Stadgaensium 1/2020

Page 1

STADGAENSIUM 1/2020 ”En sån här chans får man bara en gång i livet – eller två”

ÖVERLEV

KARANTÄNEN

På utbyte i

HONG KONG

MED NELLY & MARCUS

Halv åtta hos

JULLE

FRÅN PREPKURSIST TILL

STADGEIT


Strong together. At Roschier, our culture makes us stand out. We are all united by the passion for what we do. We believe in working together as one firm – across countries, teams and areas of expertise. This means you will work together with the most talented professionals, sharing their experience and vision.

Apply today — and join the Roschier team. www.roschier.com


INNEHÅLL

2

Ledare

4

Ordförande

6

Styrelsens kolumner

15

En hälsning från ÅAS

18

Personalhörnan: Saara Ilvessalo

20

Stadgeiter i arbetslivet: Högsta förvaltningsdomstolen

22

Från prepkursist till stadgeit

25

Stadga Sport 2020

26

En minnesvärd termin i Hong Kong

28

Vem är Stadgas styrelse 2020!

38

Korsord

40

Överlev karantänen

47

I rampljuset: Axel Hård Af Segerstad

50

Hört i Domvillan

52

Annat

STADGAENSIUM 1/2020

OMSLAGSBILD: Lotta Kallio

CHEFREDAKTÖR

TRYCK

ANSVARIG UTGIVARE

Melina Johansson

Paino-Kaarina Oy

Ämnesföreningen Stadga r.f. Gezeliusgatan 2, Domvillan 20500 Åbo

REDAKTIONSKOMMITTÉN Samuel Åkerlund

Axel Hård Af Segerstad

Emma Sundström

Nelly Karhunen

Manda Gullberg

Lotta Kallio

1


LEDARE Välkommen tillbaka till ytterligare ett år med mig och mina ledare! Som de flesta säkert redan har insett ligger Stadgaensium mig väldigt varmt om hjärtat. Att nu vara inne på mitt andra år i Stadgas styrelse har också fått mig att inse, om mer än förut, hur viktigt Stadga och stadgeiterna faktiskt har blivit för mig. Eftersom jag skrev en hel del om min Stadga-upplevelse i flera nummer förra året, tänkte jag försöka undvika att ytterligare en gång gå in på hur tacksam jag över Stadga - även om jag redan var lite inne på det spåret (det är tydligen svårt att undvika). Så här i karantän-tider har jag däremot gått rätt mycket och funderat på innebörden av

ordet

gemenskap –

inom

föreningen och föreningar sinsemellan – och

Chefredaktören och Domvillans riddare på Stadgas

styrelsemedlemmars och funktionärers roll i det

sommarträff 2019, då man ännu fick umgås.

hela. driva funktionärer och styrelsemedlemmar att

Det råder ingen tvekan om att det är gemenskapen

fortsätta utveckla föreningen.

mellan stadgeiter som gör Stadga till Stadga. Verksamheten spelar naturligtvis en central roll i

Det är lätt att man glömmer bort att personerna

uppbyggandet och förstärkandet av denna

bakom styrelseposter, kommittéer och andra

gemenskap. Speciellt viktig är verksamheten för

frivilliga uppdrag faktiskt gör vad de gör av ren

de nyblivna studerandena under gulishösten, då

vilja för föreningen och dess medlemmar. Bakom

många tar sitt första steg in i studielivet och

såväl de finaste årsfesterna som de hetaste

föreningsverksamhet. Den gemenskap som byggs

diskussionerna ligger i grund och botten helt

upp under den första hösten kan anses fungera

enkelt en stark känsla för föreningen. När man

som en grundsten för all fortsatt verksamhet – det

tänker efter finns det inget värde i att stå ute i

är samma gemenskap som i framtiden kommer

regnet på intagningar och sitta i flera timmar på 2


olika möten - likväl som det inte finns värde i att

klockan slår halv åtta har ni också den unika

argumentera om ärenden gällande föreningen -

möjligheten att följa med Julius och Samuel till

om man inte bryr sig.

köket – det har blivit dags för ”Halv Åtta hos Julle”! Längre fram i tidningen hittar ni även

Som Marcus poängterar i sin ordförandekolumn,

styrelsens svar på intressanta frågor. Ni får även

är det de små handlingarna som gör en enorm

läsa om utbyte i Hong Kong, hur det är att jobba

skillnad, och därför tycker jag alla borde stanna

vid

upp och fundera på ifall vi faktiskt oftare kan säga

erfarenheten att gå från prepkursist till stadgeit.

positiva saker, och inte endast tänka dem, till

Om du börjar vara tom på inspiration vad gäller

andra. Detta är något som jag själv tagit som en

saker att hitta på under karantänen, hittas hjälpen

målsättning för året, oavsett om det gäller styrelsekolleger,

kommittéer

eller

högsta förvaltningsdomstolen och om

på sida 40.

andra

föreningsmedlemmar som på ett positivt sätt

Jag vill passa på att rikta ett stort tack åt hela

bidragit till verksamheten och upprätthållandet av

redaktionskommittén för det arbete ni gjort med

gemenskapen.

tidningens innehåll, trots att det kanske uppstod små hinder på vägen och det krävdes lite

Denna tidning är faktiskt ett perfekt exempel på

improviserande.

vad gemenskapen kan åstadkomma. Jag kommer säkert aldrig sluta förundras över hur villiga alla

Avslutningsvis kan jag konstatera att detta

är att satsa på att vi ska få ut en så bra tidning som

nummer av någon anledning känns väldigt

möjligt, om det sen är genom att dela med sig

”Stadga”, kanske för att den får mig att inse hur

livsvisdomar, utbyteserfarenheter eller recept på

mycket jag saknar Stadga och Domvillan. Det var

olika maträtter. Korona-krisen innebar en del

mycket jag hade sett framemot att ordna och ta

förändringar gällande innehållet och somliga

del av under våren, men eftersom situationen nu

reportage får ni istället se i kommande nummer,

blev som den blev får man helt enkelt hoppas att

men jag hoppas läsningen räcker för åtminstone

ljusare tider gäller på hösten.

en tid framöver.

Ta hand om er!

Liksom förra året fortsätter vi i år med styrelsens kolumner, och i detta nummer får ni bland annat läsa om nördiga högskolepolitiska ärenden (med

Melina Johansson,

gissa vem) och vardagens besparingar. Då

Chefredaktör

3


ORDFÖRANDE

Jag

skulle

kunna

redogöra

för

er

om

framtidsutsikterna för Stadga, hur bl.a. vi efter sommaren antingen äntligen kan bli färdiga jurister från vårt egna kära universitet Åbo Akademi eller som tröstpris får ett större kansli i Domvillan. Jag skulle kunna presentera för er en plan över hur Stadga bör fortsätta sin utveckling och växt. På samma sätt som vi var tvungna att inhibera vårens evenemang, blir jag tvungen att spara detta för ett senare tillfälle. Den rådande situationen med Covid-19 har tvingat människor att stanna, bromsa upp takten och avvika från det som känns normalt. I dessa tider är det otroligt viktigt att ta hand om sina medmänniskor. Jag vill därför idag fokusera på det mest grundläggande, men också viktigaste aspekten av Stadga. Nämligen: Stadga som gemenskap. skapa tillhörighet till denna gemenskap under den rådande “Coronakrisen”, som tvingar oss att inte

Vad som fick mig kär i denna förening var dess

fysiskt träffas i stora gäng. Denna tankegång har

värme och stämning, från första dagen jag steg in

tvingat mig att fundera på hur gemenskap

i den som gulis till nuläget då jag på

överhuvudtaget skapas och frodas.

samarbetsträff hos Fondia möts av en kram given av vår härliga mentor Eevis. Ni har säkert i något skede

hört

någon

av

Svaret ligger lika mycket i kollektivet som i

termerna eller

individen. En känsla av gemenskap härleds från

“stadgaincest”. Dessa uttryck är ett försök att

kollektivet, men det är individerna som skapar

“stadgagemenskap”,

“stadgafiilis”

den. Den sekunden man överlåter ansvaret

beskriva den känslan eller stämningen som de

enhälligt till kollektivet, glömmer man sin egen

flesta av oss känt i Domvillan, på en sitz i K eller

roll i den. Ifall man observerar att någon är ensam

senast på Sillis. Jag har funderat på hur man kan

eller stämningen är dålig, är det bekvämt att frånta 4


sitt eget ansvar och överlåta ansvaret över att fixa

Detta ger mig en känsla av trygghet. Nämligen: i

situationen till kollektivet. Om stämningen är god

denna

ska man inte heller ta den för givet, utan själv se

fascinerande individer. Jag tror starkt att just

till att ta vara på den och själv fortsätta förstärka

dessa individer är kapabla att ta ansvar över att

den. Man ska alltså inte glömma sin egen roll i

förstärka den fina gemenskap vi i Stadga är kända

gemenskapen både när det går bra och när det går

för

dåligt.

omfamning man som medlem får, oavsett vilken

förening har vi en otrolig bredd

och

därmed

upprätthålla

den

varma

utmaning vi som ämnesförening står inför eller hur omfattande den än må vara.

Man kan åstadkomma mycket genom små extra gärningar, som att le när en medmänniska hälsar eller efter föreläsningen fråga en medstuderande

Marcus Lyne,

om de också tyckte att HD:s avgörande i frågan Ordförande

var ologisk. Det gäller även att bjuda på en pilsner i dimman också till den som man vanligtvis inte delar sittplats med, även om pilsnern vore alkoholfri eller om sällskapet inte håller med om regeringens beslut att ta i bruk beredskapslagen. Om just du gör dessa grejer, ökar sannolikheten att din medmänniska också gör det och en kedjereaktion skapas. Speciellt i dessa svåra tider av hemma karantän och större grad av ensamhet förstärks behovet av varendaste ens insats till en god miljö. Ta hand om dina vänner, familj och övriga sociala gemenskaper genom att göra det lilla extra.

Ansvaret över att vi i Stadga upprätthåller värme och god stämning ligger hos Stadgeiten. Från gulis till gamyl och medlem till ordförande spelar vi alla en roll i hur kollektivet utformas.

5


STUDIEANSVARIG NÖRDIGA HÖGSKOLEPOLITISKA ÄRENDEN MED STUDIEANSVARIGE

När vår chefredaktör Melina Johansson först bad mig att skriva ett kolumn-inlägg till vår medlemstidning så tänkte jag att det som studieansvarig vore givet att skriva om ÅA:s anhållan om en fullskalig utbildningsrätt i juridik. Ja, det kändes nästan som min plikt att skriva om detta (och för att studieansvariga är ökända för att alltid

tala

om

intressebevakning

eller

högskolepolitik). Men i och med att ärendet nu är anhängigt

vid

undervisnings-

och

kulturministeriet och remissrundan numera är slutförd så tänker jag ta mig friheten att blicka mot framtiden

och

försöka

sammanfatta

vilka

konsekvenser ministeriets beslut kommer att ha för Stadga och vilka nya utmaningar det kan

Scenario nr.1: ÅA:s ansökan beviljas inte;

skapa. Vi inleder med det sämre alternativet, scenariot I sin korthet finns det två olika slutscenarion efter

som ingen av oss hoppas att skulle hända,

att ärendet behandlats i ministeriet; ansökan

scenariot att ministeriet förkastar ÅA:s ansökan.

antingen godkänns eller förkastas. Det vill säga

Själv anser jag scenariot vara osannolikt, men det

antingen får vi en fullskalig juristutbildning till

kan trots allt hända bakom politikens låsta dörrar

ÅA eller så får vi det inte. Själva beslutet borde

- underligare saker har hänt. Fastän man bevarar

tas i slutet av sommaren eller i början på hösten,

status quo med ett sådant beslut så betyder det inte

men redan i början av sommaren borde vi ha en

att allt stannar som det tidigare varit. Faktumet

uppfattning om åt vilket håll ministeriet lutar sig

framstår att vi i en sådan situation fortsättningsvis

mot. Dessa tidsfrister är dock inte fasthuggna i

är i en ojämlik situation i förhållande till andra

sten, inte minst nu efter COVID-19 pandemin,

juris studeranden. Det gäller för de grupperingar

men dessa är ändå riktgivande.

som under remissrundan uttalat att vi bör garanteras en rätt till magisterstudier att gå från 6


ord till gärningar – speciellt Juristförbundet.

förändringar i vår studievardag. Att rekrytera sex

Därmed ser jag det som en realistisk slutsats i en

nya

sådan situation att vi garanteras fortsatta

universitetslärare,

magisterstudier.

rekryteringsskedet bör vi vara speciellt alerta så

Om

inte

vid

Helsingfors

universitet så vid något annat universitet.

personer,

3

professorer

och

3

är

ingen

sak.

I

lätt

att även våra åsikter som studerande hörs gällande rekryteringen av ny personal. Samtidigt bör vi

Som en liten tröst till sorgen, om ÅA inte beviljas

vara

rätten så kan vi stadgeiter åtminstone fira att vi får

förstående

och

tålmodiga

gentemot

personalen. Det är inte så bara att lägga ihop ett

ett nytt kansli! Anna Barlow har nämligen gott

välfungerande

med på att byta hennes arbetsrum bredvid

magisterprogram

eller

en

heltäckande examensstruktur – det är frågan om

Domvillans kök mot vårat kansli, och härmed

ett projekt som tar flera år och behöver aktivt

skulle vi åtminstone få ett större kansli att bedriva

studerande engagemang i form av konstruktiv

vår verksamhet i.

kritik och feedback till personalen. Således kan man sammanfattningsvis konstatera att om vi av ministeriet får ett fördelaktigt beslut så medför det

Scenario nr. 2: ÅA:s ansökan godkänns;

även större skyldigheter för oss studeranden att Avslutningsvis tänkte jag berätta om det mera

påverka och forma vår utbildningslinje till sådan

fördelaktiga scenariot, nämligen att ministeriet

som vi själva vill att den ska vara. I ett sådant

besluter, till studieansvarige Alberts stora glädje

scenario behöver vi som Stadgeiter hålla samman

(och säkerligen till alla stadgeiters glädje också ;))

och visa att vi är aktiva och initiativtagande. Men

att godkänna ÅA:s ansökan. Fastän detta beslut

detta är någonting som jag personligen inte alls är

säkerligen skulle lösa en hel del av de problem

orolig över, speciellt i ljuset av stadgeiternas

som vi står inför i dagsläget, så betyder det inte att

skrivelser på diskussionsforumet Jodel.

resten av Stadgas framtid blir en dans på rosor. Om vi beviljas rätten så betyder det massiva

7


EVENEMANGSANSVARIG

I skrivande stund har största delen av Stadgas och många andra föreningars evenemang blivit uppskjutna eller inhiberade. Vad jag hade tänkt skriva om i min första kolumn, var något inspirerande om Stadgas kommande evenemang och försöka locka mera deltagare. Istället får ni nöja er med en tragiskt realistisk text. Förra gången jag var hem till föräldrarna frågade min 15-åriga bror ifall jag hade druckit alkohol. Det hade jag inte. Sen frågade han om jag alls hade sovit i natt, mina påsar under ögonen va så blåa och hängiga. Min bror hade rätt (och det är inte ofta jag medger detta). Tenten tidigare samma dag hade orsakat sömnlösa nätter och långa dagar av läsande. Jag antar att precis varenda Stadgeit känner igen sig i

Lugnare tider?!? Bild: Paulin Photography

situationen. Vad jag tror att vi alla drabbas av är symptomen Sanningen är den att jag verkligen inte är rätt

för en jurisstuderande. Det är frågan om en dyster

person att skriva om hur man undviker stress,

diagnos, ett syndrom man sällan blir av med.

hjärtklappningar och prestationsångest. Men jag

Symtomen är omsorgsfullhet, ansvarsfullhet samt

vill uppmana er att fundera på er själva och ert

duktighet. Som oskött leder symtomen till stress

välmående. Speciellt med tanke på att våren ofta

och hjärtklappningar. Syndromet sprider sig

blir väldigt hektisk och krävande studiemässigt.

mycket snabbt mellan studeranden och all sorts

Ta en paus. Gå ut. Träffa vänner. Det är klart att

prat om prestationer och ofärdiga studiehelheter

studierna tidvis kräver ens fulla koncentration och

bör undvikas. Enligt min observation, sprider sig

att studierna då måste prioriteras över annat. Men

syndromet speciellt aggressivt under våren.

ta en ledig dag efter den där tentan och framför allt, gör inte stressandet till en livsstil.

8


KASSÖR SVANTES SLANTAR Hejsan Stadgeiter!

Hoppas ert år har börjat utmärkt och att ni hittat på aktiviteter under dessa mycket speciella omständigheter. Förutom Stadgas verksamhet har coronaviruset drabbat också hela världens gång (som ni eventuellt märkt) och likaså hela världsekonomin. Då hela samhället är tvungen att försöka klara sig av den besvärliga ekonomiska situationen, är det en gynnsam tid att också på individuell nivå tänka på vardagens besparingar. Därmed har er kassör samlat några lite speciellare tips, som hjälper till att försköna er personliga ekonomi under dessa tunga tider.

1.Laga din egen mat i flera portioner. För tillfället är kårkaféerna tyvärr stängda, vilket leder till att alla vi begåvade och mindre begåvade köksmästare måste laga vår egen mat. Laga mera mat på engång och frys portioner som blir över. 2.Kalldusch på morgonen. Kalla duschar har undersökts att ha flera positiva effekter på hälsan t.ex. en kalldusch aktiverar kroppens blodcirkulation. Men ännu viktigare än hälsan, sparar kalla duschar energi samt vatten (om du inte trivs länge i kallt vatten) och därmed pengar! 3.Bär med vattenflaska istället för att alltid köpa en ny dricka, t.ex. Stadga har nu att sälja en mycket prydlig vattenflaska för ett väldigt förmånligt pris. 4.”Rahalla saa ja pyörällä pääsee”. Kom ihåg att använda cykeln nu när våren är här igen! Med cykel kommer du till flesta ställen och samtidigt får du njuta av friska luften. 5.Fånga tillfället. Tänk inte på hur tråkigt det är när alla resor, tillställningar och andra evenemang avbokas, fokusera istället på hur mycket dina utgifter minskat!

Med dessa tips hoppas jag att ni har en trevlig och sparsam vår.

9


SEKRETERARE

Under dessa exceptionella tider som vi lever i måste vi komma ihåg att ta hand om varandra och om oss själva, utan att glömma att det alltid behövs någon som tar också hand om bespisningen. Bespisningen ligger sekreteraren varmt om hjärtat och därmed öppnar sekreteraren sin mångsidiga receptbok med maträtten "Sekreterarens Shakshuka special".

INGREDIENSER (2 PERS.):

- 4 ägg - 400g till 500g hela tomater i sås - 2 till 3 klyftor vitlök - 1 gul lök (stor) - Olivolja - Flingsalt - Chiliflakes - 75g fetaost - Koriander - Bröd som kan rostas på stekpanna - 1 grön chili - Champinjon - 1 röd paprika - 1 matsked tomatpuré - Kummin - Paprikakrydda

1) Skala och hacka lök, vitlök och paprika. Fräs löken i oljan i en kastrull eller stekpanna. Hacka tomaterna. 2) Lägg tomaterna i pannan och tillsätt tomatpuré, paprikapulver, salt, chiliflakes, spiskummin, socker, svartpeppar och cayennepeppar. Låt koka ihop ca 10 min. 3) Gör 4 gropar i tomatröran. Knäck i äggen och täck pannan med lock eller aluminiumfolie. Låt sjuda ca 7 min.

- 1 matsked socker

4) Toppa med smulad fetaost och koriander. 5) Servera gärna med pita eller något gott surdegsbröd att suga upp den kryddiga tomatsåsen med. 10


FÖRETAGS-OCH SAMARBETSansvarig

Välkommen att ta del av den första (men förhoppningsvis inte sista) delen av Samuels och Julius matlagningsresa. I serien kommer ni att få följa med de självutnämnda och ex-kassör Samppa, som inte kunde lämna

hemmakockarna på ett kuliminariskt äventyr utan like. Häng med och utforska smakernas värld!

styrelsekolumnerna riktigt ännu! <3

Kungen på fatet bestod i dag av hangersteak, en ofta underskattad bit kött som tas från oxens mellangärde. Det sägs att slaktarna behöll den här delen av köttet för sig själva, vilket kan förklaras av att steken är tämligen jobbig att tillreda på grund av den stora sena som går igenom köttbiten. Kött-typen har dock på senare tid blivit mera populär och hör nuförtiden till varje köttväns repertoar. På samma sätt som all utövning av offentlig makt ska bygga på lag (va?), ska en god bit kött avnjutas med en passande sås. Således beslöt vi oss för att krona kungen med en simpel dijonsås, som i all hast sveptes ihop vid sidan av stekandet (kaoset). Dijonsåsen är ett säkert val för all typ av nötkött, men det lönar sig att ta recepten med en nypa salt. Tydligen krävs det inte 4 dl grädde och 2 dl crèmefraiche till en sås för 4 personer… 11


Som tillbehör bestämde vi oss för rotfrukter i ugn. Klyftade potatisar, morötter och rödbetor insmorda i olivolja, salt och honung med en nypa rosmarin passade perfekt som stridspar till köttet. För att göra mamma glad lades även en krispig grönsallad med fetaost på bordet. Som matdryck valde vår sommelier Julius ut ett fylligt italienskt rödvin, vilket kompletterade köttet på bästa vis. Bra Julius! Resultatet av kvällens bragder i köket var minst sagt lyckat. Köttet var relativt lätt att tillreda och smakade utsökt. Tillbehören passade bra med köttet och var lätta att tillreda. Menyn är perfekt för en lördagskväll med ett par kompisar, eller till och med ett bröllop ;). Kalaset får / stjärnor, testa själv vet ja!

.

Vårt mål var att tillreda köttet olika länge, resultaten torde ha blivit rare, medium rare och medium-well (precis som vi försökte, såklart).

Köttet stektes i några minuter i olja, smör och några vitlöksklyftor

12


PROJEKTANSVARIG Det har säkerligen kommit som en överraskning för flera att hemmakarantän kan vara väldigt tungt. När du hoppeligen väljer att isolera dig och distansera dig socialt under dessa omständigheter vill jag erbjuda dig alternativ för tidsfördrift. Mitt tips är att man bör försöka hitta på saker att göra och ibland kanske till och med klä på sig ”smart casual” för att ”lura” hjärnan. Detta kan lyfta humöret förvånansvärt! På sida 40 hittas en lista på roliga och annorlunda aktiviteter för dig som vill göra något annat också än att pendla mellan kylskåpet och sängen (det är dock också roligt ibland). Vi har även förstås bidragit med varsin recension och dom, angående samtliga aktiviteter. I samband med artikeln som hoppeligen ger dig en liten ”kevennys” till det vanliga flödet av nyheter, vill jag dock passa på

gör allt detta på grund av en exceptionellt stor

och lyfta upp några saker, jag tycker var och en

lön...

kan passa på att tänka på under denna oroliga tid. Coronaviruset har tvingat folk att avboka sina Det har varit mycket tal om bristen på vårdpersonal

och

bristen

om

resor och minska på rörligheten. Kanske även har

tillräcklig

någon låtit bli att köpa nya kläder på galna

skyddsutrustning. Det har även varit väldigt

dagarna för att man för tillfället ändå vistas i

mycket tal om vårdpersonalens exceptionellt

pyjamas för det mesta.

långa arbetspass och vi har säkerligen alla sett

Pandemin har tvingat flera arbetsplatser anpassa

bilder på vårdpersonal som sitter och sover på

sig för distansarbete och till och med hela kontor

golvet i sjukhus. Sjukvårdspersonalen utsätter sig

har tömts.

varje dag för fara, vare sig det var ett livsfarligt

Så nedan några saker jag önskar att just DU tänker

virus eller livsfarliga människor, och något vi

på och håller i åtanke nu och efter att denna

verkligen kan konstatera är att dessa personer inte

pandemi hoppeligen gått förbi:

13


1.Hamstra inte toalettpapper, tvål, makaroner

vi funderar här framöver om vi faktiskt behöver

eller andra förnödenheter. Det är meningslöst

åka på fyra solsemestrar under ett år, om vi alla

och en stor del av livsmedel och mediciner som

faktiskt måste ta varsin personbil till jobbet eller

hamstras riskerar att endast bli dåliga i skåpen.

om vi faktiskt behöver den där nya blusen från

Därutöver kan det vara någon i sämre position än

galna dagarna. Miljön behöver också en

du, exempelvis med sämre ekonomi, som

andningspaus och det är just vi, konsumenterna,

kommer efter dig till butiken och varken kan

som kan ha en avgörande roll på marknaden och

köpa dessa förnödenheter på grund av att det är

dess effekt på naturen. Så nästa gång du har en

tomt på hyllorna eller inte har råd, eftersom

klädkris så kan ni med vännerna passa på att

andra hamstrat de billigaste alternativen. I dessa

ordna en ”klädbytes fest” och nästa gång du har

tider är det extra viktigt att vi tänker på även

resfeber så kan du passa på att besöka ett

andra.

inhemskt resmål istället för att flyga. Miljövänligare och dessutom stöder det lokala

2.Kom ihåg vem det är som du litar på varje

företagare. Vi får även hoppas att beslutsfattarna

gång du blir svårt sjuk. Jo, våran fina

tar i beaktande klimatet i politiska

sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen är högt

beslutsfattandet i samband med den rådande

utbildad och jobbar konstant för att garantera

krisen. Klimatkatastrofer kan i värsta fall leda till

våra grundläggande rättigheter för minimal

liknande omständigheter som vi lever i nu.

kompensation. Så senast efter denna pandemi hoppas jag att just DU vågar höja rösten för

4.Sist men inte minst hoppas jag att man har

deras rättigheter, rätt till en skälig kompensation

blivit tvungen att stanna upp i vardagen och

för arbetet. Få individer har råd att jobba endast

kanske fått möjligheten att fundera på sina

för det allmänna bästa och fastän man bryr sig

prioriteringar. Jag hoppas att arbetsplatser funnit

om sina medmänniskor och gillar sitt jobb skall

mer flexibla sätt för arbetstagarna att arbeta

man ändå inte måsta göra det nästintill gratis.

hemifrån eller under kortare arbetsdagar och att

Speciellt då samhället är fullständigt beroende av

atmosfären på arbetsmarknaden mer utvecklats åt

dessa sakkunniga.

ett håll, där man prioriterar arbetstagarnas hälsa och rätt till ett tillfredsställande privatliv. Jag

3.Samhället kommer högst sannolikt återgå

hoppas också att vi i större utsträckning vågar ta

till det normala under årets lopp. Personligen

en paus under vardagen och tänka att världen

är jag rädd för att samhället kommer återgå till

fortsätter snurra fastän vi inte skulle jobba 12

exakt det normala, om inte värre. Jag hoppas att

timmar i dygnet. Mår vi bra så jobbar vi bra.

14


Kesä saa tulla. Kauppalehti Digi 3 kk 29 € Nauti kesälläkin kaikista uutissisällöistä rajattomasti, säällä kuin säällä, ajasta ja paikasta riippumatta. Tilaa nyt Kauppalehden kesädigi: Saat kolme kuukautta hintaan 29 € (norm. 95,50 €, etusi lähes 70 %). Tilaus päättyy automaattisesti tarjousjakson jälkeen. Tee tilaus osoitteessa: kl.fi/stadgakesa


Text: Anders Mattsson

ÅAS

EN HÄLSNING FRÅN

”Jag menar det är ganska svårt att inte känna igen Albert och Svante efter 6–0 semifinalvinsten i Stadgas Beer Pong turnering 2018…” Noja, här sitter man då och det gick riktigt precis som alltid förut. Man tänker ju varje gång man skall skriva någon som helst text att ”Den här gången ska jag börja i god tid” för att inte skapa onödig stress år mej själv. Men nej inte denna gången heller. Bara för att man flyttat till andra sidan Tavastgatan försvinner inte ens dåliga vanor. Anyhow, nedan följer en hälsning från ÅAS eller ja en hälsning från er kårfadder i alla fall.

Hejsan och hälsningar från Åbo Akademis Studentkår!

För tillfället lever vi i väldigt konstiga tider med en situation som vi inte varit i under modern historia. Föreningar har tvingats ställa in så gott som alla sina evenemang, studentrestaurangerna har stängt, folk investerar hela sin förmögenhet i toalettpapper och det rådet allmänt kaos. Det är som att vi skulle vara i en simulering av ett studielivsfritt liv som studerande. På ÅAS jobbar vi också för tillfället på distans och undertecknade har flytt hem till Finlands version av ett Amishsamhälle; Pargas. Vardagen fortsätter dock och uppgift. Till den så kallade ”Hauska-sektorn”,

man har märkt att det faktiskt nog går att få

alltså mitt ansvarsområde, har det dock skett

någonting gjort hemma också. Inga egentliga

drastiska förändringar. De restriktioner som

ändringar har skett till intressedelen av vår

regeringen har infört resulterade i att även våra

verksamhet, era intressen bevakas ännu lika hårt som

förut.

Intressebevakningen

av

evenemang har inhiberats, så Vabu on Lobu. Vi

våra

jobbar för tillfället på att försöka hitta en lösning

kårmedlemmar är ju det som är vår viktigaste 16


till att kunna fira Vappen på distans istället, det

Svante efter 6–0 semifinalvinsten i Stadgas Beer

kommer ju onekligen vara mycket annorlunda

Pong turnering 2018…

från tidigare år men vissa viktiga traditioner

Man ska ju avsluta sina texter med att knyta ihop

kommer att försöka räddas.

allt till ett fint paket, men känns som att jag ha varit lite ”all over the place” så det kommer nog

”Det är viktigt att komma ihåg att vi är här för just er och målet är att försöka förbättra er vardag steg för steg.”

inte att hända. Hade istället planerat på att avsluta med ett skämt om karantän, men de skulle vara ett inside skämt så låter bli. Ta hand om er och tvätta

Då det inte är corona tider sitter vi ju till vardags i

händerna!

Kåren på Tavastgatan 22, eller ungefär ett ljusår

Med de varmaste hälsningarna,

från campus för studeranden. Så känns det i varje

Eder Kårfadder

fall emellanåt och det är en av våra största utmaningar. Hur skall man kunna få Kåren närmare studeranden utan att fysiskt flytta på byggnaden? Smart marknadsföring och ökad mobil verksamhet av styrelsen har ingått i vår strategi för detta år. Att fysiskt vara på plats bland er kåreniter är överlägset det bästa sättet att höra era åsikter och problem. Det är viktigt att komma ihåg att vi är här för just er och målet är att försöka förbättra er vardag steg för steg. Det gläder mej att se att ni stadgeiter också har hittat till Kåren! Känns som att jag nästan varje dag möter någon av er i restaurangen. Antingen så är ni mer än andra studerande på Kåren eller så är det så att jag bara råkar känna igen er. Jag menar det är ganska svårt att inte känna igen Albert och

17


PERSONALHÖRNAN:

Saara Ilvessalo

Bild: Suvi Elo och Teemu Nurminen

Berätta om dig själv och din studiebakgrund! Jag är en jurist hemma från Åbo och vikarierar Paula Klami-Wetterstein som universitetslärare under vårterminen 2020. Jag studerade till rättsnotarie vid Åbo Akademi och till juris magister vid Åbo Universitet. Under de senaste åren har jag arbetat som verksamhetsledare för och forskare vid Baltic Area Legal Studies, eller BALEX, som är ÅA:s och TY:s juridiska kompetenscenter kring forskning, utbildning och evenemang om juridik i Östersjöområdet. Östersjön är unik på många sätt, bland annat i hur den styrs och regleras. Den sägs vara världens mest reglerade och förvaltade havsområde som påverkas av upp till sex lager av reglering på samma gång. Med BALEX har vi forskat i regleringen av bland annat Östersjöns eutrofiering, autonoma fartyg, miljöfarliga vrak, internationella transportkonventioner och de nya svavelkraven.

År 2020 har redan hittills inneburit mycket förändringar. En stor förändring som skett i Domvillan är att vi har en ny, vikarierande universitetslärare Saara. Eftersom vi alla delar samma hus tyckte redaktionskommittén att det var dags att få lära känna Saara lite bättre, och lyckligt lottade som vi var ställde hon gärna upp på en intervju!

Utanför juridiken är jag aktiv inom politik. För tillfället är jag bland annat ordförande för den gröna stadsfullmäktigegruppen i Åbo och ordförande för stadsmiljönämnden som fattar beslut om den fysiska stadsutvecklingen, till exempel planläggning, trafik och 18


byggnadsprojekt. Tidigare var jag ordförande för Finlands gröna unga i två år.

Vad fick dig intresserad av politik och vilka är de viktigaste lärdomarna du tagit med dig därifrån?

Vad var du mest intresserad av under studietiden?

Som fyraåring beundrade jag, pinsamt nog, Paavo Väyrynen. Jag hade som vana att titta på TV och när Väyrynen uppträdde, slängde jag mig på fåtöljen och ropade: ”Vår räddning: Paavo Väyrynen!”. Min förtjusning försvann dock när jag med hjälp av mina föräldrar skrev ett brev till Väyrynen, som han aldrig svarade på.

Jag är en människa som lätt blir intresserad och entusiastisk av många saker. Jag började studera juridik eftersom jag var intresserad av rättvisa och hur människor skapar samt tillämpar gemensamma regler som ett samhälle. Mest intresserad var jag av miljörätt och straffrätt, men vid något skede insåg jag att man kan hitta intresse i nästan vad som helst då man bara fördjupar sig i ämnet eller frågan: Efter fjärde studieåret lovade jag dyrt och heligt att jag skulle jobba med vad som helst annat men inte beskattning. Ett år senare jobbade jag vid Skatteförvaltningen och lärde mig att älska skatterätt.

På riktigt blev jag aktiv inom politiken då jag var 18 och blev begärd att ställa upp som kandidat i kommunalvalet. Jag tackade direkt ja, eftersom jag ville göra min del för att rädda världen, och det är fortfarande orsaken till varför jag är med. Politiken och juridiken kompletterar varandra bra, man får nya synpunkter och kontaktyta på saker. Politiken har lärt mig lösningsorientering, diplomati och en hel del om samhället och fått mig att se den enorma vikten av vetenskap, forskning och utbildning.

Bästa Stadgaminne? Jag hoppas på att gulisintagningen fortfarande är lika toppen som under min tid! Även om våra poäng aldrig officiellt räknades skulle jag påstå att vårt lag vann med ett slags performansspurt runt Domkyrkan. Det var också kul att vara sångledare på sitzar, och mitt bästa Lex-minne är absolut Lex Spex där jag medverkade tre gånger som bandansvarig, trummis, vokalist och manusförfattare. Studiemässigt glömmer jag aldrig hösten då jag tenterade mina sista kurser och skrev RN-avhandlingen. Praktiskt taget levde jag i Domvillans dåvarande bibliotek.

Hur har du trivts på ÅA hittills? Jättebra! Atmosfären är otrolig, kollegorna roliga och proffsiga och studerandena härliga. Det är som att komma hem.

Berätta någon rolig/intressant fakta om dig själv! Jag har ett hopplöst ansikts- och namnminne. En gång, under Stadgas prepkurs för övrigt, glömde jag mitt eget namn då jag försökte komma ihåg hennes namn som jag presenterade mig åt. En annan gång träffade jag min mamma på staden men kände inte igen henne. Hon var något besviken.

En annan höjdpunkt under studietiden var definitivt mitt ÅA-utbyte till Zanzibar i östra Afrika. Mitt universitet befann sig mitt i djungeln och jag var den enda europén och utbytesstuderanden. Jag studerade common law och sharia-lag. Erfarenheten lärde mera om livet än någon kurs kan, även om jag visste att själva innehållet i studierna inte direkt kommer att bli av stor nytta för karriären. Jag reste tillbaka sju år senare för bröllopsresan, och då jag såg en dåvarande professor på campusområdet konstaterade han: ”Where have you been? I haven’t seen you in a long time!”

Favoritlåt? Såhär på våren: Amorphis – Two

19


STADGEITER I ARBETSLIVET Högsta förvaltningsdomstolen Text: Aapo Mahlamäki

Jag började som avdelningssekreterare vid HFD förra september. Under min studietid blev jag först intresserad av miljörätt och sedermera av förvaltningsrätt och offentlig rätt i övrigt, vilket betyder att jag var väldigt intresserad av att söka jobb på HFD under studietiden, för att se hur man processar i förvaltningsärenden. Största delen av alla icke-jurister är inte ens medvetna om att det finns två högsta domstolar i Finland, inte bara HD (detta vet inte heller alla ändringssökanden, men till all lycka vidarebefordras varje besvär till rätt instans...). Antalet diariegrupper vid HFD är väldigt stort – förenklat kan man säga att till HFD:s befogenhet hör nästan allt där offentlig makt utövats. HFD handlägger besvär som gäller bl.a. skatter, markanvändning och byggande, offentliga upphandlingar, utlänningsärenden, social- och hälsovård samt kommunalärenden. Till diarieschemat hör även sådana ärenden som dikning, folkhälsoarbete, elsäkerhet, europeiska fiskerifonden, beslut fattade av Ålands landskapsregering samt sameärenden. Under senaste åren har utlänningsärenden utgjort den största gruppen när det gäller antalet inkomna besvär.

Föredragandena vid HFD är justitiesekreterare (i tjänsteålder yngre föredraganden) samt referendarieråd (föredraganden som jobbat längre vid HFD). Varje avdelning har ett eget avdelningskansli där notarierna och avdelningssekreterarna förbereder ärenden samt tar hand om domstolens löpande ärenden. Registratorskontoret samt registratorn registrerar alla besvär, och vid registreringen blir ärendet anhängigt och det tilldelas diarienummer och avdelning enligt målets beskaffenhet. Nuförtiden är HFD nästan uteslutande prejudikatsdomstol, vilket betyder att för att avgörande kan ges, ska HFD bevilja besvärstillstånd, annars är slutresultatet att besvärsansökan avslås och HFD ger således inget avgörande i ärendet.

Detta betyder naturligtvis att inom HFD ska ledamöterna vara på ett visst sätt generalister, men specialkunskap inom något av specialområdena ska finnas, t.ex. inom skatte- eller miljörätt. HFD leds av president och kansliet av kanslichef (som är Stadgas alumni). Lagskipningen är indelad i tre avdelningar, vars verksamhet leds av ordförandena.

20


HFD:s process är nästan uteslutande skriftlig. Vid behov kan HFD arrangera muntlig förhandling eller förrätta syn (särskilt i miljöärenden, t.ex. i case Finnpulp). Processen inleds med besvärsansökan samt besvär, som blir anhängigt vid registreringen. Efter det förbereder avdelningssekreterare och/eller notarie målet, genom att se till att processförutsättningarna uppfylls och behövliga höranden av parterna och motsvarande procedurer förrättas. Efter detta är ärendet färdigt att delas ut till föredraganden, som utreder målets faktiska och juridiska omständigheter samt utarbetar sitt förslag till avgörande och för målet till föredragning (dvs. session). Under processen kan man höra parterna eller skaffa tilläggsutredning. Förfarandet varierar, beroende på målets beskaffenhet. Till exempel är gruv- och miljötillståndsärendena mycket omfattande och mängden parter som ska höras stor, vilket påverkar arbetsmängden. Efter handläggningen expedieras och sänds beslutet till parterna, och ifall beslutet ändrats eller upphävts, till lägre myndighet för ny handläggning (någon av de regionala förvaltningsdomstolarna, myndighet osv).

kundbetjäning samt expedierar (dvs. ger ut) färdiga beslut. Kortfattat ser avdelningssekreterarna till att kansliets vardag rullar, att varje mål är omsorgsfullt förberett och färdigt att delas ut till föredragandena, samt att kanslirutinerna funkar och lagskipningen kan göra sitt arbete så smidigt som möjligt. Detta är ytterst viktigt, för antalet inkomna ärenden har varit mellan 5000 och 6000 årligen. Jag har trivts väldigt bra, och vid sidan av arbetet har jag lärt mig hur man processar i förvaltningsärenden samt hur processen framskrider från myndighet till regional förvaltningsdomstol och sist och slutligen till HFD. Vid årsskiftet trädde den nya processlagen, lag om rättegång i förvaltningsärenden i kraft, och HFD samt regionala förvaltningsdomstolarna håller på att ta ett elektroniskt ärendehanteringssystem i bruk under årets lopp. Många justitieråd är professorer till sin bakgrund, och samma person vars litteratur man läst eller vars kurser man gått på, hälsar på dig i korridoren. Vid sidan av arbetet kan vi delta på en massa seminarier samt skolningar och evenemang. Trots att många anser förvaltningseller förvaltningsprocessrätt vara torr och avlägsen, får saken en helt annan betydelse när man sköter sina egna angelägenheter med myndigheter (så som i form av olika tillstånd) och inte blir beviljad t.ex. bygglov för sommarstuga. Senast då aktualiseras behovet för besvärsrätt och -möjlighet. I sista hand tryggar domstolsväsendet näringslivets och medborgarnas jämlika verksamhetsförutsättningar i samhället samt garanterar att var och en får sin sak prövad av ett oberoende organ.

Jag själv, så som nästan alla juristuderanden som arbetar vid HFD, arbetar med utlänningsärenden. Också i övrigt har HFD rekryterat massor lagskipnings- och kanslipersonal efter 2015, för utlänningsärenden har varit och är fortfarande den största ärendegruppen när det gäller antalet inkomna besvär. Jag samt mina kolleger förbereder varje mål, kollar att besväret kommit in i tid, att ombudet är behörigt, eventuellt rättshjälpsbeslut är införskaffat och skriver en kort sammanfattning om varje fall till diarieblad, utför eventuellt remissförfarande, sköter

21


Från prepkursist till

STADGEIT Text: Manda Gullberg

Bild: Lotta Kallio

För ett år sedan hade jag skrivit mitt sista studentprov och var mer än redo för att ta mig ann nya mål och utmaningar. Länge hade jag drömt om att bli jurist och äntligen fick jag påbörja min resa på allvar. Första stoppet på min lilla resa var Stadgas prepkurs, så jag lämnade min småstad i Österbotten och åkte söderut för två veckor i Åbos vårsol.

Stadga XXIII på mitt livs första årsfest och nu plötsligt är det vår och jag ska återigen på Stadgas prepkurs men denna vår i form av mentor. Under året har det varit häftigt att träffa så likasinnade människor. Även om det inom Stadga finns en bredd av färgstarka personligheter så har vi alla en sak gemensamt: vi brinner för juridik. I och med ämnesföreningens lilla storlek så var det dessutom väldigt lätt att direkt från hösten bli en del av gemenskapen. Det finns alltid någon att prata med om tentstress eller privatliv, vi ställer upp för varandra i vått och torrt.

Prepkursen gav mersmak och min dröm om att studera juridik förstärktes ytterligare. Under prepkursen lärde jag känna helt fantastiska människor som idag är nära studiekamrater till mig. Tänk om vi där och då hade vetat att vi skulle komma att bli en del av Stadgas gemenskap redan till hösten. Inträdesprovsläsandet var inte alltid en dans på rosor, men det var definitivt mödan värt.

Det är egentligen först här och nu jag stannar upp och tar in det gångna året. Det är förstås synd att min gulisvår nu mer eller mindre inhiberats på grund av Covid-19, men hälsan går självklart först och trots den rådande situationen kan jag konstatera att gulisåret varit det bästa i mitt hittills 19-åriga liv. Ända sedan barnsben har jag längtat efter det omtalade studielivet så mina förväntningar var inte bara lite höga då jag gick in i gulishösten. Med året i paket kan jag ändå gladeligen konstatera att mina förväntningar till och med överträffats och jag ser fram emot ytterligare två år i varm Stadga-anda.

Gulisåret har däremot varit en dans på rosor. Året har minst sagt kompenserat för förra vårens slit. Det är alldeles obegripligt hur mycket jag fått uppleva det här året. Jag har tagit studenten, deltagit på Stadgas prepkurs, blivit antagen till rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi, lämnat Österbotten och flyttat till Åbo, överlevt gulishösten och fått min vinröda halare, åkt på exkursion till Ryssland och Helsingfors, firat 22


Kära prepkursister! Till vårens prepkursister har jag sammanställt mina bästa tips till en lyckad inträdesvår. Vi i Stadga önskar er ett stort lycka till i inträdesprovet och håller tummarna för att ni ska få ta del av Stadgas gemenskap redan till hösten.

1. Våga ställa dumma frågor Utnyttja stadgeiterna under prepkursen och fråga om allt det du funderar på. Fråga om allt från juridik till studieliv. Jag själv hade synnerligen givande samtal med äldre stadgeiter under min prepkurs. För mig var det viktigt att få höra om studielivet från äkta stadgeiter eftersom det fungerade som en otroligt bra motivationshöjare i min läsning. Så kom ihåg: det finns inga dumma frågor!

2. Gå utanför din bekvämlighetszon & testa en ny studieteknik De flesta anser sig säkert ha hittat sin studieteknik redan under gymnasietiden. Själv var jag också fullständigt övertygad om att jag hade en fungerande studieteknik men bestämde mig ändå för att ge järnet och pröva alla möjliga inlärningsstrategier inför inträdesprovet. Jag började använda mig av postit lappar, berättade för min familj om det jag läst samt spelade in mig själv. Inget av det här hade jag gjort regelbundet under gymnasietiden och inte vet jag heller om det var avgörande. En sak är åtminstone säker och det är att det i alla fall inte skadade att vidga mina strategivyer och gå utanför min bekvämlighetszon.

3. Prioritera Jag har full förståelse för att man kan känna en stark ”fomo” under inträdesvåren. Trots det skulle jag rekommendera att försöka hålla sunda levnadsvanor under läsperioden. Jag menar inte att man nödvändigtvis bör tacka nej till alla tillställningar, utan snarare att välja omsorgsfullt. Det handlar trots 23


allt bara om en månads läsning till inträdesprovet och jag kan lova att studielivet kommer kompensera för allt det roliga du missat under läsperioden.

4. Följ Stadga på Instagram! Om motivationen dalar lovar jag att lite scrollande i Stadgas sociala medier fungerar som motivationshöjare. Istället för att öppna dina sociala medier i din läspaus och bli slagen i ansiktet av allt roligt dina vänner gjort under tiden du läst, kan jag istället varmt rekommendera att fokusera på Stadgas sociala medier och allt det fantastiska du har att se framemot i ditt kommande studieliv.

5. Jag vill bli jurist, eftersom... Skriv ner anledningen till att just du vill börja studera juridik och påminn dig om detta varje gång det känns tufft. Bara för att man vill något väldigt mycket så betyder det inte nödvändigtvis att det kommer vara lätt. Ett inträdesprov i juridik är inte lätt men det kommer bli så mycket lättare ifall du har en konkret anledning till att du gör det.

6. Behåll lugnet Speciellt det här året med ett alldeles nytt antagningssystem och en rådande pandemi så gäller det att bibehålla lugnet. Som den äkta finlandssvensk jag är tänker jag avslutningsvis citera Too-ticki från Mumin: ”Allt är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig.

GULIS- 19

24


Text: Klaus Lehtonen

STADGA SPORT 2020 Stadga Sport förser Stadgas medlemmar med olika motionsmöjligheter. Huvudsakligen består Stadgas sportverksamhet av ordnande av spelturer och deltagande i olika tävlingar. Vi har vår egen speltur på måndagar kl. 09-10 i gymnastiksalen Iskeri. Idrottsgrenen varierar från vecka till vecka, och i Iskeri finns möjlighet att bl.a. spela innebandy, basket, badminton, futsal och bordtennis. I början av år 2020 inledde vi ett samarbete med Lex, till följd av vilket vi nu kan utnyttja varandras spelturer. Stadgas medlemmar kan gå på Lexs spelturer och Lexs medlemmar kan komma på våra spelturer. Lex har en futsaltur varje tisdag och en speltur med varierande idrottsgren varje onsdag i Iskeri. Både våra och deras spelturer lider av deltagarbrist, och samarbetet har hittills resulterat i flera roliga gemensamma spelstunder. Stadga Sport har deltagit i ett antal tävlingar det gångna året. Hösten år 2019 spelade vi framgångsrikt i Campus Sports innebandyturnering. På våren år 2020 hann vi spela tre matcher i futsalturneringen (en vinst, en oavgjord och en förlust) innan vi blev överkörda av Coronakrisen. Tanken var även att i år delta i sählyturneringen, men den blir antagligen inte av i vår. Våren år 2019 deltog vi för första gången i roddtävlingen i Helsingfors. Där hade vi så roligt att vi till och med kom till finalen. Vid skrivande stund återstår det att se om roddtävlingen blir av i år. Till följd av härjande mikroorganismer är sporten alltså inhiberad tillsvidare. Följ med vår fb-grupp för att hålla dig uppdaterad.

25


EN MINNESVÄRD TERMIN I

Hong Kong

Text: Jonna Rask

NĬ HĂO ALLESAMMANS! Mitt namn är Jonna Rask och jag har för några månader sedan återvänt till Finland efter en fantastisk utbytestermin på City University of Hong Kong. Jag utexaminerades som rättsnotarie från Åbo Akademi i början av år 2018 och fortsatte sedan på hösten med magisterstudier vid Åbo universitet. I kandidatskedet var jag på utbyte i Tilburg i Nederländerna och det var en toppen upplevelse, så jag tvekade inte att åka på utbyte igen i magisterskedet. Orsaken till att jag valde att åka just till Hong Kong var värduniversitetets goda anseende, det intressanta kursutbudet, de goda reseförbindelserna till andra ställen i Asien och sist men inte minst det stora utbudet av saker att se och göra i staden. De flesta tänker sig Hong Kong som en stor betongdjungel fylld av skyskrapor, men staden har så mycket mer att erbjuda. Där finns allt från vandringsleder med fantastiska utsikter till fina badstränder och ett stort kulturutbud. Jämfört med Erasmusutbytet var Hong Kong-upplevelsen väldigt annorlunda.

26


mycket om relationen mellan Hong Kong och Kina, samt hur information de facto censureras och förvrids av media i mindre demokratiska länder. De allt mer eskalerande demonstrationerna satte sin prägel på min tid i Hong Kong och till slut var jag tyvärr tvungen att återvända hem en månad innan planerat. Överlag påverkade demonstrationerna inte det dagliga livet så mycket, men de blev allt våldsammare med tiden och slutligen spred de sig till universitetsområdet. Innan detta hade demonstrationerna främst lett till stora problem inom kollektivtrafiken och begränsningar i områden var man kunde röra sig säkert, men i mitten av november stängde mitt värduniversitet sina dörrar och inhiberade samtliga resterande föreläsningar och tenter för terminen till följd av extensiv förstörelse av och sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpoliser på universitetsområdet. Tack vare modern teknologi kunde alla kurser slutföras online och således gick inga studier till spillo. I dagsläget har demonstrationerna fått ett – åtminstone tillfälligt – stopp till följd av Covid19-viruset. Såväl Hong Kongs ekonomi som rykte har tagit enorm skada under det senaste dryga halvåret och det ska bli intressant att se om eller hur snabbt situationen repar sig.

Såväl staden som universitetet och kulturchocken var föga överraskande mycket större denna gång. Den allra störta skillnaden var ändå boendeformen; i Hong Kong bodde jag i ett slags ”dorm” med andra internationella studerande och rumsstorleken var hela 3 kvadratmeter! Som tur var fanns det så mycket att se och göra i staden, så det inte blev mycket tid över att spendera på rummet.

Trots oroligheterna i Hong Kong ångrar jag absolut inte att jag åkte iväg på ett andra utbyte. Upplevelsen var i sin helhet väldigt givande och minst sagt unik. Förutom allt jag lärde mig i studieväg fick jag många nya vänner, hann resa och se en stor del av Asien samt lärde mig uppskatta allt det goda i Finland på ett nytt sätt.

Under utbytet hade jag chansen att studera även annat än juridik, så jag passade på att t.ex. gå en nybörjarkurs i mandarin, vilken var intressant men krävande. En kriminologikurs plockade jag även med i bagaget, främst tack vare att det i kursen ingick ett spännande domstolsbesök. Mest lärde jag mig ändå utanför föreläsningssalarna, t.ex. genom att läsa lokala media, resa, bekanta mig med kulturen och följa med hur folk lever där. På grund av demonstrationerna lärde jag mig

Jag vill uppmuntra alla som har funderat på att åka på utbyte att göra det, ni kommer definitivt inte att ångra er. En sån här chans får man bara en gång i livet – eller två – missa inte den!

27


Vem är

STADGAS STYRELSE

Styrelsen 2020 är känd för sin intressanta gruppdynamik och sina gräddiga leenden, men har du alltid undrat vilken låt styrelsemedlemmarna helst festar till, eller vilken deras favoritdrink är? Nu om någonsin har du chansen att lära känna styrelsen under den gräddiga ytan, om du inte ännu gjort det!

Nästan halva styrelsen fattas :)

1. Beskriv dig själv med ett ord! 2. Vilken låt “gets you going everytime”? 3. Favoritdrink? 4. Vilken sport ser du helst på? 5. Om du skulle vara någon annan styrelsemedlem i en dag, vem skulle du vilja vara och varför? 6. När någon frågar dig om hjälp, vad frågar dom oftast om? 7. Om du kunde göra en vad som helst till en Olympisk gren, vilken gren skulle du ha bäst chans att vinna i? 8. Berätta något du tror att inte andra vet om dig! 28


EVENEMANGSANSVARIG

J.K

Jenny Kaanela, aka J.K, aka emäntä, är väl känd som ”life of the party” och Stadgas ”De Gröna”. Jenny är personen bakom Stadgas extremt hållbara samkväm samt exponentiella evenemangsutveckling. Jenny kan du hitta bärandes på Tupperware någonstans mellan Domvillan och Universitetsgatan. Ibland kan man också hitta Jenny bärandes på stadgeiter hem från sitzer, så att de överhuvudtaget har möjlighet att överleva tills själva årsfesten. Trots sin produktivitet är Jenny ” THE girl ” att ringa om du vill ta ett glas eller två eller 3...you get the point! 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Effektiv. ”Dancing Queen” – ABBA Cosmopolitan! Är inget av en sportfantast och brukar heller inte se på TV, men kan eventuellt tänka mig att följa med en ishockeymatch. Jag skulle gärna vara Julle i en dag! Han tycks ha koll på studier samt livet överlag. Allt från hjälp med kursen inledning till juridik, korrekturläsning samt KELA-ansökningar. Ibland brukar jag även skruva på bykmaskiner och andra manicker. Bära 15 st. kassar fulla med mat, tallrikar, bestick, glas och bordsdukar ner till K, helst klädd efter tema och eventuellt i klackar. Allt detta på tid, såklart. Jag ägde en häst i 10 år och var en riktig ”heppatyttö” under största delen av mitt preuniversitet -liv. 29


KASSÖR

SVANEN

Svante Granholm, aka svanen, aka moneyman, aka talho, är känd för att kämpa hårt med Stadgas redovisningsprogram. Man kan även hitta honom utanför klubblokalerna rökandes så kallade ”Al Capones” då frun hans inte ser. Svante är en rättvis moneyman som vet vad som är väsentligt, men kan också vara hård med styrelsen om det krävs... Lyder också under namnet Ray Charles ifall ni ser honom ute på fiesta. Glöm inte heller att Svante alltid är ”up for några kallers. Kännetecknande för Svante är den tomma blicken som fås då Stadgas ekonomi kommer på tal. Kända citat: ”10 000 dollarin palkkio far dock en aning över budgeten”

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Positiv Den beprövade klassikern ”Move your feet” av Junior Senior En GT smakar alltid. Även om det kanske inte kvalificeras som en “drink” måste jag även nämna Fernet Branca som en favorit. Kollar gärna på nästan vilken sportgren som helst, men helst följer jag med fotboll. Måste nog välja vår sekreterare Rikhard. Rikus tankegång tenderar vara väldigt fascinerande och det skulle vara intressant att få följa med hans aktiviteter under en dag. Diverse juridiska frågor, som jag mycket sällan har ett bra svar på. ”Har du cash på dig?”. Många brukar inte mera ha kontanter med sig nuförtiden, men jag har en vana att ALLTID bära med mig cash, vilket leder till att nu och då får jag hjälpa kompisen i nöden genom att låna kontanter om situationen kräver det. ”Nopeustesti”-spelet från Speden Spelit. Jag brukade ofta som liten spela detta reaktionsspel alltid när det fanns chansen och hade alltid en väldigt stor framgång i spelet. Med lite träning skulle jag säkert nå min toppnivå igen. Kanske mera en ”secret skill”, men jag lärde mig som yngre en hel del korttricks och även andra lättare trolleritricks, som jag tyvärr inte ännu har uppträtt med. 30


INFOANSVARIG & CHEFRED.

MELLU Melina ”Mellu” Johansson aka Helpdesk är ytterst känd för sitt missbruk av Nasolin och stora intresse för ett särskilt hemelektroniksmärke, OBH Nordica. Dessutom lyder hon under namnen ”tech-wizard”. Du kan bonga Melina i Half Moon Nightclub i Rovaniemi, på agilityträning med kanslihunden Simba, i Domvillans aftonskola, eller sovandes på soffan (eller mer vanligen i bordet) i samband med Stadgas samkväm. Kända citat: ”Aleksi mä en nää mitää” (Stadgas preårsfestsitz, oktober 2019) och ”Albert, du ser ut som en påskhäxa” (Eerikin Pippuri i Helsingfors, januari 2020)

1. Glad! 2. Svårt när det finns så många bra festlåtar! En absolut favorit är ”Kylie” av Akcent, ”On the floor” av Jennifer Lopez, ”Händerna mot himlen” av Petra Marklund, plus alla ABBA låtar såklart. 3. Gin Tonic i alla former <3 4. Är ett stort fan av den traditionella finska sporten skidning och kollar på alla deltävlingar i världscupen (som de flesta tycker är dötråkigt). Utöver skidning följer jag med fotboll och friidrott. 5. Om jag skulle vara någon annan styrelsemedlem i en dag skulle jag nog vilja vara Riku, för jag skulle vilja kunna äta lika mycket som han kan, och veta hur han tänker. 6. Allt som har med grammatik, IT och sociala medier att göra, lätt. Är också bra på att ge råd vad gäller hundskolning och vegemat. 7. Som världens bästa tidspessimist skulle jag vara bäst på grenen ”vara i förtid”. 8. Jag kan spendera timmar och timmar på att organisera olika spellistor och upptäcka ny musik på Spotify. Har en spellista för varje tillfälle.

31


STUDIEANSVARIG

ALPPE_MIES Albert Mattson, aka @alppe_mies (nuförtiden @albert_mattsson), är känd för sin stålnäve då det kommer till Stadgas intressebevakning. Stålnäven används även i samband med diverse samkväm. Ifall man vill ha en fartfylld kväll lönar det sig definitivt att ringa denna _mies. Ni kan ofta hitta @alppe_mies mitt i en debatt på Twitter eller utanför City Kebab. Du kan även hitta honom och hans Pepsodent-smile på pärmen i morgontidningen, i karantän i Puolalabacken eller på diverse högskolepolitiska möten. Man vet alltid att det är en bra fest då Albert vill höra ”Esson baariin”. Och kom ihåg, där @alppe_mies finns, finns också ett leende!

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

Pratsam Avicii – ”Nivåerna” (Levels) eller DJ Mangoos legendariska låt – ”Eurodancer” Fernet Branca En synnerligen svår fråga att svara på. Min top 3 är fotboll, ishockey och basketboll (en lite kontroversiell top 3 med tanke på att jag själv spelat handboll), men om jag måste välja någon av dessa så är det nog fotboll Rikhard Halmesmäki (aka. bespisningsguden): Jag skulle vilja veta hur det känns att äta lika snabbt som han kan. Dessutom skulle jag vilja testa på att hur det är att ha en bestående bordsreservation till Karnovbordet i Domisbibban. Det är oftast min Pappa som frågar hu man använder olika SOMEkanaler Jag får ofta höra att jag har ovanligt goda röstresurser, så om man skulle ordna en tävling i att vem som kan ropa mest högljutt så skulle jag säkerligen ha goda förutsättningar för att kamma hem segern. Jag har tagit sånglektioner och sjungit i kör när jag var liten, något som säkerligen överraskar samtliga som tagit del av en sitz som jag sånglett.

32

Ja, ni ser ju själva!


PROJEKTANSVARIG

NELZ Nelly Karhunen, aka Nelz, aka keittokeisarinna, är känd för sin ”all in” attityd vad gäller fest och styrelsearbete. Nellys passioner är att köpa stolar till sitt kök under Justus årsfest, ishockey, och att vinna argument. Det lönar sig inte att säga emot denna utmärkta debattör om du inte är helt säker på din sak! Tillsammans med Mr. Stadga utgör Nelly vad som kallas ”Trubbel i paradiset? –Vi hjälper dig!” – en hotline för akuta kärleksbekymmer. Linjen är öppen nästan dygnet runt, och används speciellt mycket av vissa styrelsemedlemmar. Nelly kan man hitta på alla årsfester hon lovat att absolut inte gå på, svepandes ”Trafikljusen”, bakandes i köket eller surfandes på Valtiolle.fi. Kända citat: ”Jag läste faktiskt en artikel om det” 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Denna fråga var så svår att jag var tvungen att ta några online test. Resultaten blev “äventyrslysten”, ”upprorisk” och ”passionerad”. Vet inte hur källkritisk man bör vara... Svårt men måste nämna Albin Johnsén – ”En sista gång”, JVG – ”Tarkenee”, ”Hon dansar vidare i livet” - Hov1 och förstås ”Dirlandaa”. Nästan all musik kan ”get me going” Moscow Mule, Gin Tonic med Helsinki Dry Gin eller så Cosmopolitan. Det beror på mitt humör och kvällens ändamål… Måste dessutom poängtera att det finns riktigt goda mocktails till exempel Grapefruit Rosemary mocktailen på placeofmytaste.com (dessutom lätt att laga hemma) DEFINITIVT ishockey! Åkte till Danmark och se på ishockey VM 2018 och kom hem fyra dagar före inträdesprovet men tröstade mig med Reino Nordins visa ord ”pitäiskö feidaa tää mun päivätyö”. Inte ordförande iallafall för att han måste bo med mig… Skulle antagligen vela vara sekreterare alltså Rikhard Halmesmäki. Skulle vara spännande att vara i hans hjärna. Dessutom är han djurkär (viktig egenskap) och lång (trevlig variation till nuläget). Antagligen något styrelserelaterat, hälsoproblem eller så ”problem i paradiset”. Finns en stor chans att jag läst en artikel om problemet i fråga. Antagligen tävling i att spendera pengar på inredning, kökspsykologi eller så i att diska (not to brag men jag lär vara rätt så snabb B)) 33 i 16 år, Tenderar att chockera folk att jag dansat klassisk balett tränat karate, dansat pole-dance och att jag är döv på ena örat.


SEKRETERARE

BESPISNINGSGUDEN Rikhard Halmesmäki, aka bespisningsguden, aka Rikke, aka RiQ, aka sihteeri, är känd för sin unika person. Rikke gillar speciellt mycket att leka ”gissa djuret” och är känd för sina kunskaper i Tammerforsdialekt, danska och norska. Rikke kan du bonga i Domvillans aftonskola, i samband med kansliets natt-jour eller i kö till Nordeas aktierådgivningstelefon. Stadgas före detta sportansvariga skulle beskriva Rikke som ”omtänksam”, vilket var väldigt fint sagt! Kända citat: ”Kan inte säga”, ”Torde inte säga”, ”Får inte säga” och så vidare.

1. Hungrig. 2. ”Nivåerna”- Avicii 3. Ramos gin fizz. 4. Nordisk kombination. 5. Nelly, ryktena berättar att Nellys släkt och föräldrar lagar förstklassig bespisning i Portsa. 6. Ifall jag kan hjälpa med dator och ITärenden. * 7. Sova. 8. Har varit med i sjöscoutkåren Stormfågeln.

*chefredaktören kan garantera att detta INTE stämmer. Dock har Rikke blivit ganska duktig tack vare all hjälp han fått.

34


FÖRETAGS- OCH SAMARBETSANSVARIG

NAKKIKONE

Julius Julle/Jylle Forsblom, aka nakkikone, aka straight outta motherf*cking Kirkkonummi, är känd för sin hållfasta dygnsrytm och stenkalla attityd då det kommer till studier, vattenskotrar och samarbetsavtal. Julle kan du vanligtvis hitta i Ellen då det är för högljutt i biblioteket eller på samkväm om man sjunger ”vi vill ha Kyrkslätt på bordet”. Julle hittas också, till chefredaktörens stora besvikelse, rätt så ofta i Kåren på lunch. Det ryktas att Julle är nyckeln bakom Stadgas blomstrande ekonomi och snabba utveckling samt att Julle egentligen är en vampyr för han tycks varken sova eller äta och lyckas ändå vara produktiv!

1. Kräftkniv* 2. ”Onko Kirkkonummi hereillä”, Pt.2 (Likanen Etelä) 3. Jallu 4. Golf 5. Riku. Jag tycker om att äta och om jag var Riku en dag, skulle jag kunna äta enorma mängder. 6. "Kan du komma och öppna kansliet?" 7. Att kunna orden på finska låtar. Har även blivit kallad gående jukebox. 8. Min flickvän tycker jag är snål.

*det är visst så att dom som vet, dom vet 35


ORDFÖRANDE

MR. STADGA

Marcus, aka Mr. Stadga aka Lyne, är känd för sitt ”kaikki tai ei mitään” motto när det gäller Stadgas verksamhet eller en fest! Macke kan du bonga i träden på Biskopsgatan, i portsarins varma omfamning eller på lunch med viktiga ordföranden för olika förbund. Med andra ord: This guy stops at nothing (förutom när det gäller studier). Därför kan man bonga honom rockandes Dr. Martens och hjälmen han fått av vår kära vänförening MK.

1. Drömmare eller optimist. Jag tror väldigt starkt på att man kan åstadkomma saker bara man vågar tro på sig själv och vågar ge sig in i en osäker framtid, med en hoppfull attityd. Om någon säger till mig att någonting är omöjligt, har man min uppmärksamhet. 2. Musik är en väldigt viktig del av mitt liv. Om jag är tvungen att svara bara en låt, måste det vara "Vamos A La Playa”. Under den underbara gulishösten år 2019 åkte vi på en fredag iväg till veckoslutets Sakke-Tallinn evenemang. Jag, Rikhard, Albert och Svante blev kvar i Åbo på morgonen för att skriva tent i skadeståndsrätt. När vi var klara åkte vi iväg med festhumör mot Helsingfors i min Fiat. Vi var alla lättade efter en avklarad tent och taggade ett festveckoslut med ca 300 andra oikkarin. Under motorvägsresan la vi på Vamos A La Playa låten på full volym och hittade på en egen version: Vamos A La Sakke. Den versionen har sjungits en hel del gånger. Om du har missat den, kommer du ännu få höra den! ;) 3. Arctic GT. Under Judicas 6:e årsfest i Joensuu blev jag bjuden på denna drink. Det var en ordförandekollega, Sobi från Artikla, som i 10 minuter marknadsförde hur bra Arctic GT:n är före jag fick äran att smaka på en sån. Kanske det var hans övertygande tal som fungerade som placebo, men det är definitivt inte sista gången jag beställer en sån. 4. Fotboll. Är en stor Tottenham Hotspur fan, som har sett så gott som varje match de spelat sedan säsongen 2013–2014. Som en tidigare fotbollsspelare, får jag en del av spelhungern mättad genom att sitta på soffan och kolla på Premier League. 36


5. Rikhard Halmesmäki. Han har ett så otroligt egenartat sätt att se på världen. Han hittar på så konstiga skämt och tankegångar om allt möjligt. Jag skulle vilja en dag besöka hans hjärna för att bättre förstå honom och få inspiration till mitt egna skämtförråd. 6. Oftast är det Nelly hemma hos oss som frågar hjälp med att lyfta ner saker från skåpen högst upp. Människor som känner mig väl vet att jag gillar att ge livsråd, gärna djupa råd om människorelationer eller framtidsplaner. 7. Markku Suksis rättsfallsanalyser enligt RÄDTLAmetoden. Alternativa grenar skulle vara discodans eller League of Legends. 8. Min favoritmusikgenre i lågstadiet var amerikansk rap. Jag var så entusiastisk över det att jag köpte “rapkläder”, alltså hupparin som var 3 storlekar för stora, keps på huvudet, diamantförsedd klocka och ring som ännu idag är för stor för min hand respektive finger. Utöver denna klädstil som provocerade äldre årskurser, skapade vi ett band kallat “Electric City Boys”, var jag rappade och spelade elgitarr. Mitt artistnamn var “Kid$Dollar”.

SLUTSATS Ja, vad kan konstateras från dessa svar? Favoritdrinken bland styrelsemedlemmarna verkar vara Gin Tonic i olika former och nästan alla styrelsemedlemmar skulle vilja vara Rikhard Halmesmäki (förutom Jenny som skulle vilja vara Julle och Riku som inte skulle vilja vara sig själv). Favoritsporten verkar vara fotboll, med några undantag. Endast en styrelsemedlem har varit med i en sjöscoutkår. För att sammanfatta kunde styrelsen beskrivas som ”en salig blandning av allt möjligt.”

Mysig bild från förra sommaren då man ännu fick umgås socialt! (Herr studieansvarig ser dock ut att hellre vela distansera sig socialt)

37


KORSORD

38


VÅGRÄTT 3. Det nya sociala rummet 5. En brutal abstinens uppstod hos stadgeiterna då alla _______ inhiberades 8. Tack vare denna författning är nylänningarna instängda.... 11. …och deras 9 § GL är begränsad. 12. Dit flög pelikanen 13. Drama →? 14. Stadgas lilla men uråldriga frontfigur

LODRÄTT 1. Gratis-fylla-evenemang för alla som bidragit till Stadgas verksamhet 2. Studier på avstånd 4. Vad är det vi alla vill ha men som ingen annan vill att vi ska få? (tas med en nypa salt☺) 6. Oaktsamhet 7. Vårens mest överanvända ord i memes 9. På denna plats brukar det bl.a. sjungas i vita hattar och tittas på rullande domvillor 10. Mer chill men ändå värre än en vanlig tent

39


Överlev karantänen med Nelly och Marcus!

NELLY OCH MARCUS TESTAR DIY (GÖR DET SJÄLV) ANSIKTSMASK Börjar karantänen synas på ansiktet och du upplever att det skulle vara på sin plats med ett studerandebudgetvänligt spa-besök? Då är detta något för dig! Ansiktsmasken är billig, närproducerad och du hittar garanterat ingredienserna i skåpen där hemma.

Du behöver till ansiktet: 2 msk kakaopulver (utan tillsatt socker) 2 msk kaffe 2 msk honung 2 msk mjölk Blanda ihop och applicera på ansiktet. Låt verka ca. 20 min och skölj av med varmt vatten.

Runt ögonen: Lite äggvita 1 msk kaffe 1 msk kakao

Blanda allting ihop och applicera på en klippt bomullslapp (se nedan). Låt verka ca. 10–15 min, skölj av med varmt vatten. Akta att inte blandningen hamnar i ögonen! Tips och trix: Du kan njuta av tentlitteraturen medan du låter ansiktsmasken work its magic!

40


Marcus dom: ⅗ När vi tog oss an detta projekt var jag skeptisk och rädd. Jag gillar inte att lägga saker i mitt ansikte. Det var sist och slutligen inte så illa som jag förväntade mig, det enda otrevliga var att ta loss ansiktsmasken. Efteråt kände man sig fräsch både fysiskt och psykiskt. Det ger en uppiggande effekt att ta hand om sig själv, fastän metoden i detta fall var väldigt oortodoxt för en finsk man. Nellys dom: ⅘ Vid tillverkningen av blandningen drog vi slutsatsen att appliceringen lönar sig att ske i badrummet... jag trodde vi skulle ha kakao över hela bostaden men appliceringens lätthet överraskade mig positivt! Huden kändes faktiskt nog fuktad och uppiggad efteråt (kan ha varit kaffedoften och faktumet att jag duschat) fastän man ser ut som Uruk-hai känd från Sagan om Ringen (who wore it better?)

41


NELLY OCH MARCUS TESTAR PARADISE HOTEL NORGE

Vad händer då ett gäng singlar blir inlåsta på ett hotell i Mexiko för att tävla om 50 000€? För att vinna behöver du dock en trofast partner som du kan kasta under bussen om så krävs (lite som när du lånar din studiekamrats anteckningar och får bättre än hen i tenten) Marcus och Nelly går in för att testa den norska versionen av serien. Marcus dom: Paradise Hotel timmen fick vitsordet ⅘, men utan Nellys sällskap skulle den ökända tv serien fått vitsordet ⅕. Jag kunde lika väl själv klä mig i bikini hemma och sprida rykten om Nelly till våra gemensamma vänner. Nellys dom: Som en mer erfaren åskådare måste jag ge ⅘ till den norska versionen av ökända Paradise Hotel. Intrigen sluckar upp åskådaren och du tror nästan du är på solsemester tills du bingat serien till slut iställe för att binga Konstitutionell rätt av Antero Jyränki. Serien fungerar som en utmärkt A1-nivåkurs i Norska. Spänningen och de konstanta vändningarna i intrigen skulle få även den mest morgontrötta personen att delta på denna språkkurs. Tips och trix: Testa den danska versionen på Ruutu+ för mer utmaning eller den finlandssvenska versionen Paradise Domvillan för att ta del utav de kniviga frågorna som ställs under Pandoras Ark aka kanslituren.

42


NELLY OCH MARCUS TESTAR INDOOR PICNIC

En inomhus picknick är det perfekta sättet att bluffa din kropp att tro att du befinner dig ute och dessutom erbjuder inomhus picknicken en rolig sväng till eftermiddagskaffet. Du behöver en picknickfilt, kaffe och lite bjudning. Tips och trix: ta med krukväxterna för lite extra sällskap och park-fiilis (de gillar det garanterat också) och lägg på lite hissmusik för extra mysig fiilis. Jag rekommenderar listan ”Jazz-vibes” på Spotify men du kan även lägga på French instrumental music ifall din Frankrikes resa blev inhiberad på grund av COVID19.

Marcus dom: 4/5 Med Nellys färdigheter i matlagning, blir en picknick varsomhelst en succé. Att skapa god stämning är dock upp till ens egna attityd, därmed kan en picknick i Bahamas jämföras med en på vardagsrumsgolvet, förutom för hettan eller fuktigheten. Jag uppmanar därför definitivt att reservera tid till dina nära och kära och själv göra situationen lika rolig som i Bahamas. Små pauser och stunder i dagen gör mycket för välmåendet och balansen i ens liv! Nellys dom: 4/5 picknicken erbjöd en trevlig paus från allmänna ”hängandet” och Instagram scrollandet. pluspoäng för att man inte måste packa med sig utrustningen! En fullständig äkta picknick fiilis var svår att åstadkomma men man tar vad man får. Dessutom var det relativt trevligt med variation och sitta på golvet istället för soffan eller sängen. SKÅP-TÖMMAR PAJEN: Denna ”paj” är perfekt för dig som är smått sötsugen men inte vågar (för att vem vågar trotsa Sanna Marin!!) eller orkar inte ta dig till butiken. Ingredienserna hittas i nästan alla hem och receptet är lätt att modifiera för att motsvara de ingredienser du hittar hemma. Pajen är också ett bra val för inomhus picknicken för den är färdig på 25 minuter!

Du behöver: Ca. 5 dl bär (alla bär passar bra och kan även tillredas med äpple) 1,5 dl havregryn 1,5 dl vetemjöl 1 tsk vaniljsocker 0,5 dl farinsocker (eller andra sötningsmedel t.ex. sirap, honung, vanligt socker...) 100 g smör eller margarin Blanda ihop de torra ingredienserna och blanda sedan i det aningen smälta smöret. 43


Lägg bären i en pajform och strö över lite extra socker (för dig som gillar sött). Om bären är väldigt vatniska kan du strö över lite vetemjöl på bären. Obs! Frusna bär passar bra. Strö över havreblandningen på bären i pajformen och lägg i ugnen i 200 grader ca. 25 min. Tips och trix: Hittar du någon halväten glass i frysen så passar det perfekt med pajen. P.S. Du kan använda resten av pajen nästa dag för att strö över morgongröten, 5/5 säger Marcus!

NELLY OCH MARCUS TESTAR DIVERSE CHALLENGES Du har säkerligen sett samtliga utmaningar som presenterats i diverse sociala medier! En challenge som speciellt studieansvarige-emerita gillar är ”lyft papper från golvet-challenge! (och nej, det är inte så lätt som det låter...) Challenge går ut på att du med munnen skall plocka upp en vikt A4 från golvet och du ska helst se ut som en groda när du gör det (av estetiska skäl tror jag). Marcus dom: ⅕ Jag är inte en fan av internet challenges, speciellt om de är dumma och inte menade för min kroppsform (struts). Jag föredrar att hitta på egna kreativa eller roliga tidsfördrifter. Dock var det roligt att se Nelly skratta i 5 minuter.

44


Nellys dom: Jag hade lovat åt mig själv att inte egna mig åt sådana ”mainstream” aktiviteter men efter 9 dagars karantän börjar man ju bli lite desperat. Challengen får vitsordet 5/5 eftersom utförandet faktiskt var rätt så roligt!

FILMKVÄLL MED SKÅP-TÖMMARPIZZAN Serier is the new black och att se på serier är mångas favorithobby men många har som tendens att hålla på med något annat samtidigt. Därför innebär en klassisk film-kväll lite variation och kan många gånger vara mer avkopplande. Tips och trix: stäng av din telefon för att njuta av filmen och sällskapet till fullo! Pizza och film är förstås en match made in heaven och därför kan du passa på och njuta av filmen tillsammans med denna skåp-tömmarpizzan som du kan toppa med de ingredienser du hittar hemma!

Du behöver (ca. 2 plåtar): 50 g färsk jäst 2 tsk strösocker 1 tsk flingsalt 0,5 dl olja (raps eller oliv) 3 dl ljummet vatten 7 dl vetemjöl + vetemjöl för utbaknining 45


Vattnet skall vara ca 37 grader (du kan testa temperaturen genom att känna med fingret: ”känner” du inte vattnet så är det rätt temperatur). Blanda i jäst, socker, olja och salt. Rör i mjölet i etapper tills degen lossnar från bunkens kanter. Låt degen jäsa i ca. 40 min. Dela degen i två och kavla varsin del till en relativt smal platta. Lägg på tomatsåsen och toppa enligt tycker. Du kan exempelvis steka sojakross i lite tomatsås och toppa pizzan med det. Sojakross håller länge som torrvara och ett paket räcker långt: perfekt med tanke på omständigheterna!

Tomatsåsen: Ca. 500 g Vilken som helst färdig tomatsås. Jag rekommenderar Dolmio. (Om du använder tomatkross så får du lägga i lite mer kryddor) Salt Socker Svartpeppar Vitlök 0,5–1 dl Ketchup Lägg tomatsåsen eller tomatkrosset i en kastrull. Blanda i salt, socker och svartpeppar enligt tycke. Gillar du vitlök kan du krossa i några klyftor. Lägg i även ketchup enligt tycke. Garanterad god pizza får du om tomatsåsen är god som sådan. Koka upp blandningen kort. Lägg på pizzan! Lägg i mitten av ugnen och grädda i ca. 20 min i 200 grader.

Denna pizzadeg lyckas varje gång! Tack för tipset Ordförande-emerita Rosenblad!

Juristinkatu 8 20780 Kaarina Puh. (02) 2122 700 www.paino-kaarina.fi


I RAMPLJUSET

AXEL HÅRD AF SEGERSTAD

Axel Hård Af Segerstad har en lång Stadgahistoria. Förutom att ha suttit med i flerantal kommittéer och fungerat som ordförande år 2018, har Axel verkat som grafisk designer för evenemang och medlemsprodukter. Vi har fått höra Axel sångleda under fler sitzer än går att räkna, och fått dansa loss till de Stadgas årsfestlåtar han skapat från år 2017 framåt. Idag är Axel en aktiv intressebevakare både internt och externt i offentliga diskussioner. Under våren hade Axel en stor roll i uppbyggandet av den nya Kursbibban-verktyget på Stadgas hemsida.

heller avsevärt långt borta från hemknutarna i Grankulla. Dessutom gillade jag möjligheten att göra juristexamen vid två universitet på två språk.

Vad är det viktigaste du lärt dig under din tid i Stadga? Utöver all juridik som man fått lära sig, så skulle jag nog våga påstå att jag på flera sätt utvecklats också som person under min tid som medlem i Stadga. Mitt fjärde studieår som styrelseordförande för Stadga var nog säkert det mest lärorika. Jag blev definitivt modigare med att ta ansvar över olika projekt och jag utvecklade även min förmåga att organisera olika saker effektivt. Genom att ha jobbat i ett flertal olika grupper har jag också lärt mig förstå grupparbeten och hur de fungerar på många nya sätt. Olika ansvarsuppgifter i Stadga, oavsett om de varit små eller stora, har nog alltid varit värdefull erfarenhet som jag rekommenderar åt vem som helst.

Om du tänker tillbaka, vad var det som fick dig att vilja börja studera juridik, och varför just i Åbo? Jag hade nog ganska tidigt i gymnasiet klart för mig att jag ville studera juridik och bli jurist. Jag har alltid varit intresserad av samhälleliga frågor och juridik som ämne var ganska konkret. Eftersom jag är uppväxt i huvudstadsregionen så var det också på sin plats att lite vidga sina vyer efter studentexamen utanför ringtrean. Jag hade hört mycket positivt om Åbo som studiestad och inte var det nu 47


På vilket sätt tycker du att Stadga ändrats som förening under din tid som medlem?

viktigt och i enlighet med gynnandet av föreningens bästa.

Jag skulle säga att Stadgas verksamhet sist och slutligen är ganska likadant som den var då jag började studera. Visserligen har vår verksamhet utvecklats och blivit modernare samt växt på många fronter, men vi är fortfarande en grupp juridikintresserade personer som tacklar samma frågor och problem från år till år. Kansliturerna och sitzerna var minst lika populära som under min gulistid och sportverksamheten har alltid haft problem med att locka tillräckligt många intresserade. Mängden evenemang är så gott som samma som tidigare, men kvaliteten har gjort stora framsteg, och bra så. Här förtjänar nog alla ansvarspersoner som modigt vågat ta initiativ till att utveckla verksamheten ett stort tack.

Vilket är ditt favoriträttsområde och varför? Jag är nog en juridisk allätare, men skulle nog ändå se mig själv som en privaträttare. Särskilt förtjust är jag av avtalsrätt i nästan alla dess olika former, men främst då det gäller immaterialrättigheter eller anställningsförhållanden. Jag tycker också om att filosofera om saker och bland annat rättsteori har också ett särskilt ställe i mitt hjärta.

Om du skulle få ge ett råd till nya medlemmar i Stadga, vad skulle det vara? Delta på riktigt i alla aktiviteter som studielivet erbjuder så länge du bara kan. Du ska inte ha bråttom någonstans. Studietiden är ändå en ganska kort period och du lever den nu. Ta vara på att njuta fullt ut av studietiden så att du inte senare behöver ångra det.

Vad tycker du är det viktigaste som du har bidragit med till föreningen? Nog har man ju ställt upp i ett och annat här under studietiden. Styrelseordförandeskapet var naturligtvis det mest ansvarsfulla. Jag upplever ändå att man kan göra viktiga saker för Stadga utan att inneha en styrelsepost. Enskilda saker som fått stort tack från medlemmarna är nog de jag slutligen tycker har varit de mest värdefulla. Kursmaterial-plattformen ”Kursbibban” har väl varit ett rätt så uppskattat verktyg. De flesta moderna grafiska verken som Stadga använder sig av idag är också gjorda av undertecknad. Även allt intressebevakningsarbete som man haft möjlighet att bidra till både som ordförande, i Finlands Juristförbund och i akademiska kommittén anser jag att har varit

Ditt bästa Stadga-minne? Jag har haft lyckan att träffa och umgås med helt fantastiska människor under min studietid och jag har otaliga mycket goda Stadgaminnen. Ni som läser det här vet vem ni är. Det som för mig uttrycker legendariska Stadgaandan i dess bästa form var nog min första dag som studerande under gulisveckan 2015. Vår gulisgrupp hade genast från början en otroligt stark gemenskap och den känslan bär jag nog med mig resten av mitt liv. Utöver det så sviker Stadgas sillis nog aldrig. Snart blir det också dags att fira min sista sillis som studerande.

48


AXEL I STADGA

THIS OR THAT med Axel

Bland annat: Domvillans bibba - Boktornet 2016-2017

(beror på hur effektiv du villa vara)

Offentlig rätt – Privaträtt

• •

Gado – Kåren Etkot – Jatkot

(hela kvällen framför sig, det är ju det bästa)

Tutor för rättsvetenskaperna vid Åbo Akademi Medlem i evenemangskommittén Idrottsansvarig och kapten för Stadga Sport innebandylag Medlem och låtskrivare i arbetsgruppen för Stadgas nya sångbok

Ellen - MD

2018-2019

Sitz – Barfest

(bara för omväxlingens skull)

MinPlan - Peppi

• •

Planering – Spontanitet

• •

Optimist – Realist

(jag är en optimistisk realist)

Styrelseordförande för Ämnesföreningen Stadga r.f. Studeranderepresentant för Stadga i Finlands Juristförbund Medlem i akademiska kommittén Medlem i studerandearbetsgruppen för magisterutbildning till Åbo Akademi Medlem i årsfestkommittén Medlem i projektkommittén

2020

Böcker - Filmer

• • •

Laga egen mat - Äta ute HBO – Netflix

Medlem i akademiska kommittén Medlem i redaktionskommittén Medlem i produktkommittén

(rekommenderar särskilt Chernobyl, Game of Thrones och Westworld)

Finns det någon stadgeit du gärna skulle vilja veta mer om? Är det någon du tycker förtjänar att uppmärksammas i tidningen? Bidrar personen positivt till Stadgas verksamhet och sprider personen Stadga-anda? Mejla info@stadga.fi eller kontakta någon i redaktionskommittén med ditt förslag!

49


Hört i

(före avstängning)

Välkomna till det första numret av Hört i Domvillan – en hel sida ägnad åt de mest häpnadsväckande sakerna medlemmar (och kanske icke-medlemmar) har sagt i Domvillan, eller som de hört och rapporterat till chefredaktören. Vad som självklart kan konstateras är att samtalsämnena ofta har en tendens att reflektera aktuella händelser, och därmed kan de flesta av er säkerligen gissa vad det hetaste samtalsämnet under våren har varit… en ledtråd: detta orsakade att en viss beredskapslag blev aktuell i vårt land (och efter det var det ju inte så mycket som hördes i Domis) Vilken tur att också andra saker har hänt och hörts i det gula, lutande huset vid åstranden.

KÄRLEK VET (INGA) GRÄNSER? Såhär vid våren görs alltid nödvändiga förberedelser för hösten - bland annat väljs tutorerna för de blivande gulisarna. Vi alla kan säkert enhetligt hålla med om att de flesta stadgeiter är väldigt guliskära – somliga mer än andra. Då en av våra medlemmar blev frågad om varför inte hen skulle ställa upp till tutor var svaret följande: ”Jag är ju ansvarig för tutorerna, inte kan jag bli tutor. Det skulle bli för mycket om jag skulle måsta ansvara för mig själv också.” Kommentar: Hur mycket man än skulle vilja hjälpa de nya gulisarna på traven finns det gränser för vad man kan klara av. Vi ger självklart en tumme upp för självmedvetenhet, och hoppas att även andra tar modell av detta.

SOMLIGA NÖJER SIG MED (MINDRE) EXOTISKA PLATSER ”Om ja sku fa på utbyte sku ja fan fara till Rovaniemi” - En jeppisbo Kommentar: Varför begränsa sig till Australien och Asien, när det finns ställen som Rovaniemi (och Artikla <3)? Kanske redaktionen får reda på denna jeppisbos motiveringar att åka just till Rovaniemi i nästa nummer? Från egen erfarenhet går det ju att konstatera att det finns mycket som lockar!

PAPPAVITSAR Något som säkert många känner till är den omtalade aftonskolan i Domvillan. ”Vieraileva tähti” har under senaste tiden snarare infunnit sig där under morgonkvisten istället, och kan konstatera att det verkar som om aftonskolan, åtminstone en variation av den, inte endast äger rum under afton. Vad som kunde vittnas redan före klockan slagit för lunch var en intensiv dadjokes-battle: Hård vs. Halmesmäki – den som skrattar den förlorar. 50


Kommentar: Mer skratt, mindre studerande. Svårt att avgöra vem som vann, men man kan ju konstatera att sekreteraren i detta fall hade ett stort försteg med tanke på sin samling av dadjokes.

BRUNCH-AVUNDSJUKA ”Gulisarna har fast hur ofta brunch tillsammans, vi måst o skärpa oss” – en som också vill ha brunch Kommentar: Vi har aktiva och mindre aktiva medlemmar på social media, men även om man är mindre aktiv har det nog inte gått att undvika att våra gulisar rätt så ofta ordnar brunch tillsammans. Man kan känna hungern intensifieras då bilden på mat kommer upp, vad känns som hundra gånger, på olika användares Instagram-flöden. Vi ger en stor applåd åt detta brunch-ordnande, det är inte lätt att pussla ihop tidtabeller och brunch som ser så god ut!

DEN OMTALADE PANIKEN På kanslituren (som visade sig vara den sista) konstaterade en medlem med nära samband med SF och spaniels: ”Någon gång måste man dö” En annan medlem hävdade: ”Det krävdes bara en pandemi för att vi skulle få e-tent” Kommentar: Båda stämmer faktiskt.

NÅGRA JODEL-GODINGAR:

Svar till korsord på s. 38

51

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Funkkissitz Distansstudier Zoom Magisterutbildning Evenemang Culpa Karantän Beredskapslagen Vårdberget Hemtentamen Rörelsefrihet Turbiiniin Jodel Esi-isä


VÅRENS BÄSTA STADGA- INSTAGRAMBILD: Alla Stadga-minnen!

Stadgeiterna fick en utmaning på Instagram att dela sina bästa Stadga-minnen - här är några av dem!

52


“Här får jag chansen att utveckla mig och glänsa med mina styrkor.” -- Praktikant, våren 2019

LÄS MER OM VÅRA PROGRAM FÖR STUDERANDE (PÅ FINSKA): WWW.CASTREN.FI/ URAPOLKU/OPISKELIJAT

NYA FRAMGÅNGSHISTORIER


Veikko Myller: “The Bull”

Ta ett språng i din karriär. Drömmer du om intressanta arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö och om att få vara med i ett internationellt högt ansett team? Vi är en av Finlands ledande affärsjuridiska advokatbyråer och söker ständigt studenter som är i olika skeden av sina studier. Blev du intresserad? Läs mera om oss och skicka oss din ansökan via www.ww.fi/careers Vi hjälper dig att ta ett språng mot en toppkarriär.

www.ww.fi

Södra Esplanaden 24 A, 00130 Helsingfors