Page 1

WEBZINE

Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

“Internationaal ondernemen vergt talenkennis” Dirk Van Steerteghem - Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen FIT 14

Raad der Wijzen: In hoeverre was Steve Jobs een voorbeeld voor u?

24

Talent management op maat.

32

Contact Centers vragen meer erkenning.

36

Les multifonctionnels: focus sur l’environnement, le TCO, la GED.

44

Tri-Vizor wint Belgian Business Awards for the environment.

48

Private banking veel meer dan vermogensbeheer.

56

Rijtest: 2011 Audi A6 2.0 TDI.

Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine verschijnt op 30 november 2011


High tech? Hi world! “Met uw hightechbedrijf de grens over� Leidraad bij internationaal ondernemen

Nu gratis verkrijgbaar via

www.flandersinvestmentandtrade.be


7 & 8 December 2011 - Brussels www.cxoleadershipforum.com

SUSTAINABLE GROWTH STRATEGIES

Iedereen heeft de mond vol van sustainability en duurzaam ondernemen. Vele bedrijven pakker er mee uit. Maar leeft het ook echt binnen de bedrijfsmuren? Maakt het echt deel uit van de bedrijfsstrategie? En op welke manier breng je de

7 & 8 DECEMBER 2011

3 P's (people, planet en profit) in de praktijk? Met deze editie van het CxO Leadership Forum begeven we ons in het hart van ondernemingen. U komt te weten hoe duurzaamheid van binnenuit wordt aangepakt. Leeft het thema echt bij het

GENVAL in samenwerking met

management? Is het een oprechte bekommernis van CxO's en meer dan gratuite window dressing? ‘Neem deel aan het congres en ontdek een uniek concept met discovery sessions en interactie’

Heeft u interesse? Aarzel dan niet om te surfen naar www.cxoleadershipforum.com en schrijf u vandaag nog in!

Platinum Partners

Golden Partners


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

De economische crisis, het Grieken-

Het mag dan wel raar overkomen, maar de berichten dat de

landprobleem, de Dexiasaga: 3 elemen-

(toekomstige) regering de bedrijfswagen fiscaal veel min-

ten die de actualiteit van de voorbije

der aantrekkelijk wil maken, inspireerden de bedrijven om te

weken wisten te kleuren. Je zou er bijna

gaan zoeken naar alternatieven. Een mobiliteitsbudget mis-

door vergeten dat we nog steeds bezig

schien? Het zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

zijn met een regering te vormen, al ruim meer dan 500 dagen lang. Ondanks de

Onrechtstreeks speelt het probleem van de mobiliteit een

verschillende (deel)akkoorden, staan

steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Werknemers worden

we nog altijd zo goed als nergens. Wat

meer en meer gestimuleerd om dichter bij huis te gaan wer-

echter wel opvalt is dat zowel bedrijven

ken of, als het zelfs even kan, gedeeltelijk van thuis uit te gaan

als particulieren blijkbaar wel al een

werken. Het vraagt een behoorlijke aanpassing, zowel van de

klik hebben gemaakt. Wie deze editie

werkgever als van de werknemer. Geen wonder dus dat op

van onze CxO-Webzine doorneemt, zal

technisch vlak vol verlangen wordt uitgekeken naar (maar

merken dat ecologische thema’s steeds

vooral hard gewerkt wordt aan) ‘de cloud’. Het lijkt wel een

vaker een prominente rol gaan opeisen.

wondermiddel om een groot deel van de technische problemen van thuis werken, te vermijden. Mede op die manier lijkt

Ecologie wordt het gespreksonderwerp voor het komende jaar

Bedrijven gretiger in ecologische bed het bedrijfsleven vlugger een oplossing te zullen bieden voor het mobiliteitsprobleem dan de politiek. Revolutie Verder afgaand op de onderwerpen die we in deze editie kunnen aansnijden, durven we bijna te gaan denken dat er een ware revolutie aan de gang is. Meer en meer zaken worden degelijk in vraag gesteld. Bedrijfsleiders willen steeds meer weten of bepaalde investeringen wel lonen en vooral wat de alternatieven zijn indien blijkt dat de return on investment voor de huidige handelswijze eerder laag is. Een mooi voorbeeld daarvan is de opleiding. Dure opleidingen geven vaak niet het gewenste resultaat en vaak is pure (zelf) ontwikkeling een veel beter alternatief. Maar waar blijven we dan met de nood aan het gevoel dat onze werkgevers willen

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

4

EDITORIAAL / EDITORIAL


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

investeren in zijn medewerkers? Is het verlenen van de no-

kan doen? Of wat zijn de ambities die

dige tijd een voldoende waarderingsmethode? Het zijn open

u heeft voor dat nieuwe jaar? Gelooft

vragen en juist daarom zo belangrijk om ze te stellen en om

u in een remonte? Heeft u vertrouwen

er over na te denken.

in de politieke oplosssing die er moet komen? En wat zal volgens u een on-

Vermogen?

miskenbare invloed uitoefenen op uw

De bankencrisis heeft duidelijk ook sporen nagelaten in de

ondernemersschap in het komende

bedrijfswereld. Oktober 2011 was op het vlak van falingen

jaar? U mag het ons gerust laten weten

een ongelooflijk sombere maand. Het is moeilijk te achterha-

want wij willen samen met u uitkijken

len wat de juiste oorzaak is en het is zeker gevaarlijk om enkel

naar een nieuw jaar.

richting financiĂŤle crisis te kijken. Toegegeven, de beslommeringen die de euro met zich meebrengt, tast zeker het vertrouwen aan. Internationaal ondernemen ligt zeker niet voor de hand in dit onrustige financiĂŤle klimaat. Maar ook de angst om vermogen te verliezen, speelt bij sommige ondernemers een belangrijke rol. Vermogensbeheer wordt meer en meer

r

drijfsvoering vermogensbehoud. Erwin De Weerdt toetste deze gedachte aan private banking, een onderwerp dat de laatste maanden meer dan eens centraal stond in onze uitgaven. Wat brengt 2012? U heeft het waarschijnlijk niet echt bij stilgestaan, maar wat u nu leest is editie 98 van onze uitgaven. Eind december brengen de 100e editie van CxO Magazine/Webzine. Niet dat dit een glorieus jubileum wordt, maar toch denken we eraan om iets speciaals te doen. We kijken dus met ander woorden al uit naar wat 2012 ons zal kunnen brengen. Vraag is of u dat ook al doet? Heeft u al nagedacht wat het nieuwe jaar u als ondernemer kan brengen? Welke zijn de zaken waar u angst voor heeft? Welke zijn de zaken die uw vertrouwen een boost geven zodat u onverstoord en vol goede bedoelingen verder

5

EDITORIAAL / EDITORIAL

De politiek blijft maar talmen in het zoeken naar een groenere wereld. Blijkbaar zijn bedrijven meer begaan met de oplossingen voor het ecologisch vraagstuk dan de politici.


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

C x O - W E B Z I N E GENERAL MANAGEMENT 14 - Raad der Wijzen : In hoeverre was Steve Jobs een voorbeeld voor u? 16 - Moeten bedrijven investeren in een duurzaam document management? 18 - Waarom een mobiliteitsbudget? 20 - Expat, avontuur of carrière?

HUMAN RESOURCES 22 - Vaarwel command and control! 24 - Talent management op maat.

SALES & MARKETING 28 - Vermijd ‘unfollowed’ op Twitter. 32 - Contact Centers vragen meer erkenning.

ICT 36 - Les multifonctionnels: focus sur l’environnement, le TCO, la GED. 38 - Handige of leuke high-tech. 40 - Van datacenter naar cloudcenter. 41 - CIO zelden opvolger van CEO.

6

www.cxonet.be


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

INHOUDSOPGAVE LOGISTICS & FACILITIES 44 - Tri-Vizor wint Belgian Business Awards for the environment.

FINANCE & LEGAL 48 - Private banking veel meer dan vermogensbeheer. 50 - ING en internationaal ondernemen. 52 - Internationaal ondernemen vergt talenkennis. 54 - Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden.

EXTRA 04 - Editoriaal: Bedrijven gretiger in ecologische bedrijfsvoering. 10 - Opinie: Wat is de ware taak van de Raad van Bestuur? 56 - Rijtest: 2011 Audi A6 2.0 TDI.

www.antwerpdc.be

7

www.cxonet.be


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

C x O - W E B Z I N E ADVERTENTIES 02 - Flanders Investment and Trade - www.flandersinvestmentandtrade.be. 03 - CxO Leadership Forum 2011. 07 - Antwerp Datacenter - www.antwerpdc.be. 09 - Nova relocation - www.nova-relo.com - www.novagroup.be 15 - N-Allo - www.n-allo.be. 17 - Vicre - www.vicre.eu. 19 - HP - www.hp.be/master/nl. 23 - Attentia - www.attentia.be. 25 - Kyocera - www.kyoceramita.com 26 - Interoute - www.interoute.be. 26 - WDM - www.wdmbelgium.be. 30 - IPG Group - www.ipggroup.be. 34 - Swiss Post - www.swisspost.be. 37 - Samsung - www.samsung.com. 39 - Antwerp Management School - www.antwerpmanagementschool.be. 42 - Hyundai - www.i40.be. 46 - Konica - www.konicaminolta.be/ops. 49 - Astalia - www.astalia.be. 58 - Sitel - www.sitel.com. 59 - PsTestware - www.pstestware.be. 60 - Nico Verdonck - www.nicoverdonck.be.

8

www.cxonet.be


FIVE PITFALLS YOU CAN AVOID IN EXPATRIATE MANAGEMENT The management of expatriates within a company is a complex, sensitive and businesscritical activity. Expatriates are an expensive but necessary population and they should be managed carefully. Lessons learned the hard way can help us all to improve our approach. Walter Vermeeren, president of NOVA Relocation, briefly outlines five pitfalls you can avoid in expatriate management. 1. We don’t need a relocation policy, we trust our expatriates’ common sense.

How much business time will your staff member really spend in solving all the personal issues?

Trust is good, but guidelines and control are better. It takes time and money to develop a consistent relocation policy and it has to be very specific to be accepted by your expatriates. That policy will be the first tool for managing your expatriate population effectively and above all for managing expectations and exceptions. Just a few examples: without a policy, how are you going to deal with moving allowances, schooling allowances, household pet moves, a working spouse or home leave frequency?

4.

2.

We don’t need expats, we only hire locally.

This is indeed at first glance the perfect solution. However, the war for talent is starting and in many functions it is no longer possible to find the right staff locally. We will have to work with non-local staff and we will have to be ready to handle staff from different countries and in many different personal situations: full expatriates, commuters, localised staff, staff on a perproject basis and so on.

3. Our expats are very independent; they can handle it all by themselves. It’s a dream: self-service relocation and full cafeteria plans. But it’s a dream that can quickly turn into a nightmare thanks to a variety of pitfalls along the way. What if the expat doesn’t apply correctly for work permit, visa or family reunion documents? What kind of lease will be signed? With what early termination penalties?

Internet is our solution and lifesaver.

We are indeed seeing ever more online tools to manage the relocation process: needs assessment by the expatriate, ordering services for HR, fully detailed reporting on the relocation process and all of this topped off with a layer of email, tweets and chats! The key however in a business as personal as relocation is to have the personal contact not only with the expats but also with their partners or family. High-quality, non-rushed personal contacts by telephone and during meetings will guarantee an easier and more successful relocation.

5. Everything that can Walter Vermeeren be invented has been invented. International mobility is quite literally a business that is on the move. It changes constantly. New service types, new delivery models, new expat formulas are regularly developed. The best way to get a view on what’s happening is to discuss the market trends with your partners and suppliers and to attend a focused selection of the many seminars and conferences organised for mobility professionals. It is surprising what partners and colleagues create to optimise international mobility.

Walter Vermeeren has more than 20 years of experience in relocation, both as an expat as well as the managing director of NOVA Relocation, a leading provider of relocation services to companies with internationally mobile staff. With offices in Belgium, the Netherlands, France and the UK, NOVA Relocation focuses on high-quality service delivery.

NOVA Relocation Bosdellestraat 120, box 8 BE-1933 Zaventem (Sterrebeek) www.nova-relo.com www.novagroup.be


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Het Dexia verhaal heeft behoorlijk wat

Het ganse Dexiaverhaal is een duidelijke spijker in de ver-

kwaad bloed gezet. De hamvraag of er

sleten schoenen van gemeenten, gemeenschappen en ge-

sprake kan zijn van mismanagement

westen. Allemaal hebben ze in min of meer belangrijke mate,

blijft tot op heden onbeantwoord. De

participaties in één van de ontelbare onderverdelingen van

politiek gaat eerst een vergelijk moeten

de Dexia Groep. Als we daarbij ook nog eens rekening moe-

vinden om te zien of de hoorzittingen

ten houden met de talrijke bedrijven die aandelen van of

in het parlement voldoende gaat zijn.

spaargelden bij de bank hadden, mogen we de impact be-

In ‘De Zevende Dag’ van 6 november,

stempelen als zwaar.

het zondagse duidingsmagazine van VRT, waren de meningen verdeeld. Ie-

Rol van de Raad van Bestuur

dereen wil zijn zegje kunnen doen rond

Het is niet de eerste keer dat het management en, bij uitbrei-

dit onderwerp en ei zo na werden we

ding, ook de Raad van Bestuur in een slecht daglicht komen

opgezadeld met 2 onderzoekscommis-

te staan. Denk maar aan Sabena, waar zowel directie, Raad

sies: ééntje op federaal niveau en eentje

van Bestuur als de toenmalige regering Verhofstadt, boter

op Vlaams niveau.

op het hoofd hadden. Denk maar aan Lernout & Hauspie waar het management zwaar in de fout ging. Denk maar aan

Dexiaverhaal belandt uiteindelijk in de schandaalsfeer

Wat is de ware taak van de Raad van Renault en aan Volkswagen en aan zovele andere bedrijven die over kop gingen of enkel bij gratie van de overheid gered werden. Telkens was de kritiek niet mals en velen vroegen en vragen zich af in welke mate de raad van bestuur schuld treft voor een dergelijk fiasco. Voert de raad van bestuur zijn rol daadwerkelijk uit? Worden de vergaderingen serieus genomen of is het louter een hobbyclub die even vergaderd en daarna een riante vergoeding opstrijkt? En zitten, met name in het geval van Dexia, personen met het juiste profiel in de raad van bestuur? Beschikken ze over de nodige expertise en bieden ze voldoende weerwerk? Het zijn veel vragen en een correct antwoord zal er wellicht

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

10

OPINIE / OPINION


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

niet bestaan. Meningen des te meer en zover wij kunnen in-

sche tak dan vrijuit gaat? Hadden zij de

schatten zijn ze wel allemaal ergens correct. Zo stellen wij ons

kat de bel niet moeten aanbinden? Of

al langer vragen bij het systeem van de renumeratiecomitees;

konden ze niet? Of beter nog: mochten

het clubje van ons-kent-ons en ons-zorgt-voor-ons. Hier gaat

ze niet?

het echter over een dieper liggende kwestie. Het probleem wordt gevormd door de informatie die we loskrijgen over

We zullen het wellicht nooit weten.

dit dossier. In hoeverre is die objectief en betrouwbaar? Een

En misschien is dat maar goed ook.

probleem dat ook Karel Plasman, gedelegeerd bestuurder

Want net als bij het dossier Lernout &

Acerta, niet is ontgaan.

Hauspie zitten onder de gedupeerden waarschijnlijk enkelingen of organisa-

“Wie zich als ‘belastingplichtige’ stakeholder een idee wil vor-

ties die beter hadden kunnen en moe-

men van de voorbije prestaties van de bestuurders der staats-

ten weten. Maar spijt komt altijd te laat.

banken Dexia België en Dexia Groep consulteert allerhande

Hopelijk leren we uit het Dexiaverhaal

krantenartikels en nieuwsuitzendingen of … de Dexia-websi-

een lesje, maar dat hebben wij al vaker

te. De verantwoordelijke (!) bestuurders zelf schuilen intussen

geopperd natuurlijk...

achter hun discretieplicht en de schuldencrisis.”, aldus Karel

n Bestuur? Plasman. Hiermee zitten we zonder verwijl in het verhaal van de corporate governance. Karel Plasman: “Post factum biedt vooral het governancehoofdstuk in het jaarverslag 2010 wrange lectuur: het geeft je de indruk dat de bankengroep begin dit jaar volledig in orde én onder controle was terwijl de geschiedenis ons leert dat die raad van bestuur geen enkele serieuze (zelf)evaluatie van zijn samenstelling, werking en remuneratiebeleid had mogen en kunnen overleven.” En daar staan we dan met onze handen vol regels rond corporate governance, renumeratie en deuglijk bestuur. Veel verder zijn we er niet mee gekomen. Het no-nonsens beleid van Jean-Luc Dehaene mag dan wel gewerkt hebben voor het Belgische deel van de groep; op internationaal vlak was het een ramp. En de vraag die blijft is in hoeverre de Belgi-

11

OPINIE / OPINION


raad der wijzen COnseil des sages bOard OF the wise The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine and CxO WebZine the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. erelid reCent tOegetreden lid

bestuurders COmmunities

Eddy Bruyninckx

Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft Voorzitter raad van bestuur IMEC

Dirk Fransaer

Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Leuven Gent Management School

Ingrid Lieten

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Philippe Naert

Decaan Antwerp Management School

Vincent Van Quickenborne Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging

bestuurders grOte Ondernemingen

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

Jannie Haek

Gedelegeerd bestuurder NMBS

Marc Haelemeersch

Gedelegeerd bestuurder Centea

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Emmanuel Mottrie Gedelegeerd bestuurder Altran

Luc Van den Bossche

Gedelegeerd bestuurder BAC

bestuurders KmO’s

Koert Damveld

Gedelegeerd bestuurder Fiege

Luc De Bruyckere

Gedelegeerd bestuurder Ter Beke Voorzitter VOKA

Karel Plasman

Gedelegeerd bestuurder Acerta

Eric Verrept

Administrateur-generaal Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ondernemers KmO’s

Gabriël Fehervari CEO Alfacam & Euro1080

Inge Geerdens CEO CV Warehouse

Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs


algemene direCtie grOte Ondernemingen

Kris Cloots

Country Manager ISS

Vincent de Clippele CEO Nestlé

Luc Deflem CEO Securex

Jean-Claude Delen General manager DHL Global Forwarding

Stéphane Thiery Directeur TEC

Alexander Dewulf Managing director Cebeo

Jean-Paul Van Avermaet

Managing director G4S Security Services

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Sonja Van Dorslaer General Manager Swiss Post International Belgium

Ronnie Leten President & CEO Atlas Copco

Rik Vanpeteghem CEO Deloitte België

algemene direCtie COmmunities

Yolande Avontroodt Burgemeester/ Volksvertegenwoordiger Schilde

Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie Vlaams-Brabant

Herman Reynders Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Bruno van Pottelsberghe

Vice Decaan Solvay Brussels School

algemene direCtie KmO’s

Eugène Beckers Chairman Zenitel

Dirk Momont CEO IPG Group

Eddy Bonne

Christophe Cherry

Françoise Chombar CEO Melexis

Gedelegeerd bestuurder HDP & Arista

Inge Plancke

Peter Ryckaert

Gonzales Stubbe

Bart Van Coppenolle

Managing director Collection Care Belgium

General Manager USG People Belgium

Country director Atradius Belux

CEO DigiPoint

CEO Groep S

Ralph Corbey

Ondernemer

Edwin Hageman

Jan Heiremans

Claudine Knop

CEO BT Benelux

Managing director StepStone

CEO WDM Belgium

Pascale Van Damme

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Saskia Van Uffelen

General manager Dell

Walter Vermeeren

Bruno Verhofstede

Hans Wilmots

CEO Nova Relocation Holding

OEO Euler Hermes

CEO Bull

CEO BDO


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Steve Jobs is niet meer. De topman van Apple stond bekend als een visionair, maar ook als een veeleisende koppigaard die op elk detail hamerde. De meningen over Steve Jobs en de producten van Apple lopen uiteen, maar vast staat dat hij de wereld heeft veranderd. Heeft Steve Jobs u geïnspireerd of net niet? Wat vindt u van z’n managementstijl? Was hij een echte leider? Wat kunnen we van hem leren op Raad der wijzen

het gebied van leiderschap? Onze Raad der wijzen geeft zijn mening...

Redactie CxO www.cxonet.be

“Ik ben zelf afkomstig uit een ondernemersfamilie, Steve Jobs heeft mij dan ook zeer zeker geïnspireerd. Iemand met een volstrekt eigen visie, die de eindgebruiker centraal zet en uiteindelijk zo het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld Edwin HAGEMAN CEO BT Benelux

heeft opgebouwd. Zijn passie, en continue focus op innovatie probeer ik mee te nemen in mijn dagelijks werk; BT heeft een van de grootste R&D-centra wereldwijd en ontwikkelt daarbij in een zogenaamd ‘open innovatiemodel’. Samen met onze klanten, leveranciers en de wetenschap komen we tot oplossingen waar we onze klanten echt mee helpen.”

In hoeverre was hij voor u een voorbeeld?

Raad der Wijzen over Steve Jobs Steve Jobs heeft niet alleen onze wereld mee veranderd, en ons wereldbeeld mee beïnvloed. Hij is ook voor velen een voorbeeld geweest hoe passie van een “ondernemer” voor en geloof in een product en of concept letterlijk bergen kan Ron EMBRECHTS Gedelegeerd Bestuurder Care

verzetten. Hij begeesterde niet enkel zijn bedrijf en medewerkers, hij was (en blijft) een inspiratie voor ons allen.

‘Steve Jobs was voor mij als visionair het voorbeeld bij uitstek van een groot leider. Als geen ander is hij erin geslaagd om aan technologie een nieuwe betekenis en dimensie te geven. Bovendien beschikte hij over het natuurlijk charisma om die Wouter TORFS

visie naar een groot publiek doeltreffend te communiceren.’

CEO Schoenen Torfs

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

14


N-ALLO WILL 2.0 YOUR CUSTOMERS! CONTACT CENTRE OUTSOURCING SERVICES Customer Service Marketing

s Sm

Sales

IVR ne Pho

at Ch

Communication Platform as a Service

il Ma

l cia So edia M

Channel Integration & Global Reporting

l ne an h ltic Mu

Unified Agent Desktop Applications Front/Back Integration Self Services (web & voice)

CONTACT CENTRE PROFESSIONAL SERVICES

De wereld anno 2011. Met web 2.0 gaat alles razendsnel. Na de babyboomers en generation X is het tijd om uw klantenservice te optimaliseren voor de generation Y van vandaag en klaar te stomen voor de digital natives van morgen. N-Allo IS contactcenter 2.0. Een partner die voor u het verschil maakt in de interactie met uw klanten. Naast onze expertise op het gebied van contactcenter outsourcing bieden wij ook een waaier aan professional services die uw klantenservice uniek maken. Uw prioriteit? Een audit van uw huidige klantendienst door ĂŠĂŠn van onze specialisten.* Onze belofte? Charming the customer all the way!

*N-Allo - Leuvensesteenweg 658 - 1030 Brussel - Tel: 02 300 15 40 - info@n-allo.be www.n-allo.be N-Allo maakt deel uit van de Groep GDF SUEZ


Webzine for executives & decision makers

Raad der wijzen

Redactie CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

We klagen wel vaker over de giganti-

Besparingen

sche stroom aan informatie/documen-

Eén van de belangrijkste argumenten om te investeren in do-

ten die we moeten zien te verwerken,

cument management is uiteraard de kostenbesparing. Inves-

bewaren, versturen. Nu de fysieke do-

teren moet immers renderen; de return on investment is een

cumenten meer en meer plaats be-

belangrijke waardemeter. Veel begint natuurlijk bij de menta-

ginnen te ruimen voor digitale, krijgt

liteit die men ter zake aanhoudt en evenveel hangt af van de

de term document management een

motivatie die kan overgebracht worden op de medewerkers

nieuwe dimensie. De vraag die dan op

en de decision makers.

onze lippen brandt is of bedrijven vandaag de dag moeten investeren in een

Document management kan dus niet langer beschouwd

duurzaam

management.

worden als een luxemiddel; het is een belangrijke bouwsteen

Een aantal CEO’s van bedrijven uit deze

voor een meer ecologische gerichte toekomst. Wondermid-

sector delen hun bevindingen.

delen bestaan er niet, maar wat blijkt uit de onderstaande

document

antwoorden is zeker gerelateerd aan de mentaliteit.

Moeten bedrijven investeren in een duurzaam...

Document management? “Le CEO peut négocier des économies 100 fois plus grandes qu’un bon CFO.” Grâce à un partenariat très étroit entre les intégrateurs IT et KYOCERA, les entreprises ont aujourd’hui, via leur intégrateur IT, accès à des outils qui leur permettront Thierry DEVRESSE General Manager Kyocera Mita

de réaliser les vraies économies. Rendez-vous chez votre intégrateur IT!

Uit onderzoek weten we dat gemiddeld 6% van de omzet van een bedrijf opgaat aan documentintensieve processen. Zo brengen kantoormedewerkers tot 20% van hun tijd door met het zoeken en/of opnieuw creëren van info die al beEric GRYSON CEO Ricoh Belgium & Luxemburg

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

staat. Vrij vertaald: 1 verloren werkdag per week! Voor een bedrijf met 100 bedienden komt dit neer op een verlies van 400.000 € per jaar.

16


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Toch zie ik een groeiend besef om deze verborgen kosten aan te pakken. Met duurzaam document management kunnen we bedrijven op korte termijn een grote productiviteitswinst laten boeken. Dankzij de permanente monitoring zijn op langere termijn een verdere optimalisatie en nog extra Raad der wijzen

permanente kostenbesparingen mogelijk.

Redactie CxO www.cxonet.be

Duurzaamheid kenmerkt zich door een holistische aanpak, waarbij de nadruk moet liggen op milieu en sociale aspecten in de toeleverancierketen, de impact van de organisatie en producten op het klimaat en energie-efficiëntie en hergebruik en recycling van producten. Constante innovatie en oplossingen zoals document management en digitaal printen helpen bedrijven groeien, kosten te verminderen, risico’s te

Eric VAN BAEL CEO HP Belgium & Luxembourg

vermijden maar ook de impact op het milieu te verminderen.

Speerpunt van Samsung’s duurzame document strategie bestaat uit het krachtige en flexibele eXtensible Open Architecture (XOA) platform. Samsung werkt samen met strategische partners aan de integratie van haar oplossingen in printers en multifunctionals gebaseerd op het XOA-platform. Naast integratie van bestaande oplossingen bestaat de mogelijkheid om, met behulp van Samsung’s SDK development platform, op maat gemaakte oplossingen voor de gebruiker te ontwikkelen.

17

Mildo MEIJER Director Marketing IT-division Samsung Benelux


Webzine for executives & decision makers

Erwin DEWEERDT

Redactie CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Er gaan alsmaar meer stemmen op om

Mobiliteitsbudget?

een alternatief te zoeken voor de fiscaal

Een mobiliteitsbudget is een fiscaal interessant budget dat

aantrekkelijke bedrijfswagen. Omwille

een werknemer vrij kan spenderen aan verschillende ver-

van milieu- en congestieproblemen

voersmodi, al dan niet in aanvulling met een bedrijfswagen.

staat de auto niet altijd garant voor

Het vormt een flexibel en duurzaam alternatief voor of een

flexibele, snelle en duurzame mobiliteit.

kostenbesparende aanvulling op de bedrijfswagen. Het komt bovendien tegemoet aan de groeiende tendens naar flexibi-

Alternatieven bestaan, maar het com-

liteit in het bedrijfsleven.

bineren van openbaar vervoer, de fiets en andere is in ons land praktisch en

Project “Mobiliteitsbudget Werkt!�

administratief niet zo eenvoudig. De

Voka Halle-Vilvoorde, Bond Beter Leefmilieu en Mobiel 21

invoering van een multimodaal mobili-

zullen onderzoeken en testen welke elementen een mobili-

teitsbudget kan bedrijven interessante

teitsbudget moet bevatten om succesvol te zijn. In de eerste

oplossingen bieden.

plaats kijken ze naar voorbeelden in het binnen- en buitenland. Vervolgens zullen vijf bedrijven effectief de invoering van een mobiliteitsbudget testen. Voka Halle-Vilvoorde, BBL

Eco Fleet Management

Waarom geen mobiliteitsbudget? en Mobiel 21 zullen de vijf bedrijven gedurende de hele voorbereidings- en implementatiefase deskundig begeleiden. Het consortium zal een software-tool ontwikkelen om de bedrijven praktisch en administratief te ondersteunen. Achteraf identificeren en analyseren we succes- en faalfactoren. Een concreet draaiboek dat bedrijven toelaat zelf aan de slag te gaan met het mobiliteitsbudget, en een eindrapport met beleidsaanbevelingen, zullen het resultaat zijn van dit project. Tot slot In oktober volgend jaar wordt het project afgerond. De eerste praktijkresultaten mogen verwacht worden in het voorjaar van 2012. Het eindresultaat zal voorgesteld worden op een conferentie in september 2012. Voor meer informatie kan u terecht op www.mobimix.be.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

18


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

MASTER

THE CLOUD

with the power of convergence. HP Converged Infrastructure accelerates what’s next with HP CloudSystem. HP can help you demystify the cloud and harness its true potential. With HP CloudSystem, based on HP Converged Infrastructure, we can help you: • Choose the right cloud for your business – private, public, or hybrid • Automate, orchestrate, and accelerate the deployment of new applications and infrastructure • Lay a secure, high-performance foundation with proven HP solutions and best practices from the Intel® Cloud Builders initiative • Build an open environment that evolves with your business See how HP CloudSystem and the Intel® Cloud Builders initiative let you easily navigate your cloud journey. Start now.

Is the cloud hype or the next IT platform? Get the facts. Get the “5 Myths of the Cloud” at hp.be/master/fr and hp.be/master/nl

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel and the Intel logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

19


Webzine for executives & decision makers

Erwin DE WEERDT

Redactie CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Bij een vertrek naar het buitenland zijn

Als onafhankelijk adviesorgaan zal ABRA enkele van haar le-

twee partijen betrokken, het bedrijf en

den aanbevelen en aan de hand van een prijsofferte is het

de expat. Beiden hebben er alle belang

mogelijk dat bedrijf te selecteren wat het best aan de ver-

bij om op voorhand een waterdichte

wachtingen beantwoordt (www.abra-relocation.com). Vol-

overeenkomst af te sluiten over alle as-

gens Eddy Bonne, President van ABRA, mislukken 1 op de 4

pecten van zo’n buitenlandse opdracht.

buitenlandse opdrachten. Waarom?

Bedrijven en expats nemen daarom

Sprookjes bestaan niet. De directie belooft een droomjob,

best eerst eens contact op met ABRA

maar ter plaatse blijkt de functie niet te kloppen met de

(“Association of Belgian Relocations

realiteit. Een gesprek met de manager ter plaatse vooraf

Agents) voor een vrijblijvend gesprek

en een sluitend contract voorkomen dat soort misverstan-

over al de “in’s en out’s” die zo’n bui-

den.

tenlandse missie met zich brengt.

No happy end. 25 tot 40% van de expats verlaten binnen het jaar het bedrijf. Laat contractueel vastleggen dat je bij terugkomst een functie op een bepaald niveau krijgt en eis begeleiding.

Geen begeleiding ter plaatse. Met je leiderschapskwalitei-

Succes zit in voorbereiding

Expat, avontuur of carrière? ten en Belgische ervaringen alleen redt je het niet. Begeleiding en training voor, tijden en na de expatperiode zijn een must. •

Gebrek aan overleg met je gezin. Hoe hard de expatjob je ook boeit, een open discussie met je gezinsleden is vitaal.

Verkeerd loonpakket. Wat als je je gezin vergeet in je loononderhandelingen? Vraag de HR manager tijdens de onderhandelingen rekening te houden met je partner en kinderen. Hun kost weegt niet door op de totale expatkost.

Scusami? Met een mondje Frans en Engels trek je je overal uit de slag. Fout. Enige kennis van de lokale taal is onontbeerlijk.

Vergeet het vaderland niet. Op een dag keer je toch terug naar België. Goede contacten onderhouden met collega’s in het thuisland is belangrijk.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

20


CxO EXPERT GROUP HUMAN RESOURCES

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Carl De Clercq Human Resources Director Alpro

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Koen Descheemaeker HR Manager Gosselin Group

CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES Koen Dewettinck Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Leuven Gent Management School

Bert Lyssens

Koenraad D’Helft

Chief human resources Hansen Transmissions Group

Patrick Muylle

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Wim Roef

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

HR Director Benelux Tech Data

Marc Van Hoecke

Geert Van Hootegem

Linda Verdonck

Hoogleraar KULeuven

Walter Engels HR Manager Aveve

PAGINA 22 Vaarwel command and control! PAGINA 24 Talent management op maat.

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

HR Director KPMG

Denise Laros

HR Manager Ricoh Belgium

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Michel Vandermeulen

Romain Verdurmen Manager HR & Legal 3M Belgium

HR-directeur IWT

Vicky Welvaert HR Manager Asco Industries

BU SIN ESS LEA DER MA GA ZIN E ON

SH IP, STR Magaz ATE GY INN OV ATI ON , execu ine for AN D VIS ION decis tives & OCT ion ma NOV ISSUE kers

2011 9

GENERA

L

7

Acht MANAG EMENT een iner elke expa pat of t een reschuilt pat.

HUMAN

RESOUR Talen CES op de t Manag toekom ement is an st. ticiper en SALES

& MAR De sec KETING word tor van t onde contac rscha t cent t. ers ICT

Multif de Gr onction een Pr nels: un intin g, TC cocktail O & GE LOGIST D. ICS & FA Bespar CILITIES en ga at ha nd in hand FINANC met M VO. E & LEGA Inter L een benationaal reden on eerde dernemen beslissi is ng.

Fons Le ro gedeleg y, eerd be stu

“And invesers werke vorm teren in pn beteken ing” t erma nente urder va

EDITORI AL

n de vd

ab

PARTNE RS

CHEP BENELUX HANTEERT EUROPESE STRATEGIE

ONZE FOCUS LIGT OP TALENT MANAGEMENT

p.27

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.vi www .vicre.eu cre.eu

Contribu Contribu tion tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Voor CHEP is talent management heel belangrijk. “In de eerste plaats is het essentieel om te bepalen wat je zelf onder talent management verstaat”, vertelt Sandra De Bock, HR manager bij CHEP Benelux. “Volgens mij moet je op verschillende fronten werken: het aantrekken van talent en er op de juiste manier mee omgaan. Daar komen verschillende aspecten bij kijken: performance management, ontwikkeling, engagement, retention management en ten slotte ook succession planning.” ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Jan LAGRAIN

www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

“Zonder het nieuwe werken zijn we ver-

Cruciaal in een overstap naar Het Nieuwe Werken is een ver-

loren!” Met die enigszins uitdagende

andering van de organisatiecultuur van een bedrijf. “Het me-

quote kleurde HR-consultant en docent

rendeel van de bedrijven is nog gebaseerd op de traditionele

Frans Van Rooij de laatste uitgave van

patronen van command and control. Zeker in de laatste tien

CxO-magazine. Het Nieuwe Werken is

jaar waarin de onzekerheid in en complexiteit van de samen-

een totaalconcept, waarin vertrouwen

leving is toegenomen, is een beweging te zien naar meer

in de werknemer centraal staat.

control. Tegelijkertijd zie je dat de jonge generatie (maar ook de professionals) steeds minder bereid zijn de regels en pro-

Een recente studie van Kluwer heeft

cedures die gepaard gaan met de behoefte aan meer con-

het over vier peilers: organisatiecultuur,

trole te accepteren. Meer regels en controle betekent ook

werkorganisatie, informatica en werk-

feitelijk meer wantrouwen in de organisatie”, legt Henny Van

omgeving. Alle peilers zijn onderling

Egmond, docent bij Kluwer en schrijver van het nieuwe boek

verbonden, maar hebben ook elk hun

Het Nieuwe Werken – Van visie naar praktijk.

eigen identiteit. Maar van dit zogenaamde “Control and command”-principe afstappen is iets waar een bedrijf niet zomaar over kan gaan.

Meer regels en controle zorgen voor meer wantrouwen

Vaarwel Command and control! “Het is een grote overstap, een paradigm shift. Het vergt een andere cultuur, andere regels en procedures, andere manier van leidinggeven ... Je kunt het ook niet half doen: je kunt mensen niet een beetje vertrouwen, net zomin als je een beetje zwanger kunt zijn”, aldus Van Egmond. “Het is belangrijk dat je een aantal stappen zet, waarin een nieuwe visie gecombineerd wordt met een resultaatsgerichte aanpak. Concreet betekent dat bijvoorbeeld niet meer kijken Frans Van Rooij: “Zonder het nieuwe werken zijn we verloren!”

naar aanwezigheid, maar wel naar resultaten. Heel het bedrijf moet meegaan in de nieuwe aanpak, dat is cruciaal, maar het levert wel resultaten op.” Volgens Van Egmond boeken de bedrijven die het nu al toepassen, zoals de FOD Sociale Zekerheid in ons land en Rabobank in Nederland, betere resultaten wat tevredenheid, betrokkenheid en zelfs ziekteverzuim van werknemers betreft.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

22


Talent Management 81% Belgische ondernemers ondervindt moeilijkheden bij het aantrekken en behouden van beschikbare talenten Succesvolle organisaties begrijpen dat hun succes niet alleen afhangt van het aanbieden van een goed product of klantvriendelijke service, maar dat gemotiveerde en efficiënte werknemers even cruciaal zijn om de aankomende groeikansen ten volle te benutten. Een uitgekiend Talent Management beleid helpt om de pijnpunten en kansen van een organisatie bloot te leggen en biedt oplossingen voor het efficiënt aantrekken en behouden van talent.

Lees het dossier “Talent” op www.attentia-inspireert.be 7 stappen die bijdragen tot succesvol talent management


Webzine for executives & decision makers

Jan LAGRAIN

www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

“Talent management heeft te maken

“We leggen de nadruk op het feit dat ontwikkeling niet spe-

met attracting, integrating, developing,

cifiek hetzelfde is als opleiding. Het is niet omdat iemand iets

retaining talent”, aldus Diane Huls-

moet bijleren dat je die persoon meteen naar een opleiding

bosch van Securex. Hippe, Engelse ter-

moet sturen. Ontwikkeling kan ook via peter- of meterschap,

men zonder inhoud? Allerminst, want

literatuur... Ontwikkeling moet aangepast worden aan het

ieder aspect van talent management

individu. Bovendien moet er aandacht besteed worden aan

wordt steeds dieper uitgekiend. Waar

de return on investment. Veel bedrijven sturen medewerkers

de nadruk dikwijls vooral op ‘attrac-

naar opleidingen die veel geld kosten, maar niets opbren-

ting’ wordt gelegd, worden de andere

gen.” Zo ontkracht Sophie Delhaye van Attentia een hardnek-

aspecten steeds meer uitgelicht. Talent

kige mythe, die bij veel bedrijven de ronde doet als het gaat

ontwikkelen is immers een uitdaging,

om ‘Talent Developing’.

die meer en meer de toekomst van een bedrijf zal bepalen.

“Een goed voorbeeld hiervan is dat bedrijven mensen budget geven voor opleidingen, maar te weinig opvolgen of het budget goed besteed wordt, of de juiste opleiding gekozen wordt. Vanuit mijn ervaring heb ik de indruk dat ontwikke-

Talent Developing wordt steeds persoonlijker

Talent Management op maat? lingsplannen nog te weinig op maat van en rekening houdend met de persoonlijkheid van de medewerker opgesteld worden.” De toekomst is te vinden in individueel maatwerk. Uiteraard brengt dit ook de nodige tijd en kosten met zich mee. Desalniettemin kan het erg lonend zijn, volgens Delhaye. “Onze experts bijvoorbeeld besteden veel aandacht aan het voorTalent Management is zorgen voor de juiste verhouding tussen opleiding en ontwikkeling.

bereidend werk. In geval van individuele coaching zorgen we ook in eerste instantie dat de coachee (de te coachen persoon) een coach krijgt met wie er een persoonlijke click is. De snelheid waarmee er gewerkt wordt, de tools die er gebruikt worden, de manier van werken enzovoort worden zoveel mogelijk gepersonaliseerd. Ik geloof rotsvast in persoonlijke begeleiding. Dat is de developing van de toekomst.”

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

24


WAAR KAN KYOCERA IN UW BEDRIJF DE KOSTEN AANZIENLIJK VERLAGEN? MANAGED DOCUMENT SERVICES

Outputkosten worden vaak onderschat, hoewel ze dikwijls tot aanzienlijke bedragen oplopen. KYOCERA’s Managed Document Services (MDS) kunnen deze kostenfactor met 30%* verlagen. Met eenvoudige en betaalbare tools maken we een grondige analyse van de output-infrastructuur binnen uw bedrijf. We leggen de pijnpunten bloot en ontwikkelen vervolgens een optimalisering op maat, zowel op het vlak van hardware, software als van processen. Het continu beheer zorgt ervoor dat alles perfect operationeel blijft en wordt bijgestuurd indien nodig. Voor een maximum rendement, kan MDS worden gecombineerd met onze duurzame en betrouwbare ECOSYS en TASKalfa toestellen, met een hoge productiviteit en een superieure afdrukkwaliteit. *Bron: Photizo Group

KYOCERA. REKEN OP ONS. KYOCERA MITA Belgium - Tel. 02 720 92 70 - www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com


Video as a Service the advantage is in the network Instantly connecting face-to-face with employees, partners and customers. Managed Video Conferencing from Interoute is the next step in Unified Communications for your organisation. Meeting face to face is important, visual communication is key to understanding and building strong relationships. But the cost and time spent travelling to meetings has a big impact on productivity and the bottom line. Interoute’s managed video conferencing solution ensures everything about your meeting is set up ready for you so you can focus on the business of the day. Plus it reduces travel costs, increases productivity, and benefits the environment while giving employees a better work-life balance. To find out how Interoute can help your business with Video as a Service, please contact us at +32 2 761 65 00, e-mail to info@interoute.be or visit our website www.interoute.be

www.interoute.be

TOPPRESTATIES REALISEREN MET TRENDS TOP EN WDM BELGIUM 1

uw prospectie

2

analyse van uw klanten

3

geo-marketing

4

marktevaluatie

Laat uw business gesmeerd lopen met de directe toegang tot de professionele gegevens van de Trends Top 150.000. Via de site www.trendstop.be kan u zelf uw doelgroep selecteren op basis van een hele reeks criteria. Selectie, bestelling; alles gebeurt online; snel en super eenvoudig! Het is een onuitputtelijke bron van recente en betrouwbare informatie over Belgische bedrijven en hun contactpersonen. Deze editie van 2012 is dè database die u nodig heeft om uw activiteiten een turboboost te geven. Voor alle informatie omtrent het consumentenprofiel van de Belgische kaderleden en bedrijfleiders > bel naar Ariane Cogge bij WDM Belgium op het nummer 02/555.96.01 > ariane.cogge@wdmbelgium.be > raadpleeg zeker onze website: www.wdmbelgium.be


CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Lieven Beyl

Tim Claessens

Michel De Bolle

Marketing director DHL Express Belux

Marketing manager Citibank Belgium

Piet De Grauwe Marketing manager Cofely Services

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Paul Vermeylen

Commercieel manager Marsh

Gert Jacobs

Marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING

© Jos Verhoogen

Marketing Manager Athlon Car Lease Belgium

CxO

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Ursula Quadpeers Marketing manager Mazda Motors Belux

Ward Van Rijckeghem

Brand manager Volvo Cars Europe

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

PAGINA 28 ??? PAGINA 30 Vermijd ‘unfollowed’ op Twitter. PAGINA 34 Contact centers vragen meer erkenning

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

BU SIN ESS LEA DER MA GA ZIN E ON

SH IP, STR Magaz ATE GY INN OV ATI ON , execu ine for AN D VIS ION decis tives & OCT ion ma NOV ISSUE kers

2011 9

GENERA

L

7

Acht MANAG EMENT een iner elke expa pat of t een reschuilt pat.

HUMAN

RESOUR Talen CES op de t Manag toekom ement is an st. ticiper en SALES

& MAR De sec KETING word tor van t onde contac rscha t cent t. ers ICT

Multif de Gr onction een Pr nels: un intin g, TC cocktail O & GE LOGIST D. ICS & FA Bespar CILITIES en ga at ha nd in hand FINANC met M VO. E & LEGA Inter L een benationaal reden on eerde dernemen beslissi is ng.

Fons Le ro gedeleg y, eerd be stu

“And invesers werke vorm teren in pn beteken ing” t erma nente urder va

EDITORI AL

n de vd

ab

PARTNE RS

VOLVO CARS VOERT EEN UNIFO RM EUROPEES BELEID

ELK LAND KAN EIGEN ACCENTEN LEGGEN

p.27

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.vi www .vicre.eu cre.eu

Contribu Contribu tion tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Op Europees niveau voert Volvo Cars een uniform DM-beleid, maar elke sales company legt lokaal haar eigen accenten. “In het verleden werkte elk land meer zelfstandig”, zegt Ward Van Rijckeghem, area marketing manager bij Volvo Cars Europe. “Nu schakelen we meer en meer over naar een centraal systeem. Door op Europese schaal te werken, creëren we ook een onderlinge dialoog waar interessante dingen uitkomen.” ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Volgens een recent onderzoek van Exact

Te veel tweets op hetzelfde moment

Target worden er wereldwijd in real

Op een korte periode wordt er erg veel gepost. Wie zijn

time, per seconde, 600 tweets gestuurd,

tweets niet over de tijd spreidt en ze allemaal samen ver-

34.000 Google searches gedaan en 700

stuurt, doet een agressieve aanval op het tijdsgebruik van zijn

Facebook berichten geplaatst. De mens

volgers. Hoeveel tweets je ook verstuurt, spreidt ze in de tijd.

Managing Partner

als sociaal wezen heeft er zonder twijfel

Wie in sociale media impact wil hebben, volgt geen big bang

4Growth

een nieuwe dimensie bijgekregen. Maar

strategie maar een goed gedoseerde repetitie van tweets. En

Gastdocent

we blijken wel eens verlaten te worden

zorg er voor dat je niet te veel chat met enkele terwijl je de

Vlerick Leuven

door onze ‘followers’. Zelden krijgen we

anderen negeert.

Geert VANHEES

Gent Mgnt School

een tweet met de reden waarom dat dit gebeurt. Wat doen we fout als we wor-

Te weinig tweets

den ‘unfollowed’? De vijf belangrijkste

Het tegendeel is ook waar. Wie een lange tijd niet meer tweet,

redenen op een rijtje.

wordt losgelaten door zijn volgers. De oplossing voor ‘overof under-tweeting’ is dezelfde: spreid je post en tweet wanneer je volgers tweets lezen. Dat is niet om 2 uur ‘s nachts.

5 Belangrijke redenen waarom we onze volgers verliezen op Tw

Vermijd ‘unfollowed’ op Twitter

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

28


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Geen inspiratie

tip: vergeet niet de taal te spreken van

Het is niet altijd eenvoudig om interessante onderwerpen te

alle volgers. Wie een internationale

vinden om te delen met je volgers op het moment dat zij

groep volgers heeft, is best begrijpelijk

online zijn. Maar wie graag leest of online opzoekingen doet,

voor iedereen.

verzamelt best deze interessante informatie om ze later, op een beter moment te gebruiken. Zo kan je interessante dingen vergaren als het je goed uitkomt en delen met je volgers wanneer het hen uitkomt. Slechte manieren Online of offline zijn de sociale regels dezelfde: blijf beleefd en vergeet mensen niet te bedanken. Als je mensen die je volgen of retweeten niet bedankt, of als je al je ‘thank you’s’ allemaal op hetzelfde moment verstuurt, zullen je volgers dit onthouden. Goede Twitter connections onderhouden heeft te maken met dankbaarheid voor diegene die tijd aan je

witter

spendeert. Vergeet trouwens niet mensen publiekelijk te bedanken in plaats van persoonlijk. Zinvolle boodschappen voor de volger In elke communicatie speelt de vraag van relevantie voor de ontvanger. Ook al is het zinvol om persoonlijke expressies te delen, het moet zinvol zijn voor de volger. Op Twitter zijn sommige mensen bekend... omdat ze bekend zijn, zuiver op herhaling, zonder boodschappen die eigen zijn aan de zender en relevant voor de ontvanger. Dergelijke bekendheid resulteert snel in ‘unfollowed’. Als laatste

29

Geert Vanhees

‘Sterke Twitter connecties, moet iedereen leren.’


IPG Group is a Belgian partner for organizations providing tailor-made business process outsourcing solutions covering the entire customer cycle. The unique combination of state of the art technology, the understanding of business processes and deployment of highly trained people enables the dialogue between the client and it’s customer touch points. IPG Group looks at every contact (call, e-mail, chat,...) as an opportunity and strives to add value to every contact. IPG Group’s pragmatic approach allows for an annual processing of more than 7,5 million transactions for both B2B and B2C customers and this across various chosen sectors. IPG Group is active, 7 days/7, 24h/24, in 18 languages with about 1000 employees spread across 3 locations (Brussel, Leuven and Hasselt) centrally managed or at customer premises. Through our team of Experts, IPG Group shares its expertise with other organizations, providing very specific skills in the contact centre environment, improving the performance and comfort of contact centre employees through means of training or coaching.

‘’ We want to constantly facilitate and innovate the dialogue between our customers and their business relations in the most effective and efficient way.

‘’

Contact us by phone on the number 0800 910 91 or by e-mail via info@ipggroup.eu

• www.ipggroup.eu

every contact is an opportunity

Pachecolaan 34 ı B-1000 Brussel

|

Slachthuislaan ı B-3000 Leuven

|

Kempische Steenweg 293/5 ı B-3500 Hasselt


WILT U HET JUISTE

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

DOELPUBLIEK BEREIKEN

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

5

6

28

29

30

31

1

2

3

12

13

4

5

6

7

8

9

10

19

20

11

12

13

14

15

16

17

26

27

18

19

20

21

22

23

24

3

4

25

26

27

28

29

30

31

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

28

29

30

31

1

29

30

31

1

2

3

4

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18 25

Wo

Do

Vr

31

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

5

6

7

8

Ma

Di

Wo

26

27

2

3

Za

Za

9

10

11

12

13

14

15

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

26

27

28

29

1

2

3

30

31

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

27

28

29

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

11

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

15

16

17

18

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

24

25

22

23

24

25

26

27

28

26

27

28

29

30

31

1

29

30

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

Running from August 2011 until January 2012. For more info, contact us! Phone: +32 3 889 52 59 – e-mail: info@cxonet.be

December 2011

Di

Februari 2012

Ma

April 2012

Maart 2012

Januari 2012

November 2011

UITGAVEN Magazine Webzine


Webzine for executives & decision makers

Hilde PAUWELS

Redactie CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Een contact center biedt veel meer me-

Optimale dienstverlening

diakanalen dan een call center waar

“Onze troef is dat we mensen, processen en technologie op

vooral met de telefoon wordt gewerkt.

een unieke manier samenbrengen zodat we de klant een op-

Meer en meer is er immers vraag om de

timale dienstverlening kunnen bieden. Voor individuele be-

klanten ook via e-mail, chat of sociale

drijven zijn zulke investeringen vaak niet haalbaar, het is dan

media te kunnen bereiken.

ook bij uitstek een sector waarin outsourcing een grote rol speelt”, zegt Dirk Momont, CEO bij IPG Group. Soepelheid belangrijke troef Onder meer de telecomsector, de bank- en verzekeringssector en de overheid doen een beroep op contact centre. Jeroen Vermeire, HR IPG Group onderstreept het belang van een sterk HR-beleid. “Soepelheid is belangrijk. Thuiswerken kan perfect. Werknemers hoeven zo niet te pendelen, kunnen files vermijden en een job uitoefenen die past bij hun leefwereld. Ook boren we een segment werknemers aan die

Gebruik van e-mail, chat en/of sociale media onderscheiden he

Contact Centers vragen meer erkenn op zoek zijn naar een deeltijdse baan of die op latere leeftijd willen herintreden op de arbeidsmarkt.” Sociale media De groep Sitel heeft wereldwijd 50.000 medewerkers en is een trendsetter in de sector. “Onze klanten willen meer dan alleen maar het beantwoorden van telefoons. Ze zoeken naar aspecten die aan hun communicatie een meerwaarde geven. Zo krijgen we heel veel vragen naar onze ervaringen met sociale media. Steeds meer bedrijven maken er gebruik van”, zegt Hilde Verdoodt, gedelegeerd bestuurder van Sitel Belgium. “De nutssector kende veel wijzigingen naar aanleiding van liberalisering. Daaruit leerden we heel veel, zoals hoe je moet

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

32


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Hilde Verdoodt, gedelegeerd bestuurder van Sitel Belgium: “Onze klanten zoeken naar aspecten die aan hun communicatie een meerwaarde geven.”

en van call centers

ning omgaan met grote groepen klanten, die meestal slechts reageren wanneer er iets misloopt. De ervaring die we op die manier hebben opgebouwd op het vlak van customer interaction management bleek ook voor andere bedrijven van grote waarde”, zegt Olivier Delbecque, marketing en sales director van N-ALLO. Martin Claes is voorzitter van de Federatie Contactcenters. “Er leeft nog steeds een negatieve perceptie, alsof we de medewerkers slecht betalen en aan hun lot overlaten. We investeren vaak in heel jonge mensen die bij ons een pakket kennis en ervaring meekrijgen dat hen toelaat door te groeien op de arbeidsmarkt”, aldus Martin Claes. De Federatie wil graag de overheid sensibiliseren, net omwille van deze sociale rol.

33


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Zwitserse kwaliteit betekent ook innovatie. Zodat u succesvol post kunt versturen over de hele wereld. Swiss Post biedt u internationale verzendingsmogelijkheden waarmee u uw onderneming nog succesvoller kunt maken. U kunt op ons vertrouwen voor uw dagelijkse post, direct mail, kranten, tijdschriften en kleine pakketten. Wij zijn flexibel, innovatief, betrouwbaar en ondersteunen u als partner voor internationale verzendingen. Contacteer ons op het telefoonnummer 078 15 21 45 of bezoek ons op www.swisspost.be.

Excellence delivered. 34


CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Els Blaton

CIO Wabco Vehicle Control Systems

CIO AXA Belgium

Chris Borremans General manager European IT Komatsu Europe

Jan Buys

IT Manager Accor Hotels Belgium

Geert Christiaens

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT Christiaan De Backer

CIO Tom Tom Group

Prof. Dr. Steven De Haes

Director Knowledge & Research AMS

Jan Dobbenie CIO Nuon

Catherine Hellebaut

EMEA IT Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe

Jan Heylen

ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

PAGINA 38 Les multifonctionels: focus sur l’environnement le TCO, la GED PAGINA 40 Handige of leuke high-tech

Christiaan Peeters

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

Geert Sinnaeve

IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. Dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

© Sven Everaert

IT Manager Johnson Controls

PAGINA 42 Van datacenter naar cloudcenter.

Freddy Van Den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viaene

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

BU SIN ESS LEA DER MA GA ZIN E ON

SH IP, STR Magaz ATE GY INN OV ATI ON , execu ine for AN D VIS ION decis tives & OCT ion ma NOV ISSUE kers

2011 9

GENERA

L

7

Acht MANAG EMENT een iner elke expa pat of t een reschuilt pat.

HUMAN

RESOUR Talen CES op de t Manag toekom ement is an st. ticiper en SALES

& MAR De sec KETING word tor van t onde contac rscha t cent t. ers ICT

Multif de Gr onction een Pr nels: un intin g, TC cocktail O & GE LOGIST D. ICS & FA Bespar CILITIES en ga at ha nd in hand FINANC met M VO. E & LEGA Inter L een benationaal reden on eerde dernemen beslissi is ng.

Fons Le ro gedeleg y, eerd be stu

“And invesers werke vorm teren in pn beteken ing” t erma nente urder va

EDITORI AL

n de vd

ab

PARTNE RS

UZ GENT BLIJFT VOORZICHTIG

CLOUD COMPUTING NIET ALTIJD EVIDENT IN GEZONDHEIDSZORG

p.27

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.vi www .vicre.eu cre.eu

Contribu Contribu tion tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Ondanks al de voordelen die iedereen aan cloud computing toedicht, zijn er toch sectoren die heel terughoudend blijven om op de cloudwagen te springen. De gezondheidszorg is er zo een. “Dat heeft vooral te maken met de omzichtige manier waarop we met medische data moeten omspringen”, zegt Bart Sijnave, CIO van UZ Gent. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Jean-Luc MANISE

Rédaction CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Ce sont les trois tendances fortes sur un

Economie d’énergie, matériaux respectueux de l’environne-

marché des multifonctionnels de plus en

ment, programme de retraitement sont devenus les maîtres

plus orienté services (gérés). L’ensemble

mots. Kristof Vande Reyd – Key account manager printing be-

des fournisseurs intègrent, d’une façon

lux Samsung: “Nos modèles disposent d’une touche écono-

ou d’une autre, la dimen​sion environ-

mique. Ce bouton éco-copie permet d’économiser le toner

nementale. Et tous prennent en compte

en réaliant une copie réduite sur une moitié de feuille à une

la nécessité d’une gestion et d’une in-

résolution inférieure.”

tégration la plus transparente possible des flux documentaires dans le système

Tout est fait pour abaisser au maximum le coût à la page de

d’information de l’entreprise. La réduc-

documents intégrant intelligemment la couleur. Hendrik De

tion des coûts constitue, pour les fabri-

Hertogh Sales Manager Kyocera Mita: “La nouvelle gamme

cants -et pour leurs clients- la troisième

Taskalpha prévoit 3 niveaux de prix à la page, en fonction

priorité.

de niveaux de couverture configurable en fonction du profil d’utilisation du client: mode logo, mode business graphic et mode photo. ”

Focus sur l’environnement, le TCO, la GED

Les multifonctionnels Services optimisés Reste que le prix au “clic” a atteint un plancher qu’il sera difficile d’abaisser. La différence entre les fournisseurs va dès lors se faire sur le service, et plus particulièrement sur les ‘managed services’. Dans cette approche, le client a une maîtrise totale de son poste ‘copie/impression’ qui s’intègre de façon transparente dans les flux documentaires de l’entreprise. Xavier Biermez, Managing Director Konica Minolta: “Nous proposons une méthode d’analyse qui permet de réaliser une photographie de la situation du client, et de proposer des processus d’optimalisation de la production et des flux documentaires, couplés à des services ICT. ” Après le modèle SaaS, voici le modèle PaaS (Print as a Service).

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

36


Print solutions that work hard and aren’t hard work.

BUYERS LAB

2009 PICK

At Samsung we’ve made it easy for you to manage your eet of networked printers freeing up your time and resources and giving you peace of mind. Samsung printers are easy to install, easy to troubleshoot and make it easy for you to manage status and networks. They are robustly built for reliability to deliver consistent performance. Samsung SyncThru Web Admin Service 5, winner of the 2009 BLI awards, gives you superior manageability over multiple networked printers.

www.samsung.com

Samsung Electronics Co., Ltd. SyncThru Admin 5


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

BlackBerry Bold 9900 RIM blijft het moeilijk hebben om met zijn BlackBerry toestellen aansluiting te vinden op de smartphone evoluties die we bij Apple en Android zien. De nieuwe Bold 9900 is bijvoorbeeld op zich echt wel een Bruno KONINCKX

goed toestel. Het is een erg dun en performant apparaat: een

Redactie CxO www.cxonet.be

goede e-mail toepassing, integratie van sociale media, erg goede webbrowser, enzovoort. Het toestel ondersteunt zelfs Near Field Communications. Het nieuwe besturingssysteem, versie 7, is zeker een stap vooruit. Maar ook aan dit toestel merk je dat RIM een spreidstand moet uitvoeren die pijn be.blackberry.com

doet. Enerzijds houdt het vast aan de ‘klassieke’ BB vorm en principes, maar anderzijds wil het met een aanraakgevoelig scherm toch ook meegaan met de meest populaire smartphones van het moment. Als gebruiker blijft het een beetje raar om tegelijk een aanraakgevoelig scherm én een volledig

Voor een intelligente kijk op de zaken

Handige of leuke high-tech toetsenbordje met functietoetsen te hebben. Voor wie toch trouw wil of moet blijven aan BB, is de Bold 9900 zeker een aanrader.

Superhandige DYMO labelprinter Voor het goed organiseren van archieven en je werkplek, zijn degelijke etiketten onontbeerlijk. Maar omdat etiketten afdrukken niet altijd eenvoudig is, laten veel mensen dat achterwege. Met de LabelManager PnP ondermijnt Dymo alvast dit argument. Je hoeft dit toestel immers gewoon via een USB-kabel op een computer aan te sluiten om het te kunnen gebruiken. De eenvoudige toepassing om etiketten te schrijven, start dan vanzelf op en moet niet echt geïnstalleerd www.dymo.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

worden.

38


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Je hebt de keuze uit een groot aantal lettertypes, maar je kan ook afbeeldingen of zelfs screenshots invoegen. Deze oplossing is heel makkelijk als je vaak op verschillende computers een etiket moet kunnen afdrukken. Gebruik je de printer meestal op dezelfde computer, dan is het handiger om de normale toepassing van Dymo te installeren. Het resultaat oogt zeker mooi, maar het toestel laat nogal veel witruimte links en rechts van de tekst die je wilt afdrukken. Richtprijs: 49.00 Euro. Top Gear bij TomTom TomTom lanceert een Top Gear-editie van zijn Go Live navigatietoestel. De belangrijkste eigenschap is dat je hier onder meer als stem die van Jeremy Clarkson kan kiezen. Hij wijst je dan op zijn typisch droog-Britse stijl door het verkeer. In de Stig-modus krijg je dan weer niets te horen. Op zich zijn dit niet meer dan gimmicks. Het meest interessant aan deze versie is dat ze 199 euro kost, en dat daar een jaar gratis Live diensten bij zijn inbegrepen. Met HD Traffic betekent dit onder meer constant accurate verkeersinformatie.

www.tomtom.com/topgear

IT experTIse for enTerprIses IT expertise is no longer a luxury. IT is a critical part of almost every enterprise. Antwerp Management School, founded in 1959 as the first real business school, offers a broad range of short- and long-term IT management programs to stay ahead of the game. Discover them on:

www.antwerpmanagementschool.be/ITmanagement Antwerp Management School | Sint-Jacobsmarkt 9-13 | BE-2000 Antwerp T +32 (0)3 265 47 36 | E nathalie.vanderhallen@ams.ac.be www.antwerpmanagementschool.be

39


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Het is intussen duidelijk geworden dat

Dat de nood aan public, private en hybrid clouds sterk toe-

de aanbieding van cloudservices door

neemt laat zich ondertussen sterk voelen in de datacenters

de markt als volwaardige business be-

die stilaan uit hun voegen barsten. Hardwarevendors spelen

schouwd wordt. Zo bundelde Belgacom

hier uiteraard gretig op in.

afgelopen zomer nog al zijn activiteiten Steve MERTENS

Redactie CxO www.cxonet.be

en oplossingen rond de ‘cloud’ in een

Zo lanceert Cisco aanvullingen op zijn netwerkportfolio voor

aparte afdeling met de naam BeCloud.

datacenters die voorzien in de behoeften van gebruikers, en

Maar ook tal van andere telecom- en

die klanten meer flexibiliteit en schalingsmogelijkheden bie-

dataproviders spelen in op de steeds

den voor cloud computing-omgevingen. Hun nieuwe swit-

snellere time-to-market vereisten van

ches moeten servers, opslagsystemen en bedrijfsnetwerken

hun klanten.

naadloos verbinden met het datacenter en de cloud. Deze benadering voorziet in de diverse behoeften van datacenters, van niet-gevirtualiseerde ‘bare metal’ omgevingen tot in hoge mate gevirtualiseerde datacenters, cloud-gebaseerde architecturen, Web 2.0 en ‘big data’-omgevingen die zeer grote datasets beheren.

Datacenters verdwijnen in de cloud

Van datacenter naar cloudcenter Ook Microsoft roert zich meer en meer in het hele cloudcenter verhaal. Hun Cloud & Interoperability Center (CIC), dat eerder dit jaar zijn deuren opende in Brussel, beschikt over 50 demo’s die de meest recente toepassingen tonen binnen de overheidssector, de bedrijfs- en de consumentenwereld op het vlak van eGovernment, onderwijs, gezondheidszorg, milieuzorg tot defensie en nationale veiligheid. Er wordt ook speciale aandacht geschonken aan interoperabiliteit en cloud-toepassingen voor overheden. In het CIC is een lokaal datacenter gehuisvest met 25 servers waarop innovatieve cloud-toepassingen draaien en die samenwerkingsmogelijkheden bieden met het bredere netwerk van de Microsoft Datacenters barsten door de cloud stilaan uit

datacenters.

hun voegen U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

40


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

De rol van de CIO schuift op van technologie naar business.

ken zien hun functie als opstap naar

Dit komt voornamelijk door de inzet van cloud computing,

een andere leidinggevende functie, en

beweert 63% van de CIO’s in de Benelux. Ze spenderen hier-

60% noemt hierbij expliciet de rol van

door steeds meer tijd aan bedrijfsstrategie en innovatie,

CEO. Van de CIO’s die geen gebruik

waardoor ze de ideale kandidaat zijn voor de CEO-functie.

maken van cloud computing ziet 30%

Dit blijkt uit onderzoek van CA Technologies, getiteld ‘The

zijn functie als springplank, maar geen

Future Role of the CIO 2011; Becoming the Boss’.

enkele ‘non-cloud’ respondent noemt

Redactie CXO www.cxonet.be

hierbij de rol van CEO. “We weten al dat Board snapt waarde IT niet

cloud computing revolutionaire effec-

Ondanks de kennis die ze in hun nieuwe rol opdoen, is we-

ten heeft op de manier waarop we za-

reldwijd slechts 4% van de huidige CEO’s eerder CIO geweest.

ken doen, maar ons onderzoek wijst uit

De helft van de ondervraagde CIO’s heeft te maken met sterke

dat de technologie ook een nieuw soort

concurrentie, doordat men in andere functies meer ervaring

‘technology leader’ creëert”, aldus Dirk

opdoet met innovatie, bedrijfsstrategie en het vergroten van

Janssen, Country Manager CA Techno-

de bedrijfseffectiviteit. Dat is in de cijfers terug te zien: maar

logies België.

liefst 29% van de CEO’s was voorheen CFO, en 23% was COO

Onbegrip van IT werkt belemmerend

CIO zelden opvolger van CEO (Chief Operating Officer). Bovendien wordt de CIO-rol nog vaak gezien als technische functie. Volgens 50% van de CIO’s is dat de reden waarom slechts weinigen de overstap kunnen maken. Een gebrek aan begrip van IT in de boardroom ligt hieraan ten grondslag. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun board de impact van nieuwe technologieën niet goed kan inschatten. Daarnaast stelt 50% dat de board de toegevoegde waarde van IT niet ziet, met als gevolg een te laag reactievermogen op veranderingen in de markt, gemiste kansen en een te lange time-to-market. Cloud zorgt voor ambitie Opvallend is dat met name de CIO’s die cloud computing hebben omarmd vaker ambities richting de rol van CEO hebben. Driekwart van de CIO’s die cloud computing gebrui-

41

Dirk Janssen Country Manager CA Technologies België “Er ontstaat ruimte voor mensen die begrijpen wat cloud computing kan doen voor een organisatie en inzien dat deze kennis een bepalende factor is voor de toekomstige leiding van een bedrijf.”


The all new

113g uitstoot en gratis Business Pack. www.

.be

Uw eerste rit met een Hyundai i40 kunt u moeilijk een ‘testrit’ noemen. De i40 werd immers al getest, getest en nog eens getest door onze ingenieurs en technici. U hoeft enkel nog te bevestigen dat de i40 een buitengewoon straffe bedrijfswagen is. Ook straf: hij is tot 80% fiscaal aftrekbaar (slechts 113g CO2 /km). En zijn Business Pack met een waarde van €1300 krijgt u er gratis bovenop als u voor de i40 Wagon 1.7 CRDi 115pk Lounge kiest. Reserveer dus vandaag nog uw ‘bevestigingsrit’ op www.i40.be.

Business Pack op de i40 Lounge: 16” aluminium velgen, cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren voor- en achteraan, automatische dualzone airconditioning met automatisch ontwasemingssysteem, achterbank neerklapbaar vanuit de koffer, regensensor.

gemiddeld (l/100km): 4,3 - 7,7

CO2 (g/km): 113 - 179 / K.B. 19/03/2004


© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS & FACILITIES

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Jurgen Berckmans

Supply Chain Director Danone

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Leuven Gent Management School

Mike Callens

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Eric Chabot

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & FACILITIES Oliver Corluy President PICS Belgium

Paul Masschelein

Suzy Costers

Director SC2 Supply Chain Square

Luc Peeters

Nik Delmeire

Nationaal voorzitter O.T.M.

Maarten Peeters

Sonja De Wolf

Jos Marinus

Marc Slegers

Geert Swinnen

Logistiek manager Eternit

Procurement Director Asco Industries

Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Johan Van Den Broeck

Tom Van Dijck

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Supply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

Voorzitter VIB

PAGINA 44 Tri-Vizor wint Belgian Business Awards for the environment

Purchase manager BASF

BU SIN ESS LEA DER MA GA ZIN E ON

SH IP, STR Magaz ATE GY INN OV ATI ON , execu ine for AN D VIS ION decis tives & OCT ion ma NOV ISSUE kers

2011 9

GENERA

L

7

Acht MANAG EMENT een iner elke expa pat of t een reschuilt pat.

HUMAN

RESOUR Talen CES op de t Manag toekom ement is an st. ticiper en SALES

& MAR De sec KETING word tor van t onde contac rscha t cent t. ers ICT

Multif de Gr onction een Pr nels: un intin g, TC cocktail O & GE LOGIST D. ICS & FA Bespar CILITIES en ga at ha nd in hand FINANC met M VO. E & LEGA Inter L een benationaal reden on eerde dernemen beslissi is ng.

Fons Le ro gedeleg y, eerd be stu

“And invesers werke vorm teren in pn beteken ing” t erma nente urder va

EDITORI AL

n de vd

ab

PARTNE RS

DUURZAAMHEID SPEERPUNT BINNEN BEDRIJFSSTRATEGIE

LOGISTIEKE SPELERS MOETEN MEER SAMENWERKEN

p.27

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.vi www .vicre.eu cre.eu

Contribu Contribu tion tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Logistiek en duurzaamheid staan op het eerste gezicht haaks op elkaar. “In de strikte zin van het woord wel”, vertelt Robert Boute, Associate Professor Operations Management, Vlerick Leuven Gent Management School. “Omdat logistiek veel ecologische en sociale overlast en luchtvervuiling genereert. Maar dat is natuurlijk een visie die veel te kortzichtig is. Want we hebben logistiek absoluut nodig. En je kan een aantal maatregelen nemen om het zo duurzaam mogelijk te maken.” ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO

www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Op 26 oktober 2011 vond in Brussel

Ondernemingen zijn er zich van bewust dat er een nauw ver-

de Belgian Business Awards for the

band is tussen hun economische prestaties, de waardecreatie

Environment -prijsuitreiking plaats. De

voor de hele gemeenschap en het respect voor het milieu. De

grote winnaar voor 2011 is Tri-Vizor;

Belgian Business Awards for the Environment (BBAE) belonen

Umicore krijgt de 2de prijs; Siemens en

groene innovatie op het vlak van producten, diensten, ma-

Recticel eindigen beide ex-aequo op de

nagementsystemen of processen die in België werden ont-

3de plaats. Deze competitie is een ini-

wikkeld en die een concrete en reproduceerbare toepassing

tiatief van Business & Society Belgium

vonden. De bedrijven die op nationaal niveau genomineerd

met de steun van het Verbond van Bel-

werden mogen zich vervolgens kandidaat stellen voor de

gische Ondernemingen (VBO).

prestigieuze European Business Award for the Environment, een initiatief van het DG Milieu van de Europese Commissie. Dit jaar duidde de Jury van de BBAE maar liefst vier winnaars aan: Tri-Vizor, Umicore, Siemens en Recticel. Belvas mocht bovendien een ‘speciale vermelding’ van de jury in ontvangst nemen.

Groene innovatie en van waardecreatie voor ondernemingen

Tri-Vizor wint Belgian Business Awar Carpooling voor goederentransport Tri-Vizor, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, ontwikkelde een origineel horizontaal samenwerkingsmodel voor

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

44

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

het goederentransport. Het model heet ‘smart bundling’ en

energie in dit geval) perfect combineer-

is vergelijkbaar met carpooling, omdat de stromen ook ge-

baar is met groene mobiliteit (elektri-

consolideerd moeten worden. Het model is wel complexer

sche wagens) zonder het elektrische

en proactiever aangezien de leveringen eerst gesynchroni-

netwerk te destabiliseren. Isofinishâ,

seerd en geoptimaliseerd worden dankzij een software ont-

die de 3de prijs ex-aequo ontving, is

wikkeld door Tri-Vizor (Cross Supply Chain Cockpit®). Sinds

tot stand gekomen dankzij de samen-

april 2011 wordt ‘smart bundling’ met succes gebruikt door

werking tussen Recticel, Borgh, Deceu-

de farmabedrijven UCB en Baxter op acht bestemmingen in

ninck, Eternit, VMZINC en Wienerber-

Oost-Europa. Met deze groene innovatie die de CO2-uitstoot

ger. Het gaat om een eenvoudige en

met betrekking tot het goederentransport, de aanverwante

efficiënte oplossing voor duurzame en

kosten en de dichtheid van het wegenverkeer aanzienlijk be-

ononderbroken gevelisolatie en –af-

perkt, mag Tri-Vizor zich de grote winnaar van de BBAE 2011

werking. Isofinishâ reduceert aanzien-

noemen.

lijk het warmteverlies ten opzichte van traditionele isolatiematerialen. Belvas,

Groene elektrische mobiliteit

de producent van bio-pralines en –truf-

Umicore wordt met de 2de prijs van de BBAE 2011 beloond

fels, en ook de ‘eerste ecologische cho-

rds for the Environment voor zijn hoge temperatuur recyclageproces van oplaadbare

coladefabriek in Noord-Europa’, krijgt

batterijen. Het proces heeft een heel lage milieu-voetafdruk

een ‘speciale vermelding’ van de Jury

en laat de recyclage toe van de meeste kritische grondstoffen

voor het ontwerp en de installatie van

die gebruikt worden bij de productie van batterijen. Umicore

een warmterecuperatiesysteem dat de

sluit dus de levenscyclus van de batterijen (‘closing the loop’)

warmte die vrijkomt uit het airco-sys-

en zorgt dat elektrische mobiliteit echt groen wordt. Het pro-

teem hergebruikt om het proceswater

ces wordt tot op heden vooral gebruikt voor de recyclage

bestemd voor de productie en smelten

van batterijen van laptops en gsm’s, maar de toekomst biedt

van chocolade op te warmen.

mooie perspectieven: één elektrische wagen gebruikt immers het equivalent van 7.000 laptop-batterijen. Intelligent micro-grid Het Volt-Air platform van Siemens krijgt de 3de prijs. Deze intelligente micro-grid, die op de site van Siemens in Huizingen wordt getest, toont aan dat hernieuwbare energie (zonne-

45

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Let the Optimizer accelerate your business Here’s our new Optimizer. It can detect strengths and weaknesses of your printing infrastructures and improve your document workflows. Thus it demonstrates the key functions of the Optimized Print Services (OPS). Based on precise analysis and real demand, the OPS concept helps to implement right-sized device fleets, streamline processes, downsize costs and establish strict security standards. Increase your efficiency, transparency and productivity – with OPS. Get more information at www.konicaminolta.be/ops

46

Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V. * Excelsiorlaan ·10 * B - 1930 Zaventem * Belgium * www.konicaminolta.be ·


CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Luc D’Hoine

Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

CxO BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL Werner De Laet CFO Mobistar

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Rudi De Winter CFO Van Laere

Joost Gietelink

CFO Randstad Group Belgium & Luxemburg

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

PAGINA 48 Private banking, veel meer dan vermogensbeheer PAGINA 50 ING en internationaal ondernemen

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Jean-Luc Van Doninck

Head of Data & Development Fortis Investment Management

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Johan Maes CFO Aquafin

Jan-Willem Ruinemans

CFO Hansen Transmissions International

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Director Performance Management Research Platform Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

PAGINA 52 Talenkennis en persoonlijke contacten vormen pijnpunten PAGINA 54 Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

Jean Volders CFO Topcom

BU SIN ESS LEA DER MA GA ZIN E ON

SH IP, STR Magaz ATE GY INN OV ATI ON , execu ine for AN D VIS ION decis tives & OCT ion ma NOV ISSUE kers

2011 9

GENERA

L

7

Acht MANAG EMENT een iner elke expa pat of t een reschuilt pat.

HUMAN

RESOUR Talen CES op de t Manag toekom ement is an st. ticiper en SALES

& MAR De sec KETING word tor van t onde contac rscha t cent t. ers ICT

Multif de Gr onction een Pr nels: un intin g, TC cocktail O & GE LOGIST D. ICS & FA Bespar CILITIES en ga at ha nd in hand FINANC met M VO. E & LEGA Inter L een benationaal reden on eerde dernemen beslissi is ng.

Fons Le ro gedeleg y, eerd be stu

“And invesers werke vorm teren in pn beteken ing” t erma nente urder va

EDITORI AL

n de vd

ab

PARTNE RS

JAN DE NUL HEEFT WERELDWIJD GOEDE BETALERS

ONDD VERZEKERT ONZE TRANSACTIES IN LANDEN BUITEN DE OESO

p.27

Vision Vision Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

www.vi www .vicre.eu cre.eu

Contribu Contribu tion tion

Coversp

ot_Vicre

_maart2

011.indd

1

14-03-20

11

17:40:28

Jan De Nul Groep werkt voor buitenlandse projecten samen met een aantal externe partners. “Voor het fiscaalfinanciële aspect hebben we akkoorden met een aantal grote consultants zoals Ernst & Young, PwC, KPMG en andere”, zegt Paul Lievens, CFO van de Groep Jan De Nul. “Alle projecten in landen die niet tot de OESO behoren, laten we door ONDD verzekeren. En we werken ook regelmatig samen met bedrijven die in de lokale wetgevingen gespecialiseerd zijn. Maar veel van de ervaring zit ondertussen in onze firma zelf.” ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Erwin DEWEERDT

Redactie CxO www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Private Banking staat onder druk. De

Aantonen van toegevoegde waarde

europese schuldencrisis werkt deze

Omwille van de, soms grote, verliezen die velen geleden heb-

nieuwe ontwikkeling stevig in de hand.

ben en eventueel nog lijden door de huidige crisis, zullen

Private bankers krijgen vanuit drie rich-

private bankers zich in de toekomst moeten toeleggen op

tingen de wind van voren. De overheid,

vermogensbehoud en niet langer alleen op vermogensbe-

zowel nationaal als europees stellen het

heer. Misschien is het nu aan private bankers om hun wer-

huidige businessmodel in vraag. Klan-

kelijk toegevoegde waarde aan te tonen en te bewijzen dat

ten claimen mĂŠĂŠr transparantie over

ze hun klanten ook van dienst kunnen zijn in economische

gemaakte of te maken keuzes en com-

moeilijke tijden met dalende beurskoersen en allesbehalve

missioneringen, terwijl de toezichthou-

aanmoedigende vooruitzichten.

der klanten met een risicoprofiel confronteert dat de toegevoegde waarde

De huidige crisis is dus een goede test om te zien welke pri-

van vermogensbeheer sterk in vraag

vate bank met kennis van zaken van vermogensbeheer naar

stelt.

vermogensbehoud weet over te schakelen. Mogelijkerwijs dwingt deze crisis private bankers hoe dan ook om de omschakeling versneld te maken. Een eerste vereiste is dat zij

Focus van vermogensbeheer naar vermogensbehoud

Private banking, veel meer dan verm vermogen en verplichtingen van hun klanten naadloos op elkaar moeten afstemmen. De daarbij horende diensten heb-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

48


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

ben die banken ongetwijfeld wel in huis, maar de vraag is hoe zij die aan hun klanten aanbieden. Indien de klant centraal staat dan moet die met al zijn vragen over zijn vermogen en verplichtingen bij zijn private banker terecht kunnen. Het is dus aan hem om zijn organisatie daar op af te stemmen en de nodige specialisten bij elkaar te brengen. Klanten verwachten ook dat hun bank nu sneller schakelt en snel en efficiĂŤnt communiceert. Het is aan private bankers om hun klanten te adviseren hoe zij de impact van de crisis op hun vermogen kunnen opvangen. En hoe zij hun vermogen in reĂŤle termen gaan beschermen als de euro structureel in waarde zou dalen.

mogensbeheer

49


advertorial

Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Ondernemingen vinden de persoonlij-

Omdat heel wat Belgische ondernemingen onder invloed van

ke relatie met hun bankier ING een be-

de toenemende globalisering meer en meer internationaal

langrijke troef. Die relatie is gericht op

zijn gaan opereren is ING sinds jaar en dag ook bezig met het

de lange duur en gebaseerd op weder-

opzetten van een internationaal netwerk dat de vestigingen

zijds respect en vertrouwen. ING inves-

van die bedrijven in het buitenland kan ondersteunen. ING is

teert dan ook al heel wat jaren in haar

nu aanwezig in meer dan 40 landen waarbij een Relationship

relatie met ondernemingen. De bank

Manager als centrale contactpersoon in relatie staat met de

doet dit niet zo maar.

cliënt voor het bestendigen van alle mogelijke bankgerelateerde dienstverlening en bijhorend advies. Sector benadering Om die service nog verder aan te scherpen heeft ING besloten om een aantal van haar Relationship Managers exclusief toe te wijzen aan een specifieke sector. Zaakvoerders weten immers beter dan wie ook dat een Relationship Manager die zijn sector tot in het detail kent, de sector begrijpt en

Naar een aanpak per sector via dedicated Relationalship Mana

ING en internationaal ondernemen er zich voor interesseert, écht iets voor hen kan betekenen. Ondermeer dankzij deze aanpak denkt de bank een sterker partnership en relatie op te bouwen met ondernemingen uit bepaalde sectoren. Relationship Managers krijgen op nationaal niveau de versterking van coördinators voor enkele sleutelsectoren in de Belgische economie zoals Transport & Logistiek, Agro & Food, Real Estate, … ING spreekt ‘uw’ taal Dankzij het grensoverschrijdend netwerk kan ING vandaag nieuwe synergieën creëren die de internationale groei van bedrijven stimuleren en vergemakkelijken. Internationaal ondernemen is en blijft echter een complex gegeven, en soms hebben ondernemingen meer nood aan een business partner dan aan een bank. Vandaar dat ING ondermeer investeert

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

50


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

bank strategische kennis op over een specifieke sector en is zij in staat cliënten in hun dagelijkse besluitvoering, zowel op lokaal, regionaal als internationaal vlak bij te staan met sectorexperten. Het laat ING ook toe dezelfde taal van de cliënt te spreken.”, vertelt ons Inge Stoop, International Relationship Manager bij ING Commercial Banking. Voor de sector Transport & Logistiek bestelde ING onlangs bij het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA) een onderzoek naar de concurrentiepositie van de havens in de Rijn-Schelde Delta. “ING werkt al enkele jaren samen met professor Theo Notteboom van het ITMMA, een specialist terzake die statistieken daarenboven vergelijkbaar en geloofwaardig maakt. Die havenstudie kadert perfect in de sectoraanpak van ING Commercial Banking.” vult Bart

agers

Eekhaut, Manager van de Business Desk Antwerpen-Haven aan. Om deze studie voor te stellen aan haar cliënten wordt ondermeer de International Business Week georganiseerd op drie verschillende locaties in België (Antwerpen, Brussel en Gent). De betrokkenheid van ondermeer partners zoals Flanders Investment & Trade, Awex, Brussels Invest and Export en vertegenwoordigers van verschillende Kamers van Koophandel is hierbij eveneens belangrijk.

51

advertorial

in sectorstudies en analysewerk. “Op deze manier bouwt de


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

In CxO Magazine - Issue 97 van okto-

Internationaal ondernemen blijft ondanks de crisis binnen

ber/november, stonden we al even stil

Europa, een hot item. De expansie naar buitenlandse markten

bij de aspecten van het internationaal

is logisch en zeker niet meer het monopolie van een aantal

ondernemen. Het uitgangsstandpunt

grote ondernemingen. De wereld is in vele gevallen een open

was toen dat er een permanente ver-

markt geworden. Om een handelsrelatie met een buitenland-

ankering ter plaatse was. Maar al even

se klant of leverancier aan te gaan, hoeft men zeker niet meer

vaak is internationaal ondernemen

in het buitenland gevestigd te zijn. Ook vanuit de eigen hei-

niets meer dan een relatie met een bui-

mat is internationaal ondernemen niet langer een onbereik-

tenlandse klant of leverancier. Wij vroe-

baar doel. Locatie en afstand zijn relatief geworden. Wat zijn

gen ons af of de belemmeringen dan

dan wel nog belangrijke belemmeringen. We staken ons licht

groter zijn.

op bij Dirk Van Steerteghem, afdelingshoofd internationaal ondernemen bij Flanders Investment and Trade. Talenkennis Het was bijna te voorspellen, maar de eerste belemmering volgens Dirk Van Steerteghem is zonder meer de talenkennis.

Internationaal ondernemen zonder vaste vestiging

Talenkennis en persoonlijke contacte ‘Taal is veel te vaak een belemmering in termen van internationaal ondernemen. Zeker wanneer er geen permanente verankering is, speelt het tekort aan talenkennis een belangrijke rol. Als Vlaming doen we onze uiterste best om de taal van onze tegenpartij te begrijpen en indien mogelijk ook te spreken. Maar ook onze kennis van basistalen zoals Engels en Frans, mag zeker gehoord en gezien worden. En toch zijn er vaak (bijna) onoverkomelijke problemen. Wie handelsrelaties aanknoopt met Latijns-Amerika, kan wel eens voor onaangename taalproblemen komen te staan. Daarom proberen wij via onze lokale mensen, die Vlaamse ondernemers een handje te helpen.’ Onderhouden van contacten Wanneer men geen permanente vestiging heeft in een be-

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

52


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

paald land, wordt het onderhouden van de contacten met de

zou inderdaad wel eens een probleem

klant of leverancier nog belangrijker. Dirk Van Steerteghem:

kunnen hebben.”

“Ook na het afsluiten van een contract is het onderhouden van contacten met klanten of leveranciers van cruciaal be-

Ondanks dit alles, is er uiteraard een

lang. De mate van succes voor de business hangt deels sa-

factor die banken heet. Dirk Van Steer-

men met de mogelijkheden om controles uit te voeren. Is

teghem: “Kredietschaarste is er voor het

men ter plaatse, dan kan dat allemaal eenvoudig geregeld

ogenblik niet. De financiering van de

worden. Is men dat niet, schuiven een aantal bijkomende

exportactiviteiten loopt nog vlot, maar

belemmeringen naar voren. Je mag hier gerust spreken van

niets verzekerd ons dat dit morgen ook

een fysieke belemmering. De bedrijfsleider moet immers op

nog het geval is. Waakzaamheid is dus

geregelde tijdstippen zijn onderneming achter laten om ter

geraden, opvolging een must. Maar

plekke de contacten te gaan leggen of bestendigen. Vooral

voorlopig is paniek zeker niet aan de

in kleinere ondernemingen is dat een belangrijk probleem.

orde.”

Vanuit FIT proberen wij de ondernemingen te helpen voor het vinden van betrouwbare agenten, distributeurs... Zij zijn niet alleen fysiek aanwezig, ze kennen ook de taal en werken

en vormen pijnpunten op die manier het belangrijkste deel van de beide belemmeringen weg.” En de crisis dan? “De crisis is een Europese crisis. Internationaal ondernemen doe je ook ver buiten deze Europese grenzen.” Op die manier opent Dirk Van Steerteghem al een deur naar meer. “Exporteurs ondervinden voorlopig weinig hinder van de financiële crisis. Voorwaarde is natuurlijk dat er doordacht gehandeld wordt en dat de mogelijke risico’s degelijk worden ingeschat. Wij proberen de bedrijven te sensibiliseren voor een degelijke risicospreiding, met andere woorden, verder durven gaan dan Europa. En als je dan toch binnen de Europese grenzen

Dirk Van Steerteghem

blijft adviseren wij logischerwijze dat men niet gokt op 1 land.

Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen

Wie nu 90% van zijn klanten terugvindt onder Griekse vlag,

Flanders Investment and Trade

53


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Er is nog altijd geen akkoord tussen de

De inkt over deze nieuwe regelgeving was nog niet droog

sociale partners over het interprofes-

toen het Grondwettelijk Hof op 7 juli 2011 opnieuw oordeel-

sioneel akkoord 2011-2012. Daarom

de dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden strij-

greep wetgever op 12 april 2011 in. Een

dig was met het gelijkheidsbeginsel.

belangrijke pijler in dit akkoord bestaat uit het zogenaamde eenheidstatuut: de

Wat met de toepasselijkheid van de wet van 12 april 2011?

geleidelijke gelijkschakeling van statuut

Het besluit van het Grondwettelijk Hof impliceert dat ook de

van arbeiders en bediende.

bepalingen van de nieuwe wet van 12 april 2011 steunen op een vastgesteld ongrondwettig onderscheid tussen arbeiders

Dirk HUYGENS Ann ROGGE Corbus Advocaten

en bedienden. Dat heeft in principe tot gevolg dat de bepalingen van deze wet niet kunnen worden toegepast.

www.corbus.be

Het Hof heeft evenwel de gevolgen van haar uitspraak uitgesteld tot 8 juli 2013. Tegen die datum moet een werkelijk eenheidsstatuut gerealiseerd zijn, niet enkel wat de opzeggingstermijnen betreft, maar ook de andere bepalingen van sociale

Het Arbitragehof start de tikklok voor de Belgische wetgever

Het eenheidsstatuut arbeiders en be zekerheidsrecht en arbeidsrecht zullen moeten worden afgestemd op dit eenheidsstatuut. Bestaat dit eenheidsstatuut

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

54


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

op 8 juli 2013 nog altijd, dan zullen arbeiders een beroep kunnen doen op de opzeggingstermijnen zoals bepaald voor bedienden. Omgekeerd zullen bedienden aanspraak kunnen maken op bepalingen die nu enkel voor arbeiders gelden. Zo zal ook een bediende aanspraak kunnen maken op de schadevergoeding wegens willekeurig ontslag zoals voorzien in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Het Grondwettelijk Hof is heel duidelijk: uiterlijk op 8 juli

Huiswerk voor de Belgische wetgever

2013 moet het eenheidssta-

Hoewel het Grondwettelijk Hof al in 1993 van oordeel was

tuut een feit zijn.

dat het onderscheid in het huidige sociaal-economische verkeer niet langer verantwoord kon worden, werd de Belgische wetgever de nodige tijd toegestaan om de harmonisatie tussen beide statuten te bewerkstellingen. Maar, na 18 jaar is de Belgische wetgever nog niet geslaagd in haar opdracht tot harmonisatie. Met haar arrest van 7 juli 2011 geeft het

edienden Hof evenwel voor het eerst een duidelijke deadline: het eenheidsstatuut moet gerealiseerd zijn uiterlijk op 8 juli 2013. Nieuw en doortastend wetgevend initiatief zal dan ook moeten worden genomen. De Wet van 12 april 2011 – waarvan de inwerkingtreding werd voorzien op 1 januari 2012 – zal dan ook een kort leven beschoren zijn, namelijk tot 8 juli 2013.

55


Webzine for executives & decision makers

Pieter AERTGEERTS

www.autofans.be

NOV / DEC ISSUE

2011 98

Audi situeert zich al een aantal jaren bij

Eentje in de rij

de drie grote premium merken. De laat-

Van zijn aparte looks moet de nieuwe Audi A6 het niet heb-

ste jaren kon het merk zich opwerken

ben. Hoewel hij er best gelikt uitziet, is de vergelijking met

van volger naar uitdager. Dat bewijzen

broers A4 en A8 snel gemaakt. Het vraagt een kenner om

ook de verkoopscijfers, waar Audi haas-

de wagen in je binnenspiegel te herkennen, de meeste men-

je-over speelt met de andere twee en

sen zien het aan de verschillende opstelling van de LED’s. Die

waarbij de vorige Audi A6 een tijdlang

LED’s sieren een duikende snoet, die dan weer de link legt

zelf de bovenhand haalde in de verko-

met Audi’s A7 Sportback. De Audi’s vormen een familie met

pen. Dat deze nieuwe A6 niet radicaal

sterke genen.

gewijzigd wordt, mag daarom geen twijfel lijden.

Ook zien we de nieuwe vijfhoekige grille die kenmerkend zal worden voor de rest van het gamma. Dat maakt niet dat de A6 er slecht uitziet, alleen lijkt het alsof we het allemaal al gezien hebben. Door zijn scherper dalende daklijn lijkt het alsof de A6 een stuk langer is geworden. Toch werd hij in weze korter dan zijn voorganger (-12 mm). De wielbasis nam dan

Vernieuwd, maar herkenbaarheid blijft een grote troef

Rijtest: 2011 Audi A6 2.0 TDI weer wel toe (+70 mm), waarbij de inzittenden meer ruimte krijgen. Onze A6 kreeg een witte kleur, waarbij het deel van de motorkap dat zichtbaar is vanop de bestuurderspositie hinderlijk ervaren omdat hij reflecteerde bij felle zon. Ook zagen we dat de lakbescherming achter de voorwielen een gelige tint had, ook al had de wagen nog geen 20.000 km gereden. Dat omstaanders alvast te vinden zijn voor de looks van de A6, konden we concluderen na de vele positieve bewoordingen die we toegeroepen kregen. Of het door de bekende looks komt, dan wel door de vier ringen konden we niet vaststellen.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

56

EXTRA


NOV / DEC ISSUE

2011 98

Handige touchpad

vigatiesysteem is handig weggewerkt in

Wie voor het eerst plaatsneemt in de Audi A6 neemt best

het dashboard en klapt pas open wan-

even tijd om de verschillende knopjes en bijhorende func-

neer je op de startknop drukt, wat een

ties in zich op te nemen. De boordcomputer alleen al krijgt

gevoel van luxe teweegbrengt bij de

verschillende menu’s waarin je onder andere de digitale ta-

inzittenden. Die startknop werd overi-

chograaf (actuele snelheid) en het korte of lange geheugen

gens verschoven naar de andere kant

(voor verbruik, afgelegde afstand,...) kan terugvinden. Audi

van de versnellingspook. De achterste

trekt nog steeds voluit de kaart van het MMI-systeem, al zien

inzittenden krijgen nu ruim voldoende

we tegenwoordig de touchpad als een leuke toevoeging. Ge-

plaats, dankzij de verengde wielbasis.

daan met eindeloos aan de joystick draaien om de juiste let-

Zij kunnen ook zelf hun airco regelen.

ter in te voeren in het navigatiesysteem, je vormt de letter gewoon op het touchpad. Dat is niet alleen sneller, het laat

Vlot maar geen uitblinker

je ook toe je ogen op de weg te houden, aangezien je een

Rijden doen we met de 2.0 TDI met 163

auditieve herhaling van je letter krijgt. Nadeel van deze touch

pk. Dat is voorlopig de basismotorisatie

pad is dan weer dat de voorste passagier er minder makkelijk

wat de diesels betreft, later komt daar

aan kan.

vast nog een versie met 136 pk bij. Dat

Onze Audi A6 was overigens uitgerust met de Audi Drive Select, waarbij je kan kiezen tussen normal-, comfort-, dynamic-, ecologic-, of individual-stand. Bij de eerste kregen we een slapper stuur en ging de versnellingsbak ook gezapiger schakelen. Kies je voor Individual dan kan je stuur- en gasrespons zelf instellen, al blijft dat in deze versie beperkt. Het na-

57

EXTRA

www.autofans.be

Webzine for executives & decision makers


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

The right response for every customer. The right solution for every business.

Sitel - the leading contact centre outsourcing provider in the world. Sitel meets clients’ customer care and

Sitel’s clients, many of the largest and

We provide customer care support in

transaction processing needs through

best known brands in the world, have

32 languages and handle millions of

52,000 associates in 26 countries

selected and continue to partner with

customer transactions. Our award-

and provides world-class solutions

Sitel as we deliver the results they

winning services provide strategic

from onshore, nearshore and offshore

want; a significant and tangible Return

insight, scale and diversity of offerings

locations across 135+ facilities.

on Customer Investment (ROCI).

to ensure the best ROCI.

58

sales-emea@sitel.com www.sitel.com Freephone: 0800 444 221


NOV / DEC ISSUE

2011 98

betekent dat de prestaties van deze versie met 163 paarden volstaan voor de Audi A6, al is het geen uitblinker. Hij blijft op het niveau van de concurrentie wat de acceleratietijden en topsnelheid betreft. Audi kiest voor de comfortoptie, waarbij de turbo lineair komt opzetten vanaf zowat 2.000 rpm. De motor verkiest echter een toerental rond de 1.250 rpm, omdat op die manier de zuinigste waarden worden bekomen. Dat wil niet zeggen dat hij niet plezierig rijdt, al geniet je als chauffeur eerder van het fluisterstille interieur dan van de stevige rijprestaties van de wagen. Het onderstuur werd zo goed als weggewerkt, al deed Audi dat niet alleen door aanpassingen aan het onderstel door te voeren. Audi zorgde ook voor een lager gewicht over heel de wagen en specifiek aan de voorkant. Daardoor lijkt het rijgedrag neutraler.

www.autofans.be

Webzine for executives & decision makers

Can you afford not to invest in software testing? Put our knowledge and experience to work for you

Training | Consultancy Managed Staffing & Services 59

www.pstestware.com info@pstestware.com

Belgium I The Netherlands France I Spain


CxO blijft ook in 2011 Bewonder Nico Verdonck in de Ferrari 458 tijdens o.a. de 24 uur van Spa Geniet van de VIP-hospitality-packages via ALD-Automotive


1 Nico Verdonck volgen Webzine for executives & decision makers

61

NOV / DEC ISSUE

2011 98

www.nicoverdonck.be


Webzine for executives & decision makers

NOV / DEC ISSUE

2011 98

CxO WebZine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine, een gedrukt magazine

Redactie CXO www.cxonet.be

met een totaal andere inhoud dan de Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction

Webzine.

Administratie/Administration - Regie/Régie CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be Redactie/Rédaction Sam Bishop, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jens Pas, Solange Tastenoye, Michel Visart. Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable

Wie is Wie?

Het CxO Team

Dirk Vermant Wielstraat 12 B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Stijn Dom - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Veerle Van Aken - Internal Account Manager Jan Callant - Lay-out/Mise en page

62

COLOFON

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

CxO Webzine 98  

electronic magazine for managers