Stine Sofies Stiftelses årsrapport 2019 (m/regnskap)

Page 1

ÅRSRAPPORT 2019


Gi en gave! Ønsker du å bidra til arbeidet for en barndom uten vold eller overgrep, kan du gi en gave. Vipps 02349 Konto: 9495 05 04794

Stine Sofies Stiftelse Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. I dag jobber det over 50 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Vi skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Derfor jobber vi både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. Til grunn for alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken og betydningsfull. Kontakt oss Stine Sofies Stiftelse Østerhusmonen 35 4879 Grimstad post@stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesstiftelse.no www.stinesofiesenteret.no


Generalsekretæren har ordet

Vi klarte det! I skrivende stund har koronasmitten inntatt landet og jeg har hjemmekontor. Det å sette seg ned med PCen i egen stue og tenke tilbake på året som har passert, gir både energi og glede i en sånn situasjon. Jeg ga en lovnad til myndighetene i 2015: Får vi statsstøtte til drift av Stine Sofie Senteret skal vi gi et unikt tilbud til 500 voldsutsatte barn og unge hvert år. Etter åpningen i 2016 så det relativt mørkt ut – selv om jeg, som alltid, er optimist. Hadde jeg lovet for mye? Ville fagpersoner og familier som hadde vært her anbefale et opphold? Det gjorde de. Alle vi som jobber her er så heldige at uansett hvilke arbeidsoppgaver en har, så kan vi se, høre og snakke med barna som er på senteret. Alle har deltatt med et eller annet i barna sine ukentlige filmprosjekter. Å jobbe så nærme de barna som har opplevd det vi prøver å forebygge og avdekke, gir oss alle en vitamininnsprøytning til å stå på hver eneste dag. Og vi holdt vår lovnad til myndighetene. I 2019 har det vært 511 voldsutsatte barn på Stine Sofie Senteret.

Ada rodde til Oslo

De mest sårbare er våre aller minste. Her har vi ingen andre muligheter til å forebygge og avdekke volden enn å henvende oss til foreldrene. Nybakte foreldres informasjonsprogram har vi distribuert og organisert i mange år. Nå er det erstattet av noe nytt. I løpet av 2019 er gammel og ny erfaring For å oppnå best mulig resultater i arbeidet for en og kunnskap resultert i lanseringen av Stine barndom uten vold og overgrep, må vi vite mer. Sofie Foreldrepakke, som du kan lese mer om i Året 2019 vil for alltid huskes som det året vi tok et denne årsrapporten. Samarbeidet med Mental sjumilssteg inn i forskernes verden. Det var med Helse har ført til at vi fikk statsstøtte til å opprette stolthet jeg skrev under en samarbeidsavtale telefonen og chatten Foreldresupport 116 123 – med Folkehelseinstituttet, og sammen med som har gitt et ekstra løft til foreldrepakka. dem er Trippel S-studien blitt en realitet. Her vil de følge barn og unge, som har hatt opphold Jeg er stolt over mine fantastiske kollegaer som på senteret, i mange år fremover – noen helt til arbeider hver dag for en barndom uten vold og livets slutt. Vi håper å komme nærmere svaret overgrep. I denne årsrapporten kan du lese mer på følgende spørsmål: Hva gjør at noen klarer å om alt det spennende og viktige arbeidet vi gjør, få et godt liv etter det vonde, og hva er årsaken om nye prosjekter på Stine Sofie Senteret og til at noen får det svært vanskelig i voksen alder? om en både morsom og viktig tur i robåter fra Hvilke tiltak kan iverksettes for å hjelpe? Dette Grimstad til Oslo. blir det spennende å følge videre. Jeg er ingen tålmodig sjel og skulle ønske resultatene kunne Ada Sofie Austegard komme fortere, men her må jeg bare vente til det generalsekretær foreligger nok materiale som kan analyseres. Det kan ta mange år, men underveis vil det være funn og tendenser som kan peke ut den retningen vi bør gå.

3


Støttespillere og samarbeidspartnere

– Vi bygger gode opplevelser Vi har mange små og store bygg og mye plass rundt oss her i Grimstad. Hvert år skjer det noe nytt, med hjelp fra privatpersoner og virksomheter som gir gaver til stiftelsen. Vi har tatt en prat med Tommen og Daiga i Team Trivsel, for å høre hva som ble nytt på området i 2019.

Rådhuset

Rådhuset kalles bygget som brukes til voksenundervisningen på senteret. Frem til nylig var det et rødt og gammelt hus – med en i overkant porøs kledning. – Vi har brukt det til undervisning, men ventilasjonen var dårlig, taket var råttent og rommene altfor små. Det så mer ut som et fjøs. Faktisk bodde kaninene våre på badet der en liten periode, forteller Daiga Ebrahimiam, leder for Team Trivsel på Stine Sofie Senteret. I 2019 ble det røde huset revet, og et nytt bygg ble reist på plassen foran senteret. Det nye Rådhuset er rundt i formen, har fargede glass i vinduene og kaninene har flyttet ut.

– Nå har vi fått to gode og store samtale- og undervisningsrom. I tillegg til kjøkken, et lite kontor og et eget vaskeri som deltakerne kan bruke, forteller en fornøyd Daiga.


Støttespillere og samarbeidspartnere Peisen

Tufteparken

- Vi hadde opprinnelig en gasspeis som ikke fungerte optimalt. I tillegg var det åpen flamme, noe som ikke er ideelt med små barn løpende rundt.

– Vi har hatt mye for de minste barna. Derfor har vi brukt 2019 på å bygge gode opplevelser for de litt større barna og ungdommene, forklarer Daiga.

Foajeen på Stine Sofie Senteret er et viktig samlingspunkt og selve hjertet i bygget – særlig for de voksne. Her sitter de i varmen fra peisen, som nå har fått et stort løft.

Lek og gode opplevelser er en viktig del av oppholdet på Stine Sofie Senteret. Derfor er både selve senteret og området rundt fylt med gøye aktiviteter.

Det forteller vaktmester Tommen Igland Et av tiltakene er etableringen av en såkalt TufForsetlund, som er strålende fornøyd med ny tepark – som er et slags klatrestativ. Noen bruker vedfyrt peis i foajeen. det som treningsapparater. – Knitringen fra vedfyringen skaper en helt annen atmosfære og kos. Vi er veldig fornøyde og sier tusen takk til Stiftelsen UNI som gjorde byggingen av peisen mulig. Det betyr mye, sier Tommen.

– Vi sparte lenge før vi bygget Tufteparken, og det er mange ulike virksomheter som har gitt gaver til den. Blant annet Viking fotball, Dahlske-russen og flere stiftelser. Daiga forteller at uteområdet også har fått bowling, sjakkbrett, dart og balanseline i året som ligger bak oss.

Tufteparken på senteret

5


Livsløpsprogrammet

Nytt foreldreprogram skal hindre vold mot spedbarn 1. oktober 2019 lanserte Kripos rapporten Alvorlig vold mot barn. Budskapet var både vondt og viktig: Små barn som utsettes for vold får alvorlige skader, varige mén eller dør. Stine Sofie Foreldrepakke skal gi helsepersonell verktøy til å forebygge vold mot de minste. – Den grove volden mot de små skjer som regel i hjemmet, og den skjer i affekt, forteller Tone Emilie Spinnangr, som er barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Helsepersonell er nøkkelen

– Appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre er til bruk i hverdagen. Når barnet gråter, når du får for lite søvn eller er bekymret. Vi håper at enkle og lett tilgjengelige tips og råd kan gi foreldre den støtten de trenger for å beholde kontrollen når det røyner på. Spinnangr forklarer at den viktigste delen av foreldreprogrammet handler om de samtalene helsepersonell har med foreldre i svangerskapet, på barsel og på helsestasjonen.

– Vi vet for eksempel at mange synes det er vanskelig å snakke med blivende og nybakte foreldre om hva som kan utløse vold og om vonde erfaringer fra egen barndom. Målet er at materiellet, filmene vi har laget og en egen veileder for helsepersonell skal gjøre det litt – Selv om det er noen år siden jeg jobbet som lettere. Disse samtalene, tidligst mulig, er barnesykepleier selv, har jeg fremdeles bilder i nøkkelen for å forebygge vold mot de minste. hodet av små kropper, fulle av skader, påført av de som skulle gi trygghet. Det minner meg på Farlig å miste kontrollen hvor viktig det er å gi foreldrene kunnskap og Rapporten til Kripos slår fast at «forebyggende strategier for å håndtere det som er krevende. programmer kan gi foreldre gode verktøy for å håndtere gråt, søvnmangel og alt annet som Over et halvt år er gått siden hun lanserte Stine følger med å bli foreldre, og hjelpe dem til å bli Sofie Foreldrepakke – et informasjonsprogram trygge omsorgspersoner.» som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. – Nye roller, mye gråt og lite søvn kan gjøre det krevende for mange nybakte mammaer og


pappaer. Målet med Stine Sofie Foreldrepakke er å nettopp å gi de verktøyene som Kripos etterlyser, forteller Spinnangr, som allerede har med om lag 400 institusjoner.

– Det er ikke dyster og tung informasjon om vold. Vi snakker blant annet om søvn, om gråt, om forventninger, frustrasjon og hjernebygging, og om hvordan egen barndom påvirker deg som forelder. De tingene som angår absolutt alle Fundamentet i Stine Sofie Foreldrepakke er ti blivende og nybakte foreldre. Det har vært viktig. smarte tips – eller ti temaer. Innholdet er utformet Programmet er for alle, ikke bare de i den såkalte av noen av de fremste fagpersonene på området. risikosonen, sier Spinnangr.

Gunhild Gulbrandsen Jordmor på barsel, Sørlandet Sykehus HF «Vi begynte med Stine Sofie Foreldrepakke i begynnelsen av november 2019. Fra før hadde vi informasjonen om «Shaken baby syndrom». Mange av oss synes nok dette var litt vanskelig å informere om og noe vi ikke helt gode nok på, selv om mange gjorde en god innsats. Flere var nok litt skeptiske når vi nå skulle være pilot for Stine Sofie Foreldrepakke. For at vi som skulle jobbe med dette skulle vite hvordan vi skulle håndtere det, lagte jeg et skriv Malin der jeg fortalte hva Stine Sofie Foreldrepakke innebar, og fordelte oppgaver mellom barnepleierne og jordmødrene. Tror dette var til Malin Sannæs Ommundsen god hjelp. Helsesykepleier på helsestasjonen i Gjerstad Mitt inntrykk er at alle synes Stine Sofie Foreldrepakke er et flott opplegg, men at det «Foreldrepakka er som en ny verktøykasse for kan være vanskelig å få til i en travel hverdag. meg som helsesykepleier. Den er lett tilgjengelig All informasjonen kan gå på bekostning av ro for både meg og familiene jeg treffer. Tipsene er og fred, mødrene blir forstyrret i å konsentrere konkrete og oversatt til et språk som alle forstår. seg om amming. Boken, appen og dukken gjør De understøttes av gode demonstrasjonsfilmer det enklere for oss å formidle informasjonen. som mange foreldre drar nytte av. Samtidig kan vi gi konkrete råd om bl.a. barnegråt. Både tipsene og filmene gir et godt grunnlag for Appen blir godt mottatt av foreldrene. veiledning og refleksjon, slik at man kan tilpasse Vi ser det som en fordel at det blir gitt foreldrepakkens innhold til hver enkelt families informasjon i svangerskapsomsorgen. Mødrene behov. På den måten kan foreldre få svar på det har da bedre tid og ro til å fordype seg i boken/ som er sårbart, men samtidig betydningsfullt appen. Flere helsestasjoner er gode på dette, for dem, og forhåpentligvis få mulighet til å stå og mødrene er fornøyde med informasjonen i foreldrerollen med mer trygghet og tro på seg de har fått. Hos de som har fått informasjon fra selv.» svangerskapsomsorgen, tar vi opp tråden videre, og kan mere praktisk vise hvordan man trøster barnet, vise på dukken hvor lite som skal til før man skader barnet, osv. Vi synes det er fint å kunne bidra med å forebygge vold mot barn.»

7


Livsløpsprogrammet Helhetlig ivaretakelsesmodell

– Det betyr at vi jobber tett med kommunen i utviklingen av modellen, og Lillesand skal prøve ut løsningene i prosjektet først, forklarer Helene som har fått med seg og SLT-koordinator Lise Håvemoen fra Lillesand på prosjektet.

– Målet er at voldsusatte barn skal klare hverdagen og få et godt liv der de bor, forteller – Jeg er glad for interessen og støtten fra Helene Kløcker som har ansvar for prosjektet med både administrativ og politisk ledelse. Både arbeidstittelen «Helheltlig ivaretagelsesmodell». rådmannen og ordføreren har vært tett på prosjektet, som også har vært presentert for Volds- og overgrepsutsatte barn får ikke alltid bystyret, sier Håvemoen, som tror på endring i den hjelpen de trenger. Målet er å utvikle en egen kommune. modell som skal hjelpe kommunen til å følge opp barna og familiene på best mulig måte, der de Helene er veldig opptatt av at barn og unge skal bor. være en stor del av utviklingen av prosjektet. – Det er bra med et opphold på Stine Sofie Senteret, men familiene kommer tilbake til en kommune som har ansvar for at de får en god hverdag fremover. Det er hjemme i kommunene livet skal leves. Lillesand kommune er blitt med på prosjektet som design- og pilotkommune!

– Det er de som vet hvor skoen trykker. Det er de som har opplevd hjelpeapparatet og vet hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer. Vi ser at vi kan ivareta barna gjennom å tilrettelegge for mer av det alle barn trenger. En god skole, gøy fritid, evne til å få venner, et trygt sted å bo og ikke minst gode og trygge omsorgspersoner. Akkurat hva som blir resultatet av prosjektet gjenstår å se.

Stine Sofie Barnehagepakke

gruppe barnehagelærere og pedagoger ønsker vi å spre vår kunnskap om vold og overgrep mot barn til barnehageansatte. De har fått med seg PBL (Private barnehagers landsforbund) på prosjektet, noe Erik ser svært positivt på.

Målet med Stine Sofie barnehagepakke er å sette barnehageansatte i stand til å se og handle – Det betyr at vi har tilgang på nesten halvparten når et barn blir utsatt for vold og overgrep. En av barnehagene i Norge, noe som gjør jobben undersøkelse viser at flere barnehageansatte med å nå ut til barnehagene, mye enklere. ikke føler seg trykke nok på dette. I 2019 fortsatte arbeidet med å utvikle – Vi ønsker å sette tematikken vold og overgrep undervisningsmoduler til prosjektet som skal mot barn på barnehagens timeplan, og gi de piloteres i 2020. ansatte det vi kaller handlingskompetanse, forteller leder for foredrag og undervisning, Erik – Vi har fått med både private og kommunale Oksavik. barnehager fra Bodø, Sørlandet og Osloområdet. Første samling er allerede i januar Gjennom ulike moduler og tett oppfølging av en 2020, avslutter en spent Erik Oksavik.


Skal forske på voldsutsatte barn 18. oktober 2019 var en milepæl for Stine Sofies Stiftelse: Signeringen av en stor avtale med Folkehelseinstituttet – starten på et arbeid som skal gi livsviktig kunnskap om konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen. – Da senteret åpnet høsten 2016 så vi fort et behov for å evaluere og lære. I starten satt jeg meg ned og snakket med deltakerne på slutten av uka. Nå har vi satt evalueringen mer i system, men jo flere svar vi får, jo flere spørsmål dukker opp. Det sier Kristin Stokke, daglig leder på Stine Sofie Senteret. Hun er både stolt og begeistret over avtalen som skal sørge for at vi i årene fremover får mer kunnskap om hvordan vi kan hjelpe både de voldsutsatte barna og deres omsorgspersoner. Skal fylle sorte hull En longitudinell helseundersøkelse er en studie der en gruppe mennesker følges over lang tid. I studien skal tusenvis av barn og omsorgspersoner, som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret, følges over mange tiår – inn i ungdoms- og voksenlivet.

Anders Dovran Studie i barnehøyde Sammenhengen mellom belastninger i barndommen og negative konsekvenser senere i livet kommer tydelig frem i den anerkjente ACEstudien. Anders Dovran, som er forsker på Stine Sofie Senteret, mener likevel at vi trenger den nye studien.

– Den viktigste forskjellen er at ACE-studien – Det er for lite data fra denne gruppen. Vi vet samler inn data fra voksne, mens vi nå skal ned at forekomsten av vold og overgrep mot barn er i barnehøyde, og samle inn data fra de samme høy, men vi vet for lite om hvordan det går med menneskene over lang tid. dem i ettertid. Denne studien skal fylle noen sorte kunnskapshull, forklarte Børge Sivertsen Langtidsstudier kan være en tålmodighetsprøve fra Folkehelseinstituttet, da han presenterte for dem som venter på resultatene. Noe planene i oktober. kunnskap kommer allerede etter et par år, men de første langtidsresultatene vil man nok ikke se I studien skal det samles inn data fra både før om 5–10 år. barn, ungdom og omsorgsgivere, og også fra helsepersonell som er i kontakt med gruppen. – Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, og Treffpunktene er på ulike tidspunkter. Når de allerede mandagen etter signeringen dro vi til kommer til senteret, etter endt opphold, og med Bergen på workshop, forteller Dovran. jevne mellomrom i mange, mange år.

9


Rotur Stine Sofie fra Grimstad Senterettili 2019i Osloi

En milepæl ble nådd i 2019 I 2019 gikk Stine Sofie Senteret inn i sitt tredje driftsår. Siden oppstart har målet være å kunne tilby 500 barn et opphold per år. Det skjedde ikke før i 2019.

siden oppstart. Dette skyldes nok at kjennskapen til Stine Sofie Senteret har økt blant fagmiljøet, men også blant befolkningen generelt. Det er Nils Bjørn fornøyd med.

– Vi har ikke klart å innfri dette de første årene, men i løpet av 2019 nådde vi endelig målet, og i oktober innvilget vi opphold til barn nummer 500! Totalt endte vi opp med 519 barn i 2019, forteller Nils Bjørn som er teamleder for familiekontaktene på senteret.

– Ordet sprer seg. Vi ser blant annet gode tilbakemeldinger fra familier som har vært her, og ønsker å komme igjen, og flere barnevern som søker inn flere og flere familier. Ingen økning av midler til 2020.

Senteret har merket en jevn økning av søknader – Søknadsmengden til senteret er stor, og vi


Stine Sofie Senteret i 2019 begynner å få ventetid. Derfor hadde vi håpet og trodd på økt bevilgning for å bedre kapasiteten.

mellom senteret og hjemkommunen.

– Arbeidsmengden er helt på smertegrensen, Økning av søknader er ikke bare positivt. og kapasiteten er for liten til å gjøre nok av det vi ser hjelper barna og familiene i møtet med Det betyr også et økt behov for oppfølging av tjenestene i hjemkommunen. Vi hadde sårt familiene, både under opphold og etter opphold. trengt nye stillinger for å bedre kunne hjelpe der vi vet det fungerer. – Når antall deltakere øker, så øker også behovet mer kapasitet. Vi har mulighet til å ta imot flere – I år gir vi et tilbud til rundt 850 små og store barn enn vi gjør i dag. Vi har god plass, men kan deltakere. Med en liten økning i ressursene ikke øke opp uten flere ansatte, forteller Nils kunne vi både tatt imot flere – og gi et bedre Bjørn. oppfølgingstilbud. Han forteller også at oppfølgingsteamet er Dermed satser senteret nå på en økning fra blitt viktigere og viktigere. I dag har senteret en statsbudsjettet til 2021. juridisk rådgiver og en rådgiver med politifaglig bakgrunn som hjelper deltakerne i overgangen

Følger opp familiene etter opphold Kaia Mollestad er en del av Oppfølgingsteamet på Stine Sofie Senteret. – Formålet med oppfølgingsteamet er å svare på spørsmålene omsorgspersonene har om sin egen situasjon og sak. Vi kartlegger hvilke hjelpeinstanser som er inne, hva familiene savner og hva vi kan bidra med å få på plass, forteller god jobb. For mennesker i en krisesituasjon skal Kaia. vi ikke undervurdere hjelpen som kan ligge i Mollestad har bakgrunn fra politiet og bare å lytte, ta en telefon for dem eller sende en etterforskning av saker om vold og overgrep. skriftlig tilbakemelding til barnevern, politi eller Hun har også vært avhører på barnehuset, og advokater, forklarer Mollestad. er godt kjent med de utfordringene mange av deltakerne på Stine Sofie Senteret kjenner på. Når pågangen av deltagere på senteret øker, øker også mengden oppfølging. Derfor håper Kaia Behovene er forskjellige. hun snart får nye kollegaer i oppfølgingsteamet. – Noen trenger praktiske råd og veiledning for å finne frem i systemet. Andre trenger hjelp til å sortere i de avgjørelsene som må tas for familien, mens noen bare trenger å høre at de gjør en

11


Hendelser fra 2019 Fagdager på senteret I februar 2019 åpnet senteret opp for å arrangere fagdager for fagfolk som jobber med barn. Dette for å spre informasjon om senteret til folk som har nytte av å vite med om tilbudet. Dette ble en braksuksess med fullsatt senter og vi måtte allerede i mai arrangere en ny dag. Siste fagdag ble arrangert høsten 2019.

Ei hjelpende hånd Ei hjelpende hånd feiret 5 år i 2019. Bruktbutikken er Norges største, arealmessig, og drives utelukkende på frivillige basis. Da butikken åpnet ønsket daglig leder Rita at overskuddet fra butikken skulle gå til Stine Sofies Stiftelse. I løpet av disse årene har bruktbutikken gitt over 2,5 millioner, noe som er helt fantastisk! Vi er så takknemlige for alle de fantastiske menneskene som står på og jobber frivilling i butikken hver dag! Tusen takk til Ei hjelpende hånd og gratulerer med 5 år.

Rita og Bjørg


Hendelser fra 2019 Stine Sofie Strikkekolleksjon I februar 2019 lanserte vi i samarbeid med A Knit Story en egen strikkekolleksjon! For hver solgte strikkepakke går 15 % direkte til arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Det var en heidundrende lansering her på Stine Sofie Senteret med blant annet Solveig Kloppen og Dag Otto Lauritsen og en haug med små modeller som lekte seg på scenen. Det var også fullsatt sal og rundt 200 mennesker som fikk med deg lanseringen. På ett år har A Knit Story sitt salg av strikkepakker bidratt til over 20 000 kroner til arbeidet. Tusen takk!

Flotte modeller!

Bamsebonanza Bamsebonanza for Stine Sofie Senteret har nærmest blitt en tradisjon nå. Siden 2017 har Stavanger Oilers sammen med McDonalds arrangert Bamsebonanzakamper til inntekt for Stine Sofie Senteret. Det øyeblikket Oilers scorer det første målet i kampen, kaster publikum hundrevis av bamser ned på isen! Disse bamsene går blant annet til barna på Stine Sofie Senteret. Det blir også donert bort 100 kr pr. solgte Oily-bamse, i tillegg til at det oppfordres til å støtte stiftelsen gjennom loddsalg, vipps eller auksjoner. I 2018 satte vi ny giverrekord og samlet inn rundt 200 000 kr. i løpet av kampen! Bamsebonanza er et fantastisk initiativ av Stavanger Oilers og McDonalds, og et høydepunkt hvert år.

13


Rotur fra Grimstad til Osloi

Reisefølget i Risør

På tokt for en god barndom I mai 2019 la Ada Sofie og et følge på rundt for en barndom uten vold og overgrep. 30 roere ut på tokt for en god barndom! Målet med turen var å sette vold og overgrep på Underviste barnehagebarn dagsorden. Flere hundre barnehagebarn ble invitert ombord 19. mai dro roerne ut fra havnen i Grimstad med på skonnertene. Her fikk de lære om kroppen, Oslo som mål. Skonnertene Solrik og Fryden grenser og om vold og overgrep, fra våre forefulgte dem på veien. Totalt var de innom 16 hav- dragsholdere i stiftelsen. ner langs kysten og sørget for tilstrekkelig med oppmerksomhet rundt både tematikken og stif- – Det har vært to helt fantastiske uker. Fra vi startet i Grimstad 19. mai og frem til i dag, har vi møtt telsens arbeid. hundrevis av barnehagebarn, snakket med lokalpolitikere i hver havn, og fått unike opplevelser Inviterte lokalpolitikere ombord og menneskemøter, sa Ada Sofie etter ankomst Hver kveld ble lokalpolitikere invitert ombord for i Oslo 3. juni. en prat om hva kommunene kan gjøre i arbeidet


Ansattes høydepunkter i 2019

Malin

Det må være da jeg møtte noen nye deltakere på Pårørendeseminaret. De hadde nylig mistet sitt barn, men samholdet, styrken og åpenheten satte spor hos meg. Jeg har dyp respekt for hvordan deltakerne håndterer sorgen og livet etter å ha mistet et barn. Jeg er veldig takknemlig for å kunne dele denne helgen med dem og de andre deltakerne, det var utrolig fint.

Magne

For meg er det de små tingene som betyr mest. Det å gjøre enkle ting med barna, som de forhåpentligvis kan gjøre mer av når de reiser her i fra. Noen barn har aldri fisket, holdt ei høne, plukket et jordbær eller grillet pølser i skogen før. Det å dele disse enkle, men likevel store, opplevelsene med barna, gjør meg spesielt glad.

Bård

Dette utsagnet fra ei mor gjorde spesielt inntrykk på meg: «Hvorfor fantes det ikke et slikt senter da jeg var liten - det var jo da jeg hadde trengt det. Men livet er ikke over enda, det er heldigvis mye bra igjen - ikke minst for barna mine! Det at de får hjelp nå, når de enda er barn, det er det faktisk mye hjelp i for meg også.»

Berit

Jeg husker spesielt godt ei jente på 5-6 år som var inne hos meg på kontoret hver dag for å snakke litt, men mest av alt var hun der for å sitte på verdens kuleste stol. Hun skravlet og lo og var kjempeglad for å være på senteret. Jeg husker jeg fikk en stor klem før hun dro, og spørsmål om hun kunne få med seg stolen hjem.

Anette

Mitt første år i Stine Sofies Stiftelse har vært en utrolig opplevelse. Jeg jobber i økonomiavdelingen, så jeg er naturlig nok veldig opptatt av penger. Jeg husker spesielt godt at jeg mottok en e-post fra et kjent navn. Han ønsket å donere 50 000,- til stiftelsens arbeid. Dette var min første opplevelse av en så stor donasjon, så det var et stort øyeblikk for meg.

Markus

I jobben min som nattevakt er en av oppgavene mine å gjøre klar frokosten til deltagerne. Jeg husker spesielt godt en gutt som hver morgen sto opp grytidlig for å hjelpe meg med frokosten. Det var veldig hyggelig, og jeg satte veldig pris på entusiasmen og selskapet til denne gutten.

15
Kontakt oss Stine Sofies Stiftelse Østerhusmonen 35 4879 Grimstad + 47 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesenteret.no