Startingup 2 / 2016 free verze

Page 44

4 4

|

Ž E N Y

Ž E N Á M

Zlomový byl podzim 2015. Rozkřiklo se, že si u nás lidé mohou vyrobit vánoční dárky a odnést si i nějaký pro sebe. O předvánoční kurzy byl zájem, stejně jako o dárkové poukazy.

E J K E N Á L Č O T O N E R T P E Z U E O L E To je pro nás každodenní P výzva, učíme IT T se pracovat méně punkově. Je těžké A PL D nepracovat nonstop a někdy siE udělat É PŘ N alespoň den volna. Máme rozhodně T A L P štěstí, že máme kolem sebe tolerantní D E ání d y partnery, přátele a rodinu, ale nemají T to PŘ v I / 10 P H s námi lehké. Projekt vyžaduje opravdu P U KO vč. D č K hodně času a každá máme navíc další 42 JAK SE VÁM JAKO PODNIKATELKÁM DAŘÍ HARMONIZOVAT SOUKROMÝ/ RODINNÝ A PRACOVNÍ ŽIVOT?

2

Zdroj fotky: Liška mazaná, autor: Anna Šolcová

nu e půl úvazky. Až se situace změní a my c u cko iMazané, l o se budeme věnovat plně Lišce b sym zadost tak se nám určitě uleví.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.