Page 1

ve tga i u te ruk d e 0 eg zine er 201 d a n g ge Ma mb Vol CxO 0 septe 3 op t n j i sch Ver

WebZine

Koert Damveld - Fiege

De groene gedachte in de logistiek | 08 |

General Management

| 26 |

Aanvaardbare aftrekbare kosten

| 12 |

Human Resources

Merkstrategie voor luxe producten

| 30 |

Geen short op het werk!

| 18 |

Logistics & Manufacturing De groene gedachte in de logistiek

ICT

| 33 |

Top management moet IT-minded zijn

| 24 |

Sales & Marketing

Extra Foxconn en Volvo Trucks groeien snel

Finance & Legal Dstributieovereenkomsten

www.cxonet.be

Issue 84 - 2010/08


����������

Stimulating an international mindset

26 & 27 October 2010 �� ������������������������������������������ �� �������������������������������� ������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������

�����������������

��������� �� ��������� �������������������� ������������������ �� ��������� ����������������� �����������

������������ ���������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ����������� ������������������������������������������ ��� ������������ ������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

���������������� ����������������������

���������������������

� ����������

������������� ��� �������������� ��������� ������� ��� ��� ����� ���� ��� ������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����� ������ ���� �������������� ����� �������� ���� ���� �� ��� ��������� ��������� ������� ��� ������������ �� ���� ������ �� ����������� ���� �������� ��� ���������� ��

��������������������������������������� ���������������������

�������������������� ������������� ��� �������������� ��������� �������������������������������������� ������� ������� ��������� �������� ������� �������� ��� ��� ���� ������� �������� ����

����������������������������� ��������������������������� ����������������������� �����������������

���������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������� ����������������� ����� �������������������������������������� �����������������������������

������������������������������������������������������������ � www.cxoleadershipforum.com


����������

��������������������������� ������������� ��� �������������� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ������ ���� ����������� ���� ���� ������������� ���� ���� ����� ��������� ���������� ���� ����� �������� ���������� ��� ���� �������� ������ �������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������

������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

���������������������������������������� ��������� ��������������������������������������� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ������������������ ���� �� ������ ���� ������� �������������� ������������� ��������� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ���� �������� �������������������������������������� ������������������� ������������� ��� ������������������ ��� ������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������� ��������� �� ������������� ���� ������������������������������

Moderators ���������������������������

����������

Paul Muys, Sylvie Verleye, Harry van Hest ����������

Jef Staes ����������������������������

Keynote speaker

�������������� ����� ��� ���� ���� ������� �������������������������������������� ������������������������

���������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������� ��� ������������� ��� ��� ��� ������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������

������������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������������

������������

���������

������������

� �

� �

�������������������������������������������������������������������������������������������� www.cxoleadershipforum.com

�������� �

� �


WebZine - Issue 84 - 2010/08 General Management

ave uitg kte dru e 0 e g in e z 201 end aga ber Volg CxO M eptem 30 s p o ijnt sch Ver

WebZine

- 08 - CxO Leadershipforum 2010 Stimulating an international mindset - 08 - Raad der Wijzen Aanvaardbare aftrekbare kosten - 10 - Fast 50 Uw bedrijf in de spotlights

Koert Damveld - Fiege

De groene gedachte in de logistiek | 08 |

General Management

| 26 |

Aanvaardbare aftrekbare kosten

| 12 |

Human Resources

| 18 |

ICT

| 30 |

Logistics & Manufacturing

| 33 |

Extra

Geen short op het werk!

De groene gedachte in de logistiek

Top management moet IT-minded zijn

| 24 |

Human Resources

Sales & Marketing Merkstrategie voor luxe producten

- 12 - Geen short op het werk

Foxconn en Volvo Trucks groeien snel

EnquĂŞte door HDP-Arista is duidelijk

Finance & Legal Dstributieovereenkomsten

Wat u mag verwachten in deze uitgave www.cxonet.be

Issue 84 - 2010/08

CxO WebZine Inhoudsopgave ICT - 18 -Top management moet IT-minded zijn. Wereldwijd 3% meer BBP als CEO’s fobie overwinnen - 20 - Handige of leuke high-tech Voor een intelligente kijk op de zaken

Finance & Legal - 24 - Distributieovereenkomsten Hernieuwde mededingsregels

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

4

www.cxonet.be


WebZine - Issue 84 - 2010/08 Sales & Marketing

Adverteerderslijst

- 26 - Merkstrategie voor luxe producten

- 5 - Conba

De 4 P’s van de luxe

www.conba.be

- 28 - Pas de crise économique

- 9 - Acerta

La publicié par internet gagne en popularité

www.acertabrusselsekiden.be - 11 - Deloitte www.fast50.be - 16 - Acerta

Logistics & Manufacturing

www.acertabrusselsekiden.be

- 30 - De groene gedachte in logistiek

- 22 - Nico Verdonck

Fiege neemt heel wat initiatieven rond duurzaamheid

www.nicoverdonck.be - 25 - Accor www.accorgroup.be

Extra

- 27 - Delsey Design www.delsey.be

- 33 - Foxconn en Volvo Trucks groeien Berichten omtrent werkgelegenheid

- 34 - SAS Forum

- 35 - Definieer uw doelgroep

www.sasforum.be

Succesvol zijn op LinkedIn

- 42- OPT

- 36 - Executive Summaries

www.meetingpointbelgium.be

Inhoud van CxO Magazine - Issue 83 - 38 - Raad der Wijzen - Expert Groups Samenstelling van onze adviesraden

www.cxonet.be

5


WebZine - Issue 84 - 2010/08

CxO heeft altijd al een boon gehad voor innovatie. Niet voor niets hebben we dat woord opgenomen in onze duidingszin. Maar als we de laatste maanden op zoek gingen naar innovatie bleven

Een boek haal je in... de bank

we behoorlijk op onze honger zitten. Laat ons hopen

Eén van de leuke ideeën vonden we in Nederland,

dat het vooral met de vakantieperiode te maken heeft,

in het plaatselijke Rabobankkantoor van het dorpje

Uit het (bedrijfs)leven gegrepen

Wordt innovatie niets meer dan goed al vrezen we er meer voor dat het om een gevolg van

Fijnaart. De bank houdt daar immers ook de plaatse-

de economische crisis gaat.

lijke bibliotheek open. Tot voor kort kwam de bibliotheekbus langs, maar die liet het afweten. En omdat

R&D heeft een prijs

de gemeenten zelf moeten instaan voor de kosten

Uit de angstige berichten over de gevolgen van de

van dat voertuig én omdat het rendement uiteinde-

economische crisis konden we al opmaken dat voor

lijk klein is, werd afgezien van deze dienstverlening.

heel veel bedrijven de belangrijkste ‘moneyconsuming’

Een prima mogelijkheid om wat meer mensen naar

activiteiten moesten wijken. R&D is daar ongetwijfeld

de bank te lokken dacht men bij Rabobank. En wie

één van. Met het wegvallen van onderzoek en ontwik-

de bank binnenkomt, wordt misschien wel klant.

keling valt vaak ook het doek over innovatieve ideeën.

Het zal afwachten zijn wie het meeste succes heeft,

Jammer genoeg, want net in moeilijke momenten heb

maar in elk geval is het een briljant idee dat op ver-

je zoiets meer dan nodig. Ondanks het tegenvallend

schillende manieren een oplossing kan bieden aan

klimaat is er een lichtpuntje op te merken. Innovatie

een bepaald gemis. Zelfs events gesponsord door

maakt plaats voor goede ideeën. Een leuk alternatief.

de concurrentie, worden aanvaard.

6

Editoriaal


WebZine - Issue 84 - 2010/08

Innovatie loont Het

zijn

misschien

maar kleine, bijna marginale voorbeelden, maar ze bewijzen dat goede ideeën en innvoatie kunnen lonen. Grote plannen worden geboren Klokken waarschuwen voor offerblokdieven

uit kleine ideeën. Deze gouden stelregel moet er ons

Een innovatieve pastoor uit Merelbeke had genoeg

toe aanzetten het geloof in de toekomst te bewaren.

de ideeën? van de mensen die enkel oog hadden voor de in-

De economische heropbloei, die her en der voorzichtig

houd van de offerblokken. Hij bedacht en werkte

wordt aangekondigd en bewezen, zal maar gerealiseerd

een systeem uit dat de grote klok laat luiden als

kunnen worden als we met z’n allen blijven mee denken

iemand de inhoud van de offerblok wil meepikken.

over nieuwe ideeën. In hoeverre onbekende en niet-

Letterlijk de klok luiden, want bij het onrechtmatig

geteste synergieën daar deel moeten van uitmaken,

openen van de offerblokken, slaan de grote klokken

zal de toekomst moeten uitwijzen. Het voorbeeld van

in de toren alarm. Een koud kunstje voor de buren

de Rabobank in Fijnaart toont aan dat je soms al eens

(lees: de politie) om de dieven bij de kraag te vatten.

tegen de stroom moet durven invaren. Core business is

Als binnenkort op allerhande bedrijventerreinen de

belangrijk, maar samenwerkingen die uiteindelijk wei-

klokkentorens uit de grond rijzen, weten we dat dit

nig of niets kosten en niet direct verband houden met

goede idee van de eerwaarde man, best mag ge-

uw eigen werk, kunnen evengoed een aansporing zijn

catalogeerd worden onder innovatie. En dat zal net

tot nieuwe toekomstige initiatieven. Of dacht u dat AB

zolang duren tot wanneer niemand nog opkijkt voor

Inbev zomaar in een sponsoring van de wereldbeker

klokkengeluid, zoals nu voor piepende alarmen.

zou stappen...

Editoriaal

7


WebZine - Issue 84 - 2010/08

E

en rechtbank in Arnhem bepaalde dat

Gaat u akkoord met de uitspraak van de rechter? Wat is uw visie

kosten voor golf fiscaal aftrekbaar zijn.

over de fiscale aftrekbaarheid van onkosten?

De uitspraak maakt het mogelijk kosten

voor een golflidmaatschap af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Het golfen moet dan wel een zakelijk belang dienen.

Marc LAMBOTTE VP & GM Benelux & Nordics, Unisys

De uitspraak is omstreden. De rechter oordeelde dat de golfuitgaven van de belastingplichtige

Redelijkheid kun je niet vervangen door redelijke regeltjes

representatiekosten zijn. Maar moet de belastingbetaler mee opdraaien voor golfkosten? En,

Aftrekbare kosten… een oude discussie die altijd zal blijven

bij uitbreiding, hoe ver kan je daarin gaan? Waar

duren. Gelukkig maar. Zolang er gediscussieerd wordt, is er

ligt de grens?

flexibiliteit, interpretatie, ruimte voor niet-binaire begrippen als “redelijkheid”. Natuurlijk zijn golfkosten soms bedrijfskosten, net als telefoon-

Oude discussie laait weer op na arrest rechtbank Arnhem

Aanvaardbare aftrekbare kosten kosten, reizen, internetconnecties, etentjes, hotels en computers dat soms zijn. Net zo natuurlijk zijn sommige van die kosten helemaal geen bedrijfskosten. De vraag is dus “waar wordt er misbruik gemaakt”. Dat is moeilijk te vangen in redelijke regeltjes. Vandaar dat er discussie is. Laat dat maar zo blijven, zelfs al moet er dan uitzonderlijk eens een rechter uitspraak over doen. Liever dat dan een zwart-wit-maatschappij.

Raad der wijzen Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

8

General Management


WebZine - Issue 84 - 2010/08

Mathieu VERWILGHEN Algemeen Directeur, Century 21 Benelux Ik kan me heel goed vinden in de uitspraak van de rechtbank, wanneer ik er van uit ga dat er wel degelijk aangetoond werd dat deze golfpartij ten goede kwam voor de zaak. Echter, daar wringt het schoentje. Er is immers ook enorm veel misbruik gemaakt en dit in naam van het bedrijf. Deze misbruiken dragen ertoe bij dat er een enorme argwaan is bij de fiscus. Toch opteer ik voor een meer uitgediepte controle door de fiscus, waarbij de ondernemer de investering die het bedrijf ten goede komt moet kunnen bewijzen. Het tegenovergestelde is ook waar; ik heb in mijn bedrijf al meerdere aantoonbare investeringen gedaan naar bijvoorbeeld medewerkers toe, waarbij het fiscaal voordeel volledig verworpen werd door de fiscus. Mijn conclusie is dan ook: stop het misbruik, maar laat de ondernemer nog wel investeren in zijn klanten of medewerkers, zonder dat hij telkens de vraag moet stellen of de investering fiscaal aftrekbaar is. Dit kunnen we bereiken met meer duidelijkheid en luisterbereidheid voor alle partijen.

General Management

9


WebZine - Issue 84 - 2010/08

D

eloitte organiseert de elfde editie van

social media, biotech, web hosting, software ontwikkeling voor

Deloitte Technology Fast50, de jaar-

o.a. de financiële, logistieke, nuts- en medische sector maar ook

lijkse verkiezing van de 50 snelst groei-

uit de meer ‘traditionele’ manufacturing industrie. Het is een

ende bedrijven in de technologiesector in België,

bont gezelschap dat creativiteit hoog in het vaandel draagt. In

Nederland en Luxemburg. Waarom bedrijven

de loop van september wordt de selectie van de genomineerden

meedoen? Heel eenvoudig, uw bedrijf komt vol-

bekend gemaakt. En in oktober ten slotte krijgen we te horen

op in de spotlights te staan en u profileert zich

wie de winnaars van de Fast50 zijn. Vorig jaar vond de verjaar-

als een innovatieve speler binnen de sector.

dagseditie plaats. Het initiatief mocht 10 kaarsjes uitblazen. Het Belgische bedrijf Netlog (online community website) kaapte de

Voor het Belgische luik zijn er zo’n 40 inschrijvin-

eerste plaats weg.

gen binnen gelopen. De bedrijven die zich hebben ingeschreven komen uit diverse sectoren:

Contacten leggen en ervaringen uitwisselen

telecom, document management en processing,

Voor de Fast50 moeten de bedrijven in 2005 minstens 50.000 euro omzet hebben gehaald en in 2009 minstens 800.000 euro. De geselecteerde bedrijven nemen ook automatisch deel aan de Fast500, een wedstrijd die op EMEA niveau plaatsvindt.

Wie zijn de 50 snelste groeiers uit de technologiesector?

Fast 50 : uw bedrijf in de spotlights Het blijft niet beperkt tot een eenmalig event. De bedrijven kun-

Inschrijven voor het seminarie over

nen onderling contacten leggen en ervaringen uitwisselen in verband met uitdagingen waarmee ze allen geconfronteerd wor-

financiering kan tot 1 september. In

den, zoals groei, financiering, intellectuele eigendom, mergers &

september wordt tevens de lijst van

acquisitions,...

de genomineerde deelnemers bekendgemaakt; op 7 oktober kennen we de winnaar. Meer info: www.fast50.be

Seminarie over financiering In het kader van de Fast50 vindt er op 7 september een seminarie plaats over de financiering van innovatie en groei. Een niet te missen kans om alles over dit thema te weten te komen. Het decor is de beurs van Brussel. Bovendien wordt het seminarie in samenwerking met de GIMV en Euronext georganiseerd. Beide organisaties zullen een spreker afvaardigen. Inschrijven kan tot 1 september 2010 via e-mail: mvandenberghe@deloitte.com.

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

10

General Management


�����������������

������������ �� ���� ����������� ��������� �������� ���� ������ ��������

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������

���������������������������������������������������


WebZine - Issue 84 - 2010/08

M

aatpak of jeans? Hemd of T-shirt?

door de aard van het werk, meestal omwille van veiligheid en hy-

Uniform of stadskledij? De hr-groep

giëne. Bij andere beroepen speelt de uitstraling/status dan weer

HDP-AristA heeft bij 450 werkge-

een rol: wie zou zijn geld toevertrouwen aan een bankier die je in

vers en 1000 werknemers een enquête gevoerd

bermuda en sandalen ontvangt? Hoewel de kap de monnik niet

over de dresscode op het werk.

maakt, speelt kledij een rol in de manier waarop anderen (klant, collega, patiënt) naar een medewerker kijken.

Wat tolereren werkgevers? Hoeveel bedrijven hebben een dresscode? Mag een werkgever

Is een dresscode ‘in’?

een werknemer ontslaan wegens onaangepaste

Neen. Er zijn maar weinig bedrijven die een dresscode opleggen.

kledij?

Amper 6% heeft de dresscode opgenomen in het arbeidsreglement. Ongeveer 25% van de ondervraagde werkgevers is van

Arts, brandweerman, lasser, … voor sommige

mening dat er in hun bedrijf een impliciete dresscode heerst; zij

beroepen is specifieke werkkledij noodzakelijk

rekenen dus op het gezond verstand van hun werknemers. Uit de enquête blijkt ook dat in één bedrijf op de drie een deel van het personeel specifieke werkkledij moet dragen. Eén op

Enquête door HDP-Arista is duidelijk

Geen short op het werk! de drie ondernemingen die een dresscode opleggen, betalen geen vergoeding voor de aankoop van de kledij. De meerderheid van de werknemers is nochtans van oordeel dat de werkgever een vergoeding moet betalen als hij specifieke arbeidskledij eist. Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat een dresscode - een professionelere uitstraling heeft, - zorgt voor herkenbaarheid, - bijdraagt tot een ‘zakelijke’ sfeer, - onaangepaste kledij voorkomt. Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

12

Human Resources


WebZine - Issue 84 - 2010/08 Stadskledij of casual kledij?

geen casual kledij dragen, geen voorstander van

Volgens de enquĂŞte opteren werkgevers en werknemers voor

de invoering van een dergelijk initiatief. In totaal

stadskledij of voor casual kledij. Als medewerkers de keuze krij-

past minder dan 5% van de bedrijven het Casual

gen, gaat de helft voor stadskledij.

Friday-principe toe.

Werknemers van kleine ondernemingen (1 tot 10 personeelsle-

Ook in bedrijven met meer dan 50 werknemers,

den) dragen meer casual kledij. In die bedrijven draagt ongeveer

waar het personeel zich minder relax kleedt, is er

20% van de werkgevers specifieke kledij (schort, uniform). Hoe

weinig belangstelling voor Casual Friday.

groter het bedrijf, hoe groter het percentage bedrijfsleiders dat stadskledij of een maatpak draagt.

Bermuda’s en minirokjes? Werknemers zien er geen graten in om in jeans,

De helft van de werknemers trekt bij zijn thuiskomst andere kle-

sportkledij en sandalen naar het werk te gaan.

ren aan. Vooral werknemers met een specifieke werkkledij of die

Shorts daarentegen zijn uit den boze!

doorgaans in een maatpak naar het werk gaan, veranderen van outfit na thuiskomst, dat geldt ook voor de werkgevers. Onge-

Wat werkgevers het minst tolereren op het werk?

veer 75% van de werkgevers gaat in het weekend net iets anders

Religieuze accessoires en extravagante make-up

gekleed.

en kapsels. Ook minirokjes, shorts, sandalen en zichtbare tatoeages en piercings kunnen bij

Casual Friday, casual all days?

werkgevers op weinig bijval rekenen. Wat ze het

Casual Friday is een Amerikaanse trend uit de tweede helft van

meest tolereren? Jeans en meer sportieve kledij.

de jaren 90 waarbij werknemers op vrijdag hun hemd en hun geklede broek mogen inruilen voor een jeans en een T-shirt. Is die

Op sectoraal vlak zien we dat de horeca strenge-

trend nog altijd actueel en in hoeverre leeft dit in de Belgische

re eisen stelt en dat de industrie, de bouwsector

bedrijven? Het antwoord is duidelijk: neen. Enerzijds evolueert

en de marketingbedrijven toleranter zijn.

de manier waarop we ons kleden met de tijd en tolereren tal van bedrijven tegenwoordig casual kledij op het werk (dus niet al-

Amper 4% van de ondervraagde werknemers

leen op vrijdag). Anderzijds zijn werkgevers en werknemers die

zegt ooit een opmerking te hebben gekregen

Human Resources

13


WebZine - Issue 84 - 2010/08 in verband met kledij. Bij de werkgevers daaren-

niet-naleving ervan. Daarbij moet evenwel rekening gehouden

tegen beweert 48% zijn werknemers al eens te

worden met volgende punten:

hebben berispt. - De kledijvoorschriften moeten een geoorloofd doel nastreAntwoord op enkele juridische vragen

ven. Zo zou een onderneming het dragen van tekens die ver-

Kan de werkgever kledijvoorschriften opleggen

band houden met de politieke of religieuze overtuiging kun-

aan zijn werknemer?

nen verbieden en dit met het oog op het waarborgen van de

Het dragen van de gepaste kledij kan omwille

neutraliteit van de organisatie. Veiligheids- of gezondheids-

van gebruik, veiligheidsredenen of hygiënische

overwegingen kunnen uiteraard ook steeds aan de grondslag

redenen reeds voorgeschreven zijn in een CAO

liggen.

die geldt voor de volledige sector. Dergelijke

- De sancties die voorzien zijn in het arbeidsreglement (verwit-

CAO’s bestaan onder andere voor de horeca,

tiging, schorsing, geldboete,…) kunnen slechts opgelegd wor-

voor de voedingsnijverheid, voor de openbare

den met inachtneming van de geijkte procedure. Deze houdt

autobusdiensten,…

in dat de sanctie uiterlijk de eerste werkdag na die waarop

Indien er sectoraal niets bepaald is, kan de werk-

de tekortkoming wordt vastgesteld (bij voorkeur schriftelijk)

gever steeds kledijvoorschriften opleggen die

meegedeeld moet worden aan de werknemer. Bovendien

binnen de onderneming gelden. Hij moet deze

moet de werkgever vóór de datum van de eerstvolgende uit-

kledijvoorschriften dan wel zonder discriminatie

betaling van het loon, de opgelegde sanctie inschrijven in een

en op een objectieve wijze opleggen aan al zijn

daartoe bestemd register dat desgevallend voorgelegd moet

werknemers of aan een welbepaalde categorie

kunnen worden aan de inspectiediensten.

van werknemers (bv. enkel aan werknemers die het bedrijf ook extern vertegenwoordigen, zoals

- Om discriminatie uit te sluiten is een consequente toepassing van de policy vereist.

handelsvertegenwoordigers, consultants,…) Kan de werkgever een werknemer ontslaan om dringende reden Moet het arbeidsreglement vermelden dat er een

wegens ongepaste kledingstijl?

dresscode is?

In bepaalde gevallen is de werkgever van oordeel dat het dragen

Rekening houdend met de specifieke noden van

van ongepaste kledij een ernstige professionele tekortkoming

de onderneming, kan het aangewezen zijn in het

uitmaakt en dat kan worden overgegaan worden een ontslag

arbeidsreglement richtlijnen en voorschriften op

wegens dringende reden. Dit dient genuanceerd te worden.

te nemen met betrekking tot de kledij die de

De rechtspraak oordeelde dat volgende zaken geen aanleiding

werknemers mogen/moeten dragen tijdens de

kunnen geven tot een ontslag wegens dringende reden:

werkuren.

- het feit dat een verkoopster kiest voor wijde en lange kle-

Het uitwerken van een vestimentaire policy in

ren daar ze deze keuze rechtvaardigt door haar persoonlijke

het arbeidsreglement biedt niet alleen duidelijk-

smaak en de mogelijkheid haar werk vlot te kunnen uitoe-

heid (wat kan en wat kan niet?), maar maakt het

fenen, wanneer niet werd overeengekomen welke (stijl van)

bovendien mogelijk sancties te koppelen aan de

kledij een verkoopster moet dragen

14

Human Resources


WebZine - Issue 84 - 2010/08 - het dragen van vrouwenkledij door reen transseksuele man-

Een werkgever mag deze verplichtingen niet

nelijke werknemer, ook niet wanneer dat vooraf uitdrukkelijk

overdragen aan de werknemers tegen de beta-

werd verboden door de werkgever.

ling van een bepaalde financiĂŤle compensatie,

Het overtreden van het verbod (dat was opgenomen in het ar-

tenzij dit wordt toegelaten in een algemeen

beidsreglement) om een godsdienstige sluier te dragen in com-

verbindend verklaarde collectieve arbeidsover-

binatie met het niet tijdig verwittigen over de werkhervatting na

eenkomst.

ziekte, werd echter wel als een dringende reden tot ontslag be-

Dergelijke CAO mag echter enkel gesloten wor-

schouwd aangezien het verbod werd ingegeven door objectieve

den indien een risicoanalyse heeft uitgewezen

overwegingen.

dat de werkkledij geen risico vormt voor de

Het valt dus aan te raden om indien u als werkgever het dragen

gezondheid van de werknemer en/of van zijn

van bepaalde kleding wenst te verbieden, dergelijke bepaling

directe omgeving.

op te nemen in uw arbeidsreglement en dit verbod te stoelen op objectieve overwegingen. Dit betekent echter nog niet dat u

Panel

daarmee automatisch een ontslag wegens dringende reden kunt

De enquĂŞte werd in mei 2010 on line gevoerd

inroepen indien een personeelslid dit verbod schendt.

bij 1003 werknemers en 451 werkgevers. Tal van sectoren zijn vertegenwoordigd en ongeveer

Moet de werkgever de aankoop en het onderhoud van de opge-

20% van de mensen die hebben geantwoord,

legde kledij financieren?

werken in de dienstensector. Een groot deel van

In principe is het de werkgever die op zijn kosten de werkkledij

de werkgevers die hebben deelgenomen, kan als

moet verschaffen aan zijn werknemers. Als compensatie blijft de

kleine onderneming (1 tot 10 werknemers) wor-

werkgever eigenaar van de werkkledij.

den omschreven. Van de ondervraagde werk-

De werkgever moet ook op zijn kosten zorgen voor de reiniging,

nemers werkt 30% in een bedrijf met 11 tot 50

het herstel, het onderhoud en de tijdige hernieuwing van de

personeelsleden, en 30% in een bedrijf dat meer

werkkledij.

dan 200 werknemers in dienst heeft.

Human Resources

15


��������������������������

����������


������������������������ zaterdag

16.10.2010 13 u Koning Boudewijnstadion �����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������

������������������������������������������� ����������������������������������

�����������������������������

���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

��������� ������������������� � ����������������������������� � ������������������������ � ���������������������� � ���������


WebZine - Issue 84 - 2010/08

A

ltran, Europees leider in advies in in-

Consultant bij DCE Consultants (onderdeel van de Altran Group),

novatie en high tech, organiseerde on-

Fabrice Léonard, Managing Director Altran CIS Belux, en Rudi

langs een strategische rondetafel over

Colijn, Program Director ICT Efficiency Improvement bij Alcatel-

IT Governance in ‘De Loge’ in Brussel. Enkele van

Lucent . Wat volgt is een verslag van hun verrassende visie en

de meest cruciale uitdagingen van hedendaagse

bedenkingen.

bedrijven op vlak van IT en haar toegevoegde waarde werden hier besproken door een selectie

Te weinig toegevoegde waarde

gerenommeerde specialisten ter zake.

Dat hedendaagse bedrijven volledig afhankelijk zijn van informatie-technologie voor hun dagelijkse werking is al lang geen

Namen deel aan de rondetafel: Mark Toomey,

nieuws meer. Ook het feit dat IT over een enorm potentieel

Thought Leader van de ISO (International Or-

beschikt om een competitief voordeel te creëren voor een on-

ganization for Standardization) IT Governance

derneming, spreekt voor zich. Waarom, vroegen de deelnemers

Study Group, Fred van Leeuwen, Managing

van de rondetafel zich af, lijken Chief Information Officers (CIO’s) en hun afdelingen dan nog zo vaak te kort te schieten? Al te vaak lopen de kosten van hun projecten namelijk te hoog op, is de verkregen informatie te obscuur, werden de risico’s verkeerd

Wereldwijd 3% meer BBP als CEO’s-fobie overwinnen

Top-management moet IT-minded zi ingeschat of beantwoordt het resultaat niet (voldoende) aan wat vooropgesteld was. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat ongeveer vier op vijf zakelijke IT projecten falen in het leveren van toegevoegde waarde. In geen enkel ander business segment zouden dergelijke resultaten getolereerd worden. Het lijkt ook onbegrijpelijk dat, ondanks de groeiende mogelijkheden en toenemende verfijning van technologie, dergelijke acties op financieel vlak vaker een ‘zwart gat’ blijken dan een vruchtbare akker. Des te meer als men beseft dat – indien men erin zou slagen de succesratio van IT missies tot 85% te verhogen – het Bruto Binnenlands Product (BBP) op wereldvlak met 1 tot zelfs 3% zou toenemen. Van een gemiste kans gesproken… Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

18

ICT


WebZine - Issue 84 - 2010/08 IT en de boardroom Volgens het panel ligt de ware reden voor dit gebrek aan suc-

De enige echte manier om IT toe te staan haar

ces niet bij de technologische specialisten zelf maar bij het top-

potentieel in bedrijfsomgevingen volledig te la-

management, dat zich vreemd genoeg in veel gevallen volledig

ten ontplooien, is het beslissingsrecht uit handen

afzijdig houdt van de IT-strategie van hun bedrijf, met gevaarlijke

van de CIO te nemen en te plaatsen waar het

uitspraken als ‘IT moet enkel in de boardroom besproken worden

hoort: bij de CEO. Niemand kent namelijk beter

als er zich een probleem voordoet’ tot gevolg.

hun sector en hun onderneming. Ook dragen

Het resultaat van deze schijnbare IT-fobie van de CEO is dat hij

zij bij uitstek de verantwoordelijkheid om de

een totaaloverzicht op zijn organisatie mist en de informatie-

belangen van de stakeholders bij IT in balans te

technologie afdeling te dikwijls een soort afgelegen exotisch

brengen. Het is dan ook aan hen om IT als een

eiland binnen de organisatie wordt, met een aantal ‘techneuten’

‘werktuig’ te gebruiken voor de uitvoering van

die onderling klagen dat ze niet gehoord worden door het ma-

de strategie van hun bedrijf en het verzekeren

nagement. Ook dit gebrek aan ‘alignment’ – het op eenzelfde lijn

van diens toekomstig succes. Ook de rol van

krijgen van IT en business – is al jaren geen geheim meer. Simpel

IT-specialisten en CIO’s moet opnieuw gedefini-

gezegd wordt nog te vaak gedacht: het probleem is IT-gerela-

eerd worden: eerder dan ‘beslissers namens de

teerd en dus de oplossing ook.

business’ moeten ze ‘adviseurs’ en ‘regisseurs’ worden. Hybride persoonlijkheden

ijn

Er is dus nood aan ‘hybride’ persoonlijkheden aan de top die zich thuis voelen in zowel de zakelijke als IT wereld. Dit betekent niet dat beslissingnemers de technologie moeten begrijpen maar wel dat ze weten hoe ze met ‘technologen’ moeten omgaan en dat ze de impact en mogelijkheden van IT voor hun bedrijf kunnen leren kennen en controleren.

ICT

19


WebZine - Issue 84 - 2010/08

A

Wave draait op Bada

is het meteen een zwak punt: er zitten nog niet fantastisch veel

Samsung maakt een golf

toepassingen in die winkel. De vraag is of er genoeg ontwikkelaars bereid zullen zijn om nog eens voor een ander systeem te

lsof er nog niet genoeg besturingssyste-

ontwikkelen. De Wave als toestel verdient dat zeker. Het is een

men voor mobiele telefoons waren, heeft

heel handzaam en mooi ogend toestel van een hoogstaande

Samsung met Bada een nieuw eigen systeem

kwaliteit. Vooral het scherm is verbluffend goed: heel helder,

uitgewerkt. De Wave is het eerste toestel dat

een goed contrast, degelijke resolutie, en het reageert goed op

onder Bada draait. Op de Wave toont Bada een

vingerbewegingen. Het toestel is daarnaast flitsend snel, zodat

heel modern besturingssysteem dat gelijkenis-

toepassingen met een vingerknip opstarten. Ook de foto- en

sen vertoont met vooral Android en in mindere

videofunctie is heel goed, evenals de belkwaliteit.

mate de iPhone. Je krijgt verschillende schermen

Het toestel zit al best volgeladen met nuttige en leuke functies.

met widgets en apps, waar je makkelijk door

Vooral de integratie van Google diensten en sociale netwerken is

kan bladeren. Nieuwe toepassingen moet je in

erg goed. Er zit standaard Route 66 navigatiesoftware op, maar

de online Samsung winkel gaan zoeken. En hier

die is niet zo geweldig. Vooral aan het synchronisatieprogramma op pc heeft men nog veel werk, maar ook een aantal zaken op het toestel zelf zitten nog niet helemaal goed.

Voor een intelligente kijk op de zaken

Handige of leuke high-tech Voor een eerste versie is Bada absoluut veelbelovend, en er kan geen beter toestel zijn dan de Wave om het systeem ook sterk te lanceren. Het is alleen te hopen dat Samsung een en ander nog verbetert zodat de Wave met upgrades nog performanter wordt. Met een prijs van 399 EUR is dit echt een koopje.

Bruno KONINCKX Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

www.samsung.be

20

ICT


WebZine - Issue 84 - 2010/08

D

Butterfly Touch Edition

Plantronics Savi Office

Goedkope Tablet PC

1 Hoofdtelefoon voor alle telefonie

e Butterfly Touch Edition van Packard Bell is een voorbeeld van een heel betaalbare tablet pc. Het is een heel draagbare

computer die 1,6 kg weegt en een scherm van 11,6 inch heeft. Je

V

oor wie veel moet telefoneren, is het ergonomisch absoluut aan te raden om een

telefoon met een koptelefoon te nemen. Zo

kan er nog vrij comfortabel op typen maar toch is het makkelijk

moet je je hoorn niet in je nek klemmen, en hou

weg te steken en mee te nemen.

je handen vrij.

Belangrijkste eigenschap is dat dit een zogenaamde converteer-

De nieuwe Plantronics Savi Office doet daar

bare tablet is: je kan het scherm 180° draaien, maar ook omge-

nog een schepje bovenop: het is een draadloze

keerd toeklappen zodat de toetsen bedekt zijn en het scherm

hoofdtelefoon. Het is even wennen dat hij twee

naar boven wijst. In combinatie met het aanraakgevoelige

oorkussentjes heeft, maar zeker in lawaaierige

scherm wordt het toestel zo een tablet. Vooral om internetsites

omstandigheden, kan je je zo helemaal afzon-

te bezoeken, foto’s te bekijken, lange teksten of e-books te lezen

deren van de omgeving en kan je het telefoon-

is dit best praktisch. Het toestel is wel wat zwaar om lange tijd in

gesprek beter volgen. Je kan de Savi zowel op

de hand te houden, maar omdat de inhoud van het scherm mee

een gewone telefoonlijn als op een computer

draait en je met je vingers kan bladeren of klikken, is het toch

aansluiten. Zo kan met het zelfde toestel ge-

heel comfortabel.

sprekken voeren via zowel klassieke telefonie als via internettelefonie zoals Skype of andere

Knap aan dit toestel is verder dat het bij zuinig gebruik een

meer bedrijfsgerichte VOIP systemen. Je kan zelf

autonomie tot 8 uur heeft. Je moet er geen superprestaties van

makkelijk wisselen tussen de twee om een an-

verwachten, maar voor normaal kantoorwerk is het best geschikt.

der gesprek aan te nemen. De oplossing is niet

Bovendien valt de prijs van 599 EUR goed mee.

goedkoop, maar je bespaart je wel een pijnlijke nek, en door de combinatie met internettelefonie kan je ook flink wat geld uitsparen.

www.packardbell.be

ICT

21

www.plantronics.be


WebZine - Issue 84 - 2010/08

O

p 1 juni 2010 trad Groepsvrijstel-

Meer dan update

lingsverordening nr. 330/2010 inzake

Verordening nr. 330/2010 vervangt Verordening nr. 2790/99

distributieovereenkomsten

wer-

inzake distributieovereenkomsten die de voorbije tien jaar een

king. Hiermee worden een aantal nieuwe voor-

belangrijke rol heeft gespeeld in de interpretatie van de geldig-

waarden gecreëerd waaraan de zogenaamde

heid van distributieovereenkomsten en die op 31 mei 2010 is

“verticale” overeenkomsten dienen te voldoen

verstreken.

in

opdat zij niet in strijd zijn met het verbod op mededingingsbeperkende afspraken en over-

Omwille van de positieve ervaring met de toepassing van de vo-

eenkomsten.

rige verordening zijn de basisprincipes in de nieuwe verordening grotendeels behouden gebleven. Niettemin werden een aantal wijzigingen doorgevoerd en bevatten de bijhorende nieuwe Richtsnoeren belangrijke verduidelijkingen. Zo wordt het principe dat overeenkomsten worden vermoed niet mededingingsbeperkend te zijn indien het marktaandeel van de leverancier niet méér dan 30% bedraagt verstrengd doordat

Hernieuwde mededingsregels

Distributieovereenkomsten nu ook het marktaandeel van de afnemer mede in aanmerking wordt genomen. Ook het aandeel van de afnemer op de markt waarop hij de goederen of diensten aankoopt mag voortaan niet méér bedragen dan 30%. Men wil hiermee voorkomen dat de concurrentie negatief zou worden beïnvloed door het feit dat ook sommige afnemers een aanzienlijke marktmacht hebben. Internetverkoop Nieuw is tevens dat de bijhorende Richtsnoeren indicaties bevatten over de toelaatbaarheid van overeenkomsten tussen een leverancier en een internetverkoper die tot het distributienetwerk behoort. De Richtsnoeren bevatten tal van voorbeelden van al Dirk HUYGENS Kathy MOMMEN

dan niet verenigbare bedingen in overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop via internet.

Buntinx Huygens Advocaten www.bnh-law.be

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

24

Finance & Legal


WebZine - Issue 84 - 2010/08 Onveranderd blijft het verbod in hoofde van de distributeur om een vaste of een minimum wederverkoopprijs te bepalen dan wel maatregelen te nemen die hetzelfde effect teweeg brengen. De Europese Commissie geeft in haar Richtsnoeren echter wel aan dat uitzonderingen mogelijk zijn omdat zij efficiëntieverbeteringen kunnen opleveren zoals bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product of in het kader van een gecoördineerde kortlopende prijsverlagingsactie (meestal twee tot zes weken) in een franchisesysteem. Hoewel de nieuwe regeling is ingegaan op 1 juni 2010 geldt er een overgangsperiode van één jaar waardoor overeenkomsten gesloten voor deze datum nog tot 31 mei 2011 de tijd hebben om aangepast te worden aan nieuwe bepalingen.

������������������ ������������������� ������������������������������������� ������������������������� ������������������������� ��� �������������� �

��� ����������������

������������������

�����������������������

Finance & Legal

25


WebZine - Issue 84 - 2010/08

M

erken branden hun producten ‘stil’

De 4 P’s van luxe

of ‘luid’ in functie van het type con-

De niet-begoede consument die geen behoefte heeft aan sta-

sument dat men beoogt. De ‘brand

tus noemt men de Proletarian. De begoede consument die niet

prominence’ van een Louis Vuitton Multicolore

gezien wil worden als iemand die luxe brands draagt om zich

bag is veel sterker dan dat van een duurdere

van de massa te onderscheiden, noemt men de Patricians. Hij is

maar discrete Delvaux Weekend Bag. Onderzoek

enkel geïnteresseerd in merken die herkenbaar zijn door andere

toont aan dat er 4 soorten consumenten bestaan

Patricians, op basis van subtiele productsignalen, zoals terug te

met verschillende voorkeuren voor luide of stille

vinden op een Hermès of Delvaux tas. Zowel de Prolitarians als de

productbranding. De 4 groepen van het frame-

Patricians wensen geen statussignalen.

work, verschillen van elkaar door enerzijds hun financiële middelen en anderzijds de statusge-

De derde consumentengroep is de Parvenus die zich met opval-

voeligheid als motivatie van aankoopgedrag.

lende luxemerken wil onderscheiden van diegene die niet rijk is en door de rijken herkend wil worden, maar tegelijk de ‘cultural capital’ mist om subtiele details van rijkdom te interpreteren. Dit zijn bijvoorbeeld de kopers van heavily branded products, zoals de Louis Vuitton bags met het prominente LV op de tas. De an-

De 4 P’s van de luxe

Merkstrategie voor luxe producten dere statusgevoelige groep, de Poseurs, zijn bij gebrek aan rijkdom verplicht om te doen alsof, wat ze dan ook vaak doen met prominente namaak luxe producten.

Geert VANHEES Managing Partner 4Growth Gastdocent Vlerick Leuven Gent Management School

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

26

Sales & Marketing


WebZine - Issue 84 - 2010/08 Management implicaties Merkstrategieën houden hiermee rekening door bijvoorbeeld een luxemerk algemeen bekend te maken, ook bij diegenen die het niet kunnen betalen, want als Proletarians en Poseurs het merk niet kennen, kan de Parvenus er zijn status niet aan ontlenen. Ten tweede ontwikkelen heel wat luxemerken een herkenbaar ‘teken’ als een brand signature dat voor Patricians dienst doet als subtiel signaal voor de inner circle. Ten derde balanceren luxemerken bewust hun brand exposure tussen enerzijds ‘niet te weinig’ - want dan kan het niet als een subtiel teken van rijkdom worden gezien - en anderzijds ‘niet te veel’ - want dan wordt het mainstream en verdwijnt de statuswaarde voor de Parvenus.

27

Segmentatie op basis van statusgevoeligheid en financiële middelen is een doordachte merkstrategie voor luxe merken.


WebZine - Issue 84 - 2010/08

L

e chiffre d’affaires des ‘imprimés publici-

d’affichage); quant à lui, le cinéma enregistre un léger recul. La

taires’ sur Internet en Belgique continue

publicité sur Internet a donc fait la poussée la plus spectaculaire.

à augmenter, malgré la crise économique.

“La croissance est dans le droit fil de nos prévisions. Mais la Bel-

En 2009, les investissements ont atteint un to-

gique possède encore un grand potentiel de croissance pour la

tal de 129 246 951 euros, soit une progression

publicité sur Internet”, déclare Patrick Marck, General Manager

d’environ 9% par rapport à 2008.

d’IAB (Interactive Advertising Bureau) Belgium.

Les revenus publicitaires des médias belges tra-

Il y a toutefois de grandes différences selon les secteurs et les

ditionnels ont été le plus lourdement touchés

entreprises. C’est ainsi que le principal annonceur/investisseur

et n’ont quasi pas évolué depuis 2006. Pour

en Belgique, Procter & Gamble, investit seulement 1,6% de son

certains secteurs, les investissements restent

budget dans de la publicité en ligne. Ce chiffre est nettement

stables (presse écrite); pour d’autres, ils aug-

inférieur à la moyenne nationale, à hauteur de 4,2 %. Par contre,

mentent légèrement (radio, télévision, panneaux

Belgacom (8,1 %), Uniliver Bestfoods (6,3 %), Telenet (14,4 %), Mobistar (8,2 %) ou Renault (6,2 %) se positionnent sensiblement au-dessus de cette moyenne.

La publicité sur Internet gagne en popularité

Pas de crise économique? Les secteurs des services, des transports, des télécommunications et de l’énergie ont déjà pris conscience de l’importance

Karel DE DECKER www.cxonet.be Vous souhaitez réagir? Envoyez un mail à we.listen@cxonet.be

28

Sales & Marketing


WebZine - Issue 84 - 2010/08 de la publicité en ligne. Les secteurs de la santé, de la beauté,

niveau des données des médias à l’intention

de l’habillement et de l’alimentation y recourent moins. Il est

des professionnels des médias et du marketing,

étonnant qu’un acteur mondial comme Coca-Cola (la marque

a récemment lancé une version toute neuve de

déposée la plus chère de tous les temps) ne consacre que 1,4%

sa base de données en ligne. Avec des mises à

de son budget publicitaire à des annonces sur Internet alors que,

jour des annonces et de la rédaction de 4 800

par exemple IKEA, y consacre presque 10%. Quant aux banques,

médias belges et luxembourgeois (presse écrite,

la Citibank (24,5%), ING (21,6%), la Deutsche Bank (18,1%) et

en ligne, outdoor, radio et télévision), la base de

Dexia (8,8%) sont aux premiers rangs. La Banque de la Poste a

données offre aux utilisateurs une série de nou-

le score le moins élevé avec 0,1%. Dans le secteur automobile,

velles fonctions de recherche améliorées.

nous trouvons par exemple Volvo et Nissan (plus de 16%) alors que Fiat n’a pas encore dépensé un seul cent en publicité sur

En outre, les utilisateurs de MediaSpecs peuvent

Internet. “En l’absence d’un large éventail d’acteurs nationaux, les

affiner encore plus leur recherche. Vous pouvez

consommateurs belges sont incités à faire leurs achats en ligne

sélectionner notamment des médias généraux et

auprès d’entreprises étrangères. De ce fait, l’économie belge pas-

spécialisés sur plus de 200 thèmes différents. Le

se à côté d’un grand nombre d’emplois et d’un important chiffre

nouveau moteur de recherche comporte de pra-

d’affaires”, explique Bruno Van Boucq, président de la DMA et

tiques listes récapitulatives avec tous les critères

administrateur d’IAB.

sur lesquels on peut chercher. De plus, à partir de chaque résultat de recherche, il est possible

La consommation n’est plus seule à déterminer le standing

de cliquer sur d’autres liens importants. De cette

La définition du standing est de plus en plus diversifiée et a un

manière, l’utilisateur peut explorer encore plus

lien beaucoup moins direct avec la consommation. C’est ce que

vite les différentes options.

nous dit le bureau d’études Trendwatching.com. On y observe que le besoin de standing joue de fait encore un rôle primordial

Depuis sa fondation en 2008, MediaSpecs

dans tous les courants de consommation, mais en ajoutant que,

est devenu leader du marché en fourniture

sur les marchés à maturité, le consommateur n’est plus unique-

d’informations aux annonceurs, agences publi-

ment orienté sur la possession d’un maximum de produits, parmi

citaires, agences de presse et bureaux-conseil en

les plus chers. Suivant les enquêteurs, le standing est de plus en

relations publiques. “Nos clients utilisent Medi-

plus lié à des concepts moins faciles à saisir, tels compétences

aSpecs pour s’orienter dans le paysage toujours

acquises, lettres de noblesse en matière d’écologie, connectivité

plus complexe des médias et pour établir des

et magnanimité. De nouvelles valeurs ajoutées émotionnelles

plans médias et/ou des listes de presse”, déclare

dont entreprises, responsables du marketing et communicateurs

Bart Kuypers, Managing Director de MediaSpecs.

devront tenir compte.

“En quelques clics, l’utilisateur peut rechercher selon le type de média, le groupe cible, le thème,

MediaSpecs guide les responsables du marketing dans le pay-

le secteur ou la région, et sélectionner le média

sage complexe des médias

approprié à sa campagne.”

MediaSpecs (www.mediaspecs.be), leader belge du marché au

Sales & Marketing

29


WebZine - Issue 84 - 2010/08

L

ogistiek en supply chain management

product en aan het welzijn. Belangrijke grondstoffen zijn niet

dragen al jarenlang het imago mee van

aanwezig, dus moeten we het hebben van onze ligging en de

vervuilende, lawaai- en milieuoverlast

toegang tot de wereld.

producerende sectoren. Koert Damveld, gedelegeerd bestuurder van Fiege in Puurs, laat zijn

Welke inspanningen levert Fiege om de sector milieuvriendelijker

licht schijnen over duurzaamheid binnen de

te maken?

logistiek.

“We zijn op een aantal terreinen tegelijkertijd bezig om te proberen zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo is het dak van 42.000 m2

Economische drijfveer

op ons bedrijf in Puurs volledig uitgerust met zonnepanelen. Van

Logistiek en supply chain management zijn de

buitenaf zie je er niets van, er is dus ook geen horizonvervuiling

essentiële economische drijfveer van een land

en het neemt geen extra nuttige ruimte in beslag. Op die manier

als België. Er zijn weinig landen waar logistiek

wordt op jaarbasis 2,16 Mwh geproduceerd, dit komt overeen

zo’n belangrijke bijdrage levert aan het nationaal

met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 600 gezinnen. Ons moederbedrijf in Duitsland was trouwens ook een van de eersten die zonnepanelen op het dak van het bedrijf hebben gezet, lang voordat we dit in België gebeurde. Nu wordt er bestudeerd of

Fiege neemt heel wat initiatieven rond duurzaamheid

De groene gedachte in de logistiek we binnen in de magazijnen ook kunnen gaan naar een energievriendelijkere manier van verlichten waarbij we meer lux op

Redactie CXO www.cxonet.be

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

30

Logistics & Manufacturing


WebZine - Issue 84 - 2010/08 de grond hebben en minder verbruiken. Dat loopt nu, we hebben testen gedaan met inductieverlichting en dat zal zeker een

We zijn begonnen met het gebruik

flinke besparing opleveren. In het magazijn werd vroeger gebruik

van hybride auto’s en bestuderen wat

gemaakt van neonlampen, vooral gasontladingslampen en kwiklampen die ook voor straatverlichting gebruikt worden. We zijn nu bezig met die stelselmatig te vervangen door energiezuini-

we kunnen doen in de binnensteden, bijvoorbeeld met fluistermotoren.

gere varianten. Dat is iets waar je goed over na moet denken: in de nieuwe verlichtingstechniek worden lampen gebruikt die heel

ons hele eigen wagenpark al overgegaan naar

lang meegaan, je moet dus de juiste keuzes maken, want ze gaan

euro 5. Wat oplaadbaarheid betreft: de batterij-

5 tot 10 jaar mee en als je niet goed nadenkt, is de investering

technieken worden steeds beter en dat is voor

verloren. Vroeger was de levensduur veel korter: als je dan de

een groot deel te danken aan de ontwikkeling

verkeerde keuze gemaakt had was het snel vervangen…

in de technieken van de gsm. We moeten ons goed realiseren dat energie die door zon of wind

Daarnaast gebruiken we regenwater voor verschillende toe-

wordt opgewekt, schone energie is maar het

passingen en hebben we de afvoer van schoon en vuil water

opladen van batterijen gebeurt dikwijls nog met

gescheiden. Bovendien wordt alle verpakkingsmateriaal bij ons

elektriciteit die opgewekt wordt door kolen- of

gerecycleerd: papier, plastic, karton en hout worden allemaal ge-

nucleaire installaties: het is schoon op het mo-

recycleerd en gaan naar afvalverwerkende bedrijven.”

ment van gebruik maar niet in de productie.

Spoorgebruik wordt beschermd

Daarnaast zouden we kunnen opteren voor extra

Vrachtwagens zijn een belangrijke bron van vervuiling, in welk

lange vrachtwagens, de zogenaamde supercom-

opzicht kan daar de milieuoverlast verminderd worden?

bi’s of ecocombi’s, of road train. Die zijn vooral

“We zijn begonnen met het gebruik van hybride auto’s en bestu-

in Scandinavië populair, daar zie je ze praktisch

deren wat we kunnen doen in de binnen-

overal rijden, maar dat komt ook door de lange

steden, bijvoorbeeld met fluistermotoren.

binnenlandse afstanden daar. Bij ons zijn de af-

Ook de eerste personenwagens zijn daar

standen kleiner, ons wegennet is dichter en onze

intussen mee uitgerust, we hebben zelfs

spoorlobby is groter.

een euro 6 motor in gebruik waar we mee proefrijden. Een euro motor is de euro-

De reden dat we die extra lange vrachtwagens

norm voor dieselmotoren, een soort van

niet gelanceerd krijgen, is dat de politiek inter-

‘schoonheidsnorm’: hoe hoger de factor,

nationaal gebruik niet toelaat om het spoor-

hoe schoner de wagen.

gebruik te beschermen. Wat een drogreden is want ondanks de beschermende maatregelen

De schoonste commerciële motor die nu

is het spoor in 20 jaar tijd nauwelijks gegroeid

rijdt, is de euro 5 en heel veel vrachtwa-

terwijl het vervoer over de weg met een factor 2

gens rijden nu al op euro 4. Wij zijn met

à 3 vermenigvuldigd is. En supercombi’s zijn niet

Logistics & Manufacturing

31


WebZine - Issue 84 - 2010/08 slechter voor onze wegen dan een gewone trai-

verschillende spelers in het logistieke gebeuren samenvoegt. Zo

ler want de as- of wieldruk blijft hetzelfde. Tech-

wordt het vervoer tussen die spelers herleid tot handelingen bin-

nisch en qua capaciteit is het perfect mogelijk

nen het gebouw of goederen kunnen van eigendom wisselen

om aan een vrachtwagen een aantal meters aan

door een eenvoudige druk op de knop. Zo brengen we import,

te plakken. En als we 1,5 keer minder auto’s op

bewerking, orderverzameling en transport naar retail en/of klant

de weg brengen, dan is de veiligheid daar ook

onder op één locatie. Efficiency is natuurlijk goed voor ieders

mee gediend.”

portemonnee, maar ook voor het milieu.”

Verschillende spelers samenbrengen

Onbekend is onbemind

En wat met windenergie?

Hoe komt het dat de wereld van de logistiek en het supply chain

“In de jaren ’80 waren er in Duitsland al vestigin-

management zo’n milieuonvriendelijke naam heeft?

gen waar windenergie werd opgewekt met van

“Als je de pers of de commentaren leest, krijg je bijna het idee dat

die grote windmolens. Het was zelfs zo dat je

je in onze beroepsgroep over één kam geschoren wordt met mi-

vroeger een vestiging van Fiege kon herkennen

lieucriminelen, dat wij het zwart schaap van de economie zijn en

aan zijn windmolens. Begin jaren ’90 heeft Fiege

moedwillig vervuilen. Dat is totaal onterecht: er zijn maar weinig

in Duitsland daarvoor een prijs gekregen: de

branches waar zo heftig wordt geïnvesteerd in energiezuinigheid.

‘Ecomanager of the year’.

Dat heeft ermee te maken dat wij veel sneller kunnen innoveren dan de verwerking per boot of per trein. En dat komt omdat de

In België blijft windenergie opwekken vergun-

afschrijvingstermijn veel korter is, afgeschreven vrachtwagens ko-

ningstechnisch wat lastiger omdat veel om-

men in de recycle cyclus terecht en worden vervangen door een

wonenden het niet prettig vinden dat er een

energiezuiniger model. Zo kunnen wij snel innoveren. Een ander

windmolen in hun achtertuin staat. In de jaren

probleem is het imago van de chauffeur. Er dreigt vandaag een

80 en 90 waren windmolens nieuw en stond men

chauffeurstekort: het is niet voor iedereen duidelijk dat het be-

er meer voor open… Verder zijn de industrieter-

roep van chauffeur een mooi beroep is, zeker dankzij het nieuwe

reinen in België relatief klein in vergelijking met

comfort: vrachtwagens met airconditioning, enz. Deze evolutie is

Duitsland waardoor de inplanting van de wind-

aan de gang, wij zijn en zorgvuldige gereglementeerde bedrijfs-

molens minder gemakkelijk is.

tak die enorm professioneel is geworden.

Met de nodige creativiteit en de juiste organisa-

Dat betekent ook dat de luchthavens moeten kunnen groeien.

tie kan veel gedaan worden voor het milieu: zo

De luchthaven van Schiphol heeft een project gestart waardoor

hebben we een nieuw logistiek concept ontwik-

er 30% groei wordt gerealiseerd door op een slimmere manier

keld waarbij geprobeerd wordt om transport

gebruik te maken van de landingsbanen en bepaalde toestellen

tussen deelnemers aan de supply chain te mi-

toe te laten zonder dat de overlast toeneemt. Zaventem heeft het

nimaliseren of te elimineren. We zijn daarin ge-

nog moeilijk, hopelijk komt ook daar een oplossing.”

slaagd door grote terreinen te verwerven en daar enorme logistieke centra te bouwen waardoor je

32

Logistics & Manufacturing


WebZine - Issue 84 - 2010/08

H

et gebeurt niet zo vaak dat er opmerkelijke berichten

11.000 nieuwe trucks van de bank, amper 1.000

zijn inzake de personeelsuitbreiding bij bedrijven. De

minder dan de volledige productie van vorig

omgekeerde tendens zijn we meer gewoon zodat we

jaar. Om de geschatte capaciteit van 25.000

er al lang niet meer van opkijken als een nieuw bericht over

voertuigen te halen, wordt de productie vanaf

banenverlies binnenrolt. Niet te verwonderen dus dat we grote

november verhoogd van 128 naar 144 trucks per

ogen trokken bij twee berichten die mekaar heel kort opvolgden.

dag. In functie daarvan zullen 200 nieuwe, zij het

Eerst was er de aankondiging dat Foxconn maar liefst 400.000

tijdelijke, arbeidsplaatsen gecreĂŤerd worden. Dat

arbeidsplaatsen zou creĂŤren en daarna was er ook goed nieuws

is 10% van de volledige personeelsbezetting nu.

uit eigen land. Volvo Trucks in Oostakker gaat op zoek naar 200 nieuwe personeelsleden.

Hopelijk is dit een trend die we in de komende maanden wel meer mogen noteren. Laat ons

Overuren verminderen

dan hopen dat het het vaakst in onze regionen

Foxconn is het bedrijf uit Taiwan dat onder andere instaat voor de

voorkomt.

vervaardiging van de iPhone. Het bedrijf heeft geen al te goede reputatie op het vlak van personeelsmanagement. Enkele maanden geleden haalt het bedrijf nog het nieuws omwille van 13

Opmerkelijke berichten inzake werkgelegenheid

Foxconn en Volvo Trucks groeien zelfmoorden van personeelsleden. Geen wonder dus dat al snel uitlekte dat de werkomstandigheden slecht waren. Werkdagen van 12 uur en meer in een zesdagenweek en onder een bijna militaristisch regime. Je moet al een sterke persoonlijkheid hebben om dat te overleven. Om de druk nu te verminderen en het aantal overuren terug te dringen, gaat het bedrijf op zoek naar 400.000 nieuwe arbeidskrachten. Uiteraard mag de uitbreiding ook wel voor een deel toegeschreven worden aan het succes van het product dat er vervaardigd wordt. Ook bij ons Volvo Trucks uit Oostakker (Gent) gaat ook op zoek naar nieuwe personeelsleden. In de eerste zes maanden van 2010 liepen al

Extra

33

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


����������

��������������������������������������������� � in just one day?

You can. By attending the SAS Forum BELUX 2010 on 7 October 2010.

���������� �� ���������

The largest Business Analytics conference in Belgium.

������������ ������������������ ���������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������


WebZine - Issue 84 - 2010/08

D

e belangrijkste reden waarom veel mensen en orga-

Searches”. Op deze manier worden ze au-

nisaties zeggen dat ze geen resultaten halen uit hun

tomatisch op de hoogte gehouden van

LinkedIn lidmaatschap is dat ze geen goede doelen

potentiële klanten die lid zijn geworden

stellen.

van LinkedIn of die door bv. een functie verandering plots aan hun doelgroep vol-

Definieer uw doelgroep

doen.

Als je geen doelen hebt, dan wordt het heel moeilijk om keuzes te maken. Dan kan je lid zijn van honderden organisaties en on-

De tips in dit artikel werden geschreven vanuit

line communities en geen resultaat zien.

een verkopersprofiel. Ze kunnen echter ook toegepast worden om nieuwe medewerkers,

Voor verkopers bv. begint dat met het definiëren van hun doel-

partners, leveranciers of interne/externe experts

groep. Wat we in de praktijk echter zien, is dat weinigen dit doen.

te vinden.

De voornaamste reden is dat ze bang zijn om inkomsten te missen. Maar als ze een goede doelgroep definiëren, wordt het veel gemakkelijker:

De belangrijkste factor in het succesvol zijn op LinkedIn

Definieer uw doelgroep *

Ze kunnen zelf op zoek gaan via een zoekactie naar prospecten die beantwoorden aan de parameters van hun doelgroep. Daarna kunnen ze aan hun gemeenschappelijke contacten om een introductie vragen.

*

Na “Let’s Connect!” is “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” het tweede boek van Jan Vermeiren dat aantoont wat

Ze kunnen zelf proactief in het netwerk van hun eigen

de kracht is van een netwerk. Vraag je

contacten op LinkedIn gaan bladeren om te kijken of ze

gratis light versie van “Hoe LinkedIn

mensen vinden die in hun doelgroep zitten.

nu ECHT gebruiken” aan via www.hoelinkedin-nu-echt-gebruiken.com

*

Ze kunnen gaan zoeken naar LinkedIn Groups die voor hen interessant zijn. Ze kunnen de voor hen interessante Groups vinden via een zoekactie in de Groups Directory of door in de Profiles te kijken van mensen uit hun netwerk.

*

Ze kunnen voor zichzelf “alarmbelletjes” creëren via “Saved

Extra

35

Jan VERMEIREN Oprichter van Netwerk Coach U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


WebZine - Issue 84 - 2010/08 General Management Executive coaching, long term investment

12

Human Resources Competiemanagement bij FrieslandCampina

22

E

F

vooreerst tot het inzicht dat Executive Coaching

peratie. Zij ontvangen geen dividend maar wel een prestatietoe-

verschilt van elke andere vorm van consulting en

slag op de prijs van de melk die zij leveren. De opdracht van de

vervolgens tot de omschrijving dat het gaat om

coöperatie is dus om de ledenmelk met de hoogste valorisatie te

“het begeleiden van individuen in functie van re-

vermarkten zodat de return voor de coöperanten maximaal is.

xecutive Coaching heeft bij ons het statusniveau “onvoldoende bekend maar in feite

onmisbaar” bereikt. Een poging tot definitie leidt

rieslandCampina is een coöperatie op concern-niveau en eigendom van duizenden boeren uit Nederland, Duitsland

en een klein stukje België. En die hebben geïnvesteerd in de coö-

levante parameters, en hen er toe te brengen zélf

(CxO Redactie)

antwoorden te vinden op vragen of oplossingen voor problemen die zich stellen.” (Willy Vochten, Partner bijAccord Group).

(EDW)

Korte inhoud van CxO Magazine - Issue 83

Executive Summaries ICT Performant datawarehouse kritieke succesfactor finance

D

31

e financiële sector heeft met zijn traditioneel erg dataintensieve activiteiten meer dan ooit nood aan uiterst

performante datawarehouses. Gebruikers eisen zeer snelle en up-to-date rapportage van hun portefeuille om in een oogwenk de juiste beslissing te kunnen nemen. BNP Paribas Investment Partners ging proactief op zoek naar een geschikte oplossing om hun exponentieel groeiende databases onder controle te houden en hun gebruikers tevreden te houden. (SM)

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

36

Extra


WebZine - Issue 84 - 2010/08 Finance & Legal Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodig

48

C

redit management is meer dan de opvolging van de openstaande facturen. Balta Industries werkt continu aan de

verbetering van de (financiële) relatie met zijn klanten. Weder-

Extra If you take the Floor, you’re on the stage

P

54

atrick De Greve, algemeen directeur van de Vlerick Management School geeft zijn visie

over presenteren en dan vooral het gebruik van

zijds vertrouwen, openheid van handelen en van dialoog zorgen

PowerPoint in presentaties. PowerPoint presen-

in de meeste gevallen voor een win-win situatie. Zelfs met de

taties moeten volgens hem het hoofd, het hart

crisis bleef de schade beperkt. Wondermiddelen zijn er niet,

en de handen aanspreken. En een spreker moet

maar een degelijke klantenopvolging op basis van informatie

beseffen dat hij ‘on stage is’ en zich daarop voor-

uit verschillende hoeken, zorgt voor een aanvaardbaar resultaat.

bereiden.

(SV)

Johan Blauwblomme, credit control, risk & tax manager bij Balta Industries, verduidelijkt hoe zijn team niet extra onder druk kwam door de crisis en hoe zij een gerichte aanpak uitstippelden. (CxO Redactie)

����� ����� ���

Sales & Marketing De parabel van de minirok

25

����� ������

������

H

oeveel pagina’s moet u op een werkdag doornemen? Hoe-

����� ����

veel mails ontvangt u? En op hoeveel daarvan zit u echt te

wachten? Bij uw lezers is het net zo – de hele maatschappij kreunt onder een steeds erger wordende information overload. Hou daarom uw teksten kort en kernachtig. Zo maakt u ze bovendien duidelijker en doeltreffender.

(WVDB)

Logistics & Manufacturing

46

jf in bedri s n o ie willen e generat e W “ d : itte) lgen (Delo an de vo m e h a n teg rgeve anpe Rik V vorm doo e beter

� ����� ����� ���� �� � �� � �� ������ ������� ����� ���� ����� �������� ��� ����

Les 4 phases de ‘l’integrated facility management’

En tant qu’organisateur, par quelles étapes passez-vous lorsque

l’externalisation? Quels sont les risques? La prise en charge globale externe est un processus long et complexe comportant de nombreux pièges.

Extra

(KDD)

37

��� ����� ������

������ �����

������ ������ �������

tiques à un intégrateur? Quels choix opérez-vous au moment de

���� ������ ����� ���������� ����������� ���� � �� ���� ����������� ������������ �� � ����� ������������

�� ������� ������ ������ ����� ������ ��� ������� ��������� ���� ������ ��������� �� �� ������ ���������� ��� ������ ����� ����������� ������� ���� ����� ���������� �� ������

vous envisagez d’externaliser l’ensemble de vos moyens informa-

� ����� ��� � ����� ����� ��������� �� � � �� � �� �� ������ ������ ����� ����� ���������� ��������� �� � ����� ���������� � ���� ���� ������� ���� ������������������� � �� � ��� ������� ������ ����� ��������� ���� ��� ���� ����� ����� ������ �����


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise

������������ ��������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������� ��������

��������������� �������������������� ������� ����

Ondernemers Grote ondernemingen

�������������� ����������������������� ��������������������

������

������

Bestuurders Communities

������������� ������������� ����������������������� ���������������������� ���� ������������������������

�������������� ������ ������������������� ������

������������������������ ������������������������� ������������������

Ondernemers KMO’s

����������������� ��� ������������������

������������� ��� ������������

��������������� ���������������������� �����

��������������� ���������������������� ��������������

Algemene directie Communities

���������������� ���������� �������������������

����������������� ���������� ������������������������

��������������� ���������� �����������������

����������������� ����������������� ����������������������������

���������� ��������� ��������������

����������������� ����������������� ����������������

����������������� ���������������� ��������������

�������������� ����������������������� �����������

����������� ��������������� ���

������������������� ��� ������

������������������ ����������������� �������������

���������� ��� �������

����������������� ��������������� ���������������������

���������������� ����������������� �����

����������������������

���������� ���������� �������������������

��������� ��������������� ������

���������������������� ������������������ �������

Expert Group HR

Expert Group ICT

����������������������� ���������������������� ���������������������� ����

������������������� ���� ��������

����������� ����������������� ������������������������

������������� ������������������ �����������������

��������������� ����������������� ����������������

��������� ��� ���������������������� �������

���������� ��� �����������

������������������ ���������� ��������������

���������������� ��������������������� ��������������������� �����

���������� ���������� �������������

�������������� ����������������� ���������������

�������������� ������������������� �����

����������� ������������������������� ������������ ���������������

����������������� ������������������������ ������������������ �������������������������

�������������������� ��� �������������

������������ ����������������� ������

�������������� ����������������������� ����������� ��������������

�������� ������������������� ���������

���������������� ����������������� ������������������

������������������ ����������������� ������������������

��������������������� ������������������ ��������������������������� ����� �������������������������

��������������� ����������� �����

������������������� ��������� ������������������� ���������� ����������

�������������������� ���������� �����������

������������������� ������������ ���

��������������� ����������� ����

������������� ����������������� ��������������

�������������� ����������������� ��������

������������������� ������������� �����������������

������������������ ���������� ����������������

���������������� ���������� �����������������

���������������������� ����������� �������

�������������� ��� ������������������

���������� ������������

��������������� ���������� �����������

Expert Group Sales & Marketing

������������������ ���������� ��������

�������������� ������������������� �����

�������������������������� ������������ ����� ����������������� ������������������������� ����������������������� �����������������


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise ���������������

Bestuurders KMO’s

������������� ���������������������� ������

���������������� ���������������������� ��������

������������ ����������������������� ���������

���������������� �������������������� ������� �����������

Bestuurders Grote ondernemingen

������������ ���������� ������������

������������ ���������������������� ����

����������������� ���������������������� ������

������������� ���������� ���

������������� ���������������������� ������

���������������� ���������������������� ������

������������� ���������������������� ������

������������������� ������������ ���������������������� ����������������������� ��� ��������������������� ���������

Algemene directie KMO’s

������������� ����������������� ���������

�������������� ��� ���������

����������� ��������������� �������������

������������������� ����������

����������������� ��������������� ����

������������������� ��������������� ���������������

������������� ����������� ����������������� ����������������

������������������ ������������������� ������������������

�������������������� ��� ����

������������������

Algemene directie Grote ondernemingen

������������ ������������������ �����������

������������ ���������������� �����������

���������������� ������������������ �������������

��������������� ��������� ���

���������������������� ����������������� ���������������������

���������������� ��������������� �����

����������������� �������������� ��������������� �����������������

������������ ��������������� ������������������������

��������������� ���� ���������������

Expert Group Finance

������� ���������������

Expert Group Logistics

����������������� ���������� ������������������������� ������������������������� ����������� �������� ���������������� ���������������������

��������������� ���������������� ����������� ��������������

�������� ���������� ��������������������

������������ ������������������������ ������������ �����������

����������� ��������������������� ��������� ������������

������������� ��������� ������������

������������������������ ��������������������� �������� ����

������������ ��� ����

������������ �������� �����������������������

������������� ����������������� �����������

������������ �������������������� ������

����������� ������������������������ ������������������� ���������

�������������� ��� ��������

���������� ����������� ������������������������

������������ ���������� �������

������������� ����������������� �������

�������������������� �������������������� ���������������

����������� ��������������������� �����������������������

�������������� ��� ���������

��������������� �������������������� �������������������

������������� �������������������� �����

�������������� ����������� ������������

�������������� ���������� �������������������

���������� ��� �������

����������������� ������������������ ������������������ ������

�������������������� �������������������������� ������������������ ����������

������������ ���������������� �������������

������� ���������������

������� ���������������

���������������� ��� �����������

����������������������� ����������������������

���������������� ������������ ������������� ����������� �������������������������� ������������������ ��������������������� �������������������������� ���������������������� ����� �������

������������� �������������������

������������������ ����������������� ��������������������

���������������� ����������������� �������������������������

������������ ��� ������


WebZine - Issue 84 - 2010/08

CxO WebZine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Stijn Dom - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Jan Callant - Lay-out/Mise en page Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction Administratie/Administration - Regie/Régie

Wie is wie?

CxO Team

CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be Redactie/Rédaction Sam Bishop, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jens Pas, Solange Tastenoye, Frans Uyttebroeck, Michel Visart. Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable Dirk Vermant Wielstraat 12 B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

40

Colofon


WebZine - Issue 84 - 2010/08

���

�����

����

��� ����

���

����� ���

����

��

������ ��� ���� ����

10 u 20 te er uk ne dr azi mb ge ag pte e M e d s en xO 30 C p lg Vo to ijn ch rs Ve

��� ��

���� ��

Ser g (Cof e Fautr é in “Op immo : ) le bela idings bele ngrij ontp id k vo med looiing or va ewe rker n de s” p.

��� ����� ����� ��� ������� ����� ������ �������� ������ ������ ������ ���� ������ ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ������ ����� ����� ������ ������ �� ��� �����

We

e av itg

��� �� ��� ����� � ���� ����� ������ �� ��� ���� �������� ��� ��� ���� �������� ������ ����� ���� � ���� �� ����� ���� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ���� � ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� ���� ��������� ������ ��� ���� ���� ���� ��

��� ����� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� � ���� ������� � �� ��� ���� ��������� ������ ����� ���� ������ ����� ������� ��� ���� � ���� ���� �� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ����� � ��� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ����� � ��� ���� ��� ��� � ���� ���� ������� � ��� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���

10

e

ent en gem kost ana bare lM trek

| 12

|

n sh

Gee

|

| 24

ICT

IT-m

inded

ti

bu Dstri

k stie ogi

Sale

e 84

zijn

Issu

agem

man l ega sten &L kom nce reen Fina eove

Top

|

oet

m ent

|

- 20

10/

08

t.be

e xon w.c

ww

EDITIE

WEBZINE

84

31 augustus 2010

85 86

31 oktober 2010

87 88

31 januari 2011

af are ardb

es va urc eso erk! an R et w Hum ort op h

Aan

| 18

30 november 2010

| 26

era Gen

| | 08

e

Fieg

ucten ting rod rke xe p Ma or lu s& ring ie vo ctu ateg ek ufa kstr gisti n er a M e lo &M in d istics edachte Log g snel | ene eien gro | 30 De gro s uck o Tr a Volv Extr | nn en 3 o 3 | Foxc

eda ne g

gro

De

��� ��� ����� ��� � ���� ���� �� ���� � ���� ���� � ���� ���

veld Dam

de l

e in cht

��� ��� ��� ��� ���� � ��� ���� �

30 september 2010

ne

rt Koe

���

MAGAZINE

bZi

31 december 2010

89 90

41

28 februari 2011

Verschijningsdata


��������������������������

������������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������

���������� ������������� WebZine

- Issue 84 - 2010/08 ������������� �������������� �������

��������

������� ����������

�����������

��������� �������������

����������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������

����� ����������� �������� �������

������������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

42

������������������������ gra�ss dvd Vraag uw gra� ������������ 02 509 24 34 �������������������������� mee�ngs.incen�ves@opt.be

CxO WebZIne 84  

bi-monthly electronic magazine