Page 1

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Digital Magazine for executives & decision makers

APR/MAY

ISSUE

2014 127

GENERAL MANAGEMENT Ode aan het papier

ICT Digital Enterprise: Big data

LOGISTICS & MANUFACTURING Logistiek is een driver voor een toekomstige aankoop

FACILITY MANAGEMENT Milieuvriendelijke keuzes maken voor sanitaire ruimtes

FINANCE & LEGAL Factoring en werkkapitaal

SALES & MARKETING Van multichannel naar cross-channel

Kris Peeters, Uittredend Vlaams Minister-President

“Er is nog een mooie toekomst voor industrie in Vlaanderen.” EDITORIAL PARTNERS


DIT IS NIET SURREALISTISCH!

BESPARING

*

KMO, DAAG ONS UIT EN LATEN WE SAMEN BEREKENEN HOEVEEL UW ONDERNEMING KAN BESPAREN OP HET MOBIELE TELECOMBUDGET. Bel gratis op 0800/160.26 www.BASEbusiness.be/KMO *gemiddelde besparing op het bedrag van de laatste factuur van 107 KMO’s, die een offerte van BASE business hebben aangevraagd tussen 1 november 2013 en 6 januari 2014. Meer info op www.BASEbusiness.be/KMO


WILT U HET JUISTE DOELPUBLIEK BEREIKEN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

COLOFON UITGAVEN Magazine Print Issue 128: 30 May 2014 Issue 130: 31 July 2014 Issue 132: 30 September 2014

Magazine Digital Issue 129: 30 June 2014 Issue 131: 31 August 2014 Issue 133: 31 October 2014

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers

APRIL - MAY

ISSUE

2014 126

GENERAL MANAGEMENT

Internationaal ondernemen

ICT

Mobile en Cloud met stip bovenaan

LOGISTICS & MANUFACTURING

3 accès à la mer pour Liège Trilogiport

FACILITY MANAGEMENT

Waste Management

FINANCE & LEGAL

Private Banking

HUMAN RESOURCES

RH et sécurité

SALES & MARKETING

Silodenken staat wars op de multichannel aanpak

CxO Magazine Digital is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine Print, een gedrukt magazine met een andere inhoud dan CxO Magazine Digital. ADMINISTRATIEF/ADMINISTRATION UITGEVERIJ/MAISON D’ÉDITIONS - REDACTIE/RÉDACTION ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION - REGIE/RÉGIE CxO Europe bvba C. Van Kerckhovenstraat 106 - 2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - internet: www.cxonet.be REDACTIE/RÉDACTION Arn Borstlap, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Goele Geeraert, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, JeanLuc Manise, Steve Mertens, Hilde Pauwels, Herman Van den Keybus. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER/EDITEUR RESPONSABLE Dirk Vermant C. Van Kerckhovenstraat 106 - B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be CXO TEAM/ EQUIPE CXO Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Arn Borstlap - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Veerle Van Aken - Internal Account Manager

Theo Compernolle (neuropsychiater en consultant):

“Ons brein kan niet multitasken” EDITORIAL PARTNERS

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


. n e s s o b r e e 30% m ? l a t a d e j t Wis De Europese bossen zijn sinds 1950 met 30% gegroeid. * Dit komt overeen met 13 keer de oppervlakte van BelgiÍ. De papierindustrie, die duurzaam bosbeheer ondersteunt, draagt zo fors bij tot deze bosuitbreiding. Dit tijdschrift bestaat uit houtvezels, een natuurlijke en hernieuwbare grondstof, of uit gerecycleerd papier. * VN-Voedsel-en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization - FAO) State of the World’s Forests report 2011

30% meer bossen? Surf naar www.paperchainforum.org www.welovepaper.be en doe de test.

Papier is een zeer milieuvriendelijk communicatiemiddel, omdat het van natuurlijke, hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen gemaakt wordt.


5

EDITORIAAL / EDITORIAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HINKEN OP TWEE BENEN VOELT BETER DAN HARD OP UW BEK GAAN

IL VAUT MIEUX BOITER SUR DEUX JAMBES QUE SE FAIRE MAL EN TOMBANT HOOFDREDACTEUR / RÉDACTEUR EN CHEF

Jan Callant

NL Met de (staat van) ontbinding van Electrawinds is één van de FR L’état de décomposition d’Electrawinds met en exergue un point ballonnen rond ecologisch ondernemen en leven, keihard doorgeprikt. Een bedrijf dat zich richt op duurzame energie, lijdt aan een zware rendabiliteitsziekte, die vroeg of laat, fataal wordt. Met het zo goed als ‘heengaan’ van Electrawinds heeft het verhaal van de windmolens een serieuze deuk gekregen. Maar niets is onherstelbaar. Ecologisch ondernemen kost handenvol geld, is niet rendabel en heeft vaak een omgekeerd effect. Windmolens, zonnepanelen, herbruikbare verpakkingen, recyclagepapier..., hun kostprijs is hoog, een ROI te beperkt. Het zag er een lucratieve business uit en daarom stapten we er met veel plezier in. Het bleek een stap in een diepe put. Een geschiedenis die we al eens hebben meegemaakt. Herinnert u zich nog de spraaktechnologie van Lernout & Hauspie? Een hype, een wereldschokkend iets, een bron van winstbejag, en een diepe val. Maar de technologie werkt, zeer goed zelfs en onder de vleugels van het Amerikaanse Nuance Communications, werd Dragon Naturally Speaking een wereldwijde hit. Ook voor onze hernieuwbare energie is er dus nog een toekomst weggelegd. Als dit verhaal u boeit, verwijzen we graag naar pagina 15 van dit magazine waar u een neerslag kan vinden van de uiteenzetting van Sebastien Houzé van de Paper Chain Forum op ons CxO Leadership Forum. Hij pleit voor de ‘best of both worlds’ met een ‘samenlevingscontract’ tussen digitaal en print. Een contract gebaseerd op het gebruik van gezond verstand.

crucial en matière d’entreprise et de vie écologiques. Une entreprise qui se consacre à l’énergie durable, s’expose à la maladie de la rentabilité qui peut tôt ou tard s’avérer fatale. Avec Electrawinds qui se meurt, la question des éoliennes à pris un sérieux coup. Mais rien n’est irréparable. Entreprendre dans le domaine écologique coûte beaucoup d’argent, n’est pas rentable et provoque souvent un effet contraire. Eoliennes, panneaux photovoltaïques, emballages réutilisables, papier recyclé…, leur prix de revient est élevé, le ROI limité. A première vue, ce business paraissait lucratif. C’est pourquoi on s’y est attelé avec enthousiasme. Cela s’est avéré comme un pas dans le vide. Une histoire qui se répète. Souvenez-vous de la technologie du langage de Lernout & Hauspie. Un engouement, un phénomène planétaire, une source de cupidité, et une chute abyssale. Mais la technologie fonctionne, même très bien et sous l’égide de l’Américain Nuance Communications, Dragon Naturally Speaking est devenu un succès mondial. Pourquoi dès lors l’énergie renouvelable n’aurait-elle pas elle aussi un avenir? Si cette histoire vous intéresse, allez à la page 15 de ce magazine. Vous y trouverez un compte rendu de l’exposé que Sebastien Houzé de Paper Chain Forum a présenté à notre CxO Leadership Forum. Il plaide pour ‘le meilleur des deux mondes’ et pour un ‘contrat de cohabitation ’entre le digital et l’imprimé. Un contrat basé sur le bon sens.

Si vous aimez les saveurs épicées, nous vous conseillons aussi de lire Als u nog een pittig sausje wil, dan raden we u zeker ook het relaas l’interview du Ministre-Président Kris Peeters. Il souligne l’intérêt van ons vraaggesprek met Minister-President Kris Peeters aan. Hij régional d’une société paneuropéenne dans laquelle notre industrie benadrukt het regionale belang in een pan-Europese samenleving peut jouer un rôle prépondérant. waarin onze industrie een rol van betekenis kan spelen. Bonne lecture! Veel leesgenot!

ADVERTEERDERSLIJST Accel p.21 - Barco p.23 - Base Business p.2 - Belfius Private BAnking p.38 - BNP Paribas Fortis p.14 - Chateau du Lac (Martin’s Hotels) p.50 - CimCil p.43 ING p.44 - Paper Chain Forum p.4 - Profiles Belgium p.41 - The Reference p.46 - SalesAssist p.31 - Trendstop p.24 - Val-I-Pac p.28 - Vicre p.13 & 32 - Vito p. 27

APR/MAY 2014

WWW.CXONET.BE


6

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Magazine for executives & decision makers BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

16 16 .... The Human Age: 4 trends.

12

GENERAL MANAGEMENT 12 .... Cover-artikel: Er is nog een mooie toekomst voor industrie in Vlaanderen. 18 .... Opinie: Met de verkiezingen in de hand, komt men door het ganse land.

19

ICT 19 ..... T  hema-artikel: Digital enterprise: big data SAS Visual Analytics maakt big data toegankelijk voor iedereen 22 ..... I nnovatie binnen multimedia 23 ..... B  lendle opent nieuwe markt van de digitale media

25

WWW.CXONET.BE

LOGISTICS & MANUFACTURING 25 ..... Thema-artikel: E-commerce en fulfilment Logistiek is een driver voor een toekomstige aankoop

APR/MAY 2014


7

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

29

FACILITY MANAGEMENT 29 ..... Thema-artikel: Waste management Milieuvriendelijke keuzes maken voor sanitaire ruimtes 23 ..... V  al-I-Pac: voor en door bedrijven

34

AUTO & LIFESTYLE 34 .... The New Nissan Qashqai: het model heruitgevonden 36 .... BMW 428i Coupé: breder, lager, langer

39

FINANCE & LEGAL 39 ..... T  hema-artikel: Private banking De financiering van een overname: maak een goed plan! 42 ..... Bvba Starter aangepast 43 ..... T  hema-artikel: Working capital Factoring, een middel om werkkapitaal vrij te maken. 44 ..... Nieuw in de wetswinkel: de ‘advokatenakte’

48

SALES & MARKETING 48 ..... T  hema-artikel: Multichannel Van Multichannel naar cross-channel

APR/MAY 2014

WWW.CXONET.BE


8 8

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine Print and CxO Magazine Digital the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Antoon De Proft Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten

Viceministerpresident van de Vlaamse Regering

Paul Matthyssens

Claire Tillekaerts

Frank Van Massenhove

Bruno van Pottelsberghe

Decaan Algemeen directeur Antwerp Management Flanders Investment School & Trade

Directeur FOD Sociale Zekerheid

Dean Solvay Brussels School

Mieke Van Hecke

Directeur-generaal VSKO

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

CXO EDITORIAL EXPERTS

Arn Borstlap

WWW.CXONET.BE

Erwin De Weerdt

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Gabriël Fehervari Zaakvoerder Worldlinx

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

APR/MAY 2014


9 9

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Frédérique Bruggeman

Managing director Robert Half België en Luxemburg

Ronnie Leten President & CEO Atlas Copco

Kris Cloots

Country Manager ISS

Hedwig Maes President EMEA Rockwell Automation

Luc Deflem CEO Securex

Dirk Momont

Managing Partner Auxo

Chantal De Vrieze

Jean-Claude Delen

CEO Econocom

General manager DHL Global Forwarding

Arnaud Spirlet

Jean-Paul Van Avermaet

Managing Director Belux Unify Communications

Managing director G4S Belgium & Luxemburg

Alexander Dewulf

Managing director Cebeo

Eric Van Bael

Vice President Commercial & Public Sector EMEA

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Alain Vandenbrande CEO Facilicom Services Group

Ingrid Gonnissen

General manager Xerox

Rik Vanpeteghem CEO Deloitte België

Ludo Langen

JeanFrançois Guerrier

Managing director Fujitsu Technology Solutions

Eric Van Zele CEO Barco

Site Manager DSV Solutions

Xavier Verhaeghe

Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren

Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Karel Vinck

Coordinator at the EU Commission

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Eugène Beckers

Eddy Bonne

Eddy Helsen

Wim Hoeckman

Chairman Zenitel

CEO ViCre

Paul Van de Perre

CEO Caesar Real Estate Fund

APR/MAY 2014

Voorzitter ABRA

Christophe Cherry

Alexandre Cleven

Country director Atradius Belux

CEO Partena, Cluster Ondernemingen en Ondernemers

Carine Huysveld

Francis Jespers

CEO Victor Buyck Steel Construction

Gedelegeerd bestuurder Attentia

CEO Euler Hermes Belgium

Pascale Van Damme

Luc Van den Bossche

Willy Van Overschée

General manager Dell

Voorzitter Directiecomité Optima

CEO CIMCIL

Rudi Deruytter CEO DATEX-CKV-Goffin Kredieten

Inge Plancke

Jonas Dhaenens

Astrid De Lathauwer

Burt Riské

Peter Ryckaert

CEO Combell/Unitt

General Manager USG People Belgium

Managing Director B-information

Saskia Van Uffelen

Daniëlle Vanwesenbeeck

CEO Bull

Zaakvoerder MasterMail

Directeur Acerta Consult

Director Cegeka Chairman Feweb

Tine Verhelst Directeur Faculty Club

Viv Hermans

President Belgian Relocation Center

Marleen Smekens

Managing Partner Mentorprise

Bruno Verhofstede

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

Jan Heiremans Luc Hellemans Managing director StepStone

CEO Arcadis

Gonzales Stubbe

Ann Vancoillie

Walter Vermeeren

Hans Wilmots

Gedelegeerd bestuurder Creaplan

CEO Groep S

Managing Director Nova Group

CEO BDO

WWW.CXONET.BE


10

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

10

RECENT TOEGETREDEN LID

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUPS LOGISTICS & MANUFACTURING

FACILITIES

© Jos Verhoogen

ICT

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Geert Christiaens

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Jan Dobbenie CIO ENI

Christiaan Peeters

Jan Buys

Dave Bellekens

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

Mike Callens

Christophe Huygens

Suzy Costers

CIO Tom Tom Group

Catherine Hellebaut

Director Knowledge & Research AMS

Logistiek directeur Multipharma

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Jürgen Berckmans

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Exploitatieverantwoordelijke Decathlon Benelux

Erik Chabot

Olivier Corluy

Steve Calmein

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Nik Delmeire

President PICS Belgium

Liesbet De Munck

Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux

Professor KU Leuven

VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Wim Schollaert

Prof. dr. Bart Sijnave

Logistiek manager Eternit

Sonja De Wolf

Jos Marinus President VIB

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

ICT Manager Gates Europe

CIO UZ Gent

Erik Aerts

Supply Chain Director Danone

D emand

Planning Coordinator WEZ AB-Inbev

Luc Peeters

Facility manager Johnson Controls

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Mieke Loncke

Claude Pintens

Koen Van Haelst

Koen Vergauwen

Directeur IFMA

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Jeroen Boon

Facilities-Projects-Risks Floré Group

Frank Geets

Administrateur-generaal Agentschap voor Facilitair Management

Ann Troch

Facility manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Afdelingsverantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

© Sven Everaert

IT Manager, Arteco - Total België

Chris Borremans

Kalman Tiboldi CIO TVH - Thermote & Vanhalst

Freddy Stijn Viaene Van den Wyngaert Ass. Prof. of Management CIO Agfa-Gevaert Group

Information Systems Partner of Vlerick Business School

Logistiek manager Hansen Transmissions International

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Prof. dr. KU Leuven

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM

De expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

WWW.CXONET.BE

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

APR/MAY 2014


11

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

11

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Patrick Descamps

Finance Director Bosal Benelux

Rudi De Winter CFO Van Laere

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Walter Engels HR Manager Aveve

SALES & MARKETING

Koen Dewettinck

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

Raymond Evens

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Grit Adriaenssens

Nathalie Arteel

Customer Service & Commercieel directeur Communications Director Arteel Recognition DHL Express Belux Solutions

Jurgen De Wever Marketing Manager Siemens

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Piet De Grauwe

Marketing manager Cofely Services

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

© Jos Verhoogen

CFO EOC Belgium

Kris Coppens

HUMAN RESOURCES

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Jan-Willem Ruinemans

CFO Hansen Transmissions International

Marc Van Gastel Head of Department Invest FIT

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

Geert Stienen CFO Egemin

Bart Janssens

Denise Laros

Patrick Muylle

Kristian Vandenhoudt

HR manager Gosselin Group

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

HR Manager Atlas Copco

Linda Verdonck Director Human Resources Ricoh Belgium

Bert Lyssens

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Marc Van Hoecke HR Director KPMG

Vicky Welvaert HR Director Asco Industries

Christian Luyten

Corporate Communications Officer Isabel

Ursula Quadpeers

Stéphane Thiery

Marketing manager Mazda Motors Belux

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Patrick

Peter Van Eycken

Sales Director BeLux Van der Avert Unify Communications Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

APR/MAY 2014

Lise Mulpas

Communicatie Elia System Operator

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Ward Van Rijckeghem

Marketing Communications Manager Volvo Cars Belux

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

WWW.CXONET.BE


12

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ER IS NOG EEN MOOIE TOEKOMST

VOOR

INDUSTRIE IN VLAANDEREN

Binnen de Europese economie is de industrie de voornaamste drijver voor onderzoek en export. Vlaams Minister-President Kris Peeters wil met het ‘Vanguard Initiative New Growth by Smart Specialisation’ de sterke industriële regio’s van Europa samenbrengen. “17 regio’s hebben de vraag al beantwoord, verschillende anderen staan te trappelen.”

Arn Borstlap

KRIS PEETERS “In het Vanguard Initiative engageren 17 Europese regio’s (Asturias, BadenWürttemberg, Baskenland, Vlaanderen, Lombardije, Malopolska, Nordrhein-Westfalen, Schotland, Skane Regio, Norte, Oberösterreich, Rhône-Alpes, ZuidNederland, Tampere, Catalonia, Silesia en Wallonië) zich om industriële groei aan te wakkeren door slimme specialisaties. Groei en jobs creëren door te investeren in domeinen waar de industrie van de regio’s sterk staan en competitieve voordelen heeft, is het doel.”

WWW.CXONET.BE

MET WELK DOEL IS HET VANGUARDINITIATIEF GELANCEERD? Kris Peeters (KP): “Het regionaal niveau is het juiste niveau om de uitdaging van de industrie aan te pakken. De Europese regio’s zijn klein genoeg om het industrieel weefsel te vatten en om de nodige voeling te houden met de ondernemers en de bedrijven. Enerzijds moet deze nieuwe groei bouwen op een echte bottom-up dynamiek inzake innovatie en ondernemerschap in ecosystemen op regionaal vlak. Anderzijds is er nood aan politiek leiderschap om de gemeenschappelijke doelen te

formuleren. Op basis hiervan stelt het Vanguard Initiative ‘slimme specialisatie’ voor als focus in de prioritaire domeinen zoals de biogebaseerde industrieën, 3D-printing, geavanceerde productie- en sleuteltechnologieën en milieuvriendelijke voertuigen.”

en stimuleren in transformatie en de ontdekking van nieuwe waardeketens. Het is aan ondernemers om de nieuwe industrie in Vlaanderen vorm te geven en clusters te smeden. Het is dus een bottom-up dynamiek vanuit ondernemerschap die we nodig hebben en geen top-down benadering vanuit de overheid. Het is hun dynamiek en hun aanvoelen die de beste gids zijn om te weten waarop we inzetten, en waar zo Smart Specialisation tot stand kan komen. Daarom is het regionale beleidsniveau ook goed geplaatst om de vertaling te maken naar bijvoorbeeld het lidstaatniveau of naar het Europese beleidsniveau, over wat werkelijk leeft en beweegt. Met kmo’s die aan het initiatief staan zoals in de Bike Valley Cluster of in de Nano For Health cluster en de vele spinout- en spinoffbedrijfjes, boeken we nu reeds belangrijke successen.”

WAAROM KIEST U VOOR EEN BOTTOM-UP DYNAMIEK? KP: “Er is nog een mooie toekomst voor industrie in Vlaanderen en Europa. De kern van het Nieuw Industrieel Beleid INNOVATIE IS EEN KERNWOORD. is dat de Vlaamse regering on- WELKE BOODSCHAP WILT U MEEGEdernemers wil ondersteunen VEN AAN DE BEDRIJVEN? KP: “Het is duidelijk dat innovatie een essentiële bouwsteen is voor de nieuwe industrie in Vlaanderen. Succesvolle nieuwe clusterinitiatieven, zoals FISCH in de chemische sector (n.v.d.r. Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry), de DSP-valley of Bike Valley hebben een duidelijke innovatieagenda met sterke banden met Vlaamse kenniscentra. Daarom heeft deze Vlaamse regering steeds een prioriteit gemaakt van innovatie. We hebben de overheidsuitgaven voor innovatie deze legislatuur fors laten stijgen Vlaams Minister-President Kris Peeters: naar bijna 2,2 miljard euro. We “Het regionaal niveau is het juiste niveau om de uitdaging van de industrie aan te pakken.”

APR/MAY 2014


13

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN hebben ons instrumentarium ook kmo-vriendelijker gemaakt waardoor er het voorbije jaar een maximale subsidiestroom van 57 mio euro vanuit IWT (n.v.d.r. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) naar kmo’s is kunnen vloeien. Bijzonder belangrijk is ook de realisatie van het Strategisch OnderzoeksCentrum (SOC) voor de maakindustrie. Dit tilt het onderzoek in Vlaanderen naar technologieën voor discrete productie naar een wereldniveau. Dit SOC wordt de vijfde instelling van dit niveau in Vlaanderen na Imec, VITO, VIB en iMinds.” VEEL BEDRIJVEN MERKEN OP DAT ZE DOOR DE OVERHEID ONVOLDOENDE WORDEN GESTEUND IN DE RANDVOORWAARDEN. TWEE GROTE VERZUCHTINGEN ZIJN DE TE HOGE LOONKOSTEN EN VERGUNNINGPROCEDURES DIE TE WEINIG OP ELKAAR ZIJN AFGESTEMD. KP: “Die randvoorwaarden zijn terecht erg belangrijk om de transformatie van onze economie en onze industrie alle kansen te bieden. De loonkostenhandicap waarmee onze bedrijven kampen is reëel. Het is ook daarom dat ik fors heb aangedrongen op een competitiviteitspact om samen met de andere regeringen de loonkloof verder te dichten. In mijn visie moeten we dit nog versnellen zodat we tegen 2019 ook een voorsprong opbouwen t.o.v. onze buurlanden. Daarnaast heeft deze Vlaamse regering de eengemaakte omgevingsvergunning gerealiseerd. Hierdoor worden de huidige

APR/MAY 2014

milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd. Het aantal procedurestappen wordt met deze unieke omgevingsvergunningen herleid van 8 naar 3: één vergunningsaanvraag, één openbaar onderzoek en één adviesronde volstaan.”

WELKE INITIATIEVEN NEEMT DE VLAAMSE OVERHEID OM DE KLOOF DIE NOG ALTIJD BESTAAT TUSSEN ONDERWIJS EN BEDRIJFSWERELD, TE VERKLEINEN? KP: “In een aantal gevallen sluiten lesinhouden onvoldoende aan bij de competenties die de arbeidsmarkt vraagt; De uitrol van de kwalificatiestructuur moet hieraan verhelpen: op voorzet van spelers op de arbeidsmarkt worden beroepskwalificaties gemaakt. Die beroepskwalificaties worden dan gebruikt als input voor de opmaak van onderwijskwalificaties. Dit betekent dus dat vanuit de arbeidsmarkt zéér duidelijk aangegeven wordt wat van medewerkers in hun sector gevraagd wordt. Dit geeft ook de diverse opleidingsverstrekkers een duidelijke houvast om

opleidingsprogramma’s vorm te geven. In het kader van de hervorming van het secundair onderwijs is er trouwens een matrix-oefening lopend, gericht op een reductie van het aantal studierichtingen. De performantie met betrekking tot de doorstroom naar de arbeidsmarkt vormt bij de screening van de richtingen een belangrijk punt. Het werk zou medio 2016 klaar moeten zijn. We willen ook leraars aantrekken met een verhaal buiten het onderwijs, maar tegelijk ook voorzien in flexibele leerroutes en opleidingstrajecten, het waarderen van elders verworven competenties en het uitwisselen van personeelsleden, in samenwerking met sectoren en bedrijven.” “Het is essentieel dat jongeren in studierichtingen die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt voldoende in contact komen met de bedrijfsrealiteit door stages te lopen, bedrijven te bezoeken en door vernieuwende vormen van werkplekleren, zoals het geassocieerd onderwijs.”

Europa moet regionaal beleid een kans geven WWW.CXONET.BE


WIE ZEKER IS VAN ZIJN BANK, DURFT MEER.

DICHTBIJ UW ONDERNEMING IN BELGIĂ‹ EN IN DE REST VAN DE WERELD. Met uw relatiebeheerder en een team van specialisten in bijna 80 landen ligt internationaal succes binnen bereik. ondernemingen.bnpparibasfortis.be

V.U. : A. Plaetinck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.


15

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

THE CXO LEADERSHIP FORUM 2014

PAPIER

ODE AAN HET

tuigd van wel. Want is het zo dat papierproductie bossen verwoest? Neen, feit is dat papierproductie het duurzaam bosbeheer steunt. Op 100 jaar tijd is de Belgische bosoppervlakte met meer dan 25% gestegen. De Europese bossen zijn met 30% gegroeid op 50 jaar tijd en nemen elk jaar met 1,5 miljoen voetbalvelden toe. Een van de meest Sébastien Houzé van Paper Chain Forum hield tijdens het CxO con- unieke eigenschappen van papier is dat het origigres een ode aan het papier. De ‘No Wonder You Love Paper’-campag- nele hoofdbestanddeel hernieuwbaar is.” ne is een initiatief van de Belgische papierketen om het verhaal over de duurzame relatie tussen papier en milieu aan zoveel mogelijk mensen OOK E-MEDIA HEBBEN IMPACT OP MILIEU “Is het zo dat elektronische communicatie ecote vertellen. logischer is dan drukwerk en communicatie op papier? Niet noodzakelijk. Want ook de e-media hebben een impact op het milieu. Technologiebedrijven moeten immers grondstoffen aankopen en de hardware van het internet (servers, pc’s, iPhones enz.) produceren en transporteren. Vervolgens moeten die toestellen van energie CxO Redactie worden voorzien en gekoeld. Dat gebeurt met elektriciteit van het lokale elektriciteitsnet die op verschillende manieren wordt geproduceerd, onder andere door kolencentrales.” Sébastien Houzé, Paper Chain Forum, op het CxO congres: “Ook e-media hebben een impact op het milieu.”

Paper Chain Forum groepeert alle deelnemers aan de papierketen in België. Dit zijn eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers en recuperatiebedrijven van oud papier. Met de campagne ‘No Wonder You Love Paper’ willen ze aantonen dat papier als printmedium bij het grote publiek de voorkeur geniet naast de nieuwe media, en dat papier een uniek, krachtig en duurzaam communicatiemedium is. DE DUURZAAMHEID VAN PAPIER Sébastien Houzé: “Papier bestaat al 2.000 jaar en gedurende deze tijd is het geëvolueerd naar het meest effectieve en veelzijdige communicatiemedium. Maar de laatste jaren beginnen mensen de duurzaamheid van papier en drukwerk in vraag te stellen. Het is een bezorgdheid die in lijn ligt met de stijgende aandacht voor het milieu. Maar weegt een tijdschrift of krant nog wel op tegen de harde feiten van ontbossing, recyclage, energieverbruik en CO2-voetafdrukken? Wij zijn over-

APR/MAY 2014

IMPACT VAN PRINT EN E-MEDIA OP DE HERSENEN Sébastien Houzé: “Uit studies blijkt dat e-media zoals berichten op websites, smartphones en Ipads andere hersenzones stimuleren dan print boodschappen (boeken, magazines,…). Print boodschappen hebben een impact op die zone in de hersenen waar het emotioneel engagement wordt uitgelokt. Activiteit in dit gedeelte van de hersenen wordt geassocieerd met emotionele responsen op externe stimuli. Dit suggereert dat de print informatie eerder wordt gerelateerd aan persoonlijke gedachten en gevoelens. Boodschappen op papier zijn meer ‘concreet’ voor het brein, worden meer geïnternaliseerd en ontlokken meer emotionele processen en interactiviteit.” KIEZEN VOOR DE COMBINATIE Toch is het geen kwestie van een keuze te maken tussen print en digitaal. Sébastien Houzé: “Eigenlijk moeten we ons voortdurend de vraag stellen welke combinatie van de twee de kleinste impact heeft op het milieu én het best tegemoetkomt aan de sociale en economische noden.”

WWW.CXONET.BE


16

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

THE HUMAN AGE:

4 MEGATRENDS ‘Let your talent facilitate your colleagues to live the new way of work’. Met deze tweet won de ‘Henri Ford’ tafel de Smart Idea Award tijdens het CxO Leadership Forum. Het IFMA-slot werd ingevuld door een inleidend woordje van Mieke Loncke, voorzitter IFMA België, en een boeiend verhaal over The Human Age door Luc Engels, director ManpowerGroup Solutions.

op dit congres onthoud ik dat we in tijden leven aar de onzekerheid heerst,” aldus Luc. “In deze wereld van ‘one size doesn’t fits it all’ voert complexiteit de boventoon. Dat geldt ook in het domein van HR en tewerkstelling. Vele HR-managers vragen zich af wat de toekomst ons zal brengen. Daarom hebben wij deze era benoemd als ‘The Human Age’. In deze complexe wereld waarin alles beweegt, is het de kracht van het menselijke potentieel dat bedrijven en communities voorwaarts zal drijven. In The Human Age zullen we op een andere manier moeten omgaan met talenten en tendensen. Ik onderscheid 4 grote bewegingen:

CxO Redactie

Mieke Loncke, voorzitter IFMA België: “Een van de taken van beroepsfederatie IFMA is kennis en kunde verschaffen aan de facility manager zodat hij de juiste beslissingen kan nemen.”

Mieke Loncke is voorzitter van de beroepsfederatie IFMA, International Facility Management Association, die in 85 landen vertegenwoordigd is. IFMA telt wereldwijd 23.000 leden, waarvan 650 in België. “Het belang van Facility Management in bedrijven is sterk groeiend,” vertelt Mieke Loncke. “Facility Management behelst alle diensten die ondersteunend zijn aan de corebusiness van een bedrijf. Dat gaat zeer breed. Bij de zogenaamde ‘hard services’ vinden we diensten die een relatie hebben met de infrastructuur van een onderneming, zoals gebouwbeheer en energiebe-

WWW.CXONET.BE

heer. Bij de ‘soft’ services horen de mens-gerelateerde diensten zoals catering, cleaning en receptie. Een van de taken van beroepsfederatie IFMA is kennis en kunde verschaffen aan de facility manager zodat hij de juiste beslissingen kan nemen. Daartoe organiseren we regelmatig informatieve activiteiten waar de leden met elkaar kunnen netwerken.” THE HUMAN AGE Luc Engels is director van ManpowerGroup Solutions, partner van IFMA. Hij leidde de toehoorders in The Human Age in. “Van de voorgaande sprekers

1. De technologische revolutie: snelheid boven alles. Typmachines zijn verleden tijd, internet en de sociale media zijn aan de orde. Onder invloed van de snelle media ontstaan nieuwe manieren werken: cosourcing, cloudsourcing, teleworking, inhuren van tijdelijke competenties, coworking, outsoursing. Elk model kan je op elk moment in de organisatie toepassen. Vraag is welk model je inzet om de organisatie het beste te bieden. 2. De individuele keuze. Iedereen heeft toegang tot data en informatie. Het talent kan kiezen en bedrijven moeten zich als een aantrekkelijk bedrijf voorstellen. Daarnaast zijn er vier verschillende generaties werkzaam in de arbeidsmarkt. Deze moeten alle vier goed

APR/MAY 2014


17

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

kunnen samenwerken. De manier waarop bedrijven talent aantrekken, inzetten en behouden, verandert. 3. De opkomst van de ‘customer sophistication’. De zware ‘telefoonbak’ in de auto is vervangen door een minuskuul telefoontoestel. Ook in de arbeidswereld is er sprake van ‘sophistication’ en vernieuwende arbeidscontracten. Werkgevers zijn meer gesofisticeerd geworden in het rekruteren van hun werkkrachten en kijken naar specifieke skills waarmee hun organisatie ‘meer met minder’ kan, om aan specifieke klantenbehoeften te voldoen. 4. Talent mismatch. Er heerst enerzijds werkloosheid, voornamelijk bij de laaggeschoolden. Toch krijgen we een aantal functies niet ingevuld. Anderzijds is er door een gebrek aan gespecialiseerde profielen een arbeidsdruk bij de hooggeschoolden. Neem Noorwegen als voorbeeld: alle aanwezige competenties zijn daar nagenoeg tewerkgesteld, met als gevolg een economische immigratie: veel Noorse energiebedrijven rekruteren bijvoorbeeld ingenieurs uit Spanje. “Met andere woorden, we zitten zowel bij de laag- als de hooggeschoolden met een ‘gap’ tussen vraag en aanbod. Advies daarom aan bedrijven: werk aan een workforce strategy, die in lijn is met de business strategy, om zo de juiste talenten op

APR/MAY

het juiste moment aan boord te halen. OVERTUIG KANDIDATEN MET EEN TWEET Aansluitend op deze laatste bemerking, stelde Luc Engels volgende opdracht Luc Engels, director ManpowerGroup Solutions: “In The Human Age zullen we op een andere manier moeten omgaan met talenten.” aan de zaal voor: Kies uit de aanwezige bedrijven rond je • “Let your talent facilitate tafel 1 bedrijf. U kruipt in de rol your colleagues to live the van de facility manager. Uw benew way of work” drijf moet nieuwe medewerkers aantrekken voor uw facility af- • “Breng jouw unieke #passie deling. Het management vraagt in ons winning team#” om in 1 tweet (140 karakters) kandidaten te overtuigen om • “We are driven by skilled voor dit bedrijf te komen werindividuals that makes our ken. Speel op een creatieve human capital and facilitates manier in op 1 van de 4 meyour next step in your persogatrends. Met andere woorden: nal development. #Join us” hoe toon ik als facility manager dat mijn bedrijf inspeelt op • “Always dreamt of building de megatrends? Doe dit in een an empire? How about runtweet van 140 karakters. ning facilities of Imperial Meat Products? 5 plants, 800 DE FACILITY TWEETS people.” • “Join the fastest growing facility services in the World and sharpen your skils to beHENK VINCENT VAN AZ ALMA come the FM Manager of the IS FACILITY MANAGER 2014 year 2020” • “Kom bij ons bouwen aan uw job en de organisatie. Plan uw way of working en kies uw devices. Go!” • “Make us Drive innovation, cocreate through a positive mindset in a stable environment at Mazda.”

De prijs ‘Facility Manager van het Jaar’, georganiseerd door IFMA, wordt toegekend aan die man of vrouw die door zijn of haar manier van denken, visie, engagement en inspanningen bijgedragen heeft tot het succes van de onderneming of organisatie waarvoor hij of zij werkt. Deze verkiezing vindt om de twee jaar plaats. Dit jaar gaat de eer naar Henk Vincent, directeur Facilitaire Diensten van AZ Alma in Sijsele-Damme.

WWW.CXONET.BE


18

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

MET DE VERKIEZINGEN IN DE HAND...

O P I N I E

Jan Callant

KOMT MEN DOOR HET GANSE LAND, LAND, LAND

WWW.CXONET.BE

De verkiezingen van 25 mei mogen dan wel uitzonderlijk zijn omdat zowel de federale, regionale als Europese mandatarissen moeten verkozen worden; de kans dat ze achteraf grote vernieuwingen brengen, lijkt klein. What’s in it for you(r business)?

GENERAL MANAGEMENT Wat we de ontslagnemende federale en regionale regeringen kunnen meegeven is dat ze onze bedrijven heel veel contactmogelijkheden hebben geboden. Ontelbare missies brachten onze bedrijven naar de meest interessante en afgelegen streken. Veel euforie over de geboekte resultaten hebben we echter nog niet kunnen noteren en ook over de rol van Europa zijn veel twijfels gerezen. Laat ons hopen dat de geleverde inspanningen nu kunnen verzilverd worden.

FINANCE & LEGAL Na de verkiezingen komen heel wat financieringen in regionale handen terecht. Vooral bedrijven die van overheidstussenkomsten moeten leven, kijken toch wat angstig uit naar deze belangrijke aanpassing. Niet zozeer de vraag of ze middelen gaan krijgen, maar eerder wanneer ze die middelen gaan krijgen, borrelt hier op. Op juridisch vlak liggen de verwachting rond Europa steeds hoger. Een éénvormige wetgeving binnen de ganse Europese Unie zou geen overbodige luxe zijn.

SALES & MARKETING De Europese dimensie leeft op in heel wat sectoren. Zeker wat het slijten van de produkten in een Europees verband betreft, kijken we uit naar een verder doorgedreven werking. Maar ook de overheveling van bevoegdheden naar de regio’s, kan op commercieel vlak een belangrijke invloed hebben. De lokale business kan opnieuw een belangrijke stimulans krijgen.

HUMAN RESOURCES & ICT Europa heeft al vaker aangetoond dat het één grote regio wil worden. Het human capital kan daardoor gelokaliseerd worden daar waar de meeste mogelijkheden open liggen. Business stuur je van onder de kerktoren. Alleen maakt het niet zozeer meer uit wat die kerktoren staat. De technische communicatiemogelijkheden zijn bijna ongelimiteerd en dat brengt de juiste mensen op de juiste plekken bij elkaar, ook zitten ze duizenden kilometers van elkaar verwijderd.

LOGISTICS & FACILITIES

Waar de volgende regeringen sterk gaan moeten aan werken, zijn de regelgevingen die snel en correct verplaatsen van mensen en goederen mogelijk maken. Hoe meer beleidsniveaus er zijn, hoe meer de verantwoordelijkheden kunnen versplinterd worden en hoe meer de druk op de logistieke invulling kan groeien. Maar als Europa als een eenheid wil naar voren treden, dan moeten die scherpe kanten er zeker uit. Slotsom is en blijft dat de nieuw samen te stellen beleidsorganen, op welk niveau dan ook, voor een heel belangrijke uitdaging staan. Willen ze de heropleving van de economie, zowel lokaal als Europees, de kans geven om te bevestigen, dan zullen ze zeker uit een ander vaatje moeten tappen dan er de laatste jaren gebeurd is. Met z’n allen hebben we daar een stevige hand in, gesymboliseerd door het kleuren van een bolletje.

APR/MAY 2014


GEBREK AAN SPECIALISTEN

SAS VISUAL ANALYTICS MAAKT BIG DATA TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT Thema-artikel PAGINA 20:

SAS Visual Analytics maakt Big Data toegankelijk voor iedereen

Bedrijven die echt gebruik willen maken van de berg aan gegevens waarop ze zitten, worden vaak geremd door een gebrek aan specialisten die deze bronnen kunnen ontginnen. Dat is een van de hoofdredenen waarom SAS, de nummer één onder de leveranciers van business analytics, zijn Visual Analytics ontwikkeld heeft om ook eindgebruikers zonder specialistische kennis in staat te stellen zinnige informatie uit Big Data te puren.

PAGINA 22:

Handige of leuke high tech gadgets PAGINA 23:

Blendle open nieuwe markt van de digitale media

LEES VERDER OP PAGINA 20

CXO EDITORIAL EXPERTS De Expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:

Jean-Luc Manise

Frans Godden

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Chris Borremans

Jan Buys

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Christiaan Peeters

Wim Schollaert

Geert Christiaens

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

Jan Dobbenie

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Prof. dr. Bart Sijnave

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

CIO Nuon

© Sven Everaert

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Christophe Huygens

Professor KU Leuven

IT Manager Johnson Controls

ICT Manager Gates Europe

CIO UZ Gent

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

Catherine Hellebaut

Directeur Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux


20

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Frans Godden

EXECUTIVE SUMMARY Het analyseren van Big Data blijft volgens marktonderzoekers nog te vaak voorbehouden aan specialisten - en die zijn eerder schaars. Vandaar dat SAS, de marktleider in advanced business analytics, er zijn hoofdopdracht heeft van gemaakt om via Visual Analytics ook de gewone eindgebruiker zinvolle informatie uit Big Data te laten halen.

WWW.CXONET.BE

SAS boert nog steeds uitstekend, voor het 38ste jaar op rij zag het in 2013 zijn omzet groeien, dit keer met 5,2 % tot ruim 3 miljard dollar. Het is en blijft een niet-beursgenoteerde onderneming – alleen op die manier kunnen wij elk jaar probleemloos meer dan een kwart van onze omzet terug in het bedrijf investeren, zegt stichter en CEO Jim Goodnight. En dat legt het bedrijf geen windeieren, volgens een recent rapport van de industrie-analisten van IDC heeft SAS meer dan 36 procent van de advanced analytics markt in handen, meer dan al zijn naaste concurrenten samen. Ook IDCcollega Gartner plaatst SAS helemaal bovenaan in zijn Magic Quadrant for Advanced Analytics. Maar precies deze analisten hebben de voorbije jaren ook meermaals kritiek geuit op de gebruiksvriendelijkheid van de SAS-producten. GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID ALOM Die opmerkingen zijn niet in dovemansoren gevallen want SAS heeft al enige tijd geleden zijn Visual Analytics op de markt gebracht – met succes – want er zijn intussen al meer dan 1.500 bedrijven die met deze software werken, de meest recente nieuwe klant is Eneco, een van de grootste producenten en leveranciers van duurzame energie in ons land. “Maar we werken dan ook bijzonder hard

DIGITAL ENTERPRISE: BIG DATA

aan een meer gebruiksvriendelijke front-end”, beklemtoonde Jim Goodnight in een exclusief interview tijdens de recente gebruikersconferentie SAS Global Forum in Washington, bijgewoond door meer dan 4.500 analytici en zakenmensen. “We willen met Visual Analytics al onze producten een gelijkaardige front-end geven zodat de eindgebruiker zich direct overal thuis zal voelen en zeer gemakkelijk van de ene applicatie naar de andere kan overschakelen”.

er zijn er nog steeds te weinig. Als we de marktonderzoekers van McKinsey mogen geloven dan zal de komende jaren het verschil tussen vraag en aanbod van dergelijke specialisten oplopen tot meer dan 50 %. Dat is dan ook de reden waarom we met meerdere universiteiten programma’s lopen hebben om masters in advanced analytics op te leiden”. Opmerkelijk toch nog: een recente studie van IDC, The CIO’s Chance of a Lifetime: Using Big Data and Analytics as the Ticket to Strategic Relevance, bracht aan het licht dat in 38 % van de organisaties de meerderheid van hun analyticsmensen in een centrale analyticsgroep zitten die buiten IT staat, een cijfer dat vijf jaar geleden nog zo goed als nul zou geweest zijn...

Wat wel niet betekent dat er geen nood meer zal zijn aan echte analytics-specialisten, integendeel, zegt Goodnight. “Je zal altijd nog een statisticus nodig hebben die de juiste variabelen kan vinden, die weet waar hij moet zoeken en dieper kan graven. Het probleem is alleen dat die mensen, de data scientists, zo schaars zijn, CONCURRENT EN PARTNER iedereen is ernaar op zoek en Ook al plaatsen de analisten SAS helemaal bovenaan het lijstje van de leveranciers van advanced analytics, toch zijn er nog heel wat concurrenten op de markt, volgens Goodnight misschien wel 300. Meestal gaat het dan wel om nichespelers die een klein deeltje van het speelveld afdekken, maar uiteraard zijn er ook de grote gekende namen als IBM, Tableau, Clictech, Oracle en SAP. Deze laatste is wel een geval apart, geeft Goodnight toe, want eind vorig jaar ging SAS Jim Goodnight, stichter en CEO van SAS

APR/MAY 2014


21

ICT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GEBREK AAN SPECIALISTEN

een alliantie aan met concurrent SAP. “Niet echt zo verwonderlijk”, legt hij uit: “Een paar van onze grote klanten hebben ons gezegd: wij werken zowel met SAS als met SAP HANA en wij zouden het bijzonder handig vinden om een aantal van de SAS-applicaties en –tools op het SAP HANA-platform te kunnen draaien, zonder dat data nog heen en weer moeten gaan tussen verschillende systemen. En data scientists kunnen zich concentreren op hun analyse zonder nog met hun IT-departement te moeten overleggen om toegang te krijgen tot hun data. Wij bekijken momenteel met een aantal pilootklanten hoe vlot dit allemaal kan verlopen, al is het eigenlijk allemaal niet zo nieuw want onze toepassingen draaien ook al jaren op hardware en databases van IBM en Oracle”.

APR/MAY 2014

MET HADOOP SAS gaat intussen naarstig verder op het Visual Analytics pad met de komende lancering in juli van SAS Visual Statistics, een programma dat statistici en data scientists in staat stelt met behulp van de grafische interface van Visual Analytics snel complexe data van om ’t even welk formaat te analyseren. En daarbij gaat het niet louter om Big Data want de oplossing kan ook ingezet worden voor departementele toepassing of bij middelgrote bedrijven. Ze draait bovendien op meerdere platformen, inclusief database

appliances van Pivotal en Teradata, Hadoop distributies van Cloudera en Hortonworks, enz. Hadoop wint trouwens bijzonder snel aan populariteit, en niet alleen bij SAS. IDC verwacht dat Hadoop over twee jaar goed zal zijn voor een omzet van 812 miljoen dollar, wat zou neerkomen op een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 60 %. De reden voor dat succes is niet ver te zoeken, met Hadoop kan je immers je data verspreiden over grote clusters van goedkope servers en dan processen in parallel laten lopen. Hadoop is bovendien in staat om zelf storingen te ontdekken en op te lossen, een cruciale factor bij gedecentraliseerde gegevensverwerking. En Hadoop kan ook probleemloos schalen en leent zich bijzonder goed tot het opslaan en verwerken van ongestructureerde gegevens zoals sociale media.

BIG

cloud | infrastructuur service | storage

ICT-services en advies op maat van de KMO

Contact +32 3 460 35 35 contact@accel.be site www.accel.be tel

mail

WWW.CXONET.BE


22

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

HANDIGE OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

MICROSOFT VERBETERT ONENOTE Microsofts OneNote bestaat al flink wat jaren, maar een echt groot succes is het nooit geweest. Voor veel gebruikers was of is bijvoorbeeld Evernote de uitverkoren toepassing om notities te maken op allerlei soorten toestellen. Met een aantal nieuwigheden heeft Microsoft nu een inhaalbeweging gemaakt, waardoor OneNote voor de meeste gebruikers zeker even interessant is als Evernote. Als je ook Office 365 of 2013 gebruikt, biedt OneNote nog enkele extra’s zoals ondersteuning van Sharepoint en integratie met Outlook. Nieuw zijn onder meer OneNote Clipper, waarmee je (eindelijk) ook webpagina’s makkelijk kan opslaan naar OneNote. Een erg handige extra is dat je ook nu ook een mail kan sturen naar een OneNote e-mail adres om een mail of iets anders op je digitaal notitieblok te zetten. Voor Windows Phone gebruikers is er Office lens: met deze app kan je van documenten of borden met tekst een foto maken en daar meteen een Quick Note van maken. In principe wordt tekst op de foto herkend en zo doorzoekbaar gemaakt. OneNote blijft gratis en reclamevrij, en is nu op de belangrijkste besturingssystemen beschikbaar. www.onenote.com

MEER PRIVACY OP IPAD In openbare ruimtes, en zeker op een vliegtuig of trein, kan het vervelend of zelfs echt ongewenst zijn dat anderen meekijken op je scherm. Voor laptops bestaan daar al langer speciale schermfilters voor. Leitz heeft nu ook een Privacy Case uit voor de iPad. Op zich is dit een gewone hoes, die de achterkant beschermt en een staander heeft. De voorste flap heeft echter een geïntegreerde folie die de kijkhoek beperkt. Alleen als je er van dichtbij en recht opkijkt, kan je nog zien wat er op het scherm staat. Het aanraakscherm kan je ook nog blijven gebruiken. www.leitz.com

ROUTER EN TELEFOONCENTRALE IN ÉÉN Met de FritzBox 7490 heeft AVM het nieuwst vlaggenschip uit zijn reeks routers uit. Ook dit is een erg veelzijdig toestel dat geschikt is voor thuiskantoren en kleine professionele omgevingen. Als draadloze router biedt de 7490 een stabiel en sterk signaal volgens de nieuwste standaarden. Daarnaast kan je hem ook gebruiken als NAS voor centrale opslag (door er een USB harde schijf aan te hangen), waarbij de bestanden ook van op afstand bereikbaar zijn via een beveiligde verbinding. Wat de FritzBox het meest onderscheidt van de concurrentie, zijn de telefoniemogelijkheden. Je kan hem als kleine gewone telefooncentrale (analoog, DECT of ISDN) gebruiken, maar ook voor internettelefonie. In combinatie met een goede VOIP provider wordt de 7490 zo een erg goedkope telefonieen internetoplossing. www.avm.de

WWW.CXONET.BE

APR/MAY 2014


23

ICT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

(R)EVOLUTIE IN MEDIALAND

BLENDLE

OPENT NIEUWE MARKT VAN DE DIGITALE MEDIA De kranten- en tijdschriftenwereld staat onder zware druk. Het uitbrengen van een (betalende) digitale versie heeft het tij niet echt kunnen keren. In Nederland is nu een nieuw businessmodel opgedoken dat een deel van de leemte zou moeten kunnen vullen. Blendle biedt geen volledige kranten of tijdschriften aan, maar artikels. Het principe waar Blendle rond werkt is te vergelijken met wat I-Tunes doet met muziek. Daar hoef je geen volledige CD meer te kopen. Je kan gewoon een nummer kopen en de rest van de CD laten voor wat het is. Blendle biedt dezelfde mogelijkheid voor artikels uit kranten en tijdschriften. Het maakt journalistiek betalend per stuk. LESJE GELEERD Het idee komt van twee Nederlandse journalisten, Marten Blankestein en Alexander Klöpping, die aan de lijve moesten ondervinden dat hun eigen vrienden hun artikels niet lazen. “Met Blendle spelen we in op de keuze aan artikels die de lezer wil maken.”, verduidelijkt Alexander Klöpping het initiatief dat het tweetal nam. “Mensen kopen al langer geen volledige CD of DVD meer voor één nummer dat ze goed vinden. Blendle biedt hen dezelfde mogelijkheid voor artikels. Anderzijds verlagen we de drempel naar kranten en tijdschriften door de mogelijkheid om zich aan te melden via Facebook en

in te gaan op hints die anderen geven. Dat zijn de technieken die vaker gebruikt worden en die ook wel, vooral dan onder jongeren, schijnen te werken.” KOSTPRIJS Krantenartikels kosten tussen de 0,10 en 0,30 EUR per stuk. Je koopt het artikel aan van zodra je het openklikt. Klik je het binnen de 15 seconden dicht, dan wordt de koop als niet gebeurd beschouwd. Maar ook daaaarna kan je nog van je aankoop afzien. Ook dat krijg je je geld netjes terug in je protefeuille gestopt.

CxO Redactie

Alexander Klöpping, Blendle: ‘Enkel betalen voor wat je interesseert, moet werken’.

GAMMA Voor het ogenblik zijn alleen Nederlandse kranten en tijdschriften beschikbaar. Binnenkort komen daar ook buitenlandse titels bij waaronder De Standaard en Humo. Het wordt afwachten wat het resultaat zal zijn eens de 2,50 EUR gift die iedere intekenaar cadeau kreeg, opgebruikt zijn. Maar één zaak staat vast: dit idee is innovatief en verdient een eerlijke kans om journalistiek betaalbaar en bereikbaar te maken. Misschien de oplossing voor de tanende markt van de kranten.

ClickShare

The one click wonder Request a demo on www.barco.com/clickshare

APR/MAY 2014

14095.BARC.BusinessCardAd.indd 1

Blendle moet vooral drempelverlagend werken en de krantenmarkt opentrekken naar diegene die anders aan de gedrukte en digitale edities voorbijlopen.

WWW.CXONET.BE 18/04/14 11:12
Jane: “How was your day?” Tarzan: “It’s a jungle out there.”

WIE SLIM IS, KAN STERK ZIJN. Ook in de bedrijfswereld overleven diegenen die zich het best weten aan te passen in een veranderende context. Als slimme ondernemer kiest u de instrumenten die u de meeste voordelen opleveren. Trends Top bijvoorbeeld. U verkent de markt. Analyseert mogelijke concurrenten. Ontdekt potentiële partners en klanten. Communiceert naar uw doelgroep. Bouwt een netwerk met strategische allianties op. Wint.

T 03 620 03 00 TRENDSTOP.BE

Vandaag slim? Morgen sterk! Kijk op trendstop.be.


E-COMMERCE EN E-FULFILMENT

LOGISTIEK IS EEN DRIVER VOOR EEN TOEKOMSTIGE AANKOOP

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING

“Veel bedrijven willen van de ‘e-commerce markt’ tappen. Vraag is hoe ze zich organiseren om de nieuwe klanten en markten te beleveren want vele hebben geen fulfilment processen geïntegreerd, “ zegt Robert Boute, Ass. Prof. Of Operations Management aan de Vlerick Business School, en lid van de CxO Expert Group Logistics.

Thema-artikel PAGINA 24

Logistic is een driver voor een toekomstige aankoop

LEES VERDER OP PAGINA 26

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS

Dave Bellekens

Jürgen Berckmans Supply Chain Director Danone

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Robert Boute

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Erik Chabot

Oliver Corluy

Sonja De Wolf

Jos Marinus

Luc Peeters

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Logistiek directeur Multipharma

Logistiek manager Eternit

Tom Van Dijck

Purchase manager BASF

President VIB

Paul Vermeylen Commercial Manager Marsh

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

President PICS Belgium

Suzy Costers

Nik Delmeire

VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Liesbet De Munck

Coördinator Expertisecel LogIC Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM


26

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

CxO Redactie

ROBERT BOUTE “Bedrijven evolueren steeds meer in de richting van omnichannel logistiek, alleen worstelen ze met de manier waarop ze dit willen organiseren.”

WWW.CXONET.BE

E-COMMERCE EN E-FULFILMENT

E-fulfilment is een onderdeel van de zogenaamde ‘e-logistiek’, het mechanisme dat de logistieke processen integreert en automatiseert. “E-fulfilment is het proces dat start eenmaal een klant een online kooptransactie heeft voltooid,” zegt Robert Boute die onder meer de opleidingen ‘Operations Management’ en ‘Supply Chain Management’ aan de Vlerick Business School doceert. “Dit omvat dus zowel de organisatie van het pickingproces in een magazijn als de levering aan de klanten.” ANDERE MANIER VAN DENKEN Een correct e-fulfilment proces is niet vanzelfsprekend. “De meeste bedrijven zijn gewend om klanten in grote hoeveelheden te beleveren, vaak in een b-to-b omgeving. Als ze via webshops willen leveren, krijgen ze mogelijk te maken met moeilijk voorspelbare hoeveelheden en een andere manier om het fulfilment proces te organiseren. Webshops moeten immers inspelen op een minder goed te voorspellen vraag, met vaak grote verschillen. Daarnaast gelden er strikte leveringstermijnen en een nul-foutenmarge: indien de kwaliteit niet voldoet, wordt het product onverbiddelijk teruggestuurd, dan zit je met een extra reverse-kost. Met andere woorden, hoe beter de e-fulfilment, hoe groter de kans op een nieuwe aankoop van de klant. Logistiek is dus een kost, maar ook een driver voor een toekomstige aankoop. In een bto-b omgeving waar met grote hoeveelheden wordt gewerkt, ligt die foutenmarge minder strikt. Een kleine fout in het fulfilmentproces wordt meer getolereerd.” OMNICHANNEL LOGISTIEK Robert Boute onderscheidt 3 trends in e-logistiek. “Bedrijven evolueren steeds meer in de richting van omnichannel logistiek, alleen worstelen ze met de ma-

nier waarop ze dit willen organiseren,” zegt Robert Boute. “Als ze er voor kiezen om voor hun ecommerce activiteiten aparte logistieke processen te organiseren, rijst de vraag het haalbaar is om bijvoorbeeld 2 voorraden aan te leggen. Bedrijven zijn dus zoekend om de logistieke processen van hun bestaande commerce en die van e-commerce te integreren. Het is een uitdaging waar de logistieke wereld mee kampt.” Daarnaast verwacht ik in een e-commerce doorbraak in de wereld van de huishoudartikelen. In het buitenland doen verschillende supermarkten succesvolle aan-huis-leveringen van huishoudartikelen. Gelijkaardige voorbeelden in onze kontreien vind je nog niet veel, ondanks vele verdienstelijke ‘collect & go’ acties. De toekomst zal uitwijzen of ook aan-huis-leveringen van huishoudartikelen hier zullen doorbreken. Nu worden veel artikelen afgehaald op 1 centrale plek of in de winkel.” Een derde trend zijn de snelle levertijden: vandaag besteld is morgen geleverd. Maar hoeveel sneller kan het gaan? Ik weet niet of de consument zit te wachten op bijvoorbeeld ‘same day delivery’. Dat vraagt logistiek gezien een enorme flexibiliteit en een grote kost.

Robert Boute, Ass. Prof. Of Operations Management aan de Vlerick Business School: “Ik weet niet of de consument zit te wachten op ‘same day delivery’.”

APR/MAY 2014


hema - artikel 27

HANDLING AUTOMATION

IS PICK-BY-VISION

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING AUGMENTED REALITY

De picker loopt dan met een bril op door het magazijn en ik krijgt in de CxO Redactie bril de eerstvolgende pick-taak te zien. Met behulp van pijlen vindt hij de weg en de specifieke doos die hij moet picken. Hij hoeft maar te Zullen orderpickers in magazijnen en distributiecentra kijken naar het barcodelabel en de binnenkort rondlopen met een speciale bril en zich laten doos wordt automatisch gescand. leiden door computerbeelden? Ook in de wereld van de Hij pakt het product en zet het op handling automation is dit beeld niet veraf. In de VS is loopt er een pilot om de e-aankopen ruim 14.000 consumenten die de regelmatig pick-kar. online De volgende opdracht van een bepaalde wijk of straat gezamenlijk te winkelen. Deze consumenten verschijnt, zijn afkomstig een uit pijl wijst de weg laten ophalen door één inwoner van die wijk of Europa (Nederland, België, Frankrijk, naar deDuitsland, volgende picklocatie. Op straat. Opnieuw is de vraag in welke mate deze Italië en Engeland), de Verenigde Staten, Canada, deze manier komt de hele picklijst trend ook naar hier zal overwaaien. Ik denk dat Azië (China, Hong Kong, Singapore), Australië voorbij. Als de lijst is afgewerkt, we kunnen besluiten dat het e-commerce gebeu- en Mexico. Het onderzoek laat zien dat online wordt de man naar de packlocatie ren hier in een stroomversnelling zit, maar dat we shoppers in Europa en de rest van de wereld meer geleid waar hij door de bril precies niet op onze lauweren mogen rusten en moeten controle willen over hun verzend- en leveringserziet hoe hij moet packen. blijven optimaliseren.” varingen. Volgens het rapport hebben ruim driePick-by vision is een voorbeeld van kwart van de Europese consumenten (76%) goede reality’ WELKE WEBSHOPS ZIJN IN BELGIË HET MEEST IN TREK? ervaring met online winkelen. ‘augmented Consumenten uit toegepast in het magazijn. Dit Onderzoeken omtrent het e-commerce gebeuren de Verenigde Staten zijn het meest tevreden over wil zeggen dat een live, direct of indirect, swingen de pan uit. De website Solden.be deed de online winkelervaring (83%)aan en consumenten beeld van(50%). de werkelijkheid elemenis een techniek extra van orderpickers onderzoekPick-by-vision naar de webshops inwaarbij België. Deinformatie onlinein het uitgezichtsveld Azië-Pacific zijn het minst tevreden wordt geprojecteerd. ten worden toegevoegd door een populariteit werd gemeten aan de hand van het aantal zoekopdrachten in Google en het aantal Het merendeel van de consumenten in Europa computer. Deze toegevoegde elefans op U social media. categorie kledingdisplays en en maakten Azië (79%) geeft er de voorkeur aan retailers menten bevatten bijvoorbeeld in een oogopslag heeft vastInalde documentaires schoenengezien zijn dewaarin H&M,met Zara, Zalando, te bezoeken via mobiele en digitale kanalen, sensordata of zoals extra informatie over duidelijk waar de pickers moesten mensen metLa eenRedoute en Esprit het populairst. In de categorie wareneen mobiele telefoon, tablet of pc. In Europa Voorlopig wordt smartphone door een grote stad zijn. Tot slot kwam zelfs spraakge- de omgeving.zijn huizen zijn dit Collishop, Neckermann, Colruyt, consumenten bereid ongeveer vier dagen te wachlopen, vervolgens de camera aan- stuurde technologie, het zoge- pick-by-vision nog maar zeer spoHema enzetten Bol.com eneen in de reizen naamde zijn tenvoice-picking. op binnenlandse verzendingen en toegepast ongeveer maar vaststaat radisch De laatste en via appcategorie meteen kunde webshops van Sunweb, NMBS, Booking.com, tien dagen op internationale verzendingen die afnen zien welk huis te koop staat, trend in magazijnen is pick-by- dat een magazijn een uitermate Thomas Cook en Sunjets het meest in trek. komstig zijn van buiten de eigen regio. Bovendien welk restaurant in de straat nog vision, een techniek waarbij extra geschikte omgeving is voor een zegt 57% van de Europese consumenten dat gratis plek heeft en hoe laat de eerstvol- informatie in het gezichtsveld van dergelijke technologische toepasWat alle populairste webshops met elkaar gemeen retourneren een belangrijk onderdeel is van een gende tram arriveert. Ook in de orderpickers wordt geprojecteerd. sing. hebben, is dat ze een enorm aanbod bieden aan goed retourbeleid. wereld van de handling automade consument. Daarnaast hebben de succesvolste tion is dit beeld niet veraf. webshops ook bijna allemaal een vaste winkel.

DE TOEKOMST?

Opmerkelijk is dat het aantal likes op Facebook GOEDERENSTROMEN en het aantal volgers op Twitter niet altijd strookt met hetOPTIMALISEREN aantal zoekopdrachten in Google. Zo veel distributiecentra is de gegoogled uitwordt opInZalando velen malen vaker gaandeZara, goederenstroom vaakterwijl dan op H&M, La Redoute en Esprit, Zalandobelangrijker bijna de helft likes en volgers danminder de inkomende. heeft. Daarom is het orderpicking ook altijd bekeken vanuit een optimaliONLINE SHOPPERS WILLEN CONTROLE satieperspectief en kende het een OVER VERZENDING EN LEVERING Wat begon enorme ontwikkeling. Wereldwijd onderzoek van UPS werd peildelater dan weer als paper-based picking de factoren die de tevredenheid van online shopondersteund door barcode-scanpers vergroten. De studie UPS Pulse of the Onners. Sommige magazijnen gingen line Shopper is gebaseerd op een enquête bij over tot pick-to-light: oplichtende APR/MAY 2014 WWW.CXONET.BE

VITO NV Onderzoeks‐ en adviescentrum voor cleantech en duurzame ontwikkeling Berchem - Genk - Gent - Mol - Oostende Voor meer informatie: Kristine Verheyden - Tel. + 32 14 33 55 53 vito@vito.be - www.vito.be - www.i-sup2014.org

WWW.CXONET.BE FEBRUARY-MARCH 2014


Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook financieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt financiële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief inzamelen en laten ophalen om gerecycleerd te worden. Niet verbazend dat zoveel kmo’ers er al werk van maken.

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN!


WASTE MANAGEMENT

MILIEUVRIENDELIJKE KEUZES MAKEN VOOR SANITAIRE RUIMTES

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Waste Management is één van de onderdelen binnen het MVO-traject van Vendor, waarbij de continue verbetering van de milieuprestaties van de organisatie centraal staat. LEES VERDER OP PAGINA 30

FACILITY MANAGEMENT Thema-artikel PAGINA 30 Milieuvriendelijke keuzes maken voor sanitaitaire ruimtes PAGINA 33

Val-i-Pac: voor en door de bedrijven

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Mieke Loncke Directeur IFMA

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Claude Pintens

Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Jeroen Boon

Facilities-ProjectsRisks Floré Group

Facility manager Johnson Controls

Steve Calmein

Stephane De Klerck

Ann Troch

Koen Van Haelst

Koen Vergauwen

Facility Manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Frank Geets

Administrateurgeneraal Agentschap voor Facilitair Management


30

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

WASTE MANAGEMENT

MILIEUVRIENDELIJKE

KEUZES MAKEN VOOR Karel De Decker

SANITAIRE RUIMTES Waste Management is één van de onderdelen binnen het MVO-traject van Vendor, waarbij de continue verbetering van de milieuprestaties van de organisatie centraal staat.

Sabine Thuysbaert, directeur Vendor België en bestuurder bij IFMA, stelt dat naast een optimale hygiëne, elk bedrijf moet rekening houden met waste management. ‘Het is een kwestie van goed geïnformeerd zijn. Er bestaat immers een groot aantal milieukenmerken wereldwijd. Vaak betreft het goedbedoelde, maar slechts lokaal geldige initiatieven. In Europa zijn er inmiddels een aantal keurmerken die een breed aantal producten dekken. Mede onder druk van de lokale overheid en de EU ontstaan hiervoor steeds meer organisaties, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag naar Europese en zelfs wereldwijde coördinatie van het keuren en certificeren van producten. Hierdoor neemt de duidelijkheid voor de consument toe. Op

het gebied van bosbouw en papierproductie spelen de FSC en PEFC keurmerken een steeds grotere rol. Beide organisaties zien toe op het ecologisch verantwoord verbouwen van bossen wereldwijd.’ TOILETHYGIËNE ‘Kies voor uw toilethygiëne een leverancier die ISO 9001 en 14001 gecertificeerd is en daarmee voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en milieumanagement,” aldus Sabine Thuysbaert. “Bij het ontwerp, de inkoop en de productie van hun producten streven ze continu naar een verdere verbetering van de milieuprestaties. Alle processen, systemen, relevante wetten en regelgeving worden jaarlijks uitgebreid

SABINE THUYSBAERT Op het gebied van bosbouw en papierproductie spelen de FSC en PEFC keurmerken een steeds grotere rol.

WWW.CXONET.BE

Sabine Thuysbaert, Directeur Vendor België: “Waste Management is een kwestie van goed geïnformeerd te zijn.”

APR/MAY 2014


31

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FACILITY MANAGEMENT

Meer uitvoerige informatie, wetteksten en gebruikte bronnen vindt u op www.ifma.be/nl/ wastemanagement/

Binnen de sector van de toilethygiëne werden door Vendor enkele innovatieve verdienmodellen geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

getoetst. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico’s en streven naar een continue verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.”

afvalsortering, de Recupel bijdragen, en dergelijke. Ook bij de gunningscriteria van (openbare) aanbestedingen zien we steeds meer milieugerelateerde voorwaarden opduiken. Met de nieuwe Europese Kaderrichtlijn voor Afvalbeheer kan verwacht worden dat dit in de nabije toekomst nog meer imINNOVATIEVE VERDIENMODELLEN pact zal hebben op uw afvalbeleid en afvalprevenBinnen de sector van de toilethygiëne werden door tieplan. U kan er maar beter op voorbereid zijn.” Vendor enkele innovatieve verdienmodellen geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Denk aan de geslo- “Ook de toilethygiëne gaat milieubewust verder. ten kringloop of het cradle-to-cradle model (totale Vendor ondersteunt bij de communicatie van het restafval beperken) in haar nieuwe wascrème ‘Pure MVO-beleid, met verschillende tools zoals een Soap’, het benaderen van afval als koopwaar (een duurzaamheidsbordje in de toiletruimte, posters stoffig concept dat helemaal hip is) in haar ECO in de handdoek- en toiletrolautomaat en stickers katoen, en het lease-economie model waar het pro- voor op de dispensers. Zo creëer je bewustzijn en duct als service centraal staat in haar Total Service betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid bij Concept. zowel medewerkers als bezoekers.” REDUCEREN VAN DE AFVALBERG Volgens Sabine Thuysbaert is het kiezen voor de meest milieuvriendelijke en duurzame oplossing belangrijk. Dat geldt in concreto bijvoorbeeld voor dispensers, handdroging, milieuverantwoord toiletpapier, luchtverfrissing (geen drijfgassen en geen batterijen), handreiniging (gecertificeerde zepen met Europese Ecolabel) en damesverbandcontainers (zonder batterijen). IMAGO ALS DUURZAME ONDERNEMER Een toenemende aandacht voor duurzaamheid heeft volgens Sabine Thuysbaert nu reeds invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. “Denk onder meer aan de toenemende eisen met betrekking tot

APR/MAY 2014

WWW.CXONET.BE


Committed to Change

Vision

Focus Knowledge Contribution Results

Veranderingen worden nog te vaak van bovenuit opgelegd aan de rest van de organisatie. Hierbij wordt teruggegrepen naar vertrouwde methodes, die vaak onvoldoende effectief zijn. Daardoor komen veranderingen en innovaties moeilijk van de grond. Veranderbereidheid is er wel, maar de de manier waarop neemt de aanwezige gedrevenheid in de organisatie weg. De uitdaging voor menig CXO is dan ook om het geheel slagvaardiger te maken en alle medewerkers betrokken en enthousiast te krijgen en te houden. ViCre is de uitgelezen partner indien u de betrokkenheid van uw medewerkers in uw organisatie wil verhogen. Onze unieke aanpak resulteert in een heldere visie, doorgedreven focus, betere samenwerking en grotere waardecreatie. En uiteindelijk in een perfect geolied geheel waar innovatie ingebed is in de bedrijfscultuur. Benieuwd of ViCre iets kan betekenen voor u en uw bedrijf? Wij willen alleszins graag eens vrijblijvend komen luisteren naar uw ambities en plannen. U kan ons __________ en wij nemen met u contact op voor een verkennend mailen op info@vicre.eu, gesprek.

Innovation implemented. Enterprise wide.

vicre.eu


33

FACILITY MANAGEMENT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

WASTE MANAGEMENT

VAL-I-PAC:

VOOR EN DOOR DE BEDRIJVEN Elk bedrijf dat verpakte goederen op de Belgische markt brengt, is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de verpakkingen ervan uiteindelijk gerecycleerd worden. Het bedrijf VAL-I-PAC zorgt ervoor dat de Belgische organisaties de voorschriften van de wet volgen, middels strikte afspraken en een goed functionerend ‘samen sterk’ systeem. VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 door een vijftigtal bedrijven uit diverse sectoren en beroepsfederaties en zorgt ervoor dat de bedrijven de voorschriften van de wet volgen, zodat het verpakkingsafval wordt beperkt en de recyclage gestimuleerd. De voornaamste wettelijke verplichting heeft betrekking op het recyclagecijfer (80 %) en het percentage nuttige toepassingen (85 %) van wat in België verpakkingsafval wordt. INFORMATIE VAN VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN AFVALBEHEERDERS In naam van de bedrijven verzamelt VAL-I-PAC de bewijzen van recyclage en maakt deze informatie over aan de bevoegde overheid, de Interregionale Verpakkingscommissie. Om het systeem te laten renderen, geeft het financiële steun aan bedrijven die hun afval selectief verzamelen en laten ophalen om gerecycleerd te worden.

klanten, dit zijn de verpakkingsverantwoordelijken. Zij declareren ons het gewicht aan bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt gebracht hebben via het leveren van verpakte producten aan hun klanten, de ‘ontpakkers’. VAL-I-PAC vertegenwoordigt 687.000 ton, of 87 procent van de Belgische markt. Anderzijds krijgen wij gegevens van de ‘operatoren’, dit zijn de afvalophalers en recuperanten, over het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat ze hebben ingezameld bij hun klanten en ze vervolgens in recyclage hebben gebracht. Zes medewerkers van VAL-I-PAC volgen dit op bij de operatoren.”

VAL-I-PAC rapporteert deze gegevens vervolgens aan de Interregionale Verpakkingscommissie. “We mogen terecht trots zijn op dit systeem,” zegt Johan Sneyers. “In de meeste andere Europese landen zijn de afspraken over wat er moet gebeuren Johan Sneyers, CEO van VAL-I- met de verpakking van de bePAC, legt uit: “Enerzijds krijgen drijven, minder duidelijk en wij informatie via onze 7.500 strikt geregeld.”

APR/MAY 2014

CxO Redactie

Johan Sneyers, CEO van VAL-I-PAC

FINANCIËLE INCENTIVES VOOR DUURZAAM AFVALBEHEER VAL-I-PAC geeft financiële steun aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval selectief te sorteren en laten ophalen om gerecycleerd te worden. Vorig jaar plukten meer dan 25.000 bedrijven de vruchten van dit systeem. WEBPLATFORM VOOR VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN ONTPAKKERS De klanten van VAL-I-PAC (de verpakkingsverantwoordelijken) kunnen via een webapplicatie hun jaarlijkse aangifte online ingeven. “Minder papierwerk, want alle informatie is voortaan op eenzelfde plaats gecentraliseerd,” aldus Johan. “Bedrijven kunnen hun jaarlijkse aangifte vlotter en sneller invullen en de aangiftes van de voorgaande jaren raadplegen (meer info: https://www.youtube.com/ watch?v=oGFP7BJoDcU). “Naast deze webtoepassing voor onze klanten hebben we ook een nieuwe online tool voor de ‘ontpakkers’. Met deze tool kunnen ze hun premies bekijken voor het afval dat ze selectief ingezameld hebben of hoe ze zich in orde kunnen stellen met de wetgeving.”

Klik hier om te weten of uw bedrijf ook recht heeft op de VAL-I-PACpremies. Of vraag de gratis folder aan en stuur een mailtje naar communication@ valipac.be.

WWW.CXONET.BE


34

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HET MODEL HERUITGEVONDEN

Erwin De Weerdt

AUTO

NEW NISSAN QASHQAI

New Qashqai 2014, helemaal heruitgevonden.

Toptechnologie, een cross-over design van de tweede generatie en een versterkte rijdynamiek, ziedaar de nieuwe Nissan Qashqai. De oorspronkelijke versie verkocht sinds 2007 meer dan 2 mio exemplaren. De Nissan-fabriek in het Britse Sunderland breekt alle productierecords.

principe garant staat voor betrouwbare technologie en kostenefficiëntie. De nieuwe Qashqai werd ontworpen en ontwikkeld in Europa door experts van Nissan bij Nissan Design Europe (Londen, Groot-Brittannië) en het Nissan Technical Centre Europe (Cranfield, Groot-Brittannië, en Barcelona, Spanje). Daarnaast gaven ook NissanDe Nissan Qashqai is in het cross-over segment al lange tijd designers en -technici in Atsugi (Japan) uitgebreid input. de onbetwiste leider. Hij spreekt zowel C-segmentrijders aan, die op zoek zijn naar een bijkomend vleugje stijl, NIEUW ONTWERP, NIEUWE TECHNOLOGIE, NIEUWE MAATSTAVEN technologie en opwinding, als kopers die, op zoek naar De nieuwe Qashqai is 4,7 cm langer dan zijn voorganger, en een fractie lager en breder. Hij oogt meer gestroomlijnd een grotere efficiëntie, willen downsizen. maar handhaaft de cross-overstijl, de compacte afmetingen en de hoge zit. De Qashqai is voorzien van FAMILIEMODEL De nieuwe Qashqai is het eerste model op de markt, een compleet pakket innovatieve rijhulpsystemen, het gebaseerd op het nieuwe CMF (Common Module Nissan Safety Shield met ondermeer Forward Emergency Family) Renault-Nissan Alliance-platform dat in Braking (een radar die frontale botsingen vermijdt),

WWW.CXONET.BE

APR/MAY 2014


35

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

Driver Attention Alert (waarschuwt als de aandacht van de bestuurder verslapt), Traffic Sign Recognition (projecteert verkeersborden met de maximumsnelheid op het instrumentenpaneel) en Intelligent Park Assist dat zorgt voor stressloos parkeren. MOOIER, RUIMER Binnenin ging het niveau van zowel materialen als design er drastisch op vooruit. Het interieur oogt kwalitatief en aantrekkelijk. Toch blijft veelzijdigheid dé kernkwaliteit van deze crossover. Nissan-ingenieurs lieten de nieuwe Qashqai nog beter in het leven van zijn bestuurder passen terwijl hij anderzijds weer meer ruimte biedt voor de inzittenden. Daar hoort ook een grotere kofferruimte bij sterke krachtbron. Voorwielaangedreven en dankzij een variabel vloersysteem. handgeschakeld stoot die 115g/km CO2 uit en verbruikt 4,4 l/100km. De automatische Xtronic 4x4-versie MOTOREN EN TRANSMISSIES Het lanceringsaanbod bestaat uit vier motoren: twee produceert 119g/km CO2 en slikt 4,6 l/100km. De 4x4 benzines en twee diesels, met de keuze uit twee- of handgeschakelde variant loost 129g/km CO2 en drinkt vierwielaandrijving. Klanten hebben de keuze uit een 4,9 l/100km. handgeschakelde of geheel nieuwe Xtronic automatische transmissies. Bij de benzineversies krijtgt de 1.2-liter DIG- KORT Turbo (115pk/86KW, 190Nm koppel, 129g/km CO2 en De nieuwe Qashqai beantwoordt wel degelijk aan de hoge 5,6 l/100km) nog deze zomer het gezelschap van een 1.6 verwachtingen. Voor een basisiprijs, die naargelang van DIG-T (150pk/112KW, 240Nm koppel, 5,6 l/100km, de motorisatie en de gekozen afwerking varieert van € 20990 tot €32890, krijg je wel degelijk een kwalitatief 132g/km CO2). Over naar de diesels. hoogstaande afwerking, veel rijplezier en stouwruimte, en Een 1.5 dCi met directe injectie van 110pk/82KW, is met een reëel gevoel van veiligheid. 99g/km CO2 de schoonste en zuinigste dieselmotor die ooit een Qashqai aandreef. Hij is uitgerust met een nieuw start-stopsysteem en verbruikt amper 3,8 l/100km, een nieuwe norm in de crossoversector. Aan de top van het dieselaanbod, met keuze tussen 2 en 4-wielaandrijving, wacht een 1.6 dCi, een lichte en compacte 130pk/97KW

Leuk, efficient en ruim interieur.

WWW.CXONET.BE

Dromen mag bij zoveel esthetiek

APR/MAY 2014


36

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

BREDER, LAGER, LANGER

Erwin De Weerdt

AUTO

BMW 428i COUPÉ

Laagste zwaartepunt van BMW gamma

De “4” in het naamplaatje staat voor het nieuwe tijdperk van de coupé en benadrukt niet alleen het aparte design, maar ook een nog sterkere technische differentiatie van de BMW 3 Reeks. De nieuwe BMW 4 Reeks Coupé luidt een nieuw coupé-tijdperk in. Het summum van esthetiek en dynamiek in het premiumsegment samengevat in drie woorden: een krachtige aanwezigheid op de weg, een uitstekende dynamiek en enorm veel rijplezier.

VERWANTSCHAP De nieuwe 4 Coupé is tegenover de 3 Coupé zichtbaar gegroeid wat breedte en wielbasis betreft, waarbij het sportief gestrekte coupé-silhouet duidelijk vlakker verloopt. Door de typische, korte overhangen voor en achter, de lange motorkap en de ver naar achteren geplaatste passagiersruimte

WWW.CXONET.BE

onder een vloeiende daklijn straalt de 4 Coupé een stilistisch evenwicht uit. De markante voorzijde met de karakteristieke dubbele nieren, dubbele ronde koplampen en een grote luchtinlaat in de voorschort, wijst wel degelijk op een verwantschap met de 3 Reeks. Nieuw zijn echter de zogenaamde “Air Breathers” achter de voorste wielkasten die de luchtweerstand errond verminderen. INDIVIDUELE UITRUSTINGSLIJNEN VOOR INTERIEUR EN EXTERIEUR. In het interieur van de BMW 4 Reeks Coupé ontmoeten ergonomie, sportiviteit en exclusiviteit elkaar. Hoogwaardige materiaalcombinaties en een knappe afwerkingskwaliteit benadrukken die premium sfeer. Naast de basisuitrusting laten nog drie andere uitrustingscombinaties (Sport Line, Modern Line en Luxury Line) en een M-sportpakket toe exterieur en interieur op individuele wensen af te stemmen.

APR/MAY 2014


37

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

Achterin benadrukken contourzetels de sportieve instelling van de 4 Coupé. Gemodelleerde hoofdsteunen en brede, voorgevormde zijsteunen geven de indruk dat de achterbank uit twee afzonderlijke zetels bestaat. RIJDYNAMIEK OP TOPNIVEAU. BMW is er in geslaagd om kwaliteiten als stuurprecisie, nauwkeurigheid en wendbaarheid zo te optimaliseren dat men de 4 Coupé als een rijmachine “pur sang” mag bestempelen. In vergelijking met zijn voorganger heeft de 4 Coupé een langere wielbasis, een breder spoor en een lager chassis en dus een erg laag zwaartepunt. Naast de sportieve dynamiek draagt dank zij BMW’s EfficientDynamics technologie een zuinige motor bij tot het rijplezier. De Auto Start Stop functie, Brake Energy Regeneration, Shift Point Display en hulpsystemen die alleen werken als het nodig is, dragen eveneens bij tot gunstige verbruiks- en emissiewaarden. De ECO PRO-modus maakt een besparing tot 20% mogelijk. Dank zij rijhulpsystemen en mobiliteitsservices, standaard of als optie aangeleverd in het kader van BMW ConnectedDrive, stelt de 4 Coupé nieuwe maatstaven inzake veiligheid, comfort en infotainment.

op het stuur manueel kan schakelen. Of kan BMW beide benzinemotoren koppelen aan de intelligente 4-wielaandrijving BMW xDrive.

KORT Wie fan is van BMW, aan twee deuren genoeg heeft, een knappe coupédaklijn op prijs stelt en liever geniet van comfortabele verplaatsingen met zo nodig veel reservevermogen onder de rechtervoet, die moet de BMW 4 EÉN ZESCILINDER EN TWEE VIERCILINDER MOTOREN Reeks Coupé maar eens van dichtbij gaan bekijken. De De BMW 435i Coupé krijgt een 6-cilinder-in-lijn opties buiten beschouwing gelaten, ligt de basisprijs op € benzinemotor mee, de 4 Coupé een 4-cilinder benzinemotor 35.000, maar die kan, in functie van het gekozen model, en de 420d Coupé een 4-cilinder dieselmotor. Alle motoren oplopen tot € 78.850. werken met moderne BMW TwinPower Turbo-technologie en hebben een vermogensbereik tussen 135kW/184pk en 225kW/306pk. De krachtoverbrenging naar de achterwielen gebeurt standaard via een manuele zesversnellingsbak. Optioneel biedt BMW een sportautomatische 8-versnellingsbak aan waarmee men ook via schakelpaddles

Een interieur om u tegen te zeggen

WWW.CXONET.BE

Imponerende snuit, vooral in de achteruitkijkspiegel

APR/MAY 2014


190 jaar ervaring in Private Banking

50 000 KLANTEN

met een beheerd vermogen van 27 mia euro

Top 3 Private Banking in België

DANKZIJ

205 LOKALE PRIVATE BANKERS DIE een beroep doen op een team van 50 experts verspreid zijn over alle Belfius Bank-kantoren een certificaat van de Belfius Private Banking Academy behaald hebben en deze kennis elke 3 maanden updaten.

Belfius Private Banking Een rijkere kijk op uw vermogen dankzij onze expertise Ontdek wat wij voor u kunnen doen, en maak een afspraak met uw lokale Private Banker, bel 0800 92 600 of ga naar ww w.belfius.be/private.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.


39

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

PRIVATE BANKING

DE FINANCIERING VAN EEN OVERNAME: MAAK EEN GOED PLAN!

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

Bij de overname van een bedrijf is de financiering een van de belangrijkste onderdelen. Net zoals bij de aankoop van een woning gaat ook hier de transactie niet door als de koper zijn financiering niet rond krijgt. “Bij de financiering van een overname van een bedrijf probeert de verkoper zich ‘zo mooi’ mogelijk voor te steller, de overnemer probeert de zwakke punten te detecteren,” zegt Jo Viaene, bestuurder van Optima Group.

Thema-artikel PAGINA 40 De financiering van een overname: Maak een goed plan! PAGINA 42

Bvba Starter aangepast LEES VERDER OP PAGINA 40

PAGINA 43

Factoring: een middel om werkkapitaal vrij te maken PAGINA 43

Nieuw in de wetswinkel: de ‘Advocatenakte’

CXO EDITORIAL EXPERT

Jan Callant

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

APR/MAY 2014

Patrick Descamps

Rudi De Winter CFO Van Laere

Financieel directeur Aveve

Jan-Willem Ruinemans

Regine Slagmulder

Geert Stienen

CFO EOC Belgium

CFO Hansen Transmissions International

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Luc Janssens

CFO Egemin

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Marc Van Gastel

Head of Department Invest FIT

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

WWW.CXONET.BE


40

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

PRIVATE BANKING

DE FINANCIERING VAN EEN OVERNAME:

MAAK EEN GOED PLAN! CxO Redactie

JO VIANE OPTIMA GROUP

“Zorg er voor dat zeker de eerste 3 à 5 jaar na de eventuele overname cijfermatig goed in kaart zijn gebracht wat cashflow en winstmarges betreft”

Bij de overname van een bedrijf is de financiering een van de belangrijkste onderdelen. Net zoals bij de aankoop van een woning gaat ook hier de transactie niet door als de koper zijn financiering niet rond krijgt. “Bij de financiering van een overname van een bedrijf probeert de verkoper zich ‘zo mooi’ mogelijk voor te steller, de overnemer probeert de zwakke punten te detecteren,” zegt Jo Viaene, bestuurder van Optima Group. EEN GOEDE PLANNING EN AFHANDELING ZIJN EEN MUST VOOR DE VERKOPER Voor wie veel energie heeft gestoken in de opbouw van een bedrijf, is de beslissing om dit te verkopen vast niet gemakkelijk. Het spreekt voor zich dat hij daarbij niet over één nacht ijs gaat. Een goede planning en afhandeling zijn een absolute must en bijstand van mensen die hier dagelijks mee te maken hebben, is dan ook geen overbodige luxe. “Bij de financiering van een overname van een bedrijf probeert de verkoper zich zo mooi mogelijk voor te stellen, de overnemer probeert de zwakke punten te detecteren,” zegt Jo Viaene van Optima.

gewerkt zijn, evenals de manier waarop de overname zal gefinancierd worden. Op basis van dit plan onderzoekt de bankier of de cashflow voldoende is om het krediet te kunnen afbetalen. Te optimistische scenario’s worden onverbiddelijk naar de prullenmand verbannen. “Zorg er voor dat zeker de eerste 3 à 5 jaar na de eventuele overname cijfermatig goed in kaart zijn gebracht wat cashflow en winstmarges betreft,” aldus Jo Viaene. “Houd rekening met toekomstige investeringen of de behoefte aan werkkapitaal. Ook de fiscaal-juridische structuur waarin de overname zal gebeuren, is belangrijk. Zal dit bijvoorbeeld privé gebeuren, via een vennootschap, of via beide?”

Een gouden regel bij de verkoop van een bedrijf is: verzorg uw cijfers. Een mogelijke kandidaat-koper die zich een eerste idee wil vormen over een bedrijf zal ongetwijfeld de jaarrekening consulteren. De jaarrekening bevat immers een schat aan informatie voor derde partijen. Op basis van de jaarrekening kan men immers zien of het bedrijf goede betalers heeft, wat de rotatiesnelheid van de voorraad is en wat de schulden zijn op korte termijn. Ook de resultatenrekening geeft u best extra aandacht. Vermijd overbodige kosten net voor de overname, omdat dat de prijs kan drukken. Het is evident dat inkomsten verschuiven naar een volgend boekjaar uit den boze is als je de overnameprijs wil maximaliseren.

MENSELIJKE FACTOR Toch is een overname meer dan de koude cijfers. “Een business plan is in de eerste plaats een plan met mensen, leiding en management,” aldus Jo Viaene. “Leg daarom goed de rol vast van diegene wiens bedrijf wordt overgenomen. Wat gebeurt er met de bestuurder? Blijft hij aan boord of niet?

EEN REALISTISCH BUSINESSPLAN: ABSOLUTE MUST VOOR DE KOPER Besteed genoeg aandacht aan een goed overnameplan. In dat plan moeten zowel de financiële vooruitzichten van het over te nemen bedrijf uitwe.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

Jo Viaene, bestuurder bij Optima: “Een overname is meer dan alleen koude cijfers.”

APR/MAY 2014


41

FINANCE & LEGAL

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Zorg steeds voor de nodige informatie hierover gels, venture capitalists of publieke instellingen aan de hand van een informatiememorandum.” zoals participatie- en investeringsmaatschappijen. Ook de verkoper is misschien bereid om te helLENEN BIJ DE BANK pen, lezen we op de website Belfius Bank. Hij kan Meestal moet de overnemer een beroep doen op een zogenoemde vendor loan toestaan. Een geeen banklening voor de financiering van de trans- deelte van het overnamebedrag moet dan pas later actie. “De rol van de bank is zeer belangrijk,” al- betaald worden. In ruil betaalt de koper wel een dus Jo Viaene. “De bank moet de overname mee rentevergoeding aan de verkoper. Meer en meer bewerkstelligen. Een meedenkende bank zal de verkopers zijn bereid om zo’n vendor loan toe te kopende partij wijzen op aandachtspunten, kri- staan. tisch zijn en de overnemer pushen om de juiste vragen te stellen. Bovendien kan de bank de voor- Daarnaast kan de overnemer een beroep doen gestelde financieel-juridische structuur van de op overheidsfondsen zoals het ‘ARKimedesfonds’ overname intern toetsen bij financiële en juridi- (Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen). sche experten.” Dit fonds voorziet in durfkapitaal voor starters en kmo’s. Dit fonds co-investeert samen met andere KAN EEN BANK investeerders in daartoe erkende private risicokaDE VOLLEDIGE OVERNAME FINANCIEREN? pitaalfondsen. Jo Viaene: “Banken zijn de laatste jaren wat strenger geworden. Ze vragen altijd aan de overnemer Het Participatiefonds is een federale kredietorgaom zelf een gedeelte van het bedrag op tafel te nisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije leggen. In een realistisch scenario schommelt de beroepen, KO’s, starters, inclusief werkzoekeninbreng van eigen middelen rond de 30 procent. den, die een eigen zaak willen opzetten. De bank zal zich doorgaans niet verder engageren Onder bepaalde voorwaarden kan, volgens de omdat het een goed signaal is als de overnemer website van Belfius, een overnemer ook gebruik zelf ook investeert.” maken van het Europees Investeringsfonds (EIF) en zo zijn waarborgpositie verstevigen. Als voor WAT ALS JE NIET VOLDOENDE EIGEN MIDDELEN HEBT de overname een nieuwe vennootschap wordt opOM TE INVESTEREN? gericht en als het gaat over een overname van 100 Jo Viaene: “In een eerste stadium kunnen de zo- procent van de aandelen, zal het EIF via Belfius genaamde ‘friends, fools and family’, dus mensen een gratis waarborg verstrekken. rond de overnemer, extra middelen verschaffen. Daarnaast kan gekeken worden naar business an-

WEES EXTREEM PRODUCTIEF Je werkt zeer hard maar toch stapelt alles zich op. Werk wordt steeds meer een bron van stress en zorg in plaats van inspiratie en motivatie. In de ‘Extreem productief’ opleiding van IFBD leren twee experts je hoe je tijd vrijmaakt. Pak het slim aan en verdien 2 uur per dag terug. Twee uur per dag tijdwinst betekent één dag per week focus op strategie en winst. De vrijdag wordt terug een vrije dag. Meer info over deze opleiding vindt u op www.ifbd.be

APR/MAY 2014

Profiles Belgium THE ASSESSMENT COMPANY

“Effective screening delivers great people” Tel: + 32 3 337 25 84 Mail: info@profilesbelgium.be www.profilesbelgium.be

WWW.CXONET.BE


42

FINANCE & LEGAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CONTRACTUELE VRIJHEID MAAR OOK CONTRACTUELE TROUW

BVBA STARTER Dirk Huygens Dennis Wollants Corbus Advocaten

AANGEPAST De wetgever poogt de bvba-starter met beperkte aanpassingen aantrekkelijker te maken. Het Belgische vennootschapsrecht wordt gekenmerkt door de vereiste van een bepaald minimumkapitaal om zo de positie van schuldeisers te beschermen. Andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, boden schuldeiserbescherming op andere gronden, waardoor zij geen vereiste van minimumkapitaal kenden. Als zodanig werden vennootschappen opgericht onder de soepelere regelgeving van een EU-lidstaat, om nadien activiteiten uit te oefenen in een lidstaat met strengere oprichtingsvereisten. In enkele arresten stelde het Europese Hof van Justitie dat de principiële vrijheid van vestiging van vennootschappen maakte dat deze praktijk moest worden gedoogd. Om de toevloed van zulke buitenlandse vennootschappen tegen te gaan, werd bij wet van 15 januari 2010 de bvba-starter opgericht, waardoor men ook in België een vennootschap kon oprichten met een maatschappelijk kapitaal van minstens 1 euro.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Na vier jaar kunnen we besluiten dat deze vennootschapsvorm geen succes was. De wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO’s probeert het statuut van de bvba-starter aantrekkelijker te maken. Zo zal men in de toekomst deze vennootschapsvorm ook kunnen aanhouden wanneer er meer dan 5 voltijdse werknemers tewerkgesteld worden en zal de vennootschap onbeperkt in de tijd kunnen bestaan.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat deze beperkte aanpassingen zullen leiden tot een hernieuwde populariteit. Nog steeds zullen oprichters ervaren dat het niet evident is om krediet bij een bank te bekomen wanneer de vennootschap een laag minimumkapitaal heeft en zullen banken nog steeds persoonlijke borgstellingen eisen. Tevens blijven de vennoten na drie jaar persoonlijk aansprakelijk voor het verschil tussen het bedrag van het geplaatste kapitaal en het minimumkapitaal van de gewone bvba. Het voorgaande maakt het statuut minder aantrekkelijk. Wel biedt het nu een volwaardiger alternatief voor het oneigenlijk gebruik van de vennootschap onder firma en buitenlandse light De bvba-starter was bij oprichting voornamelijk vehicle vennootschappen. gericht op jonge startende ondernemingen. Enkel natuurlijke personen konden een bvba-starter oprichten en dit voor een termijn van maximum van 5 jaar en zolang er geen 5 voltijdse werknemers tewerkgesteld werden, anders moest de vennootschap zich naar een andere vorm omvormen.

WWW.CXONET.BE

APR/MAY 2014


43

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

WORKING CAPITAL

FACTORING EEN MIDDEL OM WERKKAPITAAL

VRIJ TE MAKEN

Arn Borstlap

Laurent De Coster, Head of Sales bij ING Com-

Een goed beheer van werkkapitaal staat al geruime tijd hoog op de mercial Finance Belux: “Meer en meer wordt agenda’s van de ondernemers. Factoring en debiteurenoplossingen werkkapitaal de belangrijkste drijfveer.” zijn een manier om op een flexibele manier extra ‘funding’ te genere- op het werkkapitaal. Nog andere oplossingen zijn het optimaliren. Zeker in een laagconjunctuur is werkkapitaal goud waard. seren van de debiteurenboekWerkkapitaal is, hoe kan het an- de klant liquiditeiten gecreëerd houding en het cashvrij maken ders, kapitaal om mee te werken. die normaal vastzitten in de vor- door de openstaande facturen te Het is het financiële vermogen dering. Voordeel: dit is een extra financieren, het aanbieden van waarmee voorraden worden ge- funding tool om werkkapitaal risico-indekking tegen eventuele kocht, debiteuren worden gefi- te optimaliseren. Een jaar of zes niet-betaling van klanten, enzonancierd en leveranciers betaald. geleden was factoring meer een voort.” “Een goed beheer ervan maakt kmo-product, nu zie je dat ook bedrijven in periodes van laag- steeds meer grote ondernemin- “Wij spreken van workingcapital conjunctuur minder afhankelijk gen het hoog op de agenda plaat- solutions. Bij ING staat de ING van traditionele, externe finan- sen. Ook grote ondernemingen Relationship Manager en een cieringsbronnen die vaak niet willen hun balans optimaal behe- team rond werkkapitaal klaar flexibel genoeg zijn om zich aan ren, waardoor er extra middelen om klanten te helpen. We prote passen aan een plotse krimp vrijkomen.” fileren ons als één team naar de of groei van de economie,” zegt klant. Vroeger hadden we voor Laurent De Coster, Head of Sales DSO VERKORTEN elk product een specialist. Nu bij ING Commercial Finance Be- Een factorbedrijf kan daarnaast worden in een ‘transaction sales’ lux. “Meer en meer wordt werk- een brede waaier van diensten formule alle oplossingen gebunkapitaal de belangrijkste drijf- leveren zoals het sneller innen deld om zo een globale oplossing veer. Dit verklaart ook waarom van de vorderingen. “Wij heb- te bieden.” de factoringmarkt jaarlijks met ben een profes12 tot 15 procent stijgt.” sioneel team die de klanten van Your skills partner for FACTORING onze klant aanSupply Chain & Operations Management Factoring is een vorm van de- manen om snelbiteurenfinanciering waarbij de ler te betalen,” afhandeling van de debiteuren- zegt Laurent Benchmarking Supply Chain performance: portefeuille wordt uitbesteed aan De Coster. “Zo een extern factorbedrijf. Laurent verkorten we Now also your official Benelux partner for De Coster: “Bij factoring neemt de DSO (Days Supply Chain Council training and workshops (SCOR) het factorbedrijf de openstaande Sales Outstanvorderingen van de klanten over ding) gemidwaarbij een vast percentage van deld met 0 tot 5 die vordering wordt geprefinan- dagen wat ook cierd. Op die manier worden bij een effect heeft

CIMCIL

www.cimcil.be | info@cimcil.be | +32 (0)9 241 56 62

APR/MAY 2014

WWW.CXONET.BE


44

FINANCE & LEGAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ONDERLINGE OVEREENKOMST MET WETTELIJK KARAKTER

NIEUW IN DE WETSWINKEL:

DE ‘ADVOCATENAKTE’ Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be

Iedereen kan zelf een overeenkomst met iemand afsluiten. Mits zich aan een paar regels te houden, heeft men dan te maken met een geldig contract. Onlangs kwam hier echter nog een nieuwe mogelijkheid bij, nl het opstellen van een ‘advocatenakte’. Wat houdt dit precies in? KAN JE ZELF EIGENHANDIG EEN GELDIG CONTRACT OPSTELLEN? Vaak denkt men dat men niet eigenhandig kan overgaan tot het opstellen van een geldige overeenkomst en dat men hiertoe de tussenkomst van een notaris of advocaat nodig heeft! Toch is het best mogelijk dat je zelf met de tegenpartij een contract opstelt. Het is echter wel zo dat voor bepaalde andere contracten wel de tussenkomst van een notaris noodzakelijk is, zo bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning of een perceel grond. Gaan partijen onderling een contract afsluiten, dan bindt deze overeenkomst hen zoals een wet. Dit wordt duidelijk aangehaald in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt het volgende: ”alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.” WAARMEE REKENING HOUDEN? In de eerste plaats moet je bovenaan vermelden over wat voor een overeenkomst het gaat (bv een koopovereenkomst voor een zaak, (een wagen bijvoorbeeld), overeenkomst tot het uitvoeren van werken, enzovoort. Daarna wordt de identiteit van alle betrokken partijen aangehaald (naam, voornaam, adres, geboortedatum eventueel beroep…) alsook de hun hoedanigheid (bv koper of verkoper…).

op; het is beter te voorkomen dan te genezen! Onderaan wordt de overeenkomst door alle betrokken partijen ondertekend. Zijn er meerdere bladzijden, dan doe je er goed aan om elke bladzijde te paraferen. Vergeet ook niet de datum te vermelden. Maak zoveel originele exemplaren als er partijen zijn. Elke betrokken partij moet over een origineel exemplaar beschikken. NIEUW: DE ‘ADVOCATENAKTE’ Uit de praktijk blijkt dat er bij het afsluiten van een onderhandse overeenkomst, later vaak discussies ontstaan over bijvoorbeeld de juistheid van de handtekening en de inhoud van het contract. Daarom werd de “advocatenakte” in het leven geroepen. Dit is eigenlijk ook een onderhandse akte, maar deze wordt mee ondertekend door de advocaten van elke betrokken partij. Het voordeel van deze advocatenakte is dat discussies zoals hierboven werden aangehaald, de kop ingedrukt worden; dit omdat de advocatenakte een volledige bewijskracht heeft. Zo zal de datum, de handtekening van de partijen en de inhoud van de akte als juist aanzien worden.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET DE ADVOCATENAKTE VOLDOEN? In de eerste plaats moeten de advocaten van de betrokken partijen de akte mee ondertekenen en moet er in de akte opgenomen worden dat de advocaten hun partij hebben ingelicht over de gevolgen van de overeenkomst. Verder moet in elke akte aangehaald worden in hoeveel exemplaren ze werd opgesteld en moeten er evenveel exemplaren Daarna volgt een beschrijving van wat de partijen zijn als er partijen en advocaten zijn. onderling overeengekomen zijn; de rechten en verplichtingen waartoe zij allen zullen gehouden zijn (bv de prijs tegen de welke de wagen wordt verkocht en het ogenblik van betaling). Neem zoveel mogelijk informatie in uw overeenkomst

WWW.CXONET.BE

APR/MAY 2014


Uw interne postverdeling gaan we niet optimaliseren.

Maar we zijn wel expert in het optimaliseren van het werkkapitaal van uw bedrijf. Een snelle inning van uw vorderingen, financiering van uw

staat klaar om u te helpen, zodat u zich kunt focussen op

openstaande facturen en indekking tegen wanbetalers,

wat echt belangrijk is: de groei van uw bedrijf. Benieuwd

vormen de bouwstenen van een efficiënt debiteurenbeheer

wat onze experts voor u kunnen betekenen? Surf naar

en werkkapitaalfinanciering. ING Commercial Finance

www.ingcomfin.be of bel ons op 02 739 64 11.

www.ingcomfin.be ING Commercial Finance Belux nv – Kolonel Bourgstraat 155, B-1140 Brussel, België – RPR Brussel – BTW BE 0470 131 086 – FSMA 102012 A. Verantwoordelijke uitgever: Filip Indigne, Kolonel Bourgstraat 155, B-1140 Brussel, België


OUR VISION IS SIMPLE:

WE MAKE OUR CLIENTS’ BUSINESS GROW CMS, E-COMMERCE & APPLICATIONS STRATEGY & ADVICE

MOBILE & TABLETS

E-MARKETING, CAMPAIGNS & MEASUREMENT

EXPERTS AT YOUR OFFICE

BRAND IDENTITY & INTERFACE DESIGN CRM, CONTENT & SOCIAL MEDIA

THE REFERENCE IS A FULL SERVICE DIGITAL AGENCY. Very few can compete with our complete offering. Because our team of multidisciplinary specialists works so closely together, we are unique in creating true added value thanks to our integrated approach across all digital channels and customer touch points. Our customers appreciate us for our performance driven mindset and our relentless focus on achieving and leveraging their strategic business objectives. Or in other words: It’s more than digital, it’s your business.

REGISTER NOW!

INSPIRATION DAYS

WWW.MORETHANDIGITAL.BE

IT’S MORE THAN DIGITAL, IT’S YOUR BUSINESS WWW.REFERENCE.BE


47

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

MULTICHANNEL

VAN MULTICHANNEL NAAR CROSS-CHANNEL De digitalisering heeft het aantal nieuwe mediakanalen fors uitgebreid. Het is de uitdaging voor de marketeer om alle kanalen optimaal op elkaar af te stemmen en te combineren. “Multichannel is ‘incontournable’,” zegt Anja Cappelle, Managing Director van fullservice webbureau The Reference en lid van de CxO Raad der Wijzen. “Het devies: reach the right person with the right offer through the right channel at the right moment.”

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING Thema-artikel

PAGINA 48

Van multichannel naar cross-channel

LEES VERDER OP PAGINA 48

CXO EDITORIAL EXPERTS

Hilde Pauwels

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Grit Adriaenssens Customer Service & Communications Director DHL Express Belux

Ursula Quadpeers

Marketing manager Mazda Motors Belux

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

APR/MAY 2014

Nathalie Arteel Commercieel Directeur Arteel Recognition Solutions

Stéphane Thiery Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Piet De Grauwe

Jurgen De Wever

Véronique Fauconnier

Marketing manager Cofely Services

Marketing manager Siemens

Business Development Director Nova Relocation

Johan

Patrick Van der Avert

Peter Van

Manager Corporate Eycken Vanden Bergh Marketing manager Communications & Marketing Sales Director BeLux Belux Atradius Credit Siemens Enterprise KIA Motors Belgium Insurance Communications

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Christian Luyten

Lise Mulpas

Steve Muylle

Corporate Communications Officer Isabel

Communicatie Elia System Operator

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Anne Van Gils

Joris Vanholme

Ward Van Rijckeghem

Marketing manager Gosselin Group

Marketing manager Attentia

Area marketing manager Volvo Cars Europe

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

WWW.CXONET.BE


48

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

CxO Redactie

HUGUES REY

“Reach the right person with the right offer through the right channel at the right moment.”

WWW.CXONET.BE

MULTICHANNEL

een juiste koppeling met een achterliggend CRMsysteem, dat is van goudwaarde.” TRENDS “Die mindsetverandering van multichannel naar cross-channel zie ik als een trend. Veel van onze klanten zitten in een denkproces: waar ze vroeger nadachten over de winst die elk extra kanaal kon opbrengen – vb. extra leads en omzet –, kijken ze nu eerder naar de risico’s – vb marktaandeel verliezen - die een extra kanaal met zich mee zou kunnen brengen. Bedrijven die het digitale echt in de Anja Cappelle, The Reference: “Het uitrollen van een multichannel-strategie is een ingrijpend proces.” armen sluiten, die met een volledig geïntegreerde visie de markt benaderen, zullen exponentieel “Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat multi- groeien. Dat zal ten koste gaan van hen die louter channel of omnichannel niet zo maar buzzwords ad-hoc maatregelen nemen.” zijn, springen maar weinig organisaties er goed mee om,” aldus Anja Cappelle van The Reference. START MET DE BASICS ”Wie het belang van multichannel inziet, heeft al Wat is juist advies voor een efficiënte multichaneen eerste grote stap gezet. Het uitrollen van een nel-strategie? Anja: “Start met de basics. Maak het goede multichannel-strategie is een ingrijpend beheers- en meetbaar. Want ‘If you can’t measure proces. Dit doet je niet zomaar even. De hele in- it, you can’t manage it’. Maak daarom eerst een terne organisatie moet er worden op afgestemd en inventaris van alle ‘customer touch points’: waar hiervoor de nodige tijd vrij maken bij medewerkers is interactie mogelijk met de klant? Breng vervolis een must.” gens de ‘customer journey’ in beeld: hoe bewegen de klanten zich van het ene kanaal naar het andere? CROSS-CHANNEL AANPAK Zorg vervolgens voor een ‘customer experience de“We zien een sterke evolutie van een multichannel sign’ en dus een coherente klantenervaring. Maar naar een cross-channel aanpak waar de gebruiker nogmaals: begin met de basics, gebaseerd op een centraal staat in een integraal en coherent geheel,” degelijk CRM-systeem.” aldus Anja. “Doel is de vier R-en op een juiste manier aan te wenden: reach the Right person with the FUNCTIE VAN KANALEN WIJZIGT Right offer through the Right channel at the Right “Ook mediagroep Havas Media wordt dagelijks moment. Vergelijk het met de dans. Als iedereen geconfronteerd met het multichannel gegeven,” volgens dezelfde pasjes danst, dan heb je een con- zegt Hugues Rey, CEO van Havas Media Brussels sistent multichannel gegeven. Wanneer de dansers België, en lid van de CxO Raad der Wijzen. “Als met verschillende pasjes dansen maar volgens een mediagroep gebruiken wij het model waarin onsluitende choreografie dan heb je coherentie. ” derscheid wordt gemaakt tussen media waarvan je zelf eigenaar bent (owned media, vb de website van “Een gouden regel in deze ‘R-en’ strategie, is het je bedrijf) , media waarvoor je moet betalen (paid centraal stellen van de klant. Daarvoor heb je een media, vb een radiospot) en gratis media (earned zo volledig mogelijk beeld van hem nodig en dus media, vb een bericht op Twitter over je merk door

APR/MAY 2014


49

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING

“Daarnaast bevestigt de studie duidelijk het gebruik van de ‘second screen’,” zegt Hugues Rey. “Vanuit professioneel standpunt zie ik dat 43% van de ondervraagden een site bezocht heeft nadat ze een TV spot zagen. Het mobiele is dus vaak gelinkt aan een ander kanaal zoals de fysieke winkel of de televisie.”

Hugues Rey CEO van Havas Media Brussels België

een consument). Wij gebruiken het geheel van deze media in een multichannel benadering.” “Daarnaast zien we dat de functie van de kanalen wijzigt en dat bijvoorbeeld veel communicatiekanalen ook als verkoopkanalen worden gebruikt. Itunes bijvoorbeeld is als muziekkanaal geëvolueerd naar een verkoopkanaal. Er bestaan fenomenen als Facebookshopping en de advertenties op LinkedIn, beide voorbeelden van informatiekanalen die ook commerciële acties ontlokken.” 4 OP 10 BELGEN HEEFT SMARTPHONE “De evolutie naar mobiel is onvermijdelijk, meent Hugues Rey. De MMS studie (Multi-Screen & Mobile Survey) van Havas Media Brussels bevestigt dat 4 Belgen op 10 een smartphone bezitten en meer dan drie Belgen op tien een tablet. De aankoopintentie voor één van deze devices blijft hoog en wijst op een sterk groeipotentieel. Daarbij komt dat 26% van de ondervraagden bevestigen dat ze meer informatie opzoeken en/of overgaan tot aankoop van producten of diensten gerelateerd aan wat ze zagen op TV. “In 2014 evolueert het gebruik van technologie door Belgen verder in de richting van connectiviteit via ‘devices’ die steeds krachtiger worden (smartphones, tablets).”

APR/MAY 2014

Toch is het even opletten geblazen met definities: mobiel heeft volgens Rey niets te maken met het toestel. Mobiel betekent wél dat de consument onmiddellijk aan zijn behoefte kan voldoen, dat hij impulsief alle informatie kan krijgen die hij zoekt zonder daarvoor verschillende stappen te moeten doorlopen. Je denkt aan iets, zoekt het op via een app, die brengt je meteen naar online reviews en als je wil bestel je ook ineens. Of over 5 jaar iedereen met de smartphone zal aankopen, betwijfelt Rey. “Ik vermoed dat er per individu nog steeds grote verschillen in aankoopgedrag zullen bestaan. Mobile commerce, realtime marketing en het interpreteren van de data worden zeer belangrijk.”

OMNICHANNEL IN RETAIL “De snelle groei van e-commerce doet de retailsector op zijn grondvesten daveren. Niet langer de winkel, maar de klant staat centraal,” schrijft Gino Van Ossel in zijn boek ‘Omnichannel in retail. Het antwoord is e-commerce’. Gino Van Ossel is professor Retail & Trade Marketing aan de Vlerick Business School en geldt als een Europees expert in retailmanagement, winkelgedrag en omnichannel. In dit boek geeft hij een conceptueel kader, handvatten, modellen en checklists voor de retailer en de fabrikant van merkartikelen die voor de omnichannel-uitdaging staan. (www.lannoocampus.be).

WWW.CXONET.BE


6 cities • 10 venues • 60 meeting rooms A collection of greAt hospitAlity

Martin’s Patershof • Mechelen

Martin’s Klooster • Leuven Turnhout Antwerpen

Martin’s Brugge • Brugge Brugge

Gent

Kortrijk Tournai

Mechelen Leuven

Brussels

Genval Liège

Waterloo

Martin’s Central Park • Brussels

Namur

Mons

Martin’s Relais • Brugge

Hasselt

Charleroi

Arlon

Villa du Lac • Genval

Martin’s Grand Hotel • Waterloo

Martin’s Manoir • Genval Château du Lac • Genval

Martin’s Lodge • Waterloo

Contact & info : mice@martinshotels.com

martinshotels.com

CxO Magazine Digital 127 April - May 2014  
CxO Magazine Digital 127 April - May 2014  

Digital Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision.

Advertisement