Page 1

WEBZINE

Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

“Heeft ons huidig economisch model nog een toekomst?� Antwoord door delegatie van CxO Raad der Wijzen 12

Hoe omgaan met langer werken?

24

Een interim manager is geen loutere plaatsvervanger.

32

We all love Apple.

42

Vul je eigen ICT aan met managed services.

50

Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg?

58

Isabel 5 na 10 jaar dienst aan de kant voor webbased Isabel 6.

70

Dubbel Test: Porsche Panamera Diesel / Maserati Quattroporte GT S.

Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine verschijnt op 31 juli 2012


F J I R D E B W ET U T E OG M ER? O D V WATDAAG NSE SER VANIN-HOU EEN

Een eigen server is duur, snel gedateerd en een eeuwige bron van frustratie. Terwijl u voor een vast bedrag per maand ook serverruimte mét updates en onderhoud kunt huren. Bij Combell. Stap nu over naar de Cloud. Die is veiliger, betrouwbaarder en écht altijd beschikbaar. Zo investeert u weer in uw corebusiness – niet in lawaaierige en veel te warme in-house servers.

www.combell.com/cloud 0800 26 235 - cloud@combell.com


WILT U HET JUISTE

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

DOELPUBLIEK BEREIKEN

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

Ma

Di

Wo

Do

30

1

29

30

31

1

2

3

4

7

8

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18 25

Wo

Do

Vr

Za

25

26

27

28

29

2

3

4

5

6

Vr

9

10

11

12

13

14

15

12

13

16

17

18

19

20

21

22

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

26

27

28

29

30

31

1

30

31

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

25

26

27

28

29

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21 28

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

11

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

29

30

31

1

2

3

4

26

27

28

29

30

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

1

2

24

25

26

27

28

29

30

3

4

5

6

7

8

9

31

1

2

3

4

5

6

Running from December 2011 until Mai 2012. For more info, contact us! Phone: +32 3 889 52 59 – e-mail: info@cxonet.be

3

Za Augustus 2012

Zo

Di

Okotber 2012

Zo

Ma

December 2012

November 2012

September 2012

Juli 2012

UITGAVEN Magazine Webzine


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Het zal meer dan waarschijnlijk ooit

Het optrekken van de pensioenleeftijd mag dan wel de enige

harde realiteit worden: de verhoging

oplossing lijken om de sociale voorzieningen betaalbaar te

van de pensioenleeftijd. We zullen met

houden; de discussie zorgt voor heel wat onrust. Zowel be-

z’n allen langer moeten gaan werken,

drijfsleiders als werknemers hebben gemengde gevoelens.

gewoon omdat de gemiddelde levens-

De bedrijfsleider voelt de druk van het onbetaalbaar worden

verwachting van de Belg behoorlijk ge-

van de arbeid; de werknemer voelt de druk van het langer

stegen is. Een betere gezondheidszorg

moeten werken. Fysiek gezien zijn onder de groep van de

ligt dus aan de oorsprong van een heel

arbeiders de grootste slachtoffers te verwachten. Het lijkt

belangrijke discussie en aan tal van

bijna onmogelijk om een bouwvakker tot zijn 67e verjaardag

ontgoochelingen, zowel bij werkgevers,

het harde labeur van de stiel te laten uitvoeren. En niemand

werknemers als bij sociale organisaties.

die daaraan twijfelt. Maar ook de zogenaamde ‘bureaujobs’ worden steeds harder. En ook daar stelt zich de vraag of we dat veel langer aankunnen dan het nu al het geval is. Een bedenking van onze Raad der Wijzen waard, zo dachten we bij onze redactie.

Volstaat langer werken om de toekomst van onze

Zijn we klaar voor de toekomst? De kwestie van het interimmanagement

Aansluitend bij de bedenkingen die we laten formuleren door onze Raad der Wijzen, komen we bij het onderwerp van het interimmanagement. Goele Geeraert onderzocht voor ons de tendensen die merkbaar zijn. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op een interimmanager. Feit is dat het niet steeds gaat om de louter (tijdelijke) vervanging van een bedrijfsleider die even aan de kant staat wegens fysieke of mentale problemen. De werkdruk op onze leiders wordt te hoog en wanneer nieuwe of dringende projecten de kop opsteken, hebben we nood aan extra krachten en extra kennis. Een domein waarbij we perfect de diensten van interimmanagers kunnen gebruiken. Een domein ook waar heel wat evolutie inzit. En één zaak staat vast: dit is nog maar het begin van een evolutie, die, wie weet, zal uitmonden in een revolutie.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

4

EDITORIAAL / EDITORIAL


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Ons economisch model en zijn toekomst

doet, want de verkoop van de Apple-

En als we het dan mogen hebben over evolutie of revolutie,

producten blijft gigantisch. Het zal dus

moeten we ons de vraag durven stellen hoe het gesteld is met

wachten worden tot het moment dat de

ons economisch model. Kan dit model de moderne bedrijfs-

onderneming vers kapitaal nodig heeft

cultuur volgen? Of moet de bedrijfscultuur net het economi-

om aan de behoeften van de markt te

sche model volgen? Het antwoord ligt voor de hand, maar

kunnen blijven voldoen. Vraag is of dan

toch blijven de meningen verdeeld. Zoveel aspecten kunnen

vooral de persoonlijkheid van Steve

immers inspelen op beide elementen. Neem nu het nijpende

Jobs niet het hardst zal gemist worden.

tekort aan informatici. Het lijkt bijna onrealistisch dat in die

De man was een autoriteit die, ook al

sector een tekort heerst aan beschikbare mensen. En toch is

had hij officieel de macht niet alleen in

het zo. De aanvoer van nieuwe werkkrachten is onvoldoende

handen, persoonlijk zorgde voor de ge-

en we hebben nog een aantal school/academiejaren te gaan

loofwaardigheid van het Apple-verhaal.

vooraleer we dat tekort echt kunnen wegwerken.

De grijze muizen die nu het beleid voeren, hebben in elk geval die flegmatiek

Volstaat een betere toekomstvisie?

niet. De toekomst zal moeten uitwijzen

Dat we zo hard bekommerd zijn over de hierboven beschre-

of dat een obstakel is.

bedrijven veilig te stellen? ven aspecten van het sociaal- economische leven, wijst duidelijk op een tekort aan realisme en toekomstvisie. Enerzijds denken we te vaak van ons zelf dat we onmisbaar zijn. Nog vaker troosten de echte entrepreneurs zich met de bedenking dat ze als stichter van de onderneming onmisbaar zijn. Een nobele gedachte, dat wel. Maar, wie niet tijdig voor opvolging zorgt, zou wel eens kunnen vastlopen bij zichzelf. Contracten afsluiten met een bedrijfsleider van boven de 70, die dan vaak nog als enige ‘leider’ binnen de onderneming staat, wordt als risicovol beschouwd. En zelfs al zijn er opvolgers (al dan niet familieleden), dan nog wordt het hard knokken. Een bedrijf dat hierin (voorlopig) slaagt is Apple. Na de dood van Steve Jobs hadden vele analisten moeilijke tijden voorspeld voor de onderneming. Tot op vandaag blijkt de consument zich van al die heisa niet veel aan te trekken. Iets wat hij zeker ook niet

5

EDITORIAAL / EDITORIAL


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

C x O - W E B Z I N E GENERAL MANAGEMENT 12 - Raad der Wijzen: Hoe omgaan met langer werken? 16 - Heeft ons huidig economisch model nog een toekomst?

HUMAN RESOURCES 24 - Een interim manager is geen loutere plaatsvervanger. 26 - Stress vooral bedreiging voor bedrijfsleiders en zelfstandigen. 28 - Eigen materiaal op werkvloer ongewenst.

SALES & MARKETING 32 - We all love Apple.

ICT 38 - Handige of leuke high-tech: innovatie binnen multimedia. 40 - Belg stoort zich weinig aan online criminaliteit. 42 - Vul je eigen ICT aan met managed services. 44 - 9.300 posted ICT disponibles. 46 - Cloud Computing: InfogĂŠrance et virtualisation de Desktop.

LOGISTICS & FACILITIES 50 - Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg?

6

www.cxonet.be


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

INHOUDSOPGAVE FINANCE & LEGAL 54 - Wat kan u doen tegen slechte betalers? - 3 56 - Vereffening vennootschappen. 58 - Financiële wereld gaat een nieuw tijdperk in.

EXTRA 04 - Editoriaal: Zijn we klaar voor de toekomst? 60 - Bedrijfswagen, waarheid of mythe? 66 - Passieve Strategieën: De LinkedIn Strategy Matrix© voor organisaties. 70 - Auto: dubbel test: Porsche Panamera Diesel / Maserati Quattroporte GT S.

ADVERTENTIES 02 - Combell - www.combell.com/cloud. 04 - CxO Leadership Forum 2013 - www.cxonet.be. 08 - Lexmark - www.lexmark.be - Advertorial. 15 - Elia - www.elia.be 19 - Vicre - www.vicre.eu. 20 - Randstad - www.randstad.be - Advertorial. 30 - Hyllit Hotel - www.hyllit.com. 34 - Hestia - www.hestia-it.be - Advertorial. 36 - Antwerps Data Center - www.antwerpdc.be. 45 - Cimcil - www.cimcil.be. 48 - Engels Logistics - www.engels.eu. 52 - Th. Lauwers - www.lauwers-law.be. 65 - Securex - www.securex.be. 68 - Nico Verdonck - www.nicoverdonck.be.

7

www.cxonet.be


THE IMPORTANCE OF CHANGE MANAGEMENT IN MPS Introducing a comprehensive Managed Print Services (MPS) solution into an organisation can help reduce its environmental impact, cut costs and improve efficiency. However an MPS implementation can be a mammoth undertaking, both from a technical and a logistical perspective. As a result it’s easy to forget to ensure that end users are fully informed, understand the advantages and support the introduction of the new infrastructure of out-

these devices are not given up easily unless people understand the overarching benefits for themselves and their organisations.

put devices.

these sorts of benefits that need to be communicated to the workforce if an MPS implementation is to be widely adopted.

By simply dropping MPS into the office environment without clear communication or incentives, employees sometimes try to bypass this change, turning to illicit printing devices rather than embracing these systems. It’s important to remember that we are creatures of habit and that MPS introduces changes into the daily routines of employees. Removing a number of printers, which are often seen as personal productivity devices, from the office can lead to feelings of resentment and a sense the company doesn’t care about the personal working environment. Thus,

8

ADVERTORIAL

Furthermore, the average employee doesn’t see printing as a particularly costly activity but research shows that it can account for an average of two to three per cent of a company’s revenues – quickly spiralling into huge sums of money for a large organisation. It is

People have to understand the overarching benefits for themselves and their organisations.


By making sure that a clear change management programme is in place as part of the implementation, there will be more acceptance from the staff when it comes to replacing the fleet. Not only should key users and staff be made aware of the financial business benefits but also those relating to their personal impact on productivity improvements or their contribution to green savings, such as the carbon footprint impact of eliminating paper waste, reducing paper consumption and recycling of cartridges.

An MPS implementation should go topdown - changes should be initialised and implemented by senior management itself. But, to really bring staff round to the idea of MPS and get their buy-in, businesses can also deliver clear incentives when making the change. This can include tactics such as highlighting key milestones in environmental, cost and time savings at employee events or company communications and possibly even reinvesting some of the money savings and space saved into something directly beneficial for the staff, such as free (or subsidised) vending machines. By underestimating this vital step of educating and informing the workforce about the benefits to the business and themselves, any company risks losing out on the cost and productivity benefits MPS offers. But, with the buy-in of the end users, MPS has a tremendous amount of potential for a business and can deliver financial, time and efficiency savings across the enterprise.

An MPS implementation can be a mammoth undertaking, both from a technical and a logistical perspective.

Aarzel niet ons te contacteren Lexmark International nv/sa www.lexmark.be salesdesk@lexmark.be tel : 02/176 74 37

9

ADVERTORIAL


RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine and CxO WebZine the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx

Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft Voorzitter raad van bestuur IMEC

Dirk Fransaer

Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Ingrid Lieten

Decaan Vlerick Leuven Gent Management School

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Philippe Naert

Decaan Antwerp Management School

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

Emmanuel Mottrie Gedelegeerd bestuurder Altran

Jannie Haek

Gedelegeerd bestuurder NMBS-Holding

Karel Plasman

Gedelegeerd bestuurder Acerta

BESTUURDERS KMO’S

Luc De Bruyckere

Gedelegeerd bestuurder Ter Beke Voorzitter VOKA

Marc Haelemeersch

Gedelegeerd bestuurder Centea

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Eric Verrept

Administrateur-generaal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Gabriël Fehervari Ondervoorzitter Raad Van Bestuur Alfacam Group

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs


ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Kris Cloots

Country Manager ISS

Luc Deflem CEO Securex

Philippe Rogge General Manager Microsoft Belux

Jean-Claude Delen

Alexander Dewulf

Ron Embrechts

Jean-Paul Van Avermaet

Alain Vandenbrande

Geo van der Wilk

General manager DHL Global Forwarding

Managing director G4S Security Services

Managing director Cebeo

CEO Facilicom Services Group

Algemeen directeur Care

Managing Director Fujitsu

Ronnie Leten President & CEO Atlas Copco

President EMEA Rockwell Automation

Hedwig Maes

Dirk Momont

Sonja Van Dorslaer

Rik Vanpeteghem

Xavier Verhaeghe

General Manager Swiss Post International Belgium

CEO Deloitte België

CEO IPG Group

Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Herman Reynders Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Bruno van Pottelsberghe

Dean Solvay Brussels School

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Martine Bayens CEO WDM

Carine Huysveld

Gedelegeerd bestuurder Attentia

Eugène Beckers

Eddy Bonne

Chairman Zenitel

Managing director Hasenkamp

Jan Heiremans

Eddy Helsen

Managing director StepStone

Pascale Van Damme

General manager Dell

CEO ViCre

Luc Van den Bossche Voorzitter Directiecomité Optima

Christophe Cherry Country director Atradius Belux

Ludo Langen

Ralph Corbey

Gedelegeerd bestuurder HDP & Arista

Inge Plancke

CEO Fiege

General Manager USG People Belgium

Willy Van Overschée

Saskia Van Uffelen

CEO CIMCIL

CEO Bull

Jonas Dhaenens CEO Combell

Peter Ryckaert CEO DigiPoint

Walter Vermeeren Managing Director Nova Group

Astrid De Lathauwer

Edwin Hageman

Gonzales Stubbe

Bart Van Coppenolle

Directeur Acerta Consult

CEO Groep S

Bruno Verhofstede CEO Euler Hermes

CEO BT Benelux

Ondernemer

Hans Wilmots CEO BDO


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Het voorbije halfjaar heeft de regering-Di Rupo de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken van 60 naar 62 jaar en werd het brugpensioen verstrengd. Maar er is meer nodig: de pensioenleeftijd moet omhoog. Vroeger leefden we minder lang en maakten we dus minder gebruik van Raad der wijzen

Redactie CxO www.cxonet.be

het pensioenstelsel. Tussen 1967 en 2007 steeg de levensverwachting in ons land van 71 tot 80 jaar. Dat kan onder andere door de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Hoe gaat u om met langer werken in uw bedrijf? Welke maatregelen treft u op het gebied van human capital? Hoe zorgt u voor kennisoverdracht? En hoe zal u de uitstroom van de baby-boomers opvangen?

Onze Raad der Wijzen reageert

Hoe omgaan met langer werken? Francois Hollande wordt bekritiseerd omdat hij de pensioenleeftijd voor sommigen verlaagd van 62 naar 60. Wat men er niet bij zegt is dat alleen geldt voor wie op zijn achtiende ging werken en bijdragen betaalde. Maw het zou fairer zijn Philippe HASPESLAGH Dekaan Vlerick Leuven Gent Management School

te kijken naar hoelang iemand bijdroeg tot onze sociale zekerheid, dan alleen maar over leeftijd te spreken. Natuurlijk moeten we de werkzaamheid op latere leeftijd verhogen, en hiertoe ook wellicht de jobinhoud en de verloning veranderen. Indien werknemers boven de 63 aan een lagere loonkost naar een meer coachende en minder verantwoordelijke functie zouden kunnen overstappen zou dit het langer gebruik van hun ervaring kunnen ontsluiten. Zelf hebben we bij Vlerick voor de Professoren de mogelijkheid vanaf 60 tot een soft landing, en boven de 65 tot een jaarlijkse verlenging op vraag van de School.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

12


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

De Belg werkt gemiddeld te kort: hij draagt minder lang bij tot onze welvaartstaat dan hij er zelf gebruik van maakt. Dat we met zijn allen langer zullen moeten werken, kan nauwelijks nog betwist worden. Momenteel is er te weinig aandacht voor een van de neveneffecten van dat langer werken: dat we binnen bedrijven nooit eerder met zo’n diverse groep zullen gewerkt hebben, met liefst vier generaties tegelijk: babyboomers, Generation X, Generation Y en binnen enkele jaren de

Saskia VAN UFFELEN CEO Bull Belux

Generation Z. Elk met hun eigen visie, hun eigen eisen, hun eigen manier van werken. De Generatie X paste zich al moeilijk aan, de Generatie Z zal nog meer eisen dat het bedrijf zich aanpast aan hun manier van werken. Bij Bull zetten we een ‘Diversibull’ programma op dat gericht is op het maximaal voordeel halen uit deze synergie van generaties. Diversibull wil een inclusieve werkplek creëren, waar verschillen zorgen voor synergie en marktwaarde. Dit moet een voedend werkklimaat worden, waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven, een prestatiegedreven werkcultuur, waarin iedereen samenwerkt voor het gemeenschappelijk doel. Kennisoverdracht is daarbinnen een cruciaal element, al was het maar om de continuïteit voor onszelf en onze klanten te garanderen. De grootste uitdaging wordt echter de gedifferentieerde aanpak naar deze verschillende generaties: gedifferentieerd in communicatie, remuneratie en appreciatie. Want één ding mogen we niet doen: er maar van uit gaan dat de Generatie Z zich zal aanpassen. Dat zal ze niet doen.

NOVA Group is nog steeds een jong bedrijf en heeft nog geen medewerkers die tegen het pensioen aanleunen. Onze gemiddelde leeftijd is 38 jaar binnen het bedrijf met een gemiddelde ancienniteit van 9 jaar. Dus een gezonde structuur! We stellen wel vast dat de meeste medewerkers begrijpen dat iedereen langer zal moeten werken. In een sector waar veel met klanten wordt gewerkt in de buitendienst, zal dit zeker kunnen tot op zelfs zeer hoge leeftijd. Aangepaste con-

13

ir. Walter VERMEEREN Managing Director NOVA Group


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

tracten in een deeltijds kader of op projectbasis , of op freelance basis zijn voor de hand liggende, eenvoudige en voor alle partijen interessante oplossingen.

Raad der wijzen

Het is noodzakelijk dat werknemers langer kunnen werken, als

Redactie CxO www.cxonet.be

ze er fysiek en mentaal toe in staat zijn. De huidige generatie “naoorlogse” werknemers draagt een groot deel bij aan de opbouw van pensioenen voor de volgende generatie. BovenJean-Claude DELEN CEO BeNeLux & France

Managing Director Belgium & Luxembourg DHL Global Forwarding (Belgium) SA/NV

dien hebben oudere werknemers een werkethos (waarden en normen) die vaak bij een aantal jongeren ontbreekt. Met het verdwijnen van oudere werknemers, verdwijnt ook een jarenlange opgebouwde know-how. Voor sommige sectoren leer je die knowhow niet op de schoolbanken, maar door midden in de activiteit te groeien. Er ligt een rol als coach weggelegd voor de ouderen in het overdragen van die knowhow.

De gemiddelde Acerta medewerker is 40 jaar; 34% -meer dan 1 op 3 medewerkers dus- is 45 +. Vandaag werken er een kleine honderd 55 plussers. We mogen dus wel stellen dat we “werkbare” jobs hebben voor oudere werknemers. Hoewel Karel PLASMAN CEO Acerta

ook voor hen de werkdruk toegenomen is de laatste jaren, kan de meerderheid nog prima mee en geven ze de nodige continuïteit in klantrelatie en bedrijfsvoering. Die sterkte willen we ook voor de toekomst behouden in combinatie met een evenwichtige instroom van jongere medewerkers die ons helpen vernieuwen. Verder maken we werk van een gestructureerd kennismanagement. Onze medewerkers hebben heel wat specifieke kennis nodig om hun klant correct te kunnen bedienen en te adviseren. De sociale wetgeving in België is een complexe en steeds wijzigende materie. Vaak zijn, vooral onze oudere en meest ervaren medewerkers levende kennisbanken. Deze kennis zullen we gestructureerder dan vandaag borgen en onderhouden in kennissystemen zodat ze voor iedereen toegankelijk blijft en niet verloren gaat.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

14


Elia. Completely ready for a new era of green energy. Elia, the company that owns and manages the Belgian high voltage transmission network, brings electricity to every corner of our country. Green energy is playing an increasingly crucial role in Europe and in Belgium. Elia is already transmitting green energy from wind farms at sea to centres of consumption. This green energy will play an increasingly important role in the future. In order to make this possible, our teams of specialists use advanced technologies which respect the environment to strengthen and improve our network each and every day. We are constantly investing in and developing new state-of-theart projects to contribute to the creation of a genuine European network and to guarantee everyone access to a more reliable, broader and greener energy mix. For your comfort and for tomorrow’s electricity transmission. Surf to www.elia.be to ďŹ nd out more about our activities.


Webzine for executives & decision makers

Moïra LENS Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

De redactie van CxO Magazine verza-

Alle business modellen moeten vandaag niet alleen een

melde een aantal leden van de CxO

economische, maar ook een maatschappelijke meerwaarde

Raad der Wijzen om te debatteren over

kunnen aantonen. Dat is althans de theorie. Dikwijls wordt

sustainable growth strategies. Deze

maatschappelijke meerwaarde gewoon terug vertaalt naar

rondetafel vormt het slotakkoord van

economische realiteit (lees profit). We hebben maar een pla-

de zes maanden durende cyclus van

neet en moeten die koesteren. Die gedachte is hoe langer

het CxO Leadership Forum, editie 2011

hoe urgenter. Hoe zal de wereld er in 2020 en 2030 uitzien?

– 2012. Dit keer waren we te gast in het

Zo stevenen we af op grote tekorten aan zoet water dat voor

prachtige Hyllit Hotel in Antwerpen.

industriële installaties gebruikt wordt. Ook voedsel wordt schaars. Tegen 2030 zijn we met 10 miljard zodat de druk op de maatschappij nog zal vergroten. Dat zijn allemaal aspecten die ons dwingen om over duurzaamheid na te denken. Eigenlijk moet je eerst naar de toekomst kijken en dan scenario’s met concrete actieplannen uitwerken die we nu moeten uitvoeren. Daarmee zijn de huidige beslissingsnemers helaas nog te weinig bezig, ook omdat zij binnen 20 jaar geen be-

Duurzaam ondernemen meer dan ooit aan de ord

Heeft ons huidig economisch model slissingsnemers meer zullen zijn. Maar bij de jeugd voel je wel dat die urgentie aanwezig is. Duurzaam ondernemen: de 3 P’s Als we het over duurzaam ondernemen hebben, is er sprake van de 3 P’s (people, planet en profit). Het is een begrip dat Het gezelschap dat duurzaam ondernemen onder de loep nam. Van links naar rechts: Marc Van Gastel (Flanders Investment and Trade), Eddy Helsen (ViCre), Astrid De Lathauwer (Acerta Consult), Bruno Verhofstede (Euler Hermes), Dirk Vackier (CxO Europe), Eddy Bonne (Hasenkamp Moving & Storage), Willy Van Overschée (Cim-Cil).

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

vele ladingen dekt. Eddy Bonne, managing director van Hasenkamp Moving & Storage: “Duurzaam ondernemen zit voor mij vooral bij mensen. Het welslagen en de kracht van een onderneming wordt door de medewerkers bepaald. Verder is er uiteraard ook het ecologische aspect. Als wij bijvoorbeeld magazijnen bouwen, is het concept bijna volledig gebaseerd op het autonoom functioneren op basis van groene energie.”

16


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Willy Van Overschée, CEO van Cim-Cil: “Duurzaamheid komt

Korte termijn vs lange termijn

meer en meer aan bod, ook in onze opleidingen maar op dit

Marc Van Gastel, Head of Department

ogenblik is het nog dikwijls een add-on. Voor mij moet duur-

Invest van Flanders Investment and Tra-

zaamheid niet in eerste instantie met het groene gebeuren

de: “Voor mij gaat het vooral over een

geassocieerd worden. Het is iets wat nodig is voor de onder-

menswaardige manier om duurzame

neming zelf: het efficiënt gebruik van middelen en mensen.

groei te bereiken. Wat is er nodig – ook

Dat past in het end-to-end-proces van een onderneming.

op internationaal gebied – om duur-

Het mag geen aparte silo zijn, maar ingebed zijn in het hart

zaam te ondernemen? Hoe kunnen

van de onderneming.”

mensen beter samenwerken over de grenzen van de departementen heen?

Astrid De Lathauwer, algemeen directeur van Acerta Consult:

Ook open innovatie speelt een belang-

“Wat mij vooral bezighoudt is hoe de westerse wereld een

rijke rol. Duurzaamheid heeft nog altijd

model zal vinden waarbij groei mogelijk blijft. Hoe kunnen

een negatieve connotatie: het kost geld

we onze welvaart in stand houden? Wat moet je daar als

en het levert niet op. Het kortetermijn-

ondernemer voor doen? We staan op een kruispunt in de

denken overstijgt het langetermijnden-

globale economie. Heel veel industrie is naar lagelonenlan-

ken.”

de

nog een toekomst? den verhuisd en de groei op wereldniveau zit niet meer bij ons. Ofwel gaan we verarmen ofwel gaan we ons heruitvinden en een andere duurzame manier vinden om waarde te creëren voor de komende generaties. Ook de gevolgen inzake HR liggen me nauw aan het hart. Wat betekent dat voor samenwerken, hoe de nieuwe generatie motiveren, hoe zorgen we ervoor dat iedereen aan het werk gaat en ook langer werkt?”

17


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Bruno Verhofstede, managing director

ondernemen. Ik denk dat we ook veel meer zelfvertrouwen

van Euler Hermes: “Hoe kunnen we op

moeten hebben in ons potentieel om waarde te creëren. Uit-

microniveau blijven groeien, rekening

eindelijk moeten we economisch waarde creëren binnen de

houdend met de maatschappij waarin

internationale context waarin we leven.”

we leven? Dat versta ik onder duurzaamheid. Het beste in mensen naar

Astrid De Lathauwer: “Ik denk dat het zowel de verantwoor-

boven brengen, is voor mij ook be-

delijkheid van de maatschappij als van de bedrijven is om

langrijk. Dat is de vertaalslag van een

iedereen aan het werk te zetten. Bedrijven moeten in eigen

duurzaam beleid. Eerst moet je het

boezem kijken. En in de maatschappij moeten we de werk-

beleid bepalen maar hoe maak je het

loosheid bestrijden. Elke job in elke sector kan waarde creë-

daarna operationeel waar? Ik hou me

ren, dat is niet alleen weggelegd voor de happy few.”

veel bezig met onze medewerkers mee te krijgen in ons bedrijfsverhaal om zo

Bruno Verhofstede: “Als bedrijf moet je je aansluiten bij de

duurzaam te kunnen groeien.”

waarden van een maatschappij. Dienstverlening naar de klant is cruciaal, waar en wanneer het gebeurt is van ondergeschikt

Eddy Helsen, zaakvoerder van ViCre: “In

belang. Je moet de vrijheid natuurlijk aankunnen, ook vanuit

bijna alle strategieën komt het woord

het standpunt van het bedrijf. We zijn op relatief korte tijd

duurzame groei voor. Het operationeel

van een autoritaire maatschappij geëvolueerd naar het om-

maken is heel complex en een werk van

gekeerde. Voor veel mensen zorgt dat voor een onwennig

lange adem. Iedereen moet meeden-

gevoel. Ze weten niet goed hoe ze erop moeten reageren.”

ken en mee bouwen aan een duurzame onderneming. Het individu voelt dan

Organisch dus duurzaam groeien

zelf ook aan dat het plaatje klopt. De

Duurzaamheid komt neer op de drie P’s en ook profit is van

CEO leidt ‘in afwezigheid’, zoals wij dat noemen. Dat is het toppunt van open innovatie die transparant, duurzaam en authentiek is. Het is een traag proces dat je niet kan forceren. Soms heerst er binnen bedrijf angst om aan duurzaamheid te beginnen omdat je vooraf weet dat het heel veel tijd in beslag neemt.” Dienstverlening in een internationale context Willy Van Overschée: “Waardecreatie is het sleutelbegrip binnen duurzaam

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

18


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

belang. Aan duurzame groei is ook een financiële dimensie

en in Europa is die al maar een vierde

verbonden. Hebben we de financiële middelen om duurzaam

in vergelijking met de VS. We mogen

te groeien?

niet uit het oog verliezen dat we als ondernemers competitief moeten zijn op

Willy Van Overschée: “Duurzaam ondernemen leidt tot het

een globale schaal. Spijtig genoeg tref

genereren van middelen om groei te verwezenlijken. Door

ik nog dikwijls de onder-de-kerktoren-

het verantwoord en duurzaam gebruik van middelen zal het

mentaliteit aan in ons land. We moeten

financiële plaatje er rooskleurig uitzien. En dat leidt er dan

keuzes maken in de industrie om zo de

automatisch toe dat je verder zal groeien.”

stap naar internationalisering te zetten.”

Bruno Verhofstede: “We hebben moedige managers nodig. Om op lange termijn resultaten te boeken, moeten we op korte termijn investeren. Je verkrijgt geen rechtstreeks rendement, maar dat komt er wel op middellange termijn.” Eddy Helsen: “Als je organisch groeit, dan klopt het volledige verhaal. Maar je moet de traagheid aankunnen. Dan is wat je bereikt met niets kapot te krijgen. Je kan het vergelijken met een eikenboom die begint te groeien en een stevige basis heeft waarop je verder kan bouwen.” Marc Van Gastel: “We bekijken het allemaal vanuit onze eigen organisatie. We moeten ook kijken naar de bereidwilligheid voor financiering om profit te kunnen garanderen. Het

ondernemer-

schap in België is ondermaats. Ik zie heel wat goeie ideeen tot stand komen, maar de zoektocht naar kapitaal is heel moeilijk. In Vlaanderen nog veel erger dan in Europa

19


INTERIM MANAGERS BIEDEN MEER DAN PURE EXPERTISE Soms komen bedrijven in een situatie terecht waarbij ze zowel kwalitatief als kwantitatief nood hebben aan externe hulp. Op dat ogenblik komt interim management in de picture. “Interim managers hebben de nodige kennis, zijn snel inzetbaar en nemen meteen operationele verantwoordelijkheid”, vertelt Klaus Schürmann, partner bij Randstad Interim Management. “Het gaat verder dan pure expertise, het draait ook om anticiperen op mogelijke valkuilen en die op de juiste manier omzeilen.” Randstad Interim Management is een entiteit die sinds begin dit jaar bestaat. Klaus Schürmann: “We screenen onze kandidaten natuurlijk op basis van hun kennis en ervaring in hun desbetreffende vakgebied, maar we gaan eveneens na of er een match is op het gebied van bedrijfscultuur vooraleer het tot een plaatsing komt. Interim management gaat in de eerste plaats over mensen vandaar dat een ‘persoonlijke’ match zo belangrijk is.”

20

ADVERTORIAL

Waarom moeten bedrijven een beroep doen op interim managers? “Je hebt eigenlijk vier mogelijke scenario’s. Ten eerste bestaat er de zogenaamde vervangingsmarkt. Als iemand vertrekt of een andere functie binnen hetzelfde bedrijf opneemt dan is er dikwijls op korte termijn geen vervanger voorhanden. Als een soort overbrugging wordt er dan een interim manager geëngageerd. Interim managers worden ook ingehuurd om crisissen te begeleiden en mee op te lossen. Het derde luik is project management dat over duidelijk afgelijnde projecten gaat zoals de implementatie van een ERP-systeem of de integratie van een acquisitie. Last but not least zijn er change management projecten wat eigenlijk een verlengstuk is van de consultancy business. Dikwijls krijgen ondernemingen van een consultant een rapport met een aantal aanbevelingen. Maar die moeten ook effectief geïmplementeerd worden.”


COMFORT BIEDEN Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten die tijdens een traject bij een klant aan bod komen? “In het begin van het project moet je goed overleggen met je klant en duidelijk de doelstellingen bepalen. We stellen een project description op en op basis daarvan zoeken we de geschikte kandidaat. Je moet je klant goed leren kennen en niet alleen het project begrijpen, maar ook de bedrijfscultuur. De interim manager moet echt passen binnen de filosofie van het bedrijf anders is het project gedoemd om te mislukken. Zo heb je bijvoorbeeld managers die jarenlang voor multinationals hebben gewerkt met hoofdkantoor in Amerika of Engeland en dus een Angelsaksische omgeving gewoon zijn. Deze managers inpassen in een Vlaamse KMO is vaak vragen om moeilijkheden. Het heeft voor een stuk met buikgevoel en mensenkennis te maken.”

bekijken waar je toegevoegde waarde als provider ligt en dit zowel voor de klant als voor de interim manager. In functie van de doelstellingen, bepalen we een aantal mijlpalen. Er worden uiteraard ook overlegmomenten voorzien. In de praktijk houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de twee betrokken partijen. Als de interim manager inhoudelijk feedback wil dan spelen we daar vanuit Randstad ook op in. Zo bieden we hem of haar een zekere vorm van comfort bij het invullen van de job.”

Op welke manier gebeurt de begeleiding van het project? “Schaduwmanagement maakt deel uit van de dienstverlening, maar per project moet je

Klaus Schürmann Partner bij Randstad Interim Management

Neem contact op met Randstad Interim Management • www.randstad.be • www.randstad.be/nl/werknemers/werken-als-interim-manager • www.randstadprofessionals.be • www.insel.be • info@randstad.be • tel.: 02 474 60 00

21

ADVERTORIAL


CxO EXPERT GROUP HUMAN RESOURCES

Sandra De Bock

Carl De Clercq

HR Manager Chep Benelux

Human Resources Director Alpro

Raymond Evens

Denise Laros

HR Manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Geert Van Hootegem

Linda Verdonck HR Manager Ricoh Belgium

Hoogleraar KULeuven

7

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Bert Lyssens

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Patrick Muylle

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Romain Verdurmen

Vicky Welvaert

Manager HR & Legal 3M Belgium

Koen Descheemaeker

Koen Dewettinck Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Leuven Gent Management School

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Walter Engels

HR Manager Gosselin Group

Wim Roef

Kristian Vandenhoudt

Michel Vandermeulen

Marc Van Hoecke

HR Director Benelux Tech Data

HR Manager Atlas Copco

HR Manager Aveve

HR-directeur IWT

HR Director KPMG

HR Manager Asco Industries

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

50

FINANCE & LEGAL 46 ..... Expert Group Finance Thema-artikel: Business Banking FinanciĂŤle middelen verzamelen: een doordachte beslissing 48 ..... Taks op omzetting van effecten aan toonder Private banking is echt werkwoord 49 ..... De invloed van transfer pricing op de day-to-day activiteiten 50 ..... Bi-Monthly Headlines

INHOUD RUBRIEK HUMAN RESOURCES IN CXO MAGAZINE 104

52

HUMAN RESOURCES 52 ..... Expert Group HR Thema-artikel: Interim Management 54 ..... Succesvol leiderschap op lange termijn Newsletter RNCI

63

SALES & MARKETING 58 ..... Expert Group Sales & Marketing Thema-artikel: Direct Marketing


CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES PAGINA 24 Interim manager: meer dan een tijdelijke kracht. PAGINA 26 Stress vooral bedreiging voor bedrijfsleiders en zelfstandigen. PAGINA 28 Eigen materiaal op werkvloer ongewenst.

BU SIN ES LEA DER S MA GA ZIN

SH IP, STR E ON INN Magaz OV ATE GY execut ine for AN D VISATI ON , ION decis ives & APR ion m MAY ISSUE akers

2012 1

GENERA

L MAN Life Lo AGEMEN dan oo ng Lear T it een ning m eer must

02

ICT

Comm unica unifiée s: as a tion et co service llabora tion

SALES

& MAR E-com KETING groeivemerce bi rsnell edt ing HUMAN

RESOUR

Het Ni CES de ro euwe W l van er medew we ken: erker rkgever geherd en efiniee rd FI

NANCE

& LE

Werkk GAL in rel apitaal sta atie m at et opera tions

LOGIST

ICS &

Outso FACILI de zo urcing va TIES ektoch n t naar logistiek: een ge schikt e partn er

Philipp

e Rogg e (gen

“Onz e bepa medewe waar len zelf h rkers o ze we rken”e en erel ma na

EDITORI AL

ger Mi

crosof t Be

lux):

PARTNE RS

p.35

HOE INTERIM MANAGER OPTIMAAL INSCHAKELEN?

TIJDELIJKE KRACHT, DUURZAAM RENDEMENT

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.v www.vi cre.icre eu .eu

Contribu Contrib ution tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

De toekomst vraagt een meer flexibele arbeidsmarkt. De inzet van tijdelijke krachten kan daarbij helpen, op voorwaarde dat ze weloverwogen gebeurt. Hoe groeit de samenwerking met een medewerker ad interim uit tot een succes? Patrick Muylle (FrieslandCampina) en Dirk Buyens (Vlerick Leuven Gent Management School) zetten enkele basics op een rij. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

De traditionele interim manager is van

Specialist en techneut

alle markten thuis. Zijn taak bestaat

“Als je tijdelijk de stoel voor iemand warm houdt, volstaat een

doorgaans uit een tijdelijke vervanging

minder uitgesproken profiel. Maar de verantwoordelijkheid

of hulp bij een onderneming die zich

voor een specifiek project vraagt om de bijhorende leider-

in crisis bevindt. Maar de vraag evolu-

schapskenmerken: een goede portie ondernemings- en ver-

Goele GEERAERT Redactie CxO www.cxonet.be

eert. Almaar meer behoren ook change

antwoordelijkheidszin, empathie en integriteit”, weet Klaus

en project management tot het interim

Schürmann (partner interim management, Randstad Group

takenpakket. En dat heeft effect op de

België). “Van een projectleider wordt verwacht dat hij de no-

Goele Geeraert is kandidaat in de rechten en licentiaat in de Germaanse talen. Zij werkt als freelance journaliste en is gespecialiseerd in HR, economie en Europese onderwerpen.

vereiste competenties.

dige creativiteit aan de dag legt, zijn mensen mee krijgt en knopen kan doorhakken. Bovendien moet de interim manager onmiddellijk inzetbaar zijn en zich dus snel in de nieuwe omgeving kunnen inwerken.” Volgens Jan Van Cauwelaert (managing partner, Talent in Motion) worden de gevraagde profielen daardoor ook meer specialistisch en technisch onderlegd. “Wij ervaren vooral nood aan financiële functies en profielen gerelateerd aan productie en supply chain. Door de

Een interim manager is geen loutere plaatsvervan

Meer dan een tijdelijke kracht

toenemende technische vereisten focussen wij als bemiddelaar voornamelijk op rollen die we zelf in het bedrijfsleven hebben uitgeoefend, zodat we een voldoende en onmiddellijke meerwaarde kunnen bieden zowel voor de kandidaat als voor de klant.” Conjunctuurgevoelige markt Dat vraag en aanbod meedrijven op de golven van de economie, beseffen ze binnen de sector van het interim management als geen ander. “Meer dan vroeger krijgen we vandaag de vraag naar initieel kortere opdrachten, die nadien worden verlengd. De klant start gemakkelijker met contracten van Klaus Schürmann Partner interim management Randstad Group België

drie-zes maanden en zal minder snel een verbintenis voor negen-twaalf maanden aangaan. Zo wil hij maximale flexibiliteit behouden.” Ook aan de aanbodzijde heeft de laag-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

24


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

conjunctuur haar impact, weet Klaus Schürmann: “Verschil-

voor

projectgerelateerde

knowhow.

lende managers hebben hun job in vaste loondienst moeten

Daarnaast verwachten we de komende

verlaten en voegen zich bij de bestaande pool, waardoor het

tien jaar een enorme nood aan ma-

aantal beschikbare profielen stijgt.”

nagers die tijdelijk familiale bedrijven kunnen leiden, als transitie tussen een

Mid career en analytisch

eerste en een tweede generatie. De

Maar zelfs los van de economische omstandigheden kwamen

babyboomers onder de bedrijfsleiders

er de afgelopen jaren een hoop kandidaten bij. “We zien van-

staan nu op het punt om het manage-

daag ook interim managers verschijnen die nog mid career

ment over te dragen. In afwachting van

zijn, terwijl het vroeger zowat uitsluitend om senior profielen

– of begeleiding van – een tweede ge-

ging”, licht Van Cauwelaert toe. Het aanbod zit dus duidelijk

neratie is interim management dan een

in de lift, al heeft België vergeleken met landen als Neder-

gedroomde oplossing.”

land en het Verenigd Koninkrijk nog een grote sprong te maken. De interim manager van de toekomst zal volgens Klaus Schürmann vooral op het vlak van informatieverwerking sterk moeten staan: “Door de ontwikkeling van de informatietech-

nger nologie en de toegenomen gegevensstroom, geloof ik dat de vaardigheid om met die data om te gaan almaar belangrijker wordt: analytisch vermogen, creativiteit en beoordelingskracht worden belangrijke troeven op de lange termijn.” Mooie toekomst Het aanbod neemt toe, maar dat kan geen kwaad. Want ook aan de vraagzijde voorspelt Jan Van Cauwelaert een stevige groei. “Wij verwachten dat bedrijven nog veel meer nood zullen hebben aan een tijdelijke inzet van talent op managementvlak, omdat ze almaar meer projectgedreven gaan werken. Daardoor zullen er steeds nieuwe projectgroepen

Informatieverwerking wordt

ontstaan. Die bevatten dan een mix van interne medewer-

voor de interim manager

kers en externe interim managers, waarbij de eerste groep bedrijfsspecifieke kennis aanbrengt terwijl de tweede zorgt

25

almaar belangrijker.


Webzine for executives & decision makers

Moïra LENS Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Zorgen over de toekomst van het be-

Het onderzoek bracht het stressniveau van zelfstandigen en

drijf en onvoldoende steun vanuit de

bedrijfsleiders van kmo’s in kaart, en vergeleek die resultaten

professionele

bezorgen

vervolgens met een eerder onderzoek naar stress bij werkne-

bedrijfsleiders en zelfstandigen meer

mers. Aan de hand van 45 concrete vragen bepaalde men het

stress dan goed voor hen is. Dat blijkt

stressniveau van ondernemers, en ging men na welke facto-

uit een onderzoek van Securex en NSZ

ren daar verantwoordelijk voor waren.

omgeving

waaraan 1.380 Belgische ondernemers deelnamen. Uit het onderzoek volgen

Stress beïnvloedt de bedrijfsvoering

een aantal aanbevelingen. Ook aan het

De groep ondernemers met ernstige spanningsklachten

adres van de beleidsmakers.

(65%) blijkt volgens het onderzoek bijna twee keer groter dan het percentage werknemers dat met stress te kampen heeft (35%). Dat verhoogde stresspeil uit zich op verschillende manieren: neerslachtigheid, lichamelijke klachten als gevolg van het werk, en kortaf zijn tegen de omgeving. “Dat laatste geldt niet alleen ten opzichte van familie en vrienden”, aldus Agnes Hertogs, General Manager Small & Midsized Markets

Vergelijkend onderzoek komt met verontrustende

Stress vooral bedreiging voor bedrijf bij Securex. “Ondernemers die negatieve stress ervaren, zijn ook vaker kortaf tegen leveranciers, klanten en prospecten. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor de toekomst van de onderneming.” Stress heeft dus een niet te onderschatten invloed op de bedrijfsvoering, en in het slechtste geval doet het ondernemers in een vicieuze cirkel belanden.

Christine Mattheeuws Voorzitter NSZ: “Ondernemers voelen zich onvoldoende ondersteund door de overheid en door organisaties zoals de onze.” U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

26


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Job emotioneel zwaar voor ondernemers

“Toch ziet 1 op 5 geen positieve evolutie

Het onderzoek maakte geen onderscheid tussen zelfstandigen

voor zijn bedrijf. Men voelt zich ook on-

zonder personeel (30%) en bedrijfsleiders van kmo’s (70%).

voldoende ondersteund door de over-

Het hebben van personeel blijkt op zich geen stressfactor, al

heid en door organisaties als de onze.

heeft het mogelijk wel een invloed op de emotionele belas-

Daar moeten we absoluut aan werken.

ting die ondernemers ervaren. “Zowel bedrijfsleiders als kleine

Nieuwe regels worden nog te vaak ge-

zelfstandigen ervaren hun job als emotioneel zwaar”, zegt

maakt op maat van grote ondernemin-

Christine Mattheeuws, Voorzitter van het NSZ. “Maar liefst vier

gen, terwijl onze economie er vooral

op vijf geeft dat aan. Bijna de helft heeft het moeilijk om een

een is van kmo’s: Belgische bedrijven

evenwicht te vinden tussen werk en privé en ervaart een hoge

tellen gemiddeld 11 personeelsleden.

werkdruk. Het is bovendien alarmerend dat 75% onvoldoende

Ondernemers moeten ook zelf meer

tijd vindt voor ontspanning. Eventjes niet aan het werk den-

tijd nemen voor ontspanning, maar te-

ken is nochtans een uitstekende buffer tegen stress. Ik heb

gelijkertijd vraagt dat om aanpassingen

het dan niet alleen over sport en andere vrijetijdsbestedingen,

aan hun sociaal statuut. Daarom pleiten

maar bijvoorbeeld ook over samen eten met het gezin. Zelfs

we onder meer voor een uitkering voor

dat schiet er bij veel ondernemers vaak bij in.”

arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste

e resultaten

fsleiders en zelfstandigen Regelgeving op maat

ziektedag. Ook het systeem van vervan-

Of er een directe relatie is tussen stress en het huidige econo-

gend ondernemerschap moet dringend

mische klimaat, werd niet onderzocht. Maar onrechtstreeks

op punt gesteld worden.”

blijkt ook dat het stresspeil van ondernemers verder de hoogte in te jagen. “Professionele vooruitgang is een belangrijke energiebron voor zelfstandigen”, zegt Christine Mattheeuws.

Agnes Hertogs, General Manager Small & Midsized Markets Securex: “Stress bij ondernemers kan nefaste gevolgen hebben voor de toekomst van het bedrijf.”

27


Webzine for executives & decision makers

Bruno KONINCKX

Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Meer en meer mensen willen in hun ar-

Dit blijkt uit een onderzoek door beveiligingsbedrijf Trend

beidstijd ook hun privé laptop, tablet of

Micro. De belangrijkste redenen zijn een tekort aan kennis

smartphone gebruiken. Bring your own

op het vlak van beveiliging en privacy (39%) en het gevaar

device (BYOD) is zelfs één van de hypes

voor vermenging van privé- en werkgegevens. Geen wonder

in technologieland op het moment. Iets

dat 45% van de ondervraagde Belgische werknemers – of het

meer dan de helft (57%) van de Belgi-

grootste aantal in vergelijking met de andere Europese lan-

sche bedrijven is hier echter niet voor

den – bevestigt dat hun bedrijf over geen Bring Your Own

te vinden.

Device (BYOD) – beleid beschikt. Patrick Dalvinck, Regional Director voor Trend Micro Benelux is niet verrast: “België hinkt inderdaad achterop. We merken bijvoorbeeld dat Nederlandse bedrijven vandaag bezig zijn om BYOD te implementeren; in België zijn we nog steeds bezig met informeren.” Volgens Patrick Dalvinck moet niet zozeer de helpdesk of de

Bi-Monthly Headlines

Eigen materiaal op werkvloer ongew beveiligingsverantwoordelijke, maar het management een en ander uitklaren: “Het is aan hun om security richtlijnen en procedures op te stellen. Zo moeten bedrijfsleiders onder andere beslissen welke applicaties worden toegelaten en welke geblokkeerd. Zodra er een BYOD-beleid in voege treedt, kunnen die mee ondersteund worden door operations en de

Patrick Dalvinck Regional Director Trend Micro Benelux U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

28


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

helpdesk. Het komt er met andere woorden op aan om BYOD

werknemers aan te trekken of langer

op een gecontroleerde manier aan te pakken.”

te behouden binnen het bedrijf. Op die manier wil de overheid oudere werk-

Meerderheid Belgen wil van thuis uit werken

nemers langer actief houden op de ar-

Thuiswerk is populair. Maar liefst 87% van de Belgen zou

beidsmarkt. Dat meldt SD Worx.

graag af en toe of regelmatig van thuis uit werken. De ove-

De overheid wil via verschillende maat-

rige 13% werkt liever gewoon op kantoor, of zegt dat ze on-

regelen oudere werknemers langer ac-

mogelijk thuis kunnen werken in hun job. Dat blijkt uit een

tief houden op de arbeidsmarkt. Een

onderzoek bij de bezoekers van de jobsite StepStone.

van de voorstellen is het opstellen van

Bijna de helft van de Belgen (49%) zou graag één dag per

een werkgelegenheidsplan voor oudere

week van thuis uit werken. Thuiswerk is dus duidelijk populair.

werknemers.

Nog eens 38% zou wel af en toe eens een dagje van thuis uit willen werken. 8% van de Belgen is geen voorstander van

De sociale partners hebben tot 30 juni

thuiswerk, ze gaan liever gewoon naar kantoor. De overige

2012 de tijd om hierrond een regeling

5% van de deelnemers zegt niet van thuis uit te kunnen wer-

uit te werken. Als zij daar niet in sla-

ken omdat hun job dat niet toelaat.

gen, zal het regeringsvoorstel rond het

wenst Michel Tubbax, Managing Director van StepStone België

werkgelegenheidsplan vanaf 1 juli 2012

voegt daar aan toe: “Al dan niet kunnen thuiswerken hangt

in werking treden. Meer informatie op

van een aantal factoren af. Zo moeten de doelstellingen en

www.sdworx.be

de taken van werknemers duidelijk gedefinieerd zijn. Hoe beter die afgelijnd zijn, hoe gemakkelijker het werk van op afstand kan gebeuren. Daarnaast kunnen niet alle mensen hun job zelfstandig uitvoeren, voor sommige taken of projecten is misschien samenwerking met collega’s nodig. Ook de jobinhoud zelf speelt een rol. Zo kan een receptioniste niet van thuis uit werken, en sommige afdelingschefs of IT-verantwoordelijken kunnen hun job moeilijk van thuis uit doen.” Verplicht werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers Vanaf 2013 moeten ondernemingen jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen, dat maatregelen bevat om oudere

29


CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Sven Algoet

Lieven Beyl

Marketing Manager Athlon Car Lease Belgium

Steve Muylle

Ursula Quadpeers

Tim Claessens Marketing director DHL Express Belux

Piet De Grauwe Marketing manager Cofely Services

Karin Duivenvoorden

Manager Promotie & Marketing Havenbedrijf Antwerpen

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

Gert Jacobs

Marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

© Jos Verhoogen

Area Sales Manager Cavalier

Professor of Marketing Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Ward Van Rijckeghem

Steven Vansnick

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Stéphane Thiery

Marketing manager Mazda Motors Belux

Brand manager Volvo Cars Europe

7

Sales manager Ricoh Belgium

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Peter Van Eycken

Sales Director BeLux Siemens Enterprise Communications

Arnold Van Garsse

Sales Manager BULO Kantoormeubelen

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Het Hyllit Hotel

Klaar om herontdekt te worden.

T +32 (0)3 202 68 00 info@hyllit.com www.hyllit.com De Keyserlei 28-30

50

FINANCE & LEGAL

46 ..... Expert Group Finance Thema-artikel: Business Banking Financiële middelen verzamelen: een doordachte beslissing Topligging | Gratis Wi-Fi | 48 ..... Taks op omzetting Skyline vergaderzalen | 200 kamers van | effecten aan toonder Private banking is echt werkwoord

Dakrestaurant Gran Duca | Emerald Cocktail49 &..... Wine Lounge De invloed van transfer pricing op de day-to-day activiteiten

50 ..... Bi-Monthly Headlines

52

HUMAN RESOURCES 52 ..... Expert Group HR Thema-artikel: Interim Management 54 ..... Succesvol leiderschap op lange termijn Newsletter RNCI

INHOUD RUBRIEK SALES & MARKETING IN CXO MAGAZINE 104

63

SALES & MARKETING 58 ..... Expert Group Sales & Marketing Thema-artikel: Direct Marketing Bij prospecten is een sterke boodschap cruciaal 60 ..... Corporate Branding in 20 modellen (1) Over identiteit, merk en image 63 ..... Waarmee kun je een sales team nog motiveren?

69

ICT 66 ..... Expert Group ICT


CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING PAGINA 32 We all love Apple.

BU SIN ES LEA DER S MA GA ZIN

SH IP, STR E ON INN Magaz OV ATE GY execut ine for AN D VISATI ON , ION decis ives & APR ion m MAY ISSUE akers

2012 1

GENERA

L MAN Life Lo AGEMEN dan oo ng Lear T it een ning m eer must

02

ICT

Comm unica unifiée s: as a tion et co service llabora tion

SALES

& MAR E-com KETING groeivemerce bi rsnell edt ing HUMAN

RESOUR

Het Ni CES de ro euwe W l van er medew we ken: erker rkgever geherd en efiniee rd FI

NANCE

& LE

Werkk GAL in rel apitaal sta atie m at et opera tions

LOGIST

ICS &

Outso FACILI de zo urcing va TIES ektoch n t naar logistiek: een ge schikt e partn er

Philipp

e Rogg e (gen

“Onz e bepa medewe waar len zelf h rkers o ze we rken”e en erel ma na

EDITORI AL

ger Mi

crosof t Be

lux):

PARTNE RS

p.35

Vision Vision Focus

KLANTEN WILLEN INFORMATIE OP MAAT

Focus Strategy Strategy Process Process

www.v www.vi cre.icre eu .eu

Contribu Contrib ution tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

BIJ PROSPECTEN IS EEN STERKE BOODSCHAP CRUCIAAL Direct marketing heeft een lange voorgeschiedenis. Er staan steeds meer middelen ter beschikking. Maar het is belangrijk goed af te wegen wat efficiënt is. Bijvoorbeeld in afgebakende niches kan een gerichte aanpak, specifiek voor de doelgroep, meer kans op slagen hebben. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Karel DE DECKER

Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Net als aantrekkelijke mensen, is een

Zij lieten consumenten de keuze tussen producten die hoog

hogere vorm van schoonheid een on-

scoorden op het vlak van design en andere producten die

erkend voordeel van een consumen-

hoog scoorden op vlak van merk, functionaliteiten en al-

tenproduct. Dat blijkt uit een studie

gemene ervaring. En wat bleek? Enkel het product met een

‘Self affirmation through the choice of

superieur design beïnvloedt de eigenwaarde van de consu-

highly esthetic products’ waarover het

ment.

Journal of Consumers Research bericht. Meer specifiek bevestigt de keuze van

Intussen is uit een onderzoek van Ernst &Young gebleken dat

een product met een mooi design de

merk en imago slechts voor 29% van de ondervraagden een

eigenwaarde van de consument, con-

impact hebben op de aankoopbeslissing. En merkentrouw in

cluderen de onderzoekers.

het algemeen wordt slechts door 38% van de consumenten als een cruciale factor bestempeld in de aankoopbeslissing. De Apple-rage Dat het goed gaat met de Apple-producten hoeft geen betoog meer. Een op twee gezinnen in de VS heeft op zijn minst

Eye tracking: uw kijkgedrag bepaalt welke adverte

We all love Apple

een iPod, iPhone, iPad of iMac-computer in huis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Dat betekent dat 55 miljoen gezinnen één of meer van deze apparaten in huis hebben. Eén op tien van de gezinnen die nog geen producten van Apple hebben, wil er in de loop van dit

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

32


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

jaar wel aanschaffen.

maar ook op de gedachten die we via

Het onderzoek heeft nog iets interessants te melden. Een

onze oogbewegingen te kennen ge-

Amerikaans gezin dat minimum één product van Apple heeft

ven?

gekocht, heeft er gemiddeld drie. En gemiddeld beschikt een gezin thuis over 1,5 Appleproducten.

Onze eye-trackinginformatie zal verzameld, geanalyseerd en verkocht worden

De typische Apple-klant is een jong, hoogopgeleid iemand.

aan honderden bedrijven. In theorie zal

Hoe meer geld die verdient, hoe meer verschillende Apple-

dit alles op anonieme basis gebeuren,

gadgets hij/zij bezit. 61% van de gezinnen met kinderen be-

maar in de praktijk valt die anonimiteit

zitten wel een of ander Apple-product, vergeleken met 48%

gemakkelijk te doorbreken.

bij de kinderloze echtparen. Bedrijven die zonder toestemming van Apple lijkt ook een van de weinige zaken waarover Democra-

hun gebruikers informatie verzamelden

ten en Republikeinen het eens zijn. 56% van de mensen die

over hun onlinegedrag – Carriert IQ,

behoren tot één van beide politieke strekkingen hebben op

Android, Google, Twitter en Apple – zijn

zijn minst één Apple-gadget in hun bezit.

daar goed mee weggekomen.

entie u krijgt Eye tracking: computers analyseren uw kijkgedrag en kop-

In de VS en het VK hebben onderzoe-

pelen er advertenties aan

kers vatgesteld hoe het knipperen met

Moderne camera’s zijn in staat om minuscule bewegingen

de ogen en de verwijding van de pu-

van de ogen waar te nemen. En ogen geven veel meer in-

pillen een link vertonen met verdacht

formatie prijs over wat men denkt dat men zou vermoeden.

gedrag. Camera’s die deze informatie

De eye-trackingtechnologie heeft dan ook vele toepassin-

kunnen vastleggen zouden kunnen

gen. Bedrijven gaan volop aan de slag met deze technologie.

anticiperen op criminelen vooraleer ze

Apple (alweer) heeft een patent aangevraagd op een drie di-

een misdaad begaan. Science fiction?

mensionale user interface met eye-tracking. Volgens het Eu-

Neen, reality...

ropese bedrijf Sensye komen er volgend jaar al smartphones op de markt met deze software. Wat betekent de opgang van deze technologie voor het privacy-debat?. Zullen we in de toekomst advertenties te zien krijgen die niet enkel gebaseerd zijn op ons koopgedrag,

33


MSPAlliance, the International Association of Managed Service Providers, krijgt ook in Europa voet aan de grond. Ze promoot professionalisme, betrouwbaarheid en integriteit binnen de sector van Managed Services. De Unified Certification Standard (UCS) is een belangrijke norm die als kwaliteitslabel geldt en Hestia als eerste Belgisch bedrijf in de wacht heeft gesleept.

een betrouwbare partner bent. Om het te verkrijgen, gebe een doorgedreven audit op 11 strategische succesfactoren onder financiële gezondheid, juridische structuur, SLA’s sche en logische security, documentatie en procesaa Verder wordt er ook nagegaan of de servers zich in het lan oorsprong bevinden.

UCS-LABEL BIEDT KLANT KWALITEITSGARANTIE MENTALE RUST

Het grote voordeel van Managed Services is in eerste ins het schaalvoordeel. “We bieden onze klanten een onderste MSPAlliance, the International Association ken. Transparantie is van groot belang want Nicolas Geudens, Managing Partner van Hestia, is onlangs als van 7 dagen op 7 en 24 uur op 24”, aldus nog Nicolas Geu of Managed Service Providers, krijgt ook inHij zaldaarmee klanten is, goed “Als erworden een noodgeval zijngeïnformeerd we altijd beschikbaar en na lid van de raad van bestuur van MSPAlliance benoemd. Europa voet grond.van Ze promoot prokunnen ze deprobleem beste beslissing nemen bij in. Hestia fun het soort grijpen we heel snel er mee voor zorgen dataan de de normen de MSPAlliance inen lang fessionalisme, betrouwbaarheid en integriteit kiezen vansoort hun service als een vangnetprovider. voor de”klant, biedt zekerheid e Europa verder worden verankerd. Meer en meer Europesehetdus binnen zich de sector vanMSPAlliance. Managed Services. De mentale rust voor de klant. Daar ligt onze meerwaarde.” bedrijven sluiten aan bij De organisatie vindt het daarom meerwaardeStandard om hun board breidenTransparantie Unifiedeen Certification (UCS)uit is te een met Europese leden alsook naamsbekendheid vangeldt UCS bin-“Tegenwoordig OVER HESTIA zien we heel wat nieuwe inibelangrijke normdedie als kwaliteitslabel nen EuropaenteHestia vergroten. Nicolas Geudens: verbind Sinds januari 2008 is het Managed als eerste Belgisch bedrijf“Ik in de wacht mij ertiatieven in de markt enHestia er komen er alleenServices bedrij persoonlijkheeft toe om te verzekeren dat de UCS certificering goedmaar nenbij”, de Uptime een solide“Denk kennis garandeert H gesleept. vertelt Group. NicolasMet Geudens. wordt nageleefd door zowel de MSPs als de klanten. We streven zekerheid en absolute kwaliteit door het ondersteunen va maar aan de ontzettend grote mogelijkheden ernaar het managed services en cloud computing beroep zo of volledig beheren van de ICT-infrastructuur. Hestia i Nicolas Geudens, Managing Partner van Hesvan cloud computing. Eender wie kan zo’n transparant mogelijk te maken. Transparantie is van groot flexibel bedrijf met een grondige expertise en een bewezen tia, is onlangs als lid van de raad van bestuur dienst aanbieden aangezien vooral de functibelang want daarmee worden klanten goed geïnformeerd en van dienst. vanbeste MSPAlliance benoemd. Hijkiezen zal ervan mee van belang is. Hetkunt volstaat dat jeonze (vir-website kunnen ze de beslissing nemen bij het hun ser-onaliteit Voor meer informatie u altijd voor zorgen dat de normen van de MSPAltuele) servers ter beschikking vice provider.” www.hestia-it.be bezoeken.stelt. Als klant liance in Europa verder worden verankerd. hoef je geen kennis meer in huis te hebben. Je

Meer en meer Europese bedrijven sluiten zich TRANSPARANTIE

doet gewoon een beroep op een externe parOVER MSPALLIANCE aan bij organisatie vindt in detij. Al Maar wat als12 er jaar iets misloopt? Mensen we- gezamenlijke “Tegenwoordig zienMSPAlliance. we heel watDe nieuwe initiatieven meer dan is MSPAlliance de enige markt en erhet komen er alleen maar bij”, vertelt Geudens.tenvoor de zeManaged Servicesofsector. Als ’s werelds gro daarom een meerwaarde om Nicolas hun board niet of met een reseller een vendor “Denk maaruitaan ontzettend grote mogelijkheden Professionele Vereniging en Accreditatieorgaan voo te de breiden met Europese leden alsookvan de cloudin zee gaan.” computing.naamsbekendheid Eender wie kan zo’n dienst aanbieden aangezien Managed Services sector, is MSPAlliance van UCS binnen Europa te Daarom bestaat er een duidelijke noodzaakin het leven gero vooral de functionaliteit van belang is. Het te komen deenige nodenkwavan Managed Se vergroten. Nicolas Geudens: “Ikvolstaat verbinddat mijje (vir-aanom eentegemoet certificering. UCS aan is het tuele) servers ter beschikking stelt. Als klant hoef je geen ken- Professional en om de community van de eindgebruikers er persoonlijk toe om te verzekeren dat de liteitslabel waarmee je toont dat je een benis meer in huis te hebben. Je doet gewoon een beroep op een wijs te maken in de voordelen van de Managed Se UCS certificering goed wordt nageleefd door trouwbare partner bent. Om het te verkrijexterne partij. Maar wat als er iets misloopt? Mensen weten niet Provider. zowel de MSPs als de klanten. We streven gen, gebeurt er een doorgedreven audit op 11 of ze met een reseller of een vendor in zee gaan.” Voor meer informatie over de MSPAlliance en de Certific ernaar het managed services en cloud comstrategische waaronder Daarom bestaat er een duidelijke noodzaak aan een certifice- Standardsuccesfactoren voor Cloud & MSPs, kuntfinanu www.mspalliance puting beroep zo transparant mogelijk te maciële gezondheid, juridische structuur, SLA’s, ring. UCS is het enige kwaliteitslabel waarmee je toont dat je bezoeken.

Aarzel niet ons te contacteren Hestia NV Veldkant 35 D2550 Kontich tel : 03 450 67 89

34

WWW.CXONET.BE

ADVERTORIAL

JUNE – JUL


MSPAlliance, the International Association of een betrouwbare partner bent. Om het te verkrijgen, gebe een doorgedreven audit op 11 strategische succesfactoren Managed Service Providers, krijgt ook in Europa onder financiële gezondheid, juridische structuur, SLA’s voet aan de grond. Ze promoot professionalisme, sche en logische security, documentatie en procesaa betrouwbaarheid en integriteit binnen de sector van Verder wordt er ook nagegaan of de servers zich in het lan Managed Services. De Unified WERKT Certification Standard MSPALLIANCE IN EUROPA AAN BELANGRIJKE oorsprong bevinden. (UCS) is een belangrijke norm die als kwaliteitslabel geldtMANAGED en Hestia als eersteSERVICES Belgisch bedrijf in de wacht INDUSTRY INITIATIEVEN MENTALE RUST heeft gesleept.

Het grote voordeel van Managed Services is in eerste ins het schaalvoordeel. “We bieden onze klanten een onderste fysische en logische security, documentatie Voor meer informatie kunt u altijd onze Nicolas Geudens, Managing Partner van Hestia, is onlangs als van 7 dagen op 7 en 24 uur op 24”, aldus nog Nicolas Geu en procesaanpak. Verder wordt erbenoemd. ook nage-Hij zalwebsite www.hestia-it.be bezoeken. “Als er een noodgeval is, zijn we altijd beschikbaar en na lid van de raad van bestuur van MSPAlliance gaan of dedat servers zich in van het land van oorer mee voor zorgen de normen de MSPAlliance in lang het soort probleem grijpen we heel snel in. Hestia fun sprong bevinden. dusMSPAlliance als een soort vangnet voor de klant, biedt zekerheid e Europa verder worden verankerd. Meer en meer EuropeseOver meer dan 12voor jaar de is MSPAlliance de onze enigemeerwaarde.” rust klant. Daar ligt bedrijven sluiten zich aan bij MSPAlliance. De organisatieAl mentale vindt het daarom eenrust meerwaarde om hun board uit te breidengezamenlijke stem voor de Managed ServiMentale met Europese de naamsbekendheid van UCS HESTIA Hetleden grotealsook voordeel van Managed Services is bin-cesOVER sector. Als ’s werelds grootste Professionen Europainte eerste vergroten. Nicolas Geudens: “Ik verbind mij er Sinds januari is Hestia het Managed instantie het schaalvoordeel. “We nele Vereniging 2008 en Accreditatieorgaan voorServices bedrij persoonlijkbieden toe omonze te verzekeren dat de UCS certificering de Uptime Group. Met is eenMSPAlliance solide kennis garandeert H klanten een ondersteuning van goedde nen Managed Services sector, wordt nageleefd door zowel de MSPs als de klanten. We streven zekerheid en absolute kwaliteit door het ondersteunen va 7 dagen op 7 en 24 uur op 24”, aldus nog Niin het leven geroepen om tegemoet te komen ernaar het managed services en cloud computing beroep zo of volledig beheren van de ICT-infrastructuur. Hestia i colas Geudens. “Als er een noodgeval is, zijn aan de noden van Managed Services Profestransparant mogelijk te maken. Transparantie is van groot flexibel bedrijf met een grondige expertise en een bewezen we altijd beschikbaar en naargelang het soort sional en om de community van de eindgebelang want daarmee worden klanten goed geïnformeerd en van dienst. probleem grijpen we heelbij snel Hestiavan funwegwijs te maken in udealtijd voordelen kunnen ze de beste beslissing nemen hetin.kiezen hun ser-bruikers Voor meer informatie kunt onze website geert dus als een soort vangnet voor de klant, van de Managed Services Provider. vice provider.” www.hestia-it.be bezoeken. biedt zekerheid en een mentale rust voor de Voor meer informatie over de MSPAlliance

en OVER de Certification Standard voor Cloud & MSPALLIANCE kuntdan u www.mspalliance.com bezoe“Tegenwoordig zien we heel wat nieuwe initiatieven in deMSPs, Al meer 12 jaar is MSPAlliance de enige gezamenlijke markt en erOver komen er alleen maar bij”, vertelt Nicolas Geudens.ken. voor de Managed Services sector. Als ’s werelds gro Hestia “Denk maarSinds aan de ontzettend mogelijkheden van cloud Professionele Vereniging en Accreditatieorgaan voo januari 2008 grote is Hestia het Managed computing.Services Eender wie kanbinnen zo’n dienst aanbieden aangezien Managed Services sector, is MSPAlliance in het leven gero bedrijf de Uptime Group. vooral de functionaliteit belang is. Het volstaat Met een solidevan kennis garandeert Hestiadat ze-je (vir- om tegemoet te komen aan de noden van Managed Se tuele) servers ter beschikking stelt. Als klant hoef je geen ken- Professional en om de community van de eindgebruikers kerheid en absolute kwaliteit door het onnis meer in huis te hebben. Je doet gewoon een beroep op een wijs te maken in de voordelen van de Managed Se dersteunen van en/of volledig beheren van externe partij. Maar wat als er iets misloopt? Mensen weten niet Provider. de ICT-infrastructuur. Hestia is een flexibel of ze met een reseller of een vendor in zee gaan.” Voor meer informatie over de MSPAlliance en de Certific bedrijf met een grondige expertise en een beDaarom bestaat er een duidelijke noodzaak aan een certifice- Standard voor Cloud & MSPs, kunt u www.mspalliance wezen staat van dienst. ring. UCS is het enige kwaliteitslabel waarmee je toont dat je bezoeken. klant. Daar ligt onze meerwaarde.” TRANSPARANTIE

Aarzel niet ons te contacteren Hestia NV Hestia NV Veldkant 35Veldkant 35 D

2550 Kontich D2550 Kontich tel : 03 450 67 tel89: 03 450 67 89

WWW.CXONET.BE

35

ADVERTORIAL

JUNE – JUL


CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Catherine Hellebaut

7

CIO AXA Belgium

Jan Heylen

Chris Borremans General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Jan Buys

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Geert Christiaens

Prof. Dr. Steven De Haes

Jan Dobbenie

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Christiaan

Wim Schollaert

Geert Sinnaeve

Prof. Dr. Bart Sijnave

Kalman Tiboldi

Freddy Van Den Wyngaert

ICT Manager Peeters ICT Manager IT Manager Sanoma Magazines IT Manager Gates Europe Thomas Cook Belgium Belgium Johnson Controls BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Christiaan De Backer

CIO UZ Gent

CIO TVH Forklift Parts

CIO Nuon

CIO Agfa-Gevaert Group

© Sven Everaert

EMEA IT Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe

Els Blaton

Stijn Viaene

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

50

FINANCE & LEGAL 46 ..... Expert Group Finance Thema-artikel: Business Banking Financiële middelen verzamelen: een doordachte beslissing 48 ..... Taks op omzetting van effecten aan toonder Private banking is echt werkwoord 49 ..... De invloed van transfer pricing op de day-to-day activiteiten 50 ..... Bi-Monthly Headlines

52

HUMAN RESOURCES 52 ..... Expert Group HR Thema-artikel: Interim Management 54 ..... Succesvol leiderschap op lange termijn Newsletter RNCI

www.antwerpdc.be

63

SALES & MARKETING

58 ..... Expert Group Sales & Marketing Thema-artikel: Direct Marketing Bij prospecten is een sterke boodschap cruciaal 60 ..... Corporate Branding in 20 modellen (1) Over identiteit, merk en image

INHOUD RUBRIEK ICT IN CXO MAGAZINE 104

63 ..... Waarmee kun je een sales team nog motiveren?

69

ICT 66 ..... Expert Group ICT Article de thème: Cloud Computing Infrastructure Cloud hybrides: le meilleur de deux mondes 69 ..... Thema-artikel: IT Security Nieuwe generatie firewalls mikt hoger 70 ..... Thema-artikel: Managed Services Managed Services worden je derde hand 73 ..... Security Mobile Devices

78

EXTRA 75 ..... De 4 cruciale elementen van een presentatie


CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT PAGINA 38 Handige of leuke high-tech PAGINA 40 Belg stoort zich weinig aan online criminaliteit. PAGINA 42 Vul je eigen ICT aan met managed services. PAGINA 44 9.300 posted ICT disponibles. PAGINA 46 Cloud Computing: Infogérance et virtualisation de Desktop.

BU SIN ES LEA DER S MA GA ZIN

SH IP, STR E ON INN Magaz OV ATE GY execut ine for AN D VISATI ON , ION decis ives & APR ion m MAY ISSUE akers

2012 1

GENERA

L MAN Life Lo AGEMEN dan oo ng Lear T it een ning m eer must

02

ICT

Comm unica unifiée s: as a tion et co service llabora tion

SALES

& MAR E-com KETING groeivemerce bi rsnell edt ing HUMAN

RESOUR

Het Ni CES de ro euwe W l van er medew we ken: erker rkgever geherd en efiniee rd FI

NANCE

& LE

Werkk GAL in rel apitaal sta atie m at et opera tions

LOGIST

ICS &

Outso FACILI de zo urcing va TIES ektoch n t naar logistiek: een ge schikt e partn er

Philipp

e Rogg e (gen

“Onz e bepa medewe waar len zelf h rkers o ze we rken”e en erel ma na

EDITORI AL

CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURE

ger Mi

crosof t Be

lux):

PARTNE RS

CLOUD HYBRIDES: LE MEILLEUR DE DEUX MONDES

p.35

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.v www.vi cre.icre eu .eu

Contribu Contrib ution tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

C’est le sujet à la mode du moment, et on a tendance à l’assaisonner à toutes les sauces. Le National Institute of Standards and Technology en a posé la définition en octobre de l’année passée, après deux ans de débats et près d’une vingtaine de drafts. Focus sur la ‘Cloud Infrastructure’ et sur un constat: l’émergence des clouds hybrides.. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Makkelijk van pc naar tv Zelfs met de jongste tv’s die over alle snufjes beschikken, is het nog niet eenvoudig om foto’s, video’s of andere zaken die op je pc staan, op tv af te spelen. De MD-300 Wireless PCon-TV van Sitecom maakt dit wel makkelijk. De MD-300 is Bruno KONINCKX

een kastje dat je via een HDMI-kabel met je tv verbindt. Via

Redactie CxO www.cxonet.be

een ethernetkabel of de ingebouwde draadloze chip maak je verbinding met je thuisnetwerk. Door vervolgens op een of verschillende computers (Windows of Mac) bijgeleverde software te installeren, kan je in feite alles wat je op je computer bekijkt, zoals foto’s en video’s, maar ook spelletjes of internetsites, doorsturen naar je tv. www.sitecom.com

Met gratis toepassingen voor iPhone, iPad, Android of Blackberry toestellen kan je ook meteen van op deze apparaten je foto’s op tv laten verschijnen.

Innovatie binnen multimedia

Handige of leuke high-tech Supergrote HTC is ook echt groots Met zijn One serie is HTC weer helemaal terug. De One X is met een 4,7 inch scherm het grootste uit de reeks. Ook op andere vlakken is dit een superieur toestel. Zo is het scherm niet alleen heel groot, maar ook heel goed van kwaliteit, helderheid en zichtbaarheid. Samen met slimme software zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat je er heel comfortabel websites mee kan raadplegen, e-mails en zelfs langere teksten op kan lezen. Ook foto’s en video’s komen prachtig tot hun recht. De snelle 8 megapixel camera levert trouwens prachtige beelden op, zeker in combinatie met een aantal speciale effecten die er standaard bij zitten. We missen alleen een echt knopje om http://www.htc.com

een foto te nemen. De jongste versie van Android maakt HTC nog gebruiksvriendelijker met zijn nieuwste Sense gebruikersinterface. Standaard staan er zo’n 36 toepassingen op de tele-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

38


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

foon – van Dropbox over Twitter tot navigatiesoftware – zodat hij ook op dit vlak erg compleet is. Een zware processor en groot scherm, zorgen er helaas wel voor dat de batterij het niet zo lang uithoudt. Als je het toestel een beetje intensief gebruikt, kan je er net een dag mee voort zonder opladen. Het is niet mogelijk om de batterij zelf te vervangen. Je kan ook geen geheugenkaartje gebruiken, dus de ongeveer 25 GB beschikbare intern geheugen zal moeten volstaan. Voor wie graag een performante smartphone met een groot scherm wil, is de One X zonder twijfel het toestel van het jaar. Toshiba’s lichtste De Z830 is de eerste notebook van Toshiba in het ultrabook segment zoals Intel dat gedefinieerd heeft. Dankzij de lange ervaring van het merk met subnotebooks, is deze eerste ultrabook ook meteen erg geslaagd. Met een gewicht van zo’n 1.120 gram en een maximale dikte van 15,9 mm is de Z830 enorm draagbaar voor een toestel met een 13,3 inch scherm. Hoewel het een pluimgewicht is, heeft Toshiba wel erg zijn best gedaan om het toestel niet te fragiel te maken: het chassis kan tegen een stootje, en je mag er in principe zelfs vocht over morsen. In de huidige generatie zitten vooral Core i5 processors. Samen met de 4 GB standaard werkgeheugen is dat ruim genoeg voor de meeste taken. Dankzij een Solid State geheugenschijf start het toestel alvast bliksemsnel op. Hoewel dit een compact toestel is, zitten er genoeg aansluitingen op, iets wat bij deze categorie vaker een probleem is: VGA, drie USB-poorten, een HDMI-poort en een sleuf voor een SD-kaart. Iets minder positief zijn we over het toetsenbord, waarvan de knoppen heel glad zijn en wat veel uitsteken, zodat het typen niet zo vlot gaat. Met volgens tests een gemiddelde van 5 uur, valt de batterijwerking redelijk goed mee. Maar je kan ze niet vervangen. Met een aanbevolen prijs van 999 euro is dit geen goedkoop toestel voor wat het aan rekenkracht te bieden heeft. Maar als je vooral een licht en compact toestel wilt met een vrij groot scherm, dan is dit een heel interessante keuze.

39

www.toshiba.be


Webzine for executives & decision makers

Frans GODDEN

Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Het jaarlijkse Internet Security Threat

We kunnen er niet naastkijken: vorig jaar blokkeerde Syman-

Report van Symantec liegt er niet om:

tec wereldwijd meer dan 5,5 miljard kwaadaardige aanvallen,

vorig jaar steeg het aantal online cy-

of 81 % meer dan in 2010. Daarbij maken de aanvallers steeds

beraanvallen met 81 %. Bijzonder ver-

vaker gebruik van sociale netwerksites als uitgangspunt en

ontrustend als je weet dat uit een ander

neemt ook het aantal gerichte aanvallen tegen bedrijven toe.

onderzoek van Unisys blijkt dat twee-

Bovendien: het gaat hier niet langer over enkel grote bedrij-

derde van de Belgen niet wakker ligt

ven die het mikpunt zijn, bijna 1/5 van de aanvallen was ge-

van online beveiliging.

richt tegen bedrijven met minder dan 250 werknemers. De reden is volgens Symantec dat deze bedrijven vaak een essentieel onderdeel vormen van de supply chain van grotere bedrijven - lees: een handige opstap voor hackers - en doorgaans ook minder goed beveiligd zijn. Niet mijn probleem Leg daar nu de Unisys Security Index naast, het halfjaarlijks onderzoek naar de houding van consumenten tegenover be-

Geen vuiltje aan de lucht

Belg stoort zich weinig aan online cri veiliging, en de schrik slaat je om het hart. Zes op de tien Belgen blijkt zich immers weinig tot geen zorgen te maken over computerbeveiliging, en bijna ĂŠĂŠn op vijf schenkt ook

Art Coviello, executive chairman RSA U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

40


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

geen aandacht aan veiligheid bij online shoppen of Internet-

works, VMware en Zscaler heeft RSA

bankieren. 67 % schuift de verantwoordelijkheid voor online

met zijn RSA SecurID en Adaptive Au-

bescherming van persoonlijke gegevens trouwens door naar

thentication een veilig platform gecre-

de bankwereld en de overheid. Asjeblief!

eerd dat geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik en ontwikkelaars in staat stelt

En nu mobiel

die beveiliging in hun mobiele toepas-

Een nieuw element dat zowel in het rapport van Symantec

singen in te bouwen.

als in de studie van Unisys opduikt is het probleem van de mobiele beveiliging. Bijna de helft van de werknemers beves-

Groeiende markt

tigt volgens Unisys dat ze regelmatig vanop afstand inloggen

Het zal dan ook niemand verwonde-

op het bedrijfsnetwerk, maar 20 % heeft daarbij geen oog

ren dat de verwachte groeicijfers voor

voor veiligheid en 14 % geeft toe zijn of haar paswoord aan

de security industrie stevig zijn. Markt-

collega’s door te spelen. Ideaal dus om je identiteit te laten

onderzoeker IDC publiceerde enkele

stelen - vorig jaar zorgden diefstal en verlies van smartpho-

maanden geleden zijn wereldwijde

nes en USB-sticks ervoor dat ruim 18 miljoen identiteiten te

voorspellingen voor de komende vijf

grabbel werden gegooid, zo blijkt uit het Symantec-rapport.

jaar en vooral mobiele beveiliging zal

iminaliteit Bovendien maakt het BYOD of Bring Your Own Device feno-

een spectaculaire groei kennen met 35

meen steeds meer opgang: werknemers brengen hun eigen

% tegen 2015, goed voor een omzet

smartphones en tablets mee en integreren ze sneller in de

van 2 miljard dollar. Ook meer volwas-

werkomgeving dan bedrijven ze

sen beveiligingssegmenten zoals end-

kunnen beveiligen en beheren.

point- en netwerksecurity gaan er nog flink op vooruit met respectievelijk 8

Dat is ook de reden waarom RSA,

en 6 %, samen goed voor meer dan 10

de securitydivisie van EMC, een

miljard dollar in 2015. Er wordt blijkbaar

samenwerking is aangegaan met

toch ook een flinke boterham verdiend

ontwikkelaars van mobiele tech-

aan de bestrijding van de digitale cri-

nologie om een sterke authenti-

minaliteit...

catie toe te voegen aan mobiele toepassingen. Samen met partners als Appcelerator, Citrix, FeedHenry, Good Technology, Juniper Net-

41


Webzine for executives & decision makers

Frans GODDEN

Redactie CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Er zijn vandaag twee belangrijke rede-

Managed services worden vaak verward met outsourcing,

nen waarom bedrijven steeds vaker een

maar er is wel degelijk een onderscheid, zegt Pepijn Pal-

beroep doen op externe diensten voor

mans, afgevaardigd bestuurder van Kangaroot Linux Soluti-

hun ICT: het gebrek aan gekwalificeerd

ons, de moedermaatschappij van managed services provider

personeel en de drang om goedkoper

Housingcenter. “Bij managed services nemen wij het operati-

te werken. Managed services zijn dan

onele beheer van een applicatie of een website van de klant

meestal een voor de hand liggende op-

voor onze rekening maar blijft die klant sterk betrokken bij de

lossing.

technische implementatie. Bij outsourcing zal de klant eerder een aantal functionele eisen stellen en deze ‘as-a-service’ willen gebruiken. Wij zullen dan de gevraagde dienst leveren op basis van die vereisten en niet zo zeer op basis van de onderliggende technische oplossing”. Meer dan louter data Natuurlijk kunnen managed services vele vormen aannemen, getuige Lexmark dat al jaren managed print services in

Een kwestie van ROI

Vul je eigen ICT aan met managed se vele gradaties aanbiedt. “Eigenlijk praten we over een pakket van hardware, consumables, diensten en daarbovenop het beheer”, zegt Dietrich Buechner, Director & GM EMEA MPS Sales bij Lexmark. “Wij zorgen ervoor dat het printerpark van een klant optimaal blijft draaien door ondermeer tijdig tonercartridges aan te leveren, pro-actief onderhoud uit te voeren en ook zijn verbruik in ’t oog te houden. Bovendien gaan we op basis van de verzamelde data hem ook helpen correcte beslissingen te nemen - heeft het bijvoorbeeld wel zin op een bepaald verdiep een printer te hebben die maar enkele pagina’s per maand afdrukt? Dat is een van de redenen waarom wij de voorbije jaren een aantal belangrijke softwarefirma’s Dietrich Buechner Director & GM EMEA MPS Sales Lexmark

zoals Pallas Athena en Perceptive Software hebben overgenomen om precies dat beheer te verbeteren door ondermeer het aantal afdrukken te beperken en alle documenten zo lang

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

42


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

mogelijk in digitale vorm te gebruiken - een kwestie van ROI,

frastructuur, kunnen we de klant een

weet je wel”.

end-to-end oplossing bieden zonder afhankelijk te zijn van andere partijen -

Duidelijke ROI

elke component is in eigen beheer, en

Meestal is de ROI van managed services niet zo moeilijk te

ook redundant”.

bewijzen, meent ook Nicolas Geudens, managing partner Hestia. “De investeringen in een 24/7 beschikbaarheid van meerdere gespecialiseerde resources per technologiedomein zijn voor een klant moeilijk zelf of alleen te dragen. Vanuit het model dat wij bieden is er een duidelijke ROI omdat wij een veel hogere en kwaliteitsvollere dienstverlening kunnen bieden en tegelijkertijd de risico’s volledig onder controle houden. Bovendien kunnen wij à la carte IT-antwoorden bieden op de sterk variërende ondersteuningsvragen van onze klanten, complementair met wat zij zelf in huis hebben”.

Patrick Van Ingelgem, Sales Director Large Accounts Benelux Lexmark

ervices Wat die ondersteuning betreft kan Lexmark op het vlak van managed print services nog een extra troef uitspelen, meent Patrick Van Ingelgem, Sales Director Large Accounts Benelux. “Precies omdat de Benelux een onderdeel vormt van een wereldwijd opererende organisatie, kunnen wij terugvallen op een bewezen dienstverleningsmodel dat internationaal vertakt is en alle mogelijke aspecten van managed services kan afdekken. En dat betekent dat wij altijd een oplossing op maat van de klant kunnen uittekenen, ongeacht zijn activiteit of grootte - uiteindelijk willen wij hem enkel helpen zijn informatie te beheren, op papier of in digitale vorm”. Ook Pepijn Palmans vindt het belangrijk het hele proces in eigen handen te kunnen houden. “Omdat Housingcenter zijn eigen datacenters heeft, met een eigen netwerk en in-

43

Nicolas Geudens Managing partner Hestia


Webzine for executives & decision makers

Jean-Luc MANISE

Rédaction CxO www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

9.300, c’est le chiffre du nombre de

Cas d’école pratique avec Frank Stockx, CIO d’ING: “Notre

postes de spécialistes TIC à pourvoir

équipe d’informaticiens compte 1.900 personnes. Nous

en Belgique. Selon Christian Vanhuffel,

sommes à la recherche de 150 spécialistes IT. Selon Ago-

Directeur d’Agoria ICT, ces postes va-

ria, 157.100 personnes occupent actuellement une fonction

cants coûtent à la Belgique un milliard

TIC en Belgique, soit une augmentation de 20.000 unités

d’euros sur base annuelle.

en 5 ans. Pour faire bouger les choses, Agoria met 4 pistes en avant: stimuler les jeunes, intégrer l’informatique dans l’enseignement (et donc dans l’ensemble du cursus), remettre à niveau les demandeurs d’emploi qui ont une formation TIC à la base en collaborant avec le Forem, Actiris et le VDAB: “Il demeure nécessaire de poursuivre le screening des demandeurs d’emploi qui ont des aptitudes TIC et de proposer des formations complémentaires.” Last but not least: maintenir les aînés au travail.. en rendant la profession plus attrayante.

Bi-Monthly headlines

9.300 postes ICT disponibles Sondage mondial ISACA (3.700 professionnels) •

48 % des entreprises interrogées ont connu des dépassements de budget de projet;

41 % ont connu un coût TI élevé avec un rendement du capital investi faible ou inconnu;

38 % ont indiqué qu’il y avait un fossé entre entreprise et stratégies TI;

22 % ont connu une atteinte à la sécurité;

21 % ont signalé des défis liés à la sécurité des appareils mobiles.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

44


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Fisc et justice: on centralise

Deloitte réunit 200 professionnels ICT à

Ce sont des projets d’importance. La Commission de la pro-

Bruxelles

tection de la vie privée a donné son feu vert pour la création

L’annual Deloitte Technology Event a

d’un dadawarehouse regroupant l’ensemble des informati-

encore connu un beau succès avec plus

ons fiscales des entreprises et citoyens intéressant (ou pou-

de 200 professionnels ICT qui a fait

vant intéresser ses différents services). Grâce à une couche de

la part belle à la mobilité, et aux pro-

datamining les fonctionnaires pourront ainsi effectuer des re-

blèmes liés à sa gestion. Un sondage

cherches ‘approfondies et ciblées’. Autre projet d’envergure,

réalisé au moment de l’événement a

toujours dans la même logique, toutes les donnes touchant

ainsi révélé qu’une grande majorité des

à des procès seront centralisées par la banque carrefour

participants – 97% – étaient d’avis que

‘JustX’, à l’image des systèmes en palce pour la sécurité social

les applications mobiles feraient pleine-

ou la sttné publique. D’ici l’année prochaine, les magistrats

ment partie de leurs activités à l’avenir,

pourraient ainsi consulter les différents PV, conclusions, uge-

tandis que plus de la moitié (56%) con-

ments, pièces à convication au seins de dossier électronique

venaient que leur entreprise ne dispose

uniques. Le projet se base sur des technologies existantes et

pas d’une stratégie de mobilité et seu-

des contrats négociés qui prévoient des enveloppes de 2 mil-

lement 68% indiquaient que leur entre-

lions d’euros pour cette année, et de 2,2 pour 2013.

prise a alloué un budget au développement d’applications mobiles dans les prochaines mois.

Cobit, version 5 L’ISACA a publié en avril dernier la version 5 de son référentiel de gouvernance des TIC. Cobit 5 est conçu pour être utilisé par les entreprises de tout type et de toute taille. Il peut aussi convenir à accompagner le professionnel dans divers domaines de la gouvernance des TI, sécurité de l’information, gestion des processus, conformité, gestion des risques etc… COBIT 5 fournit des principes, pratiques, outils d’analyse et modèles généralement acceptés à l’échelle mondiale pour aider les chefs d’entreprise et les responsables TI à maximiser leur confiance dans leurs actifs en information et technologie d’entreprise et la valeur tirée de ces actifs. Plus de 16.000 professionnels se sont pré-inscrits pour en obtenir une copie. La version précédente de COBIT

Success through education and training in Operations & Supply Chain Management

a été téléchargée plus de 100.000 fois. Téléchargement gratuit à l’adresse www.isaca.org/cobit.

www.cimcil.be - info@cimcil.be - +32(0)9 241 56 62

45


Webzine for executives & decision makers

Acteurs

se multiplient, on voit apparaître sur le

d’infrastructures Cloud fourbissent leurs armes et dévelop-

marché belge des offres de virtualisati-

pent des réseaux de partenaires pouvant développer et inté-

on du desktop, deux marchés clés pour

grer des solutions Cloud à partir de différents nuages de cen-

les fournisseurs d’infrastructures cloud.

tres de données. C’est ainsi que Fujitsu, qui entend s’imposer

Rédaction CxO www.cxonet.be

ou

locaux,

tous

2012 105

Tandis que les offres de CloudSourcing

Jean-Luc MANISE

globaux

JUNI / JULI ISSUE

les

fournisseurs

comme un acteur global sur le marché du cloud compuring, à l’instar d’un Amazon ou d’un Microsoft, a annoncé lors de son événement IT Future le lancement d’un Cloud public s’appuyant sur une infrastructure de six datacenters répartis dans lem onde, un projet de plus de deux miliards d’euros. Actuellement, Fujitsu compte quelque 1500 clients au sein de sa plateforme Global Cloud et dispose de près d’une centaine d’applications disponibles dans son Business Solutions Store.

Infogérance et virtualisation du Desktop

Cloud Computing

Certifé ISO 27001 De son côté, Combell (1500 serveurs) se réjouit d’être la premier hébergeur belge à répondre à la norme internationale de gestion de la sécurité de l’information ISO 27001. Avec une propension de plus en plus nette à privilégier des architectures mixtes. Philippe Rogge, Country Manager Microsoft Belux: «Microsoft a investi massivement dans les solutions de cloud privé et public. Mais ce qui rend la stratégie cloud de Microsoft si unique, c’est la synergie entre le cloud public et privé, et l’attention portée à la transition vers les modèles de cloud

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

46


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

hybride qui figurent sur la liste des priorités de plus d’un CIO.

cé en mars la suite bureautique et col-

La synergie en matière de gestion d’identité, de virtualisation,

laborative Office365 (à partir de 6,5 €

de gestion d’infrastructure et de développement logiciel per-

par mois) et chez Telenet qui propose

met aux clients de définir eux-mêmes leur stratégie cloud en

aux PME le service CloudOffice. John

fonction de leurs priorités et de leur propre timing.»

Myklebust Director datacenter, hosting and cloud Telenet. «Nous ne préten-

Cibler les PME

dons pas avoir tout pour tout le monde.

Reste qu’on peut booster le marché et, Belgique oblige, ci-

Ainsi, les intégrateurs de systèmes de-

bler les PME avec des offres bureautiques et collaboratives.

meurent d’importants partenaires à nos

«Grâce à la virtualisation du desktop» explique Tom De Bast,

yeux. Nous développons et fournissons

Business Development manager chez Combell, toutes les res-

des composantes de cloud computing,

sources applicatives sont disponibles à partir du cloud sur

que les intégrateurs utilisent pour in-

tout type de périphérique: PC, tablette ou smartphone. On

staller les infrastructures et applicati-

constate ces derniers mois une forte tendance à la migra-

ons adéquates au sein de grandes en-

tion vers ce type de solutions. » Que Combell entend dé-

treprises. Dans le secteur des PME, les

velopper via des partenariats avec des intégrateurs comme

fournisseurs IT locaux restent nos in-

Behind the Buttons ou Uptime. « Nous restons un fournisseur

terlocuteurs par excellence.» Leur rôle ?

d’infrastructure qui développe des collaborations avec des

Traduire l’infrastructure en solutions,

intégrateurs locaux qui vont adresser le public final avec les

celle du CloudOffice.”

offres de virtualisation. » Office365 On retrouve une logique identique chez Belgacom qui a lan-

Philippe Rogge Country Manager Microsoft: “95% du chiffre d’affaires de Microsoft est encore et toujours généré par nos partenaires.”

47


6 Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Jurgen Berckmans

Robert Boute

Mike Callens

Supply Chain Director Danone

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Leuven Gent Management School

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Jan Heylen

Jos Marinus

Paul Masschelein

Logistiek Manager Sanoma Magazines Belgium

Voorzitter VIB

Procurement Director Asco Industries

Eric Chabot

Oliver Corluy

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Luc Peeters

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

President PICS Belgium

Maarten Peeters

Logistiek manager Hansen Transmissions International

Suzy Costers

Nik Delmeire

Director SC2 Supply Chain Square

Nationaal voorzitter O.T.M.

Marc Slegers

Geert Swinnen

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Magazine for executives & decision makers BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Alex Van Breedam

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

18

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Johan Van Den Broeck Supply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

15 .... Sustainability criteria in performance management: goals or constraints? 17 .... Energizing profits & mitigating risks 18 .... CxO Raad der Wijzen debateert over duurzaamheid Heeft ons huidig economisch model nog een toekomst?

26

GENERAL MANAGEMENT 21 .... Virtuele teams vragen om specifiek leiderschap 22 .... België blijft een land met een groot volume aan deposito’s 24 .... Un centre technologique Belgique-Chine à l’UCL 26 .... Marktgericht credo blijkt groeiversneller 27 .... Bedrijven met risicokapitaal presteren beter 28 .... Thema-artikel: Performance Management Performance management houdt bedrijven spiegel voor

INHOUD RUBRIEK LOGISTICS & FACILITIES IN CXO MAGAZINE 104

44

LOGISTICS & FACILITIES 34 ..... Expert Group Logistics & Facilities Thema-artikel: E-procurement E-procurement stroomlijnt inkoop facilitaire diensten 37 ..... Flessenhals in luchtvrachtketen? Newsletter OTM 39 ..... Bi-Monthly Headlines 40 ..... Quo vadis Facility Management? 42 ..... Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg? Newsletter PICS 43 ..... Logistiek blijft toekomstsector dankzij innovatie 44 ..... Agfa behaalt AEO-certificaat

WWW.CXONET.BE

JUNE – JULY 2012


CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Eric Aerts

Exploitatieverantwoordelijke Decathlon Benelux

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Jeroen Boon

Facilities-Projects-Risks Floré Group

Steve Calmein Facility manager Johnson Controls

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & FACILITIES Frank Geets

Directeur Facilitaire Diensten AZ Nikolaas

Claude Pintens Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Ann Troch

Facility manager Sara Lee

Koen Van Haelst Directeur Facilitaire Dienst Provincie Antwerpen

Peter Vanderheiden Panasonic Energy Belgium

PAGINA 50 Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg?

Koen Vergauwen Afdelingsverantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

BU SIN ES LEA DER S MA GA ZIN

SH IP, STR E ON INN Magaz OV ATE GY execut ine for AN D VISATI ON , ION decis ives & APR ion m MAY ISSUE akers

2012 1

GENERA

L MAN Life Lo AGEMEN dan oo ng Lear T it een ning m eer must

02

ICT

Comm unica unifiée s: as a tion et co service llabora tion

SALES

& MAR E-com KETING groeivemerce bi rsnell edt ing HUMAN

RESOUR

Het Ni CES de ro euwe W l van er medew we ken: erker rkgever geherd en efiniee rd FI

NANCE

& LE

Werkk GAL in rel apitaal sta atie m at et opera tions

LOGIST

ICS &

Outso FACILI de zo urcing va TIES ektoch n t naar logistiek: een ge schikt e partn er

Philipp

e Rogg e (gen

“Onz e bepa medewe waar len zelf h rkers o ze we rken”e en erel ma na

EDITORI AL

AFWEGING MAKEN TUSSEN KOSTEN/BATEN EN KWALITEIT

ger Mi

crosof t Be

lux):

PARTNE RS

E-PROCUREMENT STROOMLIJNT INKOOP FACILITAIRE DIENSTEN

p.35

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.v www.vi cre.icre eu .eu

Contribu Contrib ution tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Binnen inkoop (procurement) is automatisering ingeburgerd. Er is geïnvesteerd in ERP-systemen en met EDI werden administratieve inkooptaken van behoeftegeneratie en bestellen tot en met betalen gereduceerd en CD-roms vervangen de papieren catalogi.

ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Robert BOUTE Ass. Professor Operations Management,

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

De logistieke sector is van strategisch

Vlaanderen is door zijn centrale ligging, logistieke expertise,

belang in Vlaanderen. Ze zorgt voor

geschoolde werkkrachten en goed ingerichte infrastructuur

een groeiende werkgelegenheid en ze

een interessante regio voor internationale bedrijven die een

is een belangrijke bron van welvaart.

Europese logistieke hub willen uitbouwen. Toch blijft het aan-

Vlaanderen heeft heel wat troeven om

trekken van logistieke investeringen een belangrijk werkpunt.

logistieke netwerken te ontwerpen,

De loonkosten liggen hoog, de belastingdruk weegt door en

starten en beheren. Maar we mogen

de concurrentie van de omliggende regio’s neemt toe.

Vlerick Leuven Gent

onze sterktes niet als vanzelfsprekend

Management School

beschouwen en blijven inspelen op de

In een recente studie in opdracht van Flanders District of Cre-

PICS Board Member

trends in het logistieke landschap.

ativity beschreven we vijf logistieke succesverhalen in Vlaanderen. Aan de hand van deze voorbeelden schetsen we een beeld van de competenties die in Vlaanderen aanwezig zijn voor het uitbouwen van een competitief distributienetwerk. • Vlaanderen blijft centraal gelegen Als de markt onvoorspelbaar is, hebben bedrijven er alle baat

Zwaktes omzetten in kansen zowat we aantrekkel

Logistiek in Vlaanderen: ook morgen bij hun logistieke activiteiten te centraliseren. Dat kan perfect in Vlaanderen, zowel voor inkomend als uitgaand transport. Vanuit Vlaanderen heb je een uitstekende toegang tot de markten. • Hoge complexiteit van operaties Door zijn logistieke expertise en geschoolde werkkrachten

We mogen onze sterktes

kan (en moet) Vlaanderen inspelen op de hoge complexiteit

niet als vanzelfsprekend

van de logistieke operaties. Zo kan Vlaanderen de Europese

beschouwen, we moeten

hub worden voor E-commerce.

blijven inspelen op de

• Samenwerking biedt opportuniteiten

trends in het logistieke

De hoge dichtheid aan logistieke centra creëert in Vlaanderen

landschap.

kansen om goederenstromen te bundelen. Bedrijven kunnen samen op die manier werken om hun logistiek voordeliger te

50

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

organiseren. Dit leidt tot lagere kosten, een hogere kritische

prijs en service.

massa, een hogere leveringsfrequentie en een kleinere im• Kosten beheersen en

pact op het milieu.

administratie vereenvoudigen • Aandacht voor duurzaamheid

Een rem op de logistieke evolutie kun-

De vraag naar duurzaamheid in de logistieke strategieën zal

nen de hoge kosten en de ingewikkelde

nog sterk groeien. Daarom hebben we er alle baat bij reso-

administratie zijn. Loonkosten, grond-

luut te kiezen voor die duurzame logistieke strategieën: al-

prijzen en belastingen lopen hoog op

ternatieve manieren van transport, centraliseren, trucks zo

in Vlaanderen. Bedrijfsleiders moeten

goed mogelijk vullen en intermodale transportmogelijkhe-

daarom voldoende informatie krijgen

den meer en meer benutten.

over het totaalpakket aan fiscale maatregelen. De overheid moet de fiscale en

Uitdagingen voor de toekomst

douaneformaliteiten

vereenvoudigen

Vlaanderen bezit logistieke expertise en geschoolde werk-

en de doorlooptijden voor het verkrij-

krachten. De productiviteit is hoog, werknemers zijn loyaal

gen van vergunningen te verkorten.

en flexibel. De loonkosten liggen wel erg hoog en de arbeids-

lijke spil blijven

n op de goede weg? voorwaarden zijn strikt gereguleerd. Voor de toekomst zijn er meer arbeidskrachten nodig en moet de logistieke sector als werkgever een positiever imago ontwikkelen. • Files onder controle houden De kwaliteit en de dichtheid van het wegennet zijn cruciaal voor de economie. Bedrijven moeten hun producten en diensten snel en betrouwbaar kunnen leveren. En werknemers moeten vlot en tijdig op hun werk raken. • Duurzame strategieën betaalbaar maken De havens en de luchthaven van Brussel zijn een onmiskenbare troef, zeker voor de groeiende interesse in multimodaal transport (dat gebruikmaakt van meerdere vervoerswijzen). Vervoer per spoor of via het water kent wel nog nadelen in

51

LOGISTICS & FACILITIES

De vijf casestudies illustreren hoe Vlaanderen inspeelt op de hoge complexiteit van de logistieke operaties. Logistiek is immers veel meer dan opslag en transport.


CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Joost Gietelink

Erik Boone

Finance & Administration Director G4S Security Services

Luc Janssens

Paul Lievens

CFO Randstad Group Belgium & Luxemburg

Financieel directeur Aveve

Marc Van Gastel

Jean Volders

Head of Department Invest FIT

Ann Cools

CFO Gosselin Group

CFO Ondernemingen Jan De Nul

Kris Coppens

Luc D’Hoine

Finance Director Bosal Benelux

Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

Philippe Maeckelberghe

Johan Maes

CFO Deceuninck

CFO Aquafin

Werner De Laet

Patrick Descamps

Rudi De Winter

Jan-Willem Ruinemans

Regine Slagmulder

Geert Stienen

CFO Mobistar

CFO Hansen Transmissions International

CFO EOC Belgium

Ass. Prof. of Accounting & Control Director Performance Management Research Platform Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

CFO Van Laere

CFO Egemin

CFO Topcom

Beter voorkomen dan genezen. Neem tijdig een fiscaal advocaat onder de arm. SCHAKEL ONS IN VÓÓR HET BEZOEK VAN DE FISCALE CONTROLEUR. Mieux vaut prévenir que guérir. CONTACTEZ-NOUS AVANT LA VISITE DE VOTRE CONTRÔLEUR FISCAL. Prevention is better than cure. CONTACT US BEFORE THE TAX CONTROL. Contact Advocatenkantoor Thierry Lauwers:

Palepelstraat 29 - B-9830 Sint-Martens-Latem - T +32 09 324 15 50 - F +32 09 324 15 51 E info@lauwers-law.be - W www.lauwers-law.be

7

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

INHOUD RUBRIEK FINANCE & LEGAL IN CXO MAGAZINE 104

50

FINANCE & LEGAL 46 ..... Expert Group Finance Thema-artikel: Business Banking Financiële middelen verzamelen: een doordachte beslissing 48 ..... Taks op omzetting van effecten aan toonder Private banking is echt werkwoord 49 ..... De invloed van transfer pricing op de day-to-day activiteiten 50 ..... Bi-Monthly Headlines

52

HUMAN RESOURCES 52 ..... Expert Group HR Thema-artikel: Interim Management


CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL PAGINA 54 Wat kunt u doen tegen slecht-betalende klanten? (3) PAGINA 56 Vereffening vennootschappen. PAGINA 58 Financiële wereld gaat een nieuw tijdperk in.

BU SIN ES LEA DER S MA GA ZIN

SH IP, STR E ON INN Magaz OV ATE GY execut ine for AN D VISATI ON , ION decis ives & APR ion m MAY ISSUE akers

2012 1

GENERA

L MAN Life Lo AGEMEN dan oo ng Lear T it een ning m eer must

02

ICT

Comm unica unifiée s: as a tion et co service llabora tion

SALES

& MAR E-com KETING groeivemerce bi rsnell edt ing HUMAN

RESOUR

Het Ni CES de ro euwe W l van er medew we ken: erker rkgever geherd en efiniee rd FI

NANCE

& LE

Werkk GAL in rel apitaal sta atie m at et opera tions

LOGIST

ICS &

Outso FACILI de zo urcing va TIES ektoch n t naar logistiek: een ge schikt e partn er

Philipp

e Rogg e (gen

“Onz e bepa medewe waar len zelf h rkers o ze we rken”e en erel ma na

EDITORI AL

ger Mi

crosof t Be

lux):

PARTNE RS

p.35

BUSINESS BANKING BEPALEND VOOR BELANGRIJKE ONDERNEMINGSBESLISSINGEN

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy

FINANCIËLE MIDDELEN VERZAMELEN: EEN DOORDACHTE BESLISSING Process Process

www.v www.vi cre.icre eu .eu

Contribu Contrib ution tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Als we een aantal voorspellingen uit de financiële wereld mogen geloven, gaan we in het najaar een behoorlijke kentering kunnen waarnemen in het financiële beleid binnen ondernemingen. De lage resultaten op geldbeleggingen zouden de bedrijven ertoe aanzetten een ander beleid te voeren, dat meer naar investeren nijgt. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Solange TASTENOYE www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

“Bemiddeling” is een efficiënte, een-

Onze wetgeving voorziet twee vormen van bemiddeling, nl.

voudige en snelle procedure om een

de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling. Er kan op een

geschil op te lossen. Wanneer er een

“bemiddeling” beroep worden gedaan niet alleen voor fami-

geschil bestaat tussen partijen dan kun-

lieaangelegenheden, maar eveneens voor sociale zaken, bur-

nen zij op vrijwillige basis beslissen om

gerlijke zaken en handelszaken. Dus ook indien er een geschil

hun geschil via bemiddeling op te los-

bestaat tussen handelaars, of indien een bedrijfsleider pro-

sen. Bovendien wordt een bemiddeling

blemen heeft met wanbetalers.

op een strikt vertrouwelijke manier afgehandeld.

De bemiddelaar Om tot bemiddeling te kunnen overgaan, moet beroep gedaan worden op een “bemiddelaar”. Deze bemiddelaar zal vooral luisteren naar de partijen en een dialoog openen tussen hen. Hij zal proberen om op die wijze de betrokken partijen tot een akkoord te brengen. Een bemiddelaar moet dus neutraal en onafhankelijk zijn.

Incasso van uw openstaande vorderingen, stap vo

Wat kunt u doen tegen slecht-betale Het is verder wel niet noodzakelijk dat de bemiddelaar een advocaat of een notaris is; in beginsel kan iedereen optreden als bemiddelaar. Doch indien de bemiddelaar wenst te worden “erkend” is het noodzakelijk dat hij een opleiding “be-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

54


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

middeling� volgt. Alleen de effectief erkende bemiddelaars kunnen later hun dossier door de rechtbank laten bekrachtigen. Wat betreft de honoraria van de bemiddelaar en de betalingsmodaliteiten, voorziet de wet dat er voorafgaandelijk door de partijen en de bemiddelaar hieromtrent een afspraak moet gemaakt worden. Normaal gezien zullen de betrokken partijen de kosten en honoraria onder hen gelijk verdelen, doch het is mogelijk om hierover een andere overeenkomst te treffen. Het verloop van de bemiddeling In de eerste plaats zal de bemiddelaar de partijen op de hoogte brengen van de “spelregels�. Daarna zal er een gesprek plaatsvinden tijdens hetwelk elke betrokken partij haar

oor stap

ende klanten? (3) punten uiteenzet en zij aanhaalt over welk aspect er niet tot een akkoord kan gekomen worden. Er wordt dan gezocht naar een oplossing van het geschil en dit samen met de betrokken partijen en de bemiddelaar. wordt vervolgd

55


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Via twee wetten van respectievelijk 19

Opnieuw een wijziging

maart en 22 april 2012 wordt de proce-

De laatste wijziging van de vereffeningsprocedure dateerde

dure tot vereffening van een vennoot-

van 2 juni 2006, waarbij o.a. een gerechtelijke controle inge-

schap grondig hervormd. Deze wetten

voerd werd. Dit bracht echter enkele pijnpunten aan het licht

traden in werking per 17 mei 2012. In

en bleek een erg tijdrovende procedure voor de rechtbank

deze bijdrage zetten wij de belangrijk-

van koophandel. Deze nieuwe wetgeving poogt hieraan te

ste aanpassingen voor u op een rijtje.

verhelpen. De belangrijkste nieuwigheden

Dirk HUYGENS Levi VAN DIJCK Corbus Advocaten www.corbus.be

De wellicht belangrijkste wijziging in de procedure, met als doel de werklast van de rechtbanken opnieuw te verminderen, is het feit dat voortaan vennootschappen in ĂŠĂŠn enkele akte ontbonden en vereffend kunnen worden, zij het onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor is vereist dat er geen vereffenaar aangeduid is, er geen passiva zijn volgens de staat van activa en passiva, alle aandeelhouders/vennoten aanwezig

Vereenvoudiging moet werklast bij Rechtbank van

Vereffeningen vennootschappen

zijn op de algemene vergadering, dan wel geldig vertegenwoordigd, en het besluit met eenparigheid van stemmen ne-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

56


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

men. Tenslotte nemen de vennoten zelf het resterend actief

Het zal afwachten worden of deze wij-

terug. Uit de memorie van toelichting blijkt ook nog dat het

zigingen hun nut in de praktijk bewij-

de bedoeling is dat alle door art. 181 ยง1 W.Venn. vereiste ver-

zen, doch de aanzet lijkt alvast goed en

slagen aanwezig moeten zijn.

goed begonnen is half gewonnen, zoals men pleegt te zeggen.

In dezelfde optiek wordt de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd gemaakt om verzoekschriften tot aanstelling, bevestiging, homologatie en vervanging van de vereffenaar te behandelen. De rechtbank van koophandel behandelt als college wel nog andere verzoekschriften, (zoals bv. de homologatie van een zetelverplaatsing). Er wordt ook ingegrepen in de procedure tot benoeming van vereffenaars. Zo wordt het onder meer mogelijk om in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, dat voorgelegd wordt aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, alternatieve vereffenaars te voorzien. Voorts krijgt de voorzitter

n Koophandel terugdringen meer tijd om over het verzoekschrift dat bij vereffening neergelegd wordt, uitspraak te doen: vijf werkdagen in plaats van de huidige 24uur. Overige

wijzigingen

betreffende o.a. de vereffeningsstaten, het een

opmaken

van

verdelingsplan

bij afsluiting van de vereffening en het afstemmen van het gerechtelijk wetboek op deze wijzigingen.

57


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Na 10 jaar dienst neemt de financiële

Struikelblokken voor Isabel 5

wereld afscheid van Isabel 5. Het be-

De ietwat gedateerde software van Isabel 5 bleek niet op-

talingsplatform, uitgewerkt door de

gewassen tegen een aantal nieuwe vereisten en behoeftes

Belgische banken, zet de stap richting

binnen de wereld van de beheersing van de financiële mid-

Europese normen. Eind juli worden de

delen. Op zich spreken we over 4 belangrijke functionele ver-

functionaliteiten van Isabel 5 helemaal

nieuwingen.

‘gedisabled’. Een icoon verlaat de financiële wereld. Het programma dat zelfs

1. Webtoepassing met optimale beveiliging

in het buitenland opzien baarde, vol-

Isabel 6 is een webtoepassing. Daardoor beschikt u steeds

deed niet meer aan diverse gebruikers-

over de meest recentie versie van de software zonder de

normen. Aan Isabel 6 om die zware taak

noodzaak van een installatie van software via CD-Rom. Eens

over te nemen.

een initiële installatie is gebeurd, blijft u aan de slag. Vergelijk Isabel 6 echter niet met PC banking, de toepassing die u toelaat om van om het even waar en op om het even welke machine uw financiële verrichtingen te controleren en te behandelen. U hebt steeds een kaartlezer nodig en de nodige

Isabel 5 na 10 jaar dienst aan de kant voor webbas

Financiële wereld gaat een nieuw tijd certificaten dienen op uw toestel aanwezig te zijn. Logisch, want Isabel 6 is onderhevig aan strenge beveiligingsnormen. Wat wel een feit is, is dat deze webtoepassing een veel vlottere behandeling van de informatie (banksaldi en verrichtingen) toelaat. De verwerking van de opdrachten is niet alleen sneller, via de Intradaymodule kan u ook sneller over informatie beschikken, wat uw cash-management zeker ten goede komt. Wie zichzelf en de Isabel 6-toepassing respecteert, zorgt er best voor dat de gebruikers beschikken over een laptop (met ingebouwde kaartle-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

58


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

zer). Op die manier wordt de flexibiliteit en de gebruiksvrien-

pakketten is de mogelijkheid om beta-

delijkheid van de toepassing, optimaal benut. Het frequent

lingsbestanden in te lezen, zeker verbe-

in- en uitpluggen van de kaart is soms storend maar wordt

terd. Zelf hebben we wel wat problemen

makkelijker met een ingebouwde kaartlezer.

ondervonden, maar toegegeven, deze waren eerder te situeren bij de eigen

2. Europese betaalruimte

software. Daarenboven heeft elke bank

Het meest storende aan Isabel 5 was dat Europese betalings-

wel een team van Isabel-technici ter be-

opdrachten niet echt mogelijk waren. Het gebruik van IBAN-

schikking voor ondersteuning.

nummers en BIC-Codes (vooral belangrijk voor een snelle en veilige verwerking van uw opdrachten), bleven daar steken.

Conclusie

Sedert 2008 is dit Pan-Europees formaat ingevoerd, maar

Onze eerste indruk bij het gebruik van

Isabel 5 was daar nooit naar geüpdatet. Isabel 6 heeft stan-

Isabel 6 is zeker positief. Het is geen

daard het IBAN-BIC-format. Meer zelfs, bij elke ingave van

vlekkeloos parcours tot zover, maar de

een opdracht kan u nog de ‘oude’ rekeningnummeropmaak

problemen zijn van eerder beperkte

invoeren. Isabel 6 converteert naadloos naar SEPA-normen.

aard. Ook bij de banken is deze stelling duidelijk te horen. Wat we ons wel af-

sed Isabel 6

dperk in 3. Beveiliging

vragen is hoe lang onze Isabel-kaart en

Isabel gaat prat op de beveiliging die ze in versie 6 hebben

kaartlezer het gaan uithouden.

kunnen inbouwen. Niet dat er veel klagen was over dit aspect

Of de vernieuwing echt ingrijpend is

in Isabel 5, maar voor hen blijft het wel een belangrijke ver-

laten we graag in het midden. De face-

wezenlijking. Met de diverse niveau’s van rechten die aan ge-

lift en de internetomgeving lijken een

bruikers kunnen toegekend worden, wordt het beveiligings-

noodzakelijke en logische volgende

aspect ook nog eens extra in de verf gezet. Maar meer zal de

stap. Maar het feit is dat deze software

gebruiker er niet van merken.

nog altijd behoorlijk uniek is.

4. Communicatie met Boekhoudpakketten en ERP Ook de communicatie met uw boekhoudpakket of ERP-toepassing werd geoptimaliseerd. Een nog betere wisselwerking moet zorgen voor een veiligere en correcte overbrenging van de gegevens. Het verwerken van CODA-bestanden is niet nieuw, maar loopt nog vlotter. En voor heel wat boekhoud-

59


Webzine for executives & decision makers

Erwin DE WEERDT

www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Omdat het in ons land groene mode is

De studie “Company vehicles: een vlag die vele ladingen dekt”

om te toeteren dat “gelukzakken” met

geeft een volledige en genuanceerde analyse van de bedrijfs-

een bedrijfswagen, of company car in

wagen op basis van statistisch materiaal en een enquête van

de volksmond, overmatig rijden en ver-

onderzoeksbureau Indigov bij 2.000 beroepsactieve autoge-

vuilen, files veroorzaken, veelal gratis

bruikers. Daarbij werd verder gekeken dan de bedrijfswagen

rijden en amper belastingen betalen,

zelf, die niet los kan gezien worden van de Belgische loonlas-

hebben Febiac, Federauto en Renta aan

tenproblematiek.

KPMG gevraagd om die beweringen eens tegen het licht te houden.

Bedrijfswagen scoort beter op milieuvlak dan privéwagen Gemiddeld zijn bedrijfswagens11 iets groter, zowat 4 jaar jonger en haast even zuinig als privé-auto’s. Zij voldoen echter aan meer recente en dus strengere milieunormen en vervuilen juist minder. Uit de actuele inschrijvingscijfers blijkt dat de CO2-uitstoot van nieuw verkochte bedrijfswagens in de eerste 4 maanden van 2012 gemiddeld 128,4g/km bedroeg tegenover 131,7g/km voor nieuw verkochte privéwagens.

Leasingmaatschappijen moeten zich aanpassen

Bedrijfswagens, waarheid of mythe? Een bevraging van 2000 beroepsactieve autogebruikers toont aan dat bedrijfswagens gemiddeld 29.596km afleggen, privéwagens 28.858km. Wél leggen bedrijfswagens zes 6 keer meer professionele km af en minder woon-werk-en zuivere privékilometers af dan privéwagens. Bedrijfswagens zijn niet exclusief voorbehouden aan hoger opgeleide veelverdieners. Eén op 4 beroepsactieve huishoudens beschikt over minstens 1 bedrijfswagen en in 8% is dat zelfs het enige voertuig.

De studie, executive summary en pre-

België, het land met een gemiddelde belasting op bedrijfswa-

sentatie kunnen worden geraadpleegd

gens, maar met zowat de hoogste belastingdruk en loonlas-

en gedownload op:

ten ter wereld

www.febiac.be

Bedrijfswagens kunnen niet los gezien worden van de belas-

www.federauto.be

ting- en loonlastenproblematiek in ons land. Tot eind 2011

www.renta.be

kostte een bedrijfswagen aan een werknemer en zijn werk-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

60

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

gever in België meer dan in Duitsland en Luxemburg, maar

Conclusie

minder dan in Frankrijk en Nederland. De idee als zou België

Vandaag is de bedrijfswagen in België

een paradijs zijn voor bedrijfswagens, moet dus sterk genuan-

voor velen beroepsmatig een onmis-

ceerd worden, zeker sinds de invoering van het beruchte VAA

baar werkinstrument, hij is recenter,

begin dit jaar.

schoner en sinds kort ook zuiniger, hij

Nog minder paradijselijk wordt het plaatje als men de be-

is de “motor” van technologische ver-

drijfswagen in de Belgische looncontext plaatst en vergelijkt

nieuwing en verdere vergroening van

met de buurlanden: een Belgische werknemer met een ge-

het wagenpark. Hij compenseert deels

middeld bruto jaarloon houdt, op zijn Duitse collega na, het

de torenhoge loonlast en mildert het

laagste nettoloon over in vergelijking met zijn collega werk-

koopkrachtdeficit door de hoge belas-

nemers in de buurlanden, terwijl de loonkost van zijn Belgi-

tingdruk bij een kwart van de beroeps-

sche werkgever, op Frankrijk na, de hoogste is. Daarmee kent

actieve huishoudens.

België de hoogste relatieve loonwig: in het rekenvoorbeeld uit de studie bedraagt die ruim 56%, en neemt deze nog toe bij hogere lonen.

Vergelijking loonwig: werknemer met bedrijfswagen en bruto jaarloon van € 35.000

(*)

(bron KPMG)

België

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg

Nederland Ver. Koninkrijk

Jaarlijkse loonkost werkgever

46.440

42.951

52.886

39.987

41.900

39.405

Netto jaarloon werknemer

20.330

19.568

23.370

26.317

20.360

25.484

Loonwig (*)

26.110

23.383

29.516

13.670

21.540

13.921

Loonwig in %

56,2 %

54,4 %

55,8 %

34,2%

51,4%

35,3 %

= loonkost werkgever – nettoloon werknemer

Lees op de volgende pagina’s de reactie Van Federauto en de testemonials van 3 leasemaatschappijen

61

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

Erwin DE WEERDT

www.cxonet.be

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Federauto-enquête bij

markt voortzet, blijkt uit het bericht van Autoscout24 dat

Belgische concessiehouders

spreekt van een aardverschuiving. “Luxe”wagens zijn plots

VERKOOPCIJFERS AANZIENLIJK

niet meer gewenst. Hierdoor ontstaat een overaanbod op de

GEDAALD

2dehandsmarkt en klapt de marktprijs voor deze modellen

Begin maart waarschuwde Federauto

in elkaar.

voor een aanzienlijke verkoopdaling bij de Belgische dealers. Aan de hand

Overhaaste politiek besluitvorming

van een nieuwe balans na 5 maanden

De Belgische automarkt kent dus een duidelijke downsizing;

ziet men dat de registratiecijfers stilaan

niet enkel qua modelkeuze, maar ook qua motorisatie, ver-

de werkelijke marktsituatie benaderen.

bruik & CO2-uitstoot en uitrustingen of aantal opties. Als dit

Eind mei is er een daling van 14,61 %

de bedoeling was van de regering, dan hebben de nieuwe

tegenover dezelfde periode januari-mei

maatregelen inderdaad hun uitwerking niet gemist. Belang-

2011. De resultaten verschillen sterk

rijk randeffect is dat de bruuske en ondoordachte politiek

naargelang van regio en van merk. Dit

besluitvorming ten koste gaat van de sector. Vele dealers zul-

is vooral te verklaren door het feit dat

len het moeilijk krijgen om de rentabiliteit van hun bedrijf te

het aantal verkopen aan bedrijven op

verzekeren. Niet alleen de nieuwe fiscale maatregelen zor-

peil blijft, terwijl de verkoop aan parti-

gen voor omzetverlies. In de eerste 5 maanden 2012 gingen

culieren keldert. Vooral autodealers in

22.030 dagen verloren door economische werkloosheid in de

stedelijke agglomeraties en de merken

werkplaatsen van de autosector. Dat velen de toekomst som-

die een groot marktaandeel hebben op

ber tegemoet zien, blijkt uit het feit dat velen het ontslag van

de fleetmarkt weten zich nog enigszins

technische medewerkers overwegen.

te handhaven. Landelijke automobielbedrijven en merken die het van de particuliere consument moeten hebben, kennen moeilijke tijden. Richting kleinere, goedkopere, lichter gemotoriseerde en minder uitgeruste modellen. Ten gevolge van de nieuwe fiscaliteit op bedrijfswagens, valt de vraag naar de grotere SUV’s, luxe-berlines en sportievere modellen quasi volledig stil, wat nefast blijkt voor de dealers die vooral deze exclusievere modellen verdelen. Dat dit zich ook op de tweedehands-

62

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Vraag naar bedrijfswagens verandert

om het vinden van duurzame oplossin-

CAR LEASINGMAATSCHAPPIJEN MOETEN ZICH AANPASSEN

gen inzake energie of nieuwe technologieën. De jongere generatie die zich

ALD Automotive (www.aldautomotive.be)

aanmeldt kijkt helemaal anders tegen

ALD Automotive is de afdeling verhuur van voertuigen op

mobiliteit aan en dat zou best wel eens

lange termijn en vlootbeheer van de Société Générale Groep.

voor verrassingen kunnen zorgen!”

2003: Société Générale is een Franse bankgroep die in 2003 de activiteiten van Hertz Lease International koopt. Hertz

ALPHABET (www.alphabet.be)

Lease integreert vervolgens in de bestaande leasemaat-

Alphabet Belgium is een dochter van

schappij ALD Automotive. Dankzij haar reputatie en expertise

BMW Group, actief in de automobiele

behoort ALD Automotive tot de belangrijkste leasebedrijven

sector. Met een portefeuille van meer

voor het beheren en financieren van bedrijfsvloten in Europa

dan 475.000 voertuigen is het een van

en de rest van de wereld. Op dit moment heeft ALD Auto-

de vijf belangrijkste spelers op de Eu-

motive vestigingen in 39 landen en beheert het een wagen-

ropese fleetmarkt. In België beheert

park van meer dan 1 miljoen vehikels. Dankzij haar netwerk

Alphabet over de 33.500 voertuigen,

kunnen haar internationale teams unieke totaaloplossingen

goed voor een plaats in de top 4. Al-

inzake bedrijfsmobiliteit aanbieden.

phabet Belgium onderscheidt zich in de markt door een erg persoonlijke

Voor Jan Verbruggen, Sales Director werkt ALD Automotive

benadering van de klant, een centraal

team aan de stroomlijning van voertuigbudgetten met res-

gegeven doorheen de hele organisatie.

pect voor het milieu. Het streven is naar maximale klantente-

De organisatie tekent voor operationele

vredenheid. “Verhuur op lange termijn kan je vertalen als het

excellence zowel in het dagelijks be-

geven van een mobiliteitspremie aan een huurder. Maar bij

heer van wagenparken als in haar advi-

die geste komt veel meer kijken dan men vermoedt. Finan-

esfunctie, in combinatie met krachtige

cieel management impliceert voor ALD Automotive ook risk

online toepassingen inzake reporting,

management bv. want wij nemen toch elke dag belangrijke

offertes en bestellingen.

financiële risico’s. Ondanks de nieuwe maatregelen in België

Marc Vandenbergh, Director Sales: “Sa-

zien wij de gemiddelde investering niet dalen, ook al blijven

men met onze klanten hebben wij de

nogal wat bedrijven voorlopig op de vlakte tot er een meer

impact en de maatregelen van de nieu-

duidelijk antwoord komt op een aantal specifieke vragen.

we fiscaliteit besproken. Uit dit over-

Wat wij wel zien is dat bedrijven hun “car policy” herschrijven.

leg komen 3 belangrijke aspecten naar

Velen schakelen over op meer ecologische modellen. Mag ik

voor.

er op wijzen dat ook heel wat constructeurs technologisch

- Eén: bedrijven herzien hun car po-

immens belangrijke bijdragen hebben geleverd bv. tot het

licy. Van downsizing, tot het uitbrei-

terugdringen van CO2 uitstoot! Kijkend naar morgen moe-

den van de merkenkeuze, waarbij nu

ten wij er wel rekening mee houden dat het niet alleen gaat

ook interesse ontstaat voor Franse,

63

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

DE WEERDT

www.cxonet.be

2012 105

Italiaanse en Aziatische merken, of

Uiteraard roept dat vragen op zoals “hoe ecologisch rijden

net het beperken van de merken-

inpassen in mijn car policy? wat is de actieradius van die voer-

keuze tot vaste modellen met een

tuigen? hoeveel kosten ze.? Om een antwoord te kunnen bie-

laag VAA.

den op deze en andere vragen heeft CIACfleet het project

- Twee: het doorschuiven van wagens Erwin

JUNI / JULI ISSUE

CIAfleet Eco2mobility opgestart.

zorgt voor problemen vooral bij waCIACfleet is in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een gevestigde

gens met een hoger VAA. - Drie: sommige bestuurders nemen hun budget niet helemaal op.

waarde op de leasingmarkt. Haar expertise garandeert zekerheid voor zowel KMO’s als grotere bedrijven in heel België. Gudrun Ghijs :”Wij zijn enorm gespecialiseerd in zowel ope-

Tegen alle verwachting in valt het ons

rationele leasing als financiële leasing, met daarenboven een

echter op dat het aandeel van de pre-

zeer persoonlijk aanpak. Bedrijven en fleet managers houden

miummerken met 8% is gestegen. Een

van single point of contact relaties die pro-actief meezoeken

mogelijke verklaring is dat de bestuur-

naar optimale oplossingen. totaaldenken aan het vereen-

ders wel degelijk bereid zijn om meer te

voudigen. CIACfleet is een bedrijf met een gezicht. Elke klant

betalen voor hun bedrijfswagen maar

weet wie bij ons zijn/haar dossier behartigt en hij/zij kent

daarvoor willen zij dan wel een comfor-

de onderneming van de klant door en door. Omdat wij een

tabele en goed uitgeruste wagen. Mijns

dynamische KMO zijn, kunnen wij uiterst flexibel optreden.

inziens zullen hybride wagens allicht

Een van onze meerwaardes ligt in efficiënt maatwerk, in een

snel aan belang winnen. Wij denken

grote reactiesnelheid. Wij zijn in principe altijd in de buurt en

nog aan andere mobiliteitsoplossingen,

snel bereikbaar voor een gesprek, een advies of een offerte.

zoals fietsen en scooters, in combina-

Klanten mogen van ons duidelijke offertes en contracten ver-

tie met een leasewagen of bv. aan het

wachten, opgemaakt in functie van besproken verwachtingen

integreren van een parkeerkaart, een

en grondige kosten-batenanalyses. CIACfleet is daarenboven

car wash abonnement of openbaar ver-

een onafhankelijk expert, niet aan één constructeur gebon-

voer.”

den. We kunnen dus in alle objectiviteit de beste keuze adviseren. Niet het merk of het aantal wagens is belangrijk, wel de tevredenheid van de klant aan het einde van de rit.”

CIACfleet (www.ciacfleet.be) Elektrische en hybride transportmogelijkheden staan momenteel volop in de belangstelling, niet alleen wegens de hoge benzine- en dieselprijzen maar vooral omwille van de milieuwinst die ze opleveren. Door de recente CO2beperkingen

krijgen

deze

nieuwe

technologieën steeds meer aandacht.

64

EXTRA


HR SeRvICeS HeALTH & SAFeTY HR INSURANCe HR CONSULTING SOCIAL AdmIN HR ReSeARCH

Houd uw talent in huis.

Contacteer ons via salesdesk@securex.be

Wenst u meer informatie of kijkt u uit naar een afspraak?

Securex achterhaalt eerst de oorzaken van uw personeelsverloop. Op basis van die resultaten definiĂŤren we samen met u de visie, de te volgen strategie. We structureren eveneens het interne communicatie-, verlonings-, recruterings-, opleidingsbeleid. Zonder het talent management te vergeten. Dit is van het grootste belang want gemotiveerde werknemers groeien beter door binnen uw bedrijf, wat de groei van de onderneming zeker ook ten goede komt.

Verbeter uw retentiebeleid met de aanpak van Securex.

HR CONSULTING


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

In de eerste editie van het boek “Hoe

In een vorig artikel hadden we het over hoe je je producten

LinkedIn nu ECHT gebruiken” lag de

en diensten gratis in de etalage kon zetten. In dit artikel gaan

nadruk vooral op wat je als individu

we iets dieper in op het belang van een aantrekkelijk per-

met LinkedIn kon. Door de vele vragen

soonlijk LinkedIn Profiel van de CEO, woordvoerders, “hiring

van organisaties m.b.t. de toegevoegde

managers” en andere personen die als uithangbord van de

waarde er van op team- en organisa-

organisatie fungeren.

tieniveau is de tweede editie helemaal

Jan VERMEIREN Bert VERDONCK

herschreven en bevat het heel wat nieu-

Waarom een aantrekkelijk profiel noodzakelijk is

we onderdelen, zoals de “LinkedIn Stra-

voor CEO’s, bestuursleden en woordvoerders

tegie Matrix© voor Organisaties”.

Laat ons je meteen het antwoord geven: voor marketing en

Partners Networking Coach

PR redenen! Tegenwoordig, als CEO’s, woordvoerders en andere bestuursleden in de pers vermeld worden, wordt vaak een link naar hun LinkedIn profiel gebruikt. Als mensen op de link in het online artikel klikken en zij zien een onvolledig, saai en onprofessioneel profiel, dan zouden zij kunnen afleiden dat de organisatie die zij vertegenwoordigen ook saai en

De LinkedIn Strategy Matrix© voor organisaties

Passieve Strategieën

onaantrekkelijk is. Met andere woorden, er worden op deze manier veel recruterings-, employer branding en customer lead generation kansen gemist! Enkele tips i.v.m. wat CEO’s kunnen toevoegen aan hun profiel: •

Een SlideShare presentatie met tips die de expertise van hun organisatie tonen.

• Auteurs Jan Vermeiren en Bert Verdonck

De boeken die zij lezen via de “Amazon Reading List” (dit geeft een persoonlijke toets).

zijn partners bij Networking Coach en

auteurs van de internationale bestsel-

Een SlideShare presentatie met hun persoonlijke standpunt of missie van de organisatie.

ler “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” die je gratis kan downloaden van www.

Waarom een aantrekkelijk profiel noodzakelijk is

hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com !

voor alle managers Veel bedrijven zijn op zoek naar bepaalde profielen die eer-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

66

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

der schaars zijn (zoals IT specialisten). Het zijn die experts die

andere applicaties. Toon daar-

nu in de beste positie zitten: zij kunnen kiezen bij welk bedrijf

mee waar je team mee bezig is.

ze willen werken. Als de manager waarvoor ze gaan werken

Dit kan een heel aantrekkelijk ef-

geen aantrekkelijk LinkedIn profiel heeft, dan willen ze vaak

fect hebben op potentiële werk-

al niet op sollicitatiegesprek komen! Dit is geen verzonnen

nemers. Dit kan trouwens ook

situatie, maar een vraag die wij bij onze klanten in de praktijk

bijdragen aan je zichtbaarheid

horen.

BINNEN je eigen organisatie.

Enkele tips om daar iets aan te doen: •

Creëer een aantrekkelijke “Summary” met woorden die aangeven wat je doet en hoe interessant je huidige baan is.

Som al de functies op die je in het verleden gehad hebt. Dit toont het carrièrepad dat anderen misschien ook wel willen volgen.

Gebruik SlideShare, Google Presentation, Box.net en

Passieve strategieën

Actieve strategieën

Pro-actieve strategieën

- Advertising Solutions Organisatie

- Hiring Solutions

Bedrijfsprofiel

- Status Updates via het Bedrijfs Profiel

CEO, Managers

Persoonlijk profiel Applicaties

Status Updates - Groep Manager van interne/alumni of externe

- Nieuwe klanten

groepen

- Nieuwe medewerkers

- Actief lid van interne en externe groepen - Bijdragen in “AntwoorAlle medewerkers

Persoonlijk profiel

den”

Applicaties

- Status Updates - Delen van informatie - Bijwonen van bijeenkomsten en gebruik maken van LinkedIn Events

67

EXTRA

Vinden van:

- Nieuwe partners - Nieuwe leveranciers - Project leden - Internen en externe expertise


Webzine for executives & decision makers

69

JUNI / JULI ISSUE

2012 105


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Porsche Panamera Diesel

Wim VERBOOMEN

www.autofans.be

Porsche’s

Wendelin

Waarom een Panamera Diesel?

ooit

(té)

De Europese Commissie besliste in 2009 dat 65% van alle

hardop aan de pers dat het merk

in 2012 nieuw verkochte wagens per constructeur een

nooit ofte nimmer een dieselmo-

vlootgemiddelde waarde moeten halen van nog slechts

tor onder de motorkap van een van

130gr CO2/km. Om binnen eenzelfde merk de vereiste

haar modellen zou steken. Enkele

gemiddelde vlootwaarden te bereiken zullen de kleinere

Europese richtlijnen en milieuver-

modellen met een lage CO2 uitstoot dus de hoge uitstoot

DE WEERDT

ordeningen later ging Porsche,

van dikkere karren moeten compenseren. In 2013 stijgt

www.cxonet.be

zonder de in juli 2009 ontslagen

dat percentage naar 75%, naar 80% in 2014 om in 2015

Wiedekind, overstag en werd na

de 100% te bereiken. De opgelegde boetes zijn er naar:

de Cayenne ook het Panamera mo-

€5 voor één g/km teveel, €15 voor twee g/km, €25 voor

dellengamma uitgebreid met een

drie g/km, en €95 voor elke dan volgende g/km teveel.

flinke turbodiesel. Bij nader toezien

Vanaf 2019 zal de eerste g/km teveel meteen €95 kosten.

blijkt het te gaan om een aange-

Met 172g/km is de Panamera Diesel dus een beetje een

paste 3-liter V6 krachtbron uit de

paard van Troje dat moet bijdragen tot de verlaging van

Audi-stal. Audi en Porsche maken

het CO2 vlootgemiddelde van Porsche ter compensatie

deel uit van de Volkswagenholding

van de benzineslurpende motoren van de sportwagen-

waartoe ook merken behoren als

modellen.

Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat,

Door een diesel in het vooronder van de Panamera te

Skoda en uiteraard VW.

steken spreekt Porsche allicht ook een nieuw kliënteel

Wiedekind

Erwin

ex-topman verklaarde

aan dat voordien met geen stokken in een 911 of een

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

70

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Boxster of Cayman te krijgen was, maar dus nu geen ex-

met een haalbaar verbruik van 7

cuus meer heeft om niet over te stappen naar het sport-

liter/100km kan je vanuit Brussel

merk met die naam. Alles wijst erop dat na de Cayenne

zonder tankstop naar de Azuren-

ook de Diesel van de Panamera een stevig succesmodel

kust. Niet eens een huzarenstuk

gaat maken. In de eerste vier maanden 2012 verkocht

zoals wij zelf proefondervindelijk

Porsche in totaal 731 auto’s, 154 meer dan in diezelfde

mochten vaststellen.

periode vorig jaar. Het zou ons niet verwonderen dat daar nogal wat Panamera Diesels tussenzitten.

Luxe en comfort Alles aan de Panamera ademt Por-

Eerste, sensationeel zuinige 4-deurs Porsche

sche. En dat wil wat zeggen. De

De aankoopprijs van € 82.764 tikt natuurlijk aan. Maar

afwerking van deze limousine is

daarvoor neem je dan ook plaats achter het stuur van

absoluut gaaf en stijlvol, zowel aan

een echte Porsche én een heuse, superluxueuse 4-deurs-

de buiten- als aan de binnenkant,

limousine. Daarmee positioneert Porsche de Panamera

al is de basisuitvoering met (dure)

als instapmodel voor wie zich tot nu toe geen Porsche

opties te verpersoonlijken. Voorin

wilde of kon veroorloven.

zit je als het ware in de cocpit van

Voor wie de filosofie achter dit model begrijpt wordt rij-

een vliegtuig, omringd door een

den zuinig glijden. Uit de 3-liter V6 trek je wel 250 paar-

gestroomlijnde reeks functionele

den (184kW) en krijg je een indrukwekkend koppel mee

druktoetsen op de brede midden-

van 500Nm terwijl je de teugels pas moet vieren in de

console, en met een uitstekend

buurt van 240km/u. Daarenboven stuurt een 8-trapsau-

zicht op een indrukwekkend instru-

tomaat stuurt deze turbomotor met commonrail directe

mentenbord waarop werkelijk niets

injectie en startstopsysteem feilloos aan en galoppeert

ontbreekt, multimedia inbegrepen.

hij in minder dan 7 seconden vanuit stilstand naar 100km/u. Maar het verrassend nieuws zit in de brandstoftank. Wie vandaag voltankt betaalt voor die 100 liter mazout minstens

128,90

(dagprijs van een aantal merken op 20 juni van € 1,289/l), maar

71

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Achterin nemen twee medereizi-

achterzijde laat uitvergroten tot ruim 1250 liter. Je ervaart

gers plaats in individuele salonze-

de Panamera Diesel niet als een diesel. Dank zij de spe-

tels en genieten er van genereus

cifieke ophanging en het beheersen van de rol- en rijge-

veel beenruimte. Een elektrisch

luiden overheerst een gevoel van stilte in het interieur.

Erwin

bediende achterklep opent op een

Op zo’n manier door het landschap glijden en zelfs bij

DE WEERDT

behoorlijk opvangvriendelijke en

hogere snelheden weergaloos genieten van een streep

www.cxonet.be

met tapijt bedekte kofferbak van

klassieke muziek is uitzonderlijk. Het Porsche-logo op de

445 liter, die zich mits het neerklap-

motorkap dat ook de Panamera Diesel siert onderstreept

pen van de achterfau-

het prestige dat de wagen uitstraalt. Ook al rijdt die op

teuils en ondanks de

mazout.

vrij schuin aflopende

Motor Cilinderinhoud kW/pk Emissienorm Koppel Aandrijving Versnellingsbak Topsnelheid 0-100km/u Koetswerk - Lengte

V6, turbo met commonrail directe inspuiting 2967cc 184/250 Euro 5 (172g/km) 550 Nm uitsluitend op de achterwielen sequentieel, 8 versnellingen 240 km/u 7 sec - 4,97m

- Breedte

- 1,93m

- Hoogte hatchback Gewicht (leeg volgens euronorm) Brandstof/inhoud brandstoftank Fiscale pk BIV - in Vlaanderen

- 1,41m 1970 kg diesel/100 liter 15 - € 861,35

- in Brussel, Wallonië Jaarlijkse rijtaks/verkeersbelasting Basisprijs

- € 1239,00 € 739,73 € 82.764,00

- bij gemiddelde waarde van de opties

- € 12.200,00 all in

- VAA op basis van aankoopprijs en gemid-

- € 10.748,00/jaar

delde waarde opties

72

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

Wim VERBOOMEN

MASERATI

www.autofans.be

Quattroporte GT S Zoals vele andere Italiaanse merken is Maserati gegroeid

Quattroporte V

uit een verleden waarin het racen met auto’s in het DNA

De Maserati Quattroporte is sinds

van de stichters zat. Maserati was een familie met zeven

het eerste model in 1963 aan zijn

zonen die allemaal op hun manier hebben bijgedragen

vijfde evolutie toe. Alle grote Irali-

tot de uitbouw van het merk. Carlo Maserati, de oudste

aanse designers, van Vignale over

zoon was de eerste die een Maserati-auto bouwde en

Bertone (1966), Giugiaro (eind ja-

er vervolgens mee ging racen. Volgens ingewijden zou

ren ‘70), Gandini (1994) en ten-

het Maserati-logo afgeleid zijn van het door kunstenaar

slotte Pininfarina (2004) hebben,

Mario Maserati ontworpen wapenschild van de stad Bo-

elk volgens hun stijl, het model

logna, waarin de typische drietand van Neptunus ver-

door-ontwikkeld. De bedoeling is

werkt zit. Bologna was oorspronkelijk de thuishaven van

altijd geweest een erg snelle reis-

Maserati. Later verhuisde het merk naar Modena.

limousine te vervaardigen voor staatshoofden, hoogwaardigheidsbekleders,

zangers,

filmsterren,

VIP’s en andere rijkelui. Onder de motorkap gingen en gaan nog altijd zeer krachtige Ferrari motoren schuil met een cilinderinhoud van meer dan 4 liter. In 2003 ging de Quattroporte V,

73

EXTRA

Erwin DE WEERDT

www.cxonet.be


Webzine for executives & decision makers

ontworpen

door

Pininfarina

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

in

aan een ZF 6 versnellingsautomaat, 440pk ophoest

wereldpremière op het Autosalon

bij 7100 t/m en een maximumkoppel aanleverde van

van Frankfurt. Sindsdien omvat

510Nm bij 4750 t/m. Daarmee haalt hij, mits het ge-

de Quattroporte-reeks 4 model-

bruik van het “startcontrolesysteem”, vanuit stilstand

Erwin

len: een 4,2i V8 (295kW/400pk,

de 100km/u in 5 secs en klokt hij af op een top van

DE WEERDT

CO2 340g/km), een 4,7i V8 S

287km/u..

www.cxonet.be

(317kw/430pk, CO2 365g/km), een 4,7i V8 Sport GTS (323kW/440pk,

Sportieve luxe

CO2 365g/km) en een 4,7i V8 Sport

Vandaag nog is de wagen nog altijd ruim 5 meter lang,

GTS Awards Edition (323kW/440pk,

al lost die lengte binnenin niet helemaal de verwach-

CO2 365g/km) waarvan de ba-

tingen in en is het volume van de kofferbak in verhou-

sisprijs respectievelijk bedraagt €

ding niet overdreven groot. Misschien is de auto er-

117.240; € 126.631; € 136.759 en €

gens een beetje op maat gemaakt van de Italianen die

150.315. Eind 2008 is een facelift-

doorgaans niet zo groot van gestalte zijn. Maar toen

model van de Quattroporte V ge-

wij een weekend lang met een gitzwarte Sport GTS en

introduceerd, te herkennen aan de

met volle passagiersbezetting de weg opgingen, heeft

LED voor- en achterlichten, de grill

iedereen best zijn draai gevonden in het overigens

met verticale lamellen en de velgen

prachtige en sportief comfortabele interieur. Tot onze verbazing beschikt de GTS niet over een elektrisch ope-

Sport GT S

nend kofferdeksel. Onhandige vergetelheid?

Onder de motorkap van deze eminente sportlimousine zit een gigan-

De Sport GTS is de ultieme uitdrukking van Masera-

tische Ferrari-motor die, gekoppeld

ti’s autosportfilosofie in de Quattroporte modellenreeks. In feite gaat het om een sportwagen verkleed als luxueuse 4-deurs limousine . Om al dat pk-geweld de baas te kunnen beschikt de GTS over een speciale

verlaagde

ophanging, een uiterst gesofistikeerde handgeschakelde

74

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

sequentiële versnellingsbak met 6 versnellingen en met

umgekleurd

composietmateriaal

“Active Shifting” peddels achter het stuurwiel, en vooral

dat een opmerkelijk 3D effect te-

een “Sport” knop op de middenconsole die, eens inge-

weegbrengt. Ook binnenin kan je

drukt, alle beschikbare pk’s losgooit en via de uitlaat de

kiezen uit niet minder dan 10 ver-

zacht ronkende V8 laat omslaan naar het diepe gegrom

schillende lederkleuren.

van een bloedhete F-1 motor. Een indrukwekkend geluid, zelfs als je in de auto zit. Een betere claxon om dwaas

Tot slot

overstekende voetgangers de stuipen op het lijf te jagen

Eerstdaags komt Maserati een nog

bestaat niet.

groter luxemodel, bestemd voor export naar China, India, Rusland

Sportieve stijl

en de VS, terwijl er een compacter

Bij het ontwerpen van de Sport GT S lag het accent uit-

model in aantocht is dat specifiek

sluitend op het sportieve aspect zonder toe te geven aan

is voorbestemd voor de Europese

de stijl en elegantie die het vlaggenschip van Maserati

markt. Het merk zal allicht model-

altijd hebben gekenmerkt. Aan de buitenkant valt de ag-

len van de zesde generatie uitbren-

gressieve radiatorgrille op. Daarop prijkt het Drietand-lo-

gen die verbeterd zullen zijn op alle

go met rode accenten, typisch voor Maserati’s sportieve

punten waar nu de concurrentie vrij

uitvoeringen. Heel apart zijn de koplampen in titanium,

scoort. Wie weet spiegelt Maserati

een nieuwe schaduwlijn op de zij- en achterkant en nieu-

zich aan de Porsche Panamera, die

we 20 duimse Trident Silvervelgen. Aan de achterzijde

het speelse van een 911 combineert

onderscheiden de dubbele, zwartovale uitlaten, in com-

met de serieux van een limousine

binatie met het Gran Turismo opschrift, het Sport GT S

topmodel.

model van alle andere modellen. Binnenin

krijgt

het

sportief gehalte een boost met lederen design zetels in geperforeerd Alcantara® en lederafwerking.

Om

het sportieve karakter nadrukkelijk

te

on-

derlijnen is het ganse interieur en zeker ook het instrumentenbord afgewerkt met titani-

75

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

Motor Cilinderinhoud kW/pk Emissienorm Koppel Aandrijving Versnellingsbak Topsnelheid 0-100km/u Koetswerk - Lengte

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

V8 4691 cc 323/440 Euro 5 (365g/km) 490 Nm uitsluitend op de achterwielen sequentieel, 6 versnellingen 287 km/u 5 sec - 5,097m

- Breedte

- 1,895m

- Hoogte hatchback Gewicht (leeg volgens euronorm) Brandstof/inhoud brandstoftank Fiscale pk BIV - in Vlaanderen

- 1,423m 1990 kg loodvrij 95/90 liter 23 - € + 10.000,00

- in Brussel, Wallonië Jaarlijkse rijtaks/verkeersbelasting Basisprijs

- € 4.759,00 € 2194,10 € 136.759,00

- bij gemiddelde waarde van de opties

- € 12.200,00 all in

- VAA op basis van aankoopprijs en gemid-

- € 22982,24/jaar

delde waarde opties

76

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

JUNI / JULI ISSUE

2012 105

CxO WebZine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine, een gedrukt magazine

Redactie CXO www.cxonet.be

met een totaal andere inhoud dan de Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction

Webzine.

Administratie/Administration - Regie/Régie CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be Redactie/Rédaction Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Goele Geeraert, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Hilde Pauwels, Herman Van den Keybus. Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable Dirk Vermant

Wie is Wie?

Het CxO Team

Wielstraat 12 B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Stijn Dom - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Veerle Van Aken - Internal Account Manager Jan Callant - Lay-out/Mise en page

77

COLOFON

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


Success through education and training in Operations & Supply Chain Management

www.antwerpdc.be

www.cimcil.be - info@cimcil.be - +32(0)9 241 56 62

Het Hyllit Hotel

Klaar om herontdekt te worden.

T +32 (0)3 202 68 00 info@hyllit.com www.hyllit.com De Keyserlei 28-30

Beter voorkomen dan genezen. Neem tijdig een fiscaal advocaat onder de arm. SCHAKEL ONS IN VÓÓR HET BEZOEK VAN DE FISCALE CONTROLEUR. Mieux vaut prévenir que guérir. CONTACTEZ-NOUS AVANT LA VISITE DE VOTRE CONTRÔLEUR FISCAL. Prevention is better than cure. CONTACT US BEFORE THE TAX CONTROL. Contact Advocatenkantoor Thierry Lauwers:

Palepelstraat 29 - B-9830 Sint-Martens-Latem - T +32 09 324 15 50 - F +32 09 324 15 51 E info@lauwers-law.be - W www.lauwers-law.be

Topligging | Gratis Wi-Fi | Skyline vergaderzalen | 200 kamers | Dakrestaurant Gran Duca | Emerald Cocktail & Wine Lounge

CxO Webzine 105  

electronic bi-monthly magazine on innovation, vision, leadership and strategy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you