Stadgaensium 2 2013

Page 1

Stadgaensium

1

2/2013


2


Innehåll

Ledare

4

Ordförandekolumn

5

Presentation av tutorerna

6

Kuratorns hälsning

7

Reise, Reise

8

Presentation av Elsa

11

Mange hilsen fra Oslo!

12

Utbyte i Amsterdam

16

Bibbatest

20

Gulisquiz

22

Att skapa en seriemördare

24

För annonsering, kontakta stadga@abo.fi

3


Ledare

av Paul Karlsson

Då är det plötsligt nästan höst igen. I skrivande stund är det bara några veckor tills allt kör igång på allvar igen. Med hösten kommer ju också våra nya gulisar och det här numret görs faktiskt delvis med tanke på dem. Eller egentligen är det nog ett helt vanligt nummer av Stadgaensium men med en

finns någon medlem där ute som är intresse-

liten touch av gulis. Tanken är att gulisarna

rad av att ta över detta jobb, det skulle vara

ska få den i sin hand första dagen dom an-

verkligt synd om tidningen gick en allt för

länder, lite som en trevlig gåva från före-

tidig död till mötes! Jag hjälper förstås gärna

ningen. Innehållsmässigt kommer det ändå

till för att göra övergången så smidig som

att märkas här och där eftersom jag bett skri-

möjligt.

benterna till de olika artiklarna att skriva sin

Så måste jag ju förstås också passa på att

text med gulisarna i åtanke. Det innebär att

hälsa alla nya gulisar hjärtligt välkomna till

den här tidningen innehåller lite tips här och

den varma gemenskap som är vår förening.

där om vad det kan vara bra att tänka på re-

Jag är övertygad om att ni kommer att trivas

dan när man just har börjat studera, och vem

och passa också på att aktivera er i olika

är inte de mest lämpade att ge dessa tips om

sammanhang också utanför läsesalen så blir

inte dom som redan hunnit studera en tid!

studietiden betydligt mer givande! Själv

Det finns en stor chans att det här är mitt

börjar jag vara så långt hunnen i studierna så

sista nummer som chefredaktör för tidning-

det är oklart hur mycket jag själv kommer

en. Detta om vi inte ännu besluter att få ut

att hinna delta men å andra sidan har jag väl

ett nummer till jul och det finns tillräckligt

nog varit med helt tillräckligt fram tills nu i

med vettigt innehåll för ett sådant. Tidning-

alla fall. Men ifall vi inte ses så önskar jag i

en är ju ännu så ny så det tar en tid innan

alla fall er lycka till här och nu!

den hittar både sin form och en lämplig utgivningsfrekvens. Hoppas i alla fall att det

4


Ordförandekolumn

av Alisa Muraja

Det finns så många olika sätt att tillbringa sina studieår – antagligen lika många sätt som det finns studeranden. Man kan tillbringa dem på fester, i biblioteket, ute på stan, hos sina kompisar, hemma på soffan, hemma på föräldrarnas soffa, vid sin dator, vid skolans dator, på sitzer, på möten; man

rade studietakten, alltid låna på biblioteket

kan betona det sociala och det litterära, det

framför att kopiera, göra upp en budget –

högljudda och det tysta, nätterna och dagar-

varav jag hållit mig till en del, medan reali-

na, sparsamhet och studiestöd, de nya be-

teten hann ikapp mig alltför fort gällande

kantskaperna och de gamla vännerna. Och

andra. Vem vet hur mitt studieliv ser ut

förstås allt där emellan! Alla försöker vi hitta

fjärde eller femte (eller n:te) året, då jag inte

en balans mitt i allt det här virrvarret av vad

ens vet hur det kommer att se ut i år? Det

som sägs utgöra ens studieliv. Vissa försöker

enda jag håller fast vid är att fortsätta satsa

få det undan så fort som möjligt, medan

på det jag njuter av att göra. Så länge jag har

andra väljer att njuta så länge som möjligt.

kul (fast kanske inte för kul) och gör det jag

Nu börjar en ny höst med oändliga

gillar (plus det där som man måste, typ stu-

möjligheter till förändring. Är du nöjd med

dera), hamnar jag nog någonstans nära mitt

hur du tillbringat dina tidigare studieår och

mål till slut.

vill fortsätta på samma linje? Eller törstar du

Jag säger inte att jag har hittat den per-

för nya utmaningar och börjar ny höst på ny

fekta ekvationen för hur allas studieliv skall

kula? Valmöjligheterna är oändliga! Och

se ut. Jag vet inte ens om jag hittat den rätta

ifall du börjar en höst på ÅA för första

ekvationen för resten av mitt eget studieliv,

gången, ja då är det först överväldigande!

men det fungerar som jag vill för tillfället.

Att göra som de andra eller att gå sin egen

Jag hoppas att ni alla kan se tillbaka på detta

väg? Sikta på kvalitet eller kvantitet? Priori-

läsår och veta att ni inte skulle ändra på

tera sömn eller ej?

någonting. Pröva nya saker, bli ivrig över de

Själv har jag sannerligen inte alltid valt

små sakerna i livet, gör något du inte trodde

det lättaste sättet. Jag har haft mina egna fixa

du någonsin skulle göra, och planera inte

idéer – leva utan lån, följa den rekommende-

alltför mycket. Det är min plan i alla fall. Ses på dansgolvet! 5


Presentation av tutorerna Hej! Heidi heter jag och i höst blir det tre år sedan jag flyttade från mysiga Borgå till Åbo för att studera juridik, inspirerad av kriminalserier och deckare. Förutom att jag studerar umgås jag med vänner, spelar handboll, cyklar, dricker helt för mycket kaffe och jobbar lite där i mellan. I höst är jag privilegierad att få vara en av tutorerna till våra nya gulisar, och är helt säker att vi kommer att ha det roligt! Hej! Jag heter Sara Nguyen och kommer från småstaden Nykarleby. Jag tycker om att fotografera, läsa skönlitteratur, varma sommarnätter, fika med kompisar och god mat i allmänhet. Till hösten kommer jag att påbörja mitt andra år på Rättsnotarie samt vara en av tutorerna. Det kommer att vara spännande att få träffa er och vara med på evenemangen som ämnesföreningen Stadga ordnar! Juhuu! Jag heter Minna och är hemma från Kustö i Åbo skärgård. Jag älskar att vara en stadgeit och har försökt att delta på så många evenemang som möjligt under min studietid. Då jag inte sitter i bibban och pluggar, tycker jag om att sporta, hänga med vänner samt göra frivilligarbete med barn. Jag väntar på att bli tutor med Sara och Heidi och visa er vad det betyder att studera, festa och leva loppan som stadgeit! Välkomna till Åbo, vi ses på hösten! 6


Kuratorns hälsning

av Viljam Engström

Hej på er alla förstaårsstuderande!

Välkomna till Åbo Akademi och rättsvetenskapliga institutionen. Låt mig börja med att gratulera er för studieplatsen. Ni har valt rätt (i många bemärkelser)! aktivt delta i undervisning och utvecklande av utbildningen, men också genom att plaFör de flesta av er betyder studieplatsen att

nera era studier. Ett viktigt kugghjul i denna

ett nytt skede i ert liv börjar. Universitetsstu-

process är er egenlärare. Egenläraren är den

dier är en fantastisk tid med många möjlig-

person som ni i första hand kan vända er till

heter att både utveckla och förverkliga sig

för studiehandledning.

själv, specialisera sig och få vetenskaplig expertis, träffa nya vänner och skapa nätverk. Min främsta roll som kurator för ämnesför-

Under er studietid står hela universitetets ma-

eningen Stadga är att erbjuda ett informations

skineri till ert förfogande – ta vara på denna

- och diskussionsforum. Å enda sidan funge-

möjlighet.

rar jag som rättsnotariernas intresseövervakare vid institutionen och å andra sidan inforRättsvetenskapliga

institutionen

erbjuder

merar jag er om vad som händer vid institut-

högklassig undervisning inom flera olika äm-

ionen. Jag bjuder in alla rättsnotarier till en

nen. All den undervisning som vi erbjuder

gemensam träff varje höst och vår, men ni är

utgår från er inlärning. Samtidigt vill vi att

förstås välkomna att vända er till mig när

studierna ska upplevas som inspirerande samt

som helst i frågor gällande era studier eller

att studiegången ska vara så smidig som möj-

rättsnotarieprogrammet i allmänhet.

ligt. Med alla de möjligheter som universi-

Ha det bra och lycka till med studierna!

tetsstudier erbjuder följer också ett ansvar. Ni ansvarar för det egna lärandet bla. genom att

7


Reise, Reise

- Stadgas exkursion till Berlin i maj 2013

av Markus Högström & Tauri Suviranta

En tidig lördagsmorgon, den 3 maj reste 13

På söndagen hade vi fritt program hela da-

stadgeiter iväg till Berlin, en av Europas

gen. Vissa gick på loppis eller shoppade i

största städer och målet för årets stora ex-

några av stadens många köpcentrum, medan

kursion. Framme möttes vi av solsken och

andra valde att vandra omkring eller bara

värme, så när vi hittat fram till vårt hostell

njuta av det fina vädret och en god drink. Om

(som låg nära Checkpoint Charlie, den forna

ni åker till Berlin är drinkbaren Green Door

gränsen mellan Öst och Väst) passade de

på Winterfeldstrasse 50 absolut värd ett be-

flesta av oss på att sola och njuta av mer eller

sök! Måndagen inleddes med exkursionens

mindre svalkande drycker medan vi väntade

första besök. Först i tur var Verfassungs-

på att checka in. På kvällen var det dags att

gerichtshof, dvs. förbundsstaten Berlins för-

utforska Berlins nattliv. Vi deltog i en bar-

fattningsdomstol. Trots att det endast talades

runda tillsammans med folk av många olika

tyska hängde vi överraskande bra med i vad

nationaliteter, överraskande många kanaden-

vår värd, herr Rudolf, hade att berätta. Vi be-

sare. Under vappfirandet kom någon på den

kantade oss naturligtvis med domstolens

lysande idén att vi skulle ta med våra halare

verksamhet, och vi fick även en redogörelse

till Berlin, vilket visade sig vara synnerligen

av byggnadens historia. Domstolen var under

lyckat. I våra stiliga halare väckte vi förund-

andra världskriget en del av tredje rikets nå-

ran

got annorlunda och mer brutala rättssystem.

hos

lokalbefolkningen

och

andra

kroggäster, vissa undrade t.o.m. om vi var någon idrottsförening. Kanske halarna blir en

Resans övriga besöksmål var Deloittes Berlin

tradition för kommande exkursioner?

-kontor, finska delen av den samnordiska ambassaden och den tyska advokatbyrån Hengeler&Müller. Det var roligt att märka hur intresserade tyskarna var av hur det är att studera juridik i Finland. Till vår överraskning fick vi svara på en hel del frågor under besöken. Förstås hann vi också med en hel del turistande! Vi såg sevärdheter som t.ex. Branden8


burger

Tor,

Unter

den

Linden

och

lin? Värt att notera är i alla fall att i Tyskland

Kurfürstendamm. Vi bekantade oss även med

får vem som helst börja studera juridik, det

den lokala mat- och dryckeskulturen, framför

ordnas inga inträdesprov som motsvarar de vi

allt med den sistnämnda. I matväg provade vi

har i Finland. Dessutom verkar ämnesför-

bl.a. de obligatoriska rätterna currywurst och

eningar vara ganska ovanliga i Tyskland. Nog

bratwurst med sauerkraut (surkål), men höjd-

visste man vad en ämnesförening är, men de

punkten var kanske de utmärkta hamburgare

verkade vara sällsynta i den tyska universi-

som kiosken Burgermeister, vackert belägen

tetsvärlden. Men helt utan studieliv är de

under en järnvägsbro och med ölkorgar som

tyska juridikstuderandena ändå inte, naturligt-

bord och stolar, bjöd på! På fem dagar hann

vis är ELSA (European Law Students Associ-

vi med ganska många tyska ölsorter och de

ation) verksam också i Tyskland. En tydlig

flesta av dem, med vissa undantag, var myck-

kulturskillnad var att tyskarna, såsom många

et bättre än det vi är vana med här hemma.

andra folk, inte kände till den finska (o)vanan att alla betalar sin egen mat på restaurangen. När det var dags att betala fick vi alltid en

Vad lärde vi oss då under vår vistelse i Ber-

gemensam räkning, vilket nog är helt förståe9


ligt när över 10 personer äter tillsammans. Värt att lägga bakom örat är också att besöksAndra saker vi minns är att Burgermeister

målen, t.ex. olika domstolar såsom Verfass-

bevisar att man fördomsfritt ska våga prova

ungsgerichtshof, ofta är sådana som en vanlig

på lite annorlunda matställen, och att man

turist inte har möjlighet att bekanta sig med.

trots tyskarnas stora ölkunnande bör undvika

Ta vara på chansen, res med Stadga! Avslut-

Lidls eget öl om det bara är möjligt.

ningsvis vill vi tacka alla som var med och gjorde vårens Berlin-exkursion till en min-

Funderar du ännu på varför man ska åka på

nesvärd upplevelse, man väntar redan på

exkursion? För det första kan man knappast

nästa resa! Ett extra stort tack går till vår re-

ha bättre resesällskap än stadgeiter! Att man

seledare Tove och resekommittén som plane-

inte känner alla de andra som är med på ex-

rat, fixat och bokat allt, samt till Kentsu och

kursionerna är inget problem, detta ändras

Fridde som fungerade som tolkar när vår skol

nog medan man tillsammans reser runt på

- och Rammsteintyska inte räckte till.

äventyr i Europa. Dessutom är exkursioner

Ps. Sauerkraut är godare än det kanske låter.

bland det roligaste man kan göra under studietiden, och ett mycket förmånligt sätt att resa.

10


Presentation av ELSA

av Alisa Muraja

Vill du träffa juridikstuderande runt om i Fin-

evenemang så som sitzer och seminarier får

land och Europa? Längtar du efter att få lära

ändå vem som helst delta i, även om man inte

dig hur man studerar juridik i andra länder och

är medlem. Stadga och ELSA Turku har sam-

hur olika rättssystem fungerar? Törstar du ef-

arbete på flera områden, som medlem i båda

ter flera möjligheter att tillbringa tid med lika-

har du den perfekta möjligheten att fylla ut de

sinnade juridikstuderanden? Då är ELSA nå-

där kvällstimmarna du annars skulle sitta

got för dig!

hemma och rulla tummarna. Kom med och

ELSA (European Law Students Association)

upplev ELSA Spirit – en unik sammanhållning

är en förening för juridikstuderande runtom i

mellan ELSAiter!

Europa. ELSA arbetar internationellt för en rättvis värld med kulturell mångfald och respekt för mänskliga rättigheter. ELSA funge-

Såhär blir du medlem:

rar i 41 länder och har 38 000 medlemmar, därmed är ELSA världens största akademiska förening för juridikstuderanden. I Finland hittar du nationella ELSA Finland som övervakar

Betala medlemsavgiften 20 € in på ELSA

de lokala ELSA-föreningarna i Åbo, Helsing-

Turkus konto: 820027-10019362 (Danske

fors, Rovaniemi och snart även Joensuu! Som

Bank). I meddelandefältet skriv ditt fullstän-

medlem i ELSA har du möjlighet att delta i

diga namn, din hemkommun, e-postadress

exkursioner på ditt område och runtom i

och ett meddelande om att du betalar med-

Europa, STEP-arbetspraktik runtom i världen,

lemsavgiften. Gå sedan efter ett klistermärke

seminarier, internationella och nationella rätte-

att sätta på ditt studiekort från kansliet i

gångstävlingar, essätävlingar och en mängd

Calonia (öppet onsdagar kl. 12-14). Kom

lokala tillställningar.

ihåg ett betalningskvitto! Ditt medlemskap gäller tills du avklarat din juris magisterexa-

Som studerande i Åbo har du möjligheten att

men. För mera information, kontakta sekre-

bli medlem i ELSA Turku. Då får du delta i

terare Ville Jokiranta (secgen@elsa-turku.fi)

alla tillställningar ELSA ordnar, både nation-

eller dyk upp på kanslikaffe!

ellt och internationellt. Dessutom får medlemmar ansöka om stöd för att delta i alla större internationella evenemang. De flesta lokala 11


Mange hilsen fra Oslo!

-På tur i ambassadvärlden

Text & bild av Anna-Karoliina Ihalainen

Mycket förberedelser och snabba beslut Jag bestämde mig på hösten 2012 för att söka en praktikplats på en ambassad någonstans på axeln Europa – USA. Jag hade redan länge varit intresserad av möjligheten av att kombinera en internationell aspekt med juridik och jag tyckte det skulle vara spännande att få bekanta sig med ambassadvärlden. Jag ville också veta om ett jobb på ambassaden eventuellt skulle vara något för mig senare i livet. Därutöver trivs jag väldigt bra utomlands så detta var en utmärkt chans att slå samman dessa två intressen. Ansökningsprocessen var tidskrävande och krävde tålamod. Under höstens lopp skickade jag e-post till över 15 olika ambassader och

mig en lägenhet: speciellt eftersom julloven

konsulat i Europa och Nord- och även Syda-

snart skulle börja och människorna var därför

merika. Vissa av dem svarade omedelbart och

inte längre så lätta att nå. Allt ordnade sig till

berättade om sina behov för praktikanter me-

sist bra och jag hittade ett ledigt rum i ett kol-

dan vissa var mer svåra att få tag på.

lektiv med fem andra personer.

Tre veckor innan julen kontaktades jag av den politiska rådgivaren på Finlands ambassad i

Arbetets tyngdpunkt är på rapportering

Oslo. Det fanns en ledig praktikplats på am-

Praktikens längd var tre månader och jag

bassaden och de ville intervjua mig per tele-

skulle alltså jobba och bo i Oslo från januari

fon. Bara två dagar efter telefonintervjun fick

till början av april. Ambassaden i Oslo är

jag veta att jag hade blivit vald som praktikant

ganska liten och där arbetar allt som allt ca 15

och att jag skulle börja med praktiken så

personer. Utöver vanliga anställda jobbar det

snabbt som om en månad, alltså i början av

två

januari. Jag fick lite bråttom med att skaffa 12

praktikanter

ambassaden.


Mina arbetsuppgifter bestod mest av att skriva

Ambassaden besöktes av flera finska och ut-

rapporter till utrikesministeriet i Finland om

ländska gäster under min tid som praktikant.

aktuella och viktiga teman i Norge. Min för-

Praktikanterna fick vanligtvis vara med och

man gav mig oftast rapporternas ämne men

ordna och delta i dessa besök. Besöken hörde

jag kunde också själv medverka till det vad

till den mest intressanta delen av praktiken ef-

jag ville skriva om. Rapporterna jag skrev

tersom jag oftast fick följa med dem. Under

handlade bland annat om Norges utbildnings-

min tid var bland annat försvarskommittén

och rymdpolitik.

från riksdagen på besök. Jag fick också följa med då representanter från ambassaden besökte olika organisationer och myndigheter i

Det dagliga arbetet gick dock inte bara ut på

Oslo.

att skriva rapporter utan jag ansvarade även över att uppdatera ambassadens webbsidor och jag skötte om posten, svarade i telefon och

Själva arbetet innehöll sist och slutligen väl-

sysslade med andra kontorsrutiner. Jag fick

digt lite juridik. Den enda juridiska delen av

också delta i seminarier och tog ofta anteck-

min praktik bestod av de dryga två veckor då

ningar under dem. Jag fungerade också bland

jag vikarierade personen som jobbade på am-

annat som sekreterare på ambassadens perso-

bassadens konsulatsida.

nalmöten.

13


I konsulatet beviljas pass och tas emot bland

Nordmarka, ett område 40 minuter med tun-

annat ansökan om medborgarskap så bland

nelbanan från Oslo centrum.

annat passlagstiftningen tillämpades aktivt. Under praktiken träffade jag många olika Vänner för livstid

människor allt från politiker till konstnärer

Oslos trivsamhet överraskade mig stort och

och från skådespelare till personer från andra

jag blev kär i den kompakta och hurtiga hu-

ambassader. Jag är mest glad över att jag blev

vudstaden av Norge. Norrmän är ganska lika

mycket god vän med praktikanterna från Dan-

finnar: inte så extroverta men ändå trevliga

marks och Sveriges ambassader. Tillsammans

när de möter en ny/främmande människa och i

bytte vid både erfarenheter av praktiken och

regel tycker norrmän om finnar. Finlands-

spenderade en stor del av vår fritid tillsam-

svenskan väckte uppmärksamhet och många

mans. Av dem fick jag veta att finska prakti-

kunde på basis av talesättet säga att man var

kanter har det ganska bra eftersom våra nor-

finsk. Oslo är en fantastisk vinterstad och de

diska kolleger inte får någon praktiklön över-

flesta av helgerna spenderade jag i skidspår i

huvudtaget utan de finansierar praktiken själv.

14


Stannar i Oslo lite längre än planerat Jag trivdes så bra under mina tre månader i Oslo att jag beslöt mig att

Praktikplatssökares kom ihåg -lista: (råd till den som vill söka) -Var ute i god tid; ca 4-6 månader innan du har tänkt börja med praktiken.

stanna i staden även efter att min praktik tog slut. I skrivande stund, fem månader efter att praktiken tog slut, befin-

-Det är till en stor nytta om man kan det språk det talas i landet man söker till; oftast är det även ett krav för att få praktikplatsen.

ner jag mig fortfarande i Oslo och sommarjobbar. Månaderna på praktiken gick väldigt snabbt men trots den korta tiden hann jag lära mig mycket av både Norge och ambassadvärlden.

Det bästa med praktiken var att man fick en helt ny inblick i både själva ambassadens och utrikesministeriets verksamhet och rutiner. Naturligtvis var det också intressant att bekanta sig närmare med Norge och dess in- och utrikespolitik och andra aktuella samhälleliga frågor.

Jag tyckte ambassaden i Oslo var ett bra ställe att praktisera på eftersom ambassaden var så liten att man kunde hjälpa till med nästan alla slags uppgifter. Under praktiken lärde jag mig även ganska mycket norska vilket jag är kjempestolt över.

-Ambassaderna skaffar sällan bostaden till praktikanten. Vid bostadssökande använd dig av lokala webbsidor för lediga bostäder. Var aktiv och ju mindre krav du har för bostaden desto lättare får du en. -Om du vill att praktiken innehåller mest möjligt juridik ska du be att bli placerad på konsulatsidan. (Inte möjligt i mindre ambassader eftersom konsulatsidan är så liten i dem men är möjligt i ambassader med större avdelningar t.ex. i ambassaden i Stockholm). -Praktiklönen som betalas av utrikesministeriet är liten (ofta minimum lön ca. 1000e/mån) och speciellt i dyra städer som Oslo är det ganska osannolikt att få det att räcka till alla kostnader fast man skulle leva sparsamt. Egna besparingar kommer till nytta i detta fall. -Tre månader är en kort tid: ta vara på att inte bara fastna vid arbetsuppgifterna i ambassaden utan besök staden du bor i och se till att uppleva nya saker. -Testa på att bo i ett kollektiv om du får en chans. När man bor med andra lär man sig snabbare och lättare att bekanta sig med nya människor och de kan också komma med bra tips om staden du just har flyttat till. Det är oftast ett billigare alternativ också.

Mer info på: Utrikesministeriets webbsidor och Finlands ambassad i Oslos webbsidor!

15


Utbyte i Amsterdam

Text & bild

av Mia Skog

studera ekonomi på rätt nivå för mig. Jag ansökte om Erasmusutbyte ett år innan jag faktiskt åkte iväg vilket skulle ge mig tid att slutföra min RN-examen och kunna fokusera på min utbytestid utan att behöva oroa mig för oavklarade kurser hemma. Plötsligt hade ett år gått och jag befann mig i Amsterdam Zuidoost, närmare bestämt i den internationella delen av höghuset Daalwijk med två spanjorer Välkommen gulis-13! För dig som är ny stu-

och en brasilianare som jag skulle dela lägen-

derande vid Åbo Akademi och Rättsnotarieut-

het med. Delat boende är något jag verkligen

bildningen känns säkert hösten som ett även-

rekommenderar åt alla som åker utomlands.

tyr med nya vänner, nya studier, fester och en

Mina roomies blev mina närmaste vänner och

massa information att hålla reda på. Njut av

med fem våningar internationella studenter i

att gå vilse i ÅA kvarteren och allt gulisåret

samma hus så fanns världen bokstavligen runt

innebär men om det plötsligt känns som om

hörnet!

väggarna i bibban kommer emot så finns det

Amsterdam uppfyller verkligen alla förvänt-

alternativ! Åbo Akademi erbjuder många stu-

ningar/fördomar man har om staden. Staden

diemöjligheter utomlands och kan vara den

är otroligt vacker med sneda hus, kanaler och

perfekta lösningen när studiemotivationen try-

miljontals cyklar. Det är omöjligt att undvika

ter eller när man kanske behöver fly från för

weedlukten eller alla brittiska svensexegäng

många pinsamma kvällar under valven. Möj-

på väg till Red Light District. Men Amster-

ligheterna finns och världen är din. Vart vill

dam är så mycket mer än det! Det jag fastnade

du åka?

för var den öppenhet som fanns i staden.

Jag har alltid vetat att jag ville åka utomlands

Människorna är väldigt trevliga men samtidigt

och studera. Vart, vad eller hur var desto mer

otroligt rakt på sak. Det finns plats för alla

oklart och också mindre viktigt. Valet föll på

och så länge du håller dig till tre oskrivna reg-

Nederländerna och Hogeschool van Amster-

ler så reagerar ingen: 1. Var diskret 2. Skada

dam eftersom jag ville studera på engelska, bo

ingen 3. Det du gör är bra för business.

inom Europa och nu också fick möjlighet att 16


Fem månader kan låta som en kort tid men när du vet att tiden utomlands är begränsad så ser du till att utnyttja tiden till max. Det var festivaler, tulpanfältsbesök, cykelturer och kanalvandringar. Queens Day, Europaresor, international dinners och holländska ostar. 99 % av de som åker på studieutbyte är ivriga på att hitta nya vänner, utbyta kulturskillnader och helt enkelt ha roligt. Därför är det inget problem att åka iväg ensam, tvärtom är det något jag rekommenderar för att man skall få

Vi blev indelade i små grupper med en Neder-

mest ut av tiden. Det ger så mycket mer än

ländsk tutor och bland cirka 250 internation-

vänner över hela jorden, du lär dig mer om

ella studenter var det inte svårt att hitta intres-

dig själv, utvecklar din sociala förmåga och

santa människor att umgås med.

framför allt din anpassningsförmåga! Mitt

Studierna fokuserade på grupparbeten och

universitet hade direkt vid ankomsten ordnat

projekt och det var mycket interaktion mellan

en tre dagar lång introduktion med program

både studerande och föreläsaren. Grupperna

såsom fester, komedishow, snabbkurs i hol-

var små och att komma fram till en lösning

ländska, zoo besök och sportdag.

genom diskussioner och logik var något som betonades mycket i motsats till att lära sig kunskap utantill från en bok. De kurser jag läste skall ingå i min ekonomexamen så jag läste enbart en juridikkurs, International Business Law och inte heller där stirrade vi oss blinda på paragrafer utan föreläsningarna bestod mycket av diskussioner om världshändelser och hur de hade en relation till juridiken. Den största lärdom jag tar med mig från mitt utbyte är att innerst inne så är alla människor rätt lika även om vi har olika kulturer, utseenden och traditioner. Alla de diskussioner med människor från världens alla hörn skapade en 17


förståelse för andra men även en tacksamhet mot det vi har i Finland. Allt för sällan förstår vi att uppskatta den gratis utbildning vi får och hur öppet och välfungerade vårt samhälle är. Ingen jag talar med har ångrat att de valde att studera utomlands så mitt viktigaste råd till dig som tänkt tanken, bara åk! Alla hinder och problem löser sig bara du bestämmer dig.

18


10 tips till dig som funderar på utlandsstudier 1. Fundera i tid på ditt utbyte och vad som är viktigast för dig? Vill du lära dig ett nytt språk? Hur viktig är kvaliteten på undervisningen? Kulturskillnader? Stor eller liten stad? Europa eller inte? När du klurat ut det blir det enklare att välja universitet och land. 2. När vill du åka på utbyte? Vissa vill ha alla RN-studier klara medan andra gärna åker mitt i utbildningen. Ute i Europa börjar de studera tidigare än i Finland vilket gör att många utbytesstuderande är runt 21 år. Ta reda på om du kan få kurserna till godo i din RN-examen eller om de kan räknas till godo vid Turun Yliopisto. 3. Gör en ordentlig research om stället du åker till! Tala gärna med någon som varit där tidigare för att få en annan bild än den som universitetet vill förmedla. 4. Ta hjälp av Internationella enheten. Det finns där för dig. 5. Var beredd på att vardagen kommer emot även utomlands. Efter cirka två månader när allt nytt börjar bli bekant och man märker att man kanske borde studera också så kan hemlängtan och en viss tristess hälsa på. Men det går över till nästa äventyr! 6. Känn ingen stress över allt man ”borde” göra bara för att man är på utbyte. Du behöver inte tågluffa runt hela landet, dricka tequila varje helg eller umgås med britten som blivit utlåst på balkongen. Det är ditt utbyte så gör det inte till någon annans utan fokusera på vad DU vill göra. 7. Förvänta dig inte att bli vän med landets egna medborgare om du inte själv aktivt jobbar för det. Naturligt så blir dina närmaste vänner andra internationella studenter. 8. Ha inte för höga krav och förväntningar. Du kanske inte gillar din kämppis eller så kan undervisningen visar sig vara sämre än på ÅA. Ta ett djupt andetag och gör det bästa av situationen. Kom ihåg att annorlunda automatiskt inte behöver betyda sämre. 9. Bo tillsammans med andra! Det gör vardagen till en fest med internationella diskussioner, ett stort kontaktnät och spännande matkulturer. Jag hade turen att bo med tre fantastiska människor, men alla har inte samma tur. För en kortare tid så står man ändå ut med det mesta, även om andras diskberg eller konstiga vanor kan irritera. 10. Åk! Du kommer inte att ångra dig och du får ett äventyr att komma ihåg för resten av livet!

19


Bibbatest

-bästa läsesalen?

av Eve R. Guued

På hösten tar studerandena återigen över läsesalen efter sommarpausen för att på det bästa möjliga sättet kunna koncentrera sig på studierna. Stadgaensium har testat de fem mest populära läsesalarna för att ta reda på var det är bäst att plugga på! Poängsättning: 1-5.

ÅA:s huvudbibliotek (Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo) -Lite gammaldags inredning/miljö men förnyade bekväma stolar. -Bra med stora bordytor och skärmar? (de där väggarna runt borden) eftersom de förbättrar koncentrationen. -Kallt om vintern pga stora fönster (fryser men samtidigt hålls vaken dock) och varmt om sommaren (inte den bästa luftkonditioneringen) -Många datorer i närheten men oftast är alla upptagna. -Nära till riksdagssamlingarna (behövs iaf i kursen statsrätt). -Hjälpsam och vänlig personal. -Öppnar tidigt: 8:15 vardagar POÄNG: 4/5: Pga mysig old school biblioteks miljö, bra bord och stolar. VINNARE (med ASA) ASA-biblioteket (Fänriksgatan 3 A, 20500 Åbo, 2. vån) -Nya utrymmen, fräscht. -Skärmen runt borden fattas men stora bordytor. -Läsesalen är liten och luften kan bli dålig om man är många i salen. -Stolarna är de allra skönaste. -Datorer finns ganska nära men de är ofta upptagna. -Är man tidigt ute kan man få en plats vid fönstret, det är skönt att titta ut emellanåt. -Dörren till läsesalen håller mycket oväsen och människor går ofta fram och tillbaka. -Nära till matsalen Fänriken som är i samma hus. POÄNG: 4/5 : Speciellt för fräscha utrymmen och de bekväma stolarna. VINNARE Institutet för mänskliga rättigheter (Biskopsgatan 19, 20500 Åbo) -Bra för folkrättare, material lätt tillgängligt. -Liten läsesal -Snäppet rastlös miljö, människor går ofta in och ut. 20


-Bra med bord med skärmar. -Ibland svårt att få tag på ett ledigt bord. POÄNG: 2/5: Litet utrymme, rastlös miljö. Humanistiska biblioteket (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo) -Nya utrymmen -De har filtar att låna om man får kallt, det är kallt på vintern vid fönstren -Ganska få bord -Få datorer, de är ofta upptagna -Oftast lugnt och stillsamt -Nära till Arkens studentrestaurang -Bra val till läsesal om man har språkkurser i arken POÄNG: 3/5: Nya utrymmen, filtarna. ÅU:s kursbibliotek (Assistentgatan 5, 20014 Åbo) -Många bord -Stora fönster som gör att man blir lätt avbruten när man ser folk gå förbi (läsesalen är i 1. vån) -ÅU:s kursböcker är nära till hands -Nära till en studentrestaurang -Närmast studentbyn POÄNG: 2/5: Rastlös miljö, långt ifrån campus men nära studentbyn. Stadsbiblioteket (Slottsgatan 2, 20100 Åbo) -Oftast svårt att hitta en ledig plats -Lukten i stadsbiblioteket är konstig (äckligt enligt skribenten) -Inte så lugnt: ljud från den inte tysta delen av biblioteket hörs till läsplatserna -Stora fönster, mysigt att titta ut speciellt om det regnar -Längre borta från campus, inte så många studeranden från ÅA där (bra om man vill läsa ifred utan att stöta på bekanta) -Nära centrum -Bra val för dem som bor på andra sidan av ån än där campus ligger. POÄNG: 2/5: Nära centrum, speciell lukt i huset. 21


Gulisquiz

av Valentina af Cactaceae

1. Så här många år fyller vår ämnesförening i år 2. § 3. Vår ämnesförening heter 4. Det här blir du när du utexamineras från ÅA 5. Rättsvetenskapliga institutionens byggnad 6. Evenemang för glatt sjungande studeranden 7. Start från Domkyrkan en gång i veckan 8. Föreningens kurator heter 9. Gnagare med mänskliga rättigheter 10. Dryck att skåla med 11. Metod för att utreda kunnande 12. Juridikstuderandens andra hem 13. Tidningen du läser just nu 14. Sysslar föreningen med på Luckan 15. Lönar det sig att vara under studietiden

OBS! Gulisar som lyckas lösa quizet uppmanas att aktivt och högljutt använda sig av lösningsfrasen under olika gulisevenemang!

22


23


Att skapa en seriemördare

av Paul Karlsson

Jag vet inte hur många av er som kanske läser det här som antingen är intresserade eller som ens hört talas om fallet Thomas Quick men kände att jag ville skriva några rader om det som nog måste betraktas som den största rättsskandalen i Sveriges historia. Jag bygger artikeln på det senaste som stått i media och speciellt på Hannes Råstams (som för övrigt spelade med Björn Afzelius under många år före han sadlade om till journalist) bok: ”Fallet Thomas Quick-att skapa en seriemördare”.

Thomas Quick, vars riktiga namn är Sture Bergwall-båda namnen förekommer i tidningarna i en salig röra, satt inspärrad på Säter för psykiatrisk vård på grund av ”mindre brott”

för att utreda saken. Så småningom dömdes

än det som så småningom skulle börja rullas

han för 8 mord, samtliga under ledning av

upp. Under tiden han satt inspärrad började

samma åklagare. Problemet var bara att det

han under den psykologiska behandlingen er-

inte i något av fallen varken fanns vittnen el-

känna mord på en rad personer som han

ler någon teknisk bevisning, det starkaste ar-

påstod sig ha utfört ända från 60-talet fram till

gumentet för att han var skyldig var förstås

början av 90-talet då allt detta började. Totalt

hans egna erkännanden.

erkände han över 30 mord som skett förutom i Sverige också i Norge, Danmark och Finland!

Många kända mediepersonligheter i Sverige var redan då mycket skeptiska till allt detta,

I samtal med vårdpersonal kunde han plötsligt

bland annat Jan Guillou och Leif GW Pers-

komma ihåg ett mord han utfört någonstans

son. Och det skulle visa sig att de hade full-

och så kopplades såväl polis som åklagare in

ständigt rätt. Thomas Quick hade inte begått 24


ett enda av de 8 mord han blivit dömd för.

Boken går steg för steg igenom hur det är

Hur är det överhuvudtaget möjligt?

möjligt att Thomas Quick kunde dömas för något han inte begått. Tyvärr fick författaren Hannes Råstam själv inte uppleva allt vad

Efter att Hannes Råstam börjat intressera sig

hans journalistiska bragd gav upphov till.

för utredningen, driven av en övertygelse om

Boken blev det sista han arbetade med som i

att Thomas Quick är oskyldig, började han

en kamp mot tiden och cancern. Nu är i alla

granska allting i detalj och blev bara mer

fall Thomas Quick frikänd från samtliga mord

övertygad. Det visade sig att den påstådda

men en hel del efterspel återstår. Och då me-

tekniska bevisningen och de detaljer man

nar jag inte bara att ställa de tjänstemän till

påstod att endast den riktiga mördaren hade

svars där det ännu är möjligt utan även det

kunnat känna till inte alls var tillförlitliga.

faktum att eftersom Thomas Quick inte mör-

Thomas Quick var själv starkt medicinerad

dade alla dessa människor så var det ju någon

under den här tiden och påhejad av såväl polis

annan som gjorde det. De verkliga mördarna

som åklagare belönades han med mer medicin

går ännu fria.

för att dämpa ångesten han påstod att framkallades av att minnas alla dessa mord. Förhören som hölls var dessutom mycket ledande och han matades med information för att förhören skulle resultera i det förhörsledarna önskade. Visst är det ju en fjäder i hatten för den som siktar på att göra karriär att figurera och nå framgång i ett sånt här fall.

I samtal med Hannes Råstam tog Thomas Quick tillbaka alla sina erkännanden 2008. Fall efter fall beviljades resning och den sista juli 2013 frikändes han för det sista av de 8 mord som han tidigare dömts för.

Hela historien som skildras i boken är som vilken deckare som helst. Med det undantaget att den här historien är fullständigt sann. 25


Stadgaensium 2/2013

Chefredaktör: Paul Karlsson paerkar@utu.fi

Ansvarig utgivare: Ämnesföreningen Stadga rf stadga@abo.fi / www.stadga.com

Fotografier: (där det inte nämns särskilt) S. 8,10 Solveig Hagnäs S. 9 Markus Högström

26


27


28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.