 - 12.000 kr. Henvendelse, tlf 8638 1767.

Studentervogn sælges, pæn og velholdt. Saletsele til stor hest. Kornvalse. Henvendelse, tlf 6482 3141.

Føl sælges, født i 1998, far Wales, mor araberpony, har været ‘i hænder’ siden fødslen, pris 3.000 kr. Henvendelse til Karen og Carl Otto, tlf 8668 6217

2-hjulet velholdt maratonvogn sælges. Passer til stor pony eller lille hest. Vægt ca 150 kg. Farve gul. Kr 8.000,- Henvendelse Per Dani Larsen, tlf 4717 5584 Henvendel se og pri s

En Køb-Salg-Bytte annonce medtages i ét nummer af Køresporten, og prisen herfor er kr 50,- for maksimalt 20 ord.

Deadline for indsendelse af annoncer følger bladets deadlines, som er beskrevet på side 2. Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling sendes til: Ingrid Berner Larsen Mølleskovvej 125, Allindelille 4370 St. Merløse Tlf 5760 0431.


1/1 side ann fĂŚrdig film

75


Køresporten 1 1999  

Medlemsblad DKF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you