Plusgids - 2023

Page 1

(weg)wijzer door het leven

2023

Uitgavejaar 2023

(weg)wijzer door het leven

VOORWOORD VOORWOORD VOORWOORD

Beste Leuvenaar,

Wist je dat één Leuvenaar op vijf vandaag ouder is dan 60 jaar en één op zes Leuvenaars 65+ is? De toenemende verzilvering van onze stad biedt ons veel kansen en uitdagingen.

We zijn allemaal verschillend. Veel senioren zijn erg actief en levenslustig en kunnen prima voor zichzelf (en anderen) zorgen. Anderen zijn sterk afhankelijk van hulp en zorg, maar zijn daarom niet minder waardevol. Daartussen zit een hele groep die lichamelijke, psychische of sociale ondersteuning nodig heeft. Soms voor even, soms voor langere tijd.

We vinden het essentieel om in alle beleidsdomeinen aan iedereen aandacht te besteden. In een inclusieve stad krijgen senioren alle kansen om actief aan onze maatschappij deel te nemen: als vrijwilliger in de vele verenigingen, in het buurtleven of als deelnemer aan de vele activiteiten die hier plaatsvinden.

Deze publicatie is in de eerste plaats een doorverwijsgids, die je inspiratie geeft en op weg helpt bij thema’s als ontmoeten, wonen, gezondheid en mobiliteit. Een handige wegwijzer die antwoorden geeft. Maar ook talrijke tips, informatie en adressen om je leven in Leuven zo prettig, zinvol en zorgenvrij mogelijk in te richten.

Veel leesplezier!

Bert Cornillie

Schepen van cultuur, toerisme, evenementen, deeltijds kunstonderwijs en senioren.

3
De seniorenraad en alle partnerorganisaties
AANSPREEKPUNT 65-PLUSSERS BIJ STAD LEUVEN 7 SENIORENRAAD 8 ONTMOETINGSPLEKKEN 10 Lokale dienstencentra 12 Buurtcentra en buurtwerkingen 14 Seniorenverenigingen 16 VRIJE TIJD 18 Vrijwilligerswerk 20 Fit blijven 21 Cultuur 26 UiTPAS 30 Levenslang leren 31 Iedereen digitaal @ Leuven 34 MOBILITEIT 39 Fietsen 40 Met de bus 42 Met de trein 44 Verhuur rollators en rolstoelen 45 Aangepast vervoer 46 Parkeerkaart voor personen met een handicap 49 WONEN 51 Waar kan ik terecht als (voltijds) zelfstandig wonen te moeilijk wordt? 52 Ik wil mijn woning laten aanpassen 58 Samenwonen met anderen in je huis 62 Solidair verhuren 63 Welke ondersteuning is er zodat ik langer zelfstandig thuis kan wonen? 65 PREVENTIE EN VEILIGHEID 71 Diefstalpreventie 72 Brandpreventie 72 Senioreninspecteurs 72 Wijkinspecteurs 72 Afwezigheidstoezicht 73 Internet- en telefoonfraude 73 Verwaarloosde of mishandelde dieren 74 WELZIJN EN ZORG 77 stad Leuven helpt je 78 Luisterend oor 78 Psychologische ondersteuning 80 Dementie 81 Mantelzorg 84 Ziekenfondsen 85 Een waardig levenseinde 86 Info voor de nabestaanden 89 4
INHOUD (FINANCIËLE)
93 OCMW Team 65+ 94 Pensioen 95 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 95 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 95 Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 95 Dienstencheques 96 Forfait palliatieve zorg 96 Forfait voor chronisch zieken 96 Budgetbeheer 96 Incontinentieforfait 96 Sociale tarieven: aardgas, elektriciteit en water 97 Federale verwarmingstoelage 97 Verhoogde tegemoetkoming 97 EIGEN TELEFOONNUMMERS 98 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 99
RECHTEN

AANSPREEK AANSPREEK AANSPREEK

PUNT PUNT PUNT

Aanspreekpunt 65-plussers bij stad leuven

Stad Leuven speelt

een centrale rol in het uitstippelen en uitvoeren van een beleid gericht op senioren. Je kan er terecht voor heel wat nuttige informatie voor 65-plussers. De stad organiseert ook activiteiten op maat.

Stadskantoor Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 27 27

info@leuven.be www.leuven.be

TEAM SOCIAAL BELEIDOUDEREN EN ZORG

Melissa Vandersypen

Beleidsadviseur

016 27 25 99

Anneleen Peeters

Projectdeskundige

016 27 26 78

7

Seniorenraad

De seniorenraad zet zich actief in voor 65-plussers in Leuven.

 Ze onderzoekt waar 65-plussers nood aan hebben in hun omgeving.

 Ze geeft zoveel mogelijk 65-plussers inspraak bij beslissingen van de stad.

 Ze informeert je over beslissingen van de stad en tegemoetkomingen.

 Ze organiseert educatieve en vrijetijdsactiviteiten voor 65-plussers.

De seniorenraad laat jouw stem horen bij het stadsbestuur, de adviesraad toegankelijkheid, het regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie ... Waar thema’s voor 65-plussers aan bod komen, is de seniorenraad er om mee na te denken en advies te geven.

Toegankelijkheid is een belangrijk thema voor 65-plussers. Daarom is er vanuit het dagelijks bestuur van de seniorenraad een afvaardiging in de adviesraad toegankelijkheid en omgekeerd.

Ook in de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) is er een afvaardiging vanuit het dagelijks bestuur van de seniorenraad. De GECORO is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid.

8

WORD LID

Ben je een Leuvense 65-plusser die graag mee aan de kar trekt? Die wil meedenken over de rol van 65-plussers in de stad?

Of die graag helpt bij activiteiten voor 65-plussers zoals het lentefeest, de seniorenbals en de seniorenmaand? Kom dan bij de seniorenraad!

Handig om te weten: je hoeft geen lid van een seniorenvereniging te zijn om lid van de seniorenraad te worden.

102.851 inwoners in Leuven, waarvan 17% 65+’ers

Om de twee maanden organiseert de seniorenraad een algemene vergadering over actuele thema’s. Je kan gewoon komen luisteren of actief deelnemen. De data kan je opvragen bij de stad of de seniorenraad.

17.391 65+ 5.388 80+

Voorzittter van de seniorenraad

Cécile Van Hoecke 016 26 14 11

cecile.vanhoecke@telenet.be

Stad Leuven 016 27 27 27

info@leuven.be

38% gaat geregeld naar een culturele activiteit in Leuven

62% is lid van een vereniging

29% beweegt dagelijks actief

51% doet minstens wekelijks aan sport

LEUVEN 65+
9

Elise is al sinds

2008 vrijwilliger

10
bij het lokaal dienstencentrum Wijnveld. © Tim Buelens

ONTMOETINGSPLEKKEN

GETUIGENIS LDC WIJNVELD

Elise: ‘Ik woon in de buurt, en mijn schoonmoeder heeft in het oude woonzorgcentrum De Wingerd verbleven. Het lokaal dienstencentrum heeft een Grand Café als ontmoetingsen activiteitenplaats voor de bewoners van het lokaal dienstencentrum Wijnveld en het woonzorgcentrum De Wingerd, en voor mensen uit de buurt. Elke maandagnamiddag sta ik er als vrijwilliger achter de toog en serveer ik er drank, koffie, ijs en pannenkoeken. En natuurlijk ben ik er ook voor de afwas en de opruim.’

‘Ik doe dat vrijwilligerswerk omdat ik graag onder de mensen kom. Maar ook omdat de Wingerd mij aan het hart ligt. We zijn een hechte vriendengroep geworden en hebben veel contact met mekaar. Nieuwe vrijwilligers horen meteen bij de groep. Ik kan het dus aan iedereen aanraden. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je tijd en interesses.’

‘Je kan in het lokaal dienstencentrum trouwens terecht voor de meest uiteenlopende activiteiten. Ze organiseren lezingen, bijvoorbeeld over gezondheid, bewegen, valpreventie of mantelzorg. Je kan je inschrijven voor tango, yoga, meditatie of relaxatie … Maar er zijn ook voorstellingen en optredens. Ik heb hier zelf nog lijndansen gevolgd! En ik ga naar de Gezellige uren met de buren: een bijeenkomst waarop buurtbewoners elkaar beter leren kennen bij koffie en gebak.’

ontmoetings- plekken 11
We zijn een hechte vriendengroep geworden”

In Leuven vind je lokale dienstencentra, buurtcentra en buurtwerkingen. Je kan er andere bewoners ontmoeten, iets eten, deelnemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk doen, advies of hulp vragen.

Lokale dienstencentra

1 LDC Edouard Remy

Er zijn zeven lokale dienstencentra (LDC). Ze organiseren informatieve, recreatieve en vormende buurtactiviteiten. Zo kan je er een taalcursus volgen of een workshop over het gebruik van je smartphone of andere digitale toestellen.

De LDC’s helpen je ook met je dagelijkse activiteiten, zodat je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Je kan er ’s middags een warme maaltijd bestellen, er is een wassalon, en je kan er een pedicure, manicure of gelaatsverzorging boeken. Heb je vervoer nodig naar het LDC of kan je ondersteuning gebruiken bij je boodschappen? Ook dat kan. Informeer naar het aanbod in het LDC in je buurt.

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 4

3000 Leuven 016 24 84 20 edouardremy@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

2 LDC Ruelenspark

Erasme Ruelenspark 35

3001 Heverlee 016 24 83 96 ruelenspark@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

3 LDC Ter Putkapelle

Bosstraat 11 3012 Wilsele 016 35 26 11

terputkapelle@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

4 LDC Ter Vlierbeke

Rustoordlaan 3

3010 Kessel-Lo 016 55 55 11

tervlierbeke@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

VOGELZANG
12

Vanden Tymplestraat 35

3000 Leuven

016 22 20 14

onthaal@seniorama.be

www.seniorama.be

Wingerdstraat 14

3000 Leuven

016 28 49 50

wijnveld@wijnveld.info

www.wingerd.info/wijnveld

Campus Heilig Hart Instituut

Naamsesteenweg 355

3001 Heverlee

016 85 77 00

info@wzc.annuntiaten.be

www.wzcah.weebly.com

5 LDC Seniorama 6 LDC Wijnveld 7 LDC In de Rozenberg WILSELE KAREELVELD BLAUWPUT KESSEL-LO BENEDENLO
DUIVEL ABDIJ VAN PARK
SPAANSE KROON
GASTHUISBERG HEVERLEE LEUVEN 1 2 4 5 6 3 7 ontmoetings- plekken 13
GROENVELD TERBANK

Buurtcentra en buurtwerkingen

Ook in de buurtcentra en -werkingen valt er heel wat te beleven. Op deze warme ontmoetingsplekken kan je de krant lezen, een computer gebruiken of genieten van een gratis kop koffie. Heb je een vraag, probleem of idee, dan kan je altijd terecht bij een van de buurtwerkers. Die betrekken de inwoners ook bij het vormgeven van de buurt.

Wekelijks staan er verschillende activiteiten op het programma en ’s middags kan je aanschuiven voor een betaalbare versbereide maaltijd. Het aanbod is voor iedereen toegankelijk.

Op de meeste plaatsen vind je een kinderwerking. In buurtcentrum Casablanca en de Ridderbuurt is er ook een jongerenwerking.

1 Buurtcentrum Mannenstraat

Groefstraat 2

3000 Leuven

016 22 38 59

bc.mannenstraat@leuven.be

www.leuven.be/buurtwerk

2 Buurtcentrum Sint-Maartensdal

Rijdende Artillerielaan 6

3000 Leuven

016 23 45 40

bc.sintmaartensdal@leuven.be

www.leuven.be/buurtwerk

3 Buurtcentrum Hoogland

Hoogland 69

3000 Leuven

016 27 29 64

bc.hoogland@leuven.be

www.leuven.be/buurtwerk

4 Buurtcentrum Wilsele-dorp

Schorenshof 13

3012 Wilsele

016 22 23 15

bc.wilseledorp@leuven.be

www.leuven.be/buurtwerk

VOGELZANG
14

5 Buurtcentrum Casablanca

Lolanden 16

3010 Kessel-Lo

016 27 40 20

bc.casablanca@leuven.be

www.leuven.be/buurtwerk

6 Buurtcentrum

‘t Lampeke vzw

Riddersstraat 147

3000 Leuven 016 23 80 19

info@lampeke.be

www.lampeke.be

7 De RuimteVaart

Valkerijgang 26

3000 Leuven

016 67 90 04

hallo.deruimtevaart@ gmail.com

www.deruimtevaart.be

WILSELE KAREELVELD BLAUWPUT KESSEL-LO BENEDENLO
DUIVEL
GROENVELD TERBANK GASTHUISBERG HEVERLEE LEUVEN 1 2 3 4 5 6 7 ontmoetings- plekken 15
SPAANSE KROON
ABDIJ VAN PARK

Seniorenverenigingen

In Leuven zijn er een twintigtal seniorenverenigingen die geregeld activiteiten organiseren. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de vereniging van je keuze.

LEUVEN

Universiteit Derde Leeftijd

Veerle Valkenborgh

016 32 40 01 udll@kuleuven.be

CC De Brug Leuven

Niel Hendrickx

016 27 18 87

niel.hendrickx@abvv.be

Neos Leuven

Lieve Vangeel

0473 49 76 23

Rita Merckx

0476 32 10 65 neosleuven@gmail.com

CD&V Senioren Leuven

Edmond Feyfer

0474 75 67 81

edmond.feyfer@skynet.be

OKRA Leuven-centrum

Renee Breyssem

0494 74 47 54 renee.breyssem@ okraleuvencentrum.be

Liberale senioren

Leuven – VIEF Brabant

Staf Mertens

016 25 66 17 staf.mertens@telenet.be

Bond Gepensioneerden

Groep Boerenbond

0474 96 97 05

bond.gepens.bb@gmail.com

Leuvense

seniorenmuziekvereniging

Philippe Maertens

016 40 54 93

0494 32 63 23

philippe.maertens2@ telenet.be

Senioren KU Leuven Secretariaat

016 31 91 39 secretariaat@ seniorenkuleuven.be

Seniorenclub Sint-Geertrui

Maria Vander Elst

0468 58 25 81

mia.vde@hotmail.com

S-Plus Leuven-centrum

Pierre Neefs

016 23 82 13 pierre.neefs1@telenet.be

Vl@s Vlaamse actieve senioren –afdeling Leuven

Hilde De Troyer

0477 23 95 59

hilde.de.troyer@telenet.be

16

Vriendenkring

Gepensioneerden Personeel

stad Leuven en OCMW

Roger Jacobs 0475 58 46 32 rogerjacobshc@gmail.com

Vriendenkring van oudgedienden van de Zeemacht van Leuven en omstreken

Paul Elsen

0472 37 40 53 nepol.elsen@skynet.be

HEVERLEE

OKRA Heverlee Sint-Franciscus

Ronald Van de Gaer 016 46 28 71 ronnyvandegaer@gmail.com

OKRA Heverlee Terbank

Jos Binnard

0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com

OKRA Heverlee

Sint-Lambertus

Frieda De Jonghe

0476 30 70 09

OKRA Heverlee O.L.V. Van Troost

Josée Peeters 0494 22 55 52 okra4920@gmail.com

NEOS Heverlee

Marleen Roels 0473 36 90 24 neos.heverlee@gmail.com

KESSEL-LO

NEOS Kessel-Lo

Lenny Vranken-Bongaerts 016 25 76 77 0473 66 13 86 neos-kessel-lo@skynet.be

OKRA Kessel-Lo

Herman Moeys 016 26 15 73 hermanmoeys@hotmail.com

Kaya 60+ Unique Regenbooghuis

Vlaams-Brabant

Labyrint - vzw voor 60+ lesbiennes

Martine Debeuf

0486 40 99 08

Brigitte Wybo 0496 40 99 08

kaya60plus@labyrint-vzw.be

OHO Unique Regenbooghuis

Vlaams-Brabant

Alain Houben 0475 80 03 52

Freddy Verkammen 0478 50 07 60 info@oho-leuven.be

WIJGMAAL

OKRA Wijgmaal

Herman Verbruggen 016 44 59 13

verbruggen.herman@ pandora.be

ontmoetings- plekken 17

Renilde zet zich geregeld in voor haar buurt.

18
© Tim Buelens

VRIJE TIJD

GETUIGENIS BURENHULP

Sommige Leuvenaars hebben af en toe hulp nodig, maar weten niet bij wie ze terecht kunnen. Of ze durven niet bij hun buren aan te kloppen. Je wordt ziek, breekt je been of kan tijdelijk niet rekenen op familie … Er zijn uiteenlopende redenen om af en toe hulp te vragen. Burenhulp gaat vaak over kleine zaken die we met plezier doen. Renilde zet zich in voor haar buurt.

Renilde: ‘Ik heb me ingeschreven als burenhulp-vrijwilliger, via de website van de stad. Ik werd gecontacteerd om boodschappen te doen voor iemand uit de buurt toen zijn vaste begeleider even afwezig was. Dat viel erg goed mee. Het is een kleine moeite, en ik help graag anderen. De buren in mijn naaste omgeving ken ik goed: voor hun doe ik dat spontaan. Als ik naar de winkel ga, dan vraag ik bijvoorbeeld geregeld aan iemand of ik iets kan meenemen.’

‘Ik ben ook vrijwilliger bij Alvinnenberg, hier letterlijk op de berg, in de wijk. Ik begeleid er mee een creatief atelier op woensdagvoormiddag voor mensen met een beperking. En ik leer een van de bewoners van Alvinnenberg koken. Eén keer per maand doen we inkopen en maken we een gerecht.’

‘Het is fijn om mensen te helpen, het verruimt je blik. Ik vind het belangrijk dat buurtbewoners elkaar leren kennen. Zo leer je elkaar ook beter begrijpen.’

Burenhulp gaat uit van de Leuvense lokale dienstencentra, de buurtcentra, buurtwerk ’t Lampeke, De RuimteVaart en de stad.

“ Ik vind het belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen”
19
vrije tijd

Vrijwilligerswerk

Wist je dat ongeveer 16.000 Leuvenaars actief zijn als vrijwilliger? Iedereen kan vrijwilligerswerk doen. En het heeft vele voordelen: je ontmoet nieuwe mensen. Je ontwikkelt je talenten, deelt die met anderen of ontdekt net nieuwe talenten. Je kan anderen helpen en iets voor hen betekenen. Je leert nieuwe dingen bij. En ook goed om te weten: eventuele vrijwilligersvergoedingen hebben geen invloed op je pensioen.

Enkele soorten vrijwilligerswerk:

 Burenhulp

Ga eens langs bij een buur die hulp kan gebruiken bij zijn boodschappen of even nood heeft aan een babbel. Of stel je kandidaat om kleine klusjes uit te voeren.

 Vrijwilliger in een organisatie

Zet je op regelmatige basis in voor een organisatie of instelling, zoals een bibliotheek, museum, woonzorgcentrum, school, natuurvereniging of sportclub.

 Buddywerking

Een buddy ondersteunt iemand of een gezin in een kwetsbare situatie. Zo kan je helpen met huiswerk maken, administratie op orde brengen of Nederlands leren. Of je maakt nieuwkomers wegwijs in de stad. Als buddy ga je voor een langere periode een engagement aan.

MEER INFO

Voor vragen of hulp bij je zoektocht

naar vrijwilligerswerk:

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/vrijwiligerswerk

BLIJF OP DE HOOGTE!

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van het vrijwilligerswerk, solidariteits- of inzamelacties? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief via www.leuven.be/vrijwilligerswerk.

20

Fit blijven

‘Mens sana in corpore sano’ of een gezonde geest in een gezond lichaam. Een bekende uitspraak die niets dan waarheid bevat. Wil je je goed voelen? Beweeg dan voldoende om fit en gezond te blijven.

SPORTEN

LEUVENSE SPORTVERENIGINGEN

Leuven telt 20 clubs die sportlessen aanbieden voor 65-plussers, onder meer badminton, zwemmen, atletiek en wandelvoetbal.

Een overzicht van alle Leuvense sportverenigingen: www.leuven.be/vind-een-sportclub

ZWEMMEN

Wie van een frisse duik houdt, kan terecht in één van de drie Leuvense zwembaden:

 Stedelijk zwembad Kessel-Lo

 Sportoase Philipssite

 Sportoase Wilsele-Putkapel

In Kessel-Lo kan je tijdens het schooljaar elke maandag van 15 tot 17 uur rustig baantjes trekken. Dan is het zwembad voorbehouden voor 65-plussers en zwangere vrouwen.

Ook in Kessel-Lo trakteert de stad alle 65-plussers tijdens de Zwembaddagen in november op koffie en taart.

© Jan
vrije tijd 21
Pollers

IN DE OPEN LUCHT

 Fit-o-city: een parcours met infoborden over sportoefeningen op 12 plekken in het centrum

 Fit-o-meter: een parcours met 8 oefenstations in Heverleebos

 Finse piste: een loopparcours van ongeveer 1 km met zachte ondergrond in Park Heuvelhof

 Beweegbanken: op 18 plekken voor kracht-, lenigheids-, en stabiliteitsoefeningen

ANDER STADSAANBOD

 Spierkracht voor 65-plussers: reeks van 10 lessen met laagdrempelige krachttraining

 Moving Neighbours: 10 weken sporten met een groepje buurtbewoners onder leiding van een student lichamelijke opvoeding (gratis)

 Buurtsport: wekelijkse laagdrempelige buurtactiviteiten (gratis)

 Tofsportdag voor 55-plussers: proeflessen bij verschillende sportclubs, jaarlijks in september (gratis)

De lokale dienstencentra (LDC) bieden ook beweeg- en sportactiviteiten aan (zie p. 12).

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/sport

MEER INFO
© Jan Crab 22

Bewegen op verwijzing

MEER INFO

www.leuven.be/bewegen

Wil je meer bewegen in je dagelijkse leven, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Laat je aan een voordelig tarief individueel begeleiden door een coach van ‘Bewegen op verwijzing’. Je arts verwijst je door naar zo’n coach in je buurt. Je stelt samen een persoonlijk beweegplan op en evalueert het geregeld.

vrije tijd 23
Marie, Wouter en Eline helpen je meer te bewegen. 24
Coaches

GETUIGENIS BEWEGEN OP VERWIJZING

Meer bewegen doet gewoon deugd”

Marie: ‘We zitten met z’n allen te veel en te lang. Bewegen geeft je fysiek en mentaal een boost. Bovendien biedt het zó veel mogelijkheden voor sociaal contact.’

Wouter: ‘Hoe gaan we te werk? Wel, we bespreken eerst samen de mogelijkheden en beperkingen. Waar liggen je interesses? Wat is je budget? Hoe ziet je week eruit? Samen komen we zo tot concrete doelstellingen. Die zijn soms heel eenvoudig. Je hoeft niet meteen lid te worden van een sportclub. Te voet naar de bakker gaan, met een buur wandelen of voor korte verplaatsingen de fiets nemen. Die dingen kunnen al een verschil maken. Na een paar weken zien we elkaar terug en kijken we wat gelukt is en wat moeilijk ging. Zo komen we tot een beweegplan op maat: een weekschema met vaste

beweegmomenten. Dat plan kunnen we altijd aanpassen. Het moet vooral haalbaar zijn, alleen zo hou je het vol.’

Marie: ‘We begeleiden mensen om zelfstandig meer te gaan bewegen. We zien elkaar wel regelmatig – dat biedt houvast – en ook tussendoor kunnen mensen bij ons terecht. Ze bellen even als ze een vraag hebben of in een dip zitten. Of ze laten weten dat iets gelukt is – dat geeft ons ook energie. Het is de bedoeling dat ze zo gemotiveerd worden dat wij onszelf als coaches overbodig maken.’

‘We zijn aanwezig in verschillende Leuvense buurten. Dat is belangrijk, want niet iedereen kan zich makkelijk verplaatsen. We kennen het lokale aanbod ook goed: we tonen mensen de weg naar sportverenigingen of betaalbare activiteiten dicht bij huis.’

tijd 25
vrije

Cultuur

30CC

Cultuurcentrum 30CC programmeert theater, muziek, humor, circus, literatuur, familievoorstellingen, zowel overdag als ’s avonds.

In de Schouwburg organiseert 30CC ook de maandelijkse ‘Seniorenbals’ en ‘Dansen in de Schouwburg’. Er is een gratis seizoensbrochure beschikbaar.

TICKETS

Rijschoolstraat 4

3000 Leuven

016 27 40 00 (tickettelefoon)

www.30cc.be

OPENINGSUREN

Van september tot juni: woensdag tot zaterdag van 12 tot 17 uur

In juli en augustus:

dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur gesloten op feestdagen

KORTING VOOR 65-PLUSSERS

5% korting op alle 30CC-voorstellingen

DE BIB LEUVEN TWEEBRONNEN

De Bib Leuven bestaat uit de hoofdbib in het gebouw Tweebronnen in Leuven-centrum en de filialen in Wilsele, Kessel-Lo, Heverlee en de Bibliobus.

Ontdek de uitgebreide collectie boeken, cd’s en dvd’s en laat je verrassen door activiteiten op jouw maat. Je kan er ook gratis gebruik maken van de pc’s en het internet.

https://leuven.bibliotheek.be

DE BIB LEUVEN

Diestsestraat 49 (toegankelijk voor rolstoelgebruikers) en Rijschoolstraat 4 bus 001

3000 Leuven

016 27 45 00

bibliotheek@leuven.be

DE BIB WILSELE

Aarschotsesteenweg 159

3012 Wilsele

016 44 98 29

bib.wilsele@leuven.be

DE BIB HEVERLEE

Waversebaan 66

3001 Heverlee

016 27 20 14

bib.heverlee@leuven.be

DE BIB KESSEL-LO

Stadionlaan 4

3010 Kessel-Lo

016 25 03 63

bib.kessel-lo@leuven.be

26

BIBLIOBUS

De bibliobus is een rijdende bibliotheek waar je al het materiaal van de Bib Leuven kan ontlenen, reserveren en inleveren.

RESERVEREN

Gratis

HALTES

Wijgmaal, Kesseldal, Egenhoven, Terbank, Matadi, Wilsele Dorp, Korbeek-Lo, Kessel-Lo, Casablanca, Hoogland.

TIJDSTIP

Een overzicht vind je online. De bus rijdt niet tijdens schoolvakanties (behalve op zaterdagen) of feestdagen.

BIB AAN HUIS

Is het voor jou moeilijk om naar de Bib te komen?

Ben je minder mobiel? Dan helpt Bib aan huis je graag verder. Een medewerker of vrijwilliger van de Bib brengt het materiaal dat je wil ontlenen gratis tot bij je thuis. Het aanbod geldt voor huidige en nieuwe bibleden in heel Leuven.

HOE WERKT HET?

Bestellen

 Bel 016 27 45 59 (alle weekdagen) of mail naar bibaanhuis@leuven.be.

 Geef tot vijf boeken, cd’s of dvd’s door die je graag wil ontlenen.

 Een bibmedewerker of vrijwilliger brengt het materiaal naar je thuis.

 De levering gebeurt op een weekdag tijdens de kantooruren.

Inleveren

 Van thuis uit: bel voor het verstrijken van de uitleentermijn naar 016 27 45 33.

 In de bib: leg je materiaal in één van de inleverboxen.

Meer info vind je op https://leuven.bibliotheek.be/bib-aan-huis

MEER INFO

0495 86 83 85

016 25 03 63

bibliobus@leuven.be

https://leuven.bibliotheek.be

/bibliobus

WIST JE DAT

In de lokale dienstencentra (LDC) van Zorg Leuven kan je ook terecht voor ‘bib aan huis’ of het ontlenen van boeken, waaronder ook groteletter- en luisterboeken. Bovendien kan je er een apparaat (DAISY-player) ontlenen of uitproberen om ze te beluisteren. Een overzicht van de LDC’s vind je op p. 12.

©
Jan Pollers
27
vrije tijd

M LEUVEN

Leopold Vanderkelenstraat 28

3000 Leuven

016 27 29 29

info@mleuven.be

www.mleuven.be

OPENINGSUREN

 Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur

 Donderdag van 11 tot 22 uur

 Elke eerste donderdag van de maand van 18 tot 22 uur gratis voor Leuvenaars

(op vertoon van je identiteitskaart)

SINT-PIETERSKERK

Wist je dat de Sint-Pieterskerk de laatste zaal is van M Leuven? Daar toont het museum gratis de permanente expositie ‘Tussen Hemel en Aarde – Het Laatste Avondmaal van Bouts’.

Grote Markt 1, 3000 Leuven

OPENINGSUREN

 Van oktober tot en met maart: Elke dag van 10 tot 16.30 uur

Zondag van 11 tot 16.30 uur

 Van april tot en met september: Enkel open op woensdag

©
28
Dirk Leemans

PARCUM

In het museum vind je thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Ontdek nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar dialoog in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag.

PARCUM

Abdij van Park 7

3001 Heverlee

016 27 44 80

info@abdijvanpark.be

OPENINGSUREN

 Maandag gesloten

 Dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur

 Open op feestdagen, uitgezonderd maandagen

STADSARCHIEF

Het Stadsarchief is het geheugen van Leuven. Het bewaart en beheert de archieven van de stedelijke administratie van Leuven, en bezit daarnaast ook een rijke collectie boeken, foto’s, affiches, kaarten, plannen en kranten. De oudste stukken dateren uit de 12e eeuw.

Je vindt er ook de archieven van de gemeenten Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal en Wilsele – die in 1977 met Leuven fusioneerden. Verder bewaart het archief heel wat privéarchieven van verenigingen, bedrijven en personen.

Benieuwd naar die schat aan informatie?

 De meeste bronnen kan je raadplegen in de leeszaal van het Stadsarchief

 De historische kranten uit Leuven zijn grotendeels online beschikbaar: www.krantencollectie.be

 De schepenbankregisters (over de Leuvense rechtspraak van de 14e tot 18e eeuw) kan je online raadplegen: www.itineranova.be

 Er zijn geregeld tentoonstellingen, nieuwe publicaties of rondleidingen achter de schermen.

Heb jij zelf bijzondere documenten, foto’s, plannen of andere voorwerpen die je aan het Stadsarchief wil schenken? Heb je zin om je als vrijwilliger onder te dompelen in de rechtspraak van de Leuvense schepenbank? Of beschik jij over een talent voor het schonen of inscannen van documenten? Neem dan contact op met het Stadsarchief.

STADSARCHIEF LEUVEN

Bib Leuven, Tweebronnen

Rijschoolstraat 4 bus 001

3000 Leuven

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/stadsarchief

29
vrije tijd

ERFGOEDCEL LEUVEN

De Erfgoedcel wil van Leuven een springlevende erfgoedstad maken, samen met iedereen die zijn steentje wil bijdragen. Ze werkt samen met mensen en organisaties.

De focus ligt op roerend en immaterieel erfgoed: objecten, collecties, verhalen, feesten en tradities … Mensen achter het erfgoed staan daarbij centraal.

Zo heeft de Erfgoedcel met heel wat Leuvenaars gewerkt aan Straathistories: een reeks van 11 publicaties over de geschiedenis en evolutie van Leuvense buurten.

De laatste vier edities zijn online beschikbaar als luisterversie via Soundcloud. Heb je een DAISY-speler, dan kan je ook een cd-rom uitlenen bij de Bib Leuven.

Zelf interesse om met erfgoed aan de slag te gaan? Neem contact op met de Erfgoedcel.

ERFGOEDCEL LEUVEN

Stadskantoor Leuven

Prof. Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

016 27 22 85

erfgoedcel@leuven.be

www.leuven.be/erfgoed

UiTPAS

De UiTPAS is een klantenkaart voor je vrije tijd. Een concert, een duik in het zwembad, een theatervoorstelling, een workshop … Als je deelneemt aan activiteiten bij een UiTPAS-partner, kan je punten sparen. Dat doe je door je kaart te scannen: aan een UiTPAS-zuil of bij een kassa- of onthaalmedewerker.

VOORDEELKAART

Gespaarde punten kan je omruilen tegen interessante voordelen: een gratis ticket, kortingen of een ander leuk cadeau. Sparen en ruilen kan bij UiTPAS-partners in heel Vlaanderen.

KOSTPRIJS

Een UiTPAS moet je maar 1 keer aankopen en kost 5 euro. Je krijgt meteen 3 UiTPAS-punten cadeau en een pak leuke welkomstvoordelen die je kan omruilen op de locatie die de voordelen aanbiedt.

KORTINGSKAART

Als je het financieel moeilijk hebt, krijg je automatisch 80% korting op alle UiTPAS-activiteiten in Leuven, Bierbeek, Herent en Oud-Heverlee. Dat is bij meer dan 100 organisaties.

MEER INFO

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/uitpas

30

Levenslang leren

CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS (CVO VOLT)

Heb je zin om een andere taal te leren? Wil je je computerkennis bijschaven of gaan voor een totaal nieuwe hobby, zoals hout bewerken of kledij ontwerpen? En heb je ook zin om nieuwe mensen te leren kennen?

CVO Volt organiseert cursussen en opleidingen in verschillende vakgebieden. Als je een traject succesvol afrondt, krijg je een officieel (deel)certificaat.

CAMPUS LEUVEN HEVERLEE

Interleuvenlaan 3-5

3001 Heverlee

016 31 99 20

info.leuven@cvovolt.be

www.cvovolt.be

CENTRUM VOOR LEVENDE TALEN (CLT)

Zin om een nieuwe taal te leren? Of wil je je talenkennis aanscherpen? Het Centrum voor Levende Talen (CLT) biedt 25 talen aan. Je kan kiezen uit verschillende formules, zoals standaard, intensief of e-leren.

CLT

Dekenstraat 4

3000 Leuven

016 32 56 61 clt@kuleuven.be

www.clt.be

31
vrije tijd

LIGO

Ligo is een organisatie voor volwassenen zonder diploma secundair onderwijs. Betalen met je smartphone? Formulieren invullen voor je hobby? Je facturen begrijpen? Beter je weg vinden in de stad? Je kan er bijleren voor je werk, je (klein)kinderen of natuurlijk voor jezelf.

Ligo Oost-Brabant organiseert cursussen ICT (computer, smartphone, tablet), algemene vorming en taal (Nederlands, eerste stappen Frans en Engels). Leren gebeurt stap voor stap in een kleine klasgroep.

De meeste cursisten moeten niet betalen (je situatie wordt vooraf besproken).

Tijdens een persoonlijk gesprek gaat Ligo na welke cursus je op het lijf geschreven is.

LIGO

Parkstraat 146

3000 Leuven

016 22 10 68

leuven@ligo-oostbrabant.be

www.ligo.be/oostbrabant

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD LEUVEN (UDLL)

Universiteit Derde Leeftijd, een vereniging van maar liefst 17.000 cursisten, organiseert jaarlijks ruim 30 lezingen over uiteenlopende thema’s. Je kan de lezingen volgen in aula Pieter de Somer of thuis via livestreaming.

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Minderbroedersstraat 5

3000 Leuven

016 32 40 01 (bereikbaar tussen 9 en 12 uur)

udll@kuleuven.be

www.alum.kuleuven.be/udll

SLAC/ACADEMIE

De academie organiseert heel wat beeldende cursussen: zowel overdag als ’s avonds. Een greep uit het aanbod:

 tekenkunst

 fotokunst

 grafiekkunst

 schilderkunst

 keramiek

 grafisch ontwerp en illustratie

 textiele kunst

 interactieve media

SLAC/ACADEMIE

Dirk Boutslaan 60

3000 Leuven

016 22 08 70

academie@leuven.be

www.slac.be/academie

32

SLAC/CONSERVATORIUM

Aan het conservatorium kan je een klassiek instrument leren spelen, maar er zijn ook heel wat andere opleidingen. Die kan je zowel overdag als ’s avonds volgen. Bijvoorbeeld:

 zang

 muziekgeschiedenis

 creatief schrijven

 overtuigend spreken

 toneel en speltheater

 verteltheater en dans

SLAC/CONSERVATORIUM

Dirk Boutslaan 60

3000 Leuven

016 22 21 21

conservatorium@leuven.be www.conservatoriumleuven.be

DAVIDSFONDS ACADEMIE

Davidsfonds Academie verdiept je kennis en verbreedt je blik. Docenten dompelen je onder in verschillende thema’s zoals geschiedenis, kunst, muziek, actualiteit en zingeving. Ontdek het aanbod aan online cursussen, evenementen en meerdaagse colleges in Vlaanderen en Brussel.

DAVIDSFONDS

Quinten Metsysplein 12

3000 Leuven

016 31 06 00

info@davidsfonds.be

www.davidsfonds.be/academie

AVANSA

Een duurzame en inclusieve samenleving in Oost-Brabant: daar gaat Avansa voor. Met workshops, cursussen, debatten, lezingen, uitstappen en projecten rond thema’s als digitaal mee zijn, samenleving, kunst en cultuur ...

AVANSA

Paul van Ostaijenlaan 24

3001 Heverlee

016 52 59 00

info@avansa-oostbrabant.be

www.avansa-oostbrabant.be

33
vrije tijd

Het

34
project ‘Iedereen digitaal @ Leuven’ helpt iedereen die het digitaal wat moeilijker heeft.

“ Ik leer nog elke dag bij”

GETUIGENIS IEDEREEN DIGITAAL @ LEUVEN

Danny: ‘Mijn hele leven ben ik fotograaf geweest. Ik heb de overgang meegemaakt van analoge naar digitale fotografie. Toen moest ik alles opnieuw leren dat was haast een nieuwe job. Ondertussen ben ik met pensioen.’

‘Ik werk één dag per week voor het project ‘Iedereen Digitaal @ Leuven’. Ik ben al betrokken van bij de start, tijdens de coronacrisis. Toen richtte de stad ‘Leuven Leert’ op. De stad zamelde onder andere computers in en leende die uit aan scholieren die tijdens de lockdown thuis les volgden.’

‘Bij ‘Iedereen Digitaal @ Leuven’ zijn er verschillende taken voor vrijwilligers. Bedrijven doneren soms gebruikte laptops. Ik breng ze weer in orde, zodat Leuvenaars die het financieel moeilijker hebben ze kunnen uitlenen.

Ook digitale beginners moeten meteen met die apparaten kunnen werken. Daarom installeer ik voor hun al de belangrijkste software.’

‘Ik vind het een mooi initiatief. Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer digitaal. Wie digitaal niet zo goed mee kan, krijgt via deze weg hulp. En door afgedankte toestellen een tweede leven te geven, wordt ook onze afvalberg kleiner.’

‘Ik doe trouwens nog ander vrijwilligerswerk. Ik ben elke dag aan de slag. Het geeft voldoening om niet stil te vallen en creatief te blijven met techniek. Ik vind het interessant dat ik nog elke dag bijleer. Dat stopt nooit en je komt steeds nieuwe dingen tegen. En zaken die je ooit aangeleerd hebt, worden opgefrist.’

© Tim
Buelens
35
vrije tijd

IEDEREEN DIGITAAL @

LEUVEN

Een busticket kopen, een doktersafspraak maken, een taak opvolgen … Steeds meer gebeurt digitaal. Het project ‘Iedereen digitaal

@ Leuven’ helpt iedereen die het digitaal wat moeilijker heeft.

DIGIPUNT

Geen computer of internetverbinding thuis? Gebruik gratis een computer met internet in een Leuvens digipunt.

Je vindt ze in:

 De buurtcentra en buurtwerkingen (zie p. 14)

 De bibliotheekfilialen (zie p. 26)

 De lokale dienstencentra (zie p. 12)

 Het stadskantoor en het OCMW (zie p. 78)

Sommige digipunten hebben op vaste momenten een gratis digitaal spreekuur. Er is dan iemand aanwezig om je te helpen bij je digitale vragen.

BUURTVRIJWILLIGER VOOR DIGITALE VRAGEN

Er komt een vrijwilliger uit jouw buurt naar je toe die je helpt met al je digitale vragen: bij je thuis of op locatie.

OPLEIDING

Verschillende organisaties en centra organiseren opleidingen om digitaal aan de slag te gaan:

 Ligo (zie p. 32)

 CVO Volt (zie p. 31)

 CVO CLT (zie p. 31)

 DC (zie p. 12)

LEEN EEN LAPTOP

De HardwareHub is een soort ICT-uitleendienst voor Leuvenaars die het financieel wat moeilijker hebben. Je kan er onder andere kwaliteitsvolle tweedehandslaptops lenen.

INFO
27 27 27
36
MEER
016
www.leuven.be/iedereendigitaal
vrije tijd 37
In LDC Ruelenspark is Mark één van de initiatiefnemers van de ‘Babbelbike’.
38
© Tim Buelens

MOBILITEIT

GETUIGENIS FIETSEN ZONDER LEEFTIJD

Dankzij het project ‘Fietsen Zonder Leeftijd’ kunnen minder mobiele mensen weer fietsen. Met een riksja of duofiets wordt hun leefwereld net wat groter. Het Lokaal Dienstencentrum Ruelenspark in Heverlee heeft een ‘Babbelbike’. Buurtbewoner Mark rijdt ermee rond.

Mark: ‘Onze buurt organiseert al een tiental jaar buurtfeesten. Sindsdien komen veel buren goed overeen. Met de assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum hadden we nog niet veel contact, tot een medewerker toenadering zocht. Samen besloten we een aanvraag in te dienen bij ‘Kom op voor je Wijk’, een project van de stad. Het idee? Een riksja voor de buurt.

Met die riksja wilden we minder mobiele mensen uit assistentiewoningen én uit de buurt rondrijden. Om hen een aangename tijd te geven en het contact tussen de buren te versterken. Door corona duurde het even voor onze plannen rond waren. Maar stap voor stap zijn we er geraakt.’

‘Er waren meteen enkele fietsvrijwilligers uit de buurt die wilden meewerken. Via de vzw Mobiel 21 kregen we een opleiding: we leerden met een riksja rijden, en over de reglementering. We zijn erg blij over de samenwerking tussen de buurt en het LDC.’

de glimlach van de mensen tijdens en na de fietstocht”

‘Soms rij ik een grootouder rond die samen met z’n kleinkind een tochtje wil maken. Andere keren maak ik nieuwe Leuvenaars wegwijs in de buurt. Ik krijg er veel energie van. Zeker als ik de glimlach van de mensen zie tijdens en na de fietstocht.’

‘Ik leer de buurt ook beter kennen, zowel de passagiers als de fietsers. Als ik ze tegenkom, doen we weleens een babbeltje. De drempel om elkaar aan te spreken is lager geworden.’

Je ziet
mobiliteit 39

Fietsen

FIETSEN ZONDER LEEFTIJD

Het project ‘Fietsen Zonder Leeftijd’ wil mensen die niet meer zo mobiel zijn het plezier van een eindje fietsen teruggeven. In een comfortabele riksja met chauffeur geraak je weer wat verder in je buurt. Je kan de riksja boeken in enkele woonzorgcentra.

WZC Dijlehof

Minderbroedersstraat 9B

3000 Leuven

016 29 31 42

info@dijlehof.be

www.dijlehof.be

WZC Wijgmaalbroek

Remy Alloingstraat 19

3018 Wijgmaal

016 67 69 00

riksjawijgmaal@gmail.com

www.wijgmaalbroek.be

De Hulster VZW

Buurtcentrum Mannenstraat

Groefstraat 2

3000 Leuven

016 22 38 59

veloveutwie@gmail.com

www.fietsenzonderleeftijd.be

FIETSTAXI ‘DE GROENE RIDDER’

Buurtwerk ’t Lampeke heeft ook een riksja (met chauffeur) voor wie niet meer zo mobiel is. Je kan een ritje boeken voor verplaatsingen in de binnenstad, bijvoorbeeld om inkopen te doen, iemand een bezoekje te brengen of materiaal te vervoeren.

Buurtwerk ‘t Lampeke

Riddersstraat 147

3000 Leuven

0487 59 12 16

degroeneridder@lampeke.be

www.lampeke.be

BABBELBIKE

Maak een leuke rit met de Babbelbike in de buurt van het lokaal dienstencentrum Ruelenspark. Dat kan alleen of samen met een buur, vriend of familielid. Per rit betaal je 2 euro per persoon. Reserveren is verplicht.

LDC Ruelenspark

016 24 83 96

ruelenspark@zorgleuven.be

40

VERHUUR AANGEPASTE FIETSEN

Fietspunt Leuven verhuurt niet alleen gewone en elektrische fietsen, maar ook aangepaste modellen voor mensen met een beperkte mobiliteit: een duofiets en een rolstoelplateaufiets.

Fietspunt

Professor van Overstraetenplein 1 bus 001

3000 Leuven

016 21 26 01

fietspuntleuven@velo.be WIST

TOEGANKELIJKE FIETSROUTES

Bij Provincie Vlaams-Brabant vind je info over toegankelijke fietsroutes in de regio.

016 26 76 24

iedereentoerist@vlaamsbrabant.be

je via www.leuven.be/zonaarleuven je trip naar Leuven kan plannen? Hier vind je een overzicht hoe je met de fiets, auto, bus en trein tot in Leuven geraakt.

JE DAT
©
mobiliteit 41
Layla Aerts

Met de bus

De Lijn biedt verschillende formules aan om met de bus (of tram) te reizen.

De MOBIB-kaart met Omnipas 65+ is voordelig voor 65-plussers.

MOBIB-KAART MET

OMNIPAS 65+

Met de Omnipas 65+ reis je één jaar onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn voor 56 euro (+ 5 euro administratiekosten voor de MOBIB-kaart). De kaart is vijf jaar geldig.

Meer info over de Omnipas 65+, de dienstregelingen en algemene informatie vind je online of in de Lijnwinkel.

Waar koop je je Omnipas 65+?

 ONLINE: de makkelijkste weg naar een abonnement.

Bestel en betaal online: je ontvangt je Omnipas 65+ ten laatste zeven werkdagen na je bestelling.

 IN DE LIJNWINKEL: neem je identiteitskaart zeker mee. Betaal ter plaatse en neem je Omnipas 65+ meteen mee naar huis.

De Lijnwinkel

Martelarenplein 19

3000 Leuven

070 22 02 00 (0,30 euro/min)

www.delijn.be

PENDELBUS

De pendelbus van de stad Leuven is een gratis bus naar het centrum. Parkeer je wagen aan de rand van de stad. Een bus brengt je gratis heen en terug.

MEER INFO

016 27 20 00

www.leuven.be/gratis-bus-naar-het-centrum

PARKING VAARTKOM: GRATIS ELEKTRISCHE PENDELBUS

Parking Vaartkom is betalend, maar op vrijdag, zaterdag en koopzondagen zijn de eerste 4 uur gratis. Een elektrische bus brengt je gratis naar het centrum en terug. Je hoeft geen parkeerticket te tonen.

De bus rijdt elke 15 minuten op:

 Vrijdag tussen 9 en 18 uur

 Zaterdag tussen 10 en 19 uur

 Koopzondagen tussen 14 en 19 uur

42

Toegankelijkheid:

 Verlaagde instaphoogte

 Mechanische rolstoelplank

 1 plaats voor een rolstoel

RANDPARKINGS: GRATIS LIJN-BUS (P+BUS)

De Leuvense randparkings zijn betalend. Bestel een gratis busticket (per persoon en per rit) voor je op de bus stapt. Het busticket is niet bij de chauffeur te verkrijgen.

 ONLINE: Bestel een gratis busticket bij De Lijn (eerst registreren, aan de halte activeren)

 SMS: ‘LEUVEN PARKING’ naar het nummer 4884 (aan de halte)

Toon je parkeerticket en busticket(s) aan de buschauffeur. Het parkeerticket is geldig voor maximaal 4 personen (chauffeur van de auto en 3 passagiers).

Heb je een abonnement bij één van deze parkings? Toon dan je parkingabonnement (of een kopie van het contract) aan de buschauffeur.

De bussen rijden volgens de dienstregeling van De Lijn. De haltes zijn de gewone bushaltes van De Lijn.

MEER INFO

070 22 02 00 (0,30 euro/min)

www.delijn.be

mobiliteit 43
© Filip Claessens

Met de trein

SENIOR TICKET (NMBS)

65-plussers reizen voordelig met de trein in heel België. Een heen- en terugreis kost maar 7,80 euro.

 heen en terug op dezelfde dag

 op weekdagen vanaf 9 uur, in weekends zonder beperking in tijd

 overal in België (uitgezonderd grenspunten)

 16,60 euro in 1e klas

VERMINDERINGSKAART VERHOOGDE TEGEMOETKOMING (VT)

Reizigers met een beperkt beroepsinkomen of een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg krijgen korting op de trein:

 tot 50% in 2e klas

 altijd en overal in België

 enkel met een kaart verhoogde tegemoetkoming (persoonlijk en niet overdraagbaar)

Reizen kan het hele jaar door van maandag tot vrijdag vanaf 9 uur. Ook op zaterdag, zondag en op feestdagen tijdens de week kan je gebruik maken van het voordelige tarief. Op die dagen is er geen beperking in tijd.

MEER INFO www.belgiantrain.be 44

Ontlening rollators en rolstoelen

Ontleen gratis een rolstoel of rollator van stad Leuven aan het Rector de Somerplein.

FIETSENPARKING

RECTOR DE SOMERPLEIN

Rector De Somerplein

3000 Leuven

 WANNEER?

Weekdagen: van 9 tot 19 uur

Weekend: van 10 tot 19 uur

Feestdagen: gesloten

 RESERVEREN

Je kan reserveren, maar dat is niet verplicht.

016 77 06 68

senioren@leuven.be

mobiliteit 45

Aangepast vervoer

Voor mensen met een beperkte mobiliteit door een handicap, ziekte of ouderdom bestaan er in Leuven verschillende diensten voor aangepast vervoer. Ze vullen het openbaar vervoer aan.

Waarvoor kan je één van de diensten inschakelen?

 een activiteit van je vereniging

 woon-werkverkeer

 een doktersafspraak

 boodschappen

 een uitstap

 een bezoek

 …

Indien nodig biedt de chauffeur hulp bij het verlaten van je woning, het in- en uitstappen van de bus of auto. Wil je zeker zijn van een rit op een bepaalde dag of een bepaald uur, reserveer je rit dan op tijd.

MOBILITEITSCENTRALE AANGEPAST VERVOER (MAV)

De Mobiliteitscentrale regelt betaalbaar vervoer voor rolstoelgebonden personen. Gespecialiseerde vervoerders brengen je naar je werk, een doktersafspraak, concertbezoek of etentje met familie.

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1

3000 Leuven

0800 26 990

mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitscentrale

Openingsuren

Elke werkdag tussen 9 en 12 uur tussen 13 en 16 uur.

46

VZW MOBIEL

Vzw Mobiel is een dienst voor aangepast vervoer in Leuven. Rolstoelgebruikers en hun begeleiders kunnen enkel een rit boeken als ze lid zijn van de vzw. Dat kan eenvoudig door je te registreren via de website. Je lidmaatschap is gratis.

Vzw Mobiel

IJzerenmolenstraat 10 bus 2

3001 Heverlee

016 20 53 83

dav.dispatching@vzwmobiel.be

www.vzwmobiel.be

Openingsuren

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

VZW MEER MOBIEL LEUVEN —

MOBITWIN CENTRALE LEUVEN

Deze organisatie vervoert personen met een beperkt inkomen en mobiliteitsproblemen. De stad betaalt het lidmaatschap voor 65-plussers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Reserveer je rit minstens twee dagen op voorhand.

Vzw Mobiel

IJzerenmolenstraat 10 bus 3

3001 Heverlee

016 29 01 21

info@meermobielleuven.be

www.meermobielleuven.be

Openingsuren

Elke werkdag tussen 13.30 en 16 uur.

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM) LEUVEN

De CM organiseert betaalbaar niet-dringend ziekenvervoer:

 naar en van het ziekenhuis (opname, consultatie, ontslag)

 voor een oncologische behandeling (chemo-, radiotherapie of follow-up consultatie)

 voor nierdialyse

Professionele organisaties zorgen voor het vervoer. Je betaalt een persoonlijk aandeel. CM betaalt het resterende bedrag rechtstreeks aan de vervoerder.

CM

Koning Leopold I-straat 34

3000 Leuven

016 35 96 00

leuven@cm.be

www.cm.be

Je kan ook contact opnemen met het CM-kantoor in je buurt.

Openingsuren

Elke werkdag van 8.30 tot 17 uur

VERVOERSDIENST
mobiliteit 47

MINDERMOBIELENVERVOER SOLIDARIS BRABANT

Ben je minder goed te been? Heb je moeilijkheden om zelf te rijden of het openbaar vervoer te nemen? Dan kan je een beroep doen op de vrijwillige chauffeurs van Mindermobielenvervoer Socialistische Ziekenfonds. Zij geven je met hun eigen wagen een lift naar het ziekenhuis, de dokter, vrienden of familie, de supermarkt, de kapper … De chauffeurs helpen je ook bij het in- en uitstappen en begeleiden je, indien nodig, op je bestemming. Ritten vraag je minstens vijf werkdagen op voorhand aan.

Solidaris Brabant

078 15 60 30

thuiszorgcentrum@solidaris.be www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/ mindermobielenvervoer

DEELAUTO HUGO VAN LDC DE WINGERD

Hugo is een deelauto met rolstoellift. De auto is er voor iedereen die een uitstapje wil maken en zelf geen aangepast vervoer heeft, maar wel iemand heeft die met de auto mag rijden.

Mogelijke bezetting:

 1 chauffeur en 4 passagiers

 1 chauffeur, 1 passagier vooraan en 1 passagier in een rolwagen achteraan

Kostprijs: 0,50 euro/km

LDC Wijnveld

Wingerdstraat 14

3000 Leuven

016 28 49 50

liesbet.volders@wznd.be

48

BUSJE ZORG LEUVEN

Ook de lokale dienstencentra (LDC) van Zorg Leuven hebben een busje. Vervoer nodig naar het middagrestaurant of naar activiteiten van Zorg Leuven? Je kan boeken voor ritten heen en terug binnen Leuven, in een straal van 10 km rond het LDC. Je betaalt 2,5 euro per rit. Personen met een laag inkomen krijgen korting.

Meer info krijg je aan het onthaal van de LDC’s van Zorg Leuven (zie p. 12).

WEBSITE MEERMOBIEL

Op de website van MeerMobiel ontdek je alles over toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen: www.meermobiel.be

PARKEERKAART VOOR

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Wie zich door gezondheidsproblemen maar beperkt kan verplaatsen, kan een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Zo’n kaart geeft je het recht om gratis en onbeperkt in tijd te parkeren op plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap: zowel in de betalende als blauwe zone.

MEER INFO

016 27 27 72

www.leuven.be/parkeerkaart-handicap

mobiliteit 49

Lize is ergotherapeute bij ‘Casa Clementina’, een levensbestendige kijkwoning.

50
© Tim Buelens

WONEN

GETUIGENIS ERGOTHERAPEUT CASA CLEMENTINA

Casa Clementina is een levensbestendige kijkwoning: een aangepast of aanpasbaar huis om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen. Lize is er ergotherapeut.

Lize: ‘We willen mensen die gaan bouwen of verbouwen sensibiliseren. We laten hen zien hoe je een woning comfortabel en ergonomisch kan inrichten, zodat ze er nu al rekening mee kunnen houden. Maar we informeren natuurlijk ook ouderen die een woning hebben die niet meer aangepast is aan hun behoeften.’

‘We leiden je op afspraak rond in de kijkwoning en geven advies en tips op maat. Je kan hier verschillende zaken met je eigen ogen zien of hulpmiddelen uittesten die het dagelijkse leven makkelijker maken.’

‘Het is niet altijd evident om nog hele renovatiewerken uit te voeren. Kleine woningaanpassingen kunnen al een wereld van verschil maken. Zoals een wandbeugel – een handgreep aan de muur, een verankerde douchestoel of een drempelplaat om kleine hoogteverschillen weg te werken.’

‘Er zijn ook andere handige hulpmiddelen, zoals een transferbeugel om gemakkelijker in en uit je bed te stappen, een hulpmiddel om potten en flessen te openen of een WCverhoger om je toiletbezoek te vergemakkelijken. Al die combinaties zorgen ervoor dat je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.’

‘Het populairste hulpmiddel? De badplank: een plank die je installeert over de breedte van je bad. Je gaat er op zitten langs de zijkant, neemt het handvat aan de muur vast en draait je in bad, zonder dat je over de badrand moet stappen.’

“ Het populairste hulpmiddel? De badplank”
wonen 51

Waar kan ik terecht als (voltijds) zelfstandig wonen te moeilijk wordt?

DAGVERZORGINGSCENTRA

Een dagverzorgingscentrum richt zich op 65-plussers met een fysieke of cognitieve beperking, mensen op zoek naar sociaal contact of mensen die wat meer om handen willen hebben.

Samen met de thuiszorg en huisarts biedt het centrum een oplossingsgerichte en laagdrempelige ondersteuning. Zo gaat er aandacht naar je persoonlijke behoefte en oefen je je vaardigheden. Ook mantelzorgers krijgen er coaching, zodat je langer thuis kan verblijven.

Je kan één of meerdere dagen per week in het dagcentrum verblijven.

’s Middags krijg je er een warme maaltijd aangeboden. Het centrum organiseert ook vervoer (in een straal van 10 km).

Dagverzorgingscentrum De Wingerd

‘s Hertogenlaan 71

3000 Leuven

016 28 48 00

cathy.sweerts@wingerd.info

www.wingerd.info

Dagverzorgingscentrum Dijlehof

Minderbroedersstraat 9b

3000 Leuven

016 50 95 89

nore.ramakers@dijlehof.be

www.dijlehof.be

52

CENTRA VOOR KORTVERBLIJF

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt 65-plussers tijdelijke verzorging en opvang aan. Je verblijft er dag en nacht of alleen ’s nachts voor maximaal 60 opeenvolgende dagen of 90 dagen per jaar. Een CVK is verbonden aan een woonzorgcentrum en soms ook aan een centrum voor herstelverblijf.

Een kortverblijf kan nodig zijn wanneer je mantelzorger niet beschikbaar is. Het is ook een oplossing wanneer je even extra verzorging nodig hebt.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf. Je krijgt verzorging of kan er revalideren. Er is huishoudelijke hulp en gezinshulp en er worden ontspanningsactiviteiten georganiseerd. En je kan er natuurlijk ook gemakkelijk contact leggen met andere bewoners.

Samengevat is een centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en permanent in een assistentiewoning of woonzorgcentrum verblijven. De dagprijzen verschillen. Je ziekenfonds draagt bij in de kosten.

CVK Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1

3000 Leuven

016 24 84 20 edouardremy@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

Kortverblijf De Druivelaar

Oriënterend Kortverblijf De Wingerd

‘s Hertogenlaan 71

3000 Leuven

016 28 48 00 cathy.sweerts@wingerd.info

www.wingerd.info

WZC Annuntiaten Heverlee

Campus Heilig Hart Instituut

Naamsesteenweg 355

3001 Heverlee

016 85 77 00 info@wzc.annuntiaten.be

www.wzcah.weebly.com

Dijlehof

Minderbroedersstraat 9B

3000 Leuven

016 29 31 42 socialedienst@dijlehof.be

www.dijlehof.be

Home Vogelzang vzw

Tervuursesteenweg 290

3001 Heverlee

016 27 97 11

info@homevogelzang.be

www.homevogelzang.be

wonen 53

WOONZORGCENTRA (WZC)

De meest voorkomende oplossing voor 65-plussers die niet meer alleen thuis kunnen wonen, is een woonzorgcentrum. De meeste centra zijn erkend als rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dat wil zeggen dat er ook plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevenden. Het bewonersprofiel ziet er als volgt uit: je bent 65 jaar of ouder en hebt bijna permanent verzorging, hulp of toezicht nodig waardoor je niet meer alleen kan blijven wonen. Andere zorgformules, zoals mantel- en thuiszorg, bieden je geen oplossing meer.

In een woonzorgcentrum heb je je eigen kamer en leefruimte.

Uiteraard mag je het centrum vrij in- en uitgaan en kunnen familieleden of vrienden bij je langskomen wanneer je dat wil.

Je kan er rekenen op extra

ondersteuning: zowel

huishoudelijke hulp en assistentie bij dagelijkse taken als verzorging en verpleging.

WZC De Wingerd

Wingerdstraat 14 3000 Leuven

016 28 47 90

info@wingerd.info

www.wingerd.info

WZC Dijlehof

Minderbroedersstraat 9B

3000 Leuven

016 29 31 42

socialedienst@dijlehof.be

www.dijlehof.be

WZC Sint-Vincentius

Brabançonnestraat 97 3000 Leuven

016 24 71 00

sint-vincentius@orpea.net

www.orpea.be/sintvincentius

WZC Annuntiaten Heverlee

Campus Heilig Hart Instituut

Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee

016 85 77 00

info@wzc.annuntiaten.be

www.wzcah.weebly.com

54

WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 4

3000 Leuven

016 24 84 20

edouardremy@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

WZC Booghuys

Vlamingenstraat 3

3000 Leuven

016 24 81 50

booghuys@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

WZC Ter Putkapelle

Bosstraat 13

3012 Wilsele

016 35 26 11

terputkapelle@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

WZC Ter Vlierbeke

Rustoordlaan 3

3010 Kessel-Lo

016 55 55 11 tervlierbeke@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

WZC Wijgmaalbroek

Remy Alloingstraat 19

3018 Wijgmaal

016 67 69 00 info@wijgmaalbroek.be

www.wijgmaalbroek.be

De groene boog

Jules Vandenbemptlaan 12c

3001 Heverlee

016 79 01 30 info@groeneboog.be

www.groeneboog.be

Home Vogelzang

Tervuursesteenweg 290

3001 Heverlee

016 27 97 11

info@homevogelzang.be

www.homevogelzang.be

wonen 55

ASSISTENTIEWONINGEN

Een assistentiewoning is een individuele, aangepaste woning voor 65-plussers.

Je verblijft er zelfstandig en geniet tegelijk van extra zorg en veiligheid die thuis misschien niet meer mogelijk is.

Het Molenhof

Burgemeester Stanislas De Rijcklaan 3

3001 Heverlee

016 31 60 00 molenhof@vivantia.be www.hetmolenhof.be

Serviceresidentie

Populierenhof vzw

Populierenlaan 10

3001 Heverlee

Dijledal seniorenwoning

Vaartkom 1B

3000 Leuven

016 25 24 15 info@dijledal.be

www.dijledal.be

GAW Dijlehof

Minderbroedersstraat 9 en 9a

3000 Leuven

016 29 31 42

socialedienst@dijlehof.be

www.dijlehof.be

GAW Ruelenspark (Groep van Assistentiewoningen)

Erasme Ruelenspark 35

3001 Heverlee

016 24 83 96

ruelenspark@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

016 20 14 64

populierenhof@armonea.be www.armonea.be/ populierenhof

GAW Ter Putkapelle

(Groep van Assistentiewoningen)

Bosstraat 9

3012 Wilsele

016 35 26 11

terputkapelle@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

GAW Ter Vlierbeke

(Groep van Assistentiewoningen)

Rustoordlaan 1

3010 Kessel-Lo

016 55 55 11

tervlierbeke@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

GAW Annuntiaten Heverlee

Campus Heilig Hart Instituut

Naamsesteenweg 355

3001 Heverlee

016 85 77 00

info@wzc.annuntiaten.be

www.wzcah.weebly.com

Mariahof (Groep van assistentiewoningen)

Vzw Mariahof Leuven

Charles Deberiotstraat 14

3000 Leuven

016 24 05 55

0474 79 69 51

kris.zvm@telenet.be

www.vzw-mariahofleuven.business.site

Vogelzang vzw

Tervuursesteenweg 290

3001 Heverlee

016 27 97 11

info@homevogelzang.be

www.homevogelzang.be

Wijgmaalbroek assistentiewoningen

Remy Alloingstraat 19

3018 Wijgmaal

016 67 69 00

info@wijgmaalbroek.be

www.wijgmaalbroek.be

56

Domitys Vaart Der Brouwers

Vaartkom 45

3000 Leuven

016 15 16 00

leuven@domitys.be

www.domitys.be

Hertogenhof

Minderbroedersstraat 9 A

3000 Leuven

016 28 47 90

info@dijlehof.be

www.dijlehof.be

De Ark

Stapelhuisplein 3

3000 Leuven

016 41 87 01 info@residentiedeark.be

www.residentiedeark.be

Groene Boog

Jules Vandenbemptlaan 12

3001 Heverlee

016 79 01 30 directie@groeneboog.be

www.groeneboog.be

Goodlife Wilsele

Schotelveldstraat 8

3012 Wilsele

0800 12 12 6 zorgmakelaar.

vlaamsbrabant@cm.be

www.zorgbeheer.be

wonen 57
© Filip Van Loock

Ik wil mijn woning laten aanpassen

Mensen willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor je comfort zijn er soms kleine of grote aanpassingen nodig aan je woning. Aanvullend kan je ook thuishulporganisaties, dienstenchequebedrijven of andere hulp aan huis inschakelen.

KIJKWONING ‘CASA CLEMENTINA’

Casa Clementina is een kijkwoning waar je kan ervaren welke kleine aanpassingen of hulpmiddelen je helpen om langer thuis te blijven wonen (zie p. 50).

Casa Clementina

Brabançonnestraat 64

3000 Leuven

016 24 83 70 casaclementina@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

Er zijn heel wat partners waar je terecht kan voor informatie, onder meer:

 Je ziekenfonds

 OCMW Leuven

 Zorg Leuven

 Provincie Vlaams-Brabant

 Stad Leuven

58
© Claudia Love via Unsplash

PREMIES

Het Vlaams Gewest, de provincie VlaamsBrabant en de stad Leuven geven premies voor de aanpassing van een woning voor 65-plussers of personen met een handicap.

Aanpassingspremie

Vlaams Gewest

Via het Vlaams Gewest kan je de ‘Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner’ aanvragen.

WIE KAN DE PREMIE AANVRAGEN?

 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar

 de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat die laatste een verwant is tot de tweede graad

 particulieren die een woning voor minstens negen jaar verhuren aan Dijledal en aanpassingen uitvoeren voor een 65-plusser die er woont

VOOR WELKE AANPASSINGEN?

 werken aan technische installaties en hulpmiddelen

 werken voor een betere toegankelijkheid van de woning

De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De werken moeten minstens 1.200 euro (inclusief btw) kosten.

Wonen Vlaams-Brabant

Dirk Boutsgebouw

Diestsepoort 6 bus 92

3000 Leuven

1700 (gratis) premies.vlabralim@vlaanderen.be

wonen 59

Aanpassingspremie

provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft een premie voor 65-plussers en personen met een handicap om je woning functioneel aan te passen aan je fysieke toestand.

Deze werken komen in aanmerking:

 een automatische deuropener met parlofoon installeren

 een lift installeren (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift)

 de deuropeningen vergroten en de gangbreedte aanpassen

 de badkamer en wc aanpassen.

 de keuken aanpassen

 vastgemaakte hellende vlakken aanleggen om de toegang tot de woning te vergemakkelijken

 een plaats op de gelijkvloerse verdieping inrichten of aanbouwen als slaapkamer

 communicatie-, signalisatie en alarmsystemen installeren

 hinderlijke drempels wegwerken

 centrale verwarming installeren

 verankerde steunhulpmiddelen plaatsen

 een motor plaatsen voor het automatiseren van rolluiken of een garagepoort

De premie bedraagt:

 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro

 75% van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro als de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds

Aanpassingspremie Provincie Vlaams-Brabant

Dienst wonen

Provincieplein 1 3000 Leuven 016 26 73 39 wonen@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/wonen

60

Premie stad Leuven

 De stad geeft Leuvenaars een aanvullende aanpassingspremie als de provincie Vlaams-Brabant een aanpassingspremie toekent.

 Die stedelijke premie bedraagt 50% van het bedrag dat de provincie voor de aanpassingswerken uitkeert tot een maximum van 1.250 euro.

 Het totaal van alle premies (Vlaamse overheid, provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven samen) mag niet hoger zijn dan de kostprijs van de werken.

Om de stadspremie te krijgen, hoef je niets te regelen. De Provincie en de stad brengen het voor je in orde.

Stadskantoor Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 27 27

info@leuven.be

WIST JE DAT

Heel wat ziekenfondsen geven gratis advies over je woning aanpassen. Je kan er terecht voor zowel financieel als technisch advies. Een medewerker ontvangt je op kantoor of komt bij je thuis langs. Een overzicht van de ziekenfondsen vind je op pagina 85.

NUTTIGE WEBSITES EN BROCHURES

WWW.PREMIEZOEKER.BE

In de premiezoeker staan alle premies van Fluvius, de Gasfederatie, de federale en Vlaamse overheid, provincie Vlaams-Brabant en stad

Leuven. Het gaat om meer dan 70 premies voor:

 huren of verhuren

 een woning (ver)bouwen

 een bouwgrond of woning kopen

wonen 61

Samenwonen met anderen in je huis

De interesse in samenhuizen groeit, ook in Leuven. Er bestaan verschillende vormen.

Sommige mensen delen bijna alles en hebben enkel een privéslaapkamer.

Andere hebben een privéwoning in een gemeenschappelijk woonproject.

Mensen kiezen om uiteenlopende redenen voor samenhuizen. Het is betaalbaar en duurzaam. Anderen kiezen ervoor om zorgbehoevenden te kunnen bijstaan. Ook het sociale contact is een belangrijke troef.

ABBEYFIELD

VLAANDEREN VZW

Abbeyfield Vlaanderen ontwikkelt cohousingprojecten voor 55-plussers: alleenstaanden of koppels. Zo vind je in het Refugehof in Leuven-centrum

De Notenkraker. De bewoners van de 13 appartementen delen naast hun privé-appartement een keuken, leefruimte, berging en tuin.

Abbeyfield Vlaanderen vzw

Minderbroedersstraat 9b

3000 Leuven

MEER INFO

Samenhuizen vzw

Vooruitgangstraat 323 bus 11

1030 Schaarbeek

0489 92 64 64

info@samenhuizen.be

www.samenhuizen.be

Provincie Vlaams-Brabant

Provincieplein 1

3000 Leuven

016 26 73 56

woningdelen@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/woningdelen

info@abbeyfieldvlaanderen.be

www.abbeyfieldvlaanderen.be

CASA CURA

Als kotmadam of -heer binnen het Casa Curaproject neem je gedurende een jaar een student in huis. Bij de voorbereiding én tijdens de periode van samenwonen staat een maatschappelijk werker van Zorg Leuven je bij.

Casa Cura

Zorg Leuven

016 24 83 75

casacura@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

62

Solidair verhuren

SOLIDAIR VERHUREN VIA STAD LEUVEN

Heb je ruimte over in je woning? Of heb je een huis of appartement dat volledig leeg staat? Verhuur dan een kamer of woning aan mensen die het nodig hebben. Op die manier beteken je iets voor mensen die het door omstandigheden moeilijker hebben.

Dat kan op verschillende manieren:

 Je kan een deel van je woning tijdelijk verhuren aan erkende vluchtelingen of mensen met een onbewoonbaar verklaarde woning. De keuken of badkamer delen mag, maar hoeft niet.

 Daarnaast bestaat er ‘zorgwonen’. Je verhuurt een deel van je woning tijdelijk aan zorgbehoevende personen of 65-plussers. Als je zelf zorgbehoevend bent, kan je verhuren aan je zorgverlener.

 Ten slotte kan je een kamer of studio in je woning verhuren aan alleenstaanden, studenten, koppels of gezinnen. Dat kan zonder ingrijpende werken, met een tijdelijke vergunning, de zogenaamde ‘kotmadam-formule’.

Stadskantoor Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/

deel-van-je-eigen-woning-tijdelijk-verhuren

Vraag de brochure ‘Solidair verhuren’ aan via de stad. Je krijgt uitleg over solidair verhuren via de stad of via sociale organisaties.

MEER INFO

016 27 27 27

https://leuven.be/solidairverhuren

SOLIDAIR VERHUREN VIA (SOCIALE) ORGANISATIES

Je kan ook een huis, appartement of studio solidair verhuren aan kwetsbare personen. Verschillende organisaties ondersteunen je daarbij.

DIJLEDAL

Via Dijledal verhuur je zonder rompslomp: de organisatie regelt de verhuur en het beheer je van je woning.

Dijledal Vaarkom 1B

3000 Leuven

016 25 24 15

info@dijledal.be

www.dijledal.be

wonen 63

WOONANKER

Wil je je woning snel verhuren, dan kan je onder andere terecht bij het Woonanker. Dat is een samenwerking tussen stad Leuven, CAW Oost-Brabant en OCMW Leuven.

Het Woonanker helpt kwetsbare gezinnen en erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar een woning. Een wooncoach ondersteunt de huurder en is het aanspreekpunt voor de verhuurder.

Woonanker

Redingenstraat 25

3000 Leuven

016 23 72 30

woonanker@cawoostbrabant.be

www.caw.be

AG STADSONTWIKKELING LEUVEN

Je kan je woning ook verhuren via het project

‘Housing First’ van AG Stadsontwikkeling.

Je sluit voor een lange periode een huurovereenkomst af met AG Stadsontwikkeling

Leuven, waardoor je gegarandeerd huurinkomsten hebt. De organisatie treedt op als tussenpersoon en zorgt voor de meeste administratieve, financiële en juridische afspraken.

AG Stadsontwikkeling Leuven

016 27 26 77

vastgoed@leuven.be

www.leuven.be/housing-first

OCMW LEUVEN

OCMW Leuven ondersteunt eigenaars die verhuren aan kwetsbare gezinnen via het fonds ‘Gezin (z)onder dak’. Je verhuurt rechtstreeks aan het gezin. Voor het fonds sluit je een overeenkomst af met OCMW Leuven. OCMW Leuven stelt zich dan één jaar garant bij huurproblemen. Dit geldt zowel voor huurachterstallen als schade aan de woning. OCMW Leuven begeleidt de huurders en controleert onder meer de betalingen van de huur.

OCMW Leuven

016 27 43 00

socialedienst@leuven.be

www.ocmw-leuven.be/gezin-zonder-dak

64

Welke ondersteuning is er zodat ik langer zelfstandig thuis kan wonen?

THUISZORGDIENSTEN

Dankzij thuiszorg kunnen minder mobielen, zieken of personen met een handicap zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Afhankelijk van je noden zijn er heel wat mogelijkheden. Voor vragen kan je terecht bij je ziekenfonds (zie p. 85).

Wit-Gele Kruis

B. A. De Becker-Remyplein 59

3010 Kessel-lo

016 44 15 00

info@wgkvlb.be

www.witgelekruis.be

Familiehulp

Martelarenlaan 6a

3010 Leuven

016 29 81 30

leuven@familiehulp.be

dienstencheques@ familiehulp.be

www.familiehulp.be

Ferm Thuiszorg

Remylaan 4c

3018 Wijgmaal

016 24 49 10

0800 112 05

thuiszorg@samenferm.be

www.samenferm.be/thuiszorg

Zorg Leuven

Zorgzeker

Vlamingenstraat 3

3000 Leuven

016 55 55 55

zorgzeker@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be

i-mens

Elenstraat 8

3270 Scherpenheuvel

013 45 85 18

078 15 25 35 (dag en nacht bereikbaar)

info@i-mens.be

www.i-mens.be

IN-Z

Martelarenlaan 8

3010 Kessel-Lo

089 32 28 10

info@in-z.be

www.in-z.be

wonen 65

Thuiszorgcentrum Solidaris Brabant

Zorg en hulp aan huis

Mechelsestraat 71

3000 Leuven

078 15 60 30

thuiszorgcentrum@solidaris.be

www.fsmb.be

Thuisondersteunende dienst de Wingerd

‘s Hertogenlaan 71

3000 Leuven

016 28 48 00

cathy.sweerts@wingerd.info

www.wingerd.info

WIST JE DAT

Wanneer je als patiënt liever niet thuis wil wachten op een verpleegkundige, zijn er zowel in Leuven, Kessel-Lo en Bertem verpleegposten van het Wit-Gele Kruis. Je kan er op afspraak naartoe voor de voorgeschreven zorgen van je arts (zoals inspuitingen, wondzorg, bloedafname of diabeteszorg).

Contacteer de verpleegpost

Leuven via 016 44 15 00.

©
66
Jan Crab

MAALTIJDEN

Bij verschillende organisaties kan je warme maaltijden ter plaatse eten, afhalen of laten leveren aan huis.

Zorg Leuven

Andreas Vesaliusstraat 10

3000 Leuven

016 55 55 55 zorgzeker@zorgleuven.be

www.zorgleuven.be/maaltijden-aan-huis

Buurtcentra en lokale dienstencentra

Zie p. 14 en 12.

Poverello vzw

Sint-Maartenstraat 44

3000 Leuven

016 29 16 84 leuven@poverello.be

www.poverello.be

WIST JE DAT

Als je tijdelijk je boodschappen niet

meer zelf kan doen, of andere tijdelijke hulp nodig hebt, dan kan je hulp vragen bij stad Leuven (zie p. 78) of bij een

lokaal dienstencentrum in je buurt. Een

vrijwilliger uit je buurt staat voor je klaar.

Leren Ondernemen vzw –sociaal restaurant ‘De Drukkerij’

Valkerijgang 26

3000 Leuven

016 67 90 04

jemina.deruimtevaart@gmail.com

www.deruimtevaart.be

Solidaris Brabant

Mechelsestraat 70

3000 Leuven

016 22 57 04

wonen 67

OPPASDIENST

Een aantal partners bieden dit in Leuven aan zoals de ziekenfondsen, de thuiszorgdiensten (zie p. 65) en LDC Seniorama (zie p 13).

De erkende oppasdiensten bestaan meestal uit vrijwilligers.

 Ze houden je gezelschap wanneer je mantelzorger er niet is en nemen eenvoudige zorgtaken over, zoals helpen met het eten, naar het toilet gaan of in en uit de zetel stappen.

 Ze doen geen huishoudelijke taken of dienen geen verpleegkundige zorgen toe.

 Je betaalt een beperkte vergoeding.

NACHTZORG

Je kan nachtzorg krijgen voor mensen die dementie hebben of palliatieve zorgen of andere nachtelijke ondersteuning nodig hebben. Er is nachtzorg mogelijk bij je thuis of in een woonzorgcentrum.

Je kan altijd nachtzorg boeken, ook in het weekend of op feestdagen: tussen 22 en 7 uur.

Meer info bij de ziekenfondsen, de thuiszorgdiensten (zie p. 65) en LDC Seniorama (zie p. 13).

68

WIST JE DAT

Hoewel een voorschrift niet voor alle verpleegkundige handelingen nodig is, is contact tussen huisarts en thuisverpleegkundige daarentegen wel essentieel. Je huisarts is je eerste aanspreekpunt voor vragen over je lichamelijke en psychische gezondheid. Hij of zij kent je (gezondheids)siuatie immers het beste.

THUISVERPLEGING

Je kan beroep doen op verpleegkundigen voor allerlei noodzakelijke zorgen op voorschrift, zoals inspuitingen, wondzorg, katheters spoelen of antibiotica klaarzetten en toedienen. Medicatie en verzorgingsmiddelen moet je zelf voorzien. Vraag daarvoor raad aan je arts.

Heb je enkel hulp nodig bij hygiënische zorg? Dat kan zonder voorschrift.

Je thuisverpleegkundige geeft ook advies over andere diensten die je kan inschakelen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Je kiest zelf voor een zelfstandige verpleegkundige of iemand van een georganiseerde dienst. Thuisverpleging wordt automatisch betaald door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Op zoek naar een huisarts?

016 22 94 48

info@khobra.be

www.khobra.be

wonen 69
© Georg Arthur Pflueger via Unsplash

Patricia Van de Walle en Karolina Robbeets zijn senioreninspecteurs bij de Lokale Politie Leuven.

70
© Tim Buelens

PREVENTIE & VEILIGHEID

GETUIGENIS SENIORENINSPECTEURS

Heel wat senioren kunnen zich prima redden. Maar toch zitten sommigen met specifieke vragen of problemen. Daarom heeft Lokale Politie Leuven twee inspecteurs voor senioren, en da’s uniek in België.

Karolina: ‘De meeste vragen komen via via tot bij ons: mensen die klagen over overhangende takken van een tuin die niet meer onderhouden wordt, iemand die meldt dat haar verwarde buurvrouw ’s nachts ronddwaalt … Wij gaan dan op bezoek bij de senioren thuis. We bieden een luisterend oor, geven advies en onderzoeken wie kan helpen. Dat kan familie of de huisarts zijn, maar we schakelen ook vaak ons netwerk van hulpverleners in, zoals een lokaal dienstencentrum of de crisisopvang van het CAW.’

Patricia: ‘Soms doen senioren een aangifte of zijn ze betrokken bij een interventie, bijvoorbeeld als ze het slachtoffer zijn geworden van internetfraude of als ze denken dat er ingebroken is. Dan gaan we achteraf altijd nog eens bij hen langs. Op het gemakje, in hun vertrouwde omgeving en al zeker zonder zwaailichten.

Soms blijkt dan dat er een heel ander probleem speelt: eenzaamheid, rouw, dementie … Zulke dingen kom je alleen te weten door goed naar mensen te luisteren en hun vertrouwen te winnen. Empathie is heel belangrijk in onze job.’

Patricia: ‘De mensen kennen ons, want wij zijn waar zij zijn. We hebben een Facebookpagina, we gaan naar seniorenactiviteiten voor een babbel, of we smijten ons op de dansvloer van het seniorenbal. Tussen de mensen: zo kom je iets te weten. Het begint soms met een glimlach en eindigt met ‘Mag ik eens iets vragen?’.’

‘Ons uniform helpt: we zijn heel zichtbaar, en mensen voelen zich veilig bij de politie. Een onbekende in burgerkledij komt niet makkelijk bij iemand thuis binnen.’

Wij zijn waar de senioren zijn”
preventie en veiligheid 71

DIEFSTALPREVENTIE

Zijn de deuren in je woning voorzien van degelijke veiligheidssloten? Zijn de ramen voldoende inbraakwerend? Wat kan er beter en veiliger? Je huis beter beveiligen tegen inbraak is altijd een goed idee, en de stad wil je daar graag bij helpen. De preventieadviseurs komen gratis bij je langs voor een doorlichting van je woning. Je kan ook bellen, mailen of langsgaan voor advies.

Preventiedienst

Philipssite 4

3000 Leuven

016 21 07 00 preventie@leuven.be

SENIORENINSPECTEURS

Patricia Van de Walle en Karolina Robbeets zijn de Leuvense senioreninspecteurs.

Een vraag voor de senioreninspecteurs?

Je kan contact met hen opnemen via:

0491 91 25 35

pz.leuven.senioren@police.belgium.eu Facebook: Senioreninspecteur Politie Leuven

Na afspraak in het politiekantoor op de Grote Markt. Van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur

Opgelet: voor dringende politiehulp bel je 101.

BRANDPREVENTIE

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt de rook slachtoffers. Die is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders bieden eenvoudig en doeltreffend bescherming. Vraag raad aan een preventiedeskundige.

Brandweer Leuven

016 31 72 00

WIJKINSPECTEURS

Je wijkinspecteur is je eerste aanspreekpunt bij de politie. Als je contact wil opnemen, dan kan je terecht op de website van de politie.

 Ga naar www.politieleuven.be

 Ga naar ‘contact’

 Ga naar ‘je wijk’

 Vul je straatnaam en huisnummer in

 Je krijgt een overzicht van de contactgegevens van je wijkagent

72

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT

Ga je op vakantie of ben je een langere periode weg van huis? Dan kan je afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. De politie patrouilleert dan regelmatig langs je woning en houdt een oogje in het zeil. Vraag minstens zeven dagen voor je vertrek het toezicht aan. Dat kan op verschillende manieren:

Wijkcommissariaat Leuven

Grote Markt 8

3000 Leuven

Maandag tot vrijdag van 9 en 19 uur

Zaterdag van 10 en 18 uur

Zondag gesloten

INTERNET- EN TELEFOONFRAUDE

Internetfraude of -oplichting is het online ontfutselen van geld of goederen van nietsvermoedende personen. Ook telefonisch kan je misleid worden. Criminelen doen zich voor als iemand anders – je bank, je elektriciteitsleverancier, een verloren gewaand familielid – en trachten zo je bankgegevens te ontfutselen om je te bestelen.

Hoe kan je je beschermen tegen cybercriminaliteit?

VIND JE EEN E-MAIL OF TELEFOONTJE VERDACHT?

Beantwoord dan deze vragen:

 Is het onverwacht? Krijg je zonder reden een bericht van iemand bij wie je niets gekocht hebt of met wie je lang geen contact hebt gehad? Controleer zeker verder. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen naar het bedrijf of de kennis van wie het bericht zogenaamd afkomstig is en te vragen of ze je echt een bericht hebben gestuurd.

 Is het dringend? Wees op je hoede als je onder druk wordt gezet. Zo proberen de criminelen je minder tijd te geven om na te denken.

 Ken je de afzender? Controleer het e-mailadres, ook op spellingsfouten. Maar let op: een legitiem e-mailadres is geen garantie.

preventie en veiligheid 73

 Vind je de vraag vreemd? Een officiële instantie zal je nooit via e-mail, sms of telefoon vragen naar je wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke gegevens.

 Bevat het bericht een link? Klik er niet op, maar zweef erover met je muis. Is de domeinnaam ook echt de naam van de organisatie? In een e-mail van de stad kan je verwachten dat de link verwijst naar www.leuven.be, waarbij ‘leuven.be’ het domein is. Staat er iets anders dat erop lijkt, bijvoorbeeld l3uven.be of leuven-be. be? Dan gaat het om een vals domein. Klik je op de link, dan kom je op een nagemaakte website van criminelen terecht.

 Word je persoonlijk aangesproken? Berichten met algemene en vage aanspreektitels, of met je e-mailadres als aanspreking, vertrouw je beter niet.

 Bevat het bericht taalfouten? Ze kunnen wijzen op een verdacht bericht.

HERKEN JE EEN VALS BERICHT OP TIJD?

Stuur het dan naar verdacht@safeonweb.be

BEN JE TOCH IN DE VAL GETRAPT EN HEB JE JE BANKGEGVENS DOORGEGEVEN?

Neem dan onmiddellijk contact op met je bank. Die kan verdachte transacties soms nog blokkeren of je rekening bevriezen. Als je je creditcardgegevens hebt doorgegeven, waarschuw dan onmiddellijk Cardstop (www.cardstop.be of 078 170 170).

Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.

Doe ook aangifte bij de Leuvense politie. Op hun website lees je hoe.

Politie Leuven

016 21 06 11

www.politieleuven.be

Preventiedienst stad Leuven

016 21 07 00

preventie@leuven.be

VERWAARLOOSDE OF MISHANDELDE DIEREN

Maak je je zorgen om een dier in je buurt?

Dan kan je dat doorgeven aan de stad.

016 27 27 27

info@leuven.be

www.leuven.be/melding-dierenw

Is je melding dringend (zwaargewond dier of gevaarlijke situatie)?

Bel de politie via het nummer 101.

74
© Alexander Andrews via Unsplash preventie en veiligheid 75

Ieke en Vera zijn

vrijwilligers bij LEIF, het Levenseinde InformatieForum.

76
© Tim Buelens

WELZIJN & ZORG

GETUIGENIS LEIF-PUNT

Ieke: ‘Mijn mama was zwaar dement. We wisten niet welke keuzes ze zelf zou gemaakt hebben in deze situatie. Ik ervaarde hoe belangrijk het is om tijdig na te denken over welke zorg je nog wil in bepaalde situaties en erover te praten met je naasten.’

‘Je kan nu al zaken vastleggen, wanneer je nog wilsbekwaam bent. In een negatieve wilsverklaring geef je bijvoorbeeld aan welke behandeling of zorg je niet meer wil in specifieke situaties. Het is evengoed je recht om niets vast te leggen. Het is gewoon belangrijk dat je weet wat er kan.’

Vera: ‘Soms moeten mensen eerst hun verhaal kwijt, voordat de vragen komen. Een groot stuk van ons werk bestaat uit luisteren, meeleven en nagaan wat er kan. Mensen hebben bijvoorbeeld vragen over euthanasie, omdat ze anderen veel hebben zien lijden en ze dat zelf niet willen meemaken. We proberen duidelijkheid te scheppen, want veel mensen zijn niet vertrouwd met

de wetgeving rond euthanasie. Die wetgeving is trouwens heel strikt. We proberen mensen de verschillen te laten zien tussen wilsbekwaam en wilsonbekwaam zijn. Beslissingen rond je levenseinde moet je nemen wanneer je er zelf nog goed in staat toe bent. Het zijn geen zorgen voor later. Nee, het is nu zorgen voor later!’

“ Het is belangrijk dat mensen hun rechten kennen”
welzijn en
77
zorg

STAD LEUVEN HELPT JE

Heb je zorg of ondersteuning nodig, maar weet je niet waar je die kan krijgen? Zoek je iemand uit je buurt die je af en toe kan helpen met kleine boodschappen? Heb je financiële moeilijkheden? Of voel je je soms alleen en zoek je iemand om samen te gaan wandelen? Kortom: heb je een vraag rond zorg en ondersteuning?

Neem contact op met de stad. Samen zoeken we een oplossing via het OCMW, een andere organisatie, professionele hulpverlening of een vrijwilliger uit je buurt. We behandelen je vraag vertrouwelijk.

Stel je vraag: www.leuven.be/hulpvraag 016 27 27 72 leuven.helpt@leuven.be

Je kan ook langskomen bij het loket van Leuven Helpt in het stadskantoor. Je kan er iedere weekdag terecht van 9 tot 17 uur.

Stadskantoor Leuven Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

78

LUISTEREND OOR

Heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je af en toe een telefoontje krijgen om de eenzaamheid te doorbreken?

Een team vrijwilligers is er graag voor je. Je spreekt zelf af wanneer en hoe vaak je elkaar belt. Dat kan ook anoniem.

Luisterlijn LDC Seniorama

016 22 20 14

onthaal@seniorama.be

Luisterlijn LDC Seniorama

016 22 20 14

onthaal@seniorama.be

CAW Redingenstraat 6

3000 Leuven

0800 13 500 (gratis)

onthaal@cawoostbrabant.be

www.caw.be/chat (anoniem)

Kom langs op maandag, woensdag of vrijdag tussen 12 en 17 uur.

Tele-Onthaal

Wil je graag eenmalig, al dan niet anoniem, je verhaal kwijt? Dan kan je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bellen met een vrijwilliger van Tele-Onthaal. Je kan ook chatten: elke avond van 18 tot 23 uur, op woensdag en vrijdag van 15 tot 23 uur.

Bel naar het gratis nummer 106

Via chat: openingsuren op www.teleonthaal.be

Stertelefoon

Lokale dienstencentra Zorg Leuven

016 55 55 55

zorgzeker@zorgleuven.be

Mantelzorgtelefoon (Samana)

078 15 50 20 (tarief per zone)

mantelzorg@samana.be

© Jan Pollers
79
welzijn en zorg

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

LAAGDREMPELIGE HULP

Eerstelijnspsychologen zijn snel beschikbaar en ondersteunen je kortstondig bij psychische of emotionele klachten: depressieve gevoelens, angst, vastzittende rouw, gepieker of slaapproblemen. Ze werken in je buurt: in een praktijk of op plaatsen waar je geregeld komt.

Online vind je een overzicht van de psychologen in je buurt: www.epzvlaamsbrabant.be

 Je betaalt 11 euro per sessie

 Je betaalt 4 euro per sessie als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming

 De eerste sessie is gratis

In deze lokale dienstencentra (LDC) kan je een eerstelijnspsycholoog raadplegen:

LDC Edouard Remy

0495 68 03 45 depretina1@gmail.com

LDC Ruelenspark

0469 18 08 18

ellen.therapie@gmail.com

LDC Seniorama

0486 14 55 57

veerle.vanvlierberghe@gmail.com

LDC Ter Putkapelle en LDC Edouard Remy

0486 49 88 39

psycholoogwijgmaal@gmail.com

LDC Ter Vlierbeke

0496 45 41 30 ankemps@gmail.com

LDC Wijnveld

0473 94 16 22 emelie.vangoethem@wingerd.info

CASA CLEMENTINA

Casa Clementina is er voor cliënten van de thuiszorg van Zorg Leuven. Voel je je niet goed in je vel? Zit je in een dipje? Ga eens langs bij Casa Clementina. Je bent er altijd welkom voor een goed gesprek of om even tot rust te komen.

Casa Clementina

Brabançonnestraat 64

3000 Leuven

016 24 83 70

casaclementina@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

Casa Clementina is elke

werkdag vrij toegankelijk:

 op maandag van 13 tot 16 uur

 van dinsdag tot en met

vrijdag van 09.30 tot 16 uur

80

GESPECIALISEERDE HULP

Heb je ernstige psychische problemen, dan heb je wellicht voor langere tijd psychologische hulp nodig. Praat erover met je huisarts, eerstelijnspsycholoog of een andere hulpverlener. Eventueel biedt een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) de gepaste ondersteuning. Je hulpverlener kan helpen met je aanmelding. Vanaf 60 jaar kom je bij het ouderenteam terecht.

Ouderenteam CGG PassAnt

Sint-Geertruiabdij 6

3000 Leuven

016 31 99 99

info.leuven@passant.be

https://cgg.passant.be/aanmelden-volwassen

DEMENTIE

Twijfel je over mogelijke (geheugen)problemen? Raadpleeg dan eerst je huisarts. Hij/zij bezorgt je de correcte informatie en verwijst je eventueel door naar een specialist (neuroloog, geriater, psychiater) of een ziekenhuis dat extra onderzoek en expertise aanbiedt.

Daarnaast kan je altijd bij je huisapotheker terecht voor algemene informatie over dementie. Apothekers hebben vaak een bijkomende opleiding gevolgd over omgaan met dementie.

MEMO

De consulenten van het regionale expertisecentrum dementie Memo zijn er voor iedereen die op één of andere manier, van ver of dichtbij, te maken krijgt met dementie.

Waarvoor kan je terecht bij het regionaal Expertisecentrum Dementie Memo?

 Informatie en advies

 Ondersteuning en doorverwijzing

 Uitgebreid vormings- en opleidingsaanbod

Memo

Wingerdstraat 14

3000 Leuven

016 50 29 06

memo@dementie.be

www.dementie.be/memo

Je vindt Memo ook op Facebook en Linkedin.

© Jan Crab
welzijn en zorg 81

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN

De Alzheimer Liga is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met dementie. Ze helpen je met dementie om te gaan.

Waarvoor kan je bij Alzheimer Liga Vlaanderen terecht?

 Een luisterend oor bij de gratis luister- en infolijn

 Contact met lotgenoten bij de meer dan 60 regionale familiegroepen Dementie en Jongdementie

 Vormingen voor mantelzorgers en vrijwilligers

 Evenementen

Alzheimer Liga Vlaanderen

0800 15 225

(gratis elke werkdag tussen 9 en 21 uur) hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be info@alzheimerligavlaanderen.be www.alzheimerliga.be

PRAATCAFÉS DEMENTIE

Vragen, twijfels, veranderend gedrag bij dementie ... Alle betrokkenen hebben ermee te maken.

Memo en de lokale dienstencentra (LDC) organiseren geregeld praatcafés dementie: gratis bijeenkomsten voor familieleden van mensen met dementie en andere geïnteresseerden. Ook mensen met dementie kunnen ernaartoe.

Ze maken de ziekte bespreekbaar en geven je inzicht. Wat kan je als mantelzorger betekenen? En hoe belangrijk is het om ook met jezelf rekening te houden?

De praatcafés beginnen met uitleg over een bepaald thema rond dementie. Daarna kan je in groep van gedachten wisselen. Je kan ook zelf nieuwe thema’s aanreiken.

Praatcafés dementie Memo 016 50 29 06

memo@dementie.be

www.dementie.be/memo

82

VERMISSING BIJ DEMENTIE

Dwaalgedrag komt vaak voor bij mensen metdementie: overdag maar ook ’s nachts, thuis of in een woonzorgcentrum. Iemand met dementie hoeft niet erg verward te zijn om in z’n eentje op stap te gaan.

Al neem je zorgvuldige maatregelen, er gebeuren weleens onrustwekkende vermissingen. Het komt er dan op aan om mensen met dementie zo snel mogelijk op te sporen. Elke seconde telt.

Ken jij iemand met dementie? Vul dan een vermissingsfiche over hem of haar in. Zo heeft de politie snel de juiste informatie om de vermiste op te sporen. De vermissingsfiche is gratis verkrijgbaar bij:

 Lokale Politie Leuven

Philipssite 4

3001 Heverlee

 Expertisecentrum dementie Memo

Wingerdstraat 14

3000 Leuven

 Stadskantoor

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

Vragen of hulp nodig bij het invullen van de fiches?

Neem contact op met de senioreninspecteurs (zie p. 70) of de medewerkers van het expertisecentrum dementie Memo (zie p. 81).

Wat doe je als het misgaat? Verwittig dan meteen de politie op het noodnummer 101.

NUTTIGE WEBSITES

EN BROCHURES

 www.dementie.be

 Ontvang je graag de brochure over dementie? Neem dan contact op met stad Leuven of Memo (zie p. 81).

welzijn en zorg

 www.politieleuven.be/vermissing 83

MANTELZORG

Je bent een mantelzorger als je regelmatig zorgt voor iemand die extra hulp nodig heeft door een ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid of ouderdom. Die zorg verleen je vanuit een persoonlijke band. Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk of je beroep, maar je mag die zorg wel ruim definiëren: iemand die zijn of haar moeder dagelijks helpt met zich te wassen, die een partner geregeld begeleidt naar het ziekenhuis of die een vriend administratief of emotioneel ondersteunt, is een mantelzorger. Er bestaat een zorgbudget van 130 euro per maand voor mensen die veel zorg vragen, zoals 65-plussers die in een woonzorgcentrum verblijven of thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Vraag het zorgbudget aan via www.vlaamsesocialebescherming.be (klik door naar ‘formulieren voor zorgbudgetten’).

Waar kunnen mantelzorgers terecht voor hulp? In Leuven zijn er 6 mantelzorgverenigingen:

 Ze beantwoorden je vragen.

 Ze zoeken een oplossing voor je probleem.

 Ze organiseren vakanties, ontmoetingen en andere ontspannende of informatieve activiteiten.

 Ze verdedigen de belangen van mantelzorgers en (thuis)zorggebruikers.

Steunpunt Mantelzorg

078 77 77 97

info@steunpuntmantelzorg.be

www.steunpuntmantelzorg.be

Vzw Liever Thuis LM

02 542 87 09 0473 52 70 76

lieverthuis@lm.be

www.lieverthuislm.be

Mantelzorgnetwerk

016 24 49 49 mantelzorgnetwerk@samenferm.be

www.mantelzorgnetwerk.com

Okra-Zorgrecht 022 46 57 72

zorgrecht@okra.be

www.okra.be

Samana

016 35 95 13 mantelzorg@samana.be

www.samana.be

Coponcho 025 15 02 63

info@coponcho.be

www.coponcho.be

LOKALE DIENSTENCENTRA

WIST JE DAT

Zorg Leuven ook ondersteuning biedt aan mantelzorgers? Meer info? 016 55 55 66, mantelzorg@zorgleuven.be of www.zorgleuven.be.

In de lokale dienstencentra kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten. Je kan er ook terecht voor activiteiten en informatie. De contactgegevens van de LDC’s vind je op pagina 12.

84

ZIEKENFONDSEN

Wat doen ziekenfondsen?

 betalen tussenkomsten voor medische verzorging

 organiseren thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp)

 lenen materiaal uit voor verzorging aan huis

 innen de verplichte zorgverzekering

 vragen uitkeringen aan uit de zorgverzekering

voor mantelzorgers en rusthuisbewoners

ERKENDE ZIEKENFONDSEN

Christelijk ziekenfonds - CM

Koning Leopold I-straat 34

3000 Leuven

016 35 96 00

www.cm.be

Solidaris Brabant

Mechelsestraat 70

3000 Leuven

016 22 57 04

Diestsestraat 257

3000 Leuven

016 30 93 01

www.fsmb.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Vital Decosterstraat 83

3000 Leuven

016 85 29 20

www.vnz.be

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Naamsesteenweg 102

3001 Heverlee

016 30 16 43

Diestsesteenweg 154

3010 Kessel-Lo

016 85 50 13

www.nzvl.be

Liberaal ziekenfonds

Oude Diestsesteenweg 13B

3010 Kessel-Lo

016 47 25 41

Diestsevest 47

3000 Leuven

016 23 85 66

www.lm-ml.be

ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN

Helan

Mgr. van Waeyenberghlaan 36

3000 Leuven

032 01 85 55

Naamsestraat 102/bus b

3000 Leuven

016 22 34 24

www.helan.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Dirk Boutslaan 35

3000 Leuven

016 20 80 79

www.caami-hziv.fgov.be

welzijn en
85
zorg

EEN WAARDIG LEVENSEINDE

PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg is er voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Het heeft als doel de levenskwaliteit te verbeteren. Er gaat aandacht naar pijn- en symptoomcontrole en comfort, maar ook naar de manier waarop de patiënt en zijn omgeving de ziekte beleven, de sociale relaties en levensbeschouwelijke zingeving. Je kan de zorg thuis krijgen, in het ziekenhuis of in andere voorzieningen.

Panal vzw is een van 15 netwerken palliatieve zorg in Vlaanderen. Een gespecialiseerd, multidisciplinair team informeert, adviseert en ondersteunt de patiënt, zijn omgeving en de eerstelijnshulpverleners. Het team werkt ook nauw samen met de vertrouwde zorgverleners, zonder hun taken over te nemen.

PANAL vzw

Waversebaan 220

3001 Heverlee

016 23 91 01

vragen@panal.be

www.panal.be

LEIF OOST-BRABANT

De medische wereld evolueert snel en maakt steeds meer behandelingen mogelijk. Toch kan een behandeling ook je levenskwaliteit beperken. Wil je zelf bepalen wat ‘kwaliteitsvol

leven’ betekent? De wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewetgeving bieden heel wat mogelijkheden. Spreek erover met je naasten, arts of ga eens langs bij LEIF Oost Brabant.

LEIF Oost Brabant bestaat uit consulenten, artsen en vrijwilligers. Ze geven je informatie en advies bij al je vragen rond het levenseinde. Zo kan je er onder meer terecht voor informatie rond euthanasie en krijg je er hulp bij het opstellen van wilsverklaringen. Ze luisteren naar je verhaal en bezorgdheden, en zoeken mee naar oplossingen. De dienstverlening is gratis en vrijblijvend.

Brochure ‘LEIF-plan’

Misschien heb je op dit moment ernstige gezondheidsproblemen. Misschien wil je weten wat je rechten zijn. Of misschien wil je nu al enkele zaken regelen voor later. De brochure ‘LEIF-plan’ bundelt alle info die je nodig hebt om te beslissen over je levenseinde.

Het plan bestaat uit 2 delen:

 informatie om samen te praten over hulp voor nu en later

 geldige documenten om wilsverklaringen in orde te brengen

Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij:

 je apotheek

 LEIF (Ruelenspark 35, 3001 Heverlee)

 Huis van de Mens (Brusselsestraat 203, 3000 Leuven)

 online: www.leif.be

86

PATIËNTENRECHTEN

Het is vanzelfsprekend dat je in overleg met je arts en andere zorgverleners inspraak krijgt over je actuele zorg. Dat is een elementair mensen- en patiëntenrecht.

Bovendien kan je behandelingen en onderzoeken weigeren of stopzetten. Zelfs als die levensreddend zijn of als je eerder al je toestemming gaf. Artsen moeten die keuze respecteren. Je kan je beslissing mondeling meedelen, maar een arts kan ook een schriftelijke verklaring vragen.

Ben je wat onzeker, dan kan je een beroep doen op een vertrouwenspersoon van LEIF.

Die kan je onder meer vergezellen tijdens je consultaties. De vertrouwenspersoon kan schriftelijk aangeduid worden.

Rechten bij een euthanasieverzoek

Bij euthanasie beëindigt de arts je leven als je daar zelf uitdrukkelijk om gevraagd hebt. Voor het recht op euthanasie zijn er enkele voorwaarden:

 Je bent wilsbekwaam

 Je verzoek is vrijwillig, herhaald en duurzaam

 Je lijdt aan een ernstige, ongeneeslijke aandoening (veroorzaakt door een somatische of psychiatrische ziekte of ongeval)

 Je bent niet terminaal

 Je aandoening zorgt voor een fysiek of psychisch ondraaglijk lijden

Welke procedure volg ik voor een euthanasieverzoek?

 Bespreek je vraag met je (huis)arts.

 Bevestig je euthaniasiewens in een schriftelijk verzoek. Verwar dit verzoek niet met een wilsverklaring euthanasie.

 Je arts neemt contact op met 1 of 2 andere artsen.

 Je bespreekt je situatie met deze arts(en).

 De artsen schrijven een onafhankelijk advies.

 Krijg je een positief advies?

Als je niet terminaal bent, gebeurt de uitvoering minimaal 1 maand na het verzoek.

Als je terminaal bent, is er geen wachttijd.

Wat als mijn arts geen euthanasie wil toepassen?

 Je arts heeft het recht om geen euthanasie uit te voeren, bijvoorbeeld om morele redenen.

 In dat geval moet hij of zij je dat binnen de 7 dagen laten weten.

 Je kan dan eventueel een andere arts raadplegen.

 Je arts is verplicht om je dossier binnen de 4 dagen over te dragen aan je nieuwe arts.

87
welzijn en zorg

WILSVERKLARINGEN

Je kan nu al heel wat regelen voor je levenseinde. Zo kunnen zorgverleners rekening houden met je wensen, ook als je je niet langer zelf kan uitdrukken.

Op de website van LEIF vind je verschillende documenten om je wilsverklaringen in orde te brengen. Die documenten zijn officieel en bindend: ze blijven gelden tot je ze herroept.

Negatieve wilsverklaring

Je kan een negatieve wilsverklaring opstellen, waarin je verklaart dat bepaalde onderzoeken of behandelingen stopgezet moeten worden, als je niet meer in staat bent om dat zelf te vragen. Je kiest één of meerdere vertegenwoordigers om je rechten te laten gelden.

Als je niet meer wilsbekwaam bent (bijvoorbeeld door onherroepelijke verwardheid, dementie, hersenbloedingen of coma), zal je vertegenwoordiger de arts inlichten over je negatieve wilsverklaring. De arts moet je keuze dan respecteren.

Je kan altijd palliatieve zorg krijgen, of je wilsbekwaam bent of niet. Daarvoor moet je dus geen documenten in orde brengen.

Wilsverklaring euthanasie

Je kan enkel euthanasie krijgen als je wilsbekwaam bent. Als je bijvoorbeeld lijdt aan een hersenaandoening (zoals dementie), dan is euthanasie niet mogelijk.

De wet voorziet een uitzondering voor het geval je in een onomkeerbare coma belandt. In een voorafgaande wilsverklaring kan je in dat geval om euthanasie vragen.

Huisartsen zijn echter niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Je kan daarom nu al vragen of je huisarts in het algemeen open staat voor euthanasie. Is dat niet zo, dan kan je eventueel van huisarts veranderen.

De verklaring voor orgaandonatie

Je kan je lichaam schenken aan de wetenschap. Ook een online registratie is mogelijk via www.mijngezondheid.be.

Wilsbeschikking teraardebestelling

Kies zelf op welke manier je uitvaart verloopt: via een begraving of asverstrooiing.

Zowel nabestaanden als de begrafenisondernemer zijn verplicht je wensen te volgen.

MEER INFO

LEIF Oost-Brabant

Ruelenspark 35

3001 Heverlee

0471 61 78 73

leifoostbrabant@leif.be

www.leif.be

Wekelijks op donderdag tussen

14 en 16 uur, best op afspraak

88

INFO VOOR DE NABESTAANDEN

HET OVERLIJDEN EN DE UITVAART

Ieder van ons krijgt ooit te maken met het overlijden van een geliefd familielid of een vriend. Naast pijn en verdriet duiken er bij het heengaan van een dierbare een heleboel administratieve taken op. We helpen je op weg met een overzicht.

ARTS

De arts stelt het overlijden vast en maakt een getuigschrift op dat je nodig hebt voor de aangifte bij de gemeente.

BEGRAFENISONDERNEMER

Het is wettelijk verplicht om een begrafenisondernemer in te schakelen. Je kan zelf een begrafenisondernemer kiezen, tenzij de overledene uitdrukkelijk gekozen heeft voor een bepaalde ondernemer.

Wat doet een begrafenisondernemer?

 Hij brengt de gemeente op de hoogte van het overlijden en vraagt de uittreksels van de overlijdensakte op.

 Hij organiseert de begrafenis volgens de wensen van de overledene of nabestaanden.

 Hij geeft advies over de aankoop van een concessie of grafkelder.

 Hij regelt praktische zaken zoals de publicatie van overlijdensberichten, indien gewenst.

Meer info op de officiële website van de Belgische begrafenisondernemers: www.funebra.be/nl

DE UITVAARTVERZEKERING

Je kan op voorhand, vóór het overlijden dus, een uitvaartverzekering nemen. Bij het overlijden doet de verzekering al het mogelijke om de uitvaart te organiseren zoals vastgelegd in de polis.

ZIEKENFONDS

Breng het ziekenfonds op de hoogte van het overlijden. Het ziekenfonds past meteen de gegevens van de verzekerde aan en bekijkt of de partner of nabestaande recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is afhankelijk van het bruto jaarinkomen.

GEMEENTEADMINISTRATIE

 Je moet het overlijden aangeven bij de gemeente waar de overleden persoon gedomicilieerd is. Meestal regelt de begrafenisondernemer dat.

 De gemeente levert de uittreksels af van de overlijdensakte.

 Voor de aangifte bestaat geen wettelijke termijn, maar de gemeente kan wel bepalen op welke termijn de begraving gebeurt.

welzijn en zorg 89

AANGIFTE VAN NALATENSCHAP

Als erfgenaam is het belangrijk om de aangifte van nalatenschap in orde te brengen. Die aangifte is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Op basis van de aangifte berekent het registratiekantoor hoeveel successierechten verschuldigd zijn. Die aangifte moet binnen de vijf maanden na het overlijden gebeuren.

Aanvaard ik de nalatenschap?

 De meeste mensen aanvaarden de nalatenschap: ze ontvangen de erfenis, maar betalen ook alle schulden.

 Wanneer je niet weet of er schulden zijn, aanvaard je de erfenis best onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dankzij die procedure betaal je nooit méér schulden dan het actief dat je erft.

 Als je weet dat er enorme schulden zijn, dan verwerp je de nalatenschap best meteen.

Waar kan ik deze aangifte regelen?

 Je kan de aangifte zelf regelen of een beroep doen op een notaris.

 Het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of het verwerpen van de nalatenschap gebeuren bij de notaris of op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg op de plaats waar de overledene woonde.

BROCHURE

‘Wat te doen wanneer jouw partner overlijdt?’

Deze brochure licht toe wat er na het overlijden moet gebeuren. De gids is verkrijgbaar bij de notaris en kan je gratis downloaden via de site van de Koning Boudewijn Stichting (www.kbs-frb.be) en de site van notarissen (www.notaris.be).

OCMW LEUVEN

Bij financiële moeilijkheden of bij lang uitblijven van de betaling van het overlevingspensioen kan je via OCMW Leuven voorschotten ontvangen.

MEER INFO www.notaris.be 90

PSYCHOLOGISCHE HULP

VOOR NABESTAANDEN

Bij het verwerken van een verlies is het heel belangrijk dat je je verdriet kan uiten en ondersteuning krijgt van anderen. Voor ondersteuning of psychologische hulp kan je onder meer terecht bij deze diensten:

CAW Oost-Brabant

Onthaal Leuven (gratis en anoniem)

Redingenstraat 6

3000 Leuven

016 21 01 01

onthaal@cawoostbrabant.be

www.cawoostbrabant.be

Via chat: openingsuren op www.cawoostbrabant.be

Tele-Onthaal

het gratis nummer 106 (24/24)

Via chat: openingsuren op www.teleonthaal.be

Trefpunt Zelfhulp vzw

E. Van Evenstraat 2 blok A

3000 Leuven

016 23 65 07

trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be

www.zelfhulp.be

CGG PassAnt vzw Leuven

St.-Geertruiabdij 6

3000 Leuven

016 31 99 99

info.leuven@passant.be

CGG Vlaams-Brabant Oost

Kapucijnenvoer 16

3000 Leuven

016 85 79 79

leuven-vo@cgg-vbo.be

welzijn en zorg 91
© Lien Arits 92

(FINANCIËLE) RECHTEN

OCMW TEAM 65+

Bij elke woonzorgcentrum is er een maandelijkse verblijfsfactuur en die moet natuurlijk betaald worden. Niet iedereen beschikt echter over voldoende middelen. In dat geval kan je als inwoner van Leuven een beroep doen op Team 65+ van het OCMW. Ze gaan na of het OCMW een betalingsverbintenis kan afleveren.

MEER INFO

Christina Vanhellemont

016 27 43 23

christina.vanhellemont@leuven.be

Carine Saint

016 27 43 17

carine.saint@leuven.be

OCMW Leuven Team 65+

Andreas Vesaliusstraat 47

3000 Leuven

www.ocmw-leuven.be

Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie en legt je vraag voor aan een comité. Bij een positieve beslissing voorziet het OCMW onder bepaalde voorwaarden een geldsteun om de verblijfsfacturen tijdig te betalen.

Het OCMW zal dan ook de onderhoudsplicht onderzoeken. Mensen met een betalingsverbintenis ontvangen maandelijks zakgeld.

Team 65+ geeft ook informatie over uitkeringen waarvoor 65-plussers in aanmerking komen, waaronder de zorgbudgetten en de inkomensgarantie voor 65-plussers. Die uitkeringen zijn mogelijk als je in een woonzorgcentrum verblijft of thuis woont.

(financiële) rechten 93

PENSIOEN

Wie met pensioen wil gaan, moet een pensioenaanvraag indienen. Vraag je pensioen aan ten vroegste twaalf maanden en ten laatste één maand voor de start van je pensioen. Achteraf kan je nog altijd beslissen om je pensioen uit te stellen.

Je kan je pensioenaanvraag op verschillende manieren indienen:

 online via www.pensioenaanvraag.be of www.mypension.be

 bij de Pensioendienst: bel naar het gratis nummer 1765 (alle werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op maandag bereikbaar tot 17 uur)

ZORGBUDGET VOOR

ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

Dit zorgbudget geldt zowel voor mensen die thuis wonen als voor bewoners van een woonzorgcentrum. De zorgverzekering is een vast maandelijks bedrag van 130 euro voor niet-medische onkosten.

Vraag raad bij je ziekenfonds.

025 33 46 90

www.vlaamsesocialebescherming.be (zoek op ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’)

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO)

65-plussers met een inkomen onder het leefloon kunnen op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) rekenen. IGO is een soort leefloon voor

65-plussers met een zeer laag pensioen of voor

65-plussers die bijvoorbeeld niet gewerkt hebben. Als je een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt dat ook als IGO-aanvraag. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga je het best langs bij het stadskantoor.

Stadskantoor Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

016 27 27 27

info@leuven.be

Dit is een zorgbudget voor 65plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Vraag raad bij je ziekenfonds.

025 33 46 90

www.vlaamsesocialebescherming.be (zoek op ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’)

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET ZORGNOOD
94
(financiële) rechten 95

DIENSTENCHEQUES

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Zo kan je bijvoorbeeld goedkoop een beroep doen op huishoudhulp.

MEER INFO

02 401 31 30

www.dienstencheques-vlaanderen.be

FORFAIT PALLIATIEVE ZORG

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Vraag raad aan je huisarts.

FORFAIT VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van andere mensen, kunnen het zorgforfait voor chronisch zieken aanvragen.

Neem contact op met je ziekenfonds (zie p. 85).

BUDGETBEHEER

Je maatschappelijk werker van het OCMW beheert je budget en helpt je om je budget weer onder controle te krijgen. Als je schulden hebt, kan je maatschappelijk werker zorgen voor een realistisch afbetaalplan.

Neem contact op met OCMW Leuven (zie p. 78).

INCONTINENTIEFORFAIT

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen.

Neem contact op met je ziekenfonds voor de aanvraag (zie p. 85).

96

SOCIALE TARIEVEN: AARDGAS, ELEKTRICITEIT EN WATER

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit, aardgas of water. Dat heet de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’. Wie recht heeft op het sociaal tarief is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’.

Sociale tarieven

1700 of 0800 120 33

www.vlaanderen.be (zoek op ‘sociaal tarief’)

FEDERALE VERWARMINGSTOELAGE

In bepaalde gevallen kan je een stookoliepremie krijgen:

 Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 Categorie 2: personen met een laag inkomen.

 Categorie 3: personen met schuldoverlast.

Neem contact op met het OCMW voor meer informatie (zie p. 78).

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder voor gezondheidszorg en krijgt andere financiële voordelen, zoals voor openbaar vervoer, telecom, energie, vakantie en uitstappen. Je krijgt ook korting bij de stad.

Neem contact op met je ziekenfonds (zie p. 85).

(financiële) rechten 97

Je eigen telefoonnummers

Huisarts

Ziekenfonds

Apotheek

Tandarts

Ziekenhuis

Verpleegkundige

Partner

Zoon / dochter

Zoon / dochter

Zoon / dochter

Zoon / dochter

Familie

Familie

Buur

Dierenarts

Andere

TELEFOONNUMMER
WIE
NAAM
98

Andere belangrijke telefoonnumers

AL JE LEUVENSE VRAGEN 016 27 27 27 info@leuven.be ma en do tussen 9 en 20 uur di-woe-vr tussen 9 en 17 uur Antigifcentrum 070 24 52 45 Brandweer algemeen 016 31 72 00 Brandweer en ziekenwagen 112 Brandweer (voor dringende wateren stormschade) 1722 Brandwondencentrum 02 268 62 00 Card Stop 078 170 170 Meldpunt Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling 1712 Politie (dringende hulp) 101 of 016 21 06 10 Politie algemeen (inlichtingen en niet-dringende hulp) 016 21 06 11 Senioreninspecteurs 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart 016 20 92 11 CAW onthaal 0800 13 500 Tele-Onthaal 106 UZ Leuven 016 33 22 11 Wachtdienst huisartsen 1733 Wachtdienst apothekers van 22 tot 9 uur 1,50 euro/minuut 0903 99 000 Wachtdienst tandartsen van 9 tot 18 uur 1,50 euro/minuut 0903 39 969 Zelfmoordpreventie 1813 99
VOOR

De Plusgids is een uitgave van stad Leuven.

Fotografie: Tim Buelens, Jan Crab, Lien Arits, Jan Pollers, Filip Van Loock, Filip Claessens, Dirk Leemans, Marco Mertens

Vormgeving: Skrew Studio

Drukkerij: Van der Poorten

V.U.: Bert Cornillie, stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

100
© Jan Crab
Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 27 27 info@leuven.be www.leuven.be HEB JE VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.