Page 1


I N T E R I M T I M E S 2 - 2 0 11

Interview

CFO van Ortel Mobile

‘Kwaliteit wordt niet bepaald door schaalgrootte’ Bij Ortel Mobile houdt CFO Erwin Dunnink voortdurend de balans in de gaten tussen enerzijds het pragmatisme en de flexibiliteit die zo typerend zijn voor effectief opererende middelgrote bedrijven en anderzijds de professionele standaarden en kwaliteitsnormen die kenmerkend zijn voor een beursgenoteerd concern. ‘Jezelf terugtrekken op je specialisme kan niemand zich hier veroorloven. Als het nodig is, helpt iedereen elkaar.’

‘Het optimaliseren van een organisatie is een onophoudelijk proces. Maar verwar dat proces niet met steeds verdergaande specialisatie op functieniveau. Voor een dergelijke ontwikkeling is Ortel Mobile eenvoudigweg niet groot genoeg en zo groot zullen we ook niet worden. Het is ook niet de bedoeling dat we corporate gedrag gaan vertonen. Als 's ochtends de financial controller als eerste arriveert, dan ruimt híj gewoon de vaatwasmachine uit. Een facilitair medewerker? Helemaal niet nodig.’ Een gesprek met Steens & Partners over ondermeer strategie, optimalisering en eigen identiteit.

Dunnink deed dus ruimschoots ervaring op bij het omvangrijke moederbedrijf (30.000 werknemers) waar Ortel Mobile deel van ging uitmaken. Als controller en business analist en in andere financiële (staf)functies was hij bij KPN betrokken bij diverse fusie- en overnameprocessen, ook bij de eerste aankoop van 65 procent van de aandelen van Ortel Mobile door KPN in 2008. Nu zit hij min of meer aan de andere kant van de tafel en staat hij samen met CEO Gerben Wijbenga aan het hoofd van een organisatie met 120 medewerkers. De verschillen in schaal boeien hem. ‘Voor eilandjes in de organisatie is geen ruimte, daarvoor ontbreekt de kritische massa. We werken in kleine teams van hooguit enkele tientallen medewerkers per land en dan ontstaat al gauw een sfeer van saamhorigheid, een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het gehele team. Dat is een andere cultuur dan in een groot bedrijf waar stafdiensten van nauw omschreven en beperkte verantwoordelijkheden worden voorzien. Onze cultuur is dus ook anders: veel pragmatischer, een hands on-mentaliteit. Iedereen staat

Erwin Dunnink, CFO van Ortel Mobile, leverancier van prepaid mobiele telefonie speciaal voor migranten, werkte tien jaar voor KPN voordat hij september 2009 de overstap maakte naar het jonge mobiele telefoniebedrijf. KPN bezat op dat moment 65 procent van de aandelen van Ortel Mobile, begin 2010 werden de overige 35 procent overgenomen van oprichter en toenmalig CEO Celal Oruç. Een managementwisseling completeerde de overname.

 Nadat Erwin Dunnink (1970) de heao (BE) had afgerond, studeerde hij bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens trad hij in dienst als controller bij het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op met fusie- en overnameprocessen, want de consolidatietendens die in de jaren negentig in de gezondheidszorg heerste, leidde onder meer tot fusies tussen meerdere Haagse ziekenhuizen. In 1999 maakte hij de overstap naar KPN, waar hij diverse functies in controlling en business analysis vervulde. September 2009 wordt hij benoemd als CFO van Ortel Mobile. Erwin Dunnink is getrouwd en in zijn vrije tijd pakt hij graag de wielrenfiets. Daarnaast is hij fervent reiziger, met Engeland als favoriete bestemming.

7


I N T E R I M T I M E S 2 - 2 0 11

voortdurend klaar een ander te helpen als daar behoefte aan is.’

van de organisatie. ‘In de beginjaren was de organisatie kleiner en werden de vestigingen in België en Duitsland vrijwel geheel aangestuurd door het hoofdkantoor in Nederland’, aldus Dunnink. ‘Met de uitbreiding van het werkveld naar Frankrijk en Spanje is de verantwoordelijkheid voor marketing & sales lokaal komen te liggen. Zoals gezegd: Ortel Mobile is vooral een marketing- en salesorganisatie en de landenmanagers zijn daarom vooral marketing- en salesmensen. Maar finance, tax en legal; dat soort zaken blijven centraal aangestuurd.’ Voor de bemensing van die centrale functies heeft Ortel Mobile de afgelopen tijd ook gebruik gemaakt van de diensten van Steens & Partners. Het contact op dit vlak is nog heel vers. Dunnink: ‘Ik vond het prettig dat Steens & Partners heel snel het inzicht kon verwerven in dit bedrijf en snapte wat dit bedrijf nodig heeft. Dat geeft mij ook het vertrouwen hen in te schakelen als ik – bijvoorbeeld bij een groeistuip – voor een duidelijk afgebakend project een business controller nodig heb. Dat vlotte begrip van Steens & Partners maakt het dan mogelijk snel te schakelen.’

Een en ander betekent voor Dunnink dat het uitgesloten is dat hij zich als CFO beperkt tot zaken als accounting, controlling en risk management. ‘Natuurlijk zijn dat mijn belangrijkste taken, maar we zitten hier om de strategie van Ortel Mobile uit te voeren en dat begint en eindigt natuurlijk bij de business. Als je dan in ogenschouw neemt dat we voornamelijk een marketing- en salesorganisatie zijn, dan spreekt het vanzelf dat ik vanuit Finance meedenk met die aspecten.’ Voeling met de praktijk is daarbij onmisbaar. ‘Een enkele keer ga ik zelf mee de straat op.’ Wat betreft de strategie: rond zijn aantreden in 2009 was Dunnink betrokken bij de strategische heroriëntatie die uitmondde in een keuze voor profitable growth. Dunnink: ‘Oruç zag in 2005 het gat in de markt voor mobiele telefoniediensten die vooral gericht waren op migranten, expats en tijdelijke bezoekers die vanuit Nederland veel naar het buitenland willen bellen. In de jaren daarna heeft het bedrijf periodes van grote groei gekend, met een toeloop van klanten in Nederland en met de vestiging van Ortel Mobile in België en Duitsland. Vanaf 2009 is het perspectief echter niet meer groei zonder meer, maar winstgevende groei. Naast het openen van nieuwe vestigingen in Frankrijk en Spanje – in 2010 – werd het optimaliseren van de organisatie een kerndoelstelling.’

‘‘

Wij nemen de aankleding van veel belwinkels voor onze rekening. Het publiek denkt hierdoor dat het ‘onze’ winkels zijn.

’’

Die optimalisering kent veel facetten. Op financieel gebied betreft dat bijvoorbeeld de gevolgen van het behoren tot een beursgenoteerde onderneming: rapporteren volgens IFRS-richtlijnen, het aanpassen van de manier waarop risico's worden afgedekt en de harmonisatie van het juridisch en fiscaal beleid met dat van KPN. Op marketinggebied betekent optimalisatie voor Dunnink de voortdurende afweging van marketingacties en het daarmee behaalde resultaat. ‘Zomaar een billboard plaatsen om aan de naamsbekendheid te werken is niet aan de orde. Werkt dat wel, zo’n billboard? We kennen inmiddels een veel betere besteding van marketinggelden dan het plaatsen van advertenties voor een breed publiek.’ Dat Ortel Mobile slim is geworden in marketing, blijkt ook uit de naamsbekendheid, die voor een bedrijf van deze omvang zeer groot is. ‘We hebben het imago van een groot bedrijf. Het publiek denkt bijvoorbeeld dat wij vele winkels hebben, maar dat komt doordat wij de aankleding van veel belwinkels voor onze rekening nemen. Dat zijn niet onze winkels, maar zo zien ze er wel uit.’ Een ander voorbeeld is het enorme beeldmerk van Ortel Mobile op het Haagse kantoorpand waar het hoofdkantoor is gevestigd. De buitenstaander zal wellicht denken dat Ortel Mobile het hele gebouw in beslag neemt, maar het bedrijf heeft genoeg aan een van de dertien verdiepingen. Dunnink: ‘We hebben simpelweg een mooie overeenkomst met de verhuurder kunnen sluiten.’

Of zo’n business controller dan ook bedreven moet zijn in het uitruimen van de vaatwasmachine? Lachend: ‘Ook bij KPN was ik al gewend heel pragmatische mensen te zoeken, mensen die net wat breder kijken dan gemiddeld, mensen die gewend zijn alles aan te pakken wat zich voordoet. Iedereen doet dat hier. Bovendien is dit een multiculturele organisatie, ook naar werkgebied. Dan leer je al heel snel de beperkingen kennen van het denken in hokjes en het trekken van strikte grenzen. Dat werkt niet in een organisatie van deze omvang.’

Betekent minder differentiatie niet dat er wordt ingeboet op kwaliteit? ‘Nee, kwaliteit wordt niet bepaald door schaalgrootte’, zegt Dunnink. ‘Ortel Mobile is succesvol door onze kennis en ervaring in marketing & sales en daarnaast moet er natuurlijk niets zijn aan te merken zijn op de techniek achter ons marktaanbod. De overige processen zullen uitstekend verzorgd moeten zijn en wat dat betreft timmeren we nog voortdurend aan de weg, maar daar hebben we geen buitengewoon specialistische kennis voor nodig.’ Mochten zich toch complexe omstandigheden voordoen die kennis vereisen die niet direct voorhanden is, dan zijn daar bovendien de organisatorische banden met KPN. ‘Met KPN als eigenaar heb je natuurlijk een enorm sterke marktpartij achter je staan, als een soort muur waartegen je kunt leunen als dat nodig mocht zijn. Waar we in ieder geval wel eens gebruik van maken is de grote expertise bij KPN in juridische en fiscale zaken: het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat we contracten laten checken door KPN.’ ‘Zeer tevreden’ is Ortel Mobile met zijn eigenaar, zegt Dunnink. Maar Ortel Mobile als een soort mini-KPN, dat zit er dus niet in. ‘We willen als middelgrote onderneming vasthouden aan onze identiteit. Dit bedrijf is overzichtelijk en dat maakt het voor de medewerkers makkelijker zich betrokken te voelen bij het geheel. Dat resulteert in een sterke teamgeest en een soort intimiteit. We hechten er aan dat in stand te houden.’ 

Bij de ingezette optimaliseringstrajecten horen eveneens de afwegingen tussen in- en outsourcing (van met name administratieve processen) en keuzes tussen het centraal of decentraal aansturen

8


I N T E R I M T I M E S 2 - 2 0 11

Virtuele netwerken Ortel Mobile is een zogeheten mobile virtual network operator (mvno), een bedrijf dat mobiele telefoondiensten aanbiedt zonder zelf te beschikken over een netwerk. Op de Nederlandse markt zijn enkele tientallen van deze mvno’s actief, te onderscheiden van de mobile network operators (mno’s), telefoniebedrijven mét een eigen netwerk dus, waar er maar drie van zijn: KPN, Vodafone en T-Mobile/ Orange. Mvno’s huren capaciteit in bij de mno’s – sommige zijn exclusief verbonden aan een van hen, andere doen zaken met twee of alledrie de partijen. KPN heeft de meeste mvno-klanten op zijn netwerk. Volgens onderzoekbureau Telecompaper stijgt het marktaandeel van de virtuele netwerkbedrijven nog steeds en bedraagt het inmiddels meer dan 16 procent van de hele mobiele markt. Ortel Mobile behoort met Lebara, LycaMobile, Tele2 en AH Mobiel tot de grootste partijen. De eerste drie zijn actief in het zogeheten etnische segment (gericht op migranten), dat ongeveer de helft van de markt voor zijn rekening neemt. Andere segmenten zijn bijvoorbeeld no-frills (met prijsvechters als Simpel en Ben) en retail (met naast AH Mobiel ook Kruidvat Mobiel, Deka Mobiel en Aldi Talk).

9

Ortel Mobile - CFO Erwin Dunnink  
Ortel Mobile - CFO Erwin Dunnink  

Kwaliteit wordt niet bepaald door schaalgrootte