Gulis Stadgaensium 3/20

Page 1

STADGAENSIUM 3/2020

5

SAKER JAG LÄRDE MIG SOM GULIS

ALLT FÖR

STUDIESTARTEN: GULISAKUTEN HALARGUIDE KARTA ÖVER ÅBO INTRODUKTION TILL SITZANDE

ABC ÅRSFESTINNEHÅLL

2

Ledare

4

Ordförande

7

Hälsningar från övriga styrelsemedlemmar

14

Välkommen till Stadga!

17

Sportansvariges sporttips

20

Stadgas tutorer 2020

24

Gulisakuten

26

Karta över Åbo

28

Välkommen med i juristgemenskapen!

29

Nyttiga appar för att underlätta studielivet

32

5 saker jag lärde mig som gulis

34

Introduktion till sitzande – en systematisk inblick i tolkningen av lagen om sitzande

36

Halarguide

38

Årsfest ABC med ÅFK

50

Guliskorsord

52

SAKKE 2020

STADGAENSIUM 3/2020

OMSLAGSBILD: Lotta Kallio

CHEFREDAKTÖR

TRYCK

ANSVARIG UTGIVARE

Melina Johansson

Paino-Kaarina Oy

Ämnesföreningen Stadga r.f. Gezeliusgatan 2, Domvillan

REDAKTIONSKOMMITTÉN

20500 Åbo

Samuel Åkerlund

Axel Hård Af Segerstad

Emma Sundström

Nelly Karhunen

Manda Gullberg

Lotta Kallio 1


LEDARE

V

älkommen

till

årets

gulisnummer

av

xxStadgaensium! Detta nummer är riktat åt just dig, blivande stadgeit, för att underlätta din start vid Åbo Akademi och din väg in i det fantastiska som är Stadga. Jag, redaktionskommittén och tutorerna har tillsammans sammanställt all sådan information som vi anser är relevant för dig, och vi hoppas verkligen du har nytta av innehållet. Det känns overkligt att det redan är tre år sedan jag själv var gulis. Studietiden går verkligen alldeles för snabbt, och därför vill jag också uppmana er blivande gulisar att ta vara på denna tid! Häromdagen frågade en vän mig vilka tre tips jag skulle ge för en lyckad studietid. Det första tipset jag kom att tänka på var att bli aktiv i föreningsverksamhet, för det är ett av de bästa

Mitt andra tips var att delta på allt du kan.

sätten att ta vara på studietiden. Även om själva

Genom att vara aktiv kommer du lära känna nya

studierna förstås är viktiga, är det ändå

människor på nolltid, samtidigt som du har roligt!

föreningsverksamheten som gör studietiden helt

Jag vill verkligen framhäva att det är helt okej att

fantastisk - det är något man bara upplever en

(ibland) prioritera evenemang framför studierna

gång i livet (hälsningar från en som nu sitter i

under den första hösten. Du är trots allt bara gulis

styrelsen för andra året i rad). Genom att gå med

en gång.

i föreningsverksamhet lär man sig otroligt mycket, får helt unika möjligheter och får delta på

Som ett tredje tips gav jag att var öppen. Med

massa roliga evenemang. Det bästa med detta är

detta menar jag att våga delta på saker du kanske

ändå alla fina människor man lär känna både

inte normalt skulle delta på, bekanta dig med

inom och utom föreningen

människor som studerar någonting helt annat än 2


du själv, och försök att helt enkelt vara så

hemsida, sociala medier, veckomejl och förstås

fördomsfri som möjligt. Det jag tycker är så fint

också denna medlemstidning. Vad är då mitt

med Åbo Akademi är att det är så lätt att

bästa gulisminne? Jag tror de flesta stadgeiter inte

tvärvetenskapligt

gillar den frågan, eftersom den brukar vara rätt

bekanta

sig

med

andra

studeranden, så gör det nu när du har chansen!

svår att svara på. Ett svar man ofta hör är ”hela gulishösten”, och detta stämmer även för min del.

I början av tidningen hittar du styrelsens

Gulishösten måste nog ha varit en av de roligaste

kolumner,

fått

höstarna i mitt liv hittills, och jag hoppas

instruktioner att presentera sig själva samt berätta

verkligen vi får ordna den som vanligt även i år!

om sitt bästa gulisminne. Jag kan för övrigt tipsa

Om jag ändå bara måste välja ett minne får det

er om att läsa årets första nummer av

nog vara lov att bli gulisintagningen, där vi i team

Stadgaensium där styrelsen presenterar sig mer

”Albert ja tytöt” kammade hem segern.

och

denna

gång

har

de

ingående (tidningen hittas på Stadgas hemsida under fliken ”Stadgaensium”). I Stadgas styrelse

Slutligen vill jag önska dig trevliga lässtunder!

fungerar jag själv som informationsansvarig och chefredaktör, nu för andra året i rad.

Detta

Melina Johansson,

betyder att jag bland annat har hand om Stadgas

Chefredaktör

3


ORDFÖRANDE

S

tort grattis gulis! Du har gjort ditt livs bästa val i att välja denna

utbildningslinje och denna gemenskap som hem för nya vänner, erfarenheter och samhörighet. Allt ditt hårda arbete belönas nu genom ett av livets roligaste år, gulisåret. Lär dig känna dina medstuderanden, fira din antagning till en av de mest

eftertraktade

branscherna

samt

utbildningslinjerna engagera

och

dig

i

föreningsverksamhet för att få det mesta utav studietiden. Denna kolumn är ämnad att ge dig en före detta gulis och tutors perspektiv på hur man bäst tar vara på övergången till livets roligaste år, studietiden. Min attityd, när jag var gulis i stadga, var att själv se till att studietiden är roligaste tiden i mitt liv och den tid som jag använt för att vara ung, dum

vuxenlivet utan någon som helst saknad till de

och vild. Jag visste att jag skulle komma att ångra

härliga unga studieåren. Som tur återstår de starka

det som en vuxen jurist, ifall jag aldrig under

vänskapsband som man knytit under dessa år,

studietiden tagit vara på dessa år för att uppleva

fastän livsstilen ändras.

långa nätter och använt den unga energin för att ha roligt med mina medmänniskor. Helhjärtat lät

Förutom för att själv se till att just ditt gulisår är

jag denna attityd prägla mina livsval under mitt

så roligt som möjligt, se även till att sprida av

gulisår och inte ångrar jag eller mina nära

denna energi till dina medgulisar och bevittna hur

medgulisar från årskurs 2018 något annat än att

hela er årskurs snabbt frodas till en härlig

gulisåret inte fortsatt in i hösten 2019. Nu kan jag

gemenskap av likasinnade människor i lik

med stor självsäkerhet säga att jag inte kommer

livssituation med dig. Det finns få starkare saker

ha gått miste om studielivet och kan så

i denna värld än samhörighet och människor som

småningom lugna min takt genom att övergå till

lyfter upp varandra. Förvänta dig med andra ord 4


inte att en god gruppdynamik ska skapas av sig

Jag vill avsluta med att påminna er om att det inte

själv, försök göra ditt bästa för att bidra till god

finns ett rätt sätt att leva under studietiden, vilket

stämning och för att så många som möjligt ska

skulle passa alla individer. Detta är mitt

inkluderas.

perspektiv över studietiden samt gulisåret och det perspektivet har berikat mitt liv med minnen som

Ta inte för mycket stress över studierna det första

jag alltid kommer uppskatta. Med dessa ord

året. För många unga studeranden är det första

hoppas jag att ni fått inspiration över er

året det roligaste året men det kan även vara ett

kommande tid i Stadga och Åbo Akademi

tungt

till

samtidigt som jag personligen ser fram emot att

universitetsstudier och byta omgivning kan vara

få träffa er i höst, med så lämplig distans som

både spännande och stressigt samtidigt. Ge dig

pandemisituationen tillåter.

år.

Att

flytta,

vänja

sig

själv tid att vänja dig till studier av helt ny kaliber och anpassa dig till mer självständigt liv. Jag

Marcus Lyne, Ordförande

valde att ta en lugnare takt med studierna för att fullt njuta av mitt första år i studielivet. Jag avlade 45 studiepoäng värt av studier samtidigt som jag hade roligaste året i mitt liv, under vilket jag träffade vänner för livet samt en sambo som jag hoppas få spendera resten av mitt liv med.

5


Be the best you We are looking for people with the distinct Roschier mindset. People with talent. People with dedication. People with a continuous drive to learn more and develop. We take pride in recognizing talent and giving them a platform for reaching their full potential. At Roschier, you will have opportunities to work to the best of your ability and develop your talents to the full. Perhaps our paths will cross one day. Congrats on being accepted to Ă…bo Akademi University!

roschier.com


HÄLSNINGAR FRÅN ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR:

STUDIEANSVARIG – ALBERT Men före jag går mera in på mina egna gulisminnen, så tänker jag kort berätta för er att vad jag gör i Stadga, och att varför det kanske kan vara värt att lägga mitt namn på minnet, eller åtminstone E-postadressen. Jag har alltså det senaste året och ännu den inkommande hösten kommer jag att figurera som studieansvarig. Nu kan jag tänka mig att ganska många undrar vad en studieansvarig på Stadga håller på med, och i ärlighetens namn så är det inte så mycket som syns på ytan. Jag har inga sitzer eller årsfester att ordna, ingen budget att följa eller inte ens någon tidning att skriva; däremot så är mitt uppdrag att se till att allting som har med studier och akademiska ärenden fungerar, samtidigt som jag sköter Hejsvejs gulisar (och även äldre stadgeiter)!

ämnesföreningens intressebevakning. Exempel

Jag vill börja med att varmt gratulera er alla som

på intressebevakningsuppgifter är till exempel

blivit antagna denna vår, med tanke på

vår ämnesförenings involverande i ÅA:s

omständigheterna så tycker jag att ni får känna

ansökan om magisterutbildning i juridik. Men

er riktigt stolta över vad ni har åstadkommit.

den biten som är viktig för er gulisars del,

Som ni alla säkert känner till, så har ni inte bara

speciellt under denna häst med tanke på Covid-

studier att se framemot utan även en oförglömlig

19 situationen, är att ifall några frågor eller något

gulishöst! Jag kan redan från egna erfarenheter

ni undrar över gällande era studier så får man

berätta att gulisevenemangen är någonting som

ALLTID kontakta mig. Efter att jag har fått tips

ni inte vill skippa, därför lönar det sig att aktivt

om något som inte fungerar eller om något inte

hänga med från första början, i bästa fall

förklarats bra så har jag lätt att föra ärendet

kommer ni skapa livslånga vänskaper under

vidare till ÅA:s personal och sedan återkomma

hösten.

med en förklaring till er. Komihåg att den

7


dummaste saken man kan göra då man undrar

fått/får höra om gulisintagningen högst sannolikt

över någonting, är att inte alls fråga.

stämmer. Sen finns det ännu ett evenemang som jag tyvärr inte kan åsidosätta då jag rabblar upp

Men nu över till lite trevligare ämnen, nämligen

mina bästa gulisminnen och det är SAKKE.

gulisminnen. När Melina Johansson

Konceptet är att vart annat år samlas juris

(informationsansvariga) bad mig berätta mitt

studeranden från alla Finlands universitet ihop

bästa gulisminne, så kändes uppdraget nästa

under ett veckoslut för att ha kul. Själv måste jag

omöjligt eftersom dom är så många. Några

medge att mina minnen från det veckoslutet

höjdpunkter är definitivt gulissitzen,

ärinte så många, antagligen tyder mina bristande

årsfestveckan och stora exkursionen till Wien.

minnen från veckoslutet att det åtminstone varit

Men om jag skulle måsta välja någon så skulle

kul. Om jag då skulle ge ett tips till samtliga

det säkert vara självaste gulisintagningen.

gulisar så skulle det vara att försök komma på så

Intagningen är ett evenemang som uppnått en

många evenemang som möjligt, jag kan utifrån

nästintill legendarisk status på Åbo Akademi,

min erfarenhet säga att man aldrig senare tänker

och vem skulle nu inte gilla att spendera en kväll

på att man kanske borde ha skippat något

töntandes i Finalnds äldsta akademikvarter vid

evenemang, snarare tvärtom.

gamla stortårget och universitetsbacken. Därtill

Ha en god fortsättning på sommaren!

kan jag försäkra er om att alla berättelser som ni

KASSÖR - SVANTE Morjens! Jag heter Svante Granholm och fungerar som Stadgas kassör. Jag är 23 år gammal och hemma ”Suomen kauneimmasta” alltså Åbo! Som titeln antyder har jag hand om föreningens ekonomi. Jag sköter föreningens bokföring, gör upp budgeten och tar hand om all penningrelaterade ärenden överlag. Till mig kan ni vända er alltid när ni har frågor eller problem gällande betalningar av diverse evenemang, medlemsprylar etc. Att välja bästa gulisminnet är alltid en mycket svår val mellan väldigt många fantastiska minnen. Måste nog klassa årsfestveckoslutet som bästa minnet, men SAKKE 2018 kommer som en mycket stark tvåa. 8


EVENEMANGSANSVARIG – JENNY Grattis Gulis och välkommen till Stadga! Jag heter Jenny och är Stadgas evenemangsansvarig för år 2020. Jag är årsmodell gulis 2018 och har haft fördelen att delta på en hel massa program i vår förening. Mina typiska arbetsuppgifter som evenemangsansvarig omfattar ordnandet av Stadga testar (var stadgeiter får testa på olika sportgrenar), ordnandet av sitzer och en rad andra evenemang. Härmed kan hitta mig bärande på kassar med tupperwareburkar, på gulisintagningar samt på ett och annat evenemang. Till denna korta presentation ville Melina att jag

Denna bild är tagen före pre-årsfestsitzen, då evenemangskommittén just dekorerat K klart.

skulle hitta en passande bild från mitt gulisår. I mitt arkiv hittade jag bilder från självständighets

föreningen och studierna. Det fina med en mindre

bruncher, lillajuls pepparkaksbak samt bilder från

ämnesförening är gemenskapen och tryggheten.

gulisintagningen. I arkivet fanns gruppbilder,

Gulis. Du har en unik chans att lära känna andra

bilder tagna på småtimmarna och bilder som

likasinnade, entusiastiska och till och med galna

verkligen inte kan publiceras. En gemensam

studerande. Ta vara på din tid och njut. Man är

faktor finns hos dessa bilder. De målar upp glada

gulis bara en gång.

ansikten. De föreställer viktiga ögonblick med kära vänner.

TIPS! Vid studiestarten när allt är nytt och främmande lönar det sig att fråga äldre studerande

När jag bläddrade igenom bilderna blev en fråga

om något är oklart. Vår förening är full med

besvarad för mig. Jag har inget bästa gulisminne.

kunskap, med människor som gärna hjälper er.

Helt enkelt för att de finns så många roliga

Kom ihåg att frågorna du nu funderar på har även

minnen, att jag inte kan välja det absolut bästa

gulisar innan dig funderat på.

minnet. Det bästa med mina studieår har definitivt varit alla de nära och kära jag lärt känna via f

9


SEKRETERARE - RIKHARD Hej! Jag heter Rikhard (kallas för Riq) och är 22 år gammal. Jag är hemma från Esbo, men har nu bott i Åbo sedan år 2018. På fritiden sysslar jag på med basket, gym och löpande. Dessutom tycker jag en hel del om matlagning. Jag gillar olika djur, men speciellt hundar är nära mitt hjärta. (på bilden ser ni vår hund Bossi) I styrelsen fungerar jag som sekreterare. Till sekreterarens uppgifter

hör

bland

annat

ordnandet

av

prepkursen, uppehållandet av medlemsregistret, upprättandet av mötesprotokoll och dessutom ansvarar jag över medlemsprodukterna. Mitt bästa gulisminne är evenemanget “SAKKE”, vilket ordnades år 2018 i Tallin. SAKKE är ett tre dagar långt evenemang, vilket ordnas vart annat år i en stad/kommun som inte har ett eget juridiskt fakultet. Under evenemanget hade vi varierande program varje dag. Utöver festligheter, god mat och

angenäm

sällskap,

hade

vi

Mitt råd inför hösten är att våga prova på saker

också

och kom ihåg att ha det roligt! Tveka inte heller

föreläsningar om olika juridiska ämnen. SAKKE

för att ställa frågor, det finns inga dumma frågor,

kommer igen hösten 2020 och jag kan bara varmt

bara dumma svar.

rekommendera deltagandet, detta vill ni inte missa!

10


FÖRETAGS-OCH SAMARBETSANSVARIG - JULIUS Som titeln för min post låter förstå, är mitt främsta uppdrag att sköta om vår ämnesförenings samarbeten. Eftersom det är en ny post och jag är den första företags- och samarbetsansvarige Stadga har, var det fritt fram för mig och styrelsen 2020 att bestämma vad som hör till mina uppgifter. Vi bestämde att de stora uppdragen jag har är att sköta våra företagssamarbeten, samarbeten med andra ämnesföreningar samt lilla och stora exkursionen. Eftersom min roll i början var så oklar, har jag blivit döpt till styrelsens ”nakkikone”, vilket syftar på att det som inte riktigt klart hörde till någons styrelsepost, hörde till mig. I och med den ovanliga situationen under mitt styrelse år, har mitt arbete i första hand gått ut på

Den tråkiga situationen under våren har gjort att

företagssamarbeten. Jag arrangerade styrelsens

jag har haft väldigt lite att ordna med andra

företagsbesök i februari, där vi diskuterade de

ämnesföreningar, men hoppas situationen ändrar

samarbetsförslag jag med hjälp av de andra

på hösten.

medlemmarna i styrelsen hade skapat tidigare.

Som företags och samarbetsansvarig söker jag

Efter besöken gick en stor del av mitt

alltid efter nya samarbeten och man får när som

styrelsearbete ut på att slå fast samarbetsavtalen

helst kontakta mej om man har en idé!

med företagen. Som ordförande för resekommittén har jag vid

Mitt bästa minne är från gulisåret är nog sillisen!

skrivande stund mer eller mindre hunnit ordna två

Jag hade hört mycket berättas om sillisen men det

exkursioner som tyvärr blivit avbokade. Resorna

går nog inte att beskriva den festen med ord, det

var något jag och många andra stadgeiter såg fram

är något man måste uppleva.

emot och det är väldigt synd att de inte blev av…

11


PROJEKTANSVARIG - NELLY

Grattis gulis till den nya studieplatsen! Du står vid porten till en av de bästa skeden i ditt liv och du har gjort ett alldeles utmärkt beslut i att börja studera vid ÅA. Åbo, som du säkert vid detta lag har tagit reda på, har ett av Finlands bästa studieliv och studielivet vid ÅA är alldeles unikt. När jag själv började mina studier vid ÅA 2018 kunde jag inte ens föreställa mig alla de nya härliga människor jag skulle få träffa, hurdan samhörighet jag skulle få ta del av samt att jag skulle få vänner för livet. Det kändes faktiskt som att äntligen komma hem. Omständigheterna kring er studiestart är väldigt annorlunda från förut och ni har säkert alla

Detta betyder att ni kan måsta bjuda lite mer på er

präglats av en viss oro över studiestarten och

själva, exempelvis genom att våga mer modigt än

gulishösten. Tutorerna och föreningarna jobbar

förut nå ut till era nya studiekamrater och komma

hårt för att kunna göra er gulishöst lika

på nya sätt att umgås med nya bekanta.

oförglömlig som alla gulishöstar tidigare, men i

Detta kommer förstås medföra lite extra socialt

år präglas hösten av även mycket individuellt

arbete, men det kommer vara väl värt det när ni

ansvar.

fått nya underbara vänner för livet och när

Vi måste fortsättningsvis bära vårt ansvar i

pandemin hoppeligen lättar och vi äntligen kan

bekämpande av viruspandemin genom att bland

återvända till mer normala omständigheter.

annat fira på ett säkert sätt och inte glömma bort myndigheternas

rekommendationer.

För mig var nyckeln till det absolut bästa

Detta

studielivet att genast i början göra det lilla extra

medför förstås inte att vi inte skulle kunna ha det

och exempelvis bjuda mina nya studiekamrater

roligt. Pandemin och restriktionerna medför även

till mig på förfest, fastän vi inte ännu hunnit lära

ett större socialt ansvar för var och en. Det är

känna varandra. Du skall också hålla i åtanke att

extremt viktigt att alla gör det lilla extra för att

gulishösten ofta är en ”en gång i livet” grej och

skapa samhörighet och knyta nya kontakter.

man skall inte heller vara rädd för att skämma ut 12


sig. En till nyckel till ett superlyckat studieliv för

er delta på er första Stadgas årsfest den 17 oktober

mig, var beslutet att bli föreningsaktiv. Jag

och att ni tar en titt på årsfest ABC i tidningen ni

påbörjade i år mitt andra år i Stadgas styrelse och

fått.

via föreningsarbete har jag inte bara lärt känna

Recept med projekt för en garanterat bra

fler härliga Stadgeiter, utan även blivit bekant

studiestart:

med studerande i andra föreningar i ÅA samt

studerande runt om i hela Finland och i Norden.

Bjud på dig själv det vill säga ”go all in”, sprid positiv fiilis och inkludera alla

Det lönar sig också att modigt våga komma på sitz

och kanslitur, fastän inte dina bästa vänner kan

Oroa

dig

inte

för

mycket

över

studieframgång i början, utan fokusera

delta, för att lära känna även äldre studerande.

på det sociala

Något som jag anser är utmärkande för Stadga och för vår samhörighet är att man direkt blir bra bemött av de äldre studerande och väldigt snabbt

Gå med i föreningsverksamhet

Var modig och bli även bekant med de äldre studerande samt studeranden från

får bra vänner även från de andra ”årskurserna”.

andra föreningar

Jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa er

Soliga hälsningar,

alla inom närmaste framtiden och vi skall absolut göra det bästa utav situationen vi befinner oss i!

Nelly

Så hoppas jag även att omständigheterna tillåter

13


VÄLKOMMEN TILL

STADGA Ämnesföreningen Stadga r.f. är vår kära ämnesförening. Föreningen grundades år 1996 för att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi och för att fungera som en intresseorganisation för rättsnotariestuderanden. Stadga finns alltså till för just dig (!), för att göra ditt (studie)liv både lättare och roligare. Stadgas verksamhet är mångsidig, och målet är att varje stadgeit ska hitta något intressant att delta i. Under hösten ordnas sitzer och fester för att göra vardagen lite mer rolig samt seminarier och studiebesök för att göra hösten lite mer lärorik. Den hurtige erbjuds möjlighet att sporta, och den som är i behov av en bibbapaus kan avnjuta kaffe i Stadgas kansli. Nedan presenteras Stadgas verksamhet i sin korthet.

14


Domvillan är hjärtat för Stadgas och rättsnotarieutbildningens verksamhet. I Domvillan finns Stadgas kansli, professorernas arbetsrum och ett litet bibliotek. I övre våningen finns Auditorium Magnus Dahlström (MD), där en del föreläsningar och Stadgas evenemang ordnas.

Stadga.com är Stadgas hemsida. Via hemsidan hittar du info om aktualiteter, t.ex. kommande evenemang. Du kan även följa Stadga via Instagram, Twitter, och Facebook. Obs! Kom ihåg att gå med i Stadgas privata facebookgrupp ”Stadga”, så du inte missar viktig info som delas i gruppen.

Kanslitur ordnas minst en gång i veckan av styrelsen, vanligtvis onsdag kl. 14.30 – 16.00 (undantag meddelas i Stadgas facebookgrupp). Under kanslituren kan du utöver att dricka kaffe (gratis!) också sköta mer praktiska ärenden som sitzbetalningar eller köpa stadgaprylar. Kansliet ligger i Domvillans nedre våning, första dörren till vänster.

Gulisplikt kan utföras t.ex. genom att jobba på en sitz eller årsfest. Styrelsen kommer att kontakta dig då det finns behov av pliktare. Som belöning får du det uppskattade guliselite -halarmärket. Gulisintagningen är en av höstens höjdpunkter. Gulisarna delas in i grupper, tilldelas en karta och beger sig slutligen ut på campusområdet för att avklara utmaningar av olika slag. Ingredienser för framgång är bra laganda, google maps och mutor. Kvällen avrundas med efterfest där det vinnande laget utses.

Medlemskap är a och o för att delta i Stadgas verksamhet. Du blir medlem genom att fylla i medlemsblanketten i samband med gulisveckan eller en kanslitur. Medlemsavgiften är 25€ för hela studietiden. Medlemmar får även Stadgas veckomail som skickas ut varje måndag.

Gulissitzen är startskottet för stadgeiternas sitzkarriär. En sitz är en trerätters middag 15


kombinerad med god dryck och trevligt sällskap. Ditt viktigaste redskap är den vinröda sångboken. Om sitzandet faller dig i smaken, kommer du ha möjlighet att delta i ett flertal till under hösten.

trampolinjumpa, bouldering och aerial yoga. Gå med i facebookgruppen StadgaSport ifall du vill få mer information. Läs mer på nästa sida! Årsfestveckan är för många årets höjdpunkt. Lördagen 17 oktober, är det dags damma av långklänningen eller fracken för att fira Stadgas 24 födelsedag med pompa och ståt. Dagen efter fortsätter festligheterna med den legendariska sillisen, dvs. en mer avslappnad fest där dresscode är halare/kläder enligt tema. Firandet tjuvstartar dock en vecka i förväg, årsfestprogram ordnas alltså dagligen under hela veckan.

Exkursioner arrangeras både inom Finland och utomlands. Under hösten ordnas traditionsenligt gulisexkun till Helsingfors, som är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med arbetslivet och vår kära huvudstad. Normalt ordnas även årligen två exkursioner utomlands, en liten på hösten och en större på våren. Stadga Sport, dvs. Stadgas motionsverksamhet, är för tillfället en speltur som ordnas varje måndag kl. 9-9.55 i Iskeri, Rektorsåkergatan 4. Under hösten kommer även att ordnas Stadga Testar evenemang, som tidigare har varit t.ex.

Julfesten, dvs. en snäppet finare sitz, avrundar gulishösten. Om stadgeiterna varit snälla under brukar julgubben komma på besök. Även Stadgeit-halarmärket i guld delas ut till gulisar som klarat av gulispasset

16


SPORTANSVARIGES SPORTIPS Stadga Sport förser Stadgas medlemmar med olika motionsmöjligheter. Huvudsakligen består Stadgas

sportverksamhet

av

ordnande

av

spelturer och deltagande i olika tävlingar. Vi har vår egen speltur på måndagar kl. 09-10 i gymnastiksalen Iskeri. Idrottsgrenen varierar från vecka till vecka, och i Iskeri finns möjlighet att bl.a. spela innebandy, basket, badminton, futsal och bordtennis. I början av år 2020 inledde vi ett samarbete med Lex, till följd av vilket vi nu kan utnyttja varandras spelturer. Stadgas medlemmar kan gå på Lexs spelturer och Lexs medlemmar kan

beroende på antalet intresserade deltagare. Mer

komma på våra spelturer. Lex har en futsaltur och

info om tävlingar kan ni hitta på CampusSports

en speltur med varierande idrottsgren. Både våra

webbsidor. Det är även meningen att

och deras spelturer lider av deltagarbrist, och

roddtävlingen ordnas i höst, eftersom den blev

samarbetet har hittills resulterat i flera roliga

inställd förra våren.

gemensamma spelstunder.

Förutom spelturer och tävlingar ska Stadga Sport

Stadga Sport har deltagit i ett antal tävlingar det

ordna ytterligare motionsaktiviteter, till exempel

gångna året. Hösten år 2019 spelade vi

i form frisbeegolf, skridskoåkning etc. Ju fler

framgångsrikt i Campus Sports

deltagare vi är desto roligare brukar det bli, så alla

innebandyturnering. På våren år 2020 hann vi

med bara! Om ni själv har något förslag om vad

spela tre matcher i futsalturneringen (en vinst,

vi kunde ordna så ta gärna kontakt!

en oavgjord och en förlust) innan turneringen ställdes in. Våren år 2019 deltog vi för första

I min egenskap som sportansvarig vill jag även

gången i roddtävlingen i Helsingfors. Där hade

tipsa om olika motionsaktiviteter som finns

vi så roligt att vi till och med kom till finalen.

tillgängliga här i Åbo och dess närtrakter. Det

Denna höst är det möjligt att delta i olika

finns till exempel flera fina terränger för

turneringar såsom innebandy och fotboll, 17


naturmotion, till exempel i form av joggande,

med på CampusSports webbsidor. Stadga Sport

cyklande eller utegymmande. I Åbo kan du hålla

har en egen grupp på Facebook, och där ni kan

på med de flesta idrottsgrenarna, och det är bara

följa med det senaste inom Stadgasporten,

att börja om du känner för det. Ett annat

diskutera, visa intresse etc. Välkommen med!

personligt tips är att följa @campussportturku på Instagram, för att få olika motionstips.

Klaus Lehtonen,

CampusSport ordnar även flitigt olika typer av

Sportansvarig

motionspass, och med dem kan man bekanta sig

STADGA SPORT @CAMPUSSPORTTURKU

18


Congratulations new law students! At Krogerus we are always on the lookout for aspiring young professionals who are eager to learn. We’ll give you a front-row seat into a field full of opportunities and challenges, and ground to grow as a professional. ‘’The three best things about my traineeship were the people, the constant feedback I received during my traineeship and the fact that I was given a true opportunity to show my talent right from the start.’’ - Samuli Torpisto, Associate Read more about our trainee programmes and career stories www.krogerus.com/careers/trainees Follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn & Twitter: @krogerusfinland

Let’s build a path together.


STADGAS TUTORER

20

2020


OLIVIA

”- INSERT DEEP QUESTION HERE –”

Var hittar man dig? Jyväskylä Bästa gulisminne? Exkursionen till Prag då mina helt nya vänner köpte en födelsedagspresent åt mig. Har du något tips till nya studeranden? ”Suorittaminen ei oo tärkeintä elämässä” Om inte pengar existerade, vad skulle du göra? Skriva och resa runt i världen Om du skulle få vara en annan person en dag, vem skulle du villa vara? Post malone Beskriv dig själv med ett ord! Vähän pimee

Namn: Olivia Palenius (”Olli”) Kommer från: Tammerfors Ålder: 20 Civilstånd: I ett förhållande

När någon frågar dig om hjälp, vad frågar de oftast? Vad läste du till tenten? Berätta någonting du inte tror andra vet om dig! Jag har varit jätteblyg

21


” VAR E DE EFTERFEST?!”

EMMA Var hittar man dig?

Man behöver inte direkt leta efter mig för att hitta mig. Som tur (tyvärr) hittar man mig överallt. På dagarna springer jag runt på campusområdet och ifall du hamnar på en efterfest efter ett fartfyllt evenemang kan du högst sannolikt även hitta mig där. Bästa gulisminne? "Sillis on ihmisen parasta aikaa" står skrivet på årsfestsillisens halarmärke och detta är ett tvättäkta citat. Har ni tips till nya studeranden? Det bästa tipset jag själv fick då jag var gulis var att man ska delta på allt, speciellt evenemangen. Man är ju gulis (oftast) bara en gång i livet! Om inte pengar existerade, vad skulle du göra? Hitta på pengaa ;)

Namn: Emma Långström Kommer från: Helsingfors Ålder: 23 Civilstånd: Varattu Om du skulle få vara en annan person en dag, vem skulle du villa vara? Har funderat på denna fråga i snart en vecka och inte kommit fram till ett svar. Beskriv dig själv med ett ord? PRATIG! När någon frågar dig om hjälp, vad frågar de oftast? Jag brukar fungera som en kalender för flera personer och därmed gäller frågorna oftast tidtabeller. Berätta något du inte tror andra vet om dig! Avskyr sushi 22


TILDA

”SKA VI FA O KÖPA SNÄSK?”

Var hittar man dig? Ofta i ASA bibban eller någon annanstans yrande omkring i Åbo Bästa gulisminne? Finns allt för många bra minnen men sillisen var nog bäst! Har du något tips till nya studeranden? Maximera studietiden eftersom den sägs vara den allra mest roliga tiden i livet. Om inte pengar existerade, vad skulle du göra? Besöka Big Major Cay (en ö med vilda rosa grisar) i Bahamas Om du skulle få vara en annan person en dag, vem skulle du villla vara? Antagligen Snusmumriken i Mumin (om vi räknar det som en person), eftersom han är en vis livsnjutare.

Namn: Tilda Pettersson Kommer från: Grankulla Ålder: 19 Civilstånd: Singel Beskriv dig själv med ett ord! Envis

När någon frågar dig om hjälp, vad frågar de oftast? Vilken förfriskning som ger den bästa fyllan Berätta någonting du inte tror andra vet om dig! Hatar slemmig och rå mat

23


GULISAKUTEN SOM GULIS är det mesta nytt och därmed kan det uppstå

en del frågor på vägen. Gulisakuten är din tutor i pappersformat som du kan ty dig till i knepiga situationer. Hittar du inte svar på din fråga, ska du inte tveka att rycka en tutor eller en äldre stadgeit i ärmen.

Hur kommer jag in i Domvillan? Domvillan är oftast låst, och därmed lönar det sig att köpa en HID-nyckel. Med hjälp av nyckeln slipper du även in i en del andra byggnader på campus utanför öppethållningstider. Via ÅA:s webshop (shop.abo.fi) kan du köpa en nyckel för 25€. Nyckeln kan avhämtas nästa vardag från Gripen, Tavastgatan 13. Kom ihåg att ta med ID!

tjänster är avgiftsfria medan andra är avgiftsbelagda och kostar 24-32€ / besök. SHVS mottagning ligger på Kyrkovägen 13, nära Caribia. Mera information finns på SHVS hemsida yths.fi. Vad är CampusSport? CampusSport erbjuder förmånliga och mångsidiga motionstjänster åt Åbo-högskolornas studerande. Bland CampusSports tjänster finns 5 gym, nästan 100 timmar ledd motion i veckan och över 30 timmar öppna bollturer. Motionsrättighet till CampusSport kan inlösas antingen för ett läsår (66€), termin (44€) eller för sommaren (33€). Lättast är att köpa motionsrättigheten i CampusSports nätbutik. Mera information finns på hemsidan campusport.fi.

Hur skaffar jag studiekort? Genom att visa upp studiekortet kan man som studerande få en hel del rabatter och förmåner, t.ex. studentlunch för 2,60€ och förmånligare tågbiljetter. När du har närvaroanmält dig kan du ladda ner det digitala studiekortet Frank App eller beställa ett studiekort i plast. Gå till frank.fi och registrera dig först till Franks tjänst, sedan kan du välja det kort som passar dig bäst. Studiekortet i plast måste förses med en läsårsdekal för att vara giltigt. Dekalen kan avhämtas från Kåren, Tavastgatan 22.

Hur tar jag mig till campus? I Åbo finns det varken något som heter spårvagn eller metro. I Finlands bästa huvudstad är det lättast att ta sig fram gående, med cykel (egen eller stadscykel) eller varför inte en elscooter. Om det är frågan om en längre resa kan det vara värt att bekanta sig med Åbos busstrafik (foli.fi). Alla

Vad ska jag göra om jag blir sjuk? Som studerande är du berättigad att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. SHVS erbjuder tjänster inom allmän vård samt tand- och mentalvård. En del av SHVS 24


sätt är bra, men ifall du ska avnjuta förfriskningar rekommenderar vi att cykeln lämnas hemma.

praktikperioden. Då du ansöker om praktiksedel behöver du inte ännu ha en färdig praktikplats. Den huvudsakliga ansökningstiden är på hösten, kring november.

Vad är akademisk kvart? Kvarten mellan den i schema utsatta tiden för en föreläsnings början/slut och den faktiska tid då föreläsningen börjar/slutar. Med andra ord, ifall föreläsningen enligt schema äger rum kl. 10-12 har du i egentligen föreläsning kl. 10.15-11.45. Undantag är ifall 1) det är utskrivet att föreläsningen börjar t.ex. kl. 10.00, eftersom då börjar föreläsningen faktiskt jämnt och 2) ÅA:s föreläsningar efter lunch, dvs. kl. 14-16, äger undantagsvis rum kl. 14.30 – 16.00.

Var kan jag äta Åbos bästa nattmat? Tavastgatans Subway ligger nära campus på Tavastgatan, och har genom åren räddat många hungriga studerande. Subi är öppen 24/7 och ger dessutom studierabatt. Mantun Grilli som ligger nära Aurabron är en legend då det gäller nattmat, och har även blivit utsedd till Åbos bästa snabbmatsrestaurang. Bor du tois puol jokkee rekommenderas t.ex. Eriksgatans Hesburger. En annan favorit är City Kebab (läs shiti).

Hur ska jag hitta kläder till en temasitz? Punanaamio på Eriksgatan har allt från sombreron till peruker, och dessutom får du studierabatt. Bra second hand alternativ är bl.a. UFF på Humlegårdsgatan och Puutorin Kirppis på Brahegatan. Sedan lönar det sig förstås att ta en titt i mormors, kompisens eller varför inte grannens garderob.

Stämmer det att man måste köa utanför Gado för att få en plats till Stadgas exkursioner utomlands? I allmänhet sker anmälan till Stadgas evenemang elektroniskt, men eftersom exkuna utomlands är så populära brukar anmälan ske genom att fysiskt köa i/utanför Gado. Det lönar sig att vara på plats i tid för att säkra sin plats på exkun, men hur tidigt beror helt på hur ivriga årets gulisar är. Är man orolig kan man givetvis tälta utanför Gado, men i allmänhet är det tillräckligt att vakna i tid.

Hur ska jag klä mig på gulissitzen? Gult! Ju mera gult desto bättre. Nu funderar du kanske hur du ska hitta något gult? Använd kreativitet. Jämfört med inträdesprovet är detta lätt som en plätt. För äldre stadgeiter är det halare som gäller.

Måste man äta sill på sillis? Sillis, eller sillfrukost som det egentligen heter, är en fest som i allmänhet äger rum dagen efter en årsfest. Som namnet säger, kommer det att serveras sill. Men misströsta inte, årsfestkommittén kommer se till att det finns en buffé av krabbisvänlig mat som alla blir mätta av.

Vad är en praktiksedel? Via Åbo Akademi kan du få delfinansiering för din praktik i form av praktiksedel. Praktiksedeln innebär att Åbo Akademi ersätter en del av dina lönekostnader till praktikarbetsgivaren efter

25


Domvillan - här håller alla rättsnotarier hus

17

9

2 3

8

14

1

12

4

6 7

10

11

5 13

16

15

Kartsymboler 1

Domvillan - här håller alla rättsnotarier hus

11

Turun Kauppakorkeakoulu - här hålls ett

par av TY:s föreläsningar

2

Arken - huvudbyggnaden för flera humanistiska

ämnen, här finns även Auditorium Armfelt

12

SHVS - studerandehälsovården i Åbo

3

ASA-huset - här studeras det för det mesta

statsvetenskap och ekonomi,

här finns även kårcaféet Fänriken

13

Kåren - högkvarter för Åbo Akademis studentkår,

här finns dessutom ett kårkafé och ett gym

4

Sibeliusmuséet (även sibbe) - här har stadgeiterna

de flesta av sina föreläsningar

14

Skärgårdsbaren - en omtyckt samlingsplats för

studeranden, flera Stadga-evenemang hålls även här

5

Gripen - Åbo Akademis administration, ingång

via Tavastgatan! Gadolinia - här finns RN-studerandenas favorit (?)

kårcafé och Auditorium A, där flera tenter skrivs

6 7

Boktornet - Åbo Akademis huvudbibliotek

8

Calonia - Turun Yliopistos juridiska fakultet

9

Educarium - en del av Turun Yliopistos campus

där Campus Sport har sin service-disk

10

Assarin Ullakko- en av de mest omtyckta

finska studentrestaurangerna

15 16 17

Vårdberget - ett populärt picknickställe och en

plats där flera populära evenemang hålls Å-båtarna - perfekta ställen för en ”after-bibba”

eller dylika avkopplande stunder Parkin kenttä - fotbollsplan på sommaren och isrink

på vintern, perfekt för dem som gillar att idrotta


Finlands Juristförbund är en intressebevakningsorganisation som förenar hela juristkåren

RÄTT OCH SKÄL

Av de finländska juristerna hör 75 % till Juristförbundet. Nuförtiden ansluter sig över 90 % av de nyutexaminerade till medlemmar i förbundet. www.lakimiesliitto.fi

CODEX_liitonmainos_2019.indd 1

9.8.2019 10.09.30


JURISTGEMENSKAPEN!

VÄLKOMMEN MED I

Finlands Juristförbund är alla finländska juristers intresseorganisation med över 16 000 medlemmar. Förbundet bevakar juristernas och juridikstuderandenas intressen dels på arbetsmarknaderna, i samhället och inom utbildningspolitiken. Redan under studietiden har du nytta av förmånerna som förbundet erbjuder och du har möjlighet att delta i förbundets studerandeverksamhet. Juristförbundet har bevakat juristernas intresse och försvarat rättsstaten redan för 76 år. Vi vill skapa en rättvis Finland tillsmannans med våra medlemmar. Juristförbundets ”Rätten tillhör alla” -kampanjen förra året är ett exempel om samhälleliga intressebevakningen som vi gör. Viktiga

teman

för

oss

gällande

våra

studerandemedlemmar är till exempel oavlönade praktiker samt övriga arbetslivsfrågor. Varje år utför vi en förfrågan gällande arbetslivet för juridikstuderande

och

lönerekommendationer

även för

publicerar

studerande samt

nyutexaminerade jurister. för juridikstuderande. Evenemang som är riktade Intressebevakningen är en viktig del av

till studerande är bland annat sommarseglatsen

Juristförbundets verksamhet och också

Liiton Arkki samt SAKKE-evenemanget som

studerande har möjlighet att delta i den. Inom

ordnas var annat år. Vi kommer också att träffa er

förbundet fungerar sex utskott, i vilka det också

nya stadgeiter direkt i början av hösten under

finns studeranderepresentation. Också i

Juristförbundets gulisinfo, där vi berättar mera

Juristförbundets styrelse finns en

om Juristförbundets studerandeverksamhet.

studeranderepresentant. Alla Juristförbundets

Alla ’oikkarina’ är Juristförbundets medlemmar

studerandemedlemmar har möjlighet att söka sig

genom ämnesföreningsmedlemskapet. Genom att

till dessa uppdrag!

bli medlem i Stadga blir du alltså samtidigt studerandemedlem i Juristförbundet. Du kan välja ett flexibelt studerandemedlemskap, så att ditt

Du kommer lätt med i förbundets verksamhet genom att delta på evenemangen som arrangeras 28


medlemskap automatiskt fortsätter löpa efter din

Vill du läsa mer om Juristförbundet? Följ oss i

utexaminering. Då kan du fortsätta utnyttja alla

sociala medier: Oikkarit och Lakimiesliitto på

våra

Instagram samt på Facebook. Du kan läsa mer om

medlemsförmåner

samt

-service,

till

exempel gratis rådgivning i arbetsrättsliga frågor

oss även på våra hemsidor lakimiesliitto.fi.

samt Juristförbundets karriärcoach, även efter du

Vi är säkra på att de kommande oikkari -åren

utexamineras.

kommer att vara oförglömliga för dig. Vi uppmuntrar dig att delta i föreningsverksamhet på

På Juristförbundet jobbar två

ett eller annat sätt under dina studier – med flera

studerandekoordinatorer, Noona och Anni, som

års erfarenhet kan vi påstå att det är värt! Vi vill

förverkligar intressebevakning för studerande

gratulera dig för studieplatsen, hoppas att vi ses

och annan verksamhet som hänför sig till

på Juristförbundets evenemang under hösten!

juridikstuderande. Du kan vända dig till oss i frågor gällande exempelvis studier, sommarjobb

Juristförbundets studerandekoordinatorer

eller kommande evenemang. Vi finns till för dig,

Noona Hanni & Anni Marttala

så tveka inte att kontakta oss!

opiskelijat@lakimiesliitto.fi

NYTTIGA APPAR

FÖR ATT UNDERLÄTTA STUDIELIVET: KIDE APP Kide.app ger dig tillgång till evenemang och servicer som är viktiga och relevanta för dig. Stadga har under detta år tagit i bruk Kide.app för anmälning till evenemang, så ladda genast ner den!

FRANK Frank är ditt elektroniska studiekort och erbjuder de bästa studieförmånerna i Finland och runt världen. TUUDO Tuudo är en app som är gjord för att göra dina studier lättare. Med hjälp av Tuudo kan du handleda dina studier och underlätta ditt dagliga liv på campus.

VOI & TIER För smidig färd genom Åbo. Glöm inte heller….

WOLT & FOODORA Alltid orkar man inte hämta maten själv!

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER För att hållas up-to-date med Stadgas verksamhet.

RESQ Med hjälp av ResQ kan du rädda måltider från att kastas i soporna. ResQ har alltid rabatt på 50 %, och hittar måltider nära dig. 29


Att jobba inom den egna branschen vid sidan om studierna Många studerande funderar särskilt i början av studierna om man redan under studietiden borde ansöka om ett jobb inom den egna branschen och hur kombinerandet av arbete och studier funkar i praktiken. Och vad är fördelarna med att kunna svenska då man arbetar på en advokatbyrå? Vi frågade några av våra trainees hur det är att jobba vid sidan om studierna inom den egna branschen och hurdana hälsningar de skulle skicka till gulisar och andra Stadgaensiums läsare som eventuellt funderar på dessa frågor. Berätta någonting om dig själv Iris: Jag är fjärde årets stadgeit och informationsansvarig emerita i Stysse årsmodell 2018. Jag började jobba som deltidsanställd vid Eversheds Helsingfors kontor hösten 2018, varefter jag jobbade som yngre oikkare fram till hösten 2019 då jag åkte på utbyte till Sydafrika. Efter mitt utbyte fortsatte jag med jobbet här och från och med sommaren 2020 jobbar jag som äldre oikkare huvudsakligen i tvistlösnings- och immaterialrättsteamet. Jag är en pratglad person som älskar människor, naturen och en aktiv livsstil. Dessutom är jag tillsammans med Nelly K en självutnämnd kökspsykolog. ;) Lauri: Jag är andra årets oikkare på Pykälä och började jobba vid Eversheds Advokatbyrå hösten 2019 som yngre oikkare. Jag har också pluggat i Örebro, Sverige, men jag bestämde mig att byta till Finland för att jag tyckte att det är mer min grej att plugga här! Jag är intresserad av skatterätt (weird I know) men har inte ännu helt bestämt mig vilket rättsområde jag kommer att syssla med i framtiden. Jag skulle beskriva mig som en glad person som tycker att humor är den viktigaste saken i livet. :)

jobbet mångsidigt och spännande, men huvudsakligen hjälper jag med informationssökning och olika slags utredningar, översättningsarbeten, dokumentredigering och rättspraxisövervakning. Hur kombinerar du arbete med dina studier – har det varit svårt? Lauri: Jag började jobba nästan omedelbart då jag började plugga i Helsingfors så det var lite jobbigt i början. Trots det är ordnandet av t.ex. arbetsturerna på Eversheds Sutherland jätte flexibelt, och fastän det krävs lite extra att kombinera båda tycker jag att det går väldigt bra så länge man jobbar typ 2–3 gånger i veckan. Iris: Det tog en liten stund att vänja sig vid pendlandet mellan Åbo och Helsingfors. Jag var dock inte den ända som gjorde det och således fick man stöd från de andra tågresenärerna. Efter ett halvår flyttade jag till Helsingfors, men pendlandet var nog inte den största orsaken till mitt beslut. Min åsikt är att det viktigaste är nog tidsplanering. Jobb kan i själva verket få dig att bli mer produktiv med studierna då din kalender innehåller även annat än läsdagar, så har det gjort i alla fall för mig.

Hur ser en typisk arbetsdag för en trainee ut? Lauri: Som yngre oikkare börjar dagen med ‘’rutiner’’ som tar ca 20–30 minuter och efter det kollar jag min email och hämtar frukost. Det finns inte en enda dag som följer samma schema men jag tycker att det är en av de bästa delarna av det här jobbet. Vanligtvis hjälper jag juristerna med diverse uppgifter som t.ex. kuriruppgifter. Iris: Dagen börjar givetvis med en kopp kaffe, genomgående av inboxen och med att ”catcha” upp med kollegorna. Därefter gör jag oftast en to do-lista för dagen och börjar jobba med uppgifterna. Mina arbetsuppgifter varierar faktiskt jättemycket vilket gör

Vilka för- eller nackdelar har du upplevt av din svenskspråkighet på Eversheds Sutherland? Iris: Jag har (lyckligtvis) aldrig upplevt några nackdelar med att vara tvåspråkig. På byrån har vi ett par svenskspråkiga anställda så man får använda språket också på vardagarna, vilket är trevligt. Det kommer rätt så mycket uppgifter för enbart svenskspråkiga eftersom vi har kunder som endast talar svenska. Särskilt lärorika och intressanta är översättningsuppgifter. Något konkret som min svenskspråkighet även möjliggjorde var att jag i början på året fick åka med och assistera på en huvudförhandling i Åland som tog sammanlagt 2 veckor. Detta var någonting


av det häftigaste och mest givande jag gjort under min oikkarekarriär. Lauri: Det finns absolut inga nackdelar med att kunna svenska. Eftersom jag dock är finskspråkig har jag inte använt så mycket svenska på jobbet, men jag tycker att det är endast positivt att man kan prata svenska! Vad är det bästa med att arbeta på Eversheds Sutherland? Lauri: Det bästa är hands down alla andra oikkaren här och de spännande arbetsuppgifterna. Iris: Det bästa är utan tvekan människorna och vår oikkaregäng. Som en stark tvåa kommer anställningens flexibilitet och det långa arbetsförhållandet. Hälsningar till gulisarna och till Stadgaensiums läsare Iris: Jag vill för det första önska alla gulisar hjärtligt välkomna till vår fantastiska gemenskap. Ni har ett jätteroligt år på kommande, det kan jag av egen erfarenhet lova. Något som jag själv är mycket glad över är att jag var aktiv under mitt första studieår inom ämnesföreningsarbetet, eftersom det gav mig så många nya vänner och oförglömliga minnen. Man är verkligen studerande bara en gång så ta vara på den tiden. Jobba hinner man. Jag uppmanar er gulisar och andra stadgeiter att ta kontakt ifall ni har vad som helst för ytterligare frågor gällande detta ämne eller annat också! :) Lauri: Hoppas att ni kommer att ha den bästa tiden i ert liv! Att vara en student är något helt unikt så se till att ni njuter av varje sekund. :)

Eversheds Sutherland i Finland och världen Eversheds Sutherland är en av världens ledande advokatbyråorganisationer. I Finland är Eversheds Advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik och erbjuder full service, med styrkor på M&A, immaterialrätt och ICT, tvistlösning, insolvensrätt och fastighetsfrågor. Eversheds Sutherland består av sammanlagt 68 byråer och över 5000 experter i 32 olika länder i Europa, USA, Mellanöstern och Asien. I Finland verkar vi på sex olika orter i Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo samt i Moskva och S:t Petersburg i Ryssland med ett team på cirka 200 personer.

Lauri och Iris på Eversheds Sutherlands Helsingforskontors terass

Våra trainee-program i Finland Vid Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo kontoren jobbar sammanlagt cirka 30 juridikstuderande med deltidsanställning typiskt 2–3 dagar om veckan. Dessutom rekryterar vi praktikanter till sommaren för 1–3 månaders sommaranställningar. Vi strävar till att organisera traineenas jobb så att studierna kan hållas som den primära sysselsättningen. Under jobbdagen kan man hålla föreläsningspaus och dessutom får man ta ledigt från arbetsskift för att åka till exempel på utbyte. Traineevägen är uppdelad i två delar: till yngre 1–3 års studerande och äldre 4–6 års studerande som oftast arbetar hos oss ända tills utexaminerandet. De yngre traineena får möjligheten att bekanta sig med advokatbranschen redan från det första studieåret med att delta i byråns mångsidiga kontors- och administrativa uppgifter och med att uppleva atmosfären i en verkligt internationell advokatbyrå. Äldre trainee kan man bli antingen genom att fortsätta sin traineeväg i huset, eller som äldre studerande genom att bli rekryterad direkt. De äldre traineena jobbar i ett team inom ett specifikt rättsområde. En väsentlig del av de äldre traineenas arbetsuppgifter är att hjälpa juristerna i uppdragsuppgifter, olika juridiska utredningar och informationssökning. Jobbet vid en internationell advokatbyrå ger möjligheten att delta mångsidigt i gränsöverskridande uppdragsarbete i samarbete med kollegor från andra Eversheds Sutherland-länder.


Text: Manda Gullberg

5

SAKER JAG LÄRDE MIG SOM GULIS

För ett år sedan traskade jag in på campusområdet

lärdomar som jag samlat på mig under mitt första

för första gången med pirr i magen. Ett nytt

studieår!

livsskede skulle ta fart och jag kände mig mer än redo för det. Jag hade visserligen höga

1. ÄT STUDIELUNCH!

förväntningar men där och då kunde jag nog inte

Mitt första studieår var för mig också första steget

ens föreställa mig hur otroligt roligt jag skulle

in i vuxenlivet i den bemärkelsen att jag flyttade

komma att ha det under mitt första år som

hemifrån. Under året har jag konstaterat att

stadgeit. Nu har Coronapandemin gett rum för

studielunchen uppskattas av både plånboken och

reflektion och jag kan konstatera att gulisåret

kroppen. Man får mycket valuta för pengarna så

definitivt varit det mest lärorika året i mitt 20-

att säga - framför allt har väldigt många

åriga liv. Jag har nu valt ut fem icke-juridiska-

existentiella kriser lösts på Gado tack vare studiekamraterna!

32


2. LÄR KÄNNA DINA SVAGHETER

4. HITTA DIN EGEN

OCH KOM PÅ EN LÖSNING

STUDIETEKNIK

Personligen tenderar jag att tappa bort diverse

Universitetsstudier kan till en början kännas

saker efter några förfriskningar på K... Efter att ha

oöverkomligt krävande och då gäller det att inte

tappat bort min hemnyckel flertalet gånger så

jämföra sig allt för mycket med andra utan istället

kom jag på den briljanta idén att sy in min

försöka hitta en studieteknik som passar en själv.

hemnyckel i halarens ficka. Trots detta halar-hack

Inlärning är ack så individuellt och eftersom

kan jag heller inte nog poängtera vikten av goda

studiemängden är mycket större på universitet än

vänner som har soffor att krascha på då man är i

i gymnasiet så kan det för en del krävas att man

nöd.

till och med provar en ny studieteknik. Som gulis kan man lätt känna sig ensam i känslan av att

3. RUTINER ÄR A OCH O

studierna är krävande och då rekommenderar jag

Jämfört med studier i gymnasiet så kräver

att prata med studiekamrater eftersom jag nästan

juridikstudier en helt ny nivå av självdisciplin.

kan lova er att de flesta känner sig borttappade i

För mig har det därför varit viktigt att hitta vissa

något skede under gulisåret.

rutiner

som

strukturerar

upp

studielivet.

Studielivet är en enda fest om man så vill, men

5. TA ALDRIG EN FEST FÖR

just därför är det också viktigt att ha

GIVEN!

återkommande rutiner så att man hinner med

Studielivet varar inte för evigt så det gäller att ta

såväl studier som det sociala. För mig har träning

vara på det! I och med att Åbo erbjuder

alltid varit mitt sätt att ladda batterierna för att

studieevenemang nästan varje dag så måste man

orka med vardagen. Under året har jag uppskattat

förstås hitta en balans och även prioritera

Campus Sport som har ett brett och förmånligt

studierna emellanåt. Jag vill ändå rekommendera

utbud av träningsmöjligheter. Tack vare Campus

alla gulisar att under gulishösten leva enligt

Sport har jag dessutom hittat en ny träningsform

mottot ”det finns omtenter men inte omfester”

som jag älskar: kickboxning!

eftersom gulishösten är once in a life time. Nu håller vi tummarna för att gulishösten inte förstörs av coronan! Gulisar: sköt om er och ha roligt!

33


Text: Axel Hård Af Segerstad

INTRODUKTION TILL SITZANDE – en systematisk inblick i tolkningen av lagen om sitzande

Gillar du sång, mat och dricka, men nödvändigtvis inte just i den ordningen? Då är möjligen sitzande något för just dig! Sitzande, eller akademiska sittningar, hör till Stadgas mest populära evenemang, och det finns en bra orsak för det. Nämligen vad är inte bättre än att få äta och dricka gott samt sjunga roliga sånger med sina studiekamrater. Sitzandet är också förstås ett ypperligt tillfälle att umgås med sina studiekamrater utanför biblioteket och föreläsningssalarna. Sitzerna innebär främst sjungande av snaps-, vin-

efter sitzen. För att bli serverad mera dricka ska

, öl och andra visor. Till visorna avnjuter man

man ropa högt det man vill ha, t.ex. ”SNAPS!”

vanligen snaps eller någon annan alkoholhaltig

Därefter kommer någon från personalen och

dryck. Den traditionella synen på sitzens

serverar dig mera dricka. Hur betalningen av

huvudsyfte har dock förändrats under de senaste

drickor sker beror på evenemanget, och mera info

åren och nya icke-alkoholbetonade alternativ har

om detta kan du få av din egen tutor.

vuxit fram och blivit vanliga bland studerande. Alkoholdrickandet

är

alltså

längre

Under Stadgas sitzer tillämpas lagen om

ingen

sitzande (8.6.2017) som återfinns i Stadgas

förutsättning för att delta och ha roligt.

sångbok (tredje upplagan). Sångboken kan Sitzerna har vanligen ett tema och det hör till att

skaffas av alla medlemmar under Stadgas

klä sig enligt tema för sitzen. På gulissitzen ska

kansliturer. Till följande ska vi göra en tolka och

exempelvis alla gulisar klä sig i något gult. Ifall

systematisera ifrågavarande lags innehåll:

annat inte meddelas innan sitzen, bär man på sig 1 § Tillämpningsområde

sin halare. Af uråldrig Stadga-tradition bär gulisar dock inte halare innan sillisen, dvs. dagen efter

Denna lag tillämpas på en sådan sitz som ordnas

årsfesten.

av Ämnesföreningen Stadga r.f. Maten består av förrätt, huvudrätt och efterrätt. snaps,

Enligt bestämmelsen tillämpas lagen inte på

måltidsdryck samt punsch med efterrättskaffet,

andra föreningars sitzer än Stadgas. Syftet med

men ingenting förhindrar dig ifrån att införskaffa

bestämmelsen är att Stadgas sitzer ska följa ett

mera förfriskning före, under eller till och med

enhetligt system som utgör en stadig och hållbar

Till

sitzerna

ingår

vanligen

en

34


grund för Stadgas vedertagna sitzkultur. Ifall en

Utifrån lagens syfte kan man härleda att tanken

sitzarrangör

lagens

med sitzerna är att de ska vara välkomnande och

bestämmelser genom överenskommelse med

roliga för alla. Genom tillräcklig ordning

andra sitzdeltagare bli tillämpliga på en sitz som

undviker man onödigt kaos under tillställningen.

inte arrangeras av Stadga.

Även om ordning bör betonas, betyder det inte att

ändå

önskar,

kan

man inte skulle få uttrycka sina sociala behov som framgår utav paragrafens 2 punkt. Sitzerna är

2 § Lagens syfte

framför allt sociala evenemang och detta ska eftersträvas särskilt genom sång och skålande.

Syftet med denna lag är att:

Mellan sångerna är det meningen att man umgås 1) främja ordning och reda samt bevara en

med sitt bordssällskap, men ändå på ett sätt som

hälsosam och trivsammiljö under sitzen,

inte står i strid med andra bestämmelser i denna

2) tillfredsställa deltagarnas sociala behov,

lag. Säkerställandet av tillräcklig hydration,

3) stödja deltagarna att ständigt bibehålla ett

innebär intagning av vätska av olika slag, men

tillstånd av tillräcklig hydration

som det framgår av bestämmelsen så kan detta

4) uppmuntra gott bordsskick och övrigt

vara både alkoholhaltigt eller icke-alkoholhaltig

etikettsenligt beteende.

vätska.

35


Halarguide H A L A R E N är ett välanvänt klädesplagg i de flesta stadgeiters garderob, då den fungerar som outfit till varierande tillställningar, särskilt i Åbo. Dessutom kommer halaren att rädda dig från många klädkriser under åren. Precis som övriga juridikstuderande, har stadgeiter en vinröd halare. Allt förknippat med halaren tycks vara lite av en vetenskap, så nedan erbjuds lite hjälp på traven.

Hur skaffar jag en halare? Halarprovning ordnas i Domvillan. Kontakta styrelsen ifall du inte har möjlighet att delta, men vill ha en halare. När får jag halaren och när får den användas? När halaren anländer varierar från år till år. Om allting går som smort anländer halaren innan årsfestveckan så att den kan invigas på Stadgas sillis (jee!). Var kan jag skaffa halarmärken? Den som inte ännu satt sprätt på sitt studiestöd kan köpa halarmärken t.ex. i samband med gulnäbbsakademin som ordnas på Kåren eller på haalarimerkkitori på facebook. När studiestödet har sinat är mässor och evenemang the place to be, t.ex. Study in Turku -mässan som ordnas i samband med gulisveckan. Deltagande i studieevenemang som t.ex. sitzer, barrundor och idrottsevenemang belönas ofta med halarmärke. Måste man skriva sitt namn på sin halare? Nej, men det kan öka sannolikheten att halaren återfås ifall den tappas bort (det händer..). Bokstäver kan ofta köpas t.ex. i pysselbutiker. Är det sant att man inte får tvätta halaren? Stämmer. Halaren får endast i nödfall tvättas i Aura å. Vädring rekommenderas däremot varmt. Hur syr man halarmärken? a) Nåla fast halarmärket och sy täta stygn. b) Misslyckas a), köp textillim och hoppas på det bästa. c) Misslyckas även detta, kontakta en annan stadgeit och hoppas att denna kan sy. Andra tips? Bälte i midjan rekommenderas varmt, så du kan köra masken på dansgolvet utan större missöden. Byxor eller leggins under halaren kan även göra din tillvaro trevligare. Slutligen kan korköppnare och ett (skumppa)glas fastknutet i halaren visa sig vara praktiskt i många situationer. 36


“Jag har fått vara med i Finlands mest intressanta projekt och arbeta tillsammans med erfarna jurister som gett mig värdefulla synpunkter och råd.” -- Trainee, våren 2020

LÄS MER OM VÅRA PROGRAM FÖR STUDERANDE (PÅ FINSKA): WWW.CASTREN.FI/FI/ URAPOLKU/OPISKELIJAT

HÅLLBARA FRAMGÅNGSHISTORIER


ÅRSFEST ABC

MED ÅFK

(Årsfestkommittén) I oktober äger Stadgas årsfest rum. Årsfest firas för att fira föreningen och dess medlemmar. Årsfesten är föreningens höjdpunkt och firas på en lördag (ofta vecka 42) i oktober. Själva årsfesten är en ståtlig men rolig bordsfest (bankett), men firandet inleds en vecka innan årsfesten med årsfestveckan. Innan banketten (ca. Kl. 17) ordnas Solenn akt där vänföreningar och samarbetspartners ges tillfälle att gratulera Stadga på sin årsdag, speciellt i form av roliga gåvor (medlemmarna behöver inte delta på detta). Efter banketten fortsätter firandet i form av nachspiel (nahare). Under banketten samt sillisen är det vanligt med diverse

programpunkter samt uppträdanden till exempel stand-up eller musik. Under banketten tilldelas även Stadgas olika förtjänsttecken (medaljer, stipendier...) till de Stadgeiter som gjort det lilla extra för vår kära ämnesförening. På årsfestveckan ordnas varje dag något intressant eller roligt evenemang och till årsfestfirandet hör traditionellt ”putki” det vill säga etkot, juhlat, jatkot = sitz, årsfest och sillis. På fredagen innan årsfesten ordnas traditionellt en årsfest sitz med något roligt tema. På söndagen efter årsfesten ordnas den traditionella akademiska sillfrukosten (låt dig inte luras av det officiella namnet. Mer om sillisen nedan).

38


VETT OCH ETIKETT SAMT ANNAT BRA ATT VETA MED AXEL H

KLÄDSEL På årsfesten bör man bära festdräkt med akademiska ordnar. I praktiken betyder det här frack/mörk kostym eller långklänning. Med dessa bär man utmärkelsetecken, föreningsband etc. Vissa bär diverse medaljer (förtjänsttecken) som de kan ha tilldelats genom exempelvis föreningsverksamhet.

Frack

Fracken består av svart frackkappa och svarta byxor med svarta revärer. Till fracken bärs vit frackskjorta, vit fluga och väst. Till fracken används svarta långa strumpor, så långa att benet syns. Lackskor används till frack. Till fracken används inget armbandsur, istället kan man t.ex. ha en fickklocka. (Stadga får ofta i samband med årsfesten rabatt hos något uthyrningsställe.) Den mörka kostymen är svart (eller mörkblå). Till den bärs vit skjorta och en diskret slips. Till mörk kostym används även svarta långa strumpor, så långa att benet aldrig syns. Skorna ska också vara svarta och festliga. Med den mörka kostymen får man bära armbandsur.

Långklänning Under benämningen långklänning ryms både balklänningar och aftonklänningar. Huvudsaken är att klänningen är tillräckligt lång och att den är värdig. Egentligen borde klänningen nå ända ner till skon, men viktigt är att vaden täcks helt. Klänningens färg eller material spelar ingen roll, bara den är festlig. Klänningens ärmlängd kan variera från ärmlöst till lång ärm. Observera dock att man måste ha axlarna täckta t.ex. med sjal, bolero eller festlig jacka, ända tills banketten börjar, d.v.s. tills man sätter sig till bords). Till långklänning passar det bra med handskar som kan vara långa eller korta och i princip vilken färg som helst (i praktiken används handskar väldigt sällan och sjalen har också blivit alltmer ovanlig). Skorna är festliga klackskor eller festsandaler. Handväskan är liten och får gärna vara av samma material som skorna. Vill man bära klocka skall den vara festlig och diskret. Smycken väljs enligt egen smak, huvudsaken är att de passar med klädseln. Armband och ringar bärs ovanpå handskarna, förutom förlovningsoch vigselringar. Till långklänningen bärs naturligtvis festfrisyr. Håret ska vara uppsatt. (även etikett-regler gällande håret har blivit alltmer flexibla).

39


AKADEMISKA ORDNAR OCH ANNAT PÅHÄNG Till festdräkten bär man band som visar vilka organisationer man tillhör, d.v.s. kårband, nationsband, specialföreningsband osv. Dessa säljs på respektive kanslier. Herrarna bär banden under västen, snett från höger axel neråt mot vänster sida. Banden skall ligga mellan andra och tredje knappen på frackskjortan, ändarna kan t.ex. fästas vid hängslena eller i västen. Kvinnorna bär oftast banden som rosett och den fästs på klänningen vid vänster bröst. Olika föreningar viker sina rosetter lite olika, så det kan löna sig att kolla upp det. Om man bär flera band eller rosetter, bärs de i ”rangordning” så att studentkårens band bärs överst, sedan nationernas och underst föreningarnas. Utmärkelse-, heders- och högtidstecken bärs på vänster sida om inte annat bestäms för ett specifikt tecken.

40

STADGAS FÖRENINGSBAND Bandet kan införskaffas på kansliturer. Stadgas band placeras alltid så att den tyngsta färgen kommer längst bort från hjärtat, dvs. svarta färgen nedåt och gula uppåt. Stadgas band placeras underst ifall du även bär Studentkårens eller ett nationsband. Man använder aldrig fler än tre band samtidigt, däremot får man bära alla sina akademiska hederstecken


ÅRSFESTEN - DEL 1 SOLENN AKT (& COCKTAIL) Solenna Akten hålls före banketten och denna är den högtidligare delen av Årsfesten. Hälsningar från vänföreningar och eventuella andra uppvaktningar framförs vid detta tillfälle. Damernas axlar bör vara täckta under Solenna Akten. Under cocktailen kan man gå runt och bekanta sig med de andra gästerna och med sittordningen. Herrarna letar rätt på sin bordsdam. Marskalken ger besked om när banketten börjar.

ÅRSFESTEN - DEL 2 BANKETTEN De viktigaste gästerna sitter för det mesta vid ett hedersbord; honnörsbordet. Dessa gäster går sist in i salen och blir presenterade för de övriga gästerna medan de i tur och ordning blir ”inknackade”. Alla andra ska alltså ha hunnit slinka sig in före dem. I Stadga har man inte ”inknackat” hedersbordets gäster under de senaste åren. När alla gäster, inklusive honnören, står vid sina platser, bärs fanorna in. Vänd dig så att du följer Finlands fana. Då värdinnan (årsfestansvarige) för festen sätter sig gör alla andra det. Herrarna hjälper sin bordsdam med stolen och sätter sig själv därefter. Eftersom man inte får bära handskar vid middagsbordet, tar man dem av sig och placerar dem i famnen eller någon annanstans tillsammans med handväskan. Ingenting onödigt får läggas på bordet. När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är utburen. Denna regel har inga undantag. När damen vill stiga upp från bordet skall hennes kavaljer hjälpa henne med stolen.

41


SÅNG Sångledarna har en mycket viktig roll på Årsfesten. Han och hon bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. När sångledaren har ordet är alla andra tysta, likaså när marskalken har ordet eller någon håller tal. Det bör även respekteras att man inte äter då någon håller tal, men om man blir törstig kan man diskret ta en klunk.

Huvudrätten äter man med de bestick som finns närmast tallriken och man får börja äta när de som sitter närmast runt en har fått sin mat. Enligt vissa regler får varm mat även ätas genast då den serveras. KONFERENS Är på årsfestspråk à paus på x-antal minuter. Under konferensen hinner festdeltagarna gå på toalett, införskaffa mer förfriskning till bordet eller ta en sväng utomhus. Följ marskalkens anvisningar för vad som gäller konferensen!

FÖRRÄTT Efter att alla satt sig till bords, presenteras sångledarna som i sin tur sätter igång med Helan, vilket inleder förrätten. Efter varje snapsvisa skålar man: man höjer snapsglaset i höjd med andra frackknappen samtidigt som man vänder sig mot sin bordsdam/-herre (d.v.s. herrarna åt höger och damerna åt vänster), ser denna i ögonen, nickar och säger ”skål”. Samma procedur görs med personen som sitter på andra sidan och sist med personen som sitter mitt emot. Därefter dricker man. Nu får man börja äta. Till förrätten använder man de bestick som är placerade längst ut från tallriken. Till förrätten dricks förutom snaps även vin eller öl. Vatten kan drickas genom hela middagen. Den andra snapsen serveras genast efter att Helan sjungits. Om du inte har druckit upp den första, kan du hälla den i kaffekoppen så att du får en hel påfyllning.

EFTERRÄTT Efterrättsbesticken finns ovanför tallriken. Dekorationskex och annat liknande får ätas med händerna. KAFFE Kaffet avnjuts inte i samband med utan först efter efterrätten. Till kaffet serveras punsch. Till punschen hör också en del ritualer, men dem lär man sig nog också på stället. När middagen är avnjuten och kaffet är slut, avslutas banketten enligt Stadga tradition med ”Modersmålets sång”. (I andra förening sjunger man ”O gamla klang och jubeltid”. Andra versen till denna finns oftast tryckt i sångbladet, men skall aldrig sjungas i fredstid. Under sista versen hör det till att man stiger upp, och efter det får man inte längre sätta sig på sin egen plats.)

HUVUDRÄTT Till huvudrätten borde man i princip inte snapsa men det gör man i alla fall. Däremot är det meningen att man dricker vin. Till vinet sjungs det vinvisor, och i motsats till snaps, får man dricka vin även då det inte sjungits.

DANS Den första dansen dansar du med din bordsdam/kavaljer, den andra med den som suttit på din andra sida och sedan med den som suttit mittemot. I regel dansar man två danser med samma person, även om det kallas ”en dans”.

42


ÅRSFEST - DEL 3 NACHSPIEL (NAHARE) Efterfesten inleds några timmar efter att banketten tagit slut. Transport från årsfeststället ordnas med buss. För de hungriga serveras nattmat och för de törstiga diverse drycker. Festen fortsätter vanligen in på småtimmarna. Damerna kan byta till cocktailklänning till Nachspielet. Herrarna kan byta till kostym, men de flesta har fracken på även under Nachspielet.

SILLFRUKOST (SILLIS) ALA ANNIKA Som tur tar det roliga inte slut efter själva årsfestdagen. Istället fortsätter festen i form av sillfrukost eller ”sillis” dagen efter årsfesten. Årsfestgästerna transporteras med buss till plats X, där det bjuds på godsaker och drycker som du endast har drömt om i dina vildaste darradrömmar. Traditionsenligt har sillisen ett tema som gästerna gärna får ta inspiration av i sin klädsel. I övrigt gäller halare och en lustig huvudbonad. Desto bisarrare, desto bättre. På eftermiddagen efter sillisen transporteras gästerna till campusområdet. De tappraste ”silliseläimet” kan då ta an den ökända eftersillisen.

43


Det kan verka som att årsfesten präglas av diverse regler och traditioner men i verkligheten är årsfesten en lättsam och minst sagt fröjdsam tillställning där en stor skara Stadgeiter samlas för att fira varandra och föreningen. Stadgas årsfest är ofta Stadgeiters favoritevenemang (och inte alltför sällan även vänföreningsmedlemmars favorit) och flera goda minnen brukar skapas under årsfestveckan.

GUIDE FÖR HUR DU INTE GÖR BORT DIG UNDER ÅRSFESTEN 1. Det är inte god sed att avvika från klädkoden 2. Kom inte för sent till årsfesten 3. Årsfesten är ingen sitz (ifall du känner för att uttrycka spontana utrop eller svinas, är möjligen någon annan instans än årsfesten mera lämplig för dig) 4. Man hamrar inte i borden under sångerna t.ex. 5. Man stiger inte upp innan konferens utlyses. Ifall man efter varmrätten avlägsnar sig från salen, återvänder man inte i lokalen före ett eventuellt program tagit slut om ett sådant råkar pågå 6. Det är inte artigt att diskutera med sina bordsgrannar då någon framför ett tal eller något annat program framförs. Även besticken hålls på bordet.

44


TIPS OCH TRIX MED ÅFK

Om dina strumpbyxor börjar rispa spraya då hårlack på rispan så blir den inte värre!

Det lönar sig att ha med sig ett par säkerhetsnålar samt tråd och nål ifall klänningen råkar spricka.

Ha alltid med dig skavsårsplåster/vaselin som du kan sätta på området där festskorna skavar

Ha ALLTID med dig bytesskor till årsfesten ifall klackarna börjar skava. Ballerinan fungerar utmärkt. (och ärligt sagt kommer inte ens någon märka vilka skor du har på dig under nattens småtimmar)

Spraya spännen med hårspray innan du sätter fast dem i håret så hålls de fast.

Missade du bussen till destinationen? No worries! Ring taxi och någon stadgeit om destinationen. Lägg på genast armbandet med sillis- och naharebiljett, som du fått under banketten, så du inte tappar bort dem. Prova fracken i god tid så den inte spricker när du sätter dig i taxin.

För att undvika illamående under själva årsfesten, ta det snäppet lugnare på pre-årsfestsitzen

Kassören tipsar om att alltid ha med tejp ifall skorna går itu på grund av dina killer dance moves. #erikeepermukaan Se till att du inte måste gå på sillisen i frackskor (eller utan skor för den delen, men missa inte sillisen på grund av avsaknad av skor). Och om du trots allt gått all in under preårsfestsitzen så skall du dricka ett (eller flera) glas mjölk innan du lägger dig: Garanterad darra-repellent! Vitaminwell drickan fungerar också utmärkt näst dag. 45


Text: Noora Teerinkoski & Nelly Karhunen

SÅ SYR DU DITT FÖRENINGSBAND

Med långklänning skall man bära föreningsbandet i en så kallad rosett. Du skall sy din egen rosett ur föreningsbandet du kan köpa på Stadgas kansli. DU BEHÖVER: bandet, en sax samt nål och tråd.

V I K först bandet så du får en stor ögla med ena ändan av bandet ”inuti”. Den övre mindre öglan skall vara ca. 5-6 cm

V I K en till ögla under den mindre som är ca. 1 cm större.

S V Ä N G på rosetten så du får dess ”botten” det vill säga den större öglan överst.

46


V I K den lösa ändan av bandet tvärs över rosetten på mitten.

B I N D bandet runt hela rosetten och runt den ”främre” sidan av rosetten. Så du återvänder på andra sidan av rosetten tillbaka till baksidan.

S Y ändan av bandet på baksidan med några enkla stygn. (lämnar du pynjandet till sista minuten är en säkerhetsnål MVP)

47


Together we make a mark The future of law is global. If you are ready to take charge of your career, we’d like to hear from you. www.paragraaffi.com/tyonantaja-white-case


White & Case is a full-service, truly global law firm with the size, breadth, quality and experience to provide the international service that our clients require. We have more than 2,500 lawyers in 44 offices in 30 countries. Lawyers at our Helsinki office work within the following practice areas: M&A, Capital Markets, Bank Finance, Real Estate and Pro Bono Liisa Rekola is working at White & Case as an Associate and Jon Termonen as a Senior Associate and they would like to share their experiences with you.

Could you tell us about yourself and your career at White & Case?

What is best about working at White & Case?

Liisa: My career at White & Case started in the spring of 2017 when I took part in our four-month traineeship. It was during this traineeship that my interest in transactions strengthened and immediately upon my graduation, I joined the firm as an Associate lawyer.

Jon: Interesting and challenging projects as well as a great team both in Helsinki and abroad.

Jon: I started as an Associate at White & Case in 2014 and I have been working primarily with capital markets transactions, which handle a broad range of cases such as bond issuances, IPOs as well as public M&A cases. However, in the beginning of my career I was also regularly involved in private M&A transactions. Before starting as an Associate and recently appointed as a Senior Associate, I was a trainee at White & Case during spring 2013. During my studies, I had also been a trainee in other law firms and assistant legal counsel in a large multinational corporation. How is internationality part of your everyday work? Liisa: Many of our cases at White & Case have a cross-border aspect and are done in cooperation with our other offices, especially London and Stockholm. Consequently, most of the work is done in English. At White & Case, we also have secondment opportunities and at the moment, one of our lawyers is working at our London office and another at our Paris office. Jon: Internationality is part of our work in many ways as we are part of a global law firm mainly involved in cross-border transactions, and on a daily basis my work includes interactions with clients, law firms and other parties from various jurisdictions and cultures.

Liisa: In my opinion, White & Case has the best qualities of both a big and small law firm. On one hand, we have the opportunity to work on complex cross-border transactions, but on the other hand, we are smaller in size and everyone knows each other well. One of the benefits of working for a global law firm is also the international events organized by the firm. Last year I took part in the annual White & Case World Cup in Madrid, where our White & Case colleagues from all around the world came together to play soccer and volleyball. I recently also went to Paris for an EMEA-wide capital markets retreat.

Liisa, you also started here as a trainee. How would you describe your experiences? During my traineeship, I got to experience what the work of a recently graduated transaction lawyer entails. As our trainees are not allocated to a specific practice group, I had the opportunity to work for all three of our practice groups (Bank Finance, M&A and Capital Markets), which I really enjoyed. My traineeship ultimately gave me the spark to apply to White & Case after graduation. I would encourage students that are interested in our traineeship to bring out their interest towards transactions and particularly White & Case in their applications. Liisa what do you think is expected from a White & Case trainee?

Jon, you were a trainee at White & Case before graduation. Could you tell us briefly about your time as a trainee? Do you have any tips for students who are interested in the traineeship?

We have no specific prerequisites for our trainees, however, as most of the work is in English a sufficient knowledge of English is crucial. Other than that, eagerness to learn and a genuine interest in transactions go a long way!

During my time as a trainee, I was able to work with different kinds of tasks and projects in all of our practice groups. The tasks that the Trainees at White & Case do are similar to those of recently graduated Associate lawyers and, therefore, the traineeship is most beneficial to those who have already completed the majority of their studies.

Anything else for the readers?

I would encourage students who are interested in the traineeship to find out what transactional work includes and to demonstrate their motivation and interest in transactional work. However, our trainees do not need to have previous experience from a law firm.

Jon: Try to take advantage of the opportunities during your study years and explore different fields of law and, most importantly, remember to enjoy your time as a student! Liisa: If you want to hear more about White & Case and our traineeships, keep an eye out for our excursions!

whitecase.com/careers In this publication, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.


GULIS

KORSORD

Emma Sundstrรถm

50


VÅGRÄTT 5. Stadgas vänner i den österbottniska huvudstaden 7. ÅA-versionen byggdes ej av Noa 8. Under en sitz kan det lätt slinka ner för många av dem 10. Stadgeiternas högkvarter 12. Om inte i Domvillan så kan flitiga stadgeiter oftast hittas här 13. Stadgas psalmbok 15. Dagsfest som involverar fisk och roliga hattar

LODRÄTT 1. Strängt reglerad, kaosartad kvällsallsång 2. Efter denna helg i oktober krävs minst en veckas återhämtning 3. Förutom Covid-19 bör gulisarna även akta sig för detta virus 4. Frekvent använd festoutfit 6. P.g.a. stenkastet från Domvillan hittas flest ätande stadgeiter här 9. ÅA-byggnad och gudar i nordisk mytologi 11. Vänelev på universitetsnivå 14. Äldre studerande som tappat livsgnistan

51


SAKKE 2020

Text: Emma Långström

Packa väskan - Det har äntligen blivit dags att fara till SAKKE 2020! SAKKE who? Det ryktas om att namnet SAKKE fått sin början år 1994 då Juristförbundet för första gången ordnade evenemanget i Idensalmi (då med annat namn). Juristförbundets dåvarande ordförande Sakari Sippola höll ett tal som slutade med att deltagarna ropade SAKKE, SAKKE, SAKKE! SAKKE är ett nationellt evenemang för juridikstuderande som ordnas traditionellt vart annat år av Juristförbundet. Evenemanget samlar ca 250 juridikstuderande från hela Finland för att fira ett episkt gemensamt veckoslut i en universitetsstad som saknar juridisk enhet och byts varje gång. Ta fram din kalender och markera senast nu in 1315.11.2020, då går nämligen den episka SAKKE av stapeln för fjortonde gången! försök för att lista ut i vilken stad detta jippo ordnas har även i år gjorts under kansliturerna samt på min jobbplats, jag har även fått meddelanden från Vasa angående detta. Endast en person har under kanslituren nämnt denna stad ;)

Som förra årets gulis fick jag från de äldre studerandena höra rykten om den mystiska SAKKE 2018 som ordnades i Tallinn. Jag blev snabbt övertygad om att detta evenemang är något för mig och sökte därför till SAKKEansvarig genast under gulishösten. Planerandet för SAKKE 2020 började redan efter årsskiftet med topphemliga möten i huvudstaden. Att hitta en stad där detta spektakel ska (och kan) ordnas är lättare sagt än gjort. Att få vara med och ordna ett evenemang tillsammans med andra Oikkarin har varit lärorikt och roligt, även fast största delen av mötena hållits på distans (saknar nog LML:s kokouseväät). Patetiska

Som de mest observanta av er redan vet ordnas årets SAKKE i Tangomarknadens hemstad dvs. Seinäjoki! Festligheterna sätter igång redan i Åbo på fredagen då vi startar mot Seinäjoki i vår partajbuss tillsammans med Lex <3. Detta är ett oförglömligt veckoslut som du inte vill missa! Veckoslutet kommer att bestå av bl.a. rundtur i staden, kvällsfest, seminarier och efterfester på helt ny nivå.

Svar till korsord: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sitz Årsfest Gulisflunssa Halare Justus Gado Arken Snapsar

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

BE THERE OR BE SQUARE! Vem vet, kanske det i år äntligen är Stadgas tur att nå rampljuset i eftermiddagstidningen.

ASA Domvillan Tutor Boktornet Sångbok Gamyl Sillis

52


Hei opiskelijajäsen,

tilaa Kauppalehti Digi jäsenetuna 0 €. Hyödynnä Stadgan jäsenetusi ja tilaa Kauppalehti Digi veloituksetta 14.9.2020 alkaen osoitteesta: kl.fi/stadga2020


Veikko Myller: “The Bull”

Ta ett språng i din karriär. Drömmer du om intressanta arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö och om att få vara med i ett internationellt högt ansett team? Vi är en av Finlands ledande affärsjuridiska advokatbyråer och söker ständigt studenter som är i olika skeden av sina studier. Blev du intresserad? Läs mera om oss och skicka oss din ansökan via www.ww.fi/careers Vi hjälper dig att ta ett språng mot en toppkarriär.

www.ww.fi

Södra Esplanaden 24 A, 00130 Helsingfors