Startups Magazine 4th edition

Page 1

OCTOBER 2018

ISSUE NO. 4

PAGE | 1


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

2 | PAGE

OCTOBER 2018

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 3


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

Our Contributors

Bader AlSaraf

Eman AlAbdulGhani

Shayma Aleidi

Thamer Shaker,KSA

Areej Hamadah

Shereen Sultan

Dr Fatema AlMosawi

Dr. Musaad AlRezouki

4

Our Strategic PArtners

4 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 5


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫صناعة التغيير‬ ‫غالبا مايبدو االمر مستحيال الى ان يتحقق‬

‫‪Your Business‬‬ ‫‪DESERVES BETTER‬‬

‫‪Visit our website for more info‬‬

‫صناعــة التغييرالمجتمعــي غالبــا ماتكــون نتــاج افــكار‬ ‫خالقــة لــرواد اعمــال اجتماعييــن مفعميــن بالطاقــة‬ ‫واالمــل ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن ريــادة‬ ‫االعمــال بالريــادة المجتمعيــة ‪ .‬روادهــا يمتلكــون‬ ‫احساســا عاليــا بالمســئولية اتجــاه مجتمعاتهــم ‪,‬‬ ‫انهــم يعملــون بشــغف كبيــر يصــل الــى حــد الهــوس‬ ‫احيانــا ‪ ,‬ولديهــم اضعــاف درجــات المثابــرة وحافــز‬ ‫كبيــر للتغييــر الــذي غالبــا مايصطــدم بواقــع الرفــض‬ ‫مــن قبــل االخريــن ناهيــك عــن التحديــات الصعبــة‬ ‫فــي بدايــات التنفيــذ حيــث يتطلــب االمــر جهــودا‬ ‫مضاعفــة لتغييــر انمــاط التفكيــر الســائدة في العمل‬ ‫والتعليــم واالجــراءات حتمــا احــداث التغييرفــي ثقافة‬ ‫المجتمعــات يســتغرق وقتــا طويــا ‪.‬‬ ‫ولكننــا فــي ســباق مــع الزمــن خصوصــا فــي ظــل‬ ‫الضغوطــات الماليــة وانتشــار البطالــة والصراعــات‬ ‫فــي عالمنــا العربــي ‪ .‬ان كل الضغــوط التــي أوجدتهــا‬ ‫األزمــات فــي المنطقــة دفعــت الشــباب للتفكيــر‬ ‫الجــاد فــي ابتــكار حلــوال لــكل قضايــا المجتمــع ولعــل‬ ‫مــن ابرزهــا ‪ :‬مكافحــة الفقــر والبطالــة ‪ ,‬التحديــات‬ ‫البيئيــة والتكنلوجيــة ‪ ,‬تطويــر التعليــم ‪ ,‬تمكيــن‬ ‫النســاء ‪ ,‬والصحــة ‪ .‬ممــا الشــك فيــه بارتبــاط‬ ‫ذلــك ايضــا بالتطــورات والتقنيــات التكنلوجيــة‬ ‫الهائلــة التــي مكنــت الشــباب مــن الحصــول علــى‬ ‫المعلومــات واالطــاع علــى التجــارب العالميــة عبــر‬ ‫شــبكات التواصــل المختلفــة وســاهمت فــي رفــع‬ ‫درجــات الوعــي والتحفيزالبتــكار حلــوال مســتدامة‬ ‫لتنميــة اوطانهــم ‪ .‬لذلــك تركزمعظــم الحكومــات‬ ‫والجامعــات الكبــرى فــي العالــم اليــوم علــى دعــم‬ ‫وتمويــل قطــاع الريــادة االجتماعيــة لمــا لــه مــن تاثيــر‬ ‫حقيقــي ومســتدام فــي التنميــة البشــرية ‪.‬‬ ‫اننــا نعيــش اليــوم فــي عالــم ملــئ بالتحديــات‬ ‫المســتقبلية فمــاذا صنعنــا لمواجهــة تلــك‬ ‫التحديــات؟ يقــول نيلســون مانديــا “ قــد نمتلــك‬ ‫الرؤيــة ولكنهــا مــن دون تنفيــذ تبقــى مجــرد حلــم ‪,‬‬ ‫والتنفيــذ مــن دون رؤيــة هــو مجرد مضيعــة للوقت ‪,‬‬ ‫أمــا الرؤيــة والتنفيــذ معــا ‪ ,‬فيمكــن ان يغيــرا العالــم“‪.‬‬

‫‪PAGE | 7‬‬ ‫‪http://www.medcomm-systems.com‬‬

‫‪GROUP‬‬

‫‪ISSUE‬‬ ‫‪NO.CONSULTING‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪MEDCOMM‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪Location: Nouriya Residence, Bnaid AlQar‬‬ ‫‪Telephone: +96551566770‬‬ ‫‪E-mail: advertising@startupsmag.org‬‬ ‫‪E-mail: info@startupsmag.org‬‬ ‫‪Website: www.startupsmag.org‬‬ ‫‪Instagaram: @startupsmag‬‬ ‫‪Twitter: @startupsmagkw‬‬ ‫‪Founder and CEO : Eman AlAbdulghani‬‬ ‫‪Creative Development Director:‬‬ ‫‪Mubarak AlReshidi‬‬ ‫‪Creative Production Director: AbdulAziz Safar‬‬ ‫‪Photographerr: Bader AlSaraf‬‬ ‫‪Intern/Editor: Saleh AlAdwani‬‬ ‫‪Intern/Marketing: Ghala AlHajeri‬‬ ‫‪IT Manager: Aby Sebastian‬‬ ‫‪Sales Manager: Linda‬‬ ‫)‪Magazine Design: Ahmad Al-Karmi (MCG‬‬

‫ايمان العبدالغني‬

‫‪Contributors:‬‬ ‫‪1. Dr. Mesaad alrezouqi‬‬ ‫‪2. Dr . Fatma Almosawi‬‬ ‫‪3. Eng . Shirin‬‬ ‫‪4. Eman Alabdulghani‬‬ ‫‪5. Thamer Shaker . KSA‬‬ ‫‪6. Shayma Aleidi‬‬ ‫‪7. Areej Hamadah‬‬ ‫‪8. Bader Alsaraf‬‬ ‫‪9. Dr. hamam Alqussi‬‬

‫مؤسس ستارت اب‬

‫ايمان العبدالغني‬ ‫مؤسس منصة ستارت اب لدعم رواد العمال‬ ‫‪estartupsmag@gmail.com‬‬ ‫‪eman@startupsmag.org‬‬ ‫‪6 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

What’s inside: 10

Registration for 4th KIPCO Tmkeen Award

14

‫معالي وزير التجارة‬ ‫خالد الروضان‬

18

The Creostruction Story

21

VENTI VOLTE

24

ARABNET KUWAIT

Husain Almosawi: The Creostruction Story

AN INTERVIEW WITH ALI ALMATROUK

18

70

‫معالي وزير التجارة خالد الروضان‬

49

14

‫الحساء السحري‬

INTERVIEW WITH 64 AN ALI ALMATROUK

making money

66

27

‫ماهي القيادة؟‬

34

the startups private event gallery

50 work for you

43

‫صفحة أمل‬

55

‫مقابلة مع علي اشكناني‬

68 Top business security tips

46

Leading by example

63

‫مقابلة مع عبد الوهاب‬ ‫النجادة‬

75

8 | PAGE

‫صفحة أمل‬

43 STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

‫شراع ُيطلق مركز ريادة األعمال‬ ‫الثاني في جامعة الشارقة‬

‫الجوانب القانونية لشركة‬ ‫الشخص الواحد‬ PAGE | 9


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫إطالق النسخة الرابعة من جائزة‬ ‫كيبكو تمكين لدعم مشاريع‬ ‫الشباب‬

‫‪Registration for 4th KIPCO Tmkeen‬‬ ‫‪Award for Young Entrepreneurs‬‬ ‫‪launched‬‬

‫باب التسجيل للشركات الناشئة‬ ‫في قطاعي اإلعالم اإللكتروني‬ ‫والتكنولوجيا مفتوح حتى ‪ 22‬أكتوبر‬ ‫مدينة الكويت‪ 12 ،‬سبتمبر ‪2018‬‬

‫أعلنــت كل مــن شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة)‬ ‫ومؤتمــر تمكيــن الشــباب (تمكيــن) عــن فتــح بــاب‬ ‫التســجيل فــي جائــزة كيبكــو تمكيــن لدعــم مشــاريع‬ ‫الشــباب للعــام ‪ .2018‬وهــذه هــي الســنة الرابعــة‬ ‫التــي يتعــاون فيهــا الطرفــان فــي تنظيــم هــذه‬ ‫الجائــزة التــي ســوف تركــز هــذا العــام علــى مشــاريع‬ ‫المبادريــن الشــباب فــي قطاعــي اإلعــام اإللكتروني‬ ‫والتكنولوجيــا‪.‬‬

‫ً‬ ‫مفتوحــا أمــام‬ ‫ويعتبــر بــاب التســجيل فــي الجائــزة‬ ‫المبادريــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ‪18‬‬ ‫و‪ 33‬عامـ ًـا‪ ،‬ويديــرون شــركات ناشــطة فــي قطاعــي‬ ‫اإلعــام اإللكترونــي والتكنولوجيــا ال يزيــد عمرهــا‬ ‫عــن خمــس ســنوات وتعمــل وفــق ترخيــص صــادر‬ ‫مــن الكويــت‪ .‬وبإمــكان الشــباب الراغبيــن بالتســجيل‬ ‫فــي الجائــزة زيــارة موقــع تمكيــن علــى شــبكة‬ ‫اإلنترنــت ‪ www.tmkeenkw.com‬حيــث تســتمر‬ ‫فتــرة التســجيل حتــى ‪ 22‬أكتوبــر‪.‬‬ ‫وبهــذه المناســبة قالــت المديــر التنفيــذي التصاالت‬ ‫المجموعــة فــي شــركة المشــاريع اآلنســة إيمــان‬ ‫العوضــي “ كان هدفنــا منــذ بدايــة تعاوننــا مــع‬ ‫مؤتمــر تمكيــن الشــباب فــي عــام ‪ 2015‬إبــراز قــدرات‬ ‫المبادريــن الشــباب وطاقاتهــم فــي مجالــي اإلبــداع‬ ‫واالبتــكار‪ .‬إن شــركة مشــاريع الكويــت ومــن خــال‬ ‫جائــزة كيبكــو تمكيــن تجــدد التزامهــا بتقديــم الدعــم‬ ‫‪PAGE | 11‬‬

‫‪Startup businesses in the e-media and‬‬ ‫‪technology sectors welcome to register until‬‬ ‫‪October 22‬‬

‫والمســاعدة للشــباب والشــابات مــن أجــل االرتقــاء‬ ‫بأعمالهــم وتطويرهــا مــن خــال تقديــم خدمــات عبــر‬ ‫شــركات المجموعــة وخبــرات موظفيهــا”‪.‬‬ ‫وتعتبــر جائــزة كيبكــو تمكين لدعم مشــاريع الشــباب‪،‬‬ ‫التــي تبلــغ قيمتهــا ‪ 100‬ألــف دوالر أمريكــي‪ ،‬أكبــر‬ ‫جائــزة للمبادريــن الشــباب مــن حيــث القيمــة فــي‬ ‫الكويــت‪ .‬وتشــمل الخدمــات التــي تتضمنهــا الجائــزة‬ ‫مجموعــة واســعة مــن خدمــات االستشــارات المالية‬ ‫واالســتراتيجية والتشــغيلية‪ ،‬ودراســات الســوق‪،‬‬ ‫والتأميــن وخدمــات إعالنيــة‪ .‬وتدعــم مجموعــة‬ ‫شــركات شــركة مشــاريع الكويــت‪ ،‬ومنهــا بنــك‬ ‫برقــان و‪ OSN‬ومجموعــة الخليــج للتأميــن وشــركة‬ ‫كامكــو لالســتثمار وإذاعــة مارينــا ‪ FM‬الجائــزة عبــر‬ ‫تقديــم خبراتهــا وخدماتهــا للفائــز‪ .‬كمــا تدعــم الجائــزة‬ ‫كل مــن شــركة العقــارات المتحــدة‪ ،‬وشــركة القريــن‬ ‫لصناعــة الكيماويــات البتروليــة‪ ،‬ويونايتــد نتووركــس‬ ‫وشــركة التعليــم المتحــدة‪.‬‬ ‫وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الفائــز بالمركــز األول‬ ‫يحصــل علــى جائــزة نقديــة بقيمــة ‪ 15‬ألــف دوالر‬ ‫أمريكــي‪ ،‬كمــا يحصــل الفائزيــن بالمركزيــن الثانــي‬ ‫والثالــث علــى ‪ 10‬آالف وخمســة آالف دوالر‬ ‫أمريكــي علــى التوالــي‪.‬‬ ‫مــن جهتــه قــال رئيــس اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر‬ ‫تمكيــن الشــباب الســيد علــي اإلبراهيــم “يتمثــل‬ ‫الهــدف مــن مؤتمــر تمكيــن الشــباب الســنوي‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪services from the KIPCO Group companies‬‬ ‫‪worth US$ 100,000, making it the largest‬‬ ‫‪entrepreneurship prize in terms of value in‬‬ ‫‪Kuwait. The services include a wide range of‬‬ ‫‪financial, strategic and operational consultancy‬‬ ‫‪sessions, market studies, insurance coverage‬‬ ‫‪and advertising services. Burgan Bank, OSN,‬‬ ‫‪Gulf Insurance Group, KAMCO Investment‬‬ ‫‪Company and Marina FM are contributing their‬‬ ‫‪expertise and services to the prize. United‬‬ ‫‪Real Estate, Qurain Petrochemical Industries,‬‬ ‫‪United Networks and United Education are‬‬ ‫‪also supporting the award. In addition to this,‬‬ ‫‪the first place winner will be awarded US$‬‬ ‫‪15,000 in cash, while the second and third‬‬ ‫‪place winners will receive US$ 10,000 and‬‬ ‫‪US$ 5,000 respectively.‬‬ ‫‪On his part, Mr Ali Al Ebrahim, CEO of Youth‬‬ ‫‪Empowerment Organization, said:‬‬

‫‪“At Tmkeen, it is our mission to educate‬‬ ‫‪young people and to inspire them to become‬‬ ‫‪entrepreneurs, and thereby contribute to‬‬ ‫‪Kuwait’s growing business sector. We are‬‬ ‫‪delighted to be partnering with KIPCO and its‬‬ ‫‪Group companies for the fourth year, as we‬‬ ‫‪work together to encourage young people‬‬ ‫‪to use their creativity to establish innovative‬‬ ‫”‪small and medium enterprises.‬‬ ‫‪Eligible applicants for the award will be‬‬ ‫‪asked to submit detailed information about‬‬ ‫‪their business’s operational and financial‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪Kuwait City, 12 September, 2018:‬‬

‫– ‪KIPCO – the Kuwait Projects Company‬‬ ‫‪and the Youth Empowerment Organization‬‬ ‫‪(Tmkeen) have announced the beginning of‬‬ ‫‪registration for the annual KIPCO Tmkeen‬‬ ‫‪Award for Young Entrepreneurs. This is the‬‬ ‫‪fourth year that the two entities come together‬‬ ‫‪to organize this award, which focuses on‬‬ ‫‪entrepreneurial businesses in the e-media‬‬ ‫‪and technology sectors.‬‬

‫‪Young entrepreneurs aged 18-33 with existing‬‬ ‫‪businesses established for no longer than‬‬ ‫‪five years and licensed in Kuwait are invited‬‬ ‫‪to visit the Tmkeen website (www.tmkeenkw.‬‬ ‫‪com) to apply for the award. Registration is‬‬ ‫‪open until October 22.‬‬ ‫‪Ms Eman Al Awadhi, KIPCO’s Group‬‬ ‫‪Communications‬‬ ‫‪Director,‬‬ ‫‪said:‬‬

‫‪“Since we began our collaboration with the‬‬ ‫‪Youth Empowerment Symposium in 2015,‬‬ ‫‪our goal has been to highlight the talent‬‬ ‫‪and creativity of Kuwait’s ambitious young‬‬ ‫‪entrepreneurs. Through the KIPCO Tmkeen‬‬ ‫‪Award for Young Entrepreneurs, we continue‬‬ ‫‪to help young men and women to take their‬‬ ‫‪businesses to the next level by providing the‬‬ ‫‪services of the KIPCO Group companies and‬‬ ‫”‪lending the expertise of its professionals.‬‬ ‫‪The KIPCO Tmkeen Award for Young‬‬ ‫‪Entrepreneurs offers the grand prize winner‬‬ ‫‪10 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫فــي تثقيــف وإلهــام وتشــجيع الشــباب الكويتــي‬ ‫للتحــول إلــى قطــاع األعمــال وتأســيس مشــاريع‬ ‫ناجحــة وبالتالــي المســاهمة فــي قطــاع األعمــال‬ ‫المتنامــي فــي الكويــت‪ .‬نحــن ســعداء بهــذه الشــراكة‬ ‫مــع مجموعــة شــركة المشــاريع للعــام الرابــع علــى‬ ‫التوالــي التــي تتيــح لنــا التعــاون فــي ســبيل تشــجيع‬ ‫الشــباب علــى اســتخدام قدراتهــم اإلبداعيــة إلنشــاء‬ ‫مؤسســات صغيــرة ومتوســطة مبتكــرة”‪.‬‬

‫ينبغــي علــى المتقدميــن المؤهليــن للحصــول علــى‬ ‫مفصلــة حــول األداء‬ ‫الجائــزة تقديــم معلومــات‬ ‫ّ‬ ‫التشــغيلي والمالــي لشــركاتهم‪ ،‬علــى أن تُ عقــد جولة‬ ‫التحكيــم األولــى فــي ‪ 29‬أكتوبــر المقبــل‪ .‬وســيعمل‬ ‫المتقدميــن خــال هــذه الجولــة علــى تقديــم عــرض‬ ‫إيضاحــي تتــراوح مدتــه بيــن ‪ 5‬و‪ 7‬دقائــق للجنة تضم‬ ‫ممثليــن عــن مجموعــة شــركات شــركة مشــاريع‬ ‫الكويــت‪ .‬وبنــاء علــى معاييــر محــددة‪ ،‬ســيتأهل‬ ‫المتقدميــن الثالثــة األوائــل للجولــة النهائيــة التــي‬ ‫ســتعمل خاللهــا لجنــة التحكيــم علــى اختيــار الفائــز‬ ‫بنــاء علــى عــرض إيضاحــي أخيــر تتــراوح مدتــه بيــن ‪7‬‬ ‫إلــى ‪ 10‬دقائــق وذلــك فــي ‪ 5‬نوفمبــر المقبــل‪ ،‬علــى‬ ‫أن يتــم إعــان الفائــز خــال مؤتمــر تمكيــن الشــباب‬ ‫يــوم ‪ 6‬نوفمبــر‪.‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت‪:‬‬

‫مجموعــة شــركة مشــاريع الكويــت‪ ،‬بمــا لديهــا مــن‬ ‫أصــول موحــدة تحــت إدارتهــا أو ســيطرتها تزيــد‬ ‫فــي مجموعهــا عــن ‪ 32.7‬مليــار دوالر أمريكــي كمــا‬ ‫فــي ‪ 30‬يونيــو ‪ ،2018‬هــي إحــدى أكبــر الشــركات‬ ‫القابضــة الرائــدة وأكثرهــا تنوعــ ًـا فــي األنشــطة علــى‬ ‫مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا‪،‬‬ ‫حيــث تمتلــك المجموعــة حصــص ملكيــة رئيســية‬ ‫فــي محفظــة تضــم حوالــي ‪ 60‬شــركة عاملــة فــي‬ ‫‪ 24‬دولــة‪ ،‬وتتركــز أنشــطتها الرئيســية فــي قطاعــات‬ ‫الخدمــات الماليــة‪ ،‬اإلعــام‪ ،‬العقــار والصناعــة‪.‬‬ ‫كمــا تمتلــك مــن خــال الشــركات التابعــة والزميلــة‬ ‫لشــركاتها الرئيســية حصــص ملكيــة فــي قطاعــي‬ ‫التعليــم والصحــة‪.‬‬

‫ولمزيـد مـن المعلومـات‪ ،‬يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫إيمان العوضي‬ ‫المدير التنفيذي التصاالت المجموعة‬ ‫إدارة اتصاالت الشركات‬

‫‪+965 22943416‬‬ ‫لمحة موجزة عن منظمة تمكين الشباب‪:‬‬

‫شــهدت الكويــت تنظيــم مؤتمــر تمكيــن الشــباب‬ ‫ألول مــرة فــي عــام ‪ ،2012‬وقــد حقــق هــذا الحــدث‬ ‫ً‬ ‫نجاحــا وتطــور ليصبــح نقطــة انطــاق منظمــة‬ ‫تمكيــن الشــباب‪ ،‬التــي تــم تأسيســها بشــكل رســمي‬ ‫فــي عــام ‪ .2014‬وتعتبــر منظمــة تمكيــن الشــباب‬ ‫منظمــة خاصــة مســتقلة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة‪.‬‬

‫‪+965 60336399‬‬

‫‪Eman.Alawadhi@kipco.com‬‬

‫‪ABOUT YOUTH EMPOWERMENT OR‬‬‫‪GANIZATION:‬‬ ‫‪The First Youth Empowerment Symposium‬‬ ‫‪was held in 2012, and the annual event‬‬ ‫‪grew to become the starting point of‬‬ ‫‪Youth Empowerment Organization, which‬‬ ‫‪was officially formed in 2014. The Youth‬‬ ‫‪Empowerment Organization is an independent,‬‬ ‫‪private Non-Profit Organization (NPO) & Non‬‬‫‪Governmental Organization (NGO).‬‬ ‫‪It is a national initiative that is delivered by‬‬ ‫‪youth to youth in a professional setting,‬‬ ‫‪with a global outreach towards economic‬‬ ‫‪advancements worldwide. The organization’s‬‬ ‫‪vision is to empower young people in order‬‬ ‫‪to drive a new era of economic development,‬‬ ‫‪growth and productivity.‬‬

‫‪ABOUT KIPCO:‬‬ ‫‪The KIPCO Group is one of the biggest holding‬‬ ‫‪companies in the Middle East and North Africa,‬‬ ‫‪with consolidated assets of US$ 32.7 billion‬‬ ‫‪as at 30 June 2018. The Group has significant‬‬ ‫‪ownership interests in over 60 companies‬‬ ‫‪operating across 24 countries. The group’s‬‬ ‫‪main business sectors are financial services,‬‬ ‫‪media, real estate and manufacturing. Through‬‬ ‫‪its core companies, subsidiaries and affiliates,‬‬ ‫‪KIPCO also has interests in the education and‬‬ ‫‪medical sectors.‬‬

‫‪performance. The first judging round will be‬‬ ‫‪held on October 29, where applicants will‬‬ ‫‪give a 5-7 minute presentation to a panel‬‬ ‫‪of business professionals from the KIPCO‬‬ ‫‪Group. Based on defined business criteria,‬‬ ‫‪the three applicants with the highest scores‬‬ ‫‪will be eligible to give a final presentation of‬‬ ‫‪7-10 minutes at the KIPCO Tmkeen Award‬‬ ‫‪Startup Battle on November 5, and the official‬‬ ‫‪judging panel will select the winners. The‬‬ ‫‪winner of the grand prize will be announced‬‬ ‫‪during the Youth Empowerment Symposium‬‬ ‫‪on November 6.‬‬

‫‪FOR FURTHER INFORMATION:‬‬ ‫‪EMAN AL AWADHI‬‬ ‫‪Group Communications Director‬‬

‫‪Kuwait Projects Company - KIPCO‬‬ ‫‪+965 2294 3416‬‬ ‫‪+965 6033 6399‬‬

‫‪Eman.Alawadhi@kipco.com‬‬

‫إنهــا مبــادرة وطنيــة يقــوم عليهــا شــباب مــن أجــل‬ ‫مســاعدة الشــباب فــي مجــال العمــل الخــاص‪ ،‬مــع‬ ‫قــدرة علــى التواصــل مــع الخبــراء فــي مختلــف أنحــاء‬ ‫العالــم مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق التقــدم‬ ‫االقتصــادي‪ .‬تقــوم رؤيــة المنظمــة علــى تمكيــن‬ ‫الشــباب مــن أجــل قيــادة مرحلــة جديــدة مــن التطــور‬ ‫االقتصــادي والنمــو واإلنتاجيــة‪.‬‬ ‫‪PAGE | 13‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪12 | PAGE‬‬


‫معالي وزير التجارة‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫هدفي االساسي العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو ‪2035‬‬ ‫وانا هنا من اجل الشباب ‪ ..‬ساعمل كل مافي وسعي لتحقيق‬ ‫امالهم ‪.‬‬

‫خالد الروضان‬

‫“ لــدي ايمــان مطلــق بالشــباب الكويتــي فهــو قــادر‬ ‫علــى صنــع الكثيــر‪ ,‬التوجــد اي قــوة ممكــن ان تعيــق‬ ‫الشــباب الكويتــي مــن تحقيــق احالمــه لذلــك اذا مــا‬ ‫اتيحــت لــه الفرصــة وبيئــة العمــل المناســبة‪ ،‬تجــد‬ ‫إبداعاتــه تنطلــق مــن حيــث ال يتوقــع الكثيريــن‪”.‬‬ ‫منــذ تولــي الســيد خالــد الروضــان حقيبــة وزارة‬ ‫التجــارة والصناعــة فــي الكويــت‪ ،‬شــهدت حركــة‬ ‫الشــباب والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة‬ ‫تطــورا ملحوظــا ومتسـ ً‬ ‫ـارعا ‪ ,‬خصوصــا فــي تحســين‬ ‫بيئــة االعمــال ‪ ,‬فهــو اول مــن قــام بعمليــة اشــراك‬ ‫الشــباب فــي اتخــاذ القرارمــن خــال جلســات حواريــة‬ ‫دوريــة ومســتمرة ‪ ,‬ويحــرص دومــا علــى ان يتواجــد‬ ‫فــي الملتقيــات الشــبابية واجتماعــات رواد االعمــال‬ ‫ليســتمع ويــدون مالحظاتهــم ‪.‬‬ ‫فــي لقــاء حصــري مــع الوزيــر خالــد الروضــان كان‬ ‫بدايــة الحديــث عــن ســؤاله باهتمامــه االول واالخيــر‬ ‫بالشــباب وعــن معرفــة الســر وراء ســرعة االنجــازات‬ ‫فــي الــوزارة رغــم حداثــة اســتالمه الحقيبــة الوزاريــة‬ ‫‪ ,‬فــرد قائــا انــا هنــا الجلهــم وحريــص جــدا علــى‬ ‫ان اســخر كافــة امكانياتــي فــي الــوزارة لتســهيل‬ ‫اعمالهــم ‪ ,‬هــم الطاقــة والثــروة الحقيقيــة للكويــت‬ ‫ـا إن هــذا اإلنجــاز لــم يكــن لــوال‬ ‫وعلــق الروضــان قائـ ً‬ ‫تظافــر جهــود العامليــن فــي الــوزارة والفريــق الواعــد‬ ‫مــن الشــباب ليكــون مشـ ً‬ ‫ـرفا ومنفــذا لرؤيــة حضــرة‬ ‫صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح االحمــد‬ ‫الجابــر الصبــاح لجعــل الكويــت فــي مصــاف الــدول‬ ‫االقتصاديــة المتقدمــة ‪ ,‬فقــد شــهد عهــد الروضــان‬ ‫توقيــع اتفاقيــات ومعاهــدات تجاريــة عديدة لتســاهم‬ ‫فــي عمليــة اســراع تحويــل الكويــت الــى مركــز مالــي ‪.‬‬

‫‪PAGE | 15‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫فقــد قــام الروضــان بتجهيــز فريــق متكامــل مــن‬ ‫الكــوادر الشــبابية الكويتيــة التــي وجــد فيهــا الرغبــة‬ ‫فــي تطويروتحســين بيئة األعمــال في الكويت‪ .‬عمل‬ ‫هــذا الفريــق منــذ اليــوم األول علــى تطويروتحســين‬ ‫الخدمــات المقدمــة فــي وزارة التجــارة مــن خــال‬ ‫التواصــل مــع الجهــات المختلفــة ومحاولــة ربطهــا‬ ‫لتســهيل الــدورة المســتندية المعقــدة التــي كان‬ ‫يعانــي منهــا رواد األعمــال فاســتطاع انشــاء مركــز‬ ‫الكويــت لالعمــال ومــن خــال مشــروع النافــذة‬ ‫الواحــدة الــذي مكــن رواد االعمــال مــن تســهيل‬ ‫اجــراءات تاســيس الشــركات وايضــا تطويــر اقســام‬ ‫العالمــة التجاريــة وحفــظ الحقــوق التجاريــة ‪.‬‬

‫ومــن جهــة أخــرى أكــد الروضــان علــى اســتمرار هــذا‬ ‫الفريــق علــى العمــل علــى تطويــر األعمــال بشــكل‬ ‫خــاص وحــل جميــع المشــكالت والصعوبــات فــي‬ ‫عمليــة تســجيل الشــركات واســتخراج الرخــص تمتــد‬ ‫إلــى شــهور طويلــة حيــث إن مركــز الكويــت لألعمــال‬ ‫الــذي أنشــئ فــي عهــد الوزيــر الروضــان قــام بحــل‬ ‫العديــد مــن العقبــات وســهل الكثيــر مــن االجــراءات‬ ‫التــي كانــت تحــول حــول تأســيس الشــركات الناشــئة‬ ‫هــذا باإلضافــة إلــى تخفيــض المتطلبــات التــي‬ ‫كانــت تجهــد رواد األعمــال‪.‬‬ ‫وحــول النقــاش عــن تنــوع المشــاريع الناشــئة فــي‬ ‫الكويــت وهيمنــة قطــاع األغذيــة‪ ،‬قــال الروضــان إن‬ ‫الكويــت مــن االســواق المميزة والناجحــه والمهيمنة‬ ‫فــي قطــاع التغذيــة وهــي فــي تطــور ملحــوظ ‪،‬‬ ‫وليــس هنالــك أي ضــرر فــي ارتفــاع أعــداد المشــاريع‬ ‫التابعــة لهــذا القطــاع مــع ضــرور ة االخــذ بعيــن‬ ‫االعتباراهميــة دعــم القطاعــات االخــر وخصوصــا‬ ‫التكنلوجيــا والمشــاريع التقنيــة واليمكننــا ان نغفــل‬ ‫عــن التطــور الملحــوظ والســريع فــي هيمنــة القطــاع‬ ‫التكنلوجــي فــي العالــم ككل ‪.‬‬

‫‪14 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫وكان هنالك سؤال حول ما هي رؤية خالد الروضان‬ ‫بعــد توليــه رئاســة الصنــدوق الوطنــي لدعــم ورعايــة‬ ‫وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فقــال‬ ‫حــول هــذا الموضــوع بــأن هنالــك فريــق متكامــل‬ ‫يعمــل علــى تطويــر آليــة الصنــدوق وتســهيل جميــع‬ ‫الصعوبــات التــي تواجــه المبادريــن‪ .‬هــذا وأكــد‬ ‫الروضــان بــأن وجــوده لــن يضيــف للصنــدوق بــل‬ ‫روح الفريــق العامــل هــو مــن يقــود المؤسســات‬ ‫للنجــاح ‪ ”.‬وانــا علــى يقيــن تــام بــان االضافــة‬ ‫الحقيقيــة ســتاتي مــن الشــباب الكويتــي حيــن تتــاح‬ ‫لهــم البيئــة والظــروف واالمكانيــات المناســبة “‪.‬‬ ‫وفــي الختــام شــكر الوزيــر منصــة ســتارت اب علــى‬ ‫هــذا اللقــاء وقــال بــان كل جهــد البــد ان يؤتــي‬ ‫ثمــاره واكــد علــى اســتمراره فــي مواصلــة عملــه فــي‬ ‫تحســين كل الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة مؤكــدا‬ ‫بــأن بــاب مكتبــه مفتــوح دومــا لخدمــة الشــباب ‪.‬‬

‫وفــي كلمــة اخيــرة لمنصــة ســتارت اب ‪ ,‬اثنــى‬ ‫الوزيــر علــى الجهــود المبذولــة مــن قبــل فريــق عمــل‬ ‫ســتارت اب لدعــم الشــباب وقطــاع ريــادة االعمــال‬ ‫فــي الكويــت ‪ ,‬متمنيــا كل النجــاح والتوفيــق لجميــع‬ ‫المشــاريع الكويتيــة الناشــئة والواعــدة ‪.‬‬

‫وانا على يقين تام بان‬ ‫االضافة الحقيقية‬ ‫ستاتي من الشباب‬ ‫الكويتي حين تتاح‬ ‫لهم البيئة والظروف‬ ‫واالمكانيات‬ ‫المناسبة‬

‫‪PAGE | 17‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪Startups Magazine is the magazine‬‬ ‫‪that celebrates the entrepreneurial‬‬ ‫‪startup business community in Kuwait‬‬ ‫‪and the Middle-east and Its the voice‬‬ ‫‪for the startup and SMEs community‬‬ ‫‪and the conduit for advertisers to‬‬ ‫‪directly connect with the startup and‬‬ ‫‪entrepreneurial community at large. With‬‬ ‫‪a circulation of over 15,000 copies that‬‬ ‫‪will reach every startup business owner‬‬ ‫‪and entrepreneur . the key objective‬‬ ‫‪is to encourage the entrepreneurs to‬‬ ‫‪start their own businesses.It would act‬‬ ‫‪as an important bridge between the‬‬ ‫‪entrepreneurs and investors and also‬‬ ‫‪connect them to other like-minded‬‬ ‫‪businesses.‬‬ ‫‪Be a part of the community and reach‬‬ ‫‪out to us through our instagram page.‬‬ ‫‪Scan the QR code or find us via‬‬ ‫‪@startupsmag‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪16 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

It

all started back on 2013 while I was studying in the U.S. Under the supervision of Dr.Deepack I started to learn more about Artificial intelligence and how it will become the next Big thing. Whoever is working in the oil field knows how tedious is to analyze well logs and how its time consuming. Dr.Deepack was working on a program that do the analysis without the need of a human factor. I worked with him in that project, I learned a lot and I knew that (AI) will be a great market to enter. As an entrepreneur you must have an eagle eye in the market that can predict the needs of the business industry. We need the use of artificial intelligence in many jobs that are costing us too much money and time to

18 | PAGE

Founder of CREOSTUCTION

HUSAIN ALMOSAWI:

My advice for our youth entrepreneur, in business you have to be like a child be curious about everything knock all the doors until one day one of them will open and remember the only challenge is you so you are the person who decide failure or success not anyone else. Finally, I would like to thank startup magazine for this wonderful opportunity and I wish you best of luck in the future. First data collection on May 2018

THE S T O R Y

CREOSTRUCTION

did was contacting the officials in ministry of public work and it was very productive meeting which helped a lot in understanding the situation. I decided to establish my company because I saw a vey big opportunity coming. I built my team some of them here in Kuwait and others are in the U.K. I also got supported by info-lab in the U.K to use their technological labs in our project. Our project was to prepare a vehicle with our cameras and sensors that works through deep learning artificial intelligence to analyze the road condition and the assets around the vehicle. We kept feeding our computers with data and images so it can understand more and once we put it in the road it should do the analysis without the interpretation of human factor. By the beginning of 2018 our vehicle reached an accuracy of 91% and our goal for 2019 is to reach an accuracy of 94% and by the end of 2020 is to reach an accuracy of 98%. Inchallah this year we will test our technology in some of the residential streets here in Kuwait and by 2019 we will go all over Kuwait.

operate. People think that artificial intelligence will replace many jobs which will affect their living. It is actually the opposite when we use artificial intelligence in robots, cars, machinery ‌. etc. We are relieving our workers from strenuous and repetitive tasks so they can take on better and more exciting roles. In general, artificial intelligence will open new market for jobs exactly as what happened with Trelleborg Sealing Solutions Co when they decided to have robots to operate their product line, they hired 50 extra employees to manage it all. After completing my education and getting back to Kuwait I started to look at problems we have that can be solved through using deep learning and machine learning. I found that one of the biggest issues we have in Kuwait is roads maintenance. First thing I

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 19


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫الســبب خالنــي اطــول حتــى بإختيــار االســم وقتهــا‬ ‫وبعدهــا لهيــت بالدراســة وكــرة القــدم ونســيت‬ ‫الموضــوع‪.‬‬

‫‏ورجعــت الفكــره فــي ســنة ‪ ٢٠١٦‬والحمدللــه بلشــنا‬ ‫البدايــة وشــهر ديســمبر بدينــا نبيــع‬

‫شمعنى اخترت الفاشن؟‬ ‫‏مرتبــط بالفكــره القديمــة اللــي كنــت نــاوي ابــدي‬ ‫فيهــا وبنفــس الوقــت اقــدر اســتخدم تخصصــي فــي‬ ‫الجامعــة وهــذا شــي بيزيــد الشــغف‪ .‬وكذلــك صــار‬ ‫فــي اهتمــام اكثــر باالزيــاء اكثــر كشــباب وتأثــرت‬ ‫بماركــة يوهــان كرويــف‪.‬‬

‫شنو الصعوبات اللي‬ ‫واجهتها؟‬

‫‪VENTI VOLTE‬‬ ‫عرف عن نفسك؟‬ ‫‏ثنيــان الدربــاس ‪ ،‬طالــب تســويق فــي جامعــة‬ ‫ا لكو يــت‬ ‫العالمــة‬ ‫‏مؤســس‬ ‫واالكسســوارات‬

‫التجاريــة‬ ‫‪VOLTE‬‬

‫للمالبــس‬ ‫‪VENTI‬‬

‫‏مهتــم فــي مجــال العلــم والمعرفــه فــي عالــم‬ ‫التســويق ‪ ،‬محــب لكــرة القــدم والســفر‪.‬‬

‫‏شلون كانت بداياتك؟‬ ‫‏الفكــرة كانــت موجــوده مــن ايــام الدراســة فــي‬ ‫المرحلــة الثانويــة لكــن وقتهــا ماكانــت عنــدي الخبــره‬ ‫والجديــه ‪ ,‬وكذلــك كنــت مركــز جـ ً‬ ‫ـدا علــى موضــوع‬ ‫انــه الزم الهويــه تكــون كويتيــة بحتــة للماركــه فهــذا‬ ‫‪PAGE | 21‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‏اكبــر عائــق الصعوبــات فــي اصــدار التراخيــص‬ ‫وتخيــص العالمــة التجاريــة ألي واحــد عنــده فكــرة‬ ‫او مشــروع ‪ ..‬امــور غيــر واضحــه ‪ ،‬متطلبــات صعبــة‬ ‫علــى الطلبــة‪ ،‬روتيــن طويــل وممــل ويكلــف الكثيــر‬ ‫مــن الوقــت وقــد يكلفــك غيــاب عــن محاضــرات‬ ‫دراســية‪.‬‬

‫‏العوائــق الماديــة طبيعيــة ألي شــخص بيبــدي مــن‬ ‫نفســه ومــن تمويلــه الخــاص بــدون االســتعانه‬ ‫بصنــدوق المشــاريع الصغيــره او اي دعــم‪.‬‬

‫‏شنو طرق االنتشار او شلون‬ ‫انتشرت فنتي فولتي؟‬ ‫‏الفضــل مــن بعــد اللــه للنــاس اللــي كانــت تجــرب‬ ‫المنتجــات والعمــاء اللــي كنــت ومازلــت فخــور‬ ‫بثقتهــم واكبــر طــرق انتشــار وافضلهــا الـــ‪word of‬‬ ‫‪mouth‬‬ ‫‏اللي الناس قاموا فيه‪.‬‬

‫‪20 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫ما هو حجم الشركه حاليا و‬ ‫من الداعم الرسمي لمجالك؟‬ ‫‏صغيــرة او محــدودة ولكــن نطمــح إلنتشــار وتوســعة‬ ‫االســم التجــاري اكثــر مــن التركيــز علــى حجــم الشــركه‬ ‫نفسها‬

‫كيف كانت وجه نظر الناس‬ ‫حوالينك و ( مؤيدين‬ ‫او معارضين ) و شلون‬ ‫شجعوك؟‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‏اتخــاذ القــرارات وكذلــك صــرت اهتــم اكثــر قــي‬ ‫ّ‬ ‫التعلــم اكثــر يــوم بيــوم‪.‬‬

‫‏اخر شي شنو النصايح ممكن‬ ‫تقدمها للطالب اللي حابين‬ ‫يبلشون مشاريعهم الخاصه‬ ‫‏انصــح فــي الجــرأة بالبدايــة ‪ ,‬مــن فكــرة صغيــره قــد‬ ‫تكــون مكتوبــه علــى ورقــة وبعدهــا تحديــد الهويــه‬ ‫والســوق او العميــل المســتهدف و البحــث والقــراءة‬ ‫مــن اهــم ادوات التطويــر على المســتوى الشــخصي‬ ‫راح تشــعر بالفــارق‪ .‬باإلضافــة الــى عــدم االســتعجال‬ ‫فــي كســب االربــاح‪.‬‬

‫‪ .‬لله الحمد فوق المتوقع‪.‬‬

‫‏فــي البدايــة كان فيــه اســتغراب او عــدم ثقــة بــأن‬ ‫ممكــن تنجــح هالفكــره‪.‬‬ ‫‏والحيــن الحمدللــه مانشــوف غيــر التشــجيع‬ ‫تطــور منــا‪.‬‬ ‫واالنتقــادات اللــي‬ ‫ّ‬

‫شلون قدرت توفق بين‬ ‫الدراسه و العمل؟‬

‫‏التخصص ساعدني بشكل كبير‪..‬‬

‫‏ارتباط تام بين‬

‫تخصص التسويق‬

‫وادارة االمور في‬ ‫الماركة وكذلك‬

‫‏ارتبــاط تــام بيــن تخصــص التســويق وادارة االمــور‬ ‫اطبــق الكــم الدراســي‬ ‫فــي الماركــة وكذلــك كنــت ّ‬ ‫علــى ارض الواقــع فــي مــا يخــص الماركــه‪.‬‬

‫اطبق الكم‬ ‫كنت‬ ‫ّ‬

‫شنو توقعاتك لمستقبلك‬ ‫العملي و الشخصي؟‬

‫الواقع في ما‬

‫ً‬ ‫جــدا‬ ‫‏التجربــة فادتنــي علــى المســتوى الشــخصي‬ ‫وهــذا راح ينعكــس علــى المســتوى العملــي بــإذن‬ ‫اللــه ألنــه هــذي التجربــة خلقــت لــي خبــرة كبيــره فــي‬ ‫التخطيــط والتنفيــذ و‬ ‫‪PAGE | 23‬‬

‫الدراسي على ارض‬

‫يخص الماركه‪.‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪22 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

ARABNET KUWAIT

OCTOBER 2018

Meet the Winners of the Startup Battle Kuwait 2018 The Arabnet Kuwait 2018 conference hosted its famous Startup Battle on the 8th of October. 10 startups took the stage and pitched in front an esteemed panel of judges.

The winners of this year’s Startup Battle will have a chance to compete in the Arabnet Startup Championship.

People’s Choice Award

Startup Battle Winners

3rd Place: Plotos - Maria Abi Hanna Country – UAE Created by nutrition experts, Plotos is a healthy food delivery and wellness platform that connects users with just a few clicks to healthy and wholesome food delivered right to their home or office based on their needs and lifestyle.

Scrrap - Hassan Alanzi Country – Kuwait

2nd Place: Swap - Abdulwahab AlZankawi Country – Kuwait

Scrrap is an automotive platform that allows users to order new or used car parts and vehicle insurance with 4 easy steps.

Swap is a money transfer application that allows friends and families to send and receive money. It ensures secure, simple, and fast money transactions.

1st Place: Gamiphy - Aws AlNabulsi Country – Palestine Gamiphy is a user engagement platform that helps businesses acquire and retain more customers through gamification, which indicates the use of game mechanics such as the achievement bar, interactive loading screens, and so on.

24 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 25


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫عندمــا نتحــدث عن القيــادة فانها تعني‬ ‫أشــياء مختلفــة بالنســبة ألشــخاص‬ ‫مختلفيــن فــي حــاالت مختلفــة ‪.‬‬ ‫لكــن فــي جوهرهــا ومجملهــا‪ ،‬القيــادة‬ ‫تعنــي‬

‫إلهــام اآلخريــن للمتابعــة واالســتمرار‬ ‫لتحقيــق رؤيــة مشــتركة معــا ‪.‬‬ ‫انــه بســيط جــدا لكــن التنفيــذ هــو مــا‬ ‫يجعــل األمــر صعبـ ًـا للغايــة ‪.‬‬

‫يقــال فــي بعــض األحيــان أن المديرين‬ ‫يقومــون باألمــور بشــكل صحيــح‪،‬‬ ‫والقــادة يفعلــون الصــواب‪.‬‬

‫ماذا تعني القيادة لك ؟‬ ‫يعتمــد اســلوبك الخــاص فــي القيــادة علــى مــا إذا‬ ‫كنــت تــراه كمجــرد اســم او مســمى لــك فقــط ‪ ،‬أو‬ ‫فعــل عليــك ان تقــوم بــه بالشــكل المناســب وتلهــم‬ ‫بــه االخريــن لتنفيــذه معــك ‪.‬‬ ‫إذن ايــن تــرى نفســك االن ؟ ومــا هــي القيــادة‬ ‫بالنســبة لــك ؟‬

‫ماهي‬

‫عندمــا تــم طــرح هــذا الســؤال نفســه علــى خمســة‬ ‫قــادة ناجحيــن كانــت االجابــة مختلفــة بشــكل مثيــر‬ ‫للدهشــة ‪ ،‬إليــك مــا قالــوه‪:‬‬

‫القيادة؟‬

‫“تســخير الطاقــة وجهــود االخريــن لتحقيــق اهــداف‬ ‫مشتركة”‪.‬‬

‫فيــل بليــر ‪ ،‬خدمــات توظيــف القــوى العاملــة ‪ ،‬ســان‬ ‫د ييغو‬

‫ايمان العبدالغني‬

‫مؤسس منصة ستارت اب لدعم رواد االعمال‬ ‫‪eman@startupsmag.org‬‬

‫‪PAGE | 27‬‬

‫“القــدرة علــى انشــاء فريــق مــن النــاس العادييــن‬ ‫وتحويلهــم الــى نجــوم بارزيــن”‪.‬‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫جوناس فالك ‪ ،‬اورجان ليف ‪ ،‬شيكاغو‬ ‫“عندمــا ينجــز االخــرون االفعــال واالعمــال بــدون‬ ‫الشــعور باالكــراه او االلتــزام”‪.‬‬

‫سوني نيومان ‪ EE ،‬تكنولوجيز ‪ ،‬رينو‬

‫“فــن الحصــول علــى شــخص اخــر للقيام بــشء تريده‬ ‫انتهــى الن هــذا الشــخص يريــد القيام بذلك”‪.‬‬

‫دوايت دي‪ .‬أيزنهاور ‪ ،‬رئيس الواليات المتحدة‬

‫“ مســاعدة االخريــن علــى الوصــول الــى اقصــى‬ ‫امكاناتهــم واكتشــافها النجــاز المهــام واالهــداف ”‪.‬‬

‫بوب ماسون ‪ .‬التخطيط والقيادة‬

‫القيادة يمكن أن تأتي من اي‬ ‫مكان‬ ‫انــا المديــر التنفيــذي ‪,‬اذا انــا القائــد ‪ !!!!.‬لــم تعــد‬ ‫االعمــال تــدار بهــذه الطريقــة االن !!‬

‫فــي الواقــع ‪ ،‬ومــع تطوراالعمــال خصوصــا فــي‬ ‫االعمــال الناشــئة ‪ ,‬لــم تعــد القيــادة اليــوم متمثلــة‬ ‫بالجهة العليا كما في الســابق ان افضل ممارســات‬ ‫القيــادة هــي التــي تاتــي مــن اصغــر موظــف الــى‬ ‫اعلــى شــخص فــي الشــركة او مــن الوســط وفــي كل‬ ‫االتجاهــات ‪.‬‬

‫فكــر فــي اي مــن االدارات فــي مؤسســتك تعمــل‬ ‫بشــكل جيــد للغايــة ‪ ،‬وستشــاهد أمثلــة علــى ذلــك‪:‬‬ ‫األشــخاص علــى جميــع المســتويات يتحــدون‬ ‫بعضهــم البعــض بحمــاس وشــغف ويتولــون‬ ‫المســئولية بــروح القيــادة ‪.‬‬ ‫هــؤالء القــادة اليــوم هــم النــاس الذيــن يثيــرون‬ ‫الحمــاس حقــا لعملهــم ويتشــاركون فــي خلــق‬ ‫المزيــد مــن اإلثــارة مــع مــن حولهــم و طاقتهــم‬ ‫معديــة وتغــذي وتحفــز الجميــع إلــى مســتوى أعلــى‬ ‫مــن األداء ‪.‬‬ ‫‪26 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫ماهي وصفة القيادة ؟‬ ‫مهــارات القيــادة هــي مثــل أي شــيء آخــر ‪ ،‬فهــي‬ ‫تتطــور بالممارســة والخبــرة وتتطلــب جهــدا وروحــا‬ ‫ملهمــة للقيــام بذلــك وبشــكل جيــد ‪ .‬هنــاك العديــد‬ ‫مــن المكونــات التــي تجعــل منــك قائــدا عظيمــا ‪:‬‬ ‫مثــل التركيــز ‪ ،‬وااللتــزام ‪ ،‬والطاقــة ‪ ،‬والحمــاس‬ ‫ومهــارة االتصــال وبنــاء العالقــات والصــدق‪،‬‬ ‫واإللهــام ‪ ،‬والوعــي ‪ ،‬والمســئولية ‪ ،‬إلــخ‬ ‫المفتــاح إلــى وصفــة القيــادة الناجحــة هــو مــزج هذه‬ ‫الصفــات والمهــارات ودمجهــا مــع هــذه الخطــوات‬ ‫االربــع األساســية ‪:‬‬

‫‪ .1‬ان تكون لديك رؤية ‪:‬‬ ‫دائمــا أن تكــون الرؤيــة كبيــرة ومتســعة ‪،‬‬ ‫ال يجــب‬ ‫ً‬ ‫مثــل أن تصبــح أفضــل صانــع ســيارات علــى هــذا‬ ‫الكوكــب‪ .‬يمكــن أن تصبــح أفضــل وحــدة لخدمــة‬ ‫العمــاء أو فريــق مبيعــات فــي شــركتك مــن أي‬ ‫وقــت ‪ -‬حتــى لــو كان ذلــك فــي الربــع األول فقــط ‪.‬‬

‫‪ .2‬الدافع واإللهام‪:‬‬ ‫ماالــذي يدفــع اآلخــرون للعمــل معــك؟ وماهــي‬ ‫اهتماماتهــم حقــا ؟ هــل ســتتحقق لهــم امــال‬ ‫وطموحــات علــى المســتوى الشــخصي ؟ مــا هــي‬ ‫حصتهــم ‪ /‬المهنيــة التــي يريــدون القيــام بهــا بشــكل‬ ‫أفضــل؟ يجــب ان تفهــم جيــدا وتختــار مــن هــم الذيــن‬ ‫يشــتركون معــك فــي تحقيــق الحلــم والهــدف ذاتــه ‪.‬‬

‫االمــر يســتحق العنــاء ‪ ،‬يجــب أن تثبــت لهــم ذلــك ‪،‬‬ ‫فــي كل خطــوة تتقــدم بهــا ‪،‬عليــك ان تظهــر مــدى‬ ‫انعكاســها علــى الهــدف بشــكل معنــوي ومــادي‬ ‫عليهــم وعلــى المجتمــع ‪ ,‬مــن المهــم جــدا ايضــا ان‬ ‫يفهــم االخــرون اهميــة رؤيتــك المؤثــرة والعظيمــة ‪.‬‬

‫‪ .4‬تدريب الفريق‪:‬‬ ‫القــادة المغيريــن والمحفزيــن الينشــئوت المزيــد‬ ‫مــن التابعيــن لهــم ‪ ،‬بــل يخلقــون المزيــد مــن القــادة‬ ‫‪ ,‬عندمــا تقــوم ببنــاء االفــراد فــي مجموعتــك ‪,‬‬ ‫فــان الفريــق ســوف يقــود ويعتنــي بنفســه بصــورة‬ ‫خالقــة ‪.‬‬

‫انه بسيط جدا‬ ‫لكن التنفيذ‬ ‫هو ما يجعل‬ ‫صعبا‬ ‫األمر‬ ‫ً‬ ‫للغاية ‪.‬‬

‫‪ .3‬إدارة الرؤية‪:‬‬ ‫يجــب ان يرتبــط تحقيــق تلــك الرؤيــة بالهــدف‬ ‫االساســي المنشــود و الــذي قمــت مــن اجلــه ببيــع‬ ‫فكرتــك واقنــاع االخريــن للعمــل معــك بهــا ‪ ,‬أن‬ ‫‪PAGE | 29‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪28 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫الكويت‬

‫واكســبو دبي ‪ 2020‬والمبادرين واصحاب الشــركات‬ ‫الصغيــرة والمتوســطة الذيــن شــاركوا فــي الملتقــي‬ ‫‪.‬‬

‫االربعاء ‪3/10/2018‬‬ ‫الملتقي الثالث لـ “ستارت‬ ‫اب” دشن ورقة عمل لدعم‬ ‫قطاع ريادة االعمال‬ ‫مبــادرون ‪ :‬مطلــوب خارطــة طريــق جديــدة للنهــوض‬ ‫بالمشــاريع الصغيــرة فــي الكويــت‬ ‫ •البغلــي ‪“ :‬هــاوس ليفينــج “ توفــر كل الدعــم‬ ‫للنهــوض بالمبــادرات الشــابة‬ ‫ •العبدالغنــي‪ :‬نحتــاج اســتراتيجية او رؤيــة‬ ‫واضحــة للمشــاريع الصغيــرة‬ ‫ •الطــراح ‪ :‬المشــاريع تعانــي مــن تشــابك‬ ‫القوانيــن وغيــاب البرامــج التدريبيــة‬ ‫ •الفضالــة ‪ :‬الدعــم المــادي وحــده غيــر كافــي‬ ‫‪,‬نحتــاج لدعــم التوســع الخارجــي‬ ‫ •العيســى‪ :‬الســوق حاليــا ال يســاعد المبادريــن‬ ‫علــى تطويــر اعمالهــم‬ ‫ •معرفــي ‪ :‬طموحــات الشــباب المبــادر عديــدة‬ ‫واهمهــا الحصــول علــى االراضــي اليــوم‬ ‫وليــس بعــد ثمــان ســنوات ‪.‬‬ ‫دعــا المبــادرون فــي الملتقــي الثالــث لدعــم قطــاع‬ ‫لريــادة االعمــال والــذي تنظمــه منصــة “ســتارت‬ ‫اب” الــى اعــادة النظــر فــي التشــريعات المنظمــة‬ ‫لعمــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وفتــح‬ ‫افــاق التدريــب المحتــرف والمتخصــص للمبادريــن‬ ‫و اعــادة النظــر فــي فلســفة عمــل الصنــدوق بحيــث‬ ‫يكــون داعــم وليــس خصــم ألصحــاب المشــاريع ‪.‬‬

‫وشــدد المشــاركون فــي الملتقــي والــذي حضــره‬ ‫‪PAGE | 31‬‬

‫عــدد مــن كبــار المبادريــن فــي الكويــت وخبــراء ريــادة‬ ‫االعمــال علــي ضــرورة وجــود اســتراتيجية و رؤيــة‬ ‫واضحــة للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي ليكــون‬ ‫احــد روافــد االقتصــاد الوطنــي وذلــك تماشــيا مــع‬ ‫رغبــة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح‬ ‫األحمــد فــي التركيــز علــى دعــم وتشــجيع الشــباب‬ ‫علــى العمــل الحــر والدفــع بعجلــة االقتصــاد إلــى‬ ‫األمــام ‪.‬‬

‫اهم بنود ورقة العمل‬ ‫اكــدت مؤســس منصــة “ســتارت اب” والمديــر‬ ‫التنفيــذي “ســتارت اب “ ايمــان العبدالغنــي ان‬ ‫الملتقــي الثالــث الــذي تنظمــه المنصــة يهــدف الــى‬ ‫تقييــم قطــاع ريــادة االعمــال فــي ظــل التحديــات‬ ‫الراهنــة فــي الكويــت خاصــة والمنطقــة ككل‬ ‫خصوصــا ان هنــاك العديــد مــن االشــكاليات التــي‬ ‫تعانــي منهــا المشــاريع الصغيــرة اهمهــا عــدم وجــود‬ ‫اســتراتيجية او رؤيــة واضحــة ليعمــل بــه القطــاع‬ ‫ككل ‪.‬‬

‫قــال ريــاض البغلــي المديــر التنفيــذي لشــركه‬ ‫“هــاوس ليفينــج للضيافــة “ والشــريك‬ ‫االســتراتيجي لســتارت اب ‪ ,‬اننــا شــركة متخصصــه‬ ‫فــي “الســيرفس ابارتمنــت” مقبليــن علــي مشــاريع‬ ‫فنــادق جديــد تركــز علــي شــريحة قطــاع الشــباب‬ ‫واالنتربنــور موضحــا ان هنــاك موجــه عالميــة وتوجــه‬ ‫كبيــر لقطــاع المبادريــن حيــث رأينــا نمــاذج ناجحــة و‬ ‫ومبدعــة لشــركات كويتيــة اســتطاعت ان تحقــق‬ ‫نجاحــات كبيــره علــي مســتوي المنطقــة واصبحــت‬ ‫رافــد مــن الروافــد الهامــة فــي دعــم االقتصــاد‬ ‫المحلــي و نمــوذج ناجــح الهمــت الكثيــر من الشــباب‬ ‫لخــوض تجربتــه ريــادة االعمــال‪.‬‬

‫واضــاف البغلــي ان تعاوننــا ودعمنــا االســتراتيجي‬ ‫مــع منصــة “ســتارت اب” التــي تعــد اول منصــة‬ ‫تقنيــة اقتصاديــة وحاضنــة وداعمــة للمشــاريع‬ ‫الصغيــرة والمتوســطة لتنظيــم هــذا الملتقــي‬ ‫فــي “نوريــة رســيدنس” لتقييــم تجربــة قطــاع ريــادة‬ ‫االعمــال فــي الكويــت‪.‬‬

‫القوانين والتشريعات‬ ‫ومــن اهــم المتحدثيــن المشــاركين قــال الرئيــس‬ ‫التنفيــذي ومؤســس” ‪ ”Bleems‬ســليمان الطــراح‬ ‫ان الكويــت افضــل ســوق للبيزنــس ‪،‬كمــا ان‬ ‫بيئــة االعمــال هــي االفضــل خليجيــا الفتــا الــى ان‬ ‫االشــكالية التــي تعانــي منهــا المشــاريع الصغيــرة‬ ‫هــو تشــابك القوانيــن ومطلــوب تشــريع قوانيــن‬ ‫جديــدة لجعــل المراكــز الماليــة متســاوية والبــد ان‬ ‫ال يقتصــر الدعــم الــذي يقدمــه الصنــدوق الوطنــي‬ ‫علــي الجانــب المــادي فقــط بــل يمتــد الــى الجانــب‬ ‫التأهيلــي والتدريبــي وذلــك مــن تنظيــم نــدوات‬ ‫للمبادريــن والخريجيــن الجــدد‪.‬‬

‫وقــال المديــر التنفيــذي األول لقطــاع الشــركات‬ ‫والهيئــات الحكوميــة فــي شــركة “‪”Ooredoo‬‬ ‫لالتصــاالت‪ ،‬عبدالعزيــز البابطيــن ان “‪”Ooredoo‬‬

‫وشــددت العبــد الغنــي علــى هنــاك تهميــش لــدور‬ ‫الخبــرات الوطنيــة ‪ ،‬مؤكــدة علــى ضــرورة وضــع‬ ‫الخبــرات المناســبة فــي المــكان المناســب وتفعيــل‬ ‫دور الخبــرات الكويتيــة ‪ ،‬مــع ضــرورة احتضــان‬ ‫الصنــدوق للمشــاريع التكنولوجيــة خصوصــا ان‬ ‫المرحلــة المقبلــة تتطلــب وجــود مســرعات اعمــال‬ ‫تكنولوجيــة لمواكبــة متطلبــات الســوق‪.‬‬

‫مشاكل بالحل‬ ‫واكــد راكان الفضالــة ان هنــاك ثــاث مشــاكل‬ ‫رئيســية تواجــه المبادريــن هــي‬ ‫‪ 1‬الدعــم المــادي غيــر كاف للمبادريــن وال يوجــد‬‫دعــم لتوســع فــي المشــاريع الخارجيــة ‪ ،‬كمــا يجــب‬ ‫ان تقــوم هيئــة االســتثمار بمســاندة الشــركات‬ ‫الصغيــرة كمــا تقــوم بشــراء حصــص فــي شــركات‬ ‫خــارج الكويــت باإلضافــة الــى ضــرورة ان يقــوم‬ ‫الصنــدوق الكويتــي للتنميــة بمســاعدة الشــباب‬ ‫مــن خــال تخصيــص ‪ 1%‬مــن المشــاريع العمالقــة‬ ‫التــي ينفذهــا خــارج الكويــت‪.‬‬

‫واثنــت العبــد الغنــي علــى دور القطــاع الخــاص‬ ‫فــي دعــم الملتقــي الثالــث وفــي مقدمتهــم شــركة‬ ‫هــاوس ليفنــغ للضيافــة والمتمثلــة فــي الســيد‬ ‫ريــاض البغلــي كراعــي اســتراتيجي لســتارت اب‬ ‫وراعــي الملتقــى وايضــا شــركة “‪”Ooredoo‬‬ ‫لالتصــاالت‪ ،‬ومجموعــة االنظمــة الهندســية‪،‬‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫تعــد داعــم أساســي لــرواد المشــروعات الصغيــرة‬ ‫والمتوســطة فــي مختلــف المجــاالت ‪ ،‬واالســتماع‬ ‫لمتطلباتهــم‪ ،‬ضمــن اســتراتيجية مدروســة وممتــدة‬ ‫علــى مــدار الســنوات المقبلــة‪..‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪30 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫‪ 2‬قلــة الخبــرة حيــث البــد ان تقــوم الدولــة بتوفيــر‬‫بعثــات للمبادريــن فــي كبــري الشــركات والمراكــز‬ ‫المتخصصــة العالميــة للحصــول علــي الخبــرات‬ ‫الالزمــة فــي مجــاالت العمــل التنفيــذي‪.‬‬ ‫‪ 3‬البــد مــن تطويــر قانــون العمالــة ألنــه ال يخــدم‬‫المشــاريع الصغيــرة ويشــكل عنصــر ضغــط علــى‬ ‫اصحابهــا والمبادريــن‪.‬‬

‫الفساد وغياب المحاسبة‬ ‫واكــد محمــد جعفــر نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة‬ ‫الرئيــس التنفيــذي لشــركة” فيــث “ ان هنــاك‬ ‫مشــكلة فــي اختيــار الكفــاءات والخبــرات والفســاد‬ ‫وال يوجــد محاســبة للموظفيــن المتكاســلين الذيــن‬ ‫ال يقومــون بــأداء عملهــم وذلــك لعــدم وضــوح‬ ‫القوانيــن امــام ‪.‬‬ ‫واشــار جعفــر الــى ان الوضــع حاليــا افضــل بكثيــر‬ ‫عــن ذي قبــل فالجيــل الصاعــد والــذي اصبــح امامــه‬ ‫فــرص وتســهيالت اكبــر مــن التــي كانــت فــي‬ ‫الســابق وبالتالــي مــن يريــد العمــل فلديــة فرصــة‬ ‫لإلنجــاز فــي ظــل توافــر البيئــة المناســبة خاصــة ان‬ ‫االمــور تســير فــي الصنــدوق والدولــة بشــكل فعلــي‬ ‫بعيــدا عــن التصريحــات حيــث اننــا فــي وقــت ال مجال‬ ‫فيــه للمجامــات ‪.‬‬

‫توحيد مظلة بيئة ريادة االعمال‬ ‫وشــدد احمــد العيســي الرئيــس التنفيــذي لشــركة‬ ‫مجموعــة األنظمــة الهندســية علــي ان الســوق حاليــا‬ ‫ال يســاعد المبادريــن علــى تطويــر اعمالــه خاصــة‬ ‫ان هنــاك مــن يعمــل بــدون خبــرة او دراســة كافيــة‬ ‫للمشــروع وهــو الــدور الــذي كانــت يجــب ان تقــوم بــه‬ ‫الحاضنــات ‪.‬‬ ‫واضــاف اننــا فــي المجموعــة نوفــر للشــباب‬ ‫والمبادريــن خبرتنــا الماليــة والهندســية ألصحــاب‬ ‫المشــاريع الصغيــرة‪.‬‬ ‫‪PAGE | 33‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫ومــن جانبــه قــال خالــد المطــوع ‪ -‬مجموعــة األنظمــة‬ ‫الهندســية‪ -‬ان المشــكلة فــي تعــدد الجهــات التــي‬ ‫تتبعهــا حاضنــات االعمــال والتــي تصــل الــى ‪ 4‬جهات‬ ‫وهــذه مشــكلة فالبــد مــن توحيدهــا تحــت مظلــة‬ ‫واحــدة مســئولة عنهــا وليــس كالوضــع الحالــي الن‬ ‫كل جهــة لهــا متطلبــات ‪.‬‬ ‫ورأي عبداللــه الغانــم ان بيئــة االعمــال فــي الكويــت‬ ‫جيــدة بنســبة ‪ 90%‬وال توجــد بهــا مشــاكل كبيــرة‬ ‫ولكــن المشــكلة انهــا صعبــة الفهــم الفتــا الــى‬ ‫ان الســوق الكويتــي مســتقر رغــم االختــاالت‬ ‫الحكوميــة فــي الدعــم والخدمــات المقدمــة‬ ‫للمشــاريع الصغيــرة ‪.‬‬

‫قصور تشريعي‬ ‫وقــال رئيــس الجمعيــة الكويتيــة للمشــروعات‬ ‫الصغيرة والمتوســطة داود معرفي ان هناك قصور‬ ‫فــي مســاندة المبادريــن مــن خــال غيــاب التشــريعات‬ ‫التــي تســاهم تحقيــق طموحاتهــم وان تكــون هنــاك‬ ‫مســطرة واحــدة للجميــع خاصــة ان اليــة الــرد علــي‬ ‫الشــكاوي غيــر واضحــة حيــث يتــم البــت فيهــا خــال‬ ‫‪6‬الــى ‪ 9‬شــهور ‪.‬‬

‫واضــاف معرفــي ان هنــاك مشــاريع ســمعنا عنهــا‬ ‫ولــم نراهــا علــي ارض الواقــع وفــي مقدمتهــا‬ ‫القســائم الصناعيــة التــي ســيتم توزيعهــا و لــم يكــن‬ ‫فيهــا نصيــب للمبادريــن ‪ ،‬كمــا ال يوجــد اي تحــرك‬ ‫علــي المشــاريع الزراعيــة وكذلــك اليــات تنفيــذ‬ ‫المركبــات المتنقلــة واالعفــاء الجمركــي ومحطــات‬ ‫البنزيــن وغيرهــا مازالــت غيــر واضحــة فــي اســتفادة‬ ‫الشــباب منهــا‪.‬‬ ‫ورأت ســناء الغمــاس مؤســس مشــروع امنيــة ان‬ ‫المشــكلة المشــاريع الصغيــرة تكمــن فــي بعــض‬ ‫الصراعــات السياســية التــي جعلــت االمــور تســير‬ ‫بشــكل غيــر ســليم ‪.‬‬

‫واكــد رئيــس مجلــس ادارة الحاضنــة الوطنيــة م‪.‬‬ ‫علــي مبــارك علــي ضــرورة تغييــر ثقافــة المواطــن‬ ‫فــي العمــل فالــكل يتكلــم عــن بيئــة االعمــال وال‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫يفهمهــا فالــكل يعمــل ولكــن بشــكل فــردي وليــس‬ ‫بشــكل جماعــي والبــد مــن التعــاون مــع وزارة التربيــة‬ ‫والتعليــم لتثقيــف الشــباب‬ ‫واشــار د‪.‬ســلمان خريبــط ‪ -‬دكتــور فــي ريــادة االعمــال‬ ‫ الــى ان هنــاك غيــاب للدراســات ومراكــز ابحــاث‬‫متخصصــة وحياديــة لمســاعدة الشــباب‪ ،‬باإلضافــة‬ ‫الــى البــد مــن فتــح تخصصــات علميــة فــي ريــادة‬ ‫االعمــال وذلــك لتعليــم الطــاب واكســابهم الخبــرات‬ ‫الالزمــة ‪.‬‬

‫يد العون‬ ‫وردا علــي االشــكاليات التــي طرحهــا المبــادرون فــي‬ ‫الملتقــي قــال نائــب المديــر العــام لقطــاع التمويــل‬ ‫واالســتثمار فــي الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة‬ ‫المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة منــاف المنيفــي‬ ‫اننــا نســعي علــي قدمــا وســاق لتقديــم يــد العــون‬ ‫للمبادريــن الفتــا الــى اننــا نســعي الــى االســتماع الــى‬ ‫كافــة اآلراء مــن اجــل النهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي‪.‬‬ ‫واضــاف المنيفــي اننــا نبــذل قصــاري جهدنــا لتفعيــل‬ ‫القانــون والالئحــة التنفيذيــة لتغطيــة متطلبــات‬ ‫المبادريــن وذلــك رغــم قصــر المــدة التــي تولينــا فيهــا‬ ‫المســئولية ‪.‬‬

‫حل المشاكل‬ ‫ومــن جانبــه اوضــح د‪.‬بــدر الطريجــي مستشــار وزيــر‬ ‫التجــارة والصناعــة فــي الصنــدوق الوطنــي لرعايــة‬ ‫وتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة انــه‬ ‫منــذ صــدور القانــون والعمــل يســير لحــل كافــة‬ ‫االشــكاليات الحاليــة عبــر توفيــر حلــول عمليــة حيــث‬ ‫تــم تنظيــم مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة للشــباب‬ ‫موضحــا ان المشــاريع الصغيــرة ســتكون قريبــا منــارة‬ ‫فــي الكويــت ‪.‬‬

‫واضــاف انــه تــم انجــاز العديــد مــن الملفــات التــي لــم‬ ‫يتــم النظــر لهــا خــال الســنوات الماضيــة بحيــث لــن‬ ‫يســتغرق النظــر فــي اي طلــب اكثــر مــن ‪ 45‬يومــا كما‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫ســيتم النظــر بحياديــة فــي فتــح تظلمــات المبادريــن‬ ‫ودعــم المشــاريع الناجحــة التــي تريــد التوســع خارجيــا ‪.‬‬

‫فرص للمبادرين الكويتين في‬ ‫اكسبو ‪2020‬‬ ‫وبمشــاركة ودعــم خــاص لــرواد االعمــال فــي‬ ‫الكويــت طرحبــت اكســبو دبــي ‪ , 2020‬عــدة منــح‬ ‫مقدمــة لريــادة االعمــال المجتمعيــة حيــث قالــت يانــا‬ ‫الكوفــا مديــرة برنامــج ابتــكار وشــراكة فــي اكســبو‬ ‫‪2020‬بدبــي ان المنظمــون لمعــرض إكســبو ‪2020‬‬ ‫دبــي يدعمــون الشــباب لتمكينهــم للوصــول إلــى‬ ‫إمكاناتهــم الكاملــة‪.‬‬

‫واشــارت الــى انــه معــرض إكســبو ‪ 2020‬ســيضم‬ ‫مخصصــا للشــباب مؤكــدة عــن ان هنــاك‬ ‫قســما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرصــة للمبادريــن الكيتيــن للحصــول علــى منحــة‬ ‫تقــدر بـــ ‪ 100‬الــف دوالر ألي انجــاز او مبــادرة تكــون‬ ‫ذات اهميــة او اثــر ايجابــي علــى المجتمــع والبيئــة ‪.‬‬ ‫شركة ستارت اب‬

‫ايمان العبدالغني ‪/‬المدير النفيذي‬

‫‪Estartupsmag@gmail.com‬‬

‫‪Eman@startupsmag.org‬‬

‫‪32 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫‪The‬‬

‫‪startups‬‬

‫‪private event gallery‬‬

‫الدكتور مساعد الرزوقي ‪ -‬راكان الفضالة‬ ‫‪ -‬سليمان الطراح ‪ -‬فهد السعيد‬

‫سناء الغمالس وفرح شعبان وبسمة‬

‫فرح شعبان ‪ -‬داوود معرفي ‪-‬عبدالله الغانم ‪ -‬سناء الغمالس‬

‫الخرافي وايمان العبدالغني‬

‫رياض البغلي الرئيس‬ ‫سليمان الطراح مؤسس بليمز‬

‫التنفيذي لهاوس ليفنغ‬ ‫‪PAGE | 35‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪34 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫احمد العيسى‬

‫خالد المطوع وعلي مبارك ويوسف الشالل‬ ‫‪PAGE | 37‬‬

‫المهندس عبدالله الغانم‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪36 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫داوود معرفي رئيس جمعية‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬

‫يوسف الشالل ‪ -‬عبدالعزيز‬ ‫البابطين ‪-‬عبدالعزيز اللوغاني ‪-‬‬

‫سليمان الطراح ‪-‬‬ ‫ايمان العبدالغني‬ ‫‪-‬مساعد الرزوقي‬

‫‪PAGE | 39‬‬

‫عبدالله الغانم ‪ -‬ايمان العبدالغني ‪ -‬عبدالعزيز البابطين ‪-‬خالد المطوع‬

‫يانا اليكوفا مدير مشاريع االبتكار في اكسبو دبي ‪ - 2020‬دانا‬

‫‪-‬ثامر الطاحوس ‪ -‬احمد الوزان‬

‫المهزع‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪38 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫ناصر الصباح وسليمان الطراح ويوسف الشالل‬

‫المهندس عبدالله الغانم‬

‫فهد السعيد ‪ -‬سليمان الطراح ‪ -‬علي مبارك ‪ -‬ايمان‬ ‫العبدالغني ‪ -‬عبدالله الغانم ‪-‬احمد الوزان ‪-‬محمد جعفر‬ ‫‪PAGE | 41‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪40 | PAGE‬‬


‫صفحة‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫امل‬

‫التحزن على امر قد انتهى‬

‫بل ابتسم النه حصل‬

‫يبدا السالم باالبتسامة‬

‫كنت ابتسم باالمس‬

‫وانا ابتسم اليوم ‪...‬وسوف ابتسم غدا اذا كتب‬ ‫الله لي عمرا‬

‫الحياة قصيرة الن نقضيها بالبكاء‬

‫ابتسموا رغم كل شئ‬

‫انا اقدر‪..‬ساهزم مرضي‬ ‫شيماء العيدي‬

‫‪PAGE | 43‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪42 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

Startups Internship Program

Testamonials

Entrepreneur / Saleh Aladwani

WANT TO EXPAND YOUR REACH ?

Startup magazine has been a new exploration path for me to live a depth entrepreneurship experience. I joined as a web developer intern and ended up with different responsibilities to do. For those who wonder how and why this happened and why I basically accept it? Short answer is welcome to the entrepreneurship world. This is what is really will be your situation if you want to start you own startup, so thanks Startup magazine family to have me live this experience and learn from it. another thing to consider I had experienced with Startup magazine is I had access to tasks that I’m not qualified for, which drove me to new very fast learning path and gained new skills. As we see lately in tweeter and in news all the giant companies such as, Google, Facebook, and amazon are accepting to recruit employees with no university degree. How’s that happing? it’s the new resume measurement matric, show me how you are talented and skilled not by degree, but by proved records and to have that you should start joining a start-ups where you will be playing multiple hats and things beyond your knowledge.

Website | Mobile Apps | Graphics | Designing Social Media Marketing IT Support

Get a WEBSITE for your startup

‫الطالبة غال الهاجري‬

Today Itself! Exclusive

‫اتاحــت لــي مجلــة ســتارت اب الفرصــة لتجربــة المجــال‬ ‫ بالرغــم مــن اننــي متخصصــه‬، ”‫االعالمــي “الصحفــي‬ ‫بمجــال التســويق و مازلــت طالبــة فــي جامعــة‬ ‫ اال اننــي تطرقــت الــى العديــد مــن المهــام‬،‫الكويــت‬ ‫ اســتمتعت حقــا‬،‫الخاصــة بمجالــي و مجــال الصحافــة‬ ‫ التعــاون و المبــادرة لصنــع محتــوى‬، ‫بــروح الفريــق‬ ‫ كنــت اتحمــس لمشــاركة‬، ‫هــادف للعــدد الرابــع‬ ‫افــكاري و اقتراحاتــي مــع فريــق عمــل مجلــه ســتات‬ ‫اب ووجــدت الدعــم الكامــل والتشــجيع للمواهــب و‬ ‫ خــوض هــذه التجربــة كان ممتــع و‬.‫االفــكار الجديــدة‬ .‫ملــيء بالتحديــات‬

Offers For

STARTUPS www.webitkuwait.com sales@webitkuwait.com +965 66970018

44 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 45


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

picking up certain habits that I was not even aware of.

Examples of this were my body gestures when I got angry. My son gave me a live demonstration and not only did I see my own reflection for the first time. What shocked me even more was that those were the gestures of my mother. This was a big eye opener and being conscious of my limited time with my children on my busy days made me focus on that interaction and deliberately behaving in certain ways.

We have to be aware of our behaviour in front of our children, not to say that there won’t be some exceptions that would need further explaining, such as staying up late, for example, or drinking coffee. The difference in age must be emphasized at times, however, I am more concerned here with the behaviour we want the child to adopt from an early age. So, what would be useful areas to lead for my child to follow? The list of specific behaviours might extend way beyond this article, nevertheless, I would prioritise these by three key areas especially to a busy working parent. I would find opportunities to demonstrate the below and support what I do with explaining the value to them. In my view, the 3 priority areas are;

Leading by example DR. FATEMAH ALMOSAWI In my previous article we touched the power of conversation and how having such skills is vital to establish good communication between parent and child, which will serve as a channel for the transfer of knowledge and perhaps some drops of wisdom. However, at certain points we may want to utilise such window to change behaviour or introduce new habits. Our efforts might be crushed as they collide to that solid wall of resistance. 46 | PAGE

One of my sources of guilt used to be not spending enough time in teaching them certain behaviour. I used to worry about how I can present my case and what stories to tell in order to instil the behaviour I wanted in mind. Ultimately, it was not the stories alone that made the difference nor the time I spent talking about the behaviour I was targeting.

Teaching certain behaviour is always a challenge, humans are primarily imitating creatures. A good conversation might create a bond, but what really drives a behaviour change is a parent leading by example and so the child is more likely to follow. I notice them STARTUPS MAGAZINE

1- Learning and developing skills 2- Healthy and balanced life

3- Deal with others by being kind and honest To be able to behave in a way to reflect the best of these would mean making them a life style. If you are eager about learning and getting books then your child would most likely pick up the habit better especially when at times it can be a joint activity. Make the connection between habits and areas few times and then they will be making more themselves. ISSUE NO. 4

To be able to behave in a way to reflect the best of these would mean making them a life style Choosing healthy food options and go from grocery list to ingredients you carefully select when cooking. These are all activities that would further anchor the behaviour of healthy living. You can add a training routine and joint walks for example, so the habits can build and be part of time spent together. It will also benefit you as your child(ren) can act as a buddy. Moreover, how we deal with others such as our relatives, friends, and the wider community is something that a child picks up. We have to ensure that it always embody the act of kindness and honesty which will not be only directed at others by your child but also to you. Your child would be the best motive for you to lead a better life and address the needs of your mind, body and soul.

These are simple reminders and areas of focus that would help a working parent raise children who would have the necessary skills as they follow the example or responsible and dedicated parents. Let me know if you found these thought useful and I would be more than happy to connect and carry on the conversation further. I am available on Instagram @fate_almosawi Dr Fatemah Almosawi holds a Master’s degree in Behavioural Science from the London School of Economics, and a PhD in Genetics with special interest in intelligence, helping people reach their full potential and achieve their goals. PAGE | 47


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫أخبرتــه جدتــه المريضــة أثنــاء زيارتــه لهــا فــي‬ ‫ً‬ ‫معينــا مــن الحســاء‬ ‫نوعــا‬ ‫المستشــفى‪ ،‬أنهــا تشــتهي ً‬ ‫والــذي ال ُيقــدم إال فــي مطعمهــا الــذي تُ حــب‪.‬‬ ‫اســتطردت الجــدة‪ ،‬التــي كانــت تعانــي مــن داء‬ ‫العضــال‪ ،‬والــذي كان فــي مرحلته األخيرة‪،‬‬ ‫الســرطان ُ‬ ‫ـزن ظاهــر‪ :‬إنهــم ال يقدمونهــا إال يــوم الجمعــة‪،‬‬ ‫وبحـ ٍ‬ ‫ً‬ ‫ـا‪ ،‬ومــن يعلــم يــا ُبنــي‬ ‫ويجــب أن أنتظــر أســبوعا كامـ ً‬ ‫كــم بقــي لــي مــن العمــر‪ ..‬ابتســمت فــي ســخرية‬ ‫رغــم آالمهــا‪ :‬اعتبرهــا أمنيتــي األخيــرة‪.‬‬ ‫ـرول الحفيــد إلــى المقهــى‪ ،‬ســأل في لهفــة إن كان‬ ‫هـ ّ‬ ‫باإلمــكان تقديــم هــذا الصنــف اليــوم‪ ،‬إال أن النــادل‬ ‫اعتــذر فــي لباقــة ُ‬ ‫ولطــف‪ ،‬طلــب الشــاب المتحمــس‬ ‫مقابلــة مديــرة المقهــى‪ ،‬التــي أنصتــت فــي هــدوء‬ ‫يمكننــا فعــل ذلــك‪ .‬خــال‬ ‫ثــم فاجأتــه بالــرد‪ :‬نعــم ُ‬ ‫ً‬ ‫مقدمــا إلــى الجــدة المريضــة‪،‬‬ ‫ســاعة كان الحســاء‬ ‫باإلضافــة إلــى باقــات مــن الــورود والحلويــات‬ ‫وعشــرات الكــروت التــي حملــت أســماء العامليــن‬ ‫فــي المقهــى‪ ،‬مــع تمنياتهــم القلبيــة الحــارة بخالــص‬ ‫الشــفاء!!‬

‫الحساء السحري‪.‬‬ ‫كثير من الحب‪...‬‬ ‫ٌ‬ ‫كثير من المال‬ ‫ٌ‬

‫ــدر ألعتــى أســاتذة الدعايــة‬ ‫مــن كان يصــدق؟ لــو ُق ّ‬ ‫والتســويق وضــع خططهــم لتحقيــق أهدافهــم‬ ‫الســنوية لمــا كانــت هــذه النتيجــة المدويــة‪ ،‬فتخيــل‬ ‫كيــف أن لفتـ ًـة بســيطة مــن خــال إحــدى أفــراد فريــق‬ ‫العمــل أنعــش “البرانــد” وصنــع بصمــة انعكســت‬ ‫ً‬ ‫إيجابيــا علــى األداء المالــي للشــركة برمتهــا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دائمــا ونتفاخــر بقلوبنــا الكبيــرة وصدقتنــا‬ ‫نُ بعبــع‬ ‫التــي ندفعهــا فــي لحظــة تعاطــف‪ ،‬نُ ّ‬ ‫نظــر ُ‬ ‫ونعطــي‬ ‫دروسـ ًـا فــي مســاعدة األخريــن‪ ،‬ونتجاهــل أن للعطــاء‬

‫ثامر عدنان شاكر‬ ‫‪PAGE | 49‬‬

‫ّأثــر الموقــف كثيـ ً‬ ‫ـرا فــي الجــدة والحفيــد اللــذان قــررا‬ ‫أن يذكــرا القصــة ويشــكران مديــرة المقهــى اللطيفــة‬ ‫مــن خــال صفحــة كل منهمــا الشــخصية فــي‬ ‫مواقــع التواصــل االجتماعــي‪ ،‬وقبــل أن يأتــي اليــوم‬ ‫الثانــي‪ ،‬كان ُر ّواد الصفحتيــن والناشــطون قــد وزعــوا‬ ‫المنشــور فــإذا بــه يحصــل علــى أكثــر مــن خمســة‬ ‫مالييــن إعجــاب وآالف مؤلفــة مــن المشــاركات‬ ‫والتعليقــات‪ ،‬لتصبــح العالمــة التجاريــة األشــهر فــي‬ ‫المدينــة برمتهــا‪ ..‬وخــال أيــام معــدودة!!‬

‫ألــف وجــه‪ ،‬وأن أوقعهــا تلــك التــي تأتــي مــن خــال‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫لو ُق ّدر ألعتى أساتذة‬ ‫الدعاية والتسويق‬ ‫وضع خططهم لتحقيق‬ ‫أهدافهم السنوية لما‬ ‫كانت هذه‬ ‫النتيجة المدوية‬ ‫موقــف شــهم نبيــل لمســاعدة إنســان‪ ،‬وإن كان مــن‬ ‫خــال قيامنــا بعملنــا الروتينــي المعتــاد‪.‬‬

‫فــي كل مــرة ألمــح فيهــا تلــك الوجــوه التــي تقطــب‬ ‫جبينهــا‪ ،‬وتلــك األفــواه التــي تكشــر عــن أنيابهــا فــي‬ ‫دهاليــز عالــم المــال واألعمــال‪ ،‬تنتابنــي حالــة مــن‬ ‫الضحــك والتــي لطالمــا أحــاول إخفاءهــا‪ ..‬لمــاذا كل‬ ‫ً‬ ‫أقنعــة مــن اســمنت‬ ‫هــذا التجهــم‪ ،‬لمــاذا نرتــدي‬ ‫وندعــي أنهــا أحــد مرادفــات النجــاح وســاح االنتصــار‬ ‫ّ‬ ‫األول‪ .‬لألســف‪ ،‬حيــن نعمــل‪ ،‬نتجهــم ونعتقــد أن‬ ‫عالــم “البزنــس” ال يعــرف ســوى لغــة األرقــام‪.‬‬

‫ً‬ ‫أحيانــا كثيــرة يجــب أن نتوقــف ُبرهــة وســط هــذا‬ ‫المســتعر‪ ،‬ونتأكــد أن هــذا اإلنســان الــذي‬ ‫الســباق ُ‬ ‫بداخلنــا لــم تُ ِصبــه األيــام بالعطــب وأنــه لــم يتحــول‬ ‫قلبــا ينبــض بالحيــاة‪.‬‬ ‫إلــى آلــة ال تشــعر‪ ،‬وأنــه مــا زال ً‬ ‫إنهــا المحبــة واإلنســانية التــي تــدك أعتــى الحصون‪..‬‬ ‫والتــي تنتصــر أحيانـ ًـا كثيــرة علــى الميزانيــات وجــداول‬ ‫الصمــاء‪ .‬نعــم حتــى‬ ‫األرقــام والخطــط االســتراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫فــي عالــم المــال واألعمــال‪ ،‬الكثيــر مــن الحــب‬ ‫والكثيــر مــن االهتمــام ُيحققــان الربــح‪ ،‬ويرفعــان‬ ‫حلــق بعيـ ً‬ ‫النفــس درجــات لتســمو وتُ ّ‬ ‫ـدا لتبلــغ آفــاق‬ ‫لــم نكــن لنصلهــا حتــى بشــق األنفــس‪ ،‬فلمــاذا‬ ‫نُ صـ ّـر أن نتجاهــل هــذه الحقيقــة وننكرهــا فــي ازدراء‬ ‫وجمــود؟‬ ‫كثيـ ٌـر مــن المحبــة والعطــاء فــي هــذا العالــم الصاخب‬ ‫المزدحــم بالضوضــاء يصنــع الكثيــر مــن المعجــزات‪..‬‬ ‫فتأمل!‬ ‫ّ‬

‫دمتم ودام الوطن بألف خير‪،،،،‬‬

‫‪48 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

Making Money Work For You By: Dr. MusAAD ALRAZOUKI 50 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 51


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

The year was 2002 and I had made my first trip to the modern day Florence of the new millennium, San Francisco. A dear friend of mine, who had soaked up the Silicon Valley sun and drunk up the chrysostom charlatan California Kool-Aid of self-improvement, decided to steal me away to one of his weekly doses of guru powered fireside chats.

It was unlike anything I had ever seen before. The room was filled with wannabe entrepreneurial moguls-in-mind and one maven that had apparently already made it. He was Vietnamese, a great orator despite his poor command of basic English and (most importantly) a huge believer in a simple philosophy:

Where are you? Kiyosaki’s work is a simple stroke of genius, but I still decided to tweak it a bit, and combine a few elements from my first notable guru experience.

E

“Work hard, make money, then, make money work for you.”

On that same trip, my friend also introduced me to Robert Kiyosaki, Tony Robbins and other motivational businessesque luminaries. I was soon asking “Who Moved My Cheese?” Fifteen years later, the “Rich Dad, Poor Dad” author has reared his head back into my life when a different friend of mine talked about how Kiyosaki’s “Cash Flow Quadrant” convinced him to quick the corporate rat race and become his own boss.

Business Owner Employee

You Have a Job

Self Employed

S 52 | PAGE

You Own a Job

B

You Own a System & People Work for You

I agree it’s a bit too illustrative (is the x-axis supposed to be time or a shift in mentality or both?), but the (semi-autobiographical) story the “Cash Flow Chi” is is trying to tell is quite simple:

Many of us will start our careers as employees. We then become self-employed by starting our own SME or Small to Medium sized Enterprise, essentially becoming our own boss. This SME will eventually grow into a BB or Big Business taking us pass the PFI or Point of Financial Independence. We then use our profits (which Big Businesses call Dividends) to invest in other ideas and businesses across the entrepreneurial life cycle while at the same time diversifying, hedging and insuring our portfolio, thereby increasing our own wealth and the wealth of the nation.

INVESTOR Money Works for You

I

STARTUPS MAGAZINE

© Dr. Mussaad M. Al-Razouki ISSUE NO. 4

PAGE | 53


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫مقابلة مع‬

‫الســوق الكويتــي حديــث علــى هــذا القطــاع بالنســبة‬ ‫لألمــن الســيبراني و ثقافــة الشــركات و األفــراد تــكاد‬ ‫تكــون معدومــة مــن ناحيــة تكنولوجيــا ترابط األشــياء‬ ‫باالنترنــت و أهميــة األمــن الســيبراني مــن ناحيــة‬ ‫التدريب و االستشــارة و التكنولوجيا المســتخدمة ‪.‬‬ ‫بــدأت مــن مشــاريع الكترونيــة بســيطة و تقنيــة مــع‬ ‫األفــراد و الشــركات الصغيــرة و بالتدريــج تطــورت‬ ‫و وصلــت الــى العمــل مــع كبــرى شــركات النفــط‬ ‫و الغــاز بعقــود تصــل الــى ‪ 300‬مليــون دينــار و‬ ‫الصناعــة و المؤسســات الماليــة و الشــركات‬ ‫الصغيــرة و المتوســطة فــي دولــة الكويــت‬

‫علي‬ ‫اشكناني‬

‫عالــم التكنولوجيــا و االنترنــت فــي توســع و نمــو‬ ‫متســارع لدرجــة ال نســتطيع أن تصورهــا ‪ .‬فــي ســنة‬ ‫‪ 2020‬ســوف يكــون هنــاك أكثــر مــن ‪ 50‬بليــون‬ ‫قطعــة متصلــة و مرتبطــة باالنترنــت و ســوق‬ ‫يقــدر هــذا الســوق فــي مــا يقــارب بالـــ ‪ 14‬تريليــون‬ ‫دوالر و اليــوم و بعــد االنخــراط و التفاعــل فــي‬ ‫هــذا العالــم الرقمــي المميــز و الشــيق و الــذي ال‬ ‫يســتغنى عنــه العالــم بأجمعــه و بــكل مســتوياته‪،‬‬ ‫وجــد المبــادر علــي اشــكناني مهارتــه و قدراتــه فــي‬ ‫مجــال األمــن الـســـيبراني أو مــا يعــرف فــي حمايــة‬ ‫البيانــات و المعلومــات (‪ ،)cyber security‬حيــث‬ ‫يعتبــر قطــاع األمــن الســيبراني مــن أهــم القطاعــات‬ ‫فــي وقتنــا الحالــي لمــا نواجــه مــن تحــول رقمــي‬ ‫لجميــع األشــياء فــي حياتنــا مــن تســوق باالنترنــت‬ ‫الــى حســابات البنــوك الرقميــة ‪ ،‬العملــة الرقميــة‬ ‫‪ ,‬أصبــح كل مــا نتعامــل و نتعايــش معــه موجــود‬ ‫فــي العالــم الرقمــي باالنترنــت ممــا جعــل عالمنــا‬ ‫الحقيقــي فــي الثــورة الرقميــة و االنترنــت بــدال عــن‬ ‫‪PAGE | 55‬‬

‫عالمنــا المــادي‪.‬‬ ‫علــي اشــكناني رائــد أعمــال فــي التكنولوجيــا و‬ ‫االتصــاالت و الترابــط باالنترنــت و خصوصــا فــي‬ ‫قطــاع األمــن الســيبراني (‪،)cyber security‬‬ ‫حيــث بــدات رحلتــه فــي عالــم ريــادة األعمــال عــن‬ ‫طريــق فــك و تركيــب القطــع االلكترونيــة و أجــزاء‬ ‫الكمبيوتــر و برمجتهــا بدافــع الفضــول و البحــث و‬ ‫التطويــر و ايجــاد حلــول مميــزة ‪ .‬تطــور هــذا الشــغف‬ ‫و الفضــول حتــى أصبــح لــه مــردود مــادي حيــث‬ ‫أصبــح مرجعــا و مفتاحــا للكثيــر مــن العقبــات و‬ ‫االعطــال البرمجيــة و التكنولوجيــا‪.‬‬

‫‪ 1-‬كيف بدأت العمل الحر؟‬

‫قمــت بتأســيس أول مشــروع علــى مســتوى دولــة‬ ‫الكويــت متخصــص فــي تجميــع القطــع االلكترونيــة‬ ‫و ترابطهــا باالنترنــت و تخصصهــا كليــا فــي مجــال‬ ‫األمــن الســيبراني و فــي ذلــك جــرأة كبيــرة‪ ،‬خصوصــا‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪ 2‬تطوعت في تدريب‬‫الشباب الكويتي على برامج‬ ‫ريادة األعمال الى أي مدى‬ ‫ساهم شغفك لهذا العمل‬ ‫في صقل شخصيتك كمبادر؟‬ ‫حصــدت الكثيــر مــن االنجــازات خــال العمــل‬ ‫الريــادي‪ ،‬حيــث تــم االســتعانة بخبراتــي عــن طريــق‬ ‫شــركة متخصصــة فــي تنظيــم المعــارض و‬ ‫المؤتمــرات لمؤسســات الدولــة و كذلك تم اختياري‬ ‫مــن ضمــن أفضــل ‪ 50‬شــاب كويتــي للقيــادات‬ ‫الواعــدة عــن طريــق برنامــج ذخــر للقيــادات الواعــدة‬ ‫و تــم ابتعاثــي الــى جامعــة كـورنـــيل فــي نيويــورك‬ ‫بالواليــات المتحــدة األمريكيــه ‪ ,‬افتخرايضــا فــي‬ ‫اختيــاري مــن ضمــن أفضــل عشــر مشــاريع صغيــرة‬ ‫فــي برنامــج (المبــادر ‪ )2‬علــى مســتوى دولــة الكويت‬ ‫و اســتقبالي و تكريمــي مــن قبــل حضــرة صاحــب‬ ‫الســمو اميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد‬ ‫الجابــر الصبــاح ‪.‬تــم اختيــار مشــروعي كأفضــل‬ ‫مشــروع كويتــي عــن طريقــي الملحــق التجــاري‬ ‫الكــوري (كوتــرا – ‪ ) KOTRA‬بالكويــت و تــم ابتعاثــي‬ ‫للمشــاركة فــي معــرض تكنولوجيــا االلكترونيــة فــي‬ ‫العاصمــة ســيؤول بجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة‪.‬‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫مــن خــال دراســتي الدارة االعمــال ‪ MBA‬ولــدت‬ ‫لــدي فكــرة و تــم االســتعانة بالمتخصصيــن مــن‬ ‫حملــة الدكتــوراه و األكاديميــن فــي تخصصــات‬ ‫التكنولوجيــا و التمويــل و ريــادة األعمــال لمســاعدتنا‬ ‫فــي تنقيــح و تطويــر الفكــرة حيــث شــكلنا لجنــة‬ ‫استشــارية اكاديميــة مــن الجامعــة و لجنــة خبــراء‬ ‫فــي مجــال القانونــي و التجــاري و الفنــي‪ ،‬و بعــد‬ ‫مضــي بضعــة أشــهر قمنــا بتأســيس أول شــركة‬ ‫ماليــة تكنولوجيــة بأيــادي كويتيــة و تــم اختيارنــا مــن‬ ‫عــدة محافــظ ماليــة و مســرعات عالميــة فــي لنــدن‬ ‫(‪ )startupbootcamp‬و كذلــك فــي نيــو كاســـل‬ ‫(‪ )Ignite‬و بعدهــا تــم اختيارنــا عــن طريــق محفظــة‬ ‫اســتثمارية مــن ســان فرانسيســكو بالســيلكون‬ ‫فالـ�ي و مسـ�رعة تكنولوجيـ�ة تدعـ�ى( (�‪FoundersS‬‬ ‫‪ )pace‬فاونــدرز ســبايس و هــي مــن أفضــل عشــر‬ ‫االوائــل طبقــا لمجلــة االعمــال فوربــس و كان ذلــك‬ ‫فــي وادي الســيليكون فــي والية ســان فرانسيســكو‬ ‫بكاليفورنيــا‪.‬‬ ‫تــم ترشــيحنا بالفريــق االول و الوحيــد ليقــدم‬ ‫مشــروعه فــي جامعــة ســتانفورد مــع نــادي مهــارة‬ ‫ريــادي االعمــال لجــذب رؤوس األمــوال و مــن‬ ‫ثــم تــم اختيارنــا أيضــا لعــرض تجربتنــا فــي منتــدى‬ ‫الســيليكون فالــي الخامــس لالبــداع و االبتــكار و‬ ‫ريــادة االعمــال ‪ ،SVIEF‬و مــن بعــد ذلــك أيضــا تــم‬ ‫اختيارنــا مــن ضمــن أفضــل ‪ 20‬مشــروع فــي بــاو التو‬

‫‪54 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫فــي ســان فرانسيســكو بكاليفورنيــا فــي فوانــدر الب‬ ‫(‪ )Founder Lab‬عــن طريــق فاونــدر انســتيتوت‬ ‫(‪ )Founder Institute‬كأفضــل مشــروع مالــي‬ ‫تكنولوجــي حيــث تــم ترتيــب لقائنــا مــع عمالقــة‬ ‫محافــظ االســتثمار و منهــا ســيكويا كابيتــال‬ ‫المســاهم الرئيســي فــي فايســبوك‪ ،‬جوجــل‪،‬‬ ‫يوتيــوب‪ ،‬واتــس أب‪ ،‬و انسـتـــغرام‪ .‬حيــث تــم عمليــة‬ ‫التفــاوض لالندمــاج و االســتحواذ لشــركتنا الماليــة‬ ‫التكنولوجيــة فــي بريطانيــا ألننــا باألصــل أسســنا‬ ‫الشــركة فــي عاصمــة بريطانيــا لنــدن ‪.‬‬ ‫تــم اختيــاري علــى مســتوى الكويــت كأول مشــروع‬ ‫كويتــي فــي أول دفعــة خبــراء أمــن ســيبراني ممــول‬ ‫مــن البنــك المركــزي بتكلفــة بمــا يفــوق مليــون‬ ‫جنيــه اســترليني مــع شــركة عالميــة بريطانيــة‬ ‫للحصــول علــى اعلــى االعترافــات و االعتمــادات‬ ‫الدوليــة و التقنيــة علــى ايــدي خبــراء امنييــن و خبــراء‬ ‫اســتخبرات و خبــراء عســكريين و خبــراء امــن ســيبراني‬ ‫متخصصيــن فــي االستشــارات و التــدر يــب فــي‬ ‫احــدث التكنولوجــي و الطــرق الحديثــة لمــدة ‪ 7‬أشــهر‬ ‫مــع اعتمــادات االيــزو لالمــن الســيبراني و معرفــة‬ ‫كيفيــة اختــراق الشــبكات و التطبيقــات و الصفحــات‬ ‫االلكـتـرونية ‪ Penetration Test‬و كيفية حمايتها‬ ‫مــن هــذه االختراقــات ‪.‬‬

‫‪ 3‬كيف بدأت فكرة‬‫مشروعك لألمن السيبراني؟‬ ‫تأتــي جــذور و أســباب الدخــول فــي قطــاع‬ ‫األمــن الســيبراني مــن واقــع مدعــوم باالرقــام و‬ ‫االحصائيــات و القضايــا التــي تحــدث فــي عالــم‬ ‫الرقمــي الســيبراني االلكترونــي‪ .‬علــى ســبيل المثال;‬ ‫تــم ســرقة أكثــر مــن ‪ 40‬مليــون معلومــات بطاقــات‬ ‫االئتمانيــة و كذلــك معلومــات و بيانــات بطاقــات‬ ‫الســحب اآللــي مــن شــركة ‪ TARGET‬األمريكيــة‪،‬‬ ‫و المضحــك المخيــف هــو أن تــم اختــراق قاعــدة‬ ‫البيانــات الشــركة ألكثــر مــن ‪ 3‬أســابيع مــن دون‬ ‫علــم الشــركة و قــد تــم أيضــا ســرقة أكثــر مــن ‪70‬‬ ‫مليــون لمعلومــات شــخصية للزبائــن‪ .‬جميــع قــوى‬ ‫‪PAGE | 57‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫االســتخبارات بالعالــم و باألخــص فــي الواليــات‬ ‫المتحــدة األمريكيــة فــي مراقبــة دائمــة للــــ ‪Dark‬‬ ‫‪ Web‬و مــا يســمى فــي الشــبكة المظلمــة و هــو‬ ‫أشــبه بالســوق الســوداء و هــو العالــم الرقمــي‬ ‫الــذي كل مــن فيــه يخفــي هويتــه و اســمه للحصــول‬ ‫علــى معلومــات و منتجــات و برمجيــات تســاعد علــى‬ ‫اختــراق برامــج االندرويــد و أبــل و مايكروســوفت‬ ‫بســهولة و كذلــك الحصــول علــى خدمــات اختــراق‬ ‫غيــر قانونيــة‪ .‬توجــد أيضــا احصائيــة اخــرى بــان هنــاك‬ ‫أكثــر مــن ‪ 69%‬مــن الشــركات و المؤسســات و‬ ‫المنظمــات مخترقــة الكترونيــا لعــدم وجــود أمــن‬ ‫ســيبراني لديهــم‪ ،‬و تمــت عمليــة قرصنتهــم مــن‬ ‫دون علمهــم بذلــك‪ .‬و بغالــب األمــر يتــم التـنــبـــيه‬ ‫لهــم عــن طريــق أطــراف خارجيــة مــن خــارج شــركتهم‬ ‫بــدال أن يتــم اكتشــاف االختــراق مــن قبــل المعنييــن‬ ‫و العامليــن بالشــركة‪.‬‬

‫‪ 4‬ما هي التحديات التي‬‫واجهتها النشاء مشروعك في‬ ‫األمن السيبراني ؟‬ ‫فــي حقيقــة األمــر تهديــدات و احتمــاالت االختــراق‬ ‫متســاوية مــع الشــركات الصغيــرة و المتوســطة‬ ‫و الشــركات الكبيــرة وكذلــك االفــراد و هــي فــي‬

‫األفضل أن‬ ‫يستعدوا لالنعزال‬ ‫لفترة طويلة‬ ‫لعدم وجود أمن‬ ‫سيبراني و‬ ‫خطة بديلة‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫تزايــد مســتمر و ســريع بدرجــة خطيــرة جــدا ‪ ,‬تكمــن‬ ‫التحديــات فــي زيــادة الثقافــة و الوعــي و زرع التوعيــة‬ ‫باالمــن الســيبراني و أهميتهــا و اختالفهــا كليــا عــن‬ ‫قســم الـــ ‪ IT‬نظــم المعلومــات‪ .‬ليــس الســؤال “اذا‬ ‫تــم اختراقــك؟ “ بــل الســؤال هــو “متــى ســوف‬ ‫يتــم اختراقــك؟” لذلــك مــن أهــم التحديــات هــي‬ ‫تـثـقـــيف أصحــاب القــرار بالشــركات و أعضــاء‬ ‫مجلــس االدارة علــى أهميــة معرفتهــم فــي جديــة‬ ‫هــذه الهجمــات و االختراقــات الســيبرانية‪ .‬لضمــان‬ ‫األمــن الســيبراني فــي شــركاتكم و منظماتكــم‬ ‫يجــب أن يكــون عنصــر األمــن الســيبراني أساســي‬ ‫ألعضــاء و مجلــس االدارة و المــدراء التنفيذييــن‬ ‫للشــركة ‪ .‬ان التحــدي الكبيــر هــو الفجــوة مــا بيــن‬ ‫أصحــاب القــرار و أعضــاء مجلــس االدارة و المــدراء‬ ‫التنفيذييــن و األمــن الســيبراني و مــدراء االدارات‪.‬‬

‫‪ 5‬هل ترى بأننا في الكويت‬‫مدركون ألهمية األمن‬ ‫السيبراني؟‬ ‫يوجــد لدينــا فــراغ و فجــوة كبيــرة مــا بيــن ما نســتخدم‬ ‫كل يــوم فــي عالــم الرقمــي مــن أجهزتنــا الذكيــة و‬ ‫أنظمــة المعلومــات و أهميــة األمــن الســيبراني‪.‬‬ ‫فــي يومنــا الحالــي لدينــا برامــج و تطبيقــات تواصــل‬ ‫اجتماعــي و برامــج ادارة بيانــات ‪ ,‬تعطينــا رفاهيــة و‬ ‫ســهولة اداء أعمالنــا اليوميــة و لكــن فــي المقابــل‬ ‫هنــاك ثغــرات و تهديــدات الختــراق معلوماتنــا و‬ ‫بياناتنــا الشــخصية ســواء كانــت الفــراد أو منظمــات‬ ‫أو شــركات‪ .‬علــى ســبيل المثــال تــم قطــع الكهربــاء‬ ‫فــي أوكرانيــا عــن ‪ 230000‬شــخص لمــدة ســبع‬ ‫ســاعات و ذلــك عــن طريــق اختــراق شــبكة الشــركة‬ ‫كذلــك تــم اختــراق شــركة ســوني اللعــاب الفيديــو و‬ ‫الترفيــه االلكترونــي و االلعــاب الرقميــة باالنترنــت‬ ‫حيث كلف االختراق خســائر تقدر في ‪ 1‬بليون دوالر‬ ‫مــن قضايــا و استشــارات و خســارة زبائــن‪ .‬نحــن فــي‬ ‫منعطــف خطــر و فــي وقــت ال يمكــن أن نتغافــل‬ ‫فيــه عــن أهميــة حمايــة البيانــات و المعلومــات و‬ ‫اســتخدام ال ‪.CYBER SECURITY‬‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪ 6‬كيف يتم تعزيز النظم‬‫األمنية و حماية المعلومات و‬ ‫البيانات الخصوصية؟‬ ‫آن الوقــت الن يصبــح لــدى كل منظمــة أو شــركة‬ ‫أيــا كانــت ‪ ,‬برامــج فعالــة و عمليــة فــي األمــن‬ ‫الســيبراني لتقليــل مســتوى المخاطــر المصاحبــة‬ ‫لمشــاركين فــي الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة‪ .‬فــي‬ ‫الحقيقــة‪ ،‬االختــراق الســيبراني لــن يســبب فقــط‬ ‫خســارة ماليــة و لكــن ســوف يجعــل الشــركة أســفل‬ ‫القــاع و فــي حفــرة عميقــة لــن تســتطيع ان تنجــو‬ ‫منهــا بالمــال او بأفضــل الخبــراء األمنييــن و ذلــك‬ ‫بعــد التعــرض لالختــراق‪ ،‬األفضــل أن يســتعدوا‬ ‫لالنعــزال لفتــرة طويلــة لعــدم وجــود أمــن ســيبراني‬ ‫و خطــة بديلــة‪.‬‬

‫يعتمــد برنامــج األمــن الســيبراني لــكل شــركة علــى‬ ‫مــدى حجــم هــذه الشــركة و بذلــك تســتطيع أن‬ ‫تخطــط لبنــاء برنامــج أمــن ســيبراني فعــال‪ .‬لــكل‬ ‫شــركة مخاطــر و تهديــدات و ثغــرات معينــة و‬ ‫بذلــك تســتطيع أن نــدرس هــذه المخاطــر و بنــاءا‬ ‫عليهــا ننفــذ الخطــة لالمــن الســيبراني‪ .‬اصحــاب‬ ‫القــرار بالشــركات غالبــا مــا يؤجلــون قــرار البدايــة‬ ‫فــي عمــل برنامــج متكامــل لالمــن الســيبراني و‬ ‫اهميتــه للشــركة مــن جميــع النواحــي الخطــوة‬ ‫الثانيــة‪ ،‬تعييــن الشــخص المناســب أو مــا يســمى‬ ‫فـ�ي �‪CISO – chief information security of‬‬ ‫‪ - ficer‬المديــر التنفيــذي لحمايــة المعلومــات‬ ‫– و يعتبــر هــذا التعييــن مــن أهــم القــرارات التــي‬ ‫يجــب أن يحــرص عليهــا أصحــاب القــرار بالشــركات‬ ‫و يجــب أن يكونــوا ‪ .‬الخطــوة الثالثــة‪ ،‬عمــل خطــة‬ ‫اســتراتيجية و يعــزز ذلــك عــن طريــق عمــل شــراكة‬ ‫اســتراتيجية مــع احــدى الشــركات المختصــة باألمــن‬ ‫الســيبراني و عمــل تقييــم كامــل للشــركة مــن‬ ‫ناحيــة االشــياء المهمــة بالشــركة (المعلومــات‪،‬‬ ‫قاعــدة بيانــات‪ ،‬الــخ) و تلــك تختلــف مــن شــركة‬ ‫الــى أخــرى‪ .‬الخطــوة الرابعــة‪ ،‬التأكــد مــن انضمــام‬ ‫العناصــر البشــرية المؤهلــة و المتمرســة فــي االمــن‬ ‫الســيبراني و يكــون فريــق أمــن ســيبراني متوافــق‬ ‫‪56 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫و كذلــك قيادتهــم و ادارتهــم بالطريقــة الصحيحــة‪.‬‬ ‫الخطــوة الخامســة‪ ،‬عمــل ميزانيــة مختصــة فقــط‬ ‫لالمــن الســيبراني بعيــدا عــن ميزانيــة فريــق ال ‪IT‬‬ ‫و بعيــدا عــن جميــع االقســام‪ .‬الخطــوة السادســة‪،‬‬ ‫اتخــاذ القــرار الســتخدام فريــق داخلــي أو فريــق‬ ‫خارجــي الــذي يهتــم باألمــن الســيبراني ‪ ، 24X7‬مركز‬ ‫عمليــات لالمــن الســيبراني و اتخــاذ القــرار بمــا هــو‬ ‫مناســب طبقــا للميزانيــة التــي تعتمدهــا الشــركة‪.‬‬ ‫الخطــوة الســابعة‪ ،‬ترتيــب هيكلــة االدارة و التطويــر‬ ‫لفريــق األمــن الســيبراني مــن ناحيــة المراقبــة‪،‬‬ ‫االســتجابة للطــوارئ و المشــاكل لالمــن الســيبراني‪،‬‬ ‫االمتثــال و حوكمــة الشــركات‪ ،‬التدريــب و اللوائــح و‬ ‫ادارة المشــاريع‪.‬‬

‫‪ 7‬هل تملك الدولة اليوم‬‫قوانين لتنظيم المسائل‬ ‫المتعلقة باألمن و حماية‬ ‫المعلومات؟‬ ‫قــد حــان األوان للمشــرعين بــأن يســتعدوا لســن‬ ‫قوانيــن و لوائــح متخصصــة فــي حمايــة البيانــات‬ ‫و المعلومــات‪ .‬و قــد ســبقنا االتحــاد االوروبــي فــي‬ ‫ســن قانــون حمايــة البيانــات العامــة أو مــا يســمى‬ ‫‪.General Data Protection Regulation‬‬ ‫حيــث تطبــق منهــج يــد مــن حديــد علــى أي شــركة‬ ‫أو مؤسســة تخالــف علــى مــا ينــص القانــون مــن‬ ‫اختــراق الخصوصيــة‪ .‬لــن يكــون ســهال أو بســيطا‬ ‫التبــاع هــذا القانــون‪ ,‬و ســوف يكــون هنــاك غرامات‬ ‫ماليــة جزائيــة ضخمــة و قوانيــن صارمــة‪ .‬لذلــك على‬ ‫كل مــن قســم تكنولوجيــا المعلومــات (‪ ،)IT‬قســم‬ ‫حمايــة المعلومــات (‪،)Information Security‬‬ ‫قســم القانونيــة‪ ،‬و موظفيــن االمتثــال و االلتــزام‬ ‫جميعــا أن يعملــوا معــا و يــدا بيــد لالمتثــال مــع هــذا‬ ‫القانــون‪ .‬علمــا بــأن هــذه القانــون لديــه الكثيــر مــن‬ ‫التحديــات‪ ،‬حيــث يمكــن أن تســتخدمه لصالحــك اذا‬ ‫تــم التعامــل معــه بالطريقــة الصحيحــة‪ .‬أتــى هــذا‬ ‫القانــون ليضــع قوانيــن حــادة و صارمــة علــى مــا‬ ‫‪PAGE | 59‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫و لكن ذلك‬ ‫موجود في‬ ‫معظم الدول‬ ‫بالعالم و لو‬ ‫ان كان لديهم‬ ‫اشياء افضل‬ ‫منا‬ ‫يحــدث مــن زيــادة فــي تحليــل بيانــات و معلومــات‬ ‫تصــل الــى حــد معقد و متشــابك من قبل الشــركات‬ ‫و المؤسســات مــن شــتى أنحــاء العالــم‪.‬‬

‫‪ 8‬كيف يمكننا حماية‬‫معلوماتنا و بياناتنا الشخصية‬ ‫من ارهاب االنترنت؟‬ ‫كلمــا ظننــا اننــا لدينــا الحمايــة الكافيــة‪ ،‬كلمــا‬ ‫زادت الخطــورة الختراقنــا‪ .‬عالــم الثــورة الرقميــة‬ ‫و التكنولوجيــة ينمــو كل يــوم وبشــكل متســارع و‬ ‫خــال اســابيع تــرى تقــدم و تطــور فــي البرامــج و‬ ‫التطبيقــات و مــا يصاحبهــا‪ .‬لذلــك أول عنصــر مهــم‬ ‫هــو تثقيــف عامــة الشــعب هــي اساســيات األمــن‬ ‫الســيبراني و مــن أهمهــا كيفيــة اختبــار االختــراق‬ ‫لالنظمــة‪ ،‬كيفيــة اختيــار كلمــات الســر و تقليــل‬ ‫مخاطــر اختــراق كلمــة الســر‪ ،‬و كيفيــة التصفــح‬ ‫اآلمــن باالنترنــت بالكمبيوتــر و االجهــزة الذكيــة‪،‬‬ ‫كيفيــة ضبطيــة التطبيقــات االلكترونيــة و حمايتهــا‬ ‫مــن التعــرض لالختــراق‪ .‬التوعيــة و التدريــب و نحــن‬ ‫مختصــون فــي هــذه البرامــج التدريبيــة التوعويــة‪.‬‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪ 9‬ما هي العراقيل او‬‫التحديات التي نواجهها‬ ‫كمبادرين في الكويت؟‬ ‫العراقيــل التــي يواجههــا المبادريــن ليســت بالكويــت‬ ‫فقــط‪ ،‬بــل بالعالــم أجمــع فــي كل دولــة هنــاك‬ ‫عوائــق و أفضــل تســميتها بالتحديــات بــدال مــن‬ ‫عوائــق‪ .‬يجــب علــى المبــادر بــأن يــرى تلــك العراقيــل‬ ‫بانهــا تحــدي و يعمــل علــى ايجــاد طريقــة للتغلــب‬ ‫علــى هــذا التحــدي و الوصــول الــى الهــدف‪ .‬و اذا‬ ‫كان هنــاك بعــض العوائــق و هــي علــى ســبيل‬ ‫المثــال بعــض البيروقراطيــة فــي بعــض مؤسســات‬ ‫الدولــة أو بطــئ القــرارات او االجــراءات مــن ناحيــة‬ ‫القطــاع الحكومــي أو الخــاص‪ ،‬و لكــن ذلــك موجــود‬ ‫فــي معظــم الــدول بالعالــم و لــو ان كان لديهــم‬ ‫اشــياء افضــل منــا‪ ،‬ســوف نــرى أن ايضــا بالمقابــل‬ ‫أن لدينــا مــا هــو أفضــل منهــم‪ ،‬علــى ســبيل المثــال‬ ‫الدعــم الحكومــي للمشــاريع الصغيــرة و الــذي يعتبــر‬ ‫مميــز و ال يوجــد بالعالــم كمثيلــه بالكويــت‪.‬‬

‫‪ 10‬هل تعتقد بأننا اليوم‬‫بيئة طاردة لرواد األعمال؟‬ ‫يعتمــد هــذا الســؤال علــى مــاذا يريــد المبــادر‪ .‬هــل‬ ‫المبــادر يريــد كل مؤسســات الدولــة ان تســنده و‬ ‫تعمــل علــى تســهيل كل اجرائتــه و امــوره و هــذا‬ ‫شــيء ممتــاز‪ ،‬و لكــن نحــن نعيــش فــي عالــم غيــر‬ ‫كامــل‪ ،‬و أن الكويــت بمــا لديهــا مــن بيروقراطيــة و‬ ‫بطــئ فــي المؤسســات الحكوميــة و كذلــك القطــاع‬ ‫الخــاص‪ ،‬و لكــن هنــاك جنــود مجهوليــن فــي العــام‬ ‫و الخــاص مرحبيــن بالمشــاريع الشــبابية و يدعمــون‬ ‫الشــباب مــن غيــر مقابــل و مــن حــب و شــغف‬ ‫ذاتــي‪ .‬هــؤالء الجنــود متواجديــن بالكويــت بالقطــاع‬ ‫الحكومــي و الخــاص و اذا قــام المبــادر فــي الســعي‬ ‫و العمــل علــى تخطــي العقبــات ســوف حتمــا‬ ‫يصــادف هــؤالء الجنــود و ســوف يســاعدونه علــى‬ ‫تحقيــق مشــاريعهم الــى ارض الواقــع‪ ،‬لذلــك مــن‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫انما النجاح يعتمد على‬ ‫ثقافة االشخاص من‬ ‫ناحية العمل الجماعي‬ ‫و التحدي و التطور‬ ‫المستمر و‬ ‫االحترام و االخالق‬ ‫زرع حصــد و مــن اقــدم علــى خطــوة بعــد خطــوة‬ ‫ســوف يصــل‪.‬‬

‫‪ 11‬كيف يمكننا تحسين‬‫بيئة األعمال في الكويت؟‬ ‫يجــب علينــا التركيــز علــى مشــاريعنا وتطويرهــا الــى‬ ‫االمــام ‪ ,‬أن نتعلــم مــن العقبــات و التحديــات و‬ ‫نقــوم بتذليلهــا عــن طريــق تقديــم االستشــارة و‬ ‫رســم الطريــق لــكل مبــادر يتســم بالجديــة و االنتــاج‬ ‫و بذلــك ســوف نحســن بيئــة االعمــال ‪ .‬القــوة فــي‬ ‫تحســين بيئــة االعمــال هــي عــن طريــق التعــاون و‬ ‫االســناد الخواننــا و اخواتنــا المبــادرات و تشــجيع‬ ‫و ترتيــب و تطويرمشــاريعهم ‪ ,‬فنجــاح المبــادر هــو‬ ‫نجــاح المبادريــن و نجــاح المبادريــن هــو نجــاح بيئــة‬ ‫االعمــال‪.‬‬

‫‪ 12‬ما هي خططك‬‫المستقبلية ؟‬ ‫هــذه الســنة ســوف نبــدأ بافـتـــتاح أول و أكبــر‬ ‫اكاديميــة‪ ،‬شــركة مركــز الكويــت الوطنــي لألمــن‬ ‫الســيبراني لنشــر ثقافــة و توعيــة األمــن الســيبراني‬ ‫بالتدريــب التقنــي و االداري التكنولوجــي و الهندســة‬ ‫االجتماعيــة و الســيبرانية لخلــق جيــل محتــرف‬ ‫‪58 | PAGE‬‬


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫ليحمــي العائلــة و المجتمــع مــن التهديــدات و‬ ‫الهجمــات الســيبرانية التــي تحــدث كل يــوم و كل‬ ‫ثانيــة ‪ .‬مــن ناحيــة الثقافــة و التوعيــة و التدريــب‬ ‫مهمــة جــدا و كذلــك تقديــم االستشــارات و عمــل‬ ‫خطــة حمايــة لــكل فــرد أو منظمــة أو شــركة هــو‬ ‫عنصــر مهــم جــدا‪ ،‬فاليــوم مجــرد وجــودك فــي‬ ‫شــبكة االنترنــت أو شــبكة االتصــال كانــت فــي نقــل‬ ‫المعلومــات او االتصــال الالســلكي عــن طريــق‬ ‫شــبكة التلفــون الالســلكي أو شــبكة الــواي فــاي‪،‬‬ ‫الــخ‪ .‬لذلــك نحــن اول مــن يقــوم بذلــك و نعدكــم‬ ‫بــأن نســمتر فــي هــذا االداء و التميــز علــى مســتوى‬ ‫الكويــت و مســتقبال فــي الشــرق االوســط و العالــم‬ ‫بأجمعــه‪.‬‬

‫‪ 13‬نصيحتك للمبادرين؟‬‫تعريــف الحــظ هــو ان تكــون مســتعدا دائمــا حتــى‬ ‫تتوافــر الفرصــة و تقـتـــنصها و تســتغلها و ال تفلتهــا‬ ‫مــن بيــن يديــك‪ .‬و مــن هــذا المنطلــق أصبحــت‬ ‫شــخصيتي أن ابحــث عــن الشــباب الموهــوب‬ ‫المميــز و المنتــج و الجــدي مهمــا كان شــهادتهم‬ ‫أو عمرهــم‪ ،‬ألن النجــاح ال يعــرف عمــر أو جنــس‬ ‫أو اســم أو عائلــة‪ ،‬انمــا النجــاح يعتمــد علــى ثقافــة‬ ‫االشــخاص مــن ناحيــة العمــل الجماعــي و التحــدي‬ ‫و التطــور المســتمر و االحتــرام و االخــاق‪ .‬و لذلــك‬ ‫دائمــا ابحــث عــن االشــخاص المميزيــن الســتثمر‬ ‫فيهــم و كذلــك ندعــم ببعضنــا البعــض لخلــق‬ ‫مجتمــع رواد اعمــال كويتــي مميــز ‪ ,‬لنعمــل معــا‬ ‫دائمــا و ننظــر للعالــم االيجابــي و الفــرص المتاحــة و‬ ‫الدعــم المــادي المتوافــر مــن الدولــة و اســتخدامها‬ ‫لتنميــة االقتصــاد الكويتــي ‪ ,‬و أقــول لــكل مبــادر‬ ‫ابــدأ مشــروعك مــن اليــوم و لــو بخطــوة صغيــرة ‪.‬‬

‫‪PAGE | 61‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫ﺣﻮﻟﻲ ﺷﻐﻔﻚ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪...‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺤﺠﺰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات‬ ‫اﺣﺠﺰي ﻣﻮﻋﺪك ﻣﻌﻨﺎ اﻵن‬

‫‪STARTUPS‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪www.jasmeen.org‬‬

‫‪info@yasmeen.com‬‬

‫‪515 66 770‬‬

‫‪60 | PAGE‬‬ ‫‪+965‬‬


‫(شاحنات الغذاء)‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪ .6‬هل تلقيت اي دعم لتطوير مشروعك؟‬ ‫حصلــت علــى تمويــل مــن محفظــة دعــم المشــاريع‬ ‫الصغيــرة مــن البنــك الصناعــي الكويتــي ‪ .‬أمــا‬ ‫االعالنــات فكانــت مــن حســابي الخــاص ‪.‬‬

‫‪ .7‬ما هو المجال الذي تنصح به قراءنا‬ ‫للبدء فيه كمشروع ناجح؟‬ ‫ال يمكــن تحديــد مجــال معيــن ولكــن المهــم ان يتــم‬ ‫دراســة المشــروع جيــدا و ان يبــدأ بأقــل التكاليــف‬ ‫و أن يعامــل صاحــب المشــروع مشــروعه مثلمــا‬ ‫يعامــل أبنــاءه و ان يهتــم بــه و يحــرص علــى إنجاحــه ‪.‬‬

‫مقابلة مع‬

‫عبد الوهاب النجادة‬

‫‪1.‬عرف عن نفسك للقراء و عرف عن‬ ‫مشروعك؟‬ ‫عبدالوهــاب النجــاده صاحــب مشــروع مســتر فــروزو‬ ‫لآليســكريم‬

‫‪ .2.‬كيف بدأت فكره المشروع ؟‬ ‫بدأت المشروع في أبريل عام ‪. 2016‬‬

‫‪ .3‬لماذا بدأت بعربه المثلجات و لم تبدء‬ ‫بعربه قهوة ؟ مع العلم انه كان سوق‬ ‫ناشئ و ناجح ؟‬ ‫حبيــت أن اتميــز عــن الغيــر فــي هــذا المشــروع و‬ ‫كذلــك الســوق يفتقــر لهــذا النــوع مــن المشــاريع‬ ‫و اخيــرا عــدد مشــاريع القهــوه كبيــر جــدا و مجــال‬ ‫المنافســه فيــه صعــب جــدا ‪.‬‬ ‫‪PAGE | 63‬‬

‫‪.8‬ما هي النصيحه التي تقدمها الصحاب‬ ‫المشاريع الصغيره عند مواجهتهم‬ ‫لمصاعب ماليه او اخرى؟‬

‫‪ .4‬هل واجهت مصاعب و معيقات؟‬ ‫وماهي اكبر صعوبات واجهتها الى االن؟‬ ‫مــن الطبيعــي ان يواجــه أي مشــروع للصعوبــات‬ ‫و اكبــر صعوبــه واجهتنــي هــي اجــراءات اســتخراج‬ ‫التراخيــص و اجــراءات الحصــول علــى التميــل مــن‬ ‫البنــك الصناعــي ‪.‬‬

‫‪ .5‬كمشروع عربه حاليا هل تفكر بفتح‬ ‫محلك الخاص في المستقبل او بدأ‬ ‫مشروع اخر؟‬ ‫هدفــي حاليــا هــو ان يســتقر مشــروعي و يأخذ حصته‬ ‫بالســوق المحلــي ‪ ,‬و بالنســبه للمشــروع القــادم إن‬ ‫شــاء اللــه ســيكون فــي مجــال الشــواء الغيــر تقليــدي‬ ‫و جــاري دراســة المشــروع بشــكل جــدي حاليــا و ال‬ ‫اود ان اخــوض فــي التفاصيــل و اعدكــم بتقديــم‬ ‫شــيء جديــد و عالــي الجــوده ‪.‬‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫الصبــر و المثابــره واإليمــان بمشــاريعهم و ايجــاد‬ ‫الحلــول لــكل مشــكله تواجههــم فالحلــول ال تنفــد و‬ ‫استشــارة الغيــر فــي مــا اليعلمــون ‪.‬‬

‫‪ .9‬نصيحتك لرواد االعمال؟‬ ‫إن كنــت ال تملــك مشــروعك الخــاص فمــاذا تنتظــر‬ ‫‪ ,‬فتســعة اعشــار الــرزق الــرزق فــي التجــاره كمــا قــال‬ ‫رســولنا الكريــم ‪.‬‬

‫‪ .10‬كلمة اخيرة‬ ‫أشــكر مجلــة ‪ startups‬علــى هــذه االســتضافة و‬ ‫اتمنــى التوفيــق للجميــع ‪.‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪62 | PAGE‬‬


FOOD TRUCKS

HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

AN INTERVIEW WITH

ALI ALMATROUK Tell us about your first truck experience My first experience was with my daughter’s friend who decided to have a burger truck. I helped her designing the truck and showed her how to do the menu. Also, I provided my aid in teaching her the special techniques in choosing the meat cuts and spices which is the secret ingredient. We used a 1972 UPS truck and converted it totally with a help of a garage. This was in the United States. There, the idea of having a social hub is more dominant than the idea of a normal food place.

How did you start your food truck journey in Kuwait? I started by enrolling in a one-day workshop in Kuwait and I was fortunate to know a person who was manufacturing the trucks in Kuwait for international buyers. Then I started looking for designs and created my own concept design which I sent to different manufacturers. Then I bought a truck and sent it to the factory, this was back in September 2017. In February 2018, I started my first day as a food truck owner, specifically in liberation day celebration. I was serving burgers as the main special item along with pasta station and shawarma station as well. The business was great, and I received a number of invitations to talk about the food truck businesses.

Talk about your licensing experience in Kuwait. This is a major issue in Kuwait. The problem with food trucks is that it has not been regulated 100%. There is still some misunderstanding 64 | PAGE

between different government entities in order to license a food truck. I had a problem with the design approval and name registration which made me go each and every day to the ministry of commerce in order to follow up my request. The process was long and there were no regulations specially in different entities such as ministry of health, ministry of interior… etc. This created an unnecessary hassle for me as a food truck owner. Sometimes it depends on the ‘mood’ of the inspector or the employee.

How do you evaluate the regulations in Kuwait? When it comes to food trucks specially, it needs a clear and specified regulations for each type of trucks. For example, there should be more communication between government entities. Also, there should be more technical regulations when it comes to the design and the operation. This will help the owners to have a clearer vision and would reduce the time wasted in understanding the hazy regulations. STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 65


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫شراع ُيطلق‬

‫مركز ريادة‬ ‫األعمال‬ ‫الثاني‬

‫في‬

‫جامعة‬

‫الشارقة‬

‫‪ 10‬سبتمبر ‪ – 2018‬الشارقة‪،‬‬ ‫دولة اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‪:‬‬ ‫بحضــور كريــم مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور‬ ‫ســلطان بــن محمــد القاســمي‪ ،‬عضــو المجلــس‬ ‫األعلــى حاكــم الشــارقة‪ ،‬أعلــن مركــز الشــارقة لريــادة‬ ‫مقــره الثانــي‬ ‫األعمــال (شــراع) اليــوم عــن افتتــاح‬ ‫ّ‬ ‫فــي جامعــة الشــارقة لتوفيــر الدعــم لــرواد األعمــال‬ ‫والشــركات الناشــئة فــي المنطقــة‪.‬‬ ‫ويعمــل المركــز الجديــد الــذي يقــع فــي حــرم جامعــة‬ ‫الشــارقة‪ ،‬علــى دعــم مجتمــع ريــادة األعمــال‬ ‫المتنامــي بســرعة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة‬ ‫لــرواد األعمــال الفرصــة‬ ‫المتحــدة‪ ،‬حيــث يوفــر‬ ‫ّ‬ ‫للوصــول إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر‬ ‫والمــوارد‪ ،‬بمــا فــي ذلــك جلســات التوجيــه‪ ،‬وورش‬ ‫بنــاء فــرق العمــل‪ ،‬وجلســات الهاكاثــون‪ ،‬باإلضافــة‬ ‫ً‬ ‫جــزءا مــن برامــج‬ ‫إلــى تزويدهــم بالفرصــة ليكونــوا‬ ‫شــراع‪.‬‬

‫ً‬ ‫وتعليقــا علــى افتتــاح المركــز الجديــد‪ ،‬قالــت‬ ‫الســيدة نجــاء المدفــع‪ ،‬الرئيــس التنفيــذي لشــراع‪:‬‬ ‫“رواد األعمــال هــم العمــود الفقــري لبرنامــج شــراع‬ ‫ّ‬ ‫ولطالمــا كان تمكينهــم أهــم أولوياتنــا‪ .‬ونحــن‬ ‫للمضــي ُقدمـ ًـا فــي‬ ‫نفخــر بدعــم الشــركات الناشــئة ُ‬ ‫رحلتهــا ألنهــا تُ ســاهم بشــكل إيجابــي فــي تطويــر‬ ‫اقتصــاد المنطقــة‪ .‬وسيســتمر مركزنــا الجديــد‬ ‫القائــم هنــا فــي جامعــة الشــارقة فــي توفيــر فــرص‬ ‫جديــدة وتوحيــد منظومــة ريــادة األعمــال المحليــة‬ ‫واإلقليميــة”‪.‬‬

‫ورواد األعمــال علــى حــد‬ ‫هــذا ُ‬ ‫ويمكــن للطــاب ّ‬ ‫ســواء االســتفادة مــن مســاحة العمــل التعاونية في‬ ‫جامعــة الشــارقة‪ ،‬وذلــك بهــدف االلتقــاء وتبــادل‬ ‫األفــكار وإنشــاء األعمــال الجديــدة‪ .‬وسيســتضيف‬ ‫الفعاليــات الملهمــة فــي‬ ‫شــراع مجموعــة مــن‬ ‫ّ‬ ‫المركــز الجديــد‪ ،‬أولهــا مســابقة نهايــة األســبوع‬ ‫للشــركات الناشــئة‪ ،‬والتــي ســتُ قام فــي وقــت‬ ‫الحــق مــن هــذا الشــهر‪ ،‬بتاريــخ ‪ 27‬ســبتمبر‪.‬‬

‫‪PAGE | 67‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫نبذة عن شراع‬ ‫(مركز الشارقة لريادة األعمال)‪:‬‬ ‫افتُ تــح شــراع (مركــز الشــارقة لريــادة األعمــال) فــي ينايــر ‪ ،2016‬تحــت رعايــة كريمــة مــن الشــيخة بــدور بنــت‬ ‫ســلطان بــن محمــد القاســمي – رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر (شــروق) – و يهــدف المركــز‬ ‫رواد األعمــال الطموحيــن والمخضرميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة‬ ‫إلــى توفيــر‬ ‫منصــة إلطــاق مشــاريع ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتميــز بحداثتــه‪ ،‬فــي الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة‪،‬‬ ‫المتحــدة‪ .‬يقــع مقــر شــراع للعمــل المشــترك‪ ،‬الــذي‬ ‫ّ‬ ‫ويســتضيف مجتمعـ ًـا مزدهـ ً‬ ‫ورواد األعمــال الطموحيــن‪ .‬فــي حيــن يقــع المركــز الثانــي التابــع‬ ‫ـرا مــن الطــاب ّ‬ ‫ويلهــم شــراع الشــباب لمتابعــة أحالمهــم فــي مجــال‬ ‫لشــراع‪ ،‬الــذي تــم إطالقــه اليــوم‪ ،‬فــي جامعــة الشــارقة‪ُ .‬‬ ‫وي ّ‬ ‫مكنهــم مــن استكشــاف طــرق بــدء األعمــال التجاريــة‪ ،‬وتحويلهــم مــن باحثيــن عــن عمــل‬ ‫ريــادة األعمــال‪ُ ،‬‬ ‫موفريــن للوظائــف فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة األوســع‪ .‬وهــو ُيديــر أول برنامــج تعليمــي‬ ‫إلــى ِّ‬ ‫وفــر معسـ ً‬ ‫مدتــه ثالثــة أشــهر لدعــم الفــرق التــي تُ ظهــر‬ ‫جامعــي “مسـ ّـرع” فــي البــاد‪ ،‬حيــث ُي ّ‬ ‫ـكرا توجيهيـ ًـا ُمعــزّ ًزا ّ‬ ‫وفــر البرنامــج المسـ ّـرع العملــي التمويــل األولــي واإلرشــاد‬ ‫روح المبــادرة فــي مجــال ريــادة األعمــال‪ .‬كمــا ُي ّ‬ ‫متخصصيــن فــي مجــال األعمــال‪ ،‬إلــى جانــب مجموعــة من المزايــا التنافســية األخرى‪.‬‬ ‫االســتراتيجي مــن قبــل‬ ‫ّ‬ ‫فعاليــة اليــوم االفتتاحــي األول للبرنامــج المسـ ّـرع‪ ،‬والــذي‬ ‫وقــد كشــف شــراع عــن ‪ 10‬شــركات ناشــئة خــال ّ‬ ‫ُعقــد فــي مســاحة العمــل المشــترك الواســعة ضمــن المركــز حيــث يتــم تعزيــز اإلبــداع ضمــن بيئــة مليئــة‬ ‫رواد األعمــال الشــباب علــى‬ ‫بالحيويــة‪ .‬هــذا وتتضمــن برامــج شــراع أيضـ ًـا “ماراثــون األفــكار”‪ ،‬الــذي ُيســاعد ّ‬ ‫التحقــق مــن مــدى فعاليــة أفكارهــم فــي الســوق‪ ،‬إلــى جانــب حاضنــة أعمــال تُ ســاعد الشــركات الناشــئة علــى‬ ‫متقدمــة‪.‬‬ ‫صقــل مفاهيمهــا وتطويــر نمــاذج أوليــة‬ ‫ّ‬ ‫لطرح أية استفسارات خاصة بوسائل اإلعالم (ليست للنشر)‪ ،‬يرجى التواصل مع‪:‬‬ ‫مومينا شودري‬

‫سبرد كوميونيكيشن‬

‫البريد االلكتروني‪momina@spreadcomms.com :‬‬

‫رقم الهاتف‪00971503498610 :‬‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪66 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

Get Help from a Security Company

TOP BUSINESS SECURITY TIPS Eng. Shereen Sultan MSc. Telecommunication engineering

It also pays to have good security installed in your premises. Getting a proper alarm system is really quite affordable and it could pay for itself the first time it is triggered. Since there are a lot of companies ready to provide security you can get competitive quotes from them and choose one that you can afford and be comfortable with. Make sure to shop around first to find the right one for your business.

Take Care of Your Data and Limit Access

Congratulations on starting your own business, or on getting your own business address and opening your business office. Now that you’re done with all that, let’s talk about security.

Whether you are in the business of providing a service to a customer or providing a product, there will always be a risk factor with the information that you handle: for both you and for your customers. It is a good idea to put safeguards in place before any major problem comes up.

Protecting sensitive information is a must, but making sure your physical premises has safety precautions and safety plans in place will make everyone feel at ease and should be something that you consider as well.

Every business should consider the importance of its security. Often, small businesses do not include this in the immediate ‘to-do list’ because they might believe they aren’t targets, since they are only a small operation. This type of thinking is dangerous, and should be avoided. The real key to security for small businesses is simply being vigilant. Placing precautionary measures for eventualities might seem too 68 | PAGE

much at the start, but having things happen because you haven’t prepared for it is much worse. Remember that the time and the resources you will have to allot if you suffer from any type of security attack will infinitely be more expensive compared to taking precautions in the first place.

If you find setting up security for your business to be daunting, it’s always good to consult a professional. This might seem like an added expense, but proper security is a vital part of your business and should not be taken lightly.

Provide Proper Lighting When it comes to the area where the business is located, bright lighting should be installed on all the doors and parking lots to improve security for both the business and its employees. Make sure that your business is clearly visible from the street so that any police or security people will be able to see into the store or area clearly. Remember that burglars often target offices and businesses located in areas not viewable from the street. STARTUPS MAGAZINE

The information that you get from your customers as well as the information you have for your business should be well protected. Don’t wait for a breach in security to secure all of your information. A mistake like that can mean spending a lot of time and money to make up for it. It’s best to always take precautions to avoid leakage of sensitive data.

• Make sure that you limit the computer access your employees have to only websites and actions that are needed in order to perform the job. You do not want them to access external websites or networks where there might be a threat lurking that is just waiting for an opening to get into your network. • Each of your employees should also be given their own usernames to use when logging on to the computer. Also, remind them that passwords should never be shared and that they are responsible for any activity that happens when their username logged into the system.

• Another option you can explore is to set aside one computer for keeping all of your financial records and transactions. Then limit this computer to only being able to browse your banks website and only open applications related to any recordkeeping. It’s also smart to only give access to this computer to one or two parties so accountability can be firmly established. ISSUE NO. 4

A Code of Conduct should be communicated to your employees

Always Use Firewalls The use of firewalls is to contain communication to within a specified network and to disallow communication with other networks not related to the business. Firewalls should be activated for all computers in your business. This really will increase the security levels of your company to limit any unauthorized access coming from outside your network.

Have Emergency Plans in Place Make sure that you already have documents outlining steps to follow in case of an emergency. It’s best to always be prepared for eventualities such as fire, theft, floods and the like. And even if it does sound cheesy, having drills performed regularly will pay-off, and is sometimes required by fire prevention or insurance agencies. Evacuation plans should always be displayed in an area where employees will see them often and can familiarize themselves with them. Important telephone numbers should be included in the same document, including telephone numbers for the police and emergency services. PAGE | 69


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

Conduct Audits Audits of all the information and data that your employees store in their computers or in their profiles should be done regularly to reduce security risks. Apart from the softcopies of the files, make sure to also do audits on the hardcopies kept in their drawers.

Make it a rule that all paper documents containing client or business information should be shredded on a regular basis once it is no longer needed. Setting up a regular schedule for shredding is a must. Make sure to cascade it to your employees so everyone will get used to setting aside documents to shred. This protects not only you from liability, but it also protects your customer’s personal information.

Create a Code of Proper Conduct Before you hire the first employee, you should establish a Code of Conduct. This document should outline what is acceptable or proper behavior within office premises and what repercussions there will be if an employee violates the terms. Though this document does not need to detail all necessary actions, it is best to outline necessary areas such as protecting company property and keeping sensitive information safe and within company premises. A Code of Conduct should be communicated to your employees upon hiring and they should signify that they will abide by it. If there are any changes you need to make to the document, go ahead and do so and ensure all your employees will be informed of the changes. A Code of Conduct document should also be accessible to your employees at all times and should be included in each one of their personal employee files.

Schedule a Weekly or Monthly Shredding 70 | PAGE

OCTOBER 2018

Protection of your documents should not only extend to the security you install on your computers. Most of the documents that contain personal information for your customers or even for the business are stored on paper. It’s safer to schedule a weekly or monthly shredding of documents. This way everyone will be used to setting aside documents for shredding ahead of time. If you find weekly or monthly shredding to be a hassle you can also choose a different schedule. The point is to make sure there is a regular schedule followed in shredding and disposing of old documents.

Designate Computer Access Levels Whether your business utilizes one computer or utilizes a network, it is best you designate a username for each individual user. After you designate a username, you should also limit the access levels of the profile of your employee. This not only guarantees you know what your employee can access but it also ensures that you will not have problems when it comes to any unauthorized changes that might be made.

Protecting the password of each user is also a must; require that their personal passwords should have a capital letter, a number, and a special character. Passwords should always be changed after 30 or 45 days. If employees are not at their desks, make it a requirement that they lock their computers to avoid unauthorized access. Your employees should also be responsible for protecting their passwords and should not write them down on any piece of paper and most importantly never share their password with anyone.

Vigilance People can sometimes be the weakest link in the security chain, but they can become your strongest asset if they understand the STARTUPS MAGAZINE

risks. The exploitation of people, such as convincing someone to open an infected email (also known as phishing) or allowing a stranger into your premises as a method of facilitating an attack or crime is commonly referred to as ‘Social Engineering’. Organizations can combat such threats by raising awareness via training and testing and encouraging vigilance from all employees. First, ensure that your company policies outline acceptable actions for your employees when in the workplace or using company equipment. From this basis, you can then provide formal cyber security awareness training and sporadic internal testing, such as sending fake phishing emails to employees to gauge their level of awareness based on how many people click on the potentially malicious links. Vigilance should be encouraged at all touch points, including the physical security of devices by locking devices when unattended and disabling USB ports if not required. Your employees, secure loose documents, and ensure sensitive documents are shredded or disposed of securely.

Limit Wireless Use on Public Wi-Fi Smartphones, tablets, and laptops have made it so easy to conduct business on the go. They’ve also made it easy for security slip-ups to happen. These personal devices are often used for personal matters, which mean they carry a risk of cross-pollination, i.e. having one device infect another with viruses or malware.

Additionally, if a wireless device is lost or stolen, your company’s information could end up in the wrong hands, and communication could be intercepted over a public Wi-Fi network. Utilizing a virtual data room can negate many of the risks associated with the business use of personal devices.

CCTV has been proven to deter burglars, so installing a CCTV system will immediately lower the chance of burglars targeting your business, as the likelihood of being caught on camera and identified is high, making the burglary too risky. Because of this, CCTV should be your first step in securing your premises. On top of protecting your business from outside burglary attempts, CCTV can also help tackle staffing issues – whether it’s small thefts, threatening behaviour or just generally not acting as they should, CCTV can help you monitor your staff and help maintain a safe work environment for all. Because of the increased security that comes with having CCTV, you will find that your staff will feel more confident going about their jobs, knowing that they are safely being monitored for any signs of trouble, and you will find that even away from your work site you can relax, confident that your premises is safe.

Top 5 computer security tips 1. Use strong passwords and change them regularly updating your passwords regularly is one of the simplest, yet most effective ways to protect your business. Make sure you mix upper and lowercase letters with symbols and numbers, as this can be harder to guess and also more difficult to hack. Alternatively, you can consider using a password manager that will create and save unique passwords for you.

2. Log off, lock and sign out Install CCTV cameras ISSUE NO. 4

Always log off and sign out. This prevents others PAGE | 71


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

from being able to access your personal files and information or interfere with your computer. The same applies to electronic devices such as smartphones and tablets, always lock, log off and sign out. What’s more, avoid using a public computer for any work that is critical to your business. These computers can easily be hacked. If you must use a public computer, make sure that the connection is Https for your Internet applications.

OCTOBER 2018

It’s much cheaper to prevent a security problem than to fix one

The risk of a security breach is very real, but there is a lot you can do in terms of prevention. We hope these security tips can help protect your small business from a security breach.

3. Use a secure wireless connection Ensure you password-protect your wireless network. You are an easy target without this simple level of security. Avoid using unprotected wireless networks, always login and connect to safe and secure networks.

4. Update your software this is an easy way to stay protected and your first line of defense against malicious activity. So make sure you have antivirus software in place and that it is updated. A lot of small businesses neglect their software updates, which makes them vulnerable to some of the most severe security attacks. Anti-virus software is a must and does much more than just keep your computer virus-free. It protects your identity, your business and also neutralizes fraud attempts when shopping online.

5. Backup Ensure you have a current remote backup of your system and data. If your small business is using a cloud solution, then the backup is taken care of for you. Make sure you choose a known and reliable service provider, such as Visma. This way you can enjoy a more reliable and secure service, as many of these security measures are taken care of for you. 72 | PAGE

Inspiring Possibilities, Engaging The Change... MCG is committed to delivering innovative solutions. MCG works with its clients to reach higher levels of performance. Our staff leverages leading edge technology to mine new opportunities and drive new business processes. MCG extends our technology and business capabilities through a powerful network of alliances that help deliver the best specialized skills and tailored solutions for each individual client’s needs. Each client is a unique case by which MCG assigns its full resources to study their specific needs.

MCG is a regional consulting, technology services and strategic outsourcing company. With deep industry and business process expertise, broad global alliances and a proven track record, MCG can mobilze the right expert team to aid customers better understand the technology change and how it affects them. http://www.medcomm-systems.com STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 73


‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫الشــريك األساســي هــو المتصــرف الوحيــد فيهــا و‬ ‫الباقــي عبــارة عــن شــركاء وهمييــن أو صورييــن فقط‬ ‫إلســتيفاء الشــكل القانونــي المطلــوب لتأســيس‬ ‫الشــركة إضافــة إلــى أنهــا تتيــح لصاحــب المشــروع‬ ‫إدارة شــركتة الخاصــة بشــكل مســتقل و بمرونــة‬ ‫مــن دون حاجــة التقيــد باإلجــراءات المطلوبــة‬ ‫إلصــدار القــرارات فــي الشــركات األخــرى إضافــة‬ ‫إلــى محدوديــة المســؤولية فــي شــركة الشــخص‬ ‫الواحــد و ذلــك مــن خــال اقتطــاع جــزء مــن أموالــة‬ ‫ليخصصــة لهــذه الشــركة ‪.‬‬

‫الجوانب القانونية لشركة‬ ‫الشخص الواحد‬ ‫اريج حمادة‬

‫تاريخ ظهور شركة الشخص‬ ‫الواحد ‪:‬‬ ‫المقدمة‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫بــارزا فــي عمليــة التنميــة اإلقتصاديــة للــدول لذلــك هنــاك إهتمــام خــاص لتنظيــم‬ ‫دورا‬ ‫للشــركات‬ ‫الشــركات و أنواعهــا و اجــراءات تأسيســها و تحديــد األشــكال القانونيــة لهــا ‪ ،‬حيــث تنقســم إلــى‬ ‫شــركات تقــوم علــى اإلعتبــار الشــخصي و شــركات تقــوم علــى اإلعتبــار المالــي و شــركات مختلطــة‬ ‫تقــوم علــى اإلعتبــار بيــن الشــخصي و المالــي و مثــال علــى ذلــك شــركة ذات المســؤولية المحــدودة ‪.‬‬ ‫و نتيجــة للتطــور اإلقتصــادي و لســرعة نمــو القطــاع التجــاري و وجــود ضــرورة ملحــة لمواجهــة هــذا‬ ‫النمــو و متطلباتــة المتســارعة أدى كل ذلــك إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الشــركات يختلــف عــن‬ ‫التصنيــف التقليــدي للشــركات التجاريــة و هــو مــا يعــرف بشــركة الشــخص الواحــد و ذلــك ليتناســب‬ ‫مــع متطلبــات المشــروعات الصغيــرة و المتوســطة التــي ال تحتــاج إلــى أمــوال ضخمــة ‪.‬‬

‫أسباب ظهور شركة الشخص‬ ‫الواحد ‪:‬‬ ‫الشــركة هــي عبــارة عن عقــد بلتزم بموجبه شــخصان‬ ‫أو أكثــر بــأن يســهم كل منهمــا بتقديــم حصــة مــن‬ ‫مــال أو عمــل فــي مشــروع معيــن يســتهدف الربــح‬ ‫ليتــم قســمة الناتــج عــن هــذا المشــروع و بالتالــي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫موضوعيــا‬ ‫أساســيا‬ ‫ركنــا‬ ‫تعــدد الشــركاء يعتبــر‬ ‫‪PAGE | 75‬‬

‫للشــركة لذلــك أصبــح مــن المهــم الخــروج علــى هــذا‬ ‫المبــدأ األساســي ‪،‬فســمحت بعــض التشــريعات‬ ‫بتأســيس هــذا النــوع الجديــد مــن الشــركات و التــي‬ ‫تكــون مملوكــة و مكونــة مــن شــخص واحــد تنشــأ و‬ ‫تؤســس مــن إدارة منفــردة و ألســباب التــي تقتضي‬ ‫إقــرار شــركة الشــخص الواحــد كثيــرة منهــا علــى‬ ‫ســبيل المثــال القضــاء علــى الشــركات الوهميــة‬ ‫حيــث تكــون ظاهرهــا شــركة مكونــة مــن مجموعــة‬ ‫مــن الشــركاء و لكنهــا فعليـ ًـا شــركة فرديــة إذ يكــون‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫ترجــع الجــذور لتاريــخ ظهــور شــركة الشــخص الواحــد‬ ‫للقانــون االلمانــي لكــون أن المبــدأ الســائد لديــه (‬ ‫مبــدأ تخصيــص الذمــة الماليــة) و إمــكان تجزئتهــا‬ ‫بنــص قانونــي صريــح علــى أنــه يجــوز للشــخص أن‬ ‫يخصــص جــزء مــن مالــه لشــؤون تجارتــة يمــارس مــن‬ ‫خــال أعمالــة التجاريــة لتكــون لــه ذمــة تجاريــة إلــى‬ ‫جانــب ذمتــة المدنيــة ‪.‬‬ ‫يــرى أصحــاب نظريــة تخصيــص الذمــة الماليــة أن‬ ‫تأســيس شــركة الشــخص الواحــد علــى اســاس‬ ‫تخصيــص الذمــة أمــر يحتمــة النمــو و اإلزدهــار‬ ‫اإلقتصــادي إذ أنــه مــن غيــر المقبــول التمســك‬ ‫بمبــادئ وحــدة الذمــة الماليــة و عــدم تجزئتهــا لذبــك‬ ‫تعيــن خلــق أنظمــة قانونيــة جديــدة تكفــل المشــروع‬ ‫طريــق خــاص يتميــز باألســتقالل الكامــل رغــم‬ ‫الصعوبــات القانونيــة التــي تثــار بمثــل هــذا النــوع‬ ‫مــن الشــركات حيــث األصــل أن الشــركة عقــد و‬ ‫العقــد اتفــاق إرادتيــن علــى احــداث أثــر قانونــي ‪.‬‬ ‫و جــاء قانــون الشــركات الكويتــي رقــم‪ 1‬لســنه‬ ‫‪ 2016‬بالمــادة ‪ 85‬بشــركة الشــخص الواحــد حيــث‬ ‫عرفهــا بأنهــا كل مشــروع يمتلــك رأس مــال بالكامــل‬ ‫شــخص واحــد طبيعــي أو اعتبــاري وال يســأل مالــك‬ ‫الشــركة عــن إلتزاماتهــا إال بمقــدار رأس المــال‬ ‫المخصــص للشــركة ‪.‬‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫و قــد جــاء المشــرع بهــذا النمــط كحاجــة ملحــة و هو‬ ‫مواكبــة التطــورات التــي طــرأت علــى عالــم التجــارة و‬ ‫األعمــال لذلك ‪.‬‬

‫المشرع الكويتي ‪:‬‬ ‫تبنــى المشــرع الكويتــي هــذا الكيــان الجديــد و فــي‬ ‫حــال تعــدد مــاك حصــص رأس مــال الشــركة ألي‬ ‫ســبب مــن األســباب تحولــت بقــوة القانــون الــى‬ ‫شــركة ذات مســؤولية محــددة ‪.‬‬ ‫و قــد ألــزم المشــرع الكويتــي وجــود نظــام أساســي‬ ‫لشــركة الشــخص الواحــد حيــث يشــتمل علــى اســم‬ ‫الشــركة و غرضهــا و مدتهــا و بيانــات مالكهــا و‬ ‫كيفيــة ادارتهــا و تصنيفهــا و غيرهــا مــن االحــكام‬ ‫التــي صددتهــا الالئحــة التنفيذيــة اقانــون الشــركات‬ ‫و ذلــك طبقــا لمــوارد فــي المــادة ‪ 86‬مــن ذات‬ ‫القانــون هــذا و قدأجــاز المشــرع الكويتــي أن يشــمل‬ ‫رأس مــال علــى حصــص عينيــة يتــم تقييمهــا وفقـ ًـا‬ ‫لألحــكام المنصوصعليهــا فــي ذات القانــون حيــث‬ ‫يتــم تقســيم رأس المــال إلــى حصــص متســاوية‬ ‫القيمــة غيــر قابلــة للتجزئــه إال انــه ألــزم أن يكــون‬ ‫ً‬ ‫كافيــا لتحقيــق أغراضهــا‬ ‫مدفوعــا بالــكام أن يكــون‬ ‫ل و ذلــك كلــه وفقـ ًـا لمــا ذكــر فــي المــاده ‪ 87‬مــن‬ ‫قانــون الشــركات الكويتــي ‪.‬‬

‫أمــا فيمــا يتعلــق برهــن حصــص رأس المــال فقــد‬ ‫نظمتهــا المــاده ‪ 88‬و ففــي حــال وقــوع البيــع علــى‬ ‫جــزء مــن الحصــص تحولــت الشــركة بقــوة القانــون‬ ‫الــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة و ذلــك اعتبـ ً‬ ‫ـارا‬ ‫مــن تاريــخ التأشــير بحكــم مرســل المــزاد هــذا و‬ ‫قــد أعطــى الحــق المشــرع الكويتــي لمالــك شــركة‬ ‫ً‬ ‫مديــرا أو أكثــر و يكــون‬ ‫الشــخص الواحــد أن يعيــن‬ ‫مســؤول عــن إدارتهــا أمــام المالــك علــى أن أي‬ ‫ً‬ ‫نافــذا إال بعــد قيــدة‬ ‫قــرار بتعييــن المديــر ال يكــون‬ ‫فــي الســجل التجــاري كمــا أهتــم المشــرع الكويتــي‬ ‫بتنظيــم وضــع صاحــب شــركة الشــخص الواحــد‬ ‫ســئ النيــة فــي حــال قــام بوقــف نشــاطها أو‬ ‫تصفيهــا قبــل إنتهــاء مدتهــا أو قبــل تحقيــق الغــرض‬ ‫مــن انشــائها كان مســؤول عــن إلتزامهــا فــي أموالــه‬ ‫‪74 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫الخاصــة و ذلــك لعــدم ضــرار الغيــر حســن النيــة و‬ ‫باقــي االحــكام التــي تســري علــى شــركة الشــخص‬ ‫الواحــد أمالهــا المشــرع الكويتــي إلــى األحــكام‬ ‫المنظمــة للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة ‪.‬‬

‫الفرق بين شركة الشخص‬ ‫الواحد و شركة ذات‬ ‫المسؤولية المحدودة‬

‫‪ .1‬يكون عدد الشــركاء في الشــركة ذات المســؤولية‬ ‫المحــدودة عددهــا مــن ‪ 2‬إلــى ‪ 20‬شــخص أمــا فــي‬ ‫شــركة الشــخص الواحــد فيتكــون مــن شــخص واحــد‬ ‫فقط ‪.‬‬

‫‪ .2‬فيمــا يتعلــق بتعييــن المديــر فإنــه يلتــزم فــي‬ ‫شــركة ذات المســؤولية المحــدودة إختيــار المدير بناء‬ ‫علــى قــرار تعييــن بموافقــة أغلبيــة مــن مالكــي رأس‬ ‫المــال و هــذا الوضــع مختلــف عــن شــركة الشــخص‬ ‫الواحــد حيــث يتــم اختيــار المديــر بقــرار فــردي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وهنــاك اختــاف كذلــك بالنســبة لعــزل المديــر‬ ‫ففــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة يتــم‬ ‫بإتفــاق غالبيــة الشــركاء أمــا فــي شــركة الشــخص‬ ‫الواحــد فيتــم ذلــك بقــرار مــن الشــريك الوحيــد فــي‬ ‫الشــركة و أن كان هــذا قابــل للعــزل فــي هــذه الحالــة‪.‬‬ ‫‪ .4‬بالنســبة للجمعيــة العامــة لهيئــه مراقبــة فيختلف‬ ‫الوضــع أيضــا فــي الشــركة ذات المســؤولية‬ ‫المحــدوده عنــه فــي شــركة الشــخص الواحــد لعــدم‬ ‫وجودهــا فــي النظــام القانونــي األخيــر‪.‬‬

‫‪ .5‬امــا فيمــا يتعلــق بمســأله تحويــل الشــركة فنجــد‬ ‫ان شــركة ذات المســؤولية المحــدودة بإمكانهــا أن‬ ‫تتحــول الــى شــركة تضامــن فــي حــال زاد عددهــا‬ ‫عــن العــدد المطلــوب أمــا شــركة الشــخص الواحــد‬ ‫فبإمكانهــا أن تتحــول إلــى شــركة ذات المســؤولية‬ ‫المحــدودة فــي حــال زاد عــدد الشــركاء عــن شــريكين ‪.‬‬

‫‪ .6‬انقضاء الشــركة ‪ :‬تنقضي شركةالشــخص الواحد‬ ‫بمــوت الشــريك الوحيــد أمــا شــركة ذات المســؤولية‬ ‫المحــدوده فــا تنقضــي بوفــاه أحــد الشــركاء إال فــي‬ ‫حــال نــص عقــد التأســيس علــى ذلــك ‪.‬‬ ‫‪PAGE | 77‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫حصص رأس المال ‪:‬‬

‫مكملــة أو الزمــة أو مرتبطــة بالغــرض الــذي أنشــأت‬ ‫مــن أجلــة ‪.‬‬

‫ال تســتطيع الشــركة النهــوض بأعبائهــا بغيــر رأس‬ ‫مــال يكفــي المواجهــة و يتكــون رأس المــال مــن‬ ‫الحصــص التــي تقــدم حيــث تمثــل رأس المــال‬ ‫الضمــان لدائنــي الشــركة إضافــة إلــى مــا لــدى‬ ‫الشــركة مــن موجــودات ‪ ،‬و يقــدر رأس المــال‬ ‫بالنقــود ً‬ ‫ايــا كانــت الحصــص التــي تقــدم ‪.‬‬

‫‪ .5‬ال يجوز توزيع أرباح صورية للشركة ‪.‬‬

‫عدد شركات الشخص الواحد‪:‬‬ ‫المالحــظ ان المشــرع الكويتــي لــم يحــدد عــدد‬ ‫الشــركات التــي يجــوز للشــخص الواحــد القيــام‬ ‫بتأسيســها ممــا يســتفاد منــه بطريقــة غيــر مباشــرة‬ ‫أن المشــرع الكويتــي قــد منــح الحــق لألشــخاص فــي‬ ‫تأســيس أكثــر مــن شــركة تتكــون مــن شــخص واحــد‬ ‫و هــذا التوجــه صحيــح لحاجــة الســوق لظهــور العديــد‬ ‫مــن الشــركات و بالتالــي زيــادة فرصــة العمــل و إنهــاء‬ ‫حالــه البطالــه ‪.‬‬

‫شروط و محظورات شركة‬ ‫الشخص الواحد‬ ‫‪ .1‬يشــترط فــي شــركة الشــخص الواحــد إدراج عنــوان‬ ‫الشــركة و إســمها و رأس مالهــا مضافــأ إليهــا عبــارة‬ ‫( شــركة الشــخص الواحــد ) أو (ش‪.‬خ‪.‬و) علــى جميــع‬ ‫األوراق و المطبوعــات التــي تســتخدمها في أعمالها‬ ‫ً‬ ‫طبقا‬ ‫و جميــع العقــود التــي تبرمهــا مــع الغيــر و ذلك‬ ‫لمــا ورد فــي المــادة ( ‪ ) 57‬مــن القــرار رقــم ‪287‬‬ ‫لســنه ‪ 2016‬بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون‬ ‫رقــم ‪ 1‬لســنه ‪ 2016‬بإصــدار قانــون الشــركات ‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكــون مالــك رأس المــال فــي شــركة الشــخص‬ ‫الواحــد كويتيـ ًـا ‪.‬‬

‫‪ .3‬يجــب أن يكــون للشــركة غــرض محــدد أو أكثــر‬ ‫و أن تتقيــد بالغــرض المبيــن فــي عقدهــا و يجــوز‬ ‫ممارســة الشــركة ألعمــال أخــرى بشــرط أن تكــون‬ ‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪ .4‬يجــب أن تكــون حصــه الشــريك مبلغـ ًـا معينـ ًـا مــن‬ ‫النقــود أو حصــة عينيــة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تلتــزم الشــركة باألعمــال و التصرفــات التــي‬ ‫يجريهــا مديرهــا بإســمها و لحســابها و إذا كان ممــا‬ ‫يدخــل فــي غــرض الشــركة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬يحظــر علــى الشــركة أن تمــارس أعمــال البنــوك أو‬ ‫أعمــال التأميــن أو اســتثمار األمــوال لحســاب الغيــر‪.‬‬

‫‪ .8‬ال يجــوز أن تكــون حصــص الشــركاء فــي شــكل‬ ‫أســهم قابلــه للتــداول ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ال يجــوز لمديــر الشــركة أن يتــول إدارة شــركة‬ ‫أخــرى منافســه أو ذات أغــراض مماثلــه إال إن كان‬ ‫بــإذن مــن مالــك الشــركة ‪.‬‬

‫‪ .10‬أن يتضمــن عقــد الشــركة تعييــن مراقــب‬ ‫للحســابات بالشــروط المعمــول بهــا فــي وزاره‬ ‫التجــارة و الصناعــه ‪.‬‬

‫الحصص العينية ‪:‬‬ ‫اجــاز المشــرع الكويتــي أن يشــمل رأس المــال فــي‬ ‫شــركة الشــخص الواحــد علــى حصــص عينيــة و ذلــك‬ ‫وفقـ ًـا لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة ‪ 11‬و‬ ‫المــادة ‪ 87‬مــن قانــون الشــركات مســالف الذكــر ‪.‬‬

‫مــاال‬ ‫و الحصــص العينيــة هــي التــي يكــون محلهــا‬ ‫ً‬ ‫آخــر غيــر النقــود و هــذا المــال قــد يكــون عقـ ً‬ ‫ـارا مثــل‬ ‫ـوال مثــل اآلالت‬ ‫األراضــي و األبنيــة و قــد يكــون منقـ ً‬ ‫و الســيارات و األدوات و البضائــع و تعــد هــذه‬ ‫ً‬ ‫جــزءا مــن رأس مــال الشــركة و هــو يمثــل‬ ‫الحصــه‬ ‫ذمــة الشــركة و ضمــان الدائنيــن ‪.‬‬

‫إدارة و أصول الشركة ذات‬ ‫الشخص الواحد‬ ‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫يتولــى إدارة شــركة الشــخص الواحــد مديــر قــد يكــون‬ ‫هــو الشــريك الوحيــد و قــد يكــون المديــر مــن خــارج‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طبيعيــا‬ ‫شــخصا‬ ‫الشــركة و ال بــد أن يكــون المديــر‬ ‫و تكــون لــه مــدة محــددة و يحــق لصاحــب الشــركة‬ ‫أن يقيــل المديــر و يحــق للمديــر أن يطالــب الشــركة‬ ‫بالتعويــض جــزاء عزلــة دون مبــرر مقبــول إن كان فــي‬ ‫وقــت غيــر مناســب و يحــق للمدير اإلســتقالة بشــرط‬ ‫أن تكــون إســتقالتة مبــررة و فــي وقــت مناســب أو‬ ‫يحــق للشــركة المطالبــة بالتعويــض ألن ذلــك يعتبــر‬ ‫تعســف فــي إســتعمال الحــق ‪.‬‬

‫و يجــب أن تتوفــر بعــض الشــروط للمديــر كأن يكــون‬ ‫ً‬ ‫ـخصا طبيعيـ ًـا و أن يكــون كامــل األهليــة بــأن يبلــغ‬ ‫شـ‬ ‫ـا و كفــاءة و كذلــك‬ ‫الســن القانونــي و أن يكــون أهـ ً‬ ‫يجــب إشــهار المديــر بــأن يتــم تســجيل إســمه لــدى‬ ‫الســجل التجــاري مــن أجــل حمايــة الغيــر حســن نيــة‬ ‫الــذي يقــوم بالتعامــل مــع هــذه الشــركة ‪.‬‬

‫صالحيات المدير ‪:‬‬ ‫يكــون لمديــر شــركة الشــخص الواحــد الصالحيــات‬ ‫ً‬ ‫طبقــا لمــا هــو‬ ‫الكاملــة فــي إدارة الشــركة و ذلــك‬ ‫مبيــن فــي نظامهــا األساســي و تعتبــر الشــركة‬ ‫ملزمــة بأعمــال و تصرفــات المديــر فــي مواجهــة‬ ‫الغيــر حســن النيــة ‪.‬‬ ‫*كل قــرار يصــدر مــن الشــركة بتقييــد ســلطات‬ ‫ً‬ ‫نافــذا إال بعــد‬ ‫المديريــن أو بتغييرهــم ال يكــون‬ ‫قيدهــا فــي الســجل التجــاري ‪.‬‬

‫إنهاء عمل المدير ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إنتهــاء المــدة و يكــون ذلــك عندمــا يتــم تحديــد‬ ‫مــدة منصبــه كمديــر الشــركة ‪.‬‬

‫‪ .2‬و فاة المدير أو فقدانة لألهلية ‪.‬‬

‫‪ .3‬عــزل المديــر ‪ :‬و يتــم ذلــك عــادة فــي حالــة أســاء‬ ‫إســتعمال ســلطاته و صالحياتــه الممنوحــة لــه أو‬ ‫أن أظهــر تقصيـ ً‬ ‫ـرا و عــدم القــدرة علــى القيــام بأعبــاء‬ ‫منصبــه ‪.‬‬ ‫‪76 | PAGE‬‬


‫‪OCTOBER 2018‬‬

‫‪ .4‬إســتقالة المديــر حيــث يحــق للمديــر أن يقــدم‬ ‫إســتقالتة حتــى لــو نــص قــرار تعيينــة علــى مــا‬ ‫يخالــف هــذا األمــر بشــرط أن يتــم ذلــك فــي وقــت‬ ‫مناســب و لســبب مقنــع أو يعتبــر ذلــك تعسـ ً‬ ‫ـفا فــي‬ ‫إســتعمال الحــق ‪.‬‬

‫الذمة المالية لشركة الشخص‬ ‫الواحد‬ ‫الذمــة الماليــة ‪ :‬هــي مجمــوع مــا يكــون للشــخص‬ ‫مــن الحقــوق و مــا عليــه مــن إلتزامــات ماليــة حاضــرة‬ ‫بنــاء عليــه تتكــون الذمــة الماليــة مــن عنصريــن ‪:‬‬ ‫‪ .1‬العنصــر اإليجابــي ‪ :‬و يطلــق عليــه باألصــول و‬ ‫هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق و األمــوال‬ ‫ـا و كذلــك الحقــوق المالية المتوقعة‬ ‫الموجــودة فعـ ً‬ ‫فــي المســتقبل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬العنصــر الســلبي ‪ :‬و يطلــق عليهــا بالديــون أو‬ ‫ً‬ ‫طبقــا ألحــكام شــركة الشــخص الواحــد‬ ‫اإللتزامــات‬ ‫فــإن مســؤولية الشــريك فيهــا عــن اإللتزامــات‬ ‫المترتبــة علــى الشــركة و خســائرها تكــون بمقــدار‬ ‫حصتــة فــي رأس المــال ممــا يعنــي أن الشــريك‬ ‫غيــر مســؤول إال بالقــدر الــذي يشــارك منــة و أن‬ ‫الحــد األقصــى للخســارة الــذي يمكــن أن تلحــق بــه‬ ‫هــو ذلــك الجــزء الــذي قــام بتخصيصــه فــي شــركة‬ ‫الشــخص الواحــد و بنــاء عليــه فــإن الذمــة الماليــة‬ ‫للشــريك ســوف تكــون غيــر مســؤولة عــن ديــون‬ ‫الشــركة ‪.‬‬

‫‪HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/‬‬

‫مــن إنشــائها ‪ ،‬و بانتهــاء الغــرض الــذي تأسســت‬ ‫الشــركة ألجلــه تنقضــي الشــركة بقــوة القانــون ‪.‬‬

‫‪ .4‬تنتهــي الشــركة بهــاك جميــع مالهــا أو جــزء كبيــر‬ ‫منــه حيــث ال يوجــد أي فائــدة مــن اســتمرارها ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تنتهــي الشــركة بمــوت الشــريك الوحيــد أو‬ ‫إعســاره أو افالســه ‪.‬‬

‫‪ .6‬انقضــاء الشــركة بحكــم قضائــي و يتــم هــذا الحــل‬ ‫بواســطة المحكمــة و قبــل الميعــاد المتفــق عليــه‬ ‫بنــاء ألســباب عديــدة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنتهــي الشــركة باإلندمــاج و تغييــر شــكل الشــركة‬ ‫حيــث يتــم تكويــن شــركة جديــدة و تحل محل الشــركة‬ ‫الســابقه مــن الناحيــة القانونيــة فيمــا لهــا مــن حقوق‬ ‫و مــا عليهــا مــن إلتزامــات و ذلــك فــي حــدود مــا‬ ‫أتفــق عليــه فــي حقــوق اإلندمــاج ‪.‬‬

‫‪ .8‬هــاك جميــع أمــوال الشــركة أو معظمهــا حيــث‬ ‫ينعــذر اإلســتمرار ‪.‬‬ ‫‪ .9‬وفــاة الشــريك يجــوز النــص فــي العقــد باســتمرار‬ ‫علــى ورث المتوفــي ‪.‬‬

‫‪ .10‬تصفيــة أمــوال الشــركة و يقصــد بهــا مجموعــة‬ ‫مــن العمليــات التــي تهــدف إلــى انهــاء أعمــال‬ ‫الشــركة و تســوية كافــة حقوقهــا و ديونهــا لتحديــد‬ ‫الصافــي مــن أموالهــا و تتــم التصفيــة طبقـ ًـا ألحــكام‬ ‫القانــون و تحتفــظ الشــركة خــال التصفيــة بالحصــة‬ ‫اإلعتباريــة و يضــاف إلــى إســم الشــركة ( خــال مــدة‬ ‫التصفيــة ) ‪.‬‬

‫إنقضاء شركة الشخص الواحد‬

‫‪ .1‬تنتهــي الشــركة بإنتهــاء الميعــاد المعيــن لهــا أو‬ ‫بإنتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬عنــد إبــرام عقــد الشــركة يقــوم الشــركاء عــادة‬ ‫بتحديــد ميعــاد معيــن تنتهــي فــي نهايتــة الشــركة‬ ‫و بذلــك تنقضــي بقــوة القانــون إذا انتهــى األجــل‬ ‫المحــدد لهــا بالعقــد ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنقضــي الشــركة إذا تــم تنفيــذ العمــل و الغــرض‬ ‫‪PAGE | 79‬‬

‫‪ISSUE NO. 4‬‬

‫‪STARTUPS MAGAZINE‬‬

‫‪78 | PAGE‬‬


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

Finest Digital Marketing Tips for Your Startup

You can put basic information about your products and services, testimonials from your customers, store location, and more on your website. Another important reason for having a website is that it improves your visibility on search engine platforms such as Google. Your website can also be used to connect with your audience by sharing your company’s visions and ideas such as to support green web hosting to help the environment. The main elements are:

Domain name You should select a name that is relevant to your business. This will give your customers easily access your business or products.

Hosting By: Aby Sebastian

Entering the online world or eCommerce is not easy, especially for startups. From choosing a www domain name, web hosting and designing to marketing your product or service, there is a lot of cost and technical effort involved in this industry.

One of the main aspects of your startups other than IT that you can’t ignore is marketing. As we all know the perspective of marketing is completely changed from traditional marketing way to Digital Marketing Well organized and a planned marketing strategy is a must to promote you and your business. The main obstacles are, hiring a marketing specialist or the marketing solutions provided online can be expensive and will cross your limited budget.

Here’s comes the magical platform digital media, with digital marketing now there are 80 | PAGE

more ways than ever for you. In the online world you can find many marketing methods that are both efficient and cost effective.

So, if you’re on a shoestring budget for your small business, read on to learn about these essential and effective marketing tips that you can use.

1. Create a really good website It goes without saying that every business today, big or small, needs to have a website. When you say create a really good website, it consists of certain important elements. A website not only serves as a digital storefront for your products or services but also as a hub for people looking for more information about your business. STARTUPS MAGAZINE

When it comes to hosting there are many plans available online. Better must consult some technology consultant who can analyze your business and advise you the specifications for hosting. Better the specifications of your host server count better the performance of your website. For a basic website with few pages and average visitors you can go with the basic hosting plans from HostGator, GoDaddy etc.

Design The website should be minimalistic and simple. Now days visitors rarely go through the whole content, instead they will quickly scan pages reading keywords. Keeping this in mind get your website designed with readability and easy to navigate.

Make it mobile friendly We live in a mobile society, which means people use mobiles more than laptop or desktops to access digital world. It important to build your website mobile friendly. ISSUE NO. 4

2. The power of social media Creating an account on popular social media platforms (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest etc.) should be at the top of your marketing to-do list. The great thing about social media is that you can be flexible in the way you want to invest in it.

While bigger brands and businesses will opt to pay for advertising on social media platforms, you can use social media in several inexpensive ways to build up your customer base and ask them to leave a review on your page. This will then encourage potential customers to check out your product based on the praises from your current customers.

Another way to use social media for your small business is to engage with your audience by posting content that will encourage people to buy from your business. You can post photos of new products, giveaways, events, and so much more.

3. Develop business partnerships As a small business, you shouldn’t be afraid to develop partnerships with people in the industry (if they are not direct competitors). Partners can be both online (webinars, promotional giveaways, etc.) and offline (special events) to promote your business. The great thing about partnerships with another small business is that it doubles your audiences. If you partner with an industryrelevant business, you’ll get access to a new audience who are related to your niche.

It’s a great method to market your small business to bigger audiences without having to spend a lot of money on traditional marketing tools such as billboard advertising or radio ads.

PAGE | 81


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

4. Blogging Creating a blog for your business is an inexpensive endeavor and it is a tool to grow your business. eCommerce platforms such as BigCommerce and Shopify often include built-in blogging features that you can easily integrate into your website. Even if you don’t use any of those platforms, you can easily create a blog using WordPress. The advantage of having a blog is that you can use it to create a bigger market for your products or services by sharing content that is valuable to your potential consumers.

5. Offer coupons and goodies A great way to attract new customers is to offer coupons and goodies. Studies have shown that people are more likely to spend when they are offered coupons or goodies for your products and services. It’s a great tool to expand your customer base and generate a return visit as customers are more likely to come back if they have a coupon for a discount to use in the future. The trick is to not overuse it as it can devalue your brand and the products or services that you offer.

OCTOBER 2018

small online courses or even host huge webinars that can be streamed to thousands of people.

8. Join groups and collaborate Joining groups that are related to your industry can be an effective way to promote your business. Not only can you use this to reach audiences that are interested in your products and services, you can also look for potential people or non-competitive businesses to collaborate with and expand your reach. With potential collaborations, you can offer them reciprocal website links, affiliate marketing, or even cross-promotion on social media platforms. By collaborating with each other, you have more opportunities to create quality content that relates back to your business and reach out to a bigger audience.

82 | PAGE

• Artificial Reality and Virtual Reality • Scenario Planning

• Strategy Development & Business Planning • Business Planning & Investment Appraisal

• IT Strategy & Architecture • Analytics and Data Science • Financial Advisory

If you are an expert or an industry leader in your market, then you can create brand awareness by hosting events, webinars, or even offer free online courses.

There are numerous tools and plugins available online that you can use to conduct

• Digital Consulting, Services & Media

• Operational Consulting and PMO

6. Host free courses, webinars or events

There are many people who love to learn new things so offering courses related to your products and services can be a great way to introduce your brand and attract potential customers.

With years of experience and clients of diverse backgrounds, we at MCG believe in a finetuned work ethic that involves the best possible advisory and consulting services that engage your business into a fruitful future. With our previous projects, we have been best known to unlock business potential and tap into undiscovered opportunities for clients. We focus on the following applications and services:

• Intelligent Infrastructure and Networked IT • IOT

Global Digital Report 2018 states that he numbers of social media users worldwide in 2018 is 3.196 billion, up 13 percent year-on-year. By Analyzing the growth of social media within few years all the sales and marketing will be dependent to the digital world.

STARTUPS MAGAZINE

Want to find out more? visit our website www.medcomm-systems.com ISSUE NO. 4

PAGE | 83


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

It seems that the American sci-fi writers dream in the 1940s have already come to an early wake up, and robots met us in our work and home now just as they did in the characters of the storyboards, so is this a good fate or a phenomenon of decay to the business? There is no doubt that robots have contributed to tasks of almost impossible to humans with an ideal performance and without fluctuations, but the full economic dependence on robots may lead in future to expulsion of the human staff; because if the business owner gets a robot customers services; he will not pay any wages, or receive any complains, then there are no labor rights demanders.

As a result, this robot will continue to work without boredom until the end of its battery charge! But what would happen if someone asked this customer services robot a question that needs to be answered discretionary? or during dealing with the tax officials? what would happen if this robot was not able to deal with tax officials? how would the business owner face the authorities? and would he be charged with tax evasion because of this helpless robot?!.

Indeed, the ideal robots’ performance for the current generation of robots is limited to the predefined routine imitation of human demeanor via programming; since “Artificial Intelligence” (AI) mechanisms perform the programming stage called: “Machine Learning”. So the robot is taught a set of behaviors, manner, ideal reactions, besides the internet connection that gives accurate answers and standard behaviors, but all of these artificial reactions are subjected to the programmer expectation about the facts robot may face.

Human & Robot... Dr. Humam Al Qussi PhD Doctor of Commercial Private Law (Exchange Law & Regulation)

But what if learned robot ran into a new manner that this machine never learned to face?, robot will definitely stop working in this case, and the user will be in real trouble like Laptop user when disgusting the logo: “Loading” that appears indefinitely!, so the

84 | PAGE

ISSUE NO. 4

Cooperation or Replacement!

STARTUPS MAGAZINE

As a result, this robot will continue to work without boredom until the end of its battery charge! complete replacement of man with machine still at an early date. However, robotics engineers are seeking to produce a very sophisticated generation, this will be a quantum leap in the AI technology; the generation of advanced: “Adaptive Robots”, that, once operated, will move away from its operator.

Then adaptive robots will go into the real life without complying with the programming limits that they have learned through using of HighTech mechanisms that allow adaptive robots to test reality and learn from its experience without the need for a programmer. Based on this scientific future, Adaptive Robots are going to lead to the electronic formation of independent personal life, thus, these “Super Intelligent Machines” are going to be able to deal with the improvisational developments and surpass them even better than humans. The departure of these adaptive robots from their boxes means that an “Electronic Person” will exit from his office, and even we may PAGE | 85


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

OCTOBER 2018

reach the stage of the robot ability to take the emotional place of humans!, that is, the robot will not only come out of the box, but will jump out of “his egg”!, and then “he will” emerge as an electronic person not as a product or commodity!!. Thus, the new industrial revolution (4IR) is going to use these generations of robots, and the factories will not require the human employment at all; so the nature of the business has changed.

These High-Tech factories will achieve the ideal quality at the lowest cost and without any real human intervention in the production lines, but the bill for this scenario would be:

“Ethical”; millions of workers would lose their jobs. When I read any ads that says that the 4th industrial revolution is going to create millions of alternative jobs remotely, I fully understand how these ads are not accurate at all.

The jobs that will remain for humans after the end of this traditional industrial age will be only confined to the manufacture, programming and maintenance of robots, until that robots can produce the following generations by itself, which means a real decline in the role of human.

After the 4th industrial revolution, the world economy is going to be fully capitalized without the entry of labor, wages, workers’ health insurance or contract rights, until that adaptive robots have “Electronic Legal Personality” that allows robots to enjoy rights and assume obligations. It means that this way of electronic philosophy thinking is going to change human mentality from the roots. What the engineers of the adaptive robots’ mechanism did not consider was the possibility of robots’ tyranny and form of a rival, or even antithetical, society! not just the retention of jobs.

So the challenge in our time that the human race identity is facing a real future danger, which means that adaptive robots is only a stage before the civilized coordination of human in the coming ages, this situation should intensify international efforts to stand before it legally and economically, this what I am going to explain in my next article, God willing. 86 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE

ISSUE NO. 4

PAGE | 87


HTTPS://STARTUPSMAG.ORG/

88 | PAGE

STARTUPS MAGAZINE